HP Samsung SCX-5935 Laser Multifunction Printer series Användarmanual

Add to My manuals
160 Pages

advertisement

HP Samsung SCX-5935 Laser Multifunction Printer series Användarmanual | Manualzz

SCX-5835_5935 Series

Multifunktionsskrivare

Användarhandbok

tänk dig möjligheterna

Tack för att du har valt att köpa en produkt från

Samsung.

Copyright

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Användarhandboken tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i handboken kan ändras utan föregående meddelande.

Samsung Electronics är inte ansvarigt för några direkta eller indirekta skadeståndskrav som kan uppstå som en följd av eller i samband med användningen av denna användarhandbok.

• Samsung och Samsungs logotyp är varumärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.

• PCL och PCL 6 är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company.

• Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 och Windows 2008 Server R2 är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

• PostScript 3 är ett varumärke som tillhör Adobe System, Inc.

• UFST ® och MicroType™ är registrerade varumärken som tillhör Monotype Imaging Inc.

• TrueType, LaserWriter och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

• Alla övriga varumärken eller produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.

• Se filen ”LICENSE.txt” på CD-ROM-skivan för licensinformation om öppen källkod.

REV.4.00

Copyright

_ 2

innehåll

COPYRIGHT

2

INNEHÅLL

3

11 Säkerhetsinformation

15 Godkännandeinformation

23 Om användarhandboken

25 Funktioner i din nya produkt

INTRODUKTION

27

27 Översikt över maskinen

27

28

Framifrån

Bakifrån

29 Översikt över kontrollpanelen

30 Status-indikatorn

30 Introduktion för skärm och knappar

30

31

31

31

31

Pekskärm

Knappen Machine Setup

Knappen Job Status

Knappen Power Saver

Interrupt-knapp

KOMMA IGÅNG

32

32 Konfigurera maskinen

33 Medföljande programvara

33 Systemkrav

33

34

34

Windows

Macintosh

Linux

34 Installera USB-ansluten maskins drivrutin

34

35

36

Windows

Macintosh

Linux

37 Om flera användare ska dela på maskinen

37

37

Windows

Macintosh

NÄTVERKSINSTALLATION

38

38 Nätverksmiljö

38 Introduktion till användbara nätverksprogram

38

38

38

SyncThru™ Web Service

SyncThru™ Web Admin Service

SetIP

38 Konfigurera TCP/IP

38 Ange nätverksadresser

39 Installera nätverksansluten maskins drivrutin

39

40

40

Windows

Macintosh

Linux

GRUNDLÄGGANDE INSTALLATION

41

41 Höjdjustering

41 Ange lösenordet

41 Ange datum och tid

42 Ändra skärmspråk

42 Ändra land

innehåll

_ 3

innehåll

42 Ange tidsgräns

42 Använda energisparfunktionen

42 Ange standardkassett och papper

42

42

På kontrollpanelen

På datorn

43 Ändra standardinställningarna

43 Ändra inställningen för typsnitt

43 Tangentbordet

MEDIER OCH KASSETT

44

44 Förbereda original

44 Lägga i original

44

45

På skannerglaset

I dokumentinmataren

45 Välja utskriftsmedier

45

45

Riktlinjer för att välja utskriftsmedier

Mediestorlekar som stöds i de olika lägena

46 Ändra kassettstorlek

46 Fylla på papper i kassetten

46

47

kassett 1/tillvalskassett

Multikassett

48 Skriva ut på specialmedier

48

49

49

49

49

49

50

Kuvert

OH-film

Etiketter

Kortpapper/Papper i anpassad storlek

Förtryckt papper

Foto

Blank

50 Ange pappersstorlek och papperstyp

50 Använda utmatningsstödet

SKRIVA UT

51

51 Skrivardrivrutinens funktioner

51

51

Skrivardrivrutin för PCL

Skrivardrivrutin för PostScript

51 Grundläggande om utskrift

52 Avbryta en utskrift

52 Använda specialfunktioner för utskrift

53

53

54

54

52

52

53

53

Skriva ut flera sidor på ett pappersark

Skriva ut affischer

Skriva ut häften

Dubbelsidig utskrift

Ändra procentsatsen i dokumentet

Anpassa ett dokument efter en vald pappersstorlek

Använda vattenstämplar

Använda överlägg

55 Förklaring av Utskriftsinställningar

57

58

58

58

55

55

56

56

Öppna Utskriftsinställningar

Fliken Grundläggande

Fliken Papper

Fliken Grafik

Fliken Avancerat

Fliken Samsung

Använda en favoritinställning

Använda hjälpen

58 Använda Direktutskriftsfunktion

58 Vad är Direktutskriftsfunktion?

innehåll

_ 4

innehåll

58

59

59

Skriva ut

Att använda genvägsikonen

Att använda högerklicksmenyn

59 Ändra standardinställningarna för utskrift

59 Ange att din maskin ska vara standardmaskin

59 Skriva till fil (PRN)

59 Macintosh-utskrift

59

60

61

61

Skriva ut ett dokument

Ändra utskriftsinställningar

Skriva ut flera sidor på ett pappersark

Dubbelsidig utskrift

61 Linux-utskrift

61

62

62

Skriva ut från program

Skriva ut filer

Konfigurera skrivarens egenskaper

62 Skriva ut med PS-drivrutin

63 PS-drivrutinens Utskriftsinställningar

KOPIERA

64

64 Så här fungerar skärmen Kopia

64

64

65

Fliken Grundläggande

Fliken Avancerad

Fliken Bild

65 Vanlig kopiering

65 Ändra inställningar för varje kopia

65

65

66

66

66

66

Välja storleken på original

Förstora eller förminska kopior

Kopiering av båda sidor från originalet

Bestämma hur kopiorna ska sorteras

Välja originaltyp

Ändra ljusstyrka

67 Använda särskilda kopieringsfunktioner

68

68

69

69

67

67

68

68

69

69

70

70

Koppla flera jobb som en kopia

ID-kortskopiering

2-upp- eller 4-upp-kopiering (N-upp)

Affischkopiering

Klonkopiering

Bokkopiering

Kopiering till häfte

Omslagskopiering

Kopiering av OH-film

Ta bort kanter

Radera bakgrundsbilder

Ändra marginaler

70 Ändra standardinställningar för kopiering

SKANNING

71

71 Grundläggande skanningsmetod

71 Så här fungerar skärmen Skan

72

73

73

73

Fliken Grundläggande

Fliken Avancerad

Fliken Bild

Fliken Utmatning

73 Skanna original och skicka det via e-post (Skan. epost)

73

74

74

75

Ställa in ett e-postkonto

Skanna och skicka flera dokument i ett e-postmeddelande

Skicka en skannad bild till flera mottagare som en e-postbilaga

Spara e-postadresser

innehåll

_ 5

innehåll

75 Skannar original och skickar till datorn (Skan. t PC)

75

76

För USB-anslutna maskiner

För nätverksanslutna maskiner

76 Skanna original och skicka via SMB/FTP (Skanna till Server)

76

76

77

Förbereda för skanning till SMB/FTP

Skanna och skicka till SMB/FTP-server

Skanna och skicka flera dokument till SMB-/FTP-servrar samtidigt

77 Använda Samsung Hanterare för skanning

77

78

Fliken Set Scan Button

Fliken Change Port

78 Ändra skanningsinställningar

79

79

79

79

78

78

78

78

79

79

79

80

80

Dubbelsidig

Upplösning

Originalformat

Originaltyp

Färginst.

Radera bakgrund

Svärta

Radera bakgrund

Skan. t. kant

Kvalit.

Filformat

PDF-kryptering

Förins.skan.

80 Skanna med TWAIN-kompatibel programvara

80 Skanna med hjälp av WIA-drivrutinen

80

80

81

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

81 Macintosh skanning

81

81

Skanna med USB

Skanna via nätverket

82 Linux Skanning

82

82

83

Skanning

Lägga till jobbtypsinställningar

Använda Image Manager

FAXNING

84

84 Förbereda fax

84 Förklaring av faxskärmen

84

85

85

Fliken Grundläggande

Fliken Avancerad

Fliken Bild

85 Skicka ett fax

87

87

88

88

88

86

86

87

87

85

86

86

86

Ställa in sidhuvud för fax

Skicka ett fax

Skicka ett fax manuellt

Automatisk återsändning

Återuppringning av det senaste numret

Senareläggning av faxsändning

Skicka ett prioriterat fax

Skicka flera fax i en sändning

87 Ta emot ett fax

Ändring av mottagningslägen

Manuell mottagning i telefonläge

Automatisk mottagning i läget Telefonsvarare/Fax

Manuell mottagning av fax med en anknytningstelefon

Ta emot i säkert mottagningsläge

innehåll

_ 6

innehåll

88

88

Utskrift av mottagna fax på båda sidor av papperet

Ta emot fax i minnet

88 Justera dokumentinställningar

88

88

88

89

89

89

Dubbelsidig

Upplösning

Originaltyp

Svärta

Radera bakgrund

Färginst.

89 Konfigurera en faxtelefonbok

89

89

89

Lagring av individuella faxnummer (Snabbvalsnr.)

Lagring av gruppfaxnummer (Gruppnr.)

Konfigurera en faxtelefonbok med SyncThru™ Web Service

90 Använda pollningsalternativet

90

90

90

90

Lagra original för pollning

Skriva ut (Ta bort) dokumentet för pollning

Pollning för en annan fax

Pollning från en annan brevlåda

90 Använda brevlådan

90

91

91

Skapa brevlåda

Lagra original i brevlådan

Faxa till en annan brevlåda

91 Skriva ut en rapport efter att ett fax har skickats

91 Skicka fax under lågpristid

91 Vidarebefordra ett fax till en annan mottagare

91

91

92

92

Vidarebefordra ett skickat fax till en annan mottagare via fax

Vidarebefordra ett mottaget fax till en annan mottagare via fax

Vidarebefordra ett skickat fax till en annan mottagare via e-post

Vidarebefordra ett mottaget fax till en annan mottagare via e-post

92 Ställa in slutsignalen för fax

ANVÄNDA EN USB-MINNESENHET

93

93 Om USB-minnesenhet

94 Så här fungerar skärmen USB

94 Skanna till en USB-minnesenhet

94 Ändra skanningsinställningar

94

95

95

95

94

94

94

94

95

95

95

95

Dubbelsidig

Upplösning

Originalformat

Originaltyp

Färginst.

Svärta

Radera bakgrund

Skan. t. kant

Kvalit.

Förins.skan.

Filformat

Filhant.

95 Skriva ut från en USB-minnesenhet

ANVÄNDA DOKUMENTBOX

96

96 Om Dokumentbox

96 Om skärmen för dokumentboxar

96

96

97

97

Skärmen för dokumentboxar

Skärmen för att lägga till boxar

Skärmen för att redigera en box

Skärmen för dokumentlista

97 Lagra dokument i en dokumentbox

innehåll

_ 7

innehåll

97

98

Lagra dokument från en dokumentbox

Lagra dokument när du kopierar, skannar eller faxar

ANVÄNDA STANDARDARBETSFLÖDE

99

99 Om standardarbetsflöde

99 Om skärmen standard workflow

99

100

Arbetsflödesskärmen

Skärmen för att skapa arbetsformulär

101 Olika åtgärder med arbetsformulär

101

101

101

101

101

101

Skanna till flera destinationer

Vidarebefordra fax

Automatisk omdirigering

Funktionen fördröjd start

Funktionen avisering

Funktionen godkännande

MASKINSTATUS OCH AVANCERADE FUNKTIONER

102

102 Machine Setup

102

102

Skärmen Maskinstatus

Skärmen Admin.inst.

102 Kontrollera maskinens status

103 Allmänna inställningar

104 Kopiering inst

105 Faxinställning

106 Nätverksinställning

106 Sakerhet

107

110

110

110

Atkomstkontroll

Logg

Ändra inloggning för admin

Dölja information

110 Alternativ service

110 Hantering av dokumentbox

111 Hantering av standardarbetsflöde

111 Skriva ut en rapport

112 Menykarta

112

113

113

Huvudmeny

Knappen Machine Setup

Knappen Job Status

HANTERINGSVERKTYG

114

114 Introduktion till användbara hanteringsverktyg

114 Använda SyncThru™ Web Service

114

114

115

Så här når du SyncThru™ Web Service:

Översikt över SyncThru™ Web Service

E-mail Notification Setup

115 Använda programmet Smart Panel

115

116

Om Smart Panel

Ändra programinställningarna för Smart Panel

116 Smarthru Office

116

116

116

Starta SmarThru Office

Quick Start Guide

Använda SmarThru Office

117 Använda programmet SetIP

117

117

117

Installera programmet

Skriva ut maskinens MAC-adress

Ange värden för nätverk

117 Använda Linux Unified Driver Configurator

117 Öppna Unified Driver Configurator

innehåll

_ 8

innehåll

118

118

119

Printers configuration

Scanners configuration

Ports configuration

UNDERHÅLL

120

120 Skriva ut en maskinrapport

120 Kontrollera förbrukningsmaterialets status

120 Kontrollera serienumret

120 Rensa faxminnet

120

120

Rensa faxminnet genom att skriva ut ett faxjobb

Rensa faxminnet utan att skriva ut ett faxjobb

120 Skicka avisering om låg tonernivå

120 Kontrollera lagrade dokument

121 Rengöra maskinen

121

121

122

Rengöra utsidan

Rengöra insidan

Rengöra skannerenheten

122 Förvara tonerkassetten

122 Förväntad kassettlivslängd

122 Tips för att flytta och förvara maskinen

FELSÖKNING

123

123 Omfördela toner

124 Ta bort originaldokument som fastnat

124 Så undviker du pappersstopp

125 Ta bort papper som fastnat

125

125

126

126

127

128

I kassett 1

I tillbehörskassett 2

I multikassetten

Inuti maskinen

I utmatningsområdet

I duplexenhetens område

129 Meddelanden på skärmen

130 Åtgärda andra problem

130

130

131

133

135

136

136

137

138

138

140

Pekskärmsproblem

Problem med pappersmatning

Utskriftsproblem

Problem med utskriftskvaliteten

Kopieringsproblem

Skanningsproblem

Faxproblem

Vanliga PostScript-problem

Vanliga Windows-problem

Vanliga Linux-problem

Vanliga Macintosh-problem

FÖRBRUKNINGSMATERIAL OCH TILLBEHÖR

141

141 Så här beställer du

141 Tillgängligt förbrukningsmaterial

141 Tillgängliga tillbehör

142 Tillgängliga reservdelar

142 Byta tonerkassett

142 Försiktighetsåtgärder vid installation av tillbehör

143 Uppgradera en minnesmodul

143

143

Installera en minnesmodul

Aktivera de extra tillbehören i PS-skrivarens egenskaper

143 Kontrollera livslängden för utbytbara delar

144 Byta ut dokumentinmatarens gummidyna

innehåll

_ 9

innehåll

SPECIFIKATIONER

145

145 Allmänna specifikationer

146 Skrivarspecifikationer

147 Skannerspecifikationer

147 Specifikationer för kopiatorn

148 Faxspecifikationer

149 Utskriftsmedier, specifikationer

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

150

ORDLISTA

152

INDEX

157

innehåll

_ 10

Säkerhetsinformation

Dessa varningar och säkerhetsföreskrifter inkluderas för att förhindra att du och andra skadas och för att förhindra att maskinen skadas. Se till att du läser och förstår alla dessa instruktioner innan du använder maskinen.

Använd sunt förnuft när du använder elektroniska apparater och alltid när du använder den här maskinen. Följ alla varningar och instruktioner som finns angivna på maskinen och i den dokumentation som medföljer maskinen. När du har läst det här avsnittet bör du förvara det på en säker plats för framtida bruk.

Viktiga säkerhetssymboler

I det här avsnittet förklaras alla ikoner och symboler i användarhandboken. Säkerhetssymbolerna visas i ordning, efter graden av risk.

Förklaringar av ikoner och symboler som används i användarhandboken:

Varning Risker eller osäkra metoder som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

Var försiktig Risker eller osäkra metoder som kan leda till lättare personskador eller skador på egendom.

Försök inte.

Ta inte isär.

Rör inte.

Dra ut nätsladden från vägguttaget.

Kontrollera att maskinen är jordad för att undvika elektriska stötar.

Ring kundtjänst för hjälp.

Följ anvisningarna exakt.

Säkerhetsinformation

_ 11

Driftsmiljö

Varning

Använd inte enheten om nätsladden är skadad eller om vägguttaget inte är jordat.

Det kan annars leda till elektriska stötar eller brand.

Placera ingenting ovanpå maskinen (t.ex. vatten, små föremål av metall, tunga föremål, ljus, tända cigaretter).

Det kan annars leda till elektriska stötar eller brand.

Om maskinen blir överhettad, börjar ryka, låter konstigt eller börjar lukta konstigt ska du stänga av maskinen direkt och dra ur sladden.

Det kan annars leda till elektriska stötar eller brand.

Böj inte och placera inte tunga saker på nätsladden.

Att trampa på nätsladden eller låta tunga saker klämma sönder den kan leda till elektriska stötar eller brand.

Ta inte bort kontakten genom att dra i sladden, och hantera inte kontakten med blöta händer.

Det kan annars leda till elektriska stötar eller brand.

Varning

När det åskar eller om maskinen inte ska användas under en period drar du ut nätkontakten från vägguttaget.

Det kan annars leda till elektriska stötar eller brand.

Varning! Utmatningsområdet är hett.

Du kan bränna dig.

Om någon har tappat maskinen, eller om höljet verkar vara skadat, kopplar du ur maskinen från alla gränssnittsanslutningar och kontaktar kvalificerad servicepersonal.

Annars kan detta leda till elektriska stötar eller brand.

Om det sker en plötslig och tydlig förändring av maskinens funktionalitet ska du koppla ur maskinen från alla gränssnittsanslutningar och kontakta kvalificerad servicepersonal.

Annars kan detta leda till elektriska stötar eller brand.

Försök inte tvinga in kontakten i vägguttaget om det inte går lätt att sätta i den.

Ring en elektriker för att byta vägguttaget, annars finns risk för elektriska stötar.

Låt inte husdjur gnaga på nätsladden, telesladden eller kablarna för anslutning till datorn.

Det kan annars leda till elektriska stötar eller brand.

Om maskinen inte fungerar som den ska även efter att du följt dessa instruktioner kopplar du ur maskinen från alla gränssnittsanslutningar och kontaktar kvalificerad servicepersonal.

Annars kan detta leda till elektriska stötar eller brand.

Säkerhetsinformation

_ 12

Driftsmetod

Varning

Dra inte ut papperet med våld under utskrift.

Det kan skada maskinen.

Var noga med att inte sätta handen mellan maskinen och papperskassetten.

Du kan skada dig.

När du skriver ut stora kvantiteter kan den undre delen av utmatningsområdet bli het. Låt inte barn röra den.

Barn kan bränna sig.

När du tar bort papper som fastnat, använd inte pincett eller vassa metallföremål.

Det kan skada maskinen.

Blockera inte och tryck inte in objekt i ventilationsöppningen.

Det kan leda till höjda temperaturer hos komponenterna, vilket kan orsaka skador eller brand.

Var försiktig så att du inte skär dig på papper när du byter papper eller tar bort papper som fastnat inuti skrivaren.

Du kan skada dig.

Låt inte alltför många papper ansamlas i utmatningskassetten.

Det kan skada maskinen.

Den här maskinen strömförsörjs via nätsladden.

Om du vill stänga av strömförsörjningen drar du ur nätsladden från vägguttaget.

Installera/flytta

Varning

Placera inte maskinen i ett område med damm, fukt eller vattenläckor.

Det kan annars leda till elektriska stötar eller brand.

Varning

När du flyttar maskinen ska du stänga av strömmen och koppla från alla sladdar. Lyft sedan maskinen tillsammans, minst två personer.

Maskinen kan annars falla i golvet, vilket kan orsaka skador på människor eller på maskinen.

Placera inte maskinen på ett instabilt underlag.

Maskinen kan annars falla i golvet, vilket kan orsaka skador på människor eller på maskinen.

Maskinen ska anslutas till den spänningsnivå som anges på etiketten.

Om du är osäker och vill kontrollera vilken spänningsnivå du använder kontaktar du din elleverantör.

Täck inte över maskinen och placera den inte på en lufttät plats, t.ex. i en garderob.

Om maskinen inte är väl ventilerad kan det orsaka brand.

Kontrollera att du sätter i nätsladden i ett jordat vägguttag.

Annars kan detta leda till elektriska stötar eller brand.

Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar.

Det kan försämra prestandan och leda till elektriska stötar eller brand.

Säkerhetsinformation

_ 13

Använd bara No.26 AWG a eller grövre elkabel vid behov.

Annars kan maskinen skadas.

Använd nätsladden som medföljer maskinen för säker drift. Om du använder en sladd som är längre än 2 meter med en

140-voltsmaskin så ska grovleken vara 16 AWG eller mer.

Annars kan maskinen skadas och det kan leda till elektriska stötar eller brand.

a.AWG: American Wire Gauge

Underhåll/kontroll

Varning

Dra ut den här produkten från vägguttaget innan du rengör insidan av maskinen. Rengör inte maskinen med bensin, thinner eller alkohol och spreja inte vatten direkt i maskinen.

Det kan annars leda till elektriska stötar eller brand.

När du arbetar med något inne i maskinen, byter delar eller rengör insidan, ska maskinen inte vara igång.

Du kan skada dig.

Håll strömkabeln och kontaktens yta rena från damm och vatten.

Det kan annars leda till elektriska stötar eller brand.

Ta inte bort kåpor eller skydd som är fastskruvade.

Maskinen ska bara repareras av Samsungs servicetekniker.

Förvara städutrustning så att inte barn kommer åt den.

Barn kan skada sig.

Plocka inte isär, reparera inte och bygg inte om maskinen själv.

Det kan skada maskinen. Ring en certifierad tekniker när maskinen behöver repareras.

Vid rengöring och drift av maskinen ska du följa användarhandboken som medföljer maskinen.

Annars kan maskinen skadas.

Använda förbrukningsmaterial

Varning

Plocka inte isär tonerkassetten.

Toner kan vara farligt för människor.

Bränn inte upp förbrukningsmaterial, t.ex. tonerkassetter eller fixeringsenhet.

Det kan orsaka en explosion eller brand.

När du byter tonerkassett eller tar bort papper som har fastnat ska du vara försiktig så att inte toner hamnar på dig eller dina kläder.

Toner kan vara farligt för människor.

Förvara förbrukningsmaterial som tonerkassetter så att barn inte kommer åt dem.

Toner kan vara farligt för människor.

Att använda återvunnet förbrukningsmaterial, t.ex. toner, kan skada maskinen.

Om det uppstår skador på grund av användning av återvunnet förbrukningsmaterial tas en serviceavgift ut.

Säkerhetsinformation

_ 14

Godkännandeinformation

Den här maskinen är utformad för vår ljudmiljö och certifierad med flera godkännandedeklarationer.

Säkerhetsdeklaration för laser

Skrivaren är certifierad i USA och överensstämmer med kraven i DHHS 21 CFR, kapitel 1 underparagraf J för laserprodukter i klass 1 och är på

övriga platser certifierad som en laserprodukt i klass 1 som överensstämmer med kraven i IEC 825.

Klass I laserprodukter anses inte vara skadliga. Lasersystemet och skrivaren är konstruerade så att människor aldrig kommer i kontakt med laserstrålning överstigande klass 1 under normal drift, underhåll och föreskriven service.

VARNING

Använd eller reparera aldrig skrivaren om skyddet till laser-/skannerenheten är borttaget. Den reflekterade strålen kan skada dina ögon, även om den är osynlig.

Vid användning av denna produkt ska de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador.

Endast Taiwan

Ozonsäkerhet

Vid normal drift avger denna maskin ozon. Den avgivna ozonen utgör ingen fara för användaren. Vi rekommenderar dock att maskinen används i ett väl ventilerat utrymme.

Om du behöver ytterligare information om ozon ber vi dig kontakta närmaste återförsäljare för Samsung.

Godkännandeinformation

_ 15

Kvicksilversäkerhet

Innehåller kvicksilver, kassera enligt lokala, statliga och federala lagar (endast USA).

PERKLORATVARNING

Denna perkloratvarning gäller endast primära litiumknappcellsbatterier (CR, mangandioxid) i produkter som endast säljs eller distribueras i

Kalifornien, USA.

Perkloratmaterial – specialhantering kan behövas.

Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (endast USA)

Återvinning

Återvinn eller deponera produktens förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.

Endast Kina

Godkännandeinformation

_ 16

Korrekt avyttring av produkten (Kassera elektrisk och elektronisk utrustning)

(Gäller inom EU och övriga europeiska länder med separata insamlingssystem)

Märkningen på produkten eller den tillhörande litteraturen indikerar att den inte ska kastas tillsammans med hushållssoporna när den har tjänat ut. För att förhindra eventuell skada på miljö eller människors hälsa på grund av felaktig avfallshantering ska den separeras från andra typer av avfall och återvinnas för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser.

Hemanvändare bör antingen kontakta återförsäljaren som de köpte produkten av, eller den lokala myndigheten för information om hur och var de kan lämna produkten för miljövänlig återvinning.

Kontorsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren i inköpskontraktet. Den här produkten ska inte blandas med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska tecknen Hg, Cd eller Pb betyder att batteriet innehåller halter av kvicksilver, kadmium eller bly som överstiger referensnivåerna i EG-direktiv 2006/66. Om batterierna inte kasseras på rätt sätt kan dessa ämnen skada människors hälsa och miljön.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Radiofrekvensstrålning

FCC-information till användaren

Enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Den får användas om följande två villkor är uppfyllda:

• Enheten får inte ge upphov till skadlig interferens och

• Enheten måste acceptera inkommande interferens, inklusive störningar som orsakar oönskad drift.

Den här utrustningen har testats och funnits efterkomma gränsvärdena för en digital enhet av klassen A i enlighet med del 15 i FCC:s föreskrifter. Gränsvärdena är framtagna för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostad. Utrustning ger upphov till, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och kan om den inte installeras och används enligt anvisningarna orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte inträffar i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagningen, vilket kan påvisas genom att stänga av och sedan sätta på utrustningen igen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

• Rikta om eller flytta mottagarantennen.

• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

• Anslut utrustningen till ett annat vägguttag eller en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.

• Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker om du behöver hjälp.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den tillverkare som är ansvarig för produktöverensstämmelserna kan innebära att användaren inte längre får använda apparaten.

Kanadensiska bestämmelser för radiostörningar

Denna apparat överstiger inte gränsvärdena för klass B för radiostörningar från digitala apparater som de anges i störningsorsakande normer betecknade ”Digital Apparatus”, ICES-003 från Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

RFID (RADIO FREQUENCY INTERFACE DEVICE)

RFID-användning av denna apparat ska ske på följande två villkor: (1) Denna apparat får inte orsaka skadlig interferens, och (2) denna apparat måste acceptera inkommande störningar, inklusive störningar som orsakar oönskad drift. (Endast USA, Frankrike, Taiwan)

Godkännandeinformation

_ 17

Endast Taiwan

Endast Ryssland

Faxmärkning

Enligt Telephone Consumer Protection Act från 1991 är all användning av dator eller annan elektronisk utrustning för att sända någon typ av meddelanden med hjälp av en faxtelefon förbjuden om inte varje sådant meddelande innehåller en tydlig marginal överst eller längst ned på varje skickad sida, eller på meddelandets första sida, som innehåller följande information:

1.

datum och tidpunkt för sändningen

2.

identifiering av företaget eller den person som skickar meddelandet och

3.

telefonnumret till den sändande maskinen, företaget eller personen.

Telebolaget kan ändra sina kommunikationsmedel eller procedurer utifrån gällande behov om de inte står i strid med reglerna och förordningarna i FCC Part 68. Om sådana ändringar kan förväntas göra kundens utrustning inkompatibel med telebolagets kommunikationsfunktioner, eller kräva modifiering av sådan terminalutrustning eller på annat sätt materiellt påverka dess användning eller prestanda, ska kunden meddelas skriftligen om detta i god tid.

Godkännandeinformation

_ 18

REN-nummer (Ringer Equivalence Number)

REN- och FCC-registreringsnumret för maskinen hittas på etiketten på maskinens under- eller baksida. Ibland är det nödvändigt att uppge dessa nummer till telebolaget.

REN-numret är ett mått på maskinens elektriska belastning på telefonlinjen och kan användas för att avgöra om linjen har överbelastats. Om du installerar flera typer av utrustning på samma telefonlinje kan det leda till olika problem när du ringer och tar emot samtal. Summan av alla

REN-nummer för den utrustning som är ansluten till telefonlinjen ska vara mindre än fem för att undvika att telefonbolagets tjänst störs. I vissa fall kan det hända att fem REN-nummer inte kan användas på din telefonlinje. Om någon del av din telefonutrustning inte fungerar korrekt bör du genast koppla ur den från telefonlinjen eftersom telenätet annars kan skadas.

FCC-reglerna anger att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är godkända av tillverkaren kan innebära att användaren inte längre får använda apparaten. Om terminalutrustningen skadar telenätet måste telebolaget meddela kunden att tjänsten kan avbrytas. I de fall då det inte är praktiskt genomförbart att meddela kunden kan företaget tillfälligt avbryta tjänsten förutsatt att de: a) meddelar kunden så snart som möjligt.

b) ger kunden tillfälle att korrigera utrustningsproblemet.

c) meddelar kunden om rättigheten att klaga hos Federal Communication Commission enligt de procedurer som fastställts i FCC Rules and Regulations Subpart E of Part 68.

Du bör också känna till att:

• Maskinen är inte utformad för att anslutas till en digital växel.

• Om du tänker använda ett datormodem eller ett faxmodem på samma telelinjer som maskinen kan det leda till överförings- och mottagningsproblem för all utrustning. Det rekommenderas att du inte delar maskinens linje med annan utrustning än en vanlig telefon.

• Om ditt område ofta utsätts för blixtnedslag eller strömstörningar rekommenderar vi att du installerar ett strömskydd för både el- och teleledningarna. Du kan köpa strömskydd från din återförsäljare eller en annan tele- eller elektronikförsäljare.

• När du programmerar nödnummer och/eller ringer testsamtal till nödnummer, med hjälp av annat nummer än nödnumret, måste du i förväg kontakta larmcentralen om dina testavsikter. Larmoperatören ger dig anvisningar för hur du ska testa nödnumret.

• Maskinen får inte användas tillsammans med myntautomater eller för betalsamtal.

• Maskinen kan kopplas magnetiskt till hörselhjälpmedel.

Du kan på ett säkert sätt ansluta denna utrustning till telenätet med en vanlig väggkontakt, USOC RJ-11C.

Ersätta den anpassade kontakten (endast Storbritannien)

Viktigt

Maskinens nätsladd är utrustad med en 13 A standardkontakt (BS 1363) och har en 13 A säkring. Om du byter eller undersöker säkringen måste du sätta tillbaka rätt säkring på 13 A. Du måste sedan sätta tillbaka säkringsskyddet. Om du har tappat bort säkringsskyddet ska du inte använda kontakten förrän du har ett nytt säkringsskydd.

Kontakta återförsäljaren.

Kontakten på 13 A är den vanligaste typen i Storbritannien och bör passa. Vissa byggnader (mestadels äldre) har emellertid inte uttag för en vanlig kontakt på 13 A. Då måste du köpa en lämplig nätkontaktsadapter. Ta inte bort den gjutna kontaktdelen.

Om du tar bort den gjutna kontaktdelen bör du göra dig av med den direkt. Du kan inte koppla in ny kabel på kontakten, och du kan få en elektrisk stöt om du sätter in den i ett uttag.

Viktig varning:

Du måste jorda den här maskinen.

Trådarna i nätsladden har följande färgkoder:

• Grön och gul: Jord

• Blå: Neutral

• Brun: Spänningsförande

Om trådarna i din nätsladd inte matchar färgerna i din kontakt, gäller följande:

Du måste ansluta den gröna/gula tråden till stiftet märkt med ”E” eller med jordsymbolen eller till den gröna/gula eller gröna anslutningen.

Du måste koppla den blå tråden till stiftet som är märkt med ett ”N” eller är svartfärgat.

Du måste koppla den bruna tråden till stiftet som är märkt med ett ”L” eller är rödfärgat.

Du måste ha en säkring på 13 A i kontakten, adaptern eller elpanelen.

Godkännandeinformation

_ 19

Deklaration om överensstämmelse (europeiska länder)

Godkännanden och certifieringar

CE-märkningen på denna apparat symboliserar Samsung Electronics Co., Ltd. Declaration of Conformity (deklaration om överensstämmelse) med följande 93/68/EEC-direktiv från EU på följande datum:

Denna deklaration om överensstämmelse finns på www.samsung.com/printer, gå till Support > Filarkiv och ange skrivarens namn så att motsvarande dokument visas.

1 januari 1995: Kommissionens direktiv 2006/95/EG rörande approximation av medlemsstaternas lagstiftning som rör lågspänningsutrustning.

1 januari 1996: Kommissionens direktiv 2004/108/EEG (92/31/EG) rörande medlemsstaternas lagstiftning som rör elektromagnetisk kompatibilitet.

9 mars 1999: Kommissionens direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och terminalutrustning för telekommunikation och ömsesidigt erkännande av deras överensstämmelse. En undertecknad kopia av Declaration of Conformity, som definierar de relevanta direktiven och refererade normer kan erhållas från din representant för Samsung Electronics Co., Ltd.

EU-certifiering

Certifierad enligt direktivet 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning (FAX)

Denna Samsung-produkt har egencertifierats av Samsung för pan-europeisk terminalanslutning till det analoga publika telefonnätverket

(PSTN) i enlighet med direktivet 1999/5/EC. Produkten har utformats för att fungera i nationella telefoninätverk och kompatibla företagsväxlar i de europeiska länderna:

Vid eventuella problem ska i första hand Euro QA Lab of Samsung Electronics Co., Ltd. kontaktas.

Den här produkten har testats enligt TBR21. För att göra det lättare att använda terminalutrustning som uppfyller denna standard har European

Telecommunication Standards Institute (ETSI) publicerat ett rådgivande dokument (EG 201 121) som innehåller extra krav och upplysningar som ska garantera att TBR21-terminaler är nätverkskompatibla. Produkten har utformats enligt och är helt i överensstämmelse med samtliga relevanta råd som innefattas av dokumentet.

Godkännandeinformation

_ 20

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project. Med ensamrätt.

Ändringar och användning av käll- och binärformer, med eller utan modifiering, är tillåtna förutsatt att följande villkor uppfylls:

1.

Ändringar av källkoden måste behålla ovanstående copyrightinformation, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul.

2.

Ändringar av binärkoden måste återge ovanstående copyrightinformation, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som levereras med distributionen.

3.

Allt reklammaterial som nämner egenskaper eller använder denna programvara måste ange följande erkännande: "Produkten innehåller programvara som utvecklats av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4.

Namnen "OpenSSL Toolkit" och "OpenSSL Project" får inte användas för att stödja eller marknadsföra produkter som utvecklats med hjälp av denna programvara utan föregående skriftligt tillstånd. Kontakta [email protected] för skriftligt tillstånd.

5.

Produkter som utvecklats från denna programvara får inte kallas "OpenSSL" och inte heller får "OpenSSL" anges i deras namn utan föregående skriftligt tillstånd av OpenSSL Project.

6.

Ändringar av alla slag måste behålla följande erkännande: ”Produkten innehåller programvara som utvecklats av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV PROJEKTET OpenSSL ”UTAN GARANTI” OCH UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA

GARANTIER AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH

LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, BESTRIDS. I INTET FALL KAN PROJEKTET OpenSSL ELLER DESS MEDARBETARE

HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, TYPISKA, ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE

BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER; ANVÄNDNINGSBORTFALL, FÖRLUST AV DATA,

ELLER VINST; ELLER VERKSAMHETSAVBROTT) OAVSETT ORSAK OCH ENLIGT ANSVARSTEORI AV NÅGOT SLAG, OAVSETT

KONTRAKT, EGENTLIGT ANSVAR ELLER FÖRSEELSE (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT

GENOM ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA MEDDELATS.

Produkten innehåller kryptografisk programvara som skapats av Eric Young ([email protected]). Produkten innehåller programvara som skapats av Tim Hudson ([email protected]).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([email protected]) Med ensamrätt.

Paketet är en SSL-implementation som skapats av Eric Young ([email protected]). Implementationen har skapats för kompatibilitet med

Netscapes SSL.

Biblioteket är gratis för både kommersiell och icke-kommersiell användning, om följande villkor uppfylls. Följande villkor gäller för all kod i denna distribution, oavsett om det är RC4-, RSA-, lhash-, DES-kod etc., inte bara SSL-koden. Den SSL-dokumentation som medföljer distributionen täcks av samma copyrightvillkor, förutom att innehavaren är Tim Hudson ([email protected]). Copyright tillhör fortfarande Eric

Young varför ingen copyrightinformation får tas bort i koden. Om paketet används i en produkt ska Eric Young erkännas som författare av de delar av biblioteket som används. Det kan göras i form av ett textmeddelande vid programstart eller i dokumentationen (online eller text) som medföljer paketet.

Ändringar och användning av käll- och binärformer, med eller utan modifiering, är tillåtna förutsatt att följande villkor uppfylls:

1.

Ändringar av källkoden måste innehålla copyrightinformationen, den här listan med villkor och följande friskrivningsklausul.

2.

Ändringar av binärkoden måste återge ovanstående copyrightinformation, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som levereras med distributionen.

3.

Allt reklammaterial som nämner egenskaper eller använder denna programvara måste ange följande erkännande: ”Den här produkten innehåller kryptografisk programvara som skapats av Eric Young ([email protected])”. Ordet ”kryptografisk” kan utelämnas om rutinerna från det bibliotek som används inte är kryptografiskt relaterade.

4.

Om du tar med någon Windows-specifik kod (eller något som härleds därifrån) från programkatalogen (programkod) måste du ange ett erkännande: ”Den här produkten innehåller programvara som skapats av Tim Hudson ([email protected])”

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV ERIC YOUNG ”UTAN GARANTI” OCH UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA

GARANTIER AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH

LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, BESTRIDS. I INTET FALL KAN FÖRFATTAREN ELLER MEDARBETARE HÅLLAS

ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, TYPISKA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE

BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER; ANVÄNDNINGSBORTFALL, FÖRLUST AV DATA,

ELLER VINST; ELLER VERKSAMHETSAVBROTT) OAVSETT ORSAK OCH ENLIGT ANSVARSTEORI AV NÅGOT SLAG, OAVSETT

KONTRAKT, EGENTLIGT ANSVAR ELLER FÖRSEELSE (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT

GENOM ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA MEDDELATS.

Licens- och distributionsvillkor för alla versioner, som är allmänt tillgängliga eller som har utvecklats från den här koden, får inte ändras. Det betyder att koden inte får kopieras och placeras under en annan distributionslicens [inklusive GNU Public License].

Godkännandeinformation

_ 21

Endast Kina

Godkännandeinformation

_ 22

Om användarhandboken

Användarhandboken innehåller grundläggande information om maskinen, liksom detaljerade användningsinstruktioner.

Både nybörjare och erfarna användare kan ha nytta av användarhandboken vid installation och användning av maskinen.

• Läs säkerhetsinformationen innan du använder maskinen.

Läs i kapitlet Felsökning om du får problem med maskinen. (Se ”Felsökning” på sidan 123.)

I kapitlet Ordlista förklaras termerna som används i den här användarhandboken. (Se ”Ordlista” på sidan 152.)

• Använd registret för att hitta rätt information.

• Bilderna i den här handboken kan skilja sig från din maskin beroende på alternativ eller modell.

• Procedurerna i den här handboken gäller huvudsakligen Windows XP.

Konvention

Vissa termer kan ha samma betydelse:

• Dokument är synonymt med original.

• Papper är synonymt med media eller utskriftsmedia.

• Maskinen syftar på skrivaren eller multifunktionsskrivaren.

Följande tabell visar handbokens konventioner:

Fetstil

Obs!

Konvention

Varning!

Beskrivning

För texter som visas på displayen eller knappar på maskinen.

Ger ytterligare information eller detaljerade specifikationer om maskinens funktioner och möjligheter.

Ger användaren information som skyddar maskinen från skador och fel.

Fotnot

(”Hänvisningar”)

Ger mer detaljerad information om ord och fraser.

Hänvisar användaren till en referenssida med mer detaljerad information.

Exempel

Start

Datumformatet kan skilja sig mellan olika länder.

Rör inte vid den gröna undersidan av tonerkassetten. a. sidor per minut

(Se ”Hitta mer information” på sidan 24.)

Om användarhandboken

_ 23

Hitta mer information

Följande resurser innehåller information om hur du konfigurerar och använder maskinen (informationen är tillgänglig på skärmen eller som utskrift).

Resursnamn Beskrivning

Snabbinstallationsanvisning Innehåller information om inställningar och beskriver de steg som krävs för att förbereda maskinen för användning.

Användarhandbok online Innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder maskinens alla funktioner, och information om hur du underhåller och felsöker den samt installerar tillbehör.

Nätverkswebbplats

Hjälp om drivrutin

Du kan konfigurera nätverksmiljön från datorn med hjälp av program för nätverkshantering, till exempel SetIP, SyncThru™

Web Admin Service eller liknande. Webbplatsen kan vara till nytta för nätverksadministratörer som behöver hantera många skrivare på samma gång. Programmet kan laddas ner från SyncThru™ Web Admin Service på http:// solution.samsungprinter.com. SetIP-programmet finns med på cd-skivan med programvara.

Hjälpen innehåller information om skrivardrivrutinen och anvisningar om hur du konfigurerar utskriftsalternativen. (Se ”Fliken

Samsung” på sidan 58.)

Samsungs webbplats Om du har tillgång till Internet kan du hämta hjälp, support, skrivardrivrutiner, handböcker och beställa information från

Samsungs webbplats, www.samsungprinter.com.

Om användarhandboken

_ 24

Funktioner i din nya produkt

Maskinen har ett antal specialfunktioner som påverkar kvaliteten på de dokument du skriver ut.

Specialfunktioner

Skriva ut med enastående kvalitet och hastighet

• Du kan skriva ut med en upplösning på upp till 1 200 dpi i effektivt värde.

• Du kan skriva ut i A4-storlek med upp till 33 sidor/min och i

Letter-storlek med upp till 35 sidor/min.

• Maskinen skriver ut upp till 17 sidor/minut på A4-papper och upp till 18 sidor/minut på papper av Letter-storlek vid dubbelsidig utskrift.

Hantera många olika sorters utskriftsmaterial

• Multikassetten kan hantera kuvert, etiketter, media med anpassat format, vykort samt tjockt papper. Multikassetten rymmer även upp till 100 vanliga papper.

• Kassett 1 för 500 ark och tillbehörskassetten för 500 ark kan användas för vanligt papper i olika storlekar.

Skapa professionella dokument

• Tryck vattenstämplar. Du kan anpassa dina dokument med

ord som ”Konfidentiellt”. (Se ”Använda vattenstämplar” på sidan 54.)

• Skriv ut affischer. Texten och bilderna på varje sida i dokumentet förstoras och skrivs ut över flera sidor som

sedan kan tejpas ihop till en affisch. (Se ”Skriva ut affischer” på sidan 52.)

• Du kan använda förtryckta formulär och brevhuvud med

vanligt papper. (Se ”Använda överlägg” på sidan 54.)

Spara tid och pengar

• Du kan skriva ut flera sidor på samma ark för att spara

papper. (Se ”Skriva ut flera sidor på ett pappersark” på sidan 52.)

• Maskinen sparar ström automatiskt genom att drastiskt minska effektförbrukningen då den inte används.

• Du kan spara papper genom att skriva ut på båda sidorna

(dubbelsidig utskrift). (Se ”Dubbelsidig utskrift” på sidan 53.)

Utöka maskinens kapacitet

• Maskinen har en extra minnesplats så att minnet kan utökas.

(Se ”Tillgängliga tillbehör” på sidan 141.)

• Zoran IPS Emulation* kompatibel med PostScript 3 (PS) gör det möjligt att utföra PS-utskrift.

* Zoran IPS Emulation kompatibelt med

PostScript 3: © Copyright 1995–2005, Zoran Corporation.

Med ensamrätt. Zoran, Zoran-logotypen, IPS/PS3 och

OneImage är varumärken som tillhör Zoran Corporation.

136 PS3-typsnitt: Innehåller UFST och MicroType från

Monotype Imaging Inc.

Skriva ut från olika plattformar

• Du kan göra utskrifter från olika operativsystem, t.ex.

Windows, Linux och Macintosh.

• Maskinen har utrustats med ett USB-gränssnitt samt ett nätverksgränssnitt.

Kopiera original i varierande format

• Maskinen kan skriva ut flera kopior av originaldokumentet på

en sida. (Se ”2-upp- eller 4-upp-kopiering (N-upp)” på sidan 68.)

• Det finns specialfunktioner för att radera bakgrunder från

kataloger och tidningar. (Se ”Radera bakgrundsbilder” på sidan 70.)

• Utskriftskvaliteten kan justeras och förbättras på samma gång.

Skanna original och skicka iväg dem direkt

• Skanna i färg och använd exakta komprimeringar i JPEG-,

TIFF- och PDF-format.

• Skanna och skicka filer snabbt till flera mottagare med

nätverksskanning. (Se ”Skicka en skannad bild till flera mottagare som en e-postbilaga” på sidan 74.)

Ange en specifik tid för att skicka ett fax

• Du kan ange en tid då faxet ska skickas och samtidigt skicka det till flera lagrade mottagare.

• Efter överföringen kan maskinen skriva ut en rapport enligt de inställningar du har gjort.

Använda USB-flashminnesenheter

Om du har ett USB-minne kan du använda den på olika sätt i maskinen.

• Du kan skanna dokument och spara dem på enheten.

• Du kan skriva ut data som är lagrade på enheten direkt.

Funktioner i din nya produkt

_ 25

Olika modellers funktioner

Maskinen är gjord för att uppfylla alla dina dokumentbehov – från att skriva ut och kopiera till mer avancerade nätverkslösningar för företag.

Olika modellers funktioner:

FUNKTIONER

USB 2.0

USB-minnesgränssnitt

Dokumentmatare

Hårddisk

Nätverksgränssnittet Ethernet 10/100 Base TX trådbundet LAN

Dubbelsidig utskrift

FAX

( ● : ingår – Tom: ej tillgänglig)

SCX-5835FN

SCX-5935FN

Funktioner i din nya produkt

_ 26

1.

Introduktion

Det här är skrivarens huvudkomponenter:

Kapitlet innehåller:

Översikt över maskinen

Översikt över kontrollpanelen

Översikt över maskinen

Framifrån

Status-indikatorn

Introduktion för skärm och knappar

1

2

3

4

5

6

7

Lucka till dokumentmataren

Dokumentmatarens breddstöd

Dokumentmatarens inmatningsfack

Dokumentmatarens utmatningsfack

Handtag för främre lucka

Handtag för multikassetten

Handtag

11

12

Multikassett

Främre lucka

13 Dokumentutmatningsfack

14

15

16

17

USB-minnesport

Kontrollpanelen

Tonerkassett

Pappersbreddstöd för multikassetten

Introduktion

_ 27

8

9

10

Pappersnivåindikator

Tillvalskassett 2

Kassett 1 a. Tillvalsenhet.

a

18

19

20

Skannerlock

Låsomkopplare för skanner

Skannerglas

Bakifrån

3

4

1

2

5

USB-värdport

USB-port

Nätverksport

Telefonuttag

Uttag för anknytningstelefon

(EXT)

8

9

6

7

10

Duplexenhet

Bakre lucka

Nätkontakt

Strömbrytare

Lucka till systemkortet

Introduktion

_ 28

Översikt över kontrollpanelen

11

12

13

3

4

1

2

5

8

9

6

7

10

Machine Setup

Job Status

Status

Bildskärm

Sifferknappar

Clear

Redial/Pause

On Hook Dial

Interrupt

Clear All

Power Saver

Stop

Start

Maskininstallation samt avancerade inställningar. (Se ”Machine Setup” på sidan 102.)

Visar aktuella jobb, väntande jobb och slutförda jobb.

Visar skrivarens status. (Se ”Status-indikatorn” på sidan 30.)

Visar aktuell maskinstatus samt meddelanden under ett arbete. Gör dina inställningar genom att trycka på pekskärmen.

Används för uppringning, val av antal kopior och övriga alternativ.

Tar bort tecken i redigeringsområdet.

I vänteläge återuppringning av senaste numret. I redigeringsläge infogas en paus i ett faxnummer.

Fungerar på samma sätt som när du håller i luren och telefonlinjen är upptagen.

Stoppar ett pågående jobb för att ett brådskande kopieringsjobb ska utföras.

Återställer värdena till standardinställningar.

Sätter maskinen i energisparläge. Strömmen kan sättas på och stängas av med den här knappen. (Se ”Knappen Power

Saver” på sidan 31.)

Avbryter jobb när som helst. Fönstret på skärmen visar aktuellt jobb som användaren kan avbryta.

Startar ett jobb.

Använd endast fingrarna på pekskärmen. Skärmen kan skadas av pennor och andra spetsiga föremål.

Introduktion

_ 29

Status-indikatorn

Färgen på Status -indikatorn visar maskinens aktuella status.

Status Beskrivning

Av

Grön

Röd

Blinkar

Blinkar

• Maskinen är offline.

• Maskinen är i energisparläge. När data tas emot eller om någon knapp trycks in växlar den automatiskt till onlineläge.

• När ljuset blinkar långsamt tar maskinen emot data från datorn.

• När ljuset blinkar snabbt skriver maskinen ut data.

Maskinen är online och kan användas.

• Ett mindre fel har uppstått och maskinen väntar på att det ska rättas till. Kontrollera meddelandet på skärmen. När problemet är

åtgärdat går maskinen vidare.

• Tonerkassetten håller på att ta slut. Beställ en ny tonerkassett. Du kan tillfälligt förbättra utskriftskvaliteten genom att omfördela

tonern. (Se ”Byta tonerkassett” på sidan 142,

”Omfördela toner” på sidan 123.)

• Tonerkassetten är helt tömd. Ta bort

tonerkassetten och installera en ny. (Se ”Byta tonerkassett” på sidan 142.)

Ett papper har fastnat. (Se ”Ta bort papper som fastnat” på sidan 125.)

• Luckan är öppen. Stäng luckan.

• Det finns inget papper i skrivaren. Fyll på papper.

• Maskinen har stannat på grund av ett allvarligt fel. Kontrollera meddelandet på skärmen. (Se

”Meddelanden på skärmen” på sidan 129.)

Kontrollera meddelandet på skärmen. Följ instruktionerna på skärmen

eller läs i avsnittet om felsökning. (Se ”Meddelanden på skärmen” på sidan 129.) Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Introduktion för skärm och knappar

Pekskärm

Pekskärmen på kontrollpanelen gör det enkelt att hantera maskinen. När du har tryckt på startikonen ( ) på skärmen visas huvudmenyn.

• : Visar hjälpen. Här hittar du förklaringar till funktioner.

• Kopia: Går till menyn Kopia .

• Fax: Går till menyn Fax .

• Skan: Går till menyn Skan. epost , Skan. t PC och Skanna till Server .

• Lagrade dokument: Går till menyn Lagrade dokument . (Se

”Kontrollera lagrade dokument” på sidan 120.)

• USB: När en USB-minnesenhet sätts in i USB-minnesporten på maskinen visas en USB-ikon på skärmen.

• SmarThru Workflow: Går till menyn SmarThru Workflow . (tillbehör)

• Tonerinfo: Visar hur mycket toner som har använts.

• LCD-ljusstyrka: Justerar ljustyrkan på pekskärmen.

• : Ändrar det språk som visas på pekskärmen.

• : Ikonen visas bara när du ansluter USB-minnet.

• Logga ut: Loggar ut från inloggat konto.

• Ikoner som visas på skärmen, t.ex. SmarThru Workflow , kan vara nedtonade beroende på vilka extra utrustningar eller program som har installerats på maskinen.

• Tryck på skärmens vänster-/högerpilar för att byta skärmbild och se övriga tillgängliga ikoner.

Introduktion

_ 30

Knappen Machine Setup

När du trycker på Machine Setup visas maskininställningarna och du kan

ändra värdena. (Se ”Machine Setup” på sidan 102.)

• : Med den här knappen kommer du direkt till menyerna Kopia , Fax ,

Skan eller Lagrade dokument .

• Maskinstatus: Visar maskinens aktuella status.

• Admin.inst.: Används för administratörsinställningar.

• Rapport över Utskriftsinfo: Du kan skriva ut en rapport med uppgifter om det givna antalet utskrifter per pappersstorlek och typ.

Knappen Job Status

När du trycker på Job Status visas en lista på skärmen med aktuella jobb, väntande jobb och slutförda jobb.

Knappen Power Saver

När maskinen inte används kan du spara el genom att trycka på knappen för energisparläge. Om du håller ned knappen i en sekund växlar maskinen

till energisparläge. (Se ”Använda energisparfunktionen” på sidan 42.)

Om du håller ned knappen i mer än tre sekunder får du en fråga om du vill stänga av strömmen. Om du väljer Ja stängs strömmen av. Du aktiverar också knappen genom att trycka på den.

Av

Blå

Status

Beskrivning

Maskinen är inte i energisparläge.

Maskinen är i energisparläge.

Interrupt-knapp

När du trycker på Interrupt avbryts ett pågående jobb, vilket stoppar en pågående utskrift för ett brådskande kopieringsarbete. När kopiering har slutförts återgår maskinen till tidigare jobb.

Status Beskrivning

Av

Blå

Maskinen är inte i läge för att avbryta en utskrift.

Maskinen är i läge för att avbryta en utskrift.

Avbrottsläget återställs till standardvärdet (Av) när maskinen stängs av eller nollställs.

• Fliken Aktuellt jobb: Visar listan över pågående och väntande jobb.

• Fliken Jobbet är färdigt: Visar listan med avslutade jobb.

• Fliken Meddel. aktiv: Visar samtliga felmeddelanden som har inträffat.

• Nr.: Visar turordningen på jobb.

• Job.namn: Visar jobbinformation, till exempel namn och typ.

• Status: Visar status för varje jobb.

• Anv.: Visar användarnamn – i huvudsak datornamnet.

• Jobbtyp: Visar detaljer över det aktuella jobbet, jobbtyp, mottagarens telefonnummer samt övrig information.

• Detalj: Visar detaljerad information om det valda alternativet i listorna

Aktuellt jobb , Jobbet är färdigt och Meddel. aktiv .

• Radera: Tar bort det valda jobbet från listan.

• Rad. alla: Tar bort alla jobb från listan.

• Stäng: Stänger fönstret för jobbstatus och går till föregående vy.

Introduktion

_ 31

2.

Komma igång

Det här kapitlet innehåller detaljerade anvisningar om hur du konfigurerar den USB-anslutna maskinen och programvaran.

Kapitlet innehåller:

Konfigurera maskinen

Medföljande programvara

Systemkrav

Installera USB-ansluten maskins drivrutin

Om flera användare ska dela på maskinen

Konfigurera maskinen

I det här avsnittet visas stegen för att konfigurera maskinen enligt beskrivningen i Snabbinstallationsanvisningen. Börja med att läsa

Snabbinstallationsanvisningen och följ sedan stegen nedan:

1.

Välj en stabil plats.

Välj en plan och stabil plats med tillräckligt utrymme för luftcirkulation.

Lämna tillräcklig plats för att kunna öppna luckor och papperskassetter.

Området bör vara väl ventilerat och inte utsättas för direkt solljus eller värmekällor, kyla och fukt. Placera inte maskinen nära skrivbordets eller bordets kant.

2.

Packa upp maskinen och kontrollera alla medföljande delar.

3.

Ta bort skyddstejpen som håller maskinen på plats.

4.

Sätt i tonerkassetten.

5.

Fyll på papper. (Se ”Fylla på papper i kassetten” på sidan 46.)

6.

Kontrollera att alla kablar är anslutna till skrivaren.

7.

Starta skrivaren.

Du bör skriva ut på höjder under 1 500 m. I avsnittet om höjdinställningar kan du läsa om hur du får den bästa utskriftskvaliteten. (Se

”Höjdjustering” på sidan 41.)

Placera maskinen på ett plant, stabilt underlag så att lutningen är mindre

än 2 mm. Annars kan utskriftskvaliteten påverkas.

Komma igång

_ 32

Medföljande programvara

När du har startat maskinen och anslutit den till datorn måste du installera skrivarprogrammen. Om du använder Windows eller Mac OS installerar du programvaran från den medföljande CD-skivan. Om du använder ett

Linux-operativsystem kan du hämta programvaran från Samsungs webbplats (www.samsung.com/printer) och installera den.

Maskinens programvara uppdateras ibland när ett nytt operativsystem m.m. presenteras. Om det är nödvändigt laddar du ner den senaste versionen från Samsungs webbplats (www.samsung.com/printer)

Operativ system

Innehåll

Windows • Skrivardrivrutin: Med den här drivrutinen får du tillgång till skrivarens alla funktioner.

• Skrivardrivrutin för PostScript: Använd

PostScript-drivrutinen när du vill skriva ut dokument med avancerat typsnitt och grafik på PS-språket.

• Skannerdrivrutin: TWAIN- och WIA-drivrutiner

(Windows Image Acquisition) är tillgängliga för att skanna dokument på maskinen.

• Smart Panel: Med det här programmet kan du övervaka maskinens status och få varningar om ett fel uppstår under utskriften.

• SmarThru Office a : Det här är ett medföljande

Windows-program för multifunktionsmaskinen.

• Direktutskriftsfunktion: Med det här programmet kan du skriva ut PDF-filer direkt.

• Samsung Hanterare för skanning: Du kan få information om programmet Hanterare för skanning och om den installerade skanningsdrivrutinen.

• SetIP: Använd det här programmet när du ställer in maskinens TCP-/IP-adress.

Macintos h

Linux

• PPD-fil (PostScript Printer Description): Använd den här drivrutinen om du vill köra maskinen från en

Macintosh-dator och skriva ut dokument.

• Skannerdrivrutin: TWAIN-drivrutin är tillgänglig för att skanna dokument på maskinen.

• Smart Panel: Med det här programmet kan du övervaka maskinens status och få varningar om ett fel uppstår under utskriften.

• Scan Manager: Du kan få information om programmet

Hanterare för skanning och om den installerade skanningsdrivrutinen.

• Unified Linux Driver: Med den här drivrutinen får du tillgång till skrivarens alla funktioner.

• PPD-fil (PostScript Printer Description): Använd den här drivrutinen om du vill köra maskinen från en

Linux-dator och skriva ut dokument.

• SANE: Med den här drivrutinen kan du skanna dokument.

• Smart Panel: Med det här programmet kan du övervaka maskinens status och få varningar om ett fel uppstår under utskriften.

a. Med den här kraftfulla bildredigeraren kan du redigera en skannad bild på många sätt och skicka bilden med e-post. Du kan även öppna andra bildredigeringsprogram, till exempel Adobe Photoshop från SmarThru

Office. Mer information finns i direkthjälpen för SmarThru

Office-programmet. (Se ”Smarthru Office” på sidan 116.)

Systemkrav

Innan du börjar bör du kontrollera att systemet uppfyller följande krav:

Windows

Maskinen kan användas med följande Windows-operativsystem.

Krav (rekommenderas)

OPERATIV

SYSTEM

CPU RAM

Ledigt hårddiskutry mme

Windows

2000

Pentium II 400 MHz

(Pentium III 933 MHz)

Windows XP Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

Windows

Server 2003

Windows

Vista

Pentium III 933 MHz

(Pentium IV 1 GHz)

Pentium IV 3 GHz

Windows

Server 2008

Windows 7

Windows

Server 2008

R2

64 MB

(128 MB)

128 MB

(256 MB)

128 MB

(512 MB)

512 MB

(1024 MB)

600 MB

1,5 GB

1,25 GB till 2

GB

15 GB

Pentium IV 1 GHz

(Pentium IV 2 GHz)

Pentium IV-processor på

1 GHz och 32- eller

64-bitar eller högre

512 MB (2

048 MB)

1 GB (2

GB)

10 GB

16 GB

• Stöd för DirectX 9-grafik med 128 MB minne (för

Aerotemat).

• DVD-R/W-enhet

Pentium IV 1 GHz (x86)- eller 1,4 GHz

(x64)-processorer (2 GHz eller snabbare)

512 MB (2

048 MB)

10 GB

• Internet Explorer 5.0 eller senare är minimikravet för alla

Windows-operativsystem.

• Användare med administratörsrättigheter kan installera programvaran.

• Windows Terminal Service är kompatibelt med den här maskinen.

Komma igång

_ 33

Macintosh

Krav (rekommenderas)

OPERATIV

SYSTEM

CPU RAM

Macintosh X

10.4 eller tidigare

Macintosh X

10.5

Mac OS X

10.6

Intel-processorer

PowerPC G4/G5

• 128 MB för en

PowerPC-baser ad Mac

(512 MB)

• 512 MB för en

Intel-baserad

Mac (1 GB)

512 MB (1 GB) • Intel-processorer

• 867 MHz eller snabbare

PowerPC G4/G5

• Intel-processorer 1 GB (2 GB)

Ledigt hårddisku trymme

1 GB

1 GB

1 GB

Linux

Objekt Krav

Operativsystem

CPU

RAM

Ledigt hårddiskutrymme

RedHat 8.0, 9.0 (32 bitar)

RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bitar)

Fedora Core 1–7 (32/64 bitar)

Mandrake 9.2 (32 bitar), 10.0, 10.1 (32/64 bitar)

Mandriva 2005, 2006, 2007 (32/64 bitar)

SuSE Linux 8.2, 9.0, 9.1 (32 bitar)

SuSE Linux 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 (32/64 bitar)

SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 bitar)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04 (32/64 bitar)

Debian 3.1, 4,0 (32/64 bitar)

Pentium IV 2.4 GHz (IntelCore2)

512 MB (1024 MB)

1 GB (2 GB)

• Du måste också allokera en swap-partition på minst 300 MB om du ska arbeta med stora skannade bilder.

• Linux-skannerdrivrutinen kan hantera den högsta optiska upplösningen.

Installera USB-ansluten maskins drivrutin

En lokalt ansluten maskin är en maskin som är direkt sammanlänkad med datorn via en USB-kabel. Om maskinen är ansluten till ett nätverk kan du hoppa över stegen nedan och gå till installationen av den nätverksanslutna

maskinens drivrutin. (Se ”Installera nätverksansluten maskins drivrutin” på sidan 39.)

Om du väljer Anpassad installation kan du välja vilka program du ska installera.

Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter. Annars kanske informationen inte överförs till maskinen.

Windows

Du kan installera programvaran för maskinen med den vanliga eller anpassade metoden.

Stegen nedan rekommenderas för de flesta användare vars maskin är direkt ansluten till datorn. Alla komponenter som krävs för att använda maskinen installeras.

1.

Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn och påslagen.

Om ” Guiden Ny maskinvara ” öppnas under installationen klickar du på i övre högra hörnet för att stänga fönstret eller på

Avbryt .

2.

Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.

• Cd-skivan startar automatiskt och ett installationsfönster visas.

• Om installationsfönstret inte visas klickar du på Start och sedan på

Kör . Skriv X:\ Setup.exe

och byt ut X mot den bokstav som enheten har tilldelats. Klicka på OK .

• Om du använder Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008

Server R2 klickar du på Start > Alla program > Tillbehör > Kör .

Skriv X:\ Setup.exe

och byt ut X mot den bokstav som enheten har tilldelats. Klicka sedan på OK .

• Om fönstret Spela upp automatiskt visas i Windows Vista,

Windows 7 och Windows Server 2008 R2 klickar du på Kör

Setup.exe

i fältet Installera eller kör programmet och klickar på

Fortsätt eller Ja i fönstret Kontroll av användarkonto .

3.

Klicka på Nästa .

Om det behövs väljer du ett språk i listrutan.

Komma igång

_ 34

4.

Välj Typisk installation av lokal skrivare och klicka sedan på Nästa .

Om maskinen inte redan är kopplad till datorn, öppnas följande fönster.

• När du har anslutit maskinen klickar du på Nästa .

• Om du inte vill ansluta maskinen nu klickar du på Nästa och

Nej på följande skärmbild. Därefter startar installationen. Ingen testsida skrivs ut.

• Det installationsfönster som visas i den här användarhandboken kan se annorlunda ut beroende på vilken maskin och vilket gränssnitt som används.

5.

När installationen är klar visas ett fönster där du tillfrågas om du vill skriva ut en testsida. Om du vill skriva ut en testsida markerar du kryssrutan och klickar sedan på Nästa . Klicka annars bara på Nästa och hoppa över utskriften.

6.

Om testsidan skrevs ut korrekt klickar du på Ja .

Annars klickar du på Nej för att skriva ut den på nytt.

7.

Om du vill registrera dig som användare av maskinen och få information från Samsung, markerar du kryssrutan och klickar på Avsluta . Du är nu registrerad på Samsungs webbplats. I annat fall klickar du på Avsluta .

Om skrivardrivrutinen inte fungerar som den ska avinstallerar du den och gör om installationen.

Gör så här om du kör Windows och vill avinstallera drivrutinen: a) Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn och påslagen.

b) Från menyn Start väljer du Program eller Alla program > namnet på skrivardrivrutinen > Underhåll .

Komma igång

_ 35 c) Välj Ta bort och klicka på Nästa .

En lista med komponenter visas så att du kan ta bort varje komponent för sig.

d) Välj de komponenter du vill avinstallera och klicka sedan på

Nästa .

e) När du ser frågan om du vill bekräfta dina val, klickar du på Ja .

Den markerade drivrutinen och alla dess komponenter tas bort från datorn.

f) När alla program har avinstallerats klickar du på Avsluta .

Macintosh

Cd-skivan med programvara som levererades med maskinen innehåller en

PPD-fil som gör att du kan använda drivrutinerna CUPS och Apple

LaserWriter (endast tillgänglig när du använder en maskin som kan hantera

PostScript-drivrutinen) för utskrifter från en Macintosh-dator.

Den innehåller också en TWAIN-drivrutin för skanning med en Macintosh.

1.

Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn och påslagen.

2.

Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.

3.

Dubbelklicka på cd-skivans ikon som visas på skrivbordet.

4.

Dubbelklicka på mappen MAC_Installer .

5.

Dubbelklicka på ikonen Installer .

6.

Ange lösenordet och klicka på OK .

7.

Samsung-installationsfönstret visas. Klicka på Continue .

8.

Välj Easy Install och klicka på Install . Easy Install rekommenderas för de flesta användare. Alla komponenter som krävs för att använda maskinen installeras.

Om du väljer Custom Install kan du välja vilka komponenter som ska installeras.

9.

Ett meddelande visas om att alla program kommer att avslutas på datorn. Klicka på Continue .

10.

När installationen är klar klickar du på Quit .

Om du har installerat skannerdrivrutinen klickar du på Restart .

11.

Öppna mappen Applications > Utilities > Print Setup Utility .

• I Mac OS X 10.5-10.6 öppnar du mappen Applications > System

Preferences och klickar på Print & Fax .

12.

Klicka på Add i Printer List .

• I Mac OS X 10.5–10.6 klickar du på ikonen ” + ”. Ett fönster visas på skärmen.

13.

För Macintosh X 10.3 väljer du fliken USB .

• För Macintosh X 10.4 klickar du på Default Browser och letar upp

USB-anslutningen.

• I Mac OS X 10.5–10.6 klickar du på Default och letar upp

USB-anslutningen.

14.

Om det automatiska valet inte fungerar på Macintosh X 10.3 väljer du

Samsung i Printer Model och maskinens namn i Model Name .

• Om det automatiska valet inte fungerar på Macintosh X 10.4 väljer du Samsung i Print Using och maskinens namn i Model .

• Om det automatiska valet inte fungerar i Mac OS X 10.5–10.6 väljer du Select a driver to use...

och maskinnamnet i Print Using .

Maskinen visas på Printer List och anges som standardmaskin.

15.

Klicka på Add .

Om skrivardrivrutinen inte fungerar som den ska avinstallerar du den och gör om installationen.

Gör så här om du vill avinstallera drivrutinen för Macintosh: a) Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn och påslagen.

b) Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.

c) Dubbelklicka på cd-skivans ikon som visas på skrivbordet.

d) Dubbelklicka på mappen MAC_Installer .

e) Dubbelklicka på ikonen Installer .

f) Ange lösenordet och klicka på OK .

g) Samsung-installationsfönstret visas. Klicka på Continue .

h) Välj Uninstall och klicka på Uninstall . i) Ett meddelande visas om att alla program kommer att avslutas på datorn. Klicka på Continue .

j) När avinstallationen är klar klickar du på Quit .

Linux

Du måste hämta Linux-programvarupaket från Samsungs webbplats innan du kan installera skrivarprogramvaran.

Installera programmet genom att följa anvisningarna nedan.

Installera Linux Unified Driver-paketet

1.

Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn och påslagen.

2.

När fönstret Administrator Login öppnas skriver du ”root” i fältet

Login och anger systemets lösenord.

Du måste logga in som superanvändare (root) för att kunna installera programvaran för maskinen. Be din systemadministratör om hjälp om du inte är superanvändare.

3.

Från Samsungs webbplats hämtar du Unified Linux Driver -paketet till datorn.

4.

Högerklicka på Unified Linux Driver -paketet och packa upp det.

5.

Dubbelklicka på cdroot > autorun .

6.

Klicka på Next när välkomstsidan visas.

Installera SmartPanel

1.

Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn och påslagen.

2.

När fönstret Administrator Login öppnas skriver du ”root” i fältet

Login och anger systemets lösenord.

Du måste logga in som superanvändare (root) för att kunna installera programvaran för maskinen. Be din systemadministratör om hjälp om du inte är superanvändare.

3.

Från Samsungs webbplats hämtar du Smart Panel -paketet till datorn.

4.

Högerklicka på Smart Panel -paketet och packa upp paketet.

5.

Dubbelklicka på cdroot > Linux > smartpanel > install.sh

.

Installera Hjälpprogram för skrivarinställningar

1.

Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn och påslagen.

2.

När fönstret Administrator Login öppnas skriver du ”root” i fältet

Login och anger systemets lösenord.

Du måste logga in som superanvändare (root) för att kunna installera programvaran för maskinen. Be din systemadministratör om hjälp om du inte är superanvändare.

3.

Från Samsungs webbplats hämtar du Printer Setting Utility -paketet till datorn.

4.

Högerklicka på Printer Setting Utility -paketet och packa upp det.

5.

Dubbelklicka på cdroot > Linux > psu > install.sh

.

Om skrivardrivrutinen inte fungerar som den ska avinstallerar du den och gör om installationen.

Gör så här om du vill avinstallera drivrutinen för Linux: a) Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn och påslagen.

b) När fönstret Administrator Login öppnas, skriver du ”root” i fältet Login och anger systemets lösenord.

Du måste logga in som superanvändare (root) för att kunna avinstallera skrivardrivrutinen. Be din systemadministratör om hjälp om du inte är superanvändare.

c) Klicka på ikonen i skärmens nederkant. När fönstret Terminal

öppnas skriver du:

[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/

[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh

d) Klicka på Uninstall .

e) Klicka på Next . f) Klicka på Finish .

7.

När installationen är klar klickar du på Finish .

Ikonen Unified Driver Configurator på skrivbordet och Unified

Driver-gruppen på systemmenyn har lagts till för att underlätta för dig.

Om du får problem kan du gå till direkthjälpen som kan nås från systemmenyn eller anropas från drivrutinspaketets Windows-program, till exempel. Unified Driver Configurator eller Image Manager .

Komma igång

_ 36

Om flera användare ska dela på maskinen

Följ stegen nedan om datorn ska konfigureras så att flera användare kan dela på maskinen lokalt.

Om värddatorn är kopplad både till maskinen med en USB-kabel och till det lokala nätverket kan klientdatorerna som är anslutna till det lokala nätverket skriva ut på maskinen via värddatorn.

1

2

Värddator

Klientdatorer

En dator som är kopplad direkt till maskinen med en USB-kabel.

Datorer som delar på maskinen via värddatorn.

Windows

Konfigurera en värddator

1.

Installera skrivardrivrutinen. (Se ”Installera USB-ansluten maskins

drivrutin” på sidan 34, ”Installera nätverksansluten maskins drivrutin” på sidan 39.)

2.

Klicka på Start -menyn i Windows.

3.

I Windows 2000 väljer du Inställningar > Skrivare .

• I Windows XP/2003 väljer du Skrivare och fax .

• I Windows 2008/Vista väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Skrivare .

• I Windows 7 väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud >

Enheter och skrivare .

• I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen >

Maskinvara > Enheter och skrivare .

4.

Högerklicka på skrivarikonen.

5.

I Windows XP/2003/2008/Vista trycker du på Egenskaper .

I kontextmenyerna i Windows 7 och Windows Server 2008 R2 väljer du Egenskaper för skrivare .

Om objektet Egenskaper för skrivare är markerat med tecknet ► kan du välja andra skrivardrivrutiner för den valda skrivaren.

6.

Klicka på fliken Delning .

7.

Markera Ändra delningsalternativ .

8.

Kontrollera Dela ut den här skrivaren .

9.

Fyll i fältet Resursnamn . Klicka på OK .

Konfigurera en klientdator

1.

Installera skrivardrivrutinen. (Se ”Installera USB-ansluten maskins

drivrutin” på sidan 34, ”Installera nätverksansluten maskins drivrutin” på sidan 39.)

2.

Klicka på Start -menyn i Windows.

3.

Välj Alla program > Tillbehör > Utforskaren .

4.

Ange IP-adressen till värddatorn och tryck på RETUR på tangentbordet.

Ange Användarnamn och Lösenord för värddatorns konto om det behövs.

5.

Högerklicka på ikonen för den skrivare som ska delas och välj

Anslut .

6.

Klicka på OK om ett meddelande om att konfigurationen har genomförts visas.

7.

Öppna den fil du vill skriva ut och påbörja utskriften.

Macintosh

De här stegen gäller för Mac OS X 10.5–10.6. I Hjälp om Mac för andra operativsystem finns mer information.

Konfigurera en värddator

1.

Installera skrivardrivrutinen. (Se ”Installera USB-ansluten maskins

drivrutin” på sidan 34, ”Installera nätverksansluten maskins drivrutin” på sidan 39.)

2.

Öppna mappen Applications > System Preferences och klicka på

Print & Fax .

3.

Välj den skrivare som ska delas i Printers list .

4.

Välj ” Share this printer ”.

Konfigurera en klientdator

1.

Installera skrivardrivrutinen. (Se ”Installera USB-ansluten maskins

drivrutin” på sidan 34, ”Installera nätverksansluten maskins drivrutin” på sidan 39.)

2.

Öppna mappen Applications > System Preferences och klicka på

Print & Fax .

3.

Klicka på symbolen + .

Ett fönster med namnet på de delade skrivarna visas.

4.

Markera maskinen och klicka på Add .

Komma igång

_ 37

3.

Nätverksinstallation

Det här kapitlet innehåller detaljerade anvisningar om hur du konfigurerar den nätverksanslutna maskinen och programvaran.

Kapitlet innehåller:

Nätverksmiljö

Introduktion till användbara nätverksprogram

Konfigurera TCP/IP

Installera nätverksansluten maskins drivrutin

Nätverksmiljö

Du kan använda nätverket när du har anslutit en nätverkskabel till en motsvarande port på maskinen.

Du måste installera nätverksprotokoll på maskinen om du vill använda den som nätverksmaskin. Du kan ställa in följande grundläggande nätverksparametrar på maskinens kontrollpanel.

I följande tabell visas vilka nätverksmiljöer som stöds av maskinen:

Objekt Krav

Nätverkskort

Nätverksoperativsystem

Nätverksprotokoll

Ethernet 10/100 Base-TX

• Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/

2008 Server R2

• Olika Linux-OS

• Mac OS X 10.3–10.6

• TCP/IP i Windows

• IPP

• DHCP

• SNMP

• BOOTP

Om du vill ställa in nätverksprotokollet DHCP går du till http:// developer.apple.com/networking/bonjour/download/, väljer programmet Bonjour för Windows i enlighet med datorns operativsystem och installerar programmet. Med det här programmet kan du ställa in nätverksparametrarna automatiskt. Följ anvisningarna i installationsfönstret. Programmet stöder inte Linux.

Introduktion till användbara nätverksprogram

Det finns flera tillgängliga program för att enkelt göra nätverksinställningarna i nätverksmiljö. Särskilt för nätverksadministratören

är det möjligt att hantera flera maskiner i nätverket.

SyncThru™ Web Service

En webbserver i nätverkets maskinserver som gör att du kan:

• Konfigurera nätverksparametrarna som krävs för att maskinen ska kunna ansluta till olika nätverksmiljöer.

• Anpassa maskininställningarna.

(Se ”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 114.)

SyncThru™ Web Admin Service

En webbaserad maskinhanteringslösning för nätverksadministratörer. Med

SyncThru™ Web Admin Service, en effektiv lösning för hantering av nätverksenheter, kan du övervaka och felsöka skrivare över företagets nätverk från alla platser där du har tillgång till det. Ladda ned programmet från http://solution.samsungprinter.com.

SetIP

Det här hjälpprogrammet gör att du kan välja ett nätverkskort och manuellt

konfigurera adresser för användning med TCP/IP-protokollet. (Se ”Använda programmet SetIP” på sidan 117.)

Konfigurera TCP/IP

När du ansluter maskinen till ett nätverk måste du först konfigurera TCP/

IP-inställningar för maskinen. När du har angett och verifierat TCP/

IP-inställningarna kan du börja installera programvaran på alla datorer i nätverket.

Ange nätverksadresser

Kontakta nätverksadministratören om du vill ha mer information.

Konfigurera TCP/IP och nätverksinställningarna enligt följande steg:

1.

Anslut maskinen till nätverket med en RJ-45 Ethernet-kabel.

2.

Sätt på maskinen.

3.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

4.

Tryck på Admin.inst.

.

5.

När inloggningsmeddelandet visas skriver du lösenordet.

Tryck på inmatningsområdet för lösenord så att ett frågetecken visas.

Använd sifferknapparna på kontrollpanelen för att ange lösenordet. När du har angett lösenordet trycker du på OK . (Fabriksinställning: 1111.)

6.

Tryck på fliken Inställning > Nätverksinställning .

Nätverksinstallation

_ 38

7.

Välj TCP/IP-protok.

.

8.

Tryck på IP-inställning .

9.

Välj Statisk och ange sedan IP-adress , Undernätmask och fyll i

Gateway . Tryck på inmatningsområdet och ange adresserna med sifferknapparna på kontrollpanelen.

10.

Tryck på OK .

Installera nätverksansluten maskins drivrutin

Om du väljer Anpassad installation kan du välja vilka program som ska installeras.

Windows

Du kan installera maskinens drivrutin genom att följa stegen nedan.

Detta rekommenderas för de flesta användare. Alla komponenter som krävs för att använda maskinen installeras.

1.

Kontrollera att maskinen är ansluten till nätverket och påslagen.

Maskinens IP-adress måste även ha angivits. Mer information om att ansluta till nätverket finns i snabbinstallationsanvisningen som följer med maskinen.

2.

Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.

• Cd-skivan med programvara startar automatiskt och ett installationsfönster visas.

• Om installationsfönstret inte visas klickar du på Start och sedan på

Kör . Skriv X:\ Setup.exe

och byt ut X mot den bokstav som enheten har tilldelats. Klicka på OK .

• Om du använder Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008

Server R2 klickar du på Start > Alla program > Tillbehör > Kör .

Skriv X:\ Setup.exe

och byt ut X mot den bokstav som enheten har tilldelats. Klicka sedan på OK .

• Om fönstret Spela upp automatiskt visas i Windows Vista,

Windows 7 och Windows Server 2008 R2 klickar du på Kör

Setup.exe

i fältet Installera eller kör programmet och klickar på

Fortsätt eller Ja i fönstret Kontroll av användarkonto .

3.

Klicka på Nästa .

Om det behövs väljer du ett språk i listrutan.

4.

Välj Typisk installation av nätverksskrivare och klicka sedan på

Nästa .

5.

Listan över maskiner som finns tillgängliga i nätverket visas. Välj den skrivare du vill installera från listan och klicka på Nästa .

• Om maskinen inte finns i listan klickar du på Uppdatera om du vill uppdatera listan eller väljer Lägg till TCP/IP-port om du vill lägga till maskinen i nätverket. Lägg till maskinen i nätverket genom att ange maskinens portnamn och IP-adress. Verifiera maskinens IP-adress eller MAC-adress genom att skriva ut en sida med nätverkskonfigurationen.

• Välj Delad skrivare (UNC) om du vill hitta en delad maskin

(UNC-sökväg) och ange det delade namnet manuellt eller sök efter en delad skrivare genom att klicka på knappen Bläddra .

• Om du inte kan hitta maskinen i nätverket inaktiverar du brandväggen och klickar på Uppdatera . För

Windows-operativsystem klickar du på Start >

Kontrollpanelen > Windows-brandväggen och inaktiverar det här alternativet. För andra operativsystem går du till systemets onlinehjälp.

6.

När installationen är klar visas ett fönster där du tillfrågas om du vill skriva ut en testsida. Om du vill skriva ut en testsida markerar du kryssrutan och klickar sedan på Nästa . Klicka annars bara på Nästa och hoppa över utskriften.

Nätverksinstallation

_ 39

7.

Om testsidan skrevs ut korrekt klickar du på Ja .

Annars klickar du på Nej för att skriva ut den på nytt.

8.

Om du vill registrera dig som användare av maskinen och få information från Samsung, markerar du kryssrutan och klickar på Avsluta . Du är nu registrerad på Samsungs webbplats. Annars klickar du på Avsluta .

Om skrivardrivrutinen inte fungerar som den ska avinstallerar du den och gör om installationen.

Gör så här om du kör Windows och vill avinstallera drivrutinen: a) Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn och påslagen.

b) Från menyn Start väljer du Program eller Alla program > namnet på skrivardrivrutinen > Underhåll .

c) Välj Ta bort och klicka på Nästa .

En lista med komponenter visas så att du kan ta bort varje komponent för sig.

d) Välj de komponenter du vill avinstallera och klicka sedan på

Nästa .

e) När du ser frågan om du vill bekräfta dina val, klickar du på Ja .

Den markerade drivrutinen och alla dess komponenter tas bort från datorn.

f) När alla program har avinstallerats klickar du på Avsluta .

Macintosh

1.

Kontrollera att maskinen är ansluten till nätverket och påslagen.

Maskinens IP-adress måste även ha angivits.

2.

Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.

3.

Dubbelklicka på cd-skivans ikon som visas på skrivbordet.

4.

Dubbelklicka på mappen MAC_Installer .

5.

Dubbelklicka på ikonen Installer .

6.

Ange lösenordet och klicka på OK .

7.

Samsung-installationsfönstret visas. Klicka på Continue .

8.

Ange Easy Install och klicka på Install . Easy Install rekommenderas för de flesta användare. Alla komponenter som krävs för att använda maskinen installeras.

Om du väljer Custom Install kan du välja vilka komponenter som ska installeras.

9.

Ett meddelande visas om att alla program kommer att avslutas på datorn. Klicka på Continue .

10.

När installationen är klar klickar du på Quit .

Om du har installerat skannerdrivrutinen klickar du på Restart .

11.

Öppna mappen Applications > Utilities > Print Setup Utility .

• I Mac OS X 10.5-10.6 öppnar du mappen Applications > System

Preferences och klickar på Print & Fax .

12.

Klicka på Add i Printer List .

• I Mac OS X 10.5–10.6 klickar du på ikonen ” + ”. Ett fönster visas på skärmen.

13.

För MAC OS 10.3 väljer du fliken IP Printing .

• För MAC OS 10.4 klickar du på IP Printer .

• I Mac OS X 10.5–10.6 klickar du på IP .

14.

Välj Socket/HP Jet Direct i Printer Type .

När du skriver ut ett dokument som innehåller många sidor kan du öka utskriftshastigheten med alternativet Socket för Printer Type .

15.

Ange maskinens IP-adress i fältet Printer Address .

16.

Ange könamnet i fältet Queue Name . Om du inte kan ta reda på utskriftsmaskinens könamn ska du försöka med standardkön först.

Nätverksinstallation

_ 40

17.

Om det automatiska valet inte fungerar under Mac OS X 10.3 väljer du

Samsung i Printer Model och maskinnamnet i Model Name .

• Om det automatiska valet inte fungerar på Macintosh X 10.4 väljer du Samsung i Print Using och maskinnamnet i Model .

• Om det automatiska valet inte fungerar i Mac OS X 10.5–10.6 väljer du Select a driver to use...

och maskinens namn i Print Using .

Maskinens IP-adress visas i Printer List och ställs in som standardmaskin.

18.

Klicka på Add .

Om skrivardrivrutinen inte fungerar som den ska avinstallerar du den och gör om installationen.

Gör så här om du vill avinstallera drivrutinen för Macintosh: a) Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn och påslagen.

b) Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-rom-enheten.

c) Dubbelklicka på cd-skivans ikon som visas på skrivbordet.

d) Dubbelklicka på mappen MAC_Installer .

e) Dubbelklicka på ikonen Installer .

f) Ange lösenordet och klicka på OK .

g) Samsung-installationsfönstret visas. Klicka på Continue .

h) Välj Uninstall och klicka på Uninstall . i) Ett meddelande visas om att alla program kommer att avslutas på datorn. Klicka på Continue .

j) När avinstallationen är klar klickar du på Quit .

Linux

Installera Linux-drivrutin

1.

Kontrollera att maskinen är ansluten till nätverket och påslagen.

Maskinens IP-adress måste även ha angivits.

2.

Från Samsungs webbplats hämtar du Unified Linux Driver -paketet till datorn.

3.

Högerklicka på Unified Linux Driver -paketet och packa upp det.

4.

Dubbelklicka på cdroot > autorun .

5.

Fönstret Samsung Installer visas. Klicka på Continue .

6.

Fönstret Add printer wizard visas. Klicka på Next .

7.

Välj Network printer och klicka på Search .

8.

Skrivarens IP-adress och modellnamn visas i listfältet.

9.

Markera maskinen och klicka på Next .

10.

Ange en beskrivning för skrivaren och klicka på Next .

11.

När skrivaren har lagts till klickar du på Finish .

12.

När installationen är klar klickar du på Finish .

Lägg till nätverksskrivare

1.

Dubbelklicka på Unified Driver Configurator .

2.

Klicka på Add Printer...

3.

Fönstret Add printer wizard visas. Klicka på Next .

4.

Välj Network printer och klicka på knappen Search .

5.

Skrivarens IP-adress och modellnamn visas i listfältet.

6.

Markera maskinen och klicka på Next .

7.

Ange en beskrivning för skrivaren och klicka på Next .

8.

När skrivaren har lagts till klickar du på Finish .

4.

Grundläggande installation

När installationen är klar kan du ange standardinställningar. Läs nästa avsnitt om du vill ange eller ändra värden. Det här kapitlet innehåller detaljerade anvisningar om hur du konfigurerar maskinen.

Kapitlet innehåller:

Höjdjustering

Ange lösenordet

Ange datum och tid

Ändra skärmspråk

Ändra land

Ange tidsgräns

Använda energisparfunktionen

Ange standardkassett och papper

Ändra standardinställningarna

Ändra inställningen för typsnitt

Tangentbordet

Höjdjustering

Utskriftskvaliteten påverkas av lufttrycket, som avgörs av hur högt över havsnivån maskinen befinner sig. Följande uppgifter hjälper dig ställa in maskinen för bästa utskriftskvalitet.

Innan du ställer in höjdvärdet måste du kontrollera hur högt över havet platsen där du tänker använda maskinen ligger.

Ange lösenordet

Om du vill konfigurera maskinen eller ändra inställningarna måste du logga in. Gör så här om du vill byta lösenord:

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

.

3.

När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet med sifferknapparna på kontrollpanelen. Tryck sedan på OK .

(Fabriksinställning: 1111.)

4.

Tryck på fliken Inställning > Autentisering .

5.

Tryck på Ändra inloggning för admin .

6.

Ange det gamla och nya lösenordet samt bekräfta det nya lösenordet.

7.

Tryck på OK .

0

1 Normal

2 High 1

1.

Starta den nätverksanslutna datorn och öppna en webbläsare.

2.

Ange maskinens IP-adress som URL:n i webbläsaren.

3.

Klicka på Gå till för att komma till SyncThru™ Web Service.

4.

Logga in i SyncThru™ Web Service som administratör. (Se ”Använda

SyncThru™ Web Service” på sidan 114.)

5.

Klicka på Settings > Machine Settings > System > Setup > Altitude

Adj .

6.

Välj ett höjdvärde.

7.

Klicka på Apply .

Om maskinen är ansluten med en USB-kabel anger du höjden under alternativet Justering for hög höjd på maskinens skärm. (Se

”Allmänna inställningar” på sidan 103.)

Ange datum och tid

När du anger tid och datum används de för senarelagda fax och utskrifter.

Tid och datum skrivs ut på alla rapporter. Kontrollera att datum och tid stämmer.

Om strömtillförseln stängs av till maskinen måste du ställa in rätt tid och datum igen när strömmen kommer tillbaka.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

.

3.

När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet med sifferknapparna och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

4.

Tryck på fliken Allmänt > Datum och tid > Datum och tid .

5.

Välj datum och tid med vänster-/högerpilarna. Du kan också använda sifferknapparna på kontrollpanelen.

6.

Tryck på OK .

Om du vill ändra formatet för datum och tid trycker du på

Datumformat och Tidsformat .

Grundläggande installation

_ 41

Ändra skärmspråk

Gör så här om du vill ändra språket som visas på skärmen.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

.

3.

När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet med sifferknapparna och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

4.

Tryck på fliken Allmänt .

5.

Tryck på nedåtpilen för att byta fönster och sedan på Språk .

6.

Välj språk.

7.

Tryck på OK .

Ändra land

Du kan ändra land. Om du gör det ändras vissa av värdena för fax och pappersstorlek automatiskt enligt ditt lands inställningar.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

.

3.

När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet med sifferknapparna och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

4.

Tryck på fliken Allmänt .

5.

Tryck på nedåtpilen för att byta fönster och sedan på Land .

6.

Välj land.

7.

Tryck på OK .

Ange tidsgräns

Om maskinen inte tar emot någon information under en viss tidsperiod går den tillbaka till viloläge med standardvärden. Du kan ange hur lång tid maskinen ska vänta.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

.

3.

När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet med sifferknapparna och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

4.

Tryck på fliken Allmänt .

5.

Tryck på Timrar .

6.

Välj lämpligt alternativ.

• Timeout för systemet: Maskinen återgår till standardvärdet efter en given tid. Den längsta tiden du kan ange är 10 minuter.

• Timeout HållJob.: Om det inträffar ett fel under utskriften och det inte kommer någon signal från datorn håller maskinen kvar jobbet under en angiven tid. Du kan ange en tid till mer än en timme.

7.

Välj På .

8.

Ange ett intervall med vänster-/högerpilarna.

9.

Tryck på OK .

Använda energisparfunktionen

Om du inte använder datorn på en stund kan du spara energi med den här funktionen.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

.

3.

När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet med sifferknapparna och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

4.

Tryck på fliken Allmänt .

5.

Tryck på nedåtpilen för att byta fönster. Tryck på Energisparläge .

6.

Tryck på Energispar .

7.

Välj lämplig tid.

8.

Tryck på OK .

Ange standardkassett och papper

Du kan välja vilken papperskassett du helst vill använda för utskrifter. (Se

”Allmänna inställningar” på sidan 103.)

På kontrollpanelen

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

.

3.

När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet med sifferknapparna och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

4.

Tryck på fliken Allmänt .

5.

Tryck på nedåtpilen för att byta fönster och sedan på Kassetthantering .

6.

Välj papperskassett och alternativ, till exempel pappersstorlek och typ.

7.

Tryck på OK .

Om ingen tillbehörskassett finns så är alternativen nedtonade.

På datorn

Windows

1.

Klicka på Start -menyn i Windows.

2.

I Windows 2000 väljer du Inställningar > Skrivare .

• I Windows XP/2003 väljer du Skrivare och fax .

• I Windows 2008/Vista väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Skrivare .

• I Windows 7 väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud >

Enheter och skrivare .

• I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen >

Maskinvara > Enheter och skrivare .

3.

Högerklicka på din maskin.

4.

I Windows XP/2003/2008/Vista trycker du på Utskriftsinställningar .

I kontextmenyerna i Windows 7 och Windows Server 2008 R2 väljer du Utskriftsinställningar .

Om objektet Utskriftsinställningar har markerats med tecknet

► kan du välja andra skrivardrivrutiner för den valda skrivaren.

5.

Klicka på fliken Papper .

6.

Välj papperskassett och alternativ, till exempel pappersstorlek och typ.

7.

Tryck på OK .

Grundläggande installation

_ 42

Macintosh

Macintosh kan inte hantera den här funktionen. Macintosh-användare måste ändra standardinställningen manuellt varje gång de vill skriva ut med andra inställningar.

1.

Öppna ett Macintosh-program och välj den fil som du vill skriva ut.

2.

Öppna menyn File och klicka på Print .

3.

Gå till fönstret Paper Feed .

4.

Välj den papperskassett du vill skriva ut från.

5.

Gå till fönstret Paper .

6.

Ställ in papperstypen så att den överensstämmer med papperet i den kassett som ska användas vid utskrift.

7.

Klicka på Print när du vill skriva ut.

Ändra standardinställningarna

Du kan ange standardvärdena för kopiering, faxning, e-post, skanning och papper på samma gång.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

.

3.

När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet med sifferknapparna och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

4.

Tryck på fliken Allmänt > Standardinställningar > Stand.alt.

.

5.

Tryck på den funktion du vill ändra, och ändra sedan inställningarna.

Om du till exempel vill ändra standardinställningarna för ljusstyrka för ett kopieringsjobb trycker du på Kopia > Svärta och justerar ljusstyrkan.

6.

Tryck på OK .

Ändra inställningen för typsnitt

Maskinen är förinställd på det typsnitt som används i ditt område eller land.

Om du vill ändra typsnitt eller ställa in typsnitt för speciella förhållanden, till exempel för DOS-miljö, kan du ändra inställningen för typsnitt så här:

1.

Starta den nätverksanslutna datorn och öppna en webbläsare.

2.

Ange maskinens IP-adress som URL:n i webbläsaren.

3.

Klicka på Gå till för att komma till SyncThru™ Web Service.

4.

Logga in i SyncThru™ Web Service som administratör. (Se ”Använda

SyncThru™ Web Service” på sidan 114.)

5.

Klicka på Settings > Machine Settings > Printer .

6.

Klicka på PCL .

7.

Välj önskat typsnitt i listan Symbol Set .

8.

Klicka på Apply .

Nedan anges den lista över typsnitt som gäller för respektive språk.

• Ryska: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic

• Hebreiska: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (endast Israel)

• Grekiska: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek

• Arabiska och persiska: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code

Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic

• Optisk teckenigenkänning: OCR-A, OCR-B

Tangentbordet

Med tangentbordet på pekskärmen kan du skriva bokstäver, siffror och specialtecken. För att det ska vara enkelt att använda ser det här tangentbordet ut som ett vanligt tangentbord.

Tryck på den plats du vill skriva så visas tangentbordet på skärmen.

Tangentbordet nedan är det som visas som standard med gemener.

1

4

5

2

3

6

Vänster/höger

Backsteg

Ta bort

Rensa

Inmatningsområde

Skift

Flyttar markören mellan tecknen i inmatningsområdet.

Tar bort tecken till vänster om markören.

Tar bort tecken till höger om markören.

Tar bort samtliga tecken i inmatningsområdet.

Ange tecken på den här raden.

Växlar mellan gemener och versaler.

7

8

9

Symbol

Mellanslag

OK

Växlar mellan alfanumeriska tecken och specialtecken.

Infogar ett blanksteg mellan tecknen.

Sparar det du har angett och stänger fönstret.

10 Avbryt

Tar bort det du har angett och stänger fönstret.

När du anger en e-postadress öppnas tangentbordet för e-post. När du har angett adressen trycker du på OK för att aktivera den. Med piltangenterna på sidan växlar du mellan Från , Till , Cc , Bcc , Ämne och Meddelande .

Grundläggande installation

_ 43

5.

Medier och kassett

I det här kapitlet beskrivs hur du lägger original och utskriftsmedier i maskinen.

Kapitlet innehåller:

Förbereda original

Lägga i original

Välja utskriftsmedier

Ändra kassettstorlek

Fylla på papper i kassetten

Skriva ut på specialmedier

Ange pappersstorlek och papperstyp

Använda utmatningsstödet

Förbereda original

• Fyll inte på papper som är mindre än 142 x 148 mm eller större än

216 x 356 mm.

• Fyll inte på med följande typer av papper, då de kan orsaka pappersstopp, låg utskriftskvalitet och skador på maskinen.

Karbonpapper eller papper med karbonbelagd baksida

Bestruket papper

Onionskin-papper eller tunt papper

Veckat eller skrynkligt papper

Krökt eller rullat papper

Rivet papper

• Ta bort alla klamrar och gem innan du lägger i papperen.

• Kontrollera att eventuellt klister, bläck eller korrigeringsvätska på papperet är helt torrt innan du lägger i originalet.

• Lägg inte i original i olika storlekar eller med olika ytvikter.

• Lägg inte i häften, broschyrer, OH-film eller dokument med andra ovanliga egenskaper.

1.

Lyft och öppna skannerlocket.

2.

Lägg originalet med framsidan nedåt på skannerglaset. Justera det rätt efter registreringsmarkeringarna högst upp till vänster på glaset.

Lägga i original

Du kan använda skannerglaset eller den automatiska dokumentinmataren när du lägger i original som ska kopieras, skannas eller faxas.

På skannerglaset

Kontrollera att det inte finns några original i dokumentinmataren. Om ett dokument upptäcks i dokumentinmataren prioriteras detta framför dokumentet på skannerglaset. Skanningskvaliteten blir bäst om du lägger originalet på skannerglaset, särskilt när det gäller bilder i färg eller gråtoner.

3.

Stäng skannerlocket.

• Om du lämnar skannerlocket öppet när du skannar kan det påverka kopians kvalitet och tonerförbrukningen.

• Damm på skannerglaset kan orsaka svarta linjer på utskriften.

Se till att det är rent. (Se ”Rengöra skannerenheten” på sidan 122.)

Medier och kassett

_ 44

• Om du kopierar en sida från en bok eller en tidskrift lyfter du skannerlocket så långt det går och stänger sedan locket. Om boken eller tidskriften är tjockare än 30 mm börjar du att kopiera med locket öppet.

• Var försiktig så att du inte krossar skannerglaset. Du kan skada dig.

• Ha inga händer i vägen när du stänger skannerlocket.

Skannerlocket kan stängas över dina händer och skada dig.

• Titta inte på ljuset inuti skannern medan du kopierar eller skannar. Det är skadligt för ögonen.

I dokumentinmataren

I dokumentinmataren ryms det upp till 50 ark papper (80 g/m 2 ) för ett jobb.

1.

Böj eller bläddra pappersbunten så att sidorna separeras innan du lägger i dem.

2.

Lägg i originalet med framsidan uppåt i dokumentinmataren. Kontrollera att botten på originalbunten överensstämmer med den angivna pappersstorleken i inmatningskassetten.

3.

Justera dokumentbreddsstöden efter pappersstorleken.

Damm på dokumentmatarglaset kan orsaka svarta ränder på

utskriften. Håll alltid glasplattan ren. (Se ”Rengöra skannerenheten” på sidan 122.)

Välja utskriftsmedier

Du kan skriva ut på en mängd utskriftsmedier, t.ex. vanligt papper, kuvert, etiketter och OH-film. Använd alltid utskriftsmedier som uppfyller riktlinjerna.

Riktlinjer för att välja utskriftsmedier

Utskriftsmedier som inte uppfyller kraven som anges i den här användarhandboken kan orsaka följande problem:

• Dålig utskriftskvalitet

• Pappersstopp

• Ökat slitage av maskinen.

Egenskaper som vikt, sammansättning, fiber- och fuktinnehåll är viktiga faktorer som påverkar maskinens prestanda och utskriftskvaliteten. Tänk på följande när du väljer papper:

• Typ, storlek och vikt för utskriftsmedier för maskinen beskrivs i avsnittet

om specifikationer för utskriftsmedier. (Se ”Utskriftsmedier, specifikationer” på sidan 149.)

• Önskat resultat: Det utskriftsmedium du väljer ska vara lämpligt för projektet.

• Ljusstyrka: En del utskriftsmedier är vitare än andra och ger skarpare och mer levande bilder.

• Ytans egenskaper: Utskriftsmediets ytjämnhet påverkar hur skarp utskriften blir.

• Vissa utskriftsmedier uppfyller alla riktlinjerna i det här avsnittet men ger ändå inte ett tillfredsställande resultat. Det kan bero på felaktig hantering, olämplig temperatur och luftfuktighet, eller andra omständigheter som inte kan styras.

• Innan du köper större mängder av ett utskriftsmedium bör du kontrollera att det uppfyller kraven som specificeras i den här användarhandboken.

Att använda utskriftsmedier som inte uppfyller specifikationerna kan orsaka problem som måste åtgärdas. Dessa reparationer täcks inte av garanti eller serviceavtal.

Mängden papper som ska placeras i kassetten kan variera beroende på

vilken medietyp som används. (Se ”Utskriftsmedier, specifikationer” på sidan 149.)

Mediestorlekar som stöds i de olika lägena

Läge

Kopieringsläge

Utskriftsläge

Faxläge

Dubbelsidig utskrift a

Storlek

Alla storlekar som stöds av maskinen

Letter, A4, Legal, US

Folio, Oficio

Källa

• kassett 1 (Legal, US

Folio, Letter, A4,

Oficio, JIS B5, ISO

B5, Executive, A5)

• tillbehörskassett 2

(Legal, US Folio,

Letter, A4, Oficio,

JIS B5, ISO B5,

Executive, A5)

• multikassett

• kassett 1

• tillbehörskassett 2

• multikassett a. Endast 75 till 90 g/m 2

Medier och kassett

_ 45

Ändra kassettstorlek

Kassetten är förinställd för Letter eller A4 beroende på vilket land du har köpt skrivaren i. Du måste justera pappersstöden om du ändrar pappersformat.

1.

Dra ut kassettens längdstöd helt så att det blir lika långt som kassettlängden.

2.

Kläm ihop papperslängdsstödet och för det till rätt läge för det pappersformat du fyller på enligt markeringen i kassettens botten.

Fylla på papper i kassetten kassett 1/tillvalskassett

Fyll på det utskriftsmaterial av den typ du oftast använder i kassett 1.

Kassett 1 rymmer max. 500 ark vanligt papper.

Du kan köpa en tillbehörskassett och montera den under standardkassetten

för att kunna fylla på ytterligare 500 ark vanligt papper. (Se ”Tillgängligt förbrukningsmaterial” på sidan 141.)

Användning av fotopapper eller bestruket papper kan orsaka problem som kräver reparation. Dessa reparationer täcks inte av garanti eller serviceavtal.

1.

Dra ut kassetten. Justera kassettstorleken efter den mediestorlek du

fyller på. (Se ”Ändra kassettstorlek” på sidan 46.)

2.

Böj eller bläddra pappersbunten så att sidorna separeras innan du lägger i dem.

3.

Lägg papperet med den sida som du vill skriva ut vänd nedåt.

1 Längdstöd för papper

3.

Böj eller bläddra pappersbunten så att sidorna separeras innan du lägger i dem.

4.

Efter att du har satt i papperet i kassetten klämmer du ihop pappersbreddsstödet och för det till rätt läge för det pappersformat du fyller på enligt markeringen i kassettens botten.

1 Pappersgränsmarke ring

2 Pappersnivåindikat or

Papperskvantitetsindikator visar mängden papper i kassetten.

1 Breddsstöd för papper

• Tryck inte breddstödet så hårt mot bunten att papperen böjs.

• Om du inte justerar breddstödet kan du råka ut för pappersstopp.

1 Full

2 Tom

4.

När du ska skriva ut ett dokument anger du papperstypen och storleken för den kassetten.

Det finns mer information om hur du anger papperstyp och storlek på

kontrollpanelen. (Se ”Ange pappersstorlek och papperstyp” på sidan 50.)

• Kontrollera om pappret uppfyller mediespecifikationen om det uppstår några problem med pappersmatningen. Försök sedan med att placera ett ark i taget i multikassetten. (Se

”Utskriftsmedier, specifikationer” på sidan 149.)

Medier och kassett

_ 46

• Inställningar som görs från maskinens drivrutin åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.

a) Om du vill skriva ut från ett program öppnar du programmet och öppnar utskriftsmenyn.

b) Öppna Utskriftsinställningar

. (Se ”Öppna

Utskriftsinställningar” på sidan 55.)

c) Tryck på fliken Papper i Utskriftsinställningar och välj lämplig papperstyp.

Om du vill använda etiketter till exempel anger du papperstypen som Etiketter .

d) Välj en kassett som papperskälla och tryck sedan på OK .

e) Påbörja utskriften i programmet.

Multikassett

Multikassetten kan innehålla specialtyper av utskriftsmedier i olika storlekar, t.ex. vykort, anteckningskort och kuvert. Det är att rekommendera vid enkelsidig utskrift på färgat papper.

Tips om hur du använder multikassetten

• Fyll bara på utskriftsmedier av samma typ, storlek och vikt i multikassetten.

• Förhindra pappersstopp genom att inte fylla på papper under utskrift om det fortfarande finns papper kvar i multikassetten. Det gäller

även andra typer av utskriftsmedier.

• Utskriftsmaterial fylls på i mitten av multikassetten med utskriftssidan uppåt och den övre kanten läggs inåt.

• Fyll bara på med angivna utskriftsmedier. Därigenom undviker du pappersstopp och problem med utskriftskvaliteten. (Se

”Utskriftsmedier, specifikationer” på sidan 149.)

• Jämna till buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan du fyller på dem i multikassetten.

1.

Håll i multikassettens handtag och öppna den genom att dra handtaget nedåt.

3.

Fyll på papper.

4.

Tryck ihop multikassettens pappersbreddsledare och justera dem efter papperets bredd. Tryck inte för hårt, då buktas papperet och du riskerar pappersstopp eller skev pappersmatning.

2.

Böj eller bläddra pappersbunten så att sidorna separeras innan du lägger i dem.

• När du skriver ut specialmedier måste du följa riktlinjerna

för att fylla på papper. (Se ”Skriva ut på specialmedier” på sidan 48.)

• När papper överlappar vid utskrift med multikassett öppnar du kassett 1, tar bort överlappande papper och försöker sedan att skriva ut igen.

• När papper inte matas på rätt sätt vid utskrift för du in papperet manuellt tills det börjar matas automatiskt.

5.

När du ska skriva ut ett dokument anger du papperstypen och storleken för den multikassetten.

Det finns mer information om hur du anger papperstyp och storlek på

kontrollpanelen. (Se ”Ange pappersstorlek och papperstyp” på sidan 50.)

Inställningar som görs från maskinens drivrutin åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.

a) Om du vill skriva ut från ett program öppnar du programmet och öppnar utskriftsmenyn.

b) Öppna Utskriftsinställningar

. (Se ”Öppna

Utskriftsinställningar” på sidan 55.)

c) Tryck på fliken Papper i Utskriftsinställningar och välj lämplig papperstyp.

Om du vill använda etiketter till exempel anger du papperstypen som Etiketter .

d) Välj Manuell matning som papperskälla och tryck sedan på OK .

e) Påbörja utskriften i programmet.

f) Stäng multikassetten när utskriften är klar.

Medier och kassett

_ 47

Skriva ut på specialmedier

Tabellen nedan visar tillgängliga specialmedier för varje kassett.

När du använder specialmedier rekommenderar vi att du matar ett papper åt gången. Kontrollera maximalt antal inmatningar av medier

för varje kassett. (Se ”Utskriftsmedier, specifikationer” på sidan 149.)

Typer Kassett 1 Tillbehörskassett Multikassett

Vanligt papper a

Tjockt papper

a

Tunt papper a

Bomullspapper

Färg

Förtryckt

a

Återanvänt

papper a

Kuvert

OH-ark

Etiketter

Kortpapper

Brevpapper

Arkiv papper

a

O

O

O

X

X

O

O

X

X

X

X

X

O

O

O

O

X

X

O

O

X

X

X

X

X

O a.A6, Statement kan bara hanteras av multikassetten.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Kuvert

Papperskvaliteten styr utskriftsresultatet vid utskrift av kuvert.

Om du vill skriva ut ett kuvert placerar du det med fliksidan nedåt med frimärksområdet på den övre vänstra sidan.

Om du måste göra utskriften med ett skrynkligt kuvert öppnar du den bakre luckan. Tryck ned spakarna på varje sida.

1 Tryckspak

• Tänk på följande saker när du väljer kuvert:

Vikt: Kuvertpapperets vikt bör inte överstiga 90 g/m 2 kan de fastna.

. Är de tyngre

Konstruktion: Innan du skriver ut måste kuverten vara släta och inte bukta sig mer än 6 mm. De får inte innehålla luft.

-Villkor: Kuvert får inte vara skrynklade, vikta eller skadade på något annat sätt.

Temperatur: Använd kuvert som tål värmen och trycket som maskinen alstrar.

• Använd endast vältillverkade kuvert med skarpa och väl slutna flikar.

• Använd inte frankerade kuvert.

• Använd inte kuvert med klämmor, snäpplås, fönster, bestruket foder, självhäftande förseglingar eller andra syntetiska material.

• Använd inte skadade eller dåligt tillverkade kuvert.

• Kontrollera att fogen i kuvertets båda ändar fortsätter hela vägen till hörnet.

1 Godtagbar

2 Inte godtagbar

• Kuvert med en klisterremsa som dras av eller med mer än en flik som viks för att försegla kuvertet måste vara belagda med en gummering som klarar maskinens fixeringstemperatur under 0,1 sekunder.

Fixeringstemperaturen hittar du i specifikationen för maskinen. (Se

”Allmänna specifikationer” på sidan 145.) De extra flikarna och remsorna

kan orsaka veck, skrynklor eller pappersstopp och kan också skada värmeenheten.

• För bästa utskriftskvalitet ska marginalerna inte placeras närmare än

15 mm från kuvertets kanter.

• Undvik att skriva på det område där kuvertets skarvar möts.

Medier och kassett

_ 48

OH-film

Använd endast OH-film som är avsedd för laserskrivare. Annars kan maskinen skadas.

• Kontrollera att det inte finns något synligt lim mellan etiketterna. Synliga limområden kan orsaka att etiketterna skalas av under utskriften, vilket kan ge upphov till pappersstopp. Synligt lim kan även skada maskinens delar.

• Kör inte ett ark med etiketter genom maskinen mer än en gång.

Skyddspapperet tål bara att passera genom maskinen en gång.

• Använd inte etiketter som har lossnat från skyddsarket, eller är skrynkliga, bubbliga eller skadade på något annat sätt.

Kortpapper/Papper i anpassad storlek

• OH-film som används i maskinen måste tåla maskinens fixeringstemperatur.

• Placera filmerna på en plan yta när du tagit ur dem ur maskinen.

• Lämna inte oanvänd OH-film i papperskassetten under långa perioder.

Damm och smuts kan samlas på dem, vilket resulterar i fläckar på utskriften.

• För att undvika suddiga märken från fingeravtryck bör du hantera dem försiktigt.

• Undvik blekning genom att inte utsätta de utskrivna OH-filmerna för solljus under en längre tid.

• Kontrollera att OH-filmen inte är skrynklig, buktig eller har skadade kanter.

• Använd inte OH-film som håller på att lossna från skyddspapperet.

• Låt inte de färdiga OH-filmerna ansamlas när de har skrivits ut, för då kan de klibba fast i varandra.

• Rekommenderade medier: OH-film för en färglaserskrivare från Xerox, t.ex. 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Letter).

Etiketter

Använd enbart etiketter som är avsedda för lasermaskiner. Annars kan maskinen skadas.

• Skriv inte ut på medier som är smalare än 76,2 mm eller kortare än 127 mm.

• I programvaran ställer du in marginaler som är minst 6,4 mm ifrån kanterna på materialet.

Förtryckt papper

När du fyller på förtryckt papper bör utskriftssidan vara vänd nedåt med en jämn kant längst fram. Får du problem med pappersmatningen vänder du pappersbunten. Observera att utskriftskvaliteten kan försämras.

• Tänk på följande saker när du väljer etiketter:

Lim: Limmet måste tåla maskinens fixeringstemperatur. Maskinens

fixeringstemperatur finns i maskinens specifikation. (Se ”Allmänna specifikationer” på sidan 145.)

Arrangemang: Använd bara etiketter där du inte kan se bakgrundspapperet mellan dem. Etiketter som inte ligger kant i kant kan lossna och orsaka problem.

Buktigt papper: Etiketterna måste ligga platt och inte kröka sig mer

än 13 mm åt något håll innan de skrivs ut.

Villkor: Använd inte etiketter med skrynklor, bubblor eller andra tecken på att de har lossnat från bakstycket.

Medier och kassett

_ 49

• Förtryckt papper måste tryckas med värmebeständigt bläck som inte smälter, förångas eller frigör farliga gaser när det utsätts för maskinens fixeringstemperatur under 0,1 sekunder. Maskinens fixeringstemperatur

finns i maskinens specifikation. (Se ”Allmänna specifikationer” på sidan 145.)

• Bläck på förtryckt papper måste vara brandsäkert och får inte skada maskinens rullar.

• Innan du lägger i förtryckt papper måste du vara säker på att bläcket på papperet är torrt. Under fixeringen kan fuktig färg lossna från förtryckt papper och försämra utskriftskvaliteten.

Foto

• Använd inte inkjet-fotopapper med den här maskinen. Det kan skada maskinen.

Blank

Fyll på ett papper åt gången i multikassetten med den blanka sidan uppåt.

• Rekommenderade medier: Blankt papper (Letter) för denna maskin från

HP Brochure Paper (Produkt: endast Q6611A).

• Rekommenderade medier: Blankt papper (A4) för denna maskin från HP

Superior Paper 160 glossy (Produkt: Q6616A).

Ange pappersstorlek och papperstyp

När du har lagt i papper i papperskassetten ställer du in papperets storlek och typ på kontrollpanelen. Dessa inställningar gäller för fax- och kopieringslägena. Skriver du ut från datorn måste du ställa in

pappersstorleken och papperstypen i det program du använder. (Se ”Fliken

Papper” på sidan 56.)

Inställningar som görs från maskinens drivrutin åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

.

3.

När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet med sifferknapparna och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

4.

Tryck på fliken Allmänt .

5.

Tryck på nedåtpilen för att byta vy och tryck sedan på

Kassetthantering .

6.

Välj papperskassett och alternativ, t.ex. pappersstorlek och typ.

7.

Tryck på OK .

Om du vill använda specialstorlekar av papper, t.ex. för fakturor, väljer du Anpassat på fliken Papper i Utskriftsinställningar

. (Se ”Fliken

Papper” på sidan 56.)

Använda utmatningsstödet

Ytan på utmatningskassetten kan bli varm om du skriver ut ett stort antal sidor på en gång. Se till att inte röra vid ytan och låt inte barn komma i närheten.

Sidorna staplas i utmatningskassetten. Utmatningsstödet hjälper till att lägga utskrifterna rakt. Dra ut utmatningsstödet så långt det går.

Om det uppstår problem vid utskrift till utmatningskassetten, t.ex. kraftig buktning, försöker du skriva ut till den bakre luckan. Den bakre luckan klarar bara ett papper åt gången, låt det inte samlas papper i den bakre luckan.

Medier och kassett

_ 50

6.

Skriva ut

I kapitlet beskrivs vanliga utskriftsuppgifter.

Kapitlet innehåller:

Skrivardrivrutinens funktioner

Grundläggande om utskrift

Använda specialfunktioner för utskrift

Förklaring av Utskriftsinställningar

Använda Direktutskriftsfunktion

Ändra standardinställningarna för utskrift

Procedurerna i det här kapitlet gäller huvudsakligen Windows XP.

Skrivardrivrutinens funktioner

Skrivardrivrutinen kan hantera följande standardfunktioner:

• Val av papperets orientering, storlek, källa och medietyp

• Antal kopior

Du kan dessutom använda olika specialfunktioner för utskrift. Följande tabell ger en allmän översikt över de funktioner som kan hanteras av skrivardrivrutinerna:

Vissa modeller och operativsystem kanske inte kan hantera några av funktionerna i tabellen.

Skrivardrivrutin för PCL

Funktion

Maskinens kvalitetsalternativ

Affischutskrift

Flera sidor per ark

Anpassa till sida

Förminskning och förstoring

Annan papperskälla för första sidan

Vattenstämpel

Överlägg

Dubbelsidig utskrift (duplex)

Windows

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Ange att din maskin ska vara standardmaskin

Skriva till fil (PRN)

Macintosh-utskrift

Linux-utskrift

Skriva ut med PS-drivrutin

Skrivardrivrutin för PostScript

Funktion

Maskinens kvalitetsalternativ

Affischutskrift

Flera sidor per ark

Anpassa till sida

Förminskning och förstoring

Annan papperskälla för första sidan

Vattenstämpel

Överlägg

Dubbelsidig utskrift

(duplex) a

Windows

O

X

O

O

O

X

X

X

O

Linux

O

X

O

(2, 4)

X

X

X

X

X

O a. Maskinen med duplexfunktion skriver på båda sidor.

Grundläggande om utskrift

Du kan skriva ut från olika Windows-, Macintosh- och Linux-program. De steg som behöver följas kan variera beroende på vilket program du använder.

• Fönstret Utskriftsinställningar som visas i den här användarhandboken kan se annorlunda ut beroende på vilken maskin som används. Däremot ser fönstret Utskriftsinställningar likadant ut. Kontrollera de operativsystem som är kompatibla med din maskin. Se avsnittet om kompatibilitet med operativsystem i

skrivarspecifikationerna. (Se ”Skrivarspecifikationer” på sidan 146.)

• När du väljer ett alternativ i Utskriftsinställningar kan en varningsmarkering, eller , visas. Ett utropstecken ( ) anger att du kan markera det aktuella alternativet men att det inte rekommenderas, och tecknet anger att det inte går att markera det alternativet på grund av maskinens inställningar eller miljö.

Macintosh

O

X

O

O

O

O

X

X

O

Skriva ut

_ 51

Följande procedur beskriver de allmänna steg som behövs för att skriva ut från olika Windows-program.

Grundläggande om utskrift från Macintosh. (Se ”Macintosh-utskrift” på sidan 59.)

Grundläggande om utskrift från Linux. (Se ”Linux-utskrift” på sidan 61.)

Fönstret Utskriftsinställningar som följer gäller för Anteckningar i

Windows XP. Fönstret Utskriftsinställningar kan se annorlunda ut beroende på vilket operativsystem eller vilket program som används.

1.

Öppna dokumentet du vill skriva ut.

2.

Välj Skriv ut från menyn Arkiv . Fönstret Skriv ut visas.

3.

Markera din maskin i listan Välj skrivare .

De grundläggande utskriftsinställningarna, som antalet kopior och utskriftsområde, väljs i fönstret Skriv ut .

Om du vill dra nytta av alla funktioner som skrivaren kan hantera klickar du på Egenskaper eller Inställningar i programmets Skriv ut

-fönster. Där kan du ändra inställningarna. (Se ”Förklaring av

Utskriftsinställningar” på sidan 55.)

4.

Starta utskriften genom att klicka på OK eller Skriv ut i fönstret Skriv ut .

Avbryta en utskrift

Om utskriftsjobbet väntar i en kö eller buffert kan du avbryta utskriften på följande sätt:

1.

I Windows 2000 väljer du Inställningar > Skrivare .

• I Windows XP/2003 väljer du Skrivare och fax .

• I Windows 2008/Vista väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Skrivare .

• I Windows 7 väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud >

Enheter och skrivare .

• I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara

> Enheter och skrivare .

2.

För Windows 2000, XP, 2003 och Vista dubbelklickar du på din maskin.

I Windows 7 och Windows Server 2008 R2 högerklickar du på skrivarikonen > snabbmenyer > Visa utskriftsjobb .

Om objektet Visa utskriftsjobb är markerat med tecknet ► kan du välja andra skrivardrivrutiner för den valda skrivaren.

3.

På menyn Dokument väljer du Avbryt .

Du kan också öppna fönstret genom att dubbelklicka på maskinikonen

( ) i aktivitetsfältet i Windows.

Du kan också avbryta det aktuella jobbet genom att trycka på Stop på kontrollpanelen.

Använda specialfunktioner för utskrift

Specialfunktionerna för utskrift är:

”Skriva ut flera sidor på ett pappersark” på sidan 52.

”Skriva ut affischer” på sidan 52.

”Skriva ut häften” på sidan 53.

”Dubbelsidig utskrift” på sidan 53.

”Ändra procentsatsen i dokumentet” på sidan 53.

”Anpassa ett dokument efter en vald pappersstorlek” på sidan 53.

”Använda vattenstämplar” på sidan 54.

”Använda överlägg” på sidan 54.

Skriva ut flera sidor på ett pappersark

Du kan välja hur många sidor som du vill skriva ut på ett enda pappersark.

Om du vill skriva ut fler än en sida per ark kommer sidorna att förminskas och ordnas på arket på det sätt du anger. Du kan skriva ut högst sexton sidor på ett ark.

1.

Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

. (Se ”Öppna Utskriftsinställningar” på sidan 55.)

2.

Klicka på fliken Grundläggande och välj sedan Flera sidor per ark i listrutan Typ .

3.

Ange hur många sidor per ark du vill ha (2, 4, 6, 9 eller 16) i listan Sidor per ark .

4.

Välj utskriftsordningen i listrutan Sidordning om det behövs.

5.

Markera Skriv ut sidoram om du vill skriva ut en ram runt varje sida på arket.

6.

Klicka på fliken Papper och välj Storlek , Källa och Typ .

7.

Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

Skriva ut affischer

Med den här funktionen kan du skriva ut ett dokument som består av en sida på 4, 9 eller 16 pappersark som du sedan sammanfogar till en affisch.

1.

Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

. (Se ”Öppna Utskriftsinställningar” på sidan 55.)

2.

Klicka på fliken Grundläggande och välj sedan Affischutskrift i listrutan

Typ .

3.

Välj den sidlayout du vill använda.

Specifikationer för olika sidlayouter:

• Affisch 2x2: Dokumentet förstoras och delas upp på fyra ark.

• Affisch 3x3: Dokumentet förstoras och delas upp på nio ark.

• Affisch 4x4: Dokumentet förstoras och delas upp på sexton ark.

Skriva ut

_ 52

4.

Markera värdet Överlappning för affisch . Ange Överlappning för affisch i millimeter eller med alternativknappen längst upp till höger på fliken Grundläggande . Det gör det lättare att sammanfoga arken.

• Långsida: Det här är det normala layoutalternativet vid bokbindning.

• Kortsida: Det här är det normala layoutalternativet vid kalendrar.

5.

Klicka på fliken Papper och välj Storlek , Källa och Typ .

6.

Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

7.

Affischen är färdig när du har klistrat ihop arken.

Skriva ut häften

Med den här funktionen skrivs dokument på båda sidor av papperet och sidorna arrangeras så att pappret kan vikas på mitten efter utskriften och bilda ett häfte.

Häften måste skrivas ut på utskriftsmedia i storleken Letter, Legal, A4,

Us Folio eller Oficio.

8

9

• Omvänd dubbelsidig utskrift: Markera det här alternativet för att skriva ut i omvänd ordning vid dubbelsidig utskrift.

4.

Klicka på fliken Papper och välj Storlek , Källa och Typ .

5.

Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

Om maskinen inte har en någon duplexenhet måste du avsluta utskriften manuellt. Maskinen skriver först ut varannan sida i dokumentet. Därefter visas ett meddelande på datorn. Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja utskriften.

Ändra procentsatsen i dokumentet

Om du anger en procentsats du vill använda kan du ändra storlek på ett dokument så att det visas i större eller mindre storlek på den utskrivna sidan.

1.

Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

. (Se ”Öppna Utskriftsinställningar” på sidan 55.)

2.

Klicka på fliken Grundläggande och välj sedan Utskrift av häfte i listrutan Typ .

3.

Klicka på fliken Papper och välj Storlek , Källa och Typ .

Alternativet Utskrift av häfte är inte tillgängligt för alla pappersstorlekar. Om du vill ta reda på om en pappersstorlek är tillgänglig för den här funktionen markerar du den pappersstorleken i alternativet Storlek på fliken Papper .

Om du väljer en pappersstorlek som inte är tillgänglig avbryts

åtgärden automatiskt. Välj bara tillgängligt papper. (Papper som inte är markerat med eller .)

4.

Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

5.

Efter utskriften, viker du arken och häftar ihop dem.

Dubbelsidig utskrift

Du kan skriva ut på båda sidorna av ett papper – duplex. Innan du skriver ut ska du bestämma hur dokumentet ska vara riktat. Den här funktionen fungerar bara med papper i storleken Letter, Legal, A4, US Folio och Oficio.

Skriv inte ut på båda sidor av specialmedia, till exempel etiketter, kuvert eller tjockt papper. Då kan pappret fastna eller skada maskinen.

1.

Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

. (Se ”Öppna Utskriftsinställningar” på sidan 55.)

2.

Klicka på fliken Grundläggande .

3.

Välj bindningsalternativ i avsnittet Dubbelsidig utskrift .

• Skrivarens standard: Om du väljer det här alternativet bestäms funktionen av den inställning du gör på maskinens kontrollpanel.

• Ingen

1.

Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

. (Se ”Öppna Utskriftsinställningar” på sidan 55.)

2.

Klicka på fliken Papper .

3.

Ange skalningsgrad i inmatningsfältet Procenttal .

Du kan också ange skalningsgrad med upp-/nedpilarna.

4.

Välj Storlek , Källa och Typ under Pappersalternativ .

5.

Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

Anpassa ett dokument efter en vald pappersstorlek

Med den här skrivarfunktionen kan du ändra storlek på utskriftsjobbet så att det passar valda pappersformat oavsett vilken storlek dokumentet har. Det kan vara bra om du vill kontrollera fina detaljer i ett litet dokument.

A

1.

Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

. (Se ”Öppna Utskriftsinställningar” på sidan 55.)

2.

Klicka på fliken Papper .

3.

Välj det pappersformat som du vill använda i Anpassa till sida .

Skriva ut

_ 53

4.

Välj Storlek , Källa och Typ under Pappersalternativ .

5.

Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

Använda vattenstämplar

Med alternativet Vattenstämpel kan du skapa en vattenstämpel på papperet som ligger "bakom" den övriga texten i dokumentet. Den här funktionen kan du till exempel använda för att skriva ut ordet ”UTKAST” eller

”KONFIDENTIELLT” diagonalt över ett dokuments första sida eller samtliga sidor i stora, gråa bokstäver.

Det finns flera fördefinierade vattenstämplar som medföljer maskinen.

Dessa kan ändras och du kan också lägga till nya i listan.

Använda en befintlig vattenstämpel

1.

Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

. (Se ”Öppna Utskriftsinställningar” på sidan 55.)

2.

Klicka på fliken Avancerat och välj önskad vattenstämpel i listrutan

Vattenstämpel . Du kan se den valda vattenstämpeln i förhandsgranskningsfönstret.

3.

Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

Skapa en vattenstämpel

1.

Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

. (Se ”Öppna Utskriftsinställningar” på sidan 55.)

2.

Klicka på fliken Avancerat och välj Redigera i listrutan

Vattenstämpel . Fönstret Redigera vattenstämpel öppnas.

3.

Skriv ett textmeddelande i rutan Vattenstämpelns meddelande . Du kan ange upp till 256 tecken. Meddelandet visas i förhandsgranskningsfönstret.

Om rutan Endast första sidan är markerad skrivs vattenstämpeln endast ut på första sidan.

4.

Välj alternativ för vattenstämpel.

Du kan välja typsnitt, stil, storlek och nyans i avsnittet

Typsnittsattribut och ange vinkel för vattenstämpeln i avsnittet

Meddelandevinkel .

5.

Klicka på Lägg till om du vill lägga till en ny vattenstämpel i listan

Aktuella vattenstämplar .

6.

När du har redigerat klart klickar du på OK eller Skriv ut tills fönstret

Skriv ut stängs.

Om du inte vill skriva ut ett vattenstämpel, väljer du Ingen i listrutan

Vattenstämpel .

Redigera en vattenstämpel

1.

Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

. (Se ”Öppna Utskriftsinställningar” på sidan 55.)

2.

Klicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera i listrutan

Vattenstämpel . Fönstret Redigera vattenstämpel öppnas.

3.

Välj den vattenstämpel som du vill redigera i listan Aktuella vattenstämplar och ändra vattenstämpelns text och andra alternativ.

Skriva ut

_ 54

4.

Klicka på Uppdatera för att spara ändringarna.

5.

Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

Radera en vattenstämpel

1.

Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

. (Se ”Öppna Utskriftsinställningar” på sidan 55.)

2.

Klicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera i listrutan

Vattenstämpel . Fönstret Redigera vattenstämpel öppnas.

3.

Välj den vattenstämpel som du vill ta bort i listan Aktuella vattenstämplar och klicka sedan på Ta bort .

4.

Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

Använda överlägg

Vad är överlägg?

Ett överlägg är en text och/eller bilder som lagras på datorns hårddisk i ett särskilt filformat. Det kan skrivas ut på ett valfritt dokument. Överlägg används ofta i stället för papper med brevhuvud. I stället för att använda ett förtryckt brevhuvud kan du skapa ett överlägg som innehåller exakt samma information som finns på ditt brevhuvud. För att skriva ut ett brev med ditt företags brevhuvud behöver du inte längre ladda förtryckt papper in i maskinen, utan bara skriva ut brevhuvudsöverlägget på dokumentet.

Skapa ett nytt överlägg

När du vill använda ett överlägg måste du först skapa ett nytt överlägg som innehåller företagets logotyp eller annan information.

1.

Skapa eller öppna ett dokument som innehåller den text eller bild som du vill använda för överlägget. Placera de olika objekten exakt på den plats där du vill att de ska visas när de skrivs ut som

överlägg.

2.

Om du vill spara dokumentet som ett överlägg går du till

Utskriftsinställningar

. (Se ”Öppna Utskriftsinställningar” på sidan 55.)

3.

Klicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera i listrutan Text .

Fönstret Redigera överlägg visas.

4.

Klicka på Redigera överlägg i fönstret Redigera överlägg .

5.

I fönstret Spara som anger du ett namn på upp till 8 tecken i rutan

Filnamn . Om nödvändigt anger du sökväg. (Standardinställningen

är C:\Formover.)

6.

Klicka på Spara . Namnet visas i Överläggslista .

7.

Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

8.

Filen skrivs inte ut. I stället lagras den på datorns hårddisk.

Överläggsdokumentets format måste vara likadant som det dokument du vill skriva överlägget på. Skapa inte ett överlägg med en vattenstämpel.

Använda ett överlägg

När du har skapat ett överlägg kan du skriva ut det på dokumenten. Så här skriver du ut ett överlägg tillsammans med ett annat dokument:

1.

Skapa eller öppna det dokument du vill skriva ut.

2.

Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

. (Se ”Öppna Utskriftsinställningar” på sidan 55.)

3.

Klicka på fliken Avancerat .

4.

Välj önskat överlägg i listrutan Text .

5.

Om den överläggsfil du vill använda inte visas i listrutan Text väljer du Redigera i listan och klickar på Hämta . Välj den överläggsfil du vill använda.

Om du har sparat den överläggsfil som du vill använda på en extern plats, kan du också ladda filen när du öppnar fönstret Ladda

överlägg .

När du har valt filen klickar du på Öppna . Filen visas i rutan

Överläggslista och kan användas för utskrifter. Välj överlägget i rutan Överläggslista .

6.

Markera kryssrutan Bekräfta sidöverlägg vid utskrift om det behövs. Om denna ruta är ikryssad, öppnas ett meddelandefönster varje gång du skickar ett dokument till utskrift, där du ska bekräfta att du vill ha ett överlägg på dokumentet.

Om rutan är avmarkerad och du har valt ett överlägg, skrivs detta ut automatiskt på dokumentet.

7.

Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

Det valda överlägget skrivs ut på dokumentet.

Upplösningen på överläggsdokumentet måste vara samma som det som du vill skriva överlägget på.

Ta bort ett överlägg

Du kan ta bort överlägg som du inte använder längre.

1.

I fönstret Utskriftsinställningar klickar du på fliken Avancerat .

2.

Välj Redigera i listrutan Överlägg .

3.

Markera det överlägg du vill ta bort i rutan Överläggslista .

4.

Klicka på Ta bort .

5.

När ett bekräftelsefönster öppnas, klickar du på Ja .

6.

Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

Förklaring av Utskriftsinställningar

Längst upp till höger på Utskriftsinställningar kan du förhandsgranska de inställningar du har valt.

Öppna Utskriftsinställningar

1.

Öppna dokumentet du vill skriva ut.

2.

Välj Skriv ut i menyn Arkiv . Fönstret Skriv ut visas.

3.

Markera din maskin i listan Välj skrivare .

4.

Klicka på Egenskaper eller Inställningar .

Fliken Grundläggande

På fliken Grundläggande kan du justera hur dokumenten kommer att se ut på den utskrivna sidan.

Klicka på fliken Grundläggande om du vill visa alternativen nedan.

Riktning

Med det här alternativet kan du välja i vilken riktning informationen ska skrivas ut på en sida.

• Stående: Med det här alternativet skrivs texten längs papperets bredd, som i ett brev.

• Liggande: Med det här alternativet skrivs texten ut längs sidans långsida, som i ett kalkylblad.

• Rotera 180 grader: Med det här alternativet kan du rotera sidan

180 grader.

Kvalitet

Vilka alternativ för Kvalitet som är tillgängliga varierar beroende på maskin. Ju högre inställning, desto skarpare blir tecken och grafik. En högre inställning kan också innebära att det tar längre tid att skriva ut dokumentet.

Layout-alternativ

Med det här alternativet kan du välja olika layouter för dokumentet.

• En sida per ark: Enkel layout. Med det här alternativet kan du skriva ut en sida på ena sidan av papperet.

• Flera sidor per ark: Med det här alternativet kan du skriva ut flera

sidor på ena sidan av papperet. (Se ”Skriva ut flera sidor på ett pappersark” på sidan 52.)

• Affischutskrift: Med det här alternativet kan du skriva ut dokumentet i affischstorlek. Dokumentet skrivs ut på flera sidor.

Sammanfoga de utskrivna sidorna till en stor affisch. (Se ”Skriva ut affischer” på sidan 52.)

• Utskrift av häfte: Med det här alternativet kan du skriva ut dokumentet på båda sidor av papperet och skapa ett häfte. (Se

”Skriva ut häften” på sidan 53.)

Skriva ut

_ 55

Dubbelsidig utskrift

Med det här alternativet kan du skriva ut på båda sidor av papperet. (Se

”Dubbelsidig utskrift” på sidan 53.)

Fliken Papper

Med alternativen på fliken Papper kan du ange grundläggande specifikationer för pappershanteringen.

Klicka på fliken Papper om du vill visa alternativen nedan.

Kopior

Med det här alternativet väljer du hur många kopior du vill skriva ut. Du kan välja mellan 1 och 999.

Pappersalternativ

Med det här alternativet väljer du vilken papperskassett som ska användas.

När du ska skriva ut ett kuvert anger du inställningarna på fliken

Kuvert .

• Storlek: Med det här alternativet väljer du storlek på det papper som ska fyllas på i kassetten. Inställningen visas nu i listan, så att du kan välja den.

• Källa: Kontrollera att Källa är inställd på motsvarande papperskassett. Använd Multi-kassett när du skriver ut på särskilda material som kuvert och OH-film.

• Typ: Med det här alternativet väljer du den papperstyp som ska fyllas på i kassetten. Inställningen visas nu i listan, så att du kan välja den. På så sätt får du bästa utskriftskvalitet. Om du inte väljer inställningen kanske utskriftskvaliteten inte blir lika bra som önskat.

Vanligt papper: Vanligt papper. Välj den här typen om maskinen är monokrom och skriver ut på 60 g/m 2 bomullspapper.

Tjockt papper: 90 till 105 g/m 2 tjockt papper.

Tunt papper: 60 till 70 g/m 2 tunt papper.

Bomullspapper: 75 till 90 g/m 2

Gilbert 25 % och Gilbert 100 %.

bomullspapper, exempelvis

Färg: 75 till 90 g/m 2 papper med färgad bakgrund.

Förtryckt: 75 till 90 g/m 2 förtryckt papper.

Skriva ut

_ 56

Återanvänt papper: 75 till 90 g/m 2 återvunnet papper.

Kuvert: 75 till 90 g/m m2 kuvert.

OH-ark: 138 till 146 g/m 2 OH-film.

Etiketter: 120 till 150 g/m 2 etikett.

Kortpapper: 90 till 163 g/m 2 kartong.

Brevpapper: 105 till 120 g/m 2 brevpapper.

Arkiv papper: 70 till 90 g/m 2 . Välj det här alternativet om utskrifterna ska lagras länge, till exempel i arkiv.

• Avancerat: Med det här alternativet kan du skriva ut första sidan på en annan typ av papper än den som används i resten av dokumentet. Du väljer vilken kassett som ska användas för första sidan. Om du till exempel vill skriva ut den första sidan på färgat papper fyller du på färgat papper i Multi-kassett och vanligt papper i

Papperskassett 1 . Sedan väljer du Papperskassett 1 för alternativet Källa och Multi-kassett för alternativet Avancerat .

Om du klickar på Återställ återgår inställningarna i alternativet

Avancerat till standard.

Skalningsalternativ

Med det här alternativet kan välja om du vill anpassa utskriftsjobbet automatiskt eller manuellt. Alternativet kan vara nedtonat beroende på inställningen Layout-alternativ på fliken Grundläggande .

• Anpassa till sida: Med det här alternativet kan du anpassa utskriftsjobbet till det valda pappersformatet oavsett det digitala

dokumentets storlek. (Se ”Anpassa ett dokument efter en vald pappersstorlek” på sidan 53.)

• Procenttal: Med det här alternativet kan du ändra storlek på en sidas innehåll så att det visas i större eller mindre storlek på den

utskrivna sidan genom att ange önskad procentsats. (Se ”Ändra procentsatsen i dokumentet” på sidan 53.)

Fliken Grafik

Med alternativen på fliken Grafik kan du justera utskriftskvaliteten enligt dina specifika utskriftsbehov.

Klicka på fliken Grafik om du vill visa alternativen nedan.

Typsnitt/text

Markera rutan All text svart om du vill skriva ut all text i dokumentet helt i svart, oavsett i vilken färg den visas på skärmen.

Avancerat

• Ladda ner som konturer: Med det här alternativet hämtar drivrutinen TrueType-typsnitt som används i dokumentet, men som inte är lagrade i maskinen. Om typsnitten inte skrivs ut korrekt kan du välja Ladda ner som rasterbild och göra om utskriften. Denna funktion är endast tillgänglig när du använder PCL-skrivardrivrutinen.

• Ladda ner som rasterbild: Med det här alternativet kan skrivardrivrutinen hämta typsnittsdata som bitmappsbilder.

Dokument med komplicerade typsnitt, som koreanska eller kinesiska, och vissa andra typsnitt skrivs ut snabbare med den här inställningen. Ladda ner som rasterbild är lämplig när du skriver ut från Adobe-program.

• Skriv ut som grafik: Med det här alternativet kan skrivardrivrutinen hämta typsnitt som grafik. Vid utskrift av dokument som innehåller mycket grafik och få TrueType-typsnitt kan utskriftshastigheten ökas om denna inställning används.

Använd skrivarens inbyggda typsnitt : När alternativet Använd skrivarens inbyggda typsnitt är markerat använder skrivaren de typsnitt som är lagrade i minnet (inbyggda typsnitt) för att skriva ut dokumentet, istället för att ladda ner de typsnitt som används i dokumentet. Eftersom det tar tid att ladda ner typsnitt kan utskriften gå snabbare om du väljer detta alternativ. När du använder skrivartypsnitt försöker skrivaren matcha typsnitten i dokumentet med de som finns i minnet. Om du använder typsnitt i dokumentet som skiljer sig mycket från de som finns inbyggda i skrivaren kommer dock utskriften att se mycket annorlunda ut jämfört med det som visas på skärmen.

Om du klickar på Återställ återgår inställningarna i alternativet

Avancerat till standard.

Tonerspar

Med det här alternativet räcker tonerkassetten längre, och kostnaden per sida minskar utan att utskriftskvaliteten försämras särskilt mycket.

• Skrivarinställning: När du väljer det här alternativet bestäms funktionen av den inställning du gör på skrivarens kontrollpanel.

• På: Med det här alternativet förbrukar skrivaren mindre toner per sida.

• Av: Välj det här alternativet om det inte är nödvändigt att spara toner under utskrifter.

Fliken Avancerat

På fliken Avancerat kan du ange flera olika utskriftsalternativ.

Klicka på fliken Avancerat om du vill visa alternativen nedan.

Vattenstämpel

Med det här alternativet kan du skapa en vattenstämpel på papperet

som ligger "bakom" den övriga texten i dokumentet. (Se ”Använda vattenstämplar” på sidan 54.)

Överlägg

Överlägg används ofta i stället för papper med brevhuvud. (Se ”Använda

överlägg” på sidan 54.)

Utskriftsalternativ

Med det här alternativet anger du i vilken ordning sidorna ska skrivas ut.

Välj utskriftsordning i listrutan.

• Normal: Med det här alternativet skriver du ut alla sidor från första till sista.

• Vänd om alla sidor: Med det här alternativet skriver du ut alla sidor från sista till första.

• Skriv ut udda sidor: Med det här alternativet skriver du ut alla udda sidor i dokumentet.

• Skriv ut jämna sidor: Med det här alternativet skriver du ut alla jämna sidor i dokumentet.

• Avancerat: Med det här alternativet anger du avancerade utskriftsalternativ, till exempel att skriva ut en informationssida eller spara som ett formulär för senare användning som överlägg.

Om du klickar på Återställ återgår inställningarna i alternativet

Avancerat till standard.

Säkerhet

Om användaren väljer Jobbkryptering krypteras alla PDL-data för ökad säkerhet.

Skriva ut

_ 57

Jobbinställningar

Med det här alternativet väljer du hur utskriftsfilen ska skrivas ut eller sparas på hårddisken (tillbehör).

• Utskriftsläge: Standardinställningen för Utskriftsläge är Normal , vilket betyder att filen skrivs ut utan att sparas i hårddisken

(tillbehör).

• Användar-ID: Med det här alternativet kan du söka efter en sparad fil via kontrollpanelen.

• Jobbnamn: Med det här alternativet kan du söka efter en sparad fil via kontrollpanelen.

Fliken Samsung

På fliken Samsung finns information om copyright och drivrutinens versionsnummer. Om datorn är ansluten till Internet har du tillgång till följande tjänster:

Klicka på fliken Samsung om du vill visa alternativen.

Hjälp

Med det här alternativet öppnas Hjälp -filen genom att du söker på ett nyckelord.

Service

• Köp förbrukningsmaterial: Med det här alternativet kan du beställa förbrukningsvaror online.

• Samsungs webbplats: Alternativet leder direkt till Samsungs hemsida.

• Registrering: Med det här alternativet kan du registrera maskinen.

• Sök efter uppdateringar: Med det här alternativet kan du hämta uppdateringar för skrivardrivrutinen.

Använda en favoritinställning

Med alternativet Favoriter , som syns på alla egenskapsflikar utom fliken

Samsung , kan du spara aktuella egenskapsinställningar för framtida bruk.

Spara ett objekt i Presets:

1.

Ändra önskade inställningar på varje flik.

2.

Ange ett namn för objektet i rutan Favoriter .

3.

Klicka på Spara . När du sparar Presets sparas alla aktuella inställningar för drivrutinen.

Om du vill använda en sparad inställning väljer du den i listrutan Favoriter .

Maskinen är nu inställd på utskrift enligt de inställningar du valt.

Om du vill ta bort en sparad inställning väljer du den i listrutan Favoriter och klickar på Ta bort .

Du kan även återställa standardinställningar av skrivardrivrutinen genom att välja Skrivarens standard i listrutan Favoriter .

Använda hjälpen

Klicka på längst upp till höger i fönstret och sedan på valfritt alternativ.

Hjälpfunktionen ger dig utförlig information om de utskriftsfunktioner som erbjuds av skrivardrivrutinen.

Använda Direktutskriftsfunktion

Det här kapitlet förklarar hur du använder Direktutskriftsfunktion för att skriva ut PDF-filer utan att öppna filerna.

• Hårddisken måste vara installerad på maskinen för att det ska gå att skriva ut PDF-filer med det här programmet.

• Du kan inte skriva ut PDF-filer om restriktionsfunktionen för utskrifter använts för dokumentet. Inaktivera restriktionsfunktionen för utskrifter och försök skriva ut igen.

• Du kan inte skriva ut PDF-filer som är lösenordsskyddade.

Inaktivera lösenordsfunktionen och försök skriva ut igen.

• Om en PDF-fil kan skrivas ut med programmet

Direktutskriftsfunktion beror på hur PDF-filen skapades.

• Programmet Direktutskriftsfunktion kan hanteras av PDF-version

1.4 och tidigare versioner. Om du har en senare version måste du

öppna filen för att kunna skriva ut den.

Vad är Direktutskriftsfunktion?

Direktutskriftsfunktion är ett program som skickar PDF-filen direkt till maskinen utan att filen behöver öppnas. Data skickas genom

Windows-bufferten med skrivardrivrutinens port. Programmet kan endast hantera PDF-formatet.

Om du vill installera programmet väljer du Anpassad installation och markerar det här programmet när du installerar skrivardrivrutinen.

Skriva ut

Du kan skriva ut på flera sätt med Direktutskriftsfunktion.

Från fönstret Direktutskriftsfunktion

1.

Från Start -menyn väljer du Program eller Alla program >

Direktutskriftsfunktion > Direktutskriftsfunktion.

Du kan också dubbelklicka på genvägsikonen Direktutskriftsfunktion på skrivbordet.

Fönstret Direktutskriftsfunktion visas.

2.

Välj din maskin i listrutan Välj skrivare och klicka på Bläddra .

3.

Välj den PDF-fil du vill skriva ut och klicka på Öppna .

PDF-filen läggs till avsnittet Välj filer .

4.

Anpassa maskininställningarna efter dina behov.

5.

Klicka på Skriv ut . Den valda PDF-filen skickas till maskinen.

Skriva ut

_ 58

Att använda genvägsikonen

1.

Markera den PDF-fil du vill skriva ut och dra den till genvägsikonen för

Direktutskriftsfunktion på skrivbordet. Den valda PDF-filen skickas till standardmaskinen.

Om standardmaskinen inte kan hantera Direktutskriftsfunktion får du ett meddelande som ber dig välja en lämplig maskin. Ange lämplig maskin i avsnittet Välj skrivare .

2.

Anpassa maskininställningarna efter dina behov.

3.

Klicka på Skriv ut . Den valda PDF-filen skickas till maskinen.

Att använda högerklicksmenyn

1.

Högerklicka på den PDF-fil du vill skriva ut och välj Direktutskrift .

Fönstret Direktutskriftsfunktion visas och där finns PDF-filen med.

2.

Välj den maskin du vill använda.

3.

Anpassa maskininställningarna efter dina behov.

4.

Klicka på Skriv ut . Den valda PDF-filen skickas till maskinen.

Ändra standardinställningarna för utskrift

1.

Klicka på Start -menyn i Windows.

2.

I Windows 2000 väljer du Inställningar > Skrivare .

• I Windows XP/2003 väljer du Skrivare och fax .

• I Windows 2008/Vista väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Skrivare .

• I Windows 7 väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud >

Enheter och skrivare .

• I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara

> Enheter och skrivare .

3.

Högerklicka på din maskin.

4.

I Windows XP/2003/2008/Vista trycker du på Utskriftsinställningar .

I kontextmenyerna i Windows 7 och Windows Server 2008 R2 väljer du

Utskriftsinställningar .

Om objektet Utskriftsinställningar har markerats med tecknet ► kan du välja andra skrivardrivrutiner för den valda skrivaren.

5.

Ändra inställningarna på respektive flik.

6.

Klicka på OK .

I Utskriftsinställningar kan du ändra inställningarna för varje utskriftsjobb.

Ange att din maskin ska vara standardmaskin

1.

Klicka på Start -menyn i Windows.

2.

I Windows 2000 väljer du Inställningar > Skrivare .

• I Windows XP/2003 väljer du Skrivare och fax .

• I Windows 2008/Vista väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Skrivare .

• I Windows 7 väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud >

Enheter och skrivare .

• I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara

> Enheter och skrivare .

3.

Markera din maskin.

4.

Högerklicka på din maskin och välj Använd som standardskrivare .

I Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Om objektet Använd som standardskrivare är markerat med tecknet ► kan du välja andra skrivardrivrutiner för den valda skrivaren.

Skriva till fil (PRN)

Ibland kan det vara nödvändigt spara utskriftsdata som en fil.

Så här skapar du en fil:

1.

Markera kryssrutan Skriv till fil i fönstret Skriv ut .

2.

Välj en mapp, ge filen ett namn och klicka på Skriv ut .

Macintosh-utskrift

Det här avsnittet förklarar hur du skriver ut från en Macintosh. Du måste göra inställningar för utskriftsmiljön innan du skriver ut.

USB-ansluten (Se ”Macintosh” på sidan 35.)

Nätverksansluten (Se ”Macintosh” på sidan 40.)

Skriva ut ett dokument

När du skriver ut från en Macintosh, måste du kontrollera inställningarna för skrivarens drivrutin i varje program du använder. Gör så här om du vill skriva ut från en Macintosh:

1.

Öppna dokumentet du vill skriva ut.

2.

Öppna menyn File och klicka på Page Setup ( Document Setup i vissa program).

Skriva ut

_ 59

3.

Välj papperets storlek, orientering, skalning och andra alternativ, och kontrollera att din maskin är markerad. Klicka på OK .

Graphics

På fliken Graphics finns alternativ för att välja Resolution . Välj

Graphics i listrutan under Orientation för att nå grafikfunktioner.

4.

Öppna menyn File och klicka på Print .

5.

Välj antal kopior och ange vilka sidor du vill skriva ut.

6.

Klicka på Print .

Ändra utskriftsinställningar

Du kan använda avancerade utskriftsfunktioner som finns på maskinen.

Öppna ett program och välj Print i menyn File . Maskinnamnet som visas i fönstret med skrivaregenskaper kan skilja sig beroende på vilken maskin som används. Förutom namnet, är fönstren med skrivaregenskaper ungefär desamma som följande.

Alternativen för inställningar kan skilja sig åt beroende på skrivare och

Macintosh-version.

Layout

Med alternativen på fliken Layout kan du justera hur dokumenten kommer att se ut på den utskrivna sidan. Du kan skriva ut flera sidor på ett pappersark. Välj Layout i listrutan under Orientation för att nå följande funktioner.

• Resolution: Med det här alternativet väljer du utskriftsupplösning.

Ju högre inställning, desto skarpare blir tecken och grafik. Den högre inställningen kan också göra att det tar längre tid att skriva ut dokumentet.

Paper

Ställ in Paper Type så att den överensstämmer med papperet som finns i den kassett som ska användas vid utskrift. På så sätt får du bästa utskriftskvalitet. Om du använder en annan typ av utskriftsmaterial väljer du motsvarande papperstyp.

Printer Features

På fliken Printer Features finns alternativen Reverse Duplex Printing och Fit to Page . Välj Printer Features i listrutan under Orientation för att nå följande funktioner.

• Pages per Sheet: Med det här alternativet bestämmer du hur

många sidor som ska skrivas ut på ett ark. (Se ”Skriva ut flera sidor på ett pappersark” på sidan 61.)

• Layout Direction: Med det här alternativet väljer du utskriftsriktningen på en sida, ungefär som gränssnittsexemplen.

• Border: Med det här alternativet kan du skriva ut en ram runt varje sida på arket.

• Two-Sided: Med det här alternativet kan du skriva ut på båda sidor

av pappret. (Se ”Dubbelsidig utskrift” på sidan 61.)

• Reverse Page Orientation: Med det här alternativet kan du rotera pappret 180 grader.

Skriva ut

_ 60

• Reverse Duplex Printing: Med det här alternativet kan du välja allmän utskriftsordning jämfört med dubbelsidig utskriftsordning. Om alternativet inte visas har maskinen inte den här funktion.

• Fit to Page: Med det här alternativet kan du anpassa utskriftsjobbet till det valda pappersformatet oavsett det digitala dokumentets storlek. Det kan vara bra om du vill kontrollera fina detaljer i ett litet dokument.

Skriva ut flera sidor på ett pappersark

Du kan skriva ut mer än en sida på ett enda pappersark. Funktionen ger ett billigt sätt att skriva ut utkast.

1.

Öppna ett program och välj Print i menyn File .

2.

Välj Layout i listrutan under Orientation . Välj det antal sidor du vill skriva ut på ett pappersark i listrutan Pages per Sheet .

Linux-utskrift

Skriva ut från program

I många Linux-program kan du skriva ut med hjälp av CUPS (Common

UNIX Printing System). Du kan skriva ut på maskinen från sådana program.

1.

Öppna ett program och välj Print på menyn File .

2.

Välj Print direkt med LPR.

3.

I fönstret LPR GUI markerar du maskinens modellnamn i skrivarlistan och klickar sedan på Properties .

3.

Välj övriga alternativ du vill använda.

4.

Klicka på Print så skriver maskinen ut det valda antalet sidor på samma pappersark.

Dubbelsidig utskrift

Du kan skriva ut på båda sidor av papperet. Innan du skriver ut dubbelsidiga dokument bör du bestämma vilken kant som skall bindas. Det här är de olika bindningsalternativen:

• Long-Edge Binding: Det här är det normala layoutalternativet vid bokbindning.

• Short-Edge Binding: Det här alternativet används ofta för kalendrar.

1.

Välj Print i menyn File i Macintosh-programmet.

2.

Välj Layout i listrutan under Orientation .

3.

Välj en bindningsorientering från alternativet Two Sided Printing .

4.

Välj övriga alternativ du vill använda.

5.

Klicka på Print så skriver maskinen ut på båda sidorna av pappret.

4.

Ändra egenskaperna för utskriftsjobbet med följande fyra flikar som visas längst upp i fönstret.

Om du skriver ut mer än två kopior kan den första och andra kopian skrivas ut på samma pappersark. Undvik att skriva ut på båda sidor av pappret om du skriver ut mer än en kopia.

Skriva ut

_ 61

• General: Med det här alternativet ändrar du pappersstorlek, papperstyp och dokumentens orientering. Här kan du aktivera duplexfunktionen, lägga till alternativ för början och slut på banderoller och ändra antal sidor per ark.

• Text: Med det här alternativet anger du sidmarginaler och ställer in alternativ för text, till exempel radavstånd och kolumner.

• Graphics: Med det här alternativet ställer du in in alternativ för bilder som används när du skriver ut bildfiler, till exempel färger, bildstorlek och bildposition.

• Advanced: Med det här alternativet anger du utskriftsupplösning, papperskälla och destination.

5.

Klicka på Apply om du vill spara ändringarna och stänga fönstret

Properties .

6.

Klicka på OK i LPR GUI -fönstret när du vill starta utskriften.

7.

Fönstret Printing visas, och där kan du övervaka utskriftsjobbets status.

Du kan avbryta det aktuella jobbet genom att klicka på Cancel .

Skriva ut filer

Du kan skriva ut många olika typer av filer på maskinen på vanligt

CUPS-sätt – direkt från kommandoradsgränssnittet. Detta är möjligt tack vare CUPS LPR-funktionen. Men drivrutinpaketet ersätter det vanliga

LPR-verktyget med ett mycket mer användarvänligt LPR-program.

Så här skriver du en dokumentfil:

1.

Skriv LPR <filnamn>i kommandotolken i Linux-skalet och tryck sedan på

Enter. Fönstret LPR GUI öppnas.

Om du bara skriver lpr och trycker på Retur visas först fönstret Select file(s) to print . Välj bara de filer som du vill skriva ut och klicka på

Open .

2.

I fönstret LPR GUI väljer du maskinen i listan och ändrar sedan egenskaperna för utskriftsjobbet.

3.

Klicka på OK när du vill starta utskriften.

Konfigurera skrivarens egenskaper

Med hjälp av fönstret Printer Properties i Printers configuration kan du

ändra olika egenskaper för maskinen i dess egenskap av skrivare.

1.

Öppna Unified Driver Configurator .

Om det behövs kan du växla till Printers configuration .

2.

Markera din maskin i listan med tillgängliga skrivare och klicka på

Properties .

3.

Fönstret Printer Properties visas.

• Classes: Med det här alternativet visar du vilken klass maskinen har. Klicka på Add to Class om du vill lägga till maskinen i en viss klass, eller klicka på Remove from Class om du vill ta bort maskinen från den markerade klassen.

4.

Klicka på OK om du vill spara ändringarna och stänga fönstret Printer

Properties .

Skriva ut med PS-drivrutin

PS-skrivardrivrutinen medföljer CD-skivan med programvara.

Om du väljer Typisk installation av lokal skrivare eller Typisk installation av nätverksskrivare när du installerar maskinens drivrutin

installeras PS-drivrutinen automatiskt. (Se ”Installera USB-ansluten

maskins drivrutin” på sidan 34 eller ”Installera nätverksansluten maskins drivrutin” på sidan 39.)

När du har installerat en minnesmodul måste du välja den i skrivaregenskaperna för PostScript-skrivarens drivrutin, så att du kan

använda den. (Se ”Aktivera de extra tillbehören i PS-skrivarens egenskaper” på sidan 143.)

1.

Öppna dokumentet du vill skriva ut.

2.

Välj Skriv ut i menyn Arkiv . Fönstret Skriv ut visas. Det kan se aningen annorlunda ut beroende på vilket program du använder.

De grundläggande utskriftsinställningarna väljs i fönstret Skriv ut .

Inställningarna innefattar antal kopior och utskriftsområde.

Följande fem flikar finns högst upp i fönstret:

• General: Med det här alternativet kan du ändra skrivarens placering och namn. Namnet som anges på den här fliken visas i listan över skrivare i Printers configuration .

• Connection: Med det här alternativet kan du visa eller välja en annan port. Om du ändrar maskinporten från USB till parallell eller tvärtom medan den används, måste du konfigurera om maskinporten på den här fliken.

• Driver: Med det här alternativet kan du visa eller välja en annan maskindrivenhet. Om du klickar på Options kan du ange enhetens standardinställningar.

• Jobs: Med det här alternativet visar du listan över utskriftsjobb.

Klicka på Cancel job om du vill avbryta det markerade jobbet, och markera kryssrutan Show completed jobs om du vill se de tidigare jobben i jobblistan.

Skriva ut

_ 62

3.

Välj maskinens PS-drivrutin i listan Välj skrivare .

Om du vill dra nytta av alla funktioner som skrivardrivrutinen kan hantera klickar du på Egenskaper eller Inställningar i programmets Skriv ut -fönster. Där kan du ändra inställningarna.

(Se ”PS-drivrutinens Utskriftsinställningar” på sidan 63.)

4.

Starta utskriften genom att klicka på OK eller Skriv ut i fönstret Skriv ut .

PS-drivrutinens Utskriftsinställningar

Öppna Utskriftsinställningar

1.

Öppna dokumentet du vill skriva ut.

2.

Välj Skriv ut i menyn Arkiv . Fönstret Skriv ut visas.

3.

Välj maskinens PS-drivrutin i Välj skrivare .

4.

Klicka på Egenskaper eller Inställningar .

Fliken Layout

Med alternativen på fliken Layout kan du justera hur dokumenten kommer att se ut på den utskrivna sidan.

Antal sidor per ark

Du kan välja hur många sidor som du vill skriva ut på ett enda pappersark. Om du vill skriva ut fler än en sida per ark kommer sidorna att förminskas och ordnas på arket på det sätt du anger. Du kan skriva ut högst sexton sidor på ett ark.

Avancerat

Du kan välja Pappersformat , Grafik och Dokumentalternativ .

Orientering

Med det här alternativet kan du välja i vilken riktning informationen ska skrivas ut på en sida.

• Stående: Med det här alternativet skrivs texten längs papperets bredd, som i ett brev.

• Liggande: Med det här alternativet skrivs texten ut längs sidans långsida, som i ett kalkylblad.

• Roterat liggande: Med det här alternativet kan du rotera sidan 180 grader.

Dubbelsidig utskrift

Du kan skriva ut på båda sidorna av ett papper. Innan du skriver ut ska du bestämma hur dokumentet ska vara riktat.

• Ingen

• Vänd längs långsidan: Det här är det normala layoutalternativet vid bokbindning.

• Papper/utskrift: Med det här alternativet väljer du vilken pappersstorlek som ska användas.

• Grafik: Med det här alternativet kan du välja alternativ för utskriftskvaliteten.

• Dokumentalternativ: Med det här alternativet kan du ange alternativ som PostScript-alternativ och Skrivarfunktioner .

Fliken Papper/kvalitet

Du kan välja papperskassett och medietyp.

• Vänd längs kortsidan: Det här alternativet används ofta för kalendrar.

• Papperskälla: Med det här alternativet kan du välja vilken kassett som ska användas.

• Media: Här kan du välja vilken medietyp som ska användas.

Skriv inte ut på båda sidor av etiketter, OH-film, kuvert eller tjockt papper. Då kan pappret fastna eller skada maskinen.

Skriva ut

_ 63

7.

Kopiera

Det här kapitlet innehållet detaljerade anvisningar om hur du kopierar dokument.

Kapitlet innehåller:

Så här fungerar skärmen Kopia

Vanlig kopiering

Ändra inställningar för varje kopia

Använda särskilda kopieringsfunktioner

Ändra standardinställningar för kopiering

Så här fungerar skärmen Kopia

När du trycker på Kopia på huvudmenyn visas fönstret Kopia som innehåller ett flertal flikar med många kopieringsalternativ. Alternativen är grupperade enligt funktion så att det ska vara enkelt att konfigurera valen.

Om en annan meny visas på skärmen trycker du på huvudmenyn.

för att komma till

Fliken Grundläggande

Fliken Avancerad

• Originalformat:

Välj storlek på originalen. (Se ”Välja storleken på original” på sidan 65.)

• Förminska/Förstora: Minskar eller förstorar storleken på en kopierad

bild. (Se ”Förstora eller förminska kopior” på sidan 65.)

• Dubbelsidig:

Ställer in skrivaren för dubbelsidig utskrift. (Se ”Kopiering av båda sidor från originalet” på sidan 66.)

• Utmatning: Väljer alternativet Sorterad eller Osorterad .

• Originaltyp: Förbättrar kvaliteten på kopiorna genom att välja

dokumenttyp för aktuell kopiering. (Se ”Välja originaltyp” på sidan 66.)

• Ljus, Mrk: Justerar ljusstyrkan så att kopian blir tydligare om originalet

är otydligt och innehåller mörka bilder. (Se ”Ändra ljusstyrka” på sidan 66.)

• Pappersmatning: Väljer papperskassett.

• Spara till box: Ställer in skrivaren så att originalen sparas i dokumentboxen för senare användning.

Mer information om hur du använder Dokumentbox finns i kapitlet

Dokumentbox. (Se ”Använda Dokumentbox” på sidan 96.)

• Jobbschema: Här kan du kopiera flera sidor eller olika typer av original

till en kopia. (Se ”Koppla flera jobb som en kopia” på sidan 67.)

• ID-kopia: Skriver dubbelsidigt original på ett pappersark. Den här funktionen är praktisk när du ska kopiera små objekt, till exempel

visitkort. (Se ”ID-kortskopiering” på sidan 67.)

• N-upp: Skriver ut två eller fyra originalbilder som förminskas så att de

får plats på ett enda pappersark. (Se ”2-upp- eller 4-upp-kopiering

(N-upp)” på sidan 68.)

• Affischkopia: Skriver ut en stor bild uppdelad på nio sidor. (Se

”Affischkopiering” på sidan 68.)

• Klonkopia: Skriver ut flera bildkopior från originalet på ett enda

pappersark. (Se ”Klonkopiering” på sidan 68.)

• Bundna dokument:

För kopiering av en hel bok. (Se ”Bokkopiering” på sidan 68.)

• Häfte: Skapar häften från en sekventiell uppsättning av enkla eller

dubbelsidiga original. (Se ”Kopiering till häfte” på sidan 69.)

• Framsidor: Lägger automatiskt till ett omslag från en annan kassett.

(Se ”Omslagskopiering” på sidan 69.)

• OH-film: Lägger till blanka eller tryckta skiljeark mellan OH-filmer i en

uppsättning. (Se ”Kopiering av OH-film” på sidan 69.)

Kopiera

_ 64

Fliken Bild

• Radera kant: Funktion för att ta bort hålslag, häftklammermärken och

”hundöron” längs alla kanter. (Se ”Ta bort kanter” på sidan 69.)

• Radera bakgrund:

Skriver ut en bild utan bakgrund. (Se ”Radera bakgrundsbilder” på sidan 70.)

• Ändra marginal:

Skapar en bindningskant för dokumentet. (Se ”Ändra marginaler” på sidan 70.)

Vanlig kopiering

Det här är den vanliga proceduren för att kopiera original.

1.

Tryck på Kopia på huvudmenyn.

2.

Lägg originalen med framsidan uppåt i dokumentmataren. Du kan också använda skannerglaset och lägga ett original med informationssidan nedåt och stänga skannerlocket.

3.

Justera eventuellt inställningarna för varje kopia, till exempel

Originalformat , Förminska/Förstora och Dubbelsidig

. (Se ”Ändra standardinställningar för kopiering” på sidan 70.)

4.

Välj kassett genom att trycka på önskad kassett på skärmen.

5.

Ange eventuellt antalet kopior med sifferknapparna.

Om du vill göra mer än två kopior av originalet på skannerglaset visas meddelandet En sida till?

när första sidan har kopierats.

Om du väljer Nej börjar skrivaren kopiera resten av originalen och sorterar kopiorna i ordning, eftersom standardvärdet för alternativet Utmatning är inställt på Sorterad .

Kopiera

_ 65

6.

Tryck på Start på kontrollpanelen när du vill börja kopiera.

Om du vill avbryta den aktuella kopieringen trycker du på Stop på kontrollpanelen. Du kan ta bort aktuellt och väntande jobb med Job

Status på kontrollpanelen. Välj det jobb du vill stoppa och tryck på

Radera .

Ändra inställningar för varje kopia

På fliken Grundläggande i fönstret Kopia kan du välja funktioner innan kopieringen påbörjas.

Inställningar på fliken Grundläggande gäller endast för den aktuella kopian. Det betyder att de inte gäller för nästa kopia. Efter kopieringen

återställs skrivaren automatiskt till standardvärdena efter en given tid.

Eller också återgår maskinen till standardvärdena när du trycker på

Clear All på kontrollpanelen.

Standardvärdena kan ändras i Admin.inst.

. (Se ”Kopiering inst” på sidan 104)

Välja storleken på original

Tryck på fliken Grundläggande > Originalformat och ändra storleken med vänster-/högerpilarna.

Tryck på mer om du vill se detaljinformationen.

• Anpassad: Väljer skanningsområde på originalet. Tryck på navigeringspilarna för att ange storleken.

• Auto: Känner automatiskt av storleken på original men enbart för formaten Legal, Letter, A4 och A5. Om originalen är av blandad storlekar känner skrivaren av vilket original som är störst och väljer därefter det största formatet i papperskassetten.

• Blandade format (Letter och Legal): Med det här alternativet kan du använda både Legal- och Letter-format tillsammans. Skrivaren väljer automatiskt rätt format från olika papperskassetter. Exempel: Om originalet består av tre sidor och första och sista sidan har formatet

Letter och andra sidan har formatet Legal så skrivs sidorna ut i rätt ordning och papper hämtas från olika papperskassetter.

• Övriga förinställda värden: Användare kan enkelt välja värden som används ofta.

Förstora eller förminska kopior

Tryck på fliken Grundläggande > Förminska/Förstora och använd vänster-/högerpilarna för att förstora eller förminska en bild på papperet.

Tryck på mer om du vill se detaljinformationen.

• Original(100%): Skriver ut text och bilder i samma storlek som originalen.

• AutAnp.: Förstorar eller förminskar originalet med utgångspunkt från kopieringspapperets storlek.

• Övriga förinställda värden: Användare kan enkelt välja värden som förekommer ofta.

Alternativet Anpassad fungerar olika beroende på var originalet placeras. I dokumentmataren går det att göra justeringar från 25 till

200 %, och på skannerglaset från 25 till 400 %.

Kopiering av båda sidor från originalet

Tryck på fliken Grundläggande > Dubbelsidig och ange

Dubbelsidig -värdet med vänster-/högerpilarna.

Om du vill kopiera båda sidorna av originalet på skannerglaset visas meddelandet En sida till?

när första sidan har kopierats. Vänd på originalet så att andra sidan kommer nedåt och tryck på Ja . Skrivaren börjar skanna andra sidan.

Tryck på mer om du vill se detaljinformationen.

• 1 -> 1-sidig: Skannar en sida av originalet och skriver ut det på ena sidan av papperet. Funktionen ger exakt samma utskrift som originalen.

• Omvänt 1 -> 2-sidig, rotera sida 2: Skannar original och skriver ut dem på båda sidorna av ett papper, men kopiorna skrivs ut i omvänd ordning. Med den här funktionen skriver du ut det andra originalet först, vilket innebär att det original du la i först skrivs ut på baksidan av pappret. Om du till exempel skriver ut sex original skrivs de jämna sidorna av originalet ut på framsidorna och de ojämna sidorna på baksidorna. Informationen på baksidan är roterad 180°.

• Omvänt 2 -> 2-sidig: Skannar båda sidor av original och skriver ut dem på båda sidor av ett papper, men kopiorna skrivs ut i omvänd ordning.

Med den här funktionen skriver du ut baksidorna av originalen först, vilket betyder att framsidan av originalen skrivs ut på baksidan av papperet.

• 1 -> 2-sidig: Skannar en sida av originalet och skriver ut det på båda sidor av papperet.

• 1 -> 2-sidig, rotera sida 2: Skannar en sida av originalen och skriver ut den på båda sidor av papperet. Baksidan av utskriften roteras dock

180°.

• 2 -> 1-sidig: Skannar båda sidor av originalen och skriver ut varje sida på separata ark.

Bestämma hur kopiorna ska sorteras

Tryck på fliken Grundläggande > Utmatning och välj Sorterad eller

Osorterad med vänster-/högerpilarna.

Om du vill kopiera båda sidorna av originalet på skannerglaset visas meddelandet En sida till?

när första sidan har kopierats. Vänd på originalet så att andra sidan kommer nedåt och tryck på Ja . Skrivaren börjar skanna andra sidan.

Tryck på mer för att se värdena.

• Sorterad: Utskriften sker i samma ordning som originalen.

• 2 -> 2-sidig: Skannar båda sidor av originalen och skriver ut dem på båda sidor av papperet. Kopiorna är identisk med originalet.

• Osorterad: Utskriften sorteras enligt sida.

• 2 -> 1-sidig, rotera sida 2: Skannar båda sidor av originalet och skriver ut varje sida på separata ark. Baksidan av utskriften roteras dock

180°.

• Omvänt 1 -> 2-sidig: Skannar original och skriver ut dem på båda sidorna av ett papper, men kopiorna skrivs ut i omvänd ordning. Med den här funktionen skriver du ut det andra originalet först, vilket innebär att det original du la i först skrivs ut på baksidan av pappret. Om du till exempel skriver ut sex original skrivs de jämna sidorna av originalet ut på framsidorna och de ojämna sidorna på baksidorna.

Välja originaltyp

Tryck på fliken Grundläggande och välj en lämplig originaltyp.

• Text: Används för original som i huvudsak innehåller text.

• Text/Foto: Används för original med både text och fotografier.

• Foto: Används när originalen är fotografier.

Ändra ljusstyrka

På fliken Grundläggande kan du bestämma ljusstyrka. Ändra ljusstyrkan på utskriften med vänster-/högerpilarna.

Kopiera

_ 66

Använda särskilda kopieringsfunktioner

På fliken Avancerad eller fliken Bild i fönstret Kopia kan du välja särskilda kopieringsfunktioner.

Koppla flera jobb som en kopia

Med den här funktionen kan du koppla flera kopieringsjobb till en kopia. Du kan till exempel använda den här funktionen om du använder dokumentmataren och skannerglaset för ett kopieringsjobb. På bilden innebär varje nummer varje segmentordning.

3

4

1

2

5

Segment 1 från dokumentmataren.

Segment 2 från skannerglaset.

Segment 3 från dokumentmataren.

Segment 4 från skannerglaset.

Segment 5 från dokumentmataren.

När maskinen går in i energisparläge tas jobben i segmentlistan bort för att förhindra åtkomst av oväntade användare.

1.

Tryck på Kopia på huvudmenyn.

2.

Välj kassett under Pappersmatning .

3.

Tryck på fliken Avancerad > Jobbschema .

4.

Tryck på På om du vill aktivera funktionen för att skapa jobb.

• Rad. alla: Tar bort alla segment.

• Skriv ut alla: Skriver ut alla segment.

• Lagg t. segm.: Lägger till ett nytt segment.

• Avbryt: Tar bort alla segment i listan och avbryter jobbet.

5.

Tryck på Lagg t. segm.

.

6.

Placera originalet med informationssidan uppåt i dokumentmataren eller nedåt på skannerglaset.

7.

Tryck på Start på kontrollpanelen. Sedan börjar maskinen skanna.

8.

Upprepa steg 5 till steg 7.

Så länge det finns utrymme kvar på enhetens hårddisk kan du lägga till segment utan begränsningar.

9.

När du har lagt till segment trycker du på Skriv ut alla .

ID-kortskopiering

Med den här funktionen kan du skriva ut en sida av originalet på den övre halvan av papperet och baksidan på den nedre delen, utan att storleken reduceras. Den här funktionen är praktisk när du ska kopiera små objekt, till exempel visitkort.

• Den här funktionen går bara att använda om du lägger originalet på skannerglaset.

• Storleken på det dubbelsidiga originalet måste vara mindre än A5, annars kommer inte allt att kopieras.

1.

Lägg ett original med framsidan nedåt där pilarna visar enligt bilden och stäng skannerlocket.

2.

Tryck på Kopia på huvudmenyn.

3.

Välj kassett under Pappersmatning .

4.

Tryck på fliken Avancerad > ID-kopia .

5.

Tryck på Start på kontrollpanelen.

Skrivaren börjar skanna framsidan.

6.

Vänd på originalet och placera det på skannerglaset där pilarna visar, enligt bilden, och stäng skannerglaset.

• Av: Inaktiverar funktionen Jobbschema .

• På: Aktiverar funktionen Jobbschema .

• Visa mellan segment: När ett segment har körts pausas jobbet med den här skärmen. Sedan kan användaren välja att fortsätta kopiera eller avbryta.

• Skrv: Skriver ut exempelsidorna i ett segment för att bekräfta innehållet.

• Radera: Tar bort ett segment.

Kopiera

_ 67

7.

Tryck på Start på kontrollpanelen när du vill börja kopiera.

• Om originalet är större än det utskrivbara området kanske vissa delar inte skrivs ut.

• Om alternativet är nedtonat väljer du Dubbelsidig för 1 -> 1-sidig och Utmatning för Sorterad .

2-upp- eller 4-upp-kopiering (N-upp)

Skrivaren reducerar storleken på originalets bilder och skriver ut dem med två eller fyra sidor på samma papper.

Det går bara att kopiera två eller fyra sidor på samma papper om du lägger i originalen i dokumentmataren.

1 2

3 4

1.

Lägg originalen med framsidan uppåt i dokumentmataren. (Se ”Lägga i original” på sidan 44.)

2.

Tryck på Kopia på huvudmenyn.

3.

Välj kassett under Pappersmatning .

4.

Tryck på fliken Avancerad > N-upp .

5.

Välj Av , 2-upp eller 4-upp .

• Av: Kopierar ett original på ett ark.

• 2-upp: Kopierar två olika original till ett ark.

• 4-upp: Kopierar fyra olika original till ett ark.

6.

Tryck på Start på kontrollpanelen.

Du kan inte ändra kopians storlek med Förminska/Förstora för funktionen N-upp .

Affischkopiering

Originalet delas upp i nio delar. Du kan klistra ihop de utskrivna arken och tillverka en affisch.

Den här funktionen går bara att använda om du lägger originalet på skannerglaset.

1.

Placera ett original med framsidan nedåt på skannerglaset och stäng

skannerlocket. (Se ”Lägga i original” på sidan 44.)

2.

Tryck på Kopia på huvudmenyn.

3.

Välj kassett under Pappersmatning .

4.

Tryck på fliken Avancerad > Affischkopia .

Funktionen är bara tillgänglig när alternativen på fliken

Grundläggande har valts på nedanstående sätt:

• Dubbelsidig till 1 -> 1-sidig

• Förminska/Förstora till Original(100%)

• Pappersmatning till Kassett

5.

Tryck på På när du vill aktivera funktionen.

6.

Tryck på OK .

7.

Tryck på Start på kontrollpanelen när du vill börja kopiera.

Originalet delas upp i nio delar. Varje del skannas och skrivs ut en del åt gången i följande ordning:

Klonkopiering

Med den här funktionen kan du skriva ut flera bilder på en sida. Antalet bilder bestäms automatiskt utifrån originalbilden och papperets storlek.

Den här funktionen går bara att använda om du lägger originalet på skannerglaset.

1.

Placera ett original med framsidan nedåt på skannerglaset och stäng

skannerlocket. (Se ”Lägga i original” på sidan 44.)

2.

Tryck på Kopia på huvudmenyn.

3.

Välj kassett under Pappersmatning .

4.

Tryck på fliken Avancerad > Klonkopia .

Funktionen är bara tillgänglig när alternativen på fliken

Grundläggande har valts på nedanstående sätt:

• Dubbelsidig till 1 -> 1-sidig

• Förminska/Förstora till Original(100%)

• Pappersmatning till Kassett .

5.

Tryck på På när du vill aktivera funktionen.

6.

Tryck på OK .

7.

Tryck på Start på kontrollpanelen när du vill börja kopiera.

Bokkopiering

Med den här funktionen kan du kopiera en bok. Om boken är för tjock lyfter du på locket tills det tar stopp. Stäng det sedan igen. Om boken eller tidningen är tjockare än 30 mm börjar du kopiera med locket öppet.

Den här funktionen går bara att använda om du lägger originalet på skannerglaset.

1.

Placera originalen med framsidan nedåt på skannerglaset och stäng

skannerlocket. (Se ”Lägga i original” på sidan 44.)

2.

Tryck på Kopia på huvudmenyn.

Ta bort skuggning av bokkanter genom att trycka på fliken Bild >

Radera kant > Bokuppslag och Radera kant .

3.

Tryck på fliken Avancerad > Bundna dokument .

Kopiera

_ 68

4.

Välj passande alternativ.

• Av: Funktionen inaktiveras.

• Vänster sida: Vänster sida av boken kopieras.

• Höger sida: Höger sida av boken kopieras.

• Båda sidorna: Båda sidor av boken kopieras.

5.

Tryck på OK .

6.

Tryck på Start på kontrollpanelen när du vill börja kopiera.

Kopiering till häfte

Med den här funktionen skriver du ut på båda sidor av papperet som sedan viks för att framställa ett häfte med samtliga sidor i rätt ordning.

Den reducerar och korrigerar dessutom positionen av varje bild så att den passar på papperet.

1.

Lägg originalen med framsidan uppåt i dokumentmataren. Du kan också placera ett original med framsidan nedåt på skannerglaset och stänga

skannerlocket. (Se ”Lägga i original” på sidan 44.)

2.

Tryck på Kopia på huvudmenyn.

3.

Välj kassett under Pappersmatning .

4.

Tryck på fliken Avancerad > Häfte .

5.

Tryck på På om du vill använda den här funktionen, och välj sedan detaljerade inställningar för varje alternativ.

• 1-sidigt original: Kopierar endast ena sidan av originalet.

• 2-sidigt original: Kopierar båda sidor av originalet.

6.

Tryck på OK .

7.

Tryck på Start på kontrollpanelen när du vill börja kopiera.

Funktionen kan endast användas med formaten A4, Letter, Legal,

Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Executive, A5 och Statement.

Omslagskopiering

Skrivaren lägger automatisk till ett omslag från en annan papperskassett.

Omslaget måste vara av samma storlek och orientering som övriga papper.

1.

Lägg originalen med framsidan uppåt i dokumentmataren. Du kan också placera ett original med framsidan nedåt på skannerglaset och stänga

skannerlocket. (Se ”Lägga i original” på sidan 44.)

2.

Tryck på Kopia på huvudmenyn.

3.

Välj kassett under Pappersmatning .

4.

Tryck på fliken Avancerad > Framsidor .

Om du har angett Auto för alternativet Pappersmatning går det inte att använda den här funktionen.

5.

Tryck på På om du vill använda den här funktionen, och välj sedan detaljerade inställningar för varje alternativ.

• Position: Välj om omslaget ska vara på framsidan eller baksidan eller både och.

• Framsida: Välj om försättsbladet ska vara enkelsidigt, dubbelsidigt eller tomt.

• Papperskälla: Välj den papperskassett som försättsbladet ska laddas i.

6.

Tryck på OK .

7.

Tryck på Start på kontrollpanelen när du vill börja kopiera.

Kopiera

_ 69

Kopiering av OH-film

Använd den här funktionen för att kopiera information när du förbereder

OH-film till presentationer.

Innan du startar specialkopieringen ska kassetternas Papperstyp och

Pappersformat anges till OH-film

. (Se ”Ange pappersstorlek och papperstyp” på sidan 50.)

1.

Lägg originalen med framsidan uppåt i dokumentmataren. Du kan också

placera ett original med framsidan nedåt på skannerglaset. (Se ”Lägga i original” på sidan 44.)

2.

Fyll på OH-film i rätt storlek i angiven kassett.

3.

Ge papperstypen värdet OH-film .

4.

Tryck på Kopia på huvudmenyn.

5.

Tryck på fliken Avancerad > OH-film .

6.

Välj alternativet OH-film .

• Inget skiljeark: Skiljeark placeras inte mellan OH-filmer.

• Tomt ark: Lägg tomma blad mellan OH-filmerna.

• Utskrivet ark: Samma bild skrivs ut på skiljearket som på

OH-filmen.

7.

Välj mediekälla om du valde Tomt ark eller Utskrivet ark .

8.

Tryck på OK .

9.

Tryck på Start på kontrollpanelen när du vill börja kopiera.

Ta bort kanter

Du kan kopiera originalet utan kanter eller marginaler.

1.

Placera ett original med framsidan nedåt på skannerglaset och stäng skannerlocket. Det går också att lägga originalet med framsidan uppåt i

dokumentmataren. (Se ”Lägga i original” på sidan 44.)

2.

Tryck på Kopia på huvudmenyn.

3.

Tryck på fliken Bild > Radera kant .

4.

Välj passande alternativ.

• Av: Funktionen inaktiveras.

• Radera bård: Tar bort lika mycket på alla kanter av kopiorna.

• Litet original Radera: Tar bort 6 mm från kanterna på kopiorna.

Originalet måste placeras på skannerglaset för att den här funktionen ska kunna användas.

• Hålslagning Radera: Tar bort hålslagsmärken på kopians vänstersida.

• Bokuppslag och Radera kant: Tar bort skuggor från bindning eller bokkanter från sidorna och i mitten av boken. Funktionen går bara att

använda vid bokkopiering. (Se ”Bokkopiering” på sidan 68.)

N'r du har angett Av för alternativet Bundna dokument går det inte att använda Bokuppslag och Radera kant .

5.

Tryck på OK .

6.

Tryck på Start på kontrollpanelen när du vill börja kopiera.

Radera bakgrundsbilder

Den här funktionen är användbar vid kopiering av original med färgad bakgrund, till exempel tidningssidor eller kataloger.

1.

Lägg originalen med framsidan uppåt i dokumentmataren. Du kan också placera ett original med framsidan nedåt på skannerglaset och stänga

skannerlocket. (Se ”Lägga i original” på sidan 44.)

2.

Tryck på Kopia på huvudmenyn.

3.

Tryck på fliken Bild > Radera bakgrund .

4.

Välj passande alternativ.

• Av: Funktionen inaktiveras.

• Auto: Optimerar bakgrunden.

• Förb.: Ju högre värdet är, desto mer intensiv blir bakgrunden.

• Rad.: Ju högre värdet är, desto ljusare blir bakgrunden.

5.

Tryck på OK .

6.

Tryck på Start på kontrollpanelen när du vill börja kopiera.

Ändra marginaler

Du kan reservera utrymme för bindning genom att ändra marginalen på papperet.

1.

Lägg originalen med framsidan uppåt i dokumentmataren. Du kan också placera ett original med framsidan nedåt på skannerglaset och stänga

skannerlocket. (Se ”Lägga i original” på sidan 44.)

2.

Tryck på Kopia på huvudmenyn.

3.

Tryck på fliken Bild > Ändra marginal .

4.

Välj alternativet Ändra marginal .

• Av: Funktionen inaktiveras.

• Autocentrera: Centrerar papperet automatiskt. Originalet måste läggas på skannerglaset för att den här funktionen ska kunna användas.

• Anpassad marginal: Justera marginalerna med pilarna.

Alternativet kan användas både om orignalet läggs i skannerglaset och i dokumentmataren.

5.

Tryck på OK .

6.

Tryck på Start på kontrollpanelen när du vill börja kopiera.

Ändra standardinställningar för kopiering

Om du alltid vill använda samma inställningar när du kopierar kan du justera

alla standardinställningar för kopiering på en gång. Se ”Ändra standardinställningarna” på sidan 43.

Kopiera

_ 70

8.

Skanning

Genom att skanna med maskinen kan du omvandla bilder och text till digitala filer som du kan lagra på datorn.

Kapitlet innehåller:

Grundläggande skanningsmetod

Så här fungerar skärmen Skan

Skanna original och skicka det via e-post (Skan. epost)

Skannar original och skickar till datorn (Skan. t PC)

Skanna original och skicka via SMB/FTP (Skanna till Server)

Använda Samsung Hanterare för skanning

Den maximala upplösningen beror på olika faktorer, t.ex. datorns hastighet, tillgängligt hårddiskutrymme, minne, bildstorleken och bitdjupsinställningar. Beroende på vilket system du har och vad du skannar kan det alltså vara omöjligt att skanna i vissa upplösningar, särskilt om du använder utökad upplösning.

Ändra skanningsinställningar

Skanna med TWAIN-kompatibel programvara

Skanna med hjälp av WIA-drivrutinen

Macintosh skanning

Linux Skanning

Så här fungerar skärmen Skan

När du ska använda skannern trycker du på Skan på huvudmenyn. Om en annan meny visas trycker du på ( ) för att gå till huvudmenyn.

Grundläggande skanningsmetod

Du kan skanna originalen med maskinen via en USB-kabel eller via nätverket.

• Samsung Hanterare för skanning: Gå bara fram till maskinen med originalen och skanna dem direkt från kontrollpanelen. Skannade data lagras i mappen Mina dokument i den anslutna datorn. När du installerar all programvara från den medföljande CD-skivan installeras

även Samsung Hanterare för skanning på datorn automatiskt.

Funktionen går att använda via den lokala anslutningen eller

nätverksanslutningen. (Se ”Använda Samsung Hanterare för skanning” på sidan 77.)

• TWAIN: TWAIN är ett av de förinställda bildprogrammen. När du skannar en bild startas det valda programmet där du kan styra skanningsprocessen. Funktionen går att använda via den lokala

anslutningen eller nätverksanslutningen. (Se ”Skanna med

TWAIN-kompatibel programvara” på sidan 80.)

• SmarThru Office: Programvara som medföljer maskinen. Med det här programmet kan du skanna bilder eller dokument. Funktionen går att använda via den lokala anslutningen eller nätverksanslutningen. (Se

”Smarthru Office” på sidan 116.)

• WIA: WIA är en förkortning av Windows Images Acquisition. Om du vill använda den här funktionen måste datorn och maskinen vara anslutna

direkt med en USB-kabel. (Se ”Skanna med hjälp av WIA-drivrutinen” på sidan 80.)

• E-post: Du kan skicka den skannade bilden som bilaga till ett

e-postmeddelande. (Se ”Skanna original och skicka det via e-post

(Skan. epost)” på sidan 73.)

• FTP: Du kan skanna bilden och överföra den till en FTP-server. (Se

”Skanna original och skicka via SMB/FTP (Skanna till Server)” på sidan 76.)

• SMB: Du kan skanna en bild och skicka den till en delad mapp på en

SMB-server. (Se ”Skanna original och skicka via SMB/FTP (Skanna till

Server)” på sidan 76.)

Om du uppmanas att ange Aut.-ID , Lösenord och Realm Name innebär det att nätverksadministratören har angett autentisering i

SyncThru™ Web Service. (Se ”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 114.)

Tryck på Skan. epost , Skan. t PC eller Skanna till Server .

• Skan. epost: Skannar och skickar utdata till mottagaren med ett

e-postmeddelande. (Se ”Skanna original och skicka det via e-post

(Skan. epost)” på sidan 73.)

• Skan. t PC:

Skannar och skickar utdata till din dator. (Se ”Skannar original och skickar till datorn (Skan. t PC)” på sidan 75.)

• Skanna till Server: Skannar och skickar utdata till mottagaren med

SMB och FTP. (Se ”Skanna original och skicka via SMB/FTP (Skanna till Server)” på sidan 76.)

Skanning

_ 71

Fliken Grundläggande

Det här avsnittet förklarar fliken Grundläggande i Skan. epost , Skan. t PC och Skanna till Server .

Skan. epost

• Logga ut: Logga ut från Skan. t PC -skärmen.

• Från: Avsändarens e-postadress.

• Till/Cc/Bcc: Mottagaradresser. Cc (karbonkopia) är för kopior till en ytterligare mottagare och Bcc (hemlig kopia) är samma som Cc men mottagarens namn visas inte.

• Ämne/Meddelande: E-postmeddelandets ämne och text.

• Rensa all.: Tar bort allt i inmatningsområdet.

• Adress: Lägg till mottagarens adress genom att trycka på sparade adresser. Du kan spara ofta återkommande e-postadresser från

datorn till maskinen med SyncThru™ Web Service. (Se ”Spara e-postadresser” på sidan 75.)

• Dubbelsidig: Väljer enkelsidig skanning ( 1-sidig ), dubbelsidigt

( 2-sidig ) eller båda sidor med baksidan roterad 180 grader ( 2-sidig, rotera sida 2 ).

• Upplösning: Väljer skanningsupplösning.

• Spara till box: Ställer in skrivaren så att originalen sparas i dokumentboxen för senare användning.

Mer information om hur du använder Dokumentbox finns i

kapitlet Dokumentbox. (Se ”Använda Dokumentbox” på sidan 96.)

• Tillbaka: Återgår till föregående skärm. Om nätverksautentisering krävs, visas utloggningsmeddelandet och Skan. epost avslutas.

Skan. t PC

• Dubbelsidig : Väljer enkelsidig skanning ( 1-sidig ), dubbelsidigt

( 2-sidig ) eller båda sidor med baksidan roterad 180 grader ( 2-sidig, rotera sida 2 ).

• Upplösning : Väljer skanningsupplösning.

Mer information om hur du använder Dokumentbox finns i

kapitlet Dokumentbox. (Se ”Använda Dokumentbox” på sidan 96.)

• Tillbaka : Återgår till föregående skärm. Om nätverksautentisering krävs, visas utloggningsmeddelandet och Skan. t PC avslutas.

Skanna till Server

Om autentisering krävs anger du ID och Lösenord för åtkomst av skärmen Skan. t PC .

• Nr.: Visar numren för program i nummerordning.

• Program: Visar tillgängliga program från datorn.

• Välj: Flyttar till det program du har valt.

Skanning

_ 72

• SMB: Skickar den skannade filen till SMB.

• FTP: Skickar den skannade filen till FTP.

• Nr.: Indexnumret som du angav i SyncThru™ Web Service. (Se

”Skanna original och skicka via SMB/FTP (Skanna till Server)” på sidan 76.)

• Server:

Aliasnamnet som du angav i ”Skanna original och skicka via

SMB/FTP (Skanna till Server)” på sidan 76 SyncThru™ Web

Service.

• Dubbelsidig: Väljer enkelsidig skanning ( 1-sidig ), dubbelsidigt

( 2-sidig ) eller båda sidor med baksidan roterad 180 grader ( 2-sidig , rotera sida 2 ).

• Upplösning: Väljer skanningsupplösning.

• Spara till box: Ställer in skrivaren så att originalen sparas i dokumentboxen för senare användning.

Mer information om hur du använder Dokumentbox finns i

kapitlet Dokumentbox. (Se ”Använda Dokumentbox” på sidan 96.)

• Tillbaka: Återgår till föregående skärm.

Fliken Avancerad Fliken Utmatning

• Jobbschema: Här kan du skanna flera original och sedan skicka dem i ett e-postmeddelande eller skicka dem till en eller flera servrar samtidigt.

(Se ”Skanna och skicka flera dokument i ett e-postmeddelande” på

sidan 74 eller se ”Skanna och skicka till SMB/FTP-server” på sidan 76.)

• Originalformat: Väljer storleken på original.

• Tillbaka: Återgår till föregående skärm.

Fliken Bild

• Originaltyp:

Väljer om originalet är text eller foto. (Se ”Originaltyp” på sidan 78.)

• Färginst.: Justerar färgalternativen för skanningens utdata. Om originalet är i färg och du vill skanna i färg, trycker du på Färginst.

. (Se

”Färginst.” på sidan 79.)

• Svärta: Justerar ljusstyrkan på skanningens utdata. Använd höger-/

vänsterpilarna för att ändra värdet. (Se ”Svärta” på sidan 79.)

• Radera bakgrund: Tar bort bakgrunder, t.ex. pappersmönster. (Se

”Radera bakgrund” på sidan 79.)

• Skan. t. kant:

Skannar original från kant till kant. (Se ”Skan. t. kant” på sidan 79.)

• Tillbaka: Återgår till föregående skärm.

• Kvalit.:

Justerar visningskvaliteten på skannande utdata. (Se ”Kvalit.” på sidan 79.)

• Förins.skan.: Ändrar automatiskt vissa alternativ, t.ex. filformat och upplösning. Du kan justera alternativen för olika ändamål. (Se

”Förins.skan.” på sidan 80.)

• Filformat:

Väljer filformat för skannade utdata. (Se ”Filformat” på sidan 79.)

• Tillbaka: Återgår till föregående skärm.

Skanna original och skicka det via e-post (Skan. epost)

Du kan skanna och skicka bilder från maskinen till flera olika mottagare med e-post.

Ställa in ett e-postkonto

Om du vill skanna och skicka en bild som en e-postbilaga måste du ange nätverksparametrar med programmet SyncThru™ Web Service.

1.

Starta den nätverksanslutna datorn och öppna en webbläsare.

2.

Ange maskinens IP-adress som URL:n i webbläsaren.

3.

Klicka på Gå till för att komma till SyncThru™ Web Service.

4.

Logga in i SyncThru™ Web Service som administratör. (Se ”Använda

SyncThru™ Web Service” på sidan 114.)

5.

Klicka på Settings > Network Settings > Outgoing Mail

Server(SMTP) .

6.

Ange serveradressen med decimalpunkter eller som ett värdnamn.

7.

Ange serverns portnummer, från 1 till 65535.

Standardportnumret är 25.

8.

Markera rutan bredvid SMTP Requires Authentication för att begära autentisering.

9.

Ange SMTP-serverns inloggningsnamn och lösenord.

10.

Klicka på Apply .

Om SMTP-serverns autentiseringsmetod är POP3beforeSMTP markerar du rutan bredvid SMTP Requires POP3 Before SMTP

Authentication .

a) Ange IP-adressen med decimalpunkter eller som ett värdnamn.

b) Ange serverns portnummer från 1 till 65535. Standardportnummer

är 25.

Om SMTP-servern kräver SSL/TLS-anslutning aktiverar du säker e-postanslutning med SSL/TLS.

Skanning

_ 73

Skanna och skicka flera dokument i ett e-postmeddelande

Du kan göra flera skanningsjobb till en fil. Och därför kan du skicka dokumentet med ett e-postmeddelande.

När maskinen går in i energisparläge tas jobben i segmentlistan bort för att förhindra åtkomst av oväntade användare.

1.

Tryck på Skan på huvudmenyn.

2.

Tryck på Skan. epost .

3.

Ange skannervärden på flikarna Avancerad, Bild eller Utmatning . (Se

”Fliken Avancerad” på sidan 73.)

4.

Tryck på fliken Avancerad > Jobbschema .

5.

Tryck på På om du vill aktivera funktionen för att skapa jobb.

Skicka en skannad bild till flera mottagare som en e-postbilaga

1.

Lägg originalen med framsidan uppåt i maskinens dokumentinmatare eller lägg ett enda original nedåt på skannerglaset.

(Se ”Lägga i original” på sidan 44.)

• Av: Inaktiverar funktionen Jobbschema .

• På: Aktiverar funktionen Jobbschema .

• Visa mellan segment: När ett segment har körts pausas jobbet med den här skärmen. Sedan kan användaren välja att fortsätta skicka en fil eller avbryta.

• Radera: Tar bort ett segment.

• Rad. alla: Tar bort alla segment.

• Skicka alla: Skickar alla segment för skanning.

• Lagg t. segm.: Lägger till ett nytt segment.

• Avbryt: Tar bort alla segment i listan och avbryter jobbet.

6.

Tryck på Lagg t. segm.

.

7.

Placera originalen med framsidan uppåt i dokumentmataren eller använd skannerglaset för ett pappersark.

8.

Tryck på Start för att starta skanningsjobbet.

9.

Upprepa steg 6 till steg 8.

Så länge det finns utrymme kvar på enhetens hårddisk kan du lägga till segment utan begränsningar.

10.

När du har lagt till segment trycker du på Skicka alla .

2.

Tryck på Skan på huvudmenyn.

Om ett autentiseringsmeddelande visas, anger du Aut.-ID ,

Lösenord och Realm Name . Meddelandet visas endast om nätverksadministratören har angett autentisering i SyncThru™

Web Service.

3.

Tryck på Skan. epost .

4.

Ange skannervärden på flikarna Avancerad , Bild eller Utmatning . (Se

”Ändra skanningsinställningar” på sidan 78.)

5.

Tryck på fliken Grundläggande för att ange e-postadressen.

• Från: Tryck på Från . Tangentbordet visas på skärmen. Använd popup-tangentbordet för att ange e-postadresser. Du kan också använda Lokal och Global

för att enkelt ange adresser. (Se ”Global” på sidan 75.)

• Till/Cc/Bcc: Ange mottagarens e-postadress manuellt med tangentbordet eller genom att trycka på Lokal eller Global . Lokal - eller Global -adresser hämtas från adresslistan i datorn eller från

LDAP-servern som konfigureras via webbgränssnittet. (Se ”Global” på sidan 75.)

• Ämne: Ämne på e-postmeddelandet.

• Meddelande: Innehållet i e-postmeddelandet. Största storlek är

1 kB.

Du tar bort information genom att trycka på Rensa all.

.

6.

Ange skannerkvaliteten med Dubbelsidig och Upplösning .

• Dubbelsidig: För original som skrivs ut på en eller båda sidor.

• Upplösning: Ange skannerupplösningen med vänster-/ högerpilarna.

7.

Tryck på knappen Start för att skanna och skicka filen.

När maskinen skickar ett e-postmeddelande kan du inte kopiera eller skicka fax.

Skanning

_ 74

Spara e-postadresser

Det finns två olika typer av e-postadresser – lokala i maskinens minne och globala på LDAP-servern – som skiljer sig åt beroende på var de är lagrade.

Lokal betyder att e-postadresserna är lagrade i maskinens minne och

Global betyder att de är lagrade på en angiven (LDAP) server.

Med SyncThru™ Web Service kan du enkelt ange och spara e-postadresser från datorn.

Lagra på den lokala maskinen

Den här metoden innebär att du lagrar e-postadresser i maskinens minne. Du kan lägga till adresser och gruppera dem i olika kategorier.

Individual

1.

Starta den nätverksanslutna datorn och öppna en webbläsare.

2.

Ange maskinens IP-adress som URL:n i webbläsaren.

3.

Klicka på Gå till för att komma till SyncThru™ Web Service.

4.

Klicka på Address Book .

5.

Klicka på Add .

6.

När skärmen Add E-Mail visas väljer du Speed No.

från 1 till 500 samt anger User Name och E-mail Address .

7.

Klicka på Apply .

8.

Kontrollera att din e-post är rätt lagrad och visas på maskinen genom att trycka på Lokal > fliken Individ .

Group

1.

Åtkomst till SyncThru™ Web Service från datorn.

2.

Kontrollera att du konfigurerat Individual Address Book .

3.

Klicka på Address Book > E-mail Groups .

4.

Klicka på Add Group .

5.

Ange Group Name och Speed No.

.

6.

Lägg till individuella e-postadresser i e-postgruppen.

7.

Klicka på Apply .

8.

Kontrollera att e-postadresserna är rätt lagrade och visas på maskinen genom att klicka på Group .

Global

E-postadresser som är lagrade i Global i maskinen bearbetas av

LDAP-servern.

1.

Starta den nätverksanslutna datorn och öppna en webbläsare.

2.

Ange maskinens IP-adress som URL:n i webbläsaren.

3.

Klicka på Gå till för att komma till SyncThru™ Web Service.

4.

Logga in på webbplatsen som administratör. (Se ”Använda

SyncThru™ Web Service” på sidan 114.)

5.

Klicka på Security > Network Security > External Authentication

Server > LDAP Server .

6.

Ange LDAP Server och Port .

7.

Ange eventuell extra information.

8.

Klicka på Apply .

LDAP-serverns administratör måste lagra e-postadresserna.

Sättet att lagra varierar beroende på server och operativsystem.

Ange e-postadress med adressboken

När du har sparat ofta återkommande adresser i adressboken kan du enkelt använda dem. Gör så här:

1.

Tryck på Lokal eller Global på fliken Grundläggande på Skan. epost .

2.

Tryck på första bokstaven i adressen du söker efter.

Eller tryck på Sök om du vill skriva in hela e-postadressen och tryck på OK .

När sökningen är klar, visas resultatet på skärmen.

3.

Tryck på Från och välj den e-postadress du vill använda i e-postlistan och tryck på Apply .

Gör samma sak om du vill ange Till , Cc eller Bcc .

4.

Tryck på OK .

Ange en e-postadress med tangentbordet

Nar du trycker på inmatningsfältet för Från , Till , Cc eller Meddelande visas tangentbordet på skärmen.

Följande procedur är ett exempel på att ange "[email protected]".

1.

Tryck på Från på fliken Grundläggande på Skan. epost .

2.

Tryck på a, b, c, d, e, f, g.

3.

Tryck på @.

4.

Tryck på a, b, c.

5.

Tryck på . och tryck på c, o, m.

Du anger innehållet i övriga fält genom att trycka på vänster-/ högerpilen uppe till vänster på tangentbordet.

6.

Tryck på OK när du är klar.

Skannar original och skickar till datorn (Skan. t

PC)

Du kan skanna en bild med maskinen via programmet Samsung Hanterare för skanning som är installerat på din nätverksdator.

För USB-anslutna maskiner

Det här är en grundläggande skanningsmetod för USB-anslutna maskiner.

1.

Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn och påslagen.

2.

Lägg originalen med framsidan uppåt i maskinens dokumentinmatare eller lägg ett enda original nedåt på skannerglaset.

(Se ”Lägga i original” på sidan 44.)

3.

Tryck på Skan på huvudmenyn.

4.

Tryck på Skan. t PC .

5.

Kontrollera att Lokal PC visas.

Vid behov trycker du på högerpilen för att växla mellan Nätv.-PC och

Lokal PC .

6.

Tryck på inlog.

.

7.

Välj ett program från listan och tryck på Välj .

8.

Tryck på knappen Start på kontrollpanelen när du vill starta en skanning.

9.

Originalet skannas och skickas till datorn.

Skanning

_ 75

För nätverksanslutna maskiner

Kontrollera att skrivardrivrutinen är installerad på datorn med CD:n med programvara, eftersom skrivardrivrutinen innehåller skanningsprogrammet.

(Se ”Installera nätverksansluten maskins drivrutin” på sidan 39.)

1.

Kontrollera att maskinen och datorn är anslutna till nätverket och att

Samsung Hanterare för skanning är installerad på datorn.

2.

Lägg originalen med framsidan uppåt i maskinens dokumentinmatare eller lägg ett enda original nedåt på skannerglaset.

3.

Tryck på Skan på huvudmenyn.

Om ett autentiseringsmeddelande visas, anger du Aut.-ID ,

Lösenord och Realm Name . Meddelandet visas endast om nätverksadministratören har angett autentisering i SyncThru™

Web Service.

4.

Tryck på Skan. t PC .

5.

Kontrollera att Nätv.-PC visas.

Vid behov trycker du på högerpilen för att växla mellan Lokal PC och

Nätv.-PC .

6.

Välj ID och ange Lösenord , som du har angett i Samsung Hanterare för skanning.

7.

Tryck på inlog.

.

8.

Välj ett alternativ från listan och klicka på Välj .

9.

Välj skanningsinställning, t.ex. upplösningen eller originalstorlek.

10.

Starta skanningen genom att trycka på Start på kontrollpanelen.

11.

Originalet skannas och skickas till datorn.

Du kan ändra skanneregenskaper för maskinen och skanningsinställningar i fönstret Samsung Hanterare för skanning.

Klicka på Properties

och ange alternativ på varje flik. (Se ”Använda

SyncThru™ Web Service” på sidan 114.)

Skanna original och skicka via SMB/FTP

(Skanna till Server)

Du kan skanna en bild och skicka den till en server via SMB eller FTP.

Förbereda för skanning till SMB/FTP

Välj mapp och dela ut den till maskinen för att kunna ta emot den skannade filen.

Nästa steg är för SMB-serverinställningar med SyncThru™ Web

Service. Inställningarna för FTP-servern är samma som för SMB.

Använd samma steg för att göra inställningar för FTP-servern.

1.

Starta den nätverksanslutna datorn och öppna en webbläsare.

2.

Ange maskinens IP-adress som URL:n i webbläsaren.

3.

Klicka på Gå till för att komma till SyncThru™ Web Service.

4.

Klicka på Address Book .

5.

Klicka på Add .

6.

Ange ett namn och snabbnummer.

7.

Kontrollera Add SMB .

8.

Ange serveradressen med decimalpunkter eller som ett värdnamn.

9.

Ange serverns portnummer från 1 till 65 535. Standardportnumret

är 139.

10.

Om du vill tillåta oauktoriserad åtkomst till SMB-servern markerar du

Anonymous . Som standard finns det ingen markering.

11.

Ange inloggningsnamnet och lösenord.

12.

Ange SMB-serverns domännamn.

Skanning

_ 76

13.

Ange sökvägen till den delade mappen på SMB-servern för lagring av skannade bilder.

14.

Konfigurera Scan folder creating policy , Filing Policy och File Name .

15.

Klicka på Apply .

Skanna och skicka till SMB/FTP-server

1.

Tryck på Skan på huvudmenyn.

Om ett autentiseringsmeddelande visas, anger du användarnamn och lösenord. Meddelandet visas endast om nätverksadministratören har angett autentisering i SyncThru™

Web Service. (Se ”Hantera maskinen från webbplatsen” på sida

99.)

2.

Tryck på Skanna till Server .

3.

Lägg originalen med informationssidan uppåt i dokumentmataren. Du kan även lägga ett original med informationssidan nedåt på skannerglaset.

4.

Justera dokumentinställningarna på fliken Bild .

5.

Välj Dubbelsidig och Upplösning på fliken Grundläggande .

6.

Tryck på Skanna till Server för att visa SMB-serverlistan i SyncThru™

Web Service.

7.

Välj mottagande SMB-server.

Du kan välja fem mottagare med både SMB- eller FTP-server.

Tryck på Start på kontrollpanelen.

8.

Maskinen börjar skanna och skickar sedan filen till angiven server.

Skanna och skicka flera dokument till SMB-/

FTP-servrar samtidigt

Du kan göra flera skanningsjobb till en fil. Och därför kan du skicka dokumentet med åtkomst till servern vid ett tillfälle.

När maskinen går in i energisparläge tas jobben i segmentlistan bort för att förhindra åtkomst av oväntade användare.

1.

Tryck på Scan på huvudmenyn.

2.

Tryck på Skanna till Server .

3.

Ange skannervärden på flikarna Avancerad , Bild eller Utmatning . (Se

”Fliken Avancerad” på sidan 73.)

4.

Tryck på fliken Avancerad > Jobbschema .

5.

Tryck på På om du vill aktivera funktionen för att skapa jobb.

Använda Samsung Hanterare för skanning

Om du har installerat skrivardrivrutinen har programmet Samsung

Hanterare för skanning också installerats. Starta Samsung Hanterare för skanning om du vill få programinformation och information om den installerade skannerdrivrutinen. Via det här programmet kan du även ändra skanningsinställningar och lägga till och ta bort mapparna där de inskannade dokumenten har sparats.

Samsung Hanterare för skanning kan endast användas under

Windows och Mac OS. Se ”Ange skanningsinformation i Scan

Manager” på sidan 81 om du använder Macintosh.

Skanningsdata kan krypteras för att skydda innehållet från obehörig

åtkomst. Du kan aktivera funktionen för säker skanning i SyncThru™

Web Service. Logga in i SyncThru™ Web Service som administratör.

(Se ”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 114.) Och klicka på

Settings > Machine Settings > Scan > Scan Security > PC Scan

Security .

1.

Gå till Start och klicka på Kontrollpanelen > Samsung Hanterare för skanning.

Du kan öppna Samsung Hanterare för skanning genom att högerklicka på ikonen Smart Panel i Aktivitetsfältet i Windows och välja Hanterare för skanning .

2.

Välj maskin i fönstret Samsung Hanterare för skanning.

3.

Tryck på Properties .

4.

På fliken Set Scan Button kan du ändra platsen där filer sparas samt skanningsinställningar. Du kan även lägga till och ta bort program och formatera filer.

Du kan ändra skanningsmaskin med hjälp av fliken Change Port . (Lokal eller Nätverk).

5.

När inställningen är klar trycker du på OK .

Fliken Set Scan Button

• Av: Inaktiverar funktionen Jobbschema .

• På: Aktiverar funktionen Jobbschema .

• Visa mellan segment: När ett segment har körts pausas jobbet med den här skärmen. Sedan kan användaren välja att fortsätta skicka en fil eller avbryta.

• Radera: Tar bort ett segment.

• Rad. alla: Tar bort alla segment.

• Skicka alla: Skickar alla segment för skanning.

• Lagg t. segm.: Lägger till ett nytt segment.

• Avbryt: Tar bort alla segment i listan och avbryter jobbet.

6.

Tryck på Lagg t. segm.

.

7.

Placera originalen med framsidan uppåt i dokumentmataren eller använd skannerglaset för ett pappersark.

8.

Tryck på Start för att starta skanningsjobbet.

9.

Upprepa steg 6 till steg 8.

Så länge det finns utrymme kvar på enhetens hårddisk kan du lägga till segment utan begränsningar.

10.

När du har lagt till segment trycker du på Skicka alla .

Skanning

_ 77

Scan Destination

• Available Destination List: Visar listan med aktuella program som

är länkade till skannade bilder i datorns register. Välj det program du vill använda, klicka på högerpilen och lägg till det i Front Panel

Destination List .

• Front Panel Destination List: Visar listan med program som kan

öppna skannade bilder.

• Add Application: Här kan du lägga till program du vill använda i

Available Destination List .

• Remove Application: Gör att du kan ta bort ett alternativ som lagts till av användaren i Available Destination List .

• File Format: Gör att du kan välja format för skannade data som ska sparas. Du kan välja mellan BMP , JPEG , PDF och TIFF .

Scan Property

• Computer ID: Visar datorns ID.

• Save Location: Gör att du kan välja placeringen av standardmappen för att spara data.

• Resolution: Här kan du välja skanningsupplösning.

• Scan Color: Här kan du välja skanningsfärg.

• Scan Size: Här kan du välja skanningsstorlek.

• ADF Duplex: Skannar automatiskt båda sidorna. Om din modell inte har stöd för det här alternativet visas det nedtonat.

• Show Preview: Om du markerar den här rutan kan du förhandsgranska använda skanningsalternativ. Du kan ändra alternativen före skanning.

• Default: Här kan du gå tillbaka till standardalternativen.

Fliken Change Port

Local Scanner

Välj det här alternativet när maskinen är ansluten via USB eller

LPT-port.

Network Scanner

Välj det här alternativet när maskinen är ansluten via nätverksport.

• Auto detection on the network: Identifierar automatiskt din maskin.

• IP address: Ange maskinens IP-adress för att identifiera din maskin.

Ändra skanningsinställningar

I det är avsnittet beskrivs hur du justerar dokumentinställningarna för varje skanning, t.ex. upplösning, duplex (dubbelsidigt), originalstorlek, typ, färgläge och ljusstyrka. Inställningarna som du ändrar behålls under en viss tid men återställs sedan till standardvärdena.

Dubbelsidig

Den här funktionen passar bra när du ska skanna dubbelsidigt. Du kan välja om maskinen ska skanna endast en sida eller båda sidorna av papperet.

Tryck på Skan > Skan. epost (eller Skan. t PC eller Skanna till Server ) > fliken Grundläggande > Dubbelsidig . Ändra värdet med hjälp av höger-/ vänsterpilarna.

• 1-sidig: För original som skrivs ut på en sida.

• 2-sidig: För original som skrivs ut på båda sidorna.

• 2-sidig, rotera sida 2: För original som skrivs ut på båda sidor med baksidan roterad 180 grader.

Om du ska kunna använda 2-sidig och 2-sidig, rotera sida 2 måste du lägga originalen i dokumentmataren. Om maskinen inte känner av originalet i dokumentinmataren så ändras alternativet till 1-sidig .

Upplösning

Du kan justera dokumentets upplösning.

Tryck på Skan > Skan. epost (eller Skan. t PC eller Skanna till Server ) > fliken Grundläggande > Upplösning . Ändra värdet med hjälp av höger-/ vänsterpilarna. Högre värden ger tydligare resultat. Skanningstiden kan dock bli längre.

100 dpi och 200 dpi upplösning är normalt endast möjligt när Färginst.

har värdet Färg eller Grå .

Funktion

Skan. epost

Skan. t PC

Skanna till

Server

Upplösning (dpi) Filformat

100, 200, 300, 400, 600 PDF, Enkelsidig TIFF,

Flersidig TIFF, JPEG

100, 200, 300, 400, 600 PDF, TIFF, JPEG

100, 200, 300, 400, 600 PDF, Enkelsidig TIFF,

Flersidig TIFF, JPEG

Originalformat

Du kan ange skanningsytan på originalet med de förvalda värdena eller ange marginalvärdena eller Auto . Om du anger alternativet till Auto identifierar maskinen automatiskt storleken på originalet.

Gå till huvudmenyn och tryck på Skan > Skan. epost (eller Skan. t PC eller

Skanna till Server ) > fliken Avancerad > Originalformat . Använd upp-/ nedpilarna för att gå till nästa skärm. Välj lämpligt alternativ och tryck på

OK .

Originaltyp

Du kan ange vilken originaltyp som ska skannas för att öka kvaliteten.

Tryck på Skan > Skan. epost (eller Skan. t PC eller Skanna till Server ) > fliken Bild > Originaltyp . Välj lämpligt alternativ och tryck på OK .

• Text: För original som har text och streckfigurer.

• Text/Foto: För original med både text och fotografier.

• Foto: För tonade original.

Skanning

_ 78

Färginst.

Använd det här alternativet för att skanna originalet i Mono , Grå eller

Färginst.

.

Tryck på Skan > Skan. epost (eller Skan. t PC eller Skanna till Server ) > fliken Bild > Färg . Välj lämpligt alternativ och tryck på OK .

• Färg: Visar en bild i färg. 24 bitar per bildpunkt.

• Grå: Visar en bild i gråtoner. 8 bitar per bildpunkt.

• Mono: Visar en bild i svartvitt. 1 bit per bildpunkt.

Det går inte att välja filformatet JPEG i alternativet Filformat om

Mono har valts för Färginst.

.

Radera bakgrund

Du kan öka ljusstyrkan för att reducera eller ta bort en mörk bakgrund vid skanning från färgat papper eller tidningssidor.

Tryck på Skan > Skan. epost (eller Skan. t PC eller Skanna till Server ) > fliken Bild > Radera bakgrund . Välj På och tryck på OK .

• Av: Inaktiverar det här alternativet.

• Auto: Justerar automatiskt bakgrundens ljusstyrka.

• Förb.: Gör bakgrunden mörkare. Ändra värdet med hjälp av höger-/ vänsterpilarna.

• Rad.: Gör bakgrunden ljusare. Ändra värdet med hjälp av höger-/ vänsterpilarna.

Svärta

Du kan ange graden av ljusstyrkan på det skannade resultatet. Om originalet är ljust eller bleknat trycker du på den högra pilen för att minska ljusstyrkan.

Tryck på Skan > Skan. epost (eller Skan. t PC eller Skanna till Server ) > fliken Bild > Svärta . Tryck på den högra piltangenten för att minska ljusstyrkan och tryck på OK .

Radera bakgrund

Du kan öka ljusstyrkan, reducera eller ta bort en mörk bakgrund vid skanning från färgat papper eller tidningssidor.

Tryck på Skan > Skan. epost (eller Skan. t PC eller Skanna till Server ) > fliken Bild > Radera bakgrund . Välj lämpligt alternativ och tryck på OK .

• Av: Inaktiverar det här alternativet.

• Auto: Justerar automatiskt bakgrundens ljusstyrka.

• Förb.: Gör bakgrunden mörkare. Ändra värdet med hjälp av höger-/ vänsterpilarna. Ju högre värdet är, desto mer intensiv blir bakgrunden.

• Rad.: Gör bakgrunden ljusare. Ändra värdet med hjälp av höger-/ vänsterpilarna. Ju högre värdet är, desto ljusare blir bakgrunden.

Skan. t. kant

Du kan ange att hela sidan ska skannas som den är. Normalt skannar maskinen en sida förutom marginalerna, speciellt när du kopierar med speciell pappersstorlek. Om du skannar och skickar direkt via nätverket som en fil behöver maskinen inte utesluta marginalerna.

Tryck på Skan > Skan. epost (eller Skan. t PC eller Skanna till Server ) > fliken Bild > Skan. t. kant . Välj På och tryck på OK .

Kvalit.

Du kan använda det här alternativet för att få hög kvalitet på dokumentet. Ju högre kvalitet du väljer, desto större filstorlek.

Tryck på Skan > Skan. epost (eller Skan. t PC eller Skanna till Server ) > fliken Utmatning > Kvalit.

.

När du anger Färginst.

till Mono inaktiveras Kvalit.

.

Filformat

Du kan välja filformat innan du börjar skanna.

Tryck på Skan > Skan. epost (eller Skan. t PC eller Skanna till Server ) > fliken Utmatning > Filformat .

• PDF: Skannar original till PDF-format.

Du kan lägga till en digital signatur i PDF-filen med certifiering. Om du vill lägga till den digitala signaturen måste du skapa certifieringen i

SyncThru™ Web Service. Logga in i SyncThru™ Web Service som

administratör. (Se ”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 114.)

Och klicka på Settings > Machine Settings > Scan > Scan Security >

Digital Signature in PDF . Den digitala signaturen kan användas i funktionen Skanna till Server .

Du kan även skapa en PDF-kryptering som är krypterad för att skydda innehållet från obehörig åtkomst. Du kan ange krypteringsnivå, lösenord och åtkomstbehörighet, till exempel läsa, skriva ut eller ändra.

PDF-kryptering kan användas i funktionen Skanna till Server . (Se

”PDF-kryptering” på sidan 80.)

• Enkelsidig TIFF: Skannar original till TIFF (Tagged Image File

Format), flera sidor skannas till en fil.

• Flersidig TIFF: Skannar original till TIFF (Tagged Image File Format), flera sidor skannas till flera filer.

• JPEG: Skannar original till JPEG-format.

• BMP: Skannar original till BMP-format.

Det går inte att välja filformatet JPEG i alternativet Filformat om

Mono har valts för Färginst.

.

Skanning

_ 79

PDF-kryptering

Om du vill kryptera PDF-filer måste du ställa in parametrar för bland annat krypteringsnivå, lösenord och åtkomstbehörighet.

PDF-kryptering kan användas i funktionen Skanna till Server .

1.

Tryck på Skan > Skanna till Server > fliken Utmatning > Filformat >

PDF .

2.

Tryck på PDF-kryptering .

3.

Tryck på På .

4.

Välj en krypteringsnivå.

• Lag (RC4, 40 bitar) : Rekommenderas för Acrobat 3.0 eller senare version.

• Hog (RC4, 128 bitar) : Rekommenderas för Acrobat 5.0 eller senare version.

• Hog (AES, 128 bitar) : Rekommenderas för Acrobat 7.0 eller senare version.

5.

Ange Agarlosenord för att få fullständig behörighet för PDF-filen.

6.

Ange Anvandarlosenord för att få Tillaten atkomst inställd av menyn

Tillaten atkomst nedan.

7.

Ange Tillaten atkomst för utskrift eller ändring. Den här konfigurationen påverkar användare med Anvandarlosenord .

8.

Markera Hamta text och grafik om du vill ge användare behörighet att extrahera text eller grafik.

9.

Tryck på OK .

Förins.skan.

Med det här alternativet kan du optimera inställningarna för ett specifikt skannerjobb.

Tryck på Skan > Skan. epost (eller Skan. t PC eller Skanna till Server ) > fliken Utmatning > Förins.skan.

.

• Delning och Utskrift: Skapar en liten fil för dokument med normal kvalitet.

• Utskrift hög kval.: Det här alternativet ger högkvalitetsutskrift med största filstorlek.

• Arkivposter: För filen som har minsta storlek för utdata.

• OCR: Skapar skannerutdata för OCR-program. Du kan förvänta dig bilder med hög kvalitet.

• Enkel skan.: Används för enklare dokument med enbart text.

Utdatafilen är liten.

• Anpassad: Tillämpar de aktuella skannerinställningar som du har angett.

Skanna med TWAIN-kompatibel programvara

Om du vill använda annan programvara för att skanna dokument, måste du använda TWAIN-kompatibel programvara, t.ex. Adobe Photoshop.

Följ stegen nedan för att skanna med TWAIN-kompatibel programvara:

1.

Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn och påslagen.

2.

Lägg originalen med framsidan uppåt i maskinens dokumentinmatare eller lägg ett enda original nedåt på skannerglaset.

(Se ”Lägga i original” på sidan 44.)

3.

Öppna ett program, t.ex. Adobe Photoshop.

4.

Öppna TWAIN-fönstret och ställ in skanningsalternativen.

5.

Skanna och spara den skannade bilden.

Skanna med hjälp av WIA-drivrutinen

Maskinen stöder även WIA-drivrutinen (Windows Image Acquisition) för skanning av bilder. WIA är en av standardkomponenterna som medföljer

Microsoft Windows XP och fungerar med digitalkameror och skannrar. I motsats till TWAIN-drivrutinen kan du med WIA-drivrutinen skanna och enkelt justera bilder utan att använda andra program.

WIA-drivrutinen fungerar endast med Windows XP/Vista och

USB-portar.

Windows XP

1.

Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn och påslagen.

2.

Lägg originalen med framsidan uppåt i maskinens dokumentinmatare eller lägg ett enda original nedåt på skannerglaset.

(Se ”Lägga i original” på sidan 44.)

3.

Öppna Start -menyn och välj Kontrollpanelen > Skannrar och kameror .

4.

Dubbelklicka på skannerdrivrutinens ikon. Guiden Skanner och kamera öppnas.

5.

Klicka på Nästa .

6.

Ange alternativet i Välj skanningsinställningar -fönstret och klicka på

Förhandgranska för att se hur dina val påverkar bilden.

7.

Klicka på Nästa .

8.

Ange ett bildnamn, välj filformat och den plats där du vill att bilden ska sparas.

9.

Bilden har kopierats till datorn. Välj ett av alternativen på skärmen.

10.

Klicka på Nästa .

11.

Klicka på Slutför .

Windows Vista

1.

Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn och påslagen.

2.

Lägg originalen med framsidan uppåt i maskinens dokumentinmatare eller lägg ett enda original nedåt på skannerglaset.

(Se ”Lägga i original” på sidan 44.)

3.

På menyn Start väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud >

Skannrar och kameror .

4.

Dubbelklicka på Skanna ett dokument eller en bild . Programmet

Windows Fax och Skanna öppnas.

• Du kan klicka på Visa skannrar och kameror om du vill visa skannrar.

• Om Skanna ett dokument eller en bild inte visas kan du

öppna programmet MS paint, gå till menyn Arkiv och klicka på

Från skanner eller kamera...

.

Skanning

_ 80

5.

Klicka på Ny skanning . Skannerdrivrutin öppnas.

6.

Välj skannerinställningar och klicka sedan på Förhandgranska om du vill se hur inställningarna påverkar bilden.

7.

Klicka på Skanna .

Om du vill avbryta skanningsjobbet trycker du på knappen Avbryt i

Guiden Skanner och kamera .

Windows 7

1.

Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn och påslagen.

2.

Lägg originalen med framsidan uppåt i maskinens dokumentinmatare eller lägg ett enda original nedåt på skannerglaset.

(Se ”Lägga i original” på sidan 44.)

3.

På menyn Start väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud >

Enheter och skrivare .

4.

Högerklicka med musen på ikonen till enhetens drivrutin i Skrivare och fax och sedan Starta sökningen . Programmet Ny skanning visas.

5.

Välj skannerinställningar och klicka sedan på Förhandgranska om du vill se hur inställningarna påverkar bilden.

6.

Klicka på Skanna .

Macintosh skanning

Du kan skanna dokument med hjälp av Image Capture -program. Macintosh har Image Capture -program.

Skanna med USB

1.

Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn och påslagen.

2.

Lägg originalen med framsidan uppåt i maskinens dokumentinmatare eller lägg ett enda original nedåt på skannerglaset.

(Se ”Lägga i original” på sidan 44.)

3.

Starta Applications och klicka på Image Capture .

Om meddelandet No Image Capture device connected visas kopplar du från USB-kabeln och kopplar in den igen. Om problemet kvarstår läser du i hjälpinformationen för Image

Capture .

4.

Ställ in programmets skanningsalternativ.

5.

Skanna och spara den skannade bilden.

• Mer information om att använda Image Capture finns i hjälpinformationen för Image Capture .

• Använd TWAIN-kompatibel programvara om du vill använda fler skanningsalternativ.

• Du kan även skanna med hjälp av TWAIN-kompatibel programvara, t.ex.Adobe Photoshop.

• Om skanningen inte fungerar i Image Capture uppdaterar du Mac

OS till den senaste versionen. Image Capture fungerar korrekt i

Mac OS X 10.3.9 eller senare och Mac OS X 10.4.7 eller senare.

Skanna via nätverket

1.

Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn och påslagen.

2.

Lägg originalen med framsidan uppåt i maskinens dokumentinmatare eller lägg ett enda original nedåt på skannerglaset.

(Se ”Lägga i original” på sidan 44.)

3.

Starta Applications och klicka på Image Capture .

4.

I Mac OS X 10.4–10.5

Klicka på Devices och sedan på Browse Devices .

I Mac OS X 10.6

Välj enhet under SHARED . Gå till steg 7.

5.

I Macintosh X 10.4:

Välj maskinen vid alternativet Twain devices . Kontrollera att kryssrutan

Use TWAIN software är markerad och klicka på Connect .

• Om ett varningsmeddelande visas klickar du på Change Port..

för att välja port.

• Om TWAIN-gränssnittet visas klickar du på fliken Preference och sedan på Change Port..

för att välja port.

Se Scan Manager för användning av Change port..

. (Se

”Ange skanningsinformation i Scan Manager” på sidan 81.)

I Macintosh X 10.5:

Kontrollera att kryssrutan Connected är markerad bredvid maskinen i

Bonjour Devices .

Om du vill skanna med TWAIN följer du anvisningarna för

Macintosh X 10.4 ovan.

6.

Ställ in programmets skanningsalternativ.

7.

Skanna och spara den skannade bilden.

• Mer information om att använda Image Capture finns i hjälpinformationen för Image Capture .

• Använd TWAIN-kompatibel programvara om du vill använda fler skanningsalternativ.

• Du kan även skanna med hjälp av TWAIN-kompatibel programvara, t.ex. Adobe Photoshop.

• Om skanningen inte fungerar i Image Capture uppdaterar du Mac

OS till den senaste versionen. Image Capture fungerar korrekt i

Mac OS X 10.3.9 eller senare och Mac OS X 10.4.7 eller senare.

Ange skanningsinformation i Scan Manager

Om du vill veta mer om programinformation till Scan Manager, om du vill kontrollera den installerade drivrutinens status, om du vill ändra skanningsinställningarna och om du vill lägga till eller ta bort mappar där dina skannade dokument ska sparas i programmet Scan Manager, följer du de här anvisningarna:

1.

På menyn Smart Panel i statusfältet klickar du på Scan Manager.

2.

Välj lämplig maskin i Scan Manager.

3.

Tryck på Properties .

4.

Använd Set Scan Button för att ändra filsökvägen samt skanningsinställningar. Du kan även lägga till och ta bort program och formatera filer. Du kan ändra skanningsmaskin med hjälp av

Change port . (Lokal eller Nätverk).

5.

När du är klar trycker du på OK .

Skanning

_ 81

Linux Skanning

Du kan skanna ett dokument med hjälp av fönstret Unified Driver

Configurator .

Skanning

1.

Dubbelklicka på Unified Driver Configurator på skrivbordet.

2.

Klicka på knappen för att växla till Scanners Configuration .

3.

Välj skannern i listan.

Om du bara har en maskinenhet och den är ansluten till datorn och påslagen visas skannern i listan och väljs automatiskt.

Om två eller fler skannrar är anslutna till datorn kan du när du vill välja vilken skanner du vill använda. Om t.ex. bildhämtning pågår i den första skannern kan du välja den andra skannern, ställa in alternativ för enheten och starta bildhämtningen samtidigt.

4.

Klicka på Properties .

5.

Lägg originalen med framsidan uppåt i maskinens dokumentinmatare eller lägg ett enda original nedåt på skannerglaset.

(Se ”Lägga i original” på sidan 44.)

6.

Klicka på fönstret Scanner Properties och klicka sedan på Preview .

Dokumentet skannas och förhandsgranskningen av bilden visas i

Preview Pane .

8.

Ändra skanningsalternativen i avsnitten Image Quality och Scan Area .

• Image Quality: Det här alternativet gör att du kan välja färgkomposition och skanningsupplösning för bilden.

• Scan Area: Det här alternativet gör att du kan välja sidstorlek.

Knappen Advanced gör det möjligt att ange sidstorleken manuellt.

Om du vill använda något av de förinställda skanningsalternativen kan du välja det i nedrullningslistan Job Type

. (Se ”Lägga till jobbtypsinställningar” på sidan 82.)

Klicka på Default för att återställa standardinställningarna för skanningsalternativen.

9.

Starta skanningen genom att klicka på Scan när du är klar.

En stapel visas längst ned till vänster i fönstret och anger skanningens förlopp. Avbryt skanningen genom att klicka på Cancel .

10.

Den skannade bilden visas.

Om du vill redigera den skannade bilden använder du verktygsfältet. (Se

”Använda Image Manager” på sidan 83.)

11.

Klicka på Save i verktygsfältet när du är klar.

12.

Välj den filkatalog där du vill spara bilden och ange ett filnamn.

13.

Klicka på Save .

Lägga till jobbtypsinställningar

Du kan spara dina skanningsalternativ så att du kan använda dem senare.

Så här sparar du en ny jobbtypsinställning:

1.

Ändra alternativen i fönstret Scanner Properties .

2.

Klicka på Save As .

3.

Ange ett namn på inställningen.

4.

Klicka på OK .

Inställningen läggs till i nedrullningslistan Saved Settings .

Så här sparar du en jobbtypsinställning för nästa skanningsjobb:

1.

Välj den inställning du vill använda i nedrullningslistan Job Type .

2.

Nästa gång du öppnar fönstret Scanner Properties väljs den sparade inställningen automatiskt för skanningsjobbet.

Så här tar du bort en jobbtypsinställning:

1.

Välj den inställning du vill ta bort i nedrullningslistan Job Type .

2.

Klicka på Delete .

Inställningen tas bort från listan.

7.

Dra med markören för att ange det bildområde du vill skanna i Preview

Pane .

Skanning

_ 82

Använda Image Manager

Image Manager innehåller menykommandon och verktyg för redigering av den skannade bilden.

Använd följande verktyg för att redigera bilden:

Verktyg Namn

Save Sparar bilden.

Funktion

Undo

Redo

Scroll

Crop

Avbryter din senaste åtgärd.

Återställer den åtgärd som du avbröt.

Här kan du bläddra i bilden.

Beskär den valda bildytan.

Zoom Out Zoomar ut ur bilden.

Zoom In Zoomar in i bilden.

Scale

Rotate

Flip

Gör att du kan skala bildstorleken, du kan ange storleken manuellt eller ange en procentsats för att skala proportionellt, vertikalt eller horisontellt.

Gör att du kan rotera bilden: du kan välja önskat antal grader i nedrullningslistan.

Gör att du kan vända bilden i lodrät eller vågrät riktning.

Effect Gör att du kan justera bildens ljusstyrka eller kontrast, eller invertera den.

Properties Visar bildens egenskaper.

Mer information om programmet Image Manager finns i direkthjälpen.

Skanning

_ 83

9.

Faxning

I det här kapitlet finns anvisningar om hur du använder maskinen som fax.

Kapitlet innehåller:

Förbereda fax

Förklaring av faxskärmen

Skicka ett fax

Ta emot ett fax

Justera dokumentinställningar

Konfigurera en faxtelefonbok

• Vi rekommenderar att du använder en traditionell analog telefontjänst (det allmänna telefonnätet) när du ansluter telefonledningarna för faxen. Om du använder andra

Internettjänster (DSL, ISDN, ViIP) kan du förbättra kvaliteten på anslutningen med hjälp av mikrofiltret. Mikrofiltret tar bort onödiga ljudsignaler och förbättrar anslutningskvaliteten eller

Internetkvaliteten. DSL-mikrofiltret inte ingår när du köper maskinen – kontakta Internetleverantören för att få tillgång till det.

Använda pollningsalternativet

Använda brevlådan

Skriva ut en rapport efter att ett fax har skickats

Skicka fax under lågpristid

Vidarebefordra ett fax till en annan mottagare

Ställa in slutsignalen för fax

Förklaring av faxskärmen

Välj Fax på huvudmenyn när du vill använda faxfunktionerna. Om en annan meny visas på skärmen trycker du på för att komma till huvudmenyn.

1 Linjeport

2 Mikrofilter

3 DSL-modem/telefonlinje

• Om du vill använda de avancerade funktionerna för faxen trycker du på Machine Setup på kontrollpanelen och sedan på

Admin.inst.

> Inställning > Faxinställning

. (Se ”Faxinställning” på sidan 105.)

Förbereda fax

Innan du skickar eller tar emot ett fax måste faxen anslutas till telefonuttaget. I snabbinstallationsanvisningen kan du läsa hur du ska göra.

Det kan variera mellan olika länder hur en anslutning görs.

Fliken Grundläggande

• Inmatningsområde för faxnummer: Här kan du ange mottagarens faxnummer med sifferknapparna på kontrollpanelen. Om du har konfigurerat telefonboken trycker du på Individ eller Grupp . (Se

”Konfigurera en faxtelefonbok” på sidan 89.)

• Lägg till nr.: Ger möjlighet till att lägga till fler mottagare.

• : Tar bort den sista siffran.

Faxning

_ 84

• : Tar bort samtliga siffror i valt faxnummer.

• Ta bort: Tar bort valt faxnummer.

• Rensa all.: Tar bort samtliga faxnummer i inmatningsområdet.

• Adress: Väljer automatiskt de mest använda faxnumren från maskinen

eller från SyncThru™ Web Service. (Se ”Konfigurera en faxtelefonbok med SyncThru™ Web Service” på sidan 89.)

• Dubbelsidig: Val av enkel eller dubbelsidig faxning.

• Upplösning: Justering av upplösning.

• Spara till box: Ställer in skrivaren så att originalen sparas i dokumentboxen för senare användning.

Mer information om hur du använder Dokumentbox finns i kapitlet

Dokumentbox. (Se ”Använda Dokumentbox” på sidan 96.)

Fliken Avancerad

Fliken Bild

• Jobbschema: Här kan du skicka flera faxjobb i en faxsändning. (Se

”Skicka flera fax i en sändning” på sidan 87.)

• Originalformat: Val av storlek på originaldokument. Tryck på OK för att uppdatera aktuell inställning.

• Fördröj sändning: Inställning för senareläggning av automatisk

faxsändning. (Se ”Senareläggning av faxsändning” på sidan 86.)

• Prioritera sändning: Skickar ett brådskande fax före reserverade

sändningar. (Se ”Skicka ett prioriterat fax” på sidan 87.)

• Avfrågning: Används när mottagaren eller avsändaren önskar erhålla faxet fjärrstyrt. För att pollningsfunktionen ska kunna användas måste

originalen finnas lagrade i maskinen. (Se ”Lagra original för pollning” på sidan 90.)

• Brevlåda: Används för att lagra mottagna fax eller original i minnet för automatisk sändning (pollning). Du kan använda en brevlåda på den maskin du använder eller på en fjärrstyrd. Varje brevlåda har ett

motsvarande brevlådenummer, namn och lösenord. (Se ”Använda brevlådan” på sidan 90.)

• Tillbaka: Går tillbaka till fliken Grundläggande .

• Originaltyp: Höjer kvaliteten på faxet baserat på originaldokumentet

som skannats. (Se ”Originaltyp” på sidan 88.)

• Svärta:

Justering av faxets ljusstyrka. (Se ”Svärta” på sidan 89.)

• Radera bakgrund: Reducerar mörka bakgrunder, till exempel i

tidningsoriginal. (Se ”Radera bakgrund” på sidan 89.)

• Färginst.:

Val för att skicka faxet i färg eller svartvitt. (Se ”Färginst.” på sidan 89.)

• Tillbaka: Går tillbaka till fliken Grundläggande .

Skicka ett fax

Den här delen förklarar hur du skickar ett fax samt metoder för överföring.

Originalen kan läggas antingen i dokumentmataren eller på

skannerglaset. (Se ”Lägga i original” på sidan 44.) Om original läggs

både i dokumentmataren och på skannerglaset har dokumentmataren högre prioritet.

Ställa in sidhuvud för fax

I vissa länder krävs enligt lag att avsändarens faxnummer visas på alla skickade fax.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

3.

Tryck på fliken Inställning > Faxinställning > Maskin-ID & faxnr.

.

4.

Tryck på inmatningsområdet för att ange maskin och faxnummer.

5.

Tryck på OK .

Faxning

_ 85

Skicka ett fax

1.

Tryck på Fax på huvudmenyn.

2.

Lägg originalen med framsidan uppåt i dokumentmataren.

3.

Justera dokumentinställningarna på fliken Bild .

4.

Välj alternativen Dubbelsidig och Upplösning på fliken

Grundläggande .

Om originalen är dubbelsidiga väljer du 2-sidig med vänster-/ högerpilarna i funktionen Dubbelsidig .

5.

När markören blinkar i inmatningsfältet anger du faxnumret med sifferknapparna på kontrollpanelen. Du kan också välja Adress på höger sida av skärmen om du har sparat faxnummer du använder ofta.

Om du vill spara ett nummer trycker du på Lägg till nr.

.

6.

Tryck på Start på kontrollpanelen. Maskinen skannar faxet och skickar det till mottagaren.

• Med SmarThru Office kan du skicka fax direkt från datorn. (Se

”Använda SmarThru Office” på sidan 116.)

• Om du vill avbryta sändningen av ett fax trycker du på Stop innan

överföringen startar. Du kan också trycka på Job Status , markera det fax som inte ska skickas och sedan trycka på Radera .

• Om du använder skannerglaset visar maskinen ett meddelande med frågan om du vill faxa ännu en sida.

• Du kan inte skicka ett e-postmeddelande samtidigt som maskinen

skickar ett fax. (Se ”Skanna original och skicka det via e-post

(Skan. epost)” på sidan 73.)

Skicka ett fax manuellt

Faxet skickas med funktionen On Hook Dial på kontrollpanelen.

1.

Tryck på Fax på huvudmenyn.

2.

Lägg originalen med framsidan uppåt i dokumentmataren.

3.

Justera dokumentinställningarna på fliken Bild .

4.

Välj alternativen Dubbelsidig och Upplösning på fliken

Grundläggande .

Om originalen är dubbelsidiga väljer du 2-sidig med vänster-/ högerpilarna i funktionen Dubbelsidig .

5.

Tryck på On Hook Dial på kontrollpanelen.

6.

Ange mottagarens faxnummer med sifferknapparna på kontrollpanelen.

Om du nyligen har använt numret kan du trycka på Redial/Pause på kontrollpanelen. Då visas de tio senast faxade numren. Välj ett nummer.

7.

När du hör en faxsignal från mottagarens faxmaskin trycker du på knappen Start .

Färgfax går bara att skicka manuellt. (Se ”Färginst.” på sidan 89.)

Automatisk återsändning

Om numret du har slagit är upptaget eller om ingen svarar, ringer maskinen automatiskt upp numret igen.

Gör så här om du vill ändra tidsintervallet mellan återuppringningar och/eller numret:

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Välj Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

3.

Tryck på fliken Inställning > Faxinställning .

4.

Tryck på Återuppringning .

Välj Återuppringningsintervall och Återuppringningstider .

5.

Tryck på OK .

Återuppringning av det senaste numret

1.

Tryck på Fax på huvudmenyn.

2.

Justera dokumentinställningarna på fliken Bild .

3.

Lägg originalen med framsidan uppåt i dokumentmataren.

4.

Tryck på Redial/Pause på kontrollpanelen. Då visas de tio senast faxade numren.

5.

Välj ett faxnummer i listan och tryck på OK .

Maskinen startar sändningen automatiskt.

Senareläggning av faxsändning

Du kan ställa in att maskinen skickar ett faxmeddelande vid ett senare tillfälle när du inte är närvarande.

1.

Tryck på Fax på huvudmenyn.

2.

Lägg originalen med framsidan uppåt i dokumentmataren.

3.

Justera dokumentinställningarna på fliken Bild och på fliken

Grundläggande .

4.

Tryck på fliken Avancerad > Fördröj sändning .

Tryck på På .

5.

Ange Job.namn

med tangentbordet på skärmen och välj Starttid med vänster-/högerpilarna.

Om du inte anger Job.namn

får jobbet namnet ” Faxsändningsjobb xxx ”. ”xxx” anges i nummerordning.

Starttid är den tid du vill att faxet ska skickas. Du kan ange Starttid på 24-timmarsbasis och 15 minuter senare än aktuell tid. Om klockan är 01:00 kan du ange starttiden till 01:15. Om starttiden är felaktig kommer varningsmeddelandet att visas och maskinen

återgår till aktuell tid.

6.

Tryck på OK så lagras det skannade originalet i minnet.

Om du vill senarelägga ett fax trycker du på Av innan sändningen aktiveras.

Faxning

_ 86

Lägga till dokument till ett sparat och senarelagt faxjobb

Du kan lägga till ytterligare dokument i senarelagda faxjobb som har sparats i minnet.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

3.

Tryck på fliken Inställning > Faxinställning .

4.

Flytta nedåt med nedåtpilen till höger.

5.

Tryck på Skicka i omgångar .

6.

Tryck på På .

7.

Tryck på OK .

Om ett fax ska skickas till samma nummer som ett senarelagt fax får du frågan om det ska läggas till det senarelagda faxet.

Skicka ett prioriterat fax

Funktionen används om ett prioriterat fax ska skickas före reserverade sändningar. Originalet skannas in i minnet och skickas omedelbart när den pågående åtgärden har slutförts. Prioriterade sändningar avbryter en sändning till flera mottagare mellan uppringningarna (till exempel när sändning till mottagare A avslutats och innan sändning till mottagare B påbörjas) eller mellan återuppringningar.

1.

Tryck på Fax på huvudmenyn.

2.

Lägg originalen med framsidan uppåt i dokumentmataren.

3.

Justera dokumentinställningarna på fliken Bild och på fliken

Grundläggande .

4.

Tryck på fliken Avancerad > Prioritera sändning .

5.

Tryck på På .

6.

Tryck på OK .

7.

Om du vill starta ett brådskande fax trycker du på Start .

Skicka flera fax i en sändning

Du kan skicka flera faxjobb i en sändning.

När maskinen går in i energisparläge tas jobben i segmentlistan bort för att förhindra åtkomst av oväntade användare.

1.

Tryck på Fax på huvudmenyn.

2.

Justera dokumentinställningarna på fliken Bild och på fliken

Grundläggande .

3.

Tryck på fliken Avancerad > Jobbschema .

4.

Tryck på På om du vill aktivera funktionen för att skapa jobb.

• Av: Inaktiverar funktionen Jobbschema .

• På: Aktiverar funktionen Jobbschema .

• Visa mellan segment: När ett segment har körts pausas jobbet med den här skärmen. Sedan kan användaren välja att fortsätta skicka fax eller avbryta.

• Radera: Tar bort ett segment.

• Rad. alla: Tar bort alla segment.

• Skicka alla: Skickar alla segment.

• Lagg t. segm.: Lägger till ett nytt segment.

• Avbryt: Tar bort alla segment i listan och avbryter jobbet.

5.

Tryck på Lagg t. segm.

.

6.

Lägg originalen med informationssidan uppåt i dokumentmataren.

7.

Tryck på Start om du vill börja skanna ett segment för ett faxjobb.

8.

Upprepa steg 5 till steg 7.

Så länge det finns utrymme kvar på enhetens hårddisk kan du lägga till segment utan begränsningar.

9.

När du har lagt till segment trycker du på Skicka alla .

Ta emot ett fax

Den här delen beskriver hur du tar emot ett fax och vilka metoder som kan användas.

Ändring av mottagningslägen

Maskinen är förinställd på faxläget som standard. När du tar emot ett fax svarar maskinen efter ett visst antal ringtoner och tar sedan automatiskt emot faxet. Gör så här om du vill ändra faxläget till ett annat läge:

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Välj Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

3.

Tryck på fliken Inställning > Faxinställning > Inledande inställning av fax > Mottagningsläge .

4.

Välj alternativet.

• Telefon: Tar emot ett fax när du trycker på On Hook Dial och sedan på Start .

• Fax: Svarar på inkommande fax och hamnar automatiskt i mottagningsläge.

• Telefonsvarare/Fax: Används när en telefonsvarare är kopplad till faxen. Maskinen svarar på ett inkommande samtal och den uppringande kan lämna ett meddelande på telefonsvararen. Om faxen känner av en faxton på linjen växlar maskinen automatiskt till faxläget för att ta emot fax.

5.

Tryck på OK .

När minnet är fullt kan maskinen inte ta emot inkommande fax. Se till att det finns tillgängligt minne genom att ta bort data som lagras i minnet.

Manuell mottagning i telefonläge

Du kan ta emot ett fax genom att trycka på On Hook Dial och sedan på

Start när du hör en faxton från den andra maskinen. Maskinen börjar ta emot faxet.

Faxning

_ 87

Automatisk mottagning i läget Telefonsvarare/Fax

För att kunna använda läget måste en telefonsvarare anslutas till

EXT-uttaget på baksidan av maskinen. (Se ”Bakifrån” på sidan 28.)

Om den uppringande personen lämnar ett meddelande sparar telefonsvararen detta som vanligt. Om maskinen upptäcker en faxton börjar den automatiskt ta emot faxet.

• Om du har satt maskinen i det här läget och telefonsvararen inte är inkopplad i EXT-uttaget eller är frånslagen, kommer faxmaskinen automatisk gå i faxläge efter ett antal fördefinierade svarssignaler.

• Om telefonsvararen går att ställa in så att den svarar efter ett visst antal signaler ska du välja att den svarar efter en signal.

• Om du vill prata i telefon när telefonsvararen är ansluten till maskinen måste du stänga av telefonsvararen. Annars avbryts samtalet av det utgående meddelandet från telefonsvararen.

Manuell mottagning av fax med en anknytningstelefon

Den här funktionen fungerar bäst om du använder en anknytningstelefon som är ansluten till EXT-kontakten på maskinens baksida. Du kan ta emot fax från någon du pratar med på anknytningstelefonen utan att gå till faxmaskinen.

Om du tar emot ett samtal med anknytningstelefonen och hör faxtoner trycker du på *9* på telefonen. Maskinen tar emot faxet.

Tryck inte sekvensen för snabbt! Om faxtonerna från den sändande maskinen fortfarande hörs kan du försöka trycka på *9* en gång till.

Gör så här om du vill ändra *9* till *3* till exempel:

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Välj Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

3.

Tryck på fliken Inställning > Faxinställning > Tag emot startkod .

4.

Välj På .

5.

Tryck på vänster-/högerpilarna tills siffran 3 visas.

6.

Tryck på OK .

Ta emot i säkert mottagningsläge

Du kan behöva skydda dina mottagna fax så att inte obehöriga kommer åt dem. Du kan aktivera säkert mottagningsläge så att faxen inte skrivs ut när maskinen är obevakad. I säkert mottagningsläge sparas alla inkommande fax i minnet. Om du vill skriva ut mottagna data anger du det lösenord du har bestämt för den här funktionen.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Välj Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

3.

Tryck på fliken Inställning > Faxinställning > Säker mottagn.

.

4.

Välj På .

5.

Ange det fyrsiffriga lösenordet med sifferknapparna på kontrollpanelen.

Du inaktiverar funktionen Säker mottagn.

genom att trycka på Av . I det fallet kommer det mottagna faxet att skrivas ut.

Utskrift av mottagna fax på båda sidor av papperet

Välj duplexfunktionen när du vill spara papper. Maskinen skriver ut faxinformationen på båda sidor av papperet.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Välj Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

3.

Tryck på fliken Inställning > Faxinställning > Mottaget fax skrivs ut >

Dubbelsidig .

Faxning

_ 88

Välj lämpligt alternativ.

• Av: Skriver bara ut på ena sidan av papperet.

• Långsida: Skriver ut på båda sidor av papperet med bindning längs långsidan.

• Kortsida: Skriver ut på båda sidor av papperet med bindning längs kortsidan.

4.

Tryck på OK .

Ta emot fax i minnet

Eftersom maskinen kan utföra flera uppgifter samtidigt kan den ta emot fax medan du kopierar eller skriver ut. Om maskinen tar emot ett fax medan du kopierar eller skriver ut lagrar den inkommande fax i minnet. Så snart du är klar med kopieringen eller utskriften skriver maskinen ut faxet automatiskt.

Justera dokumentinställningar

Innan faxet skickas kan du justera dokumentinställningarna, till exempel upplösning, ljusstyrka, dubbelsidigt och så vidare. I förklaringen för det här avsnittet finns det mer information.

De här dokumentinställningarna gäller bara för aktuellt jobb. Om du vill

ändra standardinställningarna för dokument går du till Admin.inst.

> fliken Allmänt > Standardinställningar

. (Se ”Allmänna inställningar” på sidan 103.)

Dubbelsidig

Den här informationen gäller enbart för dubbelsidiga original. Du kan välja om faxet ska skickas på en eller båda sidor.

Lägg originalen i dokumentmataren om du vill använda den här funktionen.

Tryck på Fax > fliken Grundläggande > Dubbelsidig . Ändra värdet med vänster-/högerpilarna.

• 1-sidig: Gäller endast för original som ska skrivas på en sida.

• 2-sidig: Gäller endast för original som ska skrivas på båda sidor.

Upplösning

Om du ändrar upplösningen kan det påverka utseendet på det mottagna dokumentet.

Tryck på Fax > fliken Grundläggande > Upplösning . Ändra värdet med vänster-/högerpilarna.

• Standard: Rekommenderas normalt för original som enbart innehåller text. Faxet skickas fortare med det här alternativet.

• Fin: Rekommenderas för original som innehåller små tecken, tunna linjer eller text som skrivits ut med en matrismaskin.

• Superfin: Rekommenderas för original som är mycket detaljerade.

Alternativet kan endast användas om den mottagande maskinen kan hantera Superfin-upplösning.

Vid minnessändning är läget Superfin inte tillgängligt. Upplösningen

ändras automatiskt till Fin .

Originaltyp

Du kan ange att den skannade versionen av originaldokumentet ska få bättre kvalitet.

Tryck på Fax > fliken Bild > Originaltyp . Välj lämplig alternativ på skärmen och tryck på OK .

• Text: Används för original med text eller konturteckningar.

• Text/Foto: Används för original med både text och fotografier.

• Foto: För tonade original.

Svärta

Du kan välja ljusstyrka för originaldokumentet.

Tryck på Fax > fliken Bild > Svärta . Öka ljusstyrkan med den högra piltangenten och välj OK .

Radera bakgrund

Mörka bakgrunder från skannade färgade papper eller tidningsoriginal kan göras ljusare eller mörkare eller tas bort.

Tryck på Fax > fliken Bild > Radera bakgrund . Tryck på Rad.

för att aktivera funktionen. Välj Niv.

och tryck på OK .

Radera bakgrund är inaktiverat om Originaltyp har värdet Foto .

Färginst.

Du kan skicka ett färgfax med den här funktionen. Funktionen kan bara användas om du skickar ett fax med On Hook Dial på kontrollpanelen.

Tryck på Fax > fliken Bild > Färginst.

. Välj alternativ och OK .

• Mono: Skickar ett svartvitt fax.

• Färg: Skickar ett fax i färg.

Färgfax ( Färginst.

) går bara att skicka manuellt. (Se ”Skicka ett fax manuellt” på sidan 86.)

Konfigurera en faxtelefonbok

Med den här funktionen kan du lagra mottagarnamn och faxnummer och göra överföringsinställningar. Det finns två alternativ, Individ och Grupp .

• Individ: Lagrar upp till 500 faxnummer. Gäller även faxnumren som är lagrade i individuella arbeten som Snabbvalsnr.

.

• Grupp: Skapar grupper när du ofta skickar samma dokument till flera mottagare. Du kan lagra upp till 100 grupper för uppringning.

Informationen som lagras här är tillgänglig på sändlistan på fliken

Grundläggande för Fax . En grupp kan också innehålla olika individuella nummer.

Lagring av individuella faxnummer (Snabbvalsnr.)

1.

Tryck på Fax > fliken Grundläggande > Individ .

• Red.: Ändrar ID , Snabbvalsnr.

och Faxnr.

.

• Ny: Skapar det nya Snabbvalsnr.

.

• Radera: Tar bort det valda Snabbvalsnr.

.

• Sök: Söker efter faxnumret som nyligen har lagts till den individuella telefonboken. När tangentbordet visas skriver du ID .

• Detalj: Visar ID , Faxnr.

samt eventuell gruppinformation. (Se

”Lagring av individuella faxnummer (Snabbvalsnr.)” på sidan 89.)

• Apply: Lägger in det valda faxnumret till sändlistan under fliken

Grundläggande .

• Avbryt: Avbryter pågående jobb och går tillbaka till föregående vy.

2.

Tryck på Ny .

3.

Ange namn och faxnumret i fältet ID med tangentbordet som visas, och ange faxnumret i Faxnr.

-området med sifferknapparna på kontrollpanelen.

• ID: Anger namnet.

• Snabbvalsnr.: Det första lediga numret fylls automatiskt i. Om du vill använda ett annat nummer använder du vänster-/högerpilarna.

• Faxnr.: Anger ett faxnummer, enbart siffrorna, med riktnumret om det behövs.

4.

Tryck på OK .

Faxning

_ 89

Lagring av gruppfaxnummer (Gruppnr.)

1.

Tryck på Fax > fliken Grundläggande > Grupp .

2.

Tryck på Ny .

3.

Tryck på inmatningsområdet i Gruppuppring.-ID så visas tangentbordet. Ange sedan namnet.

Välj Gruppuppring.nr.

med vänster-/högerpilarna.

• Gruppuppring.-ID: Anger gruppnamnet.

• Gruppuppring.nr.: Det första lediga numret fylls automatiskt i. Om du vill använda ett annat nummer använder du vänster-/ högerpilarna.

4.

Tryck på OK .

5.

Välj från Snabbvalslista och tryck på Lägg till . Upprepa det här steget tills du har lagt alla nummer du vill.

Kontrollera att den valda Snabbvalslista har kopierats till grupplistan på vänster sida.

6.

Tryck på OK för att spara numren.

Konfigurera en faxtelefonbok med SyncThru™ Web

Service

Du kan enkelt spara faxnummer från en nätverksdator med SyncThru™

Web Service.

Individ

1.

Öppna webbläsaren på datorn.

2.

Ange IP-adressen till maskinen. Sedan visas SyncThru™ Web

Service.

(Exempel: http://123.123.123.123)

3.

Tryck på Address Book > Individual .

4.

Tryck på Add .

5.

Ange Name , Speed No.

och Fax Number .

6.

Tryck på Apply .

Grupp

1.

Öppna webbläsaren på datorn.

2.

Ange IP-adressen till maskinen. Sedan visas SyncThru™ Web

Service.

(Exempel: http://123.123.123.123)

3.

Tryck på Address Book > Group .

4.

Tryck på Add Group .

5.

Ange Group Name och Speed No.

.

6.

Lägg till individuella adresser i faxgruppen.

7.

Tryck på Apply .

Använda pollningsalternativet

Pollning används när en faxmaskin begär att en annan fax ska skicka ett dokument. Funktionen kan användas när personen som ska skicka faxet inte är på kontoret. Personen som vill ta emot dokumentet ringer upp faxen där originalet finns och begär att dokumentet ska skickas. Med andra ord skickar personen en förfrågan om faxet och maskinen som har sparat dokumentet skickar det automatiskt.

Båda maskinerna måste kunna hantera funktionen för att den ska gå att använda.

Pollningen går till på följande sätt:

1.

Avsändaren lagrar originalen i maskinen. (Se ”Lagra original för pollning” på sidan 90.)

2.

Sändaren ger lösenordet till mottagaren.

3.

Mottagaren ringer upp faxnumret och anger lösenordet vid uppmaning.

(Se ”Pollning för en annan fax” på sidan 90.)

Mottagaren trycker på Start för att ta emot det lagrade faxet.

Lagra original för pollning

1.

Tryck på Fax på huvudmenyn.

2.

Lägg originalen med framsidan uppåt i dokumentmataren. Du kan även använda skannerglaset – då ska originalet läggas med framsidan nedåt.

3.

Justera dokumentinställningarna på fliken Bild och på fliken

Grundläggande .

4.

Tryck på fliken Avancerad > Avfrågning > Lagra .

5.

Tryck på inmatningsområdet och sedan på popup-tangentbordet och ange lösenordet (de fyra siffrorna som du måste informera mottagaren om). Om du inte vill ange lösenordet anger du siffrorna 0000. Då går det att lagra, ta bort, skriva ut och ta emot fax för pollning utan lösenord.

Om du vill använda Brevlåda kan du lagra original i Brevlåda . (Se

”Lagra original för pollning” på sidan 90.)

6.

Välj alternativet Radera vid hämtning . Om du väljer Av kommer faxinformationen som skickats att finnas kvar i maskinens minne efter att faxet har skickats. Om du På väljer tas faxinformationen bort när allt är klart.

7.

Tryck på OK för att påbörja lagring av original i minnet för pollning.

8.

Lämna lösenordet till mottagaren.

Skriva ut (Ta bort) dokumentet för pollning

1.

Tryck på Fax på huvudmenyn.

2.

Tryck på fliken Avancerad > Avfrågning > Skrv (eller Radera ).

3.

Ange Lösenord .

4.

Tryck på OK .

Pollning för en annan fax

Med det här alternativet kan du hämta fax som är lagrade på en annan maskin (utföra en pollning).

1.

Tryck på Fax på huvudmenyn.

2.

Tryck på fliken Avancerad > Avfrågning > Avfråga från Fjärr .

Du kan använda Fördröj Fjärravfrågning om du vill göra en pollning vid en viss tidpunkt inom 24 timmar.

3.

Ange Lösenord och Dest. faxnr.

med sifferknapparna på kontrollpanelen. Du måste ha fått information om lösenordet av avsändaren med den andra maskinen.

4.

Tryck på OK .

Faxning

_ 90

Pollning från en annan brevlåda

Med det här alternativet kan du hämta (förfråga) fax som är lagrade i brevlådan på en annan maskin. Innan du påbörjar en pollning måste du få information om Brevlåd.nr.

samt Lösenord

från avsändaren. (Se ”Använda brevlådan” på sidan 90.)

1.

Tryck på Fax på huvudmenyn.

2.

Tryck på fliken Avancerad > Brevlåda > Avfråga från Fjärr .

3.

Ange Fjärrfaxnr.

, Brevlåd.nr.

och Lösenord . Samtliga fält är ifyllda med information från avsändaren.

Du kan använda Fördröj Fjärravfrågning för att förfråga ett fax från en annan maskins brevlåda vid en angiven tidpunkt, inom

24 timmar.

4.

Tryck på OK .

Använda brevlådan

Du kan lagra originalinformationen i brevlådan när du inte är på plats och mottagaren behöver hämta ett fax från dig. Med den här funktionen kan du ange upp till 15 separata brevlådor. Innan du lagrar originalen, måste brevlådan skapas.

Skapa brevlåda

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Välj Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas skriver du lösenordet och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

3.

Tryck på fliken Inställning > Faxinställning .

4.

Bläddra nedåt med hjälp av nedåtpilen om det behövs.

5.

Tryck på Brevlådeinställning .

6.

Tryck på Konfigurering av brevlåda . Brvlåd.list.

visas på skärmen.

7.

Välj en brevlåda i Brvlåd.list.

.

8.

Tryck på Redigera brevlåda .

9.

Tryck på BrvlådeID och ange ett ID med sifferknapparna på kontrollpanelen. Du kan ange upp till 20 siffror.

10.

Ange Brvlådenamn med tangentbordet som visas. Det kan vara bokstäver eller siffror och bestå av högst 20 tecken.

11.

Ange Lösen brevlåda med sifferknapparna på kontrollpanelen.

Om du anger Lösen brevlåda med numret 0000 frågar maskinen inte efter ett lösenord för att använda brevlådan för t.ex. lagring, borttagning, utskrift eller mottagning.

12.

Ge alternativet Meddelande värdet På om du vill ha ett meddelande om att du har fått ett fax i brevlådan.

13.

Tryck på OK .

Lagra original i brevlådan

När du skapat brevlådan, kan du lagra original i den.

1.

Tryck på Fax på huvudmenyn.

2.

Lägg originalen med framsidan uppåt i dokumentmataren. Om du använder skannerglaset för enstaka dokument ska framsidan vara nedåt.

3.

Justera dokumentinställningarna på fliken Bild och på fliken

Grundläggande .

4.

Tryck på fliken Avancerad > Brevlåda > Lagra .

5.

Ange Brevlåd.nr.

och Lösenord . (Se ”Skapa brevlåda” på sidan 7.)

6.

Tryck på OK .

Ta bort information i en specifik brevlåda a) Tryck på Fax > fliken Avancerad > Brevlåda > Radera . b) Ange Brevlåd.nr.

och Lösenord , och tryck på OK . När bekräftelsemeddelandet visas trycker du på Ja för att slutföra jobbet.

Skriva ut en brevlåda a) Tryck på Fax > fliken Avancerad > Brevlåda > Skrv . b) Ange Brevlåd.nr.

och Lösenord , och tryck på OK .

Faxa till en annan brevlåda

När du vill faxa och lagra original i en mottagares brevlåda på denna maskin kan du använda funktionen Skicka till Fjärr .

1.

Tryck på Fax på huvudmenyn.

2.

Lägg originalen med framsidan uppåt i dokumentmataren. Om du använder skannerglaset för enstaka dokument ska framsidan vara nedåt.

3.

Justera dokumentinställningarna på fliken Bild och på fliken

Grundläggande .

4.

Tryck på fliken Avancerad > Brevlåda > Skicka till Fjärr .

5.

Ange Fjärrfaxnr.

, Brevlåd.nr.

och Lösenord . Samtliga fält är ifyllda med information från mottagaren.

6.

Tryck på OK .

Skriva ut en rapport efter att ett fax har skickats

Du kan välja om maskinen ska skriva ut en rapport när ett fax har skickats.

Den detaljerade informationen är tillgänglig i delen med avancerade

inställningar. (Se ”Skriva ut en rapport” på sidan 111.)

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

3.

Tryck på fliken Skriv ut/Rapport > Rapp.

> Faxrapp.

> Rapp. Skick. fax .

4.

Tryck på På .

5.

Tryck på OK .

Skicka fax under lågpristid

Använd funktionen att faxa under lågpristid om du vill minska telefonkostnaden. Om du valt det här alternativet sparas faxinformationen i maskinens minne och skickas under lågpristid.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

3.

Tryck på fliken Inställning > Faxinställning .

4.

Tryck på nedåtpilen på höger sida.

5.

Tryck på Ekonomisamtal .

6.

Tryck på På .

7.

Tryck på Starttid och ange startdatum och tidpunkt med vänster-/ högerpilarna.

8.

Tryck på OK .

9.

Tryck på Sluttid och ange slutdatum och tidpunkt med vänster-/ högerpilarna.

10.

Tryck på OK .

11.

Tryck på OK .

Vidarebefordra ett fax till en annan mottagare

Vidarebefordran kan ske till en annan mottagare via fax eller e-post. Om du inte är på plats men måste ta emot faxet kan du använda den här funktionen.

• När du vidarebefordrar ett fax via e-post måste du först ange e-postserver och IP-adress i SyncThru™ Web Service. (Se

”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 114.)

• Om funktionen Inst. Vid.bef. fax är aktiverad ( På ) går det inte att använda en fax med knappen On Hook Dial på kontrollpanelen.

Vidarebefordra ett skickat fax till en annan mottagare via fax

Det går att ange att maskinen ska vidarebefordra alla fax till en annan mottagare via fax.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

3.

Tryck på fliken Inställning > Faxinställning .

4.

Tryck på nedåtpilen på höger sida.

5.

Tryck på Inst. Vid.bef. fax > Vidarebefordra t. faxinställningar >

Vidarebefordra skickat .

6.

Tryck på På och ange ett faxnummer med sifferknapparna på kontrollpanelen.

7.

Tryck på OK .

Vidarebefordra ett mottaget fax till en annan mottagare via fax

Med den här funktionen kan du vidarebefordra alla mottagna fax till en annan mottagare via fax. När maskinen tar emot ett fax lagras det först i minnet och skickas sedan till angiven mottagare.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

3.

Tryck på fliken Inställning > Faxinställning .

4.

Tryck på nedåtpilen på höger sida.

Faxning

_ 91

5.

Tryck på Inst. Vid.bef. fax > Vidarebefordra t. faxinställningar >

Vidarebefordra mottaget .

6.

Tryck på Vidarebefordra och ange ett faxnummer med sifferknapparna på kontrollpanelen.

• Om du vill ange starttid och sluttid väljer du Starttid och Sluttid .

• Om du vill att en rapport ska skrivas ut när du har vidarebefordrat ett fax anger du det med Vidarebefordra & utskrift .

7.

Tryck på OK .

Vidarebefordra ett skickat fax till en annan mottagare via e-post

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

3.

Tryck på fliken Inställning > Faxinställning .

4.

Tryck på nedåtpilen på höger sida.

5.

Tryck på Inst. Vid.bef. fax > Vidarebefordra t. e-postinställn.

>

Vidarebefordra skickat .

6.

Tryck på På .

7.

Ställ in alternativen Från och E-postdestination med tangentbordet på skärmen.

8.

Tryck på OK .

Vidarebefordra ett mottaget fax till en annan mottagare via e-post

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

3.

Tryck på fliken Inställning > Faxinställning .

4.

Tryck på nedåtpilen på höger sida.

5.

Tryck på Inst. Vid.bef. fax > Vidarebefordra t. e-postinställn.

>

Vidarebefordra mottaget .

6.

Tryck på Vidarebefordra och ställ in Från och E-postdestination med tangentbordet på skärmen.

Om du vill att en rapport ska skrivas ut när du har vidarebefordrat ett fax anger du det med Vidarebefordra & utskrift .

7.

Tryck på OK .

Ställa in slutsignalen för fax

Slutsignalen som hörs när ett fax har tagits emot går att stänga av och sätta på.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

3.

Tryck på fliken Inställning > Faxinställning .

4.

Tryck på nedåtpilen på höger sida.

5.

Tryck på Ljud vid fax klar .

6.

Tryck på På .

7.

Tryck på OK .

Faxning

_ 92

10.

Använda en USB-minnesenhet

Det här kapitlet förklarar hur du använder en USB-minnesenhet med maskinen.

Kapitlet innehåller:

Om USB-minnesenhet

Så här fungerar skärmen USB

Skanna till en USB-minnesenhet

Ändra skanningsinställningar

Skriva ut från en USB-minnesenhet

Om USB-minnesenhet

USB-minnesenheter kan ha olika mycket minne där du kan lagra dokument, presentationer, musik och film, fotografier med hög upplösning eller andra valfria filer som du vill lagra eller flytta.

Du kan göra följande med maskinen om du har en USB-minnesenhet:

• Skanna dokument och spara dem på en USB-minnesenhet.

• Skriva ut data från en USB-minnesenhet.

• Formatera USB-minnesenheten.

Maskinen kan använda USB-minnesenheter med filsystemen FAT16/

FAT32 och en sektorstorlek på 512 byte.

Kontrollera USB-enhetens filsystem hos återförsäljaren.

Du kan bara använda en auktoriserad USB-minnesenhet med en kontakt av

A-typ.

Sätt in en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen.

Använd bara en USB-minnesenhet som har en metallskyddad kontakt.

• Ta inte bort USB-minnesenheten medan den används. Maskinens garanti täcker inte skador som orsakats av användarens misstag.

• Om USB-minnesenheten har vissa funktioner, till exempel säkerhets- och lösenordsinställningar, kanske maskinen inte upptäcker det automatiskt. Information om dessa funktioner finns i enhetens användarhandbok.

Använda en USB-minnesenhet

_ 93

Så här fungerar skärmen USB

Välj USB på huvudmenyn när du vill använda USB -funktionen. Om en annan meny visas trycker du på ( ) för att gå till huvudmenyn.

När du har satt i en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen, visas ikonen USB på skärmen.

Tryck på USB-formatering , USB-utskrift eller Skanna till USB på

USB -skärmen.

• USB-formatering: Du kan ta bort filer som har lagrats på en

USB-minnesenhet en i taget eller alla på en gång genom att formatera om enheten.

• USB-utskrift: Du kan direkt skriva ut filer som lagras på en

USB-minnesenhet. Du kan skriva ut TIFF-, BMP-, JPEG-, PDF- och

PRN-filer. (Se ”Skriva ut från en USB-minnesenhet” på sidan 95.)

• Skanna till USB: Du kan skanna data och skicka det direkt till

USB-minnesenheten. Du kan specificera bildstorlek, filformat eller

färgläge för varje skanning till en USB-enhet. (Se ”Skanna till en

USB-minnesenhet” på sidan 94.)

Skanna till en USB-minnesenhet

Du kan skanna ett dokument och spara den skannade bilden på en

USB-minnesenhet. När du skannar ett dokument, använder maskinen standardinställningarna för t.ex. upplösningen. Du kan även göra egna

skanningsinställningar. (Se ”Ändra skanningsinställningar” på sidan 94.)

1.

Sätt in en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen.

2.

Lägg originalen med framsidan uppåt i dokumentmataren. Du kan också placera ett original med framsidan nedåt på skannerglaset.

3.

Tryck på USB på huvudmenyn.

4.

Tryck på Skanna till USB .

5.

Ange skannervärden på flikarna Avancerad , Bild eller Utmatning . (Se

”Ändra skanningsinställningar” på sidan 94.)

6.

Tryck på Start på kontrollpanelen för att starta skanningen.

7.

När skanningen är klar kan du ta bort USB-minnesenheten från maskinen.

Ändra skanningsinställningar

I den är delen beskrivs hur du justerar dokumentinställningarna för varje skanning, t.ex. upplösning, duplex (dubbelsidigt), originalstorlek, originaltyp, färgläge och ljusstyrka. Alternativen som du ändrar behålls under en viss tid men återställs sedan till standardvärdena.

Dubbelsidig

Den här funktionen passar bra när du ska skanna dubbelsidigt. Du kan välja om du vill skanna bara ena sidan av papperet eller båda två.

Tryck på USB > Skanna till USB > fliken Grundläggande > Dubbelsidig .

Ändra värdet med hjälp av höger-/vänsterpilarna.

• 1-sidig: För original som skrivs ut på en sida.

• 2-sidig: För original som skrivs ut på båda sidorna.

• 2-sidig, rotera sida 2: För original som skrivs ut på båda sidorna.

Baksidan roteras 180 grader.

Om du ska kunna använda 2-sidig och 2-sidig, rotera sida 2 måste du lägga originalen i dokumentmataren. Orsaken är att om maskinen inte känner av originalet i dokumentinmataren så ändras alternativet automatiskt till 1-sidig .

Upplösning

Du kan justera dokumentets upplösning.

Tryck på USB > Skanna till USB > fliken Grundläggande > Upplösning .

Ändra värdet med hjälp av höger-/vänsterpilarna. Högre värden ger tydligare resultat. Skanningstiden kan dock bli längre.

Originalformat

Du kan justera dokumentets storlek.

Tryck på USB > Skanna till USB > fliken Avancerad > Originalformat .

Välj lämpligt alternativ och tryck på OK .

Originaltyp

Du kan ange vilken originaltyp som ska skannas för att öka kvaliteten.

Tryck på USB > Skanna till USB > fliken Bild > Originaltyp . Välj lämpligt alternativ och tryck på OK .

• Text: Används för original som i huvudsak innehåller text.

• Text/Foto: Används för original med både text och fotografier.

• Foto: Används när originalen är fotografier.

Färginst.

Använd det här alternativet för att skanna originalet i Mono, Grå eller Färginst..

Tryck på USB > Skanna till USB > fliken Bild > Färginst.

. Välj lämpligt alternativ och tryck på OK .

• Färg: Visar en bild i färg. 24 bitar per bildpunkt.

• Grå: Visar en bild i gråtoner. 8 bitar per bildpunkt.

• Mono: Visar en bild i svartvitt. 1 bit per bildpunkt.

Det går inte att välja filformatet JPEG i alternativet Filformat om

Mono har valts för Färginst.

.

Använda en USB-minnesenhet

_ 94

Svärta

Du kan ange graden av ljusstyrkan på det skannade resultatet. Om originalet är ljust eller bleknat trycker du på den högra pilen för att minska ljusstyrkan.

Tryck på USB > Skanna till USB > fliken Bild > Svärta . Tryck på den högra piltangenten för att minska ljusstyrkan och tryck på OK .

Radera bakgrund

Du kan öka ljusstyrkan, reducera eller ta bort en mörk bakgrund vid skanning från färgat papper eller tidningssidor.

Tryck på USB > Skanna till USB > fliken Bild > Radera bakgrund . Välj lämpligt alternativ och tryck på OK .

• Av: Inaktiverar det här alternativet.

• Auto: Justerar automatiskt bakgrundens ljusstyrka.

• Förb.: Gör bakgrunden mörkare. Ändra värdet med hjälp av höger-/ vänsterpilarna. Ju högre värdet är, desto mer intensiv blir bakgrunden.

• Rad.: Gör bakgrunden ljusare. Ändra värdet med hjälp av höger-/ vänsterpilarna. Ju högre värdet är, desto ljusare blir bakgrunden.

Skan. t. kant

Du kan ange att hela sidan ska skannas som den är. Normalt skannar maskinen en sida förutom marginalerna, speciellt när du kopierar med speciell pappersstorlek. Om du skannar och skickar direkt via nätverket som en fil behöver maskinen inte utesluta marginalerna.

Tryck på USB > Skanna till USB > fliken Bild > Skan. t. kant . Välj På och tryck på OK .

Kvalit.

Du kan använda det här alternativet för att få hög kvalitet på dokumentet. Ju högre kvalitet, desto större blir filen.

Tryck på USB > Skanna till USB > fliken Utmatning > Kvalit.

. Välj lämpligt alternativ och tryck på OK .

När du anger Färginst.

till Mono inaktiveras Kvalit.

.

Förins.skan.

Med det här alternativet kan du optimera inställningarna för ett specifikt skannerjobb.

Tryck på USB > Skanna till USB > fliken Utmatning > Förins.skan.

. Välj lämpligt alternativ och tryck på OK .

• Delning och Utskrift: Skapar en liten fil för dokument med normal kvalitet.

• Utskrift hög kval.: Det här alternativet ger högkvalitetsutskrift med största filstorlek.

• Arkivposter: För filen som har minsta storlek för utdata.

• OCR: Skapar skannerutdata för OCR-program. Du kan förvänta dig bilder med hög kvalitet.

• Enkel skan.: Används för enklare dokument med enbart text.

Utdatafilen är liten.

• Anpassad: Tillämpar de aktuella skannerinställningar som du har angett.

Filformat

Du kan välja filformat innan du börjar skanna.

Tryck på USB > Skanna till USB > fliken Utmatning > Filformat . Välj lämpligt alternativ och tryck på OK .

• PDF: Skannar original till PDF-format.

• Enkelsidig TIFF: Skannar original till TIFF (Tagged Image File

Format), flera sidor skannas till en fil.

• Flersidig TIFF: Skannar original till TIFF (Tagged Image File Format), flera sidor skannas till flera filer.

• JPEG: Skannar original till JPEG-format.

• BMP: Skannar original till BMP-format.

Det går inte att välja filformatet JPEG i alternativet Filformat om

Mono har valts för Färginst.

.

Filhant.

Du kan välja hur filnamn ska genereras innan du går vidare med skanningsjobbet via USB. Om USB-minnet har samma namn som det nya filnamn du angav, kan du döpa om det eller skriva över det.

Tryck på USB > Skanna till USB > fliken Utmatning > Filhant.

. Välj lämpligt alternativ och tryck på OK .

• NyNamn: Om USB-minnet har samma namn som det nya filnamn du anger, sparas filen under annat namn, som skapas automatiskt.

• SkrivÖver: Du kan ange att maskinen ska ta bort föregående jobbinformation från USB-minnet när du lagrar nya jobb.

Skriva ut från en USB-minnesenhet

Du kan direkt skriva ut filer som lagras på en USB-minnesenhet. Du kan skriva ut TIFF-, BMP-, JPEG- och PRN-filer.

Filtyper som stöds med alternativet för direktutskrift:

• PRN: Endast filer som skapats med den drivrutin som medföljer maskinen är kompatibla. PRN-filer skapas genom att du markerar kryssrutan Skriv till fil när du skriver ut ett dokument. Dokumentet sparas som en PRN-fil i stället för att skrivas ut på papper. Endast

PRN-filer som har skapats på det här sättet går att skriva ut direkt från

USB-minnesenheten. (Se ”Skriva till fil (PRN)” på sidan 59.)

• BMP: BMP okomprimerat

• TIFF: TIFF 6.0 Baseline

• JPEG: JPEG Baseline

• PDF: PDF 1.4 och under

Så här skriver du ut från en USB-minnesenhet:

1.

Sätt in en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen.

Enheten identifieras automatiskt och data läses. (Se ”Om

USB-minnesenhet” på sidan 93.)

2.

Tryck på USB på huvudmenyn.

3.

Tryck på upp-/nedpilarna tills den önskade filen visas.

Markera filnamnet.

Välj mappnamnet om filen ligger i en mapp.

Tryck på Välj .

4.

Tryck på USB-utskrift .

5.

Tryck på Start på kontrollpanelen.

Använda en USB-minnesenhet

_ 95

11.

Använda Dokumentbox

I det här kapitlet beskrivs hur du använder Dokumentbox med maskinen.

Kapitlet innehåller:

Om Dokumentbox

Om skärmen för dokumentboxar

Lagra dokument i en dokumentbox

Om Dokumentbox

Med funktionen Dokumentbox kan du lagra skannade data på hårddisken.

Användare kan skicka lagrade data till exempelvis utskrift, fax, e-post eller en FTP-/SMB-server. Dokumentbox innehåller tre typer av boxar: publik

( ), skyddad ( ) och gemensam ( ). Den publika boxen kan skapas av alla användare och alla användare kan lagra data i publika boxar. Den skyddade boxen kan skapas med lösenord av alla användare. Det innebär att endast de användare som känner till lösenordet har åtkomst till boxen och kan lagra data. En gemensam box finns som standard. Användare kan inte skapa, redigera och ta bort den gemensamma boxen. När en användare behöver lagra ett jobb som inte är tilldelat till en box (t.ex. faxmottagning eller PC-utskrift i lagringsläge) lagras dessa data som standard i den gemensamma boxen. Du kan även se fliken Systembox från skärmen Dokumentbox . Systembox används för tillfällig säkerhetskopiering av data, till exempel utskrift i fördröjt läge eller utskrift av korrektursida.

Om skärmen för dokumentboxar

Om du vill använda funktionen Dokumentbox trycker du på Dokumentbox på huvudmenyn. Om en annan skärm visas trycker du på ( ) för att gå till huvudskärmen.

• Fliken Användarbox: Skapa en box där du kan spara dokument, till exempel filen du har skrivit ut, skickat via e-post eller skannat. När du skapar en box kan du ange lösenordet för att skydda boxen. Boxen med ett lösenord kallas Säker låda och den utan lösenord kallas publik box.

• Fliken Systembox: Det finns standardboxar för maskinen som inte går att ändra.

• Typ: Visar om boxen är skyddad eller inte.

• Boxnamn: Visar boxens namn.

• Ägare: Visar användarnamnet för en box.

• Dtm: Visar det datum då en box skapades.

• Fil: Visar det totala antalet filer i boxen.

• Lägg till: Ger möjlighet att lägga till fler boxar.

• Radera: Tar bort vald box.

• Red.: Ger möjlighet att ändra namnet på en box samt ägarens namn.

• Detalj: Visar boxinformation.

• Rapp.: Skriver ut information om dokumenten i den valda boxen.

• Sök: Söker efter en box med ett visst boxnamn eller ägarnamn.

• Enter: Skriver ut eller skickar den lagrade filen i boxen.

Skärmen för att lägga till boxar

Du kan skapa en ny box för att lagra skannade data. Om du vill lägga till en ny dokumentbox trycker du på Lägg till på skärmen Dokumentbox .

Nedan anges några begränsningar för dokumentboxen.

• Du kan skapa högst 100 dokumentboxar.

• En dokumentbox kan innehålla upp till 200 lagrade dokument.

• Längden på ett boxnamn är begränsat till 20 tecken.

• En gemensam ( ) box skapas som standard.

Skärmen för dokumentboxar

• Boxnamn: Ange ett boxnamn.

• Ägare: Ange användarnamnet för boxens ägare.

• Säker låda: Markera om du vill skapa en skyddad box.

• Nytt lösenord: Ange ett nytt lösenord för att komma åt boxen.

• Bekräfta lösenord: Ange lösenordet igen.

Använda Dokumentbox

_ 96

Skärmen för att redigera en box

Du kan ändra ett boxnamn eller ett ägarnamn. Om du vill ändra en dokumentbox väljer du en box i listan Dokumentbox och trycker på Red.

.

• Boxnamn: Ange ett nytt boxnamn.

• Ägare: Ange ett användarnamn för en box.

Skärmen för dokumentlista

Du kan öppna en dokumentbox genom att klicka på Enter på skärmen

Dokumentbox och använda lagrade dokument igen.

Lagra dokument i en dokumentbox

Med den här maskinen kan du lagra skannade data på hårddisken.

Lagra dokument från en dokumentbox

Du kan skanna original direkt från menyn Dokumentbox .

1.

Lägg originalen med informationssidan uppåt i dokumentmataren. Du kan även använda skannerglaset – då ska originalet läggas med framsidan nedåt.

2.

Tryck på Dokumentbox på huvudskärmen.

3.

Tryck på en dokumentbox där du vill lagra ett dokument.

4.

Tryck på Enter .

5.

Tryck på Lagg t. fr. skan.

.

• Dokumentnamn: Visar dokumentets namn.

• Ägare: Visar användarnamnet för ett dokument.

• Dtm: Visar det datum då ett dokument lagrades.

• Sida: Visar det totala antalet sidor i dokumentet.

• Lagg t. fr. skan.: Ger möjlighet att lägga till ett nytt dokument från skanning.

• Detalj: Visar ett dokuments information.

• Sök: Söker efter en fil med ett visst dokumentnamn eller ägarnamn.

• Red.: Ger möjlighet att ändra namnet på ett dokument samt ägarens namn.

• Radera: Tar bort valt dokument.

• Kopia: Kopierar ett valt dokument till en annan dokumentbox.

• Flytta: Flyttar ett valt dokument till en annan dokumentbox.

• Kombinera: Koppla dokument i två eller fler boxar.

• Skicka t.: Skickar de valda dokumenten till exempelvis e-post, fax, server eller USB.

• Skrv: Skriver ut de valda dokumenten.

• Tillbaka: Återgår till föregående skärm.

6.

Ange skanningsinställningarna.

7.

Tryck på Start för att börja skanna.

Använda Dokumentbox

_ 97

Lagra dokument när du kopierar, skannar eller faxar

När du kopierar, skannar eller faxar kan du spara de skannade originalen i

Dokumentbox på maskinen.

1.

Lägg originalen med informationssidan uppåt i dokumentmataren. Du kan även använda skannerglaset – då ska originalet läggas med framsidan nedåt.

2.

Tryck på Kopia > fliken Grundläggande > Spara till box . Eller tryck på

Skan > Skan. epost ( Skanna till Server eller Skan. t PC ) > fliken

Grundläggande > Spara till box . Eller tryck på Fax > fliken

Grundläggande > Spara till box .

3.

Ange filnamnet i fältet Filnamn med tangentbordet som visas. Tryck sedan på OK .

4.

Välj en destinationsbox och tryck på OK .

5.

Tryck på Start på kontrollpanelen om du vill starta ett jobb.

Använda Dokumentbox

_ 98

12.

Använda standardarbetsflöde

I det här kapitlet förklaras hur du använder standardarbetsflöde med maskinen.

Kapitlet innehåller:

Om standardarbetsflöde

Om skärmen standard workflow

Olika åtgärder med arbetsformulär

Om standardarbetsflöde

Standard Workflow är en användarfunktion som gör det smidigt att hantera jobb med färdiga uppgiftsuppsättningar som kallas arbetsformulär. Med

Standard Workflow går det att köra flera jobb i en och samma session genom att definiera jobbarbetsformulären. När du har skapat ett arbetsformulär kan du återanvända samma arbetsflöde genom en knapptryckning.

INMATNING

Arbetsflödesskärmen

Fliken Favorit

Arbetsformuläret Favorit är en genväg till offentliga eller privata arbetsformulär. Du väljer ett offentligt eller privat arbetsformulär som används ofta och sedan visas arbetsformuläret på arbetsformulärsfliken

Favorit.

Arbetsformuläret faxinmatning körs automatiskt när ett fax tas emot. Därför går det inte att ange faxinmatningsformulär som ett favoritformulär.

Skanning

Dokumentbox

Fax

SÄNDNING

E-post

FTP-/SMB-server

Dokumentbox

Utskrift

Fax

Om skärmen standard workflow

Om du vill använda funktionen Standard Workflow trycker du på Standard

Workflow på huvudmenyn.

Om du vill byta till den andra visningsskärmen trycker du på vänster eller höger pil på visningsskärmen.

• Verkst.: Jobbet som definieras i arbetsformuläret startar.

Använda standardarbetsflöde

_ 99

Flikarna Mitt arbetsformular och Publikt arbetsformular

Fliken Ange

• Ange: Visar namnet på arbetsformulärets inmatningsmodul.

• Status: Visar inställningsstatus. Om du vill skapa ett arbetsformulär måste du ange alla obligatoriska objekt för den tilldelade inmatningsmodulen.

När du har fyllt i alla obligatoriska objekt aktiveras knapparna

Spara & verkstall och Spara .

• Installningar: Konfigurerar inställningsvärdena för modulen.

• Nästa: Flyttar till nästa flik.

Fliken Overfor

• Typ: Visar om personen som skapade arbetsformuläret har låst det eller inte.

• Namn: Visar arbetsformulärets namn.

• Ange: Visar namnet på arbetsformulärets inmatningsmodul.

• Overfor: Visar namnet på arbetsformulärets sändningsmodul. Om två eller fler moduler läggs till i samma arbetsformulär för sändning, visas Multi för denna kolumn, utan någon ikon.

• Egenskaper: Visar arbetsformulärets egenskaper.

• Skapa: Skapar ett nytt privat arbetsformulär.

• Radera: Tar bort det markerade arbetsformuläret.

• Red.: Låter dig ändra ett arbetsformulär.

• Detalj: Visar detaljerad information om arbetsformulär.

• Sök: Söker efter ett arbetsformulär med ett visst arbetsformulärnamn.

• Uppgift: Importerar ett arbetsformulär från USB, exporterar ett arbetsformulär till USB, kopierar eller flyttar ett arbetsformulär till ett offentligt arbetsformulär. En genväg skapas också på fliken Favorit när du klickar på Stall in favoritarb.form

eller tas bort när du klickar på Stall in norm. arb.form

.

• Verkst.: Jobbet som definieras i arbetsformuläret startar.

Skärmen för att skapa arbetsformulär

Du kan skapa ett nytt arbetsformulär. Om du vill lägga till ett nytt arbetsformulär trycker du på Skapa på någon av flikarna Mitt arbetsformular eller Publikt arbetsformular .

Du kan skapa högst 100 arbetsformulär.

• Overfor: Visar namnet på arbetsformulärets sändningsmodul.

• Status: Visar inställningsstatus. Om du vill skapa ett arbetsformulär måste du ange alla obligatoriska objekt för den tilldelade inmatningsmodulen.

När du har fyllt i alla obligatoriska objekt aktiveras knapparna

Spara & verkstall och Spara .

• Lg till mod.: Lägg till sändningsmoduler.

Innan du lägger till en modul ska du kontrollera att parametrarna är rätt konfigurerade för varje modul.

• Fax:

Se ”Förbereda fax” på sidan 84.

• E-post:

Se ”Skanna original och skicka det via e-post

(Skan. epost)” på sidan 73.

• Server:

Se ”Skanna original och skicka via SMB/FTP

(Skanna till Server)” på sidan 76.

• Radera: Tar bort den markerade modulen.

• Installningar: Konfigurerar inställningsvärdena för modulen.

• Tidigare: Flyttar till föregående flik.

• Nästa: Flyttar till nästa flik.

Använda standardarbetsflöde

_ 100

Fliken Egenskaper

• Namn på Workform: Anger arbetsformulärets namn.

• Fordroj start: Schemalägger startdatum och starttid.

• Overskrids: Anger datum då arbetsformuläret upphör att gälla.

• Säkrad: Låser arbetsformuläret med lösenordsskydd.

• Tidigare: Flyttar till föregående flik.

Olika åtgärder med arbetsformulär

Användare kan hantera olika jobb med arbetsformulär. Med följande objekt visas några exempel.

Skanna till flera destinationer

Du kan skanna ett dokument en gång och skicka det till exempelvis e-post,

SMB-/FTP-server, dokumentbox och utskrift.

Innan du lägger till en modul ska du kontrollera att parametrarna är rätt konfigurerade för varje modul.

• Fax:

Se ”Förbereda fax” på sidan 84.

• E-post, server:

Se ”Skanna original och skicka via SMB/FTP

(Skanna till Server)” på sidan 76.

Vidarebefordra fax

Du kan vidarebefordra det mottagna faxet till andra destinationer. Om du vill vidarebefordra ett fax, kontrollerar maskinen uppringarens ID som tillhandahålls av faxtjänsten. När uppringaren är en Samsung-faxmaskin, kontrollerar din maskin det faxnummer som användaren definierade för maskininformationen.

Kontrollera att du har aktiverat Standardfax i Machine Setup >

Admin.inst.

> fliken Inställning > Standardhantering av arbetsflode

. (Se ”Hantering av standardarbetsflöde” på sidan 111.)

När du behöver vidarebefordra olika destinationer för varje uppringare kan du skapa flera arbetsformulär för varje uppringares ID.

Automatisk omdirigering

Om faxsändningen misslyckades skickar maskinen faxbilden på nytt till användarens e-postadress.

Kontrollera att du har aktiverat Standardfax i Machine Setup >

Admin.inst.

> fliken Inställning > Standardhantering av arbetsflode

. (Se ”Hantering av standardarbetsflöde” på sidan 111.)

Funktionen fördröjd start

Du kan schemalägga jobbets körningstid genom att ställa in Fordroj start på fliken Egenskaper när du skapar ett arbetsformulär.

Funktionen avisering

Du kan avisera resultatet av jobbearbetningen till ett e-postmeddelande.

Kontrollera att du har aktiverat Avsluta meddelande i Machine

Setup > Admin.inst.

> fliken Inställning > Standardhantering av arbetsflode

. (Se ”Hantering av standardarbetsflöde” på sidan 111.)

Funktionen godkännande

Innan du kör sändningsmodulen kan du få godkännande från en administratör.

Kontrollera att du har aktiverat Godkann i Machine Setup >

Admin.inst.

> fliken Inställning > Standardhantering av arbetsflode

. (Se ”Hantering av standardarbetsflöde” på sidan 111.)

Använda standardarbetsflöde

_ 101

13.

Maskinstatus och avancerade funktioner

I det här kapitlet finns anvisningar för hur du kontrollerar maskinens status samt ställer in avancerade inställningar. Läs igenom kapitlet noga så att du kan hantera maskinens olika funktioner.

Kapitlet innehåller:

Machine Setup

Kontrollera maskinens status

Allmänna inställningar

Kopiering inst

Faxinställning

Nätverksinställning

Sakerhet

Alternativ service

Skriva ut en rapport

Menykarta

Machine Setup

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Välj det alternativ du vill använda.

Skärmen Admin.inst.

Ger åtkomst till detaljerade maskininställningar.

När du trycker på Admin.inst.

visas inloggningsmeddelandet. Om administratören har angett ett lösenord måste du ange det varje gång du vill använda Admin.inst.

. (Se ”Ange lösenordet” på sidan 41.)

• Fliken Allmänt: Anger grundparametrarna för maskinen, till exempel

plats, datum och tid. (Se ”Allmänna inställningar” på sidan 103.)

• Fliken Inställning: Anger värden för fax, nätverk och inloggning. Du kan även aktivera funktionerna som finns listade på skärmen.

• Fliken Skriv ut/Rapport: Skriver ut konfigurationen eller typsnittslistan

samt visar en rapport över maskinfunktionerna. (Se ”Skriva ut en rapport” på sidan 111.)

• Tillbaka: Återgår till föregående skärm.

• Maskinstatus: Visar aktuell maskinstatus.

• Admin.inst.: På den här menyn finns inställningar för administratören.

När du trycker på Admin.inst.

visas ett inloggningsmeddelande.

Ange lösenordet och tryck på OK . (Fabriksinställningen är 1111.)

• Rapport över Utskriftsinfo: Du kan skriva ut en rapport med uppgifter om antalet utskrifter per pappersstorlek och typ.

Skärmen Maskinstatus

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen och sedan på Maskinstatus .

• Fliken Liv. förbr.art.: Visar både förbrukat och återstående förbrukningsmaterial för maskinen. Byt skärmbild med uppåt-/ nedåtpilarna.

• Fliken Maskininfo: Visar detaljerad information om maskinen samt olika alternativ för att verifiera den.

• Tillbaka: Återgår till föregående skärm.

Kontrollera maskinens status

Du kan kontrollera maskininformationen och verifiera vissa funktioner.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Maskinstatus > fliken Maskininfo .

Alternativ

Maskindetaljer

Skriv ut/Rapport

Kassettstatus

Användn.räkn.

Beskrivning

Alternativet visar information om kundsupport med e-postadressen och telefonnumret som du lagrade i Admin.inst.

. Du kan kontrollera maskinens serienummer eller information om maskin- och programvarans specifikation.

Du kan skriva ut olika praktiska och informativa rapporter, till exempel Systemrapport ,

Faxrapp.

och Skan.rapport

. (Se ”Skriva ut en maskinrapport” på sidan 120.)

Skärmen visar installerade kassetter och deras aktuella konfigurationer.

Du kan kontrollera hur många utskrifter som har gjorts med maskinen. Skriv ut den här

rapporten. (Se ”Skriva ut en rapport” på sidan 111.)

Maskinstatus och avancerade funktioner

_ 102

Allmänna inställningar

Innan du använder maskinen bör du konfigurera parametrarna på följande sätt:

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK . (Fabriksinställningen är 1111.)

3.

Tryck på fliken Allmänt .

Alternativ Beskrivning

Info om enheten

Datum och tid

Standardinställningar • Standardskärm: Konfigurera vilket som är det första fönstret som ska visas på skärmen efter att maskinen har varit i läget

Energispar . Om du till exempel väljer Fax som standardfönster blir det första fönstret fliken Grundläggande i funktionen Fax . Om du vill att ID-kopia ska vara standardfönster måste du aktivera den funktionen i

Stand.alt.

.

• Stand.alt.: Ändrar samtliga standardvärden för kopiering, faxning, e-post, skanning och

papper. (Se ”Ändra standardinställningarna” på sidan 43.)

• Hem: Låter användaren själv ordna de olika funktionerna på skärmen.

Beroende på vilka tillägg som har valts och installerats eller vilken kategori som har valts, kan olika alternativ vara tillgängliga.

Mått

Timrar

Med det här alternativet väljer du måttenhet

(mm eller tum) samt skiljetecken (komma eller punkt).

Maskinen avbryter en utskrift om data inte erhålls inom given tid.

• Timeout för systemet: Maskinen återgår till standardvärdet efter en given tid. Du kan ange en tid upp till 10 minuter.

• Timeout HållJob.: Maskinen håller jobbet under en angiven tid.

Språk

Energisparläge

Tillgängliga underalternativ är

Servicecenterregistrering och Kontaktinfo .

Du kan lägga till information om servicecenter och inköpsställe.

Du kan ange datum och tid. (Se ”Ange datum och tid” på sidan 41.)

Du kan välja vilket språk som ska visas på pekskärmen.

Sänk effektförbrukningen genom att använda

energisparfunktionerna. (Se ”Använda energisparfunktionen” på sidan 42.)

Maskintest

Överskr. bild vid behov

Alternativ

Kassetthantering

Justering for hög höjd

Konflikthantering

Ljud

Hantering av förbrukningsartiklar

HDD-buffring

Beskrivning

Du kan välja vilken kassett och vilken typ av papper som ska användas för en utskrift.

Bekräftelsemeddelande för kassett används för att aktivera fönstret där du kan ange pappersstorlek och typ för den kassett som du har öppnat.

• Automatisk kassettväxling: Om du har valt alternativet På och det finns papper i

Letter-storlek i både kassett 1 och 2 skriver maskinen automatiskt ut från kassett 2 när kassett 1 är tomt.

• Fortsätt automatiskt: Om det valda pappersformatet inte stämmer överens med det format som ligger i kassetten, t.ex. om papperet i den har formatet Letter men utskriften kräver A4, väntar maskinen i 30 sekunder tills rätt papper har fyllts på. Efter

30 sekunder skrivs jobbet automatiskt ut på det papper som finns i kassetten.

Utskriftskvaliteten påverkas av lufttrycket.

Lufttrycket avgörs av hur högt över havsnivån maskinen befinner sig. Med den här funktionen kan du göra inställningar enligt höjd. Ju högre upp maskinen befinner sig, desto högre justering – den högsta inställningen är Hög 1 .

(Se ”Höjdjustering” på sidan 41.)

Med den här funktionen kan du ange prioriteten mellan kopierings- och utskriftsjobb.

• Prioritet: Ange prioritet genom att numrera jobben. Maskinen startar med det lägsta numret i ordningen.

• Först in, Först ut: Maskinen utför begärda jobb i turordning.

Du kan justera ljudstyrkan på maskinen.

Justera larmljudnivån genom att trycka på Fel .

Om du valt fel alternativ trycker du på Konflikt .

Om du vill att maskinen ska avge ett ljud när du trycker på pekskärmen, trycker du på Val .

Maskinen meddelar när du behöver beställa en ny tonerkassett och återställer räkneverket för fixeringsenheten, överföringsvalsen, matarvalsen och gummidynan till dokumentmataren.

Du kan testa maskinen med Testmönster för bildkvalitet och Loopback-test .

Du kan ange att maskinen ska ta bort information om föregående jobb från hårddiskenheten när du lagrar nya jobb. Om du vill aktivera funktionen går du till Admin.inst.

> fliken Inställning > Alternativ service .

Ge alternativet Överskr. bild vid behov värdet

Aktivera . När du har aktiverat funktionen kan du skriva över hårddisken genom att trycka på

Start på skärmen.

Välj På om du vill placera dokument i en buffert på hårddisken inför nätverksutskriften.

Maskinstatus och avancerade funktioner

_ 103

Alternativ

Filhantering av lagrade jobb

Land

Bakgrund för hemskärm

Multifack

Beskrivning

Du kan välja filpolicy för att skapa filnamnet innan du fortsätter med jobbet via hårddisken.

Om du anger ett nytt filnamn som redan finns i hårddiskminnet kan du antingen byta namn eller skriva över det.

• NyNamn: Om du anger ett nytt filnamn som redan finns på hårddisken sparas filen med ett annat namn som väljs automatiskt.

• SkrivÖver: Du kan ange att maskinen ska ta bort information om föregående jobb från hårddiskenheten när du lagrar nya jobb.

Om du ändrar land ändras även vissa av värdena för fax och pappersstorlek automatiskt enligt ditt lands inställningar.

Om du vill ändra bakgrundsbilden för maskinens användargränssnitt för LCD efter användarens önskemål trycker du på

Anpassad , väljer en fil med anpassad bakgrundsbild i listan, och trycker sedan på

Ladda .

Användare kan registrera egna bakgrundsbilder från SyncThru™ Web Service. Klicka på

Settings > Machine Settings > System >

Home Window Customization och lägg till din bild i listan.

Du kan ange standardläge för multiutmatningsfack utifrån följande alternativ:

• Brevlåda: Staplar utskrifterna i ett fack som användaren väljer bland utskriftsalternativen i skrivardrivrutinen. Du kan ändra namnet för de olika facken i

NyNamn . Du kan också koppla två eller fler fack i Länkkonfigurering - Länkkonfig.

.

Om du använder Standardinställning kan du ange standardfack för varje jobb, exempelvis fack 2 för kopieringsjobb, fack 4 för faxjobb o.s.v.

• Skiljeark mellan jobb: Utskrifterna staplas i de olika separata facken utifrån jobbens ordning.

• Sorterare: Utskrifterna staplas i samma ordning som originalen.

• Arkavläggare: Utskrifterna staplas i fack en och en. När fack 1 är fullt staplas utskrifterna i fack 2.

Du kan bara använda den här funktionen om du har installerat något av tillvalen utmatningsmagasin med 2 fack eller brevlåda med 4 fack.

Alternativ

Stampel

Beskrivning

Du kan skriva ut frivillig information, exempelvis

ID , Maskininformation , Datum och tid ,

Kommentar och Sidnummer , på utskriftspappret för spårning.

• Poster: Välj de objekt som ska skrivas ut på varje papper.

• Position: Bestäm om stämpeln ska placeras på papprets Övre eller Nedre del.

• Utseende: Bestäm om texten ska vara

Ogenomskinlig eller Genomskinlig . Om du väljer Ogenomskinlig fylls textens bakgrundsfärg med ogenomskinlig vit.

Kopiering inst

Det finns ett antal förinställningar du kan göra för kopiering.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK .

3.

Tryck på fliken Inställning > Kopieringsinställning .

Alternativ

Manuell inställning av ID-kopia

Beskrivning

Alternativet ställer manuellt in inställningarna för

ID-kopiering, t.ex. antal bilder eller

kopieringspositioner. (Se ”ID-kortskopiering” på sidan 67.)

Maskinstatus och avancerade funktioner

_ 104

Faxinställning

Det finns flera olika inställningar för faxfunktionen. Du kan ändra standardinställningar efter behov. Gör så här:

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK .

3.

Tryck på fliken Inställning > Faxinställning .

Faxalternativen varierar mellan olika länder vilket beror på olikheter i kommunikationsreglerna. Om några av faxalternativen som förklaras i anvisningarna är nedtonade betyder det att dessa alternativ inte kan användas i din kommunikationsmiljö.

Alternativ Beskrivning

Maskin-ID & faxnr.

Tag emot startkod

Ange det maskin-ID och faxnummer som ska skrivas ut högst upp på varje sida. Alternativet är normalt förinställt för användare.

Den här funktionen fungerar bäst om du använder en anknytningstelefon som är ansluten till EXT-kontakten på maskinens baksida. Du kan ta emot fax från någon du pratar med på anknytningstelefonen utan att gå till faxmaskinen.

(Se ”Manuell mottagning av fax med en anknytningstelefon” på sidan 88.)

Felkorrigeringsläge Det här läget underlättar vid dålig linjekvalitet och garanterar att fax som du sänder skickas utan problem till andra ECM-utrustade faxmaskiner.

Att skicka fax med ECM kan ta längre tid.

Inledande inställning av fax

Du kan ange eller

Mottagningsläge

Telefonsvarare/Fax , och

för Telefon , Fax

Uppringningsläge till antingen Ton eller Puls .

Du kan ta emot fax samtidigt som telefonsvararen används om du väljer

Telefonsvarare/Fax

. (Se ”Ändring av mottagningslägen” på sidan 87.)

Kontakta den lokala teleoperatören om du vill ha information om

Uppringningsläge -inställningarna.

Signaler till svar

Mottag info i huvud Med det här alternativet skrivs sidnummer, datum och tidpunkt då faxet togs emot ut längst ned på varje sida.

Säker mottagn.

Du kan ange hur många gånger maskinen ska ringa innan den svarar på ett inkommande samtal.

Du kan behöva skydda dina mottagna fax så att inte obehöriga kommer åt dem. Den här funktionen begränsar utskrift av mottagna fax när maskinen inte övervakas. Om du vill att samtliga inkommande fax ska lagras i minnet väljer du På .

När du vill skriva ut fax från minnet, anger du en fyrsiffrig Lösenord

. (Se ”Ta emot i säkert mottagningsläge” på sidan 88.)

Alternativ Beskrivning

Mottaget fax skrivs ut

Återuppringning

Högtalarvolym

Prefixuppringning

Anger utskriftsmetod för mottaget fax.

• Autoförminskn.: När du tar emot fax med sidor som är längre än papperet i kassetten kan maskinen förminska och anpassa originalet efter papperet. Om inställningen för den här funktionen är Av kan maskinen inte förminska originalet så att det ryms på en sida. Originalet delas upp och skrivs ut i verklig storlek på två eller flera sidor. Om inställningarna till exempel är Av och 10 mm för Ignor. format , och mottagna data är längre än papperet i kassetten skriver maskinen inte ut de data som skulle ha hamnat i segmentet.

• Dubbelsidig: Skriv ut det mottagna faxet på båda sidor av papperet.

• Häftad: Om en maskin är utrustad med häftfunktion kan du använda det här alternativet om du vill att det mottagna faxet ska häftas ihop.

Om mottagarens fax är upptagen eller du inte får något svar kan maskinen automatiskt ringa upp en annan maskin. Du kan ange antal uppringningsförsök samt intervallet mellan dem.

Om du ger Återuppringningstider värdet 0 används inte den här funktionen.

Den här funktionen styr ljudet när en fax startar

överföringen av information. Om alternativet är inställt på På avger maskinen ett ljud från det att faxet börjar skickas tills att överföringen är klar.

Om du väljer Komm.

hörs bara ljudet tills kommunikationen har etablerats. Om du väljer

Av hörs inget ljud.

Du kan ange ett prefix på upp till fem siffror. En användare kan ställa in detta för att komma åt en växel (t.ex. *9) eller riktnummer (t.ex. *02).

Skräpfaxinställning Maskinen tar inte emot fax från fjärrstationer vars nummer har lagrats som ett skräpfaxnummer. Du kan ange högst 10 skräpfaxnummer. Tryck på

Skräpfaxinställning , välj nummer och Red.

.

Ange sedan de sista siffrorna i faxnumret (1–7 siffror).

Ringvolym

Vol. uppring.ton

Med den här funktionen justerar du volymen på ringsignalen. Maskinen ringer inte om du väljer

Av .

När du trycker på On Hook Dial för att skicka ett fax kan du höra en ton. Använd den här funktionen för att justera ljudvolymen. Värdet 1 är den lägsta volymen. Ändra värdet med vänster-/ högerpilarna.

Maskinstatus och avancerade funktioner

_ 105

Alternativ Beskrivning

Brevlådeinställning • Dokumenthantering: Du kan bestämma om dokument som lagrats i Brevlåda ska tas bort eller behållas efter att de har skrivits ut. Välj På om du vill att de ska tas bort och Av om de ska behållas.

• Konfigurering av brevlåda: Du kan skapa, redigera eller ta bort en Brevlåda . Ange

BrvlådeID , Brvlådenamn och Lösen brevlåda genom att trycka på alternativen. (Se

”Använda brevlådan” på sidan 90.)

Om du anger På för På får du en avisering när ett fax har tagits emot i en Brevlåda . (Se

”Skapa brevlåda” på sidan 90.)

Utmatningsfack

Ekonomisamtal

Med den här funktionen väljer du papperskassett för inkommande fax.

Ange att maskinen ska skicka fax under

lågpristid. (Se ”Skicka fax under lågpristid” på sidan 91.)

Skicka i omgångar

Inst. Vid.bef. fax

Ljud vid fax klar

Om faxnumret du har angett är samma som för ett senarelagt fax frågar maskinen om du vill lägga till dokumentet till det sparade och

senarelagda faxet. (Se ”Lägga till dokument till ett sparat och senarelagt faxjobb” på sidan 87.)

Du kan vidarebefordra ett skickat eller mottaget fax till en annan mottagare via fax eller e-post.

(Se ”Vidarebefordra ett fax till en annan mottagare” på sidan 91.)

Inställningen anger om slutsignalen för fax är på eller av. När faxet har tagits emot avger

maskinen en signal. (Se ”Ställa in slutsignalen för fax” på sidan 92.)

Nätverksinställning

Du kan ställa in nätverksanslutningen med pekskärmen. Innan du startar måste du ha all relevant information om vilket nätverksprotokoll och datorsystem som används. Kontakta nätverksadministratören om du är osäker på vilka inställningar som ska användas.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK .

3.

Tryck på fliken Inställning > Nätverksinställning .

Alternativ Beskrivning

TCP/IP-protok.

Apple

Talk-protokoll

Välj lämpligt protokoll och ange parametrarna för nätverksmiljön.

Det är många parametrar som ska ställas in.

Så om du är osäker är det bättre att lämna det som det är eller fråga en nätverksadministratör.

Välj följande för Macintosh nätverksmiljö.

Alternativet medger paketöverföring och routning för nätverk.

Ethernethastighet Ställer in hastigheten på nätverksöverföringen.

Rens. inst.

Återställer nätverksinställningarna till standardvärdena.

Sakerhet

Funktionen används för att styra och blockera utgående information eller för att byta lösenord.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK .

3.

Tryck på fliken Inställning > Sakerhet .

Maskinstatus och avancerade funktioner

_ 106

Atkomstkontroll

• Med SyncThru™ Web Service kan administratörer dela in användare i olika grupper utifrån deras olika roller. Auktorisering, autentisering och kontroll för varje användare kontrolleras utifrån den roll som angetts för gruppen. Om grupp A exempelvis bara har auktorisering för att använda kopieringsfunktionen kan användare i grupp A bara kopiera med maskinen. De kan inte faxa eller skanna. Den här funktionen ställer du in i SyncThru™ Web

Service. Klicka på Security > User Access Control > Authority .

• När funktionen enkel inloggning (SSO) är aktiverad räcker det att användare loggar in på tjänsten en gång. Sedan kontrollerar systemet automatiskt användarens auktorisering utifrån användar-ID och lösenord. Funktionen SSO hör ihop med säkerhetsfunktionerna autentisering, auktorisering och kontroll.

Funktionen SSO kan konfigureras i SyncThru™ Web Service.

Logga in i SyncThru™ Web Service som administratör. (Se

”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 114.) Klicka sedan

på Security > User Access Control > Authentication >

Options .

Alternativ

Autentiserings metod

Alternativ

Ingen autentisering

Lokal autentisering

Natverksautentis ering

Beskrivning

Inaktiverar

Autentiseringsmetod .

Det lokala autentiseringsläget aktiveras. Användar-ID och lösenord lagras på en intern lagringsplats i enheten.

Administratören ser användarinformationen i

SyncThru™ Web Service,

Security > User Access

Control > User Profile -menyn.

Nätverkets autentiseringsläge aktiveras. När användarna redan tillhör ett serverbaserat nätverk kan

Natverksautentisering -system et enkelt konfigureras med den befintliga servern. Sedan kan användaren få åtkomst med det

ID och lösenord som finns lagrat på den andra autentiseringsserven. Om användare vill använda några funktioner i

Natverksautentisering -läge måste de få ett certifikat från den server, SMB, FTP, LDAP eller

Keberos, som anges i

SyncThru™ Web Service.

Alternativ Alternativ

Gränssn. främ.

Enh.

Beskrivning

När du installerar FDI (tillval) väljer du Konfig.inst. av gränssnitt t. främand. enhet för att aktivera funktionen.

• Jobbtimer: Om det inte finns tillräckligt med pengar kan du välja att ta bort jobbet direkt eller vänta en given tid tills ytterligare betalning erlagts.

• Kontroll av utskriftsjobb:

När den är aktiverad kan både datorutskrifter och kopiering ske så länge betalningen räcker. Med

Inaktivera krävs betalning bara för kopieringsjobb.

(vilket innebär att en dator som skriver ut en rapport eller ett fax inte behöver betala)

• Spärra service: När pengarna inte räcker längre inaktiverar maskinen kopieringsjobbet med

Endast kopiering . Både skanning och kopieringsarbete inaktiveras med Alla service .

• Intern kredit: Används när du avbryter jobbet, när jobbet avbryts av enheten därför att tillräcklig betalning inte har erlagts, eller på användarens begäran. Om du väljer

Aktivera deponerar maskinen en summa som motsvarar kostnaden för det antal ark som inte skrevs ut, och summan kan användas vid nästa utskrift. Om du väljer Inaktivera tas papper som har fastnat med i ustkriftskostnaden, även om du avbryter jobbet.

• Bildräknare: Beroende på om maskinen räknar blanka sidor.

Maskinstatus och avancerade funktioner

_ 107

Alternativ Alternativ Beskrivning

Kontrollmetod Ingen kontroll Kontrollfunktioner inaktiveras.

Nätverkskontroll Du kan ange nätverkskonto för användare med hjälp av insticksprogrammet i

SyncThru™ Web Admin Service för kontroll. När användare utför någon av tjänsterna kopiering, fax, utskrift eller skanning med maskinen registreras det i kontrollmodulen. Du kan se rapporten i SyncThru™ Web

Admin Service.

Standardkontroll Du kan ange högst 500 användare för det lokala kontot.

När användare utför någon av tjänsterna kopiering, fax, utskrift eller skanning med maskinen registreras det i kontrollmodulen.

Du kan se rapporten i

Standardkontroll Rapport användning i Machine Setup >

Admin.inst.

> fliken Skriv ut/

Rapport > Kontrollrapporter .

Eftersom enheten kan hantera användares ID och användning utan någon fjärrserver är den här funktionen mycket lämplig för små och medelstora företag.

I kontrollsystemet räknas lagring av en fil till en enskild server som ett enstaka antal.

• Kontroll-ID-lista :

Kontroll-ID-listan visas. Du kan lägga till, redigera eller ta bort ID.

• Inloggningsinställning : Du kan konfigurera så att användare loggar in antingen med ID och lösenord

( Inlogg. m. ID & lösen ) eller bara med ID ( Inlogg. med

ID ).

• Kontroll-ID-lista :

Kontroll-ID-listan visas. Du kan lägga till, redigera eller ta bort ID.

• Inloggningsinställning : Du kan konfigurera så att användare loggar in antingen med ID och lösenord

( Inlogg. m. ID & lösen ) eller bara med ID ( Inlogg. med

ID ).

Autentiseringsmetod för användare

Om du är administratör kan du aktivera autentiseringstjänsten innan du använder maskinen och förbättra enhetens säkerhet. Om autentiseringstjänsten har aktiverats kan bara auktoriserade användare använda enheten. Med autentiseringstjänsten kan du också bevilja varje användare behörighet, och ange högsta antalet jobb en användare får köra.

Autentiseringstjänsten och kontrolltjänsten kan aktiveras separat.

Tjänsterna refererar till användarinformationen på olika sätt från fall till fall.

• Med bara Lokal autentisering ,

Med Lokal autentisering och Standardkontroll ,

Med Lokal autentisering och Nätverkskontroll : Refererar till User

Profile i Security > User Access Control -menyn.

• Med bara Natverksautentisering ,

Med Natverksautentisering och Standardkontroll ,

Med Natverksautentisering och Nätverkskontroll : Refererar till användarinformationen i nätverkets autentiseringsserver. Får användaren att inaktivera User Profile .

• Bara Standardkontroll : Refererar till Standard Account List i

SyncThru™ Web Service > Security > User Access Control >

Accounting

. (Se ”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 114.)

• Bara Nätverkskontroll : Refererar till användarinformationen i nätverkets autentiseringsserver.

Registrera lokala auktoriserade användare

1.

Ange maskinens IP-adress som URL i webbläsaren och klicka på Gå till , så får du åtkomst till SyncThru™ Web Service för maskinen.

2.

Logga in i SyncThru™ Web Service som administratör. (Se

”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 114.)

3.

Välj Security > User Access Control > Authentication >

Authentication Method .

4.

Välj Local Authentication .

5.

Klicka på knappen Apply .

6.

Klicka på Authority och markera ett Role Name enligt den aktuella användarens roll.

• Du kan skapa en ny grupp genom att klicka på knappen Add .

7.

Klicka på User Profile och markera användarna.

• Du kan lägga till användare genom att klicka på knappen Add .

• Om du vill lägga till information i Address Book markerar du

Automatically add your information to Address Book .

• Välj användarens kontroll-ID om kontrolltjänsten är aktiverad.

• Välj användarens roll från Role -objekt.

8.

Klicka på Apply .

Registrera auktoriserade nätverksanvändare

1.

Ange maskinens IP-adress som URL i en webbläsare och klicka på

Gå till , så öppnas SyncThru™ Web Service för maskinen.

2.

Logga in i SyncThru™ Web Service som administratör. (Se

”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 114.)

3.

Välj Security > User Access Control > Authentication >

Authentication Method .

4.

Välj Kerberos , SMB eller LDAP .

Innan du konfigurerar nätverksautentisering måste du konfigurera External Authentication Server i Security >

Network Security .

5.

Klicka på knappen Apply .

Maskinstatus och avancerade funktioner

_ 108

6.

Klicka på Authority och markera Role Name enligt den aktuella användarens roll.

• Användare kan skapa en ny grupp genom att klicka på knappen

Add .

7.

Klicka på User Profile och markera användarna.

• Du kan skapa en ny grupp genom att klicka på knappen Add .

• Om du vill lägga till informationen i Address Book markerar du

Automatically add your information to Address Book .

• Välj användarens kontroll-ID om kontrolltjänsten är aktiverad.

• Välj användarens roll i Role .

8.

Klicka på Apply .

Aktivera nätverksautentisering med Kerberos

1.

Logga in i SyncThru™ Web Service som administratör. (Se

”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 114.)

2.

Välj Security > Network Security > External Authentication

Server > Kerberos Server .

• Klicka på knappen Add om du vill lägga till fler servrar.

3.

Ange sfären som används för Kerberos -inloggningen.

4.

Välj IP Address eller Host Name .

5.

Ange IP-adressen med decimalpunkter eller som ett värdnamn.

6.

Ange serverns portnummer, från 1 till 65535.

Standardportnumret är 88.

7.

Du kan lägga till en reservdomän som föregående steg.

8.

Klicka på Apply .

Aktivera nätverksautentisering med SMB

1.

Logga in i SyncThru™ Web Service som administratör. (Se

”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 114.)

2.

Välj Security > External Authentication Server > SMB Server .

• Klicka på knappen Add om du vill lägga till fler servrar.

3.

Ange domänen som används för SMB -inloggningen.

4.

Välj IP Address eller Host Name .

5.

Ange IP-adressen med decimalpunkter eller som ett värdnamn.

6.

Ange serverns portnummer, från 1 till 65535.

Standardportnumret är 139.

7.

Användare kan lägga till en reservdomän som föregående steg.

8.

Klicka på Apply .

Användare kan lägga till upp till sex alternativa domäner.

Aktivera nätverksautentisering med LDAP

1.

Logga in i SyncThru™ Web Service som administratör. (Se

”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 114.)

2.

Välj Security > Network Security > External Authentication

Server > LDAP Server .

• Klicka på knappen Add om du vill lägga till fler servrar.

3.

Ange maskinens IP-adress som URL i en webbläsare och klicka på

Gå till , så öppnas SyncThru™ Web Service för maskinen.

4.

Logga in i SyncThru™ Web Service som administratör. (Se

”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 114.)

5.

Klicka på Security > Network Security > External Authentication

Server > LDAP Server .

6.

Välj IP Address eller Host Name .

7.

Ange IP-adressen med decimalpunkter eller som ett värdnamn.

8.

Ange serverns portnummer, från 1 till 65535.

Standardportnumret är 389.

Maskinstatus och avancerade funktioner

_ 109

9.

Ange Search Root Directory som är den översta söknivån i

LDAP-katalogträdet.

10.

Välj Authentication Method . Det finns två alternativ för

LDAP-serverinloggning:

Anonymous : Detta används för att binda med NULL-lösenord och inloggnings-ID (lösenord och inloggnings-ID visas nedtonade i

SWS).

Simple : Detta används för att binda med inloggnings-ID och lösenord i SWS.

11.

Markera rutan bredvid Append Root to Base DN .

12.

Välj Match User’s Login ID to the following LDAP attribute

(alternativen är CN, UID och UserPrincipalName).

13.

Ange inloggningsnamn, lösenord, maximalt antal sökresultat och timeout för sökning.

LDAP Referral : LDAP-klienten söker på hänvisningsservern om LDAP-servern inte har några data som svar på frågan och om LDAP-servern har en hänvisningsserver.

14.

Välj Search Name Order .

15.

Markera rutan bredvid ”From:” Field Security Options .

Det här alternativet visas bara om du har valt nätverksautentisering i inställningen för användarautentisering.

Du kan markera det här alternativet om du vill söka efter information i en standardgrupp för e-postadresser.

16.

Klicka på Apply .

Kontrollmetod för användare

Aktivera kontrollmetod

1.

Ange maskinens IP-adress som URL i en webbläsare och klicka på

Gå till , så öppnas SyncThru™ Web Service för maskinen.

2.

Logga in i SyncThru™ Web Service som administratör. (Se

”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 114.)

3.

Välj Security > User Access Control > Accounting > Accounting

Method .

4.

Välj Standard Accounting .

Om du vill tillåta att användare loggar in med bara ID ska du markera Authenticate with Login ID only .

5.

Klicka på knappen Apply .

Standardkontrollista

1.

Ange maskinens IP-adress som URL i en webbläsare och klicka på

Gå till , så öppnas SyncThru™ Web Service för maskinen.

2.

Logga in i SyncThru™ Web Service som administratör. (Se

”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 114.)

3.

Välj Security > User Access Control > Accounting > Standard

Accounting List .

4.

Välj Standard Accounting .

Du lägger till användare i kontrollistan genom att klicka på knappen Add . Ange ID och lösenord för en användare och tilldela jobbegränsning.

5.

Klicka på knappen Apply .

Logg

Alternativ

Jobblogg

Driftlogg

Handelselogg, sakerhet

Beskrivning

Du kan aktivera (eller inaktivera) att jobbearbetning ska registreras i jobbloggen. Du kan skriva ut posterna i Machine Setup >

Admin.inst.

> fliken Skriv ut/Rapport >

Jobbloggrapport .

Du kan aktivera (eller inaktivera) att det i

åtgärdsloggen registreras olika åtgärder som exempelvis formatera systemet, skapa dokumentbox, ta bort filer o.s.v. Du kan skriva ut posterna i Machine Setup > Admin.inst.

> fliken

Skriv ut/Rapport > Driftloggrapport .

Du kan aktivera eller inaktivera att det i säkerhetshändelseloggen registreras historik som användarautentisering, programuppgradering,

åtkomstlogg, export eller import av data o.s.v. Du kan skriva ut posterna i Machine Setup >

Admin.inst.

> fliken Skriv ut/Rapport >

Handelseloggrapport, sakerhet .

Ändra inloggning för admin

Du kan byta lösenord för Admin.inst.

-autentiseringen.

Dölja information

Alternativ

Installning for niva for att dolja

Installning for metod for att dolja

Alternativ

Visa all information

Visa endast icke-sakrad information

Visa endast egen information

Information om teckenrakning

Beskrivning

All information i Jobbstatus visas för alla användare.

Icke skyddad information i

Jobbstatus visas för alla användare. Skyddad information, exempelvis skyddade mottagna faxlistor eller skyddade utskriftslistor, visas bara för

ägaren.

All information i Jobbstatus visas för alla användare.

Fast rakning forutom forsta tecknet

Fast rakning

I stället för jobbnamn och

ägarnamn i Jobbstatus , visas en sekvens med asterisktecken (*).

Jobbnamnet och ägarens namn i

Jobbstatus visar lika många som antalet angivna asterisker (*), förutom det första tecknet.

Jobbnamnet och ägarens namn i

Jobbstatus visar lika många som antalet angivna asterisker (*).

Alternativ service

Om du vill lägga till tillvalsfunktionerna måste du installera tillvalsenheten och sedan göra så att maskinen aktiverar funktionerna. Gör så här när du vill aktivera funktionerna:

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK .

3.

Tryck på fliken Inställning > Alternativ service .

Alternativ Beskrivning

Nätverksskanning Om du inte använder funktionen för nätverksskanning väljer du Inaktivera . Ikonen

Skan kommer då att tonas ned.

Analog Fax Om du inte använder faxfunktionen väljer du

Inaktivera . Ikonen Fax kommer då att tonas ned.

Överskr. bild vid behov

Omedelbar

överskr. bild

Med den här funktionen tas all information bort från hårddisken av säkerhetsskäl. När informationen har tagits bort kan den inte

återställas. Systemadministratören tar bort all information från hårddisken. Välj Överskr. bild vid behov > Aktivera på fliken Allmänt .

Med den här funktionen tas information om ett specifikt jobb bort från hårddisken av säkerhetsskäl. När ett jobb som har lagrats på hårddisken har slutförts tas informationen om det bort automatiskt. När informationen har tagits bort kan den inte återställas. Välj Omedelbar överskr. bild > Aktivera på fliken Allmänt .

Hantering av dokumentbox

Du kan ange en person som ska utföra borttagning av publika boxar i

Användarbox.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK .

3.

Tryck på fliken Inställning > Hantera dokumentbox .

Alternativ Beskrivning

Radera publik box Om du anger Endast administratorer för det här alternativet kan bara administratören ta bort publikt lagrade boxar i Användarbox , eftersom maskinen frågar efter ett administratörslösenord.

Maskinstatus och avancerade funktioner

_ 110

Hantering av standardarbetsflöde

Du kan ange om du vill använda eller inte använda de funktioner som finns i standardarbetsflödet.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK .

3.

Tryck på fliken Inställning > Standardhantering av arbetsflode .

Alternativ

Automatisk omdirigering

Godkann

Avsluta rapport

Avsluta meddelande

Fax

Beskrivning

Om du vill skapa och köra ett arbetsformulär som omfattar funktionen automatisk omdirigering aktiverar du det här alternativet.

Om du vill skapa och köra ett arbetsformulär som omfattar godkännandefunktionen aktiverar du det här alternativet.

Om du vill lägga till en slutföranderapport i arbetsformuläret aktiverar du det här alternativet.

Om du vill lägga till en slutförandeavisering i arbetsformuläret aktiverar du det här alternativet.

Om du vill skapa och köra ett arbetsformulär som omfattar faxfunktionen aktiverar du det här alternativet.

Skriva ut en rapport

Du kan skriva ut en rapport om maskinens konfigurering eller en typsnittslista o.s.v.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK .

3.

Tryck på fliken Skriv ut/Rapport .

Skrv

Alternativ

Kontrollrapporter

Underalternativ

Info. förbrukningsart.

Loggrapp. f. nätverksautent.

Rapport över

Utskriftsinfo

Användningsrap port

Standardkontrol l Rapport användning

Standardkontrol l Rapport

återstående

Beskrivning

Du kan skriva ut

Nätverkskonfigurering ,

PS3-tecken , PCL-tecken och

Rapport över schemalagda jobb . Rapport över schemalagda jobb visar listan

över väntande jobb, senarelagda fax och brevlådelistan.

Du kan skriva ut hur många utskrifter som har gjorts i de olika kategorierna.

Visar användarens inloggnings-ID:n och e-postmeddelanden.

Du kan skriva ut en rapport med uppgifter om antalet utskrifter per pappersstorlek och typ.

Du kan skriva ut en rapport om antalet utskrifter per inloggad användare.

Skriver ut den mängd som använts av Standardkontroll .

Skriver ut återstående mängd av Standardkontroll .

Maskinstatus och avancerade funktioner

_ 111

Alternativ Underalternativ Beskrivning

Rapp.

Konfig.rapp.

Faxrapp.

Du kan skriva ut en rapport med maskinens totala konfiguration.

Du kan välja att skriva ut informationen för en faxrapport.

• Rapport för skickat till flera: När du skickar ett fax till flera mottagare, anger du det här alternativet för att skriva ut en överföringsrapport. Välj

På om du vill skriva ut en bekräftelserapport varje gång du skickar ett fax. Välj

Vid fel om du vill skriva ut en rapport bara om det inträffar ett sändningsfel.

• Utseende på rapport för skickade fax: Du kan välja om bilden på bekräftelsen ska visas eller inte.

• Rapp. Skick./Mottag. fax:

Välj På om du vill att alla

överföringsloggar ska lagras på maskinen och skrivas ut efter var 50:e logg. Välj Av om du vill att maskinen ska spara loggarna men inte skriva ut dem.

• Rapp. Skick. fax:

Maskinen skriver bara ut en bekräftelse efter varje fax när du skickar ett fax till en mottagare.

Bekräftelserapp ort för e-post

Bekräft. Skanna t. server

Rapporten visar skanning och skickar den via Skan. epost .

• På: Rapporten skrivs ut vare sig jobbet lyckas eller inte.

• Av: Ingen rapport skrivs ut.

• Vid fel: En rapport skrivs bara ut om ett fel inträffar.

Rapporten visar skanning och skickar den via SMB eller FTP.

• På: Rapporten skrivs ut vare sig jobbet lyckas eller inte.

• Av: Ingen rapport skrivs ut.

• Vid fel: En rapport skrivs bara ut om ett fel inträffar.

Du kan också skriva ut en rapport över maskinens status och titta på statusen med SyncThru™ Web Service. Öppna webbläsaren på den nätverksanslutna datorn och fyll i IP-adressen till maskinen. När

SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på Information > Print information .

Maskinstatus och avancerade funktioner

_ 112

Menykarta

Kontrollpanelen har olika menyer där du kan göra inställningar eller använda maskinens funktioner. Menyerna kan nås genom att trycka på

Machine Setup , Job Status eller genom att trycka på menyerna på skärmen. Se följande tabell.

Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Om så är fallet är dessa ej tillämpbara för din dator.

Huvudmeny

Huvudmenyn visas på skärmen på kontrollpanelen. Vissa menyer kan vara nedtonade beroende på modell.

Kopia

Fax

Objekt Alternativ

Grundläggande

Originalformat

Förminska/Förstora

Dubbelsidig

Utmatning

Originaltyp

Svärta

Pappersmatning

Avancerad

ID-kopia

N-upp

Affischkopia

Klonkopia

Bundna dokument

Häfte

Framsidor

OH-film

Bild

Radera kant

Radera bakgrund

Ändra marginal

Grundläggande

Adress

Dubbelsidig

Upplösning

Avancerad

Originalformat

Fördröj sändning

Prioritera sändning

Avfrågning

Brevlåda

Bild

Originaltyp

Svärta

Radera bakgrund

Färginst.

Skan

Objekt

Dokumentbox

Standard Workflow

USB

Alternativ

Skan. epost

Grundläggande

Avancerad

Bild

Utmatning

Skan. t PC

Grundläggande

Avancerad

Bild

Utmatning

Skanna till Server

Grundläggande

Avancerad

Bild

Utmatning

Användarbox

Systembox

Favorit

Mitt arbetsformular

Publikt arbetsformular

USB-formatering

USB-utskrift

Skanna till USB

Grundläggande

Avancerad

Bild

Utmatning

Knappen Machine Setup

När du trycker på knappen Machine Setup på kontrollpanelen visas tre menyer på displayen. Maskinstatus visar livstid på förbrukningsmaterial, räknare och rapporter. Med Admin.inst.

kan du välja avancerat läge för att använda maskinens avancerade funktioner på ett enkelt sätt. Med Rapport

över Utskriftsinfo skrivs en rapport ut, med uppgifter om antalet utskrifter per pappersstorlek och typ.

Maskinstatus

Objekt

Liv. förbr.art.

Maskininfo

Alternativ

Tonerkassett

Fixeringsenhet

Matningsvals - Kassett 1

Matningsvals - Kassett 2

Matningsvals - Kringgå kassett

BTR

Maskindetaljer

Kassettstatus

Skriv ut/Rapport

Användn.räkn.

Admin.inst.

Objekt Alternativ

Allmänt Info om enheten

Datum och tid

Standardinställningar

Mått

Timrar

Språk

Energisparläge

Kassetthantering

Justering for hög höjd

Konflikthantering

Ljud

Hantering av förbrukningsartiklar

Maskintest

Överskr. bild vid behov

HDD-buffring

Filhantering av lagrade jobb

Land

Bakgrund för hemskärm

Multifack

Stampel

Inställning Kopieringsinställning

Faxinställning

Nätverksinställning

Sakerhet

Alternativ service

Hantera dokumentbox

Standardhantering av arbetsflode

Skriv ut/Rapport Skrv

Kontrollrapporter

Rapp.

Rapport över Utskriftsinfo

När meddelandet ” Är du säker på att du vill skriva ut den?

” visas trycker du på Ja .

Knappen Job Status

På den här menyn visas pågående jobb, väntande jobb, slutförda jobb och

felmeddelanden. (Se ”Knappen Job Status” på sidan 31.)

Objekt

Aktuellt jobb

Alternativ

Jobbet är färdigt

Meddel. aktiv

Detalj

Radera

Rad. alla

Stäng

Detalj

Stäng

Detalj

Stäng

Maskinstatus och avancerade funktioner

_ 113

14.

Hanteringsverktyg

I det här kapitlet beskrivs de hanteringsverktyg som medföljer och som hjälper dig att använda enheten på bästa sätt.

Kapitlet innehåller:

Introduktion till användbara hanteringsverktyg

Använda SyncThru™ Web Service

Använda programmet Smart Panel

Smarthru Office

Använda programmet SetIP

Använda Linux Unified Driver Configurator

Introduktion till användbara hanteringsverktyg

Med programmen nedan är det enklare för dig att använda enheten.

”Använda SyncThru™ Web Service” på sidan 114.

”Använda programmet Smart Panel” på sidan 115.

”Smarthru Office” på sidan 116.

”Använda programmet SetIP” på sidan 117.

”Använda Linux Unified Driver Configurator” på sidan 117.

Översikt över SyncThru™ Web Service

Använda SyncThru™ Web Service

Om du har anslutit maskinen till ett nätverk och ställt in TCP/

IP-nätverksparametrarna korrekt kan du hantera maskinen via SyncThru™

Web Service, som är en inbyggd webbservertjänst. Du kan använda

SyncThru™ Web Service för att göra följande:

• Visa maskinens enhetsinformation och kontrollera dess aktuella status.

• Ändra TCP/IP-parametrar och ställa in andra nätverksparametrar.

• Ändra skrivarinställningar.

• Ange att du ska få e-postaviseringar om maskinens status.

• Få support för maskinen.

Så här når du SyncThru™ Web Service:

1.

Öppna en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer.

Ange maskinens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressfältet och tryck på Enter eller klicka på Gå till .

2.

Maskinens inbyggda webbplats öppnas.

SyncThru™ Web Service innehåller inställningar för administratören. Om du vill öppna menyn Settings eller Security måste du logga in först. Tryck på knappen Login och ange användar-ID och lösenord från popup-fönstret. Tryck sedan på knappen Login .

Den ursprungliga administratörsinställningen är följande:

• Standard-ID: admin

• Standardlösenord: sec00000

• Fliken Information: På den här fliken får du allmän information om maskinen. Du kan kontrollera olika saker, t.ex. maskinens IP-adress,

återstående tonernivå, ethernet-information och version av inbyggd programvara. Du kan även skriva ut rapporter, t.ex. felrapporter.

• Fliken Machine Settings: På den här fliken kan du ställa in alternativ för din maskin.

• Fliken Network Settings: På den här fliken kan du granska och ändra nätverksmiljön. Du kan ställa in olika alternativ, t.ex. TCP/IP, aktivera

Ether Talk och så vidare.

• Fliken Maintenance: På den här fliken kan du underhålla maskinen genom att uppgradera inbyggd programvara och ange säkerhetsinformation.

• Fliken Support: På den här fliken kan du ange kontaktinformation för att skicka e-post. Du kan även ansluta till SEC-webbplatsen eller hämta drivrutiner genom att välja Link .

Hanteringsverktyg

_ 114

E-mail Notification Setup

Du kan ange att du vill få e-postmeddelanden om maskinens status.

1.

Starta en webbläsare i Windows, t.ex. Internet Explorer.

Ange maskinens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressfältet och tryck på Enter eller klicka på Gå till .

2.

Maskinens inbyggda webbplats öppnas.

3.

Under Machine Settings väljer du E-mail Notification Setup .

4.

Ange nödvändiga inställningar.

Om du använder Windows kan du också starta programmet via menyn

Start genom att välja Program eller Alla program > namnet på skrivardrivrutinen > Smart Panel.

• Om du redan har installerat fler än en Samsung-maskin måste du ange rätt maskinmodell innan du kan använda motsvarande Smart

Panel.

Högerklicka (i Windows eller Linux) eller klicka (i Mac OS X) på ikonen för Smart Panel och välj din maskin.

• Fönstret Smart Panel och dess innehåll som visas i denna användarhandbok kan variera beroende på vilken maskin eller vilket operativsystem som används.

I Smart Panel-programmet visas aktuell status för maskinen, mängd toner som finns kvar i tonerkassetten/-kassetterna och annan information. Du kan

även ändra inställningarna.

5.

Klicka på Apply .

Använda programmet Smart Panel

Smart Panel är ett program som övervakar och upplyser dig om maskinens status och som gör att du kan anpassa maskinens inställningar. I Windows och Macintosh installeras Smart Panel automatiskt när du installerar maskinprogramvaran. I Linux kan du hämta Smart Panel från Samsungs

webbplats och installera programmet (se ”Installera SmartPanel” på sidan 36).

Om du vill använda programmet måste systemet uppfylla följande krav:

• Windows Ett Windows-operativsystem som är kompatibelt med din

maskin. (Se ”Systemkrav” på sidan 33.)

• Macintosh X 10.3 eller senare

• Linux. Ett Linux-system som är kompatibelt med din maskin. (Se

”Systemkrav” på sidan 33.)

• Internet Explorer 5.0 eller senare för Flash-animationer i

HTML-hjälpen.

Om du behöver veta maskinens fullständiga modellnamn kontrollerar du den medföljande CD-skivan med programvara.

Om Smart Panel

Om ett fel uppstår under utskrift kan du kontrollera felet i Smart Panel.

Du kan även starta Smart Panel manuellt. Dubbelklicka på ikonen för Smart

Panel i Aktivitetsfältet i Windows eller meddelandeområdet i Linux. Du kan

även klicka på den i statusfältet i Macintosh X.

Windows Dubbelklicka på denna ikon i Windows.

Macintosh

Linux

Klicka på denna ikon i Macintosh X.

Klicka på denna ikon i Linux.

Hanteringsverktyg

_ 115

1

2

3

4

5

Tonernivå

Köp nu

Visa den återstående tonernivån i tonerkassetterna. Maskinen och antalet tonerkassetter som visas i fönstret ovan kan variera beroende på vilken maskin som används. Denna funktion finns inte i alla maskiner.

Beställ tonerkassetter online.

Användarhandbok

Skrivarinställning

Läs användarhandboken.

Den här knappen ändras till

Felsökningsguide om det uppstår fel. Du kan öppna felsökningsavsnittet i användarhandboken direkt.

Du kan göra olika maskininställningar i fönstret Hjälpprogram för skrivarinställningar . Denna funktion finns inte i alla maskiner.

Om du ansluter maskinen till ett nätverk visas fönstret SyncThru™

Web Service i stället för fönstret

Hjälpprogram för skrivarinställningar .

Drivrutinsinställning Ange alla maskinalternativ du behöver i fönstret Utskriftsinställningar . Den här funktionen är bara tillgänglig för Windows.

(Se ”Förklaring av Utskriftsinställningar” på sidan 55.)

Öppna felsökningsguiden

Hitta lösningar på problem med hjälp av Felsökningsguide .

Högerklicka (i Windows eller Linux) eller klicka (i Mac OS X) på ikonen för Smart Panel och välj Felsökningsguide .

Ändra programinställningarna för Smart Panel

Högerklicka (i Windows eller Linux) eller klicka (i Mac OS X) på ikonen för

Smart Panel och välj Alternativ . Välj de inställningar du vill ha i fönstret

Alternativ .

Smarthru Office

CD-skivan med programvara innehåller SmarThru Office. SmarThru Office innehåller användbara funktioner för maskinen.

Starta SmarThru Office

Följ stegen nedan för att starta SmarThru Office:

1.

Kontrollera att maskinen och datorn är påslagna och anslutna till varandra.

2.

När du har installerat SmarThru Office visas ikonen SmarThru Office på skrivbordet.

3.

Dubbelklicka på ikonen SmarThru Office.

4.

SmarThru Office visas.

Om du vill ha mer information klickar du på Help > SmarThru Office help .

Quick Start Guide

På den här menyn finns direktknappar för en del funktioner. Några direktknappar är: Categories , Binder , Life Cycle , Scan and OCR , Fix and

Enhance och Samsung Website . Du kan inaktivera menyn genom att markera ” Do not show this diaglog again ”.

Använda SmarThru Office

Skanning

1.

Klicka på skanningsikonen.

• Med operativsystemet Windows XP kan du använda

SmarThru Office-startaren som finns längst till höger i aktivitetsfältet för att enkelt öppna fönstret Scan Setting .

• För andra operativsystem än Windows XP klickar du på

SmarThru-ikonen SmarThru i systemfältet i Windows aktivitetsfält för att aktivera SmarThru Office-startaren.

2. Scan Setting -fönstret öppnas.

1

2

3

4

Select

Scanner

Select

Profile

Scan

Settings

Scan To

Här kan du välja mellan den lokala skannern och nätverksskannern.

Här kan du spara inställningar som ofta används för framtida bruk. Klicka på New Profile för att spara inställningarna.

Här kan du anpassa inställningarna för Scan Size och Paper Source .

Här kan du anpassa inställningarna för File Name och vilken plats skannade data ska skickas till.

Klicka på Advanced om du vill ange fler skanningsalternativ.

3.

Ange skanningsinställningar och klicka på Scan .

Om du vill ha mer information klickar du på Help > SmarThru Office help .

Send to

FTP

Du kan överföra filer till en FTP-server medan du arbetar i SmarThru

Office.

1.

Välj File > Send to > Send By FTP .

2.

Fönstret Send By FTP visas.

3.

Lägg till din fil och klicka på Upload .

E-post

Du kan skicka e-post samtidigt som du arbetar med SmarThru Office.

Du behöver ett e-postprogram som till exempel Outlook Express om du vill skicka e-post med SmarThru Office. Metoderna för hur e-post skickas kan skilja sig åt beroende på vilket e-postprogram du använder.

1.

Ange File > Send to > Send By E-mail .

2.

En e-postklient öppnas.

3.

Skriv in nödvändig information och skicka ditt e-postmeddelande.

Hanteringsverktyg

_ 116

Fax

Du kan skicka e-post samtidigt som du arbetar med SmarThru Office.

1.

Välj File > Send to > Send By Fax .

2.

Fönstret Send Fax visas.

3.

Skriv in nödvändig information och klicka på Send Fax .

Om du vill ha mer information om SmarThru Office klickar du på

Help > SmarThru Office help . Fönstret SmarThru Office help

öppnas; du kan se hjälp på skärmen som finns i

SmarThru-programmet.

Följ stegen nedan om du vill avinstallera SmarThru Office. Innan du börjar avinstallationen måste du stänga alla program som är igång. a) Öppna Start -menyn och välj Program eller Alla program .

b) Välj SmarThru Office och sedan Uninstall SmarThru Office .

c) När du uppmanas bekräfta valet läser du meddelandet och klickar på OK . d) Klicka på Finish .

Använda programmet SetIP

Macintosh och Linux stöder inte det här programmet.

Programmet används för att ställa in nätverks-IP med hjälp av

MAC-adressen, som är serienumret för programvaran på nätverkets skrivarkort eller gränssnitt.

Det är avsett för nätverksadministratören som ställer in flera nätverks-IP åt gången.

Du kan bara använda programmet SetIP om skrivaren är ansluten till ett nätverk.

Installera programmet

1.

Sätt i CD-skivan med programvara som levererades tillsammans med maskinen. När CD-skivan med programvara körs automatiskt stänger du fönstret.

2.

På Start -menyn väljer du Den här datorn och öppnar enheten X. (X står för cd-rom-enheten).

3.

Dubbelklicka på Application > SetIP.

4.

Dubbelklicka på Setup.exe

för att installera programmet.

5.

Klicka på OK .

6.

Om det behövs väljer du ett språk i listrutan.

7.

Följ instruktionerna i fönstret för att slutföra installationen.

Skriva ut maskinens MAC-adress

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Maskinstatus > fliken Maskininfo > Skriv ut/Rapport .

3.

Tryck på Systemrapport .

4.

Bläddra nedåt i listan till höger och välj Rapport för nätverkskonfigurering .

5.

Tryck på Skrv .

Ange värden för nätverk

1.

Skriv ut maskinens Rapport för nätverkskonfigurering för att hitta maskinens MAC-adress.

2.

I Start -menyn i Windows väljer du Program eller Alla program >

Samsung Network Printer Utilities > SetIP > SetIP .

3.

Klicka för att öppna TCP/IP-konfigurationsfönstret.

4.

Ange nätverkskortets MAC-adress, IP-adress, nätmask och standardgateway, och klicka sedan på Apply .

När du anger MAC-adressen skriver du in den utan kolon (:).

5.

Klicka på OK . Maskinen skriver ut nätverksinformationen. Bekräfta att inställningarna är korrekta.

6.

Klicka på Exit .

Använda Linux Unified Driver Configurator

Unified Driver Configurator är ett verktyg som främst används för att konfigurera maskinenheter. Du måste installera Unified Linux Driver för att

kunna använda Unified Driver Configurator (se ”Installera Linux Unified

Driver-paketet” på sidan 36).

När du har installerat drivrutinen i Linux skapas ikonen för Unified Driver

Configurator automatiskt på skrivbordet.

Öppna Unified Driver Configurator

1.

Dubbelklicka på Unified Driver Configurator på skrivbordet.

Du kan även klicka på ikonen Startup och välja Samsung Unified

Driver > Unified Driver Configurator .

2.

Tryck på knapparna till vänster när du vill växla till motsvarande konfigurationsfönster.

1 Printers

Configuration

2 Scanners

Configuration

3 Ports

Configuration

Om du vill öppna hjälpen på skärmen klickar du på Help .

3.

När du har ändrat konfigurationerna stänger du Unified Driver

Configurator genom att klicka på Exit .

Hanteringsverktyg

_ 117

Printers configuration

Printers configuration innehåller de två flikarna Printers och Classes .

Fliken Printers

Visa det aktuella systemets skrivarkonfiguration genom att klicka på maskinikonknappen till vänster i fönstret Unified Driver Configurator.

Fliken Classes

På fliken Classes visas en lista med tillgängliga maskinklasser.

1

2

3

Växlar till Printers configuration

Visar alla installerade maskiner.

.

Visar maskinens status, modellnamn och URI.

Knapparna för skrivarkontroll är följande:

• Refresh: Uppdaterar listan med tillgängliga maskiner.

• Add Printer: Här kan du lägga till en ny maskin.

• Remove Printer: Tar bort den markerade maskinen.

• Set as Default: Här anger du att den valda maskinen ska vara standardmaskin.

• Stop/Start: Stoppar/startar maskinen.

• Test: Här kan du skriva ut en testsida för att kontrollera att maskinen fungerar ordentligt.

• Properties: Här kan du granska och ändra skrivaregenskaper.

1

2

Visar alla maskinklasser.

Visar status för klassen och antalet maskiner i klassen.

• Refresh: Uppdaterar listan med klasser.

• Add Class: Här kan du lägga till en ny maskinklass.

• Remove Class: Tar bort den markerade maskinklassen.

Scanners configuration

I det här fönstret kan du övervaka aktiviteten hos skannerenheter, visa en lista med installerade Samsung-maskinenheter, ändra enhetsegenskaper och skanna bilder.

1

2

3

Växlar till Scanners configuration .

Visa alla installerade skannrar.

Visar leverantör, modellnamn och skannertyp.

Hanteringsverktyg

_ 118

• Properties: Här kan du ändra skanningsegenskaperna och skanna ett dokument.

Ports configuration

I det här fönstret kan du visa en lista med tillgängliga portar, kontrollera status för varje port och frisläppa en port som har fastnat i upptagetläge när dess ägare av någon anledning avslutat ett jobb.

1

2

3

Växlar till Ports configuration

Visar alla tillgängliga portar.

.

Visar porttyp, enhet ansluten till porten och status

• Refresh: Uppdaterar listan med tillgängliga portar.

• Release port: Frigör den valda porten.

Portdelning för skrivare och skannrar

Din maskin kan vara ansluten till en värddator via en parallellport eller

USB-port. Eftersom maskinenheten innehåller mer än en enhet (skrivare och skanner) måste åtkomster från användarprogram till de här enheterna organiseras via den enskilda I/O-porten.

Unified Linux Driver-paketet innehåller en mekanism för lämplig portdelning som används av skrivar- och skannerdrivrutiner från

Samsung. Drivrutinernas enheter adresseras via så kallade maskinportar. Aktuell status för alla maskinportar kan ses via Ports configuration . Genom portdelning förhindras åtkomst till ett funktionellt block i maskinenheten medan ett annat block används.

När du installerar en ny maskinenhet i systemet rekommenderas du att göra detta med hjälp av en Unified Driver Configurator. Du ombeds att välja en I/O-port till den nya enheten. Det här valet ger den bästa konfigurationen för maskinens funktioner. För maskinskannrar väljs I/

O-portar automatiskt av skannerdrivrutinerna, så att rätt inställningar tillämpas som standard.

Hanteringsverktyg

_ 119

15.

Underhåll

Det här kapitlet innehåller information om hur du underhåller maskinen och tonerkassetten.

Kapitlet innehåller:

Skriva ut en maskinrapport

Kontrollera förbrukningsmaterialets status

Kontrollera serienumret

Rensa faxminnet

Skicka avisering om låg tonernivå

Kontrollera lagrade dokument

Rengöra maskinen

Förvara tonerkassetten

Tips för att flytta och förvara maskinen

Skriva ut en maskinrapport

Se ”Skriva ut en rapport” på sidan 111.

Kontrollera förbrukningsmaterialets status

Gör så här om du vill visa indikatorerna för förbrukningsmaterialets status:

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Maskinstatus .

3.

Kontrollera hur mycket som har använts av varje förbrukningsmaterial.

Skicka avisering om låg tonernivå

Gör så här om du vill ange att maskinen ska skicka en avisering om att tonernivån är låg och att en ny måste beställas:

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Admin.inst.

. När inloggningsmeddelandet visas anger du lösenordet och trycker på OK .

3.

Tryck på fliken Allmänt > Hantering av förbrukningsartiklar >

Beställningsmeddelande för tonerkassett .

4.

Tryck på Beställning av toner vid Återstående liv.

och välj procenttal.

5.

Tryck på OK .

Kontrollera serienumret

Gör så här om du vill kontrollera serienumret på skärmen:

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Maskinstatus > fliken Maskininfo > Maskindetaljer .

Rensa faxminnet

Det går att radera faxminnet. Det finns två olika sätt att radera faxminnet.

Gör så här:

Om du rensar faxminnet utan att skriva ut ett faxjobb gör du det utan att kontrollera innehållet. Var försiktig så att du inte raderar viktiga dokument.

Rensa faxminnet genom att skriva ut ett faxjobb

Skriv ut mottaget fax. Faxminnet raderas automatiskt.

Rensa faxminnet utan att skriva ut ett faxjobb

Från Jobbstatus > fliken Aktuellt jobb på faxens huvudskärm.

• Om du vill radera alla jobb i listan klickar du på Rad. alla .

Med det här alternativet raderas alla jobb i minnet. Var försiktig så att du inte raderar andra dokument än för faxen.

• Om du bara vill radera faxjobb i listan markerar du alla faxjobb i Jobbtyp och klickar på Radera .

Kontrollera lagrade dokument

Maskinen visar dokumentlistan över utskrifter eller faxjobb.

Tryck på Lagrade dokument på huvudmenyn. Om en annan meny visas på skärmen trycker du på för att komma till huvudmenyn.

• Fliken Publik: Visar listan över senarelagda utskrifter och lagrade utskrifter.

• Fliken Säkrad: Visar listan över säkra utskrifter, säkra mottagna utskrifter och säkra lagrade utskrifter.

• AnvNamn: Visar användarnamn på den som registrerat jobbet.

• Filnamn: Visar jobbnamnet som är lagrat som jobbinformation.

Filnamnet visas för datorutskrift.

• Dtm: Visar det datum jobbet lagrades.

• Sida: Visar antalet sidor i jobbet.

• Detalj: Ett separat meddelande om grundläggande jobbinformation med filstorlek, pappersstorlek och papperstyp visas.

• Red.: Medger ändring av filnamnet.

• Radera: Tar bort vald lista.

• Rad. alla: Tar bort hela listan.

• Skrv: Skriver ut vald lista.

Underhåll

_ 120

Rengöra maskinen

Om du får problem med utskriftskvaliteten eller om maskinen befinner sig i en dammig miljö måste du rengöra maskinen regelbundet för att få bästa möjliga utskrifter och för att maskinen ska hålla längre.

• Om du rengör maskinens hölje med rengöringsmedel som innehåller stora mängder alkohol, lösningsmedel eller andra starka substanser kan höljet missfärgas eller skadas.

• Om det läcker ut toner i eller kring maskinen torkar du upp det med en trasa eller papper fuktat med vatten. Om du använder en dammsugare frigörs tonern i luften och kan vara skadlig för din hälsa.

Rengöra utsidan

Rengör maskinens utsida med en mjuk, luddfri trasa. Fukta trasan försiktigt i vatten, men var noga med att inte droppa vatten på eller i maskinen.

Rengöra insidan

Vid utskrift kan papperspartiklar, toner och damm samlas inuti skrivaren.

Detta kan orsaka problem med utskriftskvaliteten, till exempel tonerfläckar eller utsmetad toner. Rengöring av skrivarens insida kan lösa och minimera dessa problem.

1.

Stäng av maskinen och dra ur nätsladden. Låt maskinen svalna en stund.

2.

Öppna den främre luckan och dra ut tonerkassetten. Placera den på en ren och plan yta.

3.

Torka bort damm och spilld toner med en torr och luddfri trasa från området kring tonerkassetterna.

Var försiktig när du rengör maskinens insida så att inte

överföringsvalsen eller några andra delar skadas. Använd inga lösningsmedel som bensin eller thinner när du rengör. Det kan uppstå problem med utskriften som skadar maskinen.

4.

Rengör försiktigt laserskanningsenheten i den övre delen av kassettfacket med en trasa.

• Utsätt inte tonerkassetten för ljus i mer än ett par minuter, annars kan den skadas. Täck vid behov över den med papper.

• Rör inte vid den gröna undersidan av tonerkassetten. Undvik att röra detta område genom att använda handtaget på kassetten.

5.

Sätt tillbaka tonerkassetten och stäng framluckan.

6.

Sätt i nätsladden och slå på maskinen.

Underhåll

_ 121

Rengöra skannerenheten

Att hålla skannerenheten ren hjälper dig att få bästa möjliga resultat när du skannar bilder. Vi föreslår att du rengör skannerenheten det första du gör varje dag och vid behov även under dagen.

1.

Fukta lätt en mjuk luddfri trasa eller pappershandduk med vatten.

2.

Öppna skannerlocket.

3.

Torka av skanner- och dokumentmatarglaset tills det är rent och torrt.

1 Skannerlock

2 Skannerglas

3 Dokumentmatargla s

4 Vit platta

4.

Torka av skannerlockets undersida och den vita plattan tills den är ren och torr.

5.

Stäng skannerlocket.

Förvara tonerkassetten

Du får bästa möjliga utskriftskvalitet av tonerkassetten om du tänker på följande:

• Ta inte ur tonerkassetten ur förpackningen innan du ska använda den.

• Fyll inte på tonerkassetten. Skrivarens garanti täcker inte skador som orsakats på grund av användning av återfyllda tonerkassetter.

• Förvara tonerkassetterna i samma miljö som skrivaren.

Förväntad kassettlivslängd

Hur länge en kassett räcker beror på den mängd toner som utskrifterna kräver. Det faktiska antalet kan också skilja sig beroende på trycksvärtningen på sidorna du skriver ut, och kan också påverkas av driftsmiljö, utskriftsintervall, medietyp och mediestorlek. Om du till exempel skriver ut mycket grafik kan du behöva byta kassett oftare.

Tips för att flytta och förvara maskinen

• Luta inte maskinen och vänd den inte upp och ner när du flyttar den.

Toner kan läcka ut och smutsa ner maskinen inuti, vilket kan påverka utskriftskvaliteten eller skada maskinen.

• Var minst två personer när ni flyttar maskinen och håll i den ordentligt.

• Lås skannerlocket om maskinen ska flyttas eller om den inte används på

länge. (Se ”Framifrån” på sidan 27.)

Underhåll

_ 122

16.

Felsökning

I det här kapitlet finns information om vad du ska göra om ett fel uppstår.

Kapitlet innehåller:

Omfördela toner

Ta bort originaldokument som fastnat

Så undviker du pappersstopp

Ta bort papper som fastnat

Meddelanden på skärmen

Åtgärda andra problem

Omfördela toner

När tonerkassetten nästan är tom:

• Vita streck på utskrifterna eller ljus utskrift.

• Tonernivån är låg. Beställ ny tonerkassett visas på displayen.

• Status -indikatorn blinkar rött.

Om det händer kan du tillfälligt förbättra utskriftskvaliteten genom att omfördela resterande toner i tonerkassetten. I vissa fall kvarstår de vita strecken eller den ljusa utskriften även om du omfördelar tonern.

1.

Öppna den främre luckan.

2.

Dra ut tonerkassetten.

4.

Håll tonerkassetten i handtaget och sätt försiktigt in den i öppningen på maskinen.

Skenorna på kassettens sida och motsvarande spår i maskinen ser till att kassetten hamnar på rätt plats.

5.

Stäng den främre luckan. Stäng luckan ordentligt.

3.

Skaka kassetten ordentligt fem till sex gånger för att fördela tonern jämnt.

Om du får toner på kläderna bör du torka bort den med en torr trasa och tvätta kläderna i kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget.

Rör inte vid den gröna undersidan av tonerkassetten. Undvik att röra detta område genom att använda handtaget på kassetten.

Felsökning

_ 123

Ta bort originaldokument som fastnat

Om ett original fastnar medan det passerar genom dokumentinmataren visas ett varningsmeddelande på skärmen.

Undvik att papper som har fastnat går sönder genom att dra ut det sakta och försiktigt.

Förhindra att papper fastnar genom att använda skannerglaset för tjocka, tunna eller blandade papperstyper med original.

1.

Ta bort de dokument som finns kvar i dokumentinmataren.

2.

Ta tag i det felmatade papperet och ta bort det från utmatningsområdet genom att försiktigt dra det åt höger med båda händerna.

5.

Öppna dokumentinmatarens inre lucka. Ta försiktigt bort papperet.

Om du inte ser något papper i det här området går du till steg 7.

6.

Stäng dokumentinmatarens inre lucka och dokumentinmatarens lucka.

Lägg tillbaka eventuella papper som tagits bort i dokumentinmataren.

7.

Öppna skannerlocket.

8.

Ta tag i det felmatade papperet och ta bort det från inmatningsområdet genom att försiktigt dra det åt höger med båda händerna.

Om du inte ser något papper i det här området går du till nästa steg

3.

Öppna dokumentinmatarens lucka.

4.

Ta försiktigt bort dokumentet från dokumentinmataren.

1 skannerlock

9.

Stäng skannerlocket. Lägg tillbaka de borttagna sidorna i dokumentinmataren.

Så undviker du pappersstopp

Genom att välja rätt medietyper går de flesta pappersstopp att undvika. Läs följande riktlinjer om ett papper fastnar.

Kontrollera att de justerbara stöden är rätt placerade. (Se ”Fylla på papper i kassetten” på sidan 46.)

Fyll inte på för mycket papper i kassetten. Kontrollera att pappersnivån

är under kapacitetsmärket på insidan av kassetten.

• Ta inte bort papper ur kassetten under utskrift.

• Böj, bläddra och jämna till pappersbunten innan du lägger i den.

• Använd inte veckade, fuktiga eller kraftigt skrynklade papper.

• Blanda inte olika papperstyper i kassetten.

Använd enbart rekommenderade utskriftsmedier. (Se ”Ange pappersstorlek och papperstyp” på sidan 50.)

Om du inte ser något papper i det här området går du till nästa steg

Felsökning

_ 124

• Kontrollera att den rekommenderade utskriftssidan på utskriftsmediet ligger nedåt i kassetten eller uppåt i multikassetten.

• Om papper ofta fastnar när du skriver ut på papper i A5/B5-storlek: Fyll på papper i kassetten med den långa sidan mot kassettens framsida.

3.

Ta bort papperet som har fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.

Om papperet läggs i på detta sätt går det inte att göra dubbelsidiga utskrifter (duplex).

I fönstret Utskriftsinställningar ställer du in sidorientering på 90 grader.

(Se ”Fliken Papper” på sidan 56.)

Ta bort papper som fastnat

Vid pappersstopp visas ett varningsmeddelande på skärmen.

Undvik att papper som har fastnat går sönder genom att dra ut det sakta och försiktigt. Ta bort papper som fastnat genom att följa instruktionerna i följande avsnitt.

I kassett 1

Klicka på den här länken så öppnas en animation om att ta bort papper som fastnat.

1.

Öppna och stäng den främre luckan. Papperet som fastnat matas automatiskt ut från maskinen.

Om papperet inte kommer ut går du vidare till nästa steg.

2.

Dra ut kassett 1.

Om papperet inte rör sig när du drar i det eller om du inte kan se papperet i detta område letar du i fixeringsområdet runt tonerkassetten.

(Se ”Inuti maskinen” på sidan 126.)

4.

Sätt i kassett 1 i maskinen tills den låses på plats. Utskriften fortsätter automatiskt.

I tillbehörskassett 2

Klicka på den här länken så öppnas en animation om att ta bort papper som fastnat.

1.

Öppna tillbehörskassett 2.

2.

Avlägsna det papper som har fastnat från maskinen.

Om papperet inte rör sig när du drar i det eller om du inte kan se papperet i det här området, fortsätter du till nästa steg.

3.

Dra ut kassett 1 halvvägs.

Felsökning

_ 125

4.

Dra papperet rakt upp och ut.

Inuti maskinen

Klicka på den här länken så öppnas en animation om att ta bort papper som fastnat.

Fixeringsområdet är hett. Var försiktig när du tar ut papper ur maskinen.

1.

Öppna den främre luckan och dra ut tonerkassetten medan du lätt trycker ner den.

5.

Sätt tillbaka kassetterna i maskinen. Utskriften fortsätter automatiskt.

I multikassetten

Klicka på den här länken så öppnas en animation om att ta bort papper som fastnat.

1.

Om papperet inte matas in ordentligt tar du ut det ur maskinen.

2.

Ta bort papperet som har fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.

2.

Öppna och stäng den främre luckan för att återuppta utskriftsjobbet.

3.

Sätt tillbaka tonerkassetten och stäng framluckan. Utskriften fortsätter automatiskt.

Felsökning

_ 126

I utmatningsområdet

Klicka på den här länken så öppnas en animation om att ta bort papper som fastnat.

1.

Öppna och stäng den främre luckan. Papperet som fastnat matas automatiskt ut från maskinen.

Om du inte ser något papper går du vidare till nästa steg.

2.

Dra försiktigt ut papperet ur utmatningskassetten.

5.

Frigör remsan och stoppet för den bakre luckan. Öppna därefter helt den bakre luckan enligt bilden.

6.

Vik upp duplexguiden helt.

Om du inte kan se papperet som fastnat, eller om du känner motstånd och papperet inte rör sig när du drar i det, slutar du dra i papperet och går till nästa steg.

3.

Öppna den bakre luckan.

4.

Om du ser papperet som har fastnat trycker du upp spakarna på varje sida och tar bort det. Gå till steg 9.

7.

När du för fixeringsspaken åt höger öppnas fixeringsluckan.

Om du fortfarande inte ser papperet fortsätter du till nästa steg.

Felsökning

_ 127

8.

Dra ut papperet som sitter fast.

Om papperet som fastnat inte rörs när du drar trycker du upp spakarna på var sida för att frigöra det, och tar sedan bort det.

Skjut in duplexenheten i maskinen.

9.

Sätt tillbaka spak, lucka, propp och guide i deras ursprungliga positioner.

10.

Stäng den bakre luckan. Utskriften fortsätter automatiskt.

I duplexenhetens område

Klicka på den här länken så öppnas en animation om att ta bort papper som fastnat.

Om duplexenheten inte sätts in riktigt kan pappersstopp uppstå. Kontrollera att duplexenheten är riktigt insatt.

1.

Dra ut duplexenheten från maskinen.

Om du fortfarande inte ser papperet fortsätter du till nästa steg.

3.

Öppna den bakre luckan.

4.

Vik upp duplexguiden helt.

5.

Dra ut papperet som sitter fast.

2.

Ta bort papperet som fastnat från duplex-enheten.

6.

Vik in duplexgejden och stäng bakluckan.

Om papperet inte kommer ut med duplexenheten tar du ut papperet från maskinens undersida.

Felsökning

_ 128

Meddelanden på skärmen

Meddelanden visas på kontrollpanelen. De visar maskinens status eller felmeddelanden. Tabellerna här nedan visar vad meddelandena betyder och hur du korrigerar problem vid behov.

• Om ett meddelande inte står i tabellen startar du om skrivaren och försöker skriva ut igen. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

• När du ringer service är det bra om du kan tala om för serviceteknikern vilket meddelande som visas i fönstret.

• Vissa meddelanden kanske inte visas på skärmen beroende på vilka alternativ eller modeller som används.

• [zzz] visar felkoden. När du kontaktar kundtjänst kan den här felkoden hjälpa dig att hantera problemet.

• Det kan visas ett utropstecken ( ) eller ett kryss ( ) uppe till vänster på skärmen. Tryck då på frågetecknet för att hitta mer information om förbrukningsmaterialen.

Meddelande

Faxminnet är nästan fullt. Skriv ut eller ta bort mottagna faxjobb.

Faxminnet är fullt.

Skriv ut eller ta bort mottagna faxjobb.

Fixerinsgenhetsfel:

[zzz]. Stäng av och sätt på igen.

LSU-fel: [zzz]. Stäng av och sätt på igen.

Originalet har fastnat framtill i skannern

Originalet har fastnat framtill i skannerns duplexområde

Betydelse

Det finns inget ytterligare tillgängligt faxminne. Inga mer faxdata kan tas emot.

Tillgängligt faxminne

är nu 1 MB.

Det finns ett problem i fixeringsenheten.

Ett problem har uppstått med kontrollen av

LSU-enheten.

Originalet har fastnat i dokumentinmataren.

Originalen har fastnat under dubbelsidig utskrift i dokumentinmataren.

Föreslagna åtgärder

Skriv ut de mottagna faxen eller ta bort dem ur faxminnet. Kontakta service om faxminnet behöver raderas.

Radera erhållna faxdata för att frigöra minne.

Kontakta en servicetekniker.

Stäng av maskinen och slå sedan på den igen.

Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Stäng av maskinen och slå sedan på den igen.

Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Öppna dokumentinmatarens skydd och ta bort originalet.

Ta bort papperet som har fastnat.

Meddelande

Originalet har fastnat inuti skannern

Originalet fastnar när papperet vänds i skannern

Pappersstopp nedtill i duplexområdet

Pappersstopp upptill i duplexområdet

Pappersstopp i utmatningsområdet

Pappersstopp i multikassetten

Pappersstopp i kassett 1

Pappersstopp i kassett 2

Pappersstopp i duplexområdet

Pappersstopp inuti maskinen

Skannerns låsmekanism är låst eller så har ett annat problem uppstått

Betydelse

Det gick inte att aktivera utmatningsgivaren inom rätt tid efter aktiveringen av skannergivaren.

När maskinen är påslagen upptäcks pappersstopp i dokumentinmataren.

Dokumentet aktiverade inte utmatningsgivaren inom rätt tid efter aktiveringen av skannergivaren.

Papper har fastnat under dubbelsidig utskrift.

Papper har fastnat under dubbelsidig utskrift.

Papper har fastnat i fixeringsområdet.

Papper felmatades från multikassetten.

Papper har fastnat i matningsområdet i kassetten.

Papper har fastnat i matningsområdet i kassetten.

Papper har fastnat under dubbelsidig utskrift.

Papper har fastnat i registreringsområde t.

CCD-låset (Charged

Couple Device) har låsts.

Föreslagna åtgärder

Öppna dokumentinmatarens skydd och ta bort originalet.

Lyft upp inmatningskassetten och ta bort originalet som har

fastnat. (Se ”Ta bort originaldokument som fastnat” på sidan 124.)

Ta bort papperet som har

fastnat. (Se ”I duplexenhetens område” på sidan 128.)

Ta bort papperet som har

fastnat. (Se ”I duplexenhetens område” på sidan 128.)

Ta bort papperet som har

fastnat. (Se ”I utmatningsområdet” på sidan 127.)

Ta bort papperet som har

fastnat. (Se ”I multikassetten” på sidan 126.)

Ta bort papperet som har

fastnat. (Se ”I kassett 1” på sidan 125.)

Ta bort papperet som har

fastnat. (Se ”I tillbehörskassett 2” på sidan 125.)

Ta bort papperet som har

fastnat. (Se ”I duplexenhetens område” på sidan 128.)

Ta bort papperet som har

fastnat. (Se ”Inuti maskinen” på sidan 126.)

Lås upp CCD-låset. (Se

”Framifrån” på sidan 27.)

Eller stäng av maskinen och starta den igen.

Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Felsökning

_ 129

Meddelande Betydelse Föreslagna åtgärder

Sensorfel: [zzz].

Ring service.

Skaka tonerkassett Tonern börjar ta slut. Skaka den nya kassetten ordentligt fem till sex gånger för att fördela tonern jämnt. (Se

”Omfördela toner” på sidan 123.)

Systemfel: [zzz].

Stäng av och sätt på igen.

IP-adress i konflikt med IP-adress som redan används.

Kontrollera.

Tonerkassetten är inte kompatibel. Läs bruksanvisningen.

Det är något fel i sensorsignalen.

Det är något fel i systemet.

IP-adressen används någon annanstans.

Tonerkassetten som du har installerat är inte avsedd för maskinen.

Stäng av maskinen och slå sedan på den igen.

Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Stäng av maskinen och slå sedan på den igen.

Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Kontrollera IP-adressen eller tilldela en ny.

Installera en tonerkassett från Samsung som är utformad för maskinen.

(Se ”Tillgängligt förbrukningsmaterial” på sidan 141.)

Ingen tonerkassett

är installerad.

Installera en.

Försök att installera eller installera om tonerkassetten.

Tonerkassetten är sliten. Byt mot en ny.

Tonerkassetten är inte installerad eller också är

CRUM-enheten

(Consumer

Replaceable Unit

Monitor) i kassetten inte ansluten på rätt sätt.

Tonerkassetten är slut. Maskinen avbryter utskriften.

Tonern är slut. Byt tonerkassett.

Tonernivån är låg.

Beställ ny tonerkassett.

Tonerkassettens livslängd är nådd.

Tonerkassetten är nästan tom.

Du kan välja det här alternativet i Stopp ,

Fortsätt . Om du väljer

Stopp avbryts utskriften.

Om du väljer Fortsätt fortsätter maskinen skriva ut, men utskriftskvaliteten

garanteras inte. (Se ”Byta tonerkassett” på sidan 142.)

Meddelandet visas när tonern är helt slut och maskinen slutar skriva ut.

Ersätt tonerkassetten med en originalkassett

från Samsung. (Se ”Byta tonerkassett” på sidan 142.)

Se till att du har en utbyteskassett. (Se

”Omfördela toner” på sidan 123.)

Felsökning

_ 130

Åtgärda andra problem

Följande tabell innehåller några problem som kan uppstå och rekommenderade åtgärder. Utför de föreslagna åtgärderna tills problemet är löst. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Pekskärmsproblem

Problem

Pekskärmen visar ingenting.

Föreslagna åtgärder

Stäng av maskinen och slå sedan på den igen.

Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Problem med pappersmatning

Problem

Papper fastnar vid utskrift.

Papper fastnar i varandra.

Flera ark papper matas inte.

Papperet matas inte in i maskinen.

Föreslagna åtgärder

Ta bort papper som har fastnat. (Se ”Ta bort papper som fastnat” på sidan 125.)

• Kontrollera hur mycket papper som ryms i

kassetten. (Se ”Utskriftsmedier, specifikationer” på sidan 149.)

• Kontrollera att du använder rätt papperstyp.

(Se ”Utskriftsmedier, specifikationer” på sidan 149.)

• Ta bort papperet ur kassetten och böj eller bläddra bunten.

• Fuktiga förhållanden kan också göra att papper fastnar i varandra.

Olika papperstyper kan ha lagts i kassetten.

Lägg bara i papper av samma typ samt med samma storlek och vikt.

• Ta bort allt som ligger i vägen inuti maskinen.

• Du har fyllt på papper på fel sätt. Ta ut papperet ur kassetten och lägg tillbaka det på rätt sätt.

• Det är för mycket papper i kassetten. Ta ut

överskottspapper ur kassetten.

• Papperet är för tjockt. Använd bara papper som överensstämmer med maskinens

specifikationer. (Se ”Utskriftsmedier, specifikationer” på sidan 149.)

• Om ett original inte matas in i maskinen måste kanske dokumentinmatarens gummidyna bytas ut. Kontakta en servicetekniker.

Problem

Papperet fastnar hela tiden.

OH-film klistras ihop vid utmatning.

Kuvert blir skeva eller matas inte korrekt.

Föreslagna åtgärder

• Det är för mycket papper i kassetten. Ta ut

överskottspapper ur kassetten. Använd multikassetten om du skriver ut på specialmaterial.

• Fel papperstyp används. Använd bara papper som överensstämmer med maskinens

specifikationer. (Se ”Utskriftsmedier, specifikationer” på sidan 149.)

• Det kan finnas skräp inuti maskinen. Öppna den främre luckan och ta bort eventuellt skräp.

• Om ett original inte matas in i maskinen måste kanske dokumentinmatarens gummidyna bytas ut. Kontakta en servicetekniker.

Använd endast OH-film som är avsedd för laserskrivare. Ta bort varje ark OH-film när det matas ut ur maskinen.

Kontrollera att pappersstöden vilar mot kuvertens bägge sidor.

Utskriftsproblem

Problem

Maskinen skriver inte ut.

Möjlig orsak Föreslagna åtgärder

Maskinen får ingen ström.

Maskinen är inte vald som standardmaskin.

Kontrollera nätsladden.

Kontrollera strömbrytaren och strömkällan.

Välj maskinen som standardmaskin i Windows.

Kontrollera följande på maskinen:

• Den främre luckan är inte stängd. Stäng den främre luckan.

• Papper har fastnat i skrivaren. Ta bort papper

som har fastnat. (Se ”Ta bort papper som fastnat” på sidan 125.)

• Det finns inget papper i skrivaren. Fyll på

papper. (Se ”Fylla på papper i kassetten” på sidan 46.)

• Det finns ingen tonerkassett i skrivaren. Sätt i tonerkassetten.

Om det uppstår ett systemfel kontaktar du en servicetekniker.

Koppla ifrån maskinkabeln och koppla in den igen.

Anslutningskabeln mellan datorn och maskinen är inte ordentligt ansluten.

Anslutningskabeln mellan datorn och maskinen är trasig.

Inställningen för skrivarporten är felaktig.

Anslut sladden till en annan dator som fungerar, om det

är möjligt, och skriv ut ett jobb. Du kan också försöka använda en annan maskinkabel.

Kontrollera skrivarinställningen i Windows och kontrollera att utskriften skickas till rätt port. Om datorn har flera portar kontrollerar du att maskinen är ansluten till rätt port.

Maskinen kan vara felkonfigurerad.

Skrivardrivrutinen kan vara felaktigt installerad.

Maskinen fungerar inte.

Kontrollera

Utskriftsinställningar för att försäkra dig om att alla inställningar är korrekta. (Se

”Öppna

Utskriftsinställningar” på sidan 55.)

Reparera maskinens

program. (Se ”Installera

USB-ansluten maskins drivrutin” på sidan 34,

”Installera nätverksansluten maskins drivrutin” på sidan 39.)

Kontrollera meddelandet på skärmen för att se om maskinen indikerar ett systemfel. Kontakta en servicetekniker.

Felsökning

_ 131

Problem

(Fortsättning)

Maskinen skriver inte ut.

Maskinen väljer utskriftsmaterial från fel papperskälla.

Ett utskriftsjobb tar väldigt lång tid.

Halva sidan är tom.

Maskinen skriver ut men texten är fel, förvrängd eller ofullständig.

Möjlig orsak

Dokumentstorleken

är så stor att datorns hårddisk inte räcker till för utskriftsjobbet.

Valet av papperskälla i

Utskriftsinställnin gar kan vara fel.

Utskriftsjobbet kan vara mycket komplext.

Sidriktningen kan vara fel.

Pappersformatet och motsvarande pappersinställninga r överensstämmer inte.

Maskinkabeln kan vara lös eller trasig.

Du har valt fel skrivardrivrutin.

Föreslagna åtgärder

Frigör mer hårddiskutrymme och skriv ut dokumentet igen.

I många program hittar du papperskällans inställning på fliken Papper i

Utskriftsinställningar . Välj rätt papperskälla. Se hjälpen om skrivardrivrutinen. (Se

”Öppna Utskriftsinställningar” på sidan 55.)

Minska sidans komplexitet eller försök justera inställningarna för utskriftskvaliteten.

Ändra sidriktningen i programmet du skriver ut från. Se hjälpen om skrivardrivrutinen.

Kontrollera att inställningen av pappersformatet i skrivardrivrutinens inställningar motsvarar papperet i magasinet.

Alternativt kan du kontrollera att pappersformatet i skrivardrivrutinen stämmer

överens med pappersvalet i de programinställningar du använder.

Koppla loss maskinkabeln och anslut den igen. Prova med ett utskriftsjobb som lyckats tidigare. Om det är möjligt kan du koppla in kabeln och maskinen i en annan dator och försöka skriva ut ett jobb som du vet fungerar. Försök slutligen att använda en ny maskinkabel.

Kontrollera programmets skrivarvalmeny och bekräfta att rätt maskin är vald.

Försök att skriva ut från ett annat program.

Programmet du använder fungerar inte ordentligt.

Operativsystemet fungerar inte ordentligt.

Om du arbetar i

DOS-miljö kan maskinens inställning för teckensnitt vara felaktig.

Avsluta Windows och starta om datorn. Stäng av maskinen och slå sedan på den igen.

Ändra språkinställningen.

(Se ”Ändra inställningen för typsnitt” på sidan 43.)

Felsökning

_ 132

Problem

Sidorna skrivs ut men är tomma.

PDF-filer skrivs inte ut korrekt.

Vissa delar av grafik, text eller bilder saknas.

Fotografier skrivs ut med dålig kvalitet. Bilderna

är inte tydliga.

Maskinen släpper ut ånga vid utmatningskasse tten före utskrift.

Maskinen skriver inte ut papper i specialstorlekar, t.ex. fakturapapper.

Möjlig orsak

Tonerkassetten är trasig eller tom.

Föreslagna åtgärder

Omfördela eventuellt tonern.

Vid behov byter du ut tonerkassetten.

Kontrollera att filen inte innehåller tomma sidor.

Filen innehåller kanske tomma sidor.

Vissa delar, till exempel styrdonet eller moderkortet, kan vara skadade.

Inkompatibilitet mellan PDF-filen och

Acrobat-programm en.

Upplösningen på fotot är mycket låg.

Kontakta en servicetekniker.

Du kan skriva ut PDF-filen genom att skriva ut den som bild. Aktivera Print As

Image från utskriftsinställningarna i

Acrobat.

Det tar längre tid att skriva ut när du skriver ut en PDF-fil som en bild.

Minska fotografiets storlek.

Om du förstorar en bild i programmet, minskas upplösningen.

Det här är inget allvarligt och du kan fortsätta skriva ut.

Användning av fuktigt papper kan orsaka ånga vid utskrift.

Pappersformatet och inställningen för pappersformat

överensstämmer inte.

Ställ in rätt pappersstorlek under Anpassat på fliken

Papper i

Utskriftsinställningar . (Se

”Fliken Papper” på sidan 56.)

Problem med utskriftskvaliteten

Om insidan av maskinen är smutsig eller papper har fyllts på felaktigt kan utskriftskvaliteten bli sämre. Se tabellen nedan för felsökning av problemet.

Problem

Ljus eller blek utskrift

Tonerfläckar

A a C c

A a C c

A a C c

A a C c

A a C c

Tomma områden

Föreslagna åtgärder

• Om en lodrät vit strimma eller ett blekare parti visas på sidan börjar tonern ta slut. Eventuellt kan du förlänga kassettens livslängd. (Se

”Omfördela toner” på sidan 123.) Om detta

inte förbättrar utskriftskvaliteten sätter du i en ny tonerkassett.

• Papperet kanske inte uppfyller pappersspecifikationerna. Det kan vara för

fuktigt eller för grovt. (Se ”Utskriftsmedier, specifikationer” på sidan 149.)

• Om hela sidan är ljus är upplösningen för låg eller också är tonersparläget aktiverat.

Justera utskriftsupplösningen och inaktivera tonersparläget. Se hjälpen om skrivardrivrutinen.

• En kombination av blekta fält och utsmetad färg kan betyda att tonerkassetten behöver

rengöras. (Se ”Rengöra insidan” på sidan 121.)

• Ytan på laserskanningsenheten (LSU) i

maskinen kan vara smutsig. (Se ”Rengöra insidan” på sidan 121.)

• Papperet kanske inte uppfyller pappersspecifikationerna. Det kan t.ex. vara

för fuktigt eller för grovt. (Se ”Utskriftsmedier, specifikationer” på sidan 149.)

• Överföringsvalsen kan vara smutsig. Rengör insidan av maskinen. Kontakta en servicetekniker.

• Pappersbanan kan behöva göras rent.

Kontakta en servicetekniker.

Om urblekta områden – ofta runda – dyker upp slumpmässigt på sidan:

• Ett enstaka pappersark kan vara skadat.

Prova att skriva ut igen.

• Fuktinnehållet i papperet kan vara ojämnt eller så har papperet fuktfläckar på ytan.

Försök att använda ett annat

pappersfabrikat. (Se ”Utskriftsmedier, specifikationer” på sidan 149.)

• Hela bunten är dålig. Tonern kanske inte fastnar i vissa områden på grund av tillverkningsprocessen. Försök att använda ett annat pappersfabrikat.

• Ändra skrivaralternativen och försök igen.

Gå till Utskriftsinställningar , klicka på fliken

Papper och välj typen Tjockt papper . (Se

”Öppna Utskriftsinställningar” på sidan 55.)

• Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.

Problem

Vita fläckar

Vertikala linjer

Färgad eller svart bakgrund

Utsmetad toner

Föreslagna åtgärder

Om det blir vita fläckar på papperet:

• Papperet är för strävt och smuts från ett papper faller ned i de inre delarna av maskinen. Det innebär att överföringsvalsen kan vara smutsig. Rengör insidan av

maskinen. (Se ”Rengöra insidan” på sidan 121.)

• Pappersbanan kan behöva göras rent. (Se

”Rengöra insidan” på sidan 121.)

Om svarta vertikala streck syns på sidan:

• Ytan (trumdelen) på tonerkassetten i maskinen har antagligen repats. Ta bort tonerkassetten och installera en ny. (Se

”Byta tonerkassett” på sidan 142.)

Om vita vertikala streck syns på sidan:

• Ytan på laserskanningsenheten (LSU) i

maskinen kan vara smutsig. (Se ”Rengöra insidan” på sidan 121.)

Om skuggningen på bakgrunden blir oacceptabel:

• Byt till ett lättare papper. (Se

”Utskriftsmedier, specifikationer” på sidan 149.)

• Kontrollera den omgivande miljön: mycket torra eller fuktiga (högre än 80 % RF) förhållanden kan öka skuggningen.

• Ta bort tonerkassetten och installera en ny.

(Se ”Byta tonerkassett” på sidan 142.)

Om toner smetas ut på sidan:

Rengör maskinens insida. (Se ”Rengöra insidan” på sidan 121.)

• Kontrollera papperets typ och kvalitet. (Se

”Utskriftsmedier, specifikationer” på sidan 149.)

• Ta bort tonerkassetten och sätt i en ny. (Se

”Byta tonerkassett” på sidan 142.)

Återkommande vertikala defekter

Om det finns märken som upprepas på utskriftssidan med jämna intervall:

• Tonerkassetten kan vara skadad. Om problemen fortfarande kvarstår bör du ta bort tonerkassetten och installera en ny. (Se

”Byta tonerkassett” på sidan 142.)

• Det kan finnas toner på maskinens delar.

Om defekterna visar sig på papperets baksida försvinner problemet förmodligen av sig självt efter ett par sidor.

• Fixeringsenheten kan vara skadad. Kontakta en servicetekniker.

Felsökning

_ 133

Problem

Fläckig bakgrund

A

Missformade tecken

Föreslagna åtgärder

Fläckar i bakgrunden beror på att små tonerpartiklar har spridits slumpvis över den utskrivna sidan.

• Papperet kan vara för fuktigt. Försök skriva ut med papper från en annan pappersbunt.

Öppna inte pappersförpackningar förrän det

är nödvändigt för att förhindra att papperet absorberar för mycket fukt.

• Om det finns fläckar i bakgrunden på ett kuvert ska du ändra utskriftslayout så att du inte skriver ut på områden med

överlappande skarvar på motsatta sidan.

Utskrift på skarvar kan orsaka problem.

• Om det är en massa prickar på hela den utskrivna sidan ska du ändra upplösningen i programmet eller i Utskriftsinställningar .

(Se ”Öppna Utskriftsinställningar” på sidan 55.)

• Om tecknen formas felaktigt och är konturerade kan papperet vara för glatt.

Försök med en annan sorts papper. (Se

”Utskriftsmedier, specifikationer” på sidan 149.)

• Om tecknen är felaktigt formade och har ett vågigt utseende kanske skannerenheten

behöver service. (Se ”Rengöra skannerenheten” på sidan 122.)

Sned utskrift • Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.

• Kontrollera papperets typ och kvalitet. (Se

”Utskriftsmedier, specifikationer” på sidan 149.)

• Kontrollera att gejderna inte sitter åt för hårt eller för löst mot pappersbunten.

Buktigt eller vågigt papper

• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.

• Kontrollera papperets typ och kvalitet. Både hög temperatur och luftfuktighet kan orsaka

att papperet buktar. (Se ”Utskriftsmedier, specifikationer” på sidan 149.)

• Vänd på bunten i papperskassetten. Försök också vrida papperet 180° i kassetten.

Problem

Skrynkligt eller veckat papper

Föreslagna åtgärder

• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.

• Kontrollera papperets typ och kvalitet. (Se

”Utskriftsmedier, specifikationer” på sidan 149.)

• Vänd på bunten i papperskassetten. Försök också vrida papperet 180° i kassetten.

Utskriftens baksida

är smutsig

Sök efter läckande toner. Rengör maskinens

insida. (Se ”Rengöra insidan” på sidan 121.)

Felsökning

_ 134

Sidor helt i färg eller svart

A

Tonerspill

• Tonerkassetten har eventuellt inte satts i på rätt sätt. Ta ut kassetten och sätt i den igen.

• Tonerkassetten kan vara defekt. Ta bort

tonerkassetten och installera en ny. (Se ”Byta tonerkassett” på sidan 142.)

• Maskinen kan behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.

Teckentomrum

A

Rengör maskinens insida. (Se ”Rengöra insidan” på sidan 121.)

• Kontrollera papperets typ och kvalitet. (Se

”Utskriftsmedier, specifikationer” på sidan 149.)

• Ta bort tonerkassetten och sätt i en ny. (Se

”Byta tonerkassett” på sidan 142.)

• Om problemet kvarstår kan maskinen behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.

Teckentomrum är vita områden inom delar av tecken som borde vara helt svarta:

• Om du använder OH-film ska du försöka med en annan sort. OH-filmens sammansättning gör att vissa teckentomrum inte går att undvika.

• Du skriver kanske ut på fel sida av papperet.

Ta ut papperet och vänd på det.

• Papperet motsvarar kanske inte

specifikationerna. (Se ”Utskriftsmedier, specifikationer” på sidan 149.)

Problem Föreslagna åtgärder

Horisontella ränder Om horisontella färgade eller svarta streck syns på papperet eller om det finns utsmetad färg:

• Tonerkassetten är kanske inte rätt installerad. Ta ut kassetten och sätt i den igen.

• Tonerkassetten kan vara defekt. Ta bort tonerkassetten och installera en ny. (Se

”Byta tonerkassett” på sidan 142.)

• Om problemet kvarstår kan maskinen behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.

Buktigt papper Om det utskrivna arket är vågigt eller om papperet inte matas in i maskinen:

• Vänd på bunten i papperskassetten. Försök också vrida papperet 180° i kassetten.

• Ändra skrivaralternativen och försök igen.

Gå till Utskriftsinställningar , klicka på fliken

Papper och välj typen Tunt papper . (Se

”Öppna Utskriftsinställningar” på sidan 55.)

En okänd bild dyker med jämna mellanrum upp på några av utskrifterna eller också uppstår tonerspill, ljusa utskrifter eller kontaminering.

Maskinen används antagligen på 1 500 meters höjd eller högre upp. Den höga höjden kan påverka utskriftskvaliteten, t.ex. tonerspill eller ljusa bilder. Ändra höjdinställningen för

maskinen. (Se ”Höjdjustering” på sidan 41.)

Kopieringsproblem

Problem Föreslagen åtgärd

Kopiorna är för ljusa eller för mörka

Fläckar, linjer, märken eller prickar syns på kopior.

Kopiorna blir skeva.

• Kontrollera att originalet ligger med utskriftsytan nedåt på glasplattan eller uppåt i dokumentinmataren.

• Kontrollera att kopiepapperen är korrekt laddade.

Tomma kopior skrivs ut.

Bilden suddas lätt ut från kopiorna.

Kontrollera att originalet ligger med utskriftsytan nedåt på glasplattan eller uppåt i dokumentinmataren.

• Byt papper i kassetten mot papper från en ny förpackning.

• Lämna inte papper i maskinen en längre tid på fuktiga platser.

Kopieringspapperet fastnar ofta.

Använd pilarna Ljus och Mrk för att göra kopiornas bakgrunder ljusare eller mörkare på fliken Grundläggande i Kopia -menyn.

• Om defekterna finns på originalet trycker du på pilarna Ljus och Mrk för att göra kopiornas bakgrund ljusare på fliken Grundläggande i

Kopia -menyn.

• Rengör skannerenheten om originalet är

felfritt. (Se ”Rengöra skannerenheten” på sidan 122.)

Tonerkassetten producerar färre kopior än förväntat innan den tar slut.

• Bläddra pappersbunten och vänd på den i kassetten. Byt papperet i kassetten mot nytt.

Kontrollera/justera pappersstöden vid behov.

• Kontrollera att papperet har rätt ytvikt.

• Kontrollera att det inte finns något papper eller några pappersbitar kvar i maskinen när du tagit bort papper som har fastnat.

• Dina original kanske innehåller bilder, färgade fält eller tjocka linjer. Originalen kan t.ex. vara blanketter, informationsblad, böcker eller andra dokument som förbrukar mer toner.

• Skannerlocket kan ha lämnats öppet medan kopior görs.

• Stäng av maskinen och slå sedan på den igen.

Felsökning

_ 135

Skanningsproblem

Problem

Skannern fungerar inte.

Skanningen går mycket långsamt.

Föreslagna åtgärder

• Kontrollera att du har placerat originalet som ska skannas med utskriftssidan nedåt på skannerglaset eller uppåt i dokumentinmataren.

• Det finns kanske inte tillräckligt med minne för att spara det dokument du vill skanna.

Prova funktionen Prescan för att se om den fungerar. Försök att minska upplösningen.

• Kontrollera att maskinkabeln är ordentligt ansluten.

• Kontrollera att maskinkabeln inte är trasig.

Byt ut kabeln mot en som du vet fungerar.

Byt ut kabeln vid behov.

• Kontrollera att skannern är korrekt konfigurerad. Kontrollera skanningsinställningen i SmarThru Office eller i programmet som du vill använda för att kontrollera att skanningsjobbet skickas till rätt port (till exempel USB001).

• Om du använder kontofunktionen bör du se till att du har skanningar kvar. Om du till exempel försöker skanna ett dokument med

10 sidor men har 5 skanningar kvar, avbryts skanningsjobbet.

• Kontrollera om maskinen skriver ut dokument som den tar emot. I så fall skannar du dokumentet när de mottagna data har skrivits ut.

• Grafik skannas mycket långsammare än text.

• Kommunikationshastigheten blir långsammare i skanningsläget för att det behövs mycket minne för att analysera och

återge den skannade bilden. Ställ in din dator i ECP-skrivarläge i BIOS. Det ökar hastigheten. Mer information om hur du

ändrar inställningar i BIOS finns i användarhandboken till din dator.

Problem

Meddelanden med följande innebörd visas på datorns skärm:

• Enheten kan inte ställas om till det

H/W-läge du

önskar.

• Porten används av ett annat program.

• Porten är avstängd.

• Skannern är upptagen med att ta emot eller skriva data.

Försök igen när det aktuella jobbet

är klart.

• Ogiltig referens.

• Skanningen misslyckades.

Föreslagna åtgärder

• Det kan vara ett kopierings- eller utskriftsjobb igång. Försök en gång till när det andra jobbet är klart.

• Den valda porten används redan. Starta om datorn och försök igen.

• Maskinkabeln kan vara felaktigt ansluten eller strömmen kan vara avstängd.

• Skannerns drivrutin är inte installerad eller också är operativsystemet inte korrekt inställt.

• Kontrollera att maskinen är korrekt inkopplad och att strömmen är på. Starta sedan om datorn.

• USB-kabeln kan vara felaktigt ansluten eller strömmen kan vara avstängd.

Faxproblem

Problem

Maskinen fungerar inte, inget visas på skärmen eller knapparna fungerar inte.

Ingen ringsignal.

Föreslagna åtgärder

• Dra ur nätsladden och sätt i den igen.

• Kontrollera att det finns ström i vägguttaget.

De nummer som är lagrade i minnet rings inte upp korrekt.

Originalet matas inte in i maskinen.

• Kontrollera att telelinjen är ordentligt ansluten.

• Kontrollera att telefonjacket på väggen fungerar genom att koppla in en annan telefon.

Kontrollera att numren i minnet är korrekt inmatade. Skriv ut en Faxtelefonbok -lista. (Se

”Konfigurera en faxtelefonbok” på sidan 89.)

Maskinen tar inte emot fax automatiskt.

Maskinen sänder inte.

• Kontrollera att papperet inte är skrynklat och att du sätter i det rätt. Kontrollera att originalet har rätt storlek, inte är för tjockt eller för tunt.

• Kontrollera att du verkligen har stängt dokumentinmataren.

• Dokumentinmatarens gummidyna kanske måste bytas ut. Kontakta en servicetekniker.

• Mottagningsläget måste ställas in på fax.

• Kontrollera att det finns papper i kassetten.

• Kontrollera om det visas något felmeddelande på skärmen. Om det gör det åtgärdar du problemet

• Kontrollera att originalet har lagts i dokumentinmataren eller på skannerglaset.

• Kontrollera att den maskin du sänder faxet till kan ta emot det.

Felsökning

_ 136

Problem

Det inkommande faxet har tomma fläckar eller har tagits emot med dålig kvalitet.

Vissa ord på ett inkommande fax är utsträckta.

Det finns streck på originalen som du skickade.

Maskinen slår ett nummer, men anslutningen till den mottagande maskinen misslyckas.

Fax lagras inte i minnet.

Tomma områden uppstår längst ned på varje sida eller på andra sidor med en liten textrad längst upp

Föreslagna åtgärder

• Den sändande faxen kan vara trasig.

• En brusig telefonlinje kan orsaka linjefel.

• Kontrollera din maskin genom att göra en kopia.

• Tonerkassetten kan vara tom. Byt ut

tonerkassetten. (Se ”Byta tonerkassett” på sidan 142.)

Faxen som dokumentet skickades ifrån hade ett tillfälligt pappersstopp.

Kontrollera att det inte finns några märken på

skannerenheten och gör ren den. (Se ”Rengöra skannerenheten” på sidan 122.)

Den andra faxen kan vara avstängd, ha slut på papper eller kan inte besvara inkommande samtal. Tala med mottagaren och be denne

åtgärda problemet.

Det kanske inte finns tillräckligt med minne för att lagra ett fax. Om ett meddelande visas om minnet tar du bort de fax som du inte behöver längre och försöker sedan lagra faxet igen.

Kontakta en servicetekniker.

Du kan ha valt fel pappersinställning vid inställning av eget papper. Mer information om

pappersinställningar. (Se ”Ange pappersstorlek och papperstyp” på sidan 50.)

Vanliga PostScript-problem

Följande situationer är specifika för PS-språket och kan inträffa när flera olika skrivarspråk används.

Problem

PostScript-fil kan inte skrivas ut.

Meddelandet ”Limit

Check Error” skrivs ut.

En

PostScript-felsida skrivs ut.

Tillbehörskassetten

är inte vald i drivrutinen.

När ett dokument skrivs ut från

Acrobat Reader 6.0 eller senare med en

Macintosh-dator skrivs inte färgerna ut ordentligt.

Möjlig orsak

Drivrutinen för

PostScript kan vara felaktigt installerad.

Utskriftsjobbet är för komplicerat.

Utskriftsjobbet kanske inte är

PostScript.

Skrivarens drivrutin

är inte konfigurerad för att känna av tillbehörskassetten.

Inställningen för upplösning i skrivarens drivrutin

överensstämmer kanske inte med den i Acrobat

Reader.

Lösning

• Installera

PostScript-drivrutinen.

(Se ”Installera

USB-ansluten maskins drivrutin” på

sidan 34, ”Installera nätverksansluten maskins drivrutin” på sidan 39.)

• Du kan skriva ut en konfigurationssida för att verifiera att

PS-versionen är tillgänglig för utskrift.

• Om problemet kvarstår, kontakta en servicetekniker.

Du kanske måste minska sidans komplexitet eller installera mer minne. (Se

”Installera en minnesmodul” på sidan 143.)

Kontrollera att utskriftsjobbet är ett

PostScript-jobb.

Kontrollera om programvaran förväntade att en inställningsfil eller en PostScript-huvudfil skulle skickas till maskinen.

Öppna

PostScript-drivrutinens egenskaper, välj fliken

Enhetsinställningar och ange kassettalternativet i avsnittet Installerbara alternativ som

Installerat .

Kontrollera att inställningen för upplösning i skrivarens drivrutin motsvarar inställningen i Acrobat

Reader.

Felsökning

_ 137

Vanliga Windows-problem

Problem Föreslagna åtgärder

”Filen används”-meddelan det visas under installationen.

”Allmänt skyddsfel”,

”Undantagsfel”,

”Spool 32” eller

”Otillåten åtgärd” visas.

”Kan inte skriva ut” eller ”Timeout-fel uppstod vid utskrift” visas.

Avsluta alla program. Ta bort alla program från skrivarens startgrupp och starta sedan om

Windows. Installera om skrivardrivrutinen.

Stäng alla program, starta om Windows och försök skriva ut igen.

Dessa meddelanden kan visas under utskrift.

Vänta tills maskinen är klar med utskriften. Om meddelandet visas i vänteläget eller efter att utskriften är klar kontrollerar du anslutningen och/eller att ett fel verkligen har uppstått.

Läs användarhandboken för Microsoft Windows som följde med datorn om du vill veta mer om felmeddelanden i Windows.

Vanliga Linux-problem

Problem

Maskinen skriver inte ut.

Föreslagna åtgärder

• Kontrollera att skrivarens drivrutin är installerad i systemet. Öppna Unified Driver

Configurator och växla till fliken Printers i fönstret Printers configuration om du vill visa listan med tillgängliga maskiner.

Kontrollera att maskinen visas i listan. Om inte öppnar du Add new printer wizard och konfigurerar enheten.

• Kontrollera att maskinen är påslagen. Öppna

Printers configuration och välj din maskin i listan med skrivare. Granska beskrivningen i rutan Selected printer . Om dess status innehåller strängen Stopped trycker du på

Start . Därefter bör maskinen fungera normalt.

Statusen ”stopped” kan aktiveras när det uppstår vissa problem med utskriften. Det kan till exempel vara ett försök att skriva ut dokument när en port är upptagen med en skanningstillämpning.

• Kontrollera att porten inte är upptagen.

Eftersom funktionella komponenter i maskinen (skrivare och skanner) delar samma I/O-gränssnitt (port) är det möjligt att olika ”konsumentprogram” använder porten samtidigt. För att undvika konflikter kan endast en av dem ges kontroll över enheten.

Den andra användaren (”konsument”) får svaret ”device busy” (enheten är upptagen).

Öppna Ports configuration och välj den port som är tilldelad till maskinen. I rutan Selected port kan du se om porten är upptagen av något annat program. I så fall bör du vänta tills det aktuella jobbet är slutfört eller trycka på knappen Release port om du är säker på att det aktuella programmet inte fungerar.

• Kontrollera om programmet har ett speciellt utskriftsalternativ, t.ex. ”-oraw”. Om ”-oraw” anges i parametern på kommandoraden tar du bort detta så att du kan skriva ut. För Gimp front-end väljer du ”print” -> ”Setup printer” och redigerar kommandoradens parameter i kommandoalternativet.

• CUPS-versionen (Common Unix Printing

System) som distribueras med SuSE

Linux 9.2 (cups-1.1.21) har problem med

IPP-utskrifter (Internet Printing Protocol).

Använd socketutskrift i stället för IPP eller installera en senare version av CUPS

(cups-1.1.22 eller senare).

Felsökning

_ 138

Problem

Vissa färger skrivs ut helt i svart.

Vissa färgbilder skrivs ut i oväntade färger.

Maskinen skriver inte ut hela sidor och utskriften skrivs ut på halva sidan.

Jag kan inte skanna via Gimp Front-end.

Felmeddelandet

”Det går inte att

öppna enhetsportsfil” visas vid utskrift av ett dokument.

Föreslagna åtgärder

Detta är ett känt fel i Ghostscript (till GNU

Ghostscript version 7.05) när den grundläggande färgrymden i dokumentet är indexfärg och den omvandlas via färgrymden

CIE. Eftersom Postscript använder

CIE-färgrymd för färgmatchningssystem ska du uppgradera Ghostscript på ditt system till minst

GNU Ghostscript version 7.06 eller senare. Du hittar den senaste versionen av Ghostscript på www.ghostscript.com.

Det är ett känt fel i Ghostscript (fram till GNU

Ghostscript version 7.xx) när grundfärgrymden i dokumentet är indexerad RGB-färgrymd och konverteras genom CIE-färgrymd. Eftersom

Postscript använder CIE-färgrymd som färgmatchningssystem bör du uppgradera

Ghostscript på ditt system till GNU Ghostscript version 8.xx eller senare. Du hittar den senaste versionen av Ghostscript på www.ghostscript.com.

Det är ett känt problem som uppstår när en färgmaskin används med Ghostscript version

8.51 eller tidigare och en 64-bitars version av

Linux OS. Problemet är åtgärdat i AFPL

Ghostscript version 8.52 och senare. Hämta den senaste versionen av AFPL Ghostscript från http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ och installera den för att åtgärda problemet.

Kontrollera om Xsane finns i Gimp-gränssnittet:

Device dialog på menyn Acquire . Om så inte

är fallet bör du installera

Xsane-insticksprogrammet för Gimp på din dator. Du hittar Xsane-insticksprogrammet för

Gimp på CD-skivan med Linux-distributionen eller Gimps hemsida. Mer information finns i hjälpen på CD-skivan med Linux-distributionen eller i Gimp-gränssnittet till användaren.

Om du vill använda något annat slags skanningsprogram ska du läsa dess hjälpfiler.

Undvik att ändra parametrar för utskriftsjobben

(t.ex. med LPR GUI) medan ett utskriftsjobb pågår. Kända versioner av CUPS-servern avbryter utskriftsjobb när utskriftsalternativen

ändras och försöker sedan starta om jobbet från början. Eftersom Unified Linux Driver låser porten vid utskrift medför det abrupta avbrottet i drivrutinen att porten förblir låst och den kan därför inte användas för efterföljande jobb. Om detta händer kan du försöka frigöra porten genom att välja Release port i fönstret Port configuration .

Problem Föreslagna åtgärder

Maskinen finns inte med i skannerlistan.

• Kontrollera att maskinen är ansluten till datorn, ansluten korrekt via USB-porten och

är påslagen.

• Kontrollera att drivrutinen till skannern är installerad i systemet. Öppna Unified Linux

Driver, växla till Scanners configuration och tryck sedan på Drivers . Kontrollera att drivrutinen med det namn som motsvarar maskinens namn visas i fönstret.

• Kontrollera att porten inte är upptagen.

Eftersom funktionella komponenter i maskinen (skrivare och skanner) delar samma I/O-gränssnitt (port) är det möjligt att olika ”konsumentprogram” använder porten samtidigt. För att undvika konflikter kan endast en av dem ges kontroll över enheten.

Den andra användaren (”konsument”) får svaret ”device busy” (enheten är upptagen).

Det här inträffar vanligtvis vid starten av en skanningprocedur. En lämplig meddelanderuta visas.

Undersök orsaken till problemet genom att

öppna Ports configuration och välja den port som har tilldelats till skannern.

Portsymbolen /dev/mfp0 motsvarar LP:0 som visas i skannerns inställningar, /dev/mfp1 motsvarar LP:1 och så vidare. USB-portar startar med /dev/mfp4, så skannern på USB:0 hör ihop med /dev/mfp4 och så vidare. I rutan

Selected port kan du se om porten är upptagen av något annat program. I så fall bör du vänta tills det aktuella jobbet är slutfört eller trycka på knappen Release port om du

är säker på att det aktuella programmet inte fungerar.

Maskinen skannar inte.

• Kontrollera att det ligger ett dokument i maskinen och att maskinen är ansluten till datorn.

• Om det uppstår ett I/O-fel under skanningen.

Läs användarhandboken för Linux som följde med datorn om du vill veta mer om felmeddelanden i Linux.

Felsökning

_ 139

Vanliga Macintosh-problem

Problem Föreslagna åtgärder

PDF-filer skrivs inte ut korrekt. Vissa delar av grafik, text eller bilder saknas.

Du kan skriva ut PDF-filen genom att skriva ut den som bild. Aktivera Print As Image från utskriftsinställningarna i Acrobat.

Det tar längre tid att skriva ut när du skriver ut en PDF-fil som en bild.

Uppdatera Mac OS till Mac OS X 10.3.3 eller högre.

Dokumentet har skrivits ut men utskriftsjobbet försvinner inte från utskriftsbufferten i

Macintosh X10.3.2.

Vissa bokstäver visas inte korrekt då framsidan skrivs ut.

När ett dokument skrivs ut från

Acrobat Reader 6.0 eller senare med en

Macintosh-dator skrivs inte färgerna ut ordentligt.

Macintosh kan inte skapa teckensnittet när framsidan skrivs ut. Siffror och det engelska alfabetet visas korrekt på framsidan.

Kontrollera att inställningen för upplösning i maskinens drivrutin motsvarar inställningen i

Acrobat Reader.

Läs användarhandboken för Mac som följde med datorn om du vill veta mer om felmeddelanden i Mac.

Felsökning

_ 140

17.

Förbrukningsmaterial och tillbehör

Det här kapitlet visar hur du köper förbrukningsmaterial, tillbehör och reservdelar till maskinen.

Kapitlet innehåller:

Så här beställer du

Tillgängligt förbrukningsmaterial

Tillgängliga tillbehör

Tillgängliga reservdelar

Byta tonerkassett

Tillgängliga tillbehör kan variera mellan olika länder. Kontakta din

återförsäljare för att få en lista över tillgängliga tillbehör.

Försiktighetsåtgärder vid installation av tillbehör

Uppgradera en minnesmodul

Kontrollera livslängden för utbytbara delar

Byta ut dokumentinmatarens gummidyna

Tillgängliga tillbehör

Så här beställer du

Du kan köpa och installera tillbehör för att förbättra maskinens prestanda och kapacitet.

Tillbehör Funktion Reservdelsnamn

Kontakta din lokala Samsung-återförsäljare eller butiken där du köpte maskinen om du vill beställa Samsung-auktoriserade förbrukningsmaterial, tillbehör eller reservdelar. Du kan också besöka www.samsung.com/ supplies, välja ditt land/din region och hitta information om hur du kontaktar service.

CLP-MEM202: 256 MB

SCX-S5835A

Tillgängligt förbrukningsmaterial

När förbrukningsmaterialet har tagit slut eller inte fungerar längre kan du beställa följande typer av förbrukningsmaterial för maskinen:

Typ

Genomsnittlig livslängd a

Reservdelsnamn

Standardkapacitet Cirka 4 000 sidor • MLT-D208S

• Region A b : MLT-D2082S

• Region B c : MLT-D206S

Hög kapacitet Cirka 10 000 sidor • MLT-D208L

• Region A

b : MLT-D2082L

• Region B

c

: MLT-D206L

Minnesmodul Utöka maskinens minneskapacitet.

Tillbehörskassett 2 Om du ofta har problem med otillräcklig papperstillförsel kan du ansluta en extrakassett för 500 ark. Du kan skriva ut dokument med olika storlekar och typer av utskriftsmedier.

SmarThru

Workflow

Windows 2000/XP/

2003. Med den här funktionen kan du skicka ytterligare information tillsammans med det skannade dokumentet till en given nätverksplats.

SOL-STWFV2 a.Angiven kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752.

b.Region A: Albanien, Belgien, Bosnien, Bulgarien, Cypern, Danmark,

Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Makedonien,

Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien,

Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien,

Tyskland, Ungern, Österrike. c. Region B (endast SCX-5935FN): USA, Kanada

Så här byter du tonerkassett: (Se ”Byta tonerkassett” på sidan 142.)

Tonerkassettens livslängd kan variera, beroende på alternativen och jobbläge.

Du måste köpa förbrukningsmaterial, inkluderar även tonerkassetter, i samma land som du köpte maskinen. Annars blir förbrukningsmaterialet inkompatibelt med din maskin eftersom systemkonfigurationen kan variera mellan olika länder.

Förbrukningsmaterial och tillbehör

_ 141

Tillgängliga reservdelar

För att undvika problem med utskriftskvalitet och pappersmatning, som beror på slitna delar, och för att se till att maskinen fungerar på bästa sätt måste följande delar bytas ut efter specificerat antal utskrivna sidor eller när livslängden för någon av delarna har passerats.

Reservdelar

Genomsnittlig livslängd a

Reservdelsnamn

Dokumentinmatarens gummidyna

Överföringsvals

Fixeringsenhet

Cirka 50 000 sidor RMO

DOKUMENTMATARE

NS GUMMIDYNA

Cirka 100 000 sidor VALS-ÖVERFÖRING

Cirka 100 000 sidor ELA

ENHET-FIXERING

Gummidyna i kassett Cirka 100 000 sidor RPR-DYNA KASSETT

Matningsvals Cirka 150 000 sidor VALS-MATNING a.Det påverkas av vilket operativsystem du använder, datorns prestanda, programvara, typ av anslutning, medietyp och mediestorlek samt jobbets komplexitet.

När du ska köpa reservdelar kontaktar du försäljningsstället där du köpte maskinen.

Vi rekommenderar att byte av reservdelar endast utförs av en auktoriserad serviceverkstad, återförsäljare eller där maskinen köptes. Garantin täcker inte byte av reservdelar efter deras livslängd.

Byta tonerkassett

Klicka på den här länken så öppnas en animation om att byta ut en tonerkassett.

När tonerkassetten är helt tom:

• Tonerkassetten är sliten. Byt mot en ny visas på displayen.

• Maskinen avbryter utskriften. Inkommande fax sparas i minnet.

Nu måste du byta tonerkassetten. Kontrollera vilken typ av tonerkassett

maskinen använder. (Se ”Tillgängligt förbrukningsmaterial” på sidan 141.)

1.

Öppna den främre luckan.

2.

Dra ut tonerkassetten.

3.

Ta ut tonerkassetten ur påsen.

4.

Skaka kassetten försiktigt fem till sex gånger för att fördela tonern jämnt.

På det sättet får du ut så många kopior som möjligt från varje kassett.

Om du får toner på kläderna bör du torka bort den med en torr trasa och tvätta kläderna i kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget.

Rör inte vid den gröna undersidan av tonerkassetten. Undvik att röra detta område genom att använda handtaget på kassetten.

5.

Håll tonerkassetten i handtaget och sätt försiktigt in den i öppningen på maskinen.

Skenorna på kassettens sida och motsvarande spår i maskinen ser till att kassetten hamnar på rätt plats.

6.

Stäng den främre luckan. Stäng luckan ordentligt.

Försiktighetsåtgärder vid installation av tillbehör

• Koppla ur nätsladden.

Ta aldrig bort skyddet till kontrollkortet när strömmen är på.

Undvik risken för elektriska stötar genom att alltid koppla ur nätsladden när du installerar ALLA TÄNKBARA interna eller externa tillbehör.

• Ladda ur statisk elektricitet.

Kontrollkortet och interna tillbehör (nätverkskort eller DIMM-minne) är känsliga för statisk elektricitet. Innan du installerar eller tar bort ett internt tillbehör ska du ladda ur statisk elektricitet från kroppen genom att ta i metall, t.ex. den bakre metallplåten på någon enhet som är ansluten till en jordad strömkälla. Om du går omkring innan du avslutar installationen bör du ladda ur den statiska elektriciteten på nytt.

• Aktivera de extra tillbehören i PS-drivrutinens egenskaper.

När ett tillbehör, till exempel ett tillvalsmagasin, har installerats måste

övriga inställningar göras i PS-drivrutinen. Gå till PS-drivrutinens egenskaper och ange att det tillagda tillbehöret ska aktiveras.

När du installerar tillbehör är batteriet inuti maskinen en servicekomponent. Byt det inte själv när du installerar tillbehör.

Om batteriet byts ut mot en felaktig typ finns risk för explosion.

Kassera använda batterier enligt anvisningarna.

Förbrukningsmaterial och tillbehör

_ 142

Uppgradera en minnesmodul

Maskinen har en plats för en dual in-line minnesmodul (DIMM). Använd minnesmodulplatsen när du installerar ytterligare minne.

Maskinen har två minneskortplatser med en förinstallerad minnesmodul i den ena platsen. När du utökar minneskapaciteten kan du lägga till en minnesmodul i den tomma minnesplatsen. Det rekommenderas starkt att du inte tar bort den förinstallerade minnesmodulen när du sätter i en minnesmodul i den tomma minnesplatsen. Om maskinen har 256 MB minneskapacitet och du vill lägga till 256MB, utökas minneskapaciteten till

512MB. Beställningsinformation för ytterligare DIMM-modul. (Se

”Tillgängliga tillbehör” på sidan 141.)

Installera en minnesmodul

1.

Stäng av maskinen och koppla ur alla kablar.

2.

Fatta tag i kontrollpanelens lucka och ta bort den.

6.

Stäng skyddet för systemkortet genom att rikta in spåret på kortet i kassetten på maskinen och skjuta in det.

3.

Ta ut minnesmodulen ur påsen.

4.

Håll minnesmodulen i kanterna och sätt den vid kortplatsen i ca

30 graders vinkel. Kontrollera att skårorna i modulen och spåren på kortplatsen passar in i varandra.

Skårorna och spåren som visas ovan kanske inte överensstämmer med dem på modulen och uttaget.

5.

Tryck försiktigt in minnesmodulen i kortplatsen tills du hör ett klick.

Tryck inte hårt på modulen, eftersom den då kan skadas. Om modulen inte verkar passa in i kortplatsen, provar du försiktigt föregående procedur igen.

7.

Koppla in nätsladden och maskinkabeln. Sätt på maskinen.

Om du använder en PS-drivrutin måste minnet aktiveras i

PS-drivrutinens egenskaper.

Aktivera de extra tillbehören i PS-skrivarens egenskaper

När du har installerat en minnesmodul måste du välja den i skrivaregenskaperna för PostScript-skrivarens drivrutin, så att du kan använda den.

1.

Installera PS-drivrutinen. (Se ”Installera USB-ansluten maskins drivrutin”

på sidan 34, ”Installera nätverksansluten maskins drivrutin” på sidan 39.)

2.

Klicka på Start -menyn i Windows.

• I Windows 2000 väljer du Inställningar > Skrivare .

• I Windows XP/2003 väljer du Skrivare och fax .

• I Windows Vista väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud

> Skrivare .

3.

Välj maskinens PS-drivrutin och högerklicka för att öppna Egenskaper .

4.

Välj Enhetsinställningar .

5.

Välj avsnittet Installerbara alternativ och ange nödvändiga alternativ.

6.

Klicka på OK .

Kontrollera livslängden för utbytbara delar

Om du ofta får papperstrassel eller utskriftsproblem kontrollerar du antalet sidor som maskinen har skrivit ut. Byt ut motsvarande delar vid behov.

1.

Tryck på Machine Setup på kontrollpanelen.

2.

Tryck på Maskinstatus > fliken Liv. förbr.art.

.

Förbrukningsmaterial och tillbehör

_ 143

Byta ut dokumentinmatarens gummidyna

Du måste byta ut dokumentinmatarens gummidyna när det verkar vara bestående problem med att plocka papper eller när den angivna livslängden har uppnåtts.

1.

Öppna dokumentinmatarens lucka.

2.

Ta bort gummidynan från dokumentinmataren, se bilden nedan.

3.

Sätt i en ny gummidyna för dokumentinmataren.

4.

Stäng dokumentinmatarens lucka.

1 Dokumentinmatar ens gummidyna

Förbrukningsmaterial och tillbehör

_ 144

18.

Specifikationer

Det här kapitlet innehåller information om maskinens specifikationer, t.ex. olika funktioner.

Kapitlet innehåller:

Allmänna specifikationer

Skrivarspecifikationer

Skannerspecifikationer

Specifikationer för kopiatorn

Faxspecifikationer

Utskriftsmedier, specifikationer

Allmänna specifikationer

Symbolen * anger ett tillval som beror på modell.

Objekt

Dokumentinmatare a Kapacitet

Dokumentstorlek i dokumentinmataren

Kapacitet för pappersinmatning

Upp till 50 ark 80 g/m 2

Bredd: 142 x 216 mm / Längd: 148 till 356 mm

Kapacitet för pappersutmatning

Effektmärkning

Energiförbrukning

Bullernivå b

Standardtid till energisparläge från redoläge

Starttid c

Beskrivning

• Kassett: 500 ark vanligt papper, 80 g/m 2

• Multikassett: 50 ark vanligt papper, 80 g/m 2

• Tillbehörskassett: 500 ark vanligt papper, 80 g/m 2

(Se ”Utskriftsmedier, specifikationer” på sidan 149.)

Utskriftsytan nedåt: 250 ark med ytvikten 80 g/m 2

110–127 V eller 220–240 V växelström

Se märkdata på maskinen för rätt spänning, frekvens (Hertz) och typ av ström.

• Genomsnittligt driftsläge: Mindre än 750 W

• Redoläge: Mindre än 100 W

• Energisparläge: Mindre än 25 W

• Off-läge: 0 W

• Redoläge: 39 dB(A)

• Under utskrift: 52 dB(A)

• Kopieringsläge: 54 dB(A)

30 minuter

Driftsmiljö

Skärm

Tonerkassettens livslängd d

Mindre än 50 sekunder

Starttiden blir längre om det finns mycket data på hårddisken

Temperatur: 10 till 32 °C

Luftfuktighet: 20 till 80 % relativ luftfuktighet

WVGA-färg (800 x 480 x RGB)

Standardkapacitet

Hög kapacitet

Genomsnittlig livslängd är 4 000 standardsidor.

Angiven kapacitet i enlighet med ISO/IEC

(Levereras med starttonerkassett för 4 000 sidor.) e

Genomsnittlig livslängd är 10 000 standardsidor.

Angiven kapacitet i enlighet med ISO/IEC

Specifikationer

_ 145

Objekt

Minne (utbyggbart)*

Yttre mått (B x D x H)

256 MB (max 512 MB)

500 x 465 x 547 mm utan tillbehörskassett

Vikt (inklusive förbrukningsmaterial) 23,1 kg

Förpackningens vikt Papper: 2,9 kg

Plast: 1,9 kg

Utskriftskapacitet

Fixeringstemperatur

Upp till 80 000 sidor (per månad)

180 °C

Beskrivning a.Dokumentinmatare är samma som DADF (Duplex Automatic Document Feeder).

b.Ljudtrycknivå, ISO 7779. Testad konfigurering: grundläggande maskininstallation, A4-papper, enkelsidig utskrift.

c. Starttid är den tid det tar från det att maskinen sätts på tills den är redo att användas.

d.Angiven livslängd i enlighet med ISO/IEC 19752. Antalet sidor kan påverkas av apparatens driftsmiljö, utskriftsintervall, medietyp och mediestorlek.

e.Varierar beroende på produktens konfigurering.

Skrivarspecifikationer

Utskriftsmetod

Objekt

Utskriftshastighet a

Hastighet vid dubbelsidig utskrift

Tid för första utskrift

Utskriftsupplösning

Skrivarspråk

Kompatibilitet med olika operativsystem b

Gränssnitt

Beskrivning

Utskrift med laserstråle

Upp till 33 sidor/min (A4), 35 sidor/min (Letter)

Upp till 17 sidor/min (A4), 18 sidor/min (Letter)

8,5 sekunder (från redo)

Upp till 1 200 x 1 200 dpi, effektivt

PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF1.4, TIFF, Epson/ IBM Pro (endast Israel)

• Windows: 2000/XP/2003/Vista/2008

Olika Linux OS (Se ”Linux” på sidan 34.)

• Macintosh: Mac OS X 10.3–10.5

• Höghastighets-USB 2.0

• Ethernet 10/100 Base TX (intern) a.Det påverkas av vilket operativsystem du använder, datorns prestanda, programvara, typ av anslutning, medietyp och mediestorlek samt jobbets komplexitet.

b.Hämta den senaste programvaruversionen på www.samsungprinter.com.

Specifikationer

_ 146

Skannerspecifikationer

Kompatibilitet

Skanningsmetod

Upplösning a

Objekt

Filformat för nätverksskanning

Effektiv skanningslängd

Effektiv skanningsbredd

Färgbitsdjup

Färgdjup i monokrom

Beskrivning

TWAIN-standard/WIA-standard

Färg-CCD

TWAIN-standard

WIA-standard

Upp till 600 x 600 dpi (upp till 4 800 x 4 800 dpi med programförbättringar)

Upp till 600 x 600 dpi

Skanna till USB

Skanna till e-post

Skanna till server

100, 200, 300 dpi

100, 200, 300, 400, 600 dpi

PDF, TIFF, JPEG b

Skannerglas: 289 mm

Dokumentinmatare: 348 mm

Max. 208 mm

Internt: 36 bitar

Externt: 24 bitar

1 bit för linjärt och halvtoner

8 bitar för gråskala a.De olika programmen för skanning gör att den maximala upplösningen kan variera.

b.JPEG är inte tillgängligt när du väljer monoläget i skanningsfärg.

Specifikationer för kopiatorn

Kopieringshastighet a

Hastighet vid dubbelsidig kopiering

Zoomområde

Objekt

Uttid för första kopian

Kopieringsupplösning

Beskrivning

Upp till 33 kopior/min (A4), 35 kopior/min (Letter)

Simplex till duplex (1–2): Upp till 17 bilder per minut A4 (18 bilder per minut Letter)

Duplex till duplex (2–2): Upp till 13 bilder per minut A4 (14 bilder per minut Letter)

Skannerglas: 9,5 sekunder (från redo)

Dokumentinmatare: 11,5 sekunder (från redo)

Text Skannerglas: Upp till 600 x 600 dpi

Dokumentinmatare: Upp till 300 x 300 dpi

Text/foto

Foto

Skannerglas: Upp till 600 x 600 dpi

Dokumentinmatare: Upp till 300 x 300 dpi

Skannerglas: Upp till 600 x 600 dpi

Dokumentinmatare: Upp till 300 x 300 dpi

Skannerglas: 25 % till 400 %

Dokumentinmatare: 25 % till 200 % a.Kopieringshastigheten är baserad på flera kopior av samma dokument.

Specifikationer

_ 147

Faxspecifikationer

Faxfunktionen kanske inte stöds beroende på modell.

Kompatibilitet

Objekt

Tillämplig telefonlinje

Datakodning

Modemhastighet

Överföringshastighet

Maximal dokumentlängd

Upplösning

Beskrivning

Minne

Halvton

Automatisk uppringning

ITU-T G3

Det allmänna telefonnätet (PSTN) eller via företagsväxel

MH/MR/MMR/JBIG/JPEG (endast Tx)

33,6 kbit/s

Upp till 3 sekunder/sida a

356 mm

• Standard: 203 x 98 dpi

• Fin: 203 x 196 dpi

• Superfin: 300 x 300 dpi (Rx b endast)

HDD-kopia (Ta emot: 2 000 skicka, Skicka: 500 sidor)

256 nivåer

Upp till 200 nummer a.Standardupplösning, MMR(JBIG), högsta modemöverföringshastighet, fas ”C” av ITU-T No.1 chart, minne Tx, ECM.

b.Rx betyder mottagna fax.

Specifikationer

_ 148

Utskriftsmedier, specifikationer

Typ Storlek

Mått

Vanligt papper

Kuvert

Tjockt papper

Tunt papper

OH-film

Letter

Legal

US Folio

A4

Oficio

JIS B5

ISO B5

Executive

A5

Statement

A6

Kuvert Monarch

Kuvert No. 10

Kuvert DL

Kuvert C5

Kuvert C6

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

216 x 279 mm

216 x 356 mm

216 x 330 mm

210 x 297 mm

216 x 343 mm

182 x 257 mm

176 x 250 mm

184 x 267 mm

148 x 210 mm

140 x 216 mm

105 x 148 mm

98 x 191 mm

105 x 241 mm

110 x 220 mm

162 x 229 mm

114 x 162 mm

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Etiketter c

Kortpapper

Letter, Legal, US

Folio, A4, JIS B5, ISO

B5, Executive, A5,

Statement

Letter, Legal, US

Folio, A4, JIS B5, ISO

B5, Executive, A5,

Statement, PostCard

4 x 6

Minsta storlek (anpassad)

Maximal storlek (anpassad)

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

76,2 x 127 mm

216 x 356 mm a.Om mediet väger mer än 105 g/m 2 lägger du ett papper i taget i kassetten.

b.Kapaciteten kan variera beroende på mediets ytvikt, tjocklek och utskriftsmiljön. c. Mjukhetsgrad: 100 till 250 (sheffield).

Vikt för utskriftsmedier a /Kapacitet b

Kassett1/tillbehörskassett

75 till 90 g/m 2

• 500 ark papper med ytvikten

80g/m 2

Multikassett

60 till 163 g/m 2

• 50 ark papper med ytvikten 80 g/ m 2

75 till 90 g/m 2

• 250 ark papper med ytvikten

80 g/m 2

Ej tillgängligt i kassett1/ tillbehörskassett.

Ej tillgängligt i kassett1/ tillbehörskassett.

90 till 105 g/m 2

• 350 ark i taget

60 till 70 g/m 2

• 500 ark staplade

Ej tillgängligt i kassett1/ tillbehörskassett.

Ej tillgängligt i kassett1/ tillbehörskassett.

Ej tillgängligt i kassett1/ tillbehörskassett.

60 till 163 g/m 2

75 till 90 g/m

2

5 ark staplade

90 till 105 g/m

2

20 ark staplade

60 till 70 g/m 2

• 50 ark staplade

138 till 146 g/m 2

• 5 ark staplade

120 till 150 g/m 2

5 ark staplade

105 till 163 g/m

2

5 ark staplade

Specifikationer

_ 149

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/

Region

Customer Care Center Web Site

ARGENTINE

AUSTRALIA

AUSTRIA

BELARUS

BELGIUM

BRAZIL

CANADA

CHILE

CHINA

COLOMBIA

COSTA RICA

CZECH

REPUBLIC

DENMARK

ECUADOR

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

FINLAND

FRANCE

GERMANY

0800-333-3733

1300 362 603

0810-SAMSUNG (7267864,

€ 0.07/min)

810-800-500-55-500 www.samsung.com/ar www.samsung.com/au www.samsung.com/at

02 201 2418 www.samsung/ua www.samsung.com/ ua_ru www.samsung.com/be

(Dutch) www.samsung.com/be_fr

(French) www.samsung.com/br 0800-124-421

4004-0000

1-800-SAMSUNG

(726-7864) www.samsung.com/ca

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/cl

400-810-5858

010-6475 1880 www.samsung.com/cn

01-8000112112

0-800-507-7267 www.samsung.com.co

www.samsung.com/latin

800-SAMSUNG

(800-726786) www.samsung.com/cz

Samsung Zrt., č eská organiza č ní složka, Oasis Florenc,

Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8

8-SAMSUNG (7267864)

1-800-10-7267

EL SALVADOR 800-6225

ESTONIA 800-7267

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

30-6227 515

01 4863 0000

01805 - SAMSUNG

(726-7864 € 0,14/min) www.samsung.com/dk www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/ee www.samsung.com/kz_ru www.samsung.com/fi www.samsung.com/fr www.samsung.de

GUATEMALA

HONDURAS

1-800-299-0013

800-7919267 www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin

Country/

Region

Customer Care Center Web Site

HONG KONG

HUNGARY

INDIA

INDONESIA

ITALIA

JAMAICA

JAPAN

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MALAYSIA

MEXICO

MOLDOVA

3698-4698 www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/ www.samsung.com/hu 06-80-SAMSUNG

(726-7864)

3030 8282

1800 110011

1800 3000 8282 www.samsung.com/in

0800-112-8888 www.samsung.com/id

800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/it

1-800-234-7267

0120-327-527 www.samsung.com/latin www.samsung.com/jp

8000-7267

8-800-77777

02 261 03 710

1800-88-9999

01-800-SAMSUNG

(726-7864)

00-800-500-55-500 www.samsung.com/lv www.samsung.com/lt www.samsung.com/lu www.samsung.com/my www.samsung.com/mx www.samsung/ua www.samsung.com/ ua_ru www.samsung.com/nl NETHERLANDS 0900-SAMSUNG

(0900-7267864) (€ 0,10/ min)

NEW ZEALAND 0800 SAMSUNG (0800 726

786)

NICARAGUA

NORWAY

PANAMA

PHILIPPINES

00-1800-5077267

3-SAMSUNG (7267864)

POLAND

800-7267

1800-10-SAMSUNG

(726-7864)

1-800-3-SAMSUNG

(726-7864)

1-800-8-SAMSUNG

(726-7864)

02-5805777

0 801 1SAMSUNG

(172678)

022-607-93-33 www.samsung.com/nz www.samsung.com/latin www.samsung.com/no www.samsung.com/latin www.samsung.com/ph www.samsung.com/pl

Contact SAMSUNG worldwide

_ 150

Country/

Region

Customer Care Center

PORTUGAL 80820-SAMSUNG

(726-7864)

PUERTO RICO 1-800-682-3180

REP. DOMINICA 1-800-751-2676

EIRE

RUSSIA

SINGAPORE

SLOVAKIA

0818 717 100

8-800-555-55-55

1800-SAMSUNG

(726-7864)

0800-SAMSUNG

(726-7864)

SOUTH AFRICA 0860 SAMSUNG

(726-7864)

SPAIN 902-1-SAMSUNG(902 172

678)

SWEDEN 0771 726 7864

(SAMSUNG)

SWITZERLAND 0848-SAMSUNG (7267864,

CHF 0.08/min)

TADJIKISTAN

TAIWAN

THAILAND

8-10-800-500-55-500

0800-329-999

1800-29-3232

02-689-3232

TRINIDAD &

TOBAGO

TURKEY

U.A.E

U.K

U.S.A

UKRAINE

1-800-SAMSUNG

(726-7864)

444 77 11

800-SAMSUNG (726-7864)

8000-4726

0845 SAMSUNG

(726-7864)

1-800-SAMSUNG

(7267864)

8-800-502-0000

UZBEKISTAN

VENEZUELA

VIETNAM

8-10-800-500-55-500

0-800-100-5303

1 800 588 889

Web Site www.samsung.com/pt www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/ie www.samsung.ru

www.samsung.com/sg www.samsung.com/sk www.samsung.com/za www.samsung.com/es www.samsung.com/se www.samsung.com/ch www.samsung.com/tw www.samsung.com/th www.samsung.com/latin www.samsung.com/tr www.samsung.com/ae www.samsung.com/uk www.samsung.com/us www.samsung/ua www.samsung.com/ ua_ru www.samsung.com/kz_ru www.samsung.com/latin www.samsung.com/vn

Contact SAMSUNG worldwide

_ 151

Ordlista

Följande ordlista hjälper dig bekanta dig med produkten och förstå de termer som ofta används i samband med utskrift och som nämns i den här användarhandboken.

802.11

802.11 är en uppsättning standarder för kommunikation i trådlösa lokala nätverk (WLAN), som har utvecklats av IEEE LAN/MAN Standards

Committee (IEEE 802).

802.11b/g

802.11 b/g kan använda samma maskinvara och 2.4 GHz-bandet.

802.11b fungerar med en bandbredd på upp till 11 mbit/s; 802.11g upp till 54 mbit/s. 802.11b/g-enheter kan ibland råka ut för störningar från mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner och Bluetooth-enheter.

Åtkomstpunkt

Åtkomstpunkt eller trådlös åtkomstpunkt (AP eller WAP) är en enhet som kopplar samman trådlösa kommunikationsenheter i trådlösa lokala nätverk (WLAN) och fungerar som en central enhet för att ta emot och skicka ut WLAN-radiosignaler.

ADF

Den automatiska dokumentmataren eller ADF (Automatic Document

Feeder) är en mekanism som automatiskt matar ett pappersark med original så att maskinen kan skanna en del av papperet direkt.

AppleTalk

AppleTalk är en uppsättning protokoll som utvecklats av Apple, Inc för datornätverk. Det ingick i originalmodellen av Macintosh (1984), men

Apple rekommenderar nu att man använder TCP/IP-nätverk i stället.

Färgdjup

En term inom datorgrafiken som beskriver hur många bitar som används för att representera färgen för en pixel i en bitmappbild. Högre färgdjup ger ett större omfång av olika färger. I takt med att antalet bitar ökar blir antalet möjliga färger opraktiskt stort för en färgkarta. 1-bitsfärg kallas vanligtvis monokrom eller svartvitt.

BMP

Ett bitmappat grafikformat som används internt av grafikundersystemet

(GDI) i Microsoft Windows, och används ofta som ett enkelt grafikfilformat i Windows.

BOOTP

Bootstrap Protocol. Ett nätverksprotokoll som används av en nätverksklient för att hämta IP-adressen automatiskt. Det görs oftast när datorn eller operativsystemet som körs på den startar.

BOOTP-servrarna tilldelar IP-adressen från en adresspool till varje klient. Med BOOTP kan datorer av typen ”disklösa arbetsstationer” få en

IP-adress innan de startar ett avancerat operativsystem.

Ordlista

_ 152

CCD

CCD (Charge Coupled Device) är den del av maskinvaran som gör det möjligt att skanna. CCD-låsmekanismen används för att hålla fast

CCD-modulen så inga skador uppkommer när du flyttar maskinen.

Sortering

Sortering är processen att skriva ut flera kopior av ett jobb i uppsättningar. När sortering är vald skriver enheten ut en hel uppsättning innan den skriver ut fler kopior.

Kontrollpanel

En kontrollpanel är en platt yta, vanligtvis vertikal, där kontroll- eller

övervakningsinstrument visas. Den finns vanligen på framsidan av maskinen.

Täckning

Täckning är en tryckterm som används för att mäta toneranvändning på utskrifter. 5 % täckning betyder att ett A4-papper har ungefär 5 % bilder eller text. Om papperet eller originalet har invecklade bilder eller mycket text, blir täckningen större och tonerförbrukningen blir lika stor som täckningen.

CSV

CSV (Comma Separated Values) är en typ av filformat som används för att utbyta data mellan olika program. Filformatet, som bl.a. används i

Microsoft Excel, har nästan blivit en standard i branschen, även på plattformar som inte kommer från Microsoft.

DADF

En dubbelsidig automatisk dokumentmatare (DADF – Duplex Automatic

Document Feeder) är en mekanism som automatiskt matar ett pappersark med original och vänder det så att maskinen kan skanna båda sidorna av papperet.

Standardinställning

Det värde eller den inställning som gäller när skrivaren packas upp första gången, återställs eller initieras.

DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) är ett nätverksprotokoll baserat på klient–server. En DHCP-server ger konfigurationsparametrar som är specifika för DHCP-klientvärdens begäran om nödvändig information för att delta i ett IP-nätverk. DHCP gör det också möjligt att tilldela IP-adresser till klientvärdar.

DIMM

DIMM (Dual Inline Memory Module) ett litet kretskort som innehåller minne. DIMM-modulerna lagrar alla data i skrivaren, t.ex. utskriftsdata eller mottagna faxdata.

DNS

DNS (Domain Name Server) är ett system som lagrar information om domännamn i en distribuerad nätverksdatabas, t.ex. Internet.

Matrisskrivare

En matrisskrivare är en sorts datorskrivare med ett skrivarhuvud som löper fram och tillbaka på sidan och skriver ut genom att slå an ett tygband med bläck mot papperet, ungefär som en skrivmaskin.

DPI

DPI (Dots Per Inch, punkter per tum) är ett mått för upplösning som används vid skanning och utskrift. I allmänhet leder högre DPI till högre upplösning, fler synliga detaljer i bilden och större filer.

DRPD

DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection) är en tjänst från telefonbolaget som gör att en användare kan svara på flera telefonnummer från en enda telefon.

Duplex

Duplexenheten är en mekanism som automatiskt vänder på ett pappersark så att skrivaren kan skriva ut (eller skanna) på båda sidorna av papperet. En skrivare med duplexenhet kan göra dubbelsidiga utskrifter.

Utskriftskapacitet

Utskriftskapaciteten är det antal sidor som inte påverkar skrivarens prestanda under en månad. Skrivaren har i allmänhet en livstidsgräns på ett antal sidor per år. Livstiden innebär den genomsnittliga utskriftskapaciteten, vanligtvis inom garantiperioden. Om utskriftskapaciteten är 48 000 sidor i månaden beräknat på

20 arbetsdagar, är skrivarens gräns beräknad till 2 400 sidor om dagen.

ECM

ECM (Error Correction Mode) är ett extra överföringsläge som finns inbyggt i klass 1-faxar eller faxmodem. Det upptäcker och korrigerar automatiskt fel i faxöverföringen som ibland orsakas av störningar på linjen.

Emulering

Emulering är en teknik där en maskin får samma resultat som en annan.

Emulatorn duplicerar funktionerna hos ett system med ett annat system, så att det andra systemet beter sig som det första. Emulering fokuserar på att reproducera ett externt beteende exakt, till skillnad från simulering, som rör en abstrakt modell av systemet som simuleras och ofta tar hänsyn till dess inre status.

Ethernet

Ethernet är en rambaserad teknik för lokala datornätverk (LAN). Den definierar kablar och signalstandard för det fysiska lagret, och ramformat och protokoll för MAC- (Media Access Control)/datalänkslagret hos

OSI-modellen. Ethernet är oftast standardiserat som IEEE 802.3. Sedan

1990-talet och framåt har det blivit den mest spridda och använda

LAN-tekniken.

Ordlista

_ 153

EtherTalk

En uppsättning protokoll som utvecklats av Apple Computer för datornätverk. Det ingick i originalmodellen av Macintosh (1984), men

Apple rekommenderar nu att man använder TCP/IP-nätverk i stället.

FDI

FDI (Foreign Device Interface) är ett kort som installeras inuti maskinen så att en tredjepartsenhet, t.ex. en myntenhet eller en kortläsare, kan användas. Enheterna gör det möjligt att ta betalt för maskinens tjänster.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) är ett vanligt protokoll som används för att

överföra filer i ett TCP/IP-nätverk (t.ex. Internet eller ett intranät).

Fixeringsenhet

Den del av laserskrivaren som smälter fast tonern på utskriftsmediet.

Den består av en het vals och en bakvals. Efter att tonern överförs till papperet avger fixeringsenheten värme och tryck som ser till att tonern blir permanent på papperet. Det är därför papperet är varmt när det kommer ut ur en laserskrivare.

Gateway

En anslutning mellan datornätverk eller mellan ett datornätverk och en telefonlinje. Den är mycket populär, eftersom den är en dator eller ett nätverk som möjliggör åtkomst till en annan dator eller ett nätverk.

Gråskala

Gråtoner som återger ljusa och mörka delar av en bild när färgbilder konverteras till gråskala. Färger återges med olika gråtoner.

Halvton

En bildtyp som simulerar gråskalor genom att variera antalet punkter.

Mörkare områden består av många punkter, medan ljusare områden har färre punkter.

Hårddisk

En hårddisk är en lagringsenhet som sparar digitalt kodade data på snabbt roterande skivor med magnetiska ytor.

IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) är en internationell icke-vinstdrivande yrkesorganisation för att främja elektroteknik.

IEEE 1284

Parallellportstandarden 1284 utvecklades av IEEE. Termen ”1284-B” avser en viss typ av kontakt i änden av parallellkabeln som ansluts till tillbehöret (t.ex. en skrivare).

Intranät

Ett privat nätverk som använder Internetprotokoll, nätverksanslutningar och kanske det allmänna telekommunikationssystemet för att dela en del av en organisations information eller drift med sina anställda på ett säkert sätt. Ibland betyder termen bara den synligaste tjänsten, den interna webbplatsen.

IP-adress

En IP-adress (Internet Protocol) är ett unikt nummer som olika enheter använder för att identifiera och kommunicera med varandra i ett nätverk som använder IP-standarden.

IPM

IPM (Images Per Minute, bilder per minut) är ett sätt att mäta en skrivares hastighet. IPM-hastigheten visar hur många enkelsidiga ark en skrivare kan slutföra på en minut.

IPP

IPP (Internet Printing Protocol) är ett standardprotokoll för utskrift och för att hantera utskriftsjobb, mediestorlekar, upplösning o.s.v. IPP kan användas lokalt eller via Internet till hundratals skrivare, och har också stöd för åtkomstkontroll, autentisering och kryptering, vilket gör det till en mer avancerad och säkrare utskriftslösning än äldre protokoll.

IPX/SPX

IPX/SPX står för Internet Packet Exchange/Sequenced Packet

Exchange. Det är ett nätverksprotokoll som används av Novell

NetWare-operativsystem. IPX och SPX har båda anslutningstjänster som liknar TCP/IP, där IPX-protokollet liknar IP och SPX liknar TCP.

IPX/SPX utformades främst för lokala nätverk och är ett mycket effektivt protokoll för ändamålet (vanligen har det högre prestanda än TCP/IP i lokala nätverk).

ISO

ISO (International Organization for Standardization eller Internationella standardiseringsorganisationen) är ett internationellt standardiseringsorgan, som består av representanter från nationella standardiseringsinstitutioner. Det producerar världsomspännande industriella och kommersiella standarder.

ITU-T

International Telecommunication Union är en internationell organisation som upprättats för att standardisera och reglera internationella radio- och telekommunikationer. Dess huvuduppgifter är standardisering, tilldelning av radiospektrat och att organisera anslutningar mellan olika länder så att internationella telefonsamtal blir möjliga. Suffixet -T i ITU-T betyder telekommunikation.

ITU-T Testtabell nr 1

En standardiserad testtabell som publiceras av ITU-T för faxöverföring av dokument.

JBIG

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) är en standard för bildkomprimering utan förlust av korrekthet eller kvalitet, som upprättades för att komprimera binära bilder, i synnerhet för fax men

även för andra bilder.

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) är den vanligaste standardmetoden för destruktiv komprimering av foton. Det är det format som oftast används för att lagra och överföra foton på webben.

Ordlista

_ 154

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) är ett nätverksprotokoll för att fråga och ändra katalogtjänster via TCP/IP.

Indikator

En indikator består av en lysdiod (LED), d.v.s. en halvledarenhet som visar maskinens status.

MAC-adress

MAC-adressen (Media Access Control) är en unik adress som är kopplad till ett nätverkskort. MAC-adressen är en unik identifierare på

48 bitar, som vanligtvis skrivs som 12 hexadecimala tecken grupperade i par (t.ex. 00-00-0c-34-11-4e). Adressen är vanligtvis hårdkodad i nätverkskortet av tillverkaren och används för att hjälpa routrar hitta maskiner i stora nätverk.

MFP

En MFP (Multi Function Peripheral) är en kontorsmaskin som kombinerar flera olika funktioner i en maskin, t.ex. skrivare, kopiator, fax, skanner.

MH

MH (Modified Huffman) är en komprimeringsmetod rekommenderad av

ITU-T T.4 som minskar den mängd data som behövs för att skicka en bild mellan faxmaskiner. MH är ett kodboksbaserat RLE-schema som har optimerats för att på ett effektivt sätt komprimera vita ytor. Eftersom de flesta fax mest består av vita ytor minskar det överföringstiden för de flesta fax.

MMR

MMR (Modified Modified READ) är en komprimeringsmetod som rekommenderas av ITU-T T.6.

Modem

En enhet som modulerar en bärvågssignal för att koda digital information och även demodulerar signalen för att avkoda överförd information.

MR

MR (Modified READ) är en komprimeringsmetod som rekommenderas av ITU-T T.4. Med MR kodas den första skannade raden med

MH-metoden. Nästa rad jämförs med den första, skillnaderna avgörs och sedan kodas och sänds skillnaderna.

NetWare

Ett nätverksoperativsystem utvecklat av Novell, Inc. Från början använde det kooperativ parallellbearbetning för att köra olika tjänster på en PC, och nätverksprotokollen baserades på den ursprungliga Xerox

XNS-stacken. I dag fungerar NetWare med såväl TCP/IP som IPX/SPX.

OPC

OPC (Organic Photo Conductor) är en mekanism som skapar en virtuell bild för utskrift med en laserstråle från laserskrivaren. Den är oftast grön eller grå och cylinderformad.

Exponeringsenheten på trumman nöts långsamt bort när den används i skrivaren, och bör bytas ut med jämna mellanrum eftersom den får repor från orenheter i papperet.

Original

Det första exemplaret av någonting, t.ex. ett dokument, ett foto eller en text, som kopieras, reproduceras eller översätts för att skapa fler, men som själv inte är kopierat eller härlett från något annat.

OSI

OSI (Open Systems Interconnection) är en modell som utvecklats av

ISO (International Organization for Standardization) för kommunikationer. OSI erbjuder ett standardiserat moduluppbyggt förhållningssätt till nätverksdesign som delar upp den obligatoriska uppsättningen komplexa funktioner i hanterbara, kompletta funktionslager. Lagren är, uppifrån och ner, Applikation, Presentation,

Session, Transport, Nätverk, Datalänk och Fysiskt.

PABX

PABX (Private Automatic Branch eXchange) är en automatisk telefonväxel i ett privat företag.

PCL

PCL (Printer Command Language) är ett sidbeskrivningsspråk (PDL,

Page Description Language) som utvecklats av HP som skrivarprotokoll och blivit en branschstandard. Det utvecklades ursprungligen för tidiga bläckstråleskrivare, men har släppts i olika nivåer för termiska skrivare, matrisskrivare och sidskrivare.

PDF

PDF (Portable Document Format) är ett filformat som utvecklats av

Adobe Systems för att återge tvådimensionella dokument i ett enhets- och upplösningsoberoende format.

PostScript

PostScript (PS) är ett sidbeskrivningsspråk (PDL, Page Description

Language) som i första hand används inom elektronisk publicering och

DTP, d.v.s. att det körs i en tolk som genererar en bild.

Skrivardrivrutin

Ett program som används för att skicka kommandon och överföra data från datorn till skrivaren.

Utskriftsmedier

Medier som papper, kuvert, etiketter och OH-film som kan användas i en skrivare, skanner, fax eller kopiator.

PPM

PPM (Pages Per Minute, sidor per minut) är ett sätt att mäta hur snabbt en skrivare skriver ut. Det innebär hur många sidor en skrivare kan producera på en minut.

Ordlista

_ 155

PRN-fil

Ett gränssnitt för en enhetsdrivrutin, som gör det möjligt för programvara att interagera med drivrutinen med vanliga systemanrop för in- och utmatning, vilket gör många uppgifter enklare.

Protokoll

En konvention eller standard som styr eller möjliggör anslutning, kommunikation och dataöverföring mellan två datorenheter.

PS

Se PostScript.

PSTN

PSTN (Public-Switched Telephone Network) är det nätverk som består av världens publika telefonnät, som i företag oftast leds genom en växel.

RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) är ett protokoll för autentisering och redovisning av fjärranvändare. RADIUS möjliggör centraliserad hantering av autentiseringsinformation, till exempel användarnamn och lösenord som hanterar nätverksåtkomsten med hjälp av Trippel A-koncepet (authentication, authorization and accounting – autentisering, auktorisering och redovisning).

Upplösning

Bildens skärpa, mätt i dpi (dots per inch – punkter per tum). Ju fler dpi, desto högre upplösning.

SMB

SMB (Server Message Block) är ett nätverksprotokoll som främst används för att dela filer, skrivare, serieportar och diverse kommunikationer mellan noder på ett nätverk. Det erbjuder också en autentiserad mekanism för kommunikation mellan processer.

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) är standarden för e-postöverföring över Internet. SMTP är ett relativt enkelt textbaserat protokoll, där en eller flera mottagare av ett meddelande specificeras, och meddelandetexten sedan överförs. Det är ett klient–server-protokoll, där klienten överför ett e-postmeddelande till servern.

SSID

SSID (Service Set Identifier) är ett namn på ett trådlöst lokalt nätverk

(WLAN). Alla trådlösa enheter i ett WLAN-nätverk kommunicerar med varandra via samma SSID. SSID-identifierarna är skriftlägeskänsliga och kan bestå av maximalt 32 tecken.

Undernätverksmask

Undernätverksmasken används tillsammans med nätverksadressen för att avgöra vilken del som är nätverksadressen och vilken som är värdadressen.

TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol) och IP (Internet Protocol) är den uppsättning kommunikationsprotokoll som implementerar den protokollstack som Internet och de flesta kommersiella nätverk körs på.

TCR

TCR (Transmission Confirmation Report) ger detaljer om varje

överföring, t.ex. jobbstatus, överföringsresultat och antal sidor som sänts. Rapporten kan ställas in att den ska sändas efter varje jobb eller bara efter misslyckade överföringar.

TIFF

TIFF (Tagged Image File Format) är ett bitmappat bildformat med variabel upplösning. TIFF beskriver bilddata som vanligtvis kommer från skannrar. TIFF-bilder använder taggar, nyckelord som definierar egenskaper hos bilden som ingår i filen. Det här flexibla och plattformsoberoende formatet kan användas för bilder som skapas av olika bildbehandlingsprogram.

Tonerkassett

Tonerkassetten är en sorts flaska inuti en maskin, t.ex. en skrivare, som innehåller toner. Toner är ett pulver som används i laserskrivare och kopiatorer och som bildar text och bilder på det utskrivna papperet.

Tonern smälter av värmen från fixeringsenheten så att den binds till pappersfibrerna.

TWAIN

En branschstandard för skannrar och program. Genom att använda en

TWAIN-kompatibel skanner med ett TWAIN-kompatibelt program, går det att starta en skanning inifrån programmet, en API för bildinsamling för operativsystemen Microsoft Windows och Apple Mac OS.

UNC-sökväg

UNC (Uniform Naming Convention) är ett standardiserat sätt att komma

åt delade nätverksenheter i Windows NT och andra Microsoft-produkter.

En UNC-sökväg har följande format:

\\<servernamn>\<enhetsnamn>\<ytterligare katalog>

URL

URL (Uniform Resource Locator) är den globala adressen till dokument och resurser på Internet. Den första delen av adressen visar vilket protokoll som ska användas, den andra delen anger IP-adressen eller domännamnet där resursen finns.

USB

USB (Universal Serial Bus) är en standard som utvecklats av USB

Implementers Forum, Inc. för att koppla ihop datorer och tillbehör. Till skillnad från parallellporten är USB utformad så att flera tillbehör kan kopplas till en enda USB-port på datorn.

Vattenstämpel

En vattenstämpel (eller ett vattenmärke) är en igenkännbar bild eller ett mönster i papper som ser ljusare ut när man låter ljus skina genom det.

Vattenstämplar började användas i Bologna i Italien år 1282. De har använts av pappersmakare för att identifiera produkter, samt på frimärken, sedlar och andra offentliga dokument för att förhindra förfalskningar.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) är ett säkerhetsprotokoll enligt IEEE

802.11 som tillhandahåller samma säkerhetsnivå som i ett kabelanslutet nätverk. WEP tillhandahåller säkerhet genom att kryptera data via radio så att de skyddas under överföringen från en slutpunkt till en annan.

WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) är en bildbehandlingsarkitektur som introducerades i Windows Me och Windows XP. Det går att inleda en skanning från dessa operativsystem med en WIA-kompatibel skanner.

WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) är en systemklass som säkrar trådlösa

(Wi-Fi) datornätverk och som skapades i syfte att förbättra säkerhetsfunktionerna i WEP.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) är en speciell typ av WPA för små företag och hemanvändare. En delad nyckel, eller ett lösenord, konfigureras i den trådlösa åtkomstpunkten (WAP) och i eventuella trådlösa bärbara och stationära datorer och enheter. WPA-PSK genererar en unik nyckel för varje session mellan en trådlös klient och tillhörande WAP, vilket höjer säkerheten.

Ordlista

_ 156

Index

A

administratörsinställning

102

affisch skriv ut

52

allmänna inställningar

103

anknytningstelefon

88

AppleTalkprotokoll

106

autentisering

skriva ut en rapport

111

B

brevlåda

brevlådelista

90

pollning

90 skapa brevlådan 90

skicka till en annan brevlåda

91

byta ut

dokumentinmatarens gummidyna

144

C

copying

collation

66

copying on both sides of originals

66

D

datuminställning

41

direktutskriftsfunktion

58

dokumentinmatare

45

Drivrutin för PostScript

felsökning

137

funktioner

51

dubbelsidig utskrift

kopia

66

skanning 78

utskrift

53

, 63

duplexsändning

faxa

88

skanning 78

E

energisparare

använda energisparläget

42

energisparläge

knappen

31

epostadress

ange epostadresser i inmatningsfält 75 ange epostadresser med adressboken 75 global 75

grupp

75

spara

75

F

färgläge

faxa

89

skanna

94

skanning 79

favoritinställningar för utskrift

58

fax sending

delay sending 86

resending automatically

86

sending a fax 87

faxa

ändra mottagningsläge 87

återuppringning av det senaste numret 86

brevlåda

90

faxsignal 92

faxskärmen

84

förbereda fax

84

justera ljusstyrka

89

justera upplösning

88

konfigurera en faxtelefonbok

från datorn 89 från kontrollpanelen 89

kontrollera lagrade dokument

120

lagra faxnummer 89

mottagning i läget TelefonsvarareFax

88

mottagning i telefonläge 87

mottagning med en anknytningstelefon

88

pollning

90

radera bakgrund 89

senarelägg sändning 86

senareläggning av faxsändning

86

skicka

85

skicka dubbelsidiga original 88

skicka ett fax 85

skicka ett prioriterat fax

87

skicka fax under lågpristid 91

skriva ut en faxrapport

91

ställa in sidhuvud för fax

85

ta emot 87

ta emot fax i minnet 88

Index

_ 157

välja färgläge för originalet 89

välja originaldokument 88

vidarebefordra fax

91

faxinställningar

105

faxmottagning

ändra mottagningsläge 87

anknytningstelefon

88

säker faxmottagning

88

ta emot dubbelsidig utskrift

88

telefonsvararefax

88

faxskärmen

84

felkorrigeringsläget ECM

105

felmeddelande

129

filformat

skanning 79

USBminnesenhet 95

förbrukningsmaterial

beställa

141

byta ut tonerkassett

142

förväntad livslängd på toner kassett 122

kontrollera förbrukningsmaterialets status

120

tillgängligt förbrukningsmaterial 141

förinställningar för skanning

80

FTP skanna

76

funktioner

25

Drivrutin för PostScript 51

energisparfunktionen 42

maskinens funktioner

102

,

145

medföljande programvara

33

skrivardrivrutin

51

utskriftsmedier funktion

149

fylla på

papper i kassett1

46

papper i multikassetten

47

specialmedier 48

G

godkännandeinformation

15

grupp

epostadresser för skanning

74

gruppfaxnummer 89

H

häften

53

hårddisk

26

hjälp använda

58

hur skanningsskärmen fungerar

71

I

Indikator

energisparläge 31

knappen Interrupt

31

maskinstatus

30

statusindikatorn

30

individuell

epostadresser för skanning

75

individuellt

individuellt faxnummer 89

information

11

inställning av utskriftsupplösning

Linux

61

inställning för tidsgräns

42

internminne

rensa minnet 120

J

JPEG

USB scanning memory device

79

USBminnesenhet för skanning 95

justera

kassettstorlek

42

K

kassett

ändra kassettstorlek

46

ange pappersstorlek och papperstyp 50

beställa en tillbehörskassett

141

fylla på papper i multikassetten 47

justera bredd och längd 46

knappar

Energisparläge

31

Interrupt

31

Jobbstatus 31

Maskininställningar

31

knappen Interrupt

31

kontrollera lagrade dokument

120

kontrollpanelen

29

konvention

23

kopiera

affischkopiering

68

allmänna inställningar

104

ändra marginaler 70

förklaring av kopieringsskärmen

64

förstora eller förminska kopior

65

justera ljusstyrka

66

kantborttagning 69

klona kopia

68 kopiera häfte 68

,

69

Kopiera IDkort 67

kopiering av båda sidor av originalet 66

kopiering av OHfilm

69

Nuppkopiering 68

omslagskopiering 69

radera bakgrundsbilder

70

sortering

66 välja originaltyp 66

välja storleken på original 65

vanlig kopiering

65

Kopiera IDkort

67

kopieringsinställningar

104

kvalitet

skanning 79

L

lägga i

i dokumentinmataren 45

original på skannerglaset 44

lagra epostadresser

global 75

grupp

75

lagrade dokument

120

LCD display

changing the display language 42

LCDskärm

ändra skärmspråk 42

kontrollera maskinens status 102

ljusstyrka 30

Linux

drivrutinsinstallation för anslutningar med

USBkabel

36

drivrutinsinstallation för nätverksansluten

40

medföljande programvara

33

skanning 82

skriva ut

61

skrivaregenskaper 62

systemkrav 34

unified driver configurator 117

vanliga Linuxproblem

138

M

Macintosh

Index

_ 158

dela en maskin lokalt 37

drivrutinsinstallation för anslutningar med

USBkabel

35

drivrutinsinstallation för nätverksansluten

40

medföljande programvara

33

skanning 81

skriva ut 59

systemkrav 34

vanliga Macintoshproblem

140

mailbox

deleting the data of the mailbox

91

maskinens placering

32

justering enligt höjd 41

utrymme

32

maskininformation

102

maskininst

102

maskinstatus

102

meddelande

ta emot ett fax i brevlådan 90

menykarta

112

minne

installera minnesmodul 143 minnesuppgradering 143

multikassett

använda specialmedier

48

fylla på

47

tips om hur du använder

47

N

nätverk

allmänna inställningar

106 autentisering 106

drivrutinsinstallation

Linux 40

Macintosh

40

Windows

39

en introduktion till nätverksprogram

38 installationsmiljö 38 inställningar 38 konfigurera TCPIP 38

SetIPprogram 117

Nupp

Macintosh

61

Windows

52

Nuppkopiering

68

O

OCR optisk teckenigenkänning

80

,

95

optional tray

141

ordlista

152

originaldokument

lägga i i dokumentinmataren

45

på skannerglaset

44

pappersstopp

124

originalstorlek

skanning 78

originaltyp

faxa

88

kopiera 65

skanning 78

P

pappersstopp

så undviker du pappersstopp 124

ta bort papper 125

pekskärm

lösa problem 130

placing a machine

spacing

32

pollning

lagra original för pollning 90 pollning för en annan fax 90 ta bort dokumentet för pollning 90

problem

kopieringsproblem 135

pekskärm

130 problem med pappersmatning 130

problem med utskriftskvalitet 133

R

radera bakgrund

faxa

89

kopiera 70

skanning 79

rapporter

faxrapport 91

maskininformation

102

nätverkets MACadress

117

rengöra

insida 121

skannerenhet

122

utsida 121

rengöra maskinen

121

reservdelar

142

S

säkerhet

information

11

symboler

11

serienummer

120

service centerregistrering

maskin ansluten med USBkabel 35

,

40

service contact numbers

150

SetIPprogram

117

skanna

ändra standardinställningarna

43

skanna till epost

73

skanna till server

76

skanner

glas

44

lägga i dokument

44

Låsomkopplare 27 lock 27

skannerglas

lägga i dokument

44

skanning

ändra inställningar 78 dubbelsidiga original 78

filformat 79

för lokal anslutning

75

för nätverksanslutning

till epost 73

till FTP SMB

76

förinställningar för skanning 80

grundläggande information

71

Linux

82

Macintosh

81

originalstorlek 78

radera bakgrund 79

skanningskvalitet

79

TWAIN

80

upplösning

78

WIA

80

skärm

29

skriva ut

affisch 52

ändra procentsatsen i utskriften 53

ändra standardinställningarna för utskrift

59

anpassa ett dokument efter en vald

pappersstorlek 53

använda Direktutskriftsfunktion

58

använda överlägg 54 använda vattenstämplar 54

dubbelsidig utskrift

Macintosh 61

Windows

53 ,

63

flera sidor på ett pappersark

Macintosh 61

Windows

52

Linux

61

Macintosh

59 skriva till fil 59

skriva ut ett dokument

Windows

51

Index

_ 159

skriva ut ett dokument

Linux 61

Macintosh

59

skriva ut häften

53

skriva ut överlägg

skapa 54

ta bort

55 utskrift 55

skrivardrivrutin

funktioner 51

skrivaregenskaper

öppna skrivarinställningar 55

,

63

skrivarinställningar

55

använda hjälpen 58

Linux 62

Smart Panel

allmän information 115

font setting 43

SMB

72

snabbval

89

specifikationer

allmänt

145

fax 148

kopiator 147 skanner 147

skrivare

146

utskriftsmedier

149

språk

42

ställa in typsnitt

43

standardinställningar

103

ändra standardinställningarna

43

fylla på papper

43

papperskassett

50

ställa in sidhuvud för fax

85

startknapp

29

stoppknapp

29

SyncThru Web Service

allmän information 114

SMBFTPinställning

76

T

tangentbord

förklaring av tangentbordet

43

TCPIPprotokoll

38

telefonsvararefax

88

tidsinställning

41

till USBminnesenheter

94

tillbehör

beställa

141

installera 142

tillbehörskassett

beställa

141

fylla på papper

46

tillvalstjänst

110

toner unit

sending the toner reorder notification

120

tonerkassett

byta ut tonerkassetten 142

förväntad livslängd

122

,

146

lagring

122

omfördela toner

123

skicka avisering om toner 120

tonersparläge ställ in

57

TWAIN skanna

80

U

upplösning

faxa

88

skanning 78

skriva ut

55

uppringning

maskinvara 29

USB cable

how to scan 94

USBkabel

ändra skanningsfunktion 94

drivrutinsinstallation

34

port

28

så här skannar du 94

USBminnesenhet

hur USBskärmen fungerar

94

port

27 ,

28

skanna till USBminnet

ändra skanningsfunktion 94

filformat 95 filpolicy 95

skriva ut

95

utmatningsstöd

50

utskriftsmedier

ange pappersstorleken 50

ange papperstypen

50

ange standardkassett och papper

på datorn 42 på kontrollpanelen 42

blankt papper

50

etiketter 49

fliken papper i utskriftsinställningar 56

förtryckt papper

49

fotopapper

49

kortpapper

49

kuvert

48

OHfilm

49

riktlinjer

45

specialmedier 48

utmatningsstöd

149

utskriftsupplösning ställ in

Macintosh

60

Windows

55

V

vattenstämpel

redigera

54 skapa 54

ta bort

54

utskrift

54

vy bakifrån

28

vy framifrån

27

W

WIA

skanna

80

Windows

använda SetIP

117

dela en maskin lokalt 37

drivrutinsinstallation för anslutningar med

USBkabel

34

drivrutinsinstallation för nätverksansluten

39

medföljande programvara

33

skanning 71

skriva ut

51

systemkrav 33

vanliga Windowsproblem 138

Windows 7

skanna

81

Index

_ 160

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents