Bauknecht GCIK 6421/1 IN Dishwasher Programmakaart

Add to My manuals
4 Pages

advertisement

Bauknecht GCIK 6421/1 IN Dishwasher Programmakaart | Manualzz

4NL96011.fm Page 1 Tuesday, October 7, 2003 5:44 PM

Wij raden u aan voor het gebruik van de afwasmachine de montage- en gebruiksaanwijzingen te lezen!

GCIK 6421

Beknopte handleiding

NL

Toets “Start/Pauze”

Druk op de toets om de vaatwasmachine aan te zetten.

Het controlelampje On/Off gaat aan en het display toont het laatst geselecteerde programma.

Extra functies

Display

Het display geeft alle informatie met betrekking tot de geprogrammeerde functies weer.

Drukknop voor programmaselectie

De knop indrukken en draaien om het gewenste programma te selecteren.

Nadat de keuze is gemaakt, verschijnt op het display het referentienummer (p1...p4) van het betreffende programma.

Toets Start

Druk de toets in om de wascyclus te starten en houd hem ingedrukt tot u een geluidssignaal hoort ter bevestiging van het begin van de cyclus. Op het display wordt aangegeven hoe lang de wascyclus ongeveer zal duren.

Indicatoren

Voeg spoelglansmiddel toe

Voeg regenereerzout toe.

Voeg het zout pas vlak voor de start van een wasprogramma toe.

Programmatabel

Afwasmiddel

2)

Verbruik

3)

Programma’s

Tips voor het laden van de afwasmachine

A B Liter kWh Minuten

P1

P2

P3

P4

Voorspoelen koud

Delicaat

Eco

1)

Intensief

45°C

55°C

70°C

Vaat die later gewassen moet worden.

Licht vervuild, zonder opgedroogde resten.

Licht vervuild, met opgedroogde resten.

Aanbevolen programma voor sterk vervuilde vaat, met name geschikt voor pannen en koekenpannen.

1) Programma voor het typeplaatje met de energiegegevens conform de richtlijn EN 50242;

2) Zie “Gebruik van het apparaat”;

-

X

X

X

-

-

-

X

5,0

12,0

13,0

20,0

0,02

0,90

1,01

1,48

9

79

160

125

3) De gegevens over de programma's zijn verkregen in overeenstemming met de Europese Norm EN 50242.

De gegevens kunnen verschillen naar gelang, bijvoorbeeld, de grootte van de lading, een andere temperatuur - hoger of lager dan 15°C -, de hardheid van het water en de voedingsspanning, etc.

5019 496 96011

(Technische wijzigingen voorbehouden)

Black process 45.0° 100.0 LPI

4NL96011.fm Page 2 Tuesday, October 7, 2003 5:44 PM

Gebruik van het apparaat

Zie voor nadere details de afzonderlijke hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing.

Sluit de deur Druk op de toets Start/Pauze .

B

A

C

Het doseerbakje van het afwasmiddel vullen

Groot vak A:

Klein vakje B:

Controleer het spoelglansmiddel

Controleer het regenereerzout

Mechanische indicator C .

Elektrisch controlelampje op het bedieningspaneel

(indien aanwezig).

Alleen als er een onthardingssysteem aanwezig is.

Mechanische indicator D .

Elektrisch controlelampje op het bedieningspaneel

(indien aanwezig).

D

Zie de instructies voor het laden van de afwasmachine.

Vul de korven

Selecteer het programma

Selecteer de extra functies

Druk op de toets Start om het programma te starten

Druk op de knop en draai hem om het programma te selecteren.

Indien nodig (indien aanwezig).

Het corresponderende lampje gaat branden.

“Annuleren” “Lopende programma wijzigen”

Druk op de toets “Start” en houd hem ingedrukt tot op het display het nummer (P1, P2...) van het lopende programma wordt weergegeven.

Druk tegelijkertijd op de toetsen “Start” en

“Startselectie”. Op het display verschijnt “P-” en het programma wordt beëindigd.

Druk op de toets “Start” en houd hem ingedrukt tot op het display het nummer (P1, P2...) van het lopende programma wordt weergegeven.

Selecteer en start het programma zoals hiervoor is beschreven.

Open de waterkraan, sluit de deur

Zet het apparaat uit

Draai de kraan dicht

en laad de kroven uit

- Open de deur alleen als dat noodzakelijk is (let op: er kan stoom uit komen).

- Als het apparaat vóór de benodigde tijd uitgeschakeld wordt en vervolgens opnieuw gestart wordt, zal het programma verder gaan waar het onderbroken werd.

Druk op de toets Start/Pauze om het apparaat uit te schakelen. Alle lampjes en het display gaan uit.

Waarschuwing: bij het openen van de deur komt er stoom uit het apparaat.

Laad het apparaat uit door met de onderste korf te beginnen.

Black process 45.0° 100.0 LPI

4NL96011.fm Page 3 Tuesday, October 7, 2003 5:44 PM

Aanwijzingen voor het laden van de afwasmachine en de bij de korven geleverde accessoires

afhankelijk van het model afwasmachine

Bovenste korf:

Vaatrekken (A):

Afhankelijk van de positie: rechtop of omlaag gezet.

Lang keukengereedschap, kopjes en glazen. Glazen moeten naast de korf of op de rekken worden gezet.

Lange en smalle voorwerpen moeten in het midden van de korf of van de rekken worden gelegd.

Lang keukengerei (bijv. vleesvorken, messen) moeten met de punt naar het apparaat toe worden geplaatst.

A

Instelling van de hoogte van de korf:

Maak de vergrendelingen ( B ) van de beide glijgeleiders los.

Trek de korf naar buiten.

Plaats de korf terug op de gewenste hoogte.

Sluit de vergrendelingen weer ( B ).

De zijkanten van de korf moeten zich op dezelfde hoogte bevinden.

B

A

A

A

B

Onderste korf:

Afhankelijk van het model met verplaatsbare of vaste bordenrekken.

Bestekkorf:

Enkele modellen zijn voorzien van een roosterelement ( C ) dat op de bestekkorf kan worden geplaatst.

Voorwerpen waaraan u zich zou kunnen verwonden moeten met de punt omlaag in de korf worden gezet.

C

C C C

Gebruik uitsluitend vaatwerk dat geschikt is voor afwasmachines. Was geen vaat af in de afwasmachine die daar niet geschikt voor is, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van hout, aluminium, plastic keukengerei, tin, gedecoreerd servies (niet geglazuurd), zilveren bestek.

Black process 45.0° 100.0 LPI

4NL96011.fm Page 4 Tuesday, October 7, 2003 5:44 PM

Wat moet u in de volgende gevallen doen...

Mocht de afwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de Servicedienst (* zie ook het betreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzingen).

Probleem

Als de vaat niet helemaal droog is

Oorzaak Oplossing

Het apparaat werkt niet

• Er wordt geen water aangevoerd. • Draai de waterkraan open.

• De machine laadt niet voldoende water.

• De stroom is uitgevallen.

• Reinig het ingangsfilter op de waterkraan.

• Controleer of de toevoerslang niet gevouwen is.

• Steek de stekker in het stopcontact.

• Open de deur.

• Sluit de deur.

• Controleer de zekering in uw huis.

• Onvoldoende spoelglansmiddel.

• Verhoog de dosis *.

Als de vaat niet perfect schoon is

• Er blijft water in de holtes achter. • Zet het vaatwerk schuin.

• De waterstraal bereikt het vaatwerk niet goed.

• Plaats het vaatwerk zo dat het elkaar niet raakt.

Zet vaatwerk met holle oppervlakken omgekeerd in de machine.

• Onvoldoende afwasmiddel.

• Er is een verkeerd programma ingesteld.

• Doseer het afwasmiddel op basis van de aanwijzingen van de fabrikant.

• Selecteer een afwasprogramma met een hogere intensiteit.

• De sproeiarmen zijn geblokkeerd. • De sproeiarmen moeten ongehinderd kunnen draaien.

• De gaten van de sproeiarmen zijn verstopt.

• Verwijder de onzuiverheden die de waterstroom belemmeren *.

• Ongeschikt/oud afwasmiddel.

• Gebruik een merkproduct van goede kwaliteit.

Zanderige en korrelige resten

• De filters zijn verstopt.

De plastic delen verkleuren

• De filters zijn niet juist aangebracht.

• Tomaten-/wortelsap,...

• Controleer de filters regelmatig en reinig ze eventueel *.

• Breng het filter op de juiste wijze aan en bevestig het *.

• Gebruik, afhankelijk van het materiaal, zo nodig een afwasmiddel met een sterker bleekmiddel.

Aanslag op het vaatwerk

• afneembaar

• niet afneembaar

Doffe/matte glazen

• Strepen op vaatwerk/glazen.

• Verhoog de dosis spoelglansmiddel *.

• Zoutlaag op het vaatwerk/glazen. • Sluit het deksel van het zoutreservoir goed *.

• Het water wordt onvoldoende onthard, kalkvlekken.

• Verander de instelling van de knop voor de waterhardheid en voeg indien nodig zout toe *.

• Niet afwasbaar in de afwasmachine.

• Gebruik geschikte glazen.

Roest op het bestek • Het bestek is niet van roestvrij staal. • Gebruik geschikt bestek.

Als de storing na bovengenoemde controles niet verdwijnt of terugkeert, schakel het apparaat dan uit, draai de waterkraan dicht en neem contact op met de Servicedienst (zie de garantie).

Controleer of u over de volgende gegevens beschikt voordat u contact opneemt met de Servicedienst:

• Het type storing.

• Type en model van het apparaat.

• Het servicenummer, oftewel het nummer op het typeplaatje van de Servicedienst aan de binnenkant van de deur rechts.

Black process 45.0° 100.0 LPI

advertisement

Related manuals

advertisement