Whirlpool AKR 028/IX Hob Grafic de program

Add to My manuals
1 Pages

advertisement

Whirlpool AKR 028/IX Hob Grafic de program | Manualzz

3ro66014.fm5 Page 1 Thursday, March 28, 2002 3:00 PM

AKR 028 PROSPECT CU DESCRIEREA PRODUSULUI

RO

•

•

Suprafaþa din sticlã ceramicã încãlzeºte rapid vasele de pe suprafaþa de gãtit prin intermediul cãldurii emise de elementele de incãlzire de dedesubtul suprafeþei de gãtit. Cãldura nu se împrãºtie orizontal,

• astfel încât suprafaþa de gãtit rãmâne rece la doar câþiva centimetri de zona de gãtit.

Pentru utilizarea suprafeþei de gãtit, rotiþi butonul

(butoanele) în sens antiorar ºi reglaþi-l(e) la puterea necesarã. Pentru a grãbi perioada de încãlzire, rotiþi butonul la poziþia maximã pentru câteva minute ºi apoi reglaþi butonul la valoarea necesarã.

Pentru a stinge plita, învârtiþi butonul

(butoanele) înapoi pe poziþia “0” .

Suprafaþa de gãtit este dotatã cu indicatori ai puterii reziduale. Aceaºtia se aprind atunci când zona pentru gãtit atinge temperaturi peste 60° ºi indicã faptul cã zona este fierbinte ºi poate cauza arsuri. Aceºti indicatori rãmân aprinºi dupã ce zonele pentru gãtit au fost stinse, ºi se sting doar când zonele nu mai sunt îndeajuns de calde pentru a fi periculoase.

Pentru a economisi energie, stingeþi zona de gãtit cu câteva minute înainte ca mâncarea sã fie preparatã, deoarece cãldura rezidualã va termina gãtitul.

1.

Zona radiantã pentru gãtit diametru

145, 1200 W

2.

Zona radiantã pentru gãtit diametru

180, 1700 W

3.

Butonul de comandã pentru zona de gãtit anterioarã

4.

Butonul de comandã pentru zona de gãtit posterioarã

5.

Indicatorul cãldurii reziduale a zonei de gãtit anterioare

6.

Indicatorul cãldurii reziduale a zonei de gãtit posterioare

7.

Indicator luminos al alimentãrii cu energie

Important: Pentru a evita deteriorarea iremediabilã a suprafeþei din sticlã-ceramicã, se recomandã sã nu folosiþi:

- Vase cu fund care nu este perfect plat.

- Vase metalice cu fund emailat.

buton

1-6

1-2

2

3

3-4

4

4-5

6

TABEL PENTRU UTILIZAREA

ZONELOR DE GÃTIT

Topirea untului, ciocolatei etc.

Pãstrarea mâncãrii la cald ºi reîncãlzirea unor mici cantitãþi de lichid.

Încãlzirea unor cantitãþi mari de mâncare, prepararea de creme ºi sosuri.

Fierberea la foc mic, de exemplu: carne fiartã, supe, paste, fripturi înãbuºite, tocãnuri, sote-uri.

Frigere în general, cotlet, biftec, gãtit fãrã folosirea capacului (de exemplu risotto).

Rumenirea cãrnii, cartofi prãjiþi, peºte prãjit

ºi fierberea unor cantitãþi mari de apã.

Frigere rapidã, cotlete la grãtar etc.

CONEXIUNEA ELECTRICÃ

Tensiune de alimentare

Cabluri

(numãr ºi mãrime)

230 V ~ + 3 X 1,5 mm 2

5019 319 66010 1101915

advertisement

Related manuals

advertisement