HP OMEN Photon Wireless Mouse User's Guide

Add to My manuals
17 Pages

advertisement

HP OMEN Photon Wireless Mouse User's Guide | Manualzz

Käyttöopas

© Copyright 2019 HP Development Company,

L.P.

Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki

Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuuehdoissa. Tässä aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta lisätakuisiin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Ensimmäinen painos: kesäkuu 2019

Oppaan osanumero: L53028-351

Sisällysluettelo

1 Aloitusopas ................................................................................................................................................... 1

Ohjelmiston lataaminen ........................................................................................................................................ 1

Ohjelmiston avaaminen ......................................................................................................................................... 1

2 Ohjelmiston käyttäminen .............................................................................................................................. 2

Hiirivalikko ............................................................................................................................................................. 2

Virta ........................................................................................................................................................................ 2

Valaistus ................................................................................................................................................................. 2

Staattinen tila ...................................................................................................................................... 3

Animaatiotila ....................................................................................................................................... 3

DPI mode (Rinnakkais-/PIP-kuvatila) ................................................................................................. 3

Makrot .................................................................................................................................................................... 4

Hiiren näppäinten asettelun valitseminen .......................................................................................... 4

Makron luominen ................................................................................................................................. 4

Makron muokkaaminen ...................................................................................................................... 5

Makron määrittäminen ....................................................................................................................... 5

Asetukset ............................................................................................................................................................... 6

3 Hiiren asettelu .............................................................................................................................................. 7

Peukalotuet ............................................................................................................................................................ 7

Hiiren vasen ja oikea ohjelmoitava painike ........................................................................................................... 8

4 Esteettömyys ................................................................................................................................................ 9

HP ja esteettömyys ................................................................................................................................................ 9

Sopivien työkalujen löytäminen ......................................................................................................... 9

HP:n sitoumus ..................................................................................................................................... 9

International Association of Accessibility Professionals (IAAP) ......................................................... 9

Parhaiden avustavien tekniikoiden löytäminen ............................................................................... 10

Tarpeiden arviointi .......................................................................................................... 10

HP-tuotteiden esteettömyysominaisuudet ................................................................... 10

Standardit ja lainsäädäntö .................................................................................................................................. 11

Standardit .......................................................................................................................................... 11

Mandaatti 376 – EN 301 549 .......................................................................................... 11

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ................................................................ 11

Lainsäädäntö ja säädökset ............................................................................................................... 12

Hyödyllisiä esteettömyyteen liittyviä resursseja ja linkkejä .............................................................................. 12

iii

iv

Organisaatiot ..................................................................................................................................... 12

Koulutusinstituutiot .......................................................................................................................... 12

Muita esteettömyyteen liittyviä resursseja ...................................................................................... 12

HP-linkit ............................................................................................................................................. 13

Yhteyden ottaminen tukeen ................................................................................................................................ 13

1 Aloitusopas

Ohjelmiston lataaminen

HUOMAUTUS: Tämä ohjelmisto saattaa olla valmiiksi asennettuna tietyissä tietokoneissa.

Tämä ohjelmisto vaatii 64-bittisen Windows® 10 -käyttöjärjestelmän version 1709 tai uudemman.

1.

Valitse tietokoneella Käynnistä ja sitten Microsoft Store.

2.

Kirjoita hakukenttään OMEN Command Center ja lataa sovellus.

Ohjelmiston avaaminen

1.

Valitse Käynnistä.

2.

Valitse OMEN Command Center.

Ohjelmiston lataaminen 1

2 Ohjelmiston käyttäminen

Hiirivalikko

Hiirivalikon avaaminen:

▲ Kun sovellus on avautunut, valitse OMEN PHOTON.

VIHJE: Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun hiiri on liitetty tietokoneeseen.

Päävalikon välilehtien avulla voit suorittaa seuraavat toiminnot:

● Akun varaustason tarkistaminen

● Hiiren valaistuksen määrittäminen

● Makrosekvenssien määrittäminen hiiren painikkeille

● Muiden hiiriasetusten määrittäminen

Virta

Tarkista akun varaustaso valitsemalla Virta-välilehti.

Tilapalkki näyttää, latautuuko hiiri langattomasti tai mukana toimitetulla latauskaapelilla.

Varaustaso-kuvake näyttää akun nykyisen varaustason.

Valaistus

Valitse Valaistus-välilehti, niin voit määrittää hiiren kaksi valaistusosiota. Voit määrittää ne yksitellen.

(1) on vieritysrullan toiminnan merkkivalo. (2) on logon toiminnan merkkivalo.

1.

Valitse tila.

VIHJE: Jos haluat sammuttaa hiiren valaistuksen, valitse Pois.

2.

Voit määrittää valitsemasi valaistustilan sitä vastaavassa osiossa.

Staattinen tila sivulla 3

Animaatiotila sivulla 3

DPI mode (Rinnakkais-/PIP-kuvatila) sivulla 3

2 Luku 2 Ohjelmiston käyttäminen

Staattinen tila

Valitse Pysyvä määrittääksesi osion värin.

1.

Valitse osio.

2.

Valitse Kirkkaus.

3.

Valitse väri.

Perusasetukset –Valitse väri valikosta.

Lisäasetukset –Valitse tarkka väri Värisävy-liukusäätimen avulla.

4.

Tallenna muutokset valitsemalla Käytä. Voit palata prosessin alkuun valitsemalla Hylkää muutokset.

Voit palauttaa oletusarvoiset asetukset valitsemalla Palauta oletusasetukset.

Animaatiotila

Valitse hiiren valaisukuvio valitsemalla Animaatio .

1.

Valitse osio.

2.

Valitse Kirkkaus.

3.

Valitse tehoste.

Color Cycle – Liukuu sulavasti 2–4 värin välillä.

Breathing – Valo himmenee ja kirkastuu sisään- ja uloshengityksen tavoin.

Blinking – Vaihtelee 2–4 värin välillä.

4.

Valitse värimalli.

Teema –Valitse jokin valmiiksi määritetyistä värimalleista: Spektri, Tulivuori, Viidakko tai

Valtameri.

Mukautettu – Valitse oma värimallisi. Voit valita enintään neljä väriä.

Perusasetukset – Valitse väri valikosta.

Lisäasetukset – Valitse tarkka väri Värisävy-liukusäätimen avulla.

5.

Valitse Speed-kohdasta animaation nopeus.

6.

Tallenna muutokset valitsemalla Käytä. Voit palata prosessin alkuun valitsemalla Hylkää muutokset.

Voit palauttaa oletusarvoiset asetukset valitsemalla Palauta oletusasetukset.

DPI mode (Rinnakkais-/PIP-kuvatila)

Ota käyttöön valo, joka näyttää kulloinkin käytössä olevan DPI-asetuksen, valitsemalla DPI.

HUOMAUTUS: DPI-ilmaisimen asetus Settings-välilehdellä ei vaikuta tähän tilaan.

1.

Valitse osio.

2.

Valitse Kirkkaus.

3.

Tallenna muutokset valitsemalla Käytä. Voit palata prosessin alkuun valitsemalla Hylkää muutokset.

Voit palauttaa oletusarvoiset asetukset valitsemalla Palauta oletusasetukset.

Valaistus 3

Makrot

Macros-välilehdellä voit luoda makroja ja liittää niitä hiiren painikkeisiin.

HUOMAUTUS: Kun avaat Makro-välilehden ensimmäisen kerran, opetusohjelma käynnistyy. Käy opetusohjelma läpi toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan. Voit hylätä opetusohjelman valitsemalla

Katso myöhemmin. Voit tarkastella tätä opetusohjelmaa koska tahansa valitsemalla Opetusohjelma.

Makro on näppäinpainallusten sarja, joka suoritetaan, kun hiiren painiketta painetaan.

Voit määrittää enintään 11 makroa käyttämällä näppäimiä M1M11. Kunkin makron komentosarja voi koostua enintään 47 painalluksesta.

Näyttöön ilmestyy luettelo kaikista luomistasi makroista. Nämä makrot voidaan määrittää hiiren M- tai näppäimistön P-näppäimeksi. Valitse HIIRI, jos haluat nähdä vain hiirimakrot.

Valitse Restore defaults, jos haluat poistaa kaikki määritetyt makrot.

Hiiren näppäinten asettelun valitseminen

Ennen kuin luot ja määrität makroja, valitse hiiren näppäinten asettelu ja varmista, että käytettävissä olevat

M-painikkeet vastaavat hiiresi asettelua. Katso kohta

Hiiren asettelu sivulla 7

.

1.

Napsauta hiiren asettelua vastaavaa asettelukuvaketta: molempikätinen, oikeakätinen tai vasenkätinen.

2.

Tallenna muutokset valitsemalla Käytä. Voit palata prosessin alkuun valitsemalla Hylkää muutokset.

Voit palauttaa oletusarvoiset asetukset valitsemalla Palauta oletusasetukset.

Makron luominen

1.

Valitse plussymboli (+).

– tai –

Valitse M-painike ja valitse näkyviin tulevasta valikosta New.

2.

Valitse makrotila.

NÄPPÄINPAINALLUS – Luo näppäinpainallusten yhdistelmän.

MULTI-KEY – Tallenna näppäinpainallusten tai hiiren napsautusten sarja, jossa voi olla tallennettuja tai kiinteitä viiveitä.

HIIREN TOIMINTO – Määrittää hiiren oletustoiminnon.

LAUNCHER – Käynnistää sovelluksen tai pelin.

TEXT – Liittää käyttäjän määrittämän tekstimuotoisen viestin pelin sisäiseen chattiin.

3.

Anna makron nimi kohdassa Macro name.

4.

Anna näppäinpainallusten sarja.

4 Luku 2 Ohjelmiston käyttäminen

● Jos valitsit NÄPPÄINPAINALLUS-asetuksen, valitse Näppäinyhdistelmä-kenttä ja paina sarjaan lisättäviä näppäimiä haluamassasi järjestyksessä.

● Jos valitsit MONINÄPPÄIN-asetuksen, valitse toistojen määrä sarjaa varten. Voit valita joko Toista

kerran, Toista n kertaa (ja määrittää sitten lukumäärän n:lle; numero voi olla enintään 999),

Toista painettaessa tai Vaihto. Siirry sen jälkeen Syötä komentosarja -kohtaan ja valitse

Tallennettu viive (todellinen viive, joka perustuu siihen, miten syötät näppäinyhdistelmän),

Kiinteä viive (enintään 99 999 ms) tai Ei viivettä. Valitse Tallenna, syötä komentosarja ja valitse sen jälkeen Pysäytä tallennus. Voit valita minkä tahansa komentosarjan osan tyhjentämistä tai näppäimien lisäämistä tai vaihtamista varten.

HUOMAUTUS: Jokaiselle näppäimelle on painamis- ja vapautustoiminto.

● Jos valitsit HIIREN TOIMINTO -asetuksen, valitse hiiren toiminto.

● Jos valitsit LAUNCHER-vaihtoehdon, anna käynnistettävän sovelluksen nimi Applicationkohdassa.

● Jos valitsit TEXT-vaihtoehdon, anna Key modifier (näppäin, jota makrossa painetaan ennen oman tekstin liittämistä) ja kirjoita sitten haluamasi teksti kohtaan Custom text.

5.

Tallenna muutokset valitsemalla Käytä. Voit palata prosessin alkuun valitsemalla Hylkää muutokset.

Voit palauttaa oletusarvoiset asetukset valitsemalla Palauta oletusasetukset.

6.

Jos et valinnut ensimmäisessä vaiheessa M-painiketta, vedä ja pudota makro kaikkien makrojen luettelosta M-painikkeen kohdalle.

Makron muokkaaminen

1.

Valitse M-painike ja valitse näkyviin tulevasta valikosta Edit.

2.

Muokkaa makroa. Katso kohta Makron luominen sivulla 4

.

3.

Tallenna muutokset valitsemalla Käytä. Voit palata prosessin alkuun valitsemalla Hylkää muutokset.

Voit palauttaa oletusarvoiset asetukset valitsemalla Palauta oletusasetukset.

Makron määrittäminen

Yhden makron voi määrittää enintään kolmeen painikkeeseen.

Voit määrittää makron tiettyyn painikkeeseen jollakin seuraavista tavoista:

▲ Valitse makro luettelosta ja vedä ja pudota se painikkeen kohdalle.

– tai –

1.

Valitse M-painike ja valitse näkyviin tulevasta valikosta Assign.

2.

Valitse makro ja napsauta sitten Apply.

Makrot 5

Asetukset

Asetukset-välilehdellä voit määrittää seuraavia asetuksia:

Tasojen määrä –Määritä DPI-tasojen määrä.

DPI:n LED-ilmaisin – Ota hiiren vierityspyörässä näkyvä DPI-ilmaisinvalo käyttöön tai poista se käytöstä. Kun asetus on käytössä, valo syttyy, kun DPI-asetusta muutetaan.

Päivitysnopeus (Hz) –Määritä, kuinka usein hiiren sijainti ilmoitetaan tietokoneelle. Valitse arvo väliltä

125 – 1 000.

Nostokorkeus –Valitse, kuinka korkealle hiiri voidaan nostaa pinnalta ennen kuin anturi lakkaa seuraamasta liikkeitä. Valitse LOW tai HIGH.

DPI-tasot – Määritä hiiren liikkeen resoluutio pisteinä tuumaa kohden (DPI). Valitse arvo väliltä 100 –

16 000.

▲ Tallenna muutokset valitsemalla Käytä. Voit palata prosessin alkuun valitsemalla Hylkää muutokset.

Voit palauttaa oletusarvoiset asetukset valitsemalla Palauta oletusasetukset.

6 Luku 2 Ohjelmiston käyttäminen

3 Hiiren asettelu

Määrittääksesi hiiresi molempikätiseksi, oikeakätiseksi tai vasenkätiseksi hiireksi, voit poistaa ja vaihtaa oikean ja vasemman peukalotuen sekä oikean ja vasemman ohjelmoitavan painikkeen.

Kun olet muuttanut hiiresi asettelua, varmista, että muutat asettelun vastaavaksi myös ohjelman sisällä.

Katso kohta

Hiiren näppäinten asettelun valitseminen sivulla 4

.

Peukalotuet

Voit poistaa peukalotuen seuraavasti:

1.

Vedä peukalotukea poispäin hiirestä, kunnes magneettikiinnitys antaa periksi.

2.

Kiinnitä peukalotukien korvikepalat magneettisesti.

▲ Vaihda peukalotuki toimimalla näiden ohjeiden mukaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Peukalotuet 7

Hiiren vasen ja oikea ohjelmoitava painike

Voit poistaa ohjelmoitavat painikkeet seuraavasti:

1.

Irrota painikkeet

2.

Aseta painikkeen korvikepala paikalleen

▲ Vaihda ohjelmoitavat painikkeet toimimalla näiden ohjeiden mukaan päinvastaisessa järjestyksessä.

8 Luku 3 Hiiren asettelu

4 Esteettömyys

HP ja esteettömyys

HP pyrkii sisällyttämään monimuotoisuuden, osallisuuden sekä työelämän ja vapaa-ajan tasapainon koko yrityksen olemukseen, joten nämä asiat heijastuvat myös kaikkeen, mitä HP tekee. HP pyrkii luomaan osallistavan ympäristön, jossa keskitytään tekniikan antamien mahdollisuuksien tuomiseen ihmisille ympäri maailman.

Sopivien työkalujen löytäminen

Tekniikka auttaa ihmisiä vapauttamaan täyden potentiaalinsa. Avustava tekniikka poistaa esteitä ja auttaa ihmisiä toimimaan itsenäisesti kotona, työpaikalla ja osana yhteisöä. Avustava tekniikka auttaa laajentamaan, ylläpitämään ja parantamaan laitteiden ja tietotekniikan toimintoja. Saat lisätietoja täältä:

Parhaiden avustavien tekniikoiden löytäminen sivulla 10

.

HP:n sitoumus

HP on sitoutunut toimittamaan tuotteita ja palveluja, jotka ovat vammaisten henkilöiden käytettävissä. Tämä sitoumus on osa yrityksen monimuotoisuutta koskevia tavoitteita ja auttaa varmistamaan, että kaikki voivat hyötyä tekniikan eduista.

HP:n esteettömyystavoitteena on suunnitella, tuottaa ja markkinoida tuotteita ja palveluja, jotka soveltuvat niin vammaisten kuin kaikkien muidenkin käyttöön joko itsenäisesti tai asianmukaisten apulaitteiden kanssa.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tässä avustavien tekniikoiden käytännössä nimetään seitsemän keskeistä päämäärää, jotka ohjaavat HP:n toimintaa. Kaikkien HP:n päälliköiden ja työntekijöiden odotetaan hyväksyvän nämä päämäärät ja tukevan niiden toteutumista rooliensa ja vastuualueidensa mukaisesti:

● Levitä tietoa esteettömyysongelmista HP:n sisällä ja tarjoa työntekijöille koulutusta, jota esteettömien tuotteiden ja palvelujen suunnittelu, tuottaminen ja markkinointi edellyttää.

● Kehitä tuotteita ja palveluja varten esteettömyysohjeistuksia ja varmista, että tuotekehitysryhmät noudattavat niitä aina, kun se on kilpailullisesti, teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.

● Auta vammaisia henkilöitä osallistumaan esteettömyysohjeistusten laatimiseen sekä tuotteiden ja palvelujen suunnitteluun ja testaamiseen.

● Dokumentoi esteettömyystoiminnot ja jaa HP:n tuotteita ja palveluja koskevia tietoja julkisesti esteettömässä muodossa.

● Luo suhteita johtaviin avustavien tekniikoiden ja ratkaisujen tarjoajiin.

● Tue sisäistä ja ulkoista tutkimus- ja kehitystyötä, joka parantaa HP:n tuotteiden ja palvelujen kannalta tärkeitä avustavia tekniikoita.

● Tue ja edesauta koko alaa koskevien esteettömyysstandardien ja -ohjeistusten kehittämistä.

International Association of Accessibility Professionals (IAAP)

IAAP on voittoa tuottamaton järjestö, jonka tavoitteena on edesauttaa ammattimaista esteettömyyden kehitystyötä verkostoinnin, koulutuksen ja sertifioinnin avulla. Se haluaa auttaa esteettömyyden parissa työskenteleviä ammattilaisia kehittymään ja etenemään urallaan sekä tarjota organisaatioille paremmat edellytykset esteettömyysasioiden huomioimiseen tuotteissa ja infrastruktuurissa.

HP ja esteettömyys 9

HP on yksi järjestön perustajajäsenistä ja liittyi toimintaan muiden organisaatioiden kanssa voidakseen olla avuksi esteettömyysalan kehittämisessä. Tämä sitoumus tukee HP:n esteettömyystavoitetta, jonka mukaan suunnittelemme, tuotamme ja markkinoimme tuotteita ja palveluja, joita vammaiset henkilöt voivat käyttää tehokkaasti.

IAAP vahvistaa ammattikunnan toimintaa maailmanlaajuisesti auttamalla yksityishenkilöitä, opiskelijoita ja organisaatioita tavoittamaan toisensa ja oppimaan toisiltaan. Jos haluat lisätietoja, käy sivustolla http://www.accessibilityassociation.org

ja liity verkkoyhteisöön, tilaa uutiskirje sekä lue lisää jäsenyysvaihtoehdoista.

Parhaiden avustavien tekniikoiden löytäminen

Kaikkien pitäisi voida kommunikoida muiden kanssa, ilmaista itseään ja saada yhteys ympäröivään maailmaan vammoista ja iästä johtuvista rajoituksista huolimatta. Olemme sitoutuneet levittämään tietoa esteettömyydestä niin HP:n sisällä kuin asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme keskuudessakin. HP:n tuotteissa on monia käyttöä helpottavia ominaisuuksia, jotka on suunniteltu tiettyjä tarpeita varten. Näitä ovat esimerkiksi suuret ja helppolukuiset fontit ja käsille lepohetken antava puheentunnistus. Miten osaat valita oikeanlaiset tekniikat?

Tarpeiden arviointi

Tekniikan avulla voit vapauttaa potentiaalisi. Avustava tekniikka poistaa esteitä ja auttaa ihmisiä toimimaan itsenäisesti kotona, työpaikalla ja osana yhteisöä. Avustava tekniikka (AT) auttaa laajentamaan, ylläpitämään ja parantamaan laitteiden ja tietotekniikan toimintoja.

Valittavissa on useita AT-tuotteita. AT-arvioinnin pitäisi auttaa sinua tutustumaan erilaisiin tuotteisiin, valitsemaan helpommin juuri sinun tilanteeseesi sopivan ratkaisun ja vastata kysymyksiisi. AT-arviointeja suorittavat useiden eri alojen pätevät asiantuntijat, ja heistä monilla on lupa tai kelpoisuus toimia esimerkiksi fysioterapeuttina, toimintaterapeuttina tai logopedinä. Arviointitietoja voivat tarjota myös ihmiset, joilla ei ole virallista pätevyyttä. Kysy arvioijaltasi tämän kokemuksesta ja pätevyyksistä sekä veloitettavista maksuista, jotta voit todeta, vastaavatko ne tarpeitasi.

HP-tuotteiden esteettömyysominaisuudet

Seuraavat linkit sisältävät tietoja esteettömyysominaisuuksista ja avustavista tekniikoista, joita käytetään

(soveltuvin osin) useissa HP-tuotteissa. Nämä resurssit auttavat sinua valitsemaan tilanteeseesi sopivat avustavat tekniikat ja tuotteet.

● HP Elite x3 – esteettömyysasetukset (Windows 10 Mobile)

● HP-tietokoneet – Windows 7 -esteettömyysasetukset

● HP-tietokoneet – Windows 8 -esteettömyysasetukset

● HP-tietokoneet – Windows 10 -esteettömyysasetukset

● HP Slate 7 -tabletit – HP-tabletin (Android 4.1 tai Jelly Bean) esteettömyysominaisuuksien ottaminen käyttöön

● HP SlateBook -tietokoneet – esteettömyysominaisuuksien ottaminen käyttöön (Android 4.2, 4.3 tai Jelly

Bean)

● HP Chromebook -tietokoneet – HP Chromebookin tai Chromeboxin (Chrome OS) esteettömyysominaisuuksien ottaminen käyttöön

● HP Shopping – HP-tuotteiden oheislaitteet

Jos tarvitset tukea HP-tuotteesi esteettömyysominaisuuksien käyttöön, katso Yhteyden ottaminen tukeen sivulla 13 .

10 Luku 4 Esteettömyys

Linkkejä lisätukea mahdollisesti tarjoavien ulkoisten yhteistyökumppanien tai toimittajien palveluihin:

● Microsoftin esteettömyystiedot (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office)

● Google-tuotteiden esteettömyystiedot (Android, Chrome, Google Apps)

● Avustavat tekniikat rajoitteen mukaan

● Avustavat tekniikat tuotteen mukaan

● Avustavien tekniikoiden toimittajat ja tuotekuvaukset

● Assistive Technology Industry Association (ATIA)

Standardit ja lainsäädäntö

Standardit

U.S. Access Board laati julkisia hankintoja koskevan Federal Acquisition Regulation -säädöksen (FAR) kohdan

508 standardit voidakseen parantaa tieto- ja viestintätekniikan (Information and Communication Technology,

ICT) saatavuutta henkilöille, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai kognitiivisia vammoja. Standardeissa määritellään erilaisia tekniikoita koskevat tekniset ehdot sekä suorituskykyyn liittyvät vaatimukset, jotka keskittyvät standardien piiriin kuuluvien tuotteiden toiminnallisuuteen. Yksittäiset ehdot koskevat ohjelmistosovelluksia ja käyttöjärjestelmiä, verkkopohjaisia tietoja ja sovelluksia, tietokoneita, televiestintätuotteita, videoita ja multimediaa sekä itsenäisesti toimivia suljettuja tuotteita.

Mandaatti 376 – EN 301 549

Euroopan unioni loi mandaattiin 376 liittyvän EN 301 549 -standardin perustaksi verkkotyökaluille, joita viranomaiset käyttävät ICT-tuotteiden hankinnassa. Standardissa määritellään ICT-tuotteiden ja -palvelujen esteettömyyttä koskevat toimintovaatimukset ja kuvaillaan kuhunkin vaatimukseen liittyviä testaus- ja arviointimenettelyjä.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) on osa W3C:n verkon esteettömyyteen keskittyvää Web

Accessibility Initiative -hanketta (WAI). Se sisältää esteettömän verkkosisällön tekemiseen liittyviä ohjeita, joiden avulla suunnittelijat ja kehittäjät voivat ottaa paremmin huomioon henkilöt, joilla on erilaisia vammoja tai iästä johtuvista rajoituksia. WCAG auttaa tekemään kaikenlaisista verkkosisällöistä (teksti, kuvat, ääni ja video) ja verkkosovelluksista esteettömämpiä. WCAG on tarkasti testattavissa ja helposti ymmärrettävissä ja käytettävissä, ja se auttaa verkkokehittäjiä luomaan uusia ideoita joustavammin. WCAG 2.0 on hyväksytty myös ISO/IEC 40500:2012 -standardiksi.

WCAG käsittelee erityisesti verkon käyttöä vaikeuttavia esteitä, joita kohtaavat ihmiset, joilla on näkö-, kuulo-, fyysisiä, kognitiivisia tai neurologisia vammoja tai iästä johtuvia rajoituksia. WCAG 2.0:ssa kuvaillaan esteettömän sisällön ominaisuudet:

Havaittava (tämän toteutustapoja ovat esimerkiksi tekstivaihtoehtojen tarjoaminen kuvien ohella, tekstitetyt äänisisällöt, esitystavan mukautuvuus ja värikontrasti)

Hallittava (huomioon tulee ottaa näppäimistön käyttömahdollisuus, värikontrasti, syötteiden ajoitus, sairaskohtausten välttäminen ja siirtymisen helppous)

Ymmärrettävä (huomioon tulee ottaa luettavuus, ennakoitavuus ja tietojen syöttämisessä avustaminen)

Lujatekoinen (huomioon tulee ottaa esimerkiksi yhteensopivuus avustavien tekniikoiden kanssa)

Standardit ja lainsäädäntö 11

Lainsäädäntö ja säädökset

Tietotekniikan ja tietojen esteettömyydestä on tulossa lainsäädännön kannalta jatkuvasti tärkeämpi osaalue. Alla olevat linkit sisältävät tietoa tärkeistä laeista, säädöksistä ja standardeista.

● Yhdysvallat

● Kanada

● Eurooppa

● Yhdistynyt kuningaskunta

● Australia

● Koko maailma

Hyödyllisiä esteettömyyteen liittyviä resursseja ja linkkejä

Seuraavat organisaatiot voivat tarjota hyödyllisiä tietoja vammaisuudesta ja iästä johtuvista rajoituksista.

HUOMAUTUS: Tämä ei ole täydellinen luettelo. Organisaatiot on merkitty luetteloon vain tiedottamistarkoitusta varten. HP ei ole vastuussa tiedoista tai kontakteista, joita Internetissä on saatavilla.

Maininta tällä sivulla ei ilmaise HP:n hyväksyntää.

Organisaatiot

● American Association of People with Disabilities (AAPD)

● The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)

● Hearing Loss Association of America (HLAA)

● Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)

● Lighthouse International

● National Association of the Deaf

● National Federation of the Blind

● Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)

● Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)

● W3C:n Web Accessibility Initiative -hanke (WAI)

Koulutusinstituutiot

● Kalifornian osavaltionyliopisto, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)

● Wisconsinin yliopisto – Madison, Trace Center

● Minnesotan yliopisto, Computer Accommodations Program

Muita esteettömyyteen liittyviä resursseja

● ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program

● Kansainvälisen työjärjestön (ILO) Global Business and Disability -verkosto

● EnableMart

12 Luku 4 Esteettömyys

● European Disability Forum

● Job Accommodation Network

● Microsoft Enable

HP-linkit

Yhteydenottolomakkeemme

HP:n turvallisen ja mukavan työympäristön opas

HP:n myynti julkisella sektorilla

Yhteyden ottaminen tukeen

HUOMAUTUS: Tukea on saatavilla vain englanniksi.

● Kuurot tai kuulovammaiset asiakkaat, joilla on kysyttävää HP-tuotteiden teknisestä tuesta tai esteettömyydestä:

– Soita TRS:n, VRS:n tai WebCapTelin avulla numeroon (877) 656 7058. Palvelu on saatavilla maanantaista perjantaihin kello 06–21 (Mountain Time).

● Asiakkaat, joilla on muita vammoja tai iästä johtuvia rajoituksia ja joilla on kysyttävää HP-tuotteiden teknisestä tuesta tai esteettömyydestä, voivat valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

– Soita numeroon (888) 259 5707. Palvelu on saatavilla maanantaista perjantaihin kello 06–21

(Mountain Time).

– Täytä ja lähetä yhteydenottolomakkeemme, joka on suunnattu vammaisille ja henkilöille, joilla on iästä johtuvia rajoituksia .

Yhteyden ottaminen tukeen 13

advertisement

Related manuals