Avent SCD480/00 Avent Analog babyalarm Produktdatablad

Avent SCD480/00 Avent Analog babyalarm Produktdatablad | Manualzz
Analog babyalarm
SCD480/00
Hør din baby
Rækkevidde op til 200 m
Sørger for sikker modtagelse i og omkring huset samt minimal interferens fra andre
enheder.
Ro i sindet
Minimal interferens fra andre monitorer
Indikation af konstant forbindelse mellem de to enheder
Fuldstændig pålidelighed
Kontinuerlig forbindelse
Praktisk for dig og dit barn
Juster lydstyrken og lydfølsomheden, så alarmen kan bruges i enhver tænkelig
situation
Analog babyalarm
SCD480/00
Vigtigste nyheder
Specifikationer
Digital signalbekræftelse
Tilbehør
Batterier: Nej
Lysnetadapter
Udviklingsfaser
Faser: 0-6 måneder, 6-12 måneder
Indikerer konstant forbindelse mellem baby- og
forældreenheden med visuelle og lydstyrede
forbindelsesindikatorer.
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.
Udgivelsesdato
2019‑04‑08
Version: 7.1.1
Specifikationerne kan ændres uden
varsel. Varemærker tilhører
Koninklijke Philips N.V. eller deres
respektive ejere.
12 NC: 0000 000
00000
www.philips.com
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement