Philips CP0414/01 Nádoba Údaje o produkte

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Philips CP0414/01 Nádoba Údaje o produkte | Manualzz

Nádoba

CP0414

Součást přístroje pro přípravu zdravé dětské stravy 4 v 1

Na kartě specifikace naleznete související výrobky

Tato průhledná nádoba je horní částí přístroje pro přípravu dětské stravy 4 v 1 Philips Avent. Díky průhlednému materiálu nádoby můžete během zpracování vidět přesný stav přísad.

Nádoba

Specifikace

Vyměnitelná část

Fits product types :: SCF875

CP0414/01

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

Datum vydání 2021 ‑ 05 ‑ 21

Verze: 3.0.1

EAN: 08 71010 38006 82 www.philips.com

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement