Whirlpool AKP 237/IX/05 Oven Programový graf


Add to my manuals
2 Pages

advertisement

Whirlpool AKP 237/IX/05 Oven Programový graf | Manualzz

AKP 237/05

CZ

Poslední

úroveň

První

úroveň

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Mřížka - Hluboký plech

POPIS VÝROBKU

1.

Ovládací panel

1.1.

Volič funkcí

1.2.

Elektronický programátor

1.3.

Ovladač termostatu

2.

Chladicí ventilátor (není vidět)

3.

Horní topné těleso

4.

Topné těleso grilu

5.

Zadní osvětlení

6.

Ventilátor

7.

Dolní topné těleso (není vidět)

8.

Chladné dveře trouby

JAK TROUBU POUŽÍVAT

Voličem funkcí otočte na požadovanou funkci, pak otočte ovladačem termostatu doprava na požadovanou teplotu a stiskněte tlačítko "ok". Nyní je funkce trouby zapnutá.

Kontrolka " " svítící u na displeji trouby po dosažení nastavené teploty zhasne. Po ukončení pečení otočte ovladači do polohy "0".

Jestliže použijete funkci Gril, doporučujeme nastavit termostat trouby na 250 °C. Jestliže je ke grilování vhodná nižší teplota, můžete tuto hodnotu snížit.

0

Funkce

VYPNUTÁ TROUBA

OSVĚTLENÍ

STATICKÉ PEČENÍ

VENTILÁTOR

GRIL

TURBOGRIL

ROZMRAZENÍ

Tabulka funkcí trouby

Popis funkce

-

• Zapnutí vnitřního osvětlení trouby

• K pečení masa, ryb a drůbeže na jedné úrovni.

• Troubu předehřejte na požadovanou teplotu pečení, a jakmile zhasne červená kontrolka teploty, vložte jídlo dovnitř.

• Doporučujeme použít druhou nebo třetí úroveň drážek.

• K pečení na max. 2 úrovních.

• Je-li to nutné, doporučujeme vyměnit polohu plechů, dosáhnete tak rovnoměrnějšího propečení.

• Troubu nemusíte předehřívat (s výjimkou pizzy nebo koláčů).

• Ke grilování krkovičky, ražniči, klobás, zapékání zeleniny a osmažení chleba dozlatova.

• Troubu asi na 3-5 min. předehřejte.

• Dveře trouby musí být při pečení zavřené.

• Pečete-li maso, nalijte do hlubokého plechu umístěného na první úrovni drážek trochu vody, abyste omezili výpary a stříkání tuku.

• Doporučujeme jídlo při pečení obracet.

• K pečení velkých kusů masa (rostbífů, pečení).

• Dveře trouby musí být při pečení zavřené.

• Pečete-li maso, nalijte do hlubokého plechu umístěného na první úrovni drážek trochu vody, abyste omezili výpary a stříkání tuku.

• Během pečení maso obracejte.

• K rozmrazování jídel na pokojovou teplotu.

• Jídlo ponechte v původním obalu, aby příliš nevyschlo.

5019 310 01058

DE GB FR NL BE ES PT IT PL HU CZ SK RU BG RO

JÍDLO Funkce

Jehněčí/telecí/hovězí/vepřové

Kuře/králík/kachna

Husa/ krocan

Ryby

Plněné papriky a rajčata/pečené brambory

Kynuté koláče

Plněné koláče

Sušenky

Lasagne

Chléb/pizza

Toasty

Kotlety/klobásky/ražniči

Zapékaná zelenina

1/2 kuřete

Celé kuře

Rostbíf

Pečeně

Ryby (celé)

Poznámka: teploty a doby pečení platí orientačně pro 4 porce.

Úroveň zdola

2

2

2

2

2

2

3/4

3/4

3

3

2/3

2

2

2

2

2

2/3

3

Teplota

(°C)

190-210

190-200

190-200

180-200

180-200

170-180

180-200

170-180

190-200

200-225

250

250

250

250

200-225

200-250

200-225

190-200

Doba pečení min

90-110

65-85

140-180

50-60

50-60

45-55

60-90

35-45

45-55

40-50/15-18

1,5-2,5

35-45

5-8

40-50

55-65

35-45

60-70

40-50

POKYNY K POUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO ČASOVÉHO SPÍNAČE

Elektronický časový spínač

Minutka Dětská pojistka

Displej

Ovladač voliče funkcí

Tlačítko programování: ("set")

Tlačítko potvrzení ("OK")

Tlačítka změny hodnot času ( "-" "+" )

Ovladač termostatu

Kontrolka teploty Doba pečení Doba ukončení pečení

Zapnutí trouby

Po prvním připojení trouby k elektrické síti nebo po výpadku elektrického proudu se na displeji zobrazí " 12:00 ".

Volba a změna hodin:

1.

Stiskněte tlačítko "OK". Na displeji začnou blikat hodiny.

2.

Stiskněte tlačítko "-" nebo "+" k nastavení hodiny.

3.

Stiskněte "OK" a "-" nebo "+" k nastavení minut.

4.

Stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení nastavení.

Chcete-li hodiny změnit:

Stiskněte a podržte tlačítko "OK" na 2 s, až začne na displeji blikat čas. Opakujte výše popsaný postup.

Volba funkce pečení:

1.

Otočte ovladačem

na zvolenou funkci.

2.

Otočte ovladačem

k volbě teploty.

3.

Potvrďte stisknutím tlačítka "OK" a trouba se zapne. Kontrolka související s zhasne po dosažení zvolené teploty.

Chcete-li změnit teplotu:

1.

Otočte ovladačem

a zvolte požadovanou teplotu.

Upozornění:

Ke zrušení jakékoli provedené volby otočte ovladačem

na "0". Nebo stiskněte "OK" k vypnutí trouby a zachování dříve zvolených funkcí.

Volba délky pečení:

Naprogramování délky pečení umožňuje zapnutí trouby (s jakoukoli funkcí s výjimkou speciálních funkcí) na stanovenou dobu, po jejímž uplynutí se trouba automaticky vypne. Maximální naprogramovatelná doba pečení je 6 hodin.

1.

Nastavte funkci a teplotu (viz část: "Volba funkce pečení") až do bodu 2 bez potvrzení tlačítkem "OK".

2.

Stiskněte tlačítko "set" (na displeji se rozsvítí kontrolka u příslušného symbolu doby pečení ) a do 8 min. zvolte požadovanou dobu pečení pomocí tlačítek "-" nebo "+".

3.

Potvrďte stisknutím tlačítka "OK", trouba se zapne a na displeji se objeví čas zbývající do konce pečení.

4.

Ke změně dříve nastavené teploty otočte ovladačem

:

Po 5 vteřinách se opět zobrazí zbývající čas.

Na displeji se objeví :

Po uplynutí nastaveného času se na displeji objeví a zazní zvukový signál.

Trouba se automaticky vypne.

Můžete změnit dobu pečení pomocí tlačítek "-" "+". Vrat'te se k bodu 3 části "Volba délky pečení".

1.

Otočte ovladač

na "0".

Na displeji se opět objeví denní čas.

Dobu pečení můžete prodloužit pomocí tlačítek "-" nebo "+".

Volba doby ukončení pečení

Touto funkcí předem nastavíte dobu ukončení pečení. Maximální naprogramovatelný čas je 23 hodin a 59 minut.

1.

Postupujte podle bodů 1 a 2 z části "Volba délky pečení".

2.

Stiskněte tlačítko "set" a nastavte dobu ukončení pečení: rozsvítí se příslušná kontrolka symbolu .

3.

Nastavte dobu ukončení pečení pomocí tlačítek "-" "+".

4.

Stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení doby ukončení pečení.

Trouba začne automaticky fungovat s funkcí doby ukončení pečení bez doby pečení. na displeji se rozsvítí

Minutka

Minutku lze použít pouze s troubou, která není zapnutá, a umožňuje nastavení maximálního času 6 hodin.

Nastavení minutky:

1.

Ovladač

ponechte na "0". Na displeji se objeví denní čas.

2.

Stiskněte tlačítko "set". Příslušná kontrolka rozsvítí.

Stiskněte tlačítko"-" nebo "+" k nastavení požadované doby.

3.

Stiskněte tlačítko "OK" k potvrzení volby.

Po uplynutí nastaveného času:

Zapne se zvukový signál a na displeji bliká .

Stiskněte tlačítko "OK": Zvukový signál se přeruší. Na displeji se opět objeví denní čas.

Dětská pojistka

1.

Ovladače

:

a

nastavte na "0" a na s současně stiskněte tlačítka "OK" a - . Příslušná kontrolka symbolu se rozsvítí.

2.

Po zapnutí pojistky není možné používat funkce trouby.

3.

Chcete-li pojistku vypnout, postupujte v pořadí podle bodu 1.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Electric 2500 W 53 L Stainless steel
  • Convection cooking Grill
  • Built-in display LED Control type: Buttons, Rotary
  • Child lock
  • Energy efficiency class: A

Related manuals

advertisement