HP Business Inkjet 2800 Printer series User's Guide

Add to My manuals
117 Pages

advertisement

HP Business Inkjet 2800 Printer series User's Guide | Manualzz

Käyttöopas

HP Business Inkjet 2800 -sarjan tulostin

Käyttöopas

Tekijänoikeustiedot

© 2005 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Painos 1, 2/2005

Tämän julkaisun kopioiminen, muokkaaminen tai kääntäminen ilman kirjallista lupaa on kielletty, ellei tätä ole tekijänoikeuslaeilla sallittu.

Tässä esitettyjä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

HP:n tuotteiden takuut määritellään niiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältö ei anna lisätakuita. Tämän julkaisun sisältö ei anna lisätakuita. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä virheistä tai puutteista.

Tavaramerkkien lähdetiedot

Microsoft

®

, Windows

®

, Windows NT

®

ja

MS-DOS

®

ovat Microsoft Corporationin

Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

UNIX

®

on Open Groupin rekisteröity tavaramerkki.

Novell

®

ja NetWare

®

ovat Novell

Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Pentium

®

on Intel Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Adobe

®

ja Acrobat

®

ovat Adobe Systems

Incorporaten rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Käyttöturvallisuus

Tätä tuotetta käytettäessä on aina noudatettava perusturvallisuusohjeita tulipalon tai sähköiskun aiheuttaman loukkaantumisriskin vähentämiseksi.

1 Lue ja ymmärrä kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet.

2 Käytä vain maadoitettua pistorasiaa, kun kytket tuotteen virtalähteeseen.

Jos et tiedä, onko pistorasia maadoitettu, ota yhteyttä asiantuntevaan sähköasentajaan.

3 Noudata kaikkia tuotteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

4 Irrota tuote seinäpistorasiasta ennen puhdistamista.

5 Tuotetta ei saa asentaa tai käyttää veden lähellä tai kun olet märkä.

6 Asenna tuote kunnolla tukevalle alustalle.

7 Asenna tuote suojattuun paikkaan, jossa johdon päälle ei voi astua ja jossa johtoon ei voi kompastua, jottei johto vaurioidu.

8 Jos tuote ei toimi kunnolla, katso kohtaa

Ylläpito ja vianmääritys .

9 Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Toimita laite tarvittaessa asiantuntevaan huoltoon.

Sisällys

1 Käytön aloitus

Muiden tuotetietoja sisältävien resurssien hakeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Tulostimen osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2 Lisävarusteiden asentaminen

Lokeron 2 asennus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Automaattisen kaksipuolisen tulostusyksikön asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

HP Jetdirect -tulostuspalvelimen asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

HP Jetdirect -tulostuspalvelimen asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Tulostuspalvelimen asennuksen tarkistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Lisätietojen etsiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Muistimoduulien asennus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

DIMM-moduulin asennus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

DIMM-moduulin asennuksen tarkistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Lisävarusteiden käyttöönotto tulostinohjaimessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3 Tulostimen käyttäminen

Tulostusmateriaalin valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Tulostusmateriaalin valintaa ja käyttöä koskevia vinkkejä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Tuettujen tulostusmateriaalien tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Vähimmäismarginaalien asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Tulostusmateriaalin lisääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Tulostusasetuksien muuttaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Tulostustyön peruuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Tulostus etu- tai takaosan käsinsyöttölokerosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Paperin molemmille puolille tulostaminen (kaksipuolinen tulostus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Kaksipuolista tulostusta koskevia sääntöjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Kaksipuolinen tulostus (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Automaattinen kaksipuolinen tulostus (Mac OS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Erikoistulostusmateriaalin ja erikoiskokoisen materiaalin tulostus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4 Tulostimen kokoonpanon määritys ja hallinta

Tulostimen hallinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Yleistietoja tulostimen hallintatehtävistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Tulostimen valvonta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Verkkoasetusten määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Yleistietoja tulostimen hallintatyökaluista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Kokoonpanosivu ja sen tulostus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Tulostimen kiinteän ohjelmiston päivittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Tulostimen määrittäminen (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Suora liitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Verkkoliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Tulostimen määrittäminen (Mac OS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Tulostinohjelmiston poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

FIWW 3

4

5 Ohjauspaneeli

Ohjauspaneelin viestit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Ohjauspaneelin viestien tyypit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Ohjauspaneelin viestit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Ohjauspaneelin valikot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Tietovalikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Paperinkäsittely-valikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Määritä laite -valikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Tulostus-valikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Huolto-valikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Verkkoparametrien muuttaminen ohjauspaneelista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

EIO-valikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Verkkoprotokollien poistaminen käytöstä (valinnainen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

HP Jetdirect -tulostuspalvelimen palauttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Ohjauspaneelin valikkokartan tulostus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Tulostimen asetusten muuttaminen ohjauspaneelista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

6 Ylläpito ja vianmääritys

Mustekasettien vaihtaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Tulostuspäiden ylläpito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Värien kalibrointi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Rivinsyötön kalibrointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Vianmääritysvihjeet ja apuvälineet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Yleisiä vianmääritysvihjeitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Ohjauspaneelin kielen uudelleen asettaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Tulostusongelmien ratkaiseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Tulostin sammuu odottamattomasti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Kaikki tulostimen valot vilkkuvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Tulostin ei vastaa (mitään ei tulostu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Tulostin ei hyväksy tulostuspäätä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Tulostaminen kestää kauan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Tyhjä sivu tulostuu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Teksti tai kuvat on sijoitettu väärin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Huono tulostuslaatu ja odottamattomat tulosteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Merkityksettömien merkkien tulostuminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Tulosteessa on mustetahroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Muste ei täytä tekstiä tai kuvia kokonaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Tuloste on haalea tai värit eivät ole kirkkaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Värit tulostuvat mustavalkoisina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Väärät värit tulostuvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Värit sekoittuvat toisiinsa tulosteessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Värit eivät asetu riviin oikein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Tekstistä tai kuvista puuttuu viivoja tai pisteitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Paperin syöttöön liittyvien ongelmien ratkaiseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Lokeroa ei voida asentaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Tulostin tai lokero ei tue materiaalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Materiaalia ei nosteta lokerosta 1 tai lokerosta 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Materiaali ei tule lokerosta ulos oikein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Sivut vinoutuvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Tulostimen hallintaongelmien ratkaiseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Sulautettua verkkopalvelinta ei voi avata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Asennusongelmien vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Kohdistussivun tulostamiseen liittyvät ongelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Ohjelmiston asentamiseen liittyvät ongelmat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Tulostimen verkkoon kytkemiseen liittyvät ongelmat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Tukosten poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

FIWW

FIWW

A HP:n tarvikkeet ja lisävarusteet

Tulostustarvikkeiden tilaaminen Internetin kautta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Tarvikkeet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Mustetarvikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

HP-tulostusmateriaalit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

B Tuki ja takuu

Sähköisen tuen saaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

HP:n puhelintuen saaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Ennen kuin soitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Puhelintuen numerot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

HHewlett-Packardin rajoitettu takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

C Kirjoittimen tekniset tiedot

Kirjoittimen tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

D Lainsäädännön edellyttämät tiedot

FCC statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

EMI statement (Korea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

VCCI statement (Japani) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Lainsäädännön edellyttämä mallinumero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Virtajohto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

LED-luokitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Kestävän kehityksen ohjelma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Kulutuksen vähentäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Virrankulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Vaaralliset materiaalit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Kierrätys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Materiaaliturvallisuustiedotteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Palauttaminen elinkaaren päättyessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Hakemisto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

5

1

Käytön aloitus

Kiitos, että ostitte tulostimen. Tässä oppaassa on tulostimen käyttöön ja tulostukseen liittyvien ongelmien ratkaisuun liittyviä tietoja.

Muiden tuotetietoja sisältävien resurssien hakeminen

Seuraavat lähteet sisältävät tietoja ja lisää vianmääritysohjeita, joita ei ole sisällytetty tähän oppaaseen:

Resurssi

Asennusjuliste

Aloitusopas

Kuvaus Sijainti

Sisältää kuvitettuja asennustietoja.

Tulostimen mukana toimitetaan tulostettu versio asiakirjasta.

Starter CD -levy sisältää

Adobe

®

Acrobat

®

PDF

(Portable Document Format)

-tiedostomuotoisen version asiakirjasta.

Sisältää tulostimen asennusohjeet sekä tietoja takuusta ja käyttöturvallisuudesta.

Toimitetaan painettuna oppaana tulostimen mukana.

Sisältää viime hetken tietoja ja vianmääritysohjeita.

Sisältyy Starter CD -levyyn.

Readme-tiedosto ja versiokommentit

Sulautettu

Web-palvelin

(verkkoliitäntä)

Työkaluryhmä

(Microsoft

Windows

®

®

)

Tämän avulla voit tarkastella tilatietoja, muuttaa asetuksia ja hallita tulostinta mistä tahansa verkossa olevasta tietokoneesta.

Käytettävissä tavanomaisten

Web-selainten avulla.

Lisätietoja on kohdassa

Sulautettu Web-palvelin

(EWS)

.

Saat tietoja tulostuspään kunnosta.

Katso lisätietoja kohdasta

Työkaluryhmä-apuohjelma (Windows) .

Saat Työkaluryhmä-ohjelman käyttöön, jos olet valinnut asennusvaihtoehdon, johon ohjelma sisältyy.

Käytettävissä tulostinohjaimesta.

Tulostinohjaimien ohjetoiminto

(Windows)

Sisältää tulostinohjaimen ominaisuuksien kuvauksia.

HP Instant

Support

Tämän ansiosta tulostusongelmat voidaan tunnistaa, määrittää ja ratkaista nopeasti.

Katso lisätietoja kohdasta HP Instant Support

.

Käytettävissä tavanomaisten

Web-selainten tai

Työkaluryhmä-ohjelman

(Windows) avulla.

6 1 - Käytön aloitus FIWW

Resurssi Kuvaus Sijainti

HP Jetdirect

-tulostuspalvelime n pääkäyttäjän opas

Sisältää tulostimeen asennettuun HP Jetdirect

-tulostinpalvelimeen liittyviä asennus- ja vianmääritystietoja.

Sisältyy Starter CD -levyyn.

Ohjauspaneeli Sisältää tulostimen käyttöön liittyviä tila-, virhe- ja varoitustietoja.

Lisätietoja on kohdassa

Ohjauspaneeli

.

Kokoonpanosivu Sisältää tulostimen laitteistoon liittyviä tietoja

(esimerkiksi kiinteän ohjelman version ja mallinumeron), tulostimen asetukset sekä tietoja asennetuista lisävarusteista (esimerkiksi

Lisätietoja on kohdassa

Kokoonpanosivu ja sen tulostus

.

muistista ja lokeroista). Jos tulostin on liitetty verkkoon, kokoonpanosivun lisäksi on käytettävissä verkkokokoonpanosivu.

Järjestelmätestit ja tulosteet (kuten esittelysivun tuloste ja materiaaliradan testi) z z

Sisältävät tietoja, joiden avulla tulostinmekanismiin ja materiaalirataan liittyvät tulostusongelmat voidaan selvittää.

Esittelysivun tulostaminen

Materiaaliradan testi

Lisätietoja on kohdassa

Tulostimen hallinta .

HP:n Web-sivustot Sisältävät uusimmat tulostinohjelmistoon, tuotteisiin ja tukeen liittyvät tiedot.

http://www.hp.com/support/ businessinkjet2800 http://www.hp.com

HP:n puhelintuki Sisältää tietoja yhteydenotosta HP:hen.

Takuuaikana tämä tuki on yleensä ilmainen.

Lisätietoja on kohdassa

Puhelintuen numerot

.

FIWW Muiden tuotetietoja sisältävien resurssien hakeminen 7

Tulostimen osat

Näkymä edestä

13

8 9 10

11

12

13

14

1 Ohjauspaneeli

2 Tulostuspään kansi

3 Mustekasettikansi

4 Tulostuspään lukitusvipu

5 Tulostuspäät

6 Mustekasetit

7 Etuosan käsinsyöttölokero

8 Lokero 1

9 Paperipinon korkeudenosoitin

10 Ohjaimet

11 Tulostelokero

12 Lokero 2

13 Lokeron jatkeen lukitus

14 Lokero 2:n kansi

1 2 3 4

7

6

5

8 1 - Käytön aloitus FIWW

FIWW

Ohjauspaneeli

Lisätietoja on kohdassa

Ohjauspaneeli .

1 2 4 5 6 7 8 9 10

3

7

8

9

10

1 (Power (Virta) -painike)

2

3

(Ohje-painike)

(Merkkivalo)

4 (Valmis-valo)

5 Ohjauspaneelin näyttö

6 (Edellinen-painike)

(Ylänuolipainike) ja (Alanuolipainike)

(Valintapainike)

(Peruuta-painike)

(Jatka-painike)

Tulostimen osat 9

Näkymä takaa

1

2

8 7 6 5 4 3

1 Rinnakkaisliitäntä (IEEE 1284)

2 USB-liitäntä

3 Virtajohdon liitin

4 Ohjaimet

5 Takapaneeli

6 Takaosan käsinsyöttölokero

7 Automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö (HP Business Inkjet 2800dt- ja

HP Business Inkjet 2800dtn -tulostimet)

8 HP Jetdirect -tulostuspalvelin (HP Business Inkjet 2800dtn -tulostin)

10 1 - Käytön aloitus FIWW

2

Lisävarusteiden asentaminen

Lokeron 2 asennus

VAROITUS

Lokero 2 tulee HP Business Inkjet 2800dt- ja HP Business Inkjet 2800dtn -tulostimien mukana. Siihen mahtuu enintään 250 arkkia tavallista paperia.

Lokeron 2 asennus

1 Poista lokero pakkauksesta, poista pakkausteipit ja -materiaalit ja siirrä lokero sille tarkoitettuun paikkaan.

2 Katkaise tulostimen virta ja irrota virtajohto.

3 Aseta tulostin lokeron päälle.

Käsien tai sormien joutumista tulostimen alle on varottava.

FIWW

4 Liitä virtajohto ja kytke tulostimeen virta.

5 Ota lokero käyttöön tulostinohjaimessa. Lisätietoja on kohdassa

Lisävarusteiden käyttöönotto tulostinohjaimessa

.

Lokeron 2 asennus 11

Automaattisen kaksipuolisen tulostusyksikön asennus

Huomautus

Automaattisen kaksipuolisen tulostusyksikön avulla voit tulostaa paperin molemmille puolille automaattisesti, kun se on asennettuna tulostimeen. Automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö tulee HP Business Inkjet 2800dt- ja HP Business Inkjet 2800dtn -tulostimien mukana. Tietoja sen käyttämisestä on kohdassa

Lisävarusteiden käyttöönotto tulostinohjaimessa

ja

Paperin molemmille puolille tulostaminen (kaksipuolinen tulostus)

.

Automaattisen kaksipuolisen tulostusyksikön asennus

1 Paina takapaneelin molemmilla puolilla olevia painikkeita ja poista paneeli tulostimesta.

2 Liu’uta automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö tulostimeen, kunnes se lukkiutuu paikalleen.

Älä paina kummankaan puolen painikkeita, kun asennat automaattista kaksipuolista tulostusyksikköä paikalleen. Käytä painikkeita vain poistaessasi yksikköä tulostimesta.

3 Ota automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö käyttöön tulostinohjaimessa.

Lisätietoja on kohdassa

Lisävarusteiden käyttöönotto tulostinohjaimessa

.

12 2 - Lisävarusteiden asentaminen FIWW

HP Jetdirect -tulostuspalvelimen asennus

Voit jakaa kirjoittimen verkkoympäristössä kytkemällä sen suoraan verkkoon HP Jetdirect

-tulostuspalvelimen avulla. Tulostuspalvelinta voidaan käyttää sekä asiakaspalvelin- että vertaistulostuskokoonpanoissa. Se voi parantaa suorituskykyä verrattuna verkon ulkopuolisiin liitäntöihin ja antaa joustavuutta tulostimen sijoittamiseen.

HP Jetdirect -tulostuspalvelin on esiasennettu HP Business Inkjet 2800dtn -tulostimeen.

Luettelo tulostimeen hankittavissa olevista tulostuspalvelimista on kohdassa Lisävarusteet .

VAROITUS

HP Jetdirect -tulostuspalvelimen asentaminen

HP Jetdirect -tulostuspalvelinkortti sisältää sähköisiä osia, joita staattinen sähkö saattaa vahingoittaa. Käytä mahdollisuuksien mukaan maadoitusranneketta (tai vastaavaa laitetta).

Käsittele tulostuspalvelinkorttia aina varoen. Vältä koskettamasta sähköisiä osia tai virtapiirejä.

Jos näitä suosituksia ei noudateta, osat saattavat vahingoittua.

1 Katkaise tulostimen virta sekä irrota virtajohto ja kaikki muut johdot.

2 Irrota tyhjän EIO-aukon kannen kiinnitysruuvi ristipääruuvitaltan avulla. Poista kansi.

3 Aseta HP Jetdirect -tulostuspalvelinkortti tiukasti EIO-aukkoon.

FIWW

4 Kiinnitä tulostuspalvelinkortin mukana toimitetut kiinnitysruuvit.

5 Kytke verkkokaapeli tulostuspalvelinkorttiin ja verkkoon.

Tulostuspalvelimen asennuksen tarkistaminen

1 Liitä virtajohto ja kytke tulostimeen virta.

2 Tulosta kokoonpanosivu. Lisätietoja on kohdassa

Kokoonpanosivu ja sen tulostus .

Laitteen pitäisi tulostaa kaksi sivua. Toinen sivu on tulostuspalvelimen verkon kokoonpanosivu. Jos sivu ei tulostu, varmista, että kortti on kunnolla paikallaan irrottamalla ja asentamalla tulostuspalvelinkortti uudelleen.

HP Jetdirect -tulostuspalvelimen asennus 13

Lisätietojen etsiminen

Jos verkon kautta tulostaminen tuottaa ongelmia, tutustu seuraaviin resursseihin.

Asiakirja

HP Jetdirect

-tulostuspalvelimen pääkäyttäjän opas

Kuvaus z z z z z

Tämä Starter CD:n sisältämä tulostuspalvelimen pääkäyttäjän opas sisältää HP Jetdirect -tulostuspalvelimen asennusta ja käyttämistä koskevia yksityiskohtaisia tietoja.

Opas sisältää myös tietoja seuraavista aiheista: z HP Jetdirect -tulostuspalvelinten HP-ohjelmistoratkaisut

TCP/IP-asetukset

LPD (Line Printer Daemon) -palvelut tulostuspalvelimessa

FTP (File Transfer Protocol) -tulostus

Kokoonpanosivun sanomat ja vianmääritys

Sisäänrakennettu verkkopalvelin, verkkolaitteiden kokoonpanon määritykseen ja hallintaan tarkoitettu Web-pohjainen työkalu

Nämä ohjeet on toimitettu tietokoneen tai verkkokäyttöjärjestelmän mukana, ja niissä on perustietoja verkkotulostuksesta.

Käyttöjärjestelmän ja verkkokäyttöjärjestelmän ohjeet

Näiden resurssien lisäksi tietoja tulostimesta ja kokoonpanon määritystoiminnoista on saatavilla HP Web Jetadmin -sivustossa. Katso lisätietoja kohdasta

HP Web Jetadmin

-ohjelmisto

tai osoitteesta http://www.hp.com/support/businessinkjet2800 .

Muistimoduulien asennus

Huomautus

VAROITUS

Jos tulostat usein monimutkaisia kuvia tai PostScript

®

(PS) -asiakirjoja tai jos tulostat automaattisen kaksipuolisen tulostusyksikön avulla, voit lisätä tulostimeen muistia.

Muistin lisääminen parantaa tulostimen valmiuksia käsitellä vaativia tulostustöitä, mutta se ei vaikuta käsittelynopeuteen.

Tulostimessa on 96 megatavua sisäistä muistia ja kaksi DIMM-paikkaa, joihin voi asentaa 64,

128 tai 256 megatavua RAM-muistia (katso tilaustiedot kohdasta

Lisävarusteet .) Jos haluat

tietää, kuinka paljon muistia on asennettuna, voit tulostaa tulostimen kokoonpanosivun.

Huomaa, että tulostin tunnistaa enintään 608 megatavua muistia. Jos olet asentanut kaksi 256 megatavun RAM-muistia, tulostimen käytettävissä oleva muisti on vain 544 megatavua.

DIMM-moduulit sisältävät sähköisiä osia, joita staattinen sähkö saattaa vahingoittaa.

Staattisen sähkön muodostumista voidaan estää olemalla usein kosketuksissa johonkin tulostimen paljaaseen peltipintaan. Käytä mahdollisuuksien mukaan maadoitusranneketta

(tai vastaavaa laitetta). Käsittele DIMM-moduuleita aina varoen. Vältä koskettamasta sähköisiä osia tai virtapiirejä. Jos näitä suosituksia ei noudateta, osat saattavat vahingoittua.

14 2 - Lisävarusteiden asentaminen FIWW

DIMM-moduulin asennus

1 Tulostimen käytettävissä olevan muistin määrän voit selvittää tulostamalla kokoonpanosivun. Lisätietoja on kohdassa

Kokoonpanosivu ja sen tulostus .

2 Katkaise tulostimen virta sekä irrota virtajohto ja kaikki muut johdot.

3 Poista tulostimen vasemmalla sivulla oleva sivukansi.

4 Vapauta tyhjän DIMM-muistipaikan lukitus työntämällä lukkoja ulospäin.

5 Poista DIMM-moduuli antistaattisesta pakkauksesta.

6 Kohdista DIMM-moduuli niin, että alareunan urat osuvat DIMM-aukon kohomerkkeihin.

FIWW

7 Aseta DIMM-moduuli aukkoon ja paina sitä niin, että se napsahtaa paikalleen.

8 Aseta sivukansi takaisin paikalleen.

9 Liitä virtajohto ja muut johdot sekä kytke tulostimeen virta.

10 Ota DIMM-moduulit käyttöön tulostinohjaimessa. Lisätietoja on kohdassa

Lisävarusteiden käyttöönotto tulostinohjaimessa

.

Muistimoduulien asennus 15

DIMM-moduulin asennuksen tarkistaminen

1 Varmista, että virtajohto ja muut johdot on liitetty ja tulostimen virta on kytketty.

2 Varmista, että ohjauspaneelin näyttöön tulee teksti READY (VALMIS) . Jos näyttöön tulee virhesanoma, DIMM-moduuli on ehkä asennettu väärin.

3 Tulosta tulostimen kokoonpanosivu. Vertaa muistiosiossa muistin määrää ennen

DIMM-moduulin asennusta tulostamallasi kokoonpanosivulla ilmoitettuun muistin määrään. Jos muistin määrä ei ole kasvanut, kyseessä saattaa olla jokin seuraavista ongelmista:

• DIMM-moduulia ei ole asennettu oikein. Poista DIMM-moduuli ja toista asennusprosessi.

• DIMM-moduuli on viallinen. Kokeile uutta DIMM-moduulia.

Lisävarusteiden käyttöönotto tulostinohjaimessa

Huomautus Mac OS ottaa automaattisen kaksipuolisen tulostusyksikön automaattisesti käyttöön tulostinohjaimessa, kun tulostimen ohjelmisto asennetaan. DIMM-moduulit on kuitenkin otettava käyttöön manuaalisesti.

Lisävarusteiden ottaminen käyttöön Windows-tietokoneissa

Kun olet asentanut tulostinohjelmiston Windows-tietokoneisiin, lokero 2 ja automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö on otettava käyttöön tulostinohjaimessa, jotta ne toimisivat tulostimen kanssa.

1 Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset ja sitten Tulostimet tai Tulostimet

ja faksit.

2 Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella, valitse Ominaisuudet ja valitse sitten Asiakirjan oletusasetukset tai Tulostusasetukset.

3 Valitse Määritykset-, Laiteasetukset- tai Laitevaihtoehdot-välilehti. Välilehden nimi määräytyy tulostinohjaimen ja käyttöjärjestelmän mukaan.

4 Valitse kyseisessä välilehdessä Automaattinen kokoonpano, valitse Päivitä nyt... ja valitse sitten OK.

16 2 - Lisävarusteiden asentaminen FIWW

FIWW

3

Tulostimen käyttäminen

Tulostusmateriaalin valitseminen

Tulostin on suunniteltu tulostamaan useimmille toimistopaperityypeille. Kokeile useita tulostusmateriaalityyppejä, ennen kuin hankit suuria määriä tiettyä materiaalia.

Käytä HP-tulostusmateriaaleja parhaan tulostuslaadun takaamiseksi. Lisätietoja on kohdassa

HP:n tarvikkeet ja lisävarusteet .

Huomautus

Tulostusmateriaalin valintaa ja käyttöä koskevia vinkkejä

Noudattamalla seuraavia ohjeita varmistat, että tulostuksen laatu on paras mahdollinen: z Käytä aina tulostusmateriaalia, joka vastaa tulostimen vaatimuksia. Lisätietoja on kohdassa

Tuettujen tulostusmateriaalien tiedot .

z z

Valitse asianmukainen tulostusmateriaalityyppi ja -koko tulostinohjaimesta. Lisätietoja on kohdassa

Tulostusasetuksien muuttaminen .

Lataa lokeroon vain samankokoista tulostusmateriaalia kerrallaan.

z Lataa tulostusmateriaali Lokeroon 1 ja Lokeroon 2 tulostuspuoli alaspäin niin, että paperi on kohdistettu lokeron oikean reunan ja takareunan kanssa. Lisätietoja on kohdassa

Tulostusmateriaalin lisääminen .

Lokero 2 on tarkoitettu vain tavalliselle paperille.

z z

Älä lataa lokeroita liian täyteen. Lisätietoja on kohdassa

Tuettujen tulostusmateriaalien tiedot .

Jotta voit ehkäistä paperitukokset, laadun heikkenemisen ja muut tulostusongelmat, vältä seuraavia tulostusmateriaaleja:

• moniosaiset lomakkeet

• vahingoittunut, käpristynyt tai ryppyinen tulostusmateriaali

• aukkoja tai reikiä sisältävä tulostusmateriaali

• voimakkaasti kuvioitu, kohokuvioitu tai mustetta huonosti imevä tulostusmateriaali

• liian kevyt tai helposti venyvä tulostusmateriaali.

Lisätietoja tulostamisesta tuetuille materiaaleille on kohdassa

Erikoistulostusmateriaalin ja erikoiskokoisen materiaalin tulostus

Tulostusmateriaalin valitseminen 17

z z

Kortit ja kirjekuoret

z Älä käytä erittäin liukaspintaisia kirjekuoria tai tarralla, lukistussoljella tai osoiteikkunalla varustettuja kirjekuoria. Älä myöskään käytä paksuja, epäsäännöllisiä tai kulmista käpristyneitä kortteja ja kirjekuoria äläkä kortteja ja kirjekuoria, jotka ovat muutoin vahingoittuneet.

Käytä tiiviitä kirjekuoria ja varmista, että kirjekuorten taitot ovat terävät.

Lisää kirjekuoret tulostimeen lokerossa olevan kuvakkeen mukaisesti.

Valokuvapaperi

z z

Käytä Paras-laatua valokuvien tulostukseen. Ota huomioon, että tätä tulostuslaatua käytettäessä tulostus saattaa kestää kauemmin, sillä tulostukseen tarvitaan suurempi määrä tietokoneen ja tulostimen muistia.

Poista tulostetut arkit ja siirrä ne sivuun kuivumaan. Märkien tulosteiden pinoutuminen saattaa aiheuttaa värien leviämistä.

Kalvot

z z

Aseta kalvot lokeroon karkea puoli alaspäin ja liimanauha tulostimen takaosaan suunnattuna.

Käytä Paras-laatua kalvojen tulostukseen. Tätä tulostustilaa käytettäessä tulosteella on aikaa kuivua ja tuloste ehtii varmasti kuivua täysin, ennen kuin seuraava tuloste tulee lokeroon. Märkien tulosteiden pinoutuminen saattaa aiheuttaa värien leviämistä.

z z

Erikoiskokoinen tulostusmateriaali

Käytä vain tulostimen tukemia erikoiskokoisia tulostusmateriaaleja.

Jos sovellus tukee erikoiskokoisia tulostusmateriaaleja, määritä tulostusmateriaalin koko sovelluksen avulla ennen asiakirjan tulostusta. Jos sovellus ei tue tätä, määritä koko tulostinohjaimessa. Kun aiemmin luotuja asiakirjoja tulostetaan erikoiskokoiselle tulostusmateriaalille, asiakirja on ehkä muotoiltava uudelleen.

Huomautus

Tuettujen tulostusmateriaalien tiedot

Tässä osiossa on tulostimen tukemien tulostusmateriaalien kokoa, tyyppiä ja painoa koskevia tietoja. Opas sisältää myös tietoja lokeroiden kapasiteeteista.

Lokero 2 ja automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö tulevat HP Business Inkjet 2800dt- ja HP Business Inkjet 2800dtn -tulostimien mukana.

18 3 - Tulostimen käyttäminen FIWW

Materiaalin koko

Tuetut tulostusmateriaalikoot

* Nämä tulostusmateriaalit tukevat käsisyöttöistä kaksipuolista tulostusta. Lisätietoja on kohdassa

Paperin molemmille puolille tulostaminen (kaksipuolinen tulostus) .

Lokero 1 Lokero 2 Etuosan käsinsyöttö lokero

Takaosan käsinsyöttö lokero

Automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö

Normaalit paperikoot

U.S. Letter

(216 x 279 mm, 8,5 x 11 tuumaa)

U.S. Legal

(216 x 356 mm, 8,5 x 14 tuumaa)

A4

(210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 tuumaa)

U.S. Executive

(184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 tuumaa)

U.S. Statement

(140 x 216 mm, 5,5 x 8,5 tuumaa)

A5

(148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 tuumaa)

A6

(105 x 148 mm, 4,1 x 5,8 tuumaa)

JIS B4

(257 x 364 mm, 10,1 x 14,3 tuumaa)

JIS B5

(182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 tuumaa)

Tabloidi

(279 x 432 mm, 11 x 17 tuumaa)

A3

(297 x 420 mm, 11,7 x 16,5 tuumaa)

Super B, A3 Nobi

(330 x 483 mm, 13,0 x 19,0 tuumaa)

Kirjekuoret

U.S. #10 -kirjekuori

(105 x 241 mm, 4,12 x 9,5 tuumaa)

Monarch-kirjekuori

(98 x 191 mm, 3,88 x 7,5 tuumaa)

HP Greeting Card -kirjekuori

(111 x 152 mm, 4,38 x 6 tuumaa)

A2-kirjekuori

(111 x 146 mm, 4,37 x 5,75 tuumaa)

DL-kirjekuori

(110 x 220 mm, 4,3 x 8,7 tuumaa)

C5-kirjekuori

(162 x 229 mm, 6,4 x 9 tuumaa)

FIWW Tulostusmateriaalin valitseminen 19

Materiaalin koko Lokero 1 Lokero 2 Etuosan käsinsyöttö lokero

Takaosan käsinsyöttö lokero

Automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö

C6-kirjekuori

(114 x 162 mm, 4,5 x 6,4 tuumaa)

Kirjekuori Kaku #2

(240 x 332 mm, 9,4 x 13,1 tuumaa)

Japanilainen kirjekuori Chou #3

(120 x 235 mm, 4,7 x 9,3 tuumaa)

Japanilainen kirjekuori Chou #4

(90 x 205 mm, 3,5 x 8,1 tuumaa)

Kortit

Arkistokortti

(102 x 152 mm, 4 x 6 tuumaa)

Arkistokortti

(127 x 203 mm, 5 x 8 tuumaa)

4 x 6 -koon arkistokortti, jossa on läppä

(102 x 152 mm, 4 x 6 tuumaa)

Hagaki

(100 x 148 mm, 3,9 x 5,8 tuumaa)

Ofuku Hagaki

(148 x 200 mm, 5,8 x 7,9 tuumaa)

Erikoiskokoinen tulostusmateriaali

Leveys 90–330 mm, pituus 146–483 mm

Leveys 182–330 mm, pituus 257–483 mm

Leveys 110–330 mm, pituus 220–483 mm

Leveys 96–330 mm, pituus 146–483 mm

Tuetut tulostusmateriaalien tyypit ja painot

Lokero

Lokero 1

Tyyppi

Paperi

Kirjekuoret

Kortit

Kalvot tai tarrat

Erikoistulostusmateriaalit

Paino

60–90 g/m

2

(16–24 lb:n kova asiakirjapaperi)

Kapasiteetti

Enintään 150 arkkia tavallista paperia.

(13 mm:n pino)

75–90 g/m

2

(20–24 lb:n kova asiakirjapaperi

-kirjekuori)

Enintään 22 arkkia

(13 mm:n pino)

Enintään 200 g/m

2

(110 lb:n arkistokortti)

Enintään 5 korttia

Enintään 30 arkkia

(8 mm:n pino)

Enintään 50 arkkia

(13mm:n pino)

20 3 - Tulostimen käyttäminen FIWW

Lokero

Lokero 2

Etuosan käsinsyöttö

Takaosan käsinsyöttö

Tyyppi

Vain tavallinen paperi

Paperi

Kirjekuoret

Kalvot

Erikoismateriaali

Paperi

Kirjekuoret

Kortit

Automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö

Kalvot

Erikoismateriaali

Paperi

Tulostelokero

Kaksipuolinen erikoismateriaali

Kaikki tuetut tulostusmateriaalit

Paino

60–90 g/m

2

(16–24 lb:n kova asiakirjapaperi)

60–90 g/m

2

(16–24 lb:n kova asiakirjapaperi)

75–90 g/m

2

(20–24 lb)

Kapasiteetti

Enintään 250 arkkia tavallista paperia

(25 mm:n pino)

Enintään 10 arkkia

Yksi arkki kerrallaan

Enintään 8 arkkia

Enintään 6 arkkia

Yksi arkki kerrallaan 60–270 g/m

2

(16–28 lb:n kova asiakirjapaperi)

75–90 g/m

2

(20–24 lb)

Enintään 200 g/m

2

(Enintään 110 lb:n arkistokortti)

Yksi arkki kerrallaan

Yksi arkki kerrallaan

60–90 g/m

2

(16–24 lb:n kova asiakirjapaperi)

Yksi arkki kerrallaan

Yksi arkki kerrallaan

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Enintään 100 arkkia tavallista paperia.

(tekstitulostus)

FIWW Tulostusmateriaalin valitseminen 21

Vähimmäismarginaalien asettaminen

Asiakirjan marginaalien tulee vastata seuraavia vähimmäismarginaaleja pystyasennossa

(tai olla niitä suurempia).

Yläreuna Yläreuna

Huomautus

Alareuna

Alareuna

Vasen reuna

Oikea reuna

Vasen reuna

Oikea reuna

Tulostusmateriaalit Vasen marginaali

U.S. Letter, A4, U.S.

Executive, U.S. Statement,

Hagaki, Ofuku Hagaki,

JIS B4, JIS B5,

Arkistokortti

(5 x 8 tuumaa),

A5, A6-kortit

3,3 mm

(0,13 tuumaa)

U.S. Legal, Tabloidi,

A3, Super B, A3 Nobi, erikoiskokoinen tulostusmateriaali

5,1 mm

(0,2 tuumaa)

Oikea marginaali

3,3 mm

(0,13 tuumaa)

Ylämarginaali

11,7 mm

(0,46 tuumaa)

Alamarginaali

11.7 mm (0.46 tuumaa); 3,0 mm

(0,12 tuumaa vähimmäismargin aalien)

5,1 mm

(0,2 tuumaa)

11,7 mm

(0,46 tuumaa)

11.7 mm (0.46 tuumaa); 3,0 mm

(0,12 tuumaa vähimmäismargin aalien)

11,7 mm

(0,46 tuumaa)

U.S. Kirjekuori nro 10,

Monarch-kirjekuori,

HP Greeting Card

Envelope -kirjekuori,

Kirjekuori A2,

DL-kirjekuori,

C5-kirjekuori,

C6-kirjekuori, japanilainen kirjekuori Chou nro 3, japanilainen kirjekuori

Chou nro 4

3,2 mm

(0,13 tuumaa)

Kirjekuori Kaku #2 5,1 mm

(0,2 tuumaa)

Valokuvatulostusmateriaali

(4 x 6 tuumaa (101,6 x

3,0 mm

(0,12 tuumaa)

152,4 mm)) irtirevittävällä välilehdellä

3,2 mm

(0,13 tuumaa)

5,1 mm

(0,2 tuumaa)

3,0 mm

(0,12 tuumaa)

11,7 mm

(0,46 tuumaa)

11,7 mm

(0,46 tuumaa)

3,0 mm

(0,12 tuumaa)

11,7 mm

(0,46 tuumaa)

3,0 mm

(0,12 tuumaa)

Kun automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö on käytössä, ylä- ja alareunan vähimmäismarginaalien tulee olla vähintään 12,7 mm (0,5 tuumaa).

22 3 - Tulostimen käyttäminen FIWW

Tulostusmateriaalin lisääminen

Paperin lisääminen lokeroon 1 tai lokeroon 2

1 Jos lisäät paperia lokeroon 1, nosta tulostelokeroa ja vedä lokero 1 ulos tulostimesta puristamalla lokeron etureunan alapuolelta.

Jos lisäät paperia lokeroon 2, vedä se ulos ja nosta lokeron kansi.

2 Jos aiot asettaa A3-kokoista tai suurempaa materiaalia, suurenna lokeroa painamalla lokeron etureunan lähellä olevaa lukituslaitetta ja vetämällä lokeron molemmista päistä vastakkaisiin suuntiin kunnes lokero on suurimmillaan.

Lokero1

FIWW

3 Paina tulostusmateriaalin leveysohjaimen painiketta ja liu’uta ohjainta vasemmalle.

Paina tulostusmateriaalin pituusohjaimien painiketta ja liu’uta ohjainta itseäsi kohden.

Tulostusmateriaalin lisääminen 23

4 Aseta tulostusmateriaali tulostuspuoli alaspäin paperilokeron oikeaa reunaa pitkin.

Varmista, että tulostusmateriaalipino on vasten lokeron oikeaa ja takareunaa eikä se pursu reunojen ylitse.

5 Paina tulostusmateriaalin ohjainten painikkeita ja liu’uta ohjaimet kiinni lisätyn tulostusmateriaalin reunoihin.

Lokero1

VAROITUS

6 Jos olet poistanut lokeron 1, aseta se varovasti takaisin tulostimeen ja laske syöttölokero alkuperäiseen paikkaansa.

Jos olet poistanut lokeron 2, laske lokeron kansi alas ja aseta lokero varovasti takaisin paikalleen.

Jos olet vetänyt lokeron ulos, älä paina lokeron jatkeen lukitusta, kun asetat lokeron paikalleen.

Jos painat sitä, lokero vetäytyy sisään, kun työnnät lokeroa. Pitkä tulostusmateriaali taittuu lokerossa, mikä aiheuttaa ongelmia tulostuksen aikana.

7 Jos olet vetänyt lokeron 1 tai lokeron 2 esiin, vedä tulostelokero ulos puristamalla sen etuosan alaosasta ja vetämällä tulostusmateriaalituen ulos.

8 Valitse tulostettaessa asianmukainen tulostusmateriaalityyppi ja -koko tulostinohjaimesta.

Lisätietoja on kohdassa

Tulostusasetuksien muuttaminen.

24 3 - Tulostimen käyttäminen FIWW

Tulostusasetuksien muuttaminen

Huomautus

Tulostusasetuksia (kuten tulostusmateriaalin kokoa tai tyyppiä) voi muuttaa sovelluksen tai tulostinohjaimen avulla. Sovelluksen avulla tehdyt muutokset ohittavat tärkeysjärjestyksessä tulostinohjaimen avulla tehdyt muutokset. Kuitenkin tulostinohjaimessa määritetyt oletusasetukset palautuvat, kun sovellus suljetaan.

Jos haluat määrittää tulostusasetukset kaikkia tulostustöitä varten, tee ne tulostinohjaimessa.

Lisätietoja Windows-käyttöjärjestelmän tulostinohjaimen ominaisuuksista on tulostinohjaimen

Online-tuessa. Lisätietoja tietyllä sovelluksella tulostamisesta on sovelluksen ohjekirjoissa.

Käynnissä olevien tulostustöiden asetusten muuttaminen sovelluksessa

(Windows)

1 Avaa asiakirja, jonka haluat tulostaa.

2 Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta ja sitten Asetukset tai Ominaisuudet.

(Tietyt vaihtoehdot määräytyvät käytettävän sovelluksen mukaan.)

3 Muuta muut tarvittavat asetukset ja valitse OK, Tulosta tai muu vastaava komento.

Oletusasetusten muuttaminen kaikkia tulostustöitä varten (Windows)

1 Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset ja sitten Tulostimet tai Tulostimet

ja faksit.

2 Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella, valitse Ominaisuudet ja valitse sitten Asiakirjan oletusasetukset tai Tulostuksen oletusasetukset.

3 Muuta muita haluamiasi asetuksia ja valitse OK.

Asetusten muuttaminen (Mac OS)

1 Valitse Arkisto-valikosta Arkin määrittely.

2 Muuta haluamiasi asetuksia ja valitse OK.

3 Valitse Arkisto-valikossa Tulosta.

4 Muuta haluamiasi asetuksia ja valitse Tulosta.

Tulostustyön peruuttaminen

Voit peruuttaa tulostustyön seuraavilla tavoilla: z Ohjauspaneeli z

Paina (Peruuta-painiketta). Tämä poistaa työn, jota tulostin on käsittelemässä.

Tämä ei vaikuta jonossa oleviin muihin tulostustöihin.

Windows z

Kaksoisnapsauta tietokoneen näytön oikeassa alanurkassa olevaa tulostinkuvaketta.

Valitse tulostustyö ja paina sitten näppäimistön Delete-näppäintä.

Mac OS X (10.1.5 ja uudemmat)

Osoita Tulostuskeskus ja sitten tulostinsymbolia. Valitse tulostustyö ja osoita Poista.

FIWW Tulostusasetuksien muuttaminen 25

Tulostus etu- tai takaosan käsinsyöttölokerosta

Huomautus Takaosan käsinsyöttölokero ei ole käytettävissä, jos olet asentanut automaattisen kaksipuolisen tulostusyksikön.

1 Windows:

a Avaa tulostinohjain.

b Valitse käsinsyöttövaihtoehto Paperi/Laatu-välilehden avattavasta Lähde -luettelosta.

c Muuta muita haluamiasi asetuksia ja valitse OK.

d Tulosta asiakirja.

Mac OS:

a Valitse Arkisto-valikosta Arkin määrittely.

b Valitse tulostusmateriaalin koko.

c Valitse Arkisto-valikossa Tulosta.

d Valitse käsinsyöttövaihtoehto Kopiota ja sivua -ikkunassa.

e Avaa Paperi/Laatu-ikkuna. f Osoita Paperi-välilehteä ja valitse tulostusmateriaalityyppi.

g Muuta muita haluamiasi asetuksia ja valitse OK tai Tulosta.

2 Odota, kunnes Jatka-valo alkaa vilkkua.

3 Jos käytät etuosan käsinsyöttölokeroa, tee seuraavat toimet:

a Poista tulosteet tulostelokerosta.

b Lisää tulostusmateriaali tulostuspuoli alaspäin lokeron oikeaan reunaan, kunnes tulostusmateriaali on mahdollisimman syvällä. Lisää kirjekuoret tulostimeen lokerossa olevan kuvakkeen mukaisesti. Lisätietoja on kohdassa

Tuetut tulostusmateriaalien tyypit ja painot .

c Liu’uta tulostusmateriaalin leveysohjain lisätyn tulostusmateriaalin reunaan kiinni.

d Tulosta painamalla (Jatka-painiketta).

26 3 - Tulostimen käyttäminen FIWW

4 Jos käytät takaosan käsinsyöttölokeroa, tee seuraavat toimet:

a Jos automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö on asennettuna, vaihda se takapaneeliin.

b Liu'uta paperileveyden ohjainta oikean leveyden kohdalle

c Aseta tulostusmateriaaliarkki tulostuspuoli ylöspäin lokeron vasempaan reunaan, kunnes tulostin tarttuu tulostusmateriaaliin.

d Tulosta painamalla (Jatka-painiketta).

e Jos tulostat useamman kuin yhden sivun, tulosta painamalla (Jatka-painiketta) jokaisen arkin lisäämisen jälkeen.

Paperin molemmille puolille tulostaminen

(kaksipuolinen tulostus)

Voit tulostaa arkin kummallekin puolelle automaattisesti käyttämällä kaksipuolista tulostusyksikköä tai kääntämällä arkin manuaalisesti toisin päin ja syöttämällä sen sitten tulostimeen uudelleen.

z z

Kaksipuolista tulostusta koskevia sääntöjä

z z

Käytä aina tulostusmateriaalia, joka vastaa tulostimen vaatimuksia. Lisätietoja on kohdassa

Tuettujen tulostusmateriaalien tiedot .

Määritä kaksipuolinen tulostus sovelluksessa tai tulostinohjaimessa.

Älä tulosta kalvojen, kirjekuorten, valokuvapaperin tai kiiltävän tulostusmateriaalin molemmille puolille. Edellä mainitut materiaalit saattavat aiheuttaa tukoksia.

Useat tulostinmateriaalit tulee asettaa tietyssä suunnassa kaksipuolista tulostusta varten.

Tällaisia papereita ovat esimerkiksi kirjeotsikkopaperi, esitulostettu paperi, vesileimalla varustettu paperi. Kun tulostat Windows-käyttöjärjestelmästä, tulostin tulostaa ensimmäisen tulostusmateriaalisivun ensin. Kun tulostat Mac OS -käyttöjärjestelmästä, tulostin tulostaa toisen sivun ensin. Lataa tulostusmateriaali etusivu alaspäin.

FIWW Paperin molemmille puolille tulostaminen (kaksipuolinen tulostus) 27

z z

Kun tulostusmateriaalin toinen puoli on tulostettu, tulostin pitää tulostusmateriaalin sisässään ja odottaa hetken musteen kuivumista. Kun muste on kuivunut, tulostusmateriaali vedetään takaisin tulostimeen ja tulostusmateriaalin toinen puoli tulostetaan. Kun tulostus on valmis, tulostusmateriaali pudotetaan tulostelokeroon.

Älä ota paperia, ennen kuin tulostus on valmis.

Voit tulostaa erikoiskokoisen tulostusmateriaalin kummallekin puolelle käyttämällä tulostimen manuaalinen kaksipuolinen tulostus -ominaisuutta. (Luettelo tuetuista erikoiskokoisista tulostusmateriaaleista on kohdassa

Tuettujen tulostusmateriaalien tiedot

.)

Huomautus

Huomautus

Kaksipuolinen tulostus (Windows)

Varmista, että automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö on oikein asennettu ja otettu

käyttöön, kun tulostat automaattisesti kaksipuolisesti. Lisätietoja on kohdassa Lisävarusteiden käyttöönotto tulostinohjaimessa

. Tulostin tulostaa vain materiaalin yhdelle puolelle, jos automaattista kaksipuolista tulostusyksikköä ei ole asennettu.

1 Lataa asianmukaista tulostusmateriaalia. Lisätietoja on kohdassa

Kaksipuolista tulostusta koskevia sääntöjä

ja

Tulostusmateriaalin lisääminen

.

2 Avaa asiakirja ja valitse Tiedosto-valikosta Tulosta. Valitse sen jälkeen Asetukset,

Asiakirjan oletusasetukset tai Tulostuksen oletusasetukset.

3 Napsauta Viimeistely-välilehteä.

4 Valitse Kaksipuolinen tulostus -valintaruutu.

5 Varmista automaattista kaksipuolista tulostusta varten, että Käytä automaattista

kaksipuolista tulostusyksikköä on valittuna.

Varmista manuaalisen kaksipuolisen tulostuksen yhteydessä, että tämä vaihtoehto ei ole valittuna. Lisätietoja on kohdassa

Lisävarusteiden käyttöönotto tulostinohjaimessa

.

6 Jotta jokaisen sivun koko voitaisiin sovittaa asiakirjan asetteluun, Säilytä asettelu

-valinnan on oltava valittuna. Tämän valinnan poistaminen voi aiheuttaa ylimääräisiä sivunvaihtoja.

7 Valitse Käännä sivut ylös -valintaruutu tai poista sen valinta sen mukaan, miten haluat sidonnan. Tulostinohjaimen kuvissa on esimerkkejä sidonnasta.

8 Muuta muita haluamiasi asetuksia ja valitse OK.

9 Tulosta asiakirja.

Jos käytät Windows NT 4.0 -tietokonetta, valitse Jatka asiakirjan tulostusvalintaikkunassa.

Muussa tapauksessa tulostin ei tulosta.

10 Kun tulostat käsikäyttöisesti kaksipuolisia tulosteita, odota asiakirjan ensimmäisen puolen tulostuksen jälkeen näyttöön tulevia ohjeita ja lopeta tulostus lataamalla paperi uudestaan lokeroon (tyhjä puoli alaspäin) tai etuosan manuaaliseen syöttölokeroon

(tyhjä puoli ylöspäin).

28 3 - Tulostimen käyttäminen FIWW

Huomautus

Automaattinen kaksipuolinen tulostus (Mac OS)

Varmista, että automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö on oikein asennettu ja otettu käyttöön, kun tulostat automaattisesti kaksipuolisesti. Lisätietoja on kohdassa

Lisävarusteiden käyttöönotto tulostinohjaimessa .

1 Lataa asianmukaista tulostusmateriaalia. Lisätietoja on kohdassa

Kaksipuolista tulostusta koskevia sääntöjä

ja

Tulostusmateriaalin lisääminen

.

2 Valitse Arkisto-valikossa Tulosta.

3 Avaa Kaksipuolinen- tai Asettelu-ikkuna.

4 Valitse vaihtoehto, joka sallii tulostamisen molemmille puolille.

5 Valitse haluttu sidontasuunta osoittamalla asianmukaista symbolia.

6 Muuta muita haluamiasi asetuksia ja valitse Tulosta.

Erikoistulostusmateriaalin ja erikoiskokoisen materiaalin tulostus

Tässä osiossa on tietoja erikoismateriaaleille, kuten kirjekuorille, valokuvamateriaalille ja postikorteille, sekä erikoiskokoiselle tulostusmateriaalille tulostamisesta.

Erikoismateriaalin tulostus (Windows)

1 Lataa asianmukaista tulostusmateriaalia. Lisätietoja on kohdassa

Tulostusmateriaalin lisääminen .

2 Avaa asiakirja ja valitse Tiedosto-valikosta Tulosta. Valitse sen jälkeen Asetukset tai

Ominaisuudet.

3 Napsauta Paperi/laatu-välilehteä.

4 Valitse tulostusmateriaalin tyyppi avattavasta luettelosta Tyyppi.

5 Valitse tulostusmateriaalin koko avattavasta luettelosta Koko tai syötä tulostusmateriaalin mitat valitsemalla Koko ja OK.

6 Valitse lokero, johon tulostusmateriaali on lisätty, avattavasta Lähde-luettelosta.

7 Muuta muita haluamiasi asetuksia ja valitse OK.

8 Tulosta asiakirja.

FIWW Erikoistulostusmateriaalin ja erikoiskokoisen materiaalin tulostus 29

Erikoismateriaalin tulostus (Mac OS)

1 Lataa asianmukaista tulostusmateriaalia. Lisätietoja on kohdassa

Tulostusmateriaalin lisääminen .

2 Valitse Arkisto-valikosta Arkin määrittely.

3 Valitse tulostusmateriaalin koko.

4 Aseta erikoiskokoisen tulostusmateriaalin koko seuraavasti:

a Osoita Asetukset-valikossa Mukautettu paperikoko.

b Osoita Uusi ja kirjoita uuden koon nimi Paperikoon nimi -ruutuun.

c Kirjoita paperin mitat Leveys- ja Pituus-kohtiin ja määritä marginaalit.

d Osoita Valmis tai OK.

5 Valitse Arkisto-valikossa Tulosta.

6 Avaa Värit-ikkuna.

7 Osoita Paperi-välilehteä ja valitse tulostusmateriaalityyppi.

8 Muuta muita haluamiasi asetuksia ja valitse Tulosta.

30 3 - Tulostimen käyttäminen FIWW

4

Tulostimen kokoonpanon määritys ja hallinta

Tulostimen hallinta

FIWW

Yleistietoja tulostimen hallintatehtävistä

Seuraavassa taulukossa luetellaan tulostimen hallintaan tarkoitetut työkalut. Siinä kuvataan tavallisimmat valvojan toimissa käytettävät työkalut.

Lisätietoja taulukossa luetelluista valvojan työkaluista on kohdassa

Yleistietoja tulostimen hallintatyökaluista .

Alla mainitun tehtävän...

z z

Tulostimen valvonta

Toiminta ja tila

Tulostusmateriaali ja tarvikkeet z Työt ja tulostimen käyttö

Tulostimen hallinta

z Tulostimen suojaus z z z z z z

Töiden kirjanpitoasetusten määrittäminen

Kielen määrittäminen

Virransäästötilan ajan määrittäminen

Lokeroasetusten ja tulostusmateriaalin käsittelyasetusten muuttaminen

Varoitusten ja ilmoitusten määrittäminen

Tulostimen laiteohjelmiston päivittäminen

... voi suorittaa näillä työkaluilla.*

Ohjauspaneeli Sulautettu

Web-palvelin

-apuohjelma

(EWS)

Työkaluryhmä

(Windows)

HP Web

Jetadmin

-ohjelmisto

myPrintMileage

Tulostimen hallinta 31

Alla mainitun tehtävän...

... voi suorittaa näillä työkaluilla.*

Ohjauspaneeli Sulautettu

Web-palvelin -apuohjelma

(EWS)

Työkaluryhmä

(Windows)

HP Web

Jetadmin

-ohjelmisto myPrintMileage z HP Jetdirect

-tulostuspalvelime n asetusten palauttaminen

Verkkoasetusten määrittäminen

z I/O-aikakatkaisun määrittäminen z Verkkoparametrien määrittäminen

*Windows-käyttäjät voivat käyttää ohjauspaneelia, EWS-palvelinta, Työkaluryhmä-ohjelmaa,

HP Web Jetadmin -ohjelmistoa ja myPrintMileage-toimintoa. Mac OS -käyttöjärjestelmässä voidaan käyttää ohjauspaneelia ja sulautettua verkkopalvelinta.

Huomautus

Tulostimen valvonta

Lisätietoja tiettyjen hallintatyökalujen avaamisesta ja käyttämisestä on kohdassa

Yleistietoja tulostimen hallintatyökaluista .

Tämän työkalun avulla... ... saat käyttöösi seuraavat tiedot.

Ohjauspaneeli

Sulautettu Web-palvelin

(EWS)

Työkaluryhmä-apuohjelma

(Windows).

z

Saat tietoja parhaillaan käsiteltävinä olevien töiden tilasta, tulostimen toiminnan tilasta sekä mustekasettien ja tulostuspäiden tilasta.

Lisätietoja on kohdassa

Ohjauspaneeli .

z z z z z

Tulostimen tilatiedot:

Valitse Tiedot-välilehti ja napsauta sitten vasemmanpuoleisessa ruudussa olevaa vaihtoehtoa.

Mustekasetin ja tulostuspään tila:

Valitse Tiedot-välilehti ja valitse sitten vasemmasta ruudusta

Mustetarvikkeet.

Kertyneet musteen ja materiaalin käyttötiedot:

Valitse Tiedot-välilehti ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Käyttö.

Sivujen kokonaismäärä ja kunkin käyttäjän käyttämän

musteen määrä:

ValitseAsetukset-välilehti, valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta Töiden kirjanpito ja valitse sitten oikeanpuoleisesta ruudusta Käyttäjät-välilehti.

Käyttötiedot:

Valitse Asetukset-välilehti ja valitse sitten vasemmanpuoleisesta ruudustaTöiden kirjanpito.

Kasettitiedot:

Mustetasoa koskevat tiedot näkyvät Tulostimen tila

-välilehdessä. Valitse Kasettitiedot, niin saat näkyviin mustekasetin vaihtoon ja vanhenemispäivämäärään liittyviä tietoja.

HP Web Jetadmin

-ohjelmisto myPrintMileage

Antaa tietoja ja kertoo verkon tilan. Lisätietoja on kohdassa

HP Web Jetadmin -ohjelmisto .

Antaa tietoja tulostimen tarvikkeiden käytöstä. Lisätietoja on kohdassa

myPrintMileage .

32 4 - Tulostimen kokoonpanon määritys ja hallinta FIWW

Huomautus

Tulostimen hallinta

Tässä osiossa on tietoja tulostimen hallinnasta ja tulostinasetusten muuttamisesta.

Lisätietoja tiettyjen hallintatyökalujen avaamisesta ja käyttämisestä on kohdassa

Yleistietoja tulostimen hallintatyökaluista .

Tämän työkalun avulla... ... voit tehdä seuraavaa.

Ohjauspaneeli z Ohjauspaneelin käyttökielen asettaminen:

Sulautettu Web-palvelin z z z z z z z z z

1 Paina ohjauspaneelin (Valintapainiketta).

2 Korosta MÄÄRITÄ LAITE -kohta painamalla

(Alanuolipainiketta) ja paina sitten (Valintapainiketta).

3 Korosta JÄRJESTELMÄASETUKSET -kohta painamalla

(Alanuolipainiketta) ja paina sitten (Valintapainiketta).

4 Paina (Alanuolinäppäintä), kunnes kielivaihtoehto on valittuna, paina sitten (Valintapainiketta) ja muuta halutut asetukset.

Lokeroasetusten ja tulostusmateriaalin käsittelyasetusten

muuttaminen:

Paina (Valintapainiketta). Paina (Alanuolinäppäintä), kunnes PAPERINKÄSITTELY on valittuna, paina sitten

(Valintapainiketta) ja muuta halutut asetukset.

Tulostimen huoltotoimenpiteiden tekeminen:

Paina (Valintapainiketta). Paina (Alanuolinäppäintä), kunnes HUOLTO on valittuna, paina sitten (Valintapainiketta) ja muuta halutut asetukset.

Palauta HP Jetdirect -tulostuspalvelimen asetukset:

Katkaise tulostimen virta painamalla -painiketta

(Virtapainiketta). Pidä (Takaisin-painiketta) ja

(Jatka-painiketta) alas painettuina ja kytke virta tulostimeen.

Järjestelmänvalvojan salasanan vaihtaminen:

Valitse Asetukset-välilehti ja valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta Tietoturva.

Töiden kirjanpitoasetusten muuttaminen:

Valitse Asetukset-välilehti, valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta Töiden kirjanpito ja valitse sitten Options-välilehti.

Kielen määrittäminen ohjauspaneelissa ja sulautetussa verkkopalvelimessa:

Valitse Asetukset-välilehti ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Kieli.

Lokeroasetusten ja tulostusmateriaalin käsittelyasetusten

muuttaminen:

Valitse Asetukset-välilehti ja valitse sitten vasemmanpuoleisesta ruudusta Paperinkäsittely.

Tulostimen huoltotoimenpiteiden tekeminen:

Valitse Asetukset-välilehti ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Diagnostiikka.

Määritä sulautetun verkkopalvelimen varoitukset ja ilmoitukset:

Valitse Asetukset-välilehti ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Varoitukset.

FIWW Tulostimen hallinta 33

Tämän työkalun avulla... ... voit tehdä seuraavaa.

HP Web Jetadmin

-ohjelmisto myPrintMileage

Tämän sovelluksen avulla voit etäyhteyden kautta tehdä asennuksia, laitemäärityksiä ja tilanvalvontaa (myös tarvikkeiden tasojen valvontaa) sekä suorittaa etädiagnostiikkaa ja ongelmien vianmääritystä. Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/go/webjetadmin .

Tämän sovelluksen avulla voit seurata tulostimen tarvikkeiden kulutusta sekä ennakoida ja suunnitella tarvikkeiden hankkimista.

Lisätietoja on kohdassa

myPrintMileage .

Verkkoasetusten määrittäminen

Tässä osiossa on tietoja tulostimen verkkoasetusten määrittämisestä.

Lisätietoja tiettyjen hallintatyökalujen avaamisesta ja käyttämisestä on kohdassa

Yleistietoja tulostimen hallintatyökaluista

.

Saat luettelon nykyisistä asetuksista tulostamalla kokoonpanosivun. Lisätietoja on kohdassa

Kokoonpanosivu ja sen tulostus

. Jos tulostin on kytketty verkkoon HP Jetdirect

-tulostuspalvelimen kautta, voit käyttää useita yleisiä verkkoprotokollia, kuten TCP/IP:tä.

Tehdasasetusten mukaan kaikki tuetut verkkoprotokollat ovat käytössä. Kuitenkin käyttämättömien protokollien ottaminen pois käytöstä tuo etuja vähentämällä tulostimen muodostamaa verkkoliikennettä ja estämällä tulostimen luvattoman käytön.

Tämän työkalun avulla... ... voit tehdä seuraavaa.

Ohjauspaneeli

Sulautettu Web-palvelin z z

Paina (Alanuolipainiketta), kunnes MÄÄRITÄ LAITE on valittuna ja paina sitten (Valintapainiketta). Paina (Alanuolipainiketta), kunnes I/O on valittuna ja paina sitten (Valintapainiketta).

Verkkoparametrien määrittäminen:Napsauta Verkko-välilehteä.

Kiinteän IP-osoitteen määrittäminen: Valitse Verkko-välilehti, valitse IP-osoitteen määritystapa -luettelosta vaihtoehto

Manuaalinen, kirjoita kiinteä IP-osoite IP-osoite-kenttään.

Anna tarvittaessa isäntäkoneen nimi, aliverkon peite ja oletusyhdyskäytävä ja valitse lopuksi Käytä.

HP Web Jetadmin

-ohjelmisto

Huomautus: Ei ole suositeltavaa määrittää kiinteää IP-osoitetta tulostimelle. Kiinteän IP-osoitteen käyttäminen saattaa kuitenkin ratkaista joitakin asennus- ja tulostusongelmia, esimerkiksi ristiriidan palomuuriohjelmiston kanssa.

Määritä verkkoasetukset etäyhteyden avulla. Lisätietoja on kohdassa

HP Web Jetadmin -ohjelmisto

.

34 4 - Tulostimen kokoonpanon määritys ja hallinta FIWW

Huomautus

Huomautus

Yleistietoja tulostimen hallintatyökaluista

Sulautettu Web-palvelin (EWS)

Kun tulostin on kytkettynä verkkoon, voit tulostimen sulautettua Web-palvelinta käyttämällä tarkastella tilatietoja, muuttaa asetuksia ja hallita tulostinta oman tietokoneesi kautta.

Saat luettelon sulautetun Web-palvelimen järjestelmävaatimuksista kohdasta

Kirjoittimen tekniset tiedot .

Joitakin asetuksia saattaa rajoittaa sulautetun Web-palvelimen salasanavaatimus.

Voit avata ja käyttää sulautettua Web-palvelinta muodostamatta yhteyttä Internetiin.

Tällöin kaikki toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

Sulautetun Web-palvelimen avaaminen

Voit avata sulautetun Web-palvelimen seuraavilla tavoilla:

Jos haluat avata sulautetun Web-palvelimen Työkaluryhmästä (Windows) tai HP Inkjet

-työkaluryhmästä (Mac OS), tulostimen on oltava verkossa ja tulostimella on oltava IP-osoite.

z z

Selain

Kirjoita tulostimelle määritetty IP-osoite tietokoneeseen asennetun yhteensopivan selaimen osoiteriville. Jos IP-osoite on esimerkiksi 123.123.123.123, kirjoita selaimeen seuraava osoite: http://123.123.123.123.

Tulostimen IP-osoite sisältyy kokoonpanosivulla oleviin tietoihin.

Katso kohta

Kokoonpanosivu ja sen tulostus

.

Kun olet avannut sisäisen Web-palvelimen, voit lisätä sen suosikkiluetteloon. Näin saat sen nopeasti käyttöösi seuraavalla kerralla.

Työkaluryhmä-apuohjelma (Windows).

1 Avaa Työkaluryhmä. Lisätietoja on kohdassa

Työkaluryhmä-apuohjelma (Windows) .

2 Valitse Tiedot-välilehti ja valitse Launch EWS.

FIWW Tulostimen hallinta 35

Huomautus

Sulautetun verkkopalvelimen sivut

Sulautettu Web-palvelin sisältää välilehtiä, joiden kautta voit tarkastella tuotetietoja ja muuttaa kokoonpanoasetuksia. Sivut sisältävät myös linkkejä muihin verkkopalveluihin.

Sivut

Tiedot

Sisällys

Tuo näkyviin tietoja tulostimesta, sen mustetarvikkeista ja käytöstä sekä tulostimen tapahtumalokin (jossa on esimerkiksi virheet).

Asetukset Sivu sisältää tulostimelle määritetyt asetukset ja mahdollistaa niiden muuttamisen.

Verkkotoimet Sisältää tietoja verkon tilasta ja tulostimelle määritetyistä verkkoasetuksista.

Nämä sivut ovat näkyvissä vain, jos tulostin on liitetty verkkoon. Katso lisätietoja

kohdasta Verkkoasetusten määrittäminen . Katso lisätietoja myös HP Jetdirect

-tulostuspalvelimen pääkäyttäjän oppaasta, joka on Starter CD -levyllä.

Muita linkkejä Linkkien kautta pääset muihin resursseihin, myös verkkopalveluihin, kuten HP Instant Support- ja myPrintMileage-palveluun sekä tarvikkeiden online-tilaukseen. Katso lisätietoja kohdista

HP Instant Support ja

myPrintMileage .

Voit myös lisätä tai mukauttaa enintään viisi linkkiä haluamiisi sivustoihin. Linkit tulevat näkyviin sulautetun Web-palvelimen sivujen vasemmanpuoleiseen ruutuun.

HP Web Jetadmin -ohjelmisto

HP Web Jetadmin -ohjelmisto on Web-pohjainen hallintaratkaisu HP:n ja muiden valmistajien verkko-oheislaitteiden asennusta, kokoonpanon määritystä (sekä yksittäin että ryhminä), tilan valvontaa (sisältää tarvikkeiden tason), diagnostiikkaa ja vianmääritystä varten.

Kun HP Web Jetadmin -ohjelmisto on asennettu, voit käyttää sitä mistä tahansa intranet-sijainnista käsin tavallisen selaimen avulla.

Saat lisätietoja tai voit ladata ohjelmiston osoitteesta http://www.hp.com/go/webjetadmin .

Työkaluryhmä-apuohjelma (Windows)

Työkaluryhmä-ohjelman avulla saadaan tulostimen tilatietoja ja vianmääritystietoja.

Ohjelmassa on myös linkkejä tähän käyttöoppaaseen, joka sisältää tavallisimpien tulostustehtävien suorittamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen liittyviä ohjeita.

Jos Työkaluryhmä-ohjelmaa ei ole asennettu muiden tulostimen ohjelmiston osien kanssa, voit asentaa sen Starter CD -levyllä olevan asennusohjelman avulla.

Jaetussa portissa (esimerkiksi \\portti\tulostin) olevan tulostimen valvonta asiakastietokoneesta edellyttää, että Työkaluryhmä-ohjelma on käytössä sekä palvelinkoneessa että asiakaskoneessa.

36 4 - Tulostimen kokoonpanon määritys ja hallinta FIWW

FIWW

Työkaluryhmän avaaminen

1 Valitse tietokoneen Käynnistä-valikosta Ohjelmat.

2 Valitse tulostimen nimi ja napsauta Työkaluryhmä-kuvaketta.

Työkaluryhmä-ohjelman välilehdet

Työkaluryhmä sisältää välilehtiä, joiden kautta voit tarkastella tuotetietoja.

Välilehdet Sisällys

Tulostimen tila z Valittu tulostin

Tuo näkyviin Työkaluryhmä-ohjelman tukemien asennettujen tulostimien luettelon.

z z z

Mustetaso

Välilehdessä on tietoja kunkin mustekasetin arvioidusta mustetasosta.

Tarvikkeiden tilaaminen

Avaa yhteyden sivustoon, jossa voit tilata tulostustarvikkeita.

Kasettitiedot

Välilehti sisältää asennettujen mustekasettien tilausnumerot ja vanhenemispäivämäärät.

z Asetukset

Mahdollistaa Työkaluryhmä-ohjelman lisäasetusten määrittämisen.

Voit esimerkiksi valita, mitkä virheilmoitukset haluat näkyviin, voit määrittää, haluatko virhetilanteessa äänimerkin tai mitkä virheilmoitusten tyypit haluat näkyviin.

Voit myös ottaa käyttöön myPrintMileage-toiminnon automaattisen lähetyksen

(AutoSend). Se on HP:n palvelu, jonka avulla voit seurata laitteen käyttöä ja ennakoida sitä sekä suunnitella tarvikkeiden hankintaa. Katso lisätietoja kohdasta

myPrintMileage

.

Tiedot z z

Kirjoittimen tiedot

Välilehti sisältää linkkejä myPrintMileage-sivustoon sekä tietoja tulostimen ja tulostuspäiden kunnosta. Katso lisätietoja kohdasta

myPrintMileage .

Ohjetiedot

Välilehti sisältää linkkejä HP Instant Support -tukitoimintoon ja

HP:n asiakastukeen sekä tähän käyttöoppaaseen, jossa on tehtävien suorittamiseen ja vianmääritykseen liittyviä ohjeita. Lisäksi välilehdessä neuvotaan, miten tulostin rekisteröidään tulostimen näytössä. Katso lisätietoja

kohdasta HP Instant Support

.

HP Instant Support

HP Instant Support on joukko Web-pohjaisia ongelmanratkaisutyökaluja, joiden avulla voi nopeasti tunnistaa, määrittää ja ratkaista tietokone- ja tulostusongelmia.

Saat sen avulla seuraavat laitetta koskevat tiedot: z Vianmääritysvihjeet löytyvät helposti z

Saat vihjeitä, jotka liittyvät juuri sinun laitteeseesi.

Tiettyjen laitteisto-ongelmien ratkaiseminen

Saat nopeasti tietoja, joiden avulla voit ratkaista laitteesi virheilmoitukset.

Näet ongelman kuvauksen sekä ratkaisu- tai ehkäisemissuositukset napsauttamalla ilmoituksessa olevaa linkkiä. Näet luettelon kaikista laitteen virheistä napsauttamalla Varoitukset-kohtaa, joka on HP Instant Support -sivun vasemmassa laidassa.

Tulostimen hallinta 37

Huomautus

Huomautus z z z z z

Ilmoitukset laiteohjaimien ja kiinteän ohjelmiston päivityksistä

HP Instant Support -kotisivulle tulee ilmoitus, kun kiinteän ohjelmiston tai ohjaimen päivitys on noudettavissa. Voit siirtyä suoraan HP:n sivustoon napsauttamalla ilmoituksessa näkyvää linkkiä.

Tukipalveluiden saaminen

Saat näkyviin luettelon laitteellesi saatavissa olevista tukipalveluista.

Musteen ja materiaalien käytön hallinta (myPrintMileage)

Helpottaa tulostustarvikkeiden hallintaa ja ennakointia.

Laitteen itsetestaus

Käynnistää laitteen itsetestauksen. Aloita laitteiden vianmääritys valitsemalla

Instant Support -sivuston Self Help -valikosta vaihtoehto Printer. HP Instant Support tarkistaa tietokoneen ja tuo näkyviin määritettyjen laitteiden luettelon. Kun valitset testattavan laitteen, HP Instant Supportin avulla voit varmistaa, että käytössäsi on uusin laiteohjain. Voit myös tarkastella raportteja laitteen tilasta sekä yksityiskohtaisia laitteen testaustietoja.

Jos virheitä esiintyy, käyttäjää kehotetaan joko päivittämään tulostinohjaimet tai

Jetdriver-laitteisto-ohjelma tai tekemään laitteelle yksityiskohtaiset testit.

Ohje- ja artikkelitietokanta

Löydät HP:n ohje- ja artikkelitietokannasta nopeasti vastaukset kysymyksiisi.

Suojaus ja yksityisyys

HP Instant Supportin käyttäminen edellyttää laitteen tietojen, kuten sarjanumeron, vikatietojen ja tilatietojen, lähettämistä HP:lle. HP kunnioittaa käyttäjien yksityisyyttä ja käsittelee näitä tietoja HP:n online-tietosuojalausunnossa ( http://www.hp.com/country/fi/fin/privacy.htm

) määriteltyjen periaatteiden mukaisesti.

Voit tarkistaa kaikki HP:lle lähetetyt tiedot valitsemalla selaimen Näytä-valikosta Lähde

(Internet Explorer) tai Page Source (Netscape).

HP Instant Support -palvelun käyttöönotto

z z

Työkaluryhmä-apuohjelma (Windows).

Valitse Tiedot-välilehden HP Instant Support -vaihtoehto.

Sulautettu Web-palvelin

Kirjoita selaimeen laitteelle määritetty IP-osoite. (Tieto sisältyy kokoonpanosivulla oleviin tietoihin. Katso kohta

Kokoonpanosivu ja sen tulostus

). Valitse Tiedot- tai

Asetukset-välilehden Muut linkit -osasta HP Instant Support.

Älä tallenna HP Instant Support -ohjelman avaamiseen käytettäviä Web-sivuja kirjanmerkeiksi. Sivujen tallentaminen selaimen kirjanmerkiksi ja mainitun kirjanmerkin käyttö sivuille siirtymisen yhteydessä aiheuttaa sen, että tiedot eivät päivity.

38 4 - Tulostimen kokoonpanon määritys ja hallinta FIWW

Huomautus

Huomautus

myPrintMileage

myPrintMileage on HP:n palvelu, jonka avulla voit seurata laitteen käyttöä ja ennakoida sitä sekä suunnitella tarvikkeiden hankintaa. myPrintMileage koostuu kahdesta osasta: z myPrintMileage-Web-sivusto z myPrintMileage AutoSend -apuohjelma, joka päivittää laitteen käyttötiedot säännöllisesti myPrintMileage-sivustoon myPrintMileage-ohjelman käytön edellytykset: z Internet-yhteys z Liitetty laite

HP suosittelee, että annat myPrintMileage-ohjelman lähettää tietoja kolmesta kuuteen kuukautta, jotta tietoja ennättää kertyä riittävä määrä myPrintMileage-sivustoon.

Tulostuksen hallintatoimintojen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä palveluun myPrintMileage-sivuston kautta. myPrintMileage-sivustossa on seuraavat tiedot: z Tulostusanalyysi, josta ilmenee esimerkiksi käytetyn musteen määrä, käytätkö enemmän mustaa vai värillistä mustekasettia sekä jäljellä olevan musteen avulla tulostettavissa olevien sivujen arvioitu määrä. z Tulostuksen hallinta, jonka avulla voit luoda raportteja, jotka sisältävät tietoja käytöstä, sivukohtaisista kustannuksista tai työkohtaisista kustannuksista tietyltä ajalta. Voit viedä näitä tietoja Microsoft Excel -laskentataulukkoina ja vastaanottaa tulostuksen hallintaraportteja sähköposti-ilmoituksina.

myPrintMileage-palvelun käyttöönotto

z z z

Sulautettu Web-palvelin

Valitse myPrintMileage-vaihtoehto Muut linkit -osasta.

Työkaluryhmä-apuohjelma (Windows).

Valitse Tiedot-välilehden myPrintMileage-vaihtoehto ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Windowsin tehtäväpalkki

Napsauta Windowsin tehtäväpalkissa Työkaluryhmä-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse ensin myPrintMileage ja sitten View my print usage (Näytä tulostimen

käyttötiedot).

Älä tallenna myPrintMileagen avaamiseen käytettäviä Web-sivuja kirjanmerkeiksi.

Sivujen tallentaminen selaimen kirjanmerkiksi ja mainitun kirjanmerkin käyttö sivuille siirtymisen yhteydessä aiheuttaa sen, että tiedot eivät päivity.

FIWW Tulostimen hallinta 39

Kokoonpanosivu ja sen tulostus

Tulostamalla kokoonpanosivun voit tarkastella tulostimen nykyisiä asetuksia, mustetarvikkeiden tilaa ja tulostuspäiden kuntoa sekä määrittää tulostimen vikoja.

Lisäksi kokoonpanosivu sisältää edellisten tapahtumien lokin. Jos tulostin on kytketty verkkoon, kokoonpanosivun lisäksi tulostetaan verkkokokoonpanosivu, joka sisältää tulostimen verkkoasetukset.

Jos otat yhteyttä HP:n asiakaspalveluun, kannattaa ennen sitä kuitenkin yleensä tulostaa kokoonpanosivu.

1

2

3

4

1 Kirjoittimen tiedot: Sivulla on tulostimeen liittyviä yleistietoja, kuten kiinteän ohjelmiston versionumero, malli ja asennetun muistin määrä.

2 Tulostuskasetin tila: Sivulla näkyvät arvioidut mustetasot (mittareina graafisessa muodossa).

3 Tulostuspään tila: Sivulla on tietoja tulostuspäiden kunnosta ja vaihdon tarpeesta.

4 Tapahtumaloki: Sivulla näkyy loki viimeisimmistä tapahtumista.

Lisätietoja HP:n mustekaseteista on julkaisussa

HP Inkjet -mustekasetit – Takuun pikaviiteopas .

40 4 - Tulostimen kokoonpanon määritys ja hallinta FIWW

Kokoonpanosivun tulostaminen

z Ohjauspaneeli

1 Varmista, että tulostimen virta on kytketty.

2 Paina ohjauspaneelin (Valintapainiketta).

3 Varmista, että TIETOVALIKKO on korostettuna ja paina sitten (Valintapainiketta).

4 Korosta kokoonpanosivun tulostus -valinta painamalla (Alanuolipainiketta) ja paina z

5 Korosta kokoonpanosivun tulostus -valinta painamalla (Alanuolipainiketta) ja tulosta se painamalla (Valintapainiketta).

Työkaluryhmä-apuohjelma (Windows).

Valitse Tulostimen tila -välilehden Kasettitiedot-vaihtoehto ja sitten Tulosta.

Tulostimen kiinteän ohjelmiston päivittäminen

VAROITUS

HP tarjoaa tuotteiden kiinteän ohjelmiston päivityksiä. Nämä päivitykset sisältävät uusia ja parannettuja toimintoja. Kun tulostimen kiinteän ohjelmiston päivitys on saatavilla, siitä tulee ilmoitus HP Instant Support -palvelun kotisivulle. Voit ladata päivitykset kyseiseltä sivulta.

Saatavilla oleviin päivityksiin liittyviä tietoja saat myös osoitteesta http://www.hp.com/support/ businessinkjet2800 .

Voit päivittää kiinteän ohjelmiston seuraavissa osissa kuvattavilla tavoilla. Lisätietoja on kiinteän ohjelmiston päivitykseen liittyvässä Readme-tiedostossa.

Kiinteän ohjelmiston päivitystiedostoa ei tarvitse säästää päivittämisen jälkeen.

Älä keskeytä kiinteän ohjelmiston päivitystä, kun olet käynnistänyt sen. Keskeyttäminen saattaa vahingoittaa tulostimen kiinteää ohjelmistoa.

Huomautus

Kiinteän ohjelmiston päivittäminen MS-DOS-komentorivin avulla

(vain Windows)

Kiinteän ohjelmiston päivittäminen tällä menetelmällä edellyttää, että tulostin on kytketty suoraan tietokoneeseen rinnakkaiskaapelilla.

1 Lataa kiinteän ohjelmiston päivitystiedosto HP:n Web-sivustosta ja tallenna se tietokoneen kiintolevylle.

2 Avaa MS-DOS-komentorivi-ikkuna.

3 Kirjoita komentorivi-ikkunaan copy /b polku\tiedostonimi porttinimi.

polku on kiinteän ohjelmiston päivitystiedoston sijainti

tiedostonimi on Web-sivustosta lataamasi päivitystiedoston nimi

porttinimi tarkoittaa asianmukaista tulostinporttia (esimerkiksi LPT1)

4 Paina ENTER-näppäintä. Kiinteän ohjelmiston päivitystiedosto kopioidaan tulostimeen vanhan kiinteän ohjelmiston tiedoston tilalle.

FIWW Tulostimen kiinteän ohjelmiston päivittäminen 41

Tulostimen määrittäminen (Windows)

Huomautus

Voit liittää tulostimen suoraan tietokoneeseen tai voit jakaa tulostimen verkon muiden tietokoneiden kanssa.

Tulostinohjaimen asentaminen Windows 2000- tai Windows XP -käyttöjärjestelmään edellyttää järjestelmävalvojan oikeuksia.

Huomautus

Suora liitäntä

Voit liittää tulostimen suoraan tietokoneeseen USB-kaapelilla tai IEEE 1284 -yhteensopivalla kaksisuuntaisella rinnakkaiskaapelilla.

Windows NT 4.0 ei tue USB-kaapelia.

Älä liitä USB- ja rinnakkaiskaapelia tulostimeen samanaikaisesti.

Jos asennat tulostimen ohjelmiston ja liität tulostimen tietokoneeseen, jossa on

Windows-käyttöjärjestelmä, voit liittää lisätulostimia samaan tietokoneeseen USB-kaapeleilla asentamatta tulostinohjelmistoa uudelleen.

Huomautus

Tulostinohjelmiston asentaminen ja tulostimen jakaminen

Kun määrität tulostinta, HP suosittelee, että liität tulostimen ohjelmiston asennuksen jälkeen.

Näin määritys onnistuu mahdollisimman helposti.

Jos kuitenkin olet kytkenyt kaapelin ensin, katso ohjeet kohdasta

Tulostimen liittäminen ennen tulostinohjelmiston asentamista.

Ohjelmiston asentaminen ennen tulostimen liittämistä (suositeltava)

On suositeltavaa asentaa Työkaluryhmä, jonka avulla saat tulostimen tila- ja ylläpitotietoja sekä online-ohjetyökalut, joiden avulla voit ratkaista tulostinongelmat. Jos et asenna

Työkaluryhmää, et saa tulostimen virheilmoituksia näkyviin etkä pääse

myPrintMileage-sivustoon. Katso lisätietoja kohdasta Työkaluryhmä-apuohjelma (Windows).

1 Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.

2 Aseta Starter CD -levy CD-asemaan. CD-levyn valikko avautuu automaattisesti.

Jos CD:n valikko ei avaudu automaattisesti, napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita. Selaa tietokoneen CD-asemaan, valitse ensin Autorun.exe ja sitten Avaa.

Valitse Suorita-valintaikkunassa OK.

3 Valitse CD-valikon vaihtoehto Asenna tulostinohjain.

4 Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja suorita asennus loppuun.

5 Liitä pyydettäessä USB- tai rinnakkaiskaapeli tietokoneeseen ja tulostimeen.

Näyttöön tulee ohjattu Uusi laite löydetty -toiminto ja tulostimen kuvake luodaan

Tulostimet-kansioon.

Voit jakaa tulostimen myös toisten tietokoneiden kanssa käyttämällä paikallisesti jaettuja verkkotoimintoja. Lisätietoja on kohdassa

Tulostimen jakaminen paikallisesti jaetussa verkossa .

42 4 - Tulostimen kokoonpanon määritys ja hallinta FIWW

Huomautus

Huomautus

Huomautus

Huomautus

Tulostimen liittäminen ennen tulostinohjelmiston asentamista

Jos liität tulostimen tietokoneeseen ennen tulostusohjelmiston asentamista, ohjattu uuden

laitteen asennustoiminto tulee näkyviin tietokoneen näyttöön.

Jos olet kytkenyt virran tulostimeen, älä katkaise virtaa tai irrota kaapelia tulostimesta asennusohjelman aikana. Jos teet niin, asennusohjelma jää kesken.

1 Uusi laite löydetty -ikkunassa on ohjaimen etsimismenetelmän valintanäyttö.

Valitse lisäasetus ja valitse Seuraava.

Älä anna uuden laitteen ohjatun etsimistoiminnon etsiä ohjainta automaattisesti.

2 Valitse ohjaimen sijainnin määrittämisen valintaruutu ja tarkista, että muut valintaruudut ovat tyhjiä.

3 Aseta Starter CD -levy CD-asemaan.

Jos CD-valikko tulee näkyviin, sulje se.

4 Etsi Starter CD -levyn päähakemisto(esimerkiksi, D) selaamalla ja valitse sitten OK.

5 Valitse Seuraava ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

6 Sulje uuden laitteen ohjattu etsimistoiminto valitsemalla Valmis.

Ohjattu toiminto käynnistää asennusohjelman automaattisesti (tämä saattaa viedä hetken). Windows 98- ja Windows Me -käyttöjärjestelmässä asennusohjelma on viimeisteltävä tässä vaiheessa, jos haluat asentaa muun kuin englanninkielisen ohjaimen.

7 Asennuksen suorittaminen loppuun

Asennusohjelman avulla voit asentaa ohjaimen lisäksi myös muita osia, kuten

Työkaluryhmä-ohjelman, jonka asentaminen on suositeltavaa. Ohjeita näiden osien asennuksesta on kohdassa

Ohjelmiston asentaminen ennen tulostimen liittämistä

(suositeltava)

.

Voit jakaa tulostimen myös toisten tietokoneiden kanssa käyttämällä paikallisesti jaettuja verkkotoimintoja. Lisätietoja on kohdassa

Tulostimen jakaminen paikallisesti jaetussa verkossa .

Tulostimen jakaminen paikallisesti jaetussa verkossa

Paikallisesti jaetussa verkossa tulostin on liitetty USB- tai rinnakkaisliitännällä suoraan valittuun tietokoneeseen (jota kutsutaan palvelimeksi), ja se on jaettu muiden tietokoneiden

(asiakkaiden) käyttöön.

Kun jaat suoraan liitetyn tulostimen, käytä palvelimena tietokonetta, jossa on uusin käyttöjärjestelmä. Jos esimerkiksi käytössäsi on tietokone, jossa on Windows 2000

-käyttöjärjestelmä ja toinen tietokone, jossa on Windowsin vanhempi versio, käytä Windows 2000 -tietokonetta palvelimena.

Käytä tätä kokoonpanovaihtoehtoa vain pienissä työasemaryhmissä tai siinä tapauksessa, jos tulostimen käyttöaste verkossa on pieni. Tulostimeen kytketty tietokone hidastuu, kun useat käyttäjät tulostavat tietoja tietokoneeseen kytketyllä tulostimella.

1 Valitse Windowsin työpöydältä Käynnistä-painike, valitse Asetukset ja valitse sitten

Tulostimet tai Tulostimet ja faksit.

2 Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella, valitse Asetukset ja valitse sitten Jakaminen-välilehti.

FIWW Tulostimen määrittäminen (Windows) 43

3 Valitse tulostimen jakamisvaihtoehto ja anna tulostimelle jakonimi.

4 Jos tulostin on jaettu useita eri Windows-versioita käyttävien asiakastietokoneiden käyttöön, voit asentaa käyttöjärjestelmien ohjaimet valitsemalla Lisäohjaimet.

Tässä valinnaisessa vaiheessa Starter CD:n on oltava CD-asemassa.

Huomautus

Verkkoliitäntä

Jos tulostin tukee verkkokäyttöä, sen voi jakaa verkkoympäristössä kytkemällä sen suoraan verkkoon. Tällainen liitäntä mahdollistaa tulostimen hallinnan upotetun Web-palvelimen avulla mistä tahansa verkon tietokoneesta.

Tulostinohjelmiston asentaminen ja tulostimen jakaminen

Valitse käyttämääsi verkon tyyppiä vastaava asennusvaihtoehto: z Asiakas-/palvelinverkko: Jos verkossa on tietokone, joka toimii erillisenä tulostuspalvelimena, asenna tulostusohjelmisto palvelimeen (

Ohjelmiston asentaminen verkkoon

) ja asenna se sitten asiakastietokoneisiin ( Tulostusohjelmiston asennus asiakastietokoneisiin ).

z Vertaisverkko: Jos käytössäsi on vertaisverkko (verkko, jossa ei ole erillistä tulostuspalvelinta), asenna ohjelmisto tulostinta käyttäviin tietokoneisiin

(

Ohjelmiston asentaminen verkkoon ).

Lisäksi voit muodostaa yhteyden verkkotulostimeen molemmissa verkkotyypeissä käyttämällä

Windowsin ohjattua tulostimen lisäystoimintoa (

Tulostinohjaimen asentaminen Lisää tulostin -toiminnon avulla

).

Ohjelmiston asentaminen verkkoon

Seuraavien ohjeiden avulla voit asentaa tulostusohjelmiston seuraaviin verkkokokoonpanoihin: z z

Verkossa on tietokone, joka toimii erillisenä tulostuspalvelimena.

Käytössäsi on vertaisverkko (verkko, jossa ei ole erillistä tulostuspalvelinta).

1 Tulostin on kytketty verkkoon.

2 Sulje kaikki käytössä olevat ohjelmat.

3 Aseta Starter CD -levy CD-asemaan. CD-levyn valikko avautuu automaattisesti.

Jos CD:n valikko ei avaudu automaattisesti, napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita. Selaa tietokoneen CD-asemaan, valitse ensin Autorun.exe ja sitten Avaa.

Valitse Suorita-valintaikkunassa OK.

4 Valitse Asenna tulostinohjain ja suorita asennus loppuun noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Jos asennat ohjelmiston erilliseen tulostuspalvelimeen, valitse kysyttäessä tulostimen jakovaihtoehto ja valitse sitten tulostinohjaimien asennus Windows-asiakkaita varten.

Asennusohjelma asentaa ohjaimen palvelimeen ja kopioi asiakasohjaimet verkkoon käyttäjiä

(asiakkaita) varten.

Lisätietoja tulostimen jakamisesta Windowsin asiakastietokoneiden kanssa on kohdassa

Tulostusohjelmiston asennus asiakastietokoneisiin

.

44 4 - Tulostimen kokoonpanon määritys ja hallinta FIWW

Tulostusohjelmiston asennus asiakastietokoneisiin

Kun tulostinohjaimet on asennettu tulostuspalvelimena toimivaan tietokoneeseen, tulostustoiminto voidaan jakaa. Yksittäisten Windowsin käyttäjien, jotka haluavat käyttää verkkotulostinta, on asennettava ohjelmisto tietokoneisiinsa (asiakastietokoneisiin).

Asiakastietokone voi muodostaa yhteyden tulostimeen seuraavilla tavoilla: z Kaksoisnapsauta Tulostimet-kansiossa Lisää tulostin -kuvaketta ja suorita verkkoasennus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Lisätietoja on kohdassa

Tulostinohjaimen asentaminen Lisää tulostin -toiminnon avulla .)

z z

Selaa verkossa tulostimen kohdalle ja vedä se omaan Tulostimet-kansioosi.

Lisää tulostin ja asenna ohjelmisto INF-tiedostosta verkkoon.

Starter CD -levyllä INF-tiedostot on tallennettu kansioihin, joiden hakemistopolku on seuraavanmuotoinen: <CD-asema>:\Setup\Drivers\<käyttöjärjestelmä>\<kieli>.

Esimerkiksi jos CD-aseman tunnus on D, hakemistopolku

D:\Setup\Drivers\PCL6\Win2k_XP\English sisältäisi Windows 2000:n ja Windows XP:n englanninkielisen PCL 6 INF -tiedoston.

Tulostinohjaimen asentaminen Lisää tulostin -toiminnon avulla

1 Napsauta Windowsin työpöydän Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset ja sitten

Tulostimet.

Voit myös napsauttaa Käynnistä-painiketta, valita Ohjauspaneeli ja valita sitten

Tulostimet ja faksit.

2 Kaksoisnapsauta Lisää tulostin -kuvaketta ja valitse sitten Seuraava.

3 Valitse Verkkotulostin tai Verkkokirjoitinpalvelin.

4 Napsauta Seuraava.

5 Voit toimia seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla:

• Kirjoita jaetun tulostimen verkkopolku tai jonon nimi ja valitse sitten Seuraava.

Napsauta Levy-painiketta, kun sinua pyydetään valitsemaan tulostimen malli.

• Valitse Seuraava ja etsi tulostin Jaetut tulostimet -luettelosta.

6 Valitse Seuraava ja suorita asennus loppuun noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

FIWW Tulostimen määrittäminen (Windows) 45

Tulostimen määrittäminen (Mac OS)

Voit kytkeä tulostimen yhteen Macintosh-tietokoneeseen USB-kaapelilla tai voit jakaa tulostimen verkon muiden tietokoneiden kanssa.

Ohjelmiston asentaminen verkkoon tai suoraan liitäntään

1 Kytke tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla tai verkkoon verkkokaapelilla.

2 Aseta Starter CD -levy CD-asemaan.

3 Valitse Asenna ohjain ja noudata käyttämääsi liitäntätyyppiä koskevia näyttöön tulevia ohjeita.

4 Asennuksen suorittaminen loppuun:

a Avaa Ohjelmat\Apuohjelmat-kansiossa sijaitseva Tulostuskeskus.

b Osoita Add Printer (Lisää tulostin).

c Kun haluat valita suoran liitännän, valitse valikosta vaihtoehto USB.

tai

Valitse IP-verkon verkkoliitäntää varten ponnahdusvalikosta vaihtoehto IP Printing ja kirjoita tulostimen IP-osoite tai valitse Rendezvous.

d Valitse tulostin ja osoita sitten Add (Lisää) -painiketta. Tulostin merkitään pisteellä, joka ilmoittaa, että tulostin on nyt oletustulostin.

e Sulje Print Center.

5 Voit tarvittaessa jakaa tulostimen toisten Macintosh-tietokoneiden käyttäjien kanssa.

• Suora liitäntä

Jaa tulostin muiden Macintosh-tietokoneen käyttäjien kanssa. Katso lisätietoja

kohdasta Tulostimen jakaminen paikallisesti jaetussa verkossa .

VerkkoyhteysVerkkoyhteys Yksittäisten Macintosh-tietokoneen käyttäjien, jotka haluavat käyttää verkkotulostinta, on asennettava tulostinohjelmisto tietokoneisiinsa.

Tulostimen jakaminen paikallisesti jaetussa verkossa

Kun liität tulostimen suoraan, voit kuitenkin jakaa tulostimen toisten tietokoneiden kanssa käyttämällä paikallisesti jaettuja verkkotoimintoja. Käytä tätä kokoonpanovaihtoehtoa vain pienissä työasemaryhmissä, tai jos tulostimen käyttöaste verkossa on pieni. Tulostimeen kytketty tietokone hidastuu, kun useat käyttäjät tulostavat tietoja tietokoneeseen kytketyllä tulostimella.

Jos laite halutaan jakaa Macintosh-käyttöympäristössä, käyttöympäristön on täytettävä seuraavat perusvaatimukset: z Macintosh-tietokoneiden tiedonsiirron on tapahduttava TCP/IP-yhteyden välityksellä, ja Macintosh-tietokoneilla on oltava IP-osoitteet. (AppleTalkia ei tueta.) z z

Jaettu tulostin on kytkettävä Macintosh-isäntäkoneen sisäänrakennettuun USB-porttiin.

Sekä Macintosh-isäntäkoneessa että tulostinta käyttävissä Macintosh-asiakaskoneissa on oltava asennettuna tulostimen jakamiseen tarvittava ohjelmisto sekä asennetun tulostimen ohjain tai PPD-tiedosto. (Voit asentaa kirjoittimen jakamiseen tarvittavat ohjelmat ja jakamiseen liittyvät ohjetiedostot suorittamalla asennusohjelman.) z z

Macintosh-asiakastietokoneissa on oltava tarvittavat HP-tulostinohjaimet asennettuna.

Macintosh-asiakastietokoneiden on oltava PowerMac-tietokoneita.

Lisätietoja USB-tulostimen jakamisesta on Applen Web-sivuston ( http://www.apple.com

) tukitiedoissa tai tietokoneen Mac-ohjeessa.

46 4 - Tulostimen kokoonpanon määritys ja hallinta FIWW

Huomautus

Tulostimen jakaminen samalla käyttöjärjestelmällä varustettujen tietokoneiden kesken

Voit jakaa tulostimen samaa käyttöjärjestelmää käyttävien Macintosh-tietokoneiden kesken noudattamalla seuraavia ohjeita:

1 Ota tulostimen jakaminen käyttöön isäntäkoneessa (tietokoneessa, joka on kytketty tulostimeen).

Mac OS X (10.2.x ja uudempi): Avaa Järjestelmän asetukset -kansio, valitse

Jakaminen, valitse Palvelut ja valitse Kirjoittimen jakaminen -valintaruutu.

2 Jos haluat tulostaa muilta Macintosh-tietokoneilta (asiakastietokoneilta) verkon välityksellä, esivalitse tulostin USB-kirjoittimen jakaminen -kansiosta (Mac OS 9, versio 9.1 ja uudemmat) tai Jakaminen-kansiosta (Mac OS X, versio 10.2.x ja uudemmat).

Valitse tämän jälkeen ympäristö, jossa tulostin on jaettu, ja valitse tulostin.

3 Jos haluat tulostaa muilta Macintosh-tietokoneilta (asiakastietokoneilta) verkon välityksellä, esivalitse tulostin Jakaminen-kansiossa. Valitse tämän jälkeen ympäristö, jossa tulostin on jaettu, ja valitse tulostin.

Tulostimen jakaminen eri käyttöjärjestelmällä varustettujen tietokoneiden kesken

Seuraavia ohjeita noudattamalla voit jakaa laitteen Mac OS 9 (9.1 tai uudempien)

-tietokoneiden kanssa, jos isäntätietokoneessa on Mac OS X (10.1.5 tai uudempi).

Tulostimet, jotka on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla, voidaan jakaa vain Mac OS 9

(9.1 tai uudempien)- ja Mac OS X (10.1.5 ja uudempien) -tietokoneiden välillä vain Mac OS X

-käyttöjärjestelmän Classic-ympäristössä.

1 Avaa Mac OS X (10.1.5 ja uudemman) -isäntätietokoneen Järjestelmän asetukset

-kansio. Varmista, että tulostimen jakaminen on poistettu käytöstä, ja sulje Järjestelmän

asetukset -kansio.

2 Etsi Mac OS 9:n (9.1 ja uudemman) järjestelmäkansio, avaa Säätimet-kansio ja avaa sitten USB-tulostimen jakaminen -kansio. (Classic-ympäristö käynnistyy, jos sitä ei ole käynnistetty aikaisemmin.)

3 Osoita Käynnistä/Lopeta-välilehteä ja valitse sitten Käynnistä.

4 Kun USB-kirjoittimen jakaminen käytössä -viesti tulee näyttöön, valitse Omat

kirjoittimet -välilehti.

5 Valitse jaettavan laitteen vieressä oleva valintaruutu.

6 Sulje Säätimet-kansio.

FIWW Tulostimen määrittäminen (Mac OS) 47

Tulostinohjelmiston poistaminen

Huomautus

Ohjelmiston asennuksen poistaminen Windows-tietokoneista

Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows 2000 tai Windows XP, vain käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voi asentaa tulostinohjaimen.

1 Napsauta Windowsin työpöydänKäynnistä-painiketta, valitse Ohjelmat, valitse tulostimen nimi ja valitse sitten asennuksen poisto -vaihtoehto.

2 Poista ohjelmisto noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.

Voit myös tehdä seuraavat toimenpiteet.

1 Jos tulostin on kytketty suoraan tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelin avulla, irrota tulostin tietokoneesta.

2 Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.

3 Valitse Käynnistä-valikosta Ohjauspaneeli.

4 Kaksoisnapsauta Lisää tai poista sovellus -kuvaketta.

5 Valitse tulostusohjelmisto, jonka asennuksen haluat poistaa.

6 Napsauta ohjelmiston lisäämis-/poistamispainiketta.

7 Poista ohjelmisto noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.

Jos asennuksen poistaminen ei onnistu, käynnistä tietokone uudelleen ja poista ohjelma tekemällä edellä esitetyt vaiheet.

Jos ohjelmistoa ei alunperin ole asennettu oikein tai jos poisto-ohjelmaa ei löydy, käynnistä erityinen pyyhintäapuohjelma (scrubber). Pyyhintäapuohjelmaa ei voi käyttää

Windows NT 4.0 -tietokoneissa.

8 Irrota tulostin tietokoneesta.

9 Käynnistä Windows uudelleen.

10 Aseta Starter CD -levy CD-asemaan. Jos CD-valikko tulee näkyviin, sulje se.

11 Etsi ja käynnistä pyyhintäohjelma Starter CD -levyltä.

• Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows 98 tai Windows Me, käytä kansiossa

Utils\Scrubber\Win9x_Me olevaa tiedostoa scrub9x.exe.

• Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows 2000 tai Windows XP, käytä kansiossa

Utils\Scrubber\Win2k_XP olevaa tiedostoa scrub2k.exe.

Ohjelmiston asennuksen poistaminen Macintosh-tietokoneista

1 Jos tulostin on kytketty suoraan tietokoneeseen USB-kaapelin avulla, irrota tulostin tietokoneesta.

2 Poista tulostusjono Tulostuskeskuksesta.

48 4 - Tulostimen kokoonpanon määritys ja hallinta FIWW

FIWW

5

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneelissa voit muuttaa tulostimen asetuksia, tarkastella tulostimen tilaa ja tulostinviestejä sekä määrittää tulostinongelmia. Ohjauspaneelissa saattaa näkyä lisää valikkokohteita tulostimeen asennettujen vaihtoehtojen mukaisesti.

Ohjauspaneelin viestit

Tässä osiossa kuvataan lyhyesti eräitä viestejä, jotka saattavat näkyä ohjauspaneelin näytössä. Selvitä viestien merkitys noudattamalla ohjauspaneelin tai tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita tai katkaise tulostimen virta ja kytke se uudelleen. Jos viesti ei poistu, katso kohta

Muiden tuotetietoja sisältävien resurssien hakeminen

.

Ohjauspaneelin viestien tyypit

Ohjauspaneelin näytössä saattaa näkyä seuraavantyyppisiä viestejä, kun tulostimen virta on kytkettynä.

z z z

Tilaviestit

Viittaavat tulostimen nykyiseen tilaan eivätkä vaadi toimenpiteitä käyttäjältä. Viestejä ovat esimerkiksi KÄSITELLÄÄN TYÖTÄ , PERUUTETAAN TYÖTÄ ja VALMIS .

Varoitusviestit

Kuvaavat tapahtumia, jotka vaativat huomiota mutta eivät estä tulostusta. Viesti voi olla esimerkiksi MUSTAN MUSTEKASETIN VÄRIAINE VÄHISSÄ .

Virheilmoitukset

Kuvaavat tapahtumia, jotka vaativat toimenpiteitä, kuten tulostusmateriaalin lisäämistä tai tukoksen poistamista.

Jos näytössä näkyy virhekoodi, katkaise tulostimen virta ja kytke se uudelleen. Jos viesti ei poistu, kirjoita virhekoodi muistiin ja hae lisätietoja HP Instant Support -pikatuesta

(katso kohta

HP Instant Support ). Jos laitteessa on laitevika, ota yhteys HP:hen

(katso

HP:n puhelintuen saaminen ).

Ohjauspaneelin viestit 49

Ohjauspaneelin viestit

Seuraavassa taulukossa selitetään eräiden yleisten ohjauspaneelin viestien merkitys.

Lisätietoja seuraavista aiheista: z z

Tulostuspäiden ja mustekasettien vaihtaminen: Lisätietoja on kohdassa Mustekasettien vaihtaminen

ja Tulostuspäiden ylläpito .

Paperin lisääminen: Lisätietoja on kohdassa

Tulostusmateriaalin lisääminen .

Viesti

SULJE KAIKKI KANNET

Kuvaus

Tulostin ei voi tulostaa, koska ainakin yksi sen kansista on auki.

Tarkista, että kaikki kannet on suljettu kunnolla.

Takakantta ei ole suljettu kunnolla.

Työnnä sitä lujasti, kunnes se lukittuu paikalleen.

VARMISTA, ETTÄ TAKAKANSI ON SULJETTU

KUNNOLLA

[LOKERO X TAI LISÄVARUSTE] EI OLE

KÄYTETTÄVISSÄ ...

VAUNUN PYSÄHTYMINEN…

Tietty lokero tai automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö ei ole käytettävissä.

Voit käyttää toisessa lokerossa olevaa tulostusmateriaalia tai tulostaa yksipuolisesti painamalla (Jatka-painiketta). Peruuta tulostustyö painamalla (Peruuta-painiketta).

Jokin estää vaunua liikkumasta. Avaa yläkansi, poista este ja jatka tulostusta painamalla (Jatka-painiketta).

LATAA KOON [KOKO] TULOSTUSMATERIAALIA

LOKEROON [X]. JATKA PAINAMALLA JATKA.

LATAA [TYYPPI] [KOKO]

-TULOSTUSMATERIAALIA LOKEROON [X]. JATKA

PAINAMALLA JATKA.

Määrätty lokero on tyhjä tai se sisältää tulostusmateriaalia, jonka tyyppi tai koko ei vastaa tulostustyölle valittua tyyppiä tai kokoa.

Lataa lokeroon asianmukaista tulostusmateriaalia.

Jatka painamalla (Jatka-painiketta).

PAPERITUKOS… Tulostusmateriaali on juuttunut tulostimeen.

Lisätietoja on kohdassa Tukosten poistaminen .

TULOSTETTU SIVU KUIVUU. JATKA PAINAMALLA

JATKA.

Tulostin odottaa, että tulostettu sivu kuivuu, ennen kuin se jatkaa tulostamista. Voit poistaa sivun tulostelokerosta. Käsittele sitä varovasti, jotta se ei tahraannu. Voit aloittaa seuraavan sivun tulostuksen painamalla (Jatka-painiketta).

POISTA TULOSTETTU SIVU TULOSTELOKEROSTA.

JATKA PAINAMALLA JATKA

Tulostelokero on täynnä.

Poista tulostetut sivut. Jatka tulostusta painamalla tulostimen (Jatka-painiketta).

VAIHDA VIALLINEN TAI VÄÄRÄ [VÄRI]

TULOSTUSPÄÄ

VAIHDA VIALLINEN TAI VÄÄRÄ [VÄRI]

KASETTI

ASENNA [VÄRI] TULOSTUSPÄÄ

ASENNA [VÄRI] KASETTI

Tulostuspää tai mustekasetti on väärä tai viallinen.

Se on vaihdettava uuteen HP-tulostuspäähän tai

-mustekasettiin, jotta tulostamista voidaan jatkaa.

Tulostuspää tai mustekasetti puuttuu tai sitä ei ole asennettu oikein.

Tarkista, että tulostuspää tai mustekasetti on asianmukaisessa värimerkityssä kolossaan ja varmista kunnollinen kosketus painamalla sitä kunnolla alaspäin.

[VÄRI] MUSTE VÄHISSÄ Mustekasetin muste on vähissä, ja mustekasetti on vaihdettava piakkoin.

Voit poistaa tämän viestin painamalla (Jatka-painiketta).

50 5 - Ohjauspaneeli FIWW

FIWW

Viesti

VAIHDA TYHJÄ [VÄRI] KASETTI

VAIHDA VANHENTUNUT [VÄRI] KASETTI

[VÄRI] MUSTEKASETTI VANHENTUMASSA

MUU KUIN HP:N [VÄRI] KASETTI ...

LIIAN VÄHÄN MUISTIA

TULOSTIN SAMMUTETAAN

KÄSITTELEE TYÖTÄ…

VALMIS

Kuvaus

Mustekasetti on tyhjä tai vanhentunut.

HP-mustekasetti on vaihdettava, jotta tulostamista voi jatkaa.

Kun mustekasetti vanhentuu, vaihda se uuteen

HP-mustekasettiin.

Voit poistaa tämän viestin painamalla (Jatka-painiketta).

Tulostimessa on havaittu mustekasetti, joka ei ole

HP:n valmistama.

Vaihda HP:n mustekasettiin.

Jatka tulostamista muun kuin HP:n valmistamalla mustekasetilla pitämällä (Virtapainikkeen) alaspainettuna, painamalla (Jatka-painiketta) kolme kertaa ja vapauttamalla (Virtapainikkeen).

Tämä voi kuitenkin vaikuttaa tulostuslaatuun ja mustetason tietoihin.

HP ei voi ottaa vastuuta muiden kuin

HP-mustekasettien laadusta tai luotettavuudesta.

Takuu ei kata tulostimen huolto- tai korjaustoimia, jotka johtuvat muiden kuin HP-mustekasettien käyttämisestä.

Jos kuitenkin olet mielestäsi hankkinut aidon

HP-mustekasetin, katso lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/go/anticounterfeit .

Tietokoneelta on vastaanotettu enemmän tietoa kuin tulostimen muistiin mahtuu. Voit yrittää pakata tiedoston ennen tulostamista tai heikentää tulostuslaatua. Voit myös lisätä tulostimen muistia asentamalla lisää DIMM-moduuleja.

Voit poistaa tämän viestin painamalla (Jatka-painiketta).

Tulostin valmistautuu virrankatkaisuun. Odota hetki.

Tulostin suorittaa toimintoja. Odota hetki.

Tulostin on valmis vastaanottamaan tulostustöitä.

Ohjauspaneelin viestit 51

Ohjauspaneelin valikot

Tietovalikko

Valikko sisältää tulostimen tietosivut, jotka sisältävät yksityiskohtaisia tietoja tulostimesta ja sen kokoonpanosta. Tulosta tietosivu vierittämällä halutun sivun kohdalle ja painamalla (Valintapainiketta).

Viesti Kuvaus

Tämä kohta tulostaa kartan tulostimen valikkorakenteesta.

TULOSTA VALIKKOKARTTA

TULOSTA KOKOONPANOSIVU

TULOSTA DIAGNOSTIIKKASIVU

Tämä kohta tulostaa sivun, joka sisältää tiedot tulostimen kokoonpanosta (esimerkiksi laiteohjelmiston version, mallin, asennetut lisävarusteet, I/O-tuen ja muita yksityiskohtaisia tietoja). Jos HP Jetdirect -tulostuspalvelin on asennettu, laite tulostaa toisen sivun, jolla on HP Jetdirect

-tulostuspalvelimen asetukset.

Tämä kohta tulostaa diagnostiikkasivun, jolla esitetään tulostimen kokoonpano, tulostuspään tiedot ja teknisiä tietoja.

TULOSTA ESITTELY Tämä kohta tulostaa esittelysivun.

TULOSTA PCL-FONTTILUETTELO Tämä kohta tulostaa käytettävissä olevien PCL-fonttien nimet.

TULOSTA PS-FONTTILUETTELO

NÄYTÄ IP-OSOITE

Tämä kohta tulostaa käytettävissä olevien PS-fonttien

(emuloitu PostScript) nimet.

Tämä kohta näyttää tulostimen oletus-IP-osoitteen.

52 5 - Ohjauspaneeli FIWW

FIWW

Paperinkäsittely-valikko

Näillä asetuksilla säädetään oletustulostusmateriaaliasetuksia. Sovelluksessa tai tulostinohjaimessa määritetyt asetukset ohittavat kuitenkin tulostettaessa ohjauspaneelin asetukset.

Viesti Arvo tai alivalikko

LOKERO 1:N KOKO EI MÄÄRITETTY

SUPER B (13 X 19 TUUMAA)

A3 NOBI

A3

A4

A5

A6

B4 (JIS)

B5 (JIS)

EXECUTIVE

LEGAL

LETTER

STATEMENT

11 X 17

KIRJEKUORI NRO 10

KIRJEKUORI A2

KIRJEKUORI C5

KIRJEKUORI C6

KIRJEKUORI DL

JAPANILAINEN KIRJEKUORI KAKU NRO 2

KIRJEKUORI MONARCH

JAPANILAINEN KIRJEKUORI CHOU NRO 3

JAPANILAINEN KIRJEKUORI CHOU NRO 4

HP GREETING CARD -KIRJEKUORI

4 X 6 TUUMAA, LÄPPÄ

4 X 6 TUUMAA

5 X 8 TUUMAA

OFUKU HAGAKI

HAGAKI-KORTTI

MUKAUTETTU

LOKERO 1:N TYYPPI EI MÄÄRITETTY

TAVALLINEN PAPERI

HP PREMIUM PAPER -PAPERI

HP HEAVYWEIGHT PREMIUM -PAPERI, PAKSU

HP PREMIUM -PIIRTOHEITINKALVO

HP PREMIUM PLUS -PIIRTOHEITINKALVO

HP:N TAVALLINEN VALOKUVAPAPERI, MATTA

HP:N TAVALLINEN VALOKUVAPAPERI,

PUOLIKIILTÄVÄ

HP COLORFAST -VALOKUVAPAPERI, KIILTÄVÄ

HP PREMIUM + -VALOKUVAPAPERI, KIILTÄVÄ

HP PREMIUM + -VALOKUVAPAPERI, MATTA

HP PREMIUM -VALOKUVAPAPERI, KIILTÄVÄ

HP:N VALOKUVAPAPERI, KIILTÄVÄ

HP:N ESITE- JA MAINOSP., KIILT.

HP:N ESITE- JA MAINOSPAP., MATTA

Kuvaus

Tässä kohdassa voit valita lokeroon 1 asetetun tulostusmateriaalin koon.

Oletus = EI MÄÄRITETTY

Tässä kohdassa voit valita lokeroon 1 asetetun tulostusmateriaalin tyypin.

Oletus = EI MÄÄRITETTY

Ohjauspaneelin valikot 53

Viesti Arvo tai alivalikko

LOKERO 2:N KOKO EI MÄÄRITETTY

SUPER B (13 X 19 TUUMAA)

A3 NOBI

A3

A4

B4 (JIS)

B5 (JIS)

EXECUTIVE

LEGAL

LETTER

STATEMENT

11 X 17

MUKAUTETTU

LOKERO 2:N TYYPPI EI MÄÄRITETTY

TAVALLINEN PAPERI

OLETUSLOKERO LOKERO 1

LOKERO 2

AUTOMAATTINEN

MATERIAALITYYPIN

TUNNISTUS

EI KÄYTÖSSÄ

KÄYTÖSSÄ

NOPEA NORMAALI

TULOSTUSNOPEUS

KORKEA

MATALA

TULOSTUSLUISKAN

JATKE

KÄYTÖSSÄEI

KÄYTÖSSÄ

Kuvaus

Tässä kohdassa voit valita lokeroon 2 asetetun tulostusmateriaalin koon.

Oletus = EI MÄÄRITETTY

Tämä kohta näyttää lokeron 2 tulostusmateriaalin tyypin.

Oletus = EI MÄÄRITETTY

Tässä kohdassa voit määrittää oletuslokeron. Jos lokeroa ei valita tulostinohjaimesta, tulostin ottaa materiaalia tästä lokerosta.

Oletus = LOKERO 2

Tässä kohdassa voit ottaa käyttöön materiaalityypin tunnistimen.

Oletus = EI KÄYTÖSSÄ

Tämä kohta auttaa parantamaan tulostusnopeutta, kun Nopea normaali -tulostuslaatu on valittuna.

Oletus = KORKEA

Tämän vaihtoehdon avulla tulostimen tulostusluiskaa voi jatkaa, jotta paperi pysyy luiskalla ennen siirtymistään tulostelokeroon.

Oletus = EI KÄYTÖSSÄ

54 5 - Ohjauspaneeli FIWW

VAROITUS

Huomautus

Määritä laite -valikko

Tämän valikon toiminnot vaikuttavat tulostimen toimintaan. Määritä tulostimen kokoonpano tulostustarpeiden mukaisesti.

Viesti

TULOSTA PS/

PCL6-VIRHEET

VALVOMATON TULOSTUS EI KÄYTÖSSÄ

KÄYTÖSSÄ

JÄRJESTELMÄASETUKSET PERSOONALLISUUS

I/O

PALAUTA

TEHDASASETUKSET

Arvo tai alivalikko

EI KÄYTÖSSÄ

KÄYTÖSSÄ

KIELI

I/O-AIKAKATKAISU

EIO

KYLLÄ

EI

Kuvaus

Tässä kohdassa voit tulostaa

PS/PCL6-virheluettelon.

Oletus = EI KÄYTÖSSÄ

Tämä kohta määrittää tulostimen keskeyttämään suurten tulostustöiden tulostuksen (aina 100 sivun jälkeen), jotta tulostelokero voidaan välillä tyhjentää.

Oletus = EI KÄYTÖSSÄ

Tämä kohta muuttaa oletuspersoonallisuuden arvoksi automaattisen vaihtamisen, PCL5:n,

PCL6:n tai PostScript-emuloinnin.

Oletus = AUTOMAATTINEN

Tässä kohdassa määritetään oletuskieli. Valitse kieli tuettujen kielten luettelosta.

Oletus = ENGLISH

Tämä kohta määrittää, kuinka kauan

(5–300 sekuntia) tulostin odottaa tulostustyön jäljellä olevia tietoja.

Kun määritetty aika täyttyy, tulostin tulostaa työn.

Oletus = 15

Tässä kohdassa voit siirtyä

HP Jetdirect -tulostuspalvelimen alivalikoihin, jos palvelin on asennettuna. Lisätietoja on kohdassa

Verkkoparametrien muuttaminen ohjauspaneelista

Tämä kohta palauttaa kaikki tulostimeen määritetyt arvot esimääritetyiksi tehdasasetuksiksi.

Tulostimen asetusten palauttaminen

Asetukset on ehkä palautettava seuraavissa tapauksissa: z Haluat palauttaa tulostimen oletusasetukset.

z Tulostimen ja tietokoneen välinen tiedonsiirto on keskeytynyt.

Kun käytät tämän valikon tehdasasetusten palauttamisvaihtoehtoa, saatat menettää tulostimen kokoonpanoasetukset.

Tämä vaihtoehto ei palauta tulostimeen mahdollisesti asennetun HP Jetdirect

-tulostuspalvelimen asetuksia. Katso ohjeet HP Jetdirect -tulostuspalvelimen asetusten

palauttamiseksi kohdasta HP Jetdirect -tulostuspalvelimen palauttaminen

.

FIWW Ohjauspaneelin valikot 55

Tulostus-valikko

Tämän valikon toimintoja käytetään tulostettaessa MS-DOS

®

-, UNIX- ja

Linux-käyttöjärjestelmistä. Jos tietokoneessa on Windows tai Mac OS, määritä nämä asetukset tulostinohjaimen avulla.

Viesti

KOPIOT

Arvo tai alivalikko

1 - 100

OLETUSPAPERIKOKO LETTER

A4

Kuvaus

Tässä kohdassa määritetään tulostettavien kopioiden määrä.

Oletus = 1

Tässä kohdassa voit määrittää oletusmateriaalikoon.

Oletus = LETTER

Tässä kohdassa voit määrittää oletusmateriaalityypin.

Oletus = TAVALLINEN PAPERI

OLETUSPAPERITYYP

PI

TAVALLINEN PAPERI

HP PREMIUM PAPER -PAPERI

HP HEAVYWEIGHT PREMIUM -PAPERI, PAKSU

HP PREMIUM -PIIRTOHEITINKALVO

HP PREMIUM PLUS -PIIRTOHEITINKALVO

HP:N TAVALLINEN VALOKUVAPAPERI, MATTA

HP:N TAVALLINEN VALOKUVAPAPERI,

PUOLIKIILTÄVÄ

HP COLORFAST -VALOKUVAPAPERI, KIILTÄVÄ

HP PREMIUM + -VALOKUVAPAPERI, KIILTÄVÄ

HP PREMIUM + -VALOKUVAPAPERI, MATTA

HP PREMIUM -VALOKUVAPAPERI, KIILTÄVÄ

HP:N VALOKUVAPAPERI, KIILTÄVÄ

HP:N ESITE- JA MAINOSP., KIILT.

HP:N ESITE- JA MAINOSPAP., MATTA

OLETUSLAATUTASO NOPEA

NOPEA NORMAALI

NORMAALI

PARAS

KAKSIPUOLINEN

OHITA

A4/LETTER

EI KÄYTÖSSÄ

KÄYTÖSSÄ

EI

KYLLÄ

Tässä kohdassa voit määrittää tulostuslaadun oletustason.

Tätä asetusta käytetään, kun tulostustyö ei sisällä tulostuslaadun valintaa.

Oletus = NORMAALI

Tämä kohta näkyy vain silloin, kun automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö on asennettuna.

Aseta kaksipuolista tulostusta varten arvoksi KÄYTÖSSÄ ja yksipuolista tulostusta varten

EI KÄYTÖSSÄ . Lisätietoja on kohdassa

Paperin molemmille puolille tulostaminen

(kaksipuolinen tulostus)

.

Oletus = EI KÄYTÖSSÄ

Tämä kohta määrittää tulostamaan A4-kokoisen työn

Letter-kokoiselle paperille, ellei A4-paperia ole ladattu, tai tulostamaan Letter-kokoisen työn A4-kokoiselle paperille, ellei Letter-kokoista paperia ole ladattu.

Oletus = EI

56 5 - Ohjauspaneeli FIWW

FIWW

Viesti

PCL

Arvo tai alivalikko

LOMAKEPITUUS

SUUNTA

FONTIN NUMERO

FONTIN KORKEUS

FONTIN PISTEKOKO

SYMBOLIJOUKKO

ISE-FONTIT

LIITÄ CR LF:ÄÄN

Kuvaus

Tässä kohdassa voi määrittää

PCL-tulostinohjauskielen asetukset, kun käytössä on

PCL 5c- tai PCL 6

-tulostinpersoonallisuus.

Huolto-valikko

Tulostuslaatu-valikko

Tässä valikossa voit säätää tulostuslaatuun vaikuttavia tekijöitä, kuten kalibrointia, tulostuspään kohdistusta ja laatutasoa.

.

Viesti Kuvaus

TULOSTUSPÄIDEN KOHDISTUS

Arvo tai alivalikko

Ei tiedossa

VÄRIN KALIBROINTI

RIVINSYÖTÖN KALIBROINTI

TULOSTUSPÄIDEN PUHDISTUS

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Ei tiedossa

Tämä kohta aloittaa tulostuspäiden kohdistustoiminnot.

Tämä kohta aloittaa värien kalibrointitoiminnot.

Tämä kohta aloittaa rivinsyötön kalibrointitoiminnot.

Tämä kohta aloittaa tulostuspäiden puhdistustoiminnot.

Diagnostiikka-valikko

Tässä valikossa voit tarkastella tulostimen tapahtumalokia.

Viesti

NÄYTÄ TAPAHTUMALOKI

Kuvaus

Tämä kohta näyttää ohjauspaneelin 10 tuoreinta tapahtumaa alkaen uusimmasta.

Paperiradan testi -valikko

Tämän valikon avulla voit testata useita tulostimen osia ongelmien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi.

Viesti

ALOITA TESTI

LÄHDE

KAKSIPUOLINEN

KOPIOT

Kuvaus

Tämän valikon toiminnoilla voit testata tulostimen paperinkäsittelytoiminnot. Jos jostakin lokerosta tulostettaessa tai kaksipuolisessa tulostuksessa esiintyy vaikeuksia, testaa paperiradan toiminta tämän testin avulla.

Ohjauspaneelin valikot 57

Verkkoparametrien muuttaminen ohjauspaneelista

Huomautus

EIO-alivalikko näkyy I/O-valikossa vain silloin, kun HP Jetdirect -tulostuspalvelin on asennettuna. Jos tulostimessa on HP Jetdirect -tulostuspalvelin, voit määrittää verkon perusparametrit EIO-valikon avulla. Verkkotulostimen pääkäyttäjät voivat määrittää nämä ja muut parametrit etäyhteydellä käyttämällä HP Web Jetadmin -sovellusta tai sulautettua verkkopalvelinta.

Valikossa olevat kohteet vaihtuvat asennetun tulostuspalvelimen mukaan.

EIO-valikko

Tämän valikon toiminnoilla voit määrittää tulostimen verkkoparametreja. Tarkista tulostimen voimassa olevat verkkoasetukset tulostamalla kokoonpanosivu. Lisätietoja on kohdassa

Kokoonpanosivu ja sen tulostus .

Viesti

MÄÄR. VERKKO

TCP/IP

IPX/SPX

ATALK

DLC/LLC

MÄÄR. TCP/IP

Arvo tai alivalikko Kuvaus

EI

KYLLÄ

Määrittää, haluatko ottaa EIO Jetdirect -valikon toiminnot käyttöön. Muuta tämän vaihtoehdon arvoksi KYLLÄ aina, kun haluat käyttää EIO Jetdirect

-valikkoa.

KÄYTÖSSÄ

EI KÄYTÖSSÄ

Määrittää, otetaanko protokolla käyttöön vai poistetaanko se käytöstä. Poista protokolla käytöstä valitsemalla EI KÄYTÖSSÄ .

EI

KYLLÄ

Valitsee, käytetäänkö TCP/IP-valikkoa ja määritetäänkö TCP/IP-protokollaparametreja.

z z z z

Voit määrittää TCP/IP-valikossa BOOTP=KYLLÄ tai

DHCP=KYLLÄ , jolloin BootP- tai DHCP-palvelin määrittää TCP/IP-parametrit automaattisesti, kun tulostimeen kytketään virta.

Jos määrität BOOTP=EI ja DHCP=EI , voit valita

AUTO IP=KYLLÄ , jolloin tulostimelle haetaan automaattisesti paikallinen linkkiosoite 169.254.x.x.

Jos määrität BOOTP=EI , DHCP=EI ja AUTO IP=EI , voit asettaa seuraavat TCP/IP-parametrit manuaalisesti ohjauspaneelista: z IP-osoite (IP)

Aliverkon peite (SM)

Syslog-palvelin (LG)

Oletusyhdyskäytävä (GW)

Aikakatkaisu käyttämättömänä (oletus on

270 sekuntia, 0 estää aikakatkaisun)

Kun määrität IP-osoitteen numeroita, lisää numeroa yhdellä painamalla (Ylänuolipainiketta).

Vähennä numeroa yhdellä painamalla (Alanuolipainiketta). Tee valinta

(Valintapainiketta) .

58 5 - Ohjauspaneeli FIWW

FIWW

Viesti

MÄÄR. IPX/SPX

WEB

SUOJAUS

MÄÄR. LINKKI

Arvo tai alivalikko Kuvaus

EI

KYLLÄ

Valitsee, käytetäänkö IPX/SPX-valikkoa ja määritetäänkö IPX/SPX-protokollaparametreja.

HTTPS

HTTP/HTTPS

IPX/SPX-valikossa voit määrittää verkossa käytettävän kehystyyppiparametrin. z Oletusarvo on AUTOMAATTINEN , joka automaattisesti määrittää ja rajoittaa kehystyypin ensimmäiseen havaittuun.

z z

Ethernet-verkoissa kehystyypin valinnat ovat

EN_8023 , EN_II , EN_8022 ja EN_SNAP .

Token Ring -verkoissa kehystyypin valinnat ovat TR_8022 ja TR_SNAP .

Token Ring -korttien alivalikossa voit määrittää myös NetWare Source Routing -parameterin, joka voi olla AUTO (oletus), EI KÄYTÖSSÄ , SINGLE R tai ALL RT .

Valitse määritysten hallintaa varten, käyttääkö sulautettu verkkopalvelin tietoliikenteessä pelkkää suojattua HTTPS-protokollaa vai sekä HTTP- että

HTTPS-protokollia yhdessä. z

HTTPS

: Suojatuissa ja salatuissa yhteyksissä vain HTTPS:n käyttö sallitaan. Tulostuspalvelin näkyy verkkoon suojattuna sivustona.

z

HTTP/HTTPS

: Tietoliikenneyhteys voi käyttää joko HTTP- tai HTTPS-protokollaa.

SÄILYTÄ

PALAUTA

EI

KYLLÄ

Määrittää, tallennetaanko tulostuspalvelimen voimassa olevat suojausasetukset vai palautetaanko ne tehdasasetuksiksi.

z z

SÄILYTÄ

(oletus): Voimassa olevat suojausasetukset säilytetään.

PALAUTA

: Suojausasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi.

Valitsee, haluatko manuaalisesti määrittää

HP Jetdirect 10/100Base-TX -tulostuspalvelimen verkon linkkinopeuden ja tiedonsiirtotilan.

HP Jetdirect -asetusten on vastattava verkon ominaisuuksia. Oletusasetus on EI , jolla ohitetaan linkin määritysvalikon kohdat.

Jos määrität asetukseksi KYLLÄ , voit valita yhden seuraavista linkin määritysvalikon kohdista: z z

AUTO (oletus): Tulostuspalvelin tekee määritykset automaattisesti verkon linkkinopeuden ja tiedonsiirtotilan mukaisesti sovitettuina. Jos se ei onnistu, asetukseksi määritetään

100TX PUOLI

.

10T PUOLI : 10 Mb/s, puoliksi kaksisuuntainen toiminta z z z

10T TÄYSI : 10 Mb/s, täysin kaksisuuntainen toiminta

100TX TÄYSI : 100 Mb/s, puoliksi kaksisuuntainen toiminta

10T TÄYSI : 100 Mb/s, täysin kaksisuuntainen toiminta

Verkkoparametrien muuttaminen ohjauspaneelista 59

Novell NetWaren kehystyyppiparametrit

HP Jetdirect -tulostuspalvelin valitsee automaattisesti NetWaren kehystyypin. Valitse kehystyyppi manuaalisesti vain silloin, kun tulostuspalvelin valitsee virheellisen kehystyypin.

Voit tunnistaa HP Jetdirect -tulostuspalvelimen valitseman kehystyypin tulostamalla ohjauspaneelista kokoonpanosivun. Lisätietoja on kohdassa

Kokoonpanosivu ja sen tulostus

.

Seuraavia kehystyyppejä tuetaan: z Ethernet_802.3

z z

Ethernet_II

Ethernet_802.2

z Ethernet_SNAP

Huomautus

Verkkoprotokollien poistaminen käytöstä (valinnainen)

Tehdasasetusten mukaan kaikki tuetut verkkoprotokollat ovat käytössä. Käyttämättömien protokollien poistaminen käytöstä on hyödyllistä seuraavista syistä: z z

Tulostimen aiheuttama verkkoliikenne vähenee.

Luvattomat käyttäjät eivät voi tulostaa tulostimella.

z z

Kokoonpanosivulla on vain asianmukaisia tietoja.

Ohjauspaneelissa näkyy protokollakohtaisia virheilmoituksia ja varoituksia.

Verkkoprotokollien poistaminen käytöstä

Älä poista IPX/SPX-protokollaa käytöstä, jos Windows 98:n, Windows NT:n, Windows Me:n,

Windows 2000:n tai Windows XP:n käyttäjät käyttävät tulostinta tulostukseen.

1 Siirry valikoihin painamalla ohjauspaneelin (Valintapainiketta).

2 Korosta MÄÄRITÄ LAITE -kohta painamalla (Alanuolipainiketta) ja paina sitten (Valintapainiketta).

3 Korosta I/O -kohta painamalla (Alanuolipainiketta) ja paina sitten (Valintapainiketta).

4 Korosta EIO-ALIVALIKKO -kohta painamalla (Alanuolipainiketta) ja paina sitten (Valintapainiketta).

5 Korosta käytöstä poistettava verkkoprotokolla painamalla (Alanuolipainiketta) ja paina sitten (Valintapainiketta).

6 Korosta EI KÄYTÖSSÄ painamalla (Alanuolipainiketta) ja paina sitten (Valintapainiketta).

7 Palaa VALMIS -tilaan painamalla (Peruuta-painiketta).

60 5 - Ohjauspaneeli FIWW

Huomautus

HP Jetdirect -tulostuspalvelimen palauttaminen

HP Jetdirect -tulostuspalvelimen asetusten palauttaminen tarkoittaa tehtaan oletusasetusten palauttamista Jetdirect -tulostuspalvelimeen.

Kun HP Jetdirect -tulostuspalvelimen tehdasasetukset palautetaan, kaikki aiemmin tallennetut

EIO-asetukset menetetään.

HP Jetdirect -tulostuspalvelimen asetusten palauttaminen

1 Katkaise tulostimen virta painamalla -painiketta (Virtapainiketta).

2 Pidä (Takaisin-painiketta) ja (Jatka-painiketta) alas painettuina ja kytke virta tulostimeen.

Ohjauspaneelin valikkokartan tulostus

Voit tulostaa valikkokartan asetuksista, jotka ovat käytettävissä ohjauspaneelin kautta.

1 Paina ohjauspaneelin (Valintapainiketta).

2 Korosta TIEDOT -kohta painamalla (Alanuolipainiketta) ja paina sitten (Valintapainiketta).

3 Valitse TULOSTA VALIKKOKARTTA painamalla (Valintapainiketta).

Tulostimen asetusten muuttaminen ohjauspaneelista

Ohjauspaneelin käyttäminen on yksi kolmesta mahdollisesta tavasta määrittää tulostimen asetuksia. Voit muuttaa asetuksia myös tulostinohjaimesta ja sovelluksesta, josta tulostetaan.

Tulostinohjaimen ja sovelluksen asetukset syrjäyttävät käynnissä olevan tulostustyön ohjauspaneelin asetukset. Sovellusohjelman asetukset syrjäyttävät tulostinohjaimen oletusasetukset.

Valikon kohdat ohjauspaneelissa on numeroitu väliltä 1–9. Jos valikossa on enemmän kuin yhdeksän kohtaa, näihin lisäkohtiin liitetään kirjainarvo väliltä A–Z. Nämä numero- ja kirjainarvot eivät kuitenkaan sisälly tämän oppaan toimintaohjeisiin.

Lisätietoja kaikista ohjauspaneelin valikoista ja kohdista saat painamalla (Ohje-painiketta).

FIWW Ohjauspaneelin valikkokartan tulostus 61

Valikoiden ja asetusten käyttäminen

1 Siirry valikoihin painamalla ohjauspaneelin (Valintapainiketta).

2 Siirry valikkoon tai alivalikkoon, jossa on haluamasi asetus.

• Korosta haluamasi valikko (Alanuolipainikkeella) tai (Ylänuolipainikkeella).

(Vieritä automaattisesti valintojen kautta pitämällä jompaakumpaa painiketta alas painettuna.) Avaa valikko painamalla (Valintapainiketta). Avaa myös alivalikot edellä kuvatulla tavalla.

• Korosta haluamasi asetus painamalla (Alanuolipainiketta) tai (Ylänuolipainiketta) ja tallenna asetus painamalla (Valintapainiketta). Asetuksen vieressä näkyy asteriski (*), mikä osoittaa, että uusi asetus on nyt oletuksena.

3 Sulje valikot ja palaa VALMIS -tilaan painamalla (Peruuta-painiketta). Jos mitään painiketta ei paineta 30 sekunnin aikana, tulostin palaa automaattisesti the VALMIS -tilaan.

62 5 - Ohjauspaneeli FIWW

6

Ylläpito ja vianmääritys

Mustekasettien vaihtaminen

VAROITUS

Huomautus

Voit tarkistaa mustetasot ohjauspaneelista tai sulautetusta verkkopalvelimesta. Lisätietoja näiden ohjelmien käyttämisestä on kohdassa

Yleistietoja tulostimen hallintatyökaluista

.

Asenna mustekasetti heti, kun poistat sen pakkauksesta. Älä poista mustekasettia tulostimesta pitkäksi ajaksi kerralla.

HP ei voi ottaa vastuuta muiden kuin HP-mustekasettien laadusta tai luotettavuudesta.

Takuu ei kata tulostimen huolto- tai korjaustoimia, jotka aiheutuvat muiden kuin

HP-mustekasettien tai uudelleentäytettyjen mustekasettien käyttämisestä.

Voit selvittää kohdassa Tarvikkeet

, mitkä mustekasetit sopivat tulostimeesi.

Mustekasetin vaihtaminen

1 Varmista, että tulostimen virta on kytketty.

2 Avaa mustesäiliön kansi nostamalla sitä.

FIWW Mustekasettien vaihtaminen 63

3 Poista vaihdettava mustekasetti ottamalla se peukalon ja etusormen väliin ja vetämällä sitä tiukasti itseäsi kohti.

4 Poista uusi mustekasetti pakkauksesta.

5 Aseta uusi kasetti omaan aukkoonsa värikoodin mukaan. Paina kasettia tiukasti alaspäin, jotta se menee paikoilleen hyvin.

6 Sulje mustekasettikansi.

Tulostuspäiden ylläpito

VAROITUS

Jos tulostetut merkit eivät ole kokonaisia tai jos tulosteista puuttuu pisteitä tai viivoja, mustekasetin suuttimet voivat olla tukkeutuneet ja tulostuspäät on puhdistettava. Voit selvittää kohdassa

Tarvikkeet , mitkä tulostuspäät sopivat tulostimeesi.

Jos tulostuslaatu heikkenee, tee seuraavaa: z Tarkista tulostuspäiden kunto.

z z

Käynnistä tulostuspäiden automaattinen puhdistustoiminto.

Puhdista tulostuspäiden koskettimet manuaalisesti.

z Vaihda tulostuspäät, jos ongelma ei poistu.

HP ei ole vastuussa tulostimelle aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu tulostuspäiden muokkaamisesta.

Huomautus

Tulostuspäiden kunnon tarkistus

Jos jonkin tulostuspään kunto on huono, puhdista tulostuspää tai vaihda se.

z z

Kokoonpanosivulta

Tarkista tulostuspään kunto kokoonpanosivun osassa “Tulostuspäiden kunto”.

Lisätietoja on kohdassa

Kokoonpanosivu ja sen tulostus .

Sisäisestä verkkopalvelimesta

1 Avaa sulautettu Web-palvelin. Lisätietoja on kohdassa

Sulautetun Web-palvelimen avaaminen

.

2 Napsauta Tiedot-välilehteä.

3 Valitse vasemmanpuoleisesta ikkunasta Mustetarvikkeet.

64 6 - Ylläpito ja vianmääritys FIWW

Huomautus

Tulostuspäiden kohdistus

Aina kun tulostuspää vaihdetaan, tulostin kohdistaa tulostuspäät automaattisesti varmistaakseen parhaan mahdollisen laadun. Mikäli tulostetut sivut osoittavat tulostuspäiden olevan väärin kohdistetut, voit suorittaa kohdistuksen manuaalisesti.

z Ohjauspaneelista z

1 Paina ohjauspaneelin (Valintapainiketta).

2 Korosta HUOLTO -kohta painamalla (Ylänuolipainiketta) ja paina sitten (Valintapainiketta).

3 Varmista, että TULOSTUSLAATU on korostettuna ja paina sitten (Valintapainiketta).

4 Varmista, että TULOSTUSPÄIDEN KOHDISTUS on korostettuna ja paina sitten (Valintapainiketta).

Sisäisestä verkkopalvelimesta

1 Avaa sulautettu Web-palvelin. Lisätietoja on kohdassa

Sulautetun Web-palvelimen avaaminen

.

2 Napsauta Asetukset-välilehteä.

3 Valitse vasemmanpuoleisesta ikkunasta Vianmääritys.

4 Valitse Tulostuspäät-osan alasvetovalikosta tulostuspäiden kohdistusvalinta.

Tulostuspäiden automaattinen puhdistus

Puhdista tulostuspäät vain tarvittaessa, sillä tulostuspäiden puhdistaminen kuluttaa mustetta ja lyhentää tulostuspäiden käyttöaikaa. Käytettävissä on kolme puhdistustasoa.

Tee seuraavan tason puhdistus vain, jos ensimmäisen tason puhdistus ei tuottanut toivottua tulosta.

z Ohjauspaneelista

1 Paina ohjauspaneelin (Valintapainiketta).

2 Korosta HUOLTO -kohta painamalla (Ylänuolipainiketta) ja paina sitten (Valintapainiketta).

3 Varmista, että TULOSTUSLAATU on korostettuna ja paina sitten (Valintapainiketta).

4 Korosta tulostuspäiden puhdistus -valinta painamalla (Ylänuolipainiketta) ja paina z Sisäisestä verkkopalvelimesta

1 Avaa sulautettu Web-palvelin. Lisätietoja on kohdassa

Sulautetun Web-palvelimen avaaminen

.

2 Napsauta Asetukset-välilehteä.

3 Puhdista tulostuspäät valitsemalla vasemmanpuoleisesta ikkunasta Vianmääritys.

Valitse sitten Tulostuspäät-osan alasvetovalikosta sopiva puhdistustaso.

FIWW Tulostuspäiden ylläpito 65

Huomautus

Tulostuspäiden vaihtaminen

Vaihda tulostuspäät vasta, kun olet ensiksi yrittänyt puhdistaa ne. Lisätietoja on kohdassa

Tulostuspäiden automaattinen puhdistus

ja

Tulostuspäiden koskettimien puhdistaminen manuaalisesti

.

1 Varmista, että tulostimen virtajohto on kiinni ja että tulostimeen on kytketty virta.

2 Nosta mustekasetin kansi ja sitten tulostuspään kansi.

3 Avaa tulostuspään lukitusvipu nostamalla sitä.

4 Nosta tulostuspään kahvaa ja vedä sen avulla tulostuspää pois aukostaan.

5 Ota uusi tulostuspää paketista ja poista sitten suojateippi.

6 Aseta tulostuspää värikoodattuun aukkoonsa. Paina tulostuspäätä tiukasti alaspäin, jotta se menee paikoilleen oikein.

66 6 - Ylläpito ja vianmääritys FIWW

7 Sulje tulostuspään salpa. Varmista painamalla salpa alas, että se on lukitussa asennossa.

VAROITUS

8 Sulje kannet.

9 Odota, kun tulostin alustaa tulostuspäät ja tulostaa kaksi kohdistussivua.

Tulostuspäiden koskettimien puhdistaminen manuaalisesti

Voit selvittää kohdassa

Tarvikkeet , mitkä tulostuspäät sopivat tulostimeesi.

Puhdista tulostuspäiden koskettimet vasta sitten, kun olet yrittänyt tulostuspäiden

automaattista puhdistamista. Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden automaattinen puhdistus . Tulostuspäiden kosketuspäissä on herkkiä elektronisia komponentteja,

jotka saattavat vahingoittua helposti.

1 Varmista, että tulostimen virtajohto on kiinni ja että tulostimeen on kytketty virta.

2 Nosta mustekasetin ja tulostuspään kannet.

3 Odota kahdesta kolmeen sekuntia ja irrota sitten virtajohto.

4 Avaa tulostinpään lukitusvipu nostamalla sitä.

FIWW

5 Nosta tulostuspään kahvaa ja vedä sen avulla tulostuspää pois aukostaan.

Tulostuspäiden ylläpito 67

6 Käytä kuivaa puuvillataitosta tai pehmeää, kuivaa, nukkaamatonta kangasta, joka ei hajoa ja josta ei irtoa kuituja, ja poista muste varovasti tulostuspään kosketuspinnoista ja tulostimen tulostuspääaukosta.

VAROITUS Pyyhi vain kosketuspinnat. Suuttimien pyyhkiminen (tulostuspään alapuolella) voi vahingoittaa tulostuspäätä.

VAROITUS

7 Aseta tulostuspää värikoodattuun aukkoonsa. Paina tulostuspäätä tiukasti alaspäin, jotta se menee paikoilleen oikein.

Älä käytä hanavettä tai alkoholia. Ne voivat vahingoittaa tulostuspäitä.

8 Aseta tulostuspää paperiarkille tai -pyyhkeelle puhdistuksen jälkeen.

9 Puhdista tulostimen sisällä olevat tulostuspäiden kontaktipisteet kostutetulla puuvillataitoksella. Varmista, että kaikki sähköiset kontaktit kuivuvat vähintään viiden minuutin ajan ennen tulostuspäiden asettamista paikalleen.

10 Liitä virtajohto ja kytke tulostimeen virta. Ohjauspaneelin tulisi yhä osoittaa tulostuspään puuttuminen.

11 Jos vaihdat tulostuspään, poista uusi tulostuspää paketista ja poista sitten suojateippi.

12 Aseta tulostuspää värikoodattuun aukkoonsa. Paina tulostuspäätä tiukasti alaspäin, jotta se menee paikoilleen oikein.

13 Sulje tulostuspään salpa. Varmista, että se on lukitussa asennossa.

14 Toista tarvittaessa edellä kuvatut vaiheet, kun käsittelet loput tulostuspäät.

15 Odota, kun tulostin alustaa tulostuspäät ja tulostaa kohdistussivun. Jos tulostin ei tulosta kohdistussivua, vaihda puhdistamasi tulostuspää.

68 6 - Ylläpito ja vianmääritys FIWW

Värien kalibrointi

Aina kun tulostuspää vaihdetaan, tulostin kalibroi värit automaattisesti varmistaakseen parhaan mahdollisen laadun. Voit kalibroida värit manuaalisesti, jos et ole tyytyväinen värien ulkoasuun.

z Ohjauspaneelista

1 Paina ohjauspaneelin (Valintapainiketta).

2 Korosta HUOLTO -kohta painamalla (Ylänuolipainiketta) ja paina sitten (Valintapainiketta).

3 Varmista, että TULOSTUSLAATU on korostettuna ja paina sitten (Valintapainiketta).

4 Korosta VÄRIN KALIBROINTI painamalla (Alanuolipainiketta) ja paina sitten (Valintapainiketta).

Laite tulostaa värien kalibrointisivun.

5 Suorita toiminto loppuun noudattamalla ohjauspaneelin näyttöön tulevia ohjeita.

Rivinsyötön kalibrointi

Jos tulostettuun tekstiin tai kuvaan tulee säännöllisiä vaakasuuntaisia raitoja, kalibroi rivinsyöttö.

Rivinsyötön kalibrointi

1 Paina ohjauspaneelin (Valintapainiketta).

2 Korosta HUOLTO painamalla (Ylänuolipainiketta) ja paina sitten (Valintapainiketta).

3 Varmista, että TULOSTUSLAATU on korostettuna ja paina sitten (Valintapainiketta).

4 Korosta RIVINSYÖTÖN KALIBROINTI painamalla (Alanuolipainiketta) ja paina sitten (Valintapainiketta).

Laite tulostaa kaksi rivinsyötön kalibrointisivua.

5 Suorita toiminto loppuun noudattamalla ohjauspaneelin näyttöön tulevia ohjeita.

a Valitse kalibrointisivulta laatikko, joka sisältää vähiten vaakasuoria raitoja ja kirjoita laatikon numero muistiin.

b Valitse ruudun numero painamalla (Ylänuolipainiketta) tai (Alanuolipainiketta) ja paina sitten (Valintapainiketta).

FIWW Värien kalibrointi 69

Vianmääritysvihjeet ja apuvälineet

Käytä tulostusongelmien ratkaisemisessa seuraavia vianmääritysvihjeitä ja apuvälineitä. z Lisätietoja paperitukoksista on kohdassa

Tukosten poistaminen .

z Lisätietoja muista paperin syöttöön liittyvistä ongelmista, kuten paperin vinoutumisesta ja paperin nostamisesta, on kohdassa

Paperin syöttöön liittyvien ongelmien ratkaiseminen .

Osa tulostimen ongelmista voidaan ratkaista palauttamalla tulostimen asetukset.

Tulostimen asetusten palauttaminen

1 Katkaise tulostimen virta painamalla -painiketta (Virtapainiketta).

2 Irrota virtajohto tulostimesta.

3 Odota noin 20 sekuntia ja kytke kaapeli uudelleen.

4 Kytke tulostimen virta painamalla (Virtapainiketta).

Yleisiä vianmääritysvihjeitä

Varmista seuraavat: z Virtamerkkivalo palaa vilkkumatta. Kun tulostimeen kytketään virta, laitteen lämpiämiseen kuluu noin 45 sekuntia.

z z

Varmista, että tulostin on Valmis-tilassa.

Tietokoneen näytössä ei ole virhesanomia.

z z

Virtajohto ja muut kaapelit ovat ehjiä ja ne on kytketty tiukasti tulostimeen. Tarkista, että tulostin on kytketty tiukasti toimivaan pistorasiaan. Tarkista myös, että tulostimen virta on kytketty. Katso jännitevaatimukset kohdasta

Kirjoittimen tekniset tiedot

.

Tulostusmateriaali on asetettu lokeroon oikein, eikä tulostimeen ole juuttunut tulostusmateriaalia.

z z z z z

Tulostuspäät ja mustekasetit on asennettu oikein oikeisiin värikoodattuihin aukkoihinsa.

Paina jokaista tiukasti alaspäin, jotta ne menevät paikoilleen kunnolla. Varmista, että teippi on poistettu jokaisesta tulostuspäästä.

Tulostuspään lukitusvipu ja kaikki luukut on suljettu.

Takapaneeli tai automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö on kiinnitetty kunnolla paikalleen.

Kaikki pakkausteipit ja -materiaalit on poistettu tulostimesta.

Tulostin voi tulostaa kokoonpanosivun. Lisätietoja on kohdassa

Kokoonpanosivu ja sen tulostus .

70 6 - Ylläpito ja vianmääritys FIWW

z z z

Tulostin on määritetty nykyiseksi tai oletustulostimeksi. Windows-käyttöjärjestelmässä voit määrittää tulostimen oletustulostimeksi Tulostimet-kansiossa. Mac OS

-käyttöjärjestelmässä voit määrittää tulostimen oletustulostimeksi Valitsija-ikkunassa tai

Tulostuskeskuksessa. Lisätietoja on tietokoneesi mukana toimitetuissa oppaissa.

Keskeytä tulostus -vaihtoehtoa ei ole valittu, jos tietokoneessa on käytössä

Windows-käyttöjärjestelmä.

Ohjelmia ei ole liikaa avoinna, kun yrität suorittaa tehtävää. Sulje ohjelmat, jotka eivät ole käytössä, tai käynnistä tietokone uudelleen, ennen kuin yrität suorittaa tehtävää uudelleen.

Ohjauspaneelin kielen uudelleen asettaminen

1 Katkaise kirjoittimen virta painamalla virtapainiketta .

2 Pidä virtapainike alaspainettuna ja paina valintapainiketta kerran.

3 Vapauta virtapainike .

Tulostimen alustus tapahtuu ja käyttäjää pyydetään valitsemaan kieli.

4 Selaa ylänuolipainikkeella tai alanuolipainikkeella haluamaasi kohtaan ja valitse kieli painamalla valintapainiketta .

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostin sammuu odottamattomasti

Tarkista virta ja virtaliitännät

Tarkista, että tulostin on kytketty tiiviisti toimivaan pistorasiaan. Katso jännitevaatimukset kohdasta

Kirjoittimen tekniset tiedot

.

Kaikki tulostimen valot vilkkuvat

On ilmennyt peruuttamaton virhe

Palauta tulostimen asetukset. Lisätietoja on kohdassa

Tulostimen asetusten palauttaminen .

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys HP:hen. Lisätietoja on kohdassa

Tuki ja takuu .

FIWW Ohjauspaneelin kielen uudelleen asettaminen 71

Tulostin ei vastaa (mitään ei tulostu)

Tarkista tulostimen asetukset

Lisätietoja on kohdassa

Yleisiä vianmääritysvihjeitä .

Tarkista tulostuspään asennus

Tulostin tulostaa automaattisesti kaksi tulostuspäiden kohdistussivua, kun tulostuspäät asennetaan tai vaihdetaan. Kohdistus kestää noin kahdeksan minuuttia. Asiakirjojen tulostus on mahdollista vasta sen jälkeen, kun automaattiset kohdistussivut on tulostettu.

Tarkista tulostinohjelmiston asennus

Jos tulostin ei ole päällä, tietokoneen näyttöön tulostuu virheilmoitus. Muussa tapauksessa tulostinohjelmisto on ehkä asennettu väärin. Voit korjata tämän poistamalla tulostinohjelmiston kokonaan ja asentamalla sen uudelleen. Lisätietoja on kohdassa

Tulostinohjelmiston poistaminen

.

Tarkista kaapelin liitännät

z z

Varmista, että kaapelin (USB, rinnakkais- tai verkkokaapeli) molemmat päät ovat kunnossa.

Jos tulostin on liitetty verkkoon, tarkista seuraavat seikat:

• Tulostimen takaosassa oleva linkin merkkivalo.

• Varmista, ettet ole kytkenyt tulostinta puhelinjohdolla.

• Verkkokeskitin, kytkin ja reititin ovat päällä ja toimivat kunnolla.

Tarkista verkkoympäristön tulostimen asetukset

Tarkista, että käytössä on oikea tulostinohjain ja oikea tulostinohjaimen portti.

Lisätietoja verkkoyhteyksistä on kohdassa

Tulostimen määrittäminen (Windows) ,

Tulostimen määrittäminen (Mac OS) ja verkon asentaneen jälleenmyyjän

toimittamissa ohjeissa.

Tarkista tietokoneeseen asennettu palomuuriohjelmisto

Palomuuriohjelmisto on suojausohjelma, joka suojaa tietokonetta ulkopuolisilta tunkeilijoilta. Palomuuri voi kuitenkin estää tietokoneen ja tulostimen välisen tiedonsiirron.

Jos tiedonsiirrossa tulostimelle on ongelmia, yritä uudelleen poistamalla palomuuri väliaikaisesti käytöstä. Jos ongelma jatkuu, palomuuri ei ole tiedonsiirto-ongelman lähde.

Ota palomuuri uudelleen käyttöön.

Jos tiedonsiirto tulostimelle onnistuu palomuurin käytöstä poiston jälkeen, voit määrittää tulostimelle kiinteän IP-osoitteen ja ottaa palomuurin uudelleen käyttöön. Lisätietoja on kohdassa

Verkkoasetusten määrittäminen

.

72 6 - Ylläpito ja vianmääritys FIWW

FIWW

Tulostin ei hyväksy tulostuspäätä

Tarkista tulostuspää.

Poista tulostuspää ja tarkista, että tulostuspäästä on poistettu kaikki suojausteipit.

Puhdista tulostuspää.

Suorita tulostuspään puhdistusprosessi. Lisätietoja on kohdassa

Tulostuspäiden automaattinen puhdistus .

Katkaise tulostimen virta tulostuspään poiston jälkeen.

Katkaise tulostimen virta tulostuspään poiston jälkeen ja kytke tulostimeen virta ilman tulostuspäitä. Asenna tulostuspää paikalleen tulostimen käynnistyttyä uudelleen.

Tulostaminen kestää kauan

Tarkista järjestelmäkokoonpano.

Varmista, että tietokone vastaa tulostimen järjestelmän vähimmäisvaatimuksia.

Lisätietoja on kohdassa

Kirjoittimen tekniset tiedot .

Tarkista portin asetukset.

Järjestelmän porttiasetusta ei ehkä ole määritetty ECP:ksi.

Tarkista portin asetukseen liittyvät ohjeet tietokoneen mukana toimitetusta käyttöoppaasta tai ota yhteys tietokoneen valmistajaan.

Tarkista tulostinohjelmiston asetukset.

Tulostin tulostaa tavallista hitaammin, jos tulostuslaaduksi on valittu Paras tai

Enimmäistarkkuus. Voit nopeuttaa tulostusta valitsemalla tulostinohjaimesta toiset

tulostusasetukset. Lisätietoja on kohdassa Tulostusasetuksien muuttaminen

.

Tyhjä sivu tulostuu.

Tarkista tulostusmateriaalin asetukset.

z Varmista, että tulostinohjaimen sivuasetukset vastaavat lokeroon ladatun tulostusmateriaalin leveyttä ja pituutta. Lisätietoja on kohdassa

Tulostusasetuksien muuttaminen

.

Tarkista tietokoneen rinnakkaisportti.

Jos käytössä on rinnakkaisliitäntä, varmista, että tulostin on kytketty suoraan rinnakkaisporttiin. Porttia ei saa jakaa muiden laitteiden (kuten Zip-aseman) kanssa.

Tulostusongelmien ratkaiseminen 73

Teksti tai kuvat on sijoitettu väärin

Tarkista, millä tavalla materiaali on asetettu lokeroon

Varmista, että materiaalin leveys- ja pituusohjaimet ovat tiukasti materiaalipinon reunoja vasten. Varmista myös, että lokero ei ole liian täynnä. Lisätietoja on kohdassa

Tulostusmateriaalin lisääminen .

Tarkista tulostusmateriaalin koko

z z z

Sivun sisältöä voi leikkautua pois, jos asiakirja on suurempi kuin käytettävä tulostusmateriaali.

Varmista, että tulostinohjaimen valittu tulostusmateriaalin koko vastaa lokeroon ladatun tulostusmateriaalin kokoa.

Jos käytössä on Windows-käyttöjärjestelmä, tulosta Laser Jet -muotoiltu asiakirja valitsemalla tulostinohjaimessa LaserJet-marginaalien emulointi -vaihtoehto.

Tarkista marginaaliasetukset.

Jos tekstiä tai kuvia leikkautuu pois sivun laidoilta, varmista, että asiakirjan marginaaliasetukset eivät ylitä tulostimen tulostettavaa aluetta. Lisätietoja on kohdassa

Vähimmäismarginaalien asettaminen .

Tarkista sivun suunnan asetus

Varmista, että sovelluksessa valitut tulostusmateriaalin koon ja sivun suunnan asetukset vastaavat tulostinohjaimen asetuksia.

Tarkista Säilytä asettelu -asetus (Windowsissa)

Jos käytät automaattista kaksipuolista tulostusyksikköä automaattiseen kaksipuoliseen tulostukseen, varmista, että Säilytä asettelu -asetus on valittuna tulostinohjaimessa.

Tämän valinnan poistaminen voi aiheuttaa ylimääräisiä sivunvaihtoja. Lisätietoja on kohdassa

Paperin molemmille puolille tulostaminen (kaksipuolinen tulostus) .

Tarkista tulostimen sijainti ja pituus USB-kaapelista

Jos mikään ratkaisuehdotuksista ei ratkaise ongelmaa, on todennäköistä, että sovellusohjelma ei osaa tulkita tulostinasetuksia oikein. Versiokommenteissa on tietoja tunnetuista ohjelmistopaketteihin liittyvistä ristiriidoista. Saat lisätietoja myös sovelluksen oppaasta ja valmistajalta.

Huono tulostuslaatu ja odottamattomat tulosteet

Tarkista tulostuspäät ja mustekasetit

Vaihda tukkeutuneet tai kuluneet tulostuspäät ja mustekasetit, joissa muste on vähissä.

(Lisätietoja on kohdassa

Tulostuspäiden ylläpito

.) Yritä sitten tulostaa uudelleen.

Tarkista paperin laatu

Paperi saattaa olla liian kosteaa tai liian karkeaa. Varmista, että käyttämäsi materiaali vastaa HP:n määrityksiä. (Lisätietoja on kohdassa

Tulostusmateriaalin valitseminen .)

Yritä sitten tulostaa uudelleen.

74 6 - Ylläpito ja vianmääritys FIWW

FIWW

Tarkista tulostimeen ladatun tulostusmateriaalin tyyppi

z z

Varmista, että lokero tukee ladatun tulostusmateriaalin tyyppiä. Lisätietoja on kohdassa

Tuettujen tulostusmateriaalien tiedot .

Varmista, että olet valinnut tulostinohjaimen lokeron, jossa haluamasi tulostusmateriaali sijaitsee. Lisätietoja on kohdassa

Tulostusasetuksien muuttaminen .

Tarkista tulostimen sijainti ja pituus USB-kaapelista

Lisätietoja on kohdassa

Tarkista tulostimen sijainti ja pituus USB-kaapelista

.

Merkityksettömien merkkien tulostuminen

Kun tulostettavan työn tulostus on keskeytynyt, tulostin ei ehkä tunnista työn loppuosaa.

Peruuta kesken oleva työ ja odota, että tulostin palaa Valmis-tilaan. Jos tulostin ei palaa

Valmis-tilaan, peruuta kaikki tulostustyöt ja odota uudelleen. Kun tulostin on valmis, lähetä työ uudelleen. Jos tietokoneen näyttöön tulee kehotus yrittää työn tulostamista uudelleen, valitse Peruuta.

Tarkista kaapelin liitännät

Jos tulostin ja tietokone on liitetty toisiinsa USB- tai rinnakkaiskaapelilla, ongelman voi aiheuttaa huono kaapeliliitäntä.

Varmista, että kaapelin liitännät on kiinnitetty tiukasti. Jos ongelma jatkuu, katkaise tulostimen virta ja irrota kaapeli tulostimesta. Kytke sitten tulostimeen virta liittämättä siihen kaapelia ja poista kaikki tulostustyöt tulostuspuskurista. Kun virtavalo palaa vilkkumatta, kytke kaapeli uudelleen.

Tarkista asiakirjatiedosto

Asiakirjan tiedosto voi olla vahingoittunut. Jos voit tulostaa muita asiakirjoja samasta sovelluksesta, kokeile asiakirjan varmuuskopion tulostamista, jos varmuuskopio on käytössäsi.

Tulosteessa on mustetahroja

Tarkista tulostusasetukset

z z

Kun tulostat paljon mustetta käyttäviä asiakirjoja, tulosteiden on annettava kuivua ennen niiden käsittelemistä. Tämä koskee erityisesti kalvoja. Valitse tulostinohjaimen tulostuslaatu Paras ja pidennä musteen kuivumisaikaa ja vähennä musteen kylläisyyttä käyttämällä Lisäominaisuudet-valintaikkunan Mustemäärä-vaihtoehtoa (Windows) tai tulostinohjelmiston musteen ominaisuuksia (Mac OS). Huomaa kuitenkin, että musteen kylläisyyden vähentäminen saattaa tehdä tulosteista haalean näköisiä.

Kylläisiä sekoitusvärejä sisältävät asiakirjat saattavat rypistää paperin tai aiheuttaa musteen leviämistä, kun niitä tulostetaan Paras-tulostuslaadulla. Yritä vähentää musteen määrää käyttämällä toista tulostustilaa tai käytä HP Premium Paper -paperia, joka on tarkoitettu värikkäiden asiakirjojen tulostamista varten. Lisätietoja on kohdassa

Tulostusasetuksien muuttaminen

.

Tarkista materiaalityyppi

Kaikki paperityypit eivät ime hyvin mustetta, jolloin muste kuivuu hitaasti ja leviää tyhjille alueille. Lisätietoja on kohdassa

Tulostusmateriaalin valitseminen .

Huono tulostuslaatu ja odottamattomat tulosteet 75

Tarkista marginaaliasetukset

Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows, varmista, että Marginaalien pienennys

-vaihtoehto ei ole valittuna.

Automaattisen kaksipuolisen tulostusyksikön puhdistaminen sisältä

Runsas tulostus saattaa aiheuttaa musteen kertymisen kaksipuolisen tulostusyksikön sisälle, mikä saa musteen tahriintumaan kaksipuolista tulostusta käytettäessä. Voit poistaa kertyneen musteen kaksipuolisen tulostusyksikön sisältä nukkaamattomalla kankaalla.

Tulostimen tulostusluiskan käyttöönotto

Jos tulostustilana on Nopea normaali (oletusasetus) tai Nopea, tulostin ei pidä jokaista tulostettua sivua tulostusluiskalla ennen sivun siirtämistä tulostelokeroon. Jos tulostin alkaa tulostaa seuraavaa sivua, kun edellinen tulostettu sivu on vielä kuivumassa tulostuslokerossa, jälkimmäinen tulostussivu saattaa tahriintua hankautuessaan tulostuslokerossa olevaa sivua vasten. Sivuilla käytetty musteen määrä vaikuttaa tahriintumisasteeseen.Voit estää tulostettujen sivujen hankautumisen toisiaan vasten käyttämällä tulostustilaa Normaali tai Paras.

Voit myös ottaa TULOSTUSLUISKAN JATKEEN käyttöön tulostimen ohjauspaneelista.

Katso lisätietoja kohdasta Paperinkäsittely-valikko .

Muste ei täytä tekstiä tai kuvia kokonaan

Tarkista mustekasetit

Mustekasetit voivat olla tyhjiä. Poista tyhjä kasetti. Voit myös poistaa mustekasetit ja asettaa ne uudelleen paikoilleen. Muista painaa niitä niin, että ne napsahtavat tiukasti

paikoilleen. Lisätietoja on kohdassa Mustekasettien vaihtaminen .

Tarkista materiaalityyppi

Kaikki paperityypit eivät sovi käyttämääsi HP-tulostimeen. Lisätietoja on kohdassa

Tulostusmateriaalin valitseminen .

76 6 - Ylläpito ja vianmääritys FIWW

FIWW

Tuloste on haalea tai värit eivät ole kirkkaat

Tarkista tulostuslaatu

Nopea normaali- ja Nopea-tulostuslaatuja käyttämällä voit tulostaa nopeammin.

Ne ovat hyviä vedosten tulostamisessa. Paremman tulostusjäljen saat valitsemalla

Normaali tai Paras. Lisätietoja on kohdassa

Tulostusasetuksien muuttaminen .

Tarkista Paperityyppi-asetus

Kun tulostat kalvoille tai muille erikoismateriaaleille, valitse vastaava tulostusmateriaali tulostinohjaimesta. Lisätietoja on kohdassa

Erikoistulostusmateriaalin ja erikoiskokoisen materiaalin tulostus

.

Tarkista mustekasetit

Jos tekstin tai kuvan viivat ovat katkonaisia tai eivät tulostu kunnolla, ainakin yhdestä mustekasetista on luultavasti loppunut muste tai ainakin yksi mustekasetti on viallinen.

Korvaa ongelmia aiheuttavat mustekasetit uusilla mustekaseteilla.

Värit tulostuvat mustavalkoisina

Tarkista tulostusasetukset

Tarkista, että tulostinohjain Tulostus harmaasävyinä -vaihtoehtoa ei ole valittu.

Väärät värit tulostuvat

Tarkista tulostusasetukset

Tarkista, että tulostinohjain Tulostus harmaasävyinä -vaihtoehtoa ei ole valittu.

Tarkista tulostuspäät

Kun tulostuslaatu huononee huomattavasti, kannattaa puhdistaa tulostuspäät.

Lisätietoja on kohdassa

Tulostuspäiden ylläpito .

Värit sekoittuvat toisiinsa tulosteessa

Tarkista tulostusasetukset

Jotkin materiaalityyppiasetukset (kuten Kalvot ja Valokuvapaperit) ja tulostuslaatuasetukset (kuten Paras) vaativat muita enemmän mustetta. Tarkista, että tulostinohjaimen oikeat tulostusasetukset ja oikea tulostusmateriaali on valittu.

Lisätietoja on kohdassa

Tulostusasetuksien muuttaminen

.

Tarkista mustekasetit

Varmista, ettei mustekasetteja ole peukaloitu. Uudelleentäyttötoimenpiteet ja sopimattomat musteet voivat vahingoittaa herkkää tulostusjärjestelmää ja johtaa tulostuslaadun heikentymiseen tai jopa tulostimen vahingoittumiseen. HP ei ole vastuussa uudelleentäytetyistä mustekaseteista eikä tue niitä. Lisätietoja tilaustiedoista on kohdassa

HP:n tarvikkeet ja lisävarusteet .

Huono tulostuslaatu ja odottamattomat tulosteet 77

Värit eivät asetu riviin oikein

Tarkista tulostuspäät

Tulostuspäät kohdistetaan automaattisesti tulostuspäiden vaihdon yhteydessä.

Tulostuslaatu saattaa kuitenkin parantua, jos kohdistat tulostuspäät itse. Lisätietoja on kohdassa

Tulostuspäiden ylläpito

.

Tarkista kuvien sijoitus

Käytä ohjelmiston zoomaus- tai esikatseluominaisuutta ja tarkista, ettei sivulle asetettujen kuvien välissä ole suuria aukkoja.

Tekstistä tai kuvista puuttuu viivoja tai pisteitä

Tarkista tulostuspäät

Tulostuspäät tai tulostuspäiden kosketuspinnat on ehkä puhdistettava. Lisätietoja on kohdassa

Tulostuspäiden ylläpito

.

Paperin syöttöön liittyvien ongelmien ratkaiseminen

Tässä osiossa on ratkaisuja yleisiin paperinsyöttöongelmiin.

Lisätietoja tukosten poistamisesta on kohdassa

Tukosten poistaminen .

z z

Lokeroa ei voida asentaa

z Kun lokero on poistettu tulostimesta, katkaise tulostimen virta ja kytke se sitten uudelleen päälle. Aseta lokero takaisin paikoilleen.

Varmista, että lokero on kohdistettu tulostimen aukkoon.

Tarkista paperitukokset.

Tulostin tai lokero ei tue materiaalia

Käytä vain materiaalia, jota tulostin ja käytössä oleva lokero tukevat.

Lisätietoja on kohdassa

Tuettujen tulostusmateriaalien tiedot .

Materiaalia ei nosteta lokerosta 1 tai lokerosta 2

z z z

Tarkista, että tulostusmateriaalin ohjaimet on asetettu lokeroissa oikeisiin kohtiin ladattavaa materiaalin kokoa varten. Varmista myös, että ohjaimet lepäävät siististi pinoa vastaan, mutta eivät ole liian tiukalla.

Varmista, että lokerikon materiaali ei ole käpristynyt. Tasoita paperin käpristymä taivuttamalla paperia käpristymän vastaiseen suuntaan.

Varmista, että lokero on asetettu oikein.

78 6 - Ylläpito ja vianmääritys FIWW

Materiaali ei tule lokerosta ulos oikein

z z z

Varmista, että tulostelokeron paperitukea ei ole vedetty esiin. Muussa tapauksessa tulostetut sivut putoavat tulostimesta.

Poista ylimääräiset tulostemateriaalit tulostelokerosta. Lokeroon mahtuu vain tietty määrä arkkeja.

Jos automaattista kaksipuolista tulostusyksikköä ei ole asennettu oikein kaksipuolisen tulostustyön aikana, materiaalit tulevat ulos tulostimen takaosasta. Asenna automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö uudelleen tai sulje sen kansi. z z

Sivut vinoutuvat

z Varmista, että tulostusmateriaalin leveys- ja pituusohjaimet on kohdistettu lokeroissa siististi tulostusmateriaalia vasten niin, että ne eivät rypistä tai taivuta tulostusmateriaalia.

Älä lataa lokeroon erikokoisia tai -tyyppisiä tulostusmateriaaleja.

Varmista, että lokerikon materiaali ei ole käpristynyt. Tasoita paperin käpristymä taivuttamalla paperia käpristymän vastaiseen suuntaan.

Useita sivuja nostetaan kerralla

z z z z

Tarkista, että tulostusmateriaalin ohjaimet on asetettu lokeroissa oikeisiin kohtiin ladattavaa materiaalin kokoa varten. Varmista myös, että ohjaimet lepäävät siististi pinoa vastaan, mutta eivät ole liian tiukalla.

Varmista, että lokerossa ei ole liikaa paperia.

Kun lisäät paperia, älä tuuleta pinoa. Paperin tuulettaminen saattaa aiheuttaa staattisen sähkön kerääntymistä, jolloin tulostin nostaa herkästi useita papereita kerralla.

Aseta lokero takaisin tulostimeen varovasti. Jos täysi paperipino asetetaan tulostimeen liian voimakkaasti, arkit saattavat liukua tulostimen sisälle, mikä saattaa aiheuttaa tukoksia tai tulostin saattaa nostaa useita arkkeja kerralla.

Tulostimen hallintaongelmien ratkaiseminen

FIWW

Sulautettua verkkopalvelinta ei voi avata

Tarkista verkkoasetukset

z z z

Varmista, ettet ole kytkenyt tulostinta verkkoon puhelinjohdolla.

Varmista, että verkkokaapeli on kytketty tiukasti tulostimeen.

Varmista, että verkkokeskitin, kytkin ja reititin ovat päällä ja toimivat oikein.

Tarkista tietokone

Varmista, että käytettävä tietokone on liitetty verkkoon.

Tarkista Web-selain

Varmista, että Web-selain vastaa järjestelmän vähimmäisvaatimuksia.

Lisätietoja on kohdassa

Kirjoittimen tekniset tiedot .

Tulostimen hallintaongelmien ratkaiseminen 79

Tarkista tulostimen IP-osoite

z z

Tulosta kokoonpanosivu ja etsi tulostimen IP-osoite toiselta sivulta. Lisätietoja on kohdassa

Kokoonpanosivu ja sen tulostus

.

Lähetä tulostimelle ping-kutsu MS-DOS-kehotteen avulla käyttämällä IP-osoitetta.

Jos IP-osoite on esimerkiksi 123.123.123.123, kirjoita MS-DOS-kehotteeseen seuraava osoite:

C:\Ping 123.123.123.123

Jos saat vastauksen, IP-osoite on oikein.

Asennusongelmien vianmääritys

Jos tulostimen asentaminen aiheuttaa ongelmia, tarkista seuraavat kohdat:

Kohdistussivun tulostamiseen liittyvät ongelmat

Tulostin tulostaa automaattisesti kaksi tulostuspäiden kohdistussivua, kun tulostuspäät asennetaan tai vaihdetaan. Kohdistus kestää noin kahdeksan minuuttia. Kohdistussivut voidaan hävittää, kun ne on tulostettu. Jos tulostin ei tulosta sivuja, katso lisätietoja kohdasta

Yleisiä vianmääritysvihjeitä

tai kohdista tulostuspäät manuaalisesti (katso Tulostuspäiden kohdistus

).

Ohjelmiston asentamiseen liittyvät ongelmat

Tarkista tietokoneen vaatimukset.

Varmista, että tietokone täyttää järjestelmän asettamat vaatimukset. Lisätietoja on kohdassa

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

.

Asennusvalmistelujen tarkistaminen

z z z

Ennen kuin aloitat ohjelmiston asentamisen Windows-tietokoneeseen, tarkista, että kaikki muut ohjelmat on suljettu.

Jos tietokone ei tunnista antamaasi CD-aseman polkua, varmista, että käytät levyasemasta oikeaa kirjainta.

Jos tietokone ei tunnista CD-asemassa olevaa Starter CD -levyä, tarkista, ettei CD-levy ole vahingoittunut. Tulostinohjaimen voi ladata osoitteesta http://www.hp.com/support/ businessinkjet2800 .

Tulostinohjelmiston asentaminen uudelleen

Jos käytössäsi on Windows-tietokone eikä se tunnista tulostinta, poista tulostinohjaimen asennus suorittamalla Scrubber-pyyhintäapuohjelma (sijaitsee Utils\Scrubber-kansiossa

Starter CD -levyllä). Käynnistä tietokone uudelleen ja asenna sitten tulostinohjain uudelleen. Lisätietoja on kohdassa

Tulostinohjelmiston poistaminen

.

80 6 - Ylläpito ja vianmääritys FIWW

Huomautus

Tulostimen verkkoon kytkemiseen liittyvät ongelmat

Suorita asennus uudelleen sen jälkeen, kun olet tehnyt seuraavassa mainitut tarkistukset.

Verkon yleinen vianmääritys

Jos tulostinohjelmiston asentaminen tietokoneeseen ei onnistu, tarkista seuraavat seikat: z Kaikki kaapelit on kytketty kunnolla tietokoneeseen ja tulostimeen.

z z z

Verkko on toiminnassa, ja verkkokeskitin on kytketty päälle.

Kaikki sovellukset, virustorjuntaohjelmat ja palomuurisovellukset mukaan lukien, on suljettu tai poistettu käytöstä.

Varmista, että tulostin on kytketty samaan aliverkkoon kuin sitä käyttävät tietokoneet.

z z

Jos asennusohjelma ei löydä tulostinta, tulosta kokoonpanosivu ja anna IP-osoite manuaalisesti asennusohjelmassa. Lisätietoja on kohdassa

Kokoonpanosivu ja sen tulostus .

Lähetä tulostimelle ping-kutsu MS-DOS-kehotteen avulla käyttämällä IP-osoitetta.

Jos IP-osoite on esimerkiksi 123.123.123.123, kirjoita MS-DOS-kehotteeseen seuraava osoite:

C:\Ping 123.123.123.123

z

Jos saat vastauksen, IP-osoite on oikein.

Jos käytössä on Windows-tietokone, tarkista seuraavasti, että tulostinohjaimen luomat verkkoportit vastaavat tulostimen IP-osoitetta:

1 Tulosta kokoonpanosivu. Lisätietoja on kohdassa

Kokoonpanosivu ja sen tulostus .

2 Valitse Windowsin työpöydältä Käynnistä-painike, valitse Asetukset ja valitse sitten

Tulostimet tai Tulostimet ja faksit.

3 Napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella, valitse Ominaisuudet ja valitse sitten Portit-välilehti.

4 Valitse tulostimen TCP/IP-portti ja valitse sitten Määritä portti.

5 Tarkista, että valintaikkunassa näkyvä IP-osoite vastaa kokoonpanosivulla olevaa

IP-osoitetta. Jos IP-osoitteet eivät ole samoja, muuta valintaikkunassa oleva IP-osoite samaksi kuin kokoonpanosivun IP-osoite.

6 Tallenna asetukset ja sulje valintaikkunat valitsemalla kaksi kertaa OK.

Kaapeliverkkoon liittyvät ongelmat

z z

Jos verkkoliitännän linkin merkkivalo ei syty, varmista, että kaikki

Yleisiä vianmääritysvihjeitä

ehdot on täytetty.

Vaikka tulostimelle ei olekaan suositeltavaa määrittää kiinteää IP-osoitetta, kiinteän

IP-osoitteen käyttäminen voi ehkä ratkaista asennukseen liittyviä ongelmia (esimerkiksi ristiriidan palomuuriohjelmiston kanssa). Lisätietoja on kohdassa

Verkkoasetusten määrittäminen

.

FIWW Asennusongelmien vianmääritys 81

Tukosten poistaminen

z z z z z z z z

Tukosten välttäminen

z Varmista, että lokero 2 on asennettu oikein paikalleen ja että tulostin ja lokerot ovat tasaisella alustalla.

Varmista, että mikään ei tuki paperireittiä.

Älä lataa lokeroita liian täyteen. Lisätietoja on kohdassa

Tuettujen tulostusmateriaalien tiedot

.

Lisää paperi oikein. Lisätietoja on kohdassa

Tulostusmateriaalin lisääminen .

Älä käytä käpristynyttä tai ryppyistä materiaalia.

Käytä aina tulostusmateriaalia, joka täyttää vaatimukset. Lisätietoja on kohdassa

Tulostusmateriaalin valitseminen .

Varmista, että tulostelokero ei ole liian täynnä, kun lähetät työn tulostettavaksi.

Varmista, että materiaali on kohdistettu lokeron oikeaa reunaa vasten.

Varmista, että tulostusmateriaalin leveys- ja pituusohjaimet on kohdistettu siististi tulostusmateriaalia vasten niin, että ne eivät rypistä tai taivuta tulostusmateriaalia.

Jos olet suurentanut lokeroa, älä paina lokeron lukituslaitetta asettaessasi lokeroa paikalleen.

Jos painat lukituslaitetta, lokero pienenee, kun työnnät sen sisään ja paperi tukkeutuu.

Tukoksen poistaminen

1 Poista kaikki tulosteet tulostelokerosta.

2 Tarkista takapaneeli tai automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö.

a Paina takapaneelin tai automaattisen kaksipuolisen tulostusyksikön jommallakummalla puolella olevaa painiketta ja poista yksikkö.

b Etsi juuttunut tulostusmateriaali tulostimen sisältä, tartu siihen molemmilla käsillä ja vedä sitä itseäsi kohti.

c Jos tukosta ei näy, paina automaattisen kaksipuolisen tulostusyksikön etuosassa olevia painikkeita ja irrota yksikön kansi. Jos tukos on sisällä, poista se varovasti.

Sulje kansi.

82 6 - Ylläpito ja vianmääritys FIWW

d Aseta takapaneeli tai automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö tulostimeen.

3 Jos et löydä tukosta, nosta tulostelokero ylös ja tarkista, onko tukos lokerossa 1.

Jos tulostusmateriaali on jumiutunut lokeroon, tee seuraavat toimenpiteet:

a Vedä ulos lokero 1.

b Vedä paperia itseäsi kohti.

VAROITUS

c Varmista, että tulostusmateriaali on asetettu lokeroon asianmukaisesti, aseta lokero takaisin paikalleen ja laske tulostuslokero alas.

4 Jos tukosta ei ole vielä löytynyt ja lokero 2 on asennettu, vedä lokero ulos ja poista mahdollinen tukoksen aiheuttava tulostusmateriaali. Muussa tapauksessa tee seuraavaa:

a Varmista, että tulostin on kytketty pois päältä. Irrota virtajohto.

b Nosta tulostin lokeron 2 päältä.

c Irrota juuttunut materiaali tulostimen pohjasta tai lokerosta 2.

d Aseta tulostin takaisin lokeron 2 päälle.

5 Avaa yläsuojakansi. Jos tulostimen sisällä on vielä paperia, varmista, että kuljetin on tulostimen oikeassa reunassa. Irrota paperinpalat ja rypistynyt materiaali ja vedä paperia itseäsi kohti tulostimen yläosan kautta.

Älä koske tulostimen sisäosiin, kun tulostimeen on kytketty virta ja kuljetin on jumissa.

Kun avaat yläkannen, kuljettimen pitäisi siirtyä tulostimen oikeaan reunaan. Jos kuljetin ei siirry oikeaan reunaan, katkaise tulostimen virta ennen tukoksen poistamista.

6 Kun olet poistanut tukoksen, sulje kaikki kannet, kytke tulostimeen virta (jos olet katkaissut tulostimen virran ) ja jatka sitten tulostusta painamalla -painiketta (Jatka-painiketta).

Tulostin jatkaa seuraavan sivun tulostusta. Tulostimeen jumiutunut sivu on lähetettävä tulostettavaksi uudelleen.

FIWW Tukosten poistaminen 83

A

HP:n tarvikkeet ja lisävarusteet

Tässä osiossa on tietoja HP:n tulostimien tarvikkeista ja lisävarusteista. Tiedot voivat muuttua.

Saat tietoja uusimmista päivityksistä HP:n Web-sivustosta ( http://www.hpshopping.com

).

Voit tehdä hankinnat myös Web-sivuston kautta.

Tulostustarvikkeiden tilaaminen Internetin kautta

HP:n Web-sivuston lisäksi voit tilata tulostustarvikkeita myös sulautetun Web-palvelimen

(EWS) tai Työkaluryhmä-ohjelman (Windows) avulla.

Tulostustarvikkeiden tilaamisen edellyttämät järjestelmävaatimukset

Työkaluryhmä-ohjelman käytön edellytykset: z Internet-yhteys on käytettävissä.

z z

Tulostin on liitettynä tietokoneeseen joko USB-kaapelin, rinnakkaiskaapelin tai verkkoliittymän avulla.

Työkaluryhmä-ohjelma on asennettu tietokoneeseen (vain

Windows-käyttöjärjestelmässä).

Sisäisen Web-palvelimen (EWS) käytön edellytykset: z Tulostin on kytketty verkkoon.

z Tietokoneeseen asennettu Web-selain (Netscape Navigator 4.8 tai

Microsoft Internet Explorer 5.0 tai uudempi).

Tulostustarvikkeiden tilaaminen

1 Työkaluryhmä-ohjelma (Windows): Napsauta Tulostimen tila -välilehden Tilaa

tarvikkeita -painiketta. Oletusselain käynnistyy ja Web-sivu tulee näkyviin.

Sisäisestä Web-palvelimesta: Napsauta Tiedot -välilehden Tilaa tarvikkeita -painiketta.

2 Noudata sivuston ohjeita ja valitse ja tilaa tulostintarvikkeet.

84 A - HP:n tarvikkeet ja lisävarusteet FIWW

Lisävarusteet

Lisävarusteet ja kaapelit

250 arkin lokero

HP:n automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö

HP IEEE-1284 A-B -rinnakkaiskaapeli (2 m)

HP IEEE-1284 A-B -rinnakkaiskaapeli (3 m)

HP USB A-B (2 m)

Muistimoduulit

HP 64 Mt SDRAM DIMM

HP 128 Mt SDRAM DIMM

C8261A

C8258A

C2950A

C2951A

C6518A

Q1887A

C9121A

Verkkoliittymät

HP Jetdirect 620N -tulostuspalvelin/Internet-liitäntä (EIO-moduuli,

Fast Ethernet)

J7934A

HP Jetdirect 625N -tulostuspalvelin/Internet-liitäntä (EIO-moduuli, gigabitti) J7960A

J3258B USB-liitäntää käyttävä ulkoinen HP Jetdirect 170X -tulostuspalvelin

(Fast Ethernet)

USB-liitäntää käyttävä ulkoinen HP Jetdirect 175X -tulostuspalvelin

(Fast Ethernet)

J6035B

J6038A USB-liitäntää käyttävä ulkoinen HP Jetdirect 310X -tulostuspalvelin

(Fast Ethernet)

USB-liitäntää käyttävä ulkoinen HP Jetdirect 500X -tulostuspalvelin

(Fast Ethernet)

Langaton HP Jetdirect 680N 802.11b EIO -tulostuspalvelin

Ulkoinen kiinteä tai langaton HP Jetdirect EW2400 Fast Ethernet 802.11g

-tulostuspalvelin

Langaton HP BT3100 Bluetooth -tulostinsovitin (USB 1.0- tai rinnakkaisliitäntöihin)

HP Print Server Appliance 4250 -ympäristö

J3264A

J3265A

J6058A

J7951A

J6072A

J7941A

FIWW Lisävarusteet 85

Tarvikkeet

Mustetarvikkeet

Mustekasetit

HP 10 musta

HP 11 syaani

HP 11 magenta

HP 11 keltainen

Tulostuspäät

HP 11 musta

HP 11 syaani

HP 11 magenta

HP 11 keltainen

HP-tulostusmateriaalit

Tavallinen paperi

HP Bright White Inkjet -paperi

500 arkkia

500 arkkia

200 arkkia

250 arkkia

250 arkkia

HP Office Paper -toimistopaperi

2500 arkkia

10 riisin laatikko

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

A4 (210 x 297 mm)

A3 (297 x 420 mm)

Tabloid (11 x 17 tuumaa)

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

10 riisin laatikko Legal (8,5 x 14 tuumaa)

Tabloid (11 x 17 tuumaa)

HP Office Recycled Paper -uusiopaperi

500 arkkia Letter (8,5 x 11 tuumaa)

500 arkkia Letter (8,5 x 11 tuumaa)

C4844A

C4836A

C4837A

C4838A

C4810A

C4811A

C4812A

C4813A

HPB1124

C1825A

C1858A

B1724

B250

25005

C8511

C8514

C1117

E1120

E1420

86 A - HP:n tarvikkeet ja lisävarusteet FIWW

FIWW

HP Multipurpose Paper -paperi

5 riisin laatikko

250 arkkia

500 arkkia

500 arkkia

500 arkkia

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

Legal (8,5 x 14 tuumaa)

Valokuvapaperi

HP Premium Plus Photo Paper -paperi

20 arkkia, kiiltävä Letter (8,5 x 11 tuumaa)

50 arkkia, kiiltävä

20 arkkia, kiiltävä

20 arkkia, matta

20 arkkia, matta

20 arkkia, kiiltävä

25 arkkia, kiiltävä

20 arkkia, kiiltävä

25 arkkia, kiiltävä

HP Premium Photo Paper -paperi

100 arkkia, matta

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

4 x 6 tuumaa

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

A4 (210 x 297 mm)

A4 (210 x 297 mm)

A3 (297 x 420 mm) (Aasia/

Tyynenmeren seutu)

A3 (297 x 420 mm) (Eurooppa)

Tabloid (11 x 17 tuumaa)

100 arkkia, kiiltävä

50 arkkia, kiiltävä

15 arkkia, kiiltävä

20 arkkia, kiiltävä

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

A4 (210 x 297 mm)

A3 (297 x 420 mm)

Tabloid (11 x 17 tuumaa) 20 arkkia, kiiltävä

HP Photo Paper -paperi

20 arkkia, kaksipuolinen kiiltävä

20 arkkia, kaksipuolinen kiiltävä

20 arkkia, yksipuolinen kiiltävä

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

A4 (210 x 297 mm)

A4 (210 x 297 mm)

HP Everyday Photo Paper -paperi

100 arkkia, kaksipuolinen matta

25 arkkia, kaksipuolinen matta

25 arkkia, kaksipuolinen puolikiiltävä

25 arkkia, yksipuolinen puolikiiltävä

25 arkkia, yksipuolinen puolikiiltävä

100 arkkia, yksipuolinen puolikiiltävä

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

A4 (Aasia/Tyynenmeren seutu)

(210 x 297 mm)

A4 (210 x 297 mm)

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

10 x 16,3 mm (Eurooppa)

M115R

25011

M1120

MR311

M1420

C1846A

C1847A

C6765A

C7007A

C6983A

C7006A

Q5451A

Q5498A

Q5441A

C6831A

Q1785A

Q1977A

C6950A

C6951A

C6832A

Q5497A

Q5496A

Q5495A

C6563A

C5477A

C6979A

Q2519A

C6059A

C6058A

Tarvikkeet 87

Liikekirjeenvaihtopaperit

HP Brochure and Flyer Paper -paperi

50 arkkia, kaksipuolinen kiiltävä

50 arkkia, matta

100 arkkia, kolmannestaitto, kaksipuolinen kiiltävä

100 arkkia, kolmannestaitto, matta

100 arkkia, kolmannestaitto, matta

50 arkkia, kolmannestaitto, kaksipuolinen kiiltävä

50 arkkia, kaksipuolinen kiiltävä

100 arkkia, matta

100 arkkia, matta

150 arkkia, kaksipuolinen kiiltävä

50 arkkia, matta

50 arkkia, kaksipuolinen kiiltävä

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

A4 (210 x 297 mm)

A4 (210 x 297 mm)

A4 (210 x 297 mm)

A4 (210 x 297 mm)

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

A3 (297 x 420 mm)

A3 (297 x 420 mm)

50 arkkia, kaksipuolinen kiiltävä

HP Premium Presentation Paper -paperi

Tabloid (11 x 17 tuumaa)

150 arkkia Letter (8,5 x 11 tuumaa)

150 arkkia

100 arkkia

A4 (210 x 297 mm)

A3 (297 x 420 mm)

100 arkkia Tabloid (11 x 17 tuumaa)

HP Premium Inkjet Transparency Film -kalvo

20 arkkia Letter (8,5 x 11 tuumaa)

50 arkkia Letter (8,5 x 11 tuumaa)

20 arkkia

50 arkkia

A4 (210 x 297 mm)

A4 (210 x 297 mm)

HP Premium Plus Inkjet Transparency Film -kalvo

20 arkkia A4 (210 x 297 mm)

20 arkkia

50 arkkia

50 arkkia

HP Premium Inkjet Paper -paperi

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

A4 (210 x 297 mm)

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

200 arkkia

200 arkkia, pinnoitettu, matta

100 arkkia, pinnoitettu, paksu

100 arkkia

100 arkkia

Letter (8,5 x 11 tuumaa)

A4 (210 x 297 mm)

A4 (210 x 297 mm)

A3 (297 x 420 mm)

Tabloid (11 x 17 tuumaa)

Q5449A

Q6593A

Q6594A

Q6595A

C3828A

C3834A

C3832A

C3835A

C7031A

C7030A

C7029A

C7028A

C6817A

C6955A

C7020A

Q5443A

Q6590A

Q2525A

C6818A

Q6592A

Q5445A

Q1987A

Q6591A

C6821A

C6820A

51634Y

51634Z

C1853A

C1856A

C1855A

88 A - HP:n tarvikkeet ja lisävarusteet FIWW

FIWW

B

Tuki ja takuu

Jos tulostin ei toimi oikein ja tämän oppaan vianmääritysehdotukset kohdassa

Ylläpito ja vianmääritys

eivät ratkaise ongelmaa, hae apua jostakin seuraavasta tukipalvelusta.

Sähköisen tuen saaminen

Voit saada tukea HP:ltä seuraavista sähköisistä lähteistä: z Web

Tulostimen sivusto hp.com sisältää uusimmat tulostinohjelmistot, tuotteet, käyttöjärjestelmät ja tuotetiedot: http://www.hp.com/support/businessinkjet2800 z Työkaluryhmä-apuohjelma (Windows).

Työkaluryhmä-apuohjelma sisältää vaiheittaisia ratkaisuja tavallisiin tulostusongelmiin.

Lisätietoja on kohdassa

Työkaluryhmä-apuohjelma (Windows) .

HP:n puhelintuen saaminen

Takuuaikana voit pyytää apua HP:n asiakastukikeskuksesta.

Ennen kuin soitat

Täytä seuraavat tiedot ennen soittamista, jotta voit antaa tarvittavat tiedot asiakastukikeskuksen edustajalle:

1 Tulosta tulostimen kokoonpanosivu. Lisätietoja sivun tulostamisesta on kohdassa

Kokoonpanosivu ja sen tulostus . Jos tulostimella ei voi tulostaa, varaudu silti antamaan

seuraavat tiedot:

a malli ja sarjanumero. (Tarkista numero tulostimen takaa.)

b tulostimen malli

2 Tarkista tietokoneen käyttöjärjestelmä (esimerkiksi Windows 98 SE).

3 Jos tulostin on liitetty verkkoon, tarkista verkon käyttöjärjestelmä

(esimerkiksi Windows NT Server 4.0).

Sähköisen tuen saaminen 89

4 Tarkista, millä liitännällä tulostin on liitetty järjestelmään (rinnakkaisliitäntä, USB-liitäntä tai verkkoliitäntä).

5 Tarkista tulostimen ajuri ja tulostinohjelmiston versionumero, esimerkiksi

HP Business Inkjet 2800 Series Version: 62.43.12.0. (Tulostinohjaimen versionumeron saat selville avaamalla tulostimen Asetukset- tai Ominaisuudet-valikon ja napsauttamalla

Tietoja-välilehteä.)

6 Jos ongelmat liittyvät tulostukseen tietystä sovellusohjelmasta, selvitä kyseisen sovellusohjelman versiotiedot.

Puhelintuen numerot

HP tarjoaa useissa paikoissa maksuttoman puhelintukipalvelun takuuaikana. Kuitenkin jotkin seuraavassa luetellut tukinumerot voivat olla maksullisia.

Ajantasaisin puhelintuen numeroluettelo on osoitteessa http://www.hp.com/support .

Maa/alue

Alankomaat

Albania

Algeria

Anguila

Arabiemiraatit (UAE)

Argentiina

Aruba

Australia

Bahamasaaret

Bahrain

Barbados

Belgia

Belize

Bermuda

Bolivia

Bosnia-Hertsegovina

Brasilia

Brittiläiset Neitsytsaaret

Bulgaria

Caymansaaret

Chile

Costa Rica

Dominikaaninen tasavalta

Ecuador

Egypti

Puhelinnumero

0900 117 0000

*

213 17 63 80

1-800-8722881

800 4520

04 366 2020

0-810-555-5520

800-8000

(03) 8877 8000

1-800-711-2884

+971 4 366 2020

001-800-8722881

078 600 600

811

1-800-711-2884

0-800-1110

*

São Paolon ulkopuolelta: 0800-157751

São Paolon alueelta: (11) 4689-2012

001-800-8722881

*

1-800-711-2884

800-3600999

0-800-011-0524

1-800-711-2884

Andinatel 999119

Pacifictel 1-800-225528

202 532 5222

90 B - Tuki ja takuu FIWW

FIWW

Maa/alue

El Salvador

Espanja

Etelä-Afrikka (RSA)

Etelä-Korea

Filippiinit

Gibraltar

Guatemala

Guyana

Haiti

Honduras

Hongkong

Indonesia

Intia

Irlanti

Islanti

Iso-Britannia

Israel

Italia

Itävalta

Jamaika

Japani

Jemen

Jordania

Kanada

Kazakstan

Kiina

Kolumbia

Kreikka

Kroatia

Kuwait

Kypros

Länsi-Afrikka (englanninkieliset maat ja alueet)

Länsi-Afrikka (ranskankieliset maat ja alueet)

Libanon

Liechtenstein

Luxemburg

Makedonia

Puhelinnumero

800-1-785

902 010 333

086 000 1030

1588 3003

(2) 867 3551

0870 842 2339

1-800-999-5105

165

183

800-0-123

85 (2) 2802 4098

+62 (21) 350 3408

+91-80-8526900 tai 1 600 447-737

Tuki hindiksi ja englanniksi

1890 946 500

507 10 00

0870 842 2339

9 830 4848

02 3859 1212

08 1000 1000

0-800-711-2884

0570-000-511 (Navi Dial, vain Japanin kotimaan puheluliikenteessä)

81-3-3335-9800

+971 4 366 2020

+971 4 366 2020

(905) 206-4663

(877) 621-4722

*

021-38814518

01-8000-114726

801 11 22 55 47

*

+971 4 366 2020

800 9 2649

*

+351 213 17 63 80

+971 4 366 2020

0848 802 020

27 303 303

*

HP:n puhelintuen saaminen 91

Maa/alue

Malesia

Malta

Marokko

Meksiko

Moldova

Monaco

Nicaragua

Nigeria

Norja

Oman

Panama

Peru

Portugali

Puerto Rico

Puola

Qatar

Ranska

Romania

Ruotsi

Saksa

HP bietet während der Gewährleistungsfrist vielerorts gebührenfreien telefonischen Support an.

Die nachfolgend aufgelisteten Rufnummern sind jedoch unter Umständen nicht gebührenfrei.

Zur weiteren Klärung oder um zusätzliche Information zu erhalten, können Sie Kontakt mit der

Online-Kundenbetreuung von HP

( http://www.hp.com/cpso-support/guide/psd/ cscemea.html

) aufnehmen.

San Marino

Saudi-Arabia

Serbia ja Montenegro

Singapore

Slovakia

Slovenia

Suomi

Surinam

Sveitsi

Syyria

Taiwan

Tanska

02 3859 1212

800 897 1444

*

6272 5300

2 5752 5752

*

0203 53232

156

0848 80 20 20

+971 4 366 2020

886-2-8722-8000

886-800-010-055

70 11 77 00

Puhelinnumero

+1800 805 405

*

22 40 47 47

Mexico City: 52-58-9922

Mexico Cityn ulkopuolelta: 01-800-472 6684

*

+33 (0) 173018475

174

*

800 62 800

+971 4 366 2020

001-800-711-2884

0-800-10111

213 164 164

1 877 232 0589

(22) 5666 000

+971 4 366 2020

0826 10 4949

(21) 315 4442

077 130 3000

01805 258 143

92 B - Tuki ja takuu FIWW

Maa/alue

Thaimaa

Trinidad ja Tobago

Tšekin tasavalta

Tunisia

Turkki

Ukraina

Unkari

Uusi-Seelanti

Vatikaanivaltio

Venäjä

Vietnam

Yhdysvallat

Puhelinnumero

(2) 353 9000

1-800-711-2884

2 61 307 310

71 89 12 22

212 444 71 71

Kiova: 44 4903520

1 382 1111

+64 (9) 356 6640

02 3859 1212

Moskova: 095 797 3520

Pietari: 812 346 7997

(8) 823 4530

1-800 HP INVENT

* Tukitietoja saat soittamalla paikalliselle HP-palveluntarjoajalle.

FIWW HP:n puhelintuen saaminen 93

HHewlett-Packardin rajoitettu takuu

HP-tuote

Ohjelmisto

Lisävarusteet

Mustekasetit

Rajoitetun takuun voimassaoloaika

1 vuosi

1 vuosi

6 kuukautta*

Tulostuspäät

Tulostimen oheislaitteisto (lisätietoja on alapuolella)

1 vuosi*

1 vuosi

*Saat tarkempia takuutietoja osoitteesta http://www.hp.com/support/inkjet_warranty .

Rajoitetun takuun laajuus

1 Hewlett-Packard takaa, että edellä mainituissa HP:n tuotteissa ei ilmene materiaalivikoja tai työn laadusta johtuvia vikoja mainittuna takuuaikana, joka alkaa tuotteen ostopäivästä lukien.

2 Ohjelmistotuotteita koskeva HP:n rajoitettu takuu koskee ainoastaan ohjelmointikomentojen suorittamista. HP ei takaa, että minkä tahansa tuotteen toiminta on keskeytymätöntä tai virheetöntä.

3 HP:n rajoitettu takuu kattaa vain viat, jotka aiheutuvat tuotteen normaalista käytöstä.

Takuu ei kata seuraavista syistä johtuvia ongelmia:

a virheellinen tai riittämätön huolto tai tuotemuutokset;

b muiden kuin HP:n toimittamien ohjelmistojen, materiaalin, osien tai tarvikkeiden käyttö;

c Tuotteen käyttäminen sen teknisten ominaisuuksien vastaisesti;

d Tuotteeseen luvatta tehdyt muutokset tai sen väärinkäyttö.

4 Jos HP-tulostintuotteissa käytetään jotakin muuta kuin HP:n mustekasettia tai uudelleentäytettyä mustekasettia, se ei vaikuta asiakkaalle myönnettävään takuuseen tai mihinkään asiakkaan kanssa tehtyyn HP-tukisopimukseen. Jos tulostimen toimintahäiriön tai rikkoutumisen voidaan kuitenkin osoittaa johtuvan jonkin muun valmistajan kuin HP:n mustekasetin tai uudelleentäytetyn mustekasetin käytöstä, HP veloittaa tulostimen tällaisen toimintahäiriön tai rikkoutumisen korjaamisesta normaaliin tapaan.

5 Jos HP saa takuuaikana ilmoituksen takuunalaisessa tuotteessa olevasta viasta, HP joko korjaa tuotteen tai vaihtaa sen uuteen harkintansa mukaisesti.

6 Jos HP ei pysty korjaamaan viallista takuunalaista tuotetta tai vaihtamaan sitä uuteen,

HP hyvittää tuotteen ostohinnan asiakkaalle kohtuullisen ajan kuluessa vikailmoituksesta.

7 HP:lla ei ole minkäänlaista vastuuta korjata, vaihtaa tai hyvittää tuotetta ennen kuin asiakas palauttaa viallisen tuotteen HP:lle.

8 Vaihtotuote voi olla uusi tai uudenveroinen, kunhan sen ominaisuudet ovat ainakin vaihdettavan tuotteen tasoisia.

9 HP:n tuotteet voivat sisältää uudistettuja osia, komponentteja tai materiaaleja, jotka ovat suorituskyvyltään uudenveroisia.

10 HP:n rajoitettu takuu on voimassa kaikissa maissa, joissa HP myy takuunalaista HP:n tuotetta. Lisätakuupalvelusopimuksia, kuten asiakkaan toimipaikassa tapahtuva huoltosopimus, on saatavana valtuutetulta HP:n huoltokeskukselta, kun tuotteen on myynyt HP tai valtuutettu maahantuoja.

94 B - Tuki ja takuu FIWW

FIWW

Takuusopimuksen rajoitukset

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA HP TAI SEN EDUSTAJAT EIVÄT ANNA

MUITA SUULLISIA TAI KIRJALLISIA TAKUITA TAI EHTOJA, JA KIELTÄVÄT ERITYISESTI

KAIKKI OLETETUT TAKUUT SEKÄ EHDOT MYYNTIKELPOISUUDESTA,

TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA TAI SOVELTUVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN

TARKOITUKSEEN.

Vastuurajoitukset

1 Tässä takuuta koskevassa ilmoituksessa mainitut korvauskeinot ovat paikallisen lain sallimissa rajoissa ainoat asiakkaalle tarjottavat korvauskeinot.

2 PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA, YLLÄ MAINITTUA LUKUUN

OTTAMATTA, HP TAI SEN TAVARANTOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN

TAPAUKSESSA VASTUUSSA DATAN MENETYKSESTÄ TAI VÄLITTÖMISTÄ,

ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA

PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN LAKITEORIAAN JA

VAIKKA HP:LLE OLISIKIN ILMOITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN

MAHDOLLISUUDESTA.

Paikallinen laki

1 Takuuta koskeva ilmoitus antaa asiakkaalle erityiset juridiset oikeudet. Asiakkaalla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain Yhdysvalloissa, provinsseittain

Kanadassa ja maittain muualla maailmassa.

2 Mikäli tämä takuuta koskeva ilmoitus on ristiriidassa paikallisen lain kanssa, tätä takuuta koskevaa ilmoitusta tulkitaan siten, että ristiriitaa paikallisen lain kanssa ei synny.

Tällaisen paikallisen lain nojalla tämän takuuta koskevan ilmoituksen vastuuvapaudet ja rajoitukset eivät ehkä koske asiakasta. Esim. joissain Yhdysvaltojen osavaltioissa sekä

Yhdysvaltojen ulkopuolisilla hallinnollisilla alueilla (mukaan lukien Kanadan provinssit) voi olla seuraavanlaisia säädöksiä:

a Sulkee pois takuulausekkeen asiakkaan oikeuksia koskevat rajoitukset ja poikkeukset

(esim. Iso-Britannia);

b Valmistajan oikeutta vastuuvapauteen tai rajoitukseen on muuten rajoitettu tai

c antaa asiakkaalle muita takuuoikeuksia, määrittää oletettujen takuiden kestoajan, josta valmistaja ei voi saada vapautusta, tai kieltää oletettujen takuiden kestoon liittyvät rajoitukset.

3 KOSKIEN VÄHITTÄISMYYNTIÄ AUSTRALIASSA JA UUDESSA-SEELANNISSA:

TÄSSÄ TAKUUTODISTUKSESSA OLEVAT EHDOT EIVÄT SULJE POIS, RAJOITA

TAI MUUTA, PAITSI LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA, LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA,

JOTKA KOSKEVAT HP:N TUOTTEIDEN MYYNTIÄ ASIAKKAALLE, VAAN OVAT

NIIDEN LISÄNÄ.

HHewlett-Packardin rajoitettu takuu 95

Huomautus

HP Inkjet -mustekasetit – Takuun pikaviiteopas

Nämä tiedot ovat HP:n varsinaisen takuulausekkeen helppolukuinen tiivistelmä. Voit lukea koko takuulausekkeen siirtymällä sivustoon www.hp.com/support/inkjet_warranty ja valitsemalla haluamasi mustekasetin.

Huomautus

Onko tuotteellasi takuuta?

Jos epäilet mustekasetin tai tulostuspään olevan viallisen, voit palauttaa sen ja saada korvauksen tai korvaavan tuotteen edellyttäen, että KAIKKI seuraavat ehdot täyttyvät: z z

Mustekasetti: Mustekasetissa on mustetta.

Tulostuspää: Tulostuspään takuu on vielä voimassa:

• Musta tulostuspää: 530 ml

• Värillinen tulostuspää: 200 ml

Voit selvittää tulostimessa asennettuna olevan tulostuspään läpi kulkeneen musteen määrän asetussivun Tulostuspään tila -alueella olevien kertyneiden musteen käyttötietojen avulla.

z z

Mustekasetti: Mustekasettia ei ole täytetty, uudistettu tai muulla tavalla vahingoitettu.

Tulostuspää tai mustekasetti: Takuuaika ei ole päättynyt. Etsi seuraavan kuvan avulla tuotteen päivämäärän sijainti.

Takuuajan päättymisajankohdan sijainti

Päivämärän muoto: VVVVKKPP

Kuva 1: Uudet tulostuspäät Kuva 2: Vanhanmalliset tulostuspäät

Kuva 3: Mustekasetit:

Viimeinen asennuspäivämäärä

Muista asentaa tuote ennen sen pakkaukseen painettua viimeistä asennuspäivämäärää.

Kun asennat tuotteen ennen viimeistä asennuspäivämäärää tai tuona päivänä, varmistat, että käyttöaikaa ennen takuun loppumista on vähintään seuraavasti:

• Tulostuspää: yksi vuosi (kertyneiden musteen käyttötietojen rajoissa)

• Mustekasetti: kuusi kuukautta

96 B - Tuki ja takuu FIWW

HP Inkjet -mustekasetit – Vanheneminen

Ajan kuluessa musteesta haituu vettä. Kun muste on riittävän vanhaa, se voi vahingoittaa tulostuspäitä tai muita tulostusjärjestelmän osia. Normaalissa käytössä useimmista kaseteista loppuu muste kauan ennen kuin muste on niin vanhaa, että se aiheuttaa vahinkoa. Vahingon välttämiseksi ne HP:n tulostimet, jotka käyttävät edellä mainittuja kasetteja, on suunniteltu lopettamaan kasettien käyttämisen tulostuksessa ennen kuin muste tulee liian vanhaksi.

Katso kokoonpanosivun Mustekasetin tila -kohdasta vanhentumispäivämäärä (V-K-P) z z

Vanhentumisella ei ole mitään tekemistä tuotteen takuun kanssa. Lisätietoja mustekasetin takuusta on osoitteessa http://www.hp.com/support/inkjet_warranty .

Vanhentumispäivämäärien noudattaminen estää vanhan musteen käytöstä aiheutuvat vahingot. Kun mustekasetit vanhenevat, ne eivät enää toimi ja ne on vaihdettava.

Tuotteen palauttaminen

Voit palauttaa tuotteen takuuaikana kahdella tavalla: z Toimita tuote sille jälleenmyyjälle, jolta olet ostanut tuotteen (jälleenmyyjän palautuskäytännön mukaan) z Ellet voi palauttaa tuotetta jälleenmyyjälle, soita tuotteen toimituspakkauksessa mainittuun tukipuhelinnumeroon

FIWW HHewlett-Packardin rajoitettu takuu 97

C

Kirjoittimen tekniset tiedot

Kirjoittimen tekniset tiedot

Lisätietoja tulostusmateriaalista ja sen käsittelemisestä on kohdassa

Tulostusmateriaalin valitseminen .

Mitat ja painot

Saatavissa olevien mallien mitat ja painot

Koko (leveys x syvyys x korkeus)

Paino (ilman tulostuspäitä tai mustekasetteja)

676 x 498 x 199 mm z Automaattisen kaksipuolisen tulostusyksikön kanssa:

676 x 588 x 199 mm z z

Lokeron 2 kanssa:

676 x 498 x 264 mm

Lokeron 2 ja automaattisen kaksipuolisen tulostusyksikön kanssa:

676 x 588 x 264 mm z z

13.5 kg z Automaattisen kaksipuolisen tulostusyksikön kanssa:

15.5 kg

Lokeron 2 kanssa: 17.0 kg

Lokeron 2 ja automaattisen kaksipuolisen tulostusyksikön kanssa: 19.0 kg

Tuotteen ominaisuudet ja kapasiteetti

Liitettävyys

Tulostusmenetelmä z z z z

IEEE 1284 -yhteensopiva kaksisuuntainen rinnakkaisportti (kaikki mallit)

USB 2.0 -yhteensopiva (täysinopeuksinen, kaikki mallit)

Sisäinen HP Jetdirect -tulostuspalvelin Fast Ethernet

10/100Base-TX -verkkoja varten EIO-paikassa

(sisältyy HP Business Inkjet 2800dtn -tulostimeen)

2 DIMM-paikkaa (100 nastaa, SDRAM, PC 100 tai uudempi)

Lämpömustesuihkutulostus piste kerrallaan

Mustekasetit

Tulostuspäät

Tarvikkeiden riittävyys

(perustuu 5 %:n peittoon)

Mustekasetit

Tulostuspäät

4 mustekasetit (oma mustalle, syaanille, keltaiselle ja magentalle värille) z z

4 tulostuspäät (oma mustalle, syaanille, magentalle ja keltaiselle värille)

1,750 sivua

Musta: 16,000 sivua

Syaani, magenta ja keltainen 24,000 sivua

98 C - Kirjoittimen tekniset tiedot FIWW

FIWW

Värin kalibrointi

Laitteen kielet

Fonttituki z z z z z z z ColorSync

ICC-profiilit

PANTONE

®*

*PANTONE on Pantone, Inc:n värintarkistustavaramerkki.

PCL 5c

PCL 6

PostScript 3 -emulointi

Automaattinen kielen vaihtaminen z z

45 Sisäisenä TrueType- ja 35 PostScript-fonttia (kaikki käytettävissä PostScript-emulaatiossa sekä PCL 5c- ja

PCL 6 -kielissä)

Sisäinen Intellifont- ja TrueType-rasterointi PCL 5c- ja

PCL 6 -kielissä

Jopa 12 000 sivua kuukaudessa Käyttömäärä

Kehittynyt turvallisuus*

*Koskee kaikkia HP Jetdirect -tuotteita, joiden laiteohjelmaversio on x.24.yy tai uudempi — EIO (615n, 620n ja uudemmat), ulkoinen (en3700) z z

SNMP v3

SSL/TLS (HTTPS)

Prosessorin ja muistin tiedot

Laitteen prosessori

Laitteen muisti z z

Motorolan 32-bittinen ColdFire 4e RISC (256 MHz)

96 Mt sisäistä RAM-muistia

Käyttöjärjestelmä- ja verkkoprotokollatiedot

Käyttöjärjestelmän yhteensopivuus z Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0,

Windows 2000, Windows XP (Professional ja Home

Edition) ja Windows Server 2003 z z z Mac OS X (10.1.5 ja uudemmat)

OS/2

1

Linux

2

UNIX

3 z z MS-DOS-tulostinajurituki kolmannen osapuolen ohjelmien avulla

1

Tietoja IBM OS/2 -käyttöjärjestelmän IBM PostScript 3

-emuloidusta tulostinohjaimesta on sivustossa http://www7.software.ibm.com/2bcprod.nsf

.

2

Tietoja Linux-käyttöjärjestelmästä ja

HP-tulostimista on sivustossa http://www.linuxprinting.org

.

3

UNIX

®

-verkoissa käytettävä (HP-UX, Sun Solaris) tulostimen asennusohjelma voidaan ladata sivustosta http://www.hp.com

.

Kirjoittimen tekniset tiedot 99

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

Huomautus: Paljon grafiikkaa sisältävien sekä monimutkaisten ja isojen tiedostojen käsittely saattaa vaatia enemmän kiintolevytilaa. z z z z z z z z

Windows 98:90 MHz:n

Pentium

®

, 16 Mt:n RAM-muisti, 130 Mt vapaata kiintolevytilaa

Windows Me: 150 MHz:n

Pentium

®

, 32 Mt:n RAM-muisti, 130 Mt vapaata kiintolevytilaa

Windows 2000:

Pentium 300 MHz, 64 Mt RAM-muistia, 160 Mt vapaata kiintolevytilaa

32-bittinen Windows XP:

Pentium 233 MHz, 64 Mt RAM-muistia, 160 Mt vapaata kiintolevytilaa

Windows Server 2003:233 MHz:n

Pentium, 128 Mt:n RAM-muisti, 160 Mt vapaata kiintolevytilaa iMac:

600 MHz, 128 Mt RAM-muistia

Power Mac G3 tai uudempi

400 MHz, 128 Mt RAM-muistia iBook

366 MHz, 128 Mt RAM-muistia

Verkkokäyttöjärjestelmän yhteensopivuus z Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0,

Windows 2000, Windows XP 32-bittinen (Professional ja Home Edition) ja Windows XP 64-bittinen z z z z z z z z z z z

Novell NetWare 4.x, 5.x, 6, NDS ja NDPS

HP-UX 10.20, 11.x

Solaris, 2.6, 7, 8 (vain SPARC-järjestelmät)

RedHat Linux 7.1 ja uudemmat

SuSE Linux 7.1 ja uudemmat

Mac OS X (10.1.5 ja uudemmat):

IBM OS/2 Warp 4.x*

IBM AIX 3.2.5 ja uudemmat*

MPE-iX*

Microsoft Windows Terminal Server Edition 4.0

z z z z z

Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services

(aiempi nimi Microsoft Windows XP Server Terminal

Services)

Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services ja

Citrix MetaFrame 1.8

Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services ja

Citrix MetaFrame 1.8

Microsoft Windows NT, Windows 2000 Server

Terminal Services ja Citrix V1.8 MetaFrame 1.8

Microsoft Windows NT, Windows 2000 Server

Terminal Services ja Citrix XP MetaFrame XP

Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services*

Saat lisätietoja ohjelmistosta, dokumentaatiosta ja tuesta käyttöjärjestelmän toimittajalta.

100 C - Kirjoittimen tekniset tiedot FIWW

FIWW

Yhteensopivat verkkoprotokollat

Verkonhallinta z z z z z z z z z z z z z z z z z z

TCP/IP

IPX/SPX

AppleTalk*

DLC/LLC

IP Direct Mode

LPD

FTP-tulostus

IPP

NDS

Bindery

NCP

NDPS iPrint Telnet

SLP

IGMP

BOOTP/DHCP

WINS

SNMP z HTTP

*AppleTalk-tukea ei ole Token Ring -tulostuspalvelimissa z Kaikkia protokolla- ja käyttöjärjestelmäyhdistelmiä ei tueta. Lisätietoja on osoitteissa http://www.hp.com

ja http://www.hp.com/support/businessinkjet2800 .

HP Web Jetadmin

-lisäohjelmat

Sulautettu

Web-palvelin z z z

Toiminnot

Verkkolaitteiden etämääritys ja -hallinta

Töiden kirjanpito

HP:n myPrintMileage z z

Järjestelmävaatimukset

TCP/IP-pohjainen verkko

Web-selain (joko Netscape Navigator 4.8 tai

Microsoft Internet Explorer 5.0 tai uudempi) z z

Verkkoliitäntä. (Sulautettua Web-palvelinta ei voi käyttää, kun tulostin on kytketty suoraan tietokoneeseen.)

Internet-yhteys (joitakin ominaisuuksia varten).

Sulautetun Web-palvelimen avaaminen ja käyttäminen ei edellytä Internet-yhteyttä. Tällöin kaikki toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä. z Palomuurin on oltava samalla puolella kuin tulostimen.

Kirjoittimen tekniset tiedot 101

Tietoja toiminnoista

Nopeus (U.S. Letter ja A4) z z z z

VEDOS-tila:

Musta teksti: 24 sivua minuutissa (s/min)

Teksti ja värilliset kuvat: 21 s/min

FAST-tila:

Musta teksti: 28 s/min

Teksti ja värilliset kuvat: 23 s/min z z z z

FAST NORMAL -tila:

Musta teksti: 12.5 s/min

Teksti ja värilliset kuvat: 12 s/min

NORMAL-tila:

Musta teksti: 6.5 s/min

Teksti ja värilliset kuvat: 5 s/min z z z z

BEST-tila:

Musta teksti: 4 s/min

Teksti ja värilliset kuvat: 4 s/min

Laser-tasoinen nopeus*

Musta teksti: 7 s/min

Teksti ja värilliset kuvat: 5.5 s/min

*Laser-tasoinen -nopeusvertailussa

HP Business Inkjet 2800 -sarjan tulostinta verrataan

HP Color LaserJet 4600 -tulostimeen samalla tulostuslaadulla. Vertaus perustuu ainoastaan HP:n sisäiseen testaukseen.

Tarkkuus Musta: z 1 200 x 600 dpi pigmentoidulla mustalla musteella

Väri z HP:n parannettu värikerrostekniikka ja PhotoREt III valokuvalaatua varten

(enintään 4 800 x 1 200 dpi:n optimoitu tulostus

HP premium photo -papereille 1 200 x 1 200 dpi:n syöttötarkkuudella)

Ympäristötiedot

Käyttöympäristö Käyttölämpötila

Suositellut käyttöolosuhteet

5–35 °C

Suositeltu suhteellinen kosteus

20–80 % tiivistymätön

Varastointiolosuhteet Varastointilämpötila -40–70 °C

Suhteellinen varastointikosteus

Enintään 90 %, tiivistymätön, lämpötilassa 65 °C

102 C - Kirjoittimen tekniset tiedot FIWW

Virtatiedot

Virtalähde

Tehovaatimukset

Sisäänrakennettu yleisvirtalähde z Syöttöjännite: 110–240 V AC (± 10 %), 50–60 Hz

Suurin sallittu virrankulutus z z z

Tulostus: 65 wattia

Valmiustila: vähemmän kuin 45 wattia

Sammutettuna: vähemmän kuin 1 watti

Melun tuotto (kopioiminen ja tulostaminen vedostilassa, melutaso ISO 7779

-standardin mukaan)

Melun paine (laitteen lähellä) LpAm 51 dB(A)

Melun teho LwAm 64 dB(A)

FIWW Kirjoittimen tekniset tiedot 103

D

Lainsäädännön edellyttämät tiedot

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 cfr 15.105) has specified that the following notices be brought to the attention of users of this product.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Shielded cables

Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the

FCC Rules.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company, may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: z z

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

z z

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

EMI statement (Korea)

104 D - Lainsäädännön edellyttämät tiedot FIWW

VCCI statement (Japani)

Lainsäädännön edellyttämä mallinumero

Lainsäädännön edellyttämää tunnistusta varten tälle tuotteelle on annettu lainsäädännöllinen mallinumero. Se on tässä tuotteessa SNPRC-0402 (HP Business Inkjet 2800). Tätä numeroa ei pidä sekoittaa tuotteen nimeen (HP Business Inkjet 2800) tai tuotenumeroon (C8163A,

C8164A and C8174A).

Virtajohto

Virtajohtoa ei voi korjata. Jos se on viallinen, se täytyy hävittää tai palauttaa toimittajalle.

LED-luokitus

FIWW VCCI statement (Japani) 105

Declaration of conformity

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer’s Name:

Manufacturer’s Address:

Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd

Imaging and Printing Manufacturing Operations Singapore

60 Alexandra Terrace, #07-01, The Comtech, Singapore 118502 declares, that the product

Product Name: HP Business Inkjet 2800, HP Business Inkjet 2800dt

HP Business Inkjet 2800dtn

Product Number: C8163A, C8164A, C8174A.

Regulatory Model Number

(1)

: SNPRC-0402

Product Accessory Number: C8261A / 250 sheet Tray 2

C8258A / HP auto-duplexer unit

J7934A / HP Jetdirect 620N EIO

Product Options: All conforms to the following Product Specifications:

Safety:

EMC:

IEC 60950:1999 / EN 60950:2000

EN 60825-1:1994+A1:2002

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

(2)(3)

CISPR 24:1997 + A1 / EN 55024:1998 + A1

IEC 61000-3-2:2000 / EN 61000-3-2:2000

IEC 61000-3-3:1994 +A1 / EN 61000-3-3:1995 + A1

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / VCCI-2

(2)

ICES-003 Issue 4

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the

EMC Directive 89/336/EEC, and carries the CE marking accordingly.

(1) This product is assigned a Regulatory model number that stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

(2)The product was tested in a typical configuration with Hewlett Packard personal computer systems.

(3)Excepting clause 9.5 which was not applied.

Singapore, 16 August 2004 Chan Kum Yew

Director, Quality

Local Contact for regulatory topics only:

European Contact: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen,

Germany

USA Contact: Hewlett-Packard Company, HPCC, 20555 S.H. 249 Houston, Texas, 77070

Australia Contact: Hewlett Packard Australia Ltd, Product Regulations Manager, 31-41 Joseph Street,

Blackburn, Victoria 3130, Australia.

106 D - Lainsäädännön edellyttämät tiedot FIWW

Kestävän kehityksen ohjelma

Hewlett-Packard on sitoutunut toimittamaan laatutuotteita ottaen ympäristön huomioon.

HP parantaa jatkuvasti tuotteidensa suunnitteluprosessia vähentääkseen niiden haittavaikutuksia toimistoissa ja yhteisöissä, joissa tuotteita valmistetaan, kuljetetaan ja käytetään. Lisäksi HP on kehittänyt prosesseja, jotka vähentävät tuotteen haittavaikutuksia sen elinkaaren päättyessä.

Tietoja HP:n kestävän kehityksen ohjelmasta on osoitteessa http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

.

Kulutuksen vähentäminen

Paperinkäyttö

Kaksipuolinen tulostus ja useiden sivujen tulostus arkille auttavat vähentämään paperinkulutusta, jolloin luontoon kohdistuva rasitus vähenee. Tässä oppaassa on lisätietoja näiden ominaisuuksien käyttämisestä.

Musteenkäyttö

Tämän laitteen Fast-tilassa mustetta kuluu vähemmän, jolloin kasettien käyttöikä voi pidentyä.

Katso tulostinohjaimen ohjetoiminnosta lisätietoja.

Otsonikerrosta ohentavat kemikaalit

HP:n valmistusprosessissa ei käytetä otsonikerrosta ohentavia kemikaaleja, kuten kloorifluorihiilivetyjä (CFC-aineita).

Virrankulutus

Virransäästötilassa virtaa kulutetaan merkittävästi vähemmän. Tämä säästää luontoa ja rahaa vähentämättä tuotteen tehokkuutta.. Tämä tuote täyttää ENERGY STAR

®

-ohjelman vaatimukset. Tämä vapaaehtoisuuteen perustuva ohjelma edistää energiaa säästävien toimistolaitteiden käyttöä.

ENERGY STAR

®

on Yhdysvalloissa rekisteröity Yhdysvaltojen hallituksen omistama tavaramerkki. ENERGY STAR täyttää ENERGY STAR

®

®

-yhteistyökumppanina HP vakuuttaa, että tämä tuote

-säännösten mukaiset energiansäästön suuntaviivat.

Lisätietoja on osoitteessa http://www.energystar.gov

.

FIWW Kestävän kehityksen ohjelma 107

Vaaralliset materiaalit

Tämä HP:n tuote sisältää seuraavia materiaaleja, jotka saattavat edellyttää erityiskäsittelyä tuotteen käyttöiän jälkeen: z Juotoksissa käytetty lyijy

Kierrätys

Tämä tuote on suunniteltu kierrätettäväksi: z Materiaalien määrä on pidetty mahdollisimman pienenä, mutta toiminnallisuus ja luotettavuus on samalla varmistettu. z z

Erilaiset materiaalit voidaan erotella helposti.

Kiinnittimet ja muut liittimet voidaan paikallistaa ja poistaa helposti käyttämällä tavallisia työkaluja. z Tärkeät osat on suunniteltu siten, että niihin pääsee helposti käsiksi, jolloin purkaminen ja korjaaminen on helppoa.

Tuotteen pakkaus

Tuotteen pakkausmateriaalit on valittu siten, että ne suojaavat mahdollisimman hyvin ja ovat kuitenkin kustannuksiltaan edullisia, mutta niiden vaikutus ympäristöön on vähäinen ja kierrättäminen helppoa. Tuotteen kestävyys auttaa vähentämään pakkausmateriaalin käyttämistä ja vahingoittumista.

HP:n tulostustarvikkeet

Tämän tuotteen tulostustarvikkeet, kuten tulostuspäät, voidaan monissa maissa palauttaa

HP:lle osana HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelmaa. Tämä kätevä ja maksuton palautusohjelma toimii yli 48 maassa.

Materiaaliturvallisuustiedotteet

Materiaaliturvallisuustiedotteet (MSDS) ovat käytettävissä seuraavissa HP:n sivustoissa: http://www.hp.com/go/msds .

Palauttaminen elinkaaren päättyessä

Tuotteen voi palauttaa HP:lle sen elinkaaren päättyessä.

108 D - Lainsäädännön edellyttämät tiedot FIWW

Hakemisto

A

äänenpaine ja taso

103

aloitusopas

6

AppleTalk määrittäminen

34

asennus automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö

12

HP Jetdirect -tulostuspalvelin

13

lisävarusteet

11

lokero 2

11

muisti

14

ohjelmisto Windows-käyttöjärjestelmiin

42

ohjelmisto, Macintosh-tietokoneet

46

asetukset

Tulostus-valikko

56

Asetukset,Työkaluryhmä

37

automaattinen kielen vaihtaminen

99

automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö asennus

12

kapasiteetit,tulostusmateriaalit,tiedot

20

käyttäminen

27

käyttöönotto

16

kuva

10

tukosten poistaminen

82

avaaminen myPrintMileage

39

sulautettu Web-palvelin (EWS)

35

E

Edellinen-painike

9

EIO-aukko tiedot

98

EIO-valikko

58

EMI statement (Korea)

104

end-of-life returns

108

energiankulutus

103

Energy Star

107

erikoiskoko tukevat lokerot

20

erikoiskokoinen tulostusmateriaali

18

erikoismateriaali tulostus

29

esite

HP Brochure and Flyer Paper

88

etuosan käsinsyöttölokero kuva

8

F

FCC statement

104

fontit tuetut

99

G grafiikka vianmääritys

76

C cables regulatory compliance

104

ColorSync-värikalibrointi

99

D

Declaration of Conformity (DOC)

U.S.

106

Diagnostiikka-valikko

57

DIMM-moduulit (dual inline memory modules) asennuksen tarkistaminen

16

asennus

14

käyttöönotto

16

tiedot

98

DLC/LLC määrittäminen

34

DOC (Declaration of Conformity)

U.S.

106

DOS, tulostusasetukset

56

H hallinta tehtävien yleiskuvaus

31

hankkiminen tulostusmateriaalit,tulostuspäät,mustekasetit

86

hazardous materials in product

108

hidas tulostusnopeus vianmääritys

73

HP Instant Support käyttäminen

38

kuvaus

37

HP Jetdirect -tulostuspalvelimet

85

asetusten palauttaminen

33

,

61

tiedot

98

HP Jetdirect -tulostuspalvelin asennuksen tarkistaminen

13

asennus

13

HP Web Jetadmin -ohjelmisto

36

HP-UX tulostusasetukset, muuttaminen

56

HTTPS -suojauksen tuki

99

Huolto-valikko

57

Hakemisto 109 FIWW

I

I/O-aikakatkaisu

34

ICC-profiileihin perustuva värikalibrointi

99

Intellifont-rasterointi

99

IPX/SPX määrittäminen

34

J jännitetiedot

103

Japanese VCCI statement

105

järjestelmänvalvojan tehtävien yleiskuvaus

31

toimet ja työkalut

35

Jatka-painike

9

Jetdirect-tulostuspalvelimet

85

asetusten palauttaminen

61

K kaksipuolinen tulostaminen kuvaukset ja säännöt

27

kalibrointi rivinsyöttö

69

väri

69

kalvot

HP Premium Inkjet Transparency Film

88

HP Premium Plus Inkjet Transparency Film

88

kapasiteetit lokerot,automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö

20

käsinsyöttölokero, etuosa kuva

8

käytön valvonta

32

käyttäminen

HP Instant Support

38

käyttöjärjestelmät tuetut

99

käyttömäärät

99

käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen verkkoprotokollat

34

käyttöympäristötiedot

102

kestävä kehitys

107

kielet automaattinen vaihtaminen

99

fonttituki

99

määrittäminen

33

tuetut

99

kierrätys

108

kiinteä ohjelmisto päivittäminen

41

kirjekuoret tuetut koot,tukevat lokerot

19

kirjoitinohjaimet takuu

94

kirjoittimen jakaminen

43

kirjoittimen jakaminen verkossa

44

koko tulostin

98

Kokoonpanosivu

40

kokoonpanosivu tulostaminen

52

Korean EMI statement

104

korkeus, tulostin

98

kortit tuetut koot,tukevat lokerot

20

kosteustiedot

102

kulutus muste

107

paperi

107

virta

103

,

107

kuvanlaatu vianmääritys

74

kuvanlaatu, tarkkuuden tiedot

102

L laatu, vianmääritys

74

lainsäädännön edellyttämä mallinumero

105

lainsäädännön edellyttämät tiedot

104

lämpömustesuihkutulostustekniikka

98

lämpötilatiedot

102

laser-tasoinen nopeus

102

lataaminen erikoiskokoinen tulostusmateriaali

18

tulostusmateriaalit

23

LED-luokitus

105

leveys, tulostin

98

liitännät

10

USB,rinnakkais-

10

liitettävyyspaikat, tekniset tiedot

98

linkkejä, sulautetun Web-palvelimen mukauttaminen

36

Linux käyttäminen HP-tulostimissa

99

tulostusasetukset, muuttaminen

56

lisävarusteet asennus

11

automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikkö

12

HP Jetdirect -tulostuspalvelimien asennus

13

käyttöönotto

16

Lokeron 2 asennus

11

muistin asennus,DIMM-moduulin asennus

14

takuu

94

tilaaminen, osanumerot

85

lokero asettaminen, vianmääritys

78

tukosten poistaminen

82

lokero 2 asennus

11

käyttöönotto

16

lokerot erikoiskoko

20

kapasiteetit,tiedot

20

kirjekuoret

19

kortit

20

kuva

8

tuetut tulostusmateriaalikoot

19

tulostusmateriaalin lataaminen

23

110 Hakemisto FIWW

FIWW

M

Määritä laite -valikko

55

määrittäminen ohjelmiston asennus,tulostimen liittäminen

42

Mac OS jakamisen määrittäminen

46

ohjelmiston asennus,tulostimen liittäminen

46

mainos

HP Brochure and Flyer Paper

88

marginaalit,vähimmäis-

22

Materiaaliturvallisuustiedotteet (MSDS)

108

meluntuotto

103

melutasotiedot

103

mitat, tulostin

98

MS-DOS, tulostusasetukset

56

MSDS (materiaaliturvallisuustiedotteet)

108

muisti asennus

14

tiedot

99

muistikortit kiinteän ohjelmiston päivittäminen

41

Muita linkkejä, sulautettu Web-palvelin

36

mustavalkoiset sivut vianmääritys

77

mustavalkotarkkuuden tiedot

102

mustekasetit hankkiminen

86

kuva

8

mustetason tarkistaminen

63

takuu

94

tarvikkeiden riittävyys

98

tiedot

98

tila

37

tilatiedot

36

vaihtaminen

63

mustekasettien ja tulostuspäiden riittävyys

98

mustekasettikansi

8

mustesuihkupaperi, HP

86

mustesuihkutulostustekniikka

98

mustetahrat

75

myPrintMileage avaaminen

39

kuvaus

39

myPrintMileage-ohjelman AutoSend-apuohjelma

39

N nopeus

O tiedot

102

ohjauspaneeli asetusten muuttaminen

61

Diagnostiikka-valikko

57

EIO-valikko

58

Huolto

57

kielet

33

kuva

8

Määritä laite

55

osat,painikkeet,merkkivalot

9

Paperinkäsittely-valikko

53

Paperiradan testi -valikko

57

Tietovalikko

52

Tulostus

56

Tulostuslaatu-valikko

57

valikkokartta,tulostus

61

ohjauspaneelin painikkeet

9

ohjauspaneelin valot

9

ohje tulostinohjaimet

6

ohjelmisto asennuksen poistaminen

48

asennus

42

asennus Mac OS -käyttöjärjestelmässä

46

takuu

94

Ohje-painike

9

oletusasetukset asetusten palauttaminen HP Jetdirect

-tulostuspalvelimiin

33

P paikallinen tulostaminen

42 ,

46

paino tulostin

98

päivittäminen kiinteä ohjelmisto

41

palvelimet, Jetdirect asetusten palauttaminen

61

määrittäminen

58

PANTONE-värikalibrointi

99

paperi hankkiminen

86

HP Premium Inkjet Paper

88

HP Premium Presentation Paper

88

lataaminen

23

tiedot

17

tukosten poistaminen

82

valvonta

32

Paperinkäsittely-valikko

53

Paperipinon korkeudenosoitin

8

Paperiradan testi -valikko

57

paperityypin tunnistin

33

paperityyppitunnistin

33

PCL 5c tuki

99

PCL 6 tuki

99

Peruuta-painike

9

PhotoREt III

102

portit asetukset

73

sisältyvät

98

PostScript (PS) fonttituki

99

prosessorin tiedot

99

pyyhintäapuohjelma

48

Hakemisto 111

R radiohäiriöt vianmääritys

73

rajoitettu takuu

94

rasterointituki

99

resurssit tulostimen hallinta

35

returns, end-of-life

108

rinnakkaisportti liittäminen

42

tiedot

98

vianmääritys

73

rivinsyöttö kalibrointi

69

S säilytyslämpötilatiedot

102

sekoittuvat värit vianmääritys

77

sivua kuukaudessa (käyttömäärät)

99

SNMP suojaustuki

99

Solaris tulostinohjelmat, lataaminen

99

tulostusasetukset, muuttaminen

56

sotkuinen teksti

75

SSL/TLS (HTTPS) -suojauksen tuki

99

suhteellisen kosteuden tiedot

102

sulautettu Web-palvelin avaaminen

35

järjestelmävaatimukset

101

sulautettu Web-palvelin (EWS) kuvaus

35

Sun Solaris tulostinohjelmat, lataaminen

99

tulostusasetukset, muuttaminen

56

suojaus hallinta

33

tiedot

99

suora liitäntä kuvaus

42

symbolijoukkotuki

99

T takapaneeli tukosten poistaminen

82

takuu

94

tarkkuuden tiedot

102

tarkkuuden tiedot, pistettä tuumaa kohti (dpi)

102

tarvikkeet hankkiminen,osanumerot

86

valvonta

32

TCP/IP määrittäminen

34

TCP/IP-asetukset

58

teksti vianmääritys

76

tiedot tulostin

98

tulostusmateriaalit

17

Yhteensopivat verkkoprotokollat

101

Tiedot-välilehti

Työkaluryhmä

37

Tietovalikko

52

tila tarvikkeet

37

tuki valvonta

32

puhelin

89

yhteystiedot, takuu

89

tukisivusto

7

tukokset poistaminen

82

välttäminen

82

tulostaminen erikoiskoko,erikoistulostusmateriaali

29

käytettävä tekniikka

98

kokoonpanosivu

52

kokoonpanosivu,verkon kokoonpanosivu

40

tulostaminen molemmille puolille automaattisesti,käsin

27

tulostelokero kuva

8

tulostimen jakaminen

Mac OS

46

tulostimen kielituki

99

tulostimen liittäminen rinnakkais-,USB-liitännät

42

Tulostimen ohjaimet

8

tulostimen osat tietoja

8

Tulostimen paperiohjaimet

8

tulostimen rekisteröinti

37

tulostimen suorituskyky

99

Tulostimen tila -välilehti,Työkaluryhmä

37

tulostinohjaimet asennuksen poistaminen

48

ohje

6

päivitysten tarkistaminen

37

tulostinohjelmiston poistaminen

48

tulostuslaatu vianmääritys

74

Tulostuslaatu-valikko

57

tulostusmateriaalit erikois

29

erikoiskoko

20

hankkiminen

86

HP Bright White Inkjet Paper

86

HP Brochure and Flyer Paper

88

HP Everyday Photo Paper

87

HP Multipurpose Paper -paperi

87

HP Office Recycled Paper -uusiopaperi

86

HP Photo Paper

87

HP Premium Inkjet Paper

88

HP Premium Inkjet Transparency Film

88

HP Premium Photo Paper

87

HP Premium Plus Inkjet Transparency Film

88

HP Premium Plus Photo Paper

87

HP Premium Presentation Paper

88

HP-toimistopaperi

86

kirjekuoret

19

kortit

20

lataaminen

23

lokeroiden kapasiteetit,tiedot

20

tiedot

17

tuetut koot

19

tukosten poistaminen

82

vähimmäismarginaalit

22

112 Hakemisto FIWW

FIWW tulostusnopeus

102

tulostusnopeus, sivua minuutissa

102

tulostuspään kansi

8

tulostuspäät hankkiminen

86

kuva

8

lukitusvipu

8

tarvikkeiden riittävyys

98

tiedot

98

tila

37

tilan tarkistaminen, puhdistus, vaihtaminen

64

tilatiedot

36

tulostuspalvelimet

85

tulostuspalvelimet, Jetdirect asetusten palauttaminen

61

tulostustarvikkeet kohta tulostimessa

8

mustekasetit,tulostuspäät

86

suojakansi

8

Tulostus-valikko

56

tuotteen CFS-aineet

107

tuotteen kloorifluorihiilivedyt

107

tuotteen sisältämät otsonikerrosta ohentavat kemikaalit

107

tyhjät sivut, vianmääritys

73

Työkaluryhmä kuvaus

36

Tiedot-välilehti

37

Tulostimen tila -välilehti

37

U

UNIX tulostinohjelmat, lataaminen

99

tulostusasetukset, muuttaminen

56

USB-portti tiedot

98

V vaihtaminen mustekasetit

63

Valintapainike

9

valokuvapaperi

HP Everyday Photo Paper

87

HP Photo Paper

87

HP Premium Photo Paper

87

HP Premium Plus Photo Paper

87

valvonta mustetasot,tulostuspään kunto,tarvikkeet,käyttö

32

väri toiminta ja tila, tulostusmateriaali, tapahtumat

32

kalibrointi

69

kalibrointimenetelmät

99

tiedot

102

vianmääritys

77

VCCI statement (Japani)

105

verkko asetusten määrittäminen

58

liittymät,yhteydet

85

verkkoprotokollat tiedot

101

verkkotoimet tehdasasetusten palauttaminen

33

verkkotulostus

42

,

44

,

46

verkon kokoonpanosivu

40

verkot asetusten määrittäminen

34

Novell NetWaren kehystyyppi

60

protokollien poistaminen käytöstä

60

rinnakkais,USB-liitännät

42

suojaustuki

99

tuetut käyttöjärjestelmät

100

tulostintiedot

37

vianmääritys ei vastaa, mitään ei tulostu

72

lokeron asettaminen

78

mustetahrat

75

portit

73

radiohäiriöt

73

sotkuinen teksti

75

teksti, kuvat

76

teksti, kuvat, asettelu

74

tukosten poistaminen

82

tuloste

79

tulostuslaatu

74

tyhjät sivut

73

työn tulostaminen vie kauan

73

useita sivuja nostetaan kerralla

79

väriongelmat,

77

värit

77

värit tulostuvat mustavalkoisina

77

vihjeet

70

vinoutunut tuloste

79

virta

71

vianmääritysresurssit

HP Instant Support

6

virheilmoitukset

Työkaluryhmä-ohjelman asetukset

37

Virranpainike ja valo

9

virrankulutus valmiustilassa

103

Virransäästötila virrankulutus

103

virta tiedot

103

vianmääritys

71

virtajohto

105

Virtatiedot

103

W websites

Energy Star

107

Web-sivustot tuki

7

Windows jakamisen määrittäminen

43

Y yhteydet rinnakkais-,USB

42

tiedot

98

ylä- ja alanuolipainikkeet

9

ympäristö kestävä kehitys

107

tiedot

102

ympäristöt tuetut

99

Hakemisto 113

Copyright © 2005

Hewlett-Packard Development Company, L.P.

http://www.hp.com/support/businessinkjet2800

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents