Whirlpool AKP 237/IX/05 Oven Programmakaart


Add to my manuals
2 Pages

advertisement

Whirlpool AKP 237/IX/05 Oven Programmakaart | Manualzz

AKP 237/05

NL BE

Laatste steunhoogte

Eerste steunhoogte

PRODUCTINFORMATIEBLAD

1.

Bedieningspaneel

1.1.

Functieknop

1.2.

Elektronische programmeur

1.3.

Thermostaatknop

2.

Koelventilator (niet zichtbaar)

3.

Verwarmingselement bovenwarmte

4.

Grillelement

5.

Ovenlampje achter

6.

Ventilator

7.

Verwarmingselement onderwarmte (niet zichtbaar)

8.

Koude Ovendeur

ACCESSOIRES

Rooster - Opvangbak

DE OVEN GEBRUIKEN

Draai de knop voor het selecteren van functies op de gewenste functie. Draai de knop van de thermostaat met de klok mee op de gewenste temperatuur en druk op de toets “OK”. De oven gaat aan.

Het indicatielampje “ ” naast op het display van de oven gaat uit als de ingestelde temperatuur is bereikt. Draai de knoppen aan het einde van de bereidingstijd op “0”.

Als u de grillfunctie gebruikt, wordt geadviseerd om de thermostaat van de oven op 250 °C in te stellen. Deze waarde kan verlaagd worden als er een minder hoge temperatuur nodig is.

DE GB FR NL BE ES PT IT PL HU CZ SK RU BG RO

GERECHTEN Functie

Lamsvlees/kalfsvlees/rundvlees/varkensvlees

Kip/ konijn/eend

Kalkoen/gans

Vis

Gevulde tomaten en paprika/aardappelen in de oven

Luchtig gebak

Taarten met vulling

Koekjes

Lasagne

Brood/pizza

Toast

Schnitzels/worstjes/spiezen

Gegratineerde groenten

1/2 kip

Hele kip

Rosbief

Rollade

Vis (heel)

N.B.: temperaturen en bereidingstijden gelden ongeveer voor 4 porties.

Steunhoogte

(vanaf bodem)

2

2

2

3/4

3/4

3

2

2

2

2

2

2

2

3

2/3

2

2/3

3

Temperatuur

(°C)

190-210

190-200

190-200

180-200

180-200

170-180

180-200

170-180

190-200

200-225

250

250

250

250

200-225

200-250

200-225

190-200

Bereidingstijd

(min).

90-110

65-85

140-180

50-60

50-60

45-55

60-90

35-45

45-55

40-50/15-18

1,5-2,5

35-45

5-8

40-50

55-65

35-45

60-70

40-50

0

Functie

OVEN UIT

OVENLAMPJE

STATISCH

VENTILATOR

GRILL

TURBOGRILL

Tabel ovenfuncties

Beschrijving functie

-

• Inschakeling van het ovenlampje.

• Voor het braden van vlees, vis en gevogelte op één steunhoogte.

• Verwarm de oven voor op de gewenste bereidingstemperatuur en plaats het gerecht in de oven wanneer het rode lampje van de thermostaat uitgaat.

• Aanbevolen wordt de tweede of derde steunhoogte te gebruiken.

• Voor bereiding op max. 2 steunhoogtes.

• Aanbevolen wordt om tijdens de bereiding de gerechten onderling van plaats te verwisselen om een gelijkmatiger bakresultaat te bereiken.

• Het is niet nodig om de oven voor te verwarmen (behalve voor pizza's en focaccia's).

• Voor het grillen van ribkarbonades, spiezen, worstjes, het gratineren van groente en geven van een bruin korstje aan brood.

• Verwarm de oven 3 - 5 minuten voor.

• Tijdens de bereiding moet de ovendeur dicht blijven.

• Giet bij het braden van vlees een beetje water in de opvangbak op de eerste steunhoogte om rookvorming en vetspatten zoveel mogelijk te voorkomen.

• Het is raadzaam het vlees tijdens de bereiding regelmatig om te draaien.

• Voor het grillen van grote stukken vlees (rosbief, braadstuk, rollades).

• Tijdens de bereiding moet de ovendeur dicht blijven.

• Giet bij het braden van vlees een beetje water in de opvangbak op de eerste steunhoogte om rookvorming en vetspatten zoveel mogelijk te voorkomen.

• Draai het vlees tijdens de bereiding regelmatig om.

• Voor het ontdooien van voedingsmiddelen bij kamertemperatuur.

• Laat het voedingsmiddel in zijn verpakking zitten om uitdrogen te voorkomen.

ONTDOOIEN

5019 310 01058

GEBRUIKSAANWIJZINGEN VOOR DE ELEKTRONISCHE TIMER

Elektronische timer

Kookwekker Kinderbeveiliging

Display

Functieknop

Programmeertoets: (“set”)

Bevestigingstoets (“ok”)

Wijzigingstoetsen tijdswaarden ( “-” “+” )

Thermostaatknop

Temperatuurlampje Bereidingsduur Tijdstip einde bereiding

Inschakeling van de oven

Nadat de oven voor het eerst is aangesloten op het elektriciteitsnet of na een stroomuitval verschijnt er “ 12:00 ” op het display.

Instelling en wijziging van de klok:

1.

Druk op de toets “ok”. De tijd op het display knippert.

2.

Druk op de toets “-” of “+” om de uren in te stellen.

3.

Druk op “ok” en “-” of “+” om de minuten in te stellen.

4.

Druk op de toets “ok” om te bevestigen.

Om de tijd te veranderen:

Houd de toets “ok” 2 sec. ingedrukt. totdat de tijd op het display knippert. Herhaal de bovenstaande handelingen.

Instelling bereidingsfunctie:

1.

Draai de knop

op de gewenste functie.

2.

Draai de knop

om de temperatuur in te stellen.

3.

Bevestig door op de toets “ok” te drukken; de oven treedt in werking. De wijzer ter hoogte van gaat uit wanneer de ingestelde temperatuur bereikt wordt.

Om de temperatuur te veranderen:

1.

Draai de knop

en stel de nieuwe gewenste temperatuur in.

Belangrijke opmerkingen:

Om een willekeurige instelling te annuleren draait u de knop

op“0”. Anders drukt u op “ok” om de oven uit te schakelen en de eerder ingestelde functies te behouden.

Instelling van de bereidingsduur:

Stel de bereidingsduur in (beschikbaar voor alle functies, behalve van de speciale functies) om de oven voor een bepaalde tijdsduur te starten. Aan het eind van de ingestelde tijd gaat de oven automatisch uit. De bereidingsduur kan maximaal worden geprogrammeerd op 6 uur.

1.

Stel de functie en de temperatuur in (zie het hoofdstuk: “Instelling bereidingsfunctie”) tot aan punt 2 zonder te bevestigen met de toets “ok”.

2.

Druk op de toets “set” (de wijzer op het display gaat branden ter hoogte van het symbool voor de bereidingsduur

) en selecteer binnen 8 min. de gewenste bereidingsduur met behulp van de toetsen “-” of “+”.

3.

Bevestig door op de toets “ok” te drukken; de oven treedt in werking en op het display verschijnt de tijd die nog resteert tot het einde van de bereiding.

4.

Om de eerder ingestelde temperatuur te wijzigen draait u de knop

.

Na 5 seconden verschijnt de resterende tijd weer.

Op het display verschijnt :

Bij het verstrijken van de eerder ingestelde tijd verschijnt op het display en klinkt er een geluidssignaal.

De oven gaat automatisch uit.

De bereidingsduur kan met de toetsen “-” “+” worden gewijzigd. Ga naar punt 3 van hoofdstuk “Instelling van de bereidingsduur”.

1.

Draai de knop

op ”0”

Op het display verschijnt de tijd van de dag weer.

Om de bereidingsduur te verlengen gebruikt u de toets “-” of “+”.

Instelling van het tijdstip voor het einde van de bereiding

Hiermee kan van te voren het tijdstip voor het einde van de bereiding worden ingesteld. De tijd kan maximaal worden geprogrammeerd op 23 uur en 59 minuten.

1.

Volg de punten 1 en 2 van hoofdstuk “Instelling van de bereidingsduur”

2.

Druk op de toets “set” om het tijdstip van het einde van de bereidingsduur in te stellen: de wijzer gaat branden ter hoogte van het symbool .

3.

Stel het tijdstip van het einde van de bereidingsduur in met de toetsen “-” “+”.

4.

Druk op de toets “ok” om het tijdstip van het einde van de bereidingsduur te bevestigen.

De oven treedt automatisch in werking op het tijdstip voor het einde van de bereiding minus de bereidingsduur: op het display gaan de wijzers boven de symbolen branden.

Kookwekker

De timer kan alleen worden gebruikt als de oven niet in werking is, en er kan een tijd van hoogstens 6 uur op worden ingesteld.

Om de timer in te stellen:

1.

Houd de knop

op ”0". Op het display verschijnt de tijd van de dag.

2.

Druk op de toets “set”. De wijzer gaat branden ter hoogte van het symbool

Bedien de toetsen “-” of “+” om de gewenste tijd in te stellen.

3.

Druk op de toets “ok” om de instelling te bevestigen.

.

Bij het verstrijken van de ingestelde tijd: klinkt er een geluidssignaal en knippert er op het display .

Druk op de toets "ok": het geluidssignaal stopt. Op het display verschijnt de tijd van de dag weer.

Kinderbeveiliging :

1.

Met de knoppen

en

op “0”, houdt u de toetsen “ok” en - tegelijkertijd sec. ingedrukt. De wijzer gaat branden ter hoogte van het symbool .

2.

Na de activering van de beveiliging kan de ovenfunctie niet meer worden gebruikt.

3.

Herhaal de handelingen onder punt 1 om de beveiliging uit te schakelen.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Electric 2500 W 53 L Stainless steel
  • Convection cooking Grill
  • Built-in display LED Control type: Buttons, Rotary
  • Child lock
  • Energy efficiency class: A

Related manuals

advertisement