Whirlpool | WBS4345 A+NFX | Instruction for Use | Model WBS4345 - whirlpool documents

W10177289
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso
n
5019 337 02016/B
GB
F
E
P
I
PL
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2006. All rights reserved.
Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
ИнструкциЯ за употреба
Návod k použití
Návod na použitie
Instruc∑iuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
ITALIANO
POLSKI
Instructions for use
Mode d’emploi
Instrucciones para el uso
Manual de utilização
Istruzioni per l’uso
Page 4
Page 21
Página 38
Página 55
Pagina 72
Instrukcje użytkowania
Strona 89
3
INSTRUCTIONS FOR USE
BEFORE USING THE APPLIANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT . . . . . . . . . . . . . . 5
PRECAUTIONS AND GENERAL
RECOMMENDATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONTROL PANEL DESCRIPTION
(Models WBS4345) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
SERWIS TECHNICZNY
Zanim zwrócą się Państwo do serwisu:
1. Proszę sprawdzić, czy nie można samodzielnie
rozwiązać problemu (patrz rozdział "Instrukcja
wyszukiwania usterek/Serwis").
2. Uruchomić ponownie urządzenie, aby upewnić
się, czy usterka nie ustąpiła. Jeśli wynik jest
negatywny, wyłączyć ponownie urządzenie i
powtórzyć sprawdzian po godzinie.
3. Jeżeli rezultat jest w dalszym ciągu negatywny,
należy skontaktować się z autoryzowanym
zakładem serwisowym.
• dokładny adres.
• numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.
Uwaga:
Kierunek otwierania drzwi można zmieniać.
Jeśli czynność ta zostanie wykonana w
zakładzie serwisowym, nie jest ona
wykonywana w ramach gwarancji.
Należy podać:
• rodzaj usterki.
• model.
• numer serwisowy (numer po słowie SERVICE
na tabliczce znamionowej znajdującej się po
wewnętrznej stronie urządzenia)
CONTROL PANEL DESCRIPTION
(Models WBS4335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
REFRIGERATOR COMPARTMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
FREEZER COMPARTMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
GUIDE TO STORAGE AND THAWING OF FOOD . . . . 15
MAINTENANCE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
VACATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TROUBLESHOOTING GUIDE /
AFTER - SALES SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
AFTER - SALES SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ELECTRICAL CONNECTION FOR
GREAT BRITAIN AND IRELAND ONLY . . . . . . . . . . . . . 20
4
105
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK /
SERWIS
Urządzenie nadmiernie hałasuje:
• Czy urządzenie nie styka się z meblami lub innymi przedmiotami?
• Czy rurki w tylnej części nie stykają się lub drgają?
Jeżeli drzwi urządzenia były otwarte przez dłuższy czas lub gdy włożono większą ilość żywności, silnik będzie
pracował dłużej, aby schłodzić wnętrze urządzenia.
Należy zapamiętać
Czas pracy silnika zależy od wielu czynników: od tego, ile razy otwierano drzwi urządzenia, od ilości
przechowywanej żywności, temperatury otoczenia oraz ustawienia termostatu.
Jeżeli po sprawdzeniu powyższego urządzenie nadal działa niepoprawnie, należy skontaktować się z
autoryzowanym serwisem, wyjaśnić problem i podać model oraz numer serwisowy urządzenia (podane na
tabliczce znamionowej).
Jeśli temperatura w chłodziarce jest zbyt wysoka
• Czy urządzenie nie stoi zbyt blisko źródła ciepła?
• Czy elementy sterowania zostały poprawnie wyregulowane?
• Czy nie włożono dużej ilości artykułów spożywczych do chłodziarki lub zamrażarki?
• Sprawdzić, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.
• Sprawdzić, czy drzwi domykają się prawidłowo.
• Upewnić się, czy otwory wentylacyjne w komorze nie zostały zablokowane, ponieważ uniemożliwia to
cyrkulację zimnego powietrza.
Jeśli zbiera się wilgoć
• Sprawdzić, czy żywność jest właściwie opakowana. Przed włożeniem do chłodziarki należy wytrzeć
pojemniki z artykułami spożywczymi do sucha.
• Sprawdzić, czy drzwi nie są zbyt często otwierane. Po otwarciu drzwi wilgoć, która znajduje się w powietrzu
na zewnątrz, przedostaje się do chłodziarki. Im częściej otwiera się drzwi, tym szybciej zbiera się wilgoć, w
szczególności jeśli pomieszczenie samo jest bardzo wilgotne.
• Gdy pomieszczenie jest bardzo wilgotne, to normalne, że woda gromadzi się wewnątrz chłodziarki.
• Formowanie się kropli wody na tylnej ściance po automatycznym cyklu odszraniania jest zjawiskiem
normalnym.
Jeśli drzwi nie zamykają się lub nie otwierają poprawnie
• Sprawdzić, czy opakowania żywności nie blokują drzwi.
• Upewnić się, czy półki drzwiowe, półki i szuflady komory ustawione są poprawnie.
• Sprawdzić, czy uszczelki drzwiowe nie są brudne lub lepkie.
• Upewnić się, czy urządzenie jest wypoziomowane.
Przed przystąpieniem do wymiany żarówek należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
Jeżeli oświetlenie wewnętrzne nie działa:
• Odłączyć urządzenie od zasilania.
W zależności od modelu.
• Zdjąć klosz z lampki (w zależności od modelu)
• Odkręcić lub wyjąć żarówkę.
• Sprawdzić żarówkę i, jeśli to konieczne, wymienić na nową.
• Niektóre modele wyposażone są w specjalną żarówkę, której w razie wymiany nie należy odkręcać.
Pociągnąć do środka urządzenia. Ten typ żarówki dostępny jest jedynie w naszych autoryzowanych
zakładach serwisowych. Wymienić na żarówkę o maksymalnej mocy 15 W.
104
BEFORE USING THE APPLIANCE
• Your new appliance is designed exclusively for
domestic use.
To ensure best use of your appliance, carefully
read the operating instructions which contain
a description of the product and useful
advice.
Keep these instructions for future reference.
1. After unpacking the appliance, make sure it is
not damaged and that the door closes properly.
Any damage must be reported to the dealer
within 24 hours of delivery of the appliance.
2. Wait at least two hours before switching the
appliance on, to ensure that the refrigerant
circuit is fully efficient.
3. Installation and the electrical connection must be
carried out by a qualified technician according to
the manufacturer’s instructions and in
compliance with the local safety regulations.
4. Clean the inside of the appliance before using it.
SAFEGUARDING THE ENVIRONMENT
1. Packing
The packing material is 100% recyclable and bears
the recycling symbol. For disposal, comply with the
local regulations. Keep the packing materials
(plastic bags, polystyrene parts, etc.) out of the
reach of children, as they are a potential source of
danger.
2. Scrapping/Disposal
The appliance is manufactured using recyclable
material.
This appliance is marked in compliance with
European Directive 2002/96/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By
ensuring the correct disposal of this appliance, you
can help prevent potentially negative consequences
for the environment and the health of persons.
The symbol
on the appliance, or on the
accompanying documents, indicates that this
appliance should not be treated as domestic waste
but must be taken to a special collection centre for
the recycling of electrical and electronic
equipment.
When scrapping the appliance, make it unusable by
cutting off the power cable and removing the
doors and shelves so that children cannot easily
climb inside and become trapped.
Scrap the appliance in compliance with local
regulations on waste disposal, taking it to a special
collection centre; do not leave the appliance
unattended even for a few days, since it is a
potential source of danger for children.
For further information on the treatment, recovery
and recycling of this product, contact your
competent local office, the household waste
collection service or the shop where you
purchased the appliance.
Information:
This appliance does not contain CFCs. The
refrigerant circuit contains R134a (HFC) or R600a
(HC) (see the rating plate inside the appliance).
Appliances with Isobutane (R600a): isobutane is a
natural gas without environmental impact, but is
flammable. Therefore, make sure the refrigerant
circuit pipes are not damaged.
This product may contain Fluorinated Greenhouse
Gases covered by the Kyoto Protocol; the
refrigerant gas is inside a hermetically sealed
system.
Refrigerant gas: R134a has a Global Warming
Potential of (GWP) 1300.
Declaration of conformity
• This appliance has been designed for preserving
food and is manufactured in compliance with
Regulation (CE) No. 1935/2004.
• This appliance has been designed, manufactured
and marketed in compliance with:
- safety objectives of the “Low Voltage”
Directive 2006/95/CE (which replaces
73/23/CEE and subsequent amendments);
- the protection requirements of Directive
“EMC” 2004/108/EC.
Electrical safety of the
appliance can only be
guaranteed if it is
correctly connected to
an approved earthing
system.
5
PRECAUTIONS AND GENERAL
RECOMMENDATIONS
INSTALLATION
SAFETY
• The appliance must be handled and installed by
two or more persons.
• Be careful not to damage the floors (e.g.
parquet) when moving the appliance.
• During installation, make sure the appliance
does not damage the power cable.
• Make sure the appliance is not near a heat
source.
• To guarantee adequate ventilation, leave a space
on both sides and above the appliance and
follow the installation instructions.
• Keep the appliance ventilation openings free.
• Do not damage the appliance refrigerant circuit
pipes.
• Install and level the appliance on a floor strong
enough to take its weight and in a place suitable
for its size and use.
• Install the appliance in a dry and well-ventilated
place. The appliance is arranged for operation in
places where the temperature comes within the
following ranges, according to the climatic class
given on the rating plate. The appliance may not
work properly if it is left for a long time at a
temperature outside the specified range.
• Do not store or use petrol, flammable liquids or
gas in the vicinity of this or other electrical
appliances. The fumes can cause fires or
explosions.
• Do not use mechanical, electric or chemical
means other than those recommended by the
Manufacturer to speed up the defrost process.
• Do not use or place electrical devices inside the
appliance compartments if they are not of the
type expressly authorised by the Manufacturer.
• This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for
their safety.
• To avoid the risk of children becoming trapped
and suffocating, do not allow them to play or
hide inside the appliance.
• Do not swallow the contents (non-toxic) of the
ice packs (in some models).
• Do not eat ice cubes or ice lollies immediately
after taking them out of the freezer since they
may cause cold burns.
Climatic Class Amb. T. (°C)
Amb. T. (°F)
SN
From 10 to 32 From 50 to 90
N
From 16 to 32 From 61 to 90
ST
From 16 to 38 From 61 to 100
T
From 16 to 43 From 61 to 110
• Make sure the voltage specified on the rating
plate corresponds to that of your home.
• Do not use single/multi adapters or extension
cords.
• For the water connection, use the pipe supplied
with the new appliance; do not reuse that of the
previous appliance.
• Power cable modification or replacement must
only be carried out by qualified personnel.
• It must be possible to disconnect the appliance
from the power supply by unplugging it or by
means of a mains two-pole switch installed
upstream of the socket.
6
USE
• Before carrying out any maintenance or cleaning
operation, unplug the appliance or disconnect it
from the power supply.
• All appliances equipped with an automatic icemaker and water dispenser must be connected
to a water supply that only delivers drinking
water (with mains water pressure of between
0.17 and 0.81 Mpa (1.7 and 8.1 bar)). Automatic
ice-makers and/or water dispensers not directly
connected to the water supply must be filled
with drinking water only.
• Use the refrigerator compartment only for
storing fresh food and the freezer compartment
only for storing frozen food, freezing fresh food
and making ice cubes.
• Do not store glass containers with liquids in the
freezer since they may burst.
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK /
SERWIS
Niektóre dźwięki należy traktować jako normalne odgłosy pracy chłodziarki.
Zanim zwrócą się Państwo do serwisu....
Problemy często wynikają z banalnych przyczyn, które mogą być samodzielnie rozwiązane przez użytkownika
bez żadnych narzędzi.
Urządzenie nie działa
• Czy przewód zasilający nie jest uszkodzony?
• Czy sprawdzono bezpieczniki w mieszkaniu?
Na dnie komory chłodziarki zbiera się woda:
• Czy spust skroplin nie jest zatkany?
Jeśli w wanience na kompresorze jest woda:
• Jest to normalne zjawisko przy gorącej i wilgotnej pogodzie. Wanienka może być wypełniona wodą nawet
do połowy objętości. Upewnić się, czy urządzenie zostało tak wypoziomowane, aby z wanienki nie
wypływała woda.
Krawędzie obudowy chłodziarki mające kontakt z uszczelkami drzwi są ciepłe w dotyku:
• Jest to normalne zjawisko wówczas, gdy w trakcie pracy kompresora na zewnątrz panuje wysoka
temperatura.
Nie działa oświetlenie:
• Czy sprawdzono bezpieczniki w mieszkaniu?
• Czy wtyczka przewodu została włożona do gniazdka o właściwym napięciu?
• Czy żarówka się nie przepaliła?
W przypadku przepalonych żarówek:
• Wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka.
• Patrz rozdział "Instrukcja wyszukiwania usterek/Serwis".
Jeśli silnik pracuje zbyt szybko:
• Czy na skraplaczu nie zebrał się kurz i pył?
• Czy drzwi są prawidłowo zamknięte?
• Czy uszczelki drzwiowe szczelnie przylegają?
• W gorące dni lub w ciepłym pomieszczeniu silnik naturalnie pracuje dłużej.
The Manufacturer declines any liability if the
above advice and precautions are not
respected.
103
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacji lub czyszczenia zawsze należy wyjąć wtyczkę
urządzenia z gniazdka lub odłączyć je od zasilania elektrycznego.
Wnętrze komory chłodziarki oraz zamrażarki należy okresowo czyścić wilgotną gąbką zamoczoną w ciepłej
wodzie z dodatkiem neutralnych detergentów stosownych do mycia wnętrza chłodziarek. Opłukać i osuszyć.
Nie stosować ściernych środków czyszczących. Nigdy nie czyścić chłodziarki przy pomocy płynów
łatwopalnych. Wydzielane przez nie opary mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.
• Czyścić wilgotną ściereczką.
Nie stosować past, myjek ściernych, wywabiaczy plam (np. acetonu, trójchloroetylenu) ani octu.
Wytrzeć miękką ściereczką.
• Rozmrażanie obu komór, zarówno chłodziarki jak i zamrażarki, jest w pełni automatyczne (system no-frost).
• Nie stosować czyszczących urządzeń parowych.
• Wskazane jest regularne czyszczenie skraplacza (kratki wentylacyjne znajdują się w tylnej części
urządzenia) za pomocą odkurzacza lub szczotki.
• Utrzymywać uszczelki w czystości.
PRODUCT DESCRIPTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Shelves / Shelf Area
Cooler Compartment (*)
Crisper Drawer Divider
Crisper Drawer
Ice Maker (*)
Fast Freezing Compartment
Freezer Drawers (*)
Egg Tray
Door Bins
Fresh Fruit Crisper (*)
Anti-Bacterial Filter (*)
Bottle Holder (*)
Bottle Bin
Freezer Door Bins
(*) Depending on the Model
WAKACJE
Krótkie wakacje
Nie ma potrzeby wyłączania urządzenia od zasilania, jeżeli nieobecność w domu będzie krótsza niż trzy
tygodnie. Należy spożyć artykuły łatwo psujące się, a pozostałe zamrozić. Zastosować funkcję "Wakacje" (w
zależności od modelu).
Długie wakacje
Jeżeli okres nieobecności przekracza trzy tygodnie, należy wyjąć wszystkie produkty. Wyjąć wtyczkę z
gniazdka, umyć chłodziarkę, opłukać i wytrzeć.
Do górnych części drzwi należy przymocować plastikowe lub drewniane kliny, aby drzwi pozostały uchylone i
aby powietrze mogło przepływać wewnątrz obu komór. Zapobiegnie to powstawaniu pleśni oraz
nieprzyjemnych zapachów.
Przeprowadzka
• Wyjąć wszystkie ruchome części, owinąć je dobrze i zamocować przy pomocy taśmy samoprzylepnej tak,
aby się nie przemieszczały lub nie zgubiły.
• Zamknąć i zamocować przy pomocy taśmy samoprzylepnej obydwoje drzwi i przymocować przewód
zasilający do urządzenia.
Przerwy w dopływie energii elektrycznej
W przypadku przerwy w dopływie prądu należy zadzwonić do zakładu energetycznego i dowiedzieć się, jak
długo będzie ona trwała.
1 W razie awarii zasilania trwającej maksymalnie 24 godziny nie otwierać żadnych drzwi urządzenia.
Pozwoli to na utrzymanie niskiej temperatury jak najdłużej.
2. Jeżeli przerwa w dopływie energii elektrycznej potrwa dłużej niż 24 godziny, należy wyjąć wszystkie
zamrożone artykuły i umieścić je w przenośnym zamrażalniku zamykanym na klucz. Jeśli nie dysponujecie
Państwo takim zamrażalnikiem ani wkładami ze sztucznym lodem, należy spożyć artykuły, które mogą się
zepsuć.
3. Należy pamiętać, że całkowicie wypełniona komora zamrażarki dłużej utrzymuje niską temperaturę niż
komora wypełniona tylko częściowo.
4. Opróżnić pojemnik na kostki lodu.
Ponadto, zamrażarka wypełniona całkowicie mięsem dłużej utrzymuje niską temperaturę niż wypełniona
potrawami gotowanymi.
Jeżeli na żywności wciąż widoczne są kryształki lodu, można ją ponownie zamrozić, lecz jej smak oraz
aromat może ulec zmianie. Jeśli żywność wygląda na zepsutą, należy ją wyrzucić.
102
Attention:
The anti-bacterial filter assures a higher level of hygiene in the refrigerator through continuous purifying
the air of bacteria. Remove it from the box (found in the crisper drawer) and insert into the grille in the
top wall of the refrigerator compartment (item 4).
Replace the filter every 6 months.
1. Remove the filter together with the grille and dispose as a whole.
2. Replace the filter and the grille with the new ones.
3. The replacement procedure is described in the instructions attached to the anti-bacterial filter.
This filter may be purchased from our After-sales Service outlets.
Note: The number of shelves and shape of accessories may vary, depending on the model.
All shelves door trays and racks are removable.
DO NOT obstruct the fan intake area with food.
Important: refrigerator / freezer accessories must not be washed in a dishwasher.
7
CONTROL PANEL DESCRIPTION
(Models WBS4345)
PRZECHOWYWANIE ORAZ ROZMRAŻANIE
ŻYWNOŚCI
Appliance, alarm and services symbols
Control panel locked
TABELA PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI
Czas przechowywania produktów zależy od ich jakości, typu opakowania (nieprzepuszczające
wilgoci i pary) i temperatury przechowywania (temperatura idealna wynosi -18°C).
After-sales Service Symbol
ARTYKUŁY I DOPUSZCZALNY CZAS ICH
PRZECHOWYWANIA
Sixth Sense function in operation
Masło
Owoce
Soki owocowe skoncentrowane
Door open alarm
NABIAŁ
Owoce (ogólnie)
Owoce cytrusowe i soki ze świeżych owoców
12 miesięcy
od 8 do 12 miesięcy
od 4 do 6 miesięcy
Warzywa
Functions of the appliance
Soft Drink (1 hour)
Mrożone przemysłowo
Mrożone w domu
8 miesięcy
od 8 do 12 miesięcy
Mięso
Beer (1 hour)
Kiełbasa
Hamburgery
Champagne (50 minutes)
Wołowina, cielęcina, jagnięcina
Ice (1h 40min)
Meat & Fish (3 hours)
1 miesiąc
White Wine (40 minutes)
od 6 do 12 miesięcy
Jagnięcina i cielęcina
od 6 do 12 miesięcy
Wieprzowina
od 4 do 8 miesięcy
Kiełbasa świeża
od 1 do 2 miesięcy
Befsztyki i kotlety
Jagnięcina, cielęcina, wieprzowina
Clock Set Up
To set clock, press the “Extra Time” button for 3 seconds. The Hour display will flash. Press “OK/Cancel”
until you reach the desired hour. Then, press again “Extra Time”, the Minutes display will flash. Press
“OK/Cancel” until you reach the desired minutes. Press “Extra Time” button to finish the clock set up.
Dorsz, flądra, sola
od 2 do 4 miesięcy
od 2 do 3 miesięcy
Makrela, okoń
od 2 do 3 miesięcy
Freezer/Fridge Temperature Selection
To adjust the temperature in the Compartment press “Freezer” or “Fridge” Button until reach the desired
temperature level. Additionally to the 3 main temperature settings (1 led on) for each compartment, it is
possible to have another two intermediate temperature settings in each compartment. To select them
press the “freezer” or “fridge” button for 3 seconds until two leds are on simultaneously.
od 3 do 4 miesięcy
Ryby gotowane, kraby
od 3 do 4 miesięcy
8
Brie, Ementaler, ser szwajcarski itd.
(zamrażanie może mieć wpływ na
konsystencję sera)
3 miesiące
nie zamrażać
od 6 do 8 miesięcy
Lody, soki owocowe, mleko
12 miesięcy
Jaja
(do żółtek lub całych ubitych jaj dodać cukier lub sól)
W całości (ubite), białko, żółtko
12 miesięcy
PIECZYWO I WYPIEKI
Chleb surowy
Rogalik typu croissant
Ciasta (z lukrem) i ciastka
Ciasto maślane z owocami
Masa na ciasteczka
Masa na ciasta
3 miesiące
1 miesiąc
3 miesiące
od 2 do 4 miesięcy
od 6 do 12 miesięcy
12 miesięcy
3 miesiące
od 4 do 6 miesięcy
12 miesięcy
Drób
Kurczak lub indyk (w całości lub w kawałkach)
Kaczka i gęś
Podroby
Drób w sosie
Sixth Sense Function
The 6 th sense function controls automatically the temperature inside the compartments in order to reach
optimum food storage conditions. To activate it, press the “6th sense” button.
To deactivate it, press the buttom again. The function is also deactivated if any other function is activated
or if the temperature level is manually changed.
3 miesiące
Mięczaki, ostrygi
Krewetki surowe
Sery kremowe
Ciasta (bez lukru)
6 miesięcy
Łosoś
Ryba w panierce (kupiona)
Camembert, mozzarella, sery do
smarowania
Chleb pieczony i bułki
od 8 do 12 miesięcy
Ryby
Fast Cooling (6 hours)
12 miesięcy
Sery
od 2 do 3 miesięcy
Wołowina
Wołowina
od 6 do 9 miesięcy
4 tygodnie lub krócej
Pieczeń
Shopping (3 hours)
Margaryna
Mięso w plastrach (bez sosu)
12 miesięcy
6 miesięcy
od 2 do 3 miesięcy
6 miesięcy
1 miesiąc
Mięso duszone
Mięso, drób i ryby
od 2 do 3 miesięcy
101
PRZECHOWYWANIE ORAZ ROZMRAŻANIE
ŻYWNOŚCI
CONTROL PANEL DESCRIPTION
(Models WBS4345)
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAMRAŻANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
Produkty spożywcze należy szczelnie zapakować, tak aby nie miała do nich dostępu woda, wilgoć lub
skropliny; zahamuje to przechodzenie zapachów z jednej części chłodziarki do drugiej, a tym samym zapewni
lepsze warunki przechowywania mrożonej żywności. Zaleca się użycie plastikowych pojemników ze
szczelnymi pokrywkami, aluminiowych pojemników, folii aluminiowej, folii spożywczej oraz wodoodpornych
woreczków.
Control Panel Lock Function (Child lock)
This function prevents anyone from inadvertently changing settings. To lock the Control Panel, press the
button “Menu” for 3 seconds until the display shows the symbol
. To disable the function, follow the
same procedure until the symbol
switches off.
Ważne:
• Mrożonki należy kupować w końcowej fazie zakupów, a do ich przenoszenia trzeba używać toreb
termicznych.
• Niezwłocznie po powrocie do domu należy je włożyć do zamrażarki.
• Unikać albo zredukować do minimum wahania temperatury.
• Przestrzegać daty przydatności do spożycia podanej na opakowaniu.
• Należy zawsze postępować według instrukcji przechowywania mrożonek umieszczonej na opakowaniu.
SZCZELNE OPAKOWYWANIE
Przed szczelnym zamknięciem opakowania należy wypuścić znajdujące się w nim powietrze.
Wewnątrz przeźroczystych opakowań umieścić etykietę: w przypadku opakowań matowych stosować etykiety
samoprzylepne, które należy naklejać na zewnętrznej stronie opakowania.
Zamknąć torebkę na zamek.
ROZMRAŻANIE
Oto kilka przydatnych rad.
Surowe warzywa: nie rozmrażać, lecz włożyć bezpośrednio do gorącej wody i gotować jak zwykle.
Mięso (duże kawałki): rozmrozić w komorze chłodziarki, nie zdejmując opakowania. Przed przystąpieniem do
gotowania pozostawić w temperaturze pokojowej przez około dwie godziny.
Mięso (małe kawałki): rozmrozić w temperaturze pokojowej lub od razu ugotować.
Ryby: rozmrozić w komorze chłodziarki bez zdejmowania opakowania lub od razu przystąpić do obróbki, nie
dopuszczając do całkowitego rozmrożenia.
W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej komora zamrażarki jest w stanie utrzymać prawidłową
temperaturę przechowywania przez około 12 godzin. W tym okresie radzimy nie otwierać drzwi zamrażarki.
Nie zamrażać ponownie produktów częściowo rozmrożonych.
Produkty gotowane: należy odgrzewać w piekarniku, nie wyjmując ich z aluminiowych opakowań.
Owoce: rozmrozić w komorze chłodziarki.
UWAGA: Nie wkładać do zamrażarki ciepłych produktów, lecz pozostawić je przez 30 minut w temperaturze
pokojowej do ostygnięcia, po czym opakować i zamrozić. Pozostawienie produktów przed zamrożeniem do
ostygnięcia pozwoli na zaoszczędzenie energii elektrycznej i przedłuży żywotność urządzenia.
Door Open Alarm
When opening doors, the symbol
on the control panel lights. If the door remains open for more than
2 minutes, it will sound an alarm. To mute alarm, pres “OK” or close the door.
After-sales Service Symbol
This symbol is activated only during maintenance performed by After-sales Service.
Functions
Your apliance has electronic functions, specially developed to meet different daily needs.
Party functions (soft drink, beer, champagne, white wine):
These functions were developed to chill drinks inside the Fast Freezing Compartment.
When the function is on operation, the respective drink symbol light is on and the time in the display is on
count down. When the function time is complete, the drink symbol in the display flashes and an acoustic
alarm sounds. Remove the drinks from the apliance and press the button “OK/Cancel” to mute the alarm.
These are the recomended drink quantities for each function:
Softdrink - 1 pet bottle of 2 liters or 12 cans
Beer - 3 bottles of 600 ml or 12 cans
Champagne - 1 bottle of 750 ml
Wine - 1 bottle of 750 ml
Important:
The final temperature of the beverages can vary according to the initial temperature, climatic conditions
and door open frequency during the function operation.
Overloading the product exceeding the recommended quantities means that the performance could not
be guaranteed.
Ice:
This function aims to provide a quicker ice formation of the water inside the ice trays.
During operation, the ice symbol light is on and the time in the display is on count down.
When the function time is complete, the ice symbol light will turn off automatically.
Meat & Fish:
This function is indicated to speed up freezing of fresh food inside the freezer, mainly in the fast freezing
compartment.
During operation, the meat & fish symbol light is on and the time in the display is on count down. When
the function time is complete, the symbol light will turn off automatically.
Shopping:
This function speeds up cooling inside both freezer and fridge compartments, helping to recover the
temperature of storaged food.
During operation, the shopping symbol light is on and the time in the display is on count down. When the
function time is complete, the symbol light will turn off automatically.
100
9
CONTROL PANEL DESCRIPTION
(Models WBS4345)
Fast Cooling:
This function is indicated in situations of intense use of the fridge compartment, in order to keep the
temperature stable, during frequent door opening or when a large quantity of food had been stored in the
fridge compartment.
During operation, the fast cooling symbol light is on and the time in the display is on count down. When
the function time is complete, the symbol light will turn off automatically.
Selecting the Funtions:
To select the desired function, press “Menu” button until the correspondent symbol blinks.
Then press “OK/Cancel” buttom to start. The display will show the symbol light on and the time on count
down. To cancel the function, press “OK/Cancel” button again. The function also is canceled if another
function is activated.
Extra Time:
This function allows to increase the time pre-adjusted of the Freezer and Fridge functions.
By each time the “Extra Time” button is pressed, the function time increases 10 minutes.
CONTROL PANEL DESCRIPTION
(Models WBS4335)
REFRIGERATOR THERMOSTAT
To adjust the temperature in the refrigerator compartment, turn the thermostat knob to the desired
position.
Temperature
Type of use
Minimum
• Small amounts of food stored
• The door is seldom opened
Medium
• Normal use
Maximum
• Large amount of food stored
• The door is opened frequently
KOMORA ZAMRAŻARKI
Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać około 3 godziny, zanim zostanie osiągnięta temperatura
wewnętrzna odpowiednia do przechowywania zamrożonych produktów.
Komora zamrażarki umożliwia przechowywanie mrożonek oraz zamrażanie produktów świeżych lub
gotowanych.
Ponadto, można w niej wytwarzać kostki lodu.
Maksymalna ilość świeżej żywności, jaka może zostać zamrożona w ciągu 24 godzin przy temperaturze
otoczenia +25°C, podana jest na tabliczce znamionowej.
W celu prawidłowego przeprowadzenia czynności mrożenia radzimy nacisnąć na przycisk menu i wybrać
funkcję szybkiego zamrażania , co pozwoli uzyskać wstępne mrożenie.
Po 24 godzinach umieścić żywność przeznaczoną do zamrożenia w komorze zamrażarki.
Aby wyregulować temperaturę, postępować zgodnie z instrukcjami w rozdziałach "Opis panelu sterowania"
oraz "Instrukcja wyboru funkcji". Komora zamrażarki wyposażona została w wysuwaną szufladę, która ułatwia
wkładanie przeznaczonej do mrożenia żywności.
KOSTKI LODU
Urządzenie zostało wyposażone w kostkarkę do lodu, która umożliwia jego szybkie i praktyczne
przygotowywanie.
Ważne:
• Przed wypełnieniem pojemników wodą należy upewnić się, że nie ma w nich lodu.
• Kostkarka do lodu oraz pojemnik mogą zostać wyjęte, a na ich miejscu można przechowywać żywność.
1
2
3
4
Uwaga:
• W razie przerwy w dopływie prądu komora zamrażarki jest w stanie utrzymać prawidłową temperaturę
przechowywania żywności przez około 13 - 14 godzin.
• Nie otwierać drzwi komory zamrażarki podczas awarii zasilania.
ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI W ZAMRAŻARCE
Aby wykorzystać maksymalną pojemność zamrażarki, wyjąć wszystkie szuflady i
ułożyć żywność na drucianej półce.
KOMORA SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA
Komora ta ułatwia dostęp do artykułów spożywczych i pozwala na optymalizację i
lepszą organizację wewnętrznej przestrzeni zamrażarki.
W modelach z funkcjami Party na panelu sterowania (napój, piwo, szampan, białe
wino) w komorze tej zaleca się przechowywanie napojów, które mają być schłodzone.
• After being switched on, the refrigerator needs approximately 2 hours to reach the correct
temperature to store a typical volume of food in the refrigerator compartment.
10
99
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA KOMORY CHŁODZIARKI
CONTROL PANEL DESCRIPTION
(Models WBS4335)
KOMORA KONTROLI ŚWIEŻOŚCI (w zależności od modelu)
Jest to wysuwana szuflada, w której panuje niższa temperatura niż w pozostałej
części chłodziarki, dzięki czemu można dłużej zachować świeżość codziennych
artykułów spożywczych. Pozwala ona również na szybsze schłodzenie napojów.
Jest to doskonałe miejsce na przechowywanie nabiału, wędlin, kiełbasy i mięsa.
Jeśli zaistnieje potrzeba wyjęcia i wyczyszczenia szuflady, należy ją wysunąć aż
do oporu. Nacisnąć na zaciski, jak to pokazano na rysunku, pociągnąć półkę i
wyjąć ją.
• Nie wyjmować przechylanej przedniej pokrywy szuflady.
FREEZER CONTROL PANEL
KOMORA CHŁODZIARKI
WYSUWANE SZKLANE PÓŁKI (w zależności od modelu)
Urządzenie zostało wyposażone w wysuwane szklane półki ułatwiające dostęp do produktów znajdujących się
w głębi lub w dolnej części urządzenia.
• Półki zostały wykonane z bardzo odpornego szkła hartowanego.
• Krawędzie półek zapobiegają przeciekaniu rozlanych płynów do innych komór.
Zmiana położenia półek:
W chłodziarce można zmieniać położenie półek w zależności od potrzeb.
• Aby wyjąć półkę, należy ją wysunąć do przodu aż do oporu.
• Nacisnąć zaciski do dołu tak jak na rysunku, a następnie wysunąć półkę do siebie, aż zostanie zwolniona.
Zaciski można naciskać oddzielnie.
• Następnie ustawić na nich półkę.
1
98
2
3
Alarm off button
Fast Freezing: Activate this function before freezing fresh products.
To activate this function, press the “Fast Freezing”
button.
This function turns off automatically after 18 hours. To deactivate the function earlier:
- Press the “Fast Freezing”
button again. The Fast Freezing indicator lamp will turn off, or
- Press the “Freezer Control” button in the freezer compartment.
Freezer Control: It is possible to select between 3 levels of the freezer temperature (minimum, medium,
maximum) by pressing the Freezer Control setting button .
Electronic control
This appliance is provided with an exclusive electronic control system. Thanks to this system, appliance
operation is constantly monitored.
• In the event of a malfunction, the control system will activate an acoustic alarm.
• This system controls door closure. If a door is open, close it. The acoustic alarm is deactivated.
• This system also controls the internal temperature of the appliance. The acoustic alarm will sound if the
internal temperature increases. Do not place hot food in the appliance.
• To mute the acoustic alarm press the “ALARM RESET” button.
• This electronic control system also has an auto check function. An acoustic alarm will immediately signal
any malfunction in your appliance. This electronic control system also has an auto check function. An
acoustic alarm will immediately signal any malfunction in your appliance. This allows you to contact the
After-Sales Service to solve the problem.
• When the acoustic alarm is activated, the appliance should not used for a prolonged period of time.
Contact the After-sales Service as soon as possible.
11
REFRIGERATOR COMPARTMENT
KOMORA CHŁODZIARKI
Storing food in the refrigerator compartment
Position the food as shown in the figure.
Przechowywanie żywności w komorze
chłodziarki
Produkty spożywcze należy wkładać tak, jak to
pokazano na rysunku.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Cooked food
Fish meat
Fruit and vegetables
Bottles
Butter
Dairy products, cheese
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Potrawy gotowane
Ryby, mięso
Owoce i warzywa
Butelki
Masło
Nabiał, sery
To maintain the vitamins, aroma, substance and
freshness of the food to be stored, it is
advisable to wrap food in aluminium foil, cling
film or place it inspecial freezer containers with
lids. This will prevent odours from mixing.
Aby jak najlepiej zachować witaminy, zapach,
strukturę oraz świeżość wszystkich produktów aż
do momentu ich wyjęcia, sugerujemy, aby
wszystkie produkty żywnościowe były
opakowane w folię aluminiową, folię spożywczą
lub były przechowywane w specjalnych
pojemnikach do zamrażania z pokrywką.
Zapobiegnie to również przenikaniu się
zapachów.
NOTES:
• The space between the shelves and rear wall must be unobstructed allow circulation of air.
• Do not place food in direct contact with the rear wall of the refrigerator compartment.
• Do not place hot food in the refrigerator.
• Store liquids in closed containers.
• Storing vegetables with a high water content can result in condensation in the crisper drawer: this will
not affect the correct operation of the appliance.
• Defrosting of the refrigerator compartment is completely automatic.
• The refrigerator can operate at ambient temperatures between +16°C and + 43°C.
• The number of shelves and type of accessories may vary, depending on the model.
• All shelves, door trays and racks are removable.
• Refrigerator/freezer accessories must not be washed in a dishwasher.
UWAGI:
• Przestrzeń pomiędzy półkami a tylną ścianą nie może być zasłonięta, gdyż uniemożliwia to swobodny
przepływ powietrza.
• Produkty spożywcze nie powinny dotykać tylnej ścianki komory chłodziarki.
• Nie wkładać do chłodziarki gorących potraw.
• Napoje powinny być przechowywane w zamkniętych pojemnikach.
• Przechowywanie warzyw o dużej zawartości wody spowoduje kondensację pary wodnej w szufladzie na
warzywa i owoce: nie ma to wpływu na prawidłowe działanie urządzenia.
• Odszranianie komory chłodziarki następuje całkowicie automatycznie.
• Chłodziarka funkcjonuje prawidłowo w temperaturze otoczenia pomiędzy +16 °C a +43 °C.
• Liczba półek oraz rodzaj akcesoriów zależą od modelu.
• Wszystkie półki oraz półki drzwiowe można wyjąć.
• Akcesoriów chłodziarki/zamrażarki nie można myć w zmywarce.
12
97
OPIS PANELU STEROWANIA
(Modele WBS4335)
PANEL STEROWANIA ZAMRAŻARKI
Przycisk wyłączenia alarmu
Szybkie zamrażanie (Fast Freezing): Funkcja ta powinna zostać włączona przed przystąpieniem do
zamrażania świeżych produktów.
Aby włączyć tę funkcję, należy wcisnąć przycisk "Fast Freezing" .
Funkcja wyłączy się samoczynnie po 18 godzinach. Aby wcześniej wyłączyć tę funkcję, należy:
- Ponownie nacisnąć przycisk "Fast Freezing" . Zgaśnie kontrolka przycisku Fast Freezing, lub
- Nacisnąć przycisk "Sterowanie zamrażarką" w komorze zamrażarki.
Sterowanie zamrażarką: Przyciskiem Sterowanie zamrażarką można wybrać jeden z trzech poziomów
temperatury w zamrażarce (minimalna, średnia, maksymalna).
Sterowanie elektroniczne
Urządzenie zostało wyposażone w unikalny system elektronicznego sterowania. Dzięki temu systemowi praca
urządzenia jest na bieżąco monitorowana.
• W przypadku awarii system sterowania uruchamia alarm dźwiękowy.
• System ten kontroluje również zamknięcie drzwi. Jeśli drzwi są otwarte, należy je zamknąć. Wtedy ustanie
sygnał dźwiękowy.
• System kontroluje również wewnętrzną temperaturę urządzenia. Sygnał dźwiękowy włącza się również,
jeśli wzrasta temperatura wewnętrzna. Nie wkładać do urządzenia gorących potraw.
• Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, nacisnąć przycisk "ALARM RESET".
• System sterowania elektronicznego posiada również funkcję samokontroli. Alarm dźwiękowy natychmiast
poinformuje o wszelkich nieprawidłowościach w pracy urządzenia. Dzięki temu można skontaktować się z
autoryzowanym zakładem serwisowym w celu rozwiązania problemu.
• Gdy włączony jest alarm dźwiękowy, urządzenie nie powinno być używane przez dłuższy czas. Należy
zwrócić się jak najprędzej do Serwisu Technicznego.
96
REFRIGERATOR COMPARTMENT
REFRIGERATOR COMPARTMENT INTERNAL FEATURES
FRESH CONTROL COMPARTMENT (depending on the model)
This sliding compartment stays colder than the rest of the refrigerator
compartment to keep daily foods fresh longer. It can also chill beverages
more quickly. It is proper for keeping dairy products, cold cuts, sausage and
meat. If necessary to remove the extra-cold compartment for cleaning, pull it
frontward to the stop. Keep the locks pressed as in the picture, and pull the
shelf until it is released.
• It is not advisable to remove the tilting front lid of extra cold compartment.
SLIDING GLASS SHELVES (depending on the model)
Your refrigerator is provided with sliding glass shelves which make it easier for you to access foods stored
at the shelves or at lower shelves.
• The shelves are made of highly resistant hardened glass.
• The edges of the shelves prevent split liquids from going to other compartments.
Changing the position of shelves:
Your refrigerator allows you to change position of shelves according to your needs.
• To remove the shelf, pull it forward to the top.
• Keep the lock pressed down as shown in the picture detail, and pull the shelf frontward until it is
• After that, place the shelf on them.
1
2
3
13
FREEZER COMPARTMENT
After switching on the appliance, the freezer compartment takes approximately 3 hours to reach a suitable
temperature for frozen food storage.
The freezer compartment, is used for storing frozen food and freezing fresh or cooked food.
It can also be used for making ice cubes.
The maximum quantity of food which can be frozen in a 24 hour period, at an ambient temperature of
25°C, is stated on the rating plate, inside the refrigerator compartment.
For more efficient freezing, press the menu button and pre-freeze by pressing the fast freezing
button.
After 24 hours place the food to be frozen in the freezer compartment.
To adjust the temperature, follow the instructions in chapters "Control panel description" and "Guide to
selecting functions". The freezer compartment is provide with a sliding drawer which makes it easier for
you to store food.
ICE CUBES
Your appliance has an ice maker for making ice cubes quickly and easily.
2
3
Szybkie chłodzenie:
Funkcja ta jest zalecana w razie intensywnego korzystania z komory chłodziarki, aby zapewnić stabilną
temperaturę pomimo częstego otwierania drzwi lub włożenia dużej ilości artykułów spożywczych do komory
chłodziarki.
Podczas jej działania świeci się lampka kontrolna symbolu szybkiego chłodzenia, a na wyświetlaczu trwa
odliczanie czasu. Po upływie czasu działania funkcji automatycznie gaśnie lampka kontrolna symbolu.
Wybór funkcji:
Aby wybrać żądaną funkcję, naciskać przycisk "Menu" dopóki jej symbol nie zacznie migać.
Następnie nacisnąć przycisk "OK/Anuluj", aby włączyć. Na wyświetlaczu będzie się świecić lampka kontrolna
symbolu i będzie trwało odliczanie czasu. Aby skasować tę funkcję, ponownie nacisnąć przycisk "OK/Anuluj".
Funkcja wyłącza się również wtedy, gdy włączona jest inna funkcja.
Dodatkowy czas:
Funkcja ta pozwala na wydłużenie fabrycznie ustawionego czasu trwania funkcji zamrażarki i chłodziarki.
Każde naciśnięcie przycisku "Dodatkowy czas" wydłuża czas o 10 minut.
Important:
• Make sure there is no ice in the trays before refilling the feeder.
• Ice tray feeder and ice bin can be removed and food can be stored in their place.
1
OPIS PANELU STEROWANIA
(Modele WBS4345)
4
Note:
• In the event of a power failure, the freezer compartment maintains the correct storage temperature for
about 13/14 hours.
• Do not open the freezer compartment door during a power failure.
OPIS PANELU STEROWANIA
(Modele WBS4335)
TERMOSTAT CHŁODZIARKI
Aby dokonać regulacji temperatury w komorze chłodziarki, należy ustawić pokrętło termostatu na żądanej
pozycji.
INCREASING THE FREEZER STORAGE SPACE
To obtain maximum room in your freezer, remove the drawers and use the wire
shelf to place food.
Temperatura
Sposób użycia
Minimalna
• Przechowywanie niewielkich ilości artykułów spożywczych
• Rzadko otwierane drzwiczki
FAST FREEZING COMPARTMENT
This compartment facilitates the access of food and allows optimization and better
organization of internal space of freezer compartment.
For the models with the party functions in the electronic control (softdrink, beer,
champagne, white wine), this compartment is the indicated space to load the drinks
to be chilled.
Średnia
• Normalne użycie
Maksymalna
• Przechowywanie dużych ilości artykułów spożywczych
• Częste otwieranie drzwiczek
14
• Aby temperatura komory chłodziarki osiągnęła wartość roboczą normalnego cyklu chłodniczego, należy
odczekać około 2 godzin od momentu włączenia.
95
OPIS PANELU STEROWANIA
(Modele WBS4345)
GUIDE TO STORAGE AND THAWING
OF FOOD
Funkcja blokady panelu sterowania (Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci)
Funkcja zapobiega przypadkowej zmianie ustawień. Aby zablokować panel sterowania, nacisnąć przycisk
"Menu" i przytrzymać przez 3 sekundy, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się symbol
. Aby wyłączyć tę
funkcję, należy wykonać te same czynności, dopóki nie zgaśnie symbol
.
PREPARING FRESH FOOD FOR FREEZING
It is important to wrap food so that no water, moisture, or vapour may penetrate; this avoids the transfer
of odours and flavours throughout the refrigerator and allows better storage of frozen food. Use plastic
containers with tight fitting lids, aluminium trays, aluminium foil, cling film and waterproof plastic
wrappings.
Alarm "Otwarte Drzwi"
Podczas otwierania drzwi na panelu sterowania włącza się symbol
. Jeśli drzwi będą otwarte przez ponad
2 minuty, włączy się alarm. Aby wyłączyć alarm, nacisnąć przycisk "OK" lub zamknąć drzwi.
Symbol serwisu
Symbol włącza się jedynie podczas czynności serwisowych wykonywanych przez serwis.
Funkcje
Urządzenie posiada elektroniczne funkcje, które opracowano w celu sprostania różnym codziennym
potrzebom.
Funkcje Party (napój, piwo, szampan, białe wino):
Funkcje te zostały opracowane w celu schładzania napojów w komorze szybkiego zamrażania.
Gdy ta funkcja jest włączona, świeci się lampka kontrolna symbolu drinka, a na wyświetlaczu trwa odliczanie
czasu. Po upływie czasu trwania funkcji symbol drinka miga na wyświetlaczu i rozlega się sygnał alarmowy.
Wyjąć napoje z urządzenia i nacisnąć przycisk "OK/Anuluj", aby wyłączyć alarm.
Zalecane ilości napojów dla każdej funkcji:
Napój - 1 butelka PET 2 litry lub 12 puszek
Piwo - 3 butelki 600 ml lub 12 puszek
Szampan - 1 butelka 750 ml
Wino - 1 butelka 750 ml
Ważne:
Końcowa temperatura napojów może się różnić w zależności od temperatury początkowej, temperatury
otoczenia oraz częstotliwości otwierania drzwi podczas działania funkcji.
Włożenie większej ilości produktów niż zalecane oznacza, że nie można zagwarantować wyników końcowych.
Lód:
Zadaniem tej funkcji jest przyspieszenie procesu tworzenia się lodu z wody na tackach do lodu.
Podczas jej działania świeci się lampka kontrolna symbolu lodu, a na wyświetlaczu trwa odliczanie czasu.
Po upływie czasu działania funkcji automatycznie gaśnie lampka kontrolna symbolu lodu.
Important:
• When shopping, leave frozen food purchases until last and transport the products in a thermally
insulated cool bag.
• Place the items in the freezer compartment as soon as you get home.
• Avoid, or reduce temperature variations to the minimum.
• Respect the best-before date on the package.
• Always observe the storage information on the package.
SEALING
When sealing food in bags, squeeze out the air first.
Place labels on the inside of clear freezer bags: use self-adhesive labels on the outside of opaque ones.
Seal the top of the bag with a fastener.
DEFROSTING
Here are some helpful tips.
Raw vegetables: do not thaw, put straight into boiling water and cook as usual.
Meat (large cuts): thaw in the refrigerator compartment without unwrapping. Before cooking, leave at
room temperature for a couple of hours.
Meat (small cuts): thaw at room temperature or cook from frozen.
Fish: thaw in the refrigerator compartment without unwrapping or cook before fully thawed.
In the event of a power failure, the freezer compartment maintains the appropriate storage temperature
for approximately 12 hours: during this time, we suggest you leave the door of the compartment closed.
Do not refreeze partially thawed food.
Previously cooked food: reheat in the oven without removing it from its aluminium container.
Fruit: thaw in the refrigerator compartment.
Mięso i ryby:
Funkcja ta jest zalecana do przyspieszenia zamrażania świeżej żywności w zamrażarce, głównie w komorze
szybkiego zamrażania.
Podczas jej działania świeci się lampka kontrolna symbolu mięsa i ryb, a na wyświetlaczu trwa odliczanie
czasu. Po upływie czasu działania funkcji automatycznie gaśnie lampka kontrolna symbolu.
NOTE: Never place warm food in the freezer, instead allow it to cool at room temperature for 30
minutes, then wrap it and place in the freezer. Cooling hot foods before freezing saves energy and
prolongs the life of the appliance.
Shopping:
Funkcja ta przyspiesza chłodzenie zarówno w komorze zamrażarki jak i chłodziarki, aby wspomóc proces
odzyskiwania właściwej temperatury przez przechowywaną żywność.
Podczas jej działania świeci się lampka kontrolna symbolu zakupów, a na wyświetlaczu trwa odliczanie czasu.
Po upływie czasu działania funkcji automatycznie gaśnie lampka kontrolna symbolu.
94
15
GUIDE TO STORAGE AND THAWING
OF FOOD
OPIS PANELU STEROWANIA
(Modele WBS4345)
FOOD STORAGE CHART
Storage time will vary according to the quality of the food, the type of packaging or wrap used (moisture
and vapour proof ), and the storage temperature (which should be -18°C).
Urządzenie, alarmy i symbole serwisowe
FOODSTUFF AND STORAGE TIME
DAIRY PRODUCTS
Butter
Fruit
Concentrated fruit juice
Fruit (in general)
Citrus fruit and fresh fruit juice
12 months
8 to 12 months
4 to 6 months
Vegetables
Commercially frozen
Home frozen
8 months
8 to 12 months
Meat
Sausages
Hamburgers
Beef, veal, lamb
Margarine
Camembert, mozzarella, spreading
cheese
do not freeze
Brie, Emmenthal, Swiss cheese, etc.
(freezing may affect cheese texture
6 to 8 months
1 month
Ice cream, fruit juices, milk
Lamb and veal
6 to 12 months
Whole (beaten), whites, yolks
Pork
4 to 8 months
Fresh sausages
1 to 2 months
Steaks and chops
2 to 4 months
6 months
2 to 3 months
Mackerel, perch
2 to 3 months
3 months
Clams, oysters
3 to 4 months
Boiled fish, crabs
3 to 4 months
12 months
Poultry
Duck and goose
Offal
Poultry cooked in a sauce
Sliced meat (no sauce)
12 months
6 months
2 to 3 months
6 months
1 month
Stews
Meat, poultry and fish
16
Unbaked bread
Croissants
Cakes (not iced)
Salmon
Chicken or turkey (whole or parts)
Alarm "Otwarte Drzwi"
Funkcje urządzenia
Napój (1 godzina)
12 months
Piwo (1 godzina)
2 to 3 months
Szampan (50 minut)
12 months
Cakes (iced) and biscuits
Fruits pies
Biscuit pastry
Pie pastry
Zakupy (3 godziny)
Lód (1 godz. 40 min.)
PASTRY AND BREAD
Leavened bread and rolls
8 to 12 months
Fish
Raw prawns
Włączona funkcja Szósty Zmysł.
2 to 3 months
6 to 12 months
Dressed fish (purchased)
3 months
Cream cheeses
Beef
Cod, flounder, sole
12 months
Cheese
Eggs
(Add sugar or salt to yolks or
whole beaten eggs)
Lamb, veal and pork
Symbol serwisu
6 to 9 months
4 weeks or less
Roasts
Beef
Zablokowany panel sterowania
3 months
1 month
Mięso i ryby (3 godziny)
3 months
2 to 4 months
Białe wino (40 minut)
6 to 12 months
12 months
3 months
4 to 6 months
Szybkie chłodzenie (6 godzin)
Ustawienie zegara
Aby ustawić zegar, należy nacisnąć przycisk "Dodatkowy czas" i przytrzymać przez 3 sekundy. Wyświetlacz
godzin zacznie migać. Naciskać przycisk "OK/Anuluj" do momentu osiągnięcia żądanej godziny. Następnie
ponownie nacisnąć przycisk "Dodatkowy czas". Zacznie migać wyświetlacz minut. Naciskać "OK/Anuluj" aż do
osiągnięcia żądanej minuty. Nacisnąć przycisk "Dodatkowy czas", aby zakończyć ustawianie zegara.
Ustawienie temperatury w zamrażarce / chłodziarce
Aby wyregulować temperaturę w komorze, należy naciskać przycisk "Zamrażarka" lub "Chłodziarka" do
momentu osiągnięcia żądanej temperatury. Oprócz 3 głównych ustawień temperatury (1 lampka kontrolna
włączona) dla każdej komory, można uzyskać dwa pośrednie ustawienia temperatury w każdej komorze. Aby
je wybrać, nacisnąć przycisk "Zamrażarka" lub "Chłodziarka" i przytrzymać przez 3 sekundy, dopóki
jednocześnie nie zapalą się dwie lampki kontrolne.
Funkcja Szósty Zmysł
Funkcja Szósty Zmysł automatycznie kontroluje temperaturę w komorach, aby zapewnić optymalne warunki
przechowywania żywności. Aby ją włączyć, należy nacisnąć przycisk "Szósty Zmysł".
Aby ją wyłączyć, ponownie nacisnąć przycisk. Funkcja wyłącza się również wtedy, gdy włączona jest
jakakolwiek inna funkcja lub jeśli ręcznie zmieniona jest temperatura.
93
OPIS URZĄDZENIA
MAINTENANCE AND CLEANING
1.
2.
3.
Before any cleaning or maintenance operation, unplug the appliance from the mains or disconnect the
electrical power supply.
Periodically clean the refrigerator and freezer compartments with a sponge dampened in a solution of
lukewarm water and special detergent for refrigerator interiors. Rinse and dry. Never use abrasive
detergents. Never clean refrigerator parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or
explosion.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Półki /Obszar półek
Komora chłodziarki (*)
Przegroda szuflady na owoce i
warzywa
Szuflada na owoce i warzywa
Kostkarka do lodu (*)
Komora szybkiego zamrażania (*)
Szuflady zamrażarki (*)
Pojemnik na jajka
Półki drzwiowe
Szuflada na świeże owoce (*)
Filtr antybakteryjny (*)
Uchwyt na butelki (*)
Półka na butelki
Półki drzwiowe zamrażarki
(*) W zależności od modelu
• Clean with a damp cloth.
Do not use abrasive products, scourers, stain-removers (e.g. acetone, trichloroethylene) or vinegar.
Dry with a soft cloth.
• Both refrigerator and freezer compartments are provided with an automatic defrosting function
(no frost system).
• Do not use stream cleaners.
• Regularly clean the condenser (air vents at the rear of the appliance) with a vacuum cleaner or a brush.
• Ensure the seals are always perfectly clean.
VACATION
Uwaga:
Filtr antybakteryjny zapewnia wyższy poziom higieny w chłodziarce dzięki ciągłemu oczyszczaniu powietrza z
bakterii. Należy go wyjąć z pudełka (znajdującego się w szufladzie na owoce i warzywa) i włożyć w kratkę w
tylnej ścianie komory chłodziarki (poz. 4).
Filtr należy wymieniać co 6 miesięcy.
1. Wyjąć kratkę z filtrem i w całości wyrzucić.
2. Wymienić kratkę z filtrem na nową.
3. Sposób wymiany opisano w instrukcji dołączonej do filtra antybakteryjnego.
Filtr można kupić w naszych autoryzowanych punktach serwisowych.
Uwaga: Liczba półek oraz kształt akcesoriów zależą od modelu.
Wszystkie półki oraz półki drzwiowe można wyjąć.
NIE zasłaniać żywnością obszaru wlotu powietrza.
Ważne: Akcesoriów chłodziarki/zamrażarki nie można myć w zmywarce.
92
Short vacation
There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than
three weeks. Use up perishable food, freeze other food. Use the “Vacation” function (depending on the
model).
Long vacation
Remove all the food if you are going away for three weeks or more. Unplug the refrigerator and clean it,
rise and dry.
Fix some wooden or plastic wedges to the upper of both doors with adhesive tape and leave the doors
open enough for air to circulate inside both compartments. This will prevent odour and mould from
setting in.
Moving
• Take out all removable parts, wrap them well, and fix them together with adhesive tape so that they do
not bang together or get lost.
• Close and fix both doors with adhesive tape and, again using adhesive tape, fix the power cable to the
appliance.
Power failure
In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is
going to last.
1. For power failures lasting up to 24 hours, keep both doors of the appliance closed. This will allow
the stored food to stay cold as long as possible.
2. Should the power failure last more than 24 hours, remove all frozen food and put it in a portable
freezer with a key lock. If this type of freezer is not available and, likewise, no artificial ice packs are
available, try to use up the food which is more easily perishable.
3. Bear in mind that a full freezer compartment will stay cold longer than a partially filled one.
4. Empty the ice bucket.
Furthermore, a freezer full of frozen meat will stay cold longer than a freezer filled with precooked
food.
If ice crystals are still visible on the food, it may be frozen again, although flavour and aroma may be
affected. If food is found to be in a poor condition, it is best to throw it away.
17
TROUBLESHOOTING GUIDE /
AFTER-SALES SERVICE
Some noises are normal when the appliance is operating.
Before contacting After-sales Services…
Performance problems often result from simple things you can find and solve yourself without tools of any
kind.
The appliance is not working
• Is the power cord in perfect condition?
• Have you checked your home’s fuses?
Water collects at the bottom of the refrigerator compartment:
• Is the defrost water drain blocked?
If there is water in the defrost pan:
• This is normal in hot, damp weather. The pan can even be half full. Make sure the refrigerator is level so
that the water does not overflow.
If the edges of the refrigerator cabinet, which come in contact with the door seal,
are warm to the touch:
• This is normal in hot weather and when the compressor is running.
If the light does not work:
• Have you checked your home’s fuses?
• Is the power plug plugged into a live socket with the proper voltage?
• Has the light bulb burnt out?
In the case of burnt-out bulbs:
• Always unplug the appliance from the mains.
• See the “Troubleshooting guide/After-sales Service” chapter.
If the motor seems to run too much:
• Is the condenser free of dust and fluff?
• Are the doors properly closed?
• Are the door seals properly fitted?
• On hot days or if the room is warm, the motor naturally runs longer.
18
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WSKAZÓWKI
OGÓLNE
INSTALACJA
BEZPIECZEŃSTWO
• Przemieszczanie oraz instalacja produktu muszą
być wykonane przez dwie lub więcej osób.
• Podczas przesuwania urządzenia należy uważać,
aby nie uszkodzić posadzki (np. parkietu).
• Podczas instalacji należy uważać, by produkt nie
uszkodził przewodu zasilającego.
• Nie ustawiać urządzenia zbyt blisko źródła ciepła.
• W celu zagwarantowania odpowiedniej wentylacji
należy pozostawić trochę wolnej przestrzeni z
obydwu stron urządzenia oraz nad nim lub
postąpić według szczegółowej instrukcji.
• Należy uważać, aby nie przykrywać ani nie zatykać
otworów wentylacyjnych urządzenia.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika
chłodniczego w urządzeniu.
• Zainstalować i wypoziomować urządzenie na
podłodze będącej w stanie utrzymać jego ciężar, w
odpowiednim do jego wymiarów i przeznaczenia
pomieszczeniu.
• Urządzenie należy ustawić w miejscu suchym i
dobrze wentylowanym. Urządzenie zostało
przewidziane do funkcjonowania w środowisku, w
którym temperatura zawiera się w następujących
zakresach, zależnych od klasy klimatycznej
podanej na tabliczce znamionowej: sprawność
urządzenia może ulec pogorszeniu, w przypadku
dłuższej eksploatacji w temperaturze wyższej lub
niższej w stosunku do podanego przedziału.
• Nie przechowywać i nie używać benzyny, gazu lub
łatwopalnych płynów w pobliżu urządzenia lub w
pobliżu innego sprzętu elektrycznego. Opary
wydzielające się z tych substancji mogłyby
spowodować pożar lub wybuch.
• W celu przyspieszenia odszraniania nie wolno
stosować urządzeń mechanicznych, elektrycznych
lub chemicznych innych od zalecanych przez
producenta.
• Nie stosować żadnych urządzeń elektrycznych w
komorach urządzenia, jeżeli wyraźnie nie są one
zalecane przez producenta.
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do
użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub
psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub
znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod
nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania
sprzętu udostępnioną przez osoby odpowiadające
za ich bezpieczeństwo.
• Aby uniknąć niebezpieczeństwa zablokowania się
wewnątrz i uduszenia, nie należy dopuszczać, aby
dzieci bawiły się bądź chowały w środku
urządzenia.
• Nie połknąć płynu (nietoksyczny) zawartego we
wkładach chłodniczych (w zależności od modelu).
• Nie jeść kostek lodu lub lodów zaraz po ich wyjęciu
z zamrażalnika, ponieważ mogłyby spowodować
zimne oparzenia.
Klasa
klimatyczna
T. otocz. (°C)
T. otocz. (°F)
SN
od 10 do 32
od 50 do 90
N
od 16 do 32
od 61 do 90
ST
od 16 do 38
od 61 do 100
T
od 16 do 43
od 61 do 110
• Sprawdzić, czy napięcie zasilania podane na
tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci.
• Nie używać ani prostych, ani wielokrotnych
rozgałęźników lub przedłużaczy.
• W celu podłączenia urządzenia do sieci wodnej
użyć nowego przewodu rurowego należącego do
jego wyposażenia, a nie używać przewodu
należącego do poprzedniego produktu.
• Przewód zasilający może być wymieniony
wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
• Odłączenie urządzenia od gniazdka zasilającego
musi być możliwe przez wyciągnięcie wtyczki lub
za pomocą wyłącznika dwubiegunowego
znajdującego się przed wtyczką, w łatwo
dostępnym miejscu.
UŻYTKOWANIE
• Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności
konserwacji lub czyszczenia należy wyjąć wtyczkę
z gniazdka lub odłączyć zasilanie elektryczne.
• Wszystkie urządzenia wyposażone w kostkarkę do
lodu i w dystrybutor wody muszą być podłączone
do sieci wody pitnej (o ciśnieniu sieci wodnej
zawartym w przedziale: 1,7 – 8,1 bar (25 i 117
PSI). Kostkarki do lodu i/lub dystrybutory wody,
które nie są podłączone bezpośrednio do sieci
wodnej, muszą być napełniane wyłącznie wodą
pitną.
• Używać komorę chłodziarki tylko do
przechowywania artykułów świeżych a komorę
zamrażarki do przechowywania mrożonek,
zamrażania świeżej żywności i do wytwarzania
kostek lodu.
• Nie przechowywać w zamrażalniku szklanych
pojemników zawierających płyny, ponieważ
mogłyby wybuchnąć.
Producent nie bierze na siebie żadnej
odpowiedzialności w razie nieprzestrzegania
wymienionych powyżej środków ostrożności i
zaleceń.
91
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
EKSPLOATACJI URZĄDZENIA
• Urządzenie, który Państwo nabyli przeznaczone
jest wyłącznie do użytku domowego.
W celu najlepszego użytkowania urządzenia
zapraszamy Państwa do dokładnego zapoznania
się z instrukcją obsługi, w której znajdziecie
Państwo opis Waszego urządzenia oraz
pomocne porady.
Instrukcję należy zachować, aby można było z
niej korzystać w przyszłości.
1. Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się,
czy nie jest ono uszkodzone i czy drzwi zamykają
się prawidłowo. Ewentualne szkody powinny być
zgłoszone sprzedawcy w ciągu 24 godzin od
dostarczenia produktu.
2. Przed uruchomieniem należy odczekać co
najmniej dwie godziny w celu zwiększenia
efektywności obwodu chłodniczego.
3. Należy dopilnować, aby zainstalowanie i
podłączenie urządzenia zostały wykonane przez
wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcją
wytwórcy i zgodnie z obowiązującymi przepisami
lokalnymi.
4. Umyć wnętrze urządzenia przed jego
użytkowaniem.
PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY
ŚRODOWISKA
1. Opakowanie
Materiały z opakowania nadają się w 100% do
wykorzystania jako surowiec wtórny i są
oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji
opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami
lokalnymi. Materiały opakowaniowe (woreczki
plastikowe, kawałki styropianu, itp.) należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci, gdyż
stanowią one potencjalne źródło zagrożenia.
2. Złomowanie/Likwidacja
Urządzenie zostało wyprodukowane z materiału,
który może być wykorzystany jako surowiec wtórny.
Niniejsze urządzenie zostało oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE). Zapewniając prawidłowe złomowanie
niniejszego urządzenia, przyczynią się Państwo do
ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego
wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi.
Symbol
umieszczony na produkcie lub na
dołączonych do niego dokumentach oznacza, że
niniejszego urządzenia nie powinno się traktować jak
odpadu z gospodarstwa domowego, lecz należy je
zdać w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w
celu recyklingu komponentów elektrycznych i
elektronicznych. W razie złomowania urządzenia
należy odciąć przewód zasilający oraz wyjąć drzwi i
półki, tak aby dzieci nie miały łatwego dostępu do
wnętrza. Złomować urządzenie zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów i
dostarczyć je do odpowiedniego punktu, nie
pozostawiając niestrzeżonego urządzenia nawet na
kilka dni, gdyż stanowi ono źródło zagrożenia dla
dzieci. Dodatkowe informacje na temat utylizacji,
złomowania i recyklingu można uzyskać w lokalnym
urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie
utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt
został zakupiony.
90
Informacja:
To urządzenie nie zawiera CFC. Obwód chłodniczy
zawiera R134a (HFC) lub R600a (HC); zob.
tabliczka znamionowa znajdująca się wewnątrz
urządzenia.
Urządzenia zawierające izobutan (R600a): izobutan
jest gazem naturalnym niewpływającym negatywnie
na środowisko lecz jest łatwopalny. Należy się więc
koniecznie upewnić, czy przewody obwodu
chłodniczego nie są uszkodzone.
To urządzenie może zawierać fluorowane gazy
cieplarniane, o których mowa w Protokole z Kioto;
gaz chłodzący znajduje się w hermetycznie
zamkniętym układzie.
Gaz chłodzący: R134a posiada potencjał ocieplenia
globalnego (GWP) o wartości 1300.
Deklaracja zgodności
• To urządzenie przeznaczone jest do
przechowywania artykułów spożywczych i zostało
wyprodukowane zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) Nr 1935/2004.
• Urządzenie niniejsze jest zaprojektowane,
produkowane i sprzedawane zgodnie z:
- wymogi dotyczace bezpieczenstwa zawarte w
Dyrektywie “Niskie napięcie" 2006/95/WE (która
zastępuje Dyrektywę 73/23/EWG wraz z
późniejszymi zmianami);
- wymogami dotyczącymi
ochrony w Dyrektywie
“EMC" 2004/108/WE.
Urządzenie jest bezpieczne
jedynie w przypadku, gdy
zostało ono poprawnie
podłączone do zgodnego z
normami uziemienia.
TROUBLESHOOTING GUIDE /
AFTER-SALES SERVICE
The appliance is excessively noisy:
• Is the appliance in contact with other furniture or objects?
• Are the pipes at the back touching or vibrating?
If the appliance door has been left open for a while or if large amounts of food have been stored, the
motor will run longer in order to cool down the interior of the appliance.
Remember
Motor running time depends on different things: number of door openings, amount of food stored,
temperature of the room, setting of the temperature controls.
If, after performing the above checks, your appliance still does not work properly, contact the Aftersales
Service, explain the problem, specifying the model and appliance service number (stated on the data
plate).
If the refrigerator temperature is too high
• Is the appliance installed near a heat source?
• Are the refrigerator controls correctly set?
• Has a large amount of food been added to the refrigerator or freezer?
• Check that the doors are not opened too often.
• Check that the doors close properly.
• Make sure that air flow vents inside the compartment are not blocked, as this prevents the circulation
of cold air.
If there is moisture build-up
• Make sure that the food is properly packaged. Dry any dampness of food containers before placing
them in the refrigerator.
• Check that the doors are not opened too often. When the door is opened, humidity from the room air
enters the refrigerator. The more often the door is opened, the faster humidity builds up, especially
when the room itself is very humid.
• If the room is very humid, it is normal for moisture to build up inside the refrigerator.
• It is normal for droplets of water to form on the rear wall after the automatic defrost cycle.
If the doors do not open and close properly
• Check that food packages are not blocking the door.
• Check that the door trays, shelves and drawers are all positioned correctly.
• Check that the door seals are not dirty or sticky.
• Ensure the appliance is level.
Always disconnect the refrigerator from the power supply before replacing any light bulbs.
If the inside light is not working:
• Disconnect the appliance from the mains power supply.
Depending on the model.
• Remove the bulb cover (depending on model)
• Unscrew or remove the bulb.
• Check the bulb and if necessary replace it.
• Some models are equipped with a special bulb which does not unscrew. Pull towards the inside of the
appliance. This bulb is available only from our After-sales Service. Replace using maximum 15 W bulb.
19
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
AFTER-SALES SERVICE
Before contacting After-Sales Service:
1. See if you can solve the problem yourself (see
“Troubleshooting guide / after-sales service”).
2. Switch the appliance on again to see if the
problem has been solved. If it has not,
disconnect the appliance from the power
supply and wait for about an hour before
switching on again.
3. If the problem persists after this course of
action, contact After-sales Service.
• Your full address.
• Your telephone number and area code.
Note:
The direction of door opening can be
changed. If this operation is performed by
After-sales Service it is not covered by the
warranty.
Specify:
• The nature of the problem.
• The model.
• The Service number (the number after the
word SERVICE on the data plate on the inside
of the appliance)
ELECTRICAL CONNECTION FOR GREAT
BRITAIN AND IRELAND ONLY
Warning - this appliance must be earthed
Fuse replacement
If the mains lead of this appliance is fitted with a BS 1363A
13amp fused plug, to change a fuse in this type of plug use an
A.S.T.A. approved fuse to BS 1362 type and proceed as
follows:
1. Remove the fuse cover (A) and fuse (B).
2. Fit replacement 13A fuse into fuse cover.
3. Refit both into plug.
Important:
The fuse cover must be refitted when changing a fuse and if the fuse cover is lost the plug must not be
used until a correct replacement is fitted.
Correct replacement are identified by the colour insert or the colour embossed in words on the base of
the plug.
Replacement fuse covers are available from your local electrical store.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI
URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA . . 90
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WSKAZÓWKI OGÓLNE . . 91
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
OPIS PANELU STEROWANIA (Modele WBS4345) . . 93
OPIS PANELU STEROWANIA (Modele WBS4335) . . . 95
KOMORA CHŁODZIARKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
KOMORA ZAMRAŻARKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
PRZECHOWYWANIE ORAZ ROZMRAŻANIE
ŻYWNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . 102
WAKACJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK /
SERWIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
SERWIS TECHNICZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
For the Republic of Ireland only
The information given in respect of Great Britain will frequently apply, but a third type of plug and socket
is also used, the 2-pin, side earth type.
Socket outlet / plug (valid for both countries)
If the fitted plug is not suitable for your socket outlet, please contact After-sales Service for further
instruction. Please do not attempt to change plug yourself. This procedure needs to be carried out by a
qualified technician in compliance with the manufactures instructions and current standard safety
regulations.
20
89
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
Prima di contattare il Servizio Assistenza
Tecnica:
1. Verificare se non è possibile eliminare da soli gli
inconvenienti (vedere "Guida ricerca guasti /
Servizio Assistenza Tecnica").
2. Riavviare il prodotto per accertarsi che
l'inconveniente sia stato ovviato. Se il risultato è
negativo, disinserire nuovamente il prodotto e
ripetere l'operazione dopo un'ora.
3. Se il risultato è negativo, contattare il Servizio
Assistenza.
Comunicare:
• il tipo di guasto
• il modello
• il numero Service (la cifra che si trova dopo la
parola SERVICE, sulla targhetta matricola posta
all'interno dell'apparecchio)
• il vostro indirizzo completo
• il vostro numero e prefisso telefonico
Nota:
La removibilità delle porte dell'apparecchio,
se effettuata dal Servizio Assistenza Tecnica
non è considerato intervento di garanzia.
MODE D’EMPLOI
AVANT D’UTILISER L’APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
CONSEILS POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS
GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DESCRIPTION DE L’APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE
(modèle WBS4345) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE
(modèle WBS4335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR . . . . . . . . . . . . . . . . 29
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
COMMENT CONSERVER ET DÉCONGELER
DES ALIMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
PRÉCAUTIONS EN CAS D’ABSENCE PROLONGÉE . . 34
DIAGNOSTIC RAPIDE / ASSISTANCE . . . . . . . . . . . . . . 35
SERVICE APRÈS-VENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
88
21
AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
• L’appareil que vous venez d’acquérir est un
combiné réfrigérateur et congélateur. Il est
exclusivement réservé à un usage ménager.
Pour utiliser au mieux votre appareil, nous
vous invitons à lire attentivement les
instructions relatives à son utilisation ; vous y
trouverez la description de votre appareil et
des conseils utiles pour la conservation des
aliments.
Conservez cette notice d’emploi pour toute
consultation ultérieure.
1. Après avoir déballé l’appareil, assurez-vous qu’il
n’est pas endommagé et que les portes ferment
parfaitement. Tout dommage éventuel devra être
signalé au revendeur dans un délai de 24 heures.
2. Nous vous conseillons d’attendre au moins deux
heures avant de mettre l’appareil en service afin
que le circuit réfrigérant soit pleinement
performant.
3. Assurez-vous que l’installation et le branchement
électrique ont été réalisés par un technicien
qualifié, conformément aux instructions du
fabricant et aux normes locales en vigueur en
matière de sécurité.
4. Nettoyez l’intérieur de l’appareil avant de
l’utiliser.
CONSEILS POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
1. Emballage
L’emballage est 100% recyclable et porte le
symbole du recyclage. Pour la mise au rebut, suivez
les réglementations locales en vigueur. Les
matériaux d’emballage (sachets en plastique,
éléments en polystyrène, etc.) doivent être
conservés hors de portée des enfants car ils
constituent une source potentielle de danger.
2. Mise au rebut
Cet appareil a été fabriqué avec des matériaux
recyclables. Cet appareil porte le symbole du
recyclage conformément à la Directive Européenne
2002/96/CE concernant les Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE). En
procédant correctement à la mise au rebut de cet
appareil, vous contribuerez à protéger
l’environnement et la santé humaine.
Le symbole
apposé sur l’appareil ou sur la
documentation qui l’accompagne indique que ce
produit ne peut en aucun cas être traité comme un
déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à
un centre de collecte des déchets chargé du
recyclage des équipements électriques et
électroniques. Au moment de la mise au rebut,
rendez l’appareil inutilisable en sectionnant le câble
d’alimentation et en démontant les portes et les
grilles, de façon à ce que les enfants ne puissent pas
accéder facilement à l’intérieur de celui-ci. Pour la
mise au rebut, respectez les normes locales en
vigueur et remettez l’appareil à un centre de
collecte spécialisé. Ne laissez jamais l’appareil sans
surveillance, ne fut-ce que quelques jours, car il
représente une source de danger pour les enfants.
Pour obtenir de plus amples détails au sujet du
traitement, de la récupération et du recyclage de
cet appareil, veuillez vous adresser au bureau
compétent de votre commune, à la société locale
de collecte des déchets ménagers ou directement à
votre revendeur.
22
Information:
Cet appareil ne contient pas de CFC. Le circuit de
refroidissement contient du R134a (HFC) ou R600a
(HC), voir la plaquette signalétique à l’intérieur de
l’appareil.
Pour les appareils avec Isobutane (R600a):
l’isobutane est un gaz naturel qui est sans danger
pour l’environnement, mais il est inflammable. Il est
donc indispensable de s’assurer que les tuyaux du
circuit de réfrigération sont en parfait état.
Cet appareil pourrait contenir du gaz à effet de
serre fluoré réglementé par le Protocole de Kyoto.
Le gaz réfrigérant est hermétiquement scellé. Gaz
réfrigérant: le R134 a une puissance de
refroidissement (GWP) de 1300.
Déclaration de conformité
• Cet appareil est destiné à la conservation de
denrées alimentaires et est fabriqué
conformément au règlement (CE) N° 1935/2004.
• Cet appareil a été conçu, construit et
commercialisé conformément aux:
- objectifs sécurité de la directive “Basse
Tension” 2006/95/CE (qui remplace la
73/23/CEE et modifications);
- conditions requises en matière de protection
de la Directive “EMC” 2004/108/CE.
La sécurité électrique de
l’appareil est garantie
uniquement lorsqu’il est
correctement branché à
une installation de mise à
la terre efficace et
conforme à la Loi.
GUIDA RICERCA GUASTI /
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
L'apparecchio risulta eccessivamente rumoroso:
• L'apparecchio si trova a contatto con altri mobili od oggetti?
• I tubi sul retro sono troppo vicini al muro o vibrano?
Quando la porta dell'apparecchio è rimasta aperta per lungo tempo o sono state introdotte considerevoli
quantitativi di cibo, il motore dovrà lavorare più a lungo per raffreddare l'interno dei comparti.
Importante
I tempi di funzionamento del motocompressore dipendono da varie cose: frequenza nell'apertura delle
porte, quantità di cibo introdotto e conservato, temperatura ambiente, impostazione dei comandi
temperatura.
Se dopo avere effettuato i suddetti controlli, il prodotto non garantisce ancora una prestazione ottimale,
consigliamo di contattare il Servizio Assistenza Tecnica: spiegare dettagliatamente il problema, specificando
modello e numero d'identificazione dell'apparecchio (stampato sulla targhetta matricola).
Se la temperatura del frigorifero è troppo elevata
• L'apparecchio è installato in prossimità di una fonte di calore?
• I comandi del frigorifero sono stati impostati correttamente?
• Una quantità particolarmente consistente di cibo è stata introdotta in uno dei due comparti principali?
• Assicurarsi che le porte non vengano aperte troppo di frequente.
• Controllare che le porte chiudano perfettamente.
• Verificare che le valvole di sfiato all'interno del comparto non risultino ostruite, poiché ciò impedirebbe
la circolazione di aria fredda.
Se vi è formazione di umidità
• Assicurarsi che gli alimenti siano adeguatamente confezionati e protetti. Asciugare l'eventuale umidità
presente sui contenitori del cibo, prima di riporli nel frigorifero.
• Controllare che le porte non vengano aperte troppo spesso perché l'umidità dell'aria esterna entra nel
frigorifero. Maggiore la frequenza di apertura, maggiore la velocità con cui si forma umidità,
specialmente quando l'ambiente è molto umido.
• Se la stanza risulta particolarmente umida, è del tutto normale che si formi umidità anche all'interno del
frigorifero.
• È normale che si formino alcune goccioline di acqua sulla parete posteriore durante il ciclo di
sbrinamento automatico.
Se le porte non si chiudono oppure non si aprono adeguatamente
• Verificare che non vi siano confezioni di alimenti che ostruiscono la porta.
• Controllare che vaschette, balconcini, ripiani e cassetti risultino tutti posizionati correttamente.
• Assicurarsi che le guarnizioni delle porte non siano sporche o appiccicose.
• Livellare perfettamente l'apparecchio.
Prima di sostituire le lampadine, staccare sempre il frigorifero dalla presa di corrente.
Quando la luce interna non si accenda:
• Scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione.
A seconda del modello.
• Rimuovere il copri-lampadina (a seconda del modello)
• Svitare o togliere la lampadina.
• Controllare la lampadina e se necessario, procedere alla sua sostituzione.
• Alcuni modelli possiedono una lampadina speciale che non si svita: basterà tirare verso l'interno
dell'apparecchio. Questo tipo di lampadina è esclusivamente disponibile presso il nostro Servizio
Assistenza. Utilizzare una potenza massima di 15 W.
87
GUIDA RICERCA GUASTI /
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS
GÉNÉRALES
Alcuni rumori sono normali durante il funzionamento dell'apparecchio.
INSTALLATION
SÉCURITÉ
• La manutention et l’installation de l’appareil
nécessitent la présence d’au moins deux
personnes.
• Si vous devez déplacer l’appareil, veillez à ne pas
abîmer le recouvrement de sol (parquet par ex).
• Pendant l’installation, vérifiez que l’appareil ne
risque pas d’endommager le câble
d’alimentation.
• Évitez d’installer l’appareil près d’une source de
chaleur.
• Pour assurer une bonne aération, laissez un
espace de chaque côté et au-dessus de l’appareil
et respectez les consignes d’installation.
• Veillez à ne jamais couvrir les bouches d’aération
de l’appareil.
• N’endommagez pas les tubes du circuit
réfrigérant du réfrigérateur.
• Installez et mettez l’appareil à niveau sur un sol
capable de supporter son poids, dans un endroit
adapté à ses dimensions et à son usage.
• Installez l’appareil dans une pièce sèche et bien
aérée. L’appareil est réglé pour fonctionner dans
la plage de température suivante, en fonction de
la classe climatique indiquée sur la plaquette
signalétique : l’appareil risque de ne pas
fonctionner correctement s’il reste pendant une
longue période à une température supérieure ou
inférieure à la plage prévue.
• N’entreposez pas et n’utilisez pas d’essence, de
liquides ou de gaz inflammables à proximité du
réfrigérateur ou de tout autre appareil ménager.
Les émanations peuvent provoquer un risque
d’incendie ou d’explosion.
• N’utilisez pas de dispositifs mécaniques,
électriques ou chimiques, ni d’autres moyens
que ceux qui sont recommandés par le fabricant
pour accélérer le processus de dégivrage.
• N’entreposez pas et n’utilisez pas d’appareils
électriques dans les compartiments de l’appareil
s’ils ne sont pas expressément autorisés par le
fabricant.
• Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé par
des enfants en bas âge ou des personnes
handicapées physiques, mentales, sensorielles ou
inexpérimentées sans l’aide d’une personne
responsable de leur sécurité.
• Pour éviter tout risque d’emprisonnement et
d’étouffement, interdisez aux enfants de jouer
ou de se cacher à l’intérieur de l’appareil.
• N’avalez jamais le liquide (atoxique) contenu
dans les accumulateurs de froid (sur certains
modèles).
• Ne mangez pas les glaçons ou les glaces
immédiatement après les avoir sortis du
congélateur, car ils pourraient provoquer des
brûlures dues au froid.
Prima di contattare il Servizio Assistenza Tecnica...
Alcuni problemi di funzionamento spesso derivano da cause semplici che l'utente è in grado di individuare
e risolvere in maniera autonoma, senza l'ausilio di alcun utensile.
L'apparecchio non funziona
• Il cavo dell'alimentazione è in perfette condizioni?
• Tutte le valvole in casa sono state controllate?
Vi è presenza di acqua sul fondo del comparto frigorifero:
• Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è ostruito?
Se la vaschetta di raccolta contiene acqua di sbrinamento:
• È normale durante le giornate calde e umide. La vaschetta può anche riempirsi fino a metà. Assicurarsi
che il frigorifero sia ben livellato, così che l'acqua non rischi di debordare.
Se i bordi del prodotto - in corrispondena della guarnizione della porta - risultano caldi:
• È normale durante le giornate calde e quando il compressore è in funzione.
Se la luce non si accende:
• Tutte le valvole in casa sono state controllate?
• La spina è inserita in una presa di corrente con adeguato voltaggio?
• La lampadina è fulminata?
Nell'eventualità che la lampadina sia fulminata:
• Staccare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente.
• Vedasi il capitolo "Guida ricerca guasti/Servizio Assistenza tecnica".
Se il motocompressore entra in funzione apparentemente troppo spesso ed a lungo:
• Il condensatore è ostruito da polvere e lanugine?
• Le porte sono perfettament chiuse?
• Le guarnizioni delle porte sono state montate adeguatamente?
• Durante le giornate particolarmente afose oppure quando la stanza è calda, risulta del tutto normale che
il motore entri in funzione più spesso ed a lungo.
86
Classe
Climatique
T. amb. (°C)
T. amb. (°F)
SN
De 10 à 32
De 50 à 90
N
De 16 à 32
De 61 à 90
ST
De 16 à 38
De 61 à 100
T
De 16 à 43
De 61 à 110
• Contrôlez que le voltage indiqué sur la plaquette
signalétique correspond à la tension de
l’habitation.
• N’utilisez pas d’adaptateurs, de prises multiples,
ni de rallonges.
• Pour le raccordement hydraulique de l’appareil,
utilisez le tube fourni en série. Ne réutilisez pas
celui de votre ancien appareil.
• Le câble d’alimentation ne peut être modifié ou
remplacé que par un professionnel qualifié.
• Il doit être possible de déconnecter
l’alimentation électrique en enlevant la prise ou
en actionnant un interrupteur bipolaire de
réseau situé en amont de la prise.
UTILISATION
• Débranchez toujours le cordon d’alimentation
ou coupez le courant avant d’intervenir sur
l’appareil pour son entretien ou nettoyage.
• Tous les appareils équipés de systèmes de
production de glace et de distributeurs d’eau
doivent être connectés à un réseau hydrique qui
distribue exclusivement de l’eau potable (la
pression du réseau hydrique doit être comprise
entre 0,17 et 0,81 MPa (1,7 et 8,1 bar)). Les
systèmes de production de glace et/ou d’eau qui
ne sont pas directement connectés à un réseau
d’alimentation hydrique doivent être remplis
exclusivement avec de l’eau potable.
• N’utilisez le compartiment réfrigérateur que
pour la conservation d’aliments frais et le
compartiment congélateur que pour la
conservation d’aliments surgelés, la congélation
d’aliments frais et la production de glaçons.
• N’introduisez pas de récipients en verre
contenant des liquides dans le congélateur car ils
pourraient exploser.
Le fabricant décline toute responsabilité si ces
consignes et ces précautions ne sont pas
respectées.
23
DESCRIPTION DE L’APPAREIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Clayettes/zone des clayettes
Compartiment rafraîchissement (*)
Séparateur bac à légumes
Tiroir du compartiment à légumes
Distributeur de glaçons (*)
Compartiment congélation rapide
Tiroirs du congélateur (*)
Casiers à œufs
Balconnets de la porte
Compartiment frais à légumes (*)
Filtre antibactérien (*)
Porte-bouteilles (*)
Cale-bouteille
Balconnets de la porte du congélateur
MANUTENZIONE E PULIZIA
Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, scollegare sempre l'apparecchio
dall'alimentazione elettrica.
Pulire periodicamente i comparti frigorifero e congelatore con una spugna inumidita in una soluzione di
acqua tiepida e detergente speciale per interni frigo. Risciacquare ed asciugare. Non utilizzare mai detersivi
abrasivi, né pulire i componenti dell'apparecchio con liquidi infiammabili. Fumi e vapori possono creare
pericolo d'incendio o di esplosione.
• Pulire con un panno umido.
Non usare prodotti abrasivi, pagliette metalliche, smacchiatori (ad es. acetone, tricloroetilene) oppure aceto.
Asciugare con un panno morbido.
• Entrambi i comparti frigorifero e congelatore sono dotati della funzione di sbrinamento automatico
(sistema no frost).
• Non utilizzare pulitori a vapore.
• Pulire regolarmente il condensatore (valvole di sfiato sul retro dell'apparecchio) con un aspirapolvere
oppure una spazzola.
• Assicurarsi che le guarnizioni risultino sempre perfettamente pulite.
(*) selon le modèle
ASSENZA DELL’UTENTE (VACANZA/FERIE)
Attention :
Le filtre antibactérien assure un meilleur niveau d'hygiène dans le réfrigérateur en purifiant en permanence
l'air des bactéries. Retirez-le de la boîte se trouvant dans le tiroir du compartiment à légumes et placez-le
dans la grille de la paroi supérieure du compartiment réfrigérateur (élément 4).
Remplacez le filtre tous les 6 mois.
1. Retirez le filtre et la grille, puis mettez le tout au rebut.
2. Remplacez par un filtre et une grille neufs.
3. La procédure de remplacement est décrite dans les instructions jointes avec le filtre antibactérien.
Le filtre peut être acheté dans nos centres de Service Après-vente.
Remarque : Le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent différer en fonction du modèle.
Les clayettes, les balconnets de porte et les paniers sont tous extractibles.
NE PAS obstruer la zone de l'orifice de ventilation avec les aliments.
Important : les accessoires du réfrigérateur et du congélateur ne doivent pas être lavés au lavevaisselle.
24
Assenza e/o vacanza breve
Non è necessario scollegare il frigorifero dall'alimentazione elettrica se il periodo di assenza è inferiore a
tre settimane. Terminare il consumo degli alimenti deteriorabili e congelare gli altri. Utilizzare la funzione
Vacation-vacanza (a seconda del modello).
Assenza e/o vacanza prolungata
E' necessario svuotare il cibo contenuto nell'apparecchio se il periodo di assenza è superiore a tre
settimane. Staccare il frigorifero, pulirlo, sciacquare ed asciugare.
Fissare con nastro adesivo alcuni cunei in legno o plastica nella parte superiore di entrambe le porte così
da lasciarle leggermente socchiuse tanto da far circolare l'aria all'interno dei comparti. In questo modo si
evita la formazione di muffa e cattivi odori.
In caso di trasloco...
• Estrarre tutti i componenti amovibili, avvolgerli accuratamente e riunirli tramite nastro adesivo, onde
evitare che urtino uno contro l'altro o che vadano perduti.
• Chiudere e bloccare entrambe le porte con nastro adesivo; sempre utilizzando del nastro adesivo,
fissare anche il cavo d'alimentazione sull'apparecchio.
Guasti di alimentazione
Nell'eventualità di un'interruzione all'alimentazione, consigliamo di contattare l'ufficio locale dell'Ente per
l'energia elettrica ed informarsi in merito alla durata prevista della stessa interruzione.
1. In caso di mancanza di tensione non superiore alle 24 ore, tenere chiuse entrambe le porte
dell'apparecchio. In tal modo, gli alimenti contenuti al suo interno rimarranno freddi il più a lungo
possibile.
2. Qualora l'interruzione d'alimentazione duri oltre 24 ore, è necessario rimuovere tutto il cibo congelato e
riporlo in un freezer portatile con serratura a chiave. Non avendo a disposizione congelatori portatili né
tanto meno sacchetti di ghiaccio artificiali, raccomandiamo di consumare gli alimenti che si deteriorano
con maggiore facilità.
3. È importante ricordare che un comparto congelatore pieno resterà freddo più a lungo rispetto ad uno
riempito parzialmente.
4. Vuotare il secchiello del ghiaccio.
Inoltre, un freezer pieno di carne congelata rimarrà freddo per maggior tempo rispetto ad uno che
contenga alimenti precotti.
Quando i cristalli di ghiaccio appaiono ancora ben visibili sul cibo, questo potrà essere ricongelato,
sebbene l'aroma ed il sapore ne risulteranno probabilmente compromessi. Quando invece il cibo si
presenta in pessime condizioni, consigliamo di evitarne il consumo e di gettarlo.
85
GUIDA ALLA CONSERVAZIONE ED
ALLO SCONGELAMENTO DEL CIBO
DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE
(modèle WBS4345)
TABELLA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
I tempi di conservazione variano in funzione della qualità dell'alimento, del tipo di imballaggio o di involucro
usato (a prova di umidità e di vapore) e della temperatura di conservazione (che deve essere di -18°C).
Symboles de l’appareil, d’alarme et de service
GENERI ALIMENTARI E RELATIVI TEMPI DI
CONSERVAZIONE
Succo di frutta concentrato
Frutta (in generale)
Agrumi e succhi di frutta freschi
12 mesi
8 - 12 mesi
Surgelati casalinghi
Hamburgers
Manzo, vitello, agnello
6 - 9 mesi
Alarme de porte ouverte
Formaggio
3 mesi
8 mesi
Formaggi freschi cremosi
Non congelare
8 - 12 mesi
Brie, Emmental, altri formaggi svizzeri
ecc. (il congelamento potrebbe
compromettere la pasta del formaggio)
6 - 8 mesi
4 settimane o meno
1 mese
Gelato, succhi di frutta, latte
12 mesi
Manzo
6 - 12 mesi
Agnello e vitello
6 - 12 mesi
Maiale
4 - 8 mesi
Salsicce fresche
1 - 2 mesi
Uova
(Aggiungere zucchero o sale ai tuorli o uova intere sbattute)
Uova intere (sbattute), albumi, tuorli
12 mesi
PASTICCERIA E PANE
Agnello, vitello e maiale
8 - 12 mesi
2 - 4 mesi
Pesce
Merluzzo, passera di mare, sogliola
6 mesi
Salmone
2 - 3 mesi
Sgombro, Persico
2 - 3 mesi
Pesce pulito (acquistato)
3 mesi
Molluschi, ostriche
3 - 4 mesi
Pesce bollito, granchi
3 - 4 mesi
Gamberetti crudi
12 mesi
Pollame
Pollo o tacchino (intero o parti)
Anatra e oca
Interiora
12 mesi
6 mesi
2 - 3 mesi
Pollame cotto in salsa
6 mesi
Carne affettata
(senza sughi né salse)
1 mese
Stufati
Carne, pollame e pesce
84
2 - 3 mesi
Boisson non-alcoolisée (1 heure)
Bière (1 heure)
Pane e panini lievitati
3 mesi
Pane non cotto
1 mese
Croissant
3 mesi
Torte (non glassate)
2 - 4 mesi
Torte (glassate) e biscotti
6 - 12 mesi
Torte e crostate di frutta
12 mesi
Biscotteria secca
Pasta per dolci
Courses (3 heures)
Glace (1h 40 min)
Viande et poisson (3 heures)
Bistecche e braciole
Manzo
Fonctions de l’appareil
Champagne (50 minutes)
2 - 3 mesi
Arrosti
Fonction Sixième sens en marche
12 mesi
Camembert, mozzarella,
formaggio spalmabile
Carne
Salsicce
Margarina
4 - 6 mesi
Verdure
Surgelati commerciali
Symbole de Service Après-vente
LATTICINI
Burro
Frutta
Bandeau de commande verrouillé
3 mesi
4 - 6 mesi
Vin blanc (40 minutes)
Refroidissement rapide (6 heures)
Réglage de l’horloge
Pour régler l’horloge, appuyez sur la touche “Extra Time” (temps supplémentaire) pendant 3 secondes.
L’affichage des heures clignote. Appuyez sur “OK/Cancel” jusqu’à régler l’heure désirée. Appuyez à
nouveau sur “Extra Time” pour faire clignoter l'affichage des minutes. Appuyez sur “OK/Cancel” jusqu'à
régler les minutes désirées. Appuyez sur “Extra Time” pour terminer le réglage de l’horloge.
Sélection de la température du réfrigérateur et du congélateur
Pour régler la température du compartiment, appuyez sur la touche “Freezer” (Congélateur) ou “Fridge”
(Réfrigérateur) jusqu'à atteindre le niveau de température désiré. En plus des 3 principaux réglages de
température (1 voyant allumé) pour chaque compartiment, il est possible d’obtenir deux réglages de
température intermédiaires pour chaque compartiment. Pour les sélectionner, appuyez sur la touche
“Freezer” ou “Fridge” pendant 3 secondes jusqu’à l’allumage de deux voyants.
Fonction Sixième sens
La fonction Sixième sens contrôle automatiquement la température dans les compartiments afin
d'atteindre des conditions de conservation optimales. Pour l’activer, appuyez sur la touche “6th Sense”.
Pour la désactiver, appuyez à nouveau sur cette touche. La fonction est également désactivée lorsqu’une
autre fonction est activée ou si le niveau de température est modifié manuellement.
25
DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE
(modèle WBS4345)
GUIDA ALLA CONSERVAZIONE ED
ALLO SCONGELAMENTO DEL CIBO
Fonction de verrouillage du bandeau de commande (Child lock) (verrouillage enfants)
Cette fonction empêche quiconque de modifier les réglages accidentellement. Pour verrouiller le bandeau
de commande, appuyez sur la touche “Menu” pendant 3 secondes jusqu’à l’affichage du symbole
.
Pour désactiver la fonction, suivez la même procédure que ci-dessus jusqu’à l’extinction du symbole
.
COME PREPARARE GLI ALIMENTI FRESCHI DA CONGELARE
Raccomandiamo di avvolgere gli alimenti, in maniera che non vi penetrino acqua, umidità o vapore; in tal
modo, si evita il trasferimento dei diversi odori e sapori in tutto il frigorifero e si realizza inoltre una
migliore conservazione del cibo congelato. Usare contenitori in plastica con coperchi ermetici, vaschette in
alluminio, stagnola, pellicola e confezioni impermeabili.
Alarme de porte ouverte
Lorsque vous ouvrez les portes, le symbole
s’éclaire sur le bandeau de commandes. Si la porte reste
ouverte pendant plus de 2 minutes, une alarme retentit. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur “OK” ou
fermez la porte.
Symbole de Service Après-vente
Ce symbole est activé uniquement lors de l’entretien effectué par le Service Après-vente.
Fonctions
Votre appareil possède des fonctions électroniques spécialement développées pour satisfaire vos besoins
quotidiens.
Fonctions réceptions (boisson non-alcoolisée, bière, champagne, vin blanc) :
Ces fonctions ont été développées pour refroidir les boissons dans le compartiment de congélation rapide.
Lorsque la fonction est activée, le symbole de boisson correspondant s'éclaire et le temps est affiché sous
forme de compte à rebours. Lorsque la fonction est terminée, le symbole de boisson clignote et une
alarme sonore retentit. Retirez les boissons de l’appareil et appuyez sur la touche “OK/Cancel” pour
arrêter l’alarme.
Voici les quantités de boisson conseillées pour chaque fonction :
Boisson non-alcoolisée – 1 bouteille en plastique de 2 litres ou 12 canettes
Bière – 3 bouteilles de 600 ml ou 12 canettes
Champagne – 1 bouteille de 750 ml
Vin – 1 bouteille de 750 ml
Important :
La température finale des boissons peut varier en fonction de la température initiale, des conditions
climatiques et de la fréquence d’ouverture de la porte au cours de l’exécution de la fonction.
Les performances ne peuvent être garanties en cas de surcharge de produit dépassant les quantités
conseillées.
Glaçons :
Cette fonction permet la formation plus rapide de la glace dans les bacs à glaçons. Pendant l’utilisation de
la fonction, le symbole glaçon s’éclaire et le temps est affiché sous forme de compte à rebours. Lorsque la
fonction est terminée, le symbole glaçon s’éteint automatiquement.
Viande et poisson :
Cette fonction est indiquée pour accélérer la congélation des aliments frais dans le congélateur, en
particulier dans le compartiment de congélation rapide.
Pendant l'utilisation de la fonction, le symbole viande et poisson s'éclaire et le temps est affiché sous forme
de compte à rebours. Lorsque la fonction est terminée, le symbole s’éteint automatiquement.
Importante:
• Acquistare gli alimenti surgelati per ultimi e usare borse termiche adatte per il trasporto.
• Appena a casa riporre immediatamente gli alimenti surgelati nel comparto freezer.
• Evitare o ridurre al minimo le variazioni di temperatura.
• Rispettare la data di scadenza riportata sulla confezione.
• Seguire sempre le istruzioni sull'imballo per la conservazione degli alimenti congelati.
SIGILLATURA
Prima di sigillare gli alimenti in sacchetti, far uscire l'aria.
Inserire l'etichetta all'interno dei sacchetti trasparenti; utilizzare etichette autoadesive da applicare sulla
parte esterna dei sacchetti opachi.
Chiudere la parte superiore del sacchetto con un laccio.
SCONGELAMENTO
Ecco alcuni suggerimenti utili.
Verdure crude: mettere direttamente in acqua bollente senza scongelare e cuocere normalmente.
Carne (tagli grandi): scongelare nel comparto frigorifero senza togliere l'involucro. Prima di cuocere,
lasciare a temperatura ambiente per un paio d'ore.
Carne (tagli piccoli): scongelare a temperatura ambiente o cuocere direttamente.
Pesce: scongelare nel comparto frigorifero senza togliere l'involucro oppure cuocere direttamente prima
del completo scongelamento. In caso di interruzione della corrente, il comparto congelatore mantiene la
temperatura di conservazione adeguata per circa 12 ore; durante questo periodo, suggeriamo di
mantenere chiusa la porta del comparto. Non ricongelare gli alimenti parzialmente scongelati.
Cibi gia cotti: scaldarli nel forno senza toglierli dai contenitori di alluminio.
Frutta: scongelarla nel comparto frigorifero.
NOTA: Non introdurre mai alimenti caldi nel congelatore! Lasciarli raffreddare a temperatura ambiente
per 30 minuti, dopodiché avvolgerli e riporli nel freezer. Lasciare freddare il cibo caldo prima di procedere
al suo congelamento contribuisce al risparmio energetico e prolunga la durata dell'apparecchio.
Courses :
Cette fonction accélère le refroidissement dans les compartiments congélateur et réfrigérateur afin de
rétablir la température des aliments conservés.
Pendant l'utilisation de la fonction, le symbole courses s’éclaire et le temps est affiché sous forme de
compte à rebours. Lorsque la fonction est terminée, le symbole s’éteint automatiquement.
26
83
COMPARTO CONGELATORE
Dopo l'accensione dell'apparecchio, il comparto congelatore impiega circa 3 ore per raggiungere una
temperatura adeguata alla conservazione degli alimenti.
Tale comparto viene usato per riporre cibo già congelato, ma anche per congelare alimenti freschi o già
cucinati.
Il freezer può inoltre essere utilizzato per ottenere cubetti di ghiaccio.
La massima quantità di cibo congelabile in 24 ore, ad una temperatura ambiente di 25°C, è specificata sulla
targhetta dati interna al comparto frigorifero.
Per un congelamento più veloce ed efficace, premere il tasto 'menu' e pre-congelare utilizzando il pulsante
fast freeze (congelamento rapido) .
Dopo 24 ore, collocare gli alimenti da congelare nel comparto freezer.
Per impostare la temperatura, seguire le istruzioni contenute nei capitoli "Descrizione pannello comandi" e
"Guida alla selezione delle funzioni". Il comparto congelatore è dotato di un cassetto scorrevole che rende
più agevole l'introduzione e la sistemazione del cibo.
CUBETTI DI GHIACCIO
L'apparecchio possiede un dispositivo 'produttore di ghiaccio' per ottenere cubetti di ghiaccio in maniera
semplice e veloce.
Importante:
• Assicurarsi che le apposite vaschette non contengano ghiaccio, prima di riempire nuovamente il
distributore.
• Volendo, distributore e balconcino possono essere tolti per far spazio alla conservazione di ulteriori
alimenti.
1
2
3
4
Nota:
• Nell'eventualità di un guasto all'alimentazione, il comparto congelatore è in grado di mantenere la
corretta temperatura di conservazione per circa 13/14 ore.
• Non aprire la porta del comparto durante un'interruzione di corrente.
COME AUMENTARE LO SPAZIO DI CONSERVAZIONE NEL
CONGELATORE
Rimuovere i cassetti e riporre gli alimenti sulle griglie per ottenere maggior spazio
nel congelatore.
COMPARTO CONGELAMENTO RAPIDO
Questo comparto facilita l'introduzione del cibo, permettendo un'organizzazione
ottimizzata dello spazio del comparto congelatore.
Per i modelli dotati della funzione 'party' nel sistema di controllo elettronico
(bevande analcoliche, birra, champagne, vino bianco), questo comparto serve a
contenere gli eventuali drink da raffreddare.
82
DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE
(modèle WBS4345)
Refroidissement rapide :
Cette fonction est indiquée dans les cas d'utilisation intense du compartiment réfrigérateur, afin de
conserver une température stable lors de ouvertures fréquentes de la porte ou lorsqu'une grande quantité
d'aliments a été stockées dans le compartiment réfrigérateur.
Pendant l'utilisation de la fonction, le symbole refroidissement rapide s’éclaire et le temps est affiché sous
forme de compte à rebours. Lorsque la fonction est terminée, le symbole s’éteint automatiquement.
Sélection des fonctions :
Pour sélectionner la fonction désirée, appuyez sur la touche “Menu” jusqu’à faire clignoter le symbole
correspondant. Appuyez ensuite sur la touche “OK/Cancel” pour démarrer. L'écran affiche le symbole
éclairé et le temps du compte à rebours. Pour annuler la fonction, appuyez à nouveau sur la touche
“OK/Cancel”. La fonction est également annulée lorsqu’une autre fonction est activée.
Temps supplémentaire :
Cette fonction permet d’augmenter le temps prédéfini des fonctions du congélateur et du réfrigérateur.
Chaque pression sur la touche “Extra Time” augmente la durée de 10 minutes.
DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE
(modèle WBS4335)
THERMOSTAT DU RÉFRIGÉRATEUR
Pour régler la température dans le compartiment réfrigérateur, tournez le bouton du thermostat dans la
position désirée.
Température
Type d’utilisation
Minimum
• Petites quantités d’aliments stockées
• La porte est rarement ouverte
Moyenne
• Utilisation normale
Maximum
• Grandes quantités d’aliments stockées
• La porte est fréquemment ouverte
• Après la mise en marche, le réfrigérateur a besoin d'environ 2 heures pour atteindre la température
correcte pour stocker un volume normal d'aliments dans le compartiment réfrigérateur.
27
DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE
(modèle WBS4335)
PANNEAU DE COMMANDE DU CONGÉLATEUR
COMPARTO FRIGORIFERO
CARATTERISTICHE INTERNE DEL COMPARTO FRIGORIFERO
COMPARTO 'SALVA-FRESCHEZZA' (a seconda del modello)
Questo comparto scorrevole rimane più freddo rispetto al resto del comparto
frigorifero, allo scopo di mantenere maggiormente freschi gli alimenti giornalieri;
è anche in grado di raffreddare più velocemente le bevande. Suggeriamo di
riporvi latticini, carne ed affettati. Per la pulizia di questo comparto è necessario
farlo scivolare in avanti finché non si blocca. Premere quindi sui fermi come
mostrato in figura e tirare il ripiano, oramai sganciato.
• Consigliamo di non rimuovere il coperchio frontale inclinabile di questo comparto.
Touche d'arrêt de l'alarme
Congélation rapide : Activez cette fonction avant la congélation des produits frais.
Pour activer cette fonction, appuyez sur "Fast Freezing" (Congélation rapide) .
Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 18 heures. Pour désactiver la fonction plus tôt :
- Appuyez à nouveau sur la touche "Congélation rapide" . Le voyant de congélation rapide s'éteint, ou
- Appuyez sur la touche "Freezer Control" (Contrôle congélateur) du compartiment congélateur.
Contrôle congélateur : Il est possible de choisir parmi 3 niveaux de température du congélateur
(minimum, moyen, maximum) en appuyant sur la touche de réglage Contrôle congélateur.
Contrôle électronique
Cet appareil est doté d'un système de contrôle électronique exclusif. Grâce à ce système, le
fonctionnement de l'appareil est surveillé en permanence.
• En cas de dysfonctionnement, le système de contrôle active une alarme sonore.
• Ce système contrôle la fermeture de la porte. Si une porte est ouverte, fermez-la. L'alarme sonore est
activée.
• Ce système contrôle également la température interne de l'appareil. L'alarme sonore retentit si la
température interne augmente. Ne placez pas d'aliments chauds dans l'appareil.
• Pour arrêter l'alarme sonore, appuyez sur la touche "ALARM RESET".
• Ce système de contrôle électronique possède également une fonction d'autovérification.
• Une alarme sonore retentit en cas de dysfonctionnement de votre appareil. Ce système de contrôle
électronique possède également une fonction d'autovérification.
• Une alarme sonore retentit en cas de dysfonctionnement de votre appareil. Cela vous permet de
contacter le Service Après-vente pour résoudre le problème.
• L'appareil ne doit pas être utilisé durant une période de temps prolongée lorsque l'alarme sonore est
activée.
Contactez le Service Après-vente au plus tôt.
28
RIPIANI SCORREVOLI IN VETRO (a seconda del modello)
Il frigorifero è dotato di ripiani scorrevoli in vetro, che rendono più agevole l'accesso agli alimenti (anche se
questi sono collocati molto in basso).
• I ripiani sono fabbricati in vetro temprato altamente resistente.
• Gli speciali bordi dei ripiani evitano che eventuali fuoriuscite di liquidi penetrino in altri scomparti.
Cambiare la posizione dei ripiani:
Il frigorifero permette di cambiare la posizione dei ripiani in base alle esigenze dell'utente.
• Per rimuovere il ripiano, farlo scivolare in avanti tirandolo verso l'alto.
• Spingere in basso il fermo - come mostrato nel dettaglio dell'immagine - e tirare in avanti il ripiano
finché non si sgancia. I fermi possono essere premuti separatamente.
• Successivamente, collocarvi sopra il ripiano.
1
2
3
81
COMPARTO FRIGORIFERO
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
Come conservare gli alimenti nel comparto frigorifero
Riporre gli alimenti come illustrato nella figura.
Conservation des aliments dans le compartiment réfrigérateur.
Rangez les aliments comme indiqué sur la figure.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Alimenti cotti
Pesce, carni
Frutta e verdura
Bottiglie
Burro
Latticini, formaggi
Per mantenere vitamine, gusto, consistenza e
freschezza degli alimenti da conservare, è
consigliabile avvolgere il cibo con pellicola o
stagnola, oppure riporlo in speciali contenitori
da freezer, completi di coperchio. Questo
accorgimento eviterà inoltre che i differenti
odori possano mescolarsi.
NOTE:
• La distanza fra i ripiani e la parete posteriore interna del frigorifero assicura la libera circolazione
dell'aria.
• Non disporre gli alimenti a diretto contatto con la parete posteriore del comparto frigorifero.
• Non porre alimenti ancora caldi nei comparti.
• Conservare i liquidi in contenitori chiusi.
• La conservazione di verdure ad alto contenuto di acqua può provocare la formazione di condensa: ciò
non pregiudica il corretto funzionamento dell'apparecchio.
• Lo sbrinamento del comparto frigorifero è completamente automatico.
• Il frigorifero può funzionare a temperatura ambiente compresa fra +16°C e +43°C.
• Il numero dei ripiani e la forma degli accessori può variare a seconda del modello.
• Tutte le mensole, i balconcini ed i ripiani sono estraibili.
• Gli accessori del frigorifero/congelatore non vanno lavati in lavastoviglie.
80
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Aliments cuits
Poisson, viande
Fruits et légumes
Bouteilles
Beurre
Produits laitiers, fromages
Pour conserver au mieux les vitamines, le goût,
la substance et la fraîcheur des tous les
aliments, il est recommandé de les envelopper
préalablement dans des feuilles d'aluminium, du
film alimentaire ou dans des récipients avec
couvercle prévus à cet effet. Ceci afin d'éviter
que les odeurs se mélangent.
REMARQUES :
• L'espace entre les clayettes et la paroi arrière doit rester libre et laisser circuler l'air.
• Ne placez pas d'aliments en contact direct avec la paroi arrière du compartiment réfrigérateur.
• Ne placez pas d'aliments chauds dans le réfrigérateur.
• Conservez les liquides dans des récipients fermés.
• La conservation des légumes ayant une forte teneur en eau peut entraîner de la condensation dans le
tiroir du compartiment à légumes : cela n'affecte pas le fonctionnement normal de l'appareil.
• Le dégivrage du compartiment réfrigérateur est entièrement automatique.
• Le réfrigérateur peut fonctionner avec une température ambiante comprise entre +16 °C et +43 °C.
• Le nombre de clayettes et le type des accessoires peuvent différer en fonction du modèle.
• Les clayettes, les balconnets de porte et les paniers sont tous extractibles.
• Les accessoires du réfrigérateur et du congélateur ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle.
29
DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI
(modello WBS4335)
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
CARACTÉRISTIQUES INTERNES DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
COMPARTIMENT FRAIS (selon le modèle)
Ce compartiment coulissant est plus frais que le reste du compartiment
réfrigérateur pour conserver les produits frais quotidien plus longtemps. Il peut
aussi rafraîchir les boissons plus rapidement. Il est adapté pour la conservation
des produits laitiers, des assiettes anglaises, des saucisses et de la viande. S'il est
nécessaire d'extraire le compartiment frais pour le nettoyage, tirez-le vers vous
jusqu'à la butée. Tenez les verrous serrés comme illustré and tirez la clayette
jusqu'à ce qu'elle soit libérée.
• Il est déconseillé de retirer le couvercle avant du compartiment frais.
PANNELLO COMANDI DEL CONGELATORE
Tasto di disattivazione allarme
CLAYETTES COULISSANTES EN VERRE (selon le modèle)
Votre réfrigérateur est doté de clayettes coulissantes en verre qui facilitent l'accès aux aliments stockés sur
les clayettes ou les clayettes inférieures.
• Les clayettes sont en verre trempé résistant.
• Les bords des clayettes évitent le déversement des liquides dans les autres compartiments.
Modification de la position des clayettes :
Votre réfrigérateur vous permet de modifier la position des clayettes en fonction de vos besoins.
• Pour retirer la clayette, tirez-la vers le haut.
• Tenez le verrou enfoncé comme illustré and tirez la clayette vers vous jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Les
verrous peuvent être enfoncés séparément.
• Après cela, placez la clayette dessus.
1
30
2
3
Fast Freezing (congelamento rapido): Attivare questa funzione prima di congelare prodotti freschi.
Per selezionarla, premere il tasto "Congelamento rapido" .
Questa funzione si disattiva in maniera automatica dopo 18 ore. Per disabilitarla anticipatamente:
- Premere nuovamente il tasto "Congelamento rapido" . La spia di congelamento rapido si spegne,
oppure
- Premere il pulsante "Freezer Control" (Controllo congelatore) nel comparto congelatore.
Controllo congelatore: È possibile selezionare 3 livelli di temperatura nel freezer (minimo, medio,
massimo), premendo il tasto Freezer Control.
Sistema di controllo elettronico
L'apparecchio è dotato di un esclusivo sistema di controllo elettronico che ne permette il monitoraggio
costante.
• In caso di eventuali malfunzionamenti, il sistema di controllo attiverà un allarme acustico.
• Questo sistema è in grado di monitorare la completa chiusura delle porte. Se una porta rimane aperta o
socchiusa, è necessario chiuderla: l'allarme acustico terminerà.
• Il sistema controlla la temperatura interna dell'apparecchio: se aumenta, si avverte un allarme sonoro.
Non introdurre alimenti caldi nell'apparecchio.
• Per tacitare l'allarme acustico, premere il tasto "ALARM RESET".
• Il sistema elettronico possiede inoltre una funzione di 'auto-verifica': un allarme sonoro segnala
immediatamente eventuali malfunzionamenti/guasti dell'apparecchio permettendo all'utente di
contattare il Servizio Assistenza per risolvere il problema.
• Quando l'allarme acustico entra in funzione, l'apparecchio non dovrebbe essere utilizzato per un
periodo di tempo piuttosto prolungato. In tal caso, consigliamo di contattare immediatamente il Servizio
Assistenza.
79
DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI
(modello WBS4345)
Shopping:
Questa funzione velocizza il raffreddamento in entrambi i comparti (congelatore e frigorifero),
contribuendo a recuperare e compensare la temperatura degli alimenti introdotti nell'apparecchio.
Quando la funzione viene attivata, la spia corrispondente al simbolo 'shopping' si illumina ed il tempo sul
display inizia il conto alla rovescia. Quando il tempo è terminato, il segnale luminoso si spegne
automaticamente.
Fast cooling (raffreddamento rapido):
Questa funzione acquista considerevole utilità nelle situazioni di intenso utilizzo del comparto frigorifero:
ad esempio, serve a mantenere la temperatura stabile qualora lo sportello venga aperto/chiuso
frequentemente, oppure nel caso venga riposta una quantità considerevole di cibo.
Quando la funzione viene attivata, la spia corrispondente al simbolo 'raffreddamento rapido' si illumina ed il
tempo sul display inizia un conto alla rovescia. Quando il tempo è terminato, il segnale luminoso si spegne
automaticamente.
Selezione delle funzioni:
Per selezionare la funzione desiderata, premere il tasto "Menu" ed attendere che il rispettivo simbolo
lampeggi.
Successivamente, premere il pulsante "OK/Cancel": il display visualizzerà la spia corrispondente accesa ed
inizierà il conto alla rovescia. Volendo disattivare la funzione, premere nuovamente "OK/Cancel"; essa
viene inoltre disabilitata qualora un'altra funzione sia selezionata.
Extra Time:
Permette di aumentare il tempo pre-impostato delle funzioni freezer e frigorifero.
Ogni volta che il tasto "Extra Time" viene premuto, la durata della rispettiva funzione si prolunga di 10
minuti.
DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI
(modello WBS4335)
TERMOSTATO DEL FRIGORIFERO
Per regolare la temperatura nel comparto frigorifero, ruotare la manopola del termostato fino a
raggiungere il valore desiderato.
Temperatura
Utilizzo del frigorifero
Mínima
• Piccole quantità di cibo riposte
• La porta viene aperta raramente
Média
• Utilizzo normale
Massima
• Grosse quantità di cibo riposte
• La porta viene aperta frequentemente
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR
Après la mise en marche de l'appareil, le compartiment congélateur met environ 3 heures pour atteindre
une température appropriée à la conservation des aliments congelés.
Le compartiment congélateur est utilisé pour la conservation des aliments congelés et pour la congélation
des aliments frais ou cuits. Il peut aussi être utilisé pour la fabrication de glaçons.
La quantité maximum de nourriture pouvant être congelée en 24h, avec une température ambiante de
25°C, est indiquée sur la plaque à l'intérieur du compartiment réfrigérateur.
Pour une congélation plus efficace, appuyez sur la touche menu et effectuez une précongélation en
appuyant sur la touche de congélation rapide .
Au bout de 24 heures, placez les aliments à congeler dans le compartiment congélateur.
Pour régler la température, suivez les instructions des chapitres "Description du bandeau de commande"
et "Guide de sélection des fonctions". Le compartiment congélateur est doté d'un tiroir coulissant qui
facilite le stockage des aliments.
GLAÇONS
Votre appareil possède un distributeur de glaçons pour obtenir facilement et rapidement des glaçons.
Important :
• Assurez-vous qu'il n'y a pas de glace dans les bacs avant de remplir le distributeur.
• Le bac à glaçons du distributeur et le casier peuvent être retirés pour faire de la place aux aliments à
stocker.
1
2
3
4
Remarque :
• En cas de panne de courant, le compartiment congélateur maintient la température de conservation
correcte pendant 13 à 14 heures.
• N'ouvrez pas le compartiment congélateur au cours d'une panne de courant.
AUGMENTER L'ESPACE DE STOCKAGE DU CONGÉLATEUR
Pour obtenir le maximum d'espace dans votre congélateur, retirez les tiroirs et
utilisez la clayette métallique pour rangez les aliments.
COMPARTIMENT CONGÉLATION RAPIDE
Ce compartiment facilite l'accès aux aliments et permet d'optimiser et de mieux
organiser l'espace interne du compartiment congélateur.
Pour les modèles dotés des fonctions réception sur le contrôle électronique
(boissons non-alcoolisée, bière, campagne, vin blanc), ce compartiment est le lieu
indiqué pour charger les boissons à refroidir.
• Dopo l'accensione, il frigorifero impiega circa 2 ore per raggiungere la temperatura adeguata a
conservare una quantità standard di alimenti.
78
31
COMMENT CONSERVER ET DÉCONGELER
DES ALIMENTS
DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI
(modello WBS4345)
PRÉPARATION DES ALIMENTS FRAIS À CONGELER
Il est important d’envelopper les aliments de façon à ce que ni eau ni humidité ni vapeur n’y pénètrent ;
cela évite le transfert d’odeurs ou de goûts entre aliments dans le réfrigérateur et permet une meilleure
conservation des aliments congelés. Il est recommandé d’utiliser des récipients en plastique hermétiques,
des barquettes en aluminium, des feuilles d’aluminium, des films alimentaires et des emballages en
plastique étanche.
Funzione Control Panel Lock (blocco pannello comandi)
Child lock (blocco di sicurezza per i bambini)
Questa funzione evita che qualcuno possa cambiare inavvertitamente le impostazioni dell'apparecchio. Per
bloccare il pannello comandi, premere il tasto "Menu" per 3 secondi, finché sul display non apparirà il
simbolo
. Per disattivare questa funzione, seguire la medesima procedura ed attendere che il segnale
si spenga.
Attention :
• Achetez les produits surgelés en dernier lieu et utilisez des sacs isothermes pour leur transport.
• Dès l’arrivée à la maison, placez immédiatement les aliments surgelés dans le congélateur.
• Évitez ou réduisez au maximum les variations de température.
• Respectez la date de péremption indiquée sur l’emballage.
• Suivez toujours les instructions figurant sur l’emballage pour la conservation des aliments congelés.
All’apertura degli sportelli, il simbolo
sul pannello comandi si illumina. Qualora la porta rimanga aperta
per più di 2 minuti, si udirà un allarme. Per silenziare l'allarme sonoro, premere "OK" oppure chiudere il
portello.
FERMETURE HERMÉTIQUE
Avant d’emballer hermétiquement les aliments dans des sacs, exprimez l’air qu’ils contiennent.
Introduisez l’étiquette à l’intérieur des sacs transparents ; appliquez des étiquettes autocollantes sur
l’extérieur des sacs opaques.
Fermez la partie supérieure du sac à l’aide d’une attache.
Funzioni
L'apparecchio è dotato di particolari funzioni elettroniche, appositamente concepite per soddisfare le
diverse esigenze quotidiane.
Allarme Door Open (porta aperta)
Simbolo After-sales Service (Servizio Assistenza Tecnica)
Questo simbolo si attiva soltanto durante i lavori di manutenzione effettuati dal Servizio Assistenza Tecnica.
Viande (petits morceaux) : laissez décongeler à température ambiante ou faites cuire directement.
Funzioni 'party' (bevanda analcolica, birra, champagne, vino bianco):
Queste funzioni sono state ideate per raffreddare qualunque tipo di bevanda, all'interno del comparto Fast
Freezing (congelamento rapido).
Quando la funzione viene attivata, la spia corrispondente al simbolo del drink si illumina ed il tempo sul
display inizia il conto alla rovescia. A tempo scaduto, il simbolo lampeggerà e si udirà un segnale acustico.
Estrarre la/e bevanda/e dall'apparecchio, dopodiché premere il tasto "OK/Cancel" per silenziare l'allarme.
Qui di seguito, le quantità consigliate in relazione ad ogni funzione:
Bevanda analcolica/bibita - 1 bottiglia PET da 2 litri oppure 12 lattine
Birra - 3 bottiglie da 600 ml oppure 12 lattine
Champagne - 1 bottiglia da 750 ml
Vino - 1 bottiglia da 750 ml
Poisson : laissez décongeler au réfrigérateur sans déballer ou faites cuire directement avant la
décongélation complète.
En cas de coupure de courant, le compartiment congélateur conserve une température adéquate pendant
environ 12 heures ; pendant ce temps, nous vous suggérons de laisser la porte du compartiment fermée.
Ne recongelez pas des aliments partiellement décongelés.
Importante:
La temperatura finale delle bevande può variare in base alla rispettiva temperatura iniziale, alle condizioni
climatiche, nonché alla frequenza di apertura porte mentre la funzione risulta attiva.
Sovraccaricare l'apparecchio - superando di conseguenza i quantitativi raccomandati - potrebbe non dare
risultati ottimali.
Aliments précuits : réchauffez-les au four sans les sortir de leur récipient en aluminium.
Ice (ghiaccio):
Questa funzione assicura una rapida formazione di ghiaccio dell'acqua contenuta all'interno dell'apposite
vaschette.
Quando la funzione viene attivata, la spia corrispondente al simbolo del 'ghiaccio' si illumina ed il tempo sul
display inizia il conto alla rovescia.
Quando il tempo è terminato, il segnale luminoso si spegne automaticamente.
DÉCONGÉLATION
Voici quelques recommandations utiles.
Légumes crus : ne les décongelez pas mais immergez-les dans de l’eau bouillante et cuisinez-les comme
d’habitude.
Viande (gros morceaux) : laissez décongeler au réfrigérateur sans déballer. Avant la cuisson, laissez la
viande à température ambiante pendant environ deux heures.
Fruits : laissez décongeler au réfrigérateur.
REMARQUE : ne placez jamais d’aliments chauds dans le congélateur. Laissez-les d’abord refroidir à
température ambiante pendant 30 minutes, puis conditionnez-les avant de les congeler. En procédant ainsi,
vous économisez de l’énergie et prolongez la vie de l’appareil.
Meat & Fish (carne e pesce):
Questa funzione serve ad accelerare il processo di congelamento dei cibi freschi all'interno del freezer,
principalmente nel comparto 'congelamento rapido'.
Quando la funzione viene attivata, la spia corrispondente al simbolo 'carne e pesce' si illumina ed il tempo
sul display inizia il conto alla rovescia. Quando il tempo è terminato, il segnale luminoso si spegne
automaticamente.
32
77
DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI
(modello WBS4345)
COMMENT CONSERVER ET DÉCONGELER
DES ALIMENTS
Simboli relativi all’apparecchio, allarmi e servizio assistenza
Blocco pannello comandi
TABLEAU DE CONSERVATION DES ALIMENTS
Les temps de conservation varient en fonction de la qualité de l’aliment, du type d’emballage (hermétique
à l’humidité et à l’air) et de la température de conservation (qui doit être de -18 °C).
Simbolo Servizio Assistenza Tecnica
ALIMENTS ET TEMPS DE CONSERVATION
Funzione '6th Sense' (6° Senso) attivata
Jus de fruits concentrés
Fruits (en général)
Allarme 'porta aperta'
Funzioni dell’apparecchio
Bevanda analcolica (1 ora)
Agrumes et jus de fruits frais
12 mois
de 8 à 12 mois
de 4 à 6 mois
Légumes
Surgelés
Congelés maisons
8 mois
de 8 à 12 mois
Viande
Birra (1 ora)
Saucisses
Hamburgers
Champagne (50 minuti)
Bœuf, veau, agneau
Ghiaccio (1h 40min)
Carne e pesce (3 ore)
1 mois
Impostazione dell'orologio
Per impostare l'orologio, premere il tasto "Extra Time" per 3 secondi: il display delle ore lampeggerà.
Premere "OK/Cancel", fino ad arrivare all'ora voluta. Successivamente, premere nuovamente "Extra Time"
ed a sua volta il display dei minuti lampeggerà. Premere "OK/Cancel", fino a raggiungere i minuti desiderati.
Infine, premere il pulsante "Extra Time" per confermare e terminare l'impostazione dell'orario.
Selezione della temperatura congelatore/frigorifero
Per regolare la temperatura all'interno dei rispettivi comparti, premere il tasto Freezer (congelatore) o
Fridge (frigorifero), sino a raggiungere il livello desiderato. In aggiunta alle 3 principali impostazioni di
temperatura (1 led acceso) per ogni comparto, è possibile ottenere altri due settaggi intermedi. Qualora si
intenda selezionarli, premere il tasto "congelatore" o "frigorifero" per 3 secondi ed attendere che i due led
si illuminino contemporaneamente.
Funzione Sixth Sense ('6° Senso')
La funzione 6th Sense regola automaticamente la temperatura nei rispettivi comparti, allo scopo di
raggiungere e mantenere condizioni ottimali per la conservazione degli alimenti. Qualora si desideri
attivare questa funzione, premere il tasto "6th sense"; per disattivarla, ripremere il medesimo pulsante.
Tale funzione risulterà inoltre disabilitata quando altre funzioni sono già attive, oppure quando il livello
della temperatura viene modificato manualmente.
76
Fromages crémeux
Brie, Emmental, Gruyère, etc.
(la congélation peut altérer la
consistance du fromage)
Glaces, jus de fruit, lait
de 6 à 12 mois
Agneau et veau
de 6 à 12 mois
Entiers (battus), blancs, jaunes
Porc
de 4 à 8 mois
Saucisses fraîches
de 1 à 2 mois
Steaks et tranches
Morue, flétan, sole
de 8 à 12 mois
de 2 à 4 mois
6 mois
de 2 à 3 mois
Maquereau, perche
de 2 à 3 mois
3 mois
Palourdes, huîtres
de 3 à 4 mois
Poisson cuit, crabe
de 3 à 4 mois
Crevettes crues
3 mois
ne pas congeler
de 6 à 8 mois
12 mois
12 mois
PÂTISSERIE ET PAIN
Pain au levain et petits pains
3 mois
Pain non cuit
1 mois
Croissants
Gâteaux sans glaçage
Saumon
Poisson pané
(acheté dans le commerce)
12 mois
de 2 à 3 mois
Poisson
Raffreddamento rapido (6 ore)
Camembert, mozzarella, fromages à
tartiner
Bœuf
Agneau, veau, porc
de 6 à 9 mois
Fromages
Œufs
(ajouter du sucre ou du sel aux
jaunes et aux œufs entiers battus)
Bœuf
Vino bianco (40 minuti)
Margarine
moins de 4 semaines
Rôtis
Shopping (3 ore)
PRODUITS LAITIERS
Beurre
Fruits
Gâteaux avec glaçage et biscuits
Tartes aux fruits
Pâte à biscuit
Pâte à tarte
3 mois
de 2 à 4 mois
de 6 à 12 mois
12 mois
3 mois
de 4 à 6 mois
12 mois
Poultry
Poulet ou dinde
(entier ou en morceaux)
Canard et oie
Abats de volaille
12 mois
6 mois
de 2 à 3 mois
Volaille cuite en sauce
6 mois
Blancs (sans sauce)
1 mois
Ragoûts
Viande, volaille et poisson
de 2 à 3 mois
33
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Avant d’effectuer toute opération d’entretien ou de nettoyage, retirez la fiche de la prise de courant ou
débranchez l’appareil.
Nettoyez périodiquement le compartiment réfrigérateur et le compartiment congélateur avec une éponge
imbibée d’une solution d’eau tiède et de détergent neutre spécial pour réfrigérateur. Rincez et séchez.
N’utilisez jamais de détergents abrasifs. Ne nettoyez jamais les éléments du réfrigérateur avec des liquides
inflammables. Les émanations peuvent provoquer un risque d’incendie ou d’explosion.
• Nettoyez avec un chiffon doux imbibé d’eau.
N’utilisez pas de pâtes, paillettes abrasives ni détachants (ex. acétone, trichloréthylène) ou vinaigre.
Essuyez avec un chiffon doux.
• Le dégivrage des deux compartiments, réfrigérateur et congélateur, est entièrement automatique
(système no-frost).
• N’utilisez pas d’appareil de nettoyage à vapeur.
• Nettoyez régulièrement le condensateur (grilles de ventilation situées à l’arrière de l’appareil) avec un
aspirateur ou une brosse.
• Les joints doivent toujours être parfaitement propres.
DESCRIZIONE PRODOTTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ripiani / Area ripiano
Speciale comparto refrigerante (*)
Divisore cassetto frutta e verdura
Cassetto frutta e verdura
Distributore del ghiaccio (*)
Comparto congelamento rapido
Cassetti congelatore (*)
Portauova
Balconcini su controporta
Comparto frutta fresca (*)
Filtro antibatterico (*)
Fermabottiglie (*)
Balconcino per bottiglie
Balconcini su controporta del freezer
(*) A seconda del modello
PRÉCAUTIONS EN CAS D’ABSENCE
PROLONGÉE
Absences de courte durée
Si vous vous absentez pendant moins de trois semaines, il n’est pas nécessaire de débrancher le
réfrigérateur. Consommez-les aliments périssables et congelez les autres. Utilisez la fonction “Vacation”
(selon le modèle).
Absences prolongées
Si vous partez pendant plus de trois semaines, retirez tous les aliments du réfrigérateur. Débranchez le
réfrigérateur et nettoyez-le. Rincez-le et essuyez-le soigneusement.
Fixez des cales de bois ou de plastique à l’aide d’un ruban adhésif sur la partie supérieure des deux portes,
de façon à laisser une ouverture suffisante pour permettre à l’air de circuler dans les deux compartiments.
Cela évitera la formation d’odeurs et de moisissures.
Déménagement
• Retirez tous les éléments amovibles, enveloppez-les soigneusement et fixez-les ensemble avec de
l’adhésif pour éviter qu’ils ne s’entrechoquent ou se dispersent.
• Utilisez le ruban adhésif pour sceller les deux portes, de même que pour fixer le cordon d’alimentation
sur l’appareil.
Coupure de courant
En cas de coupure de courant, renseignez-vous auprès du bureau local de la société de distribution
d’électricité pour connaître la durée de l’interruption.
1. Si la coupure de courant est d’une durée maximum de 24 heures, maintenez les deux portes de
l’appareil fermées. Cela permet aux aliments de rester froids le plus longtemps possible.
2. Si la coupure de courant dure plus de 24 heures, ôtez tous les aliments congelés et mettez-les dans un
congélateur bahut. Si vous ne disposez pas de ce type de congélateur et si vous n’avez pas de glace
artificielle, essayez de consommer les aliments les plus périssables.
3. Souvenez-vous qu’un congélateur rempli d’aliments surgelés conserve le froid plus longtemps qu’un
congélateur à moitié plein.
4. Videz le bac à glaçons.
De plus, un congélateur rempli de viande surgelée conserve le froid beaucoup plus longtemps qu’un
congélateur contenant des plats cuisinés surgelés.
Si les aliments sont toujours recouverts de cristaux de glace, il est possible de les recongeler sans risque.
il est toutefois probable que leur aspect et leur goût seront modifiés. Si les aliments ne sont pas en
bonne condition, ou si vous avez des doutes, il convient des les jeter.
34
Attenzione:
Il filtro antibatterico assicura un maggiore
livello di igiene nel frigorifero, grazie alla continua purificazione dell'aria. Estrarre il filtro dal relativo
contenitore (collocato nel cassetto frutta e verdura) ed inserirlo nella griglia, sulla parete superiore del
suddetto comparto (componente 4).
Sostituire il filtro ogni 6 mesi.
1. Rimuovere filtro e griglia, dopodiché procedere al loro smaltimento.
2. Sostituire filtro e griglia con i nuovi componenti.
3. La procedura di sostituzione è descritta nelle istruzioni fornite con il filtro antibatterico.
Il filtro può essere acquistato presso i nostri punti vendita e/o il Servizio Assistenza Tecnica.
Note: il numero dei ripiani e la forma degli accessori può variare a seconda del modello.
Tutte le mensole, i balconcini ed i ripiani sono estraibili.
NON ostruire la ventola aspirante con eventuali alimenti.
Attenzione: gli accessori del frigorifero/congelatore non vanno lavati in lavastoviglie.
75
PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI
INSTALLAZIONE
SICUREZZA
• La movimentazione e l’installazione
dell'apparecchio deve essere effettuata da due o
più persone.
• Fare attenzione durante gli spostamenti in modo
da non danneggiare i pavimenti (es. parquet).
• Durante l’installazione, accertarsi che
l’apparecchio non danneggi il cavo di
alimentazione.
• Accertarsi che l’apparecchio non sia vicino ad
una fonte di calore.
• Per garantire un’adeguata ventilazione, lasciare
uno spazio su entrambi i lati e sopra
l’apparecchio e seguire le istruzioni
d'installazione.
• Mantenere libere da ostruzioni le aperture di
ventilazione dell'apparecchio.
• Non danneggiare i tubi del circuito refrigerante
dell'apparecchio.
• Installare e livellare l’apparecchio su un
pavimento in grado di sostenere il peso e in un
ambiente adatto alle sue dimensioni e al suo
utilizzo.
• Collocare l’apparecchio in un ambiente asciutto
e ben ventilato. L’apparecchio é predisposto per
il funzionamento in ambienti in cui la
temperatura sia compresa nei seguenti intervalli,
a seconda della classe climatica riportata sulla
targhetta matricola. L’apparecchio potrebbe non
funzionare correttamente se lasciato per un
lungo periodo ad una temperatura superiore o
inferiore all'intervallo previsto.
• Non conservare o usare benzina, gas o liquidi
infiammabili nelle vicinanze dell'apparecchio o di
altri elettrodomestici. I vapori che si sprigionano
possono infatti causare incendi o esplosioni.
• Non usare dispositivi meccanici, elettrici o chimici
per accelerare il processo di sbrinamento diversi
da quelli raccomandati dal fabbricante.
• Non usare o introdurre apparecchiature
elettriche all’interno degli scomparti
dell’apparecchio se questi non sono del tipo
espressamente autorizzato dal costruttore.
• Questo apparecchio non é destinato ad essere
utilizzato da persone (bambini compresi) le cui
capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte,
oppure con mancanza di esperienza e/o
conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano
istruite o controllate durante l’utilizzo da una
persona responsabile della loro sicurezza.
• Controllare che i bambini non giochino con
l’apparecchio per evitare il rischio di
intrappolamento e soffocamento all'interno
dell’apparecchio.
• Non ingerire il liquido (atossico) contenuto negli
accumulatori del freddo (in alcuni modelli).
• Non mangiare cubetti di ghiaccio o ghiaccioli
subito dopo averli tolti dal congelatore poiché
potrebbero causare bruciature da freddo.
Classe
Climatica
SN
N
ST
T
T. Amb. (°C) T. Amb. (°F)
da 10 a 32
da 16 a 32
da 16 a 38
da 16 a 43
da 50 a 90
da 61 a 90
da 61 a 100
da 61 a 110
• Controllare che il voltaggio sulla targhetta
matricola corrisponda alla tensione della vostra
abitazione.
• Non usare adattatori nè singoli nè multipli o
prolunghe.
• Per il collegamento alla rete idrica, utilizzare il
tubo in dotazione al nuovo apparecchio e non
riutilizzare quello dell'apparecchio precedente.
• La modifica o sostituzione del cavo di
alimentazione deve essere effettuata soltanto da
personale qualificato.
• La disconnessione dell'alimentazione elettrica
deve essere possibile o disinserendo la spina o
tramite un interruttore bipolare di rete posto a
monte della presa.
74
UTILIZZO
• Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o
pulizia, disinserire la spina dalla presa di corrente
o scollegare l'alimentazione elettrica.
• Tutti gli apparecchi provvisti di produttori di
ghiaccio e distributori d'acqua devono essere
collegati ad una rete idrica che eroghi
esclusivamente acqua potabile (con una pressione
della rete idrica compresa tra i 0,17 e 0,81 MPa
(1,7 e 8,1 bar)). I produttori di ghiaccio e/o
distributori d'acqua non direttamente collegati
all'alimentazione idrica devono essere riempiti
unicamente con acqua potabile.
• Usare il comparto frigorifero solo per la
conservazione di alimenti freschi ed il comparto
congelatore solo per la conservazione di alimenti
surgelati, il congelamento di alimenti freschi e la
produzione di cubetti di ghiaccio.
• Non conservare liquidi in contenitori di vetro nel
comparto congelatore in quanto potrebbero
esplodere.
Il fabbricante declina ogni responsabilità nel
caso in cui i suggerimenti e le precauzioni
sopra elencate non siano state rispettate.
DIAGNOSTIC RAPIDE / ASSISTANCE
Certains bruits doivent être considérés comme normaux lorsque l’appareil est en marche
Avant d’appeler le Service Après-vente...
Les problèmes de fonctionnement sont souvent provoqués par de petits incidents auxquels vous pourrez
facilement remédier par vous-même, sans outil particulier.
L’appareil ne fonctionne pas
• Le câble d’alimentation est-il endommagé ?
• Avez-vous contrôlé les fusibles de votre installation électrique ?
Il y a de l’eau au fond du compartiment réfrigérateur :
• La goulotte d’évacuation de l’eau de récupération d’eau de dégivrage est-elle bouchée ?
Il y a de l’eau dans le bac de dégivrage :
• Cela est normal par temps chaud et humide. Le bac peut même être à moitié plein. Vérifiez que le
réfrigérateur est de niveau afin d’éviter que le bac ne déborde.
Les bords du réfrigérateur, qui sont en contact avec les joints d’étanchéité de la porte, sont
chauds au toucher.
• Cela est normal par temps chaud, lorsque le compresseur est en marche.
La lumière ne s’allume pas :
• Avez-vous contrôlé les fusibles de votre installation électrique ?
• Le réfrigérateur est-il bien branché à une prise secteur alimentée par le voltage adéquat ?
• L’ampoule est-elle grillée ?
L’ampoule est grillée :
• Débranchez toujours l’appareil.
• Référez-vous au chapitre “Diagnostic rapide/Assistance”.
Le moteur semble fonctionner sans arrêt :
• Y a-t-il de la poussière ou des moutons sur le condenseur (grille arrière) ?
• Les portes ferment-elles correctement ?
• Les joints de porte sont-ils bien étanches ?
• Par temps chaud ou dans une pièce chaude, le moteur fonctionne naturellement plus longtemps.
35
DIAGNOSTIC RAPIDE / ASSISTANCE
PRIMA DI USARE L’APPARECCHIO
L’appareil fait trop de bruit :
• L’appareil est-il en contact avec d’autres meubles ou objets ?
• Les tuyaux à l’arrière se touchent-ils ou vibrent-ils ?
• L’apparecchio che avete acquistato é ad uso
esclusivamente domestico.
Si la porte est restée longtemps ouverte ou si vous avez stocké une grande quantité d’aliments dans
l’appareil, le moteur fonctionnera plus longtemps, afin de refroidir l’intérieur du compartiment.
À noter
La durée de fonctionnement du moteur dépend de différents facteurs : le nombre d’ouvertures de la
porte, la quantité d’aliments stockés, la température de la pièce, le réglage des thermostats.
Si, après avoir effectué les vérifications ci-dessus, votre appareil ne fonctionne toujours pas correctement,
prenez contact avec le Service Après-vente. Expliquez clairement ce qui ne va pas et indiquez le type et le
numéro de série de votre appareil (ces données figurent sur la plaque signalétique).
La température du réfrigérateur est trop élevée
• L’appareil est-il installé près d’une source de chaleur ?
• Les réglages du réfrigérateur sont-ils corrects ?
• Une grande quantité d’aliments a-t-elle été introduite dans le réfrigérateur ou le congélateur ?
• Les portes ne sont-elles pas ouvertes trop fréquemment ?
• La fermeture des portes s’effectue-t-elle correctement ?
• Les bouches d’aération du compartiment ne sont-elles pas obstruées ? Cela empêcherait, en effet, la
circulation de l’air froid.
De la condensation se forme
• Les aliments sont-ils emballés correctement ? Essuyez toute condensation présente sur les récipients
avant de les placer au réfrigérateur.
• Les portes ne sont-elles pas ouvertes trop fréquemment ? Lorsque la porte est ouverte, l’humidité de
l’air ambiant pénètre dans le réfrigérateur. Plus la porte est ouverte, plus l’humidité se forme
rapidement, en particulier lorsque la pièce est elle-même humide.
• Si la pièce est très humide, il est normal que la condensation se forme à l’intérieur du réfrigérateur.
• Il est normal que des gouttes d’eau se forment sur la paroi arrière du réfrigérateur à la suite du cycle
d’auto-dégivrage.
Les portes ne se ferment pas et ne s’ouvrent pas correctement
• Vérifiez que les aliments ne bloquent pas la porte.
• Contrôlez que les balconnets, les clayettes et les bacs sont correctement installés.
• Vérifiez que les joints des portes ne sont pas sales ou collants.
• Assurez-vous que l’appareil est de niveau.
Avant de remplacer une ampoule, débranchez toujours l’appareil.
L’éclairage intérieur ne fonctionne pas :
• Débranchez l’appareil.
Selon le modèle
• Retirez le capot de l’ampoule (selon le modèle)
• Dévissez ou extrayez l’ampoule.
• Contrôlez l’ampoule et remplacez-la, si nécessaire, par une neuve.
• Si le modèle de votre appareil est doté d’une ampoule spéciale et qu’il est nécessaire de la remplacer,
ne la dévissez pas mais extrayez-la en tirant vers l’intérieur du réfrigérateur. Ce type d’ampoule est
disponible uniquement auprès de notre Service Après-vente. La puissance ne doit pas excéder 15W.
36
Per utilizzare al meglio il vostro apparecchio,
vi invitiamo a leggere attentamente le
istruzioni per l’uso in cui troverete la
descrizione del prodotto e consigli utili.
Conservare queste istruzioni per future
consultazioni.
1. Dopo aver disimballato l’apparecchio, assicurarsi
che non sia danneggiato e che la porta si chiuda
perfettamente. Eventuali danni devono essere
comunicati al rivenditore entro 24 ore dalla
consegna dell’apparecchio.
2. Attendere almeno due ore prima di mettere in
funzione l’apparecchio, per dar modo al circuito
refrigerante di essere perfettamente efficiente.
3. Accertarsi che l’installazione ed il collegamento
elettrico siano effettuati da un tecnico qualificato
secondo le istruzioni del fabbricante ed in
conformità alle norme locali sulla sicurezza.
4.Pulire l’interno dell’apparecchio prima di
utilizzarlo.
CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE
1. Imballo
Il materiale di imballo è riciclabile al 100% ed è
contrassegnato dal simbolo del riciclaggio. Per lo
smaltimento seguire le normative locali. Il materiale
di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in
polistirolo, ecc…) deve essere tenuto fuori dalla
portata dei bambini in quanto potenziale fonte di
pericolo.
2. Rottamazione/Smaltimento
L’apparecchio è stato realizzato con materiale
riciclabile.
Questo apparecchio è contrassegnato in conformità
alla Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE). Assicurandosi
che questo apparecchio sia rottamato in modo
corretto, contribuite a prevenire le potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e la salute.
Il simbolo
sull’apparecchio, o sulla
documentazione di accompagnamento, indica che
questo apparecchio non deve essere trattato come
rifiuto domestico ma deve essere consegnato
presso l’idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Al momento della rottamazione, rendere
l’apparecchio inservibile tagliando il cavo di
alimentazione rimuovendo le porte ed i ripiani in
modo che i bambini non possano accedere
facilmente all’interno dell’apparecchio.
Rottamarlo seguendo le norme locali per lo
smaltimento dei rifiuti e consegnarlo negli appositi
punti di raccolta, non lasciandolo incustodito
neanche per pochi giorni essendo una fonte di
pericolo per un bambino.
Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero
e riciclaggio di questo apparecchio, contattare
l’idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti
domestici o il negozio presso il quale l’apparecchio
è stato acquistato.
Informazione:
Questo apparecchio é privo di CFC. Il circuito
refrigerante contiene R134a (HFC) o R600a (HC),
vedere la targhetta matricola posta all’interno
dell’apparecchio.
Per gli apparecchi con Isobutano (R600a):
l’isobutano é un gas naturale senza effetti
sull’ambiente ma infiammabile. È quindi
indispensabile accertarsi che i tubi del circuito
refrigerante non siano danneggiati.
Questo prodotto potrebbe contenere gas serra
fluorurati trattati nel Protocollo di Kyoto; il gas
refrigerante é contenuto in un sistema sigillato
ermeticamente. Gas refrigerante: R134a ha un
potenziale di riscaldamento globale (GWP) di 1300.
Dichiarazione di conformità
• Questo apparecchio è destinato alla
conservazione di prodotti alimentari ed è
fabbricato in conformità al regolamento (CE) No.
1935/2004.
• Questo apparecchio è stato progettato,
fabbricato e commercializzato in conformità a:
- obiettivi di sicurezza della Direttiva “Bassa
Tensione” 2006/95/CE (che sostituisce la
73/23/CEE e successivi emendamenti);
- i requisiti di protezione della Direttiva “EMC”
2004/108/CE.
La sicurezza elettrica
dell’apparecchio é assicurata
soltanto quando é
correttamente collegato ad un
efficiente impianto di messa a
terra a norma di legge.
73
ISTRUZIONI PER L’USO
PRIMA DI USARE L’APPARECCHIO . . . . . . . . . . . . . . . . 73
CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI . . . . . . . 74
DESCRIZIONE PRODOTTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI
(modello WBS4345) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
SERVICE APRÈS-VENTE
Avant de contacter le Service Après-vente :
1. Vérifiez s’il n’est pas possible d’éliminer les
pannes sans aide (voir “Diagnostic
rapide/Assistance”).
2. Remettez l’appareil en marche pour vous
assurer que l’inconvénient a été éliminé. Si le
problème persiste, débranchez à nouveau
l’appareil et répétez l’opération une heure plus
tard.
3. Si le résultat est encore négatif, contactez le
Service Après-vente.
Remarque :
Le changement du sens de l’ouverture de la
porte de l’appareil effectué par le Service
Après-vente n’est pas considéré comme une
intervention sous garantie.
Communiquez :
• le type de panne,
• le modèle,
• le numéro de Service (numéro qui se trouve
après le mot SERVICE sur la plaque signalétique
placée à l’intérieur de l’appareil),
• votre adresse complète,
• votre numéro de téléphone avec l’indicatif.
DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI
(modello WBS4335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
COMPARTO FRIGORIFERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
COMPARTO CONGELATORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
GUIDA ALLA CONSERVAZIONE ED
ALLO SCONGELAMENTO DEL CIBO . . . . . . . . . . . . . . . 83
MANUTENZIONE E PULIZIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
ASSENZA DELL’UTENTE (VACANZA/FERIE) . . . . . . . . 85
GUIDA RICERCA GUASTI /
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
72
37
INSTRUCCIONES PARA EL USO
SERVIÇO PÓS-VENDA
Antes de contactar o Serviço Pós-Venda
ANTES DE USAR EL APARATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
CONSEJOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE 39
PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS GENERALES . . . . . 40
DESCRIPCIÓN DEL APARATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS
(model WBS4345) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS
(Model WBS4335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1. Verifique se não é possível resolver a avaria
pessoalmente (vide “Guia para resolução de
avarias/Assistência”).
2. Torne a ligar o aparelho para verificar se o
problema ficou resolvido. Se o problema
persistir, desligue e volte a ligar o aparelho após
uma hora.
3. Se o aparelho continuar a não funcionar,
contacte o Sérvio Pós-Venda.
• o seu endereço completo,
• o seu número de telefone e o indicativo da área
de residência.
Nota:
A alteração da abertura das portas do
aparelho feita pelo Serviço de Assistência
Técnica, não deve ser considerada uma
intervenção de garantia.
Comunique:
• o tipo de avaria,
• o modelo,
• o número de Service (o número que encontra
depois da palavra SERVICE na chapa de
características localizada no interior do
aparelho),
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
COMPARTIMENTO CONGELADOR . . . . . . . . . . . . . . . . 48
GUÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y
LA DESCONGELACIÓN DE LOS ALIMENTOS . . . . . . . 49
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
AUSENCIA DEL USUARIO
(VACACIONES LARGAS/CORTAS) . . . . . . . . . . . . . . . . 51
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS /
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . 52
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . 54
38
71
GUIA PARA RESOLUÇÃO DE AVARIAS /
ASSISTÊNCIA
O aparelho emite ruídos excessivos:
• O aparelho está encostado a outros móveis ou objectos?
• Os tubos na parte posterior estão encostados ou vibram?
Se a porta ficou aberta durante muito tempo ou se foram introduzidas grandes quantidades de alimentos,
o motor fica a funcionar durante mais tempo para arrefecer o interior do aparelho.
Lembre-se que:
O tempo de funcionamento do motor depende de diversos factores: número de abertura das portas,
quantidade de alimentos guardados, temperatura do local, regulação dos termóstatos.
Se após ter executado os ditos controlos, o seu aparelho continuar a não funcionar correctamente,
contacte o Serviço de Assistência, mostrando claramente o problema e comunicando o tipo e o número
de série do aparelho (indicados na chapa de características).
A temperatura do frigorífico está demasiado alta
• O aparelho foi instalado perto de uma fonte de calor?
• Os comandos do frigorífico estão regulados correctamente?
• Foram introduzidas grandes quantidades de alimentos no compartimento frigorífico ou congelador?
• Controle se as portas não são abertas muitas vezes.
• Verifique se as portas se fecham perfeitamente.
• Certifique-se se os transportadores do ar para o interior do compartimento não estão obstruídos
impedindo a circulação do ar frio.
Acumulação da humidade
• Certifique-se se os alimentos foram embalados de maneira adequada. Enxugue os recipientes molhados
antes de os introduzir no frigorífico.
• Controle se as portas não são abertas muitas vezes. Abrindo a porta, a humidade contida no ar externo
entra no frigorífico. Quanto mais se abre a porta, mais rápida será a cumulação de humidade, sobretudo
se o próprio local é húmido.
• Se o local no qual foi instalado o aparelho for muito húmido, é normal que no interior do frigorífico se
acumule humidade.
• Após a descongelação automática, é normal que se formem gotinhas de água na parede posterior.
As portas não se fecham ou não se abrem correctamente
• Controle se não há pacotes de alimentos a bloquear a porta.
• Verifique se os balcões, as prateleiras e as gavetas estão colocados de maneira correcta.
• Controle se as juntas das portas não estão sujas ou peganhentas.
• Certifique-se de que o aparelho esteja nivelado.
Desligue sempre o frigorífico retirando a ficha da tomada antes de substituir as lâmpadas.
A luz interna não funciona:
• Desligue o aparelho da corrente eléctrica.
Em função do modelo
• Retire a cobertura da lâmpada (em função do modelo)
• Desaparafuse ou extraia a lâmpada.
• Verifique a lâmpada e substitua-a, se necessário, por uma nova.
• Em função do modelo, na presença de uma lâmpada especial, para substituir não desaparafuse.
Puxe para o interior do frigorífico. Esta lâmpada encontra-se disponível apenas nos nossos centros de
assistência. Não superior a 15W de potência.
70
ANTES DE USAR EL APARATO
• El aparato que ha comprado es para uso
exclusivamente doméstico.
Para utilizar este aparato de la mejor
manera, lea atentamente las instrucciones de
uso, que incluyen una descripción del equipo
y algunos consejos útiles.
Guarde estas instrucciones para futuras
consultas.
1. Tras desembalar el aparato, compruebe que no
está dañado y que las puertas cierran
correctamente. Si observa daños, póngase en
contacto con el vendedor en un plazo de 24 h.
2. Una vez instalado el aparato, espere como
mínimo dos horas antes de ponerlo en marcha
para que el circuito refrigerante funcione
correctamente.
3. Asegúrese de que la instalación y la conexión
eléctrica sean efectuadas por un técnico
cualificado según las instrucciones del fabricante
y las normas locales.
4. Limpie el interior del aparato antes de usarlo..
CONSEJOS PARA PRESERVAR
EL MEDIO AMBIENTE
1. Embalaje
El material de embalaje es 100% reciclable, como
lo indica el símbolo correspondiente. Para su
eliminación, respete las normas locales. No deje el
material de embalaje (bolsas de plástico, trozos de
poliestireno, etc.) al alcance de los niños; puede
ser peligroso.
2. Eliminación del viejo frigorífico
El aparato se ha fabricado con material reciclable.
Este aparato lleva el marcado CE en conformidad
con la Directiva 2002/96/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE).
La correcta eliminación de este producto evita
consecuencias negativas para el medioambiente y
la salud.
El símbolo
en el producto o en los
documentos que se incluyen con el producto,
indica que no se puede tratar como residuo
doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de
recogida para reciclar aparatos eléctricos y
electrónicos.
Para su eliminación, inutilice el aparato. Corte el
cable de alimentación y quite las puertas y los
estantes para evitar que los niños jueguen con el
aparato.
Deséchelo con arreglo a las normas
medioambientales locales y entréguelo en un
centro de recuperación. No lo deje abandonado, ni
siquiera unos pocos días; puede ser peligroso para
los niños.
Para obtener información más detallada sobre el
tratamiento, recuperación y reciclaje de este
producto, póngase en contacto con el
ayuntamiento, con el servicio de eliminación de
residuos urbanos o la tienda donde adquirió el
producto.
Información:
Este aparato no contiene CFC. El circuito
refrigerante contiene R134a (HFC) o R600a (HC),
consulte la placa de características situada en el
interior del aparato.
Para los aparatos con isobutano (R 600a): el
isobutano es un gas natural sin efectos nocivos para
el medio ambiente, pero inflamable. Por lo tanto,
es imprescindible comprobar que los tubos del
circuito refrigerante no estén dañados.
Este producto podría contener gases fluorados de
efecto invernadero tratados en el Protocolo de
Kioto; el gas refrigerante está contenido en un
sistema sellado herméticamente.
Gas refrigerante: R134a tiene un potencial de
calentamiento atmosférico (GWP) de 1300.
Declaración de conformidad
• Este aparato está destinado a la conservación de
productos alimenticios y está fabricado según el
reglamento (CE) nº 1935/2004.
• Este aparato ha sido proyectado, fabricado y
comercializado con arreglo a:
- Los principios de seguridad de la directiva
“Baja tensión" 2006/95/CE (que sustituye la
73/23/CEE y sucesivas rectificaciones);
- los requisitos de
protección de la
Directiva “EMC"
2004/108/CE.
El aparato posee una
toma de tierra que
cumple las normas de
seguridad establecidas
por la ley.
39
PRECAUCIONES
Y SUGERENCIAS GENERALES
GUIA PARA RESOLUÇÃO DE AVARIAS /
ASSISTÊNCIA
INSTALLATION
• Para mover e instalar el aparato son necesarias
dos personas.
• Al mover el aparato tenga cuidado de no dañar el
pavimento (p. ej. parqué).
• Durante la instalación, cerciórese de que el
aparato no se apoya en el cable de alimentación.
• Asegúrese de que el aparato no esté cerca de una
fuente de calor.
• Para garantizar una correcta ventilación, deje un
espacio a ambos lados y encima del aparato, o
bien, siga las instrucciones de instalación.
• No bloquee las aberturas de ventilación del
aparato.
• No dañe los tubos del circuito refrigerante del
aparato.
• Instale y nivele el aparato sobre un pavimento
que soporte su peso y en una zona adecuada para
su tamaño y uso.
• Coloque el producto en un lugar seco y bien
ventilado. El aparato está preparado para el
funcionamiento a temperaturas ambiente
indicadas en la tabla siguiente, según la clase
climática a la que pertenece, que figura en la
placa de características. Puede que el aparato no
funcione correctamente si se deja durante mucho
tiempo a una temperatura superior o inferior a
los límites previstos.
Alguns ruídos devem ser considerados normais quando o aparelho está a funcionar.
Clase climática T. Amb. (°C)
T. Amb. (°F)
SN
De 10 a 32
De 50 a 90
N
De 16 a 32
De 61 a 90
ST
De 16 a 38
De 61 a 100
T
De 16 a 43
De 61 a 110
• Compruebe que el voltaje que figura en la placa
de características corresponde al de la vivienda.
• No utilice adaptadores múltiples ni alargaderas.
• Para conectarlo a la red hídrica, utilice el tubo
que se suministra con el aparato nuevo y no el
del aparato antiguo.
• La modificación o sustitución del cable de
alimentación debe efectuarla personal cualificado.
• La desconexión de la alimentación eléctrica
deberá poder efectuarse desenchufando el
aparato o bien mediante un interruptor bipolar
de red situado antes de la toma.
40
SEGURIDAD
• No almacene o utilice gasolina u otros productos
inflamables cerca de este aparato u otros
electrodomésticos. Las emanaciones pueden
originar fuego o una explosión.
• No utilice dispositivos mecánicos, eléctricos o
químicos distintos a los indicados por el
fabricante para acelerar el proceso de
descongelación.
• No utilice o introduzca aparatos eléctricos en el
interior de los compartimentos del aparato, a
menos que lo autorice el fabricante.
• Este aparato no está diseñado para que lo utilicen
niños, personas con discapacidades físicas,
sensoriales o mentales, o personas sin
experiencia y conocimientos del aparato, salvo en
el caso de que exista una persona que se haga
responsable de su seguridad y les instruya o vigile
durante el uso.
• Asegúrese de que los niños no jueguen con el
aparato o se escondan en él, ya que podrían
quedarse atrapados y morir asfixiados.
• Aunque no sea tóxico, no ingiera el líquido que
contienen los acumuladores de frío (en algunos
modelos).
• No coma cubitos de hielo ni polos
inmediatamente después de sacarlos del
congelador. El frío puede provocar quemaduras
en las mucosas.
UTILIZACIÓN
• Antes de efectuar cualquier operación de
mantenimiento o limpieza, desenchufe el aparato
de la red eléctrica o desconéctelo de la fuente de
alimentación.
• Todos los aparatos provistos de productores de
hielo y distribuidores de agua deben conectarse a
una red hídrica que suministre exclusivamente
agua potable (con una presión entre 0,17 y 0,81
MPa (1,7 y 8,1 bares)). Los productores de hielo
y/o agua que no estén directamente conectados a
la alimentación hídrica deben llenarse únicamente
con agua potable.
• Utilice el compartimento frigorífico sólo para
conservar alimentos frescos y el compartimento
congelador únicamente para conservar productos
congelados, congelar alimentos frescos y producir
cubitos de hielo.
• No almacene envases de vidrio con líquidos en el
congelador; podrían explotar.
El fabricante declina cualquier
responsabilidad si no se respetan las
sugerencias y precauciones anteriormente
indicadas.
Antes de chamar a Assistência …
Os problemas de funcionamento acontecem muitas vezes devido a causas banais, que podem ser
detectadas e resolvidas sem utilizar ferramentas de nenhum tipo.
O aparelho não funciona
• O cabo de alimentação está cortado?
• Controlou os fusíveis da sua habitação?
Há água no fundo do compartimento frigorífico:
• O dreno da água de descongelação está obstruído?
Presença de água na bacia de descongelação:
• É normal quando o clima é quente e húmido. A bacia pode encher-se mesmo até a metade. Certifiquese que o frigorífico esteja nivelado de maneira a evitar a saída da água da bacia.
Os rebordos do armário do aparelho em contacto com a junta da porta estão quentes:
• É normal quando o clima é quente e o compressor está a funcionar.
A luz não funciona:
• Controlou os fusíveis da sua habitação?
• A ficha do cabo de alimentação eléctrica está inserida numa tomada com os volts correctos?
• A lâmpada está fundida?
Lâmpada fundida:
• Retire sempre a ficha do aparelho.
• Vide o capítulo “Guia para resolução de avarias/assistência”
O motor permanece aparentemente a funcionar durante demasiado tempo:
• O condensador está livre de pó e de cotão?
• As portas estão fechadas correctamente?
• As juntas das portas estão perfeitas?
• Quando o clima é quente ou o sítio onde foi instalado é aquecido, é normal que o motor funcione
durante mais tempo.
69
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
DESCRIPCIÓN DEL APARATO
Antes de proceder a qualquer operação de manutenção ou limpeza, retire a ficha da tomada ou desligue o
aparelho da corrente eléctrica.
Limpe periodicamente o compartimento frigorífico e aquele do congelador com uma esponja humedecida
em água morna e detergentes neutros específicos para a limpeza interna do frigorífico. Enxagúe e seque.
Não use nunca detergentes ou abrasivos, não limpe nunca os componentes do frigorífico com líquidos
inflamáveis. Os vapores que são libertados podem vir a provocar incêndios ou explosões.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
• Limpe com um pano macio humedecido em água.
Não utilize pastas ou esponjas abrasivas, nem tira-nódoas (por ex. acetona, trielina) nem vinagre.
Seque com um pano macio.
• A descongelação de ambos os compartimentos, frigorífico e congelador, é completamente automática
(sistema no-frost).
• Não limpe com máquinas a vapor.
• Limpe regularmente o condensador (grelhas de ventilação localizadas na parte posterior do aparelho)
com um aspirador ou uma escova.
• Mantenha as guarnições perfeitamente limpas.
Estantes / Zona para estantes
Compartimento fresco (*)
Divisor cajón de la fruta y verdura
Cajón de la fruta y verdura
Productor de hielo (*)
Compartimento congelación rápida
Cajones del congelador (*)
Portahuevos
Anaqueles de la puerta
Compartimento fruta fresca (*)
Filtro antibacteriano (*)
Botellero (*)
Anaquel para botellas
Anaqueles de la puerta del congelador
(*) Dependiendo del modelo
PRECAUÇÕES EM CASO DE AUSÊNCIAS
PROLONGADAS
Ausências breves
Se o período de ausência for inferior a três semanas, não será necessário desligar o frigorífico da energia
eléctrica. Consume os alimentos deterioráveis e congele os outros. Utilize a função “Vacation” (segundo o
modelo).
Ausências prolongadas
Esvazie os compartimentos se o período for superior a três semanas. Desligue o frigorífico da tomada
eléctrica e limpe-o, enxagúe-o e seque-o cuidadosamente.
Prenda com uma fita adesiva as espessuras de plástica ou de madeira na parte superior de ambas as
portas, de maneira a mantê-las suficientemente entreabertas a fim que o ar passe no interior dos
compartimentos. Deste modo evita-se a formação de bolor e de maus cheiros.
Mudanças
• Retire todos os elementos amovíveis, embale-os cuidadosamente prendendo-os juntos com fita adesiva
para evitar que batam um contra o outro, ou que se percam.
• Utilizando a fita adesiva, feche ambas as portas e prenda o cabo de alimentação ao aparelho.
Interrupções de energia
No caso de falha de energia, dirija-se aos escritórios da firma de produção da energia eléctrica para se
informar sobre a duração da interrupção.
1. No caso de interrupções de um máximo de 24 horas, mantenha fechadas ambas as portas do aparelho.
Desta maneira os alimentos guardados ficarão frios durante o maior número de horas possível.
2. No caso de falha de energia por mais de 24 horas, esvazie o compartimento do congelador e coloque
os alimentos num congelador portátil dotado de fechadura à chave. Se este tipo de instalação não
estiver disponível ou se não for possível dispor de gelo artificial já pronto, tente consumir antes os
alimentos que se deteriorem mais facilmente.
3. Não se esqueça que um congelador completamente cheio mantém o frio durante mais tempo do que
aquele parcialmente cheio.
4. Esvazie o recipiente dos cubos.
Além disso, um congelador cheio de carne congelada mantém a temperatura durante muito mais tempo
do que aquele que contém alimentos pré-cozinhados.
Se ainda houver nos alimentos cristais de gelo visíveis, é possível voltar a congelá-los sem correr
nenhum risco, mesmo se provavelmente o sabor e o cheiro possam parecer estar modificados. Se os
alimentos parecem estar em más condições, é melhor eliminá-los.
68
Atención:
El filtro antibacteriano asegura un nivel superior de higiene en el frigorífico gracias a la continua purificación
del aire. Extraiga el filtro de su caja (la encontrará en el cajón de la fruta y verdura) y colóquelo en la rejilla,
en la pared superior del antedicho compartimento (componente 4).
Cambie el filtro cada 6 meses.
1. Quite el filtro y la rejilla y elíminelos después.
2. Cambie el filtro y la rejilla por los nuevos componentes.
3. El procedimiento de sustitución se describe en las instrucciones facilitadas con el filtro antibacteriano.
Puede comprar el filtro en nuestros puntos de venta y/o en los centros de Servicio de asistencia técnica.
Notas: el número de los estantes y la forma de los accesorios puede variar dependiendo del modelo.
Todos los anaqueles, las repisas y los estantes son extraíbles.
NO obstruya el ventilador de aspiración con alimentos.
Atención: los accesorios del frigorífico / congelador no se pueden lavar en el lavavajillas.
41
DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS
(model WBS4345)
GUIA PARA A CONSERVAÇÃO E
DESCONGELAÇÃO DOS ALIMENTOS
Símbolos relativos al aparato, alarmas y servicio de asistencia
TABELA PARA A CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS
Os tempos de conservação variam em função da qualidade dos alimentos do tipo de embalagem ou do
invólucro usado (à prova de humidade e vapor) e da temperatura de conservação (que deve ser de -18° C).
Bloqueo del panel de mandos
Símbolo Servicio de asistencia técnica
ALIMENTOS E TEMPO DE CONSERVAÇÃO
Función “6th Sense” (6° Sentido) activada
Sumos de fruta concentrados
Fruta (em geral)
Alarma de “Puerta abierta”
Funciones del aparato
Refrescos (1 hora)
Citrinos e sumos frescos
12 meses
de 8 a 12 meses
de 4 a 6 meses
Legumes
Congelados comercialmente
Congelados em casa
8 meses
de 8 a 12 meses
Carne
Cerveza (1 hora)
Salsichas
Hambúrguer
Cava (50 minutos)
Carne de vaca, vitela, borrego
Hielo (1h 40 min)
Carne y pescado (3 horas)
1 mês
Vino blanco (40 minutos)
de 6 a 12 meses
Borrego e vitela
de 6 a 12 meses
Porco
de 4 a 8 meses
Salsichas frescas
de 1 a 2 meses
Bifes e fatias de carne
Borrego, vitela, porco
Programación del reloj
Para programar el reloj, presione el botón “Extra time” (tiempo adicional) durante 3 segundos: el visor de las
horas parpadeará. Presione el botón “Ok/Cancel” hasta programar la hora. A continuación, presione de nuevo
“Extra Time” y el visor de los minutos parpadeará. Presione el botón “Ok/Cancel” hasta programar los
minutos. Por último, presione el botón “Extra Time” para confirmar y acabar la programación de la hora.
Selección de la temperatura para los compartimentos congelador / frigorífico
Para ajustar la temperatura dentro de los respectivos compartimentos, presione el botón Freezer
(congelador) o el botón Fridge (frigorífico) hasta alcanzar la temperatura elegida. Junto a las 3 principales
programaciones de temperatura (1 led encendido) para cada compartimento, existen otras dos
programaciones intermedias. Si quiere seleccionarlas, presione el botón “Freezer” o “Fridge” durante 3
segundos y espere hasta que los dos leds se enciendan al mismo tiempo.
Función Sixth sense (6° Sentido)
La función 6th Sense ajusta automáticamente la temperatura en los respectivos compartimentos para
alcanzar y mantener condiciones óptimas para conservar los alimentos. Si quiere activar la antedicha
función, presione el botón “6th Sense”; para desactivarla, presione de nuevo el mismo botón. Dicha
función permanecerá inhabilitada cuando haya otras funciones activadas o cuando el nivel de la
temperatura se modifica manualmente.
42
Pescada, azevia, linguado
de 2 a 4 meses
de 2 a 3 meses
Carapau, perca
de 2 a 3 meses
3 meses
Marisco, ostras
de 3 a 4 meses
Peixe cozido, caranguejo
de 3 a 4 meses
Camarão cru
Camembert, mozzarella,
queijos de barra
Queijos-creme
Brie, Emmental, queijo suíço, etc.
(a congelação pode alterar a
consistência)
Gelado, sumos de fruta, leite
3 meses
não congele
de 6 a 8 meses
12 meses
Ovos
(acrescentar açúcar ou sal às gemas ou aos ovos inteiros
mexidos)
Inteiros (mexidos), clara de ovo,
gema
12 meses
ARTIGOS DE PADARIA E PÃO
Pão cru
Croissant
Bolos (sem glacê)
6 meses
Salmão
Peixe panado (comprado)
12 meses
Queijos
Pão fermentado e sandes
de 8 a 12 meses
Peixe
Enfriamiento rápido (6 horas)
de 6 a 9 meses
de 2 a 3 meses
Carne de vaca
Carne de vaca
Margarina
4 semanas ou menos
Carne assada
Shopping (3 horas)
QUEIJOS
Manteiga
Fruta
Bolos (com glacê) e biscoitos
Tartes de fruta
Massa para biscoitos
Massa para bolos
3 meses
1 mês
3 meses
de 2 a 4 meses
de 6 a 12 meses
12 meses
3 meses
de 4 a 6 meses
12 meses
Aves
Frango cru (inteiro ou em pedaços)
Ganso e pato
Miudezas
Aves cozinhadas com molhos
Fatias (sem molho)
12 meses
6 meses
de 2 a 3 meses
6 meses
1 mês
Estufados
Carne, aves e peixe
de 2 a 3 meses
67
GUIA PARA A CONSERVAÇÃO E
DESCONGELAÇÃO DOS ALIMENTOS
PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS FRESCOS A CONGELAR
É importante embrulhar os alimentos de tal maneira a evitar a entrada de água, humidade ou
condensação; desta maneira evita-se a passagem de cheiros ou odores de uma parte para a outra do
frigorífico, permitindo uma melhor conservação dos alimentos congelados. Aconselhamos a usar
recipientes de plástico com tampas herméticas, tabuleiros de alumínio, papel de alumínio, película de
plástico e embalagens impermeáveis de plástico.
Importante:
• Os alimentos congelados devem ser a última compra e transportados em sacos térmicos.
• Logo que chegar a casa, coloque-os no congelador.
• Evite ou reduza ao mínimo as variações da temperatura.
• Respeite o prazo de consumo indicado na embalagem.
• Siga as instruções de conservação dos alimentos impressas na embalagem.
FECHO
Antes de fechar os alimentos em sacos, deixe sair o ar.
Introduza a etiqueta no interior dos sacos transparentes; utilize etiquetas adesivas para aplicar na parte
externa dos sacos opacos.
Feche a parte superior do saco com um gancho.
DESCONGELAÇÃO
Eis algumas sugestões úteis:
Legumes crus: coloque directamente em água a ferver sem descongelar e coza normalmente.
Carne (pedaços grandes): descongele no compartimento frigorífico sem retirar do invólucro. Antes de
cozinhar, deixe repousar durante duas horas a temperatura ambiente.
Carne (pedaços pequenos): descongele à temperatura ambiente ou cozinhe directamente.
Peixe: descongele no compartimento frigorífico sem retirar do invólucro, ou então cozinhe directamente
antes da sua completa descongelação.
No caso de falha de energia, o compartimento congelador mantém a temperatura de conservação
adequada durante cerca de 12 horas; durante este período, sugerimos de manter fechada a porta do
compartimento. Não volte a congelar alimentos parcialmente descongelados.
Alimentos já cozinhados: aqueça-os no forno sem os retirar dos recipientes de alumínio.
Fruta: descongele-a no compartimento frigorífico.
NOTA: não coloque nunca alimentos quentes no congelador, mas deixe arrefecer à temperatura ambiente
durante 30 minutos, e depois embrulhe-os no invólucro e congele-os. Deixar arrefecer os alimentos antes
de os congelar, permite poupar energia e prolongar a duração do aparelho.
DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS
(model WBS4345)
Función Control Panel Lock (bloqueo del panel de mandos)
Child lock (bloqueo de seguridad para niños)
Esta función impide que se puedan cambiar involuntariamente las programaciones del aparato. Para
bloquear el panel de mandos, presione el botón “Menu” (menú) durante 3 segundos hasta que se vea en el
visor el símbolo
. Para desactivar la antedicha función, siga el mismo procedimiento y espere hasta
que el símbolo
se apague.
Alarma de Door Open (Puerta abierta)
Al abrir las puertas, el símbolo
en el panel de mandos se enciende. Si la puerta permanece abierta
durante más de 2 minutos, se oirá una alarma. Para interrumpir la alarma acústica, presione “OK” o cierre
la puerta.
Símbolo Servicio de asistencia técnica
Este símbolo se activa únicamente durante los trabajos de mantenimiento realizados por el Servicio de
asistencia técnica.
Funciones
El aparato cuenta con funciones electrónicas particulares, específicamente concebidas para satisfacer las
exigencias diarias.
Funciones “Party” (refrescos, cerveza, cava, vino blanco):
Estas funciones sirven para enfriar cualquier tipo de bebida dentro del compartimento Fast freezing
(congelación rápida).
Cuando la función se activa, el indicador luminoso correspondiente al símbolo de la bebida se enciende y
en el visor empieza la cuenta atrás del tiempo. Cuando acabe el tiempo, el símbolo parpadeará y se oirá
una señal acústica. Extraiga la/s bebida/s del aparato y presione el botón “Ok/Cancel” para interrumpir la
alarma.
A continuación, se facilitan las cantidades aconsejadas en relación a cada función:
Refrescos – 1 botella PET de 2 litros o 12 latas
Cerveza – 3 botellas de 600 ml o 12 latas
Cava – 1 botella de 750 ml
Vino – 1 botella de 750 ml
Importante:
La temperatura final de las bebidas puede variar en base a la respectiva temperatura inicial, a las
condiciones climáticas y a la frecuencia de apertura de las puertas con la función activada.
Llenar excesivamente el aparato – superando por consiguiente las cantidades aconsejadas – podría no dar
resultados óptimos.
Ice (Hielo):
Esta función asegura una formación rápida de hielo del agua contenida dentro de las cubiteras específicas.
Cuando la función se activa, el indicador luminoso correspondiente al símbolo del “hielo” se enciende y en
el visor empieza la cuenta atrás del tiempo.
Cuando el tiempo acaba, la señal luminosa se apaga automáticamente.
Meat & Fish (Carne y Pescado):
Esta función sirve para acelerar el proceso de congelación de los alimentos frescos dentro del congelador,
principalmente en el compartimento “congelación rápida”.
Cuando la función se activa, el indicador luminoso correspondiente al símbolo “carne y pescado” se
enciende y en el visor empieza la cuenta atrás del tiempo. Cuando el tiempo acaba, la señal luminosa se
apaga automáticamente.
66
43
DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS
(model WBS4345)
Shopping (Compras):
Esta función acelera el enfriamiento en ambos compartimentos (congelador y frigorífico) y contribuye a
recuperar y compensar la temperatura de los alimentos introducidos en el aparato.
Cuando la función se activa, el indicador luminoso correspondiente al símbolo “shopping” se enciende y en
el visor empieza la cuenta atrás del tiempo. Cuando el tiempo acaba, la señal luminosa se apaga
automáticamente.
Fast cooling (Enfriamiento rápido):
Esta función resulta muy útil cuando se usa intensamente el compartimento frigorífico: por ejemplo, sirve
para mantener la temperatura estable si se abre/cierra la puerta con frecuencia o cuando se guardan
muchos alimentos en el frigorífico. Cuando la función se activa, el indicador luminoso correspondiente al
símbolo “enfriamiento rápido” se enciende y en el visor empieza la cuenta atrás del tiempo. Cuando el
tiempo acaba, la señal luminosa se apaga automáticamente.
Selección de las funciones:
Para seleccionar la función elegida, presione el botón “Menu” y espere hasta que el símbolo respectivo
parpadee. A continuación, presione el botón “Ok/Cancel”: en el visor se verá el indicador luminoso
correspondiente encendido y empezará la cuenta atrás. Si quiere desactivar la función, presione de nuevo
el botón “Ok/Cancel”; también se desactiva la función cuando hay otra función seleccionada.
COMPARTIMENTO CONGELADOR
Após ter ligado o aparelho é necessário esperar 3 horas antes que o compartimento do congelador atinja
as temperaturas apropriadas para congelar os alimentos que devem ser conservados.
O compartimento congelador permite a conservação de alimentos congelados, assim como a congelação
de alimentos frescos ou previamente cozinhados. Ele também é utilizado para produzir cubos de gelos.
A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas, com uma temperatura
ambiente de 25°C, está indicada na placa das características, colocada no interior do compartimento
frigorífico.
Para uma correcta congelação, prima o botão menu e escolha a função de congelação rápida
para
obter uma pré-congelação.
Depois de 24 horas introduza o alimento que deseja congelar no compartimento congelador.
Para regular a temperatura, siga as indicações que encontra nos capítulos “Descrição do painel dos
comandos” e “Guia para a selecção das funções”. O compartimento congelador possui uma gaveta
amovível para facilitar a introdução dos alimentos que se deseja congelar.
CUBOS DE GELO
O seu aparelho possui um fabricante de gelo que permite produzir cubos de gelo rápida e facilmente.
Importante:
• Verifique se não há gelo nas bandejas antes de encher o alimentador.
• A bandeja dos recipientes de gelo e do porta-gelo podem ser retirados e no seu lugar podem ser
colocados outros alimentos.
Extra Time:
Le permite aumentar el tiempo pre-programado de las funciones para el congelador y el frigorífico.
Cada vez que presiona el botón “Extra Time”, la duración de la respectiva función se prolonga 10 minutos.
1
DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS
(Model WBS4335)
TERMOSTATO DEL FRIGORÍFICO
Para ajustar la temperatura en el compartimento frigorífico, gire el mando del termostato para obtener el
valor elegido.
Temperatura
Utilización del frigorífico
Mínima
• Pequeñas cantidades de alimentos guardadas.
• La puerta se abre raramente.
Intermedia
• Utilización normal.
Máxima
• Grandes cantidades de alimentos guardadas.
• La puerta se abre con frecuencia.
2
3
4
Nota:
• Se faltar energia eléctrica, o compartimento congelador mantém a temperatura de conservação
adequada durante aproximadamente 13/14 horas.
• Enquanto estiver a faltar corrente, não abra a porta do compartimento do congelador.
COMO AUMENTAR O ESPAÇO DE CONSERVAÇÃO NO
CONGELADOR
Remover as gavetas e recolocar os alimentos sobre as grades para obter um
espaço mais grande no congelador.
COMPARTIMENTO DE CONGELAÇÃO RÁPIDA
Este compartimento facilita o acesso aos alimentos e permite que o espaço
interno do compartimento do congelador seja mais prático e possa ser
organizado melhor.
Para os modelos que possuem as funções de festa no comando electrónico
(bebidas não alcoólicas, cerveja, champanhe, vinho branco), este compartimento
é ideal para colocar as bebidas que devem ser arrefecidas.
• Después del encendido, el frigorífico tarda alrededor de 2 horas en alcanzar la temperatura adecuada
para conservar una cantidad normal de alimentos.
44
65
DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS
(Model WBS4335)
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
CARACTERÍSTICAS INTERNAS DO COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
COMPARTIMENTO DE VÃO FRESCO (depende do modelo)
Este compartimento deslizável permanece mais arrefecido do que o resto do
frigorífico e mantém durante mais tempo os alimentos frescos. Permite
arrefecer mais rapidamente as bebidas. É ideal para conservar os lacticínios e
os pratos frios, salsichas e carne. Se for necessário retire o vão fresco para o
limpar, puxando-o até que atinja o ponto de paragem. Mantenha os travões
premidos tal como está ilustrado na figura e puxe a prateleira até que se
desprenda.
• Recomenda-se a não retirar a tampa inclinável do vão fresco.
PANEL DE MANDOS DEL CONGELADOR
Botón de desactivación alarma
PRATELEIRAS AMOVÍVEIS DE VIDRO (depende do modelo)
O seu frigorífico possui prateleiras amovíveis de vidro que facilitam o acesso aos alimentos arrumados no
fundo das prateleiras ou naquelas mais baixas.
• As prateleiras são realizadas em vidro temperado resistente.
• Os rebordos das prateleiras são salva-pingo e impedem que os líquidos saiam e passem para outros
compartimentos.
Modificação da posição das prateleiras:
O seu frigorífico permite modificar a posição das prateleiras em função das suas necessidades.
• Para remover a prateleira, extraia-a puxando-a para cima.
• Mantenha os travões pressionados para baixo tal como está ilustrado no pormenor da figura, e puxe a
prateleira até que se desprenda. Os travões podem ser pressionados separadamente.
• Depois de ter feito isso, posicione a prateleiras nas calhas.
1
64
2
3
Fast Freezing (Congelación rápida): Esta función ha de activarse antes de congelar productos
frescos. Para seleccionarla, presione el botón “Fast Freezing”
.
Esta función se desactiva en modo automático después de 18 horas. Para inhabilitarla antes:
- Presione de nuevo el botón “Fast Freezing”
. El indicador luminoso de congelación rápida se apaga o
- Presione el botón “Freezer Control” (control congelador) en el compartimento congelador.
Control congelador: puede seleccionar 3 niveles de temperatura en el congelador (mínimo, intermedio,
máximo), con el botón Freezer Control.
Sistema de control electrónico
El aparato cuenta con un sistema exclusivo de control electrónico que permite su monitorización en todo
momento.
• En caso de producirse funcionamientos incorrectos, el sistema de control activará una alarma acústica.
• Este sistema puede monitorizar el cierre completo de las puertas. Si una puerta permanece abierta o
entreabierta, ha de cerrarse: la alarma acústica se interrumpirá.
• El sistema controla la temperatura interior del aparato: si aumenta, se oye una alarma sonora. No
guarde alimentos aún calientes dentro del aparato.
• Para interrumpir la alarma acústica, presione el botón “ALARM RESET”.
• El sistema electrónico posee también una función de “auto-verificación”: una alarma sonora indica
inmediatamente eventuales funcionamientos incorrectos/averías del aparato para que el usuario se
ponga en contacto con el Servicio de Asistencia para resolver el problema.
• Cuando se activa la alarma acústica, el aparato no debería utilizarse durante un período de tiempo largo.
En dicho caso, le aconsejamos ponerse en contacto inmediatamente con el Servicio de Asistencia.
45
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Cómo conservar los alimentos en el
compartimento frigorífico. Guarde los
alimentos siguiendo las indicaciones de la
figura.
Como conservar alimentos no compartimento
do frigorífico.
A arrumação dos alimentos deve ser feita como
está mostrado nas figuras.
A. Alimentos cozidos
B. Peixe, Carne
C. Fruta e vegetais
D. Garrafas
E. Manteiga
F. Lacticínios, queijos
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Alimentos precocinados
Pescados, carnes
Fruta y verdura
Botellas
Mantequilla
Productos lácteos, quesos
Para mantener las vitaminas, el sabor, la
consistencia y la frescura de los alimentos
conservados, le aconsejamos envolver los
alimentos con películas o papel de aluminio, o
guardarlos en recipientes especiales para
congelador con tapadera. Esta medida evitará
también que los diferentes olores puedan
mezclarse.
NOTAS:
• La distancia entre los estantes y la pared posterior interna del frigorífico garantiza la libre circulación del aire.
• Los alimentos no han de tocar la pared posterior del compartimento frigorífico.
• No guarde alimentos aún calientes en los compartimentos.
• Conserve los líquidos en recipientes cerrados.
• La conservación de verduras con un elevado contenido de agua puede provocar la formación de
condensación: lo cual no perjudica el funcionamiento correcto del aparato.
• La descongelación del compartimento frigorífico es totalmente automática.
• El frigorífico puede funcionar a una temperatura ambiente comprendida entre los +16°C y +43°C.
• El número de los estantes y la forma de los accesorios puede variar dependiendo del modelo.
• Todas las repisas, los anaqueles y los estantes son extraíbles.
• Los accesorios del frigorífico / congelador no pueden lavarse en el lavavajillas.
46
Para conservar da melhor maneira as vitaminas,
o cheiro, a substância e a frescura de todos os
alimentos que devem ser conservados,
recomenda-se envolvê-los antecipadamente em
uma folha de papel de alumínio, película
transparente ou colocá-los em recipientes com
tampas herméticas especiais para o congelador.
Isto evitará também que os cheiros se
misturem.
NOTAS:
• O espaço entre as prateleiras e a parede posterior não deve ficar obstruído para poder garantir a livre
circulação do ar.
• Não coloque os alimentos directamente em contacto com a parede posterior do compartimento do
frigorífico.
• Não introduza alimentos ainda quentes no frigorífico.
• Conserve os líquidos em recipientes fechados.
• A conservação de verduras com elevado nível de água pode provocar a formação de condensação na
gaveta inferior: isto não prejudica o funcionamento correcto do aparelho.
• O compartimento frigorífico descongela-se de maneira completamente automática.
• O frigorífico pode funcionar a uma temperatura ambiente entre +16°C e + 43°C.
• O número de prateleiras e o tipo de acessórios podem variar, dependendo do modelo.
• Todas as prateleiras, bandejas da porta e balcões podem ser removidos.
• Os acessórios do frigorífico/congelador não devem ser lavados em máquina de lavar loiça.
63
DESCRIÇÃO DO PAINEL DOS COMANDOS
(Model WBS4335)
FREEZER CONTROL PANEL
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
CARACTERÍSTICAS INTERNAS DEL COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
COMPARTIMENTO FRESCURA (dependiendo del modelo)
Este compartimento corredizo es más frío que el resto del compartimento
frigorífico, sirve para mantener más frescos los productos lácteos y enfría
también más rápidamente las bebidas. Le aconsejamos guardar en él
productos lácteos, carnes y fiambres. Para limpiar este compartimento
deslícelo hacia adelante hasta que se bloquee. A continuación ejerza presiones
sobre los dispositivos de bloqueo siguiendo las indicaciones de la figura y tire
del estante anteriormente desenganchado.
• Le aconsejamos no quitar la tapadera frontal abatible de este compartimento.
Botão do Alarme off
Congelamento rápido: Active esta função antes de congelar alimentos frescos.
Para activar esta função, prima sobre “Fast Freezing” .
Esta função desliga-se automaticamente depois de 18 horas. Para desactivar esta função antes deste tempo
faça o seguinte:
- Carregue sobre o botão “Fast Freezing”
novamente. O indicador luminoso rápido se apaga, ou
então
- Carregar sobre o botão "Freezer Control" (Controlo do congelador) no compartimento do
congelador.
Controlo do congelador: É possível seleccionar entre 3 níveis de temperaturas do congelador (mínimo,
médio, máximo) e para fazer isso é só pressionar a tecla de Freezer control.
Comando electrónico
Este aparelho possui um sistema de controlo electrónico exclusivo. Graças a este sistema, o
funcionamento do aparelho fica monitorado constantemente.
• Se o aparelho não estiver a funcionar bem, o sistema de controlo activará um sinal acústico de alarme.
• Este sistema controla o fechamento das portas. Se a porta estiver aberta, feche-a. O alarme acústico
parará de tocar.
• Este sistema controla também a temperatura interna do aparelho. O alarme acústico tocará se a
temperatura interna aumentar. Neste caso não coloque alimentos no aparelho.
• Para silenciar o alarme acústico pressione o botão “ALARM RESET”.
• O sistema de controlo electrónico possui também uma função automática de controlo. Um alarme
acústico sinalizará imediatamente quando o aparelho não está a funcionar bem. O sistema electrónico
também controla automaticamente o funcionamento do aparelho. Um alarme acústico sinalizará
imediatamente quando o aparelho não está a funcionar bem. Isto lhe permitirá contactar o Serviço Pósvenda para resolver o problema.
• Quando o alarme acústico estiver activado, o aparelho não deverá ser usado por um longo período de
tempo.
Contactar o Serviço Pós-venda logo que for possível.
62
ESTANTES CORREDIZOS DE CRISTAL (dependiendo del modelo)
El frigorífico tiene estantes corredizos de cristal, que facilitan el acceso a los alimentos (aunque éstos estén
colocados muy abajo).
• Los estantes se han fabricado con un cristal templado altamente resistente.
• Los bordes especiales de los estantes evitan que líquidos derramados puedan penetrar en otros
compartimentos.
Cambiar la posición de los estantes:
En el frigorífico puede cambiar la posición de los estantes en base a sus exigencias.
• Para quitar el estante, hágalo deslizar hacia adelante, tirando de éste hacia arriba.
• Empuje hacia abajo el dispositivo de bloqueo – como puede verse en el detalle de la imagen – y tire
hacia adelante del estante hasta que se desenganche. Los dispositivos de bloqueo pueden presionarse
por separado.
• A continuación, puede colocar el estante encima.
1
2
3
47
COMPARTIMENTO CONGELADOR
Después de encender el aparato, el compartimento congelador tarda alrededor de 3 horas en alcanzar la
temperatura adecuada para conservar los alimentos.
Dicho compartimento se usa para guardar alimentos anteriormente congelados y también para congelar
alimentos frescos o cocinados.
El congelador sirve también para hacer cubitos de hielo.
La máxima cantidad de alimentos congelables en 24 horas, a una temperatura ambiente de 25°C, aparece
especificada en la placa de datos situada dentro del compartimento frigorífico.
Para obtener una congelación más rápida y eficaz, presione el botón “Menu” y pre-congele con el botón
fast freeze (congelación rápida) .
Espere que pasen 24 horas para empezar a colocar los alimentos dentro del compartimento congelador.
Para programar la temperatura, siga las instrucciones contenidas en los capítulos “Descripción del panel de
mandos” y ”Guía para la selección de las funciones. El compartimento congelador tiene un cajón corredizo
que facilita la introducción y la colocación de los alimentos.
CUBITOS DE HIELO
Este aparato incluye un productor de hielo que permite hacer cubitos de hielo de forma más fácil y rápida.
DESCRIÇÃO DO PAINEL DOS COMANDOS
(Model WBS4345)
Compras:
Esta função funciona mais rapidamente para arrefecer seja o compartimento do congelador seja o
compartimento do frigorífico, a fim de restabelecer a temperatura dos alimentos conservados.
Quando está operação está a se realizar, a luz do símbolo das compras permanecerá aceso e o tempo no
mostrador retrocederá a contagem. Ao término da operação, a luz do símbolo apagará automaticamente.
Arrefecimento Rápido:
Está função serve para indicar situações em que se verificam uma intensa actividade do uso do
compartimento do frigorífico, a fim de manter a temperatura estável, durante as frequentes aberturas da
porta ou quando uma grande quantidade de alimentos foi colocada para ser guardada no compartimento
do frigorífico.
Durante esta operação, o símbolo da carne & peixe ficará a funcionar e o tempo no mostrador
retrocederá a contagem. Quando esta função terminar, o símbolo apagará automaticamente.
Selecção das Funções:
Para seleccionar a função desejada, carregue sobre o botão “Menu” até que o símbolo correspondente
lampeje. Então carregue sobre o botão “OK/Cancel” para dar início a função. O mostrador mostrará a luz
do símbolo acesa e o tempo decrescerá. Para cancelar a função, carregue novamente sobre o botão
“OK/Cancel”. Esta função também se cancelará se uma outra função for activada.
Importante:
• Antes de llenar el alimentador, compruebe que no haya hielo en las cubiteras.
• El alimentador y el anaquel pueden extraerse y en su lugar pueden colocarse alimentos.
Tempo Extra:
Esta função permite aumentar o tempo de pré-regulação das funções do Congelador e do Frigorífico.
Todas as vezes que o botão “Extra Time” for carregado, o tempo da função aumentará de 10 minutos.
1
2
3
4
Nota:
• En caso de producirse una avería de la corriente eléctrica, el compartimento del congelador mantiene la
temperatura de almacenamiento durante unas 13/14 horas
• Mientras dura la interrupción de corriente no debe abrirse la puerta del compartimento congelador.
DESCRIÇÃO DO PAINEL DOS COMANDOS
(Model WBS4335)
CÓMO AUMENTAR EL ESPACIO DE CONSERVACIÓN EN EL
CONGELADOR
Quite los cajones y coloque los alimentos sobre las rejillas para aumentar el espacio
del congelador.
FRIGORÍFICO THERMOSTAT
Para regular a temperatura do compartimento do frigorífico, gire o botão do termóstato até a posição que
se deseja.
COMPARTIMENTO CONGELACIÓN RÁPIDA
Este compartimento facilita la colocación de los alimentos y permite una
organización optimizada del espacio interno del compartimento congelador.
Para los modelos con las funciones “party” en el sistema de control electrónico
(refrescos, cerveza, cava, vino blanco), este compartimento es el espacio indicado
para poner las bebidas que enfriar.
Temperatura
Tipos de emprego
Mínima
• Pequenas quantidades de alimentos conservados
• A porta é aberta raramente
Média
• Utilização normal
Máxima
• Grandes quantidades de alimentos conservados
• A porta é aberta frequentemente
• Depois de ter ligado o interruptor, o frigorífico necessita de 2 horas aproximadamente para atingir a
temperatura certa para conservar uma quantidade típica de alimentos no compartimento do frigorífico.
48
61
DESCRIÇÃO DO PAINEL DOS COMANDOS
(Model WBS4345)
GUÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y LA
DESCONGELACIÓN DE LOS ALIMENTOS
Função de fechamento do Painel de Comando (Para crianças)
Esta função serve a fim de evitar qualquer pessoa possa mudar inadvertidamente as regulações que foram
realizadas. Para fechar o Painel de Comando, carregue sobre o botão “Menu” durante 3 segundos até que
apareça no mostrador o símbolo
. Para desabilitar esta função adopte o mesmo método até que o
símbolo
apague.
CÓMO PREPARAR LOS ALIMENTOS FRESCOS PARA CONGELARLOS
Es importante envolver los alimentos para que no pueda pasar el agua, la humedad o el vapor. Esto evita la
transferencia de olores o de sabores dentro del frigorífico y permite una mejor conservación de los
alimentos congelados. Use recipientes de plástico con tapaderas herméticas, bandejas de aluminio, papel
de aluminio, películas y envases impermeables.
Alarme de porta aberta
Todas as vezes que se abre as portas, o símbolo
no painel de comando ilumina-se. Se a porta ficar
aberta por mais de 2 minutos, se escutará um alarme. Para parar o alarme, pressione sobre “OK” ou feche
simplesmente a porta.
Importante:
• Compre los alimentos congelados al final y use bolsas térmicas aptas para su transporte.
• En cuanto llegue a casa, guarde los alimentos congelados inmediatamente en el compartimento
congelador.
• Evite o reduzca al mínimo las variaciones de temperatura.
• Respete la fecha de caducidad que aparece indicada en el envase.
• Siga siempre las indicaciones del embalaje para conservar los alimentos congelados.
Símbolo do Serviço de Pós-venda
Este símbolo ficará activado somente quando o Operador do Serviço de Pós-venda estiver fazendo a
manutenção.
Funções
O seu aparelho possui funções electrónicas, desenvolvidas especialmente para satisfazer necessidades
diárias diferentes.
Funções de Festa (bebidas não alcoólicas, cerveja, champanhe, vinho branco):
Estas funções foram desenvolvidas para refrigerar bebidas dentro do Compartimento de Congelamento
Rápido.
Quando está função está a funcionar, a luz do símbolo da respectiva bebida ficará acesa e mostrador
retrocederá a contagem. Quando tiver terminado, o símbolo da bebida no mostrador piscará e se escutará o
som do alarme. Remova as bebidas do aparelho e carregue sobre o botão “OK/Cancel” para parar o alarme.
As quantidades de bebidas para cada função estão assinaladas abaixo:
Bebida não alcoólica - 1 garrafa de plástico de 2 litros ou 12 latas
Cerveja - 3 garrafas de 600 ml ou 12 latas
Champanhe - 1 garrafa de 750 ml
Vinho - 1 garrafa de 750 ml
SELLADO
Antes de sellar los alimentos en bolsas, elimine todo el aire contenido.
Coloque las etiquetas dentro de las bolsas transparentes; utilice etiquetas autoadhesivas para aplicar en la
parte exterior de las bolsas opacas.
Cierre la parte superior de la bolsa con un dispositivo de cierre.
DESCONGELACIÓN
A continuación encontrará algunos consejos útiles.
VERDURAS CRUDAS: échelas directamente en el agua hirviendo sin descongelar y cocínelas
normalmente.
CARNE (trozos grandes): póngala a descongelar en el compartimento frigorífico sin quitarle la
envoltura. Antes de cocinarla, déjela a temperatura ambiente durante un par de horas.
CARNE (trozos pequeños): póngala a descongelar a temperatura ambiente o cocínela directamente.
Importante:
A temperatura que as bebidas podem atingir depende da temperatura que tiverem inicialmente, das
condições climáticas e da frequência com que se abre a porta durante a realização desta actividade.
Se se sobrecarregar o compartimento com produtos que vão além das quantidades recomendadas existirá
a possibilidade que a performance não fique garantida.
PESCADO: póngalo a descongelar en el compartimento frigorífico sin sacarlo de su envoltura o cocínelo
directamente antes de que se descongele del todo. En caso de producirse una interrupción de corriente,
el compartimento congelador mantiene una temperatura de conservación adecuada alrededor de 12
horas; durante este tiempo, le aconsejamos no abrir la puerta del compartimento congelador. No vuelva a
congelar alimentos parcialmente descongelados.
Gelo:
Esta função tem como objectivo obter a produção de gelo com a água que se encontra dentro das
bandejas para gelo. Durante esta operação, a luz do símbolo do gelo permanecerá acesa e o tempo no
mostrador retrocederá a contagem. Quando esta operação terminar, o símbolo do gelo apagará
automaticamente.
Alimentos precocinados: póngalos a calentar en el horno sin sacarlos de los recipientes de aluminio.
Carne & Peixe:
Está função serve para indicar a velocidade de congelação dos alimentos frescos dentro do congelador,
principalmente no compartimento de congelação rápida.
Durante esta operação, o símbolo da carne & peixe ficará a funcionar e o tempo no mostrador
retrocederá a contagem. Quando esta função terminar, o símbolo apagará automaticamente.
60
Fruta: póngala a descongelar en el compartimento frigorífico.
NOTA: ¡No introduzca nunca alimentos calientes en el congelador! Déjelos enfriar a temperatura
ambiente durante 30 minutos, envuélvalos y póngalos en el congelador. Dejar enfriar los alimentos
calientes antes de congelarlos, le permite ahorrar energía y prolongar la duración del aparato.
49
GUÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y LA
DESCONGELACIÓN DE LOS ALIMENTOS
DESCRIÇÃO DO PAINEL DOS COMANDOS
(Model WBS4345)
TABLA PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS
Los tiempos de conservación varían en función de la calidad de los alimentos, del tipo de embalaje o de
envoltura usado (a prueba de humedad y de vapor) y de la temperatura de conservación (que ha de ser 18°C).
TIPOS DE ALIMENTOS Y TIEMPOS
RELATIVOS DE CONSERVACIÓN
PRODUCTOS LÁCTEOS
Mantequilla
Fruta
Zumo de fruta concentrado
Fruta (en general)
Cítricos y zumos de fruta frescos
Margarina
12 meses
8 - 12 meses
4 - 6 meses
Verduras
Productos comerciales congelados
Productos congelados en casa
Quesos frescos cremosos
8 meses
8 - 12 meses
Brie, Emmental, otros quesos suizos
etc. (la congelación puede alterar la
textura del queso)
Símbolo do Serviço de pós-venda
12 meses
Hamburguesas
Buey, ternera, cordero
Função de “Sexto Sentido” em funcionamento
Alarme de porta aberta
3 meses
Funções do aparelho
No congelar
6 - 8 meses
Carne
Salchichas
Painel de comando bloqueado
6 - 9 meses
Queso
Camembert, mozzarella, queso para
untar
Símbolos dos dispositivos, do alarme e serviços
Bebida não alcoólica (1 hora)
Cerveja (1 hora)
4 semanas o menos
Helado, zumos de fruta, leche
12 meses
1 mes
2 - 3 meses
Asados
Buey
6 - 12 meses
Cordero y ternera
6 - 12 meses
Cerdo
4 - 8 meses
Salchichas frescas
1 - 2 meses
Champanhe (50 minutos)
Huevos
(Añada azúcar o sal a las yemas o huevos enteros batidos)
Compras (3 horas)
Huevos enteros (batidos), claras y
yemas
Gelo (1h 40min)
12 meses
Carne & peixe (3 horas)
REPOSTERÍA Y PAN
Bistecs y filetes
Buey
Cordero, ternera y cerdo
8 - 12 meses
2 - 4 meses
Salmón
Caballa, Perca
Pescado limpio (comprado)
6 meses
2 - 3 meses
2 - 3 meses
3 meses
Moluscos, ostras
3 - 4 meses
Pescado hervido, cangrejos
3 - 4 meses
Camarones crudos
12 meses
Aves
Pollo o pavo (entero o a trozos)
Pato o ganso
Menudillos
Aves cocinadas en salsa
Lonchas (sin salsas)
12 meses
6 meses
2 - 3 meses
50
Tartas (no glaseadas)
Tartas (glaseadas) y galletas
Tartas y hojaldres de fruta
Galletas secas
Masa para repostería
3 meses
Vinho Branco (40 minutos)
1 mes
3 meses
Arrefecimento Rápido (6 horas)
2 - 4 meses
6 - 12 meses
12 meses
3 meses
4 - 6 meses
Regulação do Relógio
Para regular o relógio, pressione sobre o botão “Extra Time” (Tempo Extra) durante 3 segundos. O
mostrador das horas lampejará. Carregue sobre “OK/Cancel” até atingir a hora desejada. A seguir,
carregue novamente sobre o botão “Extra Time”, o mostrador dos minutos começará a lampejar.
Carregue sobre “OK/Cancel” até atingir os minutos desejados. Carregue sobre o botão “Extra Time” para
terminar a regulação do relógio.
Selecção das temperaturas do Congelador/Frigorífico
Para regular as temperaturas pressione o botão do “Freezer” (Congelador) ou do “Fridge” (Frigorífico) até
atingir o nível de temperatura desejada. Além da regulação das 3 temperaturas principais (1 indicador
luminoso on) para cada compartimento, é possível realizar outras duas regulações de temperatura
intermediárias em cada um dos compartimentos. Para seleccionar as temperaturas carregue sobre o botão
do “freezer” ou do “fridge” durante 3 segundos até que os dois indicadores luminosos se acendam.
6 meses
1 mes
Guisos
Carne, aves y pescado
Pan sin cocer
Croissant
Pescado
Merluza, platija, lenguado
Pan y panecillos con levadura
2 - 3 meses
Função Sixth Sense (Sexto Sentido)
A função do “6th sense” controla automaticamente as temperaturas dentro dos compartimentos a fim de
obter as melhores condições de acondicionamento dos alimentos. Para activá-la, carregue sobre o botão
“6th sense” novamente. A função pode ser desactivada se qualquer outra função for activada ou se o nível
da temperatura for mudado manualmente.
59
DESCRIÇÃO DO APARELHO
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza, desenchufe siempre el aparato de la
corriente eléctrica.
Limpie periódicamente los compartimentos frigorífico y congelador con una esponja humedecida en una
solución de agua templada y con un detergente especial para el interior de frigoríficos. Enjuague y seque.
No utilice nunca detergentes abrasivos, ni limpie los componentes del aparato con líquidos inflamables.
Los humos y los vapores pueden crear un peligro de incendio o de explosión.
Prateleiras / Zona das prateleiras
Controlo do vão fresco (*)
Separador da gaveta de fruta e verdura
Gaveta para fruta e verdura
Fabricante de gelo (*)
Compartimento de congelação rápida
Gavetas do congelador (*)
Porta-ovos
Balcões da porta
Vão fresco para frutas (*)
Filtro Anti-bactérico (*)
Suporte para garrafas (*)
Porta-garrafas
Balcões da porta do congelador
(*) Depende do modelo
• Utilice un paño húmedo para limpiar.
No use productos abrasivos, estropajos metálicos, quitamanchas (por ej. acetona, tricloroetileno) o
vinagre. Seque con un paño suave.
• Ambos compartimentos, frigorífico y congelador, cuentan con la función de descongelación automática
(sistema no frost).
• No utilice limpiadores de vapor.
• Limpie regularmente el condensador (rejillas de ventilación en la parte posterior del aparato) con un
aspirador o un cepillo.
• Asegúrese de que las juntas estén perfectamente limpias.
AUSENCIA DEL USUARIO
(VACACIONES LARGAS/CORTAS )
Atenção:
O filtro anti-bactérico assegura um óptimo nível de higiene no frigorífico devido a uma purificação contínua
das bactérias. Remova-o da caixa (encontra-se na gaveta inferior) e introduza-o na grade em cima do
compartimento do frigorífico (item 4).
Substituir o filtro a cada 6 meses.
1. Remova o filtro junto com a grade e elimine conjuntamente.
2. Substitua o filtro com um novo e faça o mesmo com a grade.
3. O método para recolocá-los está descrito nas instruções para o uso anexada ao filtro anti-bactérico.
Este filtro pode ser adquirido no nosso Serviço pós-venda.
Nota: O número de prateleiras e forma dos acessórios podem variar em função de cada modelo Todos as
prateleiras dos balcões e das bandejas das portas podem ser removidas.
NÃO obstrua a zona de entrada do ar do ventilador com qualquer tipo de comida.
Importante: os acessórios do frigorífico / congelador não devem ser lavados na máquina de
lavar loiça.
58
Ausencia y/o vacaciones cortas
No es necesario desconectar el frigorífico si va a estar fuera menos de tres semanas. Consuma los
productos perecederos y congele el resto de los alimentos. Utilice la función “Vacation” (vacaciones)
(dependiendo del modelo).
Ausencia y/o vacaciones largas
Ha de vaciar el aparato si el período de ausencia es superior a tres semanas. Desenchufe el aparato,
límpielo, enjuáguelo y séquelo.
Fije con cinta adhesiva algunas cuñas de madera o de plástico en la parte superior de ambas puertas para
poder dejarlas ligeramente entreabiertas y permitir la circulación del aire en el interior de los
compartimentos. De esta forma, se evita la formación de moho y de malos olores.
Mudanzas…
• Saque todos los componentes amovibles, envuélvalos meticulosamente y júntelos con una cinta adhesiva
para evitar que sufran impactos o que se pierdan.
• Cierre y bloquee ambas puertas con una cinta adhesiva; fije también el cable de alimentación en el
aparato con una cinta adhesiva.
Interrupción del suministro eléctrico
Si se produce una interrupción de corriente eléctrica, le aconsejamos ponerse en contacto con la oficina
local de la compañía de la energía eléctrica e informarse acerca de la duración prevista de la interrupción.
1. Si no hay corriente durante menos de 24 horas, mantenga cerradas las dos puertas del aparato.
De esta forma, los alimentos contenidos en su interior permancerán fríos durante más tiempo.
2. Si la interrupción de corriente dura más de 24 horas, ha de sacar todos los alimentos congelados y
guardarlos en un congelador portátil con una cerradura con llave. Si no dispone de congeladores
portátiles ni de bolsas de hielo artificiales, le aconsejamos consumir los alimentos más perecederos.
3. Es importante recordar que un compartimento congelador lleno permanecerá frío durante más tiempo
que uno llenado parcialmente.
4. Vacíe el recipiente del hielo. Asimismo un congelador lleno de carne congelada permanecerá frío
durante más tiempo que uno con alimentos precocinados. Cuando los cristales de hielo se ven
perfectamente en los alimentos, éstos se pueden congelar de nuevo, aunque el aroma y el sabor no
serán probablemente buenos. Pero si las condiciones de los alimentos son pésimas, le aconsejamos no
consumirlos y tirarlos.
51
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS /
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
PRECAUÇÕES E SUGESTÕES GERAIS
INSTALAÇÃO
SEGURANÇA
Algunos ruidos se consideran normales cuando el aparato está en marcha.
• A movimentação e a instalação do produto deve
ser efectuada por duas ou mais pessoas
• Preste atenção durante as deslocações de
maneira a não estragar o chão (por ex. soalho).
• Durante a instalação, certifique-se de que o
produto não danifica o cabo de alimentação.
• Certifique-se de que o produto não está perto
de fontes de calor.
• Para garantir uma ventilação adequada, deixe um
espaço de ambos os lados e por cima do
aparelho ou siga as instruções de instalação.
• Mantenha as aberturas de ventilação do aparelho
livres de obstruções.
• Não danifique os tubos do circuito refrigerante
do frigorífico
• Instale e nivele o produto no chão capaz de
sustentar o peso e num ambiente adequado às
suas dimensões e à sua utilização.
• Coloque o produto num ambiente seco e bem
ventilado. O aparelho está preparado para
funcionar em ambientes com uma temperatura
compreendida entre os seguintes intervalos, por
sua vez relacionados com a classe climática
indicada na chapa de características: O produto
poderá não funcionar correctamente se for
deixado por um longo período a uma
temperatura superior ou inferior ao intervalo
previsto.
• Não conserve nem utilize gasolina, gás ou
líquidos inflamáveis perto do produto ou de
outros electrodomésticos. Os vapores que são
libertados podem vir a provocar incêndios ou
explosões.
• Não utilize dispositivos mecânicos, eléctricos ou
químicos para acelerar o processo de
descongelação, distintos dos recomendados pelo
fabricante.
• Não utilize nem introduza aparelhos eléctricos no
interior dos compartimentos do produto se estes
não forem do tipo expressamente autorizado
pelo fabricante.
• Este aparelho não deve ser usado por pessoas
(incluindo crianças) com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais diminuídas, ou sem
experiência e conhecimentos do aparelho,
excepto se tiverem sido instruídas ou forem
controladas durante a utilização do aparelho, por
uma pessoa responsável pela segurança das
mesmas.
• Para evitar o perigo de asfixia e aprisionamento,
não permita que as crianças brinquem ou se
escondam dentro do frigorífico.
• Não beba o líquido (atóxico) contido nos
acumuladores de frio, (em alguns modelos).
• Não coma cubos de gelo ou gelados
imediatamente após os retirar do congelador,
dado que podem causar “queimaduras” de frio.
Antes de ponerse en contacto con el Servicio de asistencia técnica…
Algunos problemas de funcionamiento suelen derivar de causas sencillas que el usuario puede localizar y
resolver por sí mismo sin tener que utilizar ninguna herramienta.
El aparato no funciona
• ¿El cable de alimentación se encuentra en perfectas condiciones?
• ¿Se han controlado todos los fusibles en casa?
Hay agua en el fondo del compartimento frigorífico:
• ¿El orificio de desagüe del agua de descongelación está atascado?
Si la cubeta de recogida contiene agua de descongelación:
• Esto es normal cuando hace calor y hay humedad. La cubeta puede estar incluso llena hasta la mitad.
Asegúrese de que el frigorífico esté nivelado para evitar que el agua se derrame.
Si los bordes del aparato – a nivel de la junta de la puerta – están calientes:
• Es normal cuando hace calor y cuando el compresor está en funcionamiento.
Si la luz no se enciende:
• ¿Se han controlado todos los fusibles en casa?
• ¿La clavija está enchufada a un enchufe con voltaje adecuado?
• ¿La bombilla se ha fundido?
Si la bombilla se ha fundido:
• Desenchufe siempre el aparato de la corriente.
• Véase el capítulo “Guía de solución de problemas / Servicio de asistencia técnica”.
Si el motocompresor se pone en funcionamiento aparentemente con demasiada frecuencia y
durante mucho tiempo:
• ¿Polvo o pelusa obstruyen el condensador?
• ¿Las puertas están cerradas perfectamente?
• ¿Las juntas de las puertas están montadas correctamente?
• Durante los días especialmente bochornosos o, cuando hace calor en la habitación, es normal que el
motor entre en funcionamiento más a menudo y durante más tiempo.
52
Classe
Climática
T. Amb. (°C) T. Amb. (°F)
SN
De 10 a 32
De 50 a 90
N
De 16 a 32
De 61 a 90
ST
De 16 a 38
De 61 a 100
T
De 16 a 43
De 61 a 110
• Certifique-se de que a voltagem indicada na
chapa de características corresponde à da sua
residência
• Não utilize adaptadores, simples ou múltiplos,
nem extensões.
• Para a ligação à rede de abastecimento de água,
utilize o tubo fornecido com o aparelho novo;
não reutilize o do produto anterior.
• A modificação ou substituição do cabo de
alimentação só deve ser efectuada por pessoal
qualificado.
• A desactivação da alimentação eléctrica deve ser
possível retirando a ficha da tomada ou através
de um interruptor bipolar da rede, colocado ao
lado a montante da tomada.
UTILIZAÇÃO
• Antes de qualquer operação de manutenção ou
limpeza, desligue o aparelho da corrente
eléctrica.
• Todos os aparelhos fornecidos com geradores de
gelo e distribuidores de água devem ser ligados a
uma rede hídrica que distribua exclusivamente
água potável (com uma pressão da rede hídrica
compreendida entre 0,17 e 0,81 MPa (1,7 e 8,1
bar)). Os geradores de gelo e/ou água não
directamente ligados à alimentação hídrica devem
ser enchidos apenas com água potável.
• Utilize o compartimento frigorífico apenas para a
conservação de alimentos frescos e o
compartimento congelador apenas para a
conservação de alimentos congelados, para a
congelação de alimentos frescos e a produção de
cubos de gelo.
• Não guarde líquidos em recipientes de vidro no
compartimento do congelador, dado que podem
rebentar.
O fabricante declina toda e qualquer
responsabilidade caso as sugestões e as
precauções supramencionadas não sejam
respeitadas.
57
ANTES DE USAR O PRODUTO
• O aparelho que adquiriu destina-se apenas a um
uso doméstico.
Para obter melhores resultados do seu
aparelho, aconselhamos que leia atentamente
as instruções de utilização onde poderá
encontrar a descrição do seu aparelho e
conselhos úteis.
Guarde este manual para futuras consultas.
1. Após ter desembalado o aparelho, certifique-se
de que ele não está danificado e de que a porta
feche correctamente. Eventuais danos devem ser
comunicados ao revendedor num prazo de 24
horas.
2. Deixe o aparelho repousar durante duas horas
antes de o ligar, a fim de permitir que o circuito
refrigerante esteja perfeitamente eficiente.
3. Certifique-se de que a ligação e a instalação
eléctrica são efectuadas por um técnico
especializado segundo as instruções fornecidas
pelo fabricante, e em conformidade com as
normas de segurança locais em vigor.
4. Limpe o interior do aparelho antes de o utilizar.
CONSELHOS PARA A PROTECÇÃO
DO AMBIENTE
1. Embalagem
A embalagem é constituída por material 100%
reciclável e está marcada com o símbolo de
reciclagem. Para a eliminação, respeite as normas
locais. O material de embalagem (sacos de plástico,
pedaços de polistireno, etc.) devem ser mantidos
fora do alcance das crianças dado que constituem
potenciais fontes de perigo.
2. Desmantelamento
O produto foi fabricado com material reciclável.
Este aparelho está classificado de acordo com a
Directiva Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de
equipamento eléctrico e electrónico (WEEE).Ao
garantir a eliminação correcta deste produto, o
utilizador está a contribuir para prevenir as
potenciais consequências negativas para o ambiente
e para a saúde pública.
O símbolo
no produto, ou na documentação
que o acompanha, indica que este aparelho não
pode receber um tratamento semelhante ao de um
resíduo doméstico. Pelo contrário, deverá ser
depositado no respectivo centro de recolha para a
reciclagem de equipamentos eléctricos e
electrónicos.
No momento do desmantelamento, torne o
aparelho inutilizável cortando o cabo de alimentação
e retirando as portas e as prateleiras de maneira a
que as crianças não possam aceder facilmente ao
interior do frigorífico.
Em caso de desmantelamento, recomendamos que
respeite as normas locais relativas à eliminação de
resíduos e entregue-o nos devidos centros de
escoamento, sem o deixar ser ser vigiado nem
sequer durante poucos dias, pois pode vir a ser uma
fonte de perigo para as crianças.
Para mais informações sobre o tratamento, a
recuperação e a reciclagem deste produto, contacte
as autoridades locais, o serviço de recolha de
resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o
produto.
56
Informação:
Este aparelho não contém CFC. O circuito
refrigerante contém R134a (HFC) nem R600a (HC),
consulte a chapa de características situada no
interior do produto.
Para os aparelhos com Isobutano (R600a):o
isobutano é um gás natural não prejudicial ao meio
ambiente, mas inflamável. Portanto, é indispensável
certificar-se de que os tubos do circuito refrigerante
não estão danificados.
Este produto pode conter gases serra fluorinados
tratados no Protocolo de Kyoto; o gás refrigerante
encontra-se contido num sistema fechado
hermeticamente.
Gás refrigerante: R134a tem uma potência de
aquecimento global (GWP) de 1300.
Declaração de conformidade
• Este aparelho foi concebido para a conservação
de produtos alimentares e foi fabricado em
conformidade com o regulamento (CEE) No.
1935/2004
• Este aparelho foi concebido, fabricado e
distribuído em conformidade com:
- objectivos de segurança da Directiva “Baixa
Tensão” 2006/95/CE (que substitui a
73/23/CEE e seguintes correcções);
- os requisitos de protecção da Directiva “EMC”
2004/108/CE.
A segurança eléctrica do artigo
está assegurada apenas quando
estiver correctamente ligado a
uma eficiente instalação à terra
segundo as normas legais.
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS /
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
El aparato hace un ruido excesivo:
• ¿El aparato toca otros muebles u objetos?
• ¿Los tubos en la parte trasera están demasiado cerca de la pared o vibran?
Cuando la puerta del aparato permanece abierta durante mucho tiempo o ha introducido cantidades
considerables de alimentos, el motor tendrá que trabajar más para enfriar el interior de los
compartimentos.
Importante
Los tiempos de funcionamiento del motocompresor dependen de varias cosas: frecuencia de apertura de
las puertas, cantidades de alimentos introducidas y conservadas, temperatura ambiente, programación de
los mandos de temperatura.
Si después de haber realizado los antedichos controles, el aparato no garantiza aún una prestación óptima, le
aconsejamos ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica: explique detalladamente el problema,
especifique el modelo y el número de identificación del aparato (imprimido en la placa de datos).
Si la temperatura del frigorífico es demasiado alta
• ¿El aparato está instalado cerca de una fuente de calor?
• ¿Los mandos del frigorífico se han programado correctamente?
• ¿Se ha introducido una cantidad especialmente consistente de alimentos en uno de los dos
compartimentos principales?
• Asegúrese de que las puertas no se abran con demasiada frecuencia.
• Controle que las puertas cierren perfectamente.
• Compruebe que las rejillas de ventilación dentro del compartimento no estén obstruidas ya que ello
impediría la circulación de aire frío.
Si se forma humedad
• Asegúrese de que los alimentos estén envasados y protegidos correctamente. Seque la humedad de los
recipientes que contienen los alimentos antes de guardarlos en el frigorífico.
• Controle que las puertas no se abran con demasiada frecuencia porque la humedad del aire exterior
entra en el frigorífico. Cuanto más se abran las puertas, más rápidamente se formará humedad,
especialmente cuando el ambiente es demasiado húmedo.
• Si la habitación es especialmente húmeda, es normal que haya humedad también dentro del frigorífico.
• Es normal que se formen gotitas de agua en la pared posterior durante el ciclo de descongelación
automática.
Si las puertas no se cierran o no se abren bien
• Compruebe que no haya envases de alimentos que obstruyen la puerta.
• Controle que bandejas, anaqueles, estantes y cajones estén colocados correctamente.
• Asegúrese de que las juntas de las puertas no estén sucias o pegajosas.
• Nivele correctamente el aparato.
Antes de cambiar las bombillas, desenchufe siempre el aparato de la corriente.
Cuando la luz interior no se enciende:
• Desconecte el aparato de la corriente.
Dependiendo del modelo.
• Quite la pantalla de la bombilla (dependiendo del modelo).
• Desenrosque o saque la bombilla.
• Controle la bombilla y si está fundida cámbiela.
• En algunos modelos hay una bombilla que no es de rosca: solamente hay que empujar hacia el interior
del aparato. Este tipo de bombilla se vende exclusivamente en nuestros centros de servicio de
asistencia. Utilice una potencia máxima de 15 W.
53
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Antes de ponerse en contacto con el
servicio de asistencia técnica:
1. Intente resolver usted mismo los problemas
(véase para ello “Guía de solución de
problemas /servicio de asistencia técnica).
2. Encienda de nuevo el aparato para asegurarse
de haber resuelto el problema. Si el resultado
es negativo, desenchufe de nuevo el aparato y
repita la operación después de que transcurra
una hora.
3. Si el resultado sigue siendo negativo, póngase
en contacto con el servicio de asistencia.
Indique:
• el tipo de avería
• el modelo
• el número SERVICE (el número que aparece
después de la palabra SERVICE, en la placa de
datos situada dentro del aparato)
• su dirección completa
• su número de teléfono con el prefijo
Nota:
La intervención del Servicio de Asistencia
Técnica para cambiar el lado por el cual se abre
la puerta del aparato, no está cubierta por la
garantía.
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
ANTES DE USAR O PRODUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
CONSELHOS PARA A PROTECÇÃO
DO AMBIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
PRECAUÇÕES E SUGESTÕES GERAIS . . . . . . . . . . . . . . 57
DESCRIÇÃO DO APARELHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
DESCRIÇÃO DO PAINEL DOS COMANDOS
(Model WBS4345) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
DESCRIÇÃO DO PAINEL DOS COMANDOS
(Model WBS4335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
COMPARTIMENTO CONGELADOR . . . . . . . . . . . . . . . . 65
GUIA PARA A CONSERVAÇÃO E
DESCONGELAÇÃO DOS ALIMENTOS . . . . . . . . . . . . . . 66
MANUTENÇÃO E LIMPEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
PRECAUÇÕES EM CASO
DE AUSÊNCIAS PROLONGADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
GUIA PARA RESOLUÇÃO
DE AVARIAS / ASSISTÊNCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
SERVIÇO PÓS-VENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
54
55
Download PDF

advertising