MSI Modern AM241TP 11M ALL-IN-ONE PC Návod na obsluhu

MSI Modern AM241TP 11M ALL-IN-ONE PC Návod na obsluhu | Manualzz
Řada Modern
Univerzální počítač
Modern AM241 (MS-AE01)
Modern AM241T (MS-AE01)
Modern AM241P (MS-AE01)
Modern AM241TP (MS-AE01)
Modern AM271 (MS-AF81)
Modern AM271P (MS-AF81)
Obsah
Začínáme........................................................................................................................ 3
Obsah krabice.......................................................................................................... 3
Tipy pro bezpečnost a pohodlí................................................................................. 3
Přehled systému...................................................................................................... 4
Připojení napájení.................................................................................................... 9
Nastavení monitoru............................................................................................... 10
Nastavení OSD....................................................................................................... 11
Výměna a inovace součástí.................................................................................... 15
Používání systému....................................................................................................... 16
Řízení spotřeby...................................................................................................... 16
Připojení k síti (Windows 10)................................................................................. 18
Obnova systému (Windows 10).............................................................................. 21
Obnovení systému (obnovení systému rychlou klávesou F3)............................... 25
Řešení problémů......................................................................................................... 26
Bezpečnostní pokyny................................................................................................... 28
Certifikace TÜV Rheinland.......................................................................................... 30
Poznámky k předpisům.............................................................................................. 31
Revize
V1.0, 2021/02
2
Obsah
Začínáme
Tato kapitola obsahuje informace o postupech konfigurace hardwaru. Při připojování
manipulujte se zařízeními opatrně a používejte uzemněný náramek pro omezení
statické elektřiny.
Obsah krabice
Univerzální počítač
Dokumentace
Modern AM241, Modern AM241T, Modern AM241P,
Modern AM241TP, Modern AM271, Modern AM271P
Uživatelská příručka (volitelně)
Stručná příručka (volitelně)
Záruční list a záruční knížka
Myš (volitelně)
Příslušenství
⚠⚠Důležité
Klávesnice (volitelně)
Adaptér střídavého/stejnosměrného napájení
Napájecí kabel
∙∙ Pokud je některá položka poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce nebo
místního distributora.
∙∙ Obsah balení se může lišit podle země.
∙∙ Dodaný napájecí kabel je určen výhradně pro tento osobní počítač a neměl by být
používán s jinými produkty.
Tipy pro bezpečnost a pohodlí
∙∙ Pokud musíte s počítačem pracovat dlouhodobě, je důležitý výběr správného
pracovního místa.
∙∙ Pracovní místo musí být dostatečně osvětlené.
∙∙ Zvolte vhodný stůl a židli a upravte jejich výšku tak, aby vyhovovala vaší pozici při
práci.
∙∙ Na židli seďte rovně a zachovávejte správnou polohu. Upravte opěrák židle (je-li k
dispozici) tak, aby pohodlně podpíral vaše záda.
∙∙ Položte nohy naplocho a přirozeně na zem tak, aby se vaše kolena a lokty při práci
nacházely ve správné poloze (přibližně 90 stupňů).
∙∙ Položte ruce přirozeně na stůl tak, aby jste měli opřená zápěstí.
∙∙ Nepoužívejte počítač na nepohodlném místě (například v posteli).
∙∙ Tento počítač je elektrické zařízení. Nakládejte s ním s velkou opatrností, aby
nedošlo ke zranění.
Začínáme
3
Přehled systému
Pohled zepředu
1
1
4
Začínáme
Dotyková obrazovka (pro model Modern AM241T / Modern AM241TP)
Pohled zezadu
3
1
2
1
Navi Key (Navigační tlačítko)
2
Zdířka napájení
3
4
4
5
6
7
8
Tento počítač AIO PC je vybaven navigačním tlačítkem. Tento všesměrový
ovladač usnadňuje navigaci v nabídce OSD (On-Screen Display).
Tímto vstupem je přiváděno napájení do systému.
Zámek Kensington
Port vstupu HDMI (s technologií MSI Instant Display)
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je univerzální digitální zvukové/
video rozhraní, které umožňuje přenášet nekomprimované datové proudy.
HDMI podporuje všechny televizní formáty včetně standardního videa,
vylepšeného videa nebo videa s vysokým rozlišením plus vícekanálový
digitální zvuk na jediném kabelu.
S technologií MSI Instant Display se po úspěšném připojení napájení k
AIO PC monitor automaticky přepne do pohotovostního režimu, bez stisku
tlačítka napájení. Pokud jsou ke vstupu HDMI připojena zařízení, monitor se
zapne okamžitě. Pokud jste již AIO PC zapnuli, můžete režimy přepínat také
vypínačem / tlačítkem režimů na bočním panelu. Tato technologie pomáhá
šetřit více energie.
Začínáme
5
5
Port výstupu HDMI
6
Port USB 2.0
7
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je univerzální digitální zvukové/
video rozhraní, které umožňuje přenášet nekomprimované datové proudy.
HDMI podporuje všechny televizní formáty včetně standardního videa,
vylepšeného videa nebo videa s vysokým rozlišením plus vícekanálový
digitální zvuk na jediném kabelu.
Tento konektor umožňuje připojit periferní zařízení s rozhraním USB.
(rychlost až 480 Mb/s)
⚠⚠Důležité
Vysokorychlostní zařízení jsou doporučována pro porty USB 3.2, zatímco
nízkorychlostní zařízení, jako například myš nebo klávesnice, mají být
připojena k portům USB 2.0.
Zdířka místní sítě LAN
Standardní zdířka RJ-45 místní sítě LAN slouží k připojení k místní síti
(LAN). Do této zdířky můžete připojit síťový kabel.
Žlutá
Barva
Stav indikátoru
indikátoru LED
LED
Žlutá
Zelená
Oranžová
8
6
Začínáme
Vypínač
Zelená/ oranžová
Situace
Vyp.
Spojení s místní sítí LAN není navázáno.
Svítí (bliká)
Počítač komunikuje s dalším počítačem v
místní síti LAN.
Svítí
(nepřerušovaně)
Vyp.
Svítí
Svítí
Spojení s místní sítí LAN je navázáno.
Je vybrána rychlost přenosu dat 10
Mbitů/s.
Je vybrána rychlost přenosu dat 100
Mbitů/s.
Je vybrána rychlost přenosu dat 1000
Mbitů/s.
Stisknutím vypínače lze zapnout nebo vypnout systém.
Pohled ze strany
1
2
3
4
5
6
1
Port USB 3.2 gen. 2 (typu C)
2
Port USB 3.2 gen. 2
3
4
5
7
Tento konektor umožňuje připojit periferní zařízení s rozhraním USB. Tento
konektor dokáže poskytovat maximální napájení 5 V / 3 A. (rychlost až 10
Gb/s)
Tento konektor umožňuje připojit periferní zařízení s rozhraním USB.
(rychlost až 10 Gb/s)
Kombinovaný konektor zvuku
Tento konektor je určen pro sluchátka, reproduktory nebo mikrofony.
Indikátor LED monitoru
Indikátor LED pevného disku
Tento indikátor ukazuje stav aktivity HDD. Bliká, když systém přistupuje k
datům na HDD a nesvítí, když není rozpoznána žádná aktivita disku.
Začínáme
7
6
Tlačítko/indikátor LED napájení systému
7
Šachta pro 2,5” HDD
Stisknutím tlačítka napájení systému lze systém zapnout nebo vypnout.
Indikátor LED napájení svítí, když je systém zapnutý, a po vypnutí systému
zhasne. Co se týče snížené spotřeby, tento indikátor LED bliká v režimu S3
(přerušený přístup k paměti RAM) a nesvítí v režimu S4 (přerušený přístup
k disku).
Pohled shora a zdola
1
1
2
3
1
Ventilátor
2
Port USB 2.0
3
8
Začínáme
3
Ventilátor v plášti slouží k větrání a zabraňuje přehřátí zařízení. Tento
ventilátor nezakrývejte.
Tento konektor umožňuje připojit periferní zařízení s rozhraním USB.
(rychlost až 480 Mb/s)
⚠⚠Důležité
Vysokorychlostní zařízení jsou doporučována pro porty USB 3.2, zatímco
nízkorychlostní zařízení, jako například myš nebo klávesnice, mají být
připojena k portům USB 2.0.
Stereofonní reproduktory
Integrované stereofonní reproduktory dosahují vysoce kvalitní zvuk se
stereofonním systémem.
Připojení napájení
Připojte adaptér k počítači AIO PC a připojte síťový napájecí kabel.
• (Možnost 1) 100–240 V, 19,5 V
• (Možnost 2) 100–240 V, 19 V
6,15 A
4,74 A
2
3
1
Stisknutím vypínače zapněte napájení počítače AIO PC.
Začínáme
9
Nastavení monitoru
Tento počítač AIO nabízí možnosti nastavení pro maximální pohodlí při sledování.
⚠⚠Důležité
∙∙ Obrázky jsou pouze orientační. Vzhled vašeho počítače AIO PC se může lišit.
∙∙ Před zapnutím napájení počítače AIO PC zkontrolujte, zda je uzemněn
prostřednictvím síťového napájecího kabelu a elektrické zásuvky.
∙∙ Nedotýkejte se panelu displeje ostrými předměty.
∙∙ Při nastavování netiskněte displej.
Modern AM241 / Modern AM241T / Modern AM271
-4
O
O
20
Modern AM241P / Modern AM241TP / Modern AM271P
-4
O
O
20
130mm
10
Začínáme
Nastavení OSD
Tato kapitola nabízí základní informace o nastavení OSD.
⚠⚠Důležité
Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny.
Navi Key (Navigační tlačítko)
Tento monitor AIO je vybaven Navi Key (Navigační tlačítko). Tento všesměrový ovladač
usnadňuje navigaci v nabídce OSD (On-Screen Display).
Nahoru / dolů / vlevo / vpravo:
∙∙ Výběr nabídek a položek funkcí
∙∙ Úprava hodnot funkcí
∙∙ Otevření/zavření nabídek funkcí
Stisknutí tlačítka (Menu):
∙∙ Otevření nabídky OSD
∙∙ Vstup do podnabídek
∙∙ Potvrzení výběru nebo nastavení
Rychlé tlačítko
∙∙ Pohybem Navi Key (Navigační tlačítko) nahoru, dolů, doleva nebo doprava, když není
zobrazena nabídka OSD, lze otevřít nabídky funkcí Volume (Hlasitost), Brightness
(Jas), Mode (Režim) a Input Source (Vstupní zdroj).
Začínáme
11
Nastavení OSD pomocí Navi Key (Navigační tlačítko)
Stisknutím prostředního tlačítka Navi Key (Navigační tlačítko) spustíte hlavní nabídku
OSD (On-Screen Display). Pomocí tlačítek nahoru, dolů, vpravo a vlevo vylaďte nabídky
požadovaných funkcí podle svých osobních preferencí. Stisknutím tlačítka Menu
(Nabídka) 3 sekundy vypnete panel. Dalším stisknutím tlačítka Menu (Nabídka)jej
probudíte.
Image (Obraz)
1. úroveň
nabídky
Mode (Režim)
2./3. úroveň nabídky
Popis
User (Uživatel)
∙∙ Výchozí nastavení je Uživatel.
Reader (Čtení)
Cinema (Kino)
Designer (Návrhář)
Brightness
(Jas)
Contrast
(Kontrast)
12
Začínáme
sRGB
∙∙ Když je vybrán režim sRGB, barevný
prostor se změní z původního gamutu
panelu na standardní sRGB.
0-100
∙∙ Výchozí nastavení je 80.
0-100
∙∙ Výchozí nastavení je 80.
∙∙ V režimu PC musí být jas neaktivní.
1. úroveň
nabídky
2./3. úroveň nabídky
Popis
0-5
∙∙ Výchozí nastavení je 0.
Eye Saver
(Ochrana
zraku)
OFF (VYP.)
∙∙ Výchozí je VYP.
Cool (Studená)
∙∙ Výchozí nastavení je Normální.
Sharpness
(Ostrost)
Color
Temperature
(Teplota barev)
∙∙ V režimu čtení musí být aktivní funkce
Ochrana zraku.
ON (ZAP.)
Normal (Normální)
Warm (Teplá)
Customization
(Přizpůsobení)
R
(0-100)
G
(0-100)
∙∙ Režim Chladné je 9300 K; režim
Normální je 6500 K; režim Teplé je
5000 K.
∙∙ V režimu vlastního nastavení jsou
výchozí hodnoty R/G/B 50/50/50.
∙∙ Když je vybraný režim sRGB, teplota
barev musí být neaktivní.
B
(0-100)
Screen Size
(Velikost
obrazu)
4:3
1. úroveň
nabídky
Popis
16:9
∙∙ Výchozí nastavení je 16:9.
Input Source (Vstupní zdroj)
PC
HDMI
Vstupní zdroj lze nastavit v každém režimu pomocí navigačního
tlačítka nebo nabídky OSD.
Začínáme
13
Setting (Nastavení)
1. úroveň
nabídky
Language
(Jazyk)
2. úroveň
nabídky
English
繁體中文
简体中文
Italiano
Popis
∙∙ Výchozí nastavení je angličtina.
∙∙ Jazyk je nezávislé nastavení. Nastavení jazyka
uživatelem přepíše výchozí nastavení. Když
uživatel obnoví výchozí hodnoty, nastavení
jazyka se nezmění.
Español
Français
Português
Deutsch
日本語
Transparency
(Průsvitnost)
0-5
∙∙ Výchozí nastavení je 0.
OSD Time Out
(Časový interval
OSD)
5-30
∙∙ Výchozí nastavení je 20 s.
0-100
∙∙ Výchozí nastavení je 50.
Reset
(Resetovat)
YES (ANO)
∙∙ V každém režimu lze obnovit výchozí
nastavení nabídky OSD.
Audio Volume
(Hlasitost
zvuku)
14
Русский
Začínáme
NO (NE)
Výměna a inovace součástí
Upozorňujeme, že některé součásti předem nainstalované v tomto produktu, lze na
žádost uživatele inovovat nebo vyměnit v závislosti na zakoupeném modelu.
Veškeré další informace o produktech zakoupených uživateli vám poskytne místní
prodejce. Nejste-li autorizovaný prodejce nebo servisní středisko, nepokoušejte
se inovovat nebo měnit jakoukoli součást tohoto produktu, protože by mohlo dojít
k propadnutí záruky. Důrazně doporučujeme obracet se s žádostmi o inovaci nebo
výměnu na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
Začínáme
15
Používání systému
Tato kapitola nabízí základní informace o používání systému.
⚠⚠Důležité
Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny.
Řízení spotřeby
Řízení spotřeby osobních počítačů a monitorů dokáže ušetřit významné množství
elektrické energie a přináší ekologické výhody.
Abyste ušetřili energii, vypínejte monitor nebo nastavte počítač tak,aby po uplynutí
určitého intervalu nečinnosti uživatele přešel do režimu spánku.
Řízení spotřeby v Windows 10
∙∙ Funkce [Power Options] (Možnosti napájení) v operačním systému Windows
umožňují ovládat funkce řízení spotřeby monitoru, pevného disku a baterie. Klikněte
pravým tlačítkem na [Start] , v seznamu vyberte položku [Control Panel] (Ovládací
panely) a potom klikněte na položku [System and Security] (Systém a zabezpečení).
∙∙ Vyberte volbu [Power Options] (Možnosti napájení) a zvolte plán spotřeby, který
vyhovuje vašim individuálním potřebám. Rovněž můžete jemně vyladit nastavení
klepnutím na [Change plan settings] (Změnit nastavení plánu).
∙∙ Nabídka Shut Down Computer (Vypnout počítač) obsahuje možnosti Sleep (Spánku)
(S3/S4) a Shut Down (Vypnout) (S5) pro rychlou a snadnou správu napájení systému.
Řízení spotřeby
Funkce řízení spotřeby umožňuje počítači po určité době neaktivity přejít do režimu
„Sleep“ (Spánku) s nízkou spotřebou. Funkce řízení spotřeby dokáže tuto potenciální
úsporu energie využít a má v sobě nastaveno následující chování v situacích, kdy je
systém připojen ke zdroji napájení:
∙∙ Vypnout displej po 10 minutách
∙∙ Přejít do režimu Spánku po 30 minutách
16
Používání systému
Probuzení systému
Počítač musí být schopen se probudit z úsporného režimu na příkaz z některého z
následujících ovládacích prvků:
∙∙ vypínač,
∙∙ síť (Wake On LAN),
∙∙ myš,
∙∙ klávesnice.
Tipy pro řízení spotřeby:
∙∙ Po uplynutí určitého intervalu nečinnosti uživatele vypněte monitor stisknutím
vypínače monitoru LCD.
∙∙ Zoptimalizujte řízení spotřeby počítače vyladěním nastavení v části Power Options
(Možnosti napájení) v operačním systému Windows.
∙∙ Nainstalujte software pro řízení spotřeby pro správu spotřeby energie počítače.
∙∙ Nebude-li počítač určitou dobu používán, vždy odpojte kabel střídavého napájení
nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická
energie.
Používání systému
17
Připojení k síti (Windows 10)
Drátová síť
1. Klikněte pravým tlačítkem na [Start]
Connections] (Připojení k síti).
a v seznamu vyberte položku [Network
2. Vyberte položku [Ethernet] a potom [Network and Sharing Center] (Centrum sítí a
sdílení).
3. Vyberte [Set up a new connection or network] (Nastavit nové připojení nebo síť).
4. V
yberte [Connect to the Internet] (Připojit k Internetu) a klikněte na tlačítko [Next]
(Další).
18
Používání systému
5. Výběrem [Broadband (PPPoE)] (širokopásmový (PPPoE)) se připojíte pomocí DSL
nebo kabelu, což vyžaduje uživatelské jméno a heslo.
6. Zadejte informace od vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) a klepnutím
na [Connect] (Připojit) navažte připojení k místní síti LAN.
Používání systému
19
Bezdrátová síť
1. Přejděte na [Start]
, klikněte na položku [Settings] (Nastavení) a vyberte volbu
[Network and Internet] (Síť a Internet).
2. Zobrazí se seznam dostupných připojení WLAN. Vyberte ze seznamu připojení.
3. Nové spojení vytvoříte volbou [Network and Sharing Center] (Centrum sítí a
sdílení).
4. Vyberte [Set up a new connection or network] (Nastavit nové připojení nebo síť).
5. Potom zvolte [Manually connect to a wireless network] (Ručně připojit k bezdrátové
síti) a pokračujte klepnutím na [Next] (Další).
6. Zadejte informace pro bezdrátovou síť, kterou chcete přidat, a pokračujte
klepnutím na [Next] (Další).
7. Bude vytvořeno nové připojení WLAN.
20
Používání systému
Obnova systému (Windows 10)
System Recovery Function (Funkce obnovení systému) může být použita z některého z
následujících důvodů:
∙∙ Obnovení počátečního stavu výchozích nastavení výrobce systému.
∙∙ Pokud došlo k chybám při používání operačního systému.
∙∙ Pokud je operační systém napaden virem a nemůže normálně fungovat.
∙∙ Když chcete nainstalovat operační systém s ostatními integrovanými jazyky.
Před použitím System Recovery Function (Funkce obnovení systému) zazálohujte
důležitá data uložená na systémové jednotce na jiná paměťová zařízení.
Pokud následující řešení neobnoví systém, požádejte o další pomoc autorizovaného
místního distributora nebo servisní středisko.
Používání systému
21
Reset this PC (Resetovat tento PC)
1. Přejděte na [Start]
, klikněte na položku [Settings] (Nastavení) a vyberte volbu
[Update and security] (Aktualizace a zabezpečení).
2. Vyberte volbu [Recovery] (Obnova) a kliknutím na [Get started] (Začínáme) v části
[Reset this PC] (Resetovat tento PC) zahajte obnovu systému.
3. Zobrazí se obrazovka [Choose an option] (Zvolte možnost). Vyberte mezi možnostmi
[Keep my files] (Zachovat soubory) a [Remove everything] (Odebrat vše).
Reset
this PC
(Resetovat
tento PC)
Keep my files (Zachovat soubory)
Remove
everything
(Odebrat vše)
Only the drive
where Windows
is installed
(Pouze jednotku
s nainstalovaným
operačním
systémem
Windows)
All drives (Všechny
disky)
22
Používání systému
Just remove my files (Pouze
odebrat soubory)
Remove files and clean the
drive (Odebrat soubory a
vyčistit disk)
Just remove my files (Pouze
odebrat soubory)
Remove files and clean the
drive (Odebrat soubory a
vyčistit disk)
Keep my files (Zachovat soubory)
1. Vyberte volbu [Keep my files] (Zachovat soubory).
2. Zobrazí se obrazovka [Your apps will be removed] (Vaše aplikace budou odebrány)
se seznamem aplikací, které bude třeba znovu nainstalovat z webu nebo z
instalačních disků. Pokračujte klepnutím na tlačítko [Next] (Další).
3. Na další obrazovce se zobrazí změny, které mají být během procesu provedeny.
Kliknutím na [Reset] (Resetovat) zahajte obnovu systému.
Používání systému
23
Remove everything (Odebrat vše)
1. Vyberte možnost [Remove everything] (Odebrat vše).
2. Máte-li více pevných disků, zobrazí se obrazovka s žádostí o výběr mezi možností
[Only the drive where Windows is installed] (Pouze jednotku s nainstalovaným
operačním systémem Windows) a [All drives] (Všechny disky).
3. Potom vyberte mezi možností [Just remove my files] (Pouze odebrat soubory) a
[Remove files and clean the drive] (Odebrat soubory a vyčistit disk).
4. Na další obrazovce se zobrazí změny, které mají být během procesu provedeny.
Kliknutím na [Reset] (Resetovat) zahajte obnovu systému.
24
Používání systému
Obnovení systému (obnovení systému rychlou klávesou
F3)
Zásady používání funkce obnovení systému
1. Pokud došlo k neopravitelným problémům s pevným diskem a systémem, nejdříve
použijte obnovení rychlou klávesou F3 z pevného disku pro provedení funkce
obnovení systému.
2. Před použitím funkce obnovení systému zazálohujte důležitá data uložená na
systémové jednotce na jiná paměťová zařízení.
Obnovení systému rychlou klávesou F3
Pokračujte podle následujících pokynů:
1. Restartujte počítač.
2. Jakmile se na displeji zobrazí uvítání MSI, stiskněte rychlou klávesu F3 na
klávesnici.
3. Na obrazovce „Choose an Option (Vybrat možnost)“ klepněte na „Troubleshoot
(Poradce při potížích)“.
4. Klepnutím na položku „Restore MSI factory (Obnovit tovární nastavení MSI)“
na obrazovce „Troubleshoot (Poradce při potížích)“ obnovte výchozí nastavení
systému.
5. Na obrazovce „RECOVERY SYSTEM (OBNOVENÍ SYSTÉMU)“ klepněte na položku
„System Partition Recovery (Obnovení systémového oddílu)“.
6. Podle zobrazených pokynů dokončete obnovu.
Používání systému
25
Řešení problémů
Systém se nezapne.
• Zkontrolujte, zda je připojen k zapnuté elektrické zásuvce.
• Zkontrolujte pevné připojení napájecího kabelu a všech ostatních kabelů.
Při zapnutí počítače se zobrazí hlášení „Operating System not
found“ (Nebyl nalezen operační systém) nebo se nespustí Windows.
• Zkontrolujte, zda v optické jednotce není CD/DVD, z něhož nelze spouštět systém.
Pokud tam je, vyjměte CD/DVD a restartujte počítač.
• Zkontrolujte nastavení priority bootování v BIOS Setup (Nastavení BIOS).
Systém nelze vypnout.
Nejlepší je vypínat počítač přes ikonu Shut Down (Vypnout) v operačním systému. Při
použití jiných metod, včetně níže uvedených, hrozí ztráta dat. Pokud správné vypnutí
nefunguje, můžete zkusit:
• Stisknout klávesy Ctrl+Alt+Del a poté vybrat Shut Down (Vypnout).
• Stisknout a přidržet tlačítko napájení, až se systém vypne.
• Odpojit napájecí kabel.
Mikrofon nefunguje.
• V případě zabudovaného mikrofonu stiskněte tlačítko Start > Control Panel
(Ovládací panely) > Sounds and Audio Devices (Zvuky a zvuková zařízení) > Audio
(Zvuk) a zjistěte, zda zvuk není vypnut.
• Pokud používáte externí mikrofon, zkontrolujte, zda je zapojen do zdířky
mikrofonu.
Problém s internetovým připojením.
• Pokud máte problémy s připojením k poskytovateli služeb internetu (ISP), prověřte
u něj, zda nemá technické problémy.
• Zkontrolujte nastavení sítě a připojení a zkontrolujte, zda je systém správně
zkonfigurován pro přístup na Internet.
• Rychlost přenosu dat bezdrátové LAN závisí na vzdálenosti a překážkách mezi
zařízeními a přístupovými body. V zájmu maximální rychlosti přenosu dat vyberte
přístupový bod, který máte nejblíže.
Systémové reproduktory nefungují.
• Zkontrolujte nastavení hlasitosti v programu Audio Mixer.
• Pokud používáte aplikaci, která je vybavena ovládáním hlasitosti, zkontrolujte, zda
zvuk není vypnut.
• Pokud jste ke konektoru sluchátek připojili audio kabel, odpojte jej.
• Pokud má systém nabídku OSD, využijte ji k úpravě hlasitosti.
26
Řešení problémů
Monitor nic nezobrazuje.
• Zkontrolujte, zda je připojen k zapnuté elektrické zásuvce.
• Systém je možná v pohotovostním režimu. Stiskem libovolného tlačítka aktivujte
monitor.
Řešení problémů
27
Bezpečnostní pokyny
∙∙ Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny.
∙∙ Věnujte pozornost všem upozorněním a varováním na zařízení a v uživatelské
příručce.
∙∙ S opravou se obraťte pouze na kvalifikovaného servisního technika.
Napájení
∙∙ Před připojením zařízení k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda se napětí nachází v
bezpečném rozsahu a zda bylo správně nastaveno na hodnotu 100 ~ 240 V.
∙∙ Pokud kabel obsahuje tříkolíkovou zástrčku, nebraňte ve funkčnosti kolíku
ochranného uzemnění na zástrčce. Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné
elektrické zásuvce.
∙∙ Ujistěte se, že rozvodová síť budovy obsahuje jistič 120/240 V, 20 A (maximálně).
∙∙ Před instalací rozšiřovací karty nebo modulu do počítače vždy odpojte napájecí
kabel.
∙∙ Nebude-li zařízení určitou dobu používáno, vždy odpojte síťový napájecí kabel nebo
vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická energie.
∙∙ Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí kabel nic
nepokládejte.
∙∙ Pokud je toto zařízení dodáno s adaptérem, používejte pouze napájecí adaptér
dodaný společností MSI a schválený k použití s tímto zařízením.
Baterie
Pokud je zařízení vybaveno baterií, dodržujte zvláštní opatření.
∙∙ Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahraďte pouze stejným nebo
odpovídajícím typem doporučeným výrobcem.
∙∙ Nevhazujte baterii do ohně, nevkládejte ji do horké trouby, nemačkejte ji ani ji
nerozřezávejte, jinak by mohlo dojít k jejímu výbuchu.
∙∙ Nevystavujte baterii velmi vysoké teplotě nebo velmi nízkému atmosferickému tlaku,
jinak by mohlo dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
∙∙ Baterii nepolykejte. Při spolknutí knoflíkové baterie může dojít k vážným vnitřním
popálením a k usmrcení. Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.
Evropská unie:
Baterie, sady baterií a akumulátory nepatří do běžného domovního odpadu.
Využijte veřejné systémy sběru, recyklace a zpracování těchto materiálů,
odpovídající místním předpisům.
Tchaj-wan:
廢電池請回收
Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí musí být zajištěn samostatný
sběr použitých baterií k likvidaci nebo recyklaci.
28
Bezpečnostní pokyny
Kalifornie, USA:
Knoflíková baterie může obsahovat chloristan a při recyklaci nebo likvidaci
na území Kalifornie proto vyžaduje zvláštní zacházení.
Další informace najdete na webu: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
Prostředí
∙∙ Aby bylo omezeno riziko poranění teplem a přehřátí zařízení, nepokládejte zařízení
na měkký, nestabilní povrch a neblokujte větrací otvory zařízení.
∙∙ Zařízení používejte jen na tvrdém, rovném a stabilním povrchu.
∙∙ Aby nedošlo k přepadnutí zařízení, zajistěte jej ke stolu, zdi nebo pevnému předmětu
prostředkem, který zabrání jeho přepadnutí a udrží jej bezpečně na místě.
∙∙ Aby se zabránilo požáru nebo úrazu elektrickým proudem, udržujte toto zařízení
mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot.
∙∙ Neponechávejte zařízení v nevhodném prostředí o teplotě nad 60℃ nebo pod 0℃ –
mohlo by dojít k poškození zařízení.
∙∙ Maximální provozní teplota je okolo 35℃.
∙∙ Před čištěním zařízení nezapomeňte odpojit zástrčku síťového napájecího kabelu. K
čištění zařízení použijte měkký hadřík a nepoužívejte chemické přípravky. V žádném
případě nelijte žádnou tekutinu do otvoru – mohlo by dojít k poškození zařízení nebo
k úrazu elektrickým proudem.
∙∙ Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo
zařízení.
∙∙ Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním
pracovníkem:
• Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
• Do zařízení vnikla tekutina.
• Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
• Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
• Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
• Zařízení nese zřetelnou známku poškození.
Bezpečnostní pokyny
29
Certifikace TÜV Rheinland
Certifikace Low Blue Light (Slabé
modré světlo) od TÜV Rheinland
Modré světlo způsobuje únavu očí a nepohodlí.
Společnost MSI nyní nabízí monitory s certifikací
nízké úrovně modrého světla od společnosti TÜV
Rheinland, aby podpořila pohodlí a zdravý zrak
uživatelů. Příznaky způsobené dlouhým sledováním obrazovky a vystavením modrému
světlu můžete omezit podle následujících pokynů.
∙∙ Umístěte obrazovku 50–70 cm (20–28 palců) od očí a mírně pod úroveň očí.
∙∙ Když budete vědomě občas mrkat, omezíte námahu očí, způsobenou dlouhým
sledováním obrazovky.
∙∙ Každé dvě hodiny si pravidelně udělejte 20minutovou přestávku.
∙∙ Během přestávek odhlédněte od monitoru a 20 sekund se dívejte na vzdálený objekt.
∙∙ Během přestávek se protahujte, abyste pomohli tělu s únavou a ulevili mu od
bolesti.
∙∙ Používejte režim Čtení/Antimodrá nebo zapněte volitelnou funkci Slabé modré
světlo.
Certifikace provozu Flicker Free
(Bez blikání) od TÜV Rheinland
∙∙ Společnost TÜV Rheinland tento výrobek testovala,
aby ověřila, zda u něj dochází k lidským okem
viditelnému a neviditelnému blikání, které namáhá
oči uživatele.
∙∙ Společnost TÜV Rheinland vytvořila katalog testů, které stanoví minimální standardy
pro různé frekvenční rozsahy. Katalog testů vychází z mezinárodně platných
standardů nebo standardů, které jsou běžné v daném odvětví, a tyto požadavky
překračuje.
∙∙ Výrobek byl testován v laboratoři dle těchto kritérií.
∙∙ Označení „Bez blikání“ potvrzuje, že zařízení dle definice v tomto standardu při
různém nastavení jasu neprodukuje žádné viditelné ani neviditelné blikání v rozsahu
0–3000 Hz.
∙∙ Displej nepodporuje zobrazení bez blikání, když je aktivní funkce Potlačení
rozmazání / MPRT. (Dostupnost funkce Potlačení rozmazání pohybu / MPRT závisí
na konkrétním výrobku.)
30
Certifikace TÜV Rheinland
Poznámky k předpisům
Prohlášení o shodě CE
Výrobky s označením CE splňují jednu nebo více z následujících směrnic
EU:
∙∙ Směrnice 2014/53/EU
∙∙ Směrnice 2014/35/EU
∙∙ Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
∙∙ Směrnice RoHS 2011/65/EU
∙∙ Směrnice 2009/125/EC
Soulad s těmito směrnicemi je posuzován dle platných evropských harmonizovaných
norem.
Kontakt pro záležitosti související s předpisy je MSI, MSI-NL Eindhoven 5706 5692 ER
Son.
Výrobky s rádiovou funkcí (EMF)
Tento výrobek obsahuje zařízení vysílající a přijímající rádiové vlny. Při běžném použití
počítačů 20cm separační vzdálenost zaručuje, že úroveň vystavení rádiové frekvenci
splňuje požadavky EU. Výrobky, které se používají blíže k tělu, například tablety, splňují
příslušné požadavky EU v typických provozních polohách. Pokud není v pokynech k
výrobku uvedeno jinak, výrobky lze používat bez zachování separační vzdálenosti.
Omezení pro výrobky s rádiovou funkcí (pouze některé
výrobky)
UPOZORNĚNÍ: Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11x s frekvenčním pásmem
5,15–5,35 GHz se smí ve všech členských státech Evropské unie, státech
EFTA (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a většině ostatních evropských
zemí (například Švýcarsko, Turecko, Srbsko) používat pouze ve vnitřních
prostorech. Používání této bezdrátové sítě WLAN venku může způsobit
rušení stávajících rádiových služeb.
UPOZORNĚNÍ: Pevné instalace WiGig (frekvenční pásmo 57–66 GHz)
jsou vyloučeny ve všech členských státech Evropské unie, státech EFTA
(Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a dalších ostatních evropských zemích
(například Švýcarsko, Turecko, Srbsko).
Rádiová frekvenční pásma a maximální výstupní
výkon
Vlastnosti
802.11 a/b/g/n/ac, BT
Modulace
FHSS, DSSS, OFDM
Frekvenční rozsah
Výstup napájení
Šířka pásma kanálů
2,4 GHz, 5 GHz
10, 20, 23
1, 5, 20, 40, 80 MHz
Poznámky k předpisům
31
Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí třídy B
Toto zařízení bylo testováno a ověřeno, že vyhovuje parametrům pro
digitální přístroj třídy B podle části 15 Pravidel FCC. Tato omezení mají
poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace
v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat
elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání
pokynů pro instalaci a používání podle návodu na použití může způsobit nežádoucí
rušení rozhlasového a televizního vysílání. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní
instalaci nedojde k rušení. Pokud k rušení rozhlasového či televizního příjmu,
jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně dojde,
doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z opatření uvedených
níže:
∙∙ Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
∙∙ Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
∙∙ Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
∙∙ V případě potřeby se poraďte v místě zakoupení výrobku nebo se zkušeným
televizním či rozhlasovým technikem.
Poznámka 1
V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny
stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.
Poznámka 2
Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a
střídavého napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).
Zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou
podmínek:
∙∙ toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé zasahování, a
∙∙ toto zařízení musí přijmout jakoukoli interferenci, včetně interferencí, které můžou
způsobovat nežádoucí funkce.
Prohlášení WEEE
Podle Směrnice Evropské unie („EU“) o odpadních elektrických a
elektronických zařízeních, směrnice 2012/19/EU, produkty „elektrických a
elektronických zařízení“ již nelze likvidovat jako komunální odpad a výrobci
krytých elektronických zařízení budou povinni vzít zpět takové produkty po
uplynutí doby jejich životnosti.
Informace o chemických látkách
V souladu s předpisy upravujícími používání chemických látek, jako jsou směrnice EU
REACH (směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006), poskytuje MSI
informace o chemických látkách použitých ve svých produktech, na webu:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
32
Poznámky k předpisům
Ekologické vlastnosti produktu
∙∙ Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu
∙∙ Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví
∙∙ Snadná demontáž a recyklace
∙∙ Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace
∙∙ Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovacích
∙∙ Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru použitých produktů
Ekologická pravidla
∙∙ Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované
používání součástí a recyklaci a nesmí být vhazován do odpadu po
skončení své životnosti.
∙∙ Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnu odpadu,
která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou
životností.
∙∙ Další informace o recyklaci vám poskytne nejbližší distributor, kterého lze vyhledat
na webových stránkách společnosti MSI.
∙∙ Uživatelé nás mohou rovněž kontaktovat na adrese [email protected] s žádostmi
o informace ohledně řádné likvidace, sběru, recyklace a demontáže produktů MSI.
Varování!
Nadměrné sledování obrazovky může způsobit poškození zraku.
Doporučení:
1. Po každých 30 minutách sledování obrazovky si udělejte 10 minutovou přestávku.
2. Děti mladší 2 let by se neměly na obrazovku dívat. Děti od 2 let by se měly dívat
pouze omezeně a méně než hodinu denně.
Inovace a záruka
Upozorňujeme, že některé součásti předem nainstalované v tomto produktu, lze
na žádost uživatele inovovat nebo vyměnit. Veškeré další informace o produktech
zakoupených uživateli vám poskytne místní prodejce. Nejste-li autorizovaný prodejce
nebo servisní středisko, nepokoušejte se inovovat nebo měnit jakoukoli součást tohoto
produktu, protože by mohlo dojít k propadnutí záruky. Důrazně doporučujeme obracet
se s žádostmi o inovaci nebo výměnu na autorizovaného prodejce nebo servisní
středisko.
Dostupnost náhradních dílů
Upozorňujeme vás, že dostupnost náhradních dílů (nebo srovnatelných) pro produkty
zakoupené uživateli v určitých zemích nebo oblastech mohou být k dispozici od výrobce
maximálně do 5 let od ukončení výroby produktu v závislosti na oficiálních vyhláškách
platných v době zakoupení. Podrobné informace o dostupnosti náhradních dílů získáte
od prodejce prostřednictvím https://www.msi.com/support/.
Poznámky k předpisům
33
Poznámka k autorským právům a ochranným známkám
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Logo MSI je
registrovaná ochranná známka společnosti Micro-Star Int’l Co., Ltd. Veškeré ostatní
známky a názvy zmíněné v tomto dokumentu jsou ochranné známky příslušných
společností. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku přesnosti
ani úplnosti. Společnost MSI si vyhrazuje právo tento dokument kdykoli změnit bez
předchozího upozornění.
Technická podpora
Dojde-li k problému se systémem, který nelze odstranit podle uživatelské příručky,
kontaktujte místo zakoupení nebo místního distributora. Nebo zkuste získat další
pokyny z následujících zdrojů pomoci. Na webu MSI najdete technickou podporu,
aktualizace systému BIOS, aktualizace ovladačů a další informace.
https://www.msi.com/support/
34
Poznámky k předpisům
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement