MSI Optix MAG301RF MONITOR Omaniku manuaal | Manualzz
Optix seeria
LCD monitor
Optix MAG301RF (3CC5)
Sisukord
Algseadistused.............................................................................................................. 3
Pakendi sisu............................................................................................................ 3
Kuvari toendi paigaldamine..................................................................................... 4
Kuvari seadistamine................................................................................................ 5
Kuvari ülevaade....................................................................................................... 6
Kuvari ühendamine arvutiga................................................................................... 8
Ekraanimenüüs seadistamine..................................................................................... 9
Navi Key (Navigeerimisnupp).................................................................................. 9
Kiirklahv................................................................................................................... 9
OSD-menüüd............................................................................................................... 10
Gaming (Mängud).................................................................................................. 10
Professional (Profikasutuseks)............................................................................. 12
Image (Pilt)............................................................................................................ 13
Input Source (Sisendallikas)................................................................................. 14
Navi Key (Navigeerimisnupp)................................................................................ 14
Tehnilised andmed...................................................................................................... 17
Eelseadistatud kuvamisrežiimid................................................................................ 19
Rikkeotsing.................................................................................................................. 20
Ohutuseeskirjad.......................................................................................................... 21
TÜV Rheinland sert..................................................................................................... 23
Vastavus normidele..................................................................................................... 24
Versioon
V1.0, 2021/02
2
Sisukord
Algseadistused
Selles osas on esitatud teave riistvara häälestamiseks. Seadmete ühendamisel hoidke
neist ettevaatlikult kinni ja kasutage maandatud randmepaela, et vältida staatilist
elektrit.
Pakendi sisu
Kuvar
Dokumentatsioon
Optix MAG301RF
Lühijuhend
Registreerimiskaart
Garantiikaart
MSI preemiaprogrammi kaart
Jaland ja kruvi(d)
Jalandi alus ja kruvi(d)
Lisatarvikud
Jalandi kate ja kruvi(d)
Seinakinniti(te) kruvi(d)
Toitejuhe
Toiteplokk
HDMI kaabel (valikuline)
Kaablid
⚠⚠Oluline
DisplayPort kaabel (valikuline)
USB üleslaadimise kaabel (USB tüüp B jaoks, üleslaadimise
pordile) (Valikvarustus)
∙∙ Kui mõni osa on vigastatud või puudub, võtke ühendust oma müüja või
edasimüüjaga.
∙∙ Pakendi sisu võib varieeruda, sõltuvalt riigist.
∙∙ Komplektis olev toitjuhe on ainult selle monitori jaoks, ärge seda kasutage muudel
toodetel.
Algseadistused
3
Kuvari toendi paigaldamine
1. Jätke monitor pakendisse koos kaitsevahuga. Ühitage jalandi toend monitori
soonega.
2. Keerake jalandi toendi kinnituskruvid kinni.
3. Ühendage alus toendile ja keerake aluse kruvid kinni.
4. Veenduge, et jalandi koost on nõuetekohaselt paigaldatud, enne kui panete
monitori püsti.
⚠⚠Oluline
∙∙ Pange kuvar pehmele polsterdatud pinnale, et vältida kuvari paneeli vigastamist.
∙∙ Ärge kasutage paneeli juures teravaid esemeid.
∙∙ Jalandi kinnitussoont saab kasutada ka seinatoendile kinnitamiseks. Pöörduge
seinatoendi komplekti kohta teabe saamiseks oma edasimüüja poole.
2
1
4
Algseadistused
3
Kuvari seadistamine
Kuvaril saab parandada vaatemugavust vastavalt reguleeritavatele parameetritele.
⚠⚠Oluline
∙∙ Kuvari paigaldamisel vältige kuvari paneeli puudutamist.
∙∙ Enne pööramist kallutage kuvarit kergelt tahapoole.
O
O
-5 20
130mm
45
O
45
O
Algseadistused
5
Kuvari ülevaade
1
2
3
6
6
Algseadistused
5
4
7
7
8
9
10
10 11
1
Makrode nupp
2
Toitenupp
3
4
5
6
7
8
9
10
11
OSD rakenduse aktiveerimiseks
Navi Key (Navigeerimisnupp)
Kaabli läbiviik
Kensington lukk
DisplayPort 1.2
HDMI 2.0 pesa
Kõrvaklappide pesa
USB 2.0 Tüüp-B üleslaadimise port
USB üleslaadimise kaabli jaoks.
⚠⚠Oluline
Kontrollige, kas teie pakendis on USB
üleslaadimise kaabel ja ühendage see arvuti
ja kuvariga. Kui kaabel on ühendatud, siis
on kuvaril olevad USB Tüüp A üleslaadimise
pordid kasutamiseks valmis.
Kuvarile
Arvutile
USB 2.0 Tüüp - A port
Toitepesa
Algseadistused
7
Kuvari ühendamine arvutiga
1. Lülitage arvuti välja.
2. Ühendage kuvari videokaabel oma arvutiga.
3. Ühendage monitori toiteplokk ja -juhe. (Joonis A)
4. Ühendage toiteplokk kuvarile toitepessa. (Joonis B)
5. Pange toitekaabel pistikupessa. (Joonis C)
6. Lülitage kuvar sisse. (Joonis D)
7. Lülitage arvuti toide sisse ja monitor tuvastab seejärel automaatselt signaaliallika.
B
D
C
A
8
Algseadistused
Ekraanimenüüs seadistamine
Selles osas on esitatud oluline teave OSD häälestamise kohta.
⚠⚠Oluline
Seda teavet võidakse ilma eelneva teatamiseta muuta.
Navi Key (Navigeerimisnupp)
Kuvaril on navigeerimisnupp, see on mitmesuunaline nupp, mis aitab navigeerida
ekraanimenüüs (OSD).
Üles / Alla / Vasak / Parem:
∙∙ Funktsioonimenüüde ja elementide valimine.
∙∙ Funktsioonide väärtuste muutmine
∙∙ Funktsioonimenüüdesse sisenemine ja neist väljumine
Vajutage (OK):
∙∙ Ekraanimenüü (OSD) käivitamine
∙∙ Alammenüüdesse sisenemine
∙∙ Valiku kinnitamine või seadistamine
Kiirklahv
∙∙ Kasutaja saab mitteaktiivse OSD-menüü korral Navi Key (Navigeerimisnupp) ülesalla, vasakule või paremale vajutamisel siseneda töömenüüdesse: Game Mode
(Mängude režiim), Screen Assistance (Ekraanikuva abiline), Alarm Clock (Äratuskell)
ja Input Source (Sisendallikas).
∙∙ Kasutajad saavad kohandada funktsiooninuppe endale sobivaks, et siseneda nende
abil erinevate funktsioonide menüüdesse.
Ekraanimenüüs seadistamine
9
OSD-menüüd
Gaming (Mängud)
1. taseme menüü
Game Mode
(Mängude režiim)
2. ja 3. taseme menüü
User (Kasutaja)
FPS
Racing (Kihutamismäng)
RTS
RPG
Night Vision (Öine
vaade)
OFF (VÄLJAS)
Normal (Tavaline)
Strong (Tugev)
Strongest (Ülitugev)
Response Time
(Reaktsiooniaeg)
A.I.
Normal (Tavaline)
Fast (Kiire)
Fastest (Ülikiire)
10
OSD-menüüd
Nimetus
∙∙ Kasutaja saab kõiki
elemente seadistada.
∙∙ Režiimi valimiseks ja
eelvaateks kasutage
noolnuppu "Üles" ja "Alla".
∙∙ Režiimi tüübi kinnitamiseks
ja valimiseks vajutage OK
nuppu.
∙∙ Selle funktsiooniga saab
optimeerida tausta heledust
ja see on soovitatav FPS
mängudele.
∙∙ Kasutajad saavad muuta
reaktsiooniaega igas
režiimis.
∙∙ Reaktsiooniaeg pole
aktiivne, kui on aktiveeritud
MPRT.
∙∙ Reaktsiooniaeg tuleb
seadistada pärast MPRT
inaktiveerimist.
1. taseme menüü
MPRT
2. ja 3. taseme menüü
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
Refresh Rate
Location
(Värskendussagedus) (Asukoht)
Vasak ülemine
Parem ülemine
Vasak alumine
Parem alumine
OFF (VÄLJAS)
Customize
(Kohandamine)
ON (SEES)
Alarm Clock
(Äratuskell)
Location
(Asukoht)
Vasak ülemine
Parem ülemine
Vasak alumine
Parem alumine
OFF (VÄLJAS)
15:00
30:00
Customize
(Kohandamine)
00:01~99:59
Nimetus
∙∙ Kui MPRT on aktiveeritud,
siis ei saa HDCR-i ja
heledust aktiveerida.
∙∙ Reaktsiooniaeg pole
aktiivne, kui on aktiveeritud
MPRT.
∙∙ MPRT on inaktiveeritud, kui
Adaptiivne sünkroonimine
on seatud olekusse SEES.
∙∙ Kasutajad saavad muuta
värskendussagedust igas
režiimis.
∙∙ Vasak ülemine on
värskendussageduse
vaikeasukoht. Asukoht on
OSD menüüs muudetav.
Oma värskendussageduse
asukoha kinnitamiseks ja
rakendamiseks vajutage OK
nuppu.
∙∙ See kuvar töötab
operatsioonisüsteemi
eelseadistatud ekraani
värskendussagedusel.
∙∙ Kasutajad saavad
äratuskella seadistada igas
režiimis.
∙∙ Pärast aja seadistamist
vajutage OK nuppu, et
taimer aktiveerida.
∙∙ Vasak ülemine on
äratuskella vaikeasukoht.
Kasutajad saavad valida oma
asukoha.
45:00
60:00
Screen Assistance
None (Puudub)
(Ekraanikuva abiline)
Icon (Ikoon)
Position
(Asukoht)
Reset
(Lähtestamine)
∙∙ Kasutajad saavad
ekraanikuva abilist
seadistada igas režiimis.
∙∙ Ekraanikuva abiline on
vaikimisi Puudub.
OSD-menüüd
11
1. taseme menüü
Adaptiivne
sünkroonimine
2. ja 3. taseme menüü
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
Professional (Profikasutuseks)
1. taseme
menüü
Pro Mode
(Profirežiim)
2. taseme menüü
User (Kasutaja)
Anti-Blue (AntiBlue kaitse)
Movie (film)
Office (Büroo)
Low Blue Light
(Madal sinine
valgus)
12
sRGB
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
HDCR
OFF (VÄLJAS)
MPRT
OFF (VÄLJAS)
OSD-menüüd
ON (SEES)
ON (SEES)
Nimetus
∙∙ Adaptiivne sünkroonimine
väldib ekraanikuva
rebenemist.
∙∙ DisplayPort või HDMI on
vaikimisi SEES ja seda saab
lülitada SEES/VÄLJAS igas
režiimis, iga resolutsiooni ja
iga sisendallika ning ekraani
värskendussageduse puhul.
∙∙ Kui Adaptiivne
sünkroonimine on
aktiveeritud, siis MPRT
inaktiveeritakse.
Nimetus
∙∙ Vaikimisi režiim on Kasutaja.
∙∙ Kasutaja saab kõiki elemente seadistada.
∙∙ Režiimi valimiseks ja eelvaateks kasutage
noolnuppu "Üles" ja "Alla".
∙∙ Režiimi tüübi kinnitamiseks ja valimiseks
vajutage OK nuppu.
∙∙ Madal sinise valguse säte kaitseb teie silmi
sinise valguse eest. Kui see on aktiveeritud,
siis seadistatakse ekraani värve hõõguva
kollase poole.
∙∙ Kasutajad saavad muuta madala sinine
valguse sätet igas režiimis.
∙∙ Kui režiimis Pro Mode (Profirežiim) on
valitud Reader (Luger) kaitse, siis tuleb
madal sinine valgus kindlasti aktiveerida.
∙∙ Kasutajad saavad HDCR-t seadistada igas
režiimis.
∙∙ HDCR parandab pildikvaliteeti kujutise
kontrastsuse tõstmisega.
∙∙ Kui HDCR on olekus SEES, siis heleduse
reguleerimine inaktiveeritakse.
∙∙ HDCR ja MPRT-i ei saa samaaegselt
aktiveerida.
∙∙ Kui MPRT on aktiveeritud, siis ei saa HDCR-i
ja heledust aktiveerida.
∙∙ Reaktsiooniaeg pole aktiivne, kui on
aktiveeritud MPRT.
∙∙ MPRT on inaktiveeritud, kui Adaptiivne
sünkroonimine on seatud olekusse SEES.
1. taseme
menüü
Image
Enhancement
(Pildiväärindus)
2. taseme menüü
OFF (VÄLJAS)
Weak (Nõrk)
Medium
(Keskmine)
Strong (Tugev)
Image (Pilt)
1. taseme menüü
Brightness
(Heledus)
Contrast
(Kontrastsus)
Nimetus
∙∙ Pildiväärindus parandab pildi servasid, et
parendada nende teravustegurit.
∙∙ Kasutajad saavad pildiväärindust seadistada
igas režiimis.
Strongest
(Ülitugev)
2. ja 3. taseme menüü
0-100
∙∙ Kasutajad saavad
kontrastsust seadistada igas
režiimis.
Sharpness (Teravus) 0-5
∙∙ Kasutajad saavad teravust
seadistada igas režiimis.
Color Temperature Cool (Külm)
(Värvustemperatuur) Normal (Tavaline)
Warm (Soe)
Customization R (0–100)
(Kohandamine) G (0–100)
B (0–100)
Screen Size (Ekraani Auto (Automaatne)
suurus)
4:3
21:9
∙∙ Kasutaja võib reguleerida
Heleduse reguleerimine
kasutaja poolt, FPS, Võidusõit,
RTS, ja RPG režiimi.
∙∙ Heledus on inaktiveeritud,
kui on aktiveeritud MPRT või
HDCR.
0-100
16:9
Nimetus
∙∙ Teravuse muutmisega saab
parandada pildi selgust ja
detailsust.
∙∙ Värvustemperatuuri vaikesäte
on Tavaline.
∙∙ Režiimi valimiseks ja
eelvaateks kasutage
noolnuppu "Üles" ja "Alla".
∙∙ Režiimi tüübi kinnitamiseks ja
valimiseks vajutage OK nuppu.
∙∙ Kasutajad saavad sätet
Värvustemperatuur muuta
režiimis Kohandamine.
∙∙ Ekraani suurus on
kasutajate poolt seadistatav
iga resolutsiooni ja iga
värskendussageduse puhul.
∙∙ Vaikimisi on aktiveeritud säte
Automaatne.
OSD-menüüd
13
Input Source (Sisendallikas)
1. taseme menüü
HDMI1
2. taseme
menüü
HDMI2
DP
Auto Scan
(Automaatotsing)
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
Nimetus
∙∙ Kasutajad saavad Sisendallikas
seadistada igas režiimis.
∙∙ Kasutaja saab navinuppudega valida
Sisendallikas järgmises olekus.
• Kui „Automaatotsing“ on olekus
„VÄLJAS“ ja monitor on säästurežiimis;
• Kui näidatakse monitoril sõnumit „No
Signal (Signaal puudub)“.
Navi Key (Navigeerimisnupp)
1. taseme
menüü
Up (Üles)/ Down
(Alla)/ Left
(Vasak )/ Right
(Parem)
2. taseme menüü
Nimetus
OFF (VÄLJAS)
∙∙ Noolnupp "Üles" on vaikimisi
Mängurežiim.
Brightness
(Heledus)
Game Mode
(Mängude režiim)
Screen Assistance
(Ekraanikuva
abiline)
Alarm Clock
(Äratuskell)
Input Source
(Sisendallikas)
Refresh Rate
(Värskendussagedus)
Info. On Screen
(Ekraanil Teave)
Night Vision
(Öine vaade)
14
OSD-menüüd
∙∙ Noolnupp "Alla" on vaikimisi
Ekraanikuva abiline.
∙∙ Noolnupp "Vasak" on vaikimisi
Äratuskell.
∙∙ Noolnupp "Parem" on vaikimisi
Sisendallikas.
∙∙ Kõiki navigeerimisnuppe saab
seadistada OSD menüüs.
Setting (Seadistamine)
1. taseme
menüü
Language
(Keel)
2. taseme menüü
Nimetus
English
∙∙ Keele kinnitamiseks ja rakendamiseks
tuleb kasutajatel vajutage OK nuppu.
繁體中文
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
∙∙ Keele tehaseseadistus on Inglise.
∙∙ Keel on sõltumatu säte. Kasutaja
poolt valitud keele säte alistab tehase
vaikesätte. Kui kasutajad seadistavad
Lähtestamine sättle Jah, siis sätet Keel ei
muudeta.
日本語
Русский
Português
简体中文
Bahasa Indonesia
Türkçe
Transparency
(Läbipaistvus)
OSD Time Out
(Ekraanimenüü
välja lülitamise
aeg)
(Keelte valik
suureneb varsti)
0~5
5~30 s
RGB LED (RGB
LED-märgutuli)
OFF (VÄLJAS)
Power Button
(Toitenupp)
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
Standby
(Ooterežiim)
Info. On Screen
(Ekraanil
Teave)
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
∙∙ Kasutajad saavad sätet Läbipaistvus
seadistada igas režiimis.
∙∙ Kasutajad saavad muuta sätet
Ekraanimenüü välja lülitamise aeg igas
režiimis.
∙∙ Kasutajad saavad RGB LED-märgutuli
lülitada olekusse SEES või VÄLJAS.
∙∙ Vaikimisi on SEES.
∙∙ Kui see on VÄLJAS, saab kasutajad
toitenupu vajutamisega monitori sisse
lülitada.
∙∙ Kui sätteks on määratud Ooterežiim, siis
saavad kasutajad toitenupu vajutamisega
paneeli ja tagavalguse välja lülitada.
∙∙ Monitori tööseisundi teavet näidatakse
ekraani paremal poolel.
∙∙ Kasutaja saab Ekraanil Teave aktiveerida
ja inaktiveerida . Vaikimisi on VÄLJAS.
OSD-menüüd
15
1. taseme
menüü
HDMI CEC
2. taseme menüü
Nimetus
ON (SEES)
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
toetab: Sony PlayStation®, Nintendo®
Switch™ ja erinevad audio-videoseadmed,
millel on CEC-võimekus.
OFF (VÄLJAS)
∙∙ Vaikimisi on VÄLJAS.
∙∙ Kui HDMI CEC on SEES:
• Kuvari toide lülitatakse sisse, kui CEC
seade on sisse lülitatud.
• CEC-seade lülitub säästurežiimi, kui
kuvar on välja lülitatud.
Eco-režiim
(säästurežiim)
Reset
(Lähtestamine)
16
OSD-menüüd
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
YES (JAH)
NO (EI)
• Kui Sony PlayStation® või Nintendo®
Switch™ on ühendatud, siis, režiimid
Mängud ja Profirežiim seatakse
automaatselt kasutajarežiimi (vaikimisi)
ja neid saab kasutaja hiljem seadistada
oma eelistuste kohaselt.
∙∙ Vaikimisi on SEES.
∙∙ Kui Säästurežiim on Väljas, näidatakse
hoiatust.
∙∙ Kui Säästurežiim on Väljas, siis
aktiveeritakse Suurem heledus.
∙∙ Kasutajad saavad OSD lähtestada
algsetele sätetele igas režiimis.
Tehnilised andmed
Mudel
Optix MAG301RF
Kumerus
tasapinnaline
Suurus
Paneeli tüüp
Resolutsioon
Kuvasuhe
Heledus (nittides)
Kontrastsusmäär
Värskendussagedus
Reaktsiooniaeg
Sisendliides
I/O
Vaatenurgad
DCI-P3*/ sRGB
Pinnatöötlus
Ekraanivärvid
Monitori Toite Valikud
Toiteadapteri tehnilised
adapteri andmed
29,5 inch
Kiire IPS
2560 × 1080 sagedusel 200Hz
21:9
300 (Tüüp.)
1000:1
200Hz
1ms
∙∙ HDMI 2.0 pesa - 2 tk
∙∙ DisplayPort 1.2 - 1 tk
∙∙ USB 2.0 Tüüp - A port - 2 tk
∙∙ USB 2.0 Tüüp-B üleslaadimise port - 1 tk
∙∙ USB 2.0 Tüüp - A port, 2 tk
∙∙ USB 2.0 Tüüp-B üleslaadimise port - 1 tk
∙∙ Kõrvaklappide pesa - 1 tk
178° (H), 178° (V)
85% kuni 105%
Helkimisvastane
1,07 B (8 bit +FRC)
19,0V
3,42A
Mudel: DA-65C19
Toitepesa
100~240 Vac, 50~60 Hz, max 1,6 A
Seadistamine (kaldenurk)
-5° ~ 20°
Toite väljund
Seadistamine (kõrgus)
Seadistamine (pööramine)
19,0V
3,42A
0 ~ 130 mm
-45° ~ 45°
Tehnilised andmed
17
Mudel
Optix MAG301RF
Jah
Kensington lukk
∙∙ Plaadi tüüp: 100 × 100 mm
VESA seinapaigaldus
Mõõtmed (L × K × S)
Mass
Keskkond
∙∙ Kruvi tüüp: M4 × 10 mm
• Keerme läbimõõt: 4 mm
• Keerme samm: 0,7 mm
• Keerme pikkus: 10 mm
709,4 × 399,2 × 234,0 mm
7,25 kg (neto) / 10,12 kg (bruto)
∙∙ Temperatuur: 0℃ kuni 40℃
Töö
∙∙ Niiskus: 20% kuni 90%, mittekondenseeruv
temperatuur
∙∙ Kõrgus merepinnast: 0 ~ 5000 m
Hoiustamine
∙∙ Temperatuur: -20℃ kuni 60℃
∙∙ Niiskus: 10% kuni 90%, mittekondenseeruv
* Põhinevad CIE1976 testimisstandarditel.
18
Tehnilised andmed
Eelseadistatud kuvamisrežiimid
Standardne
VGA
Resolutsioon
640x480
Dos-i režiim 720x480
SVGA
XGA
720x576
800x600
1024x768
SXGA
1280x1024
WXGA+
1440x900
Täis HD
1920x1080
WSXGA+
WFHD
1680x1050
2560x1080
Optix MAG301RF
HDMI
DP
V
V
Sagedusel 60Hz
V
Sagedusel 72Hz
V
Sagedusel 67Hz
Sagedusel 75Hz
V
Sagedusel 60Hz
V
Sagedusel 56Hz
V
Sagedusel 72Hz
V
Sagedusel 50Hz
Sagedusel 60Hz
Sagedusel 75Hz
V
V
V
Sagedusel 60Hz
V
Sagedusel 75Hz
V
Sagedusel 70Hz
V
Sagedusel 60Hz
V
Sagedusel 60Hz
V
Sagedusel 60Hz
V
Sagedusel 75Hz
Sagedusel 60Hz
Sagedusel 60Hz
V
V
V
Sagedusel 100Hz V
Sagedusel 144Hz V
Sagedusel 165Hz X
Sagedusel 180Hz V
Video
480P
ajastuse
576P
resolutsioon
720P
Sagedusel 200Hz X
1080P sagedusel 60Hz
1080P sagedusel 120Hz
2560x1080P sagedusel 60Hz
2560x1080P sagedusel 120Hz
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V
V
V
V
V
V
V
V
Eelseadistatud kuvamisrežiimid
19
Rikkeotsing
Toite LED-märgutuli ei põle.
• Vajutage uuesti kuvari toitenupule.
• Kontrollige, kas kuvari toitekaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
Pilt puudub.
• Kontrollige, kas arvuti graafikakaart on nõuetekohaselt paigaldatud.
• Kontrollige, et arvuti ja kuvar on ühendatud pistikupessa ning on sisse lülitatud.
• Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
• Arvuti võib olla ooterežiimis. Kuvari aktiveerimiseks vajutage ükskõik millist
nuppu.
Ekraanipildi suurus või kese pole nõuetekohaselt seadistatud.
• Juhinduge jaotisest “Eelseadistatud kuvamisrežiimid”, et määrata arvutis sobiv
säte kuvari pildile.
“Plug & Play” ei tööta.
• Kontrollige, kas kuvari toitekaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
• Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
• Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaart on ühilduv funktsiooniga “Plug & Play”.
Ikoonid, kiri või aken on hägune, laialivalguv või värvi hälbimine.
• Ärge kasutage mingeid video pikendusjuhtmeid.
• Reguleerige heledust ja kontrasti.
• Reguleerige värvi RGB-d või seadistage värvustemperatuuri.
• Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
• Veenduge, et signaalikaabli liitmikul pole kontaktvardad kõverdunud.
Kuvar hakkab vilkuma või kuva lainetab.
• Muutke värskendussagedus väärtusele, mis vastab kuvari omadustele.
• Värskendage garantiikaardi draivereid.
• Hoidke kuvar eemal elektriseadmetest, mis põhjustavad elektromagnetilisi häireid
(EMI).
20
Rikkeotsing
Ohutuseeskirjad
∙∙ Lugege juhised hoolikalt ja põhjalikult läbi.
∙∙ Järgige kõiki seadmel või kasutusjuhendis olevaid hoiatusi ja ettevaatusabinõusid.
∙∙ Jätke hooldustoimingud väljaõppinud töötajate teha.
Toide
∙∙ Enne seadme lülitamist toitevõrku veenduge, et toitepinge on nõutavas piirkonnas ja
seadistatud pinge väärtusele 100 kuni 240 V.
∙∙ Kui toitejuhe on 3-sooneline, ärge kõrvaldage pistiku küljest kaitsemaanduse
kontakttihvti. Seade tuleb ühendada maanduskontaktiga pistikupessa.
∙∙ Veenduge, et kuvari paigalduskoha toiteahelas on kaitselüliti 120/240 V, 20 A
(maksimaalselt).
∙∙ Kui seadet pikemat aega ei kasutata, ühendage lahti toitejuhe lahti või lülitage
pistikupesa lüliti välja, et seade ei kasutaks elektrienergiat.
∙∙ Paigutage toitejuhe nii, et sellele peale ei astutaks. Ärge pange toitejuhtmele
mingeid esemeid.
∙∙ Kui seadme komplektis on toitadapter, kasutage ainult seda MSI poolt heaks
kiidetud AC-adapterit.
Aku
Kui seadmel on aku, võtke vastavaid ohutusmeetmeid.
∙∙ Kui aku on valesti paigaldatud, võib aku plahvatada. Aku asendamisel kasutage
samasugust või võrdväärset akut, mida soovitab tootja.
∙∙ Ärge püüdke akut põletada lõkkes või ahjus ega mehaaniliselt lõhkudes või lõigates
- see võib põhjustada plahvatuse.
∙∙ Ärge jätke akut kõrge temperatuuriga kohta ega hõredasse õhku, sest siis võib aku
plahvatada või lekitada põlevat vedelikku või gaasi.
∙∙ Aku allaneelamine on väga ohtlik. Tablett-/nööppatarei allaneelamine võib
põhjustada raskeid sisemisi põletusi, mis võivad lõppeda surmaga. Hoidke nii uued
kui kasutatud patareid ja akud lastele kättesaamatus kohas.
Euroopa Liit:
Taivan:
Kasutusest kõrvaldatud toiteelemente, toiteelementide pakette ja akusid ei
tohi käidelda koos sorteerimata olmeprügiga. Andke need üle avalikesse
kogumiskohtadesse, et need ümber töödeldakse või käidelge neid vastavalt
kohalikele eeskirjadele.
廢電池請回收
Looduskeskkonna kaitsmiseks tuleb kasutatud toiteelemendid eraldi
kokku koguda, et neid taaskasutada või erikorras utiliseerida.
Ohutuseeskirjad
21
California, USA:
Nööppatareid võivad sisaldada perkloriidist materjale ja nõuavad
erikäsitlust, kui neid taaskasutatakse või utiliseeritakse Californias.
Lisateavet saate saidilt: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
Keskkond
∙∙ Kuumade pindadega seotud kehavigastuste ja seadme ülekuumenemise vältimiseks
ärge pange seadet pehmele, ebakindlale pinnale ja ärge ummistage õhutusavasid.
∙∙ Seadet tohib kasutada ainult horisontaalsel, kõval ja tasasel pinnal.
∙∙ Seadme ümberkukkumise vältimiseks kinnitage see lauale, seinale või muu kinnise
punkti külge ümberkukkumise vastase kinnitiga, mis seda nõuetekohaselt toetab ja
tagab turvalisuse.
∙∙ Tule ja löökide eest kaitsmiseks hoidke seadet eemal niiskusest ja kõrgest
temperatuurist.
∙∙ Ärge jätke seadet konditsioneerimata keskkonda, mille temperatuur on üle 60℃ või
alla -20℃, milles võib seade vigastada saada.
∙∙ Maksimaalne töötemperatuur on ligikaudu 40℃.
∙∙ Seadme puhastamise ajaks võtke pistik pistikupesast välja. Kasutage seadme
puhastamiseks pehmet lappi, ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid. Ärge
laske seadme avadesse tungida mingitel vedelikel, see võib seadet vigastada või
anda elektrilöögi.
∙∙ Hoidke tugeva magnetiga seadmed ja teised elektriseadmed seadmest eemal.
∙∙ Laske seade asjatundjal üle kontrollida, kui ilmneb mõni järgmistest olukordadest.
• Toitejuhe või -pistik on kahjustatud.
• Seadmesse on sattunud vedelikku.
• Seadmesse on sattunud niiskus.
• Seade ei tööta nõuetekohaselt ja te ei saa seda tööle kasutusjuhendi juhiste
kohaselt.
• Seade on maha kukkunud ja vigastada saanud.
• Seadmel on ilmsed purunemise tunnused.
22
Ohutuseeskirjad
TÜV Rheinland sert
TÜV Rheinlandi Low Blue Light (Vähese Sinise Valguse)
sert
Sinine valgus põhjustab silmade väsimust ja
ebamugavust. MSI monitoridel on nüüd TÜV
Rheinlandi vähese sinise valguse sert, mis tagab, et
MSI monitorid on silmadele mugavad ja ei kahjusta
nägemist. Järgige järgmisi nõudeid, et vähendada
võimalikke sümptoome, mis on tingitud ekraani
pikaajalisest vaatamisest ja sinisest valgusest.
∙∙ Hoidke end ekraanist 20–28 tolli (50–70 cm) kaugusel ja seadke ekraan veidi
allpoole silmade tasapinda.
∙∙ Pärast ekraani vaatamist pikema aja jooksul pilgutage aeg-ajalt teadlikult silmi, et
vähendada silmades pinget.
∙∙ Tehke iga kahe tunni järel paus 20 minutit.
∙∙ Pausi ajal vaadake ekraanist eemale ja keskendage pilk kaugele objektile vähemalt
20 sekundiks.
∙∙ Lõdvestage pausi ajal oma keha, et väsimuspingeid ja valu leevendada.
∙∙ Kasutage režiimi Reader/Anti-Blue (Lugemine /Sinise vähendamine) või lülitage
sisse valikuline funktsioon Low Blue Light (Sinise valguse vähendamine).
TÜV Rheinland Flicker Free (Vilkumisvaba) vaate sert
∙∙ TÜV Rheinland on meie tooteid testinud, et
kindlaks teha, kas kujutis ekraanil vilgub inimese
silmale nähtavalt või nähtamatult ja kas see
tekitab kasutajale pingeid.
∙∙ TÜV Rheinland on loonud testimistabeli, mis
määrab ära miinimumnäitajad erinevates
sageduspiirkondades. Testimistabelis on esitatud
näitajad vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja tööstusharude standarditele
ning need näitajad ületavad standardite nõudeid.
∙∙ Toode on testitud laborites nende kriteeriumide kohaselt.
∙∙ Termin „vilkumisvaba“ tähendab, et ekraanikujutis ei vilgu nähtavalt ega
mittenähtavalt nende standardite nõuete järgi piirkonnas 0–3000 Hz erinevatel
heledustel.
∙∙ Ekraanipilt pole vilkumisvaba kui on aktiveeritud Anti Motion Blur/MPRT (Liikumise
ähmasuse kõrvaldamine / MPRT). (Funktsioon Anti Motion Blur/MPRT (Liikumise
ähmasuse kõrvaldamine / MPRT) on saadaval mõnedel toodetel.)
TÜV Rheinland sert
23
Vastavus normidele
CE-vastavus
Seade vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (2014/30/EL),
madalpinge direktiivi (2014/35/EL), ErP direktiivi (2009/125/EÜ) ja RoHS
direktiivi (2011/65/EL) nõuetele, mis on ühtlustatud liikmesriikide
õigusaktidega kooskõlas Euroopa Nõukogu direktiiviga. Seadet on
katsetatud ja see on tunnistatud vastavaks infotehnoloogia seadmetele kehtivatele
harmonioseeritud standarditele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teataja direktiivide
osas.
FCC poolt välja antud teatis B klassi seadmete
raadiosageduslike häirete kohta
Käesolev seade on läbinud katsetused ning tunnistatud vastavaks
klassi B digitaalseadmetele esitatavatele piirangutele, vastavalt FCC
reeglite 15. jaotisele. Need piirangud on ette nähtud elumajades
asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest.
See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat
ning kui seadet ei paigaldata ja ei kasutata vastavalt kasutusjuhendile, võib see
põhjustada raadiosides ohtlikke häireid. Samas puudub garantii selle kohta, et häireid
ei esine teatud kasutustingimustes. Kui antud seade põhjustab häireid raadio- või
telesignaali vastuvõtul, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise abil,
peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada mõne alljärgneva meetme abil.
∙∙ Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
∙∙ Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.
∙∙ Ühendage seade teise pistikupesasse või vooluahelasse kui vastuvõtja.
∙∙ Abi saamiseks võtke ühendust müüjaga või kogenud raadio/televiisori tehnikuga.
1. märkus
Igasugused muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgelt
kinnitanud, võivad tühistada seadme kasutamise õiguse.
2. märkus
Emissiooninormide täitmiseks tuleb kasutada varjestatud juhtseadme ja toite
kaableid.
See seade vastab FCC eeskirjade 15. jaotise nõuetele. Töötamine peab vastama kahele
järgmisele tingimusele:
1. see seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning
2. see seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad
põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.
24
Vastavus normidele
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse
(WEEE) avaldus
Sellele elektroonikaseadmele aastast elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmekäitluse direktiiv 2012/19/EÜ, mis nõuab, et pärast elektri- ja
elektroonikatoodete kasutusest kõrvaldamist tekkinud jäätmeid ei tohi
segada olmejäätmetega ja tootja on kohustatud need jäätmed tagasi võtma.
Teave keemiliste ainete kohta
Vastavalt keemiliste ainete määrusele REACH (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
määrus (EÜ) 1907/2006) annab MSI teavet seadmes sisalduvate keemiliste ainete
kohta veebisaidil:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Toote keskkonnasõbralikud omadused
∙∙ Ooterežiimis on seadme energiatarve madal.
∙∙ Seadmes on tervisele ja looduskeskkonnale ohtlikke aineid väga vähesel määral.
∙∙ Hõlpsalt lahtivõetav ja utiliseeritav.
∙∙ Loodusressursside kasutamist on vähendatud taaskasutatavate materjalide tõttu.
∙∙ Hõlpsalt tehtavad uuendused pikendavad tööiga.
∙∙ Tahkete jäätmete osakaal on vähendatud kasutusest kõrvaldatud seadme
tagasivõtmise tõttu.
Keskkonnakaitse põhimõtted
∙∙ Seade on välja töötatud sellisena, et selle osi saab taaskasutada ja
ümber töödelda ning neid ei pea tööea lõppedes utiliseerima.
∙∙ Kasutajad peavad kasutusest kõrvaldatud seadme andma ümber
töötlemiseks ja lõppladustamiseks kohalikku jäätmekogumispunkti.
∙∙ Täiendava teabe saamiseks ümbertöötlemise kohta külastage MSI
veebisaiti ja tehke kindlaks lähima turustaja asukoht.
∙∙ Kasutajad võivad MSI toodete nõuetekohase utiliseerimise, tagastamise, ümber
töötlemise ja lahti võtmise kohta täiendava teabe saamiseks saata e-kirja aadressile
[email protected].
Vastavus normidele
25
Hoiatus!
Ekraani vaatamine liiga pikka aega võib kahjustada nägemist.
Soovitused:
1. Tehke iga 30 minuti järel paus pikkusega 10 minutit.
2. Lapsed, kes on nooremad kui 2 aastat, ei tohi ekraani kasutada. Lapsed, kes on
vanemad kui 2 aastat, tohivad ekraani vaadata kuni üks tund päevas.
Autoriõigused ja kaubamärgid
Autoriõigus © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud. Kasutatav MSI on
ettevõtte Micro-Star Int’l Co, Ltd kaubamärk. Kõik teised mainitud märgid ja nimed
võivad olla vastava omaniku kaubamärgid. Ei anta garantiid ega kaudseid tagatisi. MSI
jätab endale õiguse teha selles dokumendis muudatusi ette teatamata.
Tehniline tugi
Kui seadmega ilmneb probleeme ja kasutusjuhendist lahendust ei leia, võtke
ühendust oma kohaliku müüjaga või edasimüüjaga. Variandina võite vaadata juhiseid
saidilt https://www.msi.com/support/.
26
Vastavus normidele
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement