Avent CRP398/01 Avent Knivenhed Produktdatablad

Avent CRP398/01 Avent Knivenhed Produktdatablad | Manualzz
Philips Avent
Knivenhed
grøn
CRP398
Til at skære ingredienser med steameren/blenderen
Find matchende produkter på fanen Specifikationer
Denne knivenhed er en del af den kombinerede steamer og blender fra Philips Avent.
Enheden er nødvendig til at skære ingredienserne til babymaden i små stykker. Enheden
er nem at tage af og gøre ren!
Brugervenlige reservedele fra Philips
• Forny let dit produkt med originale reservedele fra Philips
CRP398/01
Knivenhed
grøn
Specifikationer
Vigtigste nyheder
Reservedel
Nem udskiftning af produktdele
• Passer til produkttyperne:: SCF870/20
Fra tid til anden har dit produkt behov for en
ansigtsløftning, men aldrig før har det været
nemmere takket være reservedele til
forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine
produkter. Dette garanteres alt sammen med Philips'
kvalitet.
•
Udgivelsesdato
2021-03-10
© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.
Version: 3.0.1
Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.
EAN: 08 71010 35707 14
www.philips.com
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement