Avent CP0147/01 Avent Skruvring till nappflaska Produktdatablad

Avent CP0147/01 Avent Skruvring till nappflaska Produktdatablad | Manualzz
Philips Avent
Skruvring till nappflaska
CP0147
Ansluter nappen till nappflaskan
På specifikationsfliken hittar du liknande produkter.
Har du tappat bort nappflaskans skruvring eller behöver du en extra? Den här extra
skruvringen passar alla Philips Avent-flaskor som motverkar kolik, Classic- och Classic+flaskor (inte kompatibla med Natural-serien).
CP0147/01
Skruvring till nappflaska
Specifikationer
Utbytbar del
• Fits product types :: SCF813, SCF796, SCF666,
SCF660, SCF625, SCF565, SCF404, SCF403,
SCF818, SCF804, SCF793, SCF753, SCF623,
SCF816/14, SCF407, SCF819, SCF821, SCF803,
SCF798, SCF792, SCF680, SCF663, SCF638,
SCF566, SCF812, SCF686, SCF683, SCF564,
SCF330, SCF405, SCF817, SCF816, SCF801,
SCF746, SCF813/37, SCF402, SCF400, SCF810,
SCF795, SCF755, SCF747, SCF553, SCF551,
SCF802, SCF563, SCF562, SCF815, SCF814,
SCF811, SCF790, SCF751, SCF561, SCF408,
SCF401, SCF560, SCF406
• Fits product types :: SCF573
•
Publiceringsdatum
2021-05-21
© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.
Version: 10.1.1
Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips
N.V. eller sina respektive ägare.
www.philips.com
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement