Nokia 2.4 Panduan pengguna

Add to my manuals
51 Pages

advertisement

Nokia 2.4 Panduan pengguna | Manualzz

Nokia 2.4

Panduan pengguna

Isu 2020-12-03 ms-MY

Nokia 2.4 Panduan pengguna

1 Perihal panduan pengguna ini

Penting: Untuk mendapatkan maklumat penting tentang keselamatan penggunaan peranti dan bateri anda, baca maklumat “Untuk keselamatan anda” dan “Keselamatan Produk” dalam panduan pengguna yang dicetak, atau du www.nokia.com/support sebelum anda menggunakan peranti. Untuk mengetahui cara mula menggunakan peranti baru anda, baca panduan pengguna dicetak.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

2

Nokia 2.4 Panduan pengguna

Indeks

1 Perihal panduan pengguna ini 2

2 Indeks 3

3 Bermula 6

Pastikan telefon anda terkini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Kekunci dan bahagian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Masukkan SIM dan kad memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Caskan telefon anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Hidupkan dan sediakan telefon anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Tetapan Dwi SIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Kunci atau buka kunci telefon anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Gunakan skrin sentuh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

4 Asas 15

Peribadikan telefon anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Pemberitahuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Kawal kelantangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Pembetulan teks automatik

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Pembantu Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Hayat bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Keterlihatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Radio FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

5 Sambungkan dengan rakan dan keluarga anda 21

Panggilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Kenalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Hantar mesej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Mel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

3

Nokia 2.4 Panduan pengguna

6 Kamera 23

Asas kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Gunakan kamera anda seperti profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Foto dan video anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

7 Internet dan sambungan 25

Aktifkan Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Layari web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

VPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

8 Aturkan hari anda 29

Tarikh dan masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Jam penggera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Kalendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

9 Peta 31

Cari tempat dan dapatkan arah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Muat turun dan kemas kini peta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Gunakan perkhidmatan lokasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

10 Apl, kemas kini dan sandaran 33

Dapatkan apl daripada Google Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Kosongkan ruang pada telefon anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Kemas kini perisian telefon anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Sandarkan data anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Pulihkan tetapan asal dan keluarkan kandungan peribadi daripada telefon anda . . . . .

34

11 Lindungi telefon anda 36

Lindungi telefon anda dengan kunci skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Lindungi telefon anda dengan cap jari anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Lindungi telefon anda dengan muka anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Tukar kod PIN SIM anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Kod akses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

4

Nokia 2.4 Panduan pengguna

12 Maklumat produk dan keselamatan 40

Untuk keselamatan anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Perkhidmatan dan kos rangkaian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Panggilan kecemasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Menjaga peranti anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Kitar semula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Simbol tong beroda yang berpangkah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Maklumat bateri dan pengecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Kanak-kanak kecil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Peranti perubatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Peranti perubatan yang diimplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Pendengaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Lindungi peranti anda daripada kandungan yang berbahaya . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Kenderaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Persekitaran yang berpotensi meletup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Maklumat pensijilan (SAR)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Tentang Pengurusan Hak Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Hak cipta dan notis lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

5

Nokia 2.4 Panduan pengguna

3 Bermula

PASTIKAN TELEFON ANDA TERKINI

Perisian telefon anda

Pastikan telefon anda terkini dan terima kemas kini perisian yang tersedia bagi mendapatkan ciri baharu dan dipertingkat untuk telefon anda. Prestasi telefon anda boleh ditingkatkan dengan mengemas kini perisiannya.

KEKUNCI DAN BAHAGIAN

Telefon anda

Panduan pengguna ini berkenaan dengan model berikut: TA-1270, TA-1275, TA-1274, TA-

1277.

1. Pengesan cap jari

2. Denyar

3. Kamera

4. Pembantu Google/kekunci Carian Google*

5. Slot SIM dan kad memori

6. Kamera depan

7. Mikrofon

8. Alat cuping telinga

9. Penyambung set kepala

10. Kekunci kelantangan

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

6

Nokia 2.4 Panduan pengguna

11. Kekunci Kuasa/Kunci/

12. Penyambung USB

13. Mikrofon

14. Pembesar suara

Sesetengah aksesori yang dinyatakan dalam panduan pengguna ini, seperti pengecas, set kepala atau kabel data, mungkin dijual secara berasingan.

*Google Assistant tidak tersedia dalam bahasa dan negara tertentu. Di mana-mana tidak tersedia Pembantu Google diganti dengan Carian Google. Semak ketersediaan di https://support.google.com/assistant.

Bahagian dan penyambung, magnet

Jangan sambungkan ke produk yang mencipta isyarat output, kerana ini boleh merosakkan peranti. Jangan sambungkan mana-mana sumber voltan ke penyambung audio. Jika anda menyambung peranti luaran atau set kepala, selain daripada yang dibenarkan untuk digunakan dengan peranti ini, kepada penyambung audio, beri perhatian yang khusus terhadap tahap kelantangan.

Sebahagian peranti ini adalah bermagnet. Bahan berlogam mungkin akan tertarik kepada peranti. Jangan letakkan kad kredit atau kad jaluran bermagnet yang lain berdekatan dengan peranti untuk tempoh berpanjangan kerana kad mungkin rosak.

MASUKKAN SIM DAN KAD MEMORI

Masukkan kad SIM

1. Buka dulang kad SIM: tolak pin pembuka dulang ke dalam lubang dulang dan luncurkan dulang keluar.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

7

Nokia 2.4 Panduan pengguna

2. Masukkan SIM nano dalam slot SIM pada dulang, dengan kawasan sentuhan menghadap ke bawah.

3. Jika anda mempunyai kad memori microSD, letakkan kad ke dalam slot kad memori.

Masukkan SIM kedua

1. Jika anda mempunyai telefon dwi SIM, letakkan SIM kedua ke dalam slot SIM2.

2. Luncurkan dulang ke dalam kembali. Hanya gunakan kad SIM nano yang asli. Penggunaan kad SIM yang tidak serasi mungkin merosakkan kad atau peranti serta mungkin merosakkan data yang disimpan pada kad. Hanya gunakan kad memori yang serasi dan diluluskan untuk digunakan dengan peranti ini. Kad yang tidak serasi mungkin merosakkan kad dan peranti serta merosakkan data yang disimpan pada kad.

Petua: Untuk mengetahui sama ada telefon anda boleh menggunakan 2 kad SIM, lihat label pada kotak jualan. Jika terdapat 2 kod IMEI pada label, anda mempunyai telefon dwi SIM.

Penting : Jangan keluarkan kad memori apabila apl menggunakan kad tersebut. Berbuat demikian boleh merosakkan kad memori dan peranti serta merosakkan data yang disimpan pada kad.

__Petua:__Gunakan kad memori microSD sehingga 512 GB yang pantas daripada pengilang yang terkenal.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

8

Nokia 2.4 Panduan pengguna

CASKAN TELEFON ANDA

Caskan bateri

1. Masukkan palam pengecas yang serasi ke dalam salur keluar dinding.

2. Menyambung kabel ke telefon anda.

Telefon anda menyokong kabel USB mikro-B. Anda juga boleh mengecas telefon anda dengan komputer menggunakan kabel USB, tetapi ini mungkin mengambil masa yang lebih lama.

HIDUPKAN DAN SEDIAKAN TELEFON ANDA

Apabila anda menghidupkan telefon anda buat kali pertama, telefon anda membimbing anda untuk menyediakan sambungan rangkaian anda dan tetapan telefon.

Hidupkan telefon anda

1. Untuk menghidupkan telefon anda, tekan dan tahan kekunci kuasa sehingga telefon bergetar.

2. Apabila telefon dihidupkan, pilih bahasa dan kawasan anda.

3. Ikut arahan yang ditunjukkan pada telefon anda.

Pindahkan data daripada telefon anda sebelum ini

Anda boleh memindahkan data daripada telefon lama kepada telefon baharu menggunakan akaun Google anda

Untuk menyandarkan data pada telefon lama anda ke akaun Google anda, rujuk panduan pengguna telefon lama anda.

1. Ketik Tetapan > Akaun > Tambah akaun > Google .

2. Pilih data yang mana yang anda mahu pulihkan pada telefon baharu anda. Penyegerakan akan bermula secara automatik sebaik sahaja telefon anda disambungkan ke internet.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

9

Nokia 2.4 Panduan pengguna

Pulihkan tetapan apl daripada telefon Android™ anda yang sebelum ini

Sekiranya telefon anda sebelum ini adalah Android, dan sandaran ke akaun Google didayakan padanya, anda boleh memulihkan tetapan apl anda dan kata laluan Wi-Fi.

1. Ketik Tetapan > Sistem > Sandaran .

2. Tukar Sandarkan ke Google Drive kepada Dihidupkan .

TETAPAN DWI SIM

Jika anda mempunyai telefon dwi SIM, anda boleh memiliki 2 SIM dalam telefon anda, sebagai contoh, satu untuk kerja anda dan satu untuk kegunaan peribadi anda.

Pilih SIM yang mana untuk digunakan

Apabila, sebagai contoh, membuat panggilan, anda boleh memilih SIM yang mana untuk digunakan dengan mengetik butang SIM 1 atau SIM 2 yang berpadanan selepas anda mendail nombornya.

Telefon anda menunjukkan status rangkaian untuk kedua-dua SIM secara berasingan. Keduadua kad SIM tersedia pada masa yang sama apabila peranti tidak digunakan, tetapi sementara satu kad SIM adalah aktif, apabila, sebagai contoh, membuat panggilan, yang lain mungkin tidak tersedia.

Uruskan SIM anda

Tidak mahu kerja mengganggu masa lapang anda? Atau adakah anda memiliki sambungan data yang lebih murah pada satu SIM? Anda boleh memutuskan SIM mana yang anda mahu guna.

Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > Kad SIM .

Menamakan semula kad SIM

Ketik SIM yang anda mahu namakan semula dan taipkan nama yang anda mahu.

Pilih SIM yang mana untuk digunakan untuk panggilan atau sambungan data

Di bawah SIM yang diutamakan untuk , ketik tetapan yang anda mahu tukar dan pilih SIM tersebut.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

10

Nokia 2.4 Panduan pengguna

KUNCI ATAU BUKA KUNCI TELEFON ANDA

Kuncikan telefon anda

Sekiranya anda mahu mengelakkan membuat panggilan secara tidak sengaja apabila telefon anda berada dalam poket atau beg anda, anda boleh mengunci kekunci dan skrin anda.

Untuk mengunci kekunci dan skrin anda, tekan kekunci kuasa.

Buka kunci kekunci dan skrin

Tekan kekunci kuasa dan lungsur merentasi skrin. Jika diminta, berikan perakuan tambahan.

GUNAKAN SKRIN SENTUH

Penting : Elak daripada mencalarkan skrin sentuh. Jangan sekali-kali guna pen, pensel atau objek tajam lain pada skrin sentuh.

Ketik dan tahan untuk menyeret item

Letakkan jari anda pada item selama beberapa saat, dan lungsurkan jari anda merentasi skrin.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

11

Nokia 2.4 Panduan pengguna

Lungsur

Letakkan jari anda pada skrin dan lungsurkan jari anda dalam arah yang anda mahu.

Tatal menerusi senarai yang panjang atau menu

Lungsurkan jari anda dengan cepat dalam pergerakan membalik ke atas atau ke bawah, dan angkat jari anda. Untuk menghentikan penatalan, ketik skrin.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

12

Nokia 2.4 Panduan pengguna

Zum ke dalam atau ke luar

Letakkan 2 jari pada item, seperti peta, foto, atau laman web dan lungsurkan jari anda berjauhan atau bersama.

Kunci arah skrin

Skrin berputar secara automatik apabila anda memusingkan telefon 90 darjah.

Untuk mengunci skrin dalam mod potret, lungsur ke bawah dari atas skrin dan ketik

Auto-putar .

Navigasi dengan gestur

Untuk menghidupkan menggunakan navigasi gestur ketik Tetapan > Sistem > Gestur >

Navigasi sistem > Navigasi gestur .

• Untuk melihat semua aplikasi anda, leret ke atas dari bawah skrin.

• Untuk pergi ke skrin utama dan leret ke atas dari bawah skrin. Apl yang anda telah buka kekal terbuka dalam latar belakang.

• Untuk melihat apl mana yang anda telah buka, leret ke atas dari bawah skrin tanpa melepaskan jari anda sehingga anda melihat apl, dan kemudian lepaskan jari anda.

• Untuk beralih ke apl lain yang terbuka, ketik apl yang anda mahu.

• Untuk menutup semua apl yang terbuka, leret ke kanan melalui semua aplikasi, dan ketik KOSONGKAN SEMUA .

• Untuk kembali ke skrin tempat anda berada sebelumnya, leret dari hujung

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

13

Nokia 2.4 Panduan pengguna kanan atau kiri skrin. Telefon anda ingat semua apl dan laman web yang anda lawati sejak kali terakhir skrin anda dikunci.

Navigasi dengan kekunci

Untuk menghidupkan navigasi kekunci, ketik Tetapan > Sistem > Gestur > Navigasi sistem

> Navigasi 3-butang .

• Untuk melihat semua apl anda, leret kekunci utama ke atas anda telah buka, ketik

� .

.

• Untuk pergi ke skrin utama, ketik kekunci utama. Apl yang anda telah buka kekal terbuka dalam latar belakang.

• Untuk melihat apl yang manakah yang

• Untuk beralih ke apl terbuka yang lain, leret ke kanan dan ketik apl tersebut.

• Untuk menutup semua apl yang terbuka, leret ke kanan melalui semua aplikasi, dan ketik KOSONGKAN SEMUA .

• Untuk kembali ke skrin sebelumnya tempat anda berada, ketik � . Telefon anda ingat semua apl dan laman web yang anda lawati sejak kali terakhir skrin anda dikunci.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

14

Nokia 2.4 Panduan pengguna

4 Asas

PERIBADIKAN TELEFON ANDA

Tukar hias latar anda

Ketik Tetapan > Paparan > Hias Latar .

Tukar nada dering telefon anda

Ketik Tetapan > Bunyi > Nada dering Telefon SIM1 atau Nada dering Telefon SIM2 dan pilih nada.

Tukar bunyi pemberitahuan mesej anda

Ketik Tetapan > Bunyi > Lanjutan > Bunyi pemberitahuan lalai .

PEMBERITAHUAN

Gunakan panel pmberitahuan

Apabila anda menerima pemberitahuan yang baharu, seperti mesej atau panggilan terlepas, ikon penunjuk muncul pada bar status pada bahagian atas skrin. Untuk melihat maklumat lanjut mengenai pemberitahuan, seret bar status ke bawah. Untuk menutup pandangan ini, leret ke atas pada skrin.

Untuk membuka panel pemberitahuan, seret bar status ke bawah. Untuk menutup panel pemberitahuan, leret ke atas pada skrin.

Untuk menukar tetapan pemberitahuan pada apl, ketik Tetapan > Apl & pemberitahuan dan ketik nama apl untuk membuka tetapan apl. Ketik Pemberitahuan . Anda boleh mematikan atau menghidupkan pemberitahuan bagi setiap apl secara individu.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

15

Nokia 2.4 Panduan pengguna

Gunakan ikon tetapan pantas

Untuk mengaktifkan ciri, ketik ikon tetapan pantas pada panel pemberitahuan. Untuk melihat lebih banyak ikon, seret menu ke bawah.

Untuk mengatur semula ikon, ketik � , ketik dan tahan ikon dan kemudian seretkannya ke lokasi yang lain.

KAWAL KELANTANGAN

Ubah kelantangan

Jika anda mempunyai masalah mendengar telefon anda berdering dalam persekitaran yang bising, atau panggilan terlalu kuat, anda boleh mengubah kelantangan mengikut kesukaan anda dengan menggunakan kekunci kelantangan di sebelah telefon anda.

Jangan sambungkan ke produk yang mencipta isyarat output, kerana ini boleh merosakkan peranti. Jangan sambungkan mana-mana sumber voltan ke penyambung audio. Jika anda menyambung peranti luaran atau set kepala, selain daripada yang dibenarkan untuk digunakan dengan peranti ini, kepada penyambung audio, beri perhatian yang khusus terhadap tahap kelantangan.

Ubah kelantangan untuk media dan apl

Tekan kekunci kelantangan di sebelah telefon anda untuk melihat bar status kelantangan, ketik

� , dan seret pelungsur pada bar kelantangan untuk media dan apl di sebelah kiri atau kanan.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

16

Nokia 2.4 Panduan pengguna

Tetapkan telefon kepada senyap

Untuk menetapkan telefon kepada senyap, tekan kekunci kelantangan ke bawah, ketik � untuk menetapkan telefon anda kepada getar sahaja dan ketik � untuk menetapkannya kepada senyap.

PEMBETULAN TEKS AUTOMATIK

Ketahui cara untuk menulis teks dengan cepat dan dengan cekap menggunakan pembetulan teks papan kekunci.

Gunakan cadangan perkataan papan kekunci

Telefon anda mencadangkan perkataan ketika anda menulis, untuk membantu anda menulis dengan cepat dan lebih tepat. Cadangan perkataan mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

Apabila anda mula menulis perkataan, telefon anda mencadangkan perkataan yang mungkin.

Apabila perkataan yang anda mahu ditunjukkan dalam bar cadangan, pilih perkataan tersebut.

Untuk melihat lebih banyak cadangan, ketik dan tahan cadangan.

Petua: Jika perkataan yang dicadangkan ditandakan dengan huruf tebal, telefon anda menggunakannya secara automatik untuk menggantikan perkataan yang anda tulis. Sekiranya perkataan tersebut salah, ketik dan tahan perkataan itu untuk melihat beberapa cadangan lain.

Jika anda tidak mahu papan kekunci mencadangkan perkataan semasa menaip, matikan pembetulan teks. Ketik Tetapan > Sistem > Bahasa & input > Papan kekunci maya .

Pilih papan kekunci yang biasa anda gunakan. Ketik Pembetulan teks dan matikan kaedah pembetulan teks yang anda tidak mahu gunakan.

Betulkan perkataan

Jika anda perhatikan bahawa anda telah mengeja perkataan dengan salah, ketik perkataan untuk melihat cadangan untuk membetulkan perkataan tersebut.

Matikan penyemak ejaan

Ketik Tetapan > Sistem > Bahasa & input > Lanjutan > Penyemak ejaan dan matikan

Gunakan penyemak ejaan .

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

17

Nokia 2.4 Panduan pengguna

PEMBANTU GOOGLE

Pembantu Google boleh didapati di pasaran dan dalam bahasa terpilih sahaja. Di mana-mana tidak tersedia, Pembantu Google diganti dengan Carian Google. Pembantu Google boleh contohnya, membantu anda mencari maklumat dalam talian, menterjemah perkataan dan ayat, membuat nota dan janji temu kalendar. Anda boleh menggunakan Pembantu Google walaupun telefon anda dikunci. Walau bagaimanapun, Pembantu Google meminta anda untuk membuka kunci telefon anda sebelum mengakses data peribadi anda.

Guna kekunci Pembantu Google

Untuk mengakses perkhidmatan Pembantu Google, guna kekunci Pembantu Google pada sisi telefon anda:

• Tekan kekunci tersebut sekali untuk memulakan Pembantu Google.

• Tekan dan tahan kekunci tersebut untuk berbual dengan Pembantu Google. Tanya soalan dan lepaskan kekunci tersebut. Anda melihat jawapan Pembantu Google pada paparan telefon anda.

Jika negara atau rantau anda tidak menyokong Pembantu Google, anda masih boleh menggunakan kekunci Pembantu Google:

• Tekan kekunci tersebut sekali untuk membuka Carian Google.

• Tekan dan tahan kekunci tersebut untuk menggunakan carian suara Google. Tanya soalan dan lepaskan kekunci tersebut. Anda melihat jawapan Google pada paparan telefon anda.

HAYAT BATERI

Gunakan sepenuhnya telefon anda disamping mendapatkan hayat bateri anda yang diperlukan.

Terdapat langkah-langkah yang anda boleh ambil untuk menjimatkan kuasa pada telefon anda.

Panjangkan hayat bateri

Untuk menjimatkan kuasa:

1. Sentiasa cas bateri sepenuhnya.

2. Bisukan bunyi yang tidak diperlukan, seperti bunyi sentuh. Ketik Tetapan

> Bunyi > Lanjutan dan di bawah

Bunyi dan getaran lain , pilih bunyi yang ingin disimpan.

3. Gunakan fon kepala yang berwayar, dan bukan pembesar suara.

4. Tetapkan skrin telefon untuk dimatikan selepas masa yang singkat. Ketik

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

18

Nokia 2.4 Panduan pengguna

Tetapan > Paparan > Lanjutan >

Tamat masa skrin dan pilih masanya.

5. Ketik Tetapan > Paparan >

Tahap kecerahan . Untuk melaraskan kecerahan, seret gelangsar tahap kecerahan. Pastikan bahawa

Kecerahan adaptif dinyahdayakan.

6. Hentikan apl daripada berjalan dalam latar belakang: ketik � , lungsur ke kanan menerusi semua apl dan ketik

KOSONGKAN SEMUA .

7. Guna perkhidmatan lokasi mengikut pilihan: matikan perkhidmatan lokasi apabila anda tidak memerlukannya. Ketik tetapan > Lokasi , dan nyahdayakan

Guna lokasi .

8. Guna sambungan rangkaian mengikut pilihan: hidupkan Bluetooth hanya apabila diperlukan. Gunakan sambungan Wi-

Fi untuk menyambung ke internet, dan bukan sambungan data mudah alih. Hentikan telefon anda daripada mengimbas rangkaian wayarles yang ada.

Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet

> Wi-Fi , dan nyahdaya Guna Wi-Fi . Jika anda mendengar muzik atau sebaliknya menggunakan telefon anda, tetapi tidak mahu membuat atau menerima panggilan, hidupkan mod kapal terbang. Ketik

Tetapan > Rangkaian & Internet >

Mod Kapal terbang . Mod Kapal terbang menutup sambungan ke rangkaian mudah alih dan menyahaktifkan ciri wayarles peranti anda.

KETERLIHATAN

Anda boleh mengubah pelbagai tetapan untuk menjadikan penggunaan telefon anda lebih mudah.

Meningkatkan atau mengurangkan saiz fon

Adakah anda mahu memiliki fon yang lebih besar pada telefon anda?

1. Ketik Tetapan > Kebolehcapaian .

2. Ketik Saiz fon . Untuk meningkatkan atau mengurangkan saiz fon, seret pelungsur tahap saiz fon.

Meningkatkan atau mengurangkan saiz paparan

Adakah anda mahu membuat item pada skrin anda lebih kecil atau lebih besar?

1. Ketik Tetapan > Kebolehcapaian .

2. Ketik Saiz paparan dan untuk melaraskan saiz paparan, seret pelungsur tahap saiz paparan.

RADIO FM

Untuk mendengar radio, anda perlu menyambungkan set kepala yang serasi ke telefon. Set kepala tersebut bertindak sebagai antena. Set kepala mungkin dijual secara berasingan.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

19

Nokia 2.4 Panduan pengguna

Dengar radio FM

Setelah anda menyambungkan set kelapa, ketik Radio FM .

• Untuk menghidupkan radio, ketik � .

• Untuk mencari stesen radio ketik � >

Imbas .

• Untuk beralih ke stesen lain, lungsurkan baris frekuensi saluran kiri atau kanan.

• Untuk menyimpan stesen radio, ketik � .

• Untuk mendengar sesebuah stesen radio menggunakan speaker telefon, ketik � .

Pastikan alat dengar disambungkan.

• Untuk mematikan radio, ketik � .

Petua penyelesaian masalah: Jika radio tidak berfungsi, pastikan set kepala disambungkan dengan betul.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

20

Nokia 2.4 Panduan pengguna

5 Sambungkan dengan rakan dan keluarga anda

PANGGILAN

Buat panggilan

1. Ketik � .

2. Ketik � dan taipkan nombor atau ketik � dan pilih kenalan yang anda mahu hubungi.

3. Ketik � . Sekiranya anda mempunyai kad SIM kedua yang dimasukkan, ketik ikon yang sepadan untuk membuat panggilan daripada SIM tersebut.

Jawab panggilan

Apabila telefon berdering, ketik JAWAB .

Tolak panggilan

Untuk menolak panggilan masuk, ketik TOLAK .

KENALAN

Simpan kenalan daripada sejarah panggilan

1. Ketik � > � untuk melihat sejarah panggilan anda.

2. Ketik nombor yang anda mahu simpan.

3. Ketik Tambah Kenalan . Jika ini kenalan baharu, taipkan dalam maklumat kenalan dan ketik Simpan . Jika kenalan ini sudah berada dalam senarai kenalan anda, ketik

Tambah sedia ada , pilih kenalan tersebut, dan ketik Simpan .

Tambah kenalan

1. Ketik Kenalan > � .

2. Isikan maklumat.

3. Ketik Simpan .

HANTAR MESEJ

Hantar mesej

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

21

Nokia 2.4 Panduan pengguna

1. Ketik Mesej .

2. Ketik Mulakan sembang .

3. Untuk menambah penerima, ketik � , taipkan nombor mereka, dan ketik � .

Untuk menambah penerima daripada senarai kenalan anda, mula menaip nama mereka, kemudian ketik kenalan tersebut.

4. Untuk menambah lebih banyak penerima, ketik � . Selepas memilih semua penerima, ketik � .

5. Tuliskan mesej anda dalam kotak teks.

6. Ketik � .

MEL

Anda boleh menggunakan telefon anda untuk menghantar mel apabila anda sedang dalam perjalanan.

Tambahkan akaun mel

Apabila anda menggunakan apl Gmail buat kali pertama, anda diminta untuk menyediakan akaun e-mel anda.

1. Ketik Gmail .

2. Anda boleh memilih alamat yang disambungkan dengan akaun Google atau ketik

Tambah alamat e-mel .

3. Selepas menambah semua akaun, ketik BAWA SAYA KE GMAIL .

Hantar mel

1. Ketik Gmail .

2. Ketik � .

3. Dalam kotak Kepada , taipkan alamat atau ketik � > Tambah daripada Kenalan .

4. Taipkan subjek mesej dan mel.

5. Ketik � .

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

22

Nokia 2.4 Panduan pengguna

6 Kamera

ASAS KAMERA

Ambil foto

Tangkap foto yang tajam dan terang – abadikan detik yang terindah dalam album foto anda.

1. Ketik Kamera .

2. Sasarkan dan fokus.

3. Ketik � .

Ambil swafoto

1. Ketik Kamera > � untuk bertukar ke kamera depan.

2. Ketik � .

Ambil panorama

1. Ketik Kamera .

2. Ketik � > Panorama .

3. Ketik � dan ikut arahan pada telefon anda.

VIDEO

Rakam video

1. Ketik Kamera .

2. Untuk menukar mod rakaman video, ketik

Video .

3. Ketik � untuk mula merakam.

4. Untuk berhenti merakam, ketik � .

5. Untuk kembali ke mod kamera, ketik

Foto .

GUNAKAN KAMERA ANDA SEPERTI PROFESIONAL

Ketahui tentang tetapan kamera anda

Dalam apl Kamera, ketik > ketik � untuk mengetahui lebih lanjut tentang setiap tetapan.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

23

Nokia 2.4 Panduan pengguna

Kaburkan latar belakang foto anda

Jika anda ingin mengaburkan latar belakang foto anda, pilih mod potret dan cuba kesan pengaburan latar belakang yang berbeza. Anda juga boleh menggunakan mod potret dengan swafoto.

1. Ketik Kamera > Potret > � .

2. Ketik mod dan gunakan peluncur untuk memilih kekuatan anda ingin menggunakan kesan tersebut.

3. Ketik � .

Ambil foto malam

Untuk mengambil foto berkualiti tinggi pada waktu malam atau dalam keadaan cahaya rendah, beralih kepada mod malam.

1. Ketik Kamera > Malam .

2. Ketik � .

FOTO DAN VIDEO ANDA

Lihat foto dan video pada telefon anda

Ketik Foto .

Salin foto dan video anda ke komputer anda

Adakah anda mahu melihat foto atau video anda pada skrin yang lebih besar? Alihkannya ke komputer anda.

Anda boleh menggunakan pengurus fail komputer anda untuk menyalin atau mengalih foto dan video anda ke komputer.

Menyambung telefon anda ke komputer dengan kabel USB yang serasi. Untuk menetapkan jenis sambungan USB, buka panel pemberitahuan dan ketik pemberitahuan USB.

Kongsi foto dan video anda

1. Ketik Foto , ketik foto yang anda mahu kongsi dan ketik � .

2. Pilih cara yang anda mahu untuk berkongsi foto atau video.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

24

Nokia 2.4 Panduan pengguna

7 Internet dan sambungan

AKTIFKAN WI-FI

Menggunakan sambungan Wi-Fi biasanya lebih cepat dan kurang mahal daripada menggunakan sambungan data mudah alih. Sekiranya kedua-dua sambungan Wi-Fi dan mudah alih tersedia, telefon anda menggunakan sambungan Wi-Fi.

Hidupkan Wi-Fi

1. Ketik Tetapan > Rangkaian & internet > Wi-Fi .

2. Hidupkan Guna Wi-Fi .

3. Pilih sambungan yang anda mahu guna.

Sambungan Wi-Fi anda aktif apabila � ditunjukkan pada bar status di sebelah atas skrin.

Penting : Gunakan penyulitan untuk meningkatkan keselamatan sambungan Wi-Fi anda.

Menggunakan penyulitan mengurangkan risiko orang lain mengakses data anda.

Petua: Jika anda mahu mengesan lokasi apabila isyarat satelit tidak tersedia, sebagai contoh apabila anda berada dalam bangunan atau antara bangunan tinggi, hidupkan Wi-Fi untuk meningkatkan ketepatan kedudukan.

1

Perhatian: Menggunakan Wi-Fi mungkin terhad dalam sesetengah negara. Sebagai contoh, di EU, anda hanya dibenarkan untuk menggunakan 5150–5350 MHz Wi-Fi di dalam bangunan dan di AS dan

Kanada, anda hanya dibenarkan untuk menggunakan 5.15–5.25 GHz Wi-Fi di dalam bangunan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, hubungi pihak berkuasa tempatan anda.

Penting: Gunakan penyulitan untuk meningkatkan keselamatan sambungan Wi-Fi anda. Menggunakan penyulitan mengurangkan risiko orang lain mengakses data anda.

LAYARI WEB

Gunakan telefon anda untuk menyambung komputer anda ke web

Mudah untuk menggunakan internet pada komputer riba anda dalam perjalanan. Jadikan telefon anda hotspot Wi-Fi dan gunakan sambungan data mudah alih anda untuk mengakses internet dengan komputer riba anda atau peranti yang lain.

1. Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > Hotspot & Penambatan .

2. Hidupkan hotspot Wi-Fi untuk berkongsi sambungan data mudah alih anda melalui Wi-Fi, penambatan USB untuk menggunakan sambungan USB atau penambatan Bluetooth untuk menggunakan Bluetooth.

Peranti yang lain menggunakan data daripada pelan data anda, yang mungkin mengakibatkan kos trafik data. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang ketersediaan dan kos, hubungi pembekal khidmat rangkaian anda.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

25

Nokia 2.4 Panduan pengguna

Mulakan pelayaran

Tiada keperluan untuk komputer – anda boleh dengan mudah melayari internet pada telefon anda. Ketahui berita terkini dan lawati laman web kegemaran anda. Anda boleh menggunakan pelayar pada telefon anda untuk melihat halaman web pada internet.

1. Ketik Chrome .

2. Taipkan alamat web dan ketik � .

Petua: Sekiranya pembekal khidmat rangkaian anda tidak mengecas anda bayaran tetap untuk pemindahan data, untuk menjimatkan kos data, gunakan rangkaian Wi-Fi untuk menyambung kepada internet.

Cari di web

Terokai web dan dunia luar dengan Carian Google. Anda boleh menggunakan papan kekunci untuk menulis perkataan carian anda.

Dalam Chrome,

1. Ketik bar carian.

2. Tuliskan perkataan carian anda dalam kotak carian.

3. Ketik � .

Anda juga boleh memilih perkataan carian daripada padanan yang disyorkan.

BLUETOOTH®

Anda boleh bersambung secara tanpa wayar ke peranti serasi yang lain, seperti telefon, komputer, set kepala dan kit kereta. Anda juga boleh menghantar foto anda ke telefon yang serasi atau komputer anda.

Sambung ke peranti Bluetooth

Anda boleh menyambungkan telefon anda dengan banyak peranti Bluetooth yang berguna.

Sebagai contoh, dengan set kepala wayarles (dijual berasingan), anda boleh bercakap pada telefon bebas tangan – anda boleh meneruskan apa yang anda lakukan, seperti bekerja di komputer anda, semasa panggilan. Bersambung telefon ke peranti Bluetooth dipanggil berpasangan.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

26

Nokia 2.4 Panduan pengguna

1. Ketik Tetapan > Peranti tersambung >

Keutamaan sambungan > Bluetooth .

2. Tukarkan Bluetooth kepada Hidup .

3. Pastikan peranti yang lain dihidupkan.

Anda mungkin perlu memulakan proses berpasangan daripada peranti yang lain.

Untuk mendapatkan butiran, lihat panduan pengguna untuk peranti lain.

4. Ketik Pasangkan peranti baharu dan ketik peranti yang anda ingin pasangkan daripada senarai peranti Bluetooth yang ditemui.

5. Anda mungkin perlu menaipkan kod laluan.

Untuk mendapatkan butiran, lihat panduan pengguna untuk peranti lain.

Memandangkan peranti dengan teknologi tanpa wayar Bluetooth berkomunikasi menggunakan gelombang radio, peranti ini tidak perlu berada dalam arah yang boleh dilihat secara langsung.

Peranti Bluetooth mesti, walau bagaimanapun, dalam lingkungan 10 meter (33 kaki) daripada satu sama lain, walaupun sambungan mungkin tertakluk kepada gangguan daripada halangan seperti dinding atau peranti elektronik yang lain.

Peranti yang berpasangan boleh menyambung ke telefon anda apabila Bluetooth dihidupkan.

Peranti lain boleh mengesan telefon anda hanya jika paparan tetapan Bluetooth dibuka.

Jangan berpasangan dengan atau menerima permintaan sambungan daripada peranti yang tidak diketahui. Ini membantu untuk melindungi telefon anda daripada kandungan yang berbahaya.

Kongsi kandungan anda menggunakan Bluetooth

Jika anda mahu berkongsi foto atau kandungan lain dengan rakan, hantar kepada telefon rakan anda menggunakan Bluetooth.

Anda boleh menggunakan lebih daripada satu sambungan Bluetooth pada satu-satu masa.

Sebagai contoh, ketika menggunakan set kepala Bluetooth, anda masih boleh menghantar sesuatu kepada telefon yang lain.

1. Ketik Tetapan > Peranti tersambung >

Keutamaan sambungan > Bluetooth .

2. Pastikan Bluetooth dihidupkan pada kedua-dua telefon dan telefon saling boleh dilihat.

3. Pergi ke kandungan yang anda mahu hantar dan ketik � > Bluetooth .

4. Pada senarai peranti Bluetooth yang ditemui, ketik telefon rakan anda.

5. Jika telefon yang lain memerlukan kod laluan, taipkan atau terima kod laluan, dan ketik. Berpasangan .

Kod laluan ini digunakan hanya apabila anda menyambung kepada sesuatu untuk kali pertama.

Keluarkan pasangan

Jika anda tidak lagi memiliki peranti yang telefon anda berpasangan, anda boleh mengeluarkan pasangan tersebut.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

27

Nokia 2.4 Panduan pengguna

1. Ketik Tetapan > Peranti tersambung > Peranti tersambung sebelum ini .

2. Ketik � di sebelah nama peranti.

3. Ketik LUPAKAN .

VPN

Anda mungkin memerlukan sambungan rangkaian peribadi maya (VPN) untuk mengakses sumber syarikat anda, seperti intranet atau mel korporat, atau anda mungkin menggunakan perkhidmatan VPN untuk tujuan peribadi.

Hubungan pentadbir IT syarikat anda untuk mendapatkan butiran tentang konfigurasi VPN anda, atau semak laman web perkhidmatan VPN anda untuk mendapatkan maklumat tambahan.

Gunakan sambungan VPN yang selamat

1. Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > Lanjutan > VPN .

2. Untuk menambah profil VPN, ketik � .

3. Taipkan maklumat profil sebagaimana yang diarahkan oleh pentadbir IT syarikat anda atau perkhidmatan VPN.

Edit profil VPN

1. Ketik � di sebelah nama profil.

2. Tukar maklumat seperti yang diperlukan.

Padam profil VPN

1. Ketik � di sebelah nama profil.

2. Ketik LUPAKAN .

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

28

Nokia 2.4 Panduan pengguna

8 Aturkan hari anda

TARIKH DAN MASA

Tetapkan tarikh dan masa

Ketik Tetapan > Sistem > Tarikh & masa .

Kemas kini masa dan tarikh secara automatik

Anda boleh menetapkan telefon anda kepada kemas kini masa, tarikh dan zon masa secara automatik. Kemas kini automatik adalah perkhidmatan rangkaian dan mungkin tidak tersedia bergantung pada rantau atau pembekal khidmat rangkaian anda.

1. Ketik Tetapan > Sistem > Tarikh & masa .

2. Hidupkan Gunakan masa yang disediakan rangkaian .

3. Hidupkan Zon waktu automatik .

Tukar jam kepada format 24-jam

Ketik Tetapan > Sistem > Tarikh & masa dan hidupkan Guna format 24-jam .

JAM PENGGERA

Tetapkan penggera

1. Ketik Jam > Penggera .

2. Untuk menambah penggera, ketik � .

3. Untuk mengubah suai penggera, ketik padanya. Untuk menetapkan penggera untuk mengulang pada tarikh yang tertentu, tandakan Ulang dan serlahkan hari-hari dalam minggu tersebut.

Matikan penggera

Apabila penggera berbunyi, leretkan penggera ke kanan.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

29

Nokia 2.4 Panduan pengguna

KALENDAR

Mengurus kalendar

Ketik Kalendar > � , dan pilih jenis kalendar yang anda ingin lihat.

Kalendar ditambah secara automatik apabila anda menambah akaun pada telefon anda. Untuk menambah akaun baharu dengan kalendar, pergi ke menu apl dan ketik Tetapan > Akaun >

Tambah akaun .

Tambahkan acara

1. Ketik Kalendar > � .

2. Taipkan butiran yang anda mahu dan tetapkan masa.

3. Untuk membuat acara berulang pada hari tertentu, ketik Tidak berulang , dan pilih kekerapan acara tersebut sepatutnya berulang.

4. Untuk menetapkan peringatan, ketik

Tambah pemberitahuan , tetapkan masa dan ketik Selesai ,

5. Ketik Simpan .

Petua: Untuk mengedit acara, ketik acara dan � , dan edit butirannya.

Padam temu janji

1. Ketik acara.

2. Ketik � > Padam .

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

30

Nokia 2.4 Panduan pengguna

9 Peta

CARI TEMPAT DAN DAPATKAN ARAH

Cari tempat

Google Maps membantu anda untuk menemui lokasi dan perniagaan yang tertentu.

1. Ketik Peta .

2. Tulis perkataan carian, seperti alamat jalan atau nama tempat, dalam bar carian.

3. Pilih item daripada senarai padanan yang dicadangkan sebagaimana yang anda tulis, atau ketik � untuk mencari.

Lokasi ditunjukkan pada peta. Jika tiada hasil carian didapati, pastikan ejaan perkataan carian anda adalah betul.

Lihat lokasi semasa anda

Ketik Peta > � .

Dapatkan arah ke sesuatu tempat

1. Ketik Peta dan masukkan destinasi anda dalam bar carian.

2. Ketik Arah . Ikon yang terserlah menunjukkan mod pengangkutan, sebagai contoh � . Untuk menukar mod, pilih mod baharu di bawah bar carian.

3. Jika anda tidak mahu titik permulaan menjadi lokasi semasa anda, ketik Lokasi anda , dan cari titik permulaan baharu.

4. Ketik Mula untuk memulakan navigasi.

Laluan ditunjukkan pada peta, berserta anggaran masa yang diambil untuk tiba di sana. Untuk melihat arah terperinci, ketik Langkah & lebih .

MUAT TURUN DAN KEMAS KINI PETA

Muat turun peta

Simpan peta baharu dalam telefon anda sebelum perjalanan, supaya anda boleh melayari peta tanpa sambungan internet apabila melakukan perjalanan.

1. Ketik Peta > � > Peta luar talian > PILIH PETA ANDA SENDIRI .

2. Pilih kawasan pada peta dan ketik MUAT TURUN .

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

31

Nokia 2.4 Panduan pengguna

Kemas kini peta sedia ada

1. Ketik Peta > � > Peta luar talian dan nama peta.

2. Ketik KEMAS KINI .

If the icon � is not available, tap the icon for Google user account or your Google user account photo.

Petua: Anda juga boleh menetapkan telefon anda untuk mengemas kini peta secara automatik. Ketik Peta > � > Peta luar talian > � dan tukar

Kemas kini secara automatik peta luar talian dan Muat turun secara automatik peta luar talian kepada Hidup .

GUNAKAN PERKHIDMATAN LOKASI

Gunakan Peta untuk mengetahui di mana anda berada, lampirkan lokasi anda pada foto yang anda ambil. Maklumat lokasi boleh dilampirkan pada foto atau video, jika lokasi anda boleh ditentukan menggunakan satelit atau teknologi rangkaian. Jika anda berkongsi foto atau video yang mengandungi maklumat lokasi, maklumat lokasi mungkin ditunjukkan kepada pengguna yang melihat foto atau video. Beberapa apl boleh menggunakan maklumat lokasi anda untuk menawarkan pelbagai perkhidmatan yang meluas.

Hidupkan perkhidmatan lokasi

Telefon anda menunjukkan lokasi anda pada peta menggunakan sistem penentududukan satelit, Wi-Fi, atau penentududukan berasaskan rangkaian (ID Sel).

Ketersediaan, ketepatan dan kelengkapan maklumat lokasi bergantung kepada, sebagai contoh, lokasi anda, persekitaran dan sumber pihak ketiga dan mungkin terhad. Maklumat lokasi mungkin tidak tersedia, sebagai contoh, di dalam bangunan atau di bawah tanah. Untuk melihat maklumat privasi yang berkaitan dengan kaedah penentukedudukan, lihat Dasar Privasi

HMD Global, yang boleh didapati di http://www.nokia.com/phones/privacy.

Beberapa sistem penentududukan satelit mungkin perlu memindahkan jumlah kecil data melalui rangkaian mudah alih. Sekiranya anda mahu mengelakkan kos data, sebagai contoh ketika melakukan perjalanan, anda boleh mematikan sambungan data mudah alih dalam tetapan telefon anda.

Penentududukan Wi-Fi meningkatkan ketepatan kedudukan apabila isyarat satelit tidak tersedia, terutamanya apabila anda berada di dalam atau di antara bangunan tinggi. Sekiranya anda berada di tempat yang penggunaan Wi-Finya terhad, anda boleh mematikan Wi-Fi dalam tetapan telefon anda.

Ketik Tetapan > Lokasi , dan tukar Guna aktifkan lokasi.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

32

Nokia 2.4 Panduan pengguna

10 Apl, kemas kini dan sandaran

DAPATKAN APL DARIPADA GOOGLE PLAY

Anda perlu menambah akaun Google kepada telefon anda untuk menggunakan perkhidmatan

Google Play. Caj mungkin dikenakan pada sesetengah kandungan yang tersedia dalam Google

Play. Untuk menambah kaedah pembayaran, ketik Play Store > � > Kaedah pembayaran .

Sentiasa pastikan anda mempunyai kebenaran daripada pemilik kaedah pembayaran apabila membeli kandungan daripada Google Play.

Tambah akaun Google ke telefon anda

1. Ketik Tetapan > Akaun > Tambah akaun > Google . Jika diminta, sahkan kaedah mengunci peranti anda.

2. Taipkan kelayakan akaun Google anda dan ketik Seterusnya , atau, untuk membuat akaun baru, ketik Cipta akaun .

3. Ikut arahan pada telefon anda.

Muat turun apl

1. Ketik Play Store .

2. Ketik bar carian untuk mencari apl, atau pilih apl daripada cadangan anda.

3. Dalam keterangan apl, ketik Pasang untuk memuat turun dan memasang apl tersebut.

Untuk melihat apl anda, pergi ke skrin utama dan leret ke atas dari bawah skrin.

KOSONGKAN RUANG PADA TELEFON ANDA

Jika memori telefon anda semakin penuh, alihkan fail ke kad memori atau padamkan fail yang tidak perlu.

Pindahkan fail ke kad memori

Untuk memindahkan foto dari memori telefon anda ke kad memori, ketik Fail > Imej . Tekan dan tahan foto yang anda ingin pindahkan dan ketik � > Pindahkan ke > kad SD .

Untuk memindahkan dokumen dan fail, ketik Fail > Dokumen & Lain-lain . Ketik � di sebelah nama fail, dan ketik Alihkan ke kad SD .

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

33

Nokia 2.4 Panduan pengguna

KEMAS KINI PERISIAN TELEFON ANDA

Ikuti perkembangan – kemas kini perisian dan apl telefon anda secara wayarles untuk mendapatkan ciri baharu dan dipertingkatkan untuk telefon anda. Prestasi telefon anda boleh ditingkatkan dengan mengemas kini perisiannya.

Pasang kemas kini yang tersedia

Ketik Tetapan > Sistem > Lanjutan > Kemas kini sistem > Semak ketersediaan kemas kini untuk menyemak sama ada terdapat kemas kini.

Apabila telefon anda memberitahu anda bahawa kemas kini tersedia, hanya ikut arahan yang dipaparkan pada telefon anda. Jika telefon anda kekurangan memori, anda mungkin perlu memindahkan foto anda dan bahan lain ke kad memori.

Amaran: Jika anda memasang kemas kini perisian, anda tidak boleh menggunakan peranti, meskipun untuk membuat panggilan kecemasan, sehingga pemasangan telah selesai dan peranti dimulakan semula.

Sebelum memulakan kemas kini, sambungkan pengecas atau pastikan bateri peranti mempunyai cukup kuasa, dan sambungkan kepada Wi-Fi, kerana pakej kemas kini mungkin menggunakan banyak data mudah alih.

SANDARKAN DATA ANDA

Untuk memasukkan data anda selamat, gunakan ciri sandaran dalam telefon anda. Data peranti anda (spt k/laluan Wi-Fi & sejarah pgln) & data apl (spt tetapan dan fail yg disimpan oleh apl) akan disandarkan secara jauh.

Hidupkan sandaran automatik

Ketik Tetapan > Sistem > Lanjutan > Sandaran , dan hidupkan sandaran.

PULIHKAN TETAPAN ASAL DAN KELUARKAN KANDUNGAN PERIBADI

DARIPADA TELEFON ANDA

Kemalangan boleh berlaku – jika telefon anda tidak berfungsi dengan betul, anda boleh memulihkan tetapannya. Atau, jika anda membeli telefon baharu, atau sebaliknya mahu melupuskan atau mengitar semula telefon anda, ini adalah caranya anda boleh mengeluarkan maklumat dan kandungan peribadi anda. Ambil perhatian bahawa ana bertanggungjawab untuk mengalih keluar semua kandungan peribadi.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

34

Nokia 2.4 Panduan pengguna

Tetapkan semula telefon anda

1. Ketik Tetapan > Sistem > Lanjutan > Pilihan Tetapkan Semula >

Padam semua data (tetap semula kilang) .

2. Ikut arahan yang ditunjukkan pada telefon anda.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

35

Nokia 2.4 Panduan pengguna

11 Lindungi telefon anda

LINDUNGI TELEFON ANDA DENGAN KUNCI SKRIN

Anda boleh menetapkan telefon anda untuk memerlukan pengesahan apabila membuka kunci skrin.

Tetapkan kunci skrin

1. Ketik Tetapan > Keselamatan > Kunci skrin .

2. Pilih jenis kunci dan ikut arahan pada telefon anda.

LINDUNGI TELEFON ANDA DENGAN CAP JARI ANDA

Tambah cap jari

1. Ketik Tetapan > Keselamatan > Cap Jari .

2. Pilih kaedah membuka kunci sandaran yang anda mahu gunakan untuk skrin kunci dan ikuti arahan yang dipaparkan pada telefon anda.

Buka kunci telefon anda dengan jari anda

Letakkan jari berdaftar anda pada sensor.

Jika terdapat ralat sensor cap jari dan anda tidak boleh menggunakan kaedah daftar masuk alternatif untuk memulihkan atau mereset telefon dalam sebarang cara, telefon anda memerlukan perkhidmatan oleh kakitangan yang dibenarkan. Caj tambahan mungkin dikenakan, dan semua data peribadi pada telefon anda mungkin dipadamkan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, hubungi titik layanan terdekat untuk telefon anda, atau wakil penjual telefon anda.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

36

Nokia 2.4 Panduan pengguna

LINDUNGI TELEFON ANDA DENGAN MUKA ANDA

Sediakan pengesahan muka

1. Ketik Tetapan > Keselamatan > Buka kunci muka .

2. Pilih kaedah membuka kunci sandaran yang anda mahu gunakan untuk skrin kunci dan ikuti arahan yang dipaparkan pada telefon anda.

Pastikan mata anda terbuka dan pastikan muka anda kelihatan sepenuhnya serta tidak dilindungi sebarang objek, seperti topi atau cermin mata hitam.

Perhatian : Menggunakan muka anda untuk membuka kunci telefon anda adalah kurang menggunakan cap jari, corak atau kata laluan. Telefon anda boleh dibuka kunci oleh orang lain atau sesuatu dengan penampilan yang serupa. Buka kunci muka mungkin tidak berfungsi dengan betul pada cahaya latar atau persekitaran terlalu gelap atau cerah.

Buka kunci telefon anda dengan muka anda

Untuk membuka kunci telefon anda, hanya hidupkan skrin anda dan lihat pada kamera.

Jika terdapat ralat pengecaman muka dan anda tidak boleh menggunakan kaedah daftar masuk alternatif untuk memulihkan atau mereset telefon dalam sebarang cara, telefon anda akan memerlukan perkhidmatan. Caj tambahan mungkin dikenakan, dan semua data peribadi pada telefon anda mungkin dipadamkan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, hubungi kemudahan servis sah yang terdekat untuk telefon anda atau wakil penjual telefon anda.

TUKAR KOD PIN SIM ANDA

Jika kad SIM anda disertakan dengan kod PIN SIM pratetap, anda boleh menukarkannya kepada sesuatu yang lebih selamat. Bukan semua pembekal khidmat rangkaian menyokong ini.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

37

Nokia 2.4 Panduan pengguna

Pilih PIN SIM anda

Anda boleh memilih digit yang hendak digunakan untuk PIN SIM. Kod PIN SIM boleh jadi 4-8 angka.

1. Ketik Tetapan > Keselamatan > Kunci kad SIM .

2. Di bawah kad SIM yang dipilih, ketik Ubah PIN SIM .

KOD AKSES

Ketahui maksud kod yang berbeza pada telefon anda.

kod PIN atau PIN2

Kod PIN atau PIN2 mempunyai 4-8 digit.

Kod ini melindungi kad SIM anda daripada penggunaan yang tidak dibenarkan atau diperlukan untuk mengakses beberapa ciri. Anda boleh menetapkan telefon anda agar meminta kod PIN apabila anda menghidupkannya.

Jika anda terlupa kodnya atau tidak dibekalkan dengan kad anda, hubungi pembekal khidmat rangkaian anda.

Jika anda menaipkan kod yang salah 3 kali berturut-turut, anda perlu menyahsekat kodnya menggunakan kod PUK atau PUK2.

Kod PUK atau PUK2

Kod PUK atau PUK2 diperlukan untuk menyahsekat kod PIN atau PIN2.

Jika kod tidak dibekalkan dengan kad SIM anda, hubungi pembekal khidmat rangkaian anda.

Kod kunci

Kod kunci juga dikenali sebagai kod keselamatan atau kata laluan.

Kod kunci membantu anda melindungi telefon anda daripada penggunaan yang tidak sah. Anda boleh menetapkan telefon anda agar meminta kod kunci yang anda tetapkan. Pastikan kod dirahsiakan dan disimpan di tempat yang selamat, berasingan dari telefon anda.

Jika anda terlupa kodnya dan telefon anda terkunci, telefon anda memerlukan perkhidmatan.

Caj tambahan mungkin dikenakan, dan semua data peribadi pada telefon anda mungkin dipadamkan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, hubungi kemudahan servis sah yang terdekat untuk telefon anda atau wakil penjual telefon anda.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

38

Nokia 2.4 Panduan pengguna

Kod IMEI

Kod IMEI digunakan untuk mengenal pasti telefon dalam rangkaian. Anda mungkin juga perlu memberikan nombor kepada kemudahan servis sah atau wakil penjual telefon anda. Untuk melihat nombor IMEI anda:

• dail *#06#

• tandai kotak jualan asal

Jika kod IMEI dicetak pada telefon anda, anda boleh menemuinya, contohnya pada dulang SIM atau di bawah penutup belakang, jika telefon anda mempunyai penutup belakang yang boleh dibuka.

Cari atau kunci telefon anda

Jika anda kehilangan telefon, anda boleh mencari, mengunci atau memadamkan telefon dari jauh jika anda mendaftar masuk ke Akaun Google. Cari Peranti Saya diaktifkan secara lalai untuk telefon yang dikaitkan dengan Akaun Google.

Untuk menggunakan Cari Peranti Saya, telefon anda yang hilang hendaklah:

• Dihidupkan

• Mendaftar masuk ke Akaun Google

• Disambungkan ke data mudah alih atau

Wi-Fi

• Kelihatan di Google Play

• Lokasi dihidupkan

• Cari Peranti Saya dihidupkan

Apabila Cari Peranti Saya disambungkan dengan telefon, anda dapat melihat lokasi telefon dan telefon menerima pemberitahuan.

1. Buka android.com/find di komputer, tablet atau telefon yang disambungkan ke internet dan daftar masuk ke Akaun Google anda.

2. Jika anda mempunyai lebih daripada satu telefon, klik telefon yang hilang di bahagian atas skrin.

3. Di peta, lihat tempat telefon berada. Lokasi adalah anggaran dan mungkin tidak tetap.

Jika peranti anda tidak ditemui, Cari Peranti Saya akan menunjukkan lokasi terakhir yang diketahui, jika tersedia. Untuk mengunci atau memadam telefon anda, ikut arahan di tapak web.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

39

Nokia 2.4 Panduan pengguna

12 Maklumat produk dan keselamatan

UNTUK KESELAMATAN ANDA

Baca garis panduan ringkas ini. Sekiranya tidak dipatuhi, anda mungkin mengalami keadaan berbahaya atau melanggar undang-undang dan peraturan setempat. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, baca panduan pengguna yang lengkap.

MATIKAN DI KAWASAN LARANGAN

Matikan peranti apabila telefon mudah alih tidak dibenarkan atau apabila boleh menyebabkan gangguan atau bahaya, contohnya, di dalam pesawat, di hospital atau berdekatan dengan peralatan perubatan, bahan api, kimia, atau kawasan letupan. Patuhi semua arahan di kawasan larangan.

UTAMAKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

Patuhi semua undang-undang setempat. Sentiasa pastikan tangan anda bebas untuk mengendalikan kenderaan semasa memandu. Pertimbangan pertama anda semasa memandu hendaklah keselamatan jalan raya.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

40

Nokia 2.4 Panduan pengguna

GANGGUAN

Semua peranti wayarles boleh terdedah kepada gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

PERKHIDMATAN DIBENARKAN

Hanya kakitangan yang dibenarkan boleh memasang atau membaiki produk ini.

BATERI, PENGECAS, DAN AKSESORI LAIN

Hanya gunakan bateri, pengecas, dan aksesori lain yang diluluskan oleh HMD Global Oy untuk digunakan dengan peranti ini. Jangan sambungkan produk yang tidak serasi.

PASTIKAN PERANTI ANDA KERING

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

41

Nokia 2.4 Panduan pengguna

Jika peranti anda kalis air, sila rujuk pada penilaian IP untuk mendapatkan panduan lebih terperinci.

BAHAGIAN KACA

Peranti dan/atau skrin peranti diperbuat daripada kaca. Kaca ini boleh pecah jika peranti terjatuh di atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kacan pecah, jangan sentuh bahagian kaca peranti tersebut atau cuba mengeluarkan kaca yang pecah daripada peranti. Berhenti menggunakan peranti sehingga kaca digantikan oleh kakitangan perkhidmatan yang dibenarkan.

LINDUNGI PENDENGARAN ANDA

Untuk mengelakkan kerosakan pendengaran yang mungkin berlaku pada tahap kelantangan yang tinggi bagi tempoh masa yang lama. Amalkan sifat berwaspada apabila memegang telefon anda berdekatan dengan telinga anda semasa pembesar suara sedang diguna.

SAR

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

42

Nokia 2.4 Panduan pengguna

Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF semasa menggunakan sama ada dalam kedudukan penggunaan yang biasa pada telinga atau apabila berada dalam kedudukan sekurang-kurangnya 1.5 centimeter (5/8 mm) dari badan anda. Nilai SAR maksimum khusus boleh ditemui di bahagian Maklumat Pensijilan (SAR) dalam panduan pengguna ini. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat bahagian Maklumat Pensijilan (SAR) dalam panduan pengguna ini atau layari www.sar-tick.com

.

PERKHIDMATAN DAN KOS RANGKAIAN

Penggunaan sesetengah ciri dan perkhidmatan, atau memuat turun kandungan, termasuk item percuma, memerlukan sambungan rangkaian. Ini boleh menyebabkan pemindahan jumlah data yang besar, yang boleh menyebabkan kos data. Anda mungkin juga perlu melanggan kepada sesetengah ciri.

Penting : 4G/LTE mungkin tidak disokong oleh pembekal khidmat rangkaian anda atau pembekal perkhidmatan yang anda gunakan semasa dalam perjalanan. Dalam kes ini, anda mungkin tidak dapat untuk membuat atau menerima panggilan, menghantar atau menerima mesej atau menggunakan sambungan data mudah alih. Untuk memastikan peranti anda berfungsi dengan lancar apabila perkhidmatan 4G/LTE penuh tidak tersedia, anda disyorkan untuk menukar kelajuan sambungan tertinggi daripada 4G kepada 3G. Untuk melakukan ini, di skrin utama, ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > Rangkaian mudah alih dan tukar

Jenis rangkaian pilihan kepada 3G .

PANGGILAN KECEMASAN

Penting: Sambungan dalam semua keadaan tidak dapat dijamin. Jangan sekali-kali bergantung pada mana-mana telefon wayarles semata-mata untuk komunikasi penting seperti kecemasan perubatan.

Sebelum membuat panggilan:

• Hidupkan telefon.

• Jika skrin dan kekunci telefon terkunci, buka kunci skrin dan kekunci tersebut.

• Beralih ke tempat yang mempunyai kekuatan isyarat yang mencukupi.

Pada skrin utama, ketik �

1. Taipkan nombor kecemasan rasmi untuk lokasi anda sekarang. Nombor panggilan kecemasan adalah berbeza-beza mengikut lokasi.

2. Ketik � .

3. Berikan maklumat yang diperlukan setepat yang boleh. Jangan tamatkan panggilan sehingga dibenarkan untuk melakukannya.

Anda mungkin juga perlu melakukan perkara yang berikut:

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

43

Nokia 2.4 Panduan pengguna

• Masukkan kad SIM di dalam telefon. Jika anda tiada kad SIM, pada skrin kunci, ketik

Kecemasan .

• Jika telefon anda meminta kod PIN, ketik Kecemasan .

• Matikan sekatan panggilan dalam telefon, seperti sekatan panggilan, dailan tetap, atau kumpulan pengguna tertutup.

• Jika rangkaian mudah alih tidak tersedia, anda boleh juga mencuba membuat panggilan internet, jika anda boleh mengakses internet.

MENJAGA PERANTI ANDA

Kendalikan peranti, bateri, pengecas dan aksesori anda dengan berhati-hati. Cadangan yang berikut membantu anda memastikan peranti anda beroperasi.

• Pastikan peranti tersebut kering.

Mendakan, kelembapan, dan semua jenis cecair atau lembapan boleh mengandungi mineral yang menghakis litar elektronik.

• Jangan gunakan atau simpan peranti di dalam kawasan yang berdebu atau kotor.

• Jangan simpan peranti dalam keadaan suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi boleh merosakkan peranti atau bateri.

• Jangan simpan peranti dalam keadaan suhu yang sejuk. Apabila peranti memanas kepada suhu biasanya, lembapan boleh terbentuk di dalam peranti dan merosakkannya.

• Jangan buka peranti selain daripada yang diarahkan dalam panduan pengguna.

• Pengubahsuaian yang tidak dibenarkan boleh merosakkan peranti dan melanggar undang-undang yang menguasi peranti radio.

• Jangan jatuhkan, hantukkan, atau goncangkan peranti atau bateri.

Pengendalian dengan cara kasar boleh menyebabkan peranti pecah.

• Hanya gunakan kain yang lembut, bersih, kering untuk membersihkan permukaan peranti.

• Jangan cat peranti. Cat boleh menghalang operasi yang betul.

• Pastikan peranti berada jauh dari magnet atau medan magnet.

• Untuk memastikan data penting anda selamat, simpan di sekurang-kurangnya dua tempat yang berasingan, seperti peranti anda, kad memori, atau komputer, atau tuliskan maklumat penting.

Semasa operasi yang lama, peranti mungkin terasa panas. Dalam kebanyakan kes, ini adalah perkara biasa. Untuk mengelakkan daripada menjadi terlalu panas, peranti mungkin menjadi lambat secara automatik, memalapkan paparan semasa panggilan video, menutup apl, mematikan pengecasan, dan jika perlu, mematikan peranti itu sendiri. Jika peranti tidak berfungsi dengan betul, bawa peranti ke kemudahan perkhidmatan sah yang terdekat.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

44

Nokia 2.4 Panduan pengguna

KITAR SEMULA

Sentiasa kembalikan produk elektronik, bateri, dan bahan pembungkusan ke pusat pengumpulan yang dikhaskan. Dengan cara ini anda membantu mencegah pelupusan sisa tanpa kawalan dan menggalakkan pengitaran semula bahan. Produk elektrik dan elektronik mengandungi banyak bahan yang berharga, termasuk logam (seperti kuprum, aluminium, keluli, dan magnesium) dan logam berharga (seperti emas, perak, dan paladium). Semua bahan daripada peranti boleh dipulihkan semula sebagai bahan dan tenaga.

SIMBOL TONG BERODA YANG BERPANGKAH

Simbol tong beroda yang berpangkah

Simbol bin beroda yang berpangkah pada produk, bateri, risalah, atau pembungkusan anda mengingatkan anda bahawa semua produk eletrik dan elektronik serta bateri mesti dibawa ke pusat pengutipan yang berasingan pada akhir hayat kerjanya. Jangan lupuskan produk ini sebagai sisa perbandaran yang tidak diisih: bawa produk itu untuk dikitar semula. Untuk mendapatkan maklumat tentang pusat pengitaran semula anda yang terdekat, semak dengan penguasa sisa setempat anda.

MAKLUMAT BATERI DAN PENGECAS

Maklumat bateri dan pengecas

Untuk menyemak sama ada telefon anda memiliki bateri boleh dikeluarkan atau tidak boleh dikeluarkan, lihat panduan Bermula.

Peranti dengan bateri boleh dikeluarkan Gunakan peranti anda hanya dengan bateri boleh cas semula yang asli. Bateri boleh dicaskan dan dicaskan ratusan kali, tetapi bateri ini akan akhirnya

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

45

Nokia 2.4 Panduan pengguna tidak tahan. Apabila masa bual dan tunggu sedia menjadi lebih pendek daripada biasa dengan ketara, gantikan bateri tersebut.

Peranti dengan bateri tidak boleh dikeluarkan Jangan cuba mengeluarkan bateri kerana anda boleh merosakkan peranti. Bateri boleh dicaskan dan dicaskan ratusan kali, tetapi bateri ini akan akhirnya tidak tahan. Apabila masa bual dan tunggu sedia menjadi lebih pendek daripada biasa dengan ketara, untuk menggantikan bateri tersebut, bawa peranti tersebut ke kemudahan perkhidmatan sah yang berdekatan.

Caskan peranti anda dengan pengecas yang disediakan. Jenis palam pengecas mungkin berbeza-beza. Masa pengecasan mungkin berbeza-beza bergantung pada keupayaan peranti.

Maklumat keselamatan bateri dan pengecas

Apabila pengesana peranti anda lengkap, tanggalkan pengecas daripada peranti dan sumber keluar elektrik. Harap maklum bahawa pengecasan berterusan tidak boleh melebihi 12 jam.

Jika dibiarkan tidak digunakan, bateri yang dicaskan sepenuhnya akan semakin lama kehilangan casnya.

Suhu melampau mengurangkan kapasiti dan hayat bateri. Sentiasa pastikan bateri antara

15°C dan 25°C (59°F dan 77°F) untuk prestasi optimum. Peranti dengan bateri yang panas atau sejuk mungkin tidak berfungsi secara sementara. Harap maklum bahawa bateri mungkin kehabisan dengan cepat dalam suhu sejuk dan kehilangan kuasa sehingga telefon mati dalam masa beberapa minit. Apabila anda berada di luar dalam suhu sejuk, pastikan telefon anda tidak sejuk.

Patuhi peraturan setempat. Kitar semula jika boleh. Jangan lupuskannya sebagai sisa isi rumah.

Jangan dedahkan bateri kepada tekanan udara yang rendah ekstrem atau biarkan terdedah kepada suhu yang tinggi ekstrem, sebagai contoh melupuskan dalam api, kerana ini boleh mengakibatkan bateri ini meletup atau kebocoran cecair atau gas yang mudah terbakar.

Jangan ceraikan, potong, hancur, bengkokkan, tebuk atau sebaliknya merosakkan bateri dalam apa-apa cara. Sekiranya bateri bocor, jangan biarkan cecair menyentuh kulit atau mata. Jika ini berlaku, segera bilas kawasan yang terjejas dengan air, atau dapatkan bantuan doktor.

Jangan ubah suai, cuba untuk memasukkan objek asing ke dalam bateri, atau merendam atau mendedahkannya ke dalam air atau cecair yang lain. Bateri boleh meletup jika rosak.

Gunakan bateri dan pengecas untuk tujuan yang sepatutnya sahaja. Penggunaan yang salah atau penggunaan bateri atau pengecas yang tidak dibenarkan atau tidak serasi boleh membawa risiko kebakaran, letupan, atau bahaya yang lain dan boleh membatalkan mana-mana kebenaran atau waranti. Sekiranya anda percaya bateri atau pengecas telah rosak, bawanya ke pusat perkhidmatan atau penjual telefon anda sebelum meneruskan untuk menggunakannya.

Jangan sesekali gunakan bateri atau pengecas yang telah rosak. Hanya gunakan pengecas di dalam bangunan. Jangan cas peranti anda ketika ribut kilat.

Untuk mencabut palam pengecas atau aksesori, tahan dan tarik palam, bukan kord.

Selain itu, yang berikut terguna pakai sekiranya peranti anda memiliki bateri yang tidak boleh dikeluarkan:

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

46

Nokia 2.4 Panduan pengguna

• Sentiasa matikan peranti dan cabutkan palam pengecas sebelum mengeluarkan bateri.

• Litar pintas yang tidak disengajakan boleh berlaku apabila objek berlogam menyentuh jalur logam pada bateri. Ini boleh merosakkan bateri atau objek yang lain.

KANAK-KANAK KECIL

Peranti anda dan aksesorinya bukanlah permainan. Peranti mungkin mengandungi bahagian kecil. Jauhkan dari capaian kanak-kanak kecil.

PERANTI PERUBATAN

Operasi peralatan pemancaran radio, termasuk telefon wayarles, boleh mengganggu fungsi peranti perubatan yang tidak berperisai dengan secukupnya. Rujuk pengamal perubatan atau pengeluar peranti perubatan untuk menentukan sama ada peranti tersebut berperisai dengan secukupnya daripada tenaga radio luar.

PERANTI PERUBATAN YANG DIIMPLAN

Untuk mengelak kemungkinan gangguan, pengeluar peranti perubatan yang diimplan mengesyorkan jarak pemisahan minimum 15.3 sentimeter (6 inci) di antara peranti wayarles dengan peranti perubatan tersebut. Orang yang mempunyai peranti tersebut hendaklah:

• Sentiasa memastikan peranti wayarles berada lebih dari 15.3 sentimeter (6 inci) dari peranti perubatan.

• Tidak membawa peranti wayarles di dalam saku di dada.

• Pegang peranti wayarles ke telinga yang bertentangan dengan peranti perubatan.

• Matikan peranti wayarles jika terdapat apa-apa sebab untuk mengesyaki bahawa gangguan sedang berlaku.

• Patuhi arahan pengeluar untuk peranti perubatan yang diimplan.

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang menggunakan peranti wayarles anda dengan peranti perubatan yang diimplan, rujuk penyedia penjagaan kesihatan anda.

PENDENGARAN

Amaran: Apabila anda menggunakan set kepala, keupayaan anda untuk mendengar bunyi luar mungkin terjejas. Jangan gunakan set kepala di kawasan yang boleh membahayakan keselamatan anda.

Sesetengah peranti wayarles mungkin mengganggu sesetengah bantuan pendengaran.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

47

Nokia 2.4 Panduan pengguna

LINDUNGI PERANTI ANDA DARIPADA KANDUNGAN YANG BERBAHAYA

Peranti anda mungkin terdedah kepada virus dan kandungan berbahaya yang lain. Ambil langkah berjaga-jaga yang berikut:

• Berwaspada semasa membuka mesej.

Mesej itu mungkin mengandungi perisian berniat jahat atau sebaliknya berbahaya kepada peranti atau komputer anda.

• Berwaspada semasa menerima permintaan kesambungan, menyemak imbas internet, atau memuat turun kandungan. Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang anda tidak percaya.

• Hanya pasang dan gunakan perkhidmatan dan perisian dari sumber yang anda percaya dan yang menawarkan keselamatan dan perlindngan yang mencukupi.

• Pasang antivirus dan perisian keselamatan yang lain pada peranti anda dan sebarang komputer yang disambungkan. Hanya gunakan satu apl antivirus pada satu masa.

Penggunaan lebih banyak antivirus boleh menjejaskan prestasi dan operasi peranti dan/atau komputer.

• Jika anda mengakses penanda buku yang diprapasang dan pautan kepada tapak internet pihak ketiga, ambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya. HMD Global tidak mengendors atau bertanggungjawab terhadap tapak yang sedemikian.

KENDERAAN

Isyarat radio boleh menjejaskan sistem elektronik yang tidak dipasang dengan betul atau tidak berperisai dengan secukupnya di dalam kenderaan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, semak dengan pengeluar kenderaan anda atau peralatannya. Hanya kakitangan yang dibenarkan boleh memasang peranti dalam kenderaan. Pemasangan yang rosak mungkin berbahaya dan membatalkan waranti anda. Periksa dengan kerap bahawa semua peralatan peranti wayarles di dalam kenderaan anda telah dilekapkan dan beroperasi dengan betul.

Jangan simpan atau bawa bahan mudah bakar atau letupan di dalam ruang yang sama seperti peranti, bahagian, atau aksesorinya. Jangan letakkan peranti atau aksesori anda di kawasan pengerahan beg udara.

PERSEKITARAN YANG BERPOTENSI MELETUP

Matikan peranti anda semasa berada di kawasan yang berpotensi meletup, seperti berdekatan dengan pam gas. Percikan boleh menyebabkan letupan atau kebakaran yang mengakibatkan kecederaan atau kematian. Ambil perhatian tentang larangan di kawasan yang mengandungi bahan api, kilang kimia; atau di tempat yang sedang menjalankan operasi letupan. Kawasan yang mempunyai persekitaran yang berpotensi meletup mungkin tidak ditandai dengan jelas.

Ini biasanya adalah kawasan yang anda dinasihatkan agar mematikan enjin anda, di bawah dek bot, kemudahan pemindahan atau penyimpanan bahan kimia, dan di tempat di mana udaranya mengandungi bahan kimia atau zarah. Semak dengan pengeluar kenderaan yang menggunakan gas petrol cair (seperti propana atau butana) sama ada peranti ini boleh digunakan dengan selamat di kawasan yang berdekatan.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

48

Nokia 2.4 Panduan pengguna

MAKLUMAT PENSIJILAN (SAR)

Peranti mudah alih ini memenuhi garis panduan untuk pendedahan terhadap gelombang radio.

Peranti mudah alih anda ialah sebuah pemancar dan penerima radio. Ini direka bentuk untuk tidak melebihi had untuk pendedahan terhadap gelombang radio (medan elektromagnet frekuensi radio), disyokran oleh garis panduan antarabangsa daripada organisasi saintifik bebas ICNIRP. Garis panduan ini merangkumi margin keselamatan yang besar yang bertujuan untuk memastikan perlindungan semua orang tidak kira usia dan kesihatan. Garis panduan pendedahan adalah berdasarkan kepada Kadar Penyerapan Khusus (SAR), yang merupakan pernyataan jumlah kuasa frekuensi radio (RF) yang disimpan dalam kepala atau badan ketika peranti sedang memancarkan. Had SAR ICNIRP untuk peranti mudah alih adalah 2.0 W/kg dipuratakan melalui 10 gram tisu.

Ujian SAR telah dijalankan dengan peranti dalam kedudukan operasi yang standard, menghantar pada tahap kuasa tertinggi yang sah, dalam semua jalur frekuensi.

Sila rujuk www.nokia.com/phones/sar untuk mendapatkan nilai SAR maksimum peranti.

Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF apabila digunakan pada kepala atau apabila dalam kedudukan sekurang-kurangnya 5/8 inci (1.5 sentimeter) jauh. Semasa membawa beg, klip tali, bentuk pemegang peranti lain yang digunakan untuk operasi yang dipakai pada badan, tidak sepatutnya mengandungi logam dan hendaklah menyediakan sekurang-kurangnya jarak pemisahan dari badan yang dinyatakan di atas.

Untuk menghantar data atau mesej, sambungan yang baik kepada rangkaian diperlukan.

Penghantaran mungkin tertunda sehingga sambungan sedemikian tersedia. Ikut arahan jarak pemisahan sehingga penghantaran selesai.

Semasa penggunaan am, nilai SAR biasanya berada jauh di bawah nilai yang dinyatakan di atas.

Ini kerana, bagi tujuan kecekapan sistem dan meminimumkan gangguan kepada rangkaian, kuasa operasi mudah alih anda akan berkurangan secara automatik apabila kuasa penuh tidak diperlukan untuk panggilan. Semakin rendah output kuasa, semakin rendah nilai SAR.

Model peranti mungkin mempunyai versi yang berbeza dan lebih daripada satu nilai. Perubahan komponen dan reka bentuk boleh berlaku dari masa ke masa dan sesetengah perubahan boleh memberi kesan pada nilai SAR.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke www.sar-tick.com

. Ambil perhatian bahawa peranti mudah alih boleh memancarkan walaupun anda tidak membuat panggilan suara.

Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah menyatakan bahawa maklumat saintifik semasa tidak menunjukkan keperluan untuk apa-apa langkah berjaga-jaga khas semasa menggunakan peranti mudah alih. Jika anda berminat untuk mengurangkan pendedahan anda, mereka mengesyorkan anda mengehadkan penggunaan anda atau menggunakan kit bebas tangan untuk memastikan peranti jauh daripada kepala dan badan anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut dan penerangan serta perbincangan tentang pendedahan RF, pergi ke laman web WHO di www.who.int/peh-emf/en .

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

49

Nokia 2.4 Panduan pengguna

TENTANG PENGURUSAN HAK DIGITAL

Apabila menggunakan peranti ini, patuhi semua undang-undang dan hormati adat setempat, privasi dan hak orang lain yang sah, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta boleh mencegah anda daripada menyalin, mengubahsuai atau memindahkan foto, muzik dan kandungan yang lain.

HAK CIPTA DAN NOTIS LAIN

Hak cipta dan notis lain

Ketersediaan sesetengah produk, ciri, aplikasi dan perkhidmatan yang diterangkan dalam panduan ini mungkin berbeza mengikut rantau dan memerlukan pengaktifan, pendaftaran, rangkaian dan/atau kesambungan internet serta pelan servis yang bersesuaian. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, hubungi penjual anda atau pembekal khidmat anda. Peranti ini mungkin mengandungi komoditi, teknologi atau perisian yang tertakluk kepada undang-undang dan peraturan eksport dari AS dan negara yang lain. Lencongan yang berlawanan dengan undang-undang adalah dilarang.

Kandungan dokumen ini disediakan ”seperti adanya”. Kecuali yang dikehendaki oleh undangundang yang terguna pakai, tiada jaminan dalam sebarang bentuk, sama ada secara nyata atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad, kepada jaminan tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk suatu tujuan tertentu, dibuat sehubungan dengan ketepatan, kebolehpercayaan atau kandungan dokumen ini. HMD Global berhak untuk mengulang kaji dokumen ini atau menariknya semula pada bila-bila masa tanpa notis bertulis.

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terguna pakai, HMD Global atau mana-mana pemegang lesen tidak akan bertanggungjawab di bawah apa jua keadaan untuk mana-mana kehilangan data atau pendapatan atau mana-mana kerosakan yang khas, sampingan, berakibat atau tidak langsung yang diakibatkan dalam apa jua cara.

Pengeluaran semula, pemindahan atau pengedaran sebahagian atau semua kandungan dokumen ini dalam apa-apa bentuk tanpa kebenaran bertulis awal daripada HMD Global adalah dilarang. HMD Global mengendalikan dasar pembangunan yang berterusan. HMD Global berhak untuk membuat perubahan dan peningkatan terhadap mana-mana produk yang diterangkan di dalam dokumen ini tanpa notis bertulis.

HMD Global tidak memberikan apa-apa gambaran, menyediakan jaminan atau bertanggungjawab untuk kefungsian, kandungan atau sokongan pengguna akhir apl pihak ketiga yang disediakan dengan peranti anda. Dengan menggunakan apl, anda mengakui bahawa apl ini disediakan seperti adanya.

Memuat turun peta, permainan, muzik dan video dan memuat naik imej dan video boleh melibatkan pemindahan jumlah data yang besar. Pembekal khidmat anda mungkin mengenakan bayaran untuk penghantaran data. Ketersediaan produk tertentu, perkhidmatan dan ciri mungkin berbeza mengikut kawasan. Sila semak dengan penjual setempat anda untuk mendapatkan butiran lanjut dan ketersediaan pilihan bahasa.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

50

Nokia 2.4 Panduan pengguna

Ciri, kefungsian dan spesifikasi produk tertentu mungkin bergantung pada rangkaian dan tertakluk pada terma, syarat dan bayaran tambahan.

Semua spesifikasi, ciri dan maklumat produk lain yang diberi tertakluk pada perubahan tanpa notis.

Dasar Privasi HMD Global, tersedia di http://www.nokia.com/phones/privacy , digunakan pada penggunaan peranti oleh anda.

HMD Global Oy adalah pemegang lesen eksklusif jenama Nokia untuk telefon & tablet. Nokia adalah tanda dagangan berdaftar Nokia Corporation.

Android, Google dan tanda dan logo lain adalah tanda dagangan Google LLC.

Tanda kata dan logo Bluetooth ialah milik Bluetooth SIG, Inc. dan apa-apa penggunaan tanda ini oleh HMD Global adalah di bawah lesen.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

51

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents