MSI Modern AM241TP 11M ALL-IN-ONE PC Brugervejledning

MSI Modern AM241TP 11M ALL-IN-ONE PC Brugervejledning | Manualzz
Modern-serien
Alt-i-En PC
Modern AM241 (MS-AE01)
Modern AM241T (MS-AE01)
Modern AM241P (MS-AE01)
Modern AM241TP (MS-AE01)
Modern AM271 (MS-AF81)
Modern AM271P (MS-AF81)
Indhold
Sådan kommer du i gang.............................................................................................. 3
Pakkens indhold...................................................................................................... 3
Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed............................................................ 3
Systemoversigt........................................................................................................ 4
Tilslutning af strømmen.......................................................................................... 9
Justering af skærmen........................................................................................... 10
OSD opsætning...................................................................................................... 11
Udskiftning af Dele og Opgradering...................................................................... 15
Systembetjening.......................................................................................................... 16
Energistyring......................................................................................................... 16
Netværksforbindelse (Windows 10)...................................................................... 18
Systemgendannelse (Windows 10) ....................................................................... 21
Systemgendannelse (F3 genvejstast for gendannelse)........................................ 25
Fejlfinding.................................................................................................................... 26
Sikkerhedsvejledninger.............................................................................................. 28
TÜV Rheinland certificering........................................................................................ 30
Lovoplysninger............................................................................................................ 31
Revision
V1.0, 2021/02
2
Indhold
Sådan kommer du i gang
Dette kapitel indeholder yderligere oplysninger vedrørende installationsprocedurer
for hardware. Når andre enheder forbindes, skal du holde enhederne forsigtigt og
bruge en jordforbundet strop om håndleddet for at undgå statisk elektricitet.
Pakkens indhold
Alt-i-En PC
Dokumentation
Modern AM241, Modern AM241T, Modern AM241P,
Modern AM241TP, Modern AM271, Modern AM271P
Brugervejledning (valgfri)
Startvejledning (valgfri)
Garantibevis og garantihæfte
Mus (valgfri)
Tilbehør
⚠⚠Vigtigt
Tastatur (valgfri)
Jævnstrøm/Vekselstrøm adapteren
El-ledning
∙∙ Kontakt dit købssted eller din lokale distributør, hvis noget af varerne er beskadiget
eller mangler.
∙∙ Pakkens indhold kan variere fra land til land.
∙∙ Den medfølgende ledninger kun til denne computer, og må ikke bruges med andre
produkter.
Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed
∙∙ Det er vigtigt at vælge et godt arbejdssted, hvis du skal arbejde med pc'en i længere
tid.
∙∙ Arbejdsstedet skal være tilstrækkeligt oplyst.
∙∙ Vælg et rigtigt bord og en rigtig stol, og indstil begges højde, så den passer til din
arbejdsstilling.
∙∙ Når du sidder på stolen, så et ryggen og bevar en god kropsholdning. Juster stolens
ryg (hvis den findes) for at støtte din ryg på en komfortabel måde.
∙∙ Anbring dine fødder fladt og naturligt på gulvet, så knæene og albuerne befinder sig
i korrekt stilling (ca 90 grader), når du arbejder.
∙∙ Anbring dine hænder naturligt på bordet, så håndleddene understøttes.
∙∙ Undgå at bruge pc'en på et ukomfortabelt sted (f.eks. på en seng).
∙∙ PC'en er en elektrisk enhed. Behandl den forsigtigt, så du ikke kommer til skade.
Sådan kommer du i gang
3
Systemoversigt
Set forfra
1
1
4
Berøringsskærm (til Modern AM241T/Modern AM241TP)
Sådan kommer du i gang
Set bagfra
3
1
2
1
Navi Key (Navigationstast)
2
Strømstik
3
4
4
5
6
7
8
AIO pc’en er udstyret med en navigationstast, som er en flerretningstast,
der bruges til at navigere i skærmmenuen.
Strøm fra dette stik leverer strøm til system.
Kensington lås
HDMI-indgang (med teknologien MSI Instant Display)
HDMI’et (dvs. High-Definition Multimedia Interface) er en fulddigital lyd- og
videogrænseflade, som kan transmittere ikke-komprimerede streams.
HDMI understøtter alle tv-formater, inklusive standard, udvidet eller HDvideo, plus flerkanals digital lyd via ét enkelt kabel.
Med MSI Instant Display Techonology, vil skærmen, når du slutter strøm
til din AIO pc, automatisk gå i standby, uden at du trykker på tænd/slukknappen. Når du tilslutter enheder til HDMI-indgangsstikket, tænder
skærmen automatisk sig selv. Du har også mulighed for, at skifte mellem
indstillingerne via tænd/sluk og funktionsknappen på siden af skærmen,
hvis du allerede har tændt for din AIO pc. Denne teknologi hjælper med at
spare på strømmen på dit system.
Sådan kommer du i gang
5
5
HDMI Ud port
6
USB 2.0-port
7
HDMI’et (dvs. High-Definition Multimedia Interface) er en fulddigital lyd- og
videogrænseflade, som kan transmittere ikke-komprimerede streams.
HDMI understøtter alle tv-formater, inklusive standard, udvidet eller HDvideo, plus flerkanals digital lyd via ét enkelt kabel.
Dette stik er beregnet til eksterne USB-enheder. (Med hastigheder op til
480 gbps)
⚠⚠Vigtigt
Højhastighedsenheder anbefales til USB 3.2 porte, hvorimod det anbefales
at forbinde lavhastighedsenheder så som mus eller tastatur til USB 2.0
porte på bagpanelet.
LAN stik
Standard RJ-45 LAN stikket er beregnet til tilslutning til et lokalt
områdenetværk (LAN). Du kan bruge det til at tilslutte et netværkskabel.
Gul
Lysdiodefarve LED tilstand
Gul
Grøn
Orange
8
6
Slukket
Tændt
(fast tilstand)
Tændt (blinker)
Slukket
Tændt
Tændt
Tænd/sluk-knap
Grøn/ Orange
Betingelse
LAN link er ikke etableret.
LAN link er etableret.
Computeren kommunikerer med en anden
computer på LAN.
Datahastigheden 10 Mbit/sek. er valgt.
Datahastigheden 100 Mbit/sek. er valgt.
Datahastigheden 1000 Mbit/sek. er valgt.
Tryk på strømknappen for at tænde og slukke for systemet.
Sådan kommer du i gang
Set fra siden
1
2
3
4
5
6
1
USB 3.2 Gen 2-port (Type-C)
2
USB 3.2 Gen 2-port
3
4
5
7
Dette stik er beregnet til eksterne USB-enheder. Dette stik kan forsyne op
til 5 V/3 A strøm. (Med hastigheder op til 10 gbps)
Dette stik er beregnet til eksterne USB-enheder. (Med hastigheder op til 10
gbps)
Kombinationslydstik
Dette stik er til beregnet til hovedtelefoner, højtalere eller mikrofoner.
Skærm LED
Harddiskdrev LED
Denne indikator viser HDD's aktivitetsstatus. Den blinker, når systemet
tilgår data på HDD, og er slukket, når der ikke er nogen aktivitet.
Sådan kommer du i gang
7
6
Strømknap/ LED
7
2.5” Harddiskbås
Tryk på systemets tænd/sluk-knap for, at tænde og slukke systemet.
Strømindikatoren lyser, når systemet tænde og går ud, når systemet
slukkes. Med hensyn til strømbesparelse, blinker LED'et i S3 funktionen
(Suspenderet til RAM) og går ud i S4 funktionen (Suspenderet til Disk).
Set fra oven og fra neden
1
1
2
3
1
Ventilator
2
USB 2.0-port
3
8
3
Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at
udstyret overophedes. Tildæk ikke ventilatoren.
Dette stik er beregnet til eksterne USB-enheder. (Med hastigheder op til
480 gbps)
⚠⚠Vigtigt
Højhastighedsenheder anbefales til USB 3.2 porte, hvorimod det anbefales
at forbinde lavhastighedsenheder så som mus eller tastatur til USB 2.0
porte på bagpanelet.
Stereohøjtalere
De indbyggede stereohøjtalere giver en god stereolyd af høj kvalitet.
Sådan kommer du i gang
Tilslutning af strømmen
Slut adapteren til din AIO pc og sæt stikket i stikkontakten.
• (Mulighed 1) 100-240V, 19,5 V
• (Mulighed 2) 100-240V, 19V
6,15 A
4,74 A
2
3
1
Tryk på tænd/sluk knappen, for at tænde din AIO pc.
Sådan kommer du i gang
9
Justering af skærmen
Denne AIO pc er designet til behagelig brug med dens justerbare kapaciteter.
⚠⚠Vigtigt
∙∙ Alle billederne i dette afsnit er kun til reference. Din AIO pc kan variere i udseende.
∙∙ Sørg for, at din AIO pc er jordforbundet med ledningen og stikkontakten, inden den
tændes.
∙∙ Brug ikke nogen skarpe genstande på skærmen.
∙∙ Undgå, at trykke på skærmen, når den justeres.
Modern AM241 / Modern AM241T / Modern AM271
-4
O
O
20
Modern AM241P / Modern AM241TP / Modern AM271P
-4
O
O
20
130mm
10
Sådan kommer du i gang
OSD opsætning
Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om skærmindstillingerne.
⚠⚠Vigtigt
Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.
Navi Key (Navigationstast)
AIO er udstyret med en Navi Key (Navigationstast), som er en flerretningstast, der
bruges til at navigere i skærmmenuen.
Op/ Ned/ Venstre/ Højre:
∙∙ Valg af funktionsmenuer og punkter
∙∙ Justering af funktionsværdierne
∙∙ Åbner/afslutter funktionsmenuerne
Tryk på (Menu):
∙∙ Åbner skærmmenuen (OSD)
∙∙ Åbning af undermenuer
∙∙ Bekræft af et valg eller en indstilling
Hot Key (Genvejsknap)
∙∙ Brugerne kan åbne menupunkterne Volume (Lydstyrke), Brightness
(Lysstyrke), Mode (Funktion) og Input Source (Indgangskilde) med Navi Key
(Navigationstasterne) op, ned, venstre og højre, når skærmmenuen (OSD) er åben.
Sådan kommer du i gang
11
Indstilling af skærmmenuen med Navi Key (Navigationstast)
Tryk på midterknappen på Navi Key (Navigationstast) for, at åbne hovedmenuen
i skærmmenuen. Brug op, ned, venstre og højre knap til, at indstille
funktionsmenuerne efter eget ønske. Hold Menu nede i 3 sekunder for at slukke for
panelet. Tryk på Menu igen for at vække panelet igen.
Image (Billede)
1. niveau i
menuen
Mode (Funktion)
2. og 3. niveau i
menuen
User (Bruger)
Reader (Læser)
Cinema (Biograf)
Designer
Brightness
(Lysstyrke)
Contrast
(Kontrast)
12
sRGB
Beskrivelse
∙∙ Standard er Bruger
∙∙ Når sRGB-funktionen vælges,
ænders farveområdet til standard
sRGB fra skærmens originale
farveskala.
0-100
∙∙ Standard er 80.
0-100
∙∙ Standard er 80.
Sådan kommer du i gang
∙∙ Lysstyrken er skrevet med gråt på
pc-funktionen.
1. niveau i
menuen
2. og 3. niveau i
menuen
Beskrivelse
0-5
∙∙ Standard er 0.
Eye Saver
(Øjenskåner)
OFF (FRA)
∙∙ Er som standard slået FRA.
Color
Temperature
(Farve
temperatur)
Cool (Kold)
∙∙ Standard er Normal
Sharpness
(Skarphed)
∙∙ Øjenskåner slås til på Læsning
funktionen.
ON (TIL)
∙∙ Kold er 9300 K; Normal er 6500 K;
Varm er 5000 K.
Normal
Warm (Varm)
Customization
(Tilpasning)
R
(0-100)
G
(0-100)
∙∙ Som standard står
tilpasningsfunktionen R/G/B på
50/50/50.
∙∙ Farvetemperatur er skrevet med
gråt, når sRGB er valgt.
B
(0-100)
Screen Size
(Skærmstørrelse)
4:3
16:9
∙∙ Standard er 16:9.
Input Source (Indgangskilde)
1. niveau i
menuen
PC
HDMI
Beskrivelse
Brugeren kan bruges navigationstasten og skærmmenu til at
vælge Indgangskilde på alle funktionerne.
Sådan kommer du i gang
13
Setting (Indstillinger)
1. niveau i menuen
Language (Sprog)
2. niveau i
menuen
English
繁體中文
简体中文
Italiano
Español
Beskrivelse
∙∙ Standard er Engelsk.
∙∙ Sproget kan indstilles af brugeren.
Brugernes egen sprogindstilling
overskrives af fabriksindstillingen. Når
brugerne vælger ja til nulstilling, ændres
sproget ikke.
Français
Português
Deutsch
日本語
Transparency
(Gennemsigtighed)
0-5
∙∙ Standard er 0.
OSD Time Out
(Menuens
tidsudløb)
5-30
∙∙ Standard er 20 sek.
0-100
∙∙ Standard er 50.
Reset (Nulstil)
YES (JA)
∙∙ Brugeren kan nulstille indstillingerne til
skærmmenuens standardindstillinger på
alle funktionerne.
Audio Volume
(Lydstyrke)
14
Русский
Sådan kommer du i gang
NO (NEJ)
Udskiftning af Dele og Opgradering
Bemærk venligst at visse komponenter, der er forudindstillet på dette produkt, kan
opgraderes eller erstattes efter brugerens anmodning, alt afhængig af hvilken model
brugeren har købt.
For alle yderligere oplysninger vedrørende produktet, som brugeren har købt,
kontakt venligst den lokale forhandler. Forsøg ikke at opgradere eller udskifte nogen
dele af produktet, hvis du ikke er en auatoriseret forhandler eller et autoriseret
servicecenter, idet dette kan annullere garantien. Det anbefales stærkt at kontakte
den autoriserede forhandler eller det autoriserede servicecenter vedrørende enhver
opgradering eller udskiftning.
Sådan kommer du i gang
15
Systembetjening
Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om systemets betjening.
⚠⚠Vigtigt
Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.
Energistyring
Strømstyring af personlige computere (pc’er) og skærme har potentiale til at spare
betydelige mængder elektricitet samt levere miljømæssige fordele.
For at være energieffektiv, så sluk for skærmen eller indstil din pc til dvaletilstand
efter en periode med inaktivitet.
Strømstyring i Windows 10
∙∙ Med Windows OS’s [Power Options] (Strømstyring) kan du kontrollere skærmens,
harddiskdrevets og batteriets energistyringsfunktioner. Højreklik på [Start] , vælg
[Control Panel] (Kontrolpanel) på listen og klik derefter på [System and Security]
(System og sikkerhed).
∙∙ Vælg [Power Options] (Strømstyring), og vælg en strømstyringsmodel, der passer
til dine personlige behov. Du kan også finindstille indstillingerne ved at klikke på
[Change plan settings] (Skift energisystem).
∙∙ Menuen Nedluk computer viser funktionerne Gå til hvile (S3/S4) og Luk Ned (S5) til
hurtig og nem styring af strømmen på dit system.
Energistyring
Strømstyringen gør det muligt for computeren, at gå i lav-energi eller “Sleep” (Gå til
hvile) tilstand, efter et bestemt stykke tid uden brug. For at udnytte disse potentielle
energibesparelsesfunktioner, er strømstyringen blevet forudindstillet til at opføre sig
på følgende måder, når systemet kører på vekselstrøm:
∙∙ Slukker for skærmen efter 10 minutter
∙∙ Går i dvale efter 30 minutter
16
Systembetjening
Vækning af systemet
Computeren skal kunne vågne fra energisparetilstanden ved en kommando fra enhver
af følgende:
∙∙ strømknappen,
∙∙ netværket (Wake On LAN),
∙∙ musen,
∙∙ tastaturet.
Energispareråd:
∙∙ Sluk for skærmen ved at trykke på LCD strømknappen efter et stykke tids
inaktivitet.
∙∙ Indstil indstillingerne i Power Options (Strømstyring) i Windows OS til optimering af
pc’ens energistyring.
∙∙ Installer energibesparelses-softwaret for at kunne styre pc’ens energiforbrug.
∙∙ For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra stikkontakten
eller slukke for denne, hvis pc’en ikke skal bruges i en given tid.
Systembetjening
17
Netværksforbindelse (Windows 10)
Kabelforbundet netværk
1. Højreklik på [Start]
listen.
og vælg [Network Connections] (Netværksforbindelser) på
2. Vælg [Ethernet] og derefter [Network and Sharing Center] (Netværk og
delingscenter).
3. V
ælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt
netværk).
4. V
ælg [Connect to the Internet] (Opret forbindelse til internettet), og klik på [Next]
(Næste).
18
Systembetjening
5. Vælg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for at forbinde ved brug af DSL
eller kabel, som kræver et brugernavn eller adgangskode.
6. I ndtast oplysningerne fra din internetudbyder (ISP) og klik på [Connect] (Opret
forbindelse) for at oprette din LAN forbindelse.
Systembetjening
19
Trådløst netværk
1. Gå til [Start]
, klik på [Settings] (Indstillinger) og vælg [Network and Internet]
(Netværk og internet).
2. E
n oversigt over tilgængelige WLAN forbindelser kommer frem. Vælg en
forbindelse på listen.
3. F
or at oprette en ny forbindelse, skal du vælge [Network and Sharing Center]
(Netværk og delingscenter).
4. V
ælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt
netværk).
5. H
erefter skal du vælge [Manually connect to a wireless network] (Opret
forbindelsen til et trådløs netværk manuelt) og klik på [Next] (Næste) for at
fortsætte.
6. Indtast oplysningerne til det trådløse netværk, som du vil tilføje og klik på [Next]
(Næste) for at fortsætte.
7. En ny WLAN forbindelse er nu oprettet.
20
Systembetjening
Systemgendannelse (Windows 10)
Mulige grunde for at benytte Systemgendannelsesfunktionen kan være:
∙∙ Gendanner systemet til dets første status med de originale fabriksindstillinger.
∙∙ Når der er opstået nogle fejl i operativsystemet.
∙∙ Når der er kommet en virus i operativsystemet, så det ikke virker normalt.
∙∙ Hvis du ønsker at installere et operativsystem med andre indbyggede sprog.
Før du bruger systemgendannelsen, skal du sikkerhedskopiere vigtige data, som du
har på dit system eller andre lagringsenheder.
Hvis følgende løsning ikke kan genoprette dit system, bedes du venligst kontakte en
autoriseret forhandler eller et servicecenter for yderligere assistance.
Systembetjening
21
Nulstilling af denne pc
1. G
å til [Start] , klik på [Settings] (Indstillinger) og vælge [Update and security]
(Opdatering og sikkerhed).
2. V
ælg [Recovery] (Genoprettelse), og klik på [Get started] (Introduktion) under
[Reset this PC] (Nulstil denne PC) for at starte systemgenoprettelsen.
3. H
erefter vises skærmen [Choose an option] (Vælg en indstilling). Vælg mellem
[Keep my files] (Behold mine filer) og [Remove everything] (Fjern alt).
Nulstilling af
denne pc
Behold mine filer
Fjern alt
Kun drevet, hvorpå
Windows er
installeret
Alle drev
22
Systembetjening
Fjern kun mine filer
Fjern filer og ryd drevet
Fjern kun mine filer
Fjern filer og ryd drevet
Behold mine filer
1. Vælg [Keep my files] (Behold mine filer).
2. P
å skærmen [Your apps will be removed] (Dine apps fjernes) vises en liste over
apps, der skal geninstalleres fra internettet eller fra en installations-disk. Klik på
[Next] (Næste) for at fortsætte.
3. P
å efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen.
Klik på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.
Systembetjening
23
Fjern alt
1. Vælg [Remove everything] (Fjern alt).
2. H
vis du har flere harddiske, vises en skærm hvorpå du skal vælge mellem [Only
the drive where Windows is installed] (Kun det drev, hvorpå Windows er installeret)
og [All drives] (Alle drev).
3. V
ælg derefter mellem [Just remove my files] (Fjern kun mine filer) og [Remove
files and clean the drive] (Fjern filer og ryd drevet).
4. P
å efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen.
Klik på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.
24
Systembetjening
Systemgendannelse (F3 genvejstast for gendannelse)
Forholdsregler før brug af systemgendannelsesfunktionen
1. Hvis din harddisk og dit system er ramt af problemer, der ikke kan gendannes, skal
du først benytte gendannelse med F3-genvejstasten fra harddisken for at udføre
systemgendannelsesfunktionen.
2. Før du bruger systemgendannelsesfunktionen, bør du lave en sikkerhedskopi af de
vigtige data, der er gemt på dit system, på andre lagerenheder.
Gendanne systemet med F3-genvejstasten
Følg instruktionerne nedenfor for at forsætte:
1.
Genstart pc’en.
3.
På skærmen “Choose an Option (Vælg en indstilling)”, skal du trykke på
“Troubleshoot (Fejlfinding)”
2.
4.
5.
6.
Tryk på genvejstasten F3 på tastaturet, når MSI-velkomstskærmen vises.
På skærmen “Troubleshoot (Fejlfinding)”, skal du trykke på “Restore MSI
factory (Gendan MSI til fabriksindstillingerne)”, for at nulstille systemet til
standardindstillingerne.
På skærmen “RECOVERY SYSTEM (GENDANNELSESSYSTEM)”, skal du trykke på
“System Partition Recovery (Gendan system-partition)”.
Følg skærminstruktioner for at fortsætte og udføre genoprettelsesfunktionen.
Systembetjening
25
Fejlfinding
Mit system starter ikke.
• Kontroller om systemet er forbundet til en stikkontakt, og at det er tændt.
• Kontroller om ledningen og alle kablerne er ordentligt tilsluttet.
Når jeg tænder for min computer kommer beskeden "Operating
system not found" (Operativsystemet blev ikke fundet) frem, eller
Windows vil ikke starte.
• Kontroller om der sidder en ikke-genstartlig cd/dvd i cd-drevet. Hvis der gør, så
skal du fjerne cd'en/dvd'en og genstarte din computer.
• Kontroller opstartsprioriteten i BIOS-indstillingerne.
Systemet vil ikke lukke ned.
Det er bedst at lukke din computer ved brug af Shut Down (Luk Ned)-ikonet i selve
operativsystemet. Bruges andre metoder, herunder nedestående, kan det føre til
datafejl. Hvis Shut Down (Luk Ned)-procedueren ikke virker, skal du vælge en af
følgende trin:
• Tryk på Ctrl+Alt+Del, og vælg herefter Shut Down (Luk Ned).
• Hold tænd/sluk-knappen nede indtil systemet lukker ned.
• Træk stikket ud af stikkontakten.
Min mikrofon virker ikke.
• For den indbyggede mikrofon, bedes du venligst gå til Start > Control Panel
(Kontrolpanel) > Sounds and Audio Devices (Lyde og lydenheder) > Audio (Lyd) og
kontroller om lyden er slået fra.
• Hvis du bruger en ekstern mikrofon, skal du kontrollere om mikrofonen er sluttet
til mikrofonstikket.
Der er problemer med internetforbindelsen.
• Hvis du oplever problemer med, at oprette forbindele til din internetudbyder (ISP),
skal du forhøre dig om udbyderen oplever problemer.
• Kontroller netværksindstillingerne og forbindelsen, og sørg for at indstillingerne
står rigtigt, for at kunne få internetadgang.
• Overførselshastigheden på din trådløse LAN-forbindelse påvirkes af afstanden
og eventuelle genstande mellem enhederne og adgangspunktet. For at optimere
hastigheden på dataoverførslen, skal du vælge det adgangspunkt, der er tætteste
på dit system.
Systemhøjttalerne virker ikke.
• Kontroller lydstyrken i lydmixeren.
• Hvis du bruger et program, der har sin egen lydstyrkejustering, skal du
kontrollere om lyden er slået fra på denne.
• Hvis du har sluttet et lydkabel til høretelefonstikket, skal du trække det ud.
26
Fejlfinding
• Hvis systemet er en skærmmenu, bedes du venligst justere lyden i denne.
Systemskærmen viser ikke noget.
• Kontroller om systemet er forbundet til en stikkontakt, og at det er tændt.
• Systemet er muligvis i standby. Tryk på en vilkårlig tast for, at aktivere skærmen.
Fejlfinding
27
Sikkerhedsvejledninger
∙∙ Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningerne helt igennem.
∙∙ Alle forsigtighedsforanstaltninger og advarsler i enhedens brugervejledning skal
overholdes.
∙∙ Al servicering må kun udføres af kvalificeret personale.
Strøm
∙∙ Kontroller, at spændingen er inden for sikkerhedsmarginalen, og er indstillet
korrekt til den stedlige spænding på 100-240 V, inden enheden sluttes til en
stikkontakt.
∙∙ Hvis ledningen leveres med et 3-benet stik, må jordforbindelsesbenet ikke tages af
stikket. Enheden skal forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse.
∙∙ Bekræft venligst, at strømforsyningssystemet på installationsstedet har en
afbryder, der er klassificeret 120/240 V, 20 A (maks.).
∙∙ Træk altid ledningen ud, inden der sættes et tilføjelseskort eller modul i enheden.
∙∙ For at undgå yderligere energiforbrug, skal du altid trække stikket ud af
stikkontakten eller sluk stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges i en given tid.
∙∙ Anbring el-ledningen således, at der ikke trædes på den. Anbring ikke andre
genstande ovenpå ledningen.
∙∙ Hvis denne enhed leveres med en adapter, skal du kun bruge den medfølgende MSIvekselstrømsadapter, der er godkendt til brug med denne enhed.
Batteri
Hvis denne enhed er udstyret med et batteri, bedes du venligst tage særlige
forholdsregler i brug.
∙∙ Batteriet kan eksplodere, hvis det isættes forkert. Må kun udskiftes med den
samme eller en lignende type, som anbefalet af producenten.
∙∙ Undgå bortskaffelse af et batteri i ild eller i en varm ovn eller mekanisk knusing
eller opskæring af et batteri, hvilket kan føre til en eksplosion.
∙∙ Undgå, at efterlade et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det føre til
en eksplosion eller lækage af brændbart væske eller gas.
∙∙ Batterier må ikke sluges. Hvis mønt/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage
alvorlige indre forbrændinger og kan det kan være livsfarligt. Hold nye og brugte
batterier væk fra børn.
EU:
28
Batterier, batteripakker og akkumulatorer må ikke bortskaffes som
usortert husholdningsaffald. Brug venligst de offentlige indsamlingssystem
til at genbrug eller behandle dem i overensstemmelse med de lokale love.
Sikkerhedsvejledninger
Taiwan:
廢電池請回收
For at beskytte miljøet, skal brugte batterier indsamles separat til genbrug
eller særlig bortskaffelse.
California, USA:
Knapbatteriet kan indeholde perchlorat materiale og kræver særlig
håndtering, når det genbruges eller bortskaffes i Californien.
For yderligere oplysninger bedes du venligst besøge: https://dtsc.ca.gov/
perchlorate/
Omgivende
∙∙ Enheden må ikke bruges på en blød, ustabil overflade. Og dens ventilationsåbninger
må ikke tildækkes for, at reducere risikoen for varmeskader eller overophedning af
enheden.
∙∙ Denne enhed må kun bruges på en hård, flad og stabil overflade.
∙∙ For at undgå, at enheden vælter, skal du fastgøre enheden på et skrivebord, en væg
eller en fast genstand med låseanordning, der støtter enheden korrekt og holder
den sikker på plads.
∙∙ For at undgå fare for brand eller stød, skal denne enhed holdes væk fra fugtighed og
høj temperatur.
∙∙ Lad ikke enheden stå i omgivelser med en opbevaringstemperatur over 60 ℃ eller
under 0 ℃, da dette kan beskadige enheden.
∙∙ Den maksimale arbejdstemperatur er cirka 35℃.
∙∙ Sørg for, at trække stikket ud af stikkontakten, inden enheden rengøres. Rengør
enheden med en blød klud, i stedet for industrielt kemikalier. Hæld aldrig nogen
former for væske i åbningerne, da det kan beskadige enheden, eller give elektrisk
stød.
∙∙ Hold altid stærke magnetiske eller elektriske genstande væk fra enheden.
∙∙ Skulle nogle af de følgende situationer opstå, skal enheden efterses af autoriserede
servicefolk:
• El-ledningen eller -stikket er blevet beskadiget.
• Der er trængt væske ind i enheden.
• Enheden har været udsat for fugt.
• Enheden virker ikke ordentligt, eller du kan ikke få den til at virke, som beskrevet
i brugsvejledningen.
• Enheden har været tabt og er beskadiget.
• Enheden har tydelige tegn på beskadigelser.
Sikkerhedsvejledninger
29
TÜV Rheinland certificering
TÜV Rheinland Low Blue Light (Lavt blåt lys) certificering
Blåt lys har vist sig at forårsage øjetræthed og
ubehag. MSI tilbyder nu skærme med TÜV Rheinland
lavt blåt lys-certificering for at sikre brugernes
øjenkomfort og trivsel. Følg instruktionerne
nedenfor for at reducere symptomerne fra
længerevarende brug af skærmen og udsættelse for
blåt lys.
∙∙ Placer skærmen 50-70 cm (20-28”) væk fra dine øjne og lidt under øjenhøjde.
∙∙ Blink regelmæssigt bevidst med øjnene, hvilket reducerer øjenbelastningen ved
længere tids brug af skærmen.
∙∙ Tag en pause på 20 minutter hver anden time.
∙∙ Se væk fra skærmen og se på en fjern genstand i mindst 20 sekunder i dine pauser.
∙∙ Lav strækøvelser for at lindre kropstræthed og smerter i dine pauser.
∙∙ Brug Læser/Anti-blå-funktionen, eller slå funktionen Lavt blåt lys til.
TÜV Rheinland Flicker Free (Flimmerfri) certificering
∙∙ TÜV Rheinland har testet dette produkt for at se,
om skærmen producerer synlig og usynlig flimmer
for det menneskelige øje og derfor belaster
brugernes øjne.
∙∙ TÜV Rheinland har defineret en række tests,
der angiver minimumsstandarder på forskellige
frekvensområder. Disse tests er baseret på
internationalt gældende standarder eller standarder, der er fælles inden for
branchen, og overgår disse krav.
∙∙ Produktet er testet i et laboratorie i henhold til disse kriterier.
∙∙ Nøgleordet "Flimmerfri" bekræfter, at enheden ikke har nogen synlig og usynlig
flimmer, der er angivet i denne standard inden for området 0 - 3000 Hz på
forskellige lysstyrkeindstillinger.
∙∙ Skærmen er ikke flimmerfri, når Anti-bevægelsessløring/MPRT er aktiveret.
(Tilgængeligheden af funktionerne Anti-bevægelsessløring/MPRT varierer fra
produkt til produkt).
30
TÜV Rheinland certificering
Lovoplysninger
CE overholdelse
Produkter med CE-mærkning, overholder et eller flere af følgende EUdirektiver, når relevant:
∙∙ RED 2014/53/EU
∙∙ Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
∙∙ EMC-direktiv 2014/30/EU
∙∙ RoHS-direktiv 2011/65/EU
∙∙ ErP-direktivet 2009/125/EC
Overholdelse af disse direktiver vurderes ved brug af gældende europæiske
harmoniserede standarder.
Kontaktpunktet for lovgivningsmæssige forhold er MSI, MSI-NL Eindhoven 5706 5692
ER Son.
Produkter med radiofunktion (EMF)
Dette produkt indeholder en radiosender- og modtagerenhed. På
computere, der bruges normalt, sikrer en separationsafstand på 20 cm, at
radiofrekvenseksponeringsniveauerne overholder EU-kravene. Produkter, der er
designet til bliv brug tættere på, såsom tabletcomputere, overholder gældende EUkrav i deres typiske brugspositioner. Produkterne kan betjenes uden at opretholde en
separationsafstand, medmindre andet er angivet i instruktionerne til produktet.
Begrænsninger for produkter med radiofunktion (kun
udvalgte produkter)
PAS PÅ: IEEE 802.11x trådløst LAN med 5,15~5,35 GHz frekvensbånd er
kun begrænset til indendørsbrug i alle EU-medlemslande, EFTA (Island,
Norge, Liechtenstein) og de fleste andre europæiske lande (fx Schweiz,
Tyrkiet, Serbien). Brug af dette WLAN-program udendørs kan føre til
interferensproblemer med eksisterende radiotjenester.
PAS PÅ: Faste udendørsinstallationer til WiGig-brug (på frekvensområdet
57~66 GHz) er ikke tilladt i nogen af EU-medlemslande, EFTA (Island,
Norge, Liechtenstein) og andre europæiske lande (fx Schweiz, Tyrkiet,
Serbien).
Radiofrekvensbånd og maksimale effektniveauer
Egenskaber
802.11 a/b/g/n/ac, BT
Modulation
FHSS, DSSS, OFDM
Frekvensområde
Strømudgang
Kanalbåndbredde
2,4 GHz, 5 GHz
10, 20, 23
1, 5, 20, 40, 80 MHz
Lovoplysninger
31
Erklæring om FCC-B radiofrekvens-interferens
Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B
digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser
har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens
i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle
radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i
overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med
radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå
interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på
radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal
brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder, angivet
nedenfor:
∙∙ Drej eller flyt på modtagerantennen.
∙∙ Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
∙∙ Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er
forbundet til.
∙∙ Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for nærmere
assistance.
Bemærkning 1
Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig
for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.
Bemærkning 2
Der skal bruges afskærmede kabler og ledning til vekselstrøm for at overholde
emissionsbegrænsningerne.
Udstyret er i overensstemmelse med FCC reglerne, afsnit 15. Drift er underlagt
følgende to betingelser:
∙∙ dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og
∙∙ dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som
forårsager en uønsket virkning.
WEEE erklæring
Iht. Den Europæiske Unions ("EU") direktiv om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr, direktiv 2012/19/EU, kan produkter af "elektrisk og
elektronisk udstyr" ikke kasseres som husholdningsaffald længere, og
producenterne af det pågældende elektroniske udstyr vil være forpligtet til
at modtage sådanne produkter retur ved slutningen af deres
​​
levetid.
Oplysninger om kemiske stoffer
I overensstemmelse med reglerne om kemiske stoffer, så som EU REACH
forordningern (Europa-paralamentets og Rådets forordning EC Nr. 1907/2006), MSI
giver oplysninger om kemiske stoffer på følgende side:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
32
Lovoplysninger
Grønt produkt egenskaber
∙∙ Nedsat strømforbrug under brug og standby
∙∙ Begrænset brug af materialer, der skader miljøet og sundheden
∙∙ Nemt at skille ad og genbruges
∙∙ Nedsat brug af naturlige resurser ved tilskyndelse til genbrug
∙∙ Forlænget produktlevetid via nemme opgraderinger
∙∙ Nedsat affaldsproduktion via returpolitik
Miljøpolitik
∙∙ Produktet er designet til genbrug af dele og må derfor ikke
bortskaffes ved levetidens udløb.
∙∙ Ved produktlevetidens udløb skal brugere kontakte de lokale,
autoriserede steder for indsamling og genbrug.
∙∙ Gå til MSI webstedet og find en distributør i nærheden med hensyn til
yderligere oplysninger om genbrug.
∙∙ Brugere kan også kontakte os på [email protected] for oplysninger vedrørende
korrekt bortskaffelse, returnering, genbrug og afmontering af MSI-produkter.
Advarsel!
Overanvendelse af skærme påvirker sandsynligvis synet.
Anbefalinger:
1. Tag en 10 minutters pause fra skærmen hver halve time.
2. Børn under 2 år må ikke have nogen skærmtid. For børn i alderen 2 år og derover,
skal skærmtiden begrænses til mindre end en time om dagen.
Opgradering og garanti
Bemærk venligst at visse komponenter, der er forudindstillet på dette produkt,
kan opgraderes eller erstattes efter brugerens anmodning. For alle yderligere
oplysninger vedrørende produktet, som brugeren har købt, kontakt venligst den lokale
forhandler.x Forsøg ikke at opgradere eller udskifte nogen dele af produktet, hvis du
ikke er en auatoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter, idet dette kan
annullere garantien. Det anbefales stærkt at kontakte den autoriserede forhandler
eller det autoriserede servicecenter vedrørende enhver opgradering eller udskiftning.
Anskaffelse af udskiftelige dele
Vær opmærksom på, at levering af udskiftelige dele (eller kompatible dele) til
produktet, som brugere har købt i bestemte lande eller områder, kan foretages
af producenten inden for højst fem år efter, at produktet er ophørt med at virke,
afhængigt af de officielle regulativer på det pågældende tidspunkt. Kontakt
producenten via https://www.msi.com/support/ for yderligere oplysninger om
anskaffelsen af reservedele.
Lovoplysninger
33
Ophavsret og varemærker
Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Det anvendte
MSI-logo er et registreret varemærke tilhørende Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle andre
nævnte mærker og navne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.
Der er ingen garanti med hensyn til nøjagtighed eller fuldstændighed, hvad enten
udtrykt eller underforstået. MSI forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette
dokument uden forudgående varsel.
Teknisk support
Hvis der opstår et problem med systemet, og der ikke kan findes en løsning i
brugermanualen, skal du kontakte købsstedet eller forhandleren. Alternativt kan du
også forsøge med følgende hjælpe-ressourcer for at få yderligere hjælp. På MSI's
websted kan du finde tekniske oplysninger, BIOS-opdateringer, driveropdateringer og
andre oplysninger. https://www.msi.com/support/
34
Lovoplysninger
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement