HP PSC 2170 All-in-One Printer series Başvuru Kılavuzu

Add to My manuals
80 Pages

advertisement

HP PSC 2170 All-in-One Printer series Başvuru Kılavuzu | Manualzz

Banzai3pWW.book Page i Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

hp psc 2170 series all-in-one

başvuru kılavuzu

FrontCov.fm Page ii Wednesday, February 5, 2003 3:55 PM

Telif Hakkı Hewlett-Packard

Company 2003

Tüm hakları saklıdır. Bu belgenin hiçbir bölümü, önceden Hewlett-

Packard Company'nin yazılı izni alınmadan, fotokopi yapılamaz,

çoğaltılamaz ya da başka bir dile

çevrilemez.

Bu ürün, ABD Patenti 4,558,302 altında lisanslı bir LZW uygulamasını bulunduran Adobe’nin PDF teknolojisini içerir.

Adobe ve Acrobat logosu,

Adobe Systems

Incorporated şirketinin

Amerika Birleşik Devletleri ve/ya da diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.

Hewlett-Packard, bu belgede bulunabilecek hiçbir hata için sorumluluk kabul etmeyeceği gibi bu malzemeyle ilgili olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk konusunda

örtük garantileri de içeren ancak bununla sınırlı kalmayan hiçbir açık ya da

örtük garanti vermemektedir.

Hewlett-Packard Company, bu belgenin ya da bunun açıkladığı program malzemesinin kurulması, performansı ya da kullanımıyla bağlantılı ya da bunlardan kaynaklanan hiçbir tesadüfi veya bu işlemlerin sonucunda ortaya çıkan zarardan sorumlu değildir.

Not: Yasal bilgileri, bu kılavuzun

“Teknik bilgiler” bölümünde bulabilirsiniz.

Bölümler Telif Hakkı 1989-2003

Palomar Software Inc. HP PSC 2170

Series, lisansı Palomar Software, Inc.

Şirketinden alınmış

(www.palomar.com) yazıcı sürücüsü içerir.

Telif Hakkı 1999-2003

Apple Computer, Inc.

Apple, Apple logosu, Mac,

Mac logosu, Macintosh ve Mac OS,

Apple Computer, Inc.'nin, ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Yayın numarası: Q3066-90177

İlk baskı: Ocak 2003

ABD, Meksika, Almanya veya Kore’de basılmıştır.

Windows , Windows NT ,

Windows ME , Windows XP ve

Windows 2000 , Microsoft

Corporation şirketinin ABD’de-tescilli ticari markalarıdır.

Intel ve Pentium , Intel Corporation şirketinin tescilli ticari markalardır.

uyarı

Bu belgede bulunan bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve

Hewlett-Packard Company tarafından verilen bir taahhüt olarak yorumlanmamalıdır.

Birçok yerde, aşağıdaki belgelerin kopyalarını çıkarmak yasal değildir.

Kuşku duyarsanız, ilk önce bir avukata danışın.

• Resmi kağıtlar ya da belgeler:

- Pasaportlar

- Göçmenlik kağıtları

- Ayırt edici hizmet kağıtları

- Kimlik rozetleri, kartları ya da nişanları

• Resmi devlet damgaları:

- Posta pulları

- Yiyecek etiketleri

• Devlet kurumlarından alınan

çekler ya da poliçeler

• Para, yolculuk çekleri, posta

çekleri

• Mevduat makbuzları

• Telif hakkı yasalarına tabi

çalışmalar güvenlik bilgileri

Uyarı!

Yangın ya da elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, bu ürünü yağmur ya da başka bir tür neme maruz bırakmayın.

Bu ürünü kullanırken, yangın ya da elektrik çarpması riskini azaltmak için her zaman temel güvenlik önlemlerine uyun.

Uyarı!

Elektrik çarpma tehlikesine karşı dikkatli olun.

1 Kurulum broşüründe verilen tüm talimatları okuyun ve anlayın.

2 Cihazı bir güç kaynağına bağlarken, yalnızca topraklı priz kullanın. Prizin topraklı olup olmadığından emin değilseniz, uzman bir elektrikçiye kontrol ettirin.

3 Ürün üzerinde işaretli tüm uyarıları ve talimatları uygulayın.

4 Ürünü temizlemeden önce, elektrik prizi bağlantılarını

çıkartın.

5 Ürünü suyun yanında veya kendiniz ıslakken kurmayın ya da kullanmayın.

6 Ürünü, sağlam şekilde dengeli bir yüzeye yerleştirin.

7 Ürünü, kimsenin hat kablosu

üzerinden geçmeyeceği ya da

üzerine basmayacağı ve hat kablosunun zarar görmeyeceği korunaklı bir yere kurun.

8 Ürün normal çalışmadığında,

çevrimiçi Sorun Giderme yardımına bakın.

9 Cihazın içinde kullanıcıların müdahale edebileceği hiçbir parça bulunmamaktadır. Servis için, nitelikli bir servis personeline başvurun.

10 İyi havalandırılan bir alanda kullanın.

Banzai3pWW.book Page iii Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

içindekiler

1 yardım alma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 ön panele genel bakış. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

öğretici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

hp psc'nizi bilgisayarla kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3 orijinal belge ve kağıt yerleştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

özgün belge yerleştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 kağıt yerleştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

zarf yerleştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4 x 6 inç fotoğraf kağıdı yerleştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 kartpostal veya hagaki kart yerleştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

kağıt tepsisine başka kağıt türleri yerleştirmek için ipuçları. . . . . . . . . . 13

kağıt türünü ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 kağıt boyutunu ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4 fotoğraf kartı kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

fotoğraf kartı nedir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

fotoğraf kartını yerleştirme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 dosyaları bilgisayara kaydetme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

hp photo & imaging gallery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 foto index sayfası yazdırma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 foto index sayfasını tamamlama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

foto index sayfasını tarayarak fotoğraf basma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

seçili fotoğrafları doğrudan fotoğraf kartından basma. . . . . . . . . . . . . 21

en iyi kalitede fotoğraf basmak için . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

fotoğraf kartı ve foto index komutları için seçenekler menüsü . . . . . . . . 23

5 kopyalama özelliklerini kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

kopya oluşturma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

özel kopyalama işleri gerçekleştirme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

kopyalamayı durdurma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 kopyalama seçenekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

6 tarama özelliklerini kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

orijinal belgeyi tarama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

taramayı durdurma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ek bilgi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

iii

Banzai3pWW.book Page iv Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

7 hp psc’nizin bakımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

camı temizleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

kapak desteğini temizleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

dış yüzeyi temizleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

yazdırma kartuşlarıyla çalışma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

güç tasarrufu süresini ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

kaydırma hızını ayarlama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

istem gecikme süresini ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

ayarlar menü seçenekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

8 ek kurulum bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

olası yükleme sorunları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

ülke/bölgeyi ayarlama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

ön panel görünüm açısını ayarlama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

hp psc'yi bilgisayarınıza bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

hp psc yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

9 teknik bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

sistem gereksinimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

kağıt özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

yazdırma özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

yazdırma kenar boşluğu özellikleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

kopyalama özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

fotoğraf kartı özellikleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

tarama özellikleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

fiziksel özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

güç özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

çevresel özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

ek özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

çevresel ürün gözetim programı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

yasal uyarılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

10 hp psc 2170 series desteği alma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

destek ve diğer bilgileri İnternet’ten alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

hp müşteri desteği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

birimi nakliye için hazırlama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

hp dağıtım merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

iv hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page v Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

11 garanti bilgileri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

garanti hizmeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 garanti yükseltmeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 hp psc 2170 series cihazını servis için geri gönderme . . . . . . . . . . . . 65 hewlett-packard sınırlı global garanti bildirimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

dizin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

v

Banzai3pWW.book Page vi Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM vi hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 1 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

yardım alma

Bu Başvuru Kılavuzu, HP PSC cihazınızın kullanımıyla ilgili bilgiler içerir ve kurulum işlemiyle ilgili ek sorun giderme yardımı sağlar. Başvuru Kılavuzu, sarf malzemeleri ve aksesuarlar, teknik spesifikasyonlar, destek ve garanti bilgilerinin nasıl sipariş edileceği konusunda da bilgiler içerir.

Aşağıdaki tabloda HP PSC cihazınızla ilgili diğer bilgi kaynakları sıralanmıştır.

yardım açıklama

Kurulum Posteri Kurulum Posteri, HP PSC cihazını kurma ve yapılandırma yönergelerini sağlar. İşletim siteminize (Windows veya Macintosh) uygun posteri kullandığınızdan emin olun.

HP Photo & Imaging

Help (HP Fotoğraf ve

Görüntü Yardım)

HP Photo & Imaging Help’i (Yardım Bölümü), HP PSC cihazınızın yazılımının kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgiler sağlar.

Windows kullanıcıları için : HP Director 'e gidin ve Yardım tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için : HP Director ’e gidin ve Yardım ve sonra hp photo and imaging help ’i tıklatın.

Sorun giderme yardımı

Windows kullanıcıları için : HP Director 'de Yardım tıklatın. HP Photo &

Imaging Help içindeki Troubleshooting (Sorun Giderme) kitabını açın ve daha sonra genel sorun giderme bağlantılarını ve HP PSC cihazınıza özgü

Sorun Giderme bağlantılarını kullanın. Sorun Giderme, bazı hata iletilerinin Yardım düğmesinden de kullanılabilir.

Macintosh kullanıcıları için : Apple Help Viewer'ı (Yardım Görüntüleyicisi) açın hp photo and imaging troubleshooting ve hp psc 2170 series 'i tıklatın.

Internet'ten yardım ve teknik destek

Internet erişiminiz varsa, şu HP web sitesinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz: http://www.hp.com/support

Bu web sitesinde, sık sorulan soruların yanıtlarını, sorun giderme ipuçlarını ve yazılım düzeltme eklerini bulabilirsiniz.

Readme (benioku) dosyası

Yazılımı yükledikten sonra Readme (Benioku) dosyasına HP PSC

2170 Series CD-ROM'dan veya HP PSC 2170 Series program klasöründen erişebilirsiniz. Readme dosyası, Başvuru Kılavuzu veya

çevrimiçi yardımda bulunmayan en son bilgileri içerir. Readme dosyasına erişmek için aşağıdakileri yapın:

Windows için : Windows görev çubuğuna gidin Başlat 'ı tıklatın Programlar veya Tüm Programlar (XP) ve Hewlett-Packard HP PSC 2170 Series seçeneklerinin üzerine gidin ve sonra View the Readme File 'ı (Benioku dosyasını görüntüle) seçin.

Macintosh için : sırasıyla HD:Applications:HP (Sabit Disk: Uygulamalar:HP)

PSC Software (PCS Yazılımı) klasörlerine gidin.

İletişim kutusu yardımı Windows için : İletişim kutusu içindeyken Yardım 'ı tıklattığınızda, iletişim kutusu içindeki seçenekler ve ayarlarla ilgili bilgiler görüntülenir.

1

Banzai3pWW.book Page 2 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 1

2 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 3 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

ön panele genel bakış

2

Ön paneli ya da HP PSC yazılımını kullanarak bir çok işlevi gerçekleştirebilirsiniz.

HP PSC’nizi bir bilgisayara bağlamasanız bile, belgeleri ya da fotoğrafları kopyalamak, fotoğraf kartının foto index sayfasını yazdırmak ve fotoğraf kartından fotoğraf yazdırmak için ön paneli kullanabilirsiniz. Ön panel düğmelerini ve menü sistemini kullanarak birçok ayarda değişiklik yapabilirsiniz.

öğretici

Bu kısa öğretici bölümde; kopyalama, kopyalama ayarlarını değiştirme ve rapor yazdırmak için HP PSC'inizi nasıl kullanacağınız öğretilmektedir. Bu geniş kapsamlı bir öğretici olmayıp, size ön panel ve farklı düğmeleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Öğretici yaklaşık on dakika sürer ve bundan sonra kendi kendinize deneyerek öğrenebilirsiniz.

Not: HP PSC'inizi günlük görevler için kullanmaya başlamadan önce bu

öğreticiye bir göz atmanızı öneririz.

Bu çevrimiçi yardımın kapsadığı diğer ön panel görevleri hakkında daha fazla bilgi almak için, içindekiler tablosuna veya dizine göz atın.

başlamadan önce

ön panel özellikleri

kopya oluşturma

kopya geliştirme

ayarlar düğmesi

başlamadan önce

Aşağıdakileri yapın:

• HP PSC'inizi kurmak için Kurulum Posterindeki yönergeleri uygulayın.

HP PSC’yi bilgisayara bağlamadan önce HP PSC yazılımını yüklemelisiniz.

• Kağıt tepsisinde kağıt bulunduğundan emin olun. Daha fazla bilgiye gerek

duyarsanız bkz. kağıt yerleştirme , sayfa 9.

• Yanınızda Letter veya A4 boyutundan küçük bir renkli fotoğraf veya resim bulundurun. Bu resmi eğitim etkinlikleri için kullanacaksınız.

• İki veya üç sayfalık bir belge bulun. Bu belgeyi eğitim etkinlikleri için kullanacaksınız.

ön panel özellikleri

Aşağıdaki çizimlere bakın ve ön paneldeki düğmelerin yerini bulun.

3

Banzai3pWW.book Page 4 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 2

1 2

3

6

8

10

12

13

7

9

11

14

4

5

11

12

13

14

4

5

6

7

düğme amaç

1

2

Açık : HP PSC’yi açar veya kapatır.

İptal : Bir işi durdurmak, bir menüden çıkmak ya da ayarlardan çıkmak için kullanılır.

3

8

9

10

Kopyala : Kopyalama işlevini seçer. Düğme yanıyorsa kopyalama işlevi seçilmiştir. Bu düğmenin ışığı varsayılan olarak yanar.

Tara : tarama işlevini seçer. Düğme yanıyorsa, tarama işlevi seçilmiştir.

Fotoğraf Kartı : Fotoğraf Kartı işlevini seçer. Düğme yanıyorsa, Fotoğraf Kartı işlevi seçilmiştir. Fotoğraf kartındaki fotoğrafları basmak ya da PC’ye kaydetmek için bu düğmeyi kullanın.

Ayarlar : Raporlar ve bakım için menü sistemine ulaşır.

Foto Index Sayfası : Makine üzerindeki yuvaya fotoğraf kartı takıldığında foto index sayfası yazdırır. Foto index sayfasında, fotoğraf kartındaki tüm fotoğrafların küçük resimleri gösterilir. Foto index sayfasından fotoğraf seçebilir ve foto index sayfasını tarayarak bu fotoğrafları bastırabilirsiniz.

Sol Ok : Ayarlar arasında geçiş yapmanızı sağlar ya da metin girişinden her seferinde bir karakter siler.

Sağ Ok : Ayarlar arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Seçenekler : Kopyalama, tarama ya da fotoğraf kartı yazdırma seçeneklerini gösterir.

Seçilen işlevle ilgili seçenekleri değiştirmek için, Kopyala , Tara veya Fotoğraf Kartı düğmesine ve Seçenekler ’e basın. Seçilen işlevle ilgili seçenekleri Kopyala , Tara ya da

Fotoğraf Kartı düğmelerine arka arkaya basarak da seçebilirsiniz.

Giriş : Görüntülenen ayarları seçer ya da kaydeder.

Tuş Takımı : Değerleri girmek için kullanılır.

Başlat Siyah : Siyah beyaz kopyalama, tarama veya fotoğraf kartı yazdırma işini başlatır.

Başlat Renkli : Renkli kopyalama, tarama, veya fotoğraf kartı yazdırma işlemini başlatır.

4 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 5 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

ön panele genel bakış

Diğer değişikliklerin nasıl yapılacağı ve diğer özelliklerin nasıl kullanılacağı ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için HP PSC 2170 Series yardımının kalan bölümlerine bakın.

kopya oluşturma

Renkli fotoğraf veya resminizin bir kopyasını oluşturmak için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1 HP PSC'inizin kapağını açıp fotoğrafınızı veya resminizi tarayıcı camının sağ alt köşesine, yüzü aşağıya gelecek ve kenarları camın sağ ve alt kenarlarına değecek biçimde yerleştirin.

kapak

Orijinal belgenin

üst kenarı

2 Başlat Renkli düğmesine basın.

Resmi bilgisayara kaydetmek istiyorsanız, Tara düğmesine ardından Başlat

Renkli ’ye basmalısınız. Öğretici için kopya oluşturmaya devam edeceksiniz.

Varsayılan, tek kopyadır. HP PSC üzerindeki Başlat Renkli düğmesine basıldığında, cam üzerindeki resmin otomatik olarak renkli bir kopyasını bastırır. Başlat Siyah düğmesine basarsanız HP PSC, renkli resminizin siyah beyaz bir kopyasını oluşturur.

kopya geliştirme

1 Kopya sayısını 2'ye çıkarmak için, fotoğrafınızı ya da resminizi camdan kaldırmadan Kopyala düğmesine ya da Seçenekler düğmesine basıp düğmesine basın.

2 Ön paneldeki Başlat Siyah düğmesine basın.

HP PSC resminizin iki siyah-beyaz kopyasını çıkartır.

Kopya sayısını seçip başlat tuşuna basmaktan başka bir işlem yapmanız gerekmediğine dikkat edin. Şimdi, başka kopyalar oluşturmadan önce bir ayarı daha değiştireceksiniz.

3 Kopya sayısını 3’e çıkarmak için Kopyala düğmesine ya da Seçenekler düğmesine basıp düğmesine basın.

4 Küçült/Büyüt yazısı görünene kadar Seçenekler düğmesine basın.

5 Ön panel ekranında Özel %100 görüntülenene kadar düğmesine basın, ardından Giriş düğmesine basın.

Bu seçeneği, resminizi büyütmek veya küçültmek için kullanın.

6 %75 görünene kadar düğmesine, ardından Giriş düğmesine basın.

7 Ön paneldeki Başlat Renkli düğmesine basın.

HP PSC resminizin üç renkli kopyasını, orijinal boyutunun %75’i ölçeğinde basar.

başvuru kılavuzu 5

Banzai3pWW.book Page 6 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 2

HP PSC'inizle başka bir işlem yapmazsanız, yaptığınız ayarlar iki dakika içerisinde varsayılan ayarlara geri döner. Kopya sayısı 1 ve kopyalama yüzdesi %100 olur.

8 İki dakika beklemek istemiyorsanız, İptal düğmesine basın.

Bundan sonra, fotoğrafınızı büyütmek için Sayfaya Sığdır seçeneklerinden birisini kullanacaksınız.

9 Küçült/Büyüt yazısı görünene kadar Seçenekler düğmesine basın.

10 Sayfaya Sığdır yazısı görünene kadar düğmesine basın.

11 Başlat Siyah veya Başlat Renkli düğmesine basın.

Fotoğrafınızın bir kopyası, tam sayfaya sığacak şekilde basılır.

ayarlar düğmesi

Ayarlar düğmesi, bakım ve rapor yazdırma işlemlerinin yanı sıra tarama ayarını değiştirmek için kullandığınız menü sistemine girmenizi de sağlar.

1 Ayarlar düğmesine basın.

İlk alt menü açılır.

2 Diğer tüm alt menüleri görüntülemek için arka arkaya Ayarlar düğmesine basın.

Alt menüler şunlardır:

– 1:Rapor Yazdırma

– 2:Bakım

3 Ayarlar düğmesine Rapor Yazdırma görünene kadar basın ve ardından

Giriş düğmesine basın.

4 Otomatik Test yazısı görünene kadar düğmesine, ardından Giriş düğmesine basın.

Otomatik test raporu yazdırılır.

Kısa öğretici burada sona ermektedir.

Diğer değişikliklerin nasıl yapılacağı ve diğer özelliklerin nasıl kullanılacağı ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için HP PSC 2170 Series yardımının kalan bölümlerine bakın.

hp psc'nizi bilgisayarla kullanma

HP PSC yazılımını, bilgisayarınıza Kurulum Posteri'ne göre yüklediyseniz,

HP PSC cihazının tüm özelliklerine HP Director'ü kullanarak ulaşabilirsiniz.

hp photo & imaging director'ü inceleyin

HP Director'a masaüstü kısayolundan erişilebilir.

windows kullanıcıları için

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

– Masaüstündeki hp director simgesini tıklatın.

– Windows görev çubuğuna gidin Başlat 'ı tıklatın Programlar veya Tüm

Programlar (XP) ve Hewlett-Packard hp psc 2170 seçeneklerinin

üzerine gidin ve sonra hp photo & imaging director ’ü seçin.

2 Aygıt Seç kutusunda, yüklü HP cihazlarının listesini görmek için tıklatın.

3 hp psc 2170 'i seçin.

Director, yalnızca seçili cihazlara uygun düğmeleri görüntüler.

6 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 7 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

1 2

ön panele genel bakış

9 başvuru kılavuzu

3 4 hp photo & imaging director

5 6 7 8

özellik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

amaç

Aygit Seç: Bu özelliği yüklü HP ürünleri listesinden kullanmak istediğiniz ürünleri seçmek için kullanın.

Ayarlar: Yazdırma, tarama, kopyalama veya görüntü yükleme gibi, HP aygıtınızın çeşitli ayarlarını değiştirmek için bu özelliği kullanın.

Resim Tara: Görüntü tarar ve HP Photo & Imaging

Gallery'de görüntüler.

Belgeyi Tara: Metin tarar ve seçili hedef metin düzenleme yazılım programında görüntüler.

Kopya Çikart: Kopya kalitesi, kopya sayısı, renk ve boyut gibi özellikleri seçebileceğiniz ve kopyalama işlemini başlatabileceğiniz Kopyala iletişim kutusunu görüntüler.

Göster ve Yazdır: HP Photo & Imaging Gallery'yi görüntüler; buradan görüntüleri izleyebilir ve düzenleyebilir, HP Creative Printing'i kullanabilir, bir fotoğraf albümü oluşturabilir ve yazdırabilir, bir görüntüyü e-posta ile gönderebilir, Web'e görüntü yükleyebilir veya bir görüntüyü bir diğer uygulamaya kopyalayabilirsiniz.

Görüntüleri Aktar: Fotoğraflarınızı doğrudan fotoğraf kartından bilgisayara kaydetme.

Yardım: Yazılım yardımı, ürün turu ve sorun giderme bilgileri içeren HP Photo & Imaging Help'e (Yardım) erişim sağlar.

Her bir Director seçeneğini açıklayan araç ipuçlarına erişmek için bu oku tıklatın.

macintosh kullanıcıları için

!

Aşağıdakilerden birini yapın:

– OS 9 için masaüstündeki HP Director simgesini tıklatın.

– OS X için yuvadaki HP Director simgesini tıklatın.

Aşağıdaki şekilde HP Director for Macintosh ile birlikte kullanılan bazı özellikler gösterilmiştir. Özellikleriyle ilgili kısa bir açıklama için gösterim kodlarına bakın.

7

Banzai3pWW.book Page 8 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 2

3 6

özellik

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 4 5 7 hp photo and imaging director for macintosh, OS9 ve OSX

8

amaç

Unload Images (Resimleri Aktar): Fotoğraf kartındaki görüntüleri aktarır.

Scan Picture (Resim Tara): Görüntü tarar ve HP Photo ve Imaging

Gallery'de görüntüler.

Bu aşağı açılan listeyi yüklü HP ürünleri listesinden kullanmak istediğiniz

ürünleri seçmek için kullanın.

Scan Document (Belge Tara): Metin tarar ve seçili hedef metin düzenleme yazılım programında görüntüler.

Make Copies (Kopya Çikart): Siyah beyaz veya renkli kopyalama yapar.

Settings (Ayarlar): Cihaz ayarlarına erişir.

Maintain Printer (Yazıcının Bakımı): Yazıcı hizmet programını açar.

View and Print (Göster ve Yazdır): HP Photo and Imaging Gallery'yi görüntüler, buradan görüntüleri görebilir ve düzenleyebilirsiniz.

8 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 9 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

orijinal belge ve kağıt yerleştirme

3

Cam üzerine yerleştirilmiş özgün belgelerin kopyalarını oluşturabilirsiniz. Çeşitli türde, boyutta ve ağırlıkta kağıtlara ve asetatlara yazdırabilirsiniz. Bununla birlikte, doğru kağıdı seçtiğinizden ve doğru yerleştirildiğinden ve hasarlı olmadığından emin olmanız gerekir.

özgün belge yerleştirme

Her türlü orijinal belgeyi camın üzerine yerleştirerek kopyalayabilir veya tarayabilirsiniz.

Not: Küçült/Büyüt seçeneklerinden çoğu, örneğin Sayfaya Sığdır veya

Poster , cam ve kapak desteği temiz değilse, doğru şekilde çalışmaz. Daha

fazla bilgi için bkz. camı temizleme , sayfa 37 ve kapak desteğini temizleme , sayfa 37.

1 Kapağı kaldırın ve orijinal belgeyi, taranacak yüzü aşağıya gelecek, kenarları sağ ve ön kenarlara değecek biçimde camın sağ ön köşesine yerleştirin.

Kopyalama özelliği kullanılırken sağ ön köşenin kullanılması önemlidir.

İpucu: Asetattan (orijinal belgeniz asetat filmi üzerine basılıysa) kopyalama yapıyorsanız, asetatın üzerine boş bir kağıt yerleştirin.

Orijinal belgenin

üst kenarı

2 Kapağı kapatın.

kağıt yerleştirme

Aşağıda temel kağıt yerleştirme yordamı açıklanmaktadır. Bazı kağıt, asetat, kartpostal ve zarf türleri yerleştirilirken dikkat edilmesi gereken belirli noktalar vardır. Bu yordamı inceledikten sonra

kağıt tepsisine başka kağıt türleri yerleştirmek için ipuçları , sayfa 13,

4 x 6 inç fotoğraf kağıdı yerleştirme , sayfa 12,

zarf yerleştirme

, sayfa 11 ve kartpostal veya hagaki kart yerleştirme , sayfa 12 bölümlerine bakın.

Yazdırma ve kopyalama için doğru kağıt seçmekle ilgili bilgiler için, HP Photo &

Imaging Help içindeki recommended papers (önerilen kağıtlar) ve papers to avoid (kaçınılacak kağıtlar) bölümlerine bakın.

9

Banzai3pWW.book Page 10 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 3

En iyi sonucu almak için kağıt türlerini veya boyutlarını her değiştirdiğinizde,

kağıt ayarlarını düzenleyin. Daha fazla bilgi için bkz. kağıt türünü ayarlama , sayfa 14.

kağıt tepsisine kağıt yerleştirmek için

1 Çıkış tepsisini çıkarın, ardından kağıt en ve boy kılavuzlarını kaydırarak en açık konumlarına getirin.

Not: Çıkış tepsisinin üzerindeki diyagramlar, yazdırma kartuşlarının takılmasıyla ilgili öneriler sunar. HP PSC ürünleri için Destek Web Sitesinin adresi ( www.hp.com/support ) de belirtilmiştir.

10

2 Desteyi düz bir yüzeye hafifçe vurarak kağıtların kenarlarını hizalayın ve kağıtları kontrol edin:

– Kağıtlarda yırtık, toz, kırışıklık, kıvrık veya katlanmış kenar bulunmadığından emin olun.

– Fotoğraf kağıdıyla çalıştığınız durumlar dışında, destedeki tüm kağıtların aynı boyut ve türde olduğundan emin olun.

3 Kağıdı, yazdırılacak yüzü aşağıya gelecek şekilde, duruncaya kadar kağıt tepsisine iterek yerleştirin. Antetli kağıt kullanıyorsanız, önce sayfanın üst kenarını yerleştirin.

Çok fazla veya çok az kağıt kullanmamaya özen gösterin. Kağıt destesinde birden fazla yaprak olduğundan, ancak bunların kağıt uzunluğu kılavuzunun en üst noktasını aşmadığından emin olun.

4 Kağıt en ve boy kılavuzlarını kağıdın kenarlarına yaslayın. Destenin kağıt tepsisinde düz durduğundan ve kağıt boy kılavuzu tırnağının altında olduğundan emin olun.

5 Çıkış tepsisini yerine takın.

hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 11 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM orijinal belge ve kağıt yerleştirme

6 Yazdırılan kağıtların tepsiden düşmelerini önlemek için çıkış tepsisi uzantısını tümüyle açın.

zarf yerleştirme

HP PSC’nizle zarflara yazdırmak için yazılımınızın yazdırma özelliğini kullanın.

HP PSC, zarflarla çalışmak için iki yöntem sağlar. Parlak, kabartmalı, ataşlı, pencereli zarflar kullanmayın .

• Yalnızca tek bir zarfa yazdırıyorsanız, zarfı çıkış tepsisinin arka kısmında, sağ tarafta bulunan zarf yuvasına yerleştirin. Zarfı şekilde gösterildiği gibi kapağı üstte ve solda olacak şekilde yerleştirin. Zarfı duruncaya kadar içeri kaydırın.

• Birden çok zarfa yazdırıyorsanız, kağıt tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın ve zarf destesini, zarf kapakları yukarıda ve solda olacak (yazdırılacak yüzü aşağıda olacak) şekilde duruncaya kadar iterek tepsiye yerleştirin.

başvuru kılavuzu

Kağıt genişlik kılavuzunu zarflara yaslayın (zarfların bükülmemesine dikkat edin). Zarfların tepsiye sığdığından emin olun (tepsiyi aşırı doldurmayın).

Zarflara yazdırmak üzere metin biçimlendirme ayrıntıları hakkında bilgi için kelime işlemci programınızın yardım dosyalarına başvurun.

11

Banzai3pWW.book Page 12 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 3

4 x 6 inç fotoğraf kağıdı yerleştirme

Aşağıda HP PSC’nize 4 x 6 inç (10 x 15 cm) fotoğraf kağıdı yerleştirme yordamı açıklanmaktadır.

1 Kağıt tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın ve bir deste fotoğraf kağıdını, duruncaya kadar tepsinin içine itin.

Yazdırılacak (parlak) yüzün aşağıya geldiğinden emin olun.

Kullandığınız fotoğraf kağıdının delikleri varsa, delikleri size yakın kenarında kalacak şekilde yerleştirin. Girdinin üzerindeki, delikli ortamların nasıl yerleştirileceğini gösteren simgelere bakın.

2 Kağıt genişliği kılavuzunu fotoğraf kağıdına yaslayın ve kağıt uzunluk kılavuzunu duruncaya kadar kaydırın.

Fotoğraf kağıtlarının tepsiye sığdığından emin olun (tepsiyi aşırı doldurmayın).

Not: Yazdırmaya başlamadan önce kağıt türünü ve kağıt boyutunu ayarladığınızdan emin olun. Bkz.

kağıt türünü ayarlama , sayfa 14 ve kağıt boyutunu ayarlama , sayfa 14.

kartpostal veya hagaki kart yerleştirme

Aşağıda kartpostal veya hagaki kart yerleştirme yordamı açıklanmaktadır.

1 Kağıt tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın ve bir deste kartı duruncaya kadar tepsinin içine itin.

Yazdırılacak yüzlerinin aşağıya geldiğinden emin olun.

2 Kağıt genişliği kılavuzunu kartlara yaslayın ve kağıt uzunluk kılavuzunu duruncaya kadar kaydırın.

Kartların tepsiye sığdığından emin olun (tepsiyi aşırı doldurmayın).

12 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 13 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM orijinal belge ve kağıt yerleştirme

kağıt tepsisine başka kağıt türleri yerleştirmek için ipuçları

Aşağıdaki tabloda, belirli türlerdeki kağıtları ve asetatları yerleştirmek konusunda genel bilgiler verilmiştir. En iyi sonucu almak için kağıt türlerini ve boyutlarını her değiştirdiğinizde kağıt ayarlarını düzenleyin. Daha fazla bilgi

için bkz. kağıt türünü ayarlama , sayfa 14.

kağıt

HP kağıtları

Etiketler

(yalnızca yazdırma için kullanılabilir)

Kartpostallar veya hagaki kartları

(yalnızca yazdırma için kullanılır)

ipuçları

• HP Premium Inkjet Kağıdı: Kağıdın yazdırılmayan yüzündeki gri oku bulun ve kağıdı oklu yüzey yukarıya gelecek şekilde yerleştirin.

• HP Premium veya Premium Plus Fotoğraf Kağıdı: Parlak (yazdırılacak) yüzü aşağıya gelecek şekilde yerleştirin. Kağıt tepsisine her zaman ilk olarak en az beş yaprak normal kağıt yerleştirin ve fotoğraf kağıdını bu normal kağıtların üzerine koyun.

• HP Premium Inkjet Asetat Film: Filmi (üzerinde oklar ve HP logosu olan), beyaz saydam şeritli yüzü üst tarafta olacak ve bu tarafı tepsiye ilk olarak girecek şekilde yerleştirin.

• HP Inkjet T-shirt Ütülü Baskı: Transfer baskı kağıdını kullanmadan önce tamamen düzleştirin; kıvrık yaprakları yerleştirmeyin. (Kıvrılmalarını

önlemek için transfer baskı yapraklarını kullanılacakları zamana dek orijinal paketinde saklayın.) Baskısız yüzü aşağı gelecek (mavi şerit yukarıya gelecek) şekilde ve her seferinde bir yaprağı el ile yerleştirin.

• HP Mat Tebrik Kartları, HP Parlak Tebrik Kartları veya HP Kabartmalı

Tebrik Kartları: Küçük bir deste HP tebrik kartı kağıdını, yazdırılacak yüzü aşağıya gelecek şekilde, duruncaya kadar iterek kağıt tepsisine yerleştirin.

• Her zaman HP inkjet ürünleri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış letter veya A4 boyutlu etiket yaprakları kullanın (Avery Inkjet Etiketleri gibi) ve etiketlerin iki yıldan daha eski olmadıklarından emin olun.

• Hiçbir sayfanın başka bir sayfaya yapışmadığından emin olmak için etiket destesini havalandırın.

• Etiket yaprağı destesini, yazdırılacak yüzeyleri aşağıya gelecek şekilde, kağıt tepsisindeki standart kağıtların üzerine yerleştirin. Her seferinde tek bir etiket yaprağı yerleştirmeyin .

Bir deste kartpostalı veya hagaki kartını, yazdırılacak yüzü aşağıya gelecek şekilde, duruncaya kadar tepsinin içine itin. Kartpostalları kağıt tepsisinin sağ tarafına hizalayın ve genişlik kılavuzunu kartların sol tarafına yaslayıp kağıt uzunluğu kılavuzu duruncaya kadar kaydırın.

başvuru kılavuzu 13

Banzai3pWW.book Page 14 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 3

kağıt

Sürekli kağıt (başlık sayfası kağıdı)

(yalnızca yazdırma için kullanılabilir)

ipuçları

Sürekli başlık sayfası kağıdı, aynı zamanda bilgisayar veya z katlamalı kağıt olarak da bilinmektedir.

• Başlık sayfası kağıdını yerleştirmeden önce kağıt tepsisindeki tüm diğer kağıtları çıkardıktan sonra çıkış tepsisini de çıkarın.

• HP ürünü olmayan başlık sayfası kağıdı kullanıyorsanız, 20 lb'lik kağıtları tercih edin ve yüklemeden önce kağıdı havalandırın.

• Başlık sayfası kağıdı destesinde en az beş yaprak bulunduğundan emin olun.

• Kağıt destesinin her iki tarafında bulunan delikli kenar şeritlerini

(varsa) dikkatle yırtarak ayrın ve kağıtların birbirine yapışmadığından emin olmak için katlarını açıp yeniden katlayın.

• Kağıdı, ekli olmayan kenarı destenin en üstünde olacak şekilde kağıt tepsisine yerleştirin. Üst kenarı, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi duruncaya kadar kağıt tepsisinin içine itin.

• Çıkış tepsisini yerine takın.

kağıt türünü ayarlama

Varsayılan kağıt türü Otomatik'tir. HP PSC, çoğu zaman, kağıt türünü algılar ve ayarları otomatik olarak ayarlar. Fotoğraf kağıdı, asetat, ütülü transfer baskı veya broşür gibi farklı türlerde kağıt kullanmak istiyorsanız, kağıt tepsisine o kağıdı yerleştirmeniz yeterlidir. En iyi yazdırma kalitesini sağlamak için kağıt türü ayarlarını da değiştirebilirsiniz.

HP, kullandığınız kağıt türüne uygun kağıt ayarlarını önerir.

Bu ayar yalnızca kopyalama veya fotoğraf kartı seçenekleri için geçerlidir.

Yazdırılacak kağıt türünü bilgisayardan belirlemek isterseniz, özellikleri yazılımın Yazdır iletişim kutusunda ayarlayın.

1 Henüz yanmıyorsa Kopyala veya Fotoğraf Kartı düğmesine basın.

2 Kağıt Türü seçeneği görüntüleninceye kadar Seçenekler düğmesine basın.

3 Uygun tür görüntüleninceye kadar düğmesine basın.

4 Görüntülenen kağıt türünü seçmek için Giriş düğmesine basın.

kağıt boyutunu ayarlama

HP PSC’de Letter ya da A4 kağıt kullanılabilir. Fotoğraf kartından fotoğraf basmak için 10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğraf kağıdı da kullanabilirsiniz.

Kopyalamada kullanılacak kağıt boyutunu veya fotoğraf kartı seçeneklerini belirlemek için aşağıdaki yordamı uygulayın.

14 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 15 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM orijinal belge ve kağıt yerleştirme

1 Henüz yanmıyorsa Kopyala veya Fotoğraf Kartı düğmesine basın.

2 Kağıt Boyutu görüntüleninceye kadar Seçenekler düğmesine basın.

3 Uygun kağıt boyutu görüntüleninceye kadar düğmesine bakın.

4 Görüntülenen kağıt boyutunu seçmek için Giriş düğmesine basın.

Kağıt sıkışmalarını önlemek için çıkış tepsisinde bulunan kağıtları sık sık boşaltın.

Çıkış tepsisinin kapasitesi, kağıt türü ve kullandığınız mürekkep miktarına

bağlıdır. Çıkış tepsisi kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. teknik bilgiler , sayfa 51.

başvuru kılavuzu 15

Banzai3pWW.book Page 16 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 3

16 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 17 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

fotoğraf kartı kullanma

4

fotoğraf kartı nedir?

Dijital kameranız fotoğrafları saklamak için fotoğraf kartı kullanıyorsa, fotoğraflarınızı basmak veya kaydetmek için fotoğraf kartını HP PSC'nize takabilirsiniz.

HP PSC’niz bir bilgisayara bağlı olmasa da, fotoğraf kartında bulunan fotoğrafların küçük resim görüntülerini gösteren ve uzunluğu birkaç sayfa olabilen Foto Index Sayfası veya fotoğraf kartındaki fotoğrafları basabilirsiniz.

HP PSC’niz, SmartMedia, CompactFlash, Memory Stick ve SecureDigital fotoğraf kartlarını okuyabilir. Bu kartlardan her biri en çok 128 MB belleğe sahip olabilir.

Hangi yuvanın hangi karta karşılık geldiğini gösteren aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, HP PSC dört farklı fotoğraf kartı yuvasına sahiptir.

CompactFlash

SecureDigital

Memory

Stick

SmartMedia

IBM Microdrive fotoğraf kartları, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Compact

Flash fotoğraf kartıyla aynı yuvayı kullanır.

Not: HP PSC'nizde aynı anda yalnızca bir fotoğraf kartı kullanabilirsiniz.

Not: Windows XP, varsayılan olarak 64 MB’lık veya daha büyük

CompactFlash fotoğraf kartlarını FAT32 olarak biçimlendirir. Dijital kameralar ve diğer aygıtlar FAT (FAT16) biçimini kullanır ve FAT32 biçimindeki bir kartla çalışamaz. Kameranızdaki CompactFlash kartını biçimlendirin veya Windows XP yüklü bir bilgisayardaki CompactFlash kartınızı biçimlendirmek için FAT biçimini seçin.

17

Banzai3pWW.book Page 18 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 4

fotoğraf kartını yerleştirme

Dijital kameranızla fotoğraf çektikten sonra hemen basabilir veya doğrudan bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

1 Fotoğraf kartını yazıcınızın uygun yuvasına yerleştirin.

Fotoğraf kartı doğru şekilde takıldığında, ön paneldeki Fotoğraf Kartı düğmesi ve yuvanın yanındaki LED yanıp söner.

2 Ön panel ekranında Kamera foto kart okunuyor...

görüntülenir. Kart yuvasının yanındaki ışık, karta erişildiğinde yanıp söner.

HP PSC kartı okumayı tamamladığında, Fotoğraf Kartı düğmesinin yanıp sönmesi durur ve sürekli olarak yanar, kart yuvasının yanındaki ışığın da yanıp sönmesi durur.

3 Fotoğraf kartında bulunan dosya sayısını gösteren başka bir ileti görüntülenir ve ardından fotoğrafları kaydetmeniz veya basmanız istenir.

1 PC’ye Kaydet

2 Foto Yazdır

Not: Kartı yalnızca yuvanın yanındaki LED söndüğünde güvenli bir şekilde

çıkarabilirsiniz.

hatalı yerleştirilen kartlar

Fotoğraf kartını ters yerleştirirseniz, kart yuvasının yanındaki ışık koyu sarı olarak yanıp söner ve ön panelde Fotoğraf kartı ters veya Kart tam yerleşmemiş gibi bir hata iletisi görüntülenir.

dosyaları bilgisayara kaydetme

Fotoğraflarınızı fotoğraf kartından bilgisayara doğrudan kaydedebilirsiniz.

Fotoğrafları bilgisayarınıza kaydettiğinizde, bunları

HP Photo & Imaging Gallery'de görüntüleyebilir, düzenleyebilir, fotoğraf kolajları ve albüm sayfaları oluşturabilirsiniz: olanaklar sonsuzdur.

Bilgisayara bağlandığınızda, tüm fotoğrafları bilgisayarınıza kaydetmeniz gerekir. Bu işlem, fotoğraf kartınızı yeniden kullanmanıza olanak verir.

1 Fotoğraf kartının HP PSC'nizin doğru yuvasına yerleştirildiğinden emin olun.

2 Ön panel ekranında PC'ye Kaydet görüntülendiğinde 1 düğmesine basın.

Böylece tüm fotoğraflar HP PSC yazılımı kullanılarak fotoğraf kartından bilgisayarınıza kaydedilir.

Windows için : Varsayılan olarak dosyalar, fotoğrafların çekildiği zamana göre ay ve yıl klasörlerine kaydedilir. Klasörler, C:\Belgelerim\Resimlerim klasörü altında oluşturulur. Dosyaların kaydedildiği varsayılan konumu veya klasörleri değiştirebilirsiniz.

Macintosh için : Dosyalar bilgisayarın varsayılan dizinine kaydedilir:

HardDrive/Documents/HP All-in-One Data/Photos (Sabit Disk/Belgeler/

HP All-in-One Data/Fotoğraflar)

18 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 19 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM fotoğraf kartı kullanma

hp photo & imaging gallery

HP Photo & Imaging Gallery’yi görüntü dosyalarınızı izlemek ve düzenlemek için kullanabilirsiniz. HP Photo & Imaging Gallery ile görüntülerinizi basabilir, eposta veya faksla ailenize ve arkadaşlarınıza gönderebilir, bir web sitesine yükleyebilir, eğlenceli veya yaratıcı baskı projelerinde kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınıza fotoğraf kartı dosyaları kaydettiğinizde,

HP Photo & Imaging Gallery otomatik olarak açılır ve görüntülerinizi küçük boyutlarda (küçük resimler) görüntüler.

Windows için : HP Photo & Imaging Gallery'yi daha sonra açmak isterseniz,

Director 'ü açın ve Yönlendirici penceresinin orta kısmında bulunan İzle ve Yazdır simgesini tıklatın.

Macintosh için : HP Photo and Imaging Gallery'yi daha sonra açmak isterseniz

Director 'ü açın ve View and Print (Göster ve Yazdır) tıklatın.

foto index sayfası yazdırma

Foto Index Sayfası, bilgisayara gerek olmadan, doğrudan fotoğraf kartından basma kolaylığı sağlar. Birkaç sayfadan oluşabilen Foto Index Sayfası, fotoğraf kartında saklanan fotoğrafları küçük resim biçiminde görüntüler. Her küçük resmin altında dosya adı, dizin numarası ve tarih görüntülenir.

Foto Index Sayfası yazdırdıktan sonra daireleri siyah bir tükenmez kalemle doldurun ve Foto Index Sayfasını camın üzerine yerleştirin. Foto Index Sayfası bilgisayar kullanılmadan taranır ve fotoğraf baskıları oluşturulur.

1 Fotoğraf kartını yazıcınızın uygun yuvasına yerleştirin.

2 Foto Index Sayfası düğmesine basın.

Ön panelde şu ileti görüntülenir:

Fotoğraf Index Sayfası

1 = Yazdır 2 = Tara

3 1 düğmesine basın.

Foto Index Sayfası yazdırılır.

Fotoğraf kartı 20'den fazla fotoğraf içeriyorsa, fotoğrafları seçmeniz istenir. Fotoğrafların tümünü seçebilirsiniz (birden fazla sayfaya yazdırılırlar) veya en az 20 fotoğraf seçebilirsiniz (tek bir sayfaya yazdırılırlar).

Not: Basılacak fotoğrafları seçmek için Foto Index Sayfası dizin numarasını kullanabilirsiniz. Bu numara, dijital kameranızdaki fotoğrafla ilişkili numaradan farklı olabilir. Fotoğraf kartınıza yeni fotoğraflar ekler veya fotoğraf kartından fotoğraf silerseniz, yeni dizin numaralarını görmek için

Foto Index Sayfasını yeniden yazdırmanız gerekir.

foto index sayfasını tamamlama

foto index sayfası yazdırma konusunda açıklandığı gibi bir foto index sayfası

(aşağıda görülmektedir) yazdırdıktan sonra, basılacak fotoğrafları seçebilirsiniz.

başvuru kılavuzu 19

Banzai3pWW.book Page 20 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 4

1 Foto Index Sayfası'ndaki küçük resim görüntülerinin altındaki daireleri koyu renkli bir kalemle işaretleyerek basılacak fotoğrafları seçin.

2 Foto Index Sayfasının 2. adımındaki daireleri doldurarak kopya sayısını, görüntü boyutunu, kağıt boyutunu ve çerçeve stilini seçin.

3 Foto Index Sayfasını, taranacak yüzü aşağıda, orijinallerin kenarları sağ ve ön kenarlara değecek biçimde tarayıcı camının sağ ön köşesine yerleştirin ve kapağı kapatın.

foto index sayfasını tarayarak fotoğraf basma

Foto Index Sayfasını yazdırdıktan ve doldurduktan sonra (bkz.

foto index sayfası yazdırma , sayfa 19 ve foto index sayfasını tamamlama , sayfa 19), tarayarak

fotoğraf kartındaki fotoğrafları basabilirsiniz.

Not: Mükemmel baskı kalitesi için fotoğraf yazdırma kartuşu kullanmayı tercih edebilirsiniz. Renkli ve fotoğraf yazdırma kartuşları takıldığında, altı mürekkepli bir sisteme sahip olursunuz. Daha fazla bilgi için bkz.

yazdırma kartuşlarıyla çalışma , sayfa 38.

20 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 21 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM fotoğraf kartı kullanma

1 Fotoğraf index kartının yazdırıldığı fotoğraf kartının HP PSC'nizin doğru yuvasına yerleştirildiğinden emin olun.

2 Kağıt tepsisine fotoğraf kağıdı gibi uygun bir kağıt yerleştirin.

3 Foto index sayfasını cama yerleştirin.

4 Foto Index Sayfası ve ardından 2 düğmesine basın.

Cam taranır ve HP PSC Foto Index Sayfasında belirlediğiniz fotoğrafları basar.

seçili fotoğrafları doğrudan fotoğraf kartından basma

Not: Fotoğraf basarken, doğru kağıt türü ve fotoğraf geliştirme seçeneklerini seçmeniz gerekir. Mükemmel baskı kalitesi için fotoğraf yazdırma kartuşu kullanmayı tercih edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz.

yazdırma kartuşlarıyla çalışma , sayfa 38.

Şunları basabilirsiniz:

• Seçili resimler

• Seçili resmin birkaç kopyası

• Fotoğraf makineniz tarafından oluşturulan Dijital Baskı Düzeni Biçimi

(DPOF)

belirli fotoğrafları basma

Fotoğraf dizin numarasını bilmiyorsanız, basılacak resimleri seçmeden önce Foto

Index Sayfası yazdırabilirsiniz.

Dizin numarası

Tarih başvuru kılavuzu

Dosya adı

1 Fotoğraf kartını yazıcınızın uygun yuvasına yerleştirin.

Fotoğraf Kartı düğmesi yanar.

2 Fotoğrafları basmak için 2 düğmesine basın.

3 Karttaki Fotolar seçeneğini seçmek için Giriş düğmesine basın.

4 Fotoları Seç görüntüleninceye kadar düğmesine basıp Giriş düğmesine basın.

5 Basmak istediğiniz fotoğrafların dizin numaralarını girin.

İmleç sağa doğru ilerlediğinde, otomatik olarak virgül eklenir.

Not: düğmesine basarak dizin numaralarını silebilirsiniz. Alt satır doldukça, veri alanı numarayı girilirken görüntülemek için sola doğru kayar.

6 Fotoğraf dizin numaralarını girmeyi tamamladığınızda Giriş düğmesine basın.

21

Banzai3pWW.book Page 22 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 4

7 Fotoğraf kartı seçeneklerinde ilerlemek ve değiştirmek için Seçenekler veya

Fotoğraf Kartı düğmesine art arda basın.

8 Başlat Siyah veya Başlat Renkli düğmesine basın.

DPOF dosyası yazdırma

Dijital Baskı Düzeni Biçimi (DPOF), bazı dijital kameralar tarafından oluşturulabilen endüstri standardında yazdırma dosyası isteğidir. Dijital kameranızın Dijital Baskı Düzeni Biçimini (DPOF) destekleyip desteklemediğini

öğrenmek için kameranızla birlikte verilen belgelere bakın.

DPOF dosyası dijital kamera tarafından fotoğraf kartına kaydedilir ve şu bilgileri belirler:

• Basılacak fotoğraflar

• Basılacak resim sayısı

1 Fotoğraf kartını yazıcınızın uygun yuvasına yerleştirin.

2 Fotoğraf Kartı ve ardından 2 düğmesine basın.

3 Seçenekler veya Fotoğraf Kartı düğmesine basın, ardından Ne

Yazdırılacak?

seçeneğini seçmek için Giriş düğmesine basın.

Ne Yazdırılacak? seçeneği yalnızca yerleştirilen fotoğraf kartında bir

DPOF dosyası varsa işler.

4 DPOF Kullan seçeneğini seçmek için Giriş düğmesine basın.

5 Fotoğraf kartı seçeneklerinde ilerlemek ve değiştirmek için Seçenekler veya

Fotoğraf Kartı düğmesine art arda basın.

6 Başlat Siyah veya Başlat Renkli düğmesine basın.

en iyi kalitede fotoğraf basmak için

Fotoğraf yazdırma kartuşu kullanarak HP PSC ile bastığınız fotoğrafların kalitesini artırabilirsiniz. Siyah kartuşu çıkartın ve yerine fotoğraf yazdırma kartuşunu yerleştirin. Renkli ve fotoğraf yazdırma kartuşları takıldığında, baskı kalitesini artıran altı mürekkepli bir sisteme sahip olursunuz.

Daha fazla bilgi için, arka kapağın iç tarafındaki

yazdırma kartuşu siparişi ve

yazdırma kartuşlarıyla çalışma , sayfa 38 bölümlerine bakın.

22 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 23 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM fotoğraf kartı kullanma başvuru kılavuzu 23

Banzai3pWW.book Page 24 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 4

24 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 25 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

kopyalama özelliklerini kullanma

5

Kopyalama özellikleri şunları yapmanızı sağlar:

• Ütülü kağıtla baskı de dahil olmak üzere çok çeşitli kağıt türleri ve boyutları kullanarak yüksek kaliteli renkli ve siyah beyaz kopyalar oluşturabilirsiniz.

• Kopyalarınızın boyutunu, özgün boyutunun %25 - %400'ü ölçeğinde büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. (Yüzdeler modele göre değişebilir.)

• Kopyaları daha açık ya da koyu yapabilir, renk yoğunluğunu ayarlayabilir, kopya sayısını seçebilir ve kopyaların kalitesini belirleyebilirsiniz.

• Poster oluşturmak, çeşitli boyutlarda fotoğraflar oluşturmak, özel fotoğraf kağıtları kullanarak yüksek kalitede fotoğraf kopyaları oluşturmak veya asetat oluşturmak için özel kopyalama seçeneklerini kullanın.

Not: Bir fotoğraf kopyalarken, doğru kağıt türünü seçmek ve fotoğrafın kalitesini artırmak için gerekli seçenekleri seçmelisiniz. Mükemmel baskı kalitesi için fotoğraf yazdırma kartuşu kullanmayı tercih edebilirsiniz. Renkli ve fotoğraf yazdırma kartuşları takıldığında, altı mürekkepli bir sisteme sahip olursunuz. Daha fazla bilgi için bkz.

yazdırma kartuşlarıyla çalışma , sayfa 38.

Not: Yalnızca A4 ya da Letter boyutundaki kağıtlara kopyalama yapabilirsiniz.

kopya oluşturma

HP PSC cihazının ön panelini ya da bilgisayarınızdaki HP PSC yazılımını kullanarak kopyalama yapabilirsiniz. Her iki yöntemde de birçok kopyalama

özelliği kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, yazılımın özel kopyalama seçeneklerine daha kolay erişim sağladığını fark edebilirsiniz.

Ön panel kullanılarak yapılan tüm kopyalama ayarları varsayılan ayarlar olarak kaydedilmediği sürece, HP PSC kopyalama işlemini tamamladıktan iki dakika sonra eski durumuna geri dönecektir.

kopya oluşturma

1 Orijinal belgenizi cama yerleştirin.

2 Henüz yanmıyorsa, Kopyala düğmesine basın.

3 Başlat Siyah veya Başlat Renkli düğmesine basın.

25

Banzai3pWW.book Page 26 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 5

kopya hız ve kalitesi artışı

HP PSC kopyalama hızını ve kalitesini etkileyen üç seçenek sunar.

• En iyi seçeneği, tüm kağıtlarda en yüksek kaliteyi sağlar ve bazen içi dolu alanlarda oluşan bantları (şerit oluşumu) ortadan kaldırır. En iyi seçeneği, diğer kalite ayarlarından daha yavaş kopyalar.

• Normal seçeneği yüksek kalitede çıktı sağlar ve kopyalama işlemlerinizin bir çoğu için önerilen ayardır. Normal seçeneği En İyi seçeneğinden daha hızlı kopyalar.

• Hızlı seçeneği, Normal 'den daha hızlı kopyalar. Metnin kalitesi Normal kalitesine yakındır, ancak grafiklerin kalitesi biraz daha düşük olabilir.

Hızlı ayarının kullanılması, daha az mürekkep tüketilmesi nedeniyle, yazdırma kartuşlarınızı sık sık değiştirme gereğini ortadan kaldırır.

1 Orijinal belgenizi cama yerleştirin

2 Henüz yanmıyorsa, Kopyala düğmesine basın.

3 Kopya Kalitesi yazısı görünene kadar Seçenekler düğmesine basın.

4 İstenilen kalite görünene kadar düğmesine basın.

5 Başlat Siyah veya Başlat Renkli düğmesine basın.

kopya sayısını belirleme

Ön paneli kullanarak kopya sayısını ayarlayabilirsiniz.

1 Henüz yanmıyorsa, Kopyala düğmesine basın.

2 Kopya Sayısı yazısı görüntülenene kadar Seçenekler düğmesine basın.

3 Kopya sayısını seçmek için ya da düğmelerine basın.

Büyük sayılarda kopyalama yaparken ok düğmelerinden herhangi birini basılı tutarak, sayının 5’li aralıklarla değişmesini sağlayabilirsiniz. Kopya sayısını tuş takımını kullanarak da girebilirsiniz.

4 Başlat Siyah veya Başlat Renkli düğmesine basın.

kopyayı büyütme ya da küçültme

Küçült/Büyüt düğmesini kullanarak özgün belgenin kopyasını büyütebilir ya da küçültebilirsiniz.

Not: Yalnızca A4 ya da Letter boyutundaki kağıtlara kopyalama yapabilirsiniz.

Sayfaya Sığdır ve Poster gibi diğer kopyalama seçenekleri hakkında daha fazla bilgi almak için

özel kopyalama işleri gerçekleştirme , sayfa 28 konusuna bakın.

1 Henüz yanmıyorsa, Kopyala düğmesine basın.

2 Küçült/Büyüt yazısı görünene kadar Seçenekler düğmesine basın.

3 Bir Küçült/Büyüt seçeneğini seçmek için düğmesine basın.

Özel seçeneğini seçerseniz, Giriş düğmesine basın ve bir yüzde seçmek için ya da düğmelerine basın. Tuş takımını kullanarak da bir yüzde girebilirsiniz. İstenen yüzde değerini gördüğünüzde Giriş düğmesine basın.

4 Başlat Siyah veya Başlat Renkli düğmesine basın.

26 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 27 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM kopyalama özelliklerini kullanma

kopyaları açıklaştırma ya da koyulaştırma

Oluşturmak istediğiniz kopyaların açıklığını veya koyuluğunu ayarlamak için

Daha açık/Daha koyu seçeneğini kullanın.

1 Henüz yanmıyorsa, Kopyala düğmesine basın.

2 Daha açık/Daha koyu görüntüleninceye kadar Seçenekler düğmesine basın.

Daha Açık/Daha Koyu değer aralığı, ön panel ekranında yuvarlak bir

ölçek şeklinde belirir.

3 Kopyayı açıklaştırmak için düğmesine veya koyulaştırmak için düğmesine basın.

Daire, bastığınız düğmeye bağlı olarak sağa veya sola gider.

4 Başlat Siyah veya Başlat Renkli düğmesine basın.

renk yoğunluğunu değiştirme

Kopyanızdaki renklerin daha canlı ya da daha sade görünmesi için renk yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

1 Henüz yanmıyorsa, Kopyala düğmesine basın.

2 Renk Yoğunluğu görüntüleninceye kadar Seçenekler düğmesine basın.

Renk yoğunluğu değerleri aralığı, ön panel ekranında bir daire şeklinde belirir.

3 Görüntüyü soluklaştırmak için düğmesine ya da canlılaştırmak için düğmesine basın.

Daire, bastığınız düğmeye bağlı olarak sağa veya sola gider.

4 Başlat Siyah veya Başlat Renkli düğmesine basın.

metin netliğini ve fotoğraf renklerini geliştirme

Siyah metnin kenarlarını netleştirmek için Metin geliştirmelerini kullanın. Aksi durumda beyaz olarak görüntülenebilecek açık renkleri geliştirmek üzere, fotoğraf ve resimler için Fotoğraf seçeneğini kullanın. Orijinal belgenizde hem metin hem de grafikler bulunuyorsa Karışık 'ı seçin.

Metin geliştirme varsayılan seçenektir. Aşağıdaki durumlar ortaya çıktığında,

Metin geliştirme seçeneğini Fotoğraf veya Yok 'u seçerek kapatabilirsiniz:

• Kopyalarınızdaki bazı metinlerin etrafında rasgele renkli noktalar varsa.

• Büyük, siyah yazı tipleri, lekeli (düzgün olmayan şekilde) görünüyorsa.

• İnce, renkli nesneler ya da çizgilerde siyah bölümler varsa.

• Açık gri ile orta koyulukta gri alanlarda yatay tanecikler veya beyaz şeritler varsa.

1 Henüz yanmıyorsa, Kopyala düğmesine basın.

2 Geliştirmeler görüntüleninceye kadar Seçenekler düğmesine basın.

3 İstediğiniz geliştirme ( Metin , Fotoğraf , Karışık veya Yok ) görüntülenene

4 Başlat Siyah veya Başlat Renkli düğmesine basın.

başvuru kılavuzu 27

Banzai3pWW.book Page 28 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 5

tüm kopyalama görevleri için ayarları değiştirme

Sık kullandığınız kopyalama ayarlarını varsayılan olarak belirleyerek kaydedin.

1 Seçenekler ’de istediğiniz değişiklikleri yapın.

2 Yeni Varsayılanları Ayarla görüntüleninceye kadar Seçenekler düğmesine basın.

3 Evet görünene kadar düğmesine basın.

4 Seçeneği varsayılan olarak belirlemek için Giriş 'e basın.

Yaptığınız ayarlar varsayılan ayarlar olarak kaydedilir.

özel kopyalama işleri gerçekleştirme

Standart kopyalama işlerinin yanı sıra, HP PSC’iniz aşağıdakileri de yapabilir:

fotoğraf kopyalama

kopyayı sayfaya sığdırma

bir sayfaya birden çok kopya yazdırma

poster oluşturma

renkli tişört transferi hazırlama

fotoğraf kopyalama

Bir fotoğraf kopyalarken, doğru kağıt türünü ve fotoğraf geliştirme için gerekli seçenekleri seçmelisiniz. Mükemmel baskı kalitesi için fotoğraf baskı kartuşu kullanmayı tercih edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz.

yazdırma kartuşlarıyla

çalışma , sayfa 38.

1 Fotoğrafı cama yerleştirin.

2 Bir fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, bu kağıdı kağıt tepsisine yerleştirin.

3 Henüz yanmıyorsa, Kopyala düğmesine basın.

4 Kağıt Türü seçeneği görüntüleninceye kadar Seçenekler düğmesine basın.

5 İstenilen kağıt seçeneği görünene kadar düğmesine basın.

Varsayılan kağıt türü Otomatik’tir, yani HP PSC kağıt türünü otomatik olarak algılayacak ve belirleyecektir. İstenen kağıt türü görünene kadar düğmesine basarak belirli bir kağıt türü seçebilirsiniz.

6 Geliştirmeler görüntüleninceye kadar Seçenekler düğmesine basın.

7 Fotoğraf görünene kadar düğmesine basın.

8 Başlat Siyah veya Başlat Renkli düğmesine basın.

İpucu: Fotoğrafı otomatik olarak tam sayfaya büyütmek için

Sayfaya Sığdır özelliğini kullanın.

kopyayı sayfaya sığdırma

Özgün belgenizin yüklediğiniz kağıt boyutuna uyması için belgenin otomatik olarak büyütülmesini veya küçültülmesini istiyorsanız, Sayfaya Sığdır özelliğini kullanın. Aşağıda gösterildiği gibi, küçük bir fotoğrafı tüm sayfayı kaplayacak şekilde büyütebilirsiniz. Sayfaya Sığdır özelliğinin kullanılması, metinlerin ya da görüntülerin istenmeden kenarlardan kırpılmasını önleyecektir.

İpucu: Camın temiz olduğundan ve orijinal belgenin camın sağ alt köşesine yerleştirildiğinden emin olun.

28 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 29 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

Orijinal Sayfaya Sığdır kopyalama özelliklerini kullanma

1 Orijinal belgenizi cama yerleştirin.

2 Henüz yanmıyorsa, Kopyala düğmesine basın.

3 Küçült/Büyüt yazısı görünene kadar Seçenekler düğmesine basın.

4 Sayfaya Sığdır yazısı görünene kadar düğmesine basın.

5 Başlat Siyah veya Başlat Renkli düğmesine basın.

bir sayfaya birden çok kopya yazdırma

Fotoğraf boyutunu seçerek ve ardından istediğiniz kopya sayısını belirleyerek,

özgün belgenizin birden çok kopyasını bir sayfaya yerleştirebilirsiniz.

Seçenekler düğmesi kullanarak erişilen Küçült/Büyüt seçeneğinde bir çok yaygın kullanılan fotoğraf kağıdı boyutu vardır. Giriş düğmesine basarak mevcut boyutlardan birisini seçtikten sonra, birden fazlası için yer varsa, sayfaya yazdırılacak kopya sayısını seçmeniz istenebilir.

Orijinal Kopyalama başvuru kılavuzu

1 Orijinal belgenizi cama yerleştirin.

2 Henüz yanmıyorsa, Kopyala düğmesine basın.

3 Küçült/Büyüt yazısı görünene kadar Seçenekler düğmesine basın.

4 düğmesine istenilen fotoğraf boyutu görüntülenene kadar basıp, ardından Giriş düğmesine basın.

5 Bir sayfaya sığacak en fazla görüntü sayısını ya da her sayfaya tek bir görüntü basılmasını seçmek için düğmesine basın.

Bazı büyük görüntülerde sayı belirtmeniz istenmez. Bu durumda her sayfaya yalnızca bir görüntü kopyalanır.

6 Başlat Siyah veya Başlat Renkli düğmesine basın.

İpucu: Seçtiğiniz fotoğraf sayısı sayfaya sığmayacaksa bir hata mesajı açılır. Cam üzerindeki özgün belgeleri yan çevirin (90 derece) ve yeniden kopyalamaya başlayın.

29

Banzai3pWW.book Page 30 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 5

poster oluşturma

Poster özelliğini kullanırken, özgün belgenizi bölümlere ayırıp, ardından bu bölümleri posterde bir araya getirmek üzere büyütmeniz gerekir.

Orijinal Poster

1 Orijinal belgenizi cama yerleştirin.

2 Henüz yanmıyorsa, Kopyala düğmesine basın.

3 Küçült/Büyüt yazısı görünene kadar Seçenekler düğmesine basın.

4 Poster yazısı görünene kadar düğmesine basın, ardından Giriş düğmesine basın.

Varsayılan poster boyutu 2 sayfa genişliğindedir.

5 Aşağıdakilerden birini yapın:

– Varsayılan poster boyutunu seçmek için Giriş düğmesine basın.

– Diğer poster boyutu seçeneklerini seçmek için düğmesine basın ve

Giriş düğmesine basın.

6 Başlat Siyah veya Başlat Renkli düğmesine basın.

İpucu: Poster genişliğinin belirlenmesinin ardından, HP PSC orijinal belgenin oranlarını korumak için uzunluğu otomatik olarak ayarlar. Orijinal belge seçilen posterin boyutuna genişletilemiyorsa, genişletilebilecek sayfa sayısını gösteren bir hata mesajı görüntülenir. Daha küçük bir poster boyutu seçip, yeniden kopyalayın.

renkli tişört transferi hazırlama

Bir görüntüyü ya da metni tişört transfer kağıdına kopyalayabilir ve bunu ütüyle tişört üzerine aktarabilirsiniz.

Orijinal Iron-On

30

İpucu: Tişört transferini uygulamadan önce eski bir bez üzerinde deneme yapmanızı öneririz.

hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 31 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM kopyalama özelliklerini kullanma

1 Orijinal belgenizi cama yerleştirin.

2 Kağıt tepsisine tişört çıkartmasını yerleştirin.

3 Henüz yanmıyorsa, Kopyala düğmesine basın.

4 Kağıt Türü seçeneği görüntüleninceye kadar Seçenekler düğmesine basın.

5 Iron-On yazısı görünene kadar düğmesine basın.

Bu seçeneğin kullanılması, orijinal belgenizin yansıtılmış görüntüsünü otomatik olarak kopyalar, böylece görüntü tişört üzerinde düzgün biçimde görünür.

6 Başlat Siyah veya Başlat Renkli düğmesine basın.

kopyalamayı durdurma

!

Kopyalamayı durdurmak için ön paneldeki İptal düğmesine basın.

kopyalama seçenekleri

Aşağıdaki şekilde, Seçenekler düğmesi seçiliyken kullanılabilir olan kopyalama seçenekleri gösterilmiştir.

başvuru kılavuzu 31

Banzai3pWW.book Page 32 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 5

Kopya Sayısı

1 Kopya

(sayısal girdi,

1 - 99)

Geliştirmeler

Metin

Fotoğraf

Karışık

Hiçbiri

Küçült/Büyüt

Gerçek Boyut

Sayfaya Sığdır

Özel %100 hagaki

2L-Boyut

Mutsugiri

Kart

E-Boyut

L-Boyut

Poster

A4

Kağıt Boyutu

Letter

Kopyalama

Kalitesi

Normal

En İyi

Hızlı

Kağıt Türü

Normal Kağıt

Premium Inkjet

Premium Photo

Photo Paper

PhotoQual Inkjet

Everyday Photo

Asetat

Iron-On

Brochure Glossy

Brochure Matte

Otomatik

Daha Açık/Daha

Yeni Varsayılanları

Belirle

Hayır

Evet

Koyu

Kopyalama seçeneklerini görüntülemek için Seçenekler veya Kopyala 'ya basın .

İstediğiniz ayara gitmek için ve tuşlarına basın.

Görüntülenen ayarı seçmek için Giriş düğmesine basın.

32 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 33 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

tarama özelliklerini kullanma

6

Tarama, metin ve resimleri, bilgisayarınızda kullanılabilen elektronik bir biçime dönüştürme işlemidir. Şunlardan herhangi birini tarayabilirsiniz:

• Fotoğraf

• Dergi makaleleri

• Metin belgeleri (yalnızca bilgisayar)

• Kataloglara ve broşürlere eklenecek üç boyutlu nesneler (camı çizmemeye dikkat edin)

Taranan görüntü elektronik biçimde olduğundan, grafik programınıza aktarabilir ve istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

• Bir makalenin metnini kelime işlemcinize tarayabilir, raporunuza ekleyebilir ve böylece tekrar yazma zahmetinden kurutulabilirsiniz. (Yalnızca bilgisayar)

• Bir amblem tarayıp yayınlama yazılımınızda kullanarak kartvizit ve broşür yazdırabilirsiniz.

• Çocuklarınızın resimlerini tarayıp e-posta ile akrabalarınıza gönderebilir, evinizin veya ofisinizin fotoğraflı envanterini çıkarabilir, elektronik albüm oluşturabilirsiniz.

İpucu: Tarama özelliklerini kullanmak için HP PSC cihazı ve bilgisayarınız birbirine bağlı ve açık olmalıdır. Taramaya başlamadan önce bilgisayarınıza HP PSC yazılımı yüklenmiş ve

çalışıyor olmalıdır. HP PSC yazılımının Windows’ta çalıştığını doğrulamak için sistem tepsisindeki durum simgesine bakın.

Macintosh'da HP PSC yazılımı her zaman çalışıyor olmalıdır.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

orijinal belgeyi tarama

taramayı durdurma

Resimlerinizi HP PSC yazılımından tarama konusunda bilgi için HP Photo &

Imaging Yardım'ındaki scan pictures and documents (resimleri ve belgeleri tarama) konusuna bakın.

orijinal belgeyi tarama

hp photo & imaging gallery'ye tarama

Taramayı bilgisayarınızdan veya HP PSC'inizden başlatabilirsiniz. orijinal belgenizi ön panelden Windows bilgisayarınıza taramak için

1 Orijinal belgenizi cama yerleştirin.

2 Henüz yanmıyorsa, Tara düğmesine basın.

33

Banzai3pWW.book Page 34 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 6

3 Başlat Siyah veya Başlat Renkli düğmesine basın.

HP Image Viewer'de orijinal belgenin taraması görünür.

4 HP Preview penceresinde taranan görüntüyü düzenleyebilirsiniz. İşlemi tamamladığınızda Kabul düğmesini tıklayın.

Önizleme sırasında görüntü üzerinde değişiklik yapmakla ilgili daha fazla bilgi için HP Photo & Imaging Yardım'ındaki scan pictures and documents

(resimleri ve belgeleri tarama) konusundaki adjust an image during the preview (önizleme sırasında görüntü ayarlama) bölümüne bakın.

HP PSC, orijinal belgenin son bir taramasını yapar ve HP Photo & Imaging

Gallery'ye gönderir.

How to use the software (yazılım nasıl kullanılır?) içindeki manage images

(görüntüleri yönetme) bölümünde HP Photo & Imaging Gallery'nin kullanılmasıyla ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

orijinal belgenizi ön panelden Macintosh bilgisayarınıza taramak için

1 Orijinal belgenizi cama yerleştirin

Daha fazla bilgi için bkz. özgün belge yerleştirme

.

2 Henüz yanmıyorsa, Tara düğmesine basın.

3 Başlat Siyah veya Başlat Renkli düğmesine basın.

HP PSC, orijinal belgenin son bir taramasını yapar ve HP Photo and

Imaging Gallery'ye gönderir.

Daha fazla bilgi için HP Photo and Imaging Gallery çevrimiçi yardıma bakın.

farklı bir yazılım programına tarama

Belgenizi HP Photo & Imaging Gallery dışında bir yazılım programına taramayı tercih ettiğinizde, ön panel ekranında görüntülenen Tarama Yeri listesinden farklı bir program seçebilirsiniz. HP PSC’iniz belgeyi tarar, seçilen programı başlatır ve taranmış görüntüyü bu program içinde görüntüler.

Not: Bilgisayarınızda yüklü bir yazılım uygulaması Tarama Yeri listesinde görünmezse, hp psc bu uygulamayı desteklemiyor demektir.

1 Orijinal belgenizi yerleştirin.

Daha fazla bilgi için bkz. özgün belge yerleştirme , sayfa 9.

2 Henüz yanmıyorsa, Tara düğmesine basın.

3 Seçenekler düğmesine basın.

4 düğmesine art arda basarak yeri yazılım programına ilerleyin.

Tarama Yeri listesinde istediğiniz tarama

5 Başlat Siyah veya Başlat Renkli düğmesine basın.

HP PSC orijinal belgenizi tarar ve seçili yazılım programında görüntüler.

taramayı durdurma

Ön paneldeki İptal düğmesine basarak taramayı durdurabilirsiniz.

34 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 35 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM tarama özelliklerini kullanma

ek bilgi

Windows için HP Photo & Imaging Yardım'ın how to use the software (yazılım nasıl kullanılır) konusundaki scan pictures and documents (resimleri ve belgeleri tarama) bölümüne bakın:

• resimleri ve belgeleri tarama

• düzenlenebilir belge oluşturmak için optik karakter tanıma (Readiris OCR yazılımı) kullanma

• diğer pogramlardan tarama

• taranan resimleri ayarlama

• tarama ayarlarını değiştirme

Macintosh için, daha fazla bilgi almak üzere HP Photo and Imaging Yardım'ın,

HP PSC 2170 Series bölümünün, Scan (Tarama) konusuna bakın:

• resimleri ve belgeleri tarama

• diğer pogramlardan tarama

• taranan resimleri ayarlama

• tarama ayarlarını değiştirme başvuru kılavuzu 35

Banzai3pWW.book Page 36 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 6

36 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 37 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

hp psc’nizin bakımı

7

Bu bölümde HP PSC‘inizin her zaman en iyi şekilde çalışmasını sağlamanız için gereken bakım yönergeleri verilmektedir. Gerekli olduğunda bu yordamları uygulayın.

camı temizleme

Parmak izleri, lekeler, saç vb. ile kirlenen cam, performansı düşmesine neden olur ve Sayfaya Sığdır ve Kopyala gibi özelliklerin doğru şekilde çalışmasını engeller.

1 Birimi kapatın, güç kablosunu çıkarın ve kapağı kaldırın.

2 Camı, hafifçe aşındırıcı olmayan bir cam temizleyicisiyle nemlendirilmiş bir süngerle veya yumuşak bir bezle temizleyin.

Dikkat!

Cam üzerinde aşındırıcı, aseton, benzen veya karbon tetraklorür kullanmayın. Aksi halde cam zarar görebilir. Sıvıları doğrudan camın üzerine koymayın. Camın altına sızıp cihaza zarar verebilir.

3 Camın lekelenmesini önlemek için ipek veya güderi süngerle kurulayın.

kapak desteğini temizleme

Cihazın kapağının arkasında bulunan beyaz belge desteği üzerinde kir birikebilir.

1 Birimi kapatın, güç kablosunu çıkarın ve kapağı kaldırın.

2 Beyaz belge desteğini, yumuşak sabun ve ılık su ile hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez veya süngerle temizleyin.

3 Kiri çözmek için desteği dikkatli bir şekilde yıkayın, ancak fırçalamayın veya ovmayın.

4 Desteği, güderi veya yumuşak bir bezle kurulayın.

Dikkat!

Destek çizilebileceğinden, kağıt bazlı bezler kullanmayın.

5 Bu desteğin temizlenmesi için yeterli olmazsa, izopropil alkol kullanarak

önceki adımları yineleyin ve kalan alkolü temizlemek için desteği nemli bir bezle tamamen silin.

dış yüzeyi temizleme

Toz, leke ve kalıntıları temizlemek için yumuşak, nemli ve tüylenmeyen pamuk bir bez kullanın. Birimin iç kısmının temizlenmesine gerek yoktur. Sıvıları, ön panelden olduğu kadar, birimin iç kısmından da uzak tutun.

Not: Birimin boyalı bölümlerinin zarar görmesini önlemek için, ön panelde veya birimin kapağında alkol ya da alkol bazlı temizlik ürünleri kullanmayın.

37

Banzai3pWW.book Page 38 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 7

yazdırma kartuşlarıyla çalışma

HP PSC‘inizden en iyi yazdırma kalitesini alabilmek için bazı basit bakım yordamlarını uygulamanız ve ön panelde uyarı iletisi görüntülendiğinde mürekkep kartuşlarını değiştirmeniz gerekir.

otomatik -test raporu yazdırma

Yazdırma sorunları ile karşılaşıyorsanız, temizlik yapmadan veya yazdırma kartuşlarını değiştirmeden önce bir otomatik test raporu yazdırmanız gerekir. Bu rapor, durum bilgisi de dahil olmak üzere yazdırma kartuşlarınız hakkında yararlı bilgi sağlar.

1 Ayarlar düğmesine basın.

2 1 ve ardından 2 düğmesine basın.

Rapor Yazdır menüsü ve ardından Otomatik Test seçeneği seçilir.

HP PSC’niz için bir otomatik test raporu yazdırılır.

yazdırma kartuşlarını tutma

Yazdırma kartuşlarını değiştirmeden veya temizlemeden önce parça adlarını ve yazdırma kartuşlarını nasıl tutacağınızı bilmeniz gerekir.

Bandın altındaki mürekkep püskürtücüleri

Bakır temas noktaları

Plastik bant

(çıkarılmalıdır)

38

Bakır temas noktalarına veya mürekkep püskürtücülerine dokunmayın.

yazdırma kartuşu koruyucusunu kullanın

Fotoğraf yazdırma kartuşları, yazdırma kartuşu koruyucusu ile birlikte gelir.

Yazdırma kartuşu koruyucusu, kullanılmadığında yazdırma kartuşunuzu güvenli bir şekilde saklamak için tasarlanmıştır. Yazdırma kartuşunu yazıcıdan her

çıkardığınızda, yazıcınızla birlikte verilen yazdırma kartuşu koruyucusuna yerleştirin.

• Yazdırma kartuşunu koruyucuya yerleştirmek için, kartuşu hafifçe eğerek koruyucunun içine doğru kaydırın ve yerine oturmasını sağlayın.

• Yazdırma kartuşunu koruyucudan çıkarmak için koruyucunun üst tarafını aşağıya ve arkaya doğru bastırarak kartuşun serbest kalmasını sağlayın ve kaydırarak koruyucudan çıkarın.

hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 39 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM hp psc’nizin bakımı

yazdırma kartuşlarını değiştirme

Ön panel ekranında mürekkep kartuşlarını değiştirmeniz gerektiğini belirten iletiler görüntülenir.

Yüksek kaliteli fotoğraflar basmak için yazdırma kartuşlarından birini fotoğraf yazdırma kartuşuyla değiştirmeniz gerekebilir.

Yedek yazdırma kartuşu siparişi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.

yazdırma kartuşu siparişi .

1 Aygıtı açtıktan sonra, yazdırma kartuşu erişim kapağını, kapak yerine oturuncaya dek kolu kaldırarak açın.

Taşıyıcı birimin ortasına doğru hareket eder.

mandallar

2 Taşıyıcı durduğunda, mandalı kaldırarak yazdırma kartuşunun serbest kalmasını sağlayın ve kendinize doğru çekerek yuvasından çıkarın.

başvuru kılavuzu 39

Banzai3pWW.book Page 40 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 7

40

3 Fotoğraf yazdırma kartuşunu takmak için siyah yazdırma kartuşunu

çıkarıyorsanız, bu kartuşu koruyucuda saklayın.

4 Yeni yazdırma kartuşunu ambalajından çıkarın ve yalnızca siyah plastik bölüme dokunmaya özen göstererek plastik bandını dikkatle çıkarın.

Dikkat!

Bakır temas noktalarına veya mürekkep püskürtücülerine dokunmayın.

5 Yeni yazdırma kartuşunu yerine oturuncaya kadar uygun yuvanın içine bastırın.

Üç renkli yazdırma kartuşu sola, siyah veya fotoğraf kartuşu sağa takılır.

hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 41 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM hp psc’nizin bakımı

6 Mandalın ucunu kendinize doğru çekin, duruncaya kadar aşağıya doğru bastırın ve sonra bırakın. Mandalın alt tırnaklara geçtiğinden emin olun.

7 Taşıyıcı erişim kapağını kapatın.

yazdırma kartuşlarını hizalama

Yazdırma kartuşu taktığınızda veya değiştirdiğinizde HP PSC, kartuşu hizalamanızı ister. Yazdırma kartuşlarını hizalamak, yüksek kalitede çıktı sağlar.

İstendiğinde yazdırma kartuşlarını hizalamak için:

1 Ön paneldeki Giriş düğmesine basın.

Üzerinde çeşitli desenler bulunan bir sayfa yazdırılır. Kartuşlar doğru şekilde hizalanmıştır. Sayfayı geri dönüştürün veya atın.

Kartuşları başka bir zaman hizalamak için:

1 Ayarlar düğmesine basın.

2 2 ve ardından 2 düğmesine basın.

Bakım ve Yazdırma Kartuşlarını Hizalayın seçeneği seçilir.

Üzerinde çeşitli desenler bulunan bir sayfa yazdırılır. Kartuşlar doğru şekilde hizalanmıştır. Sayfayı geri dönüştürün veya atın.

başvuru kılavuzu 41

Banzai3pWW.book Page 42 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 7

yazdırma kartuşlarını temizleme

Otomatik test Raporundaki renkli çubuklarda kesik veya beyaz çizgiler görüldüğünde bu özelliği kullanın. Kartuşları gerekmedikçe temizlemeyin. Bu işlem mürekkep sarfiyatına neden olur ve mürekkep püskürtücülerinin ömrünü kısaltır.

1 Ayarlar düğmesine basın.

2 2 ve ardından 1 düğmesine basın.

Bakım menüsü ve ardından Yazdırma Kartuşlarını Temizleyin seçeneği seçilir.

Yazdırma kartuşlarını temizledikten sonra kopyalama veya baskı kalitesi hala düşükse, sorunlu yazdırma kartuşunu değiştirin.

yazdırma kartuş sorunlarını giderme

Yazdırma kartuşlarıyla ilgili sorunlarınızla ilgili bilgi almak için HP Photo &

Imaging Yardımı’ndaki HP PSC Troubleshooting (Sorun Giderme) bölümüne bakın. Search (Ara) sekmesinde “incorrect” (hatalı) yazın ve List Topics'i (Konular

Listesi) tıklatın. “Incorrect print cartridge” (hatalı yazdırma kartuşu konusu), hangi kartuşta hata olduğunu belirleme yöntemini açıklar.

varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

HP PSC'inizin orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz. Varsayılan fabrika ayarları geri yüklendiğinde, tarih bilgisi dışındaki tüm ayarların varsayılan değerleri geri yüklenir.

Bu işlem yalnızca ön panelden gerçekleştirilebilir.

1 Ayarlar düğmesine basın.

2 2 ve ardından 3 düğmesine basın.

Bakım ve ardından Varsayılan Fabrika Ayarlarını geri Yükle seçeneği seçilir.

Varsayılan fabrika ayarları geri yüklenir.

güç tasarrufu süresini ayarlama

HP PSC‘inizin ışığı, birimin isteğinize derhal yanıt vermesini sağlamak üzere belirli süre boyunca açık kalır. HP PSC belirtilen süre içerisinde kullanılmadığında, güç tasarrufu sağlamak üzere ışık söndürülür ve ön panel ekranında Güç Tasarrufu Açık iletisi görüntülenir. (Ön paneldeki herhangi bir tuşa basarak bu moddan çıkabilirsiniz.)

Biriminiz, güç tasarrufu moduna otomatik olarak 12 saat sonra girecek şekilde ayarlanmıştır. HP PSC’nin bu moda daha önce girmesini istiyorsanız şu adımları uygulayın.

1 Ayarlar düğmesine basın.

2 2 ve ardından 5 düğmesine basın.

Bakım ve ardından Güç Tasarrufu Modu Süre Ayarla seçeneği seçilir.

3 İstediğiniz süre görüntüleninceye kadar düğmesine ve ardından Giriş düğmesine basın.

42 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 43 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM hp psc’nizin bakımı

kaydırma hızını ayarlama

Kaydırma Hızı seçeneği, mesajların ön panel ekranında kayma hızını kontrol etmenizi sağlar. Normal , Hızlı veya Yavaş seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Varsayılan değer Normal ’dir.

1 Ayarlar düğmesine basın.

2 2 ve ardından 6 düğmesine basın.

Bakım ve ardından Kaydırma Hızını Ayarlayın seçeneği seçilir.

3 İstediğiniz hız görüntüleninceye kadar düğmesine ve ardından Giriş düğmesine basın.

istem gecikme süresini ayarlama

İstem Gecikmesi seçeneği, ön panel ekranında bir ileti görüntülenmeden önce geçecek süreyi kontrol etmenizi sağlar. Normal , Hızlı veya Yavaş seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Varsayılan değer Normal ’dir.

1 Ayarlar düğmesine basın.

2 2 ve ardından 8 düğmesine basın.

Bakım ve ardından İstem Gecikme Süresini Ayarlayın seçeneği seçilir.

3 Gecikme süresi görüntüleninceye kadar düğmesine ve ardından Giriş düğmesine basın.

başvuru kılavuzu 43

Banzai3pWW.book Page 44 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 7

ayarlar menü seçenekleri

Ayarlar düğmesinden kullanabileceğiniz seçenekler arasında aşağıdakiler vardır:

1: Yazdırma

Raporu

2: Bakım

1:Menü Ayarları

2:Otomatik Test

Raporu

Yazdırma Raporu ve Bakım seçeneklerini görüntülemek için Ayarlar 'ı kullanın.

İstediğiniz ayara gitmek için ve tuşlarına basın.

Görüntülenen ayarı seçmek için Giriş düğmesine basın.

1:Yazdırma

Kartuşlarını

Temizleme

2:Yazdırma

Kartuşlarını

Hizalama

3:Varsayılan

Fabrika

Ayarlarını Geri

Yükleme

4:Dil ve Ülke/

Bölge Ayarlarını

Ayarlama

5:Güç Tasarrufu

Zamanını

Ayarlama

6:Geçiş Hızını

Ayarlama

7:Görünüm

Açısını

Ayarlama

8:İstem Bekleme

Süresi

Ayarlama

44 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 45 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

ek kurulum bilgileri

Bu bölümde, kurulum sırasında görüntülenen (veya görüntülenmeyen) iletiler karşısında yapılması gerekenler, bilgisayarınız ve HP PSC cihazı arasında bağlantı kurma yöntemi ve HP PSC yazılımını nasıl ekleyip kaldıracağınız açıklanmıştır. Standart yükleme yönergelerini Kurulum Posteri'nde bulabilirsiniz.

Kurulum Posteri'ni daha sonra da kullanabilmek üzere saklayın.

HP Director'de aşağıdaki simgelerin tümü görüntüleniyorsa, yazılım başarıyla yüklenmiş demektir.

olası yükleme sorunları

Kurulum Posteri'deki yönergeleri doğru bir şekilde uygularsanız HP PSC cihazının yüklenmesi ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Yönergeleri izlemezseniz, aşağıdaki sorunlarla karşılaşabilirsiniz: hp psc yazılımını kurulum posterinde anlatıldığı gibi yüklemişseniz ve

Microsoft’un Yeni Donanım Bulundu iletisi görüntülenmediyse

Windows 98/2000/ME/XP kullanıcısıysanız, HP PSC bilgisayarınıza bağlandıktan ve yazılım kurulumundan sora bir seri Microsoft Yeni Donanım

Bulundu iletisi görüntülenmesi gerekir.

Microsoft iletisi görüntülenmediyse aşağıdakileri deneyin:

• Tam hızlı (12 Mbps) USB kablosu kullandığınızdan ve boyunun 3 metreyi geçmediğinden emin olun (9.8 feet).

• Bilgisayar USB kullanımına hazır olmalıdır. Bilgisayarınızın USB kullanımına hazır olup olmadığını belirlemek için, bilgisayarınızın belgelerine bakın veya bilgisayarınızın üreticisiyle görüşün.

• Kablonun HP PSC cihazına tümüyle ve bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına doğrudan bağlandığına emin olun. Kablo düzgün bir şekilde bağlandıktan sonra HP PSC cihazınızı kapatın ve açın.

45

Banzai3pWW.book Page 46 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 8

• HP PSC cihazını kapatıp açın ve bilgisayarınızı baştan başlatın.

• Sorunu önceki adımlardaki işlemlere çözememişseniz yazılımı kaldırın ve yeniden yükleyin. Daha fazla bilgi için bkz.

hp psc yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin , sayfa 48.

Yazılımı yüklemeden önce, hp psc'yi kurup bilgisayarınıza bağlamışsanız ve

Yeni Donanım Bulundu iletisi görüntülenirse

Windows 98/2000/ME/XP kullanıcısıysanız, aşağıdaki iletişim kutularından birini görebilirsiniz:

46

Hataları engellemek için HP PSC yazılımını HP PSC cihazınıza bağlamadan

önce yükleyin. Yukarıdaki iletilerden biri görüntülenmişse ve İleri veya Tamam 'ı tıklatmışsanız aşağıdakilerden birini yapın:

1 Çıkmak için klavyenizdeki Esc tuşuna basın.

2 HP PSC cihazını kapatın.

3 HP PSC cihazını bilgisayarınızdan ayırın (USB kablosunu çıkarın).

4 HP PSC cihazınızla birlikte gelen Kurulum Posteri'nde sıralanan yazılım yükleme adımlarını izleyin.

Önceki sürüm yüklü iletisini görürseniz

Önceden yüklenmiş sürümle ilgili bir ileti alırsanız, ikinci sürümü yüklemeyi veya varolan sürümü kaldırmayı isteyip istemediğinizi soran bir ileti görürsünüz.

Bilgisayarınız HP PSC cihazınızla iletişim kuramıyorsa

Bilgisayarınız ve HP PSC cihazınız arasında iletişim kurulamıyorsa (örneğin,

HP PSC durum simgesinde üçgen sarı hata uyarısı varsa),

hp psc yazılımını kurulum posterinde anlatıldığı gibi yüklemişseniz ve Microsoft’un Yeni Donanım

Bulundu iletisi görüntülenmediyse , sayfa 45 altında sıralanan aynı görevleri

uygulayın.

hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 47 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM ek kurulum bilgileri

Not: Yükleme ile ilgili olası sorunlarla ilgili bilgi için readme (benioku) dosyasına bakabilirsiniz. Windows'da readme dosyasına görev

çubuğundaki Başlat düğmesini tıklatarak erişebilirsiniz ( Programlar ,

Hewlett-Packard , hp psc 2000 series , View the Readme File (Readme

Dosyasını Görüntüle) ) Macintosh'da, readme dosyasına HP PSC yazılımı

CD-ROM'unun en üst klasöründe bulunan simgeyi çift tıklatarak erişebilirsiniz.

ülke/bölgeyi ayarlama

Dil ve ülke/bölge genellikle HP PSC yüklenirken ayarlanır. Yükleme sırasında

ülke/bölge veya dil yanlış ayarlanmışsa aşağıdaki yordamı uygulayın.

1 Ayarlar 'a basın.

2 2 ve ardından 4 düğmesine basın.

Bakım ve ardından Dil ve Ülke/Bölge Ayarla seçeneği seçilir.

Seçim yapmanız için diller listesi görüntülenir. veya tuşlarını kullanarak diller üzerinde ilerleyebilirsiniz.

3 Tuş takımını kullanarak istediğiniz ülkenin/bölgenin iki haneli numarasını girin.

4 İstendiğinde Evet için Giriş ’e veya Hayır için İptal 'e basın.

İstediğiniz dille ilgili tüm ülkeler/bölgeler görüntülenir. veya tuşlarını kullanarak ülkeler/bölgeler üzerinde ilerleyebilirsiniz.

5 Tuş takımını kullanarak istediğiniz dilin iki haneli numarasını girin.

6 İstendiğinde, Evet için Giriş ’e veya Hayır için İptal 'e basın.

7 Dili ve ülke/bölgeyi Otomatik Test Raporu'nu yazdırarak da, aşağıdaki gibi belirtebilirsiniz: a.

Ayarlar 'a basın.

b.

1 ve ardından 2 düğmesine basın.

Rapor Yazdır menüsü ve ardından Otomatik Test seçeneği seçilir.

ön panel görünüm açısını ayarlama

Ön panel ekranındaki metni görmekte zorluk çekiyorsanız, görünüm açısını değiştirmeniz gerekebilir. Görünüm Açısı seçeneği, ön panel ekranındaki metinlerin görünüm açısını denetlemenize izin verir. Açıyı, ayaktayken veya otururken metni en iyi şekilde görecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1 Ayarlar 'a basın.

2 2 ve ardından 7 düğmesine basın.

Bakım ve ardından Görünüm Açısı seçeneği seçilir.

3 Giriş 'e basın ve ön paneldeki metin istediğiniz gibi görünene kadar veya tuşlarına basın ve daha sonra Giriş 'e yeniden basın.

başvuru kılavuzu 47

Banzai3pWW.book Page 48 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 8

hp psc'yi bilgisayarınıza bağlama

HP PSC, ETKİNKEN değiştirme (Hot Swap) özelliğini destekler; buHP PSC cihazına bilgisayarınız ve HP PSC cihazı açıkken bağlanabileceğiniz anlamına gelir.

Not: HP, HP PSC yazılımını HP PSC cihazında ETKİNKEN değiştirme işlemi yapmadan yüklemenizi önerir.

usb bağlantı noktanıza bağlanma

Bilgisayarınızı HP PSC cihazına USB ile bağlamak karmaşık olmayan bir işlemdir. USB kablosunun bir ucunu bilgisayarınızın arka tarafına diğer ucunu

HP PSC cihazının arka tarafına takın.

Not: HP, en azından 3 m USB kablo kullanmanızı önerir.

neler çalışanlar

Bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasını bilgisayarınıza bağlama

Bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlı, güç gelen hub'a bağlama

Not: AppleTalk desteklenmez.

neler çalışmayanlar

Klavyedeki USB bağlantı noktasına bağlama

Güç gelmeyen bir USB hub'a bağlama

Bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlanma

hp psc'yi birden çok bilgisayara bağlama.

Güç gelen bir hub'ı kullanarak birden fazla bilgisayarı HP PSC cihazına bağlayabilirsiniz. Her iki bilgisayarda da HP PSC yazılımı yüklü olmalıdır. Her bir bilgisayar hub'a bağlayın ve hub'ı daha sonra HP PSC cihazına bağlayın.

hp psc yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin

HP PSC program dosyalarını doğrudan sabit diskinizden silmeyin . Dosyaları

HP PSC program grubundaki program kaldırma özelliğini kullanarak düzgün bir şekilde kaldırdığınızdan emin olun.

48 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 49 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM ek kurulum bilgileri

Windows bilgisayarından kaldırma

1 Windows görev çubuğunda Başlat 'ı tıklatın, Programlar veya Tüm

Programlar 'ı seçin (XP) ve sonra sırasıyla Hewlett-Packard , hp psc

2000 series ve yazılımı kaldır 'ı seçin.

2 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

3 Paylaşılan dosyaları kaldırmak isteyip istemediğiniz sorulduğunda Hayır 'ı tıklatın.

Bu dosyaları kullanan diğer programlarda, dosyalar silindiğinde doğru

çalışmayabilir.

4 Program, yazılımın kaldırma işlemini tamamladığında HP PSC cihazını ayırın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

5 Yazılımı yeniden yüklemek için HP PSC 2170 Series CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın ve görüntülenen yönergeleri izleyin.

6 Yazılım yüklendikten sonra HP PSC cihazını açın.

Macintosh bilgisayarından kaldırma

1 Applications:HP All-in-One Software 'i (Uygulamalar:HP All-in-One

Software) tıklatın.

2 Uninstaller 'ı (Yüklemeyi Kaldırma) çift tıklatın.

3 Ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

4 Program, yazılımın kaldırma işlemini tamamladığında HP PSC cihazını ayırın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

5 Yazılımı yeniden yüklemek için HP PSC 2170 Series CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın ve görüntülenen yönergeleri izleyin.

Not: Yazılımı yeniden yüklerken, Kurulum Posteri üzerindeki yönergeleri izleyin. HP PSC cihazını, yazılım yüklemesini tamamlamadan bilgisayarınıza bağlamayın.

başvuru kılavuzu 49

Banzai3pWW.book Page 50 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 8

50 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 51 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

teknik bilgiler

9

sistem gereksinimleri

Aşağıdaki özellikler önceden bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.

PC Gereksinimleri

Öğe Minimum

İşlemci

Windows 98

Windows 98SE

Windows 2000

Windows Millennium Sürümü

Windows XP

Herhangi bir Intel Pentium II,

Celeron ya da uyumlu işlemci

Önerilen

Intel Pentium III ya da daha yukarısı

RAM

Windows 98

Windows 98SE

Windows 2000

Windows Millennium Sürümü

Windows XP

Kurulum için gereken disk alanı

Taranmış görüntüler için gereken ek disk alanı

Görüntü birimi

Ortamlar

G/Ç

Internet erişimi

Ses kartı

Diğer

64 MB

600 MB

50 MB

SVGA 800 x 600, 16 bit renkli

CD-ROM sürücü

Kullanılabilir USB bağlantı noktası

I.E. 5.0 ya da daha yukarısı

Adobe Acrobat 4 ya da daha yukarısı

128 MB veya üstü

Önerilen

Önerilen

Macintosh Gereksinimleri

Öğe Minimum

İşlemci G3 İşlemci

RAM

Macintosh OS 9

Macintosh OS X

Kurulum için gereken disk alanı

Taranmış görüntüler için gereken ek disk alanı

Görüntü birimi

Ortamlar

G/Ç

Internet erişimi

Ses kartı

Önerilen

G4 İşlemci veya daha yukarısı

64 MB

128 MB

200 MB

50 MB

SVGA 800 x 600

CD-ROM sürücü

Kullanılabilir USB bağlantı noktası

128 MB

256 MB

Önerilen

Önerilen

51

Banzai3pWW.book Page 52 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 9

kağıt özellikleri

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

kağıt tepsisi kapasitesi

kağıt boyutları

kağıt tepsisi kapasitesi

Tür Kağıt Ağırlığı Giriş Tepsisi 1 Çıkış Tepsisi 2

Normal kağıt

Legal kağıt

Kartlar

Zarflar

16 - 24 lb.

(60 - 90 gsm)

20 - 24 lb.

(75 - 90 gsm)

En fazla 110 lb.

(200 gsm)

20 - 24 lb.

(75 - 90 gsm)

16 - 24 lb. (60 - 90 gsm)

Yok

100

100

40

15

50 siyah, 20 renkli

50 siyah, 20 renkli

40

10

Başlık sayfası

Asetat film

Etiketler

4 x 6 inç (10 x 15 cm)

Fotoğraf

Yok

145 lb.

(236 gsm)

20

25

20

30

20 veya daha az

25 veya daha az

20

30

1 Maksimum kapasite

2 Çıkış tepsisinin kapasitesi, kağıt türüne ve kullandığınız mürekkep miktarına bağlıdır. HP tepsinin sık sık boşaltılmasını önerir.

kağıt boyutları

Tür

Kağıt

Başlık sayfası

Zarflar

Asetat filmler

Kartlar

Etiketler

Özel

Boyut

Letter: 8,5 x 11 inç (216 x 279 mm)

Legal: 8,5 x 14 inç (216 x 355,6 mm)

Executive: 7,25 x 10,5 inç. (184,2 x 266,7 mm)

A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

B5: 182 x 257 mm

Letter: 8,5 x 11 inç (216 x 279 mm)

A4: 8,27 x 11,69 inç (210 x 297 mm)

US #10: 4,12 x 9,5 inç. (104,8 x 241,3 mm)

A2: 4,37 x 5,75 inç (111 x 146 mm)

DL: 4,33 x 8,66 inç (110 x 220 mm)

C6: 4,49 x 6,38 inç (114 x 162 mm)

Letter: 8,5 x 11 inç (216 x 279 mm)

A4: 210 x 297 mm

3 x 5 inç (76,2 x 127 mm)

4 x 6 inç (101,6 x 152 mm)

5 x 8 inç (127 x 203,2 mm)

A6: 105 x 148,5 mm

Hagaki kartpostal: 100 x 148 mm

Letter: 8,5 x 11 inç (216 x 279 mm)

A4: 210 x 297 mm

3 x 5 - 8,5 x 14 inç (76,2 x 127 - 216 x 356 cm)

52 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 53 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

Kağıt Yaprağı

US letter

US legal

US executive

ISO A4

ISO A5

JIS B5

Zarflar

US No. 10

A2 (5.5 baronial)

Uluslararası DL

Uluslararası C6

Kartlar

US 3 x 5 inç

US 4 x 6 inç

US 5 x 8 inç

yazdırma özellikleri

• Çözünürlük geliştirme teknolojisiyle (REt) 1200 x 1200 dpi siyah

• HP PhotoREt III ile 1200 x 1200 dpi renkli

• Yöntem: İstendiğinde açılan termal inkjet

• Dil: HP PCL Level 3, PCL3 GUI ya da PCL 10

• Yazdırma hızı, belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

• Görev döngüsü: Ayda 500 sayfa (ortalama)

• Görev döngüsü: Ayda 3000 sayfa (maksimum) teknik bilgiler

Mod Çözünürlük (dpi) Hız (ppm)

En iyi/inkjet/1200

Normal

Günlük

Siyah

Renkli

Siyah

Renkli

Siyah

Renkli

1200 x 1200

1200 x 1200

(en fazla 4800 dpi iyileştirilmiş 1 )

600 x 600

600 x 600

600 x 600

600 x 600

2

.5

8

6

7

4

Hızlı Siyah

Renkli

300 x 300

300 x 300 en fazla 17,0 en fazla 12,0

1 Bilgisayardan yazdırırken, premium fotoğraf kağıtlarına 4800 x 1200 dpi iyileştirilmiş renkli yazdırma ve 1200 x 1200 giriş dpi’si.

yazdırma kenar boşluğu özellikleri

Üst

(ön taraf)

Alt

(arka taraf)

1

Sol Sağ

1,8 mm (0,07 inç) 11,7 mm (0,46 inç) 6,4 mm (0,25 inç) 6,4 mm (0,25 inç)

1,8 mm (0,07 inç) 11,7 mm (0,46 inç) 6,4 mm (0,25 inç) 6,4 mm (0,25 inç)

1,8 mm (0,07 inç) 11,7 mm (0,46 inç) 6,4 mm (0,25 inç) 6,4 mm (0,25 inç)

1,8 mm (0,07 inç) 11,7 mm (0,46 inç) 3,2 mm (0,13 inç) 3,2 mm (0,13 inç)

1,8 mm (0,07 inç) 11,7 mm (0,46 inç) 3,2 mm (0,13 inç) 3,2 mm (0,13 inç)

1,8 mm (0,07 inç) 11,7 mm (0,46 inç) 3,2 mm (0,13 inç) 3,2 mm (0,13 inç)

3,2 mm (0,13 inç) 11,7 mm (0,46 inç) 3,2 mm (0,13 inç) 3,2 mm (0,13 inç)

3,2 mm (0,13 inç) 11,7 mm (0,46 inç) 3,2 mm (0,13 inç) 3,2 mm (0,13 inç)

3,2 mm (0,13 inç) 11,7 mm (0,46 inç) 3,2 mm (0,13 inç) 3,2 mm (0,13 inç)

3,2 mm (0,13 inç) 11,7 mm (0,46 inç) 3,2 mm (0,13 inç) 3,2 mm (0,13 inç)

1,8 mm (0,07 inç) 11,7 mm (0,46 inç) 3,2 mm (0,13 inç) 3,2 mm (0,13 inç)

1,8 mm (0,07 inç) 11,7 mm (0,46 inç) 3,2 mm (0,13 inç) 3,2 mm (0,13 inç)

1,8 mm (0,07 inç) 11,7 mm (0,46 inç) 3,2 mm (0,13 inç) 3,2 mm (0,13 inç) başvuru kılavuzu 53

Banzai3pWW.book Page 54 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 9

Üst

(ön taraf)

Alt

(arka taraf) 1

Sol Sağ

ISO ve JIS A6

Hagaki (100 x 148 mm)

Kenarlıksız fotoğraf (4 x 6 inç)

Kenarlıksız A6 kart

(105 x 148,5 mm)

1,8 mm (0,07 inç) 11,7 mm (0,46 inç) 3,2 mm (0,13 inç) 3,2 mm (0,13 inç)

1,8 mm (0,07 inç) 11,7 mm (0,46 inç) 3,2 mm (0,13 inç) 3,2 mm (0,13 inç)

0

0

11,7 mm (0,46 inç) 0

11,7 mm (0,46 inç) 0

0

0

Kenarlıksız Hagaki (100 x 148 mm) 0 11,7 mm (0,46 inç) 0 0

1 Bu kenar boşluğu LaserJet uyumlu değildir, ancak toplam yazım alanı uyumludur. Yazım alanı, merkezden 5,4 mm (0,21 inç) uzaklıktadır; bu şekilde asimetrik alt ve üst kenar boşlukları oluşur.

kopyalama özellikleri

• Dijital görüntü işleme

• Orijinal görüntüden en fazla 99 kopya (modele göre değişir)

• %25 ile %400 arasında dijital yakınlaştırma (modele göre değişir)

• Sayfaya sığdır, Poster, Bir sayfaya çok

• En fazla 17 cpm siyah, 12 cpm renkli (modele göre değişir)

• Kopyalama hızı, belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir

Mod Renkli/Siyah Hız (ppm)

En İyi

Normal

Siyah

Renkli

Siyah

Renkli en fazla 0,8 en fazla 0,8 en fazla 7 en fazla 4

Hızlı Siyah

Renkli en fazla 17 en fazla 12

1 Maksimum %400 ölçekleme

2 Fotoğraf kağıdı ya da yüksek kaliteli inkjet kağıtlarına

Yazdırma Çözünürlüğü

(dpi)

1200 x 1200

2

1200 x 1200 2

600 x 1200

600 x 600

300 x 1200

600 x 300

fotoğraf kartı özellikleri

HP PSC, aşağıdaki fotoğraf kağıtlarını destekler:

• Compact Flash (R) Tür I ve II (IBM Microdrive dahil)

• Smart Media (R)

• Sony Memory Stick (R)

• Secure Digital

Tarama Çözünürlüğü

(dpi) 1

1200 x 2400

1200 x 2400

600 x 1200

600 x 1200

600 x 1200

600 x 1200

tarama özellikleri

• Fotoğraf projeleri oluşturma

• Resim düzenleyicisi dahildir

• Readiris OCR yazılımı, otomatik olarak düzenlenebilir metne dönüştürür

54 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 55 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM teknik bilgiler

• Tarama hızı, belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir

Öğe Açıklama

Çözünürlük 1200 x 2400 dpi optik, 9600 dpi’ye kadar artırılabilir

Renkli

Arabirim

Tarama Alanı

48 bit renkli

8 bit gri tonlama (256 gri düzeyi)

TWAIN uyumlu

US Letter, A4

fiziksel özellikler

• Yükseklik: 22 cm. (8,7 inç)

• Genişlik: 46,3 cm. (18,2 inç)

• Derinlik: 40 cm. (15,7 inç)

• Ağırlık: 8,85kg. (19,5lb.)

güç özellikleri

• Güç tüketimi: Maksimum 75W

• Kaynak (Giriş) Voltajı: 100 - 240 VAC, topraklı

• Giriş Frekansı: 50/60 Hz

• Akım: Maksimum 1,0 A

çevresel özellikler

• Önerilen Çalışma Isısı Aralığı: 15 - 32 C (59 - 90 F)

• İzin Verilen Çalışma Isısı Aralığı: 5 - 40 C (41 - 104 F)

• Nem oranı: %15 - %85 RH buharlaşma yok

• Çalışma Dışı (Depolama) Isı Aralığı: -40 - 60 C (-40 - 140 F)

ek özellikler

• Bellek: 8.0-MB ROM, 16.0-MB RAM

Internet erişiminiz varsa, aşağıdaki adresteki HP web sitesinden akustikle ilgili bilgi alabilirsiniz: http://www.hp.com/support

çevresel ürün gözetim programı

çevreyi koruma

Hewlett-Packard, çevreye duyarlı bakış açısıyla kaliteli ürünler sağlama taahhüdünü taşımaktadır. Bu ürün, çevre üzerinde yaratacağı etkilerin en alt düzeye indirgenmesini sağlayacak çeşitli niteliklerle tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi edinmek için HP’nin Commitment to the Environment (Çevre Taahhüdü) web sitesini ziyaret edin: http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/index.htm

ozon tabakasını koruma

Bu ürün kayda değer miktarda ozon gazı üretmez (O

3

).

başvuru kılavuzu 55

Banzai3pWW.book Page 56 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 9 enerji tüketimi

Doğal kaynakları koruyan ve bu ürünün üstün performansını etkilemeden para tasarrufu sağlayan Power Save modundayken, enerji kullanımı önemli oranda düşer. Bu ürün, verimli enerji kullanımı sağlayan ofis ürünlerinin geliştirilmesini teşvik etmek için kurulmuş gönüllü bir program olan ENERGY STAR ile uyumludur.

kağıt kullanımı

Bu ürün, DIN 19309'a göre geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı için uygundur.

plastik

ENERGY STAR, U.S. EPA'nın ABD'de kayıtlı hizmet markasıdır. Bir ENERGY STAR ortağı olarak, HP, bu ürünün ENERGY STAR enerji verimliliği yönergelerini karşıladığını belirtir.

ENERGY STAR yönergeleri hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki web sitesine bakın: http://www.energystar.gov

25 gramın üzerindeki yeniden değerlenebilir plastik parçalar uluslararası standartlara göre işaretlenerek, ürün kullanılmaz hale geldiğinde bu parçaların belirlenmesi kolaylaştırılmıştır.

malzeme güvenlik veri sayfaları

Malzeme güvenlik veri sayfaları (MSDS) HP'nin aşağıdaki adresteki web sitesinden sağlanabilir: http://www.hp.com/go/msds

ABD veya Kanada'da bulunuyorsanız ve Internet erişiminiz yoksa, (800) 231-9300 numaralı telefondan U.S. HP FIRST talep üzerine faks hizmetini arayın. Malzeme güvenlik veri sayfaları listesi için 7 numaralı Dizin’i kullanın.

Internet erişimi olmayan uluslararası müşterilerin, daha fazla bilgi için (404) 329-2009 numaralı telefonu araması gerekir.

geri dönüşüm programı

HP, dünya çapında en büyük elektronik geri dönüşüm merkezlerinden bazılarıyla ortak olmasının yanı sıra, birçok ülkede/bölgede hızla artan sayıda ürün iade ve geri dönüşüm programları sunmaktadır. HP, ayrıca, birtakım popüler ürünlerini yenileyip tekrar satarak kaynakları korumaktadır.

yasal uyarılar

Aşağıdaki bölümlerde, çeşitli yasal kurumlardan alınan beyanlar bulunmaktadır.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with

56 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 57 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM teknik bilgiler the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is not guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and the receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications

Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems . This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402.

Stock No. 004-000-00345-4.

Caution!

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-

Packard Company, may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

doc statement / déclaration de conformité (Canada)

Le present appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectriques depassant les limits applicables aux appareils numeriques de la class B prescrites dans le Reglement sur le brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada.

Bu dijital aygıt, Kanada İletişim Departmanı'nın Radyo Paraziti Yönetmeliklerinde belirtilen, dijital aygıtlardan kaynaklanan radyo paraziti emisyonunda, B Sınıfı sınırlarını aşmamaktadır.

notice to users of the Canadian telephone network

The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Caution!

Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

Note: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer

Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.3B, based on FCC Part 68 test results.

başvuru kılavuzu 57

Banzai3pWW.book Page 58 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 9

Avrupa Ekonomik Bölgesi'ndeki (EEA) tüm kullanıcılar için uyarı

Bu ürün, aşağıdaki ülkelerdeki/bölgelerdeki analog telefon ağlarıyla birlikte çalışacak biçimde tasarlanmıştır:

Almanya İngiltere Hollanda

Fransa

Belçika

Avusturya

Norveç

Yunanistan

İspanya

Lüksembourg

Danimarka

Finlandiya

Portekiz

İtalya

İsveç

İrlanda

İsviçre

Telefon ağına uyumluluk, ürünün satın alındığı ülkeye/bölgeye göre değil, aygıtın kullanıldığı ülkenin/bölgenin telefon ağına göre yapılması gereken, müşteri tarafından belirlenen ayarlara bağlıdır. Ek ürün desteği gerektiğinde, satıcınıza veya Hewlett-Packard

Company'ye başvurun.

Avrupa genelinde halka açık anahtarlamalı telefon ağına (PSTN) tekli terminal bağlantısı için cihazın 1999/5/EC Yönergesi’ne (ek II) uygun olduğu üretici tarafından onaylanmıştır. Yine de, farklı ülkelerdeki/bölgelerdeki PSTN’ler arasındaki farklılıklara bağlı olarak, bu onay her PSTN terminal noktasında başarılı çalışacağına dair koşulsuz bir güvence vermemektedir.

Bir sorun çıktığında, ilk olarak donanım sağlayıcınıza başvurmanız gerekir.

notice to users of the Irish telephone network

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

notice to users of the German telephone network

The HP 2170 Series products are designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the hp psc 2170 series, into the wall socket (TAE 6) code N. The hp psc 2170 series products can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

VCCI-2 (Japan)

58 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 59 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM notice to Korean customers teknik bilgiler başvuru kılavuzu 59

Banzai3pWW.book Page 60 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 9

60 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 61 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

10

hp psc 2170 series desteği alma

Bu bölüm, Hewlett-Packard tarafından sağlanan destek hizmetleri bilgilerini açıklamaktadır.

Aradığınız yanıtı basılı belgelerinde ya da ekranda gösterilen belgelerde bulmazsanız, bundan sonraki sayfalarda listelenen HP destek hizmetleri merkezlerinden biriyle bağlantı kurabilirsiniz. Bazı destek hizmetleri yalnızca ABD ve Kanada'da verilirken, diğerleri dünya çapında bir çok ülkede/bölgede kullanılabilmektedir. Sizin ülkeniz/bölgeniz için bir destek hizmeti numarası verilmemişse, yardım için en yakınınızdaki yetkili HP bayisiyle bağlantı kurun.

destek ve diğer bilgileri İnternet’ten alma

İnternet erişiminiz varsa, aşağıdaki adresteki HP Web sitesinden yardım alabilirsiniz: http://www.hp.com/support

Bu web sitesi; teknik destek, sürücüler, sarf malzemeleri ve siparişle ilgili bilgi vermektedir.

hp müşteri desteği

HP PSC'inizle birlikte başka firmaların yazılım programları verilmiş olabilir. Bu programların herhangi birini kullanırken sorun yaşarsanız, en iyi teknik yardımı o firmanın uzmanlarını arayarak alabilirsiniz.

HP Müşteri Desteği ile temasa geçmeniz gerekiyorsa, aramadan önce aşağıdakileri yapın.

1 Şu kontrolleri dikkatle yapın: a. Biriminiz fişe takılı ve açıktır.

b. Belirtilen yazdırma kartuşları doğru takılmıştır.

c. Önerilen kağıtlar giriş tepsisine doğru biçimde yerleştirilmiştir.

2 Biriminizi yeniden başlatın: a. Birimin ön panelinde bulunan Açık düğmesini kullanarak, birimi kapatın.

b. Birimin arkasında bulunan güç kablosunu çıkartın.

c. Elektrik kablosunu yeniden birime takın.

d.

Açık düğmesini kullanarak birimi açın.

3 Daha fazla bilgi için şu adreste bulunan HP web sitesine bakın: http://www.hp.com/support

4 Hala sorunlarla karşılaşıyorsanız ve bir HP Müşteri Desteği Temsilcisiyle görüşmeniz gerekiyorsa:

– Seri numaranızı ve servis kimlik numaranızı hazır bulundurun. Seri numaranızı görüntülemek için, ön panelde Giriş ile Kopyalamayı Başlat , Siyah düğmelerine aynı anda basarak, seri numarası ön panelde görünene kadar bekleyin. Servis kimlik numarasını görüntülemek için, ön panelde Giriş ile Kopyalamayı Başlat ,

Renkli düğmelerine aynı anda basarak, SERV ID: yazısının ve numaranın ön panelde görünmesini bekleyin

– Otomatik Test Raporu yazdırın. Bu raporun yazdırılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz.

otomatik -test raporu yazdırma , sayfa 38.

– Renkli bir kopya oluşturun.

– Sorununuzu ayrıntılı biçimde açıklamak için hazırlıklı olun.

5 HP Müşteri Desteğini arayın. Aramayı yaparken aygıtın yanında olun.

garanti süresi içinde ABD'den arama

(208) 323-2551. Destek hizmeti garanti süresi içinde ücretsiz olmakla birlikte, şehirler arası telefon ücretleri size ait olacaktır. Garanti kapsamı dışında bir ücret alınabilir.

61

Banzai3pWW.book Page 62 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 10

ABD telefonlarında, haftada 7 gün ve günde 24 saat İngilizce ve İspanyolca destek verilmektedir (günler ve çalışma saatlerinde haber vermeden değişiklik yapılabilir).

dünyanın herhangi bir yerinden arama

Aşağıda verilen numaralar, bu kılavuzun baskıya girdiği tarihte güncel olan numaralardır.

Güncel uluslararası HP Destek Hizmetleri numaralarının listesini görmek için aşağıdaki adrese bakın ve ülkenizi/bölgenizi veya dilinizi seçin: http://www.hp.com/support

Kore için bu adrese de bakabilirsiniz: http://www.hp.co.kr/

Aşağıdaki ülkelerde/bölgelerde bulunan HP destek merkezlerini arayabilirsiniz.

Bulunduğunuz ülke/bölge listede yoksa, nasıl hizmet alabileceğinizi öğrenmek için yerel bayiinize ya da en yakın HP Satış ve Destek Ofisi’ne başvurun.

Destek hizmeti garanti süresi içinde ücretsiz olmakla birlikte, şehirler arası telefon ücretleri size ait olacaktır. Bazı durumlarda, her arama için sabit bir ücret de alınıyor olabilir.

Avrupa'da telefon desteği için, aşağıdaki web sitesinden yararlanarak ülkenizdeki/ bölgenizdeki telefon desteği ayrıntılarını ve koşullarını öğrenin: http://www.hp.com/support

Alternatif olarak, bayiinize danışabilir veya bu kitapçıkta belirtilen numaradan HP'yi arayabilirsiniz.

Telefon destek hizmetimizi sürekli iyileştirme çabalarımızın bir parçası olarak, hizmet

özellikleri ve teslimata ilişkin yeni bilgiler almak için düzenli aralıklarla web sitemizi kontrol etmenizi öneririz.

ülke/bölge

Almanya (0,12 Euro/dk.)

Arjantin

Avrupa (İngilizce)

Avustralya

Avusturya

Bahreyn (Dubai)

Belçika (Felemenkçe)

Belçika (Fransızca)

Birleşik Arap Emirlikleri

Brezilya (Demais

Localidades)

Brezilya (Grande Sao

Paulo)

Cezayir 1

Çek Cumhuriyeti

Çin

Danimarka

Ekvator

Endonezya

Fas

1

hp teknik desteği

+49 (0) 180 52 58 143

0810-555-5520

+44 (0) 207 512 5202

+61 3 8877 8000

1902 910 910

+43 (0) 810 00 6080

+971 4 883 8454

+32 (0) 2 626 8806

+32 (0) 2 626 8807

+971 4 883 8454

0800 157751

(11) 3747 7799

+212 22404 747

+42 (0) 2 6130 7310

86 10 6868 7980

+45 39 29 4099

1-800-225528

62-21-350-3408

+212 22404 747

62

ülke/bölge

Karayipler ve Orta Amerika

Katar

Kolombiya

Kore (Seoul)

Kore (Seoul dışından)

Kosta Rika

Kuveyt

Lübnan

Macaristan

Malezya

Meksika hp teknik desteği

1-800-711-2884

+971 4 883 8454

9-800-114-726

+82 (2) 3270 0700

080 999 0700

0-800-011-0524

+971 4 883 8454

+971 4 883 8454

+36 (0) 1 382 1111

1-800-805405

01-800-472-6684

Meksika (Mexico City)

Mısır

Norveç

Panama

Peru

Polonya

Portekiz

Porto Riko

5258-9922

02 532 5222

+47 22 11 6299

001-800-7112884

0-800-10111

+48 22 865 98 00

+351 21 3176333

1-877-232-0589 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 63 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM hp psc 2170 series desteği alma

ülke/bölge hp teknik desteği ülke/bölge hp teknik desteği

Filipinler 632-867-3551

+971 4 883 8454

+358 (0) 203 47 288

+0836696022

Romanya

Rusya, Moskova

Rusya, St. Petersburg

Singapur

+40 1 315 44 42

01 3154442

+7 095 797 3520 Filistin

Finlandiya

Fransa (0,34 Euro/dk.)

Guatemala

Güney Afrika (RSA)

Güney Afrika, Cumhuriyet

Dışı

Hindistan

1800-999-5305

086 000 1030

+27-11 258 9301

Slovakya

Suudi Arabistan

Tayland

+7 812 346 7997

(65) 6272-5300

+421 2 682 08080

+800 897 14440

+66 (2) 661 4000

Hollanda

Hong Kong (ÖİB)

İngiltere

İrlanda

İspanya

İsrail

İsveç

1-600-112267

91 11 682 6035

+31 (0) 20 606 8751

+85 (2) 3002 8555

+44 (0) 207 512 52 02

+353 (0) 1 662 5525

+34 902 321 123

+972 (0) 9 9524848

+46 (0)8 619 2170

Tayvan

Şili

Tunus

1

Türkiye

Ukrayna

Umman

Ürdün

Venezüella

+886-2-2717-0055

0800 010 055

800-10111

+216 1891 222

+90 216 579 7171

+7 (380-44) 490-3520

+971 4 883 8454

+971 4 883 8454

İsviçre

İtalya

2

Japonya

+41 (0) 84 880 1111

+39 0226410350

0570 000 511

+81 3 3335 9800

1-877-621-4722

Venezüella (Caracas)

Vietnam

Yemen

0800-47468368 veya

800-477-7777

(502) 207-8488

84 (0) 8-823-4530

+971 4 883 8454

Kanada, garanti süresi bittikten sonra

(arama başına ücret)

Kanada, garanti süresi içinde

(905) 206 4663

Yeni Zelanda

Yunanistan

+64 (9) 356 6640

+30 1060 73 603

1 Bu Çağrı Merkezinde, aşağıdaki ülkelerdeki/bölgelerdeki Fransızca konuşan müşterilere destek verilmektedir:

Fas, Tunus ve Cezayir.

2 Bu Çağrı Merkezinde; İsviçre’deki Almanca, Fransızca ve İtalyanca konuşan müşterilere destek verilmektedir.

garanti Süresi içinde Avustralya'dan arama

Ürününüz garanti kapsamında değilse, 03 8877 8000 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Arama başına, $27,50 (GST dahil) tutarında garanti dışı destek ücreti kredi kartınızdan tahsil edilecektir. Ayrıca, Pazartesi ile Cuma günleri arasında 9:00 ile 17:00 saatleri arasında 1902 910 910 numarası telefonu arayabilirsiniz ($27,50 tutarındaki ücret telefon hesabınıza eklenecektir). (Ücretler ve destek saatleri önceden haber verilmeden değiştirilebilir.) başvuru kılavuzu 63

Banzai3pWW.book Page 64 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 10

birimi nakliye için hazırlama

HP Müşteri Desteği'ni aradıktan sonra ya da ürünü satın aldığınız yere geri götürdüğünüzde, biriminizi servise göndermeniz istenirse, HP ürününe başka hasar gelmesini engellemek için lütfen aşağıdaki kapatma ve yeniden paketleme adımlarını izleyin.

1 Birimi açın.

Birim açılmazsa ve yazdırma sürgüsü giriş konumundaysa, 1 ile 6 arasındaki adımları dikkate almayın. Yazdırma kartuşlarını çıkaramazsınız. Adım 7'ye geçin.

2 Yazdırma kartuşu erişim kapağını açın.

3 Yazdırma kartuşlarını tutacaklarından kaldırın ve mandalları indirin. Yazdırma kartuşlarının değiştirilmesiyle ilgili daha fazla bilgi için

yazdırma kartuşlarını değiştirme , sayfa 39 konusuna bakın. Kartuşları hava geçirmez bir torbaya koyun.

Dikkat!

Her iki yazdırma kartuşunu kaldırıp, mandalların ikisini de indirin.

İşlemi açıklandığı şekilde yapamazsanız, birim hasar görebilir.

4 Birimi kapatın.

5 Yazdırma kartuşunun erişim kapağını kapatın.

6 Uygun ambalaj malzemeleri kullanarak birimi nakliye için hazır hale getirin.

Hatalı ambalajdan ve/veya yanlış nakliyeden kaynaklanan nakliye hasarları, garanti kapsamında değildir.

7 İade nakliye etiketini kutunun dışına yerleştirin.

8 Kutuda şu öğeler bulunmalıdır:

– Servis personeli için, belirtilerin kısa bir açıklaması (yazdırma kalitesi sorunlarına verilecek örnekler yararlı olabilir).

– Garanti süresi kapsamını saptamak için satış fişinin kopyası ya da başka bir satın alma belgesi.

– Adınız, adresiniz ve gün içinde ulaşılabileceğiniz telefon numarası.

hp dağıtım merkezi

HP PSC yazılımını, basılı Başvuru Kılavuzunu, kurulum posterini ya da müşteri tarafından değiştirilebilen diğer parçaları sipariş etmek için, aşağıdakilerden birini yapın:

• ABD'de ya da Kanada'da (208) 323 2551 numaralı telefonu arayın.

• Aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: www.hp.com/cposupport/software.html

64 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 65 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

11

garanti bilgileri

hp psc 2170 series

Sınırlı Garanti Süresi (donanım ve işçilik): 1 Yıl

Sınırlı Garanti Süresi (CD ortamı): 90 Gün

Sınırlı Garanti Süresi (yazdırma kartuşları): HP mürekkebi tükendiğinde veya kartuşun

üzerinde bulunan “garanti sonu” tarihi geldiğinde.

garanti hizmeti

hızlı hizmet

HP'nin hızlı onarım hizmetinden yararlanmak için müşteri önce temel sorun çözme işlemi için HP hizmet ofisi ile veya HP Müşteri Destek Merkezi ile bağlantı kurmalıdır. Müşteri

Desteği aranmadan önce uygulanacak adımlar için bkz.

hp müşteri desteği , sayfa 61.

Müşteri biriminde önemsiz bir parçanın değişmesi gerekiyor ve bu parçalar, normal koşullarda müşteri tarafından değiştirilebiliyorsa, müşteri tarafından değiştirilebilen parçalara hızlandırılmış parça gönderimi aracılığıyla servis uygulanabilir. Bu durumda,

HP, nakliye ücretlerini, gümrük ve vergileri önceden ödeyip parçanın değiştirilmesiyle ilgili telefon yardımı sağlar ve HP'nin iade edilmesini istediği herhangi bir parçanın nakliye

ücretlerini, gümrük ve vergilerini öder.

HP Müşteri Destek Merkezi, müşterileri HP tarafından HP ürününe hizmet vermek üzere onaylanmış yetkili servis sağlayıcılarına yönlendirebilir.

garanti yükseltmeleri

HP SUPPORTPACK ile standart fabrika garantinizi toplam üç yıl olarak yükseltin. Hizmet kapsamı, ürünün satın alındığı tarihte başlar ve paket, ürünün satın alındığı tarihten itibaren ilk 180 gün içerisinde satın alınmalıdır. Bu program ,Sıradağlar Standart Saat

Dilimi’ne göre (MST), Pazartesi ile Cuma günleri arası 6:00 ile 22:00 ve Cumartesi günleri

9:00 ile 16:00 arasında (MST) telefon desteği vermektedir. Teknik destek telefon görüşmesi sırasında ürün değişimine karar verilirse, HP, ürünü bir sonraki iş gününde

ücretsiz olarak tarafınıza gönderir. Yalnızca ABD'de geçerlidir.

Ayrıntılı bilgi için 1-888-999-4747 numaralı telefonu arayın veya aşağıdaki HP web sitesini ziyaret edin: http://www.hp.com/go/hpsupportpack

ABD dışında, lütfen ülkenizdeki HP Müşteri Destek ofisini arayın. Uluslararası Müşteri

Destek numaraları listesi için bkz.

dünyanın herhangi bir yerinden arama , sayfa 62.

hp psc 2170 series cihazını servis için geri gönderme

HP PSC ürününüzü servis için geri göndermeden önce , HP Müşteri Desteği'ni aramanız gerekir. Müşteri Desteği aranmadan önce uygulanacak adımlar için bkz.

hp müşteri desteği , sayfa 61.

hewlett-packard sınırlı global garanti bildirimi

sınırlı garanti kapsamı

Hewlett-Packard ("HP") son kullanıcı müşterisine ("Müşteri"), ilgili yazılım, aksesuarlar, ortam ve sarf malzemeleri de dahil olmak üzere her HP PSC 2170 Series ürününün

("Ürün"), müşteri tarafından satın alındığı gün başlayan süre zarfında, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garantili olduğunu beyan eder.

65

Banzai3pWW.book Page 66 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 11

Her yazılım ürünü için, HP'nin sınırlı garantisi, yalnızca programlama yönergelerinin yürütülmesinde başarısızlıkla karşılaşılması halinde geçerlidir. HP, hiçbir ürünün çalışma açısından kesintisiz ve hatasız olacağını garanti etmez.

HP’nin sınırlı garantisi, ürünün normal kullanımından kaynaklanan hataları kapsamaktadır, ancak (a) hatalı bakım veya tadilat, (b) HP tarafından sağlanmayan veya desteklenmeyen yazılım, aksesuar, ortam veya sarf malzemeleri kullanımı veya (c) ürünün özellikleri dışında yapılan işlemler sonucunda ortaya çıkan sorunları kapsamaz.

Herhangi bir donanım ürününde, HP ürünü olmayan yazdırma kartuşu veya yeniden doldurulan yazdırma kartuşu kullanımı, müşteriye verilen garantiyi ya da müşteriyle yapılmış HP destek sözleşmesini etkilemez. Bununla birlikte, üründeki hata veya hasarın

HP dışında kartuş veya yeniden doldurulan yazdırma kartuşundan kaynaklandığı saptanırsa, HP, hata veya hasar için ürün servisi vermek üzere standart işçilik ve parça

ücretlerini alacaktır.

Geçerli garanti süresi içinde, HP, herhangi bir üründe hata uyarısı alırsa, HP'nin tercihine bağlı olarak ürünü onaracak veya hatalı ürünü değiştirecektir. HP sınırlı garantisinin, işçilik

ücretlerini kapsamaması nedeniyle, onarım işçilik ücretleri HP'nin standart ücretleri dahilinde olacaktır.

HP, HP garantisi kapsamındaki hatalı ürünü tamir edemez veya değiştiremezse, hata bildirimini izleyen makul bir süre içinde, ürünün satın alma bedelini iade edecektir.

HP'nin, müşteri hatalı ürünü HP'ye gönderene kadar, ürünü tamir etme, değiştirme veya bedelini iade etme yükümlülüğü yoktur.

Değiştirilen ürünün, en azından önceki ürünün işlevselliğine eşit olması koşuluyla, yeni veya yeni benzeri olması gerekir.

HP ürünleri, her bir ürün için geçerli olmak koşuluyla, performans olarak yeni ürünle eşdeğerli, yeniden üretilmiş parçalar, bileşenler veya malzemeler içerebilir.

HP'nin her ürün için verdiği sınırlı garanti, ürün için HP desteğinin bulunduğu ve HP'nin

ürünü pazarladığı tüm ülkelerde/bölgelerde geçerlidir. Garanti servisi düzeyi, yerel standartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. HP'nin, çalıştırılmak üzere tasarlanmadığı bir ülkede/bölgede çalıştırılması amacıyla ürünün biçimini, uyumunu veya işlevini değiştirme yükümlülüğü yoktur.

garanti sınırlamaları

YEREL KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HP YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİLERİ

GARANTİ KAPSAMINDAKİ HP ÜRÜNLERİ İÇİN AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ

TAAHHÜDÜNE GİREMEZ VE ÖZEL OLARAK, SATILABİLİRLİK, TATMİNKAR KALİTE VE

BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONULARINA İLİŞKİN OLARAK SUNULAN ZIMNİ

GARANTİ KOŞULLARINI REDDEDEMEZ.

sorumluluk sınırları

Yerel yasaların izin verdiği ölçülerde, bu Sınırlı Garanti Bildirimi'nde tanınan haklar, müşterinin kendisine özel haklarıdır.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU SINIRLI GARANTİ BEYANI’NDA ÖZELLİKLE

BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER HARİCİNDE, HP VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİLERİ

SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ MUAMELEYE VEYA HERHANGİ BİR YASAL TEORİYE BAĞLI

OLSUN YA DA OLMASIN VE OLASI ZARAR OLASILIKLARI HAKKINDA UYARILSINLAR

VEYA UYARILMASINLAR, DOLAYLI, DOLAYSIZ, ÖZEL, TESADÜFİ VEYA BUNLARIN

SONUCUNDA OLUŞAN HASARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ.

yerel yasalar

Bu Sınırlı Garanti Bildirimi, müşteriye özel yasal haklar sağlamaktadır. Müşteri ayrıca,

ABD'de eyaletten eyalete, Kanada'da ilden ile ve dünyanın herhangi bir yerinde ülkeden

ülkeye/bölgeden bölgeye değişen diğer haklara da sahip olabilir.

66 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 67 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM garanti bilgileri

Bu Sınırlı Garanti Bildirimi'nin yerel yasalarla tutarsızlık göstermesi durumunda, bu bildirimin yerel yasalarla tutarlı olacak şekilde değiştirilmesi gerektiği kabul edilecektir. Bu tür yerel yasalar altında, bu bildirimde yer alan birtakım feragatname ve sınırlamalar müşteri için geçerli olmayabilir. Örneğin, ABD dışındaki bazı devletlerin yanı sıra

(Kanada'daki iller de dahil) ABD'deki bazı eyaletlerde:

Tüketicinin kanuni haklarını sınırladığı iddiasıyla, bu bildirimdeki feragatname ve sınırlamalar kabul edilmeyebilir (örneğin, İngiltere);

Aksi halde üreticinin bu tür feragatname ve sınırlamaları yürütme yeteneği sınırlandırılabilir; veya

Müşteriye ek garanti hakları verilerek, üreticinin reddetmeyeceği zımni garantilerin süresi belirtilebilir ya da zımni garantilerin süresi konusunda sınırlamalara izin verilmeyebilir.

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA'DAKİ TÜKETİCİ İŞLEMLERİ İÇİN, YASALAR

TARAFINDAN İZİN VERİLEN KAPSAM DIŞARIDA KALMAK ÜZERE, BU SINIRLI GARANTİ

BEYANI’NDA YER ALAN HÜKÜMLER GARANTİ KAPSAMINDAKİ HP ÜRÜNLERİNİN BU

MÜŞTERİLERE SATIŞINDAN KAYNAKLANAN ZARURİ YASAL HAKLARA EK NİTELİĞİ

TAŞIMAKTA OLUP, BUNLARI HARİÇ TUTMAZ, SINIRLAMAZ YA DA TADİL ETMEZ.

başvuru kılavuzu 67

Banzai3pWW.book Page 68 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM bölüm 11

68 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 69 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

dizin

Sayısal değerler

4 x 6 inç fotoğraf kağıdı yerleştirme

12

A

açıklaştırma veya koyulaştırma

27

asetat yerleştirme ipuçları

13

ayarlama görünüm açısı

47

güç tasarrufu modu istem gecikmesi kaydırma hızı kopya sayısı

43

26

43

42

ayarlar düğme

6

en iyi kopya kalitesi fotoğraf kopyalama

26

28

güç tasarrufu modu

42

26

hızlı kopya kalitesi istem gecikmesi kaydırma hızı kopya hızı

26

43

43

kopya kalitesi

26

kopya rengi yoğunluğu kopyalama

28

kopyalama varsayılanları

28

kopyayı açıklaştırma kopyayı büyütme

26

27

27

kopyayı koyulaştırma kopyayı küçültme

26

27

metinde geliştirmeler normal kopya kalitesi ayarları belirleme görünüm açısı

47

27

26

aydınlatma gücü tasarrufu modu

42

B

bakım camı temizleme

37

dış yüzeyin temizlenmesi güç tasarrufu modu süresi

42

37

kapak desteğini temizleyin

37

otomatik test raporu

38

varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

42

yazdırma kartuşlarını değiştirme

39

yazdırma kartuşlarını hizalama

41

yazdırma kartuşlarını temizleme

42

başlık sayfası kağıdı yerleştirme ipuçları

14

bellek kartı, bkz.

fotoğraf kartı bir sayfaya birden çok kopya

29

C

cam temizleme

CompactFlash

37

17

Ç

çevresel özellikler

55

çevresel ürün gözetim programı

çıkış tepsisi uzantısı

14

11

55

D

destek

61

destek hizmetleri durdurma kopyalama tarama

34

31

61

düğmeler ayar

6

Başlat Renkli

Başlat Siyah

ön panel

3

33

33

E

ek özellikler

55

en iyi kopya kalitesi etiketler yerleştirme

13

26

F

fiziksel özellikler foto index sayfası fotoğraf seçme tarama

20

yazdırma

19

55

19

fotoğraf kağıdı yerleştirme

12

fotoğraf kartı belirli fotoğrafları basma

CompactFlash

17

dosyaları bilgisayara kaydetme

18

DPOF dosyası yazdırma

21

22

foto index sayfası yazdırma

19

foto index sayfasını tarama

20

fotoğraf kartı nedir hatalı yerleştirilen

17

18

HP Photo & Imaging

Gallery

19

kart yerleştirme

Memory Stick

özellikler

54

18

17

SecureDigital

17

seçenekler menüsü

SmartMedia

17

23

fotoğraf modu geliştirme

28

fotoğraflar belirli fotoğrafları basma

21

doğrudan fotoğraf kartından basma

21

DPOF dosyası yazdırma

22

foto index sayfasından seçme

19

kopya geliştirme

28

kopya rengini geliştirme

27

G

garanti servis

61

bildirimi

65

65

yükseltmeler geliştirmeler

27

giriş

HP Director'e

65

6

69

Banzai3pWW.book Page 70 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM görünüm açısı, ayarlama güç özellikleri

55

47

güç tasarrufu modu ayarları güç tasarrufu modu süresi

42

42

H

hızlı başlangıç

3

bilgisayarla kullanma

HP Director'ü inceleme hızlı kopya kalitesi

26

HP dağıtım merkezi

64

6

6

HP Director inceleme

6

HP kağıtları yerleştirme ipuçları

HP müşteri desteği

61

13

HP Photo & Imaging

Gallery

19 ,

34

HP PSC yazılım

6

HP PSC 2170 Series cihazını servis için geri gönderme

65

İ

inkjet kağıtları yerleştirme

13

iptal kopyalama tarama

34

31

istem gecikmesi ayarlama

43

K

kağıt boyutu ayarlama

14

kağıt boyutu özellikleri

özellikler

52

türü değiştirme yerleştirme

9

14

yerleştirme ipuçları

13

kağıt tepsisi kapasiteler yerleştirme kalite kopya

26

52

9

kapak desteği temizleme

37

karşıtlık

ön panel ekranı kartpostallar yerleştirme

12 ,

47

13

kartuşlar değiştirme

39

52

hizalama

41

kaydetme fotoğrafları bilgisayara taranan görüntü

33

kaydırma hızı

ön panel ekranı

43

kopya hız

26

kalite

26

18

kopya sayısı ayarlama

5 ,

26

kopyalama açıklaştırma

27

bir sayfaya birden çok kopya

29

büyütme

26

durdurma düğme

3

fotoğraf

28

31

fotoğraf renklerini geliştirme

27

geliştirmeler

27

kopya oluşturma

25

kopya sayısını belirtme

26

koyulaştırma küçültme

26

27

5

28

,

özel kopyalama işleri

özellikler

54

poster oluşturma renk yoğunluğu

30

27

sayfaya sığdırma

28

T-shirt transfer baskısı

30

varsayılan ayarları değiştirme

28

varsayılanlar

28

yeniden boyutlandırma

26

kopyayı büyütme

26

,

28

kopyayı koyulaştırma kopyayı küçültme

27

26 ,

28

5

, kopyayı yeniden boyutlandırma koruyucu yazdırma kartuşu kurulum ek bilgiler

45

5

,

26 ,

28

38

L

lamba tasarrufu modu

42

M

Memory Stick menüler

17

70 bakım

44

kopyalama ayarları yazdırma raporu

44

31

metin kopya geliştirme

27

mürekkep kartuşları,

bkz.

yazdırma kartuşları

Müşteri Desteği

61

ABD dışından arama

ABD’den arama

61

62

Müşteri Desteği’ne başvurun

61

N

normal kopya kalitesi

26

O

orijinal belgeler cama yerleştirme otomatik test raporu

9

38

Ö

öğretici

3

başlamadan önce

ön panel özellikleri

3

3

ön panel ekran

3

ekranın kaydırma hızı

öğretici

3

özellikler

3

tarama kaynağı

33

ön panel ekranı

43

görünüm açısı ayarlama

özellikler

çevresel ek

55

fiziksel

55

55

fotoğraf kartı güç

55

kağıt

52

kağıt boyutları

54

52

52

kağıt tepsisi kapasitesi kopyalama tarama

54

yazdırma

54

53

yazdırma kenar boşlukları

53

47

P

poster buraya kopyala

30

R

raporlar hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 71 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM otomatik test

38

renk kopyanın yoğunluğu

27

renkli kopyanın yoğunluğu

27

S

sayfaya sığdırma

SecureDigital

17

seçenekler menüsü

28

fotoğraf kartı komutları sistem gereksinimleri

SmartMedia

17

51

sorun giderme, yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme

48

sürekli kağıt yerleştirme ipuçları

14

23

T

tarama durdurma düğme

3

34

farklı hedef

34

foto index sayfası

20

HP Photo & Imaging

Gallery'ye

34

ön panelden

özellikler

54

33

tebrik kartları yerleştirme

13

telefon numaraları destek hizmetleri

61

61

temizleme cam

37

dış yüzey

37

kapak desteği

37

yazdırma kartuşları

T-shirt transfer baskısı yerleştirme

13

42

30

U

USB kablo kurulumu

48

Ü

ütülü transfer baskı (t-shirt)

30

V

varsayılan ayarlar kopya için değiştirme

28

varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

42

varsayılan fabrika ayarları geri yükleme

42

kopyalama için değiştirme

28

varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

42

Y

yardım

1

HP Web sitesi yasal uyarılar

56

yazdırma

61

başlık sayfası kağıdına belirli fotoğraflar

21

14

doğrudan fotoğraf kartından fotoğraf

21

DPOF dosyası

22

foto index sayfası

19

kenar boşluğu özellikleri

53

otomatik test raporu

özellikler zarflar

11

53

yazdırma kartuşları değiştirme hizalama

39

41

koruyucu saklama temizleme tutma

38

38

38

42

38

yazdırma kartuşlarını hizalama

41

yazdırma kartuşu siparişi

74

yazılım giriş

6

kaldırma ve yeniden yükleme

48

yazılımı kaldırma

48

yazılımı yeniden yükleme

48

yerleştirme fotoğraf kağıdı fotoğraf kartı

13

18

12

ipuçları kağıt

9

kağıt boyutunu ayarlama

14

14

kağıt türünü değiştirme kartpostallar

12 ,

13

orijinal belgeyi cama yazdırma kartuşları zarflar

11

39

9

Z

zarflar yerleştirme

11

71

Banzai3pWW.book Page 72 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

72 hp psc 2170 series

Banzai3pWW.book Page 73 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer’s Name and Address:

Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA declares that the product

Product Name:

Model Number(s): hp psc 2170 series (Q3066A) psc 2170 (Q3067A), psc 2175 (Q3068A), psc 2175xi (Q3069A), psc

2175v (Q3070A), psc 2171 (Q3072A), psc 2179 (Q3071A)

Product Options: All conforms to the following Product Specifications:

Safety: EN60950:1992 +A1, A2, A3, A4 & A11

IEC60950:1991 +A1, A2, A3 & A4

UL1950/CSA 22.2 No. 950, 3rd Edn: 1995

NOM-019-SCFI-1993

EMC: CISPR22:1993 +A1 & A2 / EN55022:1994, +A1 & A2 -Class B

CISPR24:1997/EN55024:1998

IEC 61000-3-2:1995 / EN61000-3-2:1995

IEC 61000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995

AS/NZS 3548: 1992

CNS13438

FCC Part 15-Class B / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2

GB 9254-1998

Supplementary Information

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC, the

EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Your local Hewlett-Packard Sales and Service Office or

Hewlett-Packard GmbH.

Department HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Germany (FAX + 49-7031-

14-3143)

Banzai3pWW.book Page 74 Wednesday, February 5, 2003 3:21 PM

ortam siparişi

HP Premium Inkjet Kağıt, HP Premium Inkjet Asetat Film, HP Iron-On T-shirt

Transfer kağıdı, veya HP Tebrik Kartı sipariş etmek için şu adrese gidin: www.hpshopping.com

ABD ve Kanada dışındaki bir ülkeden/bölgeden sipariş vermek için, hpshopping.com adresinden çıkmak üzere other countries ’i (diğer

ülkeler/bölgeler) ve sonra Evet ’i tıklatın. Bu web sitesinden, belirli bir dil veya ülke/bölgeye yönelik hpshopping.com sitesine erişebilirsiniz.

yazdırma kartuşu siparişi

yazdırma kartuşları

HP siyah yazdırma kartuşu

HP siyah yazdırma kartuşu

HP renkli yazdırma kartuşu

HP fotoğraf renkli yazdırma kartuşu

HP üç renkli yazdırma kartuşu

hp yeniden sipariş numarası

#56, 19 ml siyah yazdırma kartuşu

#27, 10 ml siyah yazdırma kartuşu

#57, 17 ml renkli yazdırma kartuşu

#58, 17 ml renkli yazdırma kartuşu

#28, 8 ml renkli yazdırma kartuşu

Internet erişiminiz varsa, aşağıdaki adresteki HP web sitesinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz: www.hp.com/support

HP PSC bilgi merkezini ziyaret edin

Burada HP PSC cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilmek için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi bulabilirsiniz.

• Teknik Destek

• Sarf Malzemeleri ve Sipariş Bilgileri

• Projeler için İpuçları

• Ürününüzün Zenginleştirme Yolları www.hp.com/support

2003 Hewlett-Packard Company

ABD, Meksika, Almanya veya Kore’de basılmıştır.

*Q3066-90177*

*Q3066-90177*

Q3066-90177

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents