Avent CRP587/01 Avent Vas Fisa de date a produsului | Manualzz
Vas
Transparent
Plastic
CRP587
Parte din aparatul de gătit cu aburi combinat cu blender
Verifică datele privind compatibilitatea
Acest vas transparent constituie partea superioară a aparatului de gătit cu aburi combinat cu blender Avent.
Mulţumită materialului transparent al vasului, poţi vedea starea exactă a ingredientelor în timpul procesării.
Uşurinţa utilizării pieselor de schimb Philips
Reînnoieşte-ţi cu uşurinţă produsul cu piese originale Philips
Vas
CRP587/01
Repere
Specificaţii
Reînnoire uşoară componentelor produsului
Din când în când, produsul tău are nevoie de o
actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost
niciodată mai simplă ca acum, mulţumită
pieselor de schimb Philips concepute pentru a
fi înlocuite de consumator. Toate acestea, cu
calitatea Philips garantată.
© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.
Data apariţiei
2020‑04‑28
Versiune: 3.0.1
Specificaţiile pot fi modificate fără
preaviz. Mărcile comerciale sunt
proprietatea Koninklijke Philips N.V.
sau a deţinătorilor lor legali.
EAN: 08 71010 35736 23
www.philips.com
Piesă înlocuibilă
Se potriveşte tipurilor de produs:: SCF870/20
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement