Nokia 6.2 Panduan pengguna

Nokia 6.2 Panduan pengguna | Manualzz
Nokia 6.2
Panduan pengguna
Isu 2020-12-01 ms-MY
Nokia 6.2 Panduan pengguna
1
Perihal panduan pengguna ini
Penting: Untuk mendapatkan maklumat penting tentang keselamatan penggunaan peranti
dan bateri anda, baca maklumat “Untuk keselamatan anda” dan “Keselamatan Produk”
dalam panduan pengguna yang dicetak, atau du www.nokia.com/support sebelum anda
menggunakan peranti. Untuk mengetahui cara mula menggunakan peranti baru anda, baca
panduan pengguna dicetak.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
2
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Indeks
1 Perihal panduan pengguna ini
2
2 Indeks
3
3 Bermula
6
Pastikan telefon anda terkini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Kekunci dan bahagian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Masukkan SIM dan kad memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Caskan telefon anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Hidupkan dan sediakan telefon anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Tetapan Dwi SIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Kunci atau buka kunci telefon anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Gunakan skrin sentuh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
4 Asas
15
Peribadikan telefon anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Pemberitahuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Kawal kelantangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Radio FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Pembetulan teks automatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Pembantu Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Tangkapan skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Hayat bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Keterlihatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
5 Sambungkan dengan rakan dan keluarga anda
21
Panggilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Kenalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Hantar mesej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Mel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Mari bersosial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
3
Nokia 6.2 Panduan pengguna
6 Kamera
24
Asas kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Rakam video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Guna kamera anda seperti profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Simpan foto anda dan video ke kad memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Foto dan video anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
7 Internet dan sambungan
29
Aktifkan Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Gunakan sambungan data mudah alih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Layari web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
NFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
VPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
8 Aturkan hari anda
36
Tarikh dan masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Jam penggera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Kalendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
9 Peta
38
Cari tempat dan dapatkan arah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
Muat turun dan kemas kini peta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
Gunakan perkhidmatan lokasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
10 Apl, kemas kini dan sandaran
41
Dapatkan apl daripada Google Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Kemas kini perisian telefon anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Sandarkan data anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Pulihkan tetapan asal dan keluarkan kandungan peribadi daripada telefon anda . . . . .
42
Storan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
4
Nokia 6.2 Panduan pengguna
11 Lindungi telefon anda
44
Lindungi telefon anda dengan kunci skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Lindungi telefon anda dengan cap jari anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Lindungi telefon anda dengan muka anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Tukar kod PIN SIM anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Kod akses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
12 Maklumat produk dan keselamatan
48
Untuk keselamatan anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Perkhidmatan dan kos rangkaian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Panggilan kecemasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Menjaga peranti anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Kitar semula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Simbol tong beroda yang berpangkah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Maklumat bateri dan pengecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
Kanak-kanak kecil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Peranti perubatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Peranti perubatan yang diimplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Pendengaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
Lindungi peranti anda daripada kandungan yang berbahaya . . . . . . . . . . . . . . . .
56
Kenderaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
Persekitaran yang berpotensi meletup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
Maklumat pensijilan (SAR)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
Tentang Pengurusan Hak Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Hak cipta dan notis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
5
Nokia 6.2 Panduan pengguna
3
Bermula
PASTIKAN TELEFON ANDA TERKINI
Perisian telefon anda
Pastikan telefon anda terkini dan terima kemas kini perisian yang tersedia bagi mendapatkan
ciri baharu dan dipertingkat untuk telefon anda. Prestasi telefon anda boleh ditingkatkan
dengan mengemas kini perisiannya.
KEKUNCI DAN BAHAGIAN
Terokai kekunci dan bahagian telefon baharu anda.
Telefon anda
Panduan pengguna ini berkenaan bagi model-model berikut: TA-1198, TA-1200, TA-1187 dan
TA-1201.
1. Pengesan cap jari
4. Denyar
2. Kamera
5. Slot SIM dan kad memori
3. Mikrofon
6. Pembantu Google/kekunci Carian Google1
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
6
Nokia 6.2 Panduan pengguna
7. Kamera depan
11. Kekunci Kuasa/Kunci
8. Alat cuping telinga
12. Penyambung USB
9. Penyambung set kepala
13. Mikrofon
10. Kekunci kelantangan
14. Pembesar suara
Sesetengah aksesori yang dinyatakan dalam panduan pengguna ini, seperti pengecas, set
kepala atau kabel data, mungkin dijual secara berasingan.
Penting: Skrin dan penutup belakang peranti diperbuat daripada kaca. Kaca ini boleh pecah
jika peranti terjatuh di atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika
kacan pecah, jangan sentuh bahagian kaca peranti tersebut atau cuba mengeluarkan kaca
yang pecah daripada peranti. Berhenti menggunakan peranti sehingga kaca digantikan oleh
kakitangan perkhidmatan yang dibenarkan.
Bahagian dan penyambung, magnet
Jangan sambungkan ke produk yang mencipta isyarat output, kerana ini boleh merosakkan
peranti. Jangan sambungkan mana-mana sumber voltan ke penyambung audio. Jika anda
menyambung peranti luaran atau set kepala, selain daripada yang dibenarkan untuk digunakan
dengan peranti ini, kepada penyambung audio, beri perhatian yang khusus terhadap tahap
kelantangan.
Sebahagian peranti ini adalah bermagnet. Bahan berlogam mungkin akan tertarik kepada
peranti. Jangan letakkan kad kredit atau kad jaluran bermagnet yang lain berdekatan dengan
peranti untuk tempoh berpanjangan kerana kad mungkin rosak.
1
Pembantu Google boleh didapati di pasaran dan dalam bahasa terpilih. Di mana-mana
tidak tersedia, Pembantu Google diganti dengan Carian Google. Semak ketersediaan di
https://support.google.com/assistant.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
7
Nokia 6.2 Panduan pengguna
MASUKKAN SIM DAN KAD MEMORI
Masukkan SIM dan kad memori
1. Buka dulang SIM dan kad memori: tolak pin pembuka dulang ke dalam lubang dulang dan
luncurkan dulang keluar. Hanya guna pin pembuka dulang yang disediakan dalam pakej
jualan. Pin pembuka dulang lain mungkin memudaratkan peranti.
2. Masukkan SIM nano dalam slot 1 pada dulang, dengan kawasan sentuhan menghadap ke
bawah. Jika anda mempunyai telefon dwi SIM, longsorkan SIM kedua anda ke dalam slot 2
dengan kawasan sentuhan menghadap ke bawah.
3. Letakkan kad memori dalam slot kad memori.
4. Luncurkan dulang ke dalam kembali.1
Hanya gunakan kad memori yang serasi dan diluluskan untuk digunakan dengan peranti ini.
Kad yang tidak serasi boleh merosakkan kad dan peranti serta merosakkan data yang disimpan
pada kad.
Penting: Jangan keluarkan kad memori apabila apl menggunakan kad tersebut. Berbuat
demikian boleh merosakkan kad memori dan peranti serta merosakkan data yang disimpan
pada kad.
__Petua:__Gunakan kad memori microSD sehingga 512 GB yang pantas daripada pengilang
yang terkenal.
1
Hanya gunakan kad SIM nano yang asli. Penggunaan kad SIM yang tidak serasi boleh merosakkan kad
atau peranti dan boleh merosakkan data yang disimpan pada kad.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
8
Nokia 6.2 Panduan pengguna
CASKAN TELEFON ANDA
Caskan bateri
1. Masukkan palam pengecas yang serasi ke dalam salur keluar dinding.
2. Menyambung kabel ke telefon anda.
Telefon anda menyokong kabel USB C. Anda juga boleh mengecas telefon anda dengan
komputer menggunakan kabel USB, tetapi ini mungkin mengambil masa yang lebih lama.
Jika bateri dinyahcas sepenuhnya, beberapa minit mungkin diperlukan sebelum penunjuk
pengecasan dipaparkan.
HIDUPKAN DAN SEDIAKAN TELEFON ANDA
Apabila anda menghidupkan telefon anda buat kali pertama, telefon anda membimbing anda
untuk menyediakan sambungan rangkaian anda dan tetapan telefon.
Hidupkan telefon anda
1. Untuk menghidupkan telefon anda, tekan dan tahan kekunci kuasa sehingga telefon
bergetar.
2. Apabila telefon dihidupkan, pilih bahasa dan kawasan anda.
3. Ikut arahan yang ditunjukkan pada telefon anda.
Pindahkan data daripada telefon anda sebelum ini
Anda boleh memindahkan data daripada telefon lama kepada telefon baharu menggunakan
akaun Google anda
Untuk menyandarkan data pada telefon lama anda ke akaun Google anda, rujuk panduan
pengguna telefon lama anda.
1. Ketik Tetapan > Akaun > Tambah akaun > Google .
2. Pilih data yang mana yang anda mahu pulihkan pada telefon baharu anda. Penyegerakan
akan bermula secara automatik sebaik sahaja telefon anda disambungkan ke internet.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
9
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Pulihkan tetapan apl daripada telefon Android™ anda yang sebelum ini
Sekiranya telefon anda sebelum ini adalah Android, dan sandaran ke akaun Google didayakan
padanya, anda boleh memulihkan tetapan apl anda dan kata laluan Wi-Fi.
1. Ketik Tetapan > Sistem > Lanjutan > Sandaran .
2. Tukar Sandarkan ke Google Drive kepada Dihidupkan .
TETAPAN DWI SIM
Jika anda mempunyai model dwi SIM, anda boleh memiliki 2 SIM dalam telefon anda, sebagai
contoh, satu untuk kerja anda dan satu untuk kegunaan peribadi anda.
Pilih SIM yang mana untuk digunakan
Apabila, sebagai contoh, membuat panggilan, anda boleh memilih SIM yang mana untuk
digunakan dengan mengetik butang SIM 1 atau SIM 2 yang berpadanan selepas anda mendail
nombornya.
Telefon anda menunjukkan status rangkaian untuk kedua-dua SIM secara berasingan. Keduadua kad SIM tersedia pada masa yang sama apabila peranti tidak digunakan, tetapi sementara
satu kad SIM adalah aktif, apabila, sebagai contoh, membuat panggilan, yang lain mungkin tidak
tersedia.
Uruskan SIM anda
Tidak mahu kerja mengganggu masa lapang anda? Atau adakah anda memiliki sambungan data
yang lebih murah pada satu SIM? Anda boleh memutuskan SIM mana yang anda mahu guna.
Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > Kad SIM .
Menamakan semula kad SIM
Ketik SIM yang anda mahu namakan semula dan taipkan nama yang anda mahu.
Pilih SIM yang mana untuk digunakan untuk panggilan atau sambungan data
Di bawah SIM yang diutamakan untuk , ketik tetapan yang anda mahu tukar dan pilih SIM
tersebut.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
10
Nokia 6.2 Panduan pengguna
KUNCI ATAU BUKA KUNCI TELEFON ANDA
Kuncikan telefon anda
Sekiranya anda mahu mengelakkan membuat panggilan secara tidak sengaja apabila telefon
anda berada dalam poket atau beg anda, anda boleh mengunci kekunci dan skrin anda.
Untuk mengunci kekunci dan skrin anda, tekan kekunci kuasa.
Buka kunci kekunci dan skrin
Tekan kekunci kuasa dan lungsur merentasi skrin. Jika diminta, berikan perakuan tambahan.
GUNAKAN SKRIN SENTUH
Penting: Elak daripada mencalarkan skrin sentuh. Jangan sekali-kali guna pen, pensel atau
objek tajam lain pada skrin sentuh.
Ketik dan tahan untuk menyeret item
Letakkan jari anda pada item selama beberapa saat, dan lungsurkan jari anda merentasi skrin.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
11
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Lungsur
Letakkan jari anda pada skrin dan lungsurkan jari anda dalam arah yang anda mahu.
Tatal menerusi senarai yang panjang atau menu
Lungsurkan jari anda dengan cepat dalam pergerakan membalik ke atas atau ke bawah, dan
angkat jari anda. Untuk menghentikan penatalan, ketik skrin.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
12
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Zum ke dalam atau ke luar
Letakkan 2 jari pada item, seperti peta, foto, atau laman web dan lungsurkan jari anda
berjauhan atau bersama.
Kunci arah skrin
Skrin berputar secara automatik apabila anda memusingkan telefon 90 darjah.
Untuk mengunci skrin dalam mod potret, lungsur ke bawah dari atas skrin dan ketik
Auto-putar .
Gunakan kekunci navigasi
• Untuk melihat semua apl anda, leret
kekunci utama ke atas � dan leret ke atas
sekali lagi.
• Untuk pergi ke skrin utama, ketik kekunci
utama. Apl yang anda telah buka kekal
terbuka dalam latar belakang.
• Untuk melihat apl yang anda telah buka,
leret kekunci utama ke atas .
• Untuk beralih kepada apl terbuka yang lain,
leret ke kanan.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
• Untuk menutup apl, leret ke atas.
• Untuk menutup semua apl yang terbuka,
leret ke kanan melalui semua aplikasi, dan
ketik KOSONGKAN SEMUA .
• Untuk kembali ke skrin sebelumnya yang
anda berada, ketik kekunci kembali �.
Telefon anda ingat semua apl dan laman
web yang anda lawati sejak kali terakhir
skrin anda dikunci.
13
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Paparan telefon anda
Adakah anda menonton video, foto, membaca buku dalam talian atau bermain permainan
menggunakan telefon anda? Untuk melihat skrin dengan lebih baik, beralih ke mod dinamik
untuk melaraskan warna, kontras, dan kecerahan secara automatik menurut penggunaan anda.
Ketik Tetapan > Paparan > Lanjutan > PureDisplay , dan hidupkan mod Dinamik .
Untuk memilih aplikasi guna mod dinamik, ketik Tetapan > Paparan > Lanjutan >
PureDisplay > mod Dinamik . Pilih mod, sebagai contoh, Foto dan dayakan aplikasi pada
senarai.
Jika anda ingin menambah baik kualiti warna pada skrin anda dalam keadaan kilat yang
mencabar, hidupkan imbangan putih auto .
Jika anda mahu melihat butiran lanjut pada skrin anda, hidupkan SDR kepada HDR (julat
dinamik standard kepada julat dinamik tinggi). Ini mengubah semua kandungan video SDR anda
menjadi kualiti HDR dalam masa nyata.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
14
Nokia 6.2 Panduan pengguna
4
Asas
PERIBADIKAN TELEFON ANDA
Ketahui cara untuk memperibadikan skrin utama dan cara untuk menukar nada dering.
Tukar hias latar anda
Ketik Tetapan > Paparan > Hias Latar .
Tukar nada dering telefon anda
1. Ketik Tetapan > Bunyi .
2. Ketik Nada dering telefon (SIM1) atau > Nada dering telefon (SIM2) untuk memilih nada
dering untuk SIM masing-masing.
Tukar bunyi pemberitahuan mesej anda
Ketik Tetapan > Bunyi > Bunyi pemberitahuan lalai .
PEMBERITAHUAN
Terus berhubung dengan apa yang berlaku pada telefon anda dengan pemberitahuan.
Gunakan panel pmberitahuan
Apabila anda menerima pemberitahuan yang baharu, seperti mesej atau panggilan terlepas,
ikon penunjuk muncul pada bar status pada bahagian atas skrin. Untuk melihat maklumat lanjut
mengenai pemberitahuan, seret bar status ke bawah. Untuk menutup pandangan ini, leret ke
atas pada skrin.
Untuk membuka panel pemberitahuan, seret bar status ke bawah. Untuk menutup panel
pemberitahuan, leret ke atas pada skrin.
Untuk menukar tetapan pemberitahuan pada apl, ketik Tetapan > Apl & pemberitahuan dan
ketik nama apl untuk membuka tetapan apl. Ketik Pemberitahuan . Anda boleh mematikan
atau menghidupkan pemberitahuan bagi setiap apl secara individu.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
15
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Petua: Untuk melihat titik pemberitahuan, ketik Tetapan > Apl & pemberitahuan >
Pemberitahuan dan tukar Benarkan titik pemberitahuan kepada hidup. Titik kecil akan
muncul pada ikon apl, jika anda ada pemberitahuan, tetapi belum membukannya lagi. Untuk
melihat pilihan yang tersedia, ketik dan tahan ikon. Anda boleh mengetik pemberitahuan
untuk membukanya, atau leret untuk mengabaikannya.
Petua: Untuk menetapkan kekunci kuasa/kunci untuk berkelip semasa anda menerima
makluman daripada aplikasi, ketik Tetapan > Apl & pemberitahuan > Lanjutan >
lampu Pemberitahuan . Kekunci kuasa/kunci akan berkelip apabila anda ada pemberitahuan,
tetapi belum membukannya lagi.
Gunakan ikon tetapan pantas
Untuk mengaktifkan ciri, ketik ikon tetapan pantas pada panel pemberitahuan. Untuk melihat
lebih banyak ikon, seret menu ke bawah.
Untuk mengatur semula ikon, ketik �, ketik dan tahan ikon dan kemudian seretkannya ke
lokasi yang lain.
KAWAL KELANTANGAN
Ubah kelantangan
Jika anda mempunyai masalah mendengar telefon anda berdering dalam persekitaran yang
bising, atau panggilan terlalu kuat, anda boleh mengubah kelantangan mengikut kesukaan anda
dengan menggunakan kekunci kelantangan di sebelah telefon anda.
Jangan sambungkan ke produk yang mencipta isyarat output, kerana ini boleh merosakkan
peranti. Jangan sambungkan mana-mana sumber voltan ke penyambung audio. Jika anda
menyambung peranti luaran atau set kepala, selain daripada yang dibenarkan untuk digunakan
dengan peranti ini, kepada penyambung audio, beri perhatian yang khusus terhadap tahap
kelantangan.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
16
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Ubah kelantangan untuk media dan apl
Tekan kekunci kelantangan di sebelah telefon anda untuk melihat bar status kelantangan, ketik
�, dan seret pelungsur pada bar kelantangan untuk media dan apl di sebelah kiri atau kanan.
Tetapkan telefon kepada senyap
Untuk menetapkan telefon kepada senyap, tekan kekunci kelantangan ke bawah, ketik � untuk
menetapkan telefon anda kepada getar sahaja dan ketik � untuk menetapkannya kepada
senyap.
Petua: Tidak mahu membiarkan telefon anda dalam mod senyap, tetapi tidak boleh menjawab
sekarang? Untuk menyenyapkan panggilan masuk, tekan kekunci kelantangan turun. Anda
juga boleh menetapkan telefon anda untuk membisukan nada dering apabila telefon diangkat:
ketik Tetapan > Sistem > Gestur > Senyapkan apabila diangkat , dan hidupkan.
Jika anda ingin menolak panggilan masuk dengan menterbalikkan telefon, ketik Tetapan >
Sistem > Gestur > Pusing untuk menolak panggilan , dan hidupkan.
RADIO FM
Untuk mendengar radio, anda perlu menyambungkan set kepala yang serasi ke telefon. Set
kepala tersebut bertindak sebagai antena.
Dengar radio FM
Setelah anda menyambungkan set kelapa, ketik Radio FM .
• Untuk menghidupkan radio, ketik �.
• Untuk menyimpan stesen radio, ketik �.
• Untuk mencari stesen radio ketik � >
Imbas .
• Untuk mendengar sesebuah stesen radio
menggunakan speaker telefon, ketik �.
Pastikan alat dengar disambungkan.
• Untuk beralih ke stesen lain, lungsurkan
baris frekuensi saluran kiri atau kanan.
• Untuk mematikan radio, ketik �.
Petua penyelesaian masalah: Jika radio tidak berfungsi, pastikan set kepala disambungkan
dengan betul.
PEMBETULAN TEKS AUTOMATIK
Ketahui cara untuk menulis teks dengan cepat dan dengan cekap menggunakan pembetulan
teks papan kekunci.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
17
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Gunakan cadangan perkataan papan kekunci
Telefon anda mencadangkan perkataan ketika anda menulis, untuk membantu anda menulis
dengan cepat dan lebih tepat. Cadangan perkataan mungkin tidak tersedia dalam semua
bahasa.
Apabila anda mula menulis perkataan, telefon anda mencadangkan perkataan yang mungkin.
Apabila perkataan yang anda mahu ditunjukkan dalam bar cadangan, pilih perkataan tersebut.
Untuk melihat lebih banyak cadangan, ketik dan tahan cadangan.
Petua: Jika perkataan yang dicadangkan ditandakan dengan huruf tebal, telefon anda
menggunakannya secara automatik untuk menggantikan perkataan yang anda tulis. Sekiranya
perkataan tersebut salah, ketik dan tahan perkataan itu untuk melihat beberapa cadangan
lain.
Jika anda tidak mahu papan kekunci mencadangkan perkataan semasa menaip, matikan
pembetulan teks. Ketik Tetapan > Sistem > Bahasa & input > Papan kekunci maya .
Pilih papan kekunci yang biasa anda gunakan. Ketik Pembetulan teks dan matikan kaedah
pembetulan teks yang anda tidak mahu gunakan.
Betulkan perkataan
Jika anda perhatikan bahawa anda telah mengeja perkataan dengan salah, ketik perkataan
untuk melihat cadangan untuk membetulkan perkataan tersebut.
Matikan penyemak ejaan
Ketik Tetapan > Sistem > Bahasa & input > Lanjutan > Penyemak ejaan dan matikan
Gunakan penyemak ejaan .
PEMBANTU GOOGLE
Pembantu Google boleh didapati di pasaran dan dalam bahasa terpilih sahaja. Di manamana tidak tersedia, Pembantu Google diganti dengan Carian Google. Semak ketersediaan
di https://support.google.com/assistant. Pembantu Google boleh membantu anda mencari
maklumat dalam talian, menterjemah perkataan dan ayat, membuat nota dan janji temu
kalendar. Anda boleh menggunakan Pembantu Google walaupun telefon anda dikunci. Walau
bagaimanapun, Pembantu Google meminta anda untuk membuka kunci telefon anda sebelum
mengakses data peribadi anda.
Guna kekunci Pembantu Google
Untuk mengakses perkhidmatan Pembantu Google, guna kekunci Pembantu Google pada sisi
telefon anda:
• Tekan kekunci tersebut sekali untuk memulakan Pembantu Google.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
18
Nokia 6.2 Panduan pengguna
• Tekan dan tahan kekunci tersebut untuk berbual dengan Pembantu Google. Tanya soalan
dan lepaskan kekunci tersebut. Anda melihat jawapan Pembantu Google pada paparan
telefon anda.
Jika negara atau rantau anda tidak menyokong Pembantu Google, anda masih boleh
menggunakan kekunci Pembantu Google:
• Tekan kekunci tersebut sekali untuk membuka Carian Google.
• Tekan dan tahan kekunci tersebut untuk menggunakan carian suara Google. Tanya soalan
dan lepaskan kekunci tersebut. Anda melihat jawapan Google pada paparan telefon anda.
Matikan kekunci Pembantu Google
Untuk mematikan kekunci Pembantu Google, ketik Tetapan > Google >
Carian, Pembantu & Suara > Pembantu Google . Di bahagian atas skrin, ketik Pembantu , pilih
peranti anda dan matikan Pembantu Google .
TANGKAPAN SKRIN
Ambil tangkapan skrin
Untuk mengambil tangkapan skrin, buka panel pemberitahuan dan seret bar status ke bawah.
Ketik Tangkapan skrin . Anda boleh melihat imej yang ditangkap dalam Foto .
Tidak mungkin untuk mendapatkan tangkapan skrin ketika menggunakan beberapa apl dan ciri.
HAYAT BATERI
Gunakan sepenuhnya telefon anda disamping mendapatkan hayat bateri anda yang diperlukan.
Terdapat langkah-langkah yang anda boleh ambil untuk menjimatkan kuasa pada telefon anda.
Panjangkan hayat bateri
Untuk menjimatkan kuasa:
1. Sentiasa cas bateri sepenuhnya.
2. Bisukan bunyi yang tidak diperlukan,
seperti bunyi sentuh. Ketik Tetapan
> Bunyi > Lanjutan dan di bawah
Bunyi dan getaran lain , pilih bunyi yang
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
ingin disimpan.
3. Gunakan fon kepala yang berwayar, dan
bukan pembesar suara.
4. Tetapkan skrin telefon untuk dimatikan
selepas masa yang singkat. Ketik Tetapan
19
Nokia 6.2 Panduan pengguna
> Paparan > Lanjutan > Tidur dan pilih
masanya.
5. Ketik Tetapan > Paparan >
Tahap kecerahan . Untuk melaraskan
kecerahan, seret gelangsar tahap
kecerahan. Pastikan bahawa
Kecerahan adaptif dinyahdayakan.
6. Hentikan apl daripada berjalan dalam latar
belakang: leret kekunci utama ke atas �
dan leret aplikasi yang anda ingin tutup ke
atas.
7. Dayakan Bateri Adaptif . Hadkan bateri
untuk aplikasi yang anda tidak kerap guna.
Pemberitahuan mungkin lewat untuk
aplikasi ini. Ketik Tetapan > Bateri >
Bateri Adaptif .
8. Hidupkan penjimat kuasa: ketik Tetapan
> Bateri > Penjimat bateri dan tukar
kepada Hidup .
9. Guna perkhidmatan lokasi mengikut
pilihan: matikan perkhidmatan lokasi
apabila anda tidak memerlukannya. Ketik
Tetapan > Keselamatan & Lokasi >
Lokasi , dan nyahdaya Guna lokasi .
10. Guna sambungan rangkaian mengikut
pilihan: hidupkan Bluetooth hanya apabila
diperlukan. Gunakan sambungan WiFi untuk menyambung ke internet,
dan bukan sambungan data mudah
alih. Hentikan telefon anda daripada
mengimbas rangkaian wayarles yang ada.
Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet
> Wi-Fi , dan nyahdaya Wi-Fi . Jika
anda mendengar muzik atau sebaliknya
menggunakan telefon anda, tetapi tidak
mahu membuat atau menerima panggilan,
hidupkan mod kapal terbang. Ketik
Tetapan > Rangkaian & Internet >
Mod Kapal terbang .
Mod Kapal terbang menutup sambungan ke rangkaian mudah alih dan menyahaktifkan ciri
wayarles peranti anda.
KETERLIHATAN
Anda boleh mengubah pelbagai tetapan untuk menjadikan penggunaan telefon anda lebih
mudah.
Meningkatkan atau mengurangkan saiz fon
Adakah anda mahu memiliki fon yang lebih besar pada telefon anda?
1. Ketik Tetapan > Kebolehcapaian .
2. Ketik Saiz fon . Untuk meningkatkan atau mengurangkan saiz fon, seret pelungsur tahap
saiz fon.
Meningkatkan atau mengurangkan saiz paparan
Adakah anda mahu membuat item pada skrin anda lebih kecil atau lebih besar?
1. Ketik Tetapan > Kebolehcapaian .
2. Ketik Saiz paparan dan untuk melaraskan saiz paparan, seret pelungsur tahap saiz paparan.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
20
Nokia 6.2 Panduan pengguna
5
Sambungkan dengan rakan dan keluarga anda
PANGGILAN
Buat panggilan
1. Ketik �.
2. Taipkan nombor atau ketik � dan pilih kenalan yang anda mahu hubungi.
3. Ketik �. Sekiranya anda mempunyai SIM kedua yang dimasukkan, ketik ikon yang sepadan
untuk membuat panggilan daripada SIM yang tertentu.
Jawab panggilan
Apabila telefon berdering, leret ke atas untuk menjawab.
Petua: Tidak mahu membiarkan telefon anda dalam mod senyap, tetapi tidak boleh menjawab
sekarang? Untuk menyenyapkan panggilan masuk, tekan kekunci kelantangan turun. Anda
juga boleh menetapkan telefon anda untuk membisukan nada dering apabila telefon diangkat:
ketik Tetapan > Sistem > Gestur > Senyapkan apabila diangkat , dan hidupkan.
Jika anda ingin menolak panggilan masuk dengan menterbalikkan telefon, ketik Tetapan >
Sistem > Gestur > Pusing untuk menolak panggilan , dan hidupkan.
Tolak panggilan
Untuk menolak panggilan, lungsur ke bawah.
KENALAN
Simpan dan atur nombor telefon rakan dan ahli keluarga anda.
Simpan kenalan daripada sejarah panggilan
1. Dalam Telefon , ketik � untuk melihat sejarah panggilan.
2. Ketik nombor yang anda mahu simpan.
3. Pilih jika anda mahu Cipta kenalan baharu atau Tambah pada kenalan .
4. Taipkan dalam maklumat kenalan dan ketik Simpan .
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
21
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Tambah kenalan
1. Ketik Kenalan > �.
2. Isikan maklumat.
3. Ketik Simpan .
Import atau eksport kenalan
Ketik Kenalan > � > � Tetapan > Import/eksport .
HANTAR MESEJ
Teruskan berhubung dengan rakan dan ahli keluarga anda melalui mesej teks.
Hantar mesej
1. Ketik Mesej .
2. Ketik Mulakan sembang .
3. Untuk menambah penerima, taipkan
nombor mereka dalam kotak penerima.
Untuk menambah kenalan, mula menaip
nama mereka dan ketik kenalan.
4. Untuk menambah penerima, ketik
Mulakan perbualan kumpulan . Selepas
memilih semua penerima, ketik �.
5. Tuliskan mesej anda dalam kotak teks.
6. Ketik �.
Petua: Jika anda mahu menghantar foto dalam mesej, ketik Foto , ketik foto yang anda mahu
berkongsi, dan ketik �. Pilih Mesej .
MEL
Anda boleh menggunakan telefon anda untuk menghantar mel apabila anda sedang dalam
perjalanan.
Tambahkan akaun mel
Apabila anda menggunakan apl Gmail buat kali pertama, anda diminta untuk menyediakan
akaun e-mel anda.
1. Ketik Gmail .
2. Anda boleh memilih alamat yang disambungkan dengan akaun Google atau ketik
Tambah alamat e-mel .
3. Selepas menambah semua akaun, ketik BAWA SAYA KE GMAIL .
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
22
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Hantar mel
1. Ketik Gmail .
ketik � > Tambah daripada Kenalan .
2. Ketik �.
4. Taipkan subjek mesej dan mel.
3. Dalam kotak Kepada , taipkan alamat atau
5. Ketik �.
MARI BERSOSIAL
Mahu berhubung dan berkongsi perkara dengan orang dalam kehidupan anda? Dengan apl
sosial, anda boleh mengetahui apa sedang berlaku dengan rakan anda.
Apl sosial
Untuk terus berhubung dengan rakan dan keluarga anda, daftar masuk ke perkhidmatan
pemesejan segera, perkongsian dan rangkaian sosial anda. Pilih perkhidmatan yang anda
mahu gunakan daripada skrin Utama anda. Apl sosial tersedia dalam Google Play Store .
Perkhidmatan yang tersedia mungkin berbeza.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
23
Nokia 6.2 Panduan pengguna
6
Kamera
ASAS KAMERA
Mengapa bawa kamera yang berasingan jika telefon anda memiliki semua yang anda perlukan
untuk mengabadikan memori? Dengan kamera telefon anda, anda boleh mengambil gambar
atau merakam video dengan mudah.
Ambil foto
Tangkap foto yang tajam dan terang – abadikan detik yang terindah dalam album foto anda.
1. Ketik Kamera .
2. Sasarkan dan fokus.
3. Ketik �.
Ambil swafoto
Perlukan swafoto yang sempurna? Guna kamera depan telefon untuk menangkap foto.
1. Ketik Kamera .
2. Ketik � untuk beralih ke kamera depan.
3. Sasarkan dan fokus.
4. Ketik �.
Ambil swafoto berdua
Selain swafoto yang sempurna, anda boleh mengambil foto skrin terbahagi dengan kamera
telefon anda. Guna kedua-dua kamera depan dan belakang secara serentak.
1. Ketik Kamera > � dan ketik �.
3. Sasarkan dan fokus.
2. Ketik � Dwi untuk foto skrin terbahagi.
Atau, ambil foto gambar-dalam-gambar,
ketik �.
4. Ketik �.
5. Untuk kembali ke mod skrin penuh, ketik
� Tunggal .
Petua: Apabila anda mengambil foto gambar-dalam-gambar atau merakam video gambardalam-gambar dan ingin mengubah gambar yang lebih kecil tersebut, ketik dan tahannya dan
seret ke tempat yang anda kehendaki.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
24
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Ambil panorama
1. Ketik Kamera .
2. Ketik � > Panorama .
3. Ketik � dan ikut arahan pada telefon anda.
Guna Lensa Google
Dengan Lensa Google, anda boleh menggunakan pemidang tilik kamera anda untuk contohnya
mengenal pasti benda, menyalin teks, mengimbas kod, dan mencari produk yang serupa.
1. Ketik Kamera .
2. Ketik � > �.
3. Halakan kamera kepada barang yang anda ingin kenal pasti, dan ikuti arahan pada paparan.
Petua: Anda boleh menggunakan Lensa Google dengan foto yang anda sudah ambil. Ketik
Foto , ketik foto, dan ketik �.
RAKAM VIDEO
Rakam video
1. Ketik Kamera .
4. Untuk berhenti merakam, ketik �.
2. Untuk menukar mod rakaman video, ketik
Video .
5. Untuk kembali ke mod kamera, ketik
Foto .
3. Ketik � Video untuk mula merakam.
Rakam swavideo berdua
Anda boleh merakam video skrin terbahagi dengan telefon anda. Guna kedua-dua kamera
depan dan belakang secara serentak.
1. Ketik Kamera .
2. Untuk beralih ke mod rakaman video, ketik Video > �. Ketik �.
3. Ketik � Dwi untuk video skrin terbahagi. Atau, untuk merakam video gambar-dalamgambar, ketik � P-I-P .
4. Ketik � untuk mula merakam.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
25
Nokia 6.2 Panduan pengguna
GUNA KAMERA ANDA SEPERTI PROFESIONAL
Guna mod berbeza dalam kamera anda untuk meningkatkan kualiti foto anda.
Ketahui tentang tetapan kamera anda
Dalam apl Kamera, ketik > ketik � untuk mengetahui lebih lanjut tentang setiap tetapan.
Kaburkan latar belakang foto anda
Jika anda ingin menukar kawasan fokus foto anda selepas anda mengambil foto dan
mengaburkan latar belakang foto anda, guna kesan bokeh sewaktu mengambil foto. Edit foto
anda dengan Pengedit Potret Super dan cuba kesan pengaburan latar belakang yang berbeza.
Anda boleh menggunakan kesan bokeh dengan swafoto.
1. Ketik Kamera > Potret .
2. Sasarkan dan fokus, kemudian ketik �.
3. Pilih foto yang anda baru tangkap, anda boleh melihatnya di penjuru kanan bawah.
4. Ketik � > Editor potret untuk mengedit foto anda.
Ambil foto kecantikan
Walaupun seharian sibuk, anda masih kelihatan hebat. Ambil swafoto dengan penapis
kecantikan.
1. Ketik Kamera > �.
2. Ketik Potret > � > �, dan seret pelungsur mengikut keinginan anda.
3. Ketik �.
Ambil foto malam
Untuk mengambil foto berkualiti tinggi pada waktu malam atau dalam keadaan cahaya rendah,
beralih kepada mod Malam. Ketik Kamera > Malam dan ikuti arahan pada telefon anda.
Ambil foto sudut lebar
Untuk mengambil foto landskap, beralih kepada mod sudut lebar. Ketik Kamera > �. Untuk
kembali ke mod normal, ketik > �.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
26
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Tetapkan kamera kepada mod Pro
Ketik Kamera > Pro .
Ambil foto dengan pemasa
Ingin menjadi sebahagian daripada foto yang anda tangkap? Cuba pemasa.
1. Ketik Kamera .
2. Ketik �. Butang menunjukkan tetapan pemasa. Untuk menukarnya, ketik sekali lagi.
3. Pilih tempoh pemasa.
4. Ketik �.
Ambil foto yang berkualiti tinggi
Dalam apl Kamera, ketik � > Resolusi Foto dan tetapkan resolusi mengikut kesukaan anda.
SIMPAN FOTO ANDA DAN VIDEO KE KAD MEMORI
Jika terdapat kad memori dalam telefon anda dan memori telefon anda sedang hampir penuh,
simpan foto yang anda ambil dan video yang anda rakam ke kad memori.
Petua: Untuk kualiti video yang terbaik, rakam video ke memori telefon anda.
Tukar lokasi foto dan video yang disimpan
1. Ketik Kamera .
2. Ketik � > Tetapan > Storan data .
FOTO DAN VIDEO ANDA
Lihat foto dan video pada telefon anda
Mahu menghidupkan semula detik yang penting ini? Lihat foto dan video pada telefon anda.
Ketik Foto .
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
27
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Mainkan video
Ketik Foto dan ketik video yang anda mahu mainkan.
Petua: Untuk menjedakan main balik, ketik �. Untuk menyambung semula, ketik �.
Mara laju atau putar semula video
Untuk mara laju atau putar semula video, seret pelungsur di bahagian bawah skrin di sebelah
kanan atau kiri.
Salin foto dan video anda ke komputer anda
Adakah anda mahu melihat foto atau video anda pada skrin yang lebih besar? Alihkannya ke
komputer anda.
Anda boleh menggunakan pengurus fail komputer anda untuk menyalin atau mengalih foto dan
video anda ke komputer.
Menyambung telefon anda ke komputer dengan kabel USB yang serasi. Untuk menetapkan
jenis sambungan USB, buka panel pemberitahuan dan ketik pemberitahuan USB.
Kongsi foto dan video anda
Anda boleh berkongsi foto dan video anda dengan cepat dan mudah untuk rakan dan keluarga
anda melihat.
1. Dalam Foto , ketik foto yang anda mahu kongsi dan ketik �.
2. Pilih cara yang anda mahu untuk berkongsi foto atau video.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
28
Nokia 6.2 Panduan pengguna
7
Internet dan sambungan
AKTIFKAN WI-FI
Menggunakan sambungan Wi-Fi biasanya lebih cepat dan kurang mahal daripada menggunakan
sambungan data mudah alih. Sekiranya kedua-dua sambungan Wi-Fi dan mudah alih tersedia,
telefon anda menggunakan sambungan Wi-Fi.
Hidupkan Wi-Fi
1. Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > Wi-Fi .
2. Tukarkan Wi-Fi kepada Dihidupkan .
3. Pilih sambungan yang anda mahu guna.
Sambungan Wi-Fi anda aktif apabila � ditunjukkan pada bar status di sebelah atas skrin.
Penting: Gunakan penyulitan untuk meningkatkan keselamatan sambungan Wi-Fi anda.
Menggunakan penyulitan mengurangkan risiko orang lain mengakses data anda.
Petua: Jika anda mahu mengesan lokasi apabila isyarat satelit tidak tersedia, sebagai contoh
apabila anda berada dalam bangunan atau antara bangunan tinggi, hidupkan Wi-Fi untuk
meningkatkan ketepatan kedudukan.
1
Perhatian: Menggunakan Wi-Fi mungkin terhad dalam sesetengah negara. Sebagai contoh, di EU,
anda hanya dibenarkan untuk menggunakan 5150–5350 MHz Wi-Fi di dalam bangunan dan di AS dan
Kanada, anda hanya dibenarkan untuk menggunakan 5.15–5.25 GHz Wi-Fi di dalam bangunan. Untuk
mendapatkan maklumat lanjut, hubungi pihak berkuasa tempatan anda.
Penting: Gunakan penyulitan untuk meningkatkan keselamatan sambungan Wi-Fi anda. Menggunakan
penyulitan mengurangkan risiko orang lain mengakses data anda.
GUNAKAN SAMBUNGAN DATA MUDAH ALIH
Hidupkan sambungan data mudah alih
Leret ke bawah dari bahagian atas skrin, ketik Data mudah alih dan hidupkan
Data mudah alih .
Tutup sambungan data mudah alih
Lungsur ke bawah dari atas skrin, ketik � Data mudah alih dan matikan Data mudah alih .
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
29
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Guna sambungan data mudah alih ketika melakukan perayauan
Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > Rangkaian mudah alih dan tukarkan Perayauan
kepada Hidup .1
Petua: Untuk mengikuti penggunaan data anda, ketik Tetapan > Rangkaian & Internet >
Penggunaan data .
Hidupkan mod kapal terbang
1. Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > Lanjutan .
2. Hidupkan Mod kapal terbang .
Mod Kapal terbang menutup sambungan ke rangkaian mudah alih dan menyahaktifkan
ciri wayarles peranti anda. Patuhi arahan dan keperluan keselamatan yang diberikan oleh,
contohnya, penerbangan dan apa-apa undang-undang serta peraturan yang berkenaan. Apabila
dibenarkan, anda boleh bersambung ke rangkaian Wi-Fi untuk, contohnya, melayari internet
atau mengaktifkan perkongsian Bluetooth dalam mod kapal terbang.
1
Menyambung ke internet ketika dalam perayauan, terutamanya ketika di luar negara, boleh
meningkatkan kos data dengan banyak.
LAYARI WEB
Gunakan telefon anda untuk menyambung komputer anda ke web
Mudah untuk menggunakan internet pada komputer riba anda dalam perjalanan. Jadikan
telefon anda hotspot Wi-Fi dan gunakan sambungan data mudah alih anda untuk mengakses
internet dengan komputer riba anda atau peranti yang lain.
1. Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > Hotspot & Penambatan .
2. Hidupkan hotspot Wi-Fi untuk berkongsi sambungan data mudah alih anda melalui Wi-Fi,
penambatan USB untuk menggunakan sambungan USB atau penambatan Bluetooth untuk
menggunakan Bluetooth.
Peranti yang lain menggunakan data daripada pelan data anda, yang mungkin mengakibatkan
kos trafik data. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang ketersediaan dan kos, hubungi
pembekal khidmat rangkaian anda.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
30
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Mulakan pelayaran
Tiada keperluan untuk komputer – anda boleh dengan mudah melayari internet pada telefon
anda. Ketahui berita terkini dan lawati laman web kegemaran anda. Anda boleh menggunakan
pelayar pada telefon anda untuk melihat halaman web pada internet.
1. Ketik Chrome .
2. Taipkan alamat web dan ketik �.
Petua: Sekiranya pembekal khidmat rangkaian anda tidak mengecas anda bayaran tetap
untuk pemindahan data, untuk menjimatkan kos data, gunakan rangkaian Wi-Fi untuk
menyambung kepada internet.
Cari di web
Terokai web dan dunia luar dengan Carian Google. Anda boleh menggunakan papan kekunci
untuk menulis perkataan carian anda.
Dalam Chrome,
1. Ketik bar carian.
2. Tuliskan perkataan carian anda dalam kotak carian.
3. Ketik �.
Anda juga boleh memilih perkataan carian daripada padanan yang disyorkan.
Gunakan pelan data anda dengan berkesan
Jika anda bimbang tentang kos penggunaan data anda, telefon anda membantu anda untuk
mencegah sesetengah apl daripada menghantar atau menerima data apabila berjalan dalam
latar belakang.
1. Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > � Penggunaan data > Penjimat data .
2. Tukar Penjimat data kepada Dihidupkan .
BLUETOOTH®
Anda boleh bersambung secara tanpa wayar ke peranti serasi yang lain, seperti telefon,
komputer, set kepala dan kit kereta. Anda juga boleh menghantar foto anda ke telefon yang
serasi atau komputer anda.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
31
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Sambung ke peranti Bluetooth
Anda boleh menyambungkan telefon anda dengan banyak peranti Bluetooth yang berguna.
Sebagai contoh, dengan set kepala wayarles (dijual berasingan), anda boleh bercakap pada
telefon bebas tangan – anda boleh meneruskan apa yang anda lakukan, seperti bekerja di
komputer anda, semasa panggilan. Bersambung telefon ke peranti Bluetooth dipanggil
berpasangan.
1. Ketik Tetapan > Peranti tersambung >
Keutamaan sambungan > Bluetooth .
2. Tukarkan Bluetooth kepada Hidup .
3. Pastikan peranti yang lain dihidupkan.
Anda mungkin perlu memulakan proses
berpasangan daripada peranti yang lain.
Untuk mendapatkan butiran, lihat panduan
pengguna untuk peranti lain.
4. Untuk telefon anda berpasangan dengan
peranti, ketik peranti pada senarai peranti
Bluetooth yang ditemui.
5. Anda mungkin perlu menaipkan kod laluan.
Untuk mendapatkan butiran, lihat panduan
pengguna untuk peranti lain.
Memandangkan peranti dengan teknologi tanpa wayar Bluetooth berkomunikasi menggunakan
gelombang radio, peranti ini tidak perlu berada dalam arah yang boleh dilihat secara langsung.
Peranti Bluetooth mesti, walau bagaimanapun, dalam lingkungan 10 meter (33 kaki) daripada
satu sama lain, walaupun sambungan mungkin tertakluk kepada gangguan daripada halangan
seperti dinding atau peranti elektronik yang lain.
Peranti yang berpasangan boleh menyambung ke telefon anda apabila Bluetooth dihidupkan.
Peranti lain boleh mengesan telefon anda hanya jika paparan tetapan Bluetooth dibuka.
Jangan berpasangan dengan atau menerima permintaan sambungan daripada peranti yang
tidak diketahui. Ini membantu untuk melindungi telefon anda daripada kandungan yang
berbahaya.
Kongsi kandungan anda menggunakan Bluetooth
Jika anda mahu berkongsi foto atau kandungan lain dengan rakan, hantar kepada telefon rakan
anda menggunakan Bluetooth.
Anda boleh menggunakan lebih daripada satu sambungan Bluetooth pada satu-satu masa.
Sebagai contoh, ketika menggunakan set kepala Bluetooth, anda masih boleh menghantar
sesuatu kepada telefon yang lain.
1. Ketik Tetapan > Peranti tersambung >
Keutamaan sambungan > Bluetooth .
2. Pastikan Bluetooth dihidupkan pada
kedua-dua telefon dan telefon saling boleh
dilihat.
3. Pergi ke kandungan yang anda mahu
hantar dan ketik � > Bluetooth .
4. Pada senarai peranti Bluetooth yang
ditemui, ketik telefon rakan anda.
5. Jika telefon yang lain memerlukan kod
laluan, taipkan atau terima kod laluan, dan
ketik. Berpasangan .
Kod laluan ini digunakan hanya apabila anda menyambung kepada sesuatu untuk kali pertama.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
32
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Keluarkan pasangan
Jika anda tidak lagi memiliki peranti yang telefon anda berpasangan, anda boleh mengeluarkan
pasangan tersebut.
1. Ketik Tetapan > Peranti tersambung > Peranti tersambung sebelum ini .
2. Ketik � di sebelah nama peranti.
3. Ketik LUPAKAN .
NFC
Terokai dunia di sekeliling anda. Jika telefon anda menyokong Komunikasi Medan Dekat
(NFC), anda boleh mengetik aksesori untuk bersambung kepadanya dan mengetik teg untuk
menghubungi seseorang atau membuka tapak web. Kefungsian NFC boleh digunakan dengan
beberapa perkhidmatan dan teknologi khusus seperti ketik untuk bayar dengan peranti anda.
Perkhidmatan ini mungkin tidak tersedia di rantau anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut
tentang ketersediaan perkhidmatan ini, hubungi pembekal khidmat rangkaian anda.
Bermula dengan NFC
Tukar pada ciri NFC dalam telefon anda dan mula mengetik untuk berkongsi perkara atau
menyambung peranti. Untuk melihat sama ada telefon anda menyokong NFC, ketik Tetapan
> Peranti tersambung > Keutamaan Sambungan .
Dengan NFC, anda boleh:
• Menyambung ke aksesori Bluetooth yang serasi yang menyokong NFC, seperti set kepala
atau pembesar suara wayarles
• Ketik teg untuk mendapatkan lebih banyak kandungan untuk telefon anda, atau untuk
mengakses perkhidmatan dalam talian
• Bayar dengan telefon anda, jika disokong oleh pembekal khidmat rangkaian anda
Kawasan NFC adalah di belakang telefon anda. Ketik telefon yang lain, aksesori, teg atau
pembaca dengan kawasan NFC.
1. Ketik Tetapan > Peranti tersambung > Keutamaan sambungan > NFC .
2. Hidupkan NFC .
Sebelum menggunakan NFC, pastikan skrin dan kekunci telah dibuka kunci.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
33
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Baca teg NFC
Teg NFC boleh mengandungi maklumat, seperti alamat web, nombor telefon, atau kad
perniagaan. maklumat yang anda mahukan boleh didapati hanya dengan mengetik.
Untuk membaca teg, ketik teg dengan kawasan NFC telefon anda.
Perhatian: Apl dan perkhidmatan pembayaran dan tiket disediakan oleh pihak ketiga. HMD
Global tidak memberi apa-apa waranti atau bertanggungjawab untuk mana-mana aplikasi atau
perkhidmatan seperti ini termasuk sokongan, kefungsian, transaksi, atau kehilangan apa-apa
nilai monetari. Anda mungkin perlu memasang semula dan mengaktifkan kad yang anda telah
tambah serta apl pembayaran atau tiket selepas membaiki peranti anda.
Sambung ke aksesori Bluetooth dengan NFC
Tangan sibuk? Gunakan set kepala. Atau mengapa tidak mendengar muzik menggunakan
pembesar suara wayarles? Anda hanya perlu untuk mengetik aksesori yang serasi dengan
telefon anda.
1. Ketik bahagian NFC pada aksesori dengan bahagian NFC pada telefon anda.*
2. Ikut arahan pada skrin.
*Aksesori dijual secara berasingan. Ketersediaan aksesori berbeza mengikut kawasan.
Putuskan sambungan aksesori yang disambungkan
Jika anda tidak memerlukan untuk telefon anda terus bersambung ke aksesori lagi, anda boleh
memutuskan sambungan aksesori.
Ketik kawasan NFC aksesori sekali lagi.
Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat panduan pengguna aksesori.
VPN
Anda mungkin memerlukan sambungan rangkaian peribadi maya (VPN) untuk mengakses
sumber syarikat anda, seperti intranet atau mel korporat, atau anda mungkin menggunakan
perkhidmatan VPN untuk tujuan peribadi.
Hubungan pentadbir IT syarikat anda untuk mendapatkan butiran tentang konfigurasi VPN
anda, atau semak laman web perkhidmatan VPN anda untuk mendapatkan maklumat tambahan.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
34
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Gunakan sambungan VPN yang selamat
1. Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > Lanjutan > VPN .
2. Untuk menambah profil VPN, ketik �.
3. Taipkan maklumat profil sebagaimana yang diarahkan oleh pentadbir IT syarikat anda atau
perkhidmatan VPN.
Edit profil VPN
1. Ketik � di sebelah nama profil.
2. Tukar maklumat seperti yang diperlukan.
Padam profil VPN
1. Ketik � di sebelah nama profil.
2. Ketik LUPAKAN VPN .
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
35
Nokia 6.2 Panduan pengguna
8
Aturkan hari anda
TARIKH DAN MASA
Mengawasi masa – ketahui cara untuk menggunakan telefon anda sebagai jam, serta jam
loceng dan cara untuk memastikan temu janji, tugasan dan jadual anda dikemas kini.
Tetapkan tarikh dan masa
Ketik Tetapan > Sistem > Tarikh & masa .
Kemas kini masa dan tarikh secara automatik
Anda boleh menetapkan telefon anda kepada kemas kini masa, tarikh dan zon masa secara
automatik. Kemas kini automatik adalah perkhidmatan rangkaian dan mungkin tidak tersedia
bergantung pada rantau atau pembekal khidmat rangkaian anda.
1. Ketik Tetapan > Sistem > Tarikh & masa .
2. Hidupkan Tarikh & masa automatik .
3. Hidupkan Zon waktu automatik .
Tukar jam kepada format 24-jam
Ketik Tetapan > Sistem > Tarikh & masa dan hidupkan Guna format 24-jam .
JAM PENGGERA
Jam anda bukan hanya untuk penggera – ketahui apa lagi yang boleh anda lakukan.
Tetapkan penggera
Anda boleh menggunakan telefon anda sebagai jam loceng.
1. Ketik Jam > � PENGGERA .
2. Untuk menambah penggera, ketik �.
3. Untuk mengubah suai penggera, ketik padanya. Untuk menetapkan penggera untuk
mengulang pada tarikh yang tertentu, tandakan Ulang dan serlahkan hari-hari dalam
minggu tersebut.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
36
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Matikan penggera
Apabila penggera berbunyi, leretkan penggera ke kanan.
KALENDAR
Mengawasi masa – ketahui cara untuk menggunakan telefon anda sebagai jam, serta jam
loceng dan cara untuk memastikan temu janji, tugasan dan jadual anda dikemas kini.
Mengurus kalendar
Ketik Kalendar > �, dan pilih jenis kalendar yang anda ingin lihat.
Kalendar ditambah secara automatik apabila anda menambah akaun pada telefon anda.
Untuk menambah akaun baharu dengan kalendar, pergi ke menu apl dan ketik Tetapan >
Pengguna & akaun > Tambah akaun .
Tambahkan acara
Untuk mengingati temu janji atau acara, tambahkannya ke kalendar anda.
1. Dalam Kalendar , ketik � dan pilih jenis kemasukan.
2. Taipkan butiran yang anda mahu dan tetapkan masa.
3. Untuk membuat acara berulang pada hari tertentu, ketik Lagi pilihan > Tidak berulang dan
pilih kekerapan acara tersebut akan berulang.
4. Untuk mengedit masa peringatan, ketik masa peringatan, dan pilih masa yang anda
perlukan.
Petua: Untuk mengedit acara, ketik acara dan �, dan edit butirannya.
Padam temu janji
1. Ketik acara.
2. Ketik � > Padam .
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
37
Nokia 6.2 Panduan pengguna
9
Peta
CARI TEMPAT DAN DAPATKAN ARAH
Cari tempat
Google Maps membantu anda untuk menemui lokasi dan perniagaan yang tertentu.
1. Ketik Peta .
2. Tulis perkataan carian, seperti alamat jalan atau nama tempat, dalam bar carian.
3. Pilih item daripada senarai padanan yang dicadangkan sebagaimana yang anda tulis, atau
ketik �untuk mencari.
Lokasi ditunjukkan pada peta. Jika tiada hasil carian didapati, pastikan ejaan perkataan carian
anda adalah betul.
Lihat lokasi semasa anda
Ketik Peta > �.
Dapatkan arah ke sesuatu tempat
Dapatkan arah untuk berjalan, memandu atau menggunakan pengangkutan awam – gunakan
lokasi semasa anda atau mana-mana tempat yang lain sebagai titik permulaan.
1. Ketik Peta dan masukkan destinasi anda dalam bar carian.
2. Ketik Arah . Ikon yang terserlah menunjukkan mod pengangkutan, sebagai contoh �. Untuk
menukar mod, pilih mod baharu di bawah bar carian.
3. Jika anda tidak mahu titik permulaan menjadi lokasi semasa anda, ketik Lokasi anda , dan
cari titik permulaan baharu.
4. Ketik MULA untuk memulakan navigasi.
Laluan ditunjukkan pada peta, berserta anggaran masa yang diambil untuk tiba di sana. Untuk
melihat arah yang terperinci, leret ke atas dari bawah skrin.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
38
Nokia 6.2 Panduan pengguna
MUAT TURUN DAN KEMAS KINI PETA
Muat turun peta
Simpan peta baharu dalam telefon anda sebelum perjalanan, supaya anda boleh melayari peta
tanpa sambungan internet apabila melakukan perjalanan.
1. Ketik Peta > � > Peta luar talian > PILIH PETA ANDA SENDIRI .
2. Pilih kawasan pada peta dan ketik MUAT TURUN .
Kemas kini peta sedia ada
1. Ketik Peta > � > Peta luar talian dan nama peta.
2. Ketik KEMAS KINI .
If the icon � is not available, tap the icon for Google user account or your Google user account
photo.
Petua: Anda juga boleh menetapkan telefon anda untuk mengemas kini
peta secara automatik. Ketik Peta > � > Peta luar talian > � dan tukar
Kemas kini secara automatik peta luar talian dan Muat turun secara automatik peta luar talian
kepada Hidup .
GUNAKAN PERKHIDMATAN LOKASI
Gunakan Peta untuk mengetahui di mana anda berada, lampirkan lokasi anda pada foto yang
anda ambil. Maklumat lokasi boleh dilampirkan pada foto atau video, jika lokasi anda boleh
ditentukan menggunakan satelit atau teknologi rangkaian. Jika anda berkongsi foto atau video
yang mengandungi maklumat lokasi, maklumat lokasi mungkin ditunjukkan kepada pengguna
yang melihat foto atau video. Beberapa apl boleh menggunakan maklumat lokasi anda untuk
menawarkan pelbagai perkhidmatan yang meluas.
Hidupkan perkhidmatan lokasi
Telefon anda menunjukkan lokasi anda pada peta menggunakan sistem penentududukan
satelit, Wi-Fi, atau penentududukan berasaskan rangkaian (ID Sel).
Ketersediaan, ketepatan dan kelengkapan maklumat lokasi bergantung kepada, sebagai
contoh, lokasi anda, persekitaran dan sumber pihak ketiga dan mungkin terhad. Maklumat
lokasi mungkin tidak tersedia, sebagai contoh, di dalam bangunan atau di bawah tanah. Untuk
melihat maklumat privasi yang berkaitan dengan kaedah penentukedudukan, lihat Dasar Privasi
HMD Global, yang boleh didapati di http://www.nokia.com/phones/privacy.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
39
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Beberapa sistem penentududukan satelit mungkin perlu memindahkan jumlah kecil data
melalui rangkaian mudah alih. Sekiranya anda mahu mengelakkan kos data, sebagai contoh
ketika melakukan perjalanan, anda boleh mematikan sambungan data mudah alih dalam
tetapan telefon anda.
Penentududukan Wi-Fi meningkatkan ketepatan kedudukan apabila isyarat satelit tidak
tersedia, terutamanya apabila anda berada di dalam atau di antara bangunan tinggi. Sekiranya
anda berada di tempat yang penggunaan Wi-Finya terhad, anda boleh mematikan Wi-Fi dalam
tetapan telefon anda.
Ketik Tetapan > Keselamatan & lokasi dan hidupkan Lokasi .
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
40
Nokia 6.2 Panduan pengguna
10
Apl, kemas kini dan sandaran
DAPATKAN APL DARIPADA GOOGLE PLAY
Telefon Android anda boleh menghidupkan potensi sepenuhnya dengan Google Play – apl,
muzik, filem dan buku semuanya tersedia untuk hiburan anda.
Tambah akaun Google ke telefon anda
1. Ketik Tetapan > Akaun > Tambah akaun > Google . Jika diminta, sahkan kaedah
mengunci peranti anda.
2. Taipkan kelayakan akaun Google anda dan ketik Seterusnya , atau, untuk membuat akaun
baru, ketik Cipta akaun .
3. Ikut arahan pada telefon anda.
Muat turun apl
Lepaskan potensi telefon anda – terdapat ribuan apl yang menunggu dalam Google Play Store
untuk membantu anda dengannya.1
1. Ketik Play Store .
2. Ketik bar carian untuk mencari apl, atau pilih apl daripada cadangan anda.
3. Dalam keterangan apl, ketik PASANG untuk memuat turun dan memasang apl tersebut.
Untuk melihat apl anda, pergi ke skrin utama dan leret ke atas dari bawah skrin.
1
Anda perlu menambah akaun Google kepada telefon anda untuk menggunakan perkhidmatan Google
Play. Caj mungkin dikenakan pada sesetengah kandungan yang tersedia dalam Google Play. Untuk
menambah kaedah pembayaran, ketik Play Store > Menu > Akaun > Kaedah pembayaran . Sentiasa
pastikan anda mempunyai kebenaran daripada pemilik kaedah pembayaran apabila membeli kandungan
daripada Google Play.
KEMAS KINI PERISIAN TELEFON ANDA
Ikuti perkembangan – kemas kini perisian dan apl telefon anda secara wayarles untuk
mendapatkan ciri baharu dan dipertingkatkan untuk telefon anda. Prestasi telefon anda boleh
ditingkatkan dengan mengemas kini perisiannya.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
41
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Pasang kemas kini yang tersedia
Ketik Tetapan > Sistem > Lanjutan > Kemas kini sistem > Semak ketersediaan kemas kini
untuk menyemak sama ada terdapat kemas kini.
Apabila telefon anda memberitahu anda bahawa kemas kini tersedia, hanya ikut arahan yang
dipaparkan pada telefon anda. Jika telefon anda kekurangan memori, anda mungkin perlu
memindahkan foto anda dan bahan lain ke kad memori.
Amaran: Jika anda memasang kemas kini perisian, anda tidak boleh menggunakan peranti,
meskipun untuk membuat panggilan kecemasan, sehingga pemasangan telah selesai dan
peranti dimulakan semula.
Sebelum memulakan kemas kini, sambungkan pengecas atau pastikan bateri peranti
mempunyai cukup kuasa, dan sambungkan kepada Wi-Fi, kerana pakej kemas kini mungkin
menggunakan banyak data mudah alih.
SANDARKAN DATA ANDA
Untuk memasukkan data anda selamat, gunakan ciri sandaran dalam telefon anda. Data peranti
anda (spt k/laluan Wi-Fi & sejarah pgln) & data apl (spt tetapan dan fail yg disimpan oleh apl)
akan disandarkan secara jauh.
Hidupkan sandaran automatik
Ketik Tetapan > Sistem > Lanjutan > Sandaran , dan hidupkan sandaran.
PULIHKAN TETAPAN ASAL DAN KELUARKAN KANDUNGAN PERIBADI
DARIPADA TELEFON ANDA
Kemalangan boleh berlaku – jika telefon anda tidak berfungsi dengan betul, anda boleh
memulihkan tetapannya. Atau, jika anda membeli telefon baharu, atau sebaliknya mahu
melupuskan atau mengitar semula telefon anda, ini adalah caranya anda boleh mengeluarkan
maklumat dan kandungan peribadi anda. Ambil perhatian bahawa ana bertanggungjawab untuk
mengalih keluar semua kandungan peribadi.
Tetapkan semula telefon anda
1. Ketik Tetapan > Sistem > Lanjutan > Pilihan Tetapkan Semula >
Padam semua data (tetap semula kilang) .
2. Ikut arahan yang ditunjukkan pada telefon anda.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
42
Nokia 6.2 Panduan pengguna
STORAN
Untuk menyemak jumlah memori yang anda ada, ketik Tetapan > Storan .
Semak memori yang tersedia pada telefon anda
Jika memori telefon hampir penuh, keluarkan perkara yang anda tidak perlukan lagi:
• Teks, multimedia, dan mesej mel
• Entri dan butiran kenalan
• Apl
• Muzik, foto, atau video
Anda juga boleh mengalihkan kandungan, seperti foto dan video anda ke kad memori anda.
Untuk menyemak jumlah memori yang anda ada dan cara memori itu digunakan, ketik Tetapan
> Storan .
Keluarkan apl yang dimuat turun
Ketik Play Store > � > Apl & permainan saya , pilih apl yang anda mahu keluarkan dan ketik
NYAHPASANG .
Salin kandungan antara telefon dan komputer anda
Anda boleh menyalin foto, video, dan kandungan lain yang anda hasilkan antara telefon dan
komputer anda untuk menunjukkan atau menyimpannya.
1. Sambungkan telefon anda dengan komputer yang serasi menggunakan kabel USB yang
serasi.
2. Pada komputer anda, buka pengurus fail, seperti semak imbas ke telefon anda.
3. Seret dan lepaskan item dari telefon ke komputer anda, atau dari komputer ke telefon anda.
Pastikan anda meletakkan fail ke dalam foldekiyang betul pada telefon anda, atau anda
mungkin tidak dapat melihatnya lagi.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
43
Nokia 6.2 Panduan pengguna
11
Lindungi telefon anda
LINDUNGI TELEFON ANDA DENGAN KUNCI SKRIN
Anda boleh menetapkan telefon anda untuk memerlukan pengesahan apabila membuka kunci
skrin.
Tetapkan kunci skrin
1. Ketik Tetapan > Keselamatan & lokasi > Kunci skrin .
2. Pilih jenis kunci dan ikut arahan pada telefon anda.
LINDUNGI TELEFON ANDA DENGAN CAP JARI ANDA
Anda boleh membuka kunci telefon anda dengan hanya sentuhan jari anda. Sediakan ID cap jari
anda untuk keselamatan tambahan.
Tambah cap jari
1. Ketik Tetapan > Keselamatan & Lokasi > Cap Jari . Jika anda tidak menyediakan kunci
skrin pada telefon anda, ketik Sediakan kunci skrin .
2. Pilih kaedah membuka kunci sandaran yang anda mahu gunakan untuk skrin kunci dan ikuti
arahan yang dipaparkan pada telefon anda.
Buka kunci telefon anda dengan jari anda
Letakkan jari berdaftar anda pada sensor.
Jika terdapat ralat sensor cap jari dan anda tidak boleh menggunakan kaedah daftar
masuk alternatif untuk memulihkan atau mereset telefon dalam sebarang cara, telefon
anda memerlukan perkhidmatan oleh kakitangan yang dibenarkan. Caj tambahan mungkin
dikenakan, dan semua data peribadi pada telefon anda mungkin dipadamkan. Untuk
mendapatkan maklumat lanjut, hubungi titik layanan terdekat untuk telefon anda, atau wakil
penjual telefon anda.
LINDUNGI TELEFON ANDA DENGAN MUKA ANDA
Anda boleh menggunakan muka anda untuk membuka kunci telefon anda.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
44
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Sediakan Buka kunci muka
1. Ketik Tetapan > Keselamatan dan Lokasi > Buka kunci muka . Jika anda tidak
menyediakan kunci skrin pada telefon anda, ketik Sediakan kunci skrin .
2. Pilih kaedah membuka kunci sandaran yang anda mahu gunakan untuk skrin kunci dan ikuti
arahan yang dipaparkan pada telefon anda.
Pastikan mata anda terbuka dan pastikan muka anda kelihatan sepenuhnya serta tidak
dilindungi sebarang objek, seperti topi atau cermin mata hitam.
Perhatian: Menggunakan muka anda untuk membuka kunci telefon anda adalah kurang
menggunakan cap jari, corak atau kata laluan. Telefon anda boleh dibuka kunci oleh orang
lain atau sesuatu dengan penampilan yang serupa. Buka kunci muka mungkin tidak berfungsi
dengan betul pada cahaya latar atau persekitaran terlalu gelap atau cerah.
Buka kunci telefon anda dengan muka anda
Untuk membuka kunci telefon anda, hanya hidupkan skrin anda dan lihat pada kamera.
Jika terdapat ralat pengecaman muka dan anda tidak boleh menggunakan kaedah daftar masuk
alternatif untuk memulihkan atau mereset telefon dalam sebarang cara, telefon anda akan
memerlukan perkhidmatan. Caj tambahan mungkin dikenakan, dan semua data peribadi pada
telefon anda mungkin dipadamkan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, hubungi kemudahan
servis sah yang terdekat untuk telefon anda atau wakil penjual telefon anda.
TUKAR KOD PIN SIM ANDA
Jika kad SIM anda disertakan dengan kod PIN SIM lalai, anda boleh menukarkannya kepada
sesuatu yang lebih selamat. Bukan semua pembekal khidmat rangkaian menyokong ini.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
45
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Pilih PIN SIM anda
Anda boleh memilih digit yang hendak digunakan untuk PIN SIM. Kod PIN SIM boleh jadi 4-8
angka.
1. Ketik Tetapan > Keselamatan & Lokasi > Lanjutan > Kunci kad SIM .
2. Di bawah kad SIM yang dipilih, ketik Ubah PIN SIM .
Petua: Sekiranya anda tidak mahu melindungi SIM anda dengan kod PIN, tukar Kunci kad SIM
kepada Dimatikan , dan taip PIN semasa anda.
KOD AKSES
Ketahui maksud kod yang berbeza pada telefon anda.
kod PIN atau PIN2
Kod PIN atau PIN2 mempunyai 4-8 digit.
Kod ini melindungi kad SIM anda daripada penggunaan yang tidak dibenarkan atau diperlukan
untuk mengakses beberapa ciri. Anda boleh menetapkan telefon anda agar meminta kod PIN
apabila anda menghidupkannya.
Jika anda terlupa kodnya atau tidak dibekalkan dengan kad anda, hubungi pembekal khidmat
rangkaian anda.
Jika anda menaipkan kod yang salah 3 kali berturut-turut, anda perlu menyahsekat kodnya
menggunakan kod PUK atau PUK2.
Kod PUK atau PUK2
Kod PUK atau PUK2 diperlukan untuk menyahsekat kod PIN atau PIN2.
Jika kod tidak dibekalkan dengan kad SIM anda, hubungi pembekal khidmat rangkaian anda.
Kod kunci
Kod kunci juga dikenali sebagai kod keselamatan atau kata laluan.
Kod kunci membantu anda melindungi telefon anda daripada penggunaan yang tidak sah. Anda
boleh menetapkan telefon anda agar meminta kod kunci yang anda tetapkan. Pastikan kod
dirahsiakan dan disimpan di tempat yang selamat, berasingan dari telefon anda.
Jika anda terlupa kodnya dan telefon anda terkunci, telefon anda memerlukan perkhidmatan.
Caj tambahan mungkin dikenakan, dan semua data peribadi pada telefon anda mungkin
dipadamkan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, hubungi kemudahan servis sah yang
terdekat untuk telefon anda atau wakil penjual telefon anda.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
46
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Kod IMEI
Kod IMEI digunakan untuk mengenal pasti telefon dalam rangkaian. Anda mungkin juga perlu
memberikan nombor kepada perkhidmatan kemudahan servis sah atau wakil penjual telefon
anda.
Untuk melihat nombor IMEI anda, dail *#06# .
Kod IMEI telefon adna turut dicetak pada sama ada telefon anda atau pada dulang SIM
bergantung pada model telefon anda. Jika telefon anda mempunyai penutup belakang yang
boleh dibuka, anda boleh menemui kod IMEI di bawah penutup.
IMEI turut kelihatan pada kotak jualan asal.
Cari atau kunci telefon anda
Jika anda kehilangan telefon, anda boleh mencari, mengunci atau memadamkan telefon dari
jauh jika anda mendaftar masuk ke Akaun Google. Cari Peranti Saya diaktifkan secara lalai
untuk telefon yang dikaitkan dengan Akaun Google.
Untuk menggunakan Cari Peranti Saya, telefon anda yang hilang hendaklah:
• Dihidupkan
• Kelihatan di Google Play
• Mendaftar masuk ke Akaun Google
• Lokasi dihidupkan
• Disambungkan ke data mudah alih atau
Wi-Fi
• Cari Peranti Saya dihidupkan
Apabila Cari Peranti Saya disambungkan dengan telefon, anda dapat melihat lokasi telefon dan
telefon menerima pemberitahuan.
1. Buka android.com/find di komputer, tablet atau telefon yang disambungkan ke internet dan
daftar masuk ke Akaun Google anda.
2. Jika anda mempunyai lebih daripada satu telefon, klik telefon yang hilang di bahagian atas
skrin.
3. Di peta, lihat tempat telefon berada. Lokasi adalah anggaran dan mungkin tidak tetap.
Jika peranti anda tidak ditemui, Cari Peranti Saya akan menunjukkan lokasi terakhir yang
diketahui, jika tersedia. Untuk mengunci atau memadam telefon anda, ikut arahan di tapak
web.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
47
Nokia 6.2 Panduan pengguna
12
Maklumat produk dan keselamatan
UNTUK KESELAMATAN ANDA
Baca garis panduan ringkas ini. Sekiranya tidak dipatuhi, anda mungkin mengalami keadaan
berbahaya atau melanggar undang-undang dan peraturan setempat. Untuk mendapatkan
maklumat lanjut, baca panduan pengguna yang lengkap.
MATIKAN DI KAWASAN LARANGAN
Matikan peranti apabila telefon mudah alih tidak dibenarkan atau apabila boleh menyebabkan
gangguan atau bahaya, contohnya, di dalam pesawat, di hospital atau berdekatan dengan
peralatan perubatan, bahan api, kimia, atau kawasan letupan. Patuhi semua arahan di kawasan
larangan.
UTAMAKAN KESELAMATAN JALAN RAYA
Patuhi semua undang-undang setempat. Sentiasa pastikan tangan anda bebas untuk
mengendalikan kenderaan semasa memandu. Pertimbangan pertama anda semasa memandu
hendaklah keselamatan jalan raya.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
48
Nokia 6.2 Panduan pengguna
GANGGUAN
Semua peranti wayarles boleh terdedah kepada gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.
PERKHIDMATAN DIBENARKAN
Hanya kakitangan yang dibenarkan boleh memasang atau membaiki produk ini.
BATERI, PENGECAS, DAN AKSESORI LAIN
Hanya gunakan bateri, pengecas, dan aksesori lain yang diluluskan oleh HMD Global Oy untuk
digunakan dengan peranti ini. Jangan sambungkan produk yang tidak serasi.
PASTIKAN PERANTI ANDA KERING
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
49
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Jika peranti anda kalis air, sila rujuk pada penilaian IP untuk mendapatkan panduan lebih
terperinci.
BAHAGIAN KACA
Peranti dan/atau skrin peranti diperbuat daripada kaca. Kaca ini boleh pecah jika peranti
terjatuh di atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kacan pecah,
jangan sentuh bahagian kaca peranti tersebut atau cuba mengeluarkan kaca yang pecah
daripada peranti. Berhenti menggunakan peranti sehingga kaca digantikan oleh kakitangan
perkhidmatan yang dibenarkan.
LINDUNGI PENDENGARAN ANDA
Untuk mengelakkan kerosakan pendengaran yang mungkin berlaku pada tahap kelantangan
yang tinggi bagi tempoh masa yang lama. Amalkan sifat berwaspada apabila memegang telefon
anda berdekatan dengan telinga anda semasa pembesar suara sedang diguna.
SAR
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
50
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF semasa menggunakan sama ada dalam
kedudukan penggunaan yang biasa pada telinga atau apabila berada dalam kedudukan
sekurang-kurangnya 1.5 centimeter (5/8 mm) dari badan anda. Nilai SAR maksimum khusus
boleh ditemui di bahagian Maklumat Pensijilan (SAR) dalam panduan pengguna ini. Untuk
mendapatkan maklumat lanjut, lihat bahagian Maklumat Pensijilan (SAR) dalam panduan
pengguna ini atau layari www.sar-tick.com.
PERKHIDMATAN DAN KOS RANGKAIAN
Penggunaan sesetengah ciri dan perkhidmatan, atau memuat turun kandungan, termasuk item
percuma, memerlukan sambungan rangkaian. Ini boleh menyebabkan pemindahan jumlah data
yang besar, yang boleh menyebabkan kos data. Anda mungkin juga perlu melanggan kepada
sesetengah ciri.
Penting: 4G/LTE mungkin tidak disokong oleh pembekal khidmat rangkaian anda atau
pembekal perkhidmatan yang anda gunakan semasa dalam perjalanan. Dalam kes ini, anda
mungkin tidak dapat untuk membuat atau menerima panggilan, menghantar atau menerima
mesej atau menggunakan sambungan data mudah alih. Untuk memastikan peranti anda
berfungsi dengan lancar apabila perkhidmatan 4G/LTE penuh tidak tersedia, anda disyorkan
untuk menukar kelajuan sambungan tertinggi daripada 4G kepada 3G. Untuk melakukan ini, di
skrin utama, ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > Rangkaian mudah alih . Lanjutan dan
tukar Jenis rangkaian pilihan kepada 3G .
Perhatian: Menggunakan Wi-Fi mungkin terhad dalam sesetengah negara. Sebagai contoh, di
EU, anda hanya dibenarkan untuk menggunakan 5150–5350 MHz Wi-Fi di dalam bangunan dan
di AS dan Kanada, anda hanya dibenarkan untuk menggunakan 5.15–5.25 GHz Wi-Fi di dalam
bangunan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, hubungi pihak berkuasa tempatan anda.
Untuk mendapatkan maklumat lanjut, hubungi pembekal khidmat rangkaian anda.
Penggunaan sesetengah ciri dan perkhidmatan, atau memuat turun kandungan, termasuk item
percuma, memerlukan sambungan rangkaian. Ini boleh menyebabkan pemindahan jumlah data
yang besar, yang boleh menyebabkan kos data. Anda mungkin juga perlu melanggan kepada
sesetengah ciri.
PANGGILAN KECEMASAN
Penting: Sambungan dalam semua keadaan tidak dapat dijamin. Jangan sekali-kali
bergantung pada mana-mana telefon wayarles semata-mata untuk komunikasi penting
seperti kecemasan perubatan.
Sebelum membuat panggilan:
• Hidupkan telefon.
• Jika skrin dan kekunci telefon terkunci, buka kunci skrin dan kekunci tersebut.
• Beralih ke tempat yang mempunyai kekuatan isyarat yang mencukupi.
Pada skrin utama, ketik �
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
51
Nokia 6.2 Panduan pengguna
1. Taipkan nombor kecemasan rasmi untuk lokasi anda sekarang. Nombor panggilan
kecemasan adalah berbeza-beza mengikut lokasi.
2. Ketik �.
3. Berikan maklumat yang diperlukan setepat yang boleh. Jangan tamatkan panggilan
sehingga dibenarkan untuk melakukannya.
Anda mungkin juga perlu melakukan perkara yang berikut:
• Masukkan kad SIM di dalam telefon. Jika anda tiada kad SIM, pada skrin kunci, ketik
Kecemasan .
• Jika telefon anda meminta kod PIN, ketik Kecemasan .
• Matikan sekatan panggilan dalam telefon, seperti sekatan panggilan, dailan tetap, atau
kumpulan pengguna tertutup.
• Jika rangkaian mudah alih tidak tersedia, anda boleh juga mencuba membuat panggilan
internet, jika anda boleh mengakses internet.
MENJAGA PERANTI ANDA
Kendalikan peranti, bateri, pengecas dan aksesori anda dengan berhati-hati. Cadangan yang
berikut membantu anda memastikan peranti anda beroperasi.
• Pastikan peranti tersebut kering.
Mendakan, kelembapan, dan semua jenis
cecair atau lembapan boleh mengandungi
mineral yang menghakis litar elektronik.
undang-undang yang menguasi peranti
radio.
• Jangan gunakan atau simpan peranti di
dalam kawasan yang berdebu atau kotor.
• Jangan jatuhkan, hantukkan, atau
goncangkan peranti atau bateri.
Pengendalian dengan cara kasar boleh
menyebabkan peranti pecah.
• Jangan simpan peranti dalam keadaan
suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi boleh
merosakkan peranti atau bateri.
• Hanya gunakan kain yang lembut, bersih,
kering untuk membersihkan permukaan
peranti.
• Jangan simpan peranti dalam keadaan
suhu yang sejuk. Apabila peranti memanas
kepada suhu biasanya, lembapan
boleh terbentuk di dalam peranti dan
merosakkannya.
• Jangan cat peranti. Cat boleh menghalang
operasi yang betul.
• Jangan buka peranti selain daripada yang
diarahkan dalam panduan pengguna.
• Untuk memastikan data penting anda
selamat, simpan di sekurang-kurangnya
dua tempat yang berasingan, seperti
peranti anda, kad memori, atau komputer,
atau tuliskan maklumat penting.
• Pengubahsuaian yang tidak dibenarkan
boleh merosakkan peranti dan melanggar
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
• Pastikan peranti berada jauh dari magnet
atau medan magnet.
52
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Semasa operasi yang lama, peranti mungkin terasa panas. Dalam kebanyakan kes, ini adalah
perkara biasa. Untuk mengelakkan daripada menjadi terlalu panas, peranti mungkin menjadi
lambat secara automatik, menutup apl, mematikan pengecasan, dan jika perlu, mematikan
peranti itu sendiri. Jika peranti tidak berfungsi dengan betul, bawa peranti ke kemudahan
perkhidmatan sah yang terdekat.
KITAR SEMULA
Sentiasa kembalikan produk elektronik, bateri, dan bahan pembungkusan ke pusat
pengumpulan yang dikhaskan. Dengan cara ini anda membantu mencegah pelupusan sisa
tanpa kawalan dan menggalakkan pengitaran semula bahan. Produk elektrik dan elektronik
mengandungi banyak bahan yang berharga, termasuk logam (seperti kuprum, aluminium,
keluli, dan magnesium) dan logam berharga (seperti emas, perak, dan paladium). Semua bahan
daripada peranti boleh dipulihkan semula sebagai bahan dan tenaga.
SIMBOL TONG BERODA YANG BERPANGKAH
Simbol tong beroda yang berpangkah
Simbol bin beroda yang berpangkah pada produk, bateri, risalah, atau pembungkusan anda
mengingatkan anda bahawa semua produk eletrik dan elektronik serta bateri mesti dibawa
ke pusat pengutipan yang berasingan pada akhir hayat kerjanya. Jangan lupuskan produk
ini sebagai sisa perbandaran yang tidak diisih: bawa produk itu untuk dikitar semula. Untuk
mendapatkan maklumat tentang pusat pengitaran semula anda yang terdekat, semak dengan
penguasa sisa setempat anda.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
53
Nokia 6.2 Panduan pengguna
MAKLUMAT BATERI DAN PENGECAS
Maklumat bateri dan pengecas
Untuk menyemak sama ada telefon anda memiliki bateri boleh dikeluarkan atau tidak boleh
dikeluarkan, lihat panduan Bermula.
Peranti dengan bateri boleh dikeluarkan Gunakan peranti anda hanya dengan bateri boleh cas
semula yang asli. Bateri boleh dicaskan dan dicaskan ratusan kali, tetapi bateri ini akan akhirnya
tidak tahan. Apabila masa bual dan tunggu sedia menjadi lebih pendek daripada biasa dengan
ketara, gantikan bateri tersebut.
Peranti dengan bateri tidak boleh dikeluarkan Jangan cuba mengeluarkan bateri kerana
anda boleh merosakkan peranti. Bateri boleh dicaskan dan dicaskan ratusan kali, tetapi bateri
ini akan akhirnya tidak tahan. Apabila masa bual dan tunggu sedia menjadi lebih pendek
daripada biasa dengan ketara, untuk menggantikan bateri tersebut, bawa peranti tersebut ke
kemudahan perkhidmatan sah yang berdekatan.
Caskan peranti anda dengan pengecas yang disediakan. Jenis palam pengecas mungkin
berbeza-beza. Masa pengecasan mungkin berbeza-beza bergantung pada keupayaan peranti.
Maklumat keselamatan bateri dan pengecas
Apabila pengesana peranti anda lengkap, tanggalkan pengecas daripada peranti dan sumber
keluar elektrik. Harap maklum bahawa pengecasan berterusan tidak boleh melebihi 12 jam.
Jika dibiarkan tidak digunakan, bateri yang dicaskan sepenuhnya akan semakin lama kehilangan
casnya.
Suhu melampau mengurangkan kapasiti dan hayat bateri. Sentiasa pastikan bateri antara
15°C dan 25°C (59°F dan 77°F) untuk prestasi optimum. Peranti dengan bateri yang panas
atau sejuk mungkin tidak berfungsi secara sementara. Harap maklum bahawa bateri mungkin
kehabisan dengan cepat dalam suhu sejuk dan kehilangan kuasa sehingga telefon mati dalam
masa beberapa minit. Apabila anda berada di luar dalam suhu sejuk, pastikan telefon anda tidak
sejuk.
Patuhi peraturan setempat. Kitar semula jika boleh. Jangan lupuskannya sebagai sisa isi rumah.
Jangan dedahkan bateri kepada tekanan udara yang rendah ekstrem atau biarkan terdedah
kepada suhu yang tinggi ekstrem, sebagai contoh melupuskan dalam api, kerana ini boleh
mengakibatkan bateri ini meletup atau kebocoran cecair atau gas yang mudah terbakar.
Jangan ceraikan, potong, hancur, bengkokkan, tebuk atau sebaliknya merosakkan bateri dalam
apa-apa cara. Sekiranya bateri bocor, jangan biarkan cecair menyentuh kulit atau mata. Jika
ini berlaku, segera bilas kawasan yang terjejas dengan air, atau dapatkan bantuan doktor.
Jangan ubah suai, cuba untuk memasukkan objek asing ke dalam bateri, atau merendam atau
mendedahkannya ke dalam air atau cecair yang lain. Bateri boleh meletup jika rosak.
Gunakan bateri dan pengecas untuk tujuan yang sepatutnya sahaja. Penggunaan yang
salah atau penggunaan bateri atau pengecas yang tidak dibenarkan atau tidak serasi boleh
membawa risiko kebakaran, letupan, atau bahaya yang lain dan boleh membatalkan mana-mana
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
54
Nokia 6.2 Panduan pengguna
kebenaran atau waranti. Sekiranya anda percaya bateri atau pengecas telah rosak, bawanya ke
pusat perkhidmatan atau penjual telefon anda sebelum meneruskan untuk menggunakannya.
Jangan sesekali gunakan bateri atau pengecas yang telah rosak. Hanya gunakan pengecas di
dalam bangunan. Jangan cas peranti anda ketika ribut kilat.
Untuk mencabut palam pengecas atau aksesori, tahan dan tarik palam, bukan kord.
Selain itu, yang berikut terguna pakai sekiranya peranti anda memiliki bateri yang tidak boleh
dikeluarkan:
• Sentiasa matikan peranti dan cabutkan palam pengecas sebelum mengeluarkan bateri.
• Litar pintas yang tidak disengajakan boleh berlaku apabila objek berlogam menyentuh jalur
logam pada bateri. Ini boleh merosakkan bateri atau objek yang lain.
KANAK-KANAK KECIL
Peranti anda dan aksesorinya bukanlah permainan. Peranti mungkin mengandungi bahagian
kecil. Jauhkan dari capaian kanak-kanak kecil.
PERANTI PERUBATAN
Operasi peralatan pemancaran radio, termasuk telefon wayarles, boleh mengganggu fungsi
peranti perubatan yang tidak berperisai dengan secukupnya. Rujuk pengamal perubatan atau
pengeluar peranti perubatan untuk menentukan sama ada peranti tersebut berperisai dengan
secukupnya daripada tenaga radio luar.
PERANTI PERUBATAN YANG DIIMPLAN
Untuk mengelak kemungkinan gangguan, pengeluar peranti perubatan yang diimplan
mengesyorkan jarak pemisahan minimum 15.3 sentimeter (6 inci) di antara peranti wayarles
dengan peranti perubatan tersebut. Orang yang mempunyai peranti tersebut hendaklah:
• Sentiasa memastikan peranti wayarles
berada lebih dari 15.3 sentimeter (6 inci)
dari peranti perubatan.
• Tidak membawa peranti wayarles di dalam
saku di dada.
• Pegang peranti wayarles ke telinga yang
bertentangan dengan peranti perubatan.
• Matikan peranti wayarles jika terdapat
apa-apa sebab untuk mengesyaki bahawa
gangguan sedang berlaku.
• Patuhi arahan pengeluar untuk peranti
perubatan yang diimplan.
Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang menggunakan peranti wayarles anda dengan
peranti perubatan yang diimplan, rujuk penyedia penjagaan kesihatan anda.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
55
Nokia 6.2 Panduan pengguna
PENDENGARAN
Amaran: Apabila anda menggunakan set kepala, keupayaan anda untuk mendengar bunyi
luar mungkin terjejas. Jangan gunakan set kepala di kawasan yang boleh membahayakan
keselamatan anda.
Sesetengah peranti wayarles mungkin mengganggu sesetengah bantuan pendengaran.
LINDUNGI PERANTI ANDA DARIPADA KANDUNGAN YANG BERBAHAYA
Peranti anda mungkin terdedah kepada virus dan kandungan berbahaya yang lain. Ambil
langkah berjaga-jaga yang berikut:
• Berwaspada semasa membuka mesej.
Mesej itu mungkin mengandungi perisian
berniat jahat atau sebaliknya berbahaya
kepada peranti atau komputer anda.
• Berwaspada semasa menerima permintaan
kesambungan, menyemak imbas internet,
atau memuat turun kandungan. Jangan
terima sambungan Bluetooth dari sumber
yang anda tidak percaya.
• Hanya pasang dan gunakan perkhidmatan
dan perisian dari sumber yang anda
percaya dan yang menawarkan
keselamatan dan perlindngan yang
mencukupi.
• Pasang antivirus dan perisian keselamatan
yang lain pada peranti anda dan sebarang
komputer yang disambungkan. Hanya
gunakan satu apl antivirus pada satu masa.
Penggunaan lebih banyak antivirus boleh
menjejaskan prestasi dan operasi peranti
dan/atau komputer.
• Jika anda mengakses penanda buku
yang diprapasang dan pautan kepada
tapak internet pihak ketiga, ambil langkah
berjaga-jaga yang sewajarnya. HMD Global
tidak mengendors atau bertanggungjawab
terhadap tapak yang sedemikian.
KENDERAAN
Isyarat radio boleh menjejaskan sistem elektronik yang tidak dipasang dengan betul atau
tidak berperisai dengan secukupnya di dalam kenderaan. Untuk mendapatkan maklumat
lanjut, semak dengan pengeluar kenderaan anda atau peralatannya. Hanya kakitangan yang
dibenarkan boleh memasang peranti dalam kenderaan. Pemasangan yang rosak mungkin
berbahaya dan membatalkan waranti anda. Periksa dengan kerap bahawa semua peralatan
peranti wayarles di dalam kenderaan anda telah dilekapkan dan beroperasi dengan betul.
Jangan simpan atau bawa bahan mudah bakar atau letupan di dalam ruang yang sama seperti
peranti, bahagian, atau aksesorinya. Jangan letakkan peranti atau aksesori anda di kawasan
pengerahan beg udara.
PERSEKITARAN YANG BERPOTENSI MELETUP
Matikan peranti anda semasa berada di kawasan yang berpotensi meletup, seperti berdekatan
dengan pam gas. Percikan boleh menyebabkan letupan atau kebakaran yang mengakibatkan
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
56
Nokia 6.2 Panduan pengguna
kecederaan atau kematian. Ambil perhatian tentang larangan di kawasan yang mengandungi
bahan api, kilang kimia; atau di tempat yang sedang menjalankan operasi letupan. Kawasan
yang mempunyai persekitaran yang berpotensi meletup mungkin tidak ditandai dengan jelas.
Ini biasanya adalah kawasan yang anda dinasihatkan agar mematikan enjin anda, di bawah dek
bot, kemudahan pemindahan atau penyimpanan bahan kimia, dan di tempat di mana udaranya
mengandungi bahan kimia atau zarah. Semak dengan pengeluar kenderaan yang menggunakan
gas petrol cair (seperti propana atau butana) sama ada peranti ini boleh digunakan dengan
selamat di kawasan yang berdekatan.
MAKLUMAT PENSIJILAN (SAR)
Peranti mudah alih ini memenuhi garis panduan untuk pendedahan terhadap gelombang
radio.
Peranti mudah alih anda ialah sebuah pemancar dan penerima radio. Ini direka bentuk untuk
tidak melebihi had untuk pendedahan terhadap gelombang radio (medan elektromagnet
frekuensi radio), disyokran oleh garis panduan antarabangsa daripada organisasi saintifik
bebas ICNIRP. Garis panduan ini merangkumi margin keselamatan yang besar yang bertujuan
untuk memastikan perlindungan semua orang tidak kira usia dan kesihatan. Garis panduan
pendedahan adalah berdasarkan kepada Kadar Penyerapan Khusus (SAR), yang merupakan
pernyataan jumlah kuasa frekuensi radio (RF) yang disimpan dalam kepala atau badan ketika
peranti sedang memancarkan. Had SAR ICNIRP untuk peranti mudah alih adalah 2.0 W/kg
dipuratakan melalui 10 gram tisu.
Ujian SAR telah dijalankan dengan peranti dalam kedudukan operasi yang standard,
menghantar pada tahap kuasa tertinggi yang sah, dalam semua jalur frekuensi.
Sila rujuk www.nokia.com/phones/sar untuk mendapatkan nilai SAR maksimum peranti.
Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF apabila digunakan pada kepala atau apabila
dalam kedudukan sekurang-kurangnya 5/8 inci (1.5 sentimeter) jauh. Semasa membawa beg,
klip tali, bentuk pemegang peranti lain yang digunakan untuk operasi yang dipakai pada badan,
tidak sepatutnya mengandungi logam dan hendaklah menyediakan sekurang-kurangnya jarak
pemisahan dari badan yang dinyatakan di atas.
Untuk menghantar data atau mesej, sambungan yang baik kepada rangkaian diperlukan.
Penghantaran mungkin tertunda sehingga sambungan sedemikian tersedia. Ikut arahan jarak
pemisahan sehingga penghantaran selesai.
Semasa penggunaan am, nilai SAR biasanya berada jauh di bawah nilai yang dinyatakan di atas.
Ini kerana, bagi tujuan kecekapan sistem dan meminimumkan gangguan kepada rangkaian,
kuasa operasi mudah alih anda akan berkurangan secara automatik apabila kuasa penuh tidak
diperlukan untuk panggilan. Semakin rendah output kuasa, semakin rendah nilai SAR.
Model peranti mungkin mempunyai versi yang berbeza dan lebih daripada satu nilai. Perubahan
komponen dan reka bentuk boleh berlaku dari masa ke masa dan sesetengah perubahan boleh
memberi kesan pada nilai SAR.
Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke www.sar-tick.com. Ambil perhatian bahawa
peranti mudah alih boleh memancarkan walaupun anda tidak membuat panggilan suara.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
57
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah menyatakan bahawa maklumat saintifik semasa
tidak menunjukkan keperluan untuk apa-apa langkah berjaga-jaga khas semasa menggunakan
peranti mudah alih. Jika anda berminat untuk mengurangkan pendedahan anda, mereka
mengesyorkan anda mengehadkan penggunaan anda atau menggunakan kit bebas tangan
untuk memastikan peranti jauh daripada kepala dan badan anda. Untuk mendapatkan
maklumat lanjut dan penerangan serta perbincangan tentang pendedahan RF, pergi ke laman
web WHO di www.who.int/peh-emf/en.
TENTANG PENGURUSAN HAK DIGITAL
Apabila menggunakan peranti ini, patuhi semua undang-undang dan hormati adat setempat,
privasi dan hak orang lain yang sah, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta boleh
mencegah anda daripada menyalin, mengubahsuai atau memindahkan foto, muzik dan
kandungan yang lain.
HAK CIPTA DAN NOTIS
Hak cipta dan notis lain
Ketersediaan produk, ciri, apl dan perkhidmatan mungkin berbeza mengikut kawasan. Untuk
mendapatkan maklumat lanjut, hubungi penjual anda atau pembekal khidmat anda. Peranti ini
mungkin mengandungi komoditi, teknologi atau perisian yang tertakluk kepada undang-undang
dan peraturan eksport dari AS dan negara yang lain. Lencongan yang berlawanan dengan
undang-undang adalah dilarang.
Kandungan dokumen ini disediakan ”seperti adanya”. Kecuali yang dikehendaki oleh undangundang yang terguna pakai, tiada jaminan dalam sebarang bentuk, sama ada secara nyata
atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad, kepada jaminan tersirat kebolehdagangan
dan kesesuaian untuk suatu tujuan tertentu, dibuat sehubungan dengan ketepatan,
kebolehpercayaan atau kandungan dokumen ini. HMD Global berhak untuk mengulang kaji
dokumen ini atau menariknya semula pada bila-bila masa tanpa notis bertulis.
Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terguna pakai, HMD Global
atau mana-mana pemegang lesen tidak akan bertanggungjawab di bawah apa jua keadaan
untuk mana-mana kehilangan data atau pendapatan atau mana-mana kerosakan yang khas,
sampingan, berakibat atau tidak langsung yang diakibatkan dalam apa jua cara.
Pengeluaran semula, pemindahan atau pengedaran sebahagian atau semua kandungan
dokumen ini dalam apa-apa bentuk tanpa kebenaran bertulis awal daripada HMD Global adalah
dilarang. HMD Global mengendalikan dasar pembangunan yang berterusan. HMD Global berhak
untuk membuat perubahan dan peningkatan terhadap mana-mana produk yang diterangkan di
dalam dokumen ini tanpa notis bertulis.
HMD Global tidak memberikan apa-apa gambaran, menyediakan jaminan atau
bertanggungjawab untuk kefungsian, kandungan atau sokongan pengguna akhir apl pihak
ketiga yang disediakan dengan peranti anda. Dengan menggunakan apl, anda mengakui bahawa
apl ini disediakan seperti adanya.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
58
Nokia 6.2 Panduan pengguna
Memuat turun peta, permainan, muzik dan video dan memuat naik imej dan video boleh
melibatkan pemindahan jumlah data yang besar. Pembekal khidmat anda mungkin mengenakan
bayaran untuk penghantaran data. Ketersediaan produk tertentu, perkhidmatan dan ciri
mungkin berbeza mengikut kawasan. Sila semak dengan penjual setempat anda untuk
mendapatkan butiran lanjut dan ketersediaan pilihan bahasa.
Ciri, kefungsian dan spesifikasi produk tertentu mungkin bergantung pada rangkaian dan
tertakluk pada terma, syarat dan bayaran tambahan.
Semua spesifikasi, ciri dan maklumat produk lain yang diberi tertakluk pada perubahan tanpa
notis.
Dasar Privasi HMD Global, tersedia di http://www.nokia.com/phones/privacy, digunakan pada
penggunaan peranti oleh anda.
HMD Global Oy adalah pemegang lesen eksklusif jenama Nokia untuk telefon & tablet. Nokia
adalah tanda dagangan berdaftar Nokia Corporation.
Android, Google dan tanda dan logo lain adalah tanda dagangan Google LLC.
Tanda kata dan logo Bluetooth ialah milik Bluetooth SIG, Inc. dan apa-apa penggunaan tanda ini
oleh HMD Global adalah di bawah lesen.
Pixelworks dan logo Pixelworks ialah tanda dagangan berdaftar Pixelworks, Inc.
OZO
OZO adalah tanda dagangan Nokia Technologies Oy.
Qualcomm aptX
Qualcomm dan Snapdragon ialah tanda dagangan Qualcomm Incorporated, yang didaftarkan di
Amerika Syarikat dan negara-negara lain. aptX ialah tanda dagangan Qualcomm Technologies
International, Ltd., yang didaftarkan di Amerika Syarikat dan negara-negara lain.
© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.
59
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement