HP ENVY x360 15.6 inch 2-in-1 Laptop PC 15-ee1000 Používateľská príručka

Add to My manuals
81 Pages

advertisement

HP ENVY x360 15.6 inch 2-in-1 Laptop PC 15-ee1000 Používateľská príručka | Manualzz

Uživatelská příručka

© Copyright 2020 HP Development Company,

L.P.

Bluetooth je ochrannou známkou vlastněnou jejím majitelem, kterou společnost HP Inc. používá na základě licence. Intel, Celeron,

Pentium a Thunderbolt jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech a/ nebo dalších zemích. Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve

Spojených státech a/nebo dalších zemích.

DisplayPort™ a logo DisplayPort™ jsou ochranné známky ve vlastnictví asociace Video

Electronics Standards Association (VESA) ve

Spojených státech a dalších zemích. Miracast® je registrovaná ochranná známka asociace Wi-

Fi Alliance.

Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

První vydání: březen 2020

Číslo dokumentu: L84427-221

Důležité informace o produktu

Tato příručka popisuje funkce, kterými je vybavena většina produktů. Může se stát, že některé funkce nebudou ve vašem počítači k dispozici.

Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby bylo možné využívat všech výhod systému

Windows, mohou systémy vyžadovat aktualizovaný a/nebo samostatně zakoupený hardware, ovladače či aktualizovaný systém

BIOS. Systém Windows 10 se aktualizuje automaticky; tato funkce je vždy zapnuta.

Mohou být účtovány poplatky poskytovatele internetových služeb a na aktualizace se časem mohou vztahovat další požadavky.

Podrobnosti naleznete na stránce http://www.microsoft.com

.

Nejnovější uživatelské příručky najdete na stránce http://www.hp.com/support , pro nalezení svého produktu postupujte podle pokynů. Dále vyberte možnost Uživatelské

příručky.

Podmínky používání softwaru

Instalací, kopírováním, stažením nebo jiným použitím jakéhokoli softwarového produktu předinstalovaného v tomto počítači se zavazujete dodržovat ustanovení licenční smlouvy koncového uživatele HP (EULA).

Nepřijmete-li tyto licenční podmínky, váš výhradní nápravný prostředek je vrácení celého nepoužitého produktu (hardwaru a softwaru) do 14 dnů oproti vrácení peněz, a to podle zásady pro vrácení peněz prodejce.

Se žádostmi o jakékoli další informace či o vrácení peněz za počítač se obraťte na svého prodejce.

Bezpečnostní upozornění

VAROVÁNÍ!

Abyste snížili riziko úrazů způsobených teplem nebo přehřátí počítače, nepokládejte si počítač na klín a neblokujte větrací otvory počítače. Používejte počítač výhradně na rovném tvrdém povrchu. Dejte pozor, aby proudění vzduchu nebránil jiný pevný povrch, jako například tiskárna, ani měkký povrch, například polštáře, silné pokrývky nebo šaty. Do kontaktu měkkým povrchem, jako jsou polštáře, silné pokrývky nebo

šaty, ani do kontaktu s kůží nesmí za provozu přijít ani adaptér střídavého proudu. Počítač a adaptér střídavého proudu dodržují limity pro teplotu uživateli přístupných povrchů definované v příslušných bezpečnostních normách.

iii

iv Bezpečnostní upozornění

Konfigurace procesoru (pouze vybrané produkty)

DŮLEŽITÉ: Vybrané produkty používají procesor řady Intel® Pentium® N35xx/N37xx nebo řady Celeron®

N28xx/N29xx/N30xx/N31xx a operační systém Windows®. Na těchto modelech neměňte konfiguraci

procesoru pomocí nástroje msconfig.exe ze 4 nebo 2 procesorů na 1 procesor. Pokud tak učiníte, nebudete moci váš počítač restartovat. Budete muset obnovit původní nastavení počítače postupem obnovení nastavení výrobce.

v

vi Konfigurace procesoru (pouze vybrané produkty)

Obsah

1 Začínáme ...................................................................................................................................................... 1

Nejlepší postupy .................................................................................................................................................... 1

Další zdroje společnosti HP ................................................................................................................................... 2

2 Seznámení s prvky počítače ........................................................................................................................... 4

Zjištění hardwaru ................................................................................................................................................... 4

Zjištění softwaru .................................................................................................................................................... 4

Pravá strana ........................................................................................................................................................... 5

Levá strana ............................................................................................................................................................. 6

Displej ..................................................................................................................................................................... 7

Režim slabého modrého světla (pouze vybrané produkty) ............................................................... 7

Oblast klávesnice ................................................................................................................................................... 9

Touchpad ............................................................................................................................................. 9

Nastavení zařízení touchpad ............................................................................................ 9

Kontrolky ........................................................................................................................................... 10

Tlačítko, reproduktory a čtečka otisků prstů .................................................................................... 11

Speciální klávesy ............................................................................................................................... 13

Akční klávesy ..................................................................................................................................... 14

Spodní strana ....................................................................................................................................................... 15

Štítky .................................................................................................................................................................... 16

3 Připojení k síti ............................................................................................................................................. 18

Připojení k bezdrátové síti ................................................................................................................................... 18

Použití ovládání bezdrátového připojení .......................................................................................... 18

Klávesa režimu Letadlo ................................................................................................... 18

Ovládací prvky operačního systému .............................................................................. 18

Připojení k síti WLAN ......................................................................................................................... 19

Použití mobilního širokopásmového připojení HP (pouze vybrané produkty) ................................ 20

Používání GPS (pouze vybrané produkty) ......................................................................................... 20

Použití bezdrátových zařízení Bluetooth (pouze vybrané produkty) ............................................... 20

Připojení zařízení Bluetooth ........................................................................................... 21

Připojení ke kabelové síti – LAN (pouze vybrané produkty) ............................................................................... 21

4 Využívání funkcí zábavy ............................................................................................................................... 22

Použití kamery ..................................................................................................................................................... 22

Použití zvukového zařízení .................................................................................................................................. 22

vii

viii

Připojení reproduktorů ...................................................................................................................... 22

Připojení sluchátek ............................................................................................................................ 22

Připojení náhlavní soupravy .............................................................................................................. 23

Používání nastavení zvuku ................................................................................................................ 23

Používání videa .................................................................................................................................................... 23

Připojení video zařízení pomocí kabelu HDMI (pouze vybrané produkty) ........................................ 23

Konfigurace zvuku HDMI ................................................................................................. 25

Nalezení a připojení bezdrátových displejů podporujících technologii Miracast (pouze vybrané produkty) ............................................................................................................................. 25

Použití přenosu dat .............................................................................................................................................. 25

Připojení zařízení k portu USB Type-C (pouze vybrané produkty) ................................................... 26

5 Navigace po obrazovce ................................................................................................................................. 27

Používání zařízení touchpad a gest dotykové obrazovky ................................................................................... 27

Klepnutí ............................................................................................................................................. 27

Přiblížení/oddálení sevřením dvou prstů .......................................................................................... 28

Posunutí dvěma prsty (touchpad a přesný touchpad) ..................................................................... 28

Klepnutí dvěma prsty (touchpad a přesný touchpad) ...................................................................... 28

Klepnutí třemi prsty (touchpad a přesný touchpad) ........................................................................ 29

Klepnutí čtyřmi prsty (touchpad a přesný touchpad) ....................................................................... 29

Přejetí třemi prsty (touchpad a přesný touchpad) ........................................................................... 29

Přejetí čtyřmi prsty (přesný touchpad) ............................................................................................. 30

Používání volitelné klávesnice nebo myši ........................................................................................................... 30

6 Správa napájení ........................................................................................................................................... 31

Použití režimů spánku a hibernace ..................................................................................................................... 31

Aktivace a ukončení režimu spánku .................................................................................................. 31

Aktivace a ukončení režimu hibernace (pouze vybrané produkty) .................................................. 32

Vypnutí počítače .................................................................................................................................................. 32

Použití ikony Napájení a Možností napájení ........................................................................................................ 33

Napájení z baterie ................................................................................................................................................ 33

Používání funkce HP Fast Charge (pouze vybrané produkty) ........................................................... 33

Zobrazení nabití baterie .................................................................................................................... 34

Vyhledání informací o baterii v aplikaci HP Support Assistant (pouze vybrané produkty) ............. 34

Úspora energie baterií ....................................................................................................................... 34

Identifikace stavů nízkého nabití baterie .......................................................................................... 34

Řešení stavu nízkého nabití baterie .................................................................................................. 35

Řešení stavu nízkého nabití baterie, je-li k dispozici externí zdroj napájení ................. 35

Řešení stavu nízkého nabití baterie, není-li k dispozici žádný zdroj napájení ............... 35

Řešení stavu nízkého nabití baterie, nemůže-li počítač ukončit režim hibernace ........ 35

Baterie zaplombovaná z výroby ....................................................................................................... 35

Používání externího napájení .............................................................................................................................. 36

7 Údržba vašeho počítače ............................................................................................................................... 37

Zvyšování výkonu ................................................................................................................................................ 37

Použití Defragmentace disku ............................................................................................................ 37

Použití programu Vyčištění disku ..................................................................................................... 37

Používání nástroje HP 3D DriveGuard (pouze vybrané produkty) .................................................... 37

Identifikace stavu nástroje HP 3D DriveGuard ............................................................... 38

Aktualizace programů a ovladačů ....................................................................................................................... 38

Aktualizace použitím systému Windows 10 ..................................................................................... 38

Aktualizace použitím systému Windows 10 S .................................................................................. 38

Čištění počítače .................................................................................................................................................... 39

Použití aplikace HP Easy Clean (pouze vybrané produkty) .............................................................. 39

Odstranění nečistot a prachu na počítačích, které nepoužívají aplikaci HP Easy Clean ................... 39

Péče o počítače s povrchem z dřevěné dýhy (pouze vybrané produkty) ......................................... 40

Cestování s počítačem a přeprava ....................................................................................................................... 40

8 Zabezpečení počítače a informací ................................................................................................................. 42

Používání hesel .................................................................................................................................................... 42

Nastavení hesel v systému Windows ................................................................................................ 42

Nastavení hesel v nástroji Setup Utility (BIOS) ................................................................................. 43

Použití funkce Windows Hello (pouze vybrané produkty) .................................................................................. 44

Použití softwaru pro zabezpečení přístupu na Internet ..................................................................................... 45

Používání antivirového softwaru ...................................................................................................... 45

Používání softwaru brány firewall .................................................................................................... 45

Instalace aktualizací softwaru ............................................................................................................................ 45

Použití řešení HP Device as a Service (HP DaaS) (pouze vybrané produkty) ...................................................... 46

Ochrana bezdrátové sítě ...................................................................................................................................... 46

Zálohování softwarových aplikací a informací ................................................................................................... 46

Použití volitelného bezpečnostního kabelu (pouze vybrané produkty) ............................................................. 46

9 Použití nástroje Setup Utility (BIOS) .............................................................................................................. 47

Spuštění nástroje Setup Utility (BIOS) ................................................................................................................. 47

Aktualizace nástroje Setup Utility (BIOS) ............................................................................................................ 47

Určení verze systému BIOS ............................................................................................................... 47

Stažení aktualizace systému BIOS .................................................................................................... 48

10 Použití nástroje HP PC Hardware Diagnostics ............................................................................................... 50

Použití nástroje HP PC Hardware Diagnostics pro Windows (pouze vybrané produkty) ................................... 50

Stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics Windows .................................................................. 51

ix

x

Stažení nejnovější verze nástroje HP PC Hardware Diagnostics Windows .................... 51

Stažení nástroje HP Hardware Diagnostics Windows prostřednictvím názvu nebo čísla produktu (pouze vybrané produkty) ...................................................................... 51

Instalace nástroje HP PC Hardware Diagnostics Windows ............................................................... 51

Používání nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI ........................................................................................ 52

Spuštění nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI ....................................................................... 52

Stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI na jednotku USB flash ..................................... 52

Stažení nejnovější verze nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI ............................ 53

Stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI prostřednictvím názvu nebo čísla produktu (pouze vybrané produkty) ...................................................................... 53

Používání nastavení nástroje vzdálené diagnostiky HP PC Hardware Diagnostics UEFI (pouze vybrané produkty) ............................................................................................................................................................. 53

Stažení nástroje vzdálené diagnostiky HP PC Hardware Diagnostics UEFI ...................................... 53

Stažení nejnovější verze nástroje vzdálené diagnostiky HP PC Hardware

Diagnostics UEFI ............................................................................................................. 53

Stažení nástroje vzdálené diagnostiky HP PC Hardware Diagnostics UEFI prostřednictvím názvu nebo čísla produktu .................................................................. 54

Vlastní nastavení nástroje vzdálené diagnostiky HP PC Hardware Diagnostics UEFI ...................... 54

11 Zálohování, obnovení a zotavení ................................................................................................................. 55

Zálohování dat a vytvoření média pro obnovení ................................................................................................ 55

Použití nástrojů systému Windows ................................................................................................... 55

Vytvoření média pro obnovení pomocí nástroje HP Cloud Recovery Download Tool (pouze vybrané produkty) ............................................................................................................................. 55

Obnovení a zotavení ............................................................................................................................................ 56

Obnovení, resetování a částečné obnovení počítače pomocí nástrojů systému Windows .............. 56

Obnovení pomocí média pro obnovení HP Recovery ........................................................................ 56

Změna pořadí při spouštění počítače ............................................................................................... 56

Používání nástroje HP Sure Recover (pouze vybrané produkty) ...................................................... 57

12 Technické údaje ......................................................................................................................................... 58

Vstupní napájení .................................................................................................................................................. 58

Provozní prostředí ............................................................................................................................................... 59

13 Výboj statické elektřiny ............................................................................................................................. 60

14 Usnadnění přístupu .................................................................................................................................... 61

HP a usnadnění přístupu ...................................................................................................................................... 61

Získání potřebných nástrojů ............................................................................................................. 61

Závazek společnosti HP .................................................................................................................... 61

Mezinárodní asociace IAAP (International Association of Accessibility Professionals) ................... 61

Hledání nejlepší technologie usnadnění přístupu ............................................................................ 62

Zhodnoťte své potřeby ................................................................................................... 62

Usnadnění přístupu pro produkty HP ............................................................................. 62

Normy a legislativa .............................................................................................................................................. 63

Normy ................................................................................................................................................ 63

Mandát 376 – EN 301 549 .............................................................................................. 63

Pokyny k usnadnění přístupu k obsahu webu (WCAG) ................................................... 63

Legislativa a předpisy ....................................................................................................................... 63

Užitečné zdroje a odkazy o usnadnění přístupu ................................................................................................. 64

Organizace ......................................................................................................................................... 64

Vzdělávací instituce ........................................................................................................................... 64

Další zdroje o postiženích ................................................................................................................. 64

Odkazy HP ......................................................................................................................................... 64

Kontaktování podpory ......................................................................................................................................... 65

Rejstřík .......................................................................................................................................................... 66

xi

xii

1 Začínáme

Tento počítač je velmi výkonné zařízení, které vám dobře poslouží jak při práci, tak při zábavě. Přečtěte si informace v této kapitole, která je věnována doporučeným postupům po instalaci počítače, možnostem využití zařízení k zábavě a postupům, jak nalézt další zdroje HP.

Nejlepší postupy

Abyste ze své investice vytěžili co nejvíce, doporučujeme po nastavení a registraci počítače provést následující kroky:

Vytvořením disků pro obnovení zálohujte pevný disk. Viz Zálohování, obnovení a zotavení na stránce 55

.

● Pokud jste tak ještě neučinili, připojte se k pevné nebo bezdrátové síti. Podrobnosti naleznete v části

Připojení k síti na stránce 18

.

Seznamte se s dostupným hardwarem a softwarem. Další informace naleznete v tématech Seznámení s prvky počítače na stránce 4 a

Využívání funkcí zábavy na stránce 22 .

● Aktualizujte antivirový software nebo jej zakupte. Viz

Používání antivirového softwaru na stránce 45

.

Spusťte aplikaci HP Support Assistant – Chcete-li získat rychlou online podporu, spusťte aplikaci HP

Support Assistant (pouze vybrané produkty). Aplikace HP Support Assistant optimalizuje výkon počítače a řeší problémy pomocí nejnovějších softwarových aktualizací, diagnostických nástrojů a odborné pomoci. Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte podpora a poté vyberte aplikaci HP

Support Assistant. Poté vyberte položku Podpora.

Nejlepší postupy 1

Další zdroje společnosti HP

Podrobnější informace o produktu, užitečné návody a mnoho dalších informací naleznete pomocí této tabulky.

Tabulka 1-1 Další informace

Zdroj Obsah

Pokyny k instalaci

Podpora HP

Pokud chcete získat podporu HP, přejděte na stránku http://www.hp.com/support a k nalezení svého produktu postupujte podle pokynů.

– nebo –

Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte podpora a poté vyberte aplikaci HP Support Assistant.

Poté vyberte položku Podpora.

– nebo –

Vyberte v poli pro vyhledávání na hlavním panelu ikonu otazníku. Poté vyberte položku Podpora.

Příručka bezpečné a pohodlné obsluhy

Přístup k příručce:

▲ Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text Dokumentace HP a poté vyberte možnost

Dokumentace HP.

– nebo –

▲ Přejděte na stránky http://www.hp.com/ergo .

DŮLEŽITÉ: Abyste získali přístup k nejnovější verzi uživatelské příručky, musíte se připojit k internetu.

Poznámky o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí

Přístup k tomuto dokumentu:

▲ Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text Dokumentace HP a poté vyberte možnost

Dokumentace HP.

● Přehled instalačních pokynů a funkcí počítače

● Chat online s technikem společnosti HP

● Telefonní čísla podpory společnosti HP

● Videa o náhradních dílech (pouze vybrané produkty)

● Příručky údržby a servisu

● Informace o servisních střediscích společnosti HP

● Správná instalace pracovní stanice

● Pokyny pro správné držení těla a pracovní návyky sloužící ke zvýšení pohodlí a snížení rizika zdravotních potíží

● Bezpečnostní informace pro práci s elektrickými a mechanickými součástmi

● Důležité informace o předpisech, včetně správného postupu při likvidaci baterie, je-li zapotřebí

Omezená záruka*

Přístup k tomuto dokumentu:

▲ Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text Dokumentace HP a poté vyberte možnost

Dokumentace HP.

– nebo –

▲ Přejděte na stránky http://www.hp.com/go/ orderdocuments .

DŮLEŽITÉ: Abyste získali přístup k nejnovější verzi uživatelské příručky, musíte se připojit k internetu.

● Konkrétní informace o záruce vztahující se k tomuto počítači

*Omezenou záruku společnosti HP naleznete mezi uživatelskými příručkami ve svém produktu nebo na dodaném disku CD nebo DVD.

V některých zemích nebo oblastech by mohla být součástí balení tištěná záruka. V zemích nebo oblastech, kde není záruka dodávána v tištěné formě, můžete požádat o tištěnou verzi na webu http://www.hp.com/go/orderdocuments . U produktů zakoupených v Asii

2 Kapitola 1 Začínáme

Tabulka 1-1 Další informace (pokračování)

Zdroj Obsah a Tichomoří můžete napsat společnosti HP na adresu POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Uveďte název produktu, své jméno, telefonní číslo a poštovní adresu.

Další zdroje společnosti HP 3

2 Seznámení s prvky počítače

Počítač je osazen nejlépe hodnocenými součástmi. Tato kapitola uvádí informace o součástech, jejich umístění a způsobu fungování.

Zjištění hardwaru

Zobrazení seznamu hardwaru nainstalovaného v počítači:

▲ Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text správce zařízení a vyberte aplikaci

Správce zařízení.

Zobrazí se seznam všech zařízení nainstalovaných v počítači.

Chcete-li získat informace o hardwarových součástech systému a číslo verze systému BIOS, stiskněte klávesy fn + esc (pouze vybrané produkty).

Zjištění softwaru

Software se může lišit podle produktu. Pokud chcete zjistit, jaký software je instalovaný ve vašem počítači, proveďte následující:

▲ Pravým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Start a poté vyberte možnost Aplikace a funkce.

4 Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače

Pravá strana

Tabulka 2-1 Součásti na pravé straně a jejich popis

Součást

(1)

(2)

(3)

(4)

Popis

Čtečka paměťových karet

Port USB SuperSpeed s funkcí HP Sleep and

Charge

Slouží ke čtení volitelných paměťových karet, na kterých lze ukládat, spravovat a sdílet informace a přistupovat k nim.

Vložení karty:

1.

Uchopte kartu štítkem nahoru a konektory směrem k počítači.

2.

Vsuňte kartu do čtečky paměťových karet a zatlačte na ni, dokud zcela nezapadne.

Odebrání karty:

▲ Zatlačte na kartu a vyjměte ji ze čtečky paměťových karet.

Slouží k připojení zařízení s rozhraním USB, vysokorychlostnímu přenosu dat a nabíjení většiny produktů, jako je mobilní telefon, kamera, monitor aktivity nebo chytré hodinky, i když je počítač vypnutý.

Kontrolka adaptéru střídavého proudu a baterie ● Bílá: K počítači je připojen adaptér střídavého proudu a baterie je plně nabitá.

● Blikající bílá: Adaptér střídavého proudu je odpojen a baterie dosáhla stavu nízkého nabití.

● Oranžová: K počítači je připojen adaptér střídavého proudu a baterie se nabíjí.

● Nesvítí: Baterie se nenabíjí.

Konektor napájení Slouží k připojení adaptéru střídavého proudu.

Pravá strana 5

Levá strana

Tabulka 2-2 Součásti na levé straně a jejich popis

Součást

(1)

(2)

(3)

(4)

Kombinovaný konektor zvukového výstupu (pro sluchátka) / zvukového vstupu (pro mikrofon)

Port HDMI

Popis

Slouží k připojení volitelných napájených stereo reproduktorů, sluchátek, špuntů (sluchátek), náhlavní soupravy nebo audiokabelu televize. Lze jím připojit i volitelný mikrofon náhlavní soupravy. Tento konektor nepodporuje volitelné samostatné mikrofony.

VAROVÁNÍ!

Aby nedošlo k poškození sluchu, před připojením sluchátek, špuntů (sluchátek) nebo náhlavní soupravy snižte hlasitost. Další bezpečnostní informace vyhledejte v Poznámkách o předpisech, bezpečnosti a životním prostředí.

Přístup k příručce:

▲ Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text

Dokumentace HP a poté vyberte možnost

Dokumentace HP.

POZNÁMKA: Pokud se ke konektoru připojí externí zařízení, reproduktory počítače budou zakázány.

Slouží k připojení volitelného zobrazovacího nebo zvukového zařízení, jako je televizor s vysokým rozlišením, jiného kompatibilního digitálního nebo zvukového zařízení nebo jiného zařízení s vysokorychlostním rozhraním HDMI.

Port USB SuperSpeed s funkcí HP Sleep and

Charge

Port USB SuperSpeed Type-C s funkcí HP Sleep and Charge

Slouží k připojení zařízení s rozhraním USB, vysokorychlostnímu přenosu dat a nabíjení většiny produktů, jako je mobilní telefon, kamera, monitor aktivity nebo chytré hodinky, i když je počítač vypnutý.

Slouží k připojení zařízení s rozhraním USB, které má konektor

Type-C, přenosu dat a nabíjení většiny produktů, jako je mobilní telefon, kamera, monitor aktivity nebo chytré hodinky, i když je počítač vypnutý.

– a –

Slouží k připojení zobrazovacího zařízení, které má konektor

USB Type-C, s výstupem DisplayPort™.

POZNÁMKA: Mohou být zapotřebí kabely, adaptéry nebo obojí

(zakoupeno samostatně).

6 Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače

Displej

Režim slabého modrého světla (pouze vybrané produkty)

Displej počítače je dodáván z výroby v režimu slabého modrého světla pro větší pohodlí a bezpečnost očí.

Režim modrého světla také automaticky upravuje emise modrého světla, pokud používáte počítač v noci nebo pro čtení.

VAROVÁNÍ!

Abyste snížili riziko vážného zranění, přečtěte si Příručku bezpečné a pohodlné obsluhy. Příručka popisuje správnou instalaci pracovní stanice, držení těla a zdravotní a pracovní návyky pro uživatele počítačů.

Příručka bezpečné a pohodlné obsluhy dále poskytuje důležité bezpečnostní informace pro práci s elektrickými a mechanickými součástmi. Příručku bezpečné a pohodlné obsluhy lze nalézt na webu na adrese http://www.hp.com/ergo .

Tabulka 2-3 Součásti displeje a jejich popis

Součást Popis

(1)

(2)

(3)

Antény bezdrátové místní sítě (WLAN)*

Vestavěné mikrofony

Kamera

Odesílají a přijímají signál bezdrátových zařízení na místních bezdrátových sítích (WLAN).

Zaznamenávají zvuk.

Umožňuje videochat, nahrávání videa a pořizování statických snímků.

Informace o použití kamery naleznete v části Použití kamery na stránce 22 . Některé kamery umožňují přihlašování do systému

Windows prostřednictvím rozpoznávání obličeje namísto přihlášení pomocí hesla. Další informace naleznete v části

Použití funkce

Windows Hello (pouze vybrané produkty) na stránce 44

.

POZNÁMKA: Funkce kamery se mohou lišit v závislosti na hardwaru kamery a softwaru nainstalovaném ve vašem produktu.

(4) Kontrolka kamery Svítí: Kamera se používá.

*Antény jsou umístěné uvnitř počítače a nejsou viditelné. Abyste dosáhli optimálního přenosu signálu, nezakrývejte oblasti bezprostředně okolo antén.

Displej 7

Tabulka 2-3 Součásti displeje a jejich popis (pokračování)

Součást Popis

Informace o předpisech pro bezdrátovou komunikaci platných pro danou zemi nebo oblast naleznete v Poznámkách o předpisech,

bezpečnosti a životním prostředí.

Přístup k příručce:

▲ Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text Dokumentace HP a poté vyberte možnost Dokumentace HP.

8 Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače

Oblast klávesnice

Klávesnice se mohou lišit v závislosti na jazyku.

Touchpad

Nastavení zařízení touchpad

Pokud chcete upravit nastavení a gesta zařízení touchpad nebo jej chcete vypnout:

1.

Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text nastavení touchpad a poté stiskněte enter .

2.

Vyberte nastavení.

Zapnutí zařízení touchpad:

1.

Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text nastavení touchpad a poté stiskněte enter .

2.

Pokud používáte externí myš, klikněte na tlačítko Touchpad.

– nebo –

▲ Opakovaně stiskněte klávesu Tab , dokud se ukazatel neustálí na tlačítku Touchpad. Poté stiskněte mezerník a vyberte tlačítko.

Tabulka 2-4 Součásti zařízení touchpad a jejich popis

Součást

(1) Oblast zařízení touchpad

Popis

Slouží ke snímání gest pomocí prstů, kterými můžete přesunout ukazatel nebo aktivovat položky na obrazovce.

POZNÁMKA: Další informace naleznete v části

Používání zařízení touchpad a gest dotykové obrazovky na stránce 27

.

Oblast klávesnice 9

Tabulka 2-4 Součásti zařízení touchpad a jejich popis (pokračování)

Součást Popis

(2)

(3)

Levé tlačítko zařízení touchpad

Pravé tlačítko zařízení touchpad

Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši.

Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši.

Kontrolky

(3)

(4)

(5)

Tabulka 2-5 Kontrolky a jejich popis

Součást

(1) Kontrolka funkce caps lock

(2) Kontrolka ztlumení zvuku

Kontrolka ztlumení zvuku mikrofonu

Kontrolka soukromí kamery

Indikátor napájení

Popis

Svítí: Funkce caps lock je zapnutá, což přepíná vstup na všechna velká písmena.

● Svítí: Zvuk počítače je vypnutý.

● Nesvítí: Zvuk počítače je zapnutý.

● Svítí: Mikrofon je zapnutý.

● Nesvítí: Mikrofon je vypnutý.

● Svítí: Integrovaná kamera je vypnutá.

● Nesvítí: Integrovaná kamera je zapnutá.

● Svítí: Počítač je zapnutý.

● Bliká: Počítač se nachází v režimu spánku, úsporném režimu. Počítač vypne napájení displeje a dalších nepotřebných součástí.

● Nesvítí: V závislosti na modelu vašeho počítače je počítač vypnutý, v režimu hibernace nebo v režimu spánku.

Hibernace je úsporný režim, při němž je spotřebováváno nejméně energie.

10 Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače

Tlačítko, reproduktory a čtečka otisků prstů

Tabulka 2-6 Tlačítko, reproduktory a čtečka otisků prstů a jejich popis

Součást Popis

(1) Tlačítko napájení ● Pokud je počítač vypnutý, stisknutím tlačítka počítač zapnete.

● Pokud je počítač zapnutý, zahájíte krátkým stiskem tlačítka přechod do režimu spánku.

● Pokud je počítač v režimu spánku, krátkým stisknutím tlačítka tento režim ukončíte (pouze vybrané produkty).

● Pokud je počítač v režimu hibernace, krátkým stisknutím tlačítka tento režim ukončíte.

DŮLEŽITÉ: Pokud stisknete a přidržíte tlačítko napájení, přijdete o neuložená data.

Pokud počítač přestane reagovat a funkce vypnutí systému nepracují, vypněte počítač přidržením tlačítka napájení po dobu alespoň 10 sekund.

Další informace o nastavení napájení lze zobrazit v nabídce

Možnosti napájení:

▲ Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Napájení a poté vyberte položku Možnosti napájení.

Oblast klávesnice 11

Tabulka 2-6 Tlačítko, reproduktory a čtečka otisků prstů a jejich popis (pokračování)

Součást Popis

(2)

(3)

Reproduktor

Čtečka otisků prstů

Reprodukuje zvuk.

Umožňuje přihlašování do systému Windows pomocí otisků prstů namísto přihlašování heslem.

▲ Přiložte prst ke čtečce otisků prstů. Další informace

naleznete v části Použití funkce Windows Hello (pouze vybrané produkty) na stránce 44

.

DŮLEŽITÉ: Chcete-li se vyhnout problémům s přihlašováním pomocí otisků prstů, ujistěte se, že pomocí čtečky otisků prstů zaregistrujete všechny strany prstu.

12 Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače

Speciální klávesy

Tabulka 2-7 Speciální klávesy a jejich popis

Součást

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Klávesa esc

Klávesa fn

Klávesa s logem Windows

Akční klávesy

Čtečka otisků prstů (pouze vybrané produkty)

Klávesa soukromí kamery

Tlačítko napájení

Popis

Při stisknutí v kombinaci s klávesou fn zobrazí informace o systému.

Stisknutím v kombinaci s jinou klávesou lze aktivovat konkrétní funkce.

Otevře nabídku Start.

POZNÁMKA: Dalším stisknutím klávesy s logem Windows nabídku Start zavřete.

Aktivují často používané systémové funkce, jak jsou definovány ikonami symbolů na funkčních klávesách F1 až F12 . Akční

klávesy se liší v závislosti na počítači. Viz Akční klávesy na stránce 14 .

Umožňuje přihlašování do systému Windows pomocí otisků prstů namísto přihlašování heslem.

▲ Přiložte prst ke čtečce otisků prstů. Další informace naleznete v části

Použití funkce Windows Hello (pouze vybrané produkty) na stránce 44 .

DŮLEŽITÉ: Chcete-li se vyhnout problémům s přihlašováním pomocí otisků prstů, ujistěte se, že pomocí čtečky otisků prstů zaregistrujete všechny strany prstu.

Vypíná a zapíná kameru.

POZNÁMKA: Další informace naleznete v části

Použití kamery na stránce 22 .

● Pokud je počítač vypnutý, stisknutím tlačítka počítač zapnete.

● Pokud je počítač zapnutý, zahájíte krátkým stiskem tlačítka přechod do režimu spánku.

● Pokud je počítač v režimu spánku, krátkým stisknutím tlačítka tento režim ukončíte (pouze vybrané produkty).

● Pokud je počítač v režimu hibernace, krátkým stisknutím tlačítka tento režim ukončíte.

Oblast klávesnice 13

Tabulka 2-7 Speciální klávesy a jejich popis (pokračování)

Součást Popis

DŮLEŽITÉ: Pokud stisknete a přidržíte tlačítko napájení, přijdete o neuložená data.

Pokud počítač přestane reagovat a funkce vypnutí systému nepracují, vypněte počítač přidržením tlačítka napájení po dobu alespoň 10 sekund.

Další informace o nastavení napájení lze zobrazit v nabídce

Možnosti napájení:

(8)

(9)

Klávesa num lock

Integrovaná numerická klávesnice

▲ Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Napájení a poté vyberte položku Možnosti napájení.

Přepíná mezi navigačními a numerickými funkcemi kláves integrované numerické klávesnice.

Samostatná číselná klávesnice vpravo od klávesnice s písmeny.

Pokud je stisknuta klávesa num lock , je možné klávesnici používat stejně jako externí numerickou klávesnici.

POZNÁMKA: Pokud je při vypnutí počítače aktivní funkce číselné klávesnice, bude tato funkce znovu aktivována při jeho zapnutí.

Akční klávesy

Akční klávesy provádějí často používané systémové funkce, které jsou definovány ikonami symbolů na funkčních klávesách F1 až F12 . Akční klávesy se liší v závislosti na počítači.

▲ Akční klávesu spustíte stisknutím a přidržením klávesy.

Tabulka 2-8 Akční klávesy a jejich popis

Ikona Popis

Otevře se webová stránka „Jak získat pomoc v systému Windows 10“.

Přidržením této klávesy postupně snížíte jas obrazu.

Přidržením této klávesy postupně zvýšíte jas obrazu.

Vypíná nebo zapíná podsvícení klávesnice. U vybraných produktů můžete upravit jas podsvícení klávesnice.

Opakovaným stisknutím této klávesy lze jas upravit od vysokého (při prvním spuštění počítače) po nízký, případně ho zcela vypnout. Po úpravě nastavení podsvícení klávesnice se podsvícení po vypnutí počítače vždy vrátí k předchozímu nastavení. Po 30 sekundách nečinnosti se podsvícení klávesnice vypne. Chcete-li podsvícení klávesnice znovu zapnout, stiskněte libovolnou klávesu nebo klepněte na touchpad (pouze vybrané produkty). Vypnutím této funkce prodloužíte výdrž baterie.

Ztlumí nebo obnoví zvuk reproduktoru.

Pokud držíte tuto klávesu stisknutou, postupně se bude snižovat hlasitost reproduktoru.

14 Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače

Tabulka 2-8 Akční klávesy a jejich popis (pokračování)

Ikona Popis

Pokud držíte tuto klávesu stisknutou, postupně se bude zvyšovat hlasitost reproduktoru.

Ztlumí mikrofon.

Přehrává předchozí stopu na zvukovém disku CD nebo předchozí část disku DVD nebo disku Blu-ray (BD).

Spouští, pozastavuje a opětovně spouští přehrávání zvukového disku CD, disku DVD nebo BD.

Přehraje následující stopu na zvukovém disku CD nebo následující část disku DVD nebo BD.

Slouží ke spuštění softwaru HP Command Center. Tato aplikace umožňuje upravit předvolby teploty a chlazení na vašem počítači.

Spodní strana

Tabulka 2-9 Součásti na spodní straně a jejich popis

Součást

(1) Větrací otvor

Popis

Umožňuje proudění vzduchu k ochlazení vnitřních součástí.

Spodní strana 15

Tabulka 2-9 Součásti na spodní straně a jejich popis (pokračování)

Součást Popis

(2) Reproduktory

POZNÁMKA: Z důvodu chlazení vnitřních součástí a zabránění jejich přehřátí se ventilátor počítače spouští automaticky. Zapínání a vypínání vestavěného ventilátoru během běžného používání počítače je tedy normální.

Reprodukují zvuk.

Štítky

Štítky na počítači poskytují informace, které by mohly být potřeba pro řešení potíží se systémem nebo k zajištění kompatibility počítače na cestách do zahraničí. Štítky na produktu mohou být papírové nebo vyražené.

DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda na následujících místech pro štítky najdete štítky popsané v této části: na spodní straně počítače, uvnitř bateriové pozice, pod servisním krytem, na zadní straně displeje nebo na spodní straně stojanu na tablet.

● Servisní štítek – poskytuje důležité informace identifikující počítač. Pokud budete kontaktovat podporu, můžete být požádáni, abyste uvedli sériové číslo, číslo produktu nebo číslo modelu. Než budete kontaktovat podporu, vyhledejte tyto informace.

Servisní štítek bude vypadat jako jeden z následujících příkladů. Postupujte podle ilustrace, která nejpřesněji odpovídá servisnímu štítku na vašem počítači.

Tabulka 2-10 Součásti servisního štítku

Součást

(1) Název produktu HP

(2) Číslo modelu

(3) ID produktu

(4) Sériové číslo

(5) Záruční doba

16 Kapitola 2 Seznámení s prvky počítače

Tabulka 2-11 Součásti servisního štítku

Součást

(1) Název produktu HP

(2) ID produktu

(3) Sériové číslo

(4) Záruční doba

● Štítky se směrnicemi – obsahují informace o směrnicích vztahujících se k počítači.

● Štítky certifikace bezdrátové komunikace – obsahují informace o volitelných bezdrátových zařízeních a označení schválení pro země nebo oblasti, v nichž byla zařízení schválena k použití.

Štítky 17

3 Připojení k síti

Počítač si můžete vzít s sebou kamkoliv na cesty. I doma si však můžete díky připojení ke kabelové nebo bezdrátové síti prohlížet informace uložené na milionech internetových serverů rozmístěných po celém světě.

V této kapitole jsou uvedeny užitečné informace týkající se připojení k tomuto světu.

Připojení k bezdrátové síti

Váš počítač může být vybaven některým z následujících bezdrátových zařízení:

● Zařízení WLAN – připojuje počítač k bezdrátové místní síti (běžně se označuje jako síť Wi-Fi, bezdrátová síť LAN nebo WLAN) v kancelářích, v domácnosti a na veřejných místech, jako jsou letiště, restaurace, kavárny, hotely a univerzity. V síti WLAN komunikuje mobilní bezdrátové zařízení počítače s bezdrátovým směrovačem nebo přístupovým bodem bezdrátového připojení.

● Modul HP pro širokopásmové mobilní připojení – umožňuje bezdrátové připojení v rozlehlé bezdrátové síti (WWAN), v mnohem větší oblasti. Operátoři mobilních sítí instalují základnové stanice (podobné vysílačům telefonního signálu) v rámci velkých geografických celků a poskytují tak připojení na celém

území regionů či států.

● Zařízení Bluetooth® – vytváří osobní síť PAN, jejíž pomocí se připojuje k ostatním zařízením podporujícím rozhraní Bluetooth, jako jsou počítače, telefony, tiskárny, náhlavní soupravy, reproduktory a kamery.

V síti PAN každé zařízení komunikuje přímo s ostatními zařízeními a zařízení musí být v relativní blízkosti

– obvykle do 10 m.

Použití ovládání bezdrátového připojení

Bezdrátová zařízení v počítači lze ovládat pomocí jedné nebo více z následujících funkcí:

● klávesa režimu Letadlo (také nazývaná tlačítko bezdrátového připojení nebo klávesa bezdrátového

připojení)

● ovládací prvky operačního systému

Klávesa režimu Letadlo

Počítač může být vybaven klávesou režimu Letadlo, jedním nebo více bezdrátovými zařízeními a jednou nebo dvěma kontrolkami bezdrátového připojení. Všechna bezdrátová zařízení na vašem počítači jsou při dodání výrobcem povolena.

Kontrolka bezdrátového připojení slouží k indikaci stavu napájení všech bezdrátových zařízení a neodráží stav jednotlivých zařízení.

Ovládací prvky operačního systému

Systém Windows nabízí Centrum síťových připojení a sdílení, které umožňuje nastavit připojení nebo síť, připojit se k síti, diagnostikovat a opravovat potíže se sítí.

Používání ovládacích prvků operačního systému:

▲ Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu stavu sítě na hlavním panelu a vyberte položku Otevřít

nastavení sítě a Internetu.

– nebo –

18 Kapitola 3 Připojení k síti

▲ Na hlavním panelu vyberte ikonu stavu sítě a vyberte položku Nastavení sítě a Internetu.

Připojení k síti WLAN

POZNÁMKA: Chcete-li se doma připojit k Internetu, je třeba mít účet u poskytovatele internetových služeb

(ISP). Pokud si chcete zakoupit internetové služby a modem, kontaktujte místního poskytovatele internetových služeb. Ten vám pomůže s nastavením modemu, instalací síťového kabelu pro připojení bezdrátového směrovače k modemu i s ověřením funkčnosti služby připojení k Internetu.

Pro připojení k některé síti WLAN postupujte následujícím způsobem:

1.

Ujistěte se, že zařízení sítě WLAN je zapnuto.

2.

Vyberte ikonu stavu sítě na hlavním panelu a připojte se k jedné z dostupných sítí.

Pokud je síť WLAN zabezpečená, budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu. Zadejte kód a poté dokončete připojení výběrem položky Další.

POZNÁMKA: Nejsou-li v seznamu uvedeny žádné sítě WLAN, znamená to, že jste nejspíše mimo dosah bezdrátového směrovače či přístupového bodu.

POZNÁMKA: Pokud v seznamu nevidíte bezdrátovou místní síť WLAN, ke které se chcete připojit:

1.

Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu stavu sítě na hlavním panelu a vyberte položku Otevřít

nastavení sítě a Internetu.

– nebo –

Na hlavním panelu vyberte ikonu stavu sítě a vyberte položku Nastavení sítě a Internetu.

2.

V části Změnit vaše síťové nastavení vyberte položku Centrum síťových připojení a sdílení.

3.

Vyberte položku Nastavit nové připojení nebo síť.

Zobrazí se seznam možností, pomocí nichž lze ručně vyhledat síť a připojit se k ní nebo vytvořit nové připojení k síti.

3.

Při připojování postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po navázání připojení klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu stavu sítě na pravé straně hlavního panelu a ověřte si název a stav připojení.

POZNÁMKA: Funkční dosah (vzdálenost, kterou může bezdrátový signál urazit) závisí na implementaci sítě

WLAN, výrobci směrovače a rušení od ostatních elektronických zařízení nebo bariér, jako jsou zdi a podlahy.

Připojení k bezdrátové síti 19

Použití mobilního širokopásmového připojení HP (pouze vybrané produkty)

Váš počítač HP Mobile Broadband má integrovanou podporu pro služby mobilního širokopásmového připojení.

Pokud tento nový počítač použijete v síti mobilního operátora, poskytne vám možnost připojit se k internetu, odesílat e-maily či připojit se k podnikové síti, aniž byste museli využívat přístupové body Wi-Fi.

Pro aktivaci modulu HP pro mobilní širokopásmové připojení možná budete potřebovat číslo IMEI a/nebo číslo

MEID pro mobilní širokopásmové připojení. Číslo může být vytištěno na štítku umístěném na spodní straně počítače, v bateriové pozici, pod servisním krytem nebo na zadní straně displeje.

– nebo –

1.

Na hlavním panelu vyberte ikonu stavu sítě.

2.

Vyberte položku Nastavení sítě a internetu.

3.

V části Síť a Internet vyberte položku Mobilní síť a poté položku Upřesňující možnosti.

Někteří operátoři mobilní sítě vyžadují použití SIM karty (Subscriber Identity Module). SIM karta obsahuje základní informace o uživateli, například osobní identifikační číslo (PIN), a také informace o síti. Některé počítače obsahují předem instalovanou SIM kartu. Pokud není SIM karta předinstalována, měla by být součástí dokumentace širokopásmového mobilního připojení HP, která je dodána s vaším počítačem, nebo by vám ji měl poskytnout operátor mobilní sítě odděleně od počítače.

Informace o službě širokopásmového mobilního připojení HP a o postupu aktivace služby u vámi preferovaného operátora mobilní sítě naleznete v dokumentaci ke službě širokopásmového mobilního připojení HP přiložené k počítači.

Používání GPS (pouze vybrané produkty)

Váš počítač může být vybaven zařízením systému GPS. Satelity GPS dodávají systémům vybaveným GPS informace o pozici, rychlosti a směru.

Chcete-li systém GPS povolit, ujistěte se, že umístění je povoleno v Nastavení umístění.

▲ Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text umístění a vyberte položku Nastavení

ochrany osobních údajů pro zjištění polohy a poté vyberte nastavení.

Použití bezdrátových zařízení Bluetooth (pouze vybrané produkty)

Zařízení Bluetooth poskytuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost, která nahrazuje spojení kabelem, jenž se tradičně používá ke spojení elektronických zařízení, jako jsou:

● počítače (stolní počítač, notebook)

● telefony (mobilní, bezdrátové, chytré telefony)

● zobrazovací zařízení (tiskárna, fotoaparát)

● zvuková zařízení (náhlavní souprava, reproduktory)

● myš

● externí klávesnice

20 Kapitola 3 Připojení k síti

Připojení zařízení Bluetooth

Než budete moci používat zařízení Bluetooth, musíte navázat připojení Bluetooth:

1.

Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text bluetooth a poté vyberte možnost Nastavení

Bluetooth a dalších zařízení.

2.

Povolte rozhraní Bluetooth, pokud již není povoleno.

3.

Vyberte Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné zařízení, v dialogovém okně vyberte možnost Přidat

zařízení a poté vyberte Bluetooth.

4.

Vyberte vaše zařízení ze seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA: Pokud zařízení vyžaduje ověření, zobrazí se kód párování. Na zařízení, které přidáváte, postupujte podle pokynů na obrazovce a zkontrolujte, že kód na vašem zařízení se shoduje s párovacím kódem. Další informace naleznete v dokumentaci poskytnuté se zařízením.

POZNÁMKA: Pokud není vaše zařízení v seznamu, zkontrolujte, že je na tomto zařízení zapnuto připojení

Bluetooth. Některá zařízení mohou mít další požadavky; informace naleznete v dokumentaci dodané se zařízením.

Připojení ke kabelové síti – LAN (pouze vybrané produkty)

Chcete-li připojit počítač přímo k domácímu nebo firemnímu směrovači (a nevyužít tak bezdrátového připojení), použijte konektor sítě LAN.

Připojení k síti LAN vyžaduje kabel RJ-45 (síťový) a zásuvku pro síť nebo volitelnou dokovací stanici nebo rozšiřující port, pokud není na počítači žádná zásuvka RJ-45.

Postup připojení síťového kabelu:

1.

Zapojte síťový kabel do síťové zásuvky (1) počítače.

2.

Zapojte opačný konec síťového kabelu do zásuvky rozvodu sítě LAN (2) nebo do směrovače.

POZNÁMKA: Pokud je síťový kabel vybaven obvodem pro potlačení rušení (3), který chrání proti rušení televizním a rádiovým signálem, připojte konec kabelu s tímto obvodem k počítači.

Připojení ke kabelové síti – LAN (pouze vybrané produkty) 21

4 Využívání funkcí zábavy

Počítač HP můžete využívat jako zábavní centrum – můžete komunikovat pomocí kamery, přehrávat hudbu a stahovat a sledovat filmy. Nebo, pokud chcete svůj počítač změnit v ještě výkonnější centrum zábavy, připojte k němu externí zařízení, jako jsou monitor, projektor, televizor, reproduktory nebo sluchátka.

Použití kamery

Váš počítač má jednu nebo více kamer, které umožňují spojení s ostatními pro práci nebo zábavu. Kamera může být přední, zadní nebo vysouvací. Chcete-li zjistit, která kamera nebo kamery jsou ve vašem produktu, viz

Seznámení s prvky počítače na stránce 4

.

Většina kamer umožňuje videochat, nahrávání videa a pořizování statických obrazů. Některé modely také nabízejí funkce HD (vysoké rozlišení), aplikace pro hraní her nebo software pro rozpoznávání obličeje, např.

Windows Hello. Podrobnosti o používání softwaru Windows Hello naleznete v části

Zabezpečení počítače a informací na stránce 42

.

U vybraných produktů můžete dále zvýšit své soukromí tím, že vypnete kameru. Ve výchozím nastavení je kamera zapnutá. Chcete-li vypnout kameru, stiskněte klávesu soukromí kamery. Kontrolka soukromí kamery se rozsvítí. Chcete-li kameru opět zapnout, stiskněte tuto klávesu znovu.

Pokud chcete získat přístup ke kameře, zadejte do pole pro vyhledávání na hlavním panelu text kamera a poté vyberte v seznamu aplikací možnost Kamera.

Použití zvukového zařízení

Můžete stahovat a poslouchat hudbu, streamovat hudební obsah (včetně rádia) z webu, nahrávat zvuk nebo mixovat zvuk a video pro vytváření multimédií. Na počítači můžete přehrávat disky CD (na vybraných produktech) nebo připojit externí optickou jednotku a přehrávat disky CD. Kvalitu zvukové reprodukce můžete navýšit připojením externího zvukového zařízení, například sluchátek nebo reproduktorů.

Připojení reproduktorů

Ke svému počítači nebo dokovací stanici můžete prostřednictvím portu USB nebo kombinovaného konektoru zvukového výstupu (pro sluchátka) / zvukového vstupu (pro mikrofon) připojit reproduktory připojené pomocí kabelu.

Bezdrátové reproduktory připojte k počítači podle pokynů výrobce zařízení. Informace o připojení reproduktorů s vysokým rozlišením k počítači naleznete v části

Konfigurace zvuku HDMI na stránce 25 . Před

připojením reproduktorů snižte nastavení hlasitosti.

Připojení sluchátek

VAROVÁNÍ!

V rámci prevence poškození sluchu před nasazením sluchátek, špuntů (sluchátek) nebo náhlavní soupravy snižte hlasitost. Další bezpečnostní informace vyhledejte v Poznámkách o předpisech, bezpečnosti

a životním prostředí.

Přístup k tomuto dokumentu:

▲ Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text Dokumentace HP a poté vyberte možnost

Dokumentace HP.

22 Kapitola 4 Využívání funkcí zábavy

Sluchátka připojená pomocí kabelu lze na počítači zapojit do kombinovaného konektoru zvukového výstupu

(pro sluchátka) / zvukového vstupu (pro mikrofon).

Bezdrátová sluchátka připojte k počítači podle pokynů výrobce zařízení.

Připojení náhlavní soupravy

VAROVÁNÍ!

V rámci prevence poškození sluchu před nasazením sluchátek, špuntů (sluchátek) nebo náhlavní soupravy snižte hlasitost. Další bezpečnostní informace vyhledejte v Poznámkách o předpisech, bezpečnosti

a životním prostředí.

Přístup k tomuto dokumentu:

▲ Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text Dokumentace HP a poté vyberte možnost

Dokumentace HP.

Sluchátka kombinovaná s mikrofonem se nazývají náhlavní souprava. Náhlavní soupravu připojenou pomocí kabelu lze na počítači zapojit do kombinovaného konektoru zvukového výstupu (pro sluchátka) / zvukového vstupu (pro mikrofon).

Bezdrátovou náhlavní soupravu připojte k počítači podle pokynů výrobce zařízení.

Používání nastavení zvuku

Nastavení zvuku používejte pro nastavení hlasitosti systému, změnu systémových zvuků nebo pro správu zvukových zařízení.

Pro zobrazení nebo změnu nastavení zvuku:

▲ Zadejte text ovládací panel do pole pro vyhledávání na hlavním panelu, vyberte položku Ovládací

panely, dále položku Hardware a zvuk a poté vyberte možnost Zvuk.

Počítač může obsahovat vylepšený zvukový systém od společností Bang & Olufsen, B&O nebo jiného poskytovatele. Díky tomu může počítač obsahovat pokročilé funkce pro ovládání zvuku, které mohou být ovládány pomocí ovládacího panelu zvuku specifického pro váš zvukový systém.

Pro zobrazení a ovládání nastavení zvuku použijte ovládací panel zvuku.

▲ Zadejte text ovládací panel do pole pro vyhledávání na hlavním panelu, vyberte položku Ovládací

panely, pak možnost Hardware a zvuk a poté vyberte ovládací panel zvuku specifický pro váš systém.

Používání videa

Váš počítač je výkonným video zařízením, které vám umožňuje sledovat streamované video z oblíbených stránek a stahovat video a filmy, abyste je mohli ve svém počítači sledovat v době, kdy nejste připojeni k síti.

Zážitek ze sledování videa si můžete ještě vylepšit připojením externího monitoru, projektoru nebo televizoru k jednomu z videoportů počítače.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že je externí zařízení připojeno ke správnému portu počítače s použitím správného kabelu. Postupujte podle pokynů výrobce zařízení.

Pro informace o používání funkcí USB Type-C přejděte na stránku http://www.hp.com/support a podle pokynů vyhledejte svůj produkt.

Připojení video zařízení pomocí kabelu HDMI (pouze vybrané produkty)

POZNÁMKA: K připojení zařízení HDMI k počítači je potřebný kabel HDMI, který se prodává samostatně.

Používání videa 23

Chcete-li zobrazit obrazovku počítače na televizoru či monitoru s vysokým rozlišením, připojte toto zařízení podle níže uvedených pokynů:

1.

Zapojte jeden konec kabelu HDMI do portu HDMI na počítači.

POZNÁMKA: Tvar portu HDMI se může lišit podle produktu.

2.

Druhý konec kabelu zapojte do televizoru či monitoru s vysokým rozlišením.

3.

Stisknutím ikony s logem Windows + p procházejte čtyřmi stavy zobrazení:

Jenom obrazovka počítače: zobrazení obrazu pouze na počítači.

Duplikace: současné zobrazení obrazu jak na displeji počítače, tak na externím zařízení.

Rozšíření: současné zobrazení jednoho obrazu rozloženého na displeji počítače a externího zařízení.

Jenom druhá obrazovka: zobrazení obrazu pouze na externím zařízení.

Každé stisknutí + p změní režim zobrazení.

POZNÁMKA: Optimální kvality dosáhnete, když upravíte rozlišení obrazovky externího zařízení následujícím způsobem, zejména pokud používáte možnost Rozšíření. Vyberte tlačítko Start, ikonu

Nastavení a poté možnost Systém. V části Displej vyberte příslušné rozlišení a poté vyberte možnost Ponechat změny.

24 Kapitola 4 Využívání funkcí zábavy

Konfigurace zvuku HDMI

HDMI je jediné rozhraní pro video, které podporuje video i zvuk ve vysokém rozlišení. Po připojení televizoru k počítači pomocí kabelu HDMI je možné zapnout také přenos zvuku přes rozhraní HDMI. Postupujte takto:

1.

Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Reproduktory v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu a potom vyberte možnost Zařízení pro přehrávání.

2.

Na kartě Přehrávání vyberte název digitálního výstupního zařízení.

3.

Vyberte Nastavit výchozí a poté vyberte možnost OK.

Vrácení přehrávání zvuků do reproduktorů počítače:

1.

Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Reproduktory v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu a potom vyberte možnost Zařízení pro přehrávání.

2.

Na kartě Přehrávání vyberte položku Reproduktory.

3.

Vyberte Nastavit výchozí a poté vyberte možnost OK.

Nalezení a připojení bezdrátových displejů podporujících technologii Miracast

(pouze vybrané produkty)

Pokud chcete nalézt a připojit bezdrátové displeje podporující technologii Miracast ® otevřené aplikace, postupujte následovně.

, aniž byste opustili

Spuštění technologie Miracast:

▲ Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte promítnout a poté klikněte na Promítnout na

druhou obrazovku. Klepněte na ikonu Připojit k bezdrátovému displeji a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Použití přenosu dat

Váš počítač je výkonným zábavním zařízením, které vám umožňuje přenášet fotografie, videa a filmy ze svého zařízení s rozhraním USB k zobrazení na svém počítači.

Chcete-li si dopřát lepší zážitek z obrazu, použijte jeden z portů USB Type-C počítače k připojení zařízení s rozhraním USB, například mobilního telefonu, fotoaparátu, monitoru aktivity nebo chytrých hodinek, a přenosu souborů do počítače.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že je externí zařízení připojeno ke správnému portu počítače s použitím správného kabelu. Postupujte podle pokynů výrobce zařízení.

Pro informace o používání funkcí USB Type-C přejděte na stránku http://www.hp.com/support a podle pokynů vyhledejte svůj produkt.

Použití přenosu dat 25

Připojení zařízení k portu USB Type-C (pouze vybrané produkty)

POZNÁMKA: K připojení zařízení USB Type-C k počítači je třeba kabel USB Type-C, který lze zakoupit samostatně.

1.

Zapojte jeden konec kabelu USB Type-C do portu USB Type-C v počítači.

2.

Připojte druhý konec kabelu k externímu zařízení.

26 Kapitola 4 Využívání funkcí zábavy

5 Navigace po obrazovce

V závislosti na modelu počítače můžete na obrazovce počítače navigovat jednou nebo více z následujících metod:

● používání dotykových gest přímo na obrazovce počítače

● používání dotykových gest na zařízení touchpad

● používání volitelné myši a klávesnice (zakoupeny samostatně)

● používání volitelného pera (zakoupeno samostatně)

● používání klávesnice na obrazovce

● používání ukazovátka

Používání zařízení touchpad a gest dotykové obrazovky

Touchpad umožňuje navigaci na obrazovce počítače a ovládání ukazatele pomocí jednoduchých dotykových gest. Levé a pravé tlačítko zařízení touchpad můžete použít i jako odpovídající tlačítka externí myši. Pro navigaci po dotykové obrazovce (pouze vybrané produkty) se přímo dotkněte obrazovky pomocí gest popsaných v této kapitole.

Chcete-li přizpůsobit gesta a zobrazit, jak fungují videa, zadejte do pole pro vyhledávání na hlavním panelu ovládací panel , vyberte volbu Ovládací panely a následně zvolte možnost Hardware a zvuk. V části

Zařízení a tiskárny vyberte položku Myš.

Některé produkty obsahují přesný touchpad, který zajišťuje vylepšené používání gest. Chcete-li zjistit, zda máte přesný touchpad a dozvědět se další informace, vyberte volbu Start, ikonu Nastavení, položku Zařízení a následně vyberte možnost Touchpad.

POZNÁMKA: Pokud není uvedeno jinak, gesta lze použít jak na zařízení touchpad, tak na dotykové obrazovce.

Klepnutí

Umístěte ukazatel na položku na obrazovce a klepnutím jedním prstem na oblast zařízení touchpad nebo dotykovou obrazovku proveďte výběr. Dvojitým klepnutím otevřete zvolenou položku.

Používání zařízení touchpad a gest dotykové obrazovky 27

Přiblížení/oddálení sevřením dvou prstů

Zoom sevřením dvěma prsty umožňuje oddálit, resp. přiblížit, obrázky či text.

● Obraz oddálíte tak, že položíte dva prsty na oblast zařízení touchpad nebo na dotykovou obrazovku a poté je posunete k sobě.

● Obraz přiblížíte tak, že položíte dva prsty na oblast zařízení touchpad nebo na dotykovou obrazovku a poté je posunete směrem od sebe.

Posunutí dvěma prsty (touchpad a přesný touchpad)

Umístěte dva prsty kousek od sebe na oblast zařízení touchpad a potom je přetáhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava pro posun na stránce či v obrázku nahoru, dolů nebo do stran.

Klepnutí dvěma prsty (touchpad a přesný touchpad)

Klepněte dvěma prsty na oblast zařízení touchpad a otevřete nabídku možností pro vybraný objekt.

POZNÁMKA: Klepnutí dvěma prsty vyvolá stejnou akci jako kliknutí pravým tlačítkem myši.

28 Kapitola 5 Navigace po obrazovce

Klepnutí třemi prsty (touchpad a přesný touchpad)

Ve výchozím nastavení se klepnutím třemi prsty otevře pole pro vyhledávání systému Windows. Pro provedení gesta klepněte třemi prsty na oblast zařízení touchpad.

Chcete-li změnit funkci tohoto gesta na zařízení přesný touchpad, vyberte volbu Start, ikonu Nastavení, vyberte položku Zařízení a následně zvolte možnost Touchpad. V části Gesta třemi prsty v políčku Klepnutí vyberte nastavení gesta.

Klepnutí čtyřmi prsty (touchpad a přesný touchpad)

Dle výchozího nastavení klepnutí čtyřmi prsty otevřete centrum akcí. Pro provedení gesta klepněte čtyřmi prsty na oblast zařízení touchpad.

Chcete-li změnit funkci tohoto gesta na zařízení přesný touchpad, vyberte volbu Start, ikonu Nastavení, vyberte položku Zařízení a následně zvolte možnost Touchpad. V části Gesta čtyřmi prsty v políčku Klepnutí vyberte nastavení gesta.

Přejetí třemi prsty (touchpad a přesný touchpad)

Dle výchozího nastavení přejetí třemi prsty přepíná mezi spuštěnými aplikacemi a plochou.

● Přejetím třemi prsty směrem od vás zobrazíte všechna otevřená okna.

● Přejetím třemi prsty směrem k vám zobrazíte plochu.

● Přejetím třemi prsty doleva nebo doprava přepnete mezi otevřenými okny.

Chcete-li změnit funkci tohoto gesta na zařízení přesný touchpad, vyberte volbu Start, ikonu Nastavení, vyberte položku Zařízení a následně zvolte možnost Touchpad. V části Gesta třemi prsty, v políčku Přejetí vyberte nastavení gesta.

Používání zařízení touchpad a gest dotykové obrazovky 29

Přejetí čtyřmi prsty (přesný touchpad)

Dle výchozího nastavení přejetí čtyřmi prsty přepíná mezi otevřenými plochami.

● Přejetím 4 prsty směrem od sebe zobrazíte všechna otevřená okna.

● Přejetím 4 prsty směrem k sobě zobrazíte plochu.

● Přejetím 4 prsty doleva nebo doprava přepnete mezi otevřenými plochami.

Chcete-li změnit funkci tohoto gesta, vyberte volbu Start, ikonu Nastavení, vyberte položku Zařízení a následně zvolte možnost Touchpad. V části Gesta čtyřmi prsty v políčku Přejetí vyberte nastavení gesta.

Používání volitelné klávesnice nebo myši

Volitelná klávesnice nebo myš umožňují psát znaky, vybírat položky, posouvat a provádět stejné funkce jako pomocí dotykových gest. Klávesnice také umožňuje použití akčních kláves a klávesových zkratek sloužících k vykonání konkrétních funkcí.

30 Kapitola 5 Navigace po obrazovce

6 Správa napájení

Tento počítač může být napájen buď z baterie, nebo z externího zdroje. Pokud je počítač napájen z baterie a není k dispozici externí zdroj napájení pro nabíjení baterie, je důležité sledovat stav baterie a šetřit nabití baterie.

Některé funkce řízení spotřeby popsané v této kapitole nemusí být na vašem počítači k dispozici.

Použití režimů spánku a hibernace

DŮLEŽITÉ: Pokud se počítač nachází v režimu spánku, existuje několik známých ohrožení zabezpečení.

Chcete-li zabránit neoprávněnému uživateli v přístupu k datům v počítači, dokonce i šifrovaným datům, doporučuje společnost HP aktivovat režim hibernace namísto režimu spánku vždy, když nebudete mít počítač fyzicky pod kontrolou. Tento způsob je obzvláště důležitý, když s počítačem cestujete.

DŮLEŽITÉ: Aby se omezilo riziko snížení kvality zvuku a videa, narušení funkcí přehrávání zvuku nebo videa nebo ztráty dat, neaktivujte režim spánku během čtení nebo zapisování na optický disk nebo na externí kartu médií.

Systém Windows má dva úsporné režimy, režim spánku a režim hibernace.

● Režim spánku – Režim spánku se aktivuje automaticky po určité době nečinnosti. Vaše práce se uloží do paměti, což vám umožní velmi rychlé pokračování v práci. Režim spánku můžete aktivovat také ručně.

Další informace naleznete v části

Aktivace a ukončení režimu spánku na stránce 31

.

● Režim hibernace – Režim hibernace se automaticky spustí, pokud baterie dosáhne kritické úrovně nebo byl počítač v režimu spánku delší dobu. Při přechodu do režimu hibernace se práce uloží do souboru režimu hibernace na pevném disku a počítač se vypne. Režim hibernace můžete aktivovat také ručně.

Další informace naleznete v části

Aktivace a ukončení režimu hibernace (pouze vybrané produkty) na stránce 32

.

Aktivace a ukončení režimu spánku

Režim spánku lze aktivovat jedním z následujících způsobů:

● Vyberte tlačítko Start, ikonu Napájení a poté možnost Režim spánku.

● Zavřete displej (pouze vybrané produkty).

● Stiskněte klávesovou zkratku režimu spánku (pouze vybrané produkty); například fn + f1 nebo fn + f12 .

● Stiskněte krátce tlačítko napájení (pouze vybrané produkty).

Režim spánku lze ukončit jedním z následujících způsobů:

● Stiskněte krátce tlačítko napájení.

● Pokud je počítač zavřený, zvedněte displej (pouze vybrané produkty).

● Stiskněte klávesu na klávesnici (pouze vybrané produkty).

● Klepněte na touchpad (pouze vybrané produkty).

Když počítač ukončí režim spánku, na obrazovce se zobrazí rozpracovaná práce.

Použití režimů spánku a hibernace 31

POZNÁMKA: Pokud jste nastavili, že při přechodu z režimu spánku má být požadováno heslo, musíte před obnovením práce zadat své heslo k systému Windows.

Aktivace a ukončení režimu hibernace (pouze vybrané produkty)

Uživatelskou hibernaci lze povolit v nabídce Možnosti napájení, která také umožňuje změnu dalších nastavení napájení a časových limitů.

1.

Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Napájení a poté vyberte položku Možnosti napájení.

2.

V levém podokně vyberte možnost Nastavení tlačítek napájení (přesný název se může lišit podle produktu).

3.

V závislosti na svém produktu můžete povolit režim hibernace při napájení z baterie nebo externím napájení jedním z následujících způsobů:

Tlačítko napájení – V nabídce Nastavení tlačítka napájení, tlačítka režimu spánku a víka (přesný název se může lišit podle produktu) vyberte možnost Po stisknutí tlačítka napájení a poté Režim

hibernace.

Tlačítko spánku (pouze vybrané produkty) – V nabídce Nastavení tlačítka napájení, tlačítka

režimu spánku a víka (přesný název se může lišit podle produktu) vyberte možnost Po stisknutí

tlačítka spánku a poté Režim hibernace.

Víko (pouze vybrané produkty) – V nabídce Nastavení tlačítka napájení, tlačítka režimu spánku

a víka (přesný název se může lišit podle produktu) vyberte možnost Při zavření víka a poté Režim

hibernace.

Nabídka napájení – Vyberte možnost Změnit nastavení, které nyní není k dispozici a poté v nabídce Nastavení vypnutí zaškrtněte políčko Režim hibernace.

Přístup do nabídky napájení můžete získat také kliknutím na tlačítko Start.

4.

Vyberte Uložit změny.

▲ Chcete-li aktivovat režim hibernace, použijte způsob, podle kterého jste postupovali v kroku 3.

▲ Režim hibernace ukončíte krátkým stisknutím tlačítka napájení.

POZNÁMKA: Pokud jste nastavili, že při přechodu z režimu hibernace má být požadováno heslo, musíte před obnovením práce zadat své heslo k systému Windows.

Vypnutí počítače

DŮLEŽITÉ: Při vypnutí počítače budou neuložená data ztracena. Před vypnutím počítače si vždy uložte práci.

Příkaz Vypnout ukončí všechny spuštěné programy včetně operačního systému a následně vypne displej a počítač.

Pokud nebude počítač používán a bude odpojen od externího napájení po delší dobu, vypněte jej.

Doporučený postup je pomocí příkazu Vypnout systému Windows.

POZNÁMKA: Pokud se počítač nachází v režimu spánku nebo hibernace, je třeba před vypnutím počítače tento režim nejprve ukončit krátkým stisknutím tlačítka napájení.

32 Kapitola 6 Správa napájení

1.

Uložte práci a ukončete všechny spuštěné programy.

2.

Vyberte tlačítko Start, ikonu Napájení a poté možnost Vypnout.

Pokud počítač přestane reagovat a nelze jej vypnout předchozími postupy, zkuste následující nouzová řešení v uvedeném pořadí:

● Stiskněte kombinaci kláves ctrl + alt + delete , vyberte ikonu Napájení a poté položku Vypnout.

● Přidržte tlačítko napájení alespoň 10 sekund.

● Pokud je počítač vybaven uživatelem vyměnitelnou baterií (pouze vybrané produkty), odpojte počítač od externího napájení a poté vyjměte baterii.

Použití ikony Napájení a Možností napájení

Ikona Napájení se nachází na hlavním panelu systému Windows. Ikona Napájení vám poskytuje rychlý přístup k nastavení napájení a zobrazení zbývající úrovně nabití baterie.

● Chcete-li zobrazit procento zbývajícího nabití baterie, přesuňte ukazatel myši nad ikonu Napájení .

● Chcete-li použít Možnosti napájení, klikněte pravým tlačítkem na ikonu Napájení a poté vyberte položku Možnosti napájení.

Různé ikony Napájení znázorňují, zda je počítač napájen z baterie nebo z externího napájení. Po přesunutí ukazatele myší nad ikonu se zobrazí zpráva v případě, že je baterie ve stavu nízkého nebo velmi nízkého nabití.

Napájení z baterie

VAROVÁNÍ!

Za účelem snížení možného bezpečnostního rizika používejte s tímto počítačem pouze baterii dodanou s počítačem, náhradní baterii od společnosti HP nebo kompatibilní baterii zakoupenou u společnosti

HP.

Pokud je v počítači nabitá baterie a počítač není připojen k externímu napájení, bude počítač napájen z baterie. Když je počítač vypnutý a odpojený od externího napájení, baterie v počítači se pomalu vybíjí.

V případě, že je baterie ve stavu nízkého nebo velmi nízkého nabití, zobrazí se na počítači zpráva.

Výdrž baterie počítače se mění v závislosti na nastavení řízení spotřeby, programech spuštěných na počítači, jasu obrazu, externích zařízeních připojených k počítači a dalších faktorech.

POZNÁMKA: Vybrané počítačové produkty jsou schopny za účelem šetření nabití baterie přepínat grafické ovladače.

Používání funkce HP Fast Charge (pouze vybrané produkty)

Technologie HP Fast Charge umožňuje rychlé nabíjení baterie počítače. Doba nabíjení se může lišit o ±10 %.

Když je zbývající nabití baterie mezi 0 a 50 %, bude se baterie nabíjet na 50 % plné kapacity maximálně 30 až

45 minut v závislosti na modelu vašeho počítače.

Chcete-li použít funkci HP Fast Charge, vypněte počítač a poté připojte adaptér střídavého proudu k počítači a externímu napájení.

Použití ikony Napájení a Možností napájení 33

Zobrazení nabití baterie

Chcete-li zobrazit procento zbývajícího nabití baterie, přesuňte ukazatel myši nad ikonu Napájení .

Vyhledání informací o baterii v aplikaci HP Support Assistant (pouze vybrané produkty)

Přístup k informacím o baterii:

1.

Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte podpora a poté vyberte aplikaci HP Support

Assistant.

– nebo –

Vyberte ikonu otazníku na hlavním panelu.

2.

Vyberte možnost Odstraňování potíží a opravy, část Diagnostika a poté možnost Kontrola baterie HP.

Pokud Kontrola baterie HP ukazuje, že je nutné baterii vyměnit, kontaktujte podporu.

Aplikace HP Support Assistant poskytuje následující nástroje a informace o baterii:

● Kontrola baterie HP

● Informace o typech, technických údajích, životním cyklu a kapacitě baterií

Úspora energie baterií

Tipy pro úsporu napájení z baterie a maximalizaci životnosti baterie:

● Snižte jas displeje.

● Pokud nepoužíváte bezdrátová zařízení, vypněte je.

● Odpojte nepoužívaná externí zařízení, která nejsou připojena k externímu zdroji napájení. Takovým zařízením může být externí pevný disk připojený k portu USB.

● Ukončete činnost, zakažte nebo odeberte nepoužívané externí karty médií.

● Pokud chcete od počítače odejít, aktivujte režim spánku nebo počítač vypněte.

Identifikace stavů nízkého nabití baterie

Pokud je počítač napájen pouze z baterie a ta dosáhne stavu nízkého nebo velmi nízkého nabití, nastane následující:

● Kontrolka baterie (pouze vybrané produkty) informuje o stavu nízkého nebo velmi nízkého nabití baterie.

– nebo –

● Ikona Napájení zobrazuje oznámení o stavu nízkého nebo velmi nízkého nabití baterie.

POZNÁMKA:

Další informace o ikoně Napájení naleznete v části Použití ikony Napájení a Možností napájení na stránce 33 .

34 Kapitola 6 Správa napájení

Je-li baterie ve stavu velmi nízkého nabití, provede počítač tyto akce:

● Je-li režim hibernace zakázán a počítač je zapnutý nebo v režimu spánku, zůstane chvíli v režimu spánku, potom se vypne a veškerá neuložená data budou ztracena.

● Pokud je povolen režim hibernace a počítač je zapnutý nebo v režimu spánku, přejde počítač do režimu hibernace.

Řešení stavu nízkého nabití baterie

Řešení stavu nízkého nabití baterie, je-li k dispozici externí zdroj napájení

Připojte jedno z následujících zařízení k počítači a externímu napájení:

● adaptér střídavého proudu

● volitelné dokovací zařízení nebo rozšiřující produkt

● volitelný napájecí adaptér zakoupený jako příslušenství u společnosti HP

Řešení stavu nízkého nabití baterie, není-li k dispozici žádný zdroj napájení

Uložte data a vypněte počítač.

Řešení stavu nízkého nabití baterie, nemůže-li počítač ukončit režim hibernace

1.

Připojte adaptér střídavého proudu k počítači a externímu napájení.

2.

Ukončete režim hibernace stisknutím tlačítka napájení.

Baterie zaplombovaná z výroby

Chcete-li sledovat stav baterie, nebo pokud již baterie nevydrží nabitá, spusťte nástroj Kontrola baterie HP v aplikaci HP Support Assistant (pouze vybrané produkty).

1.

Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte podpora a poté vyberte aplikaci HP Support

Assistant.

– nebo –

Vyberte ikonu otazníku na hlavním panelu.

2.

Vyberte možnost Odstraňování potíží a opravy, část Diagnostika a poté možnost Kontrola baterie HP.

Pokud Kontrola baterie HP ukazuje, že je nutné baterii vyměnit, kontaktujte podporu.

Baterie v tomto produktu nemohou být jednoduše vyměněny samotnými uživateli. Pokud baterii vyjmete nebo vyměníte, může záruka pozbýt platnosti. Pokud baterie již není schopna vydržet nabitá, kontaktujte podporu.

Napájení z baterie 35

Používání externího napájení

Informace o připojení k externímu napájení naleznete v letáku Pokyny k instalaci, který je součástí balení počítače.

Pokud je počítač připojen k externímu napájení pomocí schváleného adaptéru střídavého proudu, volitelného dokovacího zařízení nebo rozšiřujícího produktu, nepoužívá baterii.

VAROVÁNÍ!

Ke snížení možných bezpečnostních rizik používejte pouze adaptér střídavého proudu dodaný s počítačem, náhradní adaptér střídavého proudu od společnosti HP nebo kompatibilní adaptér střídavého proudu zakoupený od společnosti HP.

VAROVÁNÍ!

Nenabíjejte baterii počítače na palubě letadla.

Počítač připojte k externímu napájení v těchto situacích:

● při nabíjení nebo kalibraci baterie

● při instalaci nebo aktualizaci systémového softwaru

● při aktualizaci systému BIOS

● při zápisu informací na disky (pouze vybrané produkty)

● při spuštěné defragmentaci disku na vestavěných pevných discích počítače

● při zálohování nebo obnovování

Po připojení počítače k externímu napájení:

● Baterie se začne nabíjet.

● Ikona Napájení změní vzhled.

Po odpojení externího napájení:

● Počítač začne používat napájení z baterie.

● Ikona Napájení změní vzhled.

36 Kapitola 6 Správa napájení

7 Údržba vašeho počítače

Pravidelné provádění údržby pomáhá udržovat váš počítač v optimálním stavu. Tato kapitola popisuje, jak používat nástroje, jako je Defragmentace disku a Vyčištění disku. Také poskytuje pokyny pro aktualizaci programů a ovladačů, kroky k čištění počítače a rady pro cestování s počítačem (nebo jeho přepravu).

Zvyšování výkonu

Pravidelným prováděním údržby (jako například prováděním defragmentace disků a čištění disků) můžete výkon počítače výrazně zvýšit.

Použití Defragmentace disku

Společnost HP doporučuje provádět defragmentaci pevného disku minimálně jednou měsíčně.

POZNÁMKA: Na discích SSD není nutné provádět defragmentaci disku.

Spuštění defragmentace disku:

1.

Připojte počítač k napájení střídavým proudem.

2.

Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text defragmentace a poté vyberte položku

Defragmentovat a optimalizovat jednotky.

3.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace naleznete v elektronické nápovědě programu Defragmentace disku.

Použití programu Vyčištění disku

Program Vyčištění disku vyhledává na pevném disku nepotřebné soubory, které lze bezpečně odstranit, a tak pomáhá uvolnit místo na disku a zvýšit výkonnost počítače.

Spuštění programu Vyčištění disku:

1.

Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text disk a poté vyberte možnost Vyčištění disku.

2.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání nástroje HP 3D DriveGuard (pouze vybrané produkty)

Systém ochrany pevného disku HP 3D DriveGuard chrání pevný disk tím, že jej v následujících případech zaparkuje a zamezí přístupu k datům:

● Pokud upustíte počítač.

● Při přenášení počítače se zavřeným displejem v době, když je počítač napájen z baterie.

Pokud nastane jedna z těchto událostí, chvíli po ní nástroj HP 3D DriveGuard obnoví normální provoz pevného disku.

POZNÁMKA: Nástroj HP 3D DriveGuard chrání pouze vestavěné pevné disky. Pevné disky instalované ve volitelných dokovacích zařízeních nebo připojené k portům USB nejsou chráněny pomocí HP 3D

DriveGuard.

Zvyšování výkonu 37

POZNÁMKA: Disky SSD neobsahují pohyblivé součásti, proto není systém ochrany pevného disku

HP 3D DriveGuard pro tyto jednotky zapotřebí.

Identifikace stavu nástroje HP 3D DriveGuard

Kontrolka pevného disku na počítači změní barvu, což znamená, že pevný disk v primární nebo sekundární pozici (pouze vybrané produkty) nebo oba jsou zaparkovány.

Aktualizace programů a ovladačů

Společnost HP doporučuje pravidelně aktualizovat programy a ovladače. Aktualizace slouží k odstraňování potíží a obohacení počítače o nové funkce. Starší grafické komponenty nemusí například správně fungovat s nejnovějším herním softwarem. Bez nejnovějšího ovladače nemůžete své zařízení využít naplno.

Chcete-li aktualizovat programy a ovladače, zvolte jeden z následujících způsobů:

Aktualizace použitím systému Windows 10 na stránce 38

Aktualizace použitím systému Windows 10 S na stránce 38

Aktualizace použitím systému Windows 10

Aktualizace programů a ovladačů:

1.

Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte podpora a poté vyberte aplikaci HP Support

Assistant.

– nebo –

Vyberte ikonu otazníku na hlavním panelu.

2.

Vyberte položku Tento notebook, vyberte kartu Aktualizace a následně vyberte položku Vyhledat

aktualizace a zprávy.

3.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Aktualizace použitím systému Windows 10 S

Aktualizace programů:

1.

Vyberte možnost Start a poté Microsoft Store.

2.

Vyberte svůj profilový obrázek účtu vedle pole pro vyhledávání, poté vyberte volbu Stahování

a aktualizace.

3.

Na stránce Stahování a aktualizace proveďte volbu pro aktualizace a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Aktualizace ovladačů:

1.

Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte aktualizace nastavení windows a poté vyberte volbu Aktualizace nastavení Windows.

2.

Vyberte možnost Vyhledat aktualizace.

POZNÁMKA: Pokud systém Windows nový ovladač nenajde, přejděte na webové stránky výrobce a postupujte dle pokynů.

38 Kapitola 7 Údržba vašeho počítače

Čištění počítače

Pravidelné čištění počítače odstraňuje nečistoty, prach a škodlivé bakterie. Dále uvedené informace použijte pro čištění většiny povrchů počítače. Čištění počítačů s povrchem z dřevěné dýhy je popsáno v

Péče o počítače s povrchem z dřevěné dýhy (pouze vybrané produkty) na stránce 40 .

Použití aplikace HP Easy Clean (pouze vybrané produkty)

Aplikace HP Easy Clean vám pomáhá zabránit nechtěnému zadání znaků, když čistíte počítač dezinfekčními ubrousky. Tato aplikace vypne zařízení, jako jsou klávesnice, dotyková obrazovka a touchpad na předem nastavenou dobu, takže můžete očistit všechny povrchy počítače.

1.

Spusťte aplikaci Start HP Easy Clean jedním z dále popsaných způsobů:

● Vyberte nabídku Start a poté vyberte aplikaci HP Easy Clean.

– nebo –

● Vyberte ikonu HP Easy Clean na hlavním panelu.

– nebo –

● Vyberte možnost Start a poté vyberte dlaždici HP Easy Clean.

2.

Nyní jsou vaše zařízení na krátkou dobu vypnuta. Použijte dezinfekční ubrousky pro bezpečnou dezinfekci povrchu svého počítače, včetně klávesnice, displeje, zařízení touchpad a ostatních povrchů.

Při používání ubrousků dodržujte pokyny jejich výrobce.

DŮLEŽITÉ: Pokud si nejste jisti, zda je čisticí prostředek pro váš počítač bezpečný, zkontrolujte složení čisticího prostředku, zda neobsahuje složky dále uvedené složky:

● Alkohol

● Aceton

● Chlorid amonný

● Metylenchlorid

● Uhlovodíky

● Jakékoliv látky na bázi ropy, jako je benzén nebo ředidlo.

POZNÁMKA: Nechte počítač otevřený, dokud zcela nevyschne.

3.

Když je povrch suchý: a.

Připojte napájení střídavým proudem.

b.

Připojte všechna napájená externí zařízení.

c.

Zapněte počítač.

Odstranění nečistot a prachu na počítačích, které nepoužívají aplikaci HP Easy

Clean

Pokud na vašem počítači není předinstalována aplikace HP Easy Clean, proveďte dále popsané kroky:

1.

Vypněte počítač, abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo poškození součástí.

Čištění počítače 39

a.

Odpojte napájení střídavým proudem.

b.

Odpojte všechna napájená externí zařízení.

2.

Otřete vnější povrch počítače měkkou, navlhčenou utěrkou a odstraňte nečistoty dle potřeby.

● Utěrka by měla být z mikrovlákna nebo jelenice (antistatická tkanina bez oleje) nebo použijte antistatické utěrky.

● Utěrka by měla být vlhká, ale nesmí být mokrá. Voda zatékající do ventilace či jiných částí může způsobit poškození.

● Nepoužívejte materiály pouštějící vlákna, jako jsou papírové ubrousky, které mohou poškrábat počítač. Postupem času mohou ve škrábancích uvíznout částice nečistot a čisticí prostředky.

3.

Před tím, než začnete počítač používat nebo dále čistit dezinfekčními ubrousky, nechte jednotku, aby na vzduchu uschla.

4.

Když dokončíte čištění a povrch je suchý: a.

Připojte napájení střídavým proudem.

b.

Připojte všechna napájená externí zařízení.

c.

Zapněte počítač.

Péče o počítače s povrchem z dřevěné dýhy (pouze vybrané produkty)

Váš počítač může být vybaven vysoce kvalitní dřevěnou dýhou. Stejně jako všechny ostatní produkty z pravého dřeva vyžaduje tento produkt správnou péči a manipulaci, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků po celou dobu jeho životnosti. Vzhledem k povaze přírodního dřeva se můžete setkat s jedinečnými variacemi ve vzorcích zrn nebo jemnými variacemi barev, které jsou normální.

● Dřevo čistěte suchým hadrem z mikrovláken, který nevytváří statickou elektřinu, nebo jelenicí.

● Vyhněte se čištění látkami, jako jsou čpavek, chlór, terpentýn nebo jiné minerální lihoviny.

● Nevystavujte dřevo na dlouhou dobu slunci nebo vlhkosti.

● Pokud se dřevo namočí, vysušte jej savým hadříkem nepouštějícím vlákna.

● Zamezte kontaktu s jakoukoliv látkou, která by mohla obarvit nebo odbarvit dřevo.

● Zabraňte kontaktu s ostrými předměty nebo drsnými povrchy, které mohou poškrábat povrch dřeva.

Cestování s počítačem a přeprava

Pokud se chystáte s počítačem cestovat nebo jej hodláte někam zaslat, měli byste se řídit následujícími tipy, aby bylo vaše zařízení bezpečné.

● Příprava počítače na cestu nebo přepravu:

– Proveďte zálohu dat na externí jednotku.

– Vyjměte všechny disky a externí karty médií, jako například paměťové karty.

– Vypněte a odpojte všechna externí zařízení.

– Vypněte počítač.

● Zálohujte vaše informace. Záložní kopii dat přepravujte odděleně od počítače.

40 Kapitola 7 Údržba vašeho počítače

● Při cestování letadlem přepravujte počítač v příručním zavazadle; nedávejte jej odbavit spolu s ostatními zavazadly.

DŮLEŽITÉ: Nevystavujte jednotku účinkům magnetického pole. Magnetická pole vyzařují také některá bezpečnostní zařízení, například zařízení pro kontrolu procházejících osob na letištích a ruční detektory.

Jezdící pásy na letišti a obdobná bezpečnostní zařízení, která kontrolují příruční zavazadla, využívají místo magnetického pole rentgenové paprsky, které nepoškozují jednotky.

● Pokud se chystáte používat počítač během letu, pozorně poslouchejte palubní hlášení, z nichž se dozvíte, kdy počítač smíte použít. Možnost používat počítač během letu závisí na podmínkách letecké společnosti.

● Pokud počítač nebo jednotku přepravujete, použijte vhodný ochranný obal a zásilku označte jako

„FRAGILE“.

● V některých prostředích by mohlo být zakázáno použití bezdrátových zařízení. Zákaz by se mohl vztahovat na letadla, nemocnice, místa v blízkosti výbušnin a oblasti s nebezpečnými látkami. Pokud si nejste jisti, zda se na bezdrátové zařízení nevztahuje zákaz, požádejte ještě před jeho spuštěním o povolení.

● Pokud cestujete do zahraničí, postupujte podle těchto doporučení:

– Zjistěte si celní předpisy vztahující se na převoz a použití počítačů v každé zemi nebo regionu, do kterého se chystáte cestovat.

– Zjistěte, jaké napájecí kabely a adaptéry jsou vyžadovány v oblastech, ve kterých chcete počítač používat. Napětí, frekvence a typ zásuvky se mohou lišit.

VAROVÁNÍ!

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození zařízení, nepřipojujte počítač k adaptéru, který je určen pro jiné elektrické spotřebiče.

Cestování s počítačem a přeprava 41

8 Zabezpečení počítače a informací

Zabezpečení počítače je nezbytné pro ochranu důvěrnosti, neporušenosti a dostupnosti vašich dat.

Standardní řešení zabezpečení poskytované operačním systémem Windows, aplikacemi HP, nástrojem Setup

Utility (BIOS) a dalším softwarem třetích stran vám může pomoci chránit počítač před různými riziky, jako jsou viry, červy a další typy škodlivého kódu.

POZNÁMKA: Některé funkce zabezpečení popsané v této kapitole nemusí být ve vašem počítači k dispozici.

Používání hesel

Heslo je skupina znaků, kterou je nutné zadat při přístupu k zabezpečeným informacím a při provádění online transakcí. Lze nastavit různé typy hesel. Například při prvním nastavení počítače jste byli požádáni o vytvoření uživatelského hesla k zabezpečení počítače. Další hesla lze nastavit v systému Windows nebo v nástroji HP Setup Utility (BIOS), který je v počítači předinstalován.

Pro funkce nástroje Setup Utility (BIOS) i pro funkci zabezpečení systému Windows lze použít stejné heslo.

Chcete-li vytvořit a uložit hesla, řiďte se následujícími tipy:

● Pro snížení nebezpečí ztráty přístupu k počítači si každé heslo poznamenejte a uložte na bezpečném místě mimo počítač. Hesla neuchovávejte v souboru, který je uložen v počítači.

● Při vytváření hesel se řiďte požadavky programu.

● Všechna hesla měňte alespoň jednou za tři měsíce.

● Ideální heslo je dlouhé a obsahuje písmena, interpunkční znaménka, symboly a číslice.

● Před tím, než odešlete počítač do servisu, zálohujte a vymažte všechny důvěrné soubory a odstraňte všechna nastavení hesel.

Více informací o heslech pro systém Windows, jako jsou hesla spořiče obrazovky:

▲ Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text podpora a poté vyberte aplikaci HP Support

Assistant.

– nebo –

Vyberte na hlavním panelu ikonu otazníku.

Nastavení hesel v systému Windows

Tabulka 8-1 Typy hesel systému Windows a jejich funkce

Heslo

Heslo uživatele

Heslo správce

Funkce

Chrání přístup k uživatelskému účtu systému Windows.

Omezuje přístup k funkcím správce systému.

POZNÁMKA: Toto heslo nelze použít pro přístup k obsahu nástroje Setup Utility (BIOS).

42 Kapitola 8 Zabezpečení počítače a informací

Nastavení hesel v nástroji Setup Utility (BIOS)

Tabulka 8-2 Typy hesel systému BIOS a jejich funkce

Heslo

Heslo správce

Heslo po zapnutí

Funkce

● Musí být zadáno při každém přístupu k nástroji Setup Utility

(BIOS).

● Pokud zapomenete heslo správce, nebudete mít přístup k nástroji Setup Utility (BIOS).

● Musí být zadáno při každém spuštění nebo restartu počítače.

● Pokud heslo po zapnutí zapomenete, nebudete moci počítač zapnout ani restartovat.

Nastavení, změna nebo odstranění hesla správce nebo hesla po zapnutí v nástroji Setup Utility (BIOS):

DŮLEŽITÉ: Při provádění změn v nástroji Setup Utility (BIOS) dbejte maximální opatrnosti. Chyby mohou způsobit nesprávný chod počítače.

1.

Spusťte nástroj Setup Utility (BIOS):

● Počítače nebo tablety s klávesnicí:

▲ Zapněte nebo restartujte počítač a poté rychle stiskněte klávesu esc a následně klávesu f10 .

● Tablety bez klávesnice:

1.

Zapněte tablet nebo jej restartujte a poté rychle stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti.

– nebo –

Zapněte tablet nebo jej restartujte a poté rychle stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti.

– nebo –

Zapněte nebo restartujte tablet a poté rychle stiskněte a podržte tlačítko s logem Windows.

2.

Klepněte na klávesu f10.

2.

Vyberte možnost Security (Zabezpečení) a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li změny uložit, vyberte možnosti Exit (Ukončit), Save Changes and Exit (Uložit změny a ukončit a poté vyberte možnost Yes (Ano).

POZNÁMKA: Pokud pro zvýraznění vaší volby používáte klávesy se šipkami, musíte poté stisknout klávesu enter .

Změny se projeví po restartu počítače.

Používání hesel 43

Použití funkce Windows Hello (pouze vybrané produkty)

U produktů vybavených čtečkou otisků prstů nebo infračervenou kamerou umožňuje funkce Windows Hello registraci otisků prstů, ID obličeje a nastavení osobního identifikačního čísla (PIN). Po registraci můžete pro přihlášení do systému Windows použít čtečku otisků prstů, ID obličeje nebo kód PIN.

Použití funkce Windows Hello:

1.

Vyberte tlačítko Start, vyberte položku Nastavení, poté položku Účty a nakonec položku Možnosti

přihlášení.

2.

Chcete-li přidat heslo, vyberte položku Heslo a poté vyberte položku Přidat.

3.

V oddílu Windows Hello otisky prstů nebo Windows Hello obličej vyberte možnost Nastavit.

4.

Vyberte možnost Začínáme a poté postupujte podle pokynů na obrazovce registrací otisků prstů nebo ID tváře a nastavte kód PIN.

DŮLEŽITÉ: Chcete-li zabránit potížím při přihlášení pomocí otisku prstu, ujistěte se, že při registraci otisku prstu jsou čtečkou otisku prstu registrovány všechny strany prstu

POZNÁMKA: Kód PIN nemá omezení délky. Výchozí nastavení je pouze pro číslice. Chcete-li použít písmena nebo speciální znaky, označte zaškrtávací políčko vč. písmen a symbolů.

44 Kapitola 8 Zabezpečení počítače a informací

Použití softwaru pro zabezpečení přístupu na Internet

Pokud používáte počítač pro přístup k e-mailu, síti nebo Internetu, vystavujete počítač nebezpečí počítačových virů, spywaru a dalším online hrozbám. Jako pomoc při zabezpečení počítače může být na počítači předinstalován software pro zabezpečení přístupu na Internet, který obsahuje antivirový program a funkce brány firewall. Pokud chcete zajistit trvalou ochranu proti nově objeveným virům a dalším hrozbám, musíte pravidelně provádět aktualizace zabezpečovacího softwaru. Důrazně doporučujeme zkušební verzi zabezpečovacího softwaru povýšit na plnou verzi nebo zakoupit jiný software, aby byl váš počítač plně chráněn.

Používání antivirového softwaru

Počítačové viry mohou poškodit programy, nástroje nebo operační systém nebo mohou zapříčinit jejich nestandardní chování. Antivirový software dokáže rozpoznat většinu virů, zneškodnit je a v převážné většině případů i odstranit jejich následky.

Pokud chcete zajistit trvalou ochranu proti nově objeveným virům, je nutné pravidelně provádět aktualizace antivirového softwaru.

Ve vašem počítači může být předinstalován antivirový program. Důrazně doporučujeme používat vhodný antivirový program, aby byl váš počítač plně chráněn.

Chcete-li získat další informace o počítačových virech, do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte text podpora a poté vyberte aplikaci HP Support Assistant.

– nebo –

Vyberte na hlavním panelu ikonu otazníku.

Používání softwaru brány firewall

Brány firewall jsou navrženy tak, aby předcházely neoprávněnému přístupu do systému nebo sítě. Brána firewall může mít podobu softwarového programu, který instalujete do počítače nebo sítě, nebo může jít o řešení skládající se z hardwaru a softwaru.

Vybrat si můžete ze dvou typů brány firewall:

● Hostitelská brána firewall – software, který chrání pouze počítač, v němž je nainstalován.

● Síťová brána firewall – je nainstalována mezi modemem DSL nebo kabelovým modemem a domácí sítí, čímž chrání všechny počítače v síti.

Když je v systému instalována brána firewall, jsou veškerá odesílaná a přijímaná data sledována a konfrontována se sadou bezpečnostních kritérií definovaných uživatelem. Jakákoliv data, která tato kritéria nesplňují, jsou zablokována.

Instalace aktualizací softwaru

Software HP, Windows i software třetích stran pravidelně aktualizujte kvůli opravě problémů se zabezpečením a pro zlepšení výkonu softwaru.

DŮLEŽITÉ: Společnost Microsoft zasílá upozornění týkající se aktualizací systému Windows, které mohou zahrnovat například aktualizace zabezpečení. Pokud chcete ochránit počítač před narušením bezpečnosti a počítačovými viry, instalujte ihned po obdržení upozornění všechny aktualizace od společnosti Microsoft.

Tyto aktualizace můžete instalovat automaticky.

Použití softwaru pro zabezpečení přístupu na Internet 45

Postup zobrazení nebo změny nastavení:

1.

Vyberte tlačítko Start, vyberte položku Nastavení a poté vyberte položku Aktualizace a zabezpečení.

2.

Vyberte položku Windows Update a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

3.

Chcete-li naplánovat čas pro instalaci aktualizace, vyberte položku Upřesnit možnosti a poté postupujte podle na pokynů na obrazovce.

Použití řešení HP Device as a Service (HP DaaS) (pouze vybrané produkty)

HP DaaS je cloudové IT řešení, které podnikům umožňuje efektivně spravovat a zabezpečovat svá aktiva. HP

DaaS pomáhá chránit zařízení proti malwaru a jiným útokům, monitoruje stav zařízení a pomáhá zkrátit čas strávený řešením problémů a zabezpečením. Můžete si software rychle stáhnout a nainstalovat, což v porovnání s tradičními řešeními v obchodech velmi snižuje náklady. Další informace naleznete na https://www.hptouchpointmanager.com/ .

Ochrana bezdrátové sítě

Pokud vytváříte síť WLAN nebo se chystáte připojit k existující síti WLAN, vždy zapněte funkce zabezpečení, abyste ochránili síť před neoprávněným přístupem. Sítě WLAN na veřejných místech a přístupových bodech, jakými jsou například kavárny a letiště, nemusí mít zabezpečení žádné.

Zálohování softwarových aplikací a informací

Pravidelně zálohujte softwarové aplikace a informace. Chráníte se tak před jejich trvalou ztrátou nebo poškozením při zasažení virem nebo v případě selhání softwaru nebo hardwaru.

Použití volitelného bezpečnostního kabelu (pouze vybrané produkty)

Tento bezpečnostní kabel (prodáván samostatně) slouží jako odrazující prvek; neoprávněnému použití nebo krádeži počítače však zcela zabránit nedokáže. Bezpečnostní kabel k počítači připojte podle pokynů výrobce zařízení.

46 Kapitola 8 Zabezpečení počítače a informací

9 Použití nástroje Setup Utility (BIOS)

Nástroj Setup Utility neboli BIOS (Basic Input/Output System) ovládá komunikaci mezi všemi vstupními a výstupními zařízeními v systému (např. diskové jednotky, displej, klávesnice, myš a tiskárna). Nástroj Setup

Utility (BIOS) zahrnuje nastavení pro nainstalované typy zařízení, spouštěcí sekvenci počítače a velikost systémové a rozšířené paměti.

POZNÁMKA: Pro spuštění nástroje Setup Utility na konvertibilním počítači musí být počítač v režimu notebooku a musíte používat klávesnici připojenou k notebooku.

Spuštění nástroje Setup Utility (BIOS)

DŮLEŽITÉ: Při provádění změn v nástroji Setup Utility (BIOS) dbejte maximální opatrnosti. Chyby mohou způsobit nesprávný chod počítače.

▲ Zapněte nebo restartujte počítač a poté rychle stiskněte klávesu f10 .

– nebo –

Zapněte nebo restartujte počítač, rychle stiskněte klávesu esc a když se zobrazí nabídka Start, stiskněte klávesu f10 .

Aktualizace nástroje Setup Utility (BIOS)

Aktuální verze nástroje Setup Utility (BIOS) může být dostupná na webových stránkách společnosti HP.

Většina aktualizací BIOS na webové stránce společnosti HP je uložena v komprimovaných souborech zvaných

SoftPaq.

Některé stažené balíčky obsahují soubor s názvem Readme.txt, který obsahuje informace týkající se instalace souboru a odstraňování potíží s ním spojených.

Určení verze systému BIOS

Nejprve určete verzi systému BIOS v počítači a pak se teprve rozhodněte, zda je třeba aktualizovat nástroj

Setup Utility (BIOS).

Pokud chcete zobrazit informaci o verzi systému BIOS (také známé jako ROM date (Datum paměti ROM) a System BIOS (Systém BIOS)), použijte jednu z těchto možností.

● HP Support Assistant

1.

Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte podpora a poté vyberte aplikaci HP Support

Assistant.

– nebo –

Vyberte na hlavním panelu ikonu otazníku.

2.

Vyberte položku Tento notebook a poté vyberte položku Technické údaje.

● Nástroj Setup Utility (BIOS)

Spuštění nástroje Setup Utility (BIOS) 47

1.

Spusťte nástroj Setup Utility (BIOS) (viz

Spuštění nástroje Setup Utility (BIOS) na stránce 47 ).

2.

Vyberte položku Main (Hlavní) a poté si poznamenejte verzi systému BIOS.

3.

Vyberte položku Exit (Ukončit), vyberte některou z možností a postupujte podle pokynů na obrazovce.

● V systému Windows stiskněte klávesu ctrl + alt + s .

Informace o kontrole dostupnosti novějších verzí systému BIOS jsou uvedeny v části

Stažení aktualizace systému BIOS na stránce 48 .

Stažení aktualizace systému BIOS

DŮLEŽITÉ: Aby nedošlo k poškození počítače nebo neúspěšné instalaci, aktualizaci systému BIOS si stáhněte a nainstalujte pouze za předpokladu, že je počítač prostřednictvím adaptéru střídavého proudu připojen ke spolehlivému externímu napájení. Nestahujte ani neinstalujte aktualizace systému BIOS, pokud je počítač napájen z baterie, připojen k volitelnému dokovacímu zařízení nebo pokud je připojen k volitelnému zdroji napájení. Během stahování a instalace postupujte podle těchto pokynů:

● Neodpojujte počítač od napájení vytažením napájecího kabelu ze zásuvky střídavého proudu.

● Nevypínejte počítač ani neaktivujte režim spánku.

● Nevkládejte, neodebírejte, nepřipojujte ani neodpojujte žádná zařízení ani kabely.

POZNÁMKA: Pokud je počítač připojen k síti, obraťte se před zahájením instalace jakékoliv aktualizace softwaru (zejména aktualizace systému BIOS) na správce sítě.

1.

Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text podpora a poté vyberte aplikaci HP Support

Assistant.

– nebo –

Vyberte na hlavním panelu ikonu otazníku.

2.

Vyberte položku Aktualizace a poté vyberte položku Vyhledat aktualizace a zprávy.

3.

Podle pokynů na obrazovce určete typ počítače a zvolte vhodnou aktualizaci systému BIOS ke stažení.

4.

V oblasti pro stahování postupujte podle těchto kroků: a.

Najděte nejnovější aktualizaci systému BIOS a porovnejte ji s verzí systému BIOS aktuálně nainstalovanou v počítači. Pokud je aktualizace novější než vaše verze BIOS, poznamenejte si datum, název nebo jiný identifikátor. Tyto informace budete pravděpodobně potřebovat později k vyhledání aktualizace po jejím stažení na pevný disk.

b.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a stáhněte zvolenou aktualizaci na pevný disk.

Zapamatujte si cestu k umístění stahovaného souboru aktualizace systému BIOS na pevném disku.

Umístění souboru budete potřebovat ve chvíli, kdy budete připraveni instalovat aktualizaci.

Postupy instalace systému BIOS jsou různé. Postupujte podle případných pokynů na obrazovce, které se zobrazí po skončení stahování. Pokud se nezobrazí žádné pokyny, postupujte následovně:

1.

Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu napište text soubor a potom vyberte položku Průzkumník

souborů.

2.

Vyberte označení pevného disku. Označení pevného disku je obvykle Místní disk (C:).

3.

Pomocí cesty na pevném disku, kterou jste si poznamenali dříve, otevřete složku, která obsahuje aktualizaci.

48 Kapitola 9 Použití nástroje Setup Utility (BIOS)

4.

Dvakrát klikněte na soubor s příponou .exe (například, název_souboru.exe).

Spustí se instalace systému BIOS.

5.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.

POZNÁMKA: Jakmile se na obrazovce objeví zpráva potvrzující úspěšnou instalaci, je možné odstranit soubor aktualizace z pevného disku.

Aktualizace nástroje Setup Utility (BIOS) 49

10 Použití nástroje HP PC Hardware

Diagnostics

Použití nástroje HP PC Hardware Diagnostics pro Windows

(pouze vybrané produkty)

HP PC Hardware Diagnostics Windows je nástroj pro systém Windows umožňující provádění diagnostických testů pro zjištění, zda hardware počítače funguje správně. Tento nástroj běží v rámci operačního systému

Windows a diagnostikuje závady hardwaru.

Pokud ve vašem počítači není nainstalován nástroj HP PC Hardware Diagnostics Windows, stáhněte si jej a nainstalujte. Ohledně stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics Windows viz

Stažení nástroje HP PC

Hardware Diagnostics Windows na stránce 51

.

Po instalaci nástroje HP PC Hardware Diagnostics Windows se držte tohoto postupu a otevřete jej pomocí nástroje Nápověda a podpora HP nebo HP Support Assistant.

1.

Přístup k nástroji HP PC Hardware Diagnostics Windows pomocí nástroje Nápověda a podpora HP: a.

Vyberte tlačítko Start a poté vyberte možnost Nápověda a podpora HP.

b.

Vyberte HP PC Hardware Diagnostics Windows

– nebo –

Přístup k nástroji HP PC Hardware Diagnostics Windows pomocí nástroje HP Support Assistant: a.

Do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte podpora a poté vyberte aplikaci HP Support

Assistant.

– nebo –

Vyberte ikonu otazníku na hlavním panelu.

b.

Vyberte možnost Odstraňování potíží opravy.

c.

Vyberte možnost Diagnostika a poté možnost HP PC Hardware Diagnostics Windows.

2.

Když se otevře okno nástroje, vyberte typ diagnostického testu, který chcete spustit, a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA: Chcete-li zastavit diagnostický test, vyberte možnost Cancel (Storno).

Když nástroj HP PC Hardware Diagnostics Windows zjistí závadu, která vyžaduje výměnu hardwaru, vygeneruje 24místný ID kód závady. Na obrazovce se zobrazí jedna z následujících možností:

● Je zobrazen odkaz na ID kód závady. Vyberte odkaz a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

● Jsou zobrazeny pokyny pro volání podpory. Postupujte podle těchto pokynů.

50 Kapitola 10 Použití nástroje HP PC Hardware Diagnostics

Stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics Windows

● Pokyny pro stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics Windows jsou pouze v angličtině.

● Ke stažení tohoto nástroje musíte použít počítač se systémem Windows, protože poskytuje pouze soubory .exe.

Stažení nejnovější verze nástroje HP PC Hardware Diagnostics Windows

Chcete-li stáhnout nástroj HP PC Hardware Diagnostics Windows, postupujte následovně:

1.

Přejděte na stránky http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags . Zobrazí se domovská stránka nástroje

HP PC Diagnostics.

2.

V části HP PC Hardware Diagnostics vyberte položku Download (Stáhnout) a poté vyberte umístění v počítači nebo jednotku USB flash.

Nástroj je stažen do vybraného umístění.

– nebo –

Chcete-li stáhnout nástroj HP PC Hardware Diagnostics Windows z webu Microsoft Store, můžete použít následující kroky:

1.

Vyberte aplikaci Microsoft na ploše nebo do pole pro vyhledávání na hlavním panelu zadejte

Microsoft Store .

2.

Do pole pro vyhledávání v Microsoft Store zadejte HP PC Hardware Diagnostics Windows .

3.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nástroj je stažen do vybraného umístění.

Stažení nástroje HP Hardware Diagnostics Windows prostřednictvím názvu nebo čísla produktu

(pouze vybrané produkty)

POZNÁMKA: U některých produktů může být nutné stáhnout software na paměťovou jednotku USB flash prostřednictvím názvu nebo čísla produktu.

Postup stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics pro Windows prostřednictvím názvu nebo čísla produktu:

1.

Přejděte na stránky http://www.hp.com/support .

2.

Vyberte položku Software a ovladače, vyberte typ produktu a poté zadejte název nebo číslo produktu do pole pro vyhledávání, které se zobrazí.

3.

V oddílu Diagnostika vyberte možnost Stáhnout a postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte verzi diagnostiky Windows, která má být stažena na váš počítač nebo jednotku USB flash.

Nástroj je stažen do vybraného umístění.

Instalace nástroje HP PC Hardware Diagnostics Windows

Postup instalace nástroje HP PC Hardware Diagnostics Windows:

▲ Přejděte do složky na počítači nebo na jednotce USB flash, kam jste stáhli soubor .exe, dvakrát klikněte na tento soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Použití nástroje HP PC Hardware Diagnostics pro Windows (pouze vybrané produkty) 51

Používání nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI

POZNÁMKA: V případě počítačů s operačním systémem Windows 10 S musíte pro stažení a vytvoření prostředí HP UEFI použít počítač se systémem Windows a jednotku USB flash, protože jsou nabízeny pouze

soubory .exe. Další informace naleznete v části Stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI na jednotku

USB flash na stránce 52

.

HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) umožňuje spouštění diagnostických testů pro zjištění, zda hardware počítače funguje správně. Nástroj běží mimo operační systém a může tak izolovat poruchy hardwaru od poruch, které mohou být způsobeny operačním systémem nebo jinými softwarovými součástmi.

Pokud počítač nespustí systém Windows, můžete použít nástroj HP PC Hardware Diagnostics UEFI k diagnostice problémů s hardwarem.

Pokud nástroj HP PC Hardware Diagnostics UEFI rozpozná závadu, která vyžaduje výměnu hardwaru, vygeneruje 24místný ID kód závady. Pro pomoc při řešení problému:

▲ Vyberte položku Obrátit se na společnost HP, přijměte prohlášení o ochraně soukromí společnosti HP a poté použijte mobilní zařízení pro naskenování ID kódu chyby, který se zobrazí na další obrazovce.

Zobrazí se stránky Zákaznické podpory společnosti HP s automatickým vyplněním vašeho ID kódu závady a číslem produktu. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

– nebo –

Obraťte se na podporu a poskytněte ID kód závady.

POZNÁMKA: Pokud chcete na konvertibilním počítači spustit diagnostiku, musí být počítač v režimu notebooku a musíte používat připojenou klávesnici.

POZNÁMKA: Chcete-li spuštěný diagnostický test zastavit, stiskněte klávesu esc .

Spuštění nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Postup spuštění nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI:

1.

Zapněte nebo restartujte počítač a poté rychle stiskněte klávesu esc .

2.

Stiskněte klávesu f2 .

Systém BIOS vyhledá diagnostické nástroje ve třech umístěních v následujícím pořadí: a.

připojená jednotka USB flash

POZNÁMKA: Ohledně stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI na jednotku USB flash viz

Stažení nejnovější verze nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI na stránce 53

.

b.

pevný disk c.

BIOS

3.

Když se otevře okno diagnostického nástroje, vyberte jazyk, vyberte typ diagnostického testu, který chcete spustit, a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

Stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI na jednotku USB flash

Stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI na jednotku USB flash může být užitečné v následujících situacích:

52 Kapitola 10 Použití nástroje HP PC Hardware Diagnostics

● Nástroj HP PC Hardware Diagnostics UEFI není součástí předinstalované bitové kopie.

● Nástroj HP PC Hardware Diagnostics UEFI není součástí oddílu HP Tool.

● Pevný disk je poškozen.

POZNÁMKA: Pokyny pro stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI jsou pouze v angličtině, a protože nabízí pouze soubory .exe, ke stažení a vytvoření prostředí HP UEFI je třeba použít počítač se systémem Windows.

Stažení nejnovější verze nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Postup stažení nejnovější verze nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI na jednotku USB flash:

1.

Přejděte na stránky http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags . Zobrazí se domovská stránka nástroje

HP PC Diagnostics.

2.

Vyberte možnost Stáhnout HP Diagnostics UEFI a poté volbu Spustit.

Stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI prostřednictvím názvu nebo čísla produktu

(pouze vybrané produkty)

POZNÁMKA: U některých produktů může být nutné stáhnout software na paměťovou jednotku USB flash prostřednictvím názvu nebo čísla produktu.

Postup stažení nástroje HP PC Hardware Diagnostics UEFI prostřednictvím názvu nebo čísla produktu (pouze vybrané produkty) na jednotku USB flash:

1.

Přejděte na stránky http://www.hp.com/support .

2.

Zadejte název nebo číslo produktu, vyberte svůj počítač a vyberte svůj operační systém.

3.

V oddílu Diagnostika postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte a stáhněte verzi nástroje UEFI

Diagnostics vhodnou pro váš počítač.

Používání nastavení nástroje vzdálené diagnostiky HP PC

Hardware Diagnostics UEFI (pouze vybrané produkty)

Nástroj vzdálené diagnostiky Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI je funkce firmwaru (systém BIOS), která stáhne nástroj HP PC Hardware Diagnostics UEFI do vašeho počítače. Následně může provést diagnostiku vašeho počítače a odeslat výsledky na předem nakonfigurovaný server. Další informace o nástroji vzdálené diagnostiky Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI naleznete na adrese http://www.hp.com/go/ techcenter/pcdiags , kde vyberte možnost Zjistit více.

Stažení nástroje vzdálené diagnostiky HP PC Hardware Diagnostics UEFI

POZNÁMKA: Nástroj vzdálené diagnostiky HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI je dostupný také jako

SoftPaq, který lze stáhnout na server.

Stažení nejnovější verze nástroje vzdálené diagnostiky HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Postup stažení nejnovější verze nástroje vzdálené diagnostiky HP PC Hardware Diagnostics UEFI:

1.

Přejděte na stránky http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags . Zobrazí se domovská stránka nástroje

HP PC Diagnostics.

2.

Vyberte možnost Stáhnout Remote Diagnostics a poté volbu Spustit.

Používání nastavení nástroje vzdálené diagnostiky HP PC Hardware Diagnostics UEFI (pouze vybrané produkty)

53

Stažení nástroje vzdálené diagnostiky HP PC Hardware Diagnostics UEFI prostřednictvím názvu nebo čísla produktu

POZNÁMKA: U některých produktů může být nutné stáhnout software s použitím názvu nebo čísla produktu.

Postup stažení nástroje vzdálené diagnostiky HP PC Hardware Diagnostics UEFI prostřednictvím názvu nebo čísla produktu:

1.

Přejděte na stránky http://www.hp.com/support .

2.

Vyberte položku Ovladače a software, vyberte typ produktu, zadejte název nebo číslo produktu do pole pro vyhledávání, které se zobrazí, a poté vyberte počítač a svůj operační systém.

3.

V oddílu Diagnostika postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte a stáhněte verzi nástroje Remote

UEFI (Vzdálené UEFI) vhodnou pro daný produkt.

Vlastní nastavení nástroje vzdálené diagnostiky HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Pomocí nastavení vzdáleného nástroje HP PC Hardware Diagnostics v nástroji Computer Setup (BIOS) můžete provádět následující vlastní nastavení:

● Nastavení plánu spouštění diagnostiky bez obsluhy. Diagnostiku lze rovněž spustit okamžitě v interaktivní režimu výběrem možnosti Spustit vzdálený nástroj HP PC Hardware Diagnostics.

● Nastavení umístění pro stahování diagnostických nástrojů. Tato funkce poskytuje přístup k nástrojům z webu společnosti HP nebo ze serveru, který byl předem nakonfigurován k použití. Počítač nevyžaduje ke spuštění vzdálené diagnostiky tradiční místní úložiště (např. pevný disk nebo jednotku USB flash).

● Nastavení umístění pro ukládání výsledků testů. Můžete také nastavit uživatelské jméno a heslo sloužící pro nahrávání.

● Zobrazení informací o stavu předchozí spuštěné diagnostiky.

Postup přizpůsobení nastavení nástroje vzdálené diagnostiky HP PC Hardware Diagnostics UEFI:

1.

Zapněte nebo restartujte počítač a jakmile se zobrazí logo HP, stisknutím klávesy f10 spusťte nástroj

Computer Setup.

2.

Vyberte možnost Advanced (Rozšířené) a poté Settings (Nastavení).

3.

Vyberte vlastní nastavení.

4.

Vyberte možnosti Main (Hlavní) a poté Save Canges and Exit (Uložit změny a ukončit), čímž nastavení uložíte.

Změny se projeví po restartu počítače.

54 Kapitola 10 Použití nástroje HP PC Hardware Diagnostics

11 Zálohování, obnovení a zotavení

Tato kapitola obsahuje informace o následujících procesech, které jsou standardním postupem pro většinu produktů:

Zálohování vašich osobních dat – k zálohování svých osobních dat můžete použít nástroje systému

Windows (viz

Použití nástrojů systému Windows na stránce 55 ).

Vytvoření bodu obnovení – k vytvoření bodu obnovení můžete použít nástroje systému Windows (viz

Použití nástrojů systému Windows na stránce 55 ).

Vytvoření média pro obnovení (pouze vybrané produkty) – k vytvoření média pro obnovení můžete

použít nástroj HP Cloud Recovery Download Tool (pouze vybrané produkty) (viz Vytvoření média pro obnovení pomocí nástroje HP Cloud Recovery Download Tool (pouze vybrané produkty) na stránce 55 ).

Obnovení a zotavení – systém Windows nabízí několik možností pro obnovení ze zálohy, obnovení počítače a resetování počítače do původního stavu (viz

Použití nástrojů systému Windows na stránce 55

).

DŮLEŽITÉ: Pokud budete na tabletu spouštět procesy obnovení, před zahájením procesu obnovení musí být baterie tabletu nabita nejméně na 70 %.

DŮLEŽITÉ: V případě tabletu s odnímatelnou klávesnicí připojte tablet ke klávesnici ještě před zahájením procesu obnovení.

Zálohování dat a vytvoření média pro obnovení

Použití nástrojů systému Windows

DŮLEŽITÉ: Systém Windows představuje jedinou možnost pro zálohování vašich osobních dat. Naplánujte pravidelné zálohy, abyste předešli ztrátě dat.

Můžete použít nástroje systému Windows k zálohování osobních dat a vytvoření bodů obnovení systému a média pro obnovení.

POZNÁMKA: Pokud je úložná kapacita počítače 32 GB nebo méně, je nástroj Obnovení systému Microsoft ve výchozím nastavení zakázán.

Další informace a postup naleznete v aplikaci Získat nápovědu.

1.

Vyberte tlačítko Start a poté vyberte aplikaci Získat nápovědu.

2.

Zadejte úkol, který chcete provést.

POZNÁMKA: Pokud chcete mít přístup k aplikaci Získat nápovědu, musíte být připojeni k Internetu.

Vytvoření média pro obnovení pomocí nástroje HP Cloud Recovery Download Tool

(pouze vybrané produkty)

K vytvoření média pro obnovení HP Recovery na spouštěcí jednotce USB flash můžete použít nástroj HP Cloud

Recovery Download Tool.

Zálohování dat a vytvoření média pro obnovení 55

Získání podrobností:

▲ Přejděte na stránky http://www.hp.com/support , vyhledejte položku HP Cloud Recovery a poté vyberte výsledek, který odpovídá typu vašeho počítače.

POZNÁMKA: Pokud si sami nemůžete vytvořit médium pro obnovení, kontaktujte podporu s žádostí o disky pro obnovení. Přejděte na stránku http://www.hp.com/support , vyberte svou zemi nebo oblast a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Obnovení a zotavení

Obnovení, resetování a částečné obnovení počítače pomocí nástrojů systému

Windows

Systém Windows nabízí několik možností obnovení, resetování a částečného obnovení počítače. Podrobné

informace naleznete v části Použití nástrojů systému Windows na stránce 55

.

Obnovení pomocí média pro obnovení HP Recovery

Médium pro obnovení HP Recovery můžete použít k obnovení původního operačního systému a softwarových aplikací, které byly instalovány výrobcem. U vybraných produktů můžete vytvořit na spouštěcí jednotku USB flash pomocí nástroje HP Cloud Recovery Download Tool. Podrobné informace naleznete v části

Vytvoření média pro obnovení pomocí nástroje HP Cloud Recovery Download Tool (pouze vybrané produkty) na stránce 55 .

POZNÁMKA: Pokud si sami nemůžete vytvořit médium pro obnovení, kontaktujte podporu s žádostí o disky pro obnovení. Přejděte na stránku http://www.hp.com/support , vyberte svou zemi nebo oblast a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li obnovit systém:

▲ Vložte médium pro obnovení HP Recovery a restartujte počítač.

Změna pořadí při spouštění počítače

Pokud se při použití média HP Recovery počítač nerestartuje, můžete změnit pořadí při spouštění počítače.

Jedná se o pořadí zařízení uvedených v systému BIOS, kde počítač hledá informace pro spuštění. Výběr lze změnit na optickou jednotku nebo jednotku USB flash podle umístění vašeho média pro obnovení HP

Recovery.

Postup změny pořadí při spouštění:

DŮLEŽITÉ: V případě tabletu s odnímatelnou klávesnicí před provedením těchto kroků připojte tablet do základny s klávesnicí.

1.

Vložte médium HP Recovery.

2.

Vstupte do nabídky Spuštění systému.

Počítače nebo tablety s připojenou klávesnicí:

▲ Restartujte počítač nebo tablet a krátce stiskněte klávesu esc a poté klávesu f9 . Zobrazí se možnosti spuštění systému.

Tablety bez klávesnice:

56 Kapitola 11 Zálohování, obnovení a zotavení

▲ Zapněte tablet nebo jej restartujte, a poté rychle stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti a poté vyberte klávesu f9.

– nebo –

Zapněte tablet nebo jej restartujte, a poté rychle stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti a vyberte klávesu f9.

3.

Vyberte optickou jednotku nebo jednotku USB flash, ze které chcete provést spuštění, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání nástroje HP Sure Recover (pouze vybrané produkty)

Vybrané modely počítače jsou konfigurovány s technologií HP Sure Recover, která je řešením obnovení operačního systému počítače zabudovaným do hardwaru a firmwaru. Nástroj HP Sure Recover dokáže plně obnovit bitovou kopii operačního systému HP bez nutnosti instalovat software pro obnovení.

Pomocí nástroje HP Sure Recover může správce nebo uživatel obnovit systém a nainstalovat následující:

● Nejnovější verzi operačního systému

● Ovladače zařízení pro konkrétní platformu

● Softwarové aplikace, v případě vlastního obrazu

Nejnovější dokumentaci k nástroji HP Sure Recover najdete na adrese http://www.hp.com/support . Vyberte položku Vyhledejte svůj produkt a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Obnovení a zotavení 57

12 Technické údaje

Vstupní napájení

Informace o napájení uvedené v této části mohou být užitečné při plánování cestování s počítačem do zahraničí.

Počítač je napájen stejnosměrným proudem ze zdroje střídavého nebo stejnosměrného proudu. Zdroj napájení střídavým proudem musí mít napětí 100–240 V při frekvenci 50–60 Hz. Počítač lze napájet ze samostatného zdroje stejnosměrného proudu. Měl by však být napájen pouze pomocí adaptéru střídavého proudu nebo zdroje napájení stejnosměrným proudem, který pro použití s počítačem schválila společnost HP.

Počítač lze napájet stejnosměrným proudem s nejméně jedním z následujících technických údajů. Provozní napětí a proud se liší podle platformy. Informace o provozním napětí a proudu počítače se nachází na štítku se směrnicemi.

Tabulka 12-1 Technické údaje napájení stejnosměrným proudem

Vstupní napájení

Provozní napětí a proud

Jmenovité hodnoty

5 V ss při 2 A / 12 V ss při 3 A / 15 V ss při 3 A – 45 W USB-C

5 V ss při 3 A / 9 V ss při 3 A / 12 V ss při 3,75 A / 15 V ss při 3 A – 45 W USB-C

5 V ss při 3 A / 9 V ss při 3 A / 10 V ss při 3,75 A / 12 V ss při 3,75 A / 15 V ss při 3 A / 20 V ss při

2,25 A – 45 W USB-C

5 V ss při 3 A / 9 V ss při 3 A / 12 V ss při 5 A / 15 V ss při 4,33 A / 20 V ss při 3,25 A – 65 W USB-C

5 V ss při 3 A / 9 V ss při 3 A / 10 V ss při 5 A / 12 V ss při 5 A / 15 V ss při 4,33 A / 20 V ss při 3,25 A

– 65 W USB-C

5 V ss při 3 A / 9 V ss při 3 A / 10 V ss při 5 A / 12 V ss při 5 A / 15 V ss při 5 A / 20 V ss při 4,5 A –

90 W USB-C

19,5 V ss při 2,31 A – 45 W

19,5 V ss při 3,33 A – 65 W

19,5 V ss při 4,62 A – 90 W

19,5 V ss při 6,15 A – 120 W

19,5 V ss při 6,9 A – 135 W

19,5 V ss při 7,70 A – 150 W

19,5 V ss při 10,3 A – 200 W

19,5 V ss při 11,8 A – 230 W

19,5 V ss při 16,92 A – 330 W

Konektor stejnosměrného napájení z externího napájecího zdroje HP (pouze vybrané produkty)

58 Kapitola 12 Technické údaje

POZNÁMKA: Tento produkt je navržen pro napájecí systémy informačních technologií v Norsku s efektivním napětím mezi fázemi, které nepřekračuje 240 V.

Provozní prostředí

Tabulka 12-2 Technické údaje provozního prostředí

Faktor Metrické jednotky

Teplota

Provozní

Neprovozní

Relativní vlhkost (bez kondenzace)

Provozní

Neprovozní

Maximální výška (bez přetlaku)

Provozní

Neprovozní

5 °C až 35 °C

-20 °C až 60 °C

10 % až 90 %

5 % až 95 %

-15 m až 3 048 m

-15 m až 12 192 m

USA

41 °F až 95 °F

-4 °F až 140 °F

10 % až 90 %

5 % až 95 %

-50 stop až 10 000 stop

-50 stop až 40 000 stop

Provozní prostředí 59

13 Výboj statické elektřiny

Výboj statické elektřiny je uvolnění náboje statické elektřiny, ke kterému dochází při kontaktu dvou objektů.

Například, pokud se projdete po koberci, dotknete se kovové kliky u dveří a ucítíte ránu.

Výboj statické elektřiny od prstů nebo jiného vodiče statické elektřiny může poškodit elektronické součástky.

DŮLEŽITÉ: Chcete-li předejít poškození počítače, diskové jednotky nebo ztrátě dat, dodržujte následující bezpečnostní opatření:

● Pokud je podle pokynů pro odstranění nebo instalaci třeba odpojit počítač od napájení, učiňte tak po řádném uzemnění.

● Dokud nezačnete instalovat součásti, uchovávejte je v původních antistatických obalech.

● Nedotýkejte se vývodů konektorů, vodičů a obvodů. S elektronickými součástmi manipulujte co nejméně.

● Používejte nemagnetické nástroje.

● Před manipulací se součástmi se zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete nelakovaného kovového povrchu.

● Pokud odeberete součást, vložte ji do antistatického obalu.

60 Kapitola 13 Výboj statické elektřiny

14 Usnadnění přístupu

HP a usnadnění přístupu

Protože společnost HP propojuje rozmanitost, inkluzi a zaměstnání/život do jednoho celku, vše toto se odráží ve všem, co společnost HP dělá. Společnost HP se snaží vytvořit inkluzivní prostředí zaměřené na propojení lidí se silou technologií po celém světě.

Získání potřebných nástrojů

Díky technologiím se může naplno uplatnit lidský potenciál. Technologie usnadnění přístupu odstraní bariéry a pomohou vám svobodně tvořit doma, v práci a v rámci komunity. Technologie usnadnění přístupu pomáhá zvýšit, udržet a zlepšit možnosti funkcí elektronických a informačních technologií. Další informace naleznete

v části Hledání nejlepší technologie usnadnění přístupu na stránce 62 .

Závazek společnosti HP

Společnost HP se zavázala poskytovat takové produkty a služby, které jsou přístupné i osobám s postižením.

Tento závazek podporuje naše snažení o rozmanitost a pomáhá zajistit, aby technologie přinášely výhody všem.

Cílem společnosti HP je navrhovat, vyrábět a prodávat takové produkty a služby, které může účinně využívat kdokoliv, včetně osob s postižením, a to buď samostatně, nebo s příslušnými asistenčními pomůckami.

Abychom těchto cílů dosáhli, stanovují tyto Zásady HP pro usnadnění přístupu sedm základních cílů, které budou společnosti HP sloužit jako vodítko. Očekává se, že všichni manažeři a zaměstnanci společnosti HP budou tyto cíle a jejich implementaci podporovat v souladu se svými pracovními rolemi a zodpovědnostmi.

● Zvyšte povědomí o potížích s přístupností v rámci společnosti HP a zajistěte zaměstnancům potřebné

školení, aby byli schopni navrhovat, vyrábět, prodávat a dodávat přístupné produkty a služby.

● Vytvořte pravidla pro zajištění přístupnosti pro produkty a služby, veďte skupiny vývojářů produktů k zodpovědnosti za implementaci těchto pravidel tam, kde je to možné technicky, ekonomicky a z hlediska konkurenceschopnosti.

● Zahrnujte osoby s postižením do tvorby těchto pravidel a do navrhování a testování produktů a služeb.

● Dokumentujte funkce přístupnosti a zveřejňujte informace o produktech a službách HP přístupnou formou.

● Navažte vztahy s poskytovateli technologií a řešení pro usnadnění přístupu.

● Podporujte interní a externí výzkum a vývoj, který zlepší technologii usnadnění přístupu relevantní pro produkty a služby HP.

● Podporujte a přispívejte ke standardům odvětví a pravidlům pro přístupnost.

Mezinárodní asociace IAAP (International Association of Accessibility

Professionals)

IAAP je nezisková organizace, která se soustředí na rozvoj profesí zajišťujících přístupnost pomocí propojování kontaktů, vzdělávání a certifikace. Cílem je pomoci odborníkům na přístupnost rozvíjet jejich kariérní postup a lépe pomáhat organizacím integrovat přístupnost do jejich produktů a infrastruktury.

HP a usnadnění přístupu 61

Jako zakládající člen se společnost HP spojila s dalšími organizacemi s cílem společně rozvíjet obor přístupnosti. Tento závazek podporuje cíl společnosti HP navrhovat, vyrábět a prodávat přístupné produkty a služby, které mohou účinně využívat osoby s postižením.

Organizace IAAP posílí profesi globálním propojením jednotlivců, studentů a organizací, abychom se od sebe navzájem mohli učit. Pokud máte zájem o další informace, navštivte web http://www.accessibilityassociation.org

a připojte se k online komunitě, přihlaste se k odběru věstníku a zjistěte více o možnostech členství.

Hledání nejlepší technologie usnadnění přístupu

Každý člověk, včetně osob s postižením nebo věkovým omezením, by měl mít možnost pomocí technologie komunikovat, vyjádřit se a spojit se se světem. Společnost HP se zavázala zvýšit povědomí o přístupnosti v rámci společnosti a ve vztahu se zákazníky a partnery. Ať už jde o větší písmo, které se lépe čte, nebo hlasové rozpoznávání, díky kterému nepotřebujete ruce, nebo jinou technologii usnadnění přístupu, která pomůže v konkrétní situaci, různé technologie usnadnění přístupu pomáhají používat produkty HP. Jak si vybrat?

Zhodnoťte své potřeby

Díky technologiím se může uplatnit váš lidský potenciál. Technologie usnadnění přístupu odstraní bariéry a pomohou vám svobodně tvořit doma, v práci a v rámci komunity. Technologie usnadnění přístupu (AT) pomáhá zvýšit, udržet a zlepšit možnosti funkcí elektronických a informačních technologií.

Můžete vybírat z mnoha produktů AT. Hodnocení AT by vám mělo umožnit posouzení několika produktů, zodpovědět vaše otázky a pomoci vám s výběrem nejlepšího řešení pro vaši situaci. Zjistíte, že odborníci na hodnocení AT pocházejí z mnoha oborů, například z řad licencovaných a certifikovaných fyzioterapeutů, pracovních lékařů, logopedů a dalších odborníků. I jiní lidé mohou též poskytnout informace k hodnocení, ač nevlastní licenci či certifikát. Vhodnost těchto osob pro vaše potřeby zjistíte po zjištění faktů, jako je jejich praxe, odbornost a cena jejich služeb.

Usnadnění přístupu pro produkty HP

Následující odkazy poskytují informace o funkcích usnadnění přístupu a produktech technologií usnadnění přístupu, jsou-li součástí různých produktů HP. Tyto zdroje vám pomohou vybrat funkce konkrétní technologie usnadnění přístupu a produkty, které budou nejlépe odpovídat vaší situaci.

● HP Elite x3 – možnosti usnadnění přístupu (Windows 10 Mobile)

● Počítače HP – možnosti usnadnění přístupu (Windows 7)

● Počítače HP – možnosti usnadnění přístupu (Windows 8)

● Počítače HP – možnosti usnadnění přístupu (Windows 10)

● Tablety HP Slate 7 – povolení funkcí usnadnění přístupu na tabletu HP (Android 4.1/Jelly Bean)

● Počítače HP SlateBook – povolení funkce usnadnění přístupu (Android 4.3, 4.2/Jelly Bean)

● Počítače HP Chromebook – povolení funkce usnadnění přístupu na počítačích HP Chromebook nebo zařízení Chromebox (OS Chrome)

● Nákupy HP – periferie pro produkty HP

Pokud potřebujete další pomoc s funkcemi usnadnění přístupu na svém produktu HP, navštivte stránky

Kontaktování podpory na stránce 65

.

Další odkazy na externí partnery a dodavatele, kteří by vám mohli dále pomoci:

62 Kapitola 14 Usnadnění přístupu

● Informace o usnadnění přístupu od společnosti Microsoft (Windows 7, Windows 8, Windows 10,

Microsoft Office)

● Informace o usnadnění přístupu pro produkty Google (Android, Chrome, Google Apps)

● Řazení technologií usnadnění přístupu podle typu hendikepu

● Asociace ATIA (Assistive Technology Industry Association)

Normy a legislativa

Normy

Oddíl 508 standardů FAR (Federal Acquisition Regulation) byl vytvořen v USA radou pro přístup (US Access

Board) a zabývá se přístupem k informačním a komunikačním technologiím (ICT) pro osoby s fyzickými, senzorickými či kognitivními postiženími. Standardy obsahují technická kritéria specifická pro různé typy technologií, stejně jako výkonové požadavky, které se soustřeďují na funkčnost pokrytých výrobků. Konkrétní kritéria pokrývají softwarové aplikace a operační systémy, informace z webu a aplikací, počítače, telekomunikační produkty, videa a multimédia a nezávislé funkční produkty.

Mandát 376 – EN 301 549

Norma EN 301 549 byla vytvořena Evropskou unií v rámci mandátu 376 jako východisko pro online sadu nástrojů pro veřejné zakázky produktů ICT. Norma specifikuje požadavky na funkční přístupnost u produktů a služeb ICT spolu s popisem postupu testování a metodologie vyhodnocování pro každý požadavek na přístupnost.

Pokyny k usnadnění přístupu k obsahu webu (WCAG)

Pokyny k usnadnění přístupu k obsahu webu (WCAG) iniciativy WAI (Web Accessibility Initiative) skupiny W3C pomáhají tvůrcům a vývojářům webu vytvořit stránky, které lépe vyhovují potřebám osob s postižením či věkovými omezeními. Pokyny WCAG usnadňují přístup k celé škále obsahu webu (texty, obrázky, zvukové a obrazové soubory) a k webovým aplikacím. Pokyny WCAG mohou být přesně testovány, jsou snadno pochopitelné a použitelné a umožňují vývojářům flexibilně inovovat. Pokyny WCAG 2.0 byly též schváleny jako norma ISO/IEC 40500:2012.

Pokyny WCAG se konkrétně zabývají překážkami v přístupu k webu, kterým čelí lidé s vizuálními, sluchovými, fyzickými, kognitivními a neurologickými postiženími a starší uživatelé webu, kteří potřebují usnadnění přístupu. Pokyny WCAG 2.0 popisují vlastnosti přístupného obsahu:

Vnímatelnost (například textové alternativy pro obrázky, titulky pro neslyšící, přizpůsobitelnost prezentace a barevný kontrast)

Použitelnost (přístup ke klávesnici, barevný kontrast, načasování vstupu, prevence záchvatů a možnosti navigace)

Pochopitelnost (čitelnost, předvídatelnost a podpora vstupů)

Robustnost (například kompatibilita s technologiemi usnadnění přístupu)

Legislativa a předpisy

Dostupnost IT a informací se stává oblastí se stále vyšší legislativní důležitostí. Na níže uvedených odkazech naleznete informace o klíčových zákonech, nařízeních a normách.

● USA

● Kanada

Normy a legislativa 63

● Evropa

● Austrálie

● Celosvětově

Užitečné zdroje a odkazy o usnadnění přístupu

Následující organizace by mohly být dobrým zdrojem informací o postiženích a věkových omezeních.

POZNÁMKA: Nejde o vyčerpávající seznam. Tyto organizace jsou uvedeny pouze pro informaci. Společnost

HP nepřebírá žádnou zodpovědnost za informace nebo kontakty, se kterými se setkáte na Internetu. Uvedení v seznamu na této stránce neznamená schválení společností HP.

Organizace

● American Association of People with Disabilities (AAPD)

● The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)

● Hearing Loss Association of America (HLAA)

● Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)

● Lighthouse International

● National Association of the Deaf

● National Federation of the Blind

● Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)

● Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)

● Iniciativa pro usnadnění přístupu k webu W3C (WAI)

Vzdělávací instituce

● California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)

● University of Wisconsin - Madison, Trace Center

● University of Minnesota, počítačový program pro zprostředkování ubytování

Další zdroje o postiženích

● Technický asistenční program ADA (Americans with Disabilities Act)

● ILO Global Business and Disability network

● EnableMart

● European Disability Forum

● Job Accommodation Network

● Microsoft Enable

Odkazy HP

Náš kontaktní webový formulář

64 Kapitola 14 Usnadnění přístupu

Příručka bezpečné a pohodlné obsluhy HP

Prodej HP ve veřejném sektoru

Kontaktování podpory

POZNÁMKA: Podpora je k dispozici pouze v angličtině.

● Zákazníci se sluchovým hendikepem, kteří by se chtěli zeptat na technickou podporu nebo dostupnost produktů HP:

– Použijte TRS/VRS/WebCapTel a zavolejte na číslo (877) 656-7058 v době od pondělí do pátku, 6:00 až 21:00 (UTC-7).

● Zákazníci s jiným postižením nebo s věkovým omezením, kteří by se chtěli zeptat na technickou podporu nebo dostupnost produktů HP, mají následující možnosti:

– Zavolejte na číslo (888) 259-5707 v době od pondělí do pátku 6:00 až 21:00 (UTC-7).

– Vyplňte kontaktní formulář pro osoby s postižením nebo věkovým omezením .

Kontaktování podpory 65

Rejstřík

A akční klávesa získání pomoci

v systému Windows 10 14

akční klávesy

další stopa 15 hlasitost reproduktorů 14, 15

HP Command Center 15

identifikace 13, 14 jas obrazu 14 nápověda 14 podsvícení klávesnice 14 použití 14

pozastavit 15 přehrát 15

ztlumení hlasitosti 14

ztlumení mikrofonu 15

aktivace režimu spánku

a hibernace 31

aktualizace programů a ovladačů

38

aktualizace softwaru, instalace 45

antény bezdrátové místní sítě

(WLAN), identifikace 7

antivirový software, použití 45

AT (technologie usnadnění přístupu)

hledání 62

účel 61

audio 22

náhlavní soupravy 23

nastavení hlasitosti 14, 15

nastavení zvuku 23

reproduktory 22 sluchátka 22

zvuk HDMI 25

B baterie řešení stavu nízkého nabití

baterie 35

stavy nízkého nabití baterie 34

úspora energie 34 vybíjení 34 vyhledání informací 34

zaplombovaná z výroby 35 baterie zaplombovaná z výroby 35

bezdrátová síť, ochrana 46

bezdrátová síť (WLAN)

funkční dosah 19 připojení 19 připojení k firemní síti WLAN 19 připojení k veřejné síti WLAN 19

bezpečnostní kabel, instalace 46

BIOS

aktualizace 47

spuštění nástroje Setup Utility

47

stažení aktualizace 48

určení verze 47

bod obnovení systému, vytvoření

55

C

cestování s počítačem 17, 40

Č

číslo IMEI 20 číslo MEID 20

čištění počítače 39, 40

čtečka otisků prstů, identifikace 12,

13

D

další stopa, akční klávesa 15

data, přenos 25

E

externí napájení, použití 36

G gesta zařízení přesný touchpad

klepnutí čtyřmi prsty 29

klepnutí dvěma prsty 28

klepnutí třemi prsty 29

posunutí dvěma prsty 28

přejetí třemi prsty 29, 30

gesta zařízení touchpad

klepnutí čtyřmi prsty 29

klepnutí dvěma prsty 28

klepnutí třemi prsty 29

posunutí dvěma prsty 28

přejetí třemi prsty 29, 30

gesta zařízení touchpad a dotykové obrazovky

klepnutí 27

přiblížení/oddálení sevřením dvou

prstů 28

GPS 20

H

hardware, umístění 4

hesla

Nástroj Setup Utility (BIOS) 43

Windows 42

Hesla nástroje Setup Utility (BIOS)

43

hesla systému Windows 42

hlasitost

nastavení 14, 15

ztlumení 14

hlasitost reproduktoru, akční

klávesy 14, 15

HP 3D DriveGuard 37

HP Device as a Service (HP DaaS) 46

HP Easy Clean

použití 39

HP Fast Charge 33

HP Recovery Manager oprava problémů se spuštěním

56

HP Sure Recover 57

HP Touchpoint Manager 46

I

ikona Napájení, použití 33

indikátory napájení, identifikace 10

informace o baterii, vyhledání 34

informace o směrnicích

štítek se směrnicemi 17

štítky certifikace bezdrátové

komunikace 17

instalace

volitelný bezpečnostní kabel 46

integrovaná numerická klávesnice,

identifikace 14

66 Rejstřík

J

jas obrazu, akční klávesy 14

K

kabelová síť (LAN) 21

kamera

identifikace 7

použití 22

klávesa esc, identifikace 13 klávesa fn, identifikace 13

klávesa HP Command Center

identifikace 15

klávesa režimu Letadlo 18

klávesa s logem Windows,

identifikace 13

klávesa soukromí kamery,

identifikace 13

klávesa soukromí kamery, použití

22

klávesnice, integrovaná numerická

14

klávesnice a volitelná myš

používání 30

klávesy

akční 13 esc 13 fn 13

num lock 14

soukromí kamery 13

Windows 13

klepnutí, gesto zařízení touchpad

a dotykové obrazovky 27

klepnutí čtyřmi prsty, gesto zařízení

touchpad 29

klepnutí dvěma prsty, gesto zařízení

touchpad 28

klepnutí třemi prsty, gesto zařízení

touchpad 29

kombinovaný konektor zvukového výstupu (pro sluchátka) / zvukového vstupu (pro mikrofon),

identifikace 6

konektor napájení

identifikace 5

konektory

napájení 5

zvukový výstup (pro sluchátka) / zvukový vstup (pro mikrofon)

6

kontrolka adaptéru střídavého

proudu a baterie, identifikace 5

kontrolka bezdrátového připojení

18

kontrolka funkce caps lock,

identifikace 10

kontrolka kamery, identifikace 7

kontrolka soukromí kamery,

identifikace 10

kontrolka ztlumení zvuku,

identifikace 10

kontrolka ztlumení zvuku mikrofonu,

identifikace 10

kontrolky adaptér střídavého proudu

a baterie 5

caps lock 10

kamera 7

napájení 10 soukromí kamery 10 ztlumení 10 ztlumení mikrofonu 10

M média HP Recovery

zotavení 56

médium pro obnovení vytvoření pomocí nástroje HP

Cloud Recovery Download

Tool 55

vytvoření pomocí nástrojů

systému Windows 55

Mezinárodní asociace IAAP

(International Association of

Accessibility Professionals) 61

Miracast 25

mobilní širokopásmové připojení

aktivace 20 číslo IMEI 20 číslo MEID 20

mobilní širokopásmové připojení HP

aktivace 20 číslo IMEI 20 číslo MEID 20

N

nabíjení baterie 34

náhlavní souprava, připojení 23

nainstalovaný software

umístění 4

napájení

baterie 33

externí 36

napájení z baterie 33 nastavení napájení, použití 33

nastavení nástroje vzdálené diagnostiky HP PC Hardware

Diagnostics UEFI

použití 53

přizpůsobení 54

nastavení zvuku, použití 23

nástroje HP PC Hardware Diagnostics

UEFI

použití 52 spuštění 52

nástroje systému Windows,

používání 55

nástroj HP PC Hardware Diagnostics pro Windows

použití 50

nástroj HP PC Hardware Diagnostics

UEFI

stažení 52

nástroj HP PC Hardware Diagnostics

Windows

instalace 51 stahování 51

název a číslo produktu, počítač 16

nejlepší postupy 1

nereagující systém 32

normy a legislativa, usnadnění

přístupu 63

O oblast zařízení touchpad,

identifikace 9

obnovení 55

Oddíl 508 standardů o usnadnění

přístupu 63

otisky prstů, registrace 44

ovládací prvky operačního systému

18

ovládání bezdrátového připojení

operační systém 18 tlačítko 18

P

péče o dřevěnou dýhu 40

péče o počítač 39

Rejstřík 67

podsvícení klávesnice, akční

klávesa 14

port HDMI

identifikace 6

připojení 23

port USB SuperSpeed s funkcí HP

Sleep and Charge, identifikace 5, 6

port USB SuperSpeed Type-C s funkcí

HP Sleep and Charge, identifikace

6

port USB Type-C, připojení 26

porty

HDMI 6, 23

port USB SuperSpeed s funkcí HP

Sleep and Charge 5, 6

USB SuperSpeed Type-C s funkcí

HP Sleep and Charge 6

USB Type-C 26

pořadí při spouštění, změna 56

posunutí dvěma prsty, gesto zařízení

touchpad 28

používání hesel 42

používání klávesnice a volitelné

myši 30

používání zařízení touchpad 27

pozastavení, akční klávesa 15

pravá strana, součásti 5

provozní prostředí 59

přehrávání, akční klávesa 15

přejetí třemi prsty, gesto zařízení

touchpad 29, 30

přenos dat 25

přeprava počítače 40

přesný touchpad

použití 27

přiblížení/oddálení sevřením dvou prstů, gesto zařízení touchpad

a dotykové obrazovky 28

připojení k bezdrátové síti 18

připojení k firemní síti WLAN 19

připojení k síti 18

připojení k síti LAN 21

připojení k síti WLAN 19 připojení k veřejné síti WLAN 19

R reproduktory

identifikace 12, 16

připojení 22

režim hibernace

aktivace 32

aktivován ve stavu velmi nízkého

nabití baterie 35

ukončení 32

režim Letadlo 18

režim spánku

aktivace 31 ukončení 31

režim spánku a hibernace, aktivace

31

S

sériové číslo, počítač 16 servisní štítky, umístění 16

sluchátka, připojení 22

software software pro defragmentaci

disku 37

umístění 4

vyčištění disku 37

software brány firewall 45

software pro defragmentaci disku

37

software pro zabezpečení přístupu

k Internetu, používání 45

software Vyčištění disku 37

součásti

displej 7

levá strana 6

oblast klávesnice 9

pravá strana 5

spodní strana 15

součásti displeje 7

součásti na levé straně 6

součásti na spodní straně 15

speciální klávesy, použití 13

správa napájení 31

stav nízkého nabití baterie 34

stav velmi nízkého nabití baterie 35

Š

štítek certifikace bezdrátové

komunikace 17

štítek WLAN 17

štítek zařízení Bluetooth 17

štítky

Bluetooth 17

certifikace bezdrátové

komunikace 17

sériové číslo 16 servisní 16

směrnice 17

WLAN 17

T technologie usnadnění přístupu (AT)

hledání 62

účel 61

tlačítka levé tlačítko zařízení touchpad

10

napájení 11, 13

pravé tlačítko zařízení touchpad

10

tlačítka zařízení touchpad

identifikace 10

tlačítko bezdrátového připojení 18

tlačítko napájení, identifikace 11,

13

touchpad

nastavení 9

použití 27

U

údržba aktualizace programů

a ovladačů 38

software pro defragmentaci

disku 37 vyčištění disku 37

usnadnění přístupu 61

V

vestavěné mikrofony, identifikace 7

větrací otvor, identifikace 15

video

bezdrátové displeje 25

port HDMI 23

USB Type-C 26

video, používání 23

vstupní napájení 58

výboj statické elektřiny 60

vypnutí 32 vypnutí počítače 32

W

Windows

bod obnovení systému 55 médium pro obnovení 55 záloha 55

68 Rejstřík

Windows Hello 22

použití 44

Z zákaznická podpora, usnadnění

přístupu 65

záloha, vytvoření 55 zálohování 55

zálohování softwaru a informací 46

zařízení Bluetooth 18, 20 zařízení sítě WWAN 20

zařízení s vysokým rozlišením,

připojení 23, 25

zařízení WLAN 17

Zásady HP pro usnadnění přístupu

61

zásuvky

čtečka paměťových karet 5

zdroje, usnadnění přístupu 64

zdroje HP 2

zhodnocení potřeb přístupnosti 62

zotavení 55

disky 56 jednotka USB flash 56 média 56 oddíl HP Recovery 56

ztlumení hlasitosti, akční klávesa

14

ztlumení mikrofonu, akční klávesa

15

zvuk. Viz audio

Rejstřík 69

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents