Whirlpool AWT 5125 Washing machine Programový graf

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Whirlpool AWT 5125 Washing machine Programový graf | Manualzz

CZ AWT 5125

A. Programovací ovladač

B. Ovladač volby teploty

C. Ovladač “Rychlosti odstřeďování”

D. Tlačítko “ZAP/VYP”

“Studená“

A B C D

Max.

náplň

Program

Péče

Visačka

Druh prádla / Poznámky

Bavlna s předpírkou

Syntetické s předpírkou

Jemné s předpírkou

Bavlna

Barevná bavlna

Denní

Bavlněné směsi /

Syntetika

Syntetika

Jemné

Vlna kg

Velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.

5,0

Velmi zašpiněné halenky, košile apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon,

Nylon) nebo bavlněných směsí.

Velmi zašpiněné záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.

2,0

1,5

Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.

Normálně zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.

Lehce až běžne zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.

Normálně až velmi zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen,

Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) nebo bavlněných směsí.

Normálně zašpiněné pracovní a sportovní oděvy z bavlny, polyesteru, polyamidu a bavlněných směsí.

Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.

Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti splsnatění, označené symbolem čisté střižní vlny a vhodné pro praní v pračce.

Zvolíte-li “Stop máchání”, nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.

Tkaniny z hedvábí, lnu, vlny a viskózy se značkou “Ruční praní”.

Zvolíte-li “Stop máchání”, nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.

Program k ošetření jemného prádla škrobem nebo změkčovadlem.

5,0

3,0

3,0

2,0

1,5

1,5

1,0

1,0

2,0

Ruční praní

Máchání + Šetrné odstřeďování

Máchání +

Odstřeďování

Odstřeďování

Šetrné odstřeďování

Program k ošetření bavlněného prádla škrobem nebo změkčovadlem.

Program k ošetření bavlněného nebo lněného prádla maximální odstřeďovací rychlostí.

Program k odstředění jemného prádla sníženou odstřeďovací rychlostí.

Vypouštění – Pouze vypouštění - bez odstřeďování. jiný způsob ukončení programu po “Stop máchání”.

Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory. Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.

5,0

5,0

2,0

– i : funkce / Ano: dodržovat dávkování

1)

2)

Nepoužívejte tekuté prací prostředky.

U tohto programu je kvůli ochraně prádla rychlost

odstředění omezena na 1000 ot/min.

3) U tohto programu není kvůli ochraně prádla žádné

odstředění.

Prací prostředky a přísady

Před- praní

Hlavní praní

Změkčo- vadlo

Speciální funkce

Bělidlo Intenzivní máchání

Stop máchání

Ano 1)

Ano 1)

Ano 1)

Ano

Ano

Ano i i i i

– i i

– i i i

Teplota Max. rychlost odstře- dění ot/min

°C

Max. 95

Max. 60

1200

1000 2)

Max. 40 1000 2)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

– i i i i i i i i i i

– i

– i i i i i

– i i

– i i i i i i i i i i

Max. 95

Max. 60

Max. 60

Max. 60

Max. 60

Max. 40

Max. 40

Max. 30

1200

– 3)

1000 2)

1200

1200

1000 2)

1200

1200

1000 2)

1000 2)

1000 2)

1000 2)

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10482

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Volič teploty Náplň Voda Energie Přibl. délka programu

Program

Bavlna

Bavlna

Bavlna

Denní

Syntetické

Syntetické

Jemné

Vlna

Ruční praní

(°C)

95

60

40

40

60

40

40

40

30

(kg)

2,0

2,0

1,5

1,0

1,0

5,0

5,0

5,0

3,0

(l)

56

56

60

60

60

63*

55

55

49

(kWh)

1,85

0,95

0,55

0,48

0,80

0,40

0,55

0,50

0,30

(hodiny : minuty)

2:05

2:05

2:05

1:00

1:30

1:30

0:45

0:40

0:50

Předpírka prodlouží program asi o 15 min. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

Údaje na “Energetickém štítku” se vztahují k programu “Bavlna 60˚C”.

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu pøidává malé množství studené vody

ještì pøed odèerpáním vody èerpadlem.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

1. Vložte prádlo do pračky, zavřete uzévěry bubnu a zkontrolujte, zda správně zaklaply.

2. Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce “MAX” takto:

• Programy s předpírkou a hlavním praním

• Hlavní prací program bez předpírky

• Prùmyslová změkčovadla a ztužovače

• Chlórové bělidlo

• Odstraňovače skvrn

• Prostředky proti vodnímu kameni

(je-li to nutné)

3. Pootočte programovým voličem na zvolený program.

4. Volič teploty nastavte na požadovanou teplotu.

5. Volič rychlosti odstřeďování nastavte na požadovanou rychlost. Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na “ ”, závěrečné odstředění se zruší, ale prùběžné odstřeďování zùstava. Program končí vypouštěním.

Pračka je ve fázi “Stop máchání” :

• Stiskněte opět tlačítko “Stop máchání” : program automaticky skončí zvoleným závěrečným odstřeďovácím cyklem.

• Jestliže nechcete prádlo odstřeďovat, stiskněte tlačítko “Zap/Vyp” , otočte programovým voličem na program “Vypouštění” a stiskněte ještě jednou tlačítko “Zap/Vyp” .

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevŕete pŕívod vody a stiskněte tlačítko

“Zap/Vyp” . Kontrolka tlačítka “Zap/Vyp” se rozsvítí.

Poznámka: Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Funkci mùžete zvolit nebo zrušit kdykoli během programu. Funkce se zapne, pokud příslušná programová ještě neproběhla.

Tlačítko “Intenzivní máchání”

• Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.

• Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko “Stop máchání”

• Prádlo zùstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.

• Tato funkce se doporučuje především u programù “Syntetické” , “Jemné” nebo

“Denní” .

• Využijete ji především tehdy, jestliže chcete odložit odstřeďování na pozdější dobu, nebo jestliže chcete pouze vypustit vodu.

Poznámka: Volič programù se zastaví na .

KONEC PRACÍHO CYKLU

• Programový volič je v poloze Stop.

1. Stiskem tlačítka “Zap/Vyp” pračku vypněte.

2. Zvolené funkce zrušte.

3. Uzavřete přívod vody.

4. Počkejte, až se dvířka odblokují (asi 1 minutu).

5. Otevřete víko a uzávěry bubnu a vyjměte prádlo. Nechte nějakou dobu drířka pračky otevřené, aby se vnitřek pračky usušil.

ZMĚNA PROGRAMU BĚHEM PRACÍHO

CYKLU

1. Stiskem tlačítka “Zap/Vyp” pračku vypněte.

2. Zvolte nový program.

3. Sposťte program opětovným stiskem tlačítka

“Zap/Vyp” .

PŘESTÁVKA/PŘERUŠENÍ PROGRAMU

Jestliže si z nějakého dùvodu přejete program na určitou dobu přerušit a pokračovat později:

1. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp” .

2. Po požadované přestávce stiskněte znovu tlačítko “Zap/Vyp” .

ZRUŠENÍ PROGRAMU

1. Stiskem tlačítka “Zap/Vyp” pračku vypněte.

2. Programový volič nastavte na “Vypouštění” .

3. Opětovným stiskem tlačítka “Zap/Vyp” spusťte program “Vypouštění” .

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10482

advertisement

Related manuals

advertisement