HP 14q-bu000 Laptop PC Οδηγίες λειτουργίας

Add to My manuals
76 Pages

advertisement

HP 14q-bu000 Laptop PC Οδηγίες λειτουργίας | Manualzz

Οδηγός χρήσης

© Copyright 2017 HP Development Company,

L.P.

Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που

ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται

από την HP Inc. κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες

Intel, Celeron και Pentium είναι εμπορικά

σήματα της Intel Corporation στις Ηνωμένες

Πολιτείες και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η

ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή

εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις

Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες/

περιοχές.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να

αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές

εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

της HP είναι αυτές που ορίζονται στις ρητές

δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα

προϊόντα και αυτές τις υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται στο παρόν δεν πρέπει να

εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα

φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά

σφάλματα ή παραλείψεις που

περιλαμβάνονται στο παρόν.

Δεύτερη έκδοση: Αύγουστος 2017

Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2017

Αριθμός εγγράφου: 923856-152

Σημείωση για το προϊόν

Ο οδηγός αυτός περιγράφει χαρακτηριστικά

που είναι κοινά στα περισσότερα προϊόντα.

Ορισμένα χαρακτηριστικά μπορεί να μην είναι

διαθέσιμα στο δικό σας υπολογιστή.

Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα

ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και

ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα

οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS

για την πλήρη αξιοποίηση της

λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows

10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική

λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις, ενδέχεται να

ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών

Internet, καθώς και να υπάρξουν πρόσθετες

απαιτήσεις στο μέλλον. Για λεπτομέρειες,

επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com

.

Για να βρείτε τους πιο πρόσφατους οδηγούς

χρήσης ή τα πιο πρόσφατα εγχειρίδια για το

προϊόν σας, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/support και επιλέξτε τη

γλώσσα σας. Επιλέξτε Βρείτε το προϊόν σας,

και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται

στην οθόνη.

Όροι χρήσης λογισμικού

Εγκαθιστώντας, αντιγράφοντας, λαμβάνοντας ή χρησιμοποιώντας με άλλον τρόπο

οποιοδήποτε προϊόν λογισμικού

προεγκατεστημένο σε αυτόν τον υπολογιστή,

συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους

της Άδειας χρήσης τελικού χρήστη της HP. Εάν

δεν αποδέχεστε τους όρους της άδειας χρήσης,

το μοναδικό μέτρο επανόρθωσης που έχετε

στη διάθεσή σας είναι να επιστρέψετε

ολόκληρο το προϊόν (υλικό και λογισμικό),

εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί, εντός 14

ημερών και να λάβετε πλήρη αποζημίωση

σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής

χρημάτων του καταστήματος πώλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να

ζητήσετε πλήρη αποζημίωση της αξίας του

υπολογιστή, επικοινωνήστε με το κατάστημα

πώλησης.

Προειδοποίηση σχετικά με την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!

Για να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού λόγω θερμότητας ή υπερθέρμανσης του

υπολογιστή, μην τοποθετείτε τον υπολογιστή επάνω στα πόδια σας και μην φράζετε τους αεραγωγούς. Να

χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή μόνο επάνω σε σκληρή και επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι ο αεραγωγός

δεν φράζεται από κάποια άλλη σκληρή επιφάνεια, όπως προαιρετικό εκτυπωτή που βρίσκεται δίπλα στον

υπολογιστή, ή από κάποια μαλακή επιφάνεια, όπως μαξιλάρια, χοντρά υφάσματα ή ρούχα. Επίσης, μην

αφήνετε το τροφοδοτικό AC να έρχεται σε επαφή με το δέρμα σας ή με μαλακή επιφάνεια, όπως μαξιλάρια,

χοντρά υφάσματα ή ρούχα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο υπολογιστής και το τροφοδοτικό AC πληρούν

τα όρια θερμοκρασίας επιφανειών στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης, όπως αυτά ορίζονται από το διεθνές

πρότυπο για την ασφάλεια εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών (IEC 60950).

iii

iv Προειδοποίηση σχετικά με την ασφάλεια

Ρύθμιση διαμόρφωσης επεξεργαστή (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Επιλεγμένα προϊόντα είναι διαμορφωμένα με επεξεργαστή Intel® Pentium® N35xx/N37xx series ή Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx series και λειτουργικό σύστημα Windows®. Εάν ο υπολογιστής

σας διαθέτει την παραπάνω διαμόρφωση, μην αλλάξετε τη ρύθμιση διαμόρφωσης των επεξεργαστών στο

msconfig.exe από 4 ή 2 επεξεργαστές σε 1. Διαφορετικά, δεν θα γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή. Θα

πρέπει να πραγματοποιήσετε επαναφορά των εργοστασιακών επιλογών για να επαναφέρετε τις αρχικές

ρυθμίσεις.

v

vi Ρύθμιση διαμόρφωσης επεξεργαστή (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

Πίνακας περιεχομένων

1 Σωστή έναρξη χρήσης .................................................................................................................................... 1

Βέλτιστες πρακτικές .............................................................................................................................................. 1

Περισσότεροι πόροι ΗΡ ......................................................................................................................................... 2

2 Εξοικείωση με τον υπολογιστή ....................................................................................................................... 4

Εντοπισμός υλικού ................................................................................................................................................ 4

Εντοπισμός λογισμικού ......................................................................................................................................... 4

Δεξιά πλευρά ......................................................................................................................................................... 5

Αριστερή πλευρά ................................................................................................................................................... 6

Οθόνη ..................................................................................................................................................................... 8

Περιοχή πληκτρολογίου ........................................................................................................................................ 9

TouchPad ............................................................................................................................................. 9

Φωτεινές ενδείξεις ............................................................................................................................ 10

Κουμπί ............................................................................................................................................... 11

Ειδικά πλήκτρα .................................................................................................................................. 12

Πλήκτρα ενεργειών ........................................................................................................................... 13

Κάτω πλευρά ....................................................................................................................................................... 14

Ετικέτες ................................................................................................................................................................ 15

3 Σύνδεση σε δίκτυο ....................................................................................................................................... 17

Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο ............................................................................................................................. 17

Χρήση των στοιχείων ελέγχου ασύρματης λειτουργίας .................................................................. 17

Πλήκτρο λειτουργίας αεροπλάνου ................................................................................ 17

Στοιχεία ελέγχου λειτουργικού συστήματος ................................................................. 17

Σύνδεση σε δίκτυο WLAN .................................................................................................................. 18

Χρήση της μονάδας HP Mobile Broadband (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) ................................... 19

Χρήση του GPS (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) .............................................................................. 19

Χρήση των ασύρματων συσκευών Bluetooth (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) .............................. 19

Σύνδεση συσκευών Bluetooth ........................................................................................ 20

Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο—LAN (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) ............................................................. 20

Σύνδεση σε φορητή συσκευή (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) .......................................................................... 21

4 Χρήση των λειτουργιών ψυχαγωγίας ............................................................................................................. 22

Χρήση της κάμερας .............................................................................................................................................. 22

Χρήση του ήχου ................................................................................................................................................... 22

Σύνδεση ηχείων ................................................................................................................................. 22

vii

viii

Σύνδεση ακουστικών ........................................................................................................................ 22

Σύνδεση σετ ακουστικών-μικροφώνου ........................................................................................... 23

Χρήση των ρυθμίσεων ήχου ............................................................................................................. 23

Χρήση του βίντεο ................................................................................................................................................. 23

Σύνδεση συσκευών εικόνας με καλώδιο VGA (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) .............................. 24

Σύνδεση συσκευών βίντεο με καλώδιο HDMI (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) .............................. 24

Ρύθμιση ήχου HDMI ........................................................................................................ 25

Εντοπισμός και σύνδεση με ασύρματες οθόνες συμβατές με το Miracast (μόνο σε επιλεγμένα

προϊόντα) ........................................................................................................................................... 26

5 Περιήγηση στην οθόνη ................................................................................................................................. 27

Χρήση των κινήσεων του TouchPad και της οθόνης αφής ................................................................................. 27

Πάτημα .............................................................................................................................................. 27

Ζουμ με τσίμπημα δύο δαχτύλων ..................................................................................................... 28

Ολίσθηση με δύο δάχτυλα (μόνο στο TouchPad) ............................................................................. 28

Πάτημα με δύο δάχτυλα (μόνο στο TouchPad) ................................................................................. 28

Πάτημα με τέσσερα δάχτυλα (μόνο στο TouchPad) ......................................................................... 29

Πέρασμα με τρία δάχτυλα (μόνο στο TouchPad) .............................................................................. 29

Ολίσθηση με ένα δάχτυλο (μόνο σε οθόνη αφής) ............................................................................ 30

Χρήση προαιρετικού πληκτρολογίου ή ποντικιού ............................................................................................. 30

Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) ................................................................. 30

6 Διαχείριση ενέργειας ................................................................................................................................... 31

Χρήση της αναστολής λειτουργίας ή της αδρανοποίησης .................................................................................. 31

Εκκίνηση και έξοδος από την αναστολή λειτουργίας ...................................................................... 31

Εκκίνηση και έξοδος από την αδρανοποίηση (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) ............................... 32

Τερματισμός λειτουργίας (απενεργοποίηση) του υπολογιστή .......................................................................... 32

Χρήση του εικονιδίου λειτουργίας και των επιλογών λειτουργίας ................................................................... 33

Λειτουργία με τροφοδοσία από μπαταρία .......................................................................................................... 33

Χρήση του HP Fast Charge (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) ............................................................ 34

Εμφάνιση φόρτισης μπαταρίας ........................................................................................................ 34

Εύρεση πληροφοριών για τις μπαταρίες στο HP Support Assistant (μόνο σε επιλεγμένα

προϊόντα) ........................................................................................................................................... 34

Εξοικονόμηση ενέργειας μπαταρίας ................................................................................................. 34

Αναγνώριση χαμηλών επιπέδων μπαταρίας .................................................................................... 35

Αντιμετώπιση χαμηλού επιπέδου φόρτισης μπαταρίας .................................................................. 35

Αντιμετώπιση χαμηλού επιπέδου φόρτισης μπαταρίας όταν υπάρχει διαθέσιμη

εξωτερική τροφοδοσία .................................................................................................. 35

Αντιμετώπιση χαμηλού επιπέδου φόρτισης μπαταρίας όταν δεν υπάρχει

διαθέσιμη πηγή τροφοδοσίας ........................................................................................ 35

Αντιμετώπιση χαμηλού επιπέδου φόρτισης μπαταρίας όταν ο υπολογιστής δεν

μπορεί να πραγματοποιήσει έξοδο από την αδρανοποίηση ......................................... 36

Μπαταρία αντικατάστασης από τον χρήστη ..................................................................................... 36

Αφαίρεση μπαταρίας αντικατάστασης από τον χρήστη ................................................ 36

Αποθήκευση μπαταρίας αντικατάστασης από τον χρήστη ......................... 36

Απόρριψη μπαταρίας αντικατάστασης από τον χρήστη .............................. 37

Λειτουργία με εξωτερική τροφοδοσία ................................................................................................................ 37

7 Συντήρηση του υπολογιστή .......................................................................................................................... 39

Βελτίωση της απόδοσης ...................................................................................................................................... 39

Χρήση της Ανασυγκρότησης Δίσκων ................................................................................................ 39

Χρήση της Εκκαθάρισης Δίσκου ........................................................................................................ 39

Χρήση του HP 3D DriveGuard (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) ........................................................ 39

Οι καταστάσεις του HP 3D DriveGuard ........................................................................... 40

Ενημέρωση εφαρμογών και προγραμμάτων οδήγησης ..................................................................................... 40

Καθαρισμός του υπολογιστή ............................................................................................................................... 40

Διαδικασίες καθαρισμού ................................................................................................................... 41

Καθαρισμός της οθόνης .................................................................................................. 41

Καθαρισμός πλαϊνών πλευρών ή καλύμματος .............................................................. 41

Καθαρισμός TouchPad, πληκτρολογίου ή ποντικιού (σε επιλεγμένα προϊόντα) .......... 41

Ταξίδια ή αποστολή του υπολογιστή .................................................................................................................. 42

8 Προστασία του υπολογιστή και των πληροφοριών ......................................................................................... 43

Χρήση των κωδικών πρόσβασης ........................................................................................................................ 43

Ορισμός κωδικών πρόσβασης στα Windows .................................................................................... 44

Ορισμός κωδικών πρόσβασης στο Setup Utility (BIOS) .................................................................... 44

Χρήση του Windows Hello (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) ............................................................................... 45

Χρήση του λογισμικού ασφαλείας για το Internet ............................................................................................. 45

Χρήση του λογισμικού προστασίας από ιούς ................................................................................... 45

Χρήση του λογισμικού τείχους προστασίας ..................................................................................... 46

Εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού ............................................................................................................ 46

Χρήση του HP Touchpoint Manager (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) ................................................................ 46

Προστασία του ασύρματου δικτύου ................................................................................................................... 47

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας εφαρμογών και πληροφοριών ................................................................ 47

Χρήση προαιρετικού καλωδίου ασφαλείας (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) .................................................... 47

9 Χρήση του Setup Utility (BIOS) ...................................................................................................................... 48

Εκκίνηση του Setup Utility (BIOS) ....................................................................................................................... 48

Ενημέρωση του Setup Utility (BIOS) .................................................................................................................... 48

Καθορισμός της έκδοσης BIOS .......................................................................................................... 48

ix

x

Λήψη ενημέρωσης του BIOS ............................................................................................................. 49

10 Χρήση του HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .............................................................................................. 51

Λήψη του HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) σε μονάδα USB ........................................................................... 52

11 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επαναφορά και αποκατάσταση ............................................................. 53

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης και αντιγράφων ασφαλείας ...................................................................... 53

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης HP (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) ........................................ 54

Χρήση των εργαλείων των Windows .................................................................................................................. 55

Επαναφορά και αποκατάσταση .......................................................................................................................... 55

Αποκατάσταση μέσω του HP Recovery Manager ............................................................................. 56

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε ........................................................................ 56

Χρήση του διαμερίσματος αποκατάστασης HP (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) .......... 57

Χρήση μέσων αποκατάστασης ΗΡ για αποκατάσταση .................................................. 57

Αλλαγή της σειράς εκκίνησης του υπολογιστή .............................................................. 58

Κατάργηση του διαμερίσματος αποκατάστασης HP (μόνο σε επιλεγμένα

προϊόντα) ........................................................................................................................ 58

12 Προδιαγραφές ........................................................................................................................................... 59

Τροφοδοσία εισόδου ........................................................................................................................................... 59

Περιβάλλον λειτουργίας ..................................................................................................................................... 60

13 Ηλεκτροστατική εκκένωση ......................................................................................................................... 61

14 Προσβασιμότητα ....................................................................................................................................... 62

Υποστηριζόμενες βοηθητικές τεχνολογίες ......................................................................................................... 62

Επικοινωνία με την υποστήριξη πελατών .......................................................................................................... 62

Ευρετήριο ...................................................................................................................................................... 63

1 Σωστή έναρξη χρήσης

Αυτός ο υπολογιστής είναι ένα ισχυρό εργαλείο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την εργασία και

την ψυχαγωγία σας. Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές μετά την

εγκατάσταση του υπολογιστή, διασκεδαστικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε με τον υπολογιστή σας και

πού μπορείτε να βρείτε περισσότερους πόρους HP.

Βέλτιστες πρακτικές

Αφού εγκαταστήσετε και δηλώσετε τον υπολογιστή, συνιστάται να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για

να αξιοποιήσετε πλήρως την έξυπνη επένδυσή σας:

● Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας της μονάδας σκληρού δίσκου δημιουργώντας μέσα

αποκατάστασης. Ανατρέξτε στην ενότητα

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επαναφορά και

αποκατάσταση στη σελίδα 53 .

● Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, συνδεθείτε σε ένα ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο. Για λεπτομέρειες,

ανατρέξτε στην ενότητα

Σύνδεση σε δίκτυο στη σελίδα 17 .

● Εξοικειωθείτε με το υλικό και το λογισμικό του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε

στις ενότητες

Εξοικείωση με τον υπολογιστή στη σελίδα 4 και

Χρήση των λειτουργιών ψυχαγωγίας

στη σελίδα 22 .

Ενημερώστε το λογισμικό προστασίας από ιούς ή αγοράστε ένα. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του

λογισμικού προστασίας από ιούς στη σελίδα 45

.

Βέλτιστες πρακτικές 1

Περισσότεροι πόροι ΗΡ

Για να βρείτε πόρους που παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν, πληροφορίες χρήσης κ.ά.,

χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα.

Πηγή Περιεχόμενα

Οδηγίες εγκατάστασης ● Επισκόπηση της εγκατάστασης και των λειτουργιών του

υπολογιστή

Υποστήριξη HP

Για υποστήριξη από την ΗΡ, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support .

● Οnline συνομιλία με τεχνικό της ΗΡ

● Τηλέφωνα υποστήριξης

● Βίντεο με την αντικατάσταση εξαρτημάτων (μόνο σε επιλεγμένα

προϊόντα)

● Οδηγοί συντήρησης και σέρβις

● Εύρεση κέντρου επισκευής της ΗΡ

Οδηγός ασφάλειας & άνεσης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον οδηγό:

▲ Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Βοήθεια και

υποστήριξη HP και έπειτα επιλέξτε Τεκμηρίωση της

HP.

‒ ή –

▲ Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε HP και έπειτα επιλέξτε Τεκμηρίωση της HP.

‒ ή –

▲ Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/ergo .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην

τελευταία έκδοση του οδηγού χρήσης, πρέπει να

είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

● Σωστή εγκατάσταση του σταθμού εργασίας

● Οδηγίες για τη στάση του σώματος και τις συνήθειες εργασίας που

αυξάνουν την άνεση και μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού

● Πληροφορίες ηλεκτρικής και μηχανικής ασφάλειας

Σημειώσεις κανονισμών, ασφάλειας και περιβάλλοντος

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το έγγραφο:

▲ Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Βοήθεια και

υποστήριξη HP και έπειτα επιλέξτε Τεκμηρίωση της

HP.

‒ ή –

▲ Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε HP και έπειτα επιλέξτε Τεκμηρίωση της HP.

● Σημαντικές σημειώσεις κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων

πληροφοριών για τη σωστή απόρριψη της μπαταρίας, εάν

χρειαστεί.

Περιορισμένη εγγύηση*

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το έγγραφο:

▲ Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Βοήθεια και

υποστήριξη HP και έπειτα επιλέξτε Τεκμηρίωση της

HP.

‒ ή –

▲ Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε HP και έπειτα επιλέξτε Τεκμηρίωση της HP.

‒ ή –

● Πληροφορίες εγγύησης του υπολογιστή

2 Κεφάλαιο 1 Σωστή έναρξη χρήσης

Πηγή Περιεχόμενα

▲ Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/ orderdocuments .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην

τελευταία έκδοση του οδηγού χρήσης, πρέπει να

είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

*Η Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ βρίσκεται στους οδηγούς χρήσης του προϊόντος σας ή/και στο CD ή DVD που περιλαμβάνεται στη

συσκευασία. Σε ορισμένες χώρες/περιοχές, η ΗΡ μπορεί να παρέχει την εγγύηση σε έντυπη μορφή στη συσκευασία. Στις χώρες/

περιοχές όπου η εγγύηση δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή, μπορείτε να ζητήσετε ένα έντυπο αντίγραφο από τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/orderdocuments . Για τα προϊόντα που αγοράστηκαν σε Ασία-Ειρηνικό, μπορείτε να στείλετε επιστολή στην

ΗΡ, στη διεύθυνση POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Θα πρέπει να συμπεριλάβετε το όνομα του

προϊόντος σας και το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου και την ταχυδρομική σας διεύθυνση.

Περισσότεροι πόροι ΗΡ 3

2 Εξοικείωση με τον υπολογιστή

Ο υπολογιστής σας διαθέτει κορυφαία εξαρτήματα. Αυτό το κεφάλαιο παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα

εξαρτήματα του υπολογιστή σας, τις θέσεις που βρίσκονται και τον τρόπο που λειτουργούν.

Εντοπισμός υλικού

Για να δείτε το υλικό που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας:

▲ Πληκτρολογήστε τις λέξεις διαχείριση συσκευών στο πλαίσιο αναζήτησης της γραμμής εργασιών

και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εφαρμογή Διαχείριση συσκευών.

Θα εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις συσκευές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας.

Για να βρείτε πληροφορίες για τα στοιχεία υλικού του συστήματος και τον αριθμό έκδοσης του BIOS του

συστήματος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων fn + esc (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα).

Εντοπισμός λογισμικού

Για να δείτε το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας:

▲ Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη.

‒ ή –

Κάντε δεξί κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εφαρμογές και δυνατότητες.

4 Κεφάλαιο 2 Εξοικείωση με τον υπολογιστή

Δεξιά πλευρά

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Στοιχείο

(1) Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας

Φωτεινή ένδειξη μονάδας δίσκου

Περιγραφή

● Αναμμένη: Ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.

● Αναβοσβήνει: Ο υπολογιστής βρίσκεται σε αναστολή

λειτουργίας, μια κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Ο

υπολογιστής διακόπτει την παροχή τροφοδοσίας στην

οθόνη και σε άλλα μη απαραίτητα εξαρτήματα.

● Σβηστή: Ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος ή σε

αδρανοποίηση. Η αδρανοποίηση είναι μια κατάσταση

εξοικονόμησης ενέργειας που καταναλώνει την ελάχιστη

δυνατή ποσότητα ενέργειας.

● Αναβοσβήνει λευκή: Πραγματοποιείται πρόσβαση στη

μονάδα σκληρού δίσκου.

Συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης

Θύρα USB 2.0

Μονάδα οπτικού δίσκου (μόνο σε επιλεγμένα

προϊόντα)

Πραγματοποιεί ανάγνωση προαιρετικών καρτών μνήμης που

χρησιμοποιούνται για αποθήκευση, διαχείριση, κοινή χρήση ή

πρόσβαση σε πληροφορίες.

Για να τοποθετήσετε μια κάρτα:

1.

Κρατήστε την κάρτα με την ετικέτα προς τα πάνω και τους

ακροδέκτες προς τον υπολογιστή.

2.

Τοποθετήστε την κάρτα στη συσκευή ανάγνωσης καρτών

μνήμης και πιέστε τη μέχρι να εφαρμόσει στη θέση της.

Για να αφαιρέσετε μια κάρτα:

▲ Τραβήξτε την κάρτα έξω από τη συσκευή ανάγνωσης

καρτών μνήμης.

Συνδέει μια συσκευή USB, όπως κινητό τηλέφωνο, κάμερα,

συσκευή παρακολούθησης δραστηριοτήτων (Activity tracker) ή smartwatch, και παρέχει μεταφορά δεδομένων.

Ανάλογα με το μοντέλο του υπολογιστή, πραγματοποιεί

ανάγνωση οπτικών δίσκων ή ανάγνωση και εγγραφή σε

οπτικούς δίσκους.

Εξάγει τη θήκη δίσκου της μονάδας οπτικού δίσκου.

Κουμπί εξαγωγής θήκης μονάδας οπτικού

δίσκου (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προαιρετικού καλωδίου

ασφαλείας στον υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καλώδιο ασφαλείας είναι σχεδιασμένο να

λειτουργεί αποτρεπτικά και ενδέχεται να μην μπορεί να

προστατεύσει τον υπολογιστή από ακατάλληλο χειρισμό ή

κλοπή.

Δεξιά πλευρά 5

Αριστερή πλευρά

(4)

(5)

(7)

(8)

Στοιχείο

(1)

(2)

(3)

(6)

Σύνδεση τροφοδοσίας

Περιγραφή

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση τροφοδοτικού AC.

φωτεινή ένδειξη τροφοδοτικού AC και

μπαταρίας

Αεραγωγός

Θύρα εξωτερικής οθόνης (μόνο σε επιλεγμένα

προϊόντα)

● Λευκή: Το τροφοδοτικό AC είναι συνδεδεμένο και η

μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

● Αναβοσβήνει λευκή: Το τροφοδοτικό AC είναι

αποσυνδεδεμένο και η μπαταρία έχει φτάσει σε χαμηλό

επίπεδο φόρτισης.

● Πορτοκαλί: Το τροφοδοτικό AC είναι συνδεδεμένο και η

μπαταρία φορτίζεται.

● Σβηστή: Η μπαταρία δεν φορτίζεται.

Επιτρέπει τη ροή αέρα για την ψύξη των εσωτερικών

εξαρτημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ανεμιστήρας του υπολογιστή εκκινείται

αυτόματα για την ψύξη των εσωτερικών εξαρτημάτων και την

πρόληψη της υπερθέρμανσης. Η ενεργοποίηση και

απενεργοποίηση του εσωτερικού ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια

της κανονικής λειτουργίας είναι φυσιολογικές ενέργειες.

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση εξωτερικής οθόνης ή προβολέα

VGA.

Υποδοχή/φωτεινές ενδείξεις κατάστασης RJ-45

(δικτύου)

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός καλωδίου δικτύου.

● Λευκή: Το δίκτυο είναι συνδεδεμένο.

● Πορτοκαλί: Υπάρχει δραστηριότητα στο δίκτυο.

Θύρα HDMI

Θύρες USB 3.x SuperSpeed (2)

Σύνθετη υποδοχή εξόδου ήχου (ακουστικών)/

εισόδου ήχου (μικροφώνου)

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προαιρετικής συσκευής εικόνας ή ήχου, π.χ. τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας, συμβατής

ψηφιακής συσκευής ή συσκευής ήχου ή συσκευής διασύνδεσης

πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI) υψηλής ταχύτητας.

Συνδέστε μια συσκευή USB, όπως κινητό τηλέφωνο, κάμερα,

συσκευή παρακολούθησης δραστηριοτήτων (activity tracker) ή smartwatch, και μεταφέρετε δεδομένα με υψηλή ταχύτητα.

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προαιρετικών

τροφοδοτούμενων στερεοφωνικών ηχείων, ακουστικών,

ακουστικών αυτιών, σετ ακουστικών-μικροφώνου ή καλωδίου

τηλεοπτικού ήχου. Επίσης, χρησιμοποιείται για τη σύνδεση

προαιρετικού μικροφώνου για σετ ακουστικών-μικροφώνου.

6 Κεφάλαιο 2 Εξοικείωση με τον υπολογιστή

Στοιχείο Περιγραφή

Αυτή η υποδοχή δεν υποστηρίζει προαιρετικά αυτόνομα

μικρόφωνα.

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού,

ρυθμίστε την ένταση του ήχου προτού φορέσετε τα ακουστικά,

τα ακουστικά αυτιών ή το σετ ακουστικών-μικροφώνου. Για

πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε

στις Σημειώσεις κανονισμών, ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον οδηγό:

▲ Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Βοήθεια και

υποστήριξη HP και έπειτα επιλέξτε Τεκμηρίωση της HP.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδεθεί μια συσκευή στην υποδοχή, τα

ηχεία του υπολογιστή απενεργοποιούνται.

Αριστερή πλευρά 7

Οθόνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην εικόνα που μοιάζει περισσότερο με τον υπολογιστή που διαθέτετε.

Στοιχείο Περιγραφή

(1) Κεραίες WLAN* Στέλνουν και λαμβάνουν ασύρματα σήματα για την επικοινωνία με

ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN).

Αναμμένη: Χρησιμοποιούνται μία ή περισσότερες κάμερες.

(2)

(3)

Φωτεινή ένδειξη κάμερας

Κάμερα Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε συνομιλία μέσω βίντεο, εγγραφή

βίντεο και καταγραφή εικόνων. Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της

κάμερας, ανατρέξτε στην ενότητα

Χρήση της κάμερας

στη σελίδα 22 . Ορισμένες κάμερες επιτρέπουν επίσης τη σύνδεση

στα Windows με αναγνώριση προσώπου, αντί κωδικού πρόσβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα

Χρήση του

Windows Hello (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) στη σελίδα 45

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες της κάμερας διαφέρουν ανάλογα με το

υλικό της κάμερας και το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στο

προϊόν.

Πραγματοποιεί εγγραφή ήχου.

(4) Εσωτερικό μικρόφωνο

* Οι κεραίες δεν είναι ορατές από το εξωτερικό του υπολογιστή και η θέση της κεραίας ποικίλει. Για βέλτιστη μετάδοση, φροντίστε να

μην υπάρχουν εμπόδια στο χώρο γύρω από τις κεραίες.

Για να δείτε τις σημειώσεις κανονισμών για τις ασύρματες συσκευές, ανατρέξτε στην ενότητα Σημειώσεις κανονισμών, ασφάλειας και

περιβάλλοντος που ισχύει για τη χώρα/περιοχή σας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον οδηγό:

▲ Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Βοήθεια και υποστήριξη HP και έπειτα επιλέξτε Τεκμηρίωση της HP.

8 Κεφάλαιο 2 Εξοικείωση με τον υπολογιστή

Περιοχή πληκτρολογίου

TouchPad

Στοιχείο

(1) Ζώνη TouchPad

(2)

(3)

Αριστερό κουμπί TouchPad

Δεξί κουμπί TouchPad

Περιγραφή

Διαβάζει τις κινήσεις των δαχτύλων σας και μετακινεί το δείκτη ή ενεργοποιεί στοιχεία στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην

ενότητα Χρήση των κινήσεων του TouchPad και της οθόνης

αφής στη σελίδα 27

.

Λειτουργεί όπως το αριστερό κουμπί ενός εξωτερικού

ποντικιού.

Λειτουργεί όπως το δεξί κουμπί ενός εξωτερικού ποντικιού.

Περιοχή πληκτρολογίου 9

Φωτεινές ενδείξεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην εικόνα που μοιάζει περισσότερο με τον υπολογιστή που διαθέτετε.

Στοιχείο

(1)

(2)

Φωτεινή ένδειξη caps lock

Φωτεινή ένδειξη σίγασης

Περιγραφή

Αναμμένη: Η λειτουργία caps lock είναι ενεργοποιημένη και τα

πλήκτρα γράφουν κεφαλαίους χαρακτήρες.

● Πορτοκαλί: Ο ήχος του υπολογιστή είναι

απενεργοποιημένος.

● Σβηστή: Ο ήχος του υπολογιστή είναι ενεργοποιημένος.

10 Κεφάλαιο 2 Εξοικείωση με τον υπολογιστή

Κουμπί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην εικόνα που μοιάζει περισσότερο με τον υπολογιστή που διαθέτετε.

Στοιχείο

Κουμπί λειτουργίας

Περιγραφή

● Όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, πατήστε το

κουμπί για να τον ενεργοποιήσετε.

● Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, πατήστε στιγμιαία

το κουμπί για να εκκινήσετε την αναστολή λειτουργίας.

● Όταν ο υπολογιστής είναι σε αναστολή λειτουργίας, πατήστε

στιγμιαία το κουμπί για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την

αναστολή λειτουργίας.

● Όταν ο υπολογιστής είναι σε αδρανοποίηση, πατήστε στιγμιαία

το κουμπί για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την

αδρανοποίηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας, θα

χαθούν όλες οι πληροφορίες που δεν έχετε αποθηκεύσει.

Εάν ο υπολογιστής δεν αποκρίνεται και οι διαδικασίες τερματισμού

λειτουργίας δεν είναι αποτελεσματικές, πατήστε το κουμπί

λειτουργίας για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για να

απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις παροχής

ενέργειας, ανατρέξτε στις επιλογές ενέργειας:

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Λειτουργία και, στη

συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές λειτουργίας.

Περιοχή πληκτρολογίου 11

Ειδικά πλήκτρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην εικόνα που μοιάζει περισσότερο με τον υπολογιστή που διαθέτετε.

Στοιχείο

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Πλήκτρο

Πλήκτρο esc fn

Πλήκτρο Windows

Πλήκτρα ενεργειών

Πλήκτρο num lock

Μεμονωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Περιγραφή

Όταν πατηθεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο fn , εμφανίζει

πληροφορίες συστήματος.

Εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες, όταν πατηθεί σε συνδυασμό

με ένα άλλο πλήκτρο.

Ανοίγει το μενού Έναρξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατώντας ξανά το πλήκτρο των Windows θα

κλείσει το μενού Έναρξη.

Εκτελούν λειτουργίες του συστήματος που χρησιμοποιούνται

συχνά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε επιλεγμένα προϊόντα, το πλήκτρο ενέργειας f5

ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον οπισθοφωτισμό του

πληκτρολογίου.

Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας περιήγησης

και της αριθμητικής λειτουργίας του μεμονωμένου αριθμητικού

πληκτρολογίου.

Ένα ξεχωριστό πληκτρολόγιο, δεξιά από το αλφαβητικό

πληκτρολόγιο. Όταν είναι πατημένο το πλήκτρο num lock ,

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο όπως ένα

εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η λειτουργία του αριθμητικού πληκτρολογίου

είναι ενεργή κατά την απενεργοποίηση του υπολογιστή, θα είναι

ενεργοποιημένη την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τον

υπολογιστή.

12 Κεφάλαιο 2 Εξοικείωση με τον υπολογιστή

Πλήκτρα ενεργειών

Κάθε πλήκτρο ενέργειας εκτελεί τη λειτουργία που υποδεικνύεται από το αντίστοιχο εικονίδιο. Για να

προσδιορίσετε ποια πλήκτρα υπάρχουν στο προϊόν σας, ανατρέξτε στην ενότητα

Ειδικά πλήκτρα

στη σελίδα 12 .

▲ Για να χρησιμοποιήσετε ένα πλήκτρο ενέργειας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο.

Εικονίδιο Περιγραφή

Ανοίγει το παράθυρο του HP Support Assistant.

Κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο, μειώνεται σταδιακά η φωτεινότητα της οθόνης.

Κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο, αυξάνεται σταδιακά η φωτεινότητα της οθόνης.

Πραγματοποιεί εναλλαγή της εικόνας μεταξύ των συσκευών απεικόνισης που είναι συνδεδεμένες στο

σύστημα. Για παράδειγμα, εάν έχετε συνδέσει μια εξωτερική οθόνη στον υπολογιστή, πατώντας αυτό το

πλήκτρο, η εικόνα προβάλλεται διαδοχικά στην οθόνη του υπολογιστή, στην εξωτερική οθόνη και

ταυτόχρονα στην οθόνη του υπολογιστή και στην εξωτερική οθόνη.

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον οπισθοφωτισμό του πληκτρολογίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.

Πραγματοποιεί σίγαση ή επαναφορά του ήχου των ηχείων.

Όταν κρατάτε πατημένο αυτό το πλήκτρο, μειώνεται σταδιακά η ένταση ήχου των ηχείων.

Όταν κρατάτε πατημένο αυτό το πλήκτρο, αυξάνεται σταδιακά η ένταση ήχου των ηχείων.

Πραγματοποιεί αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού ενός CD ήχου ή της προηγούμενης ενότητας

ενός DVD ή Blu-ray Disc (BD).

Πραγματοποιεί έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής ενός CD ήχου, DVD ή BD.

Πραγματοποιεί αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού ενός CD ήχου ή της επόμενης ενότητας ενός DVD ή

BD.

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία αεροπλάνου και την ασύρματη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήκτρο λειτουργίας αεροπλάνου αναφέρεται και ως κουμπί ασύρματης λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να είναι δυνατή η σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο, πρέπει πρώτα να έχετε δημιουργήσει και

διαμορφώσει ένα ασύρματο δίκτυο.

Περιοχή πληκτρολογίου 13

Κάτω πλευρά

Στοιχείο

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Κλείδωμα μπαταρίας

Θέση μπαταρίας

Ασφάλεια απελευθέρωσης μπαταρίας

Ηχεία (2)

Αεραγωγός

Περιγραφή

Ασφαλίζει την μπαταρία στη θέση της.

Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση της μπαταρίας.

Απελευθερώνει την μπαταρία.

Παράγουν ήχο.

Επιτρέπει τη ροή αέρα για την ψύξη των εσωτερικών

εξαρτημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ανεμιστήρας του υπολογιστή εκκινείται

αυτόματα για την ψύξη των εσωτερικών εξαρτημάτων και

την πρόληψη της υπερθέρμανσης. Η ενεργοποίηση και

απενεργοποίηση του εσωτερικού ανεμιστήρα κατά τη

διάρκεια της κανονικής λειτουργίας είναι φυσιολογικές

ενέργειες.

14 Κεφάλαιο 2 Εξοικείωση με τον υπολογιστή

Ετικέτες

Οι ετικέτες που βρίσκονται πάνω στον υπολογιστή παρέχουν πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε όταν

επιλύετε προβλήματα συστήματος ή ταξιδεύετε στο εξωτερικό με τον υπολογιστή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να εντοπίσετε τις ετικέτες που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα, ελέγξτε τα εξής

σημεία: το κάτω μέρος του υπολογιστή, το εσωτερικό της θέσης μπαταρίας, κάτω από το κάλυμμα

συντήρησης ή το πίσω μέρος της οθόνης.

● Ετικέτα εξυπηρέτησης πελατών—Παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την ταυτοποίηση του

υπολογιστή. Κατά την επικοινωνία σας με την υποστήριξη, θα σας ζητηθεί ο σειριακός αριθμός και

ενδεχομένως ο αριθμός προϊόντος ή ο αριθμός μοντέλου. Εντοπίστε αυτούς τους αριθμούς προτού

επικοινωνήσετε με την υποστήριξη.

Η ετικέτα εξυπηρέτησης πελατών μοιάζει με ένα από τα παρακάτω παραδείγματα. Ανατρέξτε στην

εικόνα που ταιριάζει περισσότερο στην ετικέτα εξυπηρέτησης πελατών που υπάρχει στον υπολογιστή

σας.

Στοιχείο

(1) Σειριακός αριθμός

(2) Αριθμός προϊόντος

(3) Περίοδος εγγύησης

(4) Αριθμός μοντέλου (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

Στοιχείο

(1) Όνομα προϊόντος HP (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

(2) Όνομα μοντέλου (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

(3) Αριθμός προϊόντος

Ετικέτες 15

Στοιχείο

(4) Σειριακός αριθμός

(5) Περίοδος εγγύησης

● Ετικέτες κανονισμών—Περιλαμβάνουν τις πληροφορίες κανονισμών του υπολογιστή.

● Ετικέτες πιστοποίησης ασύρματων συσκευών—Περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις

προαιρετικές ασύρματες συσκευές, καθώς και τις σημάνσεις έγκρισης των χωρών/περιοχών όπου έχει

εγκριθεί η χρήση των συσκευών.

16 Κεφάλαιο 2 Εξοικείωση με τον υπολογιστή

3 Σύνδεση σε δίκτυο

Μπορείτε να παίρνετε μαζί σας τον υπολογιστή όπου και αν πηγαίνετε. Ωστόσο, ακόμα και όταν βρίσκεστε

στο σπίτι, μπορείτε να εξερευνείτε τον κόσμο και να βρίσκετε πληροφορίες από εκατομμύρια τοποθεσίες web χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή και μια σύνδεση ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου. Το κεφάλαιο αυτό

θα σας βοηθήσει να συνδεθείτε με αυτόν τον κόσμο.

Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να διαθέτει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ασύρματες συσκευές:

● Συσκευή WLAN—Συνδέει τον υπολογιστή σε ασύρματα τοπικά δίκτυα (γνωστά ως δίκτυο Wi-Fi,

ασύρματο LAN ή WLAN) σε εταιρικά γραφεία, στο σπίτι και σε δημόσια μέρη, όπως αεροδρόμια,

εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία και πανεπιστήμια. Σε ένα δίκτυο WLAN, η φορητή ασύρματη

συσκευή του υπολογιστή επικοινωνεί με έναν ασύρματο δρομολογητή ή ένα σημείο ασύρματης

πρόσβασης.

● Μονάδα HP Mobile Broadband—Παρέχει ασύρματη συνδεσιμότητα σε ασύρματο δίκτυο ευρείας ζώνης

(WWAN) που καλύπτει πολύ μεγαλύτερη περιοχή. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου κινητής

τηλεφωνίας εγκαθιστούν σταθμούς βάσης (παρόμοιους με τους πύργους κινητής τηλεφωνίας) σε

μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, παρέχοντας αποτελεσματική κάλυψη σε ολόκληρες πολιτείες ή ακόμα

και χώρες/περιοχές.

● Συσκευή Bluetooth®—Δημιουργεί ένα προσωπικό δίκτυο (PAN) για τη σύνδεση με άλλες συσκευές

Bluetooth, όπως υπολογιστές, τηλέφωνα, εκτυπωτές, ακουστικά, ηχεία και φωτογραφικές μηχανές. Σε ένα δίκτυο PAN, κάθε συσκευή επικοινωνεί απευθείας με τις άλλες συσκευές και οι συσκευές πρέπει να

βρίσκονται σχετικά κοντά μεταξύ τους, συνήθως σε απόσταση έως 10 μέτρων (περίπου 33 πόδια).

Χρήση των στοιχείων ελέγχου ασύρματης λειτουργίας

Μπορείτε να ελέγξετε τις ασύρματες συσκευές του υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα

παρακάτω:

● Πλήκτρο λειτουργίας πτήσης (ονομάζεται και κουμπί ή πλήκτρο ασύρματης λειτουργίας) (σε αυτό το

κεφάλαιο αναφέρεται ως πλήκτρο λειτουργίας πτήσης)

● Στοιχεία ελέγχου λειτουργικού συστήματος

Πλήκτρο λειτουργίας αεροπλάνου

Ο υπολογιστής μπορεί να διαθέτει ένα πλήκτρο λειτουργίας πτήσης, μία ή περισσότερες ασύρματες συσκευές

και μία ή δύο φωτεινές ενδείξεις ασύρματης λειτουργίας. Όλες οι ασύρματες συσκευές του υπολογιστή είναι

ενεργοποιημένες από το εργοστάσιο.

Η φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας υποδεικνύει τη συνολική κατάσταση λειτουργίας όλων των

ασύρματων συσκευών, όχι την κατάσταση μεμονωμένων συσκευών.

Στοιχεία ελέγχου λειτουργικού συστήματος

Το Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε μια σύνδεση ή ένα δίκτυο, να

συνδεθείτε σε ένα δίκτυο και να πραγματοποιήσετε διάγνωση και επιδιόρθωση προβλημάτων δικτύου.

Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο 17

Για να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου του λειτουργικού συστήματος:

1.

Πληκτρολογήστε τις λέξεις πίνακας ελέγχου στο πλαίσιο αναζήτησης της γραμμής εργασιών και,

στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου.

2.

Επιλέξτε Δίκτυο και Internet και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης.

Σύνδεση σε δίκτυο WLAN

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να έχετε δυνατότητα σύνδεσης στο Internet, πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό σε έναν

παροχέα υπηρεσιών Internet (ISP). Επικοινωνήστε με έναν τοπικό παροχέα υπηρεσιών Internet για να

προμηθευτείτε μια υπηρεσία Internet και ένα μόντεμ. Ο παροχέας υπηρεσιών Internet θα σας βοηθήσει στην

εγκατάσταση του μόντεμ, στην εγκατάσταση του καλωδίου δικτύου για τη σύνδεση του ασύρματου

δρομολογητή με το μόντεμ και στη δοκιμή της υπηρεσίας Internet.

Για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο WLAN, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή WLAN είναι ενεργοποιημένη.

2.

Επιλέξτε το εικονίδιο κατάστασης δικτύου στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, συνδεθείτε σε ένα

από τα διαθέσιμα δίκτυα.

Εάν πρόκειται για δίκτυο WLAN με δυνατότητα ασφάλειας, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό

ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο για να ολοκληρώσετε τη

σύνδεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν υπάρχουν δίκτυα WLAN στη λίστα, ενδέχεται να βρίσκεστε εκτός της εμβέλειας

του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου ασύρματης πρόσβασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν βλέπετε το δίκτυο WLAN στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε, κάντε δεξί κλικ στο

εικονίδιο κατάστασης δικτύου στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε Άνοιγμα Κέντρου δικτύου και κοινής

χρήσης. Επιλέξτε Ρύθμιση νέας σύνδεσης ή δικτύου. Θα εμφανιστεί μια λίστα με επιλογές όπου

μπορείτε να αναζητήσετε ένα δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο και να συνδεθείτε σε αυτό ή να

δημιουργήσετε μια νέα σύνδεση δικτύου.

3.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

Αφού δημιουργηθεί η σύνδεση, επιλέξτε το εικονίδιο κατάστασης δικτύου που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά

της γραμμής εργασιών για να επαληθεύσετε το όνομα και την κατάσταση της σύνδεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εμβέλεια λειτουργίας (πόσο μακριά φτάνουν τα ασύρματα σήματα) εξαρτάται από την

υλοποίηση WLAN, τον κατασκευαστή του δρομολογητή και τυχόν παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές

συσκευές ή δομικές κατασκευές, όπως τοίχοι και πατώματα.

18 Κεφάλαιο 3 Σύνδεση σε δίκτυο

Χρήση της μονάδας HP Mobile Broadband (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

Ο υπολογιστής σας HP Mobile Broadband διαθέτει ενσωματωμένη υποστήριξη υπηρεσίας mobile broadband.

Ο νέος υπολογιστής σας, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το δίκτυο μιας εταιρείας κινητής

τηλεφωνίας, σας παρέχει την ελευθερία να συνδέεστε στο Internet, να στέλνετε e-mail και να συνδέεστε στο

εταιρικό σας δίκτυο χωρίς Wi-Fi hotspot.

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία mobile broadband, ενδέχεται να χρειαστείτε τον αριθμό IMEI ή/και MEID

της μονάδας HP Mobile Broadband. Ο αριθμός αυτός αναγράφεται σε μια ετικέτα που βρίσκεται στο κάτω

μέρος του υπολογιστή, στο εσωτερικό της θέσης μπαταρίας, κάτω από το κάλυμμα συντήρησης ή στο πίσω

μέρος της οθόνης.

‒ ή –

Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1.

Επιλέξτε το εικονίδιο κατάστασης δικτύου στη γραμμή εργασιών.

2.

Επιλέξτε Προβολή ρυθμίσεων σύνδεσης.

3.

Στην ενότητα Mobile broadband, επιλέξτε το εικονίδιο κατάστασης δικτύου.

Ορισμένες εταιρείες δικτύου κινητής τηλεφωνίας απαιτούν τη χρήση κάρτας SIM. Η κάρτα SIM περιέχει

βασικές πληροφορίες, όπως τον προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό (PIN) και τις πληροφορίες δικτύου.

Ορισμένοι υπολογιστές διαθέτουν μια προεγκατεστημένη κάρτα SIM. Εάν δεν υπάρχει προεγκατεστημένη

κάρτα SIM, ενδέχεται να παρέχεται μαζί με τα έγγραφα της μονάδας HP Mobile Broadband που συνοδεύουν

τον υπολογιστή ή να παρέχεται από την εταιρεία δικτύου κινητής τηλεφωνίας ξεχωριστά.

Για πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα HP Mobile Broadband και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας της

εταιρείας δικτύου κινητής τηλεφωνίας που έχετε επιλέξει, ανατρέξτε στις πληροφορίες της μονάδας HP

Mobile Broadband που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Χρήση του GPS (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να διαθέτει συσκευή GPS (Global Positioning System). Οι δορυφόροι GPS

παρέχουν πληροφορίες θέσης, ταχύτητας και κατεύθυνσης σε συστήματα που διαθέτουν GPS.

Για να ενεργοποιήσετε το GPS, βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία είναι ενεργοποιημένη στη ρύθμιση "Τοποθεσία".

1.

Πληκτρολογήστε τοποθεσία στο πλαίσιο αναζήτησης της γραμμής εργασιών και, στη συνέχεια,

ενεργοποιήστε την τοποθεσία.

2.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για τη χρήση των ρυθμίσεων τοποθεσίας.

Χρήση των ασύρματων συσκευών Bluetooth (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

Μια συσκευή Bluetooth παρέχει ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας που αντικαθιστά τις φυσικές

καλωδιακές συνδέσεις που παραδοσιακά συνδέουν ηλεκτρονικές συσκευές όπως:

● Υπολογιστές (επιτραπέζιοι, φορητοί)

● Τηλέφωνα (κινητά, ασύρματα, smartphone)

● Συσκευές απεικόνισης (εκτυπωτές, κάμερες)

● Συσκευές ήχου (ακουστικά, ηχεία)

● Ποντίκι

● Εξωτερικά πληκτρολόγια

Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο 19

Σύνδεση συσκευών Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth, πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth.

1.

Πληκτρολογήστε bluetooth στο πλαίσιο αναζήτησης της γραμμής εργασιών και, στη συνέχεια,

επιλέξτε Ρυθμίσεις Bluetooth και άλλων συσκευών.

2.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth, αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο.

3.

Επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η συσκευή απαιτεί επαλήθευση, εμφανίζεται ένας κωδικός σύζευξης. Στη συσκευή που

προσθέτετε, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επαληθεύσετε ότι ο κωδικός στη

συσκευή σας ταιριάζει με τον κωδικό σύζευξης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση

που παρέχεται με τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η συσκευή δεν εμφανίζεται στη λίστα, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι

ενεργοποιημένη στη συσκευή. Σε ορισμένες συσκευές ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες απαιτήσεις.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τη συσκευή.

Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο—LAN (μόνο σε επιλεγμένα

προϊόντα)

Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση LAN εάν θέλετε να συνδέσετε τον υπολογιστή απευθείας σε ένα δρομολογητή

που έχετε στο σπίτι (αντί να εργαστείτε ασύρματα) ή εάν θέλετε να συνδεθείτε σε ένα υπάρχον δίκτυο στο

γραφείο.

Για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο LAN χρειάζεστε ένα καλώδιο RJ-45 (δικτύου) και μια υποδοχή δικτύου ή, εάν

ο υπολογιστής δεν έχει θύρα RJ-45, μια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης ή θύρα επέκτασης.

Για να συνδέσετε το καλώδιο δικτύου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου στην υποδοχή δικτύου (1) του υπολογιστή.

2.

Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου δικτύου σε μια υποδοχή δικτύου στον τοίχο (2) ή σε ένα

δρομολογητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το καλώδιο δικτύου διαθέτει κύκλωμα καταστολής θορύβου (3), το οποίο αποτρέπει

τις παρεμβολές από τη λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σημάτων, στρέψτε το άκρο του καλωδίου

με το κύκλωμα προς τον υπολογιστή.

20 Κεφάλαιο 3 Σύνδεση σε δίκτυο

Σύνδεση σε φορητή συσκευή (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

Το HP Orbit παρέχει τη δυνατότητα να μετακινείτε εύκολα αρχεία, φωτογραφίες, βίντεο και άλλες

πληροφορίες μεταξύ της φορητής σας συσκευής και του υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το HP Orbit, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και η

φορητή σας συσκευή είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

Ρύθμιση του HP Orbit:

1.

Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής HP Orbit από το κατάστημα εφαρμογών στη

φορητή σας συσκευή.

2.

Ανοίξτε την εφαρμογή HP Orbit στη φορητή σας συσκευή.

3.

Στον υπολογιστή σας, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε HP Orbit.

‒ ή –

Ανοίξτε το HP Orbit από το εικονίδιο στη γραμμή εργασιών.

4.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εισαγάγετε ένα κωδικό σύζευξης και να

συνεχίσετε την εγκατάσταση.

Μετά τη σύζευξη των συσκευών, η εφαρμογή HP Orbit θα απομνημονεύσει τη σύνδεση και θα επιτρέπει την

αποστολή αρχείων μεταξύ των συσκευών κάθε φορά που θα συνδέονται και οι δύο στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

Για να μεταφέρετε αρχεία από τη φορητή σας συσκευή στον υπολογιστή σας:

1.

Ανοίξτε την εφαρμογή HP Orbit στη φορητή σας συσκευή.

2.

Επιλέξτε τον τύπο του αρχείου.

3.

Επιλέξτε το αρχείο και στη συνέχεια επιλέξτε Αποστολή.

Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, το αρχείο εμφανίζεται στο HP Orbit Canvas στον υπολογιστή σας.

Για να μεταφέρετε αρχεία από τον υπολογιστή στη φορητή σας συσκευή:

1.

Ανοίξτε την εφαρμογή HP Orbit στον υπολογιστή σας.

2.

Μεταφέρετε και αποθέστε το αρχείο στο HP Orbit Canvas στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια,

ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, το αρχείο εμφανίζεται στο HP Orbit Canvas στη φορητή συσκευή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του HP Orbit, ανατρέξτε στη Βοήθεια του λογισμικού HP

Orbit.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βοήθεια δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

1.

Ανοίξτε την εφαρμογή HP Orbit.

2.

Επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες πλατφόρμες και γλώσσες, ανατρέξτε στην

ενότητα http://www.hp.com/support .

Σύνδεση σε φορητή συσκευή (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) 21

4 Χρήση των λειτουργιών ψυχαγωγίας

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή ΗΡ ως κέντρο ψυχαγωγίας για να επικοινωνήσετε μέσω της κάμερας, να

απολαύσετε και να διαχειριστείτε τη μουσική σας και να κατεβάσετε και να παρακολουθήσετε ταινίες.

Εναλλακτικά, για να μετατρέψετε τον υπολογιστή σας σε ακόμα ισχυρότερο κέντρο ψυχαγωγίας, συνδέστε

εξωτερικές συσκευές, όπως οθόνη, προβολέα, τηλεόραση, ηχεία ή ακουστικά.

Χρήση της κάμερας

Ο υπολογιστής διαθέτει μία ή περισσότερες κάμερες που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε με άλλους για

δουλειά ή αναψυχή. Οι κάμερες μπορεί να έχουν μπροστινή όψη, πίσω όψη ή να είναι αναδυόμενες. Για

λεπτομέρειες για την κάμερα ανατρέξτε στην ενότητα

Εξοικείωση με τον υπολογιστή στη σελίδα 4

.

Οι περισσότερες κάμερες σάς επιτρέπουν να πραγματοποιείτε συνομιλίες μέσω βίντεο, να εγγράφετε βίντεο

και να καταγράφετε εικόνες. Ορισμένες παρέχουν επίσης δυνατότητα HD (υψηλή ευκρίνεια), εφαρμογές

παιχνιδιών ή λογισμικό αναγνώρισης προσώπου, όπως το Windows Hello. Ανατρέξτε στην ενότητα

Προστασία του υπολογιστή και των πληροφοριών στη σελίδα 43

για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του

Windows Hello.

Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, πληκτρολογήστε κάμερα στο πλαίσιο αναζήτησης της γραμμής

εργασιών και μετά επιλέξτε Κάμερα από τη λίστα εφαρμογών.

Χρήση του ήχου

Μπορείτε να κατεβάσετε και να ακούσετε μουσική, να πραγματοποιήσετε ροή ηχητικού περιεχομένου από το web (συμπεριλαμβανομένου ραδιοφωνικού περιεχομένου), να εγγράψετε ήχο ή να συνδυάσετε ήχο και

βίντεο για τη δημιουργία πολυμέσων. Επίσης, μπορείτε να αναπαραγάγετε CD μουσικής στον υπολογιστή (σε

επιλεγμένα μοντέλα) ή να συνδέσετε μια εξωτερική μονάδα οπτικού δίσκου για την αναπαραγωγή CD. Για να

βελτιώσετε την εμπειρία ακρόασης, συνδέστε εξωτερικές συσκευές ήχου, π.χ. ηχεία ή ακουστικά.

Σύνδεση ηχείων

Μπορείτε να συνδέσετε ενσύρματα ηχεία στον υπολογιστή μέσω μιας θύρας USB ή της σύνθετης υποδοχής

εξόδου ήχου (ακουστικών)/εισόδου ήχου (μικροφώνου) του υπολογιστή σας ή ενός σταθμού επιτραπέζιας

σύνδεσης.

Για να συνδέσετε ασύρματα ηχεία στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της

συσκευής. Για να συνδέσετε ηχεία υψηλής πιστότητας στον υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση ήχου HDMI στη σελίδα 25

. Προτού συνδέσετε τα ηχεία, χαμηλώστε την ένταση του ήχου.

Σύνδεση ακουστικών

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μειώστε την ένταση του ήχου προτού φορέσετε

τα ακουστικά, τα ακουστικά αυτιών ή το σετ ακουστικών-μικροφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες

σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στις Σημειώσεις κανονισμών, ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το έγγραφο:

▲ Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Βοήθεια και υποστήριξη HP και έπειτα επιλέξτε Τεκμηρίωση

της HP.

22 Κεφάλαιο 4 Χρήση των λειτουργιών ψυχαγωγίας

Μπορείτε να συνδέσετε ενσύρματα ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών ή τη σύνθετη υποδοχή εξόδου ήχου (ακουστικών)/εισόδου ήχου (μικροφώνου) του υπολογιστή.

Για να συνδέσετε ασύρματα ακουστικά στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της

συσκευής.

Σύνδεση σετ ακουστικών-μικροφώνου

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μειώστε την ένταση του ήχου προτού φορέσετε

τα ακουστικά, τα ακουστικά αυτιών ή το σετ ακουστικών-μικροφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες

σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στις Σημειώσεις κανονισμών, ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το έγγραφο:

▲ Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Βοήθεια και υποστήριξη HP και έπειτα επιλέξτε Τεκμηρίωση

της HP.

Το σύστημα που διαθέτει ακουστικά μαζί με μικρόφωνο ονομάζεται σετ ακουστικών-μικροφώνου. Μπορείτε

να συνδέσετε ένα ενσύρματο σετ ακουστικών-μικροφώνου στη σύνθετη υποδοχή εξόδου ήχου

(ακουστικών)/εισόδου ήχου (μικροφώνου) του υπολογιστή.

Για να συνδέσετε ένα ασύρματο σετ ακουστικών-μικροφώνου στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες

του κατασκευαστή της συσκευής.

Χρήση των ρυθμίσεων ήχου

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ήχου για να ρυθμίσετε την ένταση του συστήματος, να αλλάξετε τους ήχους

του συστήματος και να διαχειριστείτε τις συσκευές ήχου.

Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου:

▲ Πληκτρολογήστε τις λέξεις πίνακας ελέγχου στο πλαίσιο αναζήτησης της γραμμής εργασιών,

επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου, επιλέξτε Υλικό και Ήχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ήχος.

Ο υπολογιστής σας μπορεί να περιλαμβάνει βελτιωμένο σύστημα ήχου από την Bang & Olufsen, την B&O Play ή άλλον προμηθευτή. Κατά συνέπεια, ο υπολογιστής σας μπορεί να περιλαμβάνει προηγμένα χαρακτηριστικά ήχου τα οποία μπορείτε να ελέγχετε μέσω ενός πίνακα ελέγχου ήχου ειδικού για το σύστημα ήχου σας.

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου ήχου για την προβολή και τον έλεγχο των ρυθμίσεων ήχου.

▲ Πληκτρολογήστε τις λέξεις πίνακας ελέγχου στο πλαίσιο αναζήτησης της γραμμής εργασιών,

επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου, επιλέξτε Υλικό και Ήχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον πίνακα ελέγχου ήχου που αφορά το σύστημά σας.

Χρήση του βίντεο

Ο υπολογιστής σας αποτελεί μια ισχυρή συσκευή προβολής, που σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε

ροή βίντεο από τις αγαπημένες σας τοποθεσίες web και να λαμβάνετε και να παρακολουθείτε βίντεο και

ταινίες στον υπολογιστή σας, χωρίς να είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο.

Για να βελτιώσετε την εμπειρία παρακολούθησης, χρησιμοποιήστε μία από τις θύρες εικόνας του υπολογιστή

για να συνδέσετε μια εξωτερική οθόνη, έναν προβολέα ή μια τηλεόραση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή είναι συνδεδεμένη στη σωστή θύρα του υπολογιστή με

το σωστό καλώδιο. Ακολουθήστε στις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών προβολής, ανατρέξτε στο HP Support Assistant.

Χρήση του βίντεο 23

Σύνδεση συσκευών εικόνας με καλώδιο VGA (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να συνδέσετε μια συσκευή VGA στον υπολογιστή, χρειάζεστε ένα καλώδιο VGA, το οποίο

πωλείται ξεχωριστά.

Για να δείτε την εικόνα του υπολογιστή σε εξωτερική οθόνη VGA ή για να κάνετε προβολή της εικόνας του

υπολογιστή για χρήση σε παρουσίαση, συνδέστε μια οθόνη ή μια συσκευή προβολής, αντίστοιχα, στη θύρα

VGA του υπολογιστή.

1.

Συνδέστε το καλώδιο VGA στην οθόνη ή τον προβολέα και στη θύρα VGA του υπολογιστή, όπως

φαίνεται στην εικόνα.

2.

Πατήστε το πλήκτρο f4 για εναλλαγή της εικόνας μεταξύ τεσσάρων καταστάσεων προβολής:

Μόνο οθόνη υπολογιστή: Προβολή της εικόνας της οθόνης μόνο στον υπολογιστή.

Διπλή προβολή: Προβολή της εικόνας ταυτόχρονα και στις δύο συσκευές, δηλαδή στον

υπολογιστή και στην εξωτερική συσκευή.

Επέκταση: Προβολή της εικόνας οθόνης σε επέκταση και στις δύο συσκευές, δηλαδή στον

υπολογιστή και στην εξωτερική συσκευή.

Μόνο δεύτερη οθόνη: Προβολή της εικόνας της οθόνης μόνο στην εξωτερική συσκευή.

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο f4 αλλάζει η κατάσταση της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για βέλτιστα αποτελέσματα, ειδικά εάν επιλέξετε "Επέκταση", αυξήστε την ανάλυση της

οθόνης της εξωτερικής συσκευής ως εξής: Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη, επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις

και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύστημα. Στο μενού Οθόνη, επιλέξτε την κατάλληλη ανάλυση και, στη

συνέχεια, επιλέξτε Διατήρηση αλλαγών.

Σύνδεση συσκευών βίντεο με καλώδιο HDMI (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να συνδέσετε μια συσκευή HDMI στον υπολογιστή, χρειάζεστε ένα καλώδιο HDMI, το οποίο

πωλείται ξεχωριστά.

Για να προβάλλετε την εικόνα του υπολογιστή σε μια τηλεόραση ή οθόνη υψηλής ευκρίνειας, συνδέστε τη

συσκευή υψηλής ευκρίνειας ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

1.

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα HDMI του υπολογιστή.

24 Κεφάλαιο 4 Χρήση των λειτουργιών ψυχαγωγίας

2.

Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην τηλεόραση ή την οθόνη υψηλής ευκρίνειας.

3.

Πατήστε το πλήκτρο f4 για εναλλαγή της εικόνας του υπολογιστή μεταξύ τεσσάρων καταστάσεων

προβολής:

Μόνο οθόνη υπολογιστή: Προβολή της εικόνας της οθόνης μόνο στον υπολογιστή.

Διπλή προβολή: Προβολή της εικόνας ταυτόχρονα και στις δύο συσκευές, δηλαδή στον

υπολογιστή και στην εξωτερική συσκευή.

Επέκταση: Προβολή της εικόνας οθόνης σε επέκταση και στις δύο συσκευές, δηλαδή στον

υπολογιστή και στην εξωτερική συσκευή.

Μόνο δεύτερη οθόνη: Προβολή της εικόνας της οθόνης μόνο στην εξωτερική συσκευή.

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο f4 αλλάζει η κατάσταση της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για βέλτιστα αποτελέσματα, ειδικά εάν επιλέξετε "Επέκταση", αυξήστε την ανάλυση της

οθόνης της εξωτερικής συσκευής ως εξής: Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη, επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις

και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύστημα. Στο μενού Οθόνη, επιλέξτε την κατάλληλη ανάλυση και, στη

συνέχεια, επιλέξτε Διατήρηση αλλαγών.

Ρύθμιση ήχου HDMI

Το HDMI είναι η μοναδική διασύνδεση εικόνας που υποστηρίζει εικόνα υψηλής ευκρίνειας και ήχο υψηλής

πιστότητας. Αφού συνδέσετε μια τηλεόραση HDMI στον υπολογιστή, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον ήχο

HDMI ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1.

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Ηχεία στην περιοχή ειδοποιήσεων, στη δεξιά πλευρά της γραμμής

εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συσκευές αναπαραγωγής.

2.

Στην καρτέλα Αναπαραγωγή, επιλέξτε το όνομα της ψηφιακής συσκευής εξόδου.

3.

Επιλέξτε Ορισμός προεπιλογής και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να επαναφέρετε τη ροή του ήχου στα ηχεία του υπολογιστή:

1.

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Ηχεία στην περιοχή ειδοποιήσεων, στη δεξιά πλευρά της γραμμής

εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συσκευές αναπαραγωγής.

2.

Στην καρτέλα Αναπαραγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Ηχεία.

3.

Επιλέξτε Ορισμός προεπιλογής και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Χρήση του βίντεο 25

Εντοπισμός και σύνδεση με ασύρματες οθόνες συμβατές με το Miracast (μόνο σε

επιλεγμένα προϊόντα)

Για να εντοπίσετε και να συνδέσετε μια ασύρματη οθόνη συμβατή με το Miracast χωρίς να βγείτε από την

τρέχουσα εφαρμογή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Για να ανοίξετε το Miracast:

▲ Πληκτρολογήστε τη λέξη προβολή στο πλαίσιο αναζήτησης της γραμμής εργασιών και, στη συνέχεια,

επιλέξτε Προβολή σε μια δεύτερη οθόνη. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση σε ασύρματη οθόνη και

ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

26 Κεφάλαιο 4 Χρήση των λειτουργιών ψυχαγωγίας

5 Περιήγηση στην οθόνη

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην οθόνη του υπολογιστή με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω

τρόπους:

● Χρήση των κινήσεων αφής απευθείας επάνω στην οθόνη του υπολογιστή

● Χρήση των κινήσεων αφής στο TouchPad

● Χρήση προαιρετικού ποντικιού ή πληκτρολογίου (πωλείται ξεχωριστά)

● Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης

● Χρήση μοχλού κατάδειξης

Χρήση των κινήσεων του TouchPad και της οθόνης αφής

Το TouchPad επιτρέπει την περιήγηση στην οθόνη του υπολογιστή και τον έλεγχο του δείκτη με απλές

κινήσεις αφής. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το αριστερό και το δεξί κουμπί του TouchPad όπως θα

χρησιμοποιούσατε τα αντίστοιχα κουμπιά ενός εξωτερικού ποντικιού. Για να περιηγηθείτε σε μια οθόνη αφής

(μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα), αγγίξτε απευθείας την οθόνη χρησιμοποιώντας τις κινήσεις που

περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο.

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις κινήσεις και να παρακολουθήσετε επιδείξεις για τον τρόπο που

λειτουργούν. Πληκτρολογήστε τις λέξεις πίνακας ελέγχου στο πλαίσιο αναζήτησης της γραμμής

εργασιών, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υλικό και Ήχος. Στην κατηγορία Συσκευές

και εκτυπωτές, επιλέξτε Ποντίκι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, οι κινήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στο

TouchPad όσο και στην οθόνη αφής (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα).

Πάτημα

Χρησιμοποιήστε την κίνηση πατήματος/διπλού πατήματος για να επιλέξετε ή να ανοίξετε ένα στοιχείο στην

οθόνη.

● Τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στοιχείο στην οθόνη και πατήστε με ένα δάχτυλο στη ζώνη TouchPad ή

στην οθόνη αφής για να επιλέξετε το στοιχείο. Πατήστε δύο φορές σε ένα στοιχείο για να το ανοίξετε.

Χρήση των κινήσεων του TouchPad και της οθόνης αφής 27

Ζουμ με τσίμπημα δύο δαχτύλων

Χρησιμοποιήστε την κίνηση τσιμπήματος και ζουμ με δύο δάχτυλα για να σμικρύνετε ή να μεγεθύνετε εικόνες ή κείμενο.

● Για να κάνετε σμίκρυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα ανοιχτά στη ζώνη του TouchPad ή στην οθόνη αφής

και, στη συνέχεια, κλείστε τα.

● Για να κάνετε μεγέθυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα κλειστά στη ζώνη του TouchPad ή στην οθόνη

αφής και, στη συνέχεια, ανοίξτε τα.

Ολίσθηση με δύο δάχτυλα (μόνο στο TouchPad)

Χρησιμοποιήστε την ολίσθηση με δύο δάχτυλα για μετακίνηση προς τα πάνω, προς τα κάτω ή πλευρικά σε

σελίδες ή εικόνες.

● Τοποθετήστε δύο δάχτυλα με μικρή απόσταση μεταξύ τους στη ζώνη του TouchPad και σύρετέ τα προς

τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

Πάτημα με δύο δάχτυλα (μόνο στο TouchPad)

Χρησιμοποιήστε το πάτημα με δύο δάχτυλα για να ανοίξετε το μενού ενός στοιχείου στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πάτημα με δύο δάχτυλα λειτουργεί ακριβώς όπως το δεξί κλικ ενός ποντικιού.

● Πατήστε με δύο δάχτυλα στη ζώνη του TouchPad για να ανοίξετε το μενού επιλογών του επιλεγμένου

στοιχείου.

28 Κεφάλαιο 5 Περιήγηση στην οθόνη

Πάτημα με τέσσερα δάχτυλα (μόνο στο TouchPad)

Χρησιμοποιήστε το πάτημα με τέσσερα δάχτυλα για να ανοίξετε το κέντρο ενεργειών.

● Πατήστε με τέσσερα δάχτυλα στο TouchPad για να ανοίξετε το κέντρο ενεργειών και να προβάλετε τις

τρέχουσες ρυθμίσεις και ειδοποιήσεις.

Πέρασμα με τρία δάχτυλα (μόνο στο TouchPad)

Χρησιμοποιήστε το πέρασμα με τρία δάχτυλα για προβολή των ανοιχτών παραθύρων και για εναλλαγή

μεταξύ των ανοιχτών παραθύρων και της επιφάνειας εργασίας.

● Περάστε 3 δάχτυλα προς τα πάνω για να δείτε όλα τα ανοιχτά παράθυρα.

● Περάστε 3 δάχτυλα προς τα κάτω για να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας.

● Περάστε 3 δάχτυλα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για εναλλαγή μεταξύ των ανοιχτών παραθύρων.

Χρήση των κινήσεων του TouchPad και της οθόνης αφής 29

Ολίσθηση με ένα δάχτυλο (μόνο σε οθόνη αφής)

Χρησιμοποιήστε την ολίσθηση με ένα δάχτυλο για μετακίνηση ή κύλιση σε λίστες και σελίδες ή για τη

μετακίνηση κάποιου στοιχείου.

● Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη, σύρετε το δάχτυλό σας απαλά επάνω στην οθόνη προς

την κατεύθυνση που θέλετε να μετακινηθείτε.

● Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο, και στη συνέχεια, σύρετέ το για

να το μετακινήσετε.

Χρήση προαιρετικού πληκτρολογίου ή ποντικιού

Το προαιρετικό πληκτρολόγιο ή ποντίκι επιτρέπει την πληκτρολόγηση, την επιλογή στοιχείων, την κύλιση

και την εκτέλεση των ίδιων λειτουργιών που μπορούν να γίνουν μέσω των κινήσεων αφής. Με το

πληκτρολόγιο μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ενεργειών και τα πλήκτρα πρόσβασης για την

εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών.

Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης (μόνο σε επιλεγμένα

προϊόντα)

1.

Για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε το εικονίδιο πληκτρολογίου στην περιοχή

ειδοποιήσεων, στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών.

2.

Αρχίστε να πληκτρολογείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο πάνω μέρος του πληκτρολογίου οθόνης μπορεί να εμφανίζονται προτεινόμενες

λέξεις. Πατήστε μια λέξη για να την επιλέξετε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πλήκτρα ενεργειών και τα πλήκτρα πρόσβασης δεν εμφανίζονται ούτε λειτουργούν

στο πληκτρολόγιο οθόνης.

30 Κεφάλαιο 5 Περιήγηση στην οθόνη

6 Διαχείριση ενέργειας

Ο υπολογιστής λειτουργεί με τροφοδοσία από μπαταρία ή από εξωτερική τροφοδοσία. Όταν ο υπολογιστής

λειτουργεί με τροφοδοσία από μπαταρία και δεν υπάρχει διαθέσιμη εξωτερική τροφοδοσία για να

φορτίζεται η μπαταρία, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τη φόρτιση της μπαταρίας και να εξοικονομείτε

ενέργεια.

Ορισμένες από τις λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο ενδέχεται να

μην είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή σας.

Χρήση της αναστολής λειτουργίας ή της αδρανοποίησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχουν αρκετές ευρέως γνωστές ευπάθειες του υπολογιστή όταν αυτός είναι σε αναστολή

λειτουργίας. Για να εμποδίσετε την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων χρηστών σε δεδομένα στον υπολογιστή

σας, ακόμα και σε κρυπτογραφημένα δεδομένα, η HP συνιστά να εκκινείτε πάντοτε την αδρανοποίηση αντί

της αναστολής λειτουργίας όποτε πρόκειται να αφήσετε τον υπολογιστή σε σημείο όπου δεν τον βλέπετε. Η

πρακτική αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν ταξιδεύετε μαζί με τον υπολογιστή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πιθανής υποβάθμισης του ήχου και της εικόνας, απώλειας της

λειτουργίας αναπαραγωγής ήχου ή βίντεο ή πληροφοριών, μην εκκινείτε την αναστολή λειτουργίας κατά την

ανάγνωση ή την εγγραφή σε δίσκο ή σε κάρτα εξωτερικών μέσων.

Τα Windows διαθέτουν δύο καταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας: την Αναστολή λειτουργίας και την

Αδρανοποίηση.

● Αναστολή λειτουργίας—Η αναστολή λειτουργίας εκκινείται αυτόματα μετά από κάποιο διάστημα

αδράνειας. Οι εργασίες σας αποθηκεύονται στη μνήμη κι έτσι μπορείτε να συνεχίσετε από εκεί που

σταματήσατε πολύ γρήγορα. Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε την αναστολή λειτουργίας με μη αυτόματο

τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα

Εκκίνηση και έξοδος από την αναστολή

λειτουργίας στη σελίδα 31 .

● Αδρανοποίηση—Η αδρανοποίηση ενεργοποιείται αυτόματα όταν η μπαταρία φτάσει σε οριακά χαμηλό

επίπεδο φόρτισης. Στην κατάσταση αδρανοποίησης, η εργασία σας αποθηκεύεται σε ένα αρχείο

αδρανοποίησης και ο υπολογιστής απενεργοποιείται. Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε την

αδρανοποίηση με μη αυτόματο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα

Εκκίνηση και έξοδος από την αδρανοποίηση (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) στη σελίδα 32

.

Εκκίνηση και έξοδος από την αναστολή λειτουργίας

Μπορείτε να εκκινήσετε την αναστολή λειτουργίας με έναν από τους εξής τρόπους:

● Κλείστε την οθόνη (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα).

● Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη, επιλέξτε το εικονίδιο Λειτουργία και έπειτα επιλέξτε Αναστολή

λειτουργίας.

● Πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης αναστολής λειτουργίας, για παράδειγμα, fn+f3 (μόνο σε επιλεγμένα

προϊόντα).

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από την αναστολή λειτουργίας με έναν από τους εξής τρόπους:

● Πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας.

● Εάν ο υπολογιστής είναι κλειστός, σηκώστε την οθόνη (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα).

Χρήση της αναστολής λειτουργίας ή της αδρανοποίησης 31

● Πατήστε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα).

● Πατήστε το TouchPad (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα).

Όταν ο υπολογιστής πραγματοποιήσει έξοδο από την αναστολή λειτουργίας, η εργασία σας θα επιστρέψει

στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε ορίσει να απαιτείται κωδικός πρόσβασης κατά την έξοδο από την αναστολή

λειτουργίας, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης των Windows για να επανέλθει η εργασία σας στην

οθόνη.

Εκκίνηση και έξοδος από την αδρανοποίηση (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκκίνησης της αδρανοποίησης από το χρήστη και να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις παροχής ενέργειας και σχετικά χρονικά όρια από το μενού "Επιλογές παροχής ενέργειας".

1.

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Λειτουργία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές λειτουργίας.

2.

Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, επιλέξτε το στοιχείο Επιλέξτε τις ενέργειες των κουμπιών

τροφοδοσίας (η διατύπωση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν).

3.

Ανάλογα με το προϊόν σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αδρανοποίηση για την τροφοδοσία από

μπαταρία ή την εξωτερική τροφοδοσία με οποιοδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

Κουμπί λειτουργίας—Κάτω από τις Ρυθμίσεις για τα κουμπιά λειτουργίας και αναστολής

λειτουργίας και για το καπάκι (η διατύπωση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν),

επιλέξτε Όταν πατάω το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αδρανοποίηση.

Κουμπί αναστολής λειτουργίας (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)—Κάτω από τις Ρυθμίσεις για τα

κουμπιά λειτουργίας και αναστολής λειτουργίας και για το καπάκι (η διατύπωση ενδέχεται να

διαφέρει ανάλογα με το προϊόν), επιλέξτε Όταν πατάω το κουμπί αναστολής λειτουργίας και, στη

συνέχεια, επιλέξτε Αδρανοποίηση.

Καπάκι (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)—Κάτω από τις Ρυθμίσεις για τα κουμπιά λειτουργίας και

αναστολής λειτουργίας και για το καπάκι (η διατύπωση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το

προϊόν), επιλέξτε Όταν κλείνω το καπάκι και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αδρανοποίηση.

Μενού παροχής ενέργειας—Επιλέξτε την Αλλαγή των ρυθμίσεων που δεν είναι διαθέσιμες

αυτήν τη στιγμή και, στη συνέχεια, στην ενότητα Ρυθμίσεις τερματισμού, επιλέξτε το πλαίσιο

ελέγχου Αδρανοποίηση.

Το μενού παροχής ενέργειας είναι προσβάσιμο επιλέγοντας το κουμπί Έναρξη.

4.

Επιλέξτε Αποθήκευση αλλαγών.

▲ Για να εκκινήσετε την αδρανοποίηση, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο που είχατε ενεργοποιήσει στο βήμα 3.

▲ Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την αδρανοποίηση, πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε ορίσει να απαιτείται κωδικός πρόσβασης κατά την έξοδο από την αδρανοποίηση,

πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης των Windows για να επανέλθει η εργασία σας στην οθόνη.

Τερματισμός λειτουργίας (απενεργοποίηση) του υπολογιστή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την απενεργοποίηση του υπολογιστή, οι πληροφορίες που δεν έχουν αποθηκευτεί

διαγράφονται. Φροντίστε να αποθηκεύσετε τις εργασίες σας προτού τερματίσετε τη λειτουργία του

υπολογιστή.

32 Κεφάλαιο 6 Διαχείριση ενέργειας

Η εντολή τερματισμού λειτουργίας κλείνει όλα τα ανοιχτά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του

λειτουργικού συστήματος, και κατόπιν, απενεργοποιεί την οθόνη και τον υπολογιστή.

Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν πρόκειται να μείνει αχρησιμοποίητος και αποσυνδεδεμένος από την

εξωτερική τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η συνιστώμενη διαδικασία είναι να χρησιμοποιήσετε την εντολή τερματισμού των Windows.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο υπολογιστής είναι σε αναστολή λειτουργίας ή σε αδρανοποίηση, πραγματοποιήστε έξοδο από την αναστολή λειτουργίας ή την αδρανοποίηση πατώντας στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας.

1.

Αποθηκεύστε την εργασία σας και κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.

2.

Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο εικονίδιο Λειτουργία και έπειτα επιλέξτε Τερματισμός.

Εάν ο υπολογιστής δεν αποκρίνεται και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διαδικασίες τερματισμού

λειτουργίας που προαναφέρθηκαν, δοκιμάστε τις ακόλουθες διαδικασίες αναγκαστικού τερματισμού με τη

σειρά που αναφέρονται:

● Πατήστε τα πλήκτρα ctrl + alt + delete , επιλέξτε το εικονίδιο Λειτουργία και έπειτα επιλέξτε

Τερματισμός.

● Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

● Εάν ο υπολογιστής διαθέτει μπαταρία που μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη (μόνο σε

επιλεγμένα προϊόντα), αποσυνδέστε τον υπολογιστή από την εξωτερική τροφοδοσία και, στη συνέχεια,

αφαιρέστε τη μπαταρία.

Χρήση του εικονιδίου λειτουργίας και των επιλογών λειτουργίας

Το εικονίδιο λειτουργίας βρίσκεται στη γραμμή εργασιών των Windows. Το εικονίδιο τροφοδοσίας

επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις παροχής ενέργειας και εμφανίζει την υπολειπόμενη φόρτιση

της μπαταρίας.

● Για να εμφανίσετε το υπολειπόμενο ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας και το τρέχον σχέδιο παροχής

ενέργειας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το εικονίδιο Λειτουργία .

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές λειτουργίας, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Λειτουργία και,

στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές λειτουργίας.

Τα διαφορετικά εικονίδια λειτουργίας υποδεικνύουν εάν ο υπολογιστής λειτουργεί με μπαταρία ή εξωτερική

τροφοδοσία. Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το εικονίδιο εμφανίζεται ένα μήνυμα, εάν

η μπαταρία έχει φτάσει σε χαμηλό ή κρίσιμα χαμηλό επίπεδο μπαταρίας.

Λειτουργία με τροφοδοσία από μπαταρία

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!

Για να μειώσετε τα πιθανά προβλήματα ασφαλείας, να χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που

παρέχεται με τον υπολογιστή, μπαταρία αντικατάστασης που παρέχεται από την ΗΡ ή συμβατή μπαταρία που

πωλείται από την HP.

Όταν υπάρχει φορτισμένη μπαταρία στον υπολογιστή και ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος σε

εξωτερική τροφοδοσία, τότε ο υπολογιστής λειτουργεί με τροφοδοσία από μπαταρία. Όταν ο υπολογιστής

είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδεδεμένος από την εξωτερική τροφοδοσία, η μπαταρία στον

υπολογιστή αποφορτίζεται με αργό ρυθμό. Ο υπολογιστής εμφανίζει ένα μήνυμα όταν η μπαταρία φτάσει σε

χαμηλό ή κρίσιμα χαμηλό επίπεδο μπαταρίας.

Χρήση του εικονιδίου λειτουργίας και των επιλογών λειτουργίας 33

Η διάρκεια της μπαταρίας ενός υπολογιστή ποικίλλει ανάλογα με τις ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας, τα

προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή, τη φωτεινότητα της οθόνης, τις εξωτερικές συσκευές που

είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή και άλλους παράγοντες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αποσυνδέετε την εξωτερική τροφοδοσία, μειώνεται αυτόματα η φωτεινότητα της οθόνης

προκειμένου να εξοικονομηθεί η φόρτιση της μπαταρίας. Σε επιλεγμένα προϊόντα υπολογιστών, μπορείτε να

πραγματοποιήσετε εναλλαγή της λειτουργίας γραφικών προκειμένου να εξοικονομηθεί η φόρτιση της

μπαταρίας.

Χρήση του HP Fast Charge (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

Η λειτουργία HP Fast Charge σάς δίνει τη δυνατότητα να φορτίζετε γρήγορα την μπαταρία του υπολογιστή

σας. Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει κατά +/-10%. Ανάλογα με το μοντέλο του υπολογιστή και το

τροφοδοτικό AC της HP που παρέχεται με τον υπολογιστή, το HP Fast Charge λειτουργεί με έναν από τους

παρακάτω τρόπους:

● Όταν η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας είναι μεταξύ 0 και 50%, η μπαταρία θα φορτιστεί σε

ποσοστό 50% μέσα σε 30 λεπτά.

● Όταν η υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας είναι μεταξύ 0 και 90%, η μπαταρία θα φορτιστεί σε

ποσοστό 90% μέσα σε 90 λεπτά.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HP Fast Charge, τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας και, στη

συνέχεια, συνδέστε το τροφοδοτικό AC στον υπολογιστή σας και σε εξωτερική τροφοδοσία.

Εμφάνιση φόρτισης μπαταρίας

Για να εμφανίσετε το υπολειπόμενο ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας και το τρέχον σχέδιο παροχής

ενέργειας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το εικονίδιο Λειτουργία .

Εύρεση πληροφοριών για τις μπαταρίες στο HP Support Assistant (μόνο σε

επιλεγμένα προϊόντα)

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες για την μπαταρία:

1.

Πληκτρολογήστε τη λέξη support στο πλαίσιο αναζήτησης της γραμμής εργασιών και, στη συνέχεια,

επιλέξτε την εφαρμογή HP Support Assistant.

‒ ή –

Επιλέξτε το εικονίδιο ερωτηματικού στη γραμμή εργασιών.

2.

Επιλέξτε Ο υπολογιστής μου, επιλέξτε την καρτέλα Διαγνωστικοί έλεγχοι και εργαλεία και, στη

συνέχεια, επιλέξτε Έλεγχος μπαταρίας HP. Εάν το εργαλείο "Έλεγχος μπαταρίας HP" υποδείξει ότι

πρέπει να αντικαταστήσετε την μπαταρία, επικοινωνήστε με την υποστήριξη.

Ο HP Support Assistant παρέχει τα ακόλουθα εργαλεία και πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία:

● Έλεγχος μπαταρίας HP

● Πληροφορίες σχετικά με τους τύπους, τις προδιαγραφές, τη διάρκεια ζωής και τη χωρητικότητα των

μπαταριών

Εξοικονόμηση ενέργειας μπαταρίας

Για να εξοικονομήσετε μπαταρία και να μεγιστοποιήσετε τη διάρκειά της:

34 Κεφάλαιο 6 Διαχείριση ενέργειας

● Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.

● Επιλέξτε τη ρύθμιση Εξοικονόμηση ενέργειας στο μενού "Επιλογές παροχής ενέργειας".

● Απενεργοποιείτε τις ασύρματες συσκευές, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.

● Αποσυνδέστε τις εξωτερικές συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε και οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες σε

εξωτερική τροφοδοσία, π.χ. εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου συνδεδεμένη σε θύρα USB.

● Τερματίστε τη λειτουργία, απενεργοποιήστε ή αφαιρέστε τις κάρτες εξωτερικών μέσων που δεν

χρησιμοποιείτε.

● Προτού σταματήσετε την εργασία σας, εκκινήστε την αναστολή λειτουργίας ή τερματίστε τη λειτουργία

του υπολογιστή.

Αναγνώριση χαμηλών επιπέδων μπαταρίας

Όταν μια μπαταρία, που αποτελεί την αποκλειστική πηγή τροφοδοσίας του υπολογιστή, φτάσει σε χαμηλό ή

κρίσιμα χαμηλό επίπεδο, συμβαίνει το εξής:

● Η φωτεινή ένδειξη μπαταρίας (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) υποδεικνύει χαμηλό ή κρίσιμα χαμηλό

επίπεδο της μπαταρίας.

– ή –

Το εικονίδιο λειτουργίας εμφανίζει ειδοποίηση για χαμηλό ή κρίσιμα χαμηλό επίπεδο μπαταρίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εικονίδιο λειτουργίας, ανατρέξτε στην

ενότητα Χρήση του εικονιδίου λειτουργίας και των επιλογών λειτουργίας στη σελίδα 33 .

Σε περίπτωση κρίσιμα χαμηλού επιπέδου της μπαταρίας, ο υπολογιστής εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες:

● Εάν η αδρανοποίηση είναι απενεργοποιημένη και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος ή σε αναστολή

λειτουργίας, ο υπολογιστής παραμένει για λίγο σε αναστολή λειτουργίας και, στη συνέχεια,

τερματίζεται η λειτουργία του, με αποτέλεσμα την απώλεια των μη αποθηκευμένων πληροφοριών.

● Εάν η αδρανοποίηση είναι ενεργοποιημένη και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος ή σε αναστολή

λειτουργίας, ο υπολογιστής εκκινεί την αδρανοποίηση.

Αντιμετώπιση χαμηλού επιπέδου φόρτισης μπαταρίας

Αντιμετώπιση χαμηλού επιπέδου φόρτισης μπαταρίας όταν υπάρχει διαθέσιμη εξωτερική

τροφοδοσία

Συνδέστε ένα από τα παρακάτω στον υπολογιστή και σε εξωτερική τροφοδοσία:

● Τροφοδοτικό AC

● Προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης ή προαιρετικό προϊόν επέκτασης

● Προαιρετικό τροφοδοτικό που διατίθεται ως βοηθητικός εξοπλισμός από την HP

Αντιμετώπιση χαμηλού επιπέδου φόρτισης μπαταρίας όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη πηγή

τροφοδοσίας

Αποθηκεύστε την εργασία σας και τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή.

Λειτουργία με τροφοδοσία από μπαταρία 35

Αντιμετώπιση χαμηλού επιπέδου φόρτισης μπαταρίας όταν ο υπολογιστής δεν μπορεί να

πραγματοποιήσει έξοδο από την αδρανοποίηση

1.

Συνδέστε το τροφοδοτικό AC στον υπολογιστή και σε εξωτερική τροφοδοσία.

2.

Πραγματοποιήστε έξοδο από την αδρανοποίηση πατώντας το κουμπί λειτουργίας.

Μπαταρία αντικατάστασης από τον χρήστη

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!

Για να μειώσετε πιθανά προβλήματα ασφάλειας, χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία

αντικατάστασης από τον χρήστη που παρέχεται με τον υπολογιστή, μια μπαταρία αντικατάστασης που

παρέχεται από την ΗΡ ή μια συμβατή μπαταρία που πωλείται από την HP.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αφαίρεση της μπαταρίας αντικατάστασης από τον χρήστη, όταν αυτή αποτελεί τη μοναδική

πηγή τροφοδοσίας του υπολογιστή, ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια πληροφοριών. Για να αποτρέψετε την

απώλεια πληροφοριών, αποθηκεύστε την εργασία σας ή απενεργοποιήστε τον υπολογιστή μέσω των

Windows πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Αφαίρεση μπαταρίας αντικατάστασης από τον χρήστη

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία που μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη, ανατρέξτε στα βήματα και την

εικόνα παρακάτω:

1.

Τοποθετήστε τον υπολογιστή ανάποδα σε μια επίπεδη επιφάνεια με την μπαταρία στραμμένη προς το

μέρος σας.

2.

Σύρετε την ασφάλεια της μπαταρίας (1) για να απασφαλίσετε την μπαταρία και έπειτα σύρετε την

ασφάλεια απελευθέρωσης της μπαταρίας (2) για να απελευθερώσετε την μπαταρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ασφάλεια απελευθέρωσης της μπαταρίας επιστρέφει αυτόματα στην αρχική της θέση.

3.

Αφαιρέστε την μπαταρία (3) από τον υπολογιστή.

Αποθήκευση μπαταρίας αντικατάστασης από τον χρήστη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στην μπαταρία, αποφύγετε την έκθεσή της σε

υψηλές θερμοκρασίες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

36 Κεφάλαιο 6 Διαχείριση ενέργειας

Μια αποθηκευμένη μπαταρία πρέπει να ελέγχεται κάθε 6 μήνες. Εάν η χωρητικότητα είναι μικρότερη από

50%, επαναφορτίστε την μπαταρία προτού την αποθηκεύσετε ξανά.

Απόρριψη μπαταρίας αντικατάστασης από τον χρήστη

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή εγκαύματος, μην αποσυναρμολογείτε, χτυπάτε ή

τρυπάτε την μπαταρία. Μην βραχυκυκλώνετε τις εξωτερικές επαφές της. Μην απορρίψετε την μπαταρία σε

φωτιά ή νερό.

Για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των μπαταριών, ανατρέξτε στις Σημειώσεις κανονισμών,

ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το έγγραφο:

▲ Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Βοήθεια και υποστήριξη HP και έπειτα επιλέξτε Τεκμηρίωση

της HP.

Λειτουργία με εξωτερική τροφοδοσία

Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση σε εξωτερική τροφοδοσία, ανατρέξτε στην αφίσα Οδηγίες

εγκατάστασης που περιλαμβάνεται στο κουτί του υπολογιστή.

Ο υπολογιστής δεν χρησιμοποιεί τροφοδοσία από μπαταρία, όταν είναι συνδεδεμένος σε εξωτερική

τροφοδοσία μέσω εγκεκριμένου τροφοδοτικού AC ή προαιρετικής συσκευής επιτραπέζιας σύνδεσης ή

προϊόντος επέκτασης.

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!

Για να μειώσετε τα πιθανά προβλήματα ασφαλείας, να χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό

AC που παρέχεται με τον υπολογιστή ή τροφοδοτικό AC αντικατάστασης ή συμβατό τροφοδοτικό AC που

παρέχεται από την ΗΡ.

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!

Μην φορτίζετε την μπαταρία του υπολογιστή όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο.

Συνδέστε τον υπολογιστή σε εξωτερική τροφοδοσία σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

● Κατά τη φόρτιση ή βαθμονόμηση της μπαταρίας

● Κατά την εγκατάσταση ή ενημέρωση λογισμικού συστήματος

● Κατά την ενημέρωση του BIOS του συστήματος

● Κατά την εγγραφή πληροφοριών σε δίσκο (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

● Κατά την εκτέλεση της Ανασυγκρότησης δίσκων σε υπολογιστές με εσωτερικές μονάδες σκληρού

δίσκου

● Κατά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή την εκτέλεση αποκατάστασης

Όταν συνδέετε τον υπολογιστή σε εξωτερική τροφοδοσία:

● Αρχίζει να φορτίζεται η μπαταρία.

● Αυξάνεται η φωτεινότητα της οθόνης.

Το εικονίδιο λειτουργίας αλλάζει εμφάνιση.

Όταν αποσυνδέετε τον υπολογιστή από την εξωτερική τροφοδοσία:

Λειτουργία με εξωτερική τροφοδοσία 37

● Ο υπολογιστής μεταβαίνει σε τροφοδοσία από μπαταρία.

● Μειώνεται αυτόματα η φωτεινότητα της οθόνης για εξοικονόμηση της φόρτισης της μπαταρίας.

Το εικονίδιο λειτουργίας αλλάζει εμφάνιση.

38 Κεφάλαιο 6 Διαχείριση ενέργειας

7 Συντήρηση του υπολογιστή

Είναι πολύ σημαντικό να συντηρείτε τακτικά τον υπολογιστή σας για να τον διατηρείτε στην καλύτερη

δυνατή κατάσταση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί πώς να χρησιμοποιείτε εργαλεία όπως η Ανασυγκρότηση

Δίσκων και η Εκκαθάριση Δίσκου. Επίσης, παρέχει πληροφορίες για την ενημέρωση των εφαρμογών και των

προγραμμάτων οδήγησης, βήματα για τον καθαρισμό του υπολογιστή και συμβουλές για τη μεταφορά του

υπολογιστή όταν ταξιδεύετε.

Βελτίωση της απόδοσης

Εκτελώντας τακτικές εργασίες συντήρησης και χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως η Ανασυγκρότηση Δίσκων

και η Εκκαθάριση Δίσκου, μπορείτε να βελτιώσετε την απόδοση του υπολογιστή σας.

Χρήση της Ανασυγκρότησης Δίσκων

Η HP συνιστά να πραγματοποιείτε ανασυγκρότηση του σκληρού σας δίσκου χρησιμοποιώντας την

Ανασυγκρότηση Δίσκων τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκτέλεση της Ανασυγκρότησης Δίσκων δεν είναι απαραίτητη σε μονάδες στερεάς

κατάστασης.

Για να εκτελέσετε την Ανασυγκρότηση Δίσκων:

1.

Συνδέστε τον υπολογιστή στην τροφοδοσία AC.

2.

Πληκτρολογήστε τη λέξη ανασυγκρότηση στο πλαίσιο αναζήτησης της γραμμής εργασιών και, στη

συνέχεια, επιλέξτε Ανασυγκρότηση και βελτιστοποίηση μονάδων δίσκου.

3.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια του λογισμικού ανασυγκρότησης δίσκων.

Χρήση της Εκκαθάρισης Δίσκου

Χρησιμοποιήστε την Εκκαθάριση Δίσκου για να εντοπίσετε άχρηστα αρχεία στο σκληρό δίσκο, τα οποία

μπορείτε να διαγράψετε με ασφάλεια για να αποδεσμεύσετε χώρο και να βοηθήσετε τον υπολογιστή να

λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.

Για να εκτελέσετε την Εκκαθάριση Δίσκου:

1.

Πληκτρολογήστε δίσκος στο πλαίσιο αναζήτησης της γραμμής εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε

Εκκαθάριση δίσκου.

2.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Χρήση του HP 3D DriveGuard (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

Το HP 3D DriveGuard προστατεύει τη μονάδα σκληρού δίσκου ακινητοποιώντας το δίσκο και σταματώντας τα

αιτήματα δεδομένων όταν προκύψει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:

● Πτώση του υπολογιστή

● Μετακίνηση του υπολογιστή με κλειστή την οθόνη ενώ ο υπολογιστής λειτουργεί με μπαταρία

Βελτίωση της απόδοσης 39

Λίγο μετά το τέλος αυτών των συνθηκών, το HP 3D DriveGuard επαναφέρει τη μονάδα σκληρού δίσκου στην

κανονική λειτουργία του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο οι εσωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου προστατεύονται από το HP 3D DriveGuard. Οι

μονάδες σκληρού δίσκου που είναι τοποθετημένες σε προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης ή είναι

συνδεδεμένες σε θύρα USB δεν προστατεύονται από το HP 3D DriveGuard.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή οι μονάδες στερεάς κατάστασης (SSD) δεν έχουν κινούμενα μέρη, το HP 3D DriveGuard

δεν είναι απαραίτητο για αυτές τις μονάδες δίσκου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του λογισμικού HP 3D DriveGuard.

Οι καταστάσεις του HP 3D DriveGuard

Η φωτεινή ένδειξη σκληρού δίσκου στον υπολογιστή αλλάζει χρώμα για να υποδείξει ότι η μονάδα δίσκου

στη θέση της κύριας ή/και της δευτερεύουσας μονάδας σκληρού δίσκου (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) έχει

ακινητοποιηθεί. Για να διαπιστώσετε εάν μια μονάδα δίσκου προστατεύεται ή έχει ακινητοποιηθεί,

χρησιμοποιήστε το εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων της επιφάνειας εργασίας των Windows, στη δεξιά

πλευρά της γραμμής εργασιών.

Ενημέρωση εφαρμογών και προγραμμάτων οδήγησης

Η ΗΡ συνιστά να ενημερώνετε τακτικά τις εφαρμογές και τα προγράμματα οδήγησης. Οι ενημερώσεις

μπορούν να επιλύσουν προβλήματα και να προσθέσουν νέες λειτουργίες και επιλογές στον υπολογιστή. Για

παράδειγμα, τα παλιότερα στοιχεία γραφικών μπορεί να μην λειτουργούν σωστά με τις πιο πρόσφατες

εφαρμογές παιχνιδιών. Εάν δεν έχετε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης, δεν θα μπορείτε να

εκμεταλλευτείτε το σύνολο των δυνατοτήτων του εξοπλισμού σας.

Για να λάβετε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των εφαρμογών και των προγραμμάτων οδήγησης της ΗΡ,

επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support . Επίσης, μπορείτε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε

αυτόματες ειδοποιήσεις ενημερώσεων και να ενημερώνεστε αμέσως μόλις γίνονται διαθέσιμες.

Εάν επιθυμείτε να ενημερώσετε τις εφαρμογές και τα προγράμματα οδήγησης, ακολουθήστε τις παρακάτω

οδηγίες:

1.

Πληκτρολογήστε τη λέξη support στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια,

επιλέξτε την εφαρμογή HP Support Assistant.

‒ ή –

Κάντε κλικ στο εικονίδιο ερωτηματικού στη γραμμή εργασιών.

2.

Επιλέξτε Ο υπολογιστής μου, επιλέξτε την καρτέλα Ενημερώσεις και έπειτα επιλέξτε Έλεγχος για

ενημερώσεις και μηνύματα.

3.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Καθαρισμός του υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω προϊόντα για να καθαρίσετε τον υπολογιστή σας με ασφάλεια:

● Χλωριούχο διμεθυλοβενζυλαμμώνιο μέγιστης συγκέντρωσης 0,3% (για παράδειγμα, μαντηλάκια μίας

χρήσης, τα οποία διατίθενται σε διάφορες μάρκες)

● Υγρό καθαρισμού γυάλινων επιφανειών χωρίς οινόπνευμα

● Διάλυμα νερού και ήπιου καθαριστικού

40 Κεφάλαιο 7 Συντήρηση του υπολογιστή

● Στεγνό πανάκι καθαρισμού με μικροΐνες ή σαμουά (αντιστατικό πανάκι χωρίς λάδι)

● Αντιστατικά πανάκια

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε τα ισχυρά διαλυτικά που μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στον υπολογιστή.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για το αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια κάποιο καθαριστικό προϊόν για

τον υπολογιστή, ελέγξτε τα συστατικά του για να βεβαιωθείτε ότι δεν περιλαμβάνει οινόπνευμα, ακετόνη,

χλωριούχο αμμώνιο, μεθυλενοχλωρίδιο και υδρογονάνθρακες.

Τα ινώδη υλικά, όπως το χαρτί κουζίνας, μπορεί να χαράξουν τον υπολογιστή. Με το χρόνο, παγιδεύονται

στις γρατσουνιές σωματίδια βρωμιάς και καθαριστικές ουσίες.

Διαδικασίες καθαρισμού

Ακολουθήστε τις διαδικασίες της ενότητας αυτής για να καθαρίσετε τον υπολογιστή σας με ασφάλεια.

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!

Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στα εξαρτήματα, μην

επιχειρήσετε να καθαρίσετε τον υπολογιστή όταν είναι σε λειτουργία.

1.

Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

2.

Αποσυνδέστε την τροφοδοσία AC.

3.

Αποσυνδέστε όλες τις τροφοδοτούμενες εξωτερικές συσκευές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην προκαλέσετε βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα, μην ψεκάζετε υγρά καθαρισμού

απευθείας επάνω στην επιφάνεια του υπολογιστή. Τα υγρά που ψεκάζονται επάνω στην επιφάνεια μπορούν

να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα.

Καθαρισμός της οθόνης

Σκουπίστε απαλά την οθόνη με ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι που έχετε νοτίσει με ένα καθαριστικό

γυάλινων επιφανειών χωρίς οινόπνευμα. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι στεγνή πριν κλείσετε τον

υπολογιστή.

Καθαρισμός πλαϊνών πλευρών ή καλύμματος

Για να καθαρίσετε τις πλαϊνές πλευρές ή το κάλυμμα, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με μικροΐνες ή

σαμουά που έχετε νοτίσει με ένα από τα διαλύματα καθαρισμού που αναφέρονται παραπάνω ή

χρησιμοποιήστε ένα αποδεκτό πανάκι μίας χρήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν καθαρίζετε το κάλυμμα του υπολογιστή, κάντε κυκλικές κινήσεις για να αφαιρέσετε τη

σκόνη και τη βρωμιά.

Καθαρισμός TouchPad, πληκτρολογίου ή ποντικιού (σε επιλεγμένα προϊόντα)

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης βλάβης στα εσωτερικά

εξαρτήματα, μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ηλεκτρικής σκούπας για να καθαρίσετε το πληκτρολόγιο. Η

ηλεκτρική σκούπα μπορεί να αφήσει στην επιφάνεια του πληκτρολογίου υπολείμματα από τον καθαρισμό

του σπιτιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην προκαλέσετε βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα, φροντίστε να μην στάξουν υγρά

ανάμεσα στα πλήκτρα.

Καθαρισμός του υπολογιστή 41

● Για να καθαρίσετε το TouchPad, το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με

μικροΐνες ή σαμουά που έχετε νοτίσει με ένα από τα διαλύματα καθαρισμού που αναφέρονται

παραπάνω ή χρησιμοποιήστε ένα αποδεκτό πανάκι μίας χρήσης.

● Για να μην κολλάνε τα πλήκτρα και για να αφαιρέσετε τη σκόνη, τα χνούδια και άλλα σωματίδια που έχουν παγιδευτεί στο πληκτρολόγιο, χρησιμοποιήστε ένα δοχείο πεπιεσμένου αέρα με καλαμάκι.

Ταξίδια ή αποστολή του υπολογιστή

Εάν πρέπει να ταξιδέψετε ή να στείλετε τον υπολογιστή σας κάπου, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές

για να προστατέψετε τον εξοπλισμό σας.

● Προετοιμάστε τον υπολογιστή για ταξίδι ή αποστολή:

– Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών και αποθηκεύστε τα σε μια εξωτερική

μονάδα δίσκου.

– Αφαιρέστε όλους τους δίσκους και όλες τις κάρτες εξωτερικών μέσων, π.χ. κάρτες μνήμης.

– Απενεργοποιήστε και έπειτα αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές.

– Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή.

● Πάρτε μαζί σας τα αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών. Κρατήστε τα αντίγραφα ασφαλείας

ξεχωριστά από τον υπολογιστή.

● Όταν ταξιδεύετε αεροπορικώς, μεταφέρετε τον υπολογιστή ως χειραποσκευή. Μην τον παραδώσετε

μαζί με τις υπόλοιπες αποσκευές σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να αποφεύγετε την έκθεση των μονάδων δίσκου σε μαγνητικά πεδία. Συσκευές ασφαλείας

με μαγνητικά πεδία είναι και οι συσκευές ελέγχου επιβατών στα αεροδρόμια, καθώς και οι ράβδοι

χειρός. Οι κυλιόμενοι ιμάντες και άλλες παρόμοιες συσκευές ασφαλείας των αεροδρομίων που

ελέγχουν τις αποσκευές χειρός, χρησιμοποιούν ακτίνες Χ αντί για μαγνητισμό και δεν προκαλούν βλάβη

στις μονάδες δίσκου.

● Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της πτήσης, περιμένετε να

ακούσετε την ανακοίνωση που σας ενημερώνει ότι επιτρέπεται η χρήση υπολογιστή. Η χρήση του

υπολογιστή κατά τη διάρκεια της πτήσης έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της αεροπορικής εταιρείας.

● Εάν πρόκειται να αποστείλετε τον υπολογιστή ή μια μονάδα δίσκου, χρησιμοποιήστε προστατευτική

συσκευασία και επισημάνετέ τη με την ένδειξη "ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ".

● Η χρήση των ασύρματων συσκευών μπορεί να απαγορεύεται σε ορισμένα περιβάλλοντα. Τέτοιοι

περιορισμοί ενδέχεται να ισχύουν σε αεροπλάνα, νοσοκομεία, κοντά σε εκρηκτικές ύλες και σε

επικίνδυνες τοποθεσίες. Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με την πολιτική που ισχύει για τη χρήση κάποιας

ασύρματης συσκευής του υπολογιστή σας, ζητήστε άδεια για τη χρήση του υπολογιστή πριν τον

ενεργοποιήσετε.

● Εάν ταξιδεύετε σε όλο τον κόσμο, ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις:

– Ελέγξτε τους τελωνειακούς κανονισμούς σχετικά με τους υπολογιστές για κάθε χώρα/περιοχή στο

δρομολόγιό σας.

– Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και τις απαιτήσεις για το τροφοδοτικό για κάθε τοποθεσία στην

οποία σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή. Η ισχύς, η συχνότητα και οι διαμορφώσεις

των βυσμάτων διαφέρουν.

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή βλάβης στον

εξοπλισμό, μην επιχειρήσετε να συνδέσετε τον υπολογιστή με κιτ μετατροπέα τάσης που

διατίθεται στο εμπόριο για οικιακές συσκευές.

42 Κεφάλαιο 7 Συντήρηση του υπολογιστή

8 Προστασία του υπολογιστή και των

πληροφοριών

Η ασφάλεια του υπολογιστή είναι απαραίτητη για την προστασία του απορρήτου, της ακεραιότητας και της

διαθεσιμότητας των πληροφοριών. Οι τυπικές λύσεις ασφάλειας που παρέχουν το λειτουργικό σύστημα

Windows, οι εφαρμογές της HP, το Setup Utility (BIOS) και άλλο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών μπορούν

να σας βοηθήσουν να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας από διάφορους κινδύνους, π.χ. ιούς, ιούς τύπου worm και άλλους τύπους κακόβουλου κώδικα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο μπορεί να μην είναι

διαθέσιμες στο δικό σας υπολογιστή.

Χρήση των κωδικών πρόσβασης

Ο κωδικός πρόσβασης είναι ένα σύνολο χαρακτήρων που επιλέγετε για την προστασία των πληροφοριών

στον υπολογιστή σας και των online συναλλαγών σας. Μπορείτε να ορίσετε διάφορους τύπους κωδικών

πρόσβασης. Για παράδειγμα, όταν εγκαταστήσατε τον υπολογιστή για πρώτη φορά, σας ζητήθηκε να

δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης χρήστη για την προστασία του. Μπορείτε να ορίσετε και πρόσθετους

κωδικούς πρόσβασης στα Windows ή στο HP Setup Utility (BIOS), το οποίο είναι προεγκατεστημένο στον

υπολογιστή σας.

Ενδεχομένως να σας εξυπηρετεί να χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης σε μια λειτουργία του Setup

Utility (BIOS) και σε μια λειτουργία ασφαλείας των Windows.

Για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε κωδικούς πρόσβασης, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές:

● Για να μειώσετε τον κίνδυνο αδυναμίας πρόσβασης στον υπολογιστή, γράψτε όλους τους κωδικούς

πρόσβασης και φυλάξτε τους σε ασφαλές μέρος, μακριά από τον υπολογιστή. Μην αποθηκεύσετε τους

κωδικούς πρόσβασης σε ένα αρχείο στον υπολογιστή.

● Κατά τη δημιουργία κωδικών πρόσβασης, τηρήστε τις απαιτήσεις που ορίζονται από το πρόγραμμα.

● Αλλάζετε τους κωδικούς πρόσβασης τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.

● Ιδανικός κωδικός πρόσβασης είναι αυτός που έχει γράμματα, σημεία στίξης, σύμβολα και αριθμούς.

● Προτού στείλετε τον υπολογιστή για επισκευή, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας,

διαγράψτε τα αρχεία με εμπιστευτικές πληροφορίες και καταργήστε όλες τις ρυθμίσεις κωδικών

πρόσβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης των Windows, όπως τους κωδικούς

πρόσβασης προφύλαξης οθόνης:

▲ Πληκτρολογήστε τη λέξη support στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια,

επιλέξτε την εφαρμογή HP Support Assistant.

– ή –

Κάντε κλικ στο εικονίδιο ερωτηματικού στη γραμμή εργασιών.

Χρήση των κωδικών πρόσβασης 43

Ορισμός κωδικών πρόσβασης στα Windows

Κωδικός πρόσβασης

Κωδικός πρόσβασης χρήστη

Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή

Λειτουργία

Προστατεύει την πρόσβαση στο λογαριασμό χρήστη των

Windows.

Προστατεύει την πρόσβαση στα περιεχόμενα του υπολογιστή σε

επίπεδο διαχειριστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο κωδικός πρόσβασης δεν μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στα περιεχόμενα του Setup Utility

(BIOS).

Ορισμός κωδικών πρόσβασης στο Setup Utility (BIOS)

Κωδικός πρόσβασης

Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή

Κωδικός εκκίνησης

Λειτουργία

● Η εισαγωγή του απαιτείται κάθε φορά που αποκτάτε

πρόσβαση στο Setup Utility (BIOS).

● Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, δεν θα έχετε δυνατότητα πρόσβασης στο Setup Utility (BIOS).

● Η εισαγωγή του απαιτείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε ή

επανεκκινείτε τον υπολογιστή ή κατά την έξοδο από την

αδρανοποίηση.

● Εάν ξεχάσετε τον κωδικό εκκίνησης, δεν θα μπορείτε να

ενεργοποιήσετε ή να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή ή να

πραγματοποιήσετε έξοδο από την αδρανοποίηση.

Για να ορίσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή ή έναν κωδικό εκκίνησης

στο Setup Utility (BIOS):

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κάνετε αλλαγές στο Setup Utility (BIOS). Τυχόν

σφάλματα μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα λειτουργίας του υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ανοίξετε το Setup Utility, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία

φορητού υπολογιστή, και να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο που είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή.

Δεν έχετε δυνατότητα πρόσβασης στο Setup Utility μέσω του πληκτρολογίου οθόνης που εμφανίζεται σε

λειτουργία tablet.

1.

Εκκινήστε το Setup Utility (BIOS):

● Υπολογιστές ή tablet με πληκτρολόγιο:

▲ Ενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή, πατήστε αμέσως το πλήκτρο esc και, στη

συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο f10 .

● Tablet χωρίς πληκτρολόγιο:

1.

Ενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε το tablet και, στη συνέχεια, πατήστε αμέσως και

παρατεταμένα το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου.

– ή –

Ενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε το tablet και, στη συνέχεια, πατήστε αμέσως και

παρατεταμένα το κουμπί μείωσης της έντασης ήχου.

44 Κεφάλαιο 8 Προστασία του υπολογιστή και των πληροφοριών

– ή –

Ενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε το tablet και, στη συνέχεια, πατήστε αμέσως και

παρατεταμένα το κουμπί των Windows.

2.

Πατήστε το πλήκτρο f10.

2.

Επιλέξτε Security (Ασφάλεια) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην

οθόνη.

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Χρήση του Windows Hello (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

Στα προϊόντα που διαθέτουν συσκευή ανάγνωσης δαχτυλικών αποτυπωμάτων ή κάμερα υπερύθρων,

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Windows Hello για να συνδεθείτε με το πέρασμα του δαχτύλου σας ή

κοιτώντας την κάμερα.

Για να εγκαταστήσετε το Windows Hello, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1.

Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσεις, επιλέξτε Λογαριασμοί και, στη συνέχεια, επιλέξτε

Επιλογές εισόδου.

2.

Στο μενού Windows Hello, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να προσθέσετε έναν κωδικό πρόσβασης και ένα αριθμητικό PIN και, στη συνέχεια, καταχωρίστε το αναγνωριστικό

δαχτυλικών αποτυπωμάτων ή προσώπου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το PIN δεν έχει περιορισμό μήκους, αλλά πρέπει να αποτελείται μόνο από αριθμούς. Δεν

επιτρέπονται αλφαβητικοί ή ειδικοί χαρακτήρες.

Χρήση του λογισμικού ασφαλείας για το Internet

Όταν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή για πρόσβαση σε email, δίκτυο ή το Internet, υπάρχει πιθανότητα να

εκτεθεί σε ιούς υπολογιστών, κατασκοπευτικό λογισμικό και άλλες ηλεκτρονικές απειλές. Ο υπολογιστής

σας μπορεί να διαθέτει προεγκατεστημένη μια δοκιμαστική έκδοση λογισμικού ασφαλείας για το Internet, η

οποία θα περιλαμβάνει λειτουργίες προστασίας από ιούς και τείχη προστασίας και θα συμβάλλει στην

ασφάλεια του υπολογιστή. Για να παρέχει συνεχή προστασία από ιούς που έχουν ανακαλυφθεί πρόσφατα

και άλλους κινδύνους ασφάλειας, το λογισμικό ασφαλείας πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς. Συνιστάται

ανεπιφύλακτα να αναβαθμίσετε τη δοκιμαστική έκδοση του λογισμικού ασφαλείας ή να αγοράσετε ένα

πρόγραμμα της επιλογής σας, ώστε να προστατεύετε πλήρως τον υπολογιστή σας.

Χρήση του λογισμικού προστασίας από ιούς

Οι ιοί υπολογιστών μπορούν να καταστρέψουν το λειτουργικό σύστημα, εφαρμογές ή βοηθητικά

προγράμματα ή να προκαλέσουν ανωμαλίες στη λειτουργία τους. Το λογισμικό προστασίας από ιούς μπορεί

να εντοπίσει και να καταστρέψει τους περισσότερους ιούς υπολογιστών και στις περισσότερες περιπτώσεις

μπορεί να επιδιορθώσει τυχόν βλάβες που έχουν προκληθεί.

Για να παρέχει συνεχή προστασία από ιούς που έχουν ανακαλυφτεί πρόσφατα, το λογισμικό προστασίας από

ιούς πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς.

Στον υπολογιστή σας ενδέχεται να υπάρχει προεγκατεστημένο ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς.

Συνιστάται ανεπιφύλακτα η χρήση ενός προγράμματος προστασίας από ιούς της επιλογής σας, ώστε να

προστατεύετε πλήρως τον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιούς υπολογιστών, πληκτρολογήστε τη λέξη support στο

πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εφαρμογή HP Support Assistant.

Χρήση του Windows Hello (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) 45

– ή –

Κάντε κλικ στο εικονίδιο ερωτηματικού στη γραμμή εργασιών.

Χρήση του λογισμικού τείχους προστασίας

Τα τείχη προστασίας έχουν σχεδιαστεί για να εμποδίζουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ένα σύστημα ή δίκτυο. Το τείχος προστασίας μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού που εγκαθιστάτε στον

υπολογιστή ή/και το δίκτυό σας ή ένας συνδυασμός υλικού και λογισμικού.

Υπάρχουν δύο τύποι τειχών προστασίας:

● Τείχη προστασίας σε κεντρικό υπολογιστή—Λογισμικό που προστατεύει μόνο τον υπολογιστή στον

οποίο είναι εγκατεστημένο.

● Τείχη προστασίας σε δίκτυο—Εγκαθίστανται μεταξύ του DSL ή καλωδιακού μόντεμ και του οικιακού

σας δικτύου, ώστε να προστατεύουν όλους τους υπολογιστές στο δίκτυο.

Όταν εγκατασταθεί ένα τείχος προστασίας σε ένα σύστημα, όλα τα δεδομένα που στέλνονται από και προς το

σύστημα παρακολουθούνται και συγκρίνονται με ένα σύνολο κριτηρίων ασφαλείας που καθορίζονται από το

χρήστη. Τα δεδομένα που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια αποκλείονται.

Εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού

Συνιστάται η τακτική ενημέρωση των εφαρμογών της HP, των Windows και του λογισμικού τρίτων

κατασκευαστών που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή για τη διόρθωση των προβλημάτων ασφάλειας

και τη βελτίωση της απόδοσης του λογισμικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Microsoft αποστέλλει ειδοποιήσεις αναφορικά με τις ενημερώσεις των Windows, οι οποίες

μπορεί να περιλαμβάνουν ενημερώσεις ασφαλείας. Για να προστατεύετε τον υπολογιστή από παραβιάσεις

ασφάλειας και ιούς, να εγκαθιστάτε όλες τις ενημερώσεις της Microsoft αμέσως μόλις λάβετε τη σχετική

ειδοποίηση.

Η εγκατάσταση των ενημερώσεων μπορεί να γίνεται αυτόματα.

Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις:

1.

Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενημέρωση & ασφάλεια.

2.

Επιλέξτε Windows Update και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

3.

Για να προγραμματίσετε την εγκατάσταση ενημερώσεων, επιλέξτε Επιλογές για προχωρημένους και,

στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Χρήση του HP Touchpoint Manager (μόνο σε επιλεγμένα

προϊόντα)

Το HP Touchpoint Manager είναι μια λύση IT βάσει cloud που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται και

να προστατεύουν αποτελεσματικά τους πόρους τους. Το HP Touchpoint Manager προστατεύει τις συσκευές

από κακόβουλο λογισμικό και άλλες επιθέσεις, παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία τους και σας

επιτρέπει να μειώσετε το χρόνο που αφιερώνετε στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν τις συσκευές των

τελικών χρηστών και την ασφάλεια. Μπορείτε να λάβετε και να εγκαταστήσετε γρήγορα το λογισμικό,

γεγονός που μειώνει σημαντικά το κόστος σε σύγκριση με τις παραδοσιακές λύσεις.

46 Κεφάλαιο 8 Προστασία του υπολογιστή και των πληροφοριών

Προστασία του ασύρματου δικτύου

Όταν δημιουργείτε ένα δίκτυο WLAN ή αποκτάτε πρόσβαση σε ένα υπάρχον δίκτυο WLAN, να ενεργοποιείτε

πάντα τις λειτουργίες ασφαλείας για να προστατεύετε το δίκτυό σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Τα

δίκτυα WLAN σε δημόσιους χώρους (ενεργά σημεία), όπως καφετέριες και αεροδρόμια, ενδέχεται να μην

προσφέρουν καμία ασφάλεια.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας εφαρμογών και

πληροφοριών

Συνιστάται να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των εφαρμογών λογισμικού για να αποφύγετε τη

μόνιμη απώλεια ή καταστροφή τους σε περίπτωση επίθεσης ιών ή βλάβης του λογισμικού ή του υλικού.

Χρήση προαιρετικού καλωδίου ασφαλείας (μόνο σε επιλεγμένα

προϊόντα)

Το καλώδιο ασφαλείας (πωλείται ξεχωριστά) είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί αποτρεπτικά και ενδέχεται να

μην μπορεί να προστατεύσει τον υπολογιστή από ακατάλληλο χειρισμό ή κλοπή. Για να συνδέσετε ένα

καλώδιο ασφαλείας στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξαρτήματος.

Προστασία του ασύρματου δικτύου 47

9 Χρήση του Setup Utility (BIOS)

Το Setup Utility ή BIOS (βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου) ελέγχει την επικοινωνία μεταξύ όλων των

συσκευών εισόδου και εξόδου του συστήματος (π.χ. μονάδες δίσκου, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι και

εκτυπωτής). Το Setup Utility (BIOS) περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τους εγκατεστημένους τύπους συσκευών, τη

σειρά εκκίνησης του υπολογιστή και την ποσότητα μνήμης συστήματος και μνήμης επέκτασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εκκινήσετε το Setup Utility σε έναν μετατρέψιμο υπολογιστή, ο υπολογιστής πρέπει να

βρίσκεται σε λειτουργία φορητού υπολογιστή και πρέπει να χρησιμοποιήσετε το συνδεδεμένο

πληκτρολόγιο.

Εκκίνηση του Setup Utility (BIOS)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κάνετε αλλαγές στο Setup Utility (BIOS). Τυχόν

σφάλματα μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα λειτουργίας του υπολογιστή.

▲ Ενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή, πατήστε αμέσως το πλήκτρο esc και, στη συνέχεια,

πατήστε το πλήκτρο f10 .

Ενημέρωση του Setup Utility (BIOS)

Στην τοποθεσία web της HP ενδέχεται να διατίθενται ενημερωμένες εκδόσεις του Setup Utility (BIOS).

Οι περισσότερες ενημερώσεις του BIOS στην τοποθεσία web της HP περιλαμβάνονται σε συμπιεσμένα αρχεία

που ονομάζονται SoftPaq.

Ορισμένα πακέτα λήψης περιέχουν ένα αρχείο με το όνομα Readme.txt, που περιλαμβάνει πληροφορίες

σχετικά με την εγκατάσταση και την αντιμετώπιση προβλημάτων του αρχείου.

Καθορισμός της έκδοσης BIOS

Για να αποφασίσετε εάν χρειάζεται να ενημερώσετε το Setup Utility (BIOS), προσδιορίστε πρώτα την έκδοση

του BIOS που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

Για να εμφανίσετε τις πληροφορίες έκδοσης του BIOS (γνωστές και ως ημερομηνία ROM και BIOS

συστήματος), ακολουθήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους.

● HP Support Assistant

1.

Πληκτρολογήστε τη λέξη support στο πλαίσιο αναζήτησης της γραμμής εργασιών και, στη

συνέχεια, επιλέξτε την εφαρμογή HP Support Assistant.

– ή –

Κάντε κλικ στο εικονίδιο ερωτηματικού στη γραμμή εργασιών.

2.

Επιλέξτε Ο υπολογιστής μου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προδιαγραφές.

● Setup Utility (BIOS)

48 Κεφάλαιο 9 Χρήση του Setup Utility (BIOS)

1.

Εκκινήστε το Setup Utility (BIOS) (ανατρέξτε στην ενότητα Εκκίνηση του Setup Utility (BIOS)

στη σελίδα 48 ).

2.

Επιλέξτε Main (Κύριο), επιλέξτε System Information (Πληροφορίες συστήματος) και σημειώστε

την έκδοση του BIOS.

3.

Επιλέξτε Exit (Έξοδος), επιλέξτε No (Όχι) και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην

οθόνη.

Για να ελέγξετε εάν υπάρχουν πιο πρόσφατες εκδόσεις BIOS, ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη ενημέρωσης του

BIOS στη σελίδα 49 .

Λήψη ενημέρωσης του BIOS

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στον υπολογιστή ή ανεπιτυχούς εγκατάστασης,

πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της ενημέρωσης BIOS μόνο όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος

σε αξιόπιστη εξωτερική πηγή τροφοδοσίας με το τροφοδοτικό AC. Μην πραγματοποιείτε λήψη ή

εγκατάσταση μιας ενημέρωσης BIOS όταν ο υπολογιστής λειτουργεί με τροφοδοσία από την μπαταρία, είναι

συνδεδεμένος σε προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης ή είναι συνδεδεμένος σε προαιρετική πηγή

τροφοδοσίας. Κατά τη διάρκεια της λήψης και της εγκατάστασης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

● Μην διακόψετε την παροχή τροφοδοσίας στον υπολογιστή αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας

από την πρίζα AC.

● Μην τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή και μην εκκινήσετε την αναστολή λειτουργίας.

● Μην εισαγάγετε, αφαιρέσετε, συνδέσετε ή αποσυνδέσετε οποιαδήποτε συσκευή ή καλώδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, συμβουλευτείτε το διαχειριστή δικτύου

προτού εγκαταστήσετε ενημερώσεις λογισμικού και ειδικά ενημερώσεις του BIOS του συστήματος.

1.

Πληκτρολογήστε τη λέξη support στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια,

επιλέξτε την εφαρμογή HP Support Assistant.

– ή –

Κάντε κλικ στο εικονίδιο ερωτηματικού στη γραμμή εργασιών.

2.

Επιλέξτε Ενημερώσεις και έπειτα επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις και μηνύματα.

3.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εντοπίσετε τον υπολογιστή σας και να

αποκτήσετε πρόσβαση στην ενημέρωση BIOS που θέλετε να λάβετε.

4.

Στην περιοχή λήψης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

α.

Εντοπίστε την πιο πρόσφατη ενημέρωση BIOS και συγκρίνετέ τη με την έκδοση του BIOS που είναι

εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Εάν η έκδοση της ενημέρωσης είναι πιο πρόσφατη από την έκδοση του BIOS που έχετε, σημειώστε την ημερομηνία, το όνομα ή οποιοδήποτε άλλο

αναγνωριστικό της έκδοσης. Ενδέχεται να χρειαστείτε τις πληροφορίες αυτές για να εντοπίσετε

την ενημέρωση αργότερα, αφού πραγματοποιήσετε λήψη στο σκληρό δίσκο.

β.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε λήψη της

επιλογής σας στη μονάδα σκληρού δίσκου.

Σημειώστε τη διαδρομή για τη θέση στο σκληρό δίσκο στην οποία θα πραγματοποιηθεί η λήψη της

ενημέρωσης του BIOS. Θα πρέπει να μεταβείτε σε αυτή τη διαδρομή όταν θα είστε έτοιμοι να

εγκαταστήσετε την ενημέρωση.

Ενημέρωση του Setup Utility (BIOS) 49

Οι διαδικασίες εγκατάστασης του BIOS ποικίλλουν. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη

μετά την ολοκλήρωση της λήψης. Εάν δεν εμφανίζονται οδηγίες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.

Πληκτρολογήστε τη λέξη αρχείο στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και έπειτα επιλέξτε

Εξερεύνηση αρχείων.

2.

Κάντε διπλό κλικ στο χαρακτηρισμό του σκληρού σας δίσκου. Ο χαρακτηρισμός του σκληρού δίσκου

είναι συνήθως "Τοπικός δίσκος (C:)".

3.

Χρησιμοποιώντας τη διαδρομή στη μονάδα σκληρού δίσκου που καταγράψατε προηγουμένως, ανοίξτε

το φάκελο που περιέχει την ενημέρωση.

4.

Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που φέρει την επέκταση .exe (για παράδειγμα, όνομα_αρχείου.exe).

Ξεκινά η εγκατάσταση του BIOS.

5.

Ολοκληρώστε την εγκατάσταση ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη που σας ενημερώνει για την επιτυχή εγκατάσταση,

μπορείτε να διαγράψετε το αρχείο που λάβατε από τη μονάδα σκληρού δίσκου.

50 Κεφάλαιο 9 Χρήση του Setup Utility (BIOS)

10 Χρήση του HP PC Hardware Diagnostics

(UEFI)

Το HP PC Hardware Diagnostics είναι ένα εργαλείο UEFI που σας επιτρέπει να εκτελείτε διαγνωστικούς

ελέγχους για να προσδιορίσετε εάν το υλικό του υπολογιστή λειτουργεί κανονικά. Το εργαλείο εκτελείται

εκτός του λειτουργικού συστήματος, ώστε να απομονώνει βλάβες του υλικού από προβλήματα που

ενδεχομένως να προκαλούνται από το λειτουργικό σύστημα ή άλλα στοιχεία λογισμικού.

Όταν το HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) εντοπίσει μια βλάβη για την οποία απαιτείται αντικατάσταση

υλικού, δημιουργείται ένας κωδικός βλάβης 24 ψηφίων. Μπορείτε να δώσετε τον κωδικό αυτό στην

υποστήριξη ώστε να προσδιορίσουν τον τρόπο διόρθωσης του προβλήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εκκινήσετε ένα διαγνωστικό έλεγχο σε μετατρέψιμο υπολογιστή, ο υπολογιστής πρέπει

να βρίσκεται σε λειτουργία φορητού υπολογιστή και πρέπει να χρησιμοποιήσετε το συνδεδεμένο

πληκτρολόγιο.

Για να εκκινήσετε το HP PC Hardware Diagnostics (UEFI), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.

Ενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή και πατήστε αμέσως το πλήκτρο esc .

2.

Πατήστε το πλήκτρο f2 .

Το BIOS πραγματοποιεί αναζήτηση για τα εργαλεία διαγνωστικών ελέγχων σε τρεις τοποθεσίες, με την

εξής σειρά:

α.

Συνδεδεμένη μονάδα USB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να πραγματοποιήσετε λήψη του εργαλείου HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) σε

μονάδα USB, ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη του HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) σε μονάδα USB

στη σελίδα 52 .

β.

Μονάδα σκληρού δίσκου

γ.

BIOS

3.

Όταν ανοίξει το εργαλείο διαγνωστικών ελέγχων, επιλέξτε τον τύπο διαγνωστικού ελέγχου που θέλετε

να εκτελέσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε να διακόψετε ένα διαγνωστικό έλεγχο, πατήστε το πλήκτρο esc .

51

Λήψη του HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) σε μονάδα USB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οδηγίες για τη λήψη του HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) διατίθενται μόνο στα Αγγλικά

και πρέπει να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή με Windows για να λάβετε και να δημιουργήσετε το περιβάλλον

υποστήριξης HP UEFI, επειδή τα αρχεία παρέχονται μόνο σε μορφή .exe.

Υπάρχουν δύο επιλογές για τη λήψη του HP PC Hardware Diagnostics σε συσκευή USB.

Λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης UEFI

1.

Μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags . Εμφανίζεται η αρχική σελίδα του

HP PC Diagnostics.

2.

Στην ενότητα HP PC Hardware Diagnostics, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Λήψη και, στη συνέχεια, επιλέξτε

Εκτέλεση.

Λήψη έκδοσης UEFI για συγκεκριμένο προϊόν

1.

Μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/support .

2.

Επιλέξτε Λογισμικό και προγράμματα οδήγησης.

3.

Εισαγάγετε το όνομα ή τον αριθμό του προϊόντος.

4.

Επιλέξτε τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα.

5.

Στην ενότητα Διαγνωστικά, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και

πραγματοποιήστε λήψη της έκδοσης UEFI που θέλετε.

52 Κεφάλαιο 10 Χρήση του HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

11 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας,

επαναφορά και αποκατάσταση

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις παρακάτω διαδικασίες. Οι πληροφορίες που

περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό αφορούν τις τυπικές διαδικασίες για τα περισσότερα προϊόντα.

● Δημιουργία μέσων αποκατάστασης και αντιγράφων ασφαλείας

● Επαναφορά και αποκατάσταση συστήματος

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εφαρμογή HP Support Assistant.

▲ Πληκτρολογήστε τη λέξη support στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια,

επιλέξτε την εφαρμογή HP Support Assistant.

‒ ή –

Επιλέξτε το εικονίδιο ερωτηματικού στη γραμμή εργασιών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν πρόκειται να εκτελέσετε κάποια διαδικασία αποκατάστασης σε tablet, η φόρτιση της

μπαταρίας του tablet θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 70% προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία αποκατάστασης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν χρησιμοποιείτε tablet με αποσπώμενο πληκτρολόγιο, συνδέστε το tablet στη βάση

πληκτρολογίου προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία αποκατάστασης.

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης και αντιγράφων ασφαλείας

Οι παρακάτω μέθοδοι δημιουργίας μέσων αποκατάστασης και αντιγράφων ασφαλείας διατίθενται μόνο σε

επιλεγμένα προϊόντα. Επιλέξτε τη διαθέσιμη μέθοδο σύμφωνα με το μοντέλο του υπολογιστή σας.

● Αφού εγκαταστήσετε επιτυχώς τον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε το HP Recovery Manager για να

δημιουργήσετε μέσα αποκατάστασης HP. Με το βήμα αυτό δημιουργείται ένα αντίγραφο ασφαλείας του

διαμερίσματος αποκατάστασης HP στον υπολογιστή. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να

επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα σε περίπτωση βλάβης ή αντικατάστασης του σκληρού

δίσκου. Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μέσων αποκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης HP (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) στη σελίδα 54 . Για

πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές αποκατάστασης που έχετε στη διάθεσή σας όταν χρησιμοποιείτε

τα μέσα αποκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα

Χρήση των εργαλείων των Windows στη σελίδα 55

.

● Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία των Windows για να δημιουργήσετε σημεία επαναφοράς του συστήματος

και αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας πληροφοριών.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα

Αποκατάσταση μέσω του HP Recovery

Manager στη σελίδα 56 .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο χώρος αποθήκευσης είναι 32 GB ή μικρότερος, η λειτουργία "Επαναφορά

Συστήματος" της Microsoft είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

● Σε επιλεγμένα προϊόντα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αποκατάστασης HP Cloud Recovery Download,

για να δημιουργήσετε μια μονάδα USB με δυνατότητα εκκίνησης για τα μέσα αποκατάστασης ΗΡ που

διαθέτετε. Μεταβείτε στη διεύθυνση https://support.hp.com/us-en/document/c05115630?

openCLC=true , επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης και αντιγράφων ασφαλείας 53

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης HP (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

Εάν είναι δυνατό, ελέγξτε εάν υπάρχει διαμέρισμα αποκατάστασης και διαμέρισμα των Windows. Κάντε δεξί

κλικ στο μενού Έναρξη, επιλέξτε Εξερεύνηση αρχείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αυτός ο υπολογιστής.

● Εάν ο υπολογιστής δεν διαθέτει διαμέρισμα των Windows και διαμέρισμα αποκατάστασης, μπορείτε να

προμηθευτείτε μέσα αποκατάστασης για το σύστημά σας από την Υποστήριξη. Μπορείτε να βρείτε τις

πληροφορίες επικοινωνίας στην τοποθεσία web της HP. Μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/ support , επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία των Windows για να δημιουργήσετε σημεία επαναφοράς του

συστήματος και αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας πληροφοριών. Ανατρέξτε στην ενότητα

Χρήση των εργαλείων των Windows στη σελίδα 55 .

● Εάν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει διαμέρισμα αποκατάστασης και διαμέρισμα των Windows, μπορείτε

να χρησιμοποιήσετε το HP Recovery Manager για να δημιουργήσετε μέσα αποκατάστασης αφού

εγκαταστήσετε επιτυχώς τον υπολογιστή. Τα μέσα αποκατάστασης HP θα σας χρησιμεύσουν για την

αποκατάσταση του συστήματος σε περίπτωση καταστροφής της μονάδας σκληρού δίσκου. Κατά την

αποκατάσταση συστήματος, γίνεται επανεγκατάσταση του αρχικού λειτουργικού συστήματος και των

εργοστασιακά εγκατεστημένων προγραμμάτων λογισμικού και έπειτα γίνεται ρύθμιση των

παραμέτρων των προγραμμάτων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα μέσα αποκατάστασης HP για

να προσαρμόσετε το σύστημα ή να επαναφέρετε την εργοστασιακή εικόνα, σε περίπτωση

αντικατάστασης της μονάδας σκληρού δίσκου.

– Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο ένα σετ μέσων αποκατάστασης. Πρέπει να χειρίζεστε με

προσοχή τους δίσκους αποκατάστασης και να τους φυλάτε σε ασφαλές μέρος.

– Το HP Recovery Manager ελέγχει τον υπολογιστή και προσδιορίζει τον απαιτούμενο χώρο

αποθήκευσης για τα μέσα που θα χρειαστείτε.

– Για να δημιουργήσετε δίσκους αποκατάστασης, ο υπολογιστής πρέπει να διαθέτει μονάδα οπτικού

δίσκου με δυνατότητα εγγραφής DVD και θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κενούς δίσκους DVD-R,

DVD+R, DVD-R DL ή DVD+R DL υψηλής ποιότητας. Μην χρησιμοποιήσετε επανεγγράψιμους

δίσκους, π.χ. CD±RW, DVD±RW, DVD±RW διπλής επίστρωσης ή δίσκους BD-RE (επανεγγράψιμους

δίσκους Blu-ray). Δεν είναι συμβατοί με το λογισμικό HP Recovery Manager. Εναλλακτικά,

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κενή μονάδα flash USB υψηλής ποιότητας.

– Εάν ο υπολογιστής σας δεν περιλαμβάνει ενσωματωμένη μονάδα οπτικού δίσκου με δυνατότητα

εγγραφής DVD, αλλά θέλετε να δημιουργήσετε μέσα αποκατάστασης σε DVD, μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική μονάδα οπτικού δίσκου (πωλείται ξεχωριστά) για να

δημιουργήσετε δίσκους αποκατάστασης. Εάν χρησιμοποιήσετε εξωτερική μονάδα οπτικού δίσκου,

πρέπει να τη συνδέσετε απευθείας σε μια θύρα USB του υπολογιστή. Δεν μπορείτε να συνδέσετε

τη μονάδα σε θύρα USB εξωτερικής συσκευής, π.χ. σε διανομέα USB. Εάν δεν μπορείτε να

δημιουργήσετε μέσα DVD μόνοι σας, μπορείτε να προμηθευτείτε δίσκους αποκατάστασης για τον

υπολογιστή σας από την HP. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας στην τοποθεσία web της HP. Μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/support , επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας

και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

– Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία δημιουργίας των μέσων αποκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι ο

υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε τροφοδοσία AC.

– Η διαδικασία δημιουργίας μπορεί να διαρκέσει μία ώρα ή και περισσότερο. Μην διακόψετε τη

διαδικασία δημιουργίας.

– Εάν χρειαστεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα προτού ολοκληρώσετε τη

δημιουργία των DVD αποκατάστασης. Το HP Recovery Manager θα ολοκληρώσει την εγγραφή του

τρέχοντος DVD. Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το ΗΡ Recovery Manager, θα σας ζητηθεί να

συνεχίσετε.

54 Κεφάλαιο 11 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επαναφορά και αποκατάσταση

Για να δημιουργήσετε μέσα αποκατάστασης HP:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν το tablet διαθέτει αποσπώμενο πληκτρολόγιο, συνδέστε το tablet με τη βάση

πληκτρολογίου προτού εκτελέσετε αυτά τα βήματα.

1.

Πληκτρολογήστε τη λέξη recovery στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια,

επιλέξτε HP Recovery Manager.

2.

Επιλέξτε Δημιουργία μέσων αποκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην

οθόνη.

Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε αποκατάσταση του συστήματος, ανατρέξτε στην ενότητα

Αποκατάσταση μέσω του HP Recovery Manager στη σελίδα 56 .

Χρήση των εργαλείων των Windows

Μπορείτε να δημιουργήσετε μέσα αποκατάστασης, σημεία επαναφοράς του συστήματος και αντίγραφα

ασφαλείας των προσωπικών σας πληροφοριών με τα εργαλεία των Windows.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο χώρος αποθήκευσης είναι 32 GB ή μικρότερος, η λειτουργία "Επαναφορά Συστήματος"

της Microsoft είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες, ανατρέξτε στην εφαρμογή "Λήψη βοήθειας".

▲ Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εφαρμογή Λήψη βοήθειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή Λήψη βοήθειας, πρέπει να είστε

συνδεδεμένοι στο Internet.

Επαναφορά και αποκατάσταση

Υπάρχουν πολλές επιλογές με τις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποκατάσταση συστήματος.

Επιλέξτε τη μέθοδο που ταιριάζει στην περίσταση και τις γνώσεις σας:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι μέθοδοι σε όλα τα προϊόντα.

● Τα Windows προσφέρουν επιλογές επαναφοράς από αντίγραφα ασφαλείας, ανανέωσης του

υπολογιστή και επαναφοράς του υπολογιστή στην αρχική του κατάσταση. Για περισσότερες

πληροφορίες, ανατρέξτε στην εφαρμογή "Λήψη βοήθειας".

▲ Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εφαρμογή Λήψη βοήθειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή Λήψη βοήθειας, πρέπει να είστε

συνδεδεμένοι στο Internet.

● Εάν θέλετε να επιδιορθώσετε ένα πρόβλημα που αφορά κάποια προεγκατεστημένη εφαρμογή ή

πρόγραμμα οδήγησης, χρησιμοποιήστε την επιλογή "Επανεγκαταστήστε προγράμματα οδήγησης ή/και

εφαρμογές" (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) του HP Recovery Manager για να επανεγκαταστήσετε τη

συγκεκριμένη εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης.

▲ Πληκτρολογήστε τη λέξη recovery στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, επιλέξτε HP

Recovery Manager, έπειτα επιλέξτε Επανεγκαταστήστε προγράμματα οδήγησης ή/και

εφαρμογές και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

● Εάν θέλετε να επαναφέρετε το διαμέρισμα των Windows στην εργοστασιακή του κατάσταση, μπορείτε

να επιλέξετε την αποκατάσταση συστήματος είτε από το διαμέρισμα αποκατάστασης ΗΡ (μόνο σε

επιλεγμένα προϊόντα), είτε από τα μέσα αποκατάστασης ΗΡ που έχετε δημιουργήσει. Για περισσότερες

πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα

Αποκατάσταση μέσω του HP Recovery Manager στη σελίδα 56 .

Χρήση των εργαλείων των Windows 55

Εάν δεν έχετε δημιουργήσει ήδη τα μέσα αποκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα

Δημιουργία μέσων

αποκατάστασης HP (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) στη σελίδα 54 .

● Σε επιλεγμένα προϊόντα, εάν θέλετε να επαναφέρετε το αρχικό εργοστασιακό διαμέρισμα και

περιεχόμενο του υπολογιστή, ή εάν έχετε αντικαταστήσει τη μονάδα σκληρού δίσκου, μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Επαναφορά εργοστασιακής κατάστασης" των μέσων αποκατάστασης

HP. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αποκατάσταση μέσω του HP Recovery

Manager στη σελίδα 56

.

● Σε επιλεγμένα προϊόντα, εάν θέλετε να καταργήσετε το διαμέρισμα επαναφοράς για να εξοικονομήσετε

χώρο στο σκληρό δίσκο, το HP Recovery Manager προσφέρει την επιλογή "Κατάργηση διαμερίσματος

επαναφοράς".

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Κατάργηση του διαμερίσματος

αποκατάστασης HP (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) στη σελίδα 58 .

Αποκατάσταση μέσω του HP Recovery Manager

Το λογισμικό HP Recovery Manager σάς δίνει τη δυνατότητα να επαναφέρετε τον υπολογιστή στην αρχική

εργοστασιακή κατάσταση χρησιμοποιώντας τα μέσα αποκατάστασης ΗΡ που έχετε δημιουργήσει ή λάβει από

την HP ή το διαμέρισμα αποκατάστασης ΗΡ (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα). Εάν δεν έχετε δημιουργήσει ήδη

τα μέσα αποκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία μέσων αποκατάστασης HP (μόνο σε

επιλεγμένα προϊόντα) στη σελίδα 54 .

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε

● Το ΗΡ Recovery Manager επαναφέρει μόνο το λογισμικό που ήταν εγκατεστημένο από το εργοστάσιο.

Το λογισμικό που δεν παρασχέθηκε με τον υπολογιστή θα πρέπει να το λάβετε από την τοποθεσία web

του κατασκευαστή ή να το εγκαταστήσετε ξανά από το μέσο του κατασκευαστή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η αποκατάσταση μέσω του HP Recovery Manager πρέπει να χρησιμοποιείται ως ύστατη

επιλογή διόρθωσης των προβλημάτων του υπολογιστή.

● Τα μέσα αποκατάστασης HP πρέπει να χρησιμοποιούνται εάν η μονάδα σκληρού δίσκου παρουσιάσει

βλάβη. Εάν δεν έχετε δημιουργήσει ήδη τα μέσα αποκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα

Δημιουργία

μέσων αποκατάστασης HP (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) στη σελίδα 54

.

● Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Επαναφορά εργοστασιακής κατάστασης" (μόνο σε επιλεγμένα

προϊόντα), πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα μέσα αποκατάστασης HP. Εάν δεν έχετε δημιουργήσει ήδη τα

μέσα αποκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης HP (μόνο σε

επιλεγμένα προϊόντα) στη σελίδα 54 .

● Εάν ο υπολογιστής δεν επιτρέπει τη δημιουργία μέσων αποκατάστασης HP ή εάν τα μέσα

αποκατάστασης HP δεν λειτουργούν, μπορείτε να προμηθευτείτε μέσα αποκατάστασης για το σύστημά

σας από την Υποστήριξη. Μπορείτε επίσης να βρείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας από την τοποθεσία web της HP. Μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/support , επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και

ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το HP Recovery Manager δεν δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών

σας δεδομένων. Προτού ξεκινήσετε την αποκατάσταση, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των

προσωπικών δεδομένων που θέλετε να διατηρήσετε.

Κατά τη χρήση των μέσων αποκατάστασης HP, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές

αποκατάστασης:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την έναρξη της διαδικασίας αποκατάστασης εμφανίζονται μόνο οι επιλογές που είναι

διαθέσιμες για τον υπολογιστή σας.

56 Κεφάλαιο 11 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επαναφορά και αποκατάσταση

● Αποκατάσταση συστήματος—Γίνεται επανεγκατάσταση του αρχικού λειτουργικού συστήματος και

διαμόρφωση των ρυθμίσεων των προγραμμάτων που είχαν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο.

● Επαναφορά εργοστασιακής κατάστασης—Γίνεται επαναφορά του υπολογιστή στην αρχική,

εργοστασιακή του κατάσταση με διαγραφή όλων των πληροφοριών από το σκληρό δίσκο και εκ νέου

δημιουργία των διαμερισμάτων. Στη συνέχεια, γίνεται επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος

και του λογισμικού που είχε εγκατασταθεί από το εργοστάσιο.

Το διαμέρισμα αποκατάστασης HP (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα) παρέχει μόνο δυνατότητα αποκατάστασης

συστήματος.

Χρήση του διαμερίσματος αποκατάστασης HP (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

Το διαμέρισμα αποκατάστασης HP σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αποκατάσταση

συστήματος χωρίς δίσκους αποκατάστασης ή μονάδα flash USB αποκατάστασης. Αυτό το είδος

αποκατάστασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν η μονάδα σκληρού δίσκου λειτουργεί.

Για να εκκινήσετε το HP Recovery Manager από το διαμέρισμα αποκατάστασης HP:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν χρησιμοποιείτε tablet με αποσπώμενο πληκτρολόγιο, συνδέστε το tablet στη βάση του

πληκτρολογίου προτού εκτελέσετε αυτά τα βήματα (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα).

1.

Πληκτρολογήστε τη λέξη recovery στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια,

επιλέξτε HP Recovery Manager και Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows.

‒ ή –

Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή ή tablet με συνδεδεμένο πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο f11 κατά

την εκκίνηση του υπολογιστή ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο f11 ενώ πατάτε το κουμπί

λειτουργίας.

Για tablet χωρίς πληκτρολόγιο:

● Ενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε το tablet και, στη συνέχεια, πατήστε γρήγορα και κρατήστε

πατημένο το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου. Έπειτα, επιλέξτε το πλήκτρο f11.

‒ ή –

● Ενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε το tablet και, στη συνέχεια, πατήστε γρήγορα και κρατήστε

πατημένο το κουμπί μείωσης της έντασης ήχου. Έπειτα, επιλέξτε το πλήκτρο f11.

2.

Επιλέξτε Troubleshoot (Αντιμετώπιση προβλημάτων) από το μενού επιλογών εκκίνησης.

3.

Επιλέξτε Recovery Manager και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Χρήση μέσων αποκατάστασης ΗΡ για αποκατάσταση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μέσα αποκατάστασης HP για αποκατάσταση του αρχικού συστήματος.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο εάν το σύστημά σας δεν διαθέτει διαμέρισμα αποκατάστασης

HP ή εάν ο σκληρός δίσκος δεν λειτουργεί σωστά.

1.

Εάν είναι δυνατό, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των προσωπικών σας αρχείων.

2.

Τοποθετήστε το μέσο αποκατάστασης HP και επανεκκινήστε το tablet.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο υπολογιστής δεν επανεκκινηθεί αυτόματα στο ΗΡ Recovery Manager, αλλάξτε τη

σειρά εκκίνησης. Ανατρέξτε στην ενότητα

Αλλαγή της σειράς εκκίνησης του υπολογιστή

στη σελίδα 58 .

3.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Επαναφορά και αποκατάσταση 57

Αλλαγή της σειράς εκκίνησης του υπολογιστή

Εάν δεν γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή στο HP Recovery Manager, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά

εκκίνησης του υπολογιστή, δηλαδή τη σειρά των συσκευών στο BIOS στις οποίες αναζητά τις πληροφορίες

εκκίνησης ο υπολογιστής. Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή σε μια μονάδα οπτικού δίσκου ή μονάδα flash

USB.

Για να αλλάξετε τη σειρά εκκίνησης:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν το tablet διαθέτει αποσπώμενο πληκτρολόγιο, συνδέστε το tablet με τη βάση

πληκτρολογίου προτού εκτελέσετε αυτά τα βήματα.

1.

Τοποθετήστε το μέσο αποκατάστασης HP.

2.

Ανοίξτε το μενού Startup (Εκκίνηση) του συστήματος.

Για υπολογιστές ή tablet με πληκτρολόγιο:

▲ Ενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή ή το tablet, πατήστε γρήγορα το πλήκτρο esc και έπειτα πατήστε το πλήκτρο f9 για να εμφανιστούν οι επιλογές εκκίνησης.

Για tablet χωρίς πληκτρολόγιο:

▲ Ενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε το tablet και, στη συνέχεια, πατήστε γρήγορα και κρατήστε

πατημένο το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου. Έπειτα, επιλέξτε το πλήκτρο f9.

‒ ή –

Ενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε το tablet και, στη συνέχεια, πατήστε γρήγορα και κρατήστε

πατημένο το κουμπί μείωσης της έντασης ήχου. Έπειτα, επιλέξτε το πλήκτρο f9.

3.

Επιλέξτε τη μονάδα οπτικού δίσκου ή τη μονάδα flash USB από την οποία θέλετε να γίνει εκκίνηση.

4.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Κατάργηση του διαμερίσματος αποκατάστασης HP (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

Το λογισμικό HP Recovery Manager σάς δίνει τη δυνατότητα να καταργήσετε το διαμέρισμα αποκατάστασης

HP για να ελευθερώσετε χώρο στη μονάδα σκληρού δίσκου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μετά την κατάργηση του διαμερίσματος HP Recovery, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε

αποκατάσταση του συστήματος ή να δημιουργήσετε μέσα αποκατάστασης HP από το διαμέρισμα HP

Recovery. Γι' αυτό, πριν καταργήσετε το διαμέρισμα αποκατάστασης, φροντίστε να δημιουργήσετε μέσα

αποκατάστασης ΗΡ. Ανατρέξτε στην ενότητα

Δημιουργία μέσων αποκατάστασης HP (μόνο σε επιλεγμένα

προϊόντα) στη σελίδα 54

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή "Κατάργηση διαμερίσματος αποκατάστασης" είναι διαθέσιμη μόνο στα προϊόντα που

υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

Για να καταργήσετε το διαμέρισμα αποκατάστασης HP, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1.

Πληκτρολογήστε τη λέξη recovery στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια,

επιλέξτε HP Recovery Manager.

2.

Επιλέξτε Κατάργηση διαμερίσματος αποκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται

στην οθόνη.

58 Κεφάλαιο 11 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επαναφορά και αποκατάσταση

12 Προδιαγραφές

Τροφοδοσία εισόδου

Οι πληροφορίες τροφοδοσίας που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα μπορεί να είναι χρήσιμες, εάν

σχεδιάζετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό με τον υπολογιστή σας.

Ο υπολογιστής λειτουργεί με τροφοδοσία DC, η οποία μπορεί να παρέχεται από πηγή τροφοδοσίας AC ή DC. Η

πηγή τροφοδοσίας AC πρέπει να έχει ονομαστική τιμή 100-240 V, 50-60 Hz. Παρότι ο υπολογιστής μπορεί να

τροφοδοτηθεί από αυτόνομη πηγή DC, η τροφοδοσία του πρέπει να γίνεται μόνο από τροφοδοτικό AC ή πηγή

τροφοδοσίας DC που παρέχεται και είναι εγκεκριμένη από την HP για χρήση με αυτόν τον υπολογιστή.

Ο υπολογιστής μπορεί να λειτουργήσει με τροφοδοσία DC στο πλαίσιο των παρακάτω προδιαγραφών. Η

τάση και το ρεύμα λειτουργίας διαφέρουν ανάλογα με την πλατφόρμα. Οι τιμές τάσης και ρεύματος του

υπολογιστή αναγράφονται στην ετικέτα κανονισμών.

Τροφοδοσία εισόδου

Τάση και ρεύμα λειτουργίας

Τιμή

5 V DC στα 2 A / 12 V DC στα 3 A /15 V DC στα 3 A – 45 W USB-C

5 V DC στα 3 A / 9 V DC στα 3 A / 10 V DC στα 3,75 A / 12 V DC στα 3,75 A / 15 V DC στα 3 A / 20 V

DC στα 2,25 A – 45 W USB-C

5 V DC στα 3 A / 9 V DC στα 3A / 10 V DC στα 5 A / 12 V DC στα 5 A / 15 V DC στα 4,33 A / 20 V DC

στα 3,25 A – 65 W USB-C

5 V DC στα 3 A / 9 V DC στα 3 A / 10 V DC στα 5 A / 12 V DC στα 5 A / 15 V DC στα 5 A / 20 V DC στα

4,5 A – 90 W USB-C

19,5 V DC στα 2,31 A – 45 W

19,5 V DC στα 3,33 A – 65 W

19,5 V DC στα 4,62 A – 90 W

19,5 V DC στα 6,15 A – 120 W

19,5 V DC στα 7,70 A – 150 W

19,5 V DC στα 10,3 A – 200 W

19,5 V DC στα 11,8 A – 230 W

19,5 V DC στα 16,92 A – 330 W

Βύσμα DC εξωτερικού

τροφοδοτικού ΗΡ (μόνο σε

επιλεγμένα προϊόντα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για συστήματα ΙΤ στη Νορβηγία με τάση μεταξύ φάσεων που

δεν υπερβαίνει τα 240 V rms.

Τροφοδοσία εισόδου 59

Περιβάλλον λειτουργίας

Παράγοντας

Θερμοκρασία

Σε λειτουργία

Εκτός λειτουργίας

Σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Σε λειτουργία

Εκτός λειτουργίας

Μέγιστο υψόμετρο (όχι υπό πίεση)

Σε λειτουργία

Εκτός λειτουργίας

Μετρικό

5°C έως 35°C

-20°C έως 60°C

10% έως 90%

5% έως 95%

-15 m έως 3.048 m

-15 m έως 12.192 m

ΗΠΑ

41°F έως 95°F

-4°F έως 140°F

10% έως 90%

5% έως 95%

-50 πόδια έως 10.000 πόδια

-50 πόδια έως 40.000 πόδια

60 Κεφάλαιο 12 Προδιαγραφές

13 Ηλεκτροστατική εκκένωση

Ηλεκτροστατική εκκένωση είναι η εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού κατά την επαφή δύο αντικειμένων, π.χ.

το τίναγμα που αισθάνεστε όταν περπατάτε σε χαλί και ακουμπάτε ένα μεταλλικό χερούλι πόρτας.

Η εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού από τα δάχτυλα ή άλλους ηλεκτροστατικούς αγωγούς μπορεί να

προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Για να αποτρέψετε την πρόκλησης βλάβης στον υπολογιστή ή σε μονάδα δίσκου και τον κίνδυνο απώλειας

πληροφοριών, ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις:

● Εάν οι οδηγίες αφαίρεσης ή εγκατάστασης υποδεικνύουν ότι πρέπει να αποσυνδέσετε τον υπολογιστή,

θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει η κατάλληλη γείωση.

● Φυλάξτε τα εξαρτήματα στις θήκες προστασίας από το στατικό ηλεκτρισμό έως ότου είστε έτοιμοι να τα

εγκαταστήσετε.

● Αποφύγετε να ακουμπήσετε ακίδες, καλώδια και κυκλώματα. Αποφύγετε να ακουμπήσετε τα

ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

● Χρησιμοποιήστε μη μαγνητικά εργαλεία.

● Πριν από το χειρισμό εξαρτημάτων, αποφορτίστε το στατικό ηλεκτρισμό αγγίζοντας μια άβαφη

μεταλλική επιφάνεια.

● Εάν αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα, τοποθετήστε το σε μια θήκη προστασίας από το στατικό ηλεκτρισμό.

61

14 Προσβασιμότητα

Η HP σχεδιάζει, παράγει και διαθέτει στην αγορά προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

από όλους, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρίες, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με

κατάλληλες βοηθητικές συσκευές. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες

προσβασιμότητας της HP, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/accessibility .

Υποστηριζόμενες βοηθητικές τεχνολογίες

Τα προϊόντα HP υποστηρίζουν μια μεγάλη ποικιλία βοηθητικών τεχνολογιών λειτουργικών συστημάτων και

μπορούν να διαμορφωθούν έτσι ώστε να λειτουργούν με επιπλέον βοηθητικές τεχνολογίες. Χρησιμοποιήστε

τη λειτουργία αναζήτησης της συσκευής σας για να εντοπίσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα

βοηθητικά χαρακτηριστικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο προϊόν βοηθητικής τεχνολογίας,

επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών του προϊόντος.

Επικοινωνία με την υποστήριξη πελατών

Κάνουμε συνεχώς βελτιώσεις στην προσβασιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, και κάθε σχόλιο

από τους χρήστες είναι ευπρόσδεκτο. Εάν έχετε πρόβλημα με ένα προϊόν ή θέλετε να μας ενημερώσετε για τα

χαρακτηριστικά προσβασιμότητας που σας έχουν βοηθήσει, επικοινωνήστε μαζί μας στο +1 (888) 259-5707,

Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 π.μ. έως 9 μ.μ. Ορεινή ώρα Βόρειας Αμερικής. Εάν είστε κωφοί ή βαρήκοοι και

χρησιμοποιείτε TRS/VRS/WebCapTel, επικοινωνήστε μαζί μας εάν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη ή έχετε

ερωτήσεις σχετικά με την προσβασιμότητα, καλώντας στο +1 (877) 656-7058, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6

π.μ. έως 9 μ.μ. Ορεινή ώρα Βόρειας Αμερικής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποστήριξη παρέχεται μόνο στα Αγγλικά.

62 Κεφάλαιο 14 Προσβασιμότητα

Ευρετήριο

Α

αδρανοποίηση

εκκίνηση 32

εκκίνηση σε κρίσιμα χαμηλό

επίπεδο μπαταρίας 35

έξοδος 32

αδυναμία απόκρισης συστήματος

32

αεραγωγοί, εντοπισμός 6, 14

ακουστικά, σύνδεση 22

αναστολή λειτουργίας

εκκίνηση 31 έξοδος 31

αναστολή λειτουργίας και

αδρανοποίηση

εκκίνηση 31

αντίγραφα ασφαλείας 53

αντίγραφα ασφαλείας εφαρμογών

και πληροφοριών 47

απενεργοποίηση υπολογιστή 32

αποθήκευση μπαταρίας 36

αποκατάσταση

δίσκοι 54, 57

εκκίνηση 57

επιλογές 55

μέσα 57

μονάδα flash USB 57

σύστημα 56

υποστηριζόμενοι δίσκοι 54

χρήση μέσων αποκατάστασης

HP 55

HP Recovery Manager 56

αποκατάσταση αρχικού

συστήματος 56

αποκατάσταση βασικής εικόνας 57

αποκατάσταση συστήματος 56

αποστολή του υπολογιστή 42

αριθμός IMEI 19

αριθμός MEID 19

ασύρματο δίκτυο (WLAN)

ακτίνα λειτουργίας 18

σύνδεση 18

σύνδεση σε δημόσιο WLAN 18

σύνδεση σε εταιρικό WLAN 18

ασύρματο δίκτυο, προστασία 47

ασφάλειες

απελευθέρωση μπαταρίας 14

Β

βασική εικόνα, δημιουργία 56

βέλτιστες πρακτικές 1

βίντεο 23

Δ

δαχτυλικά αποτυπώματα,

καταχώριση 45

διαμέρισμα αποκατάστασης

αφαίρεση 58

διαμέρισμα αποκατάστασης HP

αποκατάσταση 57

αφαίρεση 58

διαχείριση ενέργειας 31

Ε

ειδικά πλήκτρα, χρήση 12

Εικονίδιο λειτουργίας, χρήση 33

εκκίνηση αναστολής λειτουργίας και

αδρανοποίησης 31

ενημερώσεις λογισμικού,

εγκατάσταση 46

ενημέρωση εφαρμογών και

προγραμμάτων οδήγησης 40

ενσύρματο δίκτυο (LAN) 20

εντοπισμός πληροφοριών

λογισμικό 4

υλικό 4

εξωτερική τροφοδοσία, χρήση 37

εργαλεία των Windows

χρήση 55

εσωτερικά μικρόφωνα,

αναγνώριση 8

ετικέτα πιστοποίησης ασύρματων

συσκευών 16

ετικέτα Bluetooth 16

ετικέτα WLAN 16

ετικέτες

εξυπηρέτηση πελατών 15

κανονισμοί 16

πιστοποίηση ασύρματων

συσκευών 16

σειριακός αριθμός 15

Bluetooth 16

WLAN 16

ετικέτες εξυπηρέτησης πελατών,

εντοπισμός 15

Ζ

ζώνη TouchPad, εντοπισμός 9

Η

ηλεκτροστατική εκκένωση 61

ηχεία

σύνδεση 22

ηχεία, εντοπισμός 14

ήχος 23

Θ

θερμοκρασία 36

θερμοκρασία μπαταρίας 36

θύρα εξωτερικής οθόνης

εντοπισμός 6

σύνδεση 24

Θύρα HDMI

εντοπισμός 6

σύνδεση 24

θύρα USB 2.0, εντοπισμός 5

θύρα USB 3.x SuperSpeed,

αναγνώριση 6

θύρα VGA, σύνδεση 24

θύρες

εξωτερική οθόνη 6, 24

HDMI 6, 24

Miracast 26

USB 2.0 5

USB 3.x SuperSpeed 6

VGA 24

Κ

καθαρισμός του υπολογιστή 40

κάλυμμα μπαταρίας, εντοπισμός 14

καλώδιο ασφαλείας, εγκατάσταση

47

κάμερα

εντοπισμός 8

χρήση 22

Ευρετήριο 63

κάρτα μνήμης, εντοπισμός 5

κάτω πλευρά 16

κεραίες WLAN, αναγνώριση 8

κινήσεις οθόνης αφής

ολίσθηση με ένα δάχτυλο 30

κινήσεις στο TouchPad

κύλιση με δύο δάχτυλα 28

πάτημα με δύο δάχτυλα 28

πάτημα με τέσσερα δάχτυλα 29

πέρασμα με τρία δάχτυλα 29

κινήσεις TouchPad και οθόνης αφής

ζουμ με τσίμπημα δύο

δαχτύλων 28

πάτημα 27

κίνηση ζουμ με τσίμπημα δύο

δαχτύλων στο TouchPad και την

οθόνη αφής 28

κίνηση πατήματος με δύο δάχτυλα

στο TouchPad 28

κίνηση πατήματος με τέσσερα

δάχτυλα στο TouchPad 29

κίνηση περάσματος με τρία δάχτυλα

στο TouchPad 29

κλείδωμα μπαταρίας, εντοπισμός

14

κουμπί ασύρματης λειτουργίας 17

κουμπί εξαγωγής θήκης μονάδας

οπτικού δίσκου, αναγνώριση 5

κουμπί λειτουργίας, εντοπισμός 11

κουμπιά

αριστερό TouchPad 9

δεξί TouchPad 9

εξαγωγή θήκης μονάδας οπτικού

δίσκου 5

λειτουργία 11

κρίσιμα χαμηλό επίπεδο μπαταρίας

35

κύλιση με δύο δάχτυλα στο

TouchPad 28

κωδικοί πρόσβασης

Setup Utility (BIOS) 44

Windows 44

κωδικοί πρόσβασης του Setup Utility

(BIOS) 44

κωδικοί πρόσβασης των Windows

44

Λ

λειτουργία

εξωτερικές 37

μπαταρία 33

λειτουργία αεροπλάνου 17

λογισμικό

ανασυγκρότηση δίσκων 39

εκκαθάριση δίσκου 39

HP 3D DriveGuard 39

λογισμικό ανασυγκρότησης

δίσκων 39

λογισμικό ασφαλείας για το Internet,

χρήση 45

λογισμικό εκκαθάρισης δίσκου 39

λογισμικό προστασίας από ιούς,

χρήση 45

λογισμικό τείχους προστασίας 46

Μ

μεμονωμένο αριθμητικό

πληκτρολόγιο, εντοπισμός 12

μέσα αποκατάστασης

δημιουργία 54

δημιουργία με το HP Recovery

Manager 55

μέσα αποκατάστασης HP

αποκατάσταση 57

δημιουργία 54

μονάδα οπτικού δίσκου,

αναγνώριση 5

μπαταρία

αντικατάσταση από τον χρήστη

36

αντικατάστασης από τον χρήστη,

αφαίρεση 36

αντιμετώπιση χαμηλού επιπέδου

φόρτισης μπαταρίας 35, 36

αποθήκευση 36

απόρριψη της 37

αποφόρτιση 34

εξοικονόμηση ενέργειας 34

εύρεση πληροφοριών 34

χαμηλά επίπεδα μπαταρίας 35

μπαταρία αντικατάστασης από τον

χρήστη 36

Ο

ολίσθηση με ένα δάχτυλο σε οθόνη

αφής 30

όνομα και αριθμός προϊόντος,

υπολογιστής 15

Π

πάτημα στο TouchPad και την οθόνη

αφής 27

περιβάλλον λειτουργίας 60

πλήκτρα

ενεργειών 12

λειτουργία αεροπλάνου 13

esc 12 fn 12

Windows 12

πλήκτρα ενεργειών

εντοπισμός 12

χρήση 13

πλήκτρο λειτουργίας αεροπλάνου

13, 17

πλήκτρο esc, εντοπισμός 12

πλήκτρο fn, εντοπισμός 12

πλήκτρο Windows, εντοπισμός 12

πληκτρολόγιο και προαιρετικό

ποντίκι

χρήση 30

πληροφορίες για την μπαταρία,

εύρεση 34

πληροφορίες κανονισμών

ετικέτα κανονισμών 16

ετικέτες πιστοποίησης

ασύρματων συσκευών 16

πόροι HP 2

προσβασιμότητα 62

Ρ

ρυθμίσεις ήχου, χρήση 23

ρυθμίσεις παροχής ενέργειας,

χρήση 33

Σ

σειρά εκκίνησης

αλλαγή 58

σειριακός αριθμός, υπολογιστής 15

σετ ακουστικών-μικροφώνου,

σύνδεση 23

σημείο επαναφοράς συστήματος

δημιουργία 55

σημείο επαναφοράς συστήματος,

δημιουργία 53

στοιχεία

αριστερή πλευρά 6

δεξιά πλευρά 5

64 Ευρετήριο

κάτω πλευρά 14

οθόνη 8

στοιχεία ελέγχου ασύρματης

λειτουργίας

κουμπί 17

λειτουργικό σύστημα 17

στοιχεία ελέγχου λειτουργικού

συστήματος 17

σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο 17

σύνδεση σε δημόσιο WLAN 18

σύνδεση σε δίκτυο 17

σύνδεση σε δίκτυο LAN 20

σύνδεση σε δίκτυο WLAN 18

σύνδεση σε εταιρικό WLAN 18

σύνδεση σε φορητή συσκευή 21

σύνδεση τροφοδοσίας, εντοπισμός

6

σύνδεση, τροφοδοσία 6

σύνθετη υποδοχή εξόδου ήχου

(ακουστικών)/εισόδου ήχου

(μικροφώνου), αναγνώριση 6

συντήρηση

ανασυγκρότηση δίσκων 39

εκκαθάριση δίσκου 39

ενημέρωση εφαρμογών και

προγραμμάτων οδήγησης 40

HP 3D DriveGuard 39

συσκευές υψηλής ευκρίνειας,

σύνδεση 24, 26

συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης,

εντοπισμός 5

συσκευή Bluetooth 17, 19

συσκευή WLAN 16

συσκευή WWAN 19

Τ

τερματισμός λειτουργίας 32

τοποθέτηση

προαιρετικό καλώδιο

ασφαλείας 47

τροφοδοσία από μπαταρία 33

τροφοδοσία εισόδου 59

Υ

υποδοχές

δίκτυο 6

καλώδιο ασφαλείας 5

συσκευή ανάγνωσης καρτών

μνήμης 5

υποδοχή εξόδου ήχου

(ακουστικών)/εισόδου ήχου

(μικροφώνου) 6

RJ-45 (δίκτυο) 6

υποδοχή δικτύου, αναγνώριση 6

υποδοχή καλωδίου ασφαλείας,

εντοπισμός 5

υποδοχή RJ-45 (δικτύου),

αναγνώριση 6

υπολογιστής, ταξίδι 36

υποστηριζόμενοι δίσκοι,

αποκατάσταση 54

Φ

φόρτιση μπαταρίας 34

φροντίδα του υπολογιστή 40

φωτεινές ενδείξεις

κατάσταση RJ-45 (δικτύου) 6

λειτουργία 5

μονάδα δίσκου 5

σίγαση ήχου 10

φωτεινή ένδειξη τροφοδοτικού

AC και μπαταρίας 6

caps lock 10

φωτεινές ενδείξεις κατάστασης

RJ-45 (δικτύου), εντοπισμός 6

φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας,

εντοπισμός 5

φωτεινή ένδειξη ασύρματης

λειτουργίας 17

φωτεινή ένδειξη κάμερας,

εντοπισμός 8

φωτεινή ένδειξη μονάδας δίσκου,

εντοπισμός 5

φωτεινή ένδειξη σίγασης,

εντοπισμός 10

φωτεινή ένδειξη τροφοδοτικού AC

και μπαταρίας, εντοπισμός 6

φωτεινή ένδειξη caps lock,

εντοπισμός 10

Χ

χαμηλό επίπεδο φόρτισης

μπαταρίας 35

χρήση εξωτερικής τροφοδοσίας 37

χρήση κωδικών πρόσβασης 43

χρήση πληκτρολογίου και

προαιρετικού ποντικιού 30

χρήση του εικονιδίου λειτουργίας

33

χρήση του υπολογιστή σε ταξίδια

16, 36, 42

χρήση του TouchPad 27

χρήση των ρυθμίσεων ήχου 23

χρήση των ρυθμίσεων παροχής

ενέργειας 33

B

BIOS

εκκίνηση του Setup Utility 48

ενημέρωση 48

λήψη ενημέρωσης 49

προσδιορισμός έκδοσης 48

G

GPS 19

H

HDMI, ρύθμιση ήχου 25

HP 3D DriveGuard 39

HP Fast Charge 34

HP Mobile Broadband

αριθμός IMEI 19

αριθμός MEID 19

ενεργοποίηση 19

HP Orbit 21

HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

χρήση 51

HP Recovery Manager

εκκίνηση 57

επιδιόρθωση προβλημάτων

εκκίνησης 58

HP Touchpoint Manager 46

M

Miracast 26

mobile broadband

αριθμός IMEI 19

αριθμός MEID 19

ενεργοποίηση 19

T

TouchPad

κουμπιά 9

χρήση 27

W

Windows

σημείο επαναφοράς

συστήματος 53, 55

Ευρετήριο 65

Windows Hello

χρήση 45

66 Ευρετήριο

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents