HOTPOINT/ARISTON BCB 7030 AA D F Fridge/freezer combination Programmakaart


Add to my manuals
1 Pages

advertisement

HOTPOINT/ARISTON BCB 7030 AA D F Fridge/freezer combination Programmakaart | Manualzz
A
BEKNOPTE
HANDLEIDING
A
B
C
D
E
A
B
N
C
O
F
D
G
E
H
F
I
G
L
H
B
M
C
M
D
E
N
NL
M
Aan/Stand-by
Druk de knop 3 seconden in om het apparaat uit te
schakelen (het bedieningspaneel en het lampje blijven
uitgeschakeld). Druk nogmaals kort op de toets om het
apparaat opnieuw in te schakelen.
N
O
Opmerking: Het apparaat wordt op deze manier niet
van de elektrische voeding afgekoppeld.
F
O
G
Functie Fast Cooling (snel koelen)
Schakel de functie Fast
Cooling (snel koelen) in door
herhaaldelijk te drukken
Temperatuur koelvak
De drie LED-controlelampjes duiden de ingestelde
temperatuur van het koelkastcompartiment aan.
Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met
H
I
L
knop tot de drie
op de
I
pictogrammen groen knipperen en blijven branden om
het koelvak snel te koelen of zes uur voordat een grote
L
hoeveelheid in te vriezen voedsel in het vriesvak wordt
Image 1
Image 4
Ventilator
1
2
3
gelegd.
De ventilator is vooraf ingesteld
De functie wordt automatisch uitgeschakeld na 30 uur
ON (AAN). Voer de volgende
Comparto Frigorifero
Compartoop
Frigorifero
Koelvak
en de temperatuur keert terug naar de vorige instelling
stappen uit om de ventilator in
Image
4
A. Ventilator en antibacterieel filter tegen
wanneer de functie wordt ingeschakeld.
uit antibatterico
te schakelen: eDruk
op de (a seconda del modello)
A. Ventola
e filtro antibatterico
e antiodore
(a seconda
A. Ventola e of
filtro
antiodore
onaangename
geuren (afhankelijk
van het
model) del modello)
Druk op de knop om de functie handmatig uit te schakelen.
lichtknopcon
(zieluce
afbeelding
2). Het
B.
Gruppo
termostato
con
luce
B.
Pannello
comandi
LED
Comparto Frigorifero
B. Bedieningspaneel
met LED-lampjes
Opmerking: breng in te vriezen voedsel niet in contact
lampje
wordt
uitgeschakeld.
Houd de lichtknop en de
knop ingedrukt (zie afbeelding
C. Ripiani
C. Ripiani
Schappen
met ander reeds ingevroren voedsel.
3). Het lampje
knippert
eenmaal
nadat de ventilator is uitgeschakeld (OFF) of het knippert
di
copertura
cassetto
frutta
e
verdura
D.
Piano
di
copertura
cassetto
frutta
e
verdura
D. Piano
Afdekking
groenteen
fruitlade
A. Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
driemaal
nadat de ventilator is ingeschakeld (ON). Als de omgevingstemperatuur hoger
De onderste lade kan worden verwijderd en het voedsel
E. Cassetto
frutta
ecomandi
verdura con luce LED
E. Cassetto frutta
e verdura
Groenteen fruitlade
B. Pannello
is dan 27 °C
of waterdruppels
aanwezig
op de glasplaten, dan moet de ventilator zijn
kan rechstreeks op de bodem van het vak worden F. Targhetta matricola
F. Targhetta
matricola
(posta
a
lato
del
cassetto
frutta
e
verdura)
(posta
a lato del cassetto
fruttazijn
e verdura)
F.
Typeplaatje
(aan
de
zijkant
van
de
crisperlade)
C. Ripiani
geplaatst om de koelsnelheid te maximaliseren. M. Balconciniingeschakeld om te zorgen voor een goede voedselconservering. Door het uitschakelen
M. Balconcini
Deurvakken
D. Piano di copertura cassetto frutta e verdura
van de(se
ventilator
kan een optimaal energieverbruik worden verkregen.
in dotazione)
N. Fermabottiglie
in dotazione)
N. Fermabottiglie
Flessenhouder
(indien
E. Cassetto(se
frutta
eaanwezig)
verdura
bottiglie
O.
Balconcino
bottiglie
O. Balconcino
Flessenvak
F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
M. Balconcini
Zonakoude
meno fredda
zone
N.Minst
Fermabottiglie
(se in dotazione)
Zona intermedia
zone
O.Medium
Balconcino
bottiglie
Zona piùzone
fredda
Koudste
Zona frutta
verdura
Groentenene meno
fruitzone
Zona
fredda
Zona intermedia
Wat moet u doen als...
Het bedieningspaneel is uitgeschakeld, het apparaat
werkt niet.
Diepvriescompartiment
Comparto Congelatore
Zona più fredda
G. Bovenste lade (gedeelte
voor
invriezen)
Zona frutta
e verdura
H. Middelste en onderste lade
G. Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
(gedeelte voor opslag van ingevroren en
H. Cassetto
centrale (zona
di conservazione alimenti congelati
surgelati) werkt niet.
Comparto
Congelatore
Heteinterieurlampje
diepgevroren
etenswaar)
I. Cassetto inferiore (zona di congelamento)
I. Middelste en onderste lade
L. Contenitore
cubetti
ghiaccio
(se in
interieurlampje
knippert.
G. Cassetto
superiore
didotazione)
conservazione
alimentiHetcongelati
e surgelati)
(gedeelte
voor opslag
van (zona
ingevroren
en
H. Cassettoetenswaar)
centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
diepgevroren
I. Cassetto inferiore
(zona di congelamento)
L. IJsblokjesbakje
(indien aanwezig)
L. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)
Opmerking: Alle laden, deurvakken en schappen
kunnen worden verwijderd.
De ideale temperaturen voor de opslag van etenswaren
zijn reeds in de fabriek ingesteld.
Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt.
Specificaties, technische gegevens en afbeeldingen
kunnen per model verschillen.
Zona meno fredda
Mogelijke oorzaken:
Zona intermedia
Er kan een probleem zijn met
de
stroomtoevoer
Zona più fredda naar het apparaat zijn.
Zona frutta e verdura
Comparto Congelatore
Het apparaat kan in de stand Aan/stand-by staan.
behulp van de toets
.
De volgende instellingen zijn mogelijk:
LED's branden
Temperatuur instellen
Hoog (minder koud)
Gemiddeld hoog
Gemiddeld
Gemiddeld laag
Laag (kouder)
Snel koelen
Oplossingen:
Ga na of:
- er geen stroomstoring is
-de stekker correct in het stopcontact is gestoken en een eventuele bipolaire voedingsschakelaar in de correcte stand staat (voor
voedingsspanning naar het apparaat)
- de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische systemen correct werken
- de voedingskabel niet is gebroken.
Schakel het apparaat in door kortstondig op de knop te drukken (zie de functie Aan/Stand-by).
G. Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
Het lampjeH.moet
mogelijk vervangen
Cassetto
centraleworden.
(zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
Neem contact op met een erkend Servicecentrum.
Storing vanI. een
technischeinferiore
component.(zona di congelamento)
Cassetto
DeuralarmL.actief.
Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)
Het alarm wordt geactiveerd wanneer de deur van het koelkastcompartiment langere tijd open blijft.
Sluit de koelkastdeur om het alarm te stoppen.
Controleer of het lampje werkt door de deur weer te openen.
De temperatuur binnenin de compartimenten is niet
laag genoeg.
Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').
Ga na of:
- de deuren goed sluiten
- het apparaat niet is geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron
- de ingestelde temperatuur voldoende is
- de circulatie van lucht door de ventilatieroosters onderin het apparaat niet belemmerd wordt (zie de installatiehandleiding).
Er bevindt zich water onderin het
koelkastcompartiment.
De afvoer voor dooiwater is geblokkeerd.
Reinig de afvoer voor ontdooiwater (zie het gedeelte Onderhoud en reinigen van het apparaat in de gebruiksaanwijzing).
Overmatige hoeveelheid ijs in het
diepvriescompartiment.
De deur van het diepvriescompartiment is niet goed gesloten.
- Ontdooi het diepvriescompartiment.
- Ga na of het apparaat correct geïnstalleerd is.
- Ga na of niets verhindert dat de deur goed sluit.
De voorste rand van het apparaat, bij de afdichtingen
van de deur, is heet.
Dit is geen defect. Hierdoor wordt de vorming van condens voorkomen.
Een oplossing is niet nodig.
Een of meer groene symbolen knipperen voortdurend en Storingsalarm
de ingestelde temperatuur kan niet worden gewijzigd.
Het alarm duidt een storing in een technische component aan.
De temperatuur van het koelvak is te laag.
- De ingestelde temperatuur is te laag.
- Er is mogelijk een grote hoeveelheid verse etenswaar in het diepvriescompartiment geplaatst.
Neem contact op met een erkend Servicecentrum.
- Probeer een minder lage temperatuur in te stellen.
- Als verse etenswaar in het diepvriescompartiment geplaatst is, wacht dan tot de etenswaar volledig ingevroren is.
Opmerking: sommige geluiden, zoals bubbelen en sissen, veroorzaakt door het koelsysteem, zijn normaal.
NL
400011103529

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement