HP Samsung CLP-611 Color Laser Printer series Handleiding

Add to My manuals
113 Pages

advertisement

HP Samsung CLP-611 Color Laser Printer series Handleiding | Manualzz

Gebruikershandleiding voor kleurenlaserprinter

CLP-610 Series

CLP-660 Series

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Deze gebruikershandleiding dient uitsluitend ter informatie. Alle informatie in deze handleiding kan zonder berichtgeving vooraf worden gewijzigd. Samsung

Electronics is niet verantwoordelijk voor wijzigingen en directe of indirecte schade die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze gebruikershandleiding.

• CLP-610ND, CLP-660N en CLP-660ND zijn benamingen van modellen van Samsung Electronics Co., Ltd.

• Samsung en Samsung logo zijn handelsmerken van Samsung Electronics Co., Ltd.

• PCL en PCL 6 zijn handelsmerken van Hewlett-Packard.

• Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

• PostScript 3 is een handelsmerk van Adobe Systems, Inc.

• UFST® en MicroType™ zijn gedeponeerde handelsmerken van Monotype Imaging Inc.

• TrueType, LaserWriter en Macintosh zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc.

• Alle andere merk- of productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven of organisaties.

contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY CUSTOMER CARE CENTER

COUNTRY CUSTOMER CARE CENTER WEB SITE

ARGENTINE

AUSTRALIA

AUSTRIA

BELGIUM

BRAZIL

CANADA

CHILE

CHINA

0800-333-3733

1300 362 603

0800-SAMSUNG (726-7864)

0032 (0)2 201 24 18 www.samsung.com/ar www.samsung.com

www.samsung.com/at www.samsung.com/be

0800-124-421

4004-0000 www.samsung.com

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ca

800-SAMSUNG (726-7864 )

800-810-5858

010- 6475 1880

01-8000-112-112 www.samsung.com/cl www.samsung.com.cn

www.samsung.com/co COLOMBIA

COSTA RICA

CZECH

REPUBLIC

DENMARK

ECUADOR

0-800-507-7267

844 000 844 www.samsung.com/cz

Distributor pro Č eskou republiku : Samsung Zrt., č eska organiza č ní složka Vysko č ilova 4, 14000 Praha 4

70 70 19 70 www.samsung.com/dk

1-800-10-7267

EL SALVADOR 800-6225

ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.ee

www.samsung.kz

KAZAHSTAN 8-10-800-500-55-500

KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500

FINLAND

FRANCE

GERMANY

030-6227 515

3260 SAMSUNG 08 25 08 65

65 (€ 0,15/min)

01805 - SAMSUNG (726-

7864 (€ 0,14/Min) www.samsung.com/fi www.samsung.com

www.samsung.com

GUATEMALA

HONDURAS

HONG KONG

HUNGARY

INDIA

1-800-299-0013

800-7919267 www.samsung.com/latin

3698-4698 www.samsung.com/hk

06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

3030 8282

1800 110011 www.samsung.com

WEB SITE

INDONESIA

ITALIA

JAMAICA

JAPAN

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

0800-112-8888

800-SAMSUNG (726-7864)

1-800-234-7267

0120-327-527

800-7267

8-800-77777

0035 (0)2 261 03 710

MALAYSIA

MEXICO

1800-88-9999

01-800-SAMSUNG (726-

7864)

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (726-7864 €

0,10/Min) www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com/latin www.samsung.com/jp www.samsung.com/lv www.samsung.com/lt www.samsung.com/be www.samsung.com/my www.samsung.com

www.samsung.com/nl

NEW ZEALAND 0800SAMSUNG (726-7864)

NICARAGUA 00-1800-5077267

NORWAY

PANAMA

PHILIPPINES

815-56 480

800-7267

1800-10-SAMSUNG (726-

7864)

POLAND

PORTUGAL www.samsung.com/nz www.samsung.com/no www.samsung.com/latin www.samsung.com/ph

0 801 801 881

022-607-93-33 www.samsung.com/pl

80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/pt

PUERTO RICO 1-800-682-3180

REP.

DOMINICA

1-800-751-2676

EIRE 0818 717 100

RUSSIA

SINGAPORE

SLOVAKIA

SOUTH

AFRICA www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin

8-800-555-55-55

1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ie www.samsung.com

www.samsung.com/sg

0800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/sk

0860-SAMSUNG (726-7864 ) www.samsung.com

SPAIN

SWEDEN

902 10 11 30

0771-400 200 www.samsung.com

www.samsung.com/se

COUNTRY CUSTOMER CARE CENTER WEB SITE

SWITZERLAND 0800-SAMSUNG (726-7864)

TADJIKISTAN

TAIWAN

THAILAND

TRINIDAD &

TOBAGO

8-10-800-500-55-500

0800-329-999

1800-29-3232

02-689-3232 www.samsung.com/ch www.samsung.com

www.samsung.com/th

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/latin

TURKEY

U.A.E

U.K

U.S.A.

UKRAINE

444 77 11

800-SAMSUNG (726-7864)

8000-4726

0845 SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/us

8-800-502-0000 www.samsung.com

UZBEKISTAN

VENEZUELA

VIETNAM

8-10-800-500-55-500

0-800-100-5303

1 800 588 889 www.samsung.com.uz

www.samsung.com/latin www.samsung.com

I

NHOUD

Informatie over de gebruikshandleiding .......................................................................................................................i

Meer informatie ............................................................................................................................................................i

Informatie in verband met veiligheid en wettelijke voorschriften ................................................................................. ii

1. Inleiding

Speciale functies ..................................................................................................................................................... 1.1

Apparaatoverzicht ................................................................................................................................................... 1.2

Voorkant ............................................................................................................................................................. 1.2

Achterkant ........................................................................................................................................................... 1.3

Overzicht van het bedieningspaneel ....................................................................................................................... 1.4

Informatie over Status-LED ..................................................................................................................................... 1.5

Status-LED met berichten over de printercassette ............................................................................................. 1.5

Het menu begrijpen ................................................................................................................................................. 1.6

Toegang krijgen tot de menu’s ........................................................................................................................... 1.6

Menuoverzicht .................................................................................................................................................... 1.6

Beschrijving van elk menu .................................................................................................................................. 1.7

2. Softwareoverzicht

Meegeleverde software ........................................................................................................................................... 2.1

Printer functies van het stuurprogramma ................................................................................................................ 2.1

Systeemvereisten .................................................................................................................................................... 2.2

3. Aan de slag

De hardware installeren .......................................................................................................................................... 3.1

Het netwerk installeren ............................................................................................................................................ 3.1

Ondersteunde besturingssystemen .................................................................................................................... 3.1

Netwerkprotocol configureren via het apparaat .................................................................................................. 3.2

De software installeren ............................................................................................................................................ 3.3

Basisinstellingen van de printer .............................................................................................................................. 3.4

Hoogte instellen na het installeren van de software ........................................................................................... 3.4

De taal van het display wijzigentaal .................................................................................................................... 3.5

Time-out van afdruktaak instellen ....................................................................................................................... 3.5

Gebruikenenergiebesparende modus ................................................................................................................ 3.5

Instellen van standaard papierformaat en papiertype ......................................................................................... 3.5

De standaardpapierlade instellen ....................................................................................................................... 3.5

Het lettertype wijzigen ......................................................................................................................................... 3.5

Het programma SetIP gebruiken ........................................................................................................................ 3.6

4. Afdrukmedia selecteren en plaatsen

Afdrukmedia selecteren .......................................................................................................................................... 4.1

Richtlijnen voor het kiezen en bewaren van afdrukmaterialen ........................................................................... 4.1

Specificaties over afdrukmedia ........................................................................................................................... 4.2

Formaten van afdrukmaterialen die in elke modus worden ondersteund ........................................................... 4.3

Richtlijnen voor speciale afdrukmaterialen ......................................................................................................... 4.3

Papier plaatsen ....................................................................................................................................................... 4.4

In de papierlade .................................................................................................................................................. 4.4

Op de multifunctionele lade ................................................................................................................................ 4.6

Papierformaat en papiertype instellen ..................................................................................................................... 4.7

5. Eenvoudige afdruktaken

Een document afdrukken ........................................................................................................................................ 5.1

Een afdruktaak annuleren ....................................................................................................................................... 5.1

6. Onderhoud

Een configuratierapport van het apparaat afdrukken .............................................................................................. 6.1

Een netwerkrapport afdrukken ................................................................................................................................ 6.1

De levensduur van de verbruiksartikelen controleren ............................................................................................. 6.1

Uw apparaat reinigen .............................................................................................................................................. 6.1

De buitenkant reinigen ........................................................................................................................................ 6.1

Binnenkant reinigen ............................................................................................................................................ 6.1

De cassetteonderhouden ........................................................................................................................................ 6.3

Bewaren van printercassettes ............................................................................................................................ 6.3

Verwachte levensduur van de cassette .............................................................................................................. 6.3

Toner herverdelen ................................................................................................................................................... 6.4

De printercassette vervangen ................................................................................................................................. 6.5

De transportriem vervangen .................................................................................................................................... 6.6

Te onderhouden onderdelen ................................................................................................................................... 6.7

Uw apparaat beheren vanafde website ................................................................................................................... 6.7

7. Problemen oplossen

Tips om papierstoringen te vermijden ..................................................................................................................... 7.1

Verwijderen van vastgelopen papier ....................................................................................................................... 7.1

In het papierinvoergebied ................................................................................................................................... 7.1

In de multifunctionele lade .................................................................................................................................. 7.2

Rond de fixeereenheid ........................................................................................................................................ 7.4

In het papieruitvoergebied .................................................................................................................................. 7.5

In de optionele lade ............................................................................................................................................ 7.6

Begrijpen van displayberichten ............................................................................................................................... 7.7

Andere problemen oplossen ................................................................................................................................. 7.10

Problemen met papierinvoer ............................................................................................................................. 7.10

Afdrukproblemen .............................................................................................................................................. 7.10

Problemen met de afdrukkwaliteit ..................................................................................................................... 7.12

Algemene problemen onder Windows .............................................................................................................. 7.15

Algemene PostScript-problemen ...................................................................................................................... 7.16

Algemene Linux-problemen .............................................................................................................................. 7.17

Algemene Macintosh-problemen ...................................................................................................................... 7.18

8. Verbruiksartikelen en accessoires bestellen

Verbruiksartikelen ................................................................................................................................................... 8.1

Accessoires ............................................................................................................................................................. 8.1

Aanschafmogelijkheden .......................................................................................................................................... 8.1

9. Accessoires installeren

Voorzorgsmaatregelen die u in acht moet nemen bij de installatie van accessoires .............................................. 9.1

Installerenvan geheugenmodule ............................................................................................................................. 9.1

Het toegevoegde geheugen in de PS-printereigenschappen activeren ............................................................. 9.2

10. Specificaties

CLP-610-reeks ...................................................................................................................................................... 10.1

CLP-660-reeks ...................................................................................................................................................... 10.2

11. Verklarende woordenlijst

Index

Informatie over de gebruikshandleiding

Deze gebruikershandleiding brengt de gebruiker basisbegrip bij over het apparaat en geeft een gedetailleerde uitleg over iedere stap in het gebruik ervan. Zowel nieuwe als professionele gebruikers kunnen de handleiding gebruiken bij de installatie en het gebruik van het apparaat.

Deze uitleg is hoofdzakelijk gebaseerd op het Windowsbesturingssysteem van Microsoft.

Onderstaande termen worden in deze handleiding afwisselend gebruikt.

• Document is synoniem met origineel.

• Papier is synoniem voor media of afdrukmedia.

• De benaming van het model, zoals CLP-6xx Series, is synoniem voor apparaat.

De volgende tabel biedt een overzicht van de conventies die in deze handleiding worden gebruikt.

Conventie Beschrijving Voorbeeld

Vet Start

NB

Opgepast

Voetnoot

(Zie

pagina 1.1

voor meer informatie.)

Gebruikt voor teksten op het display of afdrukken op papier.

Gebruikt om bijkomende of meer gedetailleerde informatie over de eigenschappen en functies van het apparaat te geven.

Gebruikt om gebruikers informatie te geven om het apparaat te beschermen tegen mechanische schade of een gebrekkige werking.

Gebruikt om meer gedetailleerde informatie te geven over bepaalde woorden of een of andere zin.

Gebruikt om gebruikers naar de pagina met referenties te leiden voor bijkomende en meer gedetailleerde informatie.

NB

De datumnotatie verschilt van land tot land.

Opgepast

Raak de groene onderkant van de printercassette niet aan.

a. Pagina’s per minuut

(Zie pagina 1.1 voor meer

informatie.)

Meer informatie

Meer informatie over de instelling en het gebruik van uw apparaat kunt u afdrukken of op het scherm weergeven.

Beknopte installatiehandleiding

Biedt meer informatie over het instellen van uw apparaat. Volg deze instructies om het apparaat gebruiksklaar te maken.

Onlinegebruikershandleiding

Hulp bij het printerstuurprogramma

Stapsgewijze instructies om alle functies van uw apparaat te benutten en meer informatie over het onderhoud van uw apparaat, probleemoplossing en de installatie van toebehoren.

Deze handleiding bevat ook Software met informatie over hoe u documenten kunt afdrukken onder verschillende besturingssystemen en hoe u de meegeleverde hulpprogramma’s gebruikt.

NB

Vanuit de map Manual op de cd-rom met printersoftware hebt u toegang tot anderstalige handleidingen.

Biedt ondersteunende informatie over de eigenschappen van het printerstuurprogramma en instructies voor de instelling van afdrukeigenschappen. Klik op Help in het dialoogvenster printereigenschappen om toegang te krijgen tot het helpscherm van het printerstuurprogramma.

Samsung-website Als u over een internetverbinding beschikt, kunt u hulp, ondersteuning, printerstuurprogramma’s, handleidingen en bestelinformatie vinden op de website van

Samsung, www.samsungprinter.com

.

i

Informatie in verband met veiligheid en wettelijke voorschriften

Belangrijke voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie

Houd u bij gebruik van dit apparaat altijd aan de onderstaande basisinstructies om de kans op brand, elektrische schokken en persoonlijke ongelukken zo klein mogelijk te houden:

1 Zorg dat u alle instructies gelezen en begrepen hebt.

2 Gebruik altijd uw gezonde verstand bij het gebruik van elektrische apparaten.

3 Volg alle aanwijzingen en waarschuwingen op die zich op het product en in de bijbehorende documentatie bevinden.

4 Als andere gebruiksinstructies deze veiligheidsinstructies lijkt tegen te spreken, moet u zich aan deze veiligheidsinstructies houden. Misschien zijn de andere gebruiksinstructies u niet helemaal duidelijk. Wanneer u er niet uit komt, moet u contact opnemen met uw leverancier of service center.

5 Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeistoffen of spuitbussen. Gebruik voor het schoonmaken alleen een vochtige doek.

6 Zet het apparaat niet op een wankel wagentje, onderstel of tafel. Het apparaat kan dan vallen, waardoor het ernstig beschadigd kan raken.

7 Het apparaat mag nooit op of dichtbij een radiator, kachel, airconditioner of ventilatiekanaal worden geplaatst.

8 Plaats geen voorwerpen op het netsnoer. Zet het apparaat ook niet op een plaats waar de kabels kunnen knikken of problemen kunnen ontstaan doordat er mensen over de kabels heen lopen.

9 Sluit niet te veel apparaten op hetzelfde stopcontact of verlengsnoer aan. Dit kan de werking verstoren en verhoogt de kans op brand en elektrische schokken.

10 Zorg dat er geen huisdieren in de wisselstroomkabels of pcinterfacekabels kunnen bijten.

11 Steek nooit vreemde voorwerpen door de openingen in de behuizing van het apparaat. Ze kunnen dan in aanraking komen met een gevaarlijk hoge spanning, met kans op brand of elektrische schokken.

Zorg dat er nooit vloeistoffen op of in het apparaat worden gemorst.

12 Om de kans op elektrische schokken zo klein mogelijk te houden, moet u het apparaat niet uit elkaar halen. Breng het naar een gekwalificeerd onderhoudstechnicus, wanneer herstellingen nodig zijn. Als u de behuizing opent of verwijdert, kunt u worden blootgesteld aan een gevaarlijk hoge spanning en andere gevaren. Wanneer het apparaat niet op de juiste manier in elkaar wordt gezet, bestaat ook tijdens gebruik kans op elektrische schokken.

13 Koppel het apparaat los van de pc en de wandcontactdoos, en doe een beroep op gekwalificeerd onderhoudspersoneel in de volgende situaties:

• Als een deel van het netsnoer of de stekker of connector is beschadigd of gerafeld.

• Als er vloeistof in het apparaat is gemorst.

• Als het apparaat is blootgesteld aan regen of water.

• Als het apparaat niet goed werkt hoewel de instructies goed zijn opgevolgd.

• Als het apparaat is gevallen of wanneer de behuizing zichtbaar beschadigd is.

• Als het apparaat plotseling duidelijk anders functioneert.

14 Verander alleen instellingen die in de handleiding worden behandeld.

Wijzigen van andere instellingen kan schade tot gevolg hebben, en een deskundige onderhoudsmonteur kan daarna heel wat tijd nodig hebben om het apparaat weer in orde te maken.

15 Gebruik het apparaat niet tijdens onweer. Er bestaat dan enige kans op elektrische schokken ten gevolge van blikseminslag. Indien mogelijk koppelt u het apparaat van het wisselstroomnet voor de duur van het onweer.

16 Als u vaak meerdere pagina’s afdrukt, kan het oppervlak van de uitvoerlade heet worden. Raak het oppervlak niet aan en zorg dat er zich geen kinderen in nabijheid van het oppervlak bevinden.

17 Gebruik het netsnoer dat bij het apparaat werd geleverd voor een veilige werking. Als u een netsnoer met een lengte van meer dan twee meter gebruikt voor een apparaat dat op 110 V werkt, moet de draaddikte van het netsnoer minstens 16 AWG

1 zijn.

18 BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Milieu- en veiligheidsoverwegingen

Verklaring inzake laserveiligheid

De printer is in de Verenigde Staten gecertificeerd als zijnde in overeenstemming met de vereisten van DHHS 21 CFR, hoofdstuk 1, subhoofdstuk J voor laserproducten van klasse I(1), en is elders gecertificeerd als een laserproduct van klasse I dat voldoet aan de vereisten van IEC 825.

Laserproducten van klasse I worden niet als gevaarlijk beschouwd. Het lasersysteem en de printer zijn zo ontworpen dat bij normaal gebruik, onderhoud door de gebruiker of in de instructies voorgeschreven onderhoudssituaties nooit iemand zal worden blootgesteld aan laserstraling hoger dan klasse I.

1 AWG: American Wire Gauge

ii

Waarschuwing

Gebruik of onderhoud de printer nooit als de beschermkap van de laser/ scanner is verwijderd. Hoewel de gereflecteerde laserstraal onzichtbaar is, kan ze uw ogen beschadigen. Als u dit apparaat gebruikt, moeten deze elementaire veiligheidsmaatregelen altijd in acht worden genomen om het risico van brand, elektrische schokken en lichamelijk letsel te beperken:

Ozonveiligheid

Tijdens normale werking produceert dit apparaat ozon.

De geproduceerde ozon vormt geen gevaar voor de gebruiker. Wij raden echter aan het apparaat op te stellen in een goed geventileerde ruimte.

Voor meer informatie over ozon kunt u contact opnemen met een Samsung-verkoper in uw buurt.

Energie besparen

Dit apparaat maakt gebruik van geavanceerde energiebesparende technologie, die het energiegebruik vermindert wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

Als het apparaat gedurende langere tijd geen gegevens ontvangt, wordt het energiegebruik automatisch verminderd.

ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn gedeponeerde

Amerikaanse handelsmerken.

Meer informatie over het ENERGY STAR-programma vindt u op http:// www.energystar.gov

Recycling

Recycle de verpakkingsmaterialen van dit product of voer ze op een milieuvriendelijke wijze af.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Radiofrequentiestraling

FCC-voorschriften

Uit tests is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B conform artikel 15 van de FCC-voorschriften.

Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentie-energie uit en kan, indien het niet overeenkomstig de aanwijzingen wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat er bij een specifieke installatie geen interferentie zal plaatsvinden. Als dit apparaat schadelijke interferentie voor radio- of tvontvangst veroorzaakt, wat u kunt controleren door het apparaat in en uit te schakelen, kunt u de interferentie trachten te elimineren door een of meer van de volgende stappen te ondernemen:

• Draai of verplaats de ontvangstantenne.

• Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

• Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een andere stroomkring dan deze waarop de ontvanger is aangesloten.

• Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio-/tv-technicus.

Opgelet:

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant die verantwoordelijk is voor de naleving van de toepasselijke voorschriften, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker niet langer de toestemming heeft om het apparaat te gebruiken.

Canadese regelgeving inzake radio-interferentie iii

Dit digitale apparaat overschrijdt niet de beperkingen van Klasse B voor radioruisemissies van digitale apparaten zoals beschreven in de norm inzake interferentie veroorzakende apparaten met de titel 'Digital Apparatus', ICES-

003 van Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: 'Appareils Numériques', ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

Verklaring van overeenstemming (Europese landen)

Goedkeuringen en certificeringen

De CE-markering op dit product verwijst naar de verklaring van overeenstemming van Samsung Electronics Co., Ltd. met de volgende toepasselijke 93/68/EEG-richtlijnen van de Europese Unie per de aangegeven datums:

1 januari 1995: Richtlijn 73/23/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften van de lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen

(laagspanningsrichtlijn).

1 januari 1996: Richtlijn 89/336/EEG van de Raad (92/31/EEG) betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit.

9 maart 1999: Richtlijn 1999/5/EG van de Raad betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit.

U kunt bij uw vertegenwoordiger van Samsung Electronics Co., Ltd. een volledige verklaring krijgen waarin de relevante richtlijnen en de normen waarnaar wordt verwezen zijn gedefinieerd.

Stekker van het netsnoer vervangen (alleen voor

UK)

Belangrijk

Het netsnoer van dit apparaat is voorzien van een standaardstekker (BS

1363) van 13 ampère en een zekering van 13 ampère. Wanneer u de zekering vervangt, moet u een geschikt type van 13 ampère gebruiken.

Nadat u de zekering hebt gecontroleerd of vervangen, moet u de afdekkap van de zekering weer sluiten. Als u de afdekkap van de zekering kwijt bent, mag u de stekker niet gebruiken totdat u er een nieuwe afdekkap op hebt gezet.

Neem contact op met de leverancier bij wie u het apparaat hebt gekocht.

De 13 ampère stekker is het meest voorkomende type in de UK en kan in de meeste gevallen worden gebruikt. Sommige (meest oudere) gebouwen hebben echter geen normale 13 ampère stopcontacten. Als u het apparaat op een ouder stopcontact wilt aansluiten, moet u een geschikt verloopstuk

(adapter) kopen. Verwijder nooit de aangegoten stekker van het netsnoer.

Waarschuwing

Als u ondanks het bovenstaande toch de aangegoten stekker verwijdert, gooi deze dan onmiddellijk in de vuilnisbak.

U kunt de stekker niet opnieuw bedraden, en wanneer iemand hem in een passend stopcontact doet, bestaat er groot gevaar voor elektrische schokken.

Belangrijke waarschuwing: dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

De aders van het netnoer hebben de volgende kleurcodering:

• groen en geel: aarde

• blauw: neutraal

• bruin: fase

Ga als volgt te werk als de kleuren van de aders in het netsnoer niet gelijk zijn aan die van de stekker.

Sluit de groen/gele aardedraad aan op de pool die is gemarkeerd met de letter “E”, het aarde-symbool, de kleuren groen/geel of de kleur groen.

Sluit de blauwe draad aan op de pool die is gemarkeerd met de letter “N” of de kleur zwart.

Sluit de bruine draad aan op de pool die is gemarkeerd met de letter “L” of de kleur rood.

Ergens in de stroomkring moet een zekering van 13 Ampère zijn aangebracht: in de stekker, in de adapter of in de meterkast.

iv

v

1

Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van deze kleurenprinter van Samsung.

In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:

Speciale functies

Apparaatoverzicht

Overzicht van het bedieningspaneel

Informatie over Status-LED

Het menu begrijpen

NB

Enkele functies zijn optioneel. Controleer de sectie met de

specificaties. (Zie “Specificaties” op pagina 10.1.)

Speciale functies

Uw nieuw apparaat is voorzien van speciale functies.

Afdrukken met een hoge snelheid en uitstekende kwaliteit

• U kunt alle kleuren afdrukken met de kleuren cyaan, magenta, geel en zwart.

• U kunt afdrukken met een maximale resolutie van

2.400 x 600 dpi (effectieve uitvoer). Raadpleeg

Software.

• Uw printer drukt papier van A4-formaat af tegen 20 ppm a

(CLP-610-reeks), 24 ppm (CLP-660-reeks) en papier van

Letter-formaat tegen 21 ppm (CLP-610-reeks), 25 ppm

(CLP-660-reeks).

Probleemloos verschillende papierinstellingen gebruiken

• De multifunctionele lade biedt plaats voor briefhoofden, enveloppen, etiketten, transparanten, aangepaste afdrukmaterialen, postkaarten en zwaar papier. De multifunctionele lade biedt plaats voor maximum 100 vellen normaal papier in de

CLP-610ND- en CLP-660-reeks.

• Lade 1 voor 250 vellen en de optionele lade voor

500 vellen kunnen worden gebruikt voor normaal papier van diverse afmetingen.

Professionele documenten maken

• Watermerken afdrukken. U kunt uw documenten voorzien van een watermerk (bijv. “Vertrouwelijk”).

Raadpleeg Software.

• Posters afdrukken. De tekst en afbeeldingen op elke pagina van uw document worden vergroot en afgedrukt op afzonderlijke vellen papier die u kunt samenvoegen tot een poster. Raadpleeg Software.

• U kunt gebruikmaken van voorbedrukte formulieren en briefhoofden op gewoon papier. Raadpleeg Software.

Tijd en geld besparen

• Om papier te besparen, drukt u meerdere pagina’s op

één vel papier af.

• Dit apparaat bespaart automatisch stroom door het stroomverbruik aanzienlijk te beperken als het niet wordt gebruikt.

• Om papier te besparen, kunt u op beide zijden van het papier afdrukken (dubbelzijdig afdrukken). Deze functie wordt door een aantal modellen ondersteund.

Raadpleeg Software.

De capaciteit van uw apparaat uitbreiden

• Uw apparaat heeft een extra sleuf om het geheugen uit

te breiden. (Pagina 8.1)

• Zoran IPS-emulatie* compatibel met

PostScript 3-emulatie * (PS) maakt PS-afdrukken mogelijk.

* Zoran IPS-emulatie compatibel met PostScript 3

© Copyright 1995-2005, Zoran Corporation. Alle rechten voorbehouden. Zoran, het Zoran-logo, IPS/PS3 en OneImage zijn handelsmerken van Zoran

Corporation.

* 136 PS3-lettertypes

Bevat UFST en MicroType van Monotype Imaging Inc.

Afdrukken onder verschillende besturingssystemen

• U kunt afdrukken op Windows 2000 / XP/2003/Vista , evenals op Linux - en Macintosh -systemen.

• Uw apparaat is uitgerust met een USB en een netwerk interface.

a. pagina’s per minuut b. afbeeldingen per minuut

1 .1

<Inleiding>

Apparaatoverzicht

Hieronder ziet u waar de belangrijkste onderdelen van het apparaat zich bevinden.

Voorkant

• De bovenstaande afbeelding toont uw apparaat met alle beschikbare accessoires. (Zie pagina 8.1 voor meer informatie.)

• Het *-symbool geeft aan dat het om een optioneel apparaat gaat .

3

4

1

2

5

6 uitvoerlade uitvoersteun bedieningspaneel voorklep handgreep op de voorklep handgreep voor multifunctionele lade

7 multifunctionele lade

8

9 lade 1 optionele lade

*

10 papierniveau-indicator

11 multifunctionele lade met geleiders

NB

• De illustraties in deze gebruikershandleiding kunnen verschillen van uw apparaat al naargelang de accessoires of het model.

• Het oppervlak van de uitvoerlade kan warm worden als u een groot aantal pagina’s tegelijk afdrukt. Vermijd aanraking met het oppervlak en hou kinderen uit de buurt.

1 .2

<Inleiding>

Achterkant

• De bovenstaande afbeelding toont uw apparaat met alle beschikbare accessoires.

• Het *-symbool geeft aan dat het om een optioneel apparaat gaat.

1

2

3

USB-poort netwerkpoort

15-pin- aansluiting voor optionele lade*

4 handgreep (Gebruik deze handgrepen om uw apparaat te verplaatsen.)

5

6

7 netschakelaar netsnoeraansluiting toegangspaneel van besturingskaart (Geheugenmodule, zie

pagina 9.1 voor meer informatie.)

1 .3

<Inleiding>

Overzicht van het bedieningspaneel

1

2

3

4

Display : Toont de huidige status en waarschuwt u tijdens het proces.

Tonerkleuren : De tonerkleuren die onder het LCD-display worden getoond, werken samen met de boodschappen op het display.

Raadpleeg de Status-LED in de berichten over de printercassettes

op pagina 1.5.

Status : Toont de status van uw apparaat. (Voor meer informatie

raadpleegt u “Informatie over Status-LED” op pagina 1.5.)

Menu : Hiermee opent u de menumodus en bladert u door de

beschikbare menu’s. (Voor meer informatie raadpleegt u “Informatie over Status-LED” op pagina 1.5.)

5

6

Pijl-links/rechts : Door beschikbare waarden bladeren door naar vorige of volgende opties te gaan.

OK : Hiermee bevestigt u de selectie op het display.

7 Back : Hiermee keert u terug naar het bovenliggende menuniveau.

8 Stop : Hiermee onderbreekt u een bewerking.

1 .4

<Inleiding>

Informatie over Status-LED

De kleur van de Status -LED geeft de huidige status van het apparaat aan.

Uit

Groen

Status

Knippert

Rood

Aan

Knippert

Aan

Beschrijving

• Het apparaat is uitgeschakeld.

• Wanneer het schermlicht langzaam knippert, ontvangt het apparaat gegevens van de computer.

• Wanneer het schermlicht snel knippert, is het apparaat bezig met afdrukken.

• Het apparaat is ingeschakeld en klaar voor gebruik.

• Het apparaat bevindt zich in de energiebesparende modus. Wanneer de printer gegevens ontvangt, schakelt hij automatisch over naar de modus Gereed.

• Er is een foutje opgetreden en het apparaat wacht tot de fout is hersteld. Controleer het bericht op het display en raadpleeg

“Begrijpen van displayberichten” op pagina 7.7 om het probleem op te lossen.

• De tonercassette is bijna leeg.

Zie “Verbruiksartikelen en accessoires bestellen” op pagina 8.1 om een nieuwe

printercassette te bestellen. U kunt de afdrukkwaliteit tijdelijk verbeteren door de

toner opnieuw te verdelen. Zie “De printercassette vervangen” op pagina 6.5.

• Er is een probleem opgetreden, bijvoorbeeld een papierstoring, een openstaande klep of geen papier in de lade, zodat het apparaat niet kan doorgaan met de uitvoering van de taak. Controleer het bericht op het display en raadpleeg

Berichten op het display begrijpen op

pagina 7.7 om het probleem te verhelpen.

• De printercassette is leeg, bijna leeg of moet worden vervangen.

Zie “Begrijpen van displayberichten” op pagina 7.7.

NB

Controleer steeds het bericht op het display om het probleem op te lossen. De instructies in de sectie Problemen oplossen zullen u helpen om het apparaat op de juiste manier te

gebruiken. Zie pagina 7.1 voor meer informatie.

Status-LED met berichten over de printercassette

De status van de printercassettes wordt aangegeven door de status-LED en het LCD-display. Als de printercassette bijna leeg is of vervangen moet worden, licht de status-LED rood op en toont het display een bericht. De pijl (of pijlen) geeft aan welke tonercassette er vervangen moet worden.

Voorbeeld:

Het bovenstaande voorbeeld toont de status van de gekleurde printercassettes die door de pijlen wordt aangegeven. Controleer het bericht om te weten wat het probleem is en hoe u het kunt oplossen.

Raadpleeg pagina 7.7 voor meer informatie over foutberichten.

1 .5

<Inleiding>

Het menu begrijpen

Het bedieningspaneel biedt toegang tot verschillende menu’s voor de instelling van het toestel en het gebruik van de functies van het apparaat.

Raadpleeg onderstaand overzicht.

Toegang krijgen tot de menu’s

De volgende stappen tonen hoe u het menuoverzicht van dit apparaat kunt afdrukken en hoe u menu’s kunt selecteren en uw apparaat configureren.

1 Controleer of alle nodige kabels zijn aangesloten en schakel uw apparaat in.

2 Druk op Menu op het bedieningspaneel, tot op de onderste regel van het display het gewenste menu (bv. Informatie) wordt getoond.

3 Druk op OK om toegang te krijgen tot het menu.

4 Druk op de pijl-links/rechts tot het menu-item (bv. Menuoverzicht) op de onderste regel verschijnt.

5 Druk op de knop OK om het geselecteerde item te bevestigen.

NB

Als het menu-item submenu’s heeft, herhaalt u de stappen 4 en 5.

6 Druk op de pijl-links/rechts tot het gewenste menu-item

(bv. Afdrukken?) op de onderste regel verschijnt.

7 Druk op OK om uw invoer of selectie op te slaan.

Er verschijnt een sterretje (*) naast de selectie op het display om aan te geven dat dit nu de standaardinstelling is.

8 Druk enkele keren na elkaar op Back of Stop om het menu te verlaten.

NB

• Als er binnen de minuut geen toets wordt ingedrukt, keert het apparaat automatisch terug in gereedstand.

• De afdrukinstellingen die via het printerstuurprogramma op een aangesloten computer zijn opgegeven, krijgen voorrang op de instellingen op het bedieningspaneel.

Menuoverzicht

Informatie

Menuoverzicht

Configuratie

Demopagina

PCL-lettertyp.

PS-let.lijst

Grafisch

Resolutie

Syst.instel.

Taal

Energ.spaarst.

Aut. doorgaan

Luchtdrukcorr.

Auto CR

Time-out taak

Onderhoud

Instel. wissen

Netwerk

TCP/IP

Ethernet-snel.

Instel. wissen

Netwerkinform.

Kleur

Aangep. kleur

Aut. kleurreg.

Lay-out

Afdrukstand

Marge enkelz.

Dubbelzijdig

Marge dubbelz.

Papier

Exemplaren

Papierformaat

Type papier

Papierinvoer

Ladekoppeling

Emulatie

Type emulatie

Instellingen

1 .6

<Inleiding>

Beschrijving van elk menu

Onderstaande tabellen geven informatie over elk menu.

NB

Het *-symbool verwijst naar een menu dat optioneel is al naargelang het apparaat.

Informatie

Menu

Menuoverzicht

Configuratie

Demopagina

PCL-lettertyp.

*

PS-let.lijst

*

Lay-out

Menu

Afdrukstand

Beschrijving

U kunt het menuoverzicht met de lay-out en de huidige instellingen van dit apparaat afdrukken.

U kunt de huidige configuratie van het apparaat afdrukken.

U kunt een testpagina afdrukken ongeacht of uw printer correct werkt of niet.

U kunt de PCL-lijst met lettertypen afdrukken.

U kunt de lijst met PS-lettertypen afdrukken.

Beschrijving

Met behulp van dit menu kunt u selecteren in welke richting informatie op een pagina wordt afgedrukt. U kunt Liggend en Staand instellen.

Marge enkelz.

Staand Liggend

Stel de marge van afdrukmaterialen voor enkelzijdig afdrukken in. U kunt de waarde verhogen of verlagen in stappen van 1 mm.

• Bovenmarge : Stelt de bovenmarge in.

• Linkermarge : Stelt de linkermarge in.

Menu

Dubbelzijdig *

Beschrijving

Om het papier dubbelzijdig te bedrukken, kiest u de bindrand als volgt.

• Lange zijde : Spiegelen over de lange zijde.

• Korte zijde : Spiegelen over de korte zijde.

Selecteer Uit om het papier enkelzijdig te bedrukken.

Lange zijde in de afdrukstand Staand

Lange zijde in de afdrukstand Liggend

Korte zijde in de afdrukstand Staand

Korte zijde in de afdrukstand Liggend

Marge dubbelz.

* In dit menu kunt u de marges voor dubbelzijdig afdrukken instellen. U kunt de waarde verhogen of verlagen in stappen van 0,1 mm.

• Bovenmarge : Stelt de bovenmarge in.

• Linkermarge : Stelt de linkermarge in.

• Korte binding : Stelt de ondermarge van de pagina in voor inbinden aan de korte zijde.

• Lange binding : Stelt de ondermarge van de pagina in voor inbinden aan de lange zijde.

1 .7

<Inleiding>

Papier

Menu

Exemplaren

Papierformaat

Type papier

Papierinvoer

Ladekoppeling

Beschrijving

U kunt het maximum aantal kopieën instellen.

U kunt het standaard papierformaat selecteren.

(Zie pagina 3.5 voor meer informatie.)

U kunt het standaard papiertype voor de afdrukmedia selecteren.

U kunt de lade instellen om een afdruktaak uit te voeren. Als u Auto selecteert, haalt het apparaat het papier eerst uit de multifunctionele lade, vervolgens uit lade 1 en tot slot uit lade 2. Als een lade leeg is, controleert het apparaat of de volgende beschikbare lade papier bevat. (Zie

pagina 3.5 voor meer informatie.)

Als u onder Papierinvoer een andere waarde dan Auto kiest en de geselecteerde lade is leeg, kunt u instellen dat het apparaat automatisch vanuit een andere lade afdrukt.

Als dit menu-item ingesteld is op Uit zal het apparaat maar werken als u papier in de opgegeven lade laadt.

Grafisch

Menu

Resolutie

Beschrijving

U kunt de standaardresolutie selecteren. Hoe hoger de resolutie, hoe groter de scherpte van de afdrukken, maar het afdrukken zal langer duren.

• Concept : Als de printertaal PCL is en uw afdruktaken uit tekst bestaan, selecteer dan deze optie voor de hoogste snelheid en afdrukkwaliteit. Deze optie is alleen beschikbaar bij een PCL-stuurprogramma.

• Normaal : Als het merendeel van uw afdruktaken uit tekst bestaat, selecteer dan deze optie voor de hoogste afdrukkwaliteit.

• Beste : Selecteer deze optie als de afdruktaak bitmapafbeeldingen (bijv. gescande foto’s of grafieken) bevat die beter worden afgedrukt als meer lijnen worden gescreend.

Syst.instel.

Menu

Taal

Beschrijving

De taalinstelling van het display op het bedieningspaneel bepaalt de taal van de afdrukinformatie en in welke taal de tekst op het display op het bedieningspaneel verschijnt.

(Zie pagina 3.5 voor meer informatie.)

Menu

Energ.spaarst.

Aut. doorgaan

Luchtdrukcorr.

Auto CR

Time-out taak

Onderhoud

Instel. wissen

Beschrijving

Wanneer het apparaat gedurende langere tijd geen gegevens ontvangt, wordt het energiegebruik automatisch verlaagd. U kunt instellen hoelang het apparaat moet wachten alvorens over te gaan in

energiebesparende modus. (Zie pagina 3.5 voor

meer informatie.)

Dit item bepaalt of het apparaat al dan niet doorgaat met afdrukken als het papier detecteert dat niet overeenstemt met uw papierinstelling.

• Uit : Als het papier niet overeenstemt met het ingestelde papier, blijft het bericht op het display staan en blijft het apparaat off line tot u het juiste papier plaatst.

• Aan : Als het papier niet overeenstemt met het ingestelde papier, verschijnt er een foutbericht.

Het apparaat gaat gedurende 30 seconden off line, wist vervolgens het bericht en gaat dan door met afdrukken.

U kunt de afdrukkwaliteit optimaliseren volgens de hoogte waarop u zich bevindt.

Met deze optie kunt u naar het begin van de volgende regel gaan, wat zeer handig is voor de

Unix- of DOS-gebruiker.

Bekijk de volgende voorbeelden:

AA

BB

CC

LF

AA

BB

CC

LF+CR

U kunt opgeven hoeveel tijd een enkele afdruktaak actief blijft voor ze afgedrukt moet worden. Het apparaat verwerkt inkomende gegevens als een enkele taak als ze binnen een bepaalde tijdspanne worden ontvangen. Wanneer er een fout optreedt bij het verwerken van de gegevens van de computer en de gegevensstroom wordt onderbroken, wacht het apparaat gedurende de opgegeven tijdspanne en annuleert het de afdruktaken als de gegevensstroom niet opnieuw

op gang komt. (Zie pagina 3.5 voor meer

informatie.)

In dit menu kunt u de verbruiksartikelen in het apparaat onderhouden en de levensduur van de voorraad controleren. U kunt de onderdelen van

de fixeereenheid reinigen. (Zie pagina 6.1 voor

meer informatie.)

In dit menu-item kunt u de beginwaarden van de printer opnieuw instellen.

1 .8

<Inleiding>

Emulatie

Menu Beschrijving

Type emulatie U kunt de taal van het apparaat instellen. Als de taal van de computer en van het apparaat verschillen, kan de afdrukkwaliteit niet worden bevestigd. Er wordt aanbevolen om dit menu in te stellen op Auto zodat de juiste taal automatisch wordt ingesteld.

Instellingen PCL

In dit menu wordt de PCL-emulatieconfiguratie ingesteld. U kunt het lettertype, tekentype, aantal regels per pagina en de tekengrootte instellen.

• Letterbeeld : U kunt het standaardlettertype selecteren dat bij PCL-emulatie moet worden gebruikt. PCL1-PCL7 hebben een vaste letterafstand en bij PCL8-PCL45 is de letterafstand in verhouding tot het lettertype en de tekengrootte. U kunt de tekengrootte van

PCL1-PCL7 aanpassen in het menu-item

Tekenafstand . Voor PCL8-PCL45 doet u dat in het menu-item Puntgrootte . De letterafstand en tekengrootte van PCL8-PCL56 kunnen niet worden gewijzigd.

• Symbool : Dit menu-item selecteert de symboolset die wordt gebruikt bij PCL-emulatie.

De symboolset is de groep cijfers, tekens en speciale tekens die worden gebruikt bij het afdrukken van brieven. De beschikbare symboolsets kunnen variëren, afhankelijk van het ingestelde lettertype.

• Puntgrootte : Als u in het menu Letterbeeld een waarde kiest tussen PCL8 en PCL45, kunt u de tekengrootte bepalen door de hoogte van de tekens voor dat lettertype in te stellen.

• Courier : In dit menu-item selecteert u de te gebruiken versie van het lettertype Courier.

• Tekenafstand : Als u in het menu Letterbeeld een waarde kiest tussen PCL1 en PCL7, kunt u de tekengrootte bepalen door het aantal tekens over een breedte van 2,54 cm van een bepaald lettertype in te stellen. De standaardwaarde

10 is de beste tekenafstand.

• Regels : In dit menu-item kunt u de verticale afstand instellen van 5 tot 128 regels voor het standaard papierformaat. Het standaard aantal regels kan verschillen afhankelijk van het papierformaat en de afdrukstand.

Menu

Instellingen

(vervolg)

Beschrijving

PostScript *

In dit menu treft u het menu-item PS-fouten afdrukken aan. U kunt selecteren of uw printer al dan niet een foutenlijst afdrukt wanneer er een

PS-fout optreedt. Selecteer Aan om

PS 3-emulatiefouten af te drukken. Als een fout optreedt, wordt de verwerking van de taak gestopt, wordt het foutbericht afgedrukt en wist de printer de taak. Als dit menu is ingesteld op Uit wordt de taak gewist zonder een indicatie van de fout.

Kleur

Menu Beschrijving

Aangep. kleur In dit item kunt u het contrast kleur per kleur aanpassen.

• Standaard : De kleuren worden automatisch geoptimaliseerd.

• Handm. aanpas.

: Hiermee kunt u het kleurcontrast voor elke cassette handmatig aanpassen.

Er wordt aanbevolen om de instelling Standaard te gebruiken voor de beste kleurkwaliteit.

Aut. kleurreg.

In dit menu-item kunt u de positie van gekleurde tekst of afbeeldingen aanpassen om de positie van de afgedrukte kleuren te doen overeenstemmen met die op het scherm.

NB

Als u het apparaat hebt verplaatst, wordt ten zeerste aangeraden om dit menu handmatig te bedienen.

Netwerk

Menu Beschrijving

TCP/IP Als u het TCP/IP-protocol voor uw netwerk gebruikt, selecteert u dit menu.

• DHCP : De DHCP-server wijst het IP-adres automatisch toe.

• BOOTP : De BOOTP-server wijst het IP-adres automatisch toe.

• Statisch : U kunt handmatig een IP-adres, subnetmasker en gateway invoeren.

Ethernet-snel.

In dit item kunt u de communicatiesnelheid voor een ethernetverbinding instellen.

Instel. wissen U kunt de netwerkinstelling die u hebt ingesteld verwijderen.

Netwerkinform.

U kunt een netwerkconfiguratierapport afdrukken.

1 .9

<Inleiding>

2

Softwareoverzicht

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de meegeleverde software. Meer informatie over het gebruik van de software vindt u in Software.

In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:

Meegeleverde software

Printer functies van het stuurprogramma

Systeemvereisten

Meegeleverde software

U installeert de software van het apparaat vanaf de meegeleverde cd-rom’s nadat u uw apparaat hebt geïnstalleerd en op de computer hebt aangesloten.

De cd-rom’s bevatten de volgende software:

Cd-rom

Cd-rom met printersoftware

Inhoud

Windows • Printerstuurprogramma : Gebruik dit stuurprogramma om de functies van uw apparaat ten volle te benutten.

• Postscript Printer Description (PPD)bestand a

: Het PostScriptstuurprogramma is bedoeld voor het afdrukken van documenten met complexe lettertypes en PostScript-afbeeldingen.

• Smart Panel : Dit programma geeft de status van het apparaat weer en waarschuwt u wanneer er een fout optreedt tijdens het afdrukken.

• Gebruikershandleiding in PDF-formaat.

• SetIP : Met dit programma kunt u de TCP/

IP-adressen van uw apparaat instellen.

Linux • PostScript Printer Description a

:

Gebruik dit stuurprogramma voor de bediening van het apparaat en het afdrukken van documenten via een computer met een Linuxbesturingssysteem.

Macintosh • Postscript Printer Description (PPD)bestand a

: Gebruik dit bestand voor de bediening van uw apparaat en het afdrukken van documenten vanaf een

Macintosh-computer.

• Smart Panel : Dit programma geeft de status van het apparaat weer en waarschuwt u wanneer er een fout optreedt tijdens het afdrukken.

a. Deze functie is alleen beschikbaar bij CLP-660.

Printer functies van het stuurprogramma

Uw printerstuurprogramma’s ondersteunen de volgende standaardfuncties:

• papierinvoer selecteren

• papierformaat, afdrukstand en type afdrukmateriaal instellen

• aantal exemplaren instellen

NB

Het *-symbool verwijst naar een menu dat optioneel is al naargelang het apparaat.

U kunt bovendien verschillende speciale afdrukfuncties gebruiken.

Onderstaande tabel geeft een algemeen overzicht van de functies die door uw printerstuurprogramma’s worden ondersteund:

Printerstuurprogramma (alleen de CLP-610-reeks

)

Functie

Printertaal

Kleurmodus

Optie apparaatkwaliteit

Poster afdrukken

Meerdere pagina’s per vel

(N-up)

Afdruk aan pagina aanpassen

Verkleinen/vergroten

Andere lade voor eerste pagina

Watermerk

Overlay

Dubbelzijdig

Windows

SPL,

PCL5c,

PCL6

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Linux

SPL

Macintosh

O

O

X

O

O

X

O (2, 4) O (2, 4, 6,

9, 16)

X

X

X

X

O

O

X

X

O

SPL

X

X

O

NB

Als u de printertaal wilt wijzigen, gaat u naar de printereigenschappen en wijzigt u de printertaal op het tabblad

Printer.

2 .1

<Softwareoverzicht>

Printerstuurprogramma (alleen de CLP-660-reeks)

Functie Windows Linux

Macintosh

Printertaal

Kleurmodus

Optie apparaatkwaliteit

Poster afdrukken

Meerdere pagina’s per vel

(N-up)

Afdruk aan pagina aanpassen

Verkleinen/vergroten

Andere lade voor eerste pagina

Watermerk

Overlay

Dubbelzijdig*

SPL,

PCL5c,

PCL6

(PS)

O

O

O (X)

O

O

O

O (X)

O (X)

O (X)

O

PS

O

O

O

O

X X

O (2, 4) O (2, 4, 6,

9, 16)

X

X

X

X

O

O

X

X

O

PS

X

X

O

NB

Als u de printertaal wilt wijzigen, gaat u naar de printereigenschappen en wijzigt u de printertaal op het tabblad

Printer.

Systeemvereisten

Uw systeem moet aan de volgende vereisten voldoen:

Windows

Uw apparaat ondersteunt de volgende Windows-besturingssystemen.

Vereiste (aanbevolen)

OS

Processor RAM maak ruimte vrij op uw harde schijf

300 MB Windows

2000

Windows

XP

Windows

2003

Server

Windows

Vista

Pentium II 400 MHz

(Pentium III 933 MHz)

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

Pentium IV 3 GHz

64 MB

(128 MB)

128 MB

(256 MB)

128 MB

(512 MB)

512 MB

(1.024 MB)

1,5 GB

1,25 GB tot

2 GB

15 GB

NB

• Internet Explorer 5.0 of hoger is de minimale vereiste voor alle Windows-besturingssystemen.

• In Windows/2000/XP/2003/Vista kunnen gebruikers met beheerdersrechten software installeren.

Linux

Item

Besturingssysteem

Processor

RAM maak ruimte vrij op uw harde schijf

Software

Vereisten

• Red Hat 8 ~ 9

• Fedora Core 1 ~ 4

• Mandrake 9.2 ~ 10.1

• SuSE 8.2 ~ 9.2

Pentium IV 1 GHz of hoger

Min. 256 MB

Min. 1 GB

• Linux Kernel 2.4 of hoger

• Glibc 2.2 of hoger

• CUPS

2 .2

<Softwareoverzicht>

Macintosh

Item

Besturingssysteem

Processor

RAM

Vereisten

Macintosh 10.3 ~ 10.5 (CLP-610-reeks)

Macintosh 10.1 ~ 10.5 (CLP-660-reeks)

Intel processor

Power PC G4 /G5

512 MB voor een Intel-gebaseerde Mac,

128 MB voor een Power PC-gebaseerde Mac

1 GB maak ruimte vrij op uw harde schijf

Verbinding USB-interface of netwerkinterface

2 .3

<Softwareoverzicht>

3

Aan de slag

In dit hoofdstuk wordt stap voor stap uitgelegd hoe u het apparaat kunt installeren.

In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:

De hardware installeren

Het netwerk installeren

De software installeren

Basisinstellingen van de printer

De hardware installeren

Deze sectie toont de stappen om de hardware te installeren zoals toegelicht in de snelinstallatiegids. Lees de snelinstallatiegids en voer de volgende stappen uit.

1 Kies een stabiele plek.

Kies een vlak stabiel oppervlak met voldoende ruimte voor luchtcirculatie. Hou extra ruimte vrij voor het openen van kleppen en papierladen.

Plaats het apparaat in een ruimte die voldoende geventileerd is, maar niet in direct zonlicht, vlakbij een warmte- of koudebron of op een vochtige plek. Plaats de printer niet te dicht tegen de rand van een bureau of tafel.

U kunt probleemloos afdrukken tot op een hoogte van 1.000 m.

Raadpleeg de hoogte-instellingen voor optimaal afdrukken.

Zie pagina 3.4 voor meer informatie.

Plaats het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak (het apparaat mag niet meer dan 2 mm schuin staan), anders kan de afdrukkwaliteit afnemen.

2 Haal het apparaat uit de verpakking en controleer alle bijgeleverde artikelen.

3 Verwijder de tape rond het apparaat.

4 Plaats alle vier de tonercassettes.

5

Plaats papier. (Zie “Papier plaatsen” op pagina 4.4.)

6 Controleer of alle kabels met het apparaat zijn verbonden.

7 Schakel het apparaat in.

Opgepast

Als u de printer verplaatst, mag u hem niet ondersteboven of op zijn kant leggen. De binnenzijde van het apparaat kan verontreinigd raken door tonerpoeder waardoor uw apparaat beschadigd kan worden of de afdrukkwaliteit kan verslechteren.

Het netwerk installeren

U moet de netwerkprotocollen installeren op het apparaat om het in te stellen als netwerkprinter.

Ondersteunde besturingssystemen

De volgende tabel toont de netwerkomgevingen die het apparaat ondersteunt:

Item

Netwerkinterface

Netwerkbesturingssysteem

Vereisten

10/100 Base-TX

Windows 2000/XP/2003/Vista

Diverse Linux-besturingssystemen

Macintosh 10.3 ~ 10.5 (CLP-610-reeks)

Macintosh 10.1 ~ 10.5 (CLP-660-reeks)

3 .1

<Aan de slag>

Item

Netwerkprotocollen

Dynamischeadresseringsserver

TCP/IP

DHCP, BOOTP

Vereisten

Netwerkprotocol configureren via het apparaat

U kunt de TCP/IP-netwerkparameters instellen. Volg hiervoor onderstaande stappen.

NB

Als u het DHCP-netwerkprotocol wilt instellen, downloadt u van de webpagina http://developer.apple.com/networking/bonjour/ download/ het programma Bonjour for Windows dat bij uw besturingssysteem past, en installeert u het. Met dit programma kunt u de netwerkparameter automatisch instellen. Volg de instructies in het installatievenster. Dit programma biedt geen ondersteuning voor Linux.

1 Controleer of uw apparaat verbonden is met het netwerk via een

RJ-45 Ethernetkabel.

2 Controleer of het apparaat is ingeschakeld.

3 Druk op Menu op het bedieningspaneel tot u op de onderste regel van het display Netwerk ziet verschijnen.

4 Druk op OK om toegang te krijgen tot het menu.

5 Druk op de pijl-links/rechts tot TCP/IP verschijnt.

6 Druk op OK .

7 Druk op de pijl-links/rechts tot Statisch verschijnt.

8 Druk op OK .

9 Druk op de pijl-links/rechts tot IP-adres verschijnt.

10 Druk op OK .

11 Voer het IP-adres in. a. Druk op de pijl-links/rechts om een cijfer tussen 0 en 255 in te voeren.

b. Druk op OK . c. Herhaal deze stappen om het adres volledig in te voeren.

12 Druk op de pijl-links/rechts tot Subnetmasker verschijnt.

13 Druk op OK .

14 Voer het Subnetmasker in. a. Druk op de pijl-links/rechts om een cijfer tussen 0 en 255 in te voeren.

b. Druk op OK .

c. Herhaal deze stappen om het Subnetmasker te voltooien.

3 .2

<Aan de slag>

15 Druk op de pijl-links/rechts tot Gateway verschijnt.

16 Druk op OK .

17 Voer de Gateway in. a. Druk op de pijl-links/rechts om een cijfer tussen 0 en 255 in te voeren.

b. Druk op OK .

c. Herhaal deze stappen om de Gateway te voltooien.

NB

Neem contact op met de netwerkbeheerder als u niet weet hoe u uw netwerkprinter moet configureren.

NB

U kunt de netwerkinstellingen ook instellen via de programma’s voor netwerkbeheer. Raadpleeg de gebruikershandleiding op de meegeleverde cd-rom met netwerkhulpprogramma’s voor meer informatie.

• SyncThru™ Web Admin Service : een op het web gebaseerd afdrukbeheersysteem voor netwerkbeheerders. Met

SyncThru™ Web Admin Service kunt u netwerkapparaten op een efficiënte manier beheren en kunt u ze op afstand controleren en problemen oplossen vanuit elke locatie met toegang tot het intranet van het bedrijf. U kunt dit programma downloaden van http://solution.samsungprinter.com.

• SyncThru™ Web Service : Een in uw netwerkafdrukserver ingebouwde webserver waarmee u:

- netwerkparameters die nodig zijn om het apparaat te verbinden met verschillende netwerkomgevingen kunt instellen;

- apparaatinstellingen kunt aanpassen.

• SetIP : een hulpprogramma waarmee u een netwerkinterface kunt selecteren en handmatig IP-adressen kunt configureren voor gebruik met het TCP/IP-protocol. Zie 'Het programma

SetIP gebruiken' op pagina 3.6.

De software installeren

U moet de apparaatsoftware voor afdrukken installeren. De software bevat stuurprogramma’s, toepassingen en andere gebruiksvriendelijke programma’s.

NB

• De volgende procedure is van belang wanneer u het apparaat wilt gebruiken als netwerkapparaat. Als u een apparaat wilt verbinden door middel van een USB-kabel, raadpleegt u de Software.

• De volgende procedure is gebaseerd op het besturingssysteem Windows XP. De procedure en het pop-upvenster dat tijdens de installatie verschijnt, kan verschillen al naar gelang het gebruikte besturingssysteem, de printereigenschappen of de gebruikte interface.

(Raadpleeg Software.)

1

Controleer of de netwerkinstallatie voor uw apparaat is voltooid. (Zie

“Het netwerk installeren” op pagina 3.1) Sluit alle toepassingen op

uw computer af voordat u met de installatie begint.

2 Plaats de cd-rom met printersoftware in het cd-romstation van uw computer.

De cd-rom start automatisch en er verschijnt een installatievenster.

Als het installatievenster niet verschijnt, klikt u op Start en vervolgens op Uitvoeren . Typ X:\ Setup.exe

, waarbij u “X” vervangt door de letter van het cd-romstation, en klik op OK .

Als u Windows Vista gebruikt, klikt u op Start > Alle programma's >

Bureau-accessories > Uitvoeren en typt u X:\ Setup.exe

.

3 Klik op Volgende .

4 Selecteer Typische installatie voor een netwerkprinter en klik vervolgens op Volgende .

5 De lijst van beschikbare apparaten in het netwerk verschijnt.

Selecteer de printer die u wilt installeren in de lijst en klik op

Volgende .

• Het bovenstaande venster kan enigszins verschillen als u het stuurprogramma opnieuw installeert.

• Gebruikshandleiding weergeven : biedt u de mogelijkheid om de gebruikershandleiding te bekijken. Als Adobe Acrobat niet op uw computer is geïnstalleerd, klikt u op deze optie. Adobe Acrobat

Reader wordt automatisch op uw computer geïnstalleerd. Open vervolgens de gebruikershandleiding.

• Als uw apparaat niet in de lijst voorkomt, klikt u op Bijwerken om de lijst te vernieuwen of selecteert u TCP/IP-poort toevoegen.

om uw apparaat aan het netwerk toe te voegen. Als u het apparaat aan het netwerk wilt toevoegen, moet u de poortnaam en het IP-adres voor het apparaat invoeren.

Om het IP-adres of het MAC-adres van uw apparaat te

controleren, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af. (Zie “Een configuratierapport van het apparaat afdrukken” op pagina 6.1.)

• Selecteer Gedeelde printer [UNC] om een gedeelde netwerkprinter (UNC-pad) te vinden en voer de gedeelde naam handmatig in of zoek een gedeelde printer door te klikken op de knop Bladeren .

NB

Als u niet zeker bent van het IP-adres neemt u contact op met uw netwerkbeheerder of drukt u de netwerkgegevens

af. (Zie “Een configuratierapport van het apparaat afdrukken” op pagina 6.1.)

3 .3

<Aan de slag>

6 Nadat de installatie is voltooid, verschijnt er een venster met de vraag of u een testpagina wilt afdrukken en of u zich wilt registreren als gebruiker van een Samsung-apparaat zodat Samsung u hierover informatie kan toesturen. Als u dit wilt, schakelt u het desbetreffende selectievakje in en klikt u op Voltooien .

NB

•Als uw apparaat niet naar behoren werkt na de installatie, installeert u het printerstuurprogramma best opnieuw.

Raadpleeg Software.

•Tijdens de installatie van het printerstuurprogramma detecteert het installatieprogramma de taalversie van het besturingssysteem en wordt het standaardpapierformaat voor het apparaat ingesteld. Als u een andere taalversie van Windows gebruikt, moet het papierformaat van het apparaat worden gewijzigd in het papierformaat dat meestal wordt gebruikt. Ga naar de printereigenschappen om het papierformaat te wijzigen nadat de installatie is voltooid.

Basisinstellingen van de printer

Nadat de installatie is voltooid, kunt u de standaardinstellingen van de printer instellen. Raadpleeg de volgende sectie om waarden in te stellen of te wijzigen.

Hoogte instellen na het installeren van de software

De afdrukkwaliteit wordt beïnvloed door de atmosferische druk die bepaald wordt door de hoogte boven het zeeniveau waarop de printer zich bevindt. De volgende informatie helpt u om de beste afdrukkwaliteit van uw printer in te stellen.

Voordat u de hoogte instelt, gaat u na op welke hoogte het apparaat wordt gebruikt.

1 Hoog 3

2 Hoog 2

3 Hoog 1

4

Normaal

1 Controleer of u het printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd vanaf de meegeleverde cd-rom met printersoftware.

2 Klik op Windows Start > Programma's of Alle programma's > de naam van uw printerstuurprogramma > Smart Panel .

3 Dubbelklik op het pictogram van Smart Panel op de taakbalk van

Windows (of in het systeemvak in Linux). U kunt ook op Smart

Panel klikken op de statusbalk in Mac OS X.

4 Klik op Printerinstelling .

5 Klik op Instelling > Luchtdrukaanpassing . Selecteer de geschikte waarde uit de vervolgkeuzelijst en klik vervolgens op Toepassen .

NB

Als uw apparaat verbonden is met een netwerk verschijnt automatisch het venster SyncThru Web Service. Klik op

Printerinstelling > Instelling (of Printerinstelling ) >

Luchtdrukcorr.

. Selecteer de juiste hoogte en klik vervolgens op Toepassen .

3 .4

<Aan de slag>

De taal van het display wijzigentaal

Volg de volgende stappen om de taal van het display te wijzigen.

1 Druk op Menu op het bedieningspaneel tot u op de onderste regel van het display Syst.instel.

ziet verschijnen.

2 Druk op OK om toegang te krijgen tot Syst.instel.

.

3 Druk op de pijl-links/rechts tot Taal verschijnt.

4 Druk op OK .

5 Druk op de pijl-links/rechts tot de gewenste taal wordt weergegeven.

6 Druk op OK .

7 Druk op Stop om terug te keren naar gereedmodus.

Time-out van afdruktaak instellen

1 Druk op Menu op het bedieningspaneel tot u op de onderste regel van het display Syst.instel.

ziet verschijnen.

2 Druk op OK om toegang te krijgen tot Syst.instel.

.

3 Druk op de pijl-links/rechts tot Time-out taak verschijnt.

4 Druk op OK .

5 Druk op de pijl-links/rechts om aan te geven hoelang het apparaat zal wachten.

6 Druk op OK .

7 Druk op Stop om terug te keren naar gereedmodus.

Gebruikenenergiebesparende modus

Het apparaat beschikt over energiebesparende functies. Als het apparaat niet wordt gebruikt, kunt u elektriciteit besparen met de energiebesparende modus. Stel in na hoeveel tijd het apparaat overschakelt op energiebesparende modus.

1 Druk op Menu op het bedieningspaneel tot u op de onderste regel van het display Syst.instel.

ziet verschijnen.

2 Druk op OK om toegang te krijgen tot Syst.instel.

.

3 Druk op de pijl-links/rechts tot Energ.spaarst.

verschijnt.

4 Druk op OK .

5 Druk op de pijl links-rechts om de juiste tijd in te stellen.

6 Druk op OK .

7 Druk op Stop om terug te keren naar gereedmodus.

Instellen van standaard papierformaat en papiertype

U kunt het standaard papierformaat instellen.

NB

Voor meer informatie over de instellingen voor het papierformaat

en papiertype, Zie “Papierformaat en papiertype instellen” op pagina 4.7.

1 Druk op Menu op het bedieningspaneel tot u op de onderste regel van het display Papier ziet verschijnen.

2 Druk op OK om toegang te krijgen tot de papierinstellingen.

3 Druk op de pijl-links/rechts tot Papierformaat verschijnt.

4 Druk op OK .

5 Druk op de pijl links-rechts om het papierformaat in te stellen: A4 ,

Letter of Aangepast .

6 Druk op OK .

7 Druk op Stop om terug te keren naar gereedmodus.

De standaardpapierlade instellen

Als u voor de afdruktaak een bepaalde papierlade wilt instellen, gebruikt u de functie Papierinvoer .

1 Druk op Menu op het bedieningspaneel tot u op de onderste regel van het display Papier ziet verschijnen.

2 Druk op OK om toegang te krijgen tot de papierinstellingen.

3 Druk op de pijl-links/rechts tot Papierinvoer verschijnt.

4 Druk op OK .

5 Druk op de pijl links-rechts om het papierformaat in te stellen: Lade 1 ,

Lade 2 , MP-lade , Handm. invoer of Auto .

NB

Als u dit menu instelt op Auto , verschijnt er een extra menu

Ladekoppeling . Met Ladekoppeling zoekt het apparaat een tweede beschikbare lade om door te gaan met een afdruktaak als de eerste lade (doorgaans lade 1) leeg is.

6 Druk op OK .

7 Druk op Stop om terug te keren naar gereedmodus.

Het lettertype wijzigen

Het apparaat is standaard ingesteld op het lettertype voor uw regio of land. Als u het lettertype wilt wijzigen of als u het lettertype wilt instellen onder een speciale omgeving (bijv. onder DOS), gaat u als volgt te werk:

1 Druk op het bedieningspaneel op de toets Menu tot Emulatie verschijnt.

3 .5

<Aan de slag>

2 Druk op OK om dit menu-item te openen.

3 Blader met de linker/rechter pijltoets naar Instellingen .

4 Blader met de linker/rechter pijltoets naar PCL .

5 Blader met de linker/rechter pijltoets naar Symbool .

6 Blader met de linker/rechter pijltoets naar het gewenste lettertype.

7 Druk op OK .

8 Druk op Stop om terug te keren naar de modus Gereed.

NB

De lettertypen voor de desbetreffende talen zijn.

•Russisch: CP866, Cyrillic

•Hebreeuws: 15Q, 8H, 0H (alleen voor Israël)

•Grieks: GREEK, PC737

•Arabisch & Farsi: ARABIC8, WINARABIC, PC864, FARSI,

ISOARABIC

•OCR: OCR-A, OCR-B

Het programma SetIP gebruiken

Dit programma wordt gebruikt om IP-adressen van netwerkapparaten in te stellen met het MAC-adres dat het hardwareserienummer van de netwerkprinterkaart of interface is. Het wordt met name door netwerkbeheerders gebruikt om de IP-adressen van meerdere netwerkapparaten tegelijk in te stellen.

1 Plaats de bij het apparaat geleverde cd met stuurprogramma's in het cd-romstation.

2 Start Windows Verkenner en open station X. (X staat voor de letter die aan het cd-romstation is toegewezen.)

3 Dubbelklik op Application > SetIP .

4 Open de map van de gewenste taal.

5 Dubbelklik op Setup.exe om het programma te installeren.

6 Selecteer in het menu Start van Windows Programma's >

Samsung Network Printer Utilitie s > SetIP .

7 Selecteer de naam van uw printer en klik op .

NB

Als de naam van uw printer niet wordt weergegeven, klikt u op

om de lijst te vernieuwen.

8 Voer het MAC-adres, het IP-adres, het subnetmasker en de standaardgateway van de netwerkkaart in, en klik vervolgens op

Toepassen .

NB

Als u niet zeker bent van het MAC-adres van de netwerkkaart, drukt u het netwerkinformatierapport van het apparaat af.

9 Klik op OK om de instellingen te bevestigen.

10 Klik op Afsluiten om het programma SetIP af te sluiten.

3 .6

<Aan de slag>

4

Afdrukmedia selecteren en plaatsen

Dit hoofdstuk legt uit hoe u afdrukmedia voor uw apparaat moet selecteren en plaatsen.

In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:

Afdrukmedia selecteren

Papier plaatsen

Papierformaat en papiertype instellen

Afdrukmedia selecteren

U kunt afdrukken op verschillende afdrukmaterialen, waaronder normaal papier, enveloppen en etiketten. Gebruik alleen afdrukmaterialen die geschikt zijn voor het apparaat. Als u afdrukmaterialen gebruikt die niet aan de specificaties in deze handleiding voldoen, kan dit de volgende problemen veroorzaken:

• slechte afdrukkwaliteit;

• vastlopen van het papier;

• versnelde slijtage van het apparaat.

De eigenschappen van het papier, zoals gewicht, samenstelling, vezel- en vochtgehalte, zijn van grote invloed op de prestaties van het apparaat en op de afdrukkwaliteit. Houd bij de keuze van afdrukmedia rekening met het volgende:

• Het type, formaat en gewicht van afdrukmedia voor uw toestel worden verderop in deze sectie besproken.

• Gewenst resultaat: het afdrukmateriaal dat u kiest, moet geschikt zijn voor uw project.

• Helderheid: sommige afdrukmaterialen zijn witter dan andere en leveren scherpere en levendigere afbeeldingen op.

• Gladheid van het oppervlak: de gladheid van het afdrukmateriaal bepaalt hoe scherp de afdrukken eruit zien op papier.

NB

• Het is mogelijk dat bepaalde afdrukmaterialen, hoewel ze voldoen aan alle hier genoemde specificaties, toch geen bevredigende resultaten opleveren. Dit kan het gevolg zijn van onjuiste bediening, een ongeoorloofd temperatuur- en vochtigheidsniveau, of andere variabele omstandigheden waarover Samsung geen controle heeft.

• Controleer, voordat u grote hoeveelheden afdrukmaterialen koopt, of het materiaal voldoet aan de vereisten in deze handleiding.

Opgepast

Het gebruik van afdrukmaterialen die niet aan deze specificaties voldoen, kan problemen veroorzaken die reparaties vereisen.

Zulke reparaties vallen niet onder de garantie of onderhoudscontracten van Samsung.

Richtlijnen voor het kiezen en bewaren van afdrukmaterialen

Houd de volgende richtlijnen in acht bij de keuze van papier, enveloppen of andere afdrukmaterialen:

• Gebruik alleen afdrukmaterialen die beantwoorden aan de

specificaties op pagina 4.2.

• Als u probeert af te drukken op vochtig, gekruld, verkreukeld of gescheurd papier, kan dit papierstoringen en een slechte afdrukkwaliteit tot gevolg hebben.

• Voor een optimale afdrukkwaliteit, gebruikt u bij voorkeur hoogwaardig kopieerpapier speciaal voor laserapparaten.

• Vermijd de volgende afdrukmaterialen:

- papier met reliëf, perforaties of een oppervlak dat te ruw of te glad is

- wisbaar bankpostpapier

- kettingpapier

- synthetisch papier en warmtegevoelig papier

- zelfdoorschrijvend en calqueerpapier.

Deze papiersoorten kunnen aanleiding geven tot papierstoringen, chemische dampen en schade aan het apparaat.

• Laat afdrukmaterialen in hun verpakking tot u ze gebruikt. Plaats de kartonnen dozen op pallets of in rekken, niet op de grond. Plaats geen zware voorwerpen bovenop het papier, ongeacht of het verpakt is of niet. Vermijd vocht of andere omstandigheden waardoor het papier kan gaan krullen of kreuken.

• Bewaar niet gebruikt afdrukmateriaal bij temperaturen tussen 15 °C en 30 °C. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen 10% en 70% liggen.

• Bewaar onbedrukte afdrukmaterialen in een vochtbestendige verpakking, zoals een plastic doos of zak, om te vermijden dat het papier door vocht en stof wordt aangetast.

• Plaats speciale afdrukmaterialen een voor een in de multifunctionele lade om papierstoringen te vermijden.

• U kunt voorkomen dat afdrukmaterialen, zoals vellen met etiketten, aan elkaar blijven kleven door elk vel te verwijderen zodra het is afgedrukt.

4 .1

<Afdrukmedia selecteren en plaatsen>

Specificaties over afdrukmedia

Type

Normaal papier

Formaat Afmetingen

Letter

Legal

Folio

A4

Oficio

JIS B5

ISO B5

216 x 279 mm

216 x 356 mm

216 x 330 mm

210 x 297 mm

216 x 343 mm

182 x 257 mm

176 x 250 mm

Executive

A5

Statement

A6

184 x 267 mm

148 x 210 mm

140 x 216 mm

105 x 148 mm

Monarch-enveloppen 98 x 191 mm lade

Gewicht

• 60 tot 105 g/m

• 60 tot 163 g/m

2

2 a

• 60 tot 105 g/m 2 voor de lade

• 60 tot 163 g/m 2 voor de multifunctionele lade

voor de

voor de multifunctionele lade

Capaciteit b

• 250 vellen papier van 75 g/m 2 voor de lade

• 100 vellen papier van 75 g/m 2 voor de multifunctionele lade

• 500 vellen papier van 75 g/m 2 voor de optionele lade

• 150 vellen papier van 75 g/m voor de lade

• 100 vellen papier van 75 g/m voor de multifunctionele lade

Enveloppen 75 tot 105 g/m 2 • 10 vellen papier van 75 g/m 2 voor de multifunctionele lade

Enveloppe No. 9

Enveloppe No. 10

DL-enveloppe

98 x 225 mm

105 x 241 mm

110 x 220 mm

C5-enveloppe

C6-enveloppe

162 x 229 mm

114 x 162 mm

Etiketten

6 3/4-enveloppe

Letter, Legal, Folio,

A4, JIS B5, ISO B5,

Executive, A5, A6,

Oficio, Statement

92 x 165 mm

Raadpleeg de sectie Normaal papier 120 tot 150 g/m 2 10 vellen papier van 75 g/m 2 voor de multifunctionele lade

Kaarten Letter, Legal, Folio,

A4, JIS B5, ISO B5,

Executive, A5, A6,

Oficio, Statement

Raadpleeg de sectie Normaal papier 90 tot 163 g/m 2 10 vellen papier van 75 g/m

Minimaal formaat (aangepast)

Maximaal formaat (aangepast)

76 x 127 mm

216 x 356 mm

60 tot 163 g/m 2 a. Gebruik de multifunctionele lade voor afdrukmateriaal dat zwaarder is dan 105 g/m 2 .

b. De maximale capaciteit verschilt afhankelijk van het gewicht en de dikte van het afdrukmateriaal en afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.

2 voor de multifunctionele lade

2

2

4 .2

<Afdrukmedia selecteren en plaatsen>

Formaten van afdrukmaterialen die in elke modus worden ondersteund

Modus

Enkelzijdig afdrukken

Formaat Gewicht Invoer

Het apparaat ondersteunt alle formaten

Het apparaat ondersteunt alle gewichten

• lade 1

• optionele lade

• multifunctionele lade

Dubbelzijdig afdrukken a

Letter, A4,

Legal, Folio,

Oficio

75 tot 90 g/m 2 • lade 1

• optionele lade

• multifunctionele lade a. Alleen 75 tot 105 g/m 2 , en deze functionaliteit wordt ondersteund door

CLP-6xxND.

Richtlijnen voor speciale afdrukmaterialen

Soort materiaal

Enveloppen

Richtlijnen

• Of enveloppen naar behoren worden bedrukt, is afhankelijk van de kwaliteit van de enveloppen.

Houd bij de keuze van enveloppen rekening met de volgende factoren:

- Gewicht: Het gewicht van het enveloppenpapier mag niet meer dan 90 g/m 2 bedragen, anders kan een papierstoring optreden.

- Ontwerp: Voor het afdrukken mogen enveloppen geen lucht bevatten en niet meer dan 6 mm uitsteken.

- Voorwaarde: De enveloppen mogen niet verkreukt, gescheurd of anderszins beschadigd zijn.

- Temperatuur: U moet enveloppen gebruiken die bestand zijn tegen de hitte en druk die in het apparaat ontstaat tijdens het afdrukproces.

• Gebruik alleen goed gevormde enveloppen met scherpe vouwen.

• Gebruik geen afgestempelde enveloppen.

• Gebruik geen enveloppen met sluithaakjes, knipsluitingen, vensters, gecoate binnenbekleding, zelfklevende sluiting of andere synthetische materialen.

• Gebruik geen enveloppen van slechte kwaliteit of beschadigde exemplaren.

Soort materiaal

Enveloppen

(vervolg)

Richtlijnen

• Controleer of de naad aan beide uiteinden van de envelop helemaal doorloopt tot in de hoek.

Aanvaardbaar

Etiketten

Onaanvaardbaar

• Enveloppen met een verwijderbare strip of met meer dan één zelfklevende vouwbare klep moeten van een kleefmiddel zijn voorzien dat compatibel is met de smelttemperatuur van het apparaat (°C per 0,1 seconde). Controleer de specificaties van uw apparaat om de

smelttemperatuur te kennen, zie pagina 10.1.

De extra kleppen en strips kunnen kreuken, scheuren en papierstoringen veroorzaken, en kunnen zelfs de fixeereenheid beschadigen.

• Voor de beste afdrukkwaliteit plaatst u de marges niet dichter dan 15 mm van de rand van de enveloppe.

• Druk niet af over de plaats waar de naden van de envelop samenkomen.

• Om beschadigingen aan het apparaat te vermijden, gebruikt u bij voorkeur alleen etiketten voor laserapparaten.

• Bij de keuze van etiketten dient u rekening te houden met de volgende factoren:

- Kleefstoffen: Het kleefmiddel moet stabiel zijn bij de smelttemperatuur van het apparaat.

Controleer de specificaties van uw apparaat om de smelttemperatuur te kennen, zie

pagina 10.1.

- Schikking: Gebruik uitsluitend etiketten zonder ruimte ertussen. Etiketten kunnen loskomen van de vellen, waarbij de ruimte tussen de etiketten ernstige papierstoringen kan veroorzaken.

- Krullen: Voor het afdrukken moeten de etiketten plat liggen en mogen ze niet meer dan 13 mm naar boven krullen.

- Voorwaarde: Gebruik geen etiketten met kreuken, blazen of loszittende etiketten.

• Let op dat er tussen de etiketten geen zelfklevend materiaal blootligt. Blootliggende delen kunnen ertoe leiden dat etiketten tijdens het afdrukken loskomen, waardoor het papier kan vastlopen. Ook kunnen hierdoor onderdelen van het apparaat beschadigd raken.

4 .3

<Afdrukmedia selecteren en plaatsen>

Soort materiaal

Etiketten

(vervolg)

Richtlijnen

• Plaats geen gebruikte etikettenvellen in het apparaat. De klevende voering mag slechts een keer door het apparaat worden gevoerd.

• Gebruik geen etiketten die loskomen van de achterzijde, blaasjes vertonen of gekreukt of anderszins beschadigd zijn.

Kaarten of materiaal van afwijkende grootte

Voorbedrukt papier

• Druk niet af op materialen die minder breed dan

76 mm of langer dan 356 mm zijn.

• Stel de marges in de softwaretoepassing in op minstens 6,4 mm van de rand van het materiaal.

• Het briefhoofd moet gedrukt zijn met inkt die niet smelt, verdampt of schadelijke gassen vrijgeeft wanneer het 0,1 seconde lang blootgesteld wordt aan de smelttemperatuur van de printer.

Controleer de specificaties van uw apparaat om

de smelttemperatuur te kennen, zie pagina 10.1.

• De inkt van het briefhoofd mag niet ontvlambaar zijn en mag de printerrollen niet aantasten.

• Formulieren en papier met briefhoofd moeten in een vochtbestendige verpakking worden bewaard om aantasting tijdens de opslagperiode te vermijden.

• Voordat u voorbedrukt papier plaatst, zoals formulieren of briefpapier, moet u controleren of de inkt op het papier droog is. Natte inkt kan tijdens het fixeerproces loskomen van het voorbedrukte papier en de afdrukkwaliteit verminderen.

NB

Het gebruik van fotopapier of gecoat papier kan problemen veroorzaken die een reparatie vereisen. Dergelijke reparaties worden niet gedekt door de garantie of serviceovereenkomsten.

Papier plaatsen

In de papierlade

Plaats de afdrukmaterialen die u voor de meeste afdruktaken gebruikt in lade 1. Lade 1 bied plaats voor 250 vellen normaal papier van 75 g/m

2

.

U kunt een optionele lade voor 500 vellen aankopen en die onder de

standaardlade plaatsen. (Zie “Accessoires” op pagina 8.1.)

Papier plaatsen in lade 1 of de optionele lade

1 Om papier te plaatsen, trekt u de papierlade open en plaatst u het papier met de afdrukzijde naar boven.

Vol

Leeg

2 Stel na het plaatsen van het papier het formaat en type van het papier in voor lade 1. Raadpleeg Software voor PC-afdrukken.

NB

• Als u problemen ondervindt met de papiertoevoer, voert u het papier vel voor vel in via de multifunctionele lade.

• U kunt ook papier plaatsen waarop al is afgedrukt. Plaats het papier met de bedrukte zijde naar boven. De kant die naar de printer gericht is, mag niet gekruld zijn. Bij invoerproblemen draait u het papier 180 graden. Er zijn in dit geval geen garanties voor de afdrukkwaliteit.

4 .4

<Afdrukmedia selecteren en plaatsen>

Het formaat van het papier in de papierlade wijzigen

Als u extra lang papier, bijvoorbeeld van het formaat Legal, in de lade plaatst, moet u de lengtegeleider aanpassen om de papierlade te verlengen.

2 Nadat u het papier in de lade hebt geplaatst, terwijl u de breedtegeleider ingedrukt houdt zoals aangegeven op de afbeelding, verschuift u hem zachtjes tot tegen de stapel papier.

Druk de geleider niet te hard tegen de rand van het papier. De geleider kan het papier doen buigen.

1

2

3 hendel voor het verlengen van de lade papierlengtegeleider breedtegeleider

1 Stel de lengtegeleider in op de gewenste papierlengte. Het is vooraf ingesteld op Letter- of A4-formaat al naargelang het land.

Als u het papierformaat Legal gebruikt, dient u de lade langer te maken.

3 Houd de groene hendel aan de achterkant van de lade ingeduwd en stel de lade in op de gewenste lengte. hendel voor het verlengen van de lade

4 Plaats papier in de lade.

5 Plaats de lade in het apparaat.

6

Stel het papierformaat in vanuit uw computer. (Zie pagina 4.7)

NB

• Duw de breedtegeleiders niet zo ver dat u het afdrukmateriaal buigt.

• Als u de breedtegeleiders niet aanpast, kunnen er papierstoringen optreden.

4 .5

<Afdrukmedia selecteren en plaatsen>

Op de multifunctionele lade

De multifunctionele lade kan speciale types en formaten van afdrukmateriaal bevatten, zoals postkaarten, notitiekaarten en enveloppen. Dit is handig als u maar één pagina wilt afdrukken op papier met briefhoofd of gekleurd papier.

Tips voor het gebruik van de multifunctionele lade

• Plaats slechts één formaat afdrukmateriaal tegelijk in de multifunctionele lade.

• Voeg geen papier toe als er nog papier in de multifunctionele lade ligt.

Dit zou papierstoringen kunnen veroorzaken. Dat geldt ook voor andere afdrukmaterialen.

• Plaats de afdrukmedia met de bovenrand eerst en de te bedrukken zijde naar onder in het midden van de multifunctionele lade.

• Plaats alleen de opgegeven afdrukmedia in het apparaat om papierstoringen en problemen met de afdrukkwaliteit te voorkomen.

(Zie “Afdrukmedia selecteren” op pagina 4.1.)

• Maak gekrulde briefkaarten, enveloppen en etiketten eerst vlak voordat u ze in de multifunctionele lade plaatst.

Papier in de multifunctionele lade plaatsen:

1 Houd de handgreep van de multifunctionele lade vast en trek hem naar beneden om ze te openen.

3 Plaats het papier in de lade.

NB

Als u papier wilt plaatsen waarvan één zijde al is bedrukt, plaatst u het papier met de reeds bedrukte zijde naar boven.

4 Houd de breedtegeleiders voor de multifunctionele lade ingedrukt en pas ze aan de breedte van het papier aan. Oefen niet te veel druk uit. Het papier kan dan gaan buigen waardoor een papierstoring kan ontstaan of het papier scheeftrekt.

2 Als u papier gebruikt, buigt u de stapel of waaiert u het papier uit om de vellen van elkaar te scheiden voor u de stapel in de lade plaatst.

4 .6

<Afdrukmedia selecteren en plaatsen>

NB

Neem bij het plaatsen van het papier de volgende richtlijnen in acht afhankelijk van het type afdrukmateriaal:

• Enveloppen: Plaats een envelop met de opening naar boven en de plaats voor de postzegel rechtsonder.

• Etiketten: Met de afdrukzijde naar boven, waarbij de bovenste korte zijde het eerst het apparaat ingaat.

• Voorbedrukt papier: Met de bedrukte zijde naar beneden en de bovenkant in de richting van het apparaat.

• Kaarten: Met de afdrukzijde naar boven, waarbij de korte zijde het eerst het apparaat ingaat.

• Papier waarop al eerder is afgedrukt: Met de eerder bedrukte zijde naar boven en de niet-gekrulde rand in de richting van het apparaat.

5 Stel na het plaatsen van het papier het formaat en type van het papier in voor de multifunctionele lade. Raadpleeg Software voor

PC-afdrukken.

NB

Afdrukinstellingen die via het printerstuurprogramma zijn ingesteld, hebben voorrang boven de instellingen via het bedieningspaneel.

6 Sluit na het afdrukken de multifunctionele lade.

Papierformaat en papiertype instellen

De instellingen die u wijzigt blijven van kracht zolang u het huidige programma gebruikt. Permanente wijzigingen moet u vastleggen in de map Printers.

NB

De hieronder beschreven werkwijze geldt voor Windows XP.

Raadpleeg de gebruikershandleiding of online Help van

Windows voor andere Windows-besturingssystemen.

1 Klik op de knop Start op het computerscherm.

2 Selecteer Printers en andere hardware .

3 Selecteer Printers en faxen .

4 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma en selecteer Voorkeursinstellingen .

5 Klik op het tabblad Papier en wijzig de instellingen in Papieropties .

6 Klik op OK .

4 .7

<Afdrukmedia selecteren en plaatsen>

5

Eenvoudige afdruktaken

In dit hoofdstuk worden de meest gangbare afdruktaken toegelicht.

Een document afdrukken

Uw apparaat laat toe af te drukken vanuit verschillende toepassingen onder Windows, Macintosh of Linux. De exacte procedure kan per toepassing verschillen.

1 Open het document dat u wilt afdrukken.

2 Selecteer Afdrukken in het menu Bestand . Het venster Afdrukken verschijnt. Afhankelijk van uw toepassing kan dit venster er iets anders uitzien.

3 Selecteer uw printerstuurprogramma in de vervolgkeuzelijst

Printer selecteren .

4 Klik in het venster Afdrukken op OK of Afdrukken om de afdruktaak te starten.

Zie Software voor meer informatie over afdrukken.

Een afdruktaak annuleren

Als de afdruktaak zich in een wachtrij of afdrukspooler bevindt, zoals de printergroep in Windows, verwijdert u deze als volgt:

1 Klik op het menu Start in Windows.

2 Als u Windows 2000 gebruikt, selecteert u Instellingen en vervolgens Printers .

Als u Windows XP/00 gebruikt, selecteert u Printers en faxen .

Als Windows Vista gebruikt, selecteert u Configuratiescherm >

Hardware en geluiden > Printers .

3 Dubbelklik op de pictogrammen Samsung CLP-6xx Series of

Samsung CLP-6xx Series PS .

4 Kies Annuleren in het menu Document .

NB

U kunt dit venster ook openen door rechtsonder op de taakbalk van Windows te dubbelklikken op het printerpictogram.

U kunt de huidige afdruktaak ook annuleren met de knop Stop op het bedieningspaneel.

5 .1

<Eenvoudige afdruktaken>

6

Onderhoud

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het onderhouden van uw apparaat en de printercassette.

In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:

Een configuratierapport van het apparaat afdrukken

Een netwerkrapport afdrukken

De levensduur van de verbruiksartikelen controleren

Uw apparaat reinigen

De cassetteonderhouden

Toner herverdelen

De printercassette vervangen

De transportriem vervangen

Te onderhouden onderdelen

Uw apparaat beheren vanafde website

Een configuratierapport van het apparaat afdrukken

U kunt de informatie over het apparaat afdrukken.

1 Druk op Menu op het bedieningspaneel tot u op de onderste regel van het display Informatie ziet verschijnen.

2 Druk op OK .

3 Druk op de pijl-links/rechts tot Configuratie wordt weergegeven.

4 Druk op OK .

5 Het display toont Afdrukken?

, druk vervolgens op OK om het configuratierapport af te drukken.

Een netwerkrapport afdrukken

U kunt de netwerkgegevens van uw apparaat zoals het ingestelde protocol, IP-adres, enz. afdrukken.

1 Druk op Menu op het bedieningspaneel tot u op de onderste regel van het display Netwerk ziet verschijnen.

2 Druk op OK .

3 Druk op de pijl-links/rechts Netwerkinform.

tot Netwerkinfo wordt weergegeven.

4 Druk op OK .

5 Het display toont Afdrukken?

, druk vervolgens op OK om het configuratierapport af te drukken.

De levensduur van de verbruiksartikelen controleren

Als u de indicatoren voor de levensduur van de verbruiksgoederen wilt zien, volgt u de volgende stap.

1 Druk op Menu op het bedieningspaneel tot u op de onderste regel van het display Syst.instel.

ziet verschijnen.

2 Druk op OK .

3 Druk op de pijl-links/rechts tot Onderhoud verschijnt.

4 Druk op OK .

5 Druk op de pijl-links/rechts tot Gebruiksduur verschijnt.

6 Druk op OK .

7 Het display toont twee opties als u op de pijl-links/rechts drukt.

• Totaal : toont het totaal aantal afgedrukte pagina’s.

• Resterende toner : toont hoeveel toner de cassette nog bevat.

8 Als u de optie wilt selecteren, drukt u op OK om de levensduur te zoeken.

Uw apparaat reinigen

Voor een goede afdrukkwaliteit moet u het apparaat goed schoonhouden. Voer daarom de onderstaande reinigingsinstructies uit telkens wanneer u de printercassette vervangt.

Opgepast

• Als u de behuizing van de printer reinigt met reinigingsmiddelen die veel alcohol, oplosmiddel of andere bijtende stoffen bevatten, kan de behuizing verkleuren of beschadigd raken.

• Als het apparaat of de omgeving van het apparaat bevuild is met toner, raden wij u aan de toner te verwijderen met een vochtige doek of tissue. Als u een stofzuiger gebruikt, wordt toner in de lucht geblazen, wat schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

De buitenkant reinigen

Maak de printer schoon met een zachte pluisvrije doek. U kunt de doek enigszins bevochtigen met water, maar let erop dat er geen water op of in het apparaat druppelt.

Binnenkant reinigen

Tijdens het afdrukken kunnen zich in het apparaat papierresten, toner en stof ophopen. Dit kan op een gegeven moment problemen met de afdrukkwaliteit veroorzaken, zoals tonervlekken of vegen. U kunt deze problemen beperken of verhelpen door de binnenkant van het apparaat

6 .1

<Onderhoud>

te reinigen. Neem contact op met een medewerker van een servicecenter voor het reinigen van de onderdelen in het apparaat.

1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

2 Open de voorklep helemaal met de greep.

3 Houd de tonercassette vast aan de grepen en trek de cassette uit het apparaat.

Opgepast

• Raak het groene oppervlak, de OPC-drum of de voorkant van de printercassette niet aan met uw handen of met enig ander materiaal. Gebruik de handgreep op iedere cassette om aanraking met dit oppervlak te vermijden.

• Probeer geen krassen te maken op het oppervlak van de transportriem.

• Als u de voorklep langer dan enkele minuten geopend laat, kan de OPC-drum worden blootgesteld aan licht. Hierdoor wordt de OPC-drum beschadigd. Bedek de OPC-drum van de tonercassette met een schoon vel papier om te vermijden dat de OPC-drum als gevolg van de blootstelling aan licht wordt beschadigd terwijl u de binnenkant van het apparaat reinigt.

Opgepast

Als u de voorklep opent, let dan op dat u niet de onderkant van het bedieningspaneel (het onderste gedeelte van de fixeereenheid) aanraakt. De fixeereenheid kan heet zijn, waardoor u brandwonden kunt oplopen.

NB

Wanneer u de voorklep opent en binnenin het apparaat werkt, raden wij u ten zeerste aan eerst de transportriem te verwijderen om te vermijden dat deze vuil zou worden.

6 .2

<Onderhoud>

4 Druk op de groene handgreep in om de transportriem te ontgrendelen. Houd de handgreep van de transportriem vast en til de transportriem uit het apparaat.

5 Zoek de lange glazen strook (LSU) in het cassettevak en haal voorzichtig een witte katoenen doek over de glasplaat om te zien of er vuil aan blijft zitten.

NB

Veeg op uw kleding gemorste toner af met een droge doek en was ze vervolgens uit met koud water. De toner hecht zich aan de stof als u warm water gebruikt.

7 Plaats alle onderdelen terug in het apparaat en sluit de voorklep.

De cassetteonderhouden

Bewaren van printercassettes

Neem de volgende richtlijnen in acht voor een optimaal resultaat:

• Haal de printercassette pas uit de verpakking op het moment dat u ze gaat gebruiken.

• Vul de printercassette niet bij. Schade aan het apparaat ten gevolge van het gebruik van bijgevulde cassettes valt niet onder de garantie.

• Bewaar printercassettes in dezelfde ruimte als het apparaat.

• Om schade aan de printercassette te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat ze niet langer dan enkele minuten wordt blootgesteld aan licht.

Verwachte levensduur van de cassette

De gebruiksduur van de tonercassette hangt af van de hoeveelheid toner die tijdens het afdrukken wordt gebruikt. In de praktijk kan het aantal pagina’s variëren afhankelijk van de afdrukdichtheid, de omgevingsomstandigheden, het interval tussen verschillende afdrukken en het type en formaat van het afdrukmateriaal. Als u bijvoorbeeld veel afbeeldingen afdrukt, moet de cassette vaker worden vervangen.

6 Verwijder met een droge, niet-pluizende doek eventueel stof en gemorste toner in en rond de ruimte voor de tonercassette.

6 .3

<Onderhoud>

Toner herverdelen

Wanneer een tonercassette bijna leeg is, verschijnen er vage of lichtere gebieden in de afdruk. Het is ook mogelijk dat gekleurde afbeeldingen niet in de juiste kleuren worden afgedrukt omdat de tonerkleuren niet naar behoren worden gemengd als een van de kleurenprintercassettes bijna leeg is. U kunt de afdrukkwaliteit tijdelijk verbeteren door de toner opnieuw te verdelen.

• Er verschijnt mogelijk een bericht op het display dat aangeeft dat de toner bijna op is.

• Het venster van het programma SmartPanel verschijnt op het scherm van uw computer en geeft aan welke kleurencassette bijna leeg is.

1 Open de voorklep volledig met behulp van de handgreep.

2 Houd de printercassette vast bij de handgrepen en trek de cassette uit het apparaat.

Opgepast

Als u de voorklep opent, let dan op dat u niet de onderkant van het bedieningspaneel (het onderste gedeelte van de fixeereenheid) aanraakt. De fixeereenheid kan heet zijn, waardoor u brandwonden kunt oplopen.

Opgepast

• Raak het groene oppervlak, de OPC-drum of de voorkant van de printercassette niet aan met uw handen of met enig ander materiaal. Gebruik de handgreep op iedere cassette om aanraking met dit oppervlak te vermijden.

• Probeer geen krassen te maken op het oppervlak van de transportriem.

• Als u de voorklep langer dan enkele minuten geopend laat, kan de OPC-drum aan licht worden blootgesteld. Hierdoor raakt de

OPC-drum beschadigd. Sluit de voorklep als de installatie om een of andere reden moet worden stopgezet of onderbroken.

NB

Wanneer u de voorklep opent en binnenin het apparaat werkt, raden wij u ten zeerste aan eerst de transportriem te verwijderen om te vermijden dat deze vuil zou worden.

3 Houd de printercassette vast bij de handgrepen en schud ze grondig van links naar rechts om de toner opnieuw te verdelen.

6 .4

<Onderhoud>

NB

Veeg op uw kleding gemorste toner af met een droge doek en was ze vervolgens uit met koud water. De toner hecht zich aan de stof als u warm water gebruikt.

4 Schuif de printercassette weer in de printer.

5 Sluit de voorklep. Controleer of de klep goed is vergrendeld.

Opgepast

Wanneer de voorklep niet volledig is gesloten, werkt het apparaat niet.

De printercassette vervangen

Het apparaat gebruikt vier kleuren en heeft voor elke kleur een aparte printercassette: geel (G), magenta (M), cyaan (C) en zwart (Z).

• Het status-LED en het bericht in verband met de toner op het display geeft voor elke printercassette aan wanneer ze moet worden vervangen.

Dit betekent dat de printercassette moet worden vervangen. Controleer

het type van printercassette voor uw apparaat. (Zie “Verbruiksartikelen” op pagina 8.1.)

1 Schakel het apparaat uit en wacht dan enkele minuten tot het apparaat is afgekoeld.

2 Open de voorklep volledig met behulp van de handgreep.

3 Houd de lege printercassette vast bij de handgrepen en trek de cassette uit het apparaat.

Opgepast

Als u de voorklep opent, let dan op dat u niet de onderkant van het bedieningspaneel (het onderste gedeelte van de fixeereenheid) aanraakt. De fixeereenheid kan heet zijn, waardoor u brandwonden kunt oplopen.

NB

Wanneer u de voorklep opent en binnenin het apparaat werkt, raden wij u ten zeerste aan eerst de transportriem te verwijderen om te vermijden dat deze vuil zou worden.

4 Haal een nieuwe printercassette uit de verpakking.

Opgepast

• Raak het groene oppervlak, de OPC-drum of de voorkant van de printercassettes niet aan met uw handen of met enig ander materiaal. Gebruik de handgreep op iedere cassette om aanraking met dit oppervlak te vermijden.

• Probeer geen krassen te maken op het oppervlak van de transportriem.

• Als u de voorklep langer dan enkele minuten geopend laat, kan de OPC-drum aan licht worden blootgesteld. Hierdoor raakt de OPC-drum beschadigd. Sluit de voorklep als de installatie om een of andere reden moet worden stopgezet of onderbroken.

6 .5

<Onderhoud>

Opgepast

• Gebruik geen scherpe voorwerpen, zoals een schaar of een mes, om de verpakking van de printercassette te openen. U kunt hierdoor het oppervlak van de printercassette beschadigen.

• Om beschadiging te voorkomen, mag u de printercassette niet langer dan enkele minuten aan licht blootstellen. Bedek ze desnoods met een stuk papier om ze te beschermen.

5 Houd beide grepen van de printercassette vast en schud de cassette grondig van links naar rechts om de toner opnieuw te verdelen.

6 Plaats de printercassette op een vlak oppervlak, zoals weergegeven op de afbeelding, en verwijder het papier rond de printercassette door de tape te verwijderen.

De transportriem vervangen

Met een transportriem drukt men ongeveer 50.000 zwartwit- en kleurenpagina’s af. Als de levensduur van de transportriem voorbij is, moet u hem vervangen.

• Op het display verschijnt een bericht dat aangeeft dat de transportriem moet worden vervangen.

• Het venster van het programma SmartPanel verschijnt op het scherm van uw computer en geeft aan dat u de transportriem moet vervangen.

NB

De levensduur van de transportriem kan worden beïnvloed door de omgevingsvoorwaarden, de tijd tussen afdrukken en type en formaat van de afdrukmedia.

1 Schakel het apparaat uit en wacht dan enkele minuten tot het apparaat is afgekoeld.

2 Open de voorklep volledig met behulp van de handgreep.

NB

Veeg op uw kleding gemorste toner af met een droge doek en was ze vervolgens uit met koud water. De toner hecht zich aan de stof als u warm water gebruikt.

7 Controleer of de kleur van de printercassette overeenstemt met de kleur van de sleuf en neem de printercassette vast bij de handgreep. Schuif de cassette in de sleuf tot ze vast klikt.

8 Sluit de voorklep. Zorg ervoor dat de klep goed is gesloten en schakel het apparaat in.

Opgepast

Wanneer de voorklep niet volledig is gesloten, werkt het apparaat niet.

Opgepast

• Probeer geen krassen te maken op het oppervlak van de transportriem.

3 Druk op de groene handgreep in om de transportriem te ontgrendelen. Houd de handgreep van de transportriem vast en til de transportriem uit het apparaat.

6 .6

<Onderhoud>

4 Neem een nieuwe transportriem uit de verpakking.

Opgepast

• Gebruik geen scherpe voorwerpen, zoals een mes of schaar, om de verpakking van de transportriem te openen. U zou het oppervlak van de transportriem kunnen beschadigen.

• Probeer geen krassen te maken op het oppervlak van de transportriem.

5 Plaats de transportriem in de sleuven aan de binnenkant van de voorklep terwijl u de handgreep van de nieuwe transportriem vasthoudt.

6 Laat vervolgens de transportriem zakken tot hij parallel met de voorklep komt te liggen en stevig op zijn plaats zit.

7 Sluit de voorklep goed.

Opgepast

Wanneer de voorklep niet volledig is gesloten, werkt het apparaat niet.

8 Schakel het apparaat in.

Te onderhouden onderdelen

Om kwaliteits- en doorvoerproblemen als gevolg van versleten onderdelen te vermijden en ervoor te zorgen dat uw apparaat goed blijft presteren, moeten de volgende onderdelen vervangen worden na het afdrukken van het opgegeven aantal pagina’s of wanneer de levensduur van het desbetreffende onderdeel is verstreken.

Items multifunctionele lade antislipmat

Opneemrol voor multifunctionele lade

Fixeereenheid

Opneemrol

FCF antislipmat

Aantal afdrukken (gemiddeld)

Ong. 70.000 pagina’s

Ong. 70.000 pagina’s

Ong. 100.000 pagina’s

Ong. 70.000 pagina’s

Ong. 70.000 pagina’s

Wij raden ten zeerste aan dit onderhoud te laten uitvoeren door een erkende servicemedewerker of door de leverancier of winkel waar u het apparaat hebt gekocht. De garantie dekt niet de vervanging van onderhoudsonderdelen nadat de gebruiksduur ervan verstreken is.

Uw apparaat beheren vanafde website

Als het apparaat aangesloten is op een netwerk en als u de TCP/IPparameters correct hebt ingesteld, kunt u het beheren via de Samsung

SyncThru™ Web Service , een ingebouwde webserver. Gebruik de

SyncThru™ Web Service om:

• De eigenschappen van het apparaat weer te geven en de huidige status te controleren.

• De TCP/IP-parameters te wijzigen en andere netwerkparameters in te stellen.

• De printereigenschappen te wijzigen.

• Het apparaat in te stellen om e-mailberichten te verzenden om u op de hoogte te houden van de status van het apparaat.

• Ondersteuning te krijgen bij het gebruik van het apparaat.

Om toegang te krijgen tot SyncThru™ Web Service :

1 Open een webbrowser in Windows, zoals Internet Explorer.

2 Geef het IP-adres van het apparaat (http://xxx.xxx.xxx.xxx) op in het adresveld en druk op Enter of klik op Ga naar .

De ingebouwde website wordt geopend.

6 .7

<Onderhoud>

7

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk vindt u nuttige informatie over wat u moet doen als er een probleem optreedt.

In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:

Tips om papierstoringen te vermijden

Verwijderen van vastgelopen papier

Begrijpen van displayberichten

Andere problemen oplossen

Tips om papierstoringen te vermijden

U kunt de meeste papierstoringen vermijden door het juiste type

afdrukmateriaal te gebruiken. Volg de stappen op pagina 7.1 wanneer er

zich een papierstoring voordoet.

• Volg de procedures op pagina 4.4. Zorg ervoor dat de papiergeleiders

correct zijn ingesteld.

• Plaats niet te veel papier in de lade. Zorg ervoor dat de papierstapel onder de markering voor de maximale capaciteit aan de binnenzijde van de lade blijft.

• Verwijder geen papier uit de papierlade tijdens het afdrukken.

• Buig het papier, waaier het uit en maak er een rechte stapel van voordat u het in de lade plaatst.

• Gebruik geen gekreukt, vochtig of sterk gekruld papier.

• Plaats geen verschillende soorten papier in een lade.

• Gebruik alleen aanbevolen afdrukmedia. (Zie “Papierformaat en papiertype instellen” op pagina 4.7.)

Verwijderen van vastgelopen papier

Als er een papierstoring optreedt, verschijnt er een waarschuwingsbericht op het display. Kijk in de onderstaande tabel waar het papier is vastgelopen en verwijder het vastgelopen papier.

Bericht

Papierstoring 0 multifunct. lade

Papierstoring 0 in lade 2

Papierstoring 0

Open/sluit klep

Papierstoring 1

Open/sluit klep

Papierstoring 2

Contr. binnenin

Plaats van de papierstoring

In de multifunctionele lade

In de optionele lade

In het papierinvoergebied en binnen in het apparaat

Binnen in het apparaat

Binnen in het apparaat en in het papierinvoergebied

Zie

Pagina 7.2

Pagina 7.6

Pagina 7.1,

Pagina 7.4

Pagina 7.1,

Pagina 7.4

Pagina 7.1,

Pagina 7.5

Bericht

Stor. in duplex 0

Contr. binnenin*

Plaats van de papierstoring

Binnen in het apparaat

Zie

Pagina 7.1

NB

Het *-symbool verwijst naar een optionele functie, afhankelijk van het apparaat.

Opgepast

Trek het vastgelopen papier langzaam en voorzichtig naar buiten om te vermijden dat het scheurt. Volg de aanwijzingen op de volgende pagina’s om de papierstoring te verhelpen.

In het papierinvoergebied

Volg onderstaande stappen om vastgelopen papier uit het papierinvoergebied te verwijderen.

1 Open de voorklep volledig met behulp van de handgreep.

2 Verwijder het papier door er voorzichtig in de hieronder aangegeven richting aan te trekken. Ga naar stap 7.

7 .1

<Problemen oplossen>

Als u het vastgelopen papier niet kunt vinden, of als u weerstand ondervindt bij het verwijderen van het papier, houdt u op met trekken en gaat u naar stap 3.

Opgepast

• Raak het groene oppervlak, de OPC-drum of de voorkant van de printercassettes niet aan met uw handen of met enig ander materiaal. Gebruik de handgreep op iedere cassette om aanraking met dit oppervlak te vermijden.

• Probeer geen krassen te maken op het oppervlak van de transportriem.

• Als u de voorklep langer dan enkele minuten geopend laat, kan de OPC-drum aan licht worden blootgesteld. Hierdoor raakt de OPC-drum beschadigd. Sluit de voorklep als de installatie om een of andere reden moet worden stopgezet of onderbroken.

3 Sluit de voorklep.

4 Trek de lade volledig open.

6 Om de lade terug te plaatsen, plaatst u de achterkant van de lade in de sleuf en schuift u ze in het apparaat.

7 Open en sluit de voorklep. Het apparaat gaat door met afdrukken.

In de multifunctionele lade

Als u afdrukt via de multifunctionele lade en het apparaat ontdekt dat er geen papier werd geplaatst of dat het verkeerd werd geladen, volgt u de onderstaande stappen om het vastgelopen papier te verwijderen.

1 Controleer of het papier is vastgelopen in het invoergebied, en zo ja, trek het er voorzichtig uit.

5 Verwijder het vastgelopen papier door het voorzichtig naar buiten te trekken zoals hieronder is aangegeven.

Als u het vastgelopen papier niet kunt vinden, of als u weerstand ondervindt bij het verwijderen van het papier, stopt u met trekken en gaat u naar stap 2.

2 Sluit de multifunctionele lade.

3 Trek lade 1 eruit.

7 .2

<Problemen oplossen>

4 Open de binnenklep terwijl u de vergrendelingen van de binnenklep aan beide zijden van lade 1 met twee handen ontgrendelt.

8 Open de voorklep volledig met behulp van de handgreep.

5 Trek het papier voorzichtig uit het apparaat.

9 Verwijder het vastgelopen papier door er in de hieronder aangegeven richting aan te trekken. Trek het papier langzaam en voorzichtig uit de printer om te vermijden dat het scheurt.

6 Sluit de binnenklep.

7 Schuif de lade weer in het apparaat.

Als u het vastgelopen papier niet kunt vinden, of als u weerstand ondervindt bij het verwijderen van het papier, stopt u met trekken en gaat u naar stap 8.

Opgepast

• Raak het groene oppervlak, de OPC-drum of de voorkant van de printercassettes niet aan met uw handen of met enig ander materiaal. Gebruik de handgreep op iedere cassette om aanraking met dit oppervlak te vermijden.

• Probeer geen krassen te maken op het oppervlak van de transportriem.

• Als u de voorklep langer dan enkele minuten geopend laat, kan de OPC-drum aan licht worden blootgesteld. Hierdoor raakt de OPC-drum beschadigd. Sluit de voorklep als de installatie om een of andere reden moet worden stopgezet of onderbroken.

10 Sluit de voorklep goed. Het apparaat gaat door met afdrukken.

7 .3

<Problemen oplossen>

Opgepast

Wanneer de voorklep niet volledig is gesloten, werkt het apparaat niet.

Rond de fixeereenheid

Volg onderstaande stappen om vastgelopen papier in het gebied rond de fixeereenheid te verwijderen.

1 Open de bovenklep.

3 Trek de papierstoringshendel omhoog om het fixeergedeelte van de fixeereenheid los te maken, en verwijder het vastgelopen papier voorzichtig uit het apparaat.

2 Open de binnenste klep met behulp van de hendel van die klep.

4 Duw de papierstoringshendel omlaag om het fixeergedeelte vast te zetten.

5 Sluit de binnenste klep.

6 Nadat u het vastgelopen papier hebt verwijderd, controleert u of er ook in andere delen van het apparaat papier is vastgelopen.

7 Sluit de bovenklep. Controleer of de klep goed dicht is.

Opgepast

Als de bovenklep niet volledig is gesloten, werkt het apparaat niet.

Opgepast

Raak de fixeereenheid onder de binnenste klep niet aan. De fixeereenheid is heet en kan brandwonden veroorzaken! De werkingstemperatuur van de fixeereenheid bedraagt 180 °C.

Wees voorzichtig wanneer u papier uit het apparaat verwijdert.

7 .4

<Problemen oplossen>

In het papieruitvoergebied

Volg onderstaande stappen om in het papieruitvoergebied vastgelopen papier te verwijderen.

1 Als een groot deel van het papier zichtbaar is, trekt u het eruit.

Open de voorklep en sluit ze goed af. Het apparaat gaat door met afdrukken.

Opgepast

Raak de fixeereenheid onder de binnenste klep niet aan. De fixeereenheid is heet en kan brandwonden veroorzaken! De werkingstemperatuur van de fixeereenheid bedraagt 180 °C.

Wees voorzichtig wanneer u papier uit het apparaat verwijdert.

4 Trek de papierstoringshendel omhoog om het fixeergedeelte van de fixeereenheid los te maken, en verwijder het vastgelopen papier voorzichtig uit het apparaat.

Als u het vastgelopen papier niet kunt vinden, of als u weerstand ondervindt bij het verwijderen van het papier, stopt u met trekken en gaat u naar stap 2.

2 Open de bovenklep.

Duw de papierstoringshendel omlaag om het fixeergedeelte vast te zetten.

5 Sluit de binnenste klep.

6 Nadat u het vastgelopen papier hebt verwijderd, controleert u of er ook in andere delen van het apparaat papier is vastgelopen.

7 Sluit de bovenklep. Controleer of de klep goed dicht is.

Opgepast

Als de bovenklep niet volledig is gesloten, werkt het apparaat niet.

3 Open de binnenste klep met behulp van de hendel van die klep.

7 .5

<Problemen oplossen>

In de optionele lade

Volg onderstaande stappen om in de optionele lade vastgelopen papier te verwijderen.

1 Trek de optionele lade open. Nadat u de lade volledig hebt uitgetrokken, tilt u het voorste deel van de lade lichtjes omhoog om ze uit het apparaat te verwijderen.

4 Open de voorklep.

5 Trek het vastgelopen papier eruit in de hieronder aangegeven richting. Trek het papier langzaam en voorzichtig uit de printer om te vermijden dat het scheurt.

2 Als u het vastgelopen papier ziet, verwijdert u het uit het apparaat door het voorzichtig recht naar buiten te trekken, zoals hieronder is aangegeven.

6 Sluit de voorklep goed. Het apparaat gaat door met afdrukken.

Opgepast

Wanneer de voorklep niet volledig is gesloten, werkt het apparaat niet.

3 Schuif de lade weer in het apparaat en sluit de twee papierverwijderingskleppen.

7 .6

<Problemen oplossen>

Begrijpen van displayberichten

In het programmavenster van Smart Panel of op het display van het bedieningspaneel verschijnen berichten die de status of fouten van het apparaat aangeven. Raadpleeg desgevallend de onderstaande tabellen voor de betekenis van de berichten om het probleem te verhelpen. De berichten en de verklaringen ervan werden in alfabetische volgorde opgenomen.

NB

• Als u belt voor ondersteuning, is het erg makkelijk als u de inhoud van het bericht op het display kunt doorgeven de medewerker van het servicecenter.

• Als het bericht niet in de tabel staat, zet u het apparaat uit en weer aan en probeert u nogmaals af te drukken. Neem contact op met de klantenondersteuning als het probleem zich blijft voordoen.

• Afhankelijk van de opties of het model zullen sommige berichten mogelijk niet op het weergavescherm verschijnen. Als dit het geval is, zijn deze opties niet van toepassing op uw apparaat.

* xxx geeft het type van afdrukmedia aan.

* yyy geeft het type van de lade aan.

Bericht

[yyy]

Cassette uit

[yyy] is leeg

ADC-hellingsfout

Schak. in en uit

Bezig met aanp.

kleurregistratie

Fout nieuwe fuser

Verklaring Oplossing

De ladecassette werd niet goed gesloten.

Om de lade te sluiten, drukt u de achterkant naar beneden, plaatst u ze in de sleuf en schuift u de lade in de printer.

De papierlade is leeg.

Plaats papier in de

lade. (Pagina 4.4)

De temperatuurhelling voor ADC (Analog to

Digital Converter) toont de waarde uit het normale bereik.

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek hem er weer in. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met een medewerker van het servicecenter.

Een ogenblik geduld.

Het apparaat is bezig met het aanpassen van de kleurregistratie.

Er is een probleem opgetreden in de nieuw geïnstalleerde fixeereenheid.

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek hem er weer in. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met een medewerker van het servicecenter.

Bericht

Fout: ADC niet bevestigd

Fuser vervangen

Fuser weldra vervangen

Geen toner meer

OPC-motor geblokkeerd

IP-conflict

Klep open/Contr. transportriem

Ontwik.motor

geblokkeerd

Verklaring

Er is een probleem met de ADC (Analog to Digital Converter) van uw apparaat.

De fixeereenheid is versleten.

De fixeereenheid is bijna versleten.

De kleurentonercassette die door de pijl wordt aangegeven, is leeg.

Er is een probleem met de hoofdmotor in het apparaat.

Het door u ingestelde

IP-adres wordt reeds door iemand anders gebruikt.

De voorklep of bovenklep is niet goed gesloten.

Er is een probleem met de ontwikkelingsmotor die de tonercassette aanstuurt.

Oplossing

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek hem er weer in. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met een medewerker van het servicecenter.

Plaats een nieuwe fixeereenheid. Neem contact op met een medewerker van het servicecenter.

Plaats een nieuwe fixeereenheid. Neem contact op met een medewerker van het servicecenter.

Dit bericht verschijnt wanneer de tonercassette volledig leeg is en het apparaat stopt met afdrukken.

Vervang de desbetreffende tonercassette door een originele cassette van Samsung. (Pagina

6.5)

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek hem er weer in. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met een medewerker van het servicecenter.

Controleer het IP-adres en stel het desnoods opnieuw in.

(Pagina 3.2)

Sluit de klep tot ze vastklikt.

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek hem er weer in. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met een medewerker van het servicecenter.

7 .7

<Problemen oplossen>

Bericht

Papierstoring 0 in lade 2

Papierstoring 0 multifunct. lade

Papierstoring 0

Open/sluit klep

Papierstoring 1

Open/sluit klep

Papierstoring 2

Contr. binnenin

Plaats [xxx] in [yyy]

Plaats handmatig en druk op Stop

Plaats tonercas.

Slaapstand...

Stor. in duplex 0

Contr. binnenin

Verklaring

Er is papier vastgelopen in de optionele lade.

Er is papier vastgelopen in de multifunctionele lade.

Er is papier vastgelopen in het papierinvoergebied en binnenin het apparaat.

Er is papier vastgelopen in het apparaat.

Het speciale afdrukmateriaal is vastgelopen in het papieruitvoergebied.

Er is geen papier in de lade.

Oplossing

Verwijder het vastgelopen papier.

(Pagina 7.6)

Verwijder het vastgelopen papier.

(Pagina 7.2)

Verwijder het vastgelopen papier.

(Pagina 7.1)

Verwijder het vastgelopen papier.

(Pagina 7.1)

Verwijder het vastgelopen papier.

(Pagina 7.5)

Plaats het juiste papier in de juiste lade.

(Pagina 4.4)

Plaats papier in de multifunctionele lade.

De multifunctionele lade is leeg in handmatigeinvoermodus.

Er is geen printercassette geïnstalleerd of ze werd verkeerd geïnstalleerd.

Het apparaat bevindt zich in energiebesparende modus.

Het papier is vastgelopen bij het dubbelzijdig afdrukken. Dit is alleen van toepassing op apparaten met deze functie.

Installeer de printercassette opnieuw, twee- tot driemaal toe. Als het probleem aanhoudt, kan de printercassette niet worden gevonden.

Neem contact op met een medewerker van het servicecenter.

Als de printer gegevens ontvangt, gaat hij automatisch online.

Verwijder het vastgelopen papier.

(Pagina 7.1)

Bericht

Systeemventilat.

Geblokkeerd

Temp. te laag

Schak. in en uit

Toner bijna op

Toner niet-Sams.

Verklaring

Er is een probleem met de hoofdventilator van het apparaat.

De fixeereenheid is niet voldoende verwarmd.

De door de pijl aangegeven kleurenprintercassette is bijna leeg.

De kleurentonercassette die door de pijl wordt aangegeven, is geen originele cassette van

Samsung.

Stop

Oplossing

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek hem er weer in. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met een medewerker van het servicecenter.

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek hem er weer in. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met een medewerker van het servicecenter.

Haal de overeenkomstige printercassette eruit en schud ze grondig heen en weer. Zo kunt u tijdelijk opnieuw afdrukken.

(Pagina 6.3)

U kunt Stop of

Doorgaan kiezen met de linker/rechter pijltoets.

Als u Stop kiest door op het bedieningspaneel op

OK te drukken, stopt het apparaat met afdrukken. Als u

Doorgaan kiest, gaat het apparaat door met afdrukken, maar kan de afdrukkwaliteit niet worden gegarandeerd.

Als u niets kiest, werkt het apparaat alsof u

Stop hebt geselecteerd.

Vervang de desbetreffende tonercassette door een originele cassette van Samsung. (Pagina

6.5)

7 .8

<Problemen oplossen>

Bericht

Toner op

Transportriem vervangen

Transportriem installeren

Verklaring

De kleurentonercassette die door de pijl wordt aangegeven, is leeg.

Stop

NB

Als de zwarte tonercassette leeg is, wordt Alleen zwart niet weergegeven.

De transportriem is versleten.

Transportriem weldra vervangen

De transportriem is bijna versleten.

De transportriem is niet geïnstalleerd.

Oplossing

U kunt de gewenste optie ( Stop ,

Doorgaan of Alleen zwart ) kiezen met de pijl naar links/rechts.

Als u Stop kiest door op het bedieningspaneel op

OK te drukken, stopt het apparaat met afdrukken. Als u

Doorgaan kiest, gaat het apparaat door met afdrukken, maar kan de afdrukkwaliteit niet worden gegarandeerd.

Als u Alleen zwart kiest, worden de gegevens in zwart-wit afgedrukt. In dit geval wordt zwart-wit als voorkeur in de printerinstellingen opgenomen.

Als u niets kiest, werkt het apparaat alsof u

Stop hebt geselecteerd.

Vervang de desbetreffende tonercassette door een originele cassette van Samsung. (Pagina

6.5)

Plaats een nieuwe transportriem. Neem contact op met een medewerker van het servicecenter.

Vervang de transportriem door een nieuwe. Neem contact op met een medewerker van het servicecenter.

Installeer een originele transportriem van

Samsung.

(Pagina 8.1,

Pagina 6.6)

Bericht

Ventilator van fuser geblok.

Verkeerde transportriem

Verv.[yyy] opneemrol van lade

Vervang toner

Verklaring

Er is een probleem met de ventilator van de fixeereenheid.

De transportriem is niet geschikt voor dit apparaat.

De opnamerol is versleten.

Dit bericht verschijnt tussen Toner Laag en

Toner Leeg.

Oplossing

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek hem er weer in. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met een medewerker van het servicecenter.

Plaats de transportriem opnieuw.

Herhaal dit twee of drie keer. Controleer of de transportriem een originele transportriem van Samsung is.

Neem contact op met de klantendienst als het probleem zich blijft voordoen.

Vervang de opneemrol door een nieuwe.

Neem contact op met de klantendienst.

Vervang de printercassette door een originele cassette van Samsung.

(Pagina 6.5) De pijl

geeft aan welke kleurenprintercassette moet worden vervangen.

Een ogenblik geduld.

Zelfdiagnose LSU De LSU (Laser

Scanning Unit) in uw apparaat controleert problemen die werden ontdekt.

Zelfdiagnose

Temperatuur

De motor in uw apparaat controleert problemen die werden ontdekt.

Een ogenblik geduld.

7 .9

<Problemen oplossen>

Andere problemen oplossen

In het onderstaande overzicht vindt u een aantal mogelijke problemen met de bijbehorende oplossingen. Probeer de oplossingen in de aangegeven volgorde tot de storing is verholpen. Neem contact op met een medewerker van het servicecenter als het probleem aanhoudt.

Problemen met papierinvoer

Voorwaarde

Afdrukpapier loopt vast.

Papier kleeft aan elkaar.

Invoerprobleem met een aantal vellen tegelijk.

Voorgestelde oplossingen

Verwijder het vastgelopen papier. (Zie

“Verwijderen van vastgelopen papier” op pagina 7.1.)

• Zorg dat er niet te veel papier in de lade ligt.

De lade is geschikt voor maximaal 250 vellen papier, afhankelijk van de papierdikte.

• Zorg dat u een geschikte papiersoort gebruikt.

(Zie “Specificaties over afdrukmedia” op pagina 4.2)

• Haal het papier uit de lade en buig het of waaier het uit.

• In vochtige omstandigheden kunnen bepaalde papiersoorten aan elkaar blijven kleven.

• Er kan niet meer dan één papiersoort tegelijk in de lade worden geladen. Laad papier van hetzelfde type, formaat en gewicht.

• Als het papier is vastgelopen doordat er meerdere vellen tegelijk zijn ingevoerd,

verwijdert u deze. (Zie “Verwijderen van vastgelopen papier” op pagina 7.1.)

Papier wordt niet ingevoerd.

Het papier blijft vastlopen.

• Het papier werd niet op de juiste manier in de lade geplaatst. Verwijder het papier en plaats het op de juiste manier in de lade.

• Er ligt te veel papier in de lade. Verwijder het teveel aan papier.

• Het papier is te dik. Gebruik alleen papier dat voldoet aan de specificaties voor het apparaat.

(Zie “Specificaties over afdrukmedia” op pagina 4.2.)

• Verwijder eventuele verstoppingen in het apparaat.

• Er ligt te veel papier in de lade. Verwijder het teveel aan papier. Gebruik de multifunctionele lade om af te drukken op speciale materialen.

• U gebruikt een verkeerd type van papier.

Gebruik alleen papier dat voldoet aan de

specificaties voor het apparaat. (Zie

“Specificaties over afdrukmedia” op pagina 4.2.)

• Misschien zitten er materiaalresten in het apparaat. Open de voorklep en verwijder de resten.

Voorwaarde

Enveloppen trekken scheef of worden niet goed ingevoerd.

Voorgestelde oplossingen

Zorg ervoor dat de papiergeleiders aan weerskanten tegen de enveloppe zijn aangeschoven.

Afdrukproblemen

Voorwaarde Mogelijke oorzaak

Het apparaat drukt niet af.

Het apparaat krijgt geen stroom.

Het apparaat is niet als standaardprinter ingesteld.

Voorgestelde oplossingen

Controleer het volgende:

• De klep is niet gesloten. Sluit de klep.

• Er is een papierstoring opgetreden. Verwijder het

vastgelopen papier. (Zie “Verwijderen van vastgelopen papier” op pagina 7.1.)

• De papierlade is leeg. Plaats papier. (Zie “Papier plaatsen” op pagina 4.4.)

• Er is geen tonercassette geplaatst. Plaats een tonercassette.

Neem contact op met een medewerker van het servicecenter als er een systeemfout optreedt.

De kabel naar de computer is niet goed aangesloten.

De kabel naar de computer is mogelijk defect.

De poortinstelling is verkeerd.

Het apparaat is mogelijk niet goed geconfigureerd.

Controleer of het netsnoer is aangesloten. Controleer de netschakelaar en de stroombron.

Selecteer een apparaat en stel het in als uw standaardprinter onder

Windows.

Maak de kabel los en sluit deze opnieuw aan.

Sluit de kabel indien mogelijk aan op een andere computer die naar behoren werkt, en druk een document af.

Probeer een andere kabel.

Controleer de printerinstellingen in Windows om vast te stellen of de afdruktaak naar de juiste poort wordt gestuurd. Als uw computer meerdere poorten heeft, controleert u of het apparaat op de juiste poort is aangesloten.

Controleer de printereigenschappen om na te gaan of alle afdrukinstellingen correct zijn.

7 .10

<Problemen oplossen>

Voorwaarde Mogelijke oorzaak

Het apparaat drukt niet af.

(Vervolg)

De afdrukkwalit eit is niet goed of niet scherp.

De zwarte kleur van de afdruk is niet diepzwart of vervaagt.

Het apparaat haalt papier uit de verkeerde papierbron.

Een afdruktaak wordt uiterst langzaam afgedrukt.

Mogelijk is het printerstuurprogramma niet goed geïnstalleerd.

Het apparaat werkt niet goed.

De temperatuur en de luchtvochtigheid in de omgeving zijn te laag.

Dit kan ertoe bijdragen dat de afdrukkwaliteit niet goed is.

Als de zwarte printercassette leeg is, maakt het apparaat zwart door de resterende drie kleurenprintercassettes te vermengen. Deze zwartachtige tint zal echter niet hetzelfde zijn als echt zwart.

Naarmate de resterende drie kleurenprintercassettes leeg raken, kunnen de kleuren vervagen.

Mogelijk is de papieroptie die werd geselecteerd in de apparaateigenschappen verkeerd.

De afdruktaak is mogelijk erg complex.

Voorgestelde oplossingen

Herstel de printersoftware.

Raadpleeg Software.

Controleer of het bericht op het display van het bedieningspaneel een systeemfout aangeeft. Neem contact op met een medewerker van het servicecenter.

Ga naar de printereigenschappen en wijzig de printertaal op het tabblad Printer.

In veel softwaretoepassingen kunt u de papierbron instellen in het tabblad Papier onder printereigenschappen.

Selecteer de juiste papierbron. Raadpleeg de helpfunctie van het printerstuurprogramma.

Maak de pagina minder complex of probeer de instellingen voor de afdrukkwaliteit, zoals de resolutie, aan te passen.

Voorwaarde

De helft van de pagina is leeg.

Het apparaat drukt wel af, maar de tekst is niet correct, vervormd of niet compleet.

Mogelijke oorzaak

De afdrukstand werd mogelijk verkeerd ingesteld.

Het ingestelde papierformaat stemt niet overeen met het formaat van het papier in de lade.

De printerkabel zit los of is defect.

Het verkeerde printerstuurprogramma is geselecteerd.

Het programma werkt niet naar behoren.

Het besturingssysteem werkt niet naar behoren.

Als u onder DOS werkt, is het mogelijk dat het lettertype voor uw apparaat niet juist is ingesteld.

Voorgestelde oplossingen

Wijzig de afdrukstand in uw programma. Raadpleeg de helpfunctie van het printerstuurprogramma.

Controleer of het papierformaat dat is ingesteld in het printerstuurprogramma overeenstemt met het papier in de papierlade.

Controleer of het papierformaat dat in het printerstuurprogramma is ingesteld, overeenstemt met het papier dat geselecteerd is in het programma dat u gebruikt.

Maak de printerkabel los en sluit deze opnieuw aan. Druk een document af dat u eerder wel correct hebt kunnen afdrukken. Sluit kabel en apparaat, indien mogelijk, aan op een andere computer en druk een document af dat u eerder wel correct hebt kunnen afdrukken. Als dit niet helpt, sluit u een nieuwe printerkabel aan.

Controleer in het afdrukmenu van de toepassing of u de juiste printer hebt geselecteerd.

Probeer een document af te drukken vanuit een ander programma.

Sluit Windows af en start de computer opnieuw op. Schakel de printer uit en weer in.

Wijzig het lettertype. Zie 3.5.

7 .11

<Problemen oplossen>

Voorwaarde

Er worden blanco pagina’s afgedrukt.

Mogelijke oorzaak

De tonercassette is leeg of beschadigd.

Uw apparaat verspreidt een vreemde geur tijdens het eerste gebruik.

Voordat er wordt afgedrukt, komt er stoom uit het apparaat, vlakbij de uitvoerlade.

Mogelijk bevat het bestand blanco pagina’s.

Mogelijk is een onderdeel van het apparaat defect (bijv. de controller of het moederbord).

Incompatibiliteit tussen het pdfbestand en de

Acrobat-producten.

Het pdfbestand wordt verkeerd afgedrukt - er ontbreken stukken in de afbeelding, tekst of tekeningen.

De kwaliteit van de afgedrukte foto’s is niet goed. De afbeeldingen zijn niet duidelijk.

De resolutie is ingesteld op

Normaal .

De resolutie van de foto is zeer laag.

Dit wordt veroorzaakt door het verdampen van de olie die de fixeereenheid beschermt.

Vochtig papier kan leiden tot stoomvorming bij het afdrukken.

Voorgestelde oplossingen

Herverdeel desnoods het tonerpoeder.

Vervang desnoods de tonercassette.

Controleer of het bestand blanco pagina’s bevat.

Neem contact op met een medewerker van het servicecenter.

Het bestand kan worden afgedrukt door het pdfbestand af te drukken als een afbeelding. Schakel Print As

Image uit de afdrukopties van

Acrobat in.

NB: Een PDF-bestand als afbeelding afdrukken neemt meer tijd in beslag.

Wijzig de resolutie in Best het venster met apparaat-

in eigenschappen en probeer opnieuw af te drukken.

Verklein de foto. Als u de foto vergroot in het programma, vermindert de resolutie.

De geur verdwijnt nadat u ongeveer 100 kleurenpagina’s hebt afgedrukt. Dit probleem is van voorbijgaande aard.

Dit is niet erg. U kunt gewoon doorgaan met afdrukken.

Problemen met de afdrukkwaliteit

Vuil aan de binnenkant van het apparaat of verkeerd geplaatst papier kan leiden tot een verminderde afdrukkwaliteit. Raadpleeg de onderstaande tabel om het probleem te verhelpen.

Voorwaarde

Lichte of vage afdrukken

Tonervlekken

Voorgestelde oplossingen

Als u een verticale witte strook of vaag gedeelte op de pagina ziet:

• De tonercassette is bijna leeg. Door de resterende toner over de cassette te verdelen, kunt u waarschijnlijk nog een aantal afdrukken maken. Als dit niet helpt, moet u een nieuwe tonercassette plaatsen.

• Misschien voldoet het papier niet aan de specificaties (bijvoorbeeld te vochtig of te

ruw). (Zie “Specificaties over afdrukmedia” op pagina 4.2.)

• Als de hele pagina te licht is, is de resolutie te laag ingesteld of staat het apparaat in de tonerspaarstand. Wijzig de afdrukresolutie en schakel de tonerspaarstand uit.

Raadpleeg het helpscherm van het printerstuurprogramma en vervolgens

Software.

• Een combinatie van vage plekken en vegen kan erop wijzen dat de tonercassette moet worden gereinigd. Neem contact op met een medewerker van het servicecenter.

• Het oppervlak van het LSU-gedeelte in het apparaat kan vuil zijn. Maak de LSU schoon en neem contact om met een medewerker van het servicecenter.

• Misschien voldoet het papier niet aan de specificaties (bijvoorbeeld te vochtig of te

ruw). (Zie “Specificaties over afdrukmedia” op pagina 4.2.)

• De papiertransportriem is mogelijk vuil.

Reinig de binnenkant van het apparaat.

Neem contact op met een medewerker van het servicecenter.

• Het papierpad is mogelijk aan een reinigingsbeurt toe. Neem contact op met een medewerker van het servicecenter.

7 .12

<Problemen oplossen>

Voorwaarde

Onregelmatigheden

Witte plekken

Verticale strepen

Gekleurde of zwarte achtergrond

Voorgestelde oplossingen

Als op willekeurige plaatsen op de pagina vage, doorgaans ronde plekken verschijnen:

• Er zit mogelijk een slecht vel tussen het papier. Druk het document opnieuw af.

• Het vochtgehalte van het papier is niet op alle plaatsen gelijk of het papier bevat vochtplekken. Probeer papier van een

ander merk. (Zie “Specificaties over afdrukmedia” op pagina 4.2.)

• Een hele partij papier is niet in orde.

Problemen tijdens de productie kunnen ertoe leiden dat sommige delen toner afstoten. Probeer een ander soort of merk papier.

• Als het probleem hiermee niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een medewerker van het servicecenter.

Er verschijnen witte plekken op de pagina:

• Het papier is te ruw en er komt heel wat vuil van het papier af dat terechtkomt in het apparaat. Dit kan erop wijzen dat de transportriem vuil is. Reinig de binnenkant van het apparaat. Neem contact op met een medewerker van het servicecenter.

• Het papierpad is mogelijk aan een reinigingsbeurt toe. Neem contact op met een medewerker van het servicecenter.

Als de pagina zwarte, verticale strepen vertoont:

• Er zit waarschijnlijk een kras op de printercassette. Verwijder de tonercassette en plaats een nieuwe.

Als de pagina witte verticale strepen vertoont:

• Reinig de binnenkant van het apparaat.

Neem contact op met een medewerker van het servicecenter om de binnenkant van het apparaat te laten reinigen.

Als er in lichte gedeelten te veel toner wordt gebruikt (grijze achtergrond):

• Gebruik papier met een lichter gewicht. (Zie

“Specificaties over afdrukmedia” op pagina 4.2.)

• Controleer de omgevingsomstandigheden:

Bijzonder droge (lage luchtvochtigheid) of een zeer hoge vochtigheid (relatieve luchtvochtigheid van meer dan 80%) kunnen leiden tot een grijzere achtergrond.

• Verwijder de oude printercassette en plaats

vervolgens een nieuwe. (Zie “De printercassette vervangen” op pagina 6.5.)

Voorwaarde

Tonervlekken

Verticale regelmatige fouten

Schaduwvlekken

Voorgestelde oplossingen

• Reinig de binnenkant van het apparaat.

Neem contact op met een medewerker van het servicecenter om de binnenkant van het apparaat te laten reinigen.

• Controleer de papiersoort en de kwaliteit

van het papier. (Zie “Specificaties over afdrukmedia” op pagina 4.2.)

• Verwijder de papiertransportriem en plaats

vervolgens een nieuwe. (Zie “De printercassette vervangen” op pagina 6.5.)

Als de bedrukte zijde van de pagina met gelijke intervallen afwijkingen vertoont:

• Reinig de binnenkant van het apparaat.

Neem contact op met een medewerker van het servicecenter om de binnenkant van het apparaat te laten reinigen. Als na het reinigen van de binnenkant van het apparaat hetzelfde probleem weer opduikt, plaatst u een nieuwe printercassette van de kleur waarmee zich problemen voordoen.

Zie “De printercassette vervangen” op pagina 6.5.

• Er zit mogelijk toner op sommige onderdelen van het apparaat. Als de afwijkingen zich op de achterkant van de pagina bevinden, zal het probleem zichzelf waarschijnlijk na enkele pagina’s oplossen.

• De fixeereenheid kan beschadigd zijn.

Neem contact op met een medewerker van het servicecenter.

Schaduwvlekken worden veroorzaakt door kleine hoeveelheden toner die willekeurig over de afdruk verspreid voorkomen.

• Misschien is het papier te vochtig. Probeer af te drukken op papier van een andere partij. Maak een pak papier pas open op het moment dat u het gaat gebruiken, zodat het papier niet te veel vocht opneemt.

• Wijzig de afdruklay-out als er schaduwvlekken verschijnen op een enveloppe om te vermijden dat wordt afgedrukt op een gebied met overlappende naden aan de rugzijde. Afdrukken op naden kan problemen veroorzaken.

• Als de hele pagina wordt bedekt door schaduwvlekken, past u de afdrukresolutie aan vanuit uw programma of in printereigenschappen.

7 .13

<Problemen oplossen>

Voorwaarde Voorgestelde oplossingen

Misvormde tekens • Als tekens er vervormd uitzien (“uitgehold” effect), is het papier mogelijk te glad.

Probeer een ander soort papier. (Zie

“Specificaties over afdrukmedia” op pagina 4.2.)

Papier trekt schuin • Plaats het papier op de juiste manier in de lade.

• Controleer de papiersoort en de kwaliteit

van het papier. (Zie “Specificaties over afdrukmedia” op pagina 4.2.)

• Zorg ervoor dat papier of ander afdrukmateriaal juist is geplaatst en dat de geleiders niet te los of te strak zijn afgesteld.

Gekruld of gegolfd • Plaats het papier op de juiste manier in de lade.

• Controleer de papiersoort en de kwaliteit van het papier. Papier kan krullen als de temperatuur of de vochtigheid te hoog is.

(Zie “Specificaties over afdrukmedia” op pagina 4.2.)

• Draai de stapel papier in de lade om.

Probeer het papier ook eens 180° te draaien in de lade.

Vouwen of kreuken

• Plaats het papier op de juiste manier in de lade.

• Controleer de papiersoort en de kwaliteit

van het papier. (Zie “Specificaties over afdrukmedia” op pagina 4.2.)

• Draai de stapel papier in de lade om.

Probeer het papier ook eens 180° te draaien in de lade.

Achterkant van afdrukken is vuil

Controleer of er een tonercassette lekt. Reinig de binnenkant van het apparaat. Neem contact op met een medewerker van het servicecenter.

Voorwaarde

Zwarte afdrukken

Tonerverlies

Openingen in tekens

Voorgestelde oplossingen

• Mogelijk is de tonercassette niet goed geplaatst. Verwijder de cassette en plaats ze opnieuw.

• Mogelijk is de tonercassette defect en moet ze worden vervangen. Verwijder de

tonercassette en plaats een nieuwe. (Zie

“De printercassette vervangen” op pagina 6.5.)

• Het apparaat moet mogelijk worden hersteld. Neem contact op met een medewerker van het servicecenter.

• Reinig de binnenkant van het apparaat.

Neem contact op met een medewerker van het servicecenter om de binnenkant van het apparaat te laten reinigen. Als het probleem aanhoudt nadat u de binnenkant van de printer hebt gereinigd, neemt u contact op met een medewerker van het servicecenter.

• Controleer de papiersoort en de kwaliteit

van het papier. (Zie “Specificaties over afdrukmedia” op pagina 4.2.)

• Verwijder de oude printercassette en plaats

vervolgens een nieuwe. (Zie “De printercassette vervangen” op pagina 6.5.)

• Als dit het probleem niet oplost, moet het apparaat mogelijk worden hersteld. Neem contact op met een medewerker van het servicecenter.

Letters worden onvolledig afgedrukt, er zijn witte plekken op plaatsen die zwart zouden moeten zijn:

• Misschien drukt u af op de verkeerde kant van het papier. Verwijder het papier en draai het om.

• Mogelijk voldoet het papier niet aan de

papierspecificaties. (Zie “Specificaties over afdrukmedia” op pagina 4.2.)

Horizontale strepen

Controleer bij horizontale zwarte strepen of vegen het volgende:

• Mogelijk is de tonercassette niet goed geplaatst. Verwijder de cassette en plaats ze opnieuw.

• Misschien is de tonercassette defect.

Verwijder de tonercassette en plaats een

nieuwe. (Zie “De printercassette vervangen” op pagina 6.5.)

• Als dit het probleem niet oplost, moet het apparaat mogelijk worden hersteld. Neem contact op met een medewerker van het servicecenter.

7 .14

<Problemen oplossen>

Voorwaarde

Krullen

Voorgestelde oplossingen

Als het afgedrukte papier opkrult of als het papier niet wordt ingevoerd, doet u het volgende:

• Draai de stapel papier in de lade om.

Probeer het papier ook eens 180° te draaien in de lade.

Er verschijnt herhaaldelijk een onbekende afbeelding op de volgende vellen, er zit losse toner op de afdruk of de afdruk is te licht of vuil.

Uw apparaat wordt mogelijk gebruikt op een hoogte van 1000 m of daarboven. Op dergelijke hoogten kan de afdrukkwaliteit worden beïnvloed (bijv. losse toner of lichte afdruk). U kunt deze instellingen aanpassen in het hulpprogramma printerinstellingen of het tabblad Printer in de eigenschappen van het

printerstuurprogramma. Zie “Hoogte instellen na het installeren van de software” op pagina 3.4.

Algemene problemen onder Windows

Voorwaarde

Tijdens de installatie verschijnt het bericht “Bestand in gebruik”.

Het bericht “Fout bij het schrijven naar LPTx” verschijnt.

Voorgestelde oplossingen

Sluit alle toepassingen af. Verwijder alle software uit de groep Opstarten en start

Windows opnieuw op. Installeer het printerstuurprogramma opnieuw.

• Controleer of de kabels juist zijn aangesloten en of het apparaat is ingeschakeld.

• Dit bericht verschijnt ook als bidirectionele communicatie niet is ingeschakeld in het stuurprogramma.

Sluit alle andere toepassingen af, start

Windows opnieuw op en probeer opnieuw af te drukken.

Het bericht

“Algemene beschermingsfout”,

“OE-uitzondering”,

“Spool32” of

“Ongeldige bewerking” verschijnt.

Het bericht “Kan niet afdrukken” of

“Er is een timeoutfout in het apparaat opgetreden” verschijnt.

Deze berichten kunnen tijdens het afdrukken verschijnen. Wacht gewoon even tot het apparaat klaar is met afdrukken. Als het bericht verschijnt in de stand-bymodus of nadat de afdruk is voltooid, controleert u de aansluiting en gaat u na of er een fout is opgetreden.

NB

Raadpleeg de handleiding van Microsoft Windows 2000/XP/

2003/Vista die met uw pc werd geleverd voor meer informatie over foutberichten in Windows.

7 .15

<Problemen oplossen>

Algemene PostScript-problemen

De volgende problemen hebben specifiek betrekking op de PS-taal, en kunnen optreden als er meerdere printertalen worden gebruikt.

NB

Als u wilt dat een bericht wordt afgedrukt of op het scherm wordt weergegeven als er PostScript-fouten optreden, opent u het venster Geavanceerde opties en klikt u op de gewenste keuze bij PostScript-fouten.

Probleem

Het PostScriptbestand kan niet worden afgedrukt.

Het bericht

“Fout limietcontrole” verschijnt.

Er wordt een

PostScriptfoutenpagina afgedrukt.

Mogelijke oorzaak

Mogelijk is het

PostScriptstuurprogramma niet correct geïnstalleerd.

Oplossing

• Installeer het PostScriptstuurprogramma aan de hand van Software.

• Druk een configuratiepagina af en controleer of u kunt afdrukken in PS.

• Als de fout zich blijft voordoen, neemt u contact op met een medewerker van het servicecenter.

De afdruktaak is te complex.

De afdruktaak kan niet in PostScript worden afgedrukt.

Maak de pagina minder complex of breid het geheugen uit.

De optionele lade is niet geselecteerd in het stuurprogramma.

Het printerstuurprogramma is niet geconfigureerd om de optionele lade te herkennen.

Controleer of de afdruktaak een PostScript-taak is.

Controleer of de softwaretoepassing verwacht dat er een setup-bestand of

PostScript-headerbestand naar het apparaat wordt gestuurd.

Open de PostScriptprintereigenschappen, selecteer het tabblad

Apparaatinstellingen , en stel de optie Lade in het gedeelte

Installeerbare opties in op

Geplaatst .

Probleem

Wanneer u op een Macintoshcomputer een document afdrukt met

Acrobat

Reader 6.0 of hoger worden de kleuren niet correct afgedrukt.

Mogelijke oorzaak

Mogelijk stemt de resolutie-instelling in het printerstuurprogramma niet overeen met de resolutie-instelling in Acrobat Reader.

Oplossing

Controleer of de resolutieinstelling in uw printerstuurprogramma overeenstemt met de resolutie-instelling in

Acrobat Reader.

7 .16

<Problemen oplossen>

Algemene Linux-problemen

Probleem

Het apparaat drukt niet af.

Sommige kleurafbeeldingen worden afgedrukt in onverwachte kleuren.

Mogelijke oorzaak en oplossing

• Controleer of het printerstuurprogramma is geïnstalleerd. Open de Unified Driver

Configurator en ga naar het tabblad

Printers in het venster Printers

Configuration om de lijst met beschikbare apparaten weer te geven.

Kijk of het apparaat in de lijst staat. Als dit niet zo is, start u de wizard Add new printer om het apparaat in te stellen.

• Controleer of het apparaat is ingeschakeld. Open Printers configuration en selecteer uw apparaat uit de lijst met apparaten. Bekijk de omschrijving in het paneel Selected

Printer. Klik op Start als de status een string “(stopped)” bevat. Hierna zou het apparaat weer normaal moeten werken.

De status “stopped” was mogelijk geactiveerd wanneer er problemen optraden tijdens het afdrukken.

• Controleer of er speciale afdrukopties zijn ingesteld voor de toepassing, zoals

“-oraw”. Als de parameter “-oraw” is opgegeven in de opdrachtregel, verwijdert u deze om het afdrukprobleem op te lossen. Voor Gimp front-end kiest u

“print” -> “Setup printer” en bewerkt u de opdrachtregelparameter in de menuoptie.

• De CUPS-versie (Common Unix Printing

System) die wordt gedistribueerd met

SuSE Linux 9.2 (CUPS 1.1.21) heeft een probleem met het afdrukken via het

“Internet Printing Protocol” (IPP). Gebruik

“socket printing” in plaats van IPP of installeer een recentere versie van CUPS

(CUPS 1.1.22 of een hogere versie).

Dit is een bekend probleem in Ghostscript

(tot GNU Ghostscript versie 7.xx) wanneer de basiskleurruimte van het document wordt geïndexeerd als RGB-kleurruimte en wordt geconverteerd via CIE-kleurruimte.

Omdat Postscript CIE-kleurruimte gebruikt voor het kleurvergelijkingssysteem, dient u

Ghostscript op uw systeem bij te werken naar GNU Ghostscript versie 8.xx of een hogere versie. U kunt recente Ghostscriptversies vinden op www.ghostscript.com.

Probleem

Het apparaat drukt geen volledige pagina’s af; slechts de helft van de pagina wordt afgedrukt.

De foutmelding

“Cannot open port device file” verschijnt wanneer ik een document afdruk.

Mogelijke oorzaak en oplossing

Dit is een bekend probleem dat zich voordoet bij gebruik van een kleurenapparaat met versie 8.51 of een oudere versie van Ghostscript, 64-bits

Linux OS. Dit probleem werd gemeld aan bugs.ghostscript.com als Ghostscript

Bug 688252. Het probleem is opgelost in

AFPL Ghostscript versie 8.52 of een hogere versie. Download de recentste versie van

AFPL Ghostscript van http://sourceforge.net/ projects/ghostscript/ en installeer die om dit probleem op te lossen.

Wijzig nooit de parameters van een afdruktaak (via LPR GUI bijvoorbeeld) terwijl er een afdruktaak wordt uitgevoerd. Diverse versies van CUPS server breken de afdruktaak af als de afdrukopties worden gewijzigd en proberen vervolgens de taak vanaf het begin opnieuw uit te voeren.

Aangezien Unified Linux Driver de poort tijdens het afdrukken blokkeert, blijft deze geblokkeerd door het abrupte afbreken van de taak zodat de poort niet beschikbaar is voor volgende afdruktaken. Wanneer deze situatie zich voordoet, probeer dan de MFP- poort vrij te geven.

7 .17

<Problemen oplossen>

Algemene Macintosh-problemen

Probleem

Het pdf-bestand wordt verkeerd afgedrukt - er ontbreken stukken in de afbeelding, tekst of tekeningen.

Voorgestelde oplossingen

Incompatibiliteit tussen het pdf-bestand en de Acrobat-producten.

Het bestand kan worden afgedrukt door het pdf-bestand af te drukken als een afbeelding. Schakel Print As Image uit de afdrukopties van Acrobat in.

NB: Een PDF-bestand als afbeelding afdrukken neemt meer tijd in beslag.

Werk uw Mac OS-versie bij tot 10.3.3. of hoger.

Het document is afgedrukt, maar de afdruktaak is niet verdwenen uit de spooler in

Mac OS 10.3.2.

Bepaalde letters worden niet normaal weergegeven tijdens het afdrukken van het voorblad.

Sommige lettertypen worden niet juist afgedrukt in de toepassing Adobe

Illustrator.

Dit komt omdat Mac OS het lettertype niet kan vinden bij het afdrukken van het voorblad. Het Nederlandse alfabet en

Nederlandse cijfers worden normaal weergegeven op het voorblad.

Deze lettertypen worden mogelijk niet ondersteund door uw apparaat. Start de toepassing Adobe Illustrator en klik op het tabblad Bestand > Afdrukken > Illustrator .

Controleer vervolgens Force Fonts to

Download en probeer het opnieuw.

7 .18

<Problemen oplossen>

8

Verbruiksartikelen en accessoires bestellen

In dit hoofdstuk krijgt u aankoopinformatie voor cassettes en accessoires.

In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:

Verbruiksartikelen

Accessoires

Aanschafmogelijkheden

Verbruiksartikelen

Als de toner opraakt, kunt u voor uw apparaat de volgende printercassettes bestellen:

Type

Gemiddeld aantal afdrukken a

Onderdeelnummer

Printercassette met hoge capaciteit capaciteit a

Printercassette met standaarda

Ongev.

5.500 IPM (zwart),

5.000 IPM (kleur)

Ongev.

2.500 IPM (zwart),

2.000 IPM (kleur)

CLP-K660B (zwart)

CLP-C660B (cyaan)

CLP-M660B (magenta)

CLP-Y660B (geel)

CLP-K660A (zwart)

CLP-C660A (cyaan)

CLP-M660A (magenta)

CLP-Y660A (geel)

Transportriem Als de transportriem is versleten, moet u hem vervangen. In dat geval verschijnt er een bericht op het display dat de transportriem is versleten.

CLP-T660B a. Gemiddeld rendement van een tonercassette, gemeten volgens ISO/IEC 19798.

Opgepast

Wanneer u een nieuwe tonercassette of verbruiksartikelen koopt, dient u deze te kopen in het land waar u het apparaat hebt gekocht. Tonercassettes of verbruiksartikelen die u in een ander land koopt, zijn niet compatibel met uw apparaat aangezien ze verschillen van land tot land.

Accessoires

U kunt accessoires aankopen en installeren om de prestaties van uw apparaat te verbeteren en de capaciteit te verhogen.

Optie

Geheugenmodule

Optionele lade 2

Duplexeenheid

Beschrijving

Breidt de geheugencapaciteit van uw apparaat uit.

Als u regelmatig papiertoevoerproblemen ondervindt, kunt u een extra papierlade met een capaciteit van 500 vellen op het toestel aansluiten.

U kunt documenten op verschillende formaten en types afdrukmateriaal afdrukken.

Hiermee kunt u dubbelzijdig afdrukken om papier te besparen.

Onderdeelnummer

• CLP-660 reeks

CLP-MEM101: 128 MB

CLP-MEM102: 256 MB

CLP-MEM103: 512 MB

• CLP-610 reeks

CLP-MEM201: 128 MB

CLP-MEM202: 256 MB

CLP-S660A

CLP-U660A

NB

Als u dubbelzijdig wilt afdrukken, dient u de duplexoptie te kopen.

Hiervoor kunt u contact opnemen met uw verkoper.

NB

Uw apparaat beschikt over twee geheugensleuven, en in een sleuf werd in de fabriek reeds een geheugenmodule geplaatst.

U kunt de geheugencapaciteit van uw printer uitbreiden door een geheugenmodule in de lege sleuf te plaatsen, op de manier zoals aangegeven in de bovenstaande tabel. Het is ten zeerste aangeraden om alleen een geheugenmodule in een lege sleuf te plaatsen zonder de vooraf geïnstalleerde geheugenmodule te verwijderen. Als uw apparaat een geheugencapaciteit heeft van

128 MB en u wilt 512 MB toevoegen, wordt de geheugencapaciteit uitgebreid tot 640 MB.

Aanschafmogelijkheden

Neem voor de bestelling van door Samsung goedgekeurde verbruiksartikelen en accessoires contact op met de lokale Samsunghandelaar of distributeur bij wie u het apparaat hebt gekocht of surf naar www.samsungprinter.com

en kies uw land/regio voor informatie over technische ondersteuning.

8 .1

<Verbruiksartikelen en accessoires bestellen>

9

Accessoires installeren

Uw apparaat is een volledig uitgerust model dat optimaal is afgestemd op het merendeel van uw afdrukbehoeften. Samsung is zich er echter van bewust dat elke gebruiker andere wensen heeft en biedt daarom verscheidene accessoires waarmee u de mogelijkheden van uw apparaat kunt uitbreiden.

In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:

Voorzorgsmaatregelen die u in acht moet nemen bij de installatie van accessoires

Installerenvan geheugenmodule

Voorzorgsmaatregelen die u in acht moet nemen bij de installatie van accessoires

• Koppel het netsnoer los

Verwijder nooit het toegangspaneel van de besturingskaart terwijl de stroom is ingeschakeld.

Koppel steeds het netsnoer los wanneer u interne of externe accessoires installeert of verwijdert om het risico van een elektrische schok te vermijden.

• Statische elektriciteit ontladen

De besturingskaart en interne accessoires (netwerkinterfacekaart of

DIMM-geheugenmodule) zijn gevoelig voor statische elektriciteit.

Voordat u een interne accessoire installeert of verwijdert, moet u de statische elektriciteit van uw lichaam ontladen door een metalen voorwerp aan te raken, zoals de metalen achterplaat van een apparaat dat op een geaarde stroombron is aangesloten. Als u nog rondloopt voor de installatie is voltooid, herhaalt u deze procedure om statische elektriciteit opnieuw te ontladen.

Installerenvan geheugenmodule

Uw apparaat beschikt over een dual in-line-geheugenmodule (DIMM).

Gebruik deze geheugensleuf om extra geheugen te installeren.

Het apparaat beschikt over twee geheugensleuven, en in een sleuf werd in de fabriek reeds een geheugenmodule geplaatst. U kunt de geheugencapaciteit uitbreiden door een bijkomende geheugenmodule in de lege sleuf te plaatsen. Het is ten stelligste aanbevolen om alleen een geheugenmodule in de lege sleuf te plaatsen zonder de vooraf geïnstalleerde geheugenmodule te vervangen. Als uw apparaat een geheugencapaciteit heeft van 128 MB en u wilt 512 MB toevoegen, wordt de geheugencapaciteit uitgebreid tot 640 MB.

U krijgt ook informatie om een bijkomende geheugenmodule te bestellen.

(Zie “Accessoires” op pagina 8.1.)

1 Schakel het apparaat uit en koppel alle kabels los.

2 Open het toegangspaneel tot de besturingskaart. Draai de schroef los, licht het toegangspaneel lichtjes op en trek het naar rechts.

1 toegangspaneel besturingskaart

NB

Om een bestaande geheugenmodule te verwijderen, duwt u de twee sloten aan weerskanten van de module naar buiten.

3 Haal de nieuwe geheugenmodule uit de plastic verpakking.

4 Neem de geheugenmodule vast bij de randen en plaats ze onder er een hoek van 30° boven de sleuf. Zorg ervoor dat de inkepingen op de module mooi overeenkomen met de openingen van de sleuf.

NB

De hierboven getoonde inkepingen en openingen kunnen afwijken van de geplaatste geheugenmodule en de sleuf.

5 Druk de geheugenmodule voorzichtig in de sleuf tot u een klikgeluid hoort.

9 .1

<Accessoires installeren>

Opgepast

Druk niet te hard op de geheugenmodule om ze niet te beschadigen. Als de module niet in de sleuf lijkt te passen, probeert u voorzichtig de vorige stap nog eens uit te voeren.

6 Plaats het toegangspaneel voor de besturingskaart terug en schroef het vast.

7 Sluit het netsnoer en de printerkabel opnieuw aan en schakel het apparaat in.

NB

Om de geheugenmodule eruit te halen, trekt u de twee klepjes aan weerskanten van de sleuf naar buiten tot de module eruit springt.

Het toegevoegde geheugen in de

PS-printereigenschappen activeren

Nadat u de geheugenmodule hebt geïnstalleerd, moet u ze in de printereigenschappen van het PostScript-printerstuurprogramma selecteren om ze te kunnen gebruiken. Deze activering is alleen nodig als het apparaat compatibel is met het PostScript-stuurprogramma.

1 Zorg ervoor dat het PostScript-stuurprogramma op uw computer is geïnstalleerd. Raadpleeg Software voor meer informatie over de installatie van het PS-stuurprogramma.

2 Klik op het menu Start in Windows.

3 Als u Windows 2000 gebruikt, selecteert u Instellingen en vervolgens Printers .

Als u Windows XP/2003 gebruikt, selecteert u Printers en faxen .

Als Windows Vista gebruikt, selecteert u Configuratiescherm >

Hardware en geluiden > Printers .

4 Selecteer de printer Samsung CLP-6xx Series PS .

5 Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en kies

Eigenschappen .

6 Selecteert u Apparaatinstellingen .

7 Selecteer de geïnstalleerde hoeveelheid geheugen van

Printergeheugen in de sectie Installeerbare opties .

8 Klik op OK .

9 .2

<Accessoires installeren>

10

Specificaties

In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:

CLP-610-reeks

CLP-660-reeks

NB

De vermelde cijfers zijn onderhevig aan wijzigingen al naargelang de installatieomgeving.

Item

Afdruksnelheid a

Snelheid voor dubbelzijdig afdrukken

Afdrukresolutie

Opwarmtijd

Tijd voor eerste afgedrukte pagina

CLP-610-reeks

Specificaties en beschrijving

Tot 20 ppm b

(A4) en 21 ppm (Letter)

Tot 9.86 ipm c

(A4, Letter)

Max. 2.400 x 600 dpi effectieve uitvoer

Minder dan 40 seconden

20 seconden (vanaf gereedstand)

Item

Levensduur van verbruiksartikelen

Geluidsniveau

Voeding

Buitenafmetingen

(B x D x H)

Gewicht f

Stroomverbruik

Verpakkingsgewicht

Specificaties en beschrijving

Printercassette met standaardcapaciteit d

• Gemiddeld continu aantal afdrukken kleurencassette: Circa

2.500 standaardpagina's

(zwart) e

• Gemiddeld continu aantal afdrukken kleurencassette: Circa

2.000 standaardpagina's

(geel/magenta/cyaan) e

Printercassette met hoge capaciteit d

Transportriem

• Gemiddeld continu aantal afdrukken kleurencassette: Circa

5.500 standaardpagina's

(zwart)

• Gemiddeld continu aantal afdrukken kleurencassette: Circa

5.000 standaardpagina's

(geel/magenta/cyaan)

• 50.000 pagina’s

(zwart, A4, Letter)

• 50.000 pagina’s (geel/ magenta/cyaan, A4,

Letter)

• Minder dan 29 dBA (van gereedstand)

• Minder dan 51 dBA (van afdrukmodus)

AC 110 - 127 V of AC 220 - 240 V Raadpleeg het etiket op het apparaat voor de juiste spanning, frequentie (hertz) en stroomtype voor uw apparaat.

• Afdrukmodus: minder dan 550 W

• Gereedstand: minder dan 120 Watt

• Energiebesparende modus: minder dan

17 Watt

432 x 432 x 424 mm

(zonder optionele lade)

25,6 Kg

(inclusief verbruiksartikelen)

Papier 3,8 kg

Plastic 1,1 kg

10 .1

<Specificaties>

Item Specificaties en beschrijving

Bedrijfsomgeving

Geheugen

Bedrijfs temperatuur

Aanbevolen temperatuur

Bedrijfs luchtvochtigheid

10 °C tot 32,5 °C

15 °C tot 30 °C

20 tot 80% RL

Aanbevolen luchtvochtigheid

20 tot 80% RL

128 MB (uitbreidbaar tot 384 MB) alleen DDR2, 2 sleuven

Lettertypen

Interface

OS-compatibiliteit & stuurprogramma

SPL-C

PCL6

OS-lettertypen

1 bitmap 45 schaalbaar

USB 2.0

Ethernet 10/100 Base TX

Windows 2000/

2003/XP/Vista

SPL-C-stuurprogramma

(Samsung Printer

Language Color)

PCL6-stuurprogramma

Diverse Linuxbesturingssyste men

SPL-C-stuurprogramma

Mac 10.3 ~ 10.5

SPL-C-stuurprogramma

PCL5c, PCL6, SPL-C Printertaal

Optie

Afdrukvolume

Lade voor 500 vellen papier

Tot 65.000 pagina’s (maandelijks)

Fixeertemperatuur 180 °C a. Afdruksnelheid: de afdruksnelheid is afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem, de snelheid van de computer, de gebruikte toepassing, de verbindingsmethode, type en formaat van de afdrukmedia en de complexiteit van de taak.

b. ppm: pagina’s per minuut.

c. ipm: afbeeldingen per minuut.

d. Gemiddeld rendement van een tonercassette, gemeten volgens ISO/IEC 19798.

e. Dit varieert afhankelijk van de productconfiguratie.

f. Geluidsniveau: Geluidsdrukniveau, ISO 7779.

CLP-660-reeks

NB

Het *-symbool verwijst naar een optionele functie, afhankelijk van het apparaat.

Item

Afdruksnelheid a

Snelheid voor dubbelzijdig afdrukken*

Afdrukresolutie

Opwarmtijd

Tijd voor eerste afgedrukte pagina

Levensduur van verbruiksartikelen

Specificaties en beschrijving

Tot 24 ppm b

(A4) en 25 ppm (Letter)

Tot 11.8 ipm c

(A4, Letter)

Max. 2.400 x 600 dpi effectieve uitvoer

Minder dan 30 seconden

14 seconden (vanaf gereedstand)

Geluidsniveau f

Printercassette met standaardcapaciteit

Printercassette met hoge capaciteit d

Transportriem

• Gemiddeld continu aantal afdrukken kleurencassette: Circa

2.500 standaardpagina's

(zwart) e

• Gemiddeld continu aantal afdrukken kleurencassette: Circa

2.000 standaardpagina's

(geel/magenta/cyaan) e

• Gemiddeld continu aantal afdrukken kleurencassette: Circa

5.500 standaardpagina's

(zwart)

• Gemiddeld continu aantal afdrukken kleurencassette: Circa

5.000 standaardpagina's

(geel/magenta/cyaan)

• 50.000 pagina’s

(zwart, A4, Letter)

• 50.000 pagina’s

(geel/magenta/cyaan,

A4, Letter)

• Minder dan 29 dBA (van gereedstand)

• Minder dan 53 dBA (van afdrukmodus)

10 .2

<Specificaties>

Voeding

Item

Stroomverbruik

Buitenafmetingen

(B x D x H)

Gewicht

Verpakkingsgewicht

Bedrijfsomgeving

Geheugen

Lettertypen

Interface

OS-compatibiliteit & stuurprogramma

Printertaal

Optie

Afdrukvolume

Fixeertemperatuur

Specificaties en beschrijving

AC 110 - 127 V of AC 220 - 240 V Raadpleeg het etiket op het apparaat voor de juiste spanning, frequentie (hertz) en stroomtype voor uw apparaat.

• Afdrukmodus: minder dan 700 W

• Gereedstand: minder dan 120 Watt

• Energiebesparende modus: minder dan

17 Watt

432 x 432 x 424 mm

(zonder optionele lade)

25,6 Kg

(inclusief verbruiksartikelen)

Papier

Plastic

Bedrijfs temperatuur

Aanbevolen temperatuur

Bedrijfs luchtvochtigheid

3,8 kg

1,1 kg

10 °C tot 32,5 °C

15 °C tot 30 °C

20 tot 80% RL

Aanbevolen luchtvochtigheid

20 tot 80% RL

128 MB (uitbreidbaar tot 640 MB) alleen DDR1, 2 sleuven

PCL6

PS

1 bitmap 45 schaalbaar

136

USB 2.0

Ethernet 10/100 Base TX

Windows 2000/

2003/XP/Vista

PCL6, PostScriptstuurprogramma

Diverse Linuxbesturingssystemen

PostScriptstuurprogramma

Mac 10.1 ~ 10.5

PostScriptstuurprogramma

PCL5c, PCL6, PostScript 3

Lade voor 500 vellen papier

Tot 80.000 pagina’s (maandelijks)

180 °C a. Afdruksnelheid: de afdruksnelheid is afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem, de snelheid van de computer, de gebruikte toepassing, de verbindingsmethode, type en formaat van de afdrukmedia en de complexiteit van de taak.

b. ppm: pagina’s per minuut.

c. ipm: afbeeldingen per minuut.

d. Gemiddeld rendement van een tonercassette, gemeten volgens ISO/IEC 19798.

e. Dit varieert afhankelijk van de productconfiguratie.

f. Geluidsniveau: Geluidsdrukniveau, ISO 7779.

10 .3

<Specificaties>

11

Verklarende woordenlijst

Afdrukmedia

Media zoals papieren vellen, enveloppen, etiketten en transparanten die in een printer, scanner, fax of kopieerapparaat kunnen worden gebruikt.

Afdrukvolume

Het afdrukvolume is de hoeveelheid pagina’s die geen gevolgen heeft voor de prestaties van een printer op een maand. De printer heeft normaal gezien een levensduurbeperking zoals het aantal pagina’s per jaar. De levensduur komt overeen met een gemiddeld aantal afdrukken, meestal binnen de garantietermijn. Als het afdrukvolume bijvoorbeeld

48.000 pagina’s per maand (20 werkdagen) bedraagt, beperkt de printer het aantal vellen tot 2.400 per dag; niet meteen een gering aantal.

Bedieningspaneel

Een bedieningspaneel waarop besturings- of controle-instrumenten worden weergegeven. Het bevindt zich doorgaans op de voorkant of de bovenkant van het apparaat.

BOOTP

Dit staat Bootstrap Protocol, een netwerkprotocol dat een client op het netwerk gebruikt om zijn IP-adres automatisch te bekomen. Dit gebeurt doorgaans in het bootstrapproces van computers of besturingssystemen die daarop worden uitgevoerd. De BOOTP-servers wijzen het IP-adres toe aan iedere client uit een pool van adressen.

Dekking

Deze afdrukterm wordt gebruikt om het tonerverbruik bij het afdrukken te meten en wordt doorgaans uitgedrukt in 5% dekking. 5% dekking betekent dat een A4 aan een zijde maar 5% afbeelding of tekst bevat.

Als er dus complexe afbeeldingen of heel wat tekst op het papier of origineel staan, zal de dekking meer bedragen dan 5% en zal er zoveel toner worden verbruikt als de dekking.

DHCP

Een Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) is een client/servernetwerkprotocol. Een DHCP-server stuurt configuratieparameters naar de DHCP-host die doorgaans informatie opvraagt die de client host nodig heeft om deel uit te maken van een IP-netwerk.

DIMM

Dual In-line Memory Module, een kleine printplaat met geheugen. DIMM slaat alle gegevens op in het apparaat; onder meer afdrukgegevens, gegevens uit ontvangen faxen en gescande gegevens.

DNS

De Domain Name Server (DNS) is een systeem dat informatie die gekoppeld is aan domeinnamen opslaat in een gedistribueerde database in netwerken.

DPI

Dit is een maatstaf voor resolutie gebruikt bij afdrukken of scannen.

Doorgaans resulteert een groter aantal dots per inch in een afbeelding met een hogere resolutie en meer details, maar met een grotere bestandsgrootte.

Dubbelzijdig

Dit is een mechanisme dat een vel papier automatisch omkeert zodat het apparaat beide zijden van het vel kan bedrukken of scannen. Een printer met een Duplex-eenheid kan dubbelzijdig afdrukken.

Ethernet

Ethernet is een op frames gebaseerde netwerktechnologie voor LAN’s.

Het definieert de bedrading en signalen voor de fysieke laag en frameformaten en protocollen voor de media access control (MAC)/data link-laag uit het OSI-model. Het is de meest wijdverspreide

LAN-technologie die vandaag wordt gebruikt.

Fixeereenheid

Dit is een onderdeel van een laserprinter die toner op de te bedrukken media smelt. Het mechanisme bestaat uit twee hete rollen. Nadat toner is aangebracht op het papier, genereert de fixeereenheid hitte en druk om ervoor te zorgen dat de inkt permanent op het papier blijft. Dat verklaart ook waarom het papier warm is wanneer het uit een laserprinter komt.

Gateway

Dit is een verbinding tussen computernetwerken of tussen computernetwerken en een telefoonlijn. Het wordt veel gebruikt omdat het een computer of netwerk is dat toegang biedt tot een andere computer of een ander netwerk.

Grijswaarde

Grijswaarden stellen lichte en donkere delen van een afbeelding voor wanneer kleurenafbeeldingen worden geconverteerd naar grijswaarde.

De kleuren worden in dat geval voorgesteld door verschillende grijswaarden.

Halftoon

Dit is een afbeeldingstype dat grijswaarden simuleert door het aantal dots te laten variëren. Hooggekleurde gebieden bevatten een groot aantal dots, terwijl lichtere gebieden minder dots tellen.

Intranet

Dit is een privaat netwerk dat gebruikmaakt van internetprotocollen, netwerkconnectiviteit en mogelijk het openbaar telecommunicatienetwerk om op een veilige manier werknemers bedrijfsgegevens te laten uitwisselen of verrichtingen te laten uitvoeren.

De term wordt soms gebruikt om te verwijzen naar de meest zichtbare dienst, de interne website.

11 .1

<Verklarende woordenlijst>

IP-adres

Een Internet Protocol address (IP-adres) is een uniek nummer dat apparaten gebruiken om elkaar te identificeren en informatie uit te wisselen in een netwerk met behulp van de Internet Protocol-standaard

(IP).

IPM

Het aantal afbeeldingen per minuut.

ISO

De International Standards Organization (ISO) is een internationale normalisatie-instantie samengesteld uit de vertegenwoordigers van de nationale normalisatie-instanties. Deze instantie stelt internationale industriële en commerciële standaarden op.

LED

Een light-emitting diode (LED) is een halfgeleider die informatie geeft de over status van een apparaat.

OPC-drum

Een mechanisme dat een virtuele afbeelding maakt voor het afdrukken met behulp van een laserstraal van een laserprinter en dat doorgaans cilindervormig en groen of grijs gekleurd is. Het blootgestelde gedeelte van een drum slijt geleidelijk aan af door veelvuldig gebruik en moet mettertijd worden vervangen omdat er krassen ontstaan als gevolg van de textuur van het papier.

PDF

Portable Document Format (PDF) is een bestandformaat dat Adobe

Systems ontwikkelde voor tweedimensionale documenten in een apparaat- en resolutieonafhankelijk formaat.

PostScript

PostScript (PS) is een taal voor de beschrijving van pagina’s en een programmeertaal die hoofdzakelijk wordt gebruikt in elektronische en desktop publishing-toepassingen. Ze wordt uitgevoerd in een interpreter om een afbeelding te genereren.

PPM

Pagina’s per minuut. PPM geeft de snelheid van de printer weer en hoeveel pagina’s hij per minuut kan afdrukken.

PRN-bestand

Een interface voor een stuurprogramma die ervoor zorgt dat de software interageert met het stuurprogramma via standaard input/outputsysteemaanroepen, waardoor heel wat taken makkelijker kunnen worden uitgevoerd.

Protocol

Een conventie of standaard die de verbinding, de communicatie en het gegevensverkeer tussen twee computers inschakelt en mogelijk maakt.

PS

Zie PostScript.

Resolutie

De scherpte van een afbeelding, gemeten in dots per inch (dpi). Hoe hoger de dpi, hoe hoger de resolutie.

Standaard

De eerst ingestelde waarden.

Subnetmasker

Een bitmask dat wordt gebruikt om te vertellen hoeveel bits in een octet(s) het subnetwerk identificeren, en hoeveel bits ruimte bieden voor hostadressen.

TCP/IP

Het Transmission Control Protocol (TCP) en het Internet Protocol (IP).

Een set van communicatieprotocollen die de protocolstack implementeert waarop het internet en de meeste commerciële netwerken werken.

Tonercassette

Een flesvormig element in een apparaat (zoals een printer) dat tonerpoeder bevat. Toner is een poeder dat in laserprinters en fotokopieerapparaten wordt gebruikt om tekst en afbeeldingen te drukken op het te bedrukken materiaal. Toner kan gesmolten worden door de hitte van de fuser of fixeereenheid waardoor het zich aan de papiervezels gaat hechten.

URL

Uniform Resource Locator (URL) is het wereldadres van documenten en bronnen op het internet. Het eerste deel van het adres verwijst naar het te gebruiken protocol, het tweede specificeert de IP-adressen of de domeinnaam van de plaats waar de bron zich bevindt.

USB

Universal serial bus (USB) is een standaard die het USB Implementers

Forum, Inc. ontwikkelde om computers en randapparaten met elkaar te verbinden. In tegenstelling tot een parallelle poort werd USB ontwikkeld om tegelijkertijd een enkele USB-poort te verbinden met meerdere randapparaten.

11 .2

<Verklarende woordenlijst>

I NDEX

A

achterkant 1.4

afdrukken 5.1

probleemoplossing 7.10

afdrukken/rapport

de website 6.7

afdrukmedia

afdrukmedia selecteren 4.1

mediaformaten 4.3

richtlijnen 4.1

specificatie 4.2

afwerking (papierstapelaar- en nietmachine)

verbinding 1.3

B

bedieningspaneel 1.2, 1.4

bericht op het display 7.7

C

Cd-rom met printersoftware 2.1

D

display 1.4

drukgevoelig scherm 1.4

E

energiebesparing 3.5

energiespaarstand 3.5

energiebesparende modus gebruiken 3.5

F

foutbericht 7.7

G geheugenmodule

bestelling 8.1

installeren 9.1

H

handgreep op de voorklep 1.2

handgreep voor multifunctionele lade 1.2

K kwaliteit

het printerprobleem oplossen 7.12

L lade

breedte en lengte instellen 4.5

lade1 1.2

optionele lade 1.2

LED

status 1.5

Linux

problemen 7.17

vereisten 2.2

M

Macintosh

problemen 7.18

vereisten 2.3

meegeleverde software 2.1

menu 1.4

multifunctionele lade 1.2

N

netschakelaar 1.3

netwerk

installatie 3.1

poort 1.3

vereisten 3.1

O

OK 1.4

onderdelen vervangen

tonercassette 6.5

Onderhoud

tonercassette 6.3

onderhoud 6.1

te onderhouden onderdelen 6.7

optionele lade 1.2, 8.1

1

P papier

formaat wijzigen 4.5

het papierformaat van de lade instellen 4.7

in de optionele lade plaatsen 4.4

laden in de multifunctionele lade 4.6

laden in lade 1 4.4

problemen met papierinvoer 7.10

vastgelopen papier verwijderen 7.1

pijlen-links/rechts 1.4

PostScript

problemen 7.16

problemen

afdrukken 7.10

afdrukkwaliteit 7.12

bericht op het display 7.7

Linux 7.17

Macintosh 7.18

papierinvoer 7.10

PostScript 7.16

Windows 7.15

problemen oplossen 7.1

R reinigen

binnenkant 6.1

buitenkant 6.1

S standaardinstellingen

instellingen voor lade 3.5

papier plaatsen 3.5

status 1.4

stop 1.4

storing

papier verwijderen uit lade1 7.1

tips om papierstoringen te vermijden 7.1

stuurprogramma

functie 2.1

installatie 3.3

SyncThru Web Service 6.7

T

taal 3.5

tonerkleuren 1.4

U

uitvoerlade 1.2

USB

poort 1.3

V verbruiksartikelen

de levensduur van de verbruiksartikelen controleren 6.1

verbruiksartikelen bestellen 8.1

verwachte levensduur van tonercassette 6.3

verbruiksartikelen bestellen 8.1

voorklep 1.2

W

Windows

problemen 7.15

vereisten 2.2

2

Samsung-printer

Software

S

OFTWARE

I

NHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1:

P

RINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER W INDOWS

Printersoftware installeren ................................................................................................................................................. 4

Software installeren voor afdrukken via een lokale printer ......................................................................................... 4

Software installeren voor afdrukken via een netwerk ................................................................................................. 7

Printersoftware opnieuw installeren ................................................................................................................................ 10

Printersoftware verwijderen ............................................................................................................................................. 11

Printerstuurprogramma voor zwart-witafdrukken installeren ........................................................................................... 11

Hoofdstuk 2:

S

TANDAARD AFDRUKINSTELLINGEN

Documenten afdrukken ................................................................................................................................................... 12

Afdrukken naar een bestand (PRN) ................................................................................................................................ 13

Printerinstellingen ............................................................................................................................................................ 13

Tabblad Lay-out ........................................................................................................................................................ 14

Tabblad Papier ......................................................................................................................................................... 14

Tabblad Grafisch ...................................................................................................................................................... 15

Tabblad Extra ........................................................................................................................................................... 16

Tabblad Info .............................................................................................................................................................. 17

Tabblad Printer ......................................................................................................................................................... 17

Favorieten ................................................................................................................................................................. 17

De Help-functie ......................................................................................................................................................... 17

Hoofdstuk 3:

G

EAVANCEERDE AFDRUKINSTELLINGEN

Meerdere pagina’s afdrukken op één vel papier (N op een vel) ...................................................................................... 18

Posters afdrukken ........................................................................................................................................................... 19

Boekjes afdrukken .......................................................................................................................................................... 19

Afdrukken op beide zijden van het papier ....................................................................................................................... 20

Documenten vergroot of verkleind afdrukken .................................................................................................................. 20

1

Document aan een geselecteerd papierformaat aanpassen ........................................................................................... 20

Watermerk afdrukken ...................................................................................................................................................... 21

Bestaand watermerk gebruiken ................................................................................................................................ 21

Nieuw watermerk maken .......................................................................................................................................... 21

Watermerk bewerken ................................................................................................................................................ 21

Watermerk verwijderen ............................................................................................................................................. 21

Overlay afdrukken ........................................................................................................................................................... 22

Wat is een overlay? .................................................................................................................................................. 22

Nieuwe overlay maken .............................................................................................................................................. 22

Overlay gebruiken ..................................................................................................................................................... 22

Overlay verwijderen .................................................................................................................................................. 22

Hoofdstuk 4:

W

INDOWS P OST S CRIPT STUURPROGRAMMA

Printerinstellingen ............................................................................................................................................................ 23

Geavanceerd ............................................................................................................................................................ 23

De Help-functie ......................................................................................................................................................... 23

Hoofdstuk 5:

E

EN LOKALE PRINTER DELEN

Instellen als hostcomputer ............................................................................................................................................... 24

Instellen als clientcomputer ............................................................................................................................................. 24

Hoofdstuk 6:

S

MART P ANEL GEBRUIKEN

Kennismaken met Smart Panel ....................................................................................................................................... 25

De probleemoplossingsgids openen ............................................................................................................................... 26

Hulpprogramma Printerinstellingen ................................................................................................................................. 26

Help-aanwijzingen op het scherm ............................................................................................................................. 26

De instellingen van Smart Panel wijzigen ........................................................................................................................ 26

Hoofdstuk 7:

U

W PRINTER GEBRUIKEN ONDER L INUX

Aan de slag ..................................................................................................................................................................... 27

Unified Linux-stuurprogramma installeren ....................................................................................................................... 27

Unified Linux-stuurprogramma installeren ................................................................................................................ 27

Installatie van Unified Linux-stuurprogramma ongedaan maken .............................................................................. 28

2

Werken met Unified Driver Configurator .......................................................................................................................... 29

Unified Driver Configurator openen .......................................................................................................................... 29

Printers configureren ................................................................................................................................................. 29

Ports Configuration (Poorten configureren) .............................................................................................................. 30

Printereigenschappen configureren ................................................................................................................................. 30

Een document afdrukken ................................................................................................................................................ 31

Afdrukken vanuit een toepassing .............................................................................................................................. 31

Bestanden afdrukken ................................................................................................................................................ 31

Hoofdstuk 8:

U

W PRINTER GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET EEN M ACINTOSH

Software voor Macintosh installeren ................................................................................................................................ 32

Printerstuurprogramma ............................................................................................................................................. 32

De printer instellen .......................................................................................................................................................... 33

Voor een Macintosh die op een netwerk is aangesloten .......................................................................................... 33

Voor een Macintosh die via USB is aangesloten ...................................................................................................... 33

Afdrukken ........................................................................................................................................................................ 34

Document afdrukken ................................................................................................................................................. 34

Afdrukinstellingen wijzigen ........................................................................................................................................ 34

Verschillende pagina's afdrukken op één vel papier ................................................................................................. 36

Dubbelzijdig afdrukken .............................................................................................................................................. 36

3

1

Printersoftware installeren onder Windows

In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:

Printersoftware installeren

Printersoftware opnieuw installeren

Printersoftware verwijderen

Printerstuurprogramma voor zwart-witafdrukken installeren

2

Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-romstation van uw computer.

De cd-rom start automatisch en er wordt een installatievenster getoond.

Als het installatievenster niet verschijnt, klikt u op Start en vervolgens op Uitvoeren...

Typ X:\Setup.exe

, waarbij u “ X ” vervangt door de letter van het cd-romstation, en klik op OK .

Als u Windows Vista gebruikt, klikt u op Start → Alle programma’s

→ Bureau-accessories → Uitvoeren...

en typt u X:\Setup.exe

.

Als het venster AutoPlay verschijnt in Windows Vista, klikt u op

Setup.exe

Uitvoeren...

in het veld Programma installeren of uitvoeren . Vervolgens klikt u op Doorgaan in het venster User

Account Control .

Printersoftware installeren

U kunt de printersoftware installeren voor lokaal afdrukken of afdrukken via een netwerk. Om de printersoftware op de computer te installeren, moet u de juiste installatieprocedure uitvoeren voor de printer die wordt gebruikt.

Een printerstuurprogramma is software waarmee uw computer met de printer kan communiceren. De installatieprocedure voor stuurprogramma's verschilt mogelijk per besturingssysteem.

Sluit alle toepassingen op uw computer af voordat u begint met de installatie.

Software installeren voor afdrukken via een lokale printer

Een lokale printer is een printer die direct op uw computer aangesloten is met een bij de printer geleverde printerkabel, bijvoorbeeld een USB- of parallele kabel. Als uw printer op een netwerk aangesloten is, kunt

u deze stap overslaan en naar “Software installeren voor afdrukken via een netwerk” op pagina 7 gaan.

U kunt de printersoftware installeren volgens de standaardmethode of de aangepaste methode.

O

PMERKING : als tijdens de installatie het venster 'Nieuwe hardware gevonden' verschijnt, klikt u op in de rechterbovenhoek van het venster om het venster te sluiten of klikt u op Annuleren .

Standaardinstallatie

Dit type installatie wordt aanbevolen voor de meeste gebruikers.

Alle onderdelen die noodzakelijk zijn voor het afdrukken worden geïnstalleerd.

1

Zorg ervoor dat de printer aangesloten is op uw computer en aan staat.

4

Printersoftware installeren onder Windows

3

Klik op Volgende .

• Selecteer, indien noodzakelijk, een taal in de keuzelijst.

• Gebruikershandleiding weergeven : biedt u de mogelijkheid om de gebruikershandleiding te bekijken. Als Adobe Acrobat niet op uw computer geïnstalleerd is, klikt u op deze optie om

Adobe Acrobat Reader automatisch te installeren.

4

Selecteer Typische installatie voor een lokale printer . Klik op

Volgende .

O

PMERKING : Als uw printer nog niet op de computer aangesloten is, verschijnt het volgende venster.

• Nadat u de printer hebt aangesloten, klikt u op Volgende .

• Als u de printer op dit moment nog niet wilt aansluiten, klikt u op

Volgende en op Nee in het volgende scherm. Vervolgens wordt de installatie gestart. Aan het einde van de installatie wordt geen testpagina afgedrukt.

• Het installatievenster in de gebruikershandleiding verschilt mogelijk van het venster dat u ziet. Dit is namelijk afhankelijk van de gebruikte printer en interface.

5

Nadat de installatie voltooid is, verschijnt er een venster met de vraag of u een testpagina wilt afdrukken. Als u een testpagina wilt afdrukken, schakelt u het selectievakje in en klikt u op Volgende .

Anders klikt u op Volgende

en slaat u stap 7 over.

6

Als de testpagina correct wordt afgedrukt, klikt u op Ja .

Zo niet, dan klikt u op Nee om de testpagina opnieuw af te drukken.

7

Als u zich wilt registreren als gebruiker van een Samsung-printer zodat Samsung u hierover informatie kan toesturen, schakelt u het selectievakje in en klikt u op Voltooien . Vervolgens wordt de website van Samsung geopend.

Anders klikt u gewoon op Voltooien .

O

PMERKING : als uw printerstuurprogramma niet goed werkt nadat de setup voltooid is, moet u het printerstuurprogramma opnieuw

installeren. Zie de “Printersoftware opnieuw installeren” op pagina 10.

Aangepaste installatie

U kunt zelf onderdelen uitkiezen die geïnstalleerd moeten worden.

1

Zorg ervoor dat de printer aangesloten is op uw computer en aan staat.

2

Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-romstation van uw computer.

De cd-rom start automatisch en er wordt een installatievenster getoond.

Als het installatievenster niet verschijnt, klikt u op Start en vervolgens op Uitvoeren...

Typ X:\Setup.exe

, waarbij u “ X ” vervangt door de letter van het cd-romstation, en klik op OK .

Als u Windows Vista gebruikt, klikt u op Start → Alle programma’s

→ Bureau-accessories → Uitvoeren...

en typt u X:\Setup.exe

.

Als het venster AutoPlay verschijnt in Windows Vista, klikt u op

Setup.exe

Uitvoeren...

in het veld Programma installeren of uitvoeren . Vervolgens klikt u op Doorgaan in het venster User

Account Control .

3

Klik op Volgende .

• Selecteer, indien noodzakelijk, een taal in de keuzelijst.

• Gebruikershandleiding weergeven : biedt u de mogelijkheid om de gebruikershandleiding te bekijken. Als Adobe Acrobat niet op uw computer geïnstalleerd is, klikt u op deze optie om

Adobe Acrobat Reader automatisch te installeren.

5

Printersoftware installeren onder Windows

4

Selecteer Aangepaste installatie . Klik op Volgende .

• Het installatievenster in de gebruikershandleiding verschilt mogelijk van het venster dat u ziet. Dit is namelijk afhankelijk van de gebruikte printer en interface.

6

Selecteer de onderdelen die u wilt installeren en klik op Volgende .

5

Selecteer uw printer en klik op Volgende .

O

PMERKING : als uw printer nog niet op de computer aangesloten is, verschijnt het volgende venster.

O

PMERKING : U kunt de installatiemap wijzigen door op [ Bladeren ] te klikken.

7

Nadat de installatie voltooid is, verschijnt een venster met de vraag of u een testpagina wilt afdrukken. Als u een testpagina wilt afdrukken, schakelt u het selectievakje in en klikt u op Volgende .

Anders klikt u op Volgende

en slaat u stap 9 over.

8

Als de testpagina correct wordt afgedrukt, klikt u op Ja .

Zo niet, dan klikt u op Nee om de testpagina opnieuw af te drukken.

9

Als u zich wilt registreren als gebruiker van een Samsung-printer zodat Samsung u hierover informatie kan toesturen, schakelt u het selectievakje in en klikt u op Voltooien . Vervolgens wordt de website van Samsung geopend.

Anders klikt u gewoon op Voltooien .

• Nadat u de printer hebt aangesloten, klikt u op Volgende .

• Als u de printer op dit moment nog niet wilt aansluiten, klikt u op

Volgende en op Nee in het volgende scherm. Vervolgens wordt de installatie gestart. Aan het einde van de installatie wordt geen testpagina afgedrukt.

6

Printersoftware installeren onder Windows

Software installeren voor afdrukken via een netwerk

Als u uw printer op een netwerk aansluit, moet u eerst de TCP/IPinstellingen voor de printer configureren. Nadat u de TCP/IP-instellingen hebt toegewezen en gecontroleerd, kunt u de software op elke computer in het netwerk installeren.

U kunt de printersoftware installeren volgens de standaardmethode of de aangepaste methode.

Standaardinstallatie

Dit type installatie wordt aanbevolen voor de meeste gebruikers.

Alle onderdelen die noodzakelijk zijn voor het afdrukken worden geïnstalleerd.

1

Zorg ervoor dat de printer aangesloten is op uw netwerk en aan staat. Zie de bijgeleverde gebruikershandleiding voor meer informatie over hoe u de printer op een netwerk kunt aansluiten.

2

Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-romstation van uw computer.

De cd-rom start automatisch en er wordt een installatievenster getoond.

Als het installatievenster niet verschijnt, klikt u op Start en vervolgens op Uitvoeren...

Typ X:\Setup.exe

, waarbij u “ X ” vervangt door de letter van het cd-romstation, en klik op OK .

Als u Windows Vista gebruikt, klikt u op Start → Alle programma’s

→ Bureau-accessories → Uitvoeren...

en typt u X:\Setup.exe

.

Als het venster AutoPlay verschijnt in Windows Vista, klikt u op

Setup.exe

Uitvoeren...

in het veld Programma installeren of uitvoeren . Vervolgens klikt u op Doorgaan in het venster User

Account Control .

4

Selecteer Typische installatie voor een netwerkprinter .

Klik op Volgende .

5

De lijst van beschikbare printers in het netwerk verschijnt.

Selecteer de printer die u wilt installeren in de lijst en druk op Volgende .

3

Klik op Volgende .

• Selecteer, indien noodzakelijk, een taal in de keuzelijst.

• Gebruikershandleiding weergeven : biedt u de mogelijkheid om de gebruikershandleiding te bekijken. Als Adobe Acrobat niet op uw computer geinstalleerd is, klikt u op deze optie om

Adobe Acrobat Reader automatisch te installeren.

7

Printersoftware installeren onder Windows

• Als de printer niet in de lijst voorkomt, klikt u op Bijwerken om de lijst te vernieuwen of selecteert u TCP/IP-poort toevoegen om uw printer aan het netwerk toe te voegen.

Als u de printer aan het netwerk wilt toevoegen, moet u de poortnaam en het IP-adres voor de printer invoeren.

Om het IP-adres of het MAC-adres van uw printer te controleren, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af.

• Selecteer Gedeelde printer (UNC) om een gedeelde netwerkprinter (UNC-pad) te vinden en voer de gedeelde naam handmatig in of zoek een gedeelde printer door te klikken op de knop Bladeren .

O

PMERKING : Als u uw apparaat niet in het netwerk kunt vinden, schakelt u de firewall uit en klikt u op Bijwerken .

6

Nadat de installatie voltooid is, verschijnt er een venster met de vraag of u een testpagina wilt afdrukken en of u zich wilt registreren als gebruiker van een Samsung-printer zodat Samsung u hierover informatie kan toesturen. Als u dit wilt, schakelt u het desbetreffende selectievakje in en klikt u op Voltooien .

Anders klikt u gewoon op Voltooien .

uitvoeren . Vervolgens klikt u op Doorgaan in het venster User

Account Control .

O

PMERKING : als uw printerstuurprogramma niet goed werkt nadat de setup voltooid is, moet u het printerstuurprogramma opnieuw

installeren. Zie de “Printersoftware opnieuw installeren” op pagina 10.

Aangepaste installatie

U kunt individuele onderdelen selecteren die moeten worden geïnstalleerd en een specifiek IP-adres instellen.

1

Zorg ervoor dat de printer aangesloten is op uw netwerk en aan staat. Zie de bijgeleverde gebruikershandleiding voor meer informatie over hoe u de printer op een netwerk kunt aansluiten.

2

Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-romstation van uw computer.

De cd-rom start automatisch en er wordt een installatievenster getoond.

Als het installatievenster niet verschijnt, klikt u op Start en vervolgens op Uitvoeren...

Typ X:\Setup.exe

, waarbij u “ X ” vervangt door de letter van het cd-romstation, en klik op OK .

Als u Windows Vista gebruikt, klikt u op Start → Alle programma’s

→ Bureau-accessories → Uitvoeren...

en typt u X:\Setup.exe

.

Als het venster AutoPlay verschijnt in Windows Vista, klikt u op

Setup.exe

Uitvoeren...

in het veld Programma installeren of

3

Klik op Volgende .

• Selecteer, indien noodzakelijk, een taal in de keuzelijst.

• Gebruikershandleiding weergeven : biedt u de mogelijkheid om de gebruikershandleiding te bekijken. Als Adobe Acrobat niet op uw computer geinstalleerd is, klikt u op deze optie om

Adobe Acrobat Reader automatisch te installeren.

4

Selecteer Aangepaste installatie . Klik op Volgende .

8

Printersoftware installeren onder Windows

5

De lijst van beschikbare printers in het netwerk verschijnt.

Selecteer de printer die u wilt installeren in de lijst en druk op Volgende .

T

IP : klik op de knop IP-adres instellen als u een specifiek IP-adres op een specifieke netwerkprinter wilt instellen. Het venster IP-adres instellen verschijnt. Ga als volgt te werk:

• Als de printer niet in de lijst voorkomt, klikt u op Bijwerken om de lijst te vernieuwen of selecteert u TCP/IP-poort toevoegen om uw printer aan het netwerk toe te voegen.

Als u de printer aan het netwerk wilt toevoegen, moet u de poortnaam en het IP-adres voor de printer invoeren.

Om het IP-adres of het MAC-adres van uw printer te controleren, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af.

• Selecteer Gedeelde printer (UNC) om een gedeelde netwerkprinter (UNC-pad) te vinden en voer de gedeelde naam handmatig in of zoek een gedeelde printer door te klikken op de knop Bladeren .

O

PMERKING : Als u uw apparaat niet in het netwerk kunt vinden, schakelt u de firewall uit en klikt u op Bijwerken . In Windows klikt u op

Start -> Configuratiescherm , gaat u naar Windows Firewall en schakelt u deze optie uit. Voor andere besturingssystemen raadpleegt u de online handleiding.

a. Selecteer een printer waarvoor een specifiek IP-adres moet worden ingesteld in.

b. Configureer handmatig een IP-adres, subnetmasker en gateway voor de printer en klik op Configureren om het specifieke IP-adres voor de netwerkprinter in te stellen.

c. Klik op Volgende .

6

Selecteer de onderdelen die u wilt installeren. Nadat u de onderdelen hebt geselecteerd, verschijnt het volgende venster.

U kunt ook de printernaam wijzigen, de printer instellen om te worden gedeeld op het netwerk, de printer instellen als standaardprinter en de poortnaam van elke printer wijzigen. Klik op Volgende .

Selecteer het selectievakje Deze printer instellen op een server om deze software op een server te installeren.

7

Nadat de installatie voltooid is, verschijnt er een venster met de vraag of u een testpagina wilt afdrukken en of u zich wilt registreren als gebruiker van een Samsung-printer zodat Samsung u hierover informatie kan toesturen. Als u dit wilt, schakelt u het desbetreffende selectievakje in en klikt u op Voltooien .

9

Printersoftware installeren onder Windows

Anders klikt u gewoon op Voltooien .

Als u de printer aan het netwerk wilt toevoegen, moet u de poortnaam en het IP-adres voor de printer invoeren.

• Selecteer Gedeelde printer (UNC) om een gedeelde netwerkprinter (UNC-pad) te vinden en voer de gedeelde naam handmatig in of zoek een gedeelde printer door te klikken op de knop Bladeren .

Er verschijnt een lijst met componenten zodat u elk onderdeel afzonderlijk opnieuw kunt installeren.

O

PMERKING : als uw printer nog niet op de computer aangesloten is, verschijnt het volgende venster.

O

PMERKING : als uw printerstuurprogramma niet goed werkt nadat de setup voltooid is, moet u het printerstuurprogramma opnieuw

installeren. Zie “Printersoftware opnieuw installeren” op pagina 10.

Printersoftware opnieuw installeren

U kunt de software opnieuw installeren als de installatie is mislukt.

1

Zet uw computer aan en wacht tot Windows is opgestart.

2

In het menu Start selecteert u Programma’s of Alle programma’s → de naam van het printerstuurprogramma →

Onderhoud .

3

Selecteer Herstellen en klik op Volgende .

4

De lijst van beschikbare printers in het netwerk verschijnt.

Selecteer de printer die u wilt installeren in de lijst en druk op Volgende .

• Als de printer niet in de lijst voorkomt, klikt u op Bijwerken om de lijst te vernieuwen of selecteert u TCP/IP-poort toevoegen om uw printer aan het netwerk toe te voegen.

10

Printersoftware installeren onder Windows

• Nadat u de printer hebt aangesloten, klikt u op Volgende .

• Als u de printer op dit moment nog niet wilt aansluiten, klikt u op Volgende en Nee in het volgende scherm. Vervolgens wordt de installatie gestart. Er wordt echter geen testpagina aan het einde afgedrukt.

• Het herinstallatievenster in de gebruikershandleiding verschilt mogelijk van het venster dat u ziet. Dit is namelijk afhankelijk van de gebruikte printer en interface.

5

Selecteer de onderdelen die u opnieuw wilt installeren en klik op Volgende .

Als u de printersoftware hebt geïnstalleerd voor lokaal afdrukken en u de naam van het printerstuurprogramma selecteert, verschijnt er een venster met de vraag of u een testpagina wilt afdrukken. Ga als volgt te werk: a. Schakel het selectievakje in om een testpagina af te drukken en klik op Volgende .

b. Als de testpagina correct werd afgedrukt, klikt u op Ja .

Als dat niet het geval is, klikt u op Nee om de pagina opnieuw af te drukken.

6

Nadat de onderdelen opnieuw zijn geïnstalleerd, klikt u op Voltooien .

Printersoftware verwijderen

1

Zet uw computer aan en wacht tot Windows is opgestart.

2

In het menu Start selecteert u Programma’s of Alle programma’s → de naam van het printerstuurprogramma →

Onderhoud .

3

Selecteer Verwijderen en klik op Volgende .

Er verschijnt een lijst met componenten zodat u elk onderdeel afzonderlijk kunt verwijderen.

4

Selecteer de onderdelen die u wilt verwijderen en klik op Volgende .

5

Als u wordt gevraagd om uw keuze te bevestigen, klikt u op Ja .

Het door u gekozen stuurprogramma wordt van uw computer verwijderd.

6

Nadat de software verwijderd is, klikt u op Voltooien .

Printerstuurprogramma voor zwartwitafdrukken installeren

Deze printer wordt geleverd met een stuurprogramma voor zwartwitafdrukken, zodat u het apparaat kunt gebruiken als een monochrome printer. U moet het stuurprogramma voor zwart-witafdrukken op uw computer installeren. De volgende stappen loodsen u door de installatieprocedure.

1

Zorg ervoor dat de printer op uw computer is aangesloten en aan staat. Of zorg ervoor dat uw computer en printer op het netwerk aangesloten zijn.

2

Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-romstation. De cd-rom start automatisch en er wordt een installatievenster weergegeven.

3

Klik op Annuleren .

Wanneer het bevestigingsvenster verschijnt, klikt u op Voltooien .

4

Klik op Start → Printers en faxapparaten .

5

Dubbelklik op Printer toevoegen .

6

Wanneer de wizard Printer toevoegen verschijnt, klikt u op

Volgende .

7

Selecteer het keuzerondje Lokale printer die met deze computer is verbonden , schakel het selectievakje Mijn Plug en Playprinter automatisch detecteren en installeren in en klik op

Volgende . Ga naar stap 13.

Als uw computer de printer niet vindt, gaat u naar de volgende stap.

8

Selecteer Volgende in het venster Een printerpoort selecteren .

9

Selecteer Bladeren in het venster Een printerpoort selecteren .

10

Klik op Bladeren om een stuurprogramma te vinden waarmee uw printer zwart-witafdrukken kan maken.

bijv.) Windows XP 32 bits

Selecteer cd-romstation → Printer →

WINXP_2000_VISTA-32

PC_MONO →

11

Selecteer ***.inf

en klik op Openen .

12

Klik op OK in het venster Installeren vanaf schijf .

13

Selecteer een stuurprogramma voor zwart-witafdrukken in het veld

Printers en klik op Volgende .

O

PMERKING : Als u vroeger al eens een stuurprogramma voor zwartwitafdrukken hebt geïnstalleerd, gebruikt u het venster Bestaand stuurprogramma gebruiken . Selecteer het stuurprogramma zoals in het venster beschreven en klik op Volgende . Afhankelijk van de configuratie van uw computer verschijnt mogelijk het venster voor het delen van de printer of het venster voor het afdrukken van een testpagina. Maak de gewenste keuze.

14

Voer de naam van de printer in en klik op Volgende .

15

Klik op Voltooien om te beginnen met de installatie van een printerstuurprogramma voor zwart-witafdrukken.

O

PMERKING : Als uw printer verbonden is met een netwerk, opent u de

Eigenschappen van de printer, selecteert u het tabblad Poorten , klikt u op Poort toevoegen en Standaard TCP/IP-poort , en creëert u een nieuwe poort om de printer op aan te sluiten. Om een nieuwe poort te creëren, volgt u de procedure die beschreven is in het venster van de wizard.

11

Printersoftware installeren onder Windows

2

Standaard afdrukinstellingen

In dit hoofdstuk worden de afdrukopties en algemene afdruktaken in Windows beschreven.

In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:

Documenten afdrukken

Afdrukken naar een bestand (PRN)

Printerinstellingen

- Tabblad Lay-out

- Tabblad Papier

- Tabblad Grafisch

- Tabblad Extra

- Tabblad Info

- Tabblad Printer

- Favorieten

- De Help-functie

Documenten afdrukken

NB

• Het venster Eigenschappen van het printerstuurprogramma in de gebruikershandleiding verschilt mogelijk van het venster dat u ziet, omdat dit afhankelijk is van de gebruikte printer.

Het printereigenschappenvenster bestaat echter uit vrijwel dezelfde onderdelen.

• Controleer welke besturingssystemen compatibel zijn met de printer. Zie Printerspecificaties onder Compatibiliteit met besturingssysteem in de printerhandleiding.

• U kunt de exacte naam van uw printer controleren op de bijgeleverde cd-rom.

De volgende procedure beschrijft de algemene stappen die u moet volgen om vanuit een Windows-programma af te drukken. De exacte procedure kan per programma verschillen. Raadpleeg de handleiding van uw softwaretoepassing voor de exacte afdrukprocedure.

1

Open het document dat u wilt afdrukken.

2

Selecteer Afdrukken in het menu Bestand . Het venster

Afdrukken verschijnt. Dit kan, afhankelijk van het gebruikte programma, enigszins afwijken van onderstaande illustratie.

U kunt de belangrijkste afdrukinstellingen selecteren in het venster

Afdrukken. Deze instellingen omvatten het aantal exemplaren en het afdrukbereik.

Zorg ervoor dat de printer is geselecteerd.

3

Selecteer de printer in de keuzelijst Naam .

4

Om de printerfuncties van uw printerstuurprogramma te gebruiken, klikt u op Eigenschappen of Voorkeursinstellingen in het afdrukvenster van de toepassing. Meer informatie vindt u op

“Printerinstellingen” op pagina 13.

Als Instellen , Printer of Opties voorkomen in het afdrukvenster, klikt u daarop. Klik in het volgende venster op Eigenschappen .

5

Klik op OK om het venster met printereigenschappen te sluiten.

6

Klik in het venster Afdrukken op OK of Afdrukken om de afdruktaak te starten.

12

Standaard afdrukinstellingen

Afdrukken naar een bestand (PRN)

Het kan soms handig zijn om de af te drukken gegevens op te slaan als een bestand.

Ga als volgt te werk om een bestand aan te maken:

1

Schakel het selectievakje Afdrukken naar bestand in het venster

Afdrukken in.

2

Selecteer een map, wijs een naam toe aan het bestand en klik op

OK .

NB

U kunt PRN-bestanden afdrukken als u de mogelijkheid hebt om PRNbestanden via de DOS-prompt naar de USB-poort te zenden.

Printerinstellingen

Via het venster met printereigenschappen hebt u toegang tot alle informatie die u nodig hebt als u de printer gebruikt. Als de printereigenschappen worden weergegeven, kunt u de instellingen die u voor uw afdruktaak nodig hebt controleren en wijzigen.

Afhankelijk van het besturingssysteem kan het venster Eigenschappen van de printer er anders uitzien. Deze softwarehandleiding geeft het venster Eigenschappen van Windows XP weer.

Het venster Eigenschappen van het printerstuurprogramma in de gebruikershandleiding verschilt mogelijk van het venster dat u ziet, omdat dit afhankelijk is van de gebruikte printer.

Als u de printereigenschappen opent via de map Printers, kunt u aanvullende Windows-tabbladen openen (zie de handleiding van

Windows) en het tabblad Printer (zie “Tabblad Printer” op pagina 17).

NB

• De meeste Windows-toepassingen zullen de in het printerstuurprogramma opgegeven instellingen opheffen. Daarom raden wij u aan eerst de afdrukinstellingen in uw programma te wijzigen en alleen instellingen die u daar niet vindt, aan te passen in het printerstuurprogramma.

• Deze instellingen gelden zolang u uw programma niet afsluit.

Als u wilt dat uw wijzigingen permanent behouden blijven , brengt u ze aan in de map Printers.

• De volgende procedure geldt voor Windows XP. Zie de desbetreffende

Windows-gebruikershandleiding of on line Help voor andere

Windows-besturingssystemen.

1.

Klik op de knop

Start

van Windows.

2.

Selecteer Printers en faxapparaten .

3.

Selecteer het pictogram van het printerstuurprogramma .

4.

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma en selecteer

Voorkeursinstellingen voor afdrukken .

5.

Wijzig de instellingen op elk tabblad en klik op OK.

13

Standaard afdrukinstellingen

Tabblad Lay-out

Het tabblad Lay-out bevat opties waarmee u de weergave van het document op de afgedrukte pagina kunt aanpassen.

Onder Lay-outopties hebt u de keuze uit Meerdere pagina’s per kant en Poster afdrukken

. Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12 voor meer informatie over de voorkeursinstellingen voor

afdrukken.

• Voor meer informatie, zie “Afdrukken op beide zijden van het papier” op pagina 20.

Tabblad Papier

De volgende opties voor papierinstellingen zijn beschikbaar in het

eigenschappenvenster van de printer. Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12 voor meer informatie over de voorkeursinstellingen

voor afdrukken.

Klik op het tabblad Papier om toegang te krijgen tot de printereigenschappen.

Afdrukstand

Met behulp van Afdrukstand kunt u de richting selecteren waarin informatie wordt afgedrukt op een pagina.

• Staand drukt af over de breedte van de pagina, zoals in een brief.

• Liggend drukt af over de lengte van de pagina, zoals bij een spreadsheet.

• Met behulp van Draaien kunt u de pagina het opgegeven aantal graden draaien.

Staand Liggend

Lay-outopties

Via Lay-outopties kunt u geavanceerde afdrukopties selecteren.

U hebt de keuze uit Meerdere pagina’s per kant en Poster afdrukken .

• Voor meer informatie, zie “Meerdere pagina’s afdrukken op één vel papier (N op een vel)” op pagina 18.

• Voor meer informatie, zie “Posters afdrukken” op pagina 19.

• Voor meer informatie, zie “Boekjes afdrukken” op pagina 19.

Dubbelzijdig afdrukken

Dubbelzijdig afdrukken biedt u de mogelijkheid om op beide zijden van het papier af te drukken. Als deze optie niet wordt weergegeven, beschikt uw printer niet over deze functie.

14

Standaard afdrukinstellingen

Exemplaren

In het veld Exemplaren kunt u aangeven hoeveel exemplaren u wilt afdrukken. U kunt een aantal tussen 1 en 999 invullen.

Sorteren

Deze optie sorteert automatisch de afgedrukte exemplaren wanneer u meer dan twee exemplaren afdrukt. Als u bijvoorbeeld 2 exemplaren afdrukt van een document bestaande uit 5 pagina's, drukt de printer pagina 1 tot en met

5 af, en vervolgens nogmaals pagina 1 tot en met 5. Als u deze optie niet selecteert, wordt eerst pagina 1 twee keer afgedrukt, waarna pagina 2 twee keer wordt afgedrukt, enz. Als deze optie niet wordt weergegeven, beschikt uw printer niet over deze functie.

Formaat

In het veld Formaat stelt u in welk formaat papier in de lade ligt.

Als het vereiste formaat niet in het vak Formaat staat, klikt u op Aangepast .

Het venster Instelling aangepast papier verschijnt.

Vul het papierformaat in en klik op OK . De instelling verschijnt in de lijst zodat u deze kunt selecteren.

Invoer

Controleer of bij Invoer de juiste papierlade is gekozen.

Kies voor Handmatige invoer als u op speciaal materiaal wilt afdrukken, zoals enveloppen of transparanten. Plaats één vel tegelijk in de handmatige invoer of de multifunctionele lade.

Als de papierinvoer is ingesteld op Automatisch selecteren , gebruikt de printer de laden automatisch in deze volgorde: handmatige invoer of multifunctionele lade, lade 1, optionele lade 2.

Type

Stel Type in volgens het papier in de lade van waaruit u wenst af te drukken. Zo krijgt u de beste afdruk. Doet u dit niet, zal de afdrukkwaliteit mogelijk niet aan uw verwachtingen beantwoorden.

Katoen : 75~90 g/m

2

katoenpapier zoals Gilbert 25% en Gilbert 100%.

Normaal papier : gewoon papier. Selecteer dit type indien u een zwartwitprinter heeft en afdrukt op katoenpapier van 60 g/m

2

.

Kringlooppapier : gerecycleerd papier van 75~90 g/m

2

.

Gekleurd papier : gekleurd papier van 75~90 g/m

2

.

Dik papier : dik papier met een gewicht tussen 90 en 105 g/m2.

Dun papier : dun papier met een gewicht tussen 60 en 70 g/m2.

Bankpost : kies deze optie als u bankpost gebruikt.

Archiefpapier : kies deze optie als u de afdrukken geruime tijd wilt bewaren (bijvoorbeeld in een archief).

Eerste pagina

Via deze vervolgkeuzelijst kunt u de eerste pagina afdrukken op een ander type papier dan de rest van het document. U kunt de lade voor de eerste pagina selecteren.

Plaats bijvoorbeeld dik papier voor de eerste pagina in de multifunctionele lade en normaal papier in lade 1. Selecteer vervolgens Lade 1 voor de optie Invoer en Multifunctionele lade voor de optie Eerste pagina . Als deze optie niet wordt weergegeven, beschikt uw printer niet over deze functie.

Afdruk aanpassen

Met Afdruk aanpassen kunt u uw afdruktaak automatisch of handmatig schalen op een pagina. U hebt de keuze uit Geen , Verkleinen/Vergroten en Aan pagina aanpassen .

• Voor meer informatie, zie “Documenten vergroot of verkleind afdrukken” op pagina 20.

• Voor meer informatie, zie “Document aan een geselecteerd papierformaat aanpassen” op pagina 20.

Tabblad Grafisch

Met behulp van de volgende grafische instellingen regelt u de

afdrukkwaliteit. Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12 voor

meer informatie over de voorkeursinstellingen voor afdrukken.

Klik op het tabblad Grafisch om het onderstaande venster te openen.

Kwaliteit

Welke resolutieopties u kunt selecteren, hangt mogelijk af van het printermodel.

hoe scherper tekens en afbeeldingen worden afgedrukt. Als u een hoge instelling selecteert, kan het bovendien iets langer duren voordat het document is afgedrukt.

Kleurmodus

U kunt kleuropties kiezen. De instelling Kleur levert gewoonlijk de beste afdrukkwaliteit op voor documenten in kleur. Als u een kleurendocument in grijstinten wilt afdrukken, selecteert u Grijstinten . Selecteer Handmatig en klik op de knop Kleuraanpassing Kleuraanpas.

als u de kleuropties handmatig wilt aanpassen.

• Kleuraanpassing : u kunt aanpassen hoe afbeeldingen worden weergegeven door de instellingen in de optie Levels te wijzigen.

• Kleuraanpas.

: u kunt de afdrukkleuren aanpassen aan de kleuren van uw scherm met de optie Settings .

• Instelling voor aantal exemplaren : Als u verschillende exemplaren wilt afdrukken, waarvan sommige in kleur en andere in grijstinten, gebruikt u deze optie en selecteert u het aantal exemplaren in grijstinten.

15

Standaard afdrukinstellingen

Geavanceerde opties

Om de geavanceerde opties in te stellen, klikt u op Geavanceerde opties .

• Rastercompressie : Deze optie bepaalt het compressieniveau van afbeeldingen voor de overdracht van gegevens van een computer naar een printer. Als u deze optie instelt op Maximaal, ligt de afdruksnelheid hoger maar de afdrukkwaliteit lager.

Deze functie is alleen beschikbaar als u het PCL6-printerstuurprogramma gebruikt.

• TrueType-opties : deze optie bepaalt wat het stuurprogramma de printer doorgeeft over het afbeelden van de tekst in uw document. Pas deze opties eventueel aan uw document aan.

- Downloaden als contour : als deze optie is geselecteerd, downloadt het stuurprogramma de TrueType-lettertypen die in uw document voorkomen maar nog niet in uw printer zijn opgeslagen. Als u constateert dat de lettertypen niet juist zijn afgedrukt, kiest u

Downloaden als bitmapafbeelding en drukt u het document nogmaals af. De instelling Downloaden als bitmapafbeelding is vaak handig als u afdrukt vanuit Adobe. Deze functie is alleen beschikbaar als u het

PCL6-printerstuurprogramma gebruikt.

- Downloaden als bitmap : als deze optie is geselecteerd, downloadt het stuurprogramma de lettertypegegevens als bitmapafbeeldingen.

Documenten met complexe lettertypen (bijv. Koreaanse of Chinese lettertypen) of verschillende soorten lettertypen worden met deze instelling sneller afgedrukt. Deze functie is alleen beschikbaar als u het PCL6-printerstuurprogramma gebruikt.

- Grafisch afdrukken : als deze optie is geselecteerd, downloadt het stuurprogramma alle lettertypen als afbeeldingen. Zo verhoogt u mogelijk de afdruksnelheid bij documenten met veel afbeeldingen en betrekkelijk weinig TrueType-lettertypes. Deze functie is alleen beschikbaar als u het PCL6-printerstuurprogramma gebruikt.

• Alle tekst zwart afdrukken : als Alle tekst zwart afdrukken is geselecteerd, wordt alle tekst in uw document zwart afgedrukt, ongeacht de kleur waarin de tekst op het scherm wordt weergegeven.

• Alle tekst donkerder afdrukken : als het selectievakje Alle tekst donkerder afdrukken ingeschakeld is, wordt alle tekst in uw document donkerder afgedrukt dan normaal. SDeze functie is alleen beschikbaar als u het SPL-printerstuurprogramma gebruikt.

• Grijsschaaluitbreiding : Druk op het tabblad Intelligente kleuren .

Hiermee kunnen gebruikers de details van natuurfoto's bewaren en het contrast en de leesbaarheid tussen grijscontrasten verbeteren bij het afdrukken in grijswaarden van gekleurde documenten.

• Fijne randen : Druk op het tabblad Intelligente kleuren . Hiermee kunnen gebruikers tekstranden en fijne lijnen accentueren voor een betere leesbaarheid en elke kleurkanaalregistratie in kleurenafdrukmodus uitlijnen. Deze functie is alleen beschikbaar als u het SPL-printerstuurprogramma gebruikt.

Tabblad Extra

Op dit tabblad selecteert u de uitvoeropties voor documenten.

Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12 voor meer informatie

over de voorkeursinstellingen voor afdrukken.

Klik op het tabblad Extra om toegang te krijgen tot de volgende functies:

16

Standaard afdrukinstellingen

Watermerk

U kunt een afbeelding maken die als achtergrondtekst op elke pagina

in het document wordt afgedrukt. Voor meer informatie, zie “Watermerk afdrukken” op pagina 21.

Overlay

Overlays worden vaak gebruikt in plaats van voorbedrukt briefpapier

of formulieren. Voor meer informatie, zie “Overlay afdrukken” op pagina 22.

Uitvoeropties

• Afdruksubset : u kunt instellen in welke volgorde de pagina's moeten worden afgedrukt. Selecteer de afdrukvolgorde in de vervolgkeuzelijst.

- Normaal (1, 2, 3) : de printer drukt alle pagina's af van de eerste tot de laatste pagina.

- Alle pagina’s omkeren (3,2,1) : de printer drukt alle pagina's af van de laatste tot de eerste pagina.

- Oneven pagina’s afdrukken : de printer drukt alleen de pagina's van het document met een oneven bladnummer af.

- Even pagina’s afdrukken : de printer drukt alleen de pagina's van het document met een even bladnummer af.

• Printerlettertypen gebruiken : als deze optie is ingeschakeld, gebruikt de printer bij het afdrukken van uw document de lettertypen die in het geheugen zijn opgeslagen en worden de lettertypen die in uw document worden gebruikt niet gedownload. Omdat het downloaden van lettertypen enige tijd in beslag neemt, verlopen afdruktaken mogelijk sneller als u deze optie selecteert. Als u deze optie inschakelt, probeert de printer lettertypen uit het geheugen te selecteren die zoveel mogelijk overeenkomen met de lettertypen in het document. Als u in uw document echter lettertypen gebruikt die sterk afwijken van de lettertypen in het geheugen van de printer, zal de afdruk er heel anders uitzien dan het document op het scherm. Deze functie is alleen beschikbaar als u het PCL6-printerstuurprogramma gebruikt.

Tabblad Info

Op het tabblad Info worden de copyrightinformatie en het versienummer van het stuurprogramma weergegeven. Als u beschikt over een internetbrowser, kunt u een verbinding maken met het internet door

op het website-pictogram te klikken. Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12 voor meer informatie over de voorkeursinstellingen voor

afdrukken.

Tabblad Printer

Als u het venster Printereigenschappen opent via de map Printers , is het tabblad Printer beschikbaar. Hier stelt u de printerconfiguratie in.

De volgende procedure geldt voor Windows XP. Zie de desbetreffende

Windows-gebruikershandleiding of on line Help voor andere Windowsbesturingssystemen.

1

Klik op de knop Start van Windows.

2

Selecteer Printers en faxapparaten .

3

Selecteer het pictogram van het printerstuurprogramma .

4

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma en selecteer Eigenschappen .

5

Klik op het tabblad Printer en stel de gewenste opties in.

Favorieten

Via de optie Favorieten , die u terugvindt op elk tabblad Eigenschappen, kunt u de huidige instellingen opslaan voor later gebruik.

Zo voegt u een instelling toe aan Favorieten :

1

Stel op elk tabblad de gewenste instellingen in.

2

Geef in het invoervenster Favorieten een naam aan deze instellingen.

3

Klik op Opslaan .

Wanneer u instellingen opslaat onder Favorieten , worden alle huidige stuurprogramma-instellingen opgeslagen.

Als u een opgeslagen instelling wilt gebruiken, selecteert u het item in de vervolgkeuzelijst Favorieten . De printer is nu ingesteld om af te drukken volgens de instellingen van de geselecteerde favoriet.

Om een favoriet te verwijderen, selecteert u het item in de lijst en klikt u op Verwijderen .

U kunt ook terugkeren naar de standaardinstellingen van het stuurprogramma door Printerstandaard te selecteren in de lijst.

De Help-functie

De printer heeft een Help-functie die u kunt openen met de knop Help in het eigenschappenvenster van de printer. Deze Help-functie geeft gedetailleerde informatie over de functies die het stuurprogramma van de printer biedt.

U kunt ook klikken op in de rechterbovenhoek van het venster en vervolgens op een instelling.

17

Standaard afdrukinstellingen

3

Geavanceerde afdrukinstellingen

In dit hoofdstuk worden de afdrukopties en geavanceerde afdruktaken beschreven.

O

PMERKING :

• Het venster Eigenschappen van het printerstuurprogramma in de gebruikershandleiding verschilt mogelijk van het venster dat u ziet, omdat dit afhankelijk is van de gebruikte printer.

Het printereigenschappenvenster bestaat echter uit vrijwel dezelfde onderdelen.

• U kunt de exacte naam van uw printer controleren op de bijgeleverde cd-rom.

In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:

Meerdere pagina’s afdrukken op één vel papier (N op een vel)

Posters afdrukken

Boekjes afdrukken

Afdrukken op beide zijden van het papier

Documenten vergroot of verkleind afdrukken

Document aan een geselecteerd papierformaat aanpassen

Watermerk afdrukken

Overlay afdrukken

Meerdere pagina’s afdrukken op één vel papier (N op een vel)

U kunt aangeven hoeveel pagina’s u op één vel wilt afdrukken.

Als u meer dan één pagina per vel afdrukt, worden de pagina’s verkleind en in de aangegeven volgorde gerangschikt. Het maximum is 16 pagina’s per vel.

1

Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.

Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.

2

Selecteer Pagina’s per vel in de keuzelijst Type lay-out op het tabblad Lay-out .

3

Geef in de keuzelijst Pagina’s per vel aan hoeveel pagina's u per vel wilt afdrukken (1, 2, 4, 6, 9 of 16).

4

Selecteer, indien nodig, de paginavolgorde in de vervolgkeuzelijst

Afdrukvolgorde .

Markeer het selectievakje Paginakaders afdrukken als u een rand om elke pagina op het vel wilt afdrukken.

5

Klik op het tabblad Papier en selecteer de papierlade, het papierformaat en het type papier.

6

Klik op OK en druk het document af.

18

Geavanceerde afdrukinstellingen

Posters afdrukken

Met deze functie kunt u een document van één pagina afdrukken op 4,

9 of 16 vellen papier, waarna u deze vellen aan elkaar kunt plakken om er zo een poster van te maken.

1

Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.

Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.

2

Klik op het tabblad Lay-out en selecteer Poster afdrukken in de keuzelijst Type lay-out .

3

Kies de instellingen voor de poster:

Voor de pagina-indeling kunt u kiezen uit

Poster

Poster<2x2>

,

Poster<3x3>

en

Poster<4x4>

. Als u

Poster<2x2>

selecteert, wordt de afdruk automatisch over

4 vellen gespreid.

Geef een overlap in millimeter of inch op zodat de vellen gemakkelijker aan elkaar kunnen worden geplakt.

0,15 inch

0,15 inch

4

Klik op het tabblad Papier en selecteer de papierlade, het papierformaat en het type papier.

5

Klik op OK en druk het document af. U kunt de poster voltooien door de vellen aan elkaar te plakken.

Boekjes afdrukken

Met deze printerfunctie kunt u een document op beide zijden van het papier afdrukken en worden de pagina's zo gerangschikt dat u het afgedrukte papier dubbel kunt vouwen om een boekje te maken.

1

Als u de afdrukinstellingen vanuit de softwaretoepassing wilt wijzigen, opent u het venster met de printereigenschappen.

Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.

2

Selecteer Boekje afdrukken in de keuzelijst Type op het tabblad

Type lay-out .

O PMERKING : De optie Boekje afdrukken is niet voor elk papierformaat beschikbaar. Om na te gaan of deze functie beschikbaar is voor uw papierformaat, selecteert u het papierformaat in de optie

Formaat op het tabblad Papier , waarna u controleert of het item

Boekje afdrukken in de vervolgkeuzelijst Type lay-out op het tabblad

Lay-out actief is.

3

Klik op het tabblad Papier en selecteer de papierlade, het papierformaat en het papiertype.

4

5

Klik op OK en druk het document af.

Vervolgens kunt u de pagina's vouwen en nieten.

19

Geavanceerde afdrukinstellingen

Afdrukken op beide zijden van het papier

U kunt afdrukken op beide zijden van een vel papier. Voordat u afdrukt, moet u de gewenste afdrukstand van het document opgeven.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

• Printerinstelling : als u deze optie selecteert, wordt de werking bepaald door de instelling in het configuratiescherm van de printer. Als deze optie niet wordt weergegeven, beschikt uw printer niet over deze functie.

• Geen

• Lange zijde , de klassieke lay-out die wordt gebruikt bij het boekbinden.

• Korte zijde , het type dat vaak wordt gebruikt voor kalenders.

▲ Lange zijde

▲ Korte zijde

• Omgekeerd dubbelzijdig : hiermee kunt de algemene afdrukvolgorde in plaats van de dubbelzijdige selecter en. Als deze optie niet wordt weergegeven, beschikt uw printer niet over deze functie.

O

PMERKING : Druk niet af op beide zijden van etiketten, transparanten, enveloppen of dik papier. Dit kan papierstoringen veroorzaken en de printer beschadigen.

1

Als u de afdrukinstellingen vanuit de softwaretoepassing wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.

“Documenten afdrukken” op pagina 12.

2

Selecteer de afdrukstand op het tabblad Lay-out .

3

Selecteer in het vak Dubbelzijdig afdrukken de gewenste dubbelzijdige afdrukoptie.

4

Klik op het tabblad Papier en selecteer de papierlade, het papierformaat en het papiertype.

5

Klik op OK en druk het document af.

O

PMERKING : als uw printer geen unit voor dubbelzijdig afdrukken heeft, moet u de afdruktaak handmatig uitvoeren. De printer drukt dan eerst om de andere pagina van het document af. Zodra u de eerste zijde van de taak hebt afgedrukt, wordt er een venster weergegeven.

Volg de aanwijzingen op het scherm om de afdruktaak te voltooien.

Documenten vergroot of verkleind afdrukken

U kunt de inhoud van een pagina groter of kleiner afdrukken.

1

Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.

Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.

2

Selecteer Verkleinen/Vergroten in de keuzelijst Type afdruk op het tabblad Papier .

3

Voer in het veld Percentage de gewenste schaalfactor in.

U kunt ook klikken op of .

4

Selecteer de papierlade, het papierformaat en het type papier in Papieropties .

5

Klik op OK en druk het document af.

Document aan een geselecteerd papierformaat aanpassen

Met deze printerfunctie kunt u uw afdruktaak aanpassen aan elk gewenst papierformaat, ongeacht de grootte van het digitale document.

Dit kan nuttig zijn als u de details van een klein document wilt bekijken.

1

Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.

Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.

2

Selecteer Aan pagina aanpassen in de keuzelijst Type afdruk op het tabblad Papier .

3

Selecteer het juiste formaat in de vervolgkeuzelijst Afdrukpapier .

4

Selecteer de papierlade, het papierformaat en het type papier in Papieropties .

5

Klik op OK en druk het document af.

20

Geavanceerde afdrukinstellingen

Watermerk afdrukken

Met de optie Watermerk kunt u over een bestaand document heen een diagonale tekst afdrukken. U kunt bijvoorbeeld diagonaal over de eerste pagina of op alle pagina’s van een document in grote grijze letters

“CONCEPT” of “VERTROUWELIJK” afdrukken.

Er worden verschillende vooraf gedefinieerde watermerken bij de printer geleverd. U kunt deze watermerken wijzigen, of u kunt nieuwe watermerken toevoegen aan de lijst.

Bestaand watermerk gebruiken

1

Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.

Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.

2

Klik op het tabblad Extra en selecteer het gewenste watermerk in de keuzelijst Watermerk . Het geselecteerde watermerk wordt weergegeven in het afdrukvoorbeeld.

3

Klik op OK en druk het document af.

O

PMERKING : het afdrukvoorbeeld geeft weer hoe de afgedrukte pagina er zal uitzien.

Nieuw watermerk maken

1

Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.

Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.

2

Klik op het tabblad Extra op Bewerken onder Watermerk .

Het venster Watermerk bewerken wordt geopend.

3

Typ tekst in het vak Tekst in watermerk . De tekst mag maximaal uit 40 tekens bestaan. De tekst wordt in het voorbeeldvenster getoond.

Als u Alleen eerste pagina aankruist, wordt het watermerk alleen op de eerste pagina afgedrukt.

4

Selecteer de watermerkopties.

U kunt de naam, stijl, grootte en het grijstintenniveau van het lettertype aangeven onder Lettertypekenmerken en de hoek van het watermerk instellen onder Hoek tekst .

5

Klik op Toevoegen om het nieuwe watermerk aan de lijst toe te voegen.

6

Nadat u klaar bent met bewerken, klikt u op OK en drukt u het document af.

Als u geen watermerk meer wilt afdrukken, selecteert u (Geen watermerk) in de keuzelijst Watermerk .

Watermerk bewerken

1

Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.

Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.

2

Klik op het tabblad Extra op Bewerken onder Watermerk .

Het venster Watermerk bewerken wordt geopend.

3

Selecteer het watermerk dat u wilt bewerken in de lijst Huidige watermerken en wijzig de tekst van het watermerk en de opties.

4

Klik op Bijwerken als u de wijzigingen op wilt slaan.

5

Klik zo vaak als nodig op OK totdat u het venster Afdrukken verlaten hebt.

Watermerk verwijderen

1

Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.

Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.

2

Klik op het tabblad Extra op Bewerken onder Watermerk.

Het venster Watermerk bewerken wordt geopend.

3

Selecteer in de lijst Huidige watermerken het watermerk dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen .

4

Klik zo vaak als nodig op OK totdat u het venster Afdrukken verlaten hebt.

21

Geavanceerde afdrukinstellingen

Overlay afdrukken

Wat is een overlay?

Een overlay is tekst en/of afbeeldingen die op de vaste schijf van de computer zijn opgeslagen in een speciale bestandsindeling en die kunnen worden afgedrukt in een willekeurig document. Overlays worden vaak gebruikt in plaats van voorbedrukt briefpapier of formulieren. In plaats daarvan kunt u een overlay samenstellen die dezelfde informatie bevat en geeft u aan de printer door welke overlay voor uw document gebruikt moet worden. Als u een brief met het briefhoofd van uw bedrijf wilt afdrukken, hoeft u geen voorbedrukt briefhoofdpapier in de printer te plaatsen. U hoeft alleen maar aan te geven dat de printer de briefhoofdoverlay moet afdrukken op uw document.

Nieuwe overlay maken

Voordat u een overlay kunt gebruiken, moet u een nieuwe overlay samenstellen die bijvoorbeeld het logo en de adresgegevens van uw bedrijf of een afbeelding bevat.

1

Maak of open een document met de tekst of afbeelding die u voor de overlay wilt gebruiken. Zorg ervoor dat de tekst of afbeelding precies op de plaats staat waar deze afgedrukt moet worden.

2

Ga naar de printereigenschappen als u het document als een

overlay wilt opslaan. Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.

3

Klik op het tabblad Extra op Bewerken onder Overlay .

4

Klik in het venster Overlay bewerken op Overlay maken .

5

In het venster Overlay maken voert u in het vak Bestandsnaam een naam van maximaal 8 posities in. Selecteer eventueel het pad naar de bestemming (standaard is dit C:\Formover).

6

Klik op Opslaan . De naam verschijnt in het vak Lijst van overlays .

7

Klik op OK of Ja als u klaar bent met het maken van de overlay.

Het bestand wordt niet afgedrukt. Het wordt opgeslagen op de vaste schijf van uw computer.

O

PMERKING : het documentformaat van de overlay moet hetzelfde zijn als de documenten die u met de overlay afdrukt. Stel geen overlays met watermerken samen.

22

Geavanceerde afdrukinstellingen

Overlay gebruiken

Nadat u een overlay hebt samengesteld, kunt u deze met uw document afdrukken. Dit doet u als volgt:

1

Open een document dat u wilt afdrukken of maak een nieuw document aan.

2

Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.

Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.

3

Klik op het tabblad Extra .

4

Selecteer de gewenste overlay in de keuzelijst Overlay .

5

Als het overlaybestand dat u zoekt niet in de lijst Overlay voorkomt, klikt u op Bewerken en op Overlay laden en selecteert u het overlaybestand.

Als u het gewenste overlaybestand op een externe bron hebt opgeslagen, kunt u het bestand ook laden via het venster

Overlay laden .

Klik op Openen als u het bestand hebt geladen. Het bestand verschijnt in het vak Lijst van overlays en kan worden afgedrukt.

Selecteer de overlay in de keuzelijst Lijst van overlays .

6

Klik, indien nodig, op Overlay bevestigen voor afdrukken .

Als dit selectievakje is ingeschakeld, verschijnt telkens wanneer u een document naar de printer verzendt een berichtvenster waarin u gevraagd wordt te bevestigen of u een overlay op uw document wilt afdrukken.

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld en een overlay werd geselecteerd, wordt de overlay automatisch afgedrukt op uw document.

7

Klik op OK of Ja totdat het afdrukken wordt gestart.

De geselecteerde overlay wordt samen met uw afdruktaak gedownload en wordt op uw document afgedrukt.

O

PMERKING : de resolutie van het overlaydocument moet dezelfde zijn als die van het document waarop u de overlay wilt afdrukken.

Overlay verwijderen

U kunt paginaoverlays die u niet meer gebruikt verwijderen.

1

Klik in het venster met de printereigenschappen op het tabblad Extra .

2

Klik op Bewerken onder Overlay .

3

Selecteer in de Lijst van overlays de overlay die u wilt verwijderen.

4

Klik op Overlay verwijderen .

5

Wanneer er een venster verschijnt waarin om een bevestiging wordt gevraagd, klikt u op Ja .

6

Klik zo vaak als nodig op OK totdat u het venster Afdrukken verlaten hebt.

4

Windows PostScriptstuurprogramma

Dit onderwerp is van belang als u het PostScript-stuurprogramma op de cd-rom van het systeem wilt gebruiken om een document af te drukken.

PPD's bieden in combinatie met het PostScript-stuurprogramma toegang tot de printerfuncties en stellen de computer ertoe in staat om met de printer te communiceren. Een installatieprogramma voor de PPD's vindt u op de bijgeleverde software-cd-rom.

In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:

Printerinstellingen

Via het venster met printereigenschappen hebt u toegang tot alle opties die u nodig hebt wanneer u de printer gebruikt. Als de printereigenschappen worden weergegeven, kunt u de instellingen die u voor de afdruktaak nodig hebt, controleren en wijzigen.

Hoe het venster met de printereigenschappen er uitziet, hangt af van het besturingssysteem. In deze softwarehandleiding wordt het eigenschappenvenster van Windows XP weergegeven.

Het venster Eigenschappen van het printerstuurprogramma in de gebruikershandleiding verschilt mogelijk van het venster dat u ziet, omdat dit afhankelijk is van de gebruikte printer.

NB

:

• De meeste Windows-toepassingen zullen de in het printerstuurprogramma opgegeven instellingen opheffen. Daarom raden wij u aan eerst de afdrukinstellingen in de softwaretoepassing te wijzigen en alleen instellingen die u daar niet vindt aan te passen in het printerstuurprogramma.

• Deze instellingen gelden zolang u het programma niet afsluit.

Als u wilt dat uw wijzigingen permanent behouden blijven, brengt u ze aan in de map Printers.

• De volgende procedure geldt voor Windows XP. Zie de gebruikershandleiding of on line Help van Windows voor andere

Windows-besturingssystemen.

1. Klik op de knop

Start

van Windows.

2. Selecteer Printers en faxapparaten .

3. Selecteer het pictogram van het printerstuurprogramma .

4. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma en selecteer Voorkeursinstellingen voor afdrukken .

5. Wijzig de instellingen op elk tabblad en klik op OK.

Geavanceerd

Als u de geavanceerde opties wilt gebruiken, klikt u op de knop

Geavanceerd

.

• Papier/uitvoer : met deze optie selecteert u het papierformaat in de lade.

• Grafisch : met deze optie regelt u de afdrukkwaliteit voor specifieke afdruktaken.

• Documentopties : met deze opties stelt u de PostScript-opties of -printerfuncties in.

De Help-functie

U kunt klikken op in de rechterbovenhoek van het venster en vervolgens op een instelling.

23

Windows PostScript-stuurprogramma

5

Een lokale printer delen

U kunt de printer rechtstreeks aansluiten op een geselecteerde computer, die de hostcomputer op het netwerk wordt genoemd.

De volgende procedure geldt voor Windows XP. Zie de Windowsgebruikershandleiding of on line Help voor andere Windowsbesturingssystemen.

O

PMERKINGEN :

• Controleer welke besturingssystemen compatibel zijn met de printer.

Zie Compatibiliteit met besturingssysteem onder Printerspecificaties in de printerhandleiding.

• U kunt de exacte naam van uw printer controleren op de bijgeleverde cd-rom.

Instellen als hostcomputer

1

Zet uw computer aan en wacht tot Windows is opgestart.

2

Selecteer in het menu Start de optie Printers en faxapparaten .

3

Dubbelklik op het pictogram van het printerstuurprogramma .

4

Selecteer Delen in het menu Printer .

5

Schakel het selectievakje Deze printer delen in.

6

Typ een naam in het veld Deelnaam en klik vervolgens op OK .

Instellen als clientcomputer

1

Klik met de rechtermuisknop op de knop Start in Windows en selecteer Verkenner .

2

Selecteer Mijn netwerklocaties en klik met de rechtermuisknop op

Zoeken naar computers .

3

Typ het IP-adres van de hostcomputer in het veld Computernaam en klik op Zoeken . (Als de hostcomputer om een Gebruikersnaam en een Wachtwoord vraagt, vult u de gebruikers-id en het wachtwoord van de hostcomputeraccount in.)

4

Dubbelklik op Printers en faxapparaten .

5

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma en selecteer Verbinding maken .

6

Klik op Ja als wordt gevraagd of u de installatie wilt uitvoeren.

24

Een lokale printer delen

6

Smart Panel gebruiken

Smart Panel is een programma waarmee de status van de printer wordt bewaakt. U kunt de status bekijken en de printerinstellingen aanpassen.

Smart Panel wordt automatisch geïnstalleerd op het moment dat u de printersoftware installeert.

O PMERKINGEN :

• Vereisten om dit programma te gebruiken:

- Zie "Specificaties van de printer" in de printerhandleiding als u wilt weten welke besturingssystemen compatibel zijn met de printer.

- Mac OS X 10.3 of hoger

- Linux. Zie "Specificaties van de printer" in de printerhandleiding als u wilt weten welke Linux-systemen compatibel zijn met de printer.

- Internet Explorer 5.0 of hoger voor de Flash-animaties in de HTML

Help.

• De exacte naam van de printer vindt u op de bijgeleverde cd-rom.

O PMERKINGEN :

• Als er al meer dan één printer van Samsung is geïnstalleerd, selecteert u eerst het gewenste printermodel, zodat u het bijbehorende Smart Panel kunt gebruiken. Klik met de rechtermuisknop (in Windows of Linux) of klik (in Mac OS X) op het pictogram voor Smart Panel en selecteer de naam van uw printer .

• Het venster Smart Panel en de inhoud die in deze softwaregebruikershandleiding worden getoond, kunnen verschillen naargelang de gebruikte printer of het gebruikte besturingssysteem.

Het programma Smart Panel vermeldt de huidige status van de printer, het resterende tonerniveau in de tonercassette(s) en een boel andere informatie. U kunt ook instellingen wijzigen.

Kennismaken met Smart Panel

Smart Panel verschijnt automatisch als er tijdens het afdrukken een fout optreedt. Deze fout wordt dan weergegeven.

U kunt Smart Panel ook handmatig opstarten. Dubbelklik op het pictogram voor Smart Panel in de taakbalk van Windows (in Windows) of in het systeemvak (in Linux). U kunt het ook aanklikken in de statusbalk (Mac OS X).

Dubbelklik op dit pictogram in Windows.

klik op dit pictogram in Mac OS X.

klik op dit pictogram in Linux.

Indien u een Windows-gebruiker bent, selecteert u in het menu Start de optie Programma's of Alle programma's → de naam van uw printerstuurprogramma → Smart Panel .

25

Smart Panel gebruiken

1

1

Tonerniveau

Hier wordt het resterende tonerniveau in de cassette(s) weergegeven. De printer en het aantal tonercassette(s) in het bovenstaande venster kunnen verschillen afhankelijk van de gebruikte printer. Niet alle printers beschikken over deze functie.

Nu kopen

U kunt reservetonercassette(s) on line bestellen.

Probleemoplossingsgids

Klik op deze knop om de Help te bekijken en problemen op te lossen.

Instelling printer

In het venster van het hulpprogramma Printerinstellingen kunt u verschillende printerinstellingen configureren. Niet alle printers beschikken over deze functie.

O PMERKING : Indien uw printer op een netwerk is aangesloten en u bent een Windows-gebruiker, verschijnt het venster SyncThru Web

Service in de plaats van het venster van het hulpprogramma

Printerinstellingen. Linux ondersteunt geen netwerkomgevingen.

Instelling stuurprogramma (Alleen voor Windows)

Via het venster met printereigenschappen heeft u toegang tot alle printeropties die u nodig heeft als u de printer gebruikt. Meer informatie

vindt u onder Zie “Printerinstellingen” op pagina 13.

De probleemoplossingsgids openen

In de Probleemoplossingsgids vindt u oplossingen voor problemen die een foutstatus veroorzaken.

Klik met de rechtermuisknop (in Windows of Linux) of klik (in Mac OS X) op het pictogram voor Smart Panel en selecteer

Probleemoplossingsgids .

Hulpprogramma Printerinstellingen

Via het hulpprogramma Printerinstellingen configureert en controleert u de afdrukinstellingen.

1

Klik met de rechtermuisknop (in Windows of Linux) of klik (in Mac

OS X) op het pictogram voor Smart Panel en selecteer Instelling printer .

2

Wijzig de instellingen.

3

Klik op Toepassen om de wijzigingen naar de printer te sturen.

O PMERKINGEN : Indien uw printer is aangesloten op een netwerk, verschijnt het venster SyncThru Web Service in plaats van het venster van het hulpprogramma Printerinstellingen.

Help-aanwijzingen op het scherm

Klik voor meer informatie over het hulpprogramma voor de printerinstellingen op .

De instellingen van Smart Panel wijzigen

Klik met de rechtermuisknop (in Windows of Linux) of klik (in Mac OS X) op het pictogram voor Smart Panel en selecteer Opties . Selecteer de gewenste instellingen in het venster Opties .

26

Smart Panel gebruiken

7

Uw printer gebruiken onder Linux

U kunt uw apparaat gebruiken in een Linux-omgeving.

In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:

• Aan de slag

• Unified Linux-stuurprogramma installeren

• Werken met Unified Driver Configurator

• Printereigenschappen configureren

• Een document afdrukken

Aan de slag

Op de bijgeleverde cd-rom vindt u een reeks Samsung Unified

Linux-stuurprogramma’s voor het gebruik van uw printer onder

Linux.

Na de installatie van het stuurprogramma op uw Linux-systeem kunt u met dit pakket diverse apparaten via snelle parallelle ECPpoorten en USB tegelijkertijd bewaken.

Het Unified Linux-stuurprogrammapakket is voorzien van een intelligent en flexibel installatieprogramma. U hoeft niet te zoeken naar extra onderdelen voor de Unified Linuxstuurprogramma's: alle vereiste toepassingen worden gekopieerd naar uw systeem en automatisch geïnstalleerd. Dit is mogelijk op een groot aantal van de bekendste Linux-distributies.

Unified Linux-stuurprogramma installeren

Unified Linux-stuurprogramma installeren

1

Zorg dat de printer is aangesloten op de computer.

Schakel de computer en de printer in.

2

Als het venster Administrator Login verschijnt, typt u

root

in het veld Login en voert u het systeemwachtwoord in.

O PMERKING

:

u moet zich aanmelden als superuser (root) om de printersoftware te kunnen installeren. Als u geen superuser bent, neemt u contact op met de systeembeheerder.

3

Plaats de cd-rom met printersoftware in het cd-rom-station van uw computer. De cd-rom wordt automatisch gestart.

Als de cd-rom niet automatisch wordt gestart, klikt u onder in het bureaublad op het pictogram .

Als het venster Terminal verschijnt, typt u de onderstaande strings.

(Er wordt van uitgegaan dat het cd-rom-station de secundaire master is en de te mounten locatie /mnt/cdrom is.)

[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc

/mnt/cdrom

[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[root@localhost root]#./install.sh

Als het programma op de cd-rom nog steeds niet wordt uitgevoerd, typt u het volgende in de juiste volgorde:

[root@localhost root]#unmount/dev/hdc

[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc

/mnt/cdrom

O PMERKING

:

het installatieprogramma wordt automatisch gestart als AutoRun is geïnstalleerd en geconfigureerd.

27

Uw printer gebruiken onder Linux

4

Het beginscherm verschijnt. Klik op Next (Volgende).

5

Na afloop van de installatie klikt u op Finish (Voltooien).

Installatie van Unified Linuxstuurprogramma ongedaan maken

1

Als het venster Administrator Login verschijnt, typt u

root

in het veld Login en voert u het systeemwachtwoord in.

O PMERKING

:

u moet zich aanmelden als superuser

(root) om de printersoftware te kunnen installeren. Als u geen superuser bent, neemt u contact op met de systeembeheerder.

2

Plaats de cd-rom met printersoftware in het cd-rom-station van uw computer. De cd-rom wordt automatisch gestart.

Als de cd-rom niet automatisch wordt gestart, klikt u onder in het bureaublad op het pictogram .

Als het venster Terminal verschijnt, typt u de onderstaande strings.

(Er wordt van uitgegaan dat het cd-rom-station de secundaire master is en de te mounten locatie /mnt/cdrom is.)

[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc

/mnt/cdrom

[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[root@localhost root]#./uninstall.sh

O PMERKING

:

het installatieprogramma wordt automatisch gestart als AutoRun is geïnstalleerd en geconfigureerd.

3

Klik op Uninstall (Installatie ongedaan maken).

4

Klik op Next (Volgende).

Het installatieprogramma heeft het pictogram Unified Driver

Configurator aan het bureaublad en de groep Samsung

Unified Driver aan het systeemmenu toegevoegd. Zie bij problemen de helpaanwijzingen op het scherm. U opent de Help via het systeemmenu of in een van de stuurprogrammatoepassingen, zoals Unified Driver

Configurator .

O PMERKINGEN : Het stuurprogramma in de tekstmodus installeren:

• Als u de grafische interface niet gebruikt of het stuurprogramma niet hebt kunnen installeren, moet u het stuurprogramma in de tekstmodus gebruiken.

• Volg de stappen 1 tot en met 3, voer [root@localhost Linux]# ./ install.sh in en volg daarna de instructies op het terminalscherm. De installatie wordt voltooid.

• Voor het verwijderen van het stuurprogramma volgt u de bovenstaande installatie-instructies, maar voert u [root@localhost

Linux]# ./uninstall.sh in op het terminalscherm.

5

28

Uw printer gebruiken onder Linux

Klik op Finish (Voltooien).

Werken met Unified Driver

Configurator

Unified Linux Driver Configurator is een tool dat voornamelijk is bestemd voor de configuratie van printers.

Nadat u het Unified Linux-stuurprogramma hebt geïnstalleerd, wordt het pictogram Unified Linux Driver Configurator automatisch aan uw bureaublad toegevoegd.

Unified Driver Configurator openen

1

Dubbelklik op Unified Driver Configurator op uw bureaublad.

U kunt ook op het pictogram van het startmenu klikken en achtereenvolgens Samsung Unified Driver en

Samsung Unified Driver Configurator selecteren.

2

Klik in de modulebalk op de knop van het configuratievenster dat u wilt openen.

Knop Printers Configuration

(Printers configureren)

Knop Ports Configuration

(Poorten configureren)

Printers configureren

Het configuratiescherm bestaat uit twee tabbladen: Printers en Classes .

Tabblad Printers

Klik op het pictogram van de printer links in het venster Unified

Linux Configurator als u de huidige printerconfiguratie van het systeem wilt bekijken.

Naar Printer

Configuration

Alle geïnstalleerde printers

Status, modelnaam en URI van de printer

In dit scherm vindt u de volgende knoppen:

• Refresh (Vernieuwen): lijst met beschikbare printers vernieuwen.

• Add Printer (Printer toevoegen): nieuwe printer toevoegen.

• Remove Printer (Printer verwijderen): geselecteerde printer verwijderen.

• Set as Default (Als standaardwaarde instellen): huidige printer instellen als standaardprinter.

• Stop / Start (Stoppen/starten): printer stoppen/starten.

• Test : testpagina afdrukken om te controleren of de printer goed werkt.

• Properties (Eigenschappen): eigenschappen van de printer

weergeven en wijzigen. Zie pagina 30 voor meer informatie.

Klik op Help voor helpaanwijzingen op het scherm.

3

Breng de wijzigingen aan in de configuratie en klik op Exit

(Afsluiten) om Unified Driver Configurator te sluiten.

29

Uw printer gebruiken onder Linux

Tabblad Classes

Op het tabblad Classes wordt een lijst met beschikbare printerklassen weergegeven.

Alle printerklassen

Printereigenschappen configureren

In het eigenschappenvenster dat u kunt openen vanuit de printerconfiguratie, kunt u verschillende eigenschappen voor uw apparaat als printer wijzigen.

1

Open Unified Driver Configurator.

Ga eventueel naar het scherm Printers Configuration.

2

Selecteer uw apparaat in de lijst met beschikbare printers en klik op Properties (Eigenschappen).

3

Het venster Printer Properties (Printereigenschappen) wordt geopend.

Status van de klasse en aantal printers in de klasse

• Refresh (Vernieuwen): de lijst met klassen vernieuwen.

• Add Class... (Klas toevoegen): een nieuwe printerklasse toevoegen.

• Remove Class (Klas verwijderen): de geselecteerde printerklasse verwijderen.

Ports Configuration

(Poorten configureren)

In dit scherm kunt u de lijst met beschikbare poorten weergeven, de status van elke poort controleren en een poort vrijgeven die bezet wordt door een afgebroken taak.

Naar Ports

Configuration

Poorttype, aangesloten apparaat en status

Alle beschikbare poorten

• Refresh (Vernieuwen): de lijst met beschikbare poorten vernieuwen.

• Release port (Poort vrijgeven): de geselecteerde poort vrijgeven.

30

Uw printer gebruiken onder Linux

Dit venster bestaat uit de volgende vijf tabbladen:

• General (Algemeen): locatie en naam van de printer wijzigen. De naam die u op dit tabblad invoert, wordt weergegeven in de printerlijst van het venster Printers

Configuration.

• Connection (Verbinding): een andere poort bekijken of selecteren. Als u de printerpoort wijzigt van USB in parallel of andersom terwijl de printer in gebruik is, moet u de printerpoort op dit tabblad opnieuw configureren.

• Driver (Stuurprogramma): een ander printerstuurprogramma bekijken of selecteren.

Klik op Options (Opties) als u de standaardopties van het apparaat wilt instellen.

• Jobs (Taken): de lijst met afdruktaken weergeven. Klik op Cancel job (Taak annuleren) om de geselecteerde taak te annuleren. Schakel het selectievakje Show completed jobs (Voltooide taken weergeven) in om voltooide taken in de lijst op te nemen.

• Classes (Klassen): de klasse waartoe uw printer behoort.

Klik op Add to Class (Toevoegen aan klasse) om uw printer aan een bepaalde klasse toe te voegen of klik op

Remove from Class (Verwijderen uit klasse) als u de printer uit een geselecteerde klasse wilt verwijderen.

4

Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en sluit het venster Printer Properties.

Een document afdrukken

Afdrukken vanuit een toepassing

Vanuit een groot aantal Linux-toepassingen kunt u afdrukken met Common UNIX Printing System (CUPS). Vanuit al deze toepassingen kunt u op de printer afdrukken.

1

Kies in de toepassing waarmee u werkt de optie Print

(Afdrukken) in het menu File (Bestand).

2

Selecteer Print directly using lpr (Rechtstreeks afdrukken via lpr).

3

In het venster LPR GUI selecteert u het printermodel in de lijst met printers en klikt u op Properties (Eigenschappen).

Klik

4

Wijzig de eigenschappen van de printer en de afdruktaken.

Dit venster bestaat uit de volgende vier tabbladen:

• General (algemeen): hier kunt u het papierformaat, de papiersoort en de afdrukstand van de documenten wijzigen. U kunt hier ook de dubbelzijdige afdrukfunctie inschakelen, scheidingspagina's toevoegen aan het begin en einde, en het aantal pagina's per vel wijzigen.

• Text (Tekst): hier kunt u paginamarges opgeven en tekstopties instellen, zoals regelafstand en kolommen.

• Graphics (Afbeeldingen): hier kunt u grafische opties instellen voor het afdrukken van afbeeldingen/bestanden, bijvoorbeeld kleuropties en grootte of positie van een afbeelding.

• Device (Apparaat): hier kunt u afdrukresolutie, papierbron en bestemming instellen.

5

Klik op Apply om de wijzigingen toe te passen en sluit het venster Properties.

6

Klik op OK in het venster LPR GUI om te beginnen met afdrukken.

7

Het venster Printing (Bezig met afdrukken) verschijnt.

Hier kunt u de status van de afdruktaak volgen.

Klik op Cancel (Annuleren) als u de huidige afdruktaak wilt annuleren.

Bestanden afdrukken

U kunt een groot aantal bestandstypen afdrukken op dit

Samsung-apparaat door de standaard-CUPS-methode toe te passen: direct vanaf de opdrachtregel. U werkt dan met het CUPS lpr-hulpprogramma. In het pakket stuurprogramma's beschikt u echter over een veel gebruikersvriendelijker LPR

GUI-programma.

Zo drukt u elk bestand af:

1

Typ

lpr <bestandsnaam>

op de opdrachtregel van de

Linux-shell en druk op Enter . Het venster LPR GUI wordt weergegeven.

Als u alleen

lpr

intikt en op Enter drukt, wordt eerst het venster Select file(s) to print (Af te drukken bestand(en) selecteren) geopend. Selecteer de bestanden die u wilt afdrukken en klik op Open .

2

In het venster LPR GUI selecteert u de printer in de lijst en past u de eigenschappen van de printer en de afdruktaken aan.

Zie voor meer informatie over het venster Properties

pagina 31.

3

Klik op OK om te beginnen met afdrukken.

31

Uw printer gebruiken onder Linux

8

Uw printer gebruiken in combinatie met een

Macintosh

Uw apparaat ondersteunt Macintosh-systemen met een ingebouwde

USB-interface of een 10/100 Base-TX-netwerkkaart. Als u een bestand afdrukt vanaf een Macintosh-computer, kunt u het PostScriptstuurprogramma gebruiken door het PPD-bestand te installeren.

O

PMERKING

:

sommige printers ondersteunen geen netwerkinterface. Controleer in de gebruikershandleiding van de printer onder Printerspecificaties of uw printer een netwerkinterface ondersteunt.

In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:

Software voor Macintosh installeren

De printer instellen

Afdrukken

Software voor Macintosh installeren

De cd-rom die bij uw printer is geleverd, bevat het PPD-bestand waarmee u het CUPS- of Apple LaserWriter-stuurprogramma kunt gebruiken (alleen beschikbaar als u een printer gebruikt die een

PostScript-stuurprogramma ondersteunt) om af te drukken vanaf een

Macintosh-computer.

Printerstuurprogramma

Het printerstuurprogramma installeren

1

Sluit de printer aan op de computer via de USB-kabel of de ethernetkabel.

2

Zet de computer en de printer aan.

3

Plaats de cd-rom met het PostScript-stuurprogramma dat bij de printer is geleverd in het cd-romstation van uw computer.

4

Dubbelklik op Samsung_CLBP op het Macintosh-bureaublad.

5

Dubbelklik op de map MAC_Installer .

6

Dubbelklik op de map MAC_Printer .

7

Dubbelklik op het pictogram Samsung_CLBP Installer OSX

8

Klik op Continue (Ga door) .

9

Klik op Install (Installeer) .

10

Nadat de installatie is voltooid, klikt u op Quit (Afsluiten) .

De installatie van het printerstuurprogramma ongedaan maken

1

Plaats de cd-rom met het PostScript-stuurprogramma dat bij de printer is geleverd in het cd-romstation van uw computer.

2

Dubbelklik op de het cd-rompictogram dat op het bureaublad van uw Macintoshcomputer verschijnt.

3

Dubbelklik op Samsung_CLBP op het Macintosh-bureaublad.

4

Dubbelklik op de map MAC_Installer .

5

Dubbelklik op de map MAC_Printer .

6

Dubbelklik op het pictogram Samsung_CLBP Installer OSX

7

Selecteer Uninstall (Installatie ongedaan maken) en klik vervolgens op Uninstall (Installatie ongedaan maken) .

8

Klik op Continue (Ga door) .

9

Als de installatie ongedaan is gemaakt, klikt u op Quit (Afsluiten) .

32

Uw printer gebruiken in combinatie met een Macintosh

De printer instellen

De instelling van de printer verschilt afhankelijk van de kabel die u gebruikt om de printer aan te sluiten op uw computer: een netwerkkabel of een

USB-kabel.

Voor een Macintosh die op een netwerk is aangesloten

O

PMERKING : sommige printers ondersteunen geen netwerkinterface.

Controleer voordat u uw printer aansluit in de gebruikershandleiding van de printer onder Printerspecificaties of uw printer een netwerkinterface ondersteunt.

1

Volg de aanwijzingen in het onderwerp “Software voor Macintosh installeren” op pagina 32 om het PPD-bestand op uw computer te

installeren.

2

Open de map Programma's en kies Utilities

(Hulpprogramma’s) en Print Setup Utility (Hulpprogramma printerinstellingen) .

• Voor MAC OS 10.5: open Systeemvoorkeuren in de map

Programma's en klik op Afdrukken en faxen .

3

Klik op Add (Toevoegen) in de Printer List (Printerlijst) .

• Voor MAC OS 10.5: klik op het pictogram + , waarna een venster verschijnt.

4

Selecteer het tabblad Bonjour ( Standaardkiezer , Standaard ).

De naam van uw apparaat verschijnt in de lijst. Selecteer Samsung

CLP-6xx Series ( SEC000xxxxxxxxx ) uit het vak printer, waarin de xxxxxxxxx varieert afhankelijk van uw apparaat.

5

Als de automatische selectiefunctie niet goed werkt, selecteert u Samsung bij Printer Model (Printermodel) en de naam van uw printer bij Model Name (Modelnaam) .

De naam van uw apparaat verschijnt in de lijst met printers en wordt ingesteld als standaardprinter.

6

Klik op Add (Voeg toe) .

Voor een Macintosh die via USB is aangesloten

1

Volg de aanwijzingen in het onderwerp “Software voor Macintosh installeren” op pagina 32 om het PPD-bestand op uw computer

te installeren.

2

Open de map Programma's en kies Utilities

(Hulpprogramma’s) en Print Setup Utility (Hulpprogramma printerinstellingen) .

• Voor MAC OS 10.5: open Systeemvoorkeuren in de map

Programma's en klik op Afdrukken en faxen .

3

Klik op Add (Toevoegen) in de Printer List (Printerlijst) .

• Voor MAC OS 10.5: klik op het pictogram + , waarna een venster verschijnt.

4

Voor MAC OS 10.3: selecteer het tabblad USB .

• Voor MAC OS 10.4: klik op Standaardkiezer en zoek de USBverbinding.

• Voor MAC OS 10.5: klik op Standaard en zoek de USBverbinding.

5

Selecteer uw printernaam .

6

Als de automatische selectiefunctie niet goed werkt, selecteert u Samsung bij Printer Model (Printermodel) en de naam van uw printer bij Model Name (Modelnaam) .

De naam van uw apparaat verschijnt in de lijst met printers en wordt ingesteld als standaardprinter.

7

Klik op Add (Voeg toe) .

33

Uw printer gebruiken in combinatie met een Macintosh

Afdrukken

O

PMERKING :

• Het Macintosh-printereigenschappenvenster in de gebruikershandleiding verschilt mogelijk van het venster dat u ziet, omdat dit afhankelijk is van de gebruikte printer. Het printereigenschappenvenster bestaat echter uit vrijwel dezelfde onderdelen.

• U kunt de naam van de printer controleren op de bijgeleverde cd-rom.

Document afdrukken

Als u afdrukt met een Macintosh, moet u in elke toepassing die u gebruikt de printersoftware-instelling controleren. Volg de onderstaande stappen om af te drukken vanaf een Macintosh.

1

Open een Macintosh-toepassing en selecteer het bestand dat u wilt afdrukken.

2

Open het menu File (Bestand) en klik op Page Setup

(Paginainstellingen) ( Document Setup (Documentinstellingen) in sommige toepassingen).

3

Kies het papierformaat, de afdrukstand, de schaal en andere opties, en klik op OK .

Zorg ervoor dat de printer is geselecteerd.

Afdrukinstellingen wijzigen

U kunt geavanceerde afdrukfuncties gebruiken voor uw printer.

Selecteer Print (Druk af) in het menu File (Bestand) van uw Macintoshtoepassing. De printernaam die in het printereigenschappenvenster verschijnt, is afhankelijk van de gebruikte printer. Behalve de naam, bestaat het printereigenschappenvenster uit vrijwel dezelfde onderdelen.

Layout (Lay-out)

Op het tabblad Layout (Lay-out) vindt u opties waarmee u de uiteindelijke afdruk van het document kunt aanpassen. U kunt verschillende pagina’s op één vel papier afdrukken. Kies Layout (Layout) in de vervolgkeuzelijst Presets (Instellingen) om toegang te krijgen tot de volgende functies.

Mac OS 10.4

• Pages per Sheet (Pagina’s per vel) : Hier kunt u opgeven

hoeveel pagina's op één vel worden afgedrukt. Zie 'Verschillende pagina's afdrukken op één vel papierr' in de volgende kolom voor

meer informatie.

• Layout Direction (Lay-outrichting) : U kunt de afdrukrichting selecteren door op één van de vier voorbeelden in de interface te klikken.

▲ Mac OS 10.3

4

Open het menu File (Bestand) en klik op Print (Druk af) .

5

Kies het gewenste aantal exemplaren en geef aan welke pagina's u wilt afdrukken.

6

Klik op Print (Druk af) als u klaar bent met het instellen van de opties.

34

Uw printer gebruiken met een Macintosh

Graphics (Grafisch)

Op het tabblad Graphics (Grafisch) vindt u de opties Resolution

(Kwaliteit) en Color Mode (Kleurmodus) . Selecteer Graphics

(Grafisch) in de vervolgkeuzelijst Presets (Instellingen) om toegang te krijgen tot de grafische functies.

Printer Features (Printerfuncties)

Op dit tabblad vindt u opties waarmee u het type papier kunt selecteren en de afdrukkwaliteit kunt instellen. Kies Printer Features

(Printerfuncties) in de vervolgkeuzelijst Presets (Instellingen) om toegang te krijgen tot de volgende functies.

▲ Mac OS 10.4

• Resolution (Kwaliteit) : U kunt de afdrukresolutie selecteren.

Hoe hoger de instelling, hoe scherper de tekens en afbeeldingen worden afgedrukt. Als u een hoge instelling selecteert, kan de afdruk van het document iets langer duren.

• Color Mode (Kleurmodus) : U kunt de kleuropties instellen. De instelling Color (Kleur) geeft gewoonlijk de best mogelijke afdrukkwaliteit voor documenten in kleur. Als u een kleurendocument in grijstinten wilt afdrukken, selecteert u

Grayscale (Grijstinten) .

Paper (Papier)

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Paper Type (Papier Type) het type papier dat zich bevindt in de lade van waaruit u wenst af te drukken. Zo krijgt u de beste afdrukkwaliteit. Als u een ander type afdrukmateriaal plaatst, selecteert u het desbetreffende type papier.

▲ Mac OS 10.4

• Reverse Duplex Printing (Omgekeerd dubbelzijdig afdrukken) : Hiermee kunt u de algemene afdrukvolgorde in plaats van de dubbelzijdige selecteren.

• Fit to Page (Aan pagina aanpassen) : Met deze vervolgkeuzelijst kunt u uw afdruk aanpassen aan elk papierformaat, ongeacht de grootte van het digitale document. Dit kan nuttig zijn als u de details van een klein document wilt bekijken.

• RGB Color (RGB-kleuren) : Met deze vervolgkeuzelijst kunt u bepalen hoe kleuren worden gegenereerd. Standard

(Standaard) is de meest gebruikte instelling, waarbij de kleurtoon het best die van een standaardmonitor (sRGB-monitor) benadert.

De modus Vivid (Levendig) is geschikt voor het afdrukken van presentatiegegevens, grafieken en diagrammen. De kleurtoon van de modus Vivid (Levendig) levert levendigere kleurafbeeldingen op dan bij de modus Standaard. De modus

Device (Apparaat) wordt het beste gebruikt voor het afdrukken van fijne lijnen, kleine tekens en tekeningen in kleur. De kleurtoon van de modus Device (Apparaat) kan verschillen van die van de monitor. De zuivere tonerkleuren worden gebruikt voor het afdrukken van de kleuren cyaan, magenta en geel.

• Fine Edge (Fijne randen) : Hiermee kunnen gebruikers tekstranden en fijne lijnen accentueren voor een betere leesbaarheid en elke kleurkanaalregistratie in kleurenafdrukmodus uitlijnen.

▲ Mac OS 10.4

35

Uw printer gebruiken met een Macintosh

Verschillende pagina's afdrukken op één vel papier

U kunt meer dan één pagina afdrukken op één vel papier. Dit is een goedkope manier om conceptpagina's af te drukken.

1

Selecteer Print (Druk af) in het menu File (Bestand) van uw Macintosh-toepassing.

2

Selecteer Layout (Lay-out) .

Dubbelzijdig afdrukken

U kunt op beide zijden van het papier afdrukken. Voordat u dubbelzijdig afdrukt, moet u aangeven langs welke rand u de pagina's wilt inbinden.

De bindopties zijn:

Lange kant binden : dit is de klassieke lay-out die wordt gebruikt bij het boekbinden.

Korte kant binden : dit is de techniek die vaak wordt gebruikt voor kalenders.

1

Selecteer Druk af in het menu Bestand van uw Macintosh-toepassing.

2

Selecteer de Layout (Lay-out) .

▲ Mac OS 10.3

3

Selecteer het aantal pagina's dat u op één vel papier wilt afdrukken via de keuzelijst Pages per Sheet (Pagina’s per vel) .

4

Selecteer de paginavolgorde met de optie

Layout Direction (Lay-outrichting) .

Als u rond elke pagina op het vel een rand wilt afdrukken, selecteert u de gewenste optie in de keuzelijst Border (Rand) .

5

Klik op Print (Druk af) . De printer drukt het geselecteerde aantal pagina's af op één zijde van elke pagina.

▲ Mac OS 10.3

3

Selecteer een bindrichting bij Dubbelzijdig afdrukken .

4

Als u op Druk af klikt, drukt de printer aan beide zijden van het papier af.

O

PGELET : als u dubbelzijdig afdrukken hebt geselecteerd en vervolgens verschillende exemplaren van een document probeert af te drukken, is het mogelijk dat de printer het document niet op de gewenste wijze afdrukt. Als u ervoor hebt gekozen de exemplaren te sorteren en uw document een oneven aantal pagina's bevat, worden de laatste pagina van het eerste exemplaar en de eerste pagina van het volgende exemplaar afgedrukt op de voor- en achterkant van één vel. Als u ervoor hebt gekozen de exemplaren niet te sorteren, wordt dezelfde pagina afgedrukt op de voor- en achterkant van één vel. Als u dus verschillende exemplaren van een document nodig hebt en u die exemplaren aan beide kanten van het papier wilt afdrukken, moet u ze een voor een afdrukken, als afzonderlijke afdruktaken.

36

Uw printer gebruiken met een Macintosh

S

OFTWARE

I NDEX

A afdrukken aan pagina aanpassen

20

boekjes

19

document

12

dubbelzijdig

20

meer pagina's per vel

Macintosh

36

Windows

18

overlay

22

poster

21

schalen

20

vanuit Linux

31

vanuit Macintosh

34

vanuit Windows

12

watermerk

21

afdrukstand, afdrukken

Windows

14

B boekjes afdrukken

19

D document, afdrukken

Macintosh

34

Windows

12

dubbelzijdig afdrukken

20

E

Extra, tabblad, eigenschappen, instellen

16

F favorieten, instellingen, gebruik

17

G geavanceerd afdrukken, gebruik

18

grafische eigenschappen, instellen

15

H help, gebruik

17

Help, gebruiken

23

I installatie ongedaan maken, software

Macintosh

32

Windows

11

installeren

Linux-software

27

printerstuurprogramma

Macintosh

32

Windows

4

instellen afbeeldingsmodus

15

contrast

15

favorieten

17

resolutie

Windows

15

tonerspaarstand

15

TrueType

15

L lay-outeigenschappen, instellen

Macintosh

34

Windows

14

Linux afdrukken

31

printereigenschappen

30

stuurprogramma, installeren

27

M

Macintosh afdrukken

34

printer instellen

33

stuurprogramma installatie ongedaan maken

32

installeren

32

meer pagina's per vel afdrukken

Macintosh

36

37

Windows

18

O overlay afdrukken

22

maken

22

verwijderen

22

P papierbron, instellen

Windows

14

papiereigenschappen, instellen

14

papierformaat, instellen

14

poster, afdrukken

19

PostScript-stuurprogramma installeren

23

printereigenschappen

Linux

31

printereigenschappen, instellen

Macintosh

34

Windows

13

, 23

printerresolutie, instellen

Windows

15

printersoftware installatie ongedaan maken

Macintosh

32

Windows

11

installeren

Macintosh

32

Windows

4

printerstuurprogramma, installeren

Linux

27

S software installatie ongedaan maken

Macintosh

32

Windows

11

installeren

Macintosh

32

Windows

4

opnieuw installeren

Windows

10

systeemeisen

Macintosh

32

statusmonitor, gebruik

25

T tonerspaarstand, instellen

15

W watermerk afdrukken

21

bewerken

21

maken

21

verwijderen

21

38

Rev.5.00

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents