HP OMEN 27i Monitor User's guide

Add to My manuals
43 Pages

advertisement

HP OMEN 27i Monitor User's guide | Manualzz

Felhasználói útmutató

ÖSSZEGZÉS

Ez az útmutató a monitor jellemzőit, üzembe helyezésének lépéseit, a monitor használatát, valamint a műszaki jellemzőit mutatja be.

Jogi információk

© Copyright 2020 HP Development Company,

L.P.

Az AMD az Advanced Micro Devices, Inc. védjegye. A macOS az Apple Computer, Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a HP Inc. licencmegállapodás keretében használ. A

HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition

Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye. Az Intel, a

Celeron, a Pentium és a Thunderbolt az Intel

Corporation vagy leányvállalatainak védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az NVIDIA, az NVIDIA embléma és a G-SYNC az NVIDIA Corporation védjegyei és/ vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült

Államokban és más országokban. A Windows a

Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az USB Type-C® és USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegyei. A microSD embléma és a microSD az

SD-3C LLC védjegyei. A DisplayPort™, a

DisplayPort™ embléma és a VESA® a Video

Electronics Standards Association (VESA) védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült

Államokban és más országokban.

Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kizárólagos jótállás leírása a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt kifejezett jótállási nyilatkozatokban szerepel. Az itt leírtak nem jelentenek további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban esetleg előforduló technikai vagy szerkesztési hibákért

és hiányosságokért.

Termékkel kapcsolatos tájékoztatás

Ez az útmutató azokat a jellemzőket írja le, amelyek a legtöbb típus esetében közösek.

Előfordulhat, hogy néhány jellemző az Ön termékén nem elérhető. A legfrissebb használati útmutató eléréséhez keresse fel a http://www.hp.com/support oldalt, és az ott található utasítások alapján keresse ki a terméket. Ezután válassza a Kézikönyvek elemet.

Második kiadás: 2020. június

Első kiadás: 2020. január

Dokumentum cikkszáma: L87642-212

Az útmutató bemutatása

Ez az útmutató a monitor jellemzőit, az üzembe helyezésének lépéseit, a szoftverek használatát, valamint a műszaki jellemzőit mutatja be. A típustól függően előfordulhat, hogy az adott monitor nem rendelkezik az

útmutatóban leírt valamennyi funkcióval.

FIGYELEM!

Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – súlyos sérülést vagy halált

okozhat.

VIGYÁZAT!

Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – kisebb vagy közepes sérülést

okozhat.

FONTOS: Fontosnak tekintett, de nem veszélyre utaló információkat jelez (például vagyoni kárhoz kapcsolódó üzeneteket). Figyelmezteti a felhasználót, hogy amennyiben nem pontosan az előírt módon jár el, adatvesztés, hardver- vagy szoftverhiba történhet. Ezenkívül alapvető információkat, például fogalmak magyarázatát vagy feladatok végrehajtásának leírását tartalmazza.

MEGJEGYZÉS: További információkat tartalmaz, melyek kiemelik vagy kiegészítik a fő szöveg fontos elemeit.

TIPP: Hasznos tanácsokat nyújt egy-egy feladat elvégzéséhez.

A termék HDMI technológiát alkalmaz.

iii

Tartalomjegyzék

1 Első lépések ...................................................................................................................................................1

Fontos biztonsági előírások ..............................................................................................................................................1

A termék jellemzői és összetevői......................................................................................................................................2

Jellemzők ...................................................................................................................................................................2

Hátlap részegységei ..................................................................................................................................................3

2 A monitor üzembe helyezése ...........................................................................................................................5

Az állvány felszerelése ......................................................................................................................................................5

A monitorfej felszerelése ..................................................................................................................................................6

A monitorállvány eltávolítása ...................................................................................................................................6

VESA tartókonzol szerelése.......................................................................................................................................7

A kábelek csatlakoztatása.................................................................................................................................................9

USB-eszközök csatlakoztatása (csak egyes termékeknél) ............................................................................................12

A monitor beállítása (csak egyes termékeken)...............................................................................................................12

Biztonsági kábel beszerelése..........................................................................................................................................13

Fejhallgató tárolása.........................................................................................................................................................14

A monitor bekapcsolása ..................................................................................................................................................14

3 A monitor használata.................................................................................................................................... 16

A monitor illesztőprogramjának letöltése ......................................................................................................................16

Az OSD-menü használata................................................................................................................................................16

Képernyőmód ..................................................................................................................................................................17

Az Auto-Sleep Mode (Automatikus alvó állapot üzemmód) használata ........................................................................17

Az Alvóállapot-időzítő használata ..................................................................................................................................18

A Kikapcsolásidőzítő használata.....................................................................................................................................18

Külső megvilágítás használata .......................................................................................................................................19

A gyorsabb válaszidő kiválasztása játékhoz ..................................................................................................................19

A kékfény-kibocsátás beállítása .....................................................................................................................................20

A HP Enhance+ használata ..............................................................................................................................................20

Az RGB Gain Control (RGB-erősítésvezérlés) használata................................................................................................20

A képkockasebesség megtekintése ................................................................................................................................21

Üzenetidőzítők használata..............................................................................................................................................22

A Célkereszt funkció használata......................................................................................................................................23

A Multi-Monitor Align (Több monitor igazítása) funkció használata..............................................................................23

Támogatás és hibaelhárítás............................................................................................................................................23

Gyakori hibák elhárítása..........................................................................................................................................24

iv

Gomb zárolása .........................................................................................................................................................24

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal..................................................................................................................25

Előkészületek a műszaki támogatás felhívásához.................................................................................................25

A sorozatszám és a termékszám megkeresése......................................................................................................25

4 A monitor karbantartása............................................................................................................................... 26

Útmutató a karbantartáshoz...........................................................................................................................................26

A monitor tisztítása .................................................................................................................................................26

A monitor szállítása.................................................................................................................................................27

A függelék: Műszaki adatok ............................................................................................................................. 28

68,47 cm-es (27 hüvelykes) típus műszaki adatai .........................................................................................................28

Előre beállított kijelzőfelbontások..................................................................................................................................29

80 cm-es (31,5 hüvelykes) típus .............................................................................................................................29

Előre beállított kijelzőfelbontások..................................................................................................................................30

Belépés felhasználói üzemmódokba ..............................................................................................................................31

Tápegység műszaki adatai..............................................................................................................................................31

Energiatakarékos funkció................................................................................................................................................31

B függelék: Kisegítő lehetőségek ..................................................................................................................... 32

A HP és a kisegítő lehetőségek........................................................................................................................................32

A szükséges technológiai eszközök nyomában......................................................................................................32

A HP vállalása ..........................................................................................................................................................32

International Association of Accessibility Professionals (IAAP) .............................................................................33

A legjobb kisegítő technológiák nyomában............................................................................................................33

Az igények felmérése.......................................................................................................................................33

Kisegítő lehetőségek a HP termékeihez..........................................................................................................33

Szabványok és jogi környezet.........................................................................................................................................34

Szabványok..............................................................................................................................................................34

376. sz. megbízás – EN 301 549......................................................................................................................34

Webtartalmak kisegítő lehetőségeire vonatkozó irányelvek (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG)...

..................................................................................................................................................................35

Jogi és szabályozási környezet ...............................................................................................................................35

Az akadálymentesítéssel kapcsolatos hasznos forrásanyagok és hivatkozások..........................................................35

Szervezetek .............................................................................................................................................................36

Oktatási intézmények..............................................................................................................................................36

Az akadálymentesítéssel kapcsolatos egyéb forrásanyagok ................................................................................36

A HP hivatkozásai.....................................................................................................................................................36

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal .........................................................................................................................37

v

vi

1 Első lépések

Ez a fejezet ismerteti a biztonsági tudnivalókat, valamint a HP további információforrásainak elérhetőségeit.

Fontos biztonsági előírások

A monitor tartozéka lehet egy váltóáramú tápegység és egy tápkábel is. Ha másik kábelt használ, csak a monitornak megfelelő tápforrást és csatlakozót használjon. A monitorral használandó megfelelő hálózati kábelkészlettel kapcsolatos információkat lásd a dokumentációs csomagban található Termékkel kapcsolatos

tájékoztatásban.

FIGYELEM!

Az áramütés és a készülék károsodásának elkerülése érdekében tartsa be a következőket:

● A tápkábelt olyan váltóáramú hálózati aljzatba dugja, amely mindig könnyen hozzáférhető.

● Ha a tápkábelen háromérintkezős csatlakozó van, földelt háromérintkezős dugaszolóaljzathoz csatlakoztassa.

● A számítógép feszültségmentesítéséhez a váltóáramú hálózati aljzatból húzza ki a tápkábelt. A tápkábelt a csatlakozójánál fogva húzza ki a váltóáramú hálózati aljzatból.

A tápkábelekre és vezetékekre ne helyezzen semmit. A monitor kábeleit körültekintően vezesse el, azokat ne húzza semmi és senki, ne akadjanak el, ne lépjenek rá és ne legyenek útban.

A súlyos sérülések kockázatának csökkentése érdekében olvassa el a felhasználói útmutatók között elérhető

Biztonsági és kényelmi útmutató című dokumentumot. Ez ismerteti a munkaállomások megfelelő beállítását, a helyes testtartást, és további hasznos tudnivalókat tartalmaz a számítógép-felhasználók egészségével és munkavégzési szokásaival kapcsolatban. A Biztonsági és kényelmi útmutató fontos elektromos és mechanikai biztonsági tudnivalókat is tartalmaz. A Biztonsági és kényelmi útmutató az interneten is megtalálható a következő címen: http://www.hp.com/ergo .

FONTOS: A monitor és a számítógép védelmében a számítógép és a perifériák (monitor, nyomtató, szkenner) tápkábelét csatlakoztassa túlfeszültség ellen védő eszközbe, ilyen elosztóba vagy szünetmentes tápegységbe (UPS). Nem minden elosztó biztosít túlfeszültség-védelmet; az ilyen funkcióval rendelkező elosztókon ezt külön címke jelzi. Olyan elosztót használjon, amelynek gyártója az elosztó hibája esetén megtéríti az esetleges kárt, így berendezését kicserélheti, ha a túlfeszültség-védelem nem működne.

Használjon megfelelő méretű bútort, amely a monitort biztonságosan megtartja.

FIGYELEM!

A nem megfelelő helyen, például öltözőasztalon, könyvszekrényen, polcon, íróasztalon, hangszórón, ládán vagy kézikocsin felállított monitor ledőlhet és balesetet okozhat.

MEGJEGYZÉS: Ez a termék szórakoztatási célra alkalmas. Fontolja meg a monitor szabályozható megvilágítással ellátott környezetbe történő elhelyezését annak érdekében, hogy elkerülje a környező fényforrások és fénylő felületek által keltett interferenciát, mivel ezek zavaróan tükröződhetnek a képernyőn.

Első lépések 1

A termék jellemzői és összetevői

A monitor kiemelkedő minőségű alkatrészekből áll. Ez a rész részletes információkat tartalmaz az alkatrészekről, azok helyéről és működési módjáról.

Jellemzők

Ez a termék egy IPS (In-Plane Switching) monitor, amely gazdag képernyőn megjelenő színeket és jobb látószöget biztosít. Az IPS monitor 165 Hz-es frissítési gyakorisága gyorsabb, akár 1 ms-es válaszidőt tesz lehetővé, amelyhez kiváló képminőség párosul.

A termék támogatja a FreeSync™ Adaptive-Sync technológiát, és kompatibilis a G-SYNC™ technológiával, melyet arra terveztek, hogy csökkentse a szellemképet és a szakadozott megjelenítést a játékokban és videókban. Ennek érdekében a monitor frissítési gyakoriságát a videokártya képkocka-sebességéhez rögzíti.

A videokártya gyártójánál ellenőrizze a kártya FreeSync monitorokkal való kompatibilitását.

MEGJEGYZÉS: Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi. A tényleges teljesítmény lehet nagyobb vagy kisebb is. A natív válaszidő 5 ms, 1 ms a válaszidő-korrekció. Az adaptív frissítési sebességértékek kijelzőnként eltérőek.

A monitor a következő jellemzőkkel rendelkezik:

● 68,47 cm-es (27 hüvelykes) képátlójú megjelenített képterület 2560 × 1440 QHD felbontással

● Egy DisplayPort 1.2 videobemenet

● Egy HDMI (High-Definition Multimedia Interface, nagy felbontású multimédiás interfész) 2.0 videobemenet

● Két USB 3.0 lefelé irányuló port

● Egy USB Type-B felfelé irányuló port

● HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem) minden bemeneten

● Hangkimeneti (fejhallgató-) csatlakozó

● HDMI, DisplayPort és USB Type-A – USB Type-B kábelek mellékelve

● Plug and Play lehetőség, ha az operációs rendszer is támogatja

● Kijelzőn megjelenő beállítási lehetőségek tíz nyelven az egyszerű beállításhoz és képernyőoptimalizáláshoz

● A monitor képernyőjén megjelenített másodpercenti képkocka-indikátor, az OSD-menü segítségével

állítható

● A monitor képernyőjén megjelenített üzenetidőzítő; az OSD-menü segítségével állítható

● A monitor képernyőjén megjelenített játéksegítő célkereszt; az OSD-menü segítségével állítható

● A biztonsági kábel befűzőnyílása a monitor hátlapján egy opcionális biztonsági kábelhez

● Felhasználó által konfigurálható külső megvilágítás teljes tartományú LED-ekkel

● Kényelmes fejhallgató-tároló horog a monitorállványon

2 1. fejezet Első lépések

● VESA® rögzítési lehetőség (100 ˟ 100 mm) a képernyő lengőkarhoz történő rögzítéséhez

MEGJEGYZÉS: A biztonsági és jogi tájékoztatást lásd a dokumentációs csomagban mellékelt Termékkel

kapcsolatos tájékoztatás című dokumentumban. A legfrissebb használati útmutató eléréséhez keresse fel a http://www.hp.com/support oldalt, és az ott található utasítások alapján keresse ki a terméket. Ezután válassza a Kézikönyvek elemet.

Hátlap részegységei

A monitor hátulján található részegységek azonosításához használja ezt az ábrát és táblázatot.

VIGYÁZAT!

A halláskárosodás elkerülése érdekében a forráseszköz hangerejét a fejhallgató, fülhallgató vagy mikrofonos fejhallgató használata előtt állítsa be. További biztonsági tudnivalókat a dokumentációs csomagban lévő Termékkel kapcsolatos tájékoztatásban talál.

1-1. táblázat: A hátlap részegységei és azok leírása

(6)

(7)

(8)

Részegység

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(9)

Leírás

OSD-joystick

Tápkapcsoló gomb

Hangkimeneti (fejhallgató-) csatlakozó

HDMI-port

Megnyitja az OSD-menüt, kiválasztja a menü valamelyik elemét, vagy bezárja az OSDmenüt.

Be- és kikapcsolja a monitort.

Opcionális fejhallgató csatlakoztatására szolgál.

DisplayPort csatlakozó

A HDMI-kábelt egy forráseszközhöz, például számítógéphez vagy játékkonzolhoz csatlakoztatja.

A DisplayPort kábelt egy forráseszközhöz, például számítógéphez vagy játékkonzolhoz csatlakoztatja.

Tápcsatlakozó Váltóáramú tápegységet csatlakoztat.

Biztonsági kábel befűzőnyílása Opcionális biztonsági kábel csatlakoztatására szolgál.

USB SuperSpeed portok (lefelé irányuló) (2)

USB Type-B port (felfelé irányuló)

USB-kábelt csatlakoztat egy perifériaeszközhöz, például billentyűzethez, egérhez vagy

USB-merevlemezhez.

USB-elosztókábelt csatlakoztat a forráseszközhöz., például számítógéphez vagy játékkonzolhoz.

Hátlap részegységei 3

1-1. táblázat: A hátlap részegységei és azok leírása (folytatás)

Részegység

(10) Sorozatszámcímke

Leírás

A sorozatszámcímke helyét azonosítja.

4 1. fejezet Első lépések

2 A monitor üzembe helyezése

A súlyos sérülések és a monitor károsodásának elkerülése érdekében fontos, hogy a monitor üzembe helyezését megfelelően végezze.

FIGYELEM!

A súlyos sérülések kockázatának csökkentése érdekében olvassa el a Biztonsági és kényelmi

útmutató című dokumentumot. Ez ismerteti a munkaállomások megfelelő beállítását, a helyes testtartást,

és további hasznos tudnivalókat tartalmaz a számítógép-felhasználók egészségével és munkavégzési szokásaival kapcsolatban. A Biztonsági és kényelmi útmutató fontos elektromos és mechanikai biztonsági tudnivalókat is tartalmaz. A Biztonsági és kényelmi útmutató az interneten, a következő címen is megtalálható: http://www.hp.com/ergo .

FONTOS: A monitor épsége érdekében ügyeljen arra, hogy ne érintse meg az LCD-panel felületét. A monitorra gyakorolt nyomás színegyenetlenségeket vagy a folyadékkristályok elmozdulását okozhatja.

Amennyiben ez megtörténik, nem áll helyre a képernyő normál állapota.

FONTOS: A képernyő karcolódásának, eldeformálódásának vagy eltörésének, illetve a vezérlőgombok sérülésének megakadályozása érdekében helyezze a monitort képernyővel lefelé egy védőszivaccsal vagy nem dörzsölő szövettel fedett, sík felületre.

Az állvány felszerelése

A monitorállvány megfelelő rögzítése kritikus fontosságú a biztonságos használat szempontjából. Ez a rész leírja, hogyan rögzítse biztonságosan az állványt.

1.

A képernyővel lefelé helyezze a monitort egy sík felületre, amelyre előzőleg egy tiszta, puha kendőt terített.

2.

Távolítsa el az imbuszkulcsot tartalmazó zacskót a monitorállvány hátuljáról (1). Csúsztassa az

állványon lévő csuklópántot a monitorfej hátulján lévő csuklópánt nyílásba, és nyomja le a rögzítéshez

(2). Egy kattanás hallható, amikor az állvány megfelelően illeszkedik a csuklópántra. Az imbuszkulcs

A monitor üzembe helyezése 5

segítségével húzza meg a két csavart a monitor csuklópánt-nyílásának alján (3). Használat előtt győződjön meg arról, hogy az állvány megfelelően rögzítve van a monitorfejhez.

A monitorfej felszerelése

A monitorfejet lengőkarra vagy állványra is erősítheti.

FONTOS: Ez a monitor az iparágban szabványos VESA® 100 mm-es illesztőfuratokat támogatja. Ahhoz, hogy egy külső szállítótól származó tartószerkezetet erősítsen a monitorfejhez, négy darab 4 mm-es, 0,7 emelkedésű és 10 mm hosszú csavarra lesz szüksége. Hosszabb csavarok kárt tehetnek a monitorban.

Győződjön meg arról, hogy a gyártó tartószerkezete megfelel a VESA szabványnak, és a besorolása alapján képes megtartani a monitorfej súlyát. A legjobb teljesítmény érdekében fontos, hogy a monitorhoz mellékelt táp- és videokábeleket használja.

MEGJEGYZÉS: Az eszközt úgy alakították ki, hogy az UL-listed vagy a CSA-listed listákon szereplő fali tartószerkezetet használhasson hozzá.

A monitorállvány eltávolítása

A monitorfejet le lehet szerelni az állványról, és lengőkarra vagy egyéb tartószerkezetre lehet rögzíteni.

FONTOS: A monitor szétszerelése előtt kapcsolja ki a monitort, és húzza ki az összes kábelt.

1.

Húzza ki, és távolítsa el az összes kábelt a monitorból.

2.

A képernyővel lefelé helyezze azt egy sík felületre, amelyre előzőleg egy tiszta, száraz ruhát terített.

6 2. fejezet A monitor üzembe helyezése

3.

Döntse felfelé a monitorállvány alját (1), az imbuszkulcs segítségével lazítsa meg a két csavart a monitor csuklópántjának alján (2), majd csúsztassa le az állványt a monitorfejről (3).

VESA tartókonzol szerelése

Ez a kijelző kompatibilis a legtöbb VESA konzollal és rögzítéssel (külön vásárolható meg). A VESA konzolnak támogatnia kell egy 100 x 100x mm-es VESA-szabványú tartószerkezetet, és képesnek kell lennie legalább

45°-os elforgatásra.

1. MEGJEGYZÉS: A monitorhoz tartozó lengőkarnak tartalmaznia kell egy forgatható VESA rögzítőadaptert a monitor fekvő elrendezéséhez.

1.

Távolítsa el a monitorállványt, ha rögzítve van. Lásd A monitorállvány eltávolítása a következő oldalon:

6

2.

Laposfejű csavarhúzóval nyissa ki a VESA fedelet a monitor hátulján, és távolítsa el a VESA borítást (1).

VESA tartókonzol szerelése 7

3.

A csavarhúzó segítségével távolítsa el a csuklópántot a helyére rögzítő hat csavart (2), majd távolítsa el a csuklópántot (3).

4.

Távolítsa el a négy VESA csavart a monitor hátulján, és használja ezeket a rögzítőeszköz felszereléséhez a következő, 6. lépésben leírtak szerint.

5.

A monitorhoz történő rögzítés előtt a lengőkaron forgassa el a VESA konzolt 45°-ba úgy, hogy a monitor hátulján lévő csavarnyílásokkal egy vonalba kerüljön (1).

8 2. fejezet A monitor üzembe helyezése

6.

A 45°-os állásba fordított VESA konzolt illessze a monitorfej hátoldalán lévő nyílásba (2). Ezután rögzítse a konzolt a monitorfejre, és húzza meg azokat (3). Használat előtt győződjön meg arról, hogy a konzol megfelelően rögzítve van a monitorfejhez.

A kábelek csatlakoztatása

A kábel csatlakoztatásával kapcsolatos részleteken kívül ez a szakasz információkat tartalmaz arról, hogy a monitor hogyan működik bizonyos kábelek csatlakoztatásakor.

MEGJEGYZÉS: A monitort meghatározott kábelekkel szállítjuk.

1.

Tegye a monitort egy kényelmes, jól szellőző helyre a számítógép vagy a forráskészülék közelébe.

2.

A kábelek csatlakoztatása előtt vezesse át a kábeleket a monitor hátulján található kábelvezetőn.

3.

Csatlakoztassa a videokábelt.

MEGJEGYZÉS: A monitor automatikusan megállapítja, hogy mely bemeneten van érvényes videojel.

Bemeneteket a Menü gomb megnyomásával és a Bemenet opció kiválasztásával is választhat. Az optimális teljesítmény érdekében a DisplayPort a preferált csatlakozástípus.

A kábelek csatlakoztatása 9

● Csatlakoztassa a DisplayPort kábel egyik végét a monitor hátlapján lévő DisplayPort aljzathoz, a másik végét pedig a forráseszköz DisplayPort aljzatához.

● Csatlakoztassa a HDMI-kábel egyik végét a HDMI-porthoz a monitor hátulján, a másik végét pedig a forráseszköz HDMI-portjához.

10 2. fejezet A monitor üzembe helyezése

4.

Csatlakoztassa a felfelé irányuló USB-kábel Type-B csatlakozóját a monitor hátoldalán lévő, felfelé irányuló USB Type-B porthoz. Ezután csatlakoztassa a kábel Type-A csatlakozóját az USB Type-A lefelé irányuló porthoz a forráseszközön.

MEGJEGYZÉS: A monitor lefelé irányuló USB Type-A portjainak használatához csatlakoztassa a forráseszköz (számítógép, laptop, játékkonzol) felfelé irányuló USB Type-B kábelét a monitor hátlapján lévő porthoz. További információ:

USB-eszközök csatlakoztatása (csak egyes termékeknél) a következő oldalon: 12

.

5.

A tápkábel egyik végét csatlakoztassa a váltóáramú tápegységhez (1), a másik végét pedig egy földelt, váltóáramú hálózati aljzathoz (2). Ezután csatlakoztassa a váltóáramú tápegységet a monitoron található tápcsatlakozóhoz (3).

FIGYELEM!

Az áramütés és a készülék károsodásának elkerülése érdekében tartsa be a következőket:

A tápkábel földelésre szolgáló tűjét ne iktassa ki. A védőérintkező fontos biztonsági elem.

A tápvezetéket csak könnyen elérhető, földelt hálózati konnektorba csatlakoztassa.

A készülék feszültségmentesítéséhez a hálózati aljzatból húzza ki a tápkábelt.

A tápkábelekre és vezetékekre ne helyezzen semmit. A kábeleket úgy rendezze el, hogy ne lehessen véletlenül rájuk lépni vagy beléjük botlani. A kábeleket és vezetékeket ne húzza vagy rángassa. A tápkábelt a csatlakozójánál fogva húzza ki a váltóáramú hálózati aljzatból.

A kábelek csatlakoztatása 11

USB-eszközök csatlakoztatása (csak egyes termékeknél)

A monitor hátulján található egy felfelé irányuló USB Type-B port és két lefelé irányuló USB Type-A port.

MEGJEGYZÉS: A monitor lefelé irányuló USB Type A portjainak használatához csatlakoztassa a forráseszköz felfelé irányuló USB Type-B kábelét a monitorhoz.

A monitor beállítása (csak egyes termékeken)

Ergonomikus munkaterület támogatása érdekében a monitor az ebben a részben ismertetett beállítási lehetőségeket kínálja.

FIGYELEM!

A súlyos sérülések kockázatának csökkentése érdekében olvassa el a Biztonsági és kényelmi

útmutató című dokumentumot. Ez ismerteti a munkaállomások megfelelő beállítását, a helyes testtartást,

és további hasznos tudnivalókat tartalmaz a számítógép-felhasználók egészségével és munkavégzési szokásaival kapcsolatban. A Biztonsági és kényelmi útmutató fontos elektromos és mechanikai biztonsági tudnivalókat is tartalmaz. A HP webhelyén elérhető Biztonsági és kényelmi útmutatót a http://www.hp.com/ ergo címen találja meg.

12 2. fejezet A monitor üzembe helyezése

1.

Döntse előre vagy hátra a monitorfejet a kényelmes, szemmagasságnak megfelelő beállításhoz.

2.

Állítsa a monitor magasságát a személyes munkaállomásának megfelelő, kényelmes pozícióba. A monitor felső peremének magassága ne haladja meg a szemmagasságot. Az alacsonyra állított, döntött monitor kényelmesebb lehet a korrekciós lencsét viselők számára. Ha változtat a testhelyzetén a munkanap során, javasolt ismét beállítani a monitort.

Biztonsági kábel beszerelése

A monitort rögzítheti egy fix tárgyhoz a HP-tól külön beszerezhető biztonsági kábellel. A zár rögzítéséhez és eltávolításához használja a mellékelt kulcsot.

Biztonsági kábel beszerelése 13

Fejhallgató tárolása

A fejhallgatót a monitoron is tárolhatja.

A monitoron, az állvány felső részén található horog a fejhallgató kényelmes tárolására szolgál.

A monitor bekapcsolása

Ez a rész fontos információkat tartalmaz a monitor megrongálásának megakadályozásáról, a rendszerindítási mutatókról és a hibaelhárításra vonatkozóan.

FONTOS: Beégési károsodás keletkezhet olyan monitorokon, amelyek a képernyőn ugyanazt a statikus képet jelenítik meg legalább 12 órán át. Ha el akarja kerülni, hogy a monitor képernyőjét beégési kár érje, mindig aktiváljon egy képernyőkímélő alkalmazást, vagy kapcsolja ki a monitort, ha huzamosabb ideig nem használja. A kép visszamaradása minden LCD képernyőn előforduló jelenség. A monitor beégési károsodására nem érvényes a HP jótállás.

14 2. fejezet A monitor üzembe helyezése

MEGJEGYZÉS: Ha megnyomja a tápkapcsoló gombot, és nem történik semmi, lehetséges, hogy a tápkapcsoló gomb zárolási funkciója engedélyezve van. A funkció kikapcsolásához nyomja le és legalább 10 másodpercig tartsa lenyomva a tápkapcsoló gombot.

MEGJEGYZÉS: Egyes HP monitorokon a tápfeszültségjelző fényt kikapcsolhatja az OSD-menüben. Az OSDmenü megnyitásához nyomja meg a Menü gombot, majd válassza a Tápellátás, a Tápellátásjelző LED lehetőségeket, végül pedig a Ki opciót.

▲ A monitor bekapcsolásához nyomja meg a rajta lévő tápkapcsoló gombot.

A monitor első bekapcsolásakor 5 másodpercre megjelenik a monitor állapotára vonatkozó üzenet. Az

üzenetben megjelenik az aktuálisan aktív bemeneti jel, az automatikus forrásváltás beállítása (be- vagy kikapcsolt, alapértelmezés szerint be van kapcsolva), az aktuális előre beállított kijelzőfelbontás, valamint az ajánlott, előre beállított kijelzőfelbontás.

A monitor automatikusan beolvassa a bemenő jeleket aktív bemenetet keresve, és az aktív bemenetet használja a kijelzéshez.

A monitor bekapcsolása 15

3 A monitor használata

Ez a fejezet leírja, hogyan használhatja a monitort és annak funkcióit.

A monitor illesztőprogramjának letöltése

Letöltheti és telepítheti a monitor INF (információs) illesztőprogramot.

Ez a monitor kompatibilis a Plug and Play telepítőrendszerrel, és a monitor az INF fájl telepítése nélkül is megfelelően fog működni. A monitor Plug and Play-kompatibilitásához szükséges, hogy a számítógép videokártyája megfeleljen a VESA DDC2 szabványnak, és a monitor közvetlenül a videokártyához kapcsolódjon. A Plug and Play telepítés nem működik különálló, BNC típusú csatlakozókon vagy elosztó puffereken vagy dobozokon keresztül.

● INF (információs) fájl

1.

Keresse fel a http://www.hp.com/support weboldalt.

2.

Válassza a Software and Drivers (Szoftverek és illesztőprogramok) lehetőséget.

3.

Válassza ki a termék típusát.

4.

Írja be a HP monitor típusát a keresőmezőbe, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az OSD-menü használata

Az ízlésének megfelelően beállíthatja a HP monitort. A monitor megjelenítési funkcióinak testreszabásához használja az OSD-menüt.

Használja az OSD-menüt a monitor képernyőképének megtekintési igényeinek megfelelő beállításához. Az

OSD-menü eléréséhez és a beállítások megadásához használja a monitor hátlapján található OSD-joystickot.

Az OSD-menü megnyitása és a beállítások elvégzése:

1.

Ha a monitor még nincs bekapcsolva, nyomja meg a tápkapcsoló gombot a monitor bekapcsolásához.

2.

Az OSD-menü megnyitásához nyomja meg a hátsó panelen található OSD joystick közepét.

3.

A joystickot felfelé, lefelé, balra vagy jobbra mozdítva navigálhat a menüelemek között. Nyomja meg a joystick közepét a kiválasztáshoz.

Az alábbi táblázat felsorolja az OSD-főmenüben rendelkezésre álló, lehetséges menüopciókat. Tartalmazza az egyes beállítások leírását, valamint azok hatását a monitor megjelenésére és teljesítményére.

3-1. táblázat: OSD-menüelemek és azok leírása, gomb vagy vezérlő használata (csak egyes termékeken)

Főmenü

Gaming (Játék)

Brightness (Fényerő)

Leírás

Gomb vagy vezérlő – Kiválasztja és elvégzi a játék beállításait, mint például az Adaptive-Sync funkciót, a válaszidőt, a képkockasebességet, az üzenetidőzítőt, a célkeresztet, a környezeti megvilágítást és a több monitor egymáshoz igazítását.

Gomb – A képernyő fényerejének módosítása. Az alapértelmezett gyári beállítás 90.

16 3. fejezet A monitor használata

3-1. táblázat: OSD-menüelemek és azok leírása, gomb vagy vezérlő használata (csak egyes termékeken) (folytatás)

Főmenü

Contrast (Kontraszt)

Color (Szín)

Input (Bemenet)

Image (Kép)

Leírás

Gomb – A képernyő kontraszt szintjének a beállítása. Az alapértelmezett gyári beállítás 80.

Gomb – A képernyőn megjelenő szín kiválasztása és beállítása.

Vezérlő – Különböző, előre megadott színbeállításokat biztosít, amelyek különböző megjelenítési helyzeteknek megfelelően konfigurálják a monitort.

Kiválasztja a bemeneti videojelet (DisplayPort vagy HDMI).

Gomb – A képernyőn megjelenő kép beállítása.

Vezérlő – Beállítja a képernyőn megjelenő képet, beleértve a fényerőt, a kontrasztot, a dinamikus kontrasztot, a gamma értéket, az élességet és a kép méretezését.

Power (Tápellátás)

Menu (Menü)

Management (Kezelés)

Az energiagazdálkodási beállításokat módosítja.

Beállítja az OSD-menü és funkciógomb vezérlőket.

Gomb – Módosítja a DDC/CI beállításokat, kiválasztja az OSD-menü nyelvét (a gyári alapérték az angol), és minden OSD menübeállítást visszaállít a gyári alapértékekre.

Vezérlő – Minden OSD-menübeállítást visszaállít az alapértelmezett gyári értékekre.

Information (Információ) A monitorral kapcsolatos fontos információkat jelenít meg.

Exit (Kilépés) Kilépés a képernyőn megjelenő menüből.

Képernyőmód

Amikor bekapcsolja a monitort, az állapot üzenet megjeleníti a képernyőmódot. A képernyőmód a videobemenet módosításakor is megjelenik.

A monitor képernyőmódja megjelenik a monitor állapotüzenetében, amely akkor válik láthatóvá, amikor a monitort bekapcsolják, illetve ha a videobemenet megváltozik. Az aktuális képernyőmód az Információ menüablakban és az OSD-főmenü alján, az állapotsorban látható. Működési módok a következők: Normál és

Adaptive-Sync vagy FreeSync.

Az Adaptive-Sync vagy FreeSync működési mód bekapcsolása:

1.

Az OSD-menü megnyitásához nyomja meg az OSD-vezérlő közepét.

2.

Az OSD-menüben válassza a Gaming (Játék) lehetőséget.

3.

Válassza az Adaptive-Sync lehetőséget, majd a Be elemet.

MEGJEGYZÉS: Az Adaptive-Sync/FreeSync funkció alapértelmezett beállítása Be.

Az Auto-Sleep Mode (Automatikus alvó állapot üzemmód) használata

A monitor rendelkezik egy csökkentett energiaállapotú, energiatakarékos funkcióval, melynek neve:

Automatikus alvó állapot üzemmód. Ez a rész leírja, hogyan lehet aktiválni vagy beállítani a monitoron az

Automatikus alvó állapot üzemmódot.

Képernyőmód 17

A monitor támogatja az OSD-menüben elérhető, úgynevezett Automatikus alvó állapot üzemmód lehetőséget, amely lehetővé teszi a képernyő csökkentett energiaállapotának be- és kikapcsolását. Az

Automatikus alvó mód bekapcsolt állapotában (alapértelmezés szerint bekapcsolva) a monitor csökkentett energiaállapotba lép, amikor a számítógép alacsony energiamódot jelez (a vízszintes vagy a függőleges szinkronjel hiányával).

A csökkentett energiaállapotba (Automatikus alvó mód) belépve a monitor képernyője elsötétül, a háttérvilágítás kikapcsol, a tápfeszültségjelző fény pedig borostyánsárga színre vált. Ebben a csökkentett energiaállapotban a monitor teljesítményfelvétele kisebb 0,5 W-nál. A monitor akkor ébred fel az

Automatikus alvó állapot üzemmódból, amikor a számítógép aktív jelet küld neki (például ha Ön az egeret vagy a billentyűzetet használja).

Az Automatikus alvó mód kikapcsolása az OSD-menüben:

1.

Az OSD-menü megnyitásához nyomja meg az OSD-joystick közepét.

2.

Az OSD-menüben válassza a Tápellátás lehetőséget.

3.

Válassza az Auto-Sleep Mode (Automatikus alvó mód) elemet, majd a Ki lehetőséget.

Az Alvóállapot-időzítő használata

Az Alvóállapot-időzítő segítségével beállíthatja, hogy a monitor mikor lép alvó állapotba.

Az Alvóállapot-időzítő menü használatával beprogramozhatja, hogy a monitor a felhasználó által megadott időpontban csökkentett energiafelvételi vagy alvó állapotba lépjen, illetve azokból kilépjen. Például beállíthatja, hogy a monitor délután 5 órakor automatikusan alvó üzemmódba lép, majd reggel 8-kor automatikusan felébred az alvó üzemmódból. Amikor a monitor alvó üzemmódban van, a tápfeszültségjelző fény borostyánsárgán villog.

Az Alvóállapot-időzítő le van tiltva, ha a Kikapcsolásidőzítő aktív.

Az Alvóállapot-időzítő használata:

1.

Az OSD-menü megnyitásához nyomja meg az OSD-joystick közepét.

2.

Válassza a Tápellátás lehetőséget.

3.

Válassza az Alvóállapot-időzítő opciót, majd a Be elemet.

4.

Állítsa be az időpontokat, amikor azt szeretné, hogy a monitor alvó üzemmódba lépjen, illetve felébredjen az alvó üzemmódból.

A Kikapcsolásidőzítő használata

A Kikapcsolásidőzítő funkció lehetővé teszi a monitor ki- vagy bekapcsolási időpontjának beprogramozását.

A Kikapcsolásidőzítő le van tiltva, ha az Alvóállapot-időzítő aktív.

A Kikapcsolásidőzítő menü használatával beprogramozhatja, hogy a monitor a felhasználó által megadott időpontban automatikusan kikapcsoljon. Például reggel manuálisan bekapcsolja a monitort, és beállíthatja, hogy a Kikapcsolásidőzítő automatikusan kikapcsolja azt este 6 órakor.

A Kikapcsolásidőzítő bekapcsolása:

1.

Az OSD-menü megnyitásához nyomja meg az OSD-joystick közepét.

18 3. fejezet A monitor használata

2.

Válassza a Tápellátás lehetőséget.

3.

Válassza a Power-Off Timer (Kikapcsolásidőzítő) opciót, majd a Be elemet.

4.

Állítsa be a kívánt időpontot, amikor a monitor kikapcsoljon.

Külső megvilágítás használata

A Külső megvilágítás funkció az asztal vagy a fal megvilágításával fokozza a játékélményt.

A monitor Külső megvilágítás funkcióval rendelkezik, amely megvilágítja az asztallapot vagy falat, hogy ezáltal fokozza a játék élményét. Az OSD-menüben, illetve az OMEN Command Center használatával beállíthatja a külső megvilágítás színét és fényerejét, vagy akár ki is kapcsolhatja a funkciót. A Külső megvilágítás funkcióhoz két független vezérlőzóna tartozik: Környezeti megvilágítás, amely a monitor hátulján található, falra vetítő megvilágítást vezérli, és az Alsó megvilágítás, amely a monitortalpnál található, és az asztalra vetít.

A külső megvilágítás beállítása:

1.

Az OSD-menü megnyitásához nyomja meg az OSD-joystick közepét.

2.

Válassza a Gaming (Játék), majd az External Lighting (Külső megvilágítás) lehetőséget.

3.

Válasszon egy beállítást a Környezeti megvilágítás vagy az Alsó megvilágítás funkcióhoz:

Környezeti megvilágítás (falra vetíthető) és az Alsó megvilágítás (az asztalra vetíthető):

Ki: Kikapcsolja a külső megvilágítást.

Task Light (Feladat fény): A teljes fehér és fényes beállítással állítható fehér asztali lámpát emulálhat a jobb olvashatóság, illetve megtekintés érdekében.

Color Cycle (Váltakozó színek): Lassan elhalványulva váltakozik az összes statikus színbeállítás.

Breathing (Lassú villogás): Lassan elhalványul és megjelenik. A sebességnek három beállítása van –

Lassú, Közepes és Gyors. A színt a Static Color (Statikus szín) menüben kiválasztott szín határozza meg.

Color Cycle (Váltakozó színek): Lassan elhalványulva váltakozik az összes statikus színbeállítás.

Static Color (Statikus szín): A külső megvilágítás színét pirosra, zöldre, kékre, sárgára, lilára, ciánra, narancssárgára vagy egyéni színre állítja.

LED Brightness (LED-fényerő): Beállítja a külső LED fényerejét.

Apply to all zones (Minden zónára vonatkozik): A zóna beállításait alkalmazza a monitoron megjelenő összes többi külső megvilágítási zónára.

Copy Ambient Zone (Környezeti zóna másolása) A zóna megvilágítási beállítását a Környezeti zóna menüben megadott beállításnak megfelelően módosítja.

Ki: Kikapcsolja a külső alsó megvilágítást.

A gyorsabb válaszidő kiválasztása játékhoz

Ez a funkció lehetővé teszi gyorsabb válaszidő kiválasztását a játékhoz.

Külső megvilágítás használata 19

Az alapértelmezett válaszidő-beállításokat játékokhoz optimalizálták. Minden teljesítménnyel kapcsolatos műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott, jellemző műszaki adatokat türközi; a tényleges teljesítmény ennél magasabb vagy alacsonyabb is lehet.

Gyorsabb válaszidő beállítása:

1.

Az OSD-menü megnyitásához nyomja meg az OSD-joystick közepét.

2.

Válassza ki a Gaming (Játék), majd a Response Time (Válaszidő) lehetőséget.

3.

A válaszidő növeléséhez vagy csökkentéséhez léptessen a beállítási szintek között.

A kékfény-kibocsátás beállítása

A monitor által kibocsátott kék fény csökkentésével a szem kevésbé lesz kitéve a kék fény hatásának. Ezen a monitoron csökkentheti a kékfény-kibocsátást, és a képernyőn történő olvasás közben pihentetőbb, kevésbé stimuláló képet jeleníthet meg.

A monitor megvilágításának beállítása a kényelmes megtekintéshez:

1.

Az OSD-menü megnyitásához nyomja meg az OSD-joystick közepét.

2.

Válassza a Color (Szín) lehetőséget.

3.

Válassza a Low Blue Light (Alacsony kék fény) (TÜV-tanúsítvánnyal) opciót a szem kímélése érdekében.

A HP Enhance+ használata

A HP Enhance+ funkció lehetővé teszi a statikus képek és mozgóképek látványának javítását.

A HP Enhance+ szín almenü további részletek (élesség és kontraszt) megadását teszi lehetővé statikus képek

és mozgóképek látványának javításához. Három felhasználó által választható lehetőség áll rendelkezésre:

Alacsony, Közepes és Magas. Az alapértelmezett beállítás a Közepes.

A HP Enhance+ bekapcsolása:

1.

Az OSD-menü megnyitásához nyomja meg az OSD-joystick közepét.

2.

Válassza a Szín lehetőséget, majd a HP Enhance+ opciót.

3.

Válassza ki a Low (Alacsony), Medium (Közepes) vagy High (Magas) opciót.

Az RGB Gain Control (RGB-erősítésvezérlés) használata

Az RGB Gain Control segítségével beállíthatja a színhőmérsékletet.

Ha kilép a menüből, az RGB színbeállításokat a rendszer automatikusan elmenti.

Az RGB Gain Control (RGB erősítésvezérlés) funkció használatával manuálisan megadható a kiválasztott színbeállítás színhőmérséklete, így minden színbeállításból állítható felhasználói üzemmód hozható létre. A módosítások minden szín-előbeállításhoz külön-külön tárolódnak.

A színhőmérséklet beállítása:

1.

Az OSD-menü megnyitásához nyomja meg az OSD-joystick közepét.

2.

Válassza a Color (Szín) lehetőséget.

20 3. fejezet A monitor használata

3.

Válassza az RGB Gain Control (RGB-erősítésvezérlés) opciót.

4.

A beállítások elvégzéséhez válassza a Red Color ADJ SCALE GRAPHIC (Piros ADJ SCALE GRAPHIC) vagy a

Blue Color ADJ SCALE GRAPHIC (Kék ADJ SCALE GRAPHIC) lehetőséget.

A képkockasebesség megtekintése

A képkockasebesség funkció bekapcsolása lehetővé teszi az aktuális aktív bemenet másodpercenként megjelenített képkockaszámának (FPS - képkocka/másodperc) felhasználását.

A képkockasebesség funkció bekapcsolása lehetővé teszi az aktuális aktív bemenet másodpercenként megjelenített képkockaszámának megtekintését (FPS - képkocka/másodperc). A képkockasebesség funkció bekapcsolása lehetővé teszi az aktuális aktív bemenet másodpercenként megjelenített képkockaszámának megtekintését (FPS - képkocka/másodperc) a képernyő megadott részén. A Szín és a Hely almenükben kiválaszthatók az FPS (képkocka/másodperc) szöveg színei és a képernyőhelyek.

A képkockasebesség kijelzése a képernyőn:

1.

Az OSD-menü megnyitásához nyomja meg az OSD-joystick közepét.

2.

Válassza a Gaming (Játék) lehetőséget.

3.

Válassza a Frame Rate (Képkockasebesség) opciót, majd az On (Be) elemet.

4.

Adja meg a képernyőn megjelenő FPS érték színét és helyét.

Task Light (Feladat fény): A teljes fehér és fényes beállítással fehér asztali lámpát emulálhat a jobb olvashatóság, illetve megtekintés érdekében.

Color Cycle (Váltakozó színek): Lassan elhalványulva váltakozik az összes statikus színbeállítás.

Breathing (Lassú villogás): Lassan elhalványul és megjelenik. A sebességnek három beállítása van –

Lassú, Közepes és Gyors. A színt a Static Color (Statikus szín) menüben kiválasztott szín határozza meg.

Static Color (Statikus szín): A külső megvilágítás színét pirosra, zöldre, kékre, sárgára, lilára, ciánra, narancssárgára vagy egyéni színre állítja.

A képkockasebesség megtekintése 21

Random Color (Véletlenszerű szín): Véletlenszerűen váltakoztatja a külső megvilágítás színét a statikus színek között.

LED Brightness (LED-fényerő): Beállítja a külső LED fényerejét.

A külső megvilágítás értéke alapértelmezés szerint Be (OMEN Fehér).

Üzenetidőzítők használata

Az Üzenetidőzítők emlékeztetőket és az üzeneteket megjelenítő időzítőket mutatnak.

Az üzenetidőzítők használata:

A Message Timers (Üzenetidőzítők) menüben kétféle időzítő áll rendelkezésre, amelyek előre beállított emlékeztető és információs üzeneteket jelenítenek meg. Az időzítőmenü az On/Off (Be/Ki) opció mellett a

Start (Indítás), Stop (Leállítás) és a Reset (Visszaállítás) vezérlőelemet tartalmazza. Bekapcsoláskor megjelenik az aktuálisan kiválasztott időzítőérték a képernyő aktuálisan megadott részén. Az alapértelmezett beállítás a jobb felső sarok.

Az üzenetidőzítők a szülői felügyelet eszközeként használhatók, alkalmazásukkal korlátozhatja a kiskorúak játékkal és más online tevékenységgel töltött idejét, ehhez az időzítőt beállítva üzeneteket jeleníthet meg. 30 perc után a monitoron megjelenítheti a „Kérlek, hagyd abba a játékot!” feliratot.

A képernyőn megjelenő időzítő formátuma először a percet és a másodpercet (00:0) mutatja, de az idő előrehaladtával az óra is megjelenik. Két különböző üzenetidőzítő opció áll rendelkezésre, de egyszerre csak egy időzítőt (stopperóra vagy visszaszámlálás) lehet kiválasztani. Mindkét időzítőhöz megadható a számjegyek színe és az időzítő helye a képernyőn.

1.

Az OSD-menü megnyitásához nyomja meg az OSD-joystick közepét.

2.

Válassza ki a Gaming (Játék), majd a Message Timers (Üzenetidőzítők) lehetőséget.

3.

Válassza ki és állítsa be az időzítőket a következő opciók segítségével.

Speedrun Timer (Stopperóra időzítő): Ez egy előrehaladó időzítő, amely percet és másodpercet

(00:0) jelenít meg. 0-tól indul és 24 óráig számlál. Amikor az időzítő eléri a 24 órás határértéket, egy

20 másodperces üzenet jelenik meg, amely arról tájékoztatja, hogy az időzítő lejárt. Az időzítő segítségével nyomon követheti, mennyi időt töltött egy játékkal vagy egy adott feladat elvégzésével.

Visszaszámláló: A beállítósáv segítségével kiválaszthat egy indítási időt 1 és 45 perc között egyperces lépésközzel, majd 5 és 120 perc között 5 perces lépésközzel. Az időzítő visszafelé számol

00:0-ig, és 20 másodpercig egy üzenetet jelenít meg a képernyő közepén. Az Üzenet almenü lehetővé teszi a képernyőn megjelenő üzenet pontos kiválasztását. A visszaszámláló alapértelmezett értéke 20 perc.

Indítás: Elindítja a kiválasztott időzítőt.

Leállítás: Szünetelteti vagy leállítja az időzítőt, de nem állítja vissza. Válassza az Indítás lehetőséget az időzítő számlálójának továbbindításához.

Reset Timer (Időzítő visszaállítása): Visszaállítja az időzítő számlálóját a kiválasztott kezdőértékre.

A teljes fehér és fényes beállítással fehér asztali lámpát emulálhat a jobb olvashatóság, illetve megtekintés érdekében.

22 3. fejezet A monitor használata

● Lehetővé teszi a megadott időzítő lejártakor a képernyőn megjelenő üzenet kiválasztását. A következő alábbi üzeneteket lehet kiválasztani: A játék időzítő lejárt!, Kérjük, hagyja abba a játékot!,

Tartson szünetet!, Tartson szünetet!

A Célkereszt funkció használata

A Célkereszt funkció segítségével vezérelheti az OSD mutatóját.

A Célkereszt menü következőkben felsorolt almenüi lehetővé teszik a monitor által vezérelt OSD-mutató különböző jellemzőinek testreszabását a pontosabb játékirányítás érdekében.

A Célkereszt opció használata:

1.

Az OSD-menü megnyitásához nyomja meg az OSD-joystick közepét.

2.

Az OSD-menüben válassza a Gaming (Játék) lehetőséget.

3.

Válassza a Crosshair (Célkereszt) opciót, majd a Be elemet.

4.

Végezze el a Célkereszt konfigurálását a következő almenük használatával.

Configure (Konfigurálás): Válassza ki a képernyőn megjelenő célkereszt/mutató összeállításához szükséges egyes grafikus elemeket a megjeleníteni kívánt opciók melletti jelölőnégyzetek bejelölésével. Több lehetőség kombinálásával saját testre szabott célkereszt hozható létre.

Color (Szín): Lehetővé teszi a képernyőn megjelenő célkereszt színének kiválasztását.

Location (Hely): Lehetővé teszi a célkereszt helyének kijelölését a képernyőn.

A Multi-Monitor Align (Több monitor igazítása) funkció használata

A Multi-Monitor Align (Több monitor igazítása) funkciók segítségével több monitor is üzembe helyezhető egymás mellett.

A Multi-Monitor Align (Több monitor igazítása) OSD-opció teljes képernyős igazítási mintát jelenít meg, melynek segítségével egymáshoz igazíthat több monitort. Az opció kiválasztásakor a rendszer kilép az OSDmenüből, és megjeleníti a teljes képernyős igazítási mintát.

A Multi-Monitor Align (Több monitor igazítása) funkció használata:

1.

Az OSD-menü megnyitásához nyomja meg az OSD-joystick közepét.

2.

Válassza a Gaming (Játék) lehetőséget.

3.

Válassza a Multi-MonitorAlign (Több monitor igazítása) opciót, majd a Be lehetőséget.

4.

Nyomja meg az OSD joystick közepét a mintából való kilépéshez.

Támogatás és hibaelhárítás

Ha a monitor nem a várt módon működik, akkor előfordulhat, hogy megoldható a probléma az ebben a részben található utasításokat követve.

A Célkereszt funkció használata 23

Gyakori hibák elhárítása

A következő táblázat az esetlegesen előforduló problémákat, a problémák lehetséges okait valamint a javasolt megoldásokat sorolja fel.

3-2. táblázat: Gyakori problémák és megoldások

Problémák Lehetséges ok Megoldás

A képernyő üres vagy a videó villog.

Nincs csatlakoztatva a tápkábel.

A monitor ki van kapcsolva.

A videókábel nincs megfelelően csatlakoztatva.

A rendszer Automatikus alvó állapot

üzemmódban van.

A videokártya nem kompatibilis.

Csatlakoztassa a tápkábelt.

Nyomja meg a monitor tápkapcsoló gombját.

MEGJEGYZÉS: Ha a gomb megnyomása nem hoz eredményt, tartsa nyomva a tápkapcsoló gombot 10 másodpercig a zárolási funkció feloldásához.

Csatlakoztassa megfelelően a videokábelt. További

információk: A kábelek csatlakoztatása a következő oldalon:

9 .

Nyomja meg a billentyűzet bármely gombját, vagy mozgassa az egeret az üres képernyővédő alkalmazás kikapcsolásához.

Nyissa meg az OSD-menüt, és válassza ki a Bemenet menüt.

Állítsa az Auto-Switch Input (Automatikus bemenetváltás) beállítást Off (Ki) értékre, és manuálisan válassza ki a bemenetet.

vagy

A kép homályos, alig kivehető vagy túl sötét.

A fényerő-beállítás túl alacsony.

A képernyőn az Input Signal

Not Found (Nem található bemeneti jel) felirat olvasható.

A képernyőn az „Input Signal

Out of Range” (Bemeneti jel tartományon kívül) felirat látható.

A monitor nem lép energiatakarékos alvó

állapotba.

A képernyőn az „OSD

Lockout” (OSD zárolva)

üzenet jelenik meg.

A képernyőn a „Power Button

Lockout” (Tápkapcsoló gomb zárolva) üzenet jelenik meg.

A monitor videokábele ki van húzva.

Csatlakoztassa a megfelelő videokábelt a számítógép és a monitor közé. Győződjön meg arról, hogy a videokábel csatlakoztatásakor a számítógép ki van kapcsolva.

A képfelbontás és/vagy a képfrissítési gyakoriság értékei magasabbra vannak állítva, mint amit a monitor támogat.

A monitor energiatakarékos vezérlése le van tiltva.

A képernyőn megjelenő menü zárolási funkciója be van kapcsolva.

A monitor tápkapcsoló gombjának zárolási funkciója engedélyezve van.

Helyezze vissza a videokártyát, vagy csatlakoztassa a videokábelt a számítógép valamelyik alaplapi videoforrásához.

Nyissa meg az OSD-menüt, és válassza ki a Fényerő pontot a fényerő skálájának szükség szerinti beállításához.

Állítsa be az értékeket egy támogatott értékre (lásd Előre beállított kijelzőfelbontások a következő oldalon: 30 ).

Nyissa meg az OSD-menüt, majd válassza ki a Tápellátás, majd az Automatikus alvó állapot üzemmód lehetőséget, végül pedig a Be opciót.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az OSD gombot 10 másodpercig a képernyőn megjelenő menü zárolásának feloldásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Tápkapcsoló gombot 10 másodpercig a tápkapcsoló gomb zárolásának feloldásához.

Gomb zárolása

A gombzárolási funkció csak akkor érhető el, ha a monitor bekapcsolt állapotban van, és aktív jelet jelenít meg, illetve nincs megnyitva az OSD-menü. Ha 10 másodpercig nyomva tartja a tápkapcsoló gombot vagy az

24 3. fejezet A monitor használata

OSD joysticket, azzal letiltja az adott gomb működését. A gomb újbóli engedélyezéséhez tartsa lenyomva a gombot újabb 10 másodpercig.

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal

A termék megvásárlása után egy évig telefonos támogatás is rendelkezésre áll.

MEGJEGYZÉS: A tápkábel, a váltakozó áramú adapter (csak bizonyos termékeknél), vagy bármely más, a monitorhoz mellékelt kábel cseréjéért forduljon az ügyfélszolgálathoz.

A HP Omen termék megvásárlása után egy évig telefonos támogatás is rendelkezésre áll. Hívja a (866)

724-8628 telefonszámot hétfőtől péntekig, 8:00 órától éjfélig (EST), és szombattól vasárnapig, 9:00 és 21:00

(EST) óra között (kivéve az ünnepnapokon).* Az OMEN csevegéses támogatás a következő címen érhető el: www.hp.com/contacthp.*

*A támogatási lehetőségek és órák előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Előkészületek a műszaki támogatás felhívásához

A műszaki támogatás felhívásával kapcsolatban itt talál néhány iránymutatást.

Ha nem tud megoldani egy problémát az ebben a fejezetben találhat problémamegoldó tippek segítségével, lehetséges, hogy fel kell hívnia a műszaki támogatást. A következő adatok legyenek kéznél, ha telefonál.

1.

A monitor típusszáma

2.

A monitor sorozatszáma

3.

A vásárlás számlán feltüntetett dátuma

4.

A probléma előfordulásának körülményei

5.

A megjelenő hibaüzenetek

6.

Hardverkonfiguráció

7.

Az Ön által használt hardver és szoftver neve és verziója

A sorozatszám és a termékszám megkeresése

A sorozatszám és a termékszám megkeresése fontos, ha kapcsolatba lép a támogatással.

A terméktől függően a sorozatszám és a termékszám a monitor hátulján, a monitor fejegységének az előlapján, egy címkén található. Ha kapcsolatba lép a Hp-val a monitorral kapcsolatban, szüksége lehet ezekre a számokra.

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal 25

4 A monitor karbantartása

Megfelelően karbantartva a monitora hosszú évekig működhet. Ezen utasítások lépéseit követve megőrizhető a monitor kiváló állapota.

Útmutató a karbantartáshoz

Kövesse az alábbi lépéseket a monitor maximális teljesítményének fenntartásához és élettartama meghosszabbításához:

● Ne nyissa fel a monitorházat, és ne kísérelje meg önállóan javítani a terméket. Csak a használati

útmutató által ismertetett kezelőszerveket állítsa be. Ha a monitor nem működik megfelelően, leesett vagy megsérült, lépjen kapcsolatban hivatalos HP márkakereskedőjével, viszonteladójával vagy szolgáltatójával.

● Csak a monitornak megfelelő áramforrást és csatlakozókat használjon, amelyeket a monitor hátulján található címke vagy hátlap jelöl.

● Biztosítsa, hogy a kimenethez csatlakoztatott termékek teljes áramfelvétele ne lépje túl a hálózati tápcsatlakozóról levehető mértéket, és a kábelhez csatlakoztatott termékek teljes áramfelvétele ne lépje túl a kábellel átvihető mértéket. Tekintse meg az információs címkét az egyes eszközök

áramfelvételének (AMPS vagy A) meghatározásához.

● A monitort könnyen elérhető tápcsatlakozó kimenet közelében helyezze el. Amikor kihúzza a monitort, erősen fogja meg a csatlakozót, és húzza ki azt az aljzatból. Soha ne a kábelt húzva húzza ki a monitort.

● Kapcsolja ki a monitort, amikor nem használja, és használjon képernyőkímélő programot. Ez jelentősen megnövelheti a monitor várható élettartamát.

MEGJEGYZÉS: A „beégett képes” monitorokra nem terjed ki a HP jótállása.

● Soha ne takarja el a bővítőnyílásokat és a házon lévő egyéb nyílásokat, és soha ne dugjon tárgyakat ezekbe. Ezek a nyílások biztosítják a szellőzést.

● Ne ejtse le a monitort, és ne helyezze azt instabil felületre.

● Ügyeljen arra, hogy semmit se tegyen a tápkábelre. Ne lépjen rá a kábelre.

● Tartsa a monitort jó szellőző helyen, távol erős fény- és hőforrásoktól, valamint nedvességtől.

A monitor tisztítása

Ezen utasítások alapján tisztítsa meg a monitort, ha szükséges.

1.

Kapcsolja ki a monitort, és a készülék váltakozó áramú kimenetéből húzza ki a tápkábelt.

2.

Válassza le a külső eszközöket.

3.

Egy puha, tiszta, antisztatikus ronggyal törölje le a monitor kijelzőjét és a házat.

26 4. fejezet A monitor karbantartása

4.

Erősebb szennyeződés esetén használjon vízből és izopropil alkoholból álló, 50:50 arányú keveréket.

FONTOS: A monitor tisztításához ne használjon kőolajszármazékot tartalmazó tisztítószereket, például benzolt, hígítót vagy más illékony anyagot. Ezek károsíthatják a monitort.

FONTOS: A tisztítófolyadékot permetezze egy kendőre, és a nedves kendővel óvatosan törölje le a képernyő felületét. A tisztítófolyadékot soha ne permetezze közvetlenül a kijelző felületére, mert befolyhat a keret alá, és károsíthatja az elektronikát. A kendő legyen nedves, de nem vizes. A szellőzőkön vagy más nyílásokon át bejutó víz kárt okozhat a monitorban. Használat előtt hagyja, hogy a monitor a levegőn megszáradjon.

5.

A szennyeződések és a lerakódások eltávolítása után fertőtlenítőszerrel is megtisztíthatja a felületeket.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a felületek tisztítását és tisztítást követő fertőtlenítését javasolja a vírusos légúti megbetegedések és a kártékony baktériumok terjedésének megelőzése

érdekében. A HP tisztítási útmutatásainak megfelelő fertőtlenítőszer a 70% izopropil-alkoholt és 30% vizet tartalmazó alkoholos oldat. Ez az oldat gyógyszertári etil-alkoholként is ismert, és a legtöbb gyógyszertárban kapható.

A monitor szállítása

Őrizze meg az eredeti csomagolást egy tárolóhelyen. A későbbiekben szüksége lehet rá a monitor szállításához vagy mozgatásához.

A monitor szállítása 27

A Műszaki adatok

Ez a szakasz műszaki adatokat tartalmaz a monitor fizikai jellemzőivel kapcsolatban, mint például a súly és a megtekintés méretei, valamint a szükséges környezeti működési feltételek és a tápforrás tartományai.

Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott, jellemző műszaki adatokat türközi; a tényleges teljesítmény ennél magasabb vagy alacsonyabb lehet.

MEGJEGYZÉS: A termék legújabb műszaki jellemzőihez és további műszaki jellemzőkhöz keresse fel a http://www.hp.com/go/quickspecs/ webhelyet, és az adott típus QuickSpecs dokumentumának megkereséséhez adja meg a monitor típusát.

68,47 cm-es (27 hüvelykes) típus műszaki adatai

Ez a szakasz a monitorra vonatkozó műszaki jellemzőket tartalmaz.

A-1. táblázat: Műszaki adatok

Műszaki jellemzők Méret

Kijelző, széles képernyő

Panel típusa

Látható képméret

Megtekintési szög

Dőlésszög

Magasságállítás

Maximális tömeg állvánnyal (csomagolás nélkül)

Méretek (állvánnyal együtt)

Mélység

Magasság (legnagyobb magasság)

Szélesség

Maximális képfelbontás

Statikus kontrasztarány

Dinamikus kontrasztarány

Képponttávolság

Képpont per hüvelyk

Háttérvilágítás típusa

Válaszidő OD funkcióval

Környezeti hőmérsékletre vonatkozó követelmény

Működési hőmérséklet

68,47 cm

IPS

68,47 cm-es képátmérő

170°/160°

-5° és +20° között

0–130 mm

10,30 kg

25,7 cm

52,2 cm

61,3 cm

2560 × 1440, 165 Hz (DP)/2560 × 1440,

144 Hz (HDMI)

1000:1 tipikus

10 000 000:1

0,2331 mm × 0,2331 mm

109

Higany nélküli LED háttérvilágítás

5 °C és 35 °C között

27 hüvelyk

27 hüvelykes képátmérő

0–5,12 hüvelyk

22,71 font

9,46 hüvelyk

20,55 hüvelyk

28,11 hüvelyk

1 ms GTG*

41°F és 95°F között

28 A függelék: Műszaki adatok

A-1. táblázat: Műszaki adatok (folytatás)

Műszaki jellemzők

Tárolási hőmérséklet

Tárolási páratartalom

Működési páratartalom

Tápforrás

Áramfogyasztás, maximum

Áramfogyasztás, jellemző

Energiatakarékos/készenléti üzemmód

Hálózati adapter

Bemeneti csatlakozó

Méret

-34°C és 60°C között

100–240 V AC – 50/60 Hz

75 W

50 W

0,5 W

90 W

Egy HDMI-port és egy DisplayPort csatlakozó

-29°F és 140°F között

5–95%

20–80%

*Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi. A tényleges teljesítmény lehet nagyobb vagy kisebb is. A natív válaszidő 5 ms, 1 ms a válaszidő-korrekció.

Előre beállított kijelzőfelbontások

Az alábbi felbontások a leggyakrabban használt üzemmódok, és gyári alapbeállításként használatosak. Ez a monitor automatikusan felismeri ezeket az előre beállított üzemmódokat, ezek pontosan méretezve, középre illesztve jelennek meg a képernyőn.

80 cm-es (31,5 hüvelykes) típus

Ez a szakasz előre beállított képernyőfelbontásokat és előre beállított időzítőfelbontásokat tartalmaz.

A-2. táblázat: Előre beállított kijelzőfelbontások

6

7

8

4

5

2

3

9

10

11

12

Alapérték

1

Képpontformátum

640 × 480

720 × 400

800 × 600

1024 × 768

1280 × 720

1280 × 800

1280 × 1024

1440 × 900

1600 × 900

1600 × 1200

1680 × 1050

1920 × 1080

Vízszintes frekvencia (kHz)

31,469

31,469

37,879

48,363

45,000

49,702

63,981

55,935

60,000

75,000

65,290

67,500

Függőleges frekvencia (Hz)

59,940

70,087

60,317

60,004

60,000

59,810

60,020

59,887

60,000

60,000

59,954

60,000

Előre beállított kijelzőfelbontások 29

A-2. táblázat: Előre beállított kijelzőfelbontások (folytatás)

Alapérték

13

14

Képpontformátum

1920 × 1200

2560 × 1440

Vízszintes frekvencia (kHz)

74,038

88,787

Függőleges frekvencia (Hz)

59,950

59,951

A-3. táblázat: Előre beállított időzítőfelbontások

Alapérték Időzítés neve Képpontformátum

3

4

1

2

5

6

7

8

9

10

480i

480p

576i

576p

720p50

720p60

1080i60

1080p60

1080i50

1080p50

720 × 480

720 × 480

720 × 576

720 × 576

1280 × 720

1280 × 720

1920 × 1080

1920 × 1080

1920 × 1080

1920 × 1080

Vízszintes frekvencia

(kHz)

15,734

31,469

15,625

31,250

37,500

45,000

33,750

67,500

28,125

56,250

Függőleges frekvencia

(Hz)

60

60

50

50

50

60

60

60

50

50

Előre beállított kijelzőfelbontások

Az alábbi felbontások a leggyakrabban használt üzemmódok, és gyári alapbeállításként használatosak. A monitor automatikusan felismeri ezeket az előre beállított üzemmódokat, ezek pontosan méretezve, középre illesztve jelennek meg a képernyőn.

A-4. táblázat: Előre beállított kijelzőfelbontások

7

8

9

5

6

3

4

10

11

Alapérték Képpontformátum

1

2

640 × 480

720 × 400

800 × 600

1024 × 768

1280 × 720

1280 × 800

1280 × 1024

1440 × 900

1600 × 900

1600 × 1200

1680 × 1050

Vízszintes frekvencia (kHz)

60,0

70,0

37,879

31,469

45,000

49,702

63,981

55,468

60,000

65,290

60,000

Függőleges frekvencia (Hz)

60,000

70,087

60,317

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

30 A függelék: Műszaki adatok

A-4. táblázat: Előre beállított kijelzőfelbontások (folytatás)

Alapérték Képpontformátum

12

13

14

1920 × 1080

1920 × 1200

2560 × 1440

Vízszintes frekvencia (kHz)

67,500

67,500

60,000

Függőleges frekvencia (Hz)

60,000

60,000

60,000

Belépés felhasználói üzemmódokba

Előfordulhat, hogy a videó vezérlőjel olyan üzemmódot kér, ami nincs előre beállítva.

Előfordulhat, hogy a videó vezérlőjel olyan üzemmódot kér, ami nincs előre beállítva, ha nem szabványos grafikus adaptert vagy nem előre beállított üzemmódot használ.

Ebben az esetben szükség lehet a monitor paramétereinek módosítására az OSD-menü segítségével. Az

üzemmódok bármelyikét vagy akár mindegyikét módosíthatja, és a módosításokat a rendszer elmenti a memóriába. A monitor automatikusan tárolja az új beállítást, majd az új üzemmódot előre beállított

üzemmódként fogja kezelni. A gyárilag beállított üzemmódokon kívül nyolc felhasználói üzemmód állítható be és tárolható.

Tápegység műszaki adatai

Ez a szakasz a tápegység műszaki adatait tartalmazza.

A-5. táblázat: Tápegység műszaki adatai

Gyártó

Delta

Chicony

Típusszám

TPC-DA18

TPC-CA18

Tápellátás névleges adatai

19 V egyenáram / 4,62 A - 90 W

19 V egyenáram / 4,62 A - 90 W

Energiatakarékos funkció

A monitor támogatja az alacsony energiafelhasználású állapotot.

A monitor akkor lép alacsony energiafelhasználású állapotba, ha észleli a vízszintes szinkronjel vagy a függőleges szinkronjel hiányát. Ezeknek a jeleknek a hiányában a monitor képernyője üres lesz, a háttérvilágítás kikapcsol, és a tápfeszültségjelző fény borostyánsárgára vált. Alacsony energiafelhasználású

állapotban a monitor < 0,5 watt energiát használ. A normál működési állapotba való visszatérés előtt van egy rövid bemelegedési idő.

Az energiatakarékos üzemmód beállításával kapcsolatos további információkért olvassa el számítógépe dokumentációját (a funkció energiagazdálkodási funkció néven is előfordulhat).

MEGJEGYZÉS: Az energiatakarékos funkció csak akkor működik, ha a monitor energiatakarékos funkcióval rendelkező számítógéphez csatlakozik.

A monitor alvó állapotot időzítő segédprogramjában a beállítások kiválasztásával azt is megszabhatja, hogy a monitor egy megadott idő elteltével indítsa el a csökkentett energiafelvételi állapotba. Amikor a monitor az

Alvóállapot-időzítő segédprogramja életbe lépteti a csökkentett energiafelvételi állapotot, a tápfeszültségjelző fény borostyánsárga színben villog.

Belépés felhasználói üzemmódokba 31

B Kisegítő lehetőségek

A HP célja olyan termékek, szolgáltatások és információk tervezése, előállítása és értékesítése, amelyek mindenki számára mindenütt használhatók önmagukban vagy a megfelelő külső, kisegítő technológián (AT) alapuló eszközökkel vagy alkalmazásokkal.

A HP és a kisegítő lehetőségek

A HP azon dolgozik, hogy a sokszínűséget, a befogadást, valamint a munkát és a magánéletet a vállalat

életének szerves részévé tegye, ezért ezek a HP minden tevékenységében megjelennek. A HP törekvése, hogy olyan befogadó környezetet hozzon létre, amelynek célkitűzése, hogy globálisan megossza az emberekkel a technológiában rejlő lehetőségeket.

A szükséges technológiai eszközök nyomában

A technológia segítségével kibontakoztathatja az Önben rejlő lehetőségeket. A kisegítő technológiák eltörlik az akadályokat, és a segítségükkel megvalósíthatja a függetlenséget otthon, a munkájában és a közösségben egyaránt. A kisegítő technológiák segítségével fejlesztheti, megőrizheti és javíthatja az elektronikus és információs technológiák funkcionális képességeit.

További információ: A legjobb kisegítő technológiák nyomában a következő oldalon: 33 .

A HP vállalása

A HP elkötelezett abban, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat kínáljon, amelyek fogyatékkal élő embertársaink számára is elérhetők. Ez a kötelezettségvállalás motiválja a vállalat sokszínűségi célkitűzéseit, és segít elérni, hogy a technológia előnyei mindenki számára elérhetővé váljanak.

A HP akadálymentesítési célkitűzése olyan termékek és szolgáltatások tervezése, előállítása és értékesítése, amelyeket önmagukban vagy a megfelelő kisegítő eszközökkel bárki használhat, a fogyatékkal élőket is beleértve.

E célkitűzés megvalósításához a kisegítő technológiákra vonatkozó jelen nyilatkozat hét központi célt definiál, amelyek meghatározzák a HP működését. A HP minden vezetőjétől és alkalmazottjától elvárjuk, hogy ezeket a célokat és azok megvalósítását beosztása és felelősségi köre szerint támogassa:

● A kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos problémák megismertetése a HP-n belül, és a szükséges képzések biztosítása, amelyeken keresztül az alkalmazottak elsajátíthatják a kisegítő termékek és szolgáltatások tervezésével, előállításával, értékesítésével és szállításával kapcsolatos ismereteket.

● A kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos irányelvek kidolgozása a termékekhez és szolgáltatásokhoz, és az irányelvek bevezettetése a termékfejlesztési csapatokkal, ahol ez a versenyképesség figyelembe vételével, műszaki és gazdaságossági szempontból kivitelezhető.

● A fogyatékkal élők bevonása a kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos irányelvek kidolgozásába, valamint a termékek és szolgáltatások fejlesztésébe és tesztelésébe.

● A kisegítő funkciók dokumentálása, valamint a HP termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információk elérhetővé tétele nyilvánosan, akadálymentes formában.

● Partnerkapcsolatok kialakítása a kisegítő technológiákat és megoldásokat kínáló vezető szolgáltatókkal.

32 B függelék: Kisegítő lehetőségek

● A belső és külső kutatások és fejlesztések támogatása, amelyek célja a HP termékei és szolgáltatásai szempontjából releváns kisegítő technológiák javítása.

● A kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos iparági szabványok és irányelvek támogatása és részvétel azok kidolgozásában.

International Association of Accessibility Professionals (IAAP)

Az IAAP nonprofit szövetség célja a kisegítő lehetőségek terjesztése hálózatépítés, oktatás és tanúsítás révén. A szövetség célkitűzése, hogy támogassa a kisegítő lehetőségekkel/akadálymentesítéssel foglalkozó szakemberek szakmai pályáját, valamint hogy segítsen a különféle szervezeteknek integrálni a kisegítő lehetőségeket termékeikbe és infrastruktúráikba.

A szövetség egyik alapító tagjaként a többi szervezettel együtt a HP is részt vállal a kisegítő technológiák fejlesztésében. Ez a kötelezettségvállalás is a HP akadálymentesítési célkitűzését szolgálja, miszerint olyan termékeket és szolgáltatásokat törekszünk tervezni, előállítani és értékesíteni, amelyeket a fogyatékkal élők könnyen használhatnak.

Az IAAP a világ minden táján tevékenykedő szakemberek, diákok és szervezetek összekapcsolásával, ismereteik egymással való megosztásával járul hozzá a szakmai fejlődéshez. Amennyiben további részleteket szeretne megtudni, a http://www.accessibilityassociation.org

webhelyen csatlakozhat az online közösséghez, feliratkozhat a hírlevelekre, és megismerheti a tagsági feltételeket.

A legjobb kisegítő technológiák nyomában

A technológiák használatával mindenkinek, beleértve a fogyatékkal élőket vagy a koruk miatt csökkent képességű személyeket, képesnek kell lennie kommunikálni, önmagát kifejezni és kapcsolatban maradni a külvilággal. A HP elkötelezett abban, hogy növelje alkalmazottai, ügyfelei és partnerei a kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos ismereteit. Könnyebben olvasható, nagyobb betűméret, a kezet pihentető hangfelismerési funkcionalitás vagy bármely más, adott helyzetekben használható kisegítő technológia – a

HP termékei a bennük alkalmazott különféle kisegítő technológiáknak köszönhetően könnyebben használhatóak. Hogyan válasszon?

Az igények felmérése

A technológia segítségével kibontakoztathatja az Önben rejlő lehetőségeket. A kisegítő technológiák eltörlik az akadályokat, és a segítségükkel megvalósíthatja a függetlenséget otthon, a munkájában és a közösségben egyaránt. A kisegítő technológiák (AT) segítségével fejlesztheti, megőrizheti és javíthatja az elektronikus és információs technológiák funkcionális képességeit.

Számos AT-termék közül választhat. A kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos megfelelő felmérés több termék vizsgálatára is kiterjed, megválaszolja a kérdéseket, és segít kiválasztani a feltételeknek megfelelő legjobb megoldást. Látni fogja, hogy a kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos felmérésekben érintett szakemberek a legkülönfélébb területek képviselői lehetnek, többek között képesített fizikoterapeuták, foglalkozásterapeuták és logopédusok. Emellett más, állami képesítéssel nem rendelkező szakemberek is szolgálhatnak információkkal a felméréshez. Érdemes az ilyen szakemberek gyakorlatáról, szakterületéről és munkadíjáról előzetesen tájékozódnia, hogy megállapíthassa, megfelelnek-e az igényeinek.

Kisegítő lehetőségek a HP termékeihez

Az alábbi hivatkozások a HP különféle termékeiben alkalmazott kisegítő lehetőségekkel és technológiákkal kapcsolatos információkat biztosítanak. Ezeknek a forrásanyagoknak a segítségével kiválaszthatja a helyzetének leginkább megfelelő kisegítő technológiákat és termékeket.

● HP Elite x3 – Kisegítő lehetőségek (Windows 10 Mobile)

International Association of Accessibility Professionals (IAAP) 33

● HP asztali számítógépek – Windows 7 kisegítő lehetőségek

● HP asztali számítógépek – Windows 8 kisegítő lehetőségek

● HP asztali számítógépek – Windows 10 kisegítő lehetőségek

● HP Slate 7 táblagépek – A HP táblagépek kisegítő szolgáltatásainak engedélyezése (Android 4.1/Jelly

Bean)

● HP SlateBook asztali számítógépek – Kisegítő lehetőségek engedélyezése (Android 4.3, 4.2/Jelly Bean)

● HP Chromebook számítógépek – A HP Chromebook vagy Chromebox kisegítő szolgáltatásainak engedélyezése (Chrome OS)

● HP vásárlás – Perifériák beszerzése a HP termékeihez

A HP termékeinek kisegítő szolgáltatásaival kapcsolatos további támogatásért lásd:

Kapcsolatfelvétel az

ügyfélszolgálattal a következő oldalon: 37

.

Külső partnerekre és szállítókra mutató további hivatkozások, ahonnan további segítséget kaphat:

● A Microsoft kisegítő lehetőségeivel kapcsolatos információk (Windows 7, Windows 8, Windows 10 és

Microsoft Office)

● A Google-termékek kisegítő lehetőségeivel kapcsolatos információk (Android, Chrome, Googlealkalmazások)

● Kisegítő technológiák a fogyatékosság típusa alapján

● Assistive Technology Industry Association (ATIA)

Szabványok és jogi környezet

A világ országai egyre több olyan rendeletet hoznak, amelyek javítják a fogyatékkal élők számára a termékekhez és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Ezek a rendeletek hagyományosan kiterjednek a telekommunikációs termékekre és szolgáltatásokra, valamint a bizonyos kommunikációs és videólejátszási funkciókkal rendelkező számítógépekre és nyomtatókra, a hozzájuk kapcsolódó felhasználói dokumentációra

és az ügyfélszolgálatra.

Szabványok

A Szövetségi Beszerzési Szabályozás (Federal Acquisition Regulation, FAR) US Access Board által összeállított

508. szakaszának szabványai a fizikai, érzékszervi vagy kognitív fogyatékossággal élők az információs és kommunikációs technológiákhoz (IKT) való hozzáférését hivatottak szabályozni.

A szabványok a különféle típusú technológiákra vonatkozó specifikus műszaki előírásokat tartalmaznak, valamint a szabályozás alá tartozó termékek funkcionális képességeire vonatkozó teljesítményalapú követelményeket. A specifikus előírások szoftverekre és operációs rendszerekre, webes információkra és alkalmazásokra, számítógépekre, telekommunikációs termékekre, videó- és multimédia-technológiákra, valamint önálló zárt termékekre vonatkoznak.

376. sz. megbízás – EN 301 549

Az Európai Unió a 376. sz. megbízásban hozta létre az EN 301 549 szabványt, amely az IKT-termékek közbeszerzéséhez használható online eszközkészlet. A szabvány meghatározza az IKT-termékek és szolgáltatások kisegítő szolgáltatásaira vonatkozó követelményeket, valamint leírja az ilyen kisegítő lehetőségekre vonatkozó egyes követelmények teszteljárásait és kiértékelési módszertanát.

34 B függelék: Kisegítő lehetőségek

Webtartalmak kisegítő lehetőségeire vonatkozó irányelvek (Web Content Accessibility

Guidelines, WCAG)

A W3C webes kisegítő lehetőségekre vonatkozó kezdeményezés (Web Accessibility Initiative, WAI) részét képező WCAG-irányelvek segítségével a webtervezők és fejlesztők olyan webhelyeket hozhatnak létre, amelyek a fogyatékkal élők és a koruk miatt csökkent képességű személyek igényeinek jobban megfelelnek.

A WCAG a kisegítő lehetőségek használatát a webes tartalmak (szövegek, képek, hang- és videótartalmak) és a webalkalmazások teljes körében támogatja. A WCAG pontosan tesztelhető, könnyen érthető és használható, és teret hagy a webfejlesztőknek a rugalmas tervezésre. A WCAG 2.0 ISO/IEC 40500:2012 tanúsítvánnyal is rendelkezik.

A WCAG kifejezetten a vizuális, hallórendszeri, fizikai, kognitív vagy neurológiai fogyatékossággal rendelkező, valamint a kisegítő szolgáltatásokra szoruló idősebb személyek által a web használata során tapasztalt akadályok leküzdését célozza. A WCAG 2.0 meghatározza az elérhető tartalmak jellemzőit:

Észlelhető (például a képek helyett szöveges alternatívák használatával, a hanganyagok feliratozásával, a megjelenítés állíthatóságával, valamint kontrasztos színbeállítások alkalmazásával)

Működtethető (billentyűzeten keresztüli elérés, kontrasztos színbeállítások, időzített bevitel, rohammegelőző kialakítás, valamint navigálhatóság alkalmazásával)

Érthető (olvashatósági, kiszámíthatósági és beviteltámogatási szolgáltatások alkalmazásával)

Robusztus (például a kisegítő technológiákkal való kompatibilitás biztosításával)

Jogi és szabályozási környezet

Az informatikai eszközökhöz és az információkhoz való akadálymentes hozzáférés napjainkban egyre nagyobb teret kap a törvényi szabályozásban. Az alábbi hivatkozások a fontosabb törvényekkel, szabályozásokkal és szabványokkal kapcsolatos információkat biztosítanak.

● Egyesült Államok

● Kanada

● Európa

● Ausztrália

● Világszerte

Az akadálymentesítéssel kapcsolatos hasznos forrásanyagok és hivatkozások

Ezek a szervezetek, intézmények és forrásanyagok megfelelő tájékoztatást nyújthatnak a fogyatékossággal

és a korral csökkenő képességekkel kapcsolatban.

MEGJEGYZÉS: A lista nem teljes. A szervezeteket csak tájékoztatási céllal soroljuk fel. A HP nem vállal felelősséget az interneten található információkkal és kapcsolattartási adatokkal kapcsolatban. Az egyes szervezetek az oldalon való szerepeltetése nem jelenti a HP hozzájárulását.

Webtartalmak kisegítő lehetőségeire vonatkozó irányelvek (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 35

Szervezetek

Az alábbi szervetek csak egy részét teszik ki azon számos szervezetnek, amelyek információt nyújtanak a fogyatékossággal és a korral csökkenő képességekkel kapcsolatban.

● American Association of People with Disabilities (AAPD)

● The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)

● Hearing Loss Association of America (HLAA)

● Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)

● Lighthouse International

● National Association of the Deaf

● National Federation of the Blind

● Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)

● Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)

● A W3C webes kisegítő lehetőségekre vonatkozó kezdeményezése (Web Accessibility Initiative, WAI)

Oktatási intézmények

Számos oktatási intézmény (például az alábbiak) biztosít információt a fogyatékossággal és a korral csökkenő képességekkel kapcsolatban.

● California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)

● University of Wisconsin – Madison, Trace Center

● A University of Minnesota számítógépes kényelmet megvalósító programja

Az akadálymentesítéssel kapcsolatos egyéb forrásanyagok

Számos forrásanyagban (például az alábbiakban) tájékozódhat a fogyatékossággal és a korral csökkenő képességekkel kapcsolatban.

● A fogyatékkal élő amerikai polgárokra vonatkozó törvény (Americans with Disabilities Act, ADA) műszaki segítségnyújtási programja

● ILO Global Business and Disability Network

● EnableMart

● Európai Fogyatékosügyi Fórum

● Job Accommodation Network

● Microsoft Enable

A HP hivatkozásai

A HP alábbi hivatkozásai a fogyatékossággal és a korral csökkenő képességekkel kapcsolatban nyújtanak információkat.

Webes kapcsolatfelvételi űrlapunk

36 B függelék: Kisegítő lehetőségek

A HP kényelmi és biztonsági útmutatója

A HP közszférába irányuló értékesítései

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal

A HP műszaki támogatást és segítséget nyújt a kisegítő lehetőségekkel kapcsolatban a fogyatékkal élő

ügyfelek számára.

MEGJEGYZÉS: Az ügyfélszolgálat csak angol nyelven érhető el.

● Azon siket vagy hallássérült ügyfeleink, akiknek a HP termékek műszaki támogatásával vagy kisegítő szolgáltatásaival kapcsolatos kérdése van:

– TRS/VRS/WebCapTel használatával hétfőtől péntekig hegyvidéki idő szerint 06:00 és 21:00 között hívhatják a +1 877 656 7058 telefonszámot.

● Azon egyéb fogyatékkal élő vagy a koruk miatt csökkent képességű ügyfeleink, akiknek a HP termékek műszaki támogatásával vagy kisegítő szolgáltatásaival kapcsolatos kérdése van, az alábbi lehetőségek közül választhatnak:

– Hétfőtől péntekig hegyvidéki idő szerint 06:00 és 21:00 között hívhatják a +1 888 259 5707 telefonszámot.

– Kitölthetik a fogyatékkal élő vagy a koruk miatt csökkent képességű személyeknek szóló kapcsolatfelvételi űrlapot .

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal 37

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents