Avent CP9286/01 Avent Corp pentru pompă de sân Fisa de date a produsului

Avent CP9286/01 Avent Corp pentru pompă de sân Fisa de date a produsului | Manualzz
Philips Avent
Corp pentru pompă de sân
CP9286
Piesa centrală a pompei de sân.
Găseşte produse care corespund pe pagina cu specificaţii
Pompele noastre de sân au fost concepute pentru a-ţi maximiza confortul. Acest corp
este potrivit pentru toate biberoanele Philips Avent.
Ușurinţa utilizării pieselor de schimb Philips
• Reînnoiește-ţi cu ușurinţă produsul cu piese originale Philips
CP9286/01
Corp pentru pompă de sân
Specificaţii
Repere
Piesă înlocuibilă
SCF330, SCF330/20, SCF330, SCF332, SCF330/70,
SCF334, SCF332, SCD292/31, SCF330/40
• Se potrivește tipurilor de produs:: SCF330/71,
•
Data apariţiei 2021-03-09
© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.
Versiune: 5.0.1
Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V.
sau a deţinătorilor lor legali.
EAN: 08 71010 36225 81
www.philips.com
Reînnoire ușoară componentelor
produsului
Din când în când, produsul tău are nevoie de o
actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost niciodată
mai simplă ca acum, mulţumită pieselor de schimb
Philips concepute pentru a fi înlocuite de
consumator. Toate acestea, cu calitatea Philips
garantată.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement