Whirlpool AKP 239/IX/02 Oven Programmakaart

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Whirlpool AKP 239/IX/02 Oven Programmakaart | Manualzz

AKP 239/02

NL

Laatste steunhoogte

Eerste steunhoogte

PRODUCTINFORMATIEBLAD

1.

Bedieningspaneel

1.1. Functieknop

1.2. Elektronische programmeur

1.3. Thermostaatknop

2.

Koelventilator (niet zichtbaar)

3.

Verwarmingselement bovenwarmte

4.

Grillelement

5.

Ovenlampje achter

6.

Ventilator

7.

Verwarmingselement onderwarmte (niet zichtbaar)

8.

Koude ovendeur

ACCESSOIRES

Rooster - Opvangbak

DE OVEN GEBRUIKEN

Draai de knop voor het selecteren van functies op de gewenste functie. Draai de knop van de thermostaat met de klok mee op de gewenste temperatuur en druk op de toets “ok”. De oven gaat aan.

Het indicatielampje “ ” naast op het display van de oven gaat uit als de ingestelde temperatuur is bereikt. Draai de knoppen aan het einde van de bereidingstijd op “0”.

Als u de grill gebruikt, wordt geadviseerd om de thermostaat van de oven in te stellen op 250°C. Deze waarde kan verlaagd worden als er een minder hoge temperatuur nodig is.

0

Functie

OVEN UIT

OVENLAMPJE

STATISCH

VENTILATOR

GRILL

TURBOGRILL

ONTDOOIEN

Tabel ovenfuncties

Beschrijving functie

-

• Inschakeling van het ovenlampje.

• Voor het braden van vlees, vis en gevogelte op dezelfde steunhoogte.

• Verwarm de oven voor op de gewenste bereidingstemperatuur en plaats het gerecht in de oven wanneer het rode lampje van de thermostaat uitgaat.

• Aanbevolen wordt de tweede of derde steunhoogte te gebruiken.

• Voor bereiding op max. 2 steunhoogtes.

• Aanbevolen wordt om tijdens de bereiding de gerechten onderling van plaats te verwisselen om een gelijkmatiger bakresultaat te bereiken.

• Het is niet nodig om de oven voor te verwarmen (behalve voor pizza's en focaccia's).

• Voor het grillen van karbonades, spiezen, worstjes, het gratineren van groente en voor een bruin korstje op het brood.

• Verwarm de oven 3 - 5 minuten voor.

• Tijdens de bereiding moet de ovendeur dicht blijven.

• Giet bij het braden van vlees een beetje water in de opvangbak op het eerste niveau om rookvorming en vetspatten zoveel mogelijk te voorkomen.

• Aanbevolen wordt het vlees tijdens de bereiding regelmatig om te draaien.

• Voor het grillen van grote stukken vlees (rosbief, braadstuk, rollades).

• Tijdens de bereiding moet de ovendeur dicht blijven.

• Giet bij het braden van vlees een beetje water in de opvangbak op de eerste steunhoogte om rookvorming en vetspatten zoveel mogelijk te voorkomen.

• Het is raadzaam het vlees tijdens de bereiding regelmatig om te draaien.

• Voor het ontdooien van voedingsmiddelen bij kamertemperatuur.

• Laat het voedingsmiddel in zijn verpakking zitten om uitdrogen te voorkomen.

5019 310 01072

GB FR NL ES IT

GERECHT

Lamsvlees/kalfsvlees/rundvlees/varkensvlees

Kip/ konijn/eend

Kalkoen/gans

Vis

Gevulde tomaten en paprika/aardappelen in de oven

Luchtig gebak

Taarten met vulling

Functie

Steunhoogte

(vanaf bodem)

2

2

2

2

2

Koekjes

Lasagna

Brood/pizza

Toast

Schnitzels/worstjes/spiezen

Gegratineerde groenten

1/2 kip

Hele kip

Rosbief

Rollade

2

2

2

2

2

3/4

3/4

3

3

2/3

2

2/3

Vis (heel) 3

Opmerking: temperaturen en bereidingstijden gelden voor ongeveer 4 porties.

Temperatuur

(°C)

190-210

190-200

190-200

180-200

180-200

170-180

180-200

170-180

190-200

200-225

250

250

250

250

200-225

200-250

200-225

190-200

Bereidingstijd

(min).

90-110

65-85

140-180

50-60

50-60

45-55

60-90

35-45

45-55

40-50/15-18

1,5-2,5

35-45

5-8

40-50

55-65

35-45

60-70

40-50

GEBRUIKSAANWIJZINGEN VOOR DE ELEKTRONISCHE TIMER

Elektronische timer

Kookwekker Kinderbeveiliging

Display

Knop voor selectie van functies

Programmeertoets: (“set”)

Bevestigingstoets (“ok”)

Wijzigingstoetsen tijdswaarden ( “-” “+” )

Thermostaatknop

Temperatuurlampje Bereidingsduur Tijdstip einde bereiding

Inschakeling van de oven

Nadat de oven voor het eerst is aangesloten op het elektriciteitsnet of na een stroomuitval verschijnt er op het display

12:00

”.

Instelling en wijziging van de klok:

1.

Druk op de toets “ok”. De tijd op het display knippert.

2.

Druk op de toets “-” of “+” om het uur in te stellen.

3.

Druk op “ok” en “-” of “+” om de minuten in te stellen.

4.

Druk op de toets “ok” om te bevestigen.

Wijzigen van de tijd:

Houd de toets “ok” 2 sec. ingedrukt totdat de tijd op het display knippert. Herhaal de bovenstaande handelingen.

Instelling bereidingsfunctie:

1.

Draai de knop

op de gewenste functie.

2.

Draai de knop

om de temperatuur in te stellen.

3.

Bevestig door op de toets “ok” te drukken; de oven treedt in werking. Het indicatielampje bij gaat uit zodra de ingestelde temperatuur bereikt is.

Om de temperatuur te veranderen:

1.

Draai de knop

en stel de nieuwe gewenste temperatuur in.

Waarschuwing:

Om een willekeurige instelling te annuleren draait u de knop schakelen en de eerder ingestelde functies te behouden.

op “0” . Anders drukt u op “ok” om de oven uit te

Instelling van de bereidingsduur:

Stel de bereidingsduur in (beschikbaar voor alle functies, behalve van de speciale functies) om de oven voor een bepaalde tijdsduur te starten. Aan het eind van de ingestelde tijd gaat de oven automatisch uit. De bereidingsduur kan maximaal worden geprogrammeerd op 6 uur.

1.

Stel de functie en de temperatuur in (zie het hoofdstuk: “Instelling bereidingsfunctie”) tot aan punt 2 zonder te bevestigen met de toets “ok”.

2.

Druk op de toets “set” (op het display gaat de indicatie branden ter hoogte van het symbool voor de bereidingsduur

) en selecteer binnen 8 min. de gewenste bereidingsduur door op de toetsen “-” of “+” te drukken.

3.

Bevestig door op de toets “ok” te drukken; de oven treedt in werking en op het display verschijnt de tijd die nog resteert tot het einde van de bereiding.

4.

Om de eerder ingestelde temperatuur te wijzigen draait u de knop

Na 5 seconden verschijnt de resterende tijd weer.

.

Op het display verschijnt :

Bij het verstrijken van de eerder ingestelde tijd verschijnt op het display en klinkt er een geluidssignaal.

De oven gaat automatisch uit.

De bereidingsduur kan met de toetsen “-” “+” worden gewijzigd. Ga naar punt 3 van hoofdstuk “Instelling van de bereidingsduur”.

1.

Draai de knop

op “0”

Op het display verschijnt weer de tijd van de dag.

Om de bereidingsduur te verlengen gebruikt u de toets “-” of “+” .

Programmeren van het einde van de bereidingstijd

Hiermee kan van te voren het tijdstip voor het einde van de bereiding worden ingesteld. De tijd kan maximaal worden geprogrammeerd op 23 uur en 59 minuten.

1.

Volg de punten 1 en 2 van hoofdstuk “Instelling van de bereidingsduur”

2.

Druk op de toets “set” om het tijdstip van het einde van de bereidingsduur in te stellen: het indicatielampje gaat branden ter hoogte van het symbool .

3.

Stel het tijdstip van het einde van de bereidingsduur in met de toetsen “-” “+” .

4.

Druk op “ok” om het tijdstip voor het einde van de bereiding in te stellen.

De oven treedt automatisch in werking op het tijdstip voor het einde van de bereiding minus de bereidingsduur: op het display gaan de indicatielampjes boven de symbolen branden.

Kookwekker

De kookwekker kan alleen worden gebruikt als de oven niet in werking is, en er kan een tijd van hoogstens 6 uur op worden ingesteld.

Om de kookwekker in te stellen:

1.

Houd de knop

op “0” . Op het display verschijnt de tijd van de dag.

2.

Druk op de toets “set”. het indicatielampje gaat branden ter hoogte van het symbool .

Bedien de toetsen “-” of “+” om de gewenste tijd in te stellen.

3.

Druk op de toets “ok” om de instelling te bevestigen.

Bij het verstrijken van de ingestelde tijd: klinkt er een geluidssignaal en knippert er op het display .

Druk op de toets "ok": het geluidssignaal stopt. Op het display verschijnt weer de tijd van de dag.

Kinderbeveiliging :

1.

Met de knoppen

en

op “ 0 ” houdt u de toetsen “ok” en - tegelijkertijd 3 sec. ingedrukt. het indicatielampje gaat branden ter hoogte van het symbool .

2.

Na de activering van de beveiliging kan de ovenfunctie niet meer worden gebruikt.

3.

Herhaal de handelingen onder punt 1 om de beveiliging uit te schakelen.

advertisement

Related manuals

advertisement