HP DesignJet 111 Printer series User's Guide

Add to My manuals
54 Pages

advertisement

HP DesignJet 111 Printer series User's Guide | Manualzz
HP Designjet 111 yazıcı serisi
Kullanıcı kılavuzu
© 2009 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
1. basım
Yasal bildirimler
Ticari Markalar
Burada yer alan bilgiler önceden
bildirilmeden değiştirilebilir.
Microsoft® ve Windows® Microsoft
Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli
ticari markalarıdır.
HP ürün ve hizmetleri için yalnızca söz
konusu ürün ve hizmetlere eşlik eden açık
garanti belgelerinde belirtilen garantiler
geçerlidir. Burada kullanılan hiçbir ifade ek
garanti olarak yorumlanamaz. HP, bu
belgedeki teknik hatalardan veya yazım
hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu
tutulamaz.
İçindekiler
1 Giriş .................................................................................................................................................................. 1
Ön panel ............................................................................................................................................... 1
Windows yazıcı yazılımı ....................................................................................................................... 2
Mac OS yazıcı yazılımı ......................................................................................................................... 3
Rulo besleme ....................................................................................................................................... 4
HP Jetdirect yazdırma sunucusu .......................................................................................................... 4
2 Bağlantı ve yazılım kurulumu ........................................................................................................................ 6
Windows yazıcı sürücüsünü yükleme .................................................................................................. 6
USB kablosu ile bağlama (Windows) ................................................................................................... 6
Paralel kablo ile bağlama (Windows) ................................................................................................... 6
Ağ bağlantısı yöntemleri ....................................................................................................................... 7
Doğrudan ağ bağlantısı yapılandırma (Windows) ................................................................................ 7
İstemci sunucu bağlantısını yapılandırma (Windows) .......................................................................... 9
Mac OS yazıcı sürücüsünü yükleme .................................................................................................... 9
USB kablosu ile bağlama (Mac OS) ................................................................................................... 10
Bonjour ile ağa bağlanma (Mac OS) .................................................................................................. 10
TCP/IP ile ağa bağlanma (Mac OS) ................................................................................................... 11
Yazıcıyı paylaşma (Mac OS) .............................................................................................................. 12
HP Jetdirect yazıcı sunucusunun IP adresini değiştirme ................................................................... 12
Geçerli ağ yapılandırması bilgilerini alma ........................................................................................... 14
Ağ parametrelerini değiştirme ............................................................................................................ 14
3 Kağıt kullanımı .............................................................................................................................................. 16
Kesilmiş sayfa yükleme ...................................................................................................................... 16
Giriş tepsisinden kağıt yükleme .......................................................................................................... 16
Ön yola kağıt yükleme ........................................................................................................................ 18
Arka yola kağıt yükleme ..................................................................................................................... 20
Sayfa çıkarma .................................................................................................................................... 20
Rulo kağıt yükleme ............................................................................................................................. 21
Rulo kağıt çıkarma ............................................................................................................................. 22
4 Yazdırma ........................................................................................................................................................ 23
Baskı kalitesini seçme ........................................................................................................................ 23
Kağıt boyutunu seçme ........................................................................................................................ 23
Yazıcı minimum kenar boşlukları ....................................................................................................... 24
Baskıyı Yeniden Ölçeklendirme ......................................................................................................... 24
TRWW
iii
Preview a print (Baskı önizleme) ........................................................................................................ 25
Gri tonlarında baskı ............................................................................................................................ 25
Kağıdı ekonomik kullanma ................................................................................................................. 25
Mürekkebi ekonomik kullanma ........................................................................................................... 26
5 Mürekkep sistemi bakımı ............................................................................................................................. 27
Mürekkep kartuşlarını değiştirme ....................................................................................................... 27
Yazıcı kafalarını değiştirme ................................................................................................................ 28
6 Sarf malzemeleri ve aksesuarlar ................................................................................................................. 31
Desteklenen kağıt türleri ..................................................................................................................... 31
Desteklenen kağıt boyutları ................................................................................................................ 33
Mürekkep kartuşu ve yazıcı kafası sipariş etme ................................................................................. 33
Diğer aksesuarlar ............................................................................................................................... 34
7 HP Designjet System Maintenance (HP Designjet Sistem Bakımı) .......................................................... 35
8 Yükleme sorunları ......................................................................................................................................... 36
Yazıcı bulunamadı .............................................................................................................................. 36
Yazıcı sürücüsü çok eski .................................................................................................................... 36
Jetdirect yazdırma sunucusu çalışmıyor gibi görünüyor .................................................................... 36
Yazıcı başlamıyor ve ön panelde kareler görünüyor .......................................................................... 36
9 Baskı kalitesiyle ilgili sorunlar ..................................................................................................................... 37
Baskı kalitesi beklediğiniz gibi değil ................................................................................................... 37
Kağıtta yıldız şeklinde işaretler görülüyor ........................................................................................... 37
Resim karışık görünüyor .................................................................................................................... 37
Yazdırılan sayfa kısmen veya tamamen boş ...................................................................................... 37
Kesik metin veya grafikler .................................................................................................................. 38
Resmin bazı bölümleri yok veya yanlış yerlere yazdırılıyor ................................................................ 38
Yazıcı yazdırma ayarlarına göre yazdırma yapmıyor ......................................................................... 38
10 Mürekkep sistemi ile ilgili sorunlar ........................................................................................................... 39
Ön paneldeki tüm mürekkep kartuşu simgeleri yanıp sönüyor ........................................................... 39
Ön panelde bir mürekkep kartuşu simgesi yanıp sönüyor ................................................................. 39
Ön paneldeki tüm yazıcı kafası simgeleri yanıp sönüyor ................................................................... 39
Ön paneldeki bir yazıcı kafası simgesi yanıp sönüyor ....................................................................... 39
11 Genel yazıcı sorunları ................................................................................................................................. 40
Yazıcıda kağıt sıkışmış ...................................................................................................................... 40
Kağıt sıkışmalarını önleme ................................................................................................................. 42
Yazıcıdaki sarı ışık yanıp sönüyor ...................................................................................................... 42
Giriş tepsisi yerine oturmuyor ............................................................................................................. 43
Yazıcı giriş tepsisinden kağıt almıyor ................................................................................................. 44
HP Parlak Kağıt sayfaları birbirine yapışıyor ...................................................................................... 44
iv
TRWW
12 HP Müşteri Hizmetleri ................................................................................................................................. 45
Giriş .................................................................................................................................................... 45
Bilgi Merkezi ....................................................................................................................................... 45
HP Destekle İrtibat ............................................................................................................................. 46
Sözlük ................................................................................................................................................................ 47
Dizin ................................................................................................................................................................... 48
TRWW
v
vi
TRWW
Giriş
Giriş
1
Ön panel
Yazıcının ön tarafında ön panel olarak bilinen bir kontrol paneli vardır.
Ön panelde, yazdırma işlemlerini kontrol etmek için kullanılan iki ışık (LED), üç düğme ve bilgi
sağlamak için bir ekran bulunur.
Ön panel ışıkları
İki adet ön panel ışığı vardır: Güç ve Dikkat.
TRWW
●
Güç ışığı yeşildir. Yazıcı kapalı ise, ışık yanmaz. Yazıcı yazdırırken veya kapanırken yanıp
söner. Bunların dışında, yazıcının açık olduğunu belirtmek için sürekli yanar.
●
Dikkat ışığı sarıdır. Bir hatayı veya sorunu belirtmek için yanar söner; ön panel ekranındaki
simgeler sorun hakkında daha fazla bilgi verir. Bunun dışında sönüktür.
Ön panel
1
Ön panel düğmeleri.
Üç adet ön panel tuşu vardır: Güç, İptal ve OK (Tamam).
Giriş
●
Güç tuşu ön panelin en altındaki tuştur. Ana gücü açıp kapatır.
NOT: Güç tuşu 'yazılımdan denetlenen' bir tuştur ve yazıcı kapatıldığında bile bu tuşa
aktarabileceği elektrik gücüne sahiptir. Yazıcıya gelen gücü kesmek için kablosunu fişten
çekmelisiniz.
●
İptal tuşu ön panelin sol üst tarafındaki tuştur. Geçerli işlemi iptal eder.
●
OK (Tamam) tuşu ön panelin sağ üst tarafındaki tuştur. Yazıcıya, uygun tepsiye veya besleyiciye
kağıt yerleştirdiğinizi ve yazdırmaya başlayabileceğini bildirir. Ayrıca, yazıcıya bir sorunu
düzelttiğinizi (örneğin, sıkışmış bir kağıdı çıkardığınızı) ve etkinliğine: (bu örnekte yarım kalan
yazdırma işlemine) devam edebileceğini bildirir. Yazıcı mürekkebin kurumasını beklerken OK
(Tamam) tuşuna basarsanız, yazıcı daha fazla beklemeden yazdırma işine devam eder. Bu
özellik, büyük kağıtları tamamen kurumadan yazıcıdan çıkarmak için kullanılabilir, ancak bunları
çıkarırken dikkatli olmanız gerekir.
Ön panel ekranı
Yukarıdaki şema ekranda görünebilecek tüm özellikleri ve simgeleri gösterir. Bildirim simgeleri üstte,
mürekkep sistemi durum bilgileri altta görünür.
Soldan sağa simgeler şunlardır: Meşgul, Kağıt yanlış hizalandı, Rulo yüklü (yanar) veya Rulo boş
veya sıkışmış (yanıp söner), Kağıt yok, OK (Tamam) tuşu için bekleniyor, Kağıt sıkışması, System
Maintenance (Sistem Bakımı) aracını çalıştır.
Soldan sağa mürekkepler şunlardır: Siyah, mavi, macenta, sarı. Her kartuştaki mürekkep düzeyi
siyah kare şekillerle yaklaşık olarak gösterilir.
NOT: Kapaklardan herhangi biri açıkken veya arka yol çıkarıldığında, hiçbir kartuş veya yazıcı
kafası görünmez.
Sorun oluştuğunda ne yapılacağı ile ilgili ayrıntılar için, bkz. Yazıcıdaki sarı ışık yanıp sönüyor
sayfa 42.
Windows yazıcı yazılımı
Yazıcınızla birlikte kullanılacak Windows sürücüsü HP Designjet 111 Yazılım ve Belgeler CD'sindedir.
AutoCAD, Word, Excel, PowerPoint, Acrobat Reader ve Web tarayıcıları gibi uygulamalardaki
çizimleri ve ofis belgelerini yazdırmak için bu sürücüyü kullanın.
Sürücü Windows XP, 2003 Server, Vista, 2008 Server ve Windows 7 ile uyumludur.
Sürücü özellikleri şunlardır:
2
●
Baskı kalitesi (Hızlı/Normal/En İyi)
●
Yön (Dikey/Yatay/90 Derece Döndürme/Yansıtılmış Yazdırma)
Bölüm 1 Giriş
TRWW
Kağıt türü
●
Kağıt boyutu (standart veya özel)
●
HP Designjet 111 Tray: Kağıt kaynağı (Otomatik seç (varsayılan)/Tepsi1/Ön el ile besleme/Arka
el ile besleme)
●
HP Designjet 111 Roll: Kağıt kaynağı (Rulo (varsayılan)/Ön el ile besleme/Arka el ile besleme)
●
Hızlı ayarlar
●
Sığacak şekilde ölçekle/Yüzdeye göre ölçekle (ZoomSmart)
●
Renk seçenekleri (Gri Tonlarında Yazdır, Tek Renkli Grafikler)
●
Gelişmiş renk ayarları (Kırmızı, Yeşil, Mavi ve Koyuluk kaydırıcıları)
●
Baskı önizleme
●
HP Designjet 111 Roll: Otomatik kesiciyi devre dışı bırak, Yukarıdaki/aşağıdaki boş alanları
çıkarma, Otomatik döndürme
●
HP Designjet 111 Tray: İki yüze yazdır, Yaprak başına birden çok sayfa, Son sayfadan
yazdırmaya başlama
Giriş
●
Sürücü aşağıdaki baskı çözünürlüklerini sağlar.
●
Fast (Hızlı): 300 dpi
●
Normal: 300 dpi (varsayılan)
●
Normal: 600 dpi (çizimler/metin için en iyi duruma getirilmiş)
●
Best (En iyi): 600 dpi
Yazıcı sürücüsüne ek olarak, Web tabanlı bir bakım aracı kullanıma sunulmuştur: HP Designjet
System Maintenance. Bkz. HP Designjet System Maintenance (HP Designjet Sistem Bakımı)
sayfa 35.
Mac OS yazıcı yazılımı
Yazıcınızla birlikte kullanılacak Mac OS sürücüsü HP Designjet 111 Yazılım ve Belgeler CD'sindedir.
Bu sürücüyü Photoshop, Illustrator, Freehand, QuarkXpress, CorelDRAW, InDesign, PageMaker,
Painter, Archicad ve VectorWorks gibi uygulamalardan çizim ve belge yazdırmak için kullanın.
Sürücü Mac OS X 10.4, 10.5 ve 10.6 ile uyumludur.
Sürücü özellikleri şunlardır:
●
Custom page size (Özel sayfa boyutu)
●
Yön (Dikey/Yatay/Yansıtılmış)
●
Ölçek (yüzde)
●
Kağıt türü
●
Kalite (Taslak/Normal/En İyi)
●
Color options (Renk seçenekleri)
Sürücü, Page Setup (Sayfa Ayarı) ve Print (Yazdır) iletişim kutularından yapılandırılır.
TRWW
Mac OS yazıcı yazılımı
3
Giriş
Yazıcı sürücüsüne ek olarak, Web tabanlı bir bakım aracı kullanıma sunulmuştur: HP Designjet
System Maintenance. Bkz. HP Designjet System Maintenance (HP Designjet Sistem Bakımı)
sayfa 35.
Rulo besleme
Rulo besleme, HP Designjet 111 Rulo yazıcısı ile birlikte sağlanır. Rulo besleyici, yazıcının 610 mm
genişliğindeki rulolara yazdırmasını sağlar. Bir otomatik kesici içerir.
Rulo yazıcının arka tarafından yüklenir ve arka besleme bölümünün yuvasından verilmelidir.
Ruloya yazdırma işi bittiğinde, yazıcı ruloyu otomatik olarak keser. Bununla birlikte, kesiciyi yazıcı
sürücüsünden devre dış bırakabilirsiniz. OK (Tamam) tuşuna basarsanız rulo yazıcı tarafından kesilir.
NOT: Bu nedenle, yazıcıya bir rulo yüklüyse ve kesilmiş kağıda yazdırmak istenirse, önce rulo
çıkarılmalıdır.
HP Jetdirect yazdırma sunucusu
HP Jetdirect yazıcı sunucusu, yazıcıya takılabilen bir ağ kartıdır. Yazıcının ağa bağlanmasını ve
ağdaki farklı bilgisayarlar tarafından erişilmesini sağlar.
Kartı yüklemek için önce yazıcıyı kapatın ve fişini çekin. Sonra yazıcının sol arka tarafından boş
klişeyi çıkarın ve kartı yerine takın.
Bu kart ağa, uç tarafındaki plakada bulunan bir yuvayla bağlanır.
4
Bölüm 1 Giriş
TRWW
Giriş
TRWW
HP Jetdirect yazdırma sunucusu
5
2
Bağlantı ve yazılım kurulumu
Bağla ve yükle
Windows yazıcı sürücüsünü yükleme
1.
HP Designjet 111 Yazılım ve Belgeler CD'sini CD sürücünüze yerleştirin.
2.
CD otomatik olarak çalışmazsa, CD'nin kök dizininde yer alan setup.exe programını çalıştırın.
3.
Ekrandaki yönergeleri uygulayın.
USB kablosu ile bağlama (Windows)
USB, doğrudan bilgisayar-yazıcı bağlantısı için tercih edilen çözümdür.
1.
Bilgisayarı yazıcıya şu anda bağlamayın. Önce Windows yazıcı sürücüsünü yükleyin: bkz.
Windows yazıcı sürücüsünü yükleme sayfa 6.
2.
Yazıcının nasıl bağlandığı sorulduğunda, Doğrudan bu bilgisayara bağlı'yı seçin.
3.
USB'yi seçin ve İleri düğmesini tıklatın.
4.
Yazıcı modelinizi seçin ve İleri düğmesini tıklatın.
5.
Yapmanız istendiğinde, USB kablosu kullanarak bilgisayarınızı yazıcıya bağlayın. Yazıcının açık
olduğuna emin olun. Yazıcı yazılımı yazıcıyı algıladığında, yükleme işlemi otomatik olarak
tamamlanır.
Paralel kablo ile bağlama (Windows)
Yalnızca, sisteminizde USB bağlantı desteği yoksa paralel bağlantı kullanın. Paralel bağlantı
USB'den daha yavaştır ve kullanılabilen işlevselliği kısıtlar: özellikle, HP Designjet System
Maintenance'ın tüm işlevleri kullanılamaz.
1.
Cihazınıza zarar gelmesini önlemek için, paralel bağlantı ile bağlantı kurmadan önce, yazıcı ve
bilgisayarı kapatın.
2.
Paralel kabloyu bilgisayarınızdan yazıcıya bağlayın.
NOT: Kablo, IEEE 1284 şartlarına uygun olmalıdır.
6
3.
Bilgisayarı ve yazıcıyı açın.
4.
Windows yazıcı sürücüsünü yükleyin: bkz: Windows yazıcı sürücüsünü yükleme sayfa 6.
Ekranınızda Yeni Donanım Ekleme Sihirbazı göründüğünde Cancel (İptal) öğesini tıklatın.
5.
Yazıcının nasıl bağlandığı sorulduğunda, Doğrudan bu bilgisayara bağlı'yı seçin.
6.
Parallel cable (Paralel kablo) ve paralel bağlantı noktası numaranızı seçip İleri düğmesini
tıklatın.
7.
Yazıcı modelinizi seçin ve İleri düğmesini tıklatın.
Bölüm 2 Bağlantı ve yazılım kurulumu
TRWW
Ağ bağlantısı yöntemleri
HP Jetdirect yazıcı sunucusu yazıcıyı bir ağa bağlamanıza olanak verir. HP Jetdirect yazdırma
sunucusu sayfa 4 ve HP Jetdirect belgelerinize bakın.
●
İstemci sunucu yapılandırması. Bu yöntemde yazıcı, yazıcı sunucusu olarak görev yapan ve
yazdırma işlerini yöneten bir bilgisayara bağlanır. Yazıcı paylaşılan bir aygıt olarak kullanılır.
●
Doğrudan ağ kurulumu. Bu yöntemde yazıcı doğrudan ağa bağlıdır ve tüm bilgisayarlar
doğrudan yazıcıya yazdırırlar ve kendi yazdırma işlerini yönetirler. Bu türdeki bağlantı yöntemi,
paralel veya USB kabloyla yapılan doğrudan bağlantıyla eşdeğerdir. Tek fark, doğrudan fiziksel
bir bağlantı yerine mantıksal bağlantı vardır ve bu bağlantı ağ yoluyla kurulur.
Bağla ve yükle
Yazıcıya bir ağa bağlamak için iki şekilde kullanabilirsiniz:
Doğrudan ağ bağlantısı yapılandırma (Windows)
Doğrudan ağ bağlantısı kurmak için, HP Jetdirect yazıcı sunucusunun IP adresini yapılandırmalısınız.
Ağınızın IP adresi yapılandırmasına bağlı olarak, iki durum söz konusudur. Yalnızca ağ mimarinize
uygun olan adımları izleyin.
Otomatik IP adresi yapılandırma
Burada, ağ kartı bağlanıp yazıcı açıldığında, Jetdirect kartı otomatik olarak bir IP adresi alır. Yazıcıyı
ağda yapılandırmak için bu değeri almalı ve aşağıdaki adımları gerçekleştirmelisiniz.
1.
Güç tuşunu basılı tutup OK (Tamam) tuşuna dört defa basarak ve ardından Güç tuşunu
bırakarak aygıtın bilgi sayfalarını yazdırın.
2.
İlk sayfanın (G/Ç sayfası) TCP/IP bölümündeki IP adresi değerini alın.
NOT: Yazıcının IP adresi 0.0.0.0 olarak görünüyorsa, bu bir hatadır. Beş dakika bekleyin,
sonra bilgi sayfalarını yeniden yazdırın. IP adresi hala 0.0.0.0 ise Jetdirect kartını şöyle sıfırlayın:
Yazıcının ön panelinde Power (Güç) tuşunu basılı tutarken Cancel (İptal) tuşuna üç kez basın,
ardından bir kez OK (Tamam) tuşuna basın. Sonra, güç kablosunun fişini çekerek yazıcıya gelen
elektriği kesin ve ardından fişi yine geri takın.
TRWW
3.
HP Designjet 111 Yazılım ve Belgeler CD'sini bilgisayarınıza yerleştirin.
4.
Yazıcınızı seçin (HP Designjet 111).
5.
Install (Yükle) öğesini seçin.
6.
Hoş Geldiniz iletişim kutusundaki bilgileri okuyun, ardından lisans sözleşmesini okuyup kabul
edin.
7.
Güvenlik durumu notunu okuyun ve ağ bağlantısı olmadan yükleme işlemine devam etmek için
onay kutusunu işaretleyin veya sadece İleri düğmesini tıklatarak yazıcı bulma işlemiyle devam
edin.
8.
Yükleyici yazıcıyı otomatik olarak bulmaya çalışır. Yazıcınızı bulursa, yazıcıyı seçip yüklemeyi
tamamlamak üzere İleri düğmesini tıklatın. Bulamazsa, aşağıdaki adımlarla devam edin.
Ağ bağlantısı yöntemleri
7
9.
Connected to the network (Ağa bağlı) öğesini seçin.
10. Yazıcıyı adresle belirt'i seçin.
11. Yazıcının IP adresini uygun metin kutusuna girin ve İleri'yi tıklatın.
12. Yapılandırma programının yazıcıyı ve ağı incelemesi için bekleyin. Program ağ ayarlarını algılar
ve yazıcının yapılandırması için uygulanacak ayarları önerir. Normalde, bu ayarlardan hiçbirini
değiştirmeniz gerekmez, bu nedenle İleri düğmesini tıklatın.
13. Yükleme tamamlanana kadar HP Designjet 111 Yazılım ve Belgeler CD'sindeki yordamı izleyin.
Elle IP adresi yapılandırma
Bağla ve yükle
Bu durumda, yüklemenin başlangıcında IP adresi yoktur. Yükleme işlemi yazıcının algılanması, IP
adresinin ayarlanması ve sürücünün bu ayarlarla yüklenmesinden oluşur. Aşağıdaki adımları
gerçekleştirin.
1.
Güç tuşunu basılı tutup OK (Tamam) tuşuna dört defa basarak ve ardından Güç tuşunu
bırakarak aygıtın bilgi sayfalarını yazdırın.
2.
İlk sayfadaki (G/Ç sayfası) donanım (HW) adresi değerini alın.
3.
HP Designjet 111 Yazılım ve Belgeler CD'sini bilgisayarınıza yerleştirin.
4.
Yazıcınızı seçin (HP Designjet 111).
5.
Install (Yükle) öğesini seçin.
6.
Hoş Geldiniz iletişim kutusundaki bilgileri okuyun, ardından lisans sözleşmesini okuyup kabul
edin.
7.
Güvenlik durumu notunu okuyun ve ağ bağlantısı olmadan yükleme işlemine devam etmek için
onay kutusunu işaretleyin veya sadece İleri düğmesini tıklatarak yazıcı bulma işlemiyle devam
edin.
8.
Yükleyici yazıcıyı otomatik olarak bulmaya çalışır. Yazıcınızı bulursa, yazıcıyı seçip yüklemeyi
tamamlamak üzere İleri düğmesini tıklatın. Bulamazsa, aşağıdaki adımlarla devam edin.
9.
Connected to the network (Ağa bağlı) öğesini seçin.
10. Yazıcıyı adresle belirt'i seçin.
11. Yazıcının donanım adresini uygun metin kutusuna girin ve İleri'yi tıklatın.
NOT: Donanım adresleri ağ geçidinin yalnızca bir tarafında görülür, bu nedenle bilgisayarınızla
yazıcınız arasında ağ geçidi olmadığından emin olun. Pratikte ise bu, bilgisayar ile yazıcının aynı
alt ağda olması demektir.
12. Program ağı ve yazıcıyı analiz eder. Yapılandırılmış TCP/IP parametresi olmadığı için, program
sizden IP adresini, alt ağ maskesini ve ağ geçidini girmenizi ister. Ağ yapılandırmanıza göre bu
değerleri girin. IP adresini ve alt ağ maskesini seçerken, ağda bulunan diğer aygıtlarla
çakışmaya neden olmayacak değerler seçmeye dikkat edin. Bu değerleri ağ yöneticinizden
almanız önerilir.
13. Yüklemenin sonunda, yazıcınızla çalışacak şekilde yapılandırılmış sürücüleriniz ve yazıcınızın
geçerli bir IP adresi olacaktır. Bu IP adresini görmek için, bilgi sayfalarını yeniden yazdırabilir ve
G/Ç sayfasına göz atabilirsiniz.
8
Bölüm 2 Bağlantı ve yazılım kurulumu
TRWW
İstemci sunucu bağlantısını yapılandırma (Windows)
Yazıcıyı doğrudan bir bilgisayara bağladıysanız (USB, paralel veya doğrudan ağ kurulumu
kullanarak) ve paylaştırdıysanız, yazıcının bağlı olduğu bilgisayarı yazıcı sunucusu olarak
kullanabilirsiniz.
Yazıcıyı paylaşma
1.
Başlat > Ayarlar > Yazıcılar öğesini seçin.
2.
Paylaştırmak istediğiniz yazıcıyı sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.
3.
Paylaşım sekmesine gidin.
4.
Paylaşım adı'nı seçin ve aygıtın paylaşım adını seçin.
5.
İstemci olarak bağlayacağınız bilgisayarlarda farklı Windows sürümleri yüklüyse, bu diğer işletim
sistemleri için ek sürücüler yüklemeniz gerekebilir. Bunun için, Ek sürücüler seçeneğini tıklatın
ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
Bağla ve yükle
İstemci yüklemesi gerçekleştirmek için, yazıcı, yazıcı sunucusu olarak görev yapacak bilgisayarda
paylaştırılmalıdır.
Mac OS yazıcı sürücüsünü yükleme
1.
HP Designjet 111 Yazılım ve Belgeler CD'sini CD sürücünüze yerleştirin.
2.
Finder içinden CD'ye gidin. Mac OS X HP Designjet Yükleyicisi simgesini göreceksiniz.
3.
Yükleyiciyi başlatmak için simgeyi çift tıklatın.
4.
Yükleyici, ana yükleme iletişim kutusuna kadar sizi bazı adımlardan geçirir. Aşağıdaki üç
seçenek arasından seçim yapabilirsiniz.
●
Easy Install (Kolay Kurulum): Tüm bileşenleri yükleyen bu seçeneği seçmeniz önerilir.
●
Custom Install (Özel Kurulum): Onay kutularını işaretleyerek, istediğiniz bileşenleri
(sürücü, System Maintenance yardımcı programı veya her ikisini de) yüklemenize olanak
verir.
5.
Install (Yükle) düğmesini tıklatın.
6.
HP Yazıcı Kurulumu Yardımcısı görüntülenir. Yükleme işlemi tamamlanana kadar ekranda
görüntülenen yönergeleri izleyin.
Daha sonra yazdırma kuyruğunu silmek isterseniz, şu yönergeleri izleyin.
●
Mac OS X 10.4, 10.5 veya 10.6'da: Sistem tercihlerinden Print & Fax (Yazdırma ve Faks)
iletişim kutusunun Printing (Yazdırma) bölmesini seçin. Yazıcının adını seçin ve – düğmesini
tıklatın.
●
Mac OS X 10.4'te: Printer Setup Utility’de (Yazıcı Kurulum Yardımcı Programı), yazıcının adını
seçin ve Sil simgesini tıklatın.
NOT: Mac OS X 10.4'te, her iki yöntem de kullanılabilir.
TRWW
İstemci sunucu bağlantısını yapılandırma (Windows)
9
USB kablosu ile bağlama (Mac OS)
1.
Mac OS yazıcı sürücüsünü yükleyin: bkz: Mac OS yazıcı sürücüsünü yükleme sayfa 9.
2.
Sürücü yüklendiğinde, HP Printer Setup Assistant (HP Yazıcı Ayarları Yardımcısı)
bilgisayarınızla bağlantı kurmak üzere otomatik olarak başlatılır.
3.
Yazıcınızın açık ve sertifikalı bir USB kablosuyla bilgisayara bağlı olduğundan emin olun.
NOT: Sertifikalı olmayan USB kabloları bağlantı sorunlarına yol açabilir. Bu yazıcıda sadece
USB Implementor's Forum (http://www.usb.org/) tarafından sertifikalandırılmış kablolar
kullanılmalıdır.
Bağla ve yükle
4.
HP Printer Setup Assistant'da (HP Yazıcı Ayarları Yardımcısı) Continue (Devam) seçeneğini
tıklatın.
5.
Görünen yazıcılar listesinde USB bağlantı tipi kullanan girişi seçin ve Continue (Devam)
seçeneğini tıklatın.
6.
Yazıcı adının da değiştirilebileceği aşağıdaki ekran yazıcınızın yüklenmesine ilişkin bilgiler verir.
İstediğiniz değişiklikleri yaparak Continue (Devam) seçeneğini tıklatın.
7.
Yazıcınız artık bağlanmıştır. Printer Queue Created (Yazıcı Kuyruğu Oluşturuldu) ekranında,
çıkmak için Quit (Çık) düğmesini veya başka bir yazıcı bağlamak istiyorsanız Create New
Queue (Yeni Bir Kuyruk Oluştur) seçeneğini tıklatın.
8.
HP Printer Setup Assistant (HP Yazıcı Ayarları Yardımcısı)’nın adımları sona erdiğinde, CD'yi
CD sürücüsünden çıkarabilirsiniz.
Yazıcı sürücüsü yüklenmiş durumdaysa, HP Printer Setup Assistant (HP Yazıcı Ayarları
Yardımcısı)’nı istediğiniz zaman CD'den çalıştırabilirsiniz.
Bonjour ile ağa bağlanma (Mac OS)
Başlamadan önce, aşağıdakilerin yapıldığından emin olun.
●
Yazıcı kurulmuş ve açık.
●
Ethernet hub'ı veya yönlendirici açık ve düzgün biçimde çalışır durumda.
●
Ağdaki tüm bilgisayarlar açık ve ağa bağlı durumda.
●
Yazıcı Ethernet ağına bağlı durumda.
Yazıcınızı bağlamak için şu adımları izleyin.
10
1.
HP Designjet yazıcınızın bilgi sayfalarını yazdırın. Bunu yapmak için, Güç tuşunu basılı tutarken
Tamam tuşuna (ön panelde sağ üst tuş) dört defa basın, ardından Güç tuşunu bırakın. İlk
sayfadaki donanım adresini bir yere yazın.
2.
Mac OS yazıcı sürücüsünü yükleyin: bkz: Mac OS yazıcı sürücüsünü yükleme sayfa 9.
3.
Sürücü yüklendiğinde, HP Printer Setup Assistant (HP Yazıcı Ayarları Yardımcısı)
bilgisayarınızla bağlantı kurmak üzere otomatik olarak başlatılır. Ekranınızdaki yönergeleri
izleyin.
Bölüm 2 Bağlantı ve yazılım kurulumu
TRWW
4.
Select Printer (Yazıcı Seç) ekranına ulaştığınızda, Printer Name (Yazıcı Adı) sütununda (1.
adımda kaydettiğiniz) yazıcınızın donanım adresini arayın.
●
Doğru yazıcı adını bulduysanız, Connection Type (Bağlantı Türü) sütununu görmek için
yana doğru ilerleyin ve Bonjour/Rendezvous'nun gösterilip gösterilmediğini kontrol edin.
Daha sonra bu satırı vurgulayın. Aksi halde, listeden aşağıya doğru aramayı sürdürün.
●
Bonjour/Rendezvous bağlantı türüyle yazıcınızın adını bulamıyorsanız, My printer is not
in the list (Yazıcım listede yok) kutusunu işaretleyin.
5.
Ekrandaki yönergeleri izlemeye devam edin. Printer Queue Created (Yazıcı Kuyruğu
Oluşturuldu) ekranına ulaştığınızda, çıkmak için Quit (Çık) düğmesini veya ağa başka bir yazıcı
bağlamak istiyorsanız Create New Queue (Yeni Bir Kuyruk Oluştur) seçeneğini tıklatın.
6.
HP Printer Setup Assistant (HP Yazıcı Ayarları Yardımcısı)’nın adımları sona erdiğinde, CD'yi
CD sürücüsünden çıkarabilirsiniz.
Bağla ve yükle
Continue (Devam) düğmesini tıklatın.
Yazıcı sürücüsü yüklenmiş durumdaysa, HP Printer Setup Assistant (HP Yazıcı Ayarları
Yardımcısı)’nı istediğiniz zaman CD'den çalıştırabilirsiniz.
TCP/IP ile ağa bağlanma (Mac OS)
Başlamadan önce, aşağıdakilerin yapıldığından emin olun.
●
Yazıcı kurulmuş ve açık.
●
Ethernet hub'ı veya yönlendirici açık ve düzgün biçimde çalışır durumda.
●
Ağdaki tüm bilgisayarlar açık ve ağa bağlı durumda.
●
Yazıcı Ethernet ağına bağlı durumda.
Yazıcınızı bağlamak için şu adımları izleyin.
1.
HP Designjet yazıcınızın bilgi sayfalarını yazdırın. Bunu yapmak için, Güç tuşunu basılı tutarken
Tamam tuşuna (ön panelde sağ üst tuş) dört defa basın, ardından Güç tuşunu bırakın. Yazıcının
URL'sini bir yere not edin.
2.
Mac OS yazıcı sürücüsünü yükleyin: bkz: Mac OS yazıcı sürücüsünü yükleme sayfa 9.
3.
Sürücü yüklendiğinde, HP Printer Setup Assistant (HP Yazıcı Ayarları Yardımcısı)
bilgisayarınızla bağlantı kurmak üzere otomatik olarak başlatılır. Ekranınızdaki yönergeleri
izleyin.
4.
Select Printer (Yazıcı Seç) ekranına ulaştığınızda, Printer Name (Yazıcı Adı) sütununda (1.
adımda kaydettiğiniz) yazıcınızın URL'sine bakın.
●
Doğru yazıcı adını bulduysanız, Connection Type (Bağlantı Türü) sütununu görmek için
yana doğru ilerleyin ve IP Printing (IP Yazdırma) gösterilip gösterilmediğini kontrol edin.
Daha sonra bu satırı vurgulayın. Aksi halde, listeden aşağıya doğru aramayı sürdürün.
●
IP Printing (IP Yazdırma) bağlantı türüyle yazıcınızın adını bulamıyorsanız, My printer is
not in the list (Yazıcım listede yok) kutusunu işaretleyin.
Continue (Devam) düğmesini tıklatın.
TRWW
TCP/IP ile ağa bağlanma (Mac OS)
11
5.
Ekrandaki yönergeleri izlemeye devam edin. Printer Queue Created (Yazıcı Kuyruğu
Oluşturuldu) ekranına ulaştığınızda, çıkmak için Quit (Çık) düğmesini veya ağa başka bir yazıcı
bağlamak istiyorsanız Create New Queue (Yeni Bir Kuyruk Oluştur) seçeneğini tıklatın.
6.
HP Printer Setup Assistant (HP Yazıcı Ayarları Yardımcısı)’nın adımları sona erdiğinde, CD'yi
CD sürücüsünden çıkarabilirsiniz.
Yazıcı sürücüsü yüklenmiş durumdaysa, HP Printer Setup Assistant (HP Yazıcı Ayarları
Yardımcısı)’nı istediğiniz zaman CD'den çalıştırabilirsiniz.
Yazıcıyı paylaşma (Mac OS)
Bağla ve yükle
Bilgisayarınız bir ağa bağlanmışsa, doğrudan bağlanmış yazıcınızı aynı ağ üzerindeki diğer
bilgisayarların da kullanmasını sağlayabilirsiniz.
1.
Masaüstünüzdeki Dock (Yükleme) menü çubuğundaki System Preferences (Sistem Tercihleri)
simgesini çift tıklatın.
2.
Mac OS X 10.4'te, Sharing (Paylaşım) > Services (Hizmetler) > Printer Sharing'e (Yazıcı
Paylaşımı) giderek yazıcı paylaşımını etkinleştirin.
Mac OS X'in daha yeni sürümlerinde, Sharing (Paylaşım) öğesine gidin, Printer Sharing
(Yazıcı Paylaşımı) öğesini seçin ve paylaşmak istediğiniz yazıcıları işaretleyin.
3.
Artık bilgisayarınız Mac OS'yi çalıştıran ve yerel ağınıza bağlı olan başka bir bilgisayar
tarafından görüntülenen paylaşılan yazıcılar listesinde gösterilir.
Yazıcınızı kullanmak isteyen diğer tüm kullanıcıların kendi bilgisayarlarına yazıcı yazılımını yüklemesi
gerekir. Yazdırma işleri gönderebilir, ancak yazıcıdan bilgi alamazlar.
Bilgisayarınıza doğrudan bağlı yazıcınızı diğer kullanıcılarla paylaşmanın bilgisayarınızı kabul
edilemez ölçüde yavaşlattığını fark edebilirsiniz.
İPUCU: Yazıcıyı bir ağ üzerinden paylaşmanın en iyi yolu yazıcıyı herhangi bir bilgisayara değil ağa
bağlamaktır.
HP Jetdirect yazıcı sunucusunun IP adresini değiştirme
Yazıcınızı bir alt yerel ağdan diğerine taşırken çakışma nedeniyle IP adresini değiştirmeniz
gerekebilir.
NOT: DHCP iletişim kuralı kullanıyorsanız, adresler otomatik olarak atanacağından bu yordamı
atlayabilirsiniz.
NOT: Yazdırma sunucusu doğru yapılandırılmadığında, bir hatayla karşılaşıldığında veya yeni bir
kart kullanıldığında, bu yordam işe yaramaz.
Doğru yordam işletim sisteminize göre değişir.
Önce, aşağıdaki yordamı kullanarak HP Jetdirect yazıcı sunucusunun yapılandırma sayfalarını
yazdırın.
12
1.
Güç düğmesine basın (ön panelin altındaki düğme) ve basılı tutun.
2.
Güç düğmesini basılı tutarken OK (Tamam) düğmesine (ön panelde sağ üst tarafta bulunur) kez
basın.
3.
Güç düğmesini bırakın. Yazıcı yapılandırma sayfalarını yazdırır.
Bölüm 2 Bağlantı ve yazılım kurulumu
TRWW
Yazdırılan yapılandırma sayfalarında, HP Jetdirect yazıcı sunucusunun geçerli IP adresini içeren
TCP/IP alanını arayın, bu alan 'nnn.nnn.nnn.nnn' biçimindedir (burada nnn, 0 ile 255 arasında bir
sayıdır).
Windows
IP adresine sahip bir Jetdirect kartı kullanıyorsanız 7 adımına geçin.
1.
Bilgisayarınızda Başlat > Denetim Masası > Ağ Bağlantıları öğesini tıklatın.
2.
Yerel Bağlantı'yı sağ tıklatıp Özellikler'i seçin.
3.
Internet İletişim Kuralı (TCP/IP)'nı seçin ve Özellikler'i tıklatın.
4.
Aşağıdaki IP adresini kullan'ı seçin.
5.
IP adresini 192.0.0.193 olarak değiştirin.
6.
Alt ağ maskesini 255.255.255.0 yapın. Diğer alanları boş bırakın. Tamam düğmesini tıklatıp
menüleri kapatın.
7.
Bir Web tarayıcısı açın ve yazıcınızın IP adresini yazın.
8.
Networking düğmesini tıklatın.
9.
Sayfanın üst tarafındaki menüden TCP/IP'yi seçin, ardından IP Configuration Method (IP
Yapılandırma Yöntemi) açılan listesinden Manual (El ile) öğesini seçin.
Bağla ve yükle
IP adresi 192.0.0.192 olan bir Jetdirect kartı kullanıyorsanız, 1. adımdan başlayın.
10. İlgili alanlara IP adresini ve alt ağ maskesini girin. Apply düğmesini tıklatın.
11. Jetdirect kartınızın daha önceden 192.0.0.192 numaralı bir IP adresi varsa, Kontrol Paneli'nin Ağ
Bağlantıları bölümünü açın ve TCP/IP yapılandırmasını özgün değerine geri döndürün.
Mac OS
IP adresine sahip bir Jetdirect kartı kullanıyorsanız 13 adımına geçin.
IP adresi 192.0.0.192 olan bir Jetdirect kartı kullanıyorsanız, 1. adımdan başlayın.
TRWW
1.
Jetdirect kartını ve bilgisayarı aynı fiziksel LAN'a bağlayın. IP adresin 192.0.0.192 oluğundan
emin olmak için Jetdirect'ten bir yapılandırma sayfası yazdırın.
2.
Masaüstünüzdeki Dock menüsüne gidin ve System Preferences simgesini çift tıklatın. Network
Preferences (Ağ Tercihleri) bölmesine gidin.
3.
Açılan menüden Location'ı (Konum) seçin. Görüntülenen konumu bir yere not edin ve New
Location'ı (Yeni Konum) seçin.
4.
Bir ad verin (örneğin, hpkur).
5.
Show... (Göster) listesinden, Network Port Configurations'ı (Ağ Bağlantı Noktası
Yapılandırması) seçin.
6.
Network Port Configurations iletişim kutusunda, kullanmadığınız tüm bağlantı noktalarını devre
dışı bırakın. Örneğin, yerleşik bir Ethernet bağlantısı kullanıyorsanız, yalnızca bu öğe işaretli
olmalıdır. Apply'ı (Uygula) tıklatın.
7.
Show... (Göster) listesinden, varolan bağlantı noktasını seçin.
8.
TCP/IP sekmesine gidin. Configure (Yapılandır) adlı açılan listede Manually'yi (El ile) seçin.
9.
IP adresini değiştirin. Örneğin, 192.0.0.193 yapın.
HP Jetdirect yazıcı sunucusunun IP adresini değiştirme
13
10. Alt ağ maskesini 255.255.255.0 yapın. Router alanını boş bırakın.
11. Proxies (Proxy'ler) sekmesinde, Proxies ayarının None (Hiçbiri) seçeneğine ayarlandığından
emin olun.
12. Apply Now'ı (Şimdi Uygula) seçin ve System Preferences (Sistem Tercihleri) iletişim kutusunu
kapatın.
13. Bir Web tarayıcısı açın ve yazıcınızın IP adresini yazın.
14. Networking (Ağ) düğmesini tıklatın.
Bağla ve yükle
15. Sayfanın üst tarafındaki menüden TCP/IP'yi seçin, ardından IP Configuration Method (IP
Yapılandırma Yöntemi) açılan listesinden Manual (El ile) öğesini seçin.
16. İlgili alanlara IP adresini ve alt ağ maskesini girin. Apply (Uygula) düğmesini tıklatın.
17. Jetdirect kartınız daha önceden 192.0.0.192 numaralı bir IP adresine sahipse, masaüstünüzdeki
Dock menüsüne gidin ve System Preferences simgesini çift tıklatın. Location alanında 3
adımda not aldığınız özgün konumu tekrar belirtin.
Geçerli ağ yapılandırması bilgilerini alma
Power (Güç) düğmesini basılı tutarken, OK (Tamam) düğmesine (sağ üstte) dört kez basın. Yazıcı ve
çevre birimleri hakkında üç bilgi sayfası yazdırılır. Yazıcıya bir HP Jetdirect yazıcı sunucusu
bağlanmışsa, ilk sayfa yazıcı sunucusu ayarları hakkında bilgi içerecektir.
Ağ parametrelerini değiştirme
Jetdirect kartı geçerli bir IP adresine sahip olduktan sonra, diğer ağ parametrelerini (veya gerekiyorsa
IP adresinin kendisini) değiştirmek çok kolaydır. HP Jetdirect kartındaki katıştırılmış Web sunucusuna
erişmeniz ve Web sayfasının Networking (Ağ) sekmesindeki bilgileri yapılandırmanız yeterlidir.
Kartın katıştırılmış Web sunucusuna bağlanmak için, Web tarayıcınızı başlatın ve tarayıcının adres
alanına yazıcının IP adresini girin.
Burada, desteklenen tüm ağ iletişim kurallarının parametrelerini değiştirebilir veya örneğin ağ
istatistiklerini görüntüleyebilir ya da yönetici parolası ayarlayabilirsiniz. Diğer bilgilerin yanı sıra Giriş
Sayfası sekmesinde ayrıca Jetdirect kartının bağlı olduğu aygıtı ve donanım adresini görebilirsiniz.
IP parametrelerini değiştirmeniz gerekiyorsa, ilk adım her zaman IP yapılandırmasını BOOTP veya
DHCP'den Elle ayarına değiştirmek olmalıdır.
Gördüğünüz ekran tercih ettiğiniz dilde değilse, sayfanın sol tarafındaki Select Language (Dil Seç)
öğesini tıklatın.
14
Bölüm 2 Bağlantı ve yazılım kurulumu
TRWW
Bağla ve yükle
TRWW
Ağ parametrelerini değiştirme
15
3
Kağıt kullanımı
Kesilmiş sayfa yükleme
Kesilmiş sayfalar yazıcıya aşağıdaki şekillerde yüklenebilir.
Kağıt kullanımı
●
Ön yoldan D+ (610 × 914 mm); boyuta kadar olan sayfalar yüklenebilir. Bu yuvayı özel dikkat
gerektiren kağıtlar için kullanın. Bu yuvayı, yazdırılmış bir kağıdın arka yüzüne yazdırmak için de
kullanabilirsiniz. Bu yuvayı kullanmak için, yazılımda Front manual feed'i (Önden el ile besleme)
seçin.
●
Arkadan tek yaprak kağıt yüklenir; bu kısım en fazla 0,3 mm. kalınlığında karton kağıt veya etiket
gibi kalın kağıtlar için kıvrılmadan yazdırılabilecek bir düz kağıt yolu sağlamak amacıyla
tasarlanmıştır. Bu yolu kullanmak için, yazılımda Rear manual feed'i (Arkadan el ile besleme)
seçin.
●
HP Designjet 111 Tray yazıcının giriş tepsisi, kağıdın kalınlığına göre en fazla 100 yaprak kağıt
alır. Sık kullandığınız kağıtlar için bu tepsiyi kullanmalısınız. Bu tepsiyi kullanmak için yazılımda
Tray 1 (Tepsi1) öğesini seçin.
NOT: Legal veya B4 boyutundan büyük kağıtlar için tepsinin genişletilmesi gerekir. A3 boyuta
kadar olan kağıtlar için 2 numaralı konuma açın. A3+ boyuta kadar olan kağıtlar için 3 numaralı
konuma açın.
NOT: Çıkış tepsisi 50 yaprak kağıt alır.
Giriş tepsisinden kağıt yükleme
HP Designjet 111 Tray yazıcınız varsa, kesilmiş sayfaları ve zarfları giriş tepsisinden yükleyebilirsiniz.
NOT: Giriş tepsisinin masaya dayanması gereken iki ayağı vardır.
1.
16
Giriş tepsisini çıkarın.
Bölüm 3 Kağıt kullanımı
TRWW
Tepsinin kapağını kaldırın.
3.
Kullandığınız kağıt Legal veya A4 boyutlarından büyükse, ortadaki küçük parçayı tepsiyi
genişletecek şekilde sola kaydırın. Parçayı bırakın ve tepsi uzantısını açılabildiği kadar dışarı
çekin.
4.
Kağıtları parmağınızla havalandırın. Bu işlem, art arda gelen sayfaların birbirine yapışmasını
önler.
Kağıt kullanımı
2.
TRWW
Giriş tepsisinden kağıt yükleme
17
Kağıtları tepsi kapağının altından tepsinin içine doğru ittirerek tepsinin sağ kenarına ve yazıcı
kenarına dayayın.
6.
Küçük parçayı kağıtların üstünde sıkıca duracak şekilde tepsinin sağına doğru itin. Tepsinin
solundaki daha büyük olan parçayı da kağıda iyice oturacak şekilde itin.
7.
Tepsi kapağını kapatın.
8.
Çıkış tepsisini kaldırın ve giriş tepsisini düz tutup gidebileceği son noktaya kadar iterek yazıcıya
yerleştirin. Sol iç köşenin plastik kağıt tepsisi kılavuzuyla hizalanmasını sağlayın.
9.
Çıkış tepsisini indirin. Giriş tepsisi açıksa, çıkış tepsisinin dışına kadar uzanır.
Kağıt kullanımı
5.
Ön yola kağıt yükleme
NOT: Ön tek kağıt besleme yolu, yalnızca A4/A- veya daha büyük kağıt boyutları için uygundur.
1.
18
Kağıdı sağa doğru hizalayarak, yazdırılacak yüzü aşağıya bakacak şekilde çıkış tepsisine
yerleştirin.
Bölüm 3 Kağıt kullanımı
TRWW
Kağıt tepsinin kenarından sarkacak kadar büyükse, desteklemek için tepsi uzantılarından birini
veya her ikisini de çekin.
3.
Kağıdı gidebileceği son noktaya kadar yazıcının içine itin ve sağa doğru hizasını koruyun.
4.
Ön paneldeki OK (Tamam) tuşuna (sağ üst köşedeki tuş) basın.
Kağıt kullanımı
2.
NOT: Yazıcıya bir iş göndermeden önce kağıt koymak için OK (Tamam) tuşuna basmalısınız.
Ayrıca, kağıt yerleştirilemediğinde yazıcının yeniden yüklemeyi denemesini sağlamak için bu
tuşa basmanız gerekir.
TRWW
5.
Yazıcı kağıdın hizalamasını kontrol eder ve doğru hizada değilse dışarı iter; bu durumda kağıdı
yeniden koymanız gerekir.
6.
Yazıcı sürücüsünden kağıt kaynağı olarak Front manual feed'i (Önden el ile besleme) seçin.
Ön yola kağıt yükleme
19
Arka yola kağıt yükleme
1.
Kağıdı, arkadan bakıldığında sola yaslanmış olarak görülecek ve yazdırılacak kısmı yukarı
bakacak şekilde arka besleme yoluna yerleştirin. Kağıdı arka besleme yolunun solundaki işaretle
aynı hizaya getirin. Sayfanın yazıcıya dört köşesiyle de tam yerleştiğinden ve buruşmadığından
emin olun.
2.
Kağıdı gidebileceği son noktaya kadar iterek yazıcıya yerleştirin.
3.
Yazıcı sürücüsünden kağıt kaynağı olarak Rear manual feed'i (Arkadan el ile besleme) seçin.
Kağıt kullanımı
Sayfa çıkarma
HP Designjet 111 Tray yazıcınız varsa, sayfaları yazıcının yazdırma işleminden sonra bıraktığı çıkış
tepsisinden alın.
HP Designjet 111 Roll yazıcınız varsa:
20
●
Sayfa kolayca çıkarabileceğiniz bir konuma gönderilir, ancak yazıcıdan tamamen dışarı atılmaz.
●
Yazdırmaya devam edebilmesi için yazıcıya başka bir sayfa (veya rulo) gerektiğinde, ön panelde
Kağıt Durumu ve Tamam tuşuna basılması bekleniyor simgelerini etkinleştirerek sizi uyarır.
Ayrıca bip sesi verir ve sarı bir ışık yanıp söner. Yazdırılan sayfayı çıkarmalı, yeni sayfayı
yazıcıya yerleştirmeli ve OK (Tamam) tuşuna basmalısınız. Arka kağıt yolunu kullanıyorsanız
OK (Tamam) tuşuna basmanız gerekmez: Kağıt algılayıcısı bir sayfanın yüklendiğini algılar.
Bölüm 3 Kağıt kullanımı
TRWW
Rulo kağıt yükleme
1.
Gerekli kağıdı mile takın. Rulonun doğru yönde olduğundan ve mildeki mavi durdurucunun
kağıda doğru itilmiş olduğundan emin olun.
2.
Mili, yazıcının arkasından bakıldığında mavi durdurucu sağda ve siyah durdurucu solda olacak
şekilde tutucu yuvalarına yerleştirin.
3.
Kağıt parlaksa, kağıdın yüzünü lekelememek için eldiven giymelisiniz.
4.
Kağıdın yazıcıya verilen kenarının düz ve kenarlara dik olduğundan ve herhangi bir buruşukluk
olmadığından emin olun.
5.
Fazla kağıdı geri sararak kağıdın mile sıkıca sarılmasını sağlayın.
6.
Kağıdı, yazıcıya verilen kenarı önce gelecek şekilde yazıcının arka yuvasına yerleştirin ve
duruncaya kadar itin, buruşmaması için kağıdın kenarları sıkı biçimde rulo yapılmalıdır. ‘Bip’
sesinden sonra yazıcı kağıdı alır.
7.
Yazıcı kağıdın hizalamasını denetler. Kağıt düzgün hizalanmışsa, ekranda yazıcının yazdırmaya
hazır olduğunu belirten rulo simgesi görünür.
Kağıt kullanımı
HP Designjet 111 Roll yazıcınız varsa, kağıt rulosu yükleyebilirsiniz. Bkz. Rulo besleme sayfa 4.
Kağıt doğru hizada değilse yazıcı kağıdı dışarı iter ve ekranda yanlış hiza ve rulo simgeleri
görünür; bu durumda kağıdı yeniden yerleştirmeniz gerekir.
TRWW
Rulo kağıt yükleme
21
8.
Ruloya yazdırırken, yazıcı sürücüsünde kağıt kaynağının Roll seçeneğine ayarlı olduğundan
emin olun (ayrıca aşağıdaki Auto Select/Automatic (Otomatik Seç/Otomatik) notlarına da
bakın). Ayrıca sayfa boyutunu da seçmeniz gerekir.
9.
Fazla kağıdı geri sararak kağıdın mile sıkıca sarılmasını sağlayın.
NOT: Yazıcı aynı anda yalnızca tek bir kağıt kaynağı kullanabilir. Bir rulo yüklenmişse, kesilmiş bir
sayfaya yazdırmadan önce çıkarılmalıdır.
NOT: Yüklü kağıt rulosu varsa ve yazıcı sürücüsünde kağıt kaynağı olarak Auto Select (Windows)
veya Automatic (Mac OS) seçilmişse, işler otomatik olarak ruloya yazdırılır.
NOT: Ruloyu çıkarmadan OK tuşuna (ön panelde sağ üst taraftaki tuş) basarak kesebilirsiniz; kağıt
önce 1 cm kadar ilerler.
NOT: Normalde, yazdırma tamamlandıktan sonra kağıt kesilir; bununla birlikte kesiciyi devre dışı
bırakan bir sürücü seçeneği vardır.
Rulo kağıt çıkarma
HP Designjet 111 Roll yazıcıdan bir ruloyu çıkarmak için ön panelden İptal ve OK (Tamam) tuşlarına
aynı anda basın.
Kağıt kullanımı
22
Bölüm 3 Kağıt kullanımı
TRWW
4
Yazdırma
Baskı kalitesini seçme
En yüksek kalitede baskı hızın azalmasına neden olabileceğinden ve hızlı baskı neticesinde de baskı
kalitesinde bir miktar azalma olabileceğinden, yazıcının bir çok baskı kalitesi seçeneği bulunmaktadır.
Bundan dolayı, Fast (Hızlı), Normal ve Best (En İyi) baskı kalitesi seçeneklerinden birini
belirtebilirsiniz. Ayrıca çizim ve metin veya resim (örneğin, fotoğraf) yazdırma için işlemi en iyi duruma
getirebilirsiniz.
Baskı kalitesi seçeneklerini aşağıdaki şekillerde belirleyebilirsiniz:
●
Windows sürücü iletişiminde: Paper/Quality (Kağıt/Kalite) sekmesine gidin ve Print Quality
(Baskı Kalitesi) konusuna bakın.
●
Mac OS Yazdır iletişiminde: Paper Type/Quality (Kağıt Türü/Kalite) paneline gidin ve Paper
(Kağıt) öğesini seçin.
Kağıt boyutunu seçme
Kağıt boyutu aşağıdaki yöntemlerle belirlenebilir:
●
Windows sürücü iletişiminde: Paper/Quality (Kağıt/Kalite) sekmesini seçin, ardından Size is
(Boyut) adlı aşağı açılan listeden kağıt boyutunuzu seçin.
●
Mac OS Sayfa Yapısı iletişiminde: Format for (Biçimlendir) listesinde yazıcınızı seçin, daha
sonra da Paper Size (Kağıt Boyutu) seçeneğinden kağıt boyutunuzu belirleyin.
Yazdırma
NOT: Burada belirtilen kağıt boyutu, belgenin oluşturulduğu kağıt boyutu olmalıdır. Belgeyi
yazdırmak için tekrar ölçeklendirerek farklı bir boyuta getirmek mümkündür. Bkz. Baskıyı Yeniden
Ölçeklendirme sayfa 24.
NOT: Uygulamanızda Page Setup (Sayfa Ayarı) iletişim kutusu yoksa, lütfen Print (Yazdır)
iletişim kutusunu kullanın.
TRWW
Baskı kalitesini seçme
23
Özel kağıt boyutları
Kağıt boyutları listesinde olmayan standart dışı bir kağıt boyutu seçmek için:
●
Windows'da iki farklı yöntem bulunur:
◦
Sürücü iletişim kutusunda, Paper/Quality (Kağıt/Kalite) sekmesindeki Custom (Özel)
düğmesini tıklatın. Custom Paper Sizes (Özel Kağıt Boyutları) iletişimi kutusunda, özel
kağıt boyutunuz için bir ad seçin. Custom 1 (Özel1) ile Custom 5 (Özel5) arasından seçim
yapabilirsiniz. Sonra kağıt boyutlarını belirtin ve yeni kağıt boyutunuzu kaydetmek için Save
(Kaydet) öğesini tıklatın.
NOT: Sürücü, genişliği uzunluğundan fazla olan bir kağıt boyutu oluşturmanıza izin
vermiyor.
◦
●
Start (Başlat) menüsünden Denetim Masası Yazıcılar'ı seçin, pencerede boş bir alanı sağ
tıklatıp Server Properties (Sunucu Özellikleri) seçeneğini belirleyin. Forms (Formlar)
sekmesinde, Create a new form (Yeni form oluştur) kutusunu işaretleyin, yeni formun adını
ve boyutunu belirtin ve daha sonra Save Form (Formu Kaydet) öğesini tıklatın.
Mac OS sistemde: Page Setup (Sayfa Yapısı) iletişim kutusunda Paper Size (Kağıt Boyutu) >
Manage Custom Sizes (Özel Boyutları Yönet) seçeneklerini belirleyin.
NOT: Uygulamanızda Page Setup (Sayfa Ayarı) iletişim kutusu yoksa, lütfen Print (Yazdır)
iletişim kutusunu kullanın.
Yazıcı minimum kenar boşlukları
Yazıcı resmin kenarlarıyla kağıt kenarları arasında en az 5 mm kenar boşluğu bırakır (kesilmiş
sayfanın alt boşluğu 12 mm'e yükseltilmiştir).
Baskıyı Yeniden Ölçeklendirme
Yazıcıya belli boyutta bir resim gönderebilir, ancak bunu farklı bir boyuta ölçeklendirmesini
isteyebilirsiniz (genelde daha büyük). Bu, yazılımınızda veya bilgisayarınızda büyük bir resimle ilgili
sorun olduğunda yararlı olabilir.
Resmi aşağıdaki yöntemlerle yeniden ölçeklendirebilirsiniz:
Yazdırma
●
●
Windows sürücü iletişiminde: Effects (Efektler) sekmesini seçin, ardından Resizing Options
(Yeniden Boyutlandırma Seçenekleri) bölümünden bir seçeneği belirtin.
◦
Actual Size (Gerçek Boyut) seçeneği resmi yeniden ölçeklendirmez.
◦
Print Document On (Belgeyi yazdırma şekli) seçeneği görüntü boyutunu seçtiğiniz kağıt
boyutuna göre ayarlar. Örneğin, kağıt boyutu olarak ISO A2 seçtiyseniz ve bir A3 boyutu
görüntü yazdırırsanız, bu A2 kağıdına sığacak şekilde genişletilir. ISO A4 kağıt boyutu
seçilmişse, yazıcı daha büyük bir görüntüyü A4 boyutuna sığacak şekilde küçültür.
◦
% of Normal Size (Normal Boyutun yüzdesi) seçeneği özgün kağıt boyutunun yazdırılabilir
alanını belirtilen yüzde oranında büyütür (kenar boşluklarını sayfa boyutundan çıkarır),
ardından çıkış sayfa boyutunu oluşturmak üzere kenar boşluklarını ekler.
Mac OS Yazdır iletişiminde: sırasıyla Paper Handling (Kağıt Kullanımı) panelini, ardından
Scale to fit paper size (Kağıt boyutuna getirmek için ölçeklendir) seçeneğini belirleyin ve resmi
ölçeklendirmek istediğiniz kağıt boyutunu seçin. Resmin boyutunu büyütmek isterseniz, Scale
down only (sadece küçülterek ölçeklendir) kutusunun işaretli olmadığından emin olun.
Tek bir sayfaya yazdırıyorsanız, resmin sayfaya gerçekten sığabileceğinden emin olmanız gerekir;
aksi durumda kırpma oluşacaktır.
24
Bölüm 4 Yazdırma
TRWW
Preview a print (Baskı önizleme)
Ekranda baskı önizleme, yazdırmadan önce baskı düzenini kontrol edebilmenizi ve kötü baskılardan
kaynaklanacak kağıt ve mürekkep israfını önleyebilmenizi sağlar.
●
●
Windows'da baskı önizlemek için aşağıdaki seçenekleriniz vardır:
◦
Uygulamanızın baskı önizleme seçeneğini kullanın.
◦
Sürücünün Paper/Quality (Kağıt/Kalite) sekmesinde ve Finishing (Sonlandırma)
sekmesinde bulabileceğiniz Show Print Preview (Yazdırma Önizleme Göster) kutusunu
işaretleyin.
Mac OS'de baskı önizlemek için aşağıdaki seçenekleriniz vardır:
◦
Uygulamanızın baskı önizleme seçeneğini kullanın.
◦
Yazdır iletişim kutusunun altındaki Preview (Önizleme) düğmesini tıklatın. Bu yöntem Mac
OS'un sağladığı temel baskı önizleme yöntemidir.
◦
Yazdır iletişim kutusunun altındaki PDF ve sonra HP Print Preview (HP Baskı Önizleme)
düğmelerini tıklatın. Bu şekilde yapılan önizleme, kağıt boyutunu, kağıt türünü ve baskı
kalitesini değiştirme ve resmi döndürme gibi daha fazla özellik sunar.
NOT: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Reader veya Apple Aperture
kullanıyorsanız HP Print Preview (HP Baskı Önizleme) yapılamaz.
Gri tonlarında baskı
Resminizdeki tüm renkleri gri tonlarına aşağıdaki şekillerde değiştirebilirsiniz:
●
Uygulama programınızda: bir çok programda bu seçenek sunulur.
●
Windows sürücü iletişiminde: Color (Renk) sekmesine gidin ve Color Options (Renk
Seçenekleri) bölümüne bakın. Print in Grayscale'i (Gri Tonlarında Yazdır) seçin.
●
Mac OS Yazdır iletişiminde: Paper Type/Quality (Kağıt Türü/Kalite) paneline gidin ve Color
(Renk) ve sonra Print In Grayscale (Gri Tonlarında Yazdır) seçeneğini belirleyin.
Yazdırma
Kağıdı ekonomik kullanma
Kağıdın ekonomik bir şekilde kullanılması için aşağıda bazı öneriler sunulmaktadır:
●
●
TRWW
Aşağıdaki seçenekleri kullanarak bir kaç rulo kağıt tasarruf edebilirsiniz:
◦
Windows sürücü iletişiminde: Paper/Quality (Kağıt/Kalite) sekmesini seçin, ardından
Advanced Paper Settings (Gelişmiş Kağıt Ayarları) düğmesine basın ve Remove Top/
Bottom Blank Areas (Üst/Alt Boş Alanları Kaldır) ve/veya Autorotate (Otomatik döndür)
kutularını işaretleyin.
◦
Mac OS Yazdır iletişiminde: Paper Type/Quality (Kağıt Türü/Kalite) panelini seçin, sonra
Paper (Kağıt) ve daha sonra Remove Top/Bottom Blank Areas (Aşağıdaki/Yukarıdaki
Boş Alanları Çıkar) seçeneklerini belirleyin.
Yazdırmadan önce bilgisayarınızda baskı önizleme yaparsanız, bariz hatalar içeren baskılar için
kağıt israfından bazen kurtulabilirsiniz. Bkz. Preview a print (Baskı önizleme) sayfa 25.
Preview a print (Baskı önizleme)
25
Mürekkebi ekonomik kullanma
Mürekkebin ekonomik bir şekilde kullanılması için aşağıda bazı öneriler sunulmaktadır.
●
Taslak baskılar için düz kağıt kullanın ve Fast (Hızlı) baskı kalitesini seçin.
●
Yazıcı kafalarını sadece gerektiği zaman temizleyin ve sadece temizlenmesi gereken yazıcı
kafalarını temizleyin. Yazıcı kafalarının temizlenmesi faydalı olabilir, ancak az da olsa mürekkep
kullanılır.
●
Yazıcı kafalarının otomatik olarak iyi durumda tutulabilmesi için yazıcıyı devamlı olarak açık
durumda bırakın. Bu düzenli yazıcı kafası bakımında küçük miktarda mürekkep kullanılır.
Bununla birlikte, yapılmaması durumunda yazıcının yazıcı kafalarının sağlığını eski durumuna
getirmek için çok daha fazla mürekkep kullanması gerekebilir.
Yazdırma
26
Bölüm 4 Yazdırma
TRWW
5
Mürekkep sistemi bakımı
Mürekkep kartuşlarını değiştirme
Yazıcının sağ ön tarafındaki menteşeli kanadı açın.
2.
Kısa üst kenarından tutup, mürekkep kartuşunu yukarıya doğru dikey olarak kaldırarak yazıcıdan
çıkarın.
3.
Yeni mürekkep kartuşunu yerine tam oturacak şekilde yuvasına itin.
Mürekkep bakımı
1.
TRWW
Mürekkep kartuşlarını değiştirme
27
4.
Değiştireceğiniz her mürekkep kartuşu için önceki iki adımı tekrarlayın.
5.
Dış kapağı kapatın.
Yazıcı kafalarını değiştirme
NOT: Bir yazıcı kafası değiştirildiğinde, yazıcı kafaları yazıcı tarafından otomatik olarak yeniden
hizalanır.
1.
Yazıcının sağ ön tarafındaki menteşeli kanadı açın.
2.
Kapağın ikinci (arkadaki) parçasını açın ve arka tarafa doğru kaldırın.
3.
Taşıyıcı sola doğru kayacak, sonra tekrar sağa gelecektir. Taşıyıcı duruncaya kadar bekleyin.
4.
Yazıcı kafasının kapağını yukarı, kendinize doğru çekin; öndeki çengel kendiliğinden açılır.
Sonra kapağı geriye doğru iterek yazıcı kafalarını serbest bırakın.
Mürekkep bakımı
28
Bölüm 5 Mürekkep sistemi bakımı
TRWW
Ön üst köşedeki küçük tutamacı kaldırın ve bunu kullanarak yazıcı kafasını dikey olarak yukarı
doğru çekip yazıcının dışına çıkarın.
6.
Yeni yazıcı kafasının elektrik bağlantılarını ve mürekkep püskürtme uçlarını koruyan bandı
çıkarın.
7.
Yeni yazıcı kafasını yerine yerleştirin ve küçük tutamacını kapatın.
Mürekkep bakımı
5.
TRWW
Yazıcı kafalarını değiştirme
29
8.
Yerine tam olarak oturabilmesi için yazıcı kafasını hafifçe itin.
9.
Değiştireceğiniz her yazıcı kafası için önceki dört adımı tekrarlayın.
10. Yazıcı kafası kapağını kendinize doğru çekip ön kenarındaki çengelin kancaya girmesini
sağlayın, sonra da ileri doğru itip kapağı kapatın.
11. Dış kapağın arka parçasını, ardından da ön parçasını kapatın.
Mürekkep bakımı
30
Bölüm 5 Mürekkep sistemi bakımı
TRWW
Sarf malzemeleri
6
Sarf malzemeleri ve aksesuarlar
Desteklenen kağıt türleri
Yazıcınızla kullanmanız için halen sağlanmakta olan kağıt türleri aşağıdadır:
NOT: Bu liste zaman içinde değişebilir. En son bilgiler için, bkz. http://www.hp.com/go/111/
accessories/.
NOT: HP'nin desteklemediği kağıt türleri yine de yazıcınızla uyumlu olabilir.
Kullanılabilirlik anahtarı:
●
(A) Asya'da (Japonya hariç) kullanılabilen kağıtları gösterir
●
(E) Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da kullanılabilen kağıtları gösterir
●
(J) Japonya'da kullanılabilen kağıtları gösterir
●
(L) Güney Amerika'da kullanılabilen kağıtları gösterir
●
(N) Kuzey Amerika'da kullanılabilen kağıtları gösterir
Parça numarasının sonunda parantez olmaması kağıdın tüm bölgelerde kullanılabilir olduğunu
gösterir.
Tablo 6-1 Rulo kağıt
Kağıt türü
g/m²
Uzunluk
Genişlik
Parça numaraları
HP Evrensel Bond Kağıdı
80
45,7 m
610 mm
Q1396A
HP Parlak Beyaz InkJet Bond Kağıt
90
45,7 m
420 mm (A2)
Q1446A (J)
594 mm (A1)
Q1445A (EJ)
610 mm
C1860A (LN),
C6035A (AEJ)
420 mm (A2)
CG892A (E)
610 mm
CG889A (EN)
HP Bond ve Kuşe Kağıt
HP Geri Dönüşümlü Bond Kağıdı
45,7 m
HP Kırışmayan Kuşe Kağıt
100
45,7 m
610 mm
CG883A (EN)
HP Kırışmayan Ağır Kuşe Kağıt
170
30,5 m
610 mm
CG886A (EN)
HP Evrensel Kuşe Kağıt
95
45,7 m
610 mm
Q1404A (AEJN)
HP Kuşe Kağıt
90
45,7 m
420 mm (A2)
Q1443A (J)
594 mm (A1)
Q1442A (EJ)
610 mm
C6019B
457 mm
Q7897A (EJN)
HP Inkjet Kuşe Kağıt
TRWW
80
90
45,7 m
Desteklenen kağıt türleri
31
Tablo 6-1 Rulo kağıt (devam)
Sarf malzemeleri
Kağıt türü
g/m²
Uzunluk
Genişlik
Parça numaraları
HP Evrensel Ağır Kuşe Kağıt
120
30,5 m
610 mm
Q1412A (AEJN)
HP Ağır Kuşe Kağıt
131
30,5 m
610 mm
C6029C (AEJN)
90
45,7 m
420 mm (A2)
Q1440A (J)
594 mm (A1)
Q1439A (J)
610 mm
C3869A
HP Teknik Kağıt
HP Ozalit Kağıtları
HP Yarı Şeffaf Bond Kağıt
67
45,7 m
610 mm
C3860A (AJN)
HP Vellum
75
45,7 m
610 mm
C3862A (N)
160
38,1 m
610 mm
51642A (AEJN)
190
30,5 m
610 mm
Q6574A
HP Film (Teknik ve Grafik)
HP Mat Film
HP Fotoğraf Kağıdı
HP Evrensel Anında Kuruyan
Parlak Fotoğraf Kağıdı
İPUCU: Yazıcınız tarafından kullanılan mürekkepler hemen kuruyan fotoğraf kağıtlarında çok çabuk solar. Baskıları iki
haftadan uzun bir süreyle sergilemeyi planlıyorsanız, daha uzun ömürlü olmaları için bunları ince bir tabaka ile
kaplamalısınız.
HP Premium Plus Parlak Fotoğraf
Kağıdı
280
15,2 m
610 mm
Q5488A
HP Premium Plus Saten Fotoğraf
Kağıdı
280
15,2 m
457 mm
Q7920A
610 mm
Q5491A
HP Evrensel Çok Parlak Fotoğraf
Kağıdı
190
30,5 m
610 mm
Q1426A (AEJN)
HP Evrensel Yarı Parlak Fotoğraf
Kağıdı
190
30,5 m
610 mm
Q1420A (AEJN)
HP Profesyonel Çok Parlak
Sözleşme Prova Kağıdı
200
30,5 m
457 mm
Q8664A (EN)
610 mm
Q8663A (EN)
HP Profesyonel Yarı Parlak
Sözleşme Prova Kağıdı
235
457 mm
Q8049A (EN)
610 mm
Q7971A (EN)
HP Mat Prova Kağıdı
146
457 mm
Q7896A (EJN)
610 mm
Q1968A (AEJN)
457 mm
CG462A (E)
610 mm
CG463A (E)
HP Prova Kağıdı
HP Premium Yarı Parlak Prova
Kağıdı
240
30,5 m
30,5 m
30,5 m
Tablo 6-2 Sayfa kağıt
Kağıt türü
g/m²
Uzunluk
Genişlik
Parça numaraları
90
610 mm
457 mm
Q1961A (AEJN)
914 mm
610 mm
Q1962A (AEN)
HP Bond ve Kuşe Kağıt
HP Kuşe Kağıt
32
Bölüm 6 Sarf malzemeleri ve aksesuarlar
TRWW
Kağıt türü
g/m²
Uzunluk
Genişlik
Parça numaraları
HP Premium Plus Parlak Fotoğraf
Kağıdı
280
483 mm
330 mm
Q5486A
610 mm
457 mm
Q5487A
HP Premium Plus Saten Fotoğraf
Kağıdı
280
483 mm
330 mm
Q5489A
610 mm
457 mm
Q5490A
Sarf malzemeleri
Tablo 6-2 Sayfa kağıt (devam)
HP Fotoğraf Kağıdı
HP Prova Kağıdı
HP Profesyonel Çok Parlak
Sözleşme Prova Kağıdı
200
483 mm
330 mm
Q8662A (EN)
HP Profesyonel Yarı Parlak
Sözleşme Prova Kağıdı
235
483 mm
330 mm
Q7970A (EJN)
HP Mat Prova Kağıdı
146
483 mm
330 mm
Q1967A (AEJN)
HP Premium Yarı Parlak Prova
Kağıdı
240
483 mm
330 mm
CG461A (E)
Desteklenen kağıt boyutları
Rulo kağıt
Minimum kağıt rulosu genişliği 4,3 inç (110 mm), maksimum genişlik 24 inç'tir (610 mm).
Kesilmiş sayfa kağıt
Genişlik
Uzunluk
Kalınlık
Tepsi en az
76 mm
142 mm
–
Tepsi en çok (C+)
457 mm
610 mm
Zarflar: 0,4 mm
Diğer kağıtlar: 0,2 mm
Ön yol en az
110 mm
205 mm
–
Ön yol en çok (A1 büyük)
625 mm
1625 mm
0,2 mm
Arka yol en az
110 mm
205 mm
–
Arka yol en çok (A1 büyük)
625 mm
1625 mm
0,4 mm
Mürekkep kartuşu ve yazıcı kafası sipariş etme
Aşağıdaki tabloda her öğenin parça numarası, seçim numarası, ayrıca mürekkep kartuşlarının
kapasitesi göstermektedir.
TRWW
Renk
Mürekkep kartuşu
Yazıcı kafası
Sarı
C4838AN, HP 11, 28 ml
C4813A, HP 11
Siyah
CH565A, HP 82, 69 ml
C4810A, HP 11
Macenta
C4837AN, HP 11, 28 ml
C4812A, HP 11
Cam Göbeği
C4836AN, HP 11, 28 ml
C4811A, HP 11
Desteklenen kağıt boyutları
33
Sarf malzemeleri
Diğer aksesuarlar
Yazıcınızla birlikte kullanılmak üzere aşağıdaki aksesuarları edinebilirsiniz.
34
●
Harici G/Ç yazıcı sunucusu (J4169A)
●
Yazıcı sehpası (Q1246A)
Bölüm 6 Sarf malzemeleri ve aksesuarlar
TRWW
HP Designjet System Maintenance (HP
Designjet Sistem Bakımı)
Sistem Bakımı
7
HP Designjet System Maintenance yardımcı programı yazıcı sorunlarını çözmenize yardım edecek
bazı hizmetler sağlar.
Windows sistemde HP Designjet System Maintenance (HP Designjet Sistem Bakımı) uygulamasını
başlatmak için masaüstünüzde HP Designjet System Maintenance (HP Designjet Sistem Bakımı)
simgesini çift tıklatın. Veya şu adımları izleyebilirsiniz:
1.
Windows görev çubuğundan Başlat > Denetim Masası > Yazıcılar öğesini seçin.
2.
Yazıcınıza karşılık gelen simgeyi sağ tıklatın ve açılan menüden Yazdırma Tercihleri'ni seçin.
3.
Advanced (Gelişmiş) sekmesini seçin ve Maintenance (Bakım) düğmesini tıklatın.
Mac OS sistemde HP Designjet System Maintenance (HP Designjet Sistem Bakımı) uygulamasını
başlatmak için dok üzerindeki HP Yardımcı Programı simgesini çift tıklatın. Veya yazıcı proxy'sinde
Utility (Yardımcı Program) simgesini tıklatabilirsiniz.
Windows veya Mac OS isteminde, yukarıdaki yönergeleri izlerseniz Web tarayıcınız otomatik olarak
çalışmalıdır.
Bu yönergeleri başarıyla yerine getiremezseniz:
TRWW
●
Bilgisayarınızın yazıcıyı yönetmediği anlamına gelebilir. Bu durumda yazıcı sunucusundan HP
Designjet System Maintenance (HP Designjet Sistem bakımı) uygulamasını kullanın.
●
Veya yazıcı bilgisayarınız tarafından yönetilmesine karşın, HP Designjet System Maintenance
(HP Designjet Sistem Bakımı) yüklenmemiş olabilir. Bu durumda, HP Designjet 111 Yazılım ve
Belgeler CD'sinden uygulamayı yükleyin.
35
8
Yükleme sorunları
Yazıcı bulunamadı
Yazıcınız bir ağa bağlıysa, ancak ağda yazıcınızı bulamıyorsa, yapılandırma işlemini baştan başlatın:
Bkz. Doğrudan ağ bağlantısı yapılandırma (Windows) sayfa 7, Bonjour ile ağa bağlanma (Mac OS)
sayfa 10 veya TCP/IP ile ağa bağlanma (Mac OS) sayfa 11.
Yazıcı sürücüsü çok eski
Yazıcı sürücüsünü güncelleştirme hakkında bilgi için şu adresteki HP Web sitesini ziyaret edin:
http://www.hp.com/go/111/drivers.
Yükleme sorunları
Jetdirect yazdırma sunucusu çalışmıyor gibi görünüyor
Bir HP Jetdirect yazdırma sunucusu yüklediyseniz ancak yazıcı hiçbir şey yazdıramıyorsa, büyük
olasılıkla yazıcının IP adresi bilgisayarınız tarafından kullanılan bağlantı noktasının IP adresiyle aynı
değildir. Jetdirect LAN kartınızın yapılandırması sırasında sürücü yüklemesi iptal edildiğinde bu
durum oluşabilir.
Bu durumda, sürücünün Özellikler bölümüne gidin ve yazıcı bağlantı noktası numarasını değiştirin.
Bunu yapmak için Properties (Özellikler) penceresinden Add Port (Bağlantı Noktası Ekle) öğesini ve
ardından HP Standard TCP/IP port (HP Standart TCP/IP bağlantı noktası) öğesini seçip, New Port
(Yeni Bağlantı Noktası) öğesini tıklatın. Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard ( Standart TCP/IP
Yazıcı Bağlantı Noktası Ekleme Sihirbazı) başlar. Bağlantı noktası oluşturma işlemini tamamlamak
için ekrandaki adımları izleyin.
Yazıcı başlamıyor ve ön panelde kareler görünüyor
Bu problem çok çeşitli nedenden kaynaklanabilir.
36
●
Rulo kesici düzgün takılmamış olabilir; kesicinin doğru takıldığından emin olun. Rulo besleyici ve
kesici ile gelen kitapçığa bakın.
●
Yazıcı kafası kapağı düzgün kapanmamış olabilir; kapağı kapayın.
●
Taşıyıcının ambalajı çıkarılmamış olabilir; yazıcının montaj posterine bakın.
Bölüm 8 Yükleme sorunları
TRWW
9
Baskı kalitesiyle ilgili sorunlar
Baskı kalitesi beklediğiniz gibi değil
1.
Yazıcı yazılımında bu yazdırma işi için seçtiğiniz baskı kalitesi ayarını gözden geçirin. Draft
(Taslak) ayarı daha hızlı yazdırma yapılmasını ve daha az mürekkep harcanmasını sağlar,
ancak metin soluk veya renkler donuk görünebilir. Normal veya Best (En İyi) baskı kalitesini
deneyin.
2.
Kağıt türü ayarını gözden geçirin. Asetat veya başka bir özel kağıt türüne yazdırırken, HP Print
Settings (HP Yazdırma Ayarları) iletişim kutusundan uygun kağıt türünü seçin.
3.
Büyük boyutlu sayfalar (C veya D boyut) için, çıkış uzantılarının (ön kağıt yolu) açık olduğundan
emin olun. Bu uzantılar açık değilse, kağıt tepsinin ucunda asılı kalabilir ve şeritler oluşabilir.
Kağıtta yıldız şeklinde işaretler görülüyor
HP Premium Parlak Fotoğraf Kağıtlarında kullanılan kaplamadan dolayı, kullanılan renk ve mürekkep
miktarına bağlı olarak kaplamada yıldız şeklinde işaretler görülebilir.
Kalite sorunları
Bu kağıdı yalnızca 2400 x 1200 dpi çözünürlük gerektiğinde kullanmanız önerilir. En iyi prova
baskıları için HP Parlak Prova Kağıdı kullanın.
Resim karışık görünüyor
1.
Gerekli tüm kabloların yazıcıya düzgün biçimde takılı olup olmadığını kontrol edin. Paralel kablo
kullanıyorsanız, kablonun bilgisayara sıkıca takılı olduğundan ve IEEE 1284 uyumlu olduğundan
emin olun.
2.
Yazıcının geçerli veya varsayılan yazıcı olarak seçildiğinden emin olun.
3.
Belgeniz bozuk olabilir. Aynı yazılım uygulamasından başka bir dosya yazdırmayı deneyin.
4.
Yazıcının paralel bağlantı noktasını kullanıyorsanız, iki yönlü iletişimi devre dışı bırakın veya
yazıcı bağlantı noktasını paylaşan diğer aygıtı devreden çıkarın. Yazıcıyla aynı bağlantı
noktasını kullanan diğer aygıtlar arasında çakışma olabilir.
Yazdırılan sayfa kısmen veya tamamen boş
1.
Gerekli tüm kabloların yazıcıya düzgün biçimde takılı olup olmadığını kontrol edin.
2.
Paralel kablo kullanıyorsanız, IEEE 1284 uyumlu olduğundan emin olun.
İPUCU: Mümkünse paralel bağlantı yerine USB bağlantısı kullanmanız önerilir.
TRWW
Baskı kalitesi beklediğiniz gibi değil
37
3.
Yeni yazıcı kafaları, püskürtme uçlarını koruyan koruyucu bir bantla gönderilir. Yazıcı
kafalarındaki tüm koruyucu bantları çıkarın.
4.
Yazıcının geçerli veya varsayılan yazıcı olarak seçildiğinden emin olun.
Kesik metin veya grafikler
1.
HP Designjet yazılımınızdan baskı önizleme yaparak yapılandırmanın doğru olup olmadığını
görebilirsiniz: kenar boşluklarını, kağıt boyutunu, kağıt yönünü ve ölçek faktörünü kontrol edin.
2.
Metin veya resimler sayfanın kenarlarında kesiliyorsa, belgenin kenar boşluğu ayarlarının
yazıcınızın yazdırılabilir alanını aşmadığından emin olun. Bkz. Yazıcı minimum kenar boşlukları
sayfa 24.
3.
Seçtiğiniz kağıt yönü yazdırdığınız belge için doğru olmayabilir. Yazdırma ayarlarınızı kontrol
edin ve yeniden yazdırmayı deneyin.
Resmin bazı bölümleri yok veya yanlış yerlere yazdırılıyor
Yazıcı sürücüsünde aşağıdaki ayarların doğru yapıldığından emin olun.
●
Sayfa boyutu veya kağıt boyutu
●
Ölçeklendirme (yazdırılan resim kağıda sığmalıdır)
●
Orientation (Yön)
Yazıcı yazdırma ayarlarına göre yazdırma yapmıyor
Kalite sorunları
Bazı yazılım uygulamaları belirli yazdırma ayarlarını (örneğin yazdırma sırası) yapmanıza izin verir.
Bu yazdırma ayarları yazıcı sürücüsünde belirtilen yazıcı ayarlarından farklı olabilir.
Uygulamadaki yazdırma ayarlarının sürücüdekilerle aynı olduğundan emin olun.
38
Bölüm 9 Baskı kalitesiyle ilgili sorunlar
TRWW
10 Mürekkep sistemi ile ilgili sorunlar
Ön paneldeki tüm mürekkep kartuşu simgeleri yanıp
sönüyor
1.
Tüm mürekkep kartuşlarını çıkarın. Bkz: Mürekkep kartuşlarını değiştirme sayfa 27.
2.
Bunları birer birer yerlerine takın ve her birinin yerine sıkıca ve doğru bir şekilde oturduğundan
emin olun.
3.
İlgili simge artık yanıp sönmüyorsa, kartuşun durumu normale dönmüştür.
4.
Simge yanıp sönmeye devam ediyorsa, kartuşu yenisiyle değiştirin.
Ön panelde bir mürekkep kartuşu simgesi yanıp sönüyor
1.
Söz konusu mürekkep kartuşunu çıkarın. Bkz. Mürekkep kartuşlarını değiştirme sayfa 27.
2.
Yerine takın ve sıkıca ve doğru bir şekilde oturduğundan emin olun.
3.
Simge artık yanıp sönmüyorsa, kartuşun durumu normale dönmüştür.
4.
Simge yanıp sönmeye devam ediyorsa, kartuşu yenisiyle değiştirin.
Ön paneldeki tüm yazıcı kafası simgeleri yanıp sönüyor
Tüm yazıcı kafalarını değiştirin. Bkz. Yazıcı kafalarını değiştirme sayfa 28.
Ön paneldeki bir yazıcı kafası simgesi yanıp sönüyor
TRWW
Ön paneldeki tüm mürekkep kartuşu simgeleri yanıp sönüyor
Mürekkep sorunları
Söz konusu yazıcı kafasını değiştirin. Bkz. Yazıcı kafalarını değiştirme sayfa 28.
39
Genel sorunlar
11 Genel yazıcı sorunları
Yazıcıda kağıt sıkışmış
Sıkışmış bir kağıdı çıkarmak için önce OK (Tamam) tuşuna basın (yazıcının ön panelinde sağ üstteki
tuş).
Bu sorunu çözmezse, kağıt sıkışması oluştuğu sırada yazıcının ruloya veya tek yaprağa yazdırıyor
olmasına bağlı olarak aşağıdaki yönergeleri izleyin.
Sayfa kağıt
40
1.
Yazıcıyı kapatın.
2.
Tepsiden tüm kağıtları çıkarın. Sıkışmış kağıt görüyorsanız çekip çıkarın.
3.
Üst kapağı kaldırın ve sıkışmış kağıtları çıkarın. Kapağı kaldırdığınızda yazıcının silindirlerine
veya diğer iç parçalarına zarar vermemeye veya düzenlerini bozmamaya dikkat edin.
Bölüm 11 Genel yazıcı sorunları
TRWW
Her iki yanındaki düğmelere basıp doğrudan çekerek arka yolu çıkarın. Düz bir şekilde dışarı
çekmezseniz kağıt algılayıcısına zarar verebilirsiniz.
Genel sorunlar
4.
Arka yolu çıkarmak, yazıcının içine arkadan erişim sağlar.
5.
İçeride veya arka taraftan erişilebilen bir yerde sıkışmış kağıt varsa çekip çıkarın.
6.
Arka kağıt yolunu takın ve tam olarak oturup oturmadığını kontrol edin.
7.
Yazıcıyı açın.
8.
Sıkışan kağıtları çıkardıktan sonra, baskı kalitesinde sorun olmaması için yazıcı kafalarını
hizalamanızı öneririz. Yazıcı kafalarını hizalamak için HP Designjet System Maintenance (HP
Designjet Sistem Bakımı) uygulamasını başlatın ve Align printheads (Yazıcı kafaları hizala)
öğesini seçin, bu işlem için Internet bağlantısı gerekli değildir.
Rulo kağıt
TRWW
1.
Yazıcıyı kapatın.
2.
Ön kağıt tepsisini çıkarın. Böylece öndeki bir yuvadan yazıcının içini görebilirsiniz. Erişebildiğiniz
tüm sıkışmış kağıtları çıkarın.
3.
Yazıcının silindirlerine veya içindeki diğer parçalara dokunmadan ve zarar vermeden üst kapağı
kaldırın. Yazıcının içindeki döner aksamda sıkışmış kağıt varsa çıkartın.
4.
Her iki yanındaki düğmelere basıp doğrudan çekerek arka yolu çıkarın. Düz bir şekilde dışarı
çekmezseniz kağıt algılayıcısına zarar verebilirsiniz. Yazıcının içindeki tamburlarda sıkışmış
kağıt varsa çıkartın.
5.
Kağıt sıkışmasını giderdikten sonra, yazıcının çıkardığınız veya açtığınız tüm parçalarını (kağıt
tepsisi, üst kapak, arka yol), yerlerine düzgün oturduklarından emin olarak takın veya kapatın.
6.
Yazıcıyı açın.
Yazıcıda kağıt sıkışmış
41
Genel sorunlar
7.
Ruloyu yeniden takmadan önce, ön kenarını tamamen düz ve kenarlarla dik açı yapacak şekilde
düzeltin. Aksi takdirde, ruloyu yeniden yüklemeye çalıştığınızda yazıcı reddeder.
8.
Bir kağıt sıkışmasını giderdikten sonra, yalnızca performansta bir düşüş olması durumunda
yazıcı kafalarını temizlemeniz gerekir. Benzer şekilde, yalnızca baskı kalitesinde bir azalma
olması durumunda yazıcı kafalarını hizalamanız gerekir. Yazıcı kafalarını hizalamak için HP
Designjet System Maintenance'ı (HP Designjet Sistem Bakımı) başlatın ve Align printheads'i
(Yazıcı kafalarını hizala) seçin; bu işlem için Internet bağlantısı gerekli değildir.
NOT: Yazıcı kafaları hizalanmazsa baskı kalitesi kötü olabilir.
Kağıt sıkışmalarını önleme
Yazıcınız sorunsuz çalışacak biçimde tasarlanmıştır. Yazıcının içinde kağıt sıkışması düşük bir
olasılıktır, ancak yine de böyle bir durumu önlemek için alabileceğiniz bazı basit önlemler vardır.
●
Kağıt yollarının kapalı olmadığından emin olun.
●
Kağıtları tepsiye düzgün şekilde, eğmeden yükleyin.
●
Tepsiyi aşırı yüklemeyin. Kağıt genişliğine bağlı olarak 100 yaprak kağıt alır. Tepsiye kağıt
yüklerken, sayfaların buruşmasını önlemek için en ve boy ayarlayıcılarını kullanın.
●
Kıvrılmış veya buruşmuş kağıt kullanmayın.
●
En fazla 0,3 mm'e kadar kalın kağıtlar için arka kağıt yolunu kullanın.
Yazıcıdaki sarı ışık yanıp sönüyor
Ön panelde görüntülenen simgeleri kontrol edin. Sarı ışık aşağıdakilerden biri nedeniyle yanıp söner.
NOT: Herhangi bir kapak açıldığında veya arka kağıt yolu çıkarıldığında, ön panelde simge
görüntülenmez.
Kağıt Durumu simgesi yanıp sönüyor; yazıcıda kağıt kalmamış.
Bkz. Kağıt kullanımı sayfa 16.
Rulo simgesi yanıp sönüyor; rulo takılı değil veya kağıt sıkışması var. Kağıt
sıkışması simgesi yanıp sönüyorsa, rulo elle çıkarılmalıdır.
Bkz. Kağıt kullanımı sayfa 16.
Kağıt Sıkışması simgesi yanıp sönüyor; kağıt sıkışmış.
Bkz. Yazıcıda kağıt sıkışmış sayfa 40.
Kağıt Sıkışması simgesi yanıp sönüyor ve Meşgul simgesi yanıyor; taşıyıcı durdu.
Bunun nedeni kağıt sıkışması olabilir. Bkz. Yazıcıda kağıt sıkışmış sayfa 40.
Yazıcı kafası mandallarından birinin sıkı bir şekilde yerine oturmamış olmasından
kaynaklanabilir. Bkz. Yazıcı kafalarını değiştirme sayfa 28.
Yazıcı içindeki bir kablo yerinden çıkmış olabilir. Diğer çözüm yollarının hiçbiri
sorunu gidermiyorsa, yardım almak için HP'yi arayın. Bkz. HP Destekle İrtibat
sayfa 46.
42
Bölüm 11 Genel yazıcı sorunları
TRWW
Genel sorunlar
Kağıt Durumu ve Kağıt Sıkışması simgelerinin her ikisi de yanıp sönüyor; kağıt
durdu.
Bkz. Yazıcıda kağıt sıkışmış sayfa 40.
Rulo ve Kağıt Sıkışması simgelerinin her ikisi de yanıp sönüyor; rulo elle
çıkarılmalıdır.
Bkz. Rulo kağıt çıkarma sayfa 22.
Bir veya daha fazla Yazıcı Kafası Durumu simgesi yanıp sönüyor; yazıcı kafaları
değiştirilmeli.
Bkz. Yazıcı kafalarını değiştirme sayfa 28.
Sistem Bakımını Kullan simgesi yanıyor; donanım hatası var. Yazıcı için System
Maintenance (Sistem Bakımı) aracını çalıştırın.
Bkz. HP Designjet System Maintenance (HP Designjet Sistem Bakımı) sayfa 35.
"Kağıt hizası hatalı" simgesi yanıp sönüyor. Kağıt hizalanmadan yerleştirilmiş ve
yazdırılabilmesi için yeniden yüklenmesi gerekiyor.
Bkz. Kağıt kullanımı sayfa 16.
Tüm Mürekkep Kartuşu Durumu simgeleri yanıp sönüyor; mürekkep kartuşu
sorunu var.
Bkz. Ön paneldeki tüm mürekkep kartuşu simgeleri yanıp sönüyor sayfa 39.
Mürekkep Kartuşu simgelerinden biri yanıp sönüyor; ilgili kartuş boşalmış. Bir
kartuşun mürekkebi azaldığında, ilgili simgenin son bloğu yanıp söner.
Bkz. Mürekkep kartuşlarını değiştirme sayfa 27.
Giriş tepsisi yerine oturmuyor
Tepsiyi iki üç kez yerine takıp çıkarmayı deneyin. Normalde bu işlem sorunu çözer. Çözmezse,
aşağıya bakın.
Tepsinin içine girdiği yuvada iki adet yaylı mandal bulunur. Bunlar doğru konumda değilse tepsi
yerine oturmaz.
TRWW
Giriş tepsisi yerine oturmuyor
43
Genel sorunlar
İki mandalın da öne doğru açık olduğundan emin olun. Gerekirse mandalları kendinize doğru çekin.
Tepsiyi yerine taktığınızda, mandallar geriye doğru gider ve bir "tık" sesi duyulur; mandallar tepsiyi
çıkarırken de öne doğru hareket ettikleri için aynı sesi çıkarır.
Yazıcı giriş tepsisinden kağıt almıyor
1.
Tepsiyi yazıcıdan çıkarın.
2.
Tepside çok fazla kağıt bulunmadığından emin olun. Tepsiye en fazla 70 yaprak düz kağıt, 50
yaprak kuşe kağıt veya 20 yaprak parlak kağıt yüklemelisiniz.
3.
Yeni açılmış bir paketten çıkan kağıt sayfalarının ayrılması gerekebilir.
4.
Kağıdın tepsinin sağ uç köşesine yaslanacak biçimde, doğru olarak yerleştirildiğinden emin olun.
5.
İki adet genişlik ve derinlik ayarlayıcısının kağıt destesine sıkıca yaslandığından emin olun.
6.
Tepsiyi tekrar yazıcıya takın (iyice yerleştiğinden emin olun).
HP Parlak Kağıt sayfaları birbirine yapışıyor
Bir HP Parlak sayfası yazdırılarak bir diğerinin üzerine konduğunda, kağıtlar birbirine yapışabilir.
Mürekkebin kağıt tarafından emilmesi, dolayısıyla kuruması normalden biraz daha uzun sürer.
HP Designjet yazılımında, birbiri ardına yazdırılan baskıları gösteren Dry time on (Kuruma Süresi)
adında bir varsayılan ayar vardır. Kağıtların yazdırılması ve birikmesi işleminde herhangi bir
müdahale yapılmayacaksa, bu seçeneği “açık” konumunda bırakmak gerekir. Yazdırma işleminin
daha hızlı yapılmasını istiyorsanız, her kağıdı yazdırıldıktan sonra çıkış tepsisinden almanız gerekir.
HP Designjet yazılımındaki kuruma süresi ayarı iki veya üç sayfalık yığınların çıkış tepsisinde birbirine
bulaşmasını önler. Ancak HP, daha fazla sayıda kağıt içeren yığınlarda bu olayın gerçekleşmeyeceği
garantisini vermez. Bulaşma, kağıt yığınının ağırlığıyla orantılıdır ve kuruma süresi ayarındaki sürenin
artırılması bile bunu önleyemeyebilir.
NOT: Prova baskıların bir gece boyunca kurumaya bırakılması yığınlanmasında önemli ölçüde
kolaylık sağlayabilir.
Bulaşmanın olmaması için, yazdırma işleminin (içerdiği kuruma süresi de dahil olmak üzere) tam
olarak yerine getirilmesini bekleyin. Mürekkep yoğunluğunun yüksek olması, soğuk ve nemli ortamlar
gibi etkenler, yazdırılan kağıtların kuruma süresinin uzamasına neden olacaktır.
NOT: En iyi kalite modunda, prova baskılar mümkünse birbirinin üzerine konmamalıdır, çünkü bu
durumda kuruma süresi uzar. En iyi modunda provaların kuruma süresi beş dakikayken, en iyi kalite
modunda bu süre on dakikadır.
Kağıdı her zaman dikkatle ve kenarlarından tutun. Malzemenin kaplamasına zarar gelmemesi için,
yazdırmadan önce veya sonra fazla katlamayın veya elinizde tutmayın.
44
Bölüm 11 Genel yazıcı sorunları
TRWW
12 HP Müşteri Hizmetleri
Müşteri Desteği
Giriş
HP Müşteri Hizmetleri, HP Designjet'inizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz ve uçtan uca benzersiz
bir destek alabilmeniz için kapsamlı, kanıtlanmış destek uzmanlığını ve yeni teknolojileri kullanarak
ödüle layık bir müşteri desteği hizmeti sunmaktadır. Sunulan hizmetler şunlardır: kurulum ve yükleme,
sorun giderme araçları, garanti yükseltmeleri, onarım ve değiştirme hizmetleri, telefon ve Web
desteği, yazılım güncelleştirmeleri ve kendi kendine bakım hizmetleri. HP Müşteri Hizmetleri hakkında
daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresi ziyaret edin:
http://www.hp.com/go/graphic-arts/
veya bizi telefonla arayın (bkz.HP Destekle İrtibat sayfa 46). Garantinizi kaydettirmek için:
http://register.hp.com/
Bilgi Merkezi
HP Designjet ürün ve çözümlerinden her zaman en iyi performansı elde etmenize adanmış servis ve
kaynaklar dünyasının tadını çıkarın.
Aşağıdakilere 7 gün, 24 saat erişim için Bilgi Merkezi'nde geniş boyutlu yazdırma topluluğunuz HP
topluluğuna katılın:
●
Multimedya eğitim malzemeleri
●
Adım adım nasıl yapılır kılavuzları
●
İndirilebilir öğeler — en son yazıcı ürün bilgileri, sürücüler, yazılım, kağıt önayarları, vb.
●
Teknik destek — çevrimiçi sorun giderme, müşteri hizmetlerinde bağlantı kurabileceğiniz kişiler
ve daha fazlası
●
Belirli yazılım uygulamalarından yaptırılan çeşitli yazdırma görevlerini tamamlamak için ayrıntılı
öneriler ve iş akışları.
●
Hem HP personeli, hem de meslektaşlarınızdan oluşan uzmanlarla doğrudan iletişim için
forumlar.
●
İçinizin rahat olması için çevrimiçi garanti izleme.
●
En son ürün bilgileri — yazıcılar, sarf malzemeleri, aksesuarlar, yazılım, vb.
●
Mürekkep ve kağıt hakkında bilmeniz gereken her şey için Sarf Malzemeleri Merkezi
Bilgi Merkezi şu adrestedir: http://www.hp.com/go/111/knowledgecenter/.
Satın aldığınız ürünlere ve iş türünüze göre kaydınızı özelleştirerek ve iletişim tercihlerinizi
ayarlayarak gereksinim duyduğunuz bilgiye siz karar verirsiniz.
TRWW
Giriş
45
HP Destekle İrtibat
HP Desteğe telefonla ulaşabilirsiniz. Bizi aramadan önce yapmanız gerekenler:
●
Bu kılavuzdaki sorun giderme önerilerine bakın.
●
İlgili sürücü belgelerini inceleyin.
●
Başka bir şirkete ait yazıcı sürücüsü ve RIP yüklediyseniz, bunların belgelerine bakın.
●
Hewlett-Packard bürolarından birini arayacaksanız, lütfen sorunuzu daha hızlı yanıtlamamıza
yardımcı olacak aşağıdaki bilgileri de iletin:
Müşteri Desteği
◦
Kullandığınız yazıcının arkasındaki etikette bulunan ürün numarası ve seri numarası
◦
Ön panelde bir hata simgesi görüyorsanız, not alın
◦
Yazıcının Servis No'su
◦
Kullandığınız bilgisayar
◦
Kullandığınız özel donatı veya yazılımlar (örneğin, kuyruklayıcılar, ağlar, anahtarlama
kutuları, modemler veya özel yazıcı sürücüleri)
◦
Kullandığınız kablo (parça numarasıyla) ve satın aldığınız yer
◦
Yazıcınızda kullanılan arabirim türü (USB veya ağ)
◦
Kullanmakta olduğunuz yazılımın adı ve sürümü
◦
Mümkünse, yazıcının bilgi sayfalarını yazdırın; size yardım eden destek merkezine faksla
göndermeniz istenebilir
Telefon numarası
HP Destek telefon numaranıza Web'den ulaşabilirsiniz: Lütfen http://welcome.hp.com/country/us/en/
wwcontact_us.html adresini ziyaret edin.
46
Bölüm 12 HP Müşteri Hizmetleri
TRWW
Sözlük
Ağ Geçidi
Ağ geçidi ağlar arasında bağlanılabilirliği sağlamak için kullanılan bir aygıttır; fiziksel olarak farklı iki ağı birbirine
bağlamak, ağın içindeki alt ağları yönetmek veya bir ağı Internet'e bağlamak buna örnek gösterilebilir. Ağda
böyle bir aygıt yoksa, ağ yapılandırmasındaki ağ geçidi alanı IP adresiyle aynı değere ayarlanmalıdır, daha
sonra Jetdirect kartı kendi kendisinin ağ geçidi olarak davranabilir.
Alt ağ maskesi
Yazıcınızın IP adresi ağı, alt ağı ve alt ağ içindeki ana bilgisayarı tanımlayan bölümler içerir.
Alt ağ maskesi, IP adresinin her bölüm için kullanılan parçalarını ayırmak ve tanımlamak için kullanılır. Farklı alt
ağ maskeleri kullanan iki aygıt, aynı ağa fiziksel olarak bağlı olsalar dahi birbirlerini göremezler. Bu nedenle alt
ağ maskesi dikkatle ve ağ yöneticinizin yönergelerini izleyerek yapılandırılmalıdır.
Örnek: 255.255.248.0
Bonjour
Bonjour, IP kullanan ancak yapılandırma gerektirmeyen bir ağ iletişim kuralıdır. Mac OS kullanıyorsanız,
yazıcınızı ağa bağlamak için Bonjour'u kullanabilirsiniz.
Donanım adresi
Bir ağa bağlanacak her donanım bileşeninin (ağ kartı, Jetdirect yazıcı sunucusu vb.) üretim aşamasında
ayarlanan sabit bir donanım adresi vardır, değiştirilemez ve ağdaki tüm aygıtları kendi aralarında farklılaştırır. 12
tane on altılık sayı basamağı içerir.
IP adresi
IP adresi bir aygıtı TCP/IP ağında tanımlar. Her biri 0 ve 255 (dahil) arasında bir değer alabilen dört bayttan
oluşur.
Örnek: 15.180.32.45
IP adresleri değiştirilebilir, böylece aynı IP adresine sahip iki aygıt olabilir. Aynı ağdaki iki aygıt aynı IP adresine
sahipse çakışmalar olacaktır, bu nedenle ağ aygıtlarının IP parametrelerini yapılandırırken dikkat edilmelidir.
Jetdirect kartlarının bazıları IP adresleri yapılandırılmamış olarak satılır, bunun nedeni ağdaki diğer aygıtlarla
çakışmaları önlemektir. Ağ kartı bağlandığında, 0.0.0.0 IP adresi değerini alır. Bağlantıdan birkaç dakika sonra,
IP adresi varsayılan ve geçerli olmayan 192.0.0.192 değerine dönüşür.
Syslog sunucusu
Syslog sunucusu, ağdaki diğer aygıtların durum ve hata iletilerini alabilen ve işleyebilen bir aygıttır. Ağda syslog
sunucusu yoksa, ağda gereksiz trafik oluşturmamak için bu değerin 0.0.0.0 olarak ayarlanması önerilir.
TRWW
Sözlük
47
Dizin
A
ağ yapılandırması
değiştirme 14
görüntüleme 14
aksesuarlar 34
B
bağlantı
ağ yöntemleri 7
Mac OS, Bonjour 10
Mac OS, TCP/IP 11
Mac OS, USB 10
Windows, doğrudan ağ 7
Windows, istemci sunucu 9
Windows, paralel 6
Windows, USB 6
baskı kalitesi
seçme 23
baskı kalitesiyle ilgili sorunlar 37
baskı ölçeklendirme 23
baskıyı yeniden ölçeklendirme 23
Bilgi Merkezi 45
D
destek servisleri
Bilgi Merkezi 45
HP Destek 42
HP Müşteri Hizmetleri 45
G
genel sorunlar 40
gri tonları 25
H
HP Designet System Maintenance
(HP Designjet Sistem Bakımı) 3
HP Destek 42
HP Müşteri Hizmetleri 45
I
IP adresi
değiştirme
48
Dizin
12
J
Jetdirect yazdırma sunucusu
S
siyah beyaz 25
sözlük v
sürücü
güncelleme 36
Mac OS 3
Mac OS, yükleme 9
Windows 2
Windows, yükleme 6
System Maintenance yardımcı
programı 3
4
K
kağıt
arka yola kağıt yükleme 20
boyut 23
desteklenen boyutlar 33
desteklenen türler 31
ön yola kağıt yükleme 18
rulo çıkarma 22
rulo yükleme 21
sayfa çıkarma 20
sayfa yükleme 16
tasarruflu kullanım 25
tepsiden kağıt yükleme 16
kağıt boyutu 23
kenar boşlukları 24
kesici 4
kontrol paneli 1
T
tasarruf
kağıttan 25
mürekkepten 26
telefon numarası 46
Y
yazıcı kafası
değiştirme 28
kapasiteler 33
parça numaraları 33
yazıcı paylaşma
Mac OS 12
Windows 9
yazılım
Mac OS 3
Windows 2
yükleme sorunları 36
M
mürekkep
ekonomik kullanma 26
mürekkep kartuşu
değiştirme 27
kapasiteler 33
parça numaraları 33
mürekkep sistemi ile ilgili
sorunlar 39
Müşteri Hizmetleri 45
Ö
ön panel 1
P
preview a print (baskı
önizleme) 25
print preview (baskı önizleme)
25
R
rulo besleme 4
TRWW

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement