HP Pocket Playlist User's Guide

Add to My manuals
34 Pages

advertisement

HP Pocket Playlist User's Guide | Manualzz

HP Pocket Playlist

Käyttöopas

Osanumero: 699916-352

Toinen painos: tammikuu 2013, Ensimmäinen painos: joulukuu 2012

© Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat

Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-

Packard Company käyttää lisenssillä.

Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuuehdoissa.

Tässä aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta lisätakuisiin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tässä oppaassa on tietoja ominaisuuksista, jotka ovat yhteisiä useimmille malleille.

Oma tietokoneesi ei välttämättä sisällä kaikkia näitä ominaisuuksia.

Ohjelmiston käyttöehdot

Asentamalla, kopioimalla, lataamalla tai muuten käyttämällä mitä tahansa tähän tietokoneeseen esiasennettua ohjelmistoa sitoudut noudattamaan HP:n käyttöoikeussopimuksen (EULA) ehtoja.

Jos et hyväksy näitä käyttöoikeusehtoja, ainoa vaihtoehtosi on palauttaa käyttämätön tuote kokonaisuudessaan

(sekä laitteisto että ohjelmisto) 14 päivän kuluessa, jolloin saat hyvityksen ostopaikan noudattaman hyvityskäytännön mukaan.

Lisätietoja tai täyden hyvityksen tietokoneesta voi pyytää ottamalla yhteyttä paikalliseen myyntipisteeseen (myyjään).

Sisällysluettelo

1 HP Pocket Playlist -sovelluksen asentaminen .................................................................................................. 1

Ohjelmiston asentaminen ..................................................................................................................... 1

Laitteisto-osat ....................................................................................................................................... 1

Ohjelmistovaatimukset ......................................................................................................................... 3

2 HP Pocket Playlist -laitteen käyttäminen .......................................................................................................... 4

Control Center (Ohjauskeskus) ............................................................................................................ 4

Tiedostojen lataaminen HP Pocket Playlist -laitteeseen ...................................................................... 5

3 Mobiililaitteiden liittäminen HP Pocket Playlist -laitteeseen .............................................................................. 7

Toistosovelluksen lataaminen ja käyttäminen ...................................................................................... 7

Tuetut laitteet – IOS ja Android ............................................................................................ 7

Yhteyden luominen .............................................................................................................. 7

Mediatiedostojen selaaminen ja toistaminen ....................................................................... 8

Toistolistan luominen iOS-käyttöjärjestelmällä .................................................................... 8

Toistolistan luominen Androidilla ......................................................................................... 8

4 HP Pocket Playlist -laitteen määrittäminen ..................................................................................................... 10

Asetusten tarkasteleminen mobiililaitteella ......................................................................................... 10

Asetusten tarkasteleminen tietokoneelta ............................................................................................ 10

HP Pocket Playlist -laitteen kokoonpanon määrittäminen useille verkkoyhteyksille .......... 12

Tehdasasetusten palauttaminen ........................................................................................ 13

HP Pocket Playlist -laitteen laitenimen ja salasanan muuttaminen ................................... 14

Laiteohjelmien päivittäminen ............................................................................................. 14

Sammuttaminen ja käynnistäminen uudelleen ................................................................................... 14

Median virtautus ................................................................................................................................. 15

Median virtauttaminen viihdekeskukseen .......................................................................... 15

Median virtauttamisen palautus ......................................................................................... 16

Yhteyden muodostaminen HP Pocket Playlist -laitteeseen Linux-järjestelmällä (Edistynyt ohje) ...... 16

Yhteyden muodostaminen HP Pocket Playlist -laitteeseen Samban avulla ...................... 16

Yhteyden muodostaminen HP Pocket Playlist -laitteeseen Linux-järjestelmän graaffisella käyttöliittymällä ................................................................................................ 17

Yhteyden muodostaminen HP Pocket Playlist -laitteeseen käyttämällä NetBIOS-nimeä .. 17

Yhteyden muodostaminen HP Pocket Playlist -laitteeseen Samban komentorivejä käyttämällä ......................................................................................................................... 17

HP Pocket Playlist -laitteen määritysruutujen käyttäminen ................................................ 18

iii

iv

Yhteyden muodostaminen HP Pocket Playlist -laitteelle Apple-tietokoneella tai OS X käyttöjärjestelmällä ............................................................................................................................. 18

HP Pocket Playlist -laitteen määritysruutujen käyttäminen ................................................ 18

Kansioiden yhdistäminen Mac-tietokoneella ...................................................................... 18

Kahden tai useamman HP Pocket Playlist -laitteen asentaminen ...................................................... 18

Turvamääritysasetukset ..................................................................................................................... 19

Salasanan asetus .............................................................................................................. 19

Hotspot (Verkkopiste) -tila ................................................................................................. 19

5 Mediatiedostojen muuntaminen mobiililaitteella toistamista varten ................................................................ 20

6 Vianmääritys ................................................................................................................................................... 21

Yhteysongelmat .................................................................................................................................. 21

Latausongelmat .................................................................................................................................. 25

Tiedosto-ongelmat .............................................................................................................................. 25

Virtauttamisongelmia .......................................................................................................................... 26

Virtaongelmat ..................................................................................................................................... 27

Käyttöoikeusongelmat ........................................................................................................................ 28

7 Sanasto ........................................................................................................................................................... 29

1 HP Pocket Playlist -sovelluksen asentaminen

HP Pocket Playlist -sovelluksen avulla voit katsella ja kuunnella mediasisältöjä tietokoneella ja

Android- tai Apple-laitteilla. Asenna ohjelmisto tietokoneelle ja sovellus mobiililaitteelle, luo langaton yhteys HP Pocket Playlist -sovellukseen ja aloita virtauttaminen.

HP Pocket Playlist tarjoaa keskitetyn sijainnin kaikille mediatiedostoille. Pääset tiedostoihin käsiksi helposti miltä tahansa kotikoneelta. Voit myös virtauttaa mediatiedostoja stereoihin tai televisioon, jos sinulla on Digital Media Adapter (DMA) -sovitin.

Voit ladata HP Pocket Playlist -sovellukseen musiikki-, valokuva- ja videotiedostoja, ottaa laitteen mukaasi (autoon, hotelliin, kaverin luokse) ja toistaa sisältöä älypuhelimilla ja tablet-laitteilla.

Voit myös käyttää HP Pocket Playlist -ohjelmaa USB-tallennuslaitteena tai langattomana (Wi-Fi) ulkoisena asemana.

Apple App Storessa ja Androidin sovellusmyymälöissä on sovelluksia, jotka mahdollistavat multimediasisällön optimoidun toiston.

HUOMAUTUS: Muita kuin iOS- tai Android-käyttöjärjestelmiä käyttäville älypuhelimille ja tabletlaitteille on ehkä saatavissa yleisiä DLNA (alan standardi) -sovelluksia. Vaikka yleisiä DLNAsovelluksia ei virallisesti tueta, jotkin sovellukset voivat toimia HP Pocket Playlist -ohjelman kanssa.

Seuraavassa kerrotaan vaiheet HP Pocket Playlist -ohjelmaan ladattujen mediatiedostojen toistamiseen mobiililaitteella:

1.

Lataa mediatiedostot tietokoneelta HP Pocket Playlist -ohjelmaan.

2.

Mene mobiililaitteella sovellusmyymälään, etsi HP Pocket Playlist ja lataa ja asenna mobiilisovellus.

3.

Luo yhteys mobiililaitteelta HP Pocket Playlist -ohjelmaan.

4.

Avaa sovellus mobiililaitteella ja valitse oma HP Pocket Playlist.

5.

Navigoi haluamaasi mediatiedostoon ja toista se.

Ohjelmiston asentaminen

Tiedostojen lataamiseksi ja HP Pocket Playlist -ohjelman konfiguroinniksi ja käyttämiseksi, sinun täytyy asentaa ohjelmistopaketti tietokoneellesi. Tämä ohjelmisto lataa Control Centerin

(Ohjauskeskus) ja tiedostot, jotka mahdollistavat tiedonsiirron HP Pocket Playlist -ohjelman kanssa.

Laitteisto-osat

HP Pocket Playlist -laitteessa on seuraavat ominaisuudet:

Ohjelmiston asentaminen 1

Kohde

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Komponentti

Lisälaite-/hihnapidike

USB-kaapelin liitin

Palautuspainike

Virran merkkivalo

Langattoman yhteyden merkkivalo

Virtapainike

Kuvaus

Kiinnittää lisälaitteet.

HUOMAUTUS: Ei sisällä hihnaa.

Voidaan liittää verkkovirtalaitteeseen, autolaturiin tai USB-kaapeliin yhteyden luomiseksi tietokoneeseen.

Voit palauttaa laitteen painamalla painiketta ja pitämällä sitä painettuna viisi sekuntia. Painikkeen painaminen palauttaa kaikki arvot tehdasasetuksiin, käynnistää laitteen uudelleen ja puhdistaa ja muodostaa DLNA-tietokannan uudelleen säilyttäen kaikki tiedot.

Vihreä valo palaa = virta päällä, akun lataus täysi.

Vihreä valo vilkkuu = lataus käynnissä.

Oranssi valo palaa = akussa on virtaa jäljellä 30 minuuttia, kun valo muuttuu oranssiksi.

Punainen valo palaa = akussa on virtaa jäljellä 10 minuuttia, kun valo muuttuu punaiseksi.

Punainen/oranssi valo vilkkuu = varmuuskopiointitila, jossa havaitaan laiteohjelman päivitysvirhe ja palautetaan alkuperäinen laiteohjelma.

Sininen valo palaa = langaton yhteys on valmis.

Sininen valo vilkkuu (epäsäännöllinen) = tiedonsiirto on käynnissä.

Sininen valo vilkkuu (0,5 sekuntia pois päältä ja päällä) = WPS-painike painettuna, laite valmis luomaan langattoman yhteyden.

HUOMAUTUS: Valo vilkkuu 120 ajan tai kunnes yhteys on luotu.

Painiketta painamalla voit käynnistää ja sammuttaa laitteen.

● Laitteen käynnistäminen: Pidä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes

LED-valo sammuu. LED sammuu lyhyeksi ajaksi ja syttyy sitten uudelleen.

2 Luku 1 HP Pocket Playlist -sovelluksen asentaminen

(7)

(8)

Yhteyslähde

Wi-Fi Protected Setup

(WPS) -painike

● Laitteen sammuttaminen: Pidä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes

LED-valo sammuu.

● Jos laite ei vastaa, voit pakottaa sammutuksen: Pidä painiketta painettuna 7 sekunnin ajan, kunnes LED-valo sammuu.

Mahdollista yhteyden luominen USB-kaapelilla valitsemalla .

Jos vaihdat USB-tilasta Wi-Fi-tilaan laitteen ollessa päällä ja liitettynä tietokoneeseen, aseman kirjain katoaa ikkunasta.

Mahdollista langaton yhteys valitsemalla .

Jos vaihdat USB-tilasta Wi-Fi-tilaan laitteen ollessa päällä, Wi-Fi-verkko sammuu, mobiililaitteiden yhteys katkeaa ja virtauttaminen loppuu.

Painamalla HP Pocket Playlist -laitteen WPS-painiketta voit yhdistää laitteen

WPS-yhteensopivan tietokoneen kanssa ilman että sinun tarvitsee syöttää turvatiedot manuaalisesti.

Ohjelmistovaatimukset

HP Pocket Playlist -laitteen käyttäminen vaatii ohjelmiston lataamisen tietokoneelle ja tietokoneen käyttämistä keskittimenä, josta sisältöä lisätään laitteelle.

HP Pocket Playlist -ohjelmiston vaatimukset:

● Käyttöjärjestelmät (32-bittinen ja 64-bittinen):

◦ Windows 8

◦ Windows 7

◦ Windows Vista

◦ Windows XP

● 2.0 Ghz Intel Pentium 4 suoritin tai vastaava

● 512 MB RAM-muistia

● Kiintolevyn vähimmäistila: 150MT

● Verkkoyhteys, joko Ethernet-portin tai langattoman (802.11) yhteyden kautta

● Adobe Flash Player tiedostojen lataamista varten

● Tietokoneen selaimet:

◦ Internet Explorer 8.0 tai uudempi

◦ Google Chrome

◦ Mozilla Firefox 3.0 tai uudempi

◦ Apple Safari 3 & 4 tai uudempi

Ohjelmistovaatimukset 3

2 HP Pocket Playlist -laitteen käyttäminen

Voit muodostaa yhteyden HP Pocket Playlist -laitteeseen useilla eri tavoilla, kuten esimerkiksi:

● Suora yhteys laitteen mukana toimitetun USB-kaapelin avulla

Aseta yhteyskytkin asentoon ja liitä USB-kaapeli laitteesta tietokoneeseen. Laitetta voi nyt käyttää USB Flash -aseman tavoin, tai sen tiedostoja voi hallita liitetyn tietokoneen ohjelmistojen avulla. Tämä yhteys on nopein tapa siirtää tiedostoja.

HUOMAUTUS: HP Pocket Playlist -asetuksia ei voi muuttaa käyttämällä USB-yhteyttä.

● Langaton yhteys

Aseta yhteyskytkin asentoon ja luo sitten langaton yhteys tietokoneelta. Verkon oletusnimi on PocketPlaylist. Langattoman yhteyden kautta on mahdollista muuttaa HP Pocket Playlist asetuksia ja hallita tiedostoja.

HUOMAUTUS: Suurin web-käyttöliittymän kautta ladattava tiedostokoko on 2GT. HP suosittelee suoran USB-yhteyden käyttämistä tiedostojen hallinnassa. Voit myös pienentää tiedostokokoja käyttämällä MediaConverter7-ohjelmaa.

● Mobiililaitteen sovelluksen käyttäminen

Lataa sovellus ja luo yhteys mobiililaitteella median virtauttamiseksi ja HP Pocket Playlist asetusten tarkastelemiseksi.

HUOMAUTUS: HP Pocket Playlist latautuu kun se on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla. Laite latautuu vaikka yhteyskytkin olisikin langaton-tilassa.

Control Center (Ohjauskeskus)

Control Center (Ohjauskeskus) on asennettu osaksi ohjelmistopakettia. Ohjauskeskuksen avulla voit käyttää ja määrittää HP Pocket Playlist -laitetta.

Avaa Ohjauskeskus napsauttamalla HP Pocket Playlist -kuvaketta tietokoneen työpöydällä.

4 Luku 2 HP Pocket Playlist -laitteen käyttäminen

(1): Voit selata, hallita, kopioida ja poistaa HP Pocket Playlist -laitteella olevia tiedostoja ja kansioita.

(2): Voit muuntaa audio- ja videotiedostoja mobiililaitteella toistettavaksi. Tiedostot on tallennettu HP

Pocket Playlist laitteelle, mutta toistaminen tapahtuu mobiililaitteella. Tämä ohjelmisto muuntaa HP

Pocket Playlist -laitteella olevan tiedostoformaatin niin, että se vastaa valittua toistolaitetta. Näin tiedostoja voidaan toistaa mobiililaitteella. Mediamuuntajan avulla on myös mahdollista muuntaa salaamatonta DVD-sisältöä yhdeksi tiedostoksi, joka voidaan tallentaa HP Pocket Playlist -laitteelle ja virtauttaa mobiililaitteeseen.

(3): Mukauta HP Pocket Playlist -laitteen asetukset. Tämä valinta on mahdollinen vain käytettäessä

Wi-Fi-yhteyttä.

(4): Tarkastele käyttöohjeita.

(5): Hae tukea verkossa.

(6): Valitse silloin, kun HP Pocket Playlist -laitteessa on suora USB-yhteys.

(7): Valitse silloin, kun HP Pocket Playlist -laitteessa on Wi-Fi-yhteys. Valitsemalla kuvakkeen esiin tulee Settings (Asetukset) -kuvake.

Tiedostojen lataaminen HP Pocket Playlist -laitteeseen

Tiedostoja voidaan siirtää HP Pocket Playlist -laitteelle ja laitteelta käyttämällä joko USB-kaapelia tai langatonta (Wi-Fi) yhteyttä. USB-yhteys on suositeltu, nopeampi menetelmä. Kun USB-kaapeli liitetään tietokoneelta HP Pocket Playlist -laitteelle, se toimii USB Flash -aseman tavoin. Tiedostoja voidaan siirtää tiedostojen hallintaohjelmien, kuten Windowsin Resurssienhallinnan avulla. Tiedostoja

Tiedostojen lataaminen HP Pocket Playlist -laitteeseen 5

voidaan myös hallita Control Centerin (Ohjauskeskus) kautta sekä langallisessa että langattomassa yhteydessä.

HUOMAUTUS: Varmista USB-yhteyttä käytettäessä, että HP Pocket Playlist -laitteen kytkin on asetettu USB-tilaan .

Laitteen kansioita voidaan selata useilla eri tavoilla.

● Control Center (Ohjauskeskus)

1.

Jos tietokone on yhdistetty HP Pocket Playlist -laitteeseen USB-kaapelin avulla, napsauta

USB Connection (USB-yhteys).

– tai –

Jos tietokone on yhdistetty HP Pocket Playlist -laitteeseen langattoman yhteyden avulla, napsauta Wi-Fi Connection.

HUOMAUTUS: HP Pocket Playlist -laitteen käynnistämisen jälkeen seuraa lyhyt viive, ennen kuin langaton toiminto on käytettävissä.

2.

Napsauta View HP Pocket Playlist (Tarkastele HP Pocket Playlist -laitetta).

Avautuvassa selainikkunassa on kansioluettelo. Selaa kansion sisältöä kaksoisnapsauttamalla sen nimeä. Verkkokäyttöliittymän kautta on mahdollista siirtää vain yksi, enintään 2GT:n tiedosto kerrallaan.

3.

Langatonta yhteyttä käytettäessä voit hallita tiedostoja myös napsautamalla Customize HP

Pocket Playlist Settings (Mukauta HP Pocket Playlist -asetukset).

Näkyviin tulee laitteen kansiorakenne. Tästä käyttölittymästä voi hallita yksittäisiä tiedostoja.

HUOMAUTUS: Toimintoa ei tueta mobiiliselaimilta.

● Windows Resurssienhallinta

Jos HP Pocket Playlist on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla, aseman nimenä on "USB

DISK" (saman kuin USB Flash -asemassa). Voit hallita laitteen tiedostoja aivan kuten muidenkin asemien kohdalla.

Jos laite on liitetty tietokoneeseen langattomalla yhteydellä, näkyviin tulee verkkoyhteys.

HP Pocket Playlist -laitteen käynnistämisen jälkeen osoiterivillä on oletusosoite \\PocketPlaylist

\WiFiDrive.

● Asemakirjaiden yhdistäminen

Valitse Windowsin Resurssinhallinnassa Työkalut ja sitten Yhdistä verkkoasemaan HP Pocket

Playlist -laitteeseen yhdistämiseksi.

Kirjoita

\\PocketPlaylist\WiFiDrive

HUOMAUTUS: Jos laitteen nimeä on muutettu, kirjoita uusi nimi PocketPlaylist oletusnimen sijaan.

6 Luku 2 HP Pocket Playlist -laitteen käyttäminen

3 Mobiililaitteiden liittäminen HP Pocket

Playlist -laitteeseen

Tässä luvussa kerrotaan kuinka mobiililaite voidaan liittää HP Pocket Playlist -laitteeseen.

Toistosovelluksen lataaminen ja käyttäminen

HP Pocket Playlist -sovellus on saatavissa Apple App Storesta ja Androidin sovellusmyymälöistä.

Sovelluksen avulla voit toistaa, näyttää ja hallita HP Pocket Playlist -laitteelle tallennettuja videoita, musiikkia ja valokuvia.

Tuetut laitteet – IOS ja Android

iOS-sovellus tukee seuraavia:

● iPod touch Gen 3/4/5

● iPhone 3GS ja uudemmat mallit

● iPad (kaikki mallit)

● iOS-versiot 4.3 ja uudemmat

Android-sovellus tukee seuraavia OS-versioita:

● 2.2 - 4.0.4

Yhteyden luominen

Yhteyden luominen mobiililaitteelta HP Pocket Playlist -laitteelle:

1.

Mene mobiililaitteella sovellusmyymälään, etsi HP Pocket Playlist ja lataa ja asenna mobiilisovellus.

2.

Käynnistä HP Pocket Playlist ja kytke se Wi-Fi-tilaan.

3.

Valitse mobiililaitteessa Settings (Asetukset), langaton vaihtoehto ja yhdistä sitten PocketPlaylist

-laitteeseen.

Jos olet muuttanut laitteen nimeä, valitse antamasi nimi.

4.

HP Pocket Playlist -sovelluksen käynnistäminen.

Sovellus kehottaa valitsemaan uuden nimen HP Pocket Playlist -laitteella ja määrittämään valinnaisen salasanan. Ota huomioon, että jos muutat laitteen nimeä, sinun täytyy yhdistää mobiililaite uudelleen uuteen SSID-nimeen.

HUOMAUTUS: HP suosittelee määrittämään salasanan HP Pocket Playlist -laitteelle.

5.

Napauta HP Pocket Playlist -kuvaketta.

HUOMAUTUS: Jos laitettasi ei näy, napauta refresh (päivitä) -kuvaketta .

Toistosovelluksen lataaminen ja käyttäminen 7

HUOMAUTUS: Kun luot langattoman yhteyden mobiililaitteelta HP Pocket Playlist -laitteelle, mobiililaite voi siirtää yhteyden oletusasetuksena olevaan langattomaan liitäntäpisteeseen. Voit määrittää mobiililaitteen sallimaan yhteydet molempiin lähteisiin. Lisätietoja on kohdassa

HP Pocket

Playlist -laitteen kokoonpanon määrittäminen useille verkkoyhteyksille sivulla 12 .

Mediatiedostojen selaaminen ja toistaminen

HP Pocket Playlist järjestää tiedostot useaan eri kategoriaan mediatyyppikohtaisesti. Musiikkitiedostot on esimerkiksi järjestetty esiintyjän, albumin, toistolistan jne. mukaan, kun taas valokuvat on järjestetty päivämäärän, albumin, toistolistan jne. mukaan.

1.

Avaa HP Pocket Playlist -sovellus ja valitse tarkasteltava laite.

2.

Hallitse tiedostoja napauttamalla Storage (Tallennus), tai toista tai katsele mediatiedostoja napauttamalla vastaavaa kuvaketta.

3.

Navigoi HP Pocket Playlist -laitteen kansioissa napauttamalla, ja toista mediatiedosto napauttamalla.

Toistolistan luominen iOS-käyttöjärjestelmällä

Voit tallentaa musiikki-, valokuva- ja elokuvatiedostoja luomiisi toistolistoihin. Toistolistan tiedostojen on oltava samantyyppisiä. Et esimerkiksi voi luoda toistolistaa, jossa on musiikkia ja valokuvia, tai musiikkia ja videoita.

1.

Avaa HP Pocket Playlist -sovellus ja valitse HP Pocket Playlist.

2.

Valitse se mediatyyppi (musiikki, video tai valokuva), jolle haluat luoda toistolistan.

3.

Napauta Playlist (Soittolista).

4.

Napauta New playlist (Uusi soittolista).

5.

Anna toistolistalle nimi.

6.

Siirry tiedostoihin, jotka haluat lisätä toistolistalle.

7.

Kun halutut tiedostot ovat näkyvissä, napauta Upload (Lataus) -kuvaketta .

8.

Valitse toistolistaan lisättävät tiedostot napauttamalla.

9.

Napauta Add to playlist (Lisää toistolistaan).

10.

Lisää tiedostot toistolistaan napauttamalla.

Toistolistan luominen Androidilla

Voit tallentaa musiikki-, valokuva- ja elokuvatiedostoja luomiisi toistolistoihin. Toistolistan tiedostojen on oltava samantyyppisiä. Et esimerkiksi voi luoda toistolistaa, jossa on musiikkia ja valokuvia, tai musiikkia ja videoita.

1.

Avaa HP Pocket Playlist -sovellus ja valitse HP Pocket Playlist.

2.

Valitse se mediatyyppi (musiikki, video tai valokuva), jolle haluat luoda toistolistan.

3.

Siirry tiedostoihin, jotka haluat lisätä toistolistalle. Tiedostojen tulee olla näytöllä olemassa olevan toistolistan avaamiseksi tai uuden toistolistan lisäämiseksi.

4.

Paina Menu/Settings (Valikko/asetukset) -painiketta. Valikon kohteet ilmestyvät näytön alareunaan.

8 Luku 3 Mobiililaitteiden liittäminen HP Pocket Playlist -laitteeseen

5.

Valitse toistolistaan lisättävät tiedostot tai luo uusi toistolista napauttamalla Add (Lisää) kuvaketta .

a.

Valitse toistolistaan lisättävät tiedostot napauttamalla.

b.

Napauta OK kun olet valmis.

c.

Valitse jo olemassa oleva toistolista tai New Playlist (Uusi toistolista) tiedostojen lisäämiseksi.

6.

Voit toistaa olemassa olevan toistolistan valitsemalla sen Playlist (Toistolista) -kuvaketta napauttamalla.

a.

Napauta Menu/Settings (Valikko/asetukset) -painiketta.

b.

Napauta Play (Toista).

Toistosovelluksen lataaminen ja käyttäminen 9

4 HP Pocket Playlist -laitteen määrittäminen

Voit tarkastella asetuksia tietokoneeltasi langattoman yhteyden avulla. Voit tarkastella joitakin asetuksia, kuten Wi-Fi-asetukset, verkkopistetilan ja oletusasetukset myös mobiililaitteella.

Asetusten tarkasteleminen mobiililaitteella

1.

Avaa sovellus mobiililaitteella ja valitse HP Pocket Playlist.

2.

Napauta Settings (Asetukset) -kuvaketta .

Asetusten tarkasteleminen tietokoneelta

Voit tarkastella HP Pocket Playlist -kokoonpanoasetuksia tietokoneeltasi seuraavasti:

1.

Aseta HP Pocket Playlist -laitteen yhteyskytkin asentoon .

Varmista, että sininen LED-valo palaa ennen kokoonpanoasetuksiin siitymistä.

2.

Jos tietokone on liitetty HP Pocket Playlist -laitteeseen Wi-Fi-yhteydellä, avaa Control Center

(Ohjauskeskus).

3.

Napsauta Wi-Fi Connection (Wi-Fi-yhteys) ja napsauta sitten Customize HP Pocket Playlist

Settings (Mukauta HP Pocket Playlist -asetukset).

4.

Avaa Asetukset-ikkuna napsauttamalla Settings (Asetukset) ikkunan yläreunassa.

HUOMAUTUS: Muista tallentaa asetuksiin tehdyt muutokset napsauttamalla Save (Tallenna) painiketta.

10 Luku 4 HP Pocket Playlist -laitteen määrittäminen

● (1) Folders (Kansiot): Voit hallita tiedostoja.

● (2) Memory used (Käytetty muisti): Ilmaisee käytetyn tallennusmäärän.

● (3) Battery level (Akun varaustaso): Näyttää akun jäljellä olevan varauksen.

● (4) Network (Verkko): Näyttää sen verkon nimen, johon HP Pocket Playlist on liitetty verkkopistetilan avulla.

● (5) Settings (Asetukset): Pääset asetusikkunaan napsauttamalla.

● (6) Save button (Tallennuspainike): Tallenna asetuksiin tehdyt muutokset napsauttamalla.

● (7) Power Icon (Virtakuvake): Sammuta tai käynnistä HP Pocket Playlist napsauttamalla.

● (8) Basic Information (Perustiedot)

◦ Name (Nimi): HP Pocket Playlist -laitteen SSID-nimi. Voit vaihtaa nimeä kirjoittamalla ruutuun uuden nimen.

◦ Language (Kieli): Valitse kieli luettelosta.

◦ Total storage size (Tallennustila): Näyttää HP Pocket Playlist -laitteen käytössä ja käytettävissä olevan tallennustilan.

◦ Storage format (Tallennusmuoto): Tiedostojen tallennuksessa käytetty tiedostojärjestelmä.

● (9) Connection Information (Yhteystiedot)

Asetusten tarkasteleminen tietokoneelta 11

◦ SSID: Sama arvo kuin Name (Nimi) -ruudussa. Tämä arvo on langattoman verkon tunnistuksessa käytetty aakkosnumeerinen avain. Voit muuttaa sitä muuttamalla Name

(Nimi) -ruudun arvoa.

◦ Password (Salasana): Salasana, jota käytetään yhteyden luomisessa HP Pocket Playlist laitteeseen. Jos salasanaa ei käytetä, jokainen HP Pocket Playlist -laitteen läheisyydessä oleva voi ottaa yhteyttä laitteeseen ja käyttää siihen tallennettuja tiedostoja. HP suosittelee salasanan käyttämistä laitteen käyttöoikeuden rajoittamiseksi. Jos otat käyttöön salasanan, tarvitset sitä luodessasi mobiililaitteellasi yhteyden HP Pocket Playlist -laitteeseen.

◦ Number of connected devices (Yhdistettyjen laitteiden lukumäärä): Sillä hetkellä HP Pocket

Playlist -laitteeseen yhdistettyjen mobiililaitteiden lukumäärä.

◦ MAC address (MAC-osoite): HP Pocket Playlist -laitteen nimeämä yksilöllinen verkkolaitteen tunniste.

● (10) Hotspot Mode (Verkkopiste-tila)

◦ Ota käyttöön: Voit yhdistää mobiililaitteen HP Pocket Playlist -laitteeseen ja Internettiin samanaikaisesti. Lisätietoja on kohdassa

HP Pocket Playlist -laitteen kokoonpanon määrittäminen useille verkkoyhteyksille sivulla 12

.

◦ Hidden in network (Piilotettu verkossa): Estää muita laitteita luomasta yhteyttä HP Pocket

Playlist -laitteeseen ja käyttämään sen tietoja yhteisen reitittimen kautta.

◦ Public access (Yleinen käyttö): Voit ottaa käyttöön vain luku -tilan tai luku/kirjoitus-tilan HP

Pocket Playlist -laitteessa. Vain luku -tila estää käyttäjiä tekemästä muutoksia laitteen tietoihin.

◦ IP-osoite: Näyttää HP Pocket Playlist -laitteen IP-osoitteen.

● (11) Maintenance (Kunnossapito)

◦ Firmware version (Laiteohjelmiston versio): Tunnistaa asennetun laiteohjelmiston. Siirry tietokoneelle tallennettuun laiteohjelmiston päivitystiedostoon ja lataa se napsauttamalla

Update (Päivitä). Hae “HP Pocket Playlist” -laitteen laiteohjelmistopäivityksiä osoitteessa www.hp.com/support .

◦ Reset to factory default (Tehdasasetusten palautus): Voit palauttaa HP Pocket Playlist laitteen asetukset takaisin tehdasasetuksiin menettämättä mitään tietoja.

◦ Rebuild DLNA database (Muodosta DLNA-tietokanta uudelleen): Voit korjata HP Pocket

Playlist -laitteen tietokannan menettämättä tietoja. Muodosta tietokanta uudelleen jos mobiilisovellus ei näytä kaikkia tiedostojasi tai tiedostojen toistaminen ei onnistu.

HP Pocket Playlist -laitteen kokoonpanon määrittäminen useille verkkoyhteyksille

HUOMAUTUS: Nämä kokoonpanoasetukset ovat käytettävissä tietokoneella ja mobiililaitteella.

Kun luot langattoman yhteyden mobiililaitteelta HP Pocket Playlist -laitteelle, mobiililaite voi siirtää yhteyden oletusasetuksena olevaan langattomaan liitäntäpisteeseen. Voit määrittää mobiililaitteen sallimaan yhteydet molempiin lähteisiin.

VAROITUS: Muut käyttäjät voivat käyttää HP Pocket Playlist -laitetta ja muokata sen tiedostoja laitteen ollessa julkisessa verkossa. HP suosittelee, että käytät verkkopiste-tilaa ainoastaan luotettavissa verkoissa, kuten kotiverkossasi. Lisätietoja on kohdassa

Hotspot (Verkkopiste) -tila sivulla 19 .

12 Luku 4 HP Pocket Playlist -laitteen määrittäminen

Jos haluat tietokoneen tai mobiililaitteen olevan samanaikaisesti yhteydessä HP Pocket Playlist laitteeseen ja Internetiin, suorita seuraavat toimenpiteet:

1.

Avaa HP Pocket Playlist -laitteen Settings (Asetukset) -ruutu .

2.

Aseta Hotspot Mode (verkkopiste-tila) On (Päällä) -asetukseen.

3.

Valitse verkko johon haluat tietokoneen tai mobiililaitteen muodostavan yhteyden HP Pocket

Playlist -laitteen lisäksi, ja syötä sitten verkkosalasana.

4.

Jos haluat estää muiden reitittimeen liitettyjen laitteiden pääsyn HP Pocket Playlist -laitteeseen, napsauta Yes (Kyllä) Hidden in Network (Piilota verkossa) -valinnan vieressä

-tai-

Jos haluat sallia muiden reitittimeen liitettyjen laitteiden pääsyn HP Pocket Playlist -laitteeseen, napsauta No (Ei) Hidden in Network (Piilota verkossa) -kohdan vieressä.

5.

Valitse Tallenna.

VAROITUS: HP suosittelee, että asetat Hidden in Network (Piilota verkossa) -kohdan valinnaksi

Yes (Kyllä) kun luot yhteyden suojaamattomaan tai julkiseen verkkoon.

Tehdasasetusten palauttaminen

HUOMAUTUS: Nämä kokoonpanoasetukset ovat käytettävissä tietokoneella ja mobiililaitteella.

Voit palauttaa HP Pocket Playlist -laitteen asetukset takaisin tehdasasetuksiin. SSID-nimi on oletuksena 'PocketPlaylist'.

HUOMAUTUS: Jos palautat tehdasasetukset, sinun täytyy luoda yhteys HP Pocket Playlist laitteeseen mobiililaitteella käyttämällä oletusnimeä.

Asetusten palauttamiseksi:

1.

Avaa Settings (Asetukset) -ikkuna. Lisätietoja on kohdassa

Asetusten tarkasteleminen tietokoneelta sivulla 10 .

2.

Valitse Reset to factory default (Tehdasasetusten palautus).

3.

Vahvista valinta napsauttamalla.

Oletusasetukset ovat seuraavat:

Nimi

Kieli

Salasana

Enable (ota käyttöön) (Hotspot mode) (Verkkopiste-tila)

SSID

Näppäin

Piilota verkossa

Yleinen käyttö

PocketPlaylist

Englanti ei latauksia ei käytössä

PocketPlaylist tyhjä kyllä luku/kirjoitus

Asetusten tarkasteleminen tietokoneelta 13

HP Pocket Playlist -laitteen laitenimen ja salasanan muuttaminen

HUOMAUTUS: Nämä kokoonpanoasetukset ovat käytettävissä tietokoneella ja mobiililaitteella.

Voit muuttaa HP Pocket Playlist -laitteen käyttöön tarvittavia sisäänkirjautumistietoja.

HP Pocket Playlist -laitteessa ei ole oletussalasanaa. Turvallisuussyistä HP suosittelee salasanan määrittämistä.

1.

Avaa Settings (Asetukset) -ruutu .

2.

Syötä HP Pocket Playlist -laitteen SSID-nimi ja syötä ja vahvista sitten salasana.

3.

Valitse Tallenna.

HUOMAUTUS: Jos katkaiset langattoman yhteyden HP Pocket Playlist -laitteeseen manuaalisesti tietokoneeltasi, Windows käsittelee seuraavan yhteydenluomisen ensimmäisenä yhteydenluontikertana. Kun tämä tapahtuu, Connect to a Network (Yhdistä verkkoon) -valintaikkuna avautuu ja ilmoittaa laitteen olevan uusi reititin, joka täytyy asentaa. Voit luoda yhteyden HP Pocket

Playlist -laitteeseen napsauttamalla Connect to the network without setting it up (Yhdistä verkkoon ilman asennusta) -linkkiä. Sinun ei tarvitse napsauttaa OK yhteyden luomiseksi.

Laitenimen muuttaminen katkaisee yhteyden kaikilta mobiililaitteilta. Kun luot yhteyden uudelleen, käytä uutta laitenimeä.

Laiteohjelmien päivittäminen

HP suosittelee, että tarkistat laiteohjelmapäivitykset ajoittain HP-tuen verkkosivulta.

1.

Siirry verkossa olevalla tietokoneella osoitteeseen www.hp.com/support , hae HP Pocket Playlist, ja lataa laiteohjelmapäivitykset.

2.

Valitse tiedostojen tallennuspaikka.

3.

Kun tiedosto on latautunut, avaa Settings (Asetukset) -ikkuna. Lisätietoja on kohdassa

Asetusten tarkasteleminen tietokoneelta sivulla 10 .

4.

Napsauta Update (Päivitä) Firmware version (Laiteohjelmaversio) -rivin kohdassa Maintenance

(Ylläpito).

5.

Napsauta Browse (Selaa), siirry lataussijaintiin ja napsauta Update (Päivitä).

Päivitys asennetaan HP Pocket Playlist -laitteelle. HP Pocket Playlist käynnistyy automaattisesti uudelleen sen jälkeen kun asennus on valmis. Tämän seurauksena tietokone voi siirtää langattoman verkkoyhteyden toiselle SSID-laitteelle. Laiteohjelmapäivityksen jälkeen sinun täytyy ehkä luoda yhteys HP Pocket Playlist -laitteelle uudelleen.

Sammuttaminen ja käynnistäminen uudelleen

Voit sammuttaa HP Pocket Playlist -laitteen pitämällä virtapainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan, tai suorittamalla seuraavat toimenpiteet:

Tietokoneelta:

14 Luku 4 HP Pocket Playlist -laitteen määrittäminen

1.

Avaa Control Center (Ohjauskeskus).

2.

Napsauta Wi-Fi Connection (Wi-Fi-yhteys) ja napsauta sitten Customize HP Pocket Playlist

Settings (Mukauta HP Pocket Playlist -asetukset).

3.

Voit sammuttaa tai käynnistää laitteen napsauttamalla ikkunan yläreunassa olevaa virtakuvaketta , ja napsauttamalla sitten Shutdown (Sammuta) tai Restart (Käynnistä uudelleen).

- tai -

Mobiililaitteelta:

1.

Avaa HP Pocket Playlist -sovellus ja valitse laite.

2.

Napauta Settings (Asetukset) -kuvaketta .

3.

Napauta Settings (Asetukset), napauta Shut down (Sammuta), napauta Shut down (Sammuta).

Median virtautus

Voit virtauttaa mediatiedostoja stereoihin tai televisioon, jos sinulla on Digital Media Adapter (DMA) sovitin. DMA käsittelee tallennettuja mediatiedostoja ja koordinoi virtautusprosessia.

Median virtauttaminen viihdekeskukseen

HP Pocket Playlist toimii langallisilla ja langattomilla DMA-sovittimilla. Langattoman DMA:n käyttämiseksi verkossa on oltava langaton toiminto.

Median virtauttamiseksi, määritä DMA luomaan langattoman yhteyden HP Pocket Playlist laitteeseen.

-tai-

Määritä HP Pocket Playlist verkkopistetilaan. Lisätietoja on kohdassa

Hotspot (Verkkopiste) -tila sivulla 19 .

HUOMAUTUS: Kansioon kopioitujen tiedostojen näkymisessä DMA:lla voi kestää kauan.

Median virtauttaminen laitteella vaatii seuraavaa:

● DMA:n täytyy käyttää Universal Plug and Play (UPnP) A/V -virtauttamista.

● Virtauttaminen voidaan tehdä vain mediatiedostoilla, kuten: valokuvat, musiikki (ääni) tai videot.

Seuraavassa kuvassa näytetään median virtauttamisen mahdollinen asettelu.

Median virtautus 15

HUOMAUTUS: Asettelussa on HP Pocket Playlist -laite, joka on konfiguroitu verkkopiste-tilaan ja jossa Hidden in network (Piilota verkossa) on asetuksessa No (Ei).

Median virtauttamisen palautus

HP Pocket Playlist tarkistaa tallennetut mediatiedostot ja luo tietokantoja. Palautustoiminto poistaa tietokannan ja rakentaa sen uudelleen poistamatta tietoja. Palauttamisessa voi kestää kauan mediatiedostojen lukumäärästä riippuen.

Median virtauttamisen palauttaminen:

1.

Avaa Settings (Asetukset) -ikkuna. Katso lisätietoja Settings (Asetukset) -ikkunan avaamisesta

kohdasta Asetusten tarkasteleminen tietokoneelta sivulla 10

.

2.

Napsauta Maintenance (Ylläpito) -kohdassa valintaa Rebuild DLNA Database (Rakenna DLNAtietokanta uudelleen).

Yhteyden muodostaminen HP Pocket Playlist -laitteeseen

Linux-järjestelmällä (Edistynyt ohje)

Tässä ohjeessa kerrotaan kuinka HP Pocket Playlist -laitteen kansioita ja määritysruutuja voidaan käyttää Linux-järjestelmällä. HP Pocket Playlist -laitteeseen yhteyden muodostamista varten tarvittavat Linux-järjestelmän konfigurointivaiheet voivat vaihdella.

Yhteyden muodostaminen HP Pocket Playlist -laitteeseen Samban avulla

Samban avulla on mahdollista muodostaa yhteys HP Pocket Playlist -laitteeseen käyttämällä SMB

(server Message Block ja CIFS (Common Internet File System) -protokollia.

Samba on oltava asennettuna Linux-järjestelmässä. Lisätietoja Samban asennuksesta on Linuxjakelun asiakirjoissa tai käyttöopas-sivuilla.

16 Luku 4 HP Pocket Playlist -laitteen määrittäminen

Yhteyden muodostaminen HP Pocket Playlist -laitteeseen Linux-järjestelmän graaffisella käyttöliittymällä

Yhteyden muodostamiseen tarvitaan verkkoselain laitteen löytämiseksi.

HUOMAUTUS: Jos palomuuri on päällä, sammuta se tai konfiguroi järjestelmä niin, että Samba muodostaa yhteyden SMB-resursseihin.

Laitteen polku on seuraava:

● Toimialue - Windows-verkko

● Työryhmä- WORKGROUP

● Koneet- PocketPlaylist

Jos jotain näistä oletusnimistä on muutettu, käytä uutta nimeä.

Yhteyden muodostaminen HP Pocket Playlist -laitteeseen käyttämällä NetBIOSnimeä

Yhteyden muodostamiseen tarvitaan joko laitteen IP-osoite tai NetBIOS-nimi. NetBIOS-nimen käyttämisen etuna on se, että vaikka laitteen IP-osoite muuttuisikin, Linux-järjestelmä löytää silti laitteen.

Laitteen IP-osoite on kerrottu reitittimen määritysruudulla, yleensä kohdan DHCP Client Table

(DHCP-asiakastaulukko) tai Show Connected Devices (Näytä yhdistetyt laitteet) alta.

Yhteyden muodostaminen HP Pocket Playlist -laitteeseen Samban komentorivejä käyttämällä

Tämä menetelmä ei ole pysyvä. Jos haluat Linux-järjestelmän muodostavan yhteyden laitteeseen automaattisesti käynnistyksen yhteydesssä, katso lisätietoja Linux-jakelun käyttöoppaista tai kotisivulta.

Yhteyden muodostaminen laitteeseen Linux-järjestelmällä:

1.

Avaa pääteistunto.

2.

Tule pääkäyttäjäksi (root).

3.

Asenna tarvittaessa Samban laajennukset.

4.

Luo jaetuille tiedostoille hakemisto.

Esimerkki: mkdir /mnt/sharefiles

5.

Liitä laitekansio Linux-tietokoneeseen käyttämällä seuraavaa syntaksia: mount -t smbfs //PocketPlaylist/sharename /mountpoint/sharedirectory

Esimerkki NetBIOS-nimestä: mount -t smbfs //PocketPlaylist/WiFiDrive / mnt/sharefiles

Esimerkki IP-osoitteesta: mount -t smbfs //192.168.1.102/WiFiDrive /mnt/ sharefiles

HUOMAUTUS:

PocketPlaylist

on Samban oletusjako.

Yhteyden muodostaminen HP Pocket Playlist -laitteeseen Linux-järjestelmällä (Edistynyt ohje) 17

HP Pocket Playlist -laitteen määritysruutujen käyttäminen

Laitteen määritysruutujen käyttämiseen tarvitaan verkkoselain, kuten Firefox tai Konqueror.

1.

Avaa verkkoselain. Varmista että Linux-järjestelmältä on langaton yhteys HP Pocket Playlist laitteelle.

2.

Syötä laitteen IP-osoite tai nimi Location (Sijainti) -ruutuun.

Esimerkki IP-osoitteesta: http://10.10.10.254

Esimerkki NetBIOS-nimestä: http://PocketPlaylist

Yhteyden muodostaminen HP Pocket Playlist -laitteelle Appletietokoneella tai OS X -käyttöjärjestelmällä

Voit määrittää uusimmalla OS X -käyttöjärjestelmällä varustetun Apple-tietokoneen käyttämään HP

Pocket Playlist -laitteen kansioita ja määritysruutuja.

HP Pocket Playlist -laitteen määritysruutujen käyttäminen

1.

Avaa verkkoselain, kuten Safari tai Firefox. Varmista että Mac-järjestelmältä on langaton yhteys

HP Pocket Playlist -laitteelle.

2.

Syötä laitteen IP-osoite tai nimi Location (Sijainti) -ruutuun.

Esimerkki IP-osoitteesta: http://10.10.10.254

Esimerki nimestä: http://PocketPlaylist

HUOMAUTUS: Laitteen IP-osoite on kerrottu reitittimen määritysruudulla, yleensä kohdan

DHCP Client Table (DHCP-asiakastaulukko) tai Show Connected Devices (Näytä yhdistetyt laitteet) alta.

3.

Pääset määritys-/asetusruudulle napsauttamalla Settings (Asetukset).

Kansioiden yhdistäminen Mac-tietokoneella

1.

Napsauta FinderissaGo (Siirry), Connect to server (Yhdistä palvelimeen).

2.

Napsauta Connect to server (Yhdistä palvelimeen) -valintaruudussa Browse (Selaa).

3.

Napsauta Network (Verkko) -ikkunassa WORKGROUP (Työryhmä) ja PocketPlaylist.

4.

Napsauta käytettävissä olevat jaot näyttävässä paneelissa Connect (Yhdistä).

5.

Valitse Shared Volume (Jaettu asema) -ikkunan luettelosta jaettu asema ja napsauta sitten OK.

6.

Syötä salasana tarvittaessa SMB/CIFS File System Authentication (SMB/CIFS tiedostojärjestemän vahvistus) -ikkunassa ja napsauta sitten OK.

Kahden tai useamman HP Pocket Playlist -laitteen asentaminen

Jos sinulla on useampi kuin yksi HP Pocket Playlist -laite, toisen laitteen nimi on automaattisesti

PocketPlaylist2, kolmannen PocketPlaylist3 ja niin edelleen. Voit nimetä laitteet halutessasi uudelleen.

18 Luku 4 HP Pocket Playlist -laitteen määrittäminen

Turvamääritysasetukset

HP Pocket Playlist -laitteessa on useita turvamääritysasetuksia tietojesi turvaamiseksi.

Salasanan asetus

HP suosittelee voimaakkaasti asettamaan salasanan HP Pocket Playlist -laitteen SSID:hen. Salasana estää yhteyden muodostamisen HP Pocket Playlist -laitteeseen ja sen tiedostojen kopioimisen, muokkaamisen tai poistamisen.

Hotspot (Verkkopiste) -tila

Verkkopistetila tarjoaa niin etuja kuin turvallisuusriskejä, joita voit kuitenkin sijainnista riippuen säädellä määritysasetuksista:

Verkkopistetila:

● Mahdollistaa Internet-yhteyden mobiililaitteille, jotka muodostavat yhteyden Pocket Playlist laitteen SSID:n kanssa.

● Mahdollistaa kotiverkon muiden laitteiden (kuten televisioon liitetty DLNA- tai DMA-mediasoitin) yhteyden HP Pocket Playlist -laitteeseen.

HP suosittelee, että et käytä verkkopistetilaa muodostaessasi yhteyttä rajoittamattomaan, yleiseen verkkoon, koska tämä yhteys sallii verkon muiden käyttäjien käyttää HP Pocket Playlist -laitteen tiedostoja. Jos muodostat yhteyden julkiseen verkkoon verkkopistetilassa, Hidden in network (Piilota verkossa) -kohdan asetus Yes (Kyllä) määrittää HP Pocket Playlist -laitteen niin, etteivät muut julkisen verkon käyttäjät löydä sitä helposti.

Jos muodostat yhteyden turvalliseen kotiverkkoon verkkopistetilassa, määritä Hidden in network

(Piilota verkossa) -kohdan asetukseksi No (Ei), jos haluat muiden laitteiden (kuten DLNA-mediasoitin) löytävän HP Pocket Playlist -laitteen.

HUOMAUTUS: Verkkopistetilan käyttöönotto vähentää samanaikaisesti toistettavien videovirtojen määrää.

Turvamääritysasetukset 19

5 Mediatiedostojen muuntaminen mobiililaitteella toistamista varten

HP Pocket Playlist tukee seuraavia tiedostomuotoja:

● Video: .avi, .3gp, .flv, .m4v, .m4p, .mov, mp4, .mpeg, .mpeg2, .mpg, .ogg, .qt, .ts, .tts, .wmv

● Musiikki: .aac, .ac3, .adts, asf, .lpcm, .m4a, .mp3, wav, wma

● Valokuva: .bmp, .gif, .jpeg, .png, .tiff, .tif

Ota huomioon, että äänentoistolaite ei välttämättä tue kaikkia näitä tiedostomuotoja. Jos

äänentoistolaite ei tue tiedostomuotoa, voit muuntaa (siirtää) tiedostoja mobiililaitteen toistamaan muotoon Arcsoft MediaConverter 7 -sovelluksen avulla.

Tiedoston muuntamiseksi MediaConverter 7 -sovelluksen avulla, valitse tiedosto, valitse

äänentoistolaite ja napsauta Start (Käynnistä).

MediaConverter 7 havaitsee HP Pocket Playlist -laitteen automaatisesti kun käytetään USB-yhteyttä tai langatonta yhteyttä. Voit kopioida tiedostoja suoraan MediaConverter 7 -sovellukselta HP Pocket

Playlist -laitteelle.

Voit vetää salaamattomia DVD-tiedostoja MediaConverter 7 -sovellukseen, jonka jälkeen voit toistaa niitä HP Pocket Playlist -laitteella.

20 Luku 5 Mediatiedostojen muuntaminen mobiililaitteella toistamista varten

6 Vianmääritys

Tässä luvussa kerrotaan vianmääritystä koskevia tietoja.

Yhteysongelmat

Kun yhdistän HP Pocket Playlist -laitteen ja mobiililaitteen, Internet-yhteys katkeaa.

Syy Ratkaisu

HP Pocket Playlist -laite täytyy määrittää verkkopistetilaan, jotta se voi muodostaa yhteyden kotiverkkoosi ja Internetiin.

Käynnistä verkkopistetila ja syötä kotiverkon nimi ja turvatiedot. Ota huomioon, että HP Pocket Playlist laitteen on oltava kotiverkon piirissä Internet-yhteyden muodostamiseksi. Lisätietoja verkkopistetilasta löydät kohdasta

Hotspot (Verkkopiste) -tila sivulla 19 .

En näe HP Pocket Playlist -laitetta mobiililaitteeni sovelluksella.

Syy Ratkaisu

Sovellus käynnistyi ennen kuin laite oli valmis.

Napauta sovelluksen päivitys-kuvaketta .

Mobiililaitteeni ei muodosta yhteyttä HP Pocket Playlist -laitteeseen.

Syy Ratkaisu

Yhteysasetukset.

Varmista, että HP Pocket Playlis on valmis ja asetettu Wi-Fitilaan, ja että mobiililaitteen Wi-Fi-asetukset on määritetty luomaan yhteys HP Pocket Playlist -laitteeseen.

Kun muodostat langattoman yhteyden uudelleen HP Pocket Playlist -laitteeseen, Connect to a Network (Yhdistä verkkoon) valintaruutu aukee ja ilmoittaa, että reititintä ei ole asennettu.

Syy Ratkaisu

Jos katkaiset langattoman yhteyden HP Pocket Playlist laitteeseen manuaalisesti, Windows käsittelee seuraavan yhteydenluomisen ensimmäisenä yhteydenluontikertana.

Voit luoda yhteyden HP Pocket Playlist -laitteeseen napsauttamalla Connect to the network without setting it up

(Yhdistä verkkoon ilman asennusta) -linkkiä. Sinun ei tarvitse napsauttaa OK yhteyden luomiseksi.

Jos valitset connect automatically (Yhdistä automaattisesti),

Windows ei pyydä uutta verkkoyhteyttä.

Yhteysongelmat 21

Verkkoyhteysongelmat.

Syy

Tietokoneelle asennetut palomuurit voivat estää tiedonsiirtoa ja ehkäistä tietokonetta paikallistamasta HP Pocket Playlist laitetta kotiverkossa.

Tarkista, että reittimen määritys on DHCP.

Tarkista, että verkon asetus on TCP/IP.

Ratkaisu

Päivitä luotettujen ohjelmien luetteloa niin että se sallii seuraavat HP Pocket Playlist -sovellukset:

● nasinfo.dll

● NASSelector.exe

Lisätietoja eston poistamisesta on ohjelmistovalmistajan asiakirjoissa.

HP Pocket Playlist on asennettu käyttämään automaattisesti

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -palvelinta IPosoitteiden dynaamisessa määrittämisessä. Suurimmassa osassa reitittimiä non sisäänrakennettu DHCP-palvelin.

Kun HP Pocket Playlist on verkkopistetilassa, tarkista että reitittimen DHCP-palvein on otettu käyttöön. Katso DHCPpalvelimen määrityksiä koskevia lisätietoja reitittimen mukana toimitetuista asiakirjoista.

Tarkista, että verkon jokaisessa koneessa TCP/IP on listattu ja valittu verkko-ominaisuudeksi seuraavilla asetuksilla:

● Hanki IP-osoite automaattisesti.

● Hanki toimialueen nimipalvelun (DNS) palvelinosoite automaattisesti.

Windows 8, Windows 7 tai Windows Vista: Tarkista, että verkkoasetus on TCP/IP:

1.

Valitse Start (Käynnistä) ja sitten Control Panel

(Ohjauspaneeli).

Windows 8 -käyttöjärjestelmässä, kirjoita c ja valitse sitten Control Panel (Ohjauspaneeli).

2.

Valitse Network and Sharing Center (Verkko- ja jakamiskeskus).

3.

Windows Vista -käyttöjärjestelmässä, napsauta vasemmassa ruudussa Manage Network Connections

(Hallitse verkkoyhteyksiä).

Windows 7 tai Windows 8 -käyttöjärjestelmässä, napsauta vasemmassa ruudussa Muuta sovittimen asetuksia.

4.

Napsauta hiiren kakkospainikkeella verkon oletusyhteyttä ja napsauta Ominaisuudet. Varmista avautuvasta valintaruudusta, että oikea Internet

Protocol Version on luettelossa ja valittu.

● Jos TCP/IP ei ole luettelossa, napsauta Asenna,

Protokolla ja sitten Lisää. Valitse valintaruudussa

Internet Protocol (TCP/IP).

● Jos TCP/IP on luettelossa ja valittuna, korosta se napsauta Ominaisuudet, Hanki IP-osoite automaattisesti ja Hanki toimialueen nimipalvelun

(DNS) palvelinosoite automaattisesti.

5.

Kaikissa tietokoneissa täytyy olla samat asetukset.

Windows XP: Tarkista, että verkkoasetus on TCP/IP:

22 Luku 6 Vianmääritys

Verkkoyhteysongelmat.

Syy Ratkaisu

1.

Napsauta Käynnistä, valitse Ohjauspaneeli, Verkko- ja

Internet-Yhteydet ja Verkkoyhteydet.

2.

Jos tietokone on yhdistetty verkkoon Ethernetkaapelilla, napsauta hiiren kakkospainikkeella

Lähiverkkoyhteys.

Jos tietokoneessa käytetään langatonta yhteyttä, napsauta hiiren kakkospainikkeella Langaton verkkoyhteys.

3.

Napsauta Ominaisuudet. Varmista avautuvasta valintaruudusta, että TCP/IP (Transmission Control

Protocol/Internet Protocol) on luettelossa ja valittuna.

● Jos TCP/IP ei ole luettelossa, napsauta Asenna,

Protokolla ja Lisää. Valitse avautuvassa valintaruudussa Internet Protocol (TCP/IP).

● Jos TCP/IP on luettelossa ja valittuna, korosta se napsauta Ominaisuudet, Hanki IP-osoite automaattisesti ja Hanki toimialueen nimipalvelun

(DNS) palvelinosoite automaattisesti.

4.

Kaikissa tietokoneissa täytyy olla samat asetukset.

Windows Vista: Tarkista, että verkkoasetus on TCP/IP:

1.

Napsuta Käynnistä, valitse Ohajuspaneeli ja kohdassa

Verkko ja Internet Näytön verkon tila ja tehtävät.

2.

Napsauta vasemmassa ruudussa Hallitse verkkoyhteyksiä.

3.

Jos tietokone on yhdistetty verkkoon Ethernetkaapelilla, napsauta hiiren kakkospainikkeella

Lähiverkkoyhteys.

Jos tietokoneessa käytetään langatonta yhteyttä, napsauta hiiren kakkospainikkeella Langaton verkkoyhteys.

4.

Napsauta Ominaisuudet. Varmista avautuvasta valintaruudusta, että Internet Protocol Version 4 TCP/

IPv4 on luettelossa ja valittuna.

● Jos TCP/IP ei ole luettelossa, napsauta Asenna,

Protokolla ja sitten Lisää. Valitse avautuvassa valintaruudussa Internet Protocol (TCP/IPv4).

● Jos TCP/IP on luettelossa ja valittuna, korosta se napsauta Ominaisuudet, Hanki IP-osoite automaattisesti ja Hanki toimialueen nimipalvelun

(DNS) palvelinosoite automaattisesti.

5.

Kaikissa tietokoneissa täytyy olla samat asetukset.

Tarkista Windows XP -käyttöjärjestelmässä verkon NetBIOSominaisuudet.

Tarkista, että verkon jokaisessa koneessa TCP/IP -verkkoominaisuuksien asetuksena on Ota käyttöön NetBIOS TCP/

IP:n päällä. Kaikissa tietokoneissa täytyy olla samat asetukset.

Tarkista verkon NetBIOS:

1.

Napsauta Käynnistä, Ohjauspaneeli, Verkko- ja

Internet-yhteydet ja Verkkoyhteydet.

Yhteysongelmat 23

Verkkoyhteysongelmat.

Syy

Tarkista Windows Vista -käyttöjärjestelmässä verkon

NetBIOS-ominaisuudet.

Ratkaisu

2.

Kaksoisnapsauta verkon oletusyhteyttä.

● Langattomien verkkojen Lähiverkkoyhteys.

● Langaton langattomalle yhteydelle.

3.

Napsauta Ominaisuudet, korosta Internet Protocol

(TCP/IP), napsauta Ominaisuudet, napsauta

Lisäasetukset ja napsauta WINS -välilehteä. WINS viittaa Windows Internet Naming Service -palveluun, joka muuntaa NetBIOS-verkkonimet IP-osoitteiksi.

NetBIOS-asetukset näkyvät valintaruudun alalaidassa.

Varmista, että NetBIOS-asetuksena ei ole Poista käytöstä NetBIOS TCP/IP:n päällä.

4.

Varmista, että NetBIOS-asetuksena ei ole Poista käytöstä NetBIOS TCP/IP:n päällä.

Tarkista, että verkon jokaisessa koneessa TCP/IP -verkkoominaisuuksien asetuksena on Ota käyttöön NetBIOS TCP/

IP:n päällä. Kaikissa tietokoneissa täytyy olla samat asetukset.

Windows Vista, Windows 7 tai Windows 8: Tarkista verkon

NetBIOS-asetukset

1.

Valitse Start (Käynnistä) ja sitten Control Panel

(Ohjauspaneeli).

Windows 8 -käyttöjärjestelmässä, kirjoita c ja valitse sitten Control Panel (Ohjauspaneeli).

2.

Napsauta kohdassa Verkko ja Internet Näytä verkon tila ja tehtävät.

3.

Windows Vista -käyttöjärjestelmässä, napsauta vasemmassa ruudussa Manage Network Connections

(Hallitse verkkoyhteyksiä).

Windows 7 tai Windows 8 -käyttöjärjestelmässä, napsauta vasemmassa ruudussa Muuta sovittimen asetuksia.

4.

Napsauta hiiren kakkospainikkeella verkon oletusyhteyttä ja napsauta Ominaisuudet.

5.

Korosta Internet Protocol Version 4 (TCP/IP).

6.

Napsauta Ominaisuudet, Lisäasetukset ja napsauta

WINS-välilehteä. WINS viittaa Windows Internet

Naming Service -palveluun, joka muuntaa NetBIOSverkkonimet IP-osoitteiksi.

Varmista, että NetBIOS-asetuksena ei ole Poista käytöstä NetBIOS TCP/IP:n päällä.

24 Luku 6 Vianmääritys

En voi muodostaa yhteyttä HP Pocket Playlist -laitteeseen. Yhteyden luominen on onnistunut aikaisemmin, mutta ei enää.

Syy Ratkaisu

Mobiilikäyttäjä on vaihtanut HP Pocket Playlist -laitteen

SSID-nimeä edellisen onnistuneen yhteyden muodostamisen jälkeen.

Aina kun HP Pocket Playlist -laitteen SSID-nimeä muutetaan, vanhat yhteydet eivät enää toimi. Sinun täytyy selvittää HP Pocket Playlist -laitteen uusi SSID-nimi ja muodostaa uusi yhteys sillä nimellä.

Palautin HP Pocket Playback -laitteen takaisin tehdasasetuksiin, ja nyt en enää tiedä laitteen nimeä tai tunnussanaa.

Syy Ratkaisu

Tehdasasetuksiin palauttaminen palauttaa tunnistetiedot takaisin alkuperäisiksi.

SSID-nimi on oletuksena 'PocketPlaylist'. Salasanaa ei ole oletusasetuksena.

Päivitin laiteohjelman ja nyt en voi enää muodostaa yhteyttää HP Pocket Playlist -laitteeseen.

Syy Ratkaisu

HP Pocket Playlist käynnistyy automaattisesti uudelleen sen jälkeen kun laiteohjelma on päivitetty. Tämän seurauksena tietokone voi siirtää langattoman verkkoyhteyden toiselle

SSID-laitteelle.

Muodosta yhteys HP Pocket Playlist -laitteelle uudestaan laiteohjelmapäivityksen jälkeen.

Latausongelmat

En voi ladata käyttämällä verkkokäyttöliittymää.

Syy

Verkkokäyttöliittymän lataustoiminto tarvitsee Adobe flash playerin.

Ratkaisu

Asenna tietokoneelle Adobe flahs playerin perusversio.

Tiedosto-ongelmat

Hallitsen tiedostojani verkkoselaimen avulla, mutta en voi siirtää joitakin tiedostoja.

Syy Ratkaisu

Suurin verkkokäyttöliittymän kautta ladattava tiedostokoko on

2GT.

HP suosittelee suoran USB-yhteyden käyttämistä tiedostojen hallinnassa. Voit myös pienentää tiedostokokoja käyttämällä

MediaConverter7-ohjelmaa.

DMA ei näytä löytämiäni tiedostoja.

Syy

Yhteysongelmat.

Ratkaisu

1.

Tarkista että DMA on muodostanut yhteyden HP Pocket

Playlist -laitteen langattomaan SSID:hen, tai varmista että HP Pocket Playlist on määritetty käyttämään

Latausongelmat 25

DMA ei näytä löytämiäni tiedostoja.

Syy Ratkaisu verkkopistetilaa, ja että valittu verkko on sama kuin se verkko, johon DMA on muodostanut yhteyden.

2.

Käynnistä DMA uudelleen tai käynnistä mobiililaite ja sovellus uudelleen.

3.

Käynnistä HP Pocket Playlist -laite uudelleen.

Jotkin tiedostot (esim. laitteelle juuri kopioidut) eivät näy DMA:ssa.

Syy Ratkaisu

Tietokantaongelmat.

1.

Käynnistä DMA uudelleen.

2.

Käynnistä HP Pocket Playlist -laite uudelleen.

3.

Aseta HP Pocket Playlist -laitteen yhteyskytkin asentoon .

4.

Avaa langattoman yhteyden tietokoneessa Control

Center (Ohjauskeskus).

5.

Napsauta Wi-Fi Connection (Wi-Fi-yhteys) ja napsauta sitten Customize HP Pocket Playlist Settings (Mukauta

HP Pocket Playlist -asetukset).

6.

Avaa Asetukset-ikkuna napsauttamalla Settings

(Asetukset) ikkunan yläreunassa.

7.

Napsauta Maintenance (Ylläpito) -kohdassa, DLNA

Database Rebuild (DLNA-tietokannan uudelleenrakentaminen) valinnan vieressä olevaa

Rebuild DLNA Database (Rakenna DLNA-tietokanta uudelleen).

Tiedostoa ei näy.

Syy

Tiedostotyyppiä ei välttämättä tueta, tiedosto täytyy ehkä muuntaa tuetuksi tyypiksi.

Ratkaisu

MediaConverter 7 -ohjelman avulla voit muuntaa mediatiedostoja medialaitteellasi toimiviksi tiedostotyypeiksi seuraavasti.

1.

Avaa Control Center (Ohjauskeskus).

2.

Napsauta Convert video files (Muunna videotiedostoja).

Virtauttamisongelmia

Kohtaan ongelmia katsoessani useita elokuvia samanaikaisesti.

Syy Ratkaisu

Verkkopistetila vähentää samanaikaisesti toistettavien videovirtojen määrää.

Ota verkkopistetila pois käytöstä, jos haluat virtauttaa useita elokuvia samanaikaisesti.

26 Luku 6 Vianmääritys

Voin toistaa ja virtauttaa digitaalisten oikeuksien hallinnalla suojattua (DRM) sisältöä kotitietokoneellani, mutta en voi virtauttaa sitä HP Pocket Playlist -laitteeltani.

Syy Ratkaisu

HP Pocket Playlist ei tue Windows Median DRM (WMDRM) sisällön (suojattu .wma-musiikki ja .wmv-videot) virtauttamista DMA:han.

WMDRM-suojatun sisällön toistamiseksi (ja virtauttamiseksi) vaaditaan, että sisältöä toistavalla laitteella on käyttöoikeus.

Kun latasit sisällön tietokoneelle, sait myös oikeuden toistaa sisältöä tietokoneellasi. Jos kopioit tiedostot HP Pocket

Playlist -laitteeseen, et voi kopioida tai siirtää käyttöoikeutta laitteelle. Laitteen on hankittava oma käyttöoikeus. Tätä ominaisuutta ei kuitenkaan tueta nykyisessä versiossa.

En voi virtauttaa mediaa viihdekeskukseen.

Syy

Jotkin DMA:t rajoittavat tietyntyyppisten multimediatiedostojen toistoa.

Ratkaisu

Tarkista tuetut tiedostotyypit DMA-asiakirjoista.

Uudet multimediatiedostot voivat ilmestyä DMA:han vasta pitkän ajan kuluttua. Virtauttamisprosessin aikana HP Pocket

Playlist tarkistaa uudet multimediatiedostot ja kerää tietoja, kuten esimerkiksi artistien, kappaleiden ja videoiden nimet.

Tämä toimenpide kestää usein kauan, etenkin jos laitteessa on suuri määrä tiedostoja. Kun tarkistustoimenpide on valmis, näet tiedostot DMA:lla.

1.

Varmista, että HP Pocket Playlist on käynnistetty ja toiminnassa ennen kuin käynnistät digitaallisen mediasovittimen (DMA).

2.

Varmista, että DMA tukee HP Pocket Playlist -laitteen tukemia DLNA/UPnP -protokollia. Jotkin DMA:t käyttävät erikoisprotokollia, jotka eivät toimi HP Pocket

Playlist -laitteen kanssa.

3.

Varmista, että DMA käyttää uusinta laiteohjelmaversiota. Lisätietoja DMA:n laiteohjelman päivittämisestä on DMA-asiakirjoissa.

4.

HP Pocket Playlist -laite tukee seuraavien tiedostotyyppien toistoa:

● Video: .avi, .3gp, .flv, .m4v, .m4p, .mov, mp4, .mpeg, .mpeg2, .mpg, .ogg, .qt, .ts, .tts, .wmv

● Musiikki: .aac, .ac3, .adts, asf, .lpcm, .m4a, .mp3, wav, wma

● Valokuva: .bmp, .gif, .jpeg, .png, .tiff, .tif

5.

Mediavirtaustus-tietokannan palauttaminen.

Virtaongelmat

HP Pocket Playlist ei vastaa.

Syy

Järjestelmäongelmat.

Ratkaisu

HP Pocket Playlist -laitteen sammuttaminen ja käynnistäminen manuaalisesti.

Virtaongelmat 27

HP Pocket Playlist ei vastaa.

Syy Ratkaisu

Voit pakottaa HP Pocket Playlist -laitteen sammutuksen ja käynnistyksen seuraavasti:

1.

Pakota sammutus painamalla ja pitämällä pohjassa HP

Pocket Playlist -laitteen sivussa olevaa painiketta.

2.

Sen jälkeen kun HP Pocket Playlist on sammunut, voit käynnistää laitteen uudelleen painamalla ja pitämällä painiketta kolmen sekunnin ajan.

Vihreän LED-valon tulisi syttyä painiketta painettaessa.

Pidä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes

LED-valo sammuu. LED sammuu lyhyeksi ajaksi ja syttyy sitten uudelleen.

Käyttöoikeusongelmat

Windows 7 ja Windows Vista -käyttöjärjestelmien käyttöoikeusviestit

Syy Ratkaisu

Osana tehostettuja turvatoimia, Windows-käyttöjärjestelmä voi näyttää käyttäjätilin valvontaan liittyviä valintaruutuja.

Näiden valintaruutujen avulla estetään tietokoneelle tehtävät luvattomat muutokset vaatimalla lupa toimenpiteen jatkamiseen.

Varmista aina, että haluat suorittaa luvan vaativan toimenpiteen. Toimenpiteen lähde näytetään valintaruudun keskiosassa.

28 Luku 6 Vianmääritys

7 Sanasto

Common Internet File System (CIFS)

Tämä protokolla määrittää, kuinka tietokone pyytää tiedostoa verkon muilta tietokoneilta. Tämä on

IBM:n kehittämän Server Message Block -protokollan julkinen versio, jota Microsoft on muokannut.

Digital Living Network Alliance (DLNA)

Kulutuselektroniikkayhtiöiden yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on luoda alalle standardit, joiden ansiosta kaikkien yritysten tuotteet ovat yhteensopivia. Tämä mahdollistaa elektroniikkalaitteiden verkon luomisen.

Digitaalinen medisovitin (DMA), digitaalinen mediavastaanotin (DMR), digitaalinen mediasoitin (DMP)

Kulutuselektroniikkalaite, joka kommunikoi HP Pocket Playlist -laitteen kanssa ja siirtää digitaalista mediavirtautusta (kuten valokuvia, musiikkia tai videoita) viihdekeskukseen tai mobiililaitteeseen.

Digitaalisten oikeuksien hallinta

Digitaaliseen mediaan, kuten musiikkiin ja elokuviin rakennettu teknologia, jonka avulla tekijänoikeudet omistavat valmistajat voivat päättää, missä kyseistä mediaa voidaan käyttää.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -protokolla

Tämän protokollan avulla määrätään verkkolaitteiden, kuten tietokoneiden IP-osoitteet. DHCP määrää IP-osoitteet automaattisesti verkkolaitteille; määrätty osoite voi muuttua ajan myötä.

Dynaaminen IP-osoite

TCP/IP-verkossa solmulle määrätty tilapäinen numerotunniste. Kun verkon tietokoneet ja laitteet käynnistetään, DHCP-palvelin määrää niille IP-osoitteet. IP-osoite voi muuttua jatkuvasti.

palomuuri

Pääasiallinen menetelmä, jolla estetään tietokoneelle tunkeutuminen sallimalla tai estämällä liikennettä yksityiseen verkkoon tai käyttäjän tietokoneelle.

HTTP-käyttö

Mahdollistaa pääsyn laitteen kansioihin ja tiedostoihin selainikkunassa.

IP (Internet-protokolla) -osoite/-verkko-osoite

Numero, joka yksilöi verkon laitteita, kuten tietokoneita.

Lähiverkko (LAN)

Pieni määrä tietokoneita, jotka on liitetty yhteen pienellä alueella, usein samassa rakennuksessa.

Asemien yhdistys

Määrää asemakirjaimen tietokoneen yhteydelle, jonka avulla se voi käyttää laitteen kansioita.

Mediavirtauttaminen

Mediavirtauttaminen lähettää mediaa—musiikki-, valokuva- ja videotiedostoja—HP Pocket Playlist laitteelta toisille mediaa toistaville laitteille. HP Pocket Playlist sallii mediavirtauttamisen digitaaliseen mediasovittimeen (DMA) tai mobiililaitteisiin.

29

Reititin

Tietokoneeseen liitetty laite, joka liittyy kahteen tai useampaan verkkoon. Reititin esimerkiksi liittää lähiverkon Internetiin.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Tiedonsiirtoprotokollien sarja, jolla tietoja siirretään verkoissa. TCP mahdollistaa yhteyksien luomisen ja tietovirtautusten vaihdon. IP yksilöi tietotyypin.

UPnP A/V -virtautus

Verkkoprotokollien joukko, jonka avulla verkossa olevat laitteet voivat kommunikoida kotiverkossa.

Tukee suojaamattomien mediatiedostjen virtauttamista. Verkkokaupasta hankittuja tiedostoja suojataan todennäköisesti digitaalisten oikeuksien hallintajärjestelmän avulla, joka voi estää virtautuksen.

UPnP (Universal Plug and Play)

Mahdollistaa verkkolaitteiden, ohjelmistojen ja etälaitteiden yhteensopivuuden. UPnP toimii langallisissa ja langattomissa verkoissa ja kaikilla käyttöjärjestelmillä verkkomääritysten minimoimiseksi. UPnP-protokollaa käytetään mediavirtautuksessa.

Wi-Fi Protected Access (WPA)

Teknologia, joka lisää langattoman verkon turvallisuutta.

30 Luku 7 Sanasto

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents