HOTPOINT/ARISTON BF 901 E AA Freezer Programmakaart


Add to my manuals
1 Pages

advertisement

HOTPOINT/ARISTON BF 901 E AA Freezer Programmakaart | Manualzz

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

C

D

E

A

B

Diepvriescompartiment

A. Bedieningspaneel

B. Bovenste lade (gedeelte voor invriezen)

C. Middelste en onderste lade (gedeelte voor opslag van ingevroren en diepgevroren etenswaar)

D. Typeplaatje (aan de zijkant van de lade)

E. Bakje voor ijsblokjes (indien bijgeleverd)

Snelvriezen

Om het compartiment snel of 24 uur vóór het plaatsen van grote hoeveelheden in te vriezen vers voedsel te bevriezen de "Snelvries"-functie activeren door herhaaldelijk de toets

'Temperatuur' in te drukken totdat de 3 indicatorlampjes knipperen en daarna blijven branden.

De functie wordt automatisch na 60 uur uitgeschakeld en de temperatuurinstelling keert terug naar de waarde vóór activering van de functie. Om de functie handmatig uit te schakelen opnieuw de toets "Temperatuur" indrukken.

Opmerking: Het in te vriezen voedsel mag niet in aanraking komen met voedsel dat al bevroren is.

Controlelampje temperatuuralarm

Aan/Stand-by

Druk 3 seconden hierop om het apparaat uit te schakelen. In Stand-by modus licht geen van de pictogrammen op het display op. Als u het product weer wilt inschakelen is een korte druk op de toets voldoende.

Opmerking: Het apparaat wordt op deze manier niet van de elektrische voeding afgekoppeld.

De ideale bewaartemperatuur voor voedsel is al vooringesteld in de fabriek.

Wat moet u doen als...

Het bedieningspaneel is uitgeschakeld, het apparaat werkt niet.

Mogelijke oorzaken:

Het apparaat kan in de uit-modus staan.

Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.

De temperatuur binnenin het compartiment is niet laag genoeg.

Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen')

De voorste rand van het apparaat, bij de afdichtingen van de deur, is heet.

Het rode pictogram knippert.

Dit is geen defect, het voorkomt condensatievorming.

Temperatuuralarm

De binnentemperatuur is hoger dan -12°C

Lees voor het gebruik van het apparaat ook de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.

De kenmerken, technische gegevens en afbeeldingen kunnen variëren, afhankelijk van het model.

Opmerking: Borrelende en sissende geluiden die worden veroorzaakt door het koelsysteem zijn normaal

GB NL FR DE IT

Temperatuur diepvriescompartiment

De drie groene lampjes duiden de ingestelde temperatuur van het vriescompartiment aan.

U kunt een andere temperatuur instellen met de toets "Temperatuur" .

De volgende instellingen zijn mogelijk:

Lampje aan Temperatuur instellen

Hoog (minst koud)

Gemiddeld hoog

Gemiddeld

Gemiddeld laag

Laag (koudst)

Snelvriezen

Oplossingen;:

Schakel het apparaat in met de toets Aan/Uit

Controleer of:

- er geen stroomstoring is

- de stekker goed in het stopcontact gestoken is en de dubbele polaire schakelaar (indien aanwezig) in de juiste stand staat (d.w.z. de schakelaar voorziet het apparaat van spanning)

- de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische systemen correct werken

- de voedingskabel niet is gebroken.

Controleer dat:

- de deuren goed sluiten

- het apparaat niet is geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron

- de ingestelde temperatuur voldoende is

- de luchtcirculatie via de ventilatieroosters op de onderkant van het apparaat niet belemmerd wordt

Geen ingrijpen vereist.

Houd de deur gesloten tot het alarm uitgeschakeld wordt.

NL

400010865189

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement