MSI Optix MAG301RF MONITOR Bruksanvisning

Add to my manuals
28 Pages

advertisement

MSI Optix MAG301RF MONITOR Bruksanvisning | Manualzz

Optix-serien

LCD-skärm

Optix MAG301RF (3CC5)

Innehåll

Komma igång ................................................................................................................3

Förpackningens innehåll ........................................................................................ 3

Installera skärmstativet ......................................................................................... 4

Ställa in skärmen ................................................................................................... 5

Skärmöversikt ........................................................................................................ 6

Anslut skärmen till datorn ..................................................................................... 8

OSD-inställning ............................................................................................................9

Navi-knapp ............................................................................................................. 9

Snabbtangent .......................................................................................................... 9

OSD-menyer ...............................................................................................................10

Spel ....................................................................................................................... 10

Professionell ......................................................................................................... 12

Bild ........................................................................................................................ 13

Ingångskälla ......................................................................................................... 14

Navi-knapp ........................................................................................................... 15

Inställning ............................................................................................................. 16

Specifikationer ............................................................................................................18

Förinställda visningslägen .........................................................................................20

Felsökning ...................................................................................................................22

Säkerhetsinstruktioner ..............................................................................................23

TÜV Rheinland-certifiering ........................................................................................25

Rättsliga meddelanden ..............................................................................................26

Granskning

V1.0, 2021/02

2

Innehåll

Komma igång

Detta kapitel ger information om hur man ställer in maskinvaran. Var försiktig vid anslutning av kringutrustning och när du håller i enheterna. Använd en jordansluten handledsrem för att undvika statisk elektricitet.

Förpackningens innehåll

Övervaka

Dokumentation

Tillbehör

Optix MAG301RF

Snabbstartguide

Registreringskort

Garantikort

MSI bonusprogramkort

Stativ med skruv(ar)

Stativfot med skruv(ar)

Stativskydd med skruv(ar)

Skruv(ar) för väggmonteringsfäste(n)

Strömsladd

Strömadapter

HDMI-kabel (tillval)

DisplayPort-kabel (tillval)

Kablar

Kabel för överordnad USB-port (för överordnad USB Type-Bport) (tillval)

Viktigt

∙ Kontakta platsen där du köpte produkten eller en lokal återförsäljare om något av föremålen är trasigt eller saknas.

∙ Paketets innehåll kan variera beroende på land.

∙ Den medföljande strömkabeln är uteslutande avsedd för denna bildskärm och ska inte användas tillsammans med andra produkter.

Komma igång

3

Installera skärmstativet

1. Lämn kvar skärme i den skyddande skumförpackningen. Placera stativets fästet vid spåret på bildskärmen.

2. Fäst stativet med skruvarna.

3. Anslut basen till stativet och dra åt basskruven för att säkra basen.

4. Stativets fäste måste vara ordentligt fastsatt innan du ställer bildskärmen upp.

Viktigt

∙ Placera skärmen på en mjuk skyddad yta för att undvika repor på skärmpanelen.

∙ Använd inte vassa föremål på panelen.

∙ Spåret för att montera stativets fäste kan även användas för väggmontering.

Kontakta återförsäljaren för en passande väggmonteringssats.

2

1 3

4

Komma igång

Ställa in skärmen

Denna skärm är konstruerad för att maximera visningskomforten med inställningsmöjligheterna.

Viktigt

∙ Undvik att trycka på skärmpanelen när du ställer in den.

∙ Luta skärmen lite bakåt innan du vrider den.

-5

O

20

O

130mm

45

O

45

O

Komma igång

5

Skärmöversikt

1 2

3

4

5

6

Komma igång

6 7 7 8 9 10 10 11

1

Makroknapp

För att aktivera OSD-program.

2 Strömknapp

3 Navi-knapp

4 Kabeldragningshål

5 Kensingtonlås

6 DisplayPort 1.2

7

HDMI 2.0-port

8 Hörlursuttag

9

USB 2.0 Type B-uppströmsport

För USB-uppströmskabel.

Viktigt

Kontrollera förpackningen för USBuppströmskabeln och anslut den till datorn och skärmen. När denna kabel är ansluten,

är USB Type A-nedströmsportarna på skärmen redo för användning.

10 USB 2.0 Type-A-port

11 Strömkontakt

Till skärm

Till dator

Komma igång

7

Anslut skärmen till datorn

1. Stäng av din dator.

2. Anslut videokabeln från skärmen till din dator.

3. Koppla ihop skärmens strömadaptor och strömkabel. (Figur A)

4. Anslut strömadaptorn till skärmens strömuttag. (Figur B)

5. Anslut strömkabeln till eluttaget. (Figur C)

6. Starta skärmen. (Figur D)

7. Starta datorn så upptäcker skärmen signalen automatiskt.

B

D

A

C

8

Komma igång

OSD-inställning

Detta kapitel behandlar väsentlig information om OSD-inställningar.

Viktigt

All information kan ändras utan föregående meddelande.

Navi-knapp

Skärmen har en Navi-knapp, en kontroll med flera riktningar som ger dig möjlighet att navigera Skärmmenyn (OSD).

Upp / Ner / Vänster / Höger:

∙ välj funktionsmenyer och föremål

∙ justera funktionsvärden

∙ öppna/stänga funktionsmenyer

Tryck på (OK):

∙ startar bildskärmsvisning (OSD)

∙ gå in på undermnyer

∙ bekräfta ett val eller en inställning

Snabbtangent

∙ Användaren kan öppna funktionsmenyerna Spelläge, Skärmassistans, Väckarklocka och Ingångskälla genom att flytta Navi-knapp Upp, Ner, Vänster eller Höger när

OSD-menyn är aktiv.

∙ Användaren kan anpassa de egna kortkommandona för att öppna olika funktionsmenyerna.

OSD-inställning

9

OSD-menyer

Spel

Menynivå 1

Spelläge

Mörkerseende AV

Normal

Stark

Starkast

Svarstid

A.I.

Normal

Menynivå 2/3

Användare

FPS

Racing

RTS

RPG

Snabb

Snabbast

10

OSD-menyer

Beskrivning

∙ Alla föremål kan anpassas av användare.

∙ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

∙ Tryck på OK-knappen för att bekräfta och verkställa lägestypen.

∙ Denna funktion optimerar bakgrundens ljusstyrka och rekommenderas för FPS-spel.

∙ Användare kan anpassa Svarstid i alla lägen.

∙ Svarstid gråtonas när MRPT är aktiverad.

∙ Svarstiden måste ställas in på

Snabb när MRPT är inaktiverad.

Menynivå 1

MPRT

Uppdateringsfrekvens

Väckarklocka

Menynivå 2/3

AV

Plats

AV

Plats

Vänster över

Höger över

Vänster under

Höger under

Anpassa

Vänster över

Höger över

Vänster under

Höger under

Anpassa

Beskrivning

∙ När MPRT är aktiverad, kan HDCR och Ljusstyrka inte aktiveras.

∙ Svarstid gråtonas när MRPT är aktiverad.

∙ MPRT måste inaktiveras när

Adaptive-Sync (Anpassbar synkronisering) är inställda på PÅ.

∙ Användare kan anpassa

Uppdateringsförhållande i alla lägen.

∙ Standardplacering för

Uppdateringförhållande är längst upp till vänster. Placeringen kan anpassas i OSD-menyn. Tryck på OK-knappen för att bekräfta och verkställa placeringen av

Uppdateringsförhållande.

∙ Denna skärm följer och fungerar på operativsystemets förinställda

Uppdateringsförhållande för skärmen.

∙ Användare kan anpassa Alarm i alla lägen.

∙ När du ställt in tiden, tryck på OKknappen för att aktivera tidtagaren.

∙ Standardplacering för Alarm är längst upp till vänster. Användare kan själva välja placering.

AV

15:00

30:00

45:00

60:00

00:01 ~ 99:59

OSD-menyer

11

Menynivå 1 Menynivå 2/3

Skärmassistans Ingen

Ikon

Placering

Återställa

Adaptive-Sync AV

Beskrivning

∙ Användare kan anpassa

Skärmassistens i alla lägen.

∙ Skärmassistens har inga standardinställningar.

∙ Adaptive-Sync (Anpassbar synkronisering) förhindrar screen tearing.

∙ DisplayPort- eller HDMI-standard

är PÅ och kan anpassas till PÅ/

AV i alla lägen, upplösningar, indatakällor och skärmens uppdateringshastigheter.

∙ MPRT inaktiveras om Adaptive-

Sync är aktiverad.

Professionell

Menynivå 1

Pro-läge

Lågt blåljus

Menynivå 2

Användare

Blåljusskydd

Film

Office sRGB

AV

Beskrivning

∙ Standardläget är Användare.

∙ Alla föremål kan anpassas av användare.

∙ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

∙ Tryck på OK-knappen för att bekräfta och verkställa lägestypen.

∙ Lågt blåljus skyddar dina ögon mot blått ljus. När det är aktiverat anpassar Lågt blåljus skärmens färgtemperatur till ett gulare sken.

∙ Användaren kan justera Lågt blåljus i alla lägen.

∙ När Proffsläget är inställt på Läsare, måste

Lågt blåljus aktiveras.

12

OSD-menyer

Menynivå 1

HDCR

Menynivå 2

AV

MPRT

Bildförbättring AV

Svag

Mellan

Stark

Starkast

Bild

Menynivå 1

Ljusstyrka

Menynivå 2/3

0-100

Kontrast

Skärpa

AV

0-100

0-5

Beskrivning

∙ Användare kan anpassa HDCR i alla lägen.

∙ HDCR förbättrar bildkvaliteten genom att

öka bildkontrasten.

∙ När HDCR är PÅ, kommer Ljusstyrka att gråtonas.

∙ HDCR och MPRT kan inte aktiveras samtidigt.

∙ När MPRT är aktiverad, kan HDCR och

Ljusstyrka inte aktiveras.

∙ Svarstid gråtonas när MRPT är aktiverad.

∙ MPRT måste inaktiveras när Adaptive-Sync

(Anpassbar synkronisering) är inställda på

PÅ.

∙ Bildförbättring förbättrar bildens kanter för att förbättra konturskärpan.

∙ Användare kan anpassa Bildförbättring i alla lägen.

Beskrivning

∙ Användaren kan anpassa

Ljusstyrka i lägena Användare,

FPS, Racing, RTS och RPG.

∙ Ljusstyrkan kommer att gråtonas när MPRT eller HCDR

är aktiverade.

∙ Användare kan anpassa Kontrast i alla lägen.

∙ Användare kan anpassa Skärpa i alla lägen.

∙ Skärpan förbättrar tydlighet och bilddetaljer.

OSD-menyer

13

Menynivå 1 Menynivå 2/3

Färgtemperatur Sval

Normal

Varm

Anpassning R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Beskrivning

∙ Standardfärgtemperatur är

Normal.

∙ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

∙ Tryck på OK-knappen för att bekräfta och verkställa lägestypen.

∙ Användare kan anpassa

Färgtemperatur i

Anpassningsläget.

∙ Användare kan anpassa

Skärmstorlek i alla lägen, upplösningar och uppdateringsförhållanden.

∙ Standard är Auto.

Skärmstorlek Auto

4:3

16:9

21:9

Ingångskälla

Menynivå 1

HDMI1

HDMI2

DP

Automatisk sökning

Menynivå 2

AV

Beskrivning

∙ Användare kan anpassa Indatakälla i alla lägen.

∙ Användaren kan använda navigeringsknappen för att välja ingångskälla med nedanstående status:

• När ”Auto Scan” (Automatisk sökning) står på ”OFF” (Av) med bildskärmen på energisparläge.

• När meddelanderutan "No Signal" (Ingen signal) visas på skärmen.

14

OSD-menyer

Navi-knapp

Menynivå 1

Upp / Ner /

Vänster / Höger

Menynivå 2

AV

Ljusstyrka

Spelläge

Skärmassistans

Väckarklocka

Ingångskälla

Uppdateringsfrekvens

Beskrivning

∙ Standardinställning för uppknappen är spelläge.

∙ Standardinställning för nedknappen är

Skärmassistens.

∙ Standardinställning för vänsterknappen

är Alarm.

∙ Standardinställning för högerknappen

är Indatakälla.

∙ Alla navigeringsknappobjekt kan anpassas via OSD-menyer.

Information på skärm

Mörkerseende

OSD-menyer

15

Inställning

Menynivå 1

Språk

Transparens

OSDavstängning

RGB-LED

(RGB-indikator)

Strömknapp

Menynivå 2

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

Bahasa Indonesia

Türkçe

(Fler språk kommer inom kort)

0~5

5~30 s.

AV

AV

Standby

Beskrivning

∙ Det standardinställda språket är engelska.

∙ Användare måste trycka på OKknappen för att bekräfta och verkställa språkinställningen.

∙ Språk är en självständig inställning.

Användares egna språkinställningar kommer att åsidosätta standardinställningen. När användare väljer Ja på Återställ, kommer språket inte att ändras.

∙ Användare kan anpassa Transparens i alla lägen.

∙ Användare kan anpassa OSD-frånkoppling i alla lägen.

∙ Användare kan anpassa RGB-indikator till

PÅ eller AV.

∙ Standard är PÅ.

∙ När den står på AV kan användaren trycka på strömbrytaren för att stänga av bildskärmen.

∙ När den står på Standby (Paus) kan användaren trycka på strömbrytaren för att stänga av skärmpanelen och bakgrundsljuset.

16

OSD-menyer

Menynivå 1

Information på skärm

Menynivå 2

AV

HDMI CEC AV

Eco-läge

Återställa

AV

YES (JA)

NO (NEJ)

Beskrivning

∙ Informationen om bildskärmens status kommer att visas på skärmens högra sida.

∙ Användare kan aktivera eller inaktivera

Information på skärm. Standard är AV.

∙ Standard är AV.

∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control) stödjer Sony PlayStation®, Nintendo®

Switch™ och olika audiovisuella enheter med CEC-kapacitet.

∙ Om HDMI CEC står på PÅ:

• Bildskärmen starta automatiskt när man startar CEC-enheten.

• CEC-enheten övergår till energisparläge när bildskärmen stängs av.

• När man ansluter Sony PlayStation® eller Nintendo® Switch™ ställs Spelläge och Pro Mode (Proffsläge) automatiskt på läget Användare (standard), och kan justeras till användarens förinställda lägen.

∙ Standard är PÅ.

∙ Varningsmeddelande visas på skärmen när Eco-läge stängs AV.

∙ Högre ljusstyrka aktiveras när Eco-läge stängs AV.

∙ Användare kan återställa till OSDfabriksinställningar i alla lägen.

OSD-menyer

17

Specifikationer

Modell Optix MAG301RF

Storlek

Välvning

Paneltyp

Upplösning

Bildformat

Ljusstyrka (cd/m2)

Kontrastförhållande

Uppdateringsfrekvens

Svarstid

Ingående gränssnitt

I/O

Visningsvinklar

DCI-P3*/ sRGB

Ytbehandling

Visningsfärger

Bildskärmens energialternativ

Specfikationer för strömadapter

Ineffekt

Uteffekt

Justering (lutning)

74,93 cm

Platt

Snabb-IPS

2560 x 1080 på 200Hz

21:9

300 (norm.)

1000:1

200Hz

1 ms

∙ HDMI 2.0-port x2

∙ DisplayPort 1.2 x1

∙ USB 2.0 Type-A-port x2

∙ Överodnad USB 2.0 Type-B-port x1

∙ USB 2.0 Type-A-port x2

∙ Överodnad USB 2.0 Type-B-port x1

∙ Hörlursuttag x1

178°(H) , 178°(B)

85% / 105%

Reflexskydd

1.07B (8 bitar +FRC)

19,0V 3,42A.

Modell: DA-65C19

100~240 V växelström, 50~60 Hz, max. 1,6 A

19,0V 3,42A.

-5° ~ 20°

18

Specifikationer

Modell

Justering (höjd)

Justering (vridning)

Kensingtonlås

VESA-montering

Mått (B x H x D)

Vikt

Miljö

Drift

Förvaring

Optix MAG301RF

0 ~ 130mm

-45° ~ 45°

Ja

∙ Typ av platta: 100 x 100 mm

∙ Skruvtyp: M4 x 10 mm

• Gängdiameter: 4 mm

• Gängans delning: 0,7 mm

• Gänglängd: 10 mm

709,4 x 399,2 x 234,0 mm

7,25 kg (netto)/10,12 kg (brutto)

∙ Temperatur: 0℃ till 40℃

∙ Fukt: 20 % till 90 %, utan kondens

∙ Höjd: 0 ~ 5 000m

∙ Temperatur: -20℃ till 60℃

∙ Fukt: 10% till 90 %, utan kondens

* Baserad på CIE1976 teststandarder.

Specifikationer

19

Förinställda visningslägen

Standard

VGA

Dos-läge

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

WFHD

Upplösning

640x480

Optix MAG301RF

HDMI på 60Hz V

720x480

720x576

800x600 på 67Hz V på 72Hz V på 75Hz V på 60Hz V på 50Hz V på 56Hz V på 60Hz V

1024x768 på 72Hz V på 75Hz V på 60Hz V på 70Hz V på 75Hz V

1280x1024 på 60Hz V

1440x900 på 75Hz V på 60Hz V

1680x1050 på 60Hz V

1920x1080 på 60Hz V

2560x1080 på 60Hz V

V på

100Hz på

144Hz

V

X på

165Hz på

180Hz på

200Hz

V

X

V

X

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP

V

V

20

Förinställda visningslägen

Standard Upplösning

Videotid upplösning

480P

576P

720P

1080P på 60Hz

1080P på 120 Hz

2560x1080 på 60 Hz

2560x1080 på 120Hz

V

V

V

V

V

V

V

Optix MAG301RF

HDMI

V

V

V

V

DP

V

V

V

Förinställda visningslägen

21

Felsökning

Strömindikatorn är släckt.

• Tryck på skärmens strömknapp igen.

• Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten.

Ingen bild.

• Kontrollera att datorns grafikkort sitter i ordentligt.

• Kontrollera att datorn och skärmen är anslutna till eluttag och är påslagna.

• Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.

• Datorn kan vara i Viloläge. Tryck på en valfri knapp för att aktivera skärmen.

Skärmbilden har inte rätt storlek eller är inte centrerad.

• Se Förinställda visningslägen för att anpassa datorns inställningar så att de passar bildskärmen.

Ingen Plug & Play.

• Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten.

• Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.

• Kontrollera om datorn och grafikkortet är kompatibla med Plug & Play.

Ikonerna, typsnittet eller skärmen är oklara, suddiga eller har färgproblem.

• Undvik att använda förlängningskabel för video.

• Justera ljusstyrka och kontrast.

• Justera RGB-färg eller tona färgtemperatur.

• Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.

• Kontrollera om det finns böjda stift på signalkabelns kontakt.

Skärmen flimrar eller visar vågor.

• Ändra uppdateringsförhållandet för att passa skärmens kapacitet.

• Uppdatera grafikkortets drivrutiner.

• Håll skärmen borta från elektriska enheter som kan orsaka elektromagnetiska interferenser (EMI).

22

Felsökning

Säkerhetsinstruktioner

∙ Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt.

∙ Alla uppmaningar och varningar på enheten eller i bruksanvisningen skall följas.

∙ Vänd dig endast till kvalificerad personal för service.

Strömförsörjning

∙ Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts in på området 100 V-240 V innan enheten ansluts till eluttaget.

∙ Om elsladden har en trestiftskontakt, ska det skyddande jordstiftet inte inaktiveras från kontakten. Enheten måste anslutas till ett skyddsjordat uttag.

∙ Kontrollera att strömförsörjningen på installationsplatsen har en kretsbrytare för

120/240 V, 20 A (maximalt).

∙ Koppla alltid ifrån strömkabeln eller stäng av vägguttaget om enheten inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen.

∙ Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den. Placera ingenting ovanpå nätsladden.

∙ Om enheten har en adapter, använd enbart den medföljande växelströmsadaptern från MSI, som är godkänd för användning tillsammans med enheten.

Batteri

Vidta speciella försiktighetsåtgärder om enheten har ett batteri.

∙ Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt. Ersätt endast med samma eller likvärdig sort som rekommenderas av tillverkaren.

∙ Undvik att kassera batterier i eld eller en varm ugn, att krossa det mekaniskt eller skära av ett batteria batteri, vilket kan orsaka en explosion.

∙ Undvi att lämna ett batteri i miljö med extremt hög temperatur eller extremt lågt lufttryck, som kan orsaka en explosion eller att lättantändlig vätska eller gas läcker ut.

∙ Förtär inte ett batteri. Om man sväljer mynt-/knappcellsbatteri, kan det orsaka allvarliga invärtes frätskador, och kan leda till döden. Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn.

EU:

Batterier, batteripaket och ackumulatorer får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in dem på närmaste återvinningscentral enligt gällande miljölagstiftning.

Taiwan:

廢電池請回收

För bättre miljöskydd bör förbrukade batterier samlas in separat för

återvinning eller speciell kassering.

Säkerhetsinstruktioner

23

Kalifornien, USA:

Knappcellsbatteriet kan innehålla perkloratmaterial och måste hanteras på ett speciellt sätt vid kassering i Kalifornien.

För mer information, besök: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/

Miljö

∙ För att minska möjligheten till värmerelaterade skador eller överhetting av enheten, ska den inte placeras på mjuk, ostadig yta för att inte enhetens ventilation ska hindras.

∙ Använd enheten enbart på en hård, plan och stabil yta.

∙ För att undvika att enheten välter ska den fästas i ett skrivbord, på en vägg eller ett fast föremål med ett tippskyddsfäste som bidrar till att stödja enheten och hålla den säkert på plats.

∙ Ha inte enheten i närheten av fukt och höga temperaturer, för att undvika risk för brand och stötar.

∙ Lämna inte enheten i en miljö utan luftkonditionering med förvaringstemperaturer

över 60℃ eller lägre än -20℃, eftersom det kan skada denheten.

∙ Högsta drifttemperatur är c:a 40℃.

∙ Se till att koppla ur strömkontakten när du ska rengöra enheten. Använd en mjuk trasa istället för industrikemikalier för att rengöra enheten. Häll aldrig vätska i

öppningarna. Det kan skada enheten eller ge elektriska stötar.

∙ Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från enheten.

∙ Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera enheten:

• Strömsladden eller kontakten är skadad.

• Vätska har kommit in i enheten.

• Enheten har utsatts för fukt.

• Enheten fungerar inte eller får du den inte att fungera i enöighet med bruksanvisningen.

• Enheten har tappats eller skadats.

• Enheten har tydliga tecken på sprickor.

24

Säkerhetsinstruktioner

TÜV Rheinland-certifiering

TÜV Rheinland-certifiering för teknik för Low Blue Light

(Lågt blåljus)

Blått ljus har visat sig orsaka trötta ögon och obehag. MSI erbjuder nu skärmar med TÜV

Rheinland-certifiering för teknik för lågt blått ljus för att garantera att användarnas ögonkomfort och välbefinnande. Följ instruktionerna nedan för att minska symptomen från långvarig exponering för skärmen och blått ljus.

∙ Placera skärmen 50–70 cm (20–28 in.) från ögonen och lite lägre än ögonhöjd.

∙ Genom att blinka medvetet då och då bidrar man till att minska ansträningen på

ögonen efter lång skärmtid.

∙ Ta 20 minuters pauser varannan timme.

∙ Titta bort från skärmen och stirra på ett avlägset föremål i minst 20 sekunder under pauserna.

∙ Sträck på kroppen för att minska trötthet och värk under pauserna.

∙ Använd läs-/blåskyddsläget eller starta den valfria Lågt blått ljus-funktionen.

TÜV Rheinland-certifiering för Flicker Free (flimmerfri) teknik

∙ TÜV Rheinland har testat produkten för att säkerställa om skärmen producerar synligt eller osynligt flimmer för människoögat och därmed anstränger användarnas ögon.

∙ TÜV Rheinland har definierat en katalog av test, som anger lägsta standarder för olika frekvensområden. Testkatalogen grundar sig på internationellt tillämpbara standarder eller standarder som är gemensamma inom branschen, och överstiger dessa krav.

∙ Produkten har testats i laboratorium enligt dessa kriterier.

∙ Nyckelordet "Flicker Free” (flimmerfri) bekröftar att enhten inte har synligt eller osynligt flimmer enligt definition i denna standard inom området 0 - 3 000 Hz under olika ljusstyrkeinställningar.

∙ Skärmen kommer inte att stödja Flicker Free (flimmerfri) när Anti Motion Blur

(Anti-rörelsoskärpa)/MPRT är aktiverade. (Tillgången till Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa)/MPRT varierar efter produkt.)

TÜV Rheinland-certifiering

25

Rättsliga meddelanden

CE-överensstämmelse

Denna enhet uppfyller bestämmelserna i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar angående EMCdirektivet (2014/30/EU), lågspänningsdirektivet (2014/35/EU),

ErP-direktivet (2009/125/EG) och RoHS-direktivet (2011/65/EU).

Denna produkt har testats och anses upfylla de harmoniserande standarderna för informationsteknikutrustning publicerade i den europeiska unionens officiella tidning.

FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:

∙ Rikta om eller omplacera mottagarantennen.

∙ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

∙ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

∙ Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Notering 1

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.

Notering 2

Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att uppfylla strålningsgränsvärdena.

Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och

2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka bristfällig funktion.

26

Rättsliga meddelanden

WEEE-deklaration

Under Europeiska Unionens (“EU”) direktiv om avfall från elektriska och elektroniska produkter, direktiv 2012/19/EU, får inte “elektrisk och elektronisk utrustning” längre kasseras som kommunalt avfall, och tillverkare av täckt elektronisk utrustning är skyldiga att ta tillbaka sådana produkter vid slutet av deras användbara livslängd.

Information om kemiska substanser

I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t.ex. EU REACH Regulation

(Regulation EC nr. 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet) tillhandahåller MSI information om kemiska substanser på: https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Grön produktegensksaper

∙ Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge

∙ Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen

∙ Lätt att ta isär och återvinna

∙ Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning

∙ Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar

∙ Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy

Miljöpolicy

∙ Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av produktlivslängden.

∙ Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för

återvinning och deponering av produkter som nått slutet av produktlivslängden.

∙ Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare information om återvinning.

∙ Användare kan också nå oss på [email protected] för information rörande deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSI-produkter.

Varning!

Överanvändning av skärmar kommer sannolikt att påverka synen.

Rekommendationer:

1. Ta 10 minuters paus för varje 30 minuters skärmtid.

2. Barn under 2 år bör inte ha någon skärmtid. Skärmtiden bör begränsas till mindre

än en timme om dagen för barn över 2 år.

Rättsliga meddelanden

27

Information om upphovsrätt och varumärke

Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Med ensamrätt. MSI-logotypen är ett registrerat varumärke som ägs av Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alla andra märken och namn som nämns kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. Ingen uttrycklig eller underförstådd garanti för korrekthet eller fullständighet ges. MSI förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument utan föregående information.

Teknisk support

Om det uppstår problem med din produkt och ingen lösning hittas i bruksanvisningen, kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören. Alternativt, besök https://www.msi.com/support/ för ytterligare vägledning.

28

Rättsliga meddelanden

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 74.9cm (29.5") 2K Ultra HD 2560 x 1080 IPS
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 1000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals