Whirlpool ADP 4425 WH Dishwasher Wykres programowy

Add to My manuals
4 Pages

advertisement

Whirlpool ADP 4425 WH Dishwasher Wykres programowy | Manualzz

ADP 4425

Przed przystąpieniem do użytkowania zmywarki należy przeczytać instrukcję montażu i użytkowania!

Skrócona instrukcja

PL

Programator

Przycisk On (Zał) / Off (Wył)

Przycisk Start

Kontrolka świeci się podczas pracy i gaśnie po zakończeniu programu.

Gdy wystąpi nieprawidłowy stan pracy

(usterka), kontrolka zaczyna migać.

Wskaźniki

Uzupełnić sól regeneracyjną

Sól powinna być dodawana bezpośrednio przed uruchomieniem zmywania.

Dodać środek wybłyszczający

Tabela programów

Programy

Zalecenia dotyczące ładowania zmywarki

Zmywanie wstępne na zimno

Naczynia przeznaczone do późniejszego mycia.

Szybki 40°C

Lekko zabrudzone, bez zaschniętych resztek.

Normalny

1)

50°C

Normalnie zabrudzone.

Proszek

2)

A

-

X

X

B

-

-

X

Litry

5,0

Zużycie

3) kWh Minuty

0,02

13,0 0,70

19,0 1,05

10

30

160

Intensywny 70°C

Bardzo brudne, szczególnie patelnie i garnki.

X X 17,0 1,90 135

1)

2)

Program porównawczy na tabliczce danych energetycznych, zgodnie z normą EN 50242;

Prosimy o zapoznanie się z rozdziałem “Użytkowanie urządzenia”;

3) Dane dotyczące programów uzyskane zgodnie z normą europejską EN 50242. Dane mogą się zmieniać, na przykład z uwagi na inny wsad, inną temperaturę - wyższą lub niższą od 15°C - lub twardość wody albo inne napięcie zasilania itp.

Ważna informacja dla laboratoriów badawczych:

Aby otrzymać szczegółowe informacje o warunkach testu porównawczego z normą EN oraz o innych testach, prosimy o kontakt pod następującym adresem: “[email protected]”.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 98109

(Z zastrzeżeniem zmian technicznych)

Jak używać zmywarki

Dodatkowe wskazówki znajdują się w poszczególnych rozdziałach instrukcji użytkowania.

Załaczyć urządzenie

Jak napełnić dozownik proszku

Sprawdzić środek wybłyszczający

Nacisnąć przycisk ON / OFF.

Duża komora A:

Do każdego cyklu zmywania.

Mała komora B:

Tylko do programów ze zmywaniem wstępnym.

Jeśli stosowane będą proszki mieszane do zmywarek (w pastylkach), należy przestrzegać instrukcji użytkowania!

A B C

Wskażnik mechaniczny C lub kontrolka elektryczna na panelu sterowania (zależnie od modelu).

Sprawdzić sól regenerującą

Załadować kosze

Tylko dla zmywarek z systemem zmiękczania wody.

Wskażnik mechaniczny D lub kontrolka elektryczna na panelu sterowania (zależnie od modelu).

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami odnośnie układania naczyń.

Zamknąć drzwi, otworzyć kurek wody

Wybrać program

Zaświeci się ostatnio, wybrany program.

Ustawić żądany program (za pomocą odpowiedniego przycisku lub pokrętła). Zaświeci się odpowiadająca mu kontrolka.

Wybrać funkcje dodatkowe

Jeżeli są konieczne (zależnie od modelu).

Zaświeci się odpowiadająca im kontrolka.

Nacisnąć przycisk START

Wyłączyć urządzenie

Wybrany program zostanie zapamiętany (także wtedy, gdy nie ma prądu).

“Aby zmienić program”

Wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk START przez 2 sek. do chwili aż zgaśnie kontrolka Start;

Wybrać nowy program i ponownie nacisnąć przycisk START.

- Drzwi należy otwierać tylko wówczas, gdy jest to konieczne

(Uwaga: wydostająca się para).

- Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone przed końcem programu to po ponownym załączeniu rozpocznie pracę od miejsca w którym zostało wyłączone.

Tylko wtedy, gdy zgaśnie podświetlenie przycisku START: nacisnąć przycisk ON / OFF aby wyłączyć urządzenie. Nastąpi wygaszenie wszystkich kontrolek.

Zakręcić kurek wody, wyładować kosze

UWAGA: gdy otwiera się drzwi, wydostaje się para!

Wyładować zmywarkę rozpoczynając od dolnego kosza.

Wskazówki dotyczące ładowania zmywarki i wyposażenia koszy

Kosz górny:

Wspornik wielofunkcyjny (A)

1)

:

Zależnie od położenia stosowany do np. długich przyborów kuchennych, filiżanek, szklanek.

Możliwe są trzy jego położenia.

Wsporniki naczyń (B):

Zależnie od położenia stosowany do np. talerzy, filiżanek i kieliszków.

Wspornik obrotowy do szklanek (C)

2)

:

Zależnie od położenia stosowany do np. małych szklanek lub kieliszków.

Długie przybory kuchenne (na przykład widelce do mięsa, noże) należy wkładać ostrzem skierowanym w stronę wnętrza maszyny.

Połowa wsadu:

Załadować tylko kosz górny.

Włożyć koszyk na sztućce (D) do kosza górnego.

Regulacja wysokość pionowej kosza (także załadowanego):

Ustawienie dolne: pociągnąć dwa uchwyty kosza (E) w kierunku na zewnątrz i obniżyć kosz.

Ustawienie górne: pociągnąć do góry dwa uchwyty

(E) tak, aby zablokować kosz

(Ustawienie fabryczne).

Boki kosza winny być na jednakowym poziomie.

Wyjmowanie kosza górnego do mycia dużych naczyń lub patelni w koszu dolnym:

Otworzyć zaciski (F) prowadnicy kosza po prawej i lewej stronie i wyjąć kosz górny.

Gdy kosz górny jest włożony, zaciski zawsze muszą być zamknięte.

zależnie od modelu urządzenia

Zacisk zamknięty

F F

Zacisk otwarty

Kosz dolny:

Zależnie od modelu ze wspornikami talerzy składanymi lub stałymi (G).

Połowa wsadu:

Załadować tylko kosz dolny.

Większa moc zmywania, zwłaszcza dla patelni i garnków.

Koszyk na sztućce (J) lub (H):

Niektóre modele są wyposażone w kratkę, (I) która można włożyć do koszyka na sztućce tak, aby je oddzielić.

Koszyk na sztućce (D), zależnie od modelu, tylko do urządzeń z funkcją połowy wsadu.

Przybory kuchenne, którymi można się zranić, należy umieszczać w koszyku ostrzem skierowanym w dół.

Należy używać jedynie naczynia nadające się do mycia w zmywarkach. Nie należy myć w zmywarce przedmiotów nie nadających się do tego, na przykład wykonanych z drewna, aluminium, z tworzyw, cyny, nakryć dekorowanych

(nie emaliowanych), nakryć ze srebra.

Dostępne do zakupu u sprzedawcy:

1)

Wspornik wielofunkcyjny (A) - N. Seria AMH 369.

2)

Obrotowy wspornik na kieliszki (C) - N. Seria WGH 1000.

Co zrobić, gdy...

Jeżeli wystąpią usterki w działaniu zmywarki, prosimy o sprawdzenie poniższych punktów, zanim zwrócicie się

Państwo do Serwisu (* prosimy także o zapoznanie się z odpowiednim rozdziałem w instrukcji obsługi).

Problem

Jeśli naczynia nie są dobrze wysuszone

Jeśli naczynia nie są dokładnie umyte

Przyczyna Rozwiązanie

Urządzenie nie działa • Nie ma dopływu wody.

• Otworzyć kurek wody.

• Zmywarka pobiera zbyt mało wody. • Wyczyścić filtr od strony kurka wody.

• Sprawdzić czy wąż dopływowy nie jest zagięty.

• Czy nie ma przerwy w dopływie prądu.

• Uruchomienie programu nastawionego uprzednio.

• Włożyć wtyczkę do gniazdka.

• Nacisnąć przycisk START.

• Zamknąć drzwi.

• Sprawdzić bezpieczniki elektrycznej instalacji domowej.

• Ustawić ewentualnie opóźnienie na “0”.

• Zbyt mało środka wybłyszczającego. • Zwiększyć dozowanie *.

• Resztki wody w zagłębieniach.

• Ustawiać naczynia pochylone.

• Strumień wody nie dochodzi do powierzchni naczyń.

• Zbyt mało proszku.

• Umieścić naczynia tak, aby się nie stykały.

Zagłębione części naczyń winny być odwrócone w dół.

• Dawkować proszek zgodnie ze wskazaniami producenta.

• Wybrać program zmywania o większej intensywności.

• Ustawiony został nieodpowiedni program.

• Zablokowane ramiona rozpryskowe. • Ramiona rozpryskowe muszą się obracać swobodnie.

• Zatkane dysze ramion rozpryskowych.

• Usunąć zanieczyszczenia blokujące dopływ wody *.

• Proszek nieodpowiedni/ zbyt stary.

• Stosować markowy proszek, dobrej jakości.

Pozostałości w postaci piasku lub granulek

• Zatkane filtry.

• Filtry nie sa założone właściwie.

Odbarwienie części z tworzywa

• Sok pomidorowy/z marchwi,...

Osad na naczyniach

• dający się usunąć

• nie dające się usunąć

• Regularnie sprawdzać filtry/ ewentualnie wyczyścić *.

• Włożyć filtr prawidłowo i dokręcić *.

• Zależnie od rodzaju materiału, należy w miarę potrzeby użyć proszku o większej sile wybielania.

• Prążki na naczyniach/szklankach.

• Zwiększyć dawkę środka wybłyszczającego *.

• Prążki/rysy na szklankach.

• Zmniejszyć dawkę środka wybłyszczającego *.

• Zakręcić prawidłowo pokrywę zbiornika soli *.

• Warstwa soli na naczyniach/ szklankach.

• Niedostateczne zmiękczenie wody, plamy z wapienia (kamień).

• Zmienić ustawienie przełącznika twardości wody, jeśli to konieczne, dodać soli*.

Szklanki matowe/ nie błyszczące

• Nie nadają się do mycia w zmywarce.

• Myć szklanki nadające się do mycia w zmywarkach.

Rdza na sztućcach

Identyfikacja błędów w pracy urządzenia

• Nie są ze stali nierdzewnej.

• Myć sztućce nadające się do mycia w zmywarkach.

• Kontrolka START miga.

• Wskaźnik F... (zależnie od modelu).

• Sprawdzić, czy układ filtów nie jest zatkany i czy dopływ wody nie został przerwany (w razie konieczności wyczyścić filtry *). Ponownie uruchomić program. Wcisnąć i przytrzymać przycisk START przez około 2 sekundy, do momentu zgaśnięcia kontrolki START. Ponownie wybrać program i nacisnąć przycisk START.

Jeśli po przeprowadzeniu kontroli według powyższych punktów utrzymuje się lub powraca nienormalny stan pracy, wyłączyć urządzenie i zamknąć kurek wody, a następnie skontaktować się z Serwisem (patrz książka gwarancyjna).

Przed skontaktowaniem się z Serwisem należy przygotować następujące dane:

• Rodzaj usterki.

• Typ i model urządzenia.

• Kod serwisowy czyli numer podany na naklejce Serwisu technicznego umieszczonej wewnątrz drzwi po prawej stronie.

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement