HP Elite x2 1011 G1 Instrukcja obsługi

Add to My manuals
99 Pages

advertisement

HP Elite x2 1011 G1 Instrukcja obsługi | Manualzz

Instrukcja obsługi

© Copyright 2015 Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do swojego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard

Company w ramach licencji. Intel i Centrino są znakami towarowym firmy Intel

Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD jest znakiem towarowym firmy Advanced Micro Devices.

Logo SD jest znakiem towarowym swojego prawnego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach

Zjednoczonych znakiem towarowym firmy

Sun Microsystems, Inc. Microsoft i

Windows są zastrzeżonymi w Stanach

Zjednoczonych znakami towarowymi firm grupy Microsoft.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszących tym produktom i usługom.

Żadne z podanych tu informacji nie powinny być uznawane za jakiekolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą wystąpić w tekście.

Wydanie pierwsze, styczeń 2015

Numer katalogowy dokumentu: 780898-241

Uwagi o produkcie

W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje występujące w większości modeli.

Niektóre z funkcji mogą być niedostępne w danym komputerze.

Ten komputer może wymagać uaktualnionego i/lub zakupionego osobno sprzętu i/lub napędu DVD, aby zainstalować oprogramowanie systemu

Windows 7 oraz w pełni korzystać z funkcjonalności systemu Windows 7.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie http://windows.microsoft.com/en-us/ windows7/get-know-windows-7 .

Aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi, przejdź do strony http://www.hp.com/support i wybierz kraj.

Wybierz opcję Sterowniki i oprogramowanie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Warunki użytkowania oprogramowania

Instalowanie, kopiowanie lub pobieranie preinstalowanego na tym komputerze oprogramowania bądź używanie go w jakikolwiek inny sposób oznacza wyrażenie zgody na objęcie zobowiązaniami wynikającymi z postanowień Umowy

Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania

HP (EULA). Jeżeli użytkownik nie akceptuje warunków licencji, jedynym rozwiązaniem jest zwrócenie całego nieużywanego produktu (sprzętu i oprogramowania) do sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty zakupu w celu odzyskania pełnej kwoty wydanej na jego zakup zgodnie z zasadami zwrotu pieniędzy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zażądania zwrotu pełnej kwoty wydanej na zakup komputera należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, nie należy umieszczać go bezpośrednio na kolanach ani blokować otworów wentylacyjnych. Należy używać komputera tylko na twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został zablokowany przez inną twardą powierzchnię, na przykład przez znajdującą się obok opcjonalną drukarkę, lub miękką powierzchnię, na przykład przez poduszkę, koc czy ubranie. Nie należy także dopuszczać, aby pracujący zasilacz prądu przemiennego dotykał skóry lub miękkiej powierzchni, na przykład poduszki, koca czy ubrania. Komputer i zasilacz spełniają limity temperatury powierzchni dostępnych dla użytkownika, zdefiniowane w normie International Standard for Safety of Information Technology

Equipment (IEC 60950).

iii

iv Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Spis treści

1 Witamy .............................................................................................................................................................. 1

Wyszukiwanie informacji ...................................................................................................................... 2

2 Poznawanie komputera .................................................................................................................................... 4

Elementy na krawędzi tabletu .............................................................................................................. 5

Wyświetlacz .......................................................................................................................................... 7

klawiatura ............................................................................................................................................. 8

Część górna ......................................................................................................................... 8

płytka dotykowa TouchPad .................................................................................................. 9

Wskaźniki ........................................................................................................................... 10

Klawisze ............................................................................................................................. 11

Strona prawa ..................................................................................................................... 12

Strona lewa ........................................................................................................................ 14

Odłączanie tabletu od klawiatury ....................................................................................... 15

Zmiana ustawień tabletu .................................................................................................................... 15

Zmiana ustawień wyświetlania tabletu ............................................................................... 15

Dostosowywanie blokowania automatycznego obracania tabletu .................... 16

Dostosowywanie jasności ekranu tabletu ......................................................... 16

3 Podłączanie do sieci ....................................................................................................................................... 17

Podłączanie do sieci bezprzewodowej ............................................................................................... 17

Korzystanie z elementów sterujących komunikacją bezprzewodową ................................ 17

Korzystanie z programu HP Connection Manager (tylko wybrane modele) ...... 17

Korzystanie z przycisku komunikacji bezprzewodowej ..................................... 18

Korzystanie z elementów sterujących systemu operacyjnego .......................... 18

Korzystanie z sieci WLAN .................................................................................................. 18

Korzystanie z oferty dostawcy usług internetowych .......................................... 19

Konfiguracja sieci WLAN ................................................................................... 20

Konfigurowanie routera bezprzewodowego ...................................................... 20

Ochrona sieci WLAN ......................................................................................... 20

Łączenie z siecią WLAN ................................................................................... 21

Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane modele) .............................. 21

Wkładanie i wyjmowanie karty SIM ................................................................... 22

Korzystanie z urządzenia GPS (tylko wybrane modele) .................................................... 23

Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth ....................................................... 23

Korzystanie z doku bezprzewodowego (WiDock) .............................................................. 24

v

vi

Podłączanie do sieci przewodowej ..................................................................................................... 24

Łączenie z siecią lokalną (LAN) ......................................................................................... 24

4 Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń wskazujących ......................................... 26

Korzystanie z urządzeń wskazujących ............................................................................................... 26

Konfigurowanie preferencji urządzenia wskazującego ...................................................... 26

Używanie gestów na płytce dotykowej TouchPad ............................................................. 26

Stukanie ............................................................................................................ 26

Przewijanie ........................................................................................................ 27

Powiększanie przez rozsuwanie dwóch palców ................................................ 27

Kliknięcie dwoma palcami ................................................................................. 28

Obracanie (tylko wybrane modele) ................................................................... 28

Szybkie ruchy (tylko wybrane modele) .............................................................. 29

Korzystanie z cyfrowego pióra (tylko wybrane modele) ..................................................... 29

Położenie elementów pióra ............................................................................... 29

Trzymanie pióra ................................................................................................ 30

Przechowywanie pióra ...................................................................................... 30

Korzystanie z klawiatury ..................................................................................................................... 30

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych ............................................................................ 31

Korzystanie z klawiatur numerycznych .............................................................................. 31

Korzystanie z wbudowanego bloku klawiszy numerycznych ............................ 31

Włączanie i wyłączanie wbudowanej klawiatury numerycznej ......... 31

Przełączanie funkcji klawiszy wbudowanego bloku klawiszy numerycznych .................................................................................. 31

Używanie opcjonalnej zewnętrznej klawiatury numerycznej ............................. 31

5 Multimedia ....................................................................................................................................................... 32

Korzystanie z przycisków sterujących multimediami .......................................................................... 32

Audio .................................................................................................................................................. 32

Podłączanie głośników ...................................................................................................... 32

Regulowanie głośności ...................................................................................................... 32

Podłączanie słuchawek i mikrofonu ................................................................................... 33

Sprawdzanie funkcji audio w komputerze .......................................................................... 33

Kamera internetowa ........................................................................................................................... 33

Wideo ................................................................................................................................................. 34

DisplayPort (tylko klawiatura) ............................................................................................ 34

Podłączanie wyświetlaczy przewodowych za pomocą koncentratora MultiStream

Transport ........................................................................................................................... 35

6 Zarządzanie energią ....................................................................................................................................... 37

Wyłączanie komputera ....................................................................................................................... 37

Ustawianie opcji zasilania .................................................................................................................. 37

Korzystanie z ustawień oszczędzania energii ................................................................... 37

Intel Rapid Start Technology (tylko wybrane modele) ....................................... 38

Inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia .......................................................... 38

Inicjowanie i opuszczanie stanu hibernacji ....................................................... 38

Korzystanie z miernika energii i ustawień zasilania .......................................... 39

Ustawianie funkcji ochrony hasłem przy wznowieniu ........................................ 39

Korzystanie z zasilania bateryjnego .................................................................................. 39

Bateria fabrycznie zaplombowana (tylko wybrane modele) .............................. 40

Wyszukiwanie dodatkowych informacji o baterii ............................................... 40

Korzystanie z narzędzia Sprawdzanie baterii ................................................... 41

Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania baterii .................................. 41

Wydłużanie czasu pracy na baterii .................................................................... 41

Zarządzanie niskimi poziomami naładowania baterii ........................................ 41

Identyfikowanie niskich poziomów naładowania baterii .................... 41

Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii .... 42

Oszczędzanie energii baterii ............................................................................. 42

Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym ................................ 43

Testowanie zasilacza prądu przemiennego ...................................................... 44

Odświeżanie treści w oprogramowaniu przy użyciu technologii Intel Smart Connect

(tylko wybrane modele) ...................................................................................................... 44

7 Karty i urządzenia zewnętrzne ........................................................................................................................ 45

Korzystanie z czytników kart pamięci ................................................................................................. 45

Wkładanie karty pamięci .................................................................................................... 45

Wyjmowanie karty pamięci ................................................................................................ 45

Korzystanie z kart inteligentnych (tylko klawiatura) ............................................................................ 46

Wkładanie karty inteligentnej ............................................................................................. 46

Wyjmowanie karty inteligentnej ......................................................................................... 47

Korzystanie z urządzenia USB ........................................................................................................... 47

Podłączanie urządzenia USB ............................................................................................ 48

Wyjmowanie urządzenia USB ........................................................................................... 48

Korzystanie z opcjonalnych urządzeń zewnętrznych ......................................................................... 49

Korzystanie z opcjonalnych napędów ................................................................................ 49

8 Bezpieczeństwo .............................................................................................................................................. 50

Ochrona komputera ............................................................................................................................ 50

Korzystanie z haseł ............................................................................................................................ 51

Hasła w systemie Windows ............................................................................................... 51

Hasła w programie Computer Setup .................................................................................. 52

Zarządzanie hasłem administratora systemu BIOS ........................................................... 52

vii

viii

Wprowadzanie hasła administratora systemu BIOS ......................................... 54

Zarządzanie hasłem funkcji DriveLock w programie Computer Setup .............................. 54

Ustawianie hasła funkcji DriveLock ................................................................... 55

Wprowadzanie hasła funkcji DriveLock ............................................................. 56

Zmiana hasła funkcji DriveLock ........................................................................ 57

Wyłączanie zabezpieczenia DriveLock ............................................................. 58

Korzystanie z funkcji Automatic DriveLock w programie Computer Setup ........................ 58

Wprowadzanie automatycznego hasła funkcji DriveLock ................................. 58

Wyłączanie automatycznego zabezpieczenia DriveLock .................................. 59

Używanie oprogramowania antywirusowego ..................................................................................... 59

Używanie oprogramowania zapory .................................................................................................... 60

Instalowanie krytycznych aktualizacji zabezpieczeń .......................................................................... 60

Używanie programu HP Client Security Manager .............................................................................. 60

Korzystanie z czytnika linii papilarnych (tylko wybrane modele) ........................................................ 61

Umiejscowienie czytnika linii papilarnych .......................................................................... 61

9 Konserwacja ................................................................................................................................................... 62

Czyszczenie komputera ..................................................................................................................... 62

Procedury czyszczenia ...................................................................................................... 62

Czyszczenie wyświetlacza (komputery All-in-One i notebooki) ........................ 62

Czyszczenie boków i pokrywy ........................................................................... 62

Czyszczenie płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszy ........................... 63

Aktualizacja programów i sterowników ............................................................................................... 63

Korzystanie z menedżera pobierania SoftPaq ................................................................................... 63

10 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych ................................................................................... 64

Tworzenie nośnika do odzyskiwania i kopii zapasowych ................................................................... 64

Wskazówki ......................................................................................................................... 64

Tworzenie nośnika do odzyskiwania w programie HP Recovery Disc Creator ................. 65

Tworzenie nośnika do odzyskiwania ................................................................. 65

Tworzenie kopii zapasowej danych ................................................................................... 65

Przeprowadzanie odzyskiwania systemu ........................................................................................... 66

Korzystanie z narzędzi odzyskiwania w systemie Windows .............................................. 67

Korzystanie z narzędzi odzyskiwania f11 (tylko wybrane modele) .................................... 68

Używanie nośnika z systemem Windows 7 ....................................................................... 68

11 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ................................................. 70

Korzystanie z programu Computer Setup .......................................................................................... 70

Uruchamianie Computer Setup ......................................................................................... 70

Nawigacja i wybieranie opcji w programie Computer Setup .............................................. 70

Przywracanie ustawień fabrycznych w programie Computer Setup .................................. 71

Aktualizacja systemu BIOS ................................................................................................ 71

Sprawdzenie wersji BIOS .................................................................................. 72

Pobieranie aktualizacji BIOS ............................................................................. 72

Synchronizacja tabletu i klawiatury .................................................................................................... 73

Korzystanie ze środowiska MultiBoot ................................................................................................. 73

Informacje na temat kolejności urządzeń przy rozruchu .................................................... 73

Wybieranie preferencji narzędzia MultiBoot ...................................................................... 74

Ustawianie nowej kolejności rozruchu w programie Computer Setup .............. 74

Dynamiczny wybór urządzenia rozruchowego po naciśnięciu klawisza f9 ....... 74

Włączanie monitu funkcji MultiBoot Express ..................................................... 75

Wprowadzanie preferencji funkcji MultiBoot Express ....................................... 75

Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (tylko wybrane modele) ................... 76

Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na urządzenie USB ............. 76

12 Pomoc techniczna ......................................................................................................................................... 78

Kontakt z pomocą techniczną ............................................................................................................ 78

Etykiety ............................................................................................................................................... 79

13 Dane techniczne ........................................................................................................................................... 80

Zasilanie ............................................................................................................................................. 80

Środowisko pracy ............................................................................................................................... 80

Załącznik A Podróżowanie z komputerem lub wysyłka sprzętu ........................................................................ 82

Załącznik B Rozwiązywanie problemów ............................................................................................................ 83

Zasoby dotyczące rozwiązywania problemów ................................................................................... 83

Rozwiązywanie problemów ................................................................................................................ 83

Nie można uruchomić komputera ...................................................................................... 83

Ekran komputera jest pusty ............................................................................................... 83

Oprogramowanie działa nieprawidłowo ............................................................................. 84

Komputer jest włączony, ale nie odpowiada ...................................................................... 84

Komputer jest bardzo ciepły .............................................................................................. 84

Urządzenie zewnętrzne nie działa ..................................................................................... 85

Połączenie sieci bezprzewodowej nie działa ..................................................................... 85

Załącznik C Wyładowania elektrostatyczne ....................................................................................................... 86

Indeks ................................................................................................................................................................. 87

ix

x

1 Witamy

W celu najlepszego wykorzystania swojego zakupu zalecamy wykonanie następujących czynności po skonfigurowaniu i zarejestrowaniu komputera:

● Połączenie z Internetem — skonfiguruj sieć przewodową lub bezprzewodową, aby można było połączyć się z Internetem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Podłączanie do sieci na stronie 17 .

● Aktualizacja oprogramowania antywirusowego — ochrona komputera przed uszkodzeniami powodowanymi przez wirusy. Oprogramowanie jest preinstalowane na komputerze. Aby

uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie oprogramowania antywirusowego na stronie 59 .

● Poznawanie komputera — zapoznaj się z funkcjami komputera. Dodatkowe informacje na ten

temat znajdują się w rozdziałach Poznawanie komputera na stronie 4

i Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń wskazujących na stronie 26

.

● Poznanie zainstalowanego oprogramowania — przejrzyj listę oprogramowania preinstalowanego na komputerze.

Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy. Szczegółowe informacje na temat korzystania z oprogramowania dostarczonego z komputerem można znaleźć w instrukcjach producenta dostarczonych z oprogramowaniem lub na stronie internetowej producenta.

● Utwórz kopię zapasową swojego dysku twardego na dyskach lub napędzie flash do odzyskiwania. Zobacz

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych na stronie 64

.

1

Wyszukiwanie informacji

Instrukcji konfiguracji użyto już do włączenia komputera i znalezienia tego podręcznika. Aby znaleźć szczegółowe informacje o produktach, porady dotyczące obsługi itd., skorzystaj z tej tabeli.

Źródło informacji Dostępne informacje

Arkusz Instrukcje konfiguracyjne

Pomoc i obsługa techniczna

Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.

Aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi, przejdź do strony http://www.hp.com/support i wybierz kraj. Wybierz opcję Sterowniki i oprogramowanie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Pomoc techniczna na całym świecie

Aby uzyskać pomoc w swoim języku, przejdź na stronę http://welcome.hp.com/country/us/en/ wwcontact_us.html

.

Witryna internetowa HP

Aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi, przejdź do strony http://www.hp.com/support i wybierz kraj. Wybierz opcję Sterowniki i oprogramowanie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Bezpieczeństwo i komfort pracy

Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna >

Instrukcje obsługi.

— lub —

Przejdź na stronę http://www.hp.com/ergo .

Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe

Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna >

Instrukcje obsługi.

● Instalacja i konfiguracja komputera

● Pomoc w rozpoznaniu elementów komputera

Informacje o systemie operacyjnym

Aktualizacje oprogramowania, sterowników i systemu BIOS

Narzędzia do rozwiązywania problemów

Dostęp do pomocy technicznej

Czat online z pracownikiem technicznym HP

Numery telefonów pomocy technicznej

Lokalizacje centrów serwisowych HP

Informacje dotyczące pomocy technicznej

Zamawianie części i wyszukiwanie dodatkowej pomocy

Dostępne akcesoria do urządzenia

Prawidłowa konfiguracja miejsca pracy, właściwa postawa, zdrowie i nawyki pracy

Informacje dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego

Informacje dotyczące przepisów i bezpieczeństwa

Informacje o utylizacji baterii

Ograniczona gwarancja*

Aby uzyskać dostęp do tej instrukcji, kliknij kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna > Instrukcje obsługi > Wyświetl informację gwarancyjną.

— lub —

Przejdź na stronę http://www.hp.com/go/ orderdocuments .

Informacja gwarancyjna

* Do urządzenia jest dołączona dotycząca go osobna Ograniczona gwarancja HP. Jest ona dołączona do instrukcji obsługi i/lub na płycie CD/DVD dostarczonej wraz z urządzeniem. W niektórych krajach lub regionach Ograniczona gwarancja HP

2 Rozdział 1 Witamy

Źródło informacji Dostępne informacje może być dostarczana w postaci papierowej. W krajach lub regionach, w których gwarancja nie jest dołączona w formie drukowanej, możesz zamówić wydruk na stronie http://www.hp.com/go/orderdocuments lub pod adresem:

● Ameryka Północna: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA

● Europa, Bliski Wschód, Afryka: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy

● Azja i Pacyfik: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

Zamawiając papierową kopię gwarancji, należy podać numer produktu, okres gwarancji (znajdujący się na etykiecie serwisowej), nazwisko lub nazwę oraz adres.

WAŻNE: NIE należy zwracać produktu HP na powyższy adres. Pomoc techniczna w Stanach Zjednoczonych: http://www.hp.com/go/contactHP . Pomoc techniczna na całym świecie: http://welcome.hp.com/country/us/en/ wwcontact_us.html

.

Wyszukiwanie informacji 3

2 Poznawanie komputera

4 Rozdział 2 Poznawanie komputera

Elementy na krawędzi tabletu

Element

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Mikrofon wewnętrzny

Otwory wentylacyjne

Kamera internetowa (tylna)

Flesz aparatu

Przycisk blokady obrotu

Przycisk dźwięku

Uchwyt na pióro (tylko wybrane modele)

Opis

Umożliwiają nagrywanie dźwięku.

Umożliwiają dopływ powietrza zapewniający chłodzenie wewnętrznych elementów komputera.

UWAGA: Wentylator komputera jest włączany automatycznie w celu chłodzenia elementów wewnętrznych i ich ochrony przed przegrzaniem.

Włączanie i wyłączanie się wewnętrznego wentylatora podczas zwykłej pracy jest zjawiskiem normalnym.

Umożliwia nagrywanie wideo oraz robienie zdjęć. Niektóre modele oferują obsługę konferencji wideo i czatu online przy użyciu obrazu wideo przesyłanego strumieniowo.

Aby uzyskać informacje na temat używania kamery internetowej, wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Komunikacja i czat > HP Webcam.

Zapewnia światło przy zdjęciach robionych tylną kamerą internetową.

Gdy tablet jest włączony, naciśnięcie przycisku blokady obrotu powoduje zablokowanie funkcji automatycznego obracania obrazu na wyświetlaczu. Aby odblokować funkcję automatycznego obracania, naciśnij ponownie przycisk.

Steruje głośnością dźwięku z głośników w tablecie.

● Aby zwiększyć głośność, naciśnij stronę przycisku ze znakiem +.

● Aby zmniejszyć głośność, naciśnij stronę przycisku ze znakiem –.

Miejsce na włożenie pióra cyfrowego.

Elementy na krawędzi tabletu 5

Element

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Słupki mocujące (2)

Port dokowania/port adaptera

Gniazdo audio wyjściowe (słuchawkowe)/ wejściowe (mikrofonowe)

Opis

Umożliwiają dopasowanie i przymocowanie tabletu do klawiatury.

Umożliwia podłączenie tabletu do klawiatury lub opcjonalnego adaptera do samego tabletu.

Umożliwia podłączenie opcjonalnych głośników stereo ze wzmacniaczem, słuchawek nausznych, dousznych, zestawu słuchawkowego lub kabla audio telewizora.

Umożliwia także podłączenie opcjonalnego mikrofonu zestawu słuchawkowego. To gniazdo nie obsługuje opcjonalnych urządzeń z samym mikrofonem.

Otwór dostępowy umożliwiający zwolnienie karty SIM/SD

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek nausznych, dousznych lub zestawu słuchawkowego należy odpowiednio dostosować poziom głośności. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć w podręczniku Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe. Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, wybierz kolejno opcje Start >

Pomoc i obsługa techniczna > Instrukcje obsługi.

UWAGA: Gdy do gniazda słuchawek podłączone jest urządzenie, głośniki komputera są wyłączone.

UWAGA: Upewnij się, że kabel urządzenia ma złącze 4stykowe, które obsługuje zarówno wyjście audio

(słuchawkowe), jak i wejście audio (mikrofonowe).

Niewielki otwór umożliwiający otwarcie pokrywy osłaniającej gniazda kart SIM i SD.

Gniazdo karty SIM (tylko wybrane modele) Gniazdo karty SIM.

Czytnik kart pamięci micro SD

Przycisk zasilania

UWAGA: Ta opcja jest dostępna tylko w wybranych modelach.

Umożliwia odczytanie opcjonalnych kart pamięci służących do przechowywania, udostępniania i uzyskiwania dostępu do informacji oraz do zarządzania nimi.

Aby włożyć kartę:

Trzymając kartę etykietą do góry, złączami w kierunku gniazda, wsuń kartę do gniazda, a następnie wciśnij ją, aż zostanie w nim prawidłowo osadzona.

Aby wyjąć kartę:

Naciśnij kartę, aż wyskoczy.

● Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk, aby go włączyć.

● Gdy komputer jest włączony, krótko naciśnij przycisk, aby uruchomić tryb uśpienia.

● Gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia, krótko naciśnij przycisk, aby wyjść z tego trybu.

● Gdy komputer jest w trybie hibernacji, krótko naciśnij przycisk, aby wyjść z tego trybu.

OSTROŻNIE: Naciśnięcie i przytrzymanie wciśniętego przycisku zasilania spowoduje utratę niezapisanych informacji.

6 Rozdział 2 Poznawanie komputera

Element

Wyświetlacz

Opis

Jeśli komputer nie odpowiada i nie można użyć standardowej procedury zamykania systemu Windows®, naciśnięcie przycisku zasilania i przytrzymanie go przez co najmniej 15 sekund umożliwia wyłączenie komputera.

UWAGA: W niektórych modelach funkcja Intel® Rapid

Start Technology jest włączona fabrycznie. Umożliwia ona szybkie wznowienie działania komputera ze stanu bezczynności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział

Korzystanie z ustawień oszczędzania energii na stronie 37

.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach zasilania, należy zapoznać się z opcjami zasilania. Na ekranie startowym wpisz zasil , wybierz pozycję Ustawienia zasilania i uśpienia, a następnie z listy aplikacji wybierz pozycję

Zasilanie i uśpienie.

Element

(1) Antena WLAN*

(2)

(3)

Anteny WWAN (2)*

Wskaźnik kamery internetowej

Opis

Wysyła i odbiera sygnały w lokalnych sieciach bezprzewodowych (WLAN).

Wysyłają i odbierają sygnały w bezprzewodowych sieciach rozległych (WWAN).

Świeci: kamera pracuje.

Wyświetlacz 7

Element Opis

(4) Kamera internetowa Umożliwia nagrywanie wideo oraz robienie zdjęć. Niektóre modele umożliwiają obsługę konferencji wideo i czatu online przy użyciu obrazu wideo przesyłanego strumieniowo.

Aby uzyskać informacje na temat używania kamery internetowej, wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy

> Komunikacja i czat > Kamera internetowa HP.

(5)

(6)

Antena WiGig*

Czujnik światła otaczającego

Mikrofon wewnętrzny

Głośniki (2)

Wysyła i odbiera sygnały bezprzewodowe.

Automatycznie reguluje jasność wyświetlacza w zależności od natężenia światła otaczającego.

Umożliwiają nagrywanie dźwięku.

(7)

(8)

(9) Przycisk Windows

Odtwarzają dźwięk.

Wyświetla menu Start systemu Windows.

* Anteny nie są widoczne z zewnątrz komputera. Aby zapewnić optymalną transmisję, należy pozostawić wolną przestrzeń w pobliżu anten. Aby poznać regulacje prawne dotyczące sieci bezprzewodowych, przeczytaj dotyczący danego kraju lub regionu rozdział dokumentu Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe. Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna > Instrukcje obsługi.

klawiatura

Część górna

8 Rozdział 2 Poznawanie komputera

Element

(1)

(2)

(3)

(4)

Słupki mocujące (2)

Złącze dokowania

Zatrzask zwalniający

Czytnik linii papilarnych (tylko wybrane modele)

Opis

Umożliwiają dopasowanie i przymocowanie tabletu do klawiatury.

Umożliwia podłączenie tabletu do klawiatury.

OSTROŻNIE: Aby zapobiec uszkodzeniu złącza dokowania, nie należy dotykać złącza, gdy tablet jest odłączony od klawiatury.

Odłącza tablet od klawiatury. Aby zwolnić tablet, naciśnij zatrzask zwalniający.

Umożliwia logowanie do systemu Windows na podstawie rozpoznania linii papilarnych, a nie podania hasła.

płytka dotykowa TouchPad

Element

(1)

(2)

(3)

Obszar płytki dotykowej TouchPad

Lewy przycisk płytki dotykowej TouchPad

Prawy przycisk płytki dotykowej TouchPad

Opis

Umożliwia przesuwanie wskaźnika, a także zaznaczanie oraz aktywowanie elementów na ekranie.

UWAGA: Płytka dotykowa TouchPad obsługuje również gesty z przesuwaniem palcem po krawędzi. Więcej informacji zawiera sekcja dotycząca gestów przesunięcia palca od krawędzi (tylko wybrane modele) na stronie 34.

Pełni te same funkcje co lewy przycisk myszy zewnętrznej.

Pełni te same funkcje, co prawy przycisk myszy zewnętrznej.

klawiatura 9

Wskaźniki

(4)

(5)

Element

(1)

(2)

(3)

(6)

Wskaźnik caps lock

Wskaźnik płytki dotykowej TouchPad

Wskaźnik wyciszenia

Wskaźnik wyciszenia mikrofonu

Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej

Wskaźnik num lock

Opis

Świeci: tryb caps lock jest włączony, co umożliwia pisanie wielkimi literami.

● Świeci: płytka dotykowa TouchPad jest wyłączona.

● Nie świeci: płytka dotykowa TouchPad jest włączona.

● Pomarańczowy: dźwięk w komputerze jest wyłączony.

● Nie świeci: dźwięk w komputerze jest włączony.

● Pomarańczowy: dźwięk z mikrofonu jest wyłączony.

● Nie świeci: dźwięk z mikrofonu jest włączony.

Świeci: zintegrowane urządzenie bezprzewodowe, takie jak urządzenie bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) lub urządzenie Bluetooth®, jest włączone.

UWAGA: W niektórych modelach wskaźnik komunikacji bezprzewodowej świeci na pomarańczowo, gdy wszystkie urządzenia bezprzewodowe są wyłączone.

Świeci: funkcja num lock jest włączona.

10 Rozdział 2 Poznawanie komputera

Klawisze

(3)

(4)

(5)

(6)

Element

(1)

(2)

Klawisz esc

Klawisze funkcyjne

Klawisz num lock

Klawisz fn

Klawisz systemu Windows

Wbudowana klawiatura numeryczna

Opis

Wyświetla informacje o systemie (po naciśnięciu razem z klawiszem fn ).

Uruchamiają często używane funkcje systemowe (po naciśnięciu razem z klawiszem fn ).

UWAGA: Klawisze funkcyjne nie są wyświetlane ani nie działają na klawiaturze ekranowej tabletu.

Włącza/wyłącza wbudowaną klawiaturę numeryczną (po naciśnięciu razem z klawiszem fn ).

Uruchamia często używane funkcje systemowe (po naciśnięciu razem z klawiszem funkcyjnym, klawiszem num lock lub klawiszem esc ).

Wyświetla menu Start systemu Windows.

Po włączeniu funkcji num lock można z niej korzystać tak jak z zewnętrznej klawiatury numerycznej.

Każdy z klawiszy numerycznych pełni funkcję oznaczoną ikoną w jego prawym górnym rogu.

klawiatura 11

Strona prawa

Element

(1)

(2)

Mikrofon wewnętrzny

Przycisk zasilania

(3) Czytnik kart pamięci micro SD

Opis

Umożliwia nagrywanie dźwięku.

● Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk, aby go włączyć.

● Gdy komputer jest włączony, krótko naciśnij przycisk, aby uruchomić tryb uśpienia.

● Gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia, krótko naciśnij przycisk, aby wyjść z tego trybu.

● Gdy komputer jest w trybie hibernacji, krótko naciśnij przycisk, aby wyjść z tego trybu.

OSTROŻNIE: Naciśnięcie i przytrzymanie wciśniętego przycisku zasilania spowoduje utratę niezapisanych informacji.

Jeśli komputer nie odpowiada i nie można użyć standardowej procedury zamykania systemu Windows®, naciśnięcie przycisku zasilania i przytrzymanie go przez co najmniej 5 sekund umożliwia wyłączenie komputera.

UWAGA: W niektórych modelach funkcja Intel® Rapid

Start Technology jest włączona fabrycznie. Umożliwia ona szybkie wznowienie działania komputera ze stanu bezczynności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

rozdział Korzystanie z ustawień oszczędzania energii na stronie 37 .

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach zasilania, należy zapoznać się z opcjami zasilania. Na ekranie startowym wpisz zasil , wybierz pozycję Ustawienia zasilania i uśpienia, a następnie z listy aplikacji wybierz pozycję

Zasilanie i uśpienie.

Umożliwia odczytanie opcjonalnych kart pamięci służących do przechowywania, udostępniania i uzyskiwania dostępu do informacji oraz do zarządzania nimi.

Aby włożyć kartę:

12 Rozdział 2 Poznawanie komputera

klawiatura 13

Strona lewa

Element

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Przycisk dźwięku

Przycisk blokowania obrotu ekranu LCD

Port dokowania/port adaptera

Port USB 3.0

Gniazdo audio wyjściowe (słuchawkowe)/ wejściowe (mikrofonowe)

Opis

Steruje głośnością dźwięku z głośników w tablecie.

● Aby zwiększyć głośność, naciśnij stronę przycisku ze znakiem +.

● Aby zmniejszyć głośność, naciśnij stronę przycisku ze znakiem –.

Blokuje orientację ekranu, zapobiegając automatycznemu obracaniu.

Umożliwia podłączenie tabletu do klawiatury lub opcjonalnego adaptera do samego tabletu.

Umożliwia podłączenie opcjonalnego urządzenia USB, takiego jak klawiatura, mysz, napęd zewnętrzny, drukarka, skaner lub koncentrator USB.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych typów portów USB, zobacz

Korzystanie z urządzenia USB na stronie 47

.

Umożliwia podłączenie opcjonalnych głośników stereo ze wzmacniaczem, słuchawek nausznych, dousznych, zestawu słuchawkowego lub kabla audio telewizora.

Umożliwia także podłączenie opcjonalnego mikrofonu zestawu słuchawkowego. To gniazdo nie obsługuje opcjonalnych urządzeń z samym mikrofonem.

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek nausznych, dousznych lub zestawu słuchawkowego należy odpowiednio dostosować poziom głośności. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć w podręczniku Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe. Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, wybierz kolejno opcje Start >

Pomoc i obsługa techniczna > Instrukcje obsługi.

UWAGA: Gdy do gniazda słuchawek podłączone jest urządzenie, głośniki komputera są wyłączone.

14 Rozdział 2 Poznawanie komputera

Element

(6) Czytnik kart inteligentnych

Odłączanie tabletu od klawiatury

Opis

UWAGA: Upewnij się, że kabel urządzenia ma złącze 4stykowe, które obsługuje zarówno wyjście audio

(słuchawkowe), jak i wejście audio (mikrofonowe).

Obsługuje opcjonalne karty inteligentne.

Aby odłączyć tablet od klawiatury, wykonaj następujące czynności:

OSTROŻNIE: Aby zapobiec uszkodzeniu złącza dokowania, nie należy dotykać złącza, gdy tablet jest odłączony od klawiatury.

1.

Naciśnij zatrzask zwalniający na klawiaturze (1).

2.

Unieś i zdejmij tablet (2).

Zmiana ustawień tabletu

Ustawienia wyświetlania i jasności ekranu można zmienić.

Zmiana ustawień wyświetlania tabletu

Orientacja lub wyświetlanie tabletu zmienia się automatycznie z orientacji poziomej na pionową lub odwrotnie.

Zmiana ustawień tabletu 15

1.

Aby zmienić wyświetlanie tabletu z orientacji poziomej na pionową:

Trzymając tablet pionowo, obróć go o 90 stopni w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara).

2.

Aby zmienić wyświetlanie tabletu z orientacji pionowej na poziomą:

Trzymając tablet pionowo, obróć go o 90 stopni w lewo (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara).

Dostosowywanie blokowania automatycznego obracania tabletu

Aby dostosować blokadę automatycznego obracania tabletu, gdy jest on odłączony:

▲ Gdy tablet jest włączony, naciśnięcie przycisku blokady obrotu powoduje zablokowanie funkcji automatycznego obracania obrazu na wyświetlaczu. Aby odblokować funkcję automatycznego obracania, naciśnij ponownie przycisk.

— lub —

1.

Przesuń palcem od prawej krawędzi płytki dotykowej TouchPad lub ekranu dotykowego, aby wyświetlić panele funkcji, a następnie naciśnij panel Ustawienia.

2.

Stuknij ikonę Ekran w prawym dolnym rogu. Stuknij ikonę Blokada automatycznego obracania, aby zablokować aktualny ekran tabletu i uniemożliwić jego obracanie. Po aktywacji blokady automatycznego obracania zostanie wyświetlona ikona symbolu blokowania. Aby wyłączyć blokadę automatycznego obracania, stuknij ponownie ikonę Blokada automatycznego obracania.

Dostosowywanie jasności ekranu tabletu

Aby dostosować jasność ekranu:

1.

Przesuń palcem od prawej krawędzi płytki dotykowej TouchPad lub ekranu dotykowego, aby wyświetlić panele funkcji, a następnie naciśnij panel Ustawienia.

2.

Stuknij ikonę Ekran w prawym dolnym rogu. Zostanie wyświetlony pionowy suwak sterujący jasnością ekranu.

UWAGA: Na pulpicie systemu Windows możesz też stuknąć ikonę Miernik energii w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań, stuknąć opcję Dopasuj jasność ekranu, a następnie przesunąć suwak obok opcji Jasność ekranu na dole ekranu.

16 Rozdział 2 Poznawanie komputera

3 Podłączanie do sieci

Komputer możesz zabierać ze sobą wszędzie. Ale nawet w domu możesz odkrywać świat i uzyskiwać dostęp do informacji zamieszczonych w milionach witryn internetowych. Wystarczy mieć komputer i połączenie z siecią przewodową lub bezprzewodową. Ten rozdział zawiera przydatne informacje o komunikowaniu się ze światem.

Podłączanie do sieci bezprzewodowej

W technologii bezprzewodowej dane są przesyłane za pomocą fal radiowych zamiast przewodów.

Komputer może być wyposażony w co najmniej jedno z następujących urządzeń bezprzewodowych:

● Urządzenie sieci bezprzewodowej (WLAN) — łączy komputer z sieciami bezprzewodowymi

(znanymi jako sieci Wi-Fi, sieci bezprzewodowe LAN lub WLAN) w siedzibie firmy, w domu i w miejscach publicznych, takich jak lotniska, restauracje, kawiarnie, hotele czy uniwersytety. W sieci WLAN przenośne urządzenie bezprzewodowe łączy się z bezprzewodowym routerem lub punktem dostępowym.

● Moduł HP Mobile Broadband (tylko wybrane modele) — urządzenie bezprzewodowej sieci rozległej (WWAN), które zapewnia łączność bezprzewodową na o wiele większym obszarze.

Operatorzy sieci mobilnych instalują stacje bazowe (podobne do masztów telefonii komórkowej) na dużych obszarach geograficznych, zapewniając tym samym zasięg w całych województwach, regionach lub nawet krajach.

● Dok bezprzewodowy (WiDock) (tylko wybrane modele) umożliwia komputerowi — za pośrednictwem połączenia WiGig — nawiązywanie połączeń z urządzeniami, które są podłączone do doku, takimi jak klawiatura, monitory i inne wyświetlacze, a także nawiązywanie przewodowych połączeń sieciowych.

● Urządzenie Bluetooth — tworzy bezprzewodową sieć prywatną (PAN) umożliwiającą połączenia z innymi urządzeniami z obsługą technologii Bluetooth, takimi jak komputery, telefony, drukarki, zestawy słuchawek z mikrofonem, głośniki i aparaty fotograficzne. Poszczególne urządzenia sieci PAN komunikują się bezpośrednio z innymi urządzeniami. Urządzenia muszą znajdować się względnie blisko siebie, zwykle nie dalej niż 10 metrów.

Więcej informacji o technologii bezprzewodowej oraz łącza do odpowiednich witryn można znaleźć w module Pomoc i obsługa techniczna. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.

Korzystanie z elementów sterujących komunikacją bezprzewodową

Sterowanie urządzeniami bezprzewodowymi w komputerze umożliwiają:

● Przycisk, przełącznik lub klawisz komunikacji bezprzewodowej (nazywany w tym rozdziale przyciskiem komunikacji bezprzewodowej).

● Ustawienia systemu operacyjnego.

Korzystanie z programu HP Connection Manager (tylko wybrane modele)

Program HP Connection Manager zapewnia możliwość scentralizowanego zarządzania urządzeniami bezprzewodowymi, interfejs łączenia się z Internetem za pomocą modułu mobilnego modemu

Podłączanie do sieci bezprzewodowej 17

szerokopasmowego HP oraz interfejs wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych SMS. Program

HP Connection Manager umożliwia zarządzanie następującymi urządzeniami:

● Karta bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN)/Wi-Fi

● Karta bezprzewodowej sieci rozległej (WWAN)/HP Mobile Broadband

● Połączenie bezprzewodowe Gigabit (WiGig)/Dok bezprzewodowy (WiDock)

● Bluetooth

Program HP Connection Manager dostarcza informacji i powiadomień o stanie połączenia, stanie zasilania, karcie SIM i wiadomościach SMS. Informacje o stanie i powiadomienia są dostępne w obszarze powiadomienia, z prawej strony paska zadań.

W celu uruchomienia programu HP Connection Manager:

▲ Kliknij ikonę programu HP Connection Manager na pasku zadań.

– lub –

Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Produktywność i narzędzia > HP Connection

Manager.

Więcej informacji można znaleźć w module Pomoc oprogramowania HP Connection Manager.

Korzystanie z przycisku komunikacji bezprzewodowej

Komputer, w zależności od modelu, jest wyposażony w przycisk komunikacji bezprzewodowej, co najmniej jedno urządzenie bezprzewodowe oraz jeden lub dwa wskaźniki komunikacji bezprzewodowej. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe w komputerze są fabrycznie włączone, tak więc wskaźnik komunikacji bezprzewodowej (biały) świeci się po włączeniu komputera.

Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej określa ogólny stan zasilania urządzeń bezprzewodowych, a nie stan poszczególnych urządzeń. Jeśli wskaźnik komunikacji bezprzewodowej jest biały, co najmniej jedno urządzenie bezprzewodowe jest włączone. Jeśli wskaźnik komunikacji bezprzewodowej nie świeci, wszystkie urządzenia bezprzewodowe są wyłączone.

UWAGA: W niektórych modelach wskaźnik komunikacji bezprzewodowej jest pomarańczowy, gdy wszystkie urządzenia bezprzewodowe są wyłączone.

Ponieważ urządzenia bezprzewodowe są fabrycznie włączone, możesz je wszystkie włączać lub wyłączać za pomocą przycisku komunikacji bezprzewodowej.

Korzystanie z elementów sterujących systemu operacyjnego

Centrum sieci i udostępniania umożliwia skonfigurowanie połączenia lub sieci, nawiązanie połączenia z siecią, zarządzanie sieciami bezprzewodowymi, a także diagnozowanie i naprawianie problemów z siecią.

Korzystanie z elementów sterujących systemu operacyjnego:

▲ Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Sieć i Internet > Centrum sieci i udostępniania.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Pomocy i obsługi technicznej, wybierając kolejno opcje

Start > Pomoc i obsługa techniczna.

Korzystanie z sieci WLAN

Dzięki urządzeniu WLAN możesz uzyskać dostęp do lokalnej sieci bezprzewodowej składającej się z innych komputerów i akcesoriów połączonych za pomocą routera bezprzewodowego lub bezprzewodowego punktu dostępowego.

18 Rozdział 3 Podłączanie do sieci

UWAGA: Terminy router bezprzewodowy i punkt dostępu bezprzewodowego są często używane zamiennie.

● Duże sieci WLAN, takie jak firmowe lub publiczne sieci WLAN, zazwyczaj korzystają z punktów dostępu bezprzewodowego, które mogą obsługiwać dużą liczbę komputerów i akcesoriów oraz rozdzielać krytyczne funkcje sieci.

● Sieci WLAN w domach lub małych biurach korzystają zwykle z routerów bezprzewodowych, które umożliwiają kilku komputerom połączonym bezprzewodowo i przewodowo współużytkowanie połączenia internetowego, drukarki i plików bez potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu lub oprogramowania.

Jeżeli chcesz korzystać z urządzenia WLAN komputera, musisz połączyć się z infrastrukturą WLAN

(udostępnianą przez usługodawcę albo sieć publiczną lub korporacyjną).

Korzystanie z oferty dostawcy usług internetowych

Aby móc skonfigurować dostęp do Internetu w swoim domu, należy najpierw założyć konto u dostawcy usługi internetowych (ISP). Skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług internetowych, aby kupić usługę dostępu do Internetu i modem. Dostawca pomoże skonfigurować modem, zainstalować kabel łączący komputer z modemem i przetestować usługę dostępu do Internetu.

UWAGA: Od usługodawcy otrzymasz identyfikator użytkownika i hasło dostępu do Internetu. Zapisz te informacje i schowaj w bezpiecznym miejscu.

Podłączanie do sieci bezprzewodowej 19

Konfiguracja sieci WLAN

W celu skonfigurowania sieci WLAN i połączenia z Internetem wymagany jest następujący sprzęt:

● Modem szerokopasmowy (DSL lub kablowy) (1) oraz usługa szerokopasmowego dostępu od

Internetu zakupiona od usługodawcy internetowego

● Router bezprzewodowy (2) (do kupienia osobno)

● Komputer z możliwością komunikacji bezprzewodowej (3)

UWAGA: Niektóre modemy mają wbudowany router bezprzewodowy. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby ustalić, jaki typ modemu posiadasz.

Poniższa ilustracja pokazuje przykład instalacji sieci bezprzewodowej podłączonej do Internetu.

W miarę rozwoju sieci można do niej podłączać bezprzewodowo i przewodowo dodatkowe komputery, które będą za jej pośrednictwem uzyskiwać dostęp do Internetu.

Aby uzyskać pomoc na temat konfigurowania sieci WLAN, należy zapoznać się z dokumentacją dostarczoną przez producenta routera lub dostawcę usług internetowych.

Konfigurowanie routera bezprzewodowego

Aby uzyskać pomoc na temat konfigurowania routera bezprzewodowego, należy zapoznać się z dokumentacją dostarczoną przez producenta routera lub dostawcę usług internetowych.

UWAGA: Zaleca się, aby początkowo połączyć nowy komputer z możliwością komunikacji bezprzewodowej z routerem za pomocą dostarczonego z routerem kabla sieciowego. Po poprawnym podłączeniu komputera do Internetu można odłączyć kabel i korzystać z sieci za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.

Ochrona sieci WLAN

Podczas konfigurowania sieci WLAN lub uzyskiwania dostępu do istniejącej sieci WLAN należy zawsze włączać funkcje zabezpieczeń, które pozwolą chronić sieć przed nieautoryzowanym dostępem. Sieci bezprzewodowe w miejscach publicznych (tzw. hotspoty), np. w kawiarniach i na lotniskach, często nie zapewniają żadnych zabezpieczeń. W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa komputera podczas połączenia w publicznym punkcie dostępu (hotspocie) należy ograniczyć wykonywane czynności do niepoufnej korespondencji elektronicznej i przeglądania stron internetowych, na których nie podaje się ważnych ani poufnych informacji.

Z uwagi na to, że bezprzewodowe sygnały radiowe są przesyłane poza siecią, inne urządzenia

WLAN mogą odbierać niezabezpieczone transmisje. Podejmuj następujące środki ostrożności w celu ochrony swojej sieci WLAN:

● Korzystaj z zapory sieciowej.

Zapora sieciowa sprawdza przychodzące do sieci dane i żądania dotyczące danych, odrzucając wszelkie podejrzane elementy. Zapory sieciowe są dostępne zarówno w wersji programowej, jak i sprzętowej. W niektórych sieciach wykorzystywane są zapory obu tych rodzajów.

● Korzystaj z szyfrowania w sieci bezprzewodowej.

20 Rozdział 3 Podłączanie do sieci

Szyfrowanie komunikacji bezprzewodowej pozwala na szyfrowanie i odszyfrowywanie danych przesyłanych w sieci na podstawie ustawień bezpieczeństwa. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Pomocy i obsługi technicznej, wybierając kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.

Łączenie z siecią WLAN

Aby połączyć się z siecią WLAN, wykonaj następujące czynności:

1.

Upewnij się, że urządzenie WLAN jest włączone. Jeśli urządzenie jest włączone, wskaźnik komunikacji bezprzewodowej świeci. Jeśli wskaźnik komunikacji bezprzewodowej nie świeci, naciśnij przycisk komunikacji bezprzewodowej.

UWAGA: W niektórych modelach wskaźnik komunikacji bezprzewodowej świeci na pomarańczowo, gdy wszystkie urządzenia bezprzewodowe są wyłączone.

2.

Kliknij ikonę stanu sieci w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań.

3.

Wybierz sieć WLAN, z którą chcesz się połączyć.

4.

Kliknij opcję Połącz.

Jeżeli sieć WLAN jest zabezpieczona, pojawi się żądanie podania kodu zabezpieczającego.

Wpisz kod, a następnie kliknij przycisk OK, aby nawiązać połączenie.

UWAGA: Jeśli na liście brak sieci WLAN, znajdujesz się poza zasięgiem routera bezprzewodowego lub punktu dostępu bezprzewodowego.

UWAGA: Jeśli sieć WLAN, z którą chcesz się połączyć, nie jest dostępna, kliknij opcję otwórz okno Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknij opcję Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć. Zostanie wyświetlona lista opcji, umożliwiająca ręczne wyszukanie sieci i połączenie z nią lub utworzenie nowego połączenia sieciowego.

5.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć nawiązywanie połączenia.

Po nawiązaniu połączenia umieść kursor myszy nad ikoną stanu sieci w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań, aby sprawdzić nazwę sieci i stan połączenia.

UWAGA: Zasięg (odległość, na jaką przesyłane są sygnały połączenia bezprzewodowego) zależy od rodzaju sieci WLAN, producenta routera oraz zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia elektroniczne i przeszkody, takie jak ściany i podłogi.

Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane modele)

Moduł HP Mobile Broadband umożliwia komputerowi połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci

WWAN, co zapewnia dostęp do Internetu z większej liczby miejsc i na większych obszarach niż w przypadku korzystania z sieci WLAN. Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband wymaga konta u usługodawcy sieciowego (nazywanego operatorem sieci mobilnej), który w większości przypadków będzie operatorem sieci komórkowej. Zasięg modułu jest zbliżony do zasięgu telefonu komórkowego.

Podczas używania z usługą operatora sieci mobilnej moduł ten zapewnia swobodę w zakresie łączenia z Internetem, wysyłania wiadomości e-mail lub łączenia z siecią firmową niezależnie od tego, czy znajdujesz się w drodze czy poza zasięgiem punktów dostępowych Wi-Fi.

HP umożliwia korzystanie z następujących technologii:

Podłączanie do sieci bezprzewodowej 21

● HSPA (High Speed Packet Access) zapewnia dostęp do sieci opartych na standardzie telekomunikacyjnym GSM (Global System for Mobile Communications).

● EV-DO (Evolution Data Optimized) zapewnia dostęp do sieci opartych na standardzie telekomunikacyjnym CDMA (Code Division Multiple Access).

Aktywacja usługi szerokopasmowej może wymagać podania numeru seryjnego modułu HP Mobile

Broadband. Numer seryjny jest umieszczony na etykiecie wewnątrz wnęki baterii komputera.

Niektórzy operatorzy wymagają korzystania z kart SIM. Karta SIM zawiera podstawowe informacje o użytkowniku, takie jak PIN (osobisty numer identyfikacyjny), a także informacje o sieci. Niektóre komputery korzystają z kart SIM instalowanych we wnęce baterii. Jeżeli karta SIM nie została zainstalowana w komputerze, być może została dołączona wraz z informacją dotyczącą. technologii

HP Mobile Broadband dołączoną do komputera. Kartę SIM może także dostarczyć oddzielnie operator sieci komórkowej.

Informacje na temat wkładania i wyjmowania karty SIM znajdują się w sekcji

Wkładanie i wyjmowanie karty SIM na stronie 22 tego rozdziału.

Informacje na temat modułu HP Mobile Broadband i sposobu aktywacji usługi u wybranego operatora sieci komórkowej można znaleźć w informacjach o module HP Mobile Broadband dołączonych do komputera. Dodatkowe informacje znajdują się w witrynie firmy HP pod adresem http://www.hp.com/go/mobilebroadband (dotyczy tylko wybranych regionów i krajów).

Wkładanie i wyjmowanie karty SIM

OSTROŻNIE: Aby zapobiec uszkodzeniu złączy, nie używaj zbyt dużej siły w trakcie wkładania karty SIM.

Aby włożyć kartę SIM, wykonaj następujące czynności:

1.

Wyłącz komputer.

2.

Zamknij wyświetlacz.

3.

Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne podłączone do komputera.

4.

Odłącz kabel zasilający z gniazda sieci elektrycznej.

5.

Ostrożnie włóż spinacz do papieru lub innych cienki metalowy pręt do znajdującego się na tablecie otworu dostępowego umożliwiającego zwolnienie karty SIM/MicroSD. Spowoduje to otwarcie panelu po lewej stronie otworu dostępowego i umożliwi dostęp do kart pamięci SIM i

MicroSD.

22 Rozdział 3 Podłączanie do sieci

6.

Włóż kartę SIM do gniazda kart SIM i delikatnie wciśnij kartę SIM do gniazda tak, aby została ona mocno osadzona.

UWAGA: Karta SIM komputera może się nieznacznie różnić od pokazanej na ilustracji w tym rozdziale.

UWAGA: Zobacz rysunek we wnęce baterii, aby określić, którą stroną należy włożyć kartę SIM do komputera.

7.

Załóż osłonę gniazda karty SIM/MicroSD.

8.

Ponownie podłącz zasilanie zewnętrzne.

9.

Ponownie podłącz urządzenia zewnętrzne.

10.

Włącz komputer.

Aby wyjąć kartę SIM, naciśnij ją, a następnie wyjmij z gniazda.

Korzystanie z urządzenia GPS (tylko wybrane modele)

Komputer może być wyposażony w urządzenie GPS (Global Positioning System). Satelity systemu

GPS dostarczają informacji o położeniu, prędkości i kierunku poruszania się do urządzeń wyposażonych w GPS.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Pomocy oprogramowania HP GPS and Location.

Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth

Urządzenie Bluetooth umożliwia komunikację bezprzewodową o małym zasięgu, która zastępuje fizyczne połączenia przewodowe łączące zazwyczaj urządzenia elektroniczne, takie jak:

● Komputery (biurkowe, przenośne, PDA).

● Telefony (komórkowe, bezprzewodowe, smartfony).

● Urządzenia przetwarzania obrazu (drukarka, aparat).

● Urządzenia audio (słuchawki, głośniki).

● Mysz.

● Zewnętrzna klawiatura numeryczna

Podłączanie do sieci bezprzewodowej 23

Urządzenia Bluetooth umożliwiają nawiązywanie połączeń równorzędnych (typu peer-to-peer), a tym samym konfigurację osobistej sieci lokalnej (PAN) obejmującej te urządzenia. Informacje na temat konfigurowania i używania urządzeń Bluetooth można znaleźć w pomocy oprogramowania Bluetooth.

Korzystanie z doku bezprzewodowego (WiDock)

Dok bezprzewodowy HP Wireless Dock (WiDock) umożliwia komputerowi — za pośrednictwem połączenia WiGig — nawiązywanie połączeń z urządzeniami, które są podłączone do doku, takimi jak klawiatura, monitory i inne wyświetlacze, a także nawiązywanie przewodowych połączeń sieciowych.

UWAGA: Dok WiDock oraz urządzenie, które jest do niego podłączone, muszą być ze sobą wyrównane. Nie należy umieszczać doku WiDock za innym urządzeniem, które może blokować jego sygnał.

Więcej dodatkowych informacji o doku WiDock można znaleźć w instrukcji obsługi doku bezprzewodowego.

Podłączanie do sieci przewodowej

Są dwa rodzaje połączeń przewodowych: sieć lokalna (LAN) i połączenie modemowe. Połączenie za pośrednictwem sieci LAN to połączenie w sieci kablowej, dużo szybsze niż modemowe, które jest realizowane przy użyciu kabla telefonicznego. Kable do obu rodzajów połączeń są sprzedawane oddzielnie.

OSTRZEŻENIE!

Aby zredukować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub uszkodzenia sprzętu, nie podłączaj kabla modemowego ani telefonicznego do gniazda RJ-45 (sieciowego).

Łączenie z siecią lokalną (LAN)

Jeśli chcesz podłączyć komputer bezpośrednio do routera w swoim domu (zamiast pracować bezprzewodowo) lub jeśli chcesz połączyć się z istniejącą siecią w swoim biurze, użyj połączenia w sieci LAN.

Podłączenie do sieci LAN wymaga użycia 8-stykowego kabla sieciowego RJ-45 oraz przejściówki

USB na RJ45.

Aby podłączyć kabel sieciowy, wykonaj następujące czynności:

24 Rozdział 3 Podłączanie do sieci

1.

Podłącz adapter USB na RJ45 do portu USB komputera, a kabel sieciowy podłącz do tego końca adaptera (1), na którym znajduje się gniazdo sieciowe.

2.

Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do ściennego gniazda sieciowego (2) lub routera.

UWAGA: Jeżeli kabel sieciowy jest wyposażony w układ przeciwzakłóceniowy (3), który zapobiega interferencjom z sygnałem telewizyjnym i radiowym, należy skierować koniec z tym układem w stronę komputera.

Podłączanie do sieci przewodowej 25

4 Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń wskazujących

Poza klawiaturą i myszą komputer umożliwia nawigację przy użyciu gestów dotykowych (tylko wybrane modele). Gesty dotykowe można wykonywać na płytce dotykowej TouchPad lub ekranie dotykowym komputera (tylko wybrane modele).

Wybrane modele komputerów mają na klawiaturze specjalne klawisze czynności lub klawisze skrótów ułatwiające wykonywanie rutynowych zadań.

Korzystanie z urządzeń wskazujących

UWAGA: Poza urządzeniami wskazującymi dołączonymi do komputera można także korzystać z kupionej osobno, a następnie podłączonej do jednego z portów USB komputera, zewnętrznej myszy

USB.

Konfigurowanie preferencji urządzenia wskazującego

Ekran Właściwości myszy w systemie Windows służy do dostosowywania ustawień urządzeń wskazujących, takich jak konfiguracja przycisków, szybkość kliknięcia i opcje wskaźnika. Istnieje możliwość obejrzenia prezentacji gestów na płytce dotykowej TouchPad.

Aby uzyskać dostęp do apletu Właściwości: Mysz:

● Wybierz kolejno opcje Start > Urządzenia i drukarki. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie przedstawiające Twój komputer i wybierz opcję Ustawienia myszy.

Używanie gestów na płytce dotykowej TouchPad

Płytka dotykowa TouchPad umożliwia nawigację po ekranie komputera i sterowanie wskaźnikiem myszy przy użyciu prostych ruchów palcami.

WSKAZÓWKA: Lewego i prawego przycisku płytki dotykowej TouchPad używa się w taki sam sposób jak odpowiadających im przycisków myszy zewnętrznej.

UWAGA: Gesty na płytce dotykowej TouchPad nie są obsługiwane we wszystkich aplikacjach.

Stukanie

Aby dokonać wyboru na ekranie, użyj funkcji stukania na płytce dotykowej TouchPad.

● Stuknij jednym palcem w obszarze płytki dotykowej TouchPad, aby wybrać obiekt. Stuknij element dwukrotnie, aby go otworzyć.

26 Rozdział 4 Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń wskazujących

Przewijanie

Przewijanie przydaje się w trakcie przesuwania strony lub obrazu w górę, w dół i na boki.

● Umieść lekko rozsunięte dwa palce w strefie płytki dotykowej TouchPad, a następnie przesuń je w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Powiększanie przez rozsuwanie dwóch palców

Gesty zbliżania i rozsuwania dwóch palców umożliwiają zmniejszanie lub powiększanie obrazów oraz tekstu.

● W celu powiększania elementu umieść dwa złączone palce w strefie płytki dotykowej TouchPad i rozsuwaj je.

● W celu zmniejszania elementu umieść dwa rozsunięte palce w strefie płytki dotykowej TouchPad i przysuwaj je do siebie.

Korzystanie z urządzeń wskazujących 27

Kliknięcie dwoma palcami

Kliknięcie dwoma palcami umożliwia wybór menu dotyczącego obiektu na ekranie.

UWAGA: Kliknięcie dwoma palcami daje taki sam efekt jak kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

● Połóż dwa palce w obszarze płytki dotykowej TouchPad i naciśnij, aby otworzyć menu opcji dla wybranego obiektu.

Obracanie (tylko wybrane modele)

Funkcja obracania umożliwia obracanie elementów, na przykład zdjęć.

● Połóż lewy palec wskazujący w obszarze płytki dotykowej TouchPad. Przesuń prawy palec wskazujący z góry na prawo (z godziny 12 na 3). Aby obrócić w przeciwnym kierunku, przesuń palec wskazujący odwrotnie — z prawej strony na górę (z godziny 3 na 12).

28 Rozdział 4 Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń wskazujących

Szybkie ruchy (tylko wybrane modele)

Funkcja szybkich ruchów umożliwia nawigację po ekranach lub szybkie przewijanie dokumentów.

● Połóż trzy palce w obszarze płytki dotykowej TouchPad i wykonaj szybki ruch palcami w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Korzystanie z cyfrowego pióra (tylko wybrane modele)

Z pióra można korzystać w programach obsługujących pióro, we wszystkich programach pakietu

Microsoft® Office oraz w wielu innych programach i narzędziach systemu Windows. Informacje wprowadzane na ekranie za pomocą pióra można zapisywać, wyszukiwać i udostępniać między programami.

Położenie elementów pióra

Pióro wpływa na komputer za każdym razem, gdy końcówka pióra (1) zostanie wciśnięta o ekran.

Przycisk pióra (2) pełni te same funkcje co prawy przycisk myszy zewnętrznej.

Korzystanie z urządzeń wskazujących 29

Trzymanie pióra

Pióro należy trzymać tak samo, jak zwykłe pióro lub ołówek.

Przechowywanie pióra

Aby przechować nieużywane pióro, włóż je do uchwytu na pióro w komputerze, rozpoczynając od końcówki.

UWAGA: Po włożeniu pióra w uchwyt na pióro, sprawdź, czy końcówka pióra jest prawidłowo włożona w uchwyt.

Korzystanie z klawiatury

Przy użyciu klawiatury i myszy można pisać, wybierać elementy, przewijać i wykonywać te same funkcje co w przypadku gestów dotykowych. Klawiatura umożliwia także używanie klawiszy czynności i skrótów klawiaturowych pozwalających na wykonywanie określonych funkcji.

30 Rozdział 4 Nawigacja przy użyciu klawiatury, gestów dotykowych i urządzeń wskazujących

UWAGA: Zależnie od kraju lub regionu klawiatura może mieć różne klawisze i umożliwiać wykonywanie innych funkcji niż te, które zostały omówione w tej sekcji.

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych

Skrót klawiaturowy to kombinacja klawisza fn z klawiszem esc , klawiszem spacji lub jednym z klawiszy funkcyjnych.

Aby użyć skrótu klawiaturowego:

▲ Naciśnij krótko klawisz fn , a następnie naciśnij krótko drugi klawisz skrótu klawiaturowego.

Korzystanie z klawiatur numerycznych

Komputer ma wbudowaną klawiaturę numeryczną, lecz można też używać opcjonalnej zewnętrznej klawiatury numerycznej lub opcjonalnej klawiatury zewnętrznej zawierającej klawiaturę numeryczną.

Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących wbudowanej klawiatury numerycznej, zobacz Klawisze na stronie 11 .

Korzystanie z wbudowanego bloku klawiszy numerycznych

Włączanie i wyłączanie wbudowanej klawiatury numerycznej

Aby włączyć wbudowaną klawiaturę numeryczną, należy nacisnąć klawisze fn + num lk . Ponowne naciśnięcie kombinacji fn + num lk spowoduje wyłączenie klawiszy numerycznych.

UWAGA: Wbudowana klawiatura numeryczna jest wyłączona, gdy do komputera podłączona jest zewnętrzna klawiatura lub klawiatura numeryczna.

Przełączanie funkcji klawiszy wbudowanego bloku klawiszy numerycznych

Standardowe i numeryczne funkcje klawiszy wbudowanej klawiatury numerycznej można tymczasowo przełączać:

● Aby skorzystać z funkcji nawigacyjnej, gdy klawiatura numeryczna jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj klawisz fn , a następnie naciśnij odpowiedni klawisz numeryczny.

● Aby skorzystać z funkcji standardowej klawisza, gdy klawiatura numeryczna jest włączona:

◦ Naciśnij i przytrzymaj klawisz fn , aby pisać małymi literami.

◦ Naciśnij i przytrzymaj klawisze fn + shift , aby pisać wielkimi literami.

Używanie opcjonalnej zewnętrznej klawiatury numerycznej

Klawisze większości zewnętrznych klawiatur numerycznych mają różne funkcje w zależności od tego, czy włączony jest tryb num lock. (Tryb num lock domyślnie jest wyłączony). Na przykład:

● Gdy tryb num lock jest włączony, większość klawiszy służy do wprowadzania cyfr.

● Gdy tryb num lock jest wyłączony, większość klawiszy pełni funkcję klawiszy ze strzałkami, a także klawiszy page up i page down.

Jeśli włączony jest tryb num lock zewnętrznej klawiatury numerycznej, lampka num lock na komputerze jest włączona. Jeśli natomiast tryb num lock zewnętrznej klawiatury numerycznej jest wyłączony, lampka num lock na komputerze jest wyłączona.

Aby włączyć lub wyłączyć tryb num lock zewnętrznej klawiatury numerycznej podczas pracy:

▲ Naciśnij klawisz num lk na zewnętrznej klawiaturze numerycznej (nie na klawiaturze komputera).

Korzystanie z klawiatury 31

5 Multimedia

W komputerze mogą się znajdować następujące elementy:

● Wbudowany głośnik/głośniki

● Wbudowany mikrofon/mikrofony

● Wbudowana kamera internetowa

● Preinstalowane oprogramowanie multimedialne

● Przyciski lub klawisze multimedialne

Korzystanie z przycisków sterujących multimediami

Zależnie od modelu komputera użytkownik może mieć do dyspozycji następujące elementy sterowania multimediami, które umożliwiają odtwarzanie, wstrzymywanie odtwarzania, szybkie przewijanie do przodu lub przewijanie do tyłu pliku na nośniku:

● Przyciski multimediów

● Skróty klawiaturowe multimediów (określone klawisze naciskane razem z klawiszem fn )

● Klawisze multimediów

Audio

Na komputerze HP można pobierać muzykę i słuchać jej, przesyłać strumieniowo zawartość audio z

Internetu (włącznie z radiem), nagrywać dźwięk oraz miksować dźwięk i obraz wideo w celu tworzenia multimediów. Aby zwiększyć przyjemność ze słuchania muzyki, podłącz zewnętrzne urządzenia audio, takie jak głośniki lub słuchawki.

Podłączanie głośników

Do komputera można przyłączyć głośniki przewodowe, podłączając je do portu USB (lub gniazda wyjścia audio) w komputerze lub stacji dokującej.

Aby podłączyć głośniki bezprzewodowe do komputera, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia. Przed podłączeniem urządzeń audio upewnij się, że głośność została odpowiednio wyregulowana.

Regulowanie głośności

Zależnie od modelu komputera regulację głośności umożliwiają następujące elementy:

● Przyciski regulacji głośności

● Skróty klawiaturowe regulacji głośności (określone klawisze naciskane razem z klawiszem fn )

● Klawisze regulacji głośności

32 Rozdział 5 Multimedia

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek nausznych, dousznych lub zestawu słuchawkowego należy odpowiednio dostosować poziom głośności. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć w dokumencie Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe. Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna > Instrukcje obsługi.

UWAGA: Głośność można regulować również z poziomu systemu operacyjnego i niektórych programów.

UWAGA:

Zobacz Poznawanie komputera na stronie 4 , aby sprawdzić, w jakie opcje regulacji

głośności jest wyposażony dany komputer.

Podłączanie słuchawek i mikrofonu

Do wyjściowego gniazda audio (słuchawkowego) lub wejściowego gniazda audio (mikrofonowego) w komputerze można podłączyć przewodowe słuchawki lub zestawy słuchawkowe. Na rynku dostępnych jest wiele zestawów słuchawkowych ze zintegrowanym mikrofonem.

Aby podłączyć do komputera bezprzewodowe słuchawki lub zestawy słuchawkowe, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek nausznych, dousznych lub zestawu słuchawkowego należy obniżyć poziom głośności. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć w dokumencie Uregulowania prawne, przepisy bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe. Instrukcję obsługi można znaleźć, wybierając kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna > Instrukcje obsługi.

Sprawdzanie funkcji audio w komputerze

UWAGA: Aby uzyskać najlepsze rezultaty nagrywania, mów bezpośrednio do mikrofonu i nagrywaj dźwięk przy ustawieniu bez szumu otoczenia.

Aby sprawdzić funkcje audio komputera, wykonaj następujące kroki:

1.

Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Dźwięk.

2.

Gdy zostanie otwarte okno Dźwięk, kliknij kartę Dźwięki. W obszarze Zdarzenia programu wybierz dowolne zdarzenie, takie jak sygnał lub alarm, po czym kliknij przycisk Testuj.

Przez głośniki lub podłączone słuchawki powinny być słyszalne dźwięki.

Aby sprawdzić funkcje nagrywania komputera, wykonaj następujące kroki:

1.

Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Rejestrator dźwięku

2.

Kliknij przycisk Rozpocznij nagrywanie i zacznij mówić do mikrofonu.

3.

Zapisz plik na pulpicie.

4.

Otwórz program multimedialny, aby odtworzyć dźwięk.

Aby potwierdzić lub zmienić ustawienia audio na komputerze:

▲ Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Dźwięk.

Kamera internetowa

Niektóre komputery są wyposażone w zintegrowaną kamerę internetową. Za pomocą preinstalowanego oprogramowania można użyć kamery internetowej do robienia zdjęć lub nagrywania filmów. Istnieje możliwość podglądu zdjęć i nagrań wideo oraz zapisywania ich na dysku.

Kamera internetowa 33

Oprogramowanie kamery internetowej umożliwia korzystanie z następujących funkcji:

● Przechwytywanie i udostępnianie nagrań wideo

● Przesyłanie strumieniowe wideo za pośrednictwem komunikatora internetowego

● Wykonywanie zdjęć

Wideo

Komputer HP stanowi zaawansowane urządzenie wideo, które umożliwia oglądanie strumieniowego obrazu wideo z ulubionych stron internetowych, a także pobieranie nagrań wideo i filmów w celu oglądania na komputerze bez połączenia z siecią.

Aby zwiększyć przyjemność oglądania, użyj jednego z portów wideo komputera do podłączenia zewnętrznego monitora, projektora lub telewizora. W komputerze jest dostępny również port HDMI

(High Definition Multimedia Interface), do którego można podłączyć monitor lub telewizor HD.

Komputer jest wyposażony w przynajmniej jeden z następujących zewnętrznych portów wideo:

● VGA

● HDMI (High Definition Multimedia Interface)

● DisplayPort

● Thunderbolt

WAŻNE: Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest podłączone do odpowiedniego portu komputera przy użyciu prawidłowego kabla. W razie wątpliwości sprawdź w instrukcjach producenta urządzenia.

UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat portów wideo komputera, zobacz

Poznawanie komputera na stronie 4 .

DisplayPort (tylko klawiatura)

Port DisplayPort pozwala na podłączanie komputera do opcjonalnego urządzenia audio lub wideo, takiego jak telewizor wysokiej rozdzielczości, lub dowolnego zgodnego urządzenia cyfrowego lub audio. Port DisplayPort zapewnia wyższą wydajność niż port VGA monitora zewnętrznego i zapewnia lepszą jakość obrazu dzięki komunikacji cyfrowej.

UWAGA: Do przesyłania sygnałów audio i/lub wideo za pośrednictwem portu DisplayPort wymagany jest kabel DisplayPort (do zakupienia osobno).

UWAGA: Do portu DisplayPort w komputerze może być podłączone jedno urządzenie DisplayPort.

Informacje wyświetlane na ekranie komputera mogą być jednocześnie wyświetlane na urządzeniu

DisplayPort.

Aby podłączyć urządzenie wideo lub audio do portu DisplayPort:

1.

Podłącz jeden koniec kabla DisplayPort do portu DisplayPort w komputerze.

34 Rozdział 5 Multimedia

2.

Podłącz drugi koniec kabla do cyfrowego urządzenia wyświetlającego.

3.

Naciskaj klawisze fn + f4 , aby przełączać obraz na ekranie komputera między 4 stanami wyświetlania:

● Tylko ekran komputera: wyświetl obraz tylko na ekranie komputera.

● Tryb powielania: wyświetl obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu zewnętrznym.

● Tryb rozszerzania: wyświetl rozszerzony obraz jednocześnie na komputerze i urządzeniu zewnętrznym.

● Tylko dodatkowy ekran: wyświetl obraz tylko na ekranie urządzenia zewnętrznego.

Za każdym razem, gdy naciśniesz klawisze fn + f4 , zmieni się stan wyświetlania.

UWAGA: Aby uzyskać najlepsze wyniki, szczególnie w przypadku trybu rozszerzania, dostosuj rozdzielczość ekranu urządzenia zewnętrznego zgodnie z poniższymi wskazówkami. Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Wygląd i personalizacja. W obszarze Ekran wybierz opcję Dopasuj rozdzielczość ekranu.

UWAGA: Aby odłączyć kabel urządzenia, naciśnij przycisk zwalniania złącza i odłącz go od komputera.

Podłączanie wyświetlaczy przewodowych za pomocą koncentratora

MultiStream Transport

Koncentrator MultiStream Transport (MST) pozwala wyświetlać obraz na wielu wyświetlaczach korzystając z jednego złącza DisplayPort (DP) w komputerze.

UWAGA: W przypadku karty graficznej Intel można podłączyć maksymalnie 3 zewnętrzne urządzenia wyświetlające.

Aby skonfigurować wyświetlanie obrazu na wielu wyświetlaczach, wykonaj następujące kroki:

Wideo 35

1.

Podłącz zewnętrzny koncentrator (zakupiony osobno) do złącza DisplayPort w komputerze za pomocą przewodu DP do DP (zakupiony osobno). Sprawdź, czy zasilacz koncentratora jest podłączony do zasilania sieciowego.

2.

Podłącz zewnętrzne urządzenia wyświetlające do portów VGA lub portów DisplayPort koncentratora.

3.

Dostępne opcje wyświetlania obrazu na wielu wyświetlaczach to Duplikuj, która powoduje powielenie ekranu komputera na wszystkich włączonych wyświetlaczach oraz Rozszerz, która powoduje rozszerzenie obrazu na ekranie na wszystkie włączone wyświetlacze.

UWAGA: Upewnij się, że każde urządzenie zewnętrzne jest podłączone do odpowiedniego portu koncentratora.

Aby uzyskać więcej informacji, wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Ekran, lub naciśnij kombinację klawiszy fn + f4 , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

36 Rozdział 5 Multimedia

6 Zarządzanie energią

UWAGA: Komputer jest wyposażony w przycisk lub włącznik zasilania. Pojęcie przycisku zasilania wykorzystywane w niniejszym podręczniku odnosi się do obu rodzajów sterowania zasilaniem.

Wyłączanie komputera

OSTROŻNIE: Wyłączenie komputera powoduje utratę niezapisanych danych.

Polecenie wyłączenia komputera zamyka wszystkie otwarte programy i system operacyjny, a następnie wyłącza wyświetlacz i komputer.

Komputer należy wyłączać w następujących przypadkach:

● Jeśli konieczna jest wymiana baterii lub uzyskanie dostępu do elementów znajdujących się wewnątrz komputera.

● Podczas podłączania zewnętrznego urządzenia sprzętowego, które nie może być podłączone poprzez port USB.

● Jeżeli komputer nie będzie używany ani podłączony do zasilania zewnętrznego przez dłuższy czas.

Możliwe jest także naciśnięcie przycisku zasilania w celu wyłączenia komputera, ale zalecaną metodą jest użycie polecenia zamykania systemu Windows.

UWAGA: Jeżeli komputer znajduje się w stanie uśpienia lub hibernacji, przed wyłączeniem należy wznowić jego działanie, naciskając krótko przycisk zasilania.

1.

Zapisz pracę i zamknij wszystkie otwarte programy.

2.

Wybierz kolejno opcje Start > Zamknij.

Jeżeli system nie odpowiada i nie można wyłączyć komputera przy użyciu powyższej procedury zamykania, należy skorzystać z następujących procedur awaryjnych, stosując je w poniższej kolejności:

● Naciśnij klawisze ctrl + alt + delete . Kliknij ikonę zasilania, a następnie kliknij opcję Zamknij.

● Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 5 sekund.

● Odłącz komputer od zewnętrznego źródła zasilania.

● W przypadku modeli z baterią wymienianą przez użytkownika wyjmij baterię. W modelach z baterią fabrycznie zaplombowaną naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund.

Ustawianie opcji zasilania

Korzystanie z ustawień oszczędzania energii

Opcja trybu uśpienia jest fabrycznie włączona.

Po zainicjowaniu trybu uśpienia wskaźniki zasilania migają i następuje wygaszenie ekranu. Praca jest zapisywana w pamięci.

Wyłączanie komputera 37

OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko obniżenia jakości dźwięku i obrazu wideo, utraty możliwości odtwarzania dźwięku lub obrazu wideo albo utraty informacji, nie należy inicjować stanu uśpienia podczas odczytu z dysku lub zewnętrznej karty pamięci ani podczas zapisu na te nośniki.

UWAGA: Gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia, nie można zainicjować jakiegokolwiek połączenia z siecią ani wykonywać żadnych czynności na komputerze.

Intel Rapid Start Technology (tylko wybrane modele)

W niektórych modelach funkcja Intel Rapid Start Technology (RST) jest domyślnie włączona.

Umożliwia ona szybkie wznowienie działania ze stanu bezczynności.

Technologia RST zarządza opcjami oszczędzania energii w następujący sposób:

● Tryb uśpienia — technologia RST umożliwia wybór trybu uśpienia. Aby wyjść z trybu uśpienia, naciśnij dowolny klawisz, aktywuj płytkę dotykową TouchPad lub krótko naciśnij przycisk zasilania.

● Tryb hibernacji — technologia RST inicjuje tryb hibernacji po okresie bezczynności w trybie uśpienia, gdy komputer jest zasilany z baterii lub z zasilania wewnętrznego albo gdy poziom naładowania baterii osiągnie poziom krytyczny. Aby wznowić pracę po zainicjowaniu hibernacji, naciśnij przycisk zasilania.

UWAGA: Technologię RST można wyłączyć w narzędziu Setup Utility (BIOS). Jeśli chcesz mieć możliwość włączenia trybu hibernacji, musisz włączyć opcję hibernacji inicjowanej przez użytkownika

w opcjach zasilania. Zobacz Inicjowanie i opuszczanie stanu hibernacji na stronie 38 .

Inicjowanie i opuszczanie trybu uśpienia

Jeśli komputer jest włączony, tryb uśpienia można zainicjować w następujący sposób:

● Naciśnij krótko przycisk zasilania.

● Zamknij wyświetlacz.

● Wybierz Start, kliknij strzałkę umieszczoną obok przycisku zamykania, a następnie kliknij przycisk Uśpij.

Opuszczanie trybu uśpienia

● Naciśnij krótko przycisk zasilania.

● Jeśli wyświetlacz jest zamknięty, otwórz go.

● Naciśnij klawisz na klawiaturze.

● Dotknij płytki dotykowej TouchPad lub przesuń po niej palcem.

Podczas wznawiania pracy komputera wskaźniki zasilania włączają się, a ekran jest przywracany do poprzedniego stanu.

UWAGA: Jeśli ustawiono funkcję wprowadzania hasła podczas wznawiania, przed przywróceniem ekranu do poprzedniego stanu konieczne jest wpisanie hasła systemu Windows.

Inicjowanie i opuszczanie stanu hibernacji

System jest fabrycznie skonfigurowany tak, aby inicjować tryb hibernacji po pewnym okresie bezczynności podczas zasilania z baterii lub zewnętrznego źródła zasilania, a także zawsze wtedy, gdy bateria osiągnie krytycznie niski poziom naładowania.

Ustawienia zasilania i opóźnienia można zmienić w aplecie Opcje zasilania systemu Windows.

38 Rozdział 6 Zarządzanie energią

Inicjowanie stanu hibernacji

▲ Wybierz Start, kliknij strzałkę umieszczoną obok przycisku wyłączenia, a następnie kliknij przycisk Hibernacja.

Aby zakończyć stan hibernacji:

▲ Naciśnij krótko przycisk zasilania.

Wskaźniki zasilania włączają się, a ekran jest przywracany do poprzedniego stanu.

UWAGA: Jeśli ustawiono funkcję wprowadzania hasła podczas wznawiania, przed przywróceniem ekranu do poprzedniego stanu konieczne jest wpisanie hasła systemu Windows.

Korzystanie z miernika energii i ustawień zasilania

Miernik energii znajduje się w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań. Miernik energii pozwala na szybki dostęp do ustawień zasilania i sprawdzanie stanu naładowania baterii.

● Aby wyświetlić wartość procentową naładowania baterii i bieżący plan zasilania, należy przesunąć wskaźnik na ikonę miernika energii.

● Aby użyć opcji zasilania lub zmienić plan zasilania, należy kliknąć ikonę miernika energii i wybrać element z listy.

Różne ikony miernika energii wskazują, czy komputer jest zasilany z baterii czy ze źródła zewnętrznego. Jeżeli poziom naładowania baterii osiągnie niską lub krytycznie niską wartość, wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

Ustawianie funkcji ochrony hasłem przy wznowieniu

Aby ustawić funkcję wyświetlania monitu o wprowadzenie hasła przy wyłączeniu trybu uśpienia lub hibernacji, należy wykonać następujące czynności:

1.

Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > System i zabezpieczenia > Opcje zasilania.

2.

W lewym okienku kliknij opcję Wymagaj hasła przy wznawianiu.

3.

Kliknij opcję Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne.

4.

Kliknij opcję Wymagaj hasła (zalecane).

UWAGA: Jeżeli chcesz utworzyć lub zmienić aktualne hasło konta użytkownika, kliknij opcję

Utwórz lub zmień hasło konta użytkownika i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli nie chcesz tworzyć ani zmieniać hasła konta użytkownika, przejdź do kroku 5.

5.

Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Korzystanie z zasilania bateryjnego

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów związanych z bezpieczeństwem, należy używać wyłącznie baterii dostarczonej wraz z komputerem, zamiennej baterii dostarczonej przez firmę HP lub zgodnej baterii zakupionej w firmie HP.

Komputer używa zasilania z baterii zawsze, gdy nie jest podłączony do zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym. Czas pracy baterii komputera może być różny w zależności od ustawień zarządzania energią, uruchomionych programów, jasności wyświetlacza, rodzaju urządzeń zewnętrznych podłączonych do komputera i innych czynników. Pozostawienie baterii w komputerze powoduje, że zawsze przy podłączeniu komputera do źródła prądu przemiennego bateria jest ładowana. Ponadto wykonywana na komputerze praca jest chroniona w przypadku awarii zasilania.

Jeżeli w komputerze znajduje się naładowana bateria i korzysta on z zewnętrznego źródła zasilania

Ustawianie opcji zasilania 39

prądem przemiennym, w przypadku odłączenia zasilacza lub utraty zasilania komputer automatycznie przełącza się na zasilanie z baterii.

UWAGA: Po odłączeniu zasilacza prądu przemiennego jasność wyświetlacza jest automatycznie zmniejszana w celu przedłużenia czasu pracy baterii.

Bateria fabrycznie zaplombowana (tylko wybrane modele)

W celu sprawdzenia stanu baterii i ustalenia, czy bateria nie ma problemu z utrzymaniem ładunku, uruchom program Sprawdzanie baterii z modułu Pomoc i obsługa techniczna. Aby uzyskać informacje o baterii, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna > Rozwiązywanie problemów > Zasilanie, ciepło i mechanika. Kliknij kartę Zasilanie, a następnie kliknij pozycję

Sprawdzanie baterii. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności wymiany baterii, skontaktuj się z pomocą techniczną.

W przypadku tego produktu nie ma możliwości łatwej wymiany baterii przez użytkownika. Może to spowodować unieważnienie gwarancji. Jeśli bateria zbyt szybko się rozładowuje, należy skontaktować się z pomocą techniczną.

Jeśli bateria została wyeksploatowana, nie należy jej wyrzucać wraz z odpadkami z gospodarstwa domowego. Należy przestrzegać lokalnych przepisów w zakresie utylizacji baterii.

Wyszukiwanie dodatkowych informacji o baterii

W module Pomoc i obsługa techniczna dostępne są następujące narzędzia i informacje związane z baterią:

● Narzędzie Sprawdzanie baterii pozwalające przetestować wydajność baterii

● Informacje na temat kalibracji, zarządzania energią oraz odpowiedniej konserwacji i przechowywania w celu wydłużenia czasu pracy baterii

● Informacje dotyczące typów baterii, danych technicznych, czasu pracy i pojemności

Uzyskiwanie dostępu do informacji o baterii:

▲ Wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna > Szkolenia > Plany zasilania: Często zadawane pytania.

40 Rozdział 6 Zarządzanie energią

Korzystanie z narzędzia Sprawdzanie baterii

Pomoc i obsługa techniczna zawiera informacje na temat stanu baterii zainstalowanej w komputerze.

Uruchamianie programu Sprawdzanie baterii:

1.

Podłącz zasilacz do komputera.

UWAGA: Komputer musi być podłączony do zasilania zewnętrznego, aby program

Sprawdzanie baterii działał prawidłowo.

2.

Wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna > Rozwiązywanie problemów >

Zasilanie, ciepło i mechanika.

3.

Kliknij kartę Zasilanie, a następnie kliknij pozycję Sprawdzanie baterii.

Program Sprawdzanie baterii sprawdza baterię i jej ogniwa, określając, czy działają prawidłowo, a następnie podaje wyniki badania.

Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania baterii

▲ Przesuń kursor na ikonę miernika energii w obszarze powiadomień pulpitu systemu Windows, z prawej strony paska zadań.

Wydłużanie czasu pracy na baterii

Czas rozładowania baterii zależy od funkcji używanych w trakcie pracy na zasilaniu z baterii.

Maksymalny czas pracy na baterii stopniowo się zmniejsza, gdyż pojemność baterii samoczynnie spada.

Wskazówki służące wydłużaniu czasu pracy na baterii:

● Zmniejsz jasność wyświetlacza.

● Wyjmij baterię z komputera, gdy nie jest używana ani ładowana, jeżeli komputer zawiera baterię wymienianą przez użytkownika.

● Przechowuj wymienialną baterię w chłodnym, suchym miejscu.

● Wybierz ustawienie Oszczędzanie energii w aplecie Opcje zasilania.

Zarządzanie niskimi poziomami naładowania baterii

Informacje zawarte w tej części dotyczą ostrzeżeń i komunikatów systemowych ustawionych fabrycznie. Niektóre alerty i komunikaty systemowe dotyczące niskiego poziomu naładowania baterii można zmieniać przy użyciu apletu Opcje zasilania. Ustawione w nim preferencje nie wpływają na wskaźniki.

Identyfikowanie niskich poziomów naładowania baterii

Kiedy bateria będąca jedynym źródłem zasilania komputera osiąga niski lub krytyczny poziom naładowania:

● Wskaźnik baterii (tylko wybrane modele) informuje o wystąpieniu niskiego lub krytycznego poziomu baterii.

— lub —

● Na ikonie miernika energii w obszarze powiadomień wyświetlane jest powiadomienie o niskim lub krytycznym poziomie naładowania baterii.

Ustawianie opcji zasilania 41

UWAGA:

Dodatkowe informacje na temat miernika energii, zobacz Korzystanie z miernika energii i ustawień zasilania na stronie 39 .

Jeżeli komputer jest włączony lub znajduje się w trybie uśpienia, przez krótki czas pozostanie w trybie uśpienia, a następnie wyłączy się. Wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.

Rozwiązywanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii

Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy dostępne jest zewnętrzne źródło zasilania

▲ Podłącz jedno z następujących urządzeń:

● Zasilacz prądu przemiennego

● Opcjonalne urządzenie dokowania lub rozszerzeń

● Opcjonalny zasilacz zakupiony jako akcesorium w firmie HP

Rozwiązanie problemu niskiego poziomu naładowania baterii w sytuacji, gdy nie jest dostępne żadne źródło zasilania

Aby rozwiązać problem niskiego poziomu naładowania baterii, gdy nie jest dostępne żadne źródło zasilania, zapisz pracę i wyłącz komputer.

Oszczędzanie energii baterii

● Wybierz ustawienia niskiego zużycia energii w aplecie Opcje zasilania Panelu sterowania systemu Windows.

● Wyłącz nieużywane połączenia z siecią bezprzewodową i LAN oraz zamknij aplikacje obsługujące modem.

● Odłącz nieużywane urządzenia zewnętrzne, które nie są podłączone do zewnętrznego źródła zasilania.

● Zatrzymaj, wyłącz lub wyjmij nieużywane zewnętrzne karty pamięci.

● Zmniejsz jasność ekranu.

● W przypadku dłuższej przerwy w pracy zainicjuj tryb uśpienia albo wyłącz komputer.

42 Rozdział 6 Zarządzanie energią

Korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym

OSTRZEŻENIE!

Baterii komputera nie należy ładować na pokładzie samolotu.

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów związanych z bezpieczeństwem, należy używać wyłącznie zasilacza prądu przemiennego, który został dostarczony wraz z komputerem, bądź zasilacza zamiennego lub zgodnego dostarczonego przez firmę HP.

UWAGA: Informacje na temat podłączania zasilania sieciowego zawiera arkusz Instrukcja instalacji dołączony do opakowania komputera.

Zewnętrzne zasilanie sieciowe jest dostarczane za pośrednictwem zatwierdzonego zasilacza prądu przemiennego, opcjonalnego urządzenia dokowania lub urządzenia rozszerzeń.

Podłącz komputer do zewnętrznego źródła zasilania w następujących okolicznościach:

● Podczas ładowania lub kalibrowania baterii

● Podczas instalowania lub modyfikowania oprogramowania systemowego

● Podczas zapisywania informacji na dysku CD, DVD lub BD (tylko wybrane modele)

● Podczas korzystania z Defragmentatora dysków

● Podczas tworzenia lub odzyskiwania kopii zapasowych

Po podłączeniu komputera do zewnętrznego źródła zasilania prądem przemiennym:

● Rozpoczyna się ładowanie baterii.

● Jeżeli komputer jest włączony, ikona miernika energii w obszarze powiadomień zmienia wygląd.

Po odłączeniu zewnętrznego źródła zasilania występują następujące zdarzenia:

● Komputer przełącza się na zasilanie z baterii.

● Jasność wyświetlacza jest automatycznie zmniejszana w celu przedłużenia czasu pracy baterii.

Ustawianie opcji zasilania 43

Testowanie zasilacza prądu przemiennego

Przetestuj zasilacz, jeśli w komputerze występuje choć jeden z następujących objawów, gdy komputer jest podłączony do zasilacza sieciowego:

● Komputer nie włącza się.

● Wyświetlacz nie włącza się.

● Wskaźniki zasilania nie świecą.

Aby przetestować zasilacz prądu przemiennego:

UWAGA: Poniższe instrukcje dotyczą komputerów z wymienianymi przez użytkownika bateriami.

1.

Wyłącz komputer.

2.

Wyjmij baterię z komputera.

3.

Podłącz zasilacz prądu przemiennego do komputera, a następnie podłącz go do gniazda sieci elektrycznej.

4.

Włącz komputer.

● Jeśli wskaźniki zasilania włączą się, zasilacz prądu przemiennego działa prawidłowo.

● Jeśli wskaźniki zasilania nie włączają się, zasilacz nie działa i powinien być wymieniony.

Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać informacje na temat wymiany zasilacza prądu przemiennego.

Odświeżanie treści w oprogramowaniu przy użyciu technologii Intel Smart

Connect (tylko wybrane modele)

Gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia, technologia Intel® Smart Connect okresowo wybudza komputer. Gdy dostępne jest połączenie z siecią, technologia Smart Connect aktualizuje otwarte aplikacje, np. skrzynki odbiorcze poczty e-mail, serwisy społecznościowe i strony z wiadomościami, a następnie ponownie wprowadza komputer w tryb uśpienia. Technologia Smart Connect synchronizuje również treści, które użytkownik utworzył w trybie offline, np. wiadomości e-mail. Po wyjściu komputera z trybu uśpienia użytkownik natychmiast uzyskuje dostęp do zaktualizowanych informacji.

▲ W celu włączenia tej funkcji lub ręcznego ustawienia jej parametrów wybierz kolejno Start >

Wszystkie programy > Intel > Intel® Smart Connect Technology.

Aby wyświetlić ikonę Intel Smart Connect Technology, najedź kursorem na ikony w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań, a następnie kliknij ikonę.

44 Rozdział 6 Zarządzanie energią

7 Karty i urządzenia zewnętrzne

Korzystanie z czytników kart pamięci

Opcjonalne karty pamięci umożliwiają bezpieczne przechowywanie i udostępnianie danych. Karty te są często używane w aparatach obsługujących multimedia cyfrowe oraz urządzeniach PDA i w innych komputerach.

Informacje na temat obsługiwanych przez komputer formatów kart pamięci można znaleźć w

rozdziale Poznawanie komputera na stronie 4 .

Wkładanie karty pamięci

OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia złączy karty pamięci, podczas wkładania karty nie należy używać zbyt dużej siły.

1.

Trzymając kartę etykietą do góry, skieruj ją złączem w stronę komputera.

2.

Wsuń kartę do czytnika kart pamięci, a następnie wciśnij ją, aż zostanie w nim prawidłowo osadzona.

Komputer zasygnalizuje dźwiękiem wykrycie urządzenia. Może również zostać wyświetlone menu z opcjami.

Wyjmowanie karty pamięci

OSTROŻNIE: Aby w bezpieczny sposób wyjąć kartę pamięci i zmniejszyć ryzyko utraty informacji lub sytuacji, w której system przestanie odpowiadać, należy postępować zgodnie z następującą procedurą.

1.

Zapisz informacje i zamknij wszystkie programy związane z kartą.

2.

Kliknij ikonę usuwania sprzętu w obszarze powiadomień pulpitu systemu Windows po prawej stronie paska zadań. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Korzystanie z czytników kart pamięci 45

3.

Dociśnij kartę (1), a następnie wyjmij ją z gniazda (2).

UWAGA: Jeżeli karta nie wysunie się, wyciągnij ją z gniazda.

Korzystanie z kart inteligentnych (tylko klawiatura)

UWAGA: Termin karta inteligentna jest używany w tym rozdziale w odniesieniu do kart inteligentnych oraz kart Java™ Card.

Karta inteligentna to akcesorium wielkości karty kredytowej z wbudowanym mikroukładem zawierającym pamięć i mikroprocesor. Podobnie jak komputery osobiste, karty inteligentne mają systemy operacyjne zarządzające operacjami wejścia i wyjścia, a także chroniące je funkcje zabezpieczeń. Do korzystania z kart inteligentnych o standardzie przemysłowym służy czytnik kart inteligentnych (tylko wybrane modele).

Aby uzyskać dostęp do zawartości mikroukładu, konieczny jest kod PIN. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach zabezpieczeń kart inteligentnych, otwórz aplikację HP Support Assistant. Aby uzyskać dostęp do programu HP Support Assistant, na ekranie startowym wybierz aplikację HP

Support Assistant.

Wkładanie karty inteligentnej

1.

Trzymając kartę etykietą do góry, ostrożnie wsuwaj ją do czytnika kart inteligentnych, aż zostanie w nim prawidłowo osadzona.

2.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na komputerze przy użyciu numeru PIN karty inteligentnej.

46 Rozdział 7 Karty i urządzenia zewnętrzne

Wyjmowanie karty inteligentnej

▲ Chwyć brzeg karty inteligentnej i wyjmij ją z czytnika kart inteligentnych.

Korzystanie z urządzenia USB

Uniwersalna magistrala szeregowa (USB) jest interfejsem sprzętowym umożliwiającym podłączanie do komputera opcjonalnych urządzeń zewnętrznych USB, takich jak klawiatura, mysz, napęd, drukarka, skaner lub koncentrator.

Do prawidłowego działania niektórych urządzeń USB konieczne może być zainstalowanie dodatkowego oprogramowania. Zwykle jest ono dostarczane wraz z urządzeniem. Więcej informacji o oprogramowaniu dla danego urządzenia można znaleźć w instrukcjach producenta oprogramowania. Instrukcje te mogą być dostarczone wraz z oprogramowaniem, na dysku lub na stronie internetowej producenta.

Komputer ma co najmniej 1 port USB obsługujący urządzenia w standardzie USB 1.0, USB 1.1, USB

2.0 i USB 3.0. Komputer może być także wyposażony w port ładujący USB umożliwiający podłączenie zasilania do urządzenia zewnętrznego. Opcjonalne urządzenie dokowania lub koncentrator USB zapewnia dodatkowe porty USB, których można używać z komputerem.

Korzystanie z urządzenia USB 47

Podłączanie urządzenia USB

OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia złącza USB, podczas podłączania urządzenia nie należy używać zbyt dużej siły.

▲ Podłącz kabel USB urządzenia do portu USB.

UWAGA: Poniższa ilustracja w tym podręczniku może różnić się od rzeczywistego wyglądu komputera.

Po wykryciu urządzenia zostanie wyemitowany dźwięk.

UWAGA: Przy pierwszym podłączeniu urządzenia USB w obszarze powiadomień wyświetlany jest komunikat informujący, że urządzenie zostało rozpoznane przez komputer.

Wyjmowanie urządzenia USB

OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia złącza USB, podczas wyjmowania urządzenia

USB nie należy gwałtownie wyciągać kabla ze złącza.

OSTROŻNIE: Aby wyjąć urządzenie USB w bezpieczny sposób i zmniejszyć ryzyko utraty informacji lub sytuacji, w której system przestanie odpowiadać, należy postępować zgodnie z następującą procedurą.

1.

Przed wyjęciem urządzenia USB zapisz informacje i zamknij wszystkie programy związane z urządzeniem.

2.

Kliknij ikonę usuwania sprzętu w obszarze powiadomień pulpitu systemu Windows, po prawej stronie paska zadań, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3.

Wyjmij urządzenie.

48 Rozdział 7 Karty i urządzenia zewnętrzne

Korzystanie z opcjonalnych urządzeń zewnętrznych

UWAGA: Dodatkowe informacje na temat wymaganego oprogramowania, sterowników i portów w komputerze, których należy używać, można znaleźć w dokumentacji dostarczonej przez producenta.

Aby podłączyć urządzenie zewnętrzne do komputera:

OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas podłączania zasilanego napędu, należy pamiętać o wyłączeniu napędu i odłączeniu sieciowego przewodu zasilającego.

1.

Podłącz urządzenie do komputera.

2.

W przypadku podłączania zasilanego urządzenia podłącz kabel zasilający urządzenia do uziemionego gniazda sieci elektrycznej.

3.

Włącz urządzenie.

Aby odłączyć niezasilane urządzenie zewnętrzne od komputera, wyłącz urządzenie, a następnie odłącz je od komputera. Aby odłączyć zasilane urządzenie zewnętrzne, wyłącz je, odłącz od komputera, a następnie odłącz kabel zasilający.

Korzystanie z opcjonalnych napędów

Wyjmowane napędy zewnętrzne rozszerzają opcje przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji. Napęd USB można dodać, podłączając go do portu USB w komputerze.

UWAGA: Zewnętrzne napędy optyczne USB firmy HP należy podłączać do zasilanego portu USB.

Dostępne są następujące rodzaje napędów USB:

● Napęd dyskietek 1,44 MB

● Moduł dysku twardego

● Zewnętrzny napęd optyczny (CD, DVD i Blu-ray)

● Urządzenie MultiBay

Korzystanie z opcjonalnych urządzeń zewnętrznych 49

8 Bezpieczeństwo

Ochrona komputera

Standardowe funkcje zabezpieczeń systemu operacyjnego Windows oraz niezależne od systemu narzędzie Setup (BIOS) pozwalają chronić ustawienia osobiste i dane przed różnego rodzaju zagrożeniami.

UWAGA: Rozwiązania zabezpieczające pełnią funkcję prewencyjną. Mogą one nie zapobiec niewłaściwemu użyciu czy kradzieży urządzenia.

UWAGA: Przed wysłaniem komputera do naprawy należy wykonać kopie zapasowe poufnych plików oraz usunąć te pliki z komputera, a także usunąć wszystkie ustawienia haseł.

UWAGA: Niektóre z funkcji wymienionych w tym rozdziale mogą nie być dostępne w danym komputerze.

UWAGA: Ten komputer obsługuje funkcję Computrace — usługę zabezpieczeń online, która umożliwia śledzenie i odzyskiwanie urządzeń w niektórych regionach. W przypadku kradzieży komputera usługa Computrace może śledzić komputer, jeśli nieupoważniony użytkownik uzyska dostęp do Internetu. Aby skorzystać z usługi Computrace, należy dokonać zakupu oprogramowania i subskrypcji usługi. Aby uzyskać informacje o zamawianiu oprogramowania Computrace, przejdź do strony http://hp-pt.absolute.com

.

Ryzyko związane z komputerem Funkcja zabezpieczająca

Korzystanie z komputera przez osoby nieupoważnione

Nieuprawniony rozruch z opcjonalnego zewnętrznego napędu optycznego (tylko wybrane modele), opcjonalnego zewnętrznego dysku twardego (tylko wybrane modele) lub wewnętrznej karty sieciowej

Oprogramowanie HP Client Security w połączeniu z hasłem, kartą inteligentną, kartą zbliżeniową, zarejestrowanymi obrazami twarzy, zarejestrowanymi liniami papilarnymi i innymi poświadczeniami uwierzytelniającymi

Nieautoryzowany dostęp do programu Computer Setup ( f10 ) Hasło administratora BIOS w programie Computer Setup*

Nieautoryzowany dostęp do danych na dysku twardym Hasło DriveLock lub hasło Automatic DriveLock w programie

Computer Setup*

Funkcja Boot options (Opcje rozruchu) w programie

Computer Setup*

Nieautoryzowany dostęp do konta użytkownika systemu

Windows

Nieautoryzowany dostęp do danych

Hasło użytkownika systemu Windows

● Oprogramowanie HP Drive Encryption

● Windows Defender

Hasło administratora BIOS w programie Computer Setup* Nieautoryzowany dostęp do ustawień programu Computer

Setup oraz innych informacji identyfikacyjnych systemu

Nieautoryzowane przenoszenie komputera Gniazdo linki zabezpieczającej (używane z opcjonalną linką zabezpieczającą)

* Program Computer Setup jest preinstalowanym w pamięci ROM narzędziem, z którego można korzystać nawet wtedy, gdy system operacyjny nie działa lub nie może zostać załadowany. Do poruszania się i dokonywania wyboru w programie

Computer Setup można używać urządzenia wskazującego (płytki dotykowej TouchPad, drążka wskazującego lub myszy

USB) lub klawiatury.

50 Rozdział 8 Bezpieczeństwo

Korzystanie z haseł

Hasło to grupa znaków wybrana do zabezpieczenia danych komputerowych. W zależności od pożądanej metody zabezpieczenia dostępu do danych można ustawić kilka rodzajów haseł. Hasła można ustawić w systemie Windows lub niezależnym narzędziu Computer Setup preinstalowanym na komputerze.

● Hasła administratora BIOS i funkcji DriveLock są ustawiane w programie Computer Setup i zarządzane przez system BIOS.

● Hasła funkcji Automatic DriveLock są włączane w programie Computer Setup.

● Hasła systemu Windows są ustawiane tylko w systemie operacyjnym Windows.

● Jeśli narzędzie HP SpareKey zostało wcześniej skonfigurowane i jeśli użytkownik zapomni ustawionego w programie Computer Setup hasła administratora BIOS, w celu uzyskania dostępu można użyć narzędzia HP SpareKey.

● Utrata obydwu haseł DriveLock ustawionych w programie Computer Setup: hasła użytkownika

DriveLock i hasła głównego DriveLock powoduje trwałe zablokowanie dysku twardego, który jest zabezpieczony hasłami i brak możliwości dalszego korzystania z niego.

Tego samego hasła można używać zarówno dla funkcji programu Computer Setup, jak i dla funkcji zabezpieczeń systemu Windows. To samo hasło może być również używane dla kilku funkcji programu Computer Setup.

Wykorzystaj następujące wskazówki dotyczące tworzenia i zapisywania haseł:

● Podczas tworzenia haseł należy stosować się do wymagań określonych przez program.

● Nie należy używać tego samego hasła do wielu aplikacji lub witryn internetowych, a także nie należy używać ponownie starego hasła systemu Windows do innych aplikacji lub witryn internetowych.

● Do przechowywania nazw użytkownika i haseł dla wszystkich witryn internetowych i aplikacji można używać Menedżera haseł programu HP Client Security. W razie trudności z zapamiętaniem będzie można je bezpiecznie odczytać.

● Haseł nie należy zapisywać w pliku na komputerze.

W poniższych tabelach wymieniono powszechnie używane hasła w systemie Windows oraz hasła administratora systemu BIOS i opisano ich funkcje.

Hasła w systemie Windows

Hasło Funkcja

Hasło administratora* Zabezpiecza dostęp do konta administratora systemu

Windows.

UWAGA: Ustawienie hasła administratora systemu

Windows nie ustawia hasła administratora BIOS.

Blokuje dostęp do konta użytkownika systemu Windows.

Hasło użytkownika*

* Informacje o ustawianiu hasła administratora systemu Windows lub hasła użytkownika systemu Windows można uzyskać w module Pomoc i obsługa techniczna, wybierając kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.

Korzystanie z haseł 51

Hasła w programie Computer Setup

Hasło

Hasło administratora systemu BIOS*

Funkcja

Zabezpiecza dostęp do programu Computer Setup.

Hasło główne funkcji DriveLock*

UWAGA: Jeśli funkcje uniemożliwiające usunięcie hasła administratora BIOS zostały włączone, nie będzie można usunąć hasła do momentu wyłączenia tych funkcji.

Zabezpiecza dostęp do wewnętrznego dysku twardego chronionego funkcją DriveLock. Ponadto jest używane do usunięcia zabezpieczenia DriveLock. To hasło jest ustawiane za pomocą opcji DriveLock Passwords podczas procedury włączenia.

Hasło użytkownika funkcji DriveLock*

UWAGA: Hasło administratora BIOS należy ustawić przed ustawieniem hasła funkcji DriveLock.

Zabezpiecza dostęp do wewnętrznego dysku twardego chronionego funkcją DriveLock i jest ustawiane za pomocą opcji DriveLock Passwords podczas procedury włączenia.

UWAGA: Hasło administratora BIOS należy ustawić przed ustawieniem hasła funkcji DriveLock.

* Szczegółowe informacje na temat każdego z tych haseł można znaleźć w kolejnych tematach.

Zarządzanie hasłem administratora systemu BIOS

Aby ustawić, zmienić lub usunąć to hasło, należy wykonać następujące kroki:

Ustawianie nowego hasła administratora systemu BIOS

1.

Włącz lub uruchom ponownie komputer, a gdy u dołu ekranu pojawi się komunikat „Hold the

Volume Down button to enter the BIOS Startup Menu” (Przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, aby wejść do Menu uruchamiania systemu BIOS), naciśnij klawisz esc albo przytrzymaj przycisk głośności.

2.

Naciśnij lub stuknij klawisz f10 , aby przejść do obszaru Computer Setup.

3.

Użyj urządzenia wskazującego, klawiszy strzałek lub dotknij ekranu, aby wybrać opcje Security

> Setup BIOS Administrator Password (Zabezpieczenia > Ustaw hasło administratora BIOS), a następnie naciśnij klawisz enter .

4.

Wpisz hasło, gdy pojawi się odpowiednie żądanie.

5.

Następnie wpisz je ponownie, aby je potwierdzić.

6.

Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, kliknij ikonę Save (Zapisz) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

— lub —

Wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.

Zmiana hasła administratora systemu BIOS

1.

Włącz lub uruchom ponownie komputer, a gdy u dołu ekranu pojawi się komunikat „Hold the

Volume Down button to enter the BIOS Startup Menu” (Przytrzymaj przycisk zmniejszania

52 Rozdział 8 Bezpieczeństwo

głośności, aby wejść do Menu uruchamiania systemu BIOS), naciśnij klawisz esc albo przytrzymaj przycisk głośności.

2.

Naciśnij lub stuknij klawisz f10 , aby przejść do obszaru Computer Setup.

3.

Użyj urządzenia wskazującego, klawiszy strzałek lub dotknij ekranu, aby wybrać opcje Security

> Change Password (Zabezpieczenia > Zmień hasło), a następnie naciśnij klawisz enter .

4.

Wpisz swoje aktualne hasło, gdy pojawi się monit.

5.

Następnie wpisz swoje nowe hasło, aby je potwierdzić.

6.

Aby zapisać zmiany i zamknąć program Computer Setup, kliknij przycisk Save (Zapisz) w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

— lub —

Wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.

Usuwanie hasła administratora systemu BIOS

1.

Włącz lub uruchom ponownie komputer, a gdy u dołu ekranu pojawi się komunikat „Hold the

Volume Down button to enter the BIOS Startup Menu” (Przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, aby wejść do Menu uruchamiania systemu BIOS), naciśnij klawisz esc albo przytrzymaj przycisk głośności.

2.

Naciśnij lub stuknij klawisz f10 , aby przejść do obszaru Computer Setup.

3.

Użyj urządzenia wskazującego, klawiszy strzałek lub dotknij ekranu, aby wybrać opcje Security

> Change Password (Zabezpieczenia > Zmień hasło), a następnie naciśnij klawisz enter .

4.

Wpisz swoje aktualne hasło, gdy pojawi się monit.

5.

Gdy pojawi się monit o podanie nowego hasła, pozostaw puste pole, a następnie naciśnij klawisz enter .

6.

Przeczytaj ostrzeżenie. Aby kontynuować, kliknij YES (TAK).

7.

Gdy ponownie pojawi się monit o wpisanie nowego hasła, pozostaw puste pole, a następnie naciśnij klawisz enter .

8.

Aby zapisać zmiany i zamknąć program Computer Setup, kliknij przycisk Save (Zapisz) w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

— lub —

Wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.

Korzystanie z haseł 53

Wprowadzanie hasła administratora systemu BIOS

Gdy pojawi się monit o wpisanie hasła administratora systemu BIOS, wpisz swoje hasło (za pomocą tych samych klawiszy, które były użyte podczas ustawiania hasła), a następnie naciśnij klawisz enter .

Jeśli 3 kolejne próby wprowadzenia hasła administratora systemu BIOS będą niepomyślne, musisz ponownie uruchomić komputer i spróbować jeszcze raz.

Zarządzanie hasłem funkcji DriveLock w programie Computer Setup

OSTROŻNIE: Aby zapobiec sytuacji, w której nie będzie można korzystać z dysku chronionego przez funkcję DriveLock, hasło użytkownika i hasło główne funkcji DriveLock należy zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od komputera. Utrata obydwu haseł funkcji DriveLock powoduje trwałe zablokowanie dysku twardego i brak możliwości dalszego korzystania z niego.

Zabezpieczenie DriveLock zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych znajdujących się na dysku twardym. Zabezpieczenie to może być zastosowane tylko w przypadku wewnętrznych dysków twardych komputera. Jeśli dysk został zabezpieczony za pomocą funkcji DriveLock, dostęp do niego jest możliwy tylko po podaniu hasła. Aby uzyskać dostęp do dysku za pomocą haseł DriveLock, dysk musi się znajdować w komputerze lub w zaawansowanym replikatorze portów.

UWAGA: W celu uzyskania dostępu do funkcji DriveLock konieczne jest ustawienie hasła administratora BIOS.

Aby zastosować zabezpieczenie DriveLock do wewnętrznego dysku twardego, należy ustawić hasło użytkownika i hasło główne w programie Computer Setup. Należy uwzględnić następujące zalecenia dotyczące korzystania z zabezpieczenia DriveLock:

● Dostęp do dysku twardego zabezpieczonego za pomocą funkcji DriveLock jest możliwy tylko po podaniu hasła użytkownika lub hasła głównego.

● Hasło użytkownika powinno być stosowane przez osobę, która korzysta z komputera i zabezpieczonego dysku twardego podczas codziennej pracy. Hasło główne może być stosowane zarówno przez administratora systemu, jak i przez osobę korzystającą z komputera podczas codziennej pracy.

● Hasło użytkownika i hasło główne mogą być takie same.

● Hasło użytkownika lub hasło główne można usunąć tylko przez wyłączenie zabezpieczenia

DriveLock napędu. Zabezpieczenie DriveLock napędu można wyłączyć tylko za pomocą hasła głównego.

54 Rozdział 8 Bezpieczeństwo

Ustawianie hasła funkcji DriveLock

Aby ustawić hasło DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:

1.

Włącz komputer, a gdy u dołu ekranu pojawi się komunikat „Hold the Volume Down button to enter the BIOS Startup Menu” (Przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, aby wejść do Menu uruchamiania systemu BIOS), naciśnij klawisz esc albo przytrzymaj przycisk głośności.

2.

Naciśnij lub stuknij klawisz f10 , aby przejść do obszaru Computer Setup.

3.

Użyj urządzenia wskazującego, klawiszy strzałek lub dotknij ekranu, aby wybrać opcje Security

> Hard Drive Tools > DriveLock (Zabezpieczenia > Narzędzia dysku twardego > DriveLock), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4.

Kliknij opcję Set DriveLock Password (Ustaw hasło funkcji DriveLock) (globalne).

5.

Wprowadź hasło administratora BIOS i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

6.

Użyj urządzenia wskazującego, klawiszy strzałek lub dotknij ekranu, aby wybrać dysk twardy, który zamierzasz objąć ochroną, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

7.

Przeczytaj komunikat ostrzegawczy. Aby kontynuować, wybierz przycisk YES (TAK).

8.

Po wyświetleniu monitu wpisz hasło główne i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

9.

Po wyświetleniu monitu wpisz ponownie hasło główne w celu potwierdzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

10.

Po wyświetleniu monitu wpisz hasło użytkownika i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

11.

Po wyświetleniu monitu wpisz ponownie hasło użytkownika w celu potwierdzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

12.

Aby potwierdzić ustawienie zabezpieczenia DriveLock na wybranym dysku, wpisz w polu potwierdzenia słowo DriveLock , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: W potwierdzeniu DriveLock wielkość liter jest uwzględniana.

13.

Aby zapisać zmiany i zamknąć program Computer Setup, kliknij przycisk Save (Zapisz) w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

– lub –

Wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.

Korzystanie z haseł 55

Wprowadzanie hasła funkcji DriveLock

Upewnij się, że dysk twardy znajduje się we wnęce komputera (nie w opcjonalnym urządzeniu dokującym ani w zewnętrznej wnęce MultiBay).

Po wyświetleniu na ekranie monitu DriveLock Password (Hasło funkcji DriveLock) wpisz hasło użytkownika lub hasło główne (używając tych samych klawiszy, za pomocą których je ustawiono) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po dwóch nieprawidłowych próbach wprowadzenia hasła musisz wyłączyć komputer i spróbować jeszcze raz.

56 Rozdział 8 Bezpieczeństwo

Zmiana hasła funkcji DriveLock

Aby zmienić hasło DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:

1.

Włącz komputer, a gdy u dołu ekranu pojawi się komunikat „Hold the Volume Down button to enter the BIOS Startup Menu” (Przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, aby wejść do Menu uruchamiania systemu BIOS), naciśnij klawisz esc albo przytrzymaj przycisk głośności.

2.

Naciśnij lub stuknij klawisz f10 , aby przejść do obszaru Computer Setup.

3.

Użyj urządzenia wskazującego, klawiszy strzałek lub dotknij ekranu, aby wybrać opcje Security

> Hard Drive Tools > DriveLock (Zabezpieczenia > Narzędzia dysku twardego > DriveLock), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4.

Wprowadź hasło administratora BIOS i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

5.

Użyj urządzenia wskazującego lub klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Set DriveLock Password

(Ustaw hasło DriveLock), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

6.

Za pomocą klawiszy strzałek wybierz wewnętrzny dysk twardy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

7.

Użyj urządzenia wskazującego, klawiszy strzałek lub dotknij ekranu, aby wybrać opcję Change

Password (Zmień hasło).

8.

Gdy pojawi się monit, wpisz aktualne hasło, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

9.

Po wyświetleniu monitu wpisz nowe hasło i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

10.

Gdy pojawi się monit, ponownie wpisz nowe hasło w celu potwierdzenia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

11.

Aby zapisać zmiany i zamknąć program Computer Setup, kliknij przycisk Save (Zapisz) w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

– lub –

Wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.

Korzystanie z haseł 57

Wyłączanie zabezpieczenia DriveLock

Aby usunąć zabezpieczenie DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:

1.

Włącz komputer, a gdy u dołu ekranu pojawi się komunikat „Hold the Volume Down button to enter the BIOS Startup Menu” (Przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, aby wejść do Menu uruchamiania systemu BIOS), naciśnij klawisz esc albo przytrzymaj przycisk głośności.

2.

Naciśnij lub stuknij klawisz f10 , aby przejść do obszaru Computer Setup.

3.

Użyj urządzenia wskazującego, klawiszy strzałek lub dotknij ekranu, aby wybrać opcje Security

> Hard Drive Tools > DriveLock (Zabezpieczenia > Narzędzia dysku twardego > DriveLock), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4.

Wprowadź hasło administratora BIOS i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

5.

Użyj urządzenia wskazującego, klawiszy strzałek lub dotknij ekranu, aby wybrać opcję Set

DriveLock Password (Ustaw hasło DriveLock), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

6.

Użyj urządzenia wskazującego, klawiszy strzałek lub dotknij ekranu, aby wybrać wewnętrzny dysk twardy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

7.

Użyj urządzenia wskazującego, klawiszy strzałek lub dotknij ekranu, aby wybrać polecenie

Disable protection (Wyłącz zabezpieczenie).

8.

Wpisz hasło główne, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

9.

Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, kliknij ikonę Save (Zapisz) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

– lub –

Wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.

Korzystanie z funkcji Automatic DriveLock w programie Computer Setup

W środowisku dla wielu użytkowników można ustawić automatyczne hasło funkcji DriveLock. Po włączeniu automatycznego hasła DriveLock zostanie utworzone losowe hasło użytkownika i główne hasło DriveLock. Gdy dowolny z użytkowników wprowadzi hasło poświadczające, to losowe hasło użytkownika i główne hasło DriveLock zostanie użyte do odblokowania dysku.

UWAGA: W celu uzyskania dostępu do funkcji Automatic DriveLock konieczna jest znajomość hasła administratora BIOS.

Wprowadzanie automatycznego hasła funkcji DriveLock

Aby włączyć automatyczne hasło DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:

1.

Włącz lub uruchom ponownie komputer, a gdy u dołu ekranu pojawi się komunikat „Hold the

Volume Down button to enter the BIOS Startup Menu” (Przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, aby wejść do Menu uruchamiania systemu BIOS), naciśnij klawisz esc albo przytrzymaj przycisk głośności.

2.

Naciśnij lub stuknij klawisz f10 , aby przejść do obszaru Computer Setup.

58 Rozdział 8 Bezpieczeństwo

3.

Użyj urządzenia wskazującego, klawiszy strzałek lub dotknij ekranu, aby wybrać opcje Security

> Hard Drive Tools > Automatic DriveLock (Zabezpieczenia > Narzędzia dysku twardego >

Automatyczne zabezpieczenie DriveLock), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4.

Wprowadź hasło administratora BIOS i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

5.

Użyj urządzenia wskazującego, klawiszy strzałek lub dotknij ekranu, aby wybrać wewnętrzny dysk twardy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

6.

Przeczytaj komunikat ostrzegawczy. Aby kontynuować, wybierz przycisk YES (TAK).

7.

Aby zapisać zmiany i wyjść z programu Computer Setup, kliknij ikonę Save (Zapisz) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

– lub –

Wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wyłączanie automatycznego zabezpieczenia DriveLock

Aby usunąć zabezpieczenie DriveLock w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:

1.

Włącz lub uruchom ponownie komputer, a gdy u dołu ekranu pojawi się komunikat „Hold the

Volume Down button to enter the BIOS Startup Menu” (Przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, aby wejść do Menu uruchamiania systemu BIOS), naciśnij klawisz esc albo przytrzymaj przycisk głośności.

2.

Naciśnij lub stuknij klawisz f10 , aby przejść do obszaru Computer Setup.

3.

Użyj urządzenia wskazującego, klawiszy strzałek lub dotknij ekranu, aby wybrać opcje Security

> Hard Drive Tools > Automatic DriveLock (Zabezpieczenia > Narzędzia dysku twardego >

Automatyczne zabezpieczenie DriveLock), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4.

Wprowadź hasło administratora BIOS i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

5.

Użyj urządzenia wskazującego, klawiszy strzałek lub dotknij ekranu, aby wybrać wewnętrzny dysk twardy, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

6.

Użyj urządzenia wskazującego, klawiszy strzałek lub dotknij ekranu, aby wybrać polecenie

Disable protection (Wyłącz zabezpieczenie).

7.

Aby zapisać zmiany i zamknąć program Computer Setup, kliknij przycisk Save (Zapisz) w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

– lub –

Wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Używanie oprogramowania antywirusowego

W przypadku używania komputera do przesyłania poczty e-mail oraz do korzystania z sieci lub

Internetu komputer jest narażony na działanie wirusów. Wirusy komputerowe mogą zakłócić działanie systemu operacyjnego, programów lub narzędzi, a także powodować nieprawidłowe ich działanie.

Używanie oprogramowania antywirusowego 59

Oprogramowanie antywirusowe umożliwia wykrycie większości wirusów i ich zniszczenie oraz, w większości przypadków, naprawienie spowodowanych przez nie szkód. Aby zapewnić trwałą ochronę przed wirusami, oprogramowanie antywirusowe musi być regularnie aktualizowane.

Aby uzyskać więcej informacji o wirusach komputerowych, wpisz słowo wirusy w polu Wyszukaj w oknie Pomocy i obsługi technicznej.

Używanie oprogramowania zapory

Zapory służą do zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do systemu lub sieci. Zapora może być oprogramowaniem zainstalowanym na danym komputerze i/lub w sieci, ale może to też być rozwiązanie złożone z oprogramowania i sprzętu.

Do wyboru są dwa typy zapór:

● Zapory oparte na hoście — jest to oprogramowanie chroniące tylko ten komputer, na którym jest zainstalowane.

● Zapory sieciowe — są instalowane między modemem DSL lub kablowym użytkownika a jego siecią domową, aby zapewnić ochronę wszystkich komputerów w tej sieci.

Z chwilą zainstalowania w systemie zapory wszystkie dane wysyłane do i z systemu są monitorowane i porównywane z zestawem kryteriów bezpieczeństwa zdefiniowanych przez użytkownika. Wszystkie dane, które nie spełniają tych kryteriów, są blokowane.

W danym komputerze lub sprzęcie sieciowym zapora może już być zainstalowana. Jeśli nie, dostępne są zapory w wersji programowej.

UWAGA: W pewnych warunkach zapora może blokować dostęp do gier internetowych, zakłócać udostępnianie plików i drukarek w sieci lub blokować autoryzowane załączniki do wiadomości e-mail.

Aby tymczasowo rozwiązać ten problem, można wyłączyć zaporę na czas wykonywania zadania, a następnie włączyć ją ponownie. Aby całkowicie rozwiązać ten problem, można zmienić konfigurację zapory.

Instalowanie krytycznych aktualizacji zabezpieczeń

OSTROŻNIE: Firma Microsoft® przesyła powiadomienia o krytycznych aktualizacjach. Aby zabezpieczyć komputer przed próbami naruszenia zabezpieczeń i wirusami komputerowymi, należy instalować aktualizacje krytyczne firmy Microsoft natychmiast po otrzymaniu powiadomienia.

Aktualizacje systemu operacyjnego lub innego oprogramowania mogły zostać udostępnione już po opuszczeniu fabryki przez komputer. Aby upewnić się, że wszystkie dostępne aktualizacje zostały zainstalowane na komputerze, należy przestrzegać tych wskazówek.

1.

Uruchom Windows Update jak najszybciej po zainstalowaniu komputera.

2.

Następnie uruchamiaj Windows Update raz na miesiąc.

3.

Aktualizacje systemu Windows i innych programów Microsoft można, w miarę udostępniania, pobierać ze strony internetowej firmy Microsoft oraz korzystając z odnośnika aktualizacji w module Pomoc i obsługa techniczna.

Używanie programu HP Client Security Manager

Na niektórych modelach komputerów jest wstępnie zainstalowane oprogramowanie HP Client

Security Manager. Dostęp do tego oprogramowania można uzyskać z poziomu Panelu sterowania systemu Windows. Udostępnia ono funkcje zabezpieczeń służące do ochrony komputera, sieci

60 Rozdział 8 Bezpieczeństwo

i krytycznych danych przed nieautoryzowanym dostępem. Więcej informacji można znaleźć w module

Pomoc oprogramowania HP Client Security.

Korzystanie z czytnika linii papilarnych (tylko wybrane modele)

W wybranych modelach komputerów dostępne są zintegrowane czytniki linii papilarnych. Aby korzystać z czytnika linii papilarnych, należy zarejestrować swoje odciski palców w Menedżerze poświadczeń programu HP Client Security. Więcej informacji można znaleźć w module Pomoc oprogramowania HP Client Security.

Po zarejestrowaniu swoich odcisków palców w Menedżerze poświadczeń można użyć Menedżera haseł programu HP Client Security do przechowywania i wypełniania nazw użytkownika i haseł dla używanych witryn internetowych i aplikacji.

Umiejscowienie czytnika linii papilarnych

Czytnik linii papilarnych to niewielki metaliczny czujnik znajdujący się w jednym z następujących obszarów komputera:

● Blisko dolnej części płytki dotykowej TouchPad

● Z prawej strony klawiatury

● W prawym górnym rogu wyświetlacza

● Z lewej strony wyświetlacza

W zależności od modelu komputera czytnik może być ustawiony poziomo lub pionowo. Niezależnie od jego ułożenia palec należy przesuwać prostopadle do metalicznego czujnika. Informacje na temat

umiejscowienia czytnika linii papilarnych można znaleźć w rozdziale Poznawanie komputera na stronie 4

.

Korzystanie z czytnika linii papilarnych (tylko wybrane modele) 61

9 Konserwacja

Czyszczenie komputera

Komputer można bezpiecznie czyścić za pomocą następujących środków:

● Chlorek benzylodimetyloamoniowy w stężeniu maksymalnie 0,3% (na przykład w postaci jednorazowych chusteczek różnych marek)

● Bezalkoholowy płyn do mycia szyb

● Woda z dodatkiem łagodnego detergentu

● Sucha ściereczka czyszcząca z mikrofibry lub irchy (beztłuszczowa lub antystatyczna)

● Antystatyczne ściereczki myjące

OSTROŻNIE: Nie należy stosować silnych rozpuszczalników czyszczących, gdyż mogą one trwale uszkodzić komputer. Jeżeli nie ma pewności, czy dany środek czyszczący jest bezpieczny dla komputera, należy sprawdzić skład produktu, aby upewnić się, że nie zawiera on takich substancji, jak alkohol, aceton, chlorek amonu, chlorek metylenu czy węglowodory.

Materiały włókniste, takie jak ręczniki papierowe, mogą porysować powierzchnię komputera. W rysach mogą się z czasem gromadzić drobiny kurzu i środków czyszczących.

Procedury czyszczenia

Bezpieczne czyszczenie komputera należy wykonać w sposób opisany poniżej.

OSTRZEŻENIE!

W celu uniknięcia porażenia elektrycznego i uszkodzenia elementów komputera, nie wolno czyścić go, gdy jest włączony.

● Wyłącz komputer.

● Odłącz zasilanie sieciowe.

● Odłącz wszystkie zasilane urządzenia zewnętrzne.

OSTROŻNIE: Nie należy stosować środków czyszczących bezpośrednio na powierzchnię komputera, gdyż może to spowodować uszkodzenie jego wewnętrznych podzespołów. Rozlanie się płynu na powierzchni komputera grozi trwałym uszkodzeniem podzespołów wewnętrznych.

Czyszczenie wyświetlacza (komputery All-in-One i notebooki)

Delikatnie przetrzyj wyświetlacz miękką, niepozostawiającą kłaczków szmatką, zwilżoną płynem do mycia szyb niezawierającym alkoholu. Przed zamknięciem wyświetlacza upewnij się, że wyświetlacz jest suchy.

Czyszczenie boków i pokrywy

Do czyszczenia boków i pokrywy należy używać miękkiej szmatki z mikrofibry lub irchy, nasączonej jednym z wymienionych wcześniej środków czyszczących. Można też użyć odpowiednich chusteczek jednorazowych.

UWAGA: Pokrywę komputera należy czyścić ruchami kolistymi, aby skuteczniej usuwać kurz i zanieczyszczenia.

62 Rozdział 9 Konserwacja

Czyszczenie płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszy

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia elementów wewnętrznych, do czyszczenia klawiatury nie należy używać odkurzacza. Odkurzacz może pozostawić na powierzchni klawiatury kurz i inne zanieczyszczenia.

OSTROŻNIE: Należy zwrócić uwagę, aby płyn nie dostał się pomiędzy przyciski, gdyż może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych podzespołów.

● Do czyszczenia płytki dotykowej TouchPad, klawiatury i myszy należy używać miękkiej szmatki z mikrofibry lub irchy, nasączonej jednym z wymienionych wcześniej środków czyszczących.

Można też użyć odpowiednich chusteczek jednorazowych.

● Aby zapobiec zacinaniu się klawiszy oraz usunąć spod nich kurz i zanieczyszczenia, należy użyć puszki ze sprężonym powietrzem, wyposażonej w długą i cienką końcówkę.

Aktualizacja programów i sterowników

Firma HP zaleca regularne aktualizowanie programów i sterowników do najnowszych wersji.

Aktualizacje mogą rozwiązać problemy i wprowadzić nowe funkcje i opcje do komputera. Technologie stale się zmieniają, a aktualizowanie programów i sterowników pozwala komputerowi korzystać z tych najnowszych. Przykładowo, starsze karty graficzne mogą nie działać dobrze z najnowszymi grami.

Bez najnowszego sterownika nie można w pełni korzystać z możliwości sprzętu.

Przejdź do strony http://www.hp.com/support , aby pobrać najnowsze wersje programów i sterowników HP. Oprócz tego możesz się zarejestrować, aby otrzymywać automatyczne powiadomienia o aktualizacjach, gdy będą one dostępne

Korzystanie z menedżera pobierania SoftPaq

HP SoftPaq Download Manager (Menedżer pobierania HP SoftPaq — SDM) jest narzędziem pozwalającym na szybkie uzyskanie dostępu do informacji SoftPaq dla komputerów HP dla firm bez potrzeby podawania numeru pakietu SoftPaq. Za pomocą tego narzędzia można łatwo odnaleźć pakiety SoftPaq, pobrać je i rozpakować.

Program SoftPaq Download Manager odczytuje i pobiera z serwera FTP firmy HP plik bazy danych zawierający modele komputerów i informacje o pakietach SoftPaq. Program SoftPaq Download

Manager pozwala na wybranie jednego lub kilku modeli komputerów w celu odnalezienia dostępnych do pobrania pakietów SoftPaq.

Program SoftPaq Download Manager łączy się z serwerem FTP firmy HP, aby sprawdzać dostępność aktualizacji bazy danych i oprogramowania. Odnalezione aktualizacje są automatycznie pobierane i instalowane.

Program SoftPaq Download Manager można pobrać z witryny firmy HP. Użycie programu SoftPaq

Download Manager do pobrania pakietów SoftPaq wymaga pobrania i instalacji tego programu.

Odwiedź stronę http://www.hp.com/go/sdm i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać i zainstalować narzędzie SoftPaq Download Manager.

Pobieranie pakietów SoftPaq:

▲ Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > HP > HP SoftPaq Download Manager.

UWAGA: Jeżeli pojawi się żądanie Kontroli konta użytkownika, kliknij Tak.

Aktualizacja programów i sterowników 63

10 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych

Komputer jest wyposażony w narzędzia HP i Windows w celu ułatwienia ochrony danych i ich odzyskania w razie konieczności. Narzędzia te pomagają przywrócić komputer do prawidłowego funkcjonowania za pomocą kilku prostych czynności. Ta sekcja zawiera informacje na temat następujących procesów:

● Tworzenie nośnika do odzyskiwania i kopii zapasowych

● Przywracanie i odzyskiwanie systemu

Tworzenie nośnika do odzyskiwania i kopii zapasowych

Przywrócony system po awarii jest tylko tak dobry, jak ostatnia posiadana kopia zapasowa.

1.

Po pomyślnej konfiguracji komputera należy utworzyć nośnik HP Recovery. Ten krok tworzy dysk DVD z systemem operacyjnym Windows 7 i dysk DVD Driver Recovery (Odzyskiwanie sterowników). Dysk DVD z systemem Windows może być wykorzystany do ponownej instalacji oryginalnego systemu operacyjnego w przypadku, gdy dysk twardy jest uszkodzony lub został wymieniony. Dysk DVD Driver Recovery (Odzyskiwanie sterowników) instaluje określone sterowniki i aplikacje. Zobacz

Tworzenie nośnika do odzyskiwania w programie HP Recovery

Disc Creator na stronie 65 .

2.

Z narzędzia tworzenia kopii zapasowej i odzyskiwania systemu Windows można skorzystać w celu wykonania następujących czynności:

● Wykonywanie kopii poszczególnych plików i folderów

● Wykonywanie kopii całego dysku twardego (tylko wybrane modele)

● Tworzenie dysków naprawy systemu (tylko wybrane modele) przy użyciu zainstalowanego napędu optycznego (tylko wybrane modele) lub opcjonalnego zewnętrznego napędu optycznego

● Tworzenie punktów przywracania systemu

UWAGA: W tym podręczniku opisano przegląd opcji tworzenia kopii zapasowej, przywracania i odzyskiwania. Szczegółowe informacje na temat dostarczonych narzędzi zawiera moduł Pomoc i obsługa techniczna. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz kolejno opcje Start

> Pomoc i obsługa techniczna.

UWAGA: Na wypadek niestabilności systemu firma HP zaleca wydrukowanie procedury odzyskiwania i zachowanie jej do późniejszego wykorzystania.

W przypadku wystąpienia awarii systemu, można użyć tych kopii zapasowych w celu odtworzenia

zawartości komputera. Zobacz Tworzenie kopii zapasowej danych na stronie 65 .

Wskazówki

● W przypadku tworzenia nośnika do odzyskiwania lub zapisywania kopii zapasowej na innych dyskach należy używać dowolnego z wymienionych poniżej rodzajów dysków (zakupionych

64 Rozdział 10 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych

oddzielnie): DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL lub DVD±RW. Rodzaj użytego dysku zależy od rodzaju używanego napędu optycznego.

● Przed rozpoczęciem procesu tworzenia nośnika do odzyskiwania lub kopii zapasowej upewnij się, że komputer jest podłączony do zasilania sieciowego.

Tworzenie nośnika do odzyskiwania w programie HP Recovery Disc Creator

HP Recovery Disc Creator to program umożliwiający utworzenie nośnika do odzyskiwania w inny sposób. Po pomyślnym skonfigurowaniu komputera można utworzyć nośnik do odzyskiwania w programie HP Recovery Disc Creator. Ten nośnik odzyskiwania umożliwia ponowne zainstalowanie oryginalnego systemu operacyjnego oraz sterowników i aplikacji, jeśli dysk twardy ulegnie uszkodzeniu. W programie HP Recovery Disc Creator można utworzyć dwa rodzaje dysków DVD do odzyskiwania:

● Dysk DVD z systemem Windows 7 — umożliwia instalację systemu operacyjnego bez dodatkowych sterowników i aplikacji.

● Dysk DVD Driver Recovery (Odzyskiwanie sterowników) — umożliwia zainstalowanie tylko określonych sterowników i aplikacji, w taki sam sposób jak podczas instalacji sterowników i aplikacji w programie HP Software Setup.

Tworzenie nośnika do odzyskiwania

UWAGA: Dysk DVD z systemem Windows 7 można utworzyć tylko raz. Po jego utworzeniu opcja utworzenia tego nośnika nie będzie dostępna.

Aby utworzyć dysk DVD z systemem Windows:

1.

Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Produktywność i narzędzia > HP Recovery

Disc Creator.

2.

Wybierz dysk systemu Windows.

3.

W menu rozwijanym wybierz napęd do nagrania nośnika do odzyskiwania.

4.

Kliknij przycisk Create (Utwórz), aby rozpocząć nagrywanie.

Po utworzeniu dysku DVD z systemem Windows 7 utwórz dysk DVD Driver Recovery (Odzyskiwanie systemu):

1.

Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Produktywność i narzędzia > HP Recovery

Disc Creator.

2.

Wybierz sterownik dysku.

3.

W menu rozwijanym wybierz napęd do nagrania nośnika do odzyskiwania.

4.

Kliknij przycisk Create (Utwórz), aby rozpocząć nagrywanie.

Tworzenie kopii zapasowej danych

Zaraz po pierwszej konfiguracji systemu należy natychmiast utworzyć nośnik naprawy systemu i pierwszą kopię zapasową. W związku z instalowaniem nowych programów i zapisywaniem nowych plików należy regularnie tworzyć kopie zapasowe systemu, aby zawsze mieć w miarę aktualną kopię danych. Należy także utworzyć dyski naprawcze systemu Windows (tylko wybrane modele), które służą do uruchomienia komputera i naprawienia systemu operacyjnego w przypadku jego niestabilności lub awarii. Pierwsza i kolejne kopie zapasowe umożliwiają odtworzenie danych i ustawień w przypadku awarii.

Tworzenie nośnika do odzyskiwania i kopii zapasowych 65

Kopię zapasową danych można zapisać na opcjonalnym zewnętrznym dysku twardym, dysku sieciowym lub innych dyskach.

Przed utworzeniem kopii zapasowej należy uwzględnić następujące wskazówki:

● Przechowuj pliki osobiste w bibliotece Dokumenty i regularnie wykonuj ich kopie.

● Wykonaj kopię zapasową szablonów przechowywanych w ich katalogach.

● Zachowaj własne ustawienia dla okien, pasków narzędzi lub menu, wykonując zrzut ekranu z ustawieniami. Wykonanie zrzutu ekranu może oszczędzić dużo czasu, jeśli konieczne będzie zresetowanie preferencji.

● Podczas tworzenia kopii zapasowych na dyskach należy każdy z nich oznaczyć numerem po wyjęciu z napędu.

UWAGA: Szczegółowe instrukcje na temat różnych opcji kopii zapasowych i przywracania można znaleźć, wyszukując je w module Pomoc i obsługa techniczna. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.

UWAGA: System Windows zawiera funkcję Kontrola konta użytkownika, która zwiększa bezpieczeństwo komputera. Wykonanie pewnych zadań, takich jak instalowanie oprogramowania, uruchamianie narzędzi czy zmiana ustawień systemu Windows, może wymagać specjalnego uprawnienia lub podania hasła. Zapoznaj się z modułem Pomoc i obsługa techniczna. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.

Tworzenie kopii zapasowej za pomocą funkcji tworzenia kopii zapasowej i przywracania systemu

Windows:

UWAGA: Proces ten może trwać ponad godzinę, w zależności od rozmiaru plików i szybkości komputera.

1.

Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Konserwacja > Kopia zapasowa/

Przywracanie.

2.

Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby skonfigurować kopię zapasową, utworzyć obraz systemu (tylko wybrane modele) lub utworzyć nośnik naprawy systemu (tylko wybrane modele).

Przeprowadzanie odzyskiwania systemu

W przypadku awarii lub niestabilności systemu komputer udostępnia następujące narzędzia umożliwiające odzyskanie plików:

● Narzędzia odzyskiwania Windows: Program Kopia zapasowa/Przywracanie można wykorzystać do odzyskania wcześniej zachowanych informacji. Można także użyć Narzędzia do naprawy systemu podczas uruchomienia Windows do rozwiązania problemów, które uniemożliwiają poprawny start systemu.

● Narzędzia odzyskiwania f11 (tylko wybrane modele): Narzędzia odzyskiwania f11 można użyć do przywrócenia początkowego obrazu dysku twardego. Obraz obejmuje system operacyjny

Windows oraz fabrycznie zainstalowane oprogramowanie.

UWAGA: Jeżeli nie możesz uruchomić komputera i nie możesz użyć utworzonych wcześniej nośników naprawy systemu (tylko wybrane modele), konieczny jest zakup dysku DVD z systemem

Windows 7 w celu ponownego uruchomienia komputera i naprawy systemu. Więcej informacji na ten

temat, zobacz Używanie nośnika z systemem Windows 7 na stronie 68 .

66 Rozdział 10 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych

Korzystanie z narzędzi odzyskiwania w systemie Windows

Narzędzia odzyskiwania w systemie Windows umożliwiają:

● Przywracanie poszczególnych plików

● Przywracanie komputera do poprzedniego punktu przywracania systemu

● Odtwarzanie informacji za pomocą narzędzi przywracania

UWAGA: Szczegółowe instrukcje na temat różnych opcji odzyskiwania i przywracania można znaleźć, wyszukując je w module Pomoc i obsługa techniczna. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.

UWAGA: System Windows zawiera funkcję Kontrola konta użytkownika, która zwiększa bezpieczeństwo komputera. Wykonanie pewnych zadań, takich jak instalowanie oprogramowania, uruchamianie narzędzi czy zmiana ustawień systemu Windows, może wymagać specjalnego uprawnienia lub podania hasła. Zapoznaj się z modułem Pomoc i obsługa techniczna. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.

Aby przywrócić informacje, dla których została wcześniej wykonana kopia zapasowa:

1.

Wybierz kolejno opcje Start > Wszystkie programy > Konserwacja > Kopia zapasowa/

Przywracanie.

2.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby odtworzyć ustawienia systemu, zawartość komputera (tylko wybrane modele) lub pliki.

Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić dane za pomocą opcji Naprawa podczas uruchamiania:

OSTROŻNIE: Niektóre opcje naprawy podczas uruchamiania powodują całkowite skasowanie danych i sformatowanie dysku twardego. Wszystkie utworzone na nim pliki oraz zainstalowane oprogramowanie zostaną raz na zawsze usunięte. Po zakończeniu formatowania proces odzyskiwania pomoże użytkownikowi w odtworzeniu systemu operacyjnego, sterowników, oprogramowania i narzędzi na podstawie kopii zapasowej wykonanej do celów przywracania.

1.

Wykonaj kopię zapasową wszystkich osobistych plików, jeśli jest to możliwe.

2.

W miarę możliwości sprawdź obecność partycji Windows.

Aby sprawdzić partycję Windows, wybierz kolejno opcje Start > Komputer.

UWAGA: Jeśli partycja Windows nie jest wyświetlana na liście, konieczne jest odzyskanie systemu operacyjnego i oprogramowania za pomocą dysku DVD z systemem Windows 7 oraz nośnika Driver Recovery (Odzyskiwanie sterowników). Więcej informacji na ten temat, zobacz

Używanie nośnika z systemem Windows 7 na stronie 68

.

3.

Jeśli partycja Windows istnieje, uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz f8 , zanim zostanie załadowany system Windows.

4.

Wybierz opcję Naprawa systemu podczas uruchomienia.

5.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: Więcej informacji na temat przywracania danych za pomocą narzędzi Windows można znaleźć, wybierając kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.

Przeprowadzanie odzyskiwania systemu 67

Korzystanie z narzędzi odzyskiwania f11 (tylko wybrane modele)

OSTROŻNIE: Użycie funkcji f11 powoduje całkowite skasowanie zawartości dysku twardego i jego sformatowanie. Wszystkie zapisane na nim dane oraz zainstalowane oprogramowanie zostaną raz na zawsze usunięte. Narzędzie przywracania f11 ponownie instaluje system operacyjny, oprogramowanie HP i sterowniki, które zostały zainstalowane fabrycznie. Oprogramowanie, które nie było instalowane fabryczne, wymaga ponownej instalacji.

Aby przywrócić oryginalny obraz dysku twardego za pomocą narzędzi f11 :

1.

Wykonaj kopię zapasową wszystkich osobistych plików, jeśli jest to możliwe.

2.

W miarę możliwości sprawdź obecność partycji przywracania HP Recovery: Kliknij menu Start, prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Komputer, a następnie kliknij kolejno opcje Zarządzaj i

Zarządzanie dyskami.

UWAGA: Jeśli partycja HP Recovery nie jest wyświetlana na liście, konieczne jest odzyskanie systemu operacyjnego i oprogramowania za pomocą dysku DVD z systemem Windows 7 oraz nośnika Driver Recovery (Odzyskiwanie sterowników). Więcej informacji na ten temat, zobacz

Używanie nośnika z systemem Windows 7 na stronie 68 .

3.

Jeżeli partycja przywracania HP Recovery jest na liście, uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz esc , gdy na dole ekranu pojawi się komunikat „Press the ESC key for

Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby wejść do menu startowego).

4.

Naciśnij klawisz f11 , gdy na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Press <F11> for recovery”

(Naciśnij klawisz F11, aby wykonać odzyskiwanie).

5.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Używanie nośnika z systemem Windows 7

Jeśli nie możesz użyć utworzonych wcześniej przy użyciu programu HP Recovery Disc Creator nośników do odzyskiwania (tylko wybrane modele), konieczny jest zakup dysku DVD z systemem

Windows 7 w celu ponownego uruchomienia komputera i naprawy systemu.

Aby zamówić dysk DVD z systemem Windows 7, przejdź do witryny internetowej HP. Pomoc techniczna w Stanach Zjednoczonych: http://www.hp.com/support . Pomoc techniczna na całym świecie: http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html

. Płytę DVD można także zamówić, kontaktując się z pomocą techniczną. Zajrzyj do broszury Worldwide Telephone Numbers (Numery telefonów na świecie) dołączonej do komputera, aby zapoznać się z danymi kontaktowymi.

OSTROŻNIE: Użycie dysku DVD z systemem Windows 7 powoduje całkowite skasowanie zawartości dysku twardego i jego sformatowanie. Wszystkie zapisane na nim dane oraz zainstalowane oprogramowanie zostaną raz na zawsze usunięte. Po zakończeniu formatowania procedura odtwarzania pomoże w przywróceniu systemu operacyjnego oraz sterowników, oprogramowania i narzędzi.

Aby rozpocząć odzyskiwanie za pomocą dysku DVD z systemem Windows 7:

UWAGA: Ten proces trwa kilka minut.

1.

Wykonaj kopię zapasową wszystkich osobistych plików, jeśli jest to możliwe.

2.

Uruchom ponownie komputer, włóż dysk DVD z systemem Windows 7 do napędu optycznego przed załadowaniem systemu operacyjnego komputera.

3.

Naciśnij dowolny klawisz klawiatury, gdy pojawi się odpowiednie polecenie.

4.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

68 Rozdział 10 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych

5.

Kliknij Dalej.

6.

Wybierz opcję Napraw system.

7.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu naprawy:

1.

Wyjmij dysk DVD z systemem Windows 7 i włóż dysk DVD Driver Recovery (Odzyskiwanie sterowników).

2.

Zainstaluj najpierw sterowniki sprzętu, a następnie zainstaluj zalecane aplikacje.

Przeprowadzanie odzyskiwania systemu 69

11 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i HP

PC Hardware Diagnostics (UEFI)

Korzystanie z programu Computer Setup

Program Computer Setup, zwany także systemem BIOS (Basic Input/Output System), kontroluje komunikację między wszystkimi urządzeniami wejściowymi i wyjściowymi komputera (takimi jak napędy dysków, wyświetlacz, klawiatura, mysz i drukarka). Program Computer Setup zawiera ustawienia dla rodzajów zainstalowanych urządzeń, sekwencji startowej komputera i ilości zainstalowanej pamięci systemowej i rozszerzonej.

UWAGA: Podczas wprowadzania zmian w programie Computer Setup należy zachować maksymalną ostrożność. Błędy mogą uniemożliwić poprawne działanie komputera.

Uruchamianie Computer Setup

UWAGA: Zewnętrzna klawiatura lub mysz podłączona do portu USB może być używana do obsługi programu Computer Setup tylko wtedy, gdy włączono funkcję obsługi starszego standardu USB.

Aby uruchomić program Computer Setup, wykonaj następujące kroki:

1.

Włącz lub uruchom ponownie komputer, a gdy u dołu ekranu pojawi się komunikat „Hold the

Volume Down button to enter the BIOS Startup Menu” (Przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, aby wejść do Menu uruchamiania systemu BIOS), naciśnij klawisz esc albo przytrzymaj przycisk głośności.

2.

Naciśnij lub stuknij klawisz f10 , aby przejść do obszaru Computer Setup.

Nawigacja i wybieranie opcji w programie Computer Setup

Aby przemieszczać się i wybierać opcje w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:

1.

Włącz lub uruchom ponownie komputer, a gdy u dołu ekranu pojawi się komunikat „Hold the

Volume Down button to enter the BIOS Startup Menu” (Przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, aby wejść do Menu uruchamiania systemu BIOS), naciśnij klawisz esc albo przytrzymaj przycisk głośności.

UWAGA: Do poruszania się i dokonywania wyboru w programie Computer Setup można używać urządzenia wskazującego (płytki dotykowej TouchPad, drążka wskazującego lub myszy

USB) lub klawiatury.

2.

Naciśnij lub stuknij klawisz f10 , aby przejść do obszaru Computer Setup.

● Użyj klawisza tab oraz klawiszy ze strzałkami do wybierania menu lub elementu menu, a następnie naciśnij klawisz enter lub użyj urządzenia wskazującego, aby je kliknąć.

● W celu przewinięcia w górę i w dół kliknij strzałkę do góry lub strzałkę w dół w prawym górnym rogu ekranu lub użyj klawisza strzałki w górę lub w dół na klawiaturze.

● Aby zamknąć otwarte okna dialogowe i powrócić do ekranu głównego programu Computer

Setup, naciśnij klawisz esc i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Aby zamknąć menu programu Computer Setup, wykonaj jedną z następujących czynności:

70 Rozdział 11 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

● W celu opuszczenia menu Computer Setup bez zapisywania zmian:

Kliknij opcję Exit (Wyjdź) w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

– lub –

Wybierz opcje Main > Ignore Changes and Exit (Ekran główny > Ignoruj zmiany i wyjdź), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

● Aby zapisać zmiany i wyjść z menu programu Computer Setup:

Kliknij opcję Save (Zapisz) w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

– lub –

Wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.

Przywracanie ustawień fabrycznych w programie Computer Setup

UWAGA: Przywrócenie wartości domyślnych nie zmienia trybu dysku twardego.

Aby przywrócić wartości domyślne wszystkich ustawień w programie Computer Setup, wykonaj następujące kroki:

1.

Włącz lub uruchom ponownie komputer, a gdy u dołu ekranu pojawi się komunikat „Hold the

Volume Down button to enter the BIOS Startup Menu” (Przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, aby wejść do Menu uruchamiania systemu BIOS), naciśnij klawisz esc albo przytrzymaj przycisk głośności.

2.

Naciśnij lub stuknij klawisz f10 , aby przejść do obszaru Computer Setup.

3.

Użyj urządzenia wskazującego, klawiszy strzałek lub dotknij ekranu, aby wybrać kolejno opcje

Main > Restore Defaults (Ekran główny > Przywróć ustawienia domyślne).

4.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

5.

W celu zapisania zmian i wyjścia kliknij ikonę Save (Zapisz) w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

– lub –

Wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.

UWAGA: Przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje zmiany ustawień haseł i zabezpieczeń.

Aktualizacja systemu BIOS

Zaktualizowane wersje systemu BIOS mogą być dostępne w witrynie firmy HP.

Większość aktualizacji systemu BIOS dostępnych w witrynie firmy HP jest spakowana w skompresowanych plikach o nazwie SoftPaq.

Niektóre pakiety do pobrania zawierają plik o nazwie Readme.txt, w którym znajdują się informacje dotyczące instalowania oprogramowania oraz rozwiązywania związanych z nim problemów.

Korzystanie z programu Computer Setup 71

Sprawdzenie wersji BIOS

W celu ustalenia, czy dostępne aktualizacje systemu BIOS zawierają wersje systemu BIOS nowsze od obecnie zainstalowanej na komputerze, trzeba sprawdzić wersję zainstalowanego systemu BIOS.

Informacje o wersji systemu BIOS (określane także jako Data pamięci ROM i System BIOS) można wyświetlić, naciskając klawisze fn + esc (jeśli system Windows jest już uruchomiony) lub korzystając z programu Computer Setup.

1.

Uruchom program Computer Setup.

2.

Użyj urządzenia wskazującego, klawiszy strzałek lub dotknij ekranu, aby wybrać kolejno opcje

Main > System Information (Ekran główny > Informacje o systemie).

3.

W celu wyjścia z programu Computer Setup bez zapisywania zmian kliknij ikonę Exit (Wyjdź) w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

— lub —

Wybierz opcje Main > Ignore Changes and Exit (Ekran główny > Ignoruj zmiany i wyjdź), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Pobieranie aktualizacji BIOS

OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia komputera lub nieudanej instalacji, pobieraj i instaluj aktualizacje systemu BIOS tylko wtedy, gdy komputer jest podłączony do niezawodnego zasilania zewnętrznego za pomocą zasilacza prądu przemiennego. Nie pobieraj i nie instaluj aktualizacji BIOS, gdy komputer jest zasilany z baterii, jest zadokowany w opcjonalnym urządzeniu dokowania lub podłączony do opcjonalnego źródła zasilania. Podczas pobierania i instalacji postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Nie wolno odłączać zasilania od komputera przez odłączenie kabla zasilającego od gniazda sieci elektrycznej.

Nie wolno wyłączać komputera ani wprowadzać go w tryb uśpienia.

Nie wolno wkładać, wyjmować, podłączać ani odłączać żadnych urządzeń, kabli czy przewodów.

1.

Uzyskaj dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierając kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.

2.

Wybierz opcję Updates and tune-ups (Aktualizacje i ulepszenia), a następnie wybierz opcję

Check for HP updates now (Sprawdź teraz aktualizacje HP).

3.

Na stronie pobierania wykonaj następujące czynności: a.

Odszukaj najnowszą aktualizację systemu BIOS i porównaj ją z wersją systemu BIOS obecnie zainstalowaną na komputerze. Zanotuj datę, nazwę lub inny identyfikator. Ta informacja może być później potrzebna do zlokalizowania pliku aktualizacji po jego pobraniu na dysk twardy.

b.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać plik i pobrać go na dysk twardy.

Jeśli aktualizacja jest nowsza niż aktualnie zainstalowana wersja systemu BIOS, należy zanotować ścieżkę lokalizacji na dysku twardym, do której zostanie pobrana aktualizacja systemu BIOS. Informacja ta będzie potrzebna w celu uzyskania dostępu do aktualizacji przed jej zainstalowaniem.

72 Rozdział 11 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

UWAGA: W przypadku podłączenia komputera do sieci przed zainstalowaniem jakichkolwiek aktualizacji oprogramowania (a zwłaszcza aktualizacji systemu BIOS) zalecane jest skonsultowanie się z administratorem sieci.

Procedury instalacji systemu BIOS są różne. Po ukończeniu pobierania należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie. Jeśli nie pojawiły się żadne instrukcje, wykonaj następujące czynności:

1.

Wybierz kolejno opcje Start > Komputer.

2.

Kliknij oznaczenie dysku twardego. Oznaczenie dysku twardego to zwykle „Dysk lokalny (C:)”.

3.

Korzystając z zanotowanej wcześniej ścieżki dysku twardego, otwórz folder na dysku twardym zawierający pobraną aktualizację.

4.

Kliknij dwukrotnie plik z rozszerzeniem exe (np. nazwapliku.exe).

Rozpocznie się proces instalacji systemu BIOS.

5.

Ukończ instalację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: Po wyświetleniu na ekranie komunikatu o pomyślnym ukończeniu instalacji pobrany plik można usunąć z dysku twardego.

Synchronizacja tabletu i klawiatury

Po podłączeniu tabletu z klawiaturą i ponownym uruchomieniu komputera system BIOS sprawdza, czy oprogramowanie układowe sterownika wbudowanego w klawiaturze musi być zsynchronizowane i w razie potrzeby rozpoczyna synchronizację. Jeśli dojdzie do przerwania synchronizacji, pojawi się ekran powiadomienia, który będzie wyświetlany przez 10 sekund przed ponownym uruchomieniu tabletu i ponowną próbą zsynchronizowania.

UWAGA: Oprogramowanie układowe wbudowanego sterownika zostanie zsynchronizowane tylko wtedy, gdy stopień naładowania baterii tabletu lub klawiatury przekracza 50%, albo gdy tablet jest podłączony do zasilania sieciowego.

Korzystanie ze środowiska MultiBoot

Informacje na temat kolejności urządzeń przy rozruchu

Komputer podczas uruchamiania próbuje uruchomić system z urządzeń umożliwiających rozruch.

Narzędzie MultiBoot, włączone fabrycznie, kontroluje kolejność wybierania przez system urządzenia startowego. Urządzenia startowe obejmują napędy optyczne, napędy dyskietek i karty sieciowe, dyski twarde oraz urządzenia USB. Urządzenia startowe zawierają nośnik umożliwiający start lub pliki wymagane przez komputer do prawidłowego uruchomienia i działania.

UWAGA: Niektóre urządzenia rozruchowe muszą najpierw zostać uaktywnione w programie

Computer Setup, aby mogły zostać uwzględnione w kolejności rozruchowej.

Kolejność, według której komputer wyszukuje urządzenia rozruchowego, można zmienić, modyfikując kolejność rozruchu w programie Computer Setup. Możesz także nacisnąć klawisz esc , gdy na dole ekranu widoczny jest komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby wejść do menu startowego), a następnie nacisnąć klawisz f9 . Po naciśnięciu klawisza f9 zostanie wyświetlone menu przedstawiające bieżące urządzenia rozruchowe i umożliwiające wybranie jednego z nich. Dostępna jest też funkcja MultiBoot Express, za pomocą której można włączyć wyświetlanie monitu o wybranie lokalizacji rozruchowej przy każdym uruchomieniu lub ponownym uruchomieniu komputera.

Synchronizacja tabletu i klawiatury 73

Wybieranie preferencji narzędzia MultiBoot

Narzędzie MultiBoot można wykorzystywać w następujący sposób:

● Do ustawiania nowej kolejności rozruchu stosowanej przy każdym włączeniu komputera przez zmianę kolejności rozruchu w programie Computer Setup.

● W celu jednorazowego wybrania urządzenia rozruchowego przez naciśniecie klawisza esc , gdy na dole ekranu widoczny jest komunikat „Press the ESC key for Startup Menu” (Naciśnij klawisz esc, aby wejść do menu startowego), a następnie f9 , aby wejść do menu urządzeń rozruchowych.

● W celu użycia funkcji MultiBoot Express do ustawienia różnych kolejności rozruchu. Przy każdym włączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera funkcja ta wyświetla monit o wybranie urządzenia rozruchowego.

Ustawianie nowej kolejności rozruchu w programie Computer Setup

W celu uruchomienia programu Computer Setup i ustawienia kolejności urządzeń rozruchowych stosowanej przy każdym włączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera:

1.

Włącz lub uruchom ponownie komputer, a gdy u dołu ekranu pojawi się komunikat „Hold the

Volume Down button to enter the BIOS Startup Menu” (Przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, aby wejść do Menu uruchamiania systemu BIOS), naciśnij klawisz esc albo przytrzymaj przycisk głośności.

2.

Naciśnij lub stuknij klawisz f10 , aby przejść do obszaru Computer Setup.

3.

Użyj urządzenia wskazującego, klawiszy strzałek lub dotknij ekranu, aby wybrać opcję Legacy

Boot Order (Kolejność rozruchu dla starszych urządzeń), a następnie naciśnij klawisz enter .

4.

Aby przenieść urządzenie w górę na liście uruchamiania, za pomocą urządzenia wskazującego kliknij strzałkę do góry lub naciśnij klawisz + .

— lub —

Aby przenieść urządzenie w dół na liście uruchamiania, za pomocą urządzenia wskazującego kliknij strzałkę do dołu lub naciśnij klawisz .

5.

W celu zapisania zmian i opuszczenia programu Computer Setup kliknij ikonę Save (Zapisz) w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

— lub —

Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny >

Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dynamiczny wybór urządzenia rozruchowego po naciśnięciu klawisza f9

Wykonaj następujące czynności, aby dynamicznie wybrać urządzenie rozruchowe dla bieżącej sekwencji startowej:

1.

Otwórz menu Select Boot Device (Wybór urządzenia rozruchowego) włączając lub restartując komputer, a gdy u dołu ekranu pojawi się komunikat „Hold the Volume Down button to enter the

BIOS Startup Menu” (Przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, aby wejść do Menu

74 Rozdział 11 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

uruchamiania systemu BIOS), naciśnij klawisz esc albo przytrzymaj przycisk zmniejszenia głośności.

2.

Naciśnij klawisz f9 .

3.

Użyj urządzenia wskazującego, klawiszy strzałek lub ekranu dotykowego, aby wybrać urządzenie rozruchowe, a następnie naciśnij klawisz enter .

Włączanie monitu funkcji MultiBoot Express

Aby uruchomić program Computer Setup i skonfigurować komputer do wyświetlania menu wyboru lokalizacji startowej narzędzia MultiBoot przy każdym uruchamianiu lub ponownym uruchamianiu komputera, postępuj wedle poniższych kroków:

1.

Włącz lub uruchom ponownie komputer, a gdy u dołu ekranu pojawi się komunikat „Hold the

Volume Down button to enter the BIOS Startup Menu” (Przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, aby wejść do Menu uruchamiania systemu BIOS), naciśnij klawisz esc albo przytrzymaj przycisk głośności.

2.

Naciśnij lub stuknij klawisz f10 , aby przejść do obszaru Computer Setup.

3.

Użyj urządzenia wskazującego, klawiszy strzałek lub dotknij ekranu, aby wybrać opcje System

Configuration > Boot Options (Konfiguracja systemu > Opcje rozruchu), a następnie naciśnij klawisz enter .

4.

W polu MultiBoot Express Popup Delay (Sec) (Opóźnienie wyświetlania okna MultiBoot Express

(w sekundach)) określ czas wyświetlania menu wyboru lokalizacji startowej, po którym komputer skorzysta z obecnych ustawień narzędzia MultiBoot (jeśli wybrana zostanie wartość 0, menu wyboru lokalizacji startowej funkcji Express Boot nie będzie wyświetlane).

5.

W celu zapisania zmian i opuszczenia programu Computer Setup kliknij ikonę Save (Zapisz) w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

— lub —

Wybierz opcje Main > Save Changes and Exit (Ekran główny > Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera.

Wprowadzanie preferencji funkcji MultiBoot Express

Podczas wyświetlania menu Express Boot w czasie rozruchu masz następujące możliwości wyboru:

● Aby określić urządzenie rozruchowe, należy wybrać je z menu Express Boot w wyznaczonym czasie, a następnie nacisnąć klawisz enter .

● Aby zapobiec uruchomieniu się komputera według bieżących ustawień narzędzia MultiBoot, należy nacisnąć dowolny klawisz przed upłynięciem wyznaczonego czasu. Komputer nie zostanie uruchomiony do momentu wybrania urządzenia rozruchowego i naciśnięcia klawisza enter .

● Aby uruchomić komputer zgodnie z bieżącymi ustawieniami narzędzia MultiBoot, należy zaczekać na upłynięcie wyznaczonego czasu.

Korzystanie ze środowiska MultiBoot 75

Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

(tylko wybrane modele)

Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics to interfejs UEFI, który pozwala na przeprowadzenie testów diagnostycznych w celu określenia, czy sprzęt działa prawidłowo. Narzędzie działa poza systemem operacyjnym, aby oddzielić awarie sprzętu od problemów, które mogą być spowodowane przez system operacyjny lub inne elementy oprogramowania.

Aby uruchomić narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI:

1.

Włącz lub uruchom ponownie komputer, szybko naciskając klawisz esc , a następnie naciśnij klawisz f2 .

Po naciśnięciu klawisza f2 system BIOS szuka narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) w trzech miejscach w następującej kolejności: a.

Podłączony napęd USB

UWAGA: Aby pobrać narzędzie HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na napęd USB,

zobacz Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na urządzenie USB na stronie 76

.

b.

Dysk twardy c.

BIOS

2.

Za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze wybierz typ testu diagnostycznego, który chcesz uruchomić, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: Jeśli chcesz przerwać test diagnostyczny podczas jego trwania, naciśnij klawisz esc .

Pobieranie narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na urządzenie USB

UWAGA: Instrukcje dotyczące pobierania narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) są dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Dostępne są dwie opcje pobierania narzędzia HP PC Hardware Diagnostics i zapisywania go na przenośnym urządzeniu pamięci masowej USB:

Opcja 1: Strona główna HP PC Diagnostics — zapewnia dostęp do najnowszej wersji UEFI

1.

Przejdź na stronę http://hp.com/go/techcenter/pcdiags .

2.

Kliknij łącze UEFI Download (Pobieranie UEFI), a następnie wybierz opcję Uruchom.

Opcja 2: Strona pomocy technicznej i sterowników — na tej stronie dostępne są pliki do pobrania dla danego produktu we wcześniejszych i późniejszych wersjach

1.

Przejdź na stronę http://www.hp.com

.

2.

Wskaż opcję Support (Pomoc techniczna) umieszczoną u góry strony, a następnie kliknij opcję

Download Drivers (Pobierz sterowniki).

3.

W polu tekstowym wprowadź nazwę produktu, a następnie kliknij przycisk Go (Przejdź).

— lub —

Kliknij przycisk Find Now (Znajdź teraz), aby umożliwić automatyczne wykrycie produktu przez

HP.

76 Rozdział 11 Computer Setup (BIOS), MultiBoot i HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

4.

Wybierz model komputera, a następnie wybierz swój system operacyjny.

5.

W sekcji Diagnostic (Diagnostyka) kliknij opcję HP UEFI Support Environment (Środowisko wsparcia HP UEFI).

— lub —

Kliknij opcję Download (Pobierz), a następnie wybierz opcję Run (Uruchom).

Korzystanie z narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) (tylko wybrane modele) 77

12 Pomoc techniczna

Kontakt z pomocą techniczną

Jeżeli informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi lub dostępne w module Pomoc i obsługa techniczna nie rozwiązują wątpliwości, skontaktuj się z pomocą techniczną. Pomoc techniczna w

Stanach Zjednoczonych: http://www.hp.com/go/contactHP . Pomoc techniczna na całym świecie: http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html

.

Dostępne są tam następujące możliwości:

● Czat online z pracownikiem technicznym HP

UWAGA: Jeżeli czat ze specjalistą pomocy technicznej nie jest dostępny w danym języku, można skorzystać z pomocy w języku angielskim.

● Numery telefonów pomocy technicznej

● Lokalizacje centrów serwisowych HP

78 Rozdział 12 Pomoc techniczna

Etykiety

Etykiety umieszczone na komputerze zawierają informacje, które mogą być potrzebne podczas rozwiązywania problemów z systemem lub podróży zagranicznych.

WAŻNE: Wszystkie etykiety opisane w tej części znajdują się w dolnej części klawiatury lub z tyłu tabletu.

● Etykieta serwisowa — zawiera ważne informacje dotyczące identyfikacji komputera. Dział pomocy technicznej może poprosić o podanie numeru seryjnego, a także numeru produktu czy też numeru modelu. Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną należy je znaleźć.

Element

(1)

(2)

(3)

Numer seryjny

Numer produktu

Okres gwarancji

● Etykieta Certyfikatu Autentyczności Microsoft® (tylko wybrane modele z systemem starszym niż

Windows 8) — zawiera klucz produktu systemu Windows. Klucz ten może być wymagany przy aktualizacji systemu operacyjnego lub rozwiązywaniu związanych z nim problemów. Platformy

HP z preinstalowanym systemem Windows 8 lub Windows 8.1 nie mają etykiety fizycznej, lecz zainstalowany elektronicznie cyfrowy klucz produktu.

UWAGA: Ten cyfrowy klucz produktu jest automatycznie rozpoznawany i aktywowany przez systemy operacyjne Microsoft podczas ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows 8 lub 8.1 z użyciem zatwierdzonych przez firmę HP metod odzyskiwania.

● Etykieta zgodności z przepisami — zawiera informacje o zgodności komputera z przepisami.

● Etykiety certyfikatów urządzeń bezprzewodowych — zawierają informacje o opcjonalnych urządzeniach bezprzewodowych oraz atesty niektórych krajów/regionów, w których urządzenia zostały dopuszczone do użytku.

Etykiety 79

13 Dane techniczne

Zasilanie

Informacje dotyczące zasilania zawarte w tej części mogą być przydatne w przypadku podróży zagranicznych.

Komputer jest zasilany prądem stałym, który może być dostarczany ze źródła prądu przemiennego lub stałego. Zasilacz prądu przemiennego musi działać w zakresie 100–240 V, 50–60 Hz. Choć komputer może być zasilany z samodzielnego źródła prądu stałego, powinien być zasilany tylko za pomocą zasilacza prądu przemiennego lub źródła prądu stałego dostarczonego i zatwierdzonego przez firmę HP do użytku z tym komputerem.

Komputer może być zasilany prądem stałym o następujących parametrach.

Zasilanie

Napięcie robocze i prąd roboczy

Wartość znamionowa

19,5 V prądu stałego przy 2,31 A — 45 W

19,5 V prądu stałego przy 3,33 A — 65 W

19,5 V prądu stałego przy 4,62 A — 90 W

19,5 V prądu stałego przy 10,25 A — 200 W, zasilacz Slim

19,5 V prądu stałego przy 11,79 A — 230 W, zasilacz Slim

UWAGA: To urządzenie jest przeznaczone do współpracy z systemami zasilania urządzeń IT stosowanymi w Norwegii, z napięciem międzyfazowym o wartości skutecznej nie większej niż

240 V rms.

UWAGA: Napięcie i natężenie operacyjne komputera są podane na etykiecie zgodności systemu z przepisami.

Środowisko pracy

Czynnik

Temperatura

Jednostki metryczne

W trakcie pracy (podczas zapisywania na dysku optycznym)

Przechowywanie i transport od 5°C do 35°C od -20°C do 60°C

Wilgotność względna (bez kondensacji)

W trakcie pracy

Przechowywanie i transport od 10% do 90% od 5% do 95%

Maksymalna wysokość nad poziomem morza (nie dotyczy kabin ciśnieniowych)

Jednostki imperialne od 41°F do 95°F od -4°F do 140°F od 10% do 90% od 5% do 95%

80 Rozdział 13 Dane techniczne

W trakcie pracy

Przechowywanie i transport od -15 m do 3 048 m od -15 m do 12 192 m od -50 stóp do 10 000 stóp od -50 stóp do 40 000 stóp

Środowisko pracy 81

A Podróżowanie z komputerem lub wysyłka sprzętu

Jeśli musisz podróżować z komputerem lub go wysłać, przeczytaj poniższe porady dotyczące zabezpieczania sprzętu.

● Przygotowanie komputera do podróży lub transportu:

◦ Utwórz kopię zapasową danych na zewnętrznym dysku.

◦ Wyjmij z komputera wszystkie dyski optyczne i nośniki zewnętrzne, takie jak karty pamięci.

◦ Wyłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, a następnie odłącz je.

◦ Wyłącz komputer.

● Należy zabrać ze sobą kopię zapasową danych. Kopię zapasową i komputer należy przechowywać oddzielnie.

● Podczas podróży samolotem należy zabrać komputer na pokład jako bagaż podręczny; nie należy odprawiać go wraz z resztą bagażu transportowanego w lukach bagażowych.

OSTROŻNIE: Należy unikać umieszczania napędu w pobliżu urządzeń wytwarzających pole magnetyczne. Do wytwarzających pole magnetyczne urządzeń należą bramki bezpieczeństwa znajdujące się na lotniskach oraz ręczne wykrywacze metali. Stosowane na lotniskach taśmy transportowe i inne podobne urządzenia bezpieczeństwa sprawdzające bagaż podręczny korzystają z promieni Roentgena, które są nieszkodliwe dla napędów.

● Jeśli planujesz używanie komputera podczas lotu, posłuchaj informacji przekazywanych przed odlotem dotyczących tego, kiedy możesz używać sprzętu. Możliwość używania komputera podczas lotu zależy od wewnętrznych przepisów poszczególnych linii lotniczych.

● Jeżeli zaistnieje konieczność przesłania komputera lub napędu pocztą lub w inny sposób, należy włożyć urządzenie do odpowiedniego opakowania zabezpieczającego i opatrzyć opakowanie napisem informującym o konieczności delikatnego obchodzenia się z przesyłką: „OSTROŻNIE –

DELIKATNE URZĄDZENIE”.

Jeśli w komputerze jest zainstalowane urządzenie do komunikacji bezprzewodowej, pamiętaj, że korzystanie z niego w niektórych miejscach może podlegać ograniczeniom. Takie ograniczenia mogą obowiązywać na pokładach samolotów, w szpitalach, w pobliżu materiałów wybuchowych i w miejscach niebezpiecznych. W razie braku pewności co do możliwości używania danego urządzenia przed włączeniem komputera należy zapytać o pozwolenie.

● Przy podróżach zagranicznych należy uwzględnić poniższe wskazówki:

◦ Należy zapoznać się z obowiązującymi w każdym kraju/regionie przepisami celnymi dotyczącymi komputerów.

◦ Należy sprawdzić wymagania dotyczące kabla zasilającego i adaptera w każdej z lokalizacji, w której jest planowane korzystanie z komputera. Napięcie, częstotliwość i typy wtyczek mogą się różnić.

OSTRZEŻENIE!

Ze względu na ryzyko porażenia prądem, wywołania pożaru lub uszkodzenia sprzętu nie wolno zasilać komputera za pomocą zestawu konwersji napięcia przeznaczonego do urządzeń domowych.

82 Załącznik A Podróżowanie z komputerem lub wysyłka sprzętu

B Rozwiązywanie problemów

Zasoby dotyczące rozwiązywania problemów

● Łącza do witryn internetowych oraz dodatkowe informacje o komputerze można znaleźć w sekcji

Pomoc i obsługa techniczna. Aby uzyskać dostęp do Pomocy i obsługi technicznej, wybierz kolejno opcje Start > Pomoc i obsługa techniczna.

UWAGA: Niektóre narzędzia sprawdzania i naprawy wymagają połączenia internetowego.

Firma HP zapewnia również dodatkowe narzędzia, które nie wymagają połączenia internetowego.

● Skontaktuj się z pomocą techniczną HP. Pomoc techniczna w Stanach Zjednoczonych: http://www.hp.com/go/contactHP . Pomoc techniczna na całym świecie: http://welcome.hp.com/ country/us/en/wwcontact_us.html

.

Wybierz z następujących typów pomocy:

◦ Czat online z pracownikiem technicznym HP

UWAGA: Jeżeli czat ze specjalistą nie jest dostępny w danym języku, można skorzystać z pomocy w języku angielskim.

◦ Numery telefonów pomocy technicznej

◦ Lokalizacje centrów serwisowych

Rozwiązywanie problemów

Poniższe rozdziały opisują różne rodzaje często występujących problemów i ich rozwiązania.

Nie można uruchomić komputera

Jeżeli komputer nie włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania, poniższe wskazówki pomogą w ustaleniu przyczyny problemu z uruchamianiem:

● Jeśli komputer jest podłączony do gniazdka sieci elektrycznej, to podłącz do niego inne urządzenie elektryczne, aby sprawdzić, czy jest ono pod napięciem.

UWAGA: Należy korzystać wyłącznie z zasilacza prądu przemiennego dostarczonego z komputerem lub zatwierdzonego do użytku z tym komputerem przez firmę HP.

● Jeśli komputer jest podłączony do innego źródła zasilania niż gniazdko, podłącz komputer do gniazdka za pomocą zasilacza. Należy się upewnić, że kabel zasilający i zasilacz prądu przemiennego są prawidłowo podłączone.

Ekran komputera jest pusty

Jeżeli ekran jest pusty, a komputer nie został wyłączony, przyczyny mogą być następujące:

● Być może komputer jest w trybie uśpienia. Aby opuścić tryb uśpienia, naciśnij krótko przycisk zasilania. Uśpienie to funkcja oszczędzania energii, która powoduje wyłączenie wyświetlacza.

Tryb uśpienia może zostać zainicjowany przez system, gdy komputer jest włączony, ale nie jest używany, lub jego bateria osiągnęła stan niskiego poziomu naładowania. Aby zmienić te i

Zasoby dotyczące rozwiązywania problemów 83

pozostałe ustawienia zarządzania energią, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bateria w obszarze powiadomień pulpitu systemu Windows, z prawej strony paska zadań, i kliknij opcję

Preferencje.

● Komputer nie jest skonfigurowany tak, aby obraz był wyświetlany na ekranie. Aby przenieść obraz na ekran komputera, naciśnij fn + f4 . W przypadku większości modeli po podłączeniu do komputera zewnętrznego wyświetlacza, np. monitora, obraz może być wyświetlany na ekranie komputera, na wyświetlaczu zewnętrznym lub na obu urządzeniach jednocześnie. Naciskanie fn

+ f4 powoduje przełączanie obrazu między ekranem komputera, jednym lub większą liczbą zewnętrznych urządzeń wyświetlających oraz funkcją wyświetlania jednoczesnego na wszystkich urządzeniach.

Oprogramowanie działa nieprawidłowo

Jeżeli oprogramowanie nie odpowiada lub nie działa prawidłowo, uruchom ponownie komputer.

Kliknij przycisk Start, kliknij strzałkę umieszczoną obok przycisku Zamknij, a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie. Jeśli nie możesz ponownie uruchomić komputera za pomocą tej

procedury, zobacz Komputer jest włączony, ale nie odpowiada na stronie 84 .

Komputer jest włączony, ale nie odpowiada

Jeżeli komputer jest włączony, ale nie reaguje na polecenia oprogramowania lub klawiatury, wypróbuj procedur awaryjnego wyłączania w podanej poniżej kolejności, aż komputer się wyłączy:

OSTROŻNIE: Użycie awaryjnej procedury wyłączania komputera powoduje utratę niezapisanych danych.

● Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 5 sekund.

● Odłącz komputer od zasilania zewnętrznego i wyjmij z niego baterię.

Komputer jest bardzo ciepły

Nagrzewanie się komputera podczas pracy jest normalnym zjawiskiem. Ale jeśli wydaje się niezwykle ciepły, może się przegrzewać z powodu blokady otworów wentylacyjnych.

W przypadku podejrzenia, że komputer uległ przegrzaniu, poczekaj, aż jego temperatura obniży się do temperatury pokojowej. Należy pamiętać, aby w trakcie korzystania z komputera wszystkie jego otwory wentylacyjne były odsłonięte.

OSTRZEŻENIE!

Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, nie należy umieszczać go bezpośrednio na kolanach ani blokować otworów wentylacyjnych. Należy używać komputera tylko na twardej, płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został zablokowany przez inną twardą powierzchnię, na przykład przez znajdującą się obok opcjonalną drukarkę, lub miękką powierzchnię, na przykład przez poduszkę, koc czy ubranie. Nie należy także dopuszczać, aby pracujący zasilacz prądu przemiennego dotykał skóry lub miękkiej powierzchni, na przykład poduszki, koca czy ubrania. Komputer i zasilacz spełniają limity temperatury powierzchni dostępnych dla użytkownika, zdefiniowane w normie International Standard for Safety of Information Technology

Equipment (IEC 60950).

UWAGA: Wentylator komputera jest włączany automatycznie w celu chłodzenia elementów wewnętrznych i ich ochrony przed przegrzaniem. Włączanie się i wyłączanie wewnętrznego wentylatora podczas pracy jest normalnym zjawiskiem.

84 Załącznik B Rozwiązywanie problemów

Urządzenie zewnętrzne nie działa

Postępuj według poniższych sugestii, gdy urządzenie zewnętrzne nie działa zgodnie z oczekiwaniami:

● Włącz urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.

● Upewnij się, że wszystkie podłączenia urządzenia są prawidłowo wykonane.

● Upewnij się, że do urządzenia dociera prąd elektryczny.

● Upewnij się, że urządzenie jest zgodne z systemem operacyjnym (dotyczy to zwłaszcza starszych urządzeń).

● Upewnij się, że zainstalowano prawidłowe sterowniki i zaktualizowano je.

Połączenie sieci bezprzewodowej nie działa

Jeśli połączenie sieci bezprzewodowej nie działa zgodnie z oczekiwaniami, to należy postępować zgodnie z poniższymi sugestiami:

● Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie sieci przewodowej bądź bezprzewodowej, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie sieciowe w obszarze powiadomień pulpitu systemu

Windows, z prawej strony paska zadań. W celu włączenia poszczególnych urządzeń zaznacz pola w menu opcji. Aby wyłączyć urządzenie, odznacz pole wyboru.

● Upewnij się, że urządzenie bezprzewodowe jest włączone.

● Upewnij się, że w obszarze wokół anten komunikacji bezprzewodowej komputera nie ma żadnych przeszkód.

● Upewnij się, że kabel lub modem DSL i jego kabel zasilający są poprawnie podłączone, a wskaźniki świecą.

● Upewnij się, że router bezprzewodowy lub punkt dostępu jest poprawnie podłączony do zasilacza i modemu przewodowego lub DSL, a wskaźniki świecą.

● Rozłącz i podłącz ponownie wszystkie przewody, a następnie wyłącz i włącz ponownie zasilanie.

Rozwiązywanie problemów 85

C Wyładowania elektrostatyczne

Wyładowanie elektrostatyczne polega na uwolnieniu ładunków elektrostatycznych w chwili zetknięcia się dwóch obiektów — dzieje się tak na przykład, gdy po przejściu przez dywan dotknie się metalowej gałki drzwi.

Wyładowanie ładunków elektrostatycznych z palców lub innych przewodników elektrostatycznych może spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera i napędu oraz utracie danych, należy stosować następujące środki ostrożności:

● Jeśli instrukcje usuwania lub instalacji zalecają odłączenie komputera, należy to zrobić po prawidłowym uziemieniu się i przed usunięciem pokrywy.

● Należy przechowywać elementy w opakowaniach zabezpieczonych elektrostatycznie do chwili, gdy gotowe jest wszystko, co potrzebne do ich zainstalowania.

● Należy unikać dotykania styków, przewodów i układów elektrycznych. Należy zredukować obsługę elementów elektronicznych do minimum.

● Należy używać narzędzi antymagnetycznych.

● Przed rozpoczęciem obsługi elementów należy rozładować ładunki elektrostatyczne, dotykając niemalowanej powierzchni metalowej tych elementów.

● Po wyjęciu elementu z komputera należy go umieścić w opakowaniu zabezpieczonym elektrostatycznie.

Aby uzyskać więcej informacji o ładunkach elektrostatycznych lub poprosić o pomoc w usunięciu lub instalacji elementów, należy się skontaktować z pomocą techniczną HP.

86 Załącznik C Wyładowania elektrostatyczne

Indeks

A aktualizacje krytyczne,

oprogramowanie 60

antena WiGig, położenie 8

anteny bezprzewodowe,

położenie 7 anteny WLAN, położenie 7 anteny WWAN, położenie 7

automatyczne hasło funkcji

DriveLock

wyjmowanie 59

wyłączanie 58

B bateria niskie poziomy naładowania

baterii 41

oszczędzanie energii 42

rozładowanie 41

wyświetlanie informacji o

poziomie naładowania 41

bateria, wyszukiwanie informacji

40

bezpieczeństwo, sieć

bezprzewodowa 20

BIOS

aktualizowanie 71

pobieranie aktualizacji 72 sprawdzanie wersji 72

blokada obrotu ekranu LCD

położenie 14

blok klawiszy

położenie 31

C

Certyfikat Autentyczności

Microsoft, etykieta 79

Computer Setup

hasło administratora BIOS 52

hasło funkcji DriveLock 54

nawigacja i wybieranie 70

przywracanie ustawień

fabrycznych 71

czujnik światła otaczającego 8

czyszczenie komputera 62

czytnik kart pamięci, położenie 6,

12

czytnik linii papilarnych 61

czytnik linii papilarnych,

położenie 9

D

DisplayPort

położenie 13

DisplayPort, podłączanie 34

Driver Recovery (Odzyskiwanie sterowników), dysk DVD

tworzenie 65

używanie do przywracania 68

dysk DVD z systemem Windows 7

tworzenie 65

używanie do przywracania 68

dysk twardy

zewnętrzne 49

E elementy

lewa strona 14

prawa strona 12

wyświetlacz 7

elementy sterujące komunikacją bezprzewodową

przycisk 17 system operacyjny 17

etykieta certyfikatu urządzenia

bezprzewodowego 79 etykieta urządzenia Bluetooth 79 etykieta urządzenia WLAN 79

etykiety

Bluetooth 79

Certyfikat Autentyczności

Microsoft 79

certyfikat urządzenia

bezprzewodowego 79 numer seryjny 79

WLAN 79 zgodność z przepisami 79

F

Flesz aparatu, położenie 5

funkcje audio, sprawdzanie 33

G gest obracania na płytce

dotykowej TouchPad 28

gest przewijania na płytce

dotykowej TouchPad 27

gesty na płytce dotykowej

TouchPad

kliknięcie dwoma palcami 28

korzystanie 26

obrót 28

powiększanie przez rozsuwanie

dwóch palców 27 przewijanie 27

głośniki 8

głośność

klawisze 32 przyciski 32 regulowanie 32

gniazda

czytnik kart pamięci 6, 12

karta inteligentna 15

wejście audio (mikrofonowe)

6, 14

wyjście audio (słuchawkowe)

6, 14

gniazdo kart inteligentnych 15

Gniazdo kart pamięci SIM 6, 13

gniazdo mikrofonowe (wejście

audio), położenie 6, 14

gniazdo słuchawkowe (wyjście

audio) 6, 14

GPS 23

H hasła

administrator 51

administrator systemu BIOS

52

DriveLock 54

użytkownik 51 hasło administratora 51

hasło funkcji DriveLock

opis 54

Indeks 87

ustawianie 55

wprowadzanie 56

wyłączanie 58

zmiana 57

hasło użytkownika 51

hibernacja

uruchamianie 38 wychodzenie 38

HP Client Security Manager 60

HP Recovery Disc Creator,

używanie 65

I informacje o zgodności z przepisami etykieta zgodności

z przepisami 79

etykiety certyfikatów urządzeń

bezprzewodowych 79

K

kabel USB, podłączanie 48

kable

USB 48

kamera internetowa 5, 7, 8, 33

kamera internetowa, położenie 7,

8

karta inteligentna

definicja 46 wkładanie 46

wyjmowanie 47

karta Java Card

definicja 46 wkładanie 46

wyjmowanie 47

karta pamięci

obsługiwane formaty 45 wkładanie 45 wyjmowanie 45

karta pamięci, położenie 6, 12

klawiatura numeryczna

wbudowana numeryczna 11

klawiatura numeryczna, zewnętrzna

korzystanie 31 num lock 31

klawisze

esc 11 fn 11 funkcyjne 11

głośność 32

Klawisz systemu Windows 11

multimedia 32

klawisze funkcyjne, położenie 11 klawisz esc, położenie 11

klawisz fn, położenie 11, 31

klawisz systemu Windows,

położenie 11

komputer, podróżowanie 82

koncentratory 47 koncentratory USB 47

konfiguracja połączenia

internetowego 20 konfiguracja sieci WLAN 20

konserwacja 62

Kopia zapasowa/Przywracanie

66

kopie zapasowe

przywracanie danych 67

tworzenie 65

korzystanie

stany oszczędzania energii 37

zewnętrzne źródło zasilania

43

krytycznie niski poziom

naładowania baterii 37

Ł łączenie z publiczną siecią

WLAN 21 łączenie z siecią WLAN 21

łączenie z siecią WLAN

przedsiębiorstwa 21

M mikrofon wewnętrzny, położenie

5

mikrofony wewnętrzne 8, 12

moduł HP Mobile Broadband,

wyłączony 22

multimedia, skróty klawiaturowe

32

mysz, zewnętrzna

ustawianie preferencji 26

N

napęd optyczny 49

napędy

optyczne 49 twarde 49 zewnętrzne 49

naprawa podczas uruchamiania,

używanie 67

naprawa podczas uruchamiania systemu Windows, używanie

67

narzędzia odzyskiwania 64

narzędzia odzyskiwania,

Windows 67

narzędzia tworzenia kopii

zapasowych 64

narzędzie konfiguracyjne

nawigacja i wybieranie 70

przywracanie ustawień

fabrycznych 71

nazwa i numer produktu,

komputer 79

niski poziom naładowania baterii

41

nośnik do odzyskiwania,

tworzenie 65

nośnik do odzyskiwania, używanie

do odzyskiwania 68

nośniki 38 nośniki z funkcją odczytu 38 nośniki z funkcją zapisu 38

nośnik z systemem Windows 7

tworzenie 65

używanie do przywracania 68

numer seryjny 79 numer seryjny, komputer 79

num lock, zewnętrzna klawiatura

numeryczna 31

O obsługa starszego standardu,

USB 70

obsługa starszego standardu

USB 70

Obszar płytki dotykowej TouchPad

położenie 9

odtwarzanie dysku twardego 68

opcjonalne urządzenia

zewnętrzne, korzystanie 49

oprogramowanie

aktualizacje krytyczne 60

antywirusowe 59

zapora 60

oprogramowanie antywirusowe

59

oprogramowanie zapory 60

88 Indeks

oszczędność, energia 42

otwory wentylacyjne 5

P partycja HP Recovery

sprawdzanie istnienia 68 używanie do odzyskiwania 68 partycja odzyskiwania 68

płytka dotykowa TouchPad

korzystanie 26

przyciski 9

podróżowanie z komputerem 79,

82

port ładowania USB 3.0 (zasilany),

położenie 13

Port USB 3.0 14

porty

DisplayPort 13, 34

ładowania USB 3.0 (zasilany)

13

porty USB 14

powiększanie przez kliknięcie dwoma palcami, gest na płytce

dotykowej TouchPad 28

powiększanie przez rozsuwanie dwóch palców, gest na płytce

dotykowej TouchPad 27

problemy, rozwiązywanie 83

przycisk głośności, położenie 5,

14

przyciski

głośność 5, 14, 32

lewy przycisk płytki dotykowej

TouchPad 9

multimedia 32

prawy przycisk płytki dotykowej

TouchPad 9

zasilanie 6, 12, 37

przyciski sterujące multimediami

32

przycisk komunikacji

bezprzewodowej 17

Przycisk Windows

położenie 8

przycisk zasilania 37

przycisk zasilania, położenie 6,

12

przywracanie dysku twardego 68 przywracanie f11 68

S sieć bezprzewodowa (WLAN)

bezpieczeństwo 20

korzystanie 18

łączenie z publiczną siecią

WLAN 21

łączenie z siecią WLAN

przedsiębiorstwa 21 podłączanie 21

wymagany sprzęt 20

SIM

zasięg 21

wkładanie 22

skróty klawiaturowe 31 korzystanie 31 opis 31

skróty klawiaturowe multimediów

32

słuchawki i mikrofony,

podłączanie 33

Sprawdzanie baterii 41

sprawdzanie funkcji audio 33

stany oszczędzania energii 37

system, odzyskiwanie 66

system nie odpowiada 37

Ś

środowisko pracy 80

T testowanie zasilacza prądu

przemiennego 44

tryb uśpienia

uruchamianie 38 wychodzenie 38

U urządzenia USB

opis 47

podłączanie 48 usuwanie 48

urządzenia wskazujące,

konfigurowanie preferencji 26

urządzenia zewnętrzne 49

urządzenie Bluetooth 17, 23

urządzenie WLAN 18, 79

urządzenie WWAN 17, 21

ustawianie funkcji ochrony hasłem

przy wznowieniu 39

ustawianie opcji zasilania 37

W wbudowana klawiatura

numeryczna, położenie 11, 31

wejściowe gniazdo audio

(mikrofonowe), położenie 6, 14

wideo 34

włącznik, zasilanie 37 włącznik zasilania 37

wskaźnik caps lock, położenie 10

wskaźniki

caps lock 10

komunikacja bezprzewodowa

10 num lock 10 płytka dotykowa TouchPad 10 wyciszenie mikrofonu 10

zasilacz prądu przemiennego/

bateria 13

wskaźnik komunikacji

bezprzewodowej 10, 17

wskaźnik num lock 10

wskaźnik płytki dotykowej

TouchPad, położenie 10

wskaźnik wyciszenia mikrofonu,

położenie 10

Wskaźnik zasilacza prądu

przemiennego/baterii 13

wyjściowe gniazdo audio

(słuchawkowe), położenie 6, 14

wyładowania elektrostatyczne 86

wyłączanie komputera 37

Z

zamykanie 37

zasilacz prądu przemiennego,

testowanie 44

zasilanie 80

bateria 40

opcje 37

oszczędzanie 42

zasilanie, złącze 13

zasilanie z baterii 40

zewnętrzne napędy 49

zewnętrzne źródło zasilania,

korzystanie 43

złącze zasilania 13

Indeks 89

advertisement

Key Features

  • Hybrid (2-in-1) Convertible (Detachable) Silver
  • Intel® Core™ M M-5Y10c 0.8 GHz
  • Touchscreen 29.5 cm (11.6") HD 1366 x 768 pixels LED backlight Gloss 16:9
  • 4 GB LPDDR3-SDRAM 1600 MHz
  • 128 GB SSD
  • Intel® HD Graphics 5300
  • Bluetooth 4.0
  • Lithium Polymer (LiPo) 54 Wh 45 W
  • Windows 8.1 Pro 64-bit

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents