HP Samsung MultiXpress SL-K7600 Laser Multifunction Printer series Användarmanual

Add to My manuals
437 Pages

advertisement

HP Samsung MultiXpress SL-K7600 Laser Multifunction Printer series Användarmanual | Manualzz

Samsung Multifunction

Multi

X

press

X740x/X750x/X760x series

K740x/K750x/K760x/K765x series

I den här bruksanvisningen får du information om hur du installerar, använder och felsöker skrivaren i Windows.

AVANCERAT (ADMINISTRATÖRSHANDBOK)

I den här bruksanvisningen finns information om installation, avancerade inställningar, användning och felsökning i olika operativsystem.

Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla länder.

GRUNDLÄGGANDE

1. Introduktion

Fördelar

Funktioner fördelade på modell

Bra att veta

Om bruksanvisningen

Säkerhetsinformation

Översikt över maskinen

Kontrollpanelen

Ansluta en nätverkskabel

Slå på maskinen

Så här fungerar LED:s (indikatorer)

Bildskärm och användbara menyer

Förklaring av popup-tangentbordet

Drivrutinen installeras lokalt

Ominstallation av drivrutinen

2. Medier och kassetter

Lägga i original

Välja utskriftsmedier

Fylla på papper i magasinet

50

55

57

27

29

32

42

43

47

16

22

25

26

6

9

14

15

Skriva ut på specialmedier

Kassettinställningar

65

71

3. Skriva ut

Skrivardrivrutinens funktioner 74

Grundläggande information om utskrift 76

Öppna utskriftsinställningarna

Använda specialfunktioner för utskrift

78

88

Använda Direktutskrivningsfunktion 97

Ändra standardinställningarna för utskrift 99

Ange att din skrivare ska vara

standardskrivare. 100

Skrivarinställningar

Hantera Enhetsalternativ

Skriva till fil (PRN)

Mac-utskrift

Linux-utskrift

UNIX-utskrift

101

102

104

105

107

109

4. Kopiering

Kopieringsskärmen 112

2

GRUNDLÄGGANDE

Vanlig kopiering

Använda menyn Snabbkopia

Kopiera identitetskort

126

127

128

5. Skanna & Skicka (Skanna)

Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar 135

vanlig skanning

ID-sändning

145

146

Skanna med TWAIN-kompatibel programvara 149

Använda Samsung Easy Document Creator 150

Mac-skanning

Skanna med Linux

152

154

6. Fax (tillval)

Förbereda fax

Faxa till och från datorn

Att förstå faxskärmen

Sänder ett fax

Ta emot ett fax

156

157

159

168

170

7. Ställa in en adressbok

Hur adressboksskärmen fungerar

Använda kontrollpanelen

Använda SyncThru™ Web Service

177

179

183

8. Administreringsverktyg

Åtkomst till administreringsverktyg

SyncThru™ Web Service

Easy Capture Manager

Samsung AnyWeb Print

193

194

202

203

Easy Eco Driver 204

Använda Samsung Easy Document Creator 205

Använda Samsung Printer Center 206

Använda Samsung Easy Printer Manager 210

Använda Samsung skrivarens status

Använda Samsung printer experience

Använda box

213

215

221

3

GRUNDLÄGGANDE

9. Förbrukningsmaterial och

tillbehör

Beställa förbrukningsvaror och tillbehör 225

Tillgängliga varor 226

Tillgängliga tillbehör

Tillgängliga reservdelar

228

231

Installera tillbehör 232

Kontrollera livslängden för utbytbara delar 234

Använda en USB-minnesenhet 235

10. Felsökning

Omfördela toner

Byta ut tonerkassetten

Byta bildbehandlingsenheten

240

242

245

Byta ut spilltonerbehållaren

Så undviker du pappersstopp

Ta bort papper som fastnat

Meddelanden på displayen

246

248

249

267

Problem med strömförsörjning och kablar 276

Åtgärda andra problem 277

11. Bilaga

Specifikationer

Godkännandeinformation

Copyright

296

314

325

4

1. Introduktion

Det här är skrivarens huvudkomponenter:

Kapitlet innehåller:

• Fördelar

• Funktioner fördelade på modell

• Bra att veta

• Om bruksanvisningen

• Säkerhetsinformation

• Översikt över maskinen

• Kontrollpanelen

• Slå på maskinen

• Ansluta en nätverkskabel

• Så här fungerar LED:s (indikatorer)

• Bildskärm och användbara menyer

• Förklaring av popup-tangentbordet

• Drivrutinen installeras lokalt

• Ominstallation av drivrutinen

26

29

32

42

43

47

16

22

25

27

14

15

6

9

Fördelar

Miljövänlig Snabba utskrifter med hög upplösning

• Med Eko-funktionen kan du skriva ut med mindre toner- och

pappersåtgång (se ”Fliken Eko” på sidan 85).

• Du kan spara papper genom att skriva ut flera sidor på samma ark (se

”Använda specialfunktioner för utskrift” på sidan 88).

• Du kan spara papper genom att skriva ut på båda sidorna (dubbelsidig

utskrift) (se ”Använda specialfunktioner för utskrift” på sidan 88).

• Skrivaren sparar ström automatiskt i och med att energiförbrukningen minskas drastiskt när den inte används.

• Vi rekommenderar att använder återvinningspapper gör att spara på miljön.

• Du kan skriva ut med en upplösning upp till 1 200 x 1 200 dpi

• Snabba utskrifter.

- X740x/K740x series

▪ För enkelsidig utskrift, upp till 40 ppm (A4 eller Letter).

- X750x/K750x series

▪ För enkelsidig utskrift, upp till 50 ppm (A4 eller Letter).

- X760x/K760x series

▪ För enkelsidig utskrift, upp till 60 ppm (A4 eller Letter).

- K765x series

▪ För enkelsidig utskrift, upp till 65 ppm (A4 eller Letter).

Fördelar

Smidigt

• Om du har en internetanslutning kan du få tillgång till hjälp, support, skrivardrivrutiner, handböcker och beställningsinformation på

Samsungs hemsida: www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar.

Många funktioner och stöd för många olika program

• Med hjälp av Samsung Cloud Print-appar kan du skriva ut från var som

helst (se ”Samsung Cloud Print” på sidan 408).

• med hjälp av Google Cloud Print™ -appar kan du skriva ut från var som

helst (se ”Google Cloud Print™” på sidan 410).

• Via Easy Capture Manager kan du enkelt redigera och skriva ut de skärmdumpar som du har tagit med Print Screen-knappen på

tangentbordet (se ”Easy Capture Manager” på sidan 202).

• Samsung Easy Printer Manager och Printing Status är ett program som

överser maskinstatus och låter dig ändra inställningar efter behov (se

”Använda Samsung skrivarens status” på sidan 213 eller ”Använda

Samsung Easy Printer Manager” på sidan 210).

• Samsung Easy Document Creator är en applikation som ger användaren möjlighet att skanna, sammanställa och spara dokument i olika formart inklusive .epub. Dokumenten kan spridas på sociala

nätverk eller via fax (se ”Använda Samsung Easy Document Creator” på sidan 205).

• AnyWeb Print gör att du kan spara skärmdumpar, granska, flytta om och skriva ut fönstret i Windows Internet Explorer lättare än om du

använt det vanliga programmet (se ”Samsung AnyWeb Print” på sidan

203).

• Smart uppdatering letar reda på den senaste versionen av programvaran och installerar denna samtidigt som skrivaren installeras. Detta är endast tillgängligt på Windowsdatorer.

• Stöd för flera olika pappersstorlekar (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 299).

• Skriv ut vattenstämplar: Du kan justera dokumenteten med hjälp av ord, som t.ex. “ CONFIDENTIAL

” (se ”Vattenstämpel” på sidan 84).

• Du kan använda olika operativsystem när du skriver ut (se

”Systemkrav” på sidan 309).

• Skrivaren har ett ett USB-gränssnitt och/eller ett nätverksgränssnitt.

Fördelar

Stöd för XOA-program

Maskinen stöder anpassade XOA-program.

• När det gäller anpassade XOA-program kontaktar du din leverantör av sådana program.

Funktioner fördelade på modell

Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga på alla modeller eller i alla länder.

Operativsystem

Operativsystem

Windows

Mac

Linux

Unix

( ● : Stöds, Blank: Stöds ej)

X740x/X750x/X760x series

K740x/K750x/K760x/K765x series

Programvara

Skrivardrivrutinen och programvaran finns på programvaru-cd:n. Om du använder Windows väljer du drivrutin och programvara i fönstret Välj vilken programvara och vilka verktyg som ska installeras .

Programvara

PCL-skrivardrivrutin

PS-skrivardrivrutin

a

XPS-skrivardrivrutin a

Direktutskrivningsfunktion

a

X740x/X750x/X760x series

K740x/K750x/K760x/K765x series

Funktioner fördelade på modell

Programvara

Samsung Easy Printer

Manager

Inställningar för att skanna till dator

Inställningar för att faxa till dator

Enhetsinställnin gar

Samsung skrivarens status

Samsung AnyWeb Print

a

Samsung Easy Document Creator

Easy Capture Manager

SyncThru™ Web Service

SyncThru Admin Web Service

Easy Eco Driver

Fax

Skan

Samsung

Network PC Fax

Twainskanningsdrivrut in

X740x/X750x/X760x series

K740x/K750x/K760x/K765x series

● a. Hämta och installera programvaran från Samsungs webbplats. (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar). Innan du påbörjar installationen bör du kontrollera att programvaran är kompatibel med ditt operativsystem.

( ● : Stöds, Blank: Stöds ej)

Funktioner fördelade på modell

Olika funktioner

funktioner

Dubbelsidig dokumentmatare för skanner (DSDF)

USB-minnesgränssnitt

Nätverksgränssnitt Ethernet 10/

100/1000 Base TX trådbundet LAN

Nätverksgränssnitt 802.11b/g/n eller 802.11 a/b/g/n/ac trådlöst LAN a

NFC(Närfältskommunikation)

BLE(Bluetooth Low Energy)

Dubbel nätverksenhet

Enhetsställ

Efterbehandlingsenhet

Hålslagsenhet

Dubbel kassettmatare

Högkapacitetsmatare (nedre)

Högkapacitetsmatare (sida)

X740x/X750x/X760x series

● o o o o o o o o o o

K740x/K750x/K760x/K765x series

● o o o o o o o o o o

Funktioner fördelade på modell funktioner

Arbetsbord

BYOD-tabell

Faxenhet

FDI-enhet

Låsningsenhet kassett

Uppvärmningsenhet

Jobbseparator

X740x/X750x/X760x series o o o o o o o

K740x/K750x/K760x/K765x series o o o o o o o a. Beroende på land kanske inte trådlösa LAN-kort finns tillgängliga. I vissa länder kan endast 802.11 b/g/n användas. Kontakta din lokala Samsung-återförsäljare där du köpte maskinen.

( ● : stöds, ○ : Tillbehör, Tom: Stöds ej)

Bra att veta

Skrivaren skriver inte ut

• Öppna skrivarkön och ta bort dokumentet från listan (se

”Avbryta en utskrift” på sidan 77).

• Ta bort drivrutinen och installera den på nytt (se

”Drivrutinen installeras lokalt” på sidan 43).

• Välj skrivaren som standardskrivare i Windows (se ”Ange att din skrivare ska vara standardskrivare.” på sidan 100).

Var kan jag köpa tillbehör och förbrukningsartiklar?

• Hör med återförsäljaren eller en Samsung-distributör.

• Gå in på www.samsung.com/supplies. När du har valt land eller region visas serviceinformationen.

Statusindikatorerna blinkar eller lyser ständigt.

• Stäng av skrivaren och slå på den igen.

• Läs igenom avsnittet om vilka funktioner indikatorerna står

för i bruksanvisningen och felsök funktionen i fråga (se ”Så här fungerar LED:s (indikatorer)” på sidan 29).

Ett papper har fastnat.

• Öppna och stäng luckan (se ”Vy framifrån 1” på sidan 22).

• Läs igenom avsnittet om hur du tar bort papper som har

fastnat och felsök (se ”Ta bort papper som fastnat” på sidan 249).

Utskrifterna är otydliga.

• Tonern kan vara på väg att ta slut eller vara ojämnt

fördelad. Skaka tonerkassetten (se ”Omfördela toner” på sidan 240).

• Prova med en annan upplösning (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 78).

• Byt tonerkassetten (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan

242).

Var kan jag ladda ned drivrutinen till skrivaren?

• Om du har en Internetanslutning kan du få tillgång till hjälp, support, skrivardrivrutiner, handböcker och beställningsinformation på Samsungs hemsida: www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller grundläggande information om skrivaren och detaljerade användningsinstruktioner.

• Kasta inte den här handboken utan spara den för framtida referens.

• Läs säkerhetsinformationen innan du använder skrivaren.

• Mer information om eventuella fel som kan uppstå finns i kapitlet om felsökning.

• I kapitlet Ordlista förklaras termerna som används i den här bruksanvisningen.

• Bilderna som visas här kan skilja sig från den skrivare du har (beroende på tillval och modell).

• Skärmbilderna som visas i den här bruksanvisningen för administratörer kan skilja sig från vad som faktiskt visas på skrivaren

(beroende på inbyggd programvara och drivrutin).

• Anvisningarna i den här bruksanvisningen gäller huvudsakligen

Windows 7.

2

Allmänna ikoner

Ikon Text

Försiktig het

Beskrivning

Ger användaren information som skyddar maskinen från skador och fel.

Varning

Används för att varna användare om risk för personskador.

Obs

Ger ytterligare information eller detaljerade specifikationer om maskinens funktioner och möjligheter.

1

Ordförklaringar

Vissa termer kan ha samma betydelse:

• Dokument är synonymt med original.

• Papper är synonymt med medium eller utskriftsmedium.

• Maskinen syftar på skrivaren eller multifunktionsskrivaren.

1. Introduktion 14

Säkerhetsinformation

Dessa varningar och säkerhetsföreskrifter finns med i bruksanvisningen så att du ska kunna undvika person- eller maskinskador. Läs alla dessa anvisningar innan du använder skrivaren. När du har läst det här avsnittet bör du förvara det på en säker plats för framtida bruk.

4

Driftsmiljö

Varning

3

Viktiga säkerhetssymboler

Förklaringar av alla ikoner och symboler som används i det här kapitlet

Varning

Risker eller osäkra metoder som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

Försiktig het

Risker eller osäkra metoder som kan leda till lättare personskador eller skador på egendom.

Försök inte.

Använd inte skrivaren om nätsladden är skadad eller om vägguttaget inte är jordat.

Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.

Ställ ingenting på skrivaren (exempelvis vatten, små metallföremål, tunga föremål, ljus eller tända cigaretter).

Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.

• Om skrivaren blir överhettad, börjar ryka, låter konstigt eller börjar lukta konstigt ska du omedelbart stänga av den och dra ur sladden.

• Du bör se till att du alltid kan komma åt vägguttaget eftersom du kan behöva dra ut kontakten vid nödsituationer.

Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.

Böj inte nätsladden och ställ inga tunga föremål på den.

Om du trampar på nätsladden eller klämmer ihop den med tunga föremål kan elstötar eller eldsvåda uppstå.

Ta inte bort stickkontakten genom att dra i sladden, och hantera den inte med blöta händer.

Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.

1. Introduktion 15

Säkerhetsinformation

Försiktighet

Du bör dra ut kontakten vid åskväder eller om du inte tänker använda skrivaren på ett tag.

Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.

Tänk på att utmatningsområdet blir hett.

Du kan bränna dig.

Om någon har tappat skrivaren, eller om höljet verkar vara skadad bör du koppla ur alla gränssnittsanslutningar och kontakta kvalificerad servicepersonal.

Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.

Om skrivaren inte fungerar som den ska även efter det att du följt dessa instruktioner kopplar du ur maskinen från alla gränssnittsanslutningar och kontaktar kvalificerad servicepersonal.

Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.

Försök inte tvinga in kontakten i vägguttaget om det inte går lätt att sätta i den.

Ring en elektriker för att byta vägguttaget, annars finns risk för elektriska stötar.

Låt inte husdjur gnaga på nätsladden, telesladden eller kablarna för anslutning till datorn.

Det kan leda till elektriska stötar och eldsvåda. Dessutom kan djuret skadas allvarligt.

5

Driftsmetod

Försiktighet

Dra inte ut papperet med våld under utskrift.

Skrivaren kan ta skada.

Placera inte handen mellan skrivaren och pappersmagasinet.

Du kan skada dig.

Var försiktig när du byter papper eller tar bort papper som fastnat inuti skrivaren.

Nya papper har vassa kanter och du kan skära dig.

När du skriver ut stora kvantiteter kan den undre delen av utmatningsområdet bli het. Låt inte barn röra den.

Du kan bränna dig.

Du bör inte ta bort papper som har fastnat med pincett eller vassa metallföremål.

Den kan skadas.

Låt inte alltför många papper ansamlas i utmatningsmagasinet.

Den kan skadas.

1. Introduktion 16

Säkerhetsinformation

Blockera inte och tryck inte in objekt i ventilationsöppningen.

Det kan leda till höjda temperaturer hos komponenterna, vilket kan orsaka skador eller eldsvåda.

Kontroller, justeringar eller procedurer annat än de som beskrivs här kan leda till farlig bestrålning.

Skrivaren strömförsörjs via nätsladden.

Om du vill stänga av strömförsörjningen drar du ur nätsladden från vägguttaget.

6

Installera/flytta

Varning

Placera inte skrivaren i ett område med damm, fukt eller vattenläckor.

Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.

Placera skrivaren i en miljö som uppfyller specifikationerna för drifttemperatur och luftfuktighet.

Använd inte maskinen när temperaturen understiger noll grader, eller om den har nyligen flyttats från en plats där temperaturen understeg noll grader. Om du gör det kan du skada maskinen. Använd endast maskinen när maskinens interna temperatur är inom specifikationerna för drifttemperatur och luftfuktighet.

Annars kan det uppstå problem med utskriftskvaliteten och orsaka skador på maskinen.

se ”Specifikationer för maskinvara” på sidan 296

1. Introduktion 17

Säkerhetsinformation

Försiktighet

Innan du flyttar skrivaren ska du stänga av strömmen och koppla ur alla sladdar. Informationen nedan är bara förslag som baseras på enheternas vikt.

Om du har en sjukdom som hindrar dig från att lyfta, ska du inte lyfta maskinen. Be om hjälp och använd alltid lämpligt antal personer för att lyfta enheten på ett säkert sätt. Den kan annars falla i golvet, vilket kan orsaka person- eller maskinskador.

Lyft sedan skrivaren:

• Om skrivaren väger under 20 kg kan du lyfta den själv.

• Om skrivaren väger 20–40 kg ska den lyftas av två personer.

• Om skrivaren väger över 40 kg ska den lyftas av fyra eller fler personer.

Välj ett plant underlag med tillräcklig yta för ventilationen och placera maskinen. Betänk också utrymmet so krävs för att

öppna luckor och kassetter.

Placeringen bör vara välventilerad och ifrån direkt solljus, hetta eller fukt.

När du använder maskinen under längre perioder eller skriver ut stora volymer av papper i oventilerade utrymmen, kan det förorena luften och vara skadligt för din hälsa. Placera maskinen i ett välventilerat utrymme eller öppna ett fönster för att låta luften cirkulera tidvis.

Placera inte skrivaren på ett instabilt underlag.

Den kan annars falla i golvet, vilket kan orsaka person- eller maskinskador.

Använd endast 26 AWG a

eller grövre telefonsladd.

Annars kan maskinen skadas.

Kontrollera att du sätter i nätsladden i ett jordat vägguttag.

Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.

Använd nätsladden som medföljer skrivaren för säker drift. Om du använder en sladd som är längre än 2 meter med en 140voltsmaskin så ska grovleken vara 16 AWG eller högre.

Annars kan skrivaren skadas och elstötar och eldsvåda kan uppstå.

Sätt inte någon lucka över skrivaren och placera den inte på någon plats utan ventilation, t.ex. i en garderob.

Om skrivaren inte är väl ventilerad kan eldsvåda uppstå.

Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar.

Det kan försämra produktens prestanda och leda till elektriska stötar eller eldsvåda.

Maskinen ska anslutas till den spänningsnivå som anges på etiketten.

Om du är osäker och vill kontrollera vilken spänningsnivå du använder kontaktar du din elleverantör.

a. AWG: Amerikanskt kabelmått

1. Introduktion 18

Säkerhetsinformation

7

Underhåll/kontroll

Försiktighet

Dra ut sladden från vägguttaget innan du rengör insidan av skrivaren. Rengör inte skrivaren med bensin, thinner eller alkohol och spreja inte vatten direkt i skrivaren.

Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.

Skrivaren ska inte användas samtidigt som du byter delar eller rengör insidan.

Du kan skada dig.

Förvara städprodukter utom räckhåll för barn.

De kan skada sig.

Plocka inte isär, reparera inte och bygg inte om skrivaren själv.

Den kan skadas. Ring en certifierad fackman när skrivaren behöver repareras.

Vid rengöring och drift av maskinen ska du följa anvisningarna i bruksanvisningen som medföljer maskinen.

Annars kan skrivaren skadas.

Se till att nätsladden och kontaktytan inte utsätts för damm eller väta.

Det finns risk för elektriska stötar eller eldsvåda.

• Ta inte bort kåpor eller skydd som är fastskruvade.

• Fixeringsenheter får endast repareras av certifierad servicetekniker. Reparation av lekman kan leda till eldsvåda och elstötar.

• Skrivaren får endast repareras av Samsungs servicetekniker.

8

Använda förbrukningsmaterial

Försiktighet

Plocka inte isär tonerkassetten.

Toner kan vara farligt för människor vid förtäring eller inandning.

Bränn inte upp förbrukningsmaterial (exempelvis tonerkassetten eller fixeringsenheten).

Det kan orsaka en explosion eller en okontrollerbar eldsvåda.

1. Introduktion 19

Säkerhetsinformation

Förvara förbrukningsmaterial, till exempel tonerkassetter utom räckhåll för barn.

Toner kan vara farligt för människor vid förtäring eller inandning.

Att använda återvunnet förbrukningsmaterial, t.ex. toner, kan skada maskinen.

Om det uppstår skador på grund av användning av

återvunnet förbrukningsmaterial tas en serviceavgift ut.

För förbrukningsvaror som innehåller tonerdamm

(tonerkassett, spilltonerbehållare, skannerenhet, etc.) följer du instruktionerna nedan.

• När förbrukningsvaror ska kasseras följer du instruktionerna för avfallshantering. Be återförsäljaren om avfallshanteringsinstruktioner.

• Tvätta inte förbrukningsvarorna.

• En spilltonerbehållare ska inte återanvändas efter att den har tömts.

Om du inte följer instruktionerna ovan kan det orsaka funktionsfel och miljöförstöring. Garantin täcker inte skador som orsakas av en användares ovarsamhet.

Om du får toner på kläderna ska du inte tvätta dem i varmt vatten.

Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget. Använd kallt vatten.

När du byter tonerkassett eller tar bort papper som har fastnat ska du vara försiktig så att du inte får toner på dig eller dina kläder.

Toner kan vara farligt för människor vid förtäring eller inandning.

1. Introduktion 20

Översikt över maskinen

9

Vy framifrån 1

1

2

3 Inmatningskassett för dubbelsidig dokumentmatare för skanner (DSDF)

4 Utmatningskassett för dubbelsidig dokumentmatare för skanner (DSDF)

5 Kontrollpanelen

6 Multikassett

9

10

Standardmagasin (magasin 2)

Standardmagasin (magasin 1)

11 Främre lucka

12 Utmatningsfack för papper

12

11

10

9

5

6

3

4

7

8

1 Hölje till dubbelsidig dokumentmatare för skanner

(DSDF)

2 Dubbelsidig dokumentmatare för skanner (DSDF) med skenor

7

8

Strömbrytare

Nätkontakt

1. Introduktion 21

Översikt över maskinen

10

Vy framifrån 2

11

Vy inifrån (X740x/X750x/X760x series)

2

1

6

5

1 Skannerglas

2 Vit platta

3 Pappersbreddstöd för multikassetten

3

4

3

2

1

4

4 Multikassett

5 USB-port, tangentbord

6

USB-port

1 Sticka för rengöring av laserskannerfönstret.

2 Spilltonerbehållare

3

4

Tonerkassetter

Framkallningsenheter

För att kunna se framkallningsenheten måste du ta loss spilltonerbehållaren.

1. Introduktion 22

Översikt över maskinen

12

Vy inifrån (K740x/K750x/K760x/K765x series)

13

Baksida

5

6

7

8

3

2

1

9

4

3

2

1 Spilltonerbehållare

2 Tonerkassett

3 Bildbehandlingsenhet

För att kunna se framkallningsenheten måste du ta loss spilltonerbehållaren.

1 Stödkassett för utmatning

2 Lucka till systemkortet

3 USB-port

4 USB-port

5 Nätverksport

6 EFI-lucka (tillval)

7 FDI-lucka (tillval)

8 Fax1 (tillval) portlucka

9 Fax2 (tillval) portlucka

1

1. Introduktion 23

Kontrollpanelen

14

Kontrollpanel

1

2

Använd endast fingrarna på bildskärmen. Skärmen kan skadas av pennor och andra spetsiga föremål.

15

Rotera kontrollpanelen

3

1

2

3

Bildskärm a. Ström-LED b. Ström/Vaknaknapp

Status indikator

Visar aktuell status och ledtexter under en

åtgärd. Du kan enkelt hantera menyerna med hjälp av bildskärmen.

Visar skrivarens strömstatus.

Sätter på och slår av strömmen. När strömmen

är på lyser den blå indikatorn. Stäng av maskinen genom att hålla in knappen i mer än två sekunder. Ett bekräftelsefönster visas.

Visar maskinens status (se ”Så här fungerar

LED:s (indikatorer)” på sidan 29).

Du kan rotera kontrollpanelen 90 grader. När du roterar kontrollpanelen justeras skärmriktningen automatiskt för att stämma överens med kontrollpanelens riktning.

En del funktioner stöder inte skärmrotation.

1. Introduktion 24

Ansluta en nätverkskabel

Maskinen har ett inbyggt nätverkskort. Du kan ansluta maskinen till ett nätverk med hjälp av en nätverkskabel.

1. Introduktion 25

Slå på maskinen

Använd alltid den nätsladd som levereras med maskinen. Annars kan maskinen skadas eller börja brinna.

1 Anslut nätsladden till nätkontakten.

2 Anslut den andra änden till ett jordat eluttag.

1. Introduktion 26

Slå på maskinen

3 Slå på huvudströmbrytaren.

• Du kan också slå på maskinen genom att trycka på knappen

( Strömbrytare/väckning )

• Vissa delar inuti maskinen kan vara varma när strömmen är på, eller efter utskrifter. Var försiktig så att du inte bränner dig på delarna inuti maskinen.

• Montera inte isär maskinen när den är påslagen eller inkopplad. Du kan få en elektrisk stöt om du gör det.

1. Introduktion 27

Så här fungerar LED:s (indikatorer)

16

Att förstå statusindikatorn

Färgen på statusindikatorn visar maskinens aktuella status.

• Vissa indikatorer kanske inte finns på din modell, beroende på vilken modell du har och var du har köpt den (se ”Kontrollpanelen” på sidan 25).

• Läs först felmeddelandet och de anvisningar som anges i respektive felsökningsavsnitt (se ”Felsökning” på sidan 239).

• Du kan också lösa problemet via anvisningarna i programfönstret Samsung skrivarens status på datorn (se

”Använda Samsung skrivarens status” på sidan 213).

• Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Av

Grön

Status

• Skrivaren är offline.

• Skrivaren är i energisparläge.

Skrivaren är online och kan användas.

Blinkar Fax Maskinen skickar eller tar emot fax.

Kopia

Skan

Skriv

Maskinen kopierar dokument.

Maskinen skannar dokument.

Beskrivning

• När statusindikatorn blinkar långsamt tar maskinen emot data från datorn.

• När informationen skrivs ut blinkar statusindikatorn snabbt.

1. Introduktion 28

Så här fungerar LED:s (indikatorer)

Status

Orange På

Beskrivning

• Tonerkassetten har snart tjänat ut, det vill säga nått den väntade livslängden a

. Det rekommenderas att du byter tonerkassett.

• Ett papper har fastnat (se ”Ta bort papper som fastnat” på sidan 249).

• Luckan är öppen. Stäng luckan.

• Det finns inget papper i magasinet. Fyll på papper i kassett 1 (se ”Fylla på papper i magasinet” på sidan 57).

• Maskinen har stoppats på grund av ett allvarligt fel. Kontrollera meddelandet på displayen (se ”Meddelanden på displayen” på sidan

267).

• En bildbehandlingsenhet har nästan uppnått den förväntade livslängden.

b

. Det rekommenderas att du byter tonerkassett.

Blinkar

• Ett mindre fel har uppstått och maskinen väntar på att det ska rättas till. Kontrollera meddelandet på displayen (se ”Meddelanden på displayen” på sidan 267). När problemet har åtgärdats fortsätter maskinen med det aktuella jobbet.

• Livslängden för tonerkassetten a

eller bildbehandlingsenheten är nästan slut. Beställ en ny tonerkassett eller skannerenhet. Du kan tillfälligt förbättra utskriftskvaliteten genom att omfördela tonern.

a. Kassettens förväntade livslängd innebär tonerkassettens förväntade eller beräknade livslängd. Detta anger den genomsnittliga utskriftskapaciteten och har beräknats enligt ISO/

IEC 19752. Antalet sidor kan påverkas av driftsmiljön, utskriftsintervall, grafik, medietyp och mediestorlek. Det kan finnas en viss mängd toner kvar i kassetten även efter att den röda indikatorn tänds och det inte längre går att skriva ut.

b. När bildbehandlingsenhetens livslängd har löpt ut, går det inte längre att skriva ut med skrivaren. I det här fallet kan du välja att sluta eller fortsätta att skriva ut från SyncThru™Web

Service ( Settings > Machine Settings > System > Setup > Supplies Management > Toner Cartridge Stop ) eller Samsung Easy Printer Manager ( Enhetsinställningar > System

> Hantering av förbrukningsartiklar > Toner Cartridge Stop ). Om den här funktionen stängs av och utskrivning fortsätter så kan enhetens system ta skada.

Kontrollera meddelandet på skärmen. Följ instruktionerna i meddelandet eller läs mer i kapitlet om felsökning (se ”Meddelanden på displayen” på sidan

267). Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

1. Introduktion 29

Så här fungerar LED:s (indikatorer)

17

Så här fungerar LED-indikatorn

Färgen på statusindikatorn visar maskinens aktuella status.

Av

Blå

Status

Blinkar

Beskrivning

Skrivaren är offline.

Skrivaren är online och kan användas.

Skrivaren är i energisparläge. När data tas emot eller om någon knapp trycks in växlar den automatiskt till onlineläge.

Kontrollera meddelandet på skärmen. Följ instruktionerna i meddelandet eller läs mer i kapitlet om felsökning (se ”Meddelanden på displayen” på sidan

267). Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

1. Introduktion 30

Bildskärm och användbara menyer

18

Menynavigering

Du kan skräddarsy skrivarens funktioner med både menyer och widgetar.

Gå till funktionerna genom att bläddra igenom dem på skärmmenyer.

Manuella

Peka på

Använd endast fingret när du använder pekskärmen. Exempel:

• Tryck på tangentbordet på skärmen för att ange tecken eller annan text.

• Tryck på ett menyföremål för att välja det.

• Tryck på programikonen för att starta programmet.

Tryck och håll ned

Tryck lätt och håll ditt finger på skärmen. Exempelvis:

• Tryck och håll ned en widget på startskärmen för att flytta på den.

• Tryck och håll ned ett fält för att visa en pop-up-meny med alternativ.

Exempel:

• Dra upp och ned på startskärmen eller menyn för att bläddra med den.

Panorering

Tryck och håll ned ikonen, vicka sedan enheten till vänster eller höger.

Exempel:

• Använd panorering för att flytta ikoner från dina startskärmar eller programmenyer till andra sidor.

Kommandotangenter

• (Tillbaka): Återgå till föregående skärm, alternativ eller steg.

(Start): Gå till startskärmen.

• (Nyligen): Visar appar som nyligen använts.

• Snabbstart: En anpassningsbar tangent. Se nästa avsnitt för alternativ.

Dra

Dra ditt finger lätt över skärmen.

1. Introduktion 31

Bildskärm och användbara menyer

Lägg till snabbstart

1 Från bildskärmen trycker du på ( Inställningar ) ikon > Visa >

Mer inställningar > Snabbstart .

2 Välj önskad snabbstartsfunktion.

• Ingen: Ikonen visas inte.

• Skärmdump ( bildfil.

) : Fångar den nuvarande skärmen till en

• Program( ) : Öppnar en skärm som visar alla appar.

• Sok( ) : Öppnar sökskärmen.

3 Tryck på (tillbaka) för att återgå till inställningsmenyn.

19

Översikt startskärm

Beroende på autentiseringsinställningen kan maskinens användare behöva ange ID och lösenord. Om detta aktiveras kan maskinen bara användas av en behörig användare som har ett behörigt ID och lösenord på maskinen. Kontakta maskinens administratör.

Navigera på startskärmarna

Initialt har din skrivare ett mindre antal startskärmar. Du kan dra-och-släppa applikationsikoner [short-cut] från de olika startskärmarna. Vanligtvis använder du endast en skärm som din startskärm, så dra-och-släpp där du vill att den ska visas på skärmen.

Från huvudstartskärmen, drar du till vänster eller höger.

Huvudstartskärmen är placerad i mitten och ytterligare tre sidor finns på vardera sida.

Huvudstartskärmen är startpunkten för många applikationer och funktioner.

Du kan anpassa den med applikationsikonerna, genvägar och widgetar för att du ska få omgående tillgång till information och applikationer. Du kan

. öppna den förvalda sidan när som helst genom att trycka på ikonen

Skärmbilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från hur skärmen på din maskin ser ut, beroende på tillval och modell.

Navigera i programmenyerna

Som standard har din skrivare flera programmenyer på huvudstartskärmen.

Om du vill komma åt alla programmenyer och widgets, trycker du på ikonen

och drar till höger eller vänster på skärmen.

1. Introduktion 32

Bildskärm och användbara menyer

Då du lägger till program, växer antalet tillgängliga programmenyer.

Komma åt appar som nyligen använts.

Du kan enkelt hitta en app som du nyligen använt.

1 Klicka på ikonen för att öppna fönstret med de nyligen använda programmen.

2 Tryck på en programikon i detta fönster för att starta det.

20

Anpassa din startskärm

Du kan anpassa din startskärm efter dina behov.

Skapa genvägar

Genvägar skiljer sig från widgetar. Medan widgetar endast kan starta program, kan genvägar göra detta och aktivera funktioner och åtgärder.

Lägga till en genväg från startskärmen.

1 Tryck på ikonen för att gå till startskärmen.

2 Tryck och håll ned startskärmen för att se en lista med tillgängliga genvägar.

• Ange bakgrund

Hemskärm : Ställ in bakgrunden till Hemskärm .

Inloggningsskärm : Ställ in bakgrunden till

Inloggningsskärm .

För att använda den här funktionen är det möjligt att du måste logga in.

Hem- och inloggningsskärm : Ställ in bakgrunden till Hem- och inloggningsskärm .

För att använda den här funktionen är det möjligt att du måste logga in.

• Appar, XOA-appar, widgets & program : Placera Appar, XOAappar, widgetar och program på startskärmen.

• Mapp : Skapa en mapp på startskärmen.

• Sida : Lägg till ytterligare en sida till startskärmen.

1. Introduktion 33

Bildskärm och användbara menyer

Lägga till en genväg från menyn Apps

1 Tryck på ikonen för att gå till startskärmen.

2 Tryck på ikonen för att se dina nuvarande applikationer.

3 Bläddra igenom listan och hitta önskad applikation.

4 Tryck och håll ned applikationsikonen. Detta skapar en genväg till applikationen och visar huvudstartskärmen.

5 Dra genvägen till önskad plats på skärmen och släpp den. För att flytta till en annan sida, dra genvägen till skärmens kant tills skärmen har bläddrat fram till den önskade sidan.

Radera en genväg

1 Tryck och håll ned en genväg tills den går att flytta på.

2 Du kan föra en genväg till skräpkorgen, och då blir båda föremålen röda.

Du avinstallerar inte program på detta sätt, utan du tar bara bort genvägen från startskärmen.

Lägga till och ta bort widgetar.

Widgets är självständiga program som finns på din flik för widgetar och på vilken sida som helst på startskärmen. Till skillnad från genvägar syns en widget som ett program på skärmen.

Tillgängliga widgets

• Bokmärke: Visar länkar till bokmärkta webbplatser direkt på startskärmen. Du kan ändra storlek på widgeten för att visa fler eller färre bokmärken.

• Kopiering (4x2) : Med denna kan du justera antalet kopior eller börja kopiera snabbt. Tryck på plus- och minusknapparna för att ändra på antalet kopior, och sedan på Kopieringsstart för att starta kopieringen.

• Kopiering (3x4) : Med denna kan du justera antalet kopior eller börja kopiera direkt från startskärmen. Använd sifferknapparna för att ändra antalet kopior, och tryck sedan på Start för att starta kopieringen.

• Fax: Med denna funktion kan du ange ett faxnummer med hjälp av sifferknapparna och sedan snabbt skicka ett fax.

• Mitt program: Listar genvägar till förinställningar eller inställningar av appar.

• Fotogalleri: Visar bilderna som är sparade på maskinen.

• Skanna: Med denna funktion kan du skanna dokument till Boxen eller en USB-enhet.

• Kassettinformation: Visar information om utskriftskassetterna, såsom pappersnivåer och papperstyp.

1. Introduktion 34

Bildskärm och användbara menyer

• Användningsräknare: Visar en översikt av maskinens användningsstatistik.

Lägga till en widget

1 Tryck på ikonen för att gå till startskärmen.

2 Tryck på ikonen och tryck på Widget högst upp på skärmen.

3 Bläddra igenom listan och hitta önskad widget.

4 Tryck och håll ned ikonen. Detta skapar en kopia av widgeten och visar huvudstartskärmen.

5 Dra widgeten till önskad plats på skärmen och släpp den. För att flytta till en annan sida, dra widgeten till skärmens kant tills skärmen har bläddrat fram till den önskade sidan.

Ta bort en widget

1 Tryck och håll ned en widget tills dem går att flytta på.

2 Du kan föra en genväg till skräpkorgen, och då blir båda föremålen röda.

Du avinstallerar inte en widget på detta sätt, utan du tar bara bort kopian från startskärmen.

Flyttar på ikoner i menyn Apps

1 Tryck på ikonen för att gå till startskärmen.

2 Tryck på ikonen för att se dina nuvarande applikationer.

3 Tryck på fliken Apps högst upp på skärmen, om du inte redan gjort det.

4 Dra ikonen till önskad plats på skärmen och släpp den. För att flytta till en annan sida, dra ikonen till skärmens kant tills skärmen har bläddrat fram till den önskade sidan.

Ändra bakgrund

Du kan anpassa dina startskärmars bakgrund.

1 Från vilken startskärm som helst, tryck och håll ned ett tomt område på skärmen. Välj sedan alternativet Ange bakgrund .

2 Tryck på ett av följande alternativ i fönstret som visas.

• Hemskärm : Ställ in bakgrunden till Hemskärm .

• Inloggningsskärm : Ställ in bakgrunden till Inloggningsskärm .

För att använda den här funktionen, är det möjligt att du måste

logga in som administratör (se ”Logga in” på sidan 340).

1. Introduktion 35

Bildskärm och användbara menyer

• Hem- och inloggningsskärm : Ställ in bakgrunden till båda skärmarna. För att använda den här funktionen, är det möjligt att

du måste logga in som administratör (se ”Logga in” på sidan

340).

3 Tryck på ett av följande alternativ i fönstret som visas.

• Galleri : Välj en bakgrund från foton och bilder i maskinens galleri.

• Livebakgrunder : Välj en animerad bild.

• Bakgrunder : Välj från flera inbyggda bilder.

4 Välj en bakgrund och tryck på OK , Ange bakgrund , eller Avbryt .

21

Meddelandepanel

Meddelandepanel inkluderar en nedrullningslista som visar information om pågående processer, tonerstatus, skärmens ljusstyrka och färska meddelanden.

På startskärmen, tryck och håll ned meddelandepanelen tills listan visas, dra sedan nedåt för att förstora den.

1. Introduktion 36

Bildskärm och användbara menyer

22

Jobbstatus

När du trycker på Jobbstatus från startskärmen eller Apps , visar skärmen

Aktuellt jobb , Jobbet är färdigt , Säker utskrift , Saker fax och Meddel. aktiv .

Aktuellt jobb

Visar listan över pågående och väntande jobb.

Jobbet är färdigt

Visar listan med slutförda jobb, däribland information om jobb i vilka ett fel har uppstått.

23

Räknare

Du kan kontrollera hur många sidor/jobb som skrivits ut, kopierats, skannats och faxats ut. Du kan kontrollera räknaren efter enhet eller användare.

Tryck på Räknare från startskärmen eller Apps .

Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.

Öppna webbläsare från din nätverksanslutna dator och ange din maskins IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på fliken Information > Usage Counters

(se ”Räknare” på sidan 38).

Säker utskrift / Fax

Visar listan med säkra jobb. För säker utskrift, måste du ange det ID och

Lösenord

som har angetts i skrivardrivrutinen (se ”Utskriftsläge” på sidan

86) För säker fax måste du ange

Lösenord .

Meddel. aktiv

Visar eventuella felmeddelanden eller felkoder som har uppstått.

1. Introduktion 37

Bildskärm och användbara menyer

Kommandotangenter

Knapp Namn

Snabbmeny

Sok

Skriv ut

Beskrivning

Öppna snabbmenyn.

Sök efter en meny eller app.

Du kan skriva ut en användningsrapport

• Faxsändn.använ. (PSTN): Visar antalet faxmeddelanden som skickats.

• Användaranvändning (endast inloggade användare) : Antalet utskrifter visas fördelade på användare.

För att använda Användaranvändning , kan du behöva välja

Programautentisering och Endast standardrapport från

Inställningar > Admin-inställningar > Säkerhet > Läge eller Metod på startskärmen eller Apps .

Alla

Mitt program

Period

Från , Till

Öppnar en lista med de appar som du lagt till.

Välj räknarens period.

Ställ in räknarens period.

Förstå Räknaremenyn

• Total användning: Varje kategori visar det räknade antalet enligt jobbtyp ( Skriv ut , Kopiering , Faxutskrift , Rapport , Total ).

Alla: Tryck och välj

• Användning stor sida: Visar räkningen för A3-jobb

• Skicka användning: Visar antalet Skicka ( E-post , SMB , FTP , USB ,

PC , Övrigt ) jobb.

24

USB

För att använda USB-funktionen, tryck på Box > USB på startskärmen eller

Apps

(se ”Använda en USB-minnesenhet” på sidan 235).

Om du vill använda den här funktionen måste du infoga en USBminnesenhet i USB-minnesporten på maskinen.

1. Introduktion 38

Bildskärm och användbara menyer

25

Hjälp

Hjälp ger online-information för att hjälpa dig med dina maskinfrågor.

Hjälp -appen ger information om maskinens menyer och funktioner. Använd rutan på vänster sida av skärmen för att navigera genom Hjälp -appen. Du kan även välja rubrikerna nedanför varje sektion för att bläddra genom de olika hjälpfrågorna.

För att använda funktionen, tryck på Min sida på startskärmen eller Apps .

1 Tryck på Hjälp från startskärmen eller Apps .

Hjälp skärmen visas.

2 Välj ett ämne och följ den inbyggda navigeringen.

Klicka på ( Hjälp ) från startskärmen eller (snabbmeny) och klicka på det alternativ du vill ha mer information om.

Kommandotangenter

26

Min sida

Appen Min sida gör att du enkelt kan ändra din profilinformation och inställningar. Din profil Min sida sparar din kontaktinformation såväl som dina personliga inställningar. Du kan använda dessa inställningar för att göra maskinen mer personlig så att den passar dig och dina behov.

Knapp Namn

Snabbmeny

Sok

Beskrivning

Öppna snabbmenyn.

Sök efter en meny eller app.

Mitt program Öppnar en lista med de appar som du lagt till.

Undermeny

(Åtgärdsflöde)

Öppnar undermenyn.

Ändra lösenord Med denna funktion kan du ändra lösenord.

1. Introduktion 39

Bildskärm och användbara menyer

Förstå menyn Min sida

Här kan du kan du modifiera flera olika inställningar för att det ska vara lättare att använda maskinen.

• Anpassning

Användning: Grafen för användningsfrekvens visar hur många gånger du skrivit ut, faxat, skickat eller utfört andra jobb, medan kvotinformationen anger hur nära du är din användningskvot.

• Appinställningar

+Mig-inställning: +Mig-inställning anger huruvida maskinen ska sända information om din användning till Boxen eller till en annan destination. Du kan även ange vart din användningsinformation ska skickas.

Sänd feedback: Inställningen Sänd feedback anger huruvida maskinen ska sända information om din användning till tillverkaren.

Genom att skicka feedback hjälper du tillverkaren att förbättra maskinen genom uppdateringar eller "patchar".

1. Introduktion 40

Förklaring av popup-tangentbordet

Med popup-tangentbordet på skärmen kan du skriva bokstäver, siffror och specialsymboler. Detta tangentbord använder standardlayout för QWERTY för enkel användning.

När du pekar på en plats där du vill skriva, så visas tangentbordet på skärmen. Tangentbordet visar först små bokstäver.

• ABC-läge( layout ska återvända till boksstavstangenter som standard. Använd

Shift-tangenten ( ) för att växla mellan små och stora bokstäver.

• Blanksteg( mellanslag.

• Shift-tangent( bokstav. Tryck två gånger på denna tangent för att växla caps-lock.

• Symbol/siffer-läge( nummer, symboler och uttryckssymboler.

1. Introduktion 41

Drivrutinen installeras lokalt

Med en lokalt ansluten skrivare menas en skrivare som är kopplad till datorn via en USB-kabel. Om skrivaren är ansluten till ett nätverk hoppar du över stegen nedan och går till avsnittet om installation av drivrutin för en

nätverksansluten skrivare (se ”Installera drivrutinen via nätverk” på sidan

374).

• Installationsfönstret i den här Användarhandbok kan variera beroende på vilken maskin och vilket gränssnitt som används.

• Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter.

1. Introduktion 42

Drivrutinen installeras lokalt

27

Windows

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.

2 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.

Om installationsfönstret inte försvinner, klicka på Starta > Alla program > Tillbehör > Kör .

X:\ Setup.exe

och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar.

Klicka därefter på OK .

• Windows 8

Om installationsfönstret inte visas från

Charms(Snabbknappar) , välj Sök > Apps(Appar) och sök efter

Kör . Skriv in X:\Setup.exe, och ersätt “X” med bokstaven som representerar din CD-ROM-enhet och klicka på OK .

Om fönstret “ Peka för att välja vad som händer med skivan .” visas, klicka på fönstret och välj Run Setup.exe

.

3 Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret.

Klicka därefter på Nästa .

4 Välj USB på skärmen Skrivaranslutningstyp . Klicka därefter på

Nästa .

5 Följ anvisningarna i installationsfönstret.

Från Startskärmen i Windows 8

• V4-drivrutinen laddas ned automatiskt från Windows Update om din dator är ansluten till internet. Om inte, kan du ladda ner V4drivrutinen manuellt från Samsungs internetsida, www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar.

• Du kan ladda ner Samsung Printer Experience-appen från Windows

Store. Du måste ha ett Microsoft-konto för att använda

WindowsStore(Lagra) .

1 Från Charms(Snabbknappar) , väljer du Sök .

2 Klicka på Store(Lagra) .

3 Sök och klicka på Samsung Printer Experience .

4 Klicka på Installera .

• Om du installerar drivrutinen med hjälp av den tillhörande cd:n med mjukvaran på, installeras inte V4-drivrutinen. Om du vill använda V4drivrutinen på den Skrivbord skärmen, kan du ladda ner den från

Samsungs internetsida, www.samsung.com > hitta din produkt >

Stöd eller nedladdningar.

• Samsungs verktyg för skrivarhantering installeras separat från den medföljande programvaru-cd:n.

1. Introduktion 43

Drivrutinen installeras lokalt

1 Kontrollera att din skrivare är ansluten till nätverket och påslagen.

2 Kontrollera att maskinkabeln är påslagen.

3 Anslut datorn till och maskinen med en USB-kabel.

Drivrutinen installeras automatiskt från Windows Update .

28

Mac

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.

2 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.

5 Klicka på Continue .

6 Läs licensavtalet och klicka på Continue .

7 Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.

8 Klicka på Install . Alla komponenter som krävs för att använda skrivaren installeras.

Om du väljer Customize kan du välja vilka komponenter som ska installeras.

9 Ange lösenordet och klicka på OK (eller Install Software ).

10 Välj USB Connected Printer på skärmen Printer Connection

Type och klicka på Continue .

11 Klicka på Add Printer för att välja skrivare och lägga till den i listan.

12 Klicka på Close när installationen är klar.

3 Dubbelklicka på symbolen för CD-ROM som visas på ditt skrivbord.

• I Mac OS X 10.8, eller senare, dubbelklickar du på symbolen för cd:n i Finder .

4 Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer .

1. Introduktion 44

Drivrutinen installeras lokalt

29

Linux

Du måste hämta programvarupaket för Linux från Samsungs webbplats om du vill installera skrivarprogramvaran (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar).

Installera Unified Linux Driver-paketet

Du måste logga in som superanvändare (root) för att kunna installera programvaran för skrivaren. Be din systemadministratör om hjälp om du inte är superanvändare.

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.

2 Kopiera Unified Linux Driver -paketet till ditt system.

3 Öppna terminalprogrammet och gå till mappen du kopierade paketet till.

4 Packa upp paketet.

5 Flytta till mappen uld .

6 Kör kommandot "./ install.sh

" (om du inte är inloggad som root ska du köra kommandot med " sudo " som " sudo ./install.sh

")

7 Fortsätt installationen.

8 När installationen är klar startar du utskriftsfunktionen (gå till System

> Administration > Printing eller kör kommandot " system-configprinter " i terminalprogrammet).

9 Klicka på knappen Add .

10 Välj skrivare.

11 Klicka på knappen Forward och lägg till den i systemet.

1. Introduktion 45

Ominstallation av drivrutinen

Om skrivardrivrutinen inte fungerar ordentligt följer du anvisningarna för att installera om drivrutinen.

4 Sätt i programvaru-cd:n i cd-enheten och installera drivrutinen på

nytt (se ”Drivrutinen installeras lokalt” på sidan 43).

30

Windows

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.

2 Öppna Starta -menyn och välj Program eller Alla program >

Samsung Printers > Avinstallera Samsung Printer

Komponenter från .

• Windows 8

1 Från Charms, väljer du Sök > Apps(Appar) .

2 Sök och klicka på Kontrollpanelen .

3 Klicka på Program och Funktioner .

4 Högerklicka på den drivrutin du vill avinstallera och välj

Avinstallera .

5 Följ anvisningarna i fönstret.

3 Följ anvisningarna i installationsfönstret.

Från Starta i Windows 8

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.

2 Klicka på Avinstallera Samsung Printer Software på

Starta skärmen.

3 Följ anvisningarna i fönstret.

• Om du inte kan hitta knappen för att avinstallera Samsung Printer

Software kan du avinstallera från skrivbordet.

• Om du vill avinstallera Samsungs utskriftshanteringsverktyg, från

Starta skärmen, högerklicka på app:en > Avinstallera > högerklicka på programmet du vill radera > Avinstallera och följ instruktionerna i fönstret.

1. Introduktion 46

Ominstallation av drivrutinen

31

Mac

Om skrivardrivrutinen inte fungerar korrekt kan du avinstallera drivrutinen och installera om den.

1 Öppna mappen Applications > Samsung > Printer Software

Uninstaller .

2 För att avinstallera skrivarprogramvara, klicka på Continue .

3 Välj vilket program som ska avinstalleras och klicka på Uninstall .

4 Ange lösenordet och klicka på OK .

5 När programmet har avinstallerats klickar du på Close .

Om det redan finns en skrivare tar du bort den från Print Setup Utility eller Print & Fax .

32

Linux

Om skrivardrivrutinen inte fungerar korrekt kan du avinstallera drivrutinen och installera om den.

1 Öppna Terminal .

2 Flytta till mappen uld som packats upp från paketet Unified Linux

Driver .

3 Kör kommandot "./ uninstall.sh

" kommandot (om du inte är inloggad som root ska du köra kommandot med " sudo " som " sudo ./

4 uninstall.sh

")

Fortsätt avinstallationen.

1. Introduktion 47

2. Medier och kassetter

I det här kapitlet beskrivs hur du lägger original och utskriftsmedia i maskinen.

Kapitlet innehåller:

• Lägga i original

• Välja utskriftsmedier

• Fylla på papper i magasinet

• Skriva ut på specialmedier

• Kassettinställningar

50

55

57

65

71

Lägga i original

Du kan lägga till original för kopiering, skanning eller faxning på skannerglaset eller i den dubbelsidiga dokumentmataren för skanner

(DSDF).

1

På skannerglaset

Kontrollera att det inte finns några dokument i DSDF. Om maskinen upptäcker ett original i DSDF, prioriteras detta framför originalet på skannerglaset. Skanningskvaliteten blir bäst om du lägger originalet på skannerglaset, särskilt när det gäller bilder i färg eller gråtoner.

När du placerar ett original på skannerglaset bör du lämna lite plats mellan kanten på skannerglaset och originalet. Annars kanske inte hela originalet skannas.

Förbereda original

• Fyll inte på papper som är mindre än 25 x 25 mm eller större än

297 x 432 mm.

• Kontrollera att eventuellt klister, bläck eller korrigeringsvätska på papperet är helt torrt innan du lägger i originalet.

1 Öppna dokumentmataren (DSDF).

2 Lägg originalet med framsidan nedåt på skannerglaset och rikta in det mot registreringsmarkeringarna i det övre vänstra hörnet.

2. Medier och kassetter 50

Lägga i original

3 Stäng DSDF.

• Om DSDF är öppen under kopieringen kan det påverka kopieringskvaliteten och tonerförbrukningen.

• Damm på skannerglaset kan orsaka svarta linjer på utskriften. Se till att det är rent.

• Om du kopierar en sida från en bok eller en tidskrift lyfter du upp

DSDF tills det tar stopp och stänger sedan locket. Om boken eller tidskriften är tjockare än 30 mm påbörjar du kopieringen med locket

öppet.

• Var försiktig så att skannerglaset inte går sönder. Du kan skada dig.

• Ha inte händerna på skannerglaset när du stänger DSDF.

Dokumentmataren (DSDF) kan stängas över dina händer och orsaka skador.

• Titta inte mot ljuset i skannern medan du kopierar eller skannar. Om du gör det kan du skada ögonen.

2

I den dubbelsidiga dokumentmataren för skanner

(DSDF)

Förbereda original

• Lägg inte i papper som är mindre än 148 x 210 mm eller större än

297 x 432 mm.

• Original i följande format kan identifieras automatiskt av dokumentmataren (DSDF): A3, A4 LEF, A4 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF,

A5 LEF, A5 SEF, Ledger, Legal, Letter LEF, Letter SEF, Statement LEF samt förlagor i Statement SEF-storlek.

• Fyll inte på med följande typer av papper för att undvika pappersstopp, maskinskador och dålig utskriftskvalitet:

Karbonpapper eller papper med karbonbelagd baksida

Bestruket papper

Onionskin-papper eller tunt papper

Veckat eller skrynkligt papper

Krökt eller rullat papper

Rivet papper

• Ta bort alla klamrar och gem innan du lägger i papperen i DSDF.

• Kontrollera att eventuellt klister, bläck eller korrigeringsvätska på papperet är helt torrt innan du lägger i originalet.

• Lägg inte i original i olika storlekar eller med olika ytvikter.

2. Medier och kassetter 51

Lägga i original

• Lägg inte i häften, broschyrer, OH-film eller dokument med andra ovanliga egenskaper.

Du kan lägga i upp till 100 ark ( (80 g/m

2

) i DSDF för ett jobb.

1 Böj och bläddra genom pappersbunten så att sidorna separeras innan du lägger i dem.

3 Justera stöden för dokumentbredd efter pappersstorleken.

2 Lägg originalen med framsidan uppåt i DSDF. Kontrollera att baksidan på bunten överensstämmer med den angivna pappersstorleken i inmatningskassetten.

Damm på glasplattan kan orsaka svarta fläckar på utskriften. Håll alltid glasplattan ren.

Fylla på med blandade papperstorlekar.

Maskinen kan automatiskt upptäcka en mängd olika pappersstorlekar med hjälp av DSDF. När du fyller på de olika pappersstorlekarna, justeras papperna högst upp till vänster i DSDF. Följande tabeller visar pappersstorlekar som maskinen kan upptäcka.

2. Medier och kassetter 52

Lägga i original

• SEF betyder ”Short Edge Feed”.

• LEF betyder ”Long Edge Feed”.

1 2

1 Bredd

2 Längd

Metersystem (mm)

Maxbredd

A3/A4_LEF A3

Tillåtna blandningar

A4_LEF

B4

B5_LEF

A4_SEF

A5_LEF

420

210

364

182

297

148.5

Längd

Maxbredd Tillåtna blandningar

B4/B5_LEF B4

B5_LEF

A4_SEF/

A5_LEF

A4_SEF

A5_LEF

B5_SEF

A4_SEF

A5_LFE

B5_SEF

A5_SEF

364

182

297

148.5

257

297

148.5

257

210

Brittisk standard (tum)

Maxbredd

Ledger/

LTR_LEF

Tillåtna blandningar

Ledger

LTR_LEF

Legal

LTR_SEF

ST_LEF

B4/B5_LEF Legal

432

215.9

355.6

279

139.7

355.6

Längd

Längd

2. Medier och kassetter 53

Lägga i original

Maxbredd Tillåtna blandningar

LTR_SEF

ST_LEF

ST_SEF

279

139.7

215.9

Längd

2. Medier och kassetter 54

Välja utskriftsmedier

3

Du kan skriva ut på en mängd utskriftsmedier, t.ex. vanligt papper, kuvert, etiketter och OH-film. Använd alltid utskriftsmedier som uppfyller riktlinjerna.

Riktlinjer för att välja utskriftsmedier

Utskriftsmedier som inte uppfyller kraven som anges i den här användarhandboken kan orsaka följande problem:

• Dålig utskriftskvalitet

• Pappersstopp

• Ökat slitage av maskinen.

Egenskaper som vikt, sammansättning, fiber- och fuktinnehåll är viktiga faktorer som påverkar maskinens prestanda och utskriftskvaliteten. Tänk på följande när du väljer papper:

• Typ, storlek och vikt för utskriftsmedier för maskinen beskrivs i

specifikationerna för utskriftsmedier (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 299).

• Önskat resultat: Det utskriftsmedium du väljer ska vara lämpligt för projektet.

• Ljusstyrka: En del utskriftsmedier är vitare än andra och ger skarpare och mer levande bilder.

• Ytans egenskaper: Utskriftsmediets ytjämnhet påverkar hur skarp utskriften blir.

• Det kan hända att en del utskriftsmedia uppfyller alla riktlinjer i den här användarhandboken, men ändå inte ger ett tillfredsställande resultat. Det kan bero på papperets egenskaper, felaktig hantering, olämplig temperatur och luftfuktighet, eller andra omständigheter som inte kan styras.

• Innan du köper några större mängder utskriftsmedia bör du kontrollera att de uppfyller kraven som anges i den här användarhandboken.

• Tänk på att skrivaren kan ta skada om du använder andra typer av utskriftsmedier. Reparationer av skada som uppstått på grund av att felaktiga utskriftsmedier täcks inte av Samsung s garanti eller serviceavtal.

Mängden papper som ska fyllas på i magasinet kan variera

beroende på vilken medietyp som används (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 299).

• Använd inte fotopapper av inkjet-typ. Detta kan skada skrivaren.

• Om utskriftsmediet är lättantändligt kan eldsvåda uppstå.

• Använd enbart rekommenderade utskriftsmedier (se

”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 299).

Om lättantändliga utskriftsmedier används eller om andra föremål fastnar i skrivaren kan skrivaren bli överhettad. Detta kan i sällsynta fall leda till eldsvåda.

Mängden papper som ska fyllas på i magasinet kan variera beroende på

vilken medietyp som används (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 299).

2. Medier och kassetter 55

Fylla på papper i magasinet

1 Dra åt handtaget och dra ut magasinet.

4

Standardmagasin/dubbel kassettmatare (tillval)

Fyll på utskriftsmedia som du använder för merparten av utskriftsjobben i standardmagasinet. Standardmagasinet rymmer upp till 1 040 ark vanligt papper.

Du kan köpa en dubbel kassettmatare som tillval och montera den under standardmagasinet för att kunna fylla på ytterligare 1 040 ark vanligt papper.

• Standardmagasinet innehåller två magasin (kassett 1, kassett 2).

• Den dubbla kassettmataren innehåller två magasin (kassett 3, kassett 4).

• Du fyller på papper på samma sätt i alla magasin (1, 2, 3 och 4).

Användning av fotopapper eller bestruket papper kan orsaka problem som kräver reparation. Dessa reparationer täcks inte av garanti eller serviceavtal.

2 Tryck in längdstödet för papperet och dra ut det till slutet av magasinet.

2. Medier och kassetter 56

Fylla på papper i magasinet

1 1

2

1 Längdstöd för papper

3 Tryck in breddstödet för papperet och dra ut det till slutet av magasinet.

1 Pappersbreddsstöd

4 Böj och bläddra genom pappersbunten så att sidorna separeras innan du lägger i dem.

2. Medier och kassetter 57

Fylla på papper i magasinet

5 Fyll på papper med utskriftssidan uppåt.

7 När du har fyllt på papper i magasinet trycker du in breddstödet och flyttar det framåt tills det vidrör sidan av pappersbunten. Tryck inte papperslängdstödet så hårt mot bunten eftersom papperet kan böjas.

6 Justera längstödet för papper till önskad papperslängd.

• För inte stödet för långt eftersom utskriftsmediet då kan vika sig.

• Om du inte justerar breddstödet kan du råka ut för pappersstopp.

2. Medier och kassetter 58

Fylla på papper i magasinet

Fyll inte på för mycket papper i kassetten. Det kan orsaka pappersstopp. Kontrollera att pappersnivån är under kapacitetsmarkeringen på insidan av magasinet.

1

1

1 Kapacitetsmarkering för papper

8 Lås längdstödet för papper med hjälp av låsknappen. Lås upp knappen om du vill fylla på papper med en annan storlek.

1 Låsknapp

2. Medier och kassetter 59

Fylla på papper i magasinet

9 Sätt tillbaka magasinet i skrivaren.

När du skriver ut ett dokument ställer du in papperets typ och storlek för kassetten.

Mer information om att ange papperstyp och pappersstorlek på

kontrollpanelen (se ”Kassettinställningar” på sidan 71).

Standardmagasinet och den dubbla kassettmataren (tillval) kan

automatiskt identifiera papper av olika storlekar (se ”Mediestorlekar som identifieras automatiskt” på sidan 63).

Om du ställer in Kassett, bekräft.medd.

på På i

Kassettinställningar visas ett bekräftelsefönster automatiskt.

Kontrollera om pappersstorleken och papperstypen i magasinet har identifierats eller inte. Om du vill ange pappersstorlek och papperstyp eller om maskinen inte kan identifiera det kan du ange storlek och typ direkt i bekräftelsefönstret.

• Om problem uppstår med pappersmatningen kontrollerar du att papperet

överensstämmer med mediespecifikationen (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 299 ). Prova sedan att placera ett ark i taget i

multikassetten (se ”Multikassett” på sidan 61).

• Inställningar som görs från maskinens drivrutin åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.

Så här skriver du ut från ett program: a Öppna ett program och starta utskriftsmenyn.

b Öppna Utskriftsinställningar

(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan

78).

c Tryck på fliken Papper i Utskriftsinställningar och välj lämplig papperstyp, pappersstorlek och papperskälla. d Tryck på OK .

e Börja skriv ut från programmet.

5

Multikassett

Multikassetten kan innehålla specialtyper av utskriftsmedier i olika storlekar, t.ex. vykort, anteckningskort och kuvert. Den är användbar för enkelsidig utskrift på färgat papper.

Tips om hur du använder multikassetten

• Fyll bara på utskriftsmedia av samma typ, storlek och vikt i multikassetten.

• Förhindra pappersstopp genom att inte fylla på papper under pågående utskrift om det fortfarande finns papper kvar i multikassetten. Det gäller

även andra typer av utskriftsmedier.

• Papperet ska läggas i med utskriftssidan nedåt, papperets överkant inåt och placeras i mitten.

• Fyll aldrig på annat än angivna utskriftsmedia, annars kan pappersstopp och problem med utskriftskvaliteten uppstå (se

”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 299).

• Jämna till buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan du fyller på dem i multikassetten.

2. Medier och kassetter 60

Fylla på papper i magasinet

1 Öppna multikassetten och dra ut förlängningen om det behövs.

3 Fyll på papper med den sida som ska skrivas ut vänd nedåt.

2 Böj eller bläddra pappersbunten så att sidorna separeras innan du lägger i dem.

2. Medier och kassetter 61

Fylla på papper i magasinet

4 Tryck ihop multikassettens pappersbreddsstöd och justera dem efter papperets bredd. Tryck inte för hårt eftersom papperet då kan böjas, vilket kan orsaka pappersstopp eller sned pappersmatning.

Inställningar som görs från maskinens drivrutin åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.

Så här skriver du ut från ett program: a Öppna ett program och starta utskriftsmenyn.

b Öppna Utskriftsinställningar

(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 78).

c Tryck på fliken Papper i Utskriftsinställningar och välj lämplig papperstyp, pappersstorlek och papperskälla. d Tryck på OK .

e Börja skriv ut från programmet.

5 När du skriver ut ett dokument ställer du in papperets typ och storlek

för multikassetten (se ”Mediestorlekar som identifieras automatiskt” på sidan 63).

Mer information om att ange papperstyp och pappersstorlek på

kontrollpanelen (se ”Kassettinställningar” på sidan 71).

2. Medier och kassetter 62

Fylla på papper i magasinet

6

Mediestorlekar som identifieras automatiskt

Maskinen kan automatiskt identifiera papper av olika storlekar. Se tabellen nedan.

storlek a

(Vanligt papper)

Letter SEF b

Letter LEF c

Ledger /

Tabloid SEF

Tabloid Extra

SEF

Legal SEF

Executive

SEF

Statement

SEF

A3 SEF

Standard magasin

1,2

(Endast kassett 2) dubbel kassettmatare

(tillval)

Multikassett

Dubbelsi dig utskrift

● ● ●

● storlek a

(Vanligt papper)

A4 SEF

A4 LEF

A5 SEF

B4 SEF

JIS B5 SEF

JIS B5 LEF

A6 SEF

B6 SEF

SRA3 SEF

Standard magasin

1,2

● dubbel kassettmatare

(tillval)

Multikassett

Dubbelsi dig utskrift

(Endast kassett 2)

● ●

Folio SEF ● ● a. Skrivaren kan känna igen papper av ungefär samma storlek som de typer som anges.

b. Kortsidesmatning (SEF) c. Långsidesmatning (LEF)

( ● : stöds, Tom: Stöds ej)

2. Medier och kassetter 63

Skriva ut på specialmedier

Tabellen nedan visar tillgängliga specialmedier för varje kassett.

När du använder specialmedier rekommenderas det att du matar ett papper åt gången. Kontrollera det maximala antalet inmatningar av

media för varje magasin (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 299).

Typer

(A4)

Vanligt papper

Tjockt papper

Tungt papper

Extratungt papper 1

Extratungt papper 2

Extratungt papper 3

Extratungt papper 4

Tunt papper

Bomullspapper

Färgat

Förtryckt

Standardmagasin/ dubbel kassettmatare

(tillval)

Multikassett

Tjock blank

Typer

(A4)

Återanvänt papper

Brevpapper

Arkiv papper

Brevhuvud

Hålslagning

Tunn kartong

Tjock kartong

Tjock kartong

Extra tjock kartong 1

Extra tjock kartong 2

Tunn blank

Standardmagasin/ dubbel kassettmatare

(tillval)

Multikassett

● ●

(Endast standardkassett)

(Endast standardkassett)

2. Medier och kassetter 64

Skriva ut på specialmedier

Typer

(A4)

Tjock blank

OH-ark

Etiketter

Kuvert

Tjockt kuvert

Standardmagasin/ dubbel kassettmatare

(tillval)

(Endast standardkassett)

(Endast standardkassett)

(Endast standardkassett)

(Endast kassett 1)

(Endast kassett 1)

Multikassett

( ● : stöds, Tom: Stöds ej)

Medietyperna visas i Utskriftsinställningar . Med det här alternativet väljer du den papperstyp som ska fyllas på i magasinet. Inställningen visas i listan, så att du kan välja den. På så sätt får du bästa utskriftskvalitet. Om du inte väljer inställningen kanske utskriftskvaliteten inte blir lika bra som önskat.

7

Kuvert

Papperskvaliteten styr utskriftsresultatet vid utskrift av kuvert.

Lägg i kuvertet med kuvertfliken uppåt när du skriver ut på kuvert.

Innan du lägger kuvert i MP-kassetten, böj på bunten och jämna till kuvertens kanter för att förbättra utskriftskvaliteten.

• Tänk på följande när du väljer kuvert:

Vikt: Kuvertpapperets vikt bör inte överstiga 90 g/m

2

(16 lb). Det kan annars fastna.

2. Medier och kassetter 65

Skriva ut på specialmedier

Konstruktion: Före utskriften måste kuverten ligga plant med en buktning på mindre än 6 mm och de får inte innehålla luft.

Status: Kuverten får inte vara skrynkliga, vikta, fuktiga eller skadade.

Temperatur: Använd kuvert som kompatibla med laserskrivare

• Använd endast vältillverkade kuvert med skarpa och väl slutna flikar.

• Använd inte frankerade kuvert.

• Använd inte kuvert med klämmor, snäpplås, fönster, bestruket foder, självhäftande förseglingar eller andra syntetiska material.

• Använd inte skadade eller dåligt tillverkade kuvert.

• Kontrollera att fogen i kuvertets båda ändar fortsätter hela vägen till hörnet.

1 Godtagbar

2 Inte godtagbar

• Kuvert med en klisterremsa som dras av eller med mer än en flik som viks för att försegla kuvertet måste vara belagda med en gummering som klarar maskinens fixeringstemperatur (ungefär 170 °C) under

0,1 sekunder. De extra flikarna och remsorna kan orsaka veck, skrynklor eller pappersstopp och kan också skada värmeenheten.

• För att få bästa utskriftskvalitet ska du inte placera marginalerna mindre

än 15 mm från kuvertets kanter.

• Undvik att skriva på området där kuvertets skarvar möts.

• Försök inte skriva ut på kuvertens baksida.

• Skrynklor kan uppstå när man skriver ut kuvert.

8

OH-film

Använd endast OH-film som är avsedd för laserskrivare. Annars kan skrivaren skadas.

• Vid färgutskrift på OH-filmkan det hända att kvaliteten på den OHprojicerade bilden blir sämre än vid svartvit utskrift.

• OH-film som används i maskinen måste tåla maskinens fixeringstemperatur.

• Placera filmerna på en plan yta när du tagit ur dem ur skrivaren.

• Lämna inte oanvänd OH-film i pappersmagasinet under långa perioder.

Damm och smuts kan samlas på dem, vilket resulterar i fläckar på utskriften.

• För att undvika suddiga märken från fingeravtryck bör du hantera dem försiktigt.

• Undvik blekning genom att inte utsätta de utskrivna OH-filmerna för solljus under en längre tid.

2. Medier och kassetter 66

Skriva ut på specialmedier

• Kontrollera att OH-filmen inte är skrynklig, buktig eller har skadade kanter.

• Använd inte OH-film som håller på att lossna från skyddspapperet.

• Låt inte de färdiga OH-filmerna samlas på hög när de har skrivits ut, för då kan de klibba fast i varandra.

• Rekommenderade media: OH-film för en färglaserskrivare från Xerox, t.ex. 3R 91331(A4), 3R 2780 (Letter).

• Utskrifter som sker på OH-film med denna skrivare är inte kompatibla med OH-projektorer och kan komma att visas i svartvitt om de projiceras.

9

Etiketter

Fyll på papper med den sida som ska skrivas ut vänd nedåt.

Använd enbart etiketter som är avsedda för lasermaskiner. Annars kan maskinen skadas.

• Tänk på följande när du väljer etiketter:

Lim: Limmet måste tåla skrivarens fixeringstemperatur (ungefär

170°C) i 0,1 sekunder.

Arrangemang: använd endast etiketter där du inte kan se bakgrundspapperet mellan dem. Etiketter som inte ligger kant i kant kan lossna och orsaka problem.

2. Medier och kassetter 67

Skriva ut på specialmedier

Buktigt papper: Före utskriften måste etiketterna ligga plant med en ojämnhet på högst 13 mm i någon riktning.

Status: använd inte etiketter med skrynklor, bubblor eller andra tecken på att de har lossnat från bakstycket.

• Kontrollera att det inte finns något synligt lim mellan etiketterna. Synliga limområden kan orsaka att etiketterna skalas av under utskriften, vilket kan ge upphov till pappersstopp. Synligt lim kan även skada skrivarens delar.

• Kör inte ett ark med etiketter genom skrivaren mer än en gång.

Skyddspapperet har endast utformats för att passera genom skrivaren en gång.

• Använd inte etiketter som har lossnat från skyddspapperet, är skrynkliga, bubbliga eller skadade.

• Fyll inte på papper som inte har något mellanrum mellan etiketterna i samma riktning som papperet matas. Det kan annars orsaka pappersstopp.

2. Medier och kassetter 68

Skriva ut på specialmedier

10

Kortpapper/papper i anpassad storlek

11

Brevhuvud/Förtryckt papper

• Skriv inte ut på media med en bredd på mindre än 98 mm eller en längd på mindre än 148 mm.

• I programvaran ställer du in marginaler som är minst 6,4 mm från kanterna på materialet.

Enkelsidig

Standardkassett/ dubbel kassettmatare

(tillval)

Framsidan uppåt

Multikassett Framsidan nedåt

Dubbelsidig

Framsidan nedåt

Framsidan uppåt

• Förtryckt papper måste vara tryckt med värmebeständigt bläck som inte smälter, förångas eller frigör farliga gaser när det utsätts för maskinens fixeringstemperatur på ungefär 170 °C under 0,1 sekunder.

• Bläck på brevhuvuden/förtryckt papper måste vara brandsäkert och får inte skada maskinens rullar.

• Formulär bör förvaras i fuktskyddande omslag för att förhindra att de påverkas under förvaringen.

• Innan du lägger i förtryckt papper måste du vara säker på att bläcket på papperet är torrt. Under fixeringen kan fuktig färg lossna från förtryckt papper och försämra utskriftskvaliteten.

2. Medier och kassetter 69

Skriva ut på specialmedier

12

Blank

Lägg i ett papper i taget i multikassetten med den blanka sidan vänd nedåt.

• Rekommenderade media: Endast blankt papper (Letter) avsett för den här maskinen från HP Brochure Paper (Produkt: Q6611A).

• Rekommenderade media: Endast blankt papper (A4) avsett för den här maskinen från HP Superior Paper 160 glossy (Produkt: Q6616A).

2. Medier och kassetter 70

Kassettinställningar

För att ändra detaljerade kassettinställningar, tryck på Inställningar >

Kassettinst.

och välj önskat magasin samt alternativ på skärmen.

• Pappersformat: Gör att du kan ändra pappersstorlek.

Du kan ändra papperslistan på bildskärmen. Papperslistorna är uppdelade i de tillgängliga A/B-typerna och papper av typen Letter för den här maskinen.

Om den önskade pappersstorleken inte finns eller du måste använda ett papper med anpassad storlek trycker du på navigeringspilarna för att ange pappersstorleken. Du kan även ställa in och spara den anpassade storleken med Anpassat format . Du kan välja den anpassade storleken när du behöver den.

• Papperstyp: Gör att du kan ändra papperstypen.

• Papperskassett 1,Papperskassett 2 , Multikassett: Du kan ställa in

Pappersformat och Papperstyp .

• Papperskassett 3, Papperskassett 4,Kassett 5 : Du kan ställa in

Pappersformat och Papperstyp .

Om tillvalet DCF, HCF, LCT är installerat, kan du använda denna funktion.

13

Altern.

Bläddra igenom alternativen genom att dra upp och ned.

• Automatisk kassettväxling: Anger huruvida utskriften ska fortsätta när pappersformatet inte stämmer med inställningarna. Om kassett 1 och kassett 2 innehåller samma pappersstorlek kommer skrivaren automatiskt att skriva ut från kassett 2 när kassett 1 är tom.

• Autom. fortsätt: Tillåter fortsatt utskrift trots att pappersformatet du angett inte matchar pappret i kassetten. När det här alternativet är aktiverat fortsätter maskinen utskriften med ett papper i liknande eller större storlek. Om det här alternativet är inaktiverat väntar maskinen tills papper med den angivna storleken har fyllts på i magasinet.

2. Medier och kassetter 71

Kassettinställningar

• Pappersersättning: När det begärda papperet för ett utskriftsjobb inte

är tillgängligt i magasinet byter den här funktionen ut papperet mot ett papper av liknande storlek. Om den begärda pappersstorleken av ledgertyp till exempel inte finns tillgänglig i magasinet ersätter maskinen den med papper i A4-format.

Viss bildförlust kan uppstå när papperet byts ut.

• Kassett, bekräft.medd.: När du fyller på papper i ett magasin kan du ange att bekräftelsemeddelandet ska visas automatiskt. Maskinen kan automatiskt identifiera vissa pappersstorlekar och papperstyper. Om du vill ange pappersstorlek och papperstyp eller om maskinen inte kan identifiera det kan du ange storlek och typ direkt i bekräftelsefönstret.

• Kassettskydd: Väljer du t.ex. På för Kassett 1 är Kassett 1 exkluderad vid kassettväxling.

Kopiering eller utskrift: Påverkar inte fax.

• Fack prioritetsinställningar: Du kan välja kassettbreddstödet prioritet.

Om kassett 1 ställs in som prioritet, skriver skrivaren automatiskt ut från kassett 1 efter att papperet tar slut i den andra kassetten.

• Kassettlås: Du kan ställa in kassettlocket

Om tillvalet låsningsenhet till kassett är installerat, kan du använda denna funktion.

2. Medier och kassetter 72

3. Skriva ut

I kapitlet beskrivs vanliga utskriftsuppgifter.

Kapitlet innehåller:

• Grundläggande information om utskrift

• Öppna utskriftsinställningarna

• Hantera Enhetsalternativ

• Använda specialfunktioner för utskrift

• Använda Direktutskrivningsfunktion

• Ändra standardinställningarna för utskrift

• Ange att din skrivare ska vara standardskrivare.

• Skrivarinställningar

• Hantera Enhetsalternativ

• Skriva till fil (PRN)

• Mac-utskrift

• Linux-utskrift

• UNIX-utskrift

97

99

100

101

76

78

102

88

102

104

105

107

109

Skrivardrivrutinens funktioner

• Anvisningarna i det här kapitlet gäller huvudsakligen Windows 7.

• Kontrollera vilka operativsystem som är kompatibla med skrivaren

(se ”Systemkrav” på sidan 309).

Skrivardrivrutinen kan hantera följande standardfunktioner:

• Val av papperets orientering, storlek, källa och medietyp.

• Antal kopior

Du kan också använda olika specialfunktioner för utskrift. Följande tabell ger en allmän översikt över de funktioner som kan hanteras av skrivardrivrutinerna:

Vissa modeller och operativsystem kanske inte kan hantera vissa av funktionerna i tabellen.

Funktion

Maskinens kvalitetsalternativ

Affischutskrift

Flera sidor per ark

Utskrift av häfte

Anpassa till sida

PCL/PS a b

/

XPS bc

Windows

Mac

PS

b

Linux

Unix

Funktion

Förminskning och förstoring

Annan papperskälla för första sidan

Alternativ för omslag

Rastertryck

Utskriftsalternativ

Vattenstämpel

Överlägg

PCL/PS a b /

XPS bc

Windows

(endast PCL)

(endast PCL)

Mac

PS b

Linux

Unix

Dubbelsidig utskrift

(duplex)

● ● ● a. PostScript-drivrutinen rekommenderas för bästa möjliga utskriftskvalitet från

PostScript-baserade program, till exempel Acrobat Reader®, Adobe Illustrator®, Adobe

Photoshop® o.s.v.

b. Hämta och installera programvaran från Samsungs webbplats. (http:// www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar). Innan du påbörjar installationen bör du kontrollera att programvaran är kompatibel med ditt operativsystem.

c. XPS-skrivardrivrutinen kan endast installeras under operativsystemet Windows Vista eller senare.

( ● : Stöds, Blank: Stöds ej)

3. Skriva ut 74

Grundläggande information om utskrift

3 Markera din skrivare i listan Välj skrivare .

• Information för Macintosh finns i ”Mac-utskrift” på sidan 105.

• Information om Linux finns i ”Linux-utskrift” på sidan 107.

• Information om UNIX finns i ”UNIX-utskrift” på sidan 109.

Följande fönster med Utskriftsinställningar är för Anteckningar i Windows

7. Det kan hända att ditt fönster för Utskriftsinställningar skiljer sig från detta beroende på vilket program eller operativsystem du använder.

1 Öppna dokumentet du vill skriva ut.

2 Välj Skriv ut på menyn Fil .

De grundläggande utskriftsinställningarna, som antalet kopior och utskriftsområde, väljs i fönstret Skriv ut .

Om du vill dra nytta av alla funktioner som skrivaren kan hantera klickar du på Egenskaper eller Inställningar i programmets Skriv ut -fönster.

Där kan du ändra inställningarna (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 78).

4 Starta utskriften genom att klicka på OK eller Skriv ut i fönstret

Skriv ut .

3. Skriva ut 75

Grundläggande information om utskrift

1

Avbryta en utskrift

Om utskriftsjobbet väntar i en utskriftskö eller utskriftsbuffert avbryter du jobbet så här:

• Du kan också öppna fönstret genom att dubbelklicka på skrivarikonen

( ) i Aktivitetsfältet i Windows.

• Du kan avbryta utskriften med Avbryt utskrift från datorns

programfönster Samsung skrivarens status (se ”Använda Samsung skrivarens status” på sidan 213).

3. Skriva ut 76

Öppna utskriftsinställningarna

När du väljer ett alternativ i Utskriftsinställningar kan en varningsmarkering, eller visas. Ett utropstecken ( ) anger att du kan markera det aktuella alternativet men att det inte rekommenderas, och tecknet anger att det inte går att markera det alternativet på grund av maskinens inställningar eller miljö.

1 Öppna dokumentet du vill skriva ut.

2 Välj Skriv ut på Fil -menyn.

3 Välj skrivare från Välj skrivare -listan.

4 Klicka på Egenskaper eller Inställningar .

Skärmdumpen kan variera från modell till modell.

• Du kan aktivera Eco -funktionen för att spara på papper och toner (se

”Easy Eco Driver” på sidan 204).

• Om du vill kontrollera skrivarens status trycker du på knappen

Skrivarstatus (se

”Använda Samsung skrivarens status” på sidan

213).

3. Skriva ut 77

Öppna utskriftsinställningarna

2

Fliken Favorites

Listade menyrader hjälper dig att välja fördefinierade inställningar.

Skärmdumpen kan variera från modell till modell.

3

Grundläggande-fliken

På fliken Grundläggande kan du ange flera olika utskriftsalternativ.

Riktning

Med det här alternativet kan du välja i vilken riktning informationen ska skrivas ut på en sida.

Layout-alternativ

Med det här alternativet kan du välja olika layouter för dokumentet.

• En sida per ark: Enkel layout. Med det här alternativet kan du skriva ut en sida på ena sidan av papperet.

• Flera sidor per ark:

Se ”Skriva ut flera sidor på ett pappersark” på sidan 88.

• Affischutskrift:

Se ”Skriva ut affischer” på sidan 88.

• Utskrift av häfte:

Se ”Skriva ut häften” på sidan 89.

• Redan formaterad utskrift av häfte:

• Sidmarginaler: Med det här alternativet kan du skriva ut dokumentet med en kantlinje. Alternativet är inte tillgängligt för Affischutskrift och

Utskrift av häfte .

3. Skriva ut 78

Öppna utskriftsinställningarna

Dubbelsidig utskrift

Med det här alternativet kan du skriva ut på båda sidor av papperet (se

”Skriva ut på båda sidor av papperet” på sidan 90).

4

Papper fliken

Med alternativen på fliken Papper kan du ange grundläggande specifikationer för pappershanteringen.

Efterbehandlingsalternativ

Med de här alternativen kan du ange antalet häftningar och hålslag som ska användas.

• De här alternativen är bara tillgängliga när den inre efterbehandlingsenheten, 2k-efterbehandlingsenheten för häften eller 3k-efterbehandlingsenheten är installerad.

• Alternativet Håltagning är endast tillgängligt när hålslagsenheten

(tillvalsenhet) är installerad i standardefterbehandlingsenheten

(tillvalsenhet) eller efterbehandlingsenheten för häften.

• Häftningsplacering : Anger antalet häftningar när dokumentet binds

(antingen en eller två).

• Håltagning : Anger antalet hålslag för dokumentet (antingen två eller tre hål). Vissa hålslagsenheter erbjuder 4 hål istället för 3 hål .

Kopior

Med det här alternativet väljer du hur många kopior du vill skriva ut. Du kan välja ett antal mellan 1 och 9 999.

Pappersalternativ

• Originalstorlek: Med det här alternativet kan du ange faktisk pappersstorlek för originalet.

• Utskriftsstorlek: Med det här alternativet kan du skala om utskriftsjobbet så att det passar den valda pappersstorleken, oavsett

originalets storlek (se ”Anpassa ett dokument efter en vald pappersstorlek” på sidan 91).

Procenttal: Med det här alternativet kan du ändra storlek på en sidas innehåll så att det visas i större eller mindre storlek på den

utskrivna sidan, genom att ange önskad procentsats (se ”Ändra dokumentstorleken i procent” på sidan 91).

• Källa: Kontrollera att Källa är inställd på motsvarande pappersmagasin. Använd Multi-kassett när du skriver ut på särskilda material som kuvert och OH-film.

3. Skriva ut 79

Öppna utskriftsinställningarna

• Typ: Med det här alternativet väljer du den papperstyp som ska fyllas på i magasinet. På så sätt får du bästa utskriftskvalitet. Om du inte väljer inställningen kanske utskriftskvaliteten inte blir lika bra som önskat.

• Specialsida: Med det här alternativet kan du skapa specialsidor, t.ex. omslag. Du kan lägga till, ta bort eller uppdatera inställningarna för specialsidor i listan. Denna funktion är endast tillgänglig när du använder PCL-skrivardrivrutinen.

• OH-filmsseparator: Gör att du kan lägga in ett tomt ark eller ett separatorark mellan OH-film. Det här alternativet är bara tillgängligt när du har valt OH-ark som Typ .

Markera All text svart om du vill göra utskrifter helt i svart oavsett hur färgen visas på skärmen.

Grafikkontroll

Det här alternativet gör att du kan framhäva textkonturer och tunna linjer för att förbättra läsbarheten och justera färgkanalerna vid utskrift i färg.

5

Grafik fliken

Med alternativen på fliken Grafik kan du justera utskriftskvaliteten enligt dina specifika utskriftsbehov.

Tonerspar

Med alternativet Tonerspar kan du välja att spara toner när du skriver ut en utkastversion av ett dokument. Välj AV för att skriva ut i normalt läge och välj PÅ för att skriva ut med mindre toner.

Kvalitet

Ju högre inställning desto skarpare blir tecken och grafik. En högre inställning kan medföra att det tar längre tid att skriva ut dokumentet.

Typsnitt/text

Ange Rensa text om du vill skriva ut text mörkare än i ett vanligt dokument.

3. Skriva ut 80

Öppna utskriftsinställningarna

6

Fliken Efterbehandlar

På fliken Efterbehandlar kan du ange olika efterbehandlingsalternativ.

Sorteringsalternativ

Det här alternativet gör det lättare att sortera utskrifterna.

• Ingen: Funktionen inaktiveras.

• Förskjutning: Om du skriver ut flera kopior och använder det här alternativet förskjuts utskriftspositionen för varje uppsättning.

Det här alternativet är bara tillgängligt när den inre efterbehandlingsenheten eller 2k-, 3k-efterbehandlingsenheten för häften är installerad.

• Rotera: När du skriver ut flera kopior staplas utskrifterna korsvis i uppsättningar.

• Det här alternativet är bara tillgängligt när den inre efterbehandlingsenheten eller 2k-, 3k-efterbehandlingsenheten för häften är installerad.

• Den här funktionen är endast tillgänglig med storlekarna Letter och

A4 för utskriftsmedia.

• Innan du använder den här funktionen måste du fylla på papper i magasinen med SEF (kortsidesmatning) och LEF

(långsidesmatning). Exempelvis är riktningen för pappersmatning i magasin 1 SEF och riktningen för pappersmatning i magasin 2 är

LEF.

Häftningsalternativ

Med det här alternativet kan du ange antalet häftningar och var de ska placeras. Det här alternativet är bara tillgängligt när standardefterbehandlingsenheten (tillvalsenhet) eller efterbehandlingsenheten för häften är installerad.

• Häftningsplacering: Ange antalet häftningar: 1 klammer till 2 klammer .

• Placering: Välj placering för häftningarna: Vänster , Höger eller

Överst .

Om du använder både häftning och hålslagning måste du ange samma placering för häftningarna och hålen.

3. Skriva ut 81

Öppna utskriftsinställningarna

Hålslagningsalternativ

Med det här alternativet kan du ange antalet hål och var de ska placeras.

Att göra hål i utskrifterna gör det lättare att arkivera dem. Alternativet är bara tillgängligt när hålslagsenheten (tillvalsenhet) är installerad i standardefterbehandlingsenheten (tillvalsenhet) eller efterbehandlingsenheten för häften.

• Håltagning: Ange antalet hål: 2 hål till 3 hål . Beroende på vilken hålslagsenhet som är installerad kan 4 hål visas i stället för 3 hål .

• Placering: Välj placering för häftningarna: Vänster , Höger eller

Överst .

Om du använder både häftning och hålslagning måste du ange samma placering för häftningarna och hålen.

• Utmatningskassettalternativ: Med det här alternativet kan du ange till vilket magasin de utskrivna dokumenten ska matas ut.

Vikningsalternativ

Med det här alternativet kan du skriva ut dokument som är vikta i tre delar.

Du kan justera följande alternativ när du använder C-vikning :

• Utanför, högst upp : Skriver ut innehållet utanför det trevikta pappret.

Maskinen viker den nedre delen av sidan för att skapa en invändig flik och den övre för att skapa en utvändig flik.

• Utanför, längst ned : Skriver ut innehållet utanför det trevikta pappret.

Maskinen viker den övre delen av sidan för att skapa en invändig flik och den nedre för att skapa en utvändig flik.

• Inuti, högst upp : Skriver ut innehållet inuti det trevikta pappret.

Maskinen viker den övre delen av sidan för att skapa en invändig flik och den nedre för att skapa en utvändig flik.

• Inuti, längst ned : Skriver ut innehållet inuti det trevikta pappret.

Maskinen viker den övre delen av sidan för att skapa en invändig flik och den nedre för att skapa en utvändig flik.

• Ark per uppsättning : Anger antalet sidor som ska ingå i varje uppsättning när man använder alternativet C-vikning . Du kan högst inkludera 3 sidor i varje uppsättning.

• Återställ : Återställer alla standardinställningarna.

Utmatningskassettalternativ

Med det här alternativet kan du ange till vilket magasin de utskrivna dokumenten ska matas ut.

3. Skriva ut 82

Öppna utskriftsinställningarna

7

Avancerat-fliken

På fliken Avancerat kan du ange flera olika utskriftsalternativ.

Om du klickar på Återställ återställs inställningarna för alternativet

Avancerat till standardinställningarna.

Vattenstämpel

Se ”Använda vattenstämplar” på sidan 92.

Säkerhet

Utskriftsinformationen krypteras innan den skickas till skrivaren. Denna funktion skyddar utskriftsinformationen för att förhindra att dina data blir utsatta på ditt nätverk. Det här funktionen ( Jobbkryptering ) kräver att hårddisken är installerad. Detta beror på att utskriftsdata krypteras på hårddisken.

Överlägg

Se ”Använda överlägg” på sidan 94.

Utskriftsalternativ

• Utskriftsordning: Med det här alternativet anger du i vilken ordning sidorna ska skrivas ut. Skriv ut udda sidor och Skriv ut jämna sidor

är endast tillgängliga när du använder PCL-skrivardrivrutinen.

• Hoppa över tomma sidor: Gör att du kan lägga till ett tomt eller tryckt skiljeark mellan OH-filmer.

• Manuell marginal: Med det här alternativet kan du ange en bindningsmarginal. En bindningsmarginal justerar bindningspositionen.

Det här alternativet är inte tillgängligt när du använder PSskrivardrivrutinen .

Jobbredovisning

Genom detta alternativ skriver du ut med vald tillåtelse.

• Användartillåtelse: Med detta alternativ ibockat kan bara användare med användartillåtelse skriva ut.

• Grupptillåtelse: Med detta alternativ ibockat kan bara grupper med grupptillåtelse skriva ut.

3. Skriva ut 83

Öppna utskriftsinställningarna

• Markera frågetecknet ( ) i fönstrets övre högra hörn och tryck på vad du vill veta mer om.

• Administratörer kan aktivera jobbredovisning och konfigurera rättigheter i kontrollpanelen eller SyncThru™ Web Service. För detaljerad information om detta (se

”SyncThru™ Web Service” på sidan 194).

8

Fliken Eko

Med inställningarna på fliken Eko kan du spara utskriftsresurser och göra miljövänliga utskrifter. När du väljer Eko-utskrift visas miljösymbolen ( ) för vissa alternativ. Vissa alternativ kan inte användas i det miljövänliga läget.

• Eko-utskrift: Aktiverar det miljövänliga läget. Välj Dubbelsidig utskrift , Tonerspar , Hoppa över tomma sidor , Layout , och

Färgläge (endast X740x/X750x/X760x) om du vill använda i det miljövänliga läget. Om du inte ändrar alternativen på andra flikar skrivs dokumentet ut med de inställningar som du anger för det miljövänliga läget.

• Kod: Om administratören anger Vid tvingad för Standardekoläge för den här maskinen aktiveras alltid det miljövänliga läget av miljöinställningen för maskinen, och Eko-alternativ i skrivardrivrutinen inaktiveras. Om du vill ändra utskriftsinställningarna klickar du på

Lösenord och anger lösenordet, eller kontakta administratören.

Eko-alternativ

• Skrivarstandard: Om du väljer det här alternativet bestäms funktionen av den inställning du gör på maskinens kontrollpanel.

• Ingen: Funktionen inaktiveras.

Resultatsimulator

Resultatsimulator visar resultatet av mängden minskade koldioxidutsläpp, minskad elanvändning och mängden sparat papper enligt de inställningar som du har valt.

• Vid beräkningen antas att du skriver ut 100 sidor och att ingen av dessa är tom när eko-läget är inaktiverat.

• Mer information om beräkningskoefficienten som används för koldioxidutsläpp finns hos IEA , Japans departement för inrikes affärer och kommunikation, samt på webbplatsen www.remanufacturing.org.uk. Olika beräkningsmetoder används för de olika modellerna.

3. Skriva ut 84

Öppna utskriftsinställningarna

9

10

• Energiförbrukningen i utskriftsläget anges med hänvisning till den genomsnittliga utskrifts-energiförbrukningen för denna maskin.

• De faktiska besparingarna beror på ytterligare faktorer, exempelvis vilket operativsystem, vilka program och vilken dator du använder samt på anslutningen, utskriftsmediet och dess storlek och komplexitet.

Fliken Samsung

På fliken Samsung

Utskriftsläge

finns information om copyright och drivrutinens versionsnummer. Om datorn är ansluten till Internet har du tillgång till följande tjänster:

Med det här alternativet väljer du hur utskriftsfilen ska skrivas ut eller sparas på maskinens hårddisk. Standardinställningen för Utskriftsläge är Normal vilket innebär att filen skrivs ut utan att lagras på hårddisken. Du kan även använda det här alternativet på andra flikar.

• Normal: Det här läget innebär att filen skrivs ut utan att sparas.

• Provtryck: Läget är användbart när du skriver ut mer än en kopia. Du kan skriva ut en kopia och kontrollera hur den blev, och skriva ut resterande kopior senare.

• Konfidentiell: Läget är användbart för att skriva ut konfidentiella dokument. Du måste ange ett lösenord för att kunna genomföra

utskriften (se ”Jobbstatus” på sidan 38).

• Lagra: Använd det här läget om du bara vill spara filer på hårddisken.

När det behövs kan du sedan läsa in och skriva ut de sparade filerna.

Du hittar den lagrade filen i Box

(se ”Använda box” på sidan 221). Välj

en dokumentbox i Plats att spara på och ange sedan Alternativ .

• Spara och skriv ut: Använd det här läget om du vill skriva ut och spara en fil samtidigt. När det behövs kan du sedan läsa in och skriva ut de sparade filerna. Du hittar den lagrade filen i Box

(se ”Använda box” på sidan 221). Välj en dokumentbox i

Plats att spara på och ange sedan

Alternativ .

• Jobbnamn: Detta alternativ används när du vill hitta en lagrad fil genom kontrollpanelen.

• Användar-ID: Detta alternativ används när du vill hitta en lagrad fil genom kontrollpanelen. Användarnamnet visas automatiskt som användarnamnet du använder som Windows-inlogg.

• Ange lösenord: Om angiven Egenskap för valt dokument är Säkrat måste du ange lösenordet. Detta alternativ används när du vill ladda en lagrad fil genom kontrollpanelen.

• Bekräfta lösenord: Ange lösenordet igen för att bekräfta det.

3. Skriva ut 85

Öppna utskriftsinställningarna

11

Använda en favoritinställning

Alternativet Favoriter som finns på alla inställningsflikar utom fliken

Favoriter och Samsung gör det möjligt för dig att spara aktuella inställningar för framtida bruk.

Så här sparar du en Favoriter :

1 Ändra önskade inställningar på varje flik.

2 Ange ett namn i Favoriter -boxen.

För att använda sparade inställningar, välj dem under Favoriter -fliken.

Maskinen är nu inställd för utskrift med valda inställningar. För att ta bort sparade inställningar går du till Favoriter -fliken och klicka på Ta bort .

12

Använda hjälpen

Välj det alternativ som du vill veta mer om i fönstret Utskriftsinställningar och tryck därefter på F1 på tangentbordet.

3 Klicka på Spara .

4 Ange namn, beskrivning och välj ikon.

5 Klicka på OK . När du sparar en Favoriter , sparas samtliga aktuella inställningar.

3. Skriva ut 86

Använda specialfunktioner för utskrift

Specialfunktionerna för utskrift är:

”Skriva ut flera sidor på ett pappersark” på sidan 88.

”Skriva ut affischer” på sidan 88.

”Skriva ut häften” på sidan 89.

”Skriva ut på båda sidor av papperet” på sidan 90.

”Ändra dokumentstorleken i procent” på sidan 91.

”Anpassa ett dokument efter en vald pappersstorlek” på sidan 91.

”Använda vattenstämplar” på sidan 92.

”Använda överlägg” på sidan 94.

13

Skriva ut flera sidor på ett pappersark

Du kan välja hur många sidor som du vill skriva ut på ett enda pappersark.

Om du vill skriva ut fler än en sida per ark kommer sidorna att förminskas och ordnas på arket på det sätt du anger. Du kan skriva ut högst sexton sidor på ett ark.

1 Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan

78).

2 Klicka på fliken Grundläggande och välj sedan Flera sidor per ark i listrutan Typ .

3 Välj Sidmarginaler om du vill skriva ut en ram runt varje sida på arket.

4 Ange det antal sidor du vill skriva ut per ark (2, 4, 6, 9 eller 16) i listrutan Sidor per ark .

5 Välj utskriftsordningen i listrutan Sidordning om det behövs.

6 Klicka på fliken Papper och välj Originalstorlek , Källa och Typ .

7 Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

14

Skriva ut affischer

Med den här funktionen kan du skriva ut ett dokument som består av en sida på 4, 9 eller 16 pappersark som du sedan sammanfogar till en affisch.

3. Skriva ut 87

Använda specialfunktioner för utskrift

1 Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan

78).

2 Klicka på fliken Grundläggande och välj sedan Affischutskrift i listrutan Typ .

3 Välj den sidlayout du vill använda.

Specifikationer för olika sidlayouter:

4 Markera värdet Överlappning för affisch . Ange Överlappning för affisch i millimeter eller med alternativknappen längst upp till höger på fliken Grundläggande . Det gör det lättare att sammanfoga arken.

15

Skriva ut häften

Med den här funktionen kan du skriva ut ditt dokument på båda sidor av ett papper och arrangera sidorna så att papperet kan vikas på mitten efter utskriften och bilda ett häfte.

8

9

Om du vill skriva ut ett häfte måste du skriva ut i något av följande format: Letter, Legal, A4, JIS B5, Statement, Executive, A5, Ledger eller JIS B4.

5 Klicka på fliken Papper och välj Originalstorlek

7 Affischen är färdig när du har klistrat ihop arken.

, Källa

6 Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

och Typ .

1 Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan

78).

2 Klicka på fliken Grundläggande och välj sedan Utskrift av häfte i listrutan Typ .

3 Klicka på knappen Avancerat . Välj det alternativ du vill använda.

4 Klicka på fliken Papper och välj Originalstorlek , Källa och Typ .

3. Skriva ut 88

Använda specialfunktioner för utskrift

Alternativet Utskrift av häfte är inte tillgängligt för alla pappersformat.

Om du vill ta reda på om en pappersstorlek är tillgänglig för den här funktionen markerar du pappersstorleken i alternativet Originalstorlek på fliken Papper .

Om du väljer ett pappersformat som inte är tillgängligt avbryts åtgärden automatiskt. Välj bara tillgängligt papper. (papper som inte är markerat

5 Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

16

Skriva ut på båda sidor av papperet

Du kan skriva ut på båda sidorna av ett papper – duplex. Innan du skriver ut ska du bestämma vilken orientering dokumentet ska ha. Den här funktionen kan bara användas med följande pappersformat: Letter, Legal,

Oficio, US Folio, A4, ISO B5, JIS B5, Statement, Executive, A5, 8K, 16K,

Ledger, Tabloid Extra, eller JIS B4.

Skriv inte ut på båda sidor av specialmedia, till exempel etiketter, kuvert eller tjockt papper. Detta kan annars orsaka att papper fastnar eller att maskinen skadas.

1 Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan

78).

2 Klicka på fliken Grundläggande .

3 Välj vilket bindningsalternativ du vill använda i avsnittet Dubbelsidig utskrift .

• Skrivarstandard: Om du väljer det här alternativet bestäms funktionen av den inställning du gör på maskinens kontrollpanel.

Denna funktion är endast tillgänglig när du använder PCLskrivardrivrutinen.

• Ingen: Funktionen inaktiveras.

• Långsida: det här är det normala layoutalternativet för bokbindning.

• Kortsida: det här är det normala layoutalternativet för kalendrar.

• Omvänd dubbelsidig utskrift: Markera det här alternativet om du vill vända utskriftsordningen vid dubbelsidig utskrift.

3. Skriva ut 89

Använda specialfunktioner för utskrift

4 Klicka på fliken Papper och välj Originalstorlek , Källa och Typ .

5 Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

17

Ändra dokumentstorleken i procent

Om du anger en procentsats du vill använda kan du ändra storlek på ett dokument så att det visas i större eller mindre storlek på den utskrivna sidan.

Det går inte att använda den här funktionen om du har valt en pappersstorlek från Utskriftsstorlek .

5 Välj Källa och Typ .

6 Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

18

Anpassa ett dokument efter en vald pappersstorlek

1 Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan

78).

2 Klicka på fliken Papper .

3 Välj den faktiska pappersstorleken för originaldokumentet vid

Originalstorlek .

4 Ange skaländringsgrad i inmatningsfältet Procenttal .

Du kan även ange skaländringsgrad med uppåt-och nedåtpilarna.

Med den här skrivarfunktionen kan du ändra storlek på utskriftsjobbet så att det passar valda pappersformat oavsett vilken storlek dokumentet har. Det här kan vara användbart om du vill kontrollera små detaljer i ett litet dokument.

3. Skriva ut 90

Använda specialfunktioner för utskrift

1 Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan

78).

2 Klicka på fliken Papper .

3 Välj den faktiska pappersstorleken för originaldokumentet vid

Originalstorlek .

4 Välj pappersstorlek för papperet i utskriftsmagasinet vid

Utskriftsstorlek .

5 Välj Källa och Typ .

6 Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

19

Använda vattenstämplar

Med alternativet vattenstämpel kan du skriva ut text eller bild ovanpå ett befintligt dokument. Du kan till exempel skriva ut ordet DRAFT eller

CONFIDENTIAL diagonalt över ett dokuments första sida eller samtliga sidor i stora, gråa bokstäver.

Det finns flera fördefinierade vattenstämplar som medföljer maskinen.

Dessa kan ändras och du kan också lägga till nya i listan.

• Sidhuvud: Du kan lägga till den valda texten i det övre vänstra hörnet, centrerat överst eller i det övre högra hörnet.

• Sidfot: Du kan lägga till den valda texten i det nedersta vänstra hörnet, centrerat nederst eller i det nedersta högra hörnet.

3. Skriva ut 91

Använda specialfunktioner för utskrift

Använda en befintlig vattenstämpel

1 Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan

78).

2 Klicka på fliken Avancerat och välj önskad vattenstämpel i listrutan

Vattenstämpel . Den valda vattenstämpeln visas i fönstret för trippel-kassettmataren.

3 Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

• Vattenstämpelns meddelande: Med denna funktion kan användaren föra in ett vattenmärke som han/hon vill skriva ut.

• Bildfil: Med denna funktion kan användaren ladda ett vattenmärke som han/hon vill skriva ut.

• Namn på vattenstämpeln: Med denna funktion kan användaren ange ett namn på vattenstämpeln för att lägga till vattenmärket till rullgardinsmenyn.

• Endast första sidan: Skriver endast ut vattenmärket på första sidan. Kontrolleras inte som standard.

Skapa en vattenstämpel

1 Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan

78).

2 Från fliken Avancerat väljer du Redigera...

från listrutan

Vattenstämpel .

3 Ange en text i rutan Vattenstämpelns meddelande . Du kan ange upp till 256 tecken.

Om rutan Endast första sidan är markerad skrivs vattenstämpeln endast ut på första sidan.

4 Välj alternativ för vattenstämpel.

Du kan välja typsnitt, stil, storlek och nyans i avsnittet

Typsnittsattribut och ange vinkel för vattenstämpeln i avsnittet

Vattenstämpelns placering och vinkel .

5 Klicka på Lägg till om du vill lägga till en ny vattenstämpel i listan

Aktuella vattenstämplar .

6 När du är klar med redigeringen klickar du på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

Om du inte vill skriva ut någon vattenstämpel väljer du Ingen i listrutan

Vattenstämpel .

3. Skriva ut 92

Använda specialfunktioner för utskrift

Redigera en vattenstämpel

1 Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan

78).

2 Klicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera...

i listrutan

Vattenstämpel .

3 Välj den vattenstämpel som du vill redigera i listan Aktuella vattenstämplar och ändra vattenstämpelns text och andra alternativ.

4 Klicka på Uppdatera för att spara ändringarna.

5 Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

Radera en vattenstämpel

1 Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan

78).

2 Klicka på fliken Avancerat och välj sedan Redigera...

i listrutan

Vattenstämpel .

3 Välj den vattenstämpel som du vill ta bort i listan Aktuella vattenstämplar och klicka sedan på Ta bort .

4 Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

20

Använda överlägg

Denna funktion är endast tillgänglig när du använder PCLskrivardrivrutinen.

Vad är överlägg?

Ett överlägg är text och/eller bilder som lagras på datorns hårddisk och har ett speciellt filformat som kan skrivas ut på alla typer av dokument.

Överlägg används ofta i stället för papper med brevhuvud. I stället för att använda ett förtryckt brevhuvud kan du skapa ett överlägg som innehåller exakt samma information som finns på ditt brevhuvud. Om du vill skriva ut ett brev med ditt företags brevhuvud behöver du inte längre ladda förtryckt papper i maskinen utan bara skriva ut ett överlägg med brevhuvudet på dokumentet.

Skapa ett nytt överlägg

När du vill använda ett överlägg måste du först skapa ett nytt överlägg som innehåller företagets logotyp eller annan information.

3. Skriva ut 93

Använda specialfunktioner för utskrift

1 Skapa eller öppna ett dokument som innehåller texten eller bilden som du vill använda för överlägget. Placera de olika objekten exakt där du vill att de ska visas när de skrivs ut som överlägg.

2 Om du vill spara dokumentet som ett överlägg går du till

Utskriftsinställningar

(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan

78).

3 Klicka på fliken Avancerat och välj sedan Skapa i listrutan

Överlägg .

4 I fönstret Spara som anger du ett namn på upp till åtta tecken i rutan

Jobbnamn . Ange målsökväg, om det behövs (standardinställningen

är C:\Formover).

5 Klicka på Spara .

6 Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

När ett bekräftelsefönster öppnas klickar du på Ja .

7 Filen skrivs inte ut. I stället lagras den på datorns hårddisk.

Överläggsdokumentets format måste vara likadant som det dokument som du vill skriva ut överlägget på. Skapa inte ett överlägg med en vattenstämpel.

Använda ett överlägg

När du har skapat ett överlägg kan du skriva ut det på dokument. Så här skriver du ut ett överlägg tillsammans med ett annat dokument:

1 Skapa eller öppna dokumentet som du vill skriva ut.

2 Om du vill ändra utskriftsinställningarna i programmet går du till

Utskriftsinställningar

(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan

78).

3 Klicka på fliken Avancerat .

4 Välj Skriv ut överlägg från listrutan Överlägg .

5 Om den överläggsfil du vill använda inte visas i listrutan Overlayfil

1 eller Overlayfil 2 väljer du Hämta från Överläggslista . Välj den

överläggsfil som du vill använda.

Om du har sparat den överläggsfil du vill använda på en extern plats kan du också ladda filen när du öppnar fönstret Hämta .

När du har valt filen klickar du på Öppna . Filen visas i rutan

Överläggslista och kan användas för utskrifter. Välj överlägget i rutan Överläggslista .

3. Skriva ut 94

Använda specialfunktioner för utskrift

6 Markera kryssrutan Bekräfta sidöverlägg vid utskrift om det behövs. Om denna ruta är markerad öppnas ett meddelandefönster varje gång du skickar ett dokument till utskrift, där du ska bekräfta att du vill ha ett överlägg på dokumentet.

Om rutan är avmarkerad och du har valt ett överlägg skrivs detta ut automatiskt på dokumentet.

7 Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

Det valda överlägget skrivs ut på dokumentet.

Upplösningen på överläggsdokumentet måste vara samma som för dokumentet som du vill skriva överlägget på.

Ta bort ett överlägg

Du kan ta bort överlägg som du inte använder längre.

1 I fönstret Utskriftsinställningar klickar du på fliken Avancerat .

2 Välj Skriv ut överlägg från listrutan Överlägg .

3 Markera det överlägg du vill ta bort i rutan Överläggslista .

Om den överläggsfilen du vill använda inte visas i Överläggslista väljer du Hämta från Överläggslista . Välj den överläggsfil som du vill radera.

4 Klicka på Ta bort .

5 När ett bekräftelsefönster öppnas klickar du på Ja .

6 Klicka på OK eller Skriv ut tills fönstret Skriv ut stängs.

3. Skriva ut 95

Använda Direktutskrivningsfunktion

Det här kapitlet förklarar hur du använder Direktutskriftsfunktion för att skriva ut PDF-filer utan att öppna filerna.

• Hårddisken måste vara installerad på maskinen för att det ska gå att skriva ut PDF-filer med det här programmet.

• Du kan inte skriva ut PDF-filer om restriktionsfunktionen för utskrifter använts för dokumentet. Inaktivera restriktionsfunktionen för utskrifter och försök skriva ut igen.

• Du kan inte skriva ut PDF-filer som är lösenordsskyddade. Inaktivera lösenordsfunktionen och försök skriva ut igen.

• Om en PDF-fil kan skrivas ut med programmet

Direktutskrivningsfunktion beror på hur PDF-filen skapades.

• Programmet Direktutskriftsfunktion kan hanteras av PDF-versionen

1.7 och tidigare versioner. Om du har en senare version måste du

öppna filen för att kunna skriva ut den.

22

Hämta programvaran från Samsungs webbplats. Packa sedan upp filen och installera. (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar).

Skriva ut

Du kan skriva ut på flera sätt med Direktutskrivningsfunktion.

Från fönstret Direktutskriftsfunktion

21

Vad är Direktutskrivningsfunktion för program?

Direktutskrivningsfunktion är ett program som skickar PDF-filen direkt till maskinen utan att filen behöver öppnas. Data skickas genom Windowsbufferten via skrivardrivrutinens port. Programmet kan endast hantera PDFformatet.

Så här installerar du programmet:

1 Öppna Starta -menyn och välj Program eller Alla program .

• I Windows 8 väljer du Charms (Snabbknappar) , välj Sök >

Apps .

2 Leta reda på Samsung-skrivare > Direktutskrivningsfunktion .

3 Välj skrivaren i listrutan Välj skrivare och klicka på Bläddra .

4 Välj den PDF-fil du vill skriva ut och klicka på Öppna .

PDF-filen läggs till avsnittet Välj filer .

5 Anpassa maskininställningarna efter dina behov.

6 Klicka på Skriv ut . Den valda PDF-filen skickas till skrivaren.

3. Skriva ut 96

Använda Direktutskrivningsfunktion

23

Att använda högerklicksmenyn

1 Högerklicka på den PDF-fil du vill skriva ut och välj Direktutskrift .

Fönstret Direktutskrivningsfunktion visas och där finns PDF-filen med.

2 Välj den maskin du vill använda.

3 Anpassa maskininställningarna efter dina behov.

4 Klicka på Skriv ut . Den valda PDF-filen skickas till skrivaren.

3. Skriva ut 97

Ändra standardinställningarna för utskrift

De flesta Windowsprogram åsidosätter inställningarna som du gör i skrivardrivrutinen. Ändra först alla skrivarinställningar som finns i programmet, och sedan de återstående inställningarna i skrivardrivrutinen.

1 Klicka på Windows Starta -meny.

• För Windows 8 från Charms(Snabbknappar) , välj Sök >

Inställningar .

2 I Windows XP/Server 2003 väljer du Skrivare och fax .

• I Windows Server 2008/Vista väljer du Kontrollpanelen >

Maskinvara och ljud > Skrivare .

• I Windows 7/8, välj Kontrollpanelen > Enheter och skrivare .

• I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen >

Maskinvara > Enheter och skrivare .

3 Högerklicka på din maskin.

4 I Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista väljer du

Utskriftsinställningar .

I snabbmenyerna i Windows 7 och Windows Server 2008 R2 väljer du Utskriftsinställningar .

Om Utskriftsinställningar är markerat med symbolen ► kan du välja andra skrivardrivrutiner kopplade till vald skrivare.

5 Ändra inställningarna på respektive flik.

6 Klicka på OK .

Om du vill ändra inställningarna för varje utskriftsjobb ändrar du dem i

Utskriftsinställningar .

3. Skriva ut 98

Ange att din skrivare ska vara standardskrivare.

1 Klicka på Windows Starta -meny.

• För Windows 8 från Charms(Snabbknappar) , välj Sök >

Inställningar .

2 I Windows XP/Server 2003 väljer du Skrivare och fax .

• I Windows Server 2008/Vista väljer du Kontrollpanelen >

Maskinvara och ljud > Skrivare .

• I Windows 7/8, välj Kontrollpanelen > Enheter och skrivare .

• I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen >

Maskinvara > Enheter och skrivare .

3 Markera din maskin.

4 Högerklicka på maskinen och välj Välj som standardskrivare .

Om posten Välj som standardskrivare är markerad med ► i Windows

7 eller Windows Server 2008 R2, kan du ansluta andra skrivardrivrutiner som är anslutna till den valda skrivaren.

3. Skriva ut 99

Skrivarinställningar

Du kan ange utskriftsrelaterade inställningar. Om det inte går att ange några specifika utskriftsinställningar skriver maskinen ut med de inställningar du anger här. Ange de utskriftsinställningar som ofta anges.

Den här funktionen kan vara användbar om företaget har ett särskilt utskriftsformulär.

Tryck på Inställningar > Skrivarinställningar på skärmen.

24

General

• Allmänt: Du kan ange Hoppa över tom sida, papperskälla samt emulering.

Hoppa över tomma sidor: Du kan hoppa över tomma sidor vid utskrift.

Papperskälla: Välj vilket magasin som ska användas som papperskälla.

Emulering: Välj emuleringsformat.

25

Layout

• Utformning: Innehåller alternativ som är relaterade till papperslayouten.

Riktning: Välj pappersorientering.

Dubbelsidig: Välj pappersorientering för dubbelsidig utskrift.

Antal kopior: Välj det antal kopior du vill skriva ut.

Marginal: Justera marginalen för gemensam dubbelsidig, gemensam enkelsidig samt för emulering.

3. Skriva ut 100

Hantera Enhetsalternativ

När du installerar tillvalsenheter såsom ytterligare kassett, minne osv. kommer skrivaren automatiskt att identifiera och installera dem. Om du inte kan använda de tillvalsenheter du installerade kan du ändra inställningar för dem i Enhetsalternativ .

1 Klicka på Windows Starta -meny.

• För Windows 8 från Charms(Snabbknappar) , välj Sök >

Inställningar .

2 I Windows XP/2003 väljer du Skrivare och fax .

• I Windows 2008/Vista väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Skrivare .

• I Windows 7 väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud

> Enheter och skrivare .

• I Windows 8 söker du efter Enheter och Skrivare .

• I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen >

Maskinvara > Enheter och skrivare .

3 Högerklicka på din maskin.

4 I Windows XP/2003/2008/Vista trycker du på Egenskaper .

I kontextmenyerna i Windows 7/8 och Windows Server 2008 R2 väljer du Skrivaregenskaper .

Om Skrivaregenskaper är markerad med ? kan du välja andra skrivardrivrutiner som är anslutna till den valda skrivaren.

5 Välj Enhetsalternativ .

Fönstret Egenskaper kan vara se olika ut beroende på drivrutin och operativsystem.

6 Välj lämpligt alternativ.

Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

• Kassettalternativ: Välj tillbehörskassetten du installerade. Du kan välja kassett.

• Lagringsalternativ: Välj tillbehörsminnet du installerade. Är denna funktion ibockad kan du välja Utskriftsläge .

• Skrivarkonfiguration: Välj önskat språk för utskrift.

• Administratörsinställningar: Du kan välja Skrivarstatus och

EMF-spoolning .

3. Skriva ut 101

Hantera Enhetsalternativ

• Admin-jobbredovisning: Gör det möjligt att koppla användar- och kontoinformation till alla dokument du skriver ut.

Användartillåtelse: Om du markerar detta alternativ kan bara användare med användarbehörighet skriva ut.

Grupptillåtelse: Om du markerar detta alternativ kan bara grupper med gruppbehörighet starta ett utskriftsjobb.

Om du vill kryptera lösenordet för jobbredovisning markerar du

" Kryptering av lösenord för jobbredovisn.

" se ”Säkerhet” på sidan

348.

• Inställning, eget format: Du kan specificera valfri pappersstorlek.

7 Klicka OK innan du stänger fönstret Egenskaper eller

Skrivaregenskaper .

3. Skriva ut 102

Skriva till fil (PRN)

Ibland kan det vara nödvändigt spara utskriftsdata som en fil.

Så här skapar du en fil:

1 Markera rutan Skriv till fil i fönstret Skriv ut .

Om du endast anger filnamnet sparas filen automatiskt i Mina dokument , Documents and Settings eller Användare . Mappen där filen sparas kan variera beroende på vilket operativsystem och program du använder.

2 Klicka på Skriv ut .

3 Skriv målsökvägen och filnamnet. Klicka sedan på OK .

Till exempel c:\Temp\filnamn .

3. Skriva ut 103

Mac-utskrift

26

Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden.

Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner.

I det här avsnittet beskrivs hur du skriver ut från en Mac.

Skriva ut ett dokument

27

Ändra utskriftsinställningar

Du kan använda de avancerade utskriftsfunktioner som finns tillgängliga med maskinen.

Öppna ett program och välj Print från menyn File . Maskinnamnet som visas i fönstret med skrivaregenskaper kan skilja sig beroende på vilken maskin som används. Förutom namnet ser fönstren med skrivaregenskaper ungefär ut som följande.

När du skriver ut från en Mac måste du kontrollera inställningarna för skrivardrivrutinen i varje program som du använder. Följ dessa steg för utskrift med Mac:

28

Skriva ut flera sidor på ett pappersark

Du kan skriva ut fler än en sida på ett enda pappersark. Funktionen ger ett billigt sätt att skriva ut utkast.

1 Öppna dokumentet du vill skriva ut.

2 Öppna menyn File och klicka på Page Setup ( Document Setup i vissa program).

3 Välj papperets storlek, orientering, skalning och andra alternativ, och kontrollera att din maskin är markerad. Klicka på OK .

4 Öppna menyn File och klicka på Print .

5 Välj antal kopior och vilka sidor du vill skriva ut.

6 Klicka på Print .

1

3

Öppna ett program och välj Print på menyn File .

2 Välj Layout i listrutan under Orientation . Välj det antal sidor du vill skriva ut på ett pappersark i listrutan Pages per Sheet .

Välj övriga alternativ som ska användas.

4 Klicka på Print .

Skrivaren skriver ut det valda antalet aidor på ett ark.

3. Skriva ut 104

Mac-utskrift

29

Dubbelsidig utskrift

Du kan skriva ut på båda sidor av papperet. Innan du skriver ut dubbelsidiga dokument bör du bestämma vilken kant som skall bindas. Det här är de olika bindningsalternativen:

• Long-Edge Binding: Det här är det normala layoutalternativet vid bokbindning.

• Short-Edge Binding: Det här alternativet används ofta för kalendrar.

30

Använda hjälpen

Klicka på frågetecknet i fönstrets nedre vänstra hörn och klicka sedan på ett ämne du vill veta mer om. Då visas ett popup-fönster med information om hur alternativet fungerar.

1 För Mac väljer du Print från File -menyn.

2 Välj Layout i listrutan under Orientation .

3 Välj en bindningsorientering från alternativet Two-Sided .

4 Välj övriga alternativ som ska användas.

5 Klicka på Print så skriver maskinen ut på båda sidorna av pappret.

Om du skriver ut fler än två kopior kan den första och den andra kopian skrivas ut på samma pappersark. Undvik att skriva ut på båda sidor av papperet när du skriver ut fler än en kopia.

3. Skriva ut 105

Linux-utskrift

31

Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden.

Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner.

Skriva ut från program

I många Linux-program kan du skriva ut med hjälp av CUPS (Common

UNIX Printing System). Du kan skriva ut på skrivaren från sådana program.

32

Skriva ut filer

Det går att skriva ut många filtyper via CUPS direkt från kommandoradsgränssnittet. Detta är möjligt tack vare CUPS lp eller lpr. Så här gör du:

" lp -d <skrivarnamn> -o <alternativ> <filnamn> "

Mer information finns i man-sidan för lp eller lpr.

33

Konfigurera skrivaregenskaper

1 Öppna dokumentet som ska skrivas ut.

2 Öppna menyn program).

File och klicka på Page Setup ( Page Setup i vissa

3 Välj papperets storlek och riktning och se till att skrivaren har valts.

Klicka på Apply .

4 Öppna menyn File och klicka på Print .

5 Välj skrivare för utskrift.

6 Välj antal kopior och vilka sidor du vill skriva ut.

7 Välj alternativ i de olika flikarna.

8 Klicka på Print .

Automatisk/manuell dubbelsidig kopiering är inte tillgänglig på alla skrivarmodeller. Du kan istället använda utskriftssystemet lp, lpr eller andra program för udda-jämn-utskrift.

Du kan ändra standardalternativen för utskrift eller anslutningstypen med den Printing-funktion som tillhandahålls av O/S.

1 Starta utskriftsfunktionen (gå till System > Administration >

Printing eller kör kommandot " system-config-printer " i terminalprogrammet).

2 Välj skrivare och dubbelklicka på den.

3 Ändra standardinställningar för utskrift eller anslutningstyp.

4 Klicka på knappen Apply .

3. Skriva ut 106

UNIX-utskrift

34

Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla utföranden.

Det kan därför hända att din skrivare inte har stöd för alla funktioner.

Fortsätta med utskriftsjobbet

35

Ändra utskriftsinställningarna

UNIX-skrivardrivrutinens Print Job Manager där användaren kan välja olika utskriftsalternativ i skrivarens Properties .

Följande snabbtangenter kan även användas: H för Help , O för OK , A för

Apply och C för Cancel .

Efter installation av skrivare väljer du vilken text, bild eller PS som ska skrivas ut.

1 Kör kommandot printui <file_name_to_print> .

Du skriver exempelvis ut document1 .

printui dokument1

UNIX-skrivardrivrutinens Print Job Manager öppnas och användaren kan välja olika utskriftsalternativ.

2 Välj en skrivare som redan har lagts till.

3 Välj utskriftsalternativen från fönstret, exempelvis Page Selection .

4 Välj önskat antal kopior i Number of Copies .

Om du vill använda funktionerna som finns i skrivardrivrutinen trycker du på Properties .

5 Tryck på OK för att starta utskriftsjobbet.

Fliken General

• Paper Size: Ange pappersstorleken, exempelvis A4 eller Letter.

• Paper Type: Välj papperstyp. Alternativen som finns i listrutan är

Printer Default , Plain och Thick .

• Paper Source: Välj vilken kassett papperet ska matas från. Auto

Selection är standard.

• Orientation: Välj i vilken riktning informationen ska skrivas ut på en sida.

• Duplex: Skriv ut på båda sidor för att spara papper.

Automatisk/manuell dubbelsidig kopiering är inte tillgänglig på alla skrivarmodeller. Du kan istället använda utskriftssystemet lpr eller andra program för udda-jämn-utskrift.

• Multiple pages: Skriv ut flera sidor på en sida av papperet.

3. Skriva ut 107

UNIX-utskrift

• Page Border: Välj någon av kantstilarna (exempelvis Single-line hairline , Double-line hairline ).

Fliken Image

På den här fliken kan du ändra ljusstyrka, upplösning eller en bilds placering i dokumentet.

Fliken Printer-specific settings

Välj olika alternativ i ramarna JCL och General för att anpassa olika inställningar. Dessa alternativ är specifika för skrivaren och beror på PPDfilen.

Fliken Text

Ange teckenmarginal, radavstånd eller kolumnerna för den faktiska utskriften.

Fliken Margins

• Use Margins: Ställ in dokumentets marginaler. Marginaler är inte aktiverade som standard. Marginalinställningarna kan ändras genom att värdena i respektive fält ändras. Inställda som standard är dessa värden beroende av den valda pappersstorleken.

• Unit: Ändra enheterna till punkter, tum eller centimeter.

3. Skriva ut 108

4. Kopiering

Det här kapitlet innehåller steg för steg-anvisningar om hur du kopierar dokument.

Kapitlet innehåller:

• Kopieringsskärmen

• Vanlig kopiering

• Använda menyn Snabbkopia

• Kopiera identitetskort

112

126

127

128

Kopieringsskärmen

När du markerar Kopiering från startskärmen eller Apps visas Kopiering skärmen. Denna skärm har flera flikar och många kopieringsalternativ. Alla alternativ är grupperade enligt funktion så att du enkelt kan konfigurera dina val. Om du vill gå till startläget, tryck på startskärms( )-knappen.

( Hjälp )-appen förklarar det normala och vanliga sättet att kopiera original. Klicka på ( Hjälp ) från startskärmen eller (snabbmeny) och klicka på det alternativ du vill ha mer information om.

Virtuell tangent

• De virtuella tangenterna finns på skärmens högra sida.

• När appen startas för första gången, visas tangenterna.

• Om du vidrör , göms de virtuella tangenterna.

1

Kommandotangenter

Knapp Namn

Snabbmeny

Beskrivning

Öppna snabbmenyerna.

Knapp Namn

Återställ

Avbryt

Stopp

Start

Beskrivning

Återställ skrivarens nuvarande konfiguration.

Avbryt nuvarande jobb, och gör det möjligt med brådskande kopiering.

Stoppa ett jobb när som helst. Ett popupfönster

öppnas för att visa jobben som du kan stoppa.

Starta ett jobb

Sok Sök efter en meny eller app.

Mitt program Lägg till ett program till min programlista.

Undermeny

(Händelseflöde)

Öppnar undermenyn.

Ställ in antalet utskrivna kopior.

,

4. Kopiering 112

Kopieringsskärmen

2

Kopieringsflik

Förhandsvisa

Visa originaltyperna.

Knapp Namn Beskrivning

Numeriskt tangentbor d

Öppna sifferknapparna för att ange antalet kopior.

Knapp Namn

Inställning shistorik

Beskrivning

Korr.kopia

Skriver ut en testkopia när flera kopior ska skrivas ut. Mer information finns i (se

”Undermeny (Händelseflöde)” på sidan 115).

Se listan med ändrade alternativ.

Förhandsgr anskning av status

Visar förhandsgranskning av jobb.

Förhandsgr anskning av play

Förhandsgranska skannade jobb.

Helskärmsl

äge

Öppnar förhandsgranskningen i helskärmsläge I helskärmsläge kan du redigera den skannade bilden med hjälp av funktioner som rotera och beskära.

Start

Vissa funktioner är inte tillgängliga i helskärmsläge.

Startar ett jobb.

4. Kopiering 113

Kopieringsskärmen

3

Fält för enkla inställningar

Med fältet för enkla inställlningar, ställer man på ett enkelt sätt in svärta, färgläge och originaltyp.

Ändra svärta

Du kan justera styrkan på kopians svärta för att det ska bli tydligare om originalet är otydligt eller innehåller mörka bilder. Justera nivån på svärtan med hjälp av kontrollpanelen. Med den här funktionen kan du göra bilder ljusare eller mörkare när du skriver ut dem.

Markera Svarta ( ) för att visa skjutkontrollen.

Välja originaltyp

Originaltypsinställningen används för att förbättra kopians kvalitet genom att välja dokumenttyp för det aktuella kopieringsjobbet.

• Text: Originalet innehåller mest text.

• Text o. utskrivet foto: Originalet innehåller både text och bilder.

• Text o. blankt foto: Originalet innehåller både text och blanka bilder.

• Dagstidning: Originalet är en tidning.

• Utskrivet foto: Originalet består huvudsakligen eller endast av bilder.

• Blankt foto: Originalet består huvudsakligen eller endast av bilder.

• Kopierat original: Originalet är en kopia.

• Karta: Originalet är en karta.

• Ljust original: Originalet är bleknat eller ljus utskrift.

Välja färgläge (endast X740x/X750x/X760x series)

Med de olika färglägena i fältet för enkla inställningar kan du skriva ut i färg eller svartvitt. Du kan välja följande färglägen:

• Auto: Detekterar automatiskt originalets färg och skriver ut kopian enligt denna.

• Full färg: Skriver ut i färg.

• Mono: Skriver ut i svartvitt.

4. Kopiering 114

Kopieringsskärmen

4

Kopieringsinställningar

Undermeny (Händelseflöde)

• Eko: När Eko-läget är aktiverat, kan du välja kostnadsbesparande utskriftsinställningar. Markera Eko-alternativet i menyn Åtgärdsflöde för att aktivera eller inaktivera Eko-läget.

• Lägg till i Mitt program: Lägger till ett program till min programlista.

• Bygg jobb: Specificerar om du ska bli tillfrågad efter skanning av en sida. När aktiverat visas fönstret Skanna fler för att fråga om du vill skanna fler sidor. Om du väljer Ja kan du skanna ytterligare en sida i det pågående jobbet. Om du väljer Nej slutförs skanningsprocessen och det som återstår av jobbet slutförs. När du skapar ett jobb kan du använda DADF eller platen. Platen kan vara praktisk om du har mer papper än vad som får plats i DADF.

• Korr.kopia: Med den här funktionen kan du skriva ut en testkopia för att kontrollera utskriftens kvalitet och justering. Markera alternativet i menyn Åtgärdsflöde för att skriva ut en testkopia. Efter att du säkerställt att kopian är perfekt, tryck då på Start-knappen för att skriva ut resten av kopiorna.

Tillgänglig vid kopiering av två eller flera ark.

• ID-kopia: Med denna funktion kan du kopiera båda sidor av ett dubbelsidigt original på ett enskilt papper. Den här funktionen är praktisk när du ska kopiera original med viktig information på båda sidor, såsom ett körkort.

• Spara t. box: Med den här funktionen kan du spara skannade original direkt till din maskins hårddisk. Du kan sedan skriva ut dessa sparade dokument vid ett senare tillfälle eller spara dem som filer som går att skriva ut. Markera alternativet i menyn Åtgärdsflöde för att spara dokumentet till hårddisken.

• Spara som standard: Med den här funktionen kan du spara de nuvarande kopieringsalternativen som standard. Efter att du sparat kopieringsalternativen som standard, kommer alla framtida kopieringsuppgifter att använda dessa inställningar. Markera alternativet i menyn Åtgärdsflöde för att spara de nuvarande inställningarna som standard.

• Återställ standardinställning: Med den här funktionen kan du

återställa kopieringsinställningarna till maskinens standardinställningar.

Detta alternativ ändrar de nuvarande kopieringsinställningarna till de ursprungliga som ställts in i fabriken. Markera alternativet Återställ standard för att återställa standardinställningarna.

• Kopieringsinställningar

Annan sida-bekräftelse: Anger huruvida maskinen kräver att du bekräftar att skanningen är genomförd efter varje sida. Välj detta alternativ för att effektivt kopiera flera sidor i ett kopieringsjobb.

Standard ursprungsstorlek: Ställer in pappersstorlek när maskinen inte kan upptäcka originalstorleken. Du kan välja

Standard pap.format

eller Vald pappersstorlek .

4. Kopiering 115

Kopieringsskärmen

Kopiera som vald pappersstorlek: Ändrar det kopierade originalet så att det passar det valda pappret. Detta alternativ är användbart för att kontrollera små detaljer i små dokument.

• UI-konfigurering: Här kan du välja vilket alternativ som ska visas i menyn Kopiering . Tryck på symbolen + eller - på menyikonerna för att lägga till eller ta bort menyer. Du kan även trycka och hålla ned en menyikon för att flytta den till en annan plats eller markera Radera alla för att ta bort alla menyer.

Ställa in alternativ

Kopiering -fliken tillhandahåller två sektioner. Fliken Mer ger ytterligare fyra sektioner.

• Du kan anpassa gränssnittet för varje flik med hjälp av alternativet för konfigurering av gränssnitt, ( Kopiering > Undermeny

(åtgärdsflöde) > UI-konfigurering ).

• Vissa menyer är inaktiverade. Om så är fallet kan de inte användas på din maskin.

Jobbförlopp

Menyn visas när maskinen utför ett jobb.

• Detalj : Tryck på denna knapp för att se jobbets status, typ och tid.

• Förhandsgranskningsområde : Med denna funktion kan du se en förhandsgranskning av dokumentet som kopieras. Bilden i förhandsgranskningen är indikatorer på de nuvarande sändningsinställningarna, såsom utskriftens riktning och storlek.

• Sänd feedback : Med den här funktionen kan du skicka feedback om det nuvarande jobbet. Om du vill ta emot sändningsjobbet via e-post, kan du ställa in från Min sida

(se ”Förstå menyn Min sida” på sidan 41).

För att använda den här funktionen, är det möjligt att du måste logga in

som administratör (se ”Logga in” på sidan 340).

Papperskälla

Alternativet papperskälla ställer in magasinet för detta utskriftsjobb.

Maskinen skriver ut den skannade bilden på papperet i det valda magasinet. Du kan se ikonerna som visar pappersstorlekar och

återstående mängd papper i varje magasin.

Dubbelsidig

Du kan ange att utskriften ska göras på båda sidorna av papperet.

4. Kopiering 116

Kopieringsskärmen

Du kan välja bindningstyperna Original och Utskrift , vardera är antingen

Bok eller Kalender .

• 1-sidig: För original- eller utbindningstyper med tryck på en sida.

• 2-sidig, bok: För original- eller utbindningstyper med tryck på båda sidor.

• 2-sidig, kalender : För original- eller utbindningstyper med tryck på två sidor, med baksidan roterad 180 grader.

Förminska/förstora

Med funktionen förminska/förstora kan du skriva ut en bild som är större eller mindre än originalet. Tryck på ikonerna på skärmen för att minska en kopia med 25 till 99 % eller förstora den med 101 till 400 %.

• Auto: Förstorar eller förminskar kopian med utgångspunkt från utmatningspapperets storlek.

• 100%( Original ) : Skriver ut kopian i samma storlek som originalet.

• Anpassat: Anger en anpassad procent (från 25 till 400 %).

• Lägga till en förinställd anpassad procent

1 Ställ in den anpassade procenten (från 25 till 400 %).

2 Tryck på knappen

3 Tryck på OK .

och skriv in namnet på förinställningen.

• Redigera eller radera en anpassad förinställning

1 Tryck och håll ned den anpassade förinställningen som du vill redigera eller radera.

2 Välj Redigera eller Radera .

• XY anpassad: Anger ett anpassat XY-värde (från 25 till 400 %).

• Lägga till ett förinställt anpassat XY

1 Ställ in det anpassade XY-värdet (från 25 till 400 %).

2 Tryck på knappen och skriv in namnet på förinställningen.

3 Tryck på OK .

• Redigera eller radera en anpassad förinställning

1 Tryck och håll ned det anpassade föremålet som du vill redigera eller radera.

2 Välj Redigera eller Radera .

4. Kopiering 117

Kopieringsskärmen

Efterbehandlar

Med avslutningsmenyn kan du ställa in utskriftsalternativen.

• Hoppa över tomma sidor: Anger huruvida tomma sidor i originalet ska skannas och skrivas ut.

• Bildrotation: Roterar bilden i utskriften beroende på skannad data och pappersstorlek.

• Sort.: Anger om kopiorna ska sorteras. Om du exempelvis gör två kopior av ett tresidigt original skrivs först ett komplett tresidigt dokument ut följt av ännu ett.

Sorterad: Sidorna skrivs ut i samma ordning som i originalen.

Osorterad: Skriv ut i sidvis sorterade separata högar.

• Rotera: Utskrifter staplas korsvis i uppsättningar.

• Den här funktionen är bara tillgänglig när standardefterbehandlingsenheten eller efterbehandlingsenheten för häften inte är installerad.

• Den här funktionen är bara tillgänglig med utskriftsmedia i Letter- och A4-storlek.

• Innan du använder den här funktionen måste du fylla på papperet i kassetterna med kortsidesmatning (SEF) och långsidesmatning

(LEF). Exempelvis måste riktningen för pappersmatning i kassett 1 vara SEF och riktningen för pappersmatning i kassett 2 vara LEF.

• Efterbehandlare: Anger antalet häftningar, vikningar eller hål som ska användas.

• De här alternativen är bara tillgängliga när den inre efterbehandlingsenheten, 2k-efterbehandlingsenheten för häften eller 3k-efterbehandlingsenheten är installerad.

• Alternativet Håltagning är endast tillgängligt när hålslagsenheten

(tillvalsenhet) är installerad i standardefterbehandlingsenheten

(tillvalsenhet) eller efterbehandlingsenheten för häften.

Häftningsplacering : Anger antalet häftningar när dokumentet binds (antingen en eller två).

Hålslag : Anger antalet hålslag för dokumentet (antingen två eller tre). Vissa hålslagsenheter erbjuder 4-Hål istället för 3-Hål .

Vik : Anger antalet vikningar för dokumentet (1–3).

▪ Utanför, högst upp : Skriver ut innehållet utanför det trevikta pappret. Maskinen viker den nedre delen av sidan för att skapa en invändig flik och den övre för att skapa en utvändig flik.

▪ Utanför, längst ned : Skriver ut innehållet utanför det trevikta pappret. Maskinen viker den övre delen av sidan för att skapa en invändig flik och den nedre för att skapa en utvändig flik.

▪ Inuti, högst upp : Skriver ut innehållet inuti det trevikta pappret.

Maskinen viker den nedre delen av sidan för att skapa en invändig flik och den övre för att skapa en utvändig flik.

▪ Inuti, längst ned : Skriver ut innehållet inuti det trevikta pappret.

Maskinen viker den övre delen av sidan för att skapa en invändig flik och den nedre för att skapa en utvändig flik.

4. Kopiering 118

Kopieringsskärmen

▪ Dela upp i upps.

: Anger antalet sidor som ska ingå i varje uppsättning när man använder alternativet C-vikning . Du kan högst inkludera 3 sidor i varje uppsättning.

• Utmatningskassett: Välj utmatningskassett.

Originalstorlek

Med det här alternativet kan du ange faktisk pappersstorlek för originalet.

• Auto:

Detekterar automatiskt originalets storlek (se ”Mediestorlekar som identifieras automatiskt” på sidan 63).

• Blandade format: Upptäcker automatiskt originalstorleken om det är

en kombination av olika papperstyper (se ”Fylla på med blandade papperstorlekar.” på sidan 52).

• Anpassat format: Om du måste ställa in ett anpassat värde för en särskild papperstyp, använd då pilarna för att ställa in begärd storlek.

• Lägg till lista

1 Ställ in ett anpassat värde.

2 Tryck på knappen

3 Tryck på OK .

och skriv in önskat namn.

• Redigera eller Radera .

1 Tryck och håll ned det anpassade föremålet som du vill redigera eller radera.

2 Välj Redigera eller Radera .

Originalriktning

Använd detta alternativ för att ställa in originalets riktning.

• Stående bilder: Välj den här inställningen när ett originaldokument placeras med den övre delen av sidan mot maskinens baksida.

• Liggande bilder: Välj den här inställningen när ett originaldokument läggs i DSDF med den övre delen av sidan mot maskinens vänstra sida, eller när originaldokumentet placeras på skannerglaset med den övre delen av sidan mot maskinens högra sida.

Originaltyp

Originaltypsinställningen används för att förbättra kopians kvalitet genom att välja dokumenttyp för det aktuella kopieringsjobbet.

• Text: Originalet innehåller mest text.

• Text o. utskrivet foto: Originalet innehåller både text och bilder.

• Text o. blankt foto: Originalet innehåller både text och blanka bilder.

• Dagstidning: Originalet är en tidning.

• Utskrivet foto: Originalet består huvudsakligen eller endast av bilder.

• Blankt foto: Originalet består huvudsakligen eller endast av bilder.

• Kopierat original: Originalet är en kopia.

• Karta: Originalet är en karta.

• Ljust original: Originalet är bleknat eller ljus utskrift.

4. Kopiering 119

Kopieringsskärmen

Färgläge

Maskinen ger många kraftfulla effekter som du kan använda för att modifiera skannade dokument utan att du behöver vara expert på redigering.

• Auto: Detekterar automatiskt originalets färg och skriver ut kopian enligt denna.

• Full färg: Skriver ut kopian i samma färg som originalet.

• Mono: Skriver i svartvitt oberoende av det skannade dokumentets färger.

• En enda färg: Skriver i en angiven enskild färg oberoende av det skannade dokumentets färger. Du kan skriva ut i Cyan , Magenta , Gul ,

Röd , Grön eller Blå .

• Dubbelfärg: Skriver ut i svart och en angiven färg oberoende av det skannade dokumentets färger. Du kan skriva ut kopian med någon av följande kombinationer: Svart + Cyan , Svart + Magenta , Svart + Gul ,

Svart + Röd , Svart + Grön eller Svart + Blå .

• Färgton: Lägger till en varm, sval eller sepia-ton till bilden. Du kan endast lägga till en ton till bilden.

• Tilldelad färg: Ändrar alla färger i originalet till gråskala förutom utvalda färger. Du kan använda denna effekt till att betona de utvalda färgerna i kopian. Efter att du valt färgerna från Färglista , skriver maskinen ut alla färger som inte valts i svart och vitt. Du kan även välja en Målfärg för att ändra valda färger i originalet till en annan färg i utskrifterna.

• Färgborttagning: Tar bort valda färger från originalbilden. Du kan välja detta alternativ för att betona de kvarstående färgerna eller spara toner, särskilt när man skriver ut original med en mörk bakgrund. Du kan ta bort följande färger: Cyan , Magenta , Gul , Röd , Grön , Blå eller Grå .

• Färgbyte: Byter ut vissa färger i originalet och ersätter dem med olika färger i kopian. Maskinen använder en färgskiftningsteknik för att säkerställa att bytet av färger smälter in naturligt med omgivande färger.

Du kan ersätta följande färger: Cyan , Magenta , Gul , Röd , Grön , eller

Blå .

• Bakgrundsfärg: Lägger till en bakgrundsfärg till tomma områden i kopian. Du kan välja följande bakgrundsfärger: Cyan , Magenta , Gul ,

Röd , Grön , Blå , Djup cyan , Djup magenta , Djup gul , Djup röd , Djup grön , eller Djup blå .

N-upp

Med menyn N-upp kan du reducera storleken på original och skriva ut 2 till

32 sidor på ett ark.

När du använder funktionen N-upp inaktiveras menyerna

Bildupprepa , Broschyr , Bundna dok.

, Flytta bild , och Affischkopia .

• Av: Funktionen inaktiveras.

• N-upp: Kopierar det angivna antalet sidor från originalet till ett pappersark.

• Riktning: Anger i vilken riktning som sidorna ska kopieras.

4. Kopiering 120

Kopieringsskärmen

• Papperskälla: Väljer papperskällan.

• Alternativ: Anger om en ram ska läggas till.

Ram: Skriver ut en ram runt om sidorna.

Du kan inte anpassa storleken på kopior med Förminska/Förstora för funktionen N-upp .

Broschyr

Maskinen skriver automatiskt ut på en sida eller båda sidor av papperet som sedan viks för att framställa ett häfte med samtliga sidor i rätt ordning.

Den förminskar och justerar dessutom placeringen av varje bild så att den passar på papperet.

• Av: Funktionen inaktiveras.

• Enkelsidiga dokument: Kopierar från en sida av originalet till en sida i ett häfte.

• 2-sidiga original, bok: Kopierar båda sidor av ett original till en sida i ett häfte.

• 2-sidiga original, kalender: Kopierar båda sidor av ett original till en sida i ett häfte. Den andra sidan av varje original roteras 180 grader så att texten är åt rätt håll i häftet.

• Bindning: Väljer riktningen för sidordning.

Vänster : Häftet öppnas till vänster.

Höger : Häftet öppnas till höger.

• Vik och häfta: Välj den här inställningen om du vill vika och häfta utskrifter.

För vikningsfunktionen behövs en efterbehandlingsenhet för häften som är ett tillval.

Av : Funktionen inaktiveras.

Vik och häfta : Välj den här inställningen om du vill vika och häfta utskrifter.

Vik : Viker dokumentet på hälften vid utskrift.

Dela upp i upps.

: Välj detta alternativ för att dela upp dokument med många sidor i flera uppsättningar. Du kan högst inkludera 15 sidor i varje uppsättning.

• Papperskälla: Anger vilken papperskassett (magasin) som ska användas.

Bundna dok.

Med den här funktionen kan du kopiera en bok. Om boken är för tjock lyfter du på DSDF tills det tar stopp och stänger den sedan. Om boken eller tidningen är tjockare än 30 mm börjar du kopiera med DSDF öppen.

4. Kopiering 121

Kopieringsskärmen

Den här funktionen är endast tillgänglig om du placerar original på skannerglaset.

• Av: Funktionen inaktiveras.

• Vänster sida: Skriver endast ut den vänstra sidan av boken.

• Höger sida: Skriver endast ut den högra sidan av boken.

• Båda sidor (från vänster): Skriver ut båda uppåtvända sidor från vänstra sidan.

• Båda sidor (från höger): Skriver ut båda uppåtvända sidor från högra sidan.

• Bok, radera mitt o. kant: Tar bort skuggor från bindning eller bokkanter från sidorna och i mitten av boken.

• Dubbelsidig: Du kan använda duplexfunktionen och ställa in dem.

Affischkopia

Med den här funktionen kan du skriva ut ett dokument som består av en sida på 4, 9 eller 16 pappersark som du sedan sammanfogar till en affisch.

Den här funktionen är endast tillgänglig om du placerar original på skannerglaset.

• Papperskälla: Anger vilken papperskassett (magasin) som ska användas.

Bildupprepa

Det här alternativet skriver ut flera kopior av originalbilden på samma sida av ett ark. Om du har andra original i DSDF skrivs alla andra originalbilder ut på samma sätt.

När du använder funktionen Bildupprepa inaktiveras menyerna Nupp , Broschyr , Bundna dok.

, Flytta bild , och Affischkopia .

• Av: Funktionen inaktiveras.

• Autoupprepa: Antalet bilder bestäms automatiskt utifrån originalbilden och papperets storlek. Antalet upprepade bilder väljs automatiskt utifrån originalets storlek, utmatningssidans storlek och förhållandet mellan förminskning/förstoring på upp till 100 %.

• Man. upprepa: Du kan välja antalet bilder manuellt bland 2, 4, 6, 8, 9 eller 16.

• Alternativ: Anger om en ram ska läggas till.

Ram: Skriver ut en ram runt om sidorna.

4. Kopiering 122

Kopieringsskärmen

• Papperskälla: Anger vilken papperskassett (magasin) som ska användas.

Vattenstämpel

Med alternativet Vattenstämpel kan du skapa en vattenstämpel på papperet som ligger ”bakom” den övriga texten i dokumentet. Du kan till exempel skriva ut ordet ”UTKAST” eller ”SEKRETESS” diagonalt över ett dokuments första sida eller samtliga sidor i stora, gråa bokstäver.

Stämpel

Du kan ställa in stämpelfunktionen för häften och affischer.

Skriver ut IP-adress , ID , Enhetsinformation , Kommentar , Sidnummer eller Datum & Tid på utskrifter. Du kan ställa in stämpelns Textfärg ,

Textstorlek , Opacitet eller Position .

Överlägg

Ett överlägg är text och/eller bilder som lagras på datorns hårddisk och har ett speciellt filformat som kan skrivas ut på alla typer av dokument.

Överlägg kan användas i stället för papper med brevhuvud. I stället för att använda ett förtryckt brevhuvud kan du skapa ett överlägg som matchar ditt brevhuvuds layout. Om du vill skriva ut ett brev med ditt företags brevhuvud behöver du inte ladda förtryckt papper i maskinen utan bara skriva ut ett

överlägg med brevhuvudet på dokumentet.

• Av: Funktionen inaktiveras.

• + Ny: Skapa ett nytt överlägg med din logotyp eller bild.

• Överlap.: Välj en överlappningsplats.

Radera kant

Du kan kopiera originalet utan kanter eller marginaler.

• Av: Funktionen inaktiveras.

• Radera bård: Tar bort lika stora kanter från alla kopior.

• Hålslagning Radera: Tar bort hålslagsmärken på kopians vänstersida.

4. Kopiering 123

Kopieringsskärmen

Flytta bild

Om du vill undvika att bilder överlappar med hålslagning, häftning o.s.v., kan du flytta bilden.

• Av: Funktionen inaktiveras.

• Autocentrera: Placera automatiskt i mitten av papperet.

• Anpassat: Justera marginalen för papperet manuellt.

OH-film

Funktionen för OH-film för in en separator (skiljeark) mellan utskrifterna så att de inte klibbar ihop. Du kan även kopiera originalen med separatorn för att skapa referenskopior.

• Av: Skiljeark läggs inte mellan OH-filmer.

• Tom separatorsida: Tomma blad läggs mellan OH-filmer.

• Utskriven avskiljare: Återger innehållet i OH-filmerna på skiljearken.

• OH-film: Väljer kassetten som innehåller OH-filmer.

• Skiljeark: Väljer kassetten som innehåller skiljeark.

Framsidor

Maskinen lägger automatiskt till omslag från ett annat magasin. Omslaget måste vara av samma storlek och orientering som övriga papper.

• Av: Funktionen inaktiveras.

• Framsida: Skriver ut dokumentet med ett främre omslag.

• Tillbaka: Dokumentet skrivs ut med ett bakre omslag.

• Framsida och Baksida: Dokumentet skrivs ut med ett främre och bakre omslag.

• Framsida: Ställer in alternativet dubbelsidiga utskrifter.

• Papperskälla: Anger vilken papperskassett (magasin) som ska användas.

Bildjustering

Med alternativet bildjustering kan du manuellt justera utskriftens Svarta ,

Skärpa , Kontrast , Negativ bild , Färgbalans , Färgförskjutning , Mättnad ,

UCR och Fin densitet .

4. Kopiering 124

Kopieringsskärmen

Bakgrundsjustering

Med den här funktionen kan du kompensera för original som innehåller färg i bakgrunden, såsom tidningar eller kataloger. Du kan använda alternativen i denna meny för att göra kopior mer lättlästa.

• Bakgrundsdensitet: Med denna funktion kan du justera bakgrundsdensiteten på den skannade bilden. Denna funktion är användbar när du skannar original som har gulnat eller original med en mörk bakgrund.

• Baksidesbild: Med den här funktionen kan du radera eventuell text eller bild som syns igenom från originalets baksida. Du kan använda den här funktionen till att säkerställa att dina skannade dokument är läsbara.

Spegelvänd utskrift

Med det här alternativet kan du spegelvända dokumentet.

4. Kopiering 125

Vanlig kopiering

Det här är den vanliga proceduren för att kopiera originaldokument.

1 Tryck på Kopiering från startskärmen eller Apps .

2 Placera originalen med framsidan uppåt i DSDF, eller placera ett original med framsidan nedåt på skannerglaset och stäng DSDF (se

”Lägga i original” på sidan 50).

3 Ändra inställningarna på flikarna Kopiering och Mer .

4 Om det behövs, anger du antalet kopior med sifferknapparna på kontrollpanelen.

5 Tryck på påbörja kopieringen.

, ( Start ) på kontrollpanelen för att

Om du vill avbryta den aktuella kopieringen trycker du på Stopp

> Jobbstatus på kontrollpanelen. För att radera ett jobb (se

”Jobbstatus” på sidan 38).

4. Kopiering 126

Använda menyn Snabbkopia

På menyn Snabbkopia kan du snabbt ange kopieringsalternativ utan att behöva gå till en meny på lägre nivå eller en annan flik. Den här menyn innehåller dock inte alla kopieringsalternativ.

1 Tryck på Snabbkopia från startskärmen eller Apps .

2 Placera originalen med framsidan uppåt i DSDF, eller placera ett original med framsidan nedåt på skannerglaset och stäng DSDF (se

”Lägga i original” på sidan 50).

3 Justera inställningarna ( Papperskälla , Förminska/förstora ,

Originalriktning , Svarta , Dubbelsidig , N-upp , Sortering ).

4 Om det behövs, anger du antalet kopior med sifferknapparna på kontrollpanelen.

5 Tryck på Start ( ) på kontrollpanelen för att börja kopiera.

Om du vill avbryta den aktuella kopieringen trycker du på Stopp

> Jobbstatus på kontrollpanelen. För att radera ett jobb (se

”Jobbstatus” på sidan 38).

4. Kopiering 127

Kopiera identitetskort

5

Kommandotangenter

Knapp Namn Beskrivning

Snabbmeny Öppna snabbmenyerna.

Sok Sök efter en meny eller app.

Mitt program Lägg till ett program till min programlista.

Undermeny

(Händelseflö de)

• Eko: När Eko-läget är aktiverat, kan du välja kostnadsbesparande utskriftsinställningar.

Markera Eko-alternativet i menyn

Åtgärdsflöde för att aktivera eller inaktivera

Eko-läget.

• Lägg till i Mitt program: Lägg till ett program till min programlista.

• Skriv ut nu: Skriver bara ut på ena sidan av

ID:et.

• Spara t. box: Med den här funktionen kan du spara skannade original direkt till din maskins hårddisk. Du kan sedan skriva ut dessa sparade dokument vid ett senare tillfälle eller spara dem som filer som går att skriva ut.

Markera alternativet i menyn Åtgärdsflöde för att spara dokumentet till hårddisken.

Knapp

(fortsätt)

Namn

Undermeny

(Händelseflö de)

Beskrivning

• Återställ standardinställning: Med den här funktionen kan du återställa kopieringsinställningarna till maskinens standardinställningar. Detta alternativ ändrar de nuvarande kopieringsinställningarna till de ursprungliga som ställts in i fabriken. Markera alternativet Återställ standard för att återställa standardinställningarna.

• Spara som standard: Med den här funktionen kan du spara de nuvarande kopieringsalternativen som standard. Efter att du sparat kopieringsalternativen som standard, kommer alla framtida kopieringsuppgifter att använda dessa inställningar. Markera alternativet i menyn

Åtgärdsflöde för att spara de nuvarande inställningarna som standard.

• ID-kopieringsinställningar

ID-kopia : Anger standardmetod för IDkopia ( ID-kopia eller Manuell ID-kopia ).

Manuell inställning av ID-kopia : Med denna kan du anpassa mallen för Manuell

ID-kopia

(se ”Manuell inställning av IDkopia” på sidan 131).

Ställ in antalet utskrivna kopior.

,

4. Kopiering 128

Kopiera identitetskort

6

ID-kopia

Maskinen kan skriva ut dubbelsidiga original på ett ark.

Maskinen skriver ut en sida av originalet på den övre halvan eller vänstra sidan av papperet och baksidan på den nedre eller högra delen, utan att storleken reduceras. Den här funktionen är praktisk när du ska kopiera små objekt, t.ex. visitkort.

Originalet måste placeras på skannerglaset för att den här funktionen ska kunna användas.

1 Markera ID-kopia från startskärmen eller Apps .

2 Om det behövs, justera inställningarna för varje kopia såsom

Utskriftslayout , Originalstorlek , Papperskälla , Just. till papp.storlek

, och Justera .

Följ instruktionerna på kontrollpanelen.

3 Placera framsidan av ID-kortet på skannerglaset enligt pilarna.

Stäng sedan skannerlocket.

När du placerar ett original på skannerglaset bör du lämna lite plats mellan kanten på skannerglaset och originalet. Annars kanske inte hela originalet skrivs ut.

4 Tryck på .

Maskinen börjar skanna framsidan.

5 Placera baksidan av ID-kortet på skannerglaset enligt pilarna. Stäng sedan skannerlocket.

4. Kopiering 129

Kopiera identitetskort

6

När du placerar ett original på skannerglaset bör du lämna lite plats mellan kanten på skannerglaset och originalet. Annars kanske inte hela originalet skrivs ut.

7

Manuell ID-kopia

Tryck på .

Maskinen börjar skanna baksidan.

• Om originalet är större än det utskrivbara området kanske vissa delar inte skrivs ut.

Med menyn Manuell ID-kopia kan du anpassa layouten för ID-kopia så att

1 till 4 original skrivs ut på ett ark. Du kan använda denna meny för att definiera originalens skanningsläge samt det utskrivna arkets layout.

Originalet måste placeras på skannerglaset för att den här funktionen ska kunna användas.

1 Från startskärmen eller skärmen Apps trycker du på ID-kopia >

Manuell .

2 Välj Mall och Papperskälla . Om du inte kan hitta en lämplig mall,

kan du redigera den (se ”Manuell inställning av ID-kopia” på sidan

131).

3 Följ instruktionerna på kontrollpanelen.

• Om originalet är större än det utskrivbara området kanske vissa delar inte skrivs ut.

4. Kopiering 130

Kopiera identitetskort

8

ID-kopieringsinställningar

Med menyn ID-kopieringsinställningar kan du konfigurera standardmallar för ID-kopia och Manuell ID-kopia ( ID-kopia > undermenyn (Händelseflöde) > ID-kopieringsinställningar ).

ID-kopia

Inställningarna för ID-kopia anger standardmetod för ID-kopia ( ID-kopia eller Manuell ID-kopia ).

Manuell inställning av ID-kopia

Med menyn Manuell inställning av ID-kopia kan man anpassa mallen till den manuella ID-kopian.

Skapa en ny mall

1 Från startskärmen eller skärmen Apps trycker du på ID-kopia > undermenyn (Händelseflöde) > ID-kopieringsinställningar > Ny .

2 Tryck på Mallnamn i textrutan och ange sedan namnet på mallen.

3 Tryck på den nedrullningsbara menyn Antal bilder och välj sedan antalet bilder som ska ingå i utskriften.

4 Ange originalets plats på skannerglaset (mm).

1

X( )

X( )

2

Y( )

Y( )

3

• Du kan definiera skanningsområdet med två uppsättningar av x- och y-koordinatorer

• (Vänster, topp ) : Ange x- och y-koordinatorer för övre vänster hörn av ID:et.

• (Höger, botten ) : Ange x- och y-koordinatorer för nedre del höger hörn av ID:et.

• Skanningsposition definieras med rektangeln som skapas mellan koordinatorerna Vänster, topp och Höger, botten .

4. Kopiering 131

Kopiera identitetskort

5 För in koordinatorerna för Bildposition (mm) .

1

X( )

X( )

2

Y( )

Y( )

3

• Du kan ange var de skannade bilderna ska skrivas ut med två uppsättningar av x- och y-koordinatorer.

• Bildposition definieras med rektangeln som skapas mellan koordinatorerna Vänster, topp och Höger, botten .

• Definiera en position för antalet bilder som är angivna i den nedrullningsbara menyn Antal bilder .

• (Vänster, topp ) : Ange x- och y-koordinatorer för övre vänster hörn av det utskrivna ID:et.

• (Höger, botten ) : Ange x- och y-koordinatorer för nedre del höger hörn av det utskrivna ID:et.

Ta bort en mall

1 Från startskärmen eller skärmen Apps trycker du på ID-kopia > undermenyn (Händelseflöde) > ID-kopieringsinställningar >

Manuell inställning av ID-kopia .

2 Välj en mall.

3 Tryck på Radera .

4 När varningsrutan visas trycker du på OK .

4. Kopiering 132

5. Skanna & Skicka

(Skanna)

Genom att skanna med maskinen kan du omvandla bilder och text till digitala filer som du kan spara på datorn.

Kapitlet innehåller:

• Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar

• vanlig skanning

135

145

• Skanna med TWAIN-kompatibel programvara 149

• Använda Samsung Easy Document Creator 150

• Mac-skanning

• Skanna med Linux

152

154

Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar

Detta avsnitt beskriver alla skannings- och faxfunktioner. När du trycker på

Skanna & Skicka från startskärmen eller Apps , visas skärmen Skanna &

Skicka . Denna skärm har 2 flikar och många alternativ. Alla alternativ är grupperade enligt funktion så att du enkelt kan konfigurera ditt jobb. Om du vill gå till startläget, tryck på startskärms( )-knappen.

Klicka på ( Hjälp ) från startskärmen eller (snabbmeny) och klicka på det alternativ du vill ha mer information om.

Kommandotangenter

Knapp Namn

Snabbmeny

Fax

Mitt program

Beskrivning

Öppna snabbmenyn.

Skicka ett fax

Visar listan med tillagda program.

Undermeny

(Händelseflöde)

Öppnar undermenyn.

1

Flik för att skicka

5. Skanna & Skicka (Skanna) 135

Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar

Knapp

+ Mig

Namn

Virtuell tangent

• De virtuella tangenterna finns på skärmens högra sida.

• När appen startas för första gången, visas tangenterna.

• Om du vidrör , göms de virtuella tangenterna.

Knapp Namn

Återställ

Beskrivning

Återställ appens standardkonfiguration.

Luren på När du trycker på knappen hörs en ton. Knappa då in faxnumret. Det fungerar ungefär som att ringa med högtalartelefon.

Stopp Stoppa ett jobb när som helst. Ett popupfönster

öppnas för att visa jobben som du kan stoppa.

Start Starta ett jobb.

Ordna om

Adressbok

Beskrivning

När användare är inloggade, visas den konfigurerade destinationen i deras profil Min

Sida . Du kan ställa in destinationen i menyn

Skicka till destination i appen Min Sida (se

”Min sida” på sidan 40). Administratörer kan

även ställa in standarddestinationen i undermenyn (Händelseflöde) > Skicka inställningar > +Mig-inställning

Du måste logga in för att använda din +

Mig -destination. Om du inte loggar in skickar maskinen kopian till + Mig destinationen som angetts av administratören i Skanna & Skicka >

Skicka inställningar > +Miginställning .

Öppna dina sparade mottagare i adressboken.

Ändra ordningen för knapparna nedanför fältet

Till.

5. Skanna & Skicka (Skanna) 136

Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar

Förhandsvisa

Förhandsgranskning visar originalbilden som skannas.

Knapp Namn

Inställning shistorik

Beskrivning

Se listan med ändrade alternativ.

Förhandsgr anskning av status

Visar förhandsgranskning av jobb.

Förhandsgr anskning av play

Förhandsgranska det skannade jobbet.

: Visar förhandsgranskningen i helskärmsläge. I helskärmsläge kan du redigera den skannade bilden med hjälp av funktioner som rotera och beskära.

Start Startar ett jobb.

2

Fält för enkla inställningar

Justera ljusstyrkan

Du kan justera ljusstyrkan på en kopia för att det ska bli tydligare om originalet är otydligt eller innehåller mörka bilder. Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget. Med den här funktionen kan du göra bilder ljusare eller mörkare när du skriver ut dem.

Markera Svarta för att visa skjutkontrollen.

Val av färgläge

Använd något av följande alternativ när du skannar:

• Mono: Använd svartvitt (1 bit per pixel).

• Grå : Använd gråskala (8 bitar per pixel).

• Färg: Använd färg (24 bit per pixel, varje RGB-kanal har 8 bitar).

5. Skanna & Skicka (Skanna) 137

Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar

Välja originaltyp

Originalinställningen används för att förbättra kopieringskvaliteten genom att välja rätt dokumenttyp för ett jobb.

• Text: Använd om originalet huvudsakligen består av text och inga eller få bilder.

• Text/foto: Använd om originalet består av en blandning av text och bilder.

• Foto: Använd om originalet huvudsakligen eller endast består av bilder.

3

Skanningsinställningar

Undermeny (Händelseflöde)

• Lägg till i Mitt program: Lägg till ett program till min programlista. Med den här funktionen kan användaren ställa in standardinställningar som krävs för varje program. Man kan även ställa in alternativ som Autostart, och lägga till genväg till Startskärm.

• Sok: Sök efter en adress.

• Bygg jobb: Specificerar om du ska bli tillfrågad efter skanning av en sida. När aktiverat visas fönstret Skanna fler för att fråga om du vill skanna fler sidor. Om du väljer Ja kan du skanna ytterligare en sida i det pågående jobbet. Om du väljer Nej slutförs skanningsprocessen och det som återstår av jobbet slutförs. När du skapar ett jobb kan du använda DADF eller platen. Platen kan vara praktisk om du har mer papper än vad som får plats i DADF.

• ID-sändning: Du kan använda det här alternativet för att snabbt skicka en bild till en SMB, FTP eller e-postadress, eller spara den till boxen eller ett USB-minne.

• Bifoga endast fil : Gör att du kan bifoga en fil till ditt meddelande. Du kan använda det här alternativet för att snabbt skicka en eller flera filer från maskinens hårddisk till en SMB, FTP, E-post, Boxen eller USB.

• Skanna och bifoga fil : Med den här funktionen kan du skanna och bifoga bilder till ditt meddelande. Du kan använda det här alternativet för att snabbt skicka en skannad bild eller en fil från maskinens hårddisk

(Box) till en SMB, FTP, e-postadress, eller spara till boxen eller ett USBminne.

• Spara som standard : Med den här funktionen kan du spara de nuvarande inställningarna för Skanna & Skicka som standardinställningar för Skanna & Skicka . Efter att du sparat inställningarna för Skanna & Skicka som standard kommer alla framtida sändningsuppgifter att använda dessa. Markera alternativet i menyn Åtgärdsflöde för att spara de nuvarande inställningarna för

Skanna & Skicka som standard.

5. Skanna & Skicka (Skanna) 138

Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar

• Återställ standardinställning : Med den här funktionen kan du

återställa standardinställningarna för Skanna & Skicka till maskinens standardinställningar för Skanna & Skicka . Detta alternativ ändrar de nuvarande inställningarna för Skanna & Skicka till de ursprungliga inställningarna som ställts in i fabriken. Markera alternativet i menyn

Åtgärdsflöde för att återställa standardinställningarna för Skanna &

Skicka .

• Skicka inställningar: Gör att du snabbt kan skanna ett dokument och skicka iväg det. Det skannade dokumentet skickas som en bildfil.

Markera alternativet i undermenyn (Händelseflöde) för att skanna och bifoga en fil till det nuvarande meddelandet.

Filhant. : Inställningarna för Filhant.

anger hur maskinen hanterar namnkonflikter när den sparar filer.

Skriv ut bekr. rapport: Du kan använda den här funktionen för att få bekräftelse om huruvida utförd Skanna & Skicka har nått mottagaren.

Om rapporten innehåller tecken eller teckensnitt som maskinen inte stödjer kan Okänd visas istället för tecknen/teckensnittet.

+Mig-inställning: Här kan du ange standardinställningar för sändningsjobbet. När du är inloggad kan du välja vilken mottagare du vill som standard. Samma sak kommer även att visas i widgets för Skanna & Skicka .

Behåll föregående destination: Detta alternativ kan aktiveras eller inaktiveras. När detta alternativ är på: förblir föregående destination som man skickat till i mottagarfältet, efter att jobbet är slutfört.

• Adressbokinställningar: Denna adressbok innehåller kontakter som

är tillgängliga för alla användare. Du kan använda adressboken för att göra kontakter tillgängliga för vem som helst som använder maskinen.

Google Adressbok : Denna adressbok innehåller kontakterna som

är registrerade i din Google-kontaktlista. Du måste logga in på ditt

Google-konto för att komma till din Google Adressbok .

• UI-konfigurering: Här kan du välja vilket alternativ som ska visas i menyn Skanna & Skicka . Tryck på symbolen + eller - på menyikonerna för att lägga till eller ta bort menyer. Du kan även trycka och hålla ned en menyikon för att flytta den till en annan plats eller markera Radera alla för att ta bort alla menyer.

Endast administratörer.

Jobbförlopp

Menyn visas när maskinen utför ett jobb.

• Detalj : Tryck på denna knapp för att se jobbets status, typ och tid.

• Förhandsgranskningsområde : Med denna funktion kan du se en förhandsgranskning av dokumentet som kopieras. Bilden i förhandsgranskningen är indikatorer på de nuvarande sändningsinställningarna, såsom utskriftens riktning och storlek.

• Sänd feedback : Med den här funktionen kan du skicka feedback om det nuvarande jobbet. Om du vill ta emot sändningsjobbet via e-post, kan du ställa in från Min sida

(se ”Förstå menyn Min sida” på sidan 41).

5. Skanna & Skicka (Skanna) 139

Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar

För att använda den här funktionen, är det möjligt att du måste logga in

som administratör (se ”Logga in” på sidan 340).

Ställa in alternativ

Du kan ställa in detaljerade alternativ i fliken Skanna & Skicka och fliken

Mer .

• Du kan anpassa gränssnittet för varje flik med hjälp av alternativet för konfigurering av gränssnitt ( Skanna & Skicka >

> UI-konfigurering ).

undermeny

• Vissa menyer är inaktiverade. Om så är fallet kan de inte användas på din maskin.

• Vissa menyer visas kanske inte på displayen beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

• Klicka på ( Hjälp ) från startskärmen eller (snabbmeny) och klicka på det alternativ du vill ha mer information om.

Lägg till dest.

Tryck på för att lägga till en mottagares e-postadress eller faxnummer.

Om du vill skicka till + Mig , E-post , SMB , FTP , Box , PC , eller USB klickar du på respektive knappar.

Original

Denna inställning används för att förbättra skanningskvaliteten genom att välja dokumenttyp för det aktuella skanningsjobbet.

• Dubbelsidig

1-sidig: För original med tryck på en sida.

2-sidig, bok: För original med tryck på två sidor.

2-sidig, kalender: För original med tryck på två sidor, med baksidan roterad 180 grader.

• Hoppa över tomma sidor: Anger huruvida tomma sidor i originalet ska skannas och skrivas ut.

Om du vill använda 2-sidig, bok och 2-sidig, kalender lägger du originalen i dokumentmataren. Om maskinen inte kan hitta originalen i

DSDF, ändras det automatiskt till 1-sidig .

Skanningsalternativ

Väljer filformat för skannade utdata.

• Filnamn: Ange ett filnamn för att lagra den skannade bildens filnamn vid destinationen.

• Filformat: Välj ett filformat för skannade bilder.

5. Skanna & Skicka (Skanna) 140

Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar

• PDF-alternativ: Ställer in alternativ för att skapa PDF-filer.

Kompakt: Komprimerar originalen för att skapa en mindre fil. Den här komprimeringsmetoden skiljer sig från det normala PDFformatet. Vissa data kan försvinna under komprimeringen.

Lägg t. digital signat.: Infogar en digital signatur i PDF-filen med ett certifikat.

Denna funktion är endast tillgänglig om du ställer in den digitala signaturen i SyncThru™ Web Service. För att registrera en digital signatur, väljer du fliken Security > Network Security > Digital

Certificate i SyncThru™ Web Service.

PDF-kryptering: Krypterar PDF-filen och skyddar den med ett lösenord.

Sökbar: Maskinen identifierar text i den skannade bilden och skapar en sökbar PDF för textsökning.

PDF-format: Anger PDF-formatet för att använda ( Standard eller

PDF/A ).

• Upplösning: Justera dokumentupplösningen. Ju högre värde du anger, desto tydligare blir resultatet. Skanningstiden kan dock bli längre.

• Kvalitet: Använd det här alternativet för bästa kvalitet på dokumentet.

Ju högre kvalitet du väljer, desto större blir filen.

• OCR-språk: När du skannar till en OCR-programvara bör du välja lämpligt språk.

Den här funktionen är tillgänglig när du ställer in Sökbar i PDFalternativ .

Faxalternativ (endast faxanvändare)

Men om du ska faxa dokument med dålig kvalitet eller med fotografier kan du justera upplösningen och få fina fax.

• Upplösning

Standard: Rekommenderas normalt för original som enbart innehåller text. Faxet skickas fortare med det här alternativet.

Fin: Rekommenderas för original som innehåller små tecken, tunna linjer eller text som skrivits ut med en matrismaskin.

Superfin: Rekommenderas för original som innehåller små detaljer.

Det här alternativet är bara aktiverat om den mottagande faxen har stöd för upplösningsnivån Superfin .

Ultrafin: Rekommenderas för original som innehåller mycket små detaljer. Det här alternativet är bara aktiverat om den mottagande faxen har stöd för upplösningsnivån Ultrafin

• Radval

Välj en faxlinje när maskinen har flera faxlinjer.

5. Skanna & Skicka (Skanna) 141

Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar

Ställa in alternativ

Fliken Mer ger ytterligare tre avsnitt.

Bok, skan.

Använd den här funktionen för att skanna en bok. Om boken är för tjock lyfter du på DSDF tills det tar stopp och stänger den sedan. Om boken eller tidningen är tjockare än 30 mm börjar du kopiera med DSDF öppen.

• Av: Inaktivera denna funktion.

• Vänster sida: Endast den vänstra sidan i boken skannas.

• Höger sida: Endast den högra sidan i boken skannas.

• Båda sidor (från vänster): Båda uppåtvända sidor från vänstra sidan skannas.

• Båda sidor (från höger): Båda uppåtvända sidor från högra sidan skannas.

• Bok, radera mitt o. kant: Du kan ställa in skuggområden för att ta bort skuggor från bindning eller bokkanter från sidorna och i mitten av kopior.

Avancerad Fax (endast faxanvändare)

Ställ in sändningsalternativ för fax, såsom Snabbstart faxning och Fördröj sändning .

• Av: Funktionen inaktiveras.

• Snabbstart faxning: Maskinen kommer att börja sända faxet direkt efter att den första sidan har skannats. Original med många sidor kan skickas på detta sätt utan att maskinens minne överbelastas.

• Fördröj sändning: Ställ in din maskin så att ett fax skickas en planerad tid. Definiera Jobbnamn och Starttid .

Du kan fördröja ett fax hur länge du vill, med startpunkten 1 minut och

24 timmar efter skanningen.

E-postinställn.

Ange e-postinformation såsom Från , Ämne och Meddelande .

5. Skanna & Skicka (Skanna) 142

Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar

Originaltyp

Använd denna inställning för att förbättra kopieringskvaliteten genom att välja rätt dokumenttyp för ett jobb.

• Text: Använd om originalet huvudsakligen består av text och inga eller få bilder.

• Text/Foto: Använd om originalet består av en blandning av text och bilder.

• Foto: Använd om originalet huvudsakligen eller endast består av bilder.

Originalstorlek

Med det här alternativet kan du ange faktisk pappersstorlek för originalet.

• Auto:

Detekterar automatiskt originalets storlek (se ”Mediestorlekar som identifieras automatiskt” på sidan 63).

• Blandade format: Upptäcker automatiskt originalstorleken om det är

en kombination av olika papperstyper (se ”Fylla på med blandade papperstorlekar.” på sidan 52).

• Anpassat format: Konfigurera ett anpassat pappersformat. Använd pilarna för att ställa in det begärda formatet.

• Lägga till en anpassad förinställning

1 Ställ in ett anpassat värde.

2 Tryck på knappen och skriv in namnet på förinställningen.

3 Tryck på OK .

• Redigera eller radera en förinställning

1 Tryck och håll ned den anpassade förinställningen som du vill redigera eller radera.

2 Välj Redigera eller Radera .

Originalriktning

Använd detta alternativ för att ställa in originalets riktning.

• Stående bilder: Originalet använder liggande orientering. Bilderna eller texten i originalet är parallella med sidans långa kant.

• Liggande bilder: Originalet använder stående orientering. Bilderna eller texten i originalet är vinkelrät mot sidans långa kant.

Färgläge

Använd ett av dessa alternativ om du vill skanna originalet bland färg, grå eller mono.

• Mono: Svartvit bildvisning.

• Grå: Visar en bild i grått.

• Färg: Visar en bild i färg.

5. Skanna & Skicka (Skanna) 143

Hur skärmen Skanna & Skicka fungerar

Filformatet JPEG kan inte väljas i alternativet Filformat , om Mono har valts som Färgläge och vice versa.

• Kontrast: Här kan du justera kontrasten för att göra det skannade dokumentet skarpare eller jämnare. Du kan använda denna funktion för att förbättra kvaliteten på en bild eller förbättra en texts läsbarhet.

Radera kant

Använd detta alternativ för att radera det skannade dokumentets marginaler. Funktionen Radera kant tar bort ett angivet avstånd från varje kant på dokumentet.

Skan. t. kant

Använd detta alternativ för att skanna dokumentet hela vägen till papprets kant.

Bildjustering

Detta alternativ möjliggör manuell justering av Svarta , Skärpa , och

Kontrast .

• Svarta: Här kan du justera den skannade filens ljusstyrka. Denna funktion är användbar när du skannar original som är gamla eller med dålig kontrast.

• Skärpa: Här kan du justera textens kanter så att det är enklare att läsa.

Du kan även använda denna funktion för att förstärka bildernas detaljer.

Bakgrundsjustering

Med den här funktionen kan du kompensera för original som innehåller färg i bakgrunden, såsom tidningar eller kataloger. Du kan använda alternativen i denna meny för att göra kopior mer lättlästa.

• Bakgrundsdensitet: Med denna funktion kan du justera bakgrundsdensiteten på den skannade bilden. Denna funktion är användbar när du skannar original som har gulnat eller original med en mörk bakgrund.

• Baksidesbild: Med den här funktionen kan du radera eventuell text eller bild som syns igenom från originalets baksida. Du kan använda den här funktionen för att säkerställa att dina skannade dokument är läsbara.

5. Skanna & Skicka (Skanna) 144

vanlig skanning

Det här är den vanliga proceduren för att skanna originaldokument.

1 Tryck på Skanna & Skicka från startskärmen eller Apps .

2 Placera originalen med framsidan uppåt i DSDF, eller placera ett original med framsidan nedåt på skannerglaset och stäng DSDF (se

”Lägga i original” på sidan 50).

3 Ändra inställningarna på flikarna Skicka och Mer .

4 Markera fältet Från och ange avsändarens information.

5 Tryck på för att lägga till en e-postadress eller ett faxnummer som mottagare. För att skicka skanningen till en annan destination, trycker du på + Mig , E-post , SMB , FTP , Box , USB , PC , klickar på respektive knappar eller ( Adressbok ).

• ( Lägg till dest.

) : Med denna kan du ange e-postadressen eller faxnumret direkt i destinationsfältet.

• Ordna om : Med denna kan du ordna om destinationsknappar som

är listade nedanför fältet Till.

6 Tryck på starta skanningen.

. ( Start ) på kontrollpanelen för att

Om du vill avbryta det aktuella jobbet, trycker du på ( Stopp ), och sedan Jobbstatus på kontrollpanelen, och raderar sedan önskat jobb

(se ”Jobbstatus” på sidan 38).

5. Skanna & Skicka (Skanna) 145

ID-sändning

4

Kommandotangenter

Knapp

Sok

Namn

Mitt program

Beskrivning

Sök efter en meny eller app.

Lägg till ett program till min programlista.

Knapp Namn

Undermeny

(Händelseflöde)

Beskrivning

• Lägg till i Mitt program: Lägg till ett program till min programlista.

• Skicka nu: Om du vill skicka en sida, använder du denna funktion när du skannar en sida.

• Återställ standardinställning: Med den här funktionen kan du återställa inställningarna för ID-sändning till maskinens standardinställningar.

Detta alternativ ändrar de nuvarande inställningarna för ID-sändning till de ursprungliga som ställts in i fabriken.

Markera alternativet Återställ standard för att återställa standardinställningarna.

• Spara som standard: Med den här funktionen kan du spara de nuvarande alternativen som standard för ID-sändning. Efter att du sparat inställningarna för ID-sändning som standard, kommer alla framtida IDsändningsuppgifter att använda dessa inställningar. Markera alternativet i menyn Åtgärdsflöde för att spara de nuvarande inställningarna som standard.

5. Skanna & Skicka (Skanna) 146

ID-sändning

5

ID-sändning

5 Placera framsidan på ID:et där det anges med pilarna på skannerglaset. Stäng sedan skannerlocket.

Med menyn ID-sändning kan du skanna och skicka 2-sidiga original på ett ark.

Maskinen skannar en sida av originalet på den övre halvan eller vänstra sidan av arket och baksidan på den nedre eller högra delen, utan att storleken reduceras. Du kan använda den här funktionen för att snabbt skanna ID:n och skicka bilden till en SMB, FTP eller e-postadress, eller spara den till boxen eller ett USB-minne.

Originalet måste placeras på skannerglaset för att den här funktionen ska kunna användas.

1 Från startskärmen eller skärmen Apps trycker du på Skanna &

Skicka > undermenyn (Händelseflöde) > ID-sändning .

2 Markera fältet Från och ange sändarens information.

3 Välj en destination med hjälp av ( Lägg till dest.

), + Mig , E-post ,

SMB , FTP , Box , USB , PC eller ( Adressbok ).

4 Om det behövs kan du justera kopians inställningar. Följ anvisningarna på kontrollpanelen för att justera Bildlayout ,

Originalstorlek , Sändning Storlek , Justera , Filnamn , Filformat och Upplösning .

När du placerar ett original på skannerglaset bör du lämna lite plats mellan kanten på skannerglaset och originalet. Annars kanske inte hela originalet skrivs ut.

6 Tryck på .

Maskinen börjar skanna framsidan på ID:et.

7 Placera baksidan på ID:et där det anges med pilarna på skannerglaset. Stäng sedan skannerlocket.

5. Skanna & Skicka (Skanna) 147

ID-sändning

När du placerar ett original på skannerglaset bör du lämna lite plats mellan kanten på skannerglaset och originalet. Annars kanske inte hela originalet skrivs ut.

8 Tryck på .

Maskinen börjar skanna baksidan på ID:et.

• Om originalet är större än det utskrivbara området kanske vissa delar inte skrivs ut.

5. Skanna & Skicka (Skanna) 148

Skanna med TWAIN-kompatibel programvara

Om du vill använda annan programvara när du skannar dokument måste du använda TWAIN-kompatibel programvara, t.ex. Adobe Photoshop.

Följ stegen nedan för att skanna med TWAIN-kompatibel programvara:

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.

2 Placera originalen med framsidan uppåt i DSDF, eller placera ett original med framsidan nedåt på skannerglaset och stäng DSDF (se

”Lägga i original” på sidan 50).

3 Öppna ett program, t.ex. Adobe Photoshop.

4 Öppna TWAIN-fönstret och ställ in skanningsalternativen.

5 Skanna och spara dina skannade bilder.

5. Skanna & Skicka (Skanna) 149

Använda Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator är en applikation som ger användaren möjlighet att skanna, sammanställa och spara dokument i olika formart inklusive .epub. Dokumenten kan sedan spridas via sociala nätverk eller fax. Oavsett om du är en student som behöver organisera studiematerial eller en förälder som vill dela med sig av inskannade bilder från förra årets födelsedagskalas kommer Easy Document Creator sköta jobbet åt dig.

• Endast tillgängligt för Windows OS.

• Windows XP eller senare och Internet Explorer 6.0 eller senare är minimikrav.

• Samsung Easy Document Creator installeras automatiskt vid installation av maskinens programvara.

Med Samsung Easy Document Creator kommer följande funktioner:

• Bildskanning : Används vid skanning av enkla eller multipla bilder.

• Dokumentskanning : Används vid skanning av dokument med text eller text och bild.

• Textkonvertering : Används vid skanning av dokument som måste sparas i redigerbart text-format.

• Bokskanning : Används vid skanning av böcker.

• SNS-sändning : Ett enkelt och snabbt sätt att ladda upp bilder som skannas eller som finns till sociala nätverkssidor (SNS).

• E-bokskonvertering : Använd för att skanna flera dokument i ett som i en e-bok, eller konvertera filer som finns till e-boksformat.

• Koppla in : Skanna och faxa direkt från programmet Microsoft Office.

6

Skanna med Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator är ett program som hjälper användaren att skanna, sammanställa och spara dokument i olika format, inklusive

.epub-format.

1

Klicka på ( Hjälp ) i fönstrets övre högra hörn och sedan på det alternativ du vill veta mer om.

Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska

dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).

2 Från fönstren Starta -meny, klicka på Program eller Alla program .

3 Klicka på Samsung-skrivare , och kör Samsung Easy Document

Creator .

4 Tryck på Skanna från starskärmen.

5 Välj typ av skanning eller favorit och klicka sedan på Starta .

6 Justera bilden ( Skanningsinställningar och Ytterligare alternativ ).

5. Skanna & Skicka (Skanna) 150

Använda Samsung Easy Document Creator

7 Klicka på Skanna för att skanna bilden eller Förskanning för ytterligare en förhandsgranskning.

8 Välj Spara i , Skicka till e-post , eller Skicka till SNS .

9 Klicka på Spara (Sparar skannat), Skicka ( E-postar skannat), eller

Dela (för att ladda upp den skannade bilden).

Om det finns utrymme på glaset kan mer än en sak skannas åt gången.

Använd -verktyget för att skapa flervalsområden.

5. Skanna & Skicka (Skanna) 151

Mac-skanning

7

Skanna från en USB-ansluten maskin

8

Skanna från en nätverksansluten maskin

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.

2 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska

dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).

3 Starta Applications och klicka på Image Capture .

Om meddelandet No Image Capture device connected visas kopplar du från USB-kabeln och kopplar in den igen. Om problemet kvarstår läser du i hjälpinformationen för Image Capture .

4 Välj det alternativ du vill använda.

5 Skanna och spara den skannade bilden.

Om skanningen inte fungerar i Image Capture uppdaterar du Mac OS till den senaste versionen.

1 Kontrollera att maskinen är ansluten till ett nätverk.

2 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska

dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).

3 Starta Applications och klicka på Image Capture .

4 Följ stegen nedan (beroende på operativsystem).

• Om du använder 10.5

Välj Devices > Browse Devices på Menyraden.

Kontrollera att kryssrutan Connected är markerad bredvid maskinen i Bonjour Devices .

• Om du har Mac OS 10.6 eller högre väljer du enhet under

SHARED .

5 Ställ in programmets skanningsalternativ.

6 Skanna och spara den skannade bilden.

• Om skanningen inte fungerar i Image Capture uppdaterar du Mac

OS till den senaste versionen.

• Mer information finns i hjälpen till Image Capture .

• Du kan även skanna med hjälp av TWAIN-kompatibel programvara, t.ex. Adobe Photoshop.

• Du kan skanna med hjälp av programvaran Samsung Scan

Assistant. Öppna mappen Applications > Samsung > Samsung

AnyWeb Print .

5. Skanna & Skicka (Skanna) 152

Skanna med Linux

9

Skanning

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.

2 Starta ett skanningsprogram som xsane eller enkel skanning (om det inte är installerat så installerar du det manuellt för att använda skanningsfunktioner. Du kan exempelvis använda "yum installera xsane" för rpm-paketsystem och "apt-get installera xsane" för debpaketsystem för att installera xsane).

3 Välj din enhet från listan och ställ in önskade skanningsalternativ.

4 Klicka på knappen Scan .

5. Skanna & Skicka (Skanna) 153

6. Fax (tillval)

I den här bruksanvisningen finns anvisningar om hur du använder maskinen som fax.

Kapitlet innehåller:

• Förbereda fax

• Faxa till och från datorn

• Att förstå faxskärmen

• Sänder ett fax

• Ta emot ett fax

156

157

159

168

170

Faxfunktioner ingår i appen Skanna & Skicka . Det här kapitlet förklarar endast funktioner som är relaterade till faxning i denna app. För mer information om andra funktioner som

är tillgängliga i appen Skanna & Skicka , se kapitlet Skanna & Skicka .

Förbereda fax

• Maskinen kan inte användas som fax via Internettelefon. Kontakta

Internetleverantören om du vill ha mer information.

• Vi rekommenderar att du använder en traditionell telefontjänst som

PSTN (Public Switched Telephone Network) när du använder en telefon- eller faxlinje Om du använder Internettjänster (DSL, ISDN,

VolP) kan du förbättra anslutningskvaliteten genom att använda mikrofilter. Mikrofilter eliminerar brus och förbättrar anslutningskvalitet. Mikrofilter för DSL ingår inte när du köper maskinen. Kontakta Internetleverantören om du vill få tillgång till det.

1 Linjeport

2 Mikrofilter

3 DSL-modem/Telefonlinje

Innan du skickar eller tar emot ett fax måste faxen anslutas till telefonuttaget. Se “ snabinstallationsguiden “. Hur en anslutning av en telefon görs kan variera mellan olika länder.

6. Fax (tillval) 156

Faxa till och från datorn

Du kan skicka ett fax direkt från datorn. Kontrollera att maskinen och datorn

är anslutna till samma nätverk.

2

Kontrollera listan med skickade fax (Windows)

1

Skicka ett fax (Windows)

Om du vill kunna skicka fax från datorn behöver du programmet Samsung

Network PC Fax . Du kan installera drivrutinen Samsung Network PC Fax med hjälp av mjukvaru-CD:n. När installationsfönstret öppnas väljer du

Installera nu . Du kan välja drivrutinen Samsung Network PC Fax i fönstret Välj programvara .

Du kan kontrollera listan med skickade faxmeddelanden på datorn.

Öppna Starta -menyn och välj Program eller Alla program > Samsung

Printers > Network PC Fax > Faxjournal . Fax Journal visas med en lista

över skickade fax.

Om du vill ha mer information om Faxjournal klickar du på Hjälp .

1

2 Välj Skriv ut på Fil -menyn.

3

Öppna dokumentet du vill skicka.

Fönstret Skriv ut visas. Det kan se aningen annorlunda ut beroende på vilket program du använder.

Välj Samsung Network PC Fax

4 Klicka på Skriv ut eller OK .

i fönstret Skriv ut

5 Ange mottagarens faxnummer och gör eventuella inställningar.

Om du vill ha mer information om Samsung Network PC Fax klickar du på Hjälp .

6 Klicka på Send .

3

Skicka ett fax (Mac)

Om du vill kunna skicka fax från datorn behöver du programmet Fax

Utilities . Programmet installeras när du installerar skrivardrivrutinen.

Nedanstående beskrivning gäller för Mac OS X 10.5 och 10.6. Proceduren varierar beroende på vilken OS-version du har. Innan du skickar ett fax, lägg till en faxenhet med hjälp av Fax Queue Creator .

1 Öppna dokumentet du vill skicka.

2 Välj Print på File -menyn.

3 Välj faxenhet från Printer -listan.

6. Fax (tillval) 157

Faxa till och från datorn

4 Välj antal kopior och sidor.

5 Välj pappersstorlek, orientering och storleksskalning.

6 Ange mottagarens faxnummer i To inmatningsrutan. Om du har sparat faxnummer som används ofta kan du också använda

Addresses genom att trycka på knappen .

7 Ange eventuell siffra för att komma ut på linjen i inmatningsområdet vid Dialing Prefix .

8 Om det behövs, markera Use Cover page om du vill skicka faxmeddelandet med försättsblad.

9 Skriv faxjobbets rubrik och brödtext.

10 Klicka på Fax .

11 Ikonen Fax Queue ( ) visas i din Macs dock-meny. Klicka på ikonen för att se faxjobbets status. Du kan även välja att senarelägga, pausa, återuppta eller ta bort ett jobb från detta fönster.

6. Fax (tillval) 158

Att förstå faxskärmen

Detta avsnitt beskriver alla skannings- och faxfunktioner. När du markerar

Skicka från startskärmen eller Apps , visas skärmen Skicka . Denna skärm har 2 flikar och många alternativ. Alla alternativ är grupperade enligt funktion så att du enkelt kan konfigurera ditt jobb. Om du vill gå till startläget, tryck på startskärms( )-knappen.

Klicka på ( Hjälp ) från startskärmen eller (snabbmeny) och klicka på det alternativ du vill ha mer information om.

Kommandotangenter

Knapp Namn

Snabbmeny

Fax

Mitt program

Beskrivning

Öppna snabbmenyn.

Skicka ett fax

Visar listan med tillagda program.

Undermeny

(Händelseflöde)

Öppnar undermenyn.

4

Flik för att skicka

6. Fax (tillval) 159

Att förstå faxskärmen

Knapp

+ Mig

Namn

Adressbok

Beskrivning

När användare är inloggade, visas den konfigurerade destinationen i deras profil Min

Sida . Du kan ställa in destinationen i menyn

Skicka till destination i appen Min Sida (se

”Min sida” på sidan 40). Administratörer kan

även ställa in standarddestinationen i undermenyn (Händelseflöde) > Skicka inställningar > +Mig-inställning

Du måste logga in för att använda din +

Mig -destination. Om du inte loggar in skickar maskinen kopian till + Mig destinationen som angetts av administratören i Skicka > Skicka inställningar > +Mig-inställning .

Öppna dina sparade mottagare i adressboken.

Virtuell tangent

• De virtuella tangenterna finns på skärmens högra sida.

• När appen startas för första gången, visas tangenterna.

• Om du vidrör , göms de virtuella tangenterna.

Knapp Namn

Återställ

Beskrivning

Återställ appens standardkonfiguration.

Luren på När du trycker på knappen hörs en ton. Knappa då in faxnumret. Det fungerar ungefär som att ringa med högtalartelefon.

Stopp Stoppa ett jobb när som helst. Ett popupfönster

öppnas för att visa jobben som du kan stoppa.

Start Starta ett jobb.

6. Fax (tillval) 160

Att förstå faxskärmen

Förhandsvisa

Förhandsgranskning visar originalbilden som skannas.

Du kan inte använda förhandsgranskningsfunktionen när du skickar fax.

Knapp Namn

Inställning shistorik

Beskrivning

Se listan med ändrade alternativ.

Förhandsgr anskning av status

Visar förhandsgranskning av jobb.

Förhandsgr anskning av play

Förhandsgranska skannade jobb.

: Visar hela skärmen och gör det möjligt att redigera i helskärmsläge.

Justera den förskannade bilden med skanningsfunktioner såsom rotation och beskäring.

Start Startar ett jobb.

Justera ljusstyrkan

Du kan justera ljusstyrkan på en kopia för att det ska bli tydligare om originalet är otydligt eller innehåller mörka bilder. Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget. Med den här funktionen kan du göra bilder ljusare eller mörkare när du skriver ut dem.

Markera Svarta för att visa skjutkontrollen.

Välja originaltyp

Originalinställningen används för att förbättra kopieringskvaliteten genom att välja rätt dokumenttyp för ett jobb.

• Text: Använd om originalet huvudsakligen består av text och inga eller få bilder.

• Text/foto: Använd om originalet består av en blandning av text och bilder.

• Foto: Använd om originalet huvudsakligen eller endast består av bilder.

6. Fax (tillval) 161

Att förstå faxskärmen

Undermeny (Händelseflöde)

• Lägg till i Mitt program: Lägg till ett program till min programlista. Med den här funktionen kan användaren ställa in standardinställningar som krävs för varje program. Du kan även ställa in alternativ som Autostart, och lägga till genväg till Startskärm.

• Sok: Sök efter en adress.

• Bygg jobb: Detta alternativ kan aktiveras eller inaktiveras. När detta alternativ är aktiverat: Efter att skanningen är slutförd visas fönstret

Skanna fler , som frågar om du vill skanna ytterligare en sida. Om du väljer Ja kan du skanna ytterligare en sida i det pågående jobbet. Om du väljer Nej slutförs skanningsprocessen och det som återstår av jobbet utförs.

• Spara som standard: Med den här funktionen kan du spara de nuvarande inställningarna för Skanna & Skicka som standard. Efter att du sparat inställningarna för Skanna & Skicka som standard, kommer alla framtida sändningsuppgifter att använda dessa. Markera alternativet i menyn Åtgärdsflöde för att spara de nuvarande inställningarna för Skanna & Skicka som standard.

• Återställ standardinställning: Med den här funktionen kan du

återställa standardinställningarna för Skanna & Skicka . Detta alternativ

ändrar de nuvarande inställningarna för Skanna & Skicka till de ursprungliga som ställts in i fabriken. Markera alternativet i menyn

Åtgärdsflöde för att återställa standardinställningarna för Skanna &

Skicka .

• Skicka inställningar: Gör att du snabbt kan skanna ett dokument och skicka iväg det. Det skannade dokumentet skickas som en bildfil.

Markera alternativet i undermenyn (Händelseflöde) för att skanna och bifoga en fil till det nuvarande meddelandet.

Skriv ut bekr. rapport: Du kan använda den här funktionen för att få bekräftelse om utförd Skanna & Skicka har nått mottagaren.

Om rapporten innehåller tecken eller teckensnitt som maskinen inte stödjer kan Okänd visas istället för tecknen/teckensnittet.

+Mig-inställning: Här kan du ange standardinställningar för sändningsjobbet. När du är inloggad kan du välja valfri mottagare som standard. Samma sak kommer även att visas i widgeten

Skanna & Skicka

• Adressbokinställningar: Denna adressbok innehåller kontakter som

är tillgängliga för alla användare. Du kan använda adressboken för att göra kontakter tillgängliga för vem som helst som använder maskinen.

Google Adressbok: Denna adressbok innehåller kontakterna som

är registrerade i din Google-kontaktlista. Du måste logga in på ditt

Google-konto för att komma till din Google Adressbok .

• UI-konfigurering: Här kan du välja vilket alternativ som ska visas i menyn Skanna & Skicka . Tryck på symbolen + eller - på menyikonerna för att lägga till eller ta bort menyer. Du kan även trycka och hålla ned en menyikon för att flytta den till en annan plats eller markera Radera alla för att ta bort alla menyer.

6. Fax (tillval) 162

Att förstå faxskärmen

Endast administratörer.

Jobbförlopp

Menyn visas när maskinen utför ett jobb.

• Detalj: Tryck på denna knapp för att se jobbets status, typ och tid.

• Område förhandsgranskning: Med denna funktion kan du se en förhandsgranskning av dokumentet som faxas. Bilden i förhandsgranskningen är indikatorer på de nuvarande sändningsinställningarna, såsom faxets riktning och storlek.

• Sänd feedback: Med den här funktionen kan du skicka feedback om det nuvarande jobbet. Om du vill ta emot sändningsjobbet via e-post, kan du ställa in från Min sida

(se ”Förstå menyn Min sida” på sidan 41).

För att använda den här funktionen, är det möjligt att du måste logga in

som administratör (se ”Logga in” på sidan 340).

Ställa in alternativ

Du kan ställa in detaljerade alternativ i fliken Skicka och fliken Mer .

• Du kan anpassa gränssnittet för varje flik med hjälp av alternativet för konfigurering av gränssnitt, ( Skicka >

(åtgärdsflöde) > UI-konfigurering ).

Undermeny

• Vissa menyer är inaktiverade. Om så är fallet, kan de inte användas på din maskin.

• Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

• Klicka på ( Hjälp ) från startskärmen eller (snabbmeny) och klicka på det alternativ du vill ha mer information om.

Original

Denna inställning används för att förbättra skanningskvaliteten genom att välja dokumenttyp för det aktuella skanningsjobbet.

• Dubbelsidig

1-sidig: För original med tryck på en sida.

2-sidig, bok: För original med tryck på två sidor.

2-sidig, kalender: För original med tryck på två sidor, med baksidan roterad 180 grader.

• Hoppa över tomma sidor: Anger huruvida tomma sidor i originalet ska skrivas ut.

6. Fax (tillval) 163

Att förstå faxskärmen

Om du vill använda 2-sidig, bok och 2-sidig, kalender lägger du originalen i dokumentmataren. Om maskinen inte kan hitta originalen i

DSDF, ändras det automatiskt till 1-sidig .

Faxalternativ

Men om du ska faxa dokument med dålig kvalitet eller med fotografier kan du justera upplösningen och få fina fax.

• Upplösning

Standard: Rekommenderas normalt för original som enbart innehåller text. Faxet skickas fortare med det här alternativet.

Fin: Rekommenderas för original som innehåller små tecken, tunna linjer eller text som skrivits ut med en matrismaskin.

Superfin: Rekommenderas för original som innehåller små detaljer.

Det här alternativet är bara aktiverat om den mottagande faxen har stöd för upplösningsnivån Superfin .

Ultrafin: Rekommenderas för original som innehåller mycket små detaljer. Det här alternativet är bara aktiverat om den mottagande faxen har stöd för upplösningsnivån Ultrafin

Bok, skan.

Använd den här funktionen för att skanna en bok. Om boken är för tjock lyfter du på DSDF tills det tar stopp och stänger den sedan. Om boken eller tidningen är tjockare än 30 mm börjar du kopiera med DSDF öppen.

• Av: Inaktivera denna funktion.

• Vänster sida: Endast den vänstra sidan i boken skannas.

• Höger sida: Endast den högra sidan i boken skannas.

• Båda sidor (från vänster): Båda uppåtvända sidor från vänstra sidan skannas.

• Båda sidor (från höger): Båda uppåtvända sidor från högra sidan skannas.

• Bok, radera mitt o. kant: Du kan ställa in skuggområden för att ta bort skuggor från bindning eller bokkanter från sidorna och i mitten av kopior.

Avancerad fax

Ställ in sändningsalternativ för fax, såsom Snabbstart faxning och Fördröj sändning .

• Av: Funktionen inaktiveras.

• Snabbstart faxning: Maskinen kommer att börja sända faxet direkt efter att den första sidan har skannats. Original med många sidor kan skickas på detta sätt utan att maskinens minne överbelastas.

6. Fax (tillval) 164

Att förstå faxskärmen

• Fördröj sändning: Ställ in din maskin så att ett fax skickas en planerad tid. Definiera Jobbnamn och Starttid .

Du kan fördröja ett fax hur länge du vill, med startpunkten 1 minut och

24 timmar efter skanningen.

Originalstorlek

Med det här alternativet kan du ange faktisk pappersstorlek för originalet.

• Auto:

Detekterar automatiskt originalets storlek (se ”Mediestorlekar som identifieras automatiskt” på sidan 63).

Originaltyp

Använd denna inställning för att förbättra kopieringskvaliteten genom att välja rätt dokumenttyp för ett jobb.

• Text: Använd om originalet huvudsakligen består av text och inga eller få bilder.

• Text/foto: Använd om originalet består av en blandning av text och bilder.

• Foto: Använd om originalet huvudsakligen eller endast består av bilder.

Originalriktning

Använd detta alternativ för att ställa in originalets riktning.

• Stående bilder: Detta original använder liggande orientering. Bilderna eller texten i originalet är parallella med sidans långa kant.

• Liggande bilder: Detta original använder stående orientering. Bilderna eller texten i originalet är vertikala med sidans långa kant.

Bildjustering

Detta alternativ möjliggör manuell justering av Svarta , Skärpa , och

Kontrast .

• Svarta: Här kan du justera den skannade filens ljusstyrka. Denna funktion är användbar när du skannar original som är gamla eller med dålig kontrast.

• Skärpa: Här kan du justera textens kanter så att det är enklare att läsa.

Du kan även använda denna funktion för att förstärka bildernas detaljer.

6. Fax (tillval) 165

Att förstå faxskärmen

• Kontrast: Här kan du justera kontrasten för att göra det skannade dokumentet skarpare eller jämnare. Du kan använda denna funktion för att förbättra kvaliteten på en bild eller förbättra en texts läsbarhet.

5

Faxskärm

Bakgrundsjustering

Med den här funktionen kan du kompensera för original som innehåller färg i bakgrunden, såsom tidningar eller kataloger. Du kan använda alternativen i denna meny för att göra kopior mer lättlästa.

• Bakgrundsdensitet: Med denna funktion kan du justera bakgrundsdensiteten på den skannade bilden. Denna funktion är användbar när du skannar original som har gulnat eller original med en mörk bakgrund.

• Baksidesbild: Med den här funktionen kan du radera eventuell text eller bild som syns igenom från originalets baksida. Du kan använda den här funktionen till att säkerställa att dina skannade dokument är läsbara.

Kommandotangenter

Knapp Namn

Sifferknappar

Beskrivning

Öppna sifferknapparna

6. Fax (tillval) 166

Att förstå faxskärmen

Knapp Namn

Favoriter

Nyligen

Grupper

Kontakter

Beskrivning

Öppnar en lista med adresser som används ofta.

Se adresser som använts nyligen.

Öppnar en lista med gruppadresser.

Öppnar en lista med dina kontakter.

Paus Pausar den aktuella utskriften.

Lägg till kontakt Lägg till en ny kontakt till dina adresser.

Lägg till Lägg till destinationslista.

Destinationslist a

Luren på

Öppnar destinationslistan.

Skicka

Aktiverar Luren på -uppringning. När du hör kopplingstonen anger du ett faxnummer med hjälp av sifferknapparna på skärmen.

Sänd faxet.

6. Fax (tillval) 167

Sänder ett fax

Det här avsnittet beskriver hur du skickar ett fax och särskilda

överföringsmetoder.

Du kan placera originalen på DSDF eller på skannerglaset. Om original placeras både i DSDF och på skannerglaset läser maskinen först originalen i dokumentmataren eftersom den har högre prioritet än skannern.

6 Ange ditt faxnummer med hjälp av sifferknapparna på kontrollpanelen.

7 Tryck på Klar .

8 Tryck på eller välj andra inställningar.

7

Sänder ett fax

6

Inställning av sidhuvud för fax

I vissa länder krävs enligt lag att avsändarens faxnummer visas på alla skickade fax.

1 Tryck på skärmen.

öppnas.

Inställningar > Faxinställn.

> Maskin-ID & Faxnr.

2 Tryck på inmatningsrutan för IDnamn . Popup-tangentbordet

3

Ange ditt eller företagets namn (se ”Förklaring av popup-

tangentbordet” på sidan 42).

4 Tryck på Klar .

5 Tryck på inmatningsrutan för Faxnummer .

1 Placera originalen med framsidan uppåt i DSDF, eller placera ett original med framsidan nedåt på skannerglaset och stäng DSDF (se

”Lägga i original” på sidan 50).

2 Tryck på Skanna & Skicka från startskärmen eller Apps .

3 Justera dokumentinställningarna på fliken Skicka eller Mer .

4 Tryck på och ange faxnumret med hjälp av på skärmen, tryck sedan på eller använd Favoriter , Nyligen , Grupper , Kontakter från skärmen.

• Du kan skicka ett fax till upp till 50 mottagare samtidigt.

• Du kan se eller radera en destination från Destinationslista ( ).

6. Fax (tillval) 168

Sänder ett fax

• För att infoga en paus, tryck på när du anger ett faxnummer.

Symbolen (-) visas då på displayen när paus infogas.

• Om du vill använda Luren på -uppringning, tryck på och ange ett faxnummer med hjälp av sifferknapparna på kontrollpanelen när du hör ringtonen.

5 Tryck på för att starta processen.

• Du kan skicka ett fax direkt från datorn (se ”Faxa till och från datorn” på sidan 157).

• Om du vill avbryta sändningen av ett fax trycker du på ( Stopp ) från den virtuella tangenten innan maskinen börjar sända. Eller tryck på Jobbstatus från startskärmen eller Apps , och markera det jobb du vill ta bort. (se

”Jobbstatus” på sidan 38).

• Du kan inte skicka e-post med maskinen när den faxar.

• 1-500 kan tilldelas för snabbvalsnummer

• Om snabbvalsnumret är ensiffrigt, trycker du ned motsvarande sifferknapp på kontrollpanelen och håller den nedtryckt.

• Har det två eller fler siffor, trycker du på knappen för den första siffran och håller det sista numret på sifferknapparna på kontrollpanelen nedtryckt.

Automatisk återsändning

Om linjen du ringer till är upptagen eller om ingen svarar när du skickar ett fax, ringer maskinen automatiskt upp numret igen.

Gör så här om du vill ändra tidsintervallet mellan återuppringningar eller numret:

Tryck på Inställningar > Faxinställn.

> Åt.up.

på skärmen.

Skicka fax med snabbvalsnummer

När du blir ombedd att ange ett mottagarnummer för ditt fax, kan du ange det snabbvalsnummer du tidigare ställt in.

Senareläggning avfaxsändning

Du kan ange att maskinen ska skicka ett fax vid en senare tidpunkt (se

”Avancerad Fax (endast faxanvändare)” på sidan 142).

6. Fax (tillval) 169

Ta emot ett fax

Det här avsnittet beskriver hur du tar emot ett fax och vilka specialalternativ som finns.

8

ÄnÄndra Mottagningsläge

Maskinen är förinställd på Fax läget som standard. När det kommer in ett fax svarar maskinen efter ett angivet antal ringtoner och tar sedan automatiskt emot faxet. Gör så här om du vill ändra till ett annat mottagningsläge:

Tryck på Inställningar > Faxinställn.

> Mottagningsläge på skärmen.

• Telefon: Gör att du kan ansluta en telefon till maskinen och använda samma linje för att faxa och ringa. Om du svarar med telefonen på ett inkommande fax, ange då Tag emot startkod på telefonen för att ta emot faxet.

• Fax: Tar emot inkommande fax och går direkt till faxmottagningsläge.

• Telefonsvarare/Fax: Används när en telefonsvarare är kopplad till maskinen. Maskinen svarar på det inkommande samtalet och den som ringer kan lämna ett meddelande på telefonsvararen. Om faxen känner av en faxton på linjen växlar maskinen automatiskt till Fax -läget för att ta emot fax.

10

Tag emot startkod: Om du tar emot ett samtal med anknytningstelefonen och hör faxtoner trycker du på *9* på telefonen.

Maskinen tar emot faxet. Tryck inte in knappsekvensen för snabbt. Om faxtonerna från den sändande maskinen fortfarande hörs kan du försöka trycka på *9* en gång till.

9

Ta emot manuellt i telefonläge

Du kan ta emot ett fax genom att trycka på Luren på och sedan på

( Starta när du hör en faxton från den andra maskinen. Maskinen börjar ta emot faxet.

Ta emot automatiskt i Telefonsvarare/Fax

Om du vill använda det här läget ansluter du telefonsvararen till EXTuttaget på maskinens baksida. Mer information finns i

"installationsanvisningarna för faxenheten".

Om personen som ringer upp lämnar ett meddelande sparar telefonsvararen detta som vanligt. Om det hörs en faxton på linjen tas faxet emot automatiskt.

6. Fax (tillval) 170

Ta emot ett fax

1

• Om du har satt maskinen i det här läget och telefonsvararen är frånslagen eller inte inkopplad i EXT-uttaget, övergår maskinen automatiskt till Fax -läge efter ett fördefinierat antal svarssignaler.

• Om telefonsvararen går att ställa in så att den svarar efter ett visst antal signaler väljer du svar efter en signal.

• Om du befinner dig i läget Telefon när telefonsvararen är ansluten till maskinen måste du stänga av telefonsvararen. Annars kommer det utgående meddelandet från telefonsvararen att avbryta samtalet.

11

Ta emot i Säkert mottagningsläge

Du kan behöva skydda dina inkommande fax så att inte obehöriga kommer

åt dem. Du kan aktivera säkert mottagningsläge så att inkommande fax inte skrivs ut när maskinen är obevakad. I läget Säker mottagning sparas alla inkommande fax i minnet.

Tryck på skärmen.

Inställningar > Faxinställn.

> Säker mottagning på

Läget Säker mottagning kan bara konfigureras av en användare som har registrerat en kod på maskinen. När maskinen frågar efter koden anger du den.

2 Tryck på På när du vill aktivera funktionen.

När maskinen tar emot ett fax i det här läget, blir alternativet Skriv ut tillgängligt. Om du vill skriva ut de säkra faxen trycker du på Skriv ut .

Alla säkra fax skrivs ut.

3 Om du vill ange ett lösenord, ange då ett lösenord i fliken för lösenord.

4 Om du vill att inkommande fax alltid ska gå in i minnet trycker du på

Hela dagen . Annars går du vidare till nästa steg.

5 Tryck på Starttid och ange den specifika starttiden med hjälp av upp- och nedknapparna. Klicka på Ställ in när du är klar.

6 Tryck på Sluttid och ange den specifika starttiden med hjälp av upp- och nedknapparna. Klicka på Ställ in när du är klar.

7 Tryck på eller välj andra inställningar.

När du stänger av Säker mottagning , skriver maskinen ut inkommande fax som är sparade i minnet.

6. Fax (tillval) 171

Ta emot ett fax

12

Ställa in utskrift av mottagna fax

Använd detta alternativ för att ställa in alternativ för att skriva ut mottagna fax.

Tryck på Inställningar > Faxinställn.

> Mottaget fax skrivs ut på skärmen.

• Dubbelsidig: Mottagna fax skrivs ut på båda sidor av papperet.

• Utmatningskassett: Ange facket där faxet ska skrivas ut.

• Häftning: Med det här alternativet kan du ange antalet häftningar och var de ska placeras. Det här alternativet är bara tillgängligt när standardefterbehandlingsenheten (tillvalsenhet) eller efterbehandlingsenheten för häften är installerad.

• Auto-förminskning: Ställ in det här alternativet om du vill att inkommande sidor ska förminskas automatiskt. Vid mottagning av fax med sidor som är minst lika långa som papperet i magasinet kan du välja att förminska originalet så att det passar papperet i maskinen. Om du inte aktiverar det här valet förminskas inte originalet så att det passar på sidan. I stället delas originalet upp och skrivs ut i verklig storlek på två eller flera sidor.

• Skriva ut stora sidor: Använd för att det ska passa där faxmeddelandena skrivs ut.

• Mottagen stämpel: namn: Skriv ut den mottagna faxinformationen.

• Papperskälla: Välj en kassett som papperskälla.

14

13

Vidarebefordring av fax

Du kan ange att maskinen ska vidarebefordra ett skickat eller mottaget fax till e-post, SMB, FTP och så vidare. Om du inte är på plats men behöver ta emot faxet kan det här vara en användbar funktion.

Allmänna faxinställningar

Du kan ange standardfaxalternativen. Ange de faxinställningar som ofta används.

Tryck på Inställningar > Faxinställn.

på skärmen.

• Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

• Klicka på ( Hjälp ) från startskärmen eller (snabbmeny) och klicka på det alternativ du vill ha mer information om.

6. Fax (tillval) 172

Ta emot ett fax

• Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.

Öppna webbläsare från din nätverksanslutna dator och ange din maskins IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på fliken Settings > Machine Settings > Fax

(se ”Fliken

Inställningar” på sidan 197).

• Kanske inte är tillgänglig för administratören beroende på vilka

autentiseringsinställningar som har valts (se ”Autentisering” på sidan

349).

Alternativ

Maskin-ID & Faxnr.

Åt.up.

Beskrivning

Du kan ställa in maskinens ID och faxnummer så att det visas på varje sidas

överkant.

Ange att maskinen ska ringa upp faxnumret om mottagarens faxmaskin är upptagen eller inte svarar. Ange antal uppringningsförsök som ska göras och intervallet mellan försöken.

• Uppringningsintervall: Välj vilka villkor som ska gälla för uppringning med hjälp av upp- och nedpilen.

• Uppringningstider: Välj uppringningstid med hjälp av upp- och ned-pilen. Välj 0 för att inaktivera

återuppringning.

Alternativ

Prefixnummer

ECM-läge

Modemhastighet

Beskrivning

Ange numret som ska ringas upp innan destinationsnumret. Användare kan ställa in detta för att komma åt en växel (t.ex. 9) eller riktnummer (t.ex. 02). När numret är angivet visas det automatiskt på skärmen när du anger ett telefon- eller faxnummer.

Ställ in maskinen så att den rättar fel. Det här läget underlättar vid dålig linjekvalitet och garanterar att fax som du sänder skickas utan problem till andra ECMutrustade (error correction mode) faxmaskiner. Det kan ta längre tid att skicka ett fax med ECM.

Ställ in modemhastigheten (4.8Kbps -

33.6Kbps).

6. Fax (tillval) 173

Ta emot ett fax

Alternativ

Mottagningsläge

Signaler till svar

Ekonomisamtal

Beskrivning

Välj faxens mottagningsläge.

• Telefon: Tryck på Uppringning med ton och sedan på Start för att ta emot fax.

• Fax: Tar emot inkommande fax och går direkt till faxmottagningsläge.

• Telefonsvarare/Fax: Används när en telefonsvarare är kopplad till maskinen.

Maskinen svarar på det inkommande samtalet och den som ringer kan lämna ett meddelande på telefonsvararen. Om faxen känner av en faxton på linjen växlar maskinen automatiskt till Fax läget för att ta emot fax.

Ange hur många ringsignaler som ska gå fram innan maskinen svarar på ett inkommande samtal.

Ange att maskinen ska skicka fax under lågpristid för att spara pengar.

Alternativ

Inställning av skräpfax

Säker mottagning

Mottaget fax skrivs ut

Beskrivning

Med hjälp av den här funktionen kommer systemet inte att acceptera faxmeddelanden vars nummer är lagrade i minnet som skräpnummer. Funktionen är användbar för att blockera alla oönskade faxmeddelanden. När du startar den här funktionen, kan du komma åt ytterligare alternativ för att ställa in skräpfaxnummer.

Den här inställningen finns kanske inte i alla länder.

Ställ in så att maskinen behåller mottagna fax i minnet så att obehöriga personer inte kan få åtkomst till dem medan du är borta.

Det här alternativet begränsar utskrift av mottagna fax när maskinen är obevakad.

• Av: Välj det här alternativet om du inte vill använda säker mottagning.

• På: Välj det här alternativet om du vill använda säker mottagning.

• Skriv ut: Välj det här alternativet om du vill skriva ut fax från minnet. Du måste logga in som administratör för att kunna skriva ut mottagna fax från minnet.

Ange alternativ för att skriva ut mottagna fax.

6. Fax (tillval) 174

Ta emot ett fax

Alternativ

Faxlandsinställning

Smarta faxdiagnoser

Beskrivning

Ange ett land som standard. Innan du

ändrar detta, anslut en telefon till maskinen.

När land har ändrats utförs ett ping-test.

Den här funktionen optimerar inställningar för en specifik faxlinje.

• Autokonfigurering: När du skickar eller tar emot fax, söker maskinen regelbundet efter fel och konfigurerar automatiskt faxinställningar för att säkerställa en stabil anslutning.

• Start: Med denna funktion kan du automatiskt detektera eller manuellt ställa in miljön när du skickar eller tar emot fax. Välj Autodetektering för att automatiskt detektera miljön, eller ange faxmiljön manuellt som Normal ,

VoIP(arbete) , Signal (hem) , eller Start signal .

• Starta diagnosinställningar:

Återställer alla inställningar.

6. Fax (tillval) 175

7. Ställa in en adressbok

Den här guiden innehåller riktlinjer för adressboken.

Kapitlet innehåller:

• Hur adressboksskärmen fungerar

• Använda kontrollpanelen

• Använda SyncThru™ Web Service

177

179

183

Hur adressboksskärmen fungerar

Appen Adressbok gör det möjligt för dig att komma åt och spara adresser som ofta används. Du kan spara faxnummer, e-postadresser, SMBserveradresser och FTP-serveradresser osv.

Tryck på Adressbok från startskärmen eller Apps . Om en annan skärm visas trycker du på för att gå till startskärmen.

• Klicka på ( Hjälp ) från startskärmen eller (snabbmeny) och klicka på det alternativ du vill ha mer information om.

• Du kan ange de allmänna alternativen (se ”Ställa in alternativ” på sidan 140).

1

Adressboksskärm

Du kan spara de faxnummer, e-postadresser, SMB-serveradresser och

FTP-serveradresser som du ofta använder i maskinen.

För att använda vissa funktioner, är det möjligt att du måste logga in (se

”Logga in” på sidan 340).

• Kontakter: Visar namn och kontaktuppgifter för kontakter som är

sparade i adressboken (se ”Spara individuella adresser” på sidan 179).

• Favoriter: Visar namn och kontaktuppgifter för kontakter som är markerade som favoriter i adressboken.

Tryck på ikonen (favoriter) för de adresser som du ofta använder och vill hitta enkelt.

7. Ställa in en adressbok 177

Hur adressboksskärmen fungerar

• Grupper: Listar grupperna som är registrerade i adressboken och

användarna som är registrerade i dessa grupper (se ”Spara adressgrupper” på sidan 181).

Du kan inte lägga till en grupp som en medlem i en annan grupp.

Kommandotangenter

För att använda vissa funktioner, är det möjligt att du måste logga in

som administratör (se ”Logga in” på sidan 340).

Knapp Namn

Snabbmeny

Sok

Beskrivning

Öppnar snabbmenyn.

Sök efter en adress.

Lägg till

Redigera

Mitt program

Lägg till en kontakt, favorit eller grupp.

Markera den adress du vill redigera och tryck på den här knappen.

Visar listan med tillagda program.

Knapp Namn

Undermeny

(Händelseflöde)

Beskrivning

Öppnar undermenyn.

Undermeny (Händelseflöde)

För att använda vissa funktioner, är det möjligt att du måste logga in

som administratör (se ”Logga in” på sidan 340).

• Sok: Söker efter namn och kontaktinformation i listan över kontakter.

• Ta bort kont.: Radera kontakter som du sparat.

• Importera: Du kan importera adressboken sparad från en annan MFP eller samma MFP.

• Exportera: Du kan exportera adressboken sparad från en annan MFP eller samma MFP.

7. Ställa in en adressbok 178

Använda kontrollpanelen

2

Spara individuella adresser

1 Tryck på Adressbok från startskärmen eller Apps > Tryck på

(lägg till) på skärmen.

2 Tryck på Namn och ange sedan namnet på mottagaren. För att göra adressen tillgänglig för alla, tryck på (privat) för att ändra den till

(publik).

• Användare (tilldelad en behörighet av administratören).

- Användare kan lägga till och redigera publika och privata adresser beroende på behörigheten som de har tilldelats av administratören.

- Om en användare lägger till en privat adress, så kan endast användaren och administratören komma åt den adressen.

• Admin. (beviljar behörighet till användare)

- Administratörer kan lägga till, radera och redigera publika adresser, men de kan inte lägga till eller redigera privata adresser.

- Administratörer kan endast läsa och radera privata adresser som lagts till av användare.

3 Snabbnr.

tilldelas automatiskt med det första numret av oanvända nummer.

Använd Snabbnr.

på siffertangenterna för att snabbt välja en adress.

4 Tryck på E-post -fälten för att skriva in mottagarens information.

5 Tryck på inmatningsområdet för Fax och ange faxnumret med hjälp av siffertangenterna på kontrollpanelen. Du kan endast ange nummer, och riktnummer först.

• Infoga en paus: I vissa telefonsystem måste du slå en siffra (t.ex. 9) för att komma ut på linjen och sedan lyssna efter en andra kopplingston. I dessa fall måste du infoga en paus i telefonnumret.

6 Tryck på SMB - eller FTP -fälten för att skriva in mottagarens information.

• Välj inloggningsmetod i Inlog.typ

:

Automatisk inloggning : Loggar automatiskt in med hjälp av

ID:et och lösenordet som du tillhandahåller.

Anonym : Loggar in som anonym användare om servern tillåter det.

Inloggningsdialogruta : Frågar efter ditt ID och lösenord varje gång du ansluter.

Enkel inloggning : Loggar in med hjälp av det ID och de lösenord som du använde för att logga in på maskinen. Använd detta om du använder samma ID och lösenord på både servern och maskinen.

7. Ställa in en adressbok 179

Använda kontrollpanelen

• Om SMB-servern du angav inte är registrerad på någon domän lämnar du fältet tomt eller anger datornamnet för SMB-servern.

• Anv. inlog.namn: Om du väljer det här alternativet skapar maskinen en undermapp i den filmapp du har valt. Undermappen namnges enligt användarnamnet som är angivet i steg 5. Om filmappen redan har en undermapp med samma namn skapas ingen undermapp.

• Mappskapandecykel: Ange hur ofta undermappar ska skapas.

Maskinen skapar en undermapp enligt det här alternativet. Om filmappen redan har en undermapp med samma namn skapas ingen undermapp.

Varje dag: En undermapp skapas varje dag med namnformatet

ÅÅÅÅ-MM-DD (t.ex. 2014-01-01).

Varje månad: En undermapp skapas varje månad med namnformatet ÅÅÅÅ-MM (t.ex. 2014-01).

Varje år: En undermapp skapas varje år med namnformatet

ÅÅÅÅ (t.ex. 2014).

• Skapa grupp för flera filer: Om du väljer det här alternativet och skannar flera filer, skapar maskinen en undermapp i den mapp du har valt att spara alla skickade filer.

Om alla alternativ för att skapa mappar är aktiverade samtidigt lagras de skickade filerna enligt nedan.

- När en skannad fil skickas:

\\ mapp \ användarnamn \ 2014-01-01 \ DOC.jpg

- När flera skannade filer skickas:

\\ mapp \ användarnamn \ 2014-01-01 \ DOCJPEG \ DOC000.jpg

\\ mapp \ användarnamn \ 2014-01-01 \ DOCJPEG \ DOC001.jpg

\\ mapp \ användarnamn \ 2014-01-01 \ DOCJPEG \ DOC002.jpg

7 Tryck på OK för att spara informationen.

3

Redigera en enskild adress

När du redigerar en kontakt, markera ett fält som du vill ändra eller radera information i, eller lägg till fler fält till kontaktens information.

1 Tryck på Adressbok

(redigera).

> Kontakter från startskärmen eller

2 Tryck på namnet på personen du vill redigera. Tryck på

Apps .

Om du vill radera en enskild adress kryssar du i den adressens ruta och trycker på Undermeny (Händelseflöde) > Ta bort kont.

.

3 Tryck på det inmatningsområde du vill ändra. Ett pop-uptangentbord visas som du kan skriva i fältet med.

4 Tryck på Klar för att spara informationen.

7. Ställa in en adressbok 180

Använda kontrollpanelen

4

Spara adressgrupper

1 Tryck på Adressbok på startskärmen eller Apps > Grupper > på skärmen.

2 Tryck på Namn i inmatningsfältet och ange sedan namnet på gruppen.

3 Tryck på +Lägg till kontakt och kryssa i rutorna för adresser som du vill ska ingå i gruppen. Tryck på Klar när du är klar.

För att söka efter en kontakt trycker du på sökfältet på skärmen +Lägg till kontakt . Ange de första bokstäverna i kontaktens namn eller tryck på ikonen (sök) för att visa alla kontakter. I listan som visas, kryssa i rutorna för kontakterna som du vill lägga till och tryck på Klar .

4 Tryck på Klar för att spara informationen.

5

Redigera adressgrupper

Om du vill radera en adressgrupp, kryssa i den gruppens ruta och tryck på (radera).

3 Tryck på gruppnamnet i inmatningsfältet och ändra sedan namnet på gruppen.

4 Tryck på +Lägg till kontakt och kryssa i rutorna för adresser som du vill ska ingå i gruppen. Tryck på Klar när du är klar.

För att söka efter en kontakt trycker du på sökfältet på skärmen +Lägg till kontakt . Ange de första bokstäverna i kontaktens namn eller tryck på ikonen (sök) för att visa alla kontakter. I listan som visas, kryssa i rutorna för kontakterna som du vill lägga till och tryck på Klar .

5 Om du vill radera en enskild adress från gruppen, kryssa i den adressens ruta och tryck på (radera).

6 Tryck på Klar för att spara informationen.

1 Tryck på Adressbok > Grupper från startskärmen eller Apps .

2 Tryck på gruppnamnet du vill redigera och tryck på ikonen

(redigera).

7. Ställa in en adressbok 181

Använda kontrollpanelen

6

Söka efter en post i adressboken

Du kan söka efter adresserna som för närvarande är lagrade i adressboken.

1 Tryck på Adressbok > Kontakter eller Grupper på startskärmen eller Apps .

2 Tryck på inmatningsfältet (sök) och ange sedan namnet eller en del av namnet som du vill söka efter.

3 Sökresultatet visas.

7

Radera en post i adressboken

1 Tryck på Adressbok > Kontakter eller Grupper på startskärmen eller Apps .

2 Kryssa i rutorna för adresserna som du vill radera och tryck på

Undermeny (Händelseflöde) > Ta bort kont.

.

3 Tryck på OK i bekräftelsefönstret och de valda adresserna raderas från adressboken.

8

Se adressboken

Du kan söka efter enskilda adresser och grupper.

Du kan ta bort befintliga poster i adressboken.

För att använda den här funktionen, är det möjligt att du måste logga in

som administratör (se ”Logga in” på sidan 340).

1 Tryck på Adressbok från startskärmen eller Apps .

2 Markera en adress för att se mer information om den.

Du kan trycka på (redigera) när du ser en adress för att redigera dess information, eller när du ser en adressgrupp för att se en lista över gruppens medlemmar.

7. Ställa in en adressbok 182

Använda SyncThru™ Web Service

Du kan enkelt spara adresser från den nätverksanslutna datorn med hjälp av SyncThru™ Web Service. Endast användare som är registrerade i maskinen kan spara adresser genom att logga in i SyncThru™ Web

Service.

9

Spara på den lokala maskinen

Den här metoden innebär att du lagrar adresser i maskinens minne. Du kan lägga till adresser och gruppera dem i olika kategorier.

Lägga till enskilda adresser i adressboken

1 Öppna en webbläsare från din nätverksdator.

2 Ange skrivarens IP-adress som URL i webbläsaren (exempelvis http://123.123.123.123).

3 Tryck på Enter eller klicka på Gå för att komma åt SyncThru™ Web

Service.

4 Klicka på Login .

5 Ange ID och lösenord och välj en domän vid inloggning.

6 Klicka på Login .

7 Klicka på Address Book .

8 Klicka på Add .

9 Ange det namn som ska läggas till och välj snabbvalsnummer i fältet

General .

• Med ett Speed Dial Number kan du ange det numret för att snabbt ringa upp det.

• Markera Favorites för de adresser du ofta använder. Du hittar dem enkelt bland sökresultaten.

10 Ange e-postadressen i fältet Email .

11 Ange ett faxnummer i fältet Fax .

12 Markera rutan SMB i SMB och ange SMB -informationen.

13 Ange serveradressen, antingen i form av ip-adressen eller ett värdnamn i SMB Server Address .

14 Ange serverportnumret i SMB Server Port .

15 Välj inloggningsmetod i Inlog.typ

.

• Automatisk inloggning : Loggar automatiskt in med hjälp av

ID:et och lösenordet som du tillhandahåller.

• Anonym : Loggar in som anonym användare om servern tillåter det. Om du väljer denna inloggningsmetod, gå då till steg 18

7. Ställa in en adressbok 183

Använda SyncThru™ Web Service

• Inloggningsdialogruta : Frågar efter ditt ID och lösenord varje gång du ansluter. Om du väljer denna inloggningsmetod, gå då till steg 18.

• Enkel inloggning : Loggar in med hjälp av det ID och de lösenord som du använde för att logga in på maskinen. Använd detta om du använder samma ID och lösenord på både servern och maskinen. Om du väljer denna inloggningsmetod, gå då till steg 18.

16 Ange inloggningsnamnet i fältet Loggin-id .

17 Ange lösenordet i Password och ange lösenordet på nytt i Confirm

Password .

18 Ange domännamnet i Domain .

Om SMB-servern du angav inte är registrerad på någon domän lämnar du fältet tomt eller anger datornamnet för SMB-servern.

19 Ange skanningsfilmappen för att spara skannade bilder i Path .

Exempel: /shared_Folder/

20 Välj det alternativ för Scan folder creating policy som du vill använda:

• Create new folder using login name: Om du väljer det här alternativet skapar maskinen en undermapp i den filmapp du har valt. Undermappen får ett namn enligt det användarnamn som angavs i steg 15.

Om filmappen redan har en undermapp med samma namn skapas ingen undermapp.

• Create new folder every: Du kan ange hur ofta undermappar ska skapas. Maskinen skapar en undermapp enligt de här alternativen:

Om filmappen redan har en undermapp med samma namn skapas ingen undermapp.

Day: En undermapp skapas varje dag med namnformatet

ÅÅÅÅ-MM-DD (t.ex. 2012-01-01).

Month: En undermapp skapas varje månad med namnformatet ÅÅÅÅ-MM (t.ex. 2012-01).

Year: En undermapp skapas varje år med namnformatet

ÅÅÅÅ (t.ex. 2012).

7. Ställa in en adressbok 184

Använda SyncThru™ Web Service

• Create new folder only if scan output consist of several files: Om du väljer det här alternativet och har skannat flera filer skapar maskinen en undermapp i den filmapp du har valt och de skickade filerna lagras i undermappen.

Om alla alternativ för att skapa mappar är aktiverade samtidigt lagras de skickade filerna enligt nedan.

• När en skannad fil skickas:

\\ mapp \ användarnamn \ 2012-01-01 \ DOC.jpg

• När flera skannade filer skickas:

\\ mapp \ användarnamn \ 2012-01-01 \ DOCJPEG \ DOC000.jpg

\\ mapp \ användarnamn \ 2012-01-01 \ DOCJPEG \ DOC001.jpg

\\ mapp \ användarnamn \ 2012-01-01 \ DOCJPEG \ DOC002.jpg

21 Välj princip för att skapa filnamnet i Filing Policy . Om servern redan har samma namngivna fil bearbetas filen genom följande alternativ.

• Change Name: Den skickade filen sparas under ett namn som genereras automatiskt.

• Cancel: Den skickade filen sparas inte.

• Overwrite: Den skickade filen skriver över den befintliga filen.

22 Ange filnamnet i Filnamn , som ska sparas på servern.

23 För att verifiera att processen fungerar med dina inställningar, klicka på Test .

24 Ange uppgifter för FTP -servern på samma sätt som du gör för SMB .

25 Klicka på Apply .

Tryck på Undo om du vill ta bort informationen du angav. Om du trycker på Cancel stängs fönstret Add .

Redigera enskilda adresser i Address Book

1 Öppna en webbläsare från din nätverksdator.

2 Ange skrivarens IP-adress som URL i webbläsaren (exempelvis http://123.123.123.123).

3 Tryck på Enter eller klicka på Gå för att komma åt SyncThru™ Web

Service.

4 Klicka på Login .

5 Ange ID och lösenord och välj en domän vid inloggning.

6 Klicka på Login .

7 Klicka på Address Book .

8 Kryssa i rutorna för de adresser som du vill redigera och tryck på

Edit .

7. Ställa in en adressbok 185

Använda SyncThru™ Web Service

9 Ändra adressinformationen.

10 Klicka på Apply .

Klicka på Undo om du vill återställa eventuella ändringar. Klicka på

Cancel för att stänga fönstret utan att spara några ändringar.

8 Kryssa i rutorna för de adresser som du vill radera och tryck på

Delete .

Kryssa i rutan högst upp för att välja alla adresser.

Klicka på OK i bekräftelsefönstret för att radera alla adresser.

Ta bort enskilda adresser i Address Book

1 Öppna en webbläsare från din nätverksdator.

2 Ange skrivarens IP-adress som URL i webbläsaren (exempelvis http://123.123.123.123).

3 Tryck på Enter eller klicka på Gå för att komma åt SyncThru™ Web

Service.

4 Klicka på Login .

5 Ange ID och lösenord och välj en domän vid inloggning.

6 Klicka på Login .

7 Klicka på Address Book .

Söka efter enskilda adresser i the address book

1 Öppna en webbläsare från din nätverksdator.

2 Ange skrivarens IP-adress som URL i webbläsaren (exempelvis http://123.123.123.123).

3 Tryck på Enter eller klicka på Gå för att komma åt SyncThru™ Web

Service.

4 Klicka på Login .

5 Ange ID och lösenord och välj en domän vid inloggning.

6 Klicka på Login .

7 Klicka på Address Book .

7. Ställa in en adressbok 186

Använda SyncThru™ Web Service

Du kan ändra ordningen genom att klicka på varje kolumnrubrik. Om du till exempel klickar på Speed No.

visas adresserna i ordningen för snabbvalsnummer. Klicka på en kolum en andra gång för att återställa den ändrade ordningen.

8 I sökfältet skriver du in en del eller hela namnet som du vill söka efter.

Du kan söka efter adresserna i specifika kategorier som Fax Number ,

Email , SMB , osv.

Om du exempelvis vill ta reda på ett faxnummer klickar du i listrutan bredvid och väljer Fax Number .

9 Klicka för att se sökresultaten.

Adresserna visas i specifika kategorier som Fax Number , Email , SMB o.s.v.

Om du t.ex. vill visa adresserna som ingår i ett faxnummer klickar du i den nedrullningsbara listan nedan LDAP och väljer Fax Number .

Exportera Address Book.

Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på modell eller

tillbehör (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 9).

Du kan importera adressboken som sparats i maskinen till din dator i form av en CSV-fil, med hjälp av SyncThru™ Web Service.

1

Starta SyncThru™ Web Service (se ”Logga in på SyncThru™ Web

Service” på sidan 195).

2 Klicka på fliken Address Book > Individual .

3 Välj Export i listan Task .

4 Välj det alternativ du vill använda och klicka på knappen Export .

Adressboksfilen kommer då att sparas på din dator.

• Kryptering : Krypterar alla data.

Ingen enkryptering : Krypterar endast lösenord.

• Nyckel , Bekräfta tangent : Kräver att du anger en nyckel när du importerar adressboken. Om du anger fel nyckel när du importerar adressboken, så upphör importeringen.

7. Ställa in en adressbok 187

Använda SyncThru™ Web Service

Importerar Address Book

Du kan redigera den exporterade adressboken i CSV-filformatet, och sedan skicka tillbaka den till maskinen genom att exportera den till maskinen från din dator.

Följande villkor gäller för redigering av de importerade CSV-filerna.

• Lösenordsskyddade, eller säkerhetsskyddade CSV-filer kan inte redigeras.

• CSV-filen behöver sparas i ett Notepad-program i UTF-8-format.

• Ändra inte den första raden ( modellnamn version, titelfält).

• Använd kommatering(,) som separering.

• När du importerar information från adressboken från datorn till maskinen, raderas informationen i den existerande adressboken.

• Var noga med att ange giltig information. Om du anger ogiltig information kan oväntade fel uppstå. Se nedanstående regler för angivande av giltig information.

Snabbknapp: Ett nummer krävs för varje adress. Du kan inte använda samma nummer två gånger. Endast siffror är tillåtna.

Användarnamn: Fältet är inte obligatoriskt. Du kan ange upp till

64-bits; i UTF-8 är inte <, “, >, \, / tillåtna tecken.

Fax: Fältet är inte obligatoriskt. Du kan ange upp till 40-bits, genom att använda nummer (0-9) och specialtecken (#,*,-).

E-post: Fältet är inte obligatoriskt. Du kan ange upp till 128-bits i e-postadressformat (ex: [email protected])

1

Starta SyncThru™ Web Service (se ”Logga in på SyncThru™ Web

Service” på sidan 195).

2 Klicka på fliken Address Book > Individual .

3 Välj Import i listan Task .

4 Ange nyckeln som du konfigurerade när du exporterade adressboken.

5 Välj Browse , och välj den lagrade filen.

6 Klicka på Import > OK .

Gruppera adresser i Address Book

1 Öppna en webbläsare från din nätverksdator.

2 Ange skrivarens IP-adress som URL i webbläsaren (exempelvis http://123.123.123.123).

3 Tryck på Enter eller klicka på Gå för att komma åt SyncThru™ Web

Service.

4 Klicka på Login .

5 Ange ID och lösenord och välj en domän när du loggar in i maskinen.

6 Klicka på Login .

7. Ställa in en adressbok 188

Använda SyncThru™ Web Service

7 Klicka på Address Book .

8 Klicka på Groups .

9 Klicka på Add Group .

10 Ange gruppnamnet som ska läggas till i Group Name .

11 Kontrollera Add individual(s) after this group is created .

Om du inte vill lägga till enskilda adresser i gruppadressen du skapade hoppar du över det här steget. Du kan lägga till enskilda adresser nästa gång genom att trycka på Group Details .

12 Klicka på Apply .

13 Markera de adresser du vill lägga till i Group Address Book i individual address book .

14 Klicka på pilen i mitten. De valda adresserna läggs in i Group

Address Book .

15 Klicka på Apply .

Redigera gruppadresser i Address Book

1 Starta den nätverksanslutna datorn och öppna en webbläsare.

2 Ange skrivarens IP-adress som URL i webbläsaren.

(Exempelvis http://123.123.123.123)

3 Tryck på Enter eller klicka på Gå för att komma åt SyncThru™ Web

Service.

4 Klicka på Login .

5 Ange ID och lösenord och välj en domän när du loggar in i maskinen.

6 Klicka på Login .

7 Klicka på Address Book .

8 Klicka på Groups .

9 Markera den gruppadress du vill redigera och tryck på Edit Group .

10 Ändra gruppadressinformationen.

11 Klicka på Apply .

Tryck på Undo om du vill ta bort informationen du angav. Om du trycker på Cancel stängs fönstret Edit .

7. Ställa in en adressbok 189

Använda SyncThru™ Web Service

Radera gruppadresser i Address Book

1 Öppna en webbläsare från din nätverksdator.

2 Ange skrivarens IP-adress som URL i webbläsaren (exempelvis http://123.123.123.123).

3 Tryck på Enter eller klicka på Gå för att komma åt SyncThru™ Web

Service.

4 Klicka på Login .

5 Ange ID och lösenord och välj en domän när du loggar in i maskinen.

6 Klicka på Login .

7 Klicka på Address Book .

8 Klicka på Groups .

9 Markera de grupper du vill ta bort.

10 Klicka på Delete Group .

Klicka på OK i bekräftelsefönstret.

Kontrollera gruppadresser

Du kan se information om gruppadresser och lägga till eller ta bort enskilda adresser i fönstret Group Details .

1 Öppna en webbläsare från din nätverksdator.

2 Ange skrivarens IP-adress som URL i webbläsaren (exempelvis http://123.123.123.123).

3 Tryck på Enter eller klicka på Gå för att komma åt SyncThru™ Web

Service.

4 Klicka på Login .

5 Ange ID och lösenord och välj en domän när du loggar in i maskinen.

6 Klicka på Login .

7 Klicka på Address Book .

8 Klicka på Groups .

9 Klicka på gruppadresserna som du vill se, och klicka på Group

Details .

7. Ställa in en adressbok 190

Använda SyncThru™ Web Service

• Du kan lägga till enskilda adresser direkt. Markera de adresser du vill lägga till i Group Address Book i individual address book .

• Du kan ta bort enskilda adresser direkt. Markera de adresser du vill ta bort och tryck på Delete i Group Address Book .

7. Ställa in en adressbok 191

8. Administreringsverktyg

I det här kapitlet beskrivs de hanteringsverktyg som medföljer och som hjälper dig att använda skrivaren på bästa sätt.

Kapitlet innehåller:

• Åtkomst till administreringsverktyg

• SyncThru™ Web Service

• Easy Capture Manager

• Samsung AnyWeb Print

• Easy Eco Driver

193

194

202

203

204

• Använda Samsung Easy Document Creator 205

• Använda Samsung Printer Center

• Använda Samsung Easy Printer Manager

206

210

• Använda Samsung skrivarens status

• Använda Samsung printer experience

• Använda box

213

215

221

Åtkomst till administreringsverktyg

Samsung erbjuder en variation av hanteringsverktyg för Samsungskrivare.

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och påslagen.

2 Öppna Starta -menyn och välj Program eller Alla program .

• För Windows 8, från menyn Charms(Snabbknappar) , välj Sök > Apps(Appar) .

3 Hitta Samsung-skrivare .

4 Under Samsung-skrivare , kan du se de installerade hanteringsverktygen.

5 Klicka på de hanteringsverktyg du vill använda.

• Efter installation av drivrutinen kan du för vissa hanteringsverktyg kan du komma åt dem direkt från Starta meny > Program eller Alla Program .

• Om du använder Windows 8 kan du komma åt vissa hanteringsverktyg direkt från Starta -skärmen genom att klicka på dem.

8. Administreringsverktyg 193

SyncThru™ Web Service

Det här kapitlet innehåller steg för steg-anvisningar om hur du konfigurerar nätverksmiljön via SyncThru™ Web Service.

• Internet Explorer® 6.0 eller senare är minimikravet för SyncThru™

Web Service .

• Vissa menyer visas kanske inte på skärmen beroende på inställningar eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

1

Vad är SyncThru™Web Service?

Om du har anslutit maskinen till ett nätverk och ställt in TCP/IPnätverksparametrarna korrekt kan du hantera maskinen via SyncThru™

Web Service. Du kan använda SyncThru™ Web Service för att göra följande:

• Visa maskinens enhetsinformation och kontrollera dess aktuella status.

• Ändra TCP/IP-parametrar och ange andra nätverksparametrar.

• Ändra skrivarinställningarna.

• Ställa in så att du får e-postmeddelanden med maskinstatus.

• Få support för skrivaren.

• Uppgradera programvaran för maskinen.

2

Webbläsare som krävs

Du behöver någon av följande webbläsare för att använda SyncThru™

Web Service.

• Internet Explorer® 6.0 eller senare

• Chrome 4.0 eller senare

• FireFox 3.0 eller senare

• Safari 3.0 eller senare

3

Ansluta till SyncThru™ Web Service

Webbläsare med IPv4-stöd

1 Starta en webbläsare, t.ex. Internet Explorer®, som har stöd för

IPv4-adresser som webbadresser.

Ange maskinens IP-adress (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressfältet och tryck på returtangenten eller klicka på Gå .

Information om maskinens IP-adress kan fås genom maskinrapporten

(se ”Rapport” på sidan 356).

2 Webbplatsen för SyncThru™ Web Service öppnas.

8. Administreringsverktyg 194

SyncThru™ Web Service

Webbläsare med IPv6-stöd

1 Starta en webbläsare, t.ex. Internet Explorer®, som har stöd för

IPv6-adresser som webbadresser.

2 Välj någon av IPv6-adresserna ( Stateless Address , Stateful

Address , Manual Address , Link-Local ) från

Nätverkskonfigurationsrapporten .

Information om maskinens IPv6-adress kan fås genom

maskinrapporten (se ”Rapport” på sidan 356).

3 Ange IPv6-adressen (t.ex. http://[3ffe:10:88:194:213:77ff:fe82:75b]).

Adressen måste omges av []-klamrar.

4 Webbplatsen för SyncThru™ Web Service öppnas.

4

Logga in på SyncThru™ Web Service

1 Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™

Web Service.

En inloggningssida visas.

2 Ange ID och Password och välj Domain . Klicka sedan på Login .

Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du

loggar in från maskinen (se ”Logga in” på sidan 340).

Se ”fliken Säkerhet” på sidan 198 för mer information om hur du skapar

en ny användare eller ändrar lösenordet.

Innan du kan konfigurera alternativ i SyncThru™ Web Service måste du logga in som administratör. Du kan använda SyncThru™ Web Service utan att logga in, men har då ingen åtkomst till flikarna Settings eller Security .

8. Administreringsverktyg 195

SyncThru™ Web Service

5

fliken Information

på den här fliken finns allmän information om skrivaren. Du kan kontrollera olika saker, t.ex. maskinens status, status för förbrukningsmaterial, användningsinformation, nätverksinformation och så vidare. Du kan även skriva ut rapporter, till exempel en konfigurationssida.

• Active Alerts: Du kan kontrollera de aktuella varningarna i maskinen.

Använd den här informationen när du felsöker maskinen.

• Supplies: Du kan kontrollera information om förbrukningsmaterial. För tonerkassetter och framkallningsenheter visas återstående mängd visuellt med en graf. Även antal återstående sidor finns tillgängligt så att du lättare ska kunna planera för när det är dags att fylla på förbrukningsmaterial. Den här funktionen är även tillgänglig på

maskinen (se ”Hantering” på sidan 356).

• Usage Counter: Du kan kontrollera faktureringsinformation och användningsstatistik på maskinen. Den här funktionen är även

tillgänglig på maskinen (se ”Räknare” på sidan 38).

• Current Settings: Visar de aktuella inställningarna för maskinen och nätverket.

• Machine Information: Visar de aktuella maskininställningarna.

• Network Information: Visar de aktuella nätverksinställningarna.

Använd den här sidan som referens och ändra de inställningar som krävs för att använda nätverket.

• Security Information: De saktuella säkerhetsinställningarna för maskinen och nätverket visas.

• Print Information: Du kan skriva ut alla rapporter som maskinen tillhandahåller. Dessa rapporter kan hjälpa dig att hålla maskinen i ett gott skick. Den här funktionen är även tillgänglig på maskinen (se

”Rapport” på sidan 356).

8. Administreringsverktyg 196

SyncThru™ Web Service

6

Fliken Box

Du kan hantera Boxen Den här funktionen är även tillgänglig på maskinen

(se ”Använda box” på sidan 221).

7

Fliken Adressbok

Du kan hantera adressboken. Den här funktionen är även tillgänglig på

maskinen (se ”Hur adressboksskärmen fungerar” på sidan 177).

• Individual: Du kan hantera enskilda poster i adressboken.

• Group: Du kan hantera gruppadressböcker.

Vidarebefordra / Utskrift / Skicka / Ladda ned

Du kan hantera mappar och filer i Forward , Print , Send , Download .

• Add: Du kan skapa Box i fliken Print , Send , Download och Secured

Box i fliken Print , Send .

• Delete: Du kan radera Box och fil i fliken Forward , Print , Send ,

Download .

• Edit: Du kan redigera Box och fil i fliken Print , Send , Download .

• Browse: Om du vill söka i Box , eller kolla upp den Box du vill, klickar du på Browse .

• Upper Folder: Du kan flytta till den övre mappen.

• Task: Du kan kopiera och flytta Boxen och filer i fliken Print , Send ,

Download .

8

Fliken Inställningar

På fliken Inställningar finns undermenyerna Machine Settings och

Network Settings . Du måste logga in som administratör för att kunna visa

eller få åtkomst till den här fliken (se ”Logga in på SyncThru™ Web Service” på sidan 195).

• Machine Settings: Du kan ange maskininställningar.

System: Du kan ange maskininställningar.

Skrivare : Du kan ange utskriftsinställningar, till exempel för svärta eller justering av bakgrunden. Den här funktionen är även tillgänglig

på maskinen (se ”Skrivarinställningar” på sidan 353).

Kopiera : Du kan ange kopieringsinställningar, till exempel för svärta eller justering av bakgrunden. Den här funktionen är även tillgänglig

på maskinen (se ”Ställa in alternativ” på sidan 116).

8. Administreringsverktyg 197

SyncThru™ Web Service

Fax: Du kan ange faxinställningar, till exempel för faxnummer eller

återuppringningsförsök. Den här funktionen är även tillgänglig på

maskinen (se ”Att förstå faxskärmen” på sidan 159).

Skanning av sändning : Du kan ange skanningsinställningar. Den

här funktionen är även tillgänglig på maskinen (se ”Hur skärmen

Skanna & Skicka fungerar” på sidan 135).

Box : Du kan ange inställningar relaterade till boxen. Detta kan även

göras från maskinen (se ”Använda box” på sidan 221).

Address Book Settings: Denna adressbok innehåller kontakter som är tillgängliga för alla användare. Du kan använda adressboken för att göra kontakter tillgängliga för vem som helst som använder maskinen.

E-postmeddelande: När ett fel uppstår eller förbrukningsmaterialet håller på att ta slut skickas en avisering till administratören via epost. Du kan välja om du vill använda den här funktionen eller inte.

Du kan även välja vilka varningar du vill ta emot och när.

• Network Settings: Du kan konfigurera nätverksmiljön om du vill använda maskinen i ett nätverk. Du kan även ange de här inställningarna på maskinen. Mer information finns i kapitlet om

nätverksinstallation (se ”Nätverksinställning” på sidan 364).

General: Du kan ange den allmänna maskininformationen för nätverket samt Ethernet-inställningar. Den här funktionen är även

tillgänglig på maskinen (se ”Ethernet” på sidan 368).

TCP/IPv4, TCP/IPv6, Raw TCP/IP, FTP Printer Server, AirPrint,

ThinPrint®, Google Cloud Print, LPR, IPP, Telnet, WSD, SLP,

UPNP, mDNS, CIFS, SNMP, SNMPv1/v2, SNMPv3: Du kan ange

IPv6-inställningar. Detta kan även göras från maskinen

9

-

Outgoing Mail Server (SMTP): Du kan ange serverinställningar för utgående e-post. Om inte den här inställningen är konfigurerad kan du inte använda funktionen skanna till e-post. Utgående e-post skickas via den SMTP-server du anger här. Den här funktionen är

även tillgänglig på maskinen (se ”Nätverksprotokoll” på sidan 360).

HTTP: Du kan ge användare åtkomst till eller blockera användare från SyncThru™ Web Service. Den här funktionen är även

tillgänglig på maskinen (se ”Nätverksprotokoll” på sidan 360).

Proxy: Du kan ange proxyinställningar och aktivera autentisering om du vill ansluta till en licensserver via HTTP-proxyserver. De här proxyinställningarna är för närvarande endast tillgängliga om administratören vill uppdatera ett XOA-programs licens online via proxyserver.

fliken Säkerhet

På fliken säkerhet finns: System Security , Network Security , User

Access Control och System Log . Du måste logga in som administratör för

att få åtkomst till den här fliken (se ”Logga in” på sidan 340).

• Systemsäkerhet : Gå till SyncThru™ Web Service och välj Security >

System Security .

System Administrator: Ange information om systemadministratören. E-postaviseringar skickas till den epostadress som anges här. Den här funktionen är även tillgänglig på

maskinen (se ”Kontaktuppgifter” på sidan 363).

8. Administreringsverktyg 198

SyncThru™ Web Service

Feature Management: Du kan aktivera eller inaktivera nätverksfunktioner. Markera de funktioner du vill aktivera och klicka på Apply .

Information Hiding: Du kan aktivera eller inaktivera nätverksfunktioner. Markera de funktioner du vill aktivera och klicka på Apply .

Restart Device: Du kan starta om maskinen. Klicka på knappen

Restart Now om du vill starta om maskinen.

• Nätverkssäkerhet : Gå till SyncThru™ Web Service och välj Security >

Network Security .

Digital Certificate : Du kan hantera digitala certifikat. Ett digitalt certifikat är ett elektroniskt certifikat som verifierar den säkra kopplingen mellan kommunikationsnoder. Du måste lägga till ett certifikat för SSL-kommunikation. Den här funktionen är även

tillgänglig på maskinen (se ”Network Security” på sidan 361).

Säker anslutning: Du kan aktivera eller inaktivera säker anslutning för en säkrare nätverksanslutning. För en säkrare anslutning rekommenderas det att du använder funktionen Secure

Connection .

SNMPv3: Du kan konfigurera SNMPv3.

IP Security: Du kan ange IP-säkerhetsinställningar.

IP/MAC Filtering: Du kan ange filtreringsalternativ för IP- och MACadresser. Om administratören inte lägger till någon filtreringsregel för IPv4-, IPv6- och MAC-adresser filtreras ingenting. Om administratören har lagt till en filtreringsregel används filtreringen på angivna IPv4-, IPv6- och MAC-adresser.

IPv4 Filtering: Du kan aktivera eller inaktivera IPv6-filtrering och hantera filtreringsregler. Den här funktionen är även tillgänglig på

maskinen (se ”Nätverksfiltreringsinställningar” på sidan 373).

IPv6 Filtering: Du kan aktivera eller inaktivera IPv6-filtrering och hantera filtreringsregler. Den här funktionen är även tillgänglig på

maskinen (se ”Nätverksfiltreringsinställningar” på sidan 373).

MAC Filtrering : Du kan aktivera/inaktivera MAC-filtering och ställa in och ändra regler för filtrering. Den här funktionen är även

tillgänglig på maskinen (se ”Nätverksfiltreringsinställningar” på sidan 373).

802.1x

: Du kan aktivera eller inaktivera 802.1x-säkerhet och hantera filtreringsregler. Den här funktionen är även tillgänglig på

maskinen (se ”802.1x” på sidan 360).

• External Authentication Server: Ange servrarna för autentisering.

• 802.1x: Du kan aktivera 802.1x-autentisering, som är en portbaserad autentisering. Om den här typen av autentisering är aktiverad ges inte maskinen åtkomst till den skyddade sidan av nätverket förrän maskinen auktoriseras. Använd den här funktionen för att skydda nätverket. Den

här funktionen är även tillgänglig på maskinen (se ”802.1x” på sidan

360).

8. Administreringsverktyg 199

SyncThru™ Web Service

• User Access Control: Du kan begränsa användarnas åtkomst till maskinen eller programmet. Du kan också ge användare specifika behörigheter för endast vissa funktioner på maskinen. Du kan till exempel tillåta användare A att endast använda utskriftsfunktionen.

Användare A kan då inte skanna, kopiera eller faxa med maskinen.

Autentisering (aktivera åtkomstkontroll): Du kan välja autentiseringsmetod för användarautentiseringen. Välj ett läge och klicka på knappen Options . Den här funktionen är även tillgänglig

på maskinen (se ”Autentisering” på sidan 349).

Authorization (tilldela behörighet) : Du kan ge en användare behörigheter för endast vissa funktioner på maskinen.

Hantering av behörighet: Du kan ge olika rättigheter till olika användare. Du kan till exempel visa maskinens alla funktioner för användare A, medan användare B endast har rätt att skriva ut.

Accounting: Du kan hantera konton.

User profile: Du kan lagra användarinformation på maskinens hårddisk. Med hjälp av den här funktionen kan du hantera användarna av maskinen. Du kan också gruppera användare och hantera dem som grupp. Du kan lägga till upp till 1 000 poster.

Användare som identifieras med användar-ID och lösenord kan

ändra sina lösenord. De kan också visa all information om deras profil. Användarna kan endast se vilken roll de tillhör, men inte vilka behörigheter som rollen har.

10

• System Log: Du kan spara loggar för händelser som har inträffat i maskinen. Administratören kan lagra och hantera maskinens användningsinformation med hjälp av systemloggfiler.

Systemloggfilerna lagras på maskinens hårddisk, och när den är full raderas gamla data allteftersom nya data sparas. Exportera och spara viktiga data separat med hjälp av exportfunktionen.

Loggkonfiguration: Du kan aktivera eller inaktivera logganvändning. Du kan även säkerhetskopiera loggfiler efter perioder och överföra dem till en lagringsserver.

Log Viewer: Du kan visa, ta bort och söka efter loggfiler.

fliken Underhåll

På den här fliken kan du underhålla maskinen genom att uppgradera den inbyggda programvaran, hantera program och ange kontaktinformation för att skicka e-post. Du kan även ansluta till Samsungs webbplats eller hämta handböcker och drivrutiner via menyn Link .

• Firmware Version : Du kan kontrollera versionen på den inbyggda programvaran i maskinen. Kontrollera versionen och uppdatera den om det behövs. Den här funktionen är även tillgänglig på maskinen (se

”Maskindetaljer” på sidan 362).

• Programhantering : Du kan lägga till eller ta bort program/licenser. Om du lägger till ett program måste du aktivera dess licens. Vissa program kanske inte har någon licens. Den här funktionen är även tillgänglig på

maskinen (se ”Programhantering” på sidan 354).

8. Administreringsverktyg 200

SyncThru™ Web Service

• Säkerhetskopia/Återställ: Du kan säkerhetskopiera maskinens konfiguration och återställa konfigurationen om ett problem uppstår i maskinen. De sparade (säkerhetskopierade) filerna kan även användas för konfiguration av andra maskiner.

• Kontaktinformation: Du kan visa kontaktuppgifter. Se

”Kontaktuppgifter” på sidan 363 för information om hur du ändrar

uppgifterna.

• Link : Du kan visa länkar till användbara webbplatser där du kan:

visa produktinformation och få support (Samsungs webbplats).

hämta handböcker och drivrutiner.

beställa förbrukningsmaterial.

registrera din maskin online.

8. Administreringsverktyg 201

Easy Capture Manager

• Finns endast tillgängligt för Windows.

• Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på modell eller tillbehör (se ”Programvara” på sidan 9).

Du tar en skärmdump och startar Easy Capture Manager samtidigt genom att trycka på knappen Print Screen på tangentbordet. Du har därefter möjlighet att redigera bilden och skriva ut den.

8. Administreringsverktyg 202

Samsung AnyWeb Print

• Finns endast tillgängligt för Windows.

• Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på modell eller tillbehör (se ”Programvara” på sidan 9).

Med hjälp av det här verktyget kan du enkelt ta skärmdumpar, förhandsgranska och skriva ut Windows Internet Explorer-skärmar.

Hämta programvaran från Samsungs webbplats. Packa sedan upp filen och installera den. (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar).

8. Administreringsverktyg 203

Easy Eco Driver

Finns endast tillgängligt för Windows (se ”Programvara” på sidan 9).

Drivrutinen Easy Eco Driver ger dig tillgång till Eko-läget som är perfekt om du vill spara på toner och papper.

Easy Eco Driver har även redigeringsmöjligheter. Du kan exempelvis ta bort bilder and textobjekt samt ändra teckensnitt. Du kan spara inställningar som du ofta använder som förinställningar.

Så här använder du funktionen:

1 Öppna dokumentet som ska skrivas ut.

2

Öppna fönstret utskriftsinställningar (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 78).

3 Välj Förhandsgranskning Eko-utskrift under fliken Favoriter .

4 Klicka på OK > Skriv ut i fönstret. Ett fönster med förhandsgranskning öppnas.

5 Välj inställningar och alternativ för utskriften.

Dessa återspeglas i förhandsgranskningen.

6 Klicka på Skriv ut .

Om du vill köra Easy Eco Driver för varje utskrift, markera kryssrutan Starta Easy Eco Driver innan dokumentet skrivs ut under fliken Grundläggande i fönstret utskriftsinställningar.

8. Administreringsverktyg 204

Använda Samsung Easy Document Creator

• Enbart tillgängligt för Windows- och Mac-användare.

• Windows ® XP Service Pack 3 eller senare och Internet Explorer 6.0 eller senare är minimikrav för Samsung Easy Document Creator .

Samsung Easy Document Creator är en applikation som ger användaren möjlighet att skanna, sammanställa och spara dokument i olika formart inklusive .epub. Dokumenten kan sedan spridas via sociala nätverk eller fax. Oavsett om du är en student som behöver organisera studiematerial eller en mamma som vill dela med sig av inskannade bilder från förra årets födelsedagskalas kommer Samsung Easy Document Creator sköta jobbet

åt dig.

Med Samsung Easy Document Creator kommer följande funktioner:

• Skanna: Används för att skanna bilder eller dokument.

• Textkonvertering Skanna (endast Windows) : Används vid skanning av dokument som måste sparas i redigerbart text-format.

• Dokumentkonvertering: Ger möjligheten att konvertera befintliga filer till flera format.

• Fax: Ger möjligheten att faxa ett dokument direkt från Easy Document

Creator om drivrutinerna för Samsung Network PC Fax är installerade.

8. Administreringsverktyg 205

Använda Samsung Printer Center

• Endast tillgängligt för Windows-användare.

Med Samsung Printer Center kan du hantera alla skrivardrivrutiner som

är installerade på din dator med en enda integrerad applikation. Du kan använda Samsung Printer Center för att lägga till och ta bort skrivardrivrutiner, kontrollera skrivares status, uppdatera programvara och konfigurera inställningar för skrivardrivrutiner.

Fliken Skrivare

Skärmens faktiska utseende beror på vilket operativsystem du använder.

11

Förstå Samsung Printer Center

Så här startar du programmet:

För Windows

Välj Starta > Program eller Alla Program > Samsung Printers >

Samsung Printer Center .

1

Skrivarlista n

Visar skrivardrivrutiner som är installerade på din dator. För att lägga till en skrivardrivrutin på listan klickar du på knappen .

8. Administreringsverktyg 206

Använda Samsung Printer Center

Snabblänk ar

Visar länkar till olika hanteringsfunktioner för skrivardrivrutiner.

Snabblänkarna i fliken Skrivare länkar till följande funktioner:

• Inställningar: Ger dig möjligheten att konfigurera inställningarna för enskild skrivardrivrutin.

Ställ in som standardskrivare: Ställer in den valda skrivaren som standardskrivare. Detta alternativ aktiveras inte om den valda skrivardrivrutinen redan är inställd som standardskrivare.

Utskriftspreferenser: Här kan du konfigurera standardinställningar för utskrift

Enhetsalternativ: Här kan du konfigurera avancerade alternativ, såsom inställningar för tillbehörsenheter och ytterligare funktioner.

3

2

Skrivarinfo rmation

Med detta alternativ kan du modifiera Skrivarstatus och inställningarna för Elegant användargränssnitt .

Byt enhet: Gör det möjligt att ändra enhet.

Egenskaper: Med denna kan du konfigurera egenskaperna för skrivardrivrutinen, såsom dess namn och plats, eller lägga till kommentarer om den.

• Åtgärder: Med denna kan du använda skanningsfunktionerna

(detta alternativ är endast tillgängligt om den valda enheten stöder skanningsfunktionen).

• Hantering: Med denna kan du hantera enheter som är registrerade i detta program.

Lägg till en ny skrivare / Ta bort skrivare: Lägger till en ny skrivare eller tar bort en befintlig enhet.

Skrivardiagnos: Diagnoserar problem i den valda enheten och föreslår lösningar.

Uppdatera programvara: Laddar ned och tillämpar de tillämpliga programvaruuppdateringarna.

Ger allmän information om den valda enheten, såsom dess modell, IP-adress, portnummer och status.

Skanner och faxflik

• Skärmens faktiska utseende beror på vilket operativsystem du använder.

• Endast tillgänglig för multifunktionsprodukter.

1

Skrivarlistan Visar drivrutiner för fax och skanner som är installerade på din dator. För att lägga till en faxdrivrutin till listan, klicka på knappen till skanner ).

( Lägg till fax ) eller ( Lägg

8. Administreringsverktyg 207

Använda Samsung Printer Center

2

Snabblänkar Visar länkar till tillgängliga funktioner för att hantera skrivardrivrutiner för fax eller skanner. Snabblänkarna i fliken Skanner & fax erbjuder följande funktioner:

För att använda denna funktion, måste skrivardrivrutinerna för fax och skanner vara installerade på datorn.

• Inställningar: Ger dig möjligheten att konfigurera inställningarna för skrivardrivrutiner för fax och skanner.

Adressbok (endast fax) : Öppnar adressboken

Faxöverföringshistorik (endast fax) : Öppnar faxöverföringshistoriken.

Faxpreferenser (endast fax) : Här kan du konfigurera standardinställningar för fax.

Byt enhet: Gör att du kan ändra enhet.

Egenskaper: Med denna kan du konfigurera egenskaperna för en enhet, såsom plats och lägga till kommentarer om den.

• Åtgärder: Här kan du använda skannerfunktionen.

• Hantering: Med denna kan du hantera enheter som

är registrerade i detta program.

Ta bort fax eller ta bort skanner : Tar bort vald drivrutin för fax eller skanner.

Uppdatera programvara: Laddar ned och tillämpar de tillämpliga programvaruuppdateringarna.

3

Skrivarinfor mation

Ger allmän information om den valda enheten, såsom dess modell, IP-adress, portnummer och status.

8. Administreringsverktyg 208

Använda Samsung Easy Printer Manager

• Enbart tillgängligt för Windows- och Mac-användare.

• Samsung Easy Printer Manager för Windows fungerar endast med

Internet Explorer 6.0 och senare versioner.

Samsung Easy Printer Manager är ett program som samlar alla inställningar för Samsung-skrivaren på ett och samma ställe. Samsung

Easy Printer Manager ger dig tillgång till enhetsinställningarna och till olika skrivarmiljöer, och låter dig utföra olika skrivaråtgärder. Programmet gör det enkelt att dra nytta av Samsung-skrivarens funktioner. Samsung Easy

Printer Manager har två olika gränssnitt som användaren kan välja mellan: ett grundläggande och ett avancerat. Det är enkelt att växla mellan gränssnitten; du behöver bara klicka på en knapp.

Gränssnittet i Samsung Easy Printer Manager består av olika avsnitt enligt följande:

Skärmens faktiska utseende beror på vilket operativsystem du använder.

12

Så här fungerar Samsung Easy Printer Manager

Så här startar du programmet:

För Windows

Välj Starta > Program eller Alla program > Samsung Printers >

Samsung Easy Printer Manager .

För Mac,

Öppna mappen Applications > Samsung > Samsung Easy Printer

Manager .

1

Skrivarlista n

Skrivarlistan visar de skrivare som finns installerade på datorn och de nätverksskrivare som lagts till av nätverksidentifieringen

(endast i Windows).

8. Administreringsverktyg 209

Använda Samsung Easy Printer Manager

2 Avancerad e inställning ar

Det avancerade gränssnittet är avsett för nätverks- och skrivaradministratörer.

Vissa menyer visas kanske inte i displayen, beroende på tillval eller modell. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

• Enhetsinställningar: Du kan ange olika inställningar, exempelvis för papper, layout, emulering och utskriftsinformation samt konfigurera nätverket.

Om du ansluter skrivaren till ett nätverk aktiveras ikonen för SyncThru™ Web Service.

• Inställningar för att skanna till dator: I den här menyn för inställningar för att skapa eller ta bort datorprofiler.

Skanningsaktivering: Används för att aktivera och inaktivera skanningsfunktionen på enheten.

Grundläggande -fliken : Här finns allmänna skannings- och enhetsinställningar.

• Varningsinställningar (endast för Windows) : I den här menyn finns inställningar för varningar.

Skrivarvarning: Innehåller inställningar för när varningarna ska visas.

E-postvarning: Innehåller inställningar för hur epostvarningar ska skickas.

Varningshistorik: Här visas tidigare enhets- och tonervarningar.

3

Programinf ormation

Skrivarinfo rmation

Här finns länkar för att ändra uppdateringar och få hjälp och versionsinformation.

På den här fliken finns allmän information om skrivaren. Här listas bland annat skrivarens modellnamn, IP-adress (eller postnamn) samt skrivarens status.

4

Snabblänk ar

Denna knapp öppnar Felsökningsguide vid eventuella fel. Du kan öppna felsökningsavsnittet i bruksanvisningen direkt.

Visar Snabblänkar till skrivarspecifika funktioner. I det här avsnittet finns även länkar till verktyg i de avancerade inställningarna.

5

6

7

Innehållso mråde

Beställ förbruknin gsmaterial

Om du ansluter skrivaren till ett nätverk aktiveras ikonen för SyncThru™ Web Service.

Här finns information om de valda skrivaren, exempelvis hur mycket toner och papper som återstår. Informationen som visas beror på vilken skrivare som har valts. Denna funktion finns inte i alla maskiner.

Klicka på Beställ i fönstret för beställningar. Du kan beställa nya tonerkassetter online.

Välj menyn Hjälp eller klicka på knappen i fönstret och klicka på det alternativ du vill veta mer om.

8. Administreringsverktyg 210

Använda Samsung skrivarens status

Samsung skrivarens status är ett program som övervakar och informerar dig om skrivarens status.

• Fönstret Samsung skrivarens status och dess innehåll som visas i denna bruksanvisning kan skilja sig åt beroende på vilken skrivare eller vilket operativsystem som används.

• Kontrollera vilka operativsystem som är kompatibla med skrivaren

(se ”Systemkrav” på sidan 309).

• Finns endast tillgängligt för Windows.

13

Översikt över Samsung skrivarens status

Om ett fel uppstår under drift kan du kontrollera felet i Samsung skrivarens status. Samsung skrivarens status installeras automatiskt när du installerar skrivarens programvara.

Du kan även starta Samsung skrivarens status manuellt. Gå till

Utskriftsinställningar och klicka på fliken Grundläggande > knappen

Skrivarstatus .

Följande ikoner visas på Aktivitetsfältet i Windows:

Ikon Avser

Normal

Varning

Fel

Beskrivning

Skrivaren är redo och inga fel eller varningar har uppstått.

Skrivaren befinner sig i ett läge där det finns risk för framtida fel. Kanske är tonernivån låg, vilket kan leda till fel när tonern har tagit slut.

Ett eller flera fel har inträffat i skrivaren.

8. Administreringsverktyg 211

Använda Samsung skrivarens status

1

Maskininformati on

I detta område kan du se enhetens status, namn på aktuell skrivarmodell och namn på ansluten port.

Bruksanvisning Du kan visa Användarhandbok online.

2

Denna knapp öppnar Felsökningsguide vid eventuella fel. Du kan öppna felsökningsavsnittet i bruksanvisningen direkt.

3

Info. förbrukningsart.

Du kan visa den återstående tonernivån i varje kassett. Maskinen och antalet tonerkassetter som visas i fönstret ovan kan variera beroende på vilken maskin som används. Denna funktion finns inte i alla maskiner.

Alternativ

Du kan göra varningsinställningar för utskriftsjobb.

4

5

Beställ förbr.mtrl

6

Avbryt utskrift eller

Stäng

Du kan beställa nya tonerkassetter online.

Avbryt utskrift :

Stäng :

Om utskriftsjobbet väntar i en utskriftskö, avbryt alla utskriftsjobb som väntar.

Beroende på maskinens status eller funktionerna som stöds, kan knappen Stäng visas för att stänga statusfönstret.

7 Toner-/ pappersinformat ion

Det här knappområdet för pappers- och tonerinfo är tillgängligt beroende på maskinen.

8. Administreringsverktyg 212

Använda Samsung printer experience

Samsung Printer Experience är ett Samsung-program som kombinerar

Samsungmaskinens inställningar och maskinhantering till en plats. Du kan ställa in enhetens inställningar, beställa varor. öppna felsökningsguider, besöka Samsungs hemsida och kontrollera information för anslutna maskiner. Detta program kommer laddas ner automatiskt från Windows

Store(Lagra) om maskinen är kopplad till en dator med internetuppkoppling.

Detta är endast tillgängligt för Windows 8.

14

Att förstå Samsung Printer Experience

Så här startar du programmet,

Från Starta -skärmen väljer du Samsung Printer Experience (

Samsung Printer Experience 's gränssnitt innehåller olika funktioner såsom beskrivs i följande tabell:

).

Skärmens faktiska utseende beror på vilken modell du använder.

1

Skrivarinformat ion

På den här fliken finns allmän information om skrivaren. Du kan kontrollera information, så som maskinstatus, plats, IP-adress och återstående toner-nivå.

8. Administreringsverktyg 213

Använda Samsung printer experience

2 Bruksanvisnin g

Du kan visa Användarhandbok online. Du måste vara ansluten till internet för att använda den här funktionen.

Denna knapp öppnar Felsökningsguide vid eventuella fel. Du kan öppna felsökningsavsnittet i bruksanvisningen direkt.

3

4

5

6

Beställ Material Klicka på den här knappen för att beställa en ersättningstoner på internet. Du måste vara ansluten till internet för att använda den här funktionen.

Besök

Samsung

Länkar till Samsungs internetsida för skrivare. Du måste vara ansluten till internet för att använda den här funktionen.

Skrivarinställni ngar

Enhetslista

Senast

& skannade bild

Du kan ange olika maskininställningar, exempelvis för papper, layout, emulering och utskriftsinformation samt konfigurera nätverket genom SyncThru™ Web

Service . Din maskin behöver anslutas till ett nätverk.

Denna knapp kommer vara inaktiv om din maskin är ansluten med USB-kabel.

Skannlistan visar enheter som stöder Samsung

Printer Experience . Under enheten kan du se de senast skannade bilderna. Din maskin behöver anslutas till ett nätverk för att scanna här ifrån. Denna del är för användare med flerfunktionella skrivare.

15

Lägga till/ta bort skrivare

Om du inte har någon skrivare tillagd till Samsung Printer Experience , eller om du vill lägga till/ta bort en skrivare, följ anvisningarna nedan.

Du kan endast lägga till/ta bort nätverksanslutna skrivare.

Lägga till en skrivare

1 Från Charms(Snabbknappar) , väljer du Inställningar .

Eller, högerklicka på sidan Samsung Printer Experience och välj

Inställningar .

2 Välj Lägg till skrivare

3 Välj skrivaren du vill lägga till.

Du kan se den tillagda skrivaren.

Om du ser markeringen , kan du även klicka på markeringen för att lägga till skrivare.

8. Administreringsverktyg 214

Använda Samsung printer experience

Ta bort en skrivare

1 Från Charms(Snabbknappar) , väljer du Inställningar .

Eller, högerklicka på sidan Samsung Printer Experience och välj

Inställningar .

2 Välj Ta bort skrivare .

3 Välj skrivaren du vill ta bort.

4 Klicka på Ja .

Du kan se att den valda skrivaren tas bort från skärmen.

4 Välj utskriftsinställningar så som antalet kopior och orienteringen.

5 Klicka på Skriv ut -knappen för att starta utskriften.

16

Utskrift från Windows 8

Denna del förklarar de vanligaste utskriftsuppgifterna från Starta skärmen.

Grundläggande information om utskrift

1 Öppna dokumentet som ska skrivas ut.

2 Från Charms(Snabbknappar) , väljer du Enheter .

3 Välj din skrivare från listan

8. Administreringsverktyg 215

Använda Samsung printer experience

Avbryta en utskrift

Om utskriften väntar i en utskrifts-kö eller utskriftsbuffert avbryter du jobbet så här:

• Du kan också öppna fönstret genom att dubbelklicka på skrivarikonen

( ) i Aktivitetsfältet i Windows.

• Du kan också avbryta det aktuella jobbet genom att trycka på knappen

( Stopp ) på kontrollpanelen.

Grundläggande-fliken

Öppna fler inställningar

Skärmen kan skilja sig något beroende på modell eller alternativ.

Du kan ställa in fler utskriftsparametrar.

1 Öppna dokumentet du vill skriva ut.

2 Från Charms(Snabbknappar) , väljer du Enheter .

3 Välj din skrivare från listan

4 Klicka på Fler inställningar .

Grundläggande

Detta alternativ låter dig välja grundinställningarna för utskrifter så som antal kopior, orientering och dokumenttyp.

Eko-inställningar

Detta alternativ tillåter dig att välja flera sidor per papper för att spara på media.

8. Administreringsverktyg 216

Använda Samsung printer experience

Avancerat-fliken Säkerhet-fliken

Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på modell eller alternativ. Om denna flik inte visas eller är avaktiverad, betyder det att funktionen inte stöds.

Pappersinställningar

Detta alternativ låter dig ställa in specificering för grundläggande pappershantering.

Layout-inställningar

Med det här alternativet kan du välja olika layouter för dokumentet.

Jobbredovisning

Genom detta alternativ skriver du ut med vald tillåtelse.

Konfidentiell utskrift

Detta alternativ är användbart för att skriva ut konfidentiella dokument. Du måste ange ett lösenord för att kunna skriva ut.

8. Administreringsverktyg 217

Använda Samsung printer experience

Använda delningsfunktionen

Samsung Printer Experience tillåter dig att skriva ut från andra applikationer som är installerade på datorn med hjälp av delningsfunktionen.

Denna funktion är endast tillgänglig för utskrift av filformaten jpeg, bmp, tiff, gif och png.

1 Välj det innehåll du vill skriva ut från en annan applikation.

2 Från Charms(Snabbknappar) , välj Dela > Samsung Printer

Experience .

3 Välj utskriftsinställningar så som antalet kopior och orienteringen.

4 Klicka på Skriv ut -knappen för att starta utskriften.

17

Skanning från Windows 8

Denna del är för användare med flerfunktionella skrivare.

Genom att skanna med maskinen kan du omvandla bilder och text till digitala filer som du kan spara på datorn.

Skanna från Samsung Printer Experience

Det mest frekvent använda utskriftsmenyerna visas för snabbskanning.

1 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i dokumentmataren.

2 Klicka på Samsung Printer Experience på Starta skärmen.

3 Klicka Skanning ( ).

4 Ställ in skanningsparametrar såsom bildtyp, dokumentstorlek, och upplösning.

5 Klicka på Förskanning ( )för att kontrollera bilden.

6 Justera den förskannade bilden med skanningsfuntioner såsom rotation och spegel.

7 Klicka på Skanning ( )och spara bilden.

• När du placerar original i DSDF är Förskanning ( tillgänglig.

) inte

• Du kan hoppa över steg 5, om förskanningsalternativet är valt.

8. Administreringsverktyg 218

Använda box

18

Hur boxskärmen fungerar

19

Kommandotangenter

Du kan lagra dokument- och bilder som skrivits ut, skannats och skickats från datorer i Box . Box finns på maskinens hårddisk (HDD). Det betyder att dokumentet lagras på hårddisken. Du kan skapa ett lösenord för en särskild dokumentbox (Stored Document) så att inte obehöriga användare ska komma åt den. Du kan också skriva ut lagrade dokument med hjälp av en mängd olika utskriftsfunktioner och skicka dokumenten till flera olika mottagare som e-post, server eller fax. Du kan konfigurera en dokumentbox och använda dokumentboxfunktionen med SyncThru™ Web Service.

• Om viktig information lagras i Box , rekommenderar vi att du säkerhetskopierar informationen regelbundet. Samsung friskriver sig från allt ansvar för skada eller förlust av data som orsakas av felaktig användning eller att maskinen inte fungerar.

• Klicka på ( Hjälp ) från startskärmen eller (snabbmeny) och klicka på det alternativ du vill ha mer information om.

När du väljer filer visas menyerna nedan.

(

(

Skriv ut

Skicka

) : Skriver ut filer direkt.

) : Skickar filer till Fax , E-post , Server , Box , eller USB .

( Radera ) : Raderar mappar och filer.

Knapp Namn

Snabbmeny

Sok

Visningsläge

Beskrivning

Öppna snabbmenyn.

Sök efter en meny eller app.

Välj visningsläge.

Mitt program Visa min programlista

8. Administreringsverktyg 219

Använda box

Knapp Namn

Undermeny

(Åtgärdsflöde)

Beskrivning

Öppnar undermenyn.

• Välj alla : Välj alla mappar och filer.

• Utskriftsalt.

: Ställ in alternativ för utskrift.

• Skapa en mapp : Skapa mapp.

• Byt namn : Byt namn på en mapp eller fil.

• Radera : Radera mappar och filer.

• Kopiering : Kopiera mappar och filer.

• Flytta : Flytta mappar eller filer till annan förvaringsplats.

• Radera sökinfo : Rensa bläddringshistorik

• Detalj : Se detaljerad information om en mapp eller fil.

• Filhant.

: Välj en filnamnspolicy.

• Format : Formaterar filer eller data.

Lagring

Knapp Namn

Skicka

Beskrivning

Hantera lagrad sändningsdata

Ladda ned Hantera lagrad nedladdningsdata

USB Använda USB-minne.

Jobbförlopp

Menyn visas när maskinen utför ett jobb.

• Detalj : Tryck på denna knapp för att se jobbets status, typ och tid.

• Förhandsgranskningsområde : Med denna funktion kan du se en förhandsgranskning av dokumentet som sparas. Bilden i förhandsgranskningen visar de nuvarande sändningsinställningarna, såsom filens orientering och storlek.

Knapp Namn

Vidarebefo rdra

Beskrivning

Hantera vidarebefordrad data.

Skriv ut Hantera lagrad utskriftsdata.

8. Administreringsverktyg 220

Använda box

20

Använda box

För att använda Box funktionen, tryck på Box från startskärmen eller Apps .

Använda multi-kontroll

Denna funktion är inte tillgänglig i förvaringen för Skriv ut och Skicka

Tryck och håll ned en mapp eller fil, och ändra sedan till multi-kontrollläge.

Skapa en privat mapp

Denna funktion är inte tillgänglig i förvaringen för Ladda ned och USB .

• Publik: Alla användare har tillgång till filerna.

• Privat: Konfigurera lösenordet för att förhindra att obehöriga personer får åtkomst.

1 Välj typen av Lagring ( Skriv ut eller Skicka ) i vilken du vill skapa mappen.

2 Tryck på > Skapa en mapp .

3 Mappnamn och välj Ange som privat , och tryck sedan på OK .

4 den lämpliga informationen i fälten ID , Lösenord , Bekräfta lösenord och tryck sedan på OK .

8. Administreringsverktyg 221

9. Förbrukningsmaterial och tillbehör

Den här guiden innehåller information om att köpa förbrukningsmaterial, tillbehör och reservdelar till maskinen.

Kapitlet innehåller:

• Beställa förbrukningsvaror och tillbehör

• Tillgängliga varor

• Tillgängliga tillbehör

• Tillgängliga reservdelar

• Installera tillbehör

• Kontrollera livslängden för utbytbara delar

• Använda en USB-minnesenhet

225

226

228

231

232

234

235

Vilka tillbehör som finns tillgängliga kan variera mellan olika länder. Kontakta din

återförsäljare för att få en lista över tillgängliga tillbehör.

Beställa förbrukningsvaror och tillbehör

Vilka tillbehör som finns tillgängliga kan variera mellan olika länder. Kontakta din återförsäljare om du vill få en lista över tillgängliga tillbehör och underhållsdelar.

• Se ”Tillgängliga varor” på sidan 226.

• Se ”Tillgängliga tillbehör” på sidan 228.

Kontakta din lokala Samsung-återförsäljare eller butiken där du köpte maskinen om du vill beställa Samsung-auktoriserade förbrukningsmaterial, tillbehör eller reservdelar. Du kan även besöka www.samsung.com/supplies och välja land. Då visas kontaktinformationen.

9. Förbrukningsmaterial och tillbehör 225

Tillgängliga varor

När förbrukningsmaterial har överskridit sin livslängd kan du beställa följande typer av förbrukningsmaterial till maskinen.

1

K740x/K750x/K760x/K765x series

Tonerkassett

Typ

Spilltonerbehållare a. Angiven kapacitet med 5% täckning.

Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet för svart kassett: 45 000 standardsidor

Cirka 100 000 sidor

Genomsnittlig livslängd a

2

X740x/X750x/X760x series

Tonerkassett

Typ

Spilltonerbehållare a. Angiven kapacitet med 5% täckning.

Reservdelsnamn

MLT-K706S (Svart)

MLT-W706

Genomsnittlig livslängd a

Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet för svart kassett:

45 000 standardsidor

CLT-K806S (Svart)

Reservdelsnamn

Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet för färgkassett: 30 000 sidor (Cyan/Magenta/Gul)

CLT-C806S (Cyan)

CLT-M806S (Magenta)

CLT-Y806S (Gul)

Cirka 72 000 sidor CLT-W806

9. Förbrukningsmaterial och tillbehör 226

Tillgängliga varor

Tonerkassettens livslängd kan variera beroende på vilka alternativ och jobblägen som används.

Du måste köpa nya tonerkassetter och andra tillbehör i samma land där du köpte maskinen. Annars passar de inte med maskinen.

Tonerkassetter och andra tillbehör tillverkas på olika sätt beroende på skilda förhållanden i olika länder.

Du måste köpa förbrukningsmaterial, inklusive tonerkassetter, i samma land som du köpte maskinen. Annars är förbrukningsmaterialen inte kompatibla med maskinen eftersom systemkonfigurationen för dessa varierar från land till land.

9. Förbrukningsmaterial och tillbehör 227

Tillgängliga tillbehör

Du kan köpa och installera tillbehör för att förbättra maskinens prestanda och kapacitet.

Tillbehör

Enhetsställ

Dubbel kassettmatare

Funktion Reservdelsnamn

Du kan placera maskinen på ett ergonomiskt utformat skåp vilket gör att du kommer åt maskinen på ett bekvämt sätt. Du kan också lätt flytta skåpet med hjälp av hjulen och använda det till pappersförvaring.

SL-DSK501T

Om papperet ofta tar slut kan du ansluta en extra kassett.

Tillvalsmagasinet rymmer upp till 1 040 ark.

Du kan skriva ut dokument med olika storlekar och typer av utskriftsmedier i magasinet.

SL-PFP501D

Tillbehör Funktion

Högkapacitetsmatar e – under

Om du ofta har problem med otillräcklig papperstillförsel kan du ansluta en extra tillbehörskassett för

2 100 ark.

Reservdelsnamn

SL-HCF501B

Högkapacitetsmatar e – sida

Om du ofta har problem med otillräcklig papperstillförsel kan du ansluta en extra tillbehörskassett för

2 100 ark.

Arbetsbord

SL-HCF501S

Du kan placera en extern autentiseringsenhet eller diverse objekt på arbetsbordet.

CLX-WKT001

SL-WKT101

Faxenhet

Faxenhet för flera linjer

Med den här faxenheten kan du använda maskinen som en fax.

CLX-FAX160

Med den här faxenheten kan du använda den andra faxlinjen.

SL-FAX2501

9. Förbrukningsmaterial och tillbehör 228

Tillgängliga tillbehör

Tillbehör

FDI-enhet (Foreign

Device Interface)

Jobbseparator

Låsningsenhet kassett

Avfuktningsenhet

Funktion Reservdelsnamn

Kortet installeras i maskinen för tredjepartsprodukter, t.ex. myntenheter eller kortläsenheter.

Enheterna gör det möjligt att ta betalt för maskinens tjänster.

CLX-KIT10F

SL-JST501S Tack vare jobbseparatorn kan utskrifterna sorteras.

Med den här låsningsenheten kan du låsa kassetten.

SL-CLK501

Denna avfuktare tar bort fukt från kassetten, DCF eller HCF, för att förhindra att pappret blir fuktigt i miljöer med hög luftfuktighet.

CLX-DHK11C

CLX-DHK12C

SL-DHK511C

SL-DHK512C

Tillbehör Funktion Reservdelsnamn

Trådlös/NFC-enhet För att köpa trådlös/NFCenhet ska du kontakta

återförsäljaren eller distributören där du köpte maskinen. Endast auktoriserade tjänsteleverantörer, distributörer eller

återförsäljaren får installera trådlös/NFCenhet.

SL-NWE001X

Trådlös/NFC-/BLEenhet

För att köpa trådlös/NFC-

/BLE-enhet ska du kontakta återförsäljaren eller distributören där du köpte maskinen. Endast auktoriserade tjänsteleverantörer, distributörer eller

återförsäljaren får installera trådlös/NFC-/

BLE-enhet.

SL-NWE002X

Dubbel nätverksenhet

Med denna extra nätverksenhet kan du utöka antalet nätverksportar.

SL-NWA001N

9. Förbrukningsmaterial och tillbehör 229

Tillgängliga tillbehör

Tillbehör

Inbyggd efterbehandlingsen het för 550 ark

3 250 blads efterbehandlingsen het för hög volym

Efterbehandlingsen het för häften för

2 250 ark

Hålslagningsefterbehandlingsen het för 550 ark

Hålslagningsefterbehandlingsen het för 3 250 ark

Funktion Reservdelsnamn

Med denna inre efterbehandlingsenhet kan du sortera, gruppera och häfta utskrifter.

SL-FIN501L

Med denna häftningsefterbehandlingsenhet kan du sortera, gruppera och häfta utskrifter.

SL-FIN701H

Med denna häftesefterbehandlingsenhet kan du sortera, gruppera och skapa häften.

SL-FIN701B

Med denna enhet kan du slå hål för att arkivera utskrifterna.

SL-HPU501T

SL-HPU501F

SL-HPU501S

Med denna enhet kan du slå hål för att arkivera utskrifterna.

SL-HPU701T

SL-HPU701F

SL-HPU701S

9. Förbrukningsmaterial och tillbehör 230

Tillgängliga reservdelar

Du måste byta ut reservdelar med specifika intervaller för att skrivaren ska vara i bästa skick och för att undvika problem med utskriftskvalitet och pappersmatning som beror på slitna delar. Reservdelarna är framför allt rullar, band och dynor. Dock kan intervallerna och reservdelarna variera beroende på modell. Vi rekommenderar att byte av reservdelar endast utförs av en auktoriserad serviceverkstad, återförsäljare eller där maskinen köptes. När du ska köpa reservdelar kontaktar du försäljningsstället där du köpte skrivaren. Information om intervallerna för byte av reservdelar får du från programmet

"Samsung Printer Status". Om din skrivare istället har en visningsskärm visas ett meddelande på denna. Bytesintervallerna beror på vilket operativsystem du använder, datorns prestanda, programvara, typ av anslutning, papperstyp- och storlek samt jobbets komplexitet.

9. Förbrukningsmaterial och tillbehör 231

Installera tillbehör

3

Försiktighetsåtgärder

• Koppla ur strömsladden

Ta aldrig bort skyddet till kontrollkortet när strömmen är på.

Undvik risken för elektriska stötar genom att alltid koppla ur nätsladden när du installerar ALLA TÄNKBARA interna eller externa tillbehör.

• Ladda ur statisk elektricitet

Kontrollkortet och interna tillbehör (nätverkskort eller DIMM-minne) är känsliga för statisk elektricitet. Innan du installerar eller tar bort ett internt tillbehör ska du ladda ur statisk elektricitet från kroppen genom att ta i metall, t.ex. den bakre metallplåten på någon enhet som är ansluten till en jordad strömkälla. Om du går omkring innan du avslutar installationen bör du ladda ur den statiska elektriciteten på nytt.

När du installerar tillbehör är batteriet inuti maskinen en servicekomponent. Byt det inte själv när du installerar tillbehör. Om batteriet byts ut mot en felaktig typ finns risk för explosion. Kassera använda batterier enligt anvisningarna.

4

Ställa in Enhetsalternativ

Vid installation av tillvalsenheter som kassett, minne osv, kommer maskinen automatiskt ange inställningar för dem. Om du inte kan använda de tillvalsenheter du installerade kan du ändra inställningar för dem i

Enhetsalternativ .

1 Klicka på Windows Starta -meny.

• För Windows 8 från Charms(Snabbknappar) , välj Sök >

Inställningar .

2 I Windows XP/2003 väljer du Skrivare och fax .

• I Windows 2008/Vista väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Skrivare .

• I Windows 7 väljer du Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud

> Enheter och skrivare .

• I Windows 8 söker du efter Enheter och Skrivare .

• I Windows Server 2008 R2 väljer du Kontrollpanelen >

Maskinvara > Enheter och skrivare .

3 Högerklicka på din maskin.

4 I Windows XP/2003/2008/Vista trycker du på Egenskaper .

I kontextmenyerna i Windows 7/8 och Windows Server 2008 R2 väljer du Skrivaregenskaper .

9. Förbrukningsmaterial och tillbehör 232

Installera tillbehör

Om Skrivaregenskaper har en ?-symbol kan du välja andra drivrutiner kopplade till skrivaren.

5 Välj Enhetsalternativ .

Egenskaper -fönstret set olika ut för olika operativsystem.

6 Välj önskat alternativ.

En del menyer syns inte för vissa modeller, och är i så fall inte kompatibla med din maskin.

• Kassettalternativ: Ange den valfria kassetten som du installerade. Du kan välja kassetten.

• Lagringsalternativ : Ange installerat extraminne. Är denna funktion ibockad kan du välja Utskriftsläge .

• Skrivarkonfiguration: Välj önskat språk för utskrift.

• Administratörsinställningar: Du kan ange Skrivarstatus och

EMF-spoolning .

• Admin-jobbredovisning: Tillåter dig att koppla enskilda användare och konton till varje utskrivet dokument.

Användartillåtelse: Med detta alternativ ibockat kan bara användare med användartillåtelse skriva ut.

Grupptillåtelse: Med detta alternativ ibockat kan bara grupper med grupptillåtelse skriva ut.

Vill du kryptera jobbredovisning, bocka i Kryptering av lösenord för jobbredovisn.

.

• Inställningar för anpassat format: Du kan specificera pappersformat.

7 Välj OK så att du lämnar Egenskaper eller Skrivaregenskaper fönstret.

9. Förbrukningsmaterial och tillbehör 233

Kontrollera livslängden för utbytbara delar

Om du upplever återkommande problem med pappersstopp eller utskrift bör du kontrollera den återstående livslängden på förbrukningsvarorna. Byt ut motsvarande delar vid behov.

1 Tryck på Inställningar > Hantering > Liv. förbr.art.

från huvudskärmen.

2 Kontrollera förbrukningsvarornas livslängd.

9. Förbrukningsmaterial och tillbehör 234

Använda en USB-minnesenhet

I det här kapitlet beskrivs hur du använder en USB-minnesenhet med maskinen.

Kontrollera USB-enhetens filsystem hos återförsäljaren.

Du kan bara använda en auktoriserad USB-minnesenhet med en kontakt av A-typ.

A B

5

Hur USB-skärmen fungerar

För att använda USB -funktionen, tryck på Box > USB från startskärmen eller Apps .

Du kan lagra dokument och bilder som skrivits ut, skannats och skickats från USB i Box

(se ”Använda box” på sidan 221).

Använd bara en USB-minnesenhet som har en metallskyddad kontakt.

6

Om USB-minnesenheter

USB-minnesenheter kan ha olika mycket minne där du kan lagra dokument, presentationer, musik och film, fotografier med hög upplösning eller andra valfria filer som du vill lagra eller flytta.

Du kan göra följande med maskinen om du har en USB-minnesenhet:

• Skanna dokument och spara dem på en USB-minnesenhet.

• Skriva ut data från en USB-minnesenhet.

• Formatera USB-minnesenheten.

Maskinen kan använda USB-minnesenheter med filsystemen FAT16/

FAT32 och en sektorstorlek på 512 byte.

Du bör endast använda kompatibla USB-minnen (med certifiering). Annars kan det hända att skrivaren inte känner igen det.

Sätt in en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen.

9. Förbrukningsmaterial och tillbehör 235

Använda en USB-minnesenhet

Sätt inte i USB-minnesenheten i andra portar än de portar som visas på bilden nedan.

• Ta inte bort USB-minnesenheten medan den används. Maskinens garanti täcker inte skador som orsakats av användarens misstag.

• Om USB-minnesenheten har vissa funktioner, till exempel säkerhets- och lösenordsinställningar, kanske maskinen inte upptäcker enheten automatiskt. Information om dessa funktioner finns i enhetens användarhandbok .

7

Skriva ut från en USB-minnesenhet

Du kan skriva ut filer direkt från en USB-minnesenhet. Du kan skriva ut filer i formaten TIFF, JPEG och PRN.

Filtyper som stöds med alternativet för USB-utskrift:

• PRN: Endast filer som skapats med den drivrutin som medföljer maskinen är kompatibla. PRN-filer skapas genom att du markerar kryssrutan Skriv till fil när du skriver ut ett dokument. Dokumentet sparas som en PRN-fil i stället för att skrivas ut på papper. Endast PRNfiler som har skapats på det här sättet går att skriva ut direkt från USB-

minnesenheten (se ”Skriva till fil (PRN)” på sidan 104).

• TIFF: TIFF 6.0 Baseline

• JPEG: JPEG Baseline

• PDF: PDF 1,7 och lägre

Vid 8 bitars CMYK JPEG-filer kan jobb avbrytas.

Så här skriver du ut från en USB-minnesenhet:

9. Förbrukningsmaterial och tillbehör 236

Använda en USB-minnesenhet

1 Sätt in en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen.

Maskinen upptäcker enheten automatiskt och läser data på den (se

”Om USB-minnesenheter” på sidan 235).

• Maskinen kan inte identifiera den oformaterade USBminnesenheten. Formatera och sätt sedan i USB-minnesenheten i

USB-minnesporten på maskinen igen.

• Om maskinen inte kunde identifiera USB-minnesenheten när den är i energisparläge. Slå på enheten och vänta tills maskinen är i redoläge. Sätt sedan i USB-minnesenheten i USB-minnesporten på enheten igen.

2 Tryck på Box > USB från startskärmen eller Apps .

3 Alla filer på USB-minnesenheten visas.

Markera den mappen eller dokumentet som du vill skriva ut från listan.

Om PDF-filen du har valt är skyddad med ett lösenord måste du känna till lösenordet för att kunna skriva ut. Ange lösenordet när du uppmanas att göra det. Om du inte känner till lösenordet avbryts utskriftsjobbet.

4 Peka på > Skriv ut > Utskriftsalt.

.

5 Välj önskat alternativ.

• Kopior: Välj antal kopior.

• Papperskälla: Välj vilken kassett papperet ska matas från.

• Autoanpassa: Här kan du ändra storlek på utskriftsjobbet så att det passar den valda pappersstorleken i magasinet oavsett vilken storlek dokumentet har. Välj ett magasin och tryck på På .

6 Tryck på ikonen för att starta utskriften.

7 När utskriften är klar kan du ta bort USB-minnesenheten från maskinen.

8

Hantera USB-minnesenhet

Du kan ta bort en fil i taget från ett USB-minne, eller ta bort alla på en gång genom att formatera om enheten.

När du har tagit bort filer eller formaterat om USB-minnet kan filerna inte

återställas. Kontrollera att du inte längre behöver filerna innan du tar bort dem.

9. Förbrukningsmaterial och tillbehör 237

Använda en USB-minnesenhet

Ta bort en fil

1 Sätt in en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen.

2 Tryck på Box > USB från startskärmen eller Apps .

3 Alla filer på USB-minnesenheten visas.

Markera den mappen eller dokumentet som du vill radera från listan.

Tryck på mappnamnet om filen ligger i en mapp.

4 Tryck på > Radera .

5 Tryck på Radera när bekräftelsefönstret visas.

Formatera en USB-minnesenhet

1 Sätt in en USB-minnesenhet i USB-minnesporten på maskinen.

2 Tryck på Box > USB från startskärmen eller Apps .

3 Alla filer på USB-minnesenheten visas.

Markera mappen eller dokumentet som du vill radera från listan.

Tryck på mappnamnet om filen ligger i en mapp.

4 Tryck på > Format .

5 Tryck på Format när bekräftelsefönstret visas.

9. Förbrukningsmaterial och tillbehör 238

10. Felsökning

I det här kapitlet finns information om vad du ska göra om ett fel uppstår.

Kapitlet innehåller:

• Omfördela toner

• Byta ut tonerkassetten

• Byta bildbehandlingsenheten

• Byta ut spilltonerbehållaren

• Så undviker du pappersstopp

• Ta bort papper som fastnat

• Meddelanden på displayen

• Problem med strömförsörjning och kablar

• Åtgärda andra problem

240

242

245

246

248

249

267

276

277

Om du inte kan lösa problem med hjälp av det här kapitlet ska du kontakta din administratör eller kundtjänst. Du kommer åt kontaktinformationen via Inställningar >

Kontaktinformation > Systemadministrator eller Samsung Support . Den här informationen konfigureras av maskinens administratör.

Omfördela toner

När tonerkassetten nästan är tom:

• Vita streck på utskrifterna eller ljus utskrift.

• Ett meddelande om låg tonernivå visas på skärmen.

• Statusindikatorn blinkar rött.

Om det händer kan du tillfälligt förbättra utskriftskvaliteten genom att omfördela resterande toner i tonerkassetten. I vissa fall blir det fortfarande vita streck eller ljus utskrift även om du omfördelar tonern.

Små tonerpartiklar kan släppas ut inuti skrivaren med det innebär inte att maskinen skadas. Kontakta en servicerepresentant utskriftskvaliteten försämras.

2 Dra ut tonerkassetten från maskinen.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

1

1

Omfördela toner

1 Öppna den främre luckan.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

2

2

1

3 Skaka kassetten ordentligt fem–sex gånger för att fördela tonern jämnt.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

10. Felsökning 240

Omfördela toner

Om du får toner på kläderna bör du torka bort den med en torr trasa och tvätta kläderna i kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget.

4 Håll i tonerkassetten och rikta in den mot motsvarande fack i maskinen. Sätt tillbaka den i facket tills du hör ett klickande ljud.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

5 Stng den. Kontrollera att luckan har stängts helt.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

2

1 Om den främre luckan inte är helt stängd fungerar inte maskinen.

10. Felsökning 241

Byta ut tonerkassetten

• I X740x/750x/760x-serien används fyra färger och det finns en tonerkassett för varje färg: gul (Y), magenta (M), cyan (C) och svart (K).

• I K740x/750x/760x/765x-serien används en färg och det finns en tonerkassett för svart (K).

När tonerkassetten är helt tom

• Statusindikatorn lyser rött och ett felmeddelande visas på skärmen om att en tonerkassett måste bytas ut.

• Eventuella pågående utskrifter på maskinen stoppas och inkommande fax sparas i minnet. När färgtonerkassetterna är tomma men det finns toner kvar i den svarta tonerkassetten kan du emellertid fortfarande skriva ut svartvita utskriftsjobb (det skickade jobbet måste vara i svartvitt).

Kontrollera tonerkassett (se ”Förbrukningsmaterial och tillbehör” på sidan 224).

Nu måste du byta tonerkassetten.

2

Byta ut tonerkassetten

1 Öppna den främre luckan.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

10. Felsökning 242

Byta ut tonerkassetten

2 Dra ut tonerkassetten från maskinen.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

1

1

2

2

4 Skaka kassetten ordentligt fem till sex gånger för att fördela tonern jämnt.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

3 Dra ut den nya tonerkassetten ur påsen.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

5 Ta försiktigt bort locket från tonerkassetten och dra loss förseglingstejpen.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

Om du får toner på kläderna bör du torka bort den med en torr trasa och tvätta kläderna i kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget.

10. Felsökning 243

Byta ut tonerkassetten

6 Håll i tonerkassetten och rikta in den mot motsvarande fack i maskinen. Sätt tillbaka den i facket tills du hör ett klickande ljud.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

Om den främre luckan inte är helt stängd fungerar inte maskinen.

2

1

7 Stng den. Kontrollera att luckan har stängts helt.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

10. Felsökning 244

Byta bildbehandlingsenheten

• I X740x/750x/760x-serien används fyra färger och det finns en framkallningsenhet för varje färg: gul (Y), magenta (M), cyan (C) och svart (K).

• I K740x/750x/760x/765x-serien används en färg och det finns en framkallningsenhet för svart (K).

När skannerenheten är helt uttjänt

• Statusindikatorn lyser rött och ett felmeddelande visas på skärmen om att en skannerenhet måste bytas ut.

• Kontrollera vilken typ av skannerenhet maskinen använder (se

”Förbrukningsmaterial och tillbehör” på sidan 224).

Nu måste du byta bildbehandlingsenheten.

10. Felsökning 245

Byta ut spilltonerbehållaren

När spilltonerbehållaren är helt uttjänt visas ett meddelande på skärmen om att behållaren måste bytas ut.

Spilltonerbehållaren behöver bytas ut.

• Kontrollera vilken typ av spilltonerbehållare som används (se

”Förbrukningsmaterial och tillbehör” på sidan 224).

1 Öppna den främre luckan.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

2 Tryck in vänster och höger låsspak och tryck utåt (enligt bilden nedan). Ta loss spilltonerbehållaren.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

3 Ta ut den nya spilltonerbehållaren ur förpackningen.

4 Sätt in den nya spilltonerbehållaren tills den låses på plats.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

10. Felsökning 246

Byta ut spilltonerbehållaren

5 Stng den. Kontrollera att luckan har stängts helt.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

Om den främre luckan inte är helt stängd fungerar inte maskinen.

10. Felsökning 247

Så undviker du pappersstopp

Genom att välja rätt medietyper går de flesta pappersstopp att undvika. Om pappersstopp inträffar läser du de följande riktlinjerna.

Kontrollera att de justerbara stöden är rätt placerade (se ”Fylla på papper i magasinet” på sidan 57).

Fyll inte på för mycket papper i magasinet. Kontrollera att pappersnivån är under kapacitetsmärket på insidan av magasinet.

• Ta inte bort papper ur magasinet under utskrift.

• Böj, bläddra och jämna till pappersbunten innan du lägger i den.

• Använd inte veckade, fuktiga eller kraftigt skrynklade papper.

• Blanda inte olika papperstyper i magasinet.

Använd enbart rekommenderade utskriftsmedier (se ”Kassettinställningar” på sidan 71).

• Kontrollera att den rekommenderade utskriftssidan på utskriftsmedia ligger uppåt i magasinet eller nedåt i multikassetten.

10. Felsökning 248

Ta bort papper som fastnat

Vid pappersstopp visas ett varningsmeddelande på skärmen.

Undvik att papper som har fastnat går sönder genom att dra ut det sakta och försiktigt. Ta bort papper som fastnat genom att följa instruktionerna i följande avsnitt.

3

Originalet har fastnat framtill i skannern

Förhindra att papper fastnar genom att använda skannerglaset för original med tjocka, tunna eller blandade papperstyper.

1 Ta bort de dokument som finns kvar i dokumentmataren (DSDF).

2 Öppna dokumentmataren (DSDF).

10. Felsökning 249

Ta bort papper som fastnat

3 För SL-K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x LX series,

Lyft på handtaget som på bilden nedan och ta försiktigt bort papperet som har fastnat i DSDF. Dra sedan ner spaken.

4 Stäng DSDF.

1

50˚

2

För SL-K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x GX series,

Ta försiktigt loss papperet som fastnat från DSDF som på bilden nedan.

10. Felsökning 250

Ta bort papper som fastnat

3 Ta försiktigt bort papperet som har fastnat i dokumentmataren

(DSDF).

4

Originalet har fastnat inuti skannern

Förhindra att papper fastnar genom att använda skannerglaset för original med tjocka, tunna eller blandade papperstyper.

1 Ta bort de dokument som finns kvar i dokumentmataren (DSDF).

2 Öppna dokumentmataren (DSDF).

Om du inte ser något papper i det här området går du till nästa steg.

10. Felsökning 251

Ta bort papper som fastnat

4 Öppna inmatningsmagasinet (DSDF).

5 Dra försiktigt ut det papper som har fastnat.

Om du inte ser något papper i det här området går du till nästa steg.

6 Stäng dokumentmatarens (DSDF) lucka och dess inmatningsmagasin.

10. Felsökning 252

Ta bort papper som fastnat

7 Öppna dokumentmataren (DSDF).

8 Ta tag i det felmatade papperet och ta bort det från inmatningsområdet genom att försiktigt dra ut det med båda händerna.

9 Stäng DSDF.

10. Felsökning 253

Ta bort papper som fastnat

2 Ta bort papperet som har fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.

5

Pappersstopp i kassett 1,2

Fixeringsområdet är hett. Var försiktig när du tar ut papper ur skrivaren.

1 Öppna den högra luckan.

1

Stäng den högra luckan.

Om du inte ser något papper i det här området går du till nästa steg.

2

10. Felsökning 254

Ta bort papper som fastnat

3 Dra ut kassett 1 eller 2.

4 Avlägsna det papper som har fastnat från maskinen.

5 För tillbaka kassett 1 eller 2 tills det låses på plats. Utskriften fortsätter automatiskt.

10. Felsökning 255

Ta bort papper som fastnat

2 Ta bort papperet som har fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.

6

Pappersstopp i kassett 3, 4

1 Öppna den nedre högra luckan för den dubbla kassettmataren.

Stäng den nedre högra luckan för den dubbla kassettmataren.

Om du inte ser något papper i det här området går du till nästa steg.

10. Felsökning 256

Ta bort papper som fastnat

3 Dra ut kassett 3 eller 4.

4 Avlägsna det papper som har fastnat från maskinen.

5 För tillbaka kassett 3 eller 4 tills det låses på plats. Utskriften fortsätter automatiskt.

10. Felsökning 257

Ta bort papper som fastnat

7

Pappersstopp i multikassetten

1 Om papperet inte matas in ordentligt tar du ut det ur maskinen.

8

Pappersstopp inuti maskinen (matarstopp 1, matarstopp 2)

Fixeringsområdet är hett. Var försiktig när du tar ut papper ur skrivaren.

1 Öppna den högra luckan.

1

2 Öppna och stäng den främre luckan för att fortsätta utskriften.

2

10. Felsökning 258

Ta bort papper som fastnat

2 Ta bort papperet som har fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.

9

Pappersstopp inuti maskinen (matarstopp 3, matarstopp 4)

1 Öppna den nedre högra luckan för den dubbla kassettmataren.

3 Stäng den högra luckan.

10. Felsökning 259

Ta bort papper som fastnat

2 Ta bort papperet som har fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.

10

Pappersstopp inuti maskinen (stoppregistrering)

Fixeringsområdet är hett. Var försiktig när du tar ut papper ur skrivaren.

1 Öppna den högra luckan.

1

3 Stäng den nedre högra luckan för den dubbla kassettmataren.

2

10. Felsökning 260

Ta bort papper som fastnat

2 Ta bort papperet som har fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.

11

Pappersstopp inuti maskinen (stopp vid utmatning från fixeringsenheten)

Fixeringsområdet är hett. Var försiktig när du tar ut papper ur skrivaren.

1 Öppna den högra luckan.

1

3 Stäng den högra luckan.

2

10. Felsökning 261

Ta bort papper som fastnat

2 Ta sedan bort papperet som har fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.

12

Pappersstopp upptill i duplexbanan (stopp vid retur från duplex, stopp vid duplex 1)

Fixeringsområdet är hett. Var försiktig när du tar ut papper ur skrivaren.

1 Öppna den högra luckan.

1

3 Stäng luckan till fixeringsenheten samt höger lucka.

2

10. Felsökning 262

Ta bort papper som fastnat

2 Ta bort papperet som har fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.

13

Pappersstopp inuti duplexbanan (duplexstopp 2)

Fixeringsområdet är hett. Var försiktig när du tar ut papper ur skrivaren.

1 Öppna den högra luckan.

1

3 Stäng den högra luckan.

2

10. Felsökning 263

Ta bort papper som fastnat

2 Ta bort papperet som har fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.

14

Pappersstopp nedtill i duplexbanan

(stoppregistrering, duplex)

Fixeringsområdet är hett. Var försiktig när du tar ut papper ur skrivaren.

1 Öppna den högra luckan.

1

3 Stäng den högra luckan.

2

10. Felsökning 264

Ta bort papper som fastnat

2 Ta bort papperet som har fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.

15

Pappersstopp i utmatningsområdet

(utmatningsstopp, framsidan nedåt)

1 Dra försiktigt ut papperet ur utmatningskassetten.

1

2

3 Stäng den högra luckan.

2 Öppna och stäng den främre luckan. Utskriften fortsätter automatiskt.

10. Felsökning 265

Ta bort papper som fastnat

Om pappersstoppet kvarstår kontrollerar du att sensorn för överfullt magasin inte har aktiverats. Sensorn är placerad framför utmatningsfacket.

10. Felsökning 266

Meddelanden på displayen

Meddelanden på skärmen visar skrivarens status och informerar om fel som uppstår. Vissa felmeddelanden visas med bilder så att du lättare ska kunna felsöka problemet. Tabellerna här nedan visar vad meddelandena betyder och hur du korrigerar problem vid behov. Meddelandena och deras betydelse listas i alfabetisk ordning.

• Om ett meddelande inte står i tabellen startar du om skrivaren och försöker skriva ut igen. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

• När du ringer service är det bra om du kan tala om för serviceteknikern vilket meddelande som visas i fönstret.

• Vissa meddelanden kanske inte visas på skärmen beroende på vilka alternativ eller modeller som används.

• [färg] anger färgen på tonern eller skannerenheten.

• [magasinsnummer] anger magasinnumret.

• [medietyp] anger medietyp.

• [mediestorlek] anger pappersstorleken.

• [felnummer] anger felnumret.

Meddelande

Kontrollera om pappersbitarna sitter kvar i pappersvägen

Betydelse Föreslagna åtgärder

Det finns ett problem i pappersbanan.

Ta bort pappersbitarna i pappersbanan. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Meddelande

Levererade inte tillräckligt med toner.

Avlägsna tejpen från färgkassetten eller skaka den. Ring supporten om problemet kvarstår

Betydelse

Maskinen kan inte upptäcka tonerkassetten. Eller så var inte förseglingstejpen borttagen från tonerkassetten.

Luckan är öppen. Stäng den.

Luckan är inte ordentligt stängd.

Slut pa livslangden, byt mot en ny skannerenhet

Den angivna skannerenheten har uppnått den förväntade livslängden.

a .

Tonerkassetten är slut.

Byt till en ny tonerkassett.

Denna tonerkassett har nått slutet av sin

livslängd a

.

Motorsystemfel:

[felnummer] Slå av och på

Ett fel har uppstått i motorsystemet.

Föreslagna åtgärder

Ta bort förseglingstejpen från tonerkassetten. Se

Snabbinstallationsanvisn ing.

Stäng luckan så att den låses på plats.

Byt ut skannerenheten mot en originalenhet från

Samsung (se ”Byta bildbehandlingsenheten” på sidan 245).

Ersätt tonerkassetten med en originalkassett från Samsung b

(se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 242).

Stäng av skrivaren och slå på den igen. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

10. Felsökning 267

Meddelanden på displayen

Meddelande

Fixeringsenhetsfel:

[felnummer] Stäng av och slå på enheten.

Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår

Fel i fixeringsenheten:

[felnummer]. Stäng av och sätt på maskinen igen. Ring service om problemet kvarstår.

[HCFnummer]kassetten är utdragen.

Skjut in den ordentligt.

Luckan till

[HCFnummer] är

öppen. Stäng den

[HCFnummer] är inte installerad. Installera

HCF.

Betydelse

Ett fel har uppstått i fixeringsenheten.

Föreslagna åtgärder

Stäng av skrivaren och slå på den igen. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

HCF är inte ordentligt stängd.

Stäng HCF så att den låses på plats.

HCF-luckan är inte ordentligt stängd.

HCF har inte installerats korrekt.

Stäng HCF-luckan så att den låses på plats.

Installera HCF på nytt.

Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Meddelande

HDD-systemfel:

[felnummer]. Stäng av och slå på enheten.

Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår

HDD-systemfel,

[felnummer]: Kontakta en servicetekniker

Hårddiskfel

[felnummer]

Kontrollera bruksanvisningen

Skannerenhetsfel:

[felnummer] Installera skannerenhet igen

Betydelse Föreslagna åtgärder

Ett fel har uppstått på hårddisken.

Stäng av skrivaren och slå på den igen. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Skannerenheten är inte installerad.

Skannerenhetsfel

[felnummer] Ring efter service

Ett fel har uppstått i skannerenheten.

Installera skannerenheten. Om den redan är installerad, installerar du om den.

Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Stäng av skrivaren och slå på den igen. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

10. Felsökning 268

Meddelanden på displayen

Meddelande

Skannerenhetsfel:

[felnummer] Slå av och på

Betydelse

Ett fel har uppstått i skannerenheten.

Föreslagna åtgärder

Stäng av skrivaren och slå på den igen. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Skannerenheten är inte kompatibel. Läs bruksanvisningen

Bildenheten som du har installerat är inte avsedd för maskinen.

Installera en originalenhet från

Samsung som har utformats för din maskin

(se ”Tillgängliga varor” på sidan 226).

Ingen skannerenhet.

Installera enhet

Skannerenheten har inte installerats, eller har inte installerats korrekt.

Installera skannerenheten. Om den redan är installerad, installerar du om den.

Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Installera Tonerkassett.

Tonerkassetten har inte satts i eller så har den satts i på fel sätt.

Sätt i tonerkassetten.

Om den redan har satts i så tar du ut den och sätter in den igen.

Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Meddelande

Inmatningssystemfel:

[felnummer]

Kontrollera

[HCFnummer]anslutningen

Inmatningssystemfel:

[felnummer]

Kontrollera anslutningen till

[magasinsnummer]

Betydelse

Ett fel har uppstått i

HCF

Ett fel har uppstått i magasinet.

Föreslagna åtgärder

Öppna och stäng HCF.

Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Öppna och stäng magasinet. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Systemfel vid inmatning, [felnummer]

: Dra ut [HCFnummer] och sätt in den

Ett fel har uppstått i

HCF.

Inmatningssystemfel:

[felnummer] Dra ut

[magasinsnummer] och skjut in den

Ett fel har uppstått i magasinet.

Lampfel: [felnummer]

Öppna luckan, och stäng den sedan igen.

Ring service om problemet kvarstår

Lampan fungerar inte som den ska.

Öppna och stäng HCF.

Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Öppna och stäng magasinet. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Dörren är öppen.

Vänligen stäng den.

Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

10. Felsökning 269

Meddelanden på displayen

Meddelande Betydelse

LSU-fel: [felnummer]

Slå av och på igen. Ring service om problemet kvarstår

Laserskanningsenhet en fungerar inte som den ska.

Stäng av skrivaren och slå på den igen. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Motorfel: [felnummer]

Stäng av och slå på enheten. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

MSOK-fel: [felnummer]

Ring service och ändra

MSOK

Ett fel har uppstått i motorsystemet.

MSOK-fel: [felnummer]

Ring efter service

Fel har uppstått i motor-systemet.

Ett fel har uppstått i motorsystemet.

Föreslagna åtgärder

Stäng av skrivaren och slå på den igen. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Stäng av skrivaren och slå på den igen. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Stäng av skrivaren och slå på den igen. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Nätverkskabeln är frånkopplad.

Kontrollera.

Originalet har fastnat i skannerns utmatningsområde

Det finns ingen nätverkskabel ansluten till maskinen.

Anslut maskinen till nätverket med en nätverkskabel.

Originalet har fastnat i den dubbelsidiga dokumentmataren.

Ta bort papperet som har fastnat.

Meddelande

Originalet har fastnat inuti skannern.

Papper i alla utmatningsfack fullt.

Avlägsna utskrivet papper

Papper i utmatningsfack fullt.

Avlägsna utskrivet papper

Betydelse Föreslagna åtgärder

Originalet har fastnat i den dubbelsidiga dokumentmataren.

Ta bort papperet som har

fastnat (se ”Originalet har fastnat inuti skannern” på sidan 250).

Utmatningsfacket är fullt.

Utmatningsfacket är fullt.

Ta bort papperet från utmatningsfacket, skrivaren återupptar utskriften.

Ta bort papperet från utmatningsfacket, skrivaren återupptar utskriften.

Slut på papper i HCF-

[HCFnummer]. Fyll på papper.

Det finns inget papper i HCF.

Fyll på papper i HCF.

Slut på papper I

[magasinsnummer] Fyll på papper.

Det finns inget papper i magasinet.

Fyll på papper

Papperet i HCF håller på att ta slut.

Fyll på papper i HCF.

Pappret är snart slut i

[HCFnummer]. Fyll på papper.

Låg pappersnivå i

[magasinsnummer].

Fyll på papper.

Papperet i magasinet håller på att ta slut.

Fyll på papper

10. Felsökning 270

Meddelanden på displayen

Meddelande

Pappersstopp nedtill i duplexområdet

Pappersstopp upptill i duplexområdet

Pappersstopp i utmatningsområdet

Betydelse

Papper har fastnat under dubbelsidig utskrift.

Papper har fastnat under duplexutskrift.

Papper har fastnat i utmatningsområdet.

Föreslagna åtgärder

Ta bort papperet som har fastnat (se

”Pappersstopp nedtill i duplexbanan

(stoppregistrering, duplex)” på sidan 264).

Ta bort papperet som har fastnat (se

”Pappersstopp upptill i duplexbanan (stopp vid retur från duplex, stopp vid duplex 1)” på sidan

262).

Ta bort pappret som fastnat (se

”Pappersstopp i utmatningsområdet

(utmatningsstopp, framsidan nedåt)” på sidan 265 .)

Meddelande

Pappersstopp inuti maskinen

Pappret har fastnat i

[HCFnummer]

Betydelse

Papper har fastnat inuti maskinen.

Papper har fastnat i matningsområdet i

HCF.

Föreslagna åtgärder

Ta bort pappret som fastnat (se

”Pappersstopp inuti maskinen (matarstopp 1, matarstopp 2)” på sidan

258 eller ”Pappersstopp inuti maskinen

(matarstopp 3, matarstopp 4)” på sidan

259.

Ta bort papperet som har fastnat (se

”Pappersstopp i kassett

3, 4” på sidan 256).

10. Felsökning 271

Meddelanden på displayen

Meddelande Betydelse

Pappersstopp i kassett

1

Papper har fastnat i matningsområdet i magasinet.

Pappersstopp i kassett

2

Pappersstopp i kassett

3

Pappersstopp i kassett

4

Papperstrassel i

[magasinsnummer] eller fackets lucka är

öppen

Papper har fastnat i matningsområdet eller så är luckan

öppen

Pappersstopp i multikassetten

Papper har fastnat i matningsområdet i magasinet.

Föreslagna åtgärder

Ta bort papperet som har fastnat (se

”Pappersstopp i kassett

1,2” på sidan 254).

Ta bort papperet som har fastnat (se

”Pappersstopp i kassett

1,2” på sidan 254).

Ta bort papperet som har fastnat (se

”Pappersstopp i kassett

3, 4” på sidan 256).

Ta bort papperet som har fastnat.

Ta bort papperet som har fastnat (se

”Pappersstopp i kassett

1,2” på sidan 254) eller

stäng kassetten.

Ta bort papperet som har fastnat.

Meddelande

Felaktig PPM-data.

Kontakta servicetekniker och

ändra MSOK

Forbered en ny skannerenhet

Forbered en ny tonerkassett

Ett problem har uppstått med ppmdata.

Betydelse Föreslagna åtgärder

Stäng av skrivaren och slå på den igen. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Skannerenhetens förväntade livslängd

a

är snart slut.

Skaffa en ny

skannerenhet (se ”Byta bildbehandlingsenheten” på sidan 245).

Tonerenheten har snart uppnått den förväntade livslängden

a

.

Förbered en ny kassett för byte. Du kan tillfälligt

öka utskriftskvaliteten genom att omfördela

tonern (se ”Omfördela toner” på sidan 240).

10. Felsökning 272

Meddelanden på displayen

Meddelande

Byt mot en ny tonerkassett

Byt mot en ny skannerenhet

Betydelse Föreslagna åtgärder

Denna tonerkassett har nästan nått slutet

på sin livslängd a

.

Ersätt tonerkassetten när det här meddelandet visas om du vill ha bästa möjliga utskriftskvalitet.

Om du fortsätter att använda kassetten efter att meddelandet visats kan det uppstå kvalitetsproblem i

utskrifterna (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan

242).

Om utskriften avbryts byter du ut

tonerkassetten (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 242).

Den angivna framkallningsenheten

(skannerenheten) har nästan uppnått den förväntade livslängden

a

.

Ersätt skannerenheten när det här meddelandet visas om du vill ha bästa möjliga utskriftskvalitet.

Om du fortsätter att använda enheten efter att meddelandet visats kan utskrifterna bli

lidande (se ”Byta bildbehandlingsenheten” på sidan 245).

Meddelande

Byt mot ny fixeringsenhet

Betydelse

Fixeringsenheten är helt uttjänt.

Föreslagna åtgärder

Byt ut fixeringsenheten mot en originalenhet från

Samsung. Kontakta en servicetekniker.

Byt mot ny

överföringsvals

Byt mot ny plockvals i

[magasinsnummer]

Skanner låst eller annat problem.

Överföringsvalsen är helt uttjänt.

Byt ut överföringsvalsen mot en originalöverföringsvals från Samsung. Kontakta en servicetekniker.

Plockvalsen för magasinet är helt uttjänt.

CCD-låset (Charged

Couple Device) har låsts.

Byt ut plockvalsen mot en originalplockvals från

Samsung. Kontakta en servicetekniker.

Lås upp CCD-låset. eller stäng av maskinen och slå på den igen. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Skan.systemfel:

[felnummer] Slå av och på

Ett fel har uppstått i skanningssystemet.

Stäng av skrivaren och slå på den igen. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

10. Felsökning 273

Meddelanden på displayen

Meddelande Betydelse

Sensorfel: [felnummer].

Stäng av den och slå sedan på den. Ring på service om problemet kvarstår

Fel har uppstått i sensorsystemet.

Skaka [färg] tonerkassett.

Det finns bara lite toner kvar i den angivna kassetten.

Föreslagna åtgärder

Stäng av skrivaren och slå på den igen. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Klockan blev inledande tid. Ställ in en tid igen

Tidsinställningen för maskinen har nollställts.

IPv4-adressen som är tilldelad till trådlöst

LAN är i konflikt med ett annat system.

Kontrollera den.

IPv4-adressen används redan

(trådlöst LAN).

IPv6-adressen som är tilldelad till trådlöst

LAN är i konflikt med ett annat system.

Kontrollera den.

IPv4-adressen används redan

(trådlöst LAN).

• Du kan tillfälligt öka utskriftskvaliteten genom att omfördela

tonern (se ”Omfördela toner” på sidan 240).

• Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Ange en tidsinställning i

Maskininställning .

Kontrollera IPv4adressen eller skaffa en ny IP-adress.

Kontrollera IPv6adressen eller skaffa en ny IP-adress.

Meddelande Betydelse Föreslagna åtgärder

Rumstemperaturen är inte lämplig för att använda den här inställningen. Justera rumstemperaturen

Maskinen befinner sig i ett rum med en felaktig rumstemperatur.

Justera rumstemperaturen (se

”Justering” på sidan

344).

IP-adress i konflikt med det andra systemets.

Kontrollera den

IP-adressen används redan.

Kontrollera IP-adressen eller skaffa en ny IPadress.

Fel på tonerkassett

[felnummer] Ring efter service

Tonerkass. ej kompat.

Läs bruksanvisningen

Ett fel har uppstått i tonerkassetten.

Stäng av skrivaren och slå på den igen. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Bildenheten som du har installerat är inte avsedd för maskinen.

Installera en originalenhet från

Samsung som har utformats för din maskin

(se ”Tillgängliga varor” på sidan 226).

ÖV-fel: [felnummer]

Installera

överföringsvals igen

Överföringsvalsen är inte installerad.

Installera

överföringsvalsen. Om den redan har satts i så försöker du installera den på nytt. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

10. Felsökning 274

Meddelanden på displayen

Meddelande

Kassettfel: [felnummer]

Kontrollera kassettanslutningen

Betydelse

Kassetten är inte ordentligt ansluten.

Kassettfel: [felnummer]

Dra ut

[magasinsnummer] och sätt in den. Ring kundservice om problemet kvarstår.

Kassetten är inte ordentligt ansluten.

[magasinsnummer] inte installerad. Installera kassetten

Kassetten är inte ordentligt installerad.

Magasinet är inte ordentligt stängt.

Föreslagna åtgärder

Installera den på nytt.

Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Installera den på nytt.

Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Installera den på nytt.

Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Stäng magasinet så att det låses på plats.

[magasinsnummer] är utdragen. Skjut in den ordentligt

Luckan till

[magasinsnummer] är

öppen. Stäng den.

Systemfel användargränssnitt:

[felnummer] Kontakta en servicetekniker.

Luckan är inte ordentligt stängd.

Ett fel har uppstått i gränssnittssystemet.

Stäng luckan så att den låses på plats.

Stäng av skrivaren och slå på den igen. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Meddelande

802.1x autentisering misslyckades.

Kontakta systemadministratören

Betydelse

Det gick inte att autentisera.

Föreslagna åtgärder

Kontrollera det nätverksprotokoll som används vid autentisering. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

a. Med förväntad livslängd avses tonerkassettens genomsnittliga utskriftskapacitet, vilken har beräknats enligt ISO/IEC 19752. Antalet sidor kan påverkas av driftsmiljön, utskriftsintervall, grafik, medietyp och mediestorlek.

b. När tonerkassetten livslängd har löpt ut går det inte längre att skriva ut med skrivaren. I detta fall kan du välja att stoppa eller fortsätta skriva ut från SyncThru™Web Service.

( Settings > Machine Settings > System > Setup > Supplies Management > Toner

Cartridge Stop ) eller Samsung Easy Printer Manager ( Enhetsinställningar > System

> Hantering av förbrukningsartiklar > Stopp tonerkassett ). Om den här funktionen stängs av och utskrivning fortsätter så kan enhetens system skadas.

10. Felsökning 275

Problem med strömförsörjning och kablar

Status

Maskinen tar inte emot någon ström, eller så är anslutningskabeln mellan datorn och maskinen inte ordentligt ansluten.

Föreslagna åtgärder

• Sätt i nätsladden och slå på strömbrytaren (se ”Slå på maskinen” på sidan 27).

• Koppla ifrån skrivarsladden och koppla in den igen (se ”Ansluta en nätverkskabel” på sidan 26).

10. Felsökning 276

Åtgärda andra problem

16

Följande tabell innehåller några problem som kan uppstå och rekommenderade åtgärder. Utför de föreslagna åtgärderna tills problemet

är löst. Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Andra problem kan vara:

Se ”Skärmproblem” på sidan 277.

Se ”Problem med pappersmatning” på sidan 277.

Se ”Utskriftsproblem” på sidan 279.

Se ”Problem med utskriftskvalitet” på sidan 282.

Se ”Kopieringsproblem” på sidan 287.

Se ”Skanningsproblem” på sidan 288.

Se ”Problem med fax (tillvalsenhet)” på sidan 290.

Se ”Problem med operativsystemet” på sidan 291.

Skärmproblem

Status

Inget visas på skärmen.

Föreslagna åtgärder

• Justera skärmens ljusstyrka.

• Stäng av skrivaren och slå på den igen.

Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

17

Problem med pappersmatning

Status

Papper fastnar vid utskrift.

Papper fastnar i varandra.

Flera ark papper matas inte.

Föreslagna åtgärder

Ta bort papperet som har fastnat (se ”Ta bort papper som fastnat” på sidan 249).

• Kontrollera hur mycket papper som ryms i

magasinet (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 299).

• Kontrollera att du använder rätt papperstyp (se

”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan

299).

• Avlägsna papperet från magasinet och böj eller bläddra bunten.

• Fuktiga förhållanden kan också göra att papper fastnar i varandra. Försök med papper från en ny förpackning.

• Olika papperstyper kan ha fyllts på i magasinet.

Lägg bara i papper av samma typ samt med samma storlek och vikt.

• Om flera ark har fastnat tar du bort dem (se ”Ta bort papper som fastnat” på sidan 249).

10. Felsökning 277

Åtgärda andra problem

Status Föreslagna åtgärder

Papperet matas inte in i skrivaren.

• Ta bort eventuella hinder inuti skrivaren.

• Papperet har inte fyllts på korrekt. Avlägsna papperet från magasinet och lägg tillbaka det på rätt sätt.

• Det finns för mycket papper i magasinet.

Avlägsna överskottspapper från magasinet.

• Papperet är för tjockt. Använd bara papper som

överensstämmer med maskinens

specifikationer (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 299).

• Om ett original inte matas in i maskinen måste kanske dokumentmatarens gummidyna bytas ut. Kontakta en servicetekniker.

Papperet fastnar hela tiden.

• Det finns för mycket papper i magasinet.

Avlägsna överskottspapper från magasinet.

Använd multikassetten om du skriver ut på specialmaterial.

• Fel papperstyp används. Använd bara papper som överensstämmer med maskinens

specifikationer (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 299).

• Det kan finnas skräp inuti skrivaren. Öppna den främre luckan och ta bort eventuellt skräp.

• Om ett original inte matas in i maskinen måste kanske dokumentmatarens gummidyna bytas ut. Kontakta en servicetekniker.

Status Föreslagna åtgärder

Kuvert blir skeva eller matas inte korrekt.

Kontrollera att pappersstöden vilar mot kuvertens bägge sidor.

10. Felsökning 278

18

Åtgärda andra problem

Utskriftsproblem

Status

Skrivaren skriver inte ut

Möjlig orsak Föreslagna åtgärder

Skrivaren får ingen ström.

Kontrollera nätsladden.

Kontrollera strömbrytaren och strömkällan.

Skrivaren är inte vald som standardmaskin.

Välj skrivaren som standardskrivare i Windows.

Kontrollera följande på skrivaren:

• Den främre luckan är inte stängd. Stng den.

• Papper har fastnat i skrivaren. Ta bort papperet som har

fastnat (se ”Ta bort papper som fastnat” på sidan 249).

• Det finns inget papper i skrivaren. Fyll på papper (se

”Fylla på papper i magasinet” på sidan 57).

• Tonerkassetten eller skannerenheten är inte installerad.

Installera tonerkassetten eller skannerenheten.

Om det uppstår ett systemfel kontaktar du en servicetekniker.

Anslutningskabeln mellan datorn och skrivaren är inte ordentligt ansluten.

Koppla från maskinkabeln och koppla in den igen.

Anslutningskabeln mellan datorn och skrivaren är trasig.

Anslut sladden till en annan dator som fungerar, om det är möjligt, och skriv ut ett jobb. Du kan också försöka använda en annan maskinkabel.

Status

Skrivaren skriver inte ut

Möjlig orsak

Inställningen för skrivarporten är felaktig.

Skrivaren kan vara felkonfigurerad.

Föreslagna åtgärder

Kontrollera skrivarinställningen i

Windows och kontrollera att utskriften skickas till rätt port. Om datorn har flera portar kontrollerar du att skrivaren är ansluten till rätt port.

Kontrollera

Utskriftsinställningar för att försäkra dig om att alla inställningar är korrekta (se

”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 78).

Skrivardrivrutinen kan vara felaktigt installerad.

Reparera maskinens program.

Skrivaren fungerar inte. Kontrollera meddelandet på kontrollpanelens display för att se om skrivaren indikerar ett systemfel. Kontakta en servicetekniker.

Dokumentstorleken är så stor att datorns hårddisk inte räcker till för utskriftsjobbet.

Om du skriver ut med GUI, frigör mer hårddiskutrymme och skriv ut dokumentet igen.

10. Felsökning 279

Åtgärda andra problem

Status

Skrivaren väljer utskriftsmate rial från fel papperskälla.

Ett utskriftsjobb tar väldigt lång tid.

Halva sidan

är tom.

Möjlig orsak

Valet av papperskälla i

Utskriftsinställningar kan vara fel.

Utskriftsjobbet kan vara mycket komplext.

Föreslagna åtgärder

I många program hittar du papperskällans inställning på fliken Papper i

Utskriftinställningar . Välj rätt papperskälla. Se hjälpfönstret om

skrivardrivrutinen (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan

78).

Minska sidans komplexitet eller försök justera inställningarna för utskriftskvaliteten.

Sidriktningen kan vara fel.

Pappersformatet och motsvarande pappersinställningar

överensstämmer inte.

Ändra sidriktningen i programmet du skriver ut från. Se hjälpen om skrivardrivrutinen.

Kontrollera att pappersformatet i skrivardrivrutinens inställningar stämmer med papperet i kassetten. Eller kontrollera annars att pappersformatet i skrivardrivrutinens inställningar stämmer med pappersvalet i programvaruinställningarna.

Status

Skrivaren skriver ut men texten är fel, förvrängd eller ofullständig.

Möjlig orsak

Maskinkabeln kan vara lös eller trasig.

Du har valt fel skrivardrivrutin.

Programmet du använder fungerar inte ordentligt.

Operativsystemet fungerar inte ordentligt.

Föreslagna åtgärder

Koppla loss maskinkabeln och anslut den igen. Prova med ett utskriftsjobb som har lyckats tidigare. Om det är möjligt kan du koppla in kabeln och skrivaren i en annan dator och försöka skriva ut ett jobb som du vet fungerar.

Försök slutligen att använda en ny maskinkabel.

Kontrollera programmets skrivarvalmeny och bekräfta att rätt skrivare är vald.

Försök att skriva ut från ett annat program.

Avsluta Windows och starta om datorn. Stäng av skrivaren och slå på den igen.

Ändra språkinställningen.

Om du arbetar i DOSmiljö kan skrivarens inställning för teckensnitt vara felaktig.

10. Felsökning 280

Åtgärda andra problem

Status

Sidorna skrivs ut men

är tomma.

PDF-filer skrivs inte ut korrekt. Vissa delar av grafik, text eller bilder saknas.

Möjlig orsak

Tonerkassetten är trasig eller tom.

Filen innehåller kanske tomma sidor.

Vissa delar, till exempel styrdonet eller moderkortet, kan vara skadade.

Inkompatibilitet mellan

PDF-filen och Acrobatprogrammen.

Föreslagna åtgärder

Omfördela tonern om det behövs.

Vid behov byter du ut tonerkassetten.

Kontrollera att filen inte innehåller tomma sidor.

Kontakta en servicetekniker.

Det kan gå att skriva ut PDF-filen genom att skriva ut den som bild.

Aktivera Skriv ut som bild från utskriftsinställningarna i Acrobat.

Det tar längre tid att skriva ut när du skriver ut en

PDF-fil som en bild.

Fotografier skrivs ut med dålig kvalitet.

Bilderna är inte tydliga.

Om PDF-filen inte inkluderar typsnittet eller har föremålet som

är inställt på interaktivt läge.

Upplösningen på fotot

är mycket låg.

Försök skriva ut från en annan skrivardrivrutin.

Minska fotografiets storlek. Om du förstorar en bild i programmet minskas upplösningen.

Status

Skrivaren släpper ut

ånga vid utmatningsfa cket före utskrift.

Skrivaren skriver inte ut papper i specialstorle kar, t.ex. fakturapappe r.

Maskinen luktar konstigt när du börjar använda den.

Möjlig orsak

Användning av fuktigt papper kan orsaka

ånga vid utskrift.

Pappersformatet och inställningen för pappersformat

överensstämmer inte.

Oljan som skyddar fixeringsenheten avdunstar.

Föreslagna åtgärder

Det här är inget allvarligt. Du kan fortsätta skriva ut. Försök med papper från en ny förpackning.

Ställ in rätt pappersstorlek under

Anpassad papperslista på fliken

Papper i Utskriftsinställningar

(se ”Pappersalternativ” på sidan

80).

När du skrivit ut cirka 100 färgsidor försvinner lukten. Det är ett tillfälligt problem.

10. Felsökning 281

Åtgärda andra problem

19

Problem med utskriftskvalitet

Om insidan av skrivaren är smutsig eller papper har fyllts på felaktigt kan utskriftskvaliteten bli sämre. Se tabellen nedan för felsökning av problemet.

Status

Ljus eller blek utskrift

Föreslagna åtgärder

• Om vita vertikala streck eller blekta partier syns på sidan börjar en tonerkassett ta slut. Eventuellt kan du förlänga kassettens livslängd. Om detta inte förbättrar utskriftskvaliteten sätter du i en ny tonerkassett.

• Färgtonen kanske inte har justerats. Justera färgtonen.

• Papperet kanske inte uppfyller pappersspecifikationerna. Det kan vara för fuktigt eller

för grovt (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 299).

• Om hela sidan är ljus är upplösningen för låg eller också är tonersparläget aktiverat. Justera utskriftsupplösningen och inaktivera tonersparläget. Se hjälpen om skrivardrivrutinen.

• En kombination av blekta fält och utsmetad färg kan betyda att tonerkassetten behöver rengöras. Kontakta en servicetekniker.

• Ytan på laserskanningsenheten (LSU) i skrivaren kan vara smutsig. Gör rent enheten och kontakta en servicetekniker.

Status

Tonerfläckar

Tomma områden

Föreslagna åtgärder

• Papperet kanske inte uppfyller specifikationerna. Det

kan vara för fuktigt eller för grovt (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 299).

• Överföringsvalsen kan vara smutsig. Rengör insidan av skrivaren. Kontakta en servicetekniker.

• Pappersbanan kan behöva göras rent. Kontakta en servicetekniker.

• Kontrollera maskinens placering. Om ventilationen kring skrivaren är dålig kan detta problem uppstå.

Urblekta områden (som ofta är runda) visas slumpmässigt på sidan:

• Ett enstaka pappersark kan vara skadat. Prova att skriva ut igen.

• Fuktinnehållet i papperet kan vara ojämnt eller så har papperet fuktfläckar på ytan. Prova att använda ett

annat pappersfabrikat (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 299).

• Hela bunten är dålig. Tonern kanske inte fastnar i vissa områden på grund av tillverkningsprocessen. Försök att använda ett annat pappersfabrikat.

• Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till

Utskriftsinställningar , klicka på fliken Papper och

ange att tjockt papper ska användas (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 78).

• Om dessa åtgärder inte löser problemet kontaktar du en servicetekniker.

10. Felsökning 282

Åtgärda andra problem

Status

Vita fläckar

Föreslagna åtgärder

Om det blir vita fläckar på papperet:

• Papperet är för strävt och smuts från ett papper faller ned i de inre delarna av maskinen. Det innebär att

överföringsvalsen kan vara smutsig. Rengör insidan av skrivaren. Rengör maskinens insida eller kontakta en servicetekniker.

• Pappersbanan kan behöva göras rent. Rengör maskinens insida eller kontakta en servicetekniker.

Lodräta linjer Om svarta lodräta streck syns på sidan:

• Trumman inuti skrivaren kan vara repad. Ta bort skannerenheten och installera en ny. Kontakta en servicetekniker.

Om vita lodräta streck syns på sidan:

• Ytan på laserskanningsenheten (LSU) i skrivaren kan vara smutsig. Rengör maskinens insida eller kontakta en servicetekniker.

Om vertikala streck syns på sidan:

• Skannerglasets yta och den vita plattan kan vara smutsiga. Rengör maskinens insida eller kontakta en servicetekniker.

Status Föreslagna åtgärder

Färgad eller svart bakgrund

Om skuggningen på bakgrunden blir oacceptabel:

• Kontrollera om överföringsbandet behöver bytas ut.

Kontakta en servicetekniker.

• Kontrollera den omgivande miljön: mycket torra (låg fuktighetsnivå) eller fuktiga (högre än 80 % RF) förhållanden kan öka skuggningen.

• Ta bort tonerkassetten och installera en ny.

Utsmetad toner

Om toner smetas ut på sidan:

• Rengör skrivarens insida. Rengör maskinens insida eller kontakta en servicetekniker.

• Kontrollera papperets typ och kvalitet (se

”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 299).

• Ta bort skannerenheten och installera en ny. Kontakta en servicetekniker.

• Kontrollera om överföringsbandet behöver bytas ut.

Kontakta en servicetekniker.

10. Felsökning 283

Åtgärda andra problem

Status

Återkommand e lodräta defekter

Fläckig bakgrund

A

Föreslagna åtgärder

Om det finns märken som återkommer på utskriftssidan med jämna intervall:

• Skannerenheten kan vara skadad. Om ett upprepat mönster dyker upp på sidan kan du rengöra enheten genom att skriva ut ett rengöringsark några gånger.

Rengör insidan. Om problemen kvarstår tar du ut skannerenheten och installerar en ny. Kontakta en servicetekniker.

• Det kan finnas toner på skrivarens delar. Om defekterna visar sig på papperets baksida försvinner problemet förmodligen av sig självt efter ett par sidor.

• Fixeringsenheten kan vara skadad. Kontakta en servicetekniker.

Fläckar i bakgrunden beror på att små tonerpartiklar har spridits slumpvis över den utskrivna sidan.

• Papperet kan vara för fuktigt. Försök skriva ut med papper från en annan pappersbunt. Öppna inte pappersförpackningar förrän det är nödvändigt för att förhindra att papperet absorberar för mycket fukt.

• Om det finns fläckar i bakgrunden på ett kuvert ska du

ändra utskriftslayout så att du inte skriver ut på områden med överlappande skarvar på motsatta sidan. Utskrift på skarvar kan orsaka problem.

• Om det är en massa prickar på hela den utskrivna sidan ska du ändra upplösningen i programmet eller i

Utskriftsinställningar

(se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 78).

Status

Missformade tecken

Föreslagna åtgärder

• Om tecknen formas felaktigt och är konturerade kan papperet vara för glatt. Prova med en annan sorts

papper (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 299).

• Om tecknen är felaktigt formade och har ett vågigt utseende kanske skannerenheten behöver service.

Rengör skannerenheten eller kontakta en servicetekniker.

Sned utskrift • Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.

• Kontrollera papperets typ och kvalitet (se

”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 299).

• Kontrollera att papper eller annat material har lagts i på rätt sätt och att stöden inte sitter för hårt eller löst mot pappersbunten.

• Kontrollera att de nedre högra luckorna för standardmagasinet, den dubbla kassettmataren och/ eller högkapacitetsmataren är ordentligt stängda. Om någon lucka inte är ordentligt stängd öppnar du den och stänger den igen.

10. Felsökning 284

Åtgärda andra problem

Status

Buktigt eller vågigt papper

Föreslagna åtgärder

• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.

• Kontrollera papperets typ och kvalitet. Både hög temperatur och luftfuktighet kan leda till att papperet

buktar (se ”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan

299).

• Vänd på bunten i magasinet. Försök också vända papperet 180° i magasinet.

Status

Baksidan på utskrifterna är smutsig

Föreslagna åtgärder

Sök efter läckande toner. Rengör skrivarens insida.

Rengör maskinens insida eller kontakta en servicetekniker.

Skrynkligt eller veckat papper

• Kontrollera att papperet har fyllts på korrekt.

• Kontrollera papperets typ och kvalitet (se

”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 299).

• Försök också vända papperet 180° i magasinet.

• Kontrollera att de nedre högra luckorna för standardmagasinet, den dubbla kassettmataren och/ eller högkapacitetsmataren är ordentligt stängda. Om någon lucka inte är ordentligt stängd öppnar du den och stänger den igen.

Sidor helt i färg eller svart

A

• Skannerenheten har kanske inte satts i på rätt sätt. Ta ut den och sätt i den igen.

• Skannerenheten kan vara trasig och behöver i så fall bytas. Ta bort skannerenheten och installera en ny.

Kontakta en servicetekniker.

• Maskinen kan behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.

Tonerspill • Rengör skrivarens insida. Rengör maskinens insida eller kontakta en servicetekniker.

• Kontrollera papperets typ och kvalitet (se

”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 299).

• Ta bort skannerenheten och installera en ny. Kontakta en servicetekniker.

• Om problemet kvarstår kan skrivaren behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.

10. Felsökning 285

Åtgärda andra problem

Status Föreslagna åtgärder

Teckentomrum Teckentomrum är vita områden inom delar av tecken som borde vara helt svarta:

A

• Du skriver kanske ut på fel sida av papperet. Ta ut papperet och vänd på det.

• Papperet motsvarar kanske inte specifikationerna (se

”Specifikationer för utskriftsmedier” på sidan 299).

Vågräta ränder Om vågräta färgade eller svarta streck syns på papperet eller om det finns utsmetad färg:

• Skannerenheten har kanske inte satts i på rätt sätt. Ta ut den och sätt i den igen.

• Skannerenheten kan vara skadad. Ta bort skannerenheten och installera en ny. Kontakta en servicetekniker.

• Om problemet kvarstår kan skrivaren behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.

Buktigt papper Om det utskrivna arket är vågigt eller om papperet inte matas in i skrivaren:

• Försök också vända papperet 180° i magasinet.

• Ändra skrivaralternativen och försök igen. Gå till

Utskriftsinställningar , klicka på fliken Papper och

ange att tunt papper ska användas (se ”Öppna utskriftsinställningarna” på sidan 78).

Status Föreslagna åtgärder

En okänd bild dyker med jämna mellanrum upp på några av utskrifterna eller också uppstår tonerspill, ljusa utskrifter eller kontaminering.

Skrivaren används antagligen på 1 000 meters höjd eller högre. Den höga höjden kan påverka utskriftskvaliteten, t.ex. tonerspill eller ljusa bilder. Ändra till korrekt höjdinställning för maskinen.

10. Felsökning 286

Åtgärda andra problem

20

Kopieringsproblem

Status

Kopiorna är för ljusa eller för mörka.

Fläckar, linjer, märken eller prickar syns på kopior.

• Om originalet innehåller defekter, markera Kopiering från startskärmen eller Apps

(se ”Ändra svärta” på sidan 114).

• Rengör skannerenheten om originalet är felfritt.

Rengör skannerenheten eller kontakta en servicetekniker.

Kopiorna blir skeva.

Föreslagen åtgärd

Tryck på Kopiering från startskärmen eller Apps . Du kan justera styrkan på kopians svärta för att det ska bli tydligare om originalet är otydligt eller innehåller mörka

bilder (se ”Ändra svärta” på sidan 114).

Tomma kopior skrivs ut.

Bilden suddas lätt ut från kopiorna.

• Kontrollera att originalet ligger med utskriftsytan nedåt på glasplattan eller uppåt i dokumentmataren.

• Kontrollera att kopiepapperen har lagts i på rätt sätt.

• Om problemet kvarstår kan skrivaren behöva repareras. Kontakta en servicetekniker.

Kontrollera att originalet ligger med utskriftsytan nedåt på glasplattan eller uppåt i dokumentmataren.

• Byt papper i magasinet mot papper från en ny förpackning.

• Lämna inte papper i maskinen en längre tid på fuktiga platser.

Status Föreslagen åtgärd

Kopieringspapp eret fastnar ofta.

• Lufta pappret och vänd på det i kassetten. Byt papperet i magasinet mot nytt. Kontrollera/justera pappersstöden vid behov.

• Kontrollera att papperet har rätt ytvikt.

• Kontrollera att det inte finns något papper eller några pappersbitar kvar i maskinen när du tagit bort papper som har fastnat.

Tonerkassetten producerar färre kopior än förväntat innan den tar slut.

• Dina original kanske innehåller bilder, färgade fält eller tjocka linjer. Originalen kan t.ex. vara blanketter, informationsblad, böcker eller andra dokument som förbrukar mer toner.

• Dokumentmataren kan ha lämnats öppen medan kopior görs.

• Maskinen slås kanske av och på ofta.

10. Felsökning 287

Åtgärda andra problem

21

Skanningsproblem

Status

Skannern fungerar inte.

Föreslagna åtgärder

• Kontrollera att du har placerat originalet som ska skannas med utskriftssidan nedåt på skannerglaset eller uppåt i dokumentmataren (DSDF).

• Det finns kanske inte tillräckligt med minne för att spara det dokument du vill skanna. Försök använda förskanningsfunktionen för att se om den fungerar. Försök att minska upplösningen.

• Kontrollera att maskinkabeln är ordentligt ansluten.

• Kontrollera att maskinkabeln inte är trasig.

Byt ut kabeln mot en som du vet fungerar.

Byt ut kabeln vid behov.

• Kontrollera att skannern är korrekt konfigurerad.

Status

Skanningen går mycket långsamt.

Föreslagna åtgärder

• Kontrollera om maskinen skriver ut dokument som den tar emot. I så fall skannar du dokumentet när mottagna data har skrivits ut.

• Grafik skannas mycket långsammare än text.

• Kommunikationshastigheten blir långsammare i skanningsläget för att det behövs mycket minne för att analysera och återge den skannade bilden. Ställ in din dator i ECP-skrivarläge i BIOS. Det

ökar hastigheten. Mer information om hur du ändrar inställningar i BIOS finns i användarhandboken till din dator.

10. Felsökning 288

Åtgärda andra problem

Status Föreslagna åtgärder

Meddelanden med följande innebörd visas på datorns skärm:

• Enheten kan inte ställas om till det H/W-läge du

önskar.

• Porten används av ett annat program .

• Porten är avstängd.

• Skannern är upptagen med att ta emot eller skriva data. Försök igen när det aktuella jobbet är klart.

• Ogiltigt handtag.

• Skanningen misslyckades.

• Det kan vara ett kopierings- eller utskriftsjobb igång. Försök en gång till när det andra jobbet är klart.

• Den valda porten används redan. Starta om datorn och försök igen.

• Maskinkabeln kan vara felaktigt ansluten eller strömmen kan vara avstängd.

• Skannerns drivrutin är inte installerad eller också är operativsystemet inte korrekt inställt.

• Kontrollera att maskinen är korrekt inkopplad och att strömmen är på. Starta sedan om datorn.

• USB-kabeln kan vara felaktigt ansluten eller strömmen kan vara avstängd.

22

Problem med fax (tillvalsenhet)

Status Föreslagna åtgärder

Maskinen fungerar inte, inget visas på displayen eller knapparna fungerar inte.

• Dra ur nätsladden och sätt i den igen.

• Kontrollera att det finns ström i vägguttaget.

Ingen kopplingston hörs.

De nummer som är lagrade i minnet rings inte upp korrekt.

• Kontrollera att telelinjen är ordentligt ansluten.

• Kontrollera att telefonjacket på väggen fungerar genom att koppla in en annan telefon.

• Hitta den optimala linjen för kommunikation

(se ”Allmänna faxinställningar” på sidan 172).

Kontrollera att numren i minnet är korrekt inmatade.

Originalet matas inte in i maskinen.

• Kontrollera att papperet inte är skrynklat och att du sätter i det rätt. Kontrollera att originalet har rätt storlek och inte är för tjockt eller för tunt.

• Kontrollera att dokumentmataren (DSDF) är ordentligt stängd.

• Dokumentmatarens (DSDF) gummidyna kan behöva bytas ut. Kontakta en servicetekniker.

10. Felsökning 289

Åtgärda andra problem

Status

Maskinen tar inte emot fax automatiskt.

Föreslagna åtgärder

• Ställ in mottagningsläget till fax.

• Kontrollera att det finns papper i magasinet.

• Kontrollera om det visas något felmeddelande på displayen. Om det gör det

åtgärdar du problemet.

• Hitta den optimala linjen för kommunikation.

För att kontrollera det, se menyn Smarta faxdiagnoser

(se ”Allmänna faxinställningar” på sidan 172).

Maskinen sänder inte.

• Kontrollera att originalet har lagts i dokumentmataren (DSDF) eller på skannerglaset.

• Kontrollera om mottagarens fax fungerar.

• Hitta den optimala linjen för kommunikation.

För att kontrollera det, se menyn Smarta faxdiagnoser

(se ”Allmänna faxinställningar” på sidan 172).

Status

Det inkommande faxet har tomma fläckar eller har tagits emot med dålig kvalitet.

Föreslagna åtgärder

• Den sändande faxen kan vara trasig.

• En brusig telefonlinje kan orsaka linjefel.

• Kontrollera din maskin genom att göra en kopia.

• Tonerkassetten kan vara tom. Byt ut tonerkassetten.

• Hitta den optimala linjen för kommunikation.

För att kontrollera det, se menyn Smarta faxdiagnoser

(se ”Allmänna faxinställningar” på sidan 172).

Faxen som dokumentet skickades ifrån hade ett tillfälligt pappersstopp.

Vissa ord på ett inkommande fax är utsträckta.

Det finns streck på originalen som du skickade.

Kontrollera att det inte finns några märken på skannerenheten och rengör den. Rengör skannerenheten.

Maskinen slår ett nummer, men ingen anslutning upprättas till den mottagande maskinen.

Den andra faxen kanske är avstängd, har slut på papper eller kan inte besvara inkommande samtal. Tala med mottagaren och be honom eller henne att åtgärda problemet.

10. Felsökning 290

Åtgärda andra problem

23

Status

Vanliga Windows-problem

Föreslagna åtgärder

Fax lagras inte i minnet.

Det kanske inte finns tillräckligt med minne för att lagra ett fax. Om det visas ett meddelande om minnet tar du bort de fax som du inte behöver längre och försöker sedan lagra faxet igen.

Tomma områden uppstår längst ned på varje sida eller på andra sidor, med en liten textrad längst upp.

Du kan ha valt fel pappersinställning vid inställning av eget papper.

Problem med operativsystemet

Status Föreslagna åtgärder

Ett meddelande om att filen används visas vid installationen.

Avsluta alla program. Ta bort alla program från startgruppen och starta sedan om Windows.

Installera om skrivardrivrutinen.

Meddelandet ”Allmänt skyddsfel”,

”Undantagsfel”, ”Spool 32” eller

”Förbjuden åtgärd” visas.

Stäng alla program, starta om

Windows och försök skriva ut igen.

Meddelandet ”Kan inte skriva ut”,

”Timeout-fel uppstod vid utskrift” visas.

Status

Samsung Printer Experience visas inte när du trycker på fler inställningar.

Maskininformationen visas inte när du klickar på enheten i Enheter och

Skrivare.

Föreslagna åtgärder

Dessa meddelanden kan visas under utskrift. Vänta tills skrivaren

är klar med utskriften. Om meddelandet visades i redoläget eller efter att utskriften är klar kontrollerar du anslutningen och/ eller att ett fel verkligen har uppstått.

Samsung Printer Experience är inte installerat. Ladda ner appen från Windows Store(Lagra) och installera den.

Kontrollera skrivaregenskaper .

Klicka på fliken Portar .

( Kontrollpanelen > Enheter och skrivare > Högerklicka på ikonen för skrivaren och välj skrivaregenskaper )

Om porten är ställd till Fil eller

LPT, avmarkera dessa och välj

TCP/IP, USB eller WSD.

Läs användarhandboken för Microsoft Windows som följde med datorn om du vill veta mer om felmeddelanden i Windows.

10. Felsökning 291

Åtgärda andra problem

Återkommande Mac-problem Vanliga Linux-problem

Status Föreslagna åtgärder

PDF-filer skrivs inte ut korrekt.

Vissa delar av grafik, text eller bilder saknas.

Det kan gå att skriva ut PDF-filen genom att skriva ut den som bild. Aktivera Skriv ut som bild från utskriftsinställningarna i Acrobat.

Det tar längre tid att skriva ut när du skriver ut en PDF-fil som en bild.

Vissa bokstäver visas inte korrekt då framsidan skrivs ut.

Vid utskrift av dokument för

Mac med Acrobat Reader 6.0 eller yngre skrivs färgerna inkorrekt.

Mac kan inte skapa teckensnittet när framsidan skrivs ut. Siffror och det engelska alfabetet visas korrekt på framsidan.

Kontrollera att inställningen för upplösning i skrivarens drivrutin motsvarar inställningen i Acrobat

Reader.

Vänd dig till användarhandboken som kom med din dator för mer information om felmeddelanden för Mac.

Status

Jag har inget xsane- eller simple-scan-program på min

Linux-maskin.

Skannern kan inte hittas via nätverket.

När du skriver ut mer än en kopia, skrivs inte den andra kopian ut.

Föreslagna åtgärder

Det är möjligt att det inte finns något förinställt skanningsprogram på vissa

Linux-versioner. För att använda skanningsfunktionerna måste du installera något av skanningsprogrammen med hjälp av det nedladdningscenter som tillhandahålls av

OS (t.ex. Ubuntu Software Center för

Ubuntu, Install/Remove Software för openSUSE, Software för Fedora).

För vissa Linux-versioner har en stark brandvägg ha aktiverats och det är möjligt att den blockerar vår installerare från att

öppna de portar som krävs för att söka efter nätverksenheter. I detta fall måste du

öppna snmp-porten 22161 manuellt eller temporärt avaktivera brandväggen medan du använder enheten.

Problemet inträffar i Ubuntu 12.04 på grund av ett problem i standard-CUPSfiltret 'pdftops'. Uppdatering av paketet

"cups-filters" till version 1.0.18 löser problemet ("pdftops" är en del av paketet

"cups-filters").

10. Felsökning 292

Åtgärda andra problem

Status

Avmarkering av alternativet

Collate i dialogrutan Print fungerar inte.

Föreslagna åtgärder

För vissa distributioner har GNOME:s dialogruta för utskrift problem med detta alternativ. För att undvika problemet kan man ställa in standardvärdet för Collatealternativet till False med hjälp av systemets utskriftsfunktion (kör kommandot "system-config-printer" i terminalprogrammet).

Utskrift fungerar alltid med duplex.

Det här duplex-problemet fanns i Ubuntu

9.10 CUPS-paketet. Uppdatera CUPSversion till 1.4.1-5ubuntu2.2.

Skrivaren läggs inte till genom systemets utskriftsfunktion.

Problemet inträffar i Debian 7 på grund av fel i Debian 7:s 'system-config-printer'paket (http://bugs.debian.org/cgi-bin/ bugreport.cgi?bug=662813 i Debians felsökningssystem). Använd ett annat sätt att lägga till skrivaren (exempelvis CUPS

WebUI)

Pappersstorlek och orientering är inaktiverade i dialogrutan för utskrift när man öppnar textfiler.

Problemet uppstår i Fedora 19 och är relaterat till textredigeraren 'leafpad' i

Fedora 19. Använd en annan textredigerare som 'gedit'.

Se användarhandboken för Linux som följde med datorn om du vill veta mer om felmeddelanden i Linux.

Vanliga PostScript-problem

Följande situationer är specifika för PS-språket och kan inträffa när flera olika skrivarspråk används.

Problemet

En PostScriptfil kan inte skrivas ut

Möjlig orsak

Drivrutinen för

PostScript kan vara felaktigt installerad.

Rapporten Fel: kontroll av meddelandest orlek skrivs ut.

Utskriftsjobbet är för komplicerat.

En PostScriptfelsida skrivs ut

Utskriftsjobbet kanske inte är PostScript.

Föreslagna åtgärder

• Installera PostScriptdrivrutinen.

• Skriv ut en konfigurationssida för att verifiera att PS-versionen är tillgänglig för utskrift.

• Kontakta en servicetekniker om problemet kvarstår.

Du kanske måste minska sidans komplexitet eller installera mer minne.

Kontrollera att utskriftsjobbet är ett PostScript-jobb. Kontrollera om programvaran förväntade att en inställningsfil eller en

PostScript-huvudfil skulle skickas till skrivaren.

10. Felsökning 293

Åtgärda andra problem

Problemet

Den valfria kassetten är inte vald i drivrutinen.

Möjlig orsak

Skrivarens drivrutin är inte konfigurerad för att känna av den valfria kassetten.

Föreslagna åtgärder

Öppna PostScript-drivrutinens egenskaper, välj fliken

Enhetsalternativ och ange kassettalternativet.

Vid utskrift av dokument för

Mac med

Acrobat

Reader 6.0 eller senare skrivs färgerna inkorrekt

Inställningen för upplösning i skrivarens drivrutin

överensstämmer kanske inte med den i

Acrobat Reader.

Kontrollera att inställningen för upplösning i skrivarens drivrutin motsvarar inställningen i

Acrobat Reader.

10. Felsökning 294

11. Bilaga

I det här kapitlet finns information om de standarder som uppfylls.

• Specifikationer

• Godkännandeinformation

• Copyright

296

314

325

Specifikationer

1

Specifikationer för maskinvara

Mått a

Vikt a

Poster

Bredd x längd x höjd K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x LX series

Beskrivning

585 x 670 x 883 mm

585 x 670 x 932 mm

Maskin med förbrukningsmaterial

K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x GX series

K740x/K750x/K760x/K765x LX series

X740x/X750x/X760x LX series

84,3 kg

109 kg

K740x/K750x/K760x/K765x GX series

X740x/X750x/X760x GX series

97,3 kg

122 kg

11. Bilaga 296

Specifikationer

Bullernivå b c

Poster

Redoläge

Utskriftsläg e

Enkelsidi g

Mindre än 30 dB(A)

K740x/K750x series /X740x/X750x series

K760x/K765x series /X760x series

Duplex

(dubbelsi digt)

K740x/K750x series /X740x/X750x series

K760x/K765x series /X760x series

Kopieringsl

äge

Enkelsidi g

K740x/X740x series

K750x/K760x/K765x series /X750x/X760x series

Duplex

(dubbelsi digt)

K740x/X740x series

K750x/X750x series

K760x/K765x/X760x series

Beskrivning

• Kassett 1: Mindre än 54 dB(A)

• Multikassett/tillbehörskassett: Mindre än 56 dB(A)

• Kassett 1: Mindre än 56 dB(A)

• Multikassett/tillbehörskassett: Mindre än 58 dB(A)

• Kassett 1: Mindre än 57 dB(A)

• Multikassett/tillbehörskassett: Mindre än 59 dB(A)

• Kassett 1: Mindre än 59 dB(A)

• Multikassett/tillbehörskassett: Mindre än 61 dB(A)

• Kassett 1: Mindre än 58 dB(A)

• Multikassett/tillbehörskassett: Mindre än 60 dB(A)

• Kassett 1: Mindre än 59 dB(A)

• Multikassett/tillbehörskassett: Mindre än 61dB (A)

• Kassett 1: Mindre än 60 dB(A)

• Multikassett/tillbehörskassett: Mindre än 62 dB(A)

• Kassett 1: Mindre än 61 dB(A)

• Multikassett/tillbehörskassett: Mindre än 63 dB(A)

• Kassett 1: Mindre än 61 dB(A)

• Multikassett/tillbehörskassett: Mindre än 64 dB(A)

11. Bilaga 297

Specifikationer

Poster

Temperatur Drift

Lagring (förpackad)

Luftfuktighet Drift

Lagring (förpackad)

Effektmärkni ng d

110-voltsmodeller

220-voltsmodeller

10 till 30 °C

-20 till 40 °C

20 till 80% relativ luftfuktighet

10 till 90 % relativ luftfuktighet

110 - 127 V växelström

220 - 240 V växelström

Beskrivning

Strömförbru kning e

Genomsnittligt driftsläge

Redoläge

Energisparläge

Strömlöst läge f

Mindre än 1 300 W

Mindre än 60 W

Mindre än 2,0 W

Mindre än 0 W a. Storlek och vikt mäts utan övriga tillbehör.

b. Ljudtrycksnivå, ISO 7779. Testad konfiguration: grundläggande ininstallation, A4-papper, enkelsidig utskrift.

c. Endast Kina: Om bruset från utrustningen är högre än 63 db (A) bör utrustningen placeras på en relativt avskild plats.

d. Se märkdata på maskinen för rätt spänning (V), frekvens (Hz) och strömstyrka (A).

e. Strömförbrukningen kan påverkas av skrivarens status, inställningsvillkor, driftsmiljö och mätningsutrustning, samt av de metoder som tillämpas i landet.

f. Strömkonsumtionen kan undvikas helt endast när strömkabeln inte är ansluten.

11. Bilaga 298

Specifikationer

2

Specifikationer för utskriftsmedier

Typ

Vanligt papper

Storlek

Letter

Legal

Executive b

Statement

A4

A5 b

B4

JIS B5 b

ISO B5 b

Folio

Oficio

8K

16K

A6

B6

A3

SRA3

Ledger / Tabloid

Tabloid Extra

216 x 279 mm

216 x 356 mm

184 x 267 mm

140 x 216 mm

210 x 297 mm

148 x 210 mm

257 x 364 mm

182 x 257 mm

176 x 250 mm

216 x 330 mm

216 x 343 mm

270 x 390 mm

195 x 270 mm

105 x 148 mm

128 x 182 mm

297 x 420 mm

320 x 450 mm

279 x 432 mm

305 x 457 mm

Mått

Utskriftsmediets vikt/kapacitet (enkelsidigt) a kassett 1,2,3,4 Multikassett

71 till 90 g/m 2 (19 till 10,89 kg bond) 71 till 90 g/m 2 (19 till 10,89 kg bond)

• 520 ark 80 g/m

2

för varje magasin.

• 100 ark 80 g/m

2

(20 lb bond)

Ej tillgängligt i kassetterna 2, 3, 4

Ej tillgängligt i kassetten 1

11. Bilaga 299

Specifikationer

Typ Storlek Mått

Kuvert

Tjockt kuvert

Tjockt papper

Letter, A4, A5, JIS B5, ISO

B5, B6, Statement

Kuvert Monarch

Kuvert nr 10

Kuvert nr. 9

Kuvert DL

Kuvert C5

Kuvert C6

Kuvert C4

Letter, A4, A5, JIS B5, ISO

B5, B6, Statement

Kuvert Monarch

Kuvert nr. 10

Kuvert nr. 9

Kuvert DL

Kuvert C5

Kuvert C6

Kuvert C4

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

98 x 191 mm

105 x 241 mm (4.12 x 9.5 tum)

98 x 225 mm

110 x 220 mm (4.33 x 8.66 tum)

162 x 229 mm (6.37 x 9.01 tum)

114 x 162 mm (4.48 x 6.38 tum)

229 x 324 mm

Se avsnittet om vanligt papper

98 x 191 mm

105 x 241 mm

98 x 225 mm

110 x 220 mm

162 x 229 mm

114 x 162 mm

229 x 324 mm

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper Tungviktspapper Se avsnittet om vanligt papper

PostCard 4x6 102 x 152 mm

Utskriftsmediets vikt/kapacitet (enkelsidigt) a kassett 1,2,3,4 Multikassett

75 till 90 g/m 2 (20 till 24 lb bond)

• 50 ark staplade

Ej tillgängligt i kassetterna 2, 3, 4

75 till 90 g/m 2 (20 till 24 lb bond)

• 10 ark staplade

91 till 120 g/m 2 (24 till 14,51 kg bond)

• 30 ark staplade

Ej tillgängligt i kassetterna 2, 3, 4

91 till 120 g/m 2 (24 till 14,51 kg bond)

• 10 ark staplade

91 till 105 g/m 2 (25 till 12,70 kg bond)

• 400 ark för varje magasin

106 till 176 g/m 2 (29 till 21,32 kg bond)

• 250 ark staplade

Ej tillgängligt i kassetten1,2,3,4

91 till 105 g/m 2 (25 till 12,70 kg bond)

• 50 ark staplade

106 till 176 g/m 2 (29 till 21,32 kg bond)

• 20 ark staplade

11. Bilaga 300

Specifikationer

Typ Storlek

Extra tung vikt 1

Extra tung vikt 2

Extra tung vikt 3

Extra tung vikt 4

Tunt papper

Bomullspapper

Se avsnittet om vanligt papper

PostCard 4x6

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Färgat/förtryckt Se avsnittet om vanligt papper

Återanvänt papper Se avsnittet om vanligt papper

Brevpapper Se avsnittet om vanligt papper

Mått

Se avsnittet om vanligt papper

102 x 152 mm

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Utskriftsmediets vikt/kapacitet (enkelsidigt) a kassett 1,2,3,4 Multikassett

176 till 216 g/m 2 176 till 216 g/m 2

• 10 ark staplade • 250 ark staplade

Ej tillgängligt i kassetten1,2,3,4

217 till 256 g/m

2

217 till 256 g/m

2

• 100 ark staplade

257 till 300 g/m

2

• 100 ark staplade

Ej tillgängligt i kassetten1,2,3,4

• 10 ark staplade

257 till 300 g/m

2

• 10 ark staplade

301 till 325 g/m

2

60 till 70 g/m 2

• 520 ark staplade

75 till 90 g/m 2

(16 till 8,16 kg bond)

(20 till 10,89 kg bond)

• 400 ark staplade

• 10 ark staplade

60 till 70 g/m 2 (16 till 8,16 kg bond)

• 100 ark staplade

75 till 90 g/m 2 (20 till 10,89 kg bond)

• 50 ark staplade

75 till 90 g/m 2 (20 till 10,89 kg bond)

• 400 ark staplade

60 till 90 g/m

2

(16 till 10,89 kg bond)

• 400 ark staplade

105 till 120g/m

2

(28 till 14,51 kg bond)

• 350 ark staplade

75 till 90 g/m 2 (20 till 10,89 kg bond)

• 50 ark staplade

60 till 90 g/m

2

(16 till 10,89 kg bond)

• 50 ark staplade

105 till 120g/m

2

(28 till 14,51 kg bond)

• 20 ark staplade

11. Bilaga 301

Specifikationer

Typ

Arkiv papper

Brevhuvud /

Hålslagning

Tunn kartong

Tjock kartong

Tjock kartong

Extra kartong 1

Extra kartong 2

Storlek

Se avsnittet om vanligt papper

Kuvert Monarch

Kuvert nr. 10

Kuvert nr. 9

Kuvert DL

Kuvert C5

Kuvert C6

Kuvert C4

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Mått

Se avsnittet om vanligt papper

98 x 191 mm

105 x 241 mm

98 x 225 mm

110 x 220 mm

162 x 229 mm

114 x 162 mm

229 x 324 mm

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Utskriftsmediets vikt/kapacitet (enkelsidigt) a kassett 1,2,3,4 Multikassett

71 till 90 g/m 2 (19 till 10,89 kg bond) 71 till 90 g/m 2 (19 till 10,89 kg bond)

• 350 ark 80 g/m

2

(20 lb bond)

Ej tillgängligt i kassetterna 2, 3, 4

• 20 ark 80 g/m

2

(20 lb bond)

75 till 90 g/m 2 (20 till 10,89 kg bond)

• 350 ark staplade

105 till 163 g/m

2

(28 till 43 lb bond)

• 350 ark staplade

170 till 216 g/m

2

• 250 ark staplade

217 till 256 g/m

2

• 100 ark staplade

257 till 300 g/m

2

• 100 ark staplade

Ej tillgängligt i kassetten1,2,3,4

75 till 90 g/m 2 (20 till 10,89 kg bond)

• 20 ark staplade

105 till 163 g/m

2

(28 till 43 lb bond)

• 20 ark staplade

170 till 216 g/m

2

• 20 ark staplade

217 till 256 g/m

2

• 20 ark staplade

257 till 300 g/m

2

• 20 ark staplade

301 till 325 g/m

2

• 20 ark staplade

11. Bilaga 302

Specifikationer

Typ

Tunn blank c

Tjock blank c

Tjock blank c

Etiketter d

Storlek Mått

A4, Letter, A3, A5 b , B4,

JIS B5 b

, ISO B5 b

, 8K,

16K, Legal, Oficio, Folio,

Executive b

, Statement

A6, B6

SRA3, Ledger/Tabloid

A4, Letter, A3, A5 b

, B4,

JIS B5 b , ISO B5 b

, 8K,

16K, Legal, Oficio, Folio,

Executive b

, Statement

A6, B6

SRA3, Ledger/Tabloid

A4, Letter, A3, A5 b

, B4,

JIS B5 b

, ISO B5 b

, 8K,

16K, Legal, Oficio, Folio,

Executive b

, Statement

A6, B6

SRA3, Ledger/Tabloid

Letter, A4

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

Se avsnittet om vanligt papper

OH-film Letter, A4 Se avsnittet om vanligt papper

Utskriftsmediets vikt/kapacitet (enkelsidigt) a kassett 1,2,3,4 Multikassett

106 till 169 g/m 2

• 100 ark staplade

Ej tillgängligt i kassetterna 3, 4

106 till 169 g/m 2

• 20 ark staplade

Ej tillgängligt i kassetterna 2, 3, 4

Ej tillgängligt i kassetterna 1, 3, 4

170 till 216 g/m

2

• 100 ark staplade

Ej tillgängligt i kassetterna 3, 4

Ej tillgängligt i kassetterna 2, 3, 4

Ej tillgängligt i kassetterna 1, 3, 4

217 till 258 g/m

2

• 100 ark staplade

Ej tillgängligt i kassetterna 3, 4

170 till 216 g/m

• 20 ark staplade

217 till 258 g/m

2

2

• 20 ark staplade

Ej tillgängligt i kassetterna 2, 3, 4

Ej tillgängligt i kassetterna 1, 3, 4

120 till 150 g/m 2 (32 till 18,14 kg bond)

• 50 ark staplade

Ej tillgängligt i kassetterna 3, 4

138 till 148 g/m

2

• 100 ark staplade

Ej tillgängligt i kassetterna 3, 4

120 till 150 g/m 2 (32 till 18,14 kg bond)

• 20 ark staplade

138 till 148 g/m

2

• 20 ark staplade

11. Bilaga 303

Specifikationer

Typ Storlek

Kassett 1: minsta storlek (anpassat)

Kassett 1: största storlek (anpassat)

Kassett 2,3,4: minsta storlek (anpassat)

Kassett 2,3,4: största storlek (anpassat)

Multikassett, minsta storlek (anpassat)

Multikassett, största storlek (anpassat)

98 x 148 mm

297 x 390 mm

140 x 210 mm

320 x 457 mm

98 x 148 mm

320 x 457 mm

Mått

Utskriftsmediets vikt/kapacitet (enkelsidigt) a kassett 1,2,3,4 Multikassett

60 till 300 g/m 2 -

a. Kapaciteten kan variera beroende på mediets ytvikt, tjocklek och utskriftsmiljön.

b. Kassett 2, 3 och 4 är ej tillgängliga när man använder LEF-typ. c. I miljöer med hög luftfuktighet, använd ett ark med MP.

d. Jämnheten på de etiketter som används i maskinen ligger mellan 100 och 250 (Sheffieldpunkter). Detta är ett mått på hur jämna de är.

60 till 325 g/m 2 (16 till 39,46 kg bond)

11. Bilaga 304

Specifikationer

3

Systemkrav

Microsoft

®

Windows

®

Krav (rekommenderas)

Operativsystem

Processor

Windows ® XP Service Pack

3

Intel® Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)

Windows Server ® 2003

Windows Server ® 2008

Intel® Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)

Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)

Windows Vista ® Intel® Pentium® IV 3 GHz

Windows ® 7 Intel® Pentium® IV-processor på 1 GHz och 32- eller 64-bitar eller högre

• Stöd för DirectX® 9-grafik med 128 MB minne (för Aerotemat)

• DVD-R/W-enhet

Intel® Pentium® IV 1,4 GHz-processorer (x64) (2 GHz eller snabbare) Windows Server ® 2008 R2

Windows ® 8

Windows ® 8.1

Intel® Pentium® IV-processor på 1 GHz och 32- eller 64-bitar eller högre

• Stöd för DirectX® 9-grafik med 128 MB minne (för Aerotemat)

• DVD-R/W-enhet

RAM

512 MB (1 GB)

512 MB (1 GB)

512 MB (2 GB)

512 MB (1 GB)

1 GB (2 GB)

512 MB (2 GB)

2 GB (2 GB) ledigt hårddiskutrymme

1,5 GB

1,5 GB

10 GB

15 GB

16 GB

10 GB

20 GB

11. Bilaga 305

Specifikationer

Operativsystem

Windows Server ® 2012

Windows Server ® 2012 R2

Krav (rekommenderas)

Processor

Intel® Pentium® IV 1,4 GHz-processorer (x64) (2 GHz eller snabbare)

• Internet Explorer 6.0 eller senare krävs för alla Windows-operativsystem.

• Användare med administratörsrättigheter kan installera programvaran.

• Windows Terminal Services är kompatibelt med maskinen.

Mac

Operativsystem

Mac OS X 10.6

Mac os x 10.7-10.10

Processor

• Intel®-processorer

• Intel®-processorer

Krav (rekommenderas)

RAM

1 GB (2 GB)

2 GB

RAM

512 MB (2 GB) ledigt hårddiskutrymme

32GB

Ledigt hårddiskutrymme

1 GB

4 GB

11. Bilaga 306

Specifikationer

Linux

Poster Krav

Operativsystem

Redhat ® Enterprise Linux 5, 6,7

Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

OpenSuSE ® 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1

Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11

Debian 6, 7

Mint 13, 14, 15, 16, 17

Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™ 2) Processor

RAM 512 MB (1 GB)

Ledigt hårddiskutrymme 1 GB (2 GB)

11. Bilaga 307

Specifikationer

4

Nätverksmiljö

Gäller endast modeller med trådlös eller trådbunden nätverksanslutning (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 9).

Du måste installera nätverksprotokoll på skrivaren om du vill använda den som nätverksskrivare. Följande tabell visar vilka nätverksmiljöer maskinen kan användas i.

Poster

Nätverkskort

Nätverksoperativsystem

Nätverksprotokoll

Trådlös säkerhet

Specifikationer

• Ethernet 10/100/1000 Base-TX trådbundet Lan

• 802.11b/g/n trådlöst LAN eller 802.11a/b/g/n/ac trådlöst LAN

• Windows® XP Service Pack 3, Windows Server ® 2003, Windows Vista ® , Windows ® 7, Windows ® 8, Windows

Server ® 2008 R2

• Olika Linux-OS

• Mac OS X 10.6 - 10.10

• TCP/IPv4

• DHCP, BOOTP

• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

• Standard TCP/IP-utskrift (RAW), LPR, IPP, WSD

• SNMPv 1/2/3, HTTP

• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP)

• Autentisering: Open System, Shared Key, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK), WPA Enterprise, WPA2

Enterprise

• Kryptering: WEP64, WEP128, TKIP, AES

11. Bilaga 308

Godkännandeinformation

Den här maskinen är utformad för en normal arbetsmiljö och certifierad med flera godkännandedeklarationer.

Vid användning av denna produkt ska de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador:

5

Säkerhetsdeklaration för laser

Skrivaren är certifierad i USA och uppfyller kraven i DHHS 21 CFR, paragraf 1 underparagraf J för Klass I (1) laserprodukter, och, i övriga världen, certifierad som en Klass I-laserprodukt som uppfyller kraven i IEC

60825-1: 2007.

Klass 1-laserprodukter anses inte vara skadliga. Lasersystemet och skrivaren är konstruerade så att människor aldrig kommer i kontakt med laserstrålning överstigande klass 1 under normal drift, underhåll och föreskriven service.

Varning

Använd eller reparera aldrig skrivaren om skyddet till laser-/ skannerenheten är borttaget. Den reflekterade strålen kan skada dina

ögon, även om den är osynlig.

11. Bilaga 309

Godkännandeinformation

6

Ozonsäkerhet

8

Energispar

Produkten släpper ut mindre än 0,1 ppm ozon. I och med att ozon är tyngre än luft bör du sörja för god ventilation där du använder skrivaren.

7

Perkloratvarning

Denna perkloratvarning gäller endast primära litiumknappcellsbatterier

(CR, mangandioxid) i produkter som ENDAST säljs eller distribueras i

Kalifornien, USA.

Perkloratmaterial – specialhantering kan krävas.

Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (Endast USA)

9

Återvinning

Skrivaren innehåller avancerad teknik för att spara energi som minskar energiförbrukningen när den inte används aktivt.

Om skrivaren inte tar emot data under en längre tid minskar energiåtgången automatiskt.

Namnet ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade varumärken i USA.

Om du vill veta mer om ENERGY STAR-programmet besöker du http://www.energystar.gov.

Modeller som är godkända enligt ENERGY STARspecifikationerna är försedda med en ENERGY STAR-dekal.

Kontrollera om skrivaren har en sådan.

Återvinn eller deponera produktens förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.

11. Bilaga 310

Godkännandeinformation

10

Avfallshantering (kassera elektrisk och elektronisk utrustning)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

11

State of California Proposition 65 Warning

(Endast USA)

Märkningen på produkten, tillbehören eller dokumentationen anger att produkten och de elektroniska komponenterna (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte ska kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra miljöskador och minska hälsorisken ska dessa skiljas från andra typer av avfall och återvinnas.

Hemanvändare bör antingen kontakta återförsäljaren som de köpte produkten av, eller kommunen för information om hur och var de kan lämna produkten för miljövänlig återvinning.

Kontorsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren i inköpskontraktet. Den här produkten och dess elektriska komponenter ska inte blandas med annat kommersiellt avfall.

Endast USA

Elektronikskrot ska kastas i en godkänd återvinningsbehållare. Du kan ta reda på var närmaste återvinningsstation finns genom att besöka vår webbplats: www.samsung.com/recyclingdirect Du kan även ringa (877)

278 - 0799

12

Radiofrekvensstrålning

FCC-information till användaren

Enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Den får användas om följande två villkor är uppfyllda:

• Enheten får inte ge upphov till skadlig interferens och

• enheten måste acceptera inkommande interferens, inklusive störningar som orsakar oönskad drift.

11. Bilaga 311

Godkännandeinformation

Apparaten har testats och funnits överensstämma med gränsvärdena för en digital enhet i klass B, enligt del 15 av FCC-reglementet. Gränsvärdena

är framtagna för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostad.

Utrustning ger upphov till, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och kan om den inte installeras och används enligt anvisningarna orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte inträffar i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagningen, vilket kan påvisas genom att stänga av och sedan sätta på utrustningen igen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

• Rikta om eller flytta mottagarantennen.

• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

• Anslut utrustningen till ett annat vägguttag eller en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.

• Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker om du behöver hjälp.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den tillverkare som är ansvarig för produktöverensstämmelserna kan innebära att användaren inte längre får använda apparaten.

Kanadensiska bestämmelser för radiostörningar

Den digitala enheten överstiger inte de gränsvärden för klass Bradiostörningar från digitala apparater såsom de anges i standarden för störningsorsakande utrusning, betecknad ”Digital Apparatus”, ICES-003 från Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : “Appareils Numériques”, ICES-003

édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

13

RFID (Radio Frequency Interface Device)

RFID-användning av denna apparat ska ske på följande två villkor: (1)

Denna apparat får inte orsaka skadlig interferens, och (2) denna apparat måste acceptera inkommande störningar, inklusive störningar som orsakar oönskad drift. (Endast USA, Frankrike, Taiwan)

11. Bilaga 312

Godkännandeinformation

14

United States of America

De amerikanska federala myndigheterna för etermedier (FCC)

Avsiktlig sändning enligt del 15 i FCC

Lågeffektsutrustning av Radio LAN-typ (trådlösa kommunikationsenheter med radiofrekvens (RF)) som används i frekvensbandet 2.4/5 GHz kan finnas inbyggd i ditt skrivarsystem. Kapitlet gäller endast om dessa enheter finns i systemet. Läs på systemetiketten för att verifiera närvaron av trådlösa enheter.

Eventuella trådlösa enheter i ditt system är endast godkända för användning i USA om det finns ett FCC ID-nummer på systemetiketten.

FCC har angett en allmän riktlinje om 20 cm avstånd mellan apparaten och kroppen för användning av trådlösa enheter i närheten av kroppen (detta inkluderar inte extern utrustning). Apparaten ska inte användas närmare än

20 cm från kroppen när trådlösa enheter är påslagna. Utgångseffekten från den trådlösa enheten (eller de trådlösa enheterna), som kan finnas inbyggda i din skrivare, ligger klart under de gränsvärden för avgiven RF som FCC har angivit.

Denna sändare får inte samlokaliseras eller samköras med någon annan antenn eller sändare.

Enheten får användas om följande två villkor är uppfyllda: (1) Enheten får inte ge upphov till skadlig interferens, och (2) enheten måste acceptera inkommande interferens, inklusive störningar som orsakar oönskad drift av apparaten.

Användare får inte reparera trådlösa enheter på egen hand. Förändra dem inte på något sätt. Modifiering av trådlösa enheter innebär att du inte längre har tillstånd att använda dem. Kontakta tillverkaren för service.

FCC-deklaration för användning av trådlöst LAN

Vid installation och användning av kombinationen av sändare och antenn kan gränsvärdet för avgiven radiofrekvens om 1 mW/cm

2

överstigas på platser nära den installerade antennen. Därför ska användaren alltid iaktta ett minimiavstånd om 20 cm från antennen.

Denna apparat kan inte samlokaliseras med en annan sändare och sändarantenn.

11. Bilaga 313

Godkännandeinformation

16

15

Faxmärkning

Enligt Telephone Consumer Protection Act från 1991 är all användning av dator eller annan elektronisk utrustning för att sända någon typ av meddelanden med hjälp av en faxtelefon förbjuden om inte varje sådant meddelande innehåller en tydlig marginal överst eller längst ned på varje skickad sida, eller på meddelandets första sida, som innehåller följande information:

1 Datum och tidpunkt för sändningen.

2 Identifiering av företaget eller den person som skickar meddelandet.

3 Telefonnumret till den sändande maskinen, företaget eller personen.

Telebolaget kan ändra sina kommunikationsmedel eller procedurer utifrån gällande behov om de inte står i strid med reglerna och förordningarna i

FCC Part 68. Om sådana ändringar kan förväntas göra kundens utrustning inkompatibel med telebolagets kommunikationsfunktioner, eller kräva modifiering av sådan terminalutrustning eller på annat sätt materiellt påverka dess användning eller prestanda, ska kunden meddelas skriftligen om detta i god tid.

REN-nummer (Ringer Equivalence Number)

REN- och FCC-registreringsnumret för maskinen hittas på etiketten på maskinens under- eller baksida. Ibland är det nödvändigt att uppge dessa nummer till telebolaget.

REN-numret är ett mått på maskinens elektriska belastning på telefonlinjen och kan användas för att avgöra om linjen har överbelastats. Om du installerar flera typer av utrustning på samma telefonlinje kan det leda till olika problem när du ringer och tar emot samtal. Summan av alla RENnummer för den utrustning som är ansluten till telefonlinjen ska vara mindre

än fem för att undvika att telefonbolagets tjänst störs. I vissa fall kan det hända att fem REN-nummer inte kan användas på din telefonlinje. Om någon del av din telefonutrustning inte fungerar korrekt bör du genast koppla ur den från telefonlinjen eftersom telenätet annars kan skadas.

Utrustningen överensstämmer med Part 68 i FCC-reglementet och de krav som antagits av ACTA. På utrustningens baksida finns en etikett som bl.a. innehåller ett produktnummer i formatet US:AAAEQ##TXXXX. Om din telefonileverantör efterfrågar detta nummer måste du uppge det för dem.

FCC-reglerna anger att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är godkända av tillverkaren kan innebära att användaren inte längre får använda apparaten. Om terminalutrustningen skadar telenätet måste telebolaget meddela kunden att tjänsten kan avbrytas.

I de fall då det inte är praktiskt genomförbart att meddela kunden kan företaget tillfälligt avbryta tjänsten förutsatt att de: a Meddelar kunden så snart som möjligt.

b Ger kunden tillfälle att korrigera utrustningsproblemet.

c Meddelar kunden om rättigheten att klaga hos Federal

Communication Commission enligt de procedurer som fastställts i

FCC Rules and Regulations Subpart E of Part 68.

11. Bilaga 314

Godkännandeinformation

Du bör också känna till att

• Maskinen är inte utformad för att anslutas till ett digitalt PBX-system.

• Om du tänker använda ett datormodem eller ett faxmodem på samma telelinjer som maskinen kan det leda till överförings- och mottagningsproblem för all utrustning. Det rekommenderas att du inte delar maskinens linje med annan utrustning än en vanlig telefon.

• Om ditt område ofta utsätts för blixtnedslag eller strömstörningar rekommenderar vi att du installerar ett strömskydd för både el- och teleledningarna. Du kan köpa strömskydd från din återförsäljare eller en annan tele- eller elektronikförsäljare.

• När du programmerar nödnummer och/eller ringer testsamtal till nödnummer, måste du i förväg kontakta larmcentralen (på ett annat nummer än nödnumret) om dina testavsikter. Larmoperatören ger dig anvisningar för hur du ska testa nödnumret.

• Maskinen får inte användas tillsammans med myntautomater eller för betalsamtal.

• Maskinen kan kopplas magnetiskt till hörselhjälpmedel.

Du kan på ett säkert sätt ansluta denna utrustning till telenätet med en vanlig väggkontakt, USOC RJ-11C.

17

Ersätta den anpassade kontakten (endast för

Storbritannien)

Viktigt

Maskinens nätsladd är utrustad med en 13 A-standardkontakt (BS 1363) och har en 13 A-säkring. Om du byter eller undersöker säkringen måste du sätta tillbaka rätt säkring på 13 A. Du måste sedan sätta tillbaka säkringsskyddet. Om du har tappat bort säkringsskyddet ska du inte använda kontakten förrän du har ett nytt säkringsskydd.

Kontakta återförsäljaren.

Kontakten på 13 A är den vanligaste typen i Storbritannien och bör passa.

Vissa byggnader (mestadels äldre) har emellertid inte uttag för en vanlig kontakt på 13 A. Då måste du köpa en lämplig nätkontaktsadapter. Ta inte bort den gjutna kontaktdelen.

Om du tar bort den gjutna kontaktdelen bör du göra dig av med den direkt. Du kan inte koppla in ny kabel på kontakten, och du kan få en elektrisk stöt om du sätter in den i ett uttag.

11. Bilaga 315

Godkännandeinformation

Viktig varning

Den här maskinen måste jordas.

Trådarna i nätsladden har följande färgkoder:

• Grön och gul: jord

• Blå: neutral

• Brun: spänningsförande

Om trådarna i din nätsladd inte matchar färgerna i din kontakt, gäller följande:

Du måste ansluta den gröna/gula tråden till stiftet märkt med ”E” eller med jordsymbolen eller till den gröna/gula eller gröna anslutningen.

Du måste koppla den blå tråden till stiftet som är märkt med ett ”N” eller är svartfärgat.

Du måste koppla den bruna tråden till stiftet som är märkt med ett ”L” eller

är rödfärgat.

Du måste ha en säkring på 13 A i kontakten, adaptern eller elpanelen.

18

Deklaration om överensstämmelse (Länder i

Europa)

Godkännanden och certifieringar

Samsung Electronics intygar härmed att produkten [SL-K740x/

K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x series] uppfyller kraven som anges i direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning (1999/5/EG).

Denna deklaration om överensstämmelse finns på www.samsung.com

, gå till Support > Filarkiv och ange skrivarens (MFP) namn så att motsvarande dokument visas.

1 januari 1995: Kommissionens direktiv 2006/95/EG om approximation av medlemsstaternas lagstiftning som avser lågspänningsutrustning.

1 januari 1996: Kommissionens direktiv 2004/108/EG om harmonisering av medlemsstaterna lagstiftning som avser elektromagnetisk kompatibilitet.

9 mars 1999: Kommissionens direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och terminalutrustning för telekommunikation och ömsesidigt erkännande av deras överensstämmelse. En undertecknad kopia av Declaration of

Conformity, som definierar de relevanta direktiven och refererade normer kan erhållas från din representant för Samsung Co., Ltd.

11. Bilaga 316

Godkännandeinformation

EC-certifiering

Överensstämmelse med direktivet för radioutrustning och teleterminalutrustning (1999/5/EG)

Samsung-produkten har certifierats av Samsung gällande alleuropeisk terminalanslutning till det publika telefonnätet (PSTN) i enlighet med direktivet 1999/5/EG. Produkten har utformats för anslutning till det publika telefonnättet och till kompatibla icke-publika telefonväxlar i Europa.

Om det uppstår problem bör du i första hand vända dig till Euro QA Lab hos

Samsung Electronics Co., Ltd.

Den här produkten har testats i enlighet med TBR21.

Standardiseringsorganet för telekommunikation i Europa (ETSI) har publicerat ett rådgivande dokument (EG 201 121) som innehåller utförlig information om krav och nätverkskompatibilitet vad gäller TBR21terminaler. Produkten har utvecklats med dokumentet i åtanke och är helt kompatibelt med däri angivna rekommendationer.

20

Endast Taiwan

21

Endast Ryssland/Kazakstan/Vitryssland

19

Endast Taiwan

11. Bilaga 317

Godkännandeinformation

22

Endast Tyskland

23

Endast Turkiet

REN-numret (Ringer Equivalence Number) används för att avgöra antalet enheter om kan vara anslutna till en telefonlinje. Termineringen på en uppkoppling kan bestå av alla kombinationer av enheter som uppfyller kravet att summan av REN för alla enheter inte överstiger fem. / L’indice d’equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison d’une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d’indices d’equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n’excede pas cinq.

26

Endast Kina

24

Endast Thailand

Denna telekommunikationsutrustning stämmer i enlighet med NTC's tekniska krav.

25

Endast Kanada

Denna produkt överensstämmer med gällande tekniska specifikationer för

Industry Canada. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d’Industrie Canada.

Webbplats: http://www.samsung.com/cn/support/location/ supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION

11. Bilaga 318

Godkännandeinformation

᳝ᆇ⠽䋼

11. Bilaga 319

Copyright

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Användarhandboken tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i handboken kan ändras utan förvarning.

Samsung Electronics är inte ansvarigt för några direkta eller indirekta skadeståndskrav som kan uppstå som en följd av eller i samband med användningen av denna användarhandbok.

• Samsung och Samsung-logotypen är varumärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd.

• Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows Server 2008 R2 är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör

Microsoft Corporation.

• Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint, och Outlook är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

• Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android and Gmail är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.

• iPad, iPhone, iPod touch, Mac och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc., vilka har registrerats i USA och i andra länder.

• AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.

• Alla övriga varumärken eller produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.

11. Bilaga 320

Copyright

QR-kod

Programvaran som ingår i denna produkt innehåller programvara med öppen källkod. Du kan erhålla den fullständiga källdkoden under tre år efter senaste gången denna produkt skickades iväg. Detta gör du genom att mejla till :[email protected]. Det går även att få den fullständiga koden genom ett fysiskt media som en CD-ROM-skiva; en minsta kostnad kommer att tas ut.

Följande webbadress https://opensource.samsung.com/opensource/X7600_Series/seq/0 leder till sidan där du kan hämta källkoden och licensinformation om öppen källkod relaterad till denna produkt.

Detta erbjudande gäller vem som helst som mottar denna information.

Programvaran som ingår i denna produkt innehåller programvara med öppen källkod. Du kan erhålla den fullständiga källdkoden under tre år efter senaste gången denna produkt skickades iväg. Detta gör du genom att mejla till :[email protected]. Det går även att få den fullständiga koden genom ett fysiskt media som en CD-ROM-skiva; en minsta kostnad kommer att tas ut.

Följande webbadress https://opensource.samsung.com/opensource/K7600_Series/seq/0 leder till sidan där du kan hämta källkoden och licensinformation om öppen källkod relaterad till denna produkt.

Detta erbjudande gäller vem som helst som mottar denna information.

REV. 3.00

QR-kod

11. Bilaga 321

Samsung Multifunction

Multi

X

press

X740x/X750x/X760x series

K740x/K750x/K760x/K765x series

Administratörshandboken innehåller avancerad information för administratörer som använder och hanterar maskinen.

Alla funktioner är inte tillgängliga på alla modeller och i alla länder.

GRUNDLÄGGANDE

I den här bruksanvisningen får du information om hur du installerar, använder och felsöker skrivaren i

Windows.

AVANCERAT (ADMINISTRATÖRSHANDBOK)

1. Om administratörshandboken

Konvention

Avsedd målgrupp

handboken

333

334

Säkerhetsprinciper för administratörer 335

Terminologi som används i den här

336

2. Avancerade inställningar för

inställningsmeny

Åtkomst till nätverksinstallation 367

Nätverksinställningar (konfigurera TCP/IP) 368

Utskriftsinställningar (Portar att ange för nätverksutskrift) 371

Ställ in protokoll

Nätverksfiltreringsinställningar

Installera drivrutinen via nätverk

Kompatibla mobilappar

372

373

374

383

Installation av trådlöst nätverk (tillval) 385

Använda BLE/NFC-funktionen (valfritt) 394

Mopria™

AirPrint

Samsung Cloud Print

Google Cloud Print™

404

406

408

410

Logga in

Språk och skrivspråk

Maskin

Admin.inst

Hantering

Nätverksinställningar

System

340

341

342

347

356

358

362

4. Underhåll

3. Nätverksinställning

Kontrollera förbrukningsmaterialens status 413

Ställa in aviseringar för beställning av förbrukningsmaterial 414

Byta ut och omfördela förbrukningsmaterial 415

Kontrollera serienummer

Rensa minnet

416

417

Nätverksmiljö 366

329

AVANCERAT

Rengöra maskinen

Tips om hur du förvarar maskinen, förbrukningsmaterial och papper

Tips på hur du flyttar maskinen

Skriva ut en provsida

418

426

427

428

330

1. Om administratörshandboken

Administratörshandboken innehåller avancerad information för administratörer som använder och hanterar maskinen. Maskinen innehåller funktioner som endast är tillgängliga för administratörer, till exempel att fjärrinstallera drivrutinen eller skapa installationspaketet. I den här handboken finns även underhållsinformation (t.ex. rengöra maskinen, byta tonerkassetter). Handboken innehåller illustrerande skärmbilder, lättlästa tabeller med funktioner och detaljerade anvisningar.

• Konvention

• Avsedd målgrupp

• Säkerhetsprinciper för administratörer

• Terminologi som används i den här handboken

333

334

335

336

• Läs säkerhetsinformationen innan du använder skrivaren.

• I kapitlet Ordlista förklaras termerna som används i den här administratörshandboken

(se ”Ordlista” på sidan 429).

• Bilderna i den här administratörshandboken kan skilja sig från din maskin beroende på alternativ eller modell, men tillvägagångssätten är desamma.

• Skärmbilderna som visas i den här bruksanvisningen för administratörer kan skilja sig från vad som faktiskt visas på skrivaren (beroende på inbyggd programvara och drivrutin).

• Anvisningarna i den här administratörshandboken gäller huvudsakligen Windows 7.

Konvention

Följande tabell visar handbokens konventioner:

Fetstil

Obs

Konvention Beskrivning

För texter som visas på displayen eller knappnamn på maskinen.

Ger ytterligare information eller detaljerade specifikationer om maskinens funktioner och möjligheter.

Försiktighet Ger användaren information som skyddar maskinen från skador och fel.

Fotnot

(”Korshänvisningar”)

Mer information om ord och fraser.

Hänvisar användaren till en referenssida med mer detaljerad information.

Exempel

Starta

Datumformatet kan skilja sig mellan olika länder.

Rör inte vid ytan på trumman som sitter i tonerkassetten eller framkallningsenheten.

a. sidor per minut

(Se ”Ordlista” på sidan 429.)

1. Om administratörshandboken 332

Avsedd målgrupp

Den förväntade användaren av den här handboken är en administratör med förståelse för:

• Allmän kunskap om maskinen och andra tillvalsdelar.

• Grundläggande teknisk kunskap.

• Nätverksmiljön för utskrift.

• Nätverksprotokoll – delnät, säkerhetsfunktioner, adresser.

• Windows-operativsystem på server- och klientdatorer.

1. Om administratörshandboken 333

Säkerhetsprinciper för administratörer

Administratörer måste följa nedanstående principer för att hantera maskinen på ett säkert sätt:

• Administratören bör placera maskinen på en säker plats där maskinen kan skyddas mot fysisk kontakt eller manipulering.

• Administratören bör vara helt medveten om de säkerhetsprinciper som organisationen har och följa dem för att hantera maskinen.

• Administratören bör bevilja behörighet att använda maskinen till användare enligt säkerhetsprinciper och -procedurer.

• Administratören bör inte använda sin behörighet för att missbruka maskinen.

• Administratören bör hantera maskinen i en betrodd nätverksmiljö.

• Administratören bör garantera att den certifierande tjänsten via certifieringsserver sker via en säker kanal och hanteras på ett säkert sätt.

• Administratören bör tillhandahålla en tidsstämpelfunktion för att upprätthålla en korrekt systemlogghistorik.

• Administratören bör tillhandahålla en säker nätverkskanal med SSL.

• Administratören bör spara systemloggfilerna som exporteras med exportfunktionen på en säker och skyddad plats.

• Administratören bör skydda maskinen från obehörig kontakt med externa gränssnitt.

1. Om administratörshandboken 334

Terminologi som används i den här handboken

1

Följande termer används i den här handboken i exempel, anvisningar och beskrivningar:

Synonym

Vissa termer kan ha samma betydelse:

Termer

Dokument original

Papper

Maskin

Bruksanvis ning

Synonym medier, utskriftsmedier skrivare, multifunktionsskrivare, enhet manual, bruksanvisning

2

Akronymer

Följande akronymer används i den här handboken i exempel, anvisningar och beskrivningar:

Akronymer

DBMS

Betydelse

Data Base Management System

MFP

S/N

SNMP

SNTP

TLS

UPnP

MDNS

LDAP

SLP

Akronymer

EAP-MD5

EAP-MS-

CHAPv2

IP

HTTP

HTTPS

PEAPv0/

EAP-MS-

CHAPv2

SMTP

Betydelse

Extensible Authentication Protocol-Message Digest 5

Extensible Authentication Protocol-Microsoft Challenge-

Handshake Authentication Protocol version 2

Internet Protocol

Hypertext Transfer Protocol

Secure Hypertext Transfer Protocol

Protected Extensible Authentication Protocol version 0/

Extensible Authentication Protocol-Microsoft Challenge-

Handshake Authentication Protocol version 2

Simple Mail Transfer Protocol

Multifunktionsskrivare

Serienummer

Simple Network Management Protocol

Simple Network Time Protocol

Transport Layer Security

Universal Plug and Play

Multicast Domain Name System

Lightweight Directory Access Protocol

Service Location Protocol

1. Om administratörshandboken 335

Terminologi som används i den här

Akronymer

SMB

SWS

WINS

WSD

Server Message Block

SyncThru™Web Service

Betydelse

Windows Internet Name Service

Web Service for Device

3

Ordlista

(Se ”Ordlista” på sidan 429.)

1. Om administratörshandboken 336

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny

I det här kapitlet beskrivs din skrivares Inställningar meny. På menyn Inställningar finns olika alternativ som administratörer kan ställa in för att till fullo dra nytta av maskinens alla funktioner.

Kapitlet innehåller:

• Logga in

• Språk och skrivspråk

• Maskin

• Admin.inst

• Hantering

• Nätverksinställningar

• System

340

341

342

347

356

358

362

• I den här administratörshandboken beskrivs huvudsakligen funktioner som administratörer ofta använder och inställningar som ska göras innan maskinen används.

• För vissa alternativ måste du kontakta din lokala återförsäljare för att kunna ange inställningarna.

• Vissa menyer visas kanske inte på skärmen beroende på inställningar eller modeller.

Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

• Vissa alternativ är endast tillgängliga för administratören beroende på vilka

autentiseringsinställningar som har valts (se ”Autentisering” på sidan 349).

Logga in

Beroende på vilka autentiseringsinställningar du valt kanske du måste logga in som administratör för att komma åt vissa alternativ i

Inställningar

menyn (se ”Autentisering” på sidan 349). Kontakta din

Internetleverantör eller administratör för mer information.

1 Tryck på Inställningar från startskärmen eller Apps .

2 Välj det alternativ du vill använda. Om alternativet är tillgängligt endast för administratören visas inloggningsskärmen.

Ange ID , Lösenord , och Domän med hjälp av popup-tangentbordet som visas när du trycker på varje fält.

• Ange det ID och lösenord du ställde in när du först slog på maskinen

(se ”Startinställningar (endast administratör)” på sidan 352).

• Du kan även använda Sen. användare -knappen för att leta upp det

ID som senast användes och knappen Domänlista för att hitta domänen i listan som finns lagrad i maskinen.

• När du loggar in visas ID:t för den inloggade användaren på skärmen.

3 Tryck på Logga in .

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 339

Språk och skrivspråk

Med den här menyn kan du konfigurera språket som menyn ska visas på.

Du kan även ställa in alternativ för tangentbordet på skärmen.

Inställningar > Språk och ingång från startskärmen eller Apps .

Funktion

Språk

Tangentord & inmatningsmetoder

Tal

Beskrivning

Med den här funktionen kan du välja språk.

Du kan ändra skrivbordet som din maskin använder.

Gör att du kan ställa in inställningarna för inspelning av röst.

3

2

Inmatning

Om maskinen inte tar emot någon information under en viss tidsperiod avbryter den det pausade jobbet eller lämnar den aktuella menyn och går tillbaka till standardinställningarna. Du kan ställa in tiden som maskinen ska vänta innan den avbryter det pausade jobbet eller lämnar den aktuella menyn.

Tangentord & inmatningsmetoder

Här kan du specificera tangentbordet som maskinen använder.

• Standard: Välj standardspråk och -metod.

1

Språk

Här kan du välja vilket språk som ska visas på skärmen.

Tryck på Inställningar > Språk från startskärmen eller Apps och välj sedan önskat språk.

4

Tal

• Text för talutmatning : Tillhandahåller text i ljudversion, exempelvis innehåll i e-postmeddelanden.

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 340

Maskin

Innan du använder maskinen bör du konfigurera de allmänna inställningarna.

• Vissa menyer visas kanske inte på displayen beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

• Klicka på ( Hjälp ) från startskärmen eller (snabbmeny) och klicka på det alternativ du vill ha mer information om.

Tryck på Inställningar > Maskin från startskärmen eller Apps .

Funktion

Kassettinst.

Ljud

Visa

Lagring

Beskrivning

Med denna funktion kan du justera de nuvarande kassettinställningarna, såsom papperstyp och kassettprioriteter (se

”Kassettinst.” på sidan 343).

Med den här funktionen kan du ställa in volymen för knapparnas ljud, varningslarm och ljud som uppstår när du använder faxen. Du kan testa volymen så fort du har

angett nivån (se ”Ljud” på sidan 343).

Med detta alternativ kan du konfigurera ljusstyrka och snabbstart.

Hantering av lagring för alla applikationer.

Justering

Eco a

Funktion

Energisparläge

Timrar

Beskrivning

Gör att du kan justera höjd, luftfuktighet, bild och maskintestfunktioner.

Minskar energiförbrukningen. Om du väljer det här alternativet försätts maskinen i ett energisparläge när den inte används.

Det finns två energisparlägen (se

”Energisparläge” på sidan 345).

Med den här funktionen kan du ställa in tiden då maskinen ska återgå till standardinställningen eller avbryta det pausade jobbet om det inte sker någon

aktivering under en längre tid (se ”Timrar

(endast administratör)” på sidan 346).

Här kan du ange det miljövänliga läget som standard och ändra inställningarna för det miljövänliga läget. Om du använder det miljövänliga läget kan du spara på

utskriftsresurserna (se ”Eko” på sidan 346).

a. Beroende på vilka autentiseringsinställningar som har valts kan dessa finnas åtkomliga

för administratören (se ”Autentisering” på sidan 349).

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 341

Maskin

5

Kassettinst.

6

Ljud

Med den här funktionen kan du kontrollera de aktuella magasininställningarna och ändra inställningarna om det behövs. Det finns många olika alternativ för att ställa in magasin och papper. Utnyttja alternativen och hitta de inställningar som bäst motsvarar dina behov för magasin och papper.

Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.

Öppna webbläsare från din nätverksanslutna dator och ange din maskins IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på fliken Settings > Machine Settings > System > Input Trays

(se ”Fliken

Inställningar” på sidan 197).

Om vissa alternativ är nedtonade innebär det att det nedtonade alternativet inte kan användas på maskinen eller att tillval som krävs för att alternativet ska kunna användas inte är installerade.

7

Du kan ställa in volymen för knapparnas ljud, varningslarm och ljud som uppstår när du använder faxen. Med hjälp av skjutpanelen kan du välja volym och tryck på knappen Test för att testa volymen.

• Tangentljud: Du kan justera volymen på det ljud som hörs när knapparna trycks ned.

• Larmton: Du kan justera volymen på varningsljud.et

• Faxljud: Du kan justera volymen på det ljud som hörs vid faxsändning/

-mottagning. Det här alternativet innehåller andra underalternativ.

Skärm

Du kan ändra flera inställningar på displayen.

• Skarm: Gör att du kan justera LCD-ljusstyrkan

• Mer inställningar: Du kan välja registret via Snabbstart ( Program ,

Skärmdump , Program , Sök )

8

Förvaring

Du kan hantera förvaringen för alla applikationer och visa all förvaringsinformation.

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 342

Maskin

9

Om strömtillförseln stängs av till maskinen måste du ställa in rätt tid och datum igen när strömmen kommer tillbaka.

Justering

Du kan välja på vilken höjd maskinen befinner sig. Du kan även justera bildhanteringen och kontrollera maskintestet.

• Höjdjustering : Du kan välja på vilken höjd maskinen befinner sig.

Utskriftskvaliteten påverkas av lufttrycket, som avgörs av hur högt över havsnivån maskinen befinner sig. Därför är det viktigt att ställa in rätt höjd.

Normal : 0 ~ 1 000 m

Hög 1 : 1 000 m ~ 2 000 m

Hög 2 : 2 000 m ~ 3 000 m

Hög 3 : 3 000 m ~ 4 000 m

Hög 4 : 4 000 m ~ 5 000 m

• Fuktighet : Optimerar utskriftskvaliteten utifrån luftfuktigheten i skrivarens omgivning. Välj en luftfuktighetsinställning baserat på luftfuktigheten i arbetsmiljön. Luftfuktighetsnivåerna varierar mellan

Normal (normal luftfuktighet) och Hög 3 (hög luftfuktighet).

• Automatisk färgregistrering

Automatisk färgregistrering : Maskinen skriver ut en mönsterbild för kalibrering av färgerna. Den här funktionen gör att utskriften blir skarpare med klarare färger, vilket gör att den utskrivna bilden på papperet mer liknar bilden på skärmen än annars.

Fullst. autom. färgreg.

: Ställ in om du vill utföra en fullständig automatisk färgregistrering.

• Färgsimulering: Gör det möjligt att välja färg. Om du inte är nöjd med den aktuella utskriftsfärgen kan du välja en färgsimulering som bättre passar dina behov.

Standardsimulering : Återställer standardinställningen för färg.

Simulering A ~ Simulering D : Välj den färginställning du vill använda.

Varje simulering har olika färginställningar.

Anpassat : Om du behöver en annan färginställning än ovan kontaktar du tjänsteleverantören och frågar efter en anpassad inställning.

• Anpass. farger: Här kan du ändra utskriftsdensiteten och svärtan på utskrifterna

• Tonjustering: Justerar automatiskt färgtonerna för bästa möjliga utskriftskvalitet.

Aktivering av automatisk tonjustering : Ger maskinen instruktioner om att automatiskt kalibrera tonen vid vissa intervaller. Aktivera detta alternativ för att utföra en normal eller fullständig tonjustering efter ett visst antal sidor skrivs ut, eller om skrivaren inte används under en viss period.

Auto. just. av ton : Utför en normal eller fullständig tonjustering omgående.

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 343

Maskin

• Normal : Justerar automatiskt färgtonerna. Denna process tar längre tid än Snabb, men ger bättre resultat.

• Full : Ändrar färgtabellen fullständigt för att justera färgtonerna.

• Maskintest: Här kan du ändra tonnivån

Utskriftsjustering : Här kan du justera utskriftsområdet. Om bilder skrivs ut utanför sidan eller blir förskjutna måste du justera utskriftsområdet.

Prestandaoptimering

När det här alternativet är På kan du försätta maskinen i normalläge från energisparläge genom att:

• Tryck på ( Strömbrytare/väckning ) på kontrollpanelen.

• Fylla på papper i en kassett/ett magasin.

• Öppna eller stänga luckan.

• Dra ut eller stänga en kassett.

• Lägg i originalen i DSDF.

• Sätt in USB-enheten.

10

Energisparläge

Om du inte använder maskinen på en stund kan du spara energi med hjälp av det här alternativet.

Du kan ställa in läget Energisparläge genom att trycka på bildskärmen.

Sparläge för ström

Med alternativet Sparläge för ström sparar maskinen energi. När du inte använder maskinen på ett tag tillämpas alternativet Sparläge för ström automatiskt på vissa delar. Alternativet Sparläge för ström sparar mindre ström än alternativet Energisparläge .

Energisparläge

Om du inte använder maskinen på en stund kan du spara energi med hjälp av det här alternativet. Maskinen sparar mer ström med alternativet

Energisparläge än i läget Sparläge för ström .

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 344

Maskin

11

Timrar (endast administratör)

12

Eko

Om maskinen inte tar emot någon information under en viss tidsperiod avbryter den det pausade jobbet eller lämnar den aktuella menyn och går tillbaka till standardinställningarna. Du kan ställa in tiden som maskinen ska vänta innan den avbryter det pausade jobbet eller lämnar den aktuella menyn.

Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.

Öppna webbläsare från din nätverksanslutna dator och ange din maskins IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas, klickar du på

Settings > Machine Settings > System > Setup .

• System-timeout: Maskinen återvänder till kopieringsmenyn om den inte tar emot någon information under den angivna tiden.

• Jobbpaustidsgräns: Om det inträffar ett fel under utskriften och det inte kommer någon signal från datorn håller maskinen kvar jobbet under en angiven tid innan det tas bort.

• Jobb-timeout: När skrivaren inte får indata efter ett visst tidsintervall avbryts det aktuella jobbet. Du kan själv ange vilket intervall som ska användas.

I eko-läget minskar bläck- och pappersåtgången.

• Standardinställning : Aktiverar eller inaktiverar eko-läget.

Vid tvingad : Aktiverar eko-läget. Om en användare vill försätta skrivaren i eko-läge måste han eller hon ange lösenordet.

• Konfigurering av Eko-läge : Eko-inställningar.

Standardinställningar : Maskinen står i läget Standard-eko.

Anpassad installation : Ändra till önskade värden.

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 345

Admin.inst

Detta är endast tillgängligt för administratörer.

• Vissa menyer visas kanske inte på displayen beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

• Klicka på ( Hjälp ) från startskärmen eller (snabbmeny) och klicka på det alternativ du vill ha mer information om.

Tryck på Inställningar > Admin-inställningar från startskärmen eller

Apps .

Säkerhet

Funktion

Allmänna inställn.

Inled. inställn.

Beskrivning

Här kan du ange säkerhetsrelaterade

inställningar (se ”Säkerhet” på sidan 348).

Med dessa kan du konfigurera de allmänna inställningarna ( Mätning , Hantering av förbrukningsartiklar , Konflikthantering ,

och andra inställningar) (se ”Allmänna inställn.” på sidan 350).

Här kan du ange grundläggande inställningar som måste ställas in innan du kan använda maskinen (se

”Startinställningar (endast administratör)” på sidan 352).

Funktion

Faxinställn.

Skrivarinställningar

Boxinställn.

Rapportinställningar

Programhantering

Beskrivning

Du kan ange standardfaxalternativen.

Ange de faxinställningar som ofta används

(se ”Faxinställn.” på sidan 353).

Du kan ange utskriftsrelaterade inställningar. Om det inte går att ange några specifika utskriftsinställningar skriver maskinen ut med de inställningar du anger här. Ange de utskriftsinställningar som ofta anges. Den här funktionen kan vara användbar om företaget har ett särskilt

utskriftsformulär (se ”Skrivarinställningar” på sidan 353).

Här kan du kontrollera de aktuella boxinställningarna och ändra inställningarna om det behövs (se

”Boxinställningar” på sidan 354).

Inställningen för papperskällan, specificerar det förvalda pappersmagasinet som skrivaren använder för att skriva ut rapporter.

Du kan installera eller avinstallera program.

Om du lägger till ett program måste du aktivera dess licens. Vissa program har kanske inte någon licens (se

”Programhantering” på sidan 354).

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 346

Admin.inst

13

Säkerhet

Med denna kan du konfigurera säkerhetsinställningar.

Skriv över bild

Du kan skriva över data lagrat i minnet. Maskinen skriver över data och eliminerar chans för att återskapa datan.

Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på vilka modeller och tillval som är installerade.

• Automatisk Skriv över bild: När ett jobb är slutfört finns det kvar tillfälliga bilder i minnet. Ur säkerhetssynpunkt kan du ställa in maskinen att automatiskt skriva över säkrat, icke-flyktigt (non-volatile) minne. Om du vill säkra minnesutrymme kan du ställa in att maskinen automatiskt ska skriva över säker beständig lagringsplats.

• Manuell Skriv över bild: Vid utskrift, kopiering, skanning och fax använder maskinen minne temporärt. Ur säkerhetssynpunkt kan du ställa in maskinen att manuellt skriva över säkrat, icke-flyktigt (nonvolatile) minne. Om du vill säkra minnesutrymme kan du manuellt skriva

över säkrat, icke-flyktigt (non-volatile) minne. Du kan även ställa in så att maskinen skriver över minnet vid varje uppstart.

• Planerad överskrivning av bild: Du kan manuellt planera en

överskrivning av bild.

• Överskrivningsmetod: Du kan välja metod för att skriva över den säkra beständiga lagringsplatsen.

Tysk VSITR: Välj det här alternativet om du vill skriva över minnet sju gånger. När du skriver över de sex första gångerna används 0x00 och 0xff växelvis för att skriva över disken och den sjunde gången skrivs disken med 0xAA.

DoD 5220.28-M: Välj det här alternativet om du vill skriva över minnet tre gånger. När du skriver över tre gånger används mönstren 0x35,

0xCA, 0x97 för att skriva över innehållet på disken. Den här metoden för att skriva över disken anges av det amerikanska försvarsdepartementet.

Australiensisk ACSI 33: Välj det här alternativet om du vill skriva över minnet fem gånger. När du skriver över fem gånger används tecknet

”C” och dess komplement växelvis för att skriva över disken. Efter den andra gången sker en obligatorisk verifiering. För den femte gången används slumpmässiga data.

DoD 5220.22M

(ECE) : Välj det här alternativet om du vill skriva över minnet tre gånger. När du skriver över tre gånger används mönstren

0x35, 0xCA, 0x97 för att skriva över innehållet på disken. Den här metoden för att skriva över disken anges av det amerikanska försvarsdepartementet.

Anpassad överskrivning: Välj det här alternativet om du vill ange hur många gånger minnet ska skrivas över. Hårddisken skrivs över så många gånger som den siffra du väljer.

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 347

Admin.inst

Autentisering

Med den här funktionen kan du välja autentiseringsmetod för användarautentisering.

Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.

Öppna webbläsare från din nätverksanslutna dator och ange din maskins IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på fliken Security > User Access Control

(se ”fliken Säkerhet” på sidan

198).

• Läge: Välj autentiseringsläge.

Grundläggande autentisiering: Aktivera grundläggande autentisering. Användarna måste logga in om de väljer ett alternativ som endast är tillgängligt för administratörer. Dessa alternativ är märkta med ”a” eller ”(endast administratör)” i den här handboken.

Enhetsautentisering: Aktivera enhetsautentisering.

Enhetsautentisering innebär att en användare måste logga in innan den kan använda enheten. Användare kan inte använda något program utan att logga in.

Programautentisering: Aktivera programautentisering. En administratör kan välja vilket eller vilka program som kräver inloggning för att kunna användas. De markerade programmen kräver inloggning. Aktivera autentisering genom att trycka på

Programläge .

• Metod

Lokal autentisering : Autentiseringen sker utifrån den användarinformation som finns lagrad på enhetens hårddisk.

▪ LUI-inloggningsfonster: Visar som standard förinstallerad LUI.

▪ SWS-inloggningsfonster: Visar som standard förinstallerad

SWS.

SMB och lokal autentisering : Autentisering sker utifrån den användarinformation som finns lagrad på smb-servern.

▪ LUI-inloggningsfonster: Visar som standard förinstallerad LUI.

▪ SWS-inloggningsfonster: Visar som standard förinstallerad

SWS.

Kerberos och lokal autentisering : Autentisering sker utifrån den användarinformation som finns lagrad på Kerberos-servern.

▪ LUI-inloggningsfonster: Visar som standard förinstallerad LUI.

▪ SWS-inloggningsfonster: Visar som standard förinstallerad

SWS.

LDAP och lokal autentisering : Autentisering sker utifrån den användarinformation som finns lagrad på LDAP-servern.

▪ LUI-inloggningsfonster: Visar som standard förinstallerad LUI.

▪ SWS-inloggningsfonster: Visar som standard förinstallerad

SWS.

SyncThruAaProvider : Autentisering sker utifrån den användarinformation som finns lagrad på SWS.

▪ LUI-inloggningsfonster: Visar som standard förinstallerad LUI.

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 348

Admin.inst

▪ SWS-inloggningsfonster: Visar som standard förinstallerad

SWS.

Endast standardrapport : Användarna loggar in med användarnamn och lösenord.

▪ Id/PW-loggin: Användarna loggar in med användarnamn (ID) och lösenord.

▪ Endast ID-inloggn.: Användarna loggar endast in med användarnamn (ID).

Altern.

: Välj vad som ska krävas för att användare ska kunna logga in

▪ Auto-utlog.: Du kan använda auto-utloggning.

▪ sekunder: När en viss tid har förflutit loggas användare ut automatiskt.

▪ Utloggningsriktlinje: Du kan välja utloggningsidentifiering.

▪ Loggin-begränsning: Du kan ställa in begränsningstid för inloggningar, antal tillåtna försök och när vederbörande ska låsas ut.

• Säker utskrift: Du kan logga in från säker utskrift.

14

Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.

Öppna webbläsare från din nätverksanslutna dator och ange din maskins IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på fliken Security > User Access Control > Accounting > Accounting

Methods

. (se ”fliken Säkerhet” på sidan 198).

• Ingen rapportering: Välj att inte använda den här funktionen.

• Standardkontroll: Välj det här alternativet om du vill använda redovisningsmetoden för det installerade jobbet.

• SyncThruAaProvider: Välj det här alternativet om du vill använda jobbredovisningsmetoden i SyncThru™Web Admin Service (mer utförlig information finns i handboken till SyncThru™Web Admin

Service).

Allmänna inställn.

Med denna kan du konfigurera allmänna inställningar.

Kontroll

När redovisningsmetoden Standard används kan du begränsa olika

funktioner för olika användare (se ”Autentisering” på sidan 349).

Mått

Du kan välja måttenheter och standardstorlek för papper.

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 349

Admin.inst

Hantering av förbrukningsartiklar

Anger alternativ för aviseringar för beställning av förbrukningsmaterial. Om du anger det här alternativet visas ett varningsmeddelande i maskinen när förbrukningsmaterialen håller på att ta slut. Förbered förbrukningsmaterialen i förväg.

• Best.meddelande för skannerenheten: Visar ett meddelande när skannerenheten har specificerad återstående livslängd.

• Beställningsmeddelande för tonerkassett: Visar ett meddelande när en tonerkassett har specificerad återstående livslängd.

• Ekonomitoner: Med alternativet Tonerspar kan du välja att spara toner när du skriver ut ett dokument.

Konflikthantering

Med detta alternativ kan du ställa in prioritet för Kopiering , Skriv ut ,

Skicka , Rapport .

• Jobbradering: Inställningen för jobbradering, anger huruvida användare kan radera alla jobb eller endast jobb som de skapar.

Tillåt att alla jobb raderas : Alla användare får radera alla jobb.

Tillåt endast att egna jobb raderas : Användare får endast radera egna jobb

• Lås startskärm: Alla användare har inte rätt att skapa, flytta eller radera ikoner på startskärmen.

• Jobbschemaomläggning: Bearbetar jobb baserat på prioritetsföljden som är inställd i Konflikthantering .

• Smart dubbelsidig: Använder enkelsidig utskrift när endast en originalsida eller blank sida skrivs ut, även om alternativet dubbelsidig utskrift är aktiverat.

• Ångläge: Förhindra att fuktigt papper påverkar utskriftskvaliteten.

Av: Funktionen inaktiveras.

På: Sänker utskriftshastigheten med 50 % och temperaturen på fixeringsenheten under utskrift.

Auto: Detekterar temperaturen och fuktigheten i maskinen och justerar inställningarna därefter.

Fler inställningar

• Jobb pågår-fönster: Med denna funktion kan du visa hur långt ett pågående jobb har kommit.

• Hoppa över tomma sidor: Gör att du kan lägga till ett tomt eller tryckt skiljeark mellan OH-filmer.

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 350

Admin.inst

15

I följande situationer detekterar maskinen temperaturen och fuktigheten och återställer inställningarna:

• När du inte använder maskinen under fyra timmar och när temperaturen är under 15 °C eller fuktigheten är över 80 %.

• När du skriver ut 100 sidor i rad eller inte använder maskinen i en timme efter utskrift.

Startinställningar (endast administratör)

Du kan ändra startinställningarna som aktiveras när skrivaren slås på.

Om du vill avbryta justeringen av inställningarna trycker du på Avsluta .

De inställningarna du dittills gjort sparas då. Avsluta -knappen är dock inte aktiverad om det är första gången du använder det här alternativet.

• Språk: Välj språket som ska användas på displayen och tryck på

Nästa .

• Anteckning: Läs och klicka på Nästa .

• Administratörskonto: Skriv in Name , Nytt lösenord , Bekräfta lösenord .

Admin anges som standardnamnfält.

• Datum & Tid: Ange Datum , Tid , Tidszon , datum och timformat

Sommartid .

Exempel på hur man väljer tidszon, välj regionen för ditt land.

• Enhetstilldelning: Ta bort det befintliga enhetsnamnet och ange det enhetsnamn du vill använda, och tryck sedan på Nästa . Kom ihåg att ange det enhetsnamn som ska användas på nätverket.

• Om det behövs anger du maskinens placering i fältet Placering .

• Om det behövs anger du informationen i fältet Administratör om den person som ska kontaktas när problem inträffar med maskinen.

• Kontrollera ansl.: Tryck på Test -knappen för att verifiera

Ethernetkortanslutning . När Ansluten visas efter att du har tryckt på

Test -knappen trycker du på Nästa .

Om Ej ansluten visas kontrollerar du att maskinen är ansluten till nätverket och verifierar sedan LAN-anslutningen igen.

• Om problemet med nätverksanslutningen kvarstår kontaktar du nätverksadministratören.

• Om du har installerat en faxenhet eller efterbehandlingsenhet (tillval) trycker du på varje Test -knapp för att verifiera deras anslutning.

• Nätverksinställningar: Ange IP-adress , Delnätmask , Gateway ,

Värdnamn , Domännamn , Primär DNS-server och Sekundär DNSserver i varje fält. Tryck sedan på Nästa .

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 351

Admin.inst

16

• Om en ny IP-adress tilldelas automatiskt av en DHCP eller BOOTP trycker du på DHCP eller BOOTP .

• Om du är osäker på nätverksmiljön kontaktar du nätverksadministratören.

• SNMP-konfigurering: Ange Community-namn , Åtkomsttillstånd ,

Autentiseringsanvändarnamn , Lösenord för autentisering ,

Autentisering bekräfta lösenord , Integritetslösenord och

Sekretess bekräfta lösenord i varje fält. Tryck på Klar .

Faxinställn.

Du kan ange standardfaxalternativen. Ange de faxinställningar som ofta används.

Tryck på Inställningar > Faxinställn.

på skärmen.

• Om faxfunktionen inte är installerad visas inte faxikonen på skärmen.

• Faxalternativen varierar mellan olika länder vilket beror på olikheter i kommunikationsreglerna. Om några av faxalternativen som förklaras i anvisningarna är nedtonade betyder det att dessa alternativ inte kan användas i din kommunikationsmiljö.

• Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.

Öppna webbläsare från din nätverksanslutna dator och ange din maskins IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på fliken Settings > Machine Settings > Fax

(se ”Fliken

Inställningar” på sidan 197).

17

Skrivarinställningar

Du kan ange utskriftsrelaterade inställningar. Om det inte går att ange några specifika utskriftsinställningar skriver maskinen ut med de inställningar du anger här. Ange de utskriftsinställningar som ofta anges.

Den här funktionen kan vara användbar om företaget har ett särskilt utskriftsformulär.

Tryck på Inställningar > Skrivarinställningar på skärmen.

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 352

Admin.inst

Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.

Öppna webbläsare från din nätverksanslutna dator och ange din maskins IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på fliken Settings > Machine Settings > Printer

(se ”Fliken Inställningar” på sidan 197).

19

Rapportinställningar

Inställningen för papperskällan specificerar det förvalda pappersmagasinet som skrivaren använder för att skriva ut rapporter.

18

Boxinställningar

Du kan lagra dokumentutskrifter och skicka från datorer eller skannade bilder i Box . Box finns på maskinens hårddisk (HDD). Det betyder att dokumentet lagras på hårddisken. Du kan skapa ett lösenord för ett specifikt lagrat dokument (Stored Document) så att inte obehöriga användare ska kunna komma åt det. Du kan också skriva ut lagrade dokument med hjälp av en mängd olika utskriftsfunktioner och skicka dokumenten till flera olika mottagare såsom e-post, server eller fax. Du kan konfigurera en dokumentbox och använda dokumentboxfunktionen med

SyncThru™ Web Service.

Om viktig information lagras i Box , rekommenderar vi att du säkerhetskopierar informationen regelbundet. Samsung friskriver sig från allt ansvar för skada eller förlust av data som orsakas av felaktig användning eller att maskinen inte fungerar.

20

Programhantering

Du kan installera eller avinstallera program. Om du lägger till ett program måste du aktivera dess licens. Vissa program kanske inte har någon licens.

Tryck på Inställningar > Programhantering från startskärmen eller Apps .

• Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.

Öppna webbläsare från din nätverksanslutna dator och ange din maskins IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på fliken Maintenance > Application Management (se

”fliken

Underhåll” på sidan 200).

• Vissa skrivare stöder inte denna funktion.

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 353

Admin.inst

Installera ett program

1 Klicka på knappen Installera

2 Ett popup-fönster med mappar visas. Markera programfilen och tryck på OK .

3 Ett verifieringsmeddelande visas. Läs igenom avtalet och markera

Jag godkänner licensavtalet , och tryck på OK .

Programinstallationen startar.

Avinstallera ett program

1 Välj programmet du vill ta bort och markera Avinstallera .

2 Ett bekräftelsefönster visas. Tryck på Ja .

Programmet du valde har avinstallerats.

Visa information om ett program

1 Markera applikationsnamnet som du vill ha mer info om.

2 Granska informationen om programmet.

Aktivera/inaktivera ett program

1 Välj programmet du vill aktivera/inaktivera och tryck på Aktivera/ inaktivera

2 Programmet du valde har aktiverats/inaktiverats.

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 354

Hantering

21

22

• Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

• Klicka på ( Hjälp ) från startskärmen eller (snabbmeny) och klicka på det alternativ du vill ha mer information om.

Du kan kontrollera förbrukningsmaterialets livslängd och utskriftsrapporter.

Tryck på Inställningar > Hantering från startskärmen eller Apps .

Liv. förbr.art.

Med den här funktionen kan du kontrollera återstående procent för alla förbrukningsmaterial.

ex.) tonerkassett/bildbehandlingsenhet

Rapport

Med den här funktionen kan du skriva ut alla rapporter som finns tillgängliga för maskinen. Dessa rapporter kan hjälpa dig att hålla maskinen i ett gott skick.

Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.

Öppna webbläsare från din nätverksanslutna dator och ange din maskins IP-adress. När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på

Information > Print information

(se ”fliken Information” på sidan 196).

• Systemrapport

Konfiguration: Skriv ut om du vill se konfigurationsinformation om maskinen. Produktinformation, versionsinformation, produktinställning och pappersinställning ingår.

Information om förbrukningsmaterial: Skriv ut för att se hur mycket som återstår (angivet i procent) av de olika förbrukningsartiklarna.

Användningsräknare: Skriv ut om du vill kontrollera antal utförda jobb. Information om skrivaranvändning, skanningsanvändning och faxanvändning ingår.

Demosida: Utskriftsprovsidan för att kontrollera om maskinen fungerar ordentligt. Du kan även välja A4 eller letter.

Felinformation: Skriv ut om du vill kontrollera vilka fel som har inträffat i maskinen. Feltyper och antal ingår.

Nätverkskonfiguration: Skriv ut om du vill se information om nätverkskonfiguration. Information om nätverkskonfiguration som

TCP/IP, rå TCP/IP och LPD-information skrivs ut.

Konto: Skriv ut för att se kontolistan.

• Skicka

Skicka bekräftelse: Du kan välja om maskinen ska skriva ut en rapport om en sändning utfördes eller inte.

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 355

Hantering

Fax mottagen: Skriv ut om du vill kontrollera listan över mottagna fax.

Skickade fax: Skriv ut om du vill kontrollera listan över skickade fax.

Faxa schemal. jobb: Skriv ut om du vill kontrollera listan över schemalagda faxjobb.

Snd epost: Skriv ut om du vill kontrollera överföringsstatus för jobbet

Skan. t. e-post .

• Typsnitt:

PCL-tecken: Skriv ut om du vill se PCL-teckensnittslistan.

PS-teckensnitt: Skriv ut om du vill se PS-teckensnittslistan.

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 356

Nätverksinställningar

23

Välj det här alternativet om du ska konfigurera nätverksfunktioner.

• Vissa menyer visas kanske inte på displayen beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

• Klicka på ( Hjälp ) från startskärmen eller (snabbmeny) och klicka på det alternativ du vill ha mer information om.

Tryck på Inställningar > Nätverksinställningar från startskärmen eller

Apps .

Ethernet

Funktion

Ethernetport

Ethernet-hastighet

MAC-adress

IP-inställning

DNS-konfigurering

WINS

Beskrivning

Du kan aktivera eller inaktivera ethernetporten.

Du kan ställa in ethernet-hastigheten.

Visar maskinens MAC-adress.

Du kan ange TCP/IPv4 -inställningar.

Du kan ange DNS -inställningar.

Du kan konfigurera WINS-servern.

Funktion

Visa IP-adress

Beskrivning

Du kan ange att IP-adressen ska visas på startskärmen.

Protokoll

IPv6-adress

DHCPv6-konfiguration

DHCP unik identifierare

802.1x

Du kan aktivera eller inaktivera IPv6protokoll

Du kan ange IPv6-adresstyperna.

Du kan ställa in DHCPv6.

Visa den unika identifieraren för DHCP.

Du kan aktivera eller inaktivera säkerhet för

802.1x.

802.1x Autentiseringsmetod Du kan välja autentiseringsalgoritmen du vill använda.

DHCP identifierare av identitetsassociation

Visa identifierare av identitetsassociation för DHCP.

TCP/IPv4

Du kan ange IPv4-inställningar.

• IP-inställning: Du kan välja metod för att allokera IP-adresser.

Statisk : Välj det här alternativet om du vill ange IP-adress/ delnätsmask/gateway-adress manuellt.

BOOTP : IP-adress/delnätsmask/gateway-adress allokeras automatiskt av BOOTP-servern.

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 357

Nätverksinställningar

DHCP : IP-adress/delnätsmask/gateway-adress allokeras automatiskt av DHCP-servern.

• DNS-konfigurering: Du kan konfigurera DNS-servern.

Värdnamn: Ange värdnamnet. Du kan ange upp till 63 tecken.

Standardnamnet är ” SEC[MAC address] ”.

Domännamn: Ange domännamnet. Du kan ange upp till 128 tecken.

Primär DNS-server: Ange adressen till den DNS-server du vill använda primärt.

Sekundär DNS-server: Ange adressen till den DNS-server du vill använda som alternativ.

Dynamisk DNS-registrering: Om du vill använda detta markerar du kryssrutan eller kryssrutorrna för dynamisk DNS-registrering. När det här alternativet är markerat registreras värdnamnet och domännamnet till konfigurerade DNS-servrar dynamiskt. Om alternativet är markerat och DHCP har markerats så inaktiveras alternativen för DHCP FQDN automatiskt.

• WINS: Du kan konfigurera WINS-servern. WINS används i Windowsoperativsystemet. Välj det här alternativet.

• Visa IP-adress: Du kan ange att IP-adressen ska visas på meddelandepanelen. Om du markerar det här alternativet visas IPadressen på meddelandepanelen.

TCP/IPv6

Du kan ange IPv6-inställningarna.

• Protokoll: Markera för att använda IPv6-protokollet i systemet. Starta om maskinen för att tillämpa ändringen.

• IPv6-adress: Visar IPv6-adresstyper.

Länk-lokal adress: Det här är en IPv6-adress som börjar med prefixvärdet FE80. Adressen har "scope" för lokal länk och genereras automatiskt.

Tillståndslös adress: Det här är en IPv6-adress som skapas av routerannonserat prefix och gränssnittsidentifierare. I ett gränssnitt som Ethernet har gränssnittsidentifieraren ofta utvecklats från maskinens Mac-adress. Det annonserade prefixet beror på routerkonfigurationerna.

Fler än en adress kan konfigureras för routerannonsering, men endast en visas på skärmen.

Tillståndsbaserad adress: Det här är en IPv6-adress som erhålls av en DHCPv6-server.

Manuell adress: Det här är en IPv6-adress som en administratör kan konfigurera manuellt.

• DHCPv6-konfiguration: Välj önskad DHCPv6-konfiguration.

Använd DHCP enligt indikation från router: DHCPv6 aktiveras när en router dirigerar till DHCPv6.

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 358

Nätverksinställningar

Aktivera alltid DHCP: DHCPv6 används för att erhålla en IPv6-adress oavsett routerdirigering.

Använd aldrig DHCP: Inaktiverar DHCPv6.

• DHCP unik identifierare: Visa den unika identifieraren för DHCP.

• DHCP identifierare av identitetsassociation: Visa DHCP identifierare av identitetsassociation

TLS: Med den här metoden tillhandahålls säker kommunikation över

Internet mellan en klient och en server.

24

Nätverksprotokoll

Du kan aktivera eller inaktivera funktioner enligt listan nedan.

802.1x

Du kan aktivera 802.1x-autentisering, som är en portbaserad autentisering.

Om den här typen av autentisering är aktiverad ges inte maskinen åtkomst till den skyddade sidan av nätverket förrän maskinen auktoriseras. Använd den här funktionen för att skydda nätverket.

• 802.1x : Markera det här alternativet om du vill aktivera funktionen.

• 802.1x Authentication Method: Välj den autentiseringsalgoritm du vill använda.

EAP-MD5: Ger minimal säkerhet. Hash-funktionen MD5 är sårbar för ordlisteattacker och saknar stöd för nyckelgenerering.

PEAP: Rekommenderas för användare som endast tänker använda klienter och servrar i form av Microsoft-datorer. Den rekommenderas inte för andra användare.

EAP-MS-CHAPv2: MS-CHAPv2 medger dubbelriktad autentisering mellan peers genom att kombinera ett frågemeddelanden från en peer med svarspaketet och ett svarsmeddelande från en autentiserare på slutförandepaketet.

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 359

Funktion

Standard TCP/IP

LPR

IPP

FTP

ThinPrint

CIFS

HTTP

SNMPv1/v2

SNMPv3

SNTP

UPnP(SSDP) mDNS

SetIP

SLP

Telnet

Nätverksinställningar

Beskrivning

Du kan aktivera eller inaktivera vardera funktion.

25

Network Security

Du kan endast aktivera och konfigurera dessa alternativ i SyncThru™

Web Service (se ”fliken Säkerhet” på sidan 198).

IPSec

Funktion

Natverksfiltr.

Beskrivning

Du kan inaktivera IPSec om det är påslaget i SyncThru™ Web Service.

Du kan inaktivera alternativ för nätverksfiltrering om det är påslaget i

SyncThru™ Web Service.

• IPSec: Du kan inaktivera inställningar för IP-säkerhet.

• Natverksfiltr.

MAC-filtrering : Inaktivera MAC-filtrering

IPv4-filtrering : Inaktivera IPv4-filtrering.

IPv6-filtrering : Inaktivera IPv6-filtrering.

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 360

System

• Vissa menyer visas kanske inte på displayen, beroende på tillval eller modeller. Menyer som inte visas kan inte användas på din maskin.

• Klicka på ( Hjälp ) från startskärmen eller (snabbmeny) och klicka på det alternativ du vill ha mer information om.

26

Datum och tid

När du ställer in tid och datum används dessa för att skicka/skriva ut senarelagda fax-/utskriftsjobb och skrivs ut på rapporter. Om de inte stämmer måste du ändra till rätt tid.

Maskindetaljer

Du kan kontrollera den detaljerade maskininformationen. Underhåll maskinen genom att kontrollera statusen för installerade maskinvaru- och programvaruversioner. Du kan hämta den senaste programvaran från

Samsungs webbplats (http://www.samsung.com/printer).

• H/W-konfigurering: Visar status för installerad maskinvara inklusive tillval.

• Kapacitet: Visar data för maskinvaran.

• Programvaruversioner: Visar programvaruversionerna för de installerade systemen.

27

Om systemet

Du kan se maskinens maskinvarukonfigurationer, systemegenskaper och programversioner.

28

Åtkomst

Gör att du kan konfigurera skrivaren för att göra den lättare att använda. I denna meny kan du ändra flera olika ljud-, interaktion- och displayalternativ så att skrivaren är mer lättillgänglig för användare.

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 361

System

29

Kontaktuppgifter

Med den här funktionen kan du visa kontaktuppgifter till kundtjänst där användarna kan få hjälp. Om du loggar in som en administratör kan du

ändra kontaktuppgifterna.

• Systemadministratör: Kontrollera kontaktuppgifterna för administratören.

• Samsung Support: Kontrollera informationen om kundtjänst.

2. Avancerade inställningar för inställningsmeny 362

3. Nätverksinställning

Det här kapitlet innehåller steg för steg-anvisningar om hur du konfigurerar nätverksmiljön innan du använder maskinen. Du kan konfigurera nätverksmiljön med hjälp av menyn Nätverksinställningar på menyn

Inställningar . Du måste vara bekant med de termer som används vid konfigurering av nätverksmiljön. Slå upp

de termer du inte förstår i ordlistan (”Ordlista” på sidan 429).

Kapitlet innehåller:

• Nätverksmiljö

• Åtkomst till nätverksinstallation

• Nätverksinställningar (konfigurera TCP/IP)

• Utskriftsinställningar (Portar att ange för nätverksutskrift)

• Ställ in protokoll

• Nätverksfiltreringsinställningar

• Installera drivrutinen via nätverk

• Kompatibla mobilappar

• Installation av trådlöst nätverk (tillval)

• Använda BLE/NFC-funktionen (valfritt)

• Mopria™

• AirPrint

• Samsung Cloud Print

• Google Cloud Print™

366

367

368

371

372

373

374

383

385

394

404

406

408

410

Nätverksmiljö

Du kan använda nätverket när du har anslutit en nätverkskabel till en motsvarande port på skrivaren.

Du måste installera nätverksprotokoll på skrivaren om du vill använda den som nätverksskrivare. Du kan ställa in följande grundläggande nätverksparametrar på maskinens kontrollpanel.

I följande tabell visas vilka nätverksmiljöer som stöds av maskinen:

Objekt

Nätverkskort

Nätverksoperativs ystem

Specifikation

Ethernet 10/100/1000 Base-T

• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows

Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows

Server® 2008 R2

• Olika Linux-OS

• Olika Linuxvarianter

• Mac OS X 10.5 ~ 10.10

• Novell NetWare 5.x ~ 6.x

Objekt Specifikation

Nätverksprotokoll • TCP/IPv4

• DHCP, BOOTP

• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

• Standard TCP/IP Printing(RAW), LPR, IPP

• FTP,SMB, SMTP, WSD

• LDAP, Kerberos, 802.1x

• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3,

HTTP, IPSec)

3. Nätverksinställning 365

Åtkomst till nätverksinstallation

1 Kontrollera att Ethernet-kabeln är ansluten till maskinen.

2 Tryck på Inställningar > Nätverksinställningar > Ethernet från startskärmen eller Apps .

3

Logga in som administratör (se ”Logga in” på sidan 340).

3. Nätverksinställning 366

Nätverksinställningar (konfigurera TCP/IP)

1

När du ansluter maskinen till ett nätverk måste du först konfigurera TCP/IPinställningar för maskinen. Inställningarna som visas nedan är grundläggande inställningar som krävs för att kunna använda maskinen som en nätverksmaskin. Du kan ange TCP/IP, DNS-server, TCP/IPv6,

Ethernet och allokeringsmetoder för IP-adress.

Ethernet

Du kan ange ethernet-inställningar.

Tryck på Inställningar > Nätverksinställningar > Ethernet från startskärmen eller Apps .

Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.

Öppna webbläsaren från din nätverksanslutna dator och ange din

maskins IP-adress (se ”Fliken Inställningar” på sidan 197).

• Ethernetport: Du kan aktivera eller inaktivera ethernet-porten.

• Ethernet-hastighet: Välj en hastighetsnivå för Ethernet.

• MAC-adress: Visar maskinens MAC-adress.

2

TCP/IP-protok.

Du kan ange IPv4-inställningar.

Tryck på Inställningar > Nätverksinställningar > Ethernet > TCP/IPv4 från startskärmen eller Apps .

Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.

Öppna webbläsaren från din nätverksanslutna dator och ange din

maskins IP-adress (se ”Fliken Inställningar” på sidan 197).

IP-inställning

Du kan välja metod för att allokera IP-adresser.

• Statisk: Välj det här alternativet om du vill ange IP-adress/ delnätsmask/gateway-adress manuellt.

• BOOTP: IP-adress/delnätsmask/gateway-adress allokeras automatiskt av BOOTP-servern.

• DHCP: IP-adress/delnätsmask/gateway-adress allokeras automatiskt av DHCP-servern.

3. Nätverksinställning 367

Nätverksinställningar (konfigurera TCP/IP)

DNS-konfiguration

Du kan konfigurera DNS-servern.

• Värdnamn: Ange värdnamnet. Du kan ange upp till 63 tecken.

Standardnamnet är ” SEC[MAC address] ”.

• Domännamn: Ange domännamnet. Du kan ange upp till 128 tecken.

• Primär DNS-server: Ange adressen till den DNS-server du vill använda primärt.

• Sekundär DNS-server: Ange adressen till den DNS-server du vill använda som alternativ.

• Dynamisk DNS-registrering: Om du vill använda detta markerar du kryssrutan eller kryssrutorrna för dynamisk DNS-registrering. När det här alternativet är markerat registreras värdnamnet och domännamnet till konfigurerade DNS-servrar dynamiskt. Om alternativet är markerat och DHCP har markerats så inaktiveras alternativen för DHCP FQDN automatiskt.

WINS (Windows Internet Name Service)

Du kan konfigurera WINS-servern. WINS används i Windowsoperativsystemet. Välj det här alternativet.

Visa IP-adress

Du kan ange att IP-adressen ska visas på meddelandepanelen. Om du markerar det här alternativet visas IP-adressen på meddelandepanelen.

3

TCP/IPv6

Du kan ange IPv6-inställningarna.

Tryck på Inställningar > Nätverksinställningar > Ethernet > TCP/IPv4 från startskärmen eller Apps .

Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.

Öppna webbläsaren från din nätverksanslutna dator och ange din

maskins IP-adress (se ”Fliken Inställningar” på sidan 197).

• Protokoll: Markera för att använda IPv6-protokollet i systemet. Starta om maskinen för att tillämpa ändringen.

• IPv6-adress: Visar IPv6-adresstyper.

Länk-lokal adress: Det här är en IPv6-adress som börjar med prefixvärdet FE80. Adressen har "scope" för lokal länk och genereras automatiskt.

3. Nätverksinställning 368

Nätverksinställningar (konfigurera TCP/IP)

Tillståndslös adress: Det här är en IPv6-adress som skapas av routerannonserat prefix och gränssnittsidentifierare. I ett gränssnitt som Ethernet har gränssnittsidentifieraren ofta utvecklats från maskinens Mac-adress. Det annonserade prefixet beror på routerkonfigurationerna.

Fler än en adress kan konfigureras för routerannonsering, men endast en visas på skärmen.

Tillståndsbaserad adress: Det här är en IPv6-adress som erhålls av en DHCPv6-server.

Manuell adress: Det här är en IPv6-adress som en administratör kan konfigurera manuellt.

• DHCPv6-konfiguration: Välj önskad DHCPv6-konfiguration.

Använd DHCP enligt indikation från router: DHCPv6 aktiveras när en router dirigerar till DHCPv6.

Aktivera alltid DHCP: DHCPv6 används för att erhålla en IPv6-adress oavsett routerdirigering.

Använd aldrig DHCP: Inaktiverar DHCPv6.

4

802.1x

Du kan aktivera 802.1x-autentisering, som är en portbaserad autentisering.

Om den här typen av autentisering är aktiverad ges inte maskinen åtkomst till den skyddade sidan av nätverket förrän maskinen auktoriseras. Använd den här funktionen för att skydda nätverket.

Tryck på Inställningar > Nätverksinställningar > Ethernet > 802.1x

från startskärmen eller Apps .

• 802.1x : Markera det här alternativet om du vill aktivera funktionen.

• 802.1x Authentication Method: Välj den autentiseringsalgoritm du vill använda.

EAP-MD5: Ger minimal säkerhet. Hash-funktionen MD5 är sårbar för ordlisteattacker och saknar stöd för nyckelgenerering.

PEAP: Rekommenderas för användare som endast tänker använda klienter och servrar i form av Microsoft-datorer. Den rekommenderas inte för andra användare.

EAP-MS-CHAPv2: MS-CHAPv2 medger dubbelriktad autentisering mellan peers genom att kombinera ett frågemeddelanden från en peer med svarspaketet och ett svarsmeddelande från en autentiserare på slutförandepaketet.

TLS: Med den här metoden tillhandahålls säker kommunikation över

Internet mellan en klient och en server.

3. Nätverksinställning 369

Utskriftsinställningar (Portar att ange för nätverksutskrift)

Du kan ange vilka portar som ska användas vid utskrift. Om du vill skriva ut via nätverket måste du ange följande portar.

Tryck på Inställningar > Hantering > Rapport > Nätverkskonfiguration från startskärmen eller Apps och sedan på Skriv ut .

Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.

Öppna webbläsaren från din nätverksanslutna dator och ange din

maskins IP-adress (se ”Fliken Inställningar” på sidan 197).

3. Nätverksinställning 370

Ställ in protokoll

Du kan aktivera/inaktivera Standard TCP/IP , LPR , IPP , ThinPrint , CIFS ,

SNTP (Simple Network Time Protocol), SLP (Service Location Protocol),

Telnet , SNMP V1/V2 (Simple Network Management Protocol), SNMPv3 ,

UPnP(SSDP) -protokoll, och mDNS (Multicast Domain Name System),

SetIP , och HTTP .

Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.

Öppna webbläsaren från din nätverksanslutna dator och ange din

maskins IP-adress (se ”Fliken Inställningar” på sidan 197).

3. Nätverksinställning 371

Nätverksfiltreringsinställningar

Du kan ställa in maskinen så att olistade IP- eller MAC-adresser inte kan ansluta till maskinen.

Du kan ange allmänna nätverksfiltreringsinställningar.

Tryck på Inställningar > Nätverksinställningar > Nätverkssäkerhet >

Natverksfiltr.

från startskärmen eller App .

Denna funktion kan också användas från SyncThru™ Web Service.

Öppna webbläsaren från din nätverksanslutna dator och ange din

maskins IP-adress (se ”Fliken Inställningar” på sidan 197).

• MAC-filtrering: Inaktivera MAC-filtrering.

• IPv4-filtrering: Inaktivera IPv4-filtrering.

• IPv6-filtrering: Inaktivera IPv6-filtrering.

3. Nätverksinställning 372

Installera drivrutinen via nätverk

Du måste installera skrivardrivrutinerna för utskrift. Programvaran innehåller drivrutiner, applikationer och andra supportprogram.

Kontrollera att nätverksinstallationen har slutförts. Alla program på datorn bör vara stängda innan du påbörjar installationen.

3. Nätverksinställning 373

Installera drivrutinen via nätverk

5

Windows

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.

Skrivarens IP-adress måste även ha angetts.

2 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.

Om installationsfönstret inte försvinner, klicka på Starta > Alla program > Tillbehör > Kör .

X:\ Setup.exe

och byt ut X mot den enhetsbokstav som motsvarar.

Klicka därefter på OK .

•Windows 8

Om installationsfönstret inte visas från

Charms(Snabbknappar) , välj Sök > Apps(Appar) och sök efter

Kör . Skriv in X:\Setup.exe, och ersätt “X” med bokstaven som representerar din CD-ROM-enhet och klicka på OK .

Om fönstret “ Peka för att välja vad som händer med skivan .” visas, klicka på fönstret och välj Run Setup.exe

.

3 Granska och acceptera installationsavtalen i installationsfönstret.

Klicka därefter på Nästa .

4 Välj Nätverk på skärmen Skrivaranslutningstyp . Klicka därefter på

Nästa .

5 Följ anvisningarna i installationsfönstret.

Från Starta i Windows 8

• V4-drivrutinen laddas ned automatiskt från Windows Update om din dator är ansluten till internet. Du kan även ladda ned drivrutinen manuellt från Samsung webbplats: www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar.

• Samsung Printer Experience finns för nedladdning via Windows

Store. Du måste ha ett Microsoft-konto för att använda

WindowsStore .

a Från Charms(Snabbknappar) , väljer du Sök . b Klicka på Store(Lagra) .

c Sök och klicka på Samsung Printer Experience .

d Klicka på Installera .

3. Nätverksinställning 374

Installera drivrutinen via nätverk

• Om du installerar drivrutinen med hjälp av den tillhörande cd:n med mjukvaran på, installeras inte V4-drivrutinen. Om du vill använda V4drivrutinen från Skrivbord kan du ladda ner den från Samsung webbplats: www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar.

• Samsung s verktyg för skrivarhantering installeras separat från den medföljande cd:n med programvara.

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.

Skrivarens IP-adress måste även ha angetts.

2 Från Charms(Snabbknappar) , välj Inställningar > Ändra datorinställningar > Enheter .

3 Klicka på Lägg till en enhet .

Maskinerna som upptäcks visas på skärmen.

4 Klicka på modellnamnet eller värdnamnet du vill använda.

Du kan skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport från skrivarens kontrollpanel som visar maskinens aktuella värdnamn.

5 Drivrutinen installeras automatiskt från Windows Update .

Tyst installationsläge

Tyst installationsläge är en installationsmetod som inte kräver någon åtgärd från användaren. När du har startat installationen installeras maskinens drivrutiner och programvara automatiskt på datorn. Starta den tysta installationen genom att skriva /s eller /S i kommandofönstret.

Kommandoradsparametrar

I följande tabell visas de kommandon som kan användas i kommandofönstret.

Den följande kommandoraden används och utförs när kommandot används tillsammans med /s eller /S . /h , /H och /?

är dock särskilda kommandon som kan användas separat.

Kommandorad

/s eller /S

Definition Beskrivning

Startar tyst installation. Installerar drivrutiner för maskinen utan att det krävs någon åtgärd från användaren eller visas i användargränssnittet.

3. Nätverksinställning 375

Installera drivrutinen via nätverk

Kommandorad

/p”<portnamn>” eller /

P”<portnamn>”

Definition

Anger skrivarporten.

Nätverksporten skapas via standardportmon itorn för TCP/IP.

För lokala portar måste porten finnas på datorn innan den kan anges med det här kommandot.

Beskrivning

Skrivarportnamnet kan anges som en IP-adress, värdnamn, lokalt USBportnamn, IEEE1284portnamn eller nätverkssökväg.

Exempel:

• /p”xxx.xxx.xxx.xxx” där

”xxx.xxx.xxx.xxx” avser nätverksskrivarens IPadress. /p”USB001”, /

P”LPT1:”, /p”värdnamn”

• / p"\\datornamn\delad_skr ivare" eller

"\\xxx.xxx.xxx.xxx\delad

_skrivare" där,

"\\datornamn\delad_skri vare" eller

"\\xxx.xxx.xxx.xxx\delad

_skrivare" anger nätverkssökvägen till skrivaren genom att ange två snedstreck, datornamnet eller den lokala IP-adressen till datorn som delar skrivaren, och därefter resursnamnet för skrivaren.

Kommandorad

/a”<målsökväg>” eller /

A”<målsökväg>”

Definition Beskrivning

Anger en målsökväg för installationen.

Eftersom drivrutiner för maskinen ska installeras på en OS-specifik plats gäller detta kommando endast för tillämpningsprogram.

Målsökvägen måste vara en fullständig sökväg.

/n”<skrivarnamn>” eller /

N”<skrivarnamn>”

/nd eller /ND

Anger skrivarnamnet.

Skrivarinstansen skapas som det angivna skrivarnamnet.

Med den här parametern kan du lägga till önskade skrivarinstanser.

Anger att den installerade drivrutinen inte ska användas som standarddrivrutin för maskinen.

Den installerade drivrutinen för maskinen blir inte standardmaskindrivrutin på systemet om det finns minst en installerad skrivardrivrutin. Om det inte finns någon installerad maskindrivrutin används inte det här alternativet eftersom den installerade skrivardrivrutinen blir standardmaskindrivrutin i

Windows.

3. Nätverksinställning 376

Installera drivrutinen via nätverk

Kommandorad

/x eller /X

Definition

Använder befintliga drivrutinfiler för din maskin till att skapa en skrivarinstans om den redan har installerats.

Beskrivning

Med det här kommandot kan du installera en skrivarinstans som använder installerade drivrutinfiler för din skrivare utan att installera ytterligare en drivrutin.

/ up”<skrivarnamn>” eller /

UP”<skrivarnamn>

Tar endast bort den angivna skrivarinstansen och inte drivrutinfilerna.

Med det här kommandot tar du endast bort den angivna skrivarinstansen från systemet utan att andra drivrutiner för skrivaren påverkas. Inga drivrutinfiler för din skrivare tas bort.

/d eller /D Avinstallerar alla enhetsdrivrutiner och program från systemet.

Med det här kommandot avinstalleras alla installerade enhetsdrivrutiner och applikationsprogram från systemet.

/ v”<delningsnamn>”

” eller /

V”<delningsnamn>

Delar ut den installerade maskinen och lägger till andra tillgängliga plattformsdrivrutiner för

Peka och skriv ut.

Alla maskindrivrutiner som stöds i den aktuella

Windows-versionen installeras på systemet och delas ut med det angivna

<delningsnamnet> för Peka och skriv ut.

Kommandorad

/o eller /O

/h, /H eller /?

Definition

Öppnar mappen

Skrivare och fax efter installationen.

Med det här kommandot

öppnas mappen Skrivare och fax efter den tysta installationen.

Visar hjälp för kommandoraden.

Beskrivning

6

Mac

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.

2 Sätt i den medföljande cd-skivan med programvara i cd-romenheten.

3. Nätverksinställning 377

Installera drivrutinen via nätverk

3 Dubbelklicka på symbolen för CD-ROM som visas på ditt skrivbord.

•I Mac OS X 10.8, eller senare, dubbelklickar du på symbolen för cd:n i Finder.

4 Dubbelklicka på symbolen Installer OS X i mappen MAC_Installer .

5 Klicka på Continue .

6 Läs licensavtalet och klicka på Continue .

7 Klicka på Agree för att godkänna licensavtalet.

8 Klicka på Install . Alla komponenter som krävs för att använda skrivaren installeras.

Om du väljer Customize kan du välja vilka komponenter som ska installeras.

9 Ange lösenordet och klicka på OK .

10 Välj Network Connected Printer(Wired) på skärmen Printer

Connection Type och klicka på Continue .

11 Klicka på Add Printer för att välja skrivare och lägga till den i listan.

12 Klicka på IP och välj Select HP Jetdirect - Socket in Protocol.

13 Ange skrivarens IP-adress i fältet Address.

14 Ange könamn i fältet Queue. Om du inte kan ta reda på utskriftsskrivarens könamn bör du försöka med standardkön först.

15 Om automatiskt val (Auto Select) inte fungerar väljer du instället

"Select Printer Software" och skrivarnamnet under "Print Using".

16 Klicka på Add .

17 Klicka på Continue .

18 Klicka på Close när installationen är klar.

7

Linux

Du måste ladda ned programvarupaket för Linux från Samsung:s webbplats om du vill installera skrivarprogramvaran (http:// www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar).

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket och påslagen.

Skrivarens IP-adress måste även ha angetts.

2 Kopiera Unified Linux Driver -paketet till ditt system.

3 Öppna terminalprogrammet och gå till mappen du kopierade paketet till.

4 Packa upp paketet.

5 Flytta till mappen uld .

3. Nätverksinställning 378

Installera drivrutinen via nätverk

6 Kör kommandot ” ./install.sh

“ (Om du inte är inloggad som root, kör kommandot med “ sudo ” som “ sudo ./install.sh

”).

7 Fortsätt installationen.

8 När installation är klar, starta funktionen Printing (Gå till System >

Administration > Printing eller kör kommandot “ system-configprinter “ i terminalprogrammet).

9 Klicka på knappen Add .

10 Välj AppSocket/HP JetDirect och ange din maskins IP-adress.

11 Klicka på knappen Forward och lägg till den i systemet.

8

UNIX

• Kontrollera först att skrivaren har stöd för UNIX innan du installerar

drivrutinen för UNIX (se ”Operativsystem” på sidan 9).

• Ange inte citationstecknen som omgärdar kommandona i den här bruksanvisningen.

• Vissa funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga för alla

modeller och i alla länder (se ”Operativsystem” på sidan 9).

Du måste först installera paketet med drivrutinen för UNIX och konfigurera skrivaren innan du kan börja använda den. Du måste hämta drivrutinspaketet för UNIX från Samsungs webbplats om du vill installera skrivarprogramvaran (http://www.samsung.com > hitta din produkt > Stöd eller nedladdningar).

Installera skrivardrivrutinspaketet för UNIX

Installationen går till på samma sätt för alla varianter av UNIXoperativsystem som omnämns.

1 Från Samsungs webbplats hämtar du UNIX-paketet och packar upp det på datorn.

2 Se till att du har root-behörighet.

“ su ”

3 Kopiera lämpligt drivrutinsarkiv till UNIX-måldatorn.

Se administratörshandboken för UNIX-operativsystemet för mer information.

4 Packa upp skrivardrivrutinspaketet för UNIX.

På IBM AIX anger du följande kommandon:

“ gzip -d < ange namnet på paketet | tar xf ”

3. Nätverksinställning 379

Installera drivrutinen via nätverk

5 den uppackade katalogen.

6 Kör installationsskriptet.

“ ./install –i ” install är den installationsskriptfil som används för att installera eller avinstallera skrivardrivrutinspaketet för UNIX.

Använd kommandot chmod 755 install för att tillåta installationsskriptet.

7 Kör kommandot . /install –c för att verifiera installationen.

8 Kör installprinter från kommandoraden. Fönstret Add Printer

Wizard öppnas. Konfigurera skrivaren i det här fönstret enligt följande anvisningar:

På vissa UNIX-operativsystem (exempelvis Solaris 10) kan det hända att en nyligen tillagd skrivare inte är aktiverad och/eller inte accepterar jobb. Kör i så fall följande två kommandon i terminalfönstret som root:

“ accept <printer_name> ”

“ enable <printer_name> ”

Avinstallera skrivardrivrutinspaketet

Använd avinstallationsverktyget om du vill ta bort den installerade skrivaren från systemet.

a Kör kommandot uninstallprinter från terminalen.

Uninstall Printer Wizard öppnas.

De installerade skrivarna visas i listrutan.

b Välj vilken skrivare som ska tas bort.

c Klicka på Delete för att ta bort skrivaren från systemet.

d Kör kommandot . /install –d för att avinstallera hela paketet.

e för att verifiera att avinstallationen lyckades anger du kommandot . / install –c .

Om du vill installera på nytt använder du kommandot . /install –i ” för ominstallation av binärer.

Konfigurera skrivaren

Om du vill lägga till skrivaren till UNIX-systemet kör du "installprinter" från kommandoraden. Fönstret med guiden Lägg till ny skrivare öppnas.

Installera skrivaren i det här fönstret enligt följande steg:

1 Ange skrivarens namn.

2 Välj lämplig skrivarmodell i modellistan.

3. Nätverksinställning 380

Installera drivrutinen via nätverk

3 Skriv en beskrivning som motsvarar skrivarens typ i fältet Type .

Detta är valfritt.

4 Ange en skrivarbeskrivning i fältet Description . Detta är valfritt.

5 Ange en skrivarplats i fältet Location .

6 Ange skrivarens IP-adress eller DNS-namn i textrutan Device för nätverksanslutna skrivare. På IBM AIX med jetdirect Queue type fungerar endast DNS-namn. Numeriska IP-adresser är inte tillåtna.

7 Queue type visar anslutningen som lpd eller jetdirect i motsvarande listruta. Dessutom är typen usb tillgänglig i Sun

Solaris.

8 Välj Copies för att ange antal kopior.

9 Markera alternativet Collate för att ta emot redan sorterade kopior.

10 Markera alternativet Reverse Order för att ta emot kopior i omvänd ordning.

11 Markera alternativet Make Default för att använda skrivaren som standardskrivare.

12 Klicka på OK för att lägga till skrivaren.

3. Nätverksinställning 381

Kompatibla mobilappar

9

Tillgängliga Appar

10

Ladda ned Appar

• Samsung Mobile Print: Samsung Mobile Print är ett gratis program med vilket användare kan skriva ut, skanna (endast användare med skrivare med skanningsfunktion) eller faxa (endast användare med skrivare med faxfunktion) foton, dokument och webbsidor direkt från mobiltelefonen eller surfplattan. Samsung Mobile Print är inte bara kompatibelt med mobiltelefoner med Android och iOS, utan också med din iPod Touch och surfplatta. Det ansluter din mobila enhet till en nätverksansluten Samsung-skrivare eller till en trådlös skrivare via en

Wi-Fi-åtkomstpunkt. Det är inte nödvändigt att installera en ny drivrutin eller konfigurera nätverksinställningar – installera bara programmet

Samsung Mobile Print helt enkelt, så kommer det automatiskt att upptäcka kompatibla Samsung-skrivare. Förutom utskrift av foton, webbsidor och PDF-filer stöds också skanning. Om du har en

Samsung-multifunktionsskrivare kan du skanna alla dokument till formaten JPG, PDF eller PNG för snabb och enkel visning på din mobila

enhet (se ”Med hjälp av Appen Samsung Mobile Print” på sidan 401).

• Samsung Mobile Print Pro: Gör det lättare för användare att autentiseras. Denna app låter dig autentiseras som användare med

hjälp av din mobilenhet (se ”Med hjälp av Appen Samsung Mobile Print

Pro” på sidan 395).

• Samusng Mobile Print Manager: Låter användare utnyttja funktioner

för kloning och trådlös konfiguration via mobilenheten (se ”Med hjälp av

Appen Samsung Mobile Print Manager” på sidan 397).

11

Om du vill ladda ned appar, gå till applikationsbutiken (Play Store, App

Store) på din mobila enhet och sök helt enkelt efter “ Samsung Mobile Print

/ Samsung Mobile Print Pro / Samusng Mobile Print Manager .” Du kan

även besöka iTunes för Apple-enheter på din dator.

• Samsung Mobile Print / Samsung Mobile Print Pro

Android: Sök efter Samsung Mobile Print eller Samsung Mobile

Print Pro i Play Store, och ladda sedan ned appen.

iOS: Sök efter Samsung Mobile Print eller Samsung Mobile Print

Pro i App Store, och ladda sedan ned appen.

• Samusng Mobile Print Manager

Android: Sök efter Samusng Mobile Print Manager i Play Store, och ladda sedan ned appen.

Kompatibla mobil-OS

• Samsung Mobile Print

-Android OS 2.3 eller senare

-iOS 7,0 eller senare

• Samsung Mobile Print Pro / Samusng Mobile Print Manager

-NFC-, Bluetooth- och Wi-Fi Direct-aktiverad mobiltelefon med appen installerad samt Android 4.0 eller senare (Android 4.3 eller högre för

BLE)

3. Nätverksinställning 382

Installation av trådlöst nätverk (tillval)

• Om du vill lägga till en trådlös funktion till maskinen bör du kontrollera alternativlistan och kontakta ett försäljningsställe för att beställa (se

”Tillgängliga tillbehör” på sidan 228). När du köper ett trådlöst/NFC-

paket (trådlöst LAN-alternativ) bör du installera paketet enligt beskrivningen i bruksanvisningen till det trådlösa paketet (trådlöst

LAN-alternativ) som följer med paketet. Efter installation av det trådlösa/NFC-paketet (trådlöst LAN-alternativ), konfigurerar du maskinen så att den kan använda denna funktion.

• Kontrollera att skrivaren har stöd för trådlösa nätverk. Det kan hända

att vissa modeller saknar stöd för trådlösa nätverk (se ”Funktioner fördelade på modell” på sidan 9).

Trådlösa nätverk kräver högre säkerhet. När en åtkomstpunkt ställs in för första gången skapas därför ett nätverksnamn (SSID), en säkerhetstyp och ett lösenord. Be nätverksadministratören om denna information innan du fortsätter med skrivarinstallationen.

12

Introduktion av trådlösa inställningsmetoder

Du kan göra trådlösa inställningar antingen från skrivaren eller från datorn.

Välj inställningsmetod från tabellen nedan.

• Vissa installationer av trådlösa nätverk kanske inte finns tillgängliga för alla modeller eller i alla länder.

• Det är högst rekommenderat att du ställer in lösenord för

åtkomstpunkter. Om du inte ställer in lösenordet för åtkomstpunkter

är det möjligt att de exponeras för olagligt intrång från okända maskiner som till exempel datorer, smarta mobiler och skrivare. Se

åtkomstpunktens användarguide angående inställning av lösenord.

Inställningsm etod

Anslutningsmetod

Från datorn

Med

åtkomstpunkt

Från maskinens kontrollpanel

Konfiguration av Wi-Fi Direct

Beskrivning & referens

Se ”Använda nätverkskabel” på sidan 389.

Se ”Använda WPS-menyn” på sidan

386.

Se ”Användning av Wi-Fi-nätverk” på sidan 388.

Se ”Wi-Fi Direct-inställning för mobila utskrifter” på sidan 391.

3. Nätverksinställning 383

Installation av trådlöst nätverk (tillval)

13

Använda WPS-menyn

Om din maskin och åtkomstpunkt (eller trådlösa router) har stöd för Wi-Fi

Protected Setup™ (WPS) kan du enkelt konfigurera det trådlösa nätverket med hjälp av menyn WPS utan behov av en dator.

• Om du vill använda det trådlösa nätverket i infrastrukturläget kontrollerar du att nätverkskabeln är urkopplad från skrivaren.

Huruvida du använder knappen WPS(PBC) eller istället anger PINkoden från datorn för att ansluta till åtkomstpunkten beror på vilken typ av åtkomstpunkt (eller trådlös router) som du använder. Se bruksanvisningen till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).

• Om det trådlösa nätverket ställs in med WPS kan säkerhetsinställningar ändras. För att förhindra detta bör du låsa

WPS-alternativet i de nuvarande inställningarna för trådlös säkerhet.

Alternativets namn kan variera beroende på vilken åtkomstpunkt

(trådlös router) du använder.

Val av typ

Du kan ansluta skrivaren till ett trådlöst nätverk på två olika sätt.

• Med metoden Tryckknappskonfigurering (PBC) kan du ansluta din skrivare till ett trådlöst nätverk genom att trycka på menyn WPS

Settings på skrivarens kontrollpanel samt på motsvarande knapp

(WPS/PBC) på en WPS-aktiverad (Wi-Fi Protected Setup™)

åtkomstpunkt (eller trådlös router).

• Med PIN-metoden (Personal Identification Number) kan du ansluta skrivaren till ett trådlöst nätverk genom att ange den medföljande PINkoden på en WPS-utrustad (Wi-Fi Protected Setup™) åtkomstpunkt eller trådlös router.

Objekt att förbereda

• Kontrollera om åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) har stöd för

WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

• Kontrollera om skrivaren har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

• Nätverksansluten dator (endast PIN-läget).

3. Nätverksinställning 384

Installation av trådlöst nätverk (tillval)

Anslutning av WPS

Fabriksinställningen för din skrivare är PBC , vilket rekommenderas för en typisk trådlös nätverksmiljö.

Anslutning i PBC-läge

Ange ID och Password .

Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du loggar

in från maskinen (se ”Logga in” på sidan 340). Se ”fliken Säkerhet” på sidan 198 för mer information om hur du skapar en ny användare eller

ändrar lösenordet.

1 Tryck på Inställningar på skärmen.

2 Tryck på Wi-Fi .

3 Tryck på WPS > PBC .

4 Tryck på Start .

5 Tryck på WPS (PBC) -knappen på den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.

6 Följ instruktionen på bildskärmen.

Meddelanden visas på bildskärmen.

Anslutning i PIN-läge

Ange ID och Password .

Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du loggar

in från maskinen (se ”Logga in” på sidan 340). Se ”fliken Säkerhet” på sidan 198 för mer information om hur du skapar en ny användare eller

ändrar lösenordet.

1 Tryck på Inställningar på skärmen.

2 Tryck på Wi-Fi .

3 Tryck på WPS > PIN .

4 Tryck på Start .

5 Den åttasiffriga PIN:en visas på displayen.

Du måste skriva in den åttasiffriga PIN-koden inom två minuter på datorn som är ansluten till åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).

Du behöver ange PIN från datorn för att ansluta till åtkomstpunkten

(eller den trådlösa routern) beroende på vilken typ av åtkomstpunkt

(eller trådlös router) som du använder. Se bruksanvisningen till

åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).

6 Följ instruktionen på bildskärmen.

Meddelanden visas på bildskärmen.

3. Nätverksinställning 385

Installation av trådlöst nätverk (tillval)

14

Användning av Wi-Fi-nätverk

Innan du börjar måste du känna till det trådlösa nätverkets namn (SSID) samt nätverksnyckeln om det är krypterat. Denna information angavs när

åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) installerades. Om du inte vet vilken trådlös miljö du arbetar i kontaktar du personen som har konfigurerat nätverket.

Ange ID och Password .

Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du loggar

in från maskinen (se ”Logga in” på sidan 340). Se ”fliken Säkerhet” på sidan 198 för mer information om hur du skapar en ny användare eller

ändrar lösenordet.

1 Tryck på Inställningar på skärmen.

2 Tryck på Wi-Fi-inställningar .

3 På skrivaren visas det ett antal nätverk som du kan välja ifrån.

Därefter blir du ombedd att ange nätverkets lösenord.

4 Välj önskat Wi-Fi-nätverk.

15

Använda nätverkskabel

Be nätverksadministratören, eller personen som installerade det trådlösa nätverket, om information om nätverkets konfiguration.

Skrivaren är nätverkskompatibel. För att din skrivare ska fungera i nätverket måste du utföra viss konfigurering.

Objekt att förbereda

• Åtkomstpunkt

• Nätverksansluten dator.

• CD-skiva med programvara som följde med skrivaren

• En skrivare konfigurerad med ett trådlöst nätverksgränssnitt

• Nätverkskabel.

Skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport

Du kan ta reda på skrivarens nätverksinställningar genom att skriva ut en konfigurationsrapport för nätverket.

3. Nätverksinställning 386

Installation av trådlöst nätverk (tillval)

Ange IP-adress med programmet SetIP

(Windows)

Med det här programmet anger du manuellt IP-adressen för din skrivare med hjälp av MAC-adressen för att kommunicera med skrivaren. En MACadress är nätverkskortets serienummer och visas i nätverkskonfigurationsrapporten .

Se ”Nätverksinställningar (konfigurera TCP/IP)” på sidan 368.

Konfigurera maskinens trådlösa nätverk

Innan du börjar måste du känna till det trådlösa nätverkets namn (SSID) samt nätverksnyckeln om det är krypterat. Denna information angavs när

åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) installerades. Om du inte vet vilken trådlös miljö du arbetar i kontaktar du personen som har konfigurerat nätverket.

Du kan konfigurera trådlösa parametrar med hjälp av SyncThru™ Web

Service .

Använda SyncThru™ Web Service

Innan du börjar konfigurera trådlösa parametrar kontrollerar du status för kabelanslutningen.

1 Kontrollera om nätverkskabeln är ansluten till skrivaren. Anslut annars skrivaren till datorn med en standardnätverkskabel.

2 Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller

Firefox, och ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.

Exempel:

3 Klicka på Login längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™

Web Service.

4 Ange ID och Password .

Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du

loggar in från maskinen (se ”Logga in” på sidan 340).

Se ”fliken Säkerhet” på sidan 198 för mer information om hur du skapar

en ny användare eller ändrar lösenordet.

5 När fönstret SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på

Network Settings .

6 Klicka på Wi-Fi > Wizard .

7 Välj Network Name(SSID) i listan.

3. Nätverksinställning 387

Installation av trådlöst nätverk (tillval)

8 Klicka på Next .

Om fönstret för trådlös nätverkssäkerhet visas anger du det registrerade lösenordet (nätverksnyckeln) och klickar på Next .

9 En bekräftelse visas. Kontrollera de trådlösa inställningarna. Klicka på Apply om inställningarna stämmer.

16

Sätta på och stänga av det trådlösa nätverket

1

3

Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till skrivaren. Anslut annars skrivaren till datorn med en standardnätverkskabel.

2 Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller

Firefox, och ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.

Exempel:

Klicka på Login

Web Service.

längst upp till höger på webbplatsen SyncThru™

4 Ange ID och Password .

Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du

loggar in från maskinen (se ”Logga in” på sidan 340).

Se ”fliken Säkerhet” på sidan 198 för mer information om hur du skapar

en ny användare eller ändrar lösenordet.

5 När fönstret SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på

Network Settings .

6 Klicka på Wi-Fi .

7 Du kan slå på och stänga av det trådlösa nätverket.

17

Wi-Fi Direct-inställning för mobila utskrifter

Wi-Fi Direct är en säker och smidig anslutningsmetod för att ansluta skrivare med stöd för Wi-Fi Direct till en mobil enhet via ett P2P-nätverk

(peer-to-peer).

Med Wi-Fi Direct kan du ansluta din skrivare till ett Wi-Fi Direct-nätverk samtidigt som du ansluter till en åtkomstpunkt. Dessutom kan du använda ett trådbundet nätverk och ett Wi-Fi Direct-nätverk simultant, så att flera användare kan ha åtkomst till och skriva ut dokument från både Wi-Fi Direct och ett trådbundet nätverk.

3. Nätverksinställning 388

Installation av trådlöst nätverk (tillval)

• Du kan inte ansluta mobiltelefonen till internet genom Wi-Fi Directanslutningen till skrivaren.

• Listan över protokoll som stöds kan variera beroende på modell. Wi-

Fi Direct-nätverk stödjer INTE IPv6, nätverksfiltrering, IPSec, WINS eller SLP-tjänster.

Komma igång med Wi-Fi Direct

Du kan aktivera funktionen Wi-Fi Direct på ett av följande vis:

På maskinen

1 Tryck på Maskininställning > Nätverksinställningar på skärmen.

2 Ange ID och Password .

Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du

loggar in från maskinen (se ”Logga in” på sidan 340).

Se ”fliken Säkerhet” på sidan 198 för mer information om hur du skapar

en ny användare eller ändrar lösenordet.

3 Tryck på Wi-Fi .

4 Tryck på Wi-Fi Direct .

5 Aktivera Wi-Fi Direct .

Från en nätverksansluten dator

Om din skrivare använder en nätverkskabel eller en trådlös åtkomstpunkt kan du aktivera och konfigurera Wi-Fi Direct via SyncThru™ Web Service.

1 Gå till SyncThru™ Web Service och välj Settings > Network

Settings > Wi-Fi > Wi-Fi Direct™ .

2 Aktivera Wi-Fi Direct ™ och konfigurera andra alternativ.

Inställning av den mobila enheten

• När Wi-Fi Direct har ställts in från skrivaren, behöver du läsa i användarhandboken till den mobila enhet du använder för att också ställa in dennas Wi-Fi Direct.

• När installationen av Wi-Fi Direct är slutförd behöver du hämta det mobila utskriftsprogrammet. (Exempelvis Samsung Mobile printer) om du vill skriva ut från din smartphone.

• När du har hittat den skrivare du vill ansluta till från din mobila enhet väljer du skrivaren, varpå skrivarens lysdiod blinkar. Tryck på WPSknappen på skrivaren så ansluts den till din mobila enhet.

• Om din mobila enhet inte har stöd för Wi-Fi Direct måste du ange skrivarens "nätverksnyckel" istället för att trycka på WPS-knappen.

3. Nätverksinställning 389

Installation av trådlöst nätverk (tillval)

18

Felsökning för trådlöst nätverk

Om problem uppstår när skrivaren används i ett nätverk kontrollerar du följande.

Se respektive bruksanvisning för information om åtkomstpunkt (eller trådlös router).

• Datorn, åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) eller skrivaren kanske inte är påslagen.

• Kontrollera den trådlösa mottagningen i skrivarens närhet. Om routern

är alltför långt ifrån skrivaren eller om det finns hinder i vägen kan det vara svårt att fånga upp signalen.

• Stäng av och sätt på strömmen för åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern), skrivaren och datorn. Ibland kan nätverkskommunikationen

återupptas om strömmen stängs av och slås på igen.

• Kontrollera om brandväggsprogrammet (V3 eller Norton) blockerar kommunikationen.

Om datorn och skrivaren är anslutna till samma nätverk och det inte går att hitta skrivaren i nätverket kan det bero på att brandväggens programvara blockerar kommunikationen. Se programvarans bruksanvisning för information om hur man stänger av den och sök sedan efter skrivaren igen.

• Kontrollera om skrivarens IP-adress är korrekt tilldelad. Du kan kontrollera IP-adressen genom att skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport.

• Kontrollera om åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) har konfigurerats med säkerhetsinställningar (lösenord). I så fall frågar du administratören för åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) om lösenordet.

• Kontrollera om skrivarens IP-adress är korrekt tilldelad. Ominstallera skrivarens drivrutin och ändra inställningarna för att ansluta skrivaren till nätverket. På grund av egenskaperna för DHCP kan den tilldelade IPadressen ändras om skrivaren inte används en längre tid eller om

åtkomstpunkten har återställts.

Registrera produktens MAC-adress när du konfigurerar DHCP-servern på åtkomstpunkten (eller trådlösa routern). Då kan du alltid använda IPadressen som är inställd med MAC-adressen. Du kan ta reda på skrivarens Mac-adress genom att skriva ut en konfigurationsrapport för nätverket.

• Kontrollera den trådlösa nätverksmiljön. I infrastrukturmiljön måste du eventuellt ange användaruppgifter för att kunna ansluta till

åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern).

• Se till att skrivaren är inom det trådlösa nätverkets räckvidd.

3. Nätverksinställning 390

Installation av trådlöst nätverk (tillval)

• Se till att det inte finns hinder som kan blockera den trådlösa signalen till skrivaren.

Avlägsna alla stora metallföremål mellan åtkomstpunkten (eller den trådlösa routern) och skrivaren.

Se till att det inte står stolpar, väggar eller stödpelare av metall eller betong mellan skrivaren och den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.

• Se till att skrivaren står på tillräckligt avstånd från andra elektroniska enheter som kan störa den trådlösa signalen.

Många apparater kan störa den trådlösa signalen, bland annat mikrovågsugnar och vissa Bluetooth-enheter.

• Närhelst konfigurationen för din åtkomstpunkt (eller trådlösa router)

ändras, måste du göra produktens trådlösa nätverkskonfiguration igen.

3. Nätverksinställning 391

Använda BLE/NFC-funktionen (valfritt)

Om du vill lägga till en BLE/NFC-funktion till maskinen bör du kontrollera alternativlistan och kontakta ett försäljningsställe för att

beställa (se ”Tillgängliga tillbehör” på sidan 228). När du köper ett BLE/

NFC-paket (trådlöst LAN-alternativ) bör du installera paketet enligt beskrivningen i bruksanvisningen till BLE/NFC-paketet (trådlöst LANalternativ) som följer med paketet. Efter installation av det trådlösa paketet (trådlöst LAN-alternativ), konfigurerar du maskinen så att den kan använda denna funktion.

BLE (Bluetooth Low Energy)- och NFC (Near Field Communication)skrivaren gör det möjligt för dig att skriva ut/skanna/faxa direkt från din mobiltelefon genom att helt enkelt hålla din mobiltelefon över NFC-etiketten på BLE/NFC-paketet (trådlöst LAN-alternativ). Det kräver ingen installation av skrivardrivrutiner eller anslutning till en åtkomstpunkt. Det enda som behövs är en mobiltelefon som stöder NFC. För att använda denna funktion måste du installera appen på din mobilenhet.

• Beroende på materialet i mobilenheten kan det hända att NFCigenkänningen inte fungerar korrekt.

• Överföringshastigheten kan variera beroende på typen av mobiltelefon du använder.

• Denna funktionen fungerar endast med mobiler som har en NFC-

etikett (se ”Översikt över maskinen” på sidan 22).

19

• Om du använder ett annat batteri än det som följde med mobilenheten, eller ett hölje i metall kan det blockera NFC.

• Om NFC-enheter upprepningsvis misslyckas med att kommunicera,

-bör du ta bort höljet från mobilenheten och försöka igen.

-Installera batteriet på nytt och försök igen.

Krav

• NFC-, Bluetooth- och Wi-Fi Direct-aktiverad mobiltelefon med appen installerad samt Android 4.0 eller senare (Android 4.3 eller senare för

BLE)

Endast Android OS 4.1 eller senare aktiverar Wi-Fi Direct-funktionen automatiskt på mobilenheten när man aktiverar NFC-funktionen. Vi rekommenderar att du uppgraderar mobilenheten till Android OS 4.1 eller senare för att använda NFC-funktionen.

Skrivare med Wi-Fi Direct-funktionen aktiverad (se ”Wi-Fi Directinställning för mobila utskrifter” på sidan 391).

3. Nätverksinställning 392

Använda BLE/NFC-funktionen (valfritt)

20

Relaterade Appar

Det finns vissa appar som kan användas med NFC-funktionen. Apparna kan laddas ned från Google Play Store.

• Samsung Mobile Print: Gör det möjligt för användare att skriva ut, skanna (endast användare med maskin med skanningsfunktion) eller faxa (endast användare med maskin med faxfunktion) foton, dokument

och webbplatser från din smarttelefon eller surfplatta (se ”Med hjälp av

Appen Samsung Mobile Print” på sidan 401).

• Samsung Mobile Print Pro: Gör det lättare för användare att autentiseras. Denna app låter dig autentiseras som användare med

hjälp av din mobilenhet (se ”Med hjälp av Appen Samsung Mobile Print

Pro” på sidan 395).

• Samsung Mobile Print Manager: Låter användare utnyttja funktioner

för kloning och trådlös konfiguration via mobilenheten (se ”Med hjälp av

Appen Samsung Mobile Print Manager” på sidan 397).

21

Med hjälp av Appen Samsung Mobile Print Pro

Du kan använda den för autentisering/registrering från appen Samsung

Mobile Print Pro .

Autentisering från den mobila enheten

1 Kontrollera att Bluetooth-, NFC- och Wi-Fi Direct-funktionerna är aktiverade på din mobilenhet och att din skrivares Wi-Fi Directfunktion är aktiverad.

2 Öppna appen Samsung Mobile Print Pro .

Om du inte har installerat Samsung Mobile Print Pro på din mobiltelefon, gå till applikationsbutiken (Samsung Apps, Play Store,

App Store) och sök efter appen och ladda ned den. Försök sedan på nytt.

3 Välj om användaren vill autentiseras genom att använda NFC eller

BLE.

4 Välj inloggningsmetod.

5 Ange ID och Password .

Använd samma inloggnings-ID och lösenord som när du loggar in

från maskinen (se ”Logga in” på sidan 340).

Se ”fliken Säkerhet” på sidan 198 för mer information om hur du skapar

en ny användare eller ändrar lösenordet.

3. Nätverksinställning 393

Använda BLE/NFC-funktionen (valfritt)

6 För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten ( ) på din skrivare.

För BLE (Bluetooth Low Energy), närma dig maskinen.

Vänta några sekunder tills mobilenheten ansluter till skrivaren.

För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera placeringen av NFC-antennen på din mobilenhet innan du för den över etiketten.

Registrering från mobilenheten

1 Kontrollera att Bluetooth-, NFC- och Wi-Fi Direct-funktionerna är aktiverade på din mobilenhet och att din skrivares Wi-Fi Directfunktion är aktiverad.

2 Öppna appen Samsung Mobile Print Pro .

Om du inte har installerat Samsung Mobile Print Pro på din mobiltelefon, gå till applikationsbutiken (Samsung Apps, Play Store) och sök efter appen och ladda ned den. Försök sedan på nytt.

3 Tryck på -ikonen på skärmen Samsung Mobile Print Pro .

4 Välj om användaren vill autentiseras genom att använda NFC eller

BLE.

5 Välj inloggningsmetod.

6 Ange ID , Password , Domain , och Passcode , och klicka sedan på

OK .

Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du

loggar in från maskinen (se ”Logga in” på sidan 340).

3. Nätverksinställning 394

Använda BLE/NFC-funktionen (valfritt)

• Se ”fliken Säkerhet” på sidan 198 för mer information om hur du

skapar en ny användare eller ändrar lösenordet.

• Passcode är för när administratören väljer metoden Two-Factor

Authentication . Du måste ange en autentiseringskod. Lösenordet och koden ska vara olika. Du kan välja Two-Factor Authentication från SyncThru™ Web Service, välj Security > User Access

Control > Authentication > Authentication Method > Options knapp > Login Method > Two-Factor Authentication .

7 För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten ( ) på din skrivare.

För BLE (Bluetooth Low Energy), närma dig maskinen.

Vänta några sekunder tills mobilenheten ansluter till skrivaren.

För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera placeringen av NFC-antennen på din mobilenhet innan du för den över etiketten.

8 Ett meddelande som anger att registreringen är slutförd visas på pekskärmen.

22

Med hjälp av Appen Samsung Mobile Print

Manager

Om du har fler än en skrivare och behöver samma inställningar för varje skrivare, kan du enkelt genomföra det med hjälp av appen Samsung

Mobile Print Manager . Vidrör din mobiltelefon mot NFC-etiketten på din skrivare för att kopiera inställningar och tryck sedan på skrivaren vars inställningar du vill ändra.

När du exporterar data kan du spara flera olika. När du importerar data kan du välja data från listan och importera.

3. Nätverksinställning 395

Använda BLE/NFC-funktionen (valfritt)

Exporterar (kopierar inställningarna till din mobilenhet)

1 Kontrollera att Bluetooth-, NFC- och Wi-Fi Direct-funktionerna är aktiverade på din mobilenhet och att din skrivares Wi-Fi Directfunktion är aktiverad.

2 Öppna Samsung Mobile Print Manager från din mobilenhet.

Om du inte har installerat Samsung Mobile Print Manager på din mobiltelefon, gå till applikationsbutiken (Samsung Apps, Play Store) och sök efter appen och ladda ned den. Försök sedan på nytt.

3 Tryck på Export .

4 Ange ID och Password .

Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du

loggar in från maskinen (se ”Logga in” på sidan 340).

Se ”fliken Säkerhet” på sidan 198 för mer information om hur du skapar

en ny användare eller ändrar lösenordet.

5 För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten ( ) på din skrivare.

Vänta några sekunder tills mobilenheten ansluter till skrivaren.

• För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera placeringen av NFCantennen på din mobilenhet innan du för den över etiketten.

• När du klonar är maskinen låst.

6 Välj inställningarna du vill använda och tryck på OK .

7 Följ instruktionen på mobilens bildskärm.

3. Nätverksinställning 396

Använda BLE/NFC-funktionen (valfritt)

Importerar (applicerar inställningarna på maskinen)

1 Kontrollera att Bluetooth-, NFC- och Wi-Fi Direct-funktionerna är aktiverade på din mobilenhet och att din skrivares Wi-Fi Directfunktion är aktiverad.

2 Öppna Samsung Mobile Print Manager från din mobilenhet.

Om du inte har installerat Samsung Mobile Print Manager på din mobiltelefon, gå till applikationsbutiken (Samsung Apps, Play Store) och sök efter appen och ladda ned den. Försök sedan på nytt.

3 Tryck på Import .

4 Ange ID och Password .

Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du

loggar in från maskinen (se ”Logga in” på sidan 340).

Se ”fliken Säkerhet” på sidan 198 för mer information om hur du skapar

en ny användare eller ändrar lösenordet.

5 Välj inställningarna som du vill kopiera.

6 Följ instruktionen på mobilens bildskärm.

7 För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten ( ) på din skrivare.

Vänta några sekunder tills mobilenheten ansluter till skrivaren.

• För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera placeringen av NFCantennen på din mobilenhet innan du för den över etiketten.

• När du klonar är maskinen låst.

Trådlös konfiguration

Du kan kopiera de trådlösa inställningarna från din telefon genom att vidröra din mobiltelefon mot NFC-etiketten på din skrivare.

3. Nätverksinställning 397

Använda BLE/NFC-funktionen (valfritt)

1 Kontrollera att Bluetooth-, NFC- och Wi-Fi Direct-funktionerna är aktiverade på din mobilenhet och att din skrivares Wi-Fi Directfunktion är aktiverad.

2 Öppna Samsung Mobile Print Manager från din mobilenhet.

Om du inte har installerat Samsung Mobile Print Manager på din mobiltelefon, gå till applikationsbutiken (Samsung Apps, Play Store) och sök efter appen och ladda ned den. Försök sedan på nytt.

3 När skärmen Samsung Mobile Print Manager visas på din mobilenhet, vidrör då Konfiguration Wi-Fi .

4 Ange ID och Password .

Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du

loggar in från maskinen (se ”Logga in” på sidan 340).

Se ”fliken Säkerhet” på sidan 198 för mer information om hur du skapar

en ny användare eller ändrar lösenordet.

5 Om åtkomstpunkten (eller trådlös router) är ansluten, visas ett bekräftelsefönster. Klicka då på OK . Om åtkomstpunkten (eller den trådlös routern) inte är ansluten väljer du önskad åtkomstpunkt (eller trådlös router) och klickar sedan på OK , följt av OK .

6 För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten ( ) på din skrivare.

Vänta några sekunder tills mobilenheten ansluter till skrivaren.

För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera placeringen av NFC-antennen på din mobilenhet innan du för den över etiketten.

7 Följ instruktionen på mobilens bildskärm.

3. Nätverksinställning 398

Använda BLE/NFC-funktionen (valfritt)

23

Med hjälp av Appen Samsung Mobile Print

Samsung Mobile Print är ett gratis program med vilket användare kan

(endast användare med multifunktionella skrivare) skriva ut foton, dokument och webbsidor direkt från mobiltelefonen eller surfplattan.

5 För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten ( ) på din skrivare.

Det tar några sekunder för mobilenheten att skicka jobbet till skrivaren.

Skriva ut

1 Kontrollera att Bluetooth-, NFC- och Wi-Fi Direct-funktionerna är aktiverade på din mobilenhet och att din skrivares Wi-Fi Directfunktion är aktiverad.

2 Öppna appen Samsung Mobile Print .

Om du inte har installerat Samsung Mobile Print på din mobiltelefon, gå till applikationsbutiken (Samsung Apps, Play Store, App Store) och sök efter appen och ladda ned den. Försök sedan på nytt.

3 Välj utskriftsläge.

4 Välj det innehåll du vill skriva ut.

Ändra vid behov utskriftsalternativ genom att trycka på ikonen .

För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera placeringen av NFC-antennen på din mobilenhet innan du för den över etiketten.

6 Skrivaren påbörjar utskriften.

3. Nätverksinställning 399

Använda BLE/NFC-funktionen (valfritt)

Skanning

1 Kontrollera att Bluetooth-, NFC- och Wi-Fi Direct-funktionerna är aktiverade på din mobilenhet och att din skrivares Wi-Fi Directfunktion är aktiverad.

2 Öppna appen Samsung Mobile Print .

Om du inte har installerat Samsung Mobile Print på din mobiltelefon, gå till applikationsbutiken (Samsung Apps, Play Store, App Store) och sök efter appen och ladda ned den. Försök sedan på nytt.

3 Välj skanningsläge.

4 Lägg en dokumentsida med framsidan nedåt på dokumentglaset eller lägg sidorna med framsidan uppåt i den automatiska

dokumentmataren (se ”Lägga i original” på sidan 50).

Ändra vid behov skanningsalternativ genom att trycka på .

5 För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten ( ) på din skrivare.

Det tar några sekunder för mobilenheten att skicka jobbet till skrivaren.

För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera placeringen av NFC-antennen på din mobilenhet innan du för den över etiketten.

6 Skrivaren börjar skanna innehållet.

Skannad data sparas i mobilenheten.

3. Nätverksinställning 400

Använda BLE/NFC-funktionen (valfritt)

Om du vill fortsätta att skanna, följ instruktionerna på appskärmen.

5 För NFC-antennen på din mobilenhet (vanligen placerad på mobilenhetens baksida) över NFC-etiketten ( ) på din skrivare.

Det tar några sekunder för mobilenheten att skicka jobbet till skrivaren.

Skicka fax

1 Kontrollera att Bluetooth-, NFC- och Wi-Fi Direct-funktionerna är aktiverade på din mobilenhet och att din skrivares Wi-Fi Directfunktion är aktiverad.

2 Öppna appen Samsung Mobile Print .

Om du inte har installerat Samsung Mobile Print på din mobiltelefon, gå till applikationsbutiken (Samsung Apps, Play Store, App Store) och sök efter appen och ladda ned den. Försök sedan på nytt.

3 Välj faxläge.

4 Välj innehållet som du vill faxa.

Vid behov bör du ange faxnumret och ändra faxalternativet genom att klicka på ikonen .

För vissa mobilenheter är det möjligt att NFC-etiketten inte finns på baksidan av mobilenheten. Kontrollera placeringen av NFC-antennen på din mobilenhet innan du för den över etiketten.

6 Skrivaren börjar faxa innehållet.

3. Nätverksinställning 401

Mopria™

Endast skrivare som är certifierade med Mopria kan använda Mopriafunktionen. Kontrollera om kartongen som din skrivare levererades i har en Mopria-logotyp.

Mopria™-utskriftstjänsten är en mobil utskriftstjänst som förbättrar den nya utskriftsfunktionen på vilken Android-telefon eller surfplatta som helst (Android version 4.4 eller senare).

Med denna tjänst kan du ansluta och skriva ut med Mopriacertifierade skrivare på samma nätverk som din mobilenhet utan ytterligare konfiguration. Många ursprungliga Androidappar stöder utskrift, däribland Chrome, Gmail, Gallery, Drive och Quickoffice.

24

Konfigurera skrivaren för Mopria-utskrift

Bonjour(mDNS) och IPP-protokoll krävs i skrivaren för att kunna använda

Mopria -funktionen. Utför följande steg för att aktivera Mopria -funktionen.

1 Säkerställ att skrivaren är ansluten till nätverket.

2 Starta en webbläsare på din dator (Internet Explorer, Safari eller

Firefox), och ange skrivarens IP-adress i adressfältet. Tryck sedan på Retur.

Exempel:

3 Klicka på Login i det övre högra hörnet på webbplatsen SyncThru™

Web Service.

4 Ange ID och Password och välj Domain . Klicka sedan på Login .

Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du

loggar in från maskinen (se ”Logga in” på sidan 340.)

5 När SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på Settings >

Network Settings > Standard TCP/IP, LPR, IPP > IPP . Välj sedan

Enable .

6 Klicka på Settings > Network Settings > mDNS . Välj sedan

Enable .

7 Klicka på Security > System Security > Feature Management >

Mopria . Välj sedan Enable .

3. Nätverksinställning 402

Mopria™

25

Installera Mopria på din mobilenhet

Om du inte har appen Mopria Print Service installerad på din mobilenhet,

öppna då appbutiken (Play Store, App Store), och sök efter Mopria Print

Service , och hämta samt installera den.

3 Välj din skrivare , och konfigurera sedan utskriftsalternativ.

4 Vidrör Utskrift igen för att skriva ut dokumentet.

Avbryta en utskrift : Välj och ta bort dokumentet från skrivarkön i

Meddelandefältet .

1 I Inställningar-menyn för din Android-enhet, trycker du på Utskrift .

Platsen för detta alternativ kan variera beroende på din mobilenhet. Om du inte kan hitta alternativet Utskrift , titta då i användarmanualen som medföljde mobilenheten.

2 Under Utskriftstjänster , trycker du på Mopria Print Service .

3 Dra skjutreglaget till På/Av för att aktivera Mopria Print Service .

26

Utskrift via Mopria

För att skriva ut via Mopria på en Android-enhet:

1 Öppna e-postmeddelandet, bilden, webbsidan eller dokumentet som du vill skriva ut.

2 Tryck på Utskrift på menyn i appen.

3. Nätverksinställning 403

AirPrint

Endast skrivare som är certifierade med AirPrint kan använda AirPrintfunktioner. Kontrollera kartongen som din skrivare levererades i om den har ett AirPrint-certifieringsmärke.

Med AirPrint kan du skriva ut från din iPhone, iPad eller iPod

Touch (med senaste versionen av iOS).

4 Ange ID och Password och välj Domain . Klicka sedan på Login .

Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du

loggar in från maskinen (se ”Logga in” på sidan 340).

5 När fönstret SyncThru™ Web Service öppnas klickar du på

> Network Settings .

Settings

6 Klicka på AirPrint .

28

Skriva ut via AirPrint

27

Konfigurera AirPrint

Bonjour(mDNS) och IPP-protokoll krävs i skrivaren om funktionen AirPrint ska kunna användas. Du kan aktivera AirPrint på något av följande sätt.

I exempelvis handboken till iPad finns följande instruktioner:

1 Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket.

2 Starta en webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari eller

Firefox, och ange skrivarens nya IP-adress i webbläsarfönstret.

3

Exempel:

Klicka Login hemsidan.

i övre högra hörnet på SyncThru™ Web Service-

1 Öppna e-postmeddelandet, bilden, webbsidan eller dokumentet som du vill skriva ut.

2 Peka på ikonen ( ).

3 Välj skrivardrivrutinens namn och alternativmeny för att konfigurera.

4 Peka på knappen Skriv ut . Sidan skrivs ut.

Avbryta en utskrift : Om du vill avbryta en utskrift eller visa en utskriftssammanfattning klickar du på ikonen Utskriftscenter ( ). Du kan klicka på Avbryt i Utskriftscenter.

3. Nätverksinställning 404

Samsung Cloud Print

Samsung Cloud Print är en kostnadsfri molntjänst med vilken du kan skriva ut eller skanna från din smartphone eller surfplatta till din Samsung-skrivare eller MFP. Efter att du installerat appen Samsung Cloud Print, kan du registrera dig för Samsung Cloud Print-tjänsten och autentisera med hjälp av din mobiltelefon. Ingen annan inloggning krävs, men du kan länka appen till ditt Samsung-konto om du så vill.

Om du trycker på knappen ( ) från appen Samsung Cloud Print, kan din mobilenhet och skrivare eller MFP paras med hjälp av NFC, QR-kod eller genom att manuellt ange MAC-adressen. När de har parats kan du skriva ut eller skanna var och hur som helst.

29

Registrera din skrivare på Samsung Cloudservern.

Registrering från webbläsare

• Se till att skrivaren är påslagen och uppkopplat mot ett trådlöst nätverk som är anslutet till Internet.

1 Öppna webbläsaren.

2 Notera din skrivares IP-adress in adressfältet och tryck sedan enterknappen eller välj Gå .

3 Klicka Login i SyncThru™ Web Service-hemsidans övre högra hörn.

4 Om det är första gången du använder SyncThru™ Web Service måste du logga in som administratör. Ange i nedanstående ID och

Password . Av säkerhetsskäl rekommenderar vi dig att ändra det förinställda lösenordet.

• ID: admin

• Password: sec00000

5 När du öppnat fönstret SyncThru™ Web Service , klicka då på

Settings > Network Settings > Samsung Cloud Print .

6 Aktivera protokollet för Samsung Cloud Print.

7 Din skrivare är nu registrerad för tjänsten Samsung Cloud Print.

3. Nätverksinställning 405

Samsung Cloud Print

30

Skriva ut med Samsung Cloud Print

Säkerställ att skrivaren är påslagen och uppkopplad mot ett trådlöst nätverk med Internetanslutning.

Registrera en skrivare via en applikation på mobiltelefon

Följande är ett exempel på hur man använder appen Samsung Cloud

Print från en Android-mobiltelefon.

1 Öppna appen Samsung Cloud Print .

Om du inte har installerat Samsung Cloud Print på din mobiltelefon, gå till appbutiken (Samsung Apps, Play Store, App Store) och sök efter appen och ladda ned den. Försök sedan på nytt.

2 Tryck på knappen ( ) från appen Samsung Cloud Print .

3 Din mobilenhet och skrivare eller MFP kan paras med hjälp av NFC,

QR-kod eller genom att manuellt ange MAC-adressen.

Utskrift via applikation eller mobiltelefon

Följande är ett exempel på hur man använder appen Samsung Cloud

Print från en Android-mobiltelefon.

1 Öppna appen Samsung Cloud Print .

Om du inte har installerat Samsung Cloud Print på din mobiltelefon, gå till appbutiken (Samsung Apps, Play Store, App Store) och sök efter appen och ladda ned den. Försök sedan på nytt.

2 Tryck på knappen för att kontrollera alternativ för dokumentet som du vill skriva ut.

3 Ställ in utskriftsalternativ.

4 Tryck på Skicka jobb .

3. Nätverksinställning 406

Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ är en tjänst som låter dig skriva ut från en skrivare direkt från mobiltelefonen, surfplattan eller annan nätansluten enhet.

Registrera skrivaren med ditt Google-konto och du kan använda Google

Cloud Print™-tjänsten. Du kan skriva ut dokument eller e-post med Chrome

OS, Chrome-webbläsaren eller en Gmail™/ Google Docs™-applikation i den mobila enheten, så du behöver inte installera skrivarens drivrutiner i den mobila enheten. Vänd dig till Google:s webbplats (http:// support.google.com/cloudprint eller http://support.google.com/cloudprint) för mer information om Google Cloud Print™.

31

Registrera skrivaren med ditt Google-konto

Registrera från Chrome-webbläsaren

• Se till att skrivaren är påslagen och uppkopplat mot ett trådlöst nätverk som är anslutet till Internet.

• Du bör skapa ett Google -konto i förväg.

1 Öppna Chrome-webbläsaren.

2 Gå till www.google.com.

3 Logga in med din Gmail™-adress.

4 Notera din skrivares IP-adress in adressfältet och tryck sedan enterknappen eller välj Gå .

5 Klicka Login i SyncThru™ Web Service-hemsidans övre högra hörn.

6 Ange ID och Password och välj Domain . Klicka sedan på Login .

Använd samma inloggnings-ID, lösenord och domän som när du

loggar in från maskinen (se ”Logga in” på sidan 340).

Om nätverket använder proxyserver måste du konfigurera proxy IP och portnummer: Settings > Network Settings > Google Cloud Print >

Proxy Setting . Kontakta din Internetleverantör eller administratör för mer information.

7 När du öppnat fönstret SyncThru™ Web Service , klicka då på

Settings > Network Settings > Google Cloud Print .

8 Ange skrivarens namn och information.

9 Klicka på Register .

Bekräftelsefönstret poppar upp.

Om din webbläsare inte tillåter pop-up kommer bekräftelsefönstret inte dyka upp. Ställ in din webbläsare så att den tillåter pop-up.

10 Klicka Finish printer registration .

11 Klicka Manage your printers .

Din skrivare är nu registrerad hos Google Cloud Print™ .

Google Cloud Print™-kompatibla enheter visas nu i listan.

3. Nätverksinställning 407

Google Cloud Print™

32

Skriva ut med Google Cloud Print™

Utskriftsproceduren kan variera beroende på applikation och utrustning. Du kan kontrollera listan över applikationer som stödjer Google Cloud Print™ .

Säkerställ att skrivaren är påslagen och uppkopplad mot ett trådlöst nätverk med Internetanslutning.

Utskrift via applikation eller mobiltelefon

Följande är ett exempel på hur man använder Google Docs™applikationen från en Android-mobiltelefon.

1 Installera programmet Cloud Print i den mobila enheten.

Har du inte applikationen kan du ladda ned den från t.ex. Android

Market eller App Store.

2 Få åtkomst till Google Docs™-applikationen från din mobiltelefon.

3 Tryck på alternativ -knappen för dokumentet du vill skriva ut.

4 Tryck på sänd -knappen.

5 Tryck på Cloud Print -knappen.

6 Ställ in utskriftsalternativ.

7 Tryck på Click here to Print .

Utskrift från Chrome-webbläsaren

Följande är ett exempel på hur man använder Chrome-webbläsaren.

1 Kör Chrome.

2 Öppna det dokument eller den e-post du vill skriva ut.

3 Klicka på skiftnyckeln i webbläsarens övre högra hörn.

4 Klicka på Skriv ut . En ny flik för utskrift visas.

5 Välj utskrift med Google Cloud Print .

6 Klicka på Skriv ut -knappen.

3. Nätverksinställning 408

4. Underhåll

I det här kapitlet beskrivs hur du utför underhåll av maskinen.

Kapitlet innehåller:

• Kontrollera förbrukningsmaterialens status 413

• Ställa in aviseringar för beställning av förbrukningsmaterial 414

• Byta ut och omfördela förbrukningsmaterial 415

• Kontrollera serienummer

• Rensa minnet

• Rengöra maskinen

• Tips om hur du förvarar maskinen, förbrukningsmaterial och papper

• Tips på hur du flyttar maskinen

• Skriva ut en provsida

416

417

418

426

427

428

Kontrollera förbrukningsmaterialens status

Kontrollera återstående förbrukningsmaterial och förbered förbrukningsmaterialen i förväg.

Du kan även skriva ut en statusrapport för förbrukningsmaterialen. Välj

Information om förbrukningsmaterial under Rapport

(se ”Rapport” på

sidan 356, ”fliken Information” på sidan 196).

Vi rekommenderar att du förbereder nya förbrukningsmaterial om

återstående procent är mindre än 10% (se ”Byta ut och omfördela förbrukningsmaterial” på sidan 415).

1

På maskinen

1 Tryck på Inställningar > Hantering > Liv. förbr.art.

från huvudskärmen.

2 Kontrollera förbrukningsvarornas livslängd.

Vi rekommenderar att du förbereder nya förbrukningsmaterial eller om du har använt mer än 90 procent av förbrukningsmaterialens

genomsnittliga kapacitet (se ”Byta ut och omfördela förbrukningsmaterial” på sidan 415).

2

I SyncThru™ Web Service

1 Gå till SyncThru™ Web Service och välj Information > Supplies .

2 Kontrollera återstående procent.

4. Underhåll 413

Ställa in aviseringar för beställning av förbrukningsmaterial

Ställ in aviseringar för beställning av förbrukningsmaterial om du vill få aviseringsmeddelanden och förbereda förbrukningsmaterial i förväg.

Se ”Hantering av förbrukningsartiklar” på sidan 351.

4. Underhåll 414

Byta ut och omfördela förbrukningsmaterial

3

Byta ut tonerkassetten

När tonerkassetten är helt tom:

• Statusindikatorn lyser rött och ett felmeddelande visas på skärmen om att en tonerkassett måste bytas ut.

• Eventuella pågående utskrifter på maskinen stoppas och inkommande fax sparas i minnet.

När tonerkassetterna är tomma kan du fortfarande skriva ut svartvita utskriftsjobb (det skickade jobbet måste vara i svartvitt).

Kontrollera tonerkassett (se ”Beställa förbrukningsvaror och tillbehör” på sidan 225).

Nu måste du byta tonerkassetten. Se till att du alltid har nya tonerkassetter

tillgängliga (se ”Beställa förbrukningsvaror och tillbehör” på sidan 225). Hur

man byter ut tonerkassetten (se ”Byta ut tonerkassetten” på sidan 242).

5

Nu måste du byta bildbehandlingsenheten. Se till att du alltid har en ny

framkallningsenhet tillgängligt (se ”Beställa förbrukningsvaror och tillbehör”

på sidan 225). Hur man byter ut framkallningsenheten (se ”Byta bildbehandlingsenheten” på sidan 245).

Omfördela toner

När tonerkassetten nästan är tom:

• Vita streck på utskrifterna eller ljus utskrift.

• Ett meddelande om låg tonernivå visas på skärmen.

• Status -indikatorn blinkar.

Om det händer kan du tillfälligt förbättra utskriftskvaliteten genom att omfördela resterande toner i tonerkassetten. I vissa fall uppstår vita streck eller ljus utskrift även om du omfördelat tonern. Hur man omfördelar tonern

(se ”Omfördela toner” på sidan 240).

4

Byta bildbehandlingsenheten

När framkallningsenheten är helt tom:

• Statusindikatorn lyser rött och ett felmeddelande visas på skärmen om att en framkallningsenhet måste bytas ut.

• Kontrollera vilken typ av framkallningsenhet som används i maskinen

(”Beställa förbrukningsvaror och tillbehör” på sidan 225).

4. Underhåll 415

Kontrollera serienummer

Det kan hända att du behöver ta reda på maskinens serienummer när du kontaktar supporten. Följ stegen nedan om du vill kontrollera serienumret på maskinen.

Serienumret finns angivet i början på alla maskinrapporter.

1 Tryck på Inställningar > Hantering > Rapport >

Användningsräknare > Skriv ut från startskärmen eller Apps .

ELLER

Välj fliken Information > Usage Counters från SyncThru™ Web

Service.

2 Kontrollera serienumret.

4. Underhåll 416

Rensa minnet

Du kan rensa maskinens minne på olika sätt för att se till att minnet inte tar slut på maskinen. Välj något av alternativen nedan.

Rensa faxminnet utan att skriva ut ett faxjobb

6

Rensa lagrade dokument

Kontrollera de lagrade dokumenten innan du rensar maskinens minne.

1 Tryck på Box från startskärmen eller Apps .

2 Markera den mappen eller dokumentet som du vill radera från listan.

3 Tryck på > Radera .

7

Rensa faxminnet

När faxminnet är fullt kan du radera det lagrade faxminnet. Du kan radera faxminnet på två olika sätt. Följ stegen nedan:

Om du rensar faxminnet utan att först kontrollera faxjobbet genom att skriva ut det kanske du raderar jobb som du vill behålla. Var försiktig så att du inte raderar viktiga dokument.

1 Tryck på Jobbstatus från startskärmen eller Apps .

2 Välj fliken Aktuellt jobb på skärmen.

3 Markera det eller de jobb du vill radera och tryck på Radera .

Om du vill radera alla jobb trycker du på Radera alla .

Om du bara vill radera faxjobb i listan markerar du faxjobben i listan

Jobbtyp och klickar på Radera .

Rensa faxminnet genom att skriva ut ett faxjobb

Skriv ut mottagna fax. Faxminnet raderas automatiskt.

4. Underhåll 417

Rengöra maskinen

Om du får problem med utskriftskvaliteten eller om maskinen befinner sig i en dammig miljö måste du rengöra maskinen regelbundet för att få bästa möjliga utskrifter och för att maskinen ska hålla längre.

Läs nedanstående anvisningar innan du rengör maskinen: Skador som uppstår på grund av användarens felhantering täcks inte av garantin.

• Stäng av maskinen och dra ur alla nätsladdar.

• Montera inte isär maskinen utan att följa instruktionerna i den här handboken.

• Rengör inte maskinen med rengöringsmedel som innehåller stora mängder alkohol, lösningsmedel eller andra starka ämnen. Dessa kan orsaka missfärgning eller förstöra maskinens utsida.

• Använd inte en dammsugare för att rengöra maskinen från tonerdamm.

Vi rekommenderar att du använder en trasa eller tygduk som fuktats med lite vatten. Om du använder en dammsugare kan toner blandas med luften, vilket kan vara skadligt för dig.

• Var försiktig så att du inte droppar vatten in i maskinen när du använder en fuktad trasa. Det kan orsaka elektriska stötar.

• Mer säkerhetsinformation finns i kapitlet med säkerhetsinformation i användarhandboken .

8

9

Rengöra utsidan

Rengör maskinens utsida med en mjuk och luddfri trasa. Fukta trasan försiktigt i vatten, men var noga med att inte droppa vatten på eller i maskinen.

Rengöra insidan

Vid utskrift kan papperspartiklar, toner och damm samlas inuti maskinen.

Detta kan orsaka problem med utskriftskvaliteten, till exempel tonerfläckar eller utsmetad färg. Rengöring av maskinens insida kan lösa och minimera dessa problem med utskriftskvaliteten.

4. Underhåll 418

Rengöra maskinen

Området för tonerkassetten

1 Stäng av maskinen och dra ur nätsladden. Låt maskinen svalna en stund.

2 Öppna den främre luckan och dra ut tonerkassetten.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

1

1

4 Sätt tillbaka tonerkassetterna. Håll i tonerkassetten och rikta in den mot motsvarande fack i maskinen. Sätt tillbaka den i facket tills du hör ett klickande ljud.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

1

2

2

2

5 Stng den. Stäng luckan ordentligt.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

3 Torka bort damm och spilld toner med en torr och luddfri trasa från området kring tonerkassetterna.

Var försiktig när du rengör maskinens insida så att inte

överföringsvalsen eller några andra delar skadas. Använd inte lösningsmedel som bensen eller thinner vid rengöring. Det kan uppstå problem med utskriften som skadar maskinen.

4. Underhåll 419

Rengöra maskinen

Om den främre luckan inte är helt stängd fungerar inte maskinen.

6 Sätt i nätsladden och slå på maskinen.

Rengöra området för framkallningsenheten

1 Öppna den främre luckan.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

2 Ta loss spilltonerbehållaren.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

3 Torka bort damm och spilld toner med en torr och luddfri trasa från området kring framkallningsenheten.

4. Underhåll 420

Rengöra maskinen

4 Ta ut rengöringsstickan för laserskanningsfönstret (endast X740x/

X750x/X760x series).

5 Leta upp rengöringshålet för laserskanningsfönstret och för in rengöringsstickan. Dra försiktigt ut stickan igen, och upprepa detta

4–5 gånger för att rengöra laserskanningsfönstret (endast X740x/

X750x/X760x series).

6 Sätt sedan tillbaka rengöringsstickan (endast X740x/X750x/X760x series).

4. Underhåll 421

Rengöra maskinen

7 Sätt in spilltonerbehållaren så att den låses på plats.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

Rengöra pappersdammstickan

Pappersdammstickan måste rengöras efter att det angivna antalet sidor har skrivits ut. När ett meddelande om att rengöra pappersdammstickan visas måste du rengöra den.

Följ instruktionerna om rengöring nedan.

1 Öppna den främre luckan.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

8 Stäng den främre luckan. Stäng luckan ordentligt.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

Om den främre luckan inte är helt stängd fungerar inte maskinen.

4. Underhåll 422

Rengöra maskinen

2 Ta loss spilltonerbehållaren.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

4 Ta bort pappersdammet.

3 Dra ut pappersdammstickan.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

5 Sätt tillbaka pappersdammstickan.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

4. Underhåll 423

Rengöra maskinen

6 Sätt in spilltonerbehållaren så att den låses på plats.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

Rengöra området för spilltonerbehållaren

1 Öppna den främre luckan.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

7 Stng den. Stäng luckan ordentligt.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

2 Tryck in vänster och höger låsspak och tryck utåt. Ta loss spilltonerbehållaren.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

Om detta meddelande fortfarande visas, gör om steg 3 och 4.

4. Underhåll 424

Rengöra maskinen

3 Torka bort damm och spilld toner med en torr och luddfri trasa från området kring spilltonerbehållaren.

4 Sätt tillbaka spilltonerbehållaren.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

Rengöra skannerenheten

Håll skannerenheten ren för bästa möjliga kopieringskvalitet. Vi föreslår att du rengör skannerenheten det första du gör varje dag och vid behov även under dagen.

1 Förbered en mjuk luddfri trasa.

2 Öppna skannerlocket.

3 Torka av ytan på glaset till skannern och dokumentmataren med en trasa tills det är rent och torrt.

5 Stng den. Stäng luckan ordentligt.

X740x / X750x / X760x series K740x / K750x / K760x / K765x series

6 Sätt i nätsladden och slå på maskinen.

3

1

4

2

1 Skannerlock

2 Skannerglas

3 Vit platta

4 Dokumentinmatarglas

4 Torka av skannerlockets undersida och den vita plattan tills den är ren och torr.

5 Stäng skannerlocket.

4. Underhåll 425

Tips om hur du förvarar maskinen, förbrukningsmaterial och papper

• Förvara dem på en sval och torr plats.

• Täck över dem så att damm inte kan ansamlas på dem.

• Låt dem inte utsättas för vatten.

10

Maskin

• Luta inte maskinen och vänd den inte upp och ned när du flyttar den.

Toner kan läcka ut och smutsa ned skrivarens insida, vilket kan försämra utskriftskvaliteten eller skada skrivaren.

• Var minst två personer när skrivaren flyttas och håll i den ordentligt.

12

Papper

• Förvara utskriftsmedia i förpackningen tills de ska användas.

• Placera kartonger på pallar eller hyllor – inte på golvet.

• Placera inte tunga föremål på papperet, vare sig det är förpackat eller ej.

• Skydda papperet från fukt och andra förhållanden som kan orsaka att det skrynklas eller rullar ihop sig.

• Förvara det i en temperatur mellan 15°C till 30°C och med en luftfuktighet på mellan 10 till 70 %.

11

Tonerkassett/framkallningsenhet

Du får bästa möjliga utskriftskvalitet av tonerkassetten om du tänker på följande:

• Ta inte ur tonerkassetten ur förpackningen innan du ska använda den.

• Fyll inte på tonerkassetten. Maskinens garanti täcker inte skador som orsakats på grund av användning av återfyllda tonerkassetter.

• Förvara tonerkassetterna i samma miljö som maskinen.

• Förvara på en stabil plats så att inte tonerdammet ansamlas på ena sidan.

4. Underhåll 426

Tips på hur du flyttar maskinen

Använd säkra lyft- och hanteringstekniker. Minst fyra personer behövs för att flytta maskinen. Använd lyfthandtagen som visas på bilden. Du kan skada ryggen om du försöker lyfta maskinen utan att ni är minst fyra personer.

• Luta den inte och vänd den inte upp och ner. Toner kan läcka ut och smutsa ner maskinen inuti, vilket kan påverka utskriftskvaliteten eller skada maskinen.

• Se till att minst fyra personer håller i maskinen.

• Lås skannerlåset.

• Transportera maskinen längre sträckor :

-Ta bort efterbehandlingsenheten, tillvalsmagasin, bord och inre framkallningsenheter samt tonerkassetter.

-Lås fast skannern med låsskruven och de tre låsskruvarna för efterbehandlingsenheten.

-Tejpa för magasin och luckan till DSDF:n.

• Flytta kortare sträckor (till exempel mellan olika våningar) och förhindra vibrationsskador:

-Ta bort efterbehandlingsenheten.

4. Underhåll 427

Skriva ut en provsida

Skriv ut en provsida för att kontrollera utskriftskvaliteten på maskinen om du inte har använt maskinen på sistone.

13

På maskinen

Se ”Rapport” på sidan 356.

14

I SyncThru™ Web Service

Se ”fliken Information” på sidan 196.

4. Underhåll 428

Ordlista

Följande ordlista hjälper dig bekanta dig med produkten och förstå de termer som ofta används i samband med utskrift och som nämns i den här användarhandboken.

802.11

802.11 är en uppsättning standarder för kommunikation i trådlösa lokala nätverk (WLAN), som har utvecklats av IEEE LAN/MAN Standards

Committee (IEEE 802).

802.11ac

IEEE 802.11ac är en standard för trådlösa nätverk i gruppen 802.11 (som marknadsförs med varumärket Wi-Fi), och är utvecklat enligt IEEE

Standards Association. Det ger snabb trådlös anslutning i lokala områden

(WLANs) i frekvensbandet 5 GHz

802.11b/g/n

802.11 b/g/n kan använda samma maskinvara och 2,4 GHz-bandet.

802.11b fungerar med en bandbredd på upp till 11 mbit/s. 802.11n fungerar med en bandbredd på upp till 150 mbit/s. 802.11b/g/n-enheter kan ibland råka ut för störningar från mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner och

Bluetooth-enheter.

Åtkomstpunkt

En åtkomstpunkt eller en trådlös åtkomstpunkt (AP eller WAP) är en enhet som kopplar samman trådlösa kommunikationsenheter i trådlösa lokala nätverk (WLAN) och fungerar som en central enhet för att ta emot och skicka ut WLAN-radiosignaler.

ADF

En automatisk dokumentmatare eller (ADF) är en skanningsenhet som automatiskt matar ett pappersark med original så att maskinen kan skanna en del av papperet direkt.

AppleTalk

AppleTalk är en uppsättning protokoll som utvecklats av Apple, Inc för datornätverk. Det ingick i Mac-originalmodellen (1984) men Apple har nu i stället övergått till TCP/IP-nätverk.

Färgdjup

En term inom datorgrafiken som beskriver hur många bitar som används för att representera färgen för en pixel i en bitmappbild. Högre färgdjup ger ett större omfång av olika färger. I takt med att antalet bitar ökar blir antalet möjliga färger opraktiskt stort för en färgkarta. 1-bitsfärg kallas vanligtvis monokrom eller svartvitt.

Ordlista 429

Ordlista

BMP

Ett bitmappat grafikformat som används internt av grafikundersystemet

(GDI) i Microsoft Windows, och ofta används som ett enkelt grafikfilformat i

Windows.

Kontrollpanel

En kontrollpanel är en platt yta, vanligtvis vertikal, där kontroll- eller

övervakningsinstrument visas. Den finns vanligen på framsidan av maskinen.

BOOTP

Bootstrap Protocol. Ett nätverksprotokoll som används av en nätverksklient för att hämta IP-adressen automatiskt. Det görs oftast när datorn eller operativsystemet startas. BOOTP-servrarna tilldelar IP-adressen från en adresspool till varje klient. Med BOOTP kan datorer av typen ”disklösa arbetsstationer” få en IP-adress innan de startar ett avancerat operativsystem.

CCD

CCD (Charge Coupled Device) är den del av maskinvaran som gör det möjligt att skanna. CCD-låsmekanismen används för att hålla fast CCDmodulen så inga skador uppkommer när du flyttar maskinen.

Sortering

Sortering är processen att skriva ut flera kopior av ett jobb i uppsättningar.

När sortering är vald skriver enheten ut en hel uppsättning innan den skriver ut fler kopior.

Täckning

Täckning är en tryckterm som används för att mäta toneranvändning på utskrifter. 5 % täckning betyder att ett A4-papper har ungefär 5 % bilder eller text. Om papperet eller originalet har invecklade bilder eller mycket text blir täckningen större och tonerförbrukningen blir lika stor som täckningen.

CSV

CSV (Comma Separated Values). Är en typ av filformat som används för att utbyta data mellan olika program. Filformatet, som bl.a. används i Microsoft

Excel, har blivit en defactostandard i branschen, även på plattformar som inte kommer från Microsoft.

DADF

En dubbelsidig automatisk dokumentmatare (DADF) är en skanningsenhet som automatiskt matar ett pappersark med original och vänder det så att maskinen kan skanna båda sidorna av papperet.

Ordlista 430

Ordlista

Standardinställning

Det värde eller den inställning som gäller när skrivaren packas upp första gången, återställs eller initieras.

DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) är ett nätverksprotokoll av klient-server-modell. En DHCP-server ger konfigurationsparametrar som är specifika för DHCP-klientvärdens begäran om nödvändig information för att delta i ett IP-nätverk. DHCP gör det också möjligt att tilldela IP-adresser till klientvärdar.

DIMM

DIMM (Dual Inline Memory Module) är ett litet kretskort som innehåller minne. DIMM-modulerna lagrar alla data i skrivaren, t.ex. utskriftsdata eller mottagna faxdata.

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) är en standard som gör det möjligt för enheter på ett hemnätverk att dela information med varandra över nätverket.

DNS

DNS (Domain Name Server) är ett system som lagrar information om domännamn i en distribuerad nätverksdatabas, t.ex. Internet.

Matrisskrivare

En matrisskrivare är en sorts datorskrivare med ett skrivarhuvud som löper fram och tillbaka på sidan och skriver ut genom att slå an ett tygband med bläck mot papperet, ungefär som en skrivmaskin.

DPI

Punkter per tum (DPI) är ett mått för upplösning som används vid skanning och utskrift. I allmänhet leder högre DPI till högre upplösning, fler synliga detaljer i bilden och större filer.

DRPD

DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). Är en tjänst från telefonbolaget som gör att en användare kan svara på flera telefonnummer från en och samma telefon.

Ordlista 431

Ordlista

Duplex (dubbelsidigt)

Duplexenheten är en mekanism som automatiskt vänder på ett pappersark så att maskinen kan skriva ut (eller skanna) på båda sidorna av papperet.

En skrivare med en duplexenhet kan skriva ut på båda sidorna av papperet under en utskriftscykel.

DSDF

En dubbelsidig dokumentmatare för skanner (DSDF) är en skanningsenhet som automatiskt matar ett pappersark med original och vänder det så att maskinen kan skanna båda sidorna av papperet.

Utskriftskapacitet

Utskriftskapaciteten är det antal sidor som inte påverkar skrivarens prestanda under en månad. Skrivaren har i allmänhet en livstidsgräns på ett antal sidor per år. Livstiden innebär den genomsnittliga utskriftskapaciteten, vanligtvis inom garantiperioden. Om utskriftskapaciteten är 48 000 sidor i månaden beräknat på 20 arbetsdagar,

är skrivarens gräns beräknad till 2 400 sidor om dagen.

Emulering

Emulering är en teknik där en maskin får samma resultat som en annan maskin.

Emulatorn duplicerar funktionerna hos ett system med ett annat system, så att det andra systemet beter sig som det första. Emulering fokuserar på att reproducera ett externt beteende exakt, till skillnad från simulering, som rör en abstrakt modell av systemet som simuleras och ofta tar hänsyn till dess inre status.

Ethernet

Ethernet är en rambaserad teknik för lokala datornätverk (LAN). Den definierar kablar och signalstandard för det fysiska lagret, och ramformat och protokoll för MAC- (Media Access Control)/datalänkslagret hos OSImodellen. Ethernet är oftast standardiserat som IEEE 802.3. Sedan 1990talet och framåt har det blivit den mest spridda och använda LAN-tekniken.

ECM

ECM (Error Correction Mode) är ett extra överföringsläge som finns inbyggt i klass 1-faxar eller faxmodem. Det upptäcker och korrigerar automatiskt fel i faxöverföringen som ibland orsakas av störningar på linjen.

EtherTalk

En uppsättning protokoll som utvecklats av Apple Computer för datornätverk. Det ingick i originalmodellen av Macintosh (1984), men Apple rekommenderar nu att man i stället använder TCP/IP-nätverk.

Ordlista 432

Ordlista

FDI

FDI (Foreign Device Interface) är ett kort som installeras inuti maskinen så att en tredjepartsenhet, t.ex. en myntenhet eller en kortläsare, kan användas. Enheterna gör det möjligt att ta betalt för maskinens tjänster.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) är ett vanligt protokoll som används för att

överföra filer i ett TCP/IP-nätverk (t.ex. Internet eller ett intranät).

Fixeringsenhet

Den del av laserskrivaren som fixerar tonern på utskriftsmediet. Den består av en het vals och en tryckvals. När tonern har överförs till papperet avger fixeringsenheten värme och tryck som ser till att tonern blir permanent på papperet. Det är därför papperet är varmt när det kommer ut ur en laserskrivare.

Gateway

En anslutning mellan datornätverk eller mellan ett datornätverk och en telefonlinje. Den är mycket populär, eftersom den är en dator eller ett nätverk som möjliggör åtkomst till en annan dator eller ett nätverk.

Gråskala

Gråtoner som återger ljusa och mörka delar av en bild när färgbilder konverteras till gråskala. Färger återges med olika gråtoner.

Halvton

En bildtyp som simulerar gråskalor genom att variera antalet punkter.

Mörkare områden består av många punkter, medan ljusare områden har färre punkter.

Masslagringsenhet (HDD)

En masslagringsenhet (benämns ofta hårddisk) är en lagringsenhet som sparar digitalt kodade data på snabbt roterande skivor med magnetiska ytor.

IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) är en internationell icke-vinstdrivande yrkesorganisation för att främja elektroteknik.

IEEE 1284

Parallellportstandarden 1284 utvecklades av IEEE. Termen ”1284-B” avser en viss typ av kontakt i änden av parallellkabeln som ansluts till tillbehöret

(t.ex. en skrivare).

Ordlista 433

Ordlista

Intranät

Ett privat nätverk som använder Internetprotokoll, nätverksanslutningar och kanske det allmänna telekommunikationssystemet för att dela en del av en organisations information eller drift med sina anställda på ett säkert sätt.

Ibland betyder termen bara den synligaste tjänsten, den interna webbplatsen.

IP-adress

En IP-adress (Internet Protocol) är ett unikt nummer som olika enheter använder för att identifiera och kommunicera med varandra i ett nätverk som använder IP-standarden.

IPM

Bilder per minut (IPM) är ett sätt att mäta en skrivares hastighet. IPMhastigheten visar hur många enkelsidiga ark en skrivare kan slutföra på en minut.

IPX/SPX

IPX/SPX står för Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange.

Det är ett nätverksprotokoll som används av Novell NetWareoperativsystem. IPX och SPX har båda anslutningstjänster som liknar TCP/

IP, där IPX-protokollet liknar IP och SPX liknar TCP. IPX/SPX utformades främst för lokala nätverk och är ett mycket effektivt protokoll för ändamålet

(vanligen har det högre prestanda än TCP/IP i lokala nätverk).

ISO

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) är ett internationellt standardiseringsorgan, som består av representanter från nationella standardiseringsinstitutioner. Det producerar världsomspännande industriella och kommersiella standarder.

IPP

IPP (Internet Printing Protocol) är ett standardprotokoll för utskrift och för att hantera utskriftsjobb, mediestorlekar, upplösning o.s.v. IPP kan användas lokalt eller via Internet till hundratals skrivare, och har också stöd för

åtkomstkontroll, autentisering och kryptering, vilket gör det till en mer avancerad och säkrare utskriftslösning än äldre protokoll.

ITU-T

International Telecommunication Union är en internationell organisation som upprättats för att standardisera och reglera internationella radio- och telekommunikationer. Dess huvuduppgifter är standardisering, tilldelning av radiospektrat och att organisera anslutningar mellan olika länder så att internationella telefonsamtal blir möjliga. Suffixet -T i ITU-T betyder telekommunikation.

Ordlista 434

Ordlista

ITU-T Testtabell nr 1

En standardiserad testtabell som publiceras av ITU-T för faxöverföring av dokument.

JBIG

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) är en standard för bildkomprimering utan förlust av korrekthet eller kvalitet, som upprättades för att komprimera binära bilder, i synnerhet för fax men även för andra bilder.

MAC-adress

MAC-adressen (Media Access Control) är en unik adress som är kopplad till ett nätverkskort. MAC-adressen är en unik identifierare på 48 bitar, som vanligtvis skrivs som 12 hexadecimala tecken grupperade i par (t.ex. 00-00-

0c-34-11-4e). Adressen är vanligtvis hårdkodad i nätverkskortet av tillverkaren och används för att hjälpa routrar hitta maskiner i stora nätverk.

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) är den vanligaste standardmetoden för destruktiv komprimering av foton. Det är det format som oftast används för att lagra och överföra foton på webben.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) är ett nätverksprotokoll för att fråga och ändra katalogtjänster via TCP/IP.

LED

En indikator består av en lysdiod (LED), d.v.s. en halvledarenhet som visar maskinens status.

MFP

En MFP (Multi Function Peripheral) är en kontorsmaskin som kombinerar flera olika funktioner i en maskin, t.ex. skrivare, kopiator, fax och skanner.

MH

MH (Modified Huffman) är en komprimeringsmetod rekommenderad av

ITU-T T.4 som minskar den mängd data som behövs för att skicka en bild mellan faxmaskiner. MH är ett kodboksbaserat RLE-schema som har optimerats för att på ett effektivt sätt komprimera vita ytor. Eftersom de flesta fax mest består av vita ytor minskar det överföringstiden för de flesta fax.

MMR

MMR (Modified Modified READ) är en komprimeringsmetod som rekommenderas av ITU-T T.6.

Ordlista 435

Ordlista

Modem

En enhet som modulerar en bärvågssignal för att koda digital information och även demodulerar signalen för att avkoda överförd information.

MR

MR (Modified READ) är en komprimeringsmetod som rekommenderas av

ITU-T T.4. Med MR kodas den första skannade raden med MH-metoden.

Nästa rad jämförs med den första, skillnaderna avgörs och sedan kodas och sänds skillnaderna.

NetWare

Ett nätverksoperativsystem utvecklat av Novell, Inc. Från början använde det kooperativ parallellbearbetning för att köra olika tjänster på en PC, och nätverksprotokollen baserades på den ursprungliga Xerox XNS-stacken. I dag har NetWare stöd för såväl TCP/IP som IPX/SPX.

OPC

OPC (Organic Photo Conductor) är en mekanism som skapar en virtuell bild för utskrift med en laserstråle från laserskrivaren. Den är oftast grön eller rostfärgad och cylinderformad.

I en skannerenhet som innehåller en trumma nöts trumman långsamt bort när den används i skrivaren. Den bör bytas ut med jämna mellanrum eftersom den slits när den kommer i kontakt med kassettens framkallningsborste, rengöringsmekanismen och papper.

Original

Det första exemplaret av någonting, t.ex. ett dokument, ett foto eller en text, som kopieras, reproduceras eller översätts för att skapa fler, men som själv inte är kopierat eller härlett från något annat.

OSI

OSI (Open Systems Interconnection) är en modell som utvecklats av ISO

(International Organization for Standardization) för kommunikationer. OSI erbjuder ett standardiserat moduluppbyggt förhållningssätt till nätverksdesign som delar upp den obligatoriska uppsättningen komplexa funktioner i hanterbara, kompletta funktionslager. Lagren är, uppifrån och ner: Applikation, Presentation, Session, Transport, Nätverk, Datalänk och

Fysiskt.

PABX

PABX (Private Automatic Branch eXchange) är en automatisk telefonväxel i ett privat företag.

Ordlista 436

Ordlista

PCL

PCL (Printer Command Language) är ett sidbeskrivningsspråk (PDL) som utvecklats av HP som skrivarprotokoll och blivit en branschstandard. Det utvecklades ursprungligen för tidiga bläckstråleskrivare, men har släppts i olika nivåer för termiska skrivare, matrisskrivare och laserskrivare.

PDF

PDF (Portable Document Format) är ett filformat som utvecklats av Adobe

Systems för att återge tvådimensionella dokument i ett enhets- och upplösningsoberoende format.

PostScript

PostScript (PS) är ett sidbeskrivningsspråk som i första hand används inom elektronisk publicering och DTP, d.v.s. att det körs i en tolk som genererar en bild.

Skrivardrivrutin

Ett program som används för att skicka kommandon och överföra data från datorn till skrivaren.

Utskriftsmedier

Medier som papper, kuvert, etiketter och OH-film som kan användas i en skrivare, skanner, fax eller kopiator.

PPM

Sidor per minut (PPM) är ett sätt att mäta hur snabbt en skrivare skriver ut.

Det anger hur många sidor en skrivare kan producera på en minut.

PRN-fil

Ett gränssnitt för en enhetsdrivrutin, som gör det möjligt för programvara att interagera med drivrutinen med vanliga systemanrop för in- och utmatning, vilket gör många uppgifter enklare.

Protokoll

En konvention eller standard som styr eller möjliggör anslutning, kommunikation och dataöverföring mellan två datorenheter.

PS

Se PostScript.

PSTN

PSTN (Public-Switched Telephone Network) är det nätverk som består av världens publika telefonnät, som i företag oftast leds genom en växel.

Ordlista 437

Ordlista

RADF

En automatisk dokumentmatare med vändfunktion (RADF) är en skanningsenhet som automatiskt matar ett pappersark med original och vänder det så att maskinen kan skanna båda sidorna av papperet.

RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) är ett protokoll för autentisering och redovisning av fjärranvändare. RADIUS möjliggör centraliserad hantering av autentiseringsinformation, till exempel användarnamn och lösenord som hanterar nätverksåtkomsten med hjälp av Trippel A-konceptet (authentication, authorization and accounting – autentisering, auktorisering och redovisning).

Upplösning

Bildens skärpa, mätt i punkter per tum (DPI). Ju fler dpi, desto högre upplösning.

SMB

SMB (Server Message Block) är ett nätverksprotokoll som främst används för att dela filer, skrivare, serieportar och diverse kommunikationer mellan noder på ett nätverk. Det erbjuder också en autentiserad mekanism för kommunikation mellan processer.

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) är standarden för e-postöverföring

över Internet. SMTP är ett relativt enkelt textbaserat protokoll, där en eller flera mottagare av ett meddelande specificeras, och meddelandetexten sedan överförs. Det är ett klient–server-protokoll, där klienten överför ett epostmeddelande till servern.

SSID

SSID (Service Set Identifier) är ett namn på ett trådlöst lokalt nätverk

(WLAN). Alla trådlösa enheter i ett WLAN-nätverk kommunicerar med varandra via samma SSID. SSID-identifierarna är skriftlägeskänsliga och kan bestå av maximalt 32 tecken.

Undernätverksmask

Undernätverksmasken används tillsammans med nätverksadressen för att avgöra vilken del som är nätverksadressen och vilken som är värdadressen.

TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol) och IP (Internet Protocol) är den uppsättning kommunikationsprotokoll som implementerar den protokollstack som Internet och de flesta kommersiella nätverk körs på.

Ordlista 438

Ordlista

TCR

TCR (Transmission Confirmation Report) ger detaljer om varje överföring, t.ex. jobbstatus, överföringsresultat och antal sidor som sänts. Rapporten kan ställas in att den ska sändas efter varje jobb eller bara efter misslyckade överföringar.

TIFF

TIFF (Tagged Image File Format) är ett bitmappat bildformat med variabel upplösning. TIFF beskriver bilddata som vanligtvis kommer från skannrar.

TIFF-bilder använder taggar, nyckelord som definierar egenskaper hos bilden som ingår i filen. Det här flexibla och plattformsoberoende formatet kan användas för bilder som skapas av olika bildbehandlingsprogram.

Tonerkassett

Tonerkassetten är en sorts flaska eller en behållare inuti en maskin, t.ex. en skrivare, och som innehåller toner. Toner är ett pulver som används i laserskrivare och kopiatorer och som bildar text och bilder på det utskrivna papperet. Tonern fixeras av en kombination av värme och tryck från fixeringsenheten så att den binds till pappersfibrerna.

TWAIN

En branschstandard för skannrar och program. Genom att använda en

TWAIN-kompatibel skanner med ett TWAIN-kompatibelt program, går det att starta en skanning inifrån programmet. Det är en API för bildinsamling för operativsystemen Microsoft Windows och Apple Mac OS.

UNC-sökväg

UNC (Uniform Naming Convention) är ett standardiserat sätt att komma åt delade nätverksenheter i Windows NT och andra Microsoft-produkter. En

UNC-sökväg har följande format:

\\<servernamn>\<enhetsnamn>\<ytterligare katalog>

URL

URL (Uniform Resource Locator) är den globala adressen till dokument och resurser på Internet. Den första delen av adressen visar vilket protokoll som ska användas, den andra delen anger IP-adressen eller domännamnet där resursen finns.

USB

USB (Universal Serial Bus) är en standard som utvecklats av USB

Implementers Forum, Inc. för att koppla ihop datorer och tillbehör. Till skillnad från parallellporten är USB utformad så att flera tillbehör kan kopplas till en enda USB-port på datorn.

Ordlista 439

Ordlista

Vattenstämpel

En vattenstämpel (eller ett vattenmärke) är en igenkännbar bild eller ett mönster i papper som ser ljusare ut när man låter ljus skina genom det.

Vattenstämplar började användas i Bologna i Italien år 1282. De har använts av pappersmakare för att identifiera produkter, samt på frimärken, sedlar och andra offentliga dokument för att förhindra förfalskningar.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) är ett säkerhetsprotokoll enligt IEEE

802.11 som tillhandahåller samma säkerhetsnivå som i ett kabelanslutet nätverk. WEP tillhandahåller säkerhet genom att kryptera data via radio så att de skyddas under överföringen från en slutpunkt till en annan.

WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) är en bildbehandlingsarkitektur som introducerades i Windows Me och Windows XP. Det går att inleda en skanning från dessa operativsystem med en WIA-kompatibel skanner.

WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) är en systemklass som säkrar trådlösa (Wi-

Fi) datornätverk och som skapades i syfte att förbättra säkerhetsfunktionerna i WEP.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) är en speciell typ av WPA för små företag och hemanvändare. En delad nyckel, eller ett lösenord, konfigureras i den trådlösa åtkomstpunkten (WAP) och i eventuella trådlösa bärbara och stationära datorer och enheter. WPA-PSK genererar en unik nyckel för varje session mellan en trådlös klient och tillhörande WAP, vilket höjer säkerheten.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en standard för att upprätta ett trådlöst hemnätverk. Om din trådlösa åtkomstpunkt har stöd för WPS kan du enkelt konfigurera den trådlösa nätverksanslutningen utan en dator.

XPS

XPS (XML Paper Specification) är en specifikation för ett sidbeskrivningsspråk (PDL) och ett nytt dokumentformat som har utvecklats av Microsoft och som innebär fördelar för portabla dokument och elektroniska dokument. Specifikationen är XML-baserad och bygger på ett nytt filformat och ett vektorbaserat dokumentformat som är enhetsoberoende.

Ordlista 440

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region

ALGERIA

Customer Care Center

021 36 11 00

ARGENTINE

ARMENIA

0800-555-SAMSUNG

(0800-555-7267)

0-800-05-555

AUSTRALIA

1300 362 603

AUSTRIA

AZERBAIJAN

0800-SAMSUNG (0800-

7267864)[Only for Premium

HA] 0800-366661[Only for

Dealers] 0810-112233

0-88-555-55-55

8000-GSAM (8000-4726)

BAHRAIN

BELARUS

810-800-500-55-500

WebSite www.samsung.com/ n_africa/support www.samsung.com/ ar/support www.samsung.com/ support www.samsung.com/ au/support www.samsung.com/ at/support www.samsung.com/ support www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support

(Arabic) www.samsung.com/ support

Country/Region

BANGLADESH

BELGIUM

BOLIVIA

BOSNIA

BOTSWANA

BRAZIL

BULGARIA

BURUNDI

CAMEROON

Customer Care Center

09612300300

WebSite www.samsung.com/ in/support

02-201-24-18 www.samsung.com/ be/support (Dutch) www.samsung.com/ be_fr/support

(French)

800-10-7260

[HHP] 4828210

055 233 999 www.samsung.com/ cl/support

8007260000 www.samsung.com/ support www.samsung.com/ support

0800-124-421 (Demais cidades e regiões)

4004-0000 (Capitais e grandes centros) www.samsung.com/ br/support

800 111 31 , Безплатна телефонна линия

200

7095- 0077 www.samsung.com/ bg/support www.samsung.com/ support www.samsung.com/ africa_fr/support

Contact SAMSUNG worldwide 441

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region

CANADA

CHILE

CHINA

COLOMBIA

COSTA RICA

CROATIA

Cote D’ Ivoire

Customer Care Center WebSite

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ ca/support(English) www.samsung.com/ ca_fr/support

(French)

800-SAMSUNG (726-7864)

[HHP] 02-24828200

400-810-5858 www.samsung.com/ cl/support www.samsung.com/ cn/support

Bogotá 600 12 72Gratis desde cualquier parte del país 01

8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726) www.samsung.com/ co/support

0-800-507-7267

00-800-1-SAMSUNG (726-

7864)

072 726 786

8000 0077 www.samsung.com/ latin/support

(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support

(English) www.samsung.com/ hr/support www.samsung.com/ africa_fr/support

Country/Region

CYPRUS

CZECH

DENMARK

DOMINICAN

REPUBLIC

DRC

ECUADOR

EGYPT

Customer Care Center

8009 4000 only from landline, toll free

WebSite www.samsung.com/ gr/support

800-SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com/ cz/support

70 70 19 70 www.samsung.com/ dk/support

1-800-751-2676 www.samsung.com/ latin/support

(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support

(English)

499999

1-800-10-7267

1-800-SAMSUNG (72-6786)

08000-7267864

16580 www.samsung.com/ support www.samsung.com/ latin/support

(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/ support(English) www.samsung.com/ eg/support

Contact SAMSUNG worldwide 442

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region

EIRE

EL SALVADOR

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

GEORGIA

Customer Care Center

0818 717100

800-6225

800-0726-7864

800-7267

030-6227 515

01 48 63 00 00

WebSite www.samsung.com/ ie/support www.samsung.com/ latin/support

(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support

(English) www.samsung.com/ ee/support www.samsung.com/ fi/support www.samsung.com/ fr/support www.samsung.com/ de/support

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.

0180 6 67267864* (*0,20 €/

Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60

€/Anruf)

0-800-555-555 www.samsung.com/ support

Country/Region

GHANA

GREECE

GUATEMALA

HONDURAS

HONG KONG

Customer Care Center

0800-10077

0302-200077

WebSite www.samsung.com/ africa_en/support

80111-SAMSUNG (80111 726

7864) only from land line(+30)

210 6897691 from mobile and land line www.samsung.com/ gr/support

1-800-299-0013

1-800-299-0033

800-2791-9267

800-2791-9111 www.samsung.com/ latin/support

(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support

(English) www.samsung.com/ latin/support

(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support

(English)

(852) 3698 4698 www.samsung.com/ hk/support (Chinese) www.samsung.com/ hk_en/support

(English)

Contact SAMSUNG worldwide 443

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region

HUNGARY

INDIA

INDONESIA

IRAN

ITALIA

JAMAICA

JAPAN

JORDAN

KAZAKHSTAN

Customer Care Center

0680SAMSUNG (0680-726-

786)0680PREMIUM (0680-

773-648)

WebSite www.samsung.com/ hu/support

1800 3000 8282 - Toll

Free1800 266 8282 - Toll Free www.samsung.com/ in/support

021-56997777

08001128888

021-8255 [CE]

021-42132 [HHP]

800-SAMSUNG

(800.7267864)[HHP]

800.Msamsung

(800.67267864)

1-800-234-7267

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ id/support www.samsung.com/ iran/support www.samsung.com/ it/support www.samsung.com/ latin_en/support

(English)

0120-363-905

0800-22273

06 5777444

8-10-800-500-55-500

(GSM:7799, VIP care 7700) www.samsung.com/ jp/support www.samsung.com/ levant/support

(English) www.samsung.com/ support

Country/Region

KENYA

Customer Care Center

0800 545 545

183-CALL (183-2255)

KUWAIT

KYRGYZSTAN

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MACAU

MACEDONIA

MALAYSIA

MAURITIUS

00-800-500-55-500

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

0800 333

WebSite www.samsung.com/ support www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support

(Arabic) www.samsung.com/ kz_ru/support www.samsung.com/ lv/support www.samsung.com/ lt/support www.samsung.com/ support www.samsung.com/ support

023 207 777

1800-88-9999

603-77137477 (Overseas contact)

23052574020 www.samsung.com/ my/support www.samsung.com/ support

Contact SAMSUNG worldwide 444

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region

MEXICO

MOLDOVA

MONGOLIA

MONTENEGRO

MOROCCO

MOZAMBIQUE

MYANMAR

NAMIBIA

NIGERIA

NETHERLANDS

NEW ZEALAND

Customer Care Center WebSite

01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ mx/support

0-800-614-40 www.samsung.com/ support

+7-495-363-17-00

020 405 888 www.samsung.com/ support www.samsung.com/ support

080 100 2255

847267864 / 827267864

+95-01-2399-888

08 197 267 864 www.samsung.com/ n_africa/support www.samsung.com/ support www.samsung.com/ support www.samsung.com/ support

0800-726-7864

0900-SAMSUNG (0900-

7267864) (€ 0,10/Min)

0800 726 786 www.samsung.com/ africa_en/support www.samsung.com/ nl/support www.samsung.com/ nz/support

Country/Region Customer Care Center

001-800-5077267

NICARAGUA

NORWAY

OMAN

PAKISTAN

PANAMA

815 56480

800-SAMSUNG (800 - 726

7864)

0800-Samsung (72678)

800-7267

800-0101

WebSite www.samsung.com/ latin/ support(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support

(English) www.samsung.com/ no/support www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support

(Arabic) www.samsung.com/ pk/support www.samsung.com/ latin/support

(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support

(English)

Contact SAMSUNG worldwide 445

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region

PARAGUAY

PERU

PHILIPPINES

POLAND

PORTUGAL

PUERTO RICO

Customer Care Center

009-800-542-0001

0800-777-08

WebSite www.samsung.com/ latin/support

(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support

(English) www.samsung.com/ pe/support

1-800-10-7267864 [PLDT]1-

800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]02-4222111 [Other landline] www.samsung.com/ ph/support

801-172-678* lub +48 22 607-

93-33 *[HHP] 801-672-678* lub

+48 22 607-93-33*

* (koszt po łą czenia wed ł ug taryfy operatora) www.samsung.com/ pl/support

808 20 7267

1-800-682-3180 www.samsung.com/ pt/support www.samsung.com/ latin/support

(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support

(English)

Country/Region

QATAR

REUNION

RWANDA

ROMANIA

RUSSIA

SAUDI ARABIA

SENEGAL

SERBIA

Customer Care Center

800-CALL (800-2255)

262508869

9999

08008 726 78 64 (08008

SAMSUNG )Apel GRATUIT

8-800-555-55-55 (VIP care 8-

800-555-55-88)

8002474357

800-00-0077

011 321 6899

WebSite www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support

(Arabic) www.samsung.com/ support www.samsung.com/ support www.samsung.com/ ro/support www.samsung.com/ ru/support www.samsung.com/ sa/support www.samsung.com/ sa_en/support

(English)/ www.samsung.com/ africa_fr/support www.samsung.com/ rs/support

Contact SAMSUNG worldwide 446

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region

SINGAPORE

SLOVENIA

SLOVAKIA

SOUTH AFRICA

SPAIN

SRI LANKA

SUDAN

SWEDEN

SWITZERLAND

Customer Care Center WebSite

1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ sg/support

080 697 267 (brezpla č na

številka)

090 726 786 (0,39 EUR/min)

0800 - SAMSUNG(0800-726

786)

0860 SAMSUNG (726 7864) www.samsung.com/ rs/si

0034902172678[HHP]

0034902167267

94117540540

1969

0771 726 7864 (0771-

SAMSUNG)

0800 726 78 64 (0800-

SAMSUNG) www.samsung.com/ sk/support www.samsung.com/ support www.samsung.com/ es/support www.samsung.com/ support www.samsung.com/ support www.samsung.com/ se/support www.samsung.com/ ch/support (German) www.samsung.com/ ch_fr/support

(French)

Country/Region

SYRIA

TADJIKISTAN

TAIWAN

TANZANIA

THAILAND

TRINIDAD &

TOBAGO

TURKEY

TUNISIA

Customer Care Center

18252273

WebSite www.samsung.com/ levant/support

(English)

8-10-800-500-55-500

0800-329999 www.samsung.com/ support www.samsung.com/ tw/support

0800 755 755

0685 889 900

0-2689-3232,1800-29-3232 www.samsung.com/ support www.samsung.com/ th/support

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ latin/support

(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support

(English)

444 77 11 www.samsung.com/ tr/support

80-1000-12 www.samsung.com/ n_africa/support

Contact SAMSUNG worldwide 447

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region

U.A.E

UK

Customer Care Center

800-SAMSUNG (800 -726

7864)

WebSite

www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support

(Arabic)

0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ uk/support

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ us/support

U.S.A

-Consummer

Electonics

U.S.A (Mobile

Phones)

UGANDA

UKRAINE

1-800-SAMSUNG (72-6786)

[HHP] 1-888-987-HELP(4357)

0800 300 300 www.samsung.com/ us/support

0-800-502-000 www.samsung.com/ support www.samsung.com/ ua/support

(Ukrainian) www.samsung.com/ ua_ru/support

(Russian)

Country/Region

URUGUAY

UZBEKISTAN

VENEZUELA

VIETNAM

ZAMBIA

Customer Care Center

000- 405-437-33

WebSite www.samsung.com/ latin/ support(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/ support(English)

8-10-800-500-55-500 (GSM:

7799) www.samsung.com/ support

0-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ ve/support

1800 588 889 www.samsung.com/ vn/support

0211 350370 www.samsung.com/ support

Contact SAMSUNG worldwide 448

Index

A

adressbok enskild grupp affisch skriv ut

197

197

197

88

AirPrint allmänna ikoner

404

,

406

15

allmänna inställningar

341

,

342

,

347

,

356

ansluta skrivarkabel använda hjälpen användare hantera profil användning räknare

AnyWeb Print auktoritet autentisering inloggning

26

87

,

106

200

200

38

203

200

349

195

,

340

B

baksida

24

C

certificate

E

easy document creator

Ebokskonvertering enhetsalternativ ethernet extern autentiseringsserver

199

D

direktutskriftsfunktion dokumentbox drivrutinsinstallation

Unix

97

om skärmen för dokumentboxar

221

dokumentmatare

51

374

380

dubbelsidig utskrift utskrift

90

150

,

205

205

102

,

232

368

199

F

favoritinställningar för utskrift fax

87

adressbok lågpris rensa lagrade dokument säker mottagning utskrift vidarebefordra fax epost enskild adress fax sending

179

resending automatically faxa

169

förbereda fax faxar

156

ändra mottagningsläge mottagning av fax i minnet

170

172

mottagning i läget TelefonsvarareFax

170

mottagning i telefonläge sänder

170

168

senareläggning av faxsändning ställa in sidhuvud för fax tar emot

169

168

170

vidarebefordrar faxmottagning

172

ändra mottagningsläge

170

197

174

417

174

174

175

Index

449

Index

säker faxmottagning telefonsvararefax faxsändning sänder ett fax senarelägg sändning felkorrigeringsläge felmeddelande

171

,

172

170

,

172

168

169

173

267

filtrering

IPv6

MAC nätverk

Flera utskrifter på ett ark

Macintosh

Windows flytta

105

88

427

förbrukningsmaterial beställa förvaring

226

426

kontrollera förbrukningsmaterialens status

413

tillgängligt förbrukningsmaterial

226

förvaring

199

199

199

373

förbrukningsmaterial maskin

426

426

papper funktioner maskinens funktioner skrivardrivrutin utskriftsmediefunktion fylla på i dokumentmataren original på skannerglaset papper i kassett 1 papper i multikassetten specialmedier

G

godkännandeinformation google cloudutskrift grupp gruppadress

H

häften hantera adressbok användare program

89

197

200

200

,

354

314

410

181

426

6

296

74

299

51

50

57

61

65

hantera USBminnen höjdjustering

HTTPinställningar

237

341

,

346

198

I

IDkort kopiera inbyggd programvara inloggning inställningar aktuella allmänt

DNS ethernet fax

HTTP kassett kopiera ljud marginal maskin nätverk säkerhet nätverk system

128

,

146

200

195

,

340

196

341

,

342

,

347

,

356

368

368

198

198

343

197

343

197

,

353

197

198

,

364

,

368

198

199

198

Index

450

Index

server server för utskrift skanna skrivare

SyncThru Web Service

TCPIPv4

WINS

Inställningar för rå TCPIP

IPPinställningar

J

JPEG

USB scanning memory device

180

,

185

justera höjd

341

,

346

K

kassett autofortsätt beställa en tillbehörskassett fylla på papper i multikassetten pappersbyte

Kassett 1 kassettinställning

71

,

72

228

61

72

71

343

364

371

198

197

198

368

369

198

198

kontrollera användaråtkomst kontrollera lagrade dokument kontrollpanelen kopiera

200

417

25

förklaring av kopieringsskärmen vanlig kopiering kopiering förklaring av kopieringsskärmen

112

inställning

197

krav

SyncThru Web Service kundsupport

135

,

159

,

177

126

,

145

194

363

L

lagrade dokument länk

LED att förstå status indikator skrivarens status

Linux installation av drivrutiner för nätverksskrivare skanna

417

201

29

29

,

30

379

154

skriva ut skrivaregenskaper vanliga Linuxproblem ljud logg

LPRLPDinställningar

M

Mac

Återkommande Macproblem installation av drivrutiner för nätverksskrivare ominstallera drivrutinen för

USBanslutna skrivare skanna systemkrav mac skanning

Macintosh skriva ut marginal skriva ut maskininformation maskinprotokoll minne

107

107

293

343

200

198

105

353

362

372

292

378

48

152

310

152

Index

451

Index

rensa minnet multikassett använda specialmedier fylla på tips om hur du använder

417

N

nätverk autentisering drivrutinsinstallation

Linux

Mac

UNIX

Windows installation av trådlöst nätverk installationsmiljö konfigurera

SetIPprogrammet nätverksfiltrering

349

379

378

380

375

385

312

,

366

366

389

373

65

61

61

O

ordförklaringar ordlista originaldokument

15

429

fylla på i dokumentmataren på skannerglaset

P

pappersstopp så undviker du pappersstopp ta bort papper pappersstorlek papperstyp pekskärm lösa problem

PostScriptdrivrutin felsökning printing prefixuppringning

Problem kopieringsproblem pekskärm problem med pappersmatning problem med utskriftskvaliteten strömproblem problemet problem med operativsystemet

51

50

277

294

173

287

277

277

282

276

291

248

249

71

71

program aktiverainaktivera avinstallera hantera installera visa provsida

R

rapport provsida redigera

356

356

enskild adress gruppadress redovisning rengöra

180

181

200

framkallningsenhetens laddare insida området för framkallningsenheten

420

området för spilltonerbehållaren

424

området för toner skannerenhet

419

425

utsida rengöra skrivaren

422

418

418

418

354

355

355

354

355

355

428

Index

452

Index

reservdelar

S

säkerhet information symboler system säkerhetsinställningar användarautentisering samsung cloudutskrift samsung printer experience

Samsung skrivarens status serienummer serverinställningar service contact numbers

SetIPprogrammet skanna epostserver

Mac

Skanna med Linux

TWAIN

Skanna med Linux skanner fylla på dokument

231

198

152

154

149

154

50

16

16

198

416

364

441

389

349

408

215

213

glas skannerenhet byta ut skannerenheten skannerglas

50

245

fylla på dokument skärm skriva ut

50

25

affisch

88

ändra procentsatsen för utskriften

91

ändra standardinställningarna för utskrift anpassa ett dokument efter en vald pappersstorlek använda direktutskriftsfunktion

99

91

97

94

92

197

,

353

använda överlägg använda vattenstämplar dubbelsidig flera sidor på ett pappersark

Macintosh

Windows

Linux

Macintosh marginal nätverksutskrift

105

88

107

105

197

,

353

371

pappersorientering skriva till fil skriva ut ett dokument

Windows skriva ut på papperets båda sidor

Macintosh

Windows

UNIX skriva ut ett dokument

Linux

Macintosh

UNIX

197

,

353

104

76

106

90

109

107

105

109

skriva ut häften skriva ut överlägg skapa ta bort utskrift skrivaregenskaper

89

95

96

95

78

öppna skrivarinställningarna skrivarens status allmän information skrivarinställningar

Linux snabbkopia

213

107

127

Index

453

Index

söka adressbok spara energi specifikationer allmänt utskriftsmedier spilltonerbehållare byta spilltonerbehållaren standardinställningar ställa in sidhuvud för fax standardpappersval skriva ut

SyncThru Web Service ansluta till användarprofil configuring extern autentiseringsserver fax fliken adressbok fliken information fliken inställningar fliken säkerhet fliken underhåll inställningar

181

344

,

345

296

296

299

246

168

353

198

197

196

,

197

197

198

200

196

194

194

200

198

199

kontrollera användaråtkomst kopiera krav logg nätverk programhantering redovisning skanna skrivare vad är

T

ta bort adressbok tangentbord förklaring av tangentbordet

TCPIPv4

TCPIPv6 telefonsvararefax terminologi tillbehör beställa installera toner unit

182

42

368

369

,

370

170

336

228

232

200

197

194

200

198

200

200

198

197

194

sending the toner reorder notification

414

Tonerkassett byta ut toner omfördela toner skicka avisering om toner trådlöst

WPS koppla ifrån trådlöst nätverk

242

,

415

240

,

415

414

387

nätverkskabel

TWAIN skanna

389

149

U

UNIX installation av drivrutiner för nätverksskrivare skriva ut

Unix systemkrav usb hur usbskärmen fungerar

USBkabel drivrutinsinstallation ominstallera drivrutinen

380

109

311

235

43

48

Index

454

Index

USBminnesenhet så här hanterar du skriva ut utskrift mobileprint mobilOS utskriftsmedier

237

236

383

383

blankt papper brevhuvudförtryckt papper

70

70

etiketter

68

fliken papper i utskriftsinställningar

80

kortpapper kuvert

66

,

69

67

riktlinjer specialmedier utmatningsstödet

55

65

299

V

valfri kassett beställa fylla på papper varningar vattenstämpel redigera

228

57

197

94

skapa ta bort utskrift visa

IPadress vy framifrån 1 vy framifrån 2 vy inifrån

369

22

23

23

,

24

W

Windows använda SetIP

389

drivrutinsinstallation för anslutningar med USBkabel installation av drivrutiner för nätverksskrivare installera om drivrutinen för

43

375

USBanslutna skrivare skanna skriva ut systemkrav vanliga Windowsproblem

WSDinställningar

47

134

73

309

291

198

93

94

93

Index

455

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents