Indesit BTW B7220P EU/N Washing machine Používateľská príručka

Indesit BTW B7220P EU/N Washing machine Používateľská príručka | Manualzz
CS
Stručný návod
DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK INDESIT.
Pro kompletnější pomoc
zaregistrujte svůj spotřebič na
www.indesit.com/register.
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.
Před použitím pračky musí být přepravní konzola bezpodmínečně odstraněna.
Podrobnější pokyny k odstranění najdete v Pokynech k instalaci.
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Volič programů
Tlačítko „Spustit/Pauza“
Tlačítko „Reset/vypustit“
Ukazatel sekvence programu
Kombinace pro dětskou pojistku
Tlačítko „Teplota“
Tlačítko „Odložený start“
Tlačítko „Úroveň zašpinění prádla“
Tlačítko „Rychlost odstřeďování“
(vč. pozastavení máchání
)
10 Ukazatel teploty
11 Ukazatel času
10
KONTROLKY
Nadměrná dávka pracího
prostředku
Dvířka zablokovaná
Závada: Servis
Závada: Vyčistit filtr
Závada: přívod vody uzavřený
V případě jakýchkoliv závad viz část
„JAK ODSTRANIT PORUCHU“
4
11
3
5
6
7
1
8 9
2
Turn & Go
Eco 40-60
40°
Nastavení
Doba
trvání
(h : m)
Předpírka
Hlavní Změkčovač
praní
Prášek
Tekutý
prací
prostředek
Teplota prádla °C
Program
Max. rychlost Max.
odstřeďování náplň
(ot/min)
(kg)
Rozpětí
Doporučený prací
prostředek
Celkové
množství vody v l
Teploty
Prací prostředky a přísady
Spotřeba
energie kWh
Max. naplnění 7,0 kg
Spotřeba energie ve vypnutém stavu je 0,11 W / v zapnutém stavu 0,11 W
Zbytková
vlhkost % *
TABULKA PROGRAMŮ
30°C
30°C
1000
3,5
**
–


–

–
–
–
–
Syntetika
40°C
20 - 60°C
1200
3,0
1:50





40
0,56
50
40
Bavlna
60°C
20 - 95°C
1200
7,0
3:00




64
1,33
52
55
Eco 40-60
40°C
40°C
Mix 45’ 40°
40°C
40°C
1151
1151
1151
1000
7,0
3,5
2,0
7,0
3:25
2:40
1:50
**

–
–
–
–
















62
62
62
–
1,23
0,57
0,35
–
57
41
32
–
45
36
31
–
Sportovní
40°C
20 - 40°C
1000
3,5
**


–

–
–
–
–
–
20 °C
20°C
20°C
1200
7,0
2:45
–


–

62
0,27
48
20
20°
Vlna 20°
20°C
20°C
1000
1,0
**
–


–

–
–
–
–
30°
Jemné 30°
30°C
30°C
1000
1,5
**
–


–

–
–
–
–
40°
Colours 40°
40°C
40°C
1200
3,5
**
–




–
–
–
–
Bavlna 30°
30°C
30°C
1200
3,0
0:30
–


–

57
0,25
42
27
Syntetika 30°
Odstřeďování +
vypouštění vody
Máchání +
odstřeďování
30°C
30°C
1200
3,0
**
–


–

–
–
–
–
–
–
1200
7,0
**
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1200
7,0
**
–
–

–
–
–
–
–
–
60°C
1200
40°C
1200
7,0
3,5
3,5
0:50
1:30
0:59
–
–
–












62
62
62
0,90
0,75
0,65
48
34
34
–
–
–
20°C
30°
30°
Eko bavlna
60°C
 Požadované dávkování  Volitelné dávkování
Eko bavlna – Zkušební prací cykly v souladu s nařízením 1061/2010. Nastavte prací cyklus 20°C
při teplotě 40 °C nebo 60 °C, aby byl umožněn přístup k tomuto cyklu.
Eko 40–60 –Testovací prací cyklus v souladu se směrnicí 2019/2014. Jedná se o nejúčinnější
program, pokud jde o spotřebu energie a vody při praní běžně ušpiněného bavlněného prádla.
Pouze displej: hodnoty rychlosti otáček zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od
hodnot v tabulce.
Pro všechny zkušební ústavy
Dlouhý prací cyklus pro bavlněné prádlo: nastavte prací program Bavlna a teplotu 40 °C.
Dlouhý program pro syntetiku: nastavte prací program „Syntetika“ a teplotu 40 °C.
POPIS PRODUKTU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Madlo na víku
Víko
Ovládací panel
Zásobník pracího prostředku
Buben
Vodní filtr – za krytem
Páka na přesouvání (v závislosti na modelu)
Nastavitelné nohy (2×)
1.
3.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit vzhledem k proměnlivým podmínkám, pokud
jde o teplotu přívodní vody, její tlak apod. Údaje o přibližné délce programu se vztahují
k základnímu nastavení programů bez voleb. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco
40-60 jsou pouze orientační.
* Po ukončení programu a odstřeďování na maximální volitelné otáčky, v základním nastavení
programu.
** D
élka programu je zobrazena na displeji.
Technologie snímače přizpůsobuje spotřebu vody, energie a délku trvání programu objemu
naplnění.
DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU
Přihrádka pro hlavní praní
Prací prostředek pro hlavní praní, odstraňovač
skvrn nebo aviváž.
Přihrádka pro předpírku
Prací prostředek pro předpírku.
Přihrádka pro aviváž
Aviváž Tekutý škrob Bělidlo
Aviváž, škrobový roztok nebo bělidlo nesmí
přesahovat značku označující maximum.
Tlačítko pro uvolnění 
Stiskněte pro uvolnění zásobníku za účelem čištění.

PROGRAMY
PŘERUŠENÍ NEBO ZMĚNA BĚŽÍCÍHO PROGRAMU
Při výběru vhodného programu pro daný typ prádla vždy
dodržujte pokyny uvedené na etiketách oblečení. Hodnota
uvedená v symbolu vaničky je maximální možná teplota pro
praní daného kusu oděvu.
Turn & Go
Nejlepší volba pro každodenní praní. Tento program je zvláště vhodný pro
lehce až běžně zašpiněné prádlo z bavlny nebo umělých vláken, neboť
používá nízké teploty a maximální rychlost odstřeďování.
Syntetika
Pro praní špinavého prádla ze syntetických vláken (jako například polyester,
polyakryl, viskóza) nebo směsí bavlny a syntetiky.
Bavlna
Normálně až silně zašpiněné hrubší prádlo vyrobené z bavlny.
Eco 40-60
Na pranie normálne znečistených bavlnených odevov, ktoré sa môžu prať
pri teplotách 40 °C alebo 60 °C spoločne v jednom cykle. Toto je
štandardný bavlnený program a je najefektívnejší z hľadiska spotreby vody
a energie.
Mix 45’ 40° 40°
Na pranie mierne až normálne znečistených odevov z bavlny, ľanu,
syntetických vláken a zmesových vláken za 45 minút.
Sportovní
Běžně zašpiněné a zpocené oblečení vyrobené z žerzeje nebo mikrovlákna.
Zahrnuje předpírku – můžete přidat prací prostředek také do přihrádky pro
předpírku. Nepoužívejte aviváž.
20 °C
Na pranie mierne znečistených bavlnených odevov pri teplote 20 °C.
Vlna 20° 20°
Veškeré oděvy z vlny lze prát na program „Vlna“, a to i takové, na jejichž
štítku se uvádí „pouze ruční praní“. Pro dosažení co nejlepších výsledků
používejte speciální prací prostředky a nepřekračujte maximální
uvedenou hmotnost prádla.
Jemné 30° 30°
Pro praní zvláště jemných oděvů. Před praním převraťte oděvy naruby.
Colours 40° 40°
Pro mírně až běžně zašpiněné prádlo z bavlny, umělých vláken nebo jejich
směsí; také jemné prádlo. Pomáhá chránit barvy.
Bavlna 30° 30°
Pro rychlé praní lehce zašpiněných oděvů. Tento cyklus trvá pouze 30 minut,
a šetří tak čas i energii.
Syntetika 30° 30°
Zkrácený cyklus pro praní lehce zašpiněného prádla z umělých vláken
(například polyester, polyakryl, viskóza) nebo směsí bavlny a syntetiky.
Odstřeďování + vypouštění vody
Vyždímá prádlo a poté vypustí vodu. Pro hrubší prádlo.
Máchání + Odstřeďování
Samostatný program zahrnující máchání a intenzivní odstředění prádla. Pro
hrubší prádlo.
Eko bavlna
Na pranie normálne znečistených bavlnených odevov. Pri teplote 40 °C a 60
°C.
Spuštěný prací program pozastavíte stiskem tlačítka „Spustit/Pauza“
. Kontrolka se rozbliká. Zvolte jakýkoli nový program a upravte teplotu,
možnosti nebo rychlost odstřeďování, chcete-li změnit tato nastavení.
Chcete-li spustit prací cyklus od chvíle, kdy došlo k jeho přerušení, stiskněte
znovu tlačítko „Spustit/Pauza“ . Nepřidávejte prací prostředek pro tento
program.
PRVNÍ POUŽITÍ
Pro odstranění veškerých zbytků po výrobě zvolte program „Bavlna“
a teplotu 95 °C. Přidejte malé množství pracího prášku (maximálně 1/3 množství
doporučovaného výrobcem pro lehce zašpiněné prádlo) do přihrádky pro hlavní
praní dávkovače pracího prostředku. Program spusťte bez prádla.
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ
Prádlo připravte podle doporučení v části „RADY A TIPY“. Vložte prádlo do
bubnu, zavřete dvířka a zkontrolujte, že jsou zavřené správně. Přidejte prací
prostředek a případné přísady. Dodržujte dávky doporučené na obalu
pracích prostředků. Zavřete víko. Otočte voličem programů na požadovaný
program a zvolte možnost, kterou potřebujete. Na displeji se zobrazí
trvání zvoleného programu (v hodinách a minutách) a bliká kontrolka
tlačítka „Spustit/Pauza“ . Stisknutím tlačítka „Teplota“ nebo „Rychlost
odstřeďování“ je možné upravit teplotu a rychlost odstřeďování. Otevřete
vodovodní kohout a stisknutím tlačítka „Spustit/Pauza“ spusťte prací
cyklus. Kontrolka „Spustit/Pauza“ se rozsvítí a dvířka se uzamknou. Kvůli
rozdílnému množství prádla a teploty přiváděné vody se v určitých fázích
programu provádí nový výpočet zbývajícího času. Pokud k tomu dojde, na
displeji se zobrazí animace
.
DVÍŘKA ZABLOKOVANÁ
Po spuštění programu se rozsvítí kontrolka na znamení toho, že není možné
dvířka otevřít. Během pracího programu zůstává víko uzamčené a v žádném
případě nesmí být násilím otevřeno. Pokud budete víko potřebovat během
programu nutně otevřít, například pro přidání prádla nebo vyjmutí kusu,
který byl vložen omylem, stiskněte nejprve tlačítko „Spustit/Pauza“ .
Pokud není teplota příliš vysoká, kontrolka „Dvířka zablokovaná“ zhasne.
Bude nějakou chvíli trvat, než budete moci víko otevřít. Stiskněte tlačítko
„Spustit/Pauza“ a program bude pokračovat.
UKONČENÍ PROGRAMU
Kontrolka „Dvířka zablokovaná“ zhasne a na displeji se zobrazí
. Otočte voličem programů do polohy „VYP“ a zavřete vodovodní kohout.
Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo ze stroje. Víko nechte po nějakou
dobu otevřené, aby mohl vnitřek spotřebiče vyschnout. Asi po 15 minutách
se pračka za účelem úspory energie úplně vypne.
Pro zrušení běžícího programu před koncem cyklu podržte alespoň
3 sekundy stisknuté tlačítko „Reset/vypustit“ . Voda se pouze vypustí.
Bude nějakou chvíli trvat, než budete moci víko otevřít.
MOŽNOSTI
! Pokud není možné kombinovat program s dalšími možnostmi, kontrolka
automaticky zhasne.
! U nevhodných kombinací možností se automaticky zruší výběr.
Teplota
Každý program má přednastavenou teplotu. Přejete-li si tuto teplotu
změnit, stiskněte tlačítko „Teplota“ . Údaj se zobrazí na displeji.
Snadné žehlení
Výběrem této funkce dojde k modifikaci pracího a odstřeďovacího cyklu tak,
aby se minimalizovala míra pomačkání prádla.
Odložený start
Pro nastavení odložení začátku zvoleného programu stiskněte tlačítko
„Odložený start“
a nastavte požadovanou dobu odložení. Kontrolka funkce
„Odložený start“
se rozsvítí. Opětovně zhasne se spuštěním programu.
Jakmile stisknete tlačítko „Spustit/Pauza“ , zahájí se odpočítávání času.
Počet přednastavených hodin lze snížit opětovným stiskem tlačítka
„Odložený start“ . U této funkce nepoužívejte tekutý prací prostředek.
Pro zrušení funkce „Odložený start“
otočte voličem programů do jiné
polohy.
Předpírka
Pouze pro silně zašpiněné prádlo (např. písek, hrubé nečistoty). Prodlouží
dobu cyklu o asi 15 minut. Je-li aktivována možnost předpírky, nepoužívejte
tekutý prací prostředek pro hlavní praní.
Máchání navíc
Pomáhá odstranit zbytky pracího prostředku z prádla prodloužením fáze
máchání. Obzvlášť vhodné pro dětské prádlo, pro alergiky a pro oblasti
s velmi měkkou vodou.
Úroveň zašpinění
Úroveň zašpinění prádla je funkce, která pracuje na třech různých úrovních
(silné znečištění, střední znečištění, lehké znečištění), které byly speciálně
vytvořeny za účelem nastavení správného pracího postupu v závislosti na
vašich potřebách:
Silné znečištění
: tato volba je určena pro vysokou úroveň znečištění
prádla a odstraňování těch nejodolnějších skvrn.
Střední znečištění :: tato volba je určena pro odstraňování běžných skvrn.
Lehké znečištění : tato volba je určena pro lehce odstranitelné skvrny.
Rychlost odstřeďování
(vč. pozastavení máchání
)
Každý program má přednastavenou rychlost odstřeďování. Stisknutím
tlačítka nastavte jinou rychlost odstřeďování. Pokud zvolíte
rychlost „0“ , závěrečné odstřeďování se zruší a voda se pouze vypustí.
Jsou ale zachovány fáze středního odstřeďování během máchání.
Pokud zvolíte funkci „Pozastavit máchání“
, zůstane prádlo namočené ve
vodě z máchání a program nepostoupí na závěrečné odstřeďování, aby se
zabránilo zmačkání a obarvení prádla. Pro aktivaci funkce „Pozastavit máchání“
opakovaně tiskněte tlačítko „Rychlost odstřeďování“ , dokud se na displeji
nezobrazí symbol „Pozastavit máchání“
. Prací program se přeruší a máchání
se pozastaví , když symbol „Pozastavit máchání“
na displeji bliká. Bliká
kontrolka tlačítka „Spustit/Pauza“ . Pro ukončení funkce „Pozastavit máchání“
a spuštění odstřeďování stiskněte tlačítko „Spustit/Pauza“ – prádlo se bude
odstřeďovat výchozí rychlostí. Můžete též nastavit odlišnou rychlost odstřeďování
CS
Stručný návod
před spuštěním cyklu odstřeďování tlačítkem „Spustit/Pauza“ . Učinit tak můžete
pomocí tlačítka „Rychlost odstřeďování“ . Pro ukončení funkce „Pozastavit
máchání“
a vypuštění vody bez odstřeďování tiskněte tlačítko „Rychlost
odstřeďování“ , dokud se na displeji nezobrazí rychlost odstřeďování „0“ .
Následně stiskněte tlačítko „Spustit/Pauza“ a vypouštění se spustí. Nenechávejte
prádlo při pozastaveném máchání
namočené příliš dlouho (obzvláště hedvábí).
Intenzivní praní
Tuto možnost zvolte, pokud používáte přísadu do pracího prostředku pro
odstraňování skvrn. Optimalizuje účinnost pracího prostředku a bude
dosaženo lepšího účinku praní a odstraňování skvrn. Používejte při naplnění
pračky na maximum. Do hlavního praní přidejte vhodnou přísadu pro
odstraňování skvrn (ve formě prášku)
Může prodloužit program až o 10 minut. Vhodné pro použití odstraňovačů
skvrn a bělidel na bázi kyslíku. Bělidla na bázi chlóru nebo perkarbonátu se
používat nesmějí!
Úspora energie
Slouží k úspoře energie potřebné k ohřevu vody za současného dosažení
dobrých výsledků při praní. Doporučuje se pro mírně zašpiněné prádlo bez
skvrn. Ujistěte se, že je váš prací prostředek vhodný pro praní při nízkých
teplotách (15° nebo 20 °C). Lze zvolit při nejnižších teplotách programů.
DĚTSKÁ POJISTKA
Umožňuje uzamknout tlačítka na ovládacím panelu, a zamezit tak
nesprávnému použití (např. dětmi). Stiskněte zároveň obě tlačítka dětského
zámku a podržte je alespoň po dobu 3 sekund. Na displeji se rozsvítí symbol
klíče
. Chcete-li tlačítka odemknout, postupujte stejným způsobem.
BĚLENÍ
Vyperte prádlo v požadovaném programu Bavlna
nebo Syntetika
a přidejte vhodné množství chlorového bělidla do
přihrádky pro aviváž
(víko pečlivě zavřete). Ihned po skončení programu
otočte voličem programu a spusťte požadovaný programu znovu, abyste
se zbavili případných zbytků zápachu bělidla. Chcete-li, můžete přidat
aviváž. Nikdy do přihrádky pro aviváž nepřidávejte zároveň chlorové bělidlo
a aviváž.
RADY A TIPY
Prádlo roztřiďte podle
Druhu látky / symbolu údržby na visačce (bavlna, smíšená vlákna, syntetické
materiály, vlna, ruční praní). Barvy (oddělte barevné a bílé kusy prádla, nové
barevné prádlo perte zvlášť). Jemnosti prádla (perte malé kousky – např.
nylonové punčochy – a prádlo s háčky – jako podprsenky – v látkovém
sáčku nebo povlaku na polštář se zipem).
Vyprázdněte všechny kapsy
Předměty, jako mince nebo zapalovače, mohou poškodit prádlo i buben.
Vnitřek spotřebiče
Pokud perete pouze zřídka nebo nikdy prádlo na 95 °C, doporučujeme
vám občas spustit 95°C program bez prádla a s menším množstvím pracího
prostředku, abyste udrželi vnitřek spotřebiče čistý.
Dodržujte doporučení pro dávkování / aditiva
Optimalizuje výsledek vyčištění, zamezuje dráždění z důvodu zbytků
přebytečného pracího prostředku v prádle a šetří peníze díky zamezení
nadbytečného pracího prostředku.
Používejte nízkou teplotu a delší trvání
Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně ty, které
probíhají při nižších teplotách a trvají déle.
Dodržujte míru naplnění
Plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULCE PROGRAMŮ“, abyste
šetřili vodu a energii.
Hluk a obsah zbylé vlhkosti
Jsou ovlivněny otáčkami odstřeďování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi
odstřeďování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbylé vlhkosti.
Kontrola hadice pro přívod vody
Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská. Je-li
poškozená, vyměňte ji za novou, kterou získáte v našem servisním středisku
nebo u specializovaného prodejce. Podle typu hadice: Má-li přívodní
hadice průhledný potah, kontrolujte pravidelně, zda barva na některých
místech netmavne. Pokud ano, může to znamenat, že hadice uniká a je
třeba ji vyměnit. Hadice s automatickým systémem zastavování přívodu
vody
(jsou-li k dispozici): zkontrolujte malé inspekční okénko na
bezpečnostním ventilu (viz šipka). Je-li červené, byla aktivována funkce
bezpečnostního uzavření a hadici je třeba vyměnit za novou. Chcete-li tuto
hadici odšroubovat, stiskněte přitom uvolňovací tlačítko (je-li jím vybavena).
Čištění sítkových filtrů v hadici pro přívod vody
Provádějte pravidelnou kontrolu a čištění (alespoň dvakrát nebo třikrát za rok).
Uzavřete vodovodní kohoutek a povolte přívodní hadici na kohoutku.
Vyčistěte vnitřní sítkový filtr a našroubujte hadici pro přívod vody zpět na
vodovodní kohoutek. Nyní odšroubujte přívodní hadici na zadní straně
pračky. Pomocí univerzálních kleští vytáhněte sítkový filtr ze spojů pračky
a vyčistěte jej. Nasaďte sítkový filtr zpět a znovu našroubujte i přívodní
hadici. Otočte vodovodním kohoutkem a ujistěte se, že spoje jsou zcela
nepropustné.
Čištění vodního filtru / vypouštění zbylé vody
Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem. Filtr zachycuje předměty, jako
jsou knoflíky, mince, spínací špendlíky apod., které jste zapomněli v prádle.
Pokud jste použili program pro praní na vysokou teplotu, před vypuštěním
vody vyčkejte, dokud voda nevychladne. Vodní filtr čistěte pravidelně,
předejdete tak situaci, kdy v důsledku jeho ucpání nemůže voda po praní
odtékat. Nemůže-li voda odtékat, displej poukazuje na možné ucpání filtru.
Kryt filtru otevřete pomocí mince. Umístěte pod vodní filtr širokou
nízkou nádobu na odtékající vodu. Opatrně otáčejte filtrem proti směru
hodinových ručiček, dokud nezačne vytékat voda. Nechte vodu odtékat
a nevyndávejte filtr. Když se nádoba naplní, uzavřete filtr otáčením ve směru
hodinových ručiček. Vyprázdněte nádobu. Tento postup opakujte, dokud
nebude pračka prázdná. Pod vodní filtr položte bavlněný hadřík, který
nasákne menší množství zbytkové vody. Následně otáčením proti směru
chodu hodinových ručiček vodní filtr vyjměte. Vyčistěte vodní filtr (z filtru
odstraňte zbytky a propláchněte jej pod tekoucí vodou) a komoru filtru.
Ujistěte se, že oběžné kolo čerpadla (v krytu za filtrem) není zablokované.
Vraťte filtr na místo a zavřete kryt: Při vracení vodního filtru na místo jím
otáčejte ve směru hodinových ručiček. Otáčejte jím až do krajní polohy.
Pro otestování těsnosti vodního filtru nalijte do bubnu asi 1 litr vody
a zkontrolujte, že voda neuniká z filtru. Poté zavřete kryt filtru.
Těsnění víka
Pravidelně kontrolujte stav těsnění víka a občas jej vyčistěte vlhkým
hadříkem.
Vyjmutí předmětu, který zapadne mezi buben a vanu
Pokud mezi buben a vanu zapadne nějaký předmět, můžete jej vyjmout
díky snímatelným žebrům bubnu.
Pračku vytáhněte ze zásuvky. Vyjměte prádlo z bubnu. Zavřete křídla bubnu
a otočte buben o půl otáčky (obrázek a). Pomocí šroubováku zatlačte na
plastovou koncovku a zároveň rukou posouvejte žebrem zleva doprava
(obrázek b, c). Žebro vypadne do bubnu. Otevřete buben. Zapadlý objekt
můžete nahmatat otvorem v bubnu. Žebro vraťte na místo z vnitřní části
bubnu. Plastový hrot umístěte nad otvor na pravé straně bubnu (obrázek d).
Poté přetáhněte žebro zprava doleva, dokud nezaklapne. Zavřete dvířka
bubnu, otočte jím o půl otáčky a zkontrolujte umístění žebra a jeho
kotvicích bodů. Pračku znovu zapojte do zásuvky.
a
b
c
d
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před prováděním jakéhokoli čištění a údržby pračku vypněte a odpojte
z elektrické sítě. K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny. Pračku
pravidelně čistěte a zajistěte její údržbu (nejméně čtyřikrát ročně).
Čištění pračky zvenčí
K čištění vnější strany pračky používejte měkkou vlhkou látku. K čištění
ovládacího panelu nepoužívejte čističe na sklo nebo univerzální čističe, ani
tekuté čisticí prášky apod. – tyto přípravky by mohly poškodit nápisy.
Zásobník pracího prostředku
Čistěte zásobník pravidelně, alespoň třikrát či čtyřikrát ročně, abyste
zabránili tvorbě nánosů pracího prostředku.
Pro uvolnění zásobníku pracího prostředku stiskněte uvolňovací tlačítko
a vyjměte jej. V zásobníku může  zůstat malé množství vody, a proto jej
držte vzpřímeně. Zásobník vymyjte tekoucí vodou. Můžete též vyjmout
uzávěr sifonu na zadní straně zásobníku a vyčistit jej. Pokud jste jej vyjmuli,
vraťte uzávěr sifonu na místo. Při vracení zásobníku na místo umístěte
jazýčky na spodní části zásobníku do příslušných otvorů na víku a zatlačte
zásobník proti víku, dokud nezacvakne na místo. Zkontrolujte, zda je
dávkovač pracího prostředku správně zasunutý.
PŘEPRAVA A MANIPULACE
Vytáhněte kabel hlavního vedení elektrické energie a uzavřete kohoutek
přívodu vody. Odpojte přívodní hadici a sejměte odpadní hadici z odpadu.
Vypusťte ze všech hadic a pračky zbývající vodu a upevněte je, aby se
během přepravy nepoškodily. Pro usnadnění přepravy stroje zatáhněte
rukou mírně za páku na přesouvání na přední spodní části (v závislosti na
modelu). Pračku vytáhněte ven až na příslušné místo. Poté vraťte páku
na přesouvání zpět do původní stabilní polohy. Znovu nasaďte přepravní
konzolu. Postupujte podle pokynů pro odstranění přepravní konzoly
uvedených v NÁVODU K INSTALACI, a to v opačném pořadí.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Z určitých důvodů nemusí pračka někdy správně pracovat. Předtím, než zavoláte do poprodejního servisního střediska, doporučujeme prověřit, zda
není možné problém vyřešit snadno pomocí následujícího seznamu.
Anomálie:
Možné příčiny / řešení:
•
Pračka se neotáčí a/nebo se nespustí
program
•
•
•
•
Zástrčka není zapojená do elektrické zásuvky nebo je zasunutá nedostatečně a nemá správný
kontakt.
Došlo k výpadku proudu.
Víko není správně zavřené.
Byla aktivována funkce „Dětský zámek“
(je-li k dispozici).
Pračka se automaticky vypne před spuštěním nebo po ukončení programu z důvodu úspory
energie. Chcete-li pračku zapnout, otočte nejprve přepínač programů do polohy „Off/O“ a potom
znovu do polohy požadovaného programu.
Prací program se nespustí.
•
•
•
Nebylo stisknuto tlačítko „Spustit/Pauza“ .
Přívod vody není otevřený.
Byla nastavena funkce „Odložený start“
.
Spotřebič se zastavil během
programu a kontrolka
„Spustit/Pauza“ bliká
•
Program byl změněn. Zvolte znovu požadovaný program a stiskněte „Spustit/Pauza“
•
•
Pračka nestojí na rovném povrchu.
Nebyla demontována přepravní konzola: před použitím pračky je nutné přepravní konzolu
odstranit.
•
Kvůli nevyvážené náplni při otáčení se nespustilo odstřeďování, aby se zabránilo poškození
pračky. Proto je prádlo stále vlhké. Důvodem nevyvážené náplně může být: malá náplň pračky
(sestávající pouze z několika větších nebo savějších kusů, např. ručníků) nebo velké/těžké kusy
prádla.
Je-li to možné, neperte malé množství prádla.
Tlačítko „Rychlost odstřeďování“
bylo nastaveno na nízkou rychlost odstřeďování.
Spotřebič vibruje
Výsledky závěrečného odstřeďování
jsou špatné. Prádlo je stále vlhké. Na
konci programu bliká kontrolka
„Odstřeďování“, nebo rychlost
odstřeďování na displeji, nebo její
kontrolka – v závislosti na modelu
Přístroj hlásí chybový kód (např. F-02, F-..)
a/nebo se rozsvítí kontrolka „Servis“
Svítí kontrolka „Vyčistit filtr“
Svítí kontrolka „Přívod vody uzavřený“
Svítí kontrolka „Nadměrné množství
pracího prostředku“
(je-li
k dispozici)
•
•
•
.
•
Pračku vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a před opětovným zapnutím pračky vyčkejte
přibližně 1 minutu.
Pokud problém přetrvává, zavolejte do poprodejového servisního střediska.
•
•
Odpadní voda se neodčerpala.
Vodní filtr vyčistěte.
•
Žádný nebo nedostatečný přívod vody do spotřebiče.
•
Symbol se rozsvítí na konci programu, pokud jste použili příliš velké množství pracího
prostředku.
Tvoří se příliš velké množství pěny.
Prací prostředek není vhodný pro automatické pračky (musí na něm být uvedeno „pro
automatické pračky“, „pro ruční praní a praní v automatických pračkách“, popřípadě něco
obdobného).
•
•
Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:
• návštěvou naší webové stránky – docs.indesit.eu
• naskenování QR kódu
• případně se obraťte na naše poprodejové servisní středisko (viz telefonní číslo v záruční knize).
Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
Pour obtenir des informations relatives à la réparation et à la maintenance, l’utilisateur est invité à visiter le site
www.indesit.com
Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikátor
modelu, který lze použít ke vstupu do portálu registru na adrese https://eprel.ec.europa.eu
XXXXX
400011463541
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement