HP mt46 Mobile Thin Client Brugervejledning

Add to My manuals
83 Pages

advertisement

HP mt46 Mobile Thin Client Brugervejledning | Manualzz

Brugervejledning

OVERSIGT

Vejledningen beskriver komponenter, netværksforbindelse, strømstyring, sikkerhed, sikkerhedskopiering og meget mere.

Juridiske oplysninger

© Copyright 2020 HP Development Company,

L.P.

AMD er et varemærke tilhørende Advanced

Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af

HP Inc. under licens. Windows er enten et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. NVIDIA og NVIDIA-logoet er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NVIDIA Corporation i USA og andre lande. USB Type-C ® er et registreret varemærke tilhørende USB Implementers

Forum. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker tilhørende VESA ® (Video

Electronics Standards Association) i USA og andre lande. Miracast ® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester er angivet i de udtrykte garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og tjenester. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti.

HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder, typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: Juli 2020

Dokumentets bestillingsnummer: M11415-081

Produktunderretning

Brugervejledningen beskrives funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Visse funktioner findes muligvis ikke på din computer.

Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver eller versioner af Windows.

Systemerne kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering for at få fuldt udbytte af Windows-funktionerne. Windows

10 opdateres automatisk, og funktionen er altid aktiveret. Der kan forekomme gebyrer til internetudbyderen, og opdateringerne kan med tiden medføre forhøjede systemkrav. Se http://www.microsoft.com

.

Du får adgang til de nyeste brugervejledninger ved at gå til http://www.hp.com/support og følge anvisningerne for at finde dit produkt.

Herefter vælger du Brugervejledninger.

Vilkår vedrørende software

Når du installerer, kopierer, downloader eller på anden vis bruger de softwareprodukter, der er forudinstalleret på denne computer, accepterer du vilkårene i HP-slutbrugerlicensaftalen

(EULA). Hvis du ikke accepterer disse licensbetingelser, er din eneste beføjelse at returnere hele det ubrugte produkt (hardware og software) inden for 14 dage mod fuld tilbagebetaling, der er underlagt forhandlerens tilbagebetalingspolitik.

For yderligere oplysninger eller for at anmode om fuld tilbagebetaling af computerens pris bedes du kontakte forhandleren.

Sikkerhedsadvarsel

Reducer risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren ved at følge de beskrevne fremgangsmåder.

ADVARSEL!

For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, f.eks. en tilstødende printer, eller af en blød overflade, f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød overflade, såsom puder, tæpper eller tøj, under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder grænserne for brugertilgængelig overfladetemperatur, der er defineret i gældende sikkerhedsstandarder.

iii

Konfigurationsindstilling for processor (kun udvalgte produkter)

Vigtige oplysninger om processorkonfigurationer.

VIGTIGT: Visse computermodeller er konfigureret med en processor fra Intel® Pentium® N35xx/N37xxserien eller Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx-serien og et Windows®-operativsystem. Undgå at ændre konfigurationsindstillingen for processoren i msconfig.exe fra 4 eller 2 processorer til 1 processor på disse modeller. Hvis du ændrer indstillingen, kan computeren ikke genstarte. Det vil sige, at du skal udføre en nulstilling til fabriksindstillinger for at genoprette de oprindelige indstillinger.

iv Konfigurationsindstilling for processor (kun udvalgte produkter)

Indholdsfortegnelse

1 Sådan kommer du i gang .......................................................................................................................................................1

Sådan finder du oplysninger..............................................................................................................................................1

2 Komponenter .........................................................................................................................................................................3

Find din hardware ..............................................................................................................................................................3

Find din software ...............................................................................................................................................................3

Højre side ...........................................................................................................................................................................3

Venstre side .......................................................................................................................................................................4

Skærm................................................................................................................................................................................5

Tastaturområde .................................................................................................................................................................7

Touchpad....................................................................................................................................................................7

Touchpad-indstillinger.......................................................................................................................................7

Justering af indstillinger for TouchPad..............................................................................................................7

Sådan tændes TouchPad'en...............................................................................................................................7

TouchPad-komponenter....................................................................................................................................7

Lysdioder....................................................................................................................................................................8

Knap, højttalere, luftkanaler og fingeraftrykslæser.................................................................................................9

Specialtaster ............................................................................................................................................................10

Handlingstaster .......................................................................................................................................................12

Genvejstaster (kun udvalgte produkter) .................................................................................................................14

Bund .................................................................................................................................................................................14

Mærkater..........................................................................................................................................................................15

Brug af et SIM-kort (kun udvalgte produkter).................................................................................................................17

Sådan fastslår du den korrekte størrelse af SIM-kort til din computer..................................................................17

Sådan indsættes et SIM-kort i et slot i siden...........................................................................................................17

Indsættelse af et microSD-kort eller et nano-SIM-kort (kun udvalgte produkter) ........................................................18

Indsætning af et nano-SIM-kort..............................................................................................................................18

Fjernelse af et microSD-kort eller et nano-SIM-kort ..............................................................................................19

3 Netværksforbindelser..........................................................................................................................................................20

Tilslutning til et trådløst netværk ...................................................................................................................................20

Brug af kontrolelementer til trådløs forbindelse....................................................................................................20

Knappen Trådløs ..............................................................................................................................................20

Kontrolelementer i operativsystemet.............................................................................................................20

Oprettelse af forbindelse til et WLAN......................................................................................................................21

Brug af HP Mobilt bredbånd (kun udvalgte produkter)...........................................................................................21

Brug af GPS (kun udvalgte produkter).....................................................................................................................22

Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte produkter) .............................................................................22

Tilslutning af Bluetooth-enheder....................................................................................................................23

Brug af NFC til at dele oplysninger (kun udvalgte produkter).................................................................................23

Tilslutning til et kabelbaseret netværk...........................................................................................................................23

v

Tilslutning til et lokalt netværk (LAN) (kun udvalgte produkter)............................................................................24

Brug af HP LAN-Wireless Protection (kun udvalgte produkter)..............................................................................24

Brug af HP MAC Address Pass Through (kun udvalgte produkter)..................................................................................25

4 Navigering på skærmen.......................................................................................................................................................26

Brug af TouchPad og berøringsskærmbevægelser.........................................................................................................26

Tryk ..........................................................................................................................................................................26

Glid med to fingre (touchpad og præcisionstouchpad)...........................................................................................26

Tryk med to fingre (touchpad og præcisionstouchpad)..........................................................................................27

Brug af tastatur eller mus (ekstraudstyr) .......................................................................................................................27

Brug af et skærmtastatur (kun udvalgte produkter) ......................................................................................................27

5 Underholdningsfunktioner ..................................................................................................................................................28

Brug af kamera (kun udvalgte produkter).......................................................................................................................28

Brug af lyd........................................................................................................................................................................28

Tilslutning af højttalere...........................................................................................................................................28

Tilslutning af hovedtelefoner..................................................................................................................................28

Tilslutning af headset..............................................................................................................................................29

Brug af lydindstillinger ............................................................................................................................................29

Visning eller ændring af lydindstillinger..........................................................................................................29

Brug af kontrolpanelet til få vist og styre lydindstillinger..............................................................................29

Brug af video....................................................................................................................................................................29

Tilslutning af en DisplayPort-enhed med et USB-kabel Type-C (kun udvalgte produkter) ...................................30

Tilslutning af videoenheder med et HDMI-kabel (kun udvalgte produkter)...........................................................31

Tilslutning af et HD-tv eller en skærm ved hjælp af HDMI..............................................................................31

Opsætning af HDMI-lyd....................................................................................................................................31

Tænd for HDMI-lyd...........................................................................................................................................32

Slå HDMI-lyd fra ...............................................................................................................................................32

Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun udvalgte produkter) .......................32

Brug af dataoverførsel ....................................................................................................................................................32

Tilslutning af enheder til en USB-port Type-C (kun udvalgte produkter) ..............................................................32

6 Strømstyring ........................................................................................................................................................................34

Brug af slumretilstand.....................................................................................................................................................34

Start og afslutning af slumretilstand......................................................................................................................34

Sådan lukker du (slukker) computeren ned.....................................................................................................................35

Brug af strømikonet og strømstyring .............................................................................................................................35

Kørsel på batterispænding ..............................................................................................................................................35

Brug af HP Fast Charge (kun udvalgte produkter)...................................................................................................36

Visning af batterispænding .....................................................................................................................................36

Batteribesparelse ....................................................................................................................................................36

Identificering af lave batterispændinger.................................................................................................................36

Afhjælpning af lav batterispænding........................................................................................................................36

Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til rådighed..............................37

Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til rådighed .............................37

Batteri forseglet fra fabrikken.................................................................................................................................37

Kørsel på ekstern strøm ..................................................................................................................................................37

vi

7 Sikkerhed .............................................................................................................................................................................39

Beskyttelse af computeren .............................................................................................................................................39

Brug af adgangskoder .....................................................................................................................................................40

Oprettelse af adgangskoder i Windows ..................................................................................................................40

Indstilling af adgangskoder i Computer Setup........................................................................................................40

Administration af BIOS-administratoradgangskoder .............................................................................................41

Angivelse af en ny BIOS-administratoradgangskode .....................................................................................41

Ændring af BIOS-administratoradgangskode .................................................................................................42

Sletning af BIOS-administratoradgangskode .................................................................................................42

Indtastning af BIOS-administratoradgangskoder...........................................................................................43

Brug af DriveLock-sikkerhedsindstillinger..............................................................................................................43

Valg af automatisk DriveLock (kun udvalgte produkter) ................................................................................43

Aktivering af Automatic DriveLock (Automatisk DriveLock)...........................................................................43

Deaktivering af Automatic DriveLock (Automatisk DriveLock).......................................................................44

Indtastning af en Automatisk DriveLock-adgangskode..................................................................................45

Valg af manuel DriveLock ................................................................................................................................45

Oprettelse af en hovadgangskode til DriveLock .............................................................................................45

Aktivering af DriveLock og indstilling af en DriveLock-brugeradgangskode .................................................46

Deaktivering af DriveLock................................................................................................................................46

Angivelse af en DriveLock-adgangskode ........................................................................................................47

Ændring af en DriveLock-adgangskode ..........................................................................................................47

Windows Hello (kun udvalgte produkter)........................................................................................................................48

Brug af antivirussoftware................................................................................................................................................48

Brug af firewallsoftware..................................................................................................................................................48

Installation af softwareopdateringer..............................................................................................................................49

Brug af et valgfrit sikkerhedskabel (kun udvalgte produkter) .......................................................................................49

Brug af en fingeraftrykslæser (kun udvalgte produkter)................................................................................................49

8 Vedligeholdelse....................................................................................................................................................................50

Opdatering af programmer og drivere ............................................................................................................................50

Rengøring af computeren................................................................................................................................................50

Fjernelse af snavs og urenheder fra din computer .................................................................................................50

Rengøring af computeren med et desinfektionsmiddel .........................................................................................51

Rejse med eller forsendelse af din computer .................................................................................................................52

9 Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse ........................................................................................................53

Brug af HP ThinUpdate ....................................................................................................................................................53

10 Computer Setup (BIOS), TPM, og HP Sure Start ................................................................................................................54

Brug af Computer Setup ..................................................................................................................................................54

Navigering og valg i Computer Setup ......................................................................................................................54

Gendannelse af fabriksindstillinger i Computer Setup ...........................................................................................54

Opdatering af BIOS...................................................................................................................................................55

Fastslå BIOS-versionen....................................................................................................................................55

Download af en BIOS-opdatering ....................................................................................................................55

Ændring af startrækkefølgen med f9-prompten....................................................................................................56

TPM BIOS-indstillinger (kun udvalgte produkter) ...........................................................................................................56

vii

Brug af HP Sure Start (kun udvalgte produkter) .............................................................................................................56

11 Brug af HP PC Hardware Diagnostics.................................................................................................................................57

Brug af HP PC Hardware Diagnostics Windows (kun udvalgte produkter) .....................................................................57

Brug af en hardwarefejl-id-kode fra HP PC Hardware Diagnostics Windows.........................................................57

Få adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows..............................................................................................57

Sådan får du adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP Hjælp og support.............................57

Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows ..............................................................................................58

Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP .......................................58

Download af HP Hardware Diagnostics Windows ved hjælp af produktnavn eller -nummer (kun udvalgte produkter) ................................................................................................................................................58

Installation af HP PC Hardware Diagnostics Windows............................................................................................58

Brug af HP PC Hardware Diagnostics UEFI ......................................................................................................................58

Opstart af HP PC Hardware Diagnostics UEFI..........................................................................................................58

Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev.....................................................................59

Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI..........................................................59

Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer (kun udvalgte produkter) ................................................................................................................................................59

Brug af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (kun udvalgte produkter) .....................................60

Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ........................................................................................60

Download af den nyeste version af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ............................................60

Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer.............60

Tilpasning af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI..............................................................60

12 Specifikationer...................................................................................................................................................................62

Indgangseffekt.................................................................................................................................................................62

Driftsmiljø ........................................................................................................................................................................63

13 Elektrostatisk afladning ....................................................................................................................................................64

14 Hjælp til handicappede ......................................................................................................................................................65

HP og tilgængelighed ......................................................................................................................................................65

Find de teknologiske værktøjer, du har brug for.....................................................................................................65

HP's forpligtelse.......................................................................................................................................................65

International Association of Accessibility Professionals (IAAP) .............................................................................66

De bedste teknologiske hjælpemidler til dig...........................................................................................................66

Analysér dine behov.........................................................................................................................................66

HP-produkters hjælp til handicappede ...........................................................................................................66

Standarder og lovgivning ................................................................................................................................................67

Standarder ...............................................................................................................................................................67

Mandat 376 – EN 301 549 ...............................................................................................................................67

Retningslinjer for tilgængeligheden af webindhold (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG).............67

Love og bestemmelser ............................................................................................................................................68

Nyttige ressourcer og links omhandlende tilgængelighed.............................................................................................68

Organisationer .........................................................................................................................................................68

Uddannelsesinstitutioner........................................................................................................................................69

Andre ressourcer på handicapområdet...................................................................................................................69

HP-links....................................................................................................................................................................69

Kontakt support...............................................................................................................................................................69

viii

Indeks.......................................................................................................................................................................................71

ix

x

1 Sådan kommer du i gang

Computeren er et stærkt værktøj, der er designet til at forbedre dit arbejde og din underholdning. Læs kapitlet for at finde den bedste fremgangsmåde efter opsætningen af din computer og finde flere HP-ressourcer.

Efter at du har opsat og registreret computeren, anbefaler HP, at du udfører følgende trin for at få mest muligt ud af din kloge investering:

● Opret forbindelse til internettet – Opsæt dit kabelforbundne eller trådløse netværk, så du kan oprette

forbindelse til internettet. Se Netværksforbindelser på side 20

for at få flere oplysninger.

● Opdatér din antivirussoftware – Beskyt din computer mod skader forårsaget af virus. Softwaren er forudinstalleret på computeren. Se

Brug af antivirussoftware på side 48

for flere oplysninger.

● Lær din computer at kende – Lær om din computers funktioner. Du kan finde yderligere oplysninger under

Komponenter på side 3

og Navigering på skærmen på side 26 .

● Find installeret software – Få adgang til en liste over software, der er forudinstalleret på computeren:

Vælg knappen Start.

‒ eller –

Højreklik på knappen Start, og vælg derefter Apps og funktioner.

● Sikkerhedskopiér din harddisk – Opret gendannelsesdiske eller et USB-flashdrev til gendannelse for at

sikkerhedskopiere din harddisk. Se Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse på side 53 .

Sådan finder du oplysninger

Brug tabellen til at finde ressourcer, der indeholder produktoplysninger, instruktionsoplysninger mm.

Tabel 1-1 Yderligere oplysninger

Ressource

Opsætningsanvisninger

HP Support

For at få support fra HP kan du gå til http://www.hp.com/ support og følge anvisningerne for at finde dit produkt.

HP ThinPro

Vejledningen Sikkerhed og komfort

Sådan får du adgang til vejledningen:

▲ Vælg knappen Start, vælg HP hjælp og support, og vælg derefter HP dokumentation.

Indholdsfortegnelse

● Oversigt over computeropsætning og -funktioner

● Chat online med en HP-tekniker

● Telefonnumre til HP Support

● Videoer om udskiftningsdele (kun udvalgte produkter)

● Vedligeholdelses- og servicevejledninger

● Find et HP-servicecenter

● Søg efter den tynde klientmodel, og vælg derefter afsnittet

Håndbøger på supportsiden for den model.

● Korrekt opsætning af arbejdsplads

● Vejledning i arbejdsstillinger og -vaner, som øger din komfort og mindsker risikoen for personskade

● Elektriske og mekaniske sikkerhedsoplysninger

Sådan kommer du i gang 1

Tabel 1-1 Yderligere oplysninger (fortsat)

Ressource

‒ eller –

Vælg knappen Start, vælg HP, og vælg derefter HP dokumentation.

Indholdsfortegnelse

▲ Gå til http://www.hp.com/ergo .

VIGTIGT: Du skal være tilsluttet internettet for at få adgang til den nyeste version af brugervejledningen.

Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø ● Vigtige lovgivningsmæssige bemærkninger, herunder om nødvendigt oplysninger om korrekt bortskaffelse af batterier.

Sådan får du adgang til dokumentet:

▲ Vælg knappen Start, vælg HP hjælp og support, og vælg derefter HP dokumentation.

– eller –

Vælg knappen Start, vælg HP, og vælg derefter HP dokumentation.

Begrænset garanti*

Sådan får du adgang til dokumentet:

● Specifikke garantioplysninger om computeren

▲ Vælg knappen Start, vælg HP hjælp og support, og vælg derefter HP dokumentation.

‒ eller –

▲ Gå til http://www.hp.com/go/orderdocuments .

VIGTIGT: Du skal være tilsluttet internettet for at få adgang til den nyeste version af brugervejledningen.

*Du kan finde den begrænsede garanti fra HP sammen med brugervejledningerne på produktet og/eller på den cd eller dvd, der findes i æsken. For nogle landes eller områders vedkommende kan der være vedlagt en trykt garanti fra HP i kassen. I lande/områder, hvor garantien ikke medfølger i trykt form, kan du anmode om en trykt udgave fra http://www.hp.com/go/orderdocuments . Hvis produktet er købt i Asien/Stillehavsområdet, kan du skrive til HP, POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Husk at inkludere produktnavnet samt dit navn, telefonnummer og adresse.

2 Kapitel 1 Sådan kommer du i gang

2 Komponenter

Komponenterne i din computer er af topkvalitet. Kapitlet indeholder oplysninger om dine komponenter, deres placering og deres funktion.

Find din hardware

Brug anvisningerne til at finde ud af, hvilken hardware der er installeret på computeren.

▲ Skriv enhedshåndtering i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter appen Enhedshåndtering.

Der vises en liste over alle installerede enheder på computeren.

For at få oplysninger om systemets hardwarekomponenter og versionsnummer på system-BIOS skal du vælge Start-knappen, vælge mappen HP og derefter vælge HP Systemoplysninger.

Find din software

Brug anvisningerne til at ud af, hvilken software der er installeret på computeren:

▲ Højreklik på Start-knappen, og vælg derefter Apps og funktioner.

Højre side

Brug illustrationen og tabellen til at identificere komponenterne i højre side af computeren.

Tabel 2-1 Komponenter i højre side og deres beskrivelse

Komponent

(1)

Beskrivelse

Slot til nano-SIM-kort (kun udvalgte produkter) Understøtter et trådløst nano-SIM-kort (Subscriber Identity

Module).

VIGTIGT: Indsætning af et SIM-kort af den forkerte størrelse kan beskadige SIM-kortet eller forårsage, at SIM-kortet sætter sig fast i slotten. For ikke at beskadige SIM-kortet eller stikkene må du kun anvende minimal kraft ved indsætning af et SIM-kort.

BEMÆRK: Før du køber et SIM-kort, skal du følge anvisningerne for at finde frem til den korrekte størrelse SIMkort til din computer.

Komponenter 3

Tabel 2-1 Komponenter i højre side og deres beskrivelse (fortsat)

Komponent

(2)

(3)

(4)

(5)

USB-strømstik Type-C® og SuperSpeed-porte

(2) med HP Sleep and Charge (kun udvalgte produkter)

HDMI-port

Lysdiode for batteri

Strømstik

Beskrivelse

1.

Gå til http://www.hp.com/support, og søg derefter efter din computers produktnavn eller nummer.

2.

Vælg Produktoplysninger.

3.

Se de viste valgmuligheder for at finde ud af, hvilket kort du skal købe.

Tilslutter en vekselstrømsadapter med et USB-stik Type-C, der leverer strøm til computeren og om nødvendigt oplader computerbatteriet.

– og –

Tilslutter en USB-enhed, sørger for dataoverførsel med høj hastighed og oplader små enheder, selv når computeren er slukket.

– og –

Tilslutter en skærmenhed med et USB-stik Type-C, som leverer

DisplayPort™-output.

BEMÆRK: Kabler, adaptere eller begge dele kan være påkrævede (købes separat).

Tilslutter en valgfri video- eller lydenhed, som f.eks. et

HD-fjernsyn (High Definition), en kompatibel digital- eller lydkomponent eller en HDMI-enhed (High Definition Multimedia

Interface) med høj hastighed.

Når der er tilsluttet vekselstrøm:

● Hvid: Batterispændingen er større end 90 %.

● Gul: Batterispændingen ligger mellem 0-90 %.

● Slukket: Batteriet oplades ikke.

Når vekselstrøm er afbrudt (batteriet oplades ikke):

● Blinker gult: Batteriet har nået en lav batterispænding. Når batteriet har nået en kritisk lav batterispænding, begynder lysdioden for batteri at blinke hurtigt.

● Slukket: Batteriet oplades ikke.

Tilslutter en vekselstrømsadapter.

Venstre side

Brug illustrationen og tabellen til at identificere komponenterne i venstre side af computeren.

4 Kapitel 2 Komponenter

Tabel 2-2 Komponenter i venstre side og deres beskrivelse

Komponent

(1) Stik til sikkerhedskabel

(2)

(3)

(4)

(5)

USB-port SuperSpeed med HP Sleep and

Charge (kun udvalgte produkter)

USB-port SuperSpeed

Kombinationsstik til lydudgang

(hovedtelefon)/lydindgang (mikrofon)

Chipkortlæser

Beskrivelse

Slutter et sikkerhedskabel til computeren (valgfrit).

BEMÆRK: Sikkerhedskablet har en præventiv funktion men forhindrer ikke nødvendigvis, at computeren fejlhåndteres eller stjæles.

Tilslutter en USB-enhed, sørger for dataoverførsel med høj hastighed og oplader små enheder, selv når computeren er slukket.

Tilslutter en USB-enhed og giver dataoverførsel med høj hastighed.

Tilslutter valgfrie strømforsynede stereohøjttalere, hovedtelefoner, øresnegle, et headset eller et tv-lydkabel.

Tilslutter også en valgfri headset-mikrofon. Stikket understøtter ikke valgfrie separate mikrofoner.

ADVARSEL: For at undgå høreskader skal du regulere lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på.

Hvis du ønsker yderligere sikkerhedsoplysninger, kan du læse

Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø.

Sådan får du adgang til vejledningen:

Skriv HP dokumentation i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter HP dokumentation.

BEMÆRK: Når en enhed sluttes til stikket, deaktiveres computerhøjttalerne.

Understøtter valgfrie chipkort.

Skærm

Brug illustrationen og tabellen til at identificere skærmkomponenterne.

Skærm 5

Tabel 2-3 Skærmkomponenter og deres beskrivelse

Komponent Beskrivelse

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

WLAN-antenner*

WWAN-antenner*

Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med trådløst lokalnetværk (WLAN).

Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med trådløst WLAN (WWAN).

Sensor for omgivende lys (kun udvalgte produkter) Justerer skærmens lysstyrke afhængigt af det omgivende lys.

Indbyggede mikrofoner Optager lyd.

Lysdioder for kamera

Kamera

Tændt: Et eller flere kameraer er i brug.

De fleste kameraer gør det muligt at benytte videosamtale samt optage video og billeder. Visse kameraer gør det også muligt at logge på Windows med ansigtsgenkendelse i stedet for med adgangskode.

Se

Windows Hello (kun udvalgte produkter) på side 48 for flere

oplysninger.

(7) Kameradæksel til beskyttelse af personlige oplysninger (kun udvalgte produkter)

BEMÆRK: Kamerafunktionerne varierer afhængigt af kamerahardwaren og softwaren, der er installeret på dit produkt.

Kameraets linse er som standard ikke tildækket, men du kan skubbe kameradækslet til beskyttelse af personlige oplysninger hen over linsen og blokere kameraets søger. Hvis du skal bruge kameraet, skal du skubbe kameradækslet til beskyttelse af personlige oplysninger i modsat retning for at afdække linsen.

*Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren. For at opnå den bedst mulige transmission skal området umiddelbart omkring antennerne holdes fri for forhindringer.

Du kan finde lovgivningsmæssige bemærkninger om trådløs kommunikation i afsnittet i Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og

miljø, der gælder for dit land eller område.

Sådan får du adgang til vejledningen:

▲ Skriv HP dokumentation i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter HP dokumentation.

6 Kapitel 2 Komponenter

Tastaturområde

Tastaturerne kan variere afhængigt af sprog.

Touchpad

Touchpad-indstillingerne og komponenterne er beskrevet her.

Touchpad-indstillinger

Du lærer, hvordan du justerer indstillinger og komponenter for touchpad her.

Justering af indstillinger for TouchPad

Følg trinnene for at justere indstillinger og bevægelser for TouchPad.

1.

Skriv touchpad-indstillinger i søgefeltet på proceslinjen, og tryk derefter på enter .

2.

Vælg en indstilling.

Sådan tændes TouchPad'en

Følg disse trin for at tænde TouchPad'en.

1.

Skriv touchpad-indstillinger i søgefeltet på proceslinjen, og tryk derefter på enter .

2.

Hvis du bruger en ekstern mus, skal du klikke på TouchPad-knappen.

Hvis du ikke bruger en ekstern mus, skal du trykke gentagne gange på tabulatortasten , indtil markøren hviler på TouchPad-knappen. Tryk derefter på mellemrumstasten for at vælge knappen.

TouchPad-komponenter

Brug illustrationen og tabellen til at identificere TouchPad-komponenterne.

Tastaturområde 7

Tabel 2-4 Komponenter på TouchPad og deres beskrivelse

Komponent

(1)

(2)

(3)

(4)

Pegepind

Venstre TouchPad-knap

Højre TouchPad-knap

TouchPad-zone

(5) Trykkeområde og antenne til NFC (near field communication)* (kun udvalgte produkter)

Beskrivelse

Flytter markøren på skærmen.

Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.

Fungerer som højre knap på en ekstern mus.

Aflæser dine fingerbevægelser og flytter markøren eller aktiverer elementer på skærmen.

BEMÆRK: Se

Brug af TouchPad og berøringsskærmbevægelser på side 26

for flere oplysninger.

Gør det muligt at dele oplysninger trådløst, når du trykker på området med en NFC-aktiveret enhed.

Lysdioder

Brug illustrationen og tabellen til at identificere lysdioderne på computeren.

Tabel 2-5 Lysdioder og beskrivelse af deres funktion

Komponent

(1)

(2)

(3)

Lysdiode for caps lock

Lysdiode for fn-lås

Lysdiode for tast til beskyttelse af personlige oplysninger

Beskrivelse

Tændt: Caps Lock er aktiveret, og alle bogstaver skrives med stort.

Tændt: Tasten fn

er låst. Se Specialtaster på side 10

for flere oplysninger.

Tændt: Skærm til beskyttelse af personlige oplysninger er aktiveret og forhindrer andre personer i at se skærmens indhold fra siden.

8 Kapitel 2 Komponenter

Tabel 2-5 Lysdioder og beskrivelse af deres funktion (fortsat)

Komponent

(4) Lysdiode for lydløs

(5) Lysdiode for mikrofon slået fra/til

Beskrivelse

● Tændt: Computerlyd er slået fra.

● Slukket: Computerlyd er slået til.

● Tændt: Mikrofonen er slukket.

● Slukket: Mikrofonen er tændt.

(6) Lysdiode for strøm ● Tændt: Computeren er tændt.

● Blinker (kun udvalgte produkter): Computeren er i slumretilstand, der er en strømsparetilstand. Computeren slukker strømmen til skærmen og andre unødvendige komponenter.

● Slukket: Afhængigt af din computermodel er computeren slukket eller i slumretilstand.

Knap, højttalere, luftkanaler og fingeraftrykslæser

Der kan være placeret fingeraftrykslæsere på TouchPad'en, på et sidepanel på computeren eller på det

øverste dæksel under tastaturet.

VIGTIGT: For at kontrollere, om din computer har en fingeraftrykslæser, skal du indtaste logonmetoder i søgefeltet på proceslinjen og følge anvisningerne på skærmen. Hvis Fingeraftrykslæser ikke vises som en valgmulighed, har din bærbare computer ikke en fingeraftrykslæser.

Tabel 2-6 Knap, højttalere, luftkanaler, og fingeraftrykslæser og deres beskrivelse

Komponent

(1) Højttalere (2)

Beskrivelse

Gengiver lyd.

Knap, højttalere, luftkanaler og fingeraftrykslæser 9

Tabel 2-6 Knap, højttalere, luftkanaler, og fingeraftrykslæser og deres beskrivelse (fortsat)

Komponent

(2)

(3)

Luftkanaler (2)

Tænd/sluk-knap

Beskrivelse

Aktiverer luftstrøm til afkøling af indbyggede komponenter.

BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk for at afkøle indbyggede komponenter og forhindre overophedning. Det er helt normalt, at den indbyggede ventilator tænder og slukker under drift.

● Når computeren er slukket, skal du trykke kortvarigt på knappen for at tænde computeren.

● Når computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på knappen for at starte slumretilstanden.

● Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte tilstanden (kun udvalgte produkter).

VIGTIGT: Hvis du trykker på og holder tænd/sluk-knappen nede, mister du oplysninger, der ikke er gemt.

Hvis computeren ikke længere reagerer, og procedurerne til nedlukning ikke virker, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 4 sekunder for at slukke computeren.

Hvis du vil have flere oplysninger om strømindstillinger, skal du se dine indstillinger for strømstyring.

(4) Fingeraftrykslæser (kun udvalgte produkter)

▲ Højreklik på ikonet Batterimåler

Strømstyring.

, og vælg derefter

Muliggør logon på Windows via fingeraftryk i stedet for med adgangskode.

▲ Stryg nedad og hen over fingeraftrykslæseren. Se

Windows

Hello (kun udvalgte produkter) på side 48 for flere

oplysninger.

VIGTIGT: For at undgå problemer med logon via fingeraftryk skal du sikre, at alle sider af din finger fingeraftryk.

registreres af fingeraftrykslæseren, når du registrerer dit

Specialtaster

Brug illustrationen og tabellen til at identificere specialtasterne.

10 Kapitel 2 Komponenter

(3)

(4)

(5)

(6)

Tabel 2-7 Specialtaster og deres beskrivelse

Komponent

(1) ESC -nøgle

(2) Tasten fn

Windows-tasten

Handlingstaster

Windows-programtast

Tænd/sluk-knap

Beskrivelse

Viser systemoplysninger, når der trykkes på nøglen sammen med tasten fn .

Udfører ofte anvendte systemfunktioner, når den anvendes i kombination med en anden tast. Disse tastekombinationer kaldes genvejstaster.

Se Handlingstaster på side 12 .

Åbner menuen Start.

BEMÆRK: Hvis du trykker på Windows-tasten igen, lukker menuen Start.

Udfører ofte anvendte systemfunktioner.

Se Handlingstaster på side 12 .

Viser indstillinger for en valgt genstand.

● Når computeren er slukket, skal du trykke kortvarigt på knappen for at tænde computeren.

● Når computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på knappen for at starte slumretilstanden.

● Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte tilstanden (kun udvalgte produkter).

VIGTIGT: Hvis du trykker på og holder tænd/sluk-knappen nede, mister du oplysninger, der ikke er gemt.

Hvis computeren ikke længere reagerer, og procedurerne til nedlukning ikke virker, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 4 sekunder for at slukke computeren.

Hvis du vil have flere oplysninger om strømindstillinger, skal du se dine indstillinger for strømstyring.

Specialtaster 11

Tabel 2-7 Specialtaster og deres beskrivelse (fortsat)

Komponent Beskrivelse

● Højreklik på ikonet Batterimåler

Strømstyring.

, og vælg derefter

Handlingstaster

Handlingstaster udfører specifikke funktioner og varierer fra computer til computer. Du skal se på ikonerne på dit tastatur og matche dem med beskrivelserne i tabellen for at fastslå, hvilke taster der findes på din computer.

▲ Tryk på handlingstasten, og hold den nede, når du skal bruge den.

BEMÆRK: På nogle produkter skal du trykke på tasten fn sammen med handlingstasten.

Tabel 2-8 Handlingstaster og deres beskrivelse

Ikon Beskrivelse

Hjælper med at forhindre, at andre personer ser skærmindholdet fra siden. Reducér eller forøg om nødvendigt lysstyrken i godt oplyste eller mørke omgivelser. Tryk på tasten igen for at slukke skærmen til beskyttelse af personlige oplysninger.

BEMÆRK: Tryk på fn + p for hurtigt at slå den højeste indstilling for beskyttelse af personlige oplysninger til.

12 Kapitel 2 Komponenter

Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.

Forøger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.

Slår baggrundslyset til tastaturet fra eller til. På udvalgte produkter kan du justere lysstyrken for baggrundslyset til tastaturet. Tryk gentagne gange på tasten for at justere lysstyrken fra høj (når du tænder computeren første gang) til lav eller slukket. Når du ændrer indstilling for baggrundslyset til tastaturet, vender lyset tilbage til den forrige indstilling, hver gang du tænder computeren. Baggrundslyset til tastaturet slukkes efter 30 sekunder uden aktivitet. Tryk på en vilkårlig tast, eller tryk på din TouchPad for at tænde baggrundslyset til tastaturet igen (kun udvalgte produkter). Sluk funktionen, hvis du vil spare batterispænding.

Afspiller det forrige nummer på en lyd-cd eller det forrige afsnit på en dvd eller Blu-ray-disk (bd).

Starter en lyd-cd, dvd eller bd, sætter den på pause eller genoptager afspilningen.

Tabel 2-8 Handlingstaster og deres beskrivelse (fortsat)

Ikon Beskrivelse

Afspiller næste nummer på en lyd-cd eller næste afsnit på en dvd eller bd.

Standser lyd- eller videoafspilning af en cd, dvd eller bd.

Reducerer højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.

Øger højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.

Slår mikrofonen fra/til.

Åbner websiden "Sådan får du hjælp i Windows 10".

Slår højttalerlyden til eller fra.

Tænder eller slukker den trådløse funktion.

BEMÆRK: Der skal være opsat et trådløst netværk, før du kan oprette en trådløs forbindelse.

Tænder eller slukker din TouchPad.

Tænder og slukker TouchPad'en og lysdioden for TouchPad'en.

Skifter skærmbilledet mellem skærmenhederne, der er tilsluttet systemet. Hvis en skærm fx er tilsluttet computeren, og du gentagne gange trykker på tasten, ændres skærmbilledet fra computerskærmen til den tilsluttede skærm, så det samme billede vises samtidig på både computeren og skærmen.

Starter slumretilstand og gemmer dine oplysninger i systemhukommelsen. Skærmen og andre systemkomponenter slukkes, hvorved der spares strøm. Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at afslutte slumretilstanden.

VIGTIGT: Du kan mindske risikoen for tab af oplysninger ved at gemme arbejdet, før du starter slumretilstanden.

Giver hurtig adgang til din Skype for Business-kalender.

BEMÆRK: Funktionen kræver Skype® for Business eller Lync® 2013, der kører på Microsoft Exchange- eller

Office 365®-servere.

Slår skærmens delingsfunktion til eller fra.

BEMÆRK: Funktionen kræver Skype for Business eller Lync 2013, der kører på Microsoft Exchange- eller

Office 365-servere.

● Besvarer et opkald.

● Starter et opkald under en chat med to deltagere.

Handlingstaster 13

Tabel 2-8 Handlingstaster og deres beskrivelse (fortsat)

Ikon Beskrivelse

● Parkerer et opkald.

BEMÆRK: Funktionen kræver Skype for Business eller Lync 2013, der kører på Microsoft Exchange- eller

Office 365-servere.

● Afslutter et opkald.

● Afviser indgående opkald.

● Afslutter skærmdeling.

BEMÆRK: Funktionen kræver Skype for Business eller Lync 2013, der kører på Microsoft Exchange- eller

Office 365-servere.

Udfører ofte anvendte opgaver. Visse opgaver findes muligvis ikke på alle produkter.

● Åbner et program, en fil eller et websted

● Indtast ofte anvendt tekst i en permanent udklipsholder

● Mulighed for at ændre systemprofiler

● Mulighed for at ændre systemegenskaber

● Udfør brugerdefinerede tastsekvenser

BEMÆRK: Funktionen understøttes ikke på tynde klientcomputere.

BEMÆRK: Handlingstastfunktionen er aktiveret fra fabrikken. Du kan deaktivere funktionen ved at holde tasten fn og venstre skift -tast nede. Lysdioden for lås af fn tændes. Når du har deaktiveret handlingstastfunktionen, kan du stadig udføre alle funktioner ved at trykke på tasten fn sammen med den relevante handlingstast.

Genvejstaster (kun udvalgte produkter)

En genvejstast er en kombination af tasten fn og en anden tast. Brug tabellen til at identificere genvejstasterne.

Sådan bruges en genvejstast:

▲ Tryk på tasten fn , og tryk derefter på en tasterne i følgende tabel.

Tabel 2-9 Genvejstaster og deres beskrivelse

Tast

C

R

S

Beskrivelse

Slår Scroll Lock til.

Afbryder handlingen.

Sender en programmeringsforespørgsel.

Bund

Brug illustrationen og tabellen til at identificere komponenten i bunden.

14 Kapitel 2 Komponenter

Tabel 2-10 Komponent i bunden og dens beskrivelse

Komponent

Luftkanal

Beskrivelse

Aktiverer luftstrøm til afkøling af indbyggede komponenter.

BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk for at afkøle indbyggede komponenter og forhindre overophedning. Det er helt normalt, at den indbyggede ventilator tænder og slukker under drift.

Mærkater

Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved fejlfinding af systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet. Mærkaterne kan være i papirform eller præget på produktet.

VIGTIGT: Kontrollér følgende steder for at finde mærkaterne, der er beskrevet i dette afsnit: bunden af computeren, i batterirummet, under servicedækslet, på bagsiden af skærmen eller på bunden af en tabletkickstand.

● Servicemærkat – Giver vigtige oplysninger, som hjælper til at identificere computeren. Når du kontakter support, bliver du muligvis bedt om serienummeret, produktnummeret eller modelnummeret. Find disse oplysninger, før du kontakter support.

Din servicemærkat ligner et af følgende eksempler. Se illustrationen, der ligner servicemærkaten på din computer mest.

Mærkater 15

Tabel 2-11 Komponenter på servicemærkat

Komponent

(1) HP-produktnavn

(2) Garantiperiode

(3) Produkt-id

(4) Serienummer

Tabel 2-12 Komponenter på servicemærkat

Komponent

(1) HP-produktnavn

(2) Modelnummer

(3) Produkt-id

(4) Serienummer

(5) Garantiperiode

16 Kapitel 2 Komponenter

Tabel 2-13 Komponenter på servicemærkat

Komponent

(1) HP-produktnavn

(2) Produkt-id

(3) Serienummer

(4) Garantiperiode

● Mærkat(er) med lovgivningsmæssige oplysninger – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om computeren.

● Mærkat(er) for trådløs certificering – Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder samt godkendelsesmærkningerne for de lande/områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse.

Brug af et SIM-kort (kun udvalgte produkter)

Brug anvisningerne til at indsætte et SIM-kort.

VIGTIGT: Du kan beskadige SIM-kortet, hvis du indsætter et kort med forkert størrelse eller vender bakken til SIM-kortet forkert. Kortet kan også sætte sig fast i slotten. Brug ikke SIM-kortadaptere. For at undgå beskadigelse af SIM-kortet eller stikkene må du kun anvende minimal kraft ved indsættelse eller fjernelse af et SIM-kort.

Sådan fastslår du den korrekte størrelse af SIM-kort til din computer

Før du køber et SIM-kort, skal du følge anvisningerne for at finde frem til den korrekte størrelse af SIM-kortet til din computer.

1.

Gå til http://www.hp.com/support , og søg derefter efter din computers produktnavn eller nummer.

2.

Vælg Produktoplysninger.

3.

Se de viste valgmuligheder for at finde ud af, hvilket kort du skal købe.

Sådan indsættes et SIM-kort i et slot i siden

Følg disse trin for at indsætte et SIM-kort:

1.

Sluk computeren med kommandoen Luk ned.

2.

Sæt SIM-kortet i SIM-kortslottet, og tryk derefter SIM-kortet ind, indtil det sidder korrekt.

BEMÆRK: SIM-kortet i din computer kan se lidt anderledes ud end vist på illustrationen i dette afsnit.

BEMÆRK: Se billedet på SIM-kortslottet for at finde ud af, hvilken retning SIM-kortet skal vende, når det indsættes i computeren.

Brug af et SIM-kort (kun udvalgte produkter) 17

Tryk ind på SIM-kortet for at fjerne det, og tag det derefter ud af SIM-kortslottet.

Indsættelse af et microSD-kort eller et nano-SIM-kort (kun udvalgte produkter)

Du kan indsætte et microSD-kort eller et nano-SIM-kort på udvalgte produkter.

Indsætning af et nano-SIM-kort

Følg anvisningerne til at indsætte et nano-SIM-kort.

VIGTIGT: Indsætning af et SIM-kort af den forkerte størrelse kan beskadige SIM-kortet eller forårsage, at

SIM-kortet sætter sig fast i slotten. Det anbefales ikke at anvende adaptere til nano-SIM-kort. For ikke at beskadige nano-SIM-kortet eller stikkene må du kun anvende minimal kraft ved indsætning af et nano-SIMkort.

BEMÆRK: Før du køber et nano-SIM-kort, skal du følge disse anvisninger for at finde frem til den korrekte nano-SIM-kortstørrelse til din computer:

1.

Gå til http://www.hp.com/support , og søg derefter efter din computers produktnavn eller nummer.

2.

Vælg Produktoplysninger.

3.

Se de viste valgmuligheder for at finde ud af, hvilket kort du skal købe.

Følg disse trin for at indsætte et nano-SIM-kort:

1.

Placér computeren på en plan overflade med skærmen opad.

2.

Sæt en lille udrettet papirclips i adgangshullet til kortbakken.

3.

Tryk forsigtigt clipsen ind, indtil kortbakken skubbes ud (1).

4.

Fjern bakken (2) fra computeren, og sæt derefter kortet (3) i.

18 Kapitel 2 Komponenter

5.

Sæt bakken tilbage i computeren. Tryk forsigtigt på bakken (4), indtil den sidder korrekt.

Fjernelse af et microSD-kort eller et nano-SIM-kort

Følg disse trin for at fjerne et microSD-kort eller et nano-SIM-kort.

1.

Udløs kortbakken som beskrevet ovenfor, og fjern derefter kortet.

2.

Sæt bakken tilbage i computeren. Tryk forsigtigt bakken ind, indtil den sidder korrekt.

Fjernelse af et microSD-kort eller et nano-SIM-kort 19

3 Netværksforbindelser

Du kan have computeren med dig overalt. Men selv når du er hjemme, kan du udforske verden og få adgang til oplysninger fra millioner af websteder ved brug af din computer og en kabelbaseret eller trådløs netværksforbindelse. Dette kapitel hjælper dig med at komme i forbindelse med verden.

Tilslutning til et trådløst netværk

Din computer er muligvis udstyret med en eller flere trådløse enheder.

BEMÆRK: Mobile tynde klientcomputere, der kører operativsystemerne HP ThinPro eller HP Smart Zero, understøtter ikke HP Mobilt bredbåndsmodul eller Bluetooth-enheder.

● WLAN-enhed – Slutter computeren til trådløse lokalnetværk (kaldes typisk for wi-fi-netværk, trådløst

LAN eller WLAN) på kontorer, i hjemmet og på offentlige steder, som fx lufthavne, restauranter, caféer, hoteller og universiteter. I et WLAN kommunikerer den trådløse mobilenhed i din computer med en trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.

● HP Mobilt bredbåndsmodul (kun udvalgte produkter) – En trådløs WAN-enhed (WWAN), der giver dig trådløs forbindelse over et meget større område. Mobilnetværksudbydere installerer basestationer

(svarer til master til mobiltelefoner) over store geografiske områder for at tilbyde dækning i kommuner, regioner og i hele landet.

● Bluetooth®-enhed – Opretter et personligt netværk (PAN) for at tilslutte andre Bluetooth-aktiverede enheder, som fx computere, telefoner, printere, headsets, højttalere og kameraer. I et PAN-netværk kommunikerer enhederne direkte med andre enheder, og de skal være forholdsvis tæt på hinanden – som regel inden for en afstand på 10 meter (ca. 33 fod).

Brug af kontrolelementer til trådløs forbindelse

Du kan kontrollere de trådløse enheder i computeren ved hjælp af en eller flere af disse funktioner.

● Knappen Trådløs (også kaldet tasten Flytilstand eller tasten til trådløs)

● Kontrolelementer i operativsystemet

Knappen Trådløs

Computeren kan have en knap for trådløs, en eller flere trådløse enheder og en eller to lysdioder for trådløs.

Alle de trådløse enheder på computeren er aktiveret fra fabrikkens side.

Lysdioden for trådløs angiver den generelle strømtilstand for dine trådløse enheder, ikke status for individuelle enheder.

Kontrolelementer i operativsystemet

Netværks- og delingscenter gør det muligt at opsætte en forbindelse eller et netværk, oprette forbindelse til et netværk og diagnosticere og løse netværksproblemer.

Sådan anvendes kontrolelementerne i operativsystemet:

20 Kapitel 3 Netværksforbindelser

Skriv kontrolpanel i søgefeltet på proceslinjen, vælg Kontrolpanel, og vælg derefter Netværks- og delingscenter.

– eller –

Vælg ikonet Netværksstatus på proceslinjen, og vælg derefter Netværks- og internetindstillinger.

Oprettelse af forbindelse til et WLAN

Før du kan oprette forbindelse til et WLAN med denne procedure, skal du først konfigurere internetadgang.

BEMÆRK: Når du opsætter en internetforbindelse derhjemme, skal du oprette en konto hos en internetudbyder (ISP). Kontakt en lokal internetudbyder for at købe en internetforbindelse og et modem.

Internetudbyderen hjælper med at opsætte modemmet, installere et netværkskabel til at forbinde din trådløse router til modemmet og teste internetforbindelsen.

1.

Sørg for, at WLAN-enheden er tændt.

2.

Vælg ikonet Netværksstatus på proceslinjen, og opret derefter forbindelse til et af de tilgængelige netværk.

Hvis det er et beskyttet WLAN, bliver du bedt om at angive en sikkerhedskode. Indtast koden, og vælg derefter Next (Næste) for at oprette forbindelsen.

BEMÆRK: Hvis listen ikke indeholder nogen WLAN'er, kan du være uden for rækkevidde af en trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.

BEMÆRK: Hvis du ikke kan se det WLAN, du ønsker at oprette forbindelse til:

1.

Højreklik på ikonet for netværksstatus på proceslinjen, og vælg derefter Åbn Netværks- og internetindstillinger.

‒ eller –

Vælg ikonet Netværksstatus på proceslinjen, og vælg derefter Netværks- og internetindstillinger.

2.

I afsnittet Skift netværksindstillinger skal du vælge Netværks- og delingscenter.

3.

Vælg Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk.

Der vises en liste over valgmuligheder, der giver dig mulighed for manuelt at søge efter og oprette forbindelse til et netværk eller at oprette en ny netværksforbindelse.

3.

Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen.

Når forbindelsen er oprettet, skal du vælge ikonet Netværksstatus yderst til højre på proceslinjen for at få bekræftet forbindelsens navn og status.

BEMÆRK: Den funktionsmæssige rækkevidde (hvor langt de trådløse signaler rækker) afhænger af WLANimplementeringen, routerfabrikatet og interferens fra vægge og andre elektroniske enheder eller bygningsmæssige barrierer som vægge og gulve.

Brug af HP Mobilt bredbånd (kun udvalgte produkter)

Din computer med HP Mobilt bredbånd har indbygget support for en mobil bredbåndstjeneste. Når du bruger din nye computer med en mobiloperatørs netværk, får du mulighed for at oprette forbindelse til internettet, sende e-mails eller oprette forbindelse til dit virksomhedsnetværk uden at bruge et wi-fi-hotspot.

Oprettelse af forbindelse til et WLAN 21

BEMÆRK: Mobile tynde klientcomputere, der kører operativsystemerne HP ThinPro eller HP Smart Zero, understøtter ikke HP Mobilt bredbånd.

Du skal eventuelt bruge IMEI- eller MEID-nummeret til HP Mobilt bredbåndsmodul eller begge numre for at aktivere en mobil bredbåndstjeneste. Nummeret er muligvis trykt på en mærkat på bunden af computeren, i batterirummet, under servicedækslet eller på bagsiden af skærmen.

‒ eller –

1.

Vælg ikonet Netværksstatus på proceslinjen.

2.

Vælg Netværks- og internetindstillinger.

3.

I afsnittet Netværk og internet skal du vælge Mobil og derefter vælge Avancerede indstillinger.

Visse mobilnetværksudbydere kræver, at der bruges et SIM-kort. Et SIM-kort indeholder grundlæggende oplysninger om dig, fx et personligt identifikationsnummer (PIN), samt netværksoplysninger. Visse computere kommer med et forudinstalleret SIM-kort. Hvis SIM-kortet ikke er forudinstalleret, findes det muligvis i oplysningerne for HP Mobilt bredbånd, som fulgte med computeren, eller mobilnetværksudbyderen leverer muligvis kortet særskilt fra computeren.

Oplysninger om HP Mobilt bredbånd, og hvordan du aktiverer tjenesten hos en foretrukken mobilnetværksudbyder, finder du i HP Mobilt bredbåndsoplysningerne, som fulgte med computeren.

Brug af GPS (kun udvalgte produkter)

Din computer er muligvis udstyret med en GPS-enhed (Global Positioning System). GPS-satellitter sørger for lokaliserings-, hastigheds- og retningsoplysninger til GPS-udstyrede systemer. Hvis du vil aktivere GPS, skal du sørge for, at placeringen er aktiveret under indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger i

Windows.

1.

Skriv placering i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Indstillinger for beskyttelse af oplysninger.

2.

Følg anvisningerne til brug af placeringsindstillinger på skærmen.

Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte produkter)

En Bluetooth-enhed muliggør kortrækkende, trådløs kommunikation, som erstatter de fysiske kabelforbindelser, der traditionelt opretter forbindelse mellem elektroniske enheder.

BEMÆRK: Mobile tynde klientcomputere, der kører operativsystemerne HP ThinPro eller HP Smart Zero, understøtter ikke Bluetooth-enheder.

Bluetooth-enheder muliggør kortrækkende, trådløs kommunikation, som erstatter de fysiske kabelforbindelser, der traditionelt opretter forbindelse mellem elektroniske enheder, som fx:

● Computere (stationær og bærbar)

● Telefoner (mobiltelefon, trådløs telefon og smartphone)

● Billedbehandlingsenheder (printer og kamera)

● Lydenheder (headset og højttalere)

● Mus

● Eksternt tastatur

22 Kapitel 3 Netværksforbindelser

Tilslutning af Bluetooth-enheder

Inden du kan bruge en Bluetooth-enhed, skal du oprette en Bluetooth-forbindelse.

1.

Skriv bluetooth i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Indstillinger for Bluetooth og andre enheder.

2.

Tænd for Bluetooth, hvis det ikke allerede er tændt.

3.

Vælg Tilføj Bluetooth eller en anden enhed, og vælg derefter Bluetooth i dialogboksen Tilføj en enhed.

4.

Vælg din enhed på listen, og følg anvisningerne på skærmen.

BEMÆRK: Hvis enheden kræver bekræftelse, vises der en parringskode. På den enhed, som du tilføjer, skal du følge anvisningerne på skærmen for at kontrollere, at koden på din enhed stemmer overens med parringskoden. Du kan få yderligere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med enheden.

BEMÆRK: Hvis din enhed ikke vises på listen, skal du sørge for, at Bluetooth er aktiveret på den pågældende enhed. Nogle enheder har muligvis yderligere krav. Se den dokumentation, der fulgte med enheden.

Brug af NFC til at dele oplysninger (kun udvalgte produkter)

Computeren understøtter Near Field Communication (NFC), der giver dig mulighed for trådløst at dele oplysninger mellem to NFC-aktiverede enheder. Oplysningerne overføres fra trykkeområdet (antennen) på en enhed til en anden. Med NFC-aktiverede og understøttede apps kan du dele websteder, overføre kontaktoplysninger, foretage betalinger og udskrive på NFC-aktiverede printere.

BEMÆRK: Se

Komponenter på side 3

for at finde trykkeområdet på din computer.

1.

Bekræft, at NFC-funktionen er aktiveret.

● Skriv trådløs i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Turn wireless devices on or off (Slå trådløse enheder til eller fra).

● Bekræft, at valget for NFC er On (Til).

2.

Tryk mod NFC-trykkeområdet med en NFC-aktiveret enhed. Du kan muligvis høre en lyd, når enhederne opretter forbindelse.

BEMÆRK: Du kan finde placeringen af antennen på den anden NFC-enhed ved at se enhedens brugervejledning.

3.

Følg eventuelle anvisninger på skærmen for at fortsætte.

Tilslutning til et kabelbaseret netværk

Udvalgte produkter kan have mulighed for kabelforbundne forbindelser: lokalt netværk (LAN) og modemforbindelse. En LAN-forbindelse bruger et netværkskabel og er meget hurtigere end et modem, som bruger et telefonkabel. Begge kabler sælges separat.

ADVARSEL!

For at reducere risikoen for elektrisk stød, brand eller skade på udstyret må et modemkabel eller telefonkabel ikke tilsluttes et RJ-45-stik (netværk).

Tilslutning af Bluetooth-enheder 23

Tilslutning til et lokalt netværk (LAN) (kun udvalgte produkter)

Brug en LAN-forbindelse, hvis du vil slutte computeren direkte til en router i dit hjem (i stedet for at arbejde trådløst), eller hvis du vil oprette forbindelse til et eksisterende netværk på dit kontor.

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte netværkskablet:

BEMÆRK: En funktion kaldet HP LAN-Wireless Protection kan være aktiveret på din computer. Den lukker din trådløse forbindelse (wi-fi) eller WWAN-forbindelse, når du opretter direkte forbindelse til et LAN. Du

finder flere oplysninger om HP LAN-Wireless Protection under Brug af HP LAN-Wireless Protection (kun udvalgte produkter) på side 24

.

Hvis der ikke er en RJ-45-port på computeren, skal du bruge et netværkskabel og et netværksstik, en adapter

USB til RJ-45 eller en valgfri dockingenhed eller et udvidelsesprodukt, hvis du vil oprette forbindelse til et

LAN-netværk.

1.

Slut netværkskablet til computerens netværksstik (1) eller til en valgfri dockingenhed eller til et udvidelsesprodukt.

2.

Sæt den anden ende af netværkskablet i et netværksstik i væggen (2) eller en router.

BEMÆRK: Hvis netværkskablet er forsynet med et støjdæmpningskredsløb (3), der forhindrer forstyrrelse fra tv- og radiomodtagelse, skal du rette kablets kredsløbsafslutning mod computeren.

Brug af HP LAN-Wireless Protection (kun udvalgte produkter)

I et LAN-miljø kan du indstille HP LAN-Wireless Protection til at beskytte LAN-netværket imod uautoriseret trådløs adgang. Når HP LAN-Wireless Protection er aktiveret, slukkes WLAN-forbindelsen (wi-fi) eller WWAN­ forbindelsen, når computeren sluttes direkte til et LAN.

Sådan slår du HP LAN-Wireless Protection til og tilpasser funktionen:

1.

Start Computer Setup (BIOS).

● Computere eller tabletter med tastaturer:

▲ Tænd eller genstart computeren, og før HP-logoet vises, skal du trykke på f10 for at åbne

Computer Setup.

● Tabletter uden tastaturer:

24 Kapitel 3 Netværksforbindelser

▲ Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Reducér lydstyrke, og hold den nede, indtil opstartsmenuen vises. Tryk på f10 for at åbne Computer Setup.

2.

Vælg Avanceret og derefter Indbyggede Enhedsvalgmuligheder.

3.

Vælg afkrydsningsfeltet for Automatisk skift mellem LAN/WLAN, Automatisk skift imellem LAN/WWAN eller begge for at deaktivere WLAN- eller WWAN-forbindelser eller begge, når der oprettes forbindelse til et LAN-netværk.

4.

Du gemmer dine ændringer og forlader menuerne Computer Setup ved at vælge Main (Overordnet), vælge Save Changes and Exit (Gem ændringer, og afslut) og derefter vælge Yes (Ja).

BEMÆRK: Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på enter .

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Brug af HP MAC Address Pass Through (kun udvalgte produkter)

MAC Address Pass Through er en brugerdefinerbar metode til at identificere din computer og dens kommunikation på netværkene. Denne system-MAC-adresse er en unik identifikation, også når computeren er tilsluttet via en netværksadapter. Denne adresse er som standard aktiveret.

Sådan tilpasses MAC Address Pass Through:

1.

Start Computer Setup (BIOS).

● Computere eller tabletter med tastaturer:

▲ Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på f10 for at åbne

Computer Setup.

● Tabletter uden tastaturer:

▲ Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Reducér lydstyrke, og hold den nede, indtil opstartsmenuen vises. Tryk på f10 for at få adgang til Computer Setup.

2.

Vælg Avanceret, og vælg derefter MAC Address Pass Through.

3.

Vælg enten Systemadresse for at aktivere MAC Address Pass Through eller Brugerdefineret adresse for at tilpasse adressen i feltet til højre for Værtsbaseret MAC-adresse.

4.

Hvis du har valgt Brugerdefineret, skal du vælge MAC-ADRESSE, indtaste din tilpassede MAC­ systemadresse og trykke på enter for at gemme adressen.

5.

Hvis computeren har integreret LAN, og du ønsker at bruge den integrerede MAC-adresse som systemets

MAC-adresse, skal du vælge Genbrug integreret LAN-adresse.

‒ eller –

Vælg Overordnet, vælg Gem ændringer, og afslut og vælg derefter Ja.

BEMÆRK: Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på enter .

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Brug af HP MAC Address Pass Through (kun udvalgte produkter) 25

4 Navigering på skærmen

Afhængigt af din computermodel kan du navigere på computerskærmen på én eller flere måder.

● Brug berøringsbevægelser direkte på computerskærmen.

● Brug berøringsbevægelser på TouchPad'en.

● Brug en valgfri mus eller et valgfrit tastatur (købes separat).

● Brug et tastatur på skærmen.

● Brug en pegepind.

Brug af TouchPad og berøringsskærmbevægelser

TouchPad'en hjælper dig med at navigere på computerskærmen og kontrollere markøren med enkle berøringsbevægelser. Du kan også bruge venstre og højre TouchPad-knap på samme måde som de tilsvarende knapper på en ekstern mus.

For at navigere på en berøringsskærm (kun udvalgte modeller) skal du berøre skærmen direkte og bruge bevægelserne, der beskrives i kapitlet. Hvis du vil tilpasse bevægelser og se videoer om deres brug, skal du skrive kontrolpanel i søgefeltet på proceslinjen, vælge Kontrolpanel og derefter vælge Hardware og lyd.

Vælg Mus under Enheder og printere.

Visse produkter leveres med en præcisionstouchpad, der giver forbedrede bevægelsesfunktioner. For at afgøre om du har en præcisionstouchpad og finde yderligere oplysninger, skal du vælge Start, vælge

Indstillinger, vælge Enheder og derefter vælge TouchPad.

BEMÆRK: Medmindre andet angives, kan bevægelser bruges på både TouchPad'en og en berøringsskærm.

Tryk

Peg på et element på skærmen, og tryk derefter med en finger på touchpad-zonen eller berøringsskærmen for at vælge elementet. Dobbelttryk på et element for at åbne det.

Glid med to fingre (touchpad og præcisionstouchpad)

Placér to let spredte fingre på touchpad-zonen, og træk derefter fingrene opad, nedad, til venstre eller til højre for at flytte op, ned eller til siderne på en side eller et billede.

26 Kapitel 4 Navigering på skærmen

Tryk med to fingre (touchpad og præcisionstouchpad)

Tryk med to fingre på touchpad-zonen for at åbne menuen med valgmuligheder for den valgte genstand.

BEMÆRK: Et tryk med to fingre udfører samme funktion som et højreklik med musen.

Brug af tastatur eller mus (ekstraudstyr)

Med et tastatur eller en mus (ekstraudstyr) kan du skrive og udføre de samme funktioner, som du kan ved at bruge berøringsbevægelser. Tastaturet giver dig også mulighed for bruge handlingstasterne og genvejstasterne til at udføre specifikke funktioner.

Brug af et skærmtastatur (kun udvalgte produkter)

Anvisningerne hjælper dig med at lære at bruge tastaturet på skærmen.

1.

Tryk på tastaturikonet i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen for at få vist et tastatur på skærmen.

2.

Begynd at taste.

BEMÆRK: Der vises muligvis forslag til ord over tastaturet på skærmen. Du vælger et ord ved at trykke på det.

BEMÆRK: Handlingstaster og genvejstaster hverken vises eller fungerer på skærmtastaturet.

Tryk med to fingre (touchpad og præcisionstouchpad) 27

5 Underholdningsfunktioner

Brug din HP-computer til forretning eller fornøjelse til at mødes med andre via kameraet, mikse lyd og video eller tilslutte eksterne enheder, som fx en projektor, en skærm, et tv eller højttalere.

Se kapitel 2, Komponenter på side 3 , for at finde lyd-, video- og kamerafunktionerne på din computer.

Brug af kamera (kun udvalgte produkter)

Din computer har muligvis ét eller flere kameraer, der gør det muligt at oprette forbindelse til andre med henblik på arbejde eller spil. Kameraer kan være fremadvendte eller bagudvendte.

De fleste kameraer gør det muligt at benytte videosamtale samt optage video og billeder. Visse kameraer kommer også med en HD-funktion, apps til spil eller software til ansigtsgenkendelse som f.eks. Windows

Hello. Se

Sikkerhed på side 39 for oplysninger om brug af Windows Hello.

På udvalgte produkter kan du forbedre beskyttelsen af personlige oplysninger på computeren ved at dække linsen med kameraets dæksel til beskyttelse af personlige oplysninger. Kameraets linse er som standard ikke tildækket, men du kan skubbe kameradækslet til beskyttelse af personlige oplysninger hen over linsen og blokere kameraets søger. Hvis du skal bruge kameraet, skal du skubbe kameradækslet til beskyttelse af personlige oplysninger i modsat retning for at afdække linsen.

Brug af lyd

Du kan downloade og lytte til musik, streame lydindhold fra internettet (herunder radio), optage lyd eller mikse lyd og video for at oprette multimedier. Du kan også afspille musik-cd'er på computeren (på udvalgte produkter) eller tilslutte et eksternt optisk drev til afspilning af cd'er.

For at forbedre lytteoplevelsen skal du tilslutte hovedtelefoner eller højttalere.

Tilslutning af højttalere

Du kan slutte kabelforbundne højttalere til din computer ved at slutte dem til en USB-port eller til kombistikket til lydudgang (hovedtelefoner) og -indgang (mikrofon) på din computer eller på en dockingstation.

Følg anvisningerne fra producenten af enheden, når du skal slutte trådløse højttalere til computeren. Hvis

du ønsker at slutte HD-højttalere til computeren, kan du se Opsætning af HDMI-lyd på side 31

. Reducér lydstyrken, før du tilslutter højttalerne.

Tilslutning af hovedtelefoner

Du kan tilslutte kabelforbundne hovedtelefoner til hovedtelefonstikket eller til kombinationsstikket til lydudgang (hovedtelefon)/lydindgang (mikrofon) på din computer.

ADVARSEL!

For at reducere risikoen for høreskader skal du reducere lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Hvis du ønsker yderligere sikkerhedsoplysninger, kan du læse

Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø.

Sådan får du adgang til vejledningen:

28 Kapitel 5 Underholdningsfunktioner

▲ Skriv HP dokumentation i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter HP dokumentation.

Følg anvisningerne fra producenten af enheden, når du skal slutte trådløse hovedtelefoner til computeren.

Tilslutning af headset

Du kan tilslutte et headset til computerens kombistik til lydudgang (hovedtelefon)/lydindgang (mikrofon).

En separat mikrofon kan sluttes til en USB-port. Se producentens anvisninger.

ADVARSEL!

For at reducere risikoen for personskade skal du reducere lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Hvis du ønsker yderligere sikkerhedsoplysninger, kan du læse

Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø.

Sådan får du adgang til vejledningen:

▲ Skriv HP dokumentation i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter HP dokumentation.

Hovedtelefoner kombineret med en mikrofon kaldes headset. Du kan tilslutte kabelforbundne headsets til computerens kombistik til lydudgang (hovedtelefon) og -indgang (mikrofon).

Følg anvisningerne fra producenten af enheden, når du skal slutte trådløse headsets til din computer.

Brug af lydindstillinger

Brug indstillingerne for lyd til at justere systemets lydstyrke, ændre systemlyde eller administrere lydenheder.

Visning eller ændring af lydindstillinger

Brug anvisningerne til at få vist eller ændre lydindstillingerne.

▲ Skriv kontrolpanel i søgefeltet på proceslinjen, vælg Kontrolpanel, vælg Hardware og lyd, og vælg derefter Lyd.

Brug af kontrolpanelet til få vist og styre lydindstillinger

Du kan få vist eller ændre lydindstillingerne med lydkontrolpanelet.

Din computer har muligvis et optimeret lydsystem fra Bang & Olufsen, DTS, Beats Audio eller en anden udbyder. Din computer kan derfor indeholde avancerede lydfunktioner, som styres via et lydkontrolpanel, der er bestemt til lydsystemet.

Brug lydkontrolpanelet til få vist og styre lydindstillingerne.

▲ Skriv kontrolpanel i søgefeltet på proceslinjen, vælg Kontrolpanel, vælg Hardware og lyd, og vælg derefter lydkontrolpanelet for dit system.

Brug af video

Din computer er en kraftig videoenhed, der gør det muligt at streame video fra dine foretrukne websteder og downloade video og film, som du kan se på din computer, når du ikke er tilsluttet et netværk.

Tilslutning af headset 29

Du kan forbedre visningsoplevelsen ved at bruge en af videoportene på computeren til at tilslutte en ekstern skærm, en projektor eller et tv.

VIGTIGT: Sørg for, at den eksterne enhed er tilsluttet den rigtige port på computeren med det korrekte kabel. Følg anvisningerne fra producenten af enheden.

Tilslutning af en DisplayPort-enhed med et USB-kabel Type-C (kun udvalgte produkter)

Tilslutter en DisplayPort-enhed med et USB-kabel Type-C.

BEMÆRK: Hvis du vil tilslutte en USB Type-C DisplayPort-enhed til din computer, skal du bruge et USBkabel Type-C (købes separat).

Hvis du vil se video eller skærmbilleder i høj opløsning på en ekstern DisplayPort-enhed, skal du tilslutte

DisplayPort-enheden i henhold til følgende anvisninger:

1.

Slut den ene ende af USB-kablet Type-C til USB-porten SuperSpeed og DisplayPort-stikket på computeren.

2.

Slut den anden ende af kablet til den eksterne DisplayPort-enhed.

3.

Tryk på f1 for at skifte mellem fire visningstilstande:

● Kun pc-skærm: Vis kun skærmbilledet på computeren.

● Duplikér: Få skærmbilledet vist samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.

● Udvid: Få skærmbilledet vist udvidet på tværs af både computeren og den eksterne enhed.

● Kun anden skærm: Vis kun skærmbilledet på den eksterne enhed.

Hver gang du trykker på f1 , ændres visningstilstanden.

BEMÆRK: Du opnår de bedste resultater, især hvis du vælger indstillingen Udvid og øger skærmopløsningen på den eksterne enhed. Vælg knappen Start, vælg Indstillinger, og vælg derefter

System. Gå til Skærm, vælg den relevante opløsning, og vælg derefter Bevar ændringer.

30 Kapitel 5 Underholdningsfunktioner

Tilslutning af videoenheder med et HDMI-kabel (kun udvalgte produkter)

HDMI er den eneste videogrænseflade, der understøtter HD-video og -lyd.

Tilslutning af et HD-tv eller en skærm ved hjælp af HDMI

Hvis du vil se computerskærmbilledet på et HD-tv eller en HD-skærm, skal du tilslutte HD-enheden i henhold til anvisningerne.

BEMÆRK: Hvis du vil slutte en HDMI-enhed til din computer, skal du bruge et HDMI-kabel (købes separat).

1.

Slut den ene ende af HDMI-kablet til HDMI-porten på computeren.

BEMÆRK: Formen af HDMI-porten kan variere afhængigt af produktet.

2.

Slut den anden ende af kablet til HD-tv'et eller -skærmen.

3.

Tryk på f1 for at skifte mellem fire visningstilstande:

● Kun pc-skærm: Vis kun skærmbilledet på computeren.

● Duplikér: Få skærmbilledet vist samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.

● Udvid: Få skærmbilledet vist udvidet på både computeren og den eksterne enhed.

● Kun anden skærm: Vis kun skærmbilledet på den eksterne enhed.

Visningstilstanden ændres, hver gang du trykker på f1 .

BEMÆRK: Du opnår de bedste resultater, hvis du vælger indstillingen Udvid og øger skærmopløsningen på den eksterne enhed på følgende måde. Vælg knappen Start, vælg Indstillinger, og vælg derefter

System. Gå til Skærm, vælg den relevante opløsning, og vælg derefter Bevar ændringer.

Opsætning af HDMI-lyd

Brug anvisningerne til at opsætte HDMI-lyd.

Tilslutning af videoenheder med et HDMI-kabel (kun udvalgte produkter) 31

Tænd for HDMI-lyd

Når du har sluttet et HDMI-tv til computeren, kan du tænde for HDMI-lyden ved at følge disse trin:

1.

Højreklik på ikonet Højttalere i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og vælg derefter

Afspilningsenheder.

2.

Vælg navnet på den digitale outputenhed under fanen Afspilning.

3.

Vælg Indstil standard, og vælg derefter OK.

Slå HDMI-lyd fra

Brug anvisningerne til at sætte lyden tilbage til computerhøjttalerne.

1.

Højreklik på ikonet Højttalere i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og vælg derefter

Afspilningsenheder.

2.

Vælg Højttalere på fanen Afspilning.

3.

Vælg Indstil standard, og vælg derefter OK.

Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun udvalgte produkter)

Følg trinnene nedenfor for at registrere og oprette forbindelse til trådløse Miracast ® at forlade dine nuværende apps.

-kompatible skærme uden

BEMÆRK: Hvis du vil vide, hvilken type skærm du har (Miracast-kompatibel eller Intel WiDi), kan du se dokumentationen, der fulgte med dit TV eller din sekundære skærm.

Følg trinnene nedenfor for at registrere og oprette forbindelse til trådløse Miracast-kompatible skærme uden at forlade dine nuværende apps.

▲ Skriv projicér i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Projicér på en anden skærm. Vælg Opret forbindelse til en trådløs skærm, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Brug af dataoverførsel

Din computer er en kraftig underholdningsenhed, der gør det muligt at overføre billeder, videoer og film fra dine USB-enheder, så de kan ses på din computer.

Du kan forbedre visningsoplevelsen ved at bruge en af USB-portene Type-C på computeren til at tilslutte en

USB-enhed, såsom en mobiltelefon, et kamera, en aktivitetstracker eller et smartwatch, og overføre filerne til din computer.

VIGTIGT: Sørg for, at den eksterne enhed er tilsluttet den rigtige port på computeren med det korrekte kabel. Følg anvisningerne fra producenten af enheden.

Tilslutning af enheder til en USB-port Type-C (kun udvalgte produkter)

Følg disse trin for at slutte enheder til en USB-port Type-C.

BEMÆRK: Hvis du vil slutte en USB-enhed Type-C til din computer, skal du bruge et USB-kabel Type-C

(købes separat).

32 Kapitel 5 Underholdningsfunktioner

1.

Slut den ene ende af USB-kablet Type-C til USB-porten Type-C på computeren.

2.

Slut den anden ende af kablet til den eksterne enhed.

Tilslutning af enheder til en USB-port Type-C (kun udvalgte produkter) 33

6 Strømstyring

Din computer kan køre på batterispænding eller på ekstern strøm. Når computeren kører på batterispænding, og der ikke er en ekstern strømkilde tilgængelig til opladning af batteriet, er det vigtigt, at du holder øje med batterispændingen.

Visse strømstyringsfunktioner i kapitlet findes muligvis ikke på din computer.

Brug af slumretilstand

Denne version af Windows har en strømsparetilstand, der kaldes slumre.

● Slumre – Slumretilstanden startes automatisk efter en inaktiv periode. Dit arbejde er tilgængeligt i hukommelsen, og du kan hurtigt genoptage det. Du kan også starte slumre manuelt. Afhængigt af din computermodel understøtter slumretilstanden muligvis også moderne standbytilstand. Du kan finde

flere oplysninger i Start og afslutning af slumretilstand på side 34

.

VIGTIGT: For at reducere risikoen for eventuel lyd- og videoforringelse, tab af lyd- eller videoafspilningsfunktioner eller tab af oplysninger må du ikke starte slumre under læsning af eller skrivning til en disk eller et eksternt mediekort.

Start og afslutning af slumretilstand

Du kan starte slumretilstand på flere måder.

● Vælg knappen Start, vælg ikonet Strøm, og vælg derefter Slumre.

● Luk skærmen (kun udvalgte produkter).

● Tryk på genvejstasten til slumretilstand (kun udvalgte produkter), f.eks. fn + f1 eller fn + f12 .

● Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen (kun udvalgte produkter).

Du kan afslutte slumretilstanden på en af følgende måder:

● Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.

● Hvis computeren er lukket, skal du åbne skærmen (kun udvalgte produkter).

● Tryk på en tast på tastaturet (kun udvalgte produkter).

● Tryk på touchpad'en (kun udvalgte produkter).

Når computeren afslutter slumretilstanden, vender dit arbejde tilbage på skærmen.

VIGTIGT: Hvis du har oprettet en adgangskode til brug ved afslutning af slumretilstanden, skal du indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde igen vises på skærmen.

34 Kapitel 6 Strømstyring

Sådan lukker du (slukker) computeren ned

Kommandoen Luk computeren lukker alle åbne programmer, herunder operativsystemet, og slukker derefter skærmen og computeren. Sluk computeren, hvis den ikke anvendes og er afbrudt fra ekstern strøm i længere tid ad gangen.

VIGTIGT: Oplysninger, som ikke er gemt, går tabt, når computeren lukkes ned. Sørg for at gemme dit arbejde, før du lukker computeren.

Den anbefalede fremgangsmåde er at bruge Windows-kommandoen Luk computeren.

BEMÆRK: Hvis computeren er i slumretilstand, skal du først afslutte slumretilstanden med et kort tryk på tænd/sluk-knappen.

1.

Gem dit arbejde, og luk alle åbne programmer.

2.

Vælg knappen Start, vælg ikonet Strøm, og vælg derefter Luk computeren.

Hvis computeren ikke reagerer, og du ikke kan anvende de foregående nedlukningsprocedurer, kan du prøve at udføre følgende nødlukningsprocedurer i den viste rækkefølge:

● Tryk på ctrl + alt + delete , vælg ikonet Strøm, og vælg derefter Luk computeren.

● Tryk på tænd/sluk-knappen i mindst 4 sekunder.

Brug af strømikonet og strømstyring

Ikonet for strøm findes på proceslinjen i Windows. Ikonet for strøm giver dig hurtigt adgang til indstillingerne for strøm og til at få vist den resterende batterispænding.

● Hvis du vil se den resterende batterispænding i procent, skal du placere musemarkøren over ikonet

Strøm .

● Hvis du vil bruge strømstyring, skal du højreklikke på ikonet Strøm og derefter vælge Strømstyring.

Forskellige ikoner for strøm viser, om computeren kører på batteri eller på ekstern strøm. Når du placerer musemarkøren over ikonet, vises en meddelelse, hvis batteriet har nået en lav eller kritisk lav batterispænding.

Kørsel på batterispænding

Når computeren har et opladet batteri og ikke er sluttet til ekstern strøm, kører computeren på batterispænding. Når computeren er slukket og ikke er sluttet til ekstern strøm, aflader batteriet langsomt.

Computeren viser en meddelelse, når batteriet når en lav eller kritisk lav batterispænding.

ADVARSEL!

For at mindske potentielle sikkerhedsproblemer må kun batteriet, der fulgte med computeren, et udskiftningsbatteri fra HP eller et kompatibelt batteri, der er købt hos HP, anvendes til computeren.

Sådan lukker du (slukker) computeren ned 35

Computerbatterilevetiden varierer afhængigt af indstillingerne for strømstyring, programmerne, der bruges på computeren, skærmens lysstyrke, eksterne enheder, der er sluttet til computeren, og andre faktorer.

BEMÆRK: Udvalgte computerprodukter kan skifte mellem grafikcontrollere for at spare på batterispændingen.

Brug af HP Fast Charge (kun udvalgte produkter)

Funktionen HP Fast Charge giver dig mulighed for hurtigt at oplade computerbatteriet. Opladningstiden kan variere med ±10 %. Når den resterende batterispænding er mellem nul og 50 %, oplades batteriet til 50 % af den fulde kapacitet på højst 30-45 minutter, afhængigt af computermodellen.

For at bruge HP Fast Charge skal du lukke din computer ned og derefter slutte vekselstrømsadapteren til din computer og til ekstern strøm.

Visning af batterispænding

Hvis du vil se den resterende batterispænding i procent, skal du placere musemarkøren over ikonet for Strøm.

Batteribesparelse

Følg disse trin for at spare batterispænding og maksimere batterilevetiden:

● Reducér skærmens lysstyrke.

● Sluk trådløse enheder, der ikke er i brug.

● Afbryd ubenyttede eksterne enheder, der ikke er tilsluttet en ekstern strømkilde, f.eks. en ekstern harddisk, der er tilsluttet en USB-port.

● Afbryd, deaktivér eller fjern eventuelle eksterne mediekort, der ikke bruges.

● Start slumretilstand, eller luk computeren, før du forlader arbejdet.

Identificering af lave batterispændinger

Når et batteri, der er computerens eneste strømkilde, når en lav eller kritisk lav batterispænding, advarer computeren dig på en af flere måder.

● Lysdioden for batteriet (kun udvalgte produkter) angiver en lav eller kritisk lav batterispænding.

– eller –

● Ikonet for Strøm viser en meddelelse om lav eller kritisk lav batterispænding.

BEMÆRK: Du kan finde yderligere oplysninger om ikonet strøm i Brug af ikonet strøm og strømstyring.

Computeren foretager følgende handlinger ved kritisk lav batterispænding:

● Hvis computeren er tændt eller i slumretilstand, forbliver den kortvarigt i slumretilstand, hvorefter den lukkes, og ikke-gemte data går tabt.

Afhjælpning af lav batterispænding

Du kan hurtigt afhjælpe en tilstand med lav batterispænding.

36 Kapitel 6 Strømstyring

Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til rådighed

Slut en af følgende enheder til computeren og til ekstern strøm:

● Vekselstrømsadapter

● Valgfri dockingenhed eller udvidelsesprodukt

● Valgfri netadapter købt som tilbehør hos HP

Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til rådighed

Gem dit arbejde, og luk computeren.

Batteri forseglet fra fabrikken

Hvis du vil overvåge status for batteriet, eller hvis batteriet ikke længere holder sig opladet, skal du kontakte

HP Support (kun udvalgte produkter).

Det er vanskeligt for brugere selv at udskifte batterierne i produktet. Fjernelse eller udskiftning af batteriet kan påvirke garantidækningen. Hvis batteriet ikke længere kan holde sig opladet, skal du kontakte HP

Support.

Når et batteri har nået slutningen af sin levetid, må det ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Følg de lokale love og bestemmelser i dit område vedrørende bortskaffelse af batterier.

Kørsel på ekstern strøm

Se plakaten Opsætningsanvisninger, der findes i computerkassen, for at få oplysninger om at tilslutte ekstern strøm. Computeren bruger ikke batterispænding, når den er tilsluttet ekstern strøm med en godkendt vekselstrømsadapter eller en valgfri dockingenhed eller udvidelsesprodukt.

ADVARSEL!

For at undgå risikoen for sikkerhedsproblemer må du kun bruge vekselstrømsadapteren, der fulgte med computeren, en udskiftningsvekselstrømsadapter fra HP eller en kompatibel vekselstrømsadapter, der er købt hos HP.

ADVARSEL!

Du må ikke oplade computerbatteriet om bord på et fly.

Slut computeren til en ekstern strømkilde under følgende forhold:

● Ved opladning eller kalibrering af et batteri

● Ved installation eller opdatering af systemsoftware

● Ved opdatering af system-BIOS

● Ved skrivning af oplysninger til en disk (kun udvalgte produkter)

● Når Disk Defragmenter køres på computere med indbyggede harddiske

● Ved sikkerhedskopiering eller gendannelse

Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til rådighed 37

Ved tilslutning af computeren til en ekstern strømkilde:

● Batteriet begynder at oplade.

● Ikonet Strøm skifter udseende.

Når du afbryder ekstern strøm:

● Computeren skifter til batterispænding.

● Ikonet Strøm skifter udseende.

38 Kapitel 6 Strømstyring

7 Sikkerhed

Computersikkerhed er yderst vigtig for at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af oplysninger. Standardsikkerhedsprogrammer i Windows-operativsystemet, HP-programmer, Computer Setup

(BIOS) og anden tredjepartssoftware kan hjælpe med at beskytte computeren mod en række risici, f.eks. virus, orme og andre typer skadelig kode.

BEMÆRK: Nogle af de sikkerhedsfunktioner, der er beskrevet i dette kapitel, er muligvis ikke tilgængelige på din computer.

Beskyttelse af computeren

Standardsikkerhedsfunktionerne i Windows-operativsystemet og Computer Setup (BIOS, der kører under alle operativsystemer) kan beskytte dine personlige indstillinger og data mod forskellige risici.

BEMÆRK: Sikkerhedsløsninger er beregnet til at fungere præventivt. Disse præventive midler forhindrer ikke nødvendigvis produktet i at blive håndteret forkert eller stjålet.

BEMÆRK: Før du sender din computer til service, skal du sikkerhedskopiere dine filer, slette fortrolige filer og fjerne alle adgangskodeindstillinger.

BEMÆRK: Nogle af funktionerne, der er beskrevet i kapitlet, er muligvis ikke tilgængelige på din computer.

BEMÆRK: Din computer understøtter Computrace, der er en sikkerhedsbaseret online sporings- og generhvervelsestjeneste, som kan benyttes i bestemte områder. Hvis computeren bliver stjålet, kan

Computrace spore computeren, hvis den uautoriserede bruger opretter forbindelse til internettet. Du skal købe softwaren og abonnere på tjenesten for at bruge Computrace. Du kan få oplysninger om bestilling af

Computrace-softwaren på http://www.hp.com

.

Tabel 7-1 Sikkerhedsløsninger

Computerrisiko Sikkerhedsfunktion

Uautoriseret anvendelse af computeren

Uautoriseret adgang til Computer Setup (BIOS)

Uautoriseret adgang til indholdet på en harddisk

BIOS-startadgangskode

BIOS-administratoradgangskode i Computer Setup*

DriveLock-adgangskode (kun udvalgte produkter) i Computer

Setup*

Funktion til valgmuligheder ved opstart i Computer Setup* Uautoriseret start fra et valgfrit eksternt optisk drev (kun udvalgte produkter), valgfri ekstern harddisk (kun udvalgte produkter) eller en indbygget netværksadapter

Uautoriseret adgang til en Windows-brugerkonto

Uautoriseret adgang til data

Brugeradgangskode til Windows

Windows BitLocker

Uautoriseret fjernelse af computeren Stik til sikkerhedskabel (anvendes til et valgfrit sikkerhedskabel på udvalgte produkter)

*Computer Setup er et integreret, ROM-baseret hjælpeprogram, der kan anvendes, selvom operativsystemet ikke fungerer eller ikke kan indlæses. Du kan enten bruge et pegeredskab (TouchPad, pegepind eller USB-mus) eller tastaturet for at navigere og foretage valg i Computer Setup.

BEMÆRK: På tablet-pc'er uden tastaturer kan du bruge berøringsskærmen.

Sikkerhed 39

Brug af adgangskoder

En adgangskode er en gruppe tegn, som du vælger for at beskytte dine computeroplysninger. Du kan angive flere typer adgangskoder, afhængigt af hvordan du vil kontrollere adgangen til dine data. Du kan angive adgangskoder i Windows eller i Computer Setup, som er forudinstalleret på computeren.

● BIOS-administrator-, start- og DriveLock-adgangskoder angives i Computer Setup og administreres af system-BIOS.

● Windows-adgangskoder angives kun i Windows-operativsystemet.

● Hvis du glemmer både brugeradgangskoden og hovedadgangskoden til DriveLock, der er angivet i

Computer Setup, låses harddisken, der er beskyttet af adgangskoderne, permanent og kan ikke længere bruges.

Du kan bruge den samme adgangskode til en funktion i Computer Setup og en sikkerhedsfunktion i Windows.

Brug følgende tip i forbindelse med oprettelse og opbevaring af adgangskoder:

● Når du opretter adgangskoder, skal du overholde kravene i programmet.

● Brug ikke den samme adgangskode til flere programmer eller websteder, og genbrug ikke din adgangskode til Windows til andre programmer eller websteder.

● Undgå at opbevare adgangskoder i en fil på computeren.

Følgende tabeller viser ofte anvendte Windows-adgangskoder og BIOS-administratoradgangskoder samt beskriver deres funktioner.

Oprettelse af adgangskoder i Windows

Windows-adgangskoder kan hjælpe med at beskytte computeren mod uautoriseret adgang.

Tabel 7-2 Typer af Windows-adgangskoder og deres funktioner

Adgangskode

Administratoradgangskode*

Funktion

Beskytter adgangen til en konto på Windows­ administratorniveau.

BEMÆRK: Oprettelse af Windows-administratoradgangskoden opretter ikke BIOS-administratoradgangskoden.

Beskytter adgang til en Windows-brugerkonto.

Brugeradgangskode*

*Få oplysninger om oprettelse af en Windows-administratoradgangskode eller en Windows-brugeradgangskode ved at skrive adgangskode i søgefeltet på proceslinjen og derefter klikke på de relevante oplysninger i listen.

Indstilling af adgangskoder i Computer Setup

Adgangskoder i Computer Setup giver din computer yderligere lag af sikkerhed.

Tabel 7-3 Typer af Computer Setup-adgangskoder og deres funktioner

Adgangskode Funktion

Administratoradgangskode til BIOS* Beskytter mod adgang til Computer Setup.

BEMÆRK: Hvis funktioner er blevet aktiveret, for at forhindre fjernelse af BIOS-administratoradgangskoden, kan du muligvis

40 Kapitel 7 Sikkerhed

Tabel 7-3 Typer af Computer Setup-adgangskoder og deres funktioner (fortsat)

Adgangskode

Adgangskode for opstart

Funktion ikke kan fjerne den, før de pågældende funktioner er blevet deaktiveret.

● Skal indtastes, hver gang du tænder eller genstarter computeren.

Hovedadgangskode til DriveLock*

● Hvis du glemmer din startadgangskode, kan du ikke tænde eller genstarte computeren.

Beskytter mod adgang til den interne harddisk, der er beskyttet af DriveLock, og som indstilles under DriveLock Passwords

(DriveLock-adgangskoder) under aktiveringsprocessen. Denne adgangskode anvendes også til at fjerne DriveLock-beskyttelse.

Brugeradgangskode til DriveLock* Beskytter mod adgang til den interne harddisk, der er beskyttet af DriveLock, og som indstilles under DriveLock Passwords

(DriveLock-adgangskoder) under aktiveringsprocessen.

*Oplysninger om hver af disse adgangskoder finder du under følgende emner.

Administration af BIOS-administratoradgangskoder

Følg disse trin, hvis du vil oprette, ændre eller slette adgangskoden:

Angivelse af en ny BIOS-administratoradgangskode

En BIOS-administratoradgangskode hjælper med at forhindre uautoriseret adgang til Computer Setup. Brug anvisningerne til at indstille en ny BIOS-administratoradgangskode.

1.

Start Computer Setup.

● Computere eller tabletter med tastaturer:

▲ Tænd eller genstart computeren, og tryk, når HP-logoet vises, på f10 for at åbne Computer

Setup.

● Tabletter uden tastaturer:

▲ Sluk for tabletten. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen vises, og tryk derefter på f10 for at starte Computer Setup.

2.

Vælg Security (Sikkerhed), vælg Create BIOS administrator password (Opret BIOS­ administratoradgangskode) eller Set Up BIOS administrator Password (Opsæt BIOS­ administratoradgangskode) (kun udvalgte produkter), og tryk derefter på enter .

3.

Skriv en adgangskode, når du bliver bedt om det.

4.

Skriv den nye adgangskode igen for at bekræfte, når du bliver bedt om det.

5.

Du gemmer dine ændringer og forlader menuerne Computer Setup ved at vælge Main (Overordnet), vælge Save Changes and Exit (Gem ændringer, og afslut) og derefter vælge Yes (Ja).

BEMÆRK: Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på enter .

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Administration af BIOS-administratoradgangskoder 41

Ændring af BIOS-administratoradgangskode

Brug anvisningerne til at ændre en BIOS-administratoradgangskode.

1.

Start Computer Setup.

● Computere eller tabletter med tastaturer:

▲ Tænd eller genstart computeren, og tryk, når HP-logoet vises, på f10 for at åbne Computer

Setup.

● Tabletter uden tastaturer:

▲ Sluk for tabletten. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen vises, og tryk derefter på f10 for at starte Computer Setup.

2.

Angiv din aktuelle BIOS-administratoradgangskode.

3.

Vælg Security (Sikkerhed), vælg Change BIOS administrator Password (Skift BIOS­ administratoradgangskode) eller Change Password (Skift adgangskode) (kun udvalgte produkter), og tryk derefter på enter .

4.

Skriv den nuværende adgangskode, når du bliver bedt om det.

5.

Indtast den nye adgangskode, når du bliver bedt om det.

6.

Skriv den nye adgangskode igen for at bekræfte, når du bliver bedt om det.

7.

Du gemmer dine ændringer og forlader menuerne Computer Setup ved at vælge Main (Overordnet), vælge Save Changes and Exit (Gem ændringer, og afslut) og derefter vælge Yes (Ja).

BEMÆRK: Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på enter .

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Sletning af BIOS-administratoradgangskode

Brug anvisningerne til at slette en BIOS-administratoradgangskode.

1.

Start Computer Setup.

● Computere eller tabletter med tastaturer:

▲ Tænd eller genstart computeren, og tryk, når HP-logoet vises, på f10 for at åbne Computer

Setup.

● Tabletter uden tastaturer:

▲ Sluk for tabletten. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen vises, og tryk derefter på f10 for at starte Computer Setup.

2.

Angiv din aktuelle BIOS-administratoradgangskode.

3.

Vælg Security (Sikkerhed), vælg Change BIOS administrator Password (Skift BIOS­ administratoradgangskode) eller Change Password (Skift adgangskode) (kun udvalgte produkter), og tryk derefter på enter .

4.

Skriv den nuværende adgangskode, når du bliver bedt om det.

5.

Når du bliver om at angive en ny adgangskode, skal du lade feltet stå tomt og derefter trykke på enter .

42 Kapitel 7 Sikkerhed

6.

Når du bliver bedt om at skrive den nye adgangskode igen, skal du lade feltet stå tomt og derefter trykke på enter .

7.

Du gemmer dine ændringer og forlader menuerne Computer Setup ved at vælge Main (Overordnet), vælge Save Changes and Exit (Gem ændringer, og afslut) og derefter vælge Yes (Ja).

BEMÆRK: Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på enter .

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Indtastning af BIOS-administratoradgangskoder

Ved prompten for BIOS administrator password (BIOS-administratoradgangskode) skal du indtaste din adgangskode (med samme taster som du brugte til at indstille adgangskoden) og derefter trykke på enter . Efter to forgæves forsøg på at angive den korrekte BIOS-administratoradgangskode skal du genstarte computeren og forsøge igen.

Brug af DriveLock-sikkerhedsindstillinger

DriveLock-beskyttelsen forhindrer uautoriseret adgang til indholdet på en harddisk.

DriveLock kan kun anvendes på computerens indvendige harddiske. Når DriveLock-beskyttelse anvendes på et drev, skal den rigtige adgangskode indtastes for at få adgang til drevet. Drevet skal indsættes i computeren eller en avanceret portreplikator, før det kan låses op.

DriveLock-sikkerhedsindstillinger har følgende funktioner:

Automatisk DriveLock – se Valg af automatisk DriveLock (kun udvalgte produkter) på side 43 .

Indstil DriveLock-hovedadgangskode – se Valg af manuel DriveLock på side 45 .

Aktivér DriveLock – se Aktivering af DriveLock og indstilling af en DriveLock-brugeradgangskode på side

46

.

Valg af automatisk DriveLock (kun udvalgte produkter)

Du skal have en BIOS-administratoradgangskode, før du kan få adgang til funktionerne i Automatic DriveLock

(Automatisk DriveLock).

Når automatisk DriveLock er aktiveret, oprettes en vilkårlig DriveLock-brugeradgangskode og en DriveLock­ hovedadgangskode genereret fra BIOS-administratoradgangskoden. Når computeren er tændt, låser den vilkårlige brugeradgangskode automatisk drevet op. Hvis drevet flyttes til en anden computer, skal du indtaste BIOS-administratoradgangskoden til den oprindelige computer, når du bliver bedt om DriveLock­ adgangskoden, for at låse drevet op.

Aktivering af Automatic DriveLock (Automatisk DriveLock)

Du aktiverer Automatic DriveLock (Automatisk DriveLock) ved at følge disse trin.

1.

Start Computer Setup.

● Computere eller tabletter med tastaturer: a.

Sluk for computeren.

b.

Tryk på tænd-/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på f10 for at åbne

Computer Setup.

Indtastning af BIOS-administratoradgangskoder 43

● Tabletter uden tastaturer: a.

Sluk for tabletten.

b.

Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen vises, og tryk derefter på f10 for at starte Computer Setup.

2.

Skriv BIOS-administratoradgangskoden ud for prompten for BIOS-administratoradgangskoden, og tryk derefter på enter .

3.

Vælg Security (Sikkerhed), vælg Hard Drive Utilities (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg

DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/automatisk DriveLock), og tryk derefter på enter .

4.

Brug enter -tasten, venstre museklik eller berøringsskærmen til at vælge afkrydsningsfeltet Automatic

DriveLock (Automatisk DriveLock).

5.

Du gemmer dine ændringer og forlader menuerne Computer Setup ved at vælge Main (Overordnet), vælge Save Changes and Exit (Gem ændringer, og afslut) og derefter vælge Yes (Ja).

BEMÆRK: Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på enter .

Deaktivering af Automatic DriveLock (Automatisk DriveLock)

Følg disse trin for at deaktivere Automatic DriveLock (Automatisk DriveLock).

1.

Start Computer Setup.

● Computere eller tabletter med tastaturer: a.

Sluk for computeren.

b.

Tryk på tænd-/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på f10 for at åbne

Computer Setup.

● Tabletter uden tastaturer: a.

Sluk for tabletten.

b.

Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen vises, og tryk derefter på f10 for at starte Computer Setup.

2.

Skriv BIOS-administratoradgangskoden ud for prompten for BIOS-administratoradgangskoden, og tryk derefter på enter .

3.

Vælg Security (Sikkerhed), vælg Hard Drive Utilities (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg

DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/automatisk DriveLock), og tryk derefter på enter .

4.

Vælg en intern harddisk, og tryk derefter på enter .

5.

Brug enter -tasten, venstre museklik eller berøringsskærmen til at rydde afkrydsningsfeltet Automatic

DriveLock (Automatisk DriveLock).

6.

Du gemmer dine ændringer og forlader menuerne Computer Setup ved at vælge Main (Overordnet), vælge Save Changes and Exit (Gem ændringer, og afslut) og derefter vælge Yes (Ja).

BEMÆRK: Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på enter .

44 Kapitel 7 Sikkerhed

Indtastning af en Automatisk DriveLock-adgangskode

Når automatisk DriveLock er aktiveret, og drevet forbliver fastgjort til den oprindelige computer, vil du ikke blive bedt om at angive en DriveLock-adgangskode for at låse drevet op.

Men hvis drevet flyttes til en anden computer, eller systemkortet udskiftes på den oprindelige computer, vil du blive bedt om at angive DriveLock-adgangskoden. Hvis dette sker, skal du i kommandoprompten DriveLock

Password (DriveLock-adgangskode) angive BIOS-administratoradgangskoden til den oprindelige computer

(med samme type taster, som du brugte til at angive adgangskoden), og derefter trykke på enter for at låse drevet op.

Efter tre mislykkede forsøg på at indtaste adgangskoden skal du genstarte computeren og forsøge igen.

Valg af manuel DriveLock

Hvis du vil anvende DriveLock-beskyttelse manuelt på en intern harddisk, skal du angive en hovedadgangskode, og DriveLock skal være aktiveret i Computer Setup.

VIGTIGT: Du kan forhindre, at den DriveLock-beskyttede harddisk bliver permanent uanvendelig ved at notere DriveLock-brugeradgangskoden og hovedadgangskoden til DriveLock på et sikkert sted, men ikke i nærheden af computeren. Hvis du glemmer begge DriveLock-adgangskoder, låses harddisken permanent og kan ikke længere anvendes.

Bemærk følgende i forbindelse med brugen af DriveLock-beskyttelse:

● Når DriveLock-beskyttelse anvendes på en harddisk, kan du kun få adgang til harddisken ved at indtaste enten DriveLock-brugeradgangskoden eller hovedadgangskoden.

● Ejeren af DriveLock-brugeradgangskoden skal være den daglige bruger af den beskyttede harddisk.

Ejeren af DriveLock-hovedadgangskoden kan være enten systemadministratoren eller den daglige bruger af harddisken.

● DriveLock-brugeradgangskoden og -hovedadgangskoden kan være identiske.

Oprettelse af en hovadgangskode til DriveLock

Følg disse trin for at indstille en hovedadgangskode til DriveLock:

1.

Start Computer Setup.

● Computere eller tabletter med tastaturer: a.

Sluk for computeren.

b.

Tryk på tænd-/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på f10 for at åbne

Computer Setup.

● Tabletter uden tastaturer: a.

Sluk for tabletten.

b.

Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen vises, og tryk derefter på f10 for at starte Computer Setup.

2.

Vælg Security (Sikkerhed), vælg Hard Drive Utilities (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg

DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/automatisk DriveLock), og tryk derefter på enter .

3.

Vælg den harddisk, du vil beskytte, og tryk derefter på enter .

4.

Vælg Set DriveLock Master Password (Indstil hovedadgangskode til DriveLock), og tryk på enter .

Indtastning af en Automatisk DriveLock-adgangskode 45

5.

Læs advarslen grundigt.

6.

Følg anvisningerne på skærmen for at angive en DriveLock-hovedadgangskode.

BEMÆRK: Du kan aktivere DriveLock og angive en DriveLock-brugeradgangskode, før du afslutter fra

Computer Setup. Se Aktivering af DriveLock og indstilling af en DriveLock-brugeradgangskode på side

46

for flere oplysninger.

7.

Du gemmer dine ændringer og forlader menuerne Computer Setup ved at vælge Main (Overordnet), vælge Save Changes and Exit (Gem ændringer, og afslut) og derefter vælge Yes (Ja).

BEMÆRK: Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på enter .

Aktivering af DriveLock og indstilling af en DriveLock-brugeradgangskode

Følg disse trin for at aktivere DriveLock og indstille en DriveLock-brugeradgangskode:

1.

Start Computer Setup.

● Computere eller tabletter med tastaturer: a.

Sluk for computeren.

b.

Tryk på tænd-/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på f10 for at åbne

Computer Setup.

● Tabletter uden tastaturer: a.

Sluk for tabletten.

b.

Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen vises, og tryk derefter på f10 for at starte Computer Setup.

2.

Vælg Security (Sikkerhed), vælg Hard Drive Utilities (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg

DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/automatisk DriveLock), og tryk derefter på enter .

3.

Vælg den harddisk, du vil beskytte, og tryk derefter på enter .

4.

Vælg Enable DriveLock (Aktivér DriveLock), og tryk derefter på enter .

5.

Læs advarslen grundigt.

6.

Følg anvisningerne på skærmen for at angive en DriveLock-brugeradgangskode og aktivere DriveLock.

7.

Du gemmer dine ændringer og forlader menuerne Computer Setup ved at vælge Main (Overordnet), vælge Save Changes and Exit (Gem ændringer, og afslut) og derefter vælge Yes (Ja).

BEMÆRK: Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på enter .

Deaktivering af DriveLock

Følg disse trin for at deaktivere DriveLock:

1.

Start Computer Setup.

● Computere eller tabletter med tastaturer: a.

Sluk for computeren.

46 Kapitel 7 Sikkerhed

b.

Tryk på tænd-/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på f10 for at åbne

Computer Setup.

● Tabletter uden tastaturer: a.

Sluk for tabletten.

b.

Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen vises, og tryk derefter på f10 for at starte Computer Setup.

2.

Vælg Security (Sikkerhed), vælg Hard Drive Utilities (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg

DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/automatisk DriveLock), og tryk derefter på enter .

3.

Vælg den harddisk, du vil administrere, og tryk derefter på enter .

4.

Vælg Disable DriveLock (Deaktiver DriveLock), og tryk derefter på enter .

5.

Følg anvisningerne på skærmen for at deaktivere DriveLock.

6.

Du gemmer dine ændringer og forlader menuerne Computer Setup ved at vælge Main (Overordnet), vælge Save Changes and Exit (Gem ændringer, og afslut) og derefter vælge Yes (Ja).

BEMÆRK: Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på enter .

Angivelse af en DriveLock-adgangskode

Kontrollér, at harddisken er indsat i computeren (ikke i en valgfri dockingenhed eller ekstern MultiBay).

Ved prompten DriveLock Password (DriveLock-adgangskode) skal du skrive din DriveLock-brugeradgangskode eller -hovedadgangskode (med de taster, som du brugte til at indstille adgangskoden) og derefter trykke på enter .

Efter tre mislykkede forsøg på at indtaste adgangskoden skal du genstarte computeren og forsøge igen.

Ændring af en DriveLock-adgangskode

Følg disse trin for at ændre en adgangskode for DriveLock i Computer Setup:

1.

Sluk for computeren.

2.

Tryk på tænd/sluk-knappen.

3.

Ved prompten DriveLock Password (DriveLock-adgangskode) skal du indtaste den nuværende bruger- eller hovedadgangskode til DriveLock, som du ændrer, trykke på enter og derefter tykke på f10 for at starte Computer Setup.

4.

Vælg Security (Sikkerhed), vælg Hard Drive Utilities (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg

DriveLock/Automatic DriveLock (DriveLock/automatisk DriveLock), og tryk derefter på enter .

5.

Vælg den harddisk, du vil administrere, og tryk derefter på enter .

6.

Vælg for den DriveLock-adgangskode, som du vil ændre, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at indtaste adgangskoder.

BEMÆRK: Indstillingen Change DriveLock Master Password (Skift hovedadgangskode til DriveLock) er kun synlig, hvis DriveLock-hovedadgangskoden blev oplyst i DriveLock-adgangskodeprompten i trin 3.

Angivelse af en DriveLock-adgangskode 47

7.

Du gemmer dine ændringer og forlader menuerne Computer Setup ved at vælge Main (Hoved), vælge

Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut) og derefter vælge Yes (Ja).

BEMÆRK: Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på enter .

Windows Hello (kun udvalgte produkter)

På produkter med en fingeraftrykslæser eller et infrarødt kamera giver Windows Hello dig mulighed for at registrere dit fingeraftryk og dit ansigts-ID og opsætte en pinkode. Efter registreringen kan du logge ind i

Windows ved hjælp af fingeraftrykslæseren, ansigtsgenkendelse eller pinkode.

Opsætning af Windows Hello:

1.

Vælg knappen Start, vælg Indstillinger, vælg Konti, og vælg derefter Indstillinger for logon.

2.

Tilføj en adgangskode ved at vælge Adgangskode og derefter vælge Tilføj.

3.

Under Windows Hello-fingeraftryk eller Windows Hello-ansigt skal du vælge Konfigurer.

4.

Vælg Get Started (Kom godt i gang), og følg derefter anvisningerne på skærmen for at tilmelde dit fingeraftryk eller ansigts-ID og registrere en PIN-kode.

VIGTIGT: For at undgå problemer med fingeraftrykslogon skal du sørge for at registrere dit fingeraftryk, så alle sider af din finger registreres af fingeraftrykslæseren.

BEMÆRK: Der er ingen grænser for pinkodens længde. Standardindstillingen tillader kun tal. For at medtage bogstaver eller specialtegn skal du markere afkrydsningsfeltet include letters and symbols

(medtag bogstaver og symboler).

Brug af antivirussoftware

Når du bruger computeren til at få adgang til e-mail, et netværk eller internettet, risikerer du, at computeren inficeres af virus. Computervira kan deaktivere operativsystemet, programmer eller hjælpeprogrammer eller forårsage en unormal funktionsmåde.

Antivirussoftware kan finde de fleste typer vira, destruere dem og i de fleste tilfælde reparere de skader, som de forårsager. For konstant at yde beskyttelse imod nyligt opdagede vira skal antivirussoftware holdes ajour.

Windows Defender er forudinstalleret på din computer. HP anbefaler på det kraftigste, at du fortsætter med at bruge et antivirusprogram for at beskytte din computer fuldt ud.

Brug af firewallsoftware

Firewalls er designet til at forhindre uautoriseret adgang til et system eller netværk. En firewall kan være et softwareprogram, som du installerer på din computer, dit netværk eller begge dele, eller det kan være en løsning, der består af både hardware og software.

Der findes to typer firewalls:

● Værtsbaserede firewalls – software, der kun beskytter den computer, den er installeret på.

● Netværksbaserede firewalls – installeret mellem DSL- eller kabelmodemmet og hjemmenetværket for at beskytte alle computere i netværket.

48 Kapitel 7 Sikkerhed

Når en firewall er installeret på et system, overvåges alle data, der sendes til og fra systemet, og sammenlignes med et sæt brugerdefinerede sikkerhedskriterier. Alle data, der ikke overholder disse kriterier, blokeres.

Computeren eller netværksudstyret har muligvis allerede en firewall installeret. Ellers findes der firewallsoftwareløsninger.

BEMÆRK: Under visse omstændigheder kan en firewall blokere for adgang til internetspil, påvirke printer- eller fildeling på et netværk eller blokere for tilladte vedhæftede filer i e-mails. Du kan løse problemet midlertidigt ved at deaktivere firewallen, udføre den ønskede opgave og derefter genaktivere firewallen.

Hvis du vil løse problemet permanent, skal du omkonfigurere firewallen.

Installation af softwareopdateringer

Software fra HP, Windows og tredjepartssoftware, der er installeret på din computer, skal opdateres med jævne mellemrum for at afhjælpe sikkerhedsproblemer og forbedre softwareydelsen.

Sådan får du vist eller ændrer indstillingerne:

VIGTIGT: Microsoft udsender meddelelser om Windows-opdateringer, som kan indeholde sikkerhedsopdateringer. For at beskytte computeren mod sikkerhedsbrud og computervira skal du installere alle opdateringer fra Microsoft, så snart du får meddelelse om dem.

Du kan installere opdateringerne automatisk.

1.

Vælg knappen Start, vælg Indstillinger, vælg Opdatering og sikkerhed, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

2.

Hvis du vil planlægge et tidspunkt for installation af opdateringer, skal du vælge Avancerede indstillinger og derefter følge anvisningerne på skærmen.

Brug af et valgfrit sikkerhedskabel (kun udvalgte produkter)

Et sikkerhedskabel (købes separat) er udviklet til at fungere præventivt, men vil ikke nødvendigvis forhindre, at computeren bliver misbrugt eller stjålet. Du slutter et sikkerhedskabel til computeren ved at følge producentens anvisninger.

Brug af en fingeraftrykslæser (kun udvalgte produkter)

Der findes indbyggede fingeraftrykslæsere på udvalgte produkter.

Fingeraftrykslæseren er en lille metalsensor, der er placeret et af følgende steder i computeren:

● Tæt ved bunden af TouchPad'en

● I højre side af tastaturet

● Øverst til højre på skærmen

● I venstre side af skærmen

● På bagsiden af skærmen

Afhængigt af produktet kan læseren vende vandret eller lodret.

Installation af softwareopdateringer 49

8 Vedligeholdelse

Regelmæssig vedligeholdelse sikrer, at din computer har optimal ydeevne. Dette kapitel forklarer, hvordan du bruger værktøjer som Diskdefragmentering og Diskoprydning. Dette kapitel indeholder desuden en vejledning til opdatering af programmer og drivere, trin til at rense computeren og gode råd om at rejse med (eller forsende) computeren.

Opdatering af programmer og drivere

HP anbefaler, at du regelmæssigt opdaterer dine programmer og drivere. Opdateringer kan løse problemer og indeholde nye funktioner og valgmuligheder. Det er fx ikke sikkert, at ældre grafikkomponenter fungerer godt sammen med den nyeste spilsoftware. Uden den nyeste driver får du ikke mest muligt ud af dit udstyr.

Gå til http://www.hp.com/support for at downloade de nyeste versioner af HP-programmer og drivere. Du kan også registrere dig, så du automatisk modtager meddelelser, når der er tilgængelige opdateringer.

Følg anvisningerne for at opdatere dine programmer og drivere:

1.

Vælg ikonet for spørgsmålstegn på proceslinjen.

2.

Vælg Min bærbare computer, vælg fanen Opdateringer, og vælg derefter Søg efter opdateringer og meddelelser.

3.

Følg anvisningerne på skærmen.

Rengøring af computeren

Rengøring af computeren fjerner jævnligt snavs og urenheder, så enhedens ydeevne konstant er optimal.

Brug følgende produkter til sikker rengøring af din computers udvendige overflader:

Fjernelse af snavs og urenheder fra din computer

Her er de anbefalede trin til rengøring af snavs og urenheder på din computer.

1.

Brug engangshandsker fremstillet af latex (eller af nitril, hvis du er overfølsom over for latex), når du rengør overfladerne.

2.

Sluk enheden, og træk netledningen ud af stikkontakten. Afbryd andre tilsluttede eksterne enheder.

Fjern eventuelle installerede batterier fra enheder, som fx trådløse tastaturer.

FORSIGTIG: For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af komponenter må du aldrig rengøre et produkt, når det er tændt eller tilsluttet strøm.

3.

Fugt en mikrofiberklud med vand. Kluden skal være fugtig men ikke dryppende våd.

VIGTIGT: For at undgå at beskadige overfladen må du ikke bruge slibende klude, håndklæder og papirhåndklæder.

50 Kapitel 8 Vedligeholdelse

4.

Aftør forsigtigt ydersiden af produktet med den fugtige klud.

VIGTIGT: Hold væske væk fra produktet. Undgå, at fugt kommer ind i åbningerne. Hvis der kommer væske ind i dit HP-produkt, kan det forårsage skade på produktet. Sprøjt ikke væske direkte på produktet. Brug ikke aerosolspray, opløsningsmidler, slibende materialer eller rengøringsmidler, der indeholder hydrogenperoxyd eller blegemiddel, som kan beskadige overfladen.

5.

Start med skærmen (hvis det er relevant). Tør forsigtigt i én retning fra toppen af skærmen mod bunden.

Afslut med rengøring af eventuelle bøjelige kabler, som fx netledning, tastaturkabel og USB-kabler.

6.

Sørg for, at overfladerne er helt lufttørre, før du tænder enheden efter rengøring.

7.

Kassér handskerne efter rengøringen. Rengør hænderne straks efter, du har fjernet handskerne.

Du kan finde anbefalede trin til rengøring af computerens udvendige overflader med et højt niveau af berøring, der kan hjælpe med at forhindre spredning af skadelige bakterier og vira i

Rengøring af computeren med et desinfektionsmiddel på side 51 .

Rengøring af computeren med et desinfektionsmiddel

WHO (World Health Organization) anbefaler rengøring af overflader efterfulgt af desinfektion som den bedste fremgangsmåde til at forhindre spredning af virale luftvejssygdomme og skadelige bakterier.

Når du har rengjort de udvendige overflader på computeren ved at følge trinnene i Fjernelse af snavs og urenheder fra din computer på side 50

, kan du også vælge at rengøre overfladerne med et desinfektionsmiddel. Et desinfektionsmiddel, som ligger inden for HP’s retningslinjer for rengøring, er en alkoholopløsning bestående af 70 % isopropanol og 30 % vand. Opløsningen er også kendt som sprit og sælges i de fleste butikker.

Følg disse trin, når du desinficerer udvendige overflader på din computer med et højt niveau af berøring::

1.

Brug engangshandsker fremstillet af latex (eller af nitril, hvis du er overfølsom over for latex), når du rengør overfladerne.

2.

Sluk enheden, og træk netledningen ud af stikkontakten. Afbryd andre tilsluttede eksterne enheder.

Fjern eventuelle installerede batterier fra enheder, som fx trådløse tastaturer.

FORSIGTIG: For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af komponenter må du aldrig rengøre et produkt, når det er tændt eller tilsluttet strøm.

3.

Fugt en mikrofiberklud med en blanding af 70 % isopropanol og 30 % vand. Kluden skal være fugtig men ikke dryppende våd.

FORSIGTIG: Brug ikke følgende kemikalier eller opløsninger med kemikalierne, herunder rengøringsmidler i spraydåser: blegemiddel, peroxider (herunder hydrogenperoxyd), acetone, ammoniak, ethanol, dichlormethan eller andre petroleumsbaserede materialer, som fx benzin, fortynder, benzen eller toluen.

VIGTIGT: For at undgå at beskadige overfladen må du ikke bruge slibende klude, håndklæder og papirhåndklæder.

4.

Aftør forsigtigt ydersiden af produktet med den fugtige klud.

VIGTIGT: Hold væske væk fra produktet. Undgå, at fugt kommer ind i åbningerne. Hvis der kommer væske ind i dit HP-produkt, kan det forårsage skade på produktet. Sprøjt ikke væske direkte på produktet. Brug ikke aerosolspray, opløsningsmidler, slibende materialer eller rengøringsmidler, der indeholder hydrogenperoxyd eller blegemiddel, som kan beskadige overfladen.

Rengøring af computeren med et desinfektionsmiddel 51

5.

Start med skærmen (hvis det er relevant). Tør forsigtigt i én retning fra toppen af skærmen mod bunden.

Afslut med rengøring af eventuelle bøjelige kabler, som fx netledning, tastaturkabel og USB-kabler.

6.

Sørg for, at overfladerne er helt lufttørre, før du tænder enheden efter rengøring.

7.

Kassér handskerne efter rengøringen. Rengør hænderne straks efter, du har fjernet handskerne.

Rejse med eller forsendelse af din computer

Her er nogle tips til at sikre dit udstyr, hvis du er nødt til at rejse med eller sende din computer.

● Klargør computeren til transport eller forsendelse:

– Sikkerhedskopier dine oplysninger til et eksternt drev.

– Fjern alle diske og alle eksterne mediekort, f.eks. hukommelseskort.

– Sluk for alt eksternt udstyr, og kobl det derefter fra.

– Sluk for computeren.

● Tag en sikkerhedskopi af dine data. Opbevar sikkerhedskopien et andet sted end computeren.

● Medbring computeren som håndbagage, når du flyver, og undlad at tjekke den ind sammen med din

øvrige bagage.

VIGTIGT: Undgå at udsætte et drev for magnetfelter. Sikkerhedsudstyr med magnetfelter omfatter de metaldetektorer, du går igennem i lufthavne, samt sikkerhedsstave. Transportbånd i lufthavne og lignende sikkerhedsanordninger, der kontrollerer håndbagage, bruger røntgenstråler i stedet for magnetisme og beskadiger ikke drev.

● Hvis du har tænkt dig at anvende computeren under en flyrejse, skal du lytte til flypersonalets anvisninger om, hvornår du kan bruge din computer. Flyselskabet skal give tilladelse til brug af computere ombord på flyet.

● Hvis du skal sende computeren eller et drev, skal du bruge passende, beskyttende emballage, og pakken skal mærkes "FORSIGTIG".

● Brug af trådløse enheder kan være begrænset i visse omgivelser. Sådanne begrænsninger kan gælde om bord på fly, på hospitaler, i nærheden af sprængstoffer og på risikofyldte steder. Spørg om tilladelse, hvis du er usikker på, hvad praksis er for anvendelse af en trådløs enhed på din computer, før du tænder for den.

● Du bør følge disse forslag, når du rejser i udlandet:

– Kontrollér de computerrelaterede toldregler for hvert land/område, du rejser til.

– Undersøg kravene til netledninger og adaptere for alle de lande/områder, hvor du har tænkt dig at anvende computeren. Spænding, frekvens og stikkonfiguration varierer.

ADVARSEL!

Hvis du vil mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret, må du ikke bruge computeren med en spændingsomformer af den type, der sælges til husholdningsudstyr.

52 Kapitel 8 Vedligeholdelse

9 Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse

Kapitlet indeholder oplysninger om processer, som er standardprocedure for de fleste produkter.

VIGTIGT: Hvis du udfører gendannelsesprocedurer på en tablet, skal tablettens batteri være mindst 70 % opladet, før du går i gang med gendannelsesprocessen.

VIGTIGT: Hvis du bruger en tablet med aftageligt tastatur, skal du slutte din tablet til tastatursoklen, før du går i gang med en gendannelsesproces.

Kapitlet indeholder oplysninger om software, der bruges til sikkerhedskopiering og gendannelse.

Oplysningerne i kapitlet beskriver standardproceduren for de fleste tynde klientprodukter.

Softwaren HP ThinUpdate er installeret på tynde klientcomputere (kun udvalgte produkter) og giver mulighed for sikkerhedskopiering og gendannelse. Hvis softwaren ikke er installeret på din computer, kan du downloade den fra http://www.hp.com/support . (Søg efter din tynde klientmodel, og klik på afsnittet Software, drivere og firmware på supportsiden for den model. Se afsnittet om håndbøger for oplysninger om brugen af softwaren). For at få flere oplysninger om systemets hardwarekomponenter og versionsnummer på system­

BIOS skal du vælge knappen Start, vælge mappen HP og derefter vælge HP systemoplysninger.

BEMÆRK: HP anbefaler, at du regelmæssigt besøger webstedet for at se om der er programopdateringer.

Brug af HP ThinUpdate

Kapitlet indeholder oplysninger om processer, som er standardprocedure for de fleste produkter.

Brug HP ThinUpdate-software til følgende formål:

● Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier

● Gendannelse og genoprettelse af systemet

● Installation og opdatering af software

Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse 53

10 Computer Setup (BIOS), TPM, og HP Sure Start

HP har flere værktøjer, som hjælper med at opsætte og beskytte din computer.

Brug af Computer Setup

Computer Setup eller Basic Input/Output System (BIOS) styrer kommunikationen mellem alle systemets input- og outputenheder (som f.eks. harddisks, skærm, tastatur, mus og printer). Computer Setup indeholder indstillinger for de installerede typer af enheder, startsekvensen for computeren og omfanget af systemhukommelse og udvidet hukommelse.

BEMÆRK: Vær særlig omhyggelig, når du foretager ændringer i Computer Setup. Fejl kan forhindre computeren i at fungere korrekt.

Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på f10 for at starte og få adgang til

Computer Setup.

Navigering og valg i Computer Setup

Du kan bruge en eller flere metoder til navigation og valg i Computer Setup.

● Du vælger en menu eller et menupunkt ved hjælp af tasten tab og piletasterne på tastaturet og derefter ved at trykke på enter eller ved at vælge emnet ved hjælp af et pegeredskab.

● For at rulle op og ned skal du vælge Pil op eller Pil ned i øverste højre hjørne af skærmen eller bruge Pil op- eller Pil ned-tasten på tastaturet.

● Hvis du vil lukke åbne dialogbokse og vende tilbage til hovedskærmbilledet i Computer Setup, skal du trykke på esc , og derefter følge anvisningerne på skærmen.

Vælg en af følgende fremgangsmåder for at afslutte Computer Setup:

● Du afslutter menuerne Computer Setup uden at gemme ændringerne ved at vælge Main (Overordnet), vælge Ignore Changes and Exit (Ignorer ændringer, og afslut) og derefter vælge Yes (Ja).

BEMÆRK: Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på enter .

● Vælg Main (Overordnet), vælg Save Changes and Exit (Gem ændringer og afslut), og vælg derefter Yes (Ja) for at gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup-menuerne.

BEMÆRK: Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på enter .

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Gendannelse af fabriksindstillinger i Computer Setup

Følg disse trin for at gendanne alle indstillinger i Computer Setup til de fabriksindstillede værdier.

BEMÆRK: Gendannelse af standardindstillinger ændrer ikke harddiskens tilstand.

1.

Start Computer Setup. Se

Brug af Computer Setup på side 54

.

54 Kapitel 10 Computer Setup (BIOS), TPM, og HP Sure Start

2.

Vælg Main (Overordnet), vælg Apply Factory Defaults and Exit (Anvend standardindstillinger og afslut), og vælg derefter Yes (Ja).

BEMÆRK: Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på enter .

BEMÆRK: På udvalgte produkter kan valgmulighederne vise Gendan standarder i stedet for Anvend fabrikkens standardindstillinger og afslut.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

BEMÆRK: Din adgangskode- og sikkerhedsindstillinger ændres ikke, når du gendanner fabriksindstillingerne.

Opdatering af BIOS

Opdaterede versioner af BIOS kan være tilgængelige på HP's websted. De fleste BIOS-opdateringer på HP's websted er pakket i komprimerede filer, der kaldes SoftPaqs.

Visse download-pakker indeholder en fil med navnet Readme.txt, som indeholder oplysninger om installation af filen og fejlfinding.

Fastslå BIOS-versionen

For at beslutte, om du skal opdatere Computer Setup (BIOS), skal du først fastslå BIOS-versionen på computeren.

Du kan få adgang til BIOS-versionsoplysninger (også kaldet ROM date (ROM-dato) og System BIOS) ved at vælge knappen Start, vælge mappen HP og vælge HP systemoplysninger (hvis du allerede er i Windows) eller ved at bruge Computer Setup.

1.

Start Computer Setup. Se Brug af Computer Setup på side 54

.

2.

Vælg Main (Overordnet), og vælg derefter System Information (Systemoplysninger).

3.

Du afslutter menuerne i Computer Setup uden at gemme ændringerne ved at vælge Main (Overordnet), vælge Ignore Changes and Exit (Ignorér ændringer, og afslut) og derefter vælge Yes (Ja).

BEMÆRK: Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på enter .

Download af en BIOS-opdatering

Når du har gennemgået forudsætningerne, kan du søge efter og downloade BIOS-opdateringer.

1.

For at få adgang til HP Support skal du gå til http://www.hp.com/support og vælge dit land. Vælg Drivere og downloads, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at få adgang til download af BIOS.

– eller –

Vælg ikonet for spørgsmålstegn på proceslinjen.

2.

Følg disse trin i download-området for BIOS: a.

Identificér den nyeste BIOS-opdatering, og sammenlign den med BIOS-versionen, der aktuelt er installeret på computeren. Notér datoen, navnet eller andre id-oplysninger. Du får muligvis brug for oplysningerne til at finde opdateringen senere, når den er downloadet til din harddisk.

Opdatering af BIOS 55

b.

Følg anvisningerne på skærmen for at downloade dit valg til harddisken.

Notér stien til placering på harddisken, hvor BIOS-opdateringen downloades. Du skal bruge stien, når du er klar til at installere opdateringen.

BEMÆRK: Hvis du slutter computeren til et netværk, skal du rådføre dig med netværksadministratoren, før du installerer softwareopdateringer, især opdateringer af system-BIOS.

Ændring af startrækkefølgen med f9-prompten

Følg disse trin for dynamisk at vælge en startenhed for den aktuelle startsekvens.

1.

Få adgang til menuen Valgmuligheder for startenhed:

● Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på f9 for at åbne menuen

Boot Device Options (Indstillinger for startenhed).

2.

Vælg en startenhed, tryk på enter , og følg derefter anvisningerne på skærmen.

TPM BIOS-indstillinger (kun udvalgte produkter)

TPM giver yderligere sikkerhed på din computer. Du kan redigere TPM-indstillingerne i Computer Setup (BIOS).

VIGTIGT: Før du aktiverer funktionen Trusted Platform Module (TPM) på dette system, skal du sørge for, at din påtænkte brug af TPM er i overensstemmelse med relevante lokale love, regulativer og politikker, og godkendelser eller licenser skal anskaffes, hvis de er relevante. Eventuelle problemer med overholdelse som følge af din brug af TPM, der overtræder førnævnte krav, er på eget ansvar. HP er ikke ansvarlig for eventuelle krav.

BEMÆRK: Hvis du ændrer TPM-indstillingen til Skjult, er TPM ikke synlig i operativsystemet.

Sådan får du adgang til TPM-indstillingerne i Computer Setup:

1.

Start Computer Setup. Se

Brug af Computer Setup på side 54

.

2.

Vælg Sikkerhed, vælg TPM-indbygget sikkerhed, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Brug af HP Sure Start (kun udvalgte produkter)

Visse computermodeller er konfigureret med HP Sure Start, en teknologi, som overvåger, om computerens

BIOS udsættes for angreb eller beskadigelse. Hvis BIOS'en beskadiges eller angribes, gendanner HP Sure Start automatisk BIOS'en til dens tidligere fejlsikrede tilstand, uden indgriben fra brugeren.

HP sikker Start er allerede konfigureret og aktiveret, så de fleste brugere kan bruge standardkonfigurationen

HP Sure Start. Avancerede brugere kan tilpasse standardkonfigurationen.

For at få adgang til den nyeste dokumentation vedrørende HP Sure Start skal du gå til http://www.hp.com/ support og vælge dit land. Vælg Find dit produkt, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

56 Kapitel 10 Computer Setup (BIOS), TPM, og HP Sure Start

11 Brug af HP PC Hardware Diagnostics

HP PC Hardware Diagnostics er et hjælpeprogram, som gør det muligt at køre diagnostiske test for at afgøre, om computerens hardware kører korrekt. De tre versioner er HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP

PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) og (kun for udvalgte produkter) en firmwarefunktion kaldet Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

Brug af HP PC Hardware Diagnostics Windows (kun udvalgte produkter)

HP PC Hardware Diagnostics Windows er et Windows-baseret hjælpeprogram, som gør det muligt at køre diagnostiske test for at afgøre, om computerens hardware fungerer korrekt. Værktøjet kører i Windows­ operativsystemet for at diagnosticere hardwarefejl.

Hvis HP PC Hardware Diagnostics Windows ikke er installeret på din computer, skal du først downloade og

installere det. Se Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows på side 58 for oplysninger om at

downloade HP PC Hardware Diagnostics Windows.

Brug af en hardwarefejl-id-kode fra HP PC Hardware Diagnostics Windows

Når HP PC Hardware Diagnostics Windows registrerer en fejl, der kræver udskiftning af hardware, genereres en fejl-id-kode på 24 cifre.

▲ Afhængigt af anvisningerne på skærmen skal du vælge en af følgende muligheder:

● Hvis der vises et link til fejl-id'et vises, skal du vælge linket og følge anvisningerne på skærmen.

● Hvis der vises anvisninger i, hvordan du ringer til support, skal du følge disse anvisninger.

Få adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows

Når HP PC Hardware Diagnostics Windows er installeret, kan du få adgang til programmet fra HP Hjælp og support.

Sådan får du adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP Hjælp og support

Når HP PC Hardware Diagnostics Windows er installeret, skal du følge disse trin for at få adgang til programmet fra HP Hjælp og support.

Sådan får du adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP Hjælp og support:

1.

Vælg knappen Start, og vælg derefter HP Hjælp og support.

2.

Vælg HP PC Hardware Diagnostics Windows.

3.

Når værktøjet åbner, skal du vælge den type diagnostiske test, som du vil køre, og følge anvisningerne på skærmen.

BEMÆRK: Hvis du vil stoppe en diagnostisk test, skal du vælge Annuller.

Brug af HP PC Hardware Diagnostics 57

Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows

Downloadanvisningerne til HP PC Hardware Diagnostics Windows findes kun på engelsk. Du skal bruge en

Windows-computer til at downloade dette værktøj, da der kun leveres .exe-filer.

Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP

Følg disse trin for at downloade HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP.

1.

Gå til http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags . HP PC Diagnostics-startsiden vises.

2.

Vælg Download HP Diagnostics Windows, og vælg derefter en placering på din computer eller et USB­ flashdrev.

Værktøjet downloades til den valgte placering.

Download af HP Hardware Diagnostics Windows ved hjælp af produktnavn eller -nummer (kun udvalgte produkter)

Du kan downloade HP PC Hardware Diagnostics Windows ved hjælp af produktnavn eller -nummer.

BEMÆRK: For nogle produkter kan du være nødt til at downloade softwaren til et USB-flashdrev ved hjælp af produktnavnet eller -nummeret.

1.

Gå til http://www.hp.com/support .

2.

Vælg Software og drivere, vælg din produkttype, og indtast derefter produktnavn eller -nummer i det viste søgefelt.

3.

I afsnittet Diagnosticering skal du vælge Download og derefter følge anvisningerne på skærmen for at vælge den ønskede version af Windows Diagnosticering, der skal downloades til din computer eller dit

USB-flashdrev.

Værktøjet downloades til den valgte placering.

Installation af HP PC Hardware Diagnostics Windows

Gå til mappen på din computer eller USB-flashdrevet, hvor .exe-filen blev gemt, dobbeltklik på .exe-filen, og følg anvisningerne på skærmen for at installere HP PC Hardware Diagnostics Windows.

Brug af HP PC Hardware Diagnostics UEFI

HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) gør det muligt at køre diagnostiske tests for at afgøre, om computerens hardware fungerer korrekt. Værktøjet kører uden for operativsystemet og kan således isolere hardwarefejl på grund af problemer der er forårsaget af operativsystemet eller andre softwarekomponenter.

Hvis din pc ikke starter i Windows, kan du bruge HP PC Hardware Diagnostics UEFI til at diagnosticere hardwareproblemer.

Opstart af HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Følg denne procedure for at starte HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

1.

Tænd eller genstart computeren, og tryk hurtigt på esc .

58 Kapitel 11 Brug af HP PC Hardware Diagnostics

2.

Tryk på f2 .

BIOS'en søger på tre steder efter diagnoseværktøjerne i følgende rækkefølge: a.

Tilsluttet USB-flashdrev

BEMÆRK:

Se Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI på side 59

for at få flere oplysninger om download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI-værktøjet til et USBflashdrev.

b.

Harddisk c.

BIOS

3.

Når diagnoseværktøjet åbner, skal du vælge et sprog og den type diagnostiske test, du vil køre, og følge anvisningerne på skærmen.

Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev

Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev kan være nyttigt i visse situationer.

● HP PC Hardware Diagnostics UEFI er ikke inkluderet i forudinstallationsbilledet.

● HP PC Hardware Diagnostics UEFI er ikke inkluderet i HP Tools-partitionen.

● Harddisken er beskadiget.

BEMÆRK: Anvisningerne til at downloade HP PC Hardware Diagnostics UEFI findes kun på engelsk, og du skal bruge en Windows-computer til at downloade og oprette HP UEFI-supportmiljøet, fordi der kun tilbydes .exe-filer.

Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Følg denne procedure for at downloade den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et

USB-flashdrev.

1.

Gå til http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags . HP PC Diagnostics-startsiden vises.

2.

Vælg Download HP Diagnostics UEFI, og vælg derefter Run (Kør).

Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer (kun udvalgte produkter)

Du kan downloade HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer (kun udvalgte produkter) til et USB-flashdrev.

BEMÆRK: For nogle produkter kan du være nødt til at downloade softwaren til et USB-flashdrev ved hjælp af produktnavnet eller -nummeret.

1.

Gå til http://www.hp.com/support .

2.

Angiv produktnavnet eller -nummeret, vælg din computer, og vælg derefter dit operativsystem.

3.

I afsnittet Diagnosticering kan du følge anvisningerne på skærmen til at vælge og downloade den

ønskede UEFI Diagnostics-version til din computer.

Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev 59

Brug af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

(kun udvalgte produkter)

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI er en firmwarefunktion (BIOS), der downloader HP PC Hardware

Diagnostics UEFI til din computer. Den kan udføre diagnosticering på din computer og kan uploade resultaterne til en forudkonfigureret server.

Du kan finde flere oplysninger om Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved at gå til http:// www.hp.com/go/techcenter/pcdiags og derefter vælge Få mere at vide.

Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI findes også som SoftPaq, der kan downloades til en server.

Download af den nyeste version af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Sådan downloader du den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev.

1.

Gå til http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags . HP PC Diagnostics-startsiden vises.

2.

Vælg Download Remote Diagnostics, og vælg derefter Kør.

Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer

Du kan downloade Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer.

BEMÆRK: For nogle produkter kan du være nødt til at downloade softwaren ved hjælp af produktnavnet eller -nummeret.

1.

Gå til http://www.hp.com/support .

2.

Vælg Software og drivere, vælg din produkttype, indtast produktnavn eller -nummer i det viste søgefelt, vælg din computer, og vælg derefter dit operativsystem.

3.

I afsnittet Diagnosticering kan du følge anvisningerne på skærmen til at vælge og downloade den

ønskede Remote UEFI (Fjern UEFI)-version til produktet.

Tilpasning af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Ved hjælp af indstillingerne for Remote HP PC Hardware Diagnostics i Computeropsætning (BIOS) kan du udføre følgende tilpasninger:

● Angiv en tidsplan for diagnosticering uden opsyn. Du kan også starte diagnosticering med det samme i interaktiv tilstand ved at vælge Udfør Remote HP PC Hardware Diagnostics.

● Angiv, hvor de downloadede diagnosticeringsværktøjer skal placeres. Denne funktion giver adgang til værktøjerne fra HP's websted eller fra en server, som er blevet forudindstillet til denne anvendelse. Din computer kræver ikke en traditionel lokal lagerplads (som f.eks. en harddisk eller et USB-flashdrev) for at køre fjerndiagnosticering.

● Angiv en placering til lagring af testresultater. Du kan også angive det brugernavn og den adgangskode, som du bruger i forbindelse med upload.

● Få vist statusoplysninger om den tidligere udførte diagnostik.

For at tilpasse indstillingerne for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI skal du følge disse trin:

60 Kapitel 11 Brug af HP PC Hardware Diagnostics

1.

Tænd eller genstart computeren. Når HP-logoet vises, skal du trykke på f10 for at åbne

Computeropsætning.

2.

Vælg Avanceret, og vælg derefter Indstillinger.

3.

Foretag valg af tilpasninger.

4.

Vælg Startside og derefter Gem ændringer, og afslut for at gemme dine indstillinger.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

Tilpasning af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI 61

12 Specifikationer

Når du rejser med eller opbevarer din computer, giver vurderinger af indgangseffekt og driftsspecifikationer nyttige oplysninger.

Indgangseffekt

Oplysningerne om strøm i dette afsnit kan være nyttige, hvis du har planer om at rejse til udlandet med computeren.

Computeren kører på jævnstrøm, som kan leveres via en vekselstrøms- eller jævnstrømskilde.

Vekselstrømskilden skal have en mærkelast på 100-240 V, 50-60 Hz. Selvom computeren kan forsynes med strøm via en selvstændig jævnstrømskilde, anbefales det, at den kun forsynes med strøm via en vekselstrømsadapter eller en jævnstrømsstrømkilde, der er leveret og godkendt af HP til brug til denne computer.

Computeren kan køre på jævnstrøm inden for en eller flere af følgende specifikationer. Computerens spænding og strømstyrke kan ses på mærkatet med lovgivningsmæssige oplysninger.

Tabel 12-1 Jævnstrømsspecifikationer

Indgangseffekt Nominel effekt

Driftsspænding og -strøm 5 V jævnstrøm ved 2 A / 12 V jævnstrøm ved 3 A / 15 V jævnstrøm ved 3 A – 45 W USB-C

5 V jævnstrøm ved 3 A / 9 V jævnstrøm ved 3 A / 12 V jævnstrøm ved 3,75 A / 15 V jævnstrøm ved 3 A – 45 W USB-C

5 V jævnstrøm ved 3 A / 9 V jævnstrøm ved 3 A / 10 V jævnstrøm ved 3,75 A / 12 V jævnstrøm ved 3,75 A / 15 V jævnstrøm ved 3 A /

20 V jævnstrøm ved 2,25 A – 45 W USB-C

5 V jævnstrøm ved 3 A / 9 V jævnstrøm ved 3 A / 12 V jævnstrøm ved 5 A / 15 V jævnstrøm ved 4,33 A / 20 V jævnstrøm ved 3,25 A

– 65 W USB-C

5 V jævnstrøm ved 3 A / 9 V jævnstrøm ved 3 A / 10 V jævnstrøm ved 5 A / 12 V jævnstrøm ved 5 A / 15 V jævnstrøm ved 4,33 A / 20

V jævnstrøm ved 3,25 A – 65 W USB-C

5 V jævnstrøm ved 3 A / 9 V jævnstrøm ved 3 A / 10 V jævnstrøm ved 5 A / 12 V jævnstrøm ved 5 A / 15 V jævnstrøm ved 5 A / 20 V jævnstrøm ved 4,5 A – 90 W USB-C

19,5 V jævnstrøm ved 2,31 A – 45 W

19,5 V jævnstrøm ved 3,33 A – 65 W

19,5 V jævnstrøm ved 4,62 A – 90 W

19,5 V jævnstrøm ved 6,15 A – 120 W

19,5 V jævnstrøm ved 6,9 A – 135 W

19,5 V jævnstrøm ved 7,70 A – 150 W

19,5 V jævnstrøm ved 10,3 A – 200 W

62 Kapitel 12 Specifikationer

Tabel 12-1 Jævnstrømsspecifikationer

Indgangseffekt Nominel effekt

19,5 V jævnstrøm ved 11,8 A – 230 W

19,5 V jævnstrøm ved 16,92 A – 330 W

BEMÆRK: Dette produkt er udviklet til it-strømsystemer i Norge med en fase til fase-spænding, der ikke overstiger 240 V rms.

Driftsmiljø

Brug driftsspecifikationerne til at få nyttige oplysninger, når du rejser med eller opbevarer din computer.

Tabel 12-2 Specifikationer for driftsmiljø

Faktor

Temperatur

Drift (skriver til optisk disk)

Ikke i drift

Relativ fugtighed (ikke fortættet)

I drift

Ikke i drift

Maksimal højde (uden tryk)

I drift

Ikke i drift

Metrisk

5 °C til 35 °C

-20 °C til 60 °C

10 % til 90 %

5 % til 95 %

-15 m til 3.048 m

-15 m til 12.192 m

USA

41 °F til 95 °F

-4 °F til 140 °F

10 % til 90 %

5 % til 95 %

-50 fod til 10.000 fod

-50 fod til 40.000 fod

Driftsmiljø 63

13 Elektrostatisk afladning

Elektrostatisk afladning er afladning af statisk elektricitet, når to objekter kommer i kontakt med hinanden, f.eks. det stød, du kan få, hvis du går over et gulvtæppe og derefter rører ved et metaldørhåndtag.

En afladning af statisk elektricitet fra fingre eller andre elektrostatiske ledere kan beskadige elektroniske komponenter.

VIGTIGT: Hvis du vil forhindre beskadigelse af computeren eller et drev eller tab af data, skal du overholde følgende forholdsregler:

● Hvis vejledningen til fjernelse eller installation angiver, at du skal frakoble strømmen til computeren, skal du først sikre dig, at den har korrekt jordforbindelse.

● Lad komponenterne blive de relevante steder, før du er klar til at installere dem.

● Undgå at berøre stifter, kabler og kredsløb. Berør elektronikkomponenter så lidt som muligt.

● Brug ikke-magnetisk værktøj.

● Før du håndterer komponenter, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en umalet metaloverflade.

● Hvis du fjerner en komponent, skal du lægge den i en dertil indrettet beholder.

64 Kapitel 13 Elektrostatisk afladning

14 Hjælp til handicappede

HP's mål er at designe, producere og markedsføre produkter, tjenester og oplysninger, som alle kan bruge overalt, enten som separate enheder eller med relevante enheder eller programmer med teknologiske hjælpemidler fra tredjeparter.

HP og tilgængelighed

HP arbejder mod at flette mangfoldighed, inklusion og en god arbejds-/fritidsbalance ind i virksomhedens dna, så det afspejles i alt, hvad HP gør. HP stræber mod at skabe et inkluderende miljø, der er fokuseret på at forbinde folk med effektiv teknologi i hele verden.

Find de teknologiske værktøjer, du har brug for

Det menneskelige potentiale udnyttes gennem teknologien. Teknologiske hjælpemidler fjerner barrierer og er med til at sikre uafhængigheden i hjemmet, på arbejdspladsen og i lokalsamfundet. Hjælpeteknologi hjælper med at øge, vedligeholde og forbedre funktionaliteten for elektronik og informationsteknologi.

Se De bedste teknologiske hjælpemidler til dig på side 66 for at få flere oplysninger.

HP's forpligtelse

HP bestræber sig på at tilvejebringe produkter og tjenester, der kan benyttes af personer med handicap.

Denne forpligtelse understøtter virksomhedens mål om mangfoldighed og hjælper med at sikre, at teknologiens fordele bliver tilgængelige for enhver.

HP's mål for tilgængeligheden går ud på at udforme, producere og markedsføre produkter og tjenester, som kan bruges af alle, herunder personer med handicap – enten som separate enheder eller i kombination med relevante teknologiske hjælpemidler.

For at nå dette mål indeholder denne tilgængelighedspolitik syv vigtige målsætninger, der skal styre HP's adfærd på området. Alle HP-ledere og -medarbejdere forventes at understøtte disse målsætninger og implementeringen heraf alt efter deres funktion og ansvarsområder:

● Opmærksomheden på tilgængelighed inden for HP skal øges, og medarbejderne skal have adgang til de nødvendige kurser for at kunne udforme, producere, markedsføre og levere tilgængelige produkter og tjenester.

● Der skal udarbejdes retningslinjer for produkters og tjenesters tilgængelighed, og vores produktudviklingsteam skal være ansvarlige for at implementere disse retningslinjer, når dette rent konkurrencemæssigt, teknisk og økonomisk giver mening.

● Personer med handicap skal involveres i udarbejdelsen af retningslinjer for tilgængeligheden og i udformningen og afprøvningen af produkter og tjenester.

● Hjælpefunktionerne til handicappede skal dokumenteres, og der skal være offentlig adgang til information om HP's produkter og tjenester.

● Der skal etableres et samarbejde med de førende udbydere af teknologiske hjælpemidler og løsninger.

Hjælp til handicappede 65

● Den interne og eksterne forskning og udvikling til fremme af de teknologiske hjælpemidler, der har relevans for HP's produkter og tjenester, skal understøttes.

● Branchestandarder og retningslinjer for tilgængelighed skal understøttes, og der skal ydes et bidrag til dem.

International Association of Accessibility Professionals (IAAP)

IAAP er en nonprofitorganisation, hvis sigte er at forbedre tilgængelighedsopgaven via netværk, uddannelse og certificering. Formålet er at hjælpe fagfolk inden for tilgængelighed, således at de kan udvikle og styrke deres karrierer og blive bedre til at hjælpe organisationer med at integrere tilgængelighedskomponenten i deres produkter og infrastruktur.

HP er stiftende medlem og tilsluttede sig organisationen for sammen med andre at udvikle tilgængelighedsområdet. Denne forpligtelse understøtter HP's mål om tilgængelighed i forbindelse med udformningen, produktionen og markedsføringen af produkter og tjenester, som kan bruges af personer med handicap.

Det er IAAP's mål at udvikle tilgængelighedsopgaven ved at skabe interaktion mellem enkeltpersoner, elever og organisationer, så de kan lære af hinanden. Vil du vide mere, kan du gå ind på http:// www.accessibilityassociation.org

for at deltage i onlineforummet, tilmelde dig nyhedsbrevet og læse om medlemsskabsporteføljen.

De bedste teknologiske hjælpemidler til dig

Alle, herunder personer med handicap eller aldersbetingede begrænsninger, skal kunne bruge teknologi for at kunne kommunikere, udtrykke sig og interagere med verden. HP arbejder på at øge opmærksomheden omkring tilgængelighed hos HP og hos vores kunder og partnere. Der findes en lang række teknologiske hjælpemidler, der gør HP-produkterne nemmere at bruge, nemlig letlæselige store skrifttyper, stemmegenkendelse, der giver hænderne en pause, eller andre hjælpeteknologier, der gør HP-produkter nemmere at bruge. Hvordan vælger du det rigtige?

Analysér dine behov

Dit potentiale udnyttes gennem teknologien. Teknologiske hjælpemidler fjerner barrierer og er med til at sikre uafhængigheden i hjemmet, på arbejdspladsen og i lokalsamfundet. Hjælpeteknologi hjælper med at øge, vedligeholde og forbedre funktionaliteten for elektronik og informationsteknologi.

Udvalget af AT-produkter er stort. Gennem din analyse af de teknologiske hjælpemidler skal du gerne kunne evaluere forskellige produkter, finde svar på dine spørgsmål og få hjælp til at vælge den bedste løsning til din specifikke situation. Fagfolkene med kompetencer inden for AT-behovsanalyser kommer fra mange forskellige områder. Et eksempel er autoriserede eller certificerede personer inden for fysioterapi, ergoterapi, foniatri og andre fagområder. Ikke-autoriserede eller -certificerede personer kan dog også hjælpe med behovsanalysen. Det vigtige er her at spørge ind til personens erfaring, ekspertise og priser for at klarlægge, hvorvidt vedkommende kan hjælpe dig videre.

HP-produkters hjælp til handicappede

Hvis det er relevant, finder du på følgende links oplysninger om hjælpefunktioner til handicappede og teknologiske hjælpemidler, der er integreret i mange HP-produkter. Med disse ressourcer bliver du i stand til at vælge det specifikke teknologiske hjælpemiddel og de specifikke produkter, der egner sig bedst til din situation.

● HP Elite x3 – hjælpefunktioner til handicappede (Windows 10 Mobile)

● HP-computere – hjælpefunktioner til handicappede i Windows 7

66 Kapitel 14 Hjælp til handicappede

● HP-computere – hjælpefunktioner til handicappede i Windows 8

● HP-computere – hjælpefunktioner til handicappede i Windows 10

● HP Slate 7-tablet-pc'er – aktivering af hjælpefunktioner til handicappede på din HP-tablet (Android

4.1/Jelly Bean)

● HP SlateBook-computere – aktivering af hjælpefunktioner til handicappede (Android 4.3/4.2/Jelly Bean)

● HP Chromebook-computere – aktivering af hjælpefunktioner til handicappede på din HP Chromebook eller Chromebox (Chrome OS)

● HP Shopping – perifere enheder til HP-produkter

Se Kontakt support på side 69 for at få yderligere hjælp til hjælpefunktionerne til handicappede på dit

HP-produkt.

Andre links til eksterne partnere og leverandører, der muligvis tilbyder yderligere hjælpefunktioner:

● Microsoft-information om hjælp til handicappede (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office)

● Information om Google-produkters hjælpefunktioner til handicappede (Android, Chrome, Google Apps)

● Teknologiske hjælpemidler sorteret efter type af handicap

● Assistive Technology Industry Association (ATIA)

Standarder og lovgivning

Lande verden over vedtager lige nu forordninger med henblik på at forbedre adgangen til produkter og serviceydelser for personer med handicap. Disse bestemmelser gælder traditionelt for telekommunikationsprodukter og -tjenester, pc'er og printere med visse kommunikations- og videoafspilningsfunktioner, tilhørende brugerdokumentation samt kundesupport.

Standarder

US Access Board har oprettet paragraf 508 i Federal Acquisition Regulation (FAR)-standarderne for at søge at løse problemer med adgang til informations- og kommunikationsteknologi (IKT) for personer med fysiske, sensoriske eller kognitive handicap.

Standarderne indeholder tekniske kriterier gældende for forskellige teknologityper samt ydeevnebaserede krav, der fokuserer på de pågældende produkters funktioner. Der findes specifikke kriterier for softwareprogrammer og operativsystemer, webbaseret information og programmer, computere, telekommunikationsprodukter, video og multimedier samt uafhængige lukkede produkter.

Mandat 376 – EN 301 549

Den Europæiske Union har oprettet EN 301 549-standarden inden for mandat 376 som et sæt af onlineværktøjer for offentlige indkøb af IKT-produkter. Standarden specificerer kravene til tilgængelighed, der gælder for IKT-produkter og -tjenester samt en beskrivelse af testprocedurer og evalueringsmetoder for hvert enkelt krav.

Retningslinjer for tilgængeligheden af webindhold (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG)

Retningslinjerne for tilgængeligheden af webindhold (WCAG) som udarbejdet af W3C's initiativ om tilgængelighed på internettet (Web Accessibility Initiative, WAI) hjælper webdesignere og udviklere med at

Standarder og lovgivning 67

oprette websteder, der opfylder behovene hos personer med handicap eller aldersbetingede begrænsninger bedre.

WCAG forbedrer tilgængeligheden for alle former for webindhold (tekst, billeder, lyd og video) og webprogrammer. WCAG kan nøje afprøves, er nemme at forstå og bruge og sikrer webudviklerne en vis fleksibilitet til at kunne videreudvikle. WCAG 2.0 er endvidere blevet godkendt som ISO/IEC 40500:2012 .

WCAG behandler specifikt de barrierer, der eksisterer i forhold til webadgangen for personer med synshandicap, hørehandicap, fysisk, kognitivt og neurologisk handicap samt ældre webbrugere, der har brug for hjælp i forbindelse med deres webadgang. WCAG 2.0 beskriver tilgængeligt indhold som:

● Opfatteligt (f.eks. ved at stille tekstalternativer til billeder, billedtekster til lyd, tilpasninger af præsentationer og farvekontraster til rådighed)

● Anvendeligt (ved at sikre adgang til tastaturer, farvekontrast, timing af indtastning, forhindring af slagtilfælde og navigerbarhed)

● Forståeligt (ved at sikre læsbarhed, forudsigelighed og indtastningshjælp)

● Robust (f.eks. ved at sikre kompatibiliteten med teknologiske hjælpemidler)

Love og bestemmelser

Der har været et øget lovgivningsmæssigt fokus på IT- og informationstilgængelighed. Følgende links indeholder information om vigtige love, bestemmelser og standarder.

● USA

● Canada

● Europa

● Australien

● Globalt

Nyttige ressourcer og links omhandlende tilgængelighed

Disse organisationer, institutioner og ressourcer kan være gode kilder til oplysninger om handicap og aldersbetingede begrænsninger.

BEMÆRK: Dette er ikke en udtømmende liste. Organisationerne er udelukkende anført til informationsformål. HP påtager sig intet ansvar for de oplysninger eller kontaktpersoner, der findes på internettet. Opførelse på siden er ikke ensbetydende med, at HP har godkendt dem.

Organisationer

Disse organisationer er nogle få af de mange, der tilbyder oplysninger om handicap og aldersbetingede begrænsninger.

● American Association of People with Disabilities (AAPD)

● Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)

● Hearing Loss Association of America (HLAA)

● Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)

68 Kapitel 14 Hjælp til handicappede

● Lighthouse International

● National Association of the Deaf

● National Federation of the Blind

● Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)

● Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)

● W3C-initiativet om webtilgængelighed (Web Accessibility Initiative, WAI)

Uddannelsesinstitutioner

Mange uddannelsesinstitutioner, herunder disse eksempler, tilbyder oplysninger om handicap og aldersbetingede begrænsninger.

● California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)

● University of Wisconsin-Madison, Trace Center

● University of Minnesota, Computer Accommodations Program

Andre ressourcer på handicapområdet

Mange ressourcer, herunder disse eksempler, indeholder oplysninger om handicap og aldersbetingede begrænsninger.

● ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program

● Det globale ILO-virksomhedsnetværk for handicapvenlighed

● EnableMart

● Det Europæiske Handicapforum

● Job Accommodation Network

● Microsoft Enable

HP-links

Disse HP-specifikke links indeholder oplysninger, som relaterer til handicap og aldersbetingede begrænsninger.

Vores onlinekontaktformular

HP's vejledning om komfort og sikkerhed

HP-salg til den offentlige sektor

Kontakt support

HP tilbyder teknisk support og hjælp med tilgængelighedsmuligheder til kunder med handicap.

BEMÆRK: Support er kun på engelsk.

Uddannelsesinstitutioner 69

● Døve eller hørehæmmede kunder, der har spørgsmål til teknisk support eller hjælp til handicappede på

HP-produkter, kan

– benytte TRS/VRS/WebCapTel og ringe til nummeret (877) 656-7058 mandag til fredag fra kl. 6 til 21

UTC-7.

● Kunder med andre handicap eller aldersbetingede begrænsninger, der har spørgsmål til teknisk support eller tilgængelighed for HP-produkter, kan

– ringe til nummeret (888) 259-5707 mandag til fredag fra kl. 6 til 21 UTC-7 eller

– udfylde kontaktformularen for personer med handicap eller aldersbetingede begrænsninger .

70 Kapitel 14 Hjælp til handicappede

Indeks

A adgangskoder

administrator............................ 40

BIOS-administrator............. 41-43

bruger........................................40

administratoradgangskode............40

antivirussoftware...........................48

AT (teknologiske hjælpemidler)

find.............................................66

formål........................................65

Automatisk DriveLock

aktivering.................................. 43

deaktivering.............................. 44

vælge.........................................43

Automatisk DriveLock-adgangskode

indtaste..................................... 45

B baggrundslys til tastatur

handlingstast............................ 12

batteri afhjælpning af lav

batterispænding............ 36, 37

afladning................................... 36

forseglet fra fabrikken..............37

lave batterispændinger.............36

strømbesparelse....................... 36

batteri forseglet fra fabrikken....... 37

batteridæksel, identificere.............14

batterilås, identificere....................14

batterispænding.......................35, 36

batteriudløserknap........................ 14

beskyttelse af computeren............ 50

bevægelser på præcisionstouchpad

glid med to fingre...................... 26

tryk med to fingre..................... 27

bevægelser på touchpad'en og berøringsskærmen

tryk............................................ 26

BIOS

downloade en opdatering.........55

fastslå version...........................55

opdatere....................................55

Bluetooth-enhed......................20, 22

Bluetooth-mærkat......................... 15

brug af adgangskoder....................40

brug af tastaturet og den valgfri mus

...................................................27

brug af TouchPad............................26

brugeradgangskode....................... 40

bund................................................15

C

certificeringsmærkat for trådløs....15

Computer Setup

Administratoradgangskode til

BIOS................................ 41-43

gendanne fabriksindstillinger...54

navigere og vælge.....................54

starte......................................... 54

D

dataoverførsel................................32

Driftsmiljø.......................................63

DriveLock

aktivering.................................. 46

beskrivelse................................ 45

deaktivering.............................. 46

DriveLock-adgangskode

angive........................................45

indtaste..................................... 47

ændre........................................ 47

E

ekstern strøm, bruge......................37

ekstra batteristik, identificere........14

elektrostatisk afladning.................64

esc-nøgle, identificere....................11

F

fingeraftryk, registrere.................. 48

fingeraftrykslæser......................... 49

fingeraftrykslæser, identificere......10

firewallsoftware............................. 48

forbindelseskomponent til

dockingenhed, identificere........14

forsendelse af computeren............52

G

gendannelse...................................53

genoprette......................................53

genvejstaster

afbryd........................................ 14 brug af....................................... 14 programmeringsforespørgsel.. 14 scroll lock.................................. 14

slå mikrofon fra/til....................13

glid med to fingre, touchpad-

bevægelse................................. 26

GPS..................................................22

H

handlingstast Stop......................... 13

handlingstast til afspilning............ 12

handlingstast til at slå højttalerlyd

fra eller til..................................13

handlingstast til næste

musiknummer...........................13

handlingstast til pause...................12

handlingstast til skærm til beskyttelse af personlige

oplysninger, identificere............12

handlingstasten Hjælp................... 13

handlingstasten Skift skærmbillede..

...................................................13

handlingstasten Trådløs................ 13

handlingstaster.............................. 12 afspil..........................................12

baggrundslys til tastatur.......... 12 brug af....................................... 12

hjælp..........................................13

højttalerlydstyrke..................... 13

identifikation af.........................12

lydløs......................................... 13 næste.........................................13

Indeks 71

pause.........................................12

skifte skærmbillede.................. 13

skærm til beskyttelse af

personlige oplysninger........ 12 skærmens lysstyrke..................12

stop............................................13

touchpad................................... 13 trådløs....................................... 13

handlingstaster til højttalerlydstyrke

...................................................13

handlingstaster til skærmens

lysstyrke....................................12

harddisk, identificere......................14

hardware, finde.................................3

HD-enheder, tilslutte................31, 32

HDMI-lyd, konfigurere.............. 31, 32

HDMI-port

tilslutning.................................. 31

HDMI-port, identificere.....................4

headset, tilslutning........................ 29

hjælp til handicappede...................65

Hovedadgangskode til DriveLock

ændre........................................ 47

hovedtelefoner, tilslutte.................28

HP Fast Charge............................... 36

HP LAN-Wireless Protection...........24

HP MAC Address Pass Through.......25

HP PC Hardware Diagnostics UEFI

brug af....................................... 58

download...................................59

start...........................................58

HP PC Hardware Diagnostics

Windows

brug........................................... 57

download...................................58

downloade.................................58

få adgang til.............................. 57

installer..................................... 58

HP-ressourcer...................................1

HP's tilgængelighedspolitik........... 65

hukommelseskortlæser, identificere.

..................................................... 4

hukommelsesmodulslot, identificere

...................................................14

højttalere

tilslutning.................................. 28

højttalere, identificere......................9

I

ikonet for strømforsyning, bruge.. 35

indbyggede mikrofoner, identificere 5

Indgangseffekt............................... 62

Indstillinger for Remote HP PC

Hardware Diagnostics UEFI

brug........................................... 60 tilpas..........................................60

Indstillinger for TPM.......................56

installeret softwaren, placering.......3

International Association of

Accessibility Professionals........66

K

kamera..............................................5

brug af....................................... 28

identifikation af...........................5

kameradæksel til beskyttelse af personlige oplysninger

brug af....................................... 28

kameradæksel til beskyttelse af personlige oplysninger,

identificere...................................5

knappen Trådløs.............................20

knapper

højre TouchPad............................8

strømforsyning......................... 10

venstre TouchPad........................8

komponenter

bund...........................................14

højre side..................................... 3

skærm..........................................5

tastaturområde...........................7

venstre side................................. 4

komponenter i højre side................. 3

komponenter i venstre side..............4

kontrolelementer til trådløs forbindelse

knap...........................................20

operativsystem......................... 20

kritisk lav batterispænding............ 36

kundesupport, tilgængelighed...... 69

L

lav batterispænding....................... 36

lovgivningsmæssige oplysninger certificeringsmærkater for

trådløs..................................15

mærkat med lovgivningsmæssige

oplysninger.......................... 15

luftkanaler, identificere.............. 4, 14

lyd................................................... 28

HDMI.................................... 31, 32

headset......................................29

hovedtelefoner..........................28

højttalere...................................28

justering af lydstyrke................ 13

see lyd

lydindstillinger.......................... 29 lydindstillinger, brug af.................. 29

lydstyrke

justering.................................... 13 lydløs......................................... 13

lysdiode for batteri...........................4

lysdiode for caps lock, identificere...8

lysdiode for fn-lås, identificere........8

lysdiode for kamera, identificere..... 5

lysdiode for lydløs, identificere........9

lysdiode for mikrofon slået fra/til,

identificere...................................9

lysdiode for tast til beskyttelse af

personlige oplysninger............... 8

lysdiode for trådløs........................ 20

lysdioder

batteri..........................................4

caps lock......................................8

fn-lås........................................... 8

kamera.........................................5

slå mikrofon fra/til...................... 9 strømforsyning............................9

tast til beskyttelse af personlige

oplysninger.............................8

Vekselstrømsadapter og batteri.4

lysdioder for strøm...........................9

lysdioder, slå lyd fra/til.....................9

låse

batteri, udløse...........................14

servicedæksel, udløse...............14

M

microSD-kort, fjerne...................... 19

microSD-kort, indsætte..................18

Miracast.......................................... 32

mærkater

Bluetooth...................................15

certificering for trådløs............. 15 lovgivningsmæssige..................15

serienummer.............................15

service....................................... 15

WLAN......................................... 15

N

nano-SIM-kort, fjerne.....................19

nano-SIM-kort, indsætte................18

nedlukning......................................35

NFC..................................................23

O

offentlig WLAN-forbindelse........... 21

opdatering af programmer og

drivere....................................... 50

72 Indeks

oprettelse af forbindelse til et WLAN.

...................................................21

opstartsrækkefølge

ændring ved hjælp af f9-

prompten..............................56

overføre data..................................32

P

Paragraf 508 i standarderne om

tilgængelighed.......................... 67

porte

HDMI...................................... 4, 31

USB Type-C................................32

USB-port SuperSpeed med HP

Sleep and Charge................4, 5

USB-port Type-C SuperSpeed og

DisplayPort...........................30

VGA.............................................. 4

produktnavn og -nummer, computer.

...................................................15

præcisionstouchpad

brug af....................................... 26

R

rejse med computeren............. 15, 52

rengøring af computeren............... 50

rengøring af din computer

desinficere................................. 51

fjernelse af snavs og urenheder...

..............................................50

ressourcer, tilgængelighed.............68

S

serienummer, computer.................15

servicemærkater, placering............15

setup utility

gendanne fabriksindstillinger...54

navigere og vælge.....................54

Sikkerhedsindstillinger for DriveLock

...................................................43

sikkerhedskabel............................. 49

sikkerhedskopi, oprette................. 53 sikkerhedskopier............................53

sikkerhedskopi, oprette............ 53

SIM-kort, indsætte......................... 17

SIM-kort, korrekt størrelse.............17

skærmkomponenter.........................5

slot til chipkort, identificere............. 5

Slot til SIM-kort, identificere.......... 14

slukke computeren.........................35

Slumre

afslutte......................................34

starte......................................... 34

Slumre, starte.................................34

software

antivirus.................................... 48 firewall.......................................48

softwareopdateringer, installere... 49

specialtaster, bruge........................10

standarder og lovgivning,

tilgængelighed.......................... 67

start af slumre................................34

stik

chipkort........................................5

sikkerhedskabel.......................... 4

SIM-kort.....................................14

stik til sikkerhedskabel, identificere 4

strømforsyning

batteri........................................35

ekstern...................................... 37

strømindstillinger, brug af............. 35

strømstyring...................................34

SuperSpeed-port og DisplayPort-

stik, tilslutte USB Type-C.......... 30

Sure Start

brug af....................................... 56

system reagerer ikke......................35

T tast til at slå mikrofon fra/til,

identificere................................ 13

tast til trådløst................................20

tastatur og valgfri mus

brug af....................................... 27

tasten Flytilstand........................... 20

tasten fn, identificere..................... 11

taster

esc............................................. 11 fn............................................... 11

handling.....................................12

touchpad................................... 13

Windows....................................11

Windows-program.................... 11

teknologiske hjælpemidler (AT)

find.............................................66

formål........................................65

tilgængelighed kræver en

behovsanalyse.......................... 66

touchpad

brug af....................................... 26

indstillinger................................. 7

touchpad-bevægelser

glid med to fingre...................... 26

tryk med to fingre..................... 27

TouchPad-knapper

identifikation af...........................8

touchpad-tast.................................13

TouchPad-zone, identificere.............8

tryk med to fingre, touchpad-

bevægelse................................. 27

tryk-på touchpad- og

berøringsskærmbevægelse......26

trådløse antenner, identificere.........5

trådløst netværk (WLAN)

funktionsmæssig rækkevidde.. 21 offentlig WLAN-forbindelse...... 21 tilslutning.................................. 21

WLAN-forbindelse i en

virksomhed.......................... 21

tænd/sluk-knap, identificere..........10

U

udløserknap til servicedæksel....... 14

USB Type-C-port, tilslutte..............32

USB-port SuperSpeed med HP Sleep

and Charge, identificere.......... 4, 5

USB-port Type-C, tilslutte..............30

V vedligeholdelse opdatering af programmer og

drivere.................................. 50

VGA-port

identifikation af...........................4

video............................................... 29

DisplayPort-enhed.................... 30

HDMI-port..................................31

trådløse skærme.......................32

USB Type-C................................30

visningstilstande............................31

W

Windows Hello

brug af....................................... 48

Windows-programtast, identificere...

...................................................11

Windows-tasten, identificere.........11

WLAN-antenner, identificere............ 5

WLAN-enhed...................................15

WLAN-forbindelse i en virksomhed....

...................................................21

WLAN-mærkat................................15

WWAN-antenner, identificere...........5

WWAN-enhed........................... 20, 21

Indeks 73

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents