HP Samsung Xpress SL-M3065 Laser Multifunction Printer series Brugervejledning

Add to My manuals
334 Pages

advertisement

HP Samsung Xpress SL-M3065 Laser Multifunction Printer series Brugervejledning | Manualzz

Samsung Multifunction

M306x series

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

AVANCERET

Denne håndbog indeholder oplysninger om installation, avanceret konfiguration, betjening og fejlfinding i forskellige OS-miljøer.

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og lande.

GRUNDLÆGGENDE

Grundlæggende faxning

1. Introduktion

3. Vedligeholdelse

Nøglefordele

Funktioner pr. model

Nyttigt at vide

Om denne brugerhåndbog

Sikkerhedsoplysninger

Oversigt over maskinen

Oversigt over kontrolpanelet

Tænde for maskinen

Installering af driveren

Geninstallere driveren

13

19

22

25

5

8

11

12

26

29

Bestille forbrugsstoffer og tilbehør

Tilgængelige forbrugsstoffer

Tilgængelige vedligeholdelsesdele

Opbevaring af tonerpatronen

Fordele toner

Udskifte tonerpatronen

Udskiftning af billedenheden

Overvåge forbrugsstoffer

Indstille advarsel om lavt tonerniveau

81

82

Rengøre maskinen 83

Tip til flytning og opbevaring af maskinen 88

74

76

78

80

71

72

73

2. Menuoversigt og grundlæggende

konfiguration

65

4. Fejlfinding

Menuoversigt 31

Maskinens grundlæggende indstillinger 35

Medier og bakke

Grundlæggende udskrivning

Basiskopiering

Grundlæggende scanning

37

52

58

63

Tip til at undgå papirstop

Udbedre papirstop

Om status-indikator

Displaymeddelelsernes betydning

90

91

103

106

2

GRUNDLÆGGENDE

5. Appendiks

Specifikationer

Bemærkninger om regler

Copyright

112

121

135

3

1. Introduktion

Dette kapitel indeholder den information, du har behov for, for at bruge maskinen.

• Nøglefordele

• Funktioner pr. model

• Nyttigt at vide

• Om denne brugerhåndbog

• Sikkerhedsoplysninger

• Oversigt over maskinen

• Oversigt over kontrolpanelet

• Tænde for maskinen

• Installering af driveren

• Geninstallere driveren

13

19

22

25

11

12

5

8

26

29

Nøglefordele

Miljøvenlig Hurtig udskrivning i høj opløsning

• For at spare toner og papir understøtter denne maskine Ecofunktionen.

• Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark for at spare papir (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 230).

• Du kan udskrive på begge sider af papiret (dobbeltsidet udskrivning) for

at spare papir (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side

230).

• For at bruge mindre strøm sparer denne maskine strøm ved at nedsætte strømforbruget betydeligt, når der ikke udskrives.

• Vi anbefaler, at du benytter genbrugspapir for at spare energi.

• Du kan udskrive med en opløsning på op til 1.200 x 1.200 dpi med et effektivt resultat på (1.200 x 600 x 2 bit).

• Hurtig udskrivning efter behov.

- Ved udskrivning på en enkelt side udskrives der op til 30 sider pr. minut (A4) eller op til 31 sider pr. minut (Letter).

Bekvemmelighed

• Du skal blot anbringe din mobilenhed på NFC-mærket på din printer for

at udføre udskriften (se "Brug af NFC-funktionen" på side 176).

• Du kan udskrive, når du er på farten, fra din smartphone eller computer

ved hjælp af Samsung Cloud Print-apps (se "Samsung Cloud Print" på side 191).

• Du kan udskrive, når du er på farten, fra din smartphone eller computer

ved hjælp af Google Cloud Print™-aktiverede apps (se "Google Cloud

Print™" på side 196).

Nøglefordele

• Easy Capture Manager giver dig mulighed for nem redigering og udskrivning af alt, du henter ved hjælp af tasten Print Screen på

tastaturet (se "Easy Capture Manager" på side 264).

• Samsung Easy Printer Manager og Udskriftsstatus er programmer, der overvåger og informerer dig om maskinens status, og som giver dig

mulighed for at tilpasse maskinens indstillinger (se "Brug af Status for

Samsung-printer" på side 277 eller "Brug af Samsung Easy Printer

Manager" på side 274).

• Samsung Easy Document Creator er et program, der kan hjælpe brugere med at scanne, kompilere og gemme dokumenter i mange formater, herunder .epub-formatet. Disse dokumenter kan deles via

websteder til sociale netværk eller fax (se "Brug af Samsung Easy

Document Creator" på side 270).

• Intelligent opdatering giver dig mulighed for at kontrollere den seneste software og installere den seneste version under installationsprocessen for printerdriveren. Den er kun tilgængelig for

Windows.

• Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp, supportprogram, maskindrivere, vejledninger og andre oplysninger på webstedetwww.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.

Understøttelse af flere typer funktionalitet og programmer

• Understøtter forskellige papirstørrelser (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 114).

• Udskrive vandmærke: Du kan tilpasse dine dokumenter med ord som

f.eks. ”Fortroligt” (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 230).

• Udskrive plakater: Teksten og billederne på hver side i dokumentet forstørres og udskrives på tværs af flere papirark og kan derefter tapes

sammen for at udgøre en plakat (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 230).

• Du kan udskrive med forskellige operativsystemer (se "Systemkrav" på side 117).

• Maskinen er udstyret med en USB-grænseflade og/eller en netværksgrænseflade.

Nøglefordele

Understøtter forskellige metoder til indstilling af trådløst netværk

• Brug af WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup™)

- Du kan nemt oprette forbindelse til et netværk ved hjælp af WPSknappen på maskinen og adgangspunktet (en trådløs router).

• Ved hjælp af USB-kablet eller et netværkskabel

- Du kan oprette forbindelse og indstille forskellige indstillinger for trådløse netværk ved hjælp af et USB-kabel eller et netværkskabel.

• Anvendelse af Wi-Fi Direct

- Det er praktisk at udskrive fra din mobilenhed ved hjælp af Wi-Fi eller

Wi-Fi Direct-funktionen.

Se "Introduktion til trådløse opsætningsmetoder" på side 160.

Funktioner pr. model

Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model eller land.

Operativsystem

Operativsystem

Windows

Mac

Linux

UNIX

( ● : Understøttes, blank: Ikke understøttet)

M306xFD series

M306xFW series

Software

Du kan installere printerdriveren og softwaren, når du indsætter software-cd'en i dit cd-rom-drev. I Windows skal du vælge printerdriveren og softwaren i vinduet

Vælg software og hjælpeprogrammer, der skal installeres

.

SPL-printerdriver

PCL-printerdriver

PS-printerdriver a

Software M306xFD series

M306xFW series

XPS-printerdriver a

● ●

Funktioner pr. model

Software M306xFD series

M306xFW series

Direkte udskrivning Hjælpeprogram a

Samsung Easy Printer

Manager

Indstillinger for scanning til pc

● ●

Samsung Printer Center

Easy Capture Manager

Fax til pc-indstillinger

Avanceret indst.

Status for Samsung-printer

Samsung Easy Document Creator

SyncThru™ Web Service

Samsung Eco Driver Pack b

Samsung Stylish Driverpakke c

● ●

Fax Samsung Network PC

Fax

● ●

Scanning scannerdriver ● ● a. Hent softwaren fra Samsung websted og installer den: (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger). Kontroller, om computerens operativsystem understøtter softwaren, inden den installeres.

b. For at man kan benytte Easy Eco Driver-funktionerne, skal Eco Driver Pack være installeret.

c. Printerdriveren omfatter en brugergrænseflade der er optimeret til berøringsfølsomme skærme. For at benytte den, skal man klikke på Samsung Printer

Center > Enhedsindstillinger og derefter vælge Elegang brugergrænseflade

(se "Brug af Samsung Printer Center" på side 271).

( ● : Understøttet, ○ : Ekstraudstyr, blank: Ikke understøttet)

Funktioner pr. model

Variationsfunktion

Funktioner

USB 2.0 med høj hastighed

Netværksinterface Ethernet 10/100 Base TX kabelbaseret LAN

Netværksinterface 802.11b/g/n trådløst LAN a

IPv6

NFC (Near Field Communication)-udskrivning

WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Mopria

AirPrint

Samsung Cloud Print

Google Cloud Print™

M306xFD series

M306xFW series

Eco-udskrivning

Duplex (2-sidet) udskrivning

Dokumentføder

Automatisk dokumentføder (ADF)

● a. Afhængigt af hvilket land du bor i, er der ikke sikkert, at du kan få kort til trådløse netværk. I visse lande kan kun 802.11 b/g anvendes. Kontakt din lokale

Samsung-repræsentant eller den forhandler, hvor du har købt maskinen.

( ● : Understøttes, blank: Ikke understøttet)

Nyttigt at vide

Maskinen udskriver ikke.

• Åbn printerkøen, og fjern dokumentet fra listen (se

"Annullere et udskriftsjob" på side 53).

• Fjern driveren, og installer den igen (se "Installering af driveren" på side 26).

• Vælg din maskine som standardmaskine i Windows (se

"Indstilling af maskinen til standardmaskine" på side 229).

Hvor kan jeg købe tilbehør eller forbrugsstoffer?

• Den tonerpatron der medfølger printeren/alt-i-enproduktet, som du har købt, kan ikke købes separat og det kan ikke garanteres at den vil være kompatibel med andre printere.

• Spørg hos en Samsung-distributør eller din forhandler.

• Besøg www.samsung.com/supplies. Vælg dit land/område for at få vist serviceinformationen for produktet.

Statusindikatoren blinker eller lyser hele tiden.

• Sluk printeren, og tænd den igen.

• Kontroller betydningen af LED-indikatorerne i denne manual, og gennemfør fejlfindingen som beskrevet (se

"Om status-indikator" på side 103).

Der er opstået papirstop.

• Åbn og luk dækslet (se "Set forfra" på side 20).

• Læs denne manuals instruktioner for at fjerne fastklemt papir, og gennemfør fejlfindingen som beskrevet (se

"Udbedre papirstop" på side 91).

Udskrifterne er slørede.

• Tonerniveauet kan være lavt eller ujævnt. Ryst

tonerpatronen (se "Fordele toner" på side 76).

• Prøv en anden indstilling for udskriftsopløsning (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).

• Udskift tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side

78).

Hvor kan jeg hente maskinens driver?

• Du kan få hjælp, supportprogram, maskindrivere, vejledninger og andre oplysninger på Samsungs websted, www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.

Om denne brugerhåndbog

Denne brugerhåndbog indeholder information om maskinens grundlæggende funktioner samt en detaljeret beskrivelse af de enkelte trin i forbindelse med anvendelsen af maskinen.

• Kasser ikke denne vejledning, og gem den til senere brug.

• Læs sikkerhedsoplysningerne inden brug af maskinen.

• Se kapitlet om fejlfinding, hvis du har problemer med at bruge maskinen.

• Termer, der benyttes i denne brugerhåndbog, er forklaret i ordlisten.

• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være forskellige fra din maskine afhængigt af maskinens tilbehør eller den model, du har købt.

• Skærmbillederne/nogle menuer i denne brugerhåndbog afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af maskinens firmware-/ driverversion.

• Procedurerne i denne brugerhåndbog er hovedsageligt baseret på

Windows 7.

2

Generelle ikoner

Ikon Tekst

Advarsel

Beskrivelse

Bruges til at gøre brugeren opmærksom på risikoen for personskade.

Forsigtig

Bemærk

Giver brugere oplysninger om beskyttelse af maskinen mod mulige mekaniske skader eller fejlfunktion.

Angiver yderligere oplysninger om eller detaljerede specifikationer for maskinens funktioner og egenskaber.

1

Konventioner

Nogle udtryk i brugerhåndbogen fungerer som synonymer som beskrevet nedenfor:

• Dokument betyder det samme som original.

• Papir er synonymt med medie eller udskriftsmedie.

• Med maskine menes printer eller MFP (printer og scanner).

1. Introduktion 12

Sikkerhedsoplysninger

Disse advarsler og forholdsregler er medtaget for at forhindre skader på dig og andre, samt for at undgå potentiel beskadigelse af maskinen. Du skal læse og forstå alle disse instruktioner, inden du bruger maskinen. Når du har læst dette afsnit, skal du opbevare det et sikkert sted til fremtidig reference.

4

Driftsmiljø

Advarsel

3

Vigtige sikkerhedssymboler

Forklaring af ikoner og tegn anvendt i dette kapitel

Advarsel

Farer eller usikre rutiner, som kan medføre risiko for alvorlig personskade eller dødsfald.

Forsigtig

Farer eller usikre rutiner, som kan medføre mindre person- eller tingsskade.

Forsøg ikke.

Brug ikke, hvis netledningen er beskadiget, eller hvis stikkontakten ikke er jordforbundet.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Placer ikke noget oven på maskinen (vand, små metalgenstande eller tunge genstande, lysestager, tændte cigaretter osv.).

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

• Hvis maskinen overophedes, udsender den røg, mærkelige lyde eller en ubehagelig lugt. Sluk straks for strømmen, og tag stikket ud af stikkontakten.

• Brugeren skal kunne få adgang til stikkontakten i tilfælde af nødsituationer, der kan kræve, at brugeren tager stikket ud af stikkontakten.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Bøj ikke, og anbring ikke tunge genstande på netledningen.

Hvis der trædes på eller anbringes en tung genstand på netledningen, kan det medføre elektrisk stød eller brand.

1. Introduktion 13

Sikkerhedsoplysninger

Fjern ikke stikket ved at trække i ledningen, og rør ikke stikket med våde hænder.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Forsigtig

Pas på, at kæledyr ikke tygger på vekselstrømsledningen eller ledningerne til telefon eller pc.

Dette kan resultere i, at dit kæledyr bliver udsat for elektrisk stød eller brand, og/eller at det bliver såret.

5

Betjeningsmåde

Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr eller i perioder, hvor maskinen ikke bruges.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Vær forsigtig. Området, hvor udskrifterne sendes ud, er varmt.

Det kan medføre forbrændinger.

Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen har været tabt, eller kabinettet ser ud til at være beskadiget.

Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen ikke fungerer korrekt efter at disse instruktioner er fulgt.

Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Forsøg ikke at tvinge stikket ind, hvis det ikke nemt går ind i stikkontakten.

Tilkald en elektriker, som kan ændre stikkontakten, da der ellers er risiko for elektrisk stød.

Forsigtig

Træk ikke papiret ud under udskrivningen.

Det kan beskadige maskinen.

Pas på ikke at få hænderne ind mellem maskinen og papirbakken.

Du kan komme til skade.

Vær forsigtig, når du udskifter eller fjerner fastklemt papir.

Nyt papir har skarpe kanter og kan medføre smertefulde snitsår.

Området, hvor papiret udsendes, kan blive meget varmt, når du udskrives store mængder. Lad ikke børn røre området.

Det kan medføre forbrændinger.

1. Introduktion 14

Sikkerhedsoplysninger

Brug ikke en pincet eller skarpe metalgenstande, når du fjerner fastklemt papir.

Det kan beskadige maskinen.

Sørg for, at der ikke ligger for mange udskrifter i papirudbakken.

Det kan beskadige maskinen.

Bloker ikke for, og skub ikke genstande ind i ventilationsåbningerne.

Det kan øge temperaturen i komponenterne og forårsage beskadigelse eller brand.

Anvendelse af kontrolfunktioner eller justering eller udførelse af procedurer, der ikke er angivet i denne manual, kan resultere i farlig bestråling.

Denne maskine får strøm via netledningen.

Tag netledningen ud af stikkontakten for at slukke for strømforsyningen.

6

Installation/flytning

Advarsel

Anbring ikke maskinen et støvet eller fugtigt sted eller et sted med vandudslip.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Placer maskinen i et miljø, som passer til specifikationerne for driftstemperatur og fugtighed.

Benyt ikke maskinen når temperaturen er under frysepunktet eller hvis den for nyligt har befundet sig på et sted hvor temperaturen er under frysepunktet. Hvis du gør det, kan det medføre skader på maskinen. Benyt kun maskinen når dens interne temperatur svarer til specifikationerne for driftstemperatur og fugtighed.

Ellers kan der opstå problemer og maskinen kan tage skade

(se "Generelle specifikationer" på side 112).

1. Introduktion 15

Sikkerhedsoplysninger

Forsigtig

Sluk maskinen og fjern alle kabler, inden den flyttes.

Oplysningerne herunder er kun forslag baseret på enhedernes vægt. Hvis du har en lidelse, der betyder, at du ikke må løfte, skal du undlade at løfte maskinen. Bed om hjælp, og brug altid det rigtige antal personer til at løfte maskinen på en sikker måde.

Løft derefter maskinen:

• Hvis maskinen vejer under 20 kg, kan den løftes af en enkelt person.

• Hvis maskinen vejer 20-40 kg, skal den løftes af to personer.

• Hvis maskinen vejer mere end 40 kg, skal den løftes af fire eller flere personer.

Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller tingsskade.

Vælg at placere maskinen på en vandret overflade med god plads for ventilation. Du skal også tage hensyn til den plads, der kræves til at åbne låger og bakker.

Placeringen skal være ventileret tilstrækkeligt og være langt fra direkte lys, varme og fugt.

Hvis maskinen benyttes i lang tid, eller hvis du udskriver et stort antal sider i et ikke ventileret rum, kan der forekomme luftforurening, som er sundhedsskadelig. Anbring maskinen i et tilstrækkeligt ventileret rum, eller åbn jævnligt et vindue for at skabe luftcirkulation.

Undlad at placere maskinen på en ustabil flade.

Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller tingsskade.

Brug kun en telefonledning af typen 26 AWG a

eller større.

Ellers kan det beskadige maskinen.

Sørg for at stikket sættes i en jordet stikkontakt.

Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Brug af hensyn til sikkerheden den strømledning, der fulgte med maskinen. Hvis du bruger en ledning på over 2 meter til en maskine på 110V, skal den være 16 AWG eller kraftigere.

Ellers kan den beskadige maskinen og medføre elektrisk stød eller brand.

Tildæk ikke maskinen, og anbring den ikke et lufttæt sted, f.eks. et skab.

Hvis maskinen ikke ventileres tilstrækkeligt, kan der opstå brand.

Stikkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes.

Det kan forringe ydeevnen og medføre elektrisk stød eller brand.

1. Introduktion 16

Sikkerhedsoplysninger

Maskinen skal tilsluttes en strømkilde med en strømstyrke som angivet på mærkaten.

Kontakt elselskabet, hvis du er i tvivl om strømstyrken.

a. AWG: Amerikansk trådkalibermål

7

Vedligeholdelse/kontrol

Forsigtig

Tag dette produkt ud af stikkontakten inden indvendig rengøring af maskinen. Rengør ikke maskinen med benzen, fortynder eller alkohol. Sprøjt ikke vand direkte ind i maskinen.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Benyt ikke maskinen, mens du arbejder inde i maskinen for at skifte forbrugsstoffer eller rengøre den indvendigt.

Du kan komme til skade.

Hold rengøringsmidler uden for børns rækkevidde.

Børn kan komme til skade.

Adskil, reparer eller ombyg ikke selv maskinen.

Det kan beskadige maskinen. Tilkald en certificeret tekniker, hvis maskinen skal repareres.

Følg brugerhåndbog, der fulgte med maskinen, når den skal rengøres og bruges.

Ellers kan du beskadige maskinen.

Sørg for, at strømledningen og stikkets kontaktflader er fri for støv eller vand.

Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

• Fjern ikke dæksler eller skærme, der er fastgjort med skruer.

• Fikseringsenheder må kun repareres af en certificeret servicetekniker. Reparationer foretaget af ikkecertificerede teknikere kan medføre brand eller elektrisk stød.

• Maskinen må kun repareres af en Samsungservicetekniker.

1. Introduktion 17

Sikkerhedsoplysninger

8

Anvendelse af forbrugsstoffer

Forsigtig

Skil ikke tonerpatronen ad.

Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.

Brænd ikke forbrugsstoffer, f.eks. tonerpatroner eller fikseringsenheder.

Dette kan medføre eksplosion eller en ukontrollerbar brand.

Hold forbrugsstoffer som f.eks. tonerpatroner uden for børns rækkevidde.

Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.

Brug af genbrugsforbrugsstoffer, f.eks. toner, kan beskadige maskinen.

I tilfælde af skade, som skyldes brug af genanvendte forbrugsstoffer, opkræves et servicegebyr.

Følg nedenstående instruktioner for at få forbrugsstoffer, der indeholder tonerstøv (tonerpatron, spildtonerflaske, billedenhed, osv.).

• Følg anvisningerne for bortskaffelse ved bortskaffelse af forbrugsstofferne. Bed leverandøren om anvisninger til bortskaffelse af forbrugsstoffer.

• Forbrugsstofferne må ikke vaskes.

• Spildtonerflasker må ikke genbruges.

Hvis anvisningerne ovenfor ikke følges, kan det medføre maskinens fejlfunktion og miljøforurening. Garantien dækker ikke skader forårsaget af brugers uforsigtighed.

Hvis du får toner på tøjet, skal du ikke bruge varmt vand til at vaske det.

Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.

Brug koldt vand.

Pas på ikke at få tonerstøv på kroppen eller tøjet, når du skifter tonerpatron eller fjerner fastklemt papir.

Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.

1. Introduktion 18

Oversigt over maskinen

9

Komponenter

Den faktiske komponent kan afvige fra illustrationen nedenfor. Afhængigt af konfigurationen ka n visse komponenter ændres.

Maskine Strømkabel

Lyninstallationsvejledning

Diverse tilbehør b a. Software-cd'en indeholder printerdriverne og softwareprogrammerne.

b. Diverse tilbehør, der følger med maskinen, kan variere alt efter det land, hvor du har købt maskinen, og den specifikke model.

Software-cd a

1. Introduktion 19

Oversigt over maskinen

13

12

11

10

9

10

Set forfra

• Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model.

• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,

afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8).

8

1 2

14

6

7

3

4

5

15

18

19

16

17

1 Dokumentføderdæksel 11 Udbakke

2 Papirstyr på en dokumentføder

12 Håndtag til at skubbe frontdækslet fri

3 Dokumentføder – indføringsbakke

13 NFC-mærke (Near Field

Communication)

14

Udskriftsstøtte a

4 Dokumentføder – udskriftsstøtte

5 Kontrolpanel

6 Frontdæksel

15 Papirstyr på en manuel arkføder

16 Scannerlåg

7 Indikator for papirniveau

8 Skub den manuelle indføringsbakke fri

9 Bakke

10 Manuel arkføderbakke

17 Scannerglasplade

18

Tonerpatron

19 Billedenhed a. Kun M306xFW.

1. Introduktion 20

3

2

1

Oversigt over maskinen

11

Set bagfra

• Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model.

• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,

afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8).

4 5

.

1 Strømindgang

2 USB-port

3 Netværksport

6

4 Telefonstik ( LINE )

5 Lokaltelefonstik (

EXT.

)

6 Bagdæksel

1. Introduktion 21

Oversigt over kontrolpanelet

Dette kontrolpanel afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model. Der er forskellige typer kontrolpaneler.

1 2 4 5 6 7 8 3 9 10 11 12 13

21 20

1 Moerkhed

2 ID-kopi

3 Skærm

4 kopiere

5 Fax

6 Venstre/højre pile

19 18 17 16 15 14

Juster lysstyrkeniveauet for at frembringe en kopi, der er lettere at læse, når originalen indeholder svage markeringer og mørke billeder.

Giver dig mulighed for at kopiere begge sider af et ID-kort, f.eks. et kørekort, på et enkelt ark papir (se "Kopiering af id-kort" på side 61).

Maskinens aktuelle status og visninger vises i displayet, når maskinen er i brug.

Skifter til tilstanden Kopi.

Skifter til tilstanden Fax.

Ruller mellem de tilgængelige indstillinger i den valgte menu og øger eller formindsker værdier.

1. Introduktion 22

Oversigt over kontrolpanelet

7 Menu

8 OK

9 Taltastaturet

10 Adressebog

11 Gentag/

Pause(-)

12 Stop/Slet

13 Strøm/

Opvækning

14

Start

15

Strømbespare lse

16

Opkald med rør på

17

Tilbage

18 Scan

Åbner menutilstanden og ruller mellem de tilgængelige menuer.

Bekræfter det, der er valgt på skærmen.

Bruges til nummeropkald eller indtastning af alfanumeriske tegn.

Giver dig mulighed for at gemme faxnumre, du ofte bruger, eller søge efter gemte faxnumre.

Foretager et genopkald til det sidste nummer i Klar-tilstand eller indsætter en pause(-) i et faxnummer i redigeringstilstand.

Afbryder en igangværende handling.

Tænder eller slukker for strømmen eller vækker maskinen fra dvaletilstand. Hvis du vil slukke for maskinen, skal du trykke på denne knap i mere end tre sekunder.

Starter et job.

Går i strømsparetilstand.

Når du trykker på denne knap i Faxtilstand, kan du høre en klartone. Indtast derefter et faxnummer. Det er ligesom at foretage et højttaleropkald.

Vender tilbage til menuens øverste niveau.

Skifter til tilstanden Scanning.

1. Introduktion 23

Oversigt over kontrolpanelet

19

Status LED a

Status/Trådløs LED b

20 Eco

21

Formin./forst.

a

Viser maskinens status (se "Om status-indikator" på side 103).

Slå Eco-tilstanden til for at reducere toner- og papirforbruget (se "Eco-udskrivning" på side 55).

Du kan formindske eller forstørre størrelsen på et kopieret billede fra 25 % til 400 %, når du kopierer originaldokumenter fra

scannerglaspladen (se "Formindsket eller forstørret kopi" på side 60).

Konfigurerer nemt den trådløse netværksforbindelse uden en computer (se "Konfiguration af trådløst netværk" på side 160).

WPS

b

a. Kun M306xFD.

b. Kun M306xFW.

1. Introduktion 24

Tænde for maskinen

Husk, at du skal bruge den netledning, der fulgte med maskinen. Ellers kan det forårsage beskadigelse eller brand i maskinen.

1 Tilslut først maskinen til strømstikket.

2

1

2 Tryk på (

Strøm/Opvækning

) for at tænde for maskinen.

1. Introduktion 25

Installering af driveren

En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til computeren via et USB-kabel. Spring trinnene i det følgende over, og fortsæt med installationen af maskinens driver, hvis maskinen er sluttet til

et netværk (se "Installation af driver via netværket" på side 151).

• Hvis du anvender Mac, Linux eller UNIX, henvises der til "Installation til Mac" på side 140 ,

"Installation til Linux" på side 142

eller

"Installation af UNIX-printerdriverpakken" på side 157.

• Installationsvinduet, der vises i denne Brugerhåndbog , kan være anderledes på den maskine og den brugergrænseflade, som du anvender.

• Brug ikke et USB-kabel, der er længere end 3 meter.

1. Introduktion 26

Installering af driveren

12

Windows

1

2

Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

skrive X:\ Setup.exe

i Søg -indtastningsområdet, hvor “X” erstattes med drevbogstavet på dit CD-ROM-drev, og derefter trykke på Enter.

3 Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet, og klik derefter på Næste .

4 Vælg USB på skærmen Printerforbindelsestype , og klik derefter på Næste .

5 Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

Du kan vælge programmerne i vinduet Vælg software og hjælpeprogrammer, der skal installeres .

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på

Start

>

Alle programmer

>

Tilbehør

>

Kør

.

X:\ Setup.exe

, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK .

• I Windows 8

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i

Charms(Amuletter)

vælge

Søg

>

Apps(App) og søge efter

Kør

. Indtast X:\

Setup.exe

, hvor "X" erstattes med drevbogstavet for dit cd-rom-drev, og klik herefter på

OK

.

Hvis pop-op-vinduet " Tryk for at vælge, hvad der skal ske med denne disk ." vises, skal du klikke på det, og vælge Run

Setup.exe

.

• I Windows 10 / Windows Server 2016

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du fra proceslinjen

I Start-skærmen Windows 8

• V4-driveren hentes automatisk med Windows Update, hvis din computer er tilsluttet internettet. Eller du kan manuelt hente V4driveren fra Samsung-webstedet www.samsung.com > find your product > Support or downloads.

• Du kan hente Samsung Printer Experience-appen fra Windows

Store(store) . Du skal have en Microsoft-konto for at kunne bruge

Windows Store(store) .

1

Fra

Charms(Amuletter)

, vælg

Søg

.

2 Klik på Store(store) .

1. Introduktion 27

Installering af driveren

3 Søg efter og klik på Samsung Printer Experience .

4 Klik på Installer .

• Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd, installeres V4-driveren ikke. Hvis du vil bruge V4-driveren i skærmbilledet

DeskTop

, kan du hente den fra Samsungs websted, www.samsung.com >find your product > Support or downloads.

• Hvis du vil installere Samsungs printeradministrationsværktøjer, skal du installere dem ved hjælp af den medfølgende software-cd.

1

2

3

Kontroller, at computeren er sluttet til internettet, og at den er tændt.

Kontroller, at maskinen er tændt.

Tilslut computeren og maskinen med et USB-kabel.

Driveren installeres automatisk ved hjælp af Windows Update .

1. Introduktion 28

Geninstallere driveren

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du gøre følgende for at geninstallere driveren.

4 Indsæt software-cd'en i dit cd-rom-drev, og installer driveren igen

(se "Installering af driveren" på side 26).

13

Windows

1

2

Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

I menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle programmer

> Samsung Printers > Afinstaller Samsung-printersoftware .

• I Windows 8,

1

Fra Charms, vælg

Søg

>

Apps(App)

.

2 Søg efter og klik på Kontrolpanel .

3

Klik på

Programmer og funktioner

.

4 Højreklik på den driver, du vil fjerne, og vælg Afinstaller .

• I Windows 10 / Windows Server 2016

1

Fra proceslinjen skal du skrive

Programmer og funktioner i indtastningsfeltet

Søg

. Tryk på Enter.

ELLER

Fra ikonet Start ( ) skal du vælge Alle apps > Søg > og skrive Programmer og funktioner .

2 Højreklik på den driver, du vil fjerne, og vælg Afinstaller .

3 Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

I Start-skærmen Windows 8

1

2

Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

Klik på tilen Afinstaller Samsung-printersoftware in skærmbilledet Start .

3 Følg vejledningen i vinduet.

• Hvis du ikke kan se tilen Samsung Printer Software, kan du fjerne installationen fra skrivebordet.

• Hvis du vil fjerne installationen af Samsungs printeradministrationsværktøjer, skal du i skærmbilledet Start højreklikke på programmet >

Afinstaller

> højreklik på det program, du vil fjerne > Afinstaller og følg anvisningerne i vinduet.

1. Introduktion 29

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

Dette kapitel indeholder oplysninger om den overordnede menustruktur og de grundlæggende konfigurationsindstillinger.

• Menuoversigt

• Maskinens grundlæggende indstillinger

• Medier og bakke

• Grundlæggende udskrivning

• Basiskopiering

• Grundlæggende scanning

• Grundlæggende faxning

58

63

65

31

35

37

52

Menuoversigt

Fra kontrolpanelet kan du få adgang til forskellige menuer til klargøring af maskinen eller betjening af maskinens funktioner.

• Der vises en asterisk (*) ved siden af den valgte menu.

• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

• Visse menunavne kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.

• Menuerne er beskrevet i brugerhåndbogen Avanceret (se "Menuer med nyttige indstillinger" på side 198).

1

Adgang til menuen

1 Vælg fax

, kopiere

eller scan

-knappen på kontrolpanelet afhængigt af, hvilken funktion der skal bruges.

2 Tryk på ( Menu ), indtil den ønskede menu vises på nederste linje i displayet, og tryk derefter på OK .

3 Tryk på venstre/højre pile, indtil det relevante menupunkt vises, og tryk på

OK

.

4 Hvis indstillingen har undermenuer, skal du gentage trin 3.

Tryk på

OK

for at gemme den valgte indstilling.

5

6 Tryk på ( Stop/Slet ) for at vende tilbage til klar-tilstand.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 31

Menuoversigt

Original str.

Formin./forst.

Duplex

1->1-sidet

1->2 sidet

1->2 sidet rot

Moerkhed

Lys+5

-

Lys+1

Normal

Moerk+1 - Moerk+5

Originaltype

Tekst/Foto

Foto

Tekst

Sortering

Til

Fra

Kopifunktion (se "Kopifunktion" på side 201)

Kopikonfig.

(se "Kopikonfig." på side

203 .)

Layout

Normal

2-Op

4-Op

Id-kopi

Juster bgrd.

Fra

Automatisk

Forb.niveau 1

Forb.niveau 2

Sletniveau 1 - Sletniveau

4

Skift standard

Original str.

Kopier

Formin./forst.

Duplex

Moerkhed

Originaltype

Sortering

Faxfunktion (Se"Faxfunktion" på side 205)

Moerkhed

Normal

Moerk+1- Moerk+5

Lys+5- Lys+1

Oploesning

Standard

Fin

Superfin

Fotofax

Farvefax

Original str.

Multiafsend.

Forsink afs.

Send videre

Send til fax

Vds. til email

Mod.videresend

Send til fax

Send til pc

Vds. til email

Vid.send&Udskriv

Sikker modt.

Fra

Til

Udskriv

Annuller job

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 32

Menuoversigt

Faxkonfig. (se "Afsend.konfig." på side 206,

"Modtagelseskonfig." på side 207)

Afsendelse

Antal genopk.

Genop.interval

Praefiks opk.

ECM-tilstand

Modem Speed

Fax bekræft.

Image-TCR

Opk.tilstand

a

Modtagelse

Modt.tilstand

Ring foer svar

Skriv mod.navn

Mod. startkode

Auto formindsk

Kasseringsstr.

Junkfaxkonfig.

DRPD-tilstand

Dobb. udskr.

Skift standard

Moerkhed

Oploesning

Original str.

Duplex

Smart Fax Diag

Autokonfig

Start nu

Initialiser

TX/RX rapport

Hver 50 kom.

Aldrig

Manel TX/RX

Fra

Til a. Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle lande.

Scannerfunk.

(se "Scanningsfunktion" på side 209 .)

Scannerkonfig.

(se "Scanningsopsætning" på side 209 .)

E-mail-funkt.

Original str.

Originaltype

Oploesning

Farvetilstand

Moerkhed

Samsung Cloud

Original str.

Originaltype

Oploesning

Farvetilstand

Moerkhed

Skift standard

E-mail-std.

Samsung Cloud

Printindst.

(se "Udskriv" på side 200 .)

Retning

Staaende

Liggende

Duplex

Fra

Lang kant

Kort kant

Kopier

Oploesning

Klartekst

Auto CR

Spring tom ovr

Emulering

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 33

Menuoversigt

Systemkonf.

(se "Systemkonfiguration" på side 211 .)

Netværk

(se "Netværkskonfiguration" på side 217 .)

Maskinkonfig.

Maskin-ID

Faxnummer

Dato og tid

Tidstilstand

Sprog

Standardtilst.

Stroembesp.

Opv.hændelse

Systemtimeout

Jobtimeout

Hoejdetilpas.

Fugtighed

Auto fortsaet

Papirerstatn.

Tonerbespar.

Oeko-indstill.

Intelligent duplex

Papirkonfig.

Papirstr.

Papirtype

Papirkilde

Margen

Lyd/lydstyrke

Tastelyd

Alarmlyd

Hoejtaler

Ringelyd

Rapport

Konfiguration

Demoside

Netv.konfig.

Frb.stof. Info

Brugstæller

Fax modtaget

Fax sendt

Planlagte job

Fax bekræft.

E-mail sendt

Junkfax

PCL-skrifttype

Adr.kartotek

Vedligehold.

RYD medd. Tom b

Liv frb. stof

Billedstyring

Adv. lav toner

Adv. lav imgU.

Serienummer

TCP/IP (IPv4)

DHCP

BOOTP

Statisk

TCP/IP (IPv6)

IPv6-protokol

DHCPv6 Konfig.

Ethernet

Ethernet-port

Ethernet-hast.

Wi-Fi c

Wi-Fi Til/Fra

Wi-Fi-indst.

WPS

Wi-Fi Direct

Wi-Fi-signal

Wi-Fi standard

Protokolstyr.

HTTP

SCP

PrinterOn

WINS

SNMPv1/v2

UPnP(SSDP) mDNS

SetIP

SLP

Netv.konfig.

Ryd indstill.

a. Dette er kun tilgængeligt når PrinterOn er aktiveret. De undermenuer der vises kan variere alt efter om maskinen er forbundet til PrinterOn -serveren.

b. Denne valgmulighed vises kun, når der kun er en lille mængde toner tilbage i patronen.

c. Kun M306xFW.

PrinterOn a

(se "PrinterOn" på side

219 .)

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 34

Maskinens grundlæggende indstillinger

Du ændrer maskinindstillingen, der er indstillet i maskinen fra Samsung

Easy Printer Manager eller SyncThru™ Web Service.

• Hvis din maskine er tilsluttet lokalt, kan du indstille maskinens indstilling fra Samsung Easy Printer Manager > Avanceret indst.

> Enhedsindstillinger

(se "Brug af Samsung Easy Printer

Manager" på side 274).

• Hvis din maskine er tilsluttet til netværket, kan du indstille maskinens indstilling fra SyncThru™ Web Service > fanen Settings >

Machine Settings

(se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side

267).

Når installationen af maskinen er fuldført, ønsker du måske at angive de indstillinger, der skal bruges som standard.

Hvis du vil ændre maskinens standardindstillinger, skal du følge disse trin:

For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at navigere til menuer på lavere niveauer.

1 Vælg ) > Systemkonf.

> Maskinkonfig.

på kontrolpanelet.

2 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK .

• Sprog: Skift det sprog, der vises på kontrolpanelet.

• Dato og Tid: Når du indstiller klokkeslæt og dato, bruges de ved udskudt fax. De udskrives på rapporter. Hvis de dog ikke er korrekte, skal du ændre til det korrekte klokkeslæt.

Indtast korrekt klokkeslæt og dato ved hjælp af pilene eller taltastaturet

(se "Bogstaver og tal på taltastaturet" på side 222).

• Måned = 01 til 12

• Dag = 01 til 31

• År = kræver fire cifre

• Time = 01 til 12

• Minut = 00 til 59

• Tidstilstand: Du kan indstille maskinen til at vise tiden i enten

12-timers eller 24-timers format.

• Stroembesp.: Brug denne funktion for at spare strøm, når maskinen ikke bruges i en periode.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 35

Maskinens grundlæggende indstillinger

Når du trykker på knappen ( Strøm/Opvækning ), når du begynder at printe, eller når der modtages en fax, vågner programmet fra strømbesparelsestilstanden.

• Hoejdetilpas.: Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske tryk, hvor det atmosfæriske tryk bestemmes af maskinens høje over havoverfladen. Før du angiver højdeindstillingen, skal du

finde den højde, du er i (se "Højdejustering" på side 221).

3 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK .

Tryk på

OK

for at gemme den valgte indstilling.

4

5 Tryk på knappen ( Stop/Slet ) for at vende tilbage til Klar-tilstand.

Gå til nedenstående links, hvis du vil konfigurere nyttige indstillinger til maskinen.

• Se "Indtastning af forskellige tegn" på side 222.

• Se "Bogstaver og tal på taltastaturet" på side 222.

• Se "Indstilling af papirformat og -type" på side 47.

• Se "Konfiguration af faxadressebog" på side 224.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 36

Medier og bakke

2

I dette kapitel beskrives det, hvordan du lægger udskriftsmedier i maskinen.

Valg af udskriftsmedier

Du kan udskrive på en række forskellige medier, f.eks. almindeligt papir, konvolutter, etiketter og transparenter. Vælg altid udskriftsmedier, der overholder de retningslinjer, der er for maskinen.

Retningslinjer til valg af udskriftsmedier

Udskriftsmedier, der ikke overholder de retningslinjer, der er beskrevet i denne brugerhåndbog, kan forårsage følgende problemer:

• Dårlig udskriftskvalitet.

• Flere papirstop.

• Tidlig nedslidning af maskinen.

Egenskaber som vægt, sammensætning, fiber- og fugtindhold er vigtige faktorer, der påvirker maskinens ydelse og udskriftskvalitet. Vær opmærksom på følgende, når du vælger udskriftsmateriale:

• Typen, størrelsen og vægten for udskriftsmediet til din maskine

beskrives i specifikationerne for udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 114).

• Ønsket resultat: Vælg udskriftsmedier, der passer til projektet.

• Lysstyrke: Nogle udskriftsmedier er mere hvide end andre og giver et mere skarpt og levende billede.

• Overfladeglathed: Jo mere glat et udskriftsmedie er, desto skarpere forekommer det udskrevne billede på papiret.

• Der kan være tilfælde, hvor udskriftsmediet overholder alle retningslinjer i brugerhåndbogen og alligevel ikke giver tilfredsstillende resultater. Dette kan skyldes arkets egenskaber, forkert håndtering, temperaturer og fugtighedsniveauer, der ligger over det anbefalede niveau, eller andre faktorer, som det ikke er muligt at kontrollere.

• Inden du køber større mængder af et bestemt udskriftsmedie, skal du sikre dig, at det opfylder de specifikationer, der er angivet i denne brugerhåndbog.

• Brug af udskriftsmedier, der ikke overholder disse specifikationer, kan medføre problemer og kræve reparationer. Sådanne reparationer er ikke dækket af Samsung s garanti eller serviceaftaler.

• Mængden af papir, der lægges i bakken, kan variere afhængigt af

den anvendte medietype (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 114).

• Sørg for, at du ikke bruger inkjetfotopapir sammen med denne maskine. Det kan beskadige maskinen.

• Brug af brændbare udskriftsmedier kan medføre brand.

• Brug udvalgte udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 114).

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 37

Medier og bakke

Brug af brændbare medier eller fremmede materialer, der efterlades i printeren, kan medføre overophedning af enheden, og i sjældne tilfælde kan det medføre brand.

3

Bakkeoversigt

Hvis du vil ændre formatet, skal du justere papirstyrene.

3

2

1

1 Vejledning til forlængelse af bakke

2 Papirlængdestyr

3 Papirbreddestyr

Hvis du ikke justerer papirstyret, kan der opstå papirregistrering, skævvridning af billeder eller papirstop.

Papirmængdeindikatoren viser, hvor meget papir der er i bakken.

1 2

1 Fuld

2

Tom

Dette papir understøtter dupleksudskrivning

Det varierer, hvilke indstillinger, der er tilgængelige, alt afhængigt af indstilling af papirkilde eller duplexindstilling. Se tabellen nedenfor.

Netspænding

110V

220V

Tilgængeligt papir

Letter, Legal, US Folio, Oficio

A4

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 38

Medier og bakke

4

Ilægning af papir i bakken

Når du udskriver vha. bakken, må du ikke lægge papir i den manuelle arkføder, da det kan medføre papirstop.

1 Træk papirbakken ud.

2 Klem papirbreddestyret og papirlængdehåndtaget for at placere dem i den korrekte åbning til papirstørrelsen, som er markeret i

bunden af bakken, så størrelsen kan justeres (se "Bakkeoversigt" på side 38).

3 Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, inden papirerne lægges i bakken.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 39

Medier og bakke

4 Når du har lagt papir i bakken, skal du klemme papirbreddestyrene og papirlængdestyret.

5 Sæt bakken tilbage i maskinen.

• Vær opmærksom på ikke at skubbe papirbreddestyret for langt ind, så mediet bøjes.

• Hvis du ikke justerer breddestyret, kan det forårsage papirstop.

6 Når du udskriver et dokument, skal du angive papirtypen og -

størrelsen for bakken (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side

114).

• Brug ikke papir, der er krøllet i indsætningsretningen, da det kan forårsage papirstop eller krølle papiret.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 40

Medier og bakke

5

Lægge papir i manuel arkføder

Den manuelle bakke kan indeholde specielle størrelser og typer udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 114).

Tip til brug af den manuelle arkføder

• Læg kun udskriftsmedier af samme type, størrelse og vægt i bakken ad gangen.

• Undgå papirstop ved at undlade at lægge mere papir i under udskrivning, mens der stadig er papir i den manuelle bakke.

• Udskriftsmedier lægges midt i den manuelle arkføder med forsiden opad og vendes, så de føres ind i printeren på den korte led.

• Læg kun tilgængeligt papir i for at sikre udskriftskvaliteten og undgå papirstop (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 114).

• Ret krøllede postkort, konvolutter og etiketter ud, før du lægger dem i den manuelle arkføder.

• Følg vejledningen til ilægning ved udskrivning af specialmedier (se "Udskrive på specialmedier" på side 42).

• Åbn bakken, tag papirerne ud, og forsøg at udskrive igen, hvis papiret overlapper, når der udskrives vha. universalbakken.

• Før papiret manuelt ind, indtil det fremføres automatisk, hvis papiret ikke indføres korrekt under udskrivning.

• Når maskinen er i strømsparetilstand, får maskinen ikke papir fra den manuelle arkføder. Væk maskinen ved at trykke på tænd/sluk-knappen, inden du bruger den manuelle arkføder.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 41

Medier og bakke

6

Udskrive på specialmedier

For oplysninger om papirvægt se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 114.

Tabellen nedenfor viser de tilgængelige medier til hver bakke.

Der skal være overensstemmelse mellem papirindstillingen i maskinen og driveren for at udskrive uden papiruoverensstemmelsesfejl.

• Du kan ændre maskinens indstillede papirindstilling fra programmet

Samsung Easy Printer Manager eller SyncThru™ Web Service.

Hvis din maskine er tilsluttet lokalt, kan du indstille maskinens indstilling fra Samsung Easy Printer Manager > Avanceret indst.

> Enhedsindstillinger

(se "Brug af Samsung Easy Printer

Manager" på side 274).

Hvis din maskine er tilsluttet til netværket, kan du indstille maskinens indstilling fra fanen SyncThru™ Web Service >

Settings > Machine Settings

(se "Brug af SyncThru™ Web

Service" på side 267).

• Du kan indstille ved hjælp Systemkonf.

> Papirkonfig.

> vælg >

Papirstr.

eller Papirtype -knap på kontrolpanelet.

• Vi anbefaler, at du indfører ét ark ad gangen, når du bruger

specialmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 114).

Udskrive specialmedierne (tryksiden op)

Hvis der udskrives på specialmedier med krøller, folder eller sorte fede streger, skal du åbne bagdækslet og prøve at udskrive igen.

Lad bagdækslet stå åbent under udskrivning.

Typer

Almindeligt papir

Tykt papir

Tykkere

Tyndt papir

Bond-papir

Farve

Karton

Etiketter

Transparent

Konvolut

Tyk konvolut

Fortrykt

Bomuld

Genbrugspapir

Arkivpapir

Bakke

( ● : Understøttes, blank: Ikke understøttet)

Manuel arkføder

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 42

Medier og bakke

Konvolut

Når du udskriver på konvolutter, afhænger udskriftskvaliteten af konvolutternes kvalitet.

Når du udskriver en kuvert, skal du placere den som vist i nedenstående figur.

Udformning: skal ligge fladt uden at bøje mere end 6 mm og må ikke indeholde indespærret luft.

Tilstand: må ikke være rynkede, hakkede eller på anden måde beskadiget.

Temperatur: skal kunne klare den varme og det tryk, der opstår i maskinen.

• Brug kun kvalitetskonvolutter med skarpe og helt pressede kanter.

• Brug ikke konvolutter med frimærker.

• Brug ikke konvolutter med lukkeanordninger, ruder, belægninger, selvklæbende lukning eller andre syntetiske materialer.

• Brug ikke beskadigede konvolutter eller konvolutter af dårlig kvalitet.

• Kontrollér, at sammenføjningerne i begge konvoluttens ender når helt ud til konvoluttens hjørner.

Hvis der udskrives på specialmedier med krøller, folder eller sorte fede streger, skal du åbne bagdækslet og prøve at udskrive igen. Lad bagdækslet stå åbent under udskrivning.

• Ved valg af konvolutter skal du tage følgende faktorer i betragtning:

Vægt: må ikke overstige 90 g/m

2

, da der ellers kan opstå papirstop.

1 Acceptabelt

2 Uacceptabelt

• Konvolutter med en klæbestrimmel, der skal pilles af, eller med mere end én flap, der foldes hen over forseglingen, skal benytte klæbemidler, som kan holde til maskinens fikseringstemperatur på ca. 170 °C i 0,1 sekund. De ekstra flapper og strimler kan betyde, at konvolutten krøller, bukker eller sætter sig fast, og i værste fald kan det beskadige fikseringsenheden.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 43

Medier og bakke

• Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis margenerne ikke placeres tættere end 15 mm på konvoluttens kanter.

• Undgå at udskrive i det område, hvor konvoluttens sammenføjninger mødes.

Transparent

Brug kun transparenter, der er beregnet til laserprintere, så maskinen ikke beskadiges.

• Lad ikke ubenyttede transparenter ligge i papirbakken i lang tid. De kan samle støv og snavs, hvilket kan medføre pletter på udskrifterne.

• Tag forsigtigt på transparenter, så du undgår pletter fra fingeraftryk.

• Undgå at udsætte trykte transparenter for sollys i længere tid, da dette kan medføre falmet tryk.

• Kontrollér, at transparenterne ikke er krøllede og ikke har iturevne kanter.

• Brug ikke transparenter, der ikke sidder fast på mellemlaget.

• For at undgå, at transparenter klæber sammen, bør du ikke lade udskrevne ark ligge oven på hinanden efter udskrivningen.

• Anbefalede medier: Transparenter til farvelaserprintere fra Xerox, f.eks.

3R 91331(A4), 3R 2780 (Letter).

• Skal kunne modstå maskinens fikseringstemperatur.

• Anbring transparenterne på en jævn overflade, når du har taget dem ud af maskinen.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 44

Medier og bakke

Etiketter

Brug kun etiketter, der er beregnet til laserprintere, så maskinen ikke beskadiges.

Tilstand: Brug ikke etiketter med rynker, bobler eller andre tegn på manglende klæbeevne.

• Kontroller, at der ikke er synligt klæbemateriale mellem etiketterne.

Synlige områder på arket med klæbemateriale kan medføre, at etiketterne løsnes under udskriften, hvilket kan forårsage papirstop.

Synligt klæbemateriale kan også beskadige maskindele.

• Kør aldrig et etiketark gennem maskinen mere end én gang. Den selvklæbende bagside er kun beregnet til at skulle igennem maskinen

én gang.

• Brug ikke etiketter, der har løsnet sig fra arket, er krøllede, har bobler eller på anden måde er beskadiget.

• Ved valg af etiketter skal du tage følgende faktorer i betragtning:

-

Klæbemidler:

Skal være stabile ved maskinens fikseringstemperatur. Se specifikationerne til maskinen for at finde fikseringstemperaturen (ca. 170 °C).

-

Placering på arket:

Brug kun etiketark, hvor arket ikke er synligt mellem de enkelte etiketter. Etiketter kan løsne sig fra ark, hvis der er afstand mellem dem, hvilket kan medføre alvorlige papirstop.

-

Krøl:

Skal ligge fladt uden at bøje mere end 13 mm i nogen retning.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 45

Medier og bakke

Karton/materialer i brugerdefinerede størrelser Fortrykt papir

Når der ilægges fortrykt papir, skal udskriftssiden vende opad, og en ukrøllet kant skal vende fremad. Hvis du støder på problemer med papirfødningen, så prøv at vende papiret om. Bemærk, at udskriftskvaliteten ikke kan garanteres.

• Indstil margenerne i programmet, så de er mindst 6,4 mm fra materialets kanter.

• Skal være trykt med varmebestandigt blæk, der ikke smelter, fordamper eller afgiver giftige gasser, når det udsættes for maskinens fikseringstemperatur (ca.170 °C) i 0,1 sekund.

• Fortrykt papir skal være ikke-brændbart og må ikke have nogen form for negativ virkning på maskinens ruller.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 46

Medier og bakke

• Før du lægger fortrykt papir i bakken, skal du kontrollere, at blækket på papiret er tørt. Under fikseringsprocessen kan fugtigt blæk løsnes fra fortrykt papir og forringe udskriftskvaliteten.

7

Indstilling af papirformat og -type

3 Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.

Hvis du vil bruge papir i specialstørrelser, f.eks. fakturapapir, skal du vælge fanen

Papir

>

Størrelse

>

Rediger...

og angive

Inds. brug.def. papirstø.

i Udskriftsindstillinger

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).

Når du har lagt papir i papirbakken, skal du angive papirstørrelse og -type ved hjælp af tasterne på kontrolpanelet.

Der skal være overensstemmelse mellem papirindstillingen i maskinen og driveren for at udskrive uden papiruoverensstemmelsesfejl.

• Du kan ændre maskinens indstillede papirindstilling fra programmet

Samsung Easy Printer Manager eller SyncThru™ Web Service.

Hvis din maskine er tilsluttet lokalt, kan du indstille maskinens indstilling fra

Samsung Easy Printer Manager

>

Avanceret indst.

>

Enhedsindstillinger

(se "Brug af Samsung Easy Printer

Manager" på side 274).

Hvis din maskine er tilsluttet til netværket, kan du indstille maskinens indstilling fra fanen

SyncThru™ Web Service

>

Settings

>

Machine Settings

(se "Brug af SyncThru™ Web

Service" på side 267).

8

Brug af udskriftsstøtte

Udbakkens overflade kan blive varm, hvis du udskriver mange stykker papir på en gang. Undlad at berøre overfladen, og lad ikke børn komme i nærheden af den.

1 Vælg (

Menu

) >

Systemkonf.

>

Papirkonfig.

>

Papirstr.

eller

Papirtype

på kontrolpanelet.

2 Vælg den ønskede bakke og indstilling.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 47

Medier og bakke

Stakken med udskrevne papirer i udskriftsstøtten vil sammen med udskriftsstøtten hjælpe med at rette de udskrevne sider ind. Træk udskriftsstøtten ud.

1

2

Krøllet eller rullet papir

Iturevet papir

• Fjern alle hæfteklammer og papirclips, før du lægger papiret i.

• Kontroller, at lim, blæk eller retteblæk på papiret er helt tørt, før du lægger det i.

• Ilæg ikke originaler med forskellige størrelser eller med forskellig vægt.

• Ilæg ikke brochurer, pjecer, transparenter eller dokumenter med andre usædvanlige egenskaber.

9

Klargøring af originaler

• Ilæg ikke papir, der er mindre end 142 × 148 mm eller større end 216 ×

356 mm.

• For at undgå papirstop, dårlig udskriftskvalitet og ødelæggelse af maskinen bør du ikke ilægge følgende papirtyper.

Karbonpapir eller karbonbelagt papir.

Overfladebehandlet papir

Gennemsigtigt eller tyndt papir

Krøllet eller foldet papir

10

Placering af originaler

Du kan anbringe et originaldokument på scannerglaspladen til kopiering eller scanning og til afsendelse af en fax.

På scannerglaspladen

Ved hjælp af scannerglaspladen kan du kopiere eller scanne originaler. Du kan opnå den bedste scanningskvalitet, specielt for farvebilleder eller gråtoner. Sørg for, at der ikke er nogen originaler i dokumentføderen. Hvis der registreres en original i dokumentføderen, prioriterer maskinen den original højere end originalen på scannerglaspladen.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 48

Medier og bakke

1 Løft og åbn scannerlåget.

2 Placer originalen på glaspladen med forsiden nedad. Lad det flugte med registreringsstyret i øverste venstre hjørne af glaspladen.

3 Luk scannerlåget.

• Det kan påvirke kopikvaliteten og tonerforbruget, hvis scannerlåget står åbent, mens du kopierer.

• Støv på scannerglaspladen kan give sorte pletter på udskriften. Hold

den altid ren (se "Rengøre maskinen" på side 83).

• Hvis du kopierer en side fra en bog eller et blad, skal du løfte op i scannerlåget, indtil hængslerne fanges af stopanordningen, og derefter lukke låget. Hvis bogen eller bladet er tykkere end 30 mm, skal du begynde at kopiere med låget åbent.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 49

Medier og bakke

• Vær forsigtig, så glaspladen ikke går i stykker. Du kan komme til skade.

• Læg ikke hænderne på glasset, mens du lukker scannerlåget.

Scannerlåget kan falde ned over hænderne, og du kan komme til skade.

• Kig ikke ind i lyset inde i scanneren, mens du kopierer eller scanner.

Det kan skade øjnene.

I dokumentføderen

Når du bruger dokumentføderen, kan du ilægge op til 40 ark papir

(kontraktpapir på 80 g/m

2

) til et enkelt job.

1 Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, før de lægges i bakken.

2 Anbring originalen med forsiden opad i dokumentføderens indføringsbakke. Kontroller, at bunden af originalstakken passer til den papirstørrelse, der er markeret i dokumentindføringsbakken.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 50

Medier og bakke

3 Juster styrene til indstilling af dokumentføderbredden, så de passer til papirstørrelsen.

• Støv på dokumentføderens glasplade kan forårsage sorte pletter på

kopien. Hold altid glaspladen ren (se "Rengøre maskinen" på side

83).

• Hvis du vil udskrive på begge sider af papiret vha. ADF, skal du trykke på ( kopiere ) > ( Menu ) > Kopifunktion > Duplex >

1->2 sidet eller 1->2 sidet rot på kontrolpanelet og udskrive på den ene side af papiret, og derefter ilægge arket igen for at udskrive på den anden side.

Duplexudskrivning er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller (se

"Funktioner pr. model" på side 8).

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 51

Grundlæggende udskrivning

• Til specielle udskriftsfunktioner henvises der til den avancerede

vejledning (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side

230).

• Nogle menuer understøttes muligvis ikke, afhængigt af modeller

eller indstillinger (se "Funktioner pr. model" på side 8).

11

Udskrivning

3 Vælg din maskine på listen Vælg printer .

• Mac-udskrivning (se "Mac-udskrivning" på side 238).

• Linuxudskrivning (se "Linux-udskrivning" på side 240).

• UNIX-udskrivning (se "UNIX-udskrivning" på side 241).

Vinduet Udskriftsindstillinger i det følgende er til Notesblok i Windows 7.

Vinduet Udskriftsindstillinger kan se anderledes ud afhængigt af operativsystem eller det program, du bruger.

4 De grundlæggende udskriftsindstillinger, herunder antal kopier og udskriftsområde, vælges i vinduet Udskriv .

Hvis du vil udnytte de avancerede udskriftsfunktioner, skal du klikke på

Egenskaber eller Indstillinger

i vinduet Udskriv. (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).

1

2

Åbn det dokument, du vil udskrive.

Vælg Udskriv i menuen Filer .

5 Start udskriftsjobbet ved at klikke på OK eller Udskriv i vinduet

Udskriv .

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 52

Grundlæggende udskrivning

12

Annullere et udskriftsjob

Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printerspooleren, kan du annullere jobbet som følger:

• Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på maskinikonet ( ) på proceslinjen i Windows.

• Du kan også annullere det aktuelle job ved at trykke på knappen

Stop/Slet på kontrolpanelet.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 53

Grundlæggende udskrivning

13

Åbne udskriftsindstillinger

• Vinduet Udskriftsindstillinger , der vises i denne brugerhåndbog, kan være anderledes på den maskine, som du anvender.

• Når du vælger en indstilling i Udskriftsindstillinger , vises der muligvis et advarselstegn eller . Et betyder, at du godt kan vælge denne indstilling, men at dette ikke anbefales, mens et betyder, at du ikke kan vælge denne indstilling på grund af maskinens indstillinger eller miljø.

• Windows 8-brugere skal læse "Åbne yderligere indstillinger" på side

282.

1 Åbn det dokument, du vil udskrive.

2

3

Vælg

Udskriv

i menuen Filer. Vinduet

Udskriv

vises.

Vælg din maskine på listen Vælg printer .

4 Klik på

Egenskaber

eller

Indstillinger

.

Skærmbilledet kan variere, afhængigt af model.

• Du kan anvende Eco -funktioner for at spare på papir og toner, før du

udskriver (se "Easy Eco Driver" på side 266).

• Du kan kontrollere maskinens aktuelle status ved at trykke på knappen Printerstatus

(se "Brug af Status for Samsung-printer" på side 277).

• For at udnytte denne funktion på Elegant brugergrænseflade skal du klikke på Samsung Printer Center > Enhedsindstillinger og derefter vælge

Elegang brugergrænseflade

(se "Brug af Samsung

Printer Center" på side 271).

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 54

Grundlæggende udskrivning

Brug af en foretrukken indstilling

Indstillingen Foretrukne , som vises under hver af egenskabsfanerne undtagen fanen Foretrukne og fanen Samsung , giver dig mulighed for at gemme de aktuelle indstillinger til fremtidig brug.

For at gemme et punkt under Foretrukne skal du følge nedenstående trin:

1

2

Rediger indstillingerne på hver fane efter behov.

Indtast et navn for indstillingen i feltet Foretrukne .

Hvis du vil bruge en gemt indstilling, skal du vælge den under fanen

Foretrukne

. Maskinen er nu indstillet til at udskrive i overensstemmelse med de valgte indstillinger. Hvis du vil slette en indstilling, du har gemt, skal du vælge den på fanen Foretrukne og klikke på Slet .

14

Brug af Hjælp

Klik på den indstilling, du vil vide mere om, i vinduet

Udskriftsindstillinger

, og tryk på F1 på dit tastatur.

3 Klik på Gem.

4

5

Angiv navn og beskrivelse, og vælg derefter det ønskede ikon.

Klik på OK . Når du gemmer Foretrukne , gemmes alle aktuelle driverindstillinger.

15

Eco-udskrivning

Funktionen Eco nedsætter tonerforbruget og brug af papir. Funktionen Eco gør dig i stand til at spare udskrivningsressourcer, så du kan udskrive mere miljøvenligt.

Hvis du trykker på knappen

Eco

på kontrolpanelet, aktiverer du Ecotilstanden. Eco-tilstandens standardindstilling er dobbeltsidet (lang kant), flere sider pr. side (2-op), spring tomme sider over og tonerbesparelse.

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige alt afhængigt af model.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 55

Grundlæggende udskrivning

• Du ændrer maskinindstillingen, der er indstillet i maskinen fra

Samsung Easy Printer Manager eller SyncThru™ Web Service .

- Hvis din maskine er tilsluttet netværket, kan du indstille maskinens indstilling fra

Samsung Easy Printer Manager > Avanceret indst.

>

Enhedsindstillinger

(se "Brug af Samsung Easy Printer

Manager" på side 274).

- Hvis din maskine er tilsluttet til netværket, kan du indstille maskinens indstilling fra SyncThru™ Web Service > fanen

Settings > Machine Settings

(se "Brug af SyncThru™ Web

Service" på side 267).

• Funktionen Dobbeltsidet udskrivning (lang kant) er kun tilgængelig

for duplex-modeller (se "Variationsfunktion" på side 10).

• Spring tomme sider over virker muligvis ikke korrekt. Det afhænger af den benyttede printerdriver. Hvis funktionen Spring tomme sider over ikke fungerer korrekt, skal du indstille funktionen fra Easy Eco

Driver (se "Easy Eco Driver" på side 266).

Indstille Eco-tilstand på kontrolpanelet

• Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se "Adgang til menuen" på side 31).

• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at navigere til menuer på lavere niveauer.

1 Vælg ( Menu ) > Systemkonf.

> Maskinkonfig.

> Oeko-indstill.

på kontrolpanelet.

2 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK .

• Standardtilst.: Vælg dette for at tænde eller slukke Eco-tilstand

(Duplex (lang kant), Tonerbesparelse, 2-op og Spring tomme sider over).

Dobbelt udskrivning og Spring tomme sider over er muligvis ikke

tilgængelig for visse modeller (se "Funktioner pr. model" på side

8).

Fra: Slå Eco-tilstanden fra.

Til: Slå Eco-tilstanden til.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 56

Grundlæggende udskrivning

Hvis du slår Eco-tilstand til med en adgangskode fra fanen SyncThru™

Web Service (

Settings

>

Machine Settings

>

System

>

Eco

Settings ) vises meddelelsen Tændt-styrke . Du skal indtaste adgangskoden for at ændre status for Eco-tilstanden.

Skift temp.:

Følg indstillingerne i Syncthru™ Web Service eller

Samsung Easy Printer Manager. Inden du vælger dette menupunkt, skal du indstille Eco-funktionen i SyncThru™ Web

Service (fanen

Settings

>

Machine Settings

>

System

>

Eco

Settings

) eller Samsung Easy Printer Manager

( Enhedsindstillinger > Eco-indstillinger ).

3 Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.

ndstille Eco-tilstand på driveren

Resultatsimulator

Resultatsimulator viser et overslag over hvor meget du har reduceret

CO2-udslippet, elforbruget og papirforbruget med de indstillinger, du har valgt.

• Resultaterne beregnet ud fra, at det totale antal udskrivninger er et hundrede uden en blank side, når Eco-tilstand er deaktiveret.

• Se beregningskoefficienten for CO2, energi og papir fra IEA

(International Energy Agency), indekset fra det japanske indenrigs- og kommunikationsministerium og www.remanufacturing.org.uk. Hver model har sit eget indeks.

• Energiforbruget i udskrivningstilstand refererer til det gennemsnitlige energiforbrug i forbindelse med udskrivning for denne maskine.

• Den reelle sparede eller reduceret mængde kan variere afhængigt af det anvendte operativsystem, computerens ydeevne, program, tilslutningsmetode, medie, medieformat og jobkompleksitet etc.

Åbn fanen Eco for at indstille Eco-tilstanden. Når du ser Eco-billedet ( ), betyder det, at Eco-tilstanden er aktiveret.

Eco-indstillinger

• Printerstandard: Følger indstillingerne fra maskinens kontrolpanel.

• Ingen: Deaktiverer Eco-tilstanden.

• Eco-udskrivning: Aktiverer Eco-tilstanden. Aktiver de forskellige Ecoelementer, du vil bruge.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 57

Basiskopiering

• Til specielle udskriftsfunktioner henvises der til den avancerede

vejledning (se "kopiere" på side 201).

• Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se "Adgang til menuen" på side 31

eller "Oversigt over kontrolpanelet" på side 22).

• Nogle menuer understøttes muligvis ikke, afhængigt af modeller

eller indstillinger (se "Funktioner pr. model" på side 8).

16

Basiskopiering

1 Vælg ( kopiere

) > (

Menu

) >

Kopifunktion

på kontrolpanelet.

ELLER

Vælg ( Menu ) > Kopifunktion på kontrolpanelet

2 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se

"Placering af originaler" på side 48).

3 Du kan tilpasse kopiindstillingerne, bl.a.

Formin./forst.

,

Moerkhed

,

Original

, og mere ved hjælp af tasterne på kontrolpanelet (se

"Ændring af indstillingerne for hver kopi" på side 59).

4 Indtast eventuelt det ønskede antal kopier ved hjælp af pilen eller taltastaturet.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 58

Basiskopiering

5 Tryk på ( Start ).

Hvis du vil annullere et igangværende kopieringsjob, skal du trykke på

( Stop/Slet ), og kopieringen stoppes herefter.

17

Ændring af indstillingerne for hver kopi

Du kan hurtigt og nemt kopiere med maskinens standardindstillinger. Men du kan også ændre indstillingerne for hver kopi ved hjælp af funktionstasterne til kopiering på kontrolpanelet.

• Hvis du trykker på ( Stop/Slet ), mens du angiver kopiindstillingerne, nulstilles alle de indstillinger, du har angivet for det aktuelle kopijob, og standardværdierne gendannes.

Standardværdierne gendannes automatisk, når maskinen har afsluttet kopieringen.

• Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se "Adgang til menuen" på side 31).

• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at navigere til menuer på lavere niveauer.

Mørkhed

Hvis du har en original, der indeholder svag markering og mørke billeder, kan du justere lysstyrken, så kopien bliver lettere at læse.

1 Vælg ( kopiere ) > ( Menu ) > Kopifunktion > Moerkhed på kontrolpanelet.

ELLER

Eller vælg knappen Moerkhed på kontrolpanelet.

2

3

Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK .

For eksempel Lys+5 , den lyseste, og Moerk+5 , den mørkeste.

Tryk på ( Stop/Slet ) for at vende tilbage til klar-tilstand.

Original

Indstillingen Original bruges til at forbedre kopikvaliteten ved at angive, hvilken type dokument, der skal kopieres i det aktuelle job.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 59

Basiskopiering

1 Vælg ( kopiere ) > ( Menu ) > Kopifunktion > Originaltype på kontrolpanelet.

ELLER

Vælg ( Menu ) > Kopifunktion > Originaltype på kontrolpanelet.

2 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på

OK

.

Tekst:

Bruges til originaler, der hovedsageligt indeholder tekst.

Tekst/Foto:

Bruges til originaler med en blanding af tekst og fotografier.

Hvis teksten på udskriften er sløret, skal du vælge Tekst for at få tydelig tekst.

• Foto: Bruges, hvis originalerne er fotografier.

3 Tryk på (

Stop/Slet

) for at vende tilbage til klar-tilstand.

• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af modellen

eller de valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).

• Hvis maskinen er angivet til Eco-tilstand, er det ikke muligt at formindske og forstørre.

Sådan vælger du blandt de foruddefinerede kopistørrelser

1 Vælg ( kopiere

) > (

Menu

) >

Kopifunktion

>

Formin./forst.

på kontrolpanelet.

ELLER

Vælg ( Menu ) > Kopifunktion > Formin./forst.

på kontrolpanelet.

2

3

Vælg den ønskede indstilling, og tryk på

OK

.

Tryk på ( Stop/Slet ) for at vende tilbage til klar-tilstand.

Formindsket eller forstørret kopi

Du kan formindske eller forstørre størrelsen på et kopieret billede fra 25 % til 400 %, når du kopierer originaldokumenter fra scannerglaspladen.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 60

Basiskopiering

Sådan skalerer du kopien ved at indtaste skaleringsforholdet direkte

1 Vælg ( kopiere ) > ( Menu ) > Kopifunktion > Formin./forst.

> Brugerdefin.

på kontrolpanelet.

ELLER

Vælg ( Menu ) > Kopifunktion > Formin./forst.

på kontrolpanelet.

2 Indtast den ønskede kopistørrelse ved hjælp af taltastaturet.

Tryk på OK for at gemme den valgte indstilling.

3

4 Tryk på ( Stop/Slet ) for at vende tilbage til klar-tilstand.

Når du formindsker en kopi, kan der forekomme sorte streger nederst på kopien.

Maskinen udskriver den ene side af originalen på den øverste halvdel af papiret og den anden side på den nederste halvdel uden at formindske originalens størrelse. Denne funktion er velegnet til kopiering af små originaler, som f.eks. visitkort.

• Originalen skal placeres på scannerglaspladen for at bruge denne funktion.

• Hvis maskinen er angivet til Eco-tilstand, er denne funktion ikke tilgængelig.

• Du kan få en bedre billedkvalitet ved at vælge ( Kopier ) >

( Menu ) > Kopifunktion > Originaltype > Foto på kontrolpanelet eller (

Menu

) >

Kopifunktion

>

Originaltype

>

Foto .

18

Kopiering af id-kort

Maskinen kan udskrive 2-sidede originaler på ét ark.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 61

Basiskopiering

1

2

Tryk på ID-kopi på kontrolpanelet.

Anbring originalen med forsiden nedad på scannerens glasplade, som vist med pilene. Luk derefter scannerens låg.

5 Vend originalen, og placer den på scannerglaspladen, som vist med pilene. Luk derefter scannerens låg.

3 Placer forsiden, og tryk [Start] vises i displayet.

4 Tryk på

Start

.

Maskinen begynder at scanne forsiden, og der vises Placer bagsiden, og tryk [Start] .

6 Tryk på

Start

.

• Hvis du ikke trykker på knappen ( Start ), er det kun forsiden, der kopieres.

• Hvis originalen er større end det område, der kan udskrives på, er det ikke sikkert, at alle dele af originalen kan kopieres.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 62

Grundlæggende scanning

• I brugerhåndbogen Avanceret (se "Scanningsfunktioner" på side

244) finder du flere oplysninger om specielle scanningsfunktioner.

• Nogle menuer understøttes muligvis ikke, afhængigt af modeller

eller indstillinger (se "Funktioner pr. model" på side 8).

1 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se

"Placering af originaler" på side 48).

19

Grundlæggende scanning

Dette er den normale og sædvanlige fremgangsmåde til scanning af dine originaler.

Dette er den grundlæggende scanningsmetode for en maskine, der er tilsluttet via USB.

• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at navigere til menuer på lavere niveauer.

• Hvis du vil scanne ved hjælp af netværket, skal du se

brugerhåndbogen Avanceret (se "Scanning fra en netværkstilsluttet maskine" på side 245).

2 Vælg ( Scan ) > Scan til pc > Lokal pc på kontrolpanelet.

Hvis du ser meddelelsen

Ej tilgaengelig

, skal du kontrollere portforbindelsen, eller vælge Aktiver scanning fra enhedspanel i

Samsung Easy Printer Manager > Avanceret indst.

> Indstillinger for scanning til pc

(se "Konfiguration af scanningsindstillinger på computeren" på side 245).

3 Vælg den ønskede scanningsdestination, og tryk på

OK

.

Standardindstillingen er Dokumenter .

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 63

Grundlæggende scanning

• Du kan oprette og gemme de ofte anvendte indstillinger som en profilliste. Du kan også tilføje og slette profilen og gemme profilerne på en forskellige stier.

• Hvis du vil ændre Samsung Easy Printer Manager > Avanceret indst.

> Indstillinger for scanning til pc .

4

5

Vælg den ønskede indstilling, og tryk på

OK

.

Scanningen starter.

Det scannede billede gemmes i mappen

Dokumenter\Scan

.

Afhængigt af dit operativsystem og programmet, du bruger, ser den gemte mappe muligvis anderledes ud.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 64

Grundlæggende faxning

• Til specielle faxfunktioner henvises der til Avanceret vejledning (se

"Faxfunktioner" på side 253).

• Du kan ikke bruge denne maskine som fax via bredbåndstelefoni.

Kontakt din internetudbyder for at få yderligere oplysninger.

• Vi anbefaler brug af de traditionelle, analoge telefontjenester (PSTN:

Public Switched Telephone Network) ved opkobling til telefonnettet med henblik på brug af en faxmaskine. Hvis du bruger andre internettjenester (DSL, ISDN, VolP), kan du forbedre forbindelseskvaliteten ved at bruge et mikrofilter. Mikrofilteret eliminerer unødvendige støjsignaler og forbedrer forbindelses- eller internetkvaliteten. Da DSL Micro-filteret ikke følger med maskinen, skal du kontakte din internetudbyder vedrørende brug af DSL Microfilter.

20

21

Forberedelse af en fax

Før du sender eller modtager en fax, skal du tilslutte den medfølgende

telefonledning til telefonstikket i væggen (se "Set bagfra" på side 21). Se i

Lyninstallationsvejledning, hvordan du opretter en forbindelse. Den metode, der bruges til at oprette en telefonforbindelse, varierer fra land til land.

Afsendelse af en fax

Du kan bruge enten dokumentføderen eller scannerens glasplade, når du anbringer originalerne. Hvis du ilægger originaler både i dokumentføderen og på scannerglaspladen, vil maskinen først læse originalerne i dokumentføderen, der har højest prioritet ved scanning.

1 Linjeport

2 Mikrofilter

3 DSL-modem/telefonlinje

(se "Set bagfra" på side 21).

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 65

Grundlæggende faxning

1 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se

"Placering af originaler" på side 48).

• Brug Samsung Network PC Fax, hvis du vil sende fax direkte fra din

computer (se "Afsending af en fax fra computeren" på side 254).

• Hvis du ønsker at annullere en faxjob, skal du trykke på (

Stop/

Slet ), inden maskinen starter transmissionen.

• Hvis du brugte scannerglasset, viser maskinen en meddelelse om at ilægge yderligere en side.

2 Vælg ( Fax ) på kontrolpanelet.

3 Juster opløsning og mørkhed, så de passer til den fax, der skal

sendes (se "Justering af dokumentindstillingerne" på side 68).

4 Angiv destinationsfaxnummeret.

5 Tryk på (

Start

) på kontrolpanelet. Maskinen begynder at scanne og sende faxen til destinationerne.

Manuel afsendelse af en fax

Udfør følgende for at sende en fax ved hjælp af ( Opkald med rør på ) på kontrolpanelet.

1 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se

"Placering af originaler" på side 48).

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 66

Grundlæggende faxning

2 Vælg ( Fax ) på kontrolpanelet.

3 Juster opløsning og mørkhed, så de passer til den fax, der skal

sendes (se "Justering af dokumentindstillingerne" på side 68).

4 Tryk på ( Opkald med rør på ) på kontrolpanelet.

Indtast et faxnummer ved brug af taltastaturet på kontrolpanelet.

5

6 Tryk på ( Start ) på kontrolpanelet, når du hører en skinger faxtone fra den eksterne faxmaskine.

1 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se

"Placering af originaler" på side 48).

Afsendelse af en fax til flere destinationer

Du kan bruge funktionen til afsendelse af flere, hvilket giver dig mulighed for at sende en fax til flere destinationer. Originalerne gemmes automatisk i hukommelsen og sendes til en ekstern maskine. Efter transmissionen

slettes originalerne automatisk i hukommelsen (se "Funktioner pr. model" på side 8).

2

3

Vælg ( Fax ) på kontrolpanelet.

Juster opløsning og mørkhed, så de passer til den fax, der skal

sendes (se "Justering af dokumentindstillingerne" på side 68).

4

5

Vælg ( Menu ) > Faxfunktion > Multiafsend.

på kontrolpanelet.

Indtast nummeret på den første modtagerfaxmaskine, og tryk på

OK .

Du kan trykke på hurtigopkaldsnumre eller vælge gruppeopkaldsnumre ved at bruge knappen (

Adressebog

).

6 Indtast det næste faxnummer, og tryk på OK .

Der vises en meddelelse i displayet, hvor du bliver bedt om at indtaste endnu et faxnummer for at afsende dokumentet.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 67

Grundlæggende faxning

7 Hvis du vil indtaste flere faxnumre, skal du trykke på OK , når Ja vises, og gentage trin 5 og 6. Du kan tilføje op til 10 destinationer.

8 Når du har indtastet alle faxnumre, skal du vælge Nej ved prompten

Et andet nr.?

og derefter trykke på OK .

Maskinen begynder at sende faxen til de numre, du har indtastet, i den rækkefølge, du har indtastet dem.

22

Modtagelse af fax

Maskinen er forudindstillet til faxtilstand fra fabrikken. Når du modtager en fax, besvarer maskinen opkaldet efter et bestemt antal ring og modtager automatisk faxen.

23

Justering af dokumentindstillingerne

Inden du begynder at faxe, skal du ændre følgende indstillinger, så de passer til originalens status, for at få den bedste kvalitet.

For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at navigere til menuer på lavere niveauer.

Oploesning

Standardindstillingerne for dokumenter giver et godt resultat, når der anvendes almindelige tekstbaserede originaler. Men hvis du sender originaler, som er af dårlig kvalitet eller indeholder billeder, kan du opnå en bedre faxkvalitet ved at justere opløsningen.

1 Vælg ( Fax ) > ( Menu ) > Faxfunktion > Oploesning på kontrolpanelet.

2 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK .

• Standard: Originaler med tegn i normal størrelse.

• Fin: Originaler med små tegn eller tynde linjer eller originaler, der er udskrevet på en matrixprinter.

• Superfin: Originaler, der indeholder ekstremt fine detaljer.

Tilstanden kan kun aktiveres, hvis den maskine, der kommunikeres med, også understøtter denne tilstand.

Når maskinen er indstillet til opløsningen Superfin , og den faxmaskine, der kommunikeres med, ikke understøtter opløsningen

Superfin

, afsender maskinen faxen med den højeste opløsningsgrad, der understøttes af den modtagende faxmaskine.

• Fotofax: Originaler med gråtoner eller fotografier.

• Farvefax: Original med farver.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 68

Grundlæggende faxning

3 Tryk på ( Stop/Slet ) for at vende tilbage til klar-tilstand.

Moerkhed

Du kan vælge graden af mørkhed i det originale dokument.

Indstillingen for mørkhed anvendes på det igangværende faxjob.

Sådan ændrer du standardindstillingen (se "Fax" på side 205).

1 Vælg ( Fax ) > ( Menu ) > Faxfunktion > Moerkhed på kontrolpanelet.

2 Vælg det ønskede mørkhedsniveau.

3 Tryk på ( Stop/Slet ) for at vende tilbage til klar-tilstand.

2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 69

3. Vedligeholdelse

Dette kapitel indeholder oplysninger om køb af forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele til maskinen.

• Bestille forbrugsstoffer og tilbehør

• Tilgængelige forbrugsstoffer

• Tilgængelige vedligeholdelsesdele

• Opbevaring af tonerpatronen

• Fordele toner

• Udskifte tonerpatronen

• Udskiftning af billedenheden

• Overvåge forbrugsstoffer

• Indstille advarsel om lavt tonerniveau

• Rengøre maskinen

• Tip til flytning og opbevaring af maskinen

76

78

80

81

71

72

73

74

82

83

88

Bestille forbrugsstoffer og tilbehør

Det tilgængelige tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt salgsrepræsentanten for at indhente listen over tilgængelige forbrugsstoffer og vedligeholdelsesdele.

Hvis du vil bestille Samsung-godkendte forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele, skal du kontakte den lokale Samsung-forhandler, eller det sted, hvor du købte maskinen. Du kan også besøge www.samsung.com/supplies og vælge dit land/område for at få servicekontaktoplysninger.

3. Vedligeholdelse 71

Tilgængelige forbrugsstoffer

Når forbrugsstoffer når endt levetid, kan du bestille følgende typer forbrugsstoffer til maskinen:

Type

Tonerpatron

Billedenhed b Cirka 9.000 standardsider

Gennemsnitsydelse a

Gennemsnitlig kontinuerlig patronydelse: Cirka 1.200 standardsider

Gennemsnitlig kontinuerlig patronydelse: Cirka 4.000 standardsider

Varens navn

MLT-D118S

MLT-D118L

MLT-R116 a. Erklæret ydelsesværdi i overensstemmelse med ISO/IEC 19752. Antallet af sider kan blive påvirket af driftsmiljøet, udskrivningsintervaller, medietypen og mediestørrelsen.

b. Baseret på simplex 3-gennemsnit for sidestørrelse A4/Letter pr. job (og førnævnte dækningsmønster). Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljøet, udskrivningsintervallet, grafik, mediets type og størrelse.

Afhængigt af indstillingerne, procentdelen af billedområdet og den benyttede jobtilstand kan der være forskel på tonerpatronens levetid.

Indkøb af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer skal ske i det land, hvor maskinen er købt. Ellers vil nye tonerpatroner eller andre forbrugsstoffer være inkompatible med maskinen på grund af forskellige konfigurationer af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer i henhold til bestemte landeforhold.

Samsung anbefaler ikke, at du bruger ikke-originale Samsung-tonerpatroner, såsom genopfyldte eller ”genfremstillede” patroner. Samsung kan ikke garantere for kvaliteten af tonerpatroner, der ikke er originale Samsung-tonerpatroner. Service eller reparation som følge af brug af ikke-originale

Samsung-tonerpatroner dækkes ikke af maskinens garanti.

3. Vedligeholdelse 72

Tilgængelige vedligeholdelsesdele

Du skal udskifte vedligeholdelsesdele ved bestemte intervaller for at holde maskinen i bedste stand og for at undgå problemer med udskriftskvalitet eller papirfremføring, som følge af slidte dele. Vedligeholdelsesdele er oftest ruller, bælter og puder. Udskiftningsperioden og dele kan imidlertid afhænge af modellen. Udskiftning af vedligeholdelsesdele skal udføres af en autoriseret serviceudbyder, en forhandler eller det sted, hvor du har købt maskinen.

Kontakt den forhandler, hvor du købte maskinen, for at købe vedligeholdelsesdele. Udskiftningsperioden for vedligeholdelsesdelen er angivet i programmet

"Samsung Printer Status". Eller på UI'et (brugergrænsefladen) hvis din maskine understøtter visning på en skærm. Udskiftningsperioden varierer afhængigt af det benyttede operativsystem, computerens ydeevne, programsoftware, tilslutningsmetode, papirtype, papirstørrelse og jobkompleksitet.

3. Vedligeholdelse 73

Opbevaring af tonerpatronen

Tonerpatroner indeholder komponenter, der er følsomme over for lys, temperatur og fugtighed. Samsung foreslår, at du følger disse anbefalinger for at sikre optimal ydelse, højeste kvalitet og længste levetid for din nye

Samsung-tonerpatron.

Opbevar denne patron i det samme miljø som printeren skal anvendes i.

Dette bør være under kontrollerede temperatur- og luftfugtighedsbetingelser. Tonerpatronen bør forblive i den originale, uåbnede emballage, indtil den installeres. Hvis den originale emballage ikke er tilgængelig, skal du dække patronens øverste åbning med papir og opbevare den i et mørkt rum.

Hvis tonerpatronens emballage åbnes, før den skal bruges, vil lagringsholdbarheden og brugstiden nedsættes væsentligt. Opbevar ikke tonerpatronen på gulvet. Hvis tonerpatronen tages ud printeren, skal den altid opbevares som beskrevet i følgende instruktioner.

• Opbevar patronen i beskyttelsesposen fra den originale emballage.

• Opbevar den vandret med den samme side opad, som når den er installeret i maskinen.

• Opbevar ikke forbrugsstoffer under følgende forhold:

I temperaturer over 40 ° С .

Ved en relativ fugtighed, der er lavere end 20 % eller højere end 80

%.

I et miljø med ekstreme ændringer i fugtighed eller temperatur.

I direkte sollys eller rumbelysning.

På støvede steder.

1

2

-

-

-

I en bil i længere tid.

I et miljø med korroderende gasser.

I et miljø med saltholdig luft.

Håndteringsvejledning

• Rør ikke ved overfladen på den fotoledende tromle i patronen.

• Udsæt ikke tonerpatronen for unødvendige rystelser eller stød.

• Drej aldrig tromlen manuelt, specielt ikke baglæns. Det kan medføre intern beskadigelse og spild af toner.

Brug af tonerpatroner

Samsung Electronics anbefaler ikke eller godkender ikke brugen af ikke-

Samsung-tonerpatroner i printeren, herunder tredjeparts patroner og genopfyldte eller genfremstillede tonerpatroner.

Samsungs printergaranti dækker ikke skade på maskinen, der er forårsaget af brugen af ikke-Samsung-tonerpatroner eller af genopfyldte eller ”genfremstillede” tonerpatroner.

3. Vedligeholdelse 74

Opbevaring af tonerpatronen

3

Forventet patronlevetid

Patronens forventede levetid afhænger af, hvor meget toner udskriftsjobbene kræver. Det faktiske antal udskrifter kan variere afhængigt af udskriftstætheden på de sider, der udskrives, driftsmiljøet, procentdelen af billedområdet, udskriftsintervallet, medietypen og/eller mediestørrelsen.

Hvis du f.eks. udskriver meget grafik, vil tonerforbruget være højere, og du vil måske få brug for at udskifte patronen oftere.

3. Vedligeholdelse 75

Fordele toner

Når tonerpatronen er ved at være tom:

• Der forekommer hvide striber, eller udskriften bliver for lys, og/eller tætheden varierer fra side til side.

• Lampen Status blinker orange. Der vises muligvis en meddelelse i displayet om, at tonerniveauet er meget lavt.

Programvinduet Status for Samsung-printer vises på computeren og fortæller dig, hvilken patron der næsten er tom (se "Brug af Status for Samsungprinter" på side 277).

Hvis det sker, kan du forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved at fordele den resterende toner i patronen. I nogle tilfælde kan der stadig forekomme hvide striber eller lyse udskrifter, selv når du har fordelt toneren.

Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype

(se "Set forfra" på side 20).

• Brug ikke skarpe genstande, f.eks. en kniv eller en saks, til at åbne tonerpatronens emballage med. Du kan komme til at ridse patronens tromle.

• Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.

• Når du åbner en scanningsenhed, skal du holde dokumentføderen og scanningsenheden sammen.

• Hvis du fortsætter med at udskrive, efter at toneren er tom, kan det medføre alvorlig beskadigelse af maskinen.

3. Vedligeholdelse 76

Fordele toner

3. Vedligeholdelse 77

Udskifte tonerpatronen

Når en tonerpatron har nået slutningen af sin levetid, vises vinduet Udskriftsstatus på computeren, hvilket angiver, at tonerpatronen skal udskiftes. Ellers holder maskinen op med at udskrive.

• Ryst tonerpatronen grundigt fra side til side. Dette vil forøge den første udskriftskvalitet.

• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din

maskintype (se "Set forfra" på side 20).

• Brug ikke skarpe genstande, f.eks. en kniv eller en saks, til at åbne tonerpatronens emballage med. Du kan komme til at ridse patronens tromle.

• Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.

• Hvis du fortsætter med at udskrive, efter at toneren er tom, kan det medføre alvorlig beskadigelse af maskinen.

3. Vedligeholdelse 78

Udskifte tonerpatronen

3. Vedligeholdelse 79

Udskiftning af billedenheden

Når levetiden for billedenheden er udløbet, vises vinduet Udskriftsstatus på computeren, hvilket angiver, at billedenheden skal udskiftes. Ellers holder maskinen op med at udskrive.

• Brug ikke skarpe genstande, f.eks. en kniv eller en saks, til at åbne tonerpatronens emballage med. Du kan komme til at ridse patronens tromle.

• Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.

1

2

2

1

3. Vedligeholdelse 80

Overvåge forbrugsstoffer

Hvis der ofte forekommer papirstop eller problemer med udskrivningen, skal du kontrollere, hvor mange sider maskinen har udskrevet eller scannet. Udskift de tilsvarende dele, hvis det er nødvendigt.

For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at navigere til menuer på lavere niveauer.

1

2

3

Vælg ( Menu ) > Systemkonf.

> Vedligehold.

> Liv frb. stof på kontrolpanelet.

Vælg den ønskede indstilling, og tryk på

OK

.

Tryk på ( Stop/Slet ) for at vende tilbage til klar-tilstand.

3. Vedligeholdelse 81

Indstille advarsel om lavt tonerniveau

Hvis der kun er en lille mængde toner i patronen, vises en meddelelse eller en indikator om at skifte tonerpatron. Du kan angive, om denne meddelelse eller indikator skal vises.

• Du ændrer maskinindstillingen, der er indstillet i maskinen fra Samsung Easy Printer Manager eller SyncThru™ Web Service .

- Hvis din maskine er tilsluttet lokalt, kan du indstille maskinens indstilling fra

Samsung Easy Printer Manager

>

Avanceret indst.

>

Enhedsindstillinger

(se "Brug af Samsung Easy Printer Manager" på side 274).

- Hvis din maskine er tilsluttet til netværket, kan du indstille maskinens indstilling fra fanen

SyncThru™ Web Service

>

Settings

>

Machine Settings

(se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side 267).

• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på

OK

for at navigere til menuer på lavere niveauer.

1

2

3

Vælg (

Menu

) >

Systemkonf.

>

Vedligehold.

>

Adv. lav toner

på kontrolpanelet.

Vælg den ønskede indstilling.

Tryk på

OK

for at gemme den valgte indstilling.

3. Vedligeholdelse 82

Rengøre maskinen

Hvis der opstår problemer med udskriftskvaliteten, eller hvis du bruger maskinen i omgivelser med meget støv, skal du rengøre maskinen regelmæssigt for at opretholde de bedste udskriftsforhold, og så maskinen holder længere.

• Rengøring af maskinens kabinet med rengøringsmidler, der indeholder store mængder alkohol, opløsningsmidler eller andre stærke kemikalier, kan medføre misfarvning eller anden skade på kabinettet.

• Hvis maskinen eller dens omgivelser er tilsmudset med toner, anbefaler vi, at du rengør den med en klud fugtet med vand. Hvis du bruger en støvsuger, bliver toneren hvirvlet op i luften og kan være skadelig for dig.

• Under udskrivningen kan der samle sig papir-, toner- og støvpartikler inde i maskinen. Denne ophobning kan give problemer med udskriftskvaliteten, f.eks. tonerpletter eller udtværet skrift. Det er muligt at forebygge og reducere disse problemer ved at rengøre maskinen indvendigt.

4

Rengøring af yderside eller display

Rengør maskinens kabinet eller displayet med en blød og fnugfri klud. Fugt eventuelt kluden med lidt vand, men vær forsigtig, så der ikke drypper vand på eller ned i maskinen.

3. Vedligeholdelse 83

Rengøre maskinen

5

Rengøre maskinen indvendigt

Under udskrivningen kan der samle sig papir-, toner- og støvpartikler inde i maskinen. Denne ophobning kan give problemer med udskriftskvaliteten, f.eks. tonerpletter eller andet. Det er muligt at forebygge og reducere disse problemer ved at rengøre maskinen indvendigt.

• Undlad at udsætte tonerpatronen for lyspåvirkning i mere end et par minutter, da dette kan medføre risiko for beskadigelse af tonerpatronen. Tildæk den eventuelt med et stykke papir.

• Rør ikke ved tonerpatronens grønne område. Benyt patronens håndtag, så du undgår at berøre dette område.

• Brug en tør og fnugfri klud, når du rengør maskinen indvendigt, og sørg for ikke at beskadige overførselsrullen eller andre indvendige dele. Undlad at bruge opløsningsmidler som rensebenzin eller fortynder. Der kan opstå problemer med udskriftskvaliteten, og maskinen kan tage skade.

• Brug en tør og fnugfri klud til at rengøre maskinen.

• Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til maskinen er kølet ned. Sluk maskinen på tænd/sluk-kontakten, hvis maskinen har en sådan kontakt, inden du rengør maskinen.

• Kontroller, at sidedækslet er åbent, før du åbner frontdækslet.

• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din

maskintype (se "Oversigt over maskinen" på side 19).

3. Vedligeholdelse 84

Rengøre maskinen

1

2

1

2

2

2

1

1

3. Vedligeholdelse 85

Rengøre maskinen

6

Rengøre opsamlingsrullen

• Kontroller, at sidedækslet er åbent, før du åbner frontdækslet.

• Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til maskinen er kølet ned. Tænd maskinen på tænd/sluk-kontakten, hvis maskinen har en sådan kontakt.

• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din

maskintype (se "Oversigt over maskinen" på side 19).

1

2

2

1

3. Vedligeholdelse 86

Rengøre maskinen

7

Rengøring af scannerenheden

Regelmæssig rengøring af scannerenheden er med til at sikre en optimal kopikvalitet. Vi foreslår, at du rengør scannerenheden hver morgen og i løbet af dagen efter behov.

• Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til maskinen er kølet ned. Hvis din maskine har en tænd/sluk-kontakt, skal du slukke for den, inden du reser maskinen.

• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller

din maskintype (se "Oversigt over maskinen" på side 19).

• Når du åbner en scanningsenhed, skal du holde dokumentføderen og scanningsenheden sammen.

1

2

3

Fugt en blød fnugfri klud eller et stykke køkkenrulle med lidt vand.

Løft og åbn scannerlåget.

Aftør scannerglaspladen, indtil den er ren og tør. Aftør undersiden af scannerlåget og den hvide flade, indtil de er rene og tørre.

4 Luk scannerlåget.

1 Scannerlåg

2 Scannerglasplade

3 Dokumentføderens glasplade

4 Hvid flade

3. Vedligeholdelse 87

Tip til flytning og opbevaring af maskinen

• Undlad at vippe eller vende maskinen på hovedet, når den flyttes. Ellers er der risiko for, at maskinens indvendige dele bliver tilsmudset med toner, hvilket kan medføre skader på maskinen eller dårlig udskriftskvalitet.

• Lad to personer løfte maskinen, når den flyttes.

3. Vedligeholdelse 88

4. Fejlfinding

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.

• Tip til at undgå papirstop

• Udbedre papirstop

• Om status-indikator

• Displaymeddelelsernes betydning

90

91

103

106

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.

Hvis din maskine har et display, skal du først se meddelelsen på displayet for at løse fejlen. Hvis du ikke kan finde en løsning på dit problem i dette kapitel, henvises der til kapitlet

Fejlfinding

i AvanceretBr'ugerhåndbog (se "Fejlfinding" på side 286). Hvis du

ikke kan finde en løsning i Brugerhåndbog, eller hvis problemet fortsætter, skal du tilkalde service.

Tip til at undgå papirstop

De fleste former for papirstop kan undgås, hvis du vælger de rigtige medier. Følg nedenstående retningslinjer for at undgå papirstop:

Kontroller, at de justerbare styr er korrekt placeret (se "Bakkeoversigt" på side 38).

• Fjern ikke papir fra bakken, mens maskinen skriver ud.

• Bøj, luft og ret papiret ud, inden det lægges i bakken.

• Brug ikke foldet, fugtigt eller meget krøllet papir.

• Bland ikke forskellige papirtyper i en bakke.

Brug kun anbefalede udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 114).

• Perforeret eller præget papir kan ikke nemt adskilles. Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem.

Fremfør et enkelt ark papir fra bakken, hvis der er flere tilførsler eller papirstop.

• Fiber henviser til justering af papirfibrene i et ark papir. Papir med længere fibre anbefales.

• Brug ikke papir med ru kanter.

4. Fejlfinding 90

Udbedre papirstop

Når et originaldokument sætter sig fast i dokumentføderen, vises en advarselsmeddelelse på skærmen.

Hvis du vil undgå at dokumentet rives i stykker, skal du fjerne det fastklemte dokument langsomt og forsigtigt.

1

I bakken

4. Fejlfinding 91

Udbedre papirstop

2

I den manuelle bakke

4. Fejlfinding 92

Udbedre papirstop

3

Inde i maskinen

• Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.

• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din

maskintype (se "Set forfra" på side 20).

4. Fejlfinding 93

Udbedre papirstop

1

2

2

1

1

2

4. Fejlfinding 94

Udbedre papirstop

4

I udføringsområdet

4. Fejlfinding 95

Udbedre papirstop

Hvis du ikke kan se papiret i dette område, skal du stoppe og gå til næste trin:

1

2

1

1

1

2

4. Fejlfinding 96

Udbedre papirstop

5

I duplexenhedsområdet

4. Fejlfinding 97

Udbedre papirstop

Hvis du ikke kan se papiret i dette område, skal du stoppe og gå til næste trin:

1

2

4. Fejlfinding 98

Udbedre papirstop

6

Original-papirstop

Originalpapirstop forrest i scanneren

• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din

maskintype (se "Set forfra" på side 20).

• Denne fejlfinding er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Variationsfunktion" på side 10).

• Du kan forebygge dokumentstop, hvis du bruger scannerglaspladen til originaler, der er tykke eller tynde, eller som består af blandede papirtyper.

4. Fejlfinding 99

Udbedre papirstop

Originalpapirstop inde i scanneren

• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din

maskintype (se "Set forfra" på side 20).

• Denne fejlfinding er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Variationsfunktion" på side 10).

• Du kan forebygge dokumentstop, hvis du bruger scannerglaspladen til originaler, der er tykke eller tynde, eller som består af blandede papirtyper.

4. Fejlfinding 100

Udbedre papirstop

Hvis du ikke kan se papiret i dette område, skal du stoppe og gå til næste trin:

4. Fejlfinding 101

Udbedre papirstop

Originalpapirstop i scannerens udføringsområde

• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din

maskintype (se "Set forfra" på side 20).

• Denne fejlfinding er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Variationsfunktion" på side 10).

• Du kan forebygge dokumentstop, hvis du bruger scannerglaspladen til originaler, der er tykke eller tynde, eller som består af blandede papirtyper.

4. Fejlfinding 102

Om status-indikator

Indikatorens farve angiver maskinens aktuelle status.

• Nogle indikatorer er ikke tilgængelige afhængigt af model eller land.

• Læs fejlmeddelelsen og dens instruktioner i fejlfindingsdelen for at løse problemet.

• Du kan også løse problemet ved hjælp af retningslinjerne fra computerens programvindue Printerstatus .

• Kontakt en servicerepræsentant, hvis problemet fortsætter.

4. Fejlfinding 103

Om status-indikator

Status

Status

Grøn

Orange

Beskrivelse

Fra • Maskinen er offline.

• Maskinen er i strømsparetilstand.

Blinker Når baggrundslyset blinker, modtager og udskriver maskinen data.

Lyser Maskinen er online og kan bruges.

Blinker • Der er opstået en mindre fejl, og maskinen venter på, at fejlen bliver afhjulpet. Læs meddelelsen i displayet.

Når fejlen er afhjulpet, fortsætter maskinen. Denne funktion er ikke tilgængelig på modeller, der ikke understøtter displayet på kontrolpanelet.

• Der er en lille smule toner tilbage i patronen. Patronen er tæt på slutningen af sin forventede levetid. Klargør en ny patron til udskiftning. Du kan muligvis midlertidigt øge udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren (se

"Fordele toner" på side 76).

Til • En tonerpatron har næsten nået sin forventede levetid a

. Det anbefales at udskifte den nye tonerpatron (se

"Udskifte tonerpatronen" på side 78).

• En billedenhed har næsten nået patronens estimerede levetid

a

. Det anbefales at udskifte den nye billedenhed

(se "Udskiftning af billedenheden" på side 80).

• Dækslet er åbent. Luk dækslet.

• Der er ikke noget papir i bakken. Læg papir i bakken.

• Maskinen er stoppet pga. en alvorlig fejl. Læs meddelelsen på displayet (se "Displaymeddelelsernes betydning" på side 106).

• Der er opstået papirstop (se "Udbedre papirstop" på side 91).

4. Fejlfinding 104

Om status-indikator

Wireless

Strøm/ b

Opvækning

Status

Blå

Blå

Beskrivelse

Blinker Maskinen begynder at oprette forbindelse til et trådløst netværk.

Til

Fra

Maskinen begynder at oprette forbindelse til et trådløst netværk (se "Konfiguration af trådløst netværk" på side

160).

Maskinen er ikke tilsluttet et trådløst netværk.

Til

Fra

Maskinen er i strømsparetilstand.

Maskinen er i klartilstand eller slukket.

( )

Eco Grøn Til

Eco-tilstanden er aktiv (se "Eco-udskrivning" på side 55).

Standardindstillingen for Eco-tilstand er 2-op og tonersparer.

Eco-tilstanden er aktiv. Fra a. Den forventede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen, som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er udviklet i henhold til ISO/

IEC 19752. Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljøet, procentdelen af billedområdet, udskrivningsintervallet, grafik, mediet og mediestørrelsen. Der kan være en vis mængde toner tilbage i patronen, selv om den røde indikator lyser og printeren holder op med at udskrive.

b. Kun M306xFW.

4. Fejlfinding 105

Displaymeddelelsernes betydning

I displayet på kontrolpanelet vises en række meddelelser, der angiver maskinens status eller fejl. Du kan finde en oversigt over de enkelte meddelelser og deres betydning i nedenstående tabel.

• Du kan løse problemet ved hjælp af retningslinjerne fra computerens programvindue Status for Samsung-printer (se "Brug af Status for Samsungprinter" på side 277).

• Hvis meddelelsen ikke vises i tabellen, skal du slukke og tænde for strømmen og prøve at udskrive jobbet igen. Kontakt en servicerepræsentant, hvis problemet fortsætter.

• Når du tilkalder service, skal du oplyse, hvilken meddelelse der vises i displayet.

• Nogle meddelelser vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller.

• [fejlnummer] angiver fejlnummeret.

• [bakketype] angiver bakketypen.

7

Papirstop-relaterede meddelelser

Meddelelse

• Dokumentstop.

Fjern papirstop

• Papirstop i bakke

• Papir. i manuel indfoeringsbakke

• Papirstop inde i maskinen

Betydning

Den ilagte original er stoppet i dokumentføderen.

Papiret sidder fast i papirindføringsområdet.

Papiret sidder fast i den manuelle arkføder.

Der er opstået papirstop inde i maskinen.

Løsningsforslag

Afhjælp papirstoppet (se "Original-papirstop" på side 99).

Afhjælp papirstoppet (se "I bakken" på side 91).

Afhjælp papirstoppet (se "I den manuelle bakke" på side 92).

Afhjælp papirstoppet (se "Inde i maskinen" på side 93).

4. Fejlfinding 106

Displaymeddelelsernes betydning

Meddelelse

• Papirstop i udfoeringsomr.

• Papirstop bunden af duplex

• Papirstop toppen af duplex

Betydning

Der er opstået papirstop i papirudføringsområdet.

Papiret har sat sig fast i duplexområdet.

8

Toner-relaterede meddelelser

Løsningsforslag

Afhjælp papirstoppet (se "I udføringsområdet" på side 95).

Afhjælp papirstoppet (se "I duplexenhedsområdet" på side 97).

Meddelelse

• Installer

Ikke kompatibel

Tonerpatron

• Forbered

ny patron

Betydning Løsningsforslag

Der er ikke installeret en tonerpatron.

Installer en tonerpatron.

Den tonerpatron, du har installeret er ikke beregnet til denne maskine.

Installer en ægte Samsung-tonerpatron, der er designet til maskinen.

Der er en lille smule toner tilbage i den angivne patron. Patronen er tæt på slutningen af sin forventede levetid.

Forbered en ny patron til udskiftning. Du kan muligvis midlertidigt øge

udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren (se "Fordele toner" på side 76).

4. Fejlfinding 107

Displaymeddelelsernes betydning

Meddelelse

Forbered ny

Betydning

Tonerpatronen er næsten nået til slutningen af sin forventede levetid.

a .

Løsningsforslag

• Du kan vælge mellem Stop eller Fortsæt som vist på kontrolpanelet. Hvis du vælger

Stop

, stopper printeren udskrivningen, og du kan ikke udskrive mere, før du har udskiftet patronen. Hvis du vælger Fortsæt , fortsætter printeren med at udskrive, men udskriftskvaliteten kan ikke garanteres.

• Udskift tonerpatronen for at opnå den bedste udskriftskvalitet, når denne meddelelse vises. Hvis du bruger en patron ud over dette stadie, kan det

resultere i problemer med udskriftskvaliteten (se "Udskifte tonerpatronen" på side 78).

Samsung anbefaler ikke, at du bruger en ikke-original Samsungtonerpatron, f.eks. en genopfyldt eller "genfremstillet" patron. Samsung kan ikke garantere for kvaliteten af en tonerpatron, der ikke er en original

Samsung-tonerpatron. Service eller reparation som følge af brug af ikkeoriginale Samsung-tonerpatroner er ikke omfattet af maskinens garanti.

Den angivne tonerpatron har nået sin forventede

patronlevetid a

.

Hvis maskinen holder op med at udskrive, skal du udskifte tonerpatronen (se

"Udskifte tonerpatronen" på side 78).

a. Den forventede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen, som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er udviklet i henhold til ISO/IEC

19752.(se "Tilgængelige forbrugsstoffer" på side 72). Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljøet, procentdelen af billedområdet, udskrivningsintervallet, mediet, procentdelen af

billedområdet og mediestørrelsen. Der kan være en vis mængde toner tilbage i patronen, selvom udskift med ny patron vises, og maskinen holder op med at udskrive.

4. Fejlfinding 108

Displaymeddelelsernes betydning

9

Billedenhedsrelaterede meddelelser

Meddelelse

• Installer

Billedenhed

• Ugyldig

Billedenhed

• Forbered ny

Billedenhed

• Udskift

Billedenhed

Betydning

Billedenheden er ikke installeret.

Installer en billedenhed.

Løsningsforslag

Den billedenhed, du har installeret, er ikke beregnet til denne maskine.

Billedenheden er næsten nået til slutningen af dens forventede levetid. Udskift billedenheden så snart som muligt.

Billedenheden er nået til slutningen af dens forventede levetid.

Installer en ægte Samsung-billedenhed, der er designet til maskinen.

Klargør en ny billedenhed til udskiftning. (se "Udskiftning af billedenheden" på side 80).

Klargør en ny billedenhed til udskiftning. (se "Udskiftning af billedenheden" på side 80).

10

Bakke-relaterede meddelelser

Meddelelse

• Outputbakke fuld

Fjern papir

• Ikke mere papir i [bakketype]

Betydning

Udbakken er fuld.

Der er intet papir i den manuelle arkføder.

Løsningsforslag

Fjern papir fra udbakken, hvorefter printeren genoptager udskrivning.

Læg papir i bakken (se "Ilægning af papir i bakken" på side 39, "Ilægning af papir i bakken" på side 39).

4. Fejlfinding 109

Displaymeddelelsernes betydning

Meddelelse

• Bakke papiruoverensst.

• Manuel papiruoverensst.

Betydning

Den papirstørrelse, der er angivet under printeregenskaber, svarer ikke til det papir, du indfører.

Løsningsforslag

Læg den krævne størrelse papir i.

11

Netværks-relaterede meddelelser

Meddelelse

• Netvaerksprobl.:

IP-konflikt

12

Diverse meddelelser

Betydning Løsningsforslag

Den IP-adresse, du har angivet, benyttes af en anden enhed på netværket.

Kontroller IP-adressen, og ret den om nødvendigt (se brugerhåndbogen Avanceret).

Meddelelse

• Scannerens laage er aaben.

Betydning

Dokumentføderens dæksel er ikke lukket korrekt.

• enhed fejl [fejlnummer]

Sluk og taend

Maskinen kan ikke styres.

• Hukommelse fuld Fjern job Der er ikke mere plads i hukommelsen.

Løsningsforslag

Luk dækslet, indtil det klikker på plads.

Sluk og tænd for strømmen, og prøv udskriftsjobbet igen. Ring til service, hvis problemet fortsætter.

Udskriv eller fjern det modtagne faxjob i Sikker modt.

(se brugerhåndbogen Avanceret).

4. Fejlfinding 110

5. Appendiks

Dette kapitel indeholder produktspecifikationer og information om gældende regler.

• Specifikationer

• Bemærkninger om regler

• Copyright

112

121

135

Specifikationer

1

Generelle specifikationer

Disse specifikationer kan ændres uden varsel. Besøg www.samsung.com

for yderligere specifikationer og oplysninger om ændringer i specifikationerne.

Mål a

Vægt

a

Støjniveau bc

Temperatur

Luftfugtighed

Elementer

Bredde x dybde x højde

Maskiner med forbrugsstoffer

Klartilstand

Udskrivningstilstand

Scan/kopi-tilstand

(scannerglasplade)

Scan/kopi-tilstand

(dokumentføder)

Drift

Opbevaring (emballeret)

Drift

Opbevaring (emballeret)

401 x 362 x 367 mm

11,3 kg

26 dB(A)

Mindre end 50 dB(A)

52 dB(A)

53 dB(A)

10 til 30°C

-20 til 40°C

20 til 80% RL

10 til 90 % RL

Beskrivelse

5. Appendiks 112

Specifikationer

Nominel effekt

Strømforbrug e d

Elementer

110 volt-modeller Vekselstrøm 110 – 127 V

Vekselstrøm 220 – 240 V

220 volt-modeller

Gennemsnitlig driftstilstand Mindre end 400 W

Klartilstand

Strømsparetilstand

Slukket tilstand

Netværks-standbytilstand

(aktivering af alle porte)

Modul f

Beskrivelse

Mindre end 50 W

• M306xFD: Mindre end 1,1 W

• M306xFW: Mindre end 2,4 W (Wi-Fi Direct deaktiveret: mindre end 1,6 W)

Mindre end 0,2 W (0,1 W g

)

• M306xFD: Mindre end 1,35 W

• M306xFW: Mindre end 1,59 W

SPW-B4319S

Trådløs h a. Dimensioner og vægt måles uden andet tilbehør.

b. Lydtryksniveau, ISO 7779. Testet konfiguration: basisinstallation af maskinen, A4 papir, enkeltsidet udskrivning.

c. Kun Kina Hvis udstyrets lydniveau er højere end 63 db (A), skal det placeres efter relativt uafhængig rådgivning.

d. Se klassificeringsetiketten på maskinen for at få oplysninger om den korrekte spænding (V), frekvens (Hertz) og strøm (A).

e. Energiforbruget kan påvirkes af maskinens status, de valgte indstillinger, driftsmiljøet og måleudstyr samt metode, landet anvender.

f. Strømforbrug kan kun helt undgås, når netledningen ikke er tilsluttet.

g. For maskiner med tænd/sluk-knap.

h. Kun M306xFW.

5. Appendiks 113

Specifikationer

2

Specifikationer af udskriftsmedier

Type Størrelse

Almindeligt papir

Letter

Legal

US Folio

A4

Oficio

JIS B5

ISO B5

Executive

A5

A6

216 x 279 mm

216 x 356 mm

216 x 330 mm

210 x 297 mm

216 x 343 mm

182 x 257 mm

176 x 250 mm

184 x 267 mm

148 x 210 mm

105 x 148 mm

Mål

Udskriftsmedievægt/Kapacitet a

Bakke

60 til 163 g/m

2

kontraktpapir

• 250 ark 80 g/m

2

kontraktpapir

Manuel indføring b

60 til 220 g/m

2

kontraktpapir

• 1 ark 80 g/m

2

kontraktpapir

5. Appendiks 114

Specifikationer

Type

Konvolut

Tykt papir

Tykkere papir

Tyndt papir

Transparent

Etiketter c

Størrelse Mål

Konvolut

Monarch

98 x 191 mm

Konvolut nr. 10 105 x 241 mm

Konvolut DL 110 x 220 mm

Konvolut C5 162 x 229 mm

114 x 162 mm Konvolut C6

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Letter, A4

Se afsnittet om almindeligt papir

Letter, Legal, US

Folio, A4, JIS B5,

ISO B5,

Executive, A5

Se afsnittet om almindeligt papir

Udskriftsmedievægt/Kapacitet a

Bakke

Ikke tilgængelig i bakke.

Manuel indføring b

60 til 220 g/m

2

kontraktpapir

91 til 105 g/m

2

kontraktpapir

Ikke tilgængelig i bakke.

60 til 70 g/m

2

kontraktpapir

Ikke tilgængelig i bakke.

Ikke tilgængelig i bakke.

91 til 105 g/m

2

kontraktpapir

164 til 220 g/m

2

kontraktpapir

60 til 70 g/m

2

kontraktpapir

138 til 146 g/m

2

kontraktpapir

120 til 150 g/m

2

kontraktpapir

5. Appendiks 115

Specifikationer

Udskriftsmedievægt/Kapacitet a

Type Størrelse Mål

Karton

Kontraktpapir

Letter, Legal, US

Folio, A4, JIS B5,

ISO B5,

Executive, A5

Postcard 4x6

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Minimumstørrelse (brugerdefineret)

• Manuel arkføder: 76 x 127 mm

• Bakke: 105 x 148,5 mm

Maksimumstørrelse

(brugerdefineret)

216 x 356 mm

121 til 163 g/m

106 til 120 g/m

60 til 163 g/m 2

2

2

Bakke

kontraktpapir

kontraktpapir

kontraktpapir d, e

Manuel indføring b

121 til 163 g/m

106 til 120 g/m

2

2

kontraktpapir

kontraktpapir a. Den maksimale kapacitet kan variere afhængigt af materialets vægt, tykkelse og de omgivende forhold. b. 1 ark i den manuelle arkføder.

c. Glatheden af de etiketter, der anvendes i denne maskine, er 100 til 250 (Sheffield). Det betyder det numeriske niveau af glathed.

d. Sådan indfører du papir i den manuelle arkføder: Almindeligt papir, Tykt, Tykkere, Tyndt, Bomuldspapir, Farvet, Fortrykt, Genbrugspapir, Konvolut, Transparent, Etiketter, Karton,

Kontrakt, Arkivpapir e. Tilgængelige papirtyper i bakke: Almindeligt papir, Tykt, Tyndt, Genbrugspapir, Karton, Kontrakt, Arkivpapir

5. Appendiks 116

Specifikationer

3

Systemkrav

Microsoft

®

Windows

®

Krav (anbefales)

Operativsystem

Processor RAM

Windows ® XP Service Pack

3

Intel® Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)

Windows Server ® 2003

Intel® Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)

Windows Server ® 2008

Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)

Windows Vista ®

Intel® Pentium® IV 3 GHz

Windows ® 7

Windows Server ® 2008 R2

512 MB (1 GB)

512 MB (1 GB)

512 MB (2 GB)

512 MB (1 GB)

Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit eller 64-bit processor eller kraftigere 1 GB (2 GB)

• Understøttelse af DirectX® 9-grafik med 128 MB hukommelse (for at aktivere Aero-temaet).

• DVD-R/W-drev

Intel Pentium IV 1,4 GHz (x64) processorer (2 GHz eller hurtigere) 512 MB (2 GB)

Windows

Windows

Windows

®

®

®

8

8.1

10

Windows Server ® 2016

Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit eller 64-bit processor eller kraftigere 2 GB (2 GB)

• Understøttelse af DirectX® 9-grafik med 128 MB hukommelse (for at aktivere Aero-temaet).

• DVD-R/W-drev ledig plads på harddisk

1,5 GB

1,5 GB

10 GB

15 GB

16 GB

10 GB

20 GB

5. Appendiks 117

Specifikationer

Operativsystem

Windows Server ® 2012

Windows Server ® 2012 R2

Krav (anbefales)

Processor

Intel Pentium IV 1,4 GHz (x64) processorer (2 GHz eller hurtigere)

• Til alle Windows-operativsystemer kræves som minimum Internet Explorer 6.0 eller nyere.

• Brugere med administratorrettigheder kan installere softwaren.

• Windows Terminal Services er kompatibel med maskinen.

Mac

Operativsystem

Mac OS X 10.6

Mac os x 10.7 -10.11

Processor

• Intel ® processorer

• Intel ® processorer

Krav (anbefalet)

1 GB (2 GB)

RAM

2 GB

RAM

512 MB (2 GB)

Ledig plads på harddisk

1 GB

4 GB ledig plads på harddisk

32GB

5. Appendiks 118

Specifikationer

Linux

Elementer

Operativsystem

Krav

Red Hat Enterprise Linux 5, 6, 7

Fedora 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

OpenSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2

Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10

SUSE Linux Enterprise Desktop 11, 12

Debian 6, 7, 8

Mint 13, 14, 15, 16, 17

Pentium IV 2,4 GHz (Intel Core™2)

512 MB (1 GB)

1 GB (2 GB)

Processor

RAM

Ledig plads på harddisk

UNIX

Elementer

Operativsystem

Ledig plads på harddisk

Krav

Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC)

HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)

IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

Op til 100 MB

5. Appendiks 119

Specifikationer

4

Netværksmiljø

Du skal konfigurere maskinens netværksprotokoller, før den kan bruges som netværksmaskine. Følgende tabel viser de netværksmiljøer, der understøttes af maskinen.

Elementer

Netværksinterface

Netværksoperativsystem

Netværksprotokoller

Trådløs sikkerhed a

Specifikationer

• - Ethernet 10/100 Base TX kabelbaseret LAN

• 802.11b/g/n trådløst LAN a

• Windows ® XP Service Pack 3, Windows Server ® 2003, Windows Vista ® , Windows ® 7/8, Windows Server ® 2008 R2,

Windows ® 10, Windows ® Server 2016

• Forskellige Linux-operativsystemer

• Mac os x 10.6 -10.11

• UNIX OS

• TCP/IPv4

• DHCP, BOOTP

• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

• Standard TCP/IP-udskrivning (RAW), LPR, IPP, WSD

• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

• Godkendelse: Open System, Delt nøgle, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)

• Kryptering: WEP64, WEP128, TKIP, AES a. Kun M306xFW.

5. Appendiks 120

Bemærkninger om regler

Denne maskine er udviklet til et normalt arbejdsmiljø og certificeret med flere lovmæssige erklæringer.

Når du bruger dette produkt, skal almindelige sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader:

5

Erklæring om lasersikkerhed

Printeren er certificeret i USA til at overholde kravene i DHHS 21 CFR, kapitel 1 afsnit J for laserprodukter i klasse I (1), og er andetsteds certificeret som et laserprodukt i klasse 1, der overholder kravene i IEC

60825-1 : 2007.

Klasse 1-laserprodukter anses ikke for at være farlige. Lasersystemet og printeren er konstrueret, så der aldrig er risiko for strålingsfare ud over klasse 1-niveau under normal drift, vedligeholdelse udført af brugere eller under de foreskrevne servicebetingelser.

Advarsel

Undlad at betjene eller servicere printeren, når beskyttelsesdækslet er fjernet fra laser-/scannerenheden. Den reflekterede stråle kan, selvom den er usynlig, beskadige dine øjne.

5. Appendiks 121

Bemærkninger om regler

6

Sikkerhed i forbindelse med ozon

8

Strømsparer

Dette produkts ozonudsendelsesomfang er under 0,1 ppm.

Eftersom ozon er tungere end luft, skal produktet placeres et sted med god ventilation.

7

Perkloratadvarsel

Denne advarsel om perklorat gælder KUN for primære CR (mangandioxid) litium-knapcellebatterier i produkter, der sælges eller distribueres i

Californien i USA.

Perkloratmateriale – der kan gælde særlige regler for håndteringen.

Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (kun USA)

9

Genbrug

Denne printer benytter avanceret teknologi til reduktion af energiforbruget, når den ikke benyttes til udskrivning.

Når printeren ikke modtager data i et længere tidsrum, reducerer den automatisk strømforbruget.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede mærker i USA.

Du kan finde flere oplysninger om ENERGY STAR-programmet på http://www.energystar.gov.

For modeller certificeret til ENERGY STAR vil mærkatet

ENERGY STAR være påsat din computer. Kontroller, om din computer er certificeret til ENERGY STAR.

Genbrug eller bortskaf emballagen fra dette produkt på en miljømæssigt forsvarlig måde.

5. Appendiks 122

Bemærkninger om regler

10

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Affald i gruppen Elektrisk & Elektronisk udstyr)

(Kun USA)

Bortskaf uønsket elektronik gennem en godkendt genvindingsvirksomhed.

Find den nærmeste genbrugsplads på vores websted: http:// www.samsung.com/recyclingdirect Eller ring til (877) 278 - 0799

(Gældende i lande med separate indsamlingssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil

(f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere skal enten kontakte deres forhandler eller kontrollere bestemmelserne og betingelserne i købskontrakten.

Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

11

EU REACH SVHC-erklæring

For oplysninger om Samsungs miljømæssige bestræbelser og produktspecifikke lovgivningsmæssige forpligtelser, som f.eks. REACH, se: http://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/ corporatecitizenship/data_corner.html

12

State of California Proposition 65 Warning (kun

USA)

5. Appendiks 123

Bemærkninger om regler

13

Radiofrekvensemmisioner

FCC-oplysninger til brugeren

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

• Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.

• Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens som kan medføre uønsket drift.

Dette apparat er blevet testet og overholder begrænsningerne for en klasse

B digital enhed i overensstemmelse med Del 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i private hjem. Dette apparat genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan forårsage skadelig påvirkning af anden radiokommunikation, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i forbindelse med en given installation. Hvis apparatet forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde apparatet, anbefales det, at brugeren forsøger at fjerne interferensen ved hjælp af en eller flere af disse forholdsregler:

• Drej eller flyt modtagelsesantennen.

• Øg afstanden mellem apparat og modtager.

• Slut apparatet til en stikkontakt, der tilhører et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller justeringer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den producent, der er ansvarlig for, at apparatet overholder gældende lovgivning, kan ophæve brugerens ret til at betjene udstyret.

Canadiske regler for radiointerferens

Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne for klasse Bradiostøjudsendelse fra digitale apparater som beskrevet i standarden for støjudsendende udstyr med titlen ”Digital apparatus”, ICES-003 fra Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : "Appareils Numériques", ICES-003

édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

5. Appendiks 124

Bemærkninger om regler

14

15

RFID (Radio Frequency Interface Device)

Brugen af enheder, der udsender højfrekvent energi er underlagt følgende to betingelser:(1) denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens som kan medføre uønsket drift. (kun USA, Frankrig, Taiwan)

United States of America

Den føderale kommunikationskommission (FCC)

Strålingskilde ifølge FCC Part 15

Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5

GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet. Dette afsnit er kun gældende, hvis disse enheder findes. Se systemmærkaten for at kontrollere, om trådløse enheder er til stede.

Trådløse enheder, der muligvis findes i systemet, må kun bruges i USA, hvis der findes et FCC ID-nummer på systemmærkaten.

FCC har som tommelfingerregel angivet en afstand på 20 cm mellem enheden og kroppen, når en trådløs enhed bruges i nærheden af kroppen

(dette omfatter ikke arme og ben). Enheden skal bruges med mindst 20 cm fra kroppen, når der er tændt for trådløse enheder. Den afgivne effekt for den eller de trådløse enheder, som kan være integreret i printeren, ligger et godt stykke under RF-eksponeringsgrænserne som angivet af FCC.

Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med en anden antenne eller sender.

Denne enheds virkemåde er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver form for modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Trådløse enheder må ikke repareres af brugeren. De må ikke ændres på nogen måde. Hvis en trådløs enhed ændres, vil det ugyldiggøre godkendelsen til at bruge den. Kontakt producenten for at få service.

5. Appendiks 125

Bemærkninger om regler

FCC-erklæring om brug af trådløst LAN

Under installation og drift af denne kombination af sender og antenne kan eksponeringsgrænsen for radiofrekvens på 1 m W/cm

2

blive overskredet ved afstande tæt på den installerede antenne. Brugeren skal derfor altid opretholde en minimumafstand på 20 cm fra antennen.

Enheden må ikke placeres sammen med en anden sender eller sendeantenne.

Telefonselskabet kan foretage ændringer i deres kommunikationsfaciliteter, udstyrsbetjening eller procedurer, hvor en sådan handling er påkrævet af hensyn til betjening af deres forretning og ikke er i modstrid med bestemmelser og regulativer i FCC stykke 68. Hvis sådanne

ændringer med rimelighed kan forventes, at gøre kundens terminaludstyr inkompatibelt med telefonselskabets kommunikationsfaciliteter, eller vil kræve modifikation eller ændring af sådant terminaludstyr, eller på anden måde vil påvirke den materielle anvendelse eller ydelse, skal kunden i god tid adviseres skriftligt herom, så kunden har mulighed for at bevare uafbrudt service.

16

Faxmærkning

17

REN (Ringer Equivalence Number)

Telephone Consumer Protection-loven af 1991 gør det ulovligt for alle at bruge en computer eller andet elektronisk udstyr til at sende en besked via en faxmaskine, medmindre beskeden tydeligt indeholder følgende oplysninger i en margen øverst eller nederst på hver transmitteret side eller på første side af transmissionen:

1 Dato og klokkeslæt for transmissionen.

2

Identifikation af enten virksomhed, virksomhedsenhed eller den person, der sender beskeden.

3 Telefonnummeret på enten den afsendende faxmaskine, virksomhed, virksomhedsenhed eller person.

REN og FCC-registreringsnummer for denne maskine findes på den mærkat, der er placeret nederst eller på bagsiden af maskinen. I nogle situationer kan du blive bedt om at indberette disse numre til telefonselskabet.

5. Appendiks 126

Bemærkninger om regler

REN (Ringer Equivalence Number) er et mål for den elektriske belastning, der kan placeres på telefonlinjen, og er nyttigt til bestemmelse af, om du har

”overbelastet” linjen. Installation af flere typer udstyr på samme telefonlinje kan medføre problemer ved telefonopkald og modtagelse af telefonopkald, især hvis du ringer op samtidig med, at nogen ringer til dig. Summen af alle

REN’er (Ringer Equivalence Numbers) for udstyret på telefonlinjen skal være mindre end fem for at sikre, at tjenesten fra telefonselskabet fungerer korrekt. I nogle tilfælde kan et antal på fem muligvis ikke anvendes på linjen.

Hvis noget af telefonudstyret ikke fungerer korrekt, skal du straks fjerne det fra telefonlinjen, da det kan forårsage skade på telefonnettet.

Apparatet overholder Del 68 af de FCC-regulativer, som ACTA har tilsluttet sig. På apparatets bagside findes en mærkat, der blandt andet indeholder et produktidentitetsnummer i formatet US:AAAEQ##TXXXX. Hvis der anmodes om det, skal dette nummer opgives til telefonselskabet.

FCC-regulativer fastslår, at ændringer eller justeringer af dette udstyr, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan ophæve brugerens ret til at betjene udstyret. I tilfælde af, at terminaludstyr forårsager skade på telefonnettet, skal telefonselskabet give kunden besked om, at den pågældende tjeneste kan blive stoppet. Hvis forudgående varsel ikke er praktisk muligt, kan selskabet midlertidigt stoppe servicen, hvis det: a Giver kunden besked straks.

b Giver kunden en mulighed for at afhjælpe udstyrsproblemet.

c Informerer kunden om retten til at indsende en klage til FCC (Federal

Communication Commission) i overensstemmelse med de procedurer, der er angivet i FCC-bestemmelserne og regulativernes stykke 68, underafsnit E.

Du skal også vide, at:

• Maskinen ikke er beregnet til at blive tilsluttet et digitalt omstillingsanlæg.

• Du kan opleve transmissions- og modtagelsesproblemer med alt udstyret, hvis du har planer om at bruge et computermodem eller et faxmodem på samme linje som maskinen. Det anbefales, at intet andet udstyr, bortset fra en almindelig telefon, deler linje med din maskine.

• Hvis der er en høj forekomst af lynnedslag eller overspænding i området, anbefaler vi, at du installerer overspændingsbeskyttelse for både el- og telefonlinje. Overspændingsbeskyttelse kan købes hos din forhandler eller i specialforretninger for telefoni og elektronik.

5. Appendiks 127

Bemærkninger om regler

• Hvis du programmerer alarmtjenestenumre og/eller foretager testopkald til alarmtjenestenumre, skal du benytte et ikkealarmtjenestenummer til at advisere udbyderen af alarmtjenesten om, hvad du har tænkt dig at gøre. Udbyderen vil give dig yderligere anvisninger på, hvordan du foretager den faktiske test af alarmtjenestenummeret.

• Denne maskine må ikke bruges på møntservice- eller mødelinjer.

• Denne maskine er udstyret med magnetisk svingningskreds til høreapparat.

Du kan uden problemer tilslutte dette udstyr til telefonnettet ved hjælp af et standardstik, USOC RJ-11C.

13 ampere-stikket er det mest almindelige i Storbritannien, og det bør være egnet. Nogle bygninger (hovedsageligt ældre bygninger) har imidlertid ikke de almindelige 13 ampere-stikkontakter. Du skal købe en egnet stikadapter.

Fjern ikke det formstøbte stik.

Hvis du klipper det formstøbte stik af, skal det bortskaffes med det samme. Du kan ikke slutte ledninger til stikket igen, og du kan få elektrisk stød, hvis du sætter det i en stikkontakt.

Vigtig advarsel:

18

Udskiftning af det monterede stik (kun for

Storbritannien)

Vigtigt

Lysnetledningen til denne maskine er udstyret med et standardstik på 13 ampere (BS 1363) og en sikring på 13 ampere. Når du udskifter eller undersøger sikringen, skal du sætte den korrekte 13 ampere-sikring tilbage på plads. Derefter skal du sætte sikringsdækslet på igen. Hvis du har mistet sikringsdækslet, skal du ikke bruge stikket, før du har et andet sikringsdæksel.

Kontakt stedet, hvor du købte maskinen.

Du skal jordforbinde denne maskine.

Ledningerne i lysnetledningen har følgende farvekode:

• Grøn og gul: Jord

• Blå: Neutral

• Brun: Strømførende

Hvis ledningerne i lysnetledningen ikke svarer til de farver, som er mærket på stikket, skal der ske følgende:

Du skal forbinde den grønne og gule ledning med det ben, der er mærket med bogstavet ”E” eller med sikkerhedssymbolet ”jord”, eller som er grøn og gul eller grøn.

Du skal forbinde den blå ledning med det ben, der er mærket med bogstavet ”N”, eller som er sort.

5. Appendiks 128

Bemærkninger om regler

Du skal forbinde den brune ledning med det ben, der er mærket med bogstavet ”L”, eller som er rødt.

Du skal have en 13 ampere-sikring i stikket, adapteren eller stikdåsen.

9. marts 1999: Rådsdirektiv 1999/5/EC om radioudstyr og telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige anerkendelse af deres forenelighed (Radio-og teleterminaldirektivet). En komplet deklaration med definitioner for relevante direktiver og benyttede standarder kan ses hos din repræsentant for Samsung Electronics Co., Ltd.

19

Overensstemmelseserklæring (Europæiske lande)

Godkendelser og certificeringer

Samsung Electronics erklærer hermed, at denne [M306xFW/

M306xFD] opfylder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i R&TTE-direktivet 1999/5/EF.

Overensstemmelseserklæringen kan ses på www.samsung.com

, gå til Support > Download center, og indtast printerens (MFP) navn for at gennemse EuDoC.

1. januar 1995:

Rådsdirektiv 2006/95/EC, tilnærmelse af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til svagstrømsudstyr

(Lavspændingsdirektivet).

1. januar 1996: Rådsdirektiv 2004/108/EC om tilnærmelse af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMCdirektivet).

EC-certificering

Certificering i henhold til Rådets direktiv 1999/5/EC om radio- og teleterminaludstyr (FAX)

Dette Samsung-produkt er selvcertificeret af Samsung for paneuropæisk enkelt terminalforbindelse til PSTN (det offentlige analoge kabelforbundne netværk) i overensstemmelse med Direktiv 1999/5/EC. Produktet er designet til at kunne fungere sammen med de europæiske landes nationale

PSTN'er og kompatible omstillingsanlæg:

I tilfælde af problemer kontaktes i første omgang Samsung Electronics Co.,

Ltd.'s europæiske QA-laboratorium.

Produktet er testet og overholder TBR21. Som en hjælp til brug og applikation af terminaludstyr, som overholder denne standard, har ETSI

(European Telecommunication Standards Institute) udstedt et dokument

(EG 201 121), som indeholder bemærkninger og yderligere krav til sikring af, at TBR21-terminaler er netværkskompatible. Produktet er designet til, og er fuldt i overensstemmelse med alle relevante meddelelser indeholdt i dette dokument.

5. Appendiks 129

Bemærkninger om regler

Oplysninger om europæisk radiogodkendelse

(for produkter udstyret med EU-godkendte radioenheder)

Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5

GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet, der er beregnet til hjemme- eller kontorbrug. Dette afsnit er kun gældende, hvis disse enheder findes. Se systemmærkaten for at kontrollere, om trådløse enheder er til stede.

EEA/EFTA-lande

Ingen begrænsninger på dette tidspunkt

20

Lovbestemte overensstemmelseserklæringer

Trådløse enheder, der kan være i systemet, må kun bruges i

EU eller associerede områder, hvis der findes et CE-mærke med et registreringsnummer fra et bemyndiget organ og advarselssymbolet på systemmærkaten.

Udgangseffekten for den eller de trådløse enheder, der kan være integreret i printeren, ligger et godt stykke under de RF-eksponeringsgrænser, der er fastsat af Europakommissionen gennem R&TTE-direktivet.

Trådløs styring

Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5

GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet. Følgende afsnit er en generel oversigt over hensyn under drift af trådløst udstyr.

Yderligere begrænsninger, advarsler og overvejelser i bestemte lande er angivet i afsnittet for disse lande (eller grupper af lande). De trådløse enheder i systemet er kun kvalificeret til anvendelse i de lande, der er angivet med radiogodkendelsesmærker på systemmærkaten. Hvis det land, den trådløse enhed skal benyttes i, ikke findes på listen, skal du kontakte den lokale radiogodkendelsesmyndighed. Trådløse enheder er strengt reguleret og er muligvis ikke tilladte.

Europæiske lande kvalificeret under godkendelsen:

EU-lande

Europæiske lande med anvendelsesrestriktioner:

EU

I Frankrig må dette udstyr kun bruges indendørs.

5. Appendiks 130

Bemærkninger om regler

Udgangseffekten for den eller de trådløse enheder, der kan være integreret i printeren, ligger et godt stykke under de RF-eksponeringsgrænser, der er kendt på nuværende tidspunkt. Da de trådløse enheder (der kan være integreret i printeren) udsender mindre energi end tilladt af radiofrekvenssikkerhedsstandarder og anbefalinger, er det producentens overbevisning, at disse enheder er sikre at benytte. Uanset effektniveauerne bør der være minimal kontakt med mennesker under normal drift.

Som en generel retningslinje anføres, at der typisk kræves en adskillelse på

20 cm mellem den trådløse enhed og kroppen ved brug af en trådløs enhed tæt på kroppen (dette inkluderer ikke ekstremiteter). Enheden bør anvendes i en afstand på mindst 20 cm fra kroppen, når de trådløse enheder er tændt og sender.

Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med en anden antenne eller sender.

Visse omstændigheder kræver begrænsninger for trådløse enheder.

Eksempler på almindelige begrænsninger findes på listen nedenfor:

Trådløs radiofrekvenskommunikation kan forstyrre udstyr i flyvemaskiner. Gældende luftfartsregler kræver, at trådløse enheder slukkes ombord på fly. IEEE 802.11 – (trådløst Ethernet) og Bluetooth-kommunikationsenheder er eksempler på enheder, der anvender trådløs kommunikation.

I miljøer, hvor risikoen for interferens med andre enheder eller tjenester er skadelig eller anses for skadelig, kan muligheden for at anvende trådløse enheder være begrænset eller forbudt.

Lufthavne, hospitaler og omgivelser med ilt eller brændbare gasser er eksempler på områder, hvor anvendelse af trådløse enheder kan være begrænset eller forbudt. Når du færdes i miljøer, hvor du er usikker på, om du må bruge trådløse enheder, skal du spørge den relevante myndighed til råds, før du tænder eller benytter trådløse enheder.

I hvert land gælder forskellige begrænsninger for anvendelsen af trådløse enheder. Da dit system er udstyret med en trådløs enhed, bør du kontrollere godkendelserne, før du rejser til andre lande med den trådløse enhed.

Hvis dit system blev leveret med en intern, integreret trådløs enhed, må du ikke bruge enheden, medmindre alle dæksler og afskærmninger er på plads, og systemet er fuldt samlet.

Trådløse enheder må ikke repareres af brugeren. De må ikke

ændres på nogen måde. Hvis en trådløs enhed ændres, vil det ugyldiggøre godkendelsen til at bruge den. Kontakt producenten for at få service.

Benyt kun drivere, der er godkendt i det land, hvor de benyttes. Se fabrikantens systemgendannelseskit, eller kontakt fabrikantens tekniske support for at få yderligere oplysninger.

5. Appendiks 131

Bemærkninger om regler

21

Kun Taiwan

23

Kun Thailand

Dette udstyr til telekommunikation overholder de tekniske NTC-krav.

24

Kun Rusland / Kazakhstan / Hviderusland

22

Kun Tyrkiet

5. Appendiks 132

Bemærkninger om regler

25

Kun Tyskland

27

Kun Kina

26

Kun Canada

Dette produkt overholder de relevante tekniske specifikationer fra Industry

Canada. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d’Industrie Canada.

REN (Ringer Equivalence Number) er en angivelse af det maksimale antal enheder, der må være tilsluttet til et telefoninterface. Et interface kan afsluttes i enhver mulig kombination af enheder, så længe disse enheders samlede REN-sum ikke overstiger fem. / L’indice d’equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison d’une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d’indices d’equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n’excede pas cinq.

REN (Ringer Equivalence Number): 0.1/ Indice REN : 0.1

Websted: http://www.samsung.com/cn/support/location/ supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION

襦 愤 縑趀 爮闭

Xpress M3065FD

Xpress M3065FW

賉 帞

蜷筨 愤 竖 爮 襔 *%

縑趀绌 裎 術賉縑聱 ポ kW·h マ

2

2

1.15

1.18

5. Appendiks 133

Bemærkninger om regler

᳝ᆇ⠽䋼

5. Appendiks 134

Copyright

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Denne brugerhåndbog er udelukkende ment som orientering. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.

Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, der opstår som følge af brugen af denne brugervejledning.

• Samsung og Samsung-logoet er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd.

• Microsoft, Windows XP Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 10 og Windows Server 2016 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

• Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint og Outlook er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

• Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android og Gmail er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Google Inc.

• Mopria, Mopria-logoet og Mopria Alliance-logoet er registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande.

Uautoriseret brug er strengt forbudt.

• iPad, iPhone, iPod touch, Mac samt Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

• AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

• Alle andre mærke - eller produktnavne er varemærker tilhørende de respektive virksomheder eller organisationer.

Den inkluderede software i dette produkt indeholder open source-software. Du kan få den komplette, tilhørende source-kode for en periode på tre år efter den seneste forsendelse af dette produkt ved at sende en email til mailto:[email protected]. Det er også muligt at få den komplette, tilhørende source-kode på et fysisk medie såsom en CD-ROM, der opkræves et minimalt beløb for dette.

Den følgende URL http://opensource.samsung.com/opensource/M301x-M306x/seq/0 fører til siden med downloads af den tilgængelige source-kode og open source-information relateret til dette produkt.

Dette offer er gyldigt for enhver, som modtager denne information.

QR-kode

REV. 1.00

5. Appendiks 135

Samsung Multifunction

M306x series

Denne håndbog indeholder oplysninger om installation, avanceret konfiguration, betjening og fejlfinding i forskellige OS-miljøer.

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og lande.

GRUNDLÆGGENDE

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

AVANCERET

1. Softwareinstallation

Installation til Mac

Geninstallation til Mac

Installation til Linux

Geninstallation til Linux

140

141

142

143

2. Brug af netværkstilsluttet

maskine

Nyttige netværksprogrammer

Kabelbaseret netværkskonfiguration

Installation af driver via netværket

Konfiguration af trådløst netværk

Brug af NFC-funktionen

Understøttede mobile apps

Mopria™

AirPrint

Samsung Cloud Print

PrinterOn

Google Cloud Print™

145

146

151

160

176

186

187

189

191

194

196

3. Menuer med nyttige indstillinger

Før du begynder at læse et kapitel

Udskriv

kopiere

Fax

Scan

Systemkonfiguration

Netværkskonfiguration

PrinterOn

199

200

201

205

209

211

217

219

4. Specielle funktioner

Højdejustering

Indtastning af forskellige tegn

Konfiguration af faxadressebog

Udskrivningsfunktioner

Scanningsfunktioner

Faxfunktioner

221

222

224

228

244

253

137

AVANCERET

5. Nyttige administrationsværktøjer

Adgang til administrationsværktøj

Easy Capture Manager

Samsung AnyWeb Print

Easy Eco Driver

Brug af SyncThru™ Web Service

263

264

265

266

267

Brug af Samsung Easy Document Creator 270

Brug af Samsung Printer Center 271

Brug af Samsung Easy Printer Manager 274

Brug af Status for Samsung-printer

Brug af Samsung Printer Experience

277

279

6. Fejlfinding

Problemer med papirindføring 287

Problemer med strøm- og kabeltilslutninger 288

Udskrivningsproblemer 289

Problemer med udskriftskvaliteten

Kopieringsproblemer

Scanningsproblemer

Faxproblemer

293

301

302

303

Problemer vedrørende operativsystem 305

138

1. Softwareinstallation

Dette kapitel forklarer, hvordan du installerer vigtig og nyttig software til brug i et miljø, hvor maskinen er tilsluttet via et kabel. En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til computeren ved hjælp af kablet.

Spring trinnene i det følgende over, og fortsæt med installationen af maskinens driver, hvis maskinen er sluttet

til et netværk (se "Installation af driver via netværket" på side 151).

• Installation til Mac

• Geninstallation til Mac

• Installation til Linux

• Geninstallation til Linux

140

141

142

143

• Hvis du bruger Windows OS, kan du i den Grundlæggende vejledning læse, hvordan

du installerer maskinens driver (se "Installering af driveren" på side 26).

• USB-kablet må højst være 3 meter langt.

Installation til Mac

1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

2

3

Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

Vælg den cd-rom, som vises i Finder .

4

5

Dobbeltklik på ikonet Install Software .

Læs licensaftalen, og marker knappen installationsaftale.

6 Klik på Next og følg derefter de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

Sådan installeres faxdriveren: a Åbn mappen Programmer > Samsung > Fax Queue Creator .

b Din maskine vises på Printer List c

Vælg den maskine, der skal bruges, og klik på knappen

Create

1. Softwareinstallation 140

Geninstallation til Mac

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af driveren og geninstallere den.

1 Åbn mappen Applications > Samsung > Printer Software

Uninstaller .

2

3

Klik på Continue for at afinstallere printersoftware.

Marker det program, du vil slette, og klik på Uninstall .

Angiv adgangskoden, og klik på OK .

4

5 Klik på Close , når afinstallationen er fuldført.

Hvis der allerede er tilføjet en maskine, skal du slette den fra Print

Setup Utility

eller

Print & Fax

.

1. Softwareinstallation 141

Installation til Linux

Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for at installere printersoftwaren (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.

1

Installation af Unified Linux Driver

Du skal logge på som superbruger (root) for at installere maskinsoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal kontakte systemadministratoren for at få hjælp.

1

2

3

Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

Kopier Unified Linux Driver -pakken til dit system.

Åbn terminalprogrammet, og gå til den mappe, som du har kopieret pakken til.

4

5

6

Pak pakken ud.

Flyt den til mappen uld

.

Udfør kommandoen "./ install.sh

" (hvis du ikke er logget på som superbruger, skal du udføre kommandoen med " sudo " som " sudo

./install.sh

")

7 Fortsæt installationen.

8 Når installationen er fuldført, skal hjælpeprogrammet til udskrivning startes (gå til System > Administration > Printing , eller du skal udføre kommandoen " system-config-printer " i terminalprogrammet).

9 Tryk på knappen Add .

10 Vælg printer.

11 Tryk på knappen Forward , og føj den til dit system.

1. Softwareinstallation 142

Geninstallation til Linux

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af driveren og geninstallere den.

1

2

3

Åbn programmet Terminal .

Gå til mappen uld , som hentes fra pakken Unified Linux Driver .

Udfør kommandoen "./ uninstall.sh

" (hvis du ikke er logget på som superbruger, skal du udføre kommandoen med " sudo " som " sudo

./uninstall.sh

").

4 Fortsæt afinstallationen.

1. Softwareinstallation 143

2. Brug af netværkstilsluttet maskine

Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til konfiguration af en maskine og den tilhørende software via netværket.

• Nyttige netværksprogrammer

Kabelbaseret netværkskonfiguration

Installation af driver via netværket

Konfiguration af trådløst netværk

Brug af NFC-funktionen

Understøttede mobile apps

Mopria™

AirPrint

Samsung Cloud Print

PrinterOn

• Google Cloud Print™

145

146

151

160

176

186

187

189

191

194

196

De understøttede ekstraudstyrsenheder og funktionerne kan variere alt afhængigt af din

model (se "Funktioner pr. model" på side 8).

Nyttige netværksprogrammer

1

Der findes en række programmer, som gør det nemt at konfigurere netværksindstillinger i et netværksmiljø. Især for netværksadministratoren er det muligt at håndtere flere maskiner på netværket.

• Angiv først IP-adressen, inden du anvender programmerne nedenfor.

• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,

afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8).

SyncThru™ Webservice

Webserveren, der er integreret i netværksmaskinen, gør det muligt for dig

at udføre følgende opgaver (se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side

267).

• Kontrollere oplysninger om og status for forbrugsstoffer.

• Tilpasse maskinindstillinger.

• Indstille muligheden for e-mail-underretning. Når du angiver denne indstilling, sender maskinen automatisk status (mangel på tonerpatron eller maskinfejl) til en bestemt persons e-mail.

• Konfigurere de netværksparametre, som maskinen skal bruge til at oprette forbindelse til forskellige netværksmiljøer.

2

Kabelbaseret netværkskonfiguration med SetIP

Med dette hjælpeprogram kan du vælge en netværksgrænseflade og manuelt konfigurere IP-adresserne, der skal bruges sammen med TCP/IPprotokollen.

Se "Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Windows)" på side

146.

Se "Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Mac)" på side 147.

Se "IPv4-konfiguration med SetIP (Linux)" på side 147.

• Hvis din enhed ikke understøtter en netværksforbindelse, vil den

ikke kunne bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 21).

• TCP/IPv6 understøttes ikke af dette program.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 145

Kabelbaseret netværkskonfiguration

3

Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport

Du kan udskrive en netværkskonfigurationsrapport

fra maskinens kontrolpanel, der viser den aktuelle maskines netværksindstillinger. Dette hjælper dig med at konfigurere et netværk.

Ved hjælp af netværkskonfigurationsrapporten kan du finde din maskines MAC-adresse og IP-adresse.

Eksempel:

• MAC-adresse: 30:CD:A7:41:A2:78

• IP-adresse: 169.254.192.192

IPv4-konfiguration

• Hvis din enhed ikke understøtter en netværksforbindelse, vil den

ikke kunne bruge denne funktion (se "Oversigt over maskinen" på side 19).

• Du kan også angive TCP/IPv4 fra kontrolpanelet.

• TCP/IPv6 understøttes ikke af dette program.

Først skal du konfigurere en IP-adresse for netværksudskrivning og administration. Som regel tildeles en ny IP-adresse automatisk af en

DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) på netværket.

4

Konfiguration af IP-adresse

Hvis du tilslutter maskinen til et netværk, skal du først konfigurere TCP/IPindstillingerne for maskinen. De nedenfor viste indstillinger er de grundlæggende indstillinger, der kræves for brug af maskinen som en netværksmaskine. Du kan indstille TCP/IP, DNS-server, TCP/IPv6,

Ethernet og metoderne til allokering af IP-adresse.

Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Windows)

Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under

Kontrolpanel

>

Sikkerhedscenter

>

Windows Firewall

.

De følgende instruktioner kan variere for din model.

1 Hent softwaren fra Samsung-webstedet, og pak den derefter ud, og installer den: (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).

2

3

Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

Slut maskinen til netværket med et netværkskabel.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 146

Kabelbaseret netværkskonfiguration

4 Tænd maskinen.

5 Vælg Start i Windows, vælg Alle Programmer > Samsung

Printers > SetIP .

6 Klik på ikonet (det tredje fra venstre) i SetIP-vinduet for at åbne

TCP/IP-konfigurationsvinduet.

7 Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele dig disse oplysninger, før du fortsætter.

Find maskinens MAC-adresse i Netværkskonfigurationsrapporten

(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 146), og

angiv den uden kolon. F.eks. bliver 30:CD:A7:41:A2:78 til

0015992951A8.

8 Klik på

Anvend

, og klik derefter på

OK

. Maskinen udskriver automatisk

Netværkskonfigurationsrapporten

. Kontroller, at alle indstillingerne er korrekte.

Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Mac)

Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under

System Preferences > Security (eller Security & Privacy ) > Firewall .

1 Hent softwaren fra Samsung-webstedet, og pak den derefter ud, og installer den: (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).

2

3

Tænd maskinen.

Kør det downloadede SetIP -program.

4 Klik på ikonet (det tredje fra venstre) i SetIP-vinduet for at åbne

TCP/IP-konfigurationsvinduet.

5 Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele dig disse oplysninger, før du fortsætter.

Find maskinens MAC-adresse i Netværkskonfigurationsrapporten

(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 146), og

angiv den uden kolon. F.eks. bliver 30:CD:A7:41:A2:78 til

0015992951A8.

6 Klik på Anvend , og klik derefter på OK . Maskinen udskriver automatisk Netværkskonfigurationsrapporten . Kontroller, at alle indstillingerne er korrekte.

IPv4-konfiguration med SetIP (Linux)

Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under

System Preferences

eller

Administrator

.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 147

Kabelbaseret netværkskonfiguration

De følgende anvisninger kan variere, afhængigt af din model eller dine operativsystemer.

IPv6-konfiguration

IPv6 understøttes kun korrekt i Windows Vista eller nyere.

1

2

Hent SetIP-program fra Samsung-webstedet, og pak det ud.

Dobbeltklik på filen SetIPApplet.html

i mappen cdroot/Linux/ noarch/at_opt/share/utils .

3 Klik for at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.

4 Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele dig disse oplysninger, før du fortsætter.

• Hvis det ser ud til, at IPv6-netværket ikke fungerer, skal du nulstille alle netværksindstillingerne til fabriksstandarderne og prøve igen ved hjælp af Ryd indstill.

.

• For modeller, der ikke har skærmdisplayet på kontrolpanelet, kan du indstille IPv6-addressering via SyncThru™ Web Service .

5

Find maskinens MAC-adresse i Netværkskonfigurationsrapporten

(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 146), og

angiv den uden kolon. F.eks. bliver 30:CD:A7:41:A2:78 til

0015992951A8.

Maskinen udskriver automatisk

Netværkskonfigurationsrapporten

.

Aktivering af IPv6 fra kontrolpanelet

1

2

Tryk på knappen ( menu

) på kontrolpanelet.

Tryk på Netværk > TCP/IP (IPv6) > IPv6-protokol

Vælg

Til

, og tryk på

OK

.

3

4 Sluk maskinen, og tænd den igen.

Når du installerer printerdriveren, skal du ikke både konfigurere IPv4 og

IPv6. Det anbefales, at du konfigurerer enten IPv4 eller IPv6 (se

"Installation af driver via netværket" på side 151).

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 148

Kabelbaseret netværkskonfiguration

DHCPv6-adressekonfiguration fra kontrolpanelet

Hvis der er en DHCPv6-server på netværket, kan du angive en af følgende indstillinger som standard for dynamisk værtskonfiguration.

1

2

Tryk på knappen ( menu ) på kontrolpanelet.

Tryk på Netværk > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Konfig.

3 Tryk på OK for at vælge den ønskede værdi.

• Router: Brug kun DHCPv6, når en router kræver det.

• Brug altid: Brug altid DHCPv6, uanset hvad routeren kræver.

• Brug aldrig: Brug aldrig DHCPv6, uanset hvad routeren kræver.

3 Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du flytte musemarkøren hen på Settings på den øverste menulinje og derefter klikke på Network Settings .

4

5

Klik på TCP/IPv6 i den venstre rude på webstedet.

Markér afkrydsningsfeltet IPv6 Protocol for at aktivere IPv6.

Klik på knappen Apply .

6

7 Sluk maskinen, og tænd den igen.

• Du kan også angive DHCPv6.

• Sådan angives IPv6-adressen manuelt:

Marker afkrydsningsfeltet Manual Address . Tekstboksen Address/

Prefix aktiveres derefter. Indtast resten af adressen (f.eks.:

3FFE:10:88:194:: AAAA . ”A” er de hexadecimale værdier 0 til 9, A til

F).

Aktivering af IPv6 fra SyncThru™ Web Service

1 Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows. Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Kør .

2 Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service , skal du logge ind som en administrator. Angiv standard-ID og adgangskode nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.

• ID: admin

• Password: sec00000

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 149

Kabelbaseret netværkskonfiguration

IPv6-adressekonfiguration fra SyncThru™ Web Service

1 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, der understøtter IPv6adressering som en URL-adresse.

2 Vælg en af IPv6-adresserne ( Link-local Address , Stateless

Address , Stateful Address eller Manual Address ) i netværkskonfigurationsrapport

(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 146).

• Link-local Address: Selvkonfigureret lokal IPv6-adresse

(adressen starter med FE80).

• Stateless Address: IPv6-adresse, der er konfigureret automatisk af en netværksrouter.

• Stateful Address: IPv6-adresse, der er konfigureret af en

DHCPv6-server.

• Manual Address: IPv6-adresse, der er konfigureret manuelt af en bruger.

• Default Gateway: Standard-gateway konfigureret IPv6 adresse af en netværksrouter.

3 Indtast IPv6-adresserne (f.eks.: http://

[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

Adressen skal være anbragt i ”[ ]”-parenteser.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 150

Installation af driver via netværket

Du skal installere printerdriversoftwaren til udskrivning. Softwaren omfatter drivere, programmer og andre supportprogrammer.

Sørg for, at netværkskonfigurationen for maskinen er fuldført. Alle programmer skal være lukket på computeren, før du starter installationen.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 151

Installation af driver via netværket

5

Windows

1

2

Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.

Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.

Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du skrive X:\ Setup.exe

i proceslinjens Søg -indtastningsområde, hvor “X” erstattes med drevbogstavet på dit CD-ROM-drev, og derefter trykke på Enter.

3 Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.

Klik derefter på Næste .

4 Vælg Netværk på skærmen Printerforbindelsestype . Klik derefter på Næste .

5 Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på

Start

>

Alle programmer

>

Tilbehør

>

Kør

.

X:\ Setup.exe

, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK .

•I Windows 8

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i

Charms(Amuletter)

vælge

Søg

>

Apps(App) og søge efter

Kør

. Indtast X:\Setup.exe, hvor "X" erstattes med drevbogstavet for dit cd-rom-drev, og klik herefter på

OK

.

Hvis pop-op-vinduet " Tryk for at vælge, hvad der skal ske med denne disk ." vises, skal du klikke på det, og vælge Run

Setup.exe

.

•I Windows 10 / Windows Server 2016

I Start-skærmen Windows 8

• V4-driveren hentes automatisk med Windows Update, hvis din computer er tilsluttet internettet. Eller du kan manuelt hente V4driveren fra Samsung -webstedet www.samsung.com > find your product > Support or downloads.

• Du kan hente appen Samsung Printer Experience fra Windows

Store(store). Du skal have en Microsoft-konto for at kunne bruge

Windows Store(store) .

a Fra Charms(Amuletter) , vælg Søg .

b Klik på Store(store) .

c

Søg efter og klik på

Samsung Printer Experience

.

d Klik på Installer .

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 152

Installation af driver via netværket

• Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd, installeres V4-driveren ikke. Hvis du vil bruge V4-driveren på skærmbilledet

DeskTop

, kan du hente den fra SamsungSamsung s websted, www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.

• Hvis du vil installere Samsung s printeradministrationsværktøjer, skal du installere dem ved hjælp af den medfølgende software-cd.

5

Du kan udskrive en netværkskonfigurationsrapport fra maskinens kontrolpanel. Rapporten vil vise den aktuelle maskines værtsnavn.

Driveren installeres automatisk ved hjælp af

Windows Update

.

1

2

Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.

Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.

Fra Charms(Amuletter) , vælg Indstillinger > Skift pcindstillinger > enhed .

Tilstanden for installation uden brugerindgriben

Tilstanden for installation uden brugerindgriben er en installationsmetode, der ikke kræver brugerindgriben. Når du starter installationen, installeres maskindriveren og softwaren automatisk på din computer. Du kan starte installationen uden brugerindgriben ved at skrive /s eller /S i kommandovinduet.

I Windows 10 / Windows Server 2016

Fra proceslinjen skal du skrive Enheder og printere i indtastningsfeltet

Søg

. Tryk på Enter.

ELLER

Fra ikonet Start ( printere .

) vælges Indstillinger > Enheder > Enheder og

Kommandolinjeparametre

I følgende tabeller vises kommandoer, der kan bruges i kommandovinduet.

Nedenstående kommandolinje er effektiv og anvendes, når kommandoen bruges sammen med

/s

eller

/S

. Men

/h

,

/H

eller

/?

er exceptionelle kommandoer, der kan anvendes alene.

3 Klik på Tilføj en enhed .

Listen med fundne maskiner vises på skærmen.

4 Klik på modellens navn eller værtsnavnet, du vil benytte.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 153

Installation af driver via netværket

Kommandolinje

/s eller /S

Definition

Starter installation uden brugerindgriben.

Beskrivelse

Installerer maskindrivere uden at bede om UI’er eller brugerindgriben.

Kommandolinje

/p"<portnavn>" eller /

P"<portnavn>"

Definition Beskrivelse

Angiver printerport.

Netværksporten oprettes vha.

TCP/IPstandardportover vågning. For lokalport skal denne port eksistere på systemet, før den angives ved kommando.

Printerportnavn kan angives som IP-adresse, værtsnavn, USBlokalportnavn, IEEE1284portnavn eller netværkssti.

Eksempel:

• /p"xxx.xxx.xxx.xxx" hvor

"xxx.xxx.xxx.xxx" betyder IP-adresse for netværksprinter. / p"USB001", /P"LPT1:", / p"værtsnavn"

• / p"\\computer_name\shar ed_printer" eller

"\\xxx.xxx.xxx.xxx\share d_printer", hvor

"\\computer_name\share d_printer" eller

"\\xxx.xxx.xxx.xxx\share d_printer" angiver netværksstien til printeren ved indtastning af to skråstreger, computerens navn eller den lokale IP-adresse for den pc, som deler printeren, og derefter printerens delenavn.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 154

Installation af driver via netværket

Kommandolinje Definition Beskrivelse

/a"<dest_sti>” eller

/A"<dest_sti>"

Angiver destinationsstien for installation.

Destinationsstien bør være en fuldt kvalificeret sti.

Eftersom maskinens drivere bør være installeret på den OS-specifikke placering, gælder denne kommando kun for programmer.

/n"<Printernavn>" eller /

N"<Printernavn>"

/nd eller /ND

Angiver printernavn.

Printerforekomster skal oprettes som angivet printernavn.

Med denne parameter kan du tilføje printerforekomster efter behov.

Kommandoer, der ikke angiver den installerede driver som en standardmaskindriver.

Det angiver, at den installerede maskindriver ikke er standardmaskindriveren på dit system, hvis der er installeret en eller flere printerdrivere. Hvis der ikke er installeret maskindriver på dit system, anvendes denne indstilling ikke, da

Windows-operativsystemet vil angive den installerede printerdriver som en standardmaskindriver.

Kommandolinje

/x eller /X

Definition

Bruger eksisterende maskindriverfil til at oprette printerforekomster, hvis den allerede er installeret.

Beskrivelse

Denne kommando angiver en måde at installere en printerforekomst på, der anvender installerede printerdriverfiler, uden at installere en ekstra driver.

/up"<printernavn>" eller /

UP"<printernavn>"

/d eller /D

/v"<delenavn>" eller /

V"<delenavn>"

Fjerner kun angivne printerforekomster og ikke driverfilerne.

Afinstallerer alle enhedsdrivere og programmer fra dit system.

Denne kommando angiver en måde til kun at fjerne en specificeret printerforekomst fra dit system, uden at det får indflydelse på andre printerdrivere. Den fjerner ikke printerdriverfiler fra dit system.

Denne kommando fjerner alle installerede enhedsdrivere og programmer fra dit system.

Deler den installerede maskine og tilføjer andre tilgængelige platformsdrivere til pegning og udskrivning.

Den installerer alle

Windows-platformens understøttede maskindrivere på systemet og deler dem med det angivne <sharenavn> til pegning og udskrivning.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 155

Installation af driver via netværket

Kommandolinje

/o eller /O

/h, /H eller /?

Definition

Åbner mappen Printere og faxenhede efter installation.

Denne kommando åbner mappen Printere og faxenhede efter installation uden brugerindgriben.

Viser brugen af kommandolinjer.

Beskrivelse

6

Mac

1

2

Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

Vælg den cd-rom, som vises i Finder .

3

4 Dobbeltklik på ikonet

Install Software

.

Læs licensaftalen, og marker knappen installationsaftale.

5

6 Klik på

Next

.

Vælg Network på Printer Connection Type .

7

8 Klik på

Next

.

9 Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

7

Linux

Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for at installere printersoftwaren (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.

1 Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.

Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.

2

3

Kopier

Unified Linux Driver

-pakken til dit system.

Åbn terminalprogrammet, og gå til den mappe, som du har kopieret pakken til.

4

5

Pak pakken ud.

Flyt den til mappen uld .

6 Udfør kommandoen "

./install.sh

". (Hvis du ikke er logget på som superbruger, skal du udføre kommandoen med " sudo

" som " sudo

./install.sh

").

7 Fortsæt installationen.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 156

Installation af driver via netværket

8 Når installationen er fuldført, skal du starte hjælpeprogrammet

Printing (gå til System > Administration > Printing eller udføre kommandoen " system-config-printer " i terminalprogrammet).

9 Tryk på knappen Add .

10 Vælg AppSocket/HP JetDirect , og angiv IP-adressen for din maskine.

11 Tryk på knappen Forward , og føj den til dit system.

Tilføjelse af en netværksprinter

1

2

Dobbeltklik på Unified Driver Configurator .

Klik på Add Printer .

Vinduet Add printer wizard åbnes. Klik på Next .

3

4 Vælg Network printer , og klik på knappen Search .

Printerens IP-adresse og modelnavn vises på listen.

5

6 Vælg din maskine, og klik på Next .

Indtast printerbeskrivelsen, og klik på

Next

.

7

8 Klik på Finish , når maskinen er tilføjet.

8

UNIX

• Sørg for, at maskinen understøtter UNIX-operativsystemet, før du

installerer UNIX-printerdriveren (se "Operativsystem" på side 8).

• Kommandoerne er markeret med "". Du skal ikke skrive anførselstegnene i indtastningen.

• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,

afhængigt af model og land (se "Operativsystem" på side 8).

Du skal installere UNIX-printerdriverpakken først og derefter konfigurere printeren for at bruge UNIX-printerdriveren. Du kan hente UNIXprinterdriveren på Samsungs websted (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).

Installation af UNIX-printerdriverpakken

Installationsproceduren er almindelig for alle varianter af nævnte UNIXoperativsystem.

1 Fra Samsungs websted skal du hente og udpakke UNIX Printer

Driver-pakken på din computer.

2 Opnå rodprivilegier.

“ su ”

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 157

Installation af driver via netværket

3 Kopier det relevante driverarkiv til mål-UNIX-computeren.

Se administratorhåndbogen til UNIX OS angående oplysninger.

4 Pak UNIX-printerdriverpakken ud.

For eksempel skal du på IBM AIX bruge følgende kommandoer.

“ gzip -d <

indtast pakkenavn

| tar xf -

5 den udpakkede mappe.

6 Kør installationsscriptet.

“ ./install –i " install

er installationsscriptfilen, der bruges til at installere og fjerne installationen af UNIX-printerdriverpakken.

Brug " chmod 755 install "-kommandoen til at give tilladelsen til installationsscriptet.

7 Udfør "

. /install –c

”-kommandoen for at verificere installationsresultaterne.

8 Kør " installprinter " fra kommandolinjen. Dette åbner vinduet Add

Printer Wizard . Konfigurer printeren i dette vindue som vist i de følgende procedurer.

På nogle UNIX-operativsystemer, f.eks. Solaris 10, er netop tilføjede printere muligvis ikke aktiveret og/eller accepterer ikke opgaver. I det tilfælde skal du køre følgende to kommandoer på rodterminalen:

“ accept <printer_name>

"

“ enable <printer_name> ”

Afinstallation af printerdriverpakken

Programmet bør bruges til at slette den printer, der er installeret i systemet.

a

Kør " uninstallprinter

"-kommandoen fra terminalen.

Det åbner Uninstall Printer Wizard .

De installerede printere vises på rullelisten.

b Vælg den printer, der skal slettes.

c

Klik på

Delete

for at slette printeren fra systemet.

d Udfør " . /install –d "-kommandoen for at fjerne installationen af hele pakken.

e Hvis du vil verificere resultatet af fjernelsen, skal du udføre " . /install

–c

"-kommandoen.

Hvis du vil geninstallere den, skal du bruge kommandoen "

. /install –i

" for at geninstallere binære filer.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 158

Installation af driver via netværket

Konfiguration af printeren

Kør ‘installprinter’ fra kommandolinjen for at tilføje printeren til dit UNIXsystem. Dette åbner vinduet med guiden Add printer. Konfigurer printeren i dette vindue i henhold til følgende trin:

1

2

3

Skriv navnet på printeren.

Vælg den relevante printermodel på modellisten.

Indtast en beskrivelse, der svarer til printertypen, i feltet Type . Dette er valgfrit.

4

5

Angiv en printerbeskrivelse i feltet Description . Dette er valgfrit.

Angiv printerplaceringen i feltet Location .

6 Skriv IP-adressen eller DNS-navnet på printeren i tekstfeltet

Device for netværkstilsluttede printere. På IBM AIX med jetdirect Queue type er kun DNS-navnet muligt, numerisk IP-adresse er ikke tilladt.

7 Queue type viser tilslutningen som lpd eller jetdirect i det tilsvarende listefelt. Der er adgang til en yderligere usb -type på Sun

Solaris OS.

8

9

Vælg

Copies

for at angive antallet af kopier.

Kontroller indstillingen Collate for at modtage kopier, der allerede er sorteret.

10 Kontroller indstillingen Reverse Order for at modtage kopier i omvendt rækkefølge.

11 Kontroller indstillingen Make Default for at angive denne printer som standard.

12 Klik på OK for at tilføje printeren.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 159

Konfiguration af trådløst netværk

9

Trådløst netværk er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt af modellen

(se "Funktioner pr. model" på side 8).

Trådløse netværk kræver en højere grad af sikkerhed. Når et adgangspunkt konfigureres, oprettes der derfor et netværksnavn (SSID), den anvendte sikkerhedstype og en netværksadgangskode for netværket. Bed netværksadministratoren om disse oplysninger, før du går videre med maskininstallationen.

Introduktion til trådløse opsætningsmetoder

Du kan enten konfigurere de trådløse indstillinger fra maskinen eller computeren. Vælg indstillingsmetoden i tabellen nedenfor.

• Visse installationstyper til trådløst netværk er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model eller land.

• Det anbefales kraftigt, at du angiver en adgangskode på adgangspunkterne. Hvis du ikke angiver en adgangskode på adgangspunkterne, kan de blive udsat for ulovlig adgang fra ukendte enheder såsom pc'er, smartphones og printere. Se i brugerhåndbogen til adgangspunkter for oplysninger om angivelse af adgangskoder.

t

Konfiguration smetode

Tilslutningsmeto de

Beskrivelse og reference

Fra computeren

Se "Opsætning via USB-kabel" på side 163 mht. Windows.

Se "Adgangspunkt uden et USBkabel" på side 166 mht. Windows.

Med adgangspunk

Fra maskinens kontrolpanel

Installation af Wi-Fi Direct

Se "Opsætning via USB-kabel" på side 168 mht. Mac.

Se "Adgangspunkt uden et USBkabel" på side 169 mht. Mac.

Se "Brug af et netværkskabel" på side 170.

Se "Brug ef menuen WPS" på side

161.

Se "Brug af Wi-Fi-netværk" på side

163.

Se "Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning" på side 173.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 160

Konfiguration af trådløst netværk

10

Brug ef menuen WPS

• Netværkscomputer (kun PIN-tilstand)

Hvis din maskine og adgangspunkt (eller trådløse router) understøtter Wi-

Fi Protected Setup™ (WPS), kan du nemt konfigurere de trådløse netværksindstillinger via menuen

WPS

uden behov for en computer.

• Hvis du vil bruge det trådløse netværk ved hjælp af infrastrukturtilstanden, skal du kontrollere, at netværkskablet er fjernet fra maskinen. Om du skal bruge WPS (PBC) -knappen eller indtaste PIN-koden fra computeren for at oprette forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router), afhænger af det adgangspunkt (eller den trådløse router), du bruger. Se brugervejledningen til adgangspunktet (eller den trådløse router), som du bruger.

• Når du bruger WPS-knappen til at indstille det trådløse netværk, kan sikkerhedsindstillingerne ændres. Du kan undgå dette ved at låse

WPS-indstillingen til de aktuelle trådløse sikkerhedsindstillinger.

Indstillingsnavnet kan variere afhængigt af adgangspunktet (eller den trådløse rotuer), du anvender.

Valg af din type

Der findes to metoder til at tilslutte din maskine til et trådløst netværk.

• Metoden Trykknapkonfiguration (PBC) giver dig mulighed for at tilslutte maskinen et trådløst netværk ved at trykke på menuen WPS på kontrolpanelet på maskinen og WPS-knappen (PBC) på et adgangspunkt (eller en trådløs router), som understøtter WPS (Wi-Fi

Protected Setup™).

• Metoden Personligt identifikationsnummer (PIN) giver dig mulighed for at tilslutte maskinen et trådløst netværk ved at indtaste de medfølgende PIN-oplysninger på et adgangspunkt (eller en trådløs router), som understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Elementer, du skal have klar

• Tjek, om adgangspunktet (eller den trådløse router) understøtter WPS

(Wi-Fi Protected Setup™).

• Tjek, om maskinen understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 161

Konfiguration af trådløst netværk

Tilslutning af WPS

Fabriksstandarden for maskinen er PBC -tilstand, som anbefales for et typisk trådløst miljø.

Tilslutning i PBC-tilstand

1

2

Tryk på knappen ( Menu ) på kontrolpanelet, og vælg Netværk .

Tryk på Wi-Fi .

Tryk på WPS > PBC .

3

4 Tryk på knappen WPS (PBC) på adgangspunktet (eller den trådløse router).

5 Følg instruktionerne på displayets skærmbillede.

Meddelelserne vises på displayets skærmbillede.

4 Den ottecifrede PIN-kode vises på displayet.

Du skal indtaste den ottecifrede PIN-kode inden for to minutter på den computer, der er tilsluttet adgangspunktet (eller den trådløse router).

Du skal indtaste PIN fra computeren for at tilslutte til adgangspunktet

(eller den trådløse router) varierer afhængigt af det adgangspunkt (eller den trådløse router), som du bruger. Se brugervejledningen til adgangspunktet (eller den trådløse router), som du bruger.

5 Følg instruktionerne på displayets skærmbillede.

Meddelelserne vises på displayets skærmbillede.

Tilslutning i PIN-tilstand

1

2

Tryk på knappen ( Menu ) på kontrolpanelet, og vælg Netværk .

Tryk på Wi-Fi .

3 Tryk på WPS > PIN .

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 162

Konfiguration af trådløst netværk

11

Brug af Wi-Fi-netværk

Inden du starter, skal du kende dit trådløse netværks netværksnavn (SSID) og netværksnøglen, hvis netværket er krypteret. Disse oplysninger blev indstillet, da adgangspunktet (eller den trådløse router) blev installeret. Hvis du ikke kender det trådløse miljø, kan du spørge den person, der har konfigureret dit netværk.

12

Konfiguration med Windows

Genvej til programmet Samsung Easy Wireless Setup uden cd'en:

Hvis du har installeret printerdriveren en gang, kan du få adgang til programmet Samsung Easy Wireless Setup uden brug af cd'en.

1 Tryk på knappen ( Menu ) på kontrolpanelet, og vælg Netværk .

2

3

Tryk på

Wi-Fi

.

Tryk på Wi-Fi Til/Fra > Til .

4 Maskinen viser en liste over tilgængelige netværk at vælge mellem.

Når der er valgt et netværk, beder printeren om den tilsvarende sikkerhedsnøgle.

5 Vælg den ønskede Wi-Fi netværksindstilling.

Opsætning via USB-kabel

Elementer, du skal have klar

• Adgangspunkt.

• Netværkstilsluttet computer

• Program-cd, der fulgte med maskinen

• Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort

• USB-kabel

Oprettelse af infrastrukturnetværket

1

2

Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.

Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 163

Konfiguration af trådløst netværk

3 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

5 Vælg Trådløst på skærmen Printerforbindelsestype . Klik derefter på Næste .

6 På skærmen Konfigurerer du din printer for første gang?

skal du vælge Ja jeg vil konfigurere min printers trådløse netværk . Klik derefter på Næste .

Hvis din printer allerede er koblet på netværket, skal du vælge Nej, min printer er allerede tilsluttet mit netværk

7 Vælg Via et USB-kabel på skærmen Vælg metode til konfiguration af trådløst netværk . Klik derefter på Næste .

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på

Start

>

Alle programmer

>

Tilbehør

>

Kør

.

X:\ Setup.exe

, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK .

•I Windows 8,

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i

Charms(Amuletter)

vælge

Søg

>

Apps(App) og søge efter

Kør

. Indtast X:\Setup.exe, hvor "X" erstattes med drevbogstavet for dit cd-rom-drev, og klik herefter på

OK

.

Hvis pop op-vinduet " Tryk for at vælge, hvad der skal ske med denne disk " vises, skal du klikke på det og vælge Run

Setup.exe

.

•I Windows 10 / Windows Server 2016

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du skrive X:\

Setup.exe

i proceslinjens

Søg

-indtastningsområde, hvor “X” erstattes med drevbogstavet på dit CD-ROM-drev, og derefter trykke på Enter.

4 Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.

Klik derefter på Næste .

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 164

Konfiguration af trådløst netværk

Hvis du ikke kan finde det ønskede netværksnavn, eller hvis du vil konfigurere det trådløse netværk manuelt, skal du klikke på

Avanceret indstilling .

Indtast det trådløse netværks navn:

Indtast SSID’et for adgangspunktet (der skelnes mellem store og små bogstaver i

SSID’et).

• Driftstilstand: Viser Infrastructure .

Godkendelse:

Vælg en godkendelsestype.

Åbent system: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.

Delt nøgle: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt

WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.

WPA Personlig eller WPA2 Personlig: Vælg denne indstilling for at godkende printerserveren baseret på WPA Pre-Shared Key. Der bruges her en delt hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre

Shared Key passphrase), der konfigureres manuelt på adgangspunktet og hvert af dets klienter.

Kryptering:

Vælg kryptering: (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES,

TKIP AES).

Netværksadgangskode:

Angiv netværkets krypteringsadgangskode.

Bekræft adgangskode til netværket:

Bekræft netværkets krypteringsadgangskode.

• WEP-nøgleindeks: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende WEP-nøgleindeks .

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis adgangspunktet har sikkerhedsindstillinger.

Indtast netværksadgangskoden til adgangspunktet (eller routeren).

8 Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du vil bruge, og klik på

Næste

.

9 Hvis din printer understøtter Wi-Fi Direct, vises følgende skærmbillede.

Klik på

Næste

.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 165

Konfiguration af trådløst netværk

• Wil-Fik Direct-indstillingen vises kun på skærmen, hvis printeren understøtter denne funktion.

• Kan starte med at oprette Wi-Fi Direct ved hjælp af Samsung Easy

Printer Manager (se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 173).

• Wi-Fi Direct-navn : Standard for Wi-Fi Direct Name er modellens navn og den maksimale længde er 23 tegn.

• Indstilling af adgangskode er en numerisk streng, og længden er

8 ~ 64 tegn.

10 Når konfigurationen til det trådløse netværk er fuldført, skal du fjerne

USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på

Næste

.

11 Vælg de komponenter, der skal installeres.

12 Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

Adgangspunkt uden et USB-kabel

Maskinen kører på trådløst LAN, når indstillingerne til trådløst netværk konfigureres. Du kan måske ikke oprette forbindelse til internettet.

Elementer, du skal have klar

• WiFi-aktiveret pc, som kører Windows 7 eller nyere og et adgangspunkt

(router)

• Program-cd, der fulgte med maskinen

• Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 166

Konfiguration af trådløst netværk

Oprettelse af infrastrukturnetværket

1

2

Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.

Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på

Start

>

Alle programmer

>

Tilbehør

>

Kør

.

X:\ Setup.exe

, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK .

•I Windows 8,

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i

Charms(Amuletter)

vælge

Søg

>

Apps(App) og søge efter

Kør

. Indtast X:\Setup.exe, hvor "X" erstattes med drevbogstavet for dit cd-rom-drev, og klik herefter på

OK

.

Hvis pop-op-vinduet " Tryk for at vælge, hvad der skal ske med denne disk ." vises, skal du klikke på det, og vælge Run

Setup.exe

.

•I Windows 10 / Windows Server 2016

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du skrive X:\

Setup.exe

i proceslinjens

Søg

-indtastningsområde, hvor “X” erstattes med drevbogstavet på dit CD-ROM-drev, og derefter trykke på Enter.

3 Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.

Klik derefter på Næste .

4 Vælg Trådløst på skærmen Printerforbindelsestype . Klik derefter på Næste .

5 På skærmen Konfigurerer du din printer for første gang?

skal du vælge Ja jeg vil konfigurere min printers trådløse netværk . Klik derefter på Næste .

Hvis din printer allerede er koblet på netværket, skal du vælge Nej, min printer er allerede tilsluttet mit netværk .

6 Vælg Via en direkte trådløs forbindelse på skærmen Vælg metode til konfiguration af trådløst netværk . Klik derefter på

Næste .

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 167

Konfiguration af trådløst netværk

• Selv hvis din computer kører med Windows 7 eller nyere, kan du ikke bruge denne funktion, hvis din pc ikke understøtter trådløst netværk.

Indstil det trådløse netværk vha. et USB-kabel (se "Opsætning via

USB-kabel" på side 163).

• Hvis nedenstående skærm vises, skal du trykke på ( WPS )knappen på kontrolpanelet inden for 2 minutter.

7 Klik på

Næste

, når du har konfigureret det trådløse netværk.

8 Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

13

Opsætning ved hjælp af Mac

Elementer, du skal have klar

• Adgangspunkt

• Netværkstilsluttet computer

• Program-cd, der fulgte med maskinen

• Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort

• USB-kabel

Opsætning via USB-kabel

1

2

3

Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

Vælg den cd-rom, som vises i Finder .

Dobbeltklik på ikonet Install Software .

4

5 Læs licensaftalen, og marker knappen installationsaftale.

6

7

8

9

Klik på Next .

Vælg Wireless på Printer Connection Type .

Klik på Next .

Vælg Via et USB-kabel på skærmen Vælg metode til konfiguration af trådløst netværk . Klik derefter på Næste .

Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du gå til trin 14.

10 Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du vil bruge, og klik på

Next .

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 168

Konfiguration af trådløst netværk

Hvis du indstiller den trådløse konfiguration manuelt, skal du klikke på

Advanced Setting

.

• Enter the wireless Network Name: Indtast SSID’et for adgangspunktet (der skelnes mellem store og små bogstaver i

SSID’et).

• Operation Mode: Marker afkrydsningsfeltet Infrastructure .

• Authentication: Vælg en godkendelsestype.

Open System: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.

Shared Key:

Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt

WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.

WPA Personal eller WPA2 Personal: Vælg denne indstilling for at godkende printerserveren baseret på WPA Pre-Shared Key. Der bruges her en delt hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre

Shared Key passphrase), der konfigureres manuelt på adgangspunktet og hvert af dets klienter.

• Encryption: Vælg krypteringen. (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP,

AES)

• Network Key: Angiv netværkets krypteringsnøgle.

Confirm Network Key:

Bekræft netværkets krypteringsnøgle.

• WEP Key Index: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende WEP Key Index .

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis adgangspunktet har sikkerhedsindstillinger.

Angiv netværksnøglen for adgangspunktet (eller routeren).

11

14

Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed vises.

Kontroller indstillingerne, og klik på Next .

• Du kan starte Wi-Fi Direct med kontrolpanelet (se "Konfiguration af

Wi-Fi Direct" på side 173).

• Wi-Fi Direct-navn: : Standard for Wi-Fi Direct Name er modellens navn og den maksimale længde er 23 tegn.

• Password setting er den numeriske streng, og størrelsen er 8-64 tegn.

12 Vinduet

Wireless Network Setting Complete

vises. Klik på

Next

.

13 Når indstillingerne for det trådløse netværk er udført, skal du fjerne

USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på Next .

Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

Adgangspunkt uden et USB-kabel

Elementer, du skal have klar

• WiFi-aktiveret Mac, som kører Mac OS 10.7 eller nyere og et adgangspunkt (router)

• Program-cd, der fulgte med maskinen

• Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 169

Konfiguration af trådløst netværk

1

2

3

Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

Vælg den cd-rom, som vises i Finder .

Dobbeltklik på ikonet Install Software .

4

5 Læs licensaftalen, og marker knappen installationsaftale.

Klik på Next .

6

7 Vælg Wireless på skærmen Printer Connection Type .

Klik på Next .

8

9 Vælg Via en direkte trådløs forbindelse på skærmen Vælg metode til konfiguration af trådløst netværk . Klik derefter på

Næste .

10 Hvis installationsprogrammet beder om tilladelse til at tilgå nøgleringen, skal du klikke på Allow .

11 Hvis billedet Select a wireless printer vises, skal man vælge den printer der har navnet DIRECT-xxx.

Hvis skærm Press WPS button on your printer vises, skal du trykke på (WPS)-knappen på kontrolpanelet inden for 2 minutter.

12 Når konfigurationen af det trådløse netværk er fuldført, skal du følge instruktionerne i installationsvinduet.

14

Brug af et netværkskabel

Kontakt netværksadministratoren eller den person, der har oprettet det trådløse netværk, for at få oplysninger om netværkskonfigurationen.

Maskinen er netværkskompatibel. For at gøre maskinen i stand til at samarbejde med dit netværk skal du udføre forskellige konfigurationsprocedurer.

Elementer, du skal have klar

• Adgangspunkt

• Netværkstilsluttet computer

• Program-cd, der fulgte med maskinen

• Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort

• Netværkskabel.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 170

Konfiguration af trådløst netværk

Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport

Du kan identificere maskinens netværksindstillinger ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.

IP-indstilling vha. programmet SetIP (Windows)

Dette program bruges til manuel opsætning af din maskines netværks-IPadresse vha. MAC-adressen til kommunikation med maskinen. MACadressen er netværksgrænsefladens hardwareserienummer og findes i

Netværkskonfigurationsrapporten .

Brug af SyncThru™ Web Service

Før du starter konfigurationen af parametre til trådløs forbindelse, skal du kontrollere status for kabeltilslutning.

1 Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers skal du tilslutte maskinen ved hjælp af et standardnetværkskabel.

2 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.

For eksempel:

Konfiguration af maskinens trådløse netværk

Før du starter, skal du kende netværksnavnet (SSID) til det trådløse netværk og netværksnøglen, hvis den er krypteret. Disse oplysninger blev indstillet, da adgangspunktet (eller den trådløse router) blev installeret. Hvis du ikke kender det trådløse miljø, kan du spørge den person, der har konfigureret dit netværk.

Du kan bruge SyncThru™ Web Service til at konfigurere de trådløse parametre.

3 Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Service webstedet.

4 Indtast

ID

og

Password

.

Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service , skal du logge ind som en administrator. Angiv standardid og

Password nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.

• ID: admin

• Adgangskode: sec00000

5 Når vinduet

SyncThru™ Web Service

åbnes, skal du klikke på

Settings

>

Network Settings

.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 171

Konfiguration af trådløst netværk

6 Klik på Wi-Fi > Wizard .

Vælg det eneste Network Name(SSID) på listen.

7

8 Klik på Next .

Hvis vinduet med sikkerhedsindstillinger for trådløse netværk vises, skal du angive den registrerede adgangskode

(netværksadgangskode) og klikke på Next .

9 Bekræftelsesvinduet vises. Kontroller den trådløse konfiguration.

Hvis konfigurationen er korrekt, skal du klikke på Apply .

Hvis der er sluttet et netværkskabel til netværksporten, skal man tage det ud af netværksporten.

15

Aktivering og deaktivering af WiFi-netværket

Hvis der er sluttet et netværkskabel til netværksporten, skal man tage det ud af netværksporten.

1 Kontroller, at netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers skal du tilslutte maskinen ved hjælp af et standardnetværkskabel.

2 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.

For eksempel:

3 Klik på

Login

øverst til højre på

SyncThru™ Web Service

webstedet.

4 Indtast ID og Password .

Hvis det er første gang, du logger på

SyncThru™ Web Service

, skal du logge ind som en administrator. Angiv standardid

og

Password

nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.

ID: admin

Password: sec00000

5 Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på

Settings > Network Settings .

6 Kik på

Wi-Fi

.

7 Du kan tænde/slukke Wi-Fi-netværket.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 172

Konfiguration af trådløst netværk

16

Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning

Wi-Fi Direct er en sikker og brugervenlig peer-to-peer-tilslutningsmetode mellem en printer med aktiveret Wi-Fi Direct og en mobil enhed.

Med Wi-Fi Direct kan du slutte din printer til et Wi-Fi Direct-netværk, mens du samtidig opretter forbindelse til et adgangspunkt. Du kan også bruge et kabelforbundet netværk og et Wi-Fi Direct-netværk samtidig, så flere brugere kan få adgang til og udskrive dokumenter både fra Wi-Fi Direct og fra et kabelforbundet netværk.

• Du kan ikke forbinde din mobile enhed til internettet gennem printerens Wi-Fi Direct.

• Den understøttede protokolliste passer muligvis ikke til din model.

Wi-Fi Direct-netværk understøtter IKKE IPv6, netværksfiltrering,

IPSec, WINS og SLP-tjenester.

• Det højeste antal enheder, der kan forbindes via Wi-Fi Direct, er fire.

Konfiguration af Wi-Fi Direct

Du kan aktivere Wi-Fi Direct-funktionen på én af følgende måder.

Fra maskinen

1 Tryk på knappen ( Menu ) på kontrolpanelet, og vælg Netværk >

Traadloes > Wi-Fi Direct på displayet.

2

3

Tryk på Wi-Fi Direct .

Aktiver Wi-Fi Direct .

Fra den netværksforbundne computer

Hvis printeren bruger et netværkskabel eller et trådløst adgangspunkt, kan du aktivere og konfigurere Wi-Fi Direct fra SyncThru™ Web Service .

1 Gå til SyncThru™ Web Service og vælg Settings > Network

Settings > Wireless > Wi-Fi Direct™ .

2 Aktiver Wi-Fi Direct™ , og konfigurer andre indstillinger.

Indstilling af mobilenheden

• Når Wi-Fi Direct er indstillet for printeren, henvises der til brugermanualen for den mobilenhed, som du bruger til at indstille dens

Wi-Fi Direct.

• Når Wi-Fi Direct er indstillet, skal du hente app'en til mobiludskrivningsprogrammet (for eksempel: Samsung-mobilprinter) for at udskrive fra din smartphone.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 173

Konfiguration af trådløst netværk

17

• Når du har fundet den printer, du vil oprette forbindelse til fra din mobilenhed, skal du vælge printeren. Så vil printerens indikator blinke. Tryk på den valgmulighed du vil have, når bekræftelsesvinduet for Wi-Fi-tilslutning vises på displayets skærmbillede, og den vil blive sluttet til din mobilenhed.

• Hvis din mobilenhed ikke understøtter Wi-Fi Direct, skal du indtaste en printers "netværksnøgle".

Fejlfinding i forbindelse med trådløst netværk

Hvis der opstår problemer, mens du bruger maskinen på et netværk, skal du kontrollere følgende:

Oplysninger om adgangspunktet (eller den trådløse router) finder du i produktets brugervejledning.

• Computeren, adgangspunktet (eller den trådløse router) eller maskinen er muligvis ikke tændt.

• Kontroller den trådløse modtagelse omkring maskinen. Hvis routeren er langt fra maskinen, eller hvis der er en forhindring, kan der være vanskeligheder med modtagelsen af signalet.

• Sluk og tænd adgangspunktet (eller den trådløse router), maskinen og computeren. Nogle gange kan netværkskommunikationen genetableres ved at slukke og tænde strømmen.

• Kontroller, om firewallsoftwaren (V3 eller Norton) blokerer kommunikationen.

Hvis computeren og maskinen er tilsluttet på det samme netværk, og det ikke kan findes ved at søge efter det, blokerer firewallsoftwaren muligvis kommunikationen. Læs i brugervejledningen til softwaren, slå den fra, og prøv at søge efter maskinen igen.

• Kontroller, om maskinens IP-adresse er allokeret korrekt. Du kan kontrollere IP-adressen ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.

• Kontroller, om adgangspunktet (eller den trådløse router) har konfigureret sikkerhed (adgangskode). Hvis der findes en adgangskode, skal du kontakte adgangspunktets (eller den trådløse routers) administrator.

• Tjek maskinens IP-adresse. Geninstaller maskinens driver, og tilpas indstillingerne for at slutte til maskinen på netværket. På grund af

DHCP's egenskaber kan den allokerede IP-adresse blive ændret, hvis maskinen ikke bruges i lang tid, eller hvis adgangspunktet er blevet nulstillet.

Registrer produktets MAC-adresse, når du konfigurerer DHCPserveren på adgangspunktet (eller den trådløse router). Så kan du altid bruge den IP-adresse, der blev angivet med MAC-adressen. Du kan identificere din maskinens Mac-adresse ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.

• Kontroller det trådløse miljø. Du kan muligvis ikke oprette forbindelse til netværket i infrastrukturmiljøet, hvor du skal angive en brugers oplysninger, inden du opretter forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router).

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 174

Konfiguration af trådløst netværk

• Denne maskine understøtter kun IEEE 802.11b/g/n og Wi-Fi. Andre trådløse kommunikationstyper (f.eks. Bluetooth) understøttes ikke.

• Maskinen er inden for det trådløse netværks rækkevidde.

• Maskinen er placeret på afstand af forhindringer, der kan blokere det trådløse signal.

Fjern eventuelle store metalgenstande mellem adgangspunktet (eller den trådløse router) og maskinen.

Sørg for, at maskinen og det trådløse adgangspunkt (eller den trådløse router) ikke er adskilt af stolper, vægge eller støttesøjler, der indeholder metal eller beton.

• Maskinen er placeret på afstand af andre elektroniske enheder, der kan påvirke det trådløse signal.

Mange enheder kan interferere med det trådløse signal, blandt andet mikrobølgeovne og visse Bluetooth-enheder.

• Når konfigurationen af dit adgangspunkt (eller trådløse router) ændres, skal du konfigurere produktets trådløse netværk igen.

• Det højeste antal enheder, der kan forbindes via Wi-Fi Direct, er fire.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 175

Brug af NFC-funktionen

Printeren NFC (Near Field Communication) lader dig printe direkte fra din mobile enhed ved blot at holde din mobile enhed over NFC mærket på

Trådløs/NFC-sæt (trådløs LAN-indstilling). Det kræver ikke installation af en printerdriver eller forbindelse til et adgangspunkt. Du skal bare bruge en

NFC-understøttet mobilenhed. For at bruge denne funktionalitet, skal mobile apps være installeret på din mobile enhed.

• NFC-genkendelse kan muligvis ikke virke korrekt alt efter hvilket materiale mobilenhedens cover er fremstillet af.

• Overførselshastigheden afhænger af, hvilken mobilenhed du benytter.

• Denne funktion fås kun til modeller med NFC-mærke (se "Oversigt over maskinen" på side 19).

• Hvis du benytter et andet cover eller et batteri, som ikke fulgte med den mobile enhed, eller metalcover/mærkater, kan NFC blive blokeret.

• Hvis fortsat ikke kan kommunikeres med NFC-enheder, skal du

-tage æsken eller coveret af den mobile enhed og derefter prøve igen.

-geninstallere batteriet fra den mobile enhed og derefter prøve igen.

18

Krav

• NFC og Wi-Fi Direct aktiveret, understøttede mobile apps installeret på mobil enhed med Android OS 4.0 eller højere.

Når du aktiverer NFC-funktionen, vil kun Android OS 4.1 eller nyere automatisk aktivere Wi-Fi Direct-funktionen på mobilenheden. Vi anbefaler, at du opgraderer din mobilenhed til Android OS 4.1 eller nyere for at bruge NFC-funktionen.

Printer med aktiveret Wi-Fi Direct (se "Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning" på side 173).

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 176

Brug af NFC-funktionen

19

Relaterede apps

Der findes nogle apps, som kan bruges med NFC-funktionaliteten. Disse apps kan downloades fra Google Play Store.

Samsung Mobile Print:

Gør det muligt for brugere at scanne, (kun brugere, hvis maskine understøtter scanning), eller faxe, (kun brugere, hvis maskine understøtter fax) fotos, dokumenter og websider direkte

fra din smartphone eller tablet (se "Brug af Samsung Mobile Print app'en" på side 182).

Samsung Mobile Print Control:

Hjælper brugere til nemt at få en godkendelse. Denne app leverer en metode til at opnå en

brugergodkendelse ved hjælp af din mobile enhed (se "Brug af appen

Samsung Mobile Print Control" på side 177).

Samsung Mobile Print Manager:

Gør det muligt for brugere at bruge kloning og trådløse indstillingsfunktionaliteter ved hjælp af deres mobile

enhed (se "Brug af Samsung Mobile Print Manager app'en" på side

179).

Godkendelse fra den mobile enhed

1 Kontrollér at de aktiverede funktionaliteter NFC og Wi-Fi Direct findes på din mobile enhed og at funktionaliteten Wi-Fi Direct er aktiveret på din printer.

2 Åbn appen Samsung Mobile Print Control .

Hvis du ikke har Samsung Mobile Print Control installeret på din mobiltelefon, skal du gå til butikken med applikationer (Samsung Apps,

Play Store, App Store) på din mobile enhed, og søge efter og downloade app'en og prøve igen.

3 Indtast ID og Password .

Hvis det er første gang, du logger på printeren, skal du skrive nedenstående standardid og -adgangskode. Det anbefales, at du

ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.

• ID: admin

• Adgangskode: sec00000

20

Brug af appen Samsung Mobile Print Control

Du kan bruge den til at få en godkendelse/registrering fra Samsung Mobile

Print Control

appen.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 177

Brug af NFC-funktionen

4 Mærk din mobile enhed (normalt placeret bag på den mobile enhed) via NFC-mærket ( ) på din printer.

Vent et par sekunder, mens mobilenheden opretter forbindelse til printeren.

På visse mobilenheder er NFC-mærket ikke placeret på mobilenhedens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobilenheden, inden du starter.

Hvis du ikke har Samsung Mobile Print Control installeret på din mobiltelefon, skal du gå til butikken med applikationer (Samsung Apps,

Play Store) på din mobile enhed, og søge efter og downloade app'en og prøve igen.

3

4

Tryk på ikonet på skærmen Samsung Mobile Print Control .

Vælg On fra menuen Phone login set as default .

5 Det mobile enheds-id vises på skærmen Samsung Mobile Print

Control .

Tryk på

Registration

.

6 Indtast ID og Password , og klik derefter på OK .

Hvis det er første gang, du logger på printeren, skal du skrive nedenstående standardid

og -

Password

. Det anbefales, at du

ændrer standardPassword af sikkerhedsmæssige årsager.

• ID: admin

• Adgangskode: sec00000

Registrering fra den mobile enhed

1 Kontrollér at de aktiverede funktionaliteter NFC og Wi-Fi Direct findes på din mobile enhed og at funktionaliteten Wi-Fi Direct er aktiveret på din printer.

2 Åbn appen Samsung Mobile Print Control .

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 178

Brug af NFC-funktionen

7 Mærk din mobile enhed (normalt placeret bag på den mobile enhed) via NFC-mærket ( ) på din printer.

Vent et par sekunder, mens mobilenheden opretter forbindelse til printeren.

21

Brug af Samsung Mobile Print Manager app'en

Hvis du har mere end en printer og skal indstille de samme indstillinger på hver printer, kan du gøre det nemt ved hjælp af Samsung Mobile Print

Manager

app'en. Lad din mobiletelefon berøre NFC-mærket på din printer for at kopiere indstillingerne, og tryk på den printer du ønsker, for at indstille.

Når du eksporterer data, kan du gemme mere end en datapost. Når du importerer data, kan du vælge dataposten fra listen og importere.

På visse mobilenheder er NFC-mærket ikke placeret på mobilenhedens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobilenheden, inden du starter.

8 Meddelelsen Registrering gennemført vises på printerens berøringsskærm.

Eksport (kopiering af indstillingen til din mobile enhed)

1 Kontrollér at de aktiverede funktionaliteter NFC og Wi-Fi Direct findes på din mobile enhed og at funktionaliteten Wi-Fi Direct er aktiveret på din printer.

2 Åbn Samsung Mobile Print Manager fra din mobilenhed.

Hvis du ikke har Samsung Mobile Print Manager installeret på din mobiltelefon, skal du gå til butikken med applikationer (Samsung Apps,

Play Store) på din mobile enhed, og blot søge efter og downloade app'en og prøve igen.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 179

Brug af NFC-funktionen

3 Tryk på Export .

4 Indtast ID og Password , og klik derefter på OK .

Hvis det er første gang, du logger på printeren, skal du skrive nedenstående standardid og Password . Det anbefales, at du

ændrer standardPassword af sikkerhedsmæssige årsager.

• ID: admin

• Adgangskode: sec00000

5 Mærk din mobile enhed (normalt placeret bag på den mobile enhed) via NFC-mærket ( ) på din printer.

Vent et par sekunder, mens mobilenheden opretter forbindelse til printeren.

• På visse mobilenheder er NFC-mærket ikke placeret på mobilenhedens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobilenheden, inden du starter.

• Under kloningen er maskinen låst.

6 Marker de indstillinger, du vil anvende, og klik på

OK

.

7 Følg instruktionerne på den mobile enheds skærmbillede.

Import (anvendelse af indstillingerne på maskinen)

1 Kontrollér at de aktiverede funktionaliteter NFC og Wi-Fi Direct findes på din mobile enhed og at funktionaliteten Wi-Fi Direct er aktiveret på din printer.

2 Åbn Samsung Mobile Print Manager fra din mobilenhed.

Hvis du ikke har Samsung Mobile Print Manager installeret på din mobiltelefon, skal du gå til butikken med applikationer (Samsung Apps,

Play Store) på din mobile enhed, og blot søge efter og downloade app'en og prøve igen.

3 Tryk på Import .

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 180

Brug af NFC-funktionen

4 Indtast ID og Password , og klik derefter på OK .

Hvis det er første gang, du logger på printeren, skal du skrive nedenstående standardid og Password . Det anbefales, at du

ændrer standardPassword af sikkerhedsmæssige årsager.

• ID: admin

• Adgangskode: sec00000

5 Vælg de indstillinger, du ønsker at kopiere.

Følg instruktionerne på den mobile enheds skærmbillede.

6

7 Mærk din mobile enhed (normalt placeret bag på den mobile enhed) via NFC-mærket ( ) på din printer.

Vent et par sekunder, mens mobilenheden opretter forbindelse til printeren.

• På visse mobilenheder er NFC-mærket ikke placeret på mobilenhedens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobilenheden, inden du starter.

• Under kloningen er maskinen låst.

Trådløs opsætning

Du kan kopiere trådløs indstilling fra din telefon til din printer ved at lade din mobile enhed berøre NFC mærket på din printer.

1 Kontrollér at de aktiverede funktionaliteter NFC og Wi-Fi Direct findes på din mobile enhed og at funktionaliteten Wi-Fi Direct er aktiveret på din printer.

2 Åbn Samsung Mobile Print Manager fra din mobilenhed.

Hvis du ikke har Samsung Mobile Print Manager installeret på din mobiltelefon, skal du gå til butikken med applikationer (Samsung Apps,

Play Store) på din mobile enhed, og blot søge efter og downloade app'en og prøve igen.

3 Skærmen for mobil enhed

Samsung Mobile Print Manager

vises.

Tryk på Wi-Fi Setup .

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 181

Brug af NFC-funktionen

4 Indtast ID og Password , og klik derefter på OK .

Hvis det er første gang, du logger på printeren, skal du skrive nedenstående standardid og Password . Det anbefales, at du

ændrer standardPassword af sikkerhedsmæssige årsager.

• ID: admin

• Adgangskode: sec00000

5 Hvis adgangspunktet (eller den trådløse router) er tilsluttet, vises vinduet for bekræftelse af tilslutning, og du skal klikke på OK .Hvis adgangspunktet (eller den trådløse router) ikke er tilslutte, skal du vælge det ønskede adgangspunkt (eller den trådløse router) og klikke på OK .

6 Mærk din mobile enhed (normalt placeret bag på den mobile enhed) via NFC-mærket ( ) på din printer.

Vent et par sekunder, mens mobilenheden opretter forbindelse til printeren.

På visse mobilenheder er NFC-mærket ikke placeret på mobilenhedens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobilenheden, inden du starter.

7 Følg instruktionerne på den mobile enheds skærmbillede.

22

Brug af Samsung Mobile Print app'en

Samsung Mobile Print

er en gratis applikation, som gør det muligt for brugere at udskrive, scanne (kun brugere med multifunktionelle printere), eller faxe (kun brugere med multifunktionelle printere) fotos, dokumenter og websider direkte fra din fra din smartphone eller tablet.

Udskrivning af

1 Kontroller, at NFC-funktionen og Wi-Fi Direct-funktionen er aktiveret på din mobilenhed, og at Wi-Fi Direct-funktionen er aktiveret på din printer.

2 Åbn Samsung Mobile Print app'en.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 182

Brug af NFC-funktionen

Hvis du ikke har Samsung Mobile Print installeret på din mobiltelefon, skal du gå til butikken med applikationer (Samsung Apps, Play Store,

App Store) på din mobile enhed, og søge efter og downloade app'en og prøve igen.

På visse mobilenheder er NFC-mærket ikke placeret på mobilenhedens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobilenheden, inden du starter.

3

4

Vælg udskrivningstilstand.

Vælg det indhold, du vil udskrive.

Ret eventuelt printerindstillingen ved at trykke på ikonet .

5 Mærk din mobile enhed (normalt placeret bag på den mobile enhed) via NFC-mærket ( ) på din printer.

Vent et par sekunder, mens den mobile enhed sender et job til printeren.

6 Printeren starter udskrivningen.

Scanning

1 Kontroller, at NFC-funktionen og Wi-Fi Direct-funktionen er aktiveret på din mobilenhed, og at Wi-Fi Direct-funktionen er aktiveret på din printer.

2 Åbn

Samsung Mobile Print

app'en.

Hvis du ikke har Samsung Mobile Print installeret på din mobiltelefon, skal du gå til butikken med applikationer (Samsung Apps, Play Store,

App Store) på din mobile enhed, og søge efter og downloade app'en og prøve igen.

3 Vælg scanningstilstand.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 183

Brug af NFC-funktionen

4 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se

"Placering af originaler" på side 48).

På visse mobilenheder er NFC-mærket ikke placeret på mobilenhedens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobilenheden, inden du starter.

6 Printeren begynder at scanne indholdet.

De scannede data gemmes på din mobilenhed.

Hvis du ønsker at fortsætte scanningen, skal du følge instruktionerne på app-skærmen.

Ret eventuelt printerindstillingen ved at trykke på ikonet .

5 Mærk din mobile enhed (normalt placeret bag på den mobile enhed) via NFC-mærket ( ) på din printer.

Afsendelse af fax

1 Kontroller, at NFC-funktionen og Wi-Fi Direct-funktionen er aktiveret på din mobilenhed, og at Wi-Fi Direct-funktionen er aktiveret på din printer.

2 Åbn

Samsung Mobile Print

app'en.

Hvis du ikke har Samsung Mobile Print installeret på din mobiltelefon, skal du gå til butikken med applikationer (Samsung Apps, Play Store,

App Store) på din mobile enhed, og søge efter og downloade app'en og prøve igen.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 184

Brug af NFC-funktionen

3 Vælg faxtilstand.

4 Vælg det indhold, du vil faxe.

Angiv evt. faxnummeret og ret faxindstillingen ved at trykke på ikonet

.

5 Mærk din mobile enhed (normalt placeret bag på den mobile enhed) via NFC-mærket ( ) på din printer.

Vent et par sekunder, mens den mobile enhed sender et job til printeren.

På visse mobilenheder er NFC-mærket ikke placeret på mobilenhedens bagside. Kontroller placeringen af NFC-antennen på mobilenheden, inden du starter.

6 Printeren begynder at faxe indholdet.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 185

Understøttede mobile apps

23

Tilgængelige apps

24

Download af apps

Samsung Mobile Print: Samsung Mobile Print

er en gratis applikation, som gør det muligt for brugere at udskrive, scanne (kun brugere hvis maskine understøtter scanning), eller faxe (kun brugere hvis maskine understøtter fax) fotos, dokumenter og websider direkte fra din smartphone eller tablet.

Samsung Mobile Print

er kompatibel med Android- og iOS-smartphones plus iPod Touch og tablet PC.

App'en slutter din mobilenhed til en netværkstilsluttet Samsung-printer eller til en trådløs printer via et Wi-Fi-access point. Det er ikke nødvendigt at installere en ny driver eller at konfigurere netværksindstillinger – du skal blot installere

Samsung Mobile Print

, hvorefter app'en automatisk vil finde kompatible Samsung-printere.

Udskrivning af fotos, websider og PDF-dokumenter samt scanning understøttes. Hvis du har en Samsung-multifunktionsenhed, kan du scanne ethvert dokument til JPG-, PDF- eller PNG-format, så du hurtigt

og nemt kan se det på din mobilenhed (se "Brug af Samsung Mobile

Print app'en" på side 182).

Samsung Mobile Print Control:

Hjælper brugere til nemt at få en godkendelse. Denne app leverer en metode til at opnå en

brugergodkendelse ved hjælp af din mobile enhed (se "Brug af appen

Samsung Mobile Print Control" på side 177).

Samusng Mobile Print Manager:

Gør det muligt for brugere at bruge kloning og trådløse indstillingsfunktionaliteter ved hjælp af deres mobile

enhed (se "Brug af Samsung Mobile Print Manager app'en" på side

179).

25

For at downloade apps, skal du gå til butikken med applikationer (Play

Store, App Store) på din mobile enhed og blot søge efter “ Samsung Mobile

Print

/

Samsung Mobile Print Control

/

Samusng Mobile Print

Manager .” Du kan også besøge iTunes for Apple-enheder på din computer

Samsung Mobile Print

/

Samsung Mobile Print Control

-

Android:

Søg efter

Samsung Mobile Print

eller

Samsung Mobile

Print Control

i Play Store, og download derefter appen.

iOS:

Søg efter

Samsung Mobile Print

eller

Samsung Mobile Print

Control

i App-butikken, og download derefter appen.

Samusng Mobile Print Manager

-

Android:

Søg efter

Samusng Mobile Print Manager

i Play Store, og download derefter app'en.

Understøtter Mobile OS

• Samsung Mobile Print / Samsung Mobile Print Control

-Android OS 4,0 eller nyere

-iOS 8,0 eller nyere

• Samusng Mobile Print Manager

-Android OS 4,0 eller nyere

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 186

Mopria™

Kun Mopria-certificerede maskiner kan anvende funktionen Mopria. Se efter, om der er et Mopria-certificeringslogo på den kasse, maskinen blev leveret i.

Mopria™ Print Service er en mobil tjeneste til udskrivning der udvider mulighederne for at udskrive fra en hvilken som helst

Android-telefon eller -tablet (Android version 4.4 eller nyere).

Med denne tjeneste kan man oprette forbindelse til og udskrive med enhver Mopria-certificeret printer, der er tilsluttet det samme netværk som din mobilenhed, uden behov for yderligere opsætning. Mange oprindelige Android-apps, deriblandt Chrome, Gmail, Gallery, Drive og Quickoffice, understøtter udskrivning.

26

Sådan indstilles maskinen til Mopria-udskrivning

Bonjour(mDNS) og IPP-protokoller er et krav på din maskine, hvis du vil benytte Mopria funktionen. Udfør følgende for at aktivere Mopria funktionaliteten.

1

2

Sørg for at maskinen er tilsluttet netværket.

Åbn en webbrowser på computer (Internet Explorer, Safari eller

Firefox) og skriv IP-addressen på maskinen i adresselinjen. Tryk derefter på Enter.

For eksempel:

3 Klik på

Login

øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.

4 Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service , skal du logge ind som en administrator. Angiv standardid og

Password nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.

• ID: admin

• Password: sec00000

5 Når vinduet

SyncThru™ Web Service

åbnes, skal du klikke på

Settings

>

Network Settings

>

Standard TCP/IP, LPR, IPP

>

IPP

.

Vælg derefter

Enable

.

6

7

Klik Settings > Network Settings > mDNS . Vælg derefter Enable .

Klik

Security

>

System Security

>

Feature Management

>

Mopria

. Vælg derefter

Enable

.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 187

Mopria™

27

Indstilling af Mopria på mobilenheden

Hvis du ikke har appen

Mopria Print Service

installeret på din mobilenhed, skal du gå til app-butikken (Play Store, App Store) på din mobile enhed, søge efter

Mopria Print Service

, downloade app'en og installere den.

1 I menuen Settings på din Android-enhed, skal du trykke på

Printing .

Placeringen af denne indstilling varierer alt afhængigt af hvilken enhed der er tale om. Hvis du ikke kan finde indstillingen Printing , kan du se brugermanualen for din mobilenhed.

2

3

Under Print Services skal du trykke på Mopria Print Service .

Tryk på skyderen

On/Off

for at aktivere

Mopria Print Service

.

28

Udskrivning via Mopria

1 Åbn e-mailen, fotoet, websiden eller dokumentet, som du vil udskrive.

2

3

Tryk på Udskriv på menuen i appen.

Vælg din printer , og konfigurer derefter udskriftindstillingerne.

4 Berør Udskriv igen for at udskrive dokumentet.

Annullere et udskriftsjob: Vælg og slet dokumentet fra udskriftskøen i Meddelelseslinjen .

For at udskrive via Mopria fra en Android-enhed:

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 188

AirPrint

Kun AirPrint-certificerede maskiner kan anvende funktionen AirPrint.

Se efter, om der er et AirPrint-certificeringsmærkat på den kasse, maskinen blev leveret i.

AirPrint gør dig i stand til at printe direkte fra en iPhone, iPad eller iPod touch, der kører den nyeste version af iOS.

29

Konfiguration af AirPrint

4 Indtast ID og Password .

Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service , skal du logge ind som en administrator. Angiv standardid og

Password nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.

• ID: admin

• Password: sec00000

5 Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på

Settings > Network Settings .

6 Klik på AirPrint .

30

Udskrivning via AirPrint

Bonjour(mDNS) og IPP-protokoller er et krav på din maskine, hvis du vil benytte

AirPrint

-funktionen. Du kan slå

AirPrint

-funktionen til på en af følgende måder.

1

2

Kontrollér at maskinen er tilsluttet netværket.

Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.

For eksempel:

3 Klik på

Login

øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.

Som eksempel giver iPad manualen følgende instruktioner:

1 Åbn e-mailen, fotoet, websiden eller dokumentet, som du vil udskrive.

2 Rør handlingsikonet ( ).

Vælg navnet på din printerdriver og sæt menuen til opsætning.

3

4 Rør knappen Udskriv . Udskriv den valgte fil.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 189

AirPrint

Annuller udskriftsjobbet: Hvis du vil annullere udskriftsjobbet eller have vist oversigt over udskriften, skal du klikke på printercenterikonet

( ) i multitasking-området. Du kan klikke på annuller i printercenteret.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 190

Samsung Cloud Print

Samsung Cloud Print er en gratis cloud-tjeneste som gør det muligt for dig at udskrive eller scanne fra din smartphone eller tablet til din printer eller

MFP. Efter installation af app'en Samsung Cloud Print kan du registrere dig i tjenesten Samsung Cloud Print ved blot at anvende dit mobilnummer til godkendelse. Der kræves intet andet kontologin, selv om du kan linke app'en til din Samsung-konto, hvis du ønsker det.

Se Samsung-webstedet (www.samsungcloudprint.com) for flere oplysninger om Samsung Cloud Print.

Hvis du trykker på knappen ( ) fra appen Samsung Cloud Print kan du tilslutte din mobile enhed til en printer eller MFP via Wi-Fi Direct, berøring af mærkaten Near Field Communication (NFC), ved at scanne

QR-koden eller manuelt ved at indtaste printerens Mac-adresse. Når de er parret, kan du udskrive eller scanne hvor som helst fra.

1

2

Åbn webbrowseren.

Skriv printerens IP-adresse i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Kør .

3 Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Service webstedet.

4 Indtast ID og Password .

Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service , skal du logge ind som en administrator. Angiv standardid og

Password nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.

• ID: admin

• Password: sec00000

5 Når vinduet SyncThru™ Web Service åbner, skal du klikke på

Settings > Network Settings > Samsung Cloud Print .

31

Registrering af din printer til Samsung Cloudserveren

Hvis fanen XOA vises, skal man trykke på XOA > Samusng Cloud

Agent fra SyncThru™ Web Service .

Registrering fra webbrowser

Kontrollér, at printeren er tændt og har forbindelse til et traditionelt eller trådløst netværk, der har adgang til internettet.

6 Nu er din printer registreret i tjenesten Samsung Cloud Print.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 191

Samsung Cloud Print

32

Brug af Samsung Cloud Print

Kontrollér, at printeren er tændt og har forbindelse til et traditionelt eller trådløst netværk, der har adgang til internettet.

Registrering af en printer fra et program på en mobil enhed

De følgende trin er eksempler på brug af app'en Samsung Cloud Print fra en Android mobiltelefon.

1 Åbn app'en Samsung Cloud Print .

Hvis app'en Samsung Cloud Print ikke er installeret på din mobiltelefon, skal du gå til app-butikken (Samsung Apps, Play Store,

App Store) på din mobile enhed, og blot søge efter og downloade app'en, og forsøge igen.

2 Tryk på knappen ( ) fra app'en

Samsung Cloud Print

.

3 Tilslut din mobile enhed til en printer eller MFP via Wi-Fi Direct, berøring af mærkaten Near Field Communication (NFC), ved at scanne QR-koden eller manuelt ved at indtaste printerens Macadresse.

Udskrivning fra et program på en mobilenhed

De følgende trin er eksempler på brug af app'en Samsung Cloud Print fra en Android mobiltelefon.

1 Åbn app'en Samsung Cloud Print .

Hvis app'en Samsung Cloud Print ikke er installeret på din mobiltelefon, skal du gå til app-butikken (Samsung Apps, Play Store,

App Store) på din mobile enhed, og blot søge efter og downloade app'en, og forsøge igen.

2 Tryk på knappen for kontrol af indstillinger på det dokument, du gerne vil udskrive.

3

4

Angiv evt. udskrivningsindstillingerne.

Tryk på Send Job .

Scanning og afsendelse til Samsung Cloud Print

Du kan scanne et billede, og de scannede data vil blive gemt i Samsung

Cloud Print .

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 192

Samsung Cloud Print

1 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se

"Placering af originaler" på side 48).

Hvis brugeren ikke er registreret i Samsung Cloud Print vises der et bekræftelsesvindue. Vælg et arbejde, der er under udførelse, eller ej.

2

3

Tryk på

Samsung Cloud Print

på kontrolpanelet.

Indtast modtagerens landekode og telefonnummer.

Angiv oplysninger om afsenderen. 4

5 Indtast et filnavn til lagring af scannede data.

Du kan også indstille filnavnet fra SyncThru™ Web Service. Åbn webbrowseren fra din netværkscomputer, og angiv IP-adressen til din maskine. Når SyncThru™ Web Service åbnes, skal man klikke på

Settings > Machine Settings > Samsung Cloud > File Name .

6 Tryk på knappen (

Start

) for at scanne og lagre filen i samsung cloud server.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 193

PrinterOn

Registrering af en Samsung-printer med PrinterOn -funktionalitet til tjenesten PrinterOn gør det muligt at udskrive dokumenter på denne printer uanset hvor i verden man befinder sig. Tjenesten PrinterOn gør det også muligt at udskrive direkte fra mobil-appen PrinterOn på din iOS- eller

Android-enhed. Efter at have installeret mobil-appen PrinterOn kan du registrere din enhed på tjenesten PrinterOn ved at bruge dit mobiltelefonnummer til at foretage bekræftelse.

For at bruge funktionen PrinterOn skal du registrere din printer på webstedet PrinterOn (www.printeron.com).

Kun administratorer kan registrere eller konfigurere en printer på

PrinterOn -tjenesten.

Dette kapitel forklarer ikke alle funktioner i PrinterOn -tjenesten. Det forklarer i stedet hvordan man registrerer en printer på PrinterOn -tjenesten via maskinens kontrolpanel og tjenesten SyncThru™ Web Service.

For flere oplysninger om PrinterOn -tjenesten kan man besøge PrinterOn webstedet (www.printeron.com).

Registrering fra kontrolpanelet

Før du påbegynder denne proces skal du sikre dig at printeren er tændt og at den kan forbindes til internettet.

Maskiner med et display

1 Tryk på knappen ( Menu ) på kontrolpanelet, og vælg PrinterOn fra displayets skærmbillede.

2 Klik på

OK

.

Tryk på Ja for at aktivere funktionen PrinterOn 3

4 Klik på OK .

Din printer er nu registreret på PrinterOn -tjenesten.

33

Registrering af din printer til PrinterOn-tjenesten

For at registrere din printer på

PrinterOn

-tjenesten skal du aktivere funktionen PrinterOn på maskinen via kontrolpanelet eller SyncThru™

Web Service.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 194

PrinterOn

Registrering fra webbrowser

1

2

Sørg for at maskinen er tilsluttet netværket.

Åbn en webbrowser på computer (Internet Explorer, Safari eller

Firefox) og skriv IP-addressen på maskinen i adresselinjen. Tryk derefter på Enter.

For eksempel:

3 Klik på

Login

øverst til højre på

SyncThru™ Web Service

webstedet.

4 Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service , skal du logge ind som en administrator. Angiv standardid og

Password nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.

• ID: admin

• Adgangskode: sec00000

5 Når vinduet

SyncThru™ Web Service

åbner, skal du klikke på

Settings

>

Network Settings

>

PrinterOn Cloud Print

.

Hvis fanen XOA vises, skal man trykke på XOA > PrinterOn Cloud

Print

fra

SyncThru™ Web Service

.

6 Vælg Enable ud for indstillingen PrinterOn Cloud Print Protocol .

7 Klik på Apply .

Din printer er nu registreret på PrinterOn -tjenesten.

34

Brug af tjenesten PrinterOn

Se servicewebstedet

PrinterOn

(www.printeron.com) for at få flere oplysninger om hvordan man foretager udskrivning via PrinterOn tjenesten.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 195

Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ er en tjeneste, der giver dig mulighed for at udskrive til en printer ved hjælp af din smartphone, tablet eller en hvilken som helst anden enhed, der har forbindelse til internettet. Du skal blot registrere din

Google-konto på printeren, og så er du klar til at bruge tjenesten Google

Cloud Print™. Du kan udskrive dit dokument eller din e-mail med Chrome

OS, en Chrome-browser eller et Gmail™-/Google Docs™-program på din mobilenhed, så du ikke behøver at installere printerdriveren på mobilenheden. På Google-webstedet (http://google.com/cloudprint/learn/ eller http://support.google.com/cloudprint) kan du finde flere oplysninger om Google Cloud Print™.

35

Registrering af din Google-konto på printeren

Registrering fra Chrome-browseren

• Kontrollér, at printeren er tændt og har forbindelse til et traditionelt eller trådløst netværk, der har adgang til internettet.

• Du skal oprette din Google -konto i forvejen.

1

2

Åbn Chrome-browseren.

Besøg www.google.com.

3 Log på Google-webstedet med din Gmail™-adresse.

4 Skriv printerens IP-adresse i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Kør .

5 Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Service webstedet.

6 Indtast ID og Password .

Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service , skal du logge ind som en administrator. Angiv standardid og

Password nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.

• ID: admin

• Adgangskode: sec00000

7 Når vinduet SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på

Settings > Network Settings > Google Cloud Print .

8

9

Angiv navnet på og en beskrivelse af printeren.

Klik på Register .

Pop op-bekræftelsesvinduet vises.

Hvis du angiver, at browseren skal blokere pop op-vinduer, vises bekræftelsesvinduet ikke. Tillad, at der vises pop op-vinduer på webstedet.

10 Klik på

Finish printer registration

.

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 196

Google Cloud Print™

11 Klik på Manage your printers .

Nu er din printer registreret i tjenesten Google Cloud Print™.

Google Cloud Print™-aktiverede enheder vises på listen.

36

Udskrivning med Google Cloud Print™

Udskrivning fra et program på en mobilenhed

Følgende trin er et eksempel på brug af app'en Google Docs™ fra en

Android-mobiltelefon.

1 Installer applikationen Cloud Print på din mobilenhed.

Hvis du ikke har applikationen, kan du hente den fra applikationslageret, f.eks. Android Market eller App Store.

2 Åbn applikationen Google Docs™ fra din mobilenhed.

Tryk på indstillingsknappen for det dokument, du vil udskrive.

3

4 Tryk på sendeknappen .

Tryk på knappen Cloud Print . 5

6 Angiv evt. udskrivningsindstillingerne.

7 Tryk på Click here to Print .

Udskrivningsproceduren varierer, afhængigt af det program eller den enhed, du bruger. Du kan se listen over de programmer, der understøtter tjenesten Google Cloud Print™.

Kontrollér, at printeren er tændt og har forbindelse til et traditionelt eller trådløst netværk, der har adgang til internettet.

Udskrivning fra Chrome-browseren

Følgende trin er et eksempel på brug af Chrome-browseren.

1

2

Kør Chrome.

Åbn det dokument eller den e-mail, du vil udskrive.

Klik på ikonet med skruenøglen øverst til højre i browseren.

3

4 Klik på Udskriv . Der vises en ny fane til udskrivning.

Vælg Print with Google Cloud Print .

5

6 Klik på knappen Udskriv .

2. Brug af netværkstilsluttet maskine 197

3. Menuer med nyttige indstillinger

I dette kapitel beskrives det, hvordan du får vist maskinens aktuelle status og metoden til avanceret opsætning af maskinen.

• Før du begynder at læse et kapitel 199

• Udskriv

• kopiere

• Fax

• Scan

• Systemkonfiguration

• Netværkskonfiguration

• PrinterOn

200

201

205

209

211

217

219

Før du begynder at læse et kapitel

I dette kapitel forklares alle de funktioner, der er tilgængelige for modeller i denne serie, så brugerne nemmere kan forstå dem. Du kan kontrollere de

tilgængelige funktioner for hver model i Grundlæggende vejledning (se "Menuoversigt" på side 31). I det følgende er der tip til, hvordan du kan bruge dette

kapitel

• Fra kontrolpanelet kan du få adgang til forskellige menuer til klargøring af maskinen eller betjening af maskinens funktioner. Du kan få adgang til menuerne ved at trykke på ( Menu ).

• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

• Denne funktion er ikke tilgængelig på modeller uden ( Menu

) på kontrolpanelet (se "Oversigt over kontrolpanelet" på side 22).

• Visse menunavne kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.

3. Menuer med nyttige indstillinger 199

Udskriv

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 31).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på ( Menu ) > Printindst.

på kontrolpanelet.

Duplex

Emne

Emne Beskrivelse

Vælger den retning som oplysningerne udskrives i på en side.

• Staaende

Retning

Kopier

• Liggende

Du kan indtaste det ønskede antal kopier på taltastaturet.

Beskrivelse

Du kan indstille maskinen til at udskrive kopier på begge sider af papiret.

• Fra: Udskriver i normal tilstand.

• Kort led

2

5

3

• Lang led

Oploesning

Klartekst

Auto CR

Spring tom ovr

Emulering

Angiver antallet af punkter pr. tomme (dpi). Jo højere indstilling, desto skarpere bliver de udskrevne tegn og den udskrevne grafik.

Vælg denne indstilling for at udskrive tekster, der er lysere end et almindeligt dokument.

Giver dig mulighed for at tilføje den nødvendige vognretur efter hvert linjeskift, hvilket er nyttigt for

UNIX- eller DOS-brugere.

Printeren registrerer udskriftsdataene fra computeren, uanset om en side er tom eller ej. Du kan indstille den til at springe over tomme sider.

Indstiller emuleringstypen og -indstillingen.

3. Menuer med nyttige indstillinger 200

kopiere

1

Kopifunktion

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 31).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på ( kopiere ) > ( Menu ) > Kopifunktion på kontrolpanelet.

Duplex

Emne

Emne

Original str.

Formin./forst.

Beskrivelse

Angiver billedformat.

Reducerer eller forstørrer størrelsen på et kopieret

billede (se "Formindsket eller forstørret kopi" på side

60).

Hvis maskinen er angivet til Eco-tilstand, er det ikke muligt at formindske og forstørre.

Moerkhed

Originaltype

Beskrivelse

Du kan indstille maskinen til at udskrive kopier på begge sider af papiret.

• 1 sidet: Scanner én side af en original og udskriver den på én side af papiret.

• 1->2 sidet

• 1->2 sidet rot

Justerer lysstyrkeniveauet for at gøre en kopi lettere at læse, når originalen indeholder svage

markeringer og mørke billeder (se "Mørkhed" på side 59)

Forbedrer kopikvaliteten ved at vælge

dokumenttypen for det aktuelle kopijob (se "Original" på side 59)

3. Menuer med nyttige indstillinger 201

kopiere

Emne

Sortering

Beskrivelse

Indstil maskinen, så kopieringsjob sorteres. Hvis du f.eks. opretter 2 kopier af en original på 3 sider, udskrives der et komplet dokument på 3 sider efterfulgt af endnu et komplet dokument.

• Til: Udskriver i sæt, der svarer til rækkefølgen på originalerne.

Emne

Layout > ID-kopi

Fra: Udskriver individuelle sider sorteret i stakke.

Juster bgrd.

Beskrivelse

Udskriver den ene side af originalen på den øverste halvdel af papiret og den anden side på den nederste halvdel uden at formindske originalens størrelse. Denne funktion er velegnet til kopiering af små originaler, som f.eks. visitkort.

Udskriver et billede uden baggrund. Denne kopifunktion fjerner baggrundsfarven og kan være praktisk, når du f.eks. kopierer en avis eller et katalog med farvet baggrund.

• Fra: Bruger ikke denne funktion.

• Automatisk: Optimerer baggrunden.

Forb.niveau 1-2:

Jo højere tallet er, jo mere livagtig er baggrunden.

• Sletniveau 1-4: Jo højere tallet er, jo lysere er baggrunden.

Layout

Layout > 2-op ellerLayout > 4-op

Justerer layoutformatet, f.eks. plakat, klon, ID-kopi,

2/4-op, brochure osv.

Reducerer størrelsen på de originale billeder og udskriver 2 eller 4 sider på ét ark papir.

1 2

3 4

3. Menuer med nyttige indstillinger 202

kopiere

2

Kopikonfig.

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 31).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på ( Kopiere ) > ( Menu ) > Kopikonfig.

på kontrolpanelet.

Emne

Skift standard >

Formin./forst.

Emne

Skift standard

Skift standard

>

Original str.

Skift standard >

Kopier

Beskrivelse

Nulstiller værdien eller indstillingen til printerens standard, da den blev pakket ud.

Forbedrer kopikvaliteten ved at vælge dokumentstørrelsen for det aktuelle kopijob.

Du kan indtaste det ønskede antal kopier på taltastaturet.

Skift standard >

Duplex

Beskrivelse

Reducerer eller forstørrer størrelsen på et kopieret

billede (se "Formindsket eller forstørret kopi" på side

60).

Hvis maskinen er indstillet til Eco-tilstand, er funktionerne til reduktion og forstørrelse ikke tilgængelige.

Du kan indstille maskinen til at udskrive kopier på begge sider af papiret.

• 1 sidet: Scanner én side af en original og udskriver den på én side af papiret.

• 1->2 sidet

1->2 sidet rot

Skift standard >

Moerkhed

Justerer lysstyrkeniveauet for at gøre en kopi lettere at læse, når originalen indeholder svage

markeringer og mørke billeder (se "Mørkhed" på side 59)

3. Menuer med nyttige indstillinger 203

kopiere

Emne

Skift standard >

Originaltype

Beskrivelse

Forbedrer kopikvaliteten ved at vælge

dokumenttypen for det aktuelle kopijob (se "Original" på side 59)

Indstil maskinen, så kopieringsjob sorteres. Hvis du f.eks. opretter 2 kopier af en original på 3 sider, udskrives der et komplet dokument på 3 sider efterfulgt af endnu et komplet dokument.

Til:

Udskriver i sæt, der svarer til rækkefølgen på originalerne.

Skift standard >

Sortering

• Fra: Udskriver individuelle sider sorteret i stakke.

3. Menuer med nyttige indstillinger 204

Fax

3

Faxfunktion

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 31).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på (

Fax

) > (

Menu

)>

Faxfunktion

på kontrolpanelet.

Emne

Multiafsend.

Forsink afs.

Emne

Moerkhed

Oploesning

Original str.

Beskrivelse

Justerer lysstyrkeniveauet for at scanne en kopi, der er lettere at læse, når originalen indeholder svage

markeringer og mørke billeder (se "Moerkhed" på side 69).

Standardindstillingerne for dokumenter giver et godt resultat, når der anvendes almindelige tekstbaserede originaler. Men hvis du sender originaler, som er af dårlig kvalitet eller indeholder billeder, kan du opnå en bedre faxkvalitet ved at

justere opløsningen (se "Oploesning" på side 68).

Angiver billedformat.

Send videre

Mod.videresend

Beskrivelse

Sender en fax til flere destinationer (se "Afsendelse af en fax til flere destinationer" på side 67).

Du kan ikke sende en farvefax ved hjælp af denne funktion.

Indstiller din maskine til at sende en fax på et senere

tidspunkt, hvor du ikke er til stede (se "Udskydelse af en faxtransmission" på side 255).

Du kan ikke sende en farvefax ved hjælp af denne funktion.

Videresender den sendte fax til en anden

destination. Se "Videresendelse af en sendt fax til en anden destination" på side 256.

Videresender den modtagede fax til en anden destination. Hvis du er væk fra kontoret, men skal modtage faxen, kan denne funktion være nyttig. Se

"Videresendelse af en modtaget fax" på side 256.

3. Menuer med nyttige indstillinger 205

Fax

Emne

Sikker modt.

Annuller job

4

Afsend.konfig.

Beskrivelse

Gemmer den modtagne fax i hukommelsen uden at udskrive. Hvis du vil udskrive modtagne dokumenter, skal du indtaste adgangskoden. Du kan forhindre de faxer, du modtager, i være tilgængelige for uautoriserede personer (se

"Modtagelse i sikker modtagetilstand" på side 260).

Annullerer det udskudte faxjob, der er gemt i

hukommelsen (se "Annullering af et reserveret faxjob" på side 256).

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 31).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på ( Fax ) > ( Menu ) > Faxkonfig.

> Afsendelse på kontrolpanelet.

Emne

Antal genopk.

Genop.interval

Praefiks opk.

ECM-tilstand

Modem Speed

Fax bekræft.

Image-TCR

Beskrivelse

Indstiller antallet af genopkaldsforsøg. Hvis du indtaster 0, ringer maskinen ikke op igen.

Indstiller tidsintervallet før automatisk genopkald.

Angiver et præfiks på op til fem cifre. Maskinen vil så kalde dette opkaldspræfiks op først, inden der kaldes op til et automatisk opkaldsnummer. Dette er nyttigt, hvis du skal have adgang til en PABXomstilling.

Sender faxer ved hjælp af ECM-tilstand (error correction mode) for at sikre, at faxerne sendes gnidningsløst uden fejl. Det kan tage længere tid.

Vælg den ønskede maksimumhastighed for modemmet, hvis telefonlinjen ikke kan bevare en højere modemhastighed.

Indstiller maskinen til at udskrive en rapport, uanset om en faxtransmission blev fuldført eller ej. Hvis du vælger Til-Fejl , udskriver maskinen kun en rapport, når en transmission ikke lykkes.

Udskriver en transmissionsrapport med et minimeret billede af den sendte fax's første side.

3. Menuer med nyttige indstillinger 206

Fax

Emne

Opk.tilstand

a

Beskrivelse

Indstiller opkaldstilstanden til enten Tone eller Puls.

Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle lande.

a. Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle lande.

5

Modtagelseskonfig.

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 31).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på ( Fax ) > ( Menu ) > Faxkonfig.

> Modtagelse på kontrolpanelet.

Emne

Skriv mod.navn

Mod. startkode

Auto formindsk

Kasseringsstr.

Junkfaxkonfig.

DRPD-tilstand

Emne

Modt.tilstand

Ring foer svar

Beskrivelse

Vælger faxens standardmodtagetilstand.

Angiver, hvor mange gange maskinen skal ringe, før den besvarer et indgående opkald.

Dobb. udskr.

Beskrivelse

Udskriver automatisk sidetal samt dato og klokkeslæt for modtagelsen nederst på hver side af en modtaget fax.

Starter faxmodtagelsen fra en lokaltelefon, der er sat i EXT-stikket bag på maskinen. Hvis du tager lokaltelefonen og kan høre faxtoner, skal du indtaste koden. Fabriksindstillingen er *9*.

Formindsker automatisk en indgående faxside, så den passer til størrelsen på det papir, der er lagt i maskinen.

Kasserer en bestemt længde fra slutningen af den modtagne fax.

Blokerer uønskede faxer, som du har gemt i hukommelsen som junkfaxnumre.

Sætter en bruger i stand til at besvare opkald fra flere forskellige telefonnumre via en enkelt telefonlinje. Du kan du indstille maskinen, så den registrerer de forskellige ringemønstre fra hvert nummer. Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle

lande (se "Modtagelse af faxer i DRPD-tilstand" på side 259).

Udskriver de modtagne faxdata på begge sider af papiret. Du kan spare på papirforbruget.

3. Menuer med nyttige indstillinger 207

Fax

6

En anden konfiguration

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 31).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på (

Fax

) > (

Menu

) >

Faxkonfig.

på kontrolpanelet.

Emne

Manel TX/RX

Emne

Skift standard

Smart Fax Diag

TX/RX rapport

Beskrivelse

Nulstiller værdien eller indstillingen til printerens standard, da den blev pakket ud.

Smart Fax

-funktionen optimerer indstillingerne for din faxlinje.

Du kan indstille maskinen, så der udskrives en rapport med detaljerede oplysninger om de foregående 50 transmissioner, bl.a. klokkeslæt og dato.

Beskrivelse

Hvis du angiver denne indstilling til Til , får du mulighed for at sende og modtage og fax, mens linjen er optaget. Du kan vælge at sende og modtage en fax, enten ved at tage lokaltelefonen og trykke på knappen Start eller ved at trykke på knappen Opkald med rør på og derefter på knappen Start .

3. Menuer med nyttige indstillinger 208

Scan

7

Scanningsfunktion

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 31).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på ( Scan ) > ( Menu ) > Scannerfunk.

på kontrolpanelet.

Emne Beskrivelse

• E-mail-funkt.

>

Farvetilstand

• Samsung Cloud >

Farvetilstand

Angiver farvetilstanden.

• E-mail-funkt.

> Moerkhed

Samsung Cloud

>

Moerkhed

Justerer lysstyrkeniveauet for at scanne.

8

Scanningsopsætning

Emne

• E-mail-funkt.

> Original str.

• Samsung Cloud > Original str.

• E-mail-funkt.

> Originaltype

• Samsung Cloud >

Originaltype

E-mail-funkt.

>

Oploesning

• Samsung Cloud >

Oploesning

Beskrivelse

Angiver billedformat.

Angiver originaldokumentets type.

Angiver billedopløsningen.

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 31).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på ( Scan ) > ( Menu ) > Scannerkonfig.

på kontrolpanelet.

Emne

Skift standard

Beskrivelse

Nulstiller værdien eller indstillingen til printerens standard, da den blev pakket ud.

3. Menuer med nyttige indstillinger 209

Scan

Emne

Skift standard > Email-std.

Skift standard >

Samsung Cloud

Beskrivelse

Nulstiller indstillingen for E-mailscanning til printerens standard, da den blev pakket ud.

Nulstiller indstillingen for Samsung Cloud -scanning til printerens standard, da den blev pakket ud.

3. Menuer med nyttige indstillinger 210

Systemkonfiguration

9

Maskinkonfig.

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 31).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på (

Menu

) >

Systemkonf.

>

Maskinkonfig.

på kontrolpanelet.

Emne

Stroembesp.

Opv.hændelse

Emne

Maskin-ID

Faxnummer

Dato og tid

Tidstilstand

Sprog

Standardtilst.

Beskrivelse

Indstiller maskinens ID, som udskrives øverst på hver faxside, du sender.

Indstiller faxnummer, som udskrives øverst på hver faxside, du sender.

Indstiller dato og klokkeslæt.

Vælger tidsformat til visning af klokkeslæt - 12 timer eller 24 timer.

Indstiller visningssproget i kontrolpanelets display.

Indstiller standardstatus.

Systemtimeout

Jobtimeout

Hoejdetilpas.

Fugtighed

Beskrivelse

Angiver, hvor længe maskinen skal vente, før strømsparetilstanden aktiveres.

Når maskinen ikke modtager data i et længere tidsrum, reduceres strømforbruget automatisk.

Du kan indstille den tilstand, der skal til for at vække maskinen fra dvaletilstand.

• Til: Maskinen vækkes fra dvaletilstand i følgende tilfælde:

- Hvis du trykker på en knap

- Hvis du åbner eller lukker papirbakken

- Hvis du lægger papir i dokumentføderen

Fra:

Maskinen vækkes kun fra dvaletilstand, når der er trykket på knappen Strøm/Opvækning .

Indstiller det tidsrum, hvori maskinen husker tidligere anvendte kopiindstillinger. Efter timeout gendanner maskinen standardkopiindstillingerne.

Angiver, hvor længe printeren skal vente, før den udskriver den sidste side i et udskriftsjob, der ikke ender med en kommando om at udskrive siden.

Optimer udskriftskvaliteten på baggrund af maskinens højde over havet.

Optimerer udskriftskvaliteten i forhold til den omgivende luftfugtighed.

3. Menuer med nyttige indstillinger 211

Systemkonfiguration

Emne

Auto fortsæt

Papirerstatn.

Tonerbespar.

Beskrivelse

Angiv, om maskinen skal fortsætte med at udskrive, hvis den registrerer papir, som ikke svarer til papirindstillingen.

• Efter 30 sek: Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem papirindstillingerne og papiret i bakken, vises der en fejlmeddelelse. Maskinen venter i ca.

30 sekunder, hvorefter den automatisk sletter meddelelsen og fortsætter udskrivningen.

• Efter 0 sek: Selv hvis der opstår uoverensstemmelse mellem papirindstillingerne og papiret i bakken, fortsætter maskinen med at udskrive.

• Fra: Hvis der opstår en papiruoverensst., venter maskinen, indtil du lægger det rigtige papir i.

Udskifter automatisk printerdriverens papirstørrelse for at forhindre uoverensstemmelse mellem Letter og

A4. Hvis du f.eks. har A4-papir i bakken, men du indstiller papirstørrelsen til Letter i printerdriveren, udskriver maskinen på A4-papir og omvendt.

Når denne tilstand bruges, forlænges tonerpatronens levetid, og prisen pr. side reduceres i forhold til normaltilstand, men udskriftskvaliteten reduceres også.

Emne

Oeko-indstill.

Intelligent duplex

Beskrivelse

Giver dig mulighed for at spare udskrivningsressourcer og foretage miljøvenlig udskrivning.

• Standardtilst.: Vælg, om du vil slå Eco-tilstand til eller fra.

Tændt-styrke ( Påtvunget Til ): Slår Ecotilstand til med adgangskode. Hvis en bruger vil slå Eco-tilstand til/fra, skal vedkommende indtaste adgangskoden.

• Vaelg midl.: Vælger den eco-skabelon, som er indstillet fra SyncThru™ Web Service.

Benytter simplex-tilstand når der kun udskrives en enkelt original side eller en blank side, selv om duplextilstanden er aktiveret.

10

Papirkonfig.

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 31).

3. Menuer med nyttige indstillinger 212

Systemkonfiguration

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på ( Menu ) > Systemkonf.

> Papirkonfig.

på kontrolpanelet.

Emne

Papirstr.

Papirtype

Papirkilde

Margen

Beskrivelse

Indstiller papirstørrelsen til A4, Letter eller andre papirstørrelser i overensstemmelse med dine krav.

Vælger papirtypen for hver bakke.

Vælger hvilken bakke der skal udskrives fra.

Indstiller margenerne til dokumentet.

11

Lyd/lydstyrke

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 31).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på ( Menu ) > Systemkonf.

> Lyd/lydstyrke på kontrolpanelet.

Emne

Tastelyd

Alarmlyd

Beskrivelse

Slår tastelyden til eller fra. Når denne indstilling er angivet til Til, høres der en lyd, hver gang der trykkes på en tast.

Slår alarmen til eller fra. Når denne indstilling er Til, lyder der et alarmsignal, når der opstår en fejl, eller når en faxkommunikation afsluttes.

3. Menuer med nyttige indstillinger 213

Systemkonfiguration

Emne

Hoejtaler

Ringelyd

Beskrivelse

Slår lydene fra telefonlinjen via højttaleren til eller fra, f.eks. en klartone eller en faxtone. Når denne indstilling er Komm.

, hvilket vil sige, at højttaleren er slået til, indtil den eksterne maskine svarer.

Du kan justere indstillingen af lydstyrken ved hjælp af Opkald med rør på . Du kan kun justere lydstyrken i højttaleren, når der er forbindelse til telefonlinjen.

a Tryk på (fax) på kontrolpanelet.

b

Klik på

Opkald med rør på

. Der lyder en klartone fra højttaleren.

c Tryk på pilene, indtil du hører den lydstyrke, du vil bruge.

d

Tryk på

Opkald med rør på

for at gemme

ændringen og vende tilbage til klar-tilstand.

Justerer lydstyrken for ringesignalet. Til ringestyrken kan du vælge mellem Fra, Lav, Med og Høj.

12

Rapport

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 31).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på (

Menu

) >

Systemkonf.

>

Rapport

på kontrolpanelet.

Emne

Konfiguration

Demoside

Netv.konfig.

Frb.stof. Info

Brugstæller

Fax modtaget

Beskrivelse

Udskriver en rapport om maskinens overordnede konfiguration.

Udskriver en testside for at undersøge, om maskinen fungerer korrekt.

Udskriver oplysninger om maskinens netværksforbindelse og konfiguration.

Udskriver en side med oplysninger om forbrugsstoffer.

Udskriver en brugsside. Forbrugssiden indeholder til samlede antal udskrevne sider.

Udskriver oplysninger om nyligt modtagne faxer.

3. Menuer med nyttige indstillinger 214

Systemkonfiguration

Fax sendt

Emne

Planlagte job

Fax bekræft.

E-mail sendt

Junkfax

PCL-fontliste

Adr.kartotek

Beskrivelse

Udskriver oplysninger om nyligt sendte faxer.

Udskriver den dokumentliste, der til enhver tid er gemt til udskudt faxtransmission, sammen med starttidspunktet og handlingstypen.

Udskriver en transmissionsrapport, der indeholder faxnummeret, antallet af sider, jobbets varighed, den benyttede kommunikationstilstand og kommunikationsresultatet for et faxjob. Du kan indstille din maskine til automatisk at udskrive en rapport, der bekræfter transmissionen, efter hvert faxjob.

Udskriv for at kontrollere transmissionsstatus over Scan til e-mail-jobbet.

Udskriver de faxnumre, der er angivet som uønskede faxnumre (junkfax).

Udskriv for at se PCL-skrifttypelisten.

Udskriver alle de faxnumre, der aktuelt er gemt i maskinens hukommelse.

13

Vedligehold.

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 31).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på (

Menu

) >

Systemkonf.

>

Vedligehold.

på kontrolpanelet.

Emne

RYD medd. Tom a

Liv frb. stof

Billedstyring

Beskrivelse

Når tonerpatronen er tom, vises denne indstilling. Du kan fjerne den tomme meddelelse.

Viser indikatorerne for forbrugsstoffer (se "Overvåge forbrugsstoffer" på side 81).

Giver dig mulighed for at justere farveindstillingen, f.eks. kontrastniveau, farveregistrering, farvedensitet osv.

• Brugerd. farve: justerer kontrast, farve for farve.

Standard: optimerer farver automatisk.

-

Udskr. tæthed: giver dig mulighed for manuelt at justere farvekontrasten for hver patron. Det anbefales at benytte indstillingen Standard for at opnå den bedste farvekvalitet.

3. Menuer med nyttige indstillinger 215

Systemkonfiguration

Emne

Adv. lav toner

Adv. lav imgU.

Serienummer

Beskrivelse

Tilpasser det niveau, hvor der underrettes om lavt

tonerniveau eller tom toner (se "Indstille advarsel om lavt tonerniveau" på side 82).

Tilpasser det niveau, hvor der underrettes om lavt niveau i billedenheden.

Viser maskinens serienummer. Når du tilkalder service eller registrerer dig som bruger på Samsungwebstedet, kan du finde dette.

a. Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle lande.

3. Menuer med nyttige indstillinger 216

Netværkskonfiguration

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 31).

• Tryk på ( Menu )> Netværk på kontrolpanelet.

Indstilling

TCP/IP (IPv4)

TCP/IP (IPv6)

Ethernet

Wi-Fi a

Beskrivelse

Vælger den korrekte protokol og konfigurerer parametre for at bruge netværksmiljøet.

Der kan indstilles mange parametre. Hvis du ikke er sikker, skal du lade parametrene være eller kontakte netværksadministratoren.

Vælg denne indstilling for bruge netværksmiljøet ved

hjælp af IPv6 (se "IPv6-konfiguration" på side 148).

Konfigurer netværkets overførselshastighed og aktive port.

Vælger denne indstilling for at bruge Wi-Fi-netværket.

Indstilling

Protokolstyr.

Beskrivelse

Du kan aktivere eller deaktivere følgende protokoller.

HTTP:

Du kan angive, hvorvidt du vil benytte

SyncThru™ Web Service.

Sluk og tænd for strømmen, når du har ændret denne indstilling.

• SCP: Du skal aktivere denne indstilling for at bruge tjenesten Samsung Cloud Print.

• PrinterOn: Du skal aktivere denne indstilling for at bruge tjenesten PrinterOn.

• WINS: Du kan konfigurere WINS-serveren. WINS

(Windows Internet Name Service) bruges i

Windows-operativsystemet.

Sluk og tænd for strømmen, når du har ændret denne indstilling.

• SNMPv1/v2: Du skal aktivere denne indstilling for at bruge protokollen SNMP V1/V2. Administratorer kan bruge SNMP til at overvåge og administrere maskiner på netværket.

3. Menuer med nyttige indstillinger 217

Netværkskonfiguration

Indstilling

Protokolstyr.

Netv.konfig.

Ryd indstill.

a. Kun M306xFW.

Beskrivelse

• UPnP(SSDP): Du skal aktivere denne indstilling for at bruge protokollen UPnP(SSDP).

Sluk og tænd for strømmen, når du har ændret denne indstilling.

• mDNS:

Du skal aktivere denne indstilling for at bruge protokollen MDNS (Multicast Domain Name

System).

• SetIP: Du skal aktivere denne indstilling for at bruge protokollen SetIP.

• SLP: Du kan konfigurere indstillinger for SLP

(Service Location Protocol). Denne protokol tillader, at værtsprogrammer søger efter tjenester på et lokalnetværk uden tidligere konfiguration.

Sluk og tænd for strømmen, når du har ændret denne indstilling.

Denne liste viser oplysninger om maskinens netværksforbindelse og konfiguration.

Nulstiller netværksindstillingerne til standardværdierne. (Computeren skal genstartes.)

3. Menuer med nyttige indstillinger 218

PrinterOn

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for

maskinen (se "Menuoversigt" på side 31).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

• Tryk på knappen ( Menu ) > PrinterOn på kontrolpanelet.

Du kan aktivere funktionen PrinterOn i menuen PrinterOn .

Før funktionen PrinterOn kan benyttes, skal du konfigurere maskinens netværksforbindelse. Hvis du ikke kan tilslutte maskinen efter at have konfigureret dens netværksforbindelse, skal du muligvis kontrollere netværkets eksterne internetforbindelse.

Når funktionen PrinterOn er aktiveret, kan du indstille den til tilstanden

Frigivelseskode

eller Auto. Disse tilstande kan ændres på

PrinterOn

serveren.

Frigivelseskode:

Brugere skal indtaste en

Frigivelseskode

for at udskrive et dokument, der er sent via PrinterOn .

Automatisk:

Maskinen udskriver automatisk dokumenter der sendes via PrinterOn , uden at brugeren skal indtaste en

Frigivelseskode .

3. Menuer med nyttige indstillinger 219

4. Specielle funktioner

I dette kapitel beskrives de specielle funktioner til kopiering, scanning, faxning og udskrivning.

• Højdejustering

• Indtastning af forskellige tegn

• Konfiguration af faxadressebog

• Udskrivningsfunktioner

• Scanningsfunktioner

• Faxfunktioner

221

222

224

228

244

253

• Procedurerne i dette kapitel er hovedsageligt baseret på Windows 7.

• For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at navigere til menuer på lavere niveauer.

Højdejustering

Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske tryk, som bestemmes af maskinens højde over havoverfladen. I det følgende beskrives det, hvordan du indstiller maskinen, så du får den bedste udskriftskvalitet.

Før du angiver højdeindstillingen, skal du finde den højde, du er i.

• Normal: 0 ~ 1.000 m (3.280 fod)

• Høj 1 : 1.000 m (3.280 fod) ~ 2.000 m (6.561 fod)

• Høj 2: 2.000 m (6.561 fod) ~ 3.000 m (9.842 fod)

• Høj 3: 3.000 m (9.842 fod) ~ 4.000 m (13.123 fod)

• Høj 4: 4.000 m (13.123 fod) ~ 5.000 m (16.404 fod)

Du kan angive højdeværdien fra Enhedsindstillinger i programmet

Samsung Easy Printer Manager.

• Hvis din maskine er tilsluttet lokalt, kan du indstille maskinens indstilling fra Samsung Easy Printer Manager > Avanceret indst.

> Enhedsindstillinger

(se "Brug af Samsung Easy Printer

Manager" på side 274).

• Hvis din maskine er tilsluttet til netværket, kan du indstille maskinens indstilling fra

SyncThru™ Web Service

> fanen

Settings

>

Machine Settings

(se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side

267).

• Du kan også indstille højden under Systemkonf.

på maskinens

display (se "Maskinens grundlæggende indstillinger" på side 35).

4. Specielle funktioner 221

Indtastning af forskellige tegn

Når du udfører forskellige opgaver, skal du muligvis skrive navne og numre.

Når du f.eks. sætter maskinen op, skal du angive dit eget eller firmaets navn og faxnummeret. Når du gemmer faxnumre eller e-mail-adresser i hukommelsen, kan du evt. også angive de tilsvarende navne.

2

Bogstaver og tal på taltastaturet

1

Indtastning af alfanumeriske tegn

• Særlige tegnsæt kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.

• Afhængigt at det job, du udfører, vises nogle af følgende tastværdier muligvis ikke.

Tryk på knappen, indtil det rigtige bogstav vises i displayet. Hvis du f.eks. vil indtaste bogstavet O, skal du trykke på 6, der er knappen med MNO.

Hver gang du trykker på 6, viser displayet et nyt bogstav M, N, O, m, n, o

og til sidst 6. Se "Bogstaver og tal på taltastaturet" på side 222 for at finde

det bogstav, du vil indtaste.

• Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på 1 to gange.

• Hvis du vil slette det sidste ciffer eller tegn, skal du trykke på venstre venstre/højre pileknap eller op-/nedpil.

Tast

1

2

3

4

5

@ / . ‘ 1

A B C a b c 2

D E F d e f 3

G H I g h i 4

J K L j k l 5

Tildelte tal, bogstaver og tegn

4. Specielle funktioner 222

Indtastning af forskellige tegn

8

9

0

*

Tast

6

7

#

M N O m n o 6

P Q R S p q r s 7

T U V t u v 8

W X Y Z w x y z 9

Tildelte tal, bogstaver og tegn

& + - , 0

*

(Disse symboler er tilgængelige, når du har angivet netværksgodkendelse)

#

(Disse symboler er tilgængelige, når du har angivet netværksgodkendelse)

4. Specielle funktioner 223

Konfiguration af faxadressebog

3

Du kan oprette et hurtignummer med de faxnumre, du oftest bruger, via

SyncThru™ Web Service og derefter angive faxnumre hurtigt og nemt ved at indtaste de placeringsnummer, faxnumrene har fået tildelt i adressekartoteket.

Registrering af et hurtigopkaldsnummer

1 Vælg ) > (

Adressebog

) >

Ny&Rediger

>

Hurtigopkald

på kontrolpanelet.

2 Indtast et hurtigopkaldsnummer, og tryk på OK .

Hvis det hurtigopkaldsnummer, du vælger, allerede er i brug, vises meddelelsen i displayet, så du kan ændre det. Hvis du vil begynde forfra med et andet hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på

( Tilbage ).

3 Indtast det ønskede navn, og tryk på OK .

Indtast det ønskede faxnummer, og tryk på OK .

4

5 Tryk på knappen ( Stop/Slet ) for at vende tilbage til klar-tilstand.

4

Brug af hurtigopkaldsnumre

Når du bliver bedt om at indtaste et destinationsnummer, mens du er ved at sende en fax, skal du indtaste det hurtigopkaldsnummer, som du gemte det

ønskede faxnummer under.

• Hvis hurtigopkaldsnummeret er på ét ciffer (0-9), skal du trykke på den tilsvarende taltast på taltastaturet og holde den nede i over to sekunder.

• Hvis hurtigopkaldsnummeret er på to eller tre cifre, skal du trykke på tasten eller tasterne med det eller de første cifre og derefter holde tasten med det sidste ciffer nede i over to sekunder.

• Du kan udskrive adressekartotekslisten ved at vælge

( Adressebog ) > Udskriv .

( Fax ) >

5

Redigering af hurtigopkaldsnumre

1 Vælg ) > (

Adressebog

) >

Ny&Rediger

>

Hurtigopkald

på kontrolpanelet.

2

3

Indtast det hurtigopkaldsnummer, du vil redigere, og tryk på OK .

Ret navnet, og tryk på

OK

.

4. Specielle funktioner 224

Konfiguration af faxadressebog

4 Ret faxnummeret, og tryk på OK .

5 Tryk på ( Stop/Slet ) for at vende tilbage til klar-tilstand.

6

Registrering af et gruppeopkaldsnummer

1 Vælg ) > ( Adressebog ) > Ny&Rediger >

Gruppeopkald på kontrolpanelet.

2 Indtast et gruppeopkaldsnummer, og tryk på

OK

.

Hvis det hurtigopkaldsnummer, du vælger, allerede er i brug, vises meddelelsen i displayet, så du kan ændre det. Hvis du vil begynde forfra med et andet hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på

(

Tilbage

).

3 Søg ved at indtaste de første bogstaver i det hurtigopkaldsnavn, der skal anbringes i gruppen.

4

5

Vælg det ønskede navn og nummer, og tryk på OK .

Vælg

Ja

, når

Et andet nr.?

vises.

6 Gentag trin 3, hvis du vil tilføje andre hurtigopkaldsnumre til gruppen.

7 Når du er færdig, skal du vælge Nej , når Et andet nr.?

vises, og trykke på OK .

8 Tryk på ( Stop/Slet ) for at vende tilbage til klar-tilstand.

7

Redigering af gruppeopkaldsnumre

1 Vælg ) > ( Adressebog ) > Ny&Rediger >

Gruppeopkald på kontrolpanelet.

2 Indtast det gruppeopkaldsnummer, du vil redigere, og tryk derefter på

OK

.

3 Indtast et nyt hurtigopkaldsnummer, der skal tilføjes, og tryk på OK , hvorefter Tilfoej?

vises.

Indtast et hurtigopkaldsnummer, der er gemt i gruppen, og tryk på

OK

, hvorefter

Slettet

vises.

4 Tryk på OK for at tilføje eller slette nummeret.

Gentag trin 3 for at tilføje eller slette flere numre.

5

6 Vælg Nej til Et andet nr.?

, og tryk på OK .

7 Tryk på (

Stop/Slet

) for at vende tilbage til klar-tilstand.

4. Specielle funktioner 225

Konfiguration af faxadressebog

8

Søgning efter en adresse i adressekartoteket

Du kan importere adressekartoteket, som er gemt i maskinen, til computer i csv-format med SyncThru™ Web Service.

Du kan søge efter et nummer i hukommelsen på to måder. Du kan enten søge sekventielt fra A til Z, eller du kan søge ved at indtaste de første bogstaver i det navn, der hører til nummeret.

1 Vælg ) > ( Adressebog ) > Soeg&Ring op >

Hurtigopkald eller Gruppeopkald på kontrolpanelet.

2

3

Indtast

Alle

eller

ID

, og tryk på

OK

.

Tryk på navnet og nummeret eller på den knap på piletasterne, som har det bogstav, du vil søge på.

Hvis du fx vil finde navnet ”MOBILE”, skal du trykke på knappen

6

, der er tildelt bogstaverne ”MNO.”

4 Tryk på ( Stop/Slet ) for at vende tilbage til klar-tilstand.

9

Eksport af adressekartotek

Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og

valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).

1

Åbn SyncThru™ Web Service (se "Brug af SyncThru™ Web

Service" på side 267).

2

3

Klik på Address Book > Export .

Klik på Export . Derefter gemmes adressekartoteksfilen i din computer.

10

Import af adressekartotek

Du kan redigere det eksporterede adressekartotek i csv-format og sende det tilbage til maskinen ved at eksportere til maskinen fra computeren.

Der gælder følgende forhold for redigering i den importerede csv-fil.

• Csv-filer, som er beskyttet med adgangskode eller forbedret sikkerhed, kan ikke redigeres.

• Csv-filen skal gemmes i Notepad i UTF-8-format.

• Du må ikke ændre første række (modelnavn, version, titelfelt).

• Brug komma(,) som separator.

4. Specielle funktioner 226

Konfiguration af faxadressebog

• De eksisterende data i adressekartoteket slettes, når adressekartotek-data importeres fra en computer til maskinen.

• Sørg for at registrere gyldige data. Hvis du registrerer ugyldige data, kan er forekomme uventede fejl. Se reglerne nedenfor for registrering af gyldige data.

Speed dial: Der kræves et nummer for hver adresse. Du kan ikke bruge dobbeltnumre. Der må kun bruges tal.

User Name: Dette felt er ikke obligatorisk. Du kan registrere op til

64 byte i UTF-8. <, “, >, \, / tillades ikke.

Fax: Dette felt er ikke obligatorisk. Du kan registrere op til 40 byte med tal (0-9) og specialtegn (#,*,-).

E-mail: : Dette felt er ikke obligatorisk. Du kan registrere op til 128 byte i e-mail-adresseformat (f.eks.: printer@domæne.com)

11

Udskriver adressebog

Du kan kontrollere indstillingerne for ( Adressebog ) ved at udskrive en liste.

1

2

Vælg ) > (

Adressebog

) >

Udskriv

på kontrolpanelet.

Maskinen begynder at udskrive.

1

Åbn SyncThru™ Web Service (se "Brug af SyncThru™ Web

Service" på side 267).

2

3

Klik på Address Book > Import .

Klik på

Browse

, og vælg den gemte fil.

4 Klik på OK .

4. Specielle funktioner 227

Udskrivningsfunktioner

• Til grundlæggende funktioner henvises der til Grundlæggende vejledning (se

"Grundlæggende udskrivning" på side 52).

• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og

valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).

•I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel >

Hardware > Enheder og printere .

•I Windows 10 / Windows Server 2016

Fra proceslinjen skal du skrive Enheder og printere i indtastningsfeltet Søg . Tryk på Enter.

ELLER

Fra ikonet

Start

( ) vælges

Indstillinger

>

Enheder

>

Printere & scannere > Enheder og printere .

12

Ændring af standardindstillingerne for udskrivning

Højreklik på ikonet Start (

>

Enheder og printere

.

), hvorefter du kan vælge Kontrolpanel

De fleste Windows-programmer overskriver de indstillinger, du angiver i printerdriveren. Rediger alle de tilgængelige printerindstillinger i programmet først, og rediger derefter de resterende indstillinger i printerdriveren.

1 I Windows XP Service Pack 3/Server 2003 skal du fra

Start

-menuen vælge

Printere og faxenheder

.

•I Windows Server 2008/Vista skal du fra

Start

-menuen vælge

Kontrolpanel >

Hardware og lyd

>

Printere

.

•I Windows 7 skal du fra

Start

-menuen vælge Kontrolpanel >

Enheder og printere

.

I Windows 8 skal du fra Charms(Amuletter) vælge Søg >

Indstillinger > Kontrolpanel > Enheder og printere .

2 Højreklik på maskinen.

3 I Windows XP Service Pack 3/Server 2003/Server 2008/Vista skal du vælge Udskriftsindstillinger .

I Windows 7/8 og Windows Server 2008 R2, Windows 10 eller

Windows Server 2016 skal du vælge

Udskriftsindstillinger

i genvejsmenuerne.

Hvis Udskriftsindstillinger har et ► , kan du vælge andre printerdrivere, der er tilsluttet den valgte printer.

4 Rediger indstillingerne under de enkelte faner.

4. Specielle funktioner 228

Udskrivningsfunktioner

5 Tryk på OK .

Hvis du vil ændre indstillingerne for hvert udskriftjobbet, skal du ændre dem i

Udskriftsindstillinger

.

13

Indstilling af maskinen til standardmaskine

1 I Windows XP Service Pack 3/Server 2003 skal du fra Start -menuen vælge Printere og faxenheder .

•I Windows Server 2008/Vista skal du fra Start -menuen vælge

Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere .

•I Windows 7 skal du fra Start -menuen vælge Kontrolpanel >

Enheder og printere .

I Windows 8 skal du fra Charms(Amuletter) vælge Søg >

Indstillinger > Kontrolpanel > Enheder og printere .

•I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel >

Hardware > Enheder og printere .

•I Windows 10 / Windows Server 2016

Fra proceslinjen skal du skrive Enheder og printere i indtastningsfeltet Søg . Tryk på Enter.

ELLER

Fra ikonet Start ( ) vælges Indstillinger > Enheder >

Printere & scannere > Enheder og printere .

Højreklik på ikonet

Start

(

>

Enheder og printere

.

), hvorefter du kan vælge

Kontrolpanel

2 Vælg din maskine.

3 Højreklik på maskinen, og vælg Benyt som standardprinter .

I Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 kan du vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer, hvis der er en ► ud for Benyt som standardprinter .

4. Specielle funktioner 229

Udskrivningsfunktioner

14

Brug af avancerede udskrivningsfunktioner

XPS-printerdriver: bruges til udskrivning af XPS-filformatet.

• Se "Funktioner pr. model" på side 8.

• XPS-printerdriveren kan kun installeres på Windows Vistaoperativsystemet eller nyere.

• Til modeller, hvor der medfølger XPS-driver fra Samsungs websted http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.

Udskrivning til en fil (PRN)

Du kan få brug for at gemme udskriftsdataene som en fil.

1 Marker feltet Skriv til fil i vinduet Udskriv .

2 Klik på Udskriv .

3 Skriv destinationsstien og filnavnet, og klik derefter på OK .

For eksempel c:\Temp\filnavn .

Hvis du kun skriver filnavnet, gemmes filen automatisk i Dokumenter ,

Documents and Settings eller Brugere . Afhængigt af dit operativsystem og programmet, du bruger, ser den gemte mappe muligvis anderledes ud.

4. Specielle funktioner 230

Udskrivningsfunktioner

Beskrivelse af de specielle udskrivningsfunktioner

Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.

Hvis du vil udnytte udskrivningsfunktionerne i printerdriveren, skal du klikke på Egenskaber eller Indstillinger i programmets vindue Udskriv for at ændre udskriftsindstillingerne. Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger.

• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

• Vælg menuen Hjælp , eller klik på knappen fra vinduet, eller tryk på F1 på dit tastatur, og klik på en indstilling, du gerne vil vide mere om (se

"Brug af Hjælp" på side 55).

Emne

Flere sider pr. ark

Beskrivelse

Vælger det antal sider, som du vil udskrive på ét enkelt ark papir. Hvis du vil udskrive mere end én side pr. ark, reduceres sidernes størrelse, og de arrangeres i den rækkefølge, du angiver. Du kan udskrive op til 16 sider på samme papir.

Posterudskrivning

Udskriver et enkeltsidet dokument på 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) eller 16 (Poster 4x4) ark papir med det formål at sætte siderne sammen, så de udgør ét dokument af plakatstørrelse.

Vælg værdien for Posteroverlapning . Angiv Posteroverlapning i millimeter eller tommer ved at klikke på alternativknappen øverst til højre under fanen Grundlæggende , så det bliver nemmere at sætte arkene sammen bagefter.

4. Specielle funktioner 231

Udskrivningsfunktioner

Emne

Brochureudskrivnin g a

Beskrivelse

Udskriver dokumentet på begge sider af papiret og arrangere siderne, så papiret efter udskrivningen kan foldes på midten og danne en brochure.

8

9

• Du skal udskrive på medier i formatet Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio, hvis du vil oprette en brochure.

• Indstillingen Brochureudskrivning er ikke tilgængelig for alle papirformater. Vælg den tilgængelige indstilling for papir

Størrelse

på fanen

Papir

for at se tilgængelige papirstørrelser.

• Hvis du vælger et papirformat, der ikke er tilgængeligt, annulleres denne indstilling automatisk. Vælg kun tilgængeligt papir

(papir uden mærket eller ).

Udskriv på begge sider af et ark papir (duplex). Før du udskriver, skal du angive udskriftsretningen.

Dobbeltsidet

Du kan bruge denne funktion til papirformaterne Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio.

4. Specielle funktioner 232

Udskrivningsfunktioner

Emne Beskrivelse

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

• Printerstandard: Hvis du vælger denne indstilling, afhænger denne funktion af den indstilling, du har valgt på maskinens kontrolpanel. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL-printerdriveren.

• Ingen: Deaktiverer denne funktion.

• Lang led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes ved indbinding af bøger.

Dobbeltsidet

• Kort led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes i kalendere.

Papirindstillinger

• Omvendt dobbeltsidet udskrivning: Vælg denne indstilling for at vende udskrivningsrækkefølgen ved duplexudskrivning.

Ændrer størrelsen af et dokument, så det bliver større eller mindre på den udskrevne side, ved at angive med hvilken procent dokumentet skal forstørres eller formindskes.

4. Specielle funktioner 233

Udskrivningsfunktioner

Emne

Vandmærke

Beskrivelse

Indstillingen Vandmærke giver dig mulighed for at udskrive tekst hen over et eksisterende dokument. Du bruger den f.eks., når du vil have " DRAFT " eller " CONFIDENTIAL " skrevet diagonalt hen over den første side eller på alle sider i et dokument med store grå bogstaver.

Vandmærke

(Oprettelse af et vandmærke)

Vandmærke

(Redigering af et vandmærke)

Vandmærke

(Sletning af et vandmærke) a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger .

b Klik på fanen Avanceret , og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke . Vinduet Rediger vandmærker e vises.

c Skriv vandmærketeksten i tekstfeltet Meddelelse i vandmærke .

Du kan indtaste op til 256 tegn. Teksten vises i eksempelvinduet.

a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger .

b Klik på fanen Avanceret , og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke . Vinduet Rediger vandmærker e vises. c Vælg det vandmærke, du vil redigere, på listen Aktuelle vandmærker . Nu kan du ændre vandmærkets tekst og øvrige indstillinger. d Klik på Opdater for at gemme ændringerne.

e Klik på OK eller Udskriv , indtil du afslutter vinduet Udskriv . a

Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne

Udskriftsindstillinger

.

b Klik på fanen Avanceret , og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke . Vinduet Rediger vandmærker e vises. c Marker det vandmærke, du vil slette, på listen Aktuelle vandmærker , og klik på Slet . d Klik på OK eller Udskriv , indtil du afslutter vinduet Udskriv .

4. Specielle funktioner 234

Udskrivningsfunktioner

Overlay

Emne

a

Beskrivelse

Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL/SPL-printerdriveren (se "Software" på side 8).

Et overlay er tekst og/eller grafik, der er gemt på computerens harddisk i et særligt filformat, og som kan udskrives på alle dokumenter.

Overlays benyttes ofte i stedet for brevpapir. I stedet for at bruge fortrykt brevpapir kan du oprette et overlay, der indeholder præcis de samme oplysninger som dit brevpapir. Hvis du vil udskrive et brev med dit selskabs brevhoved, behøver du ikke at lægge fortrykt papir i maskinen: Udskriv blot brevhovedet som overlay på dokumentet.

Hvis du vil benytte et sideoverlay, skal du oprette et nyt sideoverlay med dit logo eller billede.

• Overlayet skal have samme format som det dokument, du vil udskrive det på. Opret ikke et overlay med et vandmærke.

• Overlayets opløsningsgrad skal være den samme som opløsningsgraden for det dokument, du vil udskrive overlayet på.

Overlay a

(Oprettelse af et nyt sideoverlay)

Hvis du vil benytte et sideoverlay, skal du oprette et nyt sideoverlay med dit logo eller billede.

a Opret eller åbn et dokument med den tekst og/eller grafik, der skal bruges i det nye sideoverlay. Placer dem præcis sådan som du

ønsker dem på det nye overlay.

b Hvis du vil gemme dokumentet som et overlay, skal du åbne Udskriftsindstillinger .

c

Klik på fanen

Avanceret

, og vælg

Opret

på rullelisten

Overlay

.

d I vinduet Gem som skal du indtaste et navn på op til otte tegn i feltet Filnavn . Vælg destinationsstien, hvis der er behov for det

(standard er C:\Formover).

e Tryk på gem .

f Klik på OK eller Udskriv , indtil du afslutter vinduet Udskriv .

Klik på Ja , når du bliver bedt om at bekræfte sletningen.

g Filen udskrives ikke. Den gemmes i stedet på computerens harddisk.

4. Specielle funktioner 235

Udskrivningsfunktioner

Overlay

(Brug af et sideoverlay)

Overlay

Emne

a a

(Sletning af et sideoverlay)

Beskrivelse

Når et overlay er blevet oprettet, er det klar til at blive udskrevet sammen med et dokument. Sådan udskriver du et overlay sammen med et dokument: a Opret eller åbn det dokument, du vil udskrive.

b Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftspræferencer .

c Klik på fanen Avanceret .

d Vælg Udskriv overlay fra rullelisten Overlay .

e Hvis overlay-filen du ønsker ikke vises i rullelisten Overlay-fil1 eller Overlay-fil2 skal du vælge Indlæs fra Overlayliste . Markér den overlayfil, du vil benytte.

Hvis du har gemt den overlayfil, du vil bruge, i en ekstern kilde, kan du også indlæse filen fra vinduet Åbn .

Klik på Åbn , når du har markeret filen. Filen vises i feltet Overlayliste og er tilgængelig for udskrivning. Vælg overlayet i feltet

Overlayliste .

f Markér om nødvendigt afkrydsningsfeltet Bekræft sideoverlay ved udskrivning . Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises der en meddelelsesboks, hver gang du sender et dokument til udskrivning, der beder dig bekræfte, at du ønsker at udskrive et overlay sammen med dokumentet.

Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, og der er markeret et overlay, udskrives overlayet automatisk sammen med dokumentet.

g Klik på OK eller Udskriv , indtil du afslutter vinduet Udskriv .

Det valgte overlay udskrives på dokumentet.

Du kan slette sideoverlays, som du ikke længere bruger.

a Klik på fanen Avanceret i vinduet Printing Preferences .

b Vælg Udskriv overlay fra Overlay dropdown-listen.

c Markér det overlay, du vil slette, i feltet Overlayliste .

Hvis den overlayfil du ønsker ikke vises i Overlayliste skal du vælge Indlæs fra Overlay-listen. Vælg den overlayfil, du vil slette.

d Klik på Slet .

e

Klik på

Ja

, når du bliver bedt om at bekræfte sletningen.

f Klik på OK eller Udskriv , indtil du afslutter vinduet Udskriv .

a. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du bruger XPS-driver.

4. Specielle funktioner 236

Udskrivningsfunktioner

15

Brug af Direkte udskrivning Hjælpeprogram

• Hvorvidt en PDF-fil kan udskrives med programmet Direkte udskrivning Hjælpeprogram afhænger af, hvordan PDF-filen blev oprettet.

• Programmet Direkte udskrivning Hjælpeprogram understøtter PDF version 1.7 og ældre versioner. I forbindelse med nyere versioner skal du åbne filen for at udskrive den.

• Direkte udskrivning Hjælpeprogram er muligvis ikke tilgængeligt,

afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 8).

• Kun tilgængelig for brugere af Windows OS.

Hvad er Direkte udskrivning Hjælpeprogram?

Direkte udskrivning Hjælpeprogram er et program, der sender PDF-filerne direkte til din maskine, uden at behøve at åbne filen.

Sådan installeres dette program:

Hent softwaren fra Samsungs websted, pak den derefter ud, og installer den: (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).

• Du kan ikke udskrive PDF-filer, der er beskyttet. Deaktiver udskrivningsbeskyttelsesfunktionen, og prøv at udskrive igen.

• Du kan ikke udskrive PDF-filer, der er beskyttet af en adgangskode.

Deaktiver adgangskodefunktionen, og prøv at udskrive igen.

Udskrivning af

Du kan udskrive med Direkte udskrivning Hjælpeprogram på flere måder.

1 I menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle programmer

>

Samsung Printers

.

•I Windows 8 under

Charms(Amuletter)

skal du vælge

Søg

>

Apps(App) .

•I Windows 10 / Windows Server 2016

Fra proceslinjen skal du skrive Samsung Printers i indtastningsfeltet Søg . Tryk på Enter.

ELLER

Fra ikonet Start ( ) vælges Alle apps > Samsung Printers .

2

3

Tryk på Direkte udskrivning Hjælpeprogram .

Vælg din maskine på rullelisten

Vælg printer

, og klik på

Gennemse

.

4. Specielle funktioner 237

Udskrivningsfunktioner

4 Marker den fil, du ønsker at udskrive, og klik på Åbn .

Filen føjes til afsnittet Vælg filer .

5 Tilpas maskinens indstillinger efter dine behov.

6 Klik på Udskriv . Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.

Brug af genvejsmenuen

1 Højreklik på den PDF-fil, du vil udskrive, og vælg Direkte udskrivning .

Vinduet Direkte udskrivning Hjælpeprogram vises med PDF-filen tilføjet.

2

3

Vælg den maskine, du vil benytte.

Tilpas maskinindstillingerne.

4 Klik på Udskriv . Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.

16

Mac-udskrivning

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.

Sådan udskriver du et dokument

Når du udskriver fra en Mac, skal du kontrollere indstillingerne for printerdriveren i alle de programmer, du bruger. Følg trinene nedenfor for at udskrive fra Mac:

1

2

Åbn det dokument, du vil udskrive.

Åbn menuen File , og klik på Page Setup ( Document Setup i nogle programmer).

3

4

5

Vælg papirstørrelse og -retning, skalering og andre indstillinger, og kontrollér, at maskinen er valgt. Tryk på OK .

Åbn menuen File , og klik på Print .

Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.

6 Klik på Print .

Ændring af printerindstillinger

Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.

Åbn et program, og vælg Print i menuen File . Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger. Bortset fra navnet ligner printeregenskabsvinduet følgende.

4. Specielle funktioner 238

Udskrivningsfunktioner

Udskrivning af flere sider på et ark

Du kan udskrive mere end en side på et enkelt ark papir. Denne funktion giver dig mulighed for at udskrive kladder på en omkostningseffektiv måde.

1

2

Åbn et program, og vælg Print i menuen File .

Vælg Layout på rullelisten under Orientation . Vælg det antal sider, du vil udskrive på et ark papir, på rullelisten Pages per Sheet .

3

4

Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.

Klik på Print .

Maskinen udskriver derefter det valgte antal sider, som du vil udskrive, på ét ark papir.

Udskrivning på begge sider af papiret

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes (se

"Funktioner pr. model" på side 8).

Før du påbegynder en duplexudskrivning, skal du bestemme, i hvilken side det endelige dokument skal bindes sammen. Indbindingsindstillingerne er:

• Long-Edge Binding: Denne indstilling giver det konventionelle layout, der anvendes i bogbinding.

• Short-Edge Binding: Denne indstilling er den type, der oftest bruges til kalendere.

1

2

Vælg Print i menuen File i dit Mac-program.

Vælg Layout på rullelisten under Orientation .

3

4

Vælg en indbindingsretning under indstillingen Two-Sided .

Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.

5 Klik på Print . Printeren udskriver nu på begge sider af papiret.

Hvis du udskriver mere end 2 kopier, bliver den første og anden kopi muligvis udskrevet på det samme ark papir. Undgå at udskrive på begge sider af papiret, når du udskriver mere end 1 kopi.

4. Specielle funktioner 239

Udskrivningsfunktioner

Brug af Hjælp

Klik på spørgsmålstegnet nederst til venstre i vinduet, og klik på det emne, som du vil have oplysninger om. Der vises et pop op-vindue med oplysninger om den pågældende indstillings funktion, som findes i driveren.

17

Linux-udskrivning

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.

Udskrivning fra programmer

Der er en lang række Linux-programmer, som gør det muligt at udskrive ved hjælp af CUPS (Common UNIX Printing System). Du kan udskrive på maskinen fra ethvert af disse programmer.

1

2

Åbn det dokument, du vil udskrive.

Åbn menuen File , og klik på Page Setup ( Print Setup i nogle programmer).

3 Vælg papirstørrelse og -retning, og kontroller, at maskinen er valgt.

Klik på Apply .

4

5

Åbn menuen File , og klik på Print .

Vælg maskine til din udskrivning.

Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.

6

7 Skift andre udskriftsindstillinger i hver enkelt fane, hvis det er nødvendigt.

8 Klik på Print .

4. Specielle funktioner 240

Udskrivningsfunktioner

Automatisk/manuel dobbelt udskrivning er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af modeller. Som alternativ kan du bruge lprudskrivningssystemet eller andre programmer til udskrivning af ulige-

lige (se "Funktioner pr. model" på side 8).

3 Skift standardindstillinger for udskrivning eller tilslutningstype.

4 Klik på knappen Apply .

18

UNIX-udskrivning

Udskrivning af filer

Du kan udskrive tekst, billeder og pdf-filer på din maskine vha. CUPSstandarden – direkte fra kommandolinjen. CUPS lp- eller lprhjælpeprogrammet giver dig mulighed for at gøre dette. Du kan udskrive disse filer vha. nedenstående kommandoformat.

" lp -d <printer name> -o <option> <file name> "

Se lp- eller lpr-man-siden i dit system for at få flere oplysninger.

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes (se

"Funktioner pr. model" på side 8).

Konfiguration af printeregenskaber

Du kan ændre standardindstillingerne for udskrivning eller tilslutningstypen med udskrivningshjælpeprogrammet fra o/s.

1 Hjælpeprogrammet til udskrivning startes (gå til System >

Administration > Printing , eller udfør kommandoen " systemconfig-printer " i terminalprogrammet).

2 Vælg din printer, og dobbeltklik på den.

Fortsættelse af udskriftsjobbet

Når printeren er installeret, skal du vælge at udskrive et billede, tekst-, PS- eller HPGL-filer.

1 Udfør kommandoen " printui <file_name_to_print> ".

Hvis du f.eks. udskriver “ document1

” printui document1

Dette åbner UNIX-printerdriveren

Print Job Manager

, hvor brugeren kan vælge forskellige udskriftsindstillinger.

2

3

Vælg en printer, der allerede er tilføjet.

Vælg udskriftsindstillingerne i vinduet, f.eks.

Page Selection

.

4. Specielle funktioner 241

Udskrivningsfunktioner

4 Vælg, hvor mange kopier du har brug for, i Number of Copies .

Tryk på Properties for at få fordel af de printerfunktioner, der findes i printerdriveren.

5 Tryk på

OK

for at starte udskriftsjobbet.

Ændring af maskinindstillingerne

UNIX-printerdriveren

Print Job Manager

, hvor brugeren kan vælge forskellige indstillinger i printerens Properties .

Følgende hot keys kan også anvendes: “H” for Help , “O” for OK , “A” for

Apply og “C” for Cancel .

• Duplex: Udskriv på begge sider af papiret for at spare papir

Automatisk/manuel dobbelt udskrivning er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af modeller. Som alternativ kan du bruge lprudskrivningssystemet eller andre programmer til udskrivning af ulige-

lige (se "Funktioner pr. model" på side 8).

Multiple pages:

Udskriv flere sider på én side af papiret.

Page Border:

Vælg en af kanterne (f.eks.

Single-line hairline

eller

Double-line hairline )

Fanen Image

Under denne fane kan du ændre dokumentets lysstyrke, opløsning eller billedretning.

Fanen General

Paper Size:

Indstil papirstørrelsen til A4, Letter eller andre papirstørrelser i overensstemmelse med dine krav.

• Paper Type: Vælg papirtypen. Tilgængelige indstillinger i listefeltet

Printer Default , Plain og Thick .

• Paper Source: Vælg hvilken bakke der skal udskrives fra. Som standard er det

Auto Selection

.

Orientation:

Vælg den retning som oplysningerne udskrives i på en side.

Fanen Text

Indstil tegnmargenen, linjeafstanden eller kolonnerne til den aktuelle udskrift.

4. Specielle funktioner 242

Udskrivningsfunktioner

Fanen Margins

• Use Margins: Indstil margenerne til dokumentet. Som standard er margenerne ikke aktiveret. Brugeren kan ændre margenindstillingerne ved at ændre værdierne i de respektive felter. Disse værdier, der indstilles som standard, afhænger af den valgte sidestørrelse.

• Unit: Skift enhederne til punkter, tommer eller centimeter.

Fanen Printer-Specific Settings

Vælg forskellige indstillinger i JCL - og General -rammer for at brugertilpasse forskellige indstillinger. Disse indstillinger er specifikke for printeren og afhænger af PPD-filen.

4. Specielle funktioner 243

Scanningsfunktioner

19

• Til grundlæggende scanningsfunktioner, henvises der til

Grundlæggende vejledning (se

"Grundlæggende scanning" på side

63).

• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og

valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).

• Den maksimale opløsning, der kan opnås, afhænger af forskellige faktorer, herunder indstillingerne for computerhastighed, tilgængelig diskplads, hukommelse, størrelsen på det billede, der scannes, og bitdybden. Således kan du, afhængigt af dit system og hvad du scanner, muligvis ikke scanne i visse opløsninger, især ikke med forbedret dpi.

Grundlæggende scanningsmetode

Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og

valgfrie elementer (se "Variationsfunktion" på side 10).

Du kan scanne originalerne med din maskine via et USB-kabel eller over netværket. Følgende metoder kan bruges til scanning af dokumenterne:

• Scan til pc: Scan originalerne fra kontrolpanelet. De scannede data gemmes derefter i mappen Dokumenter på de tilsluttede computere

(se "Grundlæggende scanning" på side 63).

• Scan t. e-mail: Du kan sende det scannede billede som en fil vedhæftet

i en e-mail (se "Scanning til e-mail" på side 246).

• Scan til WSD: Scanner originalerne og gemmer de scannede data på en tilsluttet computer, hvis computeren understøtter WSD-funktionen

(Web Service for Device) (se "Scanner til WSD" på side 247).

• Samsung Cloud: Du kan sende det scannede billede som en

Samsung cloud (se "Scanning og afsendelse til Samsung Cloud Print" på side 192).

• TWAIN: TWAIN er et af de foruddefinerede programmer til billedbehandling. Når du scanner et billede, startes det valgte program, så du selv kan styre scanningsprocessen. Funktionen kan bruges sammen med en lokal forbindelse eller netværksforbindelse (se

"Scanning fra et billedredigeringsprogram" på side 250).

• Samsung Easy Document Creator: Du kan bruge dette program til at

scanne billeder eller dokumenter (se "Brug af Samsung Easy Document

Creator" på side 270).

• WIA: WIA er en forkortelse for Windows Images Acquisition. Hvis du vil have adgang til at bruge denne funktion, skal computeren være sluttet

direkte til maskinen via et USB-kabel (se "Scanning ved brug af WIAdriveren" på side 251).

4. Specielle funktioner 244

Scanningsfunktioner

20

Konfiguration af scanningsindstillinger på computeren

21

Scanning fra en netværkstilsluttet maskine

Kontroller, at printerdriveren er installeret på computeren vha. software-

cd’en, da printerdriveren indeholder scanningsprogrammet (se "Installering af driveren" på side 26).

Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og

valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).

1 Åbn

Samsung Easy Printer Manager

(se "Brug af Samsung Easy

Printer Manager" på side 274).

2

3

Vælg den relevante maskine under Printerliste .

Vælg menuen

Indstillinger for scanning til pc

.

4 Vælg den ønskede indstilling.

• Scan aktivering: Bestemmer, om scanning aktiveres på enheden eller ej.

• profilen: Viser de scanningsprofiler, der er gemt på den valgte enhed.

•Fanen Grundlæggende: Indeholder indstillinger, der har relation til generel scanning og enheder.

•Fanen Billede: Indeholder indstillinger, der har relation til billedændring.

5 Tryk på

Gem

>

OK

.

1 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se

"Placering af originaler" på side 48).

2 Vælg ( Scan ) > Scan til pc > Netværks-pc på kontrolpanelet.

Hvis meddelelsen

Ej tilgaengelig

vises, skal du kontrollere portforbindelsen.

4. Specielle funktioner 245

Scanningsfunktioner

3 Vælg dit registrerede computerID , og indtast om nødvendigt

Adgangskode .

• ID er det samme id som det registrerede scannings-id til Samsung

Easy Printer Manager > Avancerede indstillinger > Indstillinger for scanning til pc .

• Adgangskode er det 4-cifrede tal, som er den registrerede adgangskode til Samsung Easy Printer Manager > Avancerede indstillinger

>

Indstillinger for scanning til pc

.

4

5

Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK .

Scanningen starter.

Det scannede billede gemmes i mappen Dokumenter\Scan .

Afhængigt af dit operativsystem og programmet, du bruger, ser den gemte mappe muligvis anderledes ud.

22

Scanning til e-mail

Oprettelse af en e-mail-konto

1

2

Åbn SyncThru™ Web Service (se "Brug af SyncThru™ Web

Service" på side 267).

Klik på Settings > Network Settings og Outgoing Mail

Server(SMTP) .

3 Indtast IP-adressen som decimaler adskilt af punktummer eller som et værtsnavn.

4

5

Indtast serverens portnummer som et tal mellem 1 og 65535.

Marker afkrydsningsfeltet ud for SMTP Requires Authentication for at aktivere godkendelse.

6

7

Indtast logonnavn og adgangskode til SMTP-serveren.

Tryk på Anvend .

• Hvis godkendelsesmetoden for SMTP-serveren er POP3 før SMTP, skal du markere afkrydsningsfeltet for SMTP Requires POP Before

SMTP Authentication .

• Indtast IP-adressen og portnummeret.

Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og

valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).

4. Specielle funktioner 246

Scanningsfunktioner

Scanning og afsendelse af en e-mail

1 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se

"Placering af originaler" på side 48).

5 Indtast et emne til e-mailen, og tryk på OK .

Vælg det filformat, der skal scannes, og tryk på OK .

6

7 Maskinen begynder at scanne og sender derefter e-mailen.

23

Scanner til WSD

2

3

Vælg ( Scan ) > Scan t. e-mail på kontrolpanelet.

Indtast logonnavnet og adgangskoden, hvis du har konfigureret på

SyncThru™ Web Service

(se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side 267).

4 Indtast afsenderens og modtagerens e-mail-adresse.

Du kan sende en e-mail til dig selv ved at aktivere indstillingen

Auto

Send To Self i Settings > Scan > Scan To E-mail på SyncThru™

Web Service .

Scanner originalerne og gemmer de scannede data på den tilsluttede computer, hvis computeren understøtter WSD-funktionen (Web Service for

Device). Hvis du vil bruge WSD-funktionen, skal du installere WSDprinterdriveren på din computer. I Windows 7 kan du installere WSDdriveren med

Kontrolpanel

>

Enheder og printere

>

Tilføj en printer

. Klik på Tilføj en netværksprinter fra guiden.

• Den maskine, der ikke understøtter netværkskortet, vil ikke kunne

bruge denne funktion (se "Funktioner pr. model" på side 8).

• WSD-funktionen fungerer kun sammen med Windows Vista® eller en nyere version på en WSD-kompatibel computer.

• Følgende installationstrin er baseret på en Windows 7-computer.

4. Specielle funktioner 247

Scanningsfunktioner

Installation af en WSD-printerdriver Scanning ved hjælp af WSD-funktionen

1 Vælg Start > Kontrolpanel > Enheder og printere > Tilføj en printer .

2 Klik på Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth printer fra guiden.

3 Vælg den printer, du vil bruge, på listen over printere, og klik derefter på Næste .

1

2

Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se

"Placering af originaler" på side 48).

4

• IP adressen for WSD-printeren er http://IP address/ws/ (f.eks.: http:/

/111.111.111.111/ws/).

• Hvis der ikke vises en WSD-printer på listen, skal du klikke på Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen > Tilføj en printer ved hjælp af TCP/IP-adresse eller værtsnavn og vælge Enheden

Webtjenester

fra

Enhedstype

. Angiv derefter printerens IPadresse.

Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

3 Vælg ( Scan ) > Scan til WSD på kontrolpanelet.

Hvis meddelelsen Ej tilgaengelig vises, skal du kontrollere portforbindelsen. Du kan også kontrollere, at printerdriveren til WSD er korrekt installeret.

4

5

Vælg din computers navn fra

Destinat.liste

Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK .

4. Specielle funktioner 248

Scanningsfunktioner

6 Scanningen starter.

24

Scanning med Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator er et program, der kan hjælpe brugere med at scanne, kompilere og gemme dokumenter i mange formater, herunder .epub-formatet.

• Kun tilgængelig for brugere af Windows og Mac OS.

• Windows XP Service Pack 3 eller nyere og Internet Explorer 6.0 eller nyere er minimumskravet for Samsung Easy Document Creator .

• Samsung Easy Document Creator installeres automatisk, når du

installerer maskinens software (se "Brug af Samsung Easy

Document Creator" på side 270).

1 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se

"Placering af originaler" på side 48).

2 I menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle programmer

> Samsung Printers .

I forbindelse med Mac skal du åbne mappen

Applications

> mappen

Samsung

>

Samsung Easy Document Creator

.

3 Klik på Samsung Easy Document Creator .

Klik på

Scan

på startskærmen.

4

5 Vælg typen af scanning eller en foretrukken type, og juster derefter billedet.

6 Klik på

Scan

for at scanne et endeligt billede, eller klik på

Forscan for at hente et andet billede til gennemsyn.

4. Specielle funktioner 249

Scanningsfunktioner

7 Tryk på Send for at gemme det scannede billede.

Vælg den ønskede indstilling.

8

9 Klik på OK .

Klik på knappen Hjælp ( ) i vinduet, og klik på en hvilken som helst indstilling, som du vil vide mere om.

25

Scanning fra et billedredigeringsprogram

Du kan scanne og importere dokumenter i billedredigeringssoftwaren eller bruge andet billedredigeringssoftware, f.eks. Adobe Photoshop, hvis softwaren er TWAIN-kompatibel. Følg trinene nedenfor for at scanne med

TWAIN-kompatibelt software:

1

2

Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se

"Placering af originaler" på side 48).

3

4

Åbn et program, f.eks. Adobe Photoshop.

Klik på

Filer

>

Importer

, og vælg scannerenheden.

Angiv scanningsindstillingerne.

5

6 Scan og gem det scannede billede.

4. Specielle funktioner 250

Scanningsfunktioner

26

Scanning ved brug af WIA-driveren

Maskinen understøtter WIA-driveren (Windows Image Acquisition) til scanning af billeder. WIA er en af de standardkomponenter, der leveres af

Microsoft Windows 7, og som fungerer sammen med digitale kameraer og scannere. I modsætning til TWAIN-driveren, giver WIA-driveren dig mulighed for at scanne og nemt justere billeder uden brug af yderligere software:

WIA-driveren fungerer kun på Windows-operativsystemer med en

USB-port.

1

2

Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se

"Placering af originaler" på side 48).

3 Klik på Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > Enheder og printere .

4 Højreklik på enhedsdriverikonet i

Printere og faxenhede

>

Start søgning

.

5

6

Programmet Ny scanning vises.

Vælg dine scanningsindstillinger, og klik på

Eksempel

for at se, hvordan indstillingerne påvirker billedet.

7 Scan og gem det scannede billede.

4. Specielle funktioner 251

Scanningsfunktioner

27

MAC-scanning

Du kan scanne dokumenter med programmet

Image Capture

. MAC OS X indeholder programmet Image Capture .

• Du kan også scanne med et TWAIN-kompatibelt program, f.eks.

Adobe Photoshop.

• Du kan scanne vha. Samsung Easy Document Creator -softwaren.

Åbn mappen Applications > Samsung > Samsung Easy

Document Creator

.

Scanning via netværk

1

2

Maskinen skal have forbindelse til et netværk.

Anbring originalerne med forsiden opad i ADF’en, eller anbring en enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk

ADF’en (se "Placering af originaler" på side 48).

3

4

Åbn mappen

Applications

og kør

Image Capture

.

Vælg enheden under SHARED .

Angiv scanningsindstillingerne for dette program.

5

6 Scan og gem det scannede billede.

• Hvis scanning ikke fungerer i Image Capture, skal du opdatere Mac

OS til den nyeste version.

• Yderligere oplysninger finder du i Hjælp til

Image Capture

.

28

Linux-scanning

1

2

Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

Start et scanningsprogram, f.eks. xsane eller Enkel scan (Hvis dette ikke er installeret, skal du installere det for at kunne benytte scanningsfunktionerne). Du kan f.eks. bruge "yum-installation af xsane" til rpm-pakkesystemer og "apt-get installation af xsane" til deb-pakkesystemer til at installere xsane)

3 Vælg din enhed på listen, og angiv de scanningsindstillinger, du vil benytte.

4 Klik på knappen

Scan

.

4. Specielle funktioner 252

Faxfunktioner

Til grundlæggende faxfunktioner, henvises der til Grundlæggende

vejledning (se "Grundlæggende faxning" på side 65).

30

Genopkald til faxnummeret

29

Automatisk genopkald

Når det nummer, du har ringet til, er optaget, eller der ikke er noget svar, når du sender en fax, kalder maskinen automatisk nummeret igen.

Genopkaldstiden afhænger af landets fabriksstandardindstilling.

Når Gentag genopk.?

vises i displayet, skal du trykke på knappen

( Start ) for at ringe op til nummeret igen med det samme. Tryk på ( Stop/

Slet

), hvis du vil afbryde det automatiske genkald.

Ændring af tidsintervallet mellem genopkald og antallet af genopkaldsforsøg.

1

2

3

Tryk på ( Fax ) > ( Menu )> Faxkonfig.

> Afsendelse på kontrolpanelet.

Vælg efter ønske

Antal genopk.

eller

Genop.interval

.

Vælg den ønskede indstilling.

1

2

3

Tryk på knappen (

Gentag/Pause

) på kontrolpanelet.

Vælg det ønskede faxnummer.

Ti nyligt sendte faxnumre med ti modtagne opkalds-id'er vises.

Når originalen er lagt i dokumentføderen, begynder maskinen automatisk at sende.

Hvis der ligger en original på scannerglaspladen, skal du vælge

Ja for at lægge endnu en side i maskinen. Læg endnu en original i, og tryk på

OK

. Når du er færdig, skal du vælge

Nej

, når

En ny side?

vises.

31

Bekræftelse af en transmission

Når den sidste side i originalen er afsendt korrekt, bipper maskinen og vender tilbage til klar-tilstand.

Hvis der opstår fejl under afsendelsen, vises der en fejlmeddelelse i displayet. Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du trykke på ( Stop/

Slet ) for at rydde meddelelsen og prøve at sende faxen igen.

4. Specielle funktioner 253

Faxfunktioner

Maskinen kan indstilles til at udskrive en bekræftelsesrapport, hver gang den har afsluttet afsendelsen af en fax. Tryk på ( Fax ) >

( Menu ) > Systemkonf.

> Rapport > Fax bekræft.

på kontrolpanelet.

32

Afsending af en fax fra computeren

Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og

valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).

Du kan sende en fax fra computeren uden at gå hen til maskinen.

Sørg for, at maskinen og computeren er tilsluttet det samme netværk.

Afsendelse af en fax (Windows)

Hvis du vil sende en fax fra computeren, skal programmet Samsung

Network PC Fax

være installeret. Dette program installeres, når du installerer printerdriveren.

Du kan få flere oplysninger om Samsung Network PC Fax ved at klikke på

Hjælp

.

1

2

Åbn det dokument, der skal sendes.

Vælg Udskriv i menuen Filer .

Vinduet Udskriv åbnes. Afhængig af programmet kan udseendet variere en smule.

3

4

Vælg Samsung Network PC Fax i vinduet Udskriv

Klik på Udskriv eller OK .

5 Indtast modtagerens faxnummer, og angiv om nødvendigt indstillingerne.

6 Klik på Send .

Kontrol af listen over afsendte faxer (Windows)

Du kan kontrollere listen over afsendte faxer fra computeren.

I menuen

Start

skal du klikke på

Programmer

eller

Alle programmer

>

Samsung Printers > Faxtransmissionsoversigt . Derefter vises vinduet sammen med listen over afsendte faxer.

Du kan få flere oplysninger om Faxtransmissionsoversigt ved at klikke på knappen Hjælp ( ).

4. Specielle funktioner 254

Faxfunktioner

33

Udskydelse af en faxtransmission

Du kan indstille maskinen, så den sender en fax på et senere tidspunkt, hvor du ikke selv er til stede. Du kan ikke sende en farvefax ved hjælp af denne funktion.

1 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se

"Placering af originaler" på side 48).

2 Tryk på ( Fax ) på kontrolpanelet.

3 Juster indstillingerne for opløsning og mørkhed, så de passer til den fax, der skal sendes.

4 Tryk på ( Menu ) > Faxfunktion > Forsink afs.

på kontrolpanelet.

5 Indtast nummeret på modtagerfaxmaskinen, og tryk på OK .

6 Der vises en meddelelse i displayet, hvor du bliver bedt om at indtaste endnu et faxnummer for at afsende dokumentet.

7 Hvis du vil indtaste flere faxnumre, skal du trykke på OK , når Ja fremhæves og gentage trin 5.

Du kan indtaste op til 10 destinationer.

8 Indtast jobnavnet og klokkeslættet.

Hvis du angiver et klokkeslæt, der ligger før det nuværende tidspunkt, sendes faxen på dette klokkeslæt den efterfølgende dag.

9 Originalen scannes ind i hukommelsen, før den sendes.

Maskinen vender tilbage til klar-tilstand. Der vises en meddelelse i displayet om, at maskinen befinder sig i klar-tilstand, og at den er indstillet til at sende en udskudt fax.

Du kan kontrollere listen over afsluttede udskriftsjob.

Tryk på ( Menu ) > Systemkonf.

> Rapport > Planlagte job på kontrolpanelet.

4. Specielle funktioner 255

Faxfunktioner

Annullering af et reserveret faxjob

1 Tryk på ( Fax ) > ( Menu ) > Faxfunktion > Annuller job på kontrolpanelet.

2

3

Vælg det ønskede faxjob, og tryk på OK .

Tryk på OK , når Ja fremhæves.

Den valgte fax slettes fra hukommelsen.

4 Tryk på ( Stop/Slet ) for at vende tilbage til klar-tilstand.

34

Videresendelse af en sendt fax til en anden destination

Du kan indstille maskinen til at videresende den afsendte fax til en anden destination med en fax.

Selvom du har sendt eller modtaget en farvefax, videresendes data i gråtoner.

1

2

3

4

Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se

"Placering af originaler" på side 48).

Tryk på ( Fax ) > ( Menu ) > Faxfunktion > Send videre >

Send til fax , Vds. til email > Til på kontrolpanelet.

Indtast destinationsfaxnummeret, og tryk på OK .

Tryk på ( Stop/Slet ) for at vende tilbage til klar-tilstand.

Alle efterfølgende faxer, der sendes, vil blive videresendt til den angivne faxmaskine.

35

Videresendelse af en modtaget fax

Du kan indstille maskinen til at videresende den modtagne fax til en anden destination med en fax, en pc eller en e-mail.

4. Specielle funktioner 256

Faxfunktioner

Selvom du har sendt eller modtaget en farvefax, videresendes data i gråtoner.

1 Tryk på ( Fax ) > ( Menu ) > Faxfunktion > Receive Forward or Modt. videres.

> Send til fax , Send til pc , Vds. til email >

Videresend på kontrolpanelet.

Hvis maskinen skal indstilles til at udskrive en fax, når videresendelsen af faxen er udført, skal du vælge Vid.send&Udskriv .

2 Indtast destinationsfaxnummer eller e-mail, og tryk på OK .

Indtast start- og sluttidspunktet for videresendelse pr. fax, og tryk derefter på OK .

3 Tryk på ( Annulle eller Stop/Slet ) for at vende tilbage til klartilstand.

Alle efterfølgende faxer, der sendes, vil blive videresendt til den angivne faxmaskine.

36

Modtagelse af en fax fra computeren

1

2

3

4

• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og

valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).

• Hvis du vil bruge denne funktion, skal du konfigurere indstillingen på kontrolpanelet:

Tryk på ( Fax ) > ( Menu ) > Faxfunktion > Modt.Videres.

>

Send til pc

>

Videresend

på kontrolpanelet.

Åbn

Samsung Easy Printer Manager

.

Vælg den relevante maskine under Printerliste .

Vælg menuen

Fax til pc-indstillinger

.

Brug Aktiver faxmodtagelse fra enhed til at ændre faxindstillingerne.

• Billedtype: Konverter de modtagede faxer til PDF eller TIFF.

• Lagringssted: Vælg den placering, hvor de konverterede faxer skal gemmes.

• Præfiks: Vælg præfiks.

• Udskriv modtaget fax: Indstil maskinen til at udskrive oplysninger for den modtagne fax, når den er modtaget.

4. Specielle funktioner 257

Faxfunktioner

• Giv mig besked, når fuldført: Angiv for at vise pop op-vinduet med besked om, at der er modtaget en fax.

• Åbn med standardprogrammet: Når du har modtaget faxen, skal du åbne den med standardprogrammet.

• Intet: Efter modtagelse af en fax underretter maskinen ikke brugeren, og programmet åbnes heller ikke.

5 Tryk på Gem > OK .

37

Ændring af modtagetilstande

1

2

Tryk på ( Fax ) > ( Menu ) > Faxkonfig.

> Modtagelse >

Modt.tilstand

på kontrolpanelet.

Vælg den ønskede indstilling.

Fax:

Besvarer et indgående faxopkald og skifter straks til faxmodtagelsestilstanden.

• Tlf.: Modtager en fax ved at trykke på ( Opkald med rør på ) og derefter på (

Start

)

• Svar/Fax: Bruges, når der er en telefonsvarer sluttet til maskinen.

Maskinen besvarer et indgående opkald, og den der ringer op, kan efterlade en meddelelse på telefonsvareren. Hvis faxmaskinen registrerer en faxtone på linjen, skifter maskinen automatisk til faxtilstand for at modtage faxen.

Hvis du vil bruge tilstanden Svar/Fax , skal du sætte en telefonsvarer i

EXT-stikket bag på maskinen.

• DRPD: Du kan modtage et opkald ved hjælp af funktionen DRPD

(Distinctive Ring Pattern Detection). Distinctive Ring er en tjeneste, der leveres af telefonselskaberne, og som giver en bruger mulighed for at bruge en enkelt telefonlinje til at besvare

flere forskellige telefonnumre. Se "Modtagelse af faxer i DRPDtilstand" på side 259, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle lande.

3 Klik på OK .

4 Tryk på (

Stop/Slet

) for at vende tilbage til klar-tilstand.

38

Manuel modtagelse i telefontilstand

Du kan modtage et faxopkald ved at trykke på knappen (

Opkald med rør på

) og derefter trykke på (

Start

), når du hører en faxtone.

4. Specielle funktioner 258

Faxfunktioner

39

Modtagelse i telefonsvarer/faxtilstand

Hvis du vil bruge denne tilstand, skal der sluttes en telefonsvarer til EXTstikket på bagsiden af maskinen. Hvis den, der ringer, efterlader en besked, gemmer telefonsvareren beskeden. Hvis maskinen registrerer en faxtone på linjen, begynder den automatisk at modtage faxen.

• Hvis du har indstillet din maskine til denne tilstand, og din telefonsvarer er slukket, eller der ikke er sluttet nogen telefonsvarer til EXT-stikket, skifter maskinen automatisk til faxtilstand efter et foruddefineret antal ringetoner.

• Hvis du selv har indstillet antal ring på telefonsvareren, skal du indstille maskinen til at besvare indgående opkald ved første ring.

• Hvis maskinen er i telefontilstand, skal du trække telefonsvarerens strømkabel ud eller slukke telefonsvareren sammen med faxmaskinen. Ellers vil den udgående meddelelse fra telefonsvareren forstyrre telefonsamtalen.

41

Når du modtager et opkald på lokaltelefonen og hører faxtoner, skal du trykke på tasterne *9* på lokaltelefonen. Maskinen modtager derefter faxen.

*9* er den eksterne modtagekode, maskinen leveres med fra fabrikken.

Den første og sidste stjerne er faste, men du kan ændre det midterste tal.

Når du taler i den telefon, der er sluttet til EXT-stikke, er kopi- og scanningsfunktionerne ikke tilgængelige.

Modtagelse af faxer i DRPD-tilstand

Distinctive Ring er en tjeneste, der leveres af telefonselskaberne, og som giver en bruger mulighed for at bruge en enkelt telefonlinje til at besvare flere forskellige telefonnumre. Denne funktion bruges ofte af svartjenester, der besvarer telefoner for mange forskellige kunder, og som derfor har behov for at vide, hvilket nummer en given person ringer fra, for at kunne besvare opkaldet korrekt.

40

Modtage faxer med en lokaltelefon

Når du bruger en lokaltelefon, der er sluttet til EXT-stikket, .kan du modtage en fax fra en person, du taler med på lokaltelefonen, uden at gå til faxmaskinen.

1

2

Tryk på ( Fax ) > ( Menu ) > Faxkonfig.

> Modtagelse >

DRPD > Afventer opkald på kontrolpanelet.

Ring til dit faxnummer fra en anden telefon.

4. Specielle funktioner 259

Faxfunktioner

3 Undlad at besvare opkaldet, når maskinen begynder at ringe.

Maskinen skal registrere adskillige ring for at lære mønstret.

Når maskinen kan genkende sekvensen, vises DRPD-konfig. er udført.

i displayet. Hvis opsætningen af DRPD mislykkes, vises

DRPD-ringfejl .

4 Tryk på OK , når DRPD vises, og begynd forfra fra trin 2.

• DRPD-funktionen skal opsættes igen, hvis du tildeler faxnummeret igen eller slutter maskinen til en anden telefonlinje.

• Når DRPD-funktionen er opsat, skal du ringe dit faxnummer op igen for at bekræfte, at maskinen svarer med en faxtone. Derefter skal du sørge for, at der ringes op til et andet nummer, som er registreret på samme linje, så du er sikker på, at opkaldet dirigeres videre til den lokaltelefon eller telefonsvarer, der er sat i EXT-stikket.

42

Modtagelse i sikker modtagetilstand

Du kan få brug for at hindre uvedkommende personers adgang til de faxer, du modtager. Hvis du slår sikker modtagetilstand til, gemmes alle indgående faxer i hukommelsen. Du kan udskrive indgående faxer ved at indtaste adgangskoden.

Hvis du vil bruge den sikre modtagetilstand, skal du aktivere menuen fra ) > ( Menu ) > Faxfunktion > Sikker modt.

på kontrolpanelet.

Udskrivning af modtagne faxer

1 Tryk på (

Fax

) > (

Menu

) >

Faxfunktion

>

Sikker modt.

>

Udskriv

på kontrolpanelet.

2

3

Indtast en firecifret adgangskode, og tryk på OK .

Maskinen udskriver alle faxer, der er gemt i hukommelsen.

Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og

valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).

4. Specielle funktioner 260

Faxfunktioner

43

Modtagelse af faxer i hukommelsen

Da maskinen er en multitaskingenhed, kan den modtage faxer, samtidig med at den kopierer eller udskriver. Hvis du modtager en fax, mens du kopierer eller udskriver, gemmer maskinen den indgående fax i hukommelsen. Så snart kopieringen eller udskrivningen er afsluttet, udskriver maskinen automatisk faxerne.

Hvis en fax modtages og udskrives, kan andre kopierings- og udskriftsjob ikke behandles på samme tid.

44

Automatisk udskrivning af en rapport over afsendte faxer

Du kan indstille maskinen, så der udskrives en rapport med detaljerede oplysninger om de foregående 50 transmissioner, bl.a. klokkeslæt og dato.

1 Tryk på (

Fax

) > (

Menu

) >

Faxkonfig.

>

TX/RX Rapport

>

Hver 50 kom.

på kontrolpanelet.

2 Tryk på ( Stop/Slet ) for at vende tilbage til klar-tilstand.

4. Specielle funktioner 261

5. Nyttige administrationsværktøjer

I dette kapitel beskrives de administrationsværktøjer, der medfølger, for at du kan udnytte maskinen fuldt ud.

• Adgang til administrationsværktøj

• Easy Capture Manager

• Samsung AnyWeb Print

• Easy Eco Driver

• Brug af SyncThru™ Web Service

• Brug af Samsung Easy Document Creator

• Brug af Samsung Printer Center

• Brug af Samsung Easy Printer Manager

• Brug af Status for Samsung-printer

• Brug af Samsung Printer Experience

263

264

265

266

267

270

271

274

277

279

Adgang til administrationsværktøj

Samsung leverer en række administrationsværktøjer til Samsung-printere.

1

2

Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

I menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle programmer > Samsung Printers .

•I Windows 8

Fra Charms(Amuletter) skal du vælge Søg > Apps(App) > Samsung Printers .

•Windows 10 / Windows Server 2016

Fra proceslinjen skal du skrive Samsung Printers i indtastningsfeltet Søg . Tryk på Enter.

ELLER

Fra ikonet Start ( ) vælges Alle apps > Samsung Printers .

3

4

Find Samsung Printers .

Under

Samsung-printer

kan du se en liste med installerede administrationsværktøjer.

5 Klik på det administrationsværktøj, du vil bruge.

• Du kan med det samme benytte nogle af administrationsværktøjerne, efter at have installeret driveren fra menuen Start > Programmer eller Alle programmer

.

• I Windows 8 kan du med det samme benytte nogle af administrationsværktøjerne, efter at have installeret driveren. Klik på den tilsvarende tile i Start skærmbilledet.

5. Nyttige administrationsværktøjer 263

Easy Capture Manager

• Kun tilgængelig for brugere af Windows OS.

• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 8).

Hent skærmbilledet og start Easy Capture Manager ved blot at trykke på tasten Print Screen på tastaturet. Nu kan du let udskrive skærmbilledet, som er hentet eller redigeret.

5. Nyttige administrationsværktøjer 264

Samsung AnyWeb Print

• Kun tilgængelig for brugere af Windows OS.

• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).

Dette værktøj kan tage en kopi af, vise eksempler på samt fjerne og udskrive Windows Internet Explorer-sider meget nemmere, end hvis du bruger det almindelige program.

Hent softwaren fra Samsungs websted, pak den derefter ud, og installer den: (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).

5. Nyttige administrationsværktøjer 265

Easy Eco Driver

• Kun tilgængelig for brugere af Windows OS (se "Software" på side 8).

• For at man kan benytte Easy Eco Driver-funktionerne, skal Eco Driver-pakke være installeret.

Med Easy Eco Driver kan du anvende miljøfunktioner for at spare papir og toner før udskrivning.

Easy Eco Driver giver dig også mulighed for enkel redigering, f.eks. fjerne billeder og tekster m.m. Du kan gemme ofte anvendte indstillinger som en forudindstilling.

Sådan gør du:

1

Åbn det dokument, du vil udskrive.

2

Åbn vinduet udskriftsindstillinger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).

3

Gå ind på fanen

Foretrukne

, og vælg

Eksempel på Eco-udskrivning

.

4 Klik på OK > Udskriv i vinduet. Et vindue åbnes.

5

Vælg de indstillinger, du vil anvende på dokumentet.

Du kan se eksempelvisningen af de anvendte funktioner.

6

Klik på

Udskriv

.

• Hvis du vil køre Easy Eco Driver hver gang, du udskriver, skal du markere afkrydsningsfeltet Start Easy Eco Driver før udskrivning af job under fanen

Grundlæggende i vinduet med udskrivningsindstillinger.

• Printerdriveren omfatter en brugergrænseflade der er optimeret til berøringsfølsomme skærme. For at benytte den, skal man klikke på Samsung Printer

Center > Enhedsindstillinger og derefter vælge Elegang brugergrænseflade

(se "Brug af Samsung Printer Center" på side 271).

5. Nyttige administrationsværktøjer 266

Brug af SyncThru™ Web Service

• Til SyncThru™ Web Service kræves som minimum Internet Explorer

6.0 eller nyere.

• Beskrivelsen af SyncThru™ Web Service i denne brugerhåndbog kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.

• Kun netværksmodel (se "Variationsfunktion" på side 10).

1 Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Servicewebstedet.

2 Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service , skal du logge ind som en administrator. Angiv standardid og

Password nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.

• ID: admin

• Password: sec00000

1

Adgang til SyncThru™ Web Service

1 Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.

Indtast printerens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Kør .

2 Maskinens integrerede websted åbnes.

2

Oversigt over SyncThru™Web Service

Nogle faner vises muligvis ikke, afhængigt af din model.

Log på SyncThru™ Web Service

Inden du konfigurerer indstillinger i SyncThru™ Web Service, skal du logge på som administrator. Du kan stadig bruge SyncThru™ Web Service uden at logge på, men du har ikke adgang til fanen Settings og fanen Security .

5. Nyttige administrationsværktøjer 267

Brug af SyncThru™ Web Service

Fanen Information

Under denne fane får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan f.eks. kontrollere resterende toner. Du kan også udskrive rapporter, f.eks. en fejlrapport.

• Active Alerts: Viser de advarsler, der er opstået i maskinen, og hvor alvorlige de er.

• Supplies: Viser hvor mange sider der er blevet udskrevet og den mængde toner, der er tilbage i tonerpatronen.

• Usage Counters: Viser forbrugstallet efter udskriftstype: enkeltsidet og dobbeltsidet.

• Current Settings: Viser oplysninger om maskinen og netværket.

• Print information: Udskriver rapporter, som f.eks. systemrelaterede rapporter, e-mail-adresse- og skrifttyperapporter.

Fanen Settings

Under denne fane kan du indstille konfigurationer leveret af maskinen og netværket. Du skal logge ind som administrator for at få vist denne fane.

• Fanen Machine Settings: Konfigurerer maskinens indstillinger.

• Fanen Network Settings: Viser indstillinger for netværksmiljøet.

Indstiller f.eks. TCP/IP og netværksprotokoller.

Fanen Security

Under denne fane kan du indstille oplysninger om system- og netværkssikkerhed. Du skal logge ind som administrator for at få vist denne fane.

• System Security: Indstiller systemadministratoroplysninger og aktiverer eller deaktiverer maskinfunktioner.

• Network Security: Angiver indstillinger for IPv4/IPv6-filtrering og godkendelsesservere.

Fanen Maintenance

Under denne fane kan du vedligeholde maskinen ved at opgradere firmware og angive kontaktoplysninger for afsendelse af e-mails. Du kan også oprette forbindelse til Samsungs websted eller hente drivere ved at vælge menuen Link .

• Firmware Upgrade: Opdater maskinens firmware.

• Contact Information: Viser kontaktoplysningerne.

• Link: Viser links til nyttige websteder, hvor du kan hente eller kontrollere oplysninger.

5. Nyttige administrationsværktøjer 268

Brug af SyncThru™ Web Service

3

Angivelse af systemadministratoroplysninger

Denne indstilling er nødvendig for at bruge indstillingen for e-mailbeskeder.

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

1 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.

Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på

Kør

.

2

3

Maskinens integrerede websted åbnes.

Under fanen

Security

skal du vælge

System Security

>

System

Administrator

4 Skriv navnet på administratoren samt telefonnummer, placering og e-mail-adresse.

5 Klik på

Apply

.

5. Nyttige administrationsværktøjer 269

Brug af Samsung Easy Document Creator

• Kun tilgængelig for brugere af Windows og Mac OS.

• Windows ® XP Service Pack 3 eller nyere og Internet Explorer 6.0 eller nyere er minimumskravet for Samsung Easy Document Creator .

Samsung Easy Document Creator er et program, der kan hjælpe brugere med at scanne, kompilere og gemme dokumenter i mange formater, herunder

.epub-formatet. Disse dokumenter kan deles via websteder til sociale netværk eller fax. Om du er studerende, der har brug for at organisere materiale fra biblioteket, eller hjemmegående, der deler scannede billeder fra fødselsdagen sidste år, så kan Samsung Easy Document Creator give dig de nødvendigt værktøjer.

Samsung Easy Document Creator omfatter følgende funktioner:

• Scan: Bruges til scanning af billeder eller dokumenter.

• Tekstkonvertering Scan (kun Windows) : Bruges til scanning af dokumenter, der skal gemmes i et redigerbart tekstformat.

• Dokumentkonvertering: Gør det muligt at scanne eller konvertere eksisterende filer til flere forskellige formater.

• Fax: Gør det muligt at faxe et dokument direkte fra Easy Document Creator, hvis Samsung Network PC Fax-driveren er installeret.

5. Nyttige administrationsværktøjer 270

Brug af Samsung Printer Center

4

Kun tilgængelig for brugere af Windows.

Samsung Printer Center

gør det muligt at administrere alle de printerdrivere der er installeret på computeren fra et enkelt, integreret program. Man kan bruge

Samsung Printer Center

til at tilføje eller fjerne printerdrivere, kontrollere printernes status, opdatere printersoftware og konfigurere printernes indstillinger.

Om Samsung Printer Center

Sådan åbnes programmet:

I Windows

Vælg Start > Programmer eller Alle Programmer > Samsung Printers >

Samsung Printer Center .

• I Windows 8

Fra Charms(Amuletter) skal du vælge Søg > Apps(App) > Samsung

Printers > Samsung Printer Center .

• I Windows 10 / Windows Server 2016

Fra proceslinjen skal du skrive Samsung-printer i indtastningsfeltet

Søg . Tryk på Enter og vælg derefter Samsung Printer Center .

ELLER

Fra ikonet

Start

( ) vælges

Alle apps

>

Samsung-printer

>

Samsung Printer Center .

5. Nyttige administrationsværktøjer 271

Brug af Samsung Printer Center

Fanen Printere

Skærmbilledet kan variere afhængigt af det benyttede operativsystem.

1

Printerliste Viser de printerdrivere, der er installeret på computeren.

For at tilføje en printerdriver til listen, skal man trykke på knappen .

3

2

Hurtiglinks Viser links til forskellige funktioner til administration af printerdrivere.

De hurtige links i fanen

Printere

fører videre til følgende funktioner:

• Indstillinger: Giver dig mulighed for at konfigurere indstillingerne for individuelle printerdrivere.

Indstillet som standardprinter: Indstiller den valgte printer som standardprinter. Hvis den valgte printer allerede er indstillet til at være standardprinter, er denne mulighed ikke aktiveret.

Udskriftspræferencer: Giver dig mulighed for at angive standardindstillinger for udskrivning.

-

Enhedsindstillinger:

Giver dig mulighed for at konfigurere avancerede indstillingerne, såsom indstillinger for valgfri enheder og yderligere funktioner.

Printeroplys ninger

Her kan man ændre indstillingerne for Printerstatus og

Elegang brugergrænseflade .

Skift enhed: Giver dig mulighed for at ændre enheden til en anden enhed.

Egenskaber: Gør det muligt at konfigurere egenskaberne for printer-driveren, såsom navnet på printerdriveren og dens placering eller tilføje kommentarer om printerdriveren.

• Handlinger: Gør det muligt at brug scanningsfunktionen (denne indstilling er kun aktiveret hvis den valgte enhed understøtter scanningsfunktionen).

• Haandtering: Giver dig mulighed for at administrere de enheder der er registreret i programmet.

Tilføj en ny printer / Fjern printer: Tilføjer en ny enhed eller fjerner en eksisterende enhed.

Diagnosticér printer: Foretager fejlfinding på den valgte enhed og foreslår løsninger.

Opdater software: Downloader og anvender de relevante software-opdateringer.

Giver generelle oplysninger om den valgte enhed, såsom model. IPadresse, portnummer og status.

5. Nyttige administrationsværktøjer 272

Brug af Samsung Printer Center

Fanen Scanner & Fax

• Skærmbilledet kan variere afhængigt af det benyttede operativsystem.

• Kun tilgængelig for multifunktionsprodukter.

1

Printerliste Viser den fax- og scannerdriver, der er installeret på computeren. For at føje en fax- eller scannerdriver til listen, skal man klikke på knappen

Scanner ).

( Tilføj Fax ) eller ( Tilføj

Hurtiglinks Viser links til de funktioner der er tilgængelige til administration af fax eller scannerdrivere. De hurtige links i fanen Scanner & Fax giver adgang til følgende funktioner:

For at benytte denne funktion, skal både scannerdriver og faxdriver være installeret på computeren.

3

2

Printeroply sninger

• Indstillinger: Giver dig mulighed for at konfigurere indstillingerne for fax- og scannerdrivere.

Adr.kartotek

(kun fax) : Åbner adressebogen.

Fax-transmission oversigt (kun fax) : Åbner faxtransmissionsoversigten.

Faxpræferencer (kun fax) : Giver dig mulighed for at angive standardindstillinger for faxning.

Skift enhed: Giver dig mulighed for at ændre enhederne til en anden enhed.

Egenskaber: Giver dig mulighed for at konfigurere en enheds egenskaber, såsom placering, og tilføje kommentarer om enheden.

• Handlinger: Giver dig mulighed for at benytte scanningsfunktionen.

• Haandtering: Giver dig mulighed for at administrere de enheder der er registreret i programmet.

Fjern fax eller Fjern scan : Fjerner den valgte fax- eller scannerdriver.

Opdater software: Downloader og anvender de relevante software-opdateringer.

Giver generelle oplysninger om den valgte enhed, såsom model, IP-adresse, portnummer og maskinens status.

5. Nyttige administrationsværktøjer 273

Brug af Samsung Easy Printer Manager

5

• Kun tilgængelig for brugere af Windows og Mac OS.

• Windows, Internet Explorer 6.0 eller nyere kræves som minimum til

Samsung Easy Printer Manager .

Samsung Easy Printer Manager er et program, der samler alle Samsungmaskinindstillinger ét sted. Samsung Easy Printer Manager kombinerer enhedsindstillinger, udskrivningsmiljøer, indstillinger/handlinger og opstart.

Med alle disse funktioner samlet på ét sted kan du nemt og bekvemt få det optimale ud af din Samsung-maskine. Samsung Easy Printer Manager giver brugeren valget mellem to forskellige brugergrænseflader: den grundlæggende og den avancerede brugergrænseflade. Du kan nemt skifte mellem de to grænseflader: blot et enkelt tryk på en knap.

Beskrivelse af Samsung Easy Printer Manager

Sådan åbnes programmet:

I Windows

Vælg Start > Programmer eller Alle Programmer > Samsung Printers >

Samsung Easy Printer Manager .

• I Windows 8

Fra Charms(Amuletter) , vælges Søg > Apps(App) > Samsung

Printers > Samsung Printer Manager .

• I Windows 10 / Windows Server 2016

Fra proceslinjen skal du skrive Samsung-printer i indtastningsfeltet

Søg . Tryk på Enter og vælg derefter Samsung Printer Manager .

ELLER

Fra ikonet

Start

( ) vælges

Alle apps

>

Samsung-printer

>

Samsung Printer Manager .

I forbindelse med Mac

Åbn mappen

Applications

>

Samsung

>

Samsung Easy Printer

Manager

Grænsefladen Samsung Easy Printer Manager består af flere grundlæggende afsnit, som er beskrevet i følgende tabel:

5. Nyttige administrationsværktøjer 274

Brug af Samsung Easy Printer Manager

Skærmbilledet kan variere afhængigt operativsystem, model eller ekstraudstyr.

1

Printerlist e

Printerlisten viser de printere, som er installeret på din computer og de netværksprintere, som er tilføjet af netværksregistrering (kun Windows).

2

Avanceret indstilling

Den avancerede brugergrænseflade er beregnet til den person, som administrerer netværket og maskinerne.

Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

• Enhedsindstillinger: Du kan konfigurere diverse maskinindstillinger såsom maskinkonfiguration, papir, layout, emulering, netværk og udskrivningsoplysninger.

Hvis du forbinder din maskine til et netværk, aktiveres ikonet SyncThru™ Web Service.

• Indstillinger for scanning til pc: Denne menu indeholder indstillinger til oprettelse eller sletning af profiler for scanning til pc.

Scan aktivering: Bestemmer, om scanning aktiveres på enheden eller ej.

- Fanen Grundlæggende: Indeholder indstillinger, der har relation til generel scanning og enheder.

• Advarselsindstillinger (kun Windows) : Denne menu indeholder indstillinger for advarsler om fejl.

Printeradvarsel: Indholder indstillinger for, hvornår der modtages advarsler.

E-mail-alarm: Indeholder indstillinger for modtagelse af advarsler via e-mail.

Advarselshistorik: Indeholder en historik over enheds- og tonerrelaterede advarsler.

5. Nyttige administrationsværktøjer 275

Brug af Samsung Easy Printer Manager

3

Programo plysninger

Printeropl ysninger

Indeholder links der skifter til opdater, præferenceindstillinger, hjælp og Om.

Her får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan se oplysninger, som f.eks. maskinens modelnavn, IP-adresse

(eller portnavn) og maskinens status.

4

5

Hurtiglinks Viser Hurtige links til maskinspecifikke funktioner. Dette afsnit indeholder desuden links til programmer i avancerede indstillinger.

Ved tryk på denne knap åbnes Fejlfindingsguide , når der opstår en fejl. Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i brugerhåndbogen.

Hvis du forbinder din maskine til et netværk, aktiveres ikonet SyncThru™ Web Service.

6

7

Indholdso mråde

Start

Bestille forbrugss toffer

Viser oplysninger om den valgte maskine, det aktuelle tonerniveau og papir. Oplysningerne varierer afhængigt af den valgte maskine. Nogle maskiner understøtter ikke denne funktion.

Klik på knappen

Rækkefølge

fra vinduet til bestilling af forbrugsstoffer. Du kan bestille nye tonerpatroner online.

Klik på menuen Hjælp i vinduet, og klik på en indstilling, som du vil vide mere om.

5. Nyttige administrationsværktøjer 276

Brug af Status for Samsung-printer

Status for Samsung-printer er et program, der overvåger og giver dig besked om maskinens status.

• Vinduet Status for Samsung-printer og dets indhold, som det vises i brugerhåndbogen til softwaren, kan være anderledes end på den printer eller i det operativsystem, du bruger.

• Kontroller, hvilke operativsystemer der er kompatible med maskinen

(se "Specifikationer" på side 112).

• Kun tilgængelig for brugere af Windows OS (se "Software" på side

8).

6

Oversigt over Status for Samsung-printer

Hvis der opstår en fejl, kan du undersøge den fra Status for Samsungprinter. Status for Samsung-printer installeres automatisk, når du installerer maskinens software.

Status for Samsung-printer kan også startes manuelt. Gå til

Udskriftsindstillinger

, klik på fanen

Grundlæggende

> knappen

Printerstatus .

Disse ikoner vises på proceslinjen i Windows:

Ikon Betydning

Normal

Advarsel

Fejl

Beskrivelse

Maskinen er i klartilstand, og der er ingen fejl eller advarsler.

Maskinen er i en tilstand, hvor der snart kan opstå en fejl. Det kan f.eks. være statussen Lavt tonerniveau, som kan føre til statussen Toneren er tom.

Der er opstået mindst én fejl i maskinen.

5. Nyttige administrationsværktøjer 277

Brug af Status for Samsung-printer

1

Enhedsoplysnin ger

Du kan se enhedsstatus, det aktuelle printermodelnavn, navnet på den tilsluttede port i dette område.

Br'ugerhåndbog Du kan få vist onlineBrugerhåndbog.

2

Ved tryk på denne knap åbnes

Fejlfindingsguide

, når der opstår en fejl. Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i brugerhåndbogen.

3

Oplysninger om forbrugsstoffer

Du kan få vist den procentdel toner der er tilbage i hver tonerpatron. Maskinen og antallet af tonerpatroner kan være anderledes end i vinduet vist herover, alt efter hvilken maskine du bruger.

Nogle maskiner understøtter ikke denne funktion.

4

Indstilling

5

Bestil forbrugsstoffer til

Du kan angive indstillinger, der har relation til advarsler for udskriftsjob.

Du kan bestille nye tonerpatroner online.

7

6

Annuller udskrivning eller

Luk

Toner/papiroplysninger

• Annuller udskrivning : Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printer, skal du annullere alle brugerens udskriftsjob i udskrivningskøen eller printeren.

Luk :

Afhængigt af maskinens status eller understøttede funktioner kan Luk knappen komme frem for at lukke statusvinduet.

Denne knap, som giver adgang til info om papir og toner, vil være tilgængelig alt afhængigt af enheden.

5. Nyttige administrationsværktøjer 278

Brug af Samsung Printer Experience

Samsung Printer Experience er et Samsung-program, som samler

Samsung maskinindstillinger og administration af maskiner på et sted. Du kan vælge indstillinger for drev, bestille forbrugsstoffer, åbne vejledninger til fejlfinding, besøge Samsungs wested eller se oplysninger om tilsluttede maskiner. Programmet hentes automatisk fra Windows Store(store) , hvis maskinen er tilsluttet en computer med internetadgang.

Skærmbilledet kan variere afhængigt af den benyttede model.

7

Beskrivelse af Samsung Printer Experience

Sådan åbnes programmet,

Fra Start skærmen eller ikonet Start skal man vælge feltet Samsung

Printer Experience ( ).

Grænsefleaden til Samsung Printer Experience samler forskellige nyttige funktioner, som beskrevet i følgende tabel:

1

Printeroplysnin ger

Her får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan se oplysninger, som f.eks. maskinens status, placering, IP-adresse og resterende tonerbeholdning.

5. Nyttige administrationsværktøjer 279

Brug af Samsung Printer Experience

2 Brugervejledni ng

Du kan få vist onlineBrugerhåndbog. Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge denne funktion.

Ved tryk på denne knap åbnes

Fejlfindingsguide , når der opstår en fejl. Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i brugerhåndbogen.

3

4

5

6

Bestilling forbrugsstoffer

Besøg

Samsung

Printerindstillin ger

Klik på denne knap for at bestille erstatningstonerpatroner online. Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge denne funktion.

Åbner linket til Samsungs printerwebsted. Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge denne funktion.

Du kan konfigurere forskellige maskinindstillinger, f.eks. maskinkonfiguration, papir, layout, emulering, netværk eller udskrivningsoplysninger ved hjælp af

SyncThru™ Web Service . Maskinen skal være tilsluttet et netværk. Knappen er deaktiveret, hvis maskinen er tilsluttet via et USB-kabel.

Enhedsliste og

Seneste scannede billede

Scannerlisten viser de enheder, som understøtter

Samsung Printer Experience . Under enheden kan du se de senest scannede billeder. Maskinen skal være tilsluttet et netværk for at du kan scanne herfra.

Dette afsnit er beregnet til brugere, som har en multifunktionsprinter.

8

Tilføj/slet printere

Hvis du ikke har nogen printer tilføjet til

Samsung Printer Experience

, eller hvis du ønsker at tilføje/slette en printer, skal du følge instruktionerne herunder.

Du kan kun tilføje/slette netværksforbundne printere.

Tilføj en printer

1 Vælg under Charms(Amuletter) Indstillinger .

ELLER

Højreklik på siden Samsung Printer Experience og vælge

Indstillinger .

2

3

Vælg

Tilføj printer

.

Vælg den printer, du vil tilføje.

Du kan se den tilføjede printer.

Hvis du ser -mærket, kan du også klikke på -mærket for at tilføje printere.

5. Nyttige administrationsværktøjer 280

Brug af Samsung Printer Experience

Fjen en printer

1 Vælg under Charms(Amuletter) Indstillinger .

ELLER

Højreklik på siden Samsung Printer Experience og vælge

Indstillinger .

2

3

Vælg Fjern printer .

Vælg den printer, du vil fjerne.

4 Klik på Ja .

Du kan se, at printeren er fjernet fra skærmen.

9

Udskrivning fra Windows 8

I dette afsnit beskrives almindelige udskriftsopgaver, du kan udføre fra

Start -skærmbilledet.

3 Vælg printeren på listen

Vælg printerindstillinger, f.eks. antal kopier og papirretning.

4

5 Klik på knappen Udskriv for at starte udskriftsjobbet.

Grundlæggende udskrivning

1

2

Åbn det dokument, du vil udskrive.

Fra Charms(Amuletter) , vælg enhed .

5. Nyttige administrationsværktøjer 281

Brug af Samsung Printer Experience

Annulere et udskriftsjob

Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printerspooleren, kan du annullere jobbet på følgende måde:

• Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på maskinikonet ( ) på proceslinjen i Windows.

• Du kan også annullere det aktuelle job ved at trykke på knappen

( Annulle eller Stop/Slet )på kontrolpanelet.

Fanen Grundlæggende

Åbne yderligere indstillinger

Skærmbillederne kan blive vist lidt anderledes afhængigt af den benyttede model eller indstillinger.

Du kan indstille flere udskriftsparametre.

1 Åbn det dokument, du vil udskrive.

2

3

Fra Charms(Amuletter) , vælg enhed .

Vælg printeren på listen

4 Klik på Flere indstillinger .

Grundlæggende

Med denne indstilling kan du vælge de grundlæggende udskriftsindstillinger, f.eks. antal kopier, papirretning og dokumenttype.

Eco-indstillinger

Med denne indstilling kan du vælge udskrift af flere sider på en side for at spare på mediet.

5. Nyttige administrationsværktøjer 282

Brug af Samsung Printer Experience

Fanen Avanceret Fanen Sikkerhed

Nogle funktioner er måske ikke tilgængelige for den aktuelle model eller med de valgte indstillinger. Hvis fanen ikke vises eller er deaktiveret, betyder det, at funktionerne ikke understøttes.

Papirindstil.

Med denne indstilling kan du vælge grundlæggende specifikationer for papirhåndtering.

Layoutindstillinger

Med denne indstilling kan du indstille forskellige måder at få vist layout af dokumenter.

Jobregnskab

Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive med den tildelte tilladelse.

Fortrolig udskrivning

5. Nyttige administrationsværktøjer 283

Brug af Samsung Printer Experience

Denne indstilling benyttes til at udskrive fortrolige dokumenter. Du skal angive en adgangskode for at udskrive i denne tilstand.

Du kan scanne billeder og tekst på maskinen, så de kan gemmes som digitale filer på computeren.

Brug af delingsfunktionen

Med Samsung Printer Experience kan du udskrive fra andre programmer, som er installeret på computeren, ved at bruge delingsfunktionen.

Denne funktion er kun tilgængelig for udskrivning af filer i formatet jpeg, bmp, tiff, gif og png

1 Vælg det indhold, du vil udskrive fra et andet program.

2

3

Vælg i Charms(Amuletter)Del > Samsung Printer Experience .

Vælg printerindstillinger, f.eks. antal kopier og papirretning.

4 Klik på knappen Udskriv for at starte udskriftsjobbet.

10

Scanning fra Windows 8

Scanning fra Samsung Printer Experience

De hyppigst benyttede udskrivningsmenuer vises til hurtig scanning.

1 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se

"Placering af originaler" på side 48).

Dette afsnit er beregnet til brugere, som har en multifunktionsprinter.

2

3

Klik på tilen Samsung Printer Experience i Start -skærmbilledet.

Klik på Scan ( ).

4 Indstil scanningsparametre, f.eks. billedtype, dokumentstørrelse og opløsning.

5 Klik på Forscan ( )for at kontrollere billedet.

5. Nyttige administrationsværktøjer 284

Brug af Samsung Printer Experience

6 Juster det forscannede billede med scanningsfunktioner, f.eks. drejning og spejling.

7 Klik på Scan ( )og gem billedet.

• Når du ilægger originaler i ADF, er valget (eller DADF), Forscan

( ) ikke tilgængeligt.

• Du kan springe trin 5 over, hvis forscanning er valgt.

5. Nyttige administrationsværktøjer 285

6. Fejlfinding

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.

• Problemer med papirindføring 287

• Problemer med strøm- og kabeltilslutninger 288

• Udskrivningsproblemer

• Problemer med udskriftskvaliteten

289

293

• Kopieringsproblemer

• Scanningsproblemer

• Faxproblemer

• Problemer vedrørende operativsystem

301

302

303

305

Problemer med papirindføring

Tilstand

Papirstop under udskrivning.

Papirarkene hænger sammen.

Løsningsforslag

Afhjælp papirstoppet.

• Kontrollér bakkens maksimale papirkapacitet.

• Kontrollér, at du benytter en korrekt papirtype.

• Fjern papiret fra bakken, og bøj og luft papiret.

• Fugtige omgivelser kan medføre, at papirarkene hænger sammen.

Der er muligvis forskellige typer papir i bakken. Ilæg kun papir af samme type, størrelse og vægt.

Der kan ikke indføres flere sider i maskinen på én gang.

Papiret indføres ikke i maskinen.

Der opstår hele tiden papirstop.

• Fjern eventuelle forhindringer fra maskinen.

• Papiret er ikke lagt korrekt i maskinen. Fjern papiret fra bakken, og ilæg det korrekt.

• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken.

• Papiret er for tykt. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine.

• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken. Hvis du udskriver på særlige udskriftsmaterialer, skal du bruge bakken til den manuelle arkføder.

• Der bruges en forkert type papir. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine.

• Der kan være papirrester inde i maskinen. Åbn frontdækslet, og fjern resterne.

Konvolutter vrides eller indføres forkert i maskinen.

Sørg for, at papirstyrene støder helt op til begge sider af konvolutterne.

6. Fejlfinding 287

Problemer med strøm- og kabeltilslutninger

Tænd og sluk for strømmen. Ring til service, hvis problemet fortsætter.

Tilstand

Maskinen får ingen strøm, eller kablet mellem computeren og maskinen er ikke tilsluttet korrekt.

1 Tilslut først maskinen til strømstikket.

Løsningsforslag

2

1

2

Kontrollér USB-kablet eller netværkskablet bag på maskinen.

3 Frakobl USB-kablet eller netværkskablet bag på maskinen, og tilslut det derefter igen.

6. Fejlfinding 288

Udskrivningsproblemer

Tilstand

Maskinen udskriver ikke.

Mulig årsag

Maskinen får ingen strøm.

Kablet mellem computeren og maskinen er ikke tilsluttet korrekt.

Kablet mellem computeren og maskinen er beskadiget.

Portindstillingen er forkert.

Løsningsforslag

Tilslut først maskinen til strømstikket. Hvis maskinen har knappen ( Strøm/

Opvækning ) på kontrolpanelet, skal du trykke på den.

Maskinen er ikke valgt som standardmaskine. Vælg din maskine som standardmaskine i Windows.

Undersøg maskinen for følgende:

• Dækslet er ikke lukket. Luk dækslet.

• Der er papirstop. Afhjælp papirstoppet (se "Udbedre papirstop" på side 91).

• Der mangler papir i printeren. Ilæg papir (se "Ilægning af papir i bakken" på side 39).

• Tonerpatronen er ikke installeret. Installer tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 78).

• Kontroller, at beskyttelsesdækslet og arkene er fjernet fra tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 78).

Hvis der opstår en systemfejl, skal du kontakte en servicerepræsentant.

Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen (se "Set bagfra" på side 21).

Slut eventuelt kablet til en anden computer, der fungerer korrekt, og udskriv et job.

Du kan også forsøge med et andet maskinkabel.

Kontroller printerindstillingerne i Windows for at sikre, at udskriftsjobbet sendes til den korrekte port. Hvis computeren har mere end én port, skal du kontrollere, at maskinen er sluttet til den korrekte port.

6. Fejlfinding 289

Udskrivningsproblemer

Maskinen udskriver ikke.

Tilstand

Maskinen vælger papir fra den forkerte papirkilde.

Mulig årsag

Maskinen kan være forkert konfigureret. Kontroller Udskriftsindstillinger for at sikre, at udskriftsindstillingerne er korrekte.

Printerdriveren er muligvis forkert installeret.

Afinstaller og geninstaller maskinens driver.

Der er opstået en funktionsfejl i maskinen.

Løsningsforslag

Se i displayet på kontrolpanelet, om der er opstået en systemfejl. Kontakt en servicetekniker.

Dokumentet er så stort, at der ikke er tilstrækkelig plads på computerens harddisk til at åbne udskriftsjobbet.

Skaf mere plads på harddisken, og udskriv dokumentet igen.

Udbakken er fuld.

Når papiret er fjernet fra udbakken, genoptager maskinen udskrivningen.

Den papirindstilling, der blev valgt under

Udskriftsindstillinger , kan være forkert.

Jobbet kan være meget komplekst.

I mange programmer findes papirkildevalget under fanen

Udskriftsindstillinger

Papir i

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54). Vælg den

korrekte papirkilde. Se printerdriverens hjælpeskærm (se "Brug af Hjælp" på side

55).

Gør siden mindre kompleks, eller juster indstillingerne for udskriftskvaliteten.

Et udskriftsjob behandles meget langsomt.

Halvdelen af siden er blank.

Indstillingen for papirretningen kan være forkert.

Papirformatet og indstillingerne for papirformatet stemmer ikke overens.

Skift papirretning i programmet (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54). Se

printerdriverens hjælpeskærm (se "Brug af Hjælp" på side 55).

Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i printerdriveren stemmer overens med papiret i bakken. Eller kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i printerdriveren stemmer overens med indstillingen for papirstørrelse i det program, du bruger (se

"Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).

6. Fejlfinding 290

Udskrivningsproblemer

Tilstand

Maskinen udskriver, men teksten er forkert, forvansket eller ufuldstændig.

Der udskrives sider, men de er tomme.

Mulig årsag

Maskinens kabel sidder løst eller er defekt.

Der er valgt en forkert printerdriver.

Der er funktionsfejl i programmet.

Der er funktionsfejl i operativsystemet.

Tonerpatronen er defekt eller tom.

Løsningsforslag

Tag maskinens kabel ud, og slut det til igen. Prøv at udskrive et job, du tidligere har udskrevet uden problemer. Hvis du har mulighed for det, kan du tilslutte kablet og maskinen til en anden computer og udskrive et job. Endelig kan du prøve med et nyt maskinkabel.

Kontrollér programmets menu for printervalg for at sikre, at din maskine er valgt.

Prøv at udskrive et job fra et andet program.

Afslut Windows, og genstart computeren. Sluk maskinen, og tænd den igen.

Fordel eventuelt toneren i patronen. Udskift eventuelt tonerpatronen.

• Se "Fordele toner" på side 76.

• Se "Udskifte tonerpatronen" på side 78.

Filen kan indeholde blanke sider.

Maskinen udskriver ikke

PDF-filer korrekt. Visse dele af grafik, tekst eller illustrationer mangler.

Inkompatibilitet mellem PDF-filen og Acrobatprodukterne.

Kontrollér, at filen ikke indeholder blanke sider.

Nogle dele, f.eks. controlleren eller kortet, kan være defekte.

Kontakt en servicetekniker.

Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver

Udskriv som billede fra Acrobat-udskrivningsmuligheder.

Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.

Udskriftskvaliteten for fotografier er ikke god.

Billederne er ikke klare.

Opløsningen for fotografiet er meget lav. Reducer fotografiets størrelse. Hvis du forstørrer fotografiet i programmet, reduceres opløsningen.

6. Fejlfinding 291

Udskrivningsproblemer

Tilstand

Før udskrivning udskiller maskinen dampe i nærheden af udbakken.

Maskinen udskriver ikke på papir i specialstørrelser, f.eks. fakturapapir.

Papirstørrelsen og indstillingerne for papirstørrelse stemmer ikke overens.

Indstillingen for papirtype er forkert.

Det udskrevne faktureringspapir er krøllet.

Mulig årsag

Brug af fugtigt papir kan forårsage dampe under udskrivning.

Løsningsforslag

Dette er ikke noget problem. Fortsæt med udskrivningen.

Vælg den korrekte papirstørrelse i Brugerdefineret under fanen Papir i

Udskriftsindstillinger

("Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).

Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger , klik på fanen

Papir og angiv typen til Tykt papir

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).

6. Fejlfinding 292

Problemer med udskriftskvaliteten

Hvis den indvendige del af maskinen er snavset, eller hvis papiret er indført forkert, kan det forringe udskriftskvaliteten. Se i tabellen nedenfor, hvordan du kan løse problemet.

Kontrollér, at papiret ikke er vådt, prøv papir fra et nyt parti.

Tilstand

Lys eller falmet udskrift

Udskriften på den øverste halvdel af papiret er lysere end på resten af papiret

Løsningsforslag

• Hvis der er en lodret hvid stribe eller et falmet område på siden, er der kun lidt toner tilbage. Bestil en ny tonerpatron (se

"Udskifte tonerpatronen" på side 78).

• Papiret overholder muligvis ikke de angivne specifikationer. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.

• Hvis hele siden er lys, er opløsningsindstillingen indstillet for lavt, eller indstillingen Tonerbesparelse er aktiveret. Juster udskriftsopløsningen, og deaktiver Tonerbesparelse. Se hjælpeskærmen til printerdriveren.

• En kombination af falmede og udtværede udskrifter kan betyde, at tonerpatronen trænger til rengøring. Rengør maskinen

indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 83).

• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 83). Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.

Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.

• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger , klik på fanen Papir , og angiv typen til Genbrugspapir

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).

6. Fejlfinding 293

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Tonerpletter

Løsningsforslag

• Papiret overholder muligvis ikke specifikationerne. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.

• Overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 83).

• Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Kontakt en servicetekniker (se "Rengøre maskinen" på side 83).

Udfald

A a B b C

A a B b C

A a B b C

A a B b C

A a B b C

Hvide pletter

Hvis der opstår falmede, ofte runde, områder tilfældigt rundt om på siden:

• Et enkelt ark papir kan være defekt. Prøv at udskrive jobbet igen.

• Papiret har muligvis et ujævnt fugtindhold, eller der kan være fugtige områder på overfladen. Prøv et andet papirmærke.

• Hele papirstakken er af dårlig kvalitet. Fremstillingsprocessen kan gøre nogle områder uimodtagelige for toner. Prøv en anden papirtype eller et andet papirmærke.

• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger , klik på fanen Papir og angiv typen til Tykt papir (se

"Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).

Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.

Hvis der er hvide pletter på siden:

• Papiret er for groft, og en hel del snavs fra papiret falder ned i maskinen, så overførselsrullen kan være snavset. Rengør

maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 83).

• Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 83).

Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.

6. Fejlfinding 294

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Lodrette linjer

Farvet eller sort baggrund

Tonerudtværing

Løsningsforslag

Hvis der forekommer sorte, lodrette striber på siden:

• Patronens overflade (tromledelen) inden i maskinen er sandsynligvis ridset. Fjern patronen, og installer en ny (se "Udskifte

tonerpatronen" på side 78, "Udskiftning af billedenheden" på side 80).

Hvis der er lodrette hvide striber på siden:

• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 83). Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.

Hvis baggrundsskyggen bliver uacceptabel:

• Skift til en lettere type papir.

• Kontrollér de omgivende forhold: Meget tørre forhold eller en høj luftfugtighed (højere end 80 % relativ fugtighed) kan øge mængden af baggrundsskygge.

• Udskift den gamle tonerpatron med en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 78).

• Fordel toneren grundigt i patronen (se "Fordele toner" på side 76).

• Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 83).

• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.

• Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 78).

6. Fejlfinding 295

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand Løsningsforslag

Lodrette gentagne defekter Hvis der gentagne gange forekommer mærker på den trykte side af papiret med regelmæssige intervaller:

• Tonerpatronen er muligvis beskadiget. Hvis du fortsat oplever problemet, skal du fjerne tonerpatronen og installere en ny

(se "Udskifte tonerpatronen" på side 78).

• Der er muligvis kommet toner på dele af maskinen. Hvis defekterne forekommer på papirets bagside, løses problemet sandsynligvis af sig selv efter nogle få yderligere sider.

• Fikseringsenheden kan være beskadiget. Kontakt en servicetekniker.

Spredte baggrundspletter

A

Spredt baggrundsmisfarvning er resultatet af små mængder toner, der spredes tilfældigt på udskriften.

• Papiret kan være for fugtigt. Gentag udskrivningen på papir fra et andet parti. Åbn ikke pakker med papir, før det er nødvendigt, så papiret ikke absorberer for meget fugtighed.

• Hvis der forekommer spredt baggrundsmisfarvning på en konvolut, kan du ændre udskriftslayoutet, så du ikke udskriver i områder af konvolutten, hvor der er overliggende sammenføjninger på bagsiden. Udskrivning hen over sammenføjninger kan give problemer.

Eller vælg

Tykt papir

i vinduet

Udskriftsindstillinger

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).

• Hvis den spredte baggrundsmisfarvning dækker hele overfladen på en side, kan du ændre udskriftsopløsningen i programmet eller i

Udskriftsindstillinger

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54). Kontroller, at du har valgt den

korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir, men har brugt Alm. papir, kan der blive påført for meget toner, hvilket forringer kopikvaliteten.

• Hvis du bruger en ny tonerpatron, skal du fordele toneren først (se "Fordele toner" på side 76).

6. Fejlfinding 296

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand Løsningsforslag

Der er tonerpartikles omkring tegn med Fed og billeder

Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.

• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til

Udskriftsindstillinger

, klik på fanen

Papir

, og angiv typen til

Genbrugspapir

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).

• Kontroller, at du har valgt den korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir, men har brugt Alm. papir, kan der blive påført for meget toner, hvilket forringer kopikvaliteten.

• Hvis tegnene er misdannede og giver hule billeder, kan papirtypen være for glat. Prøv noget andet papir.

Misdannede tegn

Skrå skrift • Kontrollér, at papiret ligger korrekt.

• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.

• Kontrollér, at styrene ikke er for tæt på eller for løse mod papirstakken.

6. Fejlfinding 297

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Krøller eller bølger

Løsningsforslag

• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.

• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten. Både høj temperatur og fugt kan få papiret til at krølle.

• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.

Folder eller bukninger • Kontrollér, at papiret ligger korrekt.

• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.

• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.

Bagsiden af udskrifterne er snavset

• Kontrollér, at tonerpatronen ikke lækker. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 83).

6. Fejlfinding 298

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Helt farvede eller helt sorte sider

Løsningsforslag

• Tonerpatronen er muligvis ikke installeret korrekt. Tag patronen ud, og sæt den i igen.

• Tonerpatronen kan være defekt. Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 78).

• Maskinen skal muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.

A

Løs toner

• Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 83).

• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.

• Fjern tonerpatronen, og installer derefter en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 78).

Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.

Blanke områder i tegnene

A

Blanke områder i tegnene er utrykte områder inde i dele af tegn, der burde være helt sorte:

• Hvis du bruger transparenter, kan du forsøge med en anden type transparent. På grund af transparentens sammensætning, er det normalt med nogle blanke områder i tegnene.

• Måske udskriver du på den forkerte side af arket. Tag papiret ud, og vend det om.

• Papiret overholder muligvis ikke papirspecifikationerne.

6. Fejlfinding 299

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Vandrette striber

Løsningsforslag

Hvis der forekommer vandrette parallelle striber eller udtværinger:

• Tonerpatronen kan være installeret forkert. Tag patronen ud, og sæt den i igen.

• Tonerpatronen kan være defekt. Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 78).

Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.

Krøl Hvis det udskrevne papir er krøllet, eller papiret ikke indføres i maskinen:

• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.

• Skift papirindstilling for printeren, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger , klik på fanen Papir , og angiv typen til Tyndt papir

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).

• Et ukendt billede vises gentagne gange på nogle få ark

• Løs toner

• Der forekommer lys udskrift eller forurening

Maskinen bruges sandsynligvis i en højde på 1.000 m eller derover. Denne højde kan påvirke udskriftskvaliteten med f.eks.

løs toner eller lys billedgengivelse. Rediger højdeindstillingen på maskinen (se "Højdejustering" på side 221).

6. Fejlfinding 300

Kopieringsproblemer

Tilstand

Juster kopiens mørkhed for at gøre baggrunden på kopierne lysere eller mørkere (se "Ændring af indstillingerne for hver kopi" på side 59).

Løsningsforslag

Kopierne er for lyse eller for mørke.

Der forekommer udtværinger, striber, mærker eller pletter på kopierne.

• Hvis der er fejl på originalen, skal du bruge mørkhed i kopifunktion for at gøre baggrunden på kopierne lysere.

• Hvis der ikke er nogen defekter på originalen, skal du rengøre scannerenheden (se "Rengøring af scannerenheden" på side 87).

Kopiens indhold er skævt.

• Sørg for, at originalen flugter med registreringsstyret.

• Overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 83).

Der udskrives tomme sider.

Sørg for, at originalen vender forsiden nedad på scannerglaspladen eller forsiden opad i dokumentføderen.

Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.

Trykket tværes nemt af kopien.

Der opstår hyppige papirstop.

• Udskift papiret i papirbakken med papir fra en ny pakke.

• I områder med høj luftfugtighed må papiret ikke efterlades i maskinen i længere perioder.

• Luft papiret, og vend det i bakken. Udskift papiret i bakken. Kontroller/juster evt. papirstyrene.

• Kontroller, at papiret er den rigtige type og vægt (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 114).

• Undersøg maskinen for kopipapir eller papirstykker, efter du har afhjulpet papirstop.

Tonerpatronen udskriver færre kopier end forventet, før den løber tør for toner.

• Originalerne indeholder muligvis billeder, farvede felter eller tykke streger. Originalerne kan f.eks. være formularer, nyhedsbreve, bøger eller andre dokumenter, der bruger mere toner.

• Scannerlåget er muligvis åbent, mens der kopieres.

• Sluk maskinen, og tænd den igen.

6. Fejlfinding 301

Scanningsproblemer

Tilstand

Scanneren fungerer ikke.

Løsningsforslag

• Kontroller, at den original, du vil scanne, er anbragt med den trykte side nedad på scannerglaspladen eller med den trykte

side opad i dokumentføderen (se "Placering af originaler" på side 48).

• Der er muligvis ikke tilstrækkelig hukommelse til at behandle det dokument, du vil scanne. Prøv forscanningsfunktionen for at se, om den virker. Prøv at reducere scanningens opløsningsgrad.

• Kontroller, at maskinens printerkabel er korrekt tilsluttet.

• Kontroller, at printerkablet ikke er defekt. Udskift kablet med et, du ved, er i orden. Udskift eventuelt kablet.

• Kontrollér, at scanneren er konfigureret korrekt. Kontroller scanningsindstillingen i Easy Document Creator eller i det program, som du vil bruge, for at sikre dig, at scannerjobbet bliver sendt til den rigtige port (f.eks. USB001).

Enheden scanner meget langsomt.

• Kontrollér, om maskinen udskriver de data, den modtager. Hvis dette er tilfældet, kan du scanne dokumentet, når de modtagne data er udskrevet.

• Grafik scannes langsommere end tekst.

Følgende meddelelse vises på computerskærmen:

• Enheden kan ikke indstilles til den H/W-tilstand, du

ønsker.

• Port bruges af et andet program.

• Port deaktiveret.

• Scanneren er optaget af at modtage eller udskrive data.

Prøv igen, når det aktuelle job er udført.

• Ugyldig handling.

• Scanning mislykkedes.

• Der kan være et kopijob eller udskriftsjob i gang. Prøv at udføre jobbet igen, når det andet job er færdigt.

• Den valgte port anvendes i øjeblikket. Genstart computeren, og prøv igen.

• Printerkablet er muligvis ikke korrekt tilsluttet, eller strømtilførslen kan være afbrudt.

• Scannerdriveren er ikke installeret, eller driftsmiljøet er ikke konfigureret korrekt.

• Kontroller, at maskinen er korrekt tilsluttet, og at strømmen er tændt, og genstart derefter computeren.

• USB-kablet er muligvis ikke korrekt tilsluttet, eller strømtilførslen kan være afbrudt.

6. Fejlfinding 302

Faxproblemer

Tilstand

Maskinen virker ikke, displayet lyser ikke, eller knapperne fungerer ikke.

Ingen klartone.

Løsningsforslag

• Træk netledningen ud, og sæt den i igen.

• Find ud af, om der er strøm i stikkontakten.

• Sørg for, at der er tændt for strømmen.

• Kontroller, at telefonledningen er tilsluttet korrekt (se "Set bagfra" på side 21).

• Kontrollér, at telefonstikket i væggen fungerer ved at tilslutte en anden telefon.

De tal, der er lagret i hukommelsen, ringer ikke til det korrekte nummer.

Kontrollér, at tallene i er gemt korrekt i hukommelsen. Kontroller det ved at udskrive en adressebogsliste.

Originalen føres ikke ind i maskinen.

• Kontrollér, at papiret ikke er krøllet, og at du indfører det korrekt. Kontrollér, om originalen har den rigtige størrelse og ikke er for tyk eller for tynd.

• Kontrollér, at dokumentføderen er helt lukket.

• Dokumentføderens gummipude skal evt. udskiftes. Kontakt en servicetekniker.

Faxer modtages ikke automatisk.

Maskinen sender ikke.

Indgående faxer har blanke områder, eller kvaliteten er dårlig.

• Modtagetilstanden skal indstilles til fax (se "Ændring af modtagetilstande" på side 258).

• Der skal være papir i papirbakken (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 114).

• Undersøg, om der vises fejlmeddelelser i displayet. Hvis der vises meddelelser i displayet, skal du afhjælpe problemet.

• Kontroller, at der er en original i dokumentføderen eller på scannerglasset.

• Undersøg, om den faxmaskine, du sender til, kan modtage din fax.

• Den maskine, der sender faxen, kan være defekt.

• Støj på telefonlinjen kan medføre linjefejl.

• Undersøg maskinens tilstand ved at tage en kopi.

• En tonerpatron er næsten nået til slutningen af sin forventede levetid. Udskift tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 78).

6. Fejlfinding 303

Faxproblemer

Tilstand

Nogle af ordene på en modtaget fax er strukket ud.

Løsningsforslag

Den maskine, der sendte faxen, har haft et midlertidigt dokumentstop.

Der er striber på de originaler, du sendte.

Undersøg scannerenheden for pletter, og rengør den (se "Rengøring af scannerenheden" på side 87).

Maskinen ringer op til et nummer, men det lykkes ikke at oprette forbindelse med den anden faxmaskine.

Den anden faxmaskine kan være slukket, mangle papir eller være ude af stand til at besvare de opkald, den modtager. Tal med den anden maskinbruger, og bed vedkommende om at løse problemet på sin side.

Faxer gemmes ikke i hukommelsen.

Der opstår blanke områder i bunden af hver side eller på andre sider med en smal stribe tekst foroven.

Der er muligvis ikke tilstrækkelig hukommelse til at gemme faxen. Hvis der vises en meddelelse i displayet om hukommelsesstatus, skal du slette de faxer, som du ikke længere har brug for, fra hukommelsen og derefter prøve at gemme faxen igen. Tilkald service.

Du har muligvis valgt den forkerte papirindstilling i opsætningen af brugerindstillingerne. Kontroller papirstørrelsen- og typen igen.

6. Fejlfinding 304

Problemer vedrørende operativsystem

1

Ofte forekommende Windows-problemer

Tilstand Løsningsforslag

Meddelelsen ”Filen er i brug” vises under installationen.

Afslut alle programmer. Fjern alle programmer i startgruppen, og genstart Windows. Geninstaller printerdriveren.

Meddelelserne ”Generel beskyttelsesfejl”,

”Undtagelse OE”, ”Spool 32” eller ”Ugyldig handling” vises.

Luk alle andre programmer, og genstart Windows.

Meddelelsen ”Kan ikke udskrive”, ”der er opstået en printer timeout-fejl” vises.

Disse meddelelser kan blive vist under udskrivningen. Vent, indtil maskinen er færdig med at udskrive. Hvis denne meddelelse vises i klartilstanden, eller når udskrivningen er færdig, skal du kontrollere forbindelsen, og/eller om der er opstået en fejl.

Samsung Printer Experience vises ikke, når du klikker på

Flere indstillinger .

Samsung Printer Experience er ikke installeret. Hent softwaren fra Windows Store(store) og installer den.

Maskinoplysninger vises ikke, når du klikker på enheden i

Enheder og printere

.

Kontroller Printeregenskaber . Klik på fanen Porte .

( Kontrolpanel > Enheder og printere > Højreklik på printerikonet og vælg Printeregenskaber )

Hvis porten er indstillet til Fil eller LPT, skal du fjerne markeringen og vælge TCP/IP, USB eller WSD.

Du kan finde oplysninger om Windows-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Microsoft Windows, der fulgte med din pc.

6. Fejlfinding 305

Problemer vedrørende operativsystem

2

Almindelige Mac-problemer

Tilstand Løsningsforslag

Maskinen udskriver ikke PDF-filer korrekt. Visse dele af grafik, tekst eller illustrationer mangler.

Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver Udskriv som billede fra Acrobatudskrivningsmuligheder.

Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.

Mac OS kan ikke oprette skrifttypen, mens forsiden udskrives. Det engelske alfabet og tal vises normalt på forsiden.

Nogle bogstaver vises ikke normalt ved udskrivning af en forside.

Når du udskriver et dokument i Mac med Acrobat Reader 6.0 eller nyere, udskrives farverne ikke korrekt.

Sørg for, at opløsningsindstillingen i maskinens driver stemmer overens med indstillingen i Acrobat Reader.

Du kan finde oplysninger om Mac-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Mac, der fulgte med din pc.

6. Fejlfinding 306

Problemer vedrørende operativsystem

3

Ofte forekommende Linux-problemer

Tilstand

Der er ikke noget xsane- eller enkel scanprogram på min Linux-maskine.

Løsningsforslag

Ved visse Linux-distributioner er der ikke noget scanningsprogram som standard. Hvis du vil benytte scanningsfunktioner, skal du installere et af scanningsprogrammerne via O/S-downloadcenteret (f.eks.

Ubuntu Software Center for Ubuntu, Install/Remove Software for openSUSE og Software for Fedora).

Scanneren kan ikke findes via netværk.

Når du udskriver mere end én kopi, udskrives den anden kopi ikke.

Ved visse Linux-distributioner er der aktiveret en stærk firewall, der kan blokere for, at vores installationsprogram kan åbne den nødvendige port og søge efter netværksenheder. I sådanne tilfælde må snmp-port - 22161 åbnes manuelt, eller firewall deaktiveres midlertidigt, mens enheden benyttes.

Problemet opstår på Ubuntu 12.04 pga. et problem i standard-CUPS-filteret 'pdftops'. Opdater 'cups-filtre'pakken til version 1.0.18 for at løse problemet ('pdftops' er en del af 'cups-filters'-pakken).

Det er ikke muligt at fjerne markering i sorteringsindstillingen i dialogboksen Udskriv.

Udskrivning foregår altid i dupleks.

Printeren er ikke tilføjet med systemets udskrivningsprogram.

Papirstørrelse og -retning er deaktiveret i dialogboksen Udskriv, mens tekstfilerne åbnes.

I visse produkter har udskrivningsdialogboksen GNOME problemer med at styre sorteringsindstillingen.

Dette problem kan omgås ved at sætte sorteringsindstillingens standardværdi til

False

vha. systemets udskrivningshjælpeprogram (udfør "system-config-printer" i terminalprogrammet).

Dette dupleksproblem fandtes i Ubuntu 9.10 CUPS-pakken. Opdater CUPS-version til 1.4.1-ubuntu2.2.

Problemet opstår på Debian 7 pga. en defekt i 'system-config-printer'-pakken i Debian 7 (http:// bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813 i Debian bug-trackingsystemet). Tilføj printeren på en anden måde (f.eks. CUPS WebUI)

Problemet opstår på Fedora 19 og skyldes 'leafpad'-teksteditoren på Fedora 19. Brug en anden teksteditor, f.eks. 'gedit'.

Du kan finde oplysninger om Linux-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Linux, der fulgte med din pc.

6. Fejlfinding 307

Problemer vedrørende operativsystem

4

Almindelige PostScript-problemer

De følgende situationer er PS-sprogspecifikke og kan forekomme, når der anvendes flere forskellige printersprog.

Problem

PostScript-filen kan ikke udskrives

Rapporten Grænsekontrolfejl udskrives

Der udskrives en PostScriptfejlside

Den valgfri bakke er ikke valgt i driveren

Mulig årsag Løsning

PostScript-driveren er muligvis ikke installeret korrekt.

• Hent softwaren fra Samsung websted, og installer PostScript-driveren :

(http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).

• Udskriv en konfigurationsside, og kontroller, at PS-versionen er tilgængelig til udskrivning.

• Kontakt en servicetekniker, hvis problemet fortsætter.

Udskriftsjobbet er for komplekst.

Udskriftsjobbet er muligvis ikke PostScript.

Printerdriveren er ikke konfigureret til at genkende den valgfrie bakke.

Når du udskriver et dokument i Mac med Acrobat

Reader 6.0 eller nyere, udskrives farverne ikke korrekt.

Printerdriverens indstilling for opløsning stemmer muligvis ikke overens med indstillingen i Acrobat Reader.

Du er muligvis nødt til at reducere sidens kompleksitet eller installere mere hukommelse.

Kontroller, at udskriftsjobbet er et PostScript-job. Kontroller, om programmet forventede, at der blev sendt en installationsfil eller en PostScript-headerfil til maskinen.

Åben driveregenskaberne, vælg fanen Enhedsindstillinger , og angiv bakkeindstillingen.

Sørg for, at opløsningsindstillingen i printerdriveren stemmer overens med indstillingen i Acrobat Reader.

6. Fejlfinding 308

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region Customer Care Center

3004 (Toll Free)

ALGERIA

917 267 864

ANGOLA

0800-555-SAM(7267)

ARGENTINE

0-800-05-555

ARMENIA

1300 362 603

AUSTRALIA

AUSTRIA

0800-SAMSUNG (0800-

7267864)[Only for Premium

HA] 0800-366661[Only for

Dealers] 0810-112233

0-88-555-55-55

AZERBAIJAN

8000-GSAM (8000-4726)

BAHRAIN

WebSite www.samsung.com/ n_africa/support www.samsung.com/ support www.samsung.com/ ar www.samsung.com/ support www.samsung.com/ au/support www.samsung.com/ at/support www.samsung.com/ support www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support

(Arabic)

Country/Region

BANGLADESH

BELARUS

BELGIUM

BOLIVIA

BOSNIA

BOTSWANA

BRAZIL

BULGARIA

BURUNDI

Customer Care Center

0961-2300300

0800-0300300 (Toll free)

810-800-500-55-500

WebSite www.samsung.com/ in/support www.samsung.com/ support

02-201-24-18

800-10-7260

055 233 999 www.samsung.com/ be/support (Dutch) www.samsung.com/ be_fr/support

(French) www.samsung.com/ cl/support www.samsung.com/ support

8007260000 www.samsung.com/ support

0800-124-421 (Demais cidades e regiões)

4004-0000 (Capitais e grandes centros) www.samsung.com/ br/support

0800 111 31 , Безплатна телефонна линия

200 www.samsung.com/ bg/support www.samsung.com/ support

Contact SAMSUNG worldwide 309

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region

CAMEROON

CANADA

CHILE

CHINA

COLOMBIA

COSTA RICA

CROATIA

Customer Care Center

7095- 0077

WebSite www.samsung.com/ africa_fr/support

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ ca/support(English) www.samsung.com/ ca_fr/support

(French)

800-SAMSUNG (726-7864)

[HHP] 02-24828200

400-810-5858 www.samsung.com/ cl/support www.samsung.com/ cn/support www.samsung.com/ co

Bogotá en el 600 12 72Sin costo en todo el pais 01 8000

112 112Y desde tu celular

#726

00-800-1-SAMSUNG (726-

7864)

072 726 786 www.samsung.com/ latin/support

(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support

(English) www.samsung.com/ hr/support

Country/Region

Cote D’ Ivoire

CYPRUS

CZECH

DENMARK

DOMINICAN

REPUBLIC

DRC

ECUADOR

Customer Care Center

8000 0077

WebSite www.samsung.com/ africa_fr/support

8009 4000 only from landline, toll free www.samsung.com/ gr/support

800-SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com/ cz/support

70 70 19 70 www.samsung.com/ dk/support

1-800-751-2676 www.samsung.com/ latin/support

(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support

(English)

499999

1-800-SAMSUNG (72-6786) www.samsung.com/ support www.samsung.com/ latin/support

(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/ support(English)

Contact SAMSUNG worldwide 310

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region

EGYPT

EIRE

EL SALVADOR

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

Customer Care Center

08000-7267864

16580

0818 717100

WebSite www.samsung.com/ eg/support

8000-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ latin/support

(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support

(English)

800-7267 www.samsung.com/ ie/support

030-6227 515 www.samsung.com/ ee/support www.samsung.com/ fi/support

01 48 63 00 00 www.samsung.com/ fr/support

Country/Region

GERMANY

GEORGIA

GHANA

GREECE

Customer Care Center

0180 6 SAMSUNG bzw.

0180 6 7267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt.

Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.

0180 6 67267864*

(*0,20 €/Anruf aus dem dt.

Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

0-800-555-555

WebSite www.samsung.com/ de/support

0800-10077

0302-200077 www.samsung.com/ support www.samsung.com/ africa_en/support

80111-SAMSUNG (80111 726

7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line www.samsung.com/ gr/support

Contact SAMSUNG worldwide 311

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region

GUATEMALA

HONDURAS

HONG KONG

HUNGARY

INDIA

INDONESIA

Customer Care Center

1-800-299-0033

800-2791-9111

WebSite www.samsung.com/ latin/support

(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support

(English) www.samsung.com/ latin/support

(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support

(English)

3698 4698 www.samsung.com/ hk/support (Chinese) www.samsung.com/ hk_en/support

(English) www.samsung.com/ hu/support

0680SAMSUNG (0680-726-

786)0680PREMIUM (0680-

773-648)

1800 3000 8282 - Toll

Free1800 266 8282 - Toll Free www.samsung.com/ in/support

021-56997777

08001128888 www.samsung.com/ id/support

Country/Region

IRAN

ITALIA

JAMAICA

JAPAN

JORDAN

KAZAKHSTAN

KENYA

KUWAIT

KYRGYZSTAN

Customer Care Center

021-8255 [CE]

021-42132 [HHP]

800-SAMSUNG

(800.7267864)

WebSite www.samsung.com/ iran/support www.samsung.com/ it/support

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ latin_en/support

(English)

0120-363-905

0800-22273

06 5777444 www.samsung.com/ jp/support www.samsung.com/

Levant

8-10-800-500-55-500 (GSM:

7799, VIP care 7700)

0800 545 545

183-CALL (183-2255)

00-800-500-55-500 (GSM:

9977) www.samsung.com/ kz_ru/support www.samsung.com/ support www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support

(Arabic) www.samsung.com/ support

Contact SAMSUNG worldwide 312

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region

LATVIA

LEBANON

LITHUANIA

LUXEMBURG

MACAU

MACEDONIA

MALAYSIA

MAURITIUS

MEXICO

MOLDOVA

MONGOLIA

Customer Care Center

8000-7267

961 1484 999

8-800-77777

261 03 710

0800 333

WebSite www.samsung.com/ lv/support www.samsung.com/

Levant www.samsung.com/ lt/support www.samsung.com/ be_fr/support www.samsung.com/ support

023 207 777

1800-88-9999

603-77137477 (Overseas contact) www.samsung.com/ my/support

800 2550 www.samsung.com/ support

01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ mx/support

0-800-614-40 www.samsung.com/ support

+7-495-363-17-00 www.samsung.com/ support

Country/Region Customer Care Center

020 405 888

MONTENEGRO

080 100 22 55

MOROCCO

847267864 / 827267864

MOZAMBIQUE

+95-01-2399-888

MYANMAR

08 197 267 864

NAMIBIA

0800-726-7864

NIGERIA

NETHERLANDS

0900-SAMSUNG (0900-

7267864) (€ 0,10/Min)

0800 726 786

NEW ZEALAND

001-800-5077267

NICARAGUA

WebSite www.samsung.com/ support www.samsung.com/ n_africa/support www.samsung.com/ support www.samsung.com/ support www.samsung.com/ support www.samsung.com/ africa_en/support www.samsung.com/ nl/support www.samsung.com/ nz/support www.samsung.com/ latin/ support(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support

(English)

Contact SAMSUNG worldwide 313

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region Customer Care Center

815 56480

NORWAY

800-SAMSUNG (800 - 726

7864)

OMAN

PAKISTAN

PANAMA

PARAGUAY

PERU

0800-Samsung (72678)

800-0101

0800-11-SAMS(7267)

0800-777-08

WebSite www.samsung.com/ no/support www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support

(Arabic) www.samsung.com/ pk/support www.samsung.com/ latin/support

(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support

(English) www.samsung.com/ ar www.samsung.com/ pe/support

Country/Region

PHILIPPINES

POLAND

PORTUGAL

PUERTO RICO

Customer Care Center WebSite

1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll

Free ]

1-800-8-726-7864 [ Globe

Landline and Mobile ]

02- 422-2111 [ Standard

Landline ] www.samsung.com/ ph/support www.samsung.com/ pl/support

801-172-678* lub +48 22 607-

93-33*

Dedykowana infolinia do obs ł ugi zapyta ń dotycz ą cych telefonów komórkowych: 801-

672-678* lub +48 22 607-93-

33*

* (koszt po łą czenia wed ł ug taryfy operatora)

808 20 7267

1-800-682-3180 www.samsung.com/ pt/support www.samsung.com/ latin/support

(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support

(English)

Contact SAMSUNG worldwide 314

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region

QATAR

REUNION

RWANDA

ROMANIA

RUSSIA

SAUDI ARABIA

SENEGAL

SERBIA

Customer Care Center

800-CALL (800-2255)

WebSite www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support

(Arabic)

0262 50 88 80

9999 www.samsung.com/ support www.samsung.com/ support

*8000 (apel in retea)

08008-726-78-64 (08008-

SAMSUNG) Apel GRATUIT

8-800-555-55-55 (VIP care 8-

800-555-55-88)

011 321 6899 www.samsung.com/ ro/support www.samsung.com/ ru/support

800 247 3457 (800 24/7 HELP) www.samsung.com/ sa/home www.samsung.com/ sa_en

800-00-0077 www.samsung.com/ africa_fr/support www.samsung.com/ rs/support

Country/Region

SINGAPORE

SLOVENIA

SLOVAKIA

SOUTH AFRICA

SPAIN

SRI LANKA

SUDAN

SWEDEN

SWITZERLAND

Customer Care Center WebSite

1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ sg/support

080 697 267 (brezpla

številka)

0800 - SAMSUNG

(0800-726 786) č na

0860 SAMSUNG (726 7864) www.samsung.com/ si www.samsung.com/ sk/support www.samsung.com/ support www.samsung.com/ es/support

0034902172678[HHP]

0034902167267

0117540540

0115900000

1969 www.samsung.com/ support

0771 726 7864 (0771-

SAMSUNG)

0800 726 78 64 (0800-

SAMSUNG) www.samsung.com/ support www.samsung.com/ se/support www.samsung.com/ ch/support (German) www.samsung.com/ ch_fr/support

(French)

Contact SAMSUNG worldwide 315

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region

SYRIA

TAJIKISTAN

TAIWAN

TANZANIA

THAILAND

TRINIDAD &

TOBAGO

TURKEY

TUNISIA

Customer Care Center

18252273

8-10-800-500-55-500

0800-329999

WebSite www.samsung.com/

Levant www.samsung.com/ support www.samsung.com/ tw/support www.samsung.com/ support

0800 755 755

0685 889 900

0-2689-3232,

1800-29-3232 www.samsung.com/ th/support

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ latin/support

(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support

(English)

444 77 11 www.samsung.com/ tr/support

80-1000-12 www.samsung.com/ n_africa/support

Country/Region

U.A.E

UK

U.S.A

-Consumer

Electonics

U.S.A

-(Mobile Phones)

Customer Care Center

800-SAMSUNG (800 -726

7864)

WebSite

www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support

(Arabic)

0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/ uk/support

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ us/support

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ us/support

UGANDA

UKRAINE

URUGUAY

0800 300 300

0-800-502-000

0800-SAMS(7267) www.samsung.com/ support www.samsung.com/ ua/support

(Ukrainian) www.samsung.com/ ua_ru/support

(Russian) www.samsung.com/ ar

Contact SAMSUNG worldwide 316

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region

UZBEKISTAN

VENEZUELA

VIETNAM

ZAMBIA

Customer Care Center

00-800-500-55-500 (GSM:

7799)

WebSite www.samsung.com/ support

0-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ ve/support

1800 588 889 www.samsung.com/ vn/support

0211 350370 www.samsung.com/ support

Contact SAMSUNG worldwide 317

Ordliste

Nedenstående ordliste hjælper dig med at få kendskab til produktet ved at give dig en forståelse af den terminologi, der bruges i forbindelse med udskrivning, og som anvendes i denne brugerhåndbog.

802.11

802.11 er et sæt standarder til kommunikation via trådløse lokalnetværk

(WLAN), og det er udviklet af IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE

802).

ADF

En automatisk dokumentføder (ADF) er en scanningsenhed, der automatisk indfører en papiroriginal, så maskinen kan scanne noget af papiret med det samme.

AppleTalk

AppleTalk er en samling varemærkebeskyttede protokoller, der er udviklet af Apple, Inc til computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige Mac

(1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.

802.11b/g/n

802.11b/g/n kan dele hardware og benytte 2,4 GHz-båndet. 802.11b understøtter båndbredde op til 11 Mbps, 802.11n understøtter båndbredde op til 150 Mbps. 802.11b/g/n-enheder kan være udsat for interferens fra mikrobølgeovne, trådløse telefoner og Bluetooth-enheder.

Bitdybde

En betegnelse i forbindelse med computergrafik, som beskriver antallet af bits, der bruges til at repræsentere farven på en enkelt pixel i et bitmapbillede. En større farvedybde giver et større spektrum af klare farver.

Når antallet af bits forøges, bliver antallet af mulige farver upraktisk stort til et farveskema. 1-bit-farve kaldes normalt monokrom eller sort-hvid.

Adgangspunkt

AP (Access Point) eller WAP (Wireless Access Point) er en enhed, som forbinder udstyr til trådløs kommunikation på et trådløst lokalnetværk

(WLAN) og fungerer som en central sender/modtager af WLANradiosignaler.

BMP

Et bitmapgrafikformat, der bruges internt af Microsoft Windowsgrafikundersystemet (GDI), og som normalt bruges som et filformat til enkle grafikfiler på denne platform.

Ordliste 318

Ordliste

BOOTP

Bootstrap-protokol. En netværksprotokol, som en netværksklient benytter til automatisk at hente en IP-adresse. Dette foregår normalt i bootstrapprocessen på en computer eller det operativsystem, der kører på den.

BOOTP-serverne tildeler IP-adressen til hver klient fra en pulje med adresser. BOOTP gør det muligt for arbejdsstationscomputere uden harddisk at hente en IP-adresse, inden der indlæses et avanceret operativsystem.

Dækning

Dette er et udskrivningsbegreb, der bruges i forbindelse med målingen af tonerforbrug ved udskrivning. F.eks. betyder 5 % dækning, at der på et stykke A4-papir er ca. 5 % billeder eller tekst. Hvis papiret eller originalen indeholder komplicerede billeder eller en stor mængde tekst, er dækningen derfor højere, og tonerforbruget stiger tilsvarende.

CCD

CCD (Charge Coupled Device) er en hardwareenhed, der gør det muligt at foretage en scanning. CCD-låsemekanismen bruges også til at fastholde

CCD-modulet for at forhindre beskadigelse, når maskinen flyttes.

CSV

Kommaseparerede værdier (CSV). En type filformat. CSV bruges til at udveksle data mellem inkompatible programmer. Filformatet, som det bruges i Microsoft Excel, er blevet en slags de facto-standard i hele branchen, selv på andre platforme end Microsoft.

Sortering

Sortering er en proces, hvor et kopijob med flere kopier udskrives i sæt. Når sortering er valgt, udskriver enheden et helt sæt, før der udskrives yderligere kopier.

DADF

En automatisk duplexdokumentføder er en scanningsenhed, der automatisk indfører og vender en papiroriginal, så maskinen kan scanne begge sider af papiret.

Kontrolpanel

Et kontrolpanel er et fladt og som regel lodret område, hvor der er placeret knapper eller indikatorer. Det findes normalt foran på maskinen.

Standard

Den værdi eller indstilling, der er gældende, når en printer pakkes ud, nulstilles eller initialiseres.

Ordliste 319

Ordliste

DHCP

En DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er en klient/servernetværksprotokol. En DHCP-server sender specifikke konfigurationsparametre til den anmodende DHCP-klientvært – generelt oplysninger, som klientværten skal bruge for at kommunikere med andre computere på et IP-netværk. DHCP indeholder også en mekanisme til allokering af IP-adresser til klientværter.

DIMM

DIMM (Dual Inline Memory Module) er et lille trykt kredsløb, der indeholder hukommelse. DIMM gemmer alle data i maskinen, f.eks. udskriftsdata og modtagne faxdata.

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der gør det muligt for enheder i et hjemmenetværk at dele oplysninger med hinanden på tværs af netværket.

DNS

DNS (Domain Name Server) er et system, der gemmer oplysninger i forbindelse med domænenavne i en distribueret database på et netværk, f.eks. internettet.

Matrixprinter

En matrixprinter er en type computerprinter med et printhoved, der kører frem og tilbage på siden og skriver med anslag ved at slå et tekstilfarvebånd mod papiret, meget lig en skrivemaskine.

DPI

DPI (Dots Per Inch) er et mål for opløsning, der bruges i forbindelse med scanning og udskrivning. Generelt resulterer et højere DPI-tal i en højere opløsning, flere synlige detaljer i billedet og større filer.

DRPD

DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). ”Distinctive Ring” er en tjeneste, der giver brugeren mulighed for at bruge en enkelt telefonlinje til at besvare opkald til flere forskellige telefonnumre.

Duplex

En mekanisme, der automatisk vender et ark papir, så maskinen kan skrive på (eller scanne) begge sider af papiret. En printer med duplexenhed kan udskrive på begge sider af papiret samtidigt.

Ordliste 320

Ordliste

Driftscyklus

Driftscyklus er det antal sider pr. måned, der ikke påvirker printerens ydeevne. Generelt har printeren en levetidsbegrænsning, f.eks. antal sider pr. år. Levetiden betyder den gennemsnitlige udskriftskapacitet, normalt inden for garantiperioden. Hvis driftscyklussen f.eks. er 48.000 sider pr. måned, idet der regnes med 20 arbejdsdage, har printeren en grænse på

2.400 sider om dagen.

Ethernet

Ethernet er en rammebaseret computernetværksteknologi til LAN-netværk

(Local Area Network). Der fastlægges ledningsføring og signaler på det fysiske lag samt rammeformater og protokoller på MAC-laget (Media

Access Control Layer) og dataforbindelseslaget (Data Link Layer) i OSImodellen. Ethernet er for det meste standardiseret som IEEE 802.3. Det er blevet den mest udbredte LAN-teknologi siden 1990’erne og frem til i dag.

ECM

ECM (Error Correction Mode) er en valgfri transmissionstilstand, der er indbygget i Class 1-faxmaskiner eller faxmodemmer. Når tilstanden er slået til, sker der automatisk registrering og korrektion af de fejl i faxtransmissionsprocessen, der nogle gange opstår på grund af støj på telefonlinjen.

EtherTalk

En samling af protokoller, der er udviklet af Apple Computer til computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige Mac (1984), og

Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.

Emulering

Emulering er en teknik, hvor én maskine opnår de samme resultater som en anden.

En emulator duplikerer funktionerne i et system til et andet system, så det andet system fungerer som det første system. Emulering fokuserer på nøjagtig reproduktion af den eksterne funktion i modsætning til simulering, hvor en abstrakt model af systemet simuleres, ofte under hensyn til systemets interne tilstand.

FDI

FDI (Foreign Device Interface) er et kort, der er installeret inde i maskinen, og som gør det muligt at anvende enheder fra en tredjepart, f.eks. en møntbetjent enhed eller en kortlæser. Med disse enheder kan maskinen bruges til udskrivning mod betaling.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) er en almindeligt brugt protokol til udveksling af filer over alle netværk, der understøtter TCP/IP-protokollen (f.eks. internettet eller et intranet).

Ordliste 321

Ordliste

Fikseringsenhed

Den del af en laserprinter, der fikserer toneren på udskriftsmediet. Den består af en varmerulle og en trykrulle. Når toneren er overført til papiret, bruger fikseringsenheden varme og tryk til at sikre, at toneren bliver på papiret permanent. Det er årsagen til, at papiret er varmt, når det kommer ud af en laserprinter.

Masselagringsenhed (harddisk)

Masselagringsenheden er en permanent lagerenhed, hvor digitalt kodede data lagres på hurtigt roterende plader med magnetiske overflader.

Gateway

En forbindelse mellem computernetværk eller mellem et computernetværk og en telefonlinje. Metoden er særdeles populær, eftersom det er en computer eller et netværk, der giver adgang til andre computere eller netværk.

IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er en international, almennyttig faglig organisation, hvis formål er at udbrede teknologi, der er relateret til elektricitet.

IEEE 1284

Standarden for 1284-parallelporten er udviklet af IEEE (Institute of

Electrical and Electronics Engineers). Betegnelsen ”1284-B” refererer til en specifik stiktype i enden af det parallelkabel, der sluttes til perifere enheder

(f.eks. en printer).

Gråtoner

Forskellige grå nuancer, der repræsenterer lyse og mørke dele af et billede, når farvebilleder konverteres til gråtoner. Farverne repræsenteres af de forskellige grå nuancer.

Halvtone

En billedtype, der simulerer gråtoner ved, at antallet af punkter varieres.

Områder med megen farve består af et stort antal punkter, mens lysere områder består af et mindre antal punkter.

Intranet

Et privat netværk, der benytter internetprotokoller, netværksforbindelser og eventuelt det offentlige telekommunikationssystem til sikkert at dele en del af en organisations oplysninger eller drift med medarbejderne. Begrebet henviser undertiden kun til den mest synlige tjeneste, som er det interne websted.

Ordliste 322

Ordliste

IP-adresse

En IP-adresse (Internet Protocol) er et entydigt tal, som enheder benytter til at identificere og kommunikere med hinanden på et netværk ved hjælp af

IP-standarden.

IPX/SPX

IPX/SPX står for Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange.

Det er en netværksprotokol, der bruger af Novell NetWareoperativsystemerne. IPX og SPX er begge forbindelsestjenester, der ligner

TCP/IP, hvor IPX-protokollen ligner IP, og SPX ligner TCP. IPX/SPX er primært udviklet til lokale netværk (LAN), og det er en meget effektiv protokol til dette formål (typisk har den en bedre ydeevne end TCP/IP på et

LAN).

IPM

IPM (Images Per Minute) er en metode til måling af en printers hastighed.

En IPM-hastighed viser, hvor mange enkeltsidede ark en printer kan producere i løbet af et minut.

IPP

IPP (Internet Printing Protocol) definerer en standardprotokol for udskrivning samt styring af udskriftsjob, mediestørrelser, opløsning osv.

IPP kan bruges lokalt eller over internettet til hundredvis af printere og understøtter også adgangskontrol, godkendelse og kryptering, hvilket gør det til en meget mere anvendelig og sikker udskrivningsløsning end ældre løsninger.

ISO

ISO (International Organization for Standardization) er en international organisation til fastlæggelse af standarder, og den er sammensat af repræsentanter fra de nationale standardiseringsorganisationer. Den udarbejder globale branche- og handelsstandarder.

ITU-T

ITU (International Telecommunication Union) er en international organisation, der blev etableret for at standardisere og regulere den internationale radio- og telekommunikation. Dens hovedopgaver omfatter standardisering, allokering af radiospektrum og organisering af forbindelsesaftaler mellem forskellige lande for at muliggøre internationale telefonopkald. Det sidste T i ITU-T henviser til telekommunikation.

Ordliste 323

Ordliste

ITU-T’s testark nr. 1

Et standardiseret testark, der er udgivet af ITU-T til faxtransmissioner af dokumenter.

JBIG

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) er en standard for billedkomprimering, hvor nøjagtigheden og kvaliteten ikke forringes. Den er beregnet til komprimering af binære billeder, specielt til faxer, men den kan også bruges til andre billeder.

MAC-adresse

MAC-adressen (Media Access Control) er et entydigt id, der er knyttet til en netværksadapter. MAC-adressen er et entydigt 48-bit-id, der normalt skrives som 12 hexadecimale tegn grupperet i par (f.eks. 00-00-0c-34-11-

4e). Denne adresse er normalt hårdkodet på et netværkskort af fabrikanten, og den bruges som en hjælp til routere, der prøver at lokalisere lokale maskiner i store netværk.

MFP

MFP (Multi Function Peripheral) er en kontormaskine, der omfatter flere funktioner i én fysisk enhed, f.eks. en printer, en kopimaskine, en fax, en scanner osv.

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) er den hyppigst brugte standardmetode til komprimering af fotografier med kvalitetsforringelse.

Det er det format, der bruges til lagring og transmission af fotografier på internettet.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) er en netværksprotokol til forespørgsel på og redigering af katalogtjenester, der kører via TCP/IP.

MH

MH (Modified Huffman) er en komprimeringsmetode til nedsættelse af den mængde data, der skal transmitteres mellem faxmaskiner for at overføre det billede, der anbefales i ITU-T T.4. MH er et kodebogsbaseret RLEskema (run-length encoding), der er optimeret til effektiv komprimering af blanke områder. Da de fleste faxer mest består af blanke områder, minimerer dette transmissionstiden for de fleste faxer.

LED

En lysdiode (LED) er en halvlederenhed, der viser en maskines status.

MMR

MMR (Modified Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er anbefalet i ITU-T T.6.

Ordliste 324

Ordliste

Modem

En enhed, der modulerer et bæresignal til at kode digitale oplysninger og demodulerer bæresignalet for at afkode de transmitterede oplysninger.

En billedenhed, der indeholder en tromle, slider langsomt på tromlens overflade, når den bruges i printeren, og den skal udskiftes efter behov, når den er slidt som følge af kontakt med patronen, fremkalderbørsten, rensemekanismen og papiret.

MR

MR (Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er anbefalet i ITU-T

T.4. Ved MR kodes den første scannede linje ved hjælp af MH. Den næste linje sammenlignes med den første, forskellene bestemmes, og derefter kodes og sendes forskellene.

Originaler

Det første eksemplar af noget, f.eks. et dokument, et fotografi eller en tekst, der kopieres, reproduceres eller oversættes for at producere flere eksemplarer, men som ikke selv er kopieret fra eller afledt af noget andet.

NetWare

Et netværksoperativsystem, der er udviklet af Novell, Inc. Der blev oprindeligt brugt kooperativ multitasking til at køre forskellige tjenester på en pc, og netværksprotokollerne var baseret på den typiske Xerox XNSstak. I dag understøtter NetWare TCP/IP og IPX/SPX.

OSI

OSI (Open Systems Interconnection) er en kommunikationsmodel, der er udviklet af ISO (International Organization for Standardization). OSI er en standardiseret, modulær tilgang til netværksdesign, hvor det nødvendige sæt af komplekse funktioner opdeles i håndterbare, selvstændige funktionelle lag. Lagene er fra top til bund: program, præsentation, session, transport, netværk, dataforbindelse og fysisk lag.

OPC

OPC (Organic Photo Conductor) er en mekanisme, der fremstiller et virtuelt billede til udskrivning ved hjælp af en laserstråle fra en laserprinter. Den er normalt grøn eller rustrød og cylinderformet.

PABX

En PABX (privat automatisk omstilling) er et automatisk telefonomstillingsanlæg i en privat virksomhed.

Ordliste 325

Ordliste

PCL

PCL (Printer Command Language) er et PDL (Page Description Language

– sidebeskrivelsessprog), der er udviklet af HP som en printerprotokol og er blevet en branchestandard. PCL blev oprindeligt udviklet til de tidlige inkjetprintere og er siden udgivet i forskellige udgaver til termiske printere, matrixprintere og laserprintere.

Udskriftsmedie

Et medie, der kan bruges i en printer, en scanner, en fax eller en kopimaskine, f.eks. papir, kuverter, etiketter og transparenter.

PPM

PPM (sider pr. minut) er en målemetode til bestemmelse af, hvor hurtigt en printer arbejder, dvs. hvor mange sider den kan producere pr. minut.

PDF

PDF (Portable Document Format) er et varemærkebeskyttet filformat, der er udviklet af Adobe Systems, til repræsentation af todimensionelle dokumenter i et format, som er uafhængigt af enheder og opløsning.

PRN-fil

En grænseflade til en enhedsdriver, der tillader softwaren at kommunikere med enhedsdriveren ved hjælp af standardsystemkald til input/output, hvilket forenkler mange opgaver.

PostScript

PS (PostScript) er et sidebeskrivelses- og programmeringssprog, der primært benyttes inden for elektronik og DTP. , og som køres i et tolkningsprogram for at generere et billede.

Protokol

En konvention eller standard, der kontrollerer eller muliggør forbindelse, kommunikation og dataoverførsel mellem to computere.

Printerdriver

Et program, der bruges til at sende kommandoer og overføre data fra computeren til printeren.

PS

Se PostScript.

Ordliste 326

Ordliste

PSTN

PSTN (det offentlige analoge kabelforbundne telefonnet) er det netværk, der består af verdens offentlige analoge telefonnetværk og normalt ledes gennem en omstilling i virksomheder.

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er standarden for transmission af email over internettet. SMTP er en relativt enkel tekstbaseret protokol, hvor der angives en eller flere modtagere af en meddelelse, og derefter overføres meddelelsesteksten. Det er en klient/server-protokol, hvor klienten overfører en e-mail-meddelelse til serveren.

RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) er en protokol til godkendelse og registrering af eksterne brugere. RADIUS muliggør central styring af godkendelsesdata, f.eks. brugernavne og adgangskoder, ved hjælp af et AAA-koncept (godkendelse, autorisation og registrering) til styring af adgang til netværket.

SSID

SSID (Service Set Identifier) et et navn på et trådløst lokalnetværk (WLAN).

Alle trådløse enheder på et WLAN anvender det samme SSID for at kommunikere med hinanden. Der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID’er, og maksimumlængden er 32 tegn.

Opløsning

Et billedes skarphed målt i punkter pr. tommer (DPI). Jo højere DPI-tal, jo højere opløsning.

Undernetmaske

Undernetmasken bruges i forbindelse med netværksadressen til at bestemme, hvilken del af adressen der er netværksadressen, og hvilken del der er værtsadressen.

SMB

SMB (Server Message Block) er en netværksprotokol, der især anvendes til at dele filer, printere, serielle porte og forskellige former for kommunikation mellem noder i et netværk. Den indeholder også en mekanisme til godkendelse af kommunikation mellem processer.

TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er det sæt kommunikationsprotokoller, der implementerer den protokolstak, som internettet og de fleste kommercielle netværk kører på.

Ordliste 327

Ordliste

TCR

TCR (Transmission Confirmation Report) indeholder oplysninger om hver transmission, f.eks. jobstatus, transmissionsresultat og antal sendte sider.

Rapporten kan indstilles til at blive udskrevet efter hvert job eller kun efter mislykkede transmissioner.

TWAIN

En branchestandard for scannere og software. Hvis der bruges en TWAINkompatibel scanner og et TWAIN-kompatibelt program, kan en scanning startes fra programmet. TWAIN er en API, der kan bruges til at hente billeder under operativsystemerne Microsoft Windows og Apple Mac.

TIFF

TIFF (Tagged Image File Format) er et bitmapbilledformat med variabel opløsning. TIFF beskriver billeddata, der typisk kommer fra scannere. I

TIFF-billeder bruges der mærker, dvs. nøgleord, som definerer egenskaberne for det billede, der er inkluderet i filen. Dette fleksible og platformsuafhængige format kan bruges til billeder, der er oprettet i forskellige billedbehandlingsprogrammer.

UNC-sti

UNC (Uniform Naming Convention) er en standardiseret metode til at oprette adgang til netværksshares i Windows NT og andre Microsoftprodukter. Formatet for en UNC-sti er:

\\<servernavn>\<sharenavn>\<Yderligere mapper>

Tonerpatron

En slags flaske eller beholder med toner, der anvendes i en maskine, f.eks. en printer. Toner er et pulver, der bruges i laserprintere og fotokopieringsmaskiner, og som danner teksten og billederne på det udskrevne papir. Toneren fikseres med en kombination af varme og tryk fra fikseringsenheden, så den klæber til papirets fibre.

URL

URL (Uniform Resource Locator) er den globale adresse på dokumenter og ressourcer på internettet. Den første del af adressen angiver, hvilken protokol der skal bruges, og den anden del angiver den IP-adresse eller det domænenavn, hvor ressourcen er placeret.

USB

USB (Universal Serial Bus) er en standard for tilslutning af perifere enheder til computere, og den er udviklet af USB Implementers Forum, Inc. I modsætning til parallelporte er USB udviklet til, at der på samme tid kan tilsluttes flere perifere enheder til en enkelt USB-port på computeren.

Ordliste 328

Ordliste

Vandmærke

Et vandmærke er et genkendeligt billede eller mønster i papiret, der virker lysere, når det holdes op imod lyset. Vandmærker blev første gang introduceret i Bologna i Italien i 1282. De er blevet brugt af papirfabrikanter til at identificere deres produkter, og de bruges også i frimærker, pengesedler og andre officielle dokumenter for at forhindre forfalskninger.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) er en særlig udgave af WPA til mindre virksomheder og hjemmebrugere. En delt nøgle, eller adgangskode, konfigureres på det trådløse adgangspunkt (WAP) og på alle trådløse bærbare eller stationære enheder. WPA-PSK genererer en entydig nøgle til hver session mellem en trådløs klient og det tilhørende trådløse adgangspunkt, hvilket øger sikkerheden.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der er defineret i IEEE 802.11. Den giver det samme sikkerhedsniveau som et kabelforbundet LAN. Sikkerheden i WEP er baseret på kryptering af trådløst overførte data, så de er beskyttet under transmissionen.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard til oprettelse af et trådløst hjemmenetværk. Hvis det trådløse adgangspunkt understøtter WPS, er det nemt at konfigurere den trådløse netværksforbindelse uden at bruge en computer.

WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) er en billedbehandlingsarkitektur, der oprindeligt blev introduceret i Windows Me og Windows XP. Hvis der bruges en WIA-kompatibel scanner, kan en scanning startes fra disse operativsystemer.

XPS

XPS (XML Paper Specification) er en specifikation af et PDL

(sidebeskrivelsessprog) og et nyt dokumentformat, som er nyttigt til transportable og elektroniske dokumenter. Det er udviklet af Microsoft. Det er en XML-baseret specifikation, som er baseret på en ny udskriftssti og et vektorbaseret dokumentformat, der er uafhængigt af enheden.

WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) er en klasse af systemer til sikring af trådløse (Wi-Fi) computernetværk. Det blev oprettet for at forbedre sikkerheden i WEP.

Ordliste 329

Indeks

A

adressekartotek

bruge redigere redigere gruppe registrere registrere gruppe

AirPrint angive tegn

AnyWeb Print

B

bakke

ilgge papir i manuel arkfderflerfunktionsbakken indstilling af papirformat og type justere bredde og lngde ndre bakkestrrelse

bemrkninger om regler brug af hjlp

121

55 ,

240

41

47

38

38

bruge

PrinterOn

195

224

224

225

224

225

189

222

265

D

direkte udskrivning hjlpeprogram

237

driverinstallation

Unix

151

157

E

easy document creator

konvertering til ebog

ecoudskrivning

249

,

270

270

55

F

fax

afsendelse af en fax fra computeren

254

annullering af et reserveret faxjob

256

automatisk genkald

253

Automatisk udskrivning af en rapport over afsendte faxer

261

generel konfiguration

205

genopkald til det senest kaldte nummer

253

modtage i DRPDtilstand modtage i sikker tilstand modtage i telefonsvarertilstand modtage i tlftilstand

259

260

259

258

modtage med lokaltelefon

259

modtagelse af en fax fra computeren

257

modtagelse af faxer i hukommelsen

261

modtagelse i faxtilstand

259

ndring af modtagetilstande

258

udskydelse af en faxtransmission

255

videresendelse af en modtaget fax til en anden destination

256

videresendelse af en sendt fax til en anden destination

256

faxafsendelse

afsende flere

faxe

67

forberedelse af en fax justere mrkhed justere oplsning modtagelse i faxtilstand

faxfunktion fejlmeddelelse

253

106

forbrugsstoffer

bestille

72

forventet levetid for tonerpatroner

75

overvgning af forbrugsstoffer tilgngelige forbrugsstoffer udskifte tonerpatronen

81

72

78

65

69

68

68

Indeks 330

Indeks

foretrukne indstillinger til udskrivning

55

funktioner

maskinfunktioner udskriftsmediefunktion

5

198

114

G

generelle ikoner generelle indstillinger google cloud printing

12

211

196

I

idkopiering

61

K

klargring af originaltyper knappen IDkopi konfigurere adressekartotek kontrolpanel

48

22

224

konvention kopiere

22

12

generel konfiguration

kopiering

201

basiskopiere

58

reducering eller forstrrelse af kopier

60

L

LCDdisplay

gennemse maskinens status

201

, 203 ,

205

, 209

,

214

lgge i

papir i manuel arkfderflerfunktionsbakken

41

specialmedier

Linux

42

almindelige Linuxproblemer

307

brug af SetIP

147

driverinstallation til netvrkstilsluttede

156

driverinstallation ved tilslutning via

USBkabel

142

geninstallation af driver ved tilslutning via

USBkabel

143

printeregenskaber scanning systemkrav udskrivning

241

252

119

240

Linuxscanning

252

M

Mac

almindelige Macproblemer

306

brug af SetIP

147

driverinstallation til netvrkstilsluttede

156

driverinstallation ved tilslutning via

USBkabel

140

geninstallation af driver ved tilslutning via

USBkabel

141

systemkrav

118

udskrivning

Macintosh

238

scanning

manuel arkfderflerfunktionsbakke

252

lgge i

maskinkonfig

41

maskinstatus

201 ,

203 ,

205

,

209

, 214

maskinoplysninger

201

, 203 ,

205

, 209 ,

214

menu

printeron

menuen Udskriv menuoversigt

219

200

31

Mopria

187

N

netvrk

driverinstallation

Indeks 331

Indeks

Linux

Mac

UNIX

Driverinstallationen

Windows generel konfiguration installationsmilj trdlst netvrk konfigurere

nop udskrivning

156

156

157

152

217

120

IPv6konfiguration

148

kabelbaseret netvrkskonfiguration

146

prsentation af netvrksprogrammer

145

SetIPprogram

146

, 147 ,

171

160

Mac

239

O

om statusindikator oplsning

103

faxe

ordliste

68

318

Oversigt over Status for Samsungprinter

277

P

papirstop

fjernelse af originaldokument tip til at undg papirstop

placere en maskine

justere hjden

placering af originaler

91

90

221

48

PostScriptdriver

fejlfinding

printerindstillinger

Linux

PrinterOn

308

241

194

printerstatus

generelle oplysninger

problem

277

problemer vedrrende operativsystem

305

problemer

faxproblemer

303

kopieringsproblemer problemer med papirindforing

301

287

problemer med udskriftskvaliteten

293

scanningsproblemer

302

strmproblemer

288

udskrivningsproblemer

289

R

rapporter

maskinoplysninger

201

, 205 ,

206

, 207

,

211 ,

214

, 215

registrere

PrinterOn

rengre

194

indvendigt opsamlingsrulle scannerenhed udvendigt

rengre maskinen

84

86

87

83

83

S

Samsung Cloud udskrift samsung printer experience

Scanning

Scanning med Samsung

Scanningsassistent

scanning

generel konfiguration grundlggende oplysninger

191

279

249

209

244

Indeks 332

Indeks

Linuxscanning

Macintosh

252

252

Scanning fra en netvrkstilsluttet maskine

245

Scanning fra et billedredigeringsprogram

250

Scanning til email

246

Scanning ved brug af WIAdriveren

251

scanningsfunktion

244

service contact numbers set bagfra

309

21

set forfra

SetIPprogram

20

146 ,

171

sikkerhed

oplysninger symboler

Specielle egenskaber specifikationer

udskriftsmedie

standardindstillinger

bakkeindstilling

status

SyncThru Web Service

generelle oplysninger

13

13

220

112

114

47

24

267

267

T

tonerpatron

fordele toner forventet levetid hndteringsvejledning ikkeSamsung og genopfyldt lagring udskifte patronen

trdlst

USBkabel

WPS afbryder forbindelse

trdlst netvrk

netvrkskabel

U

udskriftsmedie

etiketter fortrykt papir indstilling af papirformatet indstilling af papirtypen karton konvolut retningslinjer

166

162

76

75

74

74

74

78

170

45

46

47

47

46

43

37

specialmedier transparent udskriftssttte

udskrive et dokument

Mac

udskrive overlay

42

44

114

238

oprette slette udskrivning

Udskrivning

235

236

236

52

udskrivning

bruge direkte udskrivning hjlpeprogram

237

flere sider p t ark

Mac generel konfiguration

239

200

indstille som en standardmaskine

229

Linux

Mac mobile OS mobileprint

240

238

186

186

ndre standardindstillingerne for udskrivning

228

specielle udskrivningsfunktioner

231

udskrive p begge sider af papiret

Indeks 333

Indeks

Mac udskrive til en fil udskrivning af et dokument

Windows

UNIX

udskrivning af et dokument

Linux

UNIX

udskrivningsfunktion

239

230

52

241

240

241

228

Universalbakke

bruge specialmedier tip om brug

UNIX

42

41

driverinstallation til netvrkstilsluttede

157

udskrivning

241

Unix

systemkrav

USBkabel

119

driver installation

Driverinstallationen geninstallation af driver

140 ,

142

26

141 ,

143

V

vandmrke

oprette redigere slette

vedligeholdelsesdele

234

234

234

73

W

Windows

brug af SetIP

146

,

171

driverinstallation til netvrkstilsluttede

152

driverinstallation ved tilslutning via

USBkabel

26

geninstallation af driver ved tilslutning via

USBkabel

29

ofte forekommende Windowsproblemer

305

systemkrav

117

Indeks 334

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents