Indesit LI8 SN1E W Fridge/freezer combination Manual de utilizare

Add to My manuals
3 Pages

advertisement

Indesit LI8 SN1E W Fridge/freezer combination Manual de utilizare | Manualzz

Ghid de referinţă rapidă

VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS

INDESIT

Pentru a beneficia de servicii complete de asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi produsul pe www . indesit . com/ register

PRIMA UTILIZARE

După instalare, aşteptaţi cel puţin două ore înainte de a conecta aparatul la reţeaua de alimentare cu energie electrică. Odată ce a fost conectat, acesta va începe să funcţioneze automat. Setările ideale de temperatură sunt presetate din fabrică.

PANOUL DE COMANDĂ

RO

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă.

După ce aţi pornit aparatul, aşteptaţi timp de 4-6 ore pentru ca acesta să atingă temperatura corectă de depozitare a alimentelor.

1.

LED-uri indicatoare (pentru afişarea temperaturii de referinţă curente sau a funcţiei de Congelare rapidă)

2.

Buton Congelare rapidă / buton Temperatură

SETAREA TEMPERATURII

Apăsaţi pe butonul Temperatură de pe panoul de comandă pentru a regla temperatura, de la cea mai ridicată, la o temperatură mai scăzută, până la cea mai rece. Apăsând butonul Temperatură, setarea de temperatură va alterna în mod ciclic. La prima introducere în priză a aparatului, valoarea temperaturii este presetată la poziţia medie (setare din fabrică). În următorul tabel, sunt prezentate valorile de referinţă ale temperaturii:

Temperatură înaltă

Temperatură medie-înaltă

Temperatură medie

Temperatură medie-joasă

Temperatură joasă

Răcire rapidă

CONGELARE RAPIDĂ

Se recomandă să se utilizeze această funcţie când se introduc pentru congelare cantităţi foarte mari de alimente în compartimentul congelator.

Pentru a activa funcţia Congelare rapidă, cu 24 de ore înainte de a congela alimente proaspete, apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul Congelare rapidă / butonul Temperatură de pe panoul de comandă până când se aprind toate cele 3 LED-uri.

După 24 de ore, introduceţi alimentele de congelat în sertarul zonei de congelare a compartimentului congelator.

Funcţia se dezactivează automat după 48 de ore şi se revine la valoarea de temperatură selectată anterior.

Funcţia poate fi dezactivată manual, apăsând şi ţinând apăsat timp de

3 secunde butonul Temperatură de pe panoul de comandă.

OPRIT ACTIVATĂ

Setare recomandată:

• Compartimentul frigider: +4 °C sau MED

• Compartimentul congelator: -18 °C sau -20 °C

Notă: Valorile de referinţă afişate corespund temperaturii medii din întregul frigider.

BEC CU LED

Acest produs conţine o sursă de lumină cu eficienţă energetică din clasa A.

Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcţionează, vă rugăm să contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.

Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde când se deschide uşa frigiderului. Dacă uşa este lăsată deschisă mai mult de 8 minute, becul se va stinge automat.

* Disponibil numai la anumite modele

MODUL DE DEPOZITARE AL ALIMENTELOR PROASPETE ŞI AL BĂUTURILOR

Legendă

ZONA TEMPERATĂ

Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor

ZONA RECE

Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, alimentelor de consum zilnic, delicateselor, iaurtului

ZONA CEA MAI RECE

Recomandată pentru depozitarea mezelurilor, deserturilor, cărnii şi peştelui

SERTAR PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME

SERTARELE CONGELATORULUI

(Un singur sertar la modelele mai mici de 1,7 m)

SERTAR ZONĂ CONGELARE

(Zonă de răcire maximă)

Recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite

COMPARTIMENT DE RĂCIRE

Dezgheţarea compartimentului frigider este complet automată.

Picăturile de apă de pe peretele posterior din interiorul compartimentului frigider indică faptul că faza de dezgheţare automată este în curs.

Apa rezultată de la dezgheţare este evacuată automat într-un orificiu de scurgere şi colectată într-un recipient, de unde se evaporă.

COMPARTIMENTUL CONGELATOR

În congelatoarele cu sistem No Frost, aerul rece circulă în jurul zonelor de depozitare şi previne formarea gheţii, eliminând astfel complet necesitatea de decongelare.

Produsele congelate nu se lipesc de pereţi, etichetele pot fi citite, iar spaţiul de depozitare rămâne curat şi degajat.

Compartimentul congelator permite depozitarea alimentelor congelate şi congelarea alimentelor proaspete. Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată într-un anumit interval de timp este indicată pe plăcuţa cu date tehnice. Aşezaţi alimentele proaspete în zona de congelare din interiorul compartimentului congelator, lăsând spaţiu suficient în jurul lor pentru a permite libera circulaţie a aerului.

Evitaţi să lăsaţi alimentele proaspete să intre în contact direct cu alimentele congelate. Limitele de încărcare sunt determinate de coşuri, clapete, sertare, rafturi etc.

Asiguraţi-vă că aceste componente se pot închide în continuare cu uşurinţă după încărcare. Sertarul din zona/compartimentul de congelare este indicat în imaginea de deasupra. Pentru a optimiza viteza de congelare şi a beneficia de mai mult spaţiu de depozitare, compartimentul congelator poate fi utilizat fără sertarele congelatorului, iar alimentele pot fi aşezate direct pe partea inferioară a compartimentului. Pentru a evita risipirea alimentelor, vă rugăm să consultaţi setarea şi perioadele de depozitare recomandate incluse în manualul de utilizare online.

Cuburi de gheaţă

Umpleţi tava pentru gheaţă 2/3 cu apă şi aşezaţi-o înapoi în compartimentul congelator. Nu folosiţi obiecte tăioase sau ascuţite pentru a scoate gheaţa.

ACCESORIILE*

SUPORT PENTRU OUĂ TAVĂ PENTRU CUBURI DE GHEAŢĂ

INFORMAŢII GENERALE

Sertarele, coşurile şi rafturile vor fi menţinute în poziţia curentă dacă nu se oferă indicaţii diferite în acest sens în ghidul de referinţă rapidă.

Sistemul de iluminat din interiorul compartimentului frigider foloseşte becuri cu LED-uri, care asigură o iluminare superioară şi utilizează mai puţină energie decât becurile tradiţionale.

Uşile şi capacele frigiderului trebuie scoase înainte de eliminare, pentru a evita blocarea înăuntru a copiilor sau animalelor.

* Disponibil numai la anumite modele

REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR

Ce trebuie să faceţi dacă... Motive posibile Soluţii

Aparatul nu funcţionează.

Există apă în tăviţa pentru decongelare.

Marginile dulapului în care este încorporat aparatul sunt calde la atingere, deoarece dulapul care intră

în contact cu garnitura uşii.

Becul nu funcţionează.

Motorul pare să rămână în funcţiune prea mult timp.

Temperatura aparatului este prea înaltă.

Este posibil să existe o problemă la sursa de alimentare a aparatului.

Acest lucru este normal pe vreme călduroasă şi umedă. Este posibil ca tava să se umple până la jumătate.

Aceasta nu este o defecţiune.

Acest lucru este normal pe vreme călduroasă şi atunci când compresorul funcţionează.

Este posibil ca becul să trebuiască

înlocuit.

Este posibil ca aparatul să fie în modul

Pornire/Stand-by.

Timpul de funcţionare a motorului depinde de diferiţi factori: cât de des se deschide uşa, cantitatea de alimente păstrată, temperatura din încăpere, setările butoanelor de comandă a temperaturii.

Pot exista diverse cauze (a se vedea

„Soluţii”).

• Asiguraţi-vă că ştecherul cablului de alimentare este introdus

într-o priză funcţională cu tensiune corespunzătoare.

• Controlaţi dispozitivele de protecţie şi siguranţele sistemului electric din locuinţa dumneavoastră

• Verificaţi ca aparatul să fie perfect orizontal, astfel încât apa să nu dea pe dinafară.

Asiguraţi-vă că dispozitivele de protecţie şi siguranţele sistemului electric din locuinţa dumneavoastră funcţionează corespunzător.

Asiguraţi-vă că ştecherul cablului de alimentare este introdus

într-o priză funcţională, cu tensiune corespunzătoare

• Dacă LED-urile sunt defecte, utilizatorul trebuie să solicite departamentului de service înlocuirea acestora cu LED-uri de acelaşi tip, disponibile numai la centrele noastre de asistenţă tehnică post-vânzare sau la distribuitorii autorizaţi.

• Asiguraţi-vă că butoanele de comandă a aparatului sunt reglate corect.

• Verificaţi să nu existe o cantitate mare de alimente în aparat.

• Aveţi grijă ca uşa să nu fie deschisă prea des.

• Verificaţi dacă uşa se închide perfect.

Uşile nu se deschid şi nu se

închid corect.

Pot exista diverse cauze (a se vedea

„Soluţii”).

• Verificaţi dacă condensatorul (partea din spate a aparatului) este curat, fără praf şi scame.

• Asiguraţi-vă că uşa este închisă corespunzător.

• Asiguraţi-vă că garniturile uşii sunt montate corespunzător.

• În zilele călduroase sau dacă este cald în cameră, este normal ca motorul să funcţioneze un timp mai îndelungat.

• Dacă uşa aparatului a rămas deschisă mai mult timp sau dacă au fost introduse cantităţi mari de alimente, motorul va funcţiona un timp mai îndelungat pentru a răci interiorul aparatului.

• Aveţi grijă ca pachetele cu alimente să nu blocheze uşa.

• Verificaţi dacă dispozitivul automat de produs gheaţă sau componentele interne sunt în poziţie corespunzătoare.

• Aveţi grijă ca garniturile uşii să nu fie murdare sau lipicioase.

• Asiguraţi-vă că aparatul este în poziţie perfect orizontală.

TABELUL CU ALARME

Tip de alarmă Semnal Cauză Soluţie

Alarmă de uşă deschisă.

Alarmă de uşă deschisă.

Defecţiune.

Becul frigiderului clipeşte.

Becul frigiderului este STINS.

Oricare dintre indicatorii de temperatură clipeşte.

Uşa a rămas deschisă mai mult de

3 minute.

Uşa a rămas deschisă mai mult de

4 minute.

Defectarea produsului.

Închideţi uşa.

Închideţi uşa.

Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare.

* Disponibil numai la anumite modele

Politicile, documentaţia standard şi informaţii suplimentare despre produs pot fi găsite:

• Vizitând site-ul nostru web docs . indesit . eu

• Utilizând QR Code

• Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul de telefon din certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizaţi codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Informaţiile privind modelul pot fi accesate folosind QR Code indicat pe eticheta energetică. Eticheta include, de asemenea, identificatorul de model care poate fi utilizat pentru a consulta portalul bazei de date https://eprel.

ec.europa.eu.

400011498909

advertisement

Key Features

  • Stainless steel Freestanding 328 L
  • 230 L Multi-Airflow system (fridge) LED Fridge interior light
  • 98 L Bottom-placed No Frost (freezer) 4* 6 kg/24h
  • F 310 kWh C 40 dB

Related manuals

advertisement