MSI Optix MAG301RF MONITOR Instrukcja obsługi

Add to my manuals
26 Pages

advertisement

MSI Optix MAG301RF MONITOR Instrukcja obsługi | Manualzz

Seria Optix

Monitor LCD

Optix MAG301RF (3CC5)

Spis treści

Wprowadzenie ..............................................................................................................3

Zawartość opakowania ........................................................................................... 3

Instalacja podstawy monitora ................................................................................ 4

Regulacja monitora ................................................................................................ 5

Przegląd monitora .................................................................................................. 6

Podłączanie monitora do komputera ..................................................................... 8

Konfiguracja w menu OSD ...........................................................................................9

Przycisk nawigacji .................................................................................................. 9

Przycisk skrótu ....................................................................................................... 9

Menu OSD ...................................................................................................................10

Gry ......................................................................................................................... 10

Profesjonalny ........................................................................................................ 12

Obraz ..................................................................................................................... 13

Źródło wejścia ....................................................................................................... 14

Przycisk nawigacji ................................................................................................ 14

Ustawienie ............................................................................................................ 15

Dane techniczne .........................................................................................................17

Wstępnie ustawione tryby wyświetlania

...................................................................19

Rozwiązywanie problemów

.......................................................................................20

Instrukcje bezpieczeństwa

........................................................................................21

Certyfikat TÜV Rheinland

...........................................................................................23

Informacje dotyczące przepisów

...............................................................................24

Wersja

V1.0, 2021/02

2

Spis treści

Wprowadzenie

W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur konfiguracji sprzętowej.

Podczas podłączania urządzeń należy trzymać je ostrożnie, a także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia wystąpienia elektryczności statycznej.

Zawartość opakowania

Monitor

Dokumentacja

Akcesoria

Optix MAG301RF

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Karta rejestracyjna

Karta gwarancyjna

Karta programu lojalnościowego MSI

Stojak ze śrubami

Podstawa ze śrubami

Pokrywa stojaka ze śrubami

Śruby do wsporników do montażu naściennego

Przewód zasilający

Zasilacz

Kabel HDMI (opcjonalny)

Kabel DisplayPort (opcjonalny)

Kable

Kabel USB typu upstream (do portu USB typu B upstream)

(opcjonalny)

Ważne

∙ Jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.

∙ Zawartość opakowania może różnić się w zależności od kraju.

∙ Dołączony przewód zasilający jest przeznaczony wyłącznie do tego monitora i nie powinien być używany z innymi produktami.

Wprowadzenie

3

Instalacja podstawy monitora

1. Połóż monitor na ochronnym opakowaniu piankowym. Dopasuj wspornik podstawy do wgłębienia w monitorze.

2. Przykręć wspornik podstawy za pomocą śrub.

3. Połącz podstawę ze wspornikiem i przykręć śrubę w celu zabezpieczenia podstawy.

4. Przed postawieniem monitora upewnij się, że zespół podstawy został prawidłowo zainstalowany.

Ważne

∙ Monitor należy położyć na miękkiej, zabezpieczonej powierzchni, aby uniknąć porysowania panelu wyświetlacza.

∙ Panel należy chronić przed kontaktem z ostrymi przedmiotami.

∙ Wgłębienie do mocowania wspornika podstawy można również wykorzystać do mocowania naściennego. W celu uzyskania informacji o właściwym zestawie do montażu naściennego należy skontaktować się z dystrybutorem.

2

1 3

4

Wprowadzenie

Regulacja monitora

Funkcje regulacji tego monitora mają na celu zmaksymalizowanie komfortu patrzenia.

Ważne

∙ Podczas regulacji monitora nie należy dotykać panelu wyświetlacza.

∙ Przed skorzystaniem z funkcji pivot monitor należy przechylić lekko do tyłu.

-5

O

20

O

130mm

45

O

45

O

Wprowadzenie

5

Przegląd monitora

1 2

3

4

5

6

Wprowadzenie

6 7 7 8 9 10 10 11

1

Przycisk makr

Uaktywnianie aplikacji OSD.

2 Przycisk zasilania

3 Przycisk nawigacji

4 Otwór do prowadzenia kabli

5 Blokada Kensington

6 DisplayPort 1.2

7

Port HDMI 2.0

8 Gniazdo słuchawek

9

Port USB 2.0 typu - B upstream

Do kabla USB typu upstream.

Ważne

Wyjęty z opakowania kabel USB typu upstream należy podłączyć do komputera i monitora. Po jego podłączeniu będzie można zacząć korzystać z portów USB typu

A downstream w monitorze.

Do monitora

Do komputera

10 Port USB 2.0 typu A

11 Gniazdo zasilania

Wprowadzenie

7

Podłączanie monitora do komputera

1. Wyłącz komputer.

2. Podłącz kabel Video do monitora i do komputera.

3. Podłącz przewód zasilający do zasilacza monitora. (Rysunek A)

4. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania monitora. (Rysunek B)

5. Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego. (Rysunek C)

6. Włącz monitor. (Rysunek D)

7. Włącz komputer, a monitor automatycznie wykryje Źródło wejścia.

B

D

C

A

8

Wprowadzenie

Konfiguracja w menu OSD

W tym rozdziale zawarto informacje na temat konfiguracji za pomocą menu OSD.

Ważne

Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Przycisk nawigacji

Monitor wyposażony jest w Przycisk nawigacji, wielokierunkowy element sterowania pomagający w nawigacji w menu ekranowym OSD.

W górę/W dół/W lewo/W prawo:

∙ Wybór menu i elementów funkcji

∙ Dostosowywanie wartości funkcji

∙ Przechodzenie do/wychodzenie z menu funkcji

Naciśnięcie (OK):

∙ Uaktywnianie menu ekranowego (OSD)

∙ Przechodzenie do podmenu

∙ Potwierdzanie wyboru lub ustawienia

Przycisk skrótu

∙ Gdy menu OSD nie jest aktywne, można przejść do menu funkcji Tryb Gra, Pomoc dla ekranu, Budzik i Źródło wejścia, przesuwając Przycisk nawigacji w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

∙ Przyciski skrótów można dostosować w celu przechodzenia do innych menu funkcji.

Konfiguracja w menu OSD

9

Menu OSD

Gry

1. poziom menu 2./3. poziom menu

Tryb Gra Użytkownika

FPS

Wyścigi

RTS

RPG

Funkcja Night

Vision

Czas reakcji

WYŁ.

Normalny

Silne

Najsilniejsze

A.I.

Normalny

Szybki

Njaszybszy

Opis

∙ Można dostosować wszystkie elementy.

∙ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu.

∙ Naciśnij OK przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.

∙ Funkcja ta optymalizuje jasność tła i jest zalecana podczas grania w gry

FPS.

∙ Pozycję Czas reakcji można dostosować w każdym trybie.

∙ Po włączeniu funkcji MPRT pozycja

Czas reakcji zostanie wyszarzona.

∙ Po wyłączeniu funkcji MPRT należy ustawić dla pozycji Czas odpowiedzi opcję Szybki.

10

Menu OSD

1. poziom menu 2./3. poziom menu

MPRT

Szybkość odświeżania

Budzik

Pomoc dla ekranu

WYŁ.

WŁ.

Pozycja

WYŁ.

WŁ.

Pozycja

WYŁ.

15:00

30:00

45:00

60:00

Brak

Ikona

Pozycja

Opis

∙ Po włączeniu funkcji MPRT nie będzie można włączyć funkcji HDCR i

Jasność.

∙ Po włączeniu funkcji MPRT pozycja

Czas reakcji zostanie wyszarzona.

∙ Po ustawieniu dla funkcji Adaptive-

Sync opcji WŁ. należy wyłączyć funkcję

MPRT.

Górna lewa ∙ Pozycję Szybkość odświeżania można

Górna prawa dostosować w każdym trybie.

Dolna lewa

Dolna prawa

Dostosuj

∙ Domyślna lokalizacja pozycji Szybkość odświeżania to Górna lewa. Pozycja można ustawić w menu OSD.

Naciśnij OK przycisk, aby potwierdzić i zastosować lokalizację pozycji

Szybkość odświeżania.

∙ Monitor ten działa zgodnie z Szybkość odświeżania ekranu ustawioną w systemie operacyjnym.

Górna lewa ∙ Pozycję Budzik można dostosować w

Górna prawa każdym trybie.

Dolna lewa

Dolna prawa

∙ Po ustawieniu czasu naciśnij OK przycisk, aby uaktywnić timer.

Dostosuj

∙ Domyślna lokalizacja pozycji Budzik to

Górna lewa. Użytkownik może wybrać preferowaną lokalizację.

00:01-99:59

∙ Pozycję Pomoc dla ekranu można dostosować w każdym trybie.

∙ Ustawienie domyślne pozycji Pomoc dla ekranu to Brak.

Resetuj

Menu OSD

11

1. poziom menu 2./3. poziom menu

Adaptive-Sync WYŁ.

WŁ.

Opis

∙ Funkcja Adaptive-Sync zapobiega rozchodzeniu się obrazu.

∙ W przypadku sygnału DisplayPort lub HDMI funkcja jest domyślnie

WŁ. i można ją WŁ./WYŁ. w każdym trybie, przy dowolnej rozdzielczości,

Źródło wejścia i Szybkość odświeżania ekranu.

∙ Po włączeniu funkcji Adaptive-Sync funkcja MPRT zostanie wyłączona.

Profesjonalny

1. poziom menu 2. poziom menu Opis

Tryb Pro Użytkownika

Anty niebieski

Film

Biuro

∙ Tryb domyślny to Użytkownika.

∙ Można dostosować wszystkie elementy.

∙ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu.

∙ Naciśnij OK przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.

Niski światła niebieskiego sRGB

WYŁ.

WŁ.

HDCR

MPRT

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WŁ.

∙ Funkcja Niski światła niebieskiego chroni oczy przed działaniem światła niebieskiego.

Po włączeniu funkcja Niski światła niebieskiego ustawia bardziej żółtawą temperaturę barwową obrazu.

∙ Pozycję Niski światła niebieskiego można dostosować w każdym trybie.

∙ Po ustawieniu dla pozycji Tryb Pro opcji

Czytnik wymagane będzie włączenie funkcji

Niski światła niebieskiego.

∙ Pozycję HDCR można dostosować w każdym trybie.

∙ Funkcja HDCR zwiększa jakość obrazu poprzez wzmocnienie jego kontrastu.

∙ Po włączeniu funkcji HDCR pozycja Jasność zostanie wyszarzona.

∙ Funkcji HDCR i MPRT nie można włączyć jednocześnie.

∙ Po włączeniu funkcji MPRT nie będzie można włączyć funkcji HDCR i Jasność.

∙ Po włączeniu funkcji MPRT pozycja Czas reakcji zostanie wyszarzona.

∙ Po ustawieniu dla funkcji Adaptive-Sync opcji WŁ. należy wyłączyć funkcję MPRT.

12

Menu OSD

1. poziom menu 2. poziom menu Opis

Poprawianie obrazu

WYŁ.

Słabe

Średnie

∙ Pozycja Poprawianie obrazu koryguje krawędzie obrazu w celu ich wyostrzenia.

∙ Pozycję Poprawianie obrazu można dostosować w każdym trybie.

Silne

Najsilniejsze

Obraz

1. poziom menu 2./3. poziom menu

Jasność 0-100

Kontrast

Ostrość

Temperatura barwowa

0-100

0-5

Zimne

Normalny

Ciepłe

Dostosowanie R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Wielkość ekranu Automat.

4:3

16:9

21:9

Opis

∙ Pozycję Jasność można dostosować w trybie Użytkownika,

FPS, Wyścigi, RTS i RPG.

∙ Po włączeniu funkcji MPRT lub

HDCR pozycja Jasność zostanie wyszarzona.

∙ Pozycję Kontrast można dostosować w każdym trybie.

∙ Pozycję Ostrość można dostosować w każdym trybie.

∙ Pozycja Ostrość poprawia wyrazistość i szczegółowość obrazu.

∙ Ustawienie domyślne pozycji

Temperatura barwowa to

Normalny.

∙ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu.

∙ Naciśnij OK przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.

∙ Pozycję Temperatura barwowa można dostosować w trybie

Dostosowanie.

∙ Pozycję Wielkość ekranu można dostosować w każdym trybie, przy dowolnej rozdzielczości i Szybkość odświeżania ekranu.

∙ Ustawienie domyślne to Automat.

Menu OSD

13

Źródło wejścia

1. poziom menu 2. poziom menu Opis

HDMI1 ∙ Pozycję Źródło wejścia można dostosować w każdym trybie.

HDMI2

DP

Autoskanowanie WYŁ.

WŁ.

∙ W poniższych przypadkach można użyć

Przycisk nawigacji w celu wybrania źródła sygnału:

• Gdy dla pozycji „Autoskanowanie” ustawiona jest opcja „WYŁ.”, a monitor jest w trybie oszczędzania energii.

• Gdy na ekranie monitora widoczny jest komunikat „No Signal” (Brak sygnału).

Przycisk nawigacji

1. poziom menu 2. poziom menu

W górę/ W dół/

W lewo/ W prawo

Opis

WYŁ.

Jasność

Tryb Gra

Pomoc dla ekranu

Budzik

Źródło wejścia

Szybkość odświeżania

∙ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w górę jest Tryb Gra.

∙ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w dół jest Pomoc dla ekranu.

∙ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w lewo jest Budzik.

∙ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w prawo jest Źródło wejścia.

∙ Wszystkie ustawienia Przycisk nawigacji można dostosować w Menu OSD.

Informacje na ekranie

Funkcja Night

Vision

14

Menu OSD

Ustawienie

1. poziom menu 2. poziom menu

Język 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

Bahasa Indonesia

Türkçe

(Wkrótce dostępnych będzie więcej języków)

Przezroczystość 0-5

Zakończ. czasu wyśw. OSD

LED RGB

Przycisk zasilania WYŁ.

Informacje na ekranie

5~30s

WYŁ.

WŁ.

Gotowość

WYŁ.

WŁ.

Opis

∙ Domyślnym językiem fabrycznym jest angielski.

∙ Aby potwierdzić i zastosować ustawienie języka, należy nacisnąć OK przycisk.

∙ Pozycja Język jest ustawieniem niezależnym. Wybrane przez użytkownika ustawienie języka ma priorytet względem domyślnych ustawień fabrycznych. Po wybraniu dla pozycji Resetuj opcji Tak ustawienie Język nie zostanie zmienione.

∙ Pozycję Przezroczystość można dostosować w każdym trybie.

∙ Pozycję Zakończenie czasu wyświetlania

OSD można dostosować w każdym trybie.

∙ Pozycję Podświetlenie LED RGB można włączyć lub wyłączyć.

∙ Ustawienie domyślne to WŁ.

∙ Po ustawieniu opcji WYŁ. naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje wyłączenie monitora.

∙ Po ustawieniu opcji Gotowość naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje wygaszenie panelu i podświetlenia.

∙ Informacje o stanie monitora są wyświetlane po prawej stronie ekranu.

∙ Użytkownik może włączyć lub wyłączyć funkcję Informacje na ekranie. Ustawienie domyślne to WYŁ.

Menu OSD

15

1. poziom menu 2. poziom menu

HDMI CEC WYŁ.

WŁ.

Tryb ECO

Resetuj

WYŁ.

WŁ.

YES (TAK)

NO (NIE)

Opis

∙ Ustawienie domyślne to WYŁ.

∙ Funkcja HDMI CEC (ang. Consumer

Electronics Control) obsługuje Sony

PlayStation®, Nintendo® Switch™ i różne urządzenia audio-wideo zgodne z funkcją

CEC.

∙ Po ustawieniu dla funkcji HDMI CEC opcji

WŁ.:

• Monitor będzie włączał się automatycznie, gdy włączone zostanie urządzenie CEC.

• Urządzenie CEC będzie przełączać się do trybu oszczędzania energii, gdy monitor zostanie wyłączony.

• Jeśli podłączona jest konsola Sony

PlayStation® lub Nintendo® Switch™, dla pozycji Tryb gry i Tryb Pro automatycznie ustawiona zostanie opcja Użytkownika

(domyślna), którą będzie można później dostosować do własnych preferencji.

∙ Ustawienie domyślne to WŁ.

∙ Po ustawieniu dla pozycji Tryb ECO opcji

WYŁ. na ekranie pojawi się komunikat ostrzegawczy.

∙ Po ustawieniu dla pozycji Tryb ECO opcji

WYŁ. zwiększona zostanie jasność.

∙ Pozycję Resetuj, która umożliwia przywrócenie początkowych ustawień domyślnych menu OSD, można zastosować w każdym trybie.

16

Menu OSD

Dane techniczne

Model Optix MAG301RF

Rozmiar

Krzywizna

Typ panelu

Rozdzielczość

Współczynnik proporcji

Jasność (nity)

Współczynnik kontrastu

Szybkość odświeżania

Czas reakcji

Interfejs wejściowy

Złącza We/Wy

Kąty widzenia

DCI-P3*/sRGB

Wykończenie powierzchni

Kolory wyświetlacza

Opcje zasilania monitora

29,5 inch

Płaski

Rapid IPS

2560 x 1080 przy 200Hz

21:9

300 (typowa)

1000:1

200Hz

1ms

∙ Port HDMI 2.0 x2

∙ DisplayPort 1.2 x1

∙ Port USB 2.0 typu-A x2

∙ Port USB 2.0 typu-B upstream x1

∙ Port USB 2.0 typu-A x2

∙ Port USB 2.0 typu-B upstream x1

∙ Gniazdo słuchawek x1

178° (w poziomie), 178° (w pionie)

85% / 105%

Antyrefleksyjne

1,07 mld (8 bitów + FRC)

19,0V 3,42A

Model: DA-65C19

100~240 VAC, 50~60 Hz, maks. 1,6 A

Specyfikacje zasilacza

Moc wejściowa

Moc wyjściowa

Regulacja (nachylenie)

Regulacja (wysokość)

Regulacja (obrót)

19,0V 3,42A

-5°~20°

0~130mm

-45°~45°

Dane techniczne

17

Model

Blokada Kensington

Montaż VESA

Wymiary (S x W x G)

Waga

Warunki otoczenia

Działanie

Przechowywanie

Optix MAG301RF

Tak

∙ Typ płytki: 100 x 100 mm

∙ Typ śruby: M4 x 10 mm

• Średnica gwintu: 4 mm

• Skok gwintu: 0,7 mm

• Długość gwintu: 10 mm

709,4 x 399,2 x 234,0 mm

7,25 kg (netto)/10,12 kg (brutto)

∙ Temperatura: od 0℃ do 40℃

∙ Wilgotność: od 20% do 90%, bez kondensacji

∙ Wysokość: 0~5000m

∙ Temperatura: od -20℃ do 60℃

∙ Wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji

* W oparciu o standardy testowe CIE1976.

18

Dane techniczne

Wstępnie ustawione tryby wyświetlania

Standard

VGA

Rozdzielczość

640x480

Optix MAG301RF

HDMI przy 60Hz V

DP

V

Tryb DOS

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

WFHD

Rozdzielczość sygnału wideo przy 67Hz V przy 72Hz V przy 75Hz V

720x480

720x576

800x600 przy 60Hz V przy 50Hz V przy 56Hz V przy 60Hz V przy 72Hz V

1024x768 przy 75Hz V przy 60Hz V przy 70Hz V przy 75Hz V

1280x1024 przy 60Hz V

1440x900 przy 75Hz V przy 60Hz V

1680x1050 przy 60Hz V

1920x1080 przy 60Hz V

2560x1080 przy 60Hz V przy 100Hz V przy 144Hz V przy 165Hz X przy 180Hz V przy 200Hz X

480P

576P

720P

1080P przy 60Hz

1080P przy 120Hz

2560x1080P przy 60Hz V

2560x1080P przy 120Hz V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

X

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Wstępnie ustawione tryby wyświetlania

19

Rozwiązywanie problemów

Dioda LED zasilania jest wyłączona.

• Naciśnij ponownie przycisk zasilania monitora.

• Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy sposób.

Brak obrazu.

• Sprawdź, czy karta graficzna komputera została poprawnie zainstalowana.

• Sprawdź, czy komputer i monitor są podłączone do gniazd elektrycznych i czy są włączone.

• Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób.

• Komputer może być w trybie oczekiwania. Naciśnij dowolny przycisk, aby uaktywnić monitor.

Obraz nie ma poprawnego rozmiaru lub nie jest wyśrodkowany na ekranie.

• Zapoznaj się z częścią Wstępnie ustawione tryby wyświetlania, aby wybrać na komputerze ustawienie odpowiednie dla monitora.

Brak obsługi Plug & Play.

• Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy sposób.

• Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób.

• Sprawdź, czy komputer i karta graficzna są zgodne z Plug & Play.

Ikony, czcionki lub obrazy są niewyraźne, rozmyte albo występują problemy z kolorami.

• Nie korzystaj z przedłużaczy kabli wideo.

• Dostosuj jasność i kontrast.

• Dostosuj kolory RGB lub ustaw temperaturę barwową.

• Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób.

• Sprawdź, czy styki złącza kabla sygnałowego nie są wygięte.

Monitor zaczyna migotać lub pojawiają się fale.

• Zmień częstotliwość odświeżania na odpowiednią dla monitora.

• Zaktualizuj sterowniki karty graficznej.

• Ustaw monitor z dala od urządzeń elektrycznych, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).

20

Rozwiązywanie problemów

Instrukcje bezpieczeństwa

∙ Przeczytaj starannie i gruntownie instrukcje bezpieczeństwa.

∙ Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.

∙ Czynności serwisowe mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.

Zasilanie

∙ Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się, że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo ustalone w przedziale

100~240 V.

∙ Jeśli przewód zasilający jest wyposażony we wtyczkę 3-bolcową, nie wolno usuwać bolca uziemiającego. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda zasilania.

∙ Należy sprawdzić, czy system dystrybucji energii w miejscu instalacji jest wyposażony w wyłącznik automatyczny o wartościach znamionowych 120/240 V, 20 A

(maks.).

∙ Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.

∙ Przewód zasilający należy tak poprowadzić, aby nikt przypadkiem na niego nie nadepnął i nie potknął się o niego. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.

∙ Jeśli urządzenie jest używane z zasilaczem, należy korzystać wyłącznie z zasilacza dostarczonego przez firmę MSI i zatwierdzonego do użytku z tym urządzeniem.

Bateria

Jeśli urządzenie jest wyposażone w baterię, należy zastosować specjalne środki ostrożności.

∙ Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać można wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta.

∙ Baterii nie wolno wrzucać do ognia ani gorącego pieca, a także nie wolno jej mechanicznie zgniatać ani dzielić na części, ponieważ mogłoby to być przyczyną wybuchu.

∙ Baterii nie wolno zostawiać w miejscach o bardzo wysokiej temperaturze lub bardzo niskim ciśnieniu atmosferycznym, ponieważ mogłoby to doprowadzić do wybuchu albo wycieku łatwopalnego płynu lub gazu.

∙ Nie wolno dopuścić do połknięcia baterii. Połknięcie baterii pastylkowej grozi poważnymi oparzeniami wewnętrznymi, a nawet śmiercią. Nowe i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Unia Europejska:

Baterii, zestawów baterii i akumulatorów nie należy usuwać z nieposortowanymi odpadkami domowymi. Należy skorzystać z publicznego systemu zbiórki w celu ich przekazania, recyklingu lub przetworzenia zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje bezpieczeństwa

21

Tajwan:

廢電池請回收

Ze względu na wymagania ochrony środowiska zużyte baterie należy zbierać oddzielnie w celu recyklingu lub specjalnego usuwania.

Kalifornia, USA:

Baterie pastylkowe mogą zawierać nadchloran i ich przetwarzanie lub usuwanie wymaga w stanie Kalifornia specjalnej obsługi.

Dalsze informacje można uzyskać pod adresem: https://dtsc.ca.gov/ perchlorate/

Warunki otoczenia

∙ Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia obrażeń związanych z wysokimi temperaturami lub przegrzania urządzenia, nie wolno umieszczać go na miękkiej, niestabilnej powierzchni, a także blokować jego otworów wentylacyjnych.

∙ Z urządzenia należy korzystać wyłącznie na twardej, płaskiej i stabilnej powierzchni.

∙ Aby uniknąć przewrócenia się urządzenia, należy przymocować je do biurka, ściany lub stałego obiektu za pomocą mocowania zapobiegającego przewróceniu, które odpowiednio zabezpieczy urządzenie i utrzyma je na miejscu.

∙ Urządzenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie narażać go na działanie wysokiej temperatury, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.

∙ Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze przechowywania powyżej 60℃ lub poniżej -20℃, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.

∙ Maksymalna temperature działania wynosi około 40℃.

∙ Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć wtyczkę zasilającą. Do czyszczenia urządzenia należy raczej używać miękkiej szmatki, a nie przemysłowych środków chemicznych. Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.

∙ W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym.

∙ W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie powinno zostać sprawdzone przez personel serwisu:

• Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.

• Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.

• Urządzenie zostało poddane działaniu wilgoci.

• Urządzenie nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z podręcznikiem użytkownika.

• Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.

• Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.

22

Instrukcje bezpieczeństwa

Certyfikat TÜV Rheinland

Certyfikat TÜV Rheinland dotyczący Low Blue Light

(Niski poziom niebieskiego światła)

Wykazano, że światło niebieskie jest przyczyną zmęczenia i dyskomfortu oczu. Firma MSI oferuje obecnie monitory z certyfikatem TÜV Rheinland dotyczącym Niski poziom niebieskiego światła w celu zadbania o komfort widzenia i dobre samopoczucie użytkowników. Prosimy o zastosowanie się do poniższych instrukcji w celu złagodzenia objawów długotrwałej pracy przed monitorem i ekspozycji na światło niebieskie.

∙ Ekran należy ustawić w odległości 20–28 cali (50–70 cm) od oczu i nieco poniżej poziomu wzroku.

∙ Częste mruganie pomaga ograniczyć zmęczenie oczu w przypadku długotrwałego patrzenia na ekran.

∙ Należy robić 20-minutowe przerwy co 2 godziny.

∙ Podczas przerw należy kierować wzrok na odległy przedmiot i patrzeć na niego przez co najmniej 20 sekund.

∙ Podczas przerw należy poprzeciągać się, aby uwolnić napięcie lub złagodzić ból ciała.

∙ Należy korzystać z trybu Reader (Czytnik)/Anti-Blue (Ochrona przed niebieskim światłem) lub włączyć opcjonalną funkcję Niski poziom niebieskiego światła.

Certyfikat TÜV Rheinland dotyczący Flicker Free (Braku

Migotania)

∙ Firma TÜV Rheinland przetestowała ten produkt pod kątem migotania ekranu widocznego i niewidocznego dla oka ludzkiego i będącego przyczyną zmęczenia oczu.

∙ Firma TÜV Rheinland opracowała zestaw testów, które określają minimalne normy dla różnych zakresów częstotliwości. Zestaw testów został opracowany w oparciu o normy międzynarodowe lub powszechne w branży, które zostały podwyższone.

∙ Produkt został poddany testom w laboratorium zgodnie z tymi kryteriami.

∙ Wyrażenie „brak migotania” potwierdza, że w przypadku urządzenia nie występuje określone za pomocą normy widoczne ani niewidoczne migotanie w zakresie częstotliwości 0–3000 Hz przy różnych ustawieniach jasności.

∙ Brak migotania nie będzie występował po włączeniu funkcji Zapob. rozm. obrazu/

MPRT. (Dostępność funkcji Zapob. rozm. obrazu/MPRT zależy od modelu).

Certyfikat TÜV Rheinland

23

Informacje dotyczące przepisów

Zgodność z CE

Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/UE), dyrektywy ErP (2009/125/WE) i dyrektywy RoHS (2011/65/UE). Urządzenie to zostało poddane testom, które wykazały jego zgodność z normami zharmonizowanymi dla urządzeń technologii informacyjnej opublikowanymi w dyrektywach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych

Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy

B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie co najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów:

∙ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.

∙ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

∙ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy.

∙ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Uwaga 1

Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga 2

Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych kabli i przewodów prądu zmiennego.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i

2. to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie.

24

Informacje dotyczące przepisów

Oświadczenie WEEE

Na mocy unijnej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektronicznym 2012/19/UE, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być utylizowany jako część odpadów komunalnych. W związku z tym producenci takiego sprzętu mają obowiązek go odbierać po zakończeniu okresu eksploatacji.

Informacje o substancjach chemicznych

Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy UE

REACH (Przepisy WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), MSI udostępnia informacje o substancjach chemicznych pod adresem: https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Energooszczędność produktu

∙ Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania

∙ Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia

∙ Łatwy demontaż i recykling

∙ Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu

∙ Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje

∙ Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów

Polityka ochrony środowiska

∙ Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu żywotności.

∙ Użytkownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem zbiórki do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów.

∙ W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy przejść do witryny firmy MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora.

∙ Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą też uzyskać pod adresem gpcontdev@msi.

com.

Ostrzeżenie!

Zbyt długie korzystanie z monitora może wpływać na wzrok.

Zalecenia:

1. Co 30 minut pracy przed monitorem należy robić 10-minutowe przerwy.

2. Dzieci w wieku poniżej 2 lat nie powinny korzystać z monitora. W przypadku dzieci w wieku co najmniej 2 lat czas spędzony przed monitorem powinien być ograniczony do mniej niż jednej godziny dziennie.

Informacje dotyczące przepisów

25

Prawa autorskie i informacje na temat znaków towarowych

Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo MSI to zastrzeżony znak towarowy firmy Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszystkie pozostałe wspomniane znaki i nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Firma nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, odnośnie dokładności lub kompletności. Firma MSI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Pomoc techniczna

Po wystąpieniu problemu z produktem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.

W celu uzyskania dalszych wskazówek można także przejść na stronę https://www.msi.com/support/.

26

Informacje dotyczące przepisów

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 74.9cm (29.5") 2K Ultra HD 2560 x 1080 IPS
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 1000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals