HP mt45 Mobile Thin Client Instrukcja obsługi

Add to My manuals
85 Pages

advertisement

HP mt45 Mobile Thin Client Instrukcja obsługi | Manualzz

Instrukcja obsługi

© Copyright 2019 HP Development Company,

L.P.

AMD jest znakiem towarowym firmy Advanced

Micro Devices, Inc. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę HP Inc. w ramach licencji. DisplayPort™ i logo DisplayPort™ są znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Video Electronics Standards

Association (VESA) w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Intel, Celeron, Pentium i

Thunderbolt są znakami towarowymi firmy

Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Miracast® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance. Windows jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft

Corporation, zarejestrowanym w Stanach

Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszących tym produktom i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie powinny być uznawane za jakiekolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą wystąpić w tekście.

Wydanie pierwsze: czerwiec 2019

Numer katalogowy dokumentu: L59064-241

Uwagi dotyczące produktu

W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje występujące w większości modeli. Niektóre z funkcji mogą być niedostępne w danym komputerze.

Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich edycjach lub wersjach systemu

Windows. Aby możliwe było wykorzystanie wszystkich funkcji systemu Windows, systemy mogą wymagać uaktualnienia i/lub oddzielnego zakupu sprzętu, sterowników, oprogramowania lub aktualizacji systemu

BIOS. System Windows 10 jest aktualizowany automatycznie, a funkcja ta jest zawsze włączona. Instalacja aktualizacji może wiązać się z pobieraniem opłat przez dostawców usług internetowych. Mogą być również określane dodatkowe wymagania w tym zakresie. Zobacz http://www.microsoft.com

.

Aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi, przejdź do http://www.hp.com/ support , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w celu znalezienia swojego produktu. Następnie wybierz pozycję

Instrukcje obsługi.

Warunki użytkowania oprogramowania

Instalowanie, kopiowanie lub pobieranie preinstalowanego na tym komputerze oprogramowania bądź używanie go w jakikolwiek inny sposób oznacza wyrażenie zgody na objęcie zobowiązaniami wynikającymi z postanowień Umowy

Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania HP

(EULA). Jeżeli użytkownik nie akceptuje warunków licencji, jedynym rozwiązaniem jest zwrócenie całego nieużywanego produktu

(sprzętu i oprogramowania) do sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty zakupu w celu odzyskania pełnej kwoty wydanej na jego zakup zgodnie z zasadami zwrotu pieniędzy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zażądania zwrotu pełnej kwoty wydanej na zakup komputera należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, nie należy umieszczać go bezpośrednio na kolanach ani blokować otworów wentylacyjnych. Należy używać komputera tylko na twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został zablokowany przez inną twardą powierzchnię, na przykład przez znajdującą się obok opcjonalną drukarkę, lub miękką powierzchnię, na przykład przez poduszki, koce czy ubranie. Nie należy także dopuszczać, aby pracujący zasilacz prądu przemiennego dotykał skóry lub miękkiej powierzchni, na przykład poduszek, koców czy ubrania. Komputer i zasilacz prądu przemiennego są zgodne z limitem temperatury powierzchni dostępnych dla użytkownika, określonym przez obowiązujące standardy bezpieczeństwa.

iii

iv Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ustawienie konfiguracji procesora (tylko wybrane modele)

WAŻNE: Wybrane modele produktów są skonfigurowane z procesorem z serii Intel® Pentium® N35xx/N37xx lub Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx oraz systemem operacyjnym Windows®. Jeśli komputer jest tak skonfigurowany, nie zmieniaj ustawienia konfiguracji procesora w pliku msconfig.exe z 4 lub 2

procesorów na 1 procesor. Jeśli tak zrobisz, komputer nie uruchomi się ponownie. W celu przywrócenia oryginalnych ustawień konieczne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych.

v

vi Ustawienie konfiguracji procesora (tylko wybrane modele)

Spis treści

1 Rozpoczęcie pracy ......................................................................................................................................... 1

Wyszukiwanie informacji ....................................................................................................................................... 1

2 Elementy ...................................................................................................................................................... 3

Wyświetlanie listy elementów sprzętowych ......................................................................................................... 3

Wyświetlanie listy oprogramowania ..................................................................................................................... 3

Strona prawa .......................................................................................................................................................... 3

Strona lewa ............................................................................................................................................................ 5

Wyświetlane informacje ........................................................................................................................................ 6

Obszar klawiatury .................................................................................................................................................. 8

Płytka dotykowa TouchPad ................................................................................................................. 8

Wskaźniki ............................................................................................................................................. 9

Przyciski, otwory wentylacyjne, głośniki i czytnik linii papilarnych ................................................. 11

Klawisze specjalne ............................................................................................................................ 13

Klawisze czynności ............................................................................................................................ 14

Skróty klawiaturowe (tylko wybrane produkty) ............................................................................... 15

Spód ..................................................................................................................................................................... 16

Przód .................................................................................................................................................................... 17

Etykiety ................................................................................................................................................................ 17

Wkładanie karty SIM (tylko wybrane modele) .................................................................................................... 19

3 Połączenia sieciowe ..................................................................................................................................... 20

Podłączanie do sieci bezprzewodowej ................................................................................................................ 20

Korzystanie z elementów sterujących komunikacją bezprzewodową ............................................. 20

Przycisk komunikacji bezprzewodowej .......................................................................... 20

Elementy sterujące systemu operacyjnego ................................................................... 20

Łączenie z siecią WLAN ..................................................................................................................... 21

Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane produkty) ......................................... 21

Korzystanie z urządzenia GPS (tylko wybrane produkty) ................................................................ 22

Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth (tylko wybrane produkty) .......................... 22

Podłączanie urządzeń Bluetooth .................................................................................... 22

Korzystanie z funkcji NFC w celu udostępniania informacji (tylko wybrane produkty) ................... 23

Udostępnianie ................................................................................................................. 23

Podłączanie do sieci przewodowej ...................................................................................................................... 23

Podłączanie do sieci lokalnej (LAN) (tylko wybrane produkty) ........................................................ 23

Korzystanie z funkcji HP LAN-Wireless Protection (dotyczy wybranych produktów) ...................... 24

vii

viii

Włączanie i konfigurowanie funkcji HP LAN-Wireless Protection .................................. 24

Identyfikowanie komputera w sieci za pomocą programu HP MAC Address Pass Through (dotyczy wybranych produktów) ........................................................................................................................................ 25

Dostosowywanie funkcji HP MAC Address Pass Through ................................................................. 25

4 Nawigacja po ekranie ................................................................................................................................... 27

Korzystanie z płytki dotykowej i gestów na ekranie dotykowym ...................................................................... 27

Naciskanie ......................................................................................................................................... 27

Zbliżanie/rozsuwanie dwóch palców w celu zmiany powiększenia ................................................. 28

Przesunięcie dwoma palcami (dotyczy płytki dotykowej i precyzyjnej płytki dotykowej) .............. 28

Dotknięcie dwoma palcami (dotyczy płytki dotykowej i precyzyjnej płytki dotykowej) .................. 28

Dotknięcie trzema palcami (dotyczy płytki dotykowej i precyzyjnej płytki dotykowej) .................. 29

Dotknięcie czterema palcami (dotyczy płytki dotykowej i precyzyjnej płytki dotykowej) .............. 29

Przesunięcie trzema palcami (dotyczy płytki dotykowej i precyzyjnej płytki dotykowej) ............... 30

Przesunięcie czterema palcami (precyzyjna płytka dotykowa) ....................................................... 30

Przesunięcie jednym palcem (ekran dotykowy) ............................................................................... 31

Korzystanie z opcjonalnej klawiatury lub myszy ................................................................................................ 31

Korzystanie z klawiatury ekranowej (tylko wybrane modele) ........................................................................... 31

5 Funkcje rozrywkowe .................................................................................................................................... 32

Korzystanie z kamery (tylko wybrane produkty) ................................................................................................ 32

Korzystanie z funkcji audio .................................................................................................................................. 32

Podłączanie głośników ..................................................................................................................... 32

Podłączanie słuchawek ..................................................................................................................... 32

Podłączanie zestawów słuchawkowych ........................................................................................... 33

Korzystanie z ustawień dźwięku ....................................................................................................... 33

Korzystanie z wideo ............................................................................................................................................. 33

Podłączanie urządzenia DisplayPort przy użyciu kabla USB Type-C (tylko wybrane modele) ....... 33

Podłączanie urządzeń wideo przy użyciu kabla HDMI (tylko wybrane produkty) ........................... 35

Konfiguracja dźwięku HDMI ............................................................................................ 35

Wykrywanie i podłączanie wyświetlaczy przewodowych za pomocą koncentratora

MultiStream Transport ...................................................................................................................... 36

Podłączanie wyświetlaczy do komputerów z kartami graficznymi AMD (z opcjonalnym koncentratorem) ....................................................................................... 36

Wykrywanie bezprzewodowych wyświetlaczy zgodnych ze standardem Miracast i nawiązywanie połączenia z nimi (tylko wybrane produkty) ........................................................... 36

Przesyłanie danych .............................................................................................................................................. 37

Podłączanie urządzeń do portu USB Type-C (tylko wybrane produkty) .......................................... 37

6 Zarządzanie zasilaniem ................................................................................................................................ 38

Korzystanie ze stanu uśpienia ............................................................................................................................. 38

Inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia ......................................................................................... 38

Wyłączanie komputera ........................................................................................................................................ 38

Korzystanie z ikony zasilania i opcji zasilania ..................................................................................................... 39

Praca na zasilaniu z baterii .................................................................................................................................. 39

Korzystanie z funkcji HP Fast Charge (tylko wybrane produkty) ..................................................... 40

Wyświetlanie poziomu naładowania baterii ..................................................................................... 40

Oszczędzanie energii baterii ............................................................................................................. 40

Identyfikowanie niskich poziomów naładowania baterii ................................................................. 40

Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii .................................................. 41

Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy dostępne jest zewnętrzne źródło zasilania ................................................................... 41

Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy nie jest dostępne żadne źródło zasilania ............................................................................. 41

Bateria fabrycznie zaplombowana ................................................................................................... 41

Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania .................................................................................................... 41

7 Bezpieczeństwo ........................................................................................................................................... 43

Zabezpieczanie komputera ................................................................................................................................. 43

Korzystanie z haseł .............................................................................................................................................. 43

Ustawianie haseł w systemie Windows ............................................................................................ 44

Ustawianie haseł w programie Computer Setup .............................................................................. 44

Zarządzanie hasłem administratora BIOS ........................................................................................ 44

Wprowadzanie hasła administratora BIOS ..................................................................... 47

Windows Hello (tylko wybrane modele) .............................................................................................................. 47

Korzystanie z oprogramowania antywirusowego .............................................................................................. 47

Korzystanie z oprogramowania zapory .............................................................................................................. 47

Korzystanie z opcjonalnej linki zabezpieczającej (tylko wybrane produkty) ..................................................... 48

Czytnik linii papilarnych (tylko wybrane modele) ............................................................................................... 48

Położenie czytnika linii papilarnych ................................................................................................. 48

8 Konserwacja ................................................................................................................................................ 49

Aktualizowanie programów i sterowników ......................................................................................................... 49

Czyszczenie komputera ....................................................................................................................................... 49

Procedury czyszczenia ...................................................................................................................... 49

Czyszczenie wyświetlacza .............................................................................................. 50

Czyszczenie boków i pokrywy ........................................................................................ 50

Czyszczenie płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszy (tylko wybrane produkty) ......................................................................................................................... 50

Podróżowanie z komputerem lub transport sprzętu .......................................................................................... 50

ix

x

9 Informacje o tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu ............................................................................... 52

Korzystanie z programu HP ThinUpdate ............................................................................................................. 52

10 Computer Setup (BIOS), TPM i HP Sure Start ................................................................................................. 53

Korzystanie z programu Computer Setup ........................................................................................................... 53

Uruchamianie programu Computer Setup ........................................................................................ 53

Nawigacja i wybieranie opcji w programie Computer Setup ............................................................ 53

Przywracanie ustawień fabrycznych w programie Computer Setup ............................................... 53

Aktualizowanie systemu BIOS ........................................................................................................... 54

Sprawdzanie wersji systemu BIOS .................................................................................. 54

Pobieranie aktualizacji systemu BIOS ............................................................................ 55

Zmiana kolejności rozruchu za pomocą klawisza f9 ........................................................................ 56

Ustawienia systemu BIOS modułu TPM (tylko wybrane produkty) .................................................................... 56

Korzystanie z oprogramowania HP Sure Start (tylko wybrane produkty) ......................................................... 56

11 Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics .................................................................................... 57

Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows (tylko wybrane produkty) ......... 57

Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows ..................................... 57

Pobieranie najnowszej wersji narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu

Windows .......................................................................................................................... 58

Pobieranie narzędzia HP Hardware Diagnostics dla systemu Windows według nazwy lub numeru produktu (dotyczy wybranych produktów) ..................................... 58

Instalowanie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows .................................. 58

Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI ............................................................................... 58

Uruchamianie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Diagnostyka sprzętu) ....................... 59

Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI na napęd flash USB ................................. 59

Pobieranie najnowszej wersji narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI ................. 59

Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI według nazwy lub numeru produktu (dotyczy wybranych produktów) ...................................................... 59

Korzystanie z ustawień funkcji Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (dotyczy wybranych produktów) .......................................................................................................................................................... 60

Pobieranie narzędzia Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI .................................................... 60

Pobieranie najnowszej wersji narzędzia Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI .... 60

Pobieranie narzędzia Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI według nazwy lub numeru produktu ...................................................................................................... 60

Dostosowywanie ustawień funkcji Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ............................... 60

12 Specyfikacje .............................................................................................................................................. 62

Zasilanie ............................................................................................................................................................... 62

Środowisko pracy ................................................................................................................................................ 63

13 Wyładowania elektrostatyczne ................................................................................................................... 64

14 Ułatwienia dostępu .................................................................................................................................... 65

HP i ułatwienia dostępu ....................................................................................................................................... 65

Znajdowanie potrzebnych narzędzi .................................................................................................. 65

Zaangażowanie firmy HP .................................................................................................................. 65

International Association of Accessibility Professionals (IAAP) ....................................................... 66

Wyszukiwanie najlepszej technologii ułatwień dostępu .................................................................. 66

Ocena własnych potrzeb ................................................................................................. 66

Ułatwienia dostępu w produktach firmy HP ................................................................... 66

Standardy i ustawodawstwo ............................................................................................................................... 67

Standardy .......................................................................................................................................... 67

Mandat 376 — EN 301 549 ............................................................................................ 67

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ................................................................ 67

Ustawodawstwo i przepisy ............................................................................................................... 68

Przydatne zasoby i łącza dotyczące ułatwień dostępu ...................................................................................... 68

Organizacje ........................................................................................................................................ 68

Instytucje edukacyjne ....................................................................................................................... 69

Inne zasoby dotyczące niepełnosprawności .................................................................................... 69

Łącza firmy HP ................................................................................................................................... 69

Kontakt z pomocą techniczną ............................................................................................................................. 69

Indeks ............................................................................................................................................................ 70

xi

xii

1 Rozpoczęcie pracy

W celu najlepszego wykorzystania zakupu firma HP zaleca wykonanie następujących czynności po skonfigurowaniu i zarejestrowaniu komputera:

Połączenie z Internetem — skonfiguruj sieć przewodową lub bezprzewodową, aby można było

połączyć się z Internetem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział Połączenia sieciowe na stronie 20 .

Aktualizacja oprogramowania antywirusowego — ochrona komputera przed uszkodzeniami powodowanymi przez wirusy. Oprogramowanie jest preinstalowane na komputerze. Aby uzyskać więcej

informacji, zobacz rozdział Korzystanie z oprogramowania antywirusowego na stronie 47

.

Poznawanie komputera — zapoznaj się z funkcjami komputera. Dodatkowe informacje na ten temat

znajdują się w rozdziałach Elementy na stronie 3 i

Nawigacja po ekranie na stronie 27 .

Poznawanie zainstalowanego oprogramowania — przejrzyj listę oprogramowania preinstalowanego na komputerze.

Wybierz przycisk Start.

— lub —

Prawym przyciskiem myszy kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Aplikacje i funkcje.

Utwórz kopię zapasową dysku twardego — utwórz dyski lub napęd flash USB do odzyskiwania, które

będą stanowić kopię zapasową dysku twardego. Patrz Informacje o tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu na stronie 52

.

Wyszukiwanie informacji

Aby znaleźć szczegółowe informacje o produkcie, porady dotyczące obsługi itd., skorzystaj z tej tabeli.

Tabela 1-1 Dodatkowe informacje

Źródło informacji Zawartość

Instrukcja instalacji

Pomoc techniczna HP

Aby uzyskać pomoc, przejdź na stronę http://www.hp.com/support i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby znaleźć swój produkt.

Informacje o systemie

Aby uzyskać dostęp do informacji o systemie:

● Naciśnij przycisk Start, wybierz pozycję HP, a następnie pozycję HP System Information.

● Omówienie konfiguracji i funkcji komputera

● Czat online z pracownikiem technicznym HP

● Numery telefonów pomocy technicznej HP

● Filmy wideo dotyczące wymiany części (tylko wybrane produkty)

● Przewodniki dotyczące obsługi serwisowej i konserwacji

● Lokalizacje centrów serwisowych HP

● Nazwa i wersja systemu operacyjnego

● Model i typ systemu

● Typ procesora

● Wersja i data systemu BIOS

● Zasoby sprzętowe

● Komponenty systemu

Wyszukiwanie informacji 1

Tabela 1-1 Dodatkowe informacje (ciąg dalszy)

Źródło informacji Zawartość

Bezpieczeństwo i komfort pracy

Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:

▲ Wpisz wyrażenie dokumentacja HP w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierz opcję Dokumentacja HP.

— lub —

▲ Przejdź na stronę http://www.hp.com/ergo .

WAŻNE: Aby uzyskać dostęp do najnowszej wersji instrukcji obsługi, potrzebne jest połączenie z

Internetem.

Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe

Aby uzyskać dostęp do tego dokumentu:

▲ Wpisz wyrażenie dokumentacja HP w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierz opcję Dokumentacja HP.

Ograniczona gwarancja*

Aby uzyskać dostęp do tego dokumentu:

▲ Wpisz wyrażenie dokumentacja HP w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierz opcję Dokumentacja HP.

— lub —

▲ Przejdź na stronę http://www.hp.com/go/ orderdocuments .

WAŻNE: Aby uzyskać dostęp do najnowszej wersji instrukcji obsługi, potrzebne jest połączenie z

Internetem.

● Środowisko oprogramowania

● Prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy

● Wskazówki dotyczące prawidłowej postawy oraz nawyków pracy, które zwiększają wygodę i zmniejszają zagrożenie dla zdrowia

● Informacje dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego

Ważne informacje prawne, w tym dotyczące prawidłowej utylizacji baterii, jeśli są konieczne.

Informacje o gwarancji dotyczące konkretnego modelu komputera

* Do urządzenia jest dołączona Ograniczona gwarancja HP. Znajduje się ona razem z instrukcjami obsługi w urządzeniu i/lub na płycie

CD lub DVD dostarczonej wraz z urządzeniem. W niektórych krajach lub regionach gwarancja może być dostarczana przez firmę HP w wersji drukowanej. Tam, gdzie gwarancja nie jest dołączona w postaci papierowej, można zamówić jej kopię na stronie http://www.hp.com/go/orderdocuments . W sprawie produktów zakupionych w regionie Azji i Pacyfiku można napisać do firmy HP na adres POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Należy podać nazwę produktu oraz swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres korespondencyjny.

2 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy

2 Elementy

Komputer składa się z elementów najwyższej jakości. W tym rozdziale zawarto informacje o elementach komputera, ich lokalizacji i sposobie działania.

UWAGA: Niektóre czynności w niniejszej instrukcji obsługi mogą wymagać logowania administratora. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do poniższych informacji oraz informacji zawartych w tej instrukcji użytkownika przy użyciu opisanych procedur, najpierw musisz zalogować się do systemu przy użyciu konta administratora.

Wyświetlanie listy elementów sprzętowych

Aby wyświetlić listę elementów sprzętowych komputera:

▲ Należy wpisać wyrażenie menedżer urządzeń w pole wyszukiwania paska zadań, a następnie wybrać aplikację Menedżer urządzeń.

Zostanie wyświetlona lista wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze.

Aby uzyskać informacje o komponentach sprzętowych systemu oraz numerze wersji systemu BIOS, wybierz przycisk Start, folder HP i opcję HP System Information.

Wyświetlanie listy oprogramowania

Aby wyświetlić listę programów zainstalowanych na komputerze:

1.

Zaloguj się do systemu za pomocą konta administratora.

2.

Prawym przyciskiem myszy kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Aplikacje i funkcje.

Strona prawa

Tabela 2-1 Elementy z prawej strony wraz z opisami

Element

(1)

(2)

Gniazdo karty SIM

Gniazdo wyjściowe audio (słuchawkowe)/ wejściowe audio (mikrofonowe) typu combo jack

Opis

Obsługuje kartę SIM do komunikacji bezprzewodowej. Gniazdo karty SIM znajduje się z boku komputera.

Umożliwia podłączenie opcjonalnych głośników stereo ze wzmacniaczem, słuchawek nausznych, dousznych, zestawu słuchawkowego lub kabla audio telewizora. Umożliwia także

Wyświetlanie listy elementów sprzętowych 3

Tabela 2-1 Elementy z prawej strony wraz z opisami (ciąg dalszy)

Element Opis

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Port USB SuperSpeed

Port HDMI

Gniazdo RJ-45 (sieciowe)/wskaźniki stanu

Złącze dokowania

Port USB Type-C SuperSpeed i DisplayPort

Złącze zasilania podłączenie opcjonalnego mikrofonu zestawu słuchawkowego.

To gniazdo nie obsługuje opcjonalnych niezależnych mikrofonów.

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek nausznych, dousznych lub zestawu słuchawkowego należy odpowiednio dostosować poziom głośności. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa, zobacz Informacje dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zgodności z przepisami.

Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:

▲ Wpisz wyrażenie dokumentacja HP w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierz opcję

Dokumentacja HP.

UWAGA: Gdy do gniazda słuchawek podłączone jest urządzenie, głośniki komputera są wyłączone.

Pozwala na podłączenie urządzeń USB, takich jak telefon komórkowy, kamera, opaska typu activity tracker lub zegarek typu smartwatch, a także na przesył danych z dużą prędkością.

Umożliwia połączenie komputera z opcjonalnym urządzeniem audio lub wideo, takim jak telewizor o wysokiej rozdzielczości, z dowolnym zgodnym urządzeniem cyfrowym lub audio albo z szybkim urządzeniem High Definition Multimedia Interface

(HDMI).

Umożliwia podłączenie kabla sieciowego.

● Zielony (po lewej): sieć jest podłączona.

● Pomarańczowy (po prawej): aktywność w sieci.

Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia dokowania.

Gdy komputer jest włączony, pozwala na podłączenie i ładowanie większości urządzeń USB wyposażonych w złącze

Type-C, takich jak telefon komórkowy, kamera, opaska typu activity tracker lub zegarek typu smartwatch, a także na przesył danych z dużą prędkością.

UWAGA: W tym celu wymagane są przewody i/lub adaptery

(należy zakupić oddzielnie).

— i —

Umożliwia podłączenie urządzenia typu DisplayPort wyposażonego w złącze USB Type-C w celu wyświetlania danych.

Umożliwia podłączenie zasilacza prądu przemiennego.

(9) Wskaźnik baterii Gdy zasilanie sieciowe jest podłączone:

● Biały: poziom naładowania baterii jest większy niż 90%.

● Pomarańczowy: poziom naładowania baterii wynosi między 0% a 90%.

● Nie świeci: bateria nie jest ładowana.

4 Rozdział 2 Elementy

Tabela 2-1 Elementy z prawej strony wraz z opisami (ciąg dalszy)

Element Opis

Gdy zasilanie sieciowe jest odłączone (bateria nie ładuje się):

● Miga na pomarańczowo: bateria osiągnęła niski poziom naładowania. Kiedy bateria osiąga krytycznie niski poziom naładowania, wskaźnik zaczyna migać szybko.

Strona lewa

Tabela 2-2 Elementy z lewej strony wraz z opisami

Element

(1)

(2)

(3)

(4)

Gniazdo linki zabezpieczającej

Otwór wentylacyjny

Port USB SuperSpeed z obsługą funkcji HP

Sleep and Charge

Czytnik kart inteligentnych

Opis

Umożliwia przymocowanie do komputera opcjonalnej linki zabezpieczającej.

UWAGA: Linka zabezpieczająca utrudnia kradzież komputera, ale nie gwarantuje jego pełnego bezpieczeństwa.

Umożliwia przepływ powietrza chłodzącego wewnętrzne części komputera.

UWAGA: Wentylator komputera jest włączany automatycznie w celu chłodzenia elementów wewnętrznych i ich ochrony przed przegrzaniem. Włączanie i wyłączanie się wewnętrznego wentylatora podczas zwykłej pracy jest zjawiskiem normalnym.

Umożliwia podłączanie urządzeń USB, przesył danych z dużą szybkością, a także, nawet w przypadku wyłączenia komputera, ładowanie większości urządzeń, takich jak telefon komórkowy, aparat, opaska typu activity tracker lub zegarek typu smartwatch.

Obsługuje opcjonalne karty inteligentne.

Strona lewa 5

Wyświetlane informacje

UWAGA: Należy korzystać z ilustracji, która najdokładniej odzwierciedla wygląd posiadanego komputera.

Tabela 2-3 Elementy ekranu dotykowego wraz z opisami

Element Opis

(1)

(2)

Anteny WAN* (tylko wybrane modele) Wysyłają i odbierają sygnały w bezprzewodowych sieciach rozległych

(WWAN).

Świeci: wskazują, że kamera jest używana.

(3)

(4)

Diody LED podczerwieni (2) i dioda LED kamery internetowej (tylko wybrane modele)

Mikrofony wewnętrzne (2)

Kamera (kamery) (tylko wybrane produkty)

(5) Osłona zapewniająca prywatność kamery (tylko wybrane produkty)

Umożliwiają nagrywanie dźwięku.

Pozwala korzystać z wideorozmów, nagrywać materiał wideo i robić

zdjęcia. Aby korzystać z kamery, zobacz rozdział Korzystanie z kamery (tylko wybrane produkty) na stronie 32

. Niektóre kamery umożliwiają logowanie do systemu Windows na podstawie rozpoznawania twarzy zamiast podawania hasła. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział

Windows Hello (tylko wybrane modele) na stronie 47 .

UWAGA: Funkcje kamer zależą od zainstalowanego w urządzeniu sprzętu i oprogramowania kamer.

Zamknięta osłona zapewniająca prywatność kamery ukrywa kamerę.

● Aby odblokować kamerę, przesuń osłonę w prawo.

● Aby zablokować kamerę, przesuń osłonę w lewo.

6 Rozdział 2 Elementy

Tabela 2-3 Elementy ekranu dotykowego wraz z opisami (ciąg dalszy)

Element Opis

(6) Anteny WLAN* Wysyłają i odbierają sygnały w lokalnych sieciach bezprzewodowych

(WLAN).

* Anteny nie są widoczne z zewnątrz komputera. Aby zapewnić optymalną transmisję, należy pozostawić wolną przestrzeń w pobliżu anten.

Informacje o normach dotyczących komunikacji bezprzewodowej można znaleźć w rozdziale Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe dla danego kraju lub regionu.

Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:

▲ Wpisz wyrażenie dokumentacja HP w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierz opcję Dokumentacja HP.

Tabela 2-4 Elementy wyświetlacza niedotykowego wraz z opisami

Element Opis

(1)

(2)

(3)

Anteny WWAN* (tylko wybrane modele)

Czujnik światła z otoczenia (tylko wybrane modele)

Wysyłają i odbierają sygnały w bezprzewodowych sieciach rozległych (WWAN).

Reguluje jasność ekranu w zależności od natężenia światła w otoczeniu.

Świeci: wskazują, że kamera jest używana.

(4)

(5)

Diody LED podczerwieni (2) i wskaźnik kamery (tylko wybrane modele)

Mikrofony wewnętrzne (2)

Kamera (kamery) (tylko wybrane produkty)

Umożliwiają nagrywanie dźwięku.

Pozwala korzystać z wideorozmów, nagrywać materiał wideo i robić zdjęcia. Aby korzystać z kamery, zobacz rozdział

Wyświetlane informacje 7

Tabela 2-4 Elementy wyświetlacza niedotykowego wraz z opisami (ciąg dalszy)

Element Opis

(6) Osłona zapewniająca prywatność kamery (tylko wybrane produkty)

Korzystanie z kamery (tylko wybrane produkty) na stronie 32

.

Niektóre kamery umożliwiają logowanie do systemu Windows na podstawie rozpoznawania twarzy zamiast podawania hasła.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz temat Windows Hello (tylko wybrane modele) na stronie 47

UWAGA: Funkcje kamer zależą od zainstalowanego w urządzeniu sprzętu i oprogramowania kamer.

Zamknięta osłona zapewniająca prywatność kamery ukrywa kamerę.

● Aby odblokować kamerę, przesuń osłonę w prawo.

● Aby zablokować kamerę, przesuń osłonę w lewo.

(7) Anteny WLAN* Wysyłają i odbierają sygnały w lokalnych sieciach bezprzewodowych (WLAN).

* Anteny nie są widoczne z zewnątrz komputera. Aby zapewnić optymalną transmisję, należy pozostawić wolną przestrzeń w pobliżu anten.

Informacje o normach dotyczących komunikacji bezprzewodowej można znaleźć w rozdziale Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe dla danego kraju lub regionu.

Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:

● Wpisz wyrażenie dokumentacja HP w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierz opcję Dokumentacja HP.

Obszar klawiatury

Płytka dotykowa TouchPad

8 Rozdział 2 Elementy

Tabela 2-5 Elementy płytki dotykowej wraz z opisami

Element Opis

(1)

(2)

(3)

Drążek wskazujący

Lewy przycisk płytki dotykowej TouchPad

Obszar płytki dotykowej

Umożliwia przesuwanie wskaźnika na ekranie.

Pełni te same funkcje co lewy przycisk myszy zewnętrznej.

Odczytuje gesty wykonywane palcami w celu przesuwania wskaźnika lub aktywowania elementów widocznych na ekranie.

(4)

(5)

Prawy przycisk płytki dotykowej TouchPad

Obszar styku NFC (Near Field Communications) i antena* (tylko wybrane produkty)

Pełni te same funkcje, co prawy przycisk myszy zewnętrznej.

Umożliwia bezprzewodowe udostępnianie informacji po zetknięciu z urządzeniem obsługującym technologię NFC.

* Antena nie jest widoczna z zewnątrz komputera. Aby zapewnić optymalną transmisję, należy pozostawiać wolną przestrzeń w pobliżu anteny.

Informacje o normach dotyczących komunikacji bezprzewodowej można znaleźć w rozdziale Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe dla danego kraju lub regionu.

Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:

▲ Wpisz wyrażenie dokumentacja HP w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierz opcję Dokumentacja HP.

Wskaźniki

Obszar klawiatury 9

Tabela 2-6 Wskaźniki wraz z opisami

Element

(1)

(7)

(8)

(9)

(10)

Wskaźnik zasilania

(4)

(5)

(2)

(3)

(6)

Wskaźnik caps lock

Wskaźnik wyciszenia

Wskaźnik wyciszenia mikrofonu

Wskaźnik num lock

Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej

Wskaźnik udostępniania lub prezentacji

Wskaźnik odebrania połączenia

Wskaźnik zakończenia połączenia

Wskaźnik fn lock

Opis

● Świeci: komputer jest włączony.

● Miga: komputer znajduje się w stanie uśpienia, który jest trybem oszczędzania energii. Komputer odcina zasilanie od wyświetlacza i innych niepotrzebnych elementów.

● Nie świeci: komputer jest wyłączony.

Świeci: tryb caps lock jest włączony, co umożliwia pisanie wielkimi literami.

● Świeci: dźwięk w komputerze jest wyłączony.

● Nie świeci: dźwięk w komputerze jest włączony.

● Świeci: mikrofon jest wyłączony.

● Nie świeci: mikrofon jest włączony.

Świeci: funkcja num lock jest włączona.

Świeci: zintegrowane urządzenie bezprzewodowe, takie jak urządzenie bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) lub urządzenie

Bluetooth®, jest włączone.

UWAGA: W niektórych modelach wskaźnik komunikacji bezprzewodowej świeci na pomarańczowo, gdy wszystkie urządzenia bezprzewodowe są wyłączone.

Świeci: udostępnianie zostało włączone.

Świeci: odbieranie połączenia jest włączone.

Świeci: zakończenie połączenia jest włączone.

Świeci: klawisz fn został zablokowany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział

Skróty klawiaturowe (tylko wybrane produkty) na stronie 15

.

10 Rozdział 2 Elementy

Przyciski, otwory wentylacyjne, głośniki i czytnik linii papilarnych

Tabela 2-7 Przyciski, otwory wentylacyjne, głośniki i czytnik linii papilarnych wraz z opisami

Element Opis

(1) Przycisk zasilania ● Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk, aby go włączyć.

● Gdy komputer jest włączony, krótko naciśnij przycisk, aby uruchomić tryb uśpienia.

● Gdy komputer znajduje się w stanie uśpienia, krótko naciśnij przycisk, aby wyjść z trybu uśpienia (tylko wybrane produkty).

OSTROŻNIE: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania spowoduje utratę niezapisanych informacji.

Gdy komputer nie odpowiada i nie można użyć standardowej procedury zamykania systemu, naciśnięcie przycisku zasilania i przytrzymanie go przez co najmniej 5 sekund umożliwia wyłączenie komputera.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach zasilania, należy zapoznać się z opcjami zasilania.

▲ Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Miernika energii

, a następnie wybierz Opcje zasilania.

(2) Otwory wentylacyjne Umożliwiają dopływ powietrza zapewniający chłodzenie wewnętrznych elementów komputera.

Obszar klawiatury 11

Tabela 2-7 Przyciski, otwory wentylacyjne, głośniki i czytnik linii papilarnych wraz z opisami (ciąg dalszy)

Element Opis

(3)

(4)

UWAGA: Wentylator komputera jest włączany automatycznie w celu chłodzenia elementów wewnętrznych i ich ochrony przed przegrzaniem. Włączanie i wyłączanie się wewnętrznego wentylatora podczas zwykłej pracy jest zjawiskiem normalnym.

Głośniki Umożliwiają odtwarzanie dźwięku.

Czytnik linii papilarnych (tylko wybrane modele) Umożliwia logowanie do systemu Windows na podstawie rozpoznania linii papilarnych, a nie podania hasła.

▲ Dotknij palcem czytnika linii papilarnych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie

Windows Hello (tylko wybrane modele) na stronie 47 .

WAŻNE: Aby zapobiec problemom z logowaniem się przy użyciu linii papilarnych, pamiętaj, aby zarejestrować linie papilarne z każdej strony palca.

WAŻNE: Aby sprawdzić, czy komputer jest wyposażony w czytnik linii papilarnych, wpisz Opcje logowania w polu wyszukiwania na pasku zadań i postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami. Jeżeli na liście widnieje Czytnik linii papilarnych, oznacza to, że komputer jest wyposażony w czytnik linii papilarnych.

12 Rozdział 2 Elementy

Klawisze specjalne

UWAGA: Niektóre czynności w tej tabeli mogą wymagać logowania administratora. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do poniższych informacji oraz informacji zawartych w tej instrukcji użytkownika przy użyciu opisanych procedur, najpierw musisz zalogować się do systemu przy użyciu konta administratora.

Tabela 2-8 Klawisze specjalne wraz z opisami

Element

(1) Klawisz fn

(2)

(3)

(4)

Klawisz systemu Windows

Klawisze czynności

Wbudowana klawiatura numeryczna

Opis

Służy do wykonywania często używanych funkcji systemowych po naciśnięciu razem z innym klawiszem. Takie kombinacje klawiszy są nazywane skrótami klawiaturowymi.

Zobacz Skróty klawiaturowe (tylko wybrane produkty) na stronie 15

.

Otwiera menu Start.

UWAGA: Ponowne naciśnięcie klawisza Windows powoduje zamknięcie menu Start.

Umożliwiają wykonywanie często używanych funkcji systemowych.

Zobacz Klawisze czynności na stronie 14 .

Klawiatura numeryczna współdzielona z klawiszami literowymi na klawiaturze. Po naciśnięciu klawisza num lk klawiatury tej można używać tak samo jak zewnętrznej klawiatury numerycznej. Każdy z klawiszy numerycznych pełni funkcję oznaczoną ikoną w jego prawym górnym rogu.

UWAGA: Jeśli w trakcie wyłączania komputera funkcja klawiatury numerycznej jest włączona, zostanie ponownie włączona przy kolejnym uruchomieniu komputera.

Obszar klawiatury 13

Tabela 2-8 Klawisze specjalne wraz z opisami (ciąg dalszy)

Element

(5) Klawisz aplikacji systemu Windows

Opis

Wyświetla opcje wybranego obiektu.

(6) Klawisz num lk Włącza i wyłącza wbudowaną klawiaturę numeryczną.

Klawisze czynności

Klawisz czynności wykonuje funkcję wskazaną przez ikonę na klawiszu. Aby ustalić, które klawisze są w urządzeniu, zobacz

Klawisze specjalne na stronie 13

.

▲ Aby użyć klawisza czynności, naciśnij i przytrzymaj go.

Tabela 2-9 Klawisze czynności wraz z opisami

Ikona Opis

Osoby spoglądające na ekran z boków nie widzą zawartości ekranu. W razie potrzeby można zmniejszyć lub zwiększyć jasność w otoczeniu dobrze oświetlonym lub ciemniejszym. Aby wyłączyć filtr prywatności, należy ponownie nacisnąć ten klawisz (tylko wybrane modele).

UWAGA: Aby szybko włączyć najwyższe ustawienie prywatności, naciśnij kombinację klawiszy fn + p .

Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje stopniowe zmniejszanie jasności obrazu.

Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje stopniowe zwiększanie jasności obrazu.

Włącza lub wyłącza podświetlenie klawiatury. W wybranych produktach można dostosować jasność podświetlenia klawiatury. Naciskaj klawisz, aby zmienić jasność od dużej (przy pierwszym uruchomieniu komputera) przez małą aż do wyłączenia. Po dostosowaniu jasności podświetlenie będzie powracać do wcześniejszego ustawienia przy każdym uruchomieniu komputera. Podświetlenie klawiatury wyłączy się po

15 sekundach braku aktywności. Aby ponownie włączyć podświetlenie klawiatury, naciśnij dowolny klawisz lub dotknij płytki dotykowej (tylko wybrane produkty). W celu oszczędzania energii baterii należy wyłączyć tę funkcję.

Zmniejsza stopniowo głośność dźwięku po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza.

Zwiększa stopniowo głośność dźwięku po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza.

Wycisza mikrofon.

14 Rozdział 2 Elementy

Tabela 2-9 Klawisze czynności wraz z opisami (ciąg dalszy)

Ikona Opis

Wycisza lub przywraca dźwięk głośnika.

Powoduje włączenie lub wyłączenie komunikacji bezprzewodowej.

UWAGA: Aby możliwe było nawiązanie połączenia bezprzewodowego, wcześniej musi być skonfigurowana sieć bezprzewodowa.

Powoduje przełączenie wyświetlania obrazu między urządzeniami wyświetlającymi podłączonymi do komputera. Jeśli na przykład do komputera podłączony jest monitor, wówczas wielokrotne naciskanie klawisza spowoduje przełączenie obrazu z wyświetlacza komputera na monitor w celu jednoczesnego wyświetlania na komputerze i monitorze.

Zapewnia szybki dostęp do kalendarza programu Skype dla firm.

UWAGA: Ta funkcja wymaga programu Skype® dla firm lub Lync® 2013 uruchomionego na serwerze programu Microsoft Exchange lub usługi Office 365®.

Powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji udostępniania ekranu.

UWAGA: Ta funkcja wymaga programu Skype dla firm lub Lync 2013 uruchomionego na serwerze programu

Microsoft Exchange lub usługi Office 365.

● Odbiera połączenie.

● Służy do odbierania połączenia podczas rozmowy 1-na-1.

● Powoduje wstrzymanie połączenia.

UWAGA: Ta funkcja wymaga programu Skype dla firm lub Lync 2013 uruchomionego na serwerze programu

Microsoft Exchange lub usługi Office 365.

● Powoduje zakończenie połączenia.

● Powoduje odrzucanie połączeń przychodzących.

● Powoduje zakończenie udostępniania ekranu.

UWAGA: Ta funkcja wymaga programu Skype dla firm lub Lync 2013 uruchomionego na serwerze programu

Microsoft Exchange lub usługi Office 365.

UWAGA: Funkcja klawiszy czynności jest włączona fabrycznie. Funkcję tę można wyłączyć, naciskając i przytrzymując klawisz fn i lewy klawisz shift . Wskaźnik klawisza fn lock zaświeci się. Po wyłączeniu funkcji klawisza czynności nadal można wykonać każdą funkcję, naciskając klawisz fn w kombinacji z odpowiednim klawiszem czynności.

Skróty klawiaturowe (tylko wybrane produkty)

Skrót klawiaturowy to kombinacja klawisza fn z innym klawiszem.

Aby użyć skrótu klawiaturowego:

▲ Naciśnij klawisz fn , a następnie naciśnij jeden z klawiszy wymienionych w tabeli poniżej.

Tabela 2-10 Klawisze czynności wraz z opisami

Przycisk Opis

C Powoduje włączenie klawisza scroll lock.

Obszar klawiatury 15

Spód

R

S

Tabela 2-10 Klawisze czynności wraz z opisami (ciąg dalszy)

Przycisk Opis

Przerywa operację.

Przesyła zapytanie dotyczące programowania.

Tabela 2-11 Elementy na spodzie wraz z opisami

Element

Otwór wentylacyjny

Opis

Umożliwia przepływ powietrza chłodzącego wewnętrzne części komputera.

UWAGA: Wentylator komputera jest włączany automatycznie w celu chłodzenia elementów wewnętrznych i ich ochrony przed przegrzaniem.

Włączanie i wyłączanie się wewnętrznego wentylatora podczas zwykłej pracy jest zjawiskiem normalnym.

16 Rozdział 2 Elementy

Przód

Tabela 2-12 Elementy z przodu wraz z opisami

Element

(1)

(2)

(3)

Wskaźnik zasilania

Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej

Wskaźnik napędu

Opis

● Świeci: komputer jest włączony.

● Miga: komputer znajduje się w stanie uśpienia, który jest trybem oszczędzania energii. Komputer odcina zasilanie od wyświetlacza i innych niepotrzebnych elementów.

● Nie świeci: komputer jest wyłączony.

Świeci: zintegrowane urządzenie bezprzewodowe, takie jak urządzenie bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) lub urządzenie Bluetooth®, jest włączone.

UWAGA: W niektórych modelach wskaźnik komunikacji bezprzewodowej świeci na pomarańczowo, gdy wszystkie urządzenia bezprzewodowe są wyłączone.

Miga na biało: komputer korzysta z dysku twardego.

(4) Mikrofony wewnętrzne (2) Umożliwiają nagrywanie dźwięku.

Etykiety

Etykiety umieszczone na komputerze zawierają informacje, które mogą być potrzebne podczas podróży zagranicznych lub rozwiązywania problemów z systemem. Etykieta może być papierowa lub nadrukowana na produkcie.

WAŻNE: Poszukaj etykiet opisanych w tej sekcji w następujących miejscach: na spodzie komputera, wewnątrz wnęki baterii, pod pokrywą serwisową, z tyłu wyświetlacza lub w dolnej części podpórki tabletu.

● Etykieta serwisowa — zawiera ważne informacje służące do identyfikacji tabletu. Dział pomocy technicznej może poprosić o podanie numeru seryjnego, numeru produktu lub numeru modelu. Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną należy znaleźć te informacje.

Etykieta serwisowa będzie przypominać jedną z przedstawionych poniżej. Należy korzystać z ilustracji, która najdokładniej odzwierciedla wygląd etykiety na posiadanym komputerze.

Przód 17

Tabela 2-13 Elementy na etykiecie serwisowej

Element

(1) Nazwa produktu HP

(2) Numer modelu

(3) Numer produktu

(4) Numer seryjny

(5) Okres gwarancji

Tabela 2-14 Elementy na etykiecie serwisowej

Element

(1) Nazwa produktu HP

(2) Numer produktu

(3) Numer seryjny

(4) Okres gwarancji

● Etykiety dotyczące zgodności z normami — zawierają informacje o zgodności komputera z obowiązującymi normami.

● Etykiety certyfikatów urządzeń bezprzewodowych — zawierają informacje o opcjonalnych urządzeniach bezprzewodowych oraz atesty krajów lub regionów, w których urządzenia zostały dopuszczone do użytku.

18 Rozdział 2 Elementy

Wkładanie karty SIM (tylko wybrane modele)

OSTROŻNIE: Włożenie karty SIM o niewłaściwych rozmiarach grozi uszkodzeniem karty SIM lub jej zablokowaniem w gnieździe karty SIM. Nie zaleca się stosowania adapterów karty SIM. Aby zapobiec uszkodzeniu karty SIM lub złączy, nie używaj zbyt dużej siły podczas wkładania karty SIM.

UWAGA: Przed zakupem karty SIM wykonaj poniższe instrukcje, aby określić prawidłowy rozmiar karty SIM dla danego komputera:

1.

Przejdź na stronę http://www.hp.com/support , a następnie odszukaj swój komputer, wpisując jego nazwę lub numer.

2.

Wybierz łącze Informacje o produkcie.

3.

Zapoznaj się z wyświetlonymi opcjami, aby określić, którą kartę należy zakupić.

Aby włożyć kartę SIM, wykonaj następujące czynności:

1.

Wyłącz komputer za pomocą polecenia Zamknij.

2.

Włóż kartę SIM do gniazda karty SIM, a następnie dociśnij ją, aż zostanie prawidłowo osadzona.

UWAGA: Twoja karta SIM może nieznacznie różnić się od pokazanej na ilustracji w tym rozdziale.

UWAGA: Zobacz rysunek z boku gniazda karty SIM, aby określić, którą stroną należy włożyć kartę SIM do komputera.

Aby wyjąć kartę SIM, naciśnij ją, a następnie wyjmij z gniazda.

Wkładanie karty SIM (tylko wybrane modele) 19

3 Połączenia sieciowe

Komputer możesz zabierać ze sobą wszędzie. Jednak nawet w domu możesz odkrywać świat i uzyskiwać dostęp do informacji zamieszczonych w milionach witryn internetowych. Wystarczy mieć komputer i połączenie z siecią przewodową lub bezprzewodową. Ten rozdział zawiera przydatne informacje o komunikowaniu się ze światem.

Podłączanie do sieci bezprzewodowej

Komputer może być wyposażony w co najmniej jedno z następujących urządzeń bezprzewodowych:

● Urządzenie WLAN — łączy komputer z lokalnymi sieciami bezprzewodowymi (znanymi jako sieci Wi-Fi, sieci bezprzewodowe LAN lub sieci WLAN) w siedzibie firmy, w domu i w miejscach publicznych, takich jak lotniska, restauracje, kawiarnie, hotele czy uniwersytety. W sieci WLAN przenośne urządzenie bezprzewodowe łączy się z bezprzewodowym routerem lub punktem dostępu bezprzewodowego.

● Moduł HP Mobile Broadband (tylko wybrane produkty) — urządzenie bezprzewodowej sieci rozległej

(WWAN), które zapewnia łączność bezprzewodową na znacznie większym obszarze. Operatorzy sieci mobilnych instalują stacje bazowe (podobne do masztów telefonii komórkowej) na dużych obszarach geograficznych, zapewniając tym samym zasięg w całych województwach, regionach lub nawet krajach.

● Urządzenie Bluetooth® — tworzy osobistą sieć lokalną (PAN) umożliwiającą połączenia z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth, takimi jak komputery, telefony, drukarki, zestawy słuchawkowe, głośniki i aparaty fotograficzne. Poszczególne urządzenia w sieci PAN komunikują się bezpośrednio z innymi urządzeniami. Urządzenia muszą znajdować się względnie blisko siebie; zwykle nie dalej niż 10 metrów (około 33 stóp).

Korzystanie z elementów sterujących komunikacją bezprzewodową

Sterowanie urządzeniami bezprzewodowymi komputera umożliwiają następujące elementy:

● Przycisk komunikacji bezprzewodowej (nazywany także klawiszem trybu samolotowego lub klawiszem komunikacji bezprzewodowej, w tym rozdziale określany mianem przycisku komunikacji bezprzewodowej),

● Ustawienia systemu operacyjnego.

Przycisk komunikacji bezprzewodowej

Komputer może posiadać przycisk komunikacji bezprzewodowej, co najmniej jedno urządzenie bezprzewodowe i jeden lub dwa wskaźniki komunikacji bezprzewodowej. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe w komputerze są fabrycznie włączone.

Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej określa ogólny stan zasilania urządzeń bezprzewodowych, a nie stan poszczególnych urządzeń.

Elementy sterujące systemu operacyjnego

Centrum sieci i udostępniania umożliwia skonfigurowanie połączenia lub sieci, nawiązanie połączenia z siecią, a także diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z siecią.

20 Rozdział 3 Połączenia sieciowe

Korzystanie z elementów sterujących systemu operacyjnego:

1.

Wpisz tekst panel sterowania w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz pozycję

Panel sterowania.

2.

Wybierz opcję Sieć i Internet, a następnie Centrum sieci i udostępniania.

— lub —

▲ Na pasku zadań wybierz ikonę stanu sieci, a następnie wybierz opcję Ustawienia sieci i Internetu.

Łączenie z siecią WLAN

UWAGA: Aby móc skonfigurować dostęp do Internetu w swoim domu, należy najpierw założyć konto u dostawcy usług internetowych (ISP). Skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług internetowych, aby kupić usługę dostępu do Internetu i modem. Dostawca pomoże skonfigurować modem, zainstalować kabel łączący router bezprzewodowy z modemem i przetestować usługę dostępu do Internetu.

Aby połączyć się z siecią WLAN, wykonaj następujące czynności:

1.

Upewnij się, że urządzenie WLAN jest włączone.

2.

Na pasku zadań wybierz ikonę stanu sieci, a następnie połącz się z jedną z dostępnych sieci.

Jeżeli sieć WLAN jest zabezpieczona, pojawi się żądanie podania kodu zabezpieczającego. Wprowadź kod, a następnie wybierz przycisk Dalej, aby nawiązać połączenie.

UWAGA: Jeśli lista sieci WLAN jest pusta, komputer znajduje się poza zasięgiem routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego.

UWAGA: Jeśli bezprzewodowa sieć lokalna, z którą chcesz się połączyć, jest niewidoczna:

1.

Na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu sieci, a następnie wybierz opcję

Otwórz ustawienia sieci i Internetu.

— lub —

Na pasku zadań wybierz ikonę stanu sieci, a następnie wybierz opcję Ustawienia sieci i Internetu.

2.

W sekcji Zmień ustawienia sieciowe wybierz opcję Centrum sieci i udostępniania.

3.

Wybierz opcję Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć.

Zostanie wyświetlona lista opcji umożliwiająca ręczne wyszukanie sieci i połączenie z nią lub utworzenie nowego połączenia sieciowego.

3.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć nawiązywanie połączenia.

Po nawiązaniu połączenia wybierz ikonę stanu sieci po prawej stronie paska zadań, aby sprawdzić nazwę sieci i stan połączenia.

UWAGA: Zasięg (odległość, na jaką przesyłane są sygnały połączenia bezprzewodowego) zależy od rodzaju sieci WLAN, producenta routera oraz zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia elektroniczne i przeszkody, takie jak ściany i podłogi.

Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane produkty)

Ten komputer HP Mobile Broadband posiada wbudowaną obsługę mobilnego połączenia szerokopasmowego.

Używanie komputera w sieciach telefonii komórkowej umożliwia nawiązywanie połączeń z Internetem, wysyłanie wiadomości e-mail i łączenie się z siecią korporacyjną bez korzystania z publicznych punktów dostępu Wi-Fi.

Podłączanie do sieci bezprzewodowej 21

Aktywacja usługi szerokopasmowej może wymagać podania numeru IMEI modułu HP Mobile Broadband i/lub numeru MEID. Numer może być nadrukowany na etykiecie na spodzie komputera, we wnęce baterii, pod pokrywą serwisową albo z tyłu wyświetlacza.

— lub —

1.

Na pasku zadań wybierz ikonę stanu sieci.

2.

Wybierz pozycję Ustawienia sieci i Internetu.

3.

W sekcji Sieć i Internet wybierz pozycję Sieć komórkowa, a następnie wybierz pozycję Opcje

zaawansowane.

Niektórzy operatorzy wymagają korzystania z kart SIM. Karta SIM zawiera podstawowe informacje o użytkowniku, takie jak PIN (osobisty numer identyfikacyjny), a także informacje o sieci. Niektóre komputery mają zainstalowaną fabrycznie kartę SIM. Jeżeli karta SIM nie została zainstalowana w komputerze, być może została dostarczona wraz z informacjami dotyczącymi technologii HP Mobile Broadband dołączonymi do komputera. Kartę SIM może także dostarczyć oddzielnie operator sieci komórkowej.

Wiadomości na temat modułu HP Mobile Broadband i sposobu aktywacji usługi u wybranego operatora sieci komórkowej można znaleźć w informacjach o module HP Mobile Broadband dołączonych do komputera.

Korzystanie z urządzenia GPS (tylko wybrane produkty)

Komputer może być wyposażony w urządzenie GPS (Global Positioning System). Satelity systemu GPS dostarczają informacji o położeniu, prędkości i kierunku poruszania się do urządzeń wyposażonych w urządzenie GPS.

Aby można było włączyć połączenie GPS, muszą być włączone usługi lokalizacji w ustawieniach prywatności systemu Windows.

1.

Wpisz lokalizacja w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz opcję Ustawienia

prywatności lokalizacji.

2.

Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje, by dostosować ustawienia lokalizacji.

Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth (tylko wybrane produkty)

Urządzenie Bluetooth umożliwia komunikację bezprzewodową o małym zasięgu, która zastępuje fizyczne połączenia przewodowe łączące zazwyczaj urządzenia elektroniczne, takie jak:

● komputery (biurkowe, przenośne);

● telefony (komórkowe, bezprzewodowe, smartfony);

● urządzenia do przetwarzania obrazu (drukarka, aparat);

● urządzenia audio (słuchawki, głośniki);

● mysz;

● zewnętrzna klawiatura numeryczna.

Podłączanie urządzeń Bluetooth

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia Bluetooth należy nawiązać połączenie Bluetooth.

1.

Wpisz bluetooth w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz opcję Ustawienia Bluetooth

i innych urządzeń.

2.

Włącz funkcję Bluetooth, jeśli nie jest jeszcze włączona.

22 Rozdział 3 Połączenia sieciowe

3.

Wybierz Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne, a następnie w oknie dialogowym Dodaj urządzenie wybierz pozycję Bluetooth.

4.

Wybierz sterownik z listy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: Jeśli urządzenie wymaga potwierdzenia, wyświetlany jest kod parowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dodawanego urządzenia, aby potwierdzić, że kod na urządzeniu odpowiada kodowi parowania. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem.

UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest wyświetlane na liście, sprawdź, czy włączona jest w nim funkcja Bluetooth.

W przypadku niektórych urządzeń mogą występować dodatkowe wymagania; więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem.

Korzystanie z funkcji NFC w celu udostępniania informacji (tylko wybrane produkty)

Komputer obsługuje komunikację NFC, która umożliwia bezprzewodową wymianę danych między urządzeniami obsługującymi tę technologię. Informacje są przesyłane poprzez zetknięcie obszaru stykania

(anteny) komputera z anteną telefonu lub innego urządzenia. Dzięki technologii NFC i odpowiednim aplikacjom możesz udostępniać adresy witryn internetowych, dane kontaktowe, dokonywać płatności oraz drukować na drukarkach zgodnych z funkcją NFC.

UWAGA:

Aby zlokalizować obszar stykania na komputerze, patrz Elementy na stronie 3 .

Udostępnianie

1.

Upewnij się, że funkcja NFC została włączona.

a.

Wpisz bezprzewodowe w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierz opcję Włącz

lub wyłącz urządzenia bezprzewodowe.

b.

Upewnij się, że wybrane ustawienie funkcji NFC to Włączona.

2.

Zetknij obszar stykania NFC z urządzeniem zgodnym z funkcją NFC. W momencie nawiązania podłączenia przez urządzenia zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

UWAGA: Aby odszukać antenę innego urządzenia NFC, należy zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia.

3.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować.

Podłączanie do sieci przewodowej

Niektóre produkty mogą umożliwiać korzystanie z połączeń przewodowych takich jak połączenie za pośrednictwem sieci lokalnej (LAN) czy modemu. Połączenie za pośrednictwem sieci LAN to połączenie w sieci kablowej, dużo szybsze niż modemowe, które jest realizowane przy użyciu kabla telefonicznego. Kable do obu rodzajów połączeń są sprzedawane oddzielnie.

OSTRZEŻENIE!

Aby zredukować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub uszkodzenia sprzętu, nie podłączaj kabla modemowego ani kabla telefonicznego do gniazda RJ-45 (sieciowego).

Podłączanie do sieci lokalnej (LAN) (tylko wybrane produkty)

Jeśli chcesz podłączyć komputer bezpośrednio do routera w domu (zamiast pracować bezprzewodowo) lub jeśli chcesz połączyć się z istniejącą siecią w swoim biurze, użyj połączenia w sieci LAN.

Podłączanie do sieci przewodowej 23

UWAGA: Na komputerze może być włączona funkcja HP LAN-Wireless Protection. Przerywa ona połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi) lub WWAN, gdy łączysz komputer bezpośrednio z siecią LAN. Więcej informacji na

temat funkcji HP LAN-Wireless Protection można znaleźć w rozdziale Korzystanie z funkcji HP LAN-Wireless

Protection (dotyczy wybranych produktów) na stronie 24

.

W przypadku braku portu RJ-45 połączenie z siecią LAN wymaga 8-stykowego kabla sieciowego RJ-45 albo opcjonalnego urządzenia dokowania lub urządzenia z portem rozszerzeń.

Aby podłączyć kabel sieciowy, wykonaj następujące czynności:

1.

Podłącz kabel sieciowy do gniazda sieciowego (1) w komputerze albo w opcjonalnym urządzeniu dokowania lub w urządzeniu z portem rozszerzeń.

2.

Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do ściennego gniazda sieciowego (2) lub routera.

UWAGA: Jeżeli kabel sieciowy jest wyposażony w układ przeciwzakłóceniowy (3), który zapobiega interferencjom z sygnałem telewizyjnym i radiowym, należy skierować koniec z tym układem w stronę komputera.

Korzystanie z funkcji HP LAN-Wireless Protection (dotyczy wybranych produktów)

W środowisku sieci LAN można skonfigurować funkcję HP LAN-Wireless Protection pod kątem ochrony sieci

LAN przed nieupoważnionym dostępem bezprzewodowym. Po włączeniu funkcji HP LAN-Wireless Protection połączenie z siecią WLAN (Wi-Fi) lub WWAN zostaje przerwane, gdy komputer jest połączony bezpośrednio z siecią LAN.

Włączanie i konfigurowanie funkcji HP LAN-Wireless Protection

1.

Podłącz kabel sieciowy do gniazda sieciowego w komputerze albo w opcjonalnym urządzeniu dokowania lub w urządzeniu z portem rozszerzeń.

2.

Uruchom program Computer Setup (BIOS).

● Komputery i tablety z klawiaturą:

▲ Włącz lub uruchom ponownie komputer i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f10 , aby uruchomić program Computer Setup.

● Tablety bez klawiatury:

24 Rozdział 3 Połączenia sieciowe

▲ Włącz lub uruchom ponownie tablet, a następnie szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, aż pojawi się menu startowe. Naciśnij klawisz f10, aby wejść do programu Computer Setup.

3.

Wybierz kolejno opcje: Advanced (Zaawansowane) i Built-in Device Options (Opcje urządzeń wbudowanych).

4.

Zaznacz pole wyboru Automatyczne przełączanie LAN/WLAN i/lub Automatyczne przełączanie LAN/

WWAN, aby wyłączać połączenia WLAN i/lub WWAN po nawiązaniu połączenia z siecią LAN.

5.

Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, wybierz opcje Main > Save Changes and Exit

(Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie wybierz opcję Yes (Tak).

UWAGA: Jeśli do podświetlania wybranej pozycji używasz klawiszy strzałek, po dokonaniu wyboru naciśnij klawisz enter .

Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.

Identyfikowanie komputera w sieci za pomocą programu HP MAC

Address Pass Through (dotyczy wybranych produktów)

Funkcja HP MAC Address Pass Through umożliwia konfigurowane przez użytkownika identyfikowanie komputera i jego połączeń w sieciach. Ten systemowy adres MAC jest unikatowym identyfikatorem nawet wówczas, gdy komputer jest połączony za pomocą karty Ethernet. Domyślnie adres ten jest wyłączony.

Dostosowywanie funkcji HP MAC Address Pass Through

1.

Uruchom program Computer Setup (BIOS).

● Komputery i tablety z klawiaturą:

▲ Włącz lub uruchom ponownie komputer i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f10 , aby uruchomić program Computer Setup.

● Tablety bez klawiatury:

▲ Włącz lub uruchom ponownie tablet, a następnie szybko naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, aż pojawi się menu startowe. Naciśnij klawisz f10, aby wejść do programu Computer Setup.

2.

Wybierz opcję Zaawansowane, a następnie wybierz HP MAC Address Pass Through.

3.

W polu po prawej stronie opcji Host Based MAC Address (Adres MAC na podstawie hosta) wybierz albo opcję System Address (Adres systemu), aby włączyć funkcję HP MAC Address Pass Through, albo opcję

Custom Address (Adres niestandardowy), aby samodzielnie skonfigurować adres.

4.

W przypadku wybrania opcji Custom (Niestandardowy) wybierz ustawienie MAC ADDRESS (ADRES MAC), wprowadź niestandardowy adres MAC komputera, a następnie naciśnij klawisz enter , aby go zapisać.

5.

Jeśli komputer jest wyposażony we wbudowaną sieć LAN i chcesz używać wbudowanego adresu MAC jako systemowego adresu MAC, wybierz Reuse Embedded LAN Address (Wykorzystaj ponownie wbudowany adres MAC).

— lub —

Wybierz opcję Main (Główne), wybierz Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie wybierz pozycję Yes (Tak).

UWAGA: Jeśli do podświetlania wybranej pozycji używasz klawiszy strzałek, po dokonaniu wyboru naciśnij klawisz enter .

Identyfikowanie komputera w sieci za pomocą programu HP MAC Address Pass Through (dotyczy wybranych produktów)

25

Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.

26 Rozdział 3 Połączenia sieciowe

4 Nawigacja po ekranie

W zależności od modelu komputera po ekranie komputera można się poruszać na jeden lub więcej z poniższych sposobów:

● wykonując gesty dotykowe bezpośrednio na ekranie komputera;

● wykonując gesty dotykowe na płytce dotykowej;

● korzystając z opcjonalnej myszy lub klawiatury (zakupionych osobno);

● korzystając z klawiatury ekranowej;

● korzystając z drążka wskazującego.

Korzystanie z płytki dotykowej i gestów na ekranie dotykowym

Płytka dotykowa ułatwia nawigację po ekranie komputera i sterowanie wskaźnikiem myszy przy użyciu prostych gestów dotykowych. Lewego i prawego przycisku płytki dotykowej można używać w taki sam sposób, jak odpowiadających im przycisków myszy zewnętrznej. Aby nawigować, korzystając z ekranu dotykowego (tylko w wybranych produktach), należy dotykać ekranu, stosując gesty opisane w niniejszym rozdziale.

Aby dostosować gesty oraz wyświetlić materiał wideo pokazujący sposób ich działania, wpisz panel sterowania w polu wyszukiwania na pasku zadań, wybierz Panel sterowania, a następnie wybierz Sprzęt i

dźwięk. W sekcji Urządzenia i drukarki kliknij pozycję Mysz.

Niektóre modele są wyposażone w precyzyjną płytkę dotykową, która zapewnia większą funkcjonalność gestów dotykowych. Aby sprawdzić, czy monitor jest wyposażony w precyzyjną płytkę dotykową i uzyskać dodatkowe informacje, wybierz kolejno opcje Start, Ustawienia, Urządzenia, a następnie wybierz pozycję

Płytka dotykowa.

UWAGA: Jeżeli nie stwierdzono inaczej, gesty dotykowe można wykonywać zarówno na płytce dotykowej, jak i na ekranie dotykowym.

Naciskanie

Wskaż element na ekranie, a następnie dotknij jednym palcem w obszarze płytki dotykowej lub ekranu dotykowego, aby go wybrać. Dotknij elementu dwukrotnie, aby go otworzyć.

Korzystanie z płytki dotykowej i gestów na ekranie dotykowym 27

Zbliżanie/rozsuwanie dwóch palców w celu zmiany powiększenia

Gesty zbliżania i rozsuwania palców umożliwiają zmniejszanie lub powiększanie obrazów oraz tekstu.

● W celu zmniejszenia elementu umieść na ekranie dotykowym lub na obszarze płytki dotykowej dwa rozsunięte palce i przysuń je do siebie.

● W celu powiększenia elementu umieść dwa złączone palce na obszarze płytki dotykowej lub ekranie dotykowym i rozsuń je.

Przesunięcie dwoma palcami (dotyczy płytki dotykowej i precyzyjnej płytki dotykowej)

Umieść lekko rozsunięte dwa palce w strefie płytki dotykowej, a następnie przesuń je w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesunąć stronę lub obraz w górę, w dół lub na boki.

Dotknięcie dwoma palcami (dotyczy płytki dotykowej i precyzyjnej płytki dotykowej)

Dotknij dwoma palcami w obszarze płytki dotykowej, aby otworzyć menu opcji wybranego obiektu.

UWAGA: Naciśnięcie dwoma palcami powoduje wykonanie tej samej funkcji, co kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

28 Rozdział 4 Nawigacja po ekranie

Dotknięcie trzema palcami (dotyczy płytki dotykowej i precyzyjnej płytki dotykowej)

UWAGA: Aby użyć gestu dotknięcia trzema palcami, najpierw musisz zalogować się do systemu przy użyciu konta administratora.

Domyślnie, gest dotknięcia trzema palcami powoduje otworzenie okna dialogowego wyszukiwania. Dotknij trzema palcami w obszarze płytki dotykowej, aby wykonać ten gest.

Aby zmienić funkcję tego gestu na płytce dotykowej Precision TouchPad, wybierz kolejno opcje Start,

Ustawienia, Urządzenia, a następnie wybierz pozycję Płytka dotykowa TouchPad. W obszarze Gesty trzema

palcami, w polu Naciśnięcia wybierz żądane ustawienie gestu.

Dotknięcie czterema palcami (dotyczy płytki dotykowej i precyzyjnej płytki dotykowej)

UWAGA: Aby użyć gestu dotknięcia czterema palcami, najpierw musisz zalogować się do systemu przy użyciu konta administratora.

Domyślnie gest naciśnięcia czterema palcami powoduje wyświetlenie centrum akcji. Dotknij czterema palcami w obszarze płytki dotykowej, aby wykonać ten gest.

Aby zmienić funkcję tego gestu na płytce dotykowej Precision TouchPad, wybierz kolejno opcje Start,

Ustawienia, Urządzenia, a następnie wybierz pozycję Płytka dotykowa TouchPad. W obszarze Gesty

czterema palcami, w polu Naciśnięcia wybierz żądane ustawienie gestu.

Korzystanie z płytki dotykowej i gestów na ekranie dotykowym 29

Przesunięcie trzema palcami (dotyczy płytki dotykowej i precyzyjnej płytki dotykowej)

Domyślnie gest przesunięcia trzema palcami powoduje przełączanie się między otwartymi aplikacjami a pulpitem.

● Przeciągnij trzy palce od siebie, aby wyświetlić wszystkie otwarte okna.

● Przeciągnij trzy palce do siebie, aby wyświetlić pulpit.

● Przeciągnij trzy palce w lewo lub w prawo, aby przełączać się między otwartymi oknami.

Aby zmienić funkcję tego gestu na płytce dotykowej Precision TouchPad, wybierz kolejno opcje Start,

Ustawienia, Urządzenia, a następnie wybierz pozycję Płytka dotykowa TouchPad. W obszarze Gesty trzema

palcami, w polu Przesunięcia wybierz żądane ustawienie gestu.

Przesunięcie czterema palcami (precyzyjna płytka dotykowa)

Domyślnie gest przesunięcia czterema palcami powoduje przełączanie się między otwartymi pulpitami.

● Przeciągnij 4 palce od siebie, aby wyświetlić wszystkie otwarte okna.

● Przeciągnij 4 palce do siebie, aby wyświetlić pulpit.

● Przeciągnij 4 palce w lewo lub w prawo, aby przełączać się między pulpitami.

Aby zmienić funkcję tego gestu, wybierz kolejno opcje Start, Ustawienia, Urządzenia, a następnie wybierz pozycję Płytka dotykowa Touchpad. W obszarze Gesty czterema palcami, w polu Przesunięcia wybierz żądane ustawienie gestu.

30 Rozdział 4 Nawigacja po ekranie

Przesunięcie jednym palcem (ekran dotykowy)

Użyj gestu przesunięcia jednym palcem, aby przesuwać lub przewijać listy i strony oraz przenieść obiekt.

● Aby przewinąć zawartość ekranu, lekko przesuń jednym palcem po ekranie w wybranym kierunku.

● Aby przesunąć obiekt, naciśnij i przytrzymaj palec na obiekcie, a następnie przeciągnij palec, aby przesunąć obiekt.

Korzystanie z opcjonalnej klawiatury lub myszy

Przy użyciu opcjonalnej klawiatury lub myszy można pisać, zaznaczać elementy, przewijać i wykonywać te same funkcje co za pomocą gestów dotykowych. Klawiatura umożliwia także użycie klawiszy czynności i skrótów klawiaturowych w celu wykonania określonych funkcji.

Korzystanie z klawiatury ekranowej (tylko wybrane modele)

1.

Aby wyświetlić klawiaturę ekranową, wybierz ikonę klawiatury w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

2.

Zacznij pisać.

UWAGA: Nad klawiaturą ekranową mogą być wyświetlane sugerowane słowa. Dotknij żądane słowo, aby je wybrać.

UWAGA: Klawisze czynności i skróty klawiaturowe nie są wyświetlane ani nie działają na klawiaturze ekranowej.

Korzystanie z opcjonalnej klawiatury lub myszy 31

5 Funkcje rozrywkowe

Możesz używać komputera HP do rozmów za pośrednictwem kamery, miksowania dźwięku i obrazu wideo, a także podłączać do niego urządzenia zewnętrzne, np. projektor, monitor, telewizor lub głośniki. Aby dowiedzieć się, jak znaleźć funkcje audio, wideo i kamery w swoim komputerze, zobacz

Elementy na stronie 3 .

Korzystanie z kamery (tylko wybrane produkty)

Komputer może być wyposażony w przynajmniej jedną kamerę umożliwiającą kontakt z innymi osobami w celach służbowych lub prywatnych. Kamery mogą być skierowane ku przodowi, tyłowi lub otwierane.

Większość kamer pozwala korzystać z wideorozmów, nagrywać materiał wideo i robić zdjęcia. Niektóre obsługują również wysoką rozdzielczość (HD), aplikacje do gier albo oprogramowanie do rozpoznawania twarzy, takie jak Windows Hello. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z oprogramowania

Windows Hello, zobacz

Windows Hello (tylko wybrane modele) na stronie 47

.

W wybranych produktach można też zwiększyć prywatność poprzez wyłączenie kamery. Kamera jest domyślnie włączona. Aby wyłączyć kamerę, przesuń przełącznik prywatności kamery w kierunku ikony obok przełącznika. Aby ponownie włączyć kamerę, przesuń przełącznik w przeciwną stronę.

Korzystanie z funkcji audio

Można pobierać muzykę i słuchać jej, przesyłać strumieniowo zawartość audio (łącznie z radiem) z Internetu, nagrywać dźwięk oraz miksować dźwięk i obraz wideo w celu tworzenia multimediów. Ponadto możesz odtwarzać muzyczne dyski CD za pomocą samego komputera (tylko wybrane produkty) lub po podłączeniu do niego zewnętrznego napędu optycznego. Można podłączyć słuchawki lub głośniki, aby czerpać jeszcze większą przyjemność ze słuchania muzyki.

Podłączanie głośników

Do komputera można podłączyć głośniki przewodowe, używając do tego portu USB lub połączonego wyjścia audio (słuchawkowego)/wejścia audio (mikrofonowego) w komputerze lub stacji dokowania.

Aby podłączyć głośniki bezprzewodowe do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia. Aby podłączyć do komputera głośniki HD, zobacz rozdział

Konfiguracja dźwięku HDMI na stronie 35

. Przed podłączeniem głośników zmniejsz poziom głośności.

Podłączanie słuchawek

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek nausznych, dousznych lub zestawu słuchawkowego należy obniżyć poziom głośności. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć w dokumencie Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe.

Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:

▲ Wpisz wyrażenie dokumentacja HP w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierz opcję

Dokumentacja HP.

Do gniazda słuchawkowego lub wyjściowego gniazda audio (słuchawkowego)/wejściowego gniazda audio

(mikrofonowego) w komputerze można podłączyć słuchawki przewodowe.

32 Rozdział 5 Funkcje rozrywkowe

Aby podłączyć słuchawki bezprzewodowe do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia.

Podłączanie zestawów słuchawkowych

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek nausznych, dousznych lub zestawu słuchawkowego należy obniżyć poziom głośności. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć w dokumencie Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe.

Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:

▲ Wpisz wyrażenie dokumentacja HP w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierz opcję

Dokumentacja HP.

Słuchawki połączone z mikrofonem są nazywane zestawem słuchawkowym. Do połączonego wyjścia audio

(słuchawkowego)/wejścia audio (mikrofonowego) w komputerze można podłączać przewodowe zestawy słuchawkowe.

Aby podłączyć bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia.

Korzystanie z ustawień dźwięku

Ustawienia dźwięku służą do ustawiania głośności systemu, zmiany dźwięków systemu i zarządzania urządzeniami audio.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia dźwięku:

▲ Wpisz panel sterowania w polu wyszukiwania na pasku zadań, wybierz Panel sterowania, wybierz

Sprzęt i dźwięk, a następnie wybierz Dźwięk.

Komputer może być wyposażony w zaawansowany system dźwiękowy firmy Bang & Olufsen, DTS, Beats

Audio lub innej firmy. W efekcie komputer może być wyposażony w zaawansowane funkcje dźwięku kontrolowane z poziomu panelu sterowania audio właściwego dla posiadanego systemu audio.

W panelu sterowania audio można przeglądać ustawienia audio i sterować nimi.

▲ Wpisz panel sterowania w polu wyszukiwania na pasku zadań, wybierz Panel sterowania, wybierz

Sprzęt i dźwięk, a następnie wybierz panel sterowania audio właściwy dla posiadanego systemu.

Korzystanie z wideo

Twój komputer to zaawansowane urządzenie wideo, które umożliwia oglądanie przesyłanego strumieniowo wideo z ulubionych witryn internetowych, a także pobieranie wideo i filmów do obejrzenia na komputerze bez konieczności uzyskiwania dostępu do sieci.

Aby zwiększyć przyjemność oglądania, użyj jednego z portów wideo komputera do podłączenia zewnętrznego monitora, projektora lub telewizora.

WAŻNE: Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest podłączone do odpowiedniego portu komputera przy użyciu prawidłowego kabla. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia.

Podłączanie urządzenia DisplayPort przy użyciu kabla USB Type-C (tylko wybrane modele)

UWAGA: Do podłączenia urządzenia USB Type-C DisplayPort do komputera potrzebny jest zakupiony osobno kabel USB Type-C.

Korzystanie z wideo 33

Aby wyświetlić obraz wideo lub obraz z komputera o wysokiej rozdzielczości na urządzeniu zewnętrznym

DisplayPort, podłącz urządzenie DisplayPort zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1.

Podłącz jeden koniec kabla USB Type-C do portu USB SuperSpeed i DisplayPort w komputerze.

2.

Podłącz drugi koniec kabla do urządzenia zewnętrznego DisplayPort.

3.

Naciśnij klawisz f1 , aby przełączać się między czterema trybami wyświetlania obrazu:

Tylko ekran komputera: wyświetla obraz tylko na ekranie komputera.

Tryb powielania: wyświetla obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu zewnętrznym.

Tryb rozszerzania: wyświetla rozszerzony obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu zewnętrznym.

Tylko dodatkowy ekran: wyświetla obraz tylko na ekranie urządzenia zewnętrznego.

Za każdym razem, gdy naciśniesz f1 , zmieni się stan wyświetlania.

UWAGA: Aby uzyskać najlepsze wyniki, szczególnie w przypadku trybu rozszerzania, zwiększ rozdzielczość ekranu urządzenia zewnętrznego zgodnie z poniższymi wskazówkami. Kliknij przycisk

Start, wybierz opcję Ustawienia, a następnie wybierz opcję System. W sekcji Ekran wybierz odpowiednią rozdzielczość, a następnie wybierz opcję Zachowaj zmiany.

34 Rozdział 5 Funkcje rozrywkowe

Podłączanie urządzeń wideo przy użyciu kabla HDMI (tylko wybrane produkty)

UWAGA: Do podłączenia urządzenia HDMI do komputera potrzebny jest zakupiony osobno kabel HDMI.

Aby zobaczyć obraz z ekranu komputera na telewizorze lub monitorze HD, podłącz odpowiednie urządzenie zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1.

Podłącz jeden koniec kabla HDMI do portu HDMI w komputerze.

2.

Podłącz drugi koniec kabla do monitora lub telewizora HD.

3.

Naciśnij klawisz f1 , aby przełączać się między czterema trybami wyświetlania obrazu:

Tylko ekran komputera: wyświetla obraz tylko na ekranie komputera.

Tryb powielania: wyświetla obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu zewnętrznym.

Tryb rozszerzania: wyświetla rozszerzony obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu zewnętrznym.

Tylko dodatkowy ekran: wyświetla obraz tylko na ekranie urządzenia zewnętrznego.

Za każdym razem, gdy naciśniesz f1 , zmieni się stan wyświetlania.

UWAGA: Aby uzyskać najlepsze wyniki, szczególnie w przypadku trybu rozszerzania, zwiększ rozdzielczość ekranu urządzenia zewnętrznego zgodnie z poniższymi wskazówkami. Kliknij przycisk

Start, wybierz opcję Ustawienia, a następnie wybierz opcję System. W sekcji Ekran wybierz odpowiednią rozdzielczość, a następnie wybierz opcję Zachowaj zmiany.

Konfiguracja dźwięku HDMI

HDMI to jedyny interfejs wideo obsługujący obraz i dźwięk o wysokiej rozdzielczości. Po podłączeniu telewizora z portem HDMI do komputera możesz włączyć dźwięk HDMI, wykonując następujące czynności:

1.

Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Głośniki w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań, a następnie wybierz opcję Urządzenia do odtwarzania.

2.

Na karcie Odtwarzanie wybierz nazwę wyjściowego urządzenia cyfrowego.

3.

Wybierz polecenie Ustaw domyślne, a następnie wybierz przycisk OK.

Korzystanie z wideo 35

Aby przywrócić odtwarzanie strumienia audio w głośnikach komputera:

1.

Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Głośniki w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań, a następnie wybierz opcję Urządzenia do odtwarzania.

2.

Na karcie Odtwarzanie wybierz opcję Głośniki.

3.

Wybierz polecenie Ustaw domyślne, a następnie wybierz przycisk OK.

Wykrywanie i podłączanie wyświetlaczy przewodowych za pomocą koncentratora

MultiStream Transport

Koncentrator MultiStream Transport (MST) umożliwia podłączenie wielu przewodowych urządzeń wyświetlających do komputera, ponieważ można go podłączyć do portu VGA lub DisplayPort w komputerze, a także do portu VGA lub DisplayPort w koncentratorze lub zewnętrznej stacji dokowania. Można podłączać na kilka sposobów — w zależności od rodzaju karty graficznej zainstalowanej w komputerze oraz od tego, czy komputer jest wyposażony w koncentrator wbudowany. Aby wyświetlić listę elementów sprzętowych komputera, należy przejść do menedżera urządzeń.

▲ Należy wpisać wyrażenie menedżer urządzeń w pole wyszukiwania paska zadań, a następnie wybrać aplikację Menedżer urządzeń. Zostanie wyświetlona lista wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze.

Podłączanie wyświetlaczy do komputerów z kartami graficznymi AMD (z opcjonalnym koncentratorem)

UWAGA: W przypadku karty graficznej AMD™ i koncentratora opcjonalnego można podłączyć maksymalnie

4 zewnętrzne urządzenia wyświetlające.

Aby skonfigurować wiele urządzeń wyświetlających, wykonaj następujące kroki:

1.

Podłącz zewnętrzny koncentrator (zakupiony osobno) do złącza DisplayPort™ w komputerze za pomocą przewodu DP do DP (zakupiony osobno). Sprawdź, czy zasilacz koncentratora jest podłączony do zasilania sieciowego.

2.

Podłącz zewnętrzne urządzenia wyświetlające do portu VGA lub portu DisplayPort koncentratora.

3.

Aby zobaczyć wszystkie podłączone urządzenia wyświetlające, wpisz menedżer urządzeń w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz aplikację Menedżer urządzeń. Jeśli na liście nie są wyświetlane wszystkie podłączone wyświetlacze, sprawdź, czy każde urządzenie jest podłączone do odpowiedniego portu koncentratora.

UWAGA: Dostępne opcje wyświetlania obrazu na wielu wyświetlaczach to Duplikuj, która powoduje powielenie ekranu komputera na wszystkich włączonych urządzeniach wyświetlających, oraz Rozszerz, która powoduje rozszerzenie ekranu komputera na wszystkie włączone urządzenia wyświetlające.

Wykrywanie bezprzewodowych wyświetlaczy zgodnych ze standardem Miracast i nawiązywanie połączenia z nimi (tylko wybrane produkty)

UWAGA: Aby sprawdzić rodzaj posiadanego ekranu (zgodny z technologią Miracast® lub Intel WiDi), zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z telewizorem lub dodatkowym wyświetlaczem.

Aby wykryć bezprzewodowy wyświetlacz zgodny ze standardem Miracast i nawiązać z nim połączenie, należy wykonać poniższe czynności.

36 Rozdział 5 Funkcje rozrywkowe

Aby otworzyć wyświetlacz Miracast:

▲ Wpisz wyrażenie projekt w polu wyszukiwania paska zadań i wybierz opcję Użyj drugiego ekranu.

Następnie wybierz opcję Nawiąż połączenie z wyświetlaczem bezprzewodowym i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przesyłanie danych

Komputer to zaawansowane urządzenie multimedialne, które umożliwia przesyłanie zdjęć, materiałów wideo i filmów z urządzeń USB w celu wyświetlenia ich na ekranie.

Aby zwiększyć przyjemność z oglądania, użyj jednego z portów USB Type-C komputera w celu podłączenia urządzenia USB, takiego jak telefon komórkowy, aparat, opaska typu activity tracker lub zegarek typu smartwatch, i przesyłania plików do komputera.

WAŻNE: Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest podłączone do odpowiedniego portu komputera przy użyciu prawidłowego kabla. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia.

Podłączanie urządzeń do portu USB Type-C (tylko wybrane produkty)

UWAGA: Do podłączenia urządzenia USB Type-C do komputera potrzebny jest zakupiony osobno kabel USB

Type-C.

1.

Podłącz jeden koniec kabla USB Type-C do portu USB Type-C w komputerze.

2.

Podłącz drugi koniec kabla do urządzenia zewnętrznego.

Przesyłanie danych 37

6 Zarządzanie zasilaniem

Komputer może pracować na zasilaniu bateryjnym oraz ze źródła zewnętrznego. Gdy komputer jest zasilany z baterii i nie jest podłączone zewnętrzne źródło zasilania, które mogłoby ją ładować, ważne jest monitorowanie poziomu naładowania i oszczędzanie baterii.

Niektóre z funkcji zarządzania zasilaniem wymienionych w tej instrukcji mogą nie być dostępne we wszystkich modelach komputera.

Korzystanie ze stanu uśpienia

OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko obniżenia jakości dźwięku i obrazu wideo, utraty możliwości odtwarzania dźwięku lub obrazu wideo albo utraty informacji, nie należy inicjować stanu uśpienia podczas odczytu z dysku lub karty zewnętrznej ani podczas zapisu na te nośniki.

● Stan uśpienia to stan oszczędzania energii w systemie operacyjnym Windows. Stan uśpienia jest inicjowany automatycznie po braku aktywności przez określony czas. Stan pracy jest wtedy zapisywany w pamięci, co pozwala na bardzo szybkie jej wznowienie. Stan uśpienia można zainicjować także

ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział Inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia na stronie 38

.

Inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia

Tryb uśpienia można zainicjować w następujący sposób:

● Wybierz przycisk Start, wybierz ikonę Zasilanie, a następnie wybierz polecenie Uśpij.

● Zamknij pokrywę (tylko wybrane produkty).

● Naciśnij klawisz skrótu przełączania w tryb uśpienia (tylko wybrane produkty); na przykład fn + f1 lub fn

+ f12 .

● Naciśnij krótko przycisk zasilania (tylko wybrane produkty).

Tryb uśpienia można wyłączyć w następujący sposób:

● Naciśnij krótko przycisk zasilania.

● Jeśli komputer jest zamknięty, podnieś pokrywę (tylko wybrane produkty);

● Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze (tylko wybrane produkty);

● Dotknij płytki dotykowej TouchPad (tylko wybrane produkty).

Po wyjściu komputera z uśpienia przywracany jest poprzedni stan ekranu.

UWAGA: Jeśli ustawiono funkcję wprowadzania hasła podczas wychodzenia ze stanu uśpienia, przed przywróceniem ekranu do poprzedniego stanu konieczne jest wpisanie hasła systemu Windows.

Wyłączanie komputera

OSTROŻNIE: Wyłączenie komputera powoduje utratę niezapisanych danych. Przed wyłączeniem komputera pamiętaj o zapisaniu pracy.

38 Rozdział 6 Zarządzanie zasilaniem

Polecenie wyłączenia komputera zamyka wszystkie otwarte programy, w tym system operacyjny, a następnie wyłącza wyświetlacz i komputer.

Jeśli komputer przez dłuższy czas nie będzie używany lub podłączany do zewnętrznego zasilania, należy go wyłączyć.

Zalecaną metodą jest użycie polecenia Zamknij systemu Windows.

UWAGA: Jeśli komputer znajduje się w stanie uśpienia, należy najpierw wyjść z tego stanu, naciskając krótko przycisk zasilania.

1.

Zapisz pracę i zamknij wszystkie otwarte programy.

2.

Wybierz przycisk Start, wybierz ikonę Zasilanie, a następnie wybierz polecenie Zamknij.

Jeżeli system nie odpowiada i nie można wyłączyć komputera przy użyciu powyższej procedury zamykania, należy użyć następujących procedur awaryjnych, stosując je w poniższej kolejności:

● Naciśnij klawisze ctrl + alt + delete , wybierz ikonę Zasilanie, a następnie wybierz polecenie Zamknij.

● Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 10 sekund.

Korzystanie z ikony zasilania i opcji zasilania

Ikona zasilania znajduje się na pasku zadań systemu Windows. Ikona zasilania pozwala na szybki dostęp do ustawień zasilania i sprawdzenie poziomu naładowania baterii.

● Aby wyświetlić wartość procentową naładowania baterii, należy umieścić wskaźnik myszy nad ikoną

Zasilania .

● Aby użyć opcji zasilania, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Zasilania , a następnie wybierz pozycję Opcje zasilania.

Ikona zasilania przybiera odmienną formę, wskazując, czy komputer jest zasilany z baterii, czy ze źródła zewnętrznego. Jeżeli poziom naładowania baterii osiągnie niską lub krytycznie niską wartość, umieszczenie wskaźnika myszy nad ikoną powoduje wyświetlanie odpowiedniego komunikatu.

Praca na zasilaniu z baterii

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów związanych z bezpieczeństwem, należy używać wyłącznie baterii dostarczonej wraz z komputerem, zamiennej baterii dostarczonej przez firmę HP lub zgodnej baterii zakupionej w firmie HP.

Niepodłączony do zewnętrznego źródła zasilania komputer z włożoną naładowaną baterią jest zasilany z baterii. Gdy komputer jest wyłączony i niepodłączony do zewnętrznego źródła zasilania, bateria w komputerze powoli się rozładowuje. Gdy poziom naładowania baterii osiągnie niską lub krytycznie niską wartość, komputer wyświetla odpowiedni komunikat.

Czas pracy baterii komputera może być różny w zależności od ustawień zarządzania energią, programów zainstalowanych na komputerze, jasności ekranu, rodzaju urządzeń zewnętrznych podłączonych do komputera i innych czynników.

UWAGA: Po odłączeniu zewnętrznego źródła zasilania jasność wyświetlacza jest automatycznie zmniejszana w celu przedłużenia czasu pracy baterii. Wybrane produkty komputerowe mają możliwość przełączania pomiędzy kartami graficznymi w celu oszczędzania baterii.

Korzystanie z ikony zasilania i opcji zasilania 39

Korzystanie z funkcji HP Fast Charge (tylko wybrane produkty)

Funkcja HP Fast Charge umożliwia szybkie ładowanie baterii komputera. Czas ładowania może różnić się w zakresie +/-10%. W zależności od modelu komputera i zasilacza prądu przemiennego HP dostarczonego z komputerem HP funkcja HP Fast Charge działa na przynajmniej jeden z następujących sposobów:

● Gdy pozostały poziom naładowania baterii mieści się w zakresie od 0% do 50%, bateria będzie ładowana do 50% pełnej pojemności w nie więcej niż 30 do 45 minut, w zależności od modelu komputera.

● Gdy pozostały poziom naładowania baterii mieści się w zakresie od 0% do 90%, bateria będzie ładowana do 90% pełnej pojemności w nie więcej niż 90 minut.

Aby użyć funkcji HP Fast Charge, wyłącz komputer, a następnie podłącz zasilacz prądu przemiennego do komputera i zewnętrznego źródła zasilania.

Wyświetlanie poziomu naładowania baterii

Aby wyświetlić wartość procentową naładowania baterii, należy umieścić wskaźnik myszy nad ikoną

Zasilania .

Oszczędzanie energii baterii

Aby oszczędzić energię baterii i wydłużyć czas pracy na baterii:

● Zmniejsz jasność wyświetlacza.

● Wyłącz urządzenia bezprzewodowe, jeśli z nich nie korzystasz.

● Odłącz nieużywane urządzenia zewnętrzne, które nie są podłączone do zewnętrznego źródła zasilania, np. dysk twardy podłączony do portu USB.

● Zatrzymaj, wyłącz lub wyjmij nieużywane karty zewnętrzne.

● W przypadku dłuższej przerwy w pracy zainicjuj tryb uśpienia albo wyłącz komputer.

Identyfikowanie niskich poziomów naładowania baterii

Kiedy bateria będąca jedynym źródłem zasilania komputera osiąga niski lub krytyczny poziom naładowania:

● Wskaźnik baterii (tylko wybrane produkty) informuje o wystąpieniu niskiego lub krytycznego poziomu naładowania baterii.

— lub —

● Na ikonie zasilania naładowania baterii.

wyświetlane jest powiadomienie o niskim lub krytycznym poziomie

UWAGA: Dodatkowe informacje na temat ikony zasilania znajdują się w części

Korzystanie z ikony zasilania i opcji zasilania na stronie 39 .

W przypadku krytycznego poziomu naładowania baterii podejmowane są następujące działania:

● Jeżeli komputer jest włączony lub znajduje się w trybie uśpienia, przez krótki czas pozostanie w trybie uśpienia, a następnie wyłączy się. Wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.

40 Rozdział 6 Zarządzanie zasilaniem

Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii

Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy dostępne jest zewnętrzne źródło zasilania

Podłącz jedno z następujących urządzeń do komputera i zewnętrznego źródła zasilania:

● zasilacz prądu przemiennego

● opcjonalna stacja dokowania lub karta rozszerzeń

● opcjonalny zasilacz zakupiony jako akcesorium w firmie HP

Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy nie jest dostępne żadne źródło zasilania

Zapisz pracę i wyłącz komputer.

Bateria fabrycznie zaplombowana

W przypadku tego produktu nie ma możliwości łatwej wymiany baterii przez użytkownika. Wymiana baterii przez użytkownika może spowodować unieważnienie gwarancji. Jeśli bateria zbyt szybko się rozładowuje, należy skontaktować się z pomocą techniczną.

Jeśli bateria została wyeksploatowana, nie należy jej wyrzucać wraz z odpadkami z gospodarstwa domowego. Należy przestrzegać lokalnych przepisów w zakresie utylizacji baterii.

Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania

Informacje na temat podłączania zewnętrznego źródła zasilania znajdują się w arkuszu Instrukcja konfiguracji dołączonym do komputera.

Komputer nie korzysta z zasilania bateryjnego, gdy jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania za pośrednictwem zatwierdzonego zasilacza prądu przemiennego lub opcjonalnej stacji dokowania albo karty rozszerzeń.

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia problemów związanych z bezpieczeństwem, należy używać wyłącznie zasilacza prądu przemiennego dostarczonego wraz z komputerem, zamiennego zasilacza dostarczonego przez firmę HP lub zgodnego zasilacza prądu przemiennego kupionego w firmie HP.

OSTRZEŻENIE!

Baterii komputera nie należy ładować na pokładzie samolotu.

Komputer należy podłączać do zewnętrznego źródła zasilania prądem w następujących okolicznościach:

● Podczas ładowania lub kalibrowania baterii.

● Podczas instalowania lub aktualizowania oprogramowania systemowego.

● Podczas aktualizowania systemu BIOS.

● Podczas zapisywania informacji na dysku (tylko wybrane produkty)

● Podczas wykonywania kopii zapasowej lub odzyskiwania danych.

Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania 41

Po podłączeniu komputera do zewnętrznego źródła zasilania:

● Rozpoczyna się ładowanie baterii.

● Jasność ekranu zwiększa się.

● Ikona zasilania zmienia wygląd.

Po odłączeniu zewnętrznego źródła zasilania:

● Komputer przełącza się na zasilanie z baterii.

● Jasność ekranu jest automatycznie zmniejszana w celu oszczędzania baterii.

● Ikona zasilania zmienia wygląd.

42 Rozdział 6 Zarządzanie zasilaniem

7 Bezpieczeństwo

Zabezpieczanie komputera

Standardowe funkcje zabezpieczeń systemu operacyjnego Windows oraz narzędzie Windows Computer Setup

(BIOS) działające niezależnie od systemu operacyjnego pozwalają chronić ustawienia osobiste i dane przed różnego rodzaju zagrożeniami.

UWAGA: Rozwiązania zabezpieczające mogą zniechęcić potencjalnych złodziei. Nie mogą one jednak zapobiec kradzieży lub uszkodzeniu produktu.

UWAGA: Przed wysłaniem komputera do naprawy należy wykonać kopie zapasowe poufnych plików oraz usunąć te pliki z urządzenia, a także usunąć wszystkie ustawienia haseł.

UWAGA: Niektóre z funkcji wymienionych w tym rozdziale mogą nie być dostępne w danym komputerze.

Tabela 7-1 Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa

Zagrożenie Funkcja zabezpieczeń

Nieautoryzowane korzystanie z komputera

Nieautoryzowany dostęp do programu Computer Setup (BIOS)

Nieautoryzowane uruchomienie komputera przy użyciu opcjonalnego zewnętrznego napędu optycznego (tylko wybrane produkty), opcjonalnego zewnętrznego dysku twardego (tylko wybrane produkty) lub wbudowanej karty sieciowej

Hasło uruchomieniowe systemu BIOS

Hasło administratora BIOS w programie Computer Setup*

Funkcja Boot options (Opcje rozruchu) w programie Computer

Setup*

Nieautoryzowany dostęp do konta użytkownika systemu

Windows

Nieautoryzowany dostęp do danych

Hasło użytkownika systemu Windows

Windows BitLocker

Nieautoryzowane zabranie komputera Gniazdo linki zabezpieczającej (używane z opcjonalną linką zabezpieczającą tylko w wybranych produktach)

* Program Computer Setup jest wbudowanym w pamięci ROM narzędziem, z którego można korzystać nawet wtedy, gdy system operacyjny nie działa lub nie może zostać załadowany. Do nawigacji i wyboru elementów w programie Computer Setup można używać urządzenia wskazującego (płytka dotykowa TouchPad, drążek wskazujący lub mysz USB) lub klawiatury.

UWAGA: W przypadku tabletów bez klawiatury można używać ekranu dotykowego.

Korzystanie z haseł

Hasło to grupa znaków wybrana do zabezpieczenia danych komputerowych. W zależności od pożądanej metody zabezpieczenia dostępu do danych można ustawić kilka rodzajów haseł. Hasła można ustawić w systemie Windows lub programie Computer Setup preinstalowanym na komputerze.

● Hasło administratora BIOS i hasło uruchomieniowe ustawia się w programie Computer Setup i zarządza przez system BIOS.

● Hasła Windows są konfigurowane wyłącznie w systemie operacyjnym Windows.

Tego samego hasła można używać zarówno dla funkcji programu Computer Setup, jak i dla funkcji zabezpieczeń systemu Windows.

Zabezpieczanie komputera 43

Skorzystaj z poniższych wskazówek dotyczących tworzenia i zapisywania haseł:

● Podczas tworzenia haseł należy stosować się do wymagań określonych przez program.

● Nie należy używać tego samego hasła w wielu aplikacjach lub witrynach internetowych, nie należy też używać hasła systemu Windows do innych aplikacji i witryn internetowych.

● Haseł nie należy zapisywać w pliku na komputerze.

Poniższe tabele zawierają najczęściej używane hasła administratora systemu Windows i BIOS oraz opisy ich funkcji.

Ustawianie haseł w systemie Windows

Tabela 7-2 Rodzaje haseł systemu Windows i ich funkcje

Hasło

Hasło administratora*

Hasło użytkownika*

Funkcja

Zabezpiecza dostęp do konta administratora systemu Windows.

UWAGA: Ustawienie hasła administratora systemu Windows nie powoduje ustawienia hasła administratora BIOS.

Chroni dostęp do konta użytkownika systemu Windows.

Ustawianie haseł w programie Computer Setup

Tabela 7-3 Rodzaje haseł w programie Computer Setup i ich funkcje

Hasło

Hasło administratora systemu BIOS*

Funkcja

Zabezpiecza dostęp do programu Computer Setup.

UWAGA: Jeśli zostały włączone funkcje zapobiegające usunięciu hasła administratora BIOS, jego usunięcie może być niemożliwe do momentu wyłączenia tych funkcji.

Hasło uruchomieniowe ● Po ustawieniu hasła jego wprowadzanie jest konieczne przy każdym włączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera.

● W przypadku zapomnienia hasła uruchomieniowego nie jest możliwe włączenie komputera ani jego ponowne uruchomienie.

*Szczegółowe informacje na temat każdego z tych haseł można znaleźć w kolejnych tematach.

Zarządzanie hasłem administratora BIOS

Wykonaj poniższe kroki, by ustawić, zmienić lub usunąć to hasło:

Ustawianie nowego hasła administratora BIOS

1.

Uruchom program Computer Setup.

● Komputery i tablety z klawiaturą:

▲ Włącz lub uruchom ponownie komputer i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f10 , aby uruchomić program Computer Setup.

● Tablety bez klawiatury:

44 Rozdział 7 Bezpieczeństwo

▲ Wyłącz tablet. Naciśnij przycisk zasilania razem z przyciskiem zmniejszenia głośności, aż pojawi się menu rozruchowe, a następnie wybierz opcję f10, aby wejść do programu

Computer Setup.

2.

Wybierz opcję Security (Zabezpieczenia), wybierz opcję Create BIOS Administrator password (Utwórz hasło administratora BIOS) lub Set Up BIOS Administrator Password (Skonfiguruj hasło administratora

BIOS) (tylko wybrane produkty), a następnie naciśnij klawisz enter .

3.

Wpisz hasło, gdy pojawi się odpowiedni monit.

4.

Następnie wpisz je ponownie, aby je potwierdzić.

5.

Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, wybierz opcje Main > Save Changes and Exit

(Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie wybierz opcję Yes (Tak).

UWAGA: Jeśli do podświetlania wybranej pozycji używasz klawiszy strzałek, po dokonaniu wyboru naciśnij klawisz enter .

Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.

Zmienianie hasła administratora BIOS

1.

Uruchom program Computer Setup.

● Komputery i tablety z klawiaturą:

▲ Włącz lub uruchom ponownie komputer i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f10 , aby uruchomić program Computer Setup.

● Tablety bez klawiatury:

▲ Wyłącz tablet. Naciśnij przycisk zasilania razem z przyciskiem zmniejszenia głośności, aż pojawi się menu rozruchowe, a następnie wybierz opcję f10, aby wejść do programu

Computer Setup.

2.

Wprowadź aktualne hasło administratora BIOS.

3.

Wybierz opcję Security (Zabezpieczenia), wybierz opcję Change BIOS Administrator Password (Zmień hasło administratora BIOS) lub Change Password (Zmień hasło) (tylko wybrane produkty), a następnie naciśnij klawisz enter .

4.

Wpisz swoje aktualne hasło, gdy pojawi się monit.

5.

Wpisz swoje nowe hasło, gdy pojawi się monit.

6.

Następnie wpisz swoje nowe hasło, aby je potwierdzić.

7.

Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, wybierz opcje Main > Save Changes and Exit

(Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie wybierz opcję Yes (Tak).

UWAGA: Jeśli do podświetlania wybranej pozycji używasz klawiszy strzałek, po dokonaniu wyboru naciśnij klawisz enter .

Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.

Usuwanie hasła administratora BIOS

1.

Uruchom program Computer Setup.

● Komputery i tablety z klawiaturą:

▲ Włącz lub uruchom ponownie komputer i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f10 , aby uruchomić program Computer Setup.

Korzystanie z haseł 45

● Tablety bez klawiatury:

▲ Wyłącz tablet. Naciśnij przycisk zasilania razem z przyciskiem zmniejszenia głośności, aż pojawi się menu rozruchowe, a następnie wybierz opcję f10, aby wejść do programu

Computer Setup.

2.

Wprowadź aktualne hasło administratora BIOS.

3.

Wybierz opcję Security (Zabezpieczenia), wybierz opcję Change BIOS Administrator Password (Zmień hasło administratora BIOS) lub Change Password (Zmień hasło) (tylko wybrane produkty), a następnie naciśnij klawisz enter .

4.

Wpisz swoje aktualne hasło, gdy pojawi się monit.

5.

Gdy pojawi się monit o podanie nowego hasła, pozostaw puste pole, a następnie naciśnij klawisz enter .

6.

Gdy ponownie pojawi się monit o wpisanie nowego hasła, pozostaw puste pole, a następnie naciśnij klawisz enter .

7.

Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, wybierz opcje Main > Save Changes and Exit

(Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie wybierz opcję Yes (Tak).

UWAGA: Jeśli do podświetlania wybranej pozycji używasz klawiszy strzałek, po dokonaniu wyboru naciśnij klawisz enter .

Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.

46 Rozdział 7 Bezpieczeństwo

Wprowadzanie hasła administratora BIOS

W polu BIOS administrator password (Hasło administratora BIOS) wprowadź hasło (używając tych samych klawiszy, które były używane do ustawienia hasła), a następnie naciśnij klawisz enter . Po dwóch nieudanych próbach wprowadzenia hasła administratora BIOS podjęcie kolejnej próby jest możliwe dopiero po ponownym uruchomieniu komputera.

Windows Hello (tylko wybrane modele)

W produktach wyposażonych w czytnik linii papilarnych lub kamerę z funkcją podczerwieni można w celu zalogowania skorzystać z funkcji Windows Hello, przesuwając palcem po czytniku lub spoglądając w kamerę.

Konfiguracja funkcji Windows Hello:

1.

Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia, Konta oraz Opcje logowania.

2.

Aby dodać hasło, wybierz opcję Dodaj.

3.

Wybierz opcję Rozpocznij, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować swoje linie papilarne lub identyfikator twarzy i ustawić kod PIN.

WAŻNE: Aby zapobiec problemom z logowaniem na podstawie linii papilarnych, upewnij się podczas rejestrowania linii papilarnych, że czytnik linii papilarnych zarejestrował wszystkie strony palca.

UWAGA: Długość kodu PIN nie jest ograniczona. Domyślne ustawienie to tylko cyfry. Aby wpisać znaki alfabetyczne lub specjalnie, zaznacz pole wyboru Użyj liter i symboli.

Korzystanie z oprogramowania antywirusowego

W przypadku korzystania na komputerze z poczty elektronicznej lub sieci lokalnej czy Internetu komputer jest narażony na działanie wirusów. Wirusy komputerowe mogą zablokować system operacyjny, aplikacje lub programy narzędziowe bądź powodować ich nieprawidłowe działanie.

Oprogramowanie antywirusowe może wykryć większość wirusów, usunąć je i w większości przypadków naprawić spowodowane przez nie uszkodzenia. Aby oprogramowanie antywirusowe skutecznie chroniło komputer przed nowo odkrywanymi wirusami, należy je regularnie aktualizować.

Na komputerze jest preinstalowany program Windows Defender. Zdecydowanie zaleca się ciągłe korzystanie z programu antywirusowego, aby zapewnić pełną ochronę komputera.

Korzystanie z oprogramowania zapory

Zapory służą do zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do systemu lub sieci. Zapora może być oprogramowaniem zainstalowanym na danym komputerze i/lub w sieci lub może to być też rozwiązanie złożone z oprogramowania i sprzętu.

Dostępne są dwa rodzaje zapór:

● Zapory oparte na hoście — oprogramowanie chroni jedynie komputer, na którym jest zainstalowane.

● Zapory sieciowe — instalowane między modemem DSL lub kablowym użytkownika a siecią domową i mające za zadanie ochronę wszystkich komputerów w sieci.

Gdy w systemie jest zainstalowana zapora, wszystkie wysyłane i otrzymywane dane są monitorowane i sprawdzane według określonych przez użytkownika kryteriów bezpieczeństwa. Wszystkie dane, które nie spełniają tych kryteriów, są blokowane.

Windows Hello (tylko wybrane modele) 47

W danym komputerze lub sprzęcie sieciowym zapora może już być zainstalowana. Jeśli nie, dostępne są zapory w wersji programowej.

UWAGA: W pewnych warunkach zapora może blokować dostęp do gier internetowych, zakłócać udostępnianie plików i drukarek w sieci lub blokować autoryzowane załączniki do wiadomości e-mail. Aby tymczasowo rozwiązać ten problem, można wyłączyć zaporę na czas wykonywania zadania, a następnie włączyć ją ponownie. Aby całkowicie rozwiązać ten problem, można zmienić konfigurację zapory.

Korzystanie z opcjonalnej linki zabezpieczającej (tylko wybrane produkty)

Linka zabezpieczająca (zakupiona osobno) utrudnia kradzież komputera, ale nie gwarantuje jego pełnego bezpieczeństwa. Aby podłączyć linkę zabezpieczającą do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia.

Czytnik linii papilarnych (tylko wybrane modele)

W wybranych produktach dostępne są zintegrowane czytniki linii papilarnych.

Położenie czytnika linii papilarnych

Czytnik linii papilarnych to mały metaliczny czujnik znajdujący się w jednej z następujących części komputera:

● W pobliżu dolnej krawędzi płytki dotykowej TouchPad

● Z prawej strony klawiatury

● Na górze z prawej strony wyświetlacza

● Po lewej stronie wyświetlacza

● Z tyłu wyświetlacza

W zależności od produktu czytnik może być ustawiony poziomo lub pionowo.

48 Rozdział 7 Bezpieczeństwo

8 Konserwacja

Przeprowadzanie regularnej konserwacji komputera jest ważne, ponieważ pomaga utrzymać go w dobrym stanie. Rozdział ten zawiera instrukcje dotyczące aktualizacji programów i sterowników, czynności wykonywanych przy czyszczeniu komputera oraz wskazówki dotyczące podróżowania z komputerem bądź jego transportu.

Aktualizowanie programów i sterowników

HP zaleca także regularne aktualizowanie programów i sterowników. Aktualizacje mogą rozwiązać problemy i wprowadzić nowe funkcje i opcje do komputera. Przykładowo starsze elementy graficzne mogą nie działać dobrze z najnowszymi grami. Bez najnowszego sterownika nie można w pełni korzystać z możliwości sprzętu.

Przejdź do strony http://www.hp.com/support , aby pobrać najnowsze wersje programów i sterowników HP.

Oprócz tego możesz się zarejestrować, aby otrzymywać automatyczne powiadomienia, gdy aktualizacje będą dostępne.

Czyszczenie komputera

Komputer można bezpiecznie czyścić za pomocą następujących środków:

● bezalkoholowego płynu do mycia szyb,

● roztworu wody i delikatnego mydła,

● suchej ściereczki czyszczącej z mikrofibry lub irchy (beztłuszczowej i antystatycznej),

● antystatycznych ściereczek myjących.

OSTROŻNIE: Nie należy stosować silnych rozpuszczalników czyszczących ani chusteczek bakteriobójczych, które mogą trwale uszkodzić komputer. W przypadku braku pewności, czy środek czyszczący jest bezpieczny dla komputera, należy sprawdzić, czy nie zawiera on takich składników, jak aceton, alkohol, chlorek amonu, chlorek metylenu, nadtlenek wodoru, nafta oraz rozpuszczalniki na bazie węglowodorów.

Materiały włókniste, takie jak ręczniki papierowe, mogą porysować powierzchnię komputera. W rysach mogą się z czasem gromadzić drobiny kurzu i środków czyszczących.

Procedury czyszczenia

Bezpieczne czyszczenie komputera należy wykonać w sposób opisany poniżej.

OSTRZEŻENIE!

W celu uniknięcia porażenia elektrycznego i uszkodzenia elementów komputera nie wolno go czyścić, gdy jest włączony.

1.

Wyłącz komputer.

2.

Odłącz zasilanie sieciowe.

3.

Odłącz wszystkie zasilane urządzenia zewnętrzne.

OSTROŻNIE: Nie należy stosować środków czyszczących bezpośrednio na powierzchnię komputera, gdyż może to spowodować uszkodzenie jego wewnętrznych podzespołów. Rozlanie się płynu na powierzchni komputera grozi trwałym uszkodzeniem podzespołów wewnętrznych.

Aktualizowanie programów i sterowników 49

Czyszczenie wyświetlacza

Delikatnie przetrzyj wyświetlacz miękką, niepozostawiającą śladów szmatką, zwilżoną płynem do mycia szyb niezawierającym alkoholu. Przed zamknięciem komputera sprawdź, czy wyświetlacz jest całkowicie wysuszony.

Czyszczenie boków i pokrywy

Do czyszczenia boków i pokrywy należy używać miękkiej szmatki z mikrofibry lub irchy, nasączonej jednym z wymienionych wcześniej środków czyszczących. Można też użyć odpowiednich chusteczek jednorazowych.

UWAGA: Pokrywę komputera należy czyścić ruchami kolistymi, aby skuteczniej usuwać kurz i zanieczyszczenia.

Czyszczenie płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszy (tylko wybrane produkty)

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia elementów wewnętrznych, do czyszczenia klawiatury nie należy używać odkurzacza. Odkurzacz może pozostawić na powierzchni klawiatury kurz i inne zanieczyszczenia.

OSTROŻNIE: Należy zwrócić uwagę, by płyn nie dostał się pomiędzy przyciski, gdyż może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych podzespołów.

● Do czyszczenia płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszy należy używać miękkiej szmatki z mikrofibry lub irchy, zwilżonej jednym z wymienionych wcześniej środków czyszczących.

● Aby zapobiec zacinaniu się klawiszy oraz usunąć spod nich kurz i zanieczyszczenia, należy użyć puszki ze sprężonym powietrzem, wyposażonej w długą i cienką końcówkę.

Podróżowanie z komputerem lub transport sprzętu

Jeśli musisz podróżować z komputerem lub go transportować, postępuj zgodnie z poniższymi poradami dotyczącymi zabezpieczania sprzętu.

● Przygotowanie komputera do podróży lub transportu:

– Utwórz kopię zapasową danych na zewnętrznym dysku.

– Wyjmij wszystkie dyski optyczne i nośniki zewnętrzne, takie jak karty pamięci.

– Wyłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, a następnie odłącz je.

– Wyłącz komputer.

● Zabierz ze sobą kopię zapasową danych. Kopię zapasową i komputer należy przechowywać oddzielnie.

● Podczas podróży samolotem należy zabrać komputer na pokład jako bagaż podręczny, a nie jako bagaż transportowany oddzielnie.

OSTROŻNIE: Należy unikać umieszczania napędów w pobliżu urządzeń wytwarzających pole magnetyczne. Urządzenia zabezpieczające z polem magnetycznym to między innymi bramki na lotniskach i ręczne czujniki. Stosowane na lotniskach taśmy transportowe i inne podobne urządzenia bezpieczeństwa sprawdzające bagaż podręczny korzystają z promieni Roentgena, które są nieszkodliwe dla napędów.

● Jeśli planujesz używanie komputera podczas lotu, posłuchaj informacji przekazywanych przed odlotem dotyczących tego, kiedy możesz używać sprzętu. Możliwość używania komputera podczas lotu zależy od wewnętrznych przepisów poszczególnych linii lotniczych.

50 Rozdział 8 Konserwacja

● Jeżeli zaistnieje konieczność przesłania komputera lub napędu pocztą, należy włożyć go do odpowiedniego opakowania zabezpieczającego i opatrzyć opakowanie napisem informującym o konieczności delikatnego obchodzenia się z przesyłką: „OSTROŻNIE – DELIKATNE URZĄDZENIE”.

● W niektórych środowiskach używanie urządzeń bezprzewodowych może podlegać ograniczeniom. Takie ograniczenia mogą obowiązywać na pokładach samolotów, w szpitalach, w pobliżu materiałów wybuchowych i w miejscach niebezpiecznych. W razie braku pewności co do możliwości używania urządzenia bezprzewodowego w komputerze przed włączeniem komputera należy zapytać o pozwolenie.

● Przy podróżach zagranicznych należy uwzględnić poniższe wskazówki:

– Należy zapoznać się z prawem celnym związanym z komputerami każdego z krajów i regionów, przez który planujesz podróżować.

– Należy sprawdzić wymagania dotyczące kabla zasilającego i adaptera w każdej z lokalizacji, w której jest planowane korzystanie z komputera. Napięcie, częstotliwość i typy wtyczek mogą się różnić.

OSTRZEŻENIE!

Ze względu na ryzyko porażenia prądem, wywołania pożaru lub uszkodzenia sprzętu nie wolno zasilać komputera za pomocą zestawu konwersji napięcia przeznaczonego do urządzeń domowych.

Podróżowanie z komputerem lub transport sprzętu 51

9 Informacje o tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu

Ten rozdział zawiera informacje na temat oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Informacje zawarte w tym rozdziale dotyczą standardowej procedury mającej zastosowanie do większości produktów.

Oprogramowanie HP ThinUpdate zainstalowane na komputerach typu klient uproszczony (tylko wybrane modele) umożliwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych. Jeśli na komputerze brak tego oprogramowania, można je pobrać pod adresem http://www.hp.com/support (wyszukaj model komputera typu klient uproszczony i kliknij pozycję Sterowniki i oprogramowanie, aby wyświetlić stronę pomocy technicznej dla tego modelu. Informacje na temat korzystania z tego oprogramowania — patrz rozdział

Instrukcje).

UWAGA: Firma HP zaleca, aby okresowo sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania pod powyższym adresem.

Korzystanie z programu HP ThinUpdate

Oprogramowanie HP ThinUpdate stosuje się w następujących celach:

● Tworzenie nośnika do odzyskiwania i kopii zapasowych

● Odtwarzanie i odzyskiwanie systemu

● Instalowanie i aktualizowanie oprogramowania

52 Rozdział 9 Informacje o tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu

10 Computer Setup (BIOS), TPM i HP Sure Start

Korzystanie z programu Computer Setup

Program Computer Setup, zwany także systemem BIOS (Basic Input/Output System), kontroluje komunikację między wszystkimi urządzeniami wejściowymi i wyjściowymi komputera (takimi jak napędy dysków, wyświetlacz, klawiatura, mysz i drukarka). Program Computer Setup zawiera ustawienia dla rodzajów zainstalowanych urządzeń, sekwencji startowej komputera i ilości zainstalowanej pamięci systemowej i rozszerzonej.

UWAGA: Podczas wprowadzania zmian w narzędziu Computer Setup należy zachowywać szczególną ostrożność. Błędy mogą uniemożliwić normalną pracę komputera.

Uruchamianie programu Computer Setup

▲ Włącz lub uruchom ponownie komputer i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f10 , aby uruchomić program Computer Setup.

Nawigacja i wybieranie opcji w programie Computer Setup

● Użyj klawisza tab oraz klawiszy strzałek do wybrania menu lub elementu menu, a następnie naciśnij klawisz enter lub użyj urządzenia wskazującego, aby wybrać pozycję.

● W celu przewinięcia w górę i w dół wybierz strzałkę do góry lub strzałkę w dół w prawym górnym rogu ekranu, bądź użyj klawisza strzałki w górę lub w dół na klawiaturze.

● Aby zamknąć otwarte okna dialogowe i powrócić do ekranu głównego programu Computer Setup, naciśnij klawisz esc i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby wyjść z menu programu Computer Setup, wykonaj jedną z następujących czynności:

● Aby wyjść z menu programu Computer Setup bez zapisywania zmian, wybierz pozycję Main (Ekran główny), wybierz opcję Ignore Changes and Exit (Pomiń zmiany i zakończ), a następnie wybierz pozycję

Yes (Tak).

UWAGA: Jeśli do podświetlania wybranej pozycji używasz klawiszy strzałek, po dokonaniu wyboru naciśnij klawisz enter .

● Aby zapisać zmiany i wyjść z menu programu Computer Setup, wybierz opcje Main > Save Changes and

Exit (Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie wybierz pozycję Yes (Tak).

UWAGA: Jeśli do podświetlania wybranej pozycji używasz klawiszy strzałek, po dokonaniu wyboru naciśnij klawisz enter .

Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.

Przywracanie ustawień fabrycznych w programie Computer Setup

UWAGA: Przywracanie ustawień domyślnych nie wpływa na tryb dysku twardego.

Korzystanie z programu Computer Setup 53

Wykonaj poniższe kroki, aby przywrócić wartości fabryczne wszystkich ustawień w programie Computer

Setup:

1.

Uruchom program Computer Setup. Zobacz

Uruchamianie programu Computer Setup na stronie 53 .

2.

Wybierz opcje Main (Ekran główny) > Apply Factory Defaults and Exit (Zastosuj domyślne ustawienia fabryczne i wyjdź), a następnie wybierz pozycję Yes (Tak).

UWAGA: Jeśli do podświetlania wybranej pozycji używasz klawiszy strzałek, po dokonaniu wyboru naciśnij klawisz enter .

UWAGA: W przypadku wybranych produktów może być wyświetlana opcja Restore Defaults (Przywróć ustawienia domyślne) zamiast Apply Factory Defaults and Exit (Zastosuj ustawienia fabryczne i zamknij).

Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.

UWAGA: Przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje zmiany ustawień związanych z hasłami i zabezpieczeniami.

Aktualizowanie systemu BIOS

Zaktualizowane wersje systemu BIOS mogą być dostępne w witrynie firmy HP.

Większość aktualizacji systemu BIOS dostępnych w witrynie firmy HP jest spakowana w skompresowanych plikach o nazwie SoftPaq.

Niektóre pakiety do pobrania zawierają plik o nazwie Readme.txt, w którym znajdują się informacje dotyczące instalowania oprogramowania oraz rozwiązywania związanych z nim problemów.

Sprawdzanie wersji systemu BIOS

Aby ustalić, czy konieczna jest aktualizacja programu Computer Setup (BIOS), należy najpierw sprawdzić wersję systemu BIOS na komputerze.

Dostęp do informacji o wersji systemu BIOS (określanej także jako Data pamięci ROM i System BIOS) można uzyskać, naciskając klawisze fn + esc (jeśli system Windows jest już uruchomiony) lub korzystając z programu

Computer Setup.

1.

Uruchom program Computer Setup. Zobacz

Uruchamianie programu Computer Setup na stronie 53 .

2.

Wybierz opcję Main (Ekran główny), a następnie System Information (Informacje o systemie).

3.

Aby wyjść z menu programu Computer Setup bez zapisywania zmian, wybierz pozycję Main (Ekran główny), wybierz opcję Ignore Changes and Exit (Pomiń zmiany i zakończ), a następnie wybierz pozycję

Yes (Tak).

UWAGA: Jeśli do podświetlania wybranej pozycji używasz klawiszy strzałek, po dokonaniu wyboru naciśnij klawisz enter .

Informacje na temat dostępności nowszych wersji BIOS zawiera

Pobieranie aktualizacji systemu BIOS na stronie 55

.

54 Rozdział 10 Computer Setup (BIOS), TPM i HP Sure Start

Pobieranie aktualizacji systemu BIOS

OSTROŻNIE: Aby zapobiec uszkodzeniu komputera lub nieprawidłowemu zainstalowaniu aktualizacji systemu BIOS, należy ją pobierać i instalować tylko wtedy, gdy komputer jest podłączony do niezawodnego zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym za pomocą zasilacza. Aktualizacji systemu BIOS nie należy pobierać ani instalować, jeśli komputer jest zasilany z baterii, znajduje się w opcjonalnym urządzeniu dokowania lub jest podłączony do opcjonalnego źródła zasilania. Podczas pobierania i instalacji należy przestrzegać następujących zasad:

Nie wolno odłączać zasilania od komputera przez odłączenie kabla zasilającego od gniazda sieci elektrycznej.

Nie wolno wyłączać komputera ani wprowadzać go w tryb uśpienia.

Nie wolno wkładać, wyjmować, podłączać ani odłączać żadnych urządzeń, kabli czy przewodów.

1.

Aby skorzystać z pomocy technicznej HP przejdź do strony http://www.hp.com/support i wybierz kraj.

Wybierz opcję Sterowniki i oprogramowanie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uzyskać dostęp do plików systemu BIOS.

— lub —

Wybierz ikonę znaku zapytania znajdującą się na pasku zadań.

2.

Na stronie pobierania plików systemu BIOS wykonaj następujące czynności: a.

Odszukaj najnowszą aktualizację systemu BIOS i porównaj ją z wersją systemu BIOS obecnie zainstalowaną na komputerze. Zanotuj datę, nazwę lub inny identyfikator. Ta informacja może być później potrzebna do zlokalizowania pliku aktualizacji po jego pobraniu na dysk twardy.

b.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać wybrany plik na dysk twardy.

Zanotuj ścieżkę lokalizacji na dysku twardym, do której pobierana jest aktualizacja systemu BIOS.

Informacja ta będzie potrzebna w celu uzyskania dostępu do aktualizacji przed jej zainstalowaniem.

UWAGA: W przypadku podłączenia komputera do sieci przed zainstalowaniem jakichkolwiek aktualizacji oprogramowania (a zwłaszcza aktualizacji systemu BIOS) zalecane jest skonsultowanie się z administratorem sieci.

Procedury instalacji systemu BIOS są różne. Po ukończeniu pobierania należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie. Jeśli nie pojawiły się żadne instrukcje, wykonaj następujące czynności:

1.

Wpisz tekst plik w polu wyszukiwania paska zadań, a następnie wybierz pozycję Eksplorator plików.

2.

Wybierz oznaczenie dysku twardego. Oznaczenie dysku twardego to zwykle „Dysk lokalny (C:)”.

3.

Korzystając z zanotowanej wcześniej ścieżki dysku twardego, otwórz folder zawierający pobraną aktualizację.

4.

Kliknij dwukrotnie plik z rozszerzeniem .exe (np. nazwapliku.exe).

Rozpocznie się proces instalacji systemu BIOS.

5.

W celu ukończenia instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: Po wyświetleniu na ekranie komunikatu o pomyślnym ukończeniu instalacji pobrany plik można usunąć z dysku twardego.

Korzystanie z programu Computer Setup 55

Zmiana kolejności rozruchu za pomocą klawisza f9

Wykonaj następujące czynności, aby dynamicznie wybrać urządzenie rozruchowe dla bieżącej sekwencji startowej:

1.

Przejdź do menu z opcjami urządzeń rozruchowych:

● Włącz lub uruchom ponownie komputer i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f9 , aby wejść do menu z opcjami urządzeń rozruchowych.

2.

Wybierz urządzenie rozruchowe, naciśnij klawisz enter , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Ustawienia systemu BIOS modułu TPM (tylko wybrane produkty)

WAŻNE: Przed włączeniem modułu Trusted Platform Module (TPM) w tym systemie należy sprawdzić, czy planowane użycie modułu TPM jest zgodne z wymogami odpowiednich przepisów lokalnych, uregulowań i zasad. W razie potrzeby konieczne jest uzyskanie atestów bądź licencji. Jeśli korzystanie z modułu TPM jest przyczyną problemów wynikających z naruszenia wymienionych wyżej wymagań, odpowiedzialność za to spada w całości i wyłącznie na użytkownika. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za żadne związane z tym zobowiązania.

TPM zapewnia dodatkowe zabezpieczenie komputera. Ustawienia funkcji TPM można zmienić w ustawieniach komputera (BIOS).

UWAGA: Po zmianie ustawienia modułu TPM na Hidden (Ukryty) moduł nie jest widoczny w systemie operacyjnym.

Aby uzyskać dostęp do ustawień modułu TPM w programie Computer Setup:

1.

Uruchom program Computer Setup. Zobacz

Uruchamianie programu Computer Setup na stronie 53 .

2.

Wybierz opcję Security (Zabezpieczenia), a następnie opcję TPM Embedded Security (Wbudowane zabezpieczenia TPM) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Korzystanie z oprogramowania HP Sure Start (tylko wybrane produkty)

Wybrane modele komputerów są wyposażone w technologię HP Sure Start, która sprawdza, czy system BIOS komputera nie został zaatakowany lub uszkodzony. Jeśli system BIOS jest uszkodzony lub został zaatakowany, HP Sure Start automatycznie przywraca system BIOS do wcześniejszego bezpiecznego stanu bez udziału użytkownika.

Funkcja HP Sure Start jest skonfigurowana i włączona, dzięki czemu większość użytkowników może korzystać z domyślnej konfiguracji HP Sure Start. Domyślna konfiguracja może być dostosowywana przez użytkowników zaawansowanych.

Aby uzyskać dostęp do najnowszej dokumentacji dotyczącej rozwiązania HP Sure Start, przejdź do strony http://www.hp.com/support . Wybierz opcję Znajdź swój produkt, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

56 Rozdział 10 Computer Setup (BIOS), TPM i HP Sure Start

11 Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware

Diagnostics

Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows (tylko wybrane produkty)

Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows to narzędzie systemu Windows, które pozwala na przeprowadzenie testów diagnostycznych w celu określenia, czy sprzęt działa prawidłowo. Narzędzie działa w systemie operacyjnym Windows i diagnozuje awarie sprzętowe.

Jeśli narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows nie jest zainstalowane na komputerze, należy najpierw pobrać je i zainstalować. Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu

Windows, patrz Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows na stronie 57 .

Po zainstalowaniu narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows wykonaj następujące czynności, aby uzyskać do niego dostęp z poziomu narzędzia Pomoc i obsługa techniczna HP.

1.

Aby uzyskać dostęp do narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows z poziomu narzędzia Pomoc i obsługa techniczna HP: a.

Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz opcję Pomoc i obsługa techniczna HP.

b.

Wybierz opcję HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows, wybierz Więcej, a następnie wybierz opcję Uruchom jako administrator.

2.

Po otwarciu narzędzia wybierz typ testu diagnostycznego, który chcesz uruchomić, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: Jeżeli chcesz przerwać test diagnostyczny, naciśnij w dowolnym momencie przycisk Anuluj.

3.

Gdy narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows wykrywa awarię, która wymaga wymiany sprzętu, generowany jest 24-cyfrowy kod identyfikacyjny awarii. Na ekranie wyświetlona jest jedna z następujących opcji:

● Wyświetlane jest łącze do identyfikatora awarii. Wybierz łącze, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

● Wyświetlany jest kod Quick Response (QR). Korzystając z urządzenia przenośnego, zeskanuj kod, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

● Wyświetlane są instrukcje dotyczące dzwonienia do działu pomocy technicznej. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows

● Instrukcje dotyczące pobierania narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows są dostępne wyłącznie w języku angielskim.

● Należy użyć komputera z systemem Windows, aby pobrać narzędzie, ponieważ dostępne są wyłącznie pliki .exe.

Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows (tylko wybrane produkty) 57

Pobieranie najnowszej wersji narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows

Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

1.

Przejdź na stronę http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags . Zostanie wyświetlona strona główna narzędzia HP PC Diagnostics.

2.

Wybierz Download HP Diagnostics Windows (Pobierz HP Diagnostics Windows), a nastepnie wybierz lokalizacje w swoim komputerze lub dysk przenosny USB.

Narzędzie zostanie pobrane do wybranej lokalizacji.

Pobieranie narzędzia HP Hardware Diagnostics dla systemu Windows według nazwy lub numeru produktu (dotyczy wybranych produktów)

UWAGA: W przypadku niektórych produktów może być konieczne pobranie oprogramowania na napęd flash

USB, posługując się nazwą lub numerem produktu.

Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows przy użyciu nazwy lub numeru produktu, wykonaj następujące czynności:

1.

Przejdź na stronę http://www.hp.com/support .

2.

Wybierz opcję Get software and drivers (Pobierz oprogramowanie i sterowniki), wybierz typ produktu, a następnie wprowadź nazwę lub numer produktu w wyświetlonym polu wyszukiwania.

3.

W sekcji Diagnostyka wybierz Pobierz, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby wybrać wersję narzędzia diagnostycznego odpowiednią dla danego systemu Windows i pobrać ją na komputer lub napęd flash USB.

Narzędzie zostanie pobrane do wybranej lokalizacji.

Instalowanie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows

Aby zainstalować narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

▲ Przejdź do folderu na komputerze lub napędzie flash USB, w którym znajduje się pobrany plik .exe, kliknij dwukrotnie plik .exe, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) umożliwia przeprowadzenie testów diagnostycznych w celu określenia, czy sprzęt działa prawidłowo. Narzędzie działa poza systemem operacyjnym, aby oddzielić awarie sprzętu od problemów, które mogą być spowodowane przez system operacyjny lub inne składniki oprogramowania.

Jeśli uruchomienie systemu Windows na komputerze nie powiedzie się, narzędzie HP PC Hardware

Diagnostics UEFI umożliwi zdiagnozowanie problemów sprzętowych.

Gdy narzędzie HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows wykrywa awarię, która wymaga wymiany sprzętu, generowany jest 24-cyfrowy kod identyfikacyjny awarii. Aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu:

▲ Wybierz opcję Uzyskaj pomoc, a następnie za pomocą urządzenia przenośnego zeskanuj kod QR wyświetlany na następnym ekranie. Wyświetlana jest strona działu obsługi klienta HP — centrum serwisowego, na której automatycznie wypełniono pola identyfikatora awarii i numeru produktu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

— lub —

58 Rozdział 11 Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics

Skontaktuj się z pomocą techniczną i podaj kod identyfikacyjny awarii.

UWAGA: Aby rozpocząć diagnostykę na komputerze konwertowalnym, musi on być w trybie komputera przenośnego i należy użyć dołączanej klawiatury.

UWAGA: Jeżeli chcesz przerwać test diagnostyczny, naciśnij klawisz esc .

Uruchamianie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Diagnostyka sprzętu)

Aby uruchomić narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI, wykonaj następujące czynności:

1.

Włącz lub uruchom ponownie komputer i szybko naciśnij klawisz esc .

2.

Naciśnij klawisz f2 .

System BIOS wyszukuje narzędzia diagnostyczne w trzech miejscach, w następującej kolejności: a.

Dołączony napęd flash USB

UWAGA: Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI na napęd flash USB, zobacz

Pobieranie najnowszej wersji narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI na stronie 59

.

b.

Dysk twardy c.

BIOS

3.

Po otwarciu narzędzia diagnostycznego wybierz język, typ testu diagnostycznego, który chcesz uruchomić, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI na napęd flash USB

Pobranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI na napęd flash USB może być przydatne w następujących sytuacjach:

● Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI nie znajduje się we wstępnie zainstalowanym obrazie.

● Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI nie znajduje się na partycji HP Tool.

● Dysk twardy jest uszkodzony.

UWAGA: Instrukcje dotyczące pobierania narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI są dostępne wyłącznie w języku angielskim. Aby pobrać i utworzyć środowisko wsparcia HP UEFI, należy skorzystać z komputera z systemem Windows, ponieważ dostępne są wyłącznie pliki .exe.

Pobieranie najnowszej wersji narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Aby pobrać najnowsze narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI na napęd USB:

1.

Przejdź na stronę http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags . Zostanie wyświetlona strona główna narzędzia HP PC Diagnostics.

2.

Wybierz opcję Pobierz HP Diagnostics UEFI, a następnie kliknij przycisk Uruchom.

Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI według nazwy lub numeru produktu

(dotyczy wybranych produktów)

UWAGA: W przypadku niektórych produktów może być konieczne pobranie oprogramowania na napęd flash

USB, posługując się nazwą lub numerem produktu.

Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI, posługując się nazwą lub numerem produktu

(dotyczy wybranych produktów) na napęd flash USB:

Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI 59

1.

Przejdź na stronę http://www.hp.com/support .

2.

Wprowadź nazwę lub numer produktu, wybierz swój komputer, a następnie wybierz system operacyjny.

3.

W sekcji Diagnostyka postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać i pobrać żądaną wersję narzędzia Diagnostics UEFI.

Korzystanie z ustawień funkcji Remote HP PC Hardware

Diagnostics UEFI (dotyczy wybranych produktów)

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI jest funkcją oprogramowania układowego (BIOS), w ramach której narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI jest pobierane na komputer. Przeprowadza ono diagnostykę komputera, a następnie może przesłać wyniki na wstępnie skonfigurowany serwer. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, przejdź na stronę http://www.hp.com/go/ techcenter/pcdiags , a następnie wybierz opcję Uzyskaj więcej informacji.

Pobieranie narzędzia Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

UWAGA: Narzędzie Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI jest także dostępne jako oprogramowanie

Softpaq, które można pobrać z serwera.

Pobieranie najnowszej wersji narzędzia Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Aby pobrać najnowszą wersję narzędzia Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, wykonaj następujące czynności:

1.

Przejdź na stronę http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags . Zostanie wyświetlona strona główna narzędzia HP PC Diagnostics.

2.

Wybierz opcję Pobierz Remote Diagnostics, a następnie kliknij przycisk Uruchom.

Pobieranie narzędzia Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI według nazwy lub numeru produktu

UWAGA: W przypadku niektórych produktów może być konieczne pobranie oprogramowania przy użyciu nazwy lub numeru produktu.

Aby pobrać narzędzie Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI przy użyciu nazwy lub numeru produktu, wykonaj następujące czynności:

1.

Przejdź na stronę http://www.hp.com/support .

2.

Wybierz opcję Get software and drivers (Pobierz oprogramowanie i sterowniki), wybierz typ produktu, wprowadź nazwę lub numer produktu w wyświetlonym polu wyszukiwania, wybierz swój komputer, a następnie system operacyjny.

3.

W sekcji Diagnostyka postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać i pobrać żądaną wersję narzędzia Zdalne UEFI.

Dostosowywanie ustawień funkcji Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Funkcję Remote HP PC Hardware Diagnostics w programie Computer Setup (Konfiguracja komputera) (w systemie BIOS) można dostosować do własnych potrzeb w następujący sposób:

60 Rozdział 11 Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics

● Ustalić harmonogram wykonywania diagnostyki nienadzorowanej. Można również uruchomić diagnostykę natychmiast, w trybie interaktywnym, wybierając opcję Execute Remote HP PC Hardware

Diagnostics (Wykonaj zdalną diagnostykę narzędziem HP PC Hardware Diagnostics).

● Ustawić lokalizację do pobierania narzędzi diagnostycznych. Funkcja ta zapewnia dostęp do narzędzi z poziomu witryny HP lub wstępnie skonfigurowanego serwera. Do przeprowadzania diagnostyki zdalnej komputer nie wymaga tradycyjnego urządzenia pamięci masowej (takiego jak dysk twardy czy napęd flash USB).

● Ustawić lokalizację do przechowywania wyników testów. Można także określić nazwę użytkownika i hasło na potrzeby przesyłania danych.

● Wyświetlić informacje o stanie poprzednio uruchamianej diagnostyki.

Aby dostosować narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI, wykonaj następujące czynności:

1.

Włącz lub uruchom ponownie komputer i po wyświetleniu logo HP naciśnij klawisz f10 , aby uruchomić program Computer Setup.

2.

Wybierz opcję Advanced (Zaawansowane), a następnie opcję Settings (Ustawienia).

3.

Dokonaj wyboru ustawień.

4.

Wybierz opcję Main (Główne), a następnie opcję Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i wyjdź), aby zapisać ustawienia.

Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.

Korzystanie z ustawień funkcji Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (dotyczy wybranych produktów) 61

12 Specyfikacje

Zasilanie

Informacje dotyczące zasilania zawarte w tej części mogą być przydatne w przypadku podróży zagranicznych.

Komputer jest zasilany prądem stałym, który może być dostarczany ze źródła prądu przemiennego lub stałego. Wymagane parametry źródła prądu przemiennego to 100–240 V, 50–60 Hz. Choć komputer może być zasilany z samodzielnego źródła prądu stałego, powinien być zasilany tylko za pomocą zasilacza prądu przemiennego lub źródła prądu stałego dostarczonego przez firmę HP i zatwierdzonego do użytku z tym komputerem.

Komputer może być zasilany prądem stałym o następujących parametrach. Napięcie robocze i prąd roboczy komputera są podane na etykiecie zgodności z przepisami.

Tabela 12-1 Specyfikacja zasilania prądem stałym

Zasilanie

Napięcie robocze i prąd

Wartość znamionowa

5 V prądu stałego, 2 A / 12 V prądu stałego, 3 A / 15 V prądu stałego, 3 A — 45 W USB-C

5 V prądu stałego, 3 A / 9 V prądu stałego, 3 A / 12 V prądu stałego, 3,75 A / 15 V prądu stałego, 3 A — 45 W USB-C

5 V prądu stałego, 3 A / 9 V prądu stałego, 3 A / 10 V prądu stałego, 3,75 A / 12 V prądu stałego, 3,75 A / 15 V prądu stałego,

3 A / 20 V prądu stałego, 2,25 A — 45 W USB-C

5 V prądu stałego, 3 A / 9 V prądu stałego, 3 A / 12 V prądu stałego, 5 A / 15 V prądu stałego, 4,33 A / 20 V prądu stałego,

3,25 A — 65 W USB-C

5 V prądu stałego, 3 A / 9 V prądu stałego, 3 A / 10 V prądu stałego, 5 A / 12 V prądu stałego, 5 A / 15 V prądu stałego, 4,33

A / 20 V prądu stałego, 3,25 A — 65 W USB-C

5 V prądu stałego, 3 A / 9 V prądu stałego, 3 A / 10 V prądu stałego, 5 A / 12 V prądu stałego, 5 A / 15 V prądu stałego, 5 A /

20 V prądu stałego, 4,5 A — 90 W USB-C

19,5 V prądu stałego, 2,31 A — 45 W

19,5 V prądu stałego, 3,33 A — 65 W

19,5 V prądu stałego, 4,62 A — 90 W

19,5 V prądu stałego, 6,15 A — 120 W

19,5 V prądu stałego, 6,9 A — 135 W

19,5 V prądu stałego, 7,70 A — 150 W

19,5 V prądu stałego, 10,3 A — 200 W

19,5 V prądu stałego, 11,8 A — 230 W

19,5 V prądu stałego, 16,92 A — 330 W

62 Rozdział 12 Specyfikacje

UWAGA: To urządzenie przeznaczone jest do współpracy z systemami zasilania urządzeń IT stosowanymi w Norwegii z napięciem międzyfazowym o wartości skutecznej nie większej niż 240 V rms.

Środowisko pracy

Tabela 12-2 Specyfikacja środowiska pracy

Czynnik Jednostki metryczne

Temperatura

W trakcie pracy (podczas zapisywania na dysku optycznym)

Przechowywanie i transport od 5°C do 35°C od -20°C do 60°C

Wilgotność względna (bez kondensacji)

W trakcie pracy od 10% do 90%

Przechowywanie i transport od 5% do 95%

Maksymalna wysokość nad poziomem morza (przy ciśnieniu atmosferycznym)

W trakcie pracy

Przechowywanie i transport od -15 m do 3 048 m od -15 m do 12 192 m

Jednostki imperialne od 41°F do 95°F od -4°F do 140°F od 10% do 90% od 5% do 95% od -50 stóp do 10 000 stóp od -50 stóp do 40 000 stóp

Środowisko pracy 63

13 Wyładowania elektrostatyczne

Wyładowanie elektrostatyczne polega na uwolnieniu ładunków elektrostatycznych w chwili zetknięcia się dwóch obiektów — dzieje się tak na przykład, gdy po przejściu przez dywan dotknie się metalowej gałki drzwi.

Wyładowanie ładunków elektrostatycznych z palców lub innych przewodników elektrostatycznych może spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych.

WAŻNE: Aby zapobiec uszkodzeniu komputera i napędu oraz utracie danych, należy stosować następujące środki ostrożności:

● Jeśli instrukcje usuwania lub instalacji zalecają odłączenie komputera, należy najpierw upewnić się, że jest on prawidłowo uziemiony.

● Należy przechowywać elementy w opakowaniach zabezpieczonych elektrostatycznie do chwili, gdy gotowe jest wszystko, co potrzebne do ich zainstalowania.

● Należy unikać dotykania styków, przewodów i układów elektrycznych. Należy zredukować obsługę elementów elektronicznych do minimum.

● Należy używać narzędzi niemagnetycznych.

● Przed dotknięciem elementów należy odprowadzić ładunki elektrostatyczne, dotykając niemalowanej powierzchni metalowej.

● Po wyjęciu elementu z komputera należy go umieścić w opakowaniu zabezpieczonym przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

64 Rozdział 13 Wyładowania elektrostatyczne

14 Ułatwienia dostępu

HP i ułatwienia dostępu

Firma HP pracuje nad tym, aby w tkankę firmy wplatać różnorodność, integrację oraz równoważenie życia zawodowego i prywatnego, i znajduje to odzwierciedlenie we wszystkich jej działaniach. Firma HP dąży do stworzenia środowiska przyjaznego dla wszystkich, którego celem jest udostępnianie ludziom na całym świecie potęgi technologii.

Znajdowanie potrzebnych narzędzi

Technologia może wydobyć Twój potencjał. Technologie ułatwień dostępu usuwają bariery i dają niezależność

— w domu, w pracy i w społeczeństwie. Technologie ułatwień dostępu pomagają zwiększyć, utrzymać i poprawić możliwości funkcjonalne technologii elektronicznych i IT. Aby uzyskać więcej informacji, patrz

Wyszukiwanie najlepszej technologii ułatwień dostępu na stronie 66 .

Zaangażowanie firmy HP

Firma HP angażuje się w dostarczanie produktów i usług dostępnych dla osób niepełnosprawnych. To zaangażowanie służy zwiększeniu różnorodności w firmie oraz udostępnieniu wszystkim korzyści, jakie daje technologia.

Firma HP projektuje, wytwarza oraz sprzedaje produkty i usługi dostępne dla wszystkich, w tym również dla osób niepełnosprawnych, które mogą z nich korzystać niezależnie lub z użyciem urządzeń pomocniczych.

Aby to osiągnąć, zasady dotyczące ułatwień dostępu obejmują siedem głównych celów, będących dla firmy

HP drogowskazem przy wykonywaniu zadań. Oczekujemy, że wszyscy menedżerowie i pracownicy firmy HP będą popierać i wdrażać niniejsze cele, stosownie od zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków:

● Rozwój świadomości problemów związanych z dostępnością w ramach firmy HP oraz szkolenie pracowników zapoznające ich z projektowaniem, wytwarzaniem i sprzedażą produktów oraz usług dostępnych dla wszystkich.

● Przygotowanie zaleceń dotyczących dostępności produktów i usług oraz utrzymywanie zespołów odpowiedzialnych za ich wdrażanie, gdy jest to uzasadnione ze względów konkurencyjnych, technicznych i ekonomicznych.

● Zaangażowanie osób niepełnosprawnych w proces przygotowywania zaleceń dotyczących dostępności, a także w projektowanie i testowanie produktów oraz usług.

● Udokumentowanie funkcji ułatwień dostępu oraz publikowanie informacji o produktach i usługach firmy

HP w łatwo dostępnej formie.

● Nawiązanie kontaktu z czołowymi dostawcami technologii i rozwiązań związanych z ułatwieniami dostępu.

● Prowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych badań oraz prac rozwijających technologie ułatwień dostępu mające zastosowanie w produktach i usługach firmy HP.

● Pomoc i wkład w przygotowywanie standardów branżowych i zaleceń dotyczących dostępności.

HP i ułatwienia dostępu 65

International Association of Accessibility Professionals (IAAP)

IAAP jest organizacją non-profit, mającą na celu wspieranie rozwoju osób zajmujących się zawodowo ułatwieniami dostępu dzięki spotkaniom, kształceniu i certyfikacji. Jej celem jest pomoc specjalistom w rozwoju osobistym i zawodowym oraz umożliwienie organizacjom integracji ułatwień dostępu z ich produktami i infrastrukturą.

Firma HP jest członkiem-założycielem, a jej celem jest współpraca z innymi organizacjami w działaniach na rzecz rozwoju ułatwień dostępu. Zaangażowanie firmy HP służy realizacji jej celów w zakresie ułatwień dostępu: projektowaniu, wytwarzaniu i sprzedaży produktów oraz usług, które mogą być efektywnie wykorzystywane przez osoby niepełnosprawne.

IAAP pomaga w rozwoju osób zajmujących się tą tematyką dzięki nawiązywaniu kontaktów przez pracowników, studentów i organizacje, co ułatwia wzajemne przekazywanie wiedzy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź na stronę http://www.accessibilityassociation.org

i przyłącz się do naszej społeczności internetowej, zamów biuletyny informacyjne oraz poznaj możliwości uzyskania członkostwa.

Wyszukiwanie najlepszej technologii ułatwień dostępu

Każdy człowiek, w tym osoby niepełnosprawne lub w starszym wieku, powinien mieć możliwość komunikowania się, wyrażania swoich opinii i łączenia się ze światem przy użyciu technologii. Firma HP dąży do zwiększenia świadomości kwestii związanych z ułatwieniami dostępu zarówno wewnątrz firmy, jak i wśród naszych klientów oraz partnerów. Niezależnie od tego, czy są to łatwo czytelne duże czcionki, rozpoznawanie głosu niewymagające użycia rąk czy też inna technologia ułatwień dostępu w konkretnej sytuacji, szeroka paleta takich technologii sprawia, że produkty firmy HP są łatwiejsze w użyciu. Jak dokonać wyboru?

Ocena własnych potrzeb

Technologia może uwolnić Twój potencjał. Technologie ułatwień dostępu usuwają bariery i dają niezależność

— w domu, w pracy i w społeczeństwie. Technologie ułatwień dostępu (AT) pomagają zwiększyć, utrzymać i poprawić możliwości funkcjonalne technologii elektronicznych i IT.

Możesz wybierać spośród wielu produktów z ułatwieniami dostępu. Ocena technologii ułatwień dostępu powinna umożliwić Ci analizę przydatności wielu produktów, odpowiedzieć na pytania i ułatwić wybór najlepszego rozwiązania. Osoby zajmujące się zawodowo oceną technologii ułatwień dostępu pochodzą z rozmaitych środowisk. Są wśród nich certyfikowani fizjoterapeuci, specjaliści od terapii zajęciowej, zaburzeń mowy i znawcy wielu innych dziedzin. Inne osoby, nieposiadające certyfikatów ani licencji, również mogą dostarczyć przydatnych informacji. Możesz zapytać o ich doświadczenie, wiedzę i opłaty, aby określić, czy spełniają Twoje wymagania.

Ułatwienia dostępu w produktach firmy HP

Poniższe łącza zawierają informacje na temat funkcji i technologii ułatwień dostępu w różnych produktach firmy HP, jeśli ma to zastosowanie. Zasoby te pomogą w wyborze konkretnych funkcji technologii ułatwień dostępu oraz produktów najbardziej przydatnych w Twojej sytuacji.

● HP Elite x3 — opcje ułatwień dostępu (Windows 10 Mobile)

● Komputery HP — opcje ułatwień dostępu systemu Windows 7

● Komputery HP — opcje ułatwień dostępu systemu Windows 8

● Komputery HP — opcje ułatwień dostępu systemu Windows 10

● Tablety HP Slate 7 — włączanie funkcji ułatwień dostępu w tablecie HP (Android 4.1/Jelly Bean)

● Komputery HP SlateBook — włączanie funkcji ułatwień dostępu (Android 4.3, 4.2/Jelly Bean)

66 Rozdział 14 Ułatwienia dostępu

● Komputery HP Chromebook — włączanie funkcji ułatwień dostępu w komputerze HP Chromebook lub

Chromebox (Chrome OS)

● Sklep HP — urządzenia peryferyjne dla produktów firmy HP

Jeśli potrzebne jest dodatkowe wsparcie w zakresie funkcji ułatwień dostępu w produktach firmy HP, można

skorzystać z sekcji Kontakt z pomocą techniczną na stronie 69

.

Dodatkowe łącza do zewnętrznych partnerów i dostawców, którzy mogą udzielić dalszych informacji:

● Informacje o ułatwieniach dostępu w produktach firmy Microsoft (Windows 7, Windows 8, Windows 10,

Microsoft Office)

● Informacje o ułatwieniach dostępu w produktach firmy Google (Android, Chrome, aplikacje Google)

● Technologie ułatwień dostępu posortowane według rodzaju niepełnosprawności

● Technologie ułatwień dostępu posortowane według typu produktu

● Dostawcy technologii ułatwień dostępu wraz z opisem produktów

● Assistive Technology Industry Association (ATIA)

Standardy i ustawodawstwo

Standardy

Sekcja 508 standardu FAR (Federal Acquisition Regulation) została utworzona przez US Access Board w celu określenia wymogów dotyczących dostępu do technologii informatycznych i komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi. Standardy opisują kryteria techniczne dla poszczególnych typów technologii, jak również wymagania dotyczące wydajności, skupiając się na funkcjonalności opisywanych produktów. Konkretne kryteria dotyczą aplikacji oraz systemów operacyjnych, informacji i aplikacji internetowych, komputerów, urządzeń telekomunikacyjnych, produktów wideo i multimedialnych oraz produktów zamkniętych stanowiących całość.

Mandat 376 — EN 301 549

Standard EN 301 549 został utworzony przez Unię Europejską na podstawie Mandatu 376 i dotyczy zestawu narzędziowego online do zamówień publicznych produktów informacyjno-komunikacyjnych. Standard umożliwia określenie wymagań dotyczących produktów i usług informacyjno-komunikacyjnych, wraz z opisem procedur testowych i metodologii oceny dla każdego wymagania dotyczącego ułatwień dostępu.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Dokumenty zawarte w Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), będące efektem działalności grupy iWeb

Accessibility Initiative (WAI) powstałej w ramach W3C, służą pomocą projektantom i deweloperom tworzącym witryny bardziej odpowiadające potrzebom osób niepełnosprawnych lub podlegających ograniczeniom związanym z wiekiem. Dokumenty WCAG dotyczą ułatwień dostępu dla szerokiego zakresu zawartości (tekst, obrazy, audio i wideo) oraz aplikacji sieci Web. Zalecenia WCAG podlegają precyzyjnym testom, są łatwe do zrozumienia i pozostawiają deweloperom miejsce na innowacje. Standard WCAG 2.0 został również zatwierdzony jako ISO IEC 40500:2012 .

Standard WCAG zwraca szczególną uwagę na bariery dostępu do sieci Web napotykane przez osoby z niesprawnościami wzroku, słuchu, fizycznymi, psychicznymi i neurologicznymi oraz przez korzystające z sieci

Web osoby starsze, które potrzebują ułatwień dostępu. Standard WCAG 2.0 zawiera charakterystyki dostępnej zawartości:

Standardy i ustawodawstwo 67

Dostrzegalność (na przykład przedstawienie rozwiązań alternatywnych, tekst zamiast obrazów, podpisy zamiast audio, dostosowanie prezentacji lub kontrast kolorów)

Dostępność (biorąc pod uwagę dostęp z klawiatury, kontrast kolorów, czas wprowadzania danych wejściowych, unikanie wywoływania ataków padaczki oraz nawigację)

Zrozumiałość (uwzględniając czytelność, przewidywalność i pomoc przy wprowadzaniu danych)

Niezawodność (na przykład dzięki zapewnieniu zgodności z technologiami ułatwień dostępu)

Ustawodawstwo i przepisy

Dostępność technologii informacyjnych i informacji jest coraz istotniejszym zagadnieniem dla ustawodawstwa. Dostępne poniżej łącza stanowią źródło informacji o kluczowych aktach prawnych, uregulowaniach i standardach.

● Stany Zjednoczone

● Kanada

● Europa

● Wielka Brytania

● Australia

● Cały świat

Przydatne zasoby i łącza dotyczące ułatwień dostępu

Następujące organizacje mogą stanowić dobre źródło informacji o ograniczeniach związanych z niepełnosprawnością i podeszłym wiekiem.

UWAGA: Nie jest to wyczerpująca lista. Poniższe organizacje podano wyłącznie w celach informacyjnych.

Firma HP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje lub kontakty, na które można natrafić w

Internecie. Obecność na tej liście nie oznacza udzielenia poparcia przez firmę HP.

Organizacje

● American Association of People with Disabilities (AAPD)

● The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)

● Hearing Loss Association of America (HLAA)

● Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)

● Lighthouse International

● National Association of the Deaf

● National Federation of the Blind

● Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)

● Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)

● W3C Web Accessibility Initiative (WAI)

68 Rozdział 14 Ułatwienia dostępu

Instytucje edukacyjne

● California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)

● University of Wisconsin — Madison, Trace Center

● University of Minnesota — Computer Accommodations Program

Inne zasoby dotyczące niepełnosprawności

● ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program

● Międzynarodowa Organizacja Pracy — Inicjatywa Global Business and Disability Network

● EnableMart

● European Disability Forum

● Job Accommodation Network

● Microsoft Enable

Łącza firmy HP

Nasz formularz kontaktowy

Bezpieczeństwo i komfort pracy — przewodnik firmy HP

Sprzedaż dla sektora publicznego w firmie HP

Kontakt z pomocą techniczną

UWAGA: Pomoc techniczna jest dostępna tylko w języku angielskim.

● Klienci niesłyszący lub słabosłyszący mogą zgłaszać swoje pytania dotyczące pomocy technicznej lub ułatwień dostępu w produktach firmy HP w następujący sposób:

– Użyj urządzenia TRS/VRS/WebCapTel, aby skontaktować się z działem pomocy pod numerem (877)

656-7058 od poniedziałku do piątku, od godziny 06:00 do 21:00 czasu górskiego.

● Klienci z innymi niesprawnościami lub ograniczeniami związanymi z podeszłym wiekiem mogą zgłaszać swoje pytania dotyczące pomocy technicznej lub ułatwień dostępu w produktach firmy HP, używając następujących opcji:

– Zadzwoń pod numer (888) 259-5707 od poniedziałku do piątku, od godziny 06:00 do 21:00 czasu górskiego.

– Uzupełnij formularz kontaktowy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych lub z ograniczeniami związanymi z podeszłym wiekiem .

Kontakt z pomocą techniczną 69

Indeks

A aktualizowanie programów i

sterowników 49

anteny bezprzewodowe, położenie

6, 7

anteny WLAN, położenie 7, 8

anteny WWAN, położenie 6, 7

audio 32 głośniki 32

HDMI 35

regulowanie głośności 14

słuchawki 32, 33 ustawienia dźwięku 33

B bateria

fabrycznie zaplombowana 41

niskie poziomy naładowania

baterii 40 oszczędzanie energii 40 rozładowanie 40

rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii

41

bateria fabrycznie zaplombowana

41

BIOS

aktualizowanie 54

pobieranie aktualizacji 55

sprawdzanie wersji 54

C

computer setup 53

Computer Setup

hasło administratora BIOS 44

nawigacja i wybieranie 53

przywracanie ustawień

fabrycznych 53 uruchamianie 53

czujniki

światło otaczające 7

czujnik światła otaczającego,

położenie 7

czyszczenie komputera 49

czytnik linii papilarnych 48

czytnik linii papilarnych, położenie

12

D

Diody LED podczerwieni, położenie

7

diody LED podczerwieni oraz dioda

LED kamery internetowej,

położenie 6

DisplayPort, położenie USB Type-C

4

drążek wskazujący, położenie 9

dźwięk HDMI, konfigurowanie 35

E elementy

lewa strona 5

obszar klawiatury 8

prawa strona 3

przód 17

spód 16

wyświetlacze 6

elementy sterujące komunikacją bezprzewodową

przycisk 20 system operacyjny 20

elementy wyświetlacza 6

elementy z lewej strony 5

elementy z prawej strony 3

etykieta certyfikatu urządzenia

bezprzewodowego 18 etykieta urządzenia Bluetooth 18 etykieta urządzenia WLAN 18

etykiety

Bluetooth 18

certyfikat urządzenia

bezprzewodowego 18

numer seryjny 17 serwis 17

WLAN 18 zgodność z przepisami 18

etykiety serwisowe, położenie 17

F

Funkcja HP MAC Address Pass

Through 25

G gest dotknięcia czterema palcami

płytki dotykowej 29

gest dotknięcia dwoma palcami na

płytce dotykowej 28

gest dotknięcia trzema palcami na

płytce dotykowej 29

gest dotykania na płytce dotykowej i

ekranie dotykowym 27

gest przesunięcia dwoma palcami na

płytce dotykowej 28

gest przesunięcia jednym palcem na

ekranie dotykowym 31

gest przesunięcia trzema palcami na

płytce dotykowej 30

gesty na ekranie dotykowym

przesunięcie jednym palcem 31

gesty na płytce dotykowej

dotknięcie czterema palcami 29

naciśnięcie dwoma palcami 28

naciśnięcie trzema palcami 29

przesunięcie dwoma palcami 28

przesunięcie trzema palcami 30

gesty na płytce dotykowej i ekranie dotykowym

naciskanie 27

zbliżanie/rozsuwanie dwóch palców w celu zmiany

powiększenia 28

gesty na precyzyjnej płytce dotykowej

dotknięcie czterema palcami 29

naciśnięcie dwoma palcami 28

naciśnięcie trzema palcami 29

przesunięcie dwoma palcami 28

przesunięcie trzema palcami 30

gest zbliżania/rozsuwania dwóch palców w celu zmiany powiększenia na płytce dotykowej i ekranie

dotykowym 28

głos. Patrz audio

70 Indeks

głośniki

podłączanie 32

głośniki, położenie 12

głośność

regulowanie 14

wyciszanie 15

gniazda gniazdo combo wyjściowe audio

(słuchawkowe)/wejściowe audio

(mikrofonowe) 3

karta inteligentna 5

karta SIM 3

linka zabezpieczająca 5

RJ-45 (sieciowe) 4 sieciowe 4

gniazda, karta SIM 3

gniazdo kart inteligentnych,

położenie 5

gniazdo karty SIM, położenie 3

Gniazdo karty SIM, położenie 3

gniazdo linki zabezpieczającej,

położenie 5

gniazdo RJ-45 (sieciowe),

położenie 4 gniazdo sieciowe, położenie 4

GPS 22

H hasła

administrator 44 administrator systemu BIOS 44 użytkownik 44 hasło administratora 44 hasło użytkownika 44

HP Fast Charge 40

HP LAN-Wireless Protection 24

I

ikona zasilania, korzystanie 39

informacje o zgodności z przepisami etykieta zgodności z przepisami

18

etykiety certyfikatów urządzeń

bezprzewodowych 18

inicjowanie stanu uśpienia 38

International Association of

Accessibility Professionals 66

K

kamera 6

korzystanie 32

położenie 6

kamery 7 położenie 7

karta SIM, wkładanie 19

klawiatura i opcjonalna mysz

korzystanie 31

klawiatura numeryczna

wbudowana numeryczna 13

klawisz aplikacji systemu Windows,

położenie 14

klawisz czynności filtra prywatności,

położenie 14

klawisz czynności komunikacji

bezprzewodowej 15

klawisz czynności przełączania

wyświetlania obrazu 15

klawisz czynności wyciszania

głośności 15

klawisze

aplikacje systemu Windows 14 czynności 14

fn 13

num lock 14

Windows 13

klawisze czynności 14 filtr prywatności 14 głośność głośników 14 jasność obrazu 14

komunikacja bezprzewodowa

15

korzystanie 14 podświetlenie klawiatury 14 położenie 14

przełączanie trybu wyświetlania

obrazu 15 wyciszanie 15

klawisze czynności głośności

głośników 14

klawisze czynności zmiany jasności

obrazu 14

klawisz fn, położenie 13

klawisz komunikacji

bezprzewodowej 20

klawisz systemu Windows,

położenie 13

klawisz trybu samolotowego 20

klawisz wyciszenia mikrofonu,

położenie 14

kolejność rozruchu zmiana za pomocą klawisza f9

56

konserwacja 49

aktualizowanie programów i

sterowników 49

kopie zapasowe 52

korzystanie z klawiatury i opcjonalnej

myszy 31

korzystanie z płytki dotykowej 27

Korzystanie z serwera ThinUpdate

firmy HP 52

krytyczny poziom naładowania

baterii 40

Ł

łączenie z publiczną siecią WLAN 21 łączenie z siecią WLAN 21

łączenie z siecią WLAN

przedsiębiorstwa 21

M mikrofony wewnętrzne, położenie

6, 7, 17

Miracast 36

N

Narzędzie HP PC Hardware

Diagnostics (Diagnostyka sprzętu) dla systemu Windows

instalowanie 58

pobieranie 57

Narzędzie HP PC Hardware

Diagnostics dla systemu Windows

korzystanie 57

Narzędzie HP PC Hardware

Diagnostics UEFI (Diagnostyka sprzętu)

korzystanie 58

pobieranie 59 uruchamianie 59

narzędzie konfiguracyjne

nawigacja i wybieranie 53

przywracanie ustawień

fabrycznych 53

nazwa i numer produktu, komputer

17

NFC 23

Indeks 71

niski poziom naładowania baterii

40

numer seryjny, komputer 17

O obsługa klienta, ułatwienia

dostępu 69

obszar płytki dotykowej

położenie 9

obszar stykania urządzeń przy

połączeniu NFC, położenie 9

odciski palca, rejestrowanie 47

oprogramowanie

antywirusowe 47 zapora 47 oprogramowanie antywirusowe 47 oprogramowanie zapory 47

osłona, prywatność kamery 6, 8

osłona zapewniająca prywatność

kamery, położenie 6, 8

otwory wentylacyjne, położenie 5,

11, 16

P płytka dotykowa

korzystanie 27

podróżowanie z komputerem 18,

50

podświetlenie klawiatury

klawisz czynności 14

połączone wyjście audio

(słuchawkowe)/wejście audio

(mikrofonowe), położenie 3

Port HDMI

podłączanie 35

port HDMI, położenie 4

Port SuperSpeed i DisplayPort,

podłączanie USB Type-C 33

Port USB SuperSpeed, położenie 4

port USB SuperSpeed z obsługą funkcji HP Sleep and Charge,

położenie 5

port USB Type-C, podłączanie 33,

37

Port USB Type-C SuperSpeed,

położenie 4

porty

HDMI 4, 35

Napęd SuperSpeed USB 4

Port USB SuperSpeed z obsługą

funkcji HP Sleep and Charge 5

Port USB Type-C SuperSpeed i

DisplayPort 33

USB Type-C SuperSpeed 4

USB typu C 37

poziom naładowania baterii 40

precyzyjna płytka dotykowa

korzystanie 27

przesyłanie danych 37 przesył danych 37

przyciski lewy przycisk płytki dotykowej

TouchPad 9

prawy przycisk płytki dotykowej

TouchPad 9

zasilanie 11

przyciski płytki dotykowej TouchPad

położenie 9

przycisk komunikacji

bezprzewodowej 20

przycisk zasilania, położenie 11

S sieć bezprzewodowa (WLAN) łączenie z publiczną siecią

WLAN 21

łączenie z siecią WLAN

przedsiębiorstwa 21 podłączanie 21 zasięg 21

skróty klawiaturowe

Break 16

korzystanie 15 scroll lock 15

umożliwia wysłanie zapytania

programowego 16

wyciszenie mikrofonu 14

skróty klawiaturowe, używanie 13

słuchawki, podłączanie 32

spód 18

sprzęt, wyświetlanie listy

elementów 3

standardy i ustawodawstwo,

ułatwienia dostępu 67

Standardy ułatwień dostępu w Sekcji

508 67

stan uśpienia

inicjowanie 38 opuszczanie 38

Sure Start

korzystanie 56

system nie odpowiada 38

Ś

środowisko pracy 63

T technologie ułatwień dostępu

cel 65

wyszukiwanie 66

transport komputera 50

Tryb uśpienia, inicjowanie 38

U

ułatwienia dostępu 65

ułatwienia dostępu wymagają

oceny 66

urządzenia o wysokiej rozdzielczości,

podłączanie 35, 36

urządzenie Bluetooth 20, 22

urządzenie WLAN 18

urządzenie WWAN 20, 21

ustawienia dźwięku, korzystanie 33

Ustawienia funkcji Remote HP PC

Hardware Diagnostics UEFI

ustawienia TPM 56

ustawienia zasilania, korzystanie

39

dostosowanie 60 korzystanie 60

W wbudowana klawiatura numeryczna,

położenie 13

wideo 33

Port HDMI 35

urządzenie DisplayPort 33

USB typu C 33

wyświetlacze bezprzewodowe

36

Windows Hello 32

korzystanie 47

wskaźnik baterii 4

wskaźnik caps lock, położenie 10 wskaźnik fn lock, położenie 10

wskaźniki

bateria 4

caps lock 10 fn lock 10

72 Indeks

komunikacja bezprzewodowa

10, 17 napęd 17

num lock 10 odbieranie połączenia 10

RJ-45 (sieciowe) 4

udostępnianie lub

prezentowanie 10 wyciszenie mikrofonu 10 zakończenie połączenia 10

zasilanie 10, 17

wskaźniki RJ-45 (sieciowe),

położenie 4

wskaźniki zasilania 10, 17

wskaźnik komunikacji

bezprzewodowej 20

wskaźnik komunikacji

bezprzewodowej, położenie 10,

17 wskaźnik napędu, położenie 17

wskaźnik num lock 10 wskaźnik odebrania połączenia 10

wskaźnik udostępniania lub

prezentacji, położenie 10

wskaźnik wyciszenia mikrofonu,

położenie 10

wskaźnik zakończenia połączenia

10

wyładowania elektrostatyczne 64

wyłączanie komputera 38

Z zainstalowane oprogramowanie,

wyświetlanie listy 3

zamykanie 38 zarządzanie zasilaniem 38

Zasady dotyczące ułatwień dostępu

obowiązujące w firmie HP 65

zasilanie 62

bateria 39

zewnętrzne 41

zasilanie, złącze 4

zasilanie z baterii 39

zasoby, ułatwienia dostępu 68

zasoby HP 1

zestawy słuchawkowe,

podłączanie 33

zewnętrzne źródło zasilania,

korzystanie 41

złącza

dokowanie 4 złącze dokowania, położenie 4

złącze zasilania

położenie 4

Indeks 73

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents