Whirlpool AKP 237/IX/05 Oven Grafic de program


Add to my manuals
2 Pages

advertisement

Whirlpool AKP 237/IX/05 Oven Grafic de program | Manualzz

AKP 237/05

RO

Ultimul ghidaj

Primul ghidaj

FIȘA PRODUSULUI

1.

Panoul de comandă

1.1.

Butonul de selectare a funcţiilor

1.2.

Dispozitivul de programare electronic

1.3.

Butonul termostatului

2.

Ventilatorul pentru răcire (nu este vizibil)

3.

Rezistenţa superioară

4.

Rezistenţa grill-ului

5.

Bec posterior

6.

Ventilator

7.

Rezistenţa inferioară (nu este vizibilă)

8.

Ușa rece a cuptorului

ACCESORII

Grătar - Tavă pentru scurgerea grăsimii

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A CUPTORULUI

Rotiţi butonul de selectare a funcţiilor până la funcţia dorită, apoi rotiţi butonul termostatului, în sens orar, până la temperatura dorită și apăsaţi pe butonul “ok”. Cuptorul începe să funcţioneze.

Indicatorul “ ”, vizualizat lângă pe afișajul cuptorului, dispare imediat ce se atinge temperature setată. La terminarea coacerii rotiţi butoanele pe poziţia “0”.

Dacă se folosește funcţia Grill, se recomandă să setaţi termostatul cuptorului pe 250 °C. Această valoare poate fi redusă, dacă e nevoie de o temperatură mai scăzută.

DE GB FR NL BE ES PT IT PL HU CZ SK RU BG RO

ALIMENTE Funcţie

Grătarul

(numărat de jos în sus)

2 Miel / viţel / văcuţă / porc

Pui / iepure / raţă

Curcan / gâscă

Pește

2

2

2

Roșii și ardei umpluţi / cartofi la cuptor

Torturi dospite

Torturi umplute

Biscuiţi

2

2

2

2

Lasagne

Pizza / pâine

2

2

Pâine prăjită

Șniţele / cârnaţi / frigărui

Legume gratinate

3/4

3/4

3

1/2 pui

Pui întreg

Rosbif

Fripturi

3

2/3

2

2/3

Pește întreg 3

Notă: temperaturile și duratele de coacere au caracter indicativ pentru 4 porţii.

Temperatura

(°C)

190-200

200-225

250

250

250

250

200-225

200-250

200-225

190-200

190-210

190-200

190-200

180-200

180-200

170-180

180-200

170-180

Durata de coacere min.

90-110

65-85

140-180

50-60

50-60

45-55

60-90

35-45

45-55

40-50/15-18

1,5-2,5

35-45

5-8

40-50

55-65

35-45

60-70

40-50

0

Tabel cu funcţiile cuptorului

Funcţie Descrierea Funcţiei

CUPTOR STINS -

BECUL CUPTORULUI • Aprinderea becului intern al cuptorului.

STATICĂ

VENTILATOR

GRILL

TURBOGRILL

• Pentru a coace carne, pește și pui, pe un nivel.

• Preîncălziţi cuptorul la temperatura de coacere dorită și introduceţi alimentele

înăuntru, imediat ce luminiţa roșie a termostatului se stinge.

• Se recomandă să utilizaţi al doilea sau al treilea nivel.

• Pentru a coace pe max. 2 niveluri.

• La nevoie, vă recomandăm să inversaţi poziţia mâncărurilor, pentru a obţine o coacere mai omogenă.

• Nu este necesară preîncălzirea cuptorului (cu excepţia cazului în care coaceţi pizze și plăcinte).

• Pentru a frige antricoate, frigărui, cârnaţi, pentru a gratina legume și pentru a prăji pâinea.

• Preîncălziţi cuptorul timp de 3 - 5 min.

• În timpul ciclului de coacere, ușa cuptorului trebuie să rămână închisă.

• Când frigeţi carne, vărsaţi puţină apă în tava pentru scurgerea grăsimii (așezată pe primul grătar) pentru a reduce fumul și împroșcăturile cu grăsime.

• Se recomandă să întoarceţi alimentele în timpul coacerii.

• Pentru a frige bucăţi mari de carne (rosbif, fripturi).

• În timpul ciclului de coacere, ușa cuptorului trebuie să rămână închisă.

• Când frigeţi carne, vărsaţi puţină apă în tava pentru scurgerea grăsimii, așezată pe primul grătar, pentru a reduce fumul și împroșcăturile cu grăsime.

• Întoarceţi carnea în timpul coacerii.

DECONGELARE

• Pentru a dezgheţa alimentele congelate și a le aduce la temperatura camerei.

• Lăsaţi alimentele în ambalajul lor, pentru a preveni uscarea.

5019 310 01058

GHID DE UTILIZARE A TIMER-ULUI ELECTRONIC

Timer electronic

Timer Siguranţă pentru copii

Afișajul

Butonul de selectare a funcţiilor

Butonul de programare: (“set”)

Butonul de confirmare (“ok”)

Butoane pentru modificarea valorilor duratei ( “-” “+” )

Butonul termostatului

Indicator temperatură Durata de coacere

Ora de terminare a coacerii

Punerea în funcţiune a cuptorului

După ce aţi conectat cuptorul la reţeaua electrică prima dată, sau după o întrerupere de curent, pe afișaj apare

“ 12:00 ”.

Selectarea și modificarea orei:

1.

Apăsaţi pe butonul "ok". Pe afișaj clipește cu intermitenţă ora.

2.

Apăsaţi pe butonul “-” sau “+” pentru a regla ora.

3.

Apăsaţi pe “ok” și “-” sau “+” pentru a regla minutele.

4.

Apăsaţi pe butonul "ok" pentru a confirma.

Pentru a modifica ora:

Ţineţi apăsat butonul “ok” timp de 2 sec. până când pe afișaj clipește cu intermitenţă ora. Repetaţi operaţiile descrise mai sus.

Selectarea funcţiei de coacere:

1.

Rotiţi butonul

până la funcţia dorită.

2.

Rotiţi butonul

pentru a selecta temperatura.

3.

Confirmaţi apăsând pe butonul “ok”, cuptorul începe să funcţioneze. Indicatorul din dreptul se va stinge când se ajunge la temperatura selectată.

Pentru a modifica temperatura:

1.

Rotiţi butonul

și selectaţi din nou temperatura dorită.

Informaţii importante:

Pentra a anula orice selecţie efectuată, rotiţi butonul

pe “0”. Sau apăsaţi pe butonul “ok” pentru a stinge cuptorul menţinând funcţiile selectate anterior.

Selectarea duratei de coacere:

Durata de coacere permite să se utilizeze cuptorul (cu orice funcţie, cu excepţia funcţiilor speciale) pe un interval de timp determinat, la sfârșitul căruia cuptorul se stinge automat. Intervalul maxim al duratei de coacere programabile este de 6 ore.

1.

Selectaţi funcţia și temperatura (vezi capitolul: “Selectarea funcţiei de coacere”) până la punctul 2 fără a confirma prin intermediul butonului “ok”.

2.

Apăsaţi pe butonul “set” (pe afișaj indicatorul se aprinde în dreptul simbolului duratei de coacere ) și selectaţi, în termen de 8 min., durata de coacere dorită acţionând asupra butoanelor “-” sau “+”.

3.

Confirmaţi apăsând pe butonul “ok”, cuptorul începe să funcţioneze, iar pe afișaj apare intervalul de timp rămas până la terminarea coacerii.

4.

Pentru a modifica temperatura setată anterior rotiţi butonul

.

Pentru a vedea din nou durata rămasă așteptaţi 5 secunde.

Când apare pe afișaj:

La terminarea duratei programate anterior, pe afișaj apare și intră în funcţiune un semnal acustic.

Cuptorul se va stinge automat.

Se poate modifica durata de coacere acţionând asupra butoanelor “-” “+”. Reveniţi la punctul 3 din capitolul

“Selectarea duratei de coacere”.

1.

Rotiţi butonul

pe “0”

Pe afișaj apare din nou ora curentă.

Pentru a mări durata de coacere acţionaţi asupra butoanelor “-” sau “+”.

Selectarea orei de terminare a coacerii

Această operaţie permite programarea prealabilă a orei de terminare a coacerii. Intervalul maxim programabil e de 23 ore și 59 minute.

1.

Procedaţi urmând punctele 1 și 2 din capitolul “Selectarea duratei de coacere”.

2.

Apăsaţi pe butonul “set” pentru a programa ora de terminare a coacerii: se aprinde indicatorul în dreptul simbolului .

3.

Programaţi ora de terminare a coacerii acţionând butoanele “-” “+”.

4.

Apăsaţi pe butonul “ok” pentru a confirma ora de terminare a coacerii.

Cuptorul va intra în funcţiune în mod automat la ora de terminare a coacerii minus durata de coacere: pe afișaj indicatoarele de deasupra simbolurilor se aprind.

Timer-ul

Timer-ul poate fi utilizat doar când cuptorul nu e în funcţiune și permite programarea unei durate maxime de 6 ore.

Pentru a programa timer-ul:

1.

Menţineţi butonul

pe “0”. Pe afișaj apare ora curentă.

2.

Apăsaţi pe butonul “set”. Indicatorul se aprinde în dreptul simbolului

Apăsaţi pe butoanele “-” sau “+” pentru a programa durata dorită.

.

3.

Apăsaţi pe butonul “ok” pentru a confirma selecţia.

La terminarea duratei programate:

Intră în funcţiune un semnal acustic iar pe afișaj clipește cu intermitenţă .

Apăsaţi pe butonul "ok": semnalul acustic se întrerupe. Pe afișaj apare din nou ora curentă.

Siguranţă pentru copii

1.

Cu butoanele

:

și

poziţionate pe “0”, apăsaţi în același timp pe butoanele “ok” și - timp de sec.

Indicatorul se aprinde în dreptul simbolului .

2.

După activarea sistemului de siguranţă nu va mai fi posibil să utilizaţi funcţiile cuptorului.

3.

Pentru a dezactiva repetaţi pașii indicaţi la punctul 1.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Electric 2500 W 53 L Stainless steel
  • Convection cooking Grill
  • Built-in display LED Control type: Buttons, Rotary
  • Child lock
  • Energy efficiency class: A

Related manuals

advertisement