HP Deskjet Ink Advantage Printer series - K109 User's manual

Add to My manuals
63 Pages

advertisement

HP Deskjet Ink Advantage Printer series - K109 User's manual | Manualzz

HP Deskjet Ink Advantage Printer series - K109

Windows Súgó

HP Deskjet Ink Advantage

Printer series – K109

Tartalom

1 Hogyan lehet?

...........................................................................................................................3

2 Ismerkedés a HP nyomtató készülékkel

A nyomtató részei.......................................................................................................................5

A kezel ő panel jellemz ő i..............................................................................................................6

3 Nyomtatás

Dokumentumok nyomtatása.......................................................................................................7

Fényképek nyomtatása..............................................................................................................8

Borítékok nyomtatása...............................................................................................................10

Nyomtatás speciális hordozóra................................................................................................11

Weblap nyomtatása..................................................................................................................17

5 A patronok használata

A becsült tintaszintek ellen ő rzése............................................................................................27

Nyomtatási kellékek rendelése.................................................................................................28

Nyomtatópatronok automatikus tisztítása.................................................................................29

A patronok cseréje....................................................................................................................29

A tintahelyettesít ő mód használata...........................................................................................31

A patronokkal kapcsolatos jótállási információ.........................................................................31

6 Megoldás keresése

HP-támogatás...........................................................................................................................33

A telepítéssel kapcsolatos problémák elhárítása.....................................................................36

Nyomtatási hibaelhárítás..........................................................................................................40

Hibák.........................................................................................................................................46

8 M ű szaki információk

Közlemény................................................................................................................................51

Specifikációk.............................................................................................................................51

Környezeti termékkezelési program.........................................................................................52

Hatósági nyilatkozatok..............................................................................................................55

Tárgymutató ..................................................................................................................................59

1

2

1 Hogyan lehet?

Ismerje meg a HP nyomtató kezelésének módját

„Töltsön papírt a nyomtatóba,” 25. oldal

„A patronok cseréje,” 29. oldal

Hogyan lehet?

3

1. . fejezet

4 Hogyan lehet?

2 Ismerkedés a HP nyomtató készülékkel

A nyomtató részei

A kezel ő panel jellemz ő i

A nyomtató részei

1 Vezérl ő pult

2 Papírszélesség-beállító

3 Papírtálca

4 Papírtálca-hosszabbító (röviden: tálcahosszabbító)

5 Papírmegállító

6 Nyomtatópatronok

7 Els ő ajtó

8 Hátsó USB-port

9 Hálózati csatlakoztatás: Csak a HP által mellékelt tápkábel-adapterrel használja.

10 Hátsó ajtó

A nyomtató részei 5

2. . fejezet

A kezel

ő

panel jellemz

ő

i

1 Be : Be-, illetve kikapcsolja a készüléket. A készülék kikapcsolt állapotban is fogyaszt minimális mennyiség ű áramot. A teljes áramtalanításhoz kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a tápkábelt.

2 Folytatás : A hiba elhárítását követ ő en a m ű velet folytatására utasítja a HP nyomtató készüléket.

3 Visszavonás : Leállítja az aktuális m ű veletet.

4 Tintaállapot-jelz ő fények : A fények világítanak, ha a tintaszint alacsony, és villognak, ha a nyomtatópatron szervizelést igényel.

6 Ismerkedés a HP nyomtató készülékkel

3 Nyomtatás

A folytatáshoz válasszon ki egy nyomtatási feladatot.

„Dokumentumok nyomtatása,” 7. oldal

„Fényképek nyomtatása,” 8. oldal

„Borítékok nyomtatása,” 10. oldal

„Nyomtatás speciális hordozóra,” 11. oldal

„Weblap nyomtatása,” 17. oldal

Kapcsolódó témakörök

„Töltsön papírt a nyomtatóba,” 25. oldal

„Nyomtatáshoz javasolt papírok,” 23. oldal

Dokumentumok nyomtatása

A legtöbb nyomtatási beállítást a szoftveralkalmazás automatikusan kezeli. A beállításokat csak akkor kell kézzel módosítani, ha más nyomtatási min ő ségbeállítást használ, különleges típusú papírra vagy írásvetít ő -fóliára nyomtat, vagy ha különleges funkciókat használ.

Nyomtatás szoftveralkalmazásból

1.

Gy ő z ő djön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.

2.

Az alkalmazás Fájl menüjében kattintson a Nyomtatás parancsra.

3.

Gy ő z ő djön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.

4.

Ha módosítania kell a beállításokat, kattintson a Tulajdonságok párbeszédpanelt megnyitó gombra.

Az alkalmazástól függ ő en ez a gomb lehet a Tulajdonságok , a Beállítások , a

Nyomtatóbeállítások , a Nyomtató vagy a Nyomtató tulajdonságai .

Megjegyzés Fénykép nyomtatása esetén ki kell választania a papírtípusnak és a fénykép javításának megfelel ő beállításokat.

Dokumentumok nyomtatása 7

3. . fejezet

5.

Válassza ki a megfelel ő opciókat a nyomtatási feladathoz a Speciális , Nyomtatási parancsikonok , Funkciók és Szín lapok funkcióinak segítségével.

Tipp A Nyomtatási parancsikonok lapon szerepl ő el ő definiált nyomtatási feladatok valamelyikét kiválasztva könnyen megadhatja az adott nyomtatási feladatnak megfelel ő beállításokat. A Nyomtatási parancsikonok listában kattintson egy nyomtatási feladattípusra. Az adott nyomtatási feladattípusra vonatkozó alapértelmezett beállítások meg vannak adva, és a Nyomtatási parancsikonok lapon rövid tájékoztató olvasható róluk. A beállításokat itt szükség esetén módosíthatja, és egyéni beállításait új nyomtatási parancsikonként mentheti. Egyéni nyomtatási parancsikon mentéséhez válassza ki a parancsikont, majd kattintson a Mentés másként gombra. Parancsikon törléséhez válassza ki a parancsikont, és kattintson a Törlés gombra.

6.

A Tulajdonságok párbeszédpanel bezárásához kattintson az OK gombra.

7.

A nyomtatás elindításához kattintson a Nyomtatás vagy az OK gombra.

Kapcsolódó témakörök

„Nyomtatáshoz javasolt papírok,” 23. oldal

„Töltsön papírt a nyomtatóba,” 25. oldal

„A nyomtatási felbontás megtekintése,” 19. oldal

„Testreszabott nyomtatási parancsikonok létrehozása,” 19. oldal

„A nyomtatás alapértelmezett beállításainak megadása,” 20. oldal

„Az aktuális feladat leállítása,” 49. oldal

Fényképek nyomtatása

Fénykép nyomtatása fotópapírra

1.

Ürítse ki az adagolótálcát, és tegyen be fotópapírt a nyomtatási oldalával lefelé.

2.

Az alkalmazás Fájl menüjében kattintson a Nyomtatás parancsra.

3.

Gy ő z ő djön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.

4.

Kattintson a Tulajdonságok párbeszédpanelt megnyitó gombra.

Az alkalmazástól függ ő en ez a gomb lehet a Tulajdonságok , a Beállítások , a

Nyomtatóbeállítások , a Nyomtató vagy a Nyomtató tulajdonságai .

5.

Válassza a Jellemz ő k fület.

8 Nyomtatás

6.

Az Alapbeállítások csoportban a Papírípus listán kattintson egy megfelel ő fotópapírtípusra.

7.

Az Átméretezési beállítások terület Méret listáján jelölje ki a megfelel ő papírméretet.

Ha a papírméret és a papírtípus nem megfelel ő , a nyomtatószoftver figyelmeztetni fogja Önt. Ebben az esetben más típust vagy méretet adhat meg.

8.

Az Alapbeállítások részben, a Nyomtatási min ő ség legördül ő listában válassza a jó min ő séget eredményez ő Legjobb lehet ő séget.

Megjegyzés A legjobb dpi-felbontás elérése érdekében lépjen a Speciális lapra, majd a Maximum dpi legördül ő menüben kattintson az Engedélyezve

parancsra. További információ itt olvasható: „Nyomtatás a Maximum dpi beállítással,” 18. oldal .

9.

A Tulajdonságok párbeszédpanelhez való visszatéréshez kattintson az OK gombra.

10.

Választható: ha egy fényképet fekete-fehérben szeretne kinyomtatni, kattintson a

Szín fülre, és jelölje be a Szürkeárnyalatos nyomtatás jelöl ő négyzetet. A legördül ő listában kattintson a következ ő lehet ő ségek valamelyikére:

• Jó min ő ség: minden elérhet ő szín felhasználása szürkeárnyalatos nyomtatáshoz. Egyenletes és természetes árnyalatú szürke színt nyomtathat.

• Csak fekete tinta: fekete tinta felhasználása szürkeárnyalatos nyomtatáshoz. A szürke árnyalat fekete pontok különböz ő mintáiból áll össze, ezért a kép szemcsés lehet.

11.

Kattintson az OK gombra, majd a Nyomtatás vagy az OK gombra a Nyomtatás párbeszédpanelen.

Megjegyzés Ne hagyja a fel nem használt fotópapírt az adagolótálcában. A papír felhullámosodhat, ami rontja a nyomat min ő ségét. A fotópapírnak a nyomtatás el ő tt simának kell lenni.

Szegély nélküli kép nyomtatása

1.

Távolítson el minden papírt a papírtálcából.

2.

Helyezze a fotópapírt a nyomtatandó oldalával lefelé a papírtálca jobb oldalára.

3.

Az alkalmazás Fájl menüjében kattintson a Nyomtatás parancsra.

4.

Gy ő z ő djön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.

Fényképek nyomtatása 9

3. . fejezet

5.

Kattintson a Tulajdonságok párbeszédpanelt megnyitó gombra.

Az alkalmazástól függ ő en ez a gomb lehet a Tulajdonságok , a Beállítások , a

Nyomtatóbeállítások , a Nyomtató vagy a Nyomtató tulajdonságai .

6.

Válassza a Jellemz ő k fület.

7.

A Méret listán kattintson a papírtálcába töltött fotópapír méretére.

Ha a megadott méreten nyomtatható szegély nélküli kép, akkor a Keret nélküli nyomtatás jelöl ő négyzet aktívvá válik.

8.

A Papírtípus legördül ő listában kattintson a Több pontra, majd válassza ki a megfelel ő fotópapírtípust.

Megjegyzés Ha a papírtípus Sima papír értékre van beállítva, vagy a papír típusa nem fotópapír, akkor nem lehet keret nélküli képet nyomtatni.

9.

Ha még nincs bejelölve, pipálja ki a Szegély nélküli nyomtatás jelöl ő négyzetet.

Ha a szegély nélküli nyomtatáshoz választott papírméret és a papírtípus nem

összeill ő , a készülék szoftvere figyelmeztet ő üzenetet jelenít meg, és a felhasználónak lehet ő sége nyílik a beállítások módosítására.

10.

Kattintson az OK gombra, majd a Nyomtatás vagy az OK gombra a Nyomtatás párbeszédpanelen.

Megjegyzés Ne hagyja a fel nem használt fotópapírt a papírtálcában. A papír felhullámosodhat, ami rontja a nyomat min ő ségét. A fotópapírnak a nyomtatás el ő tt simának kell lennie.

Kapcsolódó témakörök

„Töltsön papírt a nyomtatóba,” 25. oldal

„Nyomtatás a Maximum dpi beállítással,” 18. oldal

„A nyomtatási felbontás megtekintése,” 19. oldal

„Testreszabott nyomtatási parancsikonok létrehozása,” 19. oldal

„A nyomtatás alapértelmezett beállításainak megadása,” 20. oldal

„Az aktuális feladat leállítása,” 49. oldal

Borítékok nyomtatása

A HP nyomtató adagolótálcájába egy vagy több borítékot helyezhet. Ne használjon fényes vagy domború mintás borítékot, vagy olyat, amelyen kapcsok vagy ablakok vannak.

Megjegyzés A borítékra nyomtatáshoz olvassa el a szövegszerkeszt ő program súgójában a szövegformázásokkal kapcsolatos tudnivalókat. A legjobb eredmény elérése érdekében vegyen számításba egy válaszcímhez tartozó címkét a borítékokon.

Borítékok nyomtatása

1.

Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.

2.

Helyezze a borítékokat a tálca jobb oldalára. A nyomtatandó oldalnak lefelé kell néznie. A fülnek bal felé kell néznie.

10 Nyomtatás

3.

Tolja a borítékokat ütközésig a nyomtatóba.

4.

A papírszabályzót csúsztassa szorosan a borítékok széléhez.

5.

Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

6.

Kattintson a Jellemz ő k fülre, majd adja meg a következ ő nyomtatási beállításokat:

• Papírtípus : Sima papír

• Méret : Megfelel ő borítékméret

7.

Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az

OK gombra.

Kapcsolódó témakörök

„Töltsön papírt a nyomtatóba,” 25. oldal

„A nyomtatási felbontás megtekintése,” 19. oldal

„Testreszabott nyomtatási parancsikonok létrehozása,” 19. oldal

„A nyomtatás alapértelmezett beállításainak megadása,” 20. oldal

„Az aktuális feladat leállítása,” 49. oldal

Nyomtatás speciális hordozóra

Írásvetít ő fóliák nyomtatása

1.

Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.

2.

Helyezze az írásvetít ő fóliákat a tálca jobb oldalára. A nyomtatandó oldalnak lefelé, a ragasztósávnak pedig felfelé és a nyomtató felé kell néznie.

3.

Óvatosan nyomja az írásvetít ő fóliákat a nyomtatóba, amíg lehet, úgy, hogy a ragasztósávok ne akadjanak egymásba.

4.

A papírszabályzót csúsztassa szorosan a fóliák széléhez.

Nyomtatás speciális hordozóra 11

3. . fejezet

5.

Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

6.

Kattintson a Nyomtatási parancsikonok fülre.

7.

A Nyomtatási parancsikonok listában kattintson a Prezentáció nyomtatása pontra, majd adja meg a következ ő nyomtatási beállításokat:

• Papírtípus : Kattintson a Több pontra, majd válasszon egy megfelel ő írásvetít ő fóliát.

• Papírméret : Egy megfelel ő papírméret

8.

Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az

OK gombra.

Levelez ő lapok nyomtatása

1.

Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.

2.

Helyezze a kártyákat a tálca jobb oldalára. A nyomtatandó oldalnak lefelé, a rövid oldalnak pedig a nyomtató felé kell néznie.

3.

Tolja a kártyákat ütközésig a nyomtatóba.

4.

A papírvezet ő t csúsztassa szorosan a kártyák széléhez.

5.

Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

6.

Kattintson a Jellemz ő k fülre, majd adja meg a következ ő nyomtatási beállítást:

• Papírtípus : Kattintson a Több , majd a Specifikus papírtípusok pontra, majd válasszon egy megfelel ő kártyatípust.

• Nyomtatási min ő ség : Normál vagy Legjobb

• Méret : Megfelel ő kártyaméret

7.

Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az

OK gombra.

Címkék nyomtatása

1.

Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.

2.

Pörgesse át a címkeíveket, hogy elválassza ő ket egymástól, majd igazítsa össze a széleiket.

3.

Helyezze a címkeíveket a tálca jobb oldalára. A címke oldalának kell lefelé nézni.

4.

Tolja az íveket ütközésig a nyomtatóba.

5.

A papírszabályzót csúsztassa szorosan a lapok széleihez.

12 Nyomtatás

6.

Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

7.

Kattintson a Nyomtatási parancsikonok fülre.

8.

A Nyomtatási parancsikonok listában kattintson az Általános, mindennapi nyomtatás pontra, majd adja meg a következ ő nyomtatási beállításokat:

• Papírtípus : Sima papír

• Papírméret : Egy megfelel ő papírméret

9.

Kattintson az OK gombra.

Brosúrák nyomtatása

1.

Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.

2.

Helyezze a papírt a tálca jobb oldalára. A nyomtatandó oldalnak lefelé kell néznie.

3.

Tolja a papírt ütközésig a nyomtatóba.

4.

A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.

5.

Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

6.

Kattintson a Jellemz ő k fülre.

7.

Adja meg a következ ő nyomtatási beállításokat:

• Nyomtatási min ő ség : Legjobb

• Papírtípus : Kattintson a Több pontra, majd válasszon egy megfelel ő HP tintasugaras papírt.

• Tájolás : Álló vagy Fekv ő

• Méret : Egy megfelel ő papírméret

• Kétoldalas nyomtatás : Kézi

8.

A nyomtatáshoz kattintson az OK gombra.

Nyomtatás speciális hordozóra 13

3. . fejezet

Üdvözl ő kártyák nyomtatása

1.

Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.

2.

Pörgesse át a kártyákat, hogy elválassza ő ket egymástól, majd igazítsa össze a széleiket.

3.

Helyezze az üdvözl ő kártyákat a tálca jobb oldalára. A nyomtatandó oldalnak lefelé kell néznie.

4.

Tolja a kártyákat ütközésig a nyomtatóba.

5.

A papírvezet ő t csúsztassa szorosan a kártyák széléhez.

6.

Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

7.

Kattintson a Jellemz ő k fülre, majd adja meg a következ ő nyomtatási beállítást:

• Nyomtatási min ő ség : Normál

• Papírtípus : Kattintson a Több pontra, majd válasszon egy megfelel ő kártyatípust.

• Méret : Megfelel ő kártyaméret

8.

Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az

OK gombra.

Füzetek nyomtatás

1.

Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.

2.

Helyezzen sima papírt a tálca jobb oldalára. A nyomtatandó oldalnak lefelé kell néznie.

3.

Tolja a papírt ütközésig a nyomtatóba.

4.

A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.

5.

Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

6.

Kattintson a Nyomtatási parancsikonok fülre.

14 Nyomtatás

7.

A Nyomtatási parancsikonok listában kattintson a Füzetnyomtatás pontra.

8.

A Nyomtatás mindkét oldalra legördül ő listában kattintson a következ ő kötési lehet ő ségek valamelyikére:

• Bal szélén összef ű zött füzet

• Jobb szélén összef ű zött füzet

9.

Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az

OK gombra.

10.

Az alábbi módon helyezze vissza a nyomtatott oldalakat, amikor erre felszólítást kap.

11.

A füzetnyomtatás befejezéséhez kattintson a Folytatás gombra.

Poszterek nyomtatása

1.

Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.

2.

Helyezzen sima papírt a tálca jobb oldalára. A nyomtatandó oldalnak lefelé kell néznie.

3.

Tolja a papírt ütközésig a nyomtatóba.

4.

A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.

5.

Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

6.

Kattintson a Jellemz ő k fülre, majd adja meg a következ ő nyomtatási beállítást:

• Papírtípus : Sima papír

• Tájolás : Álló vagy Fekv ő

• Méret : Egy megfelel ő papírméret

7.

Kattintson az Speciális fülre, majd a Nyomtató jellemz ő i gombra.

8.

A Poszter nyomtatása legördül ő listában adja meg a poszter részeinek számát.

9.

Kattintson a Mozaikok kiválasztása gombra.

10.

A kiválasztott mozaikok száma egyezzen meg a poszter részeinek számával, majd kattintson az OK gombra.

Nyomtatás speciális hordozóra 15

3. . fejezet

11.

Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az

OK gombra.

Vasalható matricák nyomtatása

1.

Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.

2.

Helyezze a vasalható nyomómintát a tálca jobb oldalára. A nyomtatandó oldalnak lefelé kell néznie.

3.

Tolja a papírt ütközésig a nyomtatóba.

4.

A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.

5.

Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

16 Nyomtatás

6.

Kattintson a Jellemz ő k fülre, majd adja meg a következ ő nyomtatási beállítást:

• Nyomtatási min ő ség : Normál vagy Legjobb

• Papírtípus : Kattintson a Több pontra, majd kattintson a Különleges papírtípusok pontra, végül a További különleges papírtípusok lehet ő ségre.

• Méret : Egy megfelel ő papírméret

7.

Kattintson a Speciális fülre.

8.

Kattintson a Nyomtató jellemz ő i pontra, majd állítsa a Tükörkép lehet ő séget a Be

értékre.

Megjegyzés Egyes vasalhatómatrica-szoftverprogramok esetében nincs szükség tükörkép nyomtatására.

9.

Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az

OK gombra.

Kapcsolódó témakörök

„Nyomtatáshoz javasolt papírok,” 23. oldal

„Töltsön papírt a nyomtatóba,” 25. oldal

„A nyomtatási felbontás megtekintése,” 19. oldal

„Testreszabott nyomtatási parancsikonok létrehozása,” 19. oldal

„A nyomtatás alapértelmezett beállításainak megadása,” 20. oldal

„Az aktuális feladat leállítása,” 49. oldal

Weblap nyomtatása

A HP nyomtató készülékkel a webböngész ő b ő l nyomtathat weblapokat.

Ha a böngészéshez Internet Explorer (legalább 6.0) vagy Firefox (legalább 2.0) programot, vagy annak újabb verzióit használja, a HP Smart Web Printing segítségével egyszer ű , kiszámítható webes nyomtatást vehet igénybe úgy, hogy ellen ő rizheti mit és hogyan szeretne nyomtatni. A HP Smart Web Printing szolgáltatást az Internet Explorer eszközsávjából érheti el. További információkért a HP Smart Web Printing szolgáltatásról tekintse meg a hozzá tartozó súgót.

Weblap nyomtatása

1.

Gy ő z ő djön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.

2.

A webböngész ő Fájl menüjében kattintson a Nyomtatás parancsra.

Tipp A legjobb eredmények eléréséhez válassza a Fájl menü HP Smart Web

Printing parancsát. Egy pipa jelzi, hogy az opció ki van jelölve.

Megjelenik a Nyomtatás párbeszédpanel.

3.

Gy ő z ő djön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.

Weblap nyomtatása 17

3. . fejezet

4.

Ha webböngész ő je támogatja, jelölje ki a weboldalnak azokat az elemeit, melyeket nyomtatni szeretne.

Az Internet Explorerben például a Beállítások fülre kattintva kiválaszthatja az Ahogy a képerny ő n megjelenik , a Csak a kijelölt keretet vagy a Hivatkozott dokumentumok nyomtatása beállításokat.

5.

A weboldal nyomtatáshoz kattintson a Nyomtatás vagy az OK gombra.

Tipp El ő fordulhat, hogy a weboldal helyes kinyomtatásához a tájolást a Fekv ő elrendezés kell állítani.

Kapcsolódó témakörök

„Nyomtatáshoz javasolt papírok,” 23. oldal

„Töltsön papírt a nyomtatóba,” 25. oldal

„A nyomtatási felbontás megtekintése,” 19. oldal

„Testreszabott nyomtatási parancsikonok létrehozása,” 19. oldal

„A nyomtatás alapértelmezett beállításainak megadása,” 20. oldal

„Az aktuális feladat leállítása,” 49. oldal

Nyomtatás a Maximum dpi beállítással

Kiváló min ő ség ű , éles képek nyomtatásához használja a maximum dpi módot.

A maximum dpi mód legtöbb el ő nyét úgy tudja kihasználni, ha jó min ő ség ű , például digitális fényképek nyomtatására használja. Ha a maximum dpi beállítást választja, a nyomtatószoftver megjeleníti azt az optimalizált dpi-értéket, melyet a HP nyomtató nyomtató használni fog. Maximum dpi módban történ ő nyomtatás csak az alábbi papírtípusokkal támogatott:

• HP prémium plusz fotópapír

• HP prémium fotópapír

• HP speciális fotópapír

• Fotó Hagaki

A maximum dpi módban történ ő nyomtatás több id ő t vesz igénybe, s nagyobb szabad lemezterületet igényel.

Nyomtatás Maximum dpi módban

1.

Gy ő z ő djön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.

2.

Az alkalmazás Fájl menüjében kattintson a Nyomtatás parancsra.

3.

Gy ő z ő djön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.

4.

Kattintson a Tulajdonságok párbeszédpanelt megnyitó gombra.

Az alkalmazástól függ ő en ez a gomb lehet a Tulajdonságok , a Beállítások , a

Nyomtatóbeállítások , a Nyomtató vagy a Nyomtató tulajdonságai .

5.

Válassza a Speciális fület.

6.

A Nyomtató lehet ő ségei területen jelölje ki a Maximum dpi legördül ő menü

Engedélyezve parancsát.

7.

Válassza a Jellemz ő k fület.

18 Nyomtatás

8.

A Papírtípus legördül ő listában kattintson a Több pontra, majd válassza ki a megfelel ő fotópapírtípust.

9.

A Nyomtatási min ő ség legördül ő listában kattintson a Maximum dpi pontra.

Megjegyzés A nyomtató által használt maximális dpi megtekintéséhez kattintson a Felbontás gombra.

10.

Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az

OK gombra.

Kapcsolódó témakörök

„A nyomtatási felbontás megtekintése,” 19. oldal

A nyomtatási felbontás megtekintése

A nyomtatószoftver megjeleníti a nyomtatási felbontás dpi-érték. A dpi-értékét a papírtípus és a nyomtatási min ő ség nyomtatószoftverben kiválasztott értékeit ő l függ.

A nyomtatási felbontás megtekintése

1.

Gy ő z ő djön meg arról, hogy van papír betöltve az adagolótálcába.

2.

Az alkalmazás Fájl menüjében kattintson a Nyomtatás parancsra.

3.

Gy ő z ő djön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.

4.

Kattintson a Tulajdonságok párbeszédpanelt megnyitó gombra.

Az alkalmazástól függ ő en ez a gomb lehet a Tulajdonságok , a Beállítások , a

Nyomtatóbeállítások , a Nyomtató vagy a Nyomtató tulajdonságai .

5.

Kattintson a Jellemz ő k fülre.

6.

A Nyomtatási min ő ség legördül ő listában válassza ki a feladatnak megfelel ő min ő ségi beállítást.

7.

A Papírtípus legördül ő listában kattintson a betöltött papírtípusra.

8.

A felbontás dpi-ben kifejezett értékének megtekintéséhez kattintson a Felbontás gombra.

Testreszabott nyomtatási parancsikonok létrehozása

A gyakran használt nyomtatási beállításokkal történ ő nyomtatáshoz használjon nyomtatási parancsikonokat. A nyomtatószoftver tartalmaz néhány különlegesen tervezett nyomtatási parancsikont, amelyek a Nyomtatási parancsikonok listában érhet ő k el.

Megjegyzés Egy nyomtatási parancsikon kiválasztásakor automatikusan megjelennek a megfelel ő nyomtatási opciók. A beállításokat hagyhatja alapértéken, módosíthatja, vagy létrehozhatja saját parancsikonjait is a gyakori feladatokhoz.

Használja a Nyomtatási parancsikonok lapot a következ ő nyomtatási feladatokhoz:

• Általános, mindennapi nyomtatás : Dokumentumok gyors nyomtatása.

• Fotó nyomtatás – keret nélküli : Nyomtatás 10 x 15 cm és 13 x 18 cm méret ű HPfotópapírok fels ő , alsó és oldalsó szegélyeire.

Testreszabott nyomtatási parancsikonok létrehozása 19

3. . fejezet

• Papírtakarékos nyomtatás Nyomtasson több oldalból álló kétoldalas dokumentumokat egyetlen oldalra. Így csökkenti a felhasznált papírmennyiséget.

• Fotónyomtatás – fehér kerettel : Fotó nyomtatása fehér szegélyekkel.

• Gyors/gazdaságos nyomtatás : Vázlat min ő ség ű nyomatok gyors létrehozása.

• Prezentáció nyomtatása : Magas min ő ség ű dokumentumok nyomtatása, például leveleké és írásvetít ő fóliáké.

Nyomtatási parancsikon létrehozása

1.

Az alkalmazás Fájl menüjében kattintson a Nyomtatás parancsra.

2.

Gy ő z ő djön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.

3.

Kattintson a Tulajdonságok párbeszédpanelt megnyitó gombra.

Az alkalmazástól függ ő en ez a gomb lehet a Tulajdonságok , a Beállítások , a

Nyomtatóbeállítások , a Nyomtató vagy a Nyomtató tulajdonságai .

4.

Kattintson a Nyomtatási parancsikonok fülre.

5.

A Nyomtatási parancsikonok listában kattintson egy nyomtatási parancsikonra.

Megjelennek a kiválasztott nyomtatási parancsikonhoz tartozó beállítások.

6.

Az új nyomtatási parancsikonhoz módosítsa a beállításokat.

7.

Kattintson a Mentés másként parancsra, és írjon be egy nevet az új nyomtatási parancsikon számára, majd kattintson a Mentés parancsra.

A nyomtatási parancsikon felkerül a listára.

Nyomtatási parancsikon törlése

1.

Az alkalmazás Fájl menüjében kattintson a Nyomtatás parancsra.

2.

Gy ő z ő djön meg arról, hogy a termék a kijelölt nyomtató.

3.

Kattintson a Tulajdonságok párbeszédpanelt megnyitó gombra.

Az alkalmazástól függ ő en ez a gomb lehet a Tulajdonságok , a Beállítások , a

Nyomtatóbeállítások , a Nyomtató vagy a Nyomtató tulajdonságai .

4.

Kattintson a Nyomtatási parancsikonok fülre.

5.

A Nyomtatási parancsikonok listában kattintson a törölni kívánt nyomtatási parancsikon nevére.

6.

Kattintson a Törlés gombra.

A nyomtatási parancsikon törl ő dik a listáról.

Megjegyzés Csak a felhasználó által létrehozott parancsikonokat lehet törölni. Az eredeti HP parancsikonokat nem lehet törölni.

A nyomtatás alapértelmezett beállításainak megadása

Ha vannak olyan beállítások, amelyeket gyakran használ a nyomtatásnál, kiválaszthatja ő ket a nyomtatás alapértelmezett beállításaiként, hogy amikor az alkalmazásban megnyitja a Nyomtatás párbeszédpanelt, ezeket már ne kelljen beállítani.

20 Nyomtatás

A nyomtatás alapértelmezett beállításainak módosítása

1.

A HP Szolgáltatóközpont programban kattintson a Beállítások elemre, majd mutasson a Nyomtatási beállítások pontra, és válassza a Nyomtatóbeállítások lehet ő séget.

2.

Módosítsa a nyomtatási beállításokat, és kattintson az OK gombra.

A nyomtatás alapértelmezett beállításainak megadása 21

3. . fejezet

22 Nyomtatás

4 Útmutató a papírokról

A HP nyomtató készülékbe számos különböz ő típusú és méret ű papírt betölthet, így letter vagy A4-es méret ű papírt, fotópapírt, írásvetít ő -fóliát és borítékot is.

Ez a rész a következ ő témaköröket tárgyalja:

„Töltsön papírt a nyomtatóba,” 25. oldal

Nyomtatáshoz javasolt papírok

A HP a legjobb nyomtatási min ő ség biztosítása érdekében a kifejezetten az adott típusú feladathoz készült HP papírok használatát javasolja.

Az országtól/térségt ő l függ ő en néhány papírtípus esetleg nem szerezhet ő be.

HP speciális fotópapír

A vastag fotópapír felülete azonnal szárad a maszatolódás nélküli, egyszer ű kezelhet ő ség érdekében. Ellenálló a vízzel, a foltokkal, az ujjlenyomattal és a nedvességgel szemben. A kinyomtatott képek a boltban el ő hívott fotókéhoz hasonló hatásúak lesznek. Több méretben, többek között A4-es, 8,5 x 11 hüvelyk, 10 x 15 cm

(letéphet ő füllel, vagy anélkül), 13 x 18 cm méretben, illetve kétféle – fényes, valamint nyhén fényes (selyemfény ű matt) – kivitelben kapható. Savmentes összetételének köszönhet ő en a dokumentumok tartósabbak.

HP általános fotópapír

Nyomtassa színes pillanatfelvételeit olcsón alkalmi fényképek nyomtatására tervezett papírra. Ez a kedvez ő árú fotópapír igen gyorsan szárad, így könnyen kezelhet ő . Bármely tintasugaras nyomtatóban használva éles, tiszta képeket eredményez. Félfényes kivitelben, több méretben is kapható, többek között A4-es, 216 x 279 mm (8,5 x 11 hüvelyk) és 10 x 15 cm méretekben (letéphet ő füllel, vagy anélkül). A fényképek tartósságát a papír savmentessége biztosítja.

HP prospektuspapír vagy HP els ő osztályú tintasugaras papír

Ezek a papírok mindkét oldalukon fényes vagy matt bevonatúak, így mindkét oldaluk használható. Mindkét papírtípus tökéletes választás közel fotómin ő ség ű reprodukciók és olyan üzleti grafikák készítéséhez, amelyek jelentések címlapján, különleges bemutatókon, prospektusokon, szórólapokon és naptárakon szerepelnek.

HP prémium prezentációs papír vagy HP professzionális papír

Ezek a kétolalas, nehéz matt papírok tökéletesen alkalmasak bemutatók, javaslatok, beszámolók és hírlevelek készítésére. Anyaguk vastag a meggy ő z ő megjelenés és érzet

érdekében.

HP fényes fehér tintasugaras papír

A HP fényes fehér tintasugaras papírral magas színkontraszt és szövegélesség érhet ő el. Átlátszatlansága megfelel a kétoldalas színes használathoz, mivel nincs átt ű nés, ezért kiválóan alkalmas hírlevelekhez, beszámolókhoz és szórólapokhoz. ColorLok

Nyomtatáshoz javasolt papírok 23

4. . fejezet technológiával készült, így a tinta kevésbé maszatolódik, a fekete szín mélyebbé, a többi szín pedig élénkebbé válik.

HP nyomtatópapír

A HP nyomtatópapír egy csúcsmin ő ség ű multifunkciós papír. Használata megfoghatóbb küllem ű és tapintású nyomatot eredményez, a szokásos multifunkciós vagy másolópapírokra nyomtatott dokumentumokkal szemben. ColorLok technológiával készült, így a tinta kevésbé maszatolódik, a fekete szín mélyebbé, a többi szín pedig

élénkebbé válik. Savmentes összetételének köszönhet ő en a dokumentumok tartósabbak.

HP irodai papír

A HP irodai papír csúcsmin ő ség ű multifunkciós papír. Kiválóan alkalmas másolatok, vázlatok, emlékeztet ő k és egyéb, mindennap használt dokumentumok készítésére.

ColorLok technológiával készült, így a tinta kevésbé maszatolódik, a fekete szín mélyebbé, a többi szín pedig élénkebbé válik. Savmentes összetételének köszönhet ő en a dokumentumok tartósabbak.

HP rávasalható matrica

A HP rávasalható matrica (színes, világos vagy fehér szövet ű anyagokhoz) ideális megoldást jelent az egyéni mintázatú pólók elkészítéséhez.

HP prémium tintasugaras írásvetít ő fólia

A HP prémium tintasugaras írásvetít ő fólia a színes el ő adásokat színesebbé és látványosabbá teszi. A fólia könnyen használható és kezelhet ő , szétken ő dés nélkül, gyorsan szárad.

HP gazdaságos fotónyomtató-csomagok

A HP gazdaságos fotónyomtató-csomagok hagyományosan eredeti HP patronokat és

HP speciális fotópapírt tartalmaznak, így Ön id ő t takarít meg, és megbecsülheti, hogy

HP nyomtató készüléke segítségével hogyan nyomtathat professzionális fényképeket elfogadható áron. Az eredeti HP tintákat és a HP speciális fotópapírt egymáshoz tervezték, így fényképei minden egyes nyomtatás után tartósak és élénk szín ű ek maradnak. Kiválóan alkalmas egy egész vakációt megörökít ő fényképsorozat vagy több, megosztani kívánt nyomat kinyomtatására.

ColorLok

A HP ColorLok emblémával ellátott sima papírokat javasol a gyakran használt dokumentumok nyomtatásához és másolásához. Minden ColorLok emblémával ellátott papírtípust külön teszteltek, hogy megfeleljenek a megbízhatósággal és a nyomtatási min ő séggel szemben támasztott magas követelményeknek, és hogy a velük létrehozott nyomatok ragyogó, élénk szín ű ek legyenek, a fekete szín mélyebbé váljon, valamint, hogy a nyomat gyorsabban száradjon, mint a hagyományos sima papírok esetében. A legnagyobb papírgyártó vállalatok számos súlyú és méret ű , ColorLok emblémával ellátott papírtípust kínálnak.

24 Útmutató a papírokról

Megjegyzés A HP webhelyének egyes részei egyel ő re csak angol nyelven érhet ő k el.

HP papírok és egyéb tartozékok vásárlásához látogassa meg a www.hp.com/buy/ supplies weboldalt. Kérésre válasszon országot/térséget, a kérdések segítségével válassza ki a terméket, majd kattintson az oldal valamelyik vásárlással kapcsolatos hivatkozására.

Töltsön papírt a nyomtatóba

▲ A folytatáshoz válasszon papírméretet.

Kisméret ű papír betöltése a . Csúsztassa el a papírszélesség-szabályzót a bal oldalra.

Csúsztassa el a papírszélesség-szabályzót a bal oldalra.

b . Töltsön be papírt.

Helyezze a fotópapírköteget a fotótálcába a rövidebb szélével el ő re, a nyomtatandó oldalával lefelé fordítva.

A papírköteget ütközésig tolja be.

Megjegyzés Ha a fotópapír letéphet ő fülekkel rendelkezik, a papírt úgy helyezze be, hogy a fülek kifelé nézzenek.

Tolja a papírszélesség-szabályzót jobbra ütközésig, egészen a papír széléig.

Töltsön papírt a nyomtatóba 25

4. . fejezet

Teljes méret ű papír betöltése a . Csúsztassa el a papírszélesség-szabályzót a bal oldalra.

Csúsztassa el a papírszélesség-szabályzót a bal oldalra.

b . Töltsön be papírt.

Helyezze a papírköteget az adagolótálcába a rövidebb szélével el ő re, a nyomtatandó oldalával lefelé fordítva.

A papírköteget ütközésig tolja be.

Tolja a papírszélesség-szabályzót jobbra ütközésig, egészen a papír széléig.

Borítékok betöltése a . Csúsztassa el a papírszélesség-szabályzót a bal oldalra.

Csúsztassa el a papírszélesség-szabályzót a bal oldalra.

Vegye ki az összes papírt az adagolótálcából.

b . Töltsön be borítékokat.

Helyezzen egy vagy több borítékot az adagolótálca jobb szélére úgy, hogy a borítékok nyitható oldala balra és felfelé nézzen.

A borítékköteget ütközésig tolja be.

Tolja a papírszélesség-szabályzót jobbra ütközésig, a borítékkötegig.

26 Útmutató a papírokról

5 A patronok használata

A becsült tintaszintek ellen ő rzése

Nyomtatási kellékek rendelése

Nyomtatópatronok automatikus tisztítása

A patronok cseréje

A tintahelyettesít ő mód használata

A patronokkal kapcsolatos jótállási információ

A becsült tintaszintek ellen

ő

rzése

A tintaszinteket egyszer ű en ellen ő rizheti, így meghatározhatja a patronok cseréjének várható idejét. A tintaszint csak közelít ő becslést ad a patronokban lév ő tinta mennyiségér ő l.

Megjegyzés Ha újratöltött vagy felújított patront használ (esetleg más termékben korábban már használt patront), lehet, hogy a készülék festékszintjelz ő je pontatlanul

– vagy egyáltalán nem – jelzi a festékszintet.

Megjegyzés A tintaszinttel kapcsolatos figyelmeztetések és jelzések csak tervezési célú becslésekre szolgálnak. Ha alacsony tintaszintr ő l tájékoztató figyelmeztet ő

üzenetet kap, készítsen el ő egy cserepatront annak érdekében, hogy kiküszöbölhesse az esetleges nyomtatási késlekedéseket. A patront csak akkor kell kicserélnie, ha a nyomtatási min ő ség nem elfogadható.

Megjegyzés A készülék a patronokban található tintát többféle módon is alkalmazza, többek között a készülék és a nyomtató nyomtatáshoz való el ő készítéséhez, illetve a nyomtatófej karbantartása során a fúvókák tisztításához és az egyenletes tintaáramlás fenntartásához. A felhasználás végén a patronban mindig marad némi tinta. További tudnivalókért látogasson el a www.hp.com/go/inkusage webhelyre.

A tintaszint ellen ő rzése a HP Photosmart szoftverb ő l

1.

A HP Szolgáltatóközpont programban kattintson a Beállítások , majd a Nyomtatási beállítások pontra, és válassza a Nyomtató szerszámosládája parancsot.

Megjegyzés A Nyomtató szerszámosládája a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelr ő l is megnyitható. A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson a Jellemz ő k fülre, majd a

Nyomtatószolgáltatások parancsra.

Megjelenik a Nyomtató szerszámosládája .

2.

Kattintson a Becsült tintaszintek lapra.

Megjelenik a tintapatronok becsült tintaszintje.

Kapcsolódó témakörök

„Nyomtatási kellékek rendelése,” 28. oldal

A becsült tintaszintek ellen ő rzése 27

5. . fejezet

Nyomtatási kellékek rendelése

A patroncikkszámok felsorolásának megtekintéséhez és az utánrendelési szám megkereséséhez használja a HP nyomtató készülékhez kapott szoftvert.

A patronok cikkszámának megkeresése

1.

A HP Szolgáltatóközpont programban kattintson a Beállítások , majd a Nyomtatási beállítások pontra, és válassza a Nyomtató szerszámosládája parancsot.

Megjegyzés A Nyomtató szerszámosládája a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelr ő l is megnyitható. A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson a Jellemz ő k fülre, majd a

Nyomtatószolgáltatások parancsra.

Megjelenik a Nyomtató szerszámosládája .

2.

Kattintson a Becsült tintaszint fülre.

Ezzel megjeleníti a nyomtatópatronok becsült tintaszintjét. A Tintapatron adatai elem kiválasztásához használja az alul látható menüt.

Ha nyomtatópatront szeretne rendelni a HP nyomtató készülékhez, látogasson el a www.hp.com/buy/supplies címre. Kérésre válasszon országot/térséget, a kérdések segítségével válassza ki a terméket, és kattintson az oldal valamelyik vásárlási hivatkozására.

Megjegyzés Nem minden országban/térségben lehet patronokat rendelni az interneten keresztül. Ha az adott országban/térségben ez a lehet ő ség nem érhet ő el, a helyi HP viszonteladónál vásárolva értesülhet a kellékadatokról, és tájékoztató listát is nyomtathat.

Tintapatronok rendelése számítógépr ő l

▲ Nyissa meg a HP Szolgáltatóközpontot, és válassz ki az online vásárlás funkciót, hogy megtudja, milyen HP kellékeket tud a nyomtatóhoz használni, hogyan tud kellékeket online rendelni, illetve nyomtatható bevásárlólistát készíteni.

A patronok adatai és az online vásárlási lehet ő ségek hivatkozásai a tintával kapcsolatos figyelmeztet ő üzeneteken is megjelennek. Emellett további patronadatokat találhat, illetve online rendelhet a www.hp.com/buy/supplies oldalon is.

Megjegyzés Nem minden országban/térségben lehet patronokat rendelni az interneten keresztül. Ha az adott országban/térségben ez a lehet ő ség nem érhet ő el, a helyi HP viszonteladónál vásárolva értesülhet a kellékadatokról, és tájékoztató listát is nyomtathat.

Kapcsolódó témakörök

„A megfelel ő patronok kiválasztása,” 28. oldal

A megfelel

ő

patronok kiválasztása

A HP eredeti HP patronok használatát javasolja. Az eredeti HP patronokat úgy tervezték

és tesztelték, hogy a használatukkal Ön egyszer ű en és minden esetben kiváló min ő ség ű eredményt érhessen el.

28 A patronok használata

Kapcsolódó témakörök

„Nyomtatási kellékek rendelése,” 28. oldal

Nyomtatópatronok automatikus tisztítása

Ha a kinyomtatott oldalak halványak vagy tintacsíkokat tartalmaznak, a nyomtatópatronok valószín ű leg tisztításra szorulnak, vagy kifogyóban van bennük a tinta.

További információkért lásd: „A becsült tintaszintek ellen ő rzése,” 27. oldal .

Ha a nyomtatópatronokban van tinta, tisztítsa meg ő ket az automatikus funkció segítségével.

Vigyázat!

A nyomtatópatronokat csak akkor tisztítsa, amikor valóban szükséges. A szükségtelen tisztítással tintát pazarol, és megrövidíti a patron élettartamát.

A nyomtatópatronok tisztítása

1.

A HP Szolgáltatóközpontban kattintson a Beállítások elemre. A Nyomtatási beállítások területen kattintson a Nyomtató szerszámosládája lehet ő ségre.

2.

Kattintson a Nyomtatópatronok tisztítása gombra.

3.

Kattintson a Tisztítás gombra, majd kövesse a képerny ő n megjelen ő utasításokat.

A patronok cseréje

A patronok cseréjéhez

1.

Ellen ő rizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

2.

Vegye ki a patront.

a . Nyissa ki a patronajtót.

Várja meg, hogy a partontartó a készülék közepére érjen.

b . A kioldáshoz nyomja le a patront, majd húzza ki a nyílásból.

A patronok cseréje 29

5. . fejezet

3.

Helyezzen be új patront.

a . Távolítsa el a patront borító csomagolást.

b . Távolítsa el a m ű anyag szalagot a rózsaszín letép ő fül segítségével.

c . Párosítsa egymáshoz a színes ikonokat, majd csúsztassa a tintapatront az üres nyílásba, amíg a helyére nem kattan.

30 A patronok használata

d . Zárja be a patronajtót.

Kapcsolódó témakörök

„A megfelel ő patronok kiválasztása,” 28. oldal

„Nyomtatási kellékek rendelése,” 28. oldal

A tintahelyettesít

ő

mód használata

Használja a tintahelyettesít ő üzemmódot, ha a HP nyomtató eszközt csak egy nyomtatópatronnal kívánja üzemeltetni. A tintahelyettesít ő mód akkor aktiválódik, amikor az egyik nyomtatópatront kiveszi a nyomtatópatron-tartóból. Tintahelyettesít ő módban a készülék csak a számítógépr ő l tud nyomtatni.

Megjegyzés A képerny ő n egy üzenet jelenik meg, amikor a HP nyomtató készülék tintahelyettesít ő módban van. Ha az üzenet annak ellenére is megjelenik, hogy mindkét patron a készülékben van, ellen ő rizze, hogy el van-e távolítva a nyomtatópatronokról a m ű anyag véd ő szalag. Ha a nyomtatópatron érzékel ő it m ű anyag véd ő szalag fedi, a készülék nem érzékeli, hogy a nyomtatópatron a helyén van-e.

Kilépés a tintahelyettesít

ő

módból

Helyezzen be két nyomtatópatront a HP nyomtató eszközbe a tintahelyettesít ő üzemmód megszüntetéséhez.

Kapcsolódó témakörök

„A patronok cseréje,” 29. oldal

A patronokkal kapcsolatos jótállási információ

A HP-patron(ok) jótállása akkor alkalmazható, amikor azok a nekik megfelel ő HP nyomtatási eszközben vannak felhasználva. Ez a garancia nem vonatkozik az olyan HP-

A patronokkal kapcsolatos jótállási információ 31

5. . fejezet tintatermékekre, amelyeket újratöltöttek, felújítottak, átalakítottak, nem rendeltetésszer ű en használtak vagy szakszer ű tlenül kezeltek.

A termékre addig érvényes a garancia, amíg ki nem fogy a HP tinta, vagy amíg a garanciaid ő le nem jár. A garanciaid ő végének ÉÉÉÉ/HH/NN formátumú jelzése az alábbi helyen szerepelhet a terméken:

A HP korlátozott jótállási nyilatkozatát a készülék nyomtatott dokumentációjában találja.

32 A patronok használata

6 Megoldás keresése

Ez a rész a következ ő témaköröket tárgyalja:

HP-támogatás

A telepítéssel kapcsolatos problémák elhárítása

Nyomtatási hibaelhárítás

Hibák

HP-támogatás

Támogatási eljárás

A HP telefonos támogatási szolgáltatása

További jótállási lehet ő ségek

Támogatási eljárás

Probléma esetén hajtsa végre a következ ő eljárást:

1.

Tekintse meg a készülékkel kapott dokumentációt.

2.

Látogassa meg a HP online támogatását a www.hp.com/support weboldalon. A HP online támogatása a HP minden vásárlójának rendelkezésére áll. Ez az id ő szer ű termékinformációk és a szakszer ű segítség leggyorsabb forrása. A következ ő ket kínálja:

• Gyorsan elérhet ő , képzett online támogatási szakembereket

• Szoftver- és illeszt ő program-frissítések a készülékhez

• Hasznos termék- és hibakeresési információk a leggyakoribb problémákról

• Célirányos termékfrissítések, támogatási riasztások és HP-hírek (a termék regisztrálása esetén)

3.

Hívja a HP támogatási szolgáltatását. A támogatási lehet ő ségek termékenként, országonként/térségenként és nyelvenként változnak.

A HP telefonos támogatási szolgáltatása

A telefonos támogatás lehet ő sége és az elérhet ő ség termékenként, országonként/ térségenként és nyelvenként eltér.

Ez a rész a következ ő témaköröket tárgyalja:

A telefonos támogatás id ő tartama

Hívás kezdeményezése

Az ügyfélszolgálatok telefonszáma

A telefonos támogatási id ő szak lejárta után

A telefonos támogatás id ő tartama

Egyéves ingyenes telefonos támogatásra van lehet ő ség Észak-Amerikában, Ázsia csendes-óceáni részén, valamint Latin-Amerikában (Mexikót is beleértve). A telefonos támogatás id ő tartama Európa, a Közel-Kelet és Afrika esetében a www.hp.com/

HP-támogatás 33

6. . fejezet support címen állapítható meg. A telefonbeszélgetésekre a szokásos telefondíjak

érvényesek.

Hívás kezdeményezése

A HP támogatás hívásakor tartózkodjon a számítógép és a termék mellett. Készüljön fel arra, hogy meg kell adnia a következ ő adatokat és információkat:

• Terméknév (HP Deskjet Ink Advantage Printer series – K109)

• Sorozatszám (a készülék hátulján vagy alján található)

• A probléma felmerülésekor megjelen ő üzenetek

• Válaszok az alábbi kérdésekre:

◦ Máskor is el ő fordult már ez a probléma?

◦ El ő tudja idézni újból?

◦ Hozzáadott új hardvert vagy szoftvert a rendszerhez a probléma els ő jelentkezésének idején?

◦ Történt-e valami a probléma megjelenése el ő tt (például vihar vagy az eszköz át lett helyezve stb.)?

Az ügyfélszolgálatok telefonszáma

A HP-s ügyfélszolgálatok telefonszámainak és a hívásdíjak legfrissebb listáját a következ ő webhelyen találja meg: www.hp.com/support .

34 Megoldás keresése

$IULFD(QJOLVKVSHDNLQJ ZZZKSFRPVXSSRUW

$IULTXHIUDQFRSKRQH ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW ﺮﺋﺍﺰﺠﻟﺍ

$UJHQWLQD%XHQRV$LUHV ZZZKSFRPODVRSRUWH

$UJHQWLQD

$XVWUDOLD

ZZZKSFRPODVRSRUWH

$XVWUDOLDRXWRIZDUUDQW\

˜VWHUUHLFK ZZZKSFRPVXSSRUW

%HOJL­

ZZZKSFRPVXSSRUW

%HOJLTXH

%UDVLO6DR3DXOR

%UDVLO

&DQDGD

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPODVRSRUWH

ZZZKSFRPODVRSRUWH

ZZZKSFRPVXSSRUW

ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ

ZZZKSFRPODVRSRUWH &HQWUDO$PHULFD 7KH

&DULEEHDQ

&KLOH

Ё೑

Ё೑

ZZZKSFRPODVRSRUWH

&RORPELD%RJRW£

&RORPELD

&RVWD5LFD

ÎHVN£UHSXEOLND

'DQPDUN

(FXDGRU$QGLQDWHO

(FXDGRU3DFLILWHO

ZZZKSFRPODVRSRUWH

ZZZKSFRPODVRSRUWH

ZZZKSFRPODVRSRUWH

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPODVRSRUWH

ZZZKSFRPODVRSRUWH

ZZZKSFRPVXSSRUW

(O6DOYDGRU

(VSD³D

)UDQFH

'HXWVFKODQG

ZZZKSFRPODVRSRUWH

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

˃˨˨˙ˡ˞˞˭˹˱ˬˢ˫˶˱ˢˮ˦˧˹ ZZZKSFRPVXSSRUW

ﺮﺼﻣ

˃˨˨˙ˡ˞ˢ˪˱˹˯˃˨˨˙ˡ˞˯

˃˨˨˙ˡ˞˞˭˹̱˺˭ˮˬ

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPODVRSRUWH *XDWHPDOD

佭␃⡍߹㸠ᬓऔ

0DJ\DURUV]£J

,QGLD

ZZZKSFRPVXSSRUW

,QGLD

,QGRQHVLD

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

,UHODQG

ZZZKSFRPVXSSRUW

,WDOLD

-DPDLFD

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

ﻕﺍﺮﻌﻟﺍ

ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ

ZZZKSFRPODVRSRUWH

ﻥﺎﻨﺒﻟ

ﺮﻄﻗ

ﻦﻤﻴﻟﺍ

לארשי

www.hp.com/support

㡴㦻

㡴㦻

ZZZKSFRPVXSSRUW ﻥﺩﺭﻷﺍ

뼑霢

/X[HPERXUJ)UDQ©DLV

/X[HPEXUJ'HXWVFK

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

0DOD\VLD

0DXULWLXV ZZZKSFRPVXSSRUW

0«[LFR&LXGDGGH0«[LFR ZZZKSFRPODVRSRUWH

0«[LFR

0DURF

1HGHUODQG

1HZ=HDODQG

ZZZKSFRPODVRSRUWH

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

1LJHULD

1RUJH

ZZZKSFRPVXSSRUW

3DQDP£

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

ﻥﺎﻤ ُﻋ

3DUDJXD\

3HU¼

ZZZKSFRPODVRSRUWH

ZZZKSFRPODVRSRUWH

ZZZKSFRPODVRSRUWH

3KLOLSSLQHV

3ROVND

3RUWXJDO

3XHUWR5LFR

5HS¼EOLFD'RPLQLFDQD

5HXQLRQ

5RP¤QLD

̷͕͘͘͏̳͕͉͇ͦ͑͘

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

̷͕͘͘͏̸̶͇͔͙͙͈͚ͦ͑͌͌͗͗͊ ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

6LQJDSRUH

ﺔﻴﺑﻮﻌﺴﻟﺍ

6ORYHQVNR

6RXWK$IULFD56$

6XRPL

6YHULJH

6ZLW]HUODQG

㟎☷

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

ࡷࡎ࡙

ZZZKSFRPVXSSRUW

7ULQLGDG 7REDJR

7¾UNL\HòVWDQEXO$QNDUD

ò]PLU %XUVD

̺͇͔͇͑͗ͭ

ZZZKSFRPVXSSRUW

8QLWHG.LQJGRP

8QLWHG6WDWHV

8UXJXD\

9HQH]XHOD&DUDFDV

9HQH]XHOD

9L¬W1DP

ZZZKSFRPODVRSRUWH

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPVXSSRUW

ZZZKSFRPODVRSRUWH

ZZZKSFRPODVRSRUWH

ZZZKSFRPODVRSRUWH

ﺲﻧﻮﺗ

A telefonos támogatási id ő szak lejárta után

A telefonos támogatási id ő szak lejárta után a HP díjat számít fel a támogatási szolgáltatásért. A HP online támogatási webhelyén is találhat segítséget: www.hp.com/ support . A támogatási lehet ő ségekr ő l a helyi HP viszonteladótól vagy az országában/ térségben elérhet ő támogatási vonalon kaphat további tájékoztatást.

HP-támogatás 35

6. . fejezet

További jótállási lehet

ő

ségek

A HP nyomtató készülékhez további díj ellenében b ő vített szolgáltatási programok is elérhet ő k. Látogasson el a www.hp.com/support webhelyre, válassza ki a régiót/országot

és a nyelvet, majd tekintse meg a szervizszolgáltatási és jótállási információkat.

A telepítéssel kapcsolatos problémák elhárítása

Ez a rész a üzembe helyezési hibaelhárítással kapcsolatos tudnivalókat ismerteti.

Sok problémát az okoz, ha a készüléket az el ő tt csatlakoztatják USB-kábellel a számítógéphez, miel ő tt a HP Photosmart szoftvert telepítenék a számítógépre. Ha a készüléket azt megel ő z ő en csatlakoztatta a számítógéphez, hogy a telepítési képerny ő arra felkérte volna, az alábbi lépéseket kell követnie:

Általános telepítési problémák hibaelhárítása

1.

Húzza ki az USB-kábelt a számítógépb ő l.

2.

Távolítsa el a szoftvert (ha már telepítette).

További információ itt olvasható:

„A szoftver eltávolítása és

újratelepítése,” 38. oldal

.

3.

Indítsa újra a számítógépet.

4.

Kapcsolja ki a készüléket, várjon egy percet, majd indítsa újra.

5.

Telepítse újra a HP Photosmart szoftvert.

Vigyázat!

Ne csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez, amíg a szoftvertelepítési képerny ő nem kéri erre.

Ez a rész a következ ő témaköröket tárgyalja:

A készülék nem kapcsol be

A beállítást követ ő en a készülék nem nyomtat

Nem jelenik meg a regisztrációs képerny ő

A szoftver eltávolítása és újratelepítése

A készülék nem kapcsol be

A probléma megoldásához próbálkozzon a következ ő lehet ő ségekkel. A megoldási lehet ő ségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószín ű bb megoldási lehet ő ség nyitja a sort. Ha az els ő lehet ő ség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

1. megoldási lehet ő ség: Gy ő z ő djön meg róla, hogy a tápkábel csatlakozik

2. megoldási lehet ő ség: Nyomja meg lassabban a Be gombot.

1. megoldási lehet ő ség: Gy ő z ő djön meg róla, hogy a tápkábel csatlakozik

Megoldás:

• Ellen ő rizze, hogy a tápkábel megfelel ő en csatlakozik-e a készülékhez és a hálózati adapterhez. Csatlakoztassa a tápkábelt fali csatlakozóhoz, túláramvédelmi eszközhöz vagy hosszabbítóhoz.

36 Megoldás keresése

1 Tápkábel csatlakozása

2 Tápkábel és adapter

• Ha hosszabbítót használ, ellen ő rizze, hogy a hosszabbító be van-e kapcsolva,

Esetleg próbálja a készüléket közvetlenül a fali csatlakozóhoz csatlakoztatni.

• Ellen ő rizze, hogy a fali csatlakozó m ű ködik-e. Dugaszoljon be egy olyan készüléket, amelyikr ő l tudja, hogy m ű ködik, és nézze meg, hogy kap-e áramot.

Ha nem, akkor a fali aljzattal lehet gond.

• Ha a készüléket kapcsolóval rendelkez ő aljzathoz csatlakoztatta, gy ő z ő djön meg arról, hogy a kapcsoló mindenképp be legyen kapcsolva. Ha be van kapcsolva,

és még mindig nem m ű ködik, lehet, hogy a tápaljzat hibás.

Ok: A készülék tápkábele nincs megfelel ő en csatlakoztatva.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következ ő megoldási lehet ő séggel.

2. megoldási lehet ő ség: Nyomja meg lassabban a Be gombot.

Megoldás: El ő fordulhat, hogy a készülék nem reagál, ha a Be gombot túl gyorsan nyomja meg. Egyszer nyomja meg a Be gombot. Eltarthat néhány percig, míg a készülék bekapcsol. Ha eközben ismét megnyomja a Be gombot, kikapcsolhatja a készüléket.

Vigyázat!

Ha a készülék még mindig nem kapcsol be, akkor lehet, hogy mechanikus hiba áll fenn. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Segítségért forduljon a HP-támogatáshoz.

Látogasson el a következ ő címre: www.hp.com/support . Ha erre felszólítást kap, válasszon országot/térséget, majd a Kapcsolatfelvétel pontra kattintva tájékoztatást kaphat a telefonos technikai támogatásról.

Ok: Túl gyorsan nyomta meg a Be gombot.

A beállítást követ

ő

en a készülék nem nyomtat

A probléma megoldásához próbálkozzon a következ ő lehet ő ségekkel. A megoldási lehet ő ségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószín ű bb megoldási lehet ő ség nyitja a sort. Ha az els ő lehet ő ség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

A telepítéssel kapcsolatos problémák elhárítása 37

6. . fejezet

1. lépés: A készülék bekapcsolása a Be gombbal

2. lépés: Állítsa be az eszközt alapértelmezett nyomtatóként

3. lépés: Ellen ő rizze, hogy készülék és a számítógép megfelel ő en csatlakozik-e

1. lépés: A készülék bekapcsolása a Be gombbal

Megoldás: Nézze meg a készüléken található Be gombot. Ha nem világít, a készülék ki van kapcsolva. Gy ő z ő djön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatva vane a készülékhez, és be van-e dugva az elektromos fali aljzatba. Kapcsolja be a készüléket az Be gombbal.

Ok: Lehet, hogy a készülék nincs bekapcsolva.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következ ő megoldási lehet ő séggel.

2. lépés: Állítsa be az eszközt alapértelmezett nyomtatóként

Megoldás: A számítógép rendszereszközeivel állítsa be a terméket alapértelmezett nyomtatónak.

Ok: A nyomtatási feladatot az alapértelmezett nyomtatóra küldte, de nem ez az eszköz az alapértelmezett nyomtató.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következ ő megoldási lehet ő séggel.

3. lépés: Ellen ő rizze, hogy készülék és a számítógép megfelel ő en csatlakozik-e

Megoldás: Ellen ő rizze, hogy a készülék és a számítógép csatlakozik-e.

Ok: Nem m ű ködik a kommunikáció a készülék és a számítógép között.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következ ő megoldási lehet ő séggel.

Nem jelenik meg a regisztrációs képerny ő

Megoldás: A regisztrációs (Sign up now) képerny ő megnyitása a Windows tálcáról: kattintson a Start gombra, mutasson a Programok vagy Minden program , a HP ,

Deskjet K109 series elemre, majd kattintson a Termék regisztrálása pontra.

Ok: A regisztrációs képerny ő nem indul el automatikusan.

A szoftver eltávolítása és újratelepítése

Ha a telepítés nem fejez ő dött be megfelel ő en, vagy ha még a szoftver telepít ő programjának felszólítása el ő tt csatlakoztatta az USB-kábelt a számítógéphez, szükség lehet a szoftver eltávolítására és újratelepítésére. Ne egyszer ű törléssel távolítsa el a HP nyomtató alkalmazásfájljait a számítógépr ő l. A fájlok megfelel ő

38 Megoldás keresése

eltávolításához a HP nyomtató szoftver telepítéskor a számítógépre került eltávolító segédprogramot használja.

A szoftver eltávolítása és újratelepítése

1.

A Windows tálcán kattintson a Start gombra, majd a Beállítások , Vezérl ő pult opcióra (vagy csak a Vezérl ő pult parancsra).

2.

Kattintson duplán a Programok telepítése/törlése ikonra (vagy kattintson a

Program eltávolítása elemre).

3.

Válassza ki a HP Photosmart All-in-One illeszt ő programot , és kattintson a

Módosítás/Törlés gombra.

Kövesse a képerny ő n megjelen ő utasításokat.

4.

Válassza le a készüléket a számítógépr ő l.

5.

Indítsa újra a számítógépet.

Megjegyzés Fontos, hogy a készülék csatlakozását még a számítógép

újraindítása el ő tt megszüntesse a géppel. Ne csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez a szoftver újratelepítésének befejezése el ő tt.

6.

Helyezze a készülékhez kapott CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM-meghajtójába,

és indítsa el a Setup programot.

Megjegyzés Ha nem jelenik meg a telepít ő program, keresse meg a setup.exe

fájlt a CD-ROM-on, és kattintson rá duplán.

Megjegyzés Ha már nincs birtokában a telepít ő CD, a szoftver letölthet ő a következ ő helyr ő l: www.hp.com/support .

7.

Kövesse a képerny ő n megjelen ő , valamint a készülékhez kapott nyomtatott

útmutatóban olvasható utasításokat.

A szoftver telepítésének befejezése után a Windows tálcáján megjelenik a HP Digital

Imaging Monitor ikonja.

A telepítéssel kapcsolatos problémák elhárítása 39

6. . fejezet

Nyomtatási hibaelhárítás

A probléma megoldásához próbálkozzon a következ ő lehet ő ségekkel. A megoldási lehet ő ségek sorrendbe vannak állítva, és a legvalószín ű bb megoldási lehet ő ség nyitja a sort. Ha az els ő lehet ő ség nem oldja meg a problémát, folytassa a további megoldási javaslatokkal, amíg a probléma meg nem oldódik.

Ellen ő rizze a patronokat

Ellen ő rizze a papírt

Ellen ő rizze a készüléket

Ellen ő rizze a nyomtatóbeállításokat

Indítsa újra a készüléket

Vegye fel a kapcsolatot a HP ügyfélszolgálatával

Ellen

ő

rizze a patronokat

Próbálja ki a következ ő megoldásokat.

1. lépés: Kizárólag eredeti HP tintapatront használjon

2. lépés: A tintaszintek ellen ő rzése

3. lépés: Tisztítsa meg a nyomtatópatronok érintkez ő it.

1. lépés: Kizárólag eredeti HP tintapatront használjon

Megoldás: Ellen ő rizze, hogy eredeti HP-tintapatronokat használ-e.

A HP eredeti HP tintapatronok használatát javasolja. Ezek HP nyomtatókhoz készültek és ilyeneken tesztelték ő ket, hogy egyszer ű en elérhet ő min ő ségi nyomtatást biztosítsanak.

Megjegyzés A HP nem tudja szavatolni a nem HP-termékek min ő ségét és megbízhatóságát. A nem HP-termékek használatából ered ő javítási vagy szervizigényre a készülék garanciája nem terjed ki.

Ha abban a hiszemben járt el, hogy eredeti HP-tintapatront vásárolt, akkor keresse fel a következ ő címet: www.hp.com/go/anticounterfeit

Ok: Nem HP-tintapatront használtak.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következ ő megoldási lehet ő séggel.

2. lépés: A tintaszintek ellen ő rzése

Megoldás: Ellen ő rizze a patronok becsült tintaszintjét.

Megjegyzés A tintaszinttel kapcsolatos figyelmeztetések és jelzések csak tervezési célú becslésekre szolgálnak. Ha alacsony tintaszintr ő l tájékoztató figyelmeztet ő üzenetet kap, készítsen el ő egy cserepatront annak érdekében, hogy kiküszöbölhesse az esetleges nyomtatási késlekedéseket. Nem kell kicserélnie a patronokat, amíg a nyomtatási min ő ség elfogadható.

40 Megoldás keresése

További tudnivalók:

„A becsült tintaszintek ellen ő rzése,” 27. oldal

Ok: Elképzelhet ő , hogy nincs elegend ő tinta a patronban.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következ ő megoldási lehet ő séggel.

3. lépés: Tisztítsa meg a nyomtatópatronok érintkez ő it.

Megoldás: Tisztítsa meg a nyomtatópatron érintkez ő it.

A tisztításhoz a következ ő eszközökre van szükség:

• Száraz, pihementes törl ő ruha, vagy bármely puha, nem foszló anyag.

Tipp A kávéfilterek szöszmentesek, jól használhatók a nyomtatópatronok tisztítására.

• Desztillált, sz ű rt vagy palackozott víz (a csapvíz olyan szennyez ő anyagokat tartalmazhat, amelyek károsíthatják a nyomtatópatront).

Vigyázat!

A nyomtatópatron érintkez ő inek tisztításához ne használjon fémtisztító folyadékot vagy alkoholt. Ezek kárt tehetnek a nyomtatópatronban vagy a készülékben.

A nyomtatópatron érintkez ő inek tisztítása

1.

Kapcsolja be a terméket, és nyissa fel a nyomtatópatron-ajtót.

A patrontartó a készülék közepére áll.

2.

Várja meg, amíg leáll a patrontartó és már nem ad hangot, majd húzza ki a tápkábelt a készülék hátuljából.

3.

Kioldásához óvatosan nyomja le a nyomtatópatront, és emelje ki a nyílásából.

Megjegyzés A két nyomtatópatront ne távolítsa el egyszerre. Kizárólag egyesével tisztítsa meg a patronokat. Ne hagyja a nyomtatópatront a

HP nyomtató készüléken kívül 30 percnél hosszabb ideig.

4.

Vizsgálja meg a patron érintkez ő it, hogy nem rakódott-e le rajtuk szennyez ő dés.

5.

Mártsa be a törl ő ruhát a desztillált vízbe, és alaposan csavarja ki.

6.

A nyomtatópatronokat az oldalainál fogja meg.

7.

Csak a rézszín ű érintkez ő ket tisztítsa meg. Hagyja körülbelül tíz percig száradni a nyomtatópatronokat.

Nyomtatási hibaelhárítás 41

6. . fejezet

1 Rézszín ű érintkez ő k

2 Tintafúvókák (nem kell tisztítani)

8.

Tartsa a nyomtatópatront úgy, hogy a HP-logó legyen felül, majd helyezze vissza a nyílásba. A patront határozottan nyomja be, amíg a helyére nem kattan.

9.

Ha szükséges, a m ű veletet végezze el a másik nyomtatópatronnal is.

10.

Óvatosan zárja vissza a nyomtatópatron ajtaját, és csatlakoztassa újra a tápkábelt a készülékhez.

Ok: A nyomtatópatron érintkez ő it meg kellett tisztítani.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következ ő megoldási lehet ő séggel.

Ellen

ő

rizze a papírt

Próbálja ki a következ ő megoldásokat.

1. lépés: Gy ő z ő djön meg arról, hogy csak egyféle papír van-e betöltve

2. lépés: Töltse be megfelel ő en a papírköteget.

1. lépés: Gy ő z ő djön meg arról, hogy csak egyféle papír van-e betöltve

Megoldás: Egyszerre csak azonos típusú lapokat töltsön be.

Ok: Többféle típusú papír volt a papírtálcába töltve.

42 Megoldás keresése

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következ ő megoldási lehet ő séggel.

2. lépés: Töltse be megfelel ő en a papírköteget.

Megoldás: Vegye ki a papírköteget a papírtálcából, töltse be újból a papírt, majd tolja be a papírszélesség-beállítót a papír széléhez való ütközésig.

További információk itt olvashatók:

„Töltsön papírt a nyomtatóba,” 25. oldal

Ok: A papírszélesség-szabályzók nem megfelel ő en voltak beállítva.

Ellen

ő

rizze a készüléket

Próbálja ki a következ ő megoldásokat.

1. megoldási lehet ő ség: Nyomtatópatronok beigazítása

2. megoldási lehet ő ség: A nyomtatópatronok automatikus tisztítása.

1. megoldási lehet ő ség: Nyomtatópatronok beigazítása

Megoldás: A nyomtatópatronok beigazításával megfelel ő min ő ség ű nyomtatás

érhet ő el.

A nyomtatópatronok igazítása a HP Photosmart szoftver segítségével

1.

Töltsön letter vagy A4-es méret ű nem használt, sima fehér papírt a papírtálcába.

2.

Kattintson a HP Szolgáltatóközpont Beállítások elemére.

3.

A Nyomtatási beállítások területen kattintson a Nyomtató szerszámosládája lehet ő ségre.

Megjegyzés A Nyomtató szerszámosládája a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelb ő l is megnyitható. A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson a Jellemz ő k fülre, majd a

Nyomtatószolgáltatások parancsra.

Megjelenik a Nyomtató szerszámosládája .

4.

Kattintson az Eszközszolgáltatások pontra.

5.

Kattintson a Nyomtatópatronok illesztése gombra.

6.

Kattintson az Illesztés pontra, majd kövesse a képerny ő n megjelen ő utasításokat.

A HP nyomtató egy tesztoldalt nyomtat, beigazítja a nyomtatópatronokat, és kalibrálja a nyomtatót. A tesztoldalt hasznosítsa újra vagy dobja ki.

Ok: Igazítani kellett a nyomtató fejét.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következ ő megoldási lehet ő séggel.

Nyomtatási hibaelhárítás 43

6. . fejezet

2. megoldási lehet ő ség: A nyomtatópatronok automatikus tisztítása.

Megoldás: Nyomtatópatronok tisztítása.

További tudnivalók: „Nyomtatópatronok automatikus tisztítása,” 29. oldal

Ok: A nyomtatópatron-fúvókákat tisztítani kellett.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következ ő megoldási lehet ő séggel.

Ellen

ő

rizze a nyomtatóbeállításokat

Próbálja ki a következ ő megoldásokat.

1. lépés: Ellen ő rizze a nyomtatási beállításokat

2. lépés: Ellen ő rizze a papírméret beállítását.

3. lépés: Ellen ő rizze a nyomtatási margókat

1. lépés: Ellen ő rizze a nyomtatási beállításokat

Megoldás: Ellen ő rizze a nyomtatási beállításokat.

• Tekintse meg a nyomtatási beállításokat ellen ő rizend ő , hogy a színbeálítások helytelenül vannak-e megadva.

Például ellen ő rizze, hogy a dokumentum szürkeárnyalatos nyomtatásra van-e beállítva. Vagy ellen ő rizze, hogy speciális színbeállítások, például a telítettség, a fényer ő vagy a színtónus úgy vannak-e beállítva, hogy módosítsanak a színek megjelenítésén.

• Ellen ő rizze a nyomtatási min ő ség beállításait és gy ő z ő djön meg arról, hogy azok megfelelnek-e a termékbe betöltött papírtípusnak.

Lehetséges, hogy alacsonyabb nyomtatási min ő ségbeállítást kell választania, amennyiben a színek összecsúsznak. Egyéb esetben válasszon magasabb min ő ségbeállítást, ha jó min ő ség ű fényképeket nyomtat, majd gy ő z ő djön meg arról, hogy fotópapír, például a HP speciális fotópapír található-e a papírtálcán.

Megjegyzés Egyes számítógép-képerny ő kön a színek másként jelennek meg, mint papíron nyomtatva. Ez esetben a terméknek, a nyomtatási beállításoknak vagy a nyomtatópatronoknak semmilyen hibájuk nincs. Nincs szükség további hibaelhárításra.

Ok: A nyomtatási beállítások hibásak voltak.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következ ő megoldási lehet ő séggel.

2. lépés: Ellen ő rizze a papírméret beállítását.

Megoldás: Ellen ő rizze, hogy a feladathoz megfelel ő papírméretet választotta-e.

Gy ő z ő djön meg róla, hogy megfelel ő méret ű papírt helyezett-e a tálcába.

Ok: Lehetséges, hogy a nyomtatóba töltött papír mérete nem volt megfelel ő az adott nyomtatási feladathoz.

44 Megoldás keresése

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következ ő megoldási lehet ő séggel.

3. lépés: Ellen ő rizze a nyomtatási margókat

Megoldás: Ellen ő rizze a nyomtatási margókat.

Gy ő z ő djön meg arról, hogy a dokumentum margóbeállításai nem haladják meg a termék nyomtatható területét.

Margóbeállítások ellen ő rzése

1.

Miel ő tt a munkát a készülékre küldené, megnézheti a nyomtatási feladat nyomtatási képét.

A legtöbb alkalmazásnál a Fájl menüre kell kattintani, majd a Nyomtatási kép parancsra.

2.

Ellen ő rizze a margókat.

A termék a szoftveralkalmazásban beállított margókat addig használja, amíg nagyobbak a termék által támogatott legkisebb margónál. A megfelel ő margók beállításának módjáról az alkalmazásban részletes leírást annak dokumentációjában talál.

3.

Ha a margók nyomtatása nem megfelel ő en sikerült, törölje a nyomtatási feladatot, majd állítsa át a margókat a szoftveralkalmazásban.

Ok: A margók nem voltak helyesen beállítva a használt programban.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következ ő megoldási lehet ő séggel.

Indítsa újra a készüléket

Megoldás: Kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a tápkábelt. Dugja vissza a tápkábelt, és a Be gombbal kapcsolja be a készüléket.

Ok: A készülék hibát észlelt.

Ha ez nem oldaná meg a problémát, próbálkozzon a következ ő megoldási lehet ő séggel.

Vegye fel a kapcsolatot a HP ügyfélszolgálatával

Megoldás: Segítségért forduljon a HP-támogatáshoz.

Látogasson el a következ ő címre: www.hp.com/support .

Kérésre válassza ki országát/térségét, és kattintson a Kapcsolatfelvétel hivatkozásra. Így a technikai támogatás telefonos elérhet ő ségével kapcsolatos információkat kap.

Ok: A tintapatronok nem ehhez a készülékhez készültek.

Nyomtatási hibaelhárítás 45

6. . fejezet

Hibák

Ez a rész a készüléken megjelen ő alábbi üzenetkategóriákat ismerteti:

Villogó jelz ő fények

Villogó jelz

ő

fények

A készülék jelz ő fényei speciális fénysorozatokkal jelzik a különböz ő hibaállapotokat. Az alábbi táblázat segítségével megtalálja a hibaállapotot annak alapján, hogy a készülék amely jelz ő fényei világítanak, illetve villognak.

Be jelz ő fény

Folytatás jelz ő fény

Nem világít Nem világít

Ellen ő riz ze a nyomtató patron jelz ő fény eket

Nem világít

Leírás

A készülék ki van kapcsolva.

Gyorsan villog

Világít

Világít

Gyorsan villog

Nem világít

Nem világít

Villog

Nem világít

Nem világít

Mindkett villog.

Nem világít

Nem világít ő

Megoldás

A készülék éppen dolgozik.

A nyomtatópatron

(ok) esetleg hibás

(ak).

A készülékb ő l kifogyott a papír.

A készülékben elakadt a papír.

Az els ő ajtó vagy a nyomtatópatronajtó nyitva van.

Kapcsolja be a készüléket a Be gombbal.

Várjon, amíg a készülék végez.

1.

Vegye ki a fekete

.

nyomtatópatront

2.

Zárja be az ajtót.

3.

Ha a nyomtatópatron jelz ő fényei továbbra is villognak, cserélje ki a háromszín ű nyomtatópatront

. Ha a nyomtatópatron jelz ő fényei nem

.

villognak, cserélje ki a fekete nyomtatópatront

Töltsön be papírt, majd nyomja meg a

Folytatás gombot.

Szüntesse meg a papírelakadást, majd nyomja meg a

Folytatás gombot.

Zárja be az els ő ajtót vagy a

46 Megoldás keresése

(folytatás)

Be jelz ő fény

Világít

Világít

Gyorsan villog

Világít

Folytatás jelz ő fény

Ellen ő riz ze a nyomtató patron jelz ő fény eket

Leírás

Nem világít

Nem világít

Gyorsan villog

Nem világít

Gyorsan villog

Mindkett gyorsan villog

Mindkett gyorsan villog

Világít ő ő

Megoldás

A nyomtatópatronok nincsenek vagy nem megfelel ő en vannak behelyezve.

Lehetséges, hogy a nyomtatópatron meghibásodott.

A véd ő szalagot nem távolították el a nyomtatópatronokr

ól.

A nyomtatópatron nem ehhez a készülékhez készült.

A nyomtatópatrontartó elakadt.

Súlyos hiba történt a készülékkel.

A nyomtatópatronok kifogyóban vannak.

nyomtatópatronajtót.

Helyezze be, vagy vegye ki és helyezze be újra a nyomtatópatronokat.

Vegye ki a nyomtatópatront, távolítsa el a szalagot, és helyezze vissza a nyomtatópatront.

Lehet, hogy a nyomtatópatront a készülék nem támogatja. További tudnivalók a kompatibilis nyomtatópatronokró l:

„Nyomtatási kellékek rendelése,” 28. oldal .

Nyissa ki az els ő ajtót, és gy ő z ő djön meg arról, hogy a nyomtatópatrontartó nem akadt-e el.

1.

Kapcsolja ki a készüléket.

2.

Húzza ki a tápkábelt.

3.

Várjon egy percet, majd csatlakoztassa

újra a tápkábelt.

4.

Kapcsolja be a készüléket

Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a

HP támogatással.

Cserélje ki az egyik vagy mindkét nyomtatópatront, ha a nyomtatási min ő ség már nem elfogadható.

Hibák 47

6. . fejezet

(folytatás)

Be jelz ő fény

Világít

Világít

Folytatás jelz ő fény

Nem világít

Nem világít

Ellen ő riz ze a nyomtató patron jelz ő fény eket

A háromszí n ű nyomtató patronjelz ő fény világít

A fekete nyomtató patronjelz ő fény nem világít

Leírás

A háromszín nyomtatópatron kifogyóban van.

A háromszín eltávolították.

ű ű nyomtatópatront

A háromszí n ű nyomtató patronjelz ő fény nem világít

A fekete nyomtató patronjelz ő fény világít.

A fekete nyomtatópatron kifogyóban van.

A fekete nyomtatópatront eltávolították.

Megoldás

Cserélje ki a háromszín ű nyomtatópatront, ha a nyomtatási min ő ség már nem elfogadható.

Cserélje ki a háromszín ű nyomtatópatront, vagy nyomtasson tintahelyettesít ő

üzemmódban a fekete nyomtatópatronnal.

További információkért lásd:

„A tintahelyettesít ő mód használata,

” 31. oldal .

Cserélje ki a fekete nyomtatópatront, ha a nyomtatási min ő ség már nem elfogadható.

Cserélje ki a fekete nyomtatópatront, vagy nyomtasson tintahelyettesít ő

üzemmódban a háromszín ű nyomtatópatronnal.

További információkért lásd:

„A tintahelyettesít ő mód használata,

” 31. oldal .

48 Megoldás keresése

7 Az aktuális feladat leállítása

Nyomtatási feladat leállítása a HP nyomtató készüléken

▲ A vezérl ő pulton nyomja meg a Visszavonás gombot. Ha a nyomtatás nem állt le, nyomja meg újra a Visszavonás gombot.

A nyomtatás törlése pár percig is eltarthat.

Az aktuális feladat leállítása 49

7. . fejezet

50 Az aktuális feladat leállítása

8 M

ű

szaki információk

Ezen fejezet a HP nyomtató m ű szaki adatait, valamint a nemzetközi hatósági nyilatkozatokat tartalmazza.

További m ű szaki adatokért tekintse át a HP nyomtató nyomtatott dokumentációját.

Ez a rész a következ ő témaköröket tárgyalja:

Közlemény

Specifikációk

Környezeti termékkezelési program

Hatósági nyilatkozatok

Közlemény

A Hewlett-Packard megjegyzései

A jelen dokumentumban szerepl információk minden el zetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Minden jog fenntartva. Jelen dokumentum sokszorosítása, átdolgozása vagy más nyelvekre való lefordítása a Hewlett-Packard el zetes, írásos engedélye nélkül tilos, kivéve a szerz i jogi törvényekben megengedetteket. A HP-termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. A jelen tájékoztatóban foglaltak nem értelmezhet k az abban foglaltakon kívül vállalt jótállásnak. A HP nem vállal felel sséget a jelen dokumentumban el forduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A Windows, a Windows 2000 és a Windows XP a Microsoft Corporation USA-ban bejegyzett védjegyei.

A Windows Vista a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy bejegyzett védjegye vagy védjegye.

Az Intel és a Pentium az Intel Corporation és alvállalatai Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

Specifikációk

Ebben a fejezetben a HP nyomtató készülékre vonatkozó m ű szaki leírást találja. A teljes termékleírást a termék adatlapjain, a következ ő helyen találja: www.hp.com/support .

Rendszerkövetelmények

A szoftver- és rendszerkövetelményeket a Readme (Olvass el!) fájl ismerteti.

A jöv ő ben várható kiadásokról, újdonságokról és terméktámogatásról a HP online támogatási webhelyén olvashat b ő vebben a következ ő címen: www.hp.com/support .

Környezeti specifikációk

• Az üzemii h ő mérséklet ajánlott tartománya: 15 º–32 ºC (59 º–90 ºF)

• Az üzemi h ő mérséklet megengedett tartománya: 5 º–40 ºC (41 º–104 ºF)

• Páratartalom: 15–80% relatív páratartalom, nem lecsapódó 28 ºC-os harmatpont (maximum)

• Tárolási h ő mérséklettartomány: –40º–60 ºC (–40º–140 ºF)

• Er ő s elektromágneses mez ő közelében a HP nyomtató készülék kimenete kissé torzult lehet

• A HP azt javasolja, hogy a lehetséges elektromágneses zajártalom elkerülése érdekében az

USB-kábel ne legyen hosszabb 3 méternél ().

Papírtálca kapacitása

Sima papírlapok: Legfeljebb 80

Papírméret

A támogatott nyomathordozó-méretek teljes listáját a nyomtatószoftver tartalmazza.

A papír tömege

Letter méret ű papír: 75–90 g/m² (20–24 font)

Legal méret ű papír: 75–90 g/m² (20–24 font)

Borítékok: 75–90 g/m² (20–24 font)

Specifikációk 51

8. . fejezet

Kártyák: legfeljebb g/m² (legfeljebb 110 font index)

Fotópapír: Legfeljebb 280 g/m² (legfeljebb 75 font index)

Nyomtatási felbontás

A nyomtató felbontásáról a nyomtatószoftverben tájékozódhat. További információ itt olvasható:

„A nyomtatási felbontás megtekintése,” 19. oldal .

A patron oldalkapacitása

A nyomtatópatronok becsült kapacitásáról a www.hp.com/go/learnaboutsupplies oldalon olvashat b ő vebben.

Hangos információk

Ha rendelkezik internet-hozzáféréssel, akkor a zajra vonatkozóan információkat kaphat a HP webhelyén. Látogasson el a következ ő címre: www.hp.com/support .

Környezeti termékkezelési program

A Hewlett-Packard Company elkötelezett aziránt, hogy termékei ne csak kiváló min ő ség ű ek, de környezetbarátok is legyenek. Ezt a terméket az újrahasznosítási elvek szerint tervezték. A felhasznált anyagok száma a minimálisra lett csökkentve, miközben biztosítva van a megfelel ő min ő ség és megbízhatóság. A különböz ő anyagok könnyen szétválaszthatók. A rögzít ő ket és csatlakozókat könny ű megtalálni, könnyen hozzáférhet ő k, és egyszer ű eszközökkel eltávolíthatók.

A legfontosabb alkatrészek könnyen hozzáférhet ő ek, és egyszer ű en szétszedhet ő ek és javíthatók.

További információk a HP Commitment to the Environment (környezetvédelmi) webhelyén találhatók: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Ez a rész a következ ő témaköröket tárgyalja:

Környezetkímél ő ötletek

Papírfelhasználás

M ű anyagok

Anyagbiztonsági adatlapok

Újrahasznosítási program

A HP tintasugaras kiegészít ő k újrahasznosítási programja

Teljesítményfelvétel

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

Vegyi anyagok

Környezetkímél ő ötletek

A HP folyamatosan dolgozik azon, hogy ügyfelei a segítségével csökkentsék ökológiai lábnyomukat.

A HP az alábbi könyezetkímél ő ötletekkel segítséget kíván nyújtani az Ön által választott nyomtatási módok környezeti hatásainak felméréséhez és csökkentéséhez. A készülék különleges funkciói mellett a HP környezetvédelmi kezdeményezéseir ő l a HP környezetvédelmi megoldásokkal foglalkozó webhelyén olvashat b ő vebben.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

52 M ű szaki információk

A készülék környezetvédelmi funkciói

• Intelligens webes nyomtatás : A HP intelligens webes nyomtatási felülete tartalmazza a

Vágókönyv , illetve a Klipek szerkesztése ablakokat, amelyekben az internetr ő l gy ű jtött klipeket tárolhatja, rendszerezheti vagy nyomtathatja ki. További információ itt olvasható:

„Weblap nyomtatása,” 17. oldal

.

• Az energiatakarékossággal kapcsolatos információk : Ha meg szeretné tudni a termék

ENERGY STAR®-besorolását, tekintse meg a következ ő

t: „Teljesítményfelvétel,” 53. oldal .

• Újrahasznosított anyagok : A HP termékek újrahasznosítási információiért látogassa meg a következ ő weboldalt: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Papírfelhasználás

A termék képes a DIN 19309-nek és az EN 12281:2002-nek megfelel ő en újrafelhasznált papírral való m ű ködésre.

M ű anyagok

A 25 grammnál nehezebb m ű anyag alkatrészeket a nemzetközi szabványok szerint jelöltük meg,

így a termék életének a végén könnyen azonosíthatók az újrafelhasználható m ű anyag alkatrészek.

Anyagbiztonsági adatlapok

Az anyagbiztonsági adatlapok (MSDS) megtalálhatók a HP webhelyén: www.hp.com/go/msds

Újrahasznosítási program

A HP egyre növekv ő számú termék-visszavételi és újrahasznosítási programot kínál fel sok országban/régióban, és partnereként m ű ködik együtt a világ néhány legnagyobb újrahasznosítási központjával. A HP a néhány legnépszer ű bb termékének újra történ ő eladásával megóvja az er ő forrásokat. További, általános tudnivalók a HP termékek újrahasznosításával kapcsolatban: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

A HP tintasugaras kiegészít ő k újrahasznosítási programja

A HP elkötelezett a környezet védelme iránt. Az újrahasznosítási program (HP Inkjet Supplies

Recycling Program) számos országban lehet ő vé teszi az elhasznált nyomtatópatronok és tintapatronok ingyenes begy ű jtését. További tudnivalókat az alábbi webhelyen olvashat: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Teljesítményfelvétel

Alvó üzemmódban az energiafogyasztás jelent ő sen csökken. Ezzel nemcsak a természeti er ő forrásokat kímélheti, hanem a készülék kiváló teljesítményének meg ő rzése mellett pénzt is megtakaríthat. Ha meg szeretné tudni a termék ENERGY STAR®-besorolását, tekintse meg a termék adatlapjait vagy a m ű szaki adatlapot. Az engedélyezett termékekkel kapcsolatos információk a www.hp.com/go/energystar webcímen is hozzáférhet ő k.

Környezeti termékkezelési program 53

8. . fejezet

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

54

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne

La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants.

Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des

équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das

Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das

Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine

Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea

Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea

Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU

Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU

Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.

Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus

Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult.

Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme ostsite.

Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella

Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöiltä tai tuotteen jälleenmyyjältä.

Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να

απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και

ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται η υγεία των

ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες

αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban

Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, hogy a készülék hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik.

A hulladékanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékanyagokat, forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.

Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās

Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces, to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tiktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un otrreizējā pārstrāde palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu otrreizējo pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur otrreizējai pārstrādei var nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.

Europos Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas

Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atiduodami ją į atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdirbimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga yra perdirbta žmogaus sveikatą ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkio atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej

Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.

Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que adquiriu o produto.

Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu

Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chráni prírodné zdroje a zabezpečí taký spôsob recyklácie, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.

Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije

Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU

Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för återvinning.

Изхвърляне на оборудване за отпадъци от потребители в частни домакинства в Европейския съюз

Този символ върху продукта или опаковката му показва, че‡продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. Вие имате отговорността да изхвърлите оборудването за отпадъци, като го предадете на определен пункт за рециклиране на електрическо или механично оборудване за отпадъци. Отделното събиране и рециклиране на оборудването за отпадъци при изхвърлянето му помага за запазването на природни ресурси и гарантира рециклиране, извършено така, че‡да не застрашава човешкото здраве и околната среда. За повече информация къде можете да оставите оборудването за отпадъци за рециклиране се свържете със съответния офис в града ви, фирмата за събиране на отпадъци или с‡магазина, от който сте закупили продукта

Înlăturarea echipamentelor uzate de către utilizatorii casnici din Uniunea Europeană

Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul produsului indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat alături de celelalte deşeuri casnice. În loc să procedaţi astfel, aveţi responsabilitatea să vă debarasaţi de echipamentul uzat predându-l la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea deşeurilor electrice şi a‡echipamentelor electronice.

Colectarea şi reciclarea separată a‡echipamentului uzat atunci când doriţi să îl aruncaţi ajută la conservarea resurselor naturale şi asigură reciclarea echipamentului într-o manieră care protejează sănătatea umană şi mediul. Pentru informaţii suplimentare despre locul în care se poate preda echipamentul uzat pentru reciclare, luaţi legătura cu primăria locală, cu serviciul de salubritate sau cu vânzătorul de la care aţi achiziţionat produsul.

Vegyi anyagok

A HP fontosnak tartja, hogy a termékeiben jelen lév ő vegyi anyagokról tájékoztassa ügyfeleit, az olyan el ő írásoknak megfelel ő en, mint például az európai REACH (EK 1907/2006 rendelet, Európai

M ű szaki információk

Parlament és Bizottság) . A termékben található vegyi anyagokról a következ ő helyen olvashat: www.hp.com/go/reach .

Hatósági nyilatkozatok

A HP nyomtató készülék megfelel az országa/térsége szabályozó hatóságai által megállapított termékkövetelményeknek.

Ez a rész a következ ő témaköröket tárgyalja:

Szabályozási modellszám

FCC statement

Notice to users in Korea

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Notice to users in Japan about the power cord

HP Deskjet Ink Advantage Printer series – K109 declaration of conformity

Szabályozási modellszám

Hivatalos azonosítás céljából a termék el van látva egy szabályozási modellszámmal. A termék szabályozási modellszáma SNPRB-0921-01. Ez a szabályozási modellszám nem tévesztend ő

össze a kereskedelmi névvel (HP Deskjet Ink Advantage Printer series – K109), sem a termékszámmal (CH358).

Hatósági nyilatkozatok 55

8. . fejezet

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and the receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations

Hewlett-Packard Company

3000 Hanover Street

Palo Alto, Ca 94304

(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

56 M ű szaki információk

Notice to users in Japan about the power cord

HP Deskjet Ink Advantage Printer series – K109 declaration of conformity

DECLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

Supplier’s Name:

Supplier’s Address: declares, that the product

Product Name:

Regulatory Model Number: 1)

Hewlett-Packard Company DoC#: SNPRB-0921-02-A

60, Alexandra Terrace, # 07-01 The Comtech, Singapore 118502

HP Deskjet Ink Advantage Printer

SNPRB-0921-02

Product Options: All conforms to the following Product Specifications and Regulations:

SAFETY: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001 +A11:2004

EN 60825-1 1994+A1:2002+A2: 2001

EMC:

CISPR 22:2005 / EN55022:2006 Class B

CISPR 24:1997 +A1:2001 +A2:2002 / EN 55024:1998 +A1:2001 + A2:2003 Class B

IEC 61000-3-2: 2000 +A1:2001 +A2:2004 / EN 61000-3-2: 2000 +A2:2005

IEC 61000-3-3:1994 +A1: 2001 / EN 61000-3-3:1995 +A1: 2001

FCC CFR 47, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4 Class B

Supplementary Information:

1.

For regulatory purposes, these products are assigned a Regulatory model number. This number should not be confused with the product name or the product number(s).

2.

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the

EMC Directive 2004/108/EC, and carries the CE-Marking accordingly. In addition, it complies with the WEEE Directive 2002/96/EC and ROHS Directive 2002/95/EC.

3.

This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two

Conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

4.

The product was tested in a typical configuration.

Singapore

22 September 2008

Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany www.hp.com/go/certification

USA : Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

Hatósági nyilatkozatok 57

8. . fejezet

58 M ű szaki információk

Tárgymutató

CS

csatlakoztatási problémák

A HP All-in-One nem

kapcsol be 36

H

hatósági nyilatkozatok szabályozási modellszám

55

hibaelhárítás

beállítások 36

hibaüzenetek 46

nyomtatás 40

hibaüzenetek 46

J

jótállás 36

K

környezet környezeti specifikációk

51

Környezeti termékkezelési

program 52

M

m ű szaki adatok környezeti specifikációk

51

rendszerkövetelmények

51

NY

nyomtatás

egy nyomtatópatronnal 31

hibaelhárítás 40

P

papír

javasolt típusok 23

problémák

hibaüzenetek 46

nyomtatás 40

R

rendszerkövetelmények 51

SZ

szoftver eltávolítása 38

szoftvertelepítés

eltávolítás 38

újratelepítés 38 szoftver újratelepítése 38

T

támogatási eljárás 33

támogatási id ő szak lejárta

után 35

telefonos támogatás 33

telefonos támogatás id ő tartama támogatás id ő

tartama 33

tintahelyettesít ő

mód 31

U

újrahasznosítás

tintapatronok 53

Ü

ügyfélszolgálat

jótállás 36

59

60

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents