Avent CP1215/01 Avent Nožová jednotka Údaje o produkte

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Avent CP1215/01 Avent Nožová jednotka Údaje o produkte | Manualzz

Nožová jednotka

Oranžová

Parní hrnec a mixér

CP1215

Krájení surovin s přístrojem pro přípravu dětské stravy 4 v 1

Stejné výrobky na kartě specifikací

Tato nožová jednotka je součástí přístroje pro přípravu dětské stravy 4 v 1 Philips Avent. Krájí ingredience do dětské stravy na malé kousky. Jednotku lze snadno vyjmout a vyčistit.

Nožová jednotka

Specifikace

Vyměnitelná část

Vhodné pro následující výrobky: SCF881

CP1215/01

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

Datum vydání 2020 ‑ 11 ‑ 22

Verze: 2.5.1

12 NC: 8670 001 71007

EAN: 87 12581 77191 1 www.philips.com

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement