MSI Optix AG321CQR MONITOR Omaniku manuaal

MSI Optix AG321CQR MONITOR Omaniku manuaal | Manualzz
Optix-sarja
LCD-monitori
Optix AG321CR (3DB4)
Optix AG321CQR (3DB4)
Sisältö
Näin pääset alkuun....................................................................................................... 3
Pakkauksen sisältö................................................................................................. 3
Monitorin jalustan asentaminen............................................................................. 4
Monitorin säätäminen............................................................................................. 5
Monitorin yleiskatsaus............................................................................................ 6
Monitorin liittäminen tietokoneeseen..................................................................... 9
OSD-asetus.................................................................................................................. 11
Navi Key (Navigointinäppäin)................................................................................. 11
Hot Key................................................................................................................... 11
OSD-valikot.................................................................................................................. 12
Gaming (Pelaaminen)............................................................................................ 13
Professional (Ammattimainen)............................................................................. 16
Image (Kuva).......................................................................................................... 17
Input Source (Tulolähde)....................................................................................... 18
PIP/PBP (valinnainen)........................................................................................... 19
Navi Key (Navigointinäppäin)................................................................................. 20
Setting (Asetus)..................................................................................................... 21
Tekniset tiedot............................................................................................................. 23
Esiasetetut näyttötilat................................................................................................. 25
Vianetsintä.................................................................................................................... 27
Turvallisuusohjeet....................................................................................................... 28
TÜV Rheinland Certification....................................................................................... 29
Lainsäädännöllisiä ilmoituksia................................................................................... 30
Revisio
V1.0
2
Sisältö
2020/10
Näin pääset alkuun
Tästä kappaleesta löydät tiedot kiintolevyn asetustoimenpiteistä. Kun liität laitteita,
ole varovainen laitteiden kanssa ja käytä maadoitettua rannehihnaa staattisen sähkön
välttämiseksi.
Pakkauksen sisältö
Monitori
Optix AG321CR / AG321CQR (3DB4)
Dokumentaatio
Takuukortti
Pikaopas
Rekisteröintikortti
Jalusta ruuvien kanssa
Varusteet
Jalustan alusta ruuvien kanssa
Virtajohto
Virta-adapteri
Kaapelit
⚠⚠Tärkeää
Näyttöportin kaapeli (Valinnainen)
USB Upstream -kaapeli (valinnainen)
∙∙ Ota yhteys liikkeeseen, josta ostit tuotteen, tai paikalliseen jälleenmyyjään, jos jokin
osa on vahingoittunut tai puuttuu.
∙∙ Pakkauksen sisältö voi vaihdella maan mukaan.
Näin pääset alkuun
3
Monitorin jalustan asentaminen
1. Jätä monitori suojaavaan vaahtomuovipakkaukseensa. Kohdista jalustan salvat
monitoriin uraan.
2. Kun jalusta on kiinnitetty monitoriin, kuulet napsautusäänen.
3. Liitä alusta jalustaan ja kiristä alustan ruuvi kiinnittääksesi alustan.
4. Varmista, että jalustan kokoonpano on oikein asennettu ennen monitorin
asettamista pystysuoraan.
⚠⚠Tärkeää
∙∙ Aseta monitori pehmeälle, suojatulle pinnalle välttääksesi näyttöpaneelin
naarmuuntumisen.
∙∙ Älä käytä mitään teräviä esineitä paneelilla.
∙∙ Jalustan tuen uraa voi käyttää myös seinäkiinnitykseen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään
oikean seinäkiinnityssarjan valitsemiseksi.
1
3
2
4
Näin pääset alkuun
Monitorin säätäminen
Tämä monitori on suunniteltu maksimoimaan katsomismukavuutesi säädettävillä
ominaisuuksillaan.
⚠⚠Tärkeää
∙∙ Vältä näyttöpaneelin koskettamista, kun säädät monitoria.
∙∙ Kallista monitoria hiukan taaksepäin ennen kiertämistä.
∙∙ Varattu 5° kääntö on suunniteltu joidenkin pöytien epätasapainon tason
säätämiseen.
O
O
-5 20
90mm
5
O
5
O
O
30
O
30
Näin pääset alkuun
5
Monitorin yleiskatsaus
AG321CR
1
2
3
USB
5
6
Näin pääset alkuun
6
7
4
DP
AUDIO
DC
8
9
10
AG321CQR
1
2
3
DC AUDIO
10
9
7
7
4
DP
USB
8
11
Näin pääset alkuun
7
1
Virta-LED
2
Virtapainike/ Navi Key (Navigointinäppäin)
3
4
5
Palaa valkoisena sen jälkeen kun monitori on käännetty päälle. Jos ei
signaalituloa, LED muuttuu oranssiksi. Palaa oranssina, kun monitori on
valmius-tilassa.
Johdon reititysaukko
Kensington-lukko
USB 2.0 tyypin - B Upstream -portti
USB Upstream -kaapelia varten.
⚠⚠
Tärkeää
6
7
8
9
10
11
Paikanna pakkauksesta USB Upstream
-kaapeli ja liitä se tietokoneeseen ja
monitoriin. Kun kaapeli on liitetty, monitorin
USB - tyypin A Downstream -portit ovat
käyttövalmiita.
Tietokoneeseen
HDMI 1.4 -portti
HDMI-2.0-portti
Näyttöportti 1.2
Kuulokeliitäntä
Virtaliitäntä
USB 3.0 tyypin - B Upstream -portti
USB Upstream -kaapelia varten.
⚠⚠Tärkeää
Paikanna pakkauksesta USB Upstream
-kaapeli ja liitä se tietokoneeseen ja
monitoriin. Kun kaapeli on liitetty, monitorin
USB - tyypin A Downstream -portit ovat
käyttövalmiita.
8
Monitoriin
Näin pääset alkuun
Monitoriin
Tietokoneeseen
Monitorin liittäminen tietokoneeseen
1. Kytke tietokone pois päältä.
2. Liitä videokaapeli monitorista tietokoneeseen.
3. Kokoa monitorin verkkolaite ja virtajohto. (Kuva A)
4. Liitä verkkolaite monitorin virtaliitäntään. (Kuva B)
5. Liitä virtajohto seinäpistorasiaan. (Kuva C)
6. Kytke monitori päälle. (Kuva D)
7. Käynnistä tietokone, sen jälkeen monitori havaitsee automaattisesti
signaalilähteen.
AG321CR
D
B
C
A
Näin pääset alkuun
9
AG321CQR
D
B
C
A
10
Näin pääset alkuun
OSD-asetus
Tämä luku tarjoaa sinulle olennaiset tiedot OSD:n asettamisesta.
⚠⚠Tärkeää
Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Navi Key (Navigointinäppäin)
Monitorissa on Navigointinäppäin, monisuuntainen ohjain, jonka avulla voi navigoida
kuvaruutua (OSD) -valikossa.
Ylös/Alas/Vasen/Oikea
∙∙ Toimintovalikkojen ja kohteiden valitseminen
∙∙ toiminnon arvojen säätäminen
∙∙ meneminen/poistuminen toimintovalikoista
Paina (OK):
∙∙ kuvaruutunäytön (OSD) käynnistäminen
∙∙ alivalikkoihin siirtyminen
∙∙ valinnan tai asetuksen vahvistaminen
Hot Key
∙∙ Käyttäjät voivat mennä Peli-tilaan, Kuvaruutunäytön avustukseen, Hälytyskelloon
ja Tulolähteen toimintovalikkoihin siirtämällä navigointinäppäintä ylös, alas,
vasemmalle tai oikealle, kun OSD-valikko on toimeton.
∙∙ Käyttäjät voivat mukauttaa heidän omia Hot näppäimiä mennäkseen eri
toimintovalikkoihin.
OSD-asetus
11
OSD-valikot
AG321CR
AG321CQR
12
OSD-valikot
Gaming (Pelaaminen)
1. tason valikko
Game Mode
(Pelitila)
2./3. tason valikko
User (Käyttäjä)
FPS
Racing (Kilpailut)
RTS
Night Vision
(Yökatselu)
RPG
OFF (POIS)
Normal (Normaali)
Strong (Voimakas)
Kuvaus
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
kaikkia kohteita.
∙∙ Valitse ja esikatsele
tilatehosteita Ylös- tai Alaspainikkeilla.
∙∙ Paina OK-painiketta
vahvistaaksesi ja käyttääksesi
tilatyyppiäsi.
∙∙ Tämä toiminto optimoi
taustan kirkkauden ja se on
suositeltava FPS-peleille.
Strongest (Voimakkain)
Response Time
(Vasteaika)
A.I.
Normal (Normaali)
Fast (Nopea)
Fastest (Nopein)
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
vasteaikaa kaikissa tiloissa.
∙∙ Vasteaika näkyy
himmennettynä, kun MPRT
on käytössä.
∙∙ Vasteaika on asetettava
Nopea-tilaan, kun MPRT
otetaan pois käytöstä.
OSD-valikot
13
1. tason valikko
MPRT
2./3. tason valikko
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
Kuvaus
∙∙ Kirkkautta ei voi säätää, kun
MPRT on asetettu PÄÄLLE.
∙∙ Kun näytön virkistystaajuus
on alle 85 Hz, MPRT:tä ei
voida ottaa käyttöön.
∙∙ MPRT:tä ja HDCR:ää
ei voida ottaa käyttöön
samanaikaisesti.
∙∙ MPRT:tä ja FreeSync:iä
ei voida ottaa käyttöön
samanaikaisesti.
∙∙ Vasteaika näkyy
himmennettynä, kun MPRT
on käytössä.
Zero Latency
(Nollaviive)
Refresh Rate
(Virkistystaajuus)
∙∙ MPRT on poistettava
käytöstä, kun FreeSync
Premium/Adaptive-Sync on
asetettu PÄÄLLÄ-tilaan.
OFF (POIS)
∙∙ Käyttäjät voivat säätää tätä
kohtaa kaikissa tiloissa,
kaikilla tulolähteillä ja
millä tahansa ruudun
virkistystaajuudella.
ON (PÄÄLLÄ)
Location
(Sijainti)
Vasen ylä
Oikea ylä
Vasen ala
Oikea ala
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
14
OSD-valikot
Customize
(Mukauta)
∙∙ Kun vapaa synkronointi
on otettu käyttöön, Nolla
latenssi on asetettava tilaan
PÄÄLLÄ.
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
virkistystaajuutta kaikissa
tiloissa.
∙∙ Oletusvirkistystaajuuden
sijainti on ylhäällä
vasemmalla. Sijaintia
voi säätää OSDvalikossa. Vahvista ja ota
virkistystaajuuden sijainti
käyttöön painamalla OKpainiketta.
∙∙ Tämä monitori seuraa ja
toimii käyttöjärjestelmän
esiasetetulla näytön
virkistystaajuudella.
1. tason valikko
Alarm Clock
(Herätyskello)
2./3. tason valikko
Location
(Sijainti)
Vasen ylä
Oikea ylä
Vasen ala
Oikea ala
OFF (POIS)
15:00
30:00
Customize
(Mukauta)
Kuvaus
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
herätyskelloa kaikissa
tiloissa.
∙∙ Paina ajan asettamisen
jälkeen OK-painiketta
aktivoidaksesi ajastimen.
∙∙ Oletus-herätyskellon sijainti
on Vasen ylä. Käyttäjät voiva
valita oman sijainnin.
00:01 ~
99:59
45:00
Screen
Assistance
(Näyttöruudun
avustus)
FreeSync
Premium
60:00
None (Ei
mitään)
Icon (Kuvake)
Position
(Sijainti)
Reset
(Palautus)
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
näyttöruudun avustusta
kaikissa tiloissa.
∙∙ Näyttöruudun avustuksen
oletus on Ei mitään.
∙∙ FreeSync Premium/
Adaptive-Sync estää näytön
repeämisen.
∙∙ Näyttöportti tai HDMI on
oletuksena POIS ja ne
voidaan asettaa PÄÄLLE/
POIS kaikissa tiloissa,
kaikissa resoluutioissa,
kaikilla tulolähteillä ja
kaikilla näyttöruudun
virkistystaajuuksilla.
∙∙ MPRT otetaan käyttöön,
jos FreeSync Premium/
Adaptive-Sync on otettu
käyttöön.
OSD-valikot
15
Professional (Ammattimainen)
1. tason
valikko
Pro Mode
(Puolesta-tila)
2. tason valikko
Kuvaus
User (Käyttäjä)
∙∙ Oletustila on Käyttäjä.
Anti-Blue
(Sinisen esto)
Movie (Elokuva)
Office (Toimisto)
Low Blue Light
(Matala Sininen
valo)
sRGB
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita.
∙∙ Valitse ja esikatsele tilatehosteita Ylös- tai
Alas-painikkeilla.
∙∙ Paina OK-painiketta vahvistaaksesi ja
käyttääksesi tilatyyppiäsi.
∙∙ Matala Sininen valo suojaa silmiäsi
siniseltä valolta. Käyttöön otettuna Matala
Sininen valo säätää näytön värilämpötilan
keltaisemmaksi hehkuksi.
∙∙ Käyttäjät voivat säätää Matalan Sinisen
valon kaikissa tiloissa.
HDCR
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ Kun Pro-tilaksi on asetettu Sinisen esto,
Matala Sinisen valon käyttöönotto on pakko
ottaa käyttöön.
∙∙ Käyttäjät voivat säätää HDCR:ää kaikissa
tiloissa.
∙∙ HDCR-parantaa kuvanlaatua
suurentamalla kuvien kontrastia.
∙∙ Kun HDCR on asetettu PÄÄLLE, Kirkkaus
näkyy himmennettynä.
MPRT
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ HDCR:tä ja MPRT:tä ei voida ottaa käyttöön
samanaikaisesti.
∙∙ Kirkkautta ei voi säätää, kun MPRT on
asetettu PÄÄLLE.
∙∙ Kun näytön virkistystaajuus on alle 85 Hz,
MPRT:tä ei voida ottaa käyttöön.
∙∙ MPRT:tä ja HDCR:ää ei voida ottaa käyttöön
samanaikaisesti.
∙∙ MPRT:tä ja FreeSync:iä ei voida ottaa
käyttöön samanaikaisesti.
∙∙ Vasteaika näkyy himmennettynä, kun MPRT
on käytössä.
∙∙ MPRT on poistettava käytöstä, kun
FreeSync Premium/Adaptive-Sync on
asetettu PÄÄLLÄ-tilaan.
16
OSD-valikot
1. tason
valikko
Image
Enhancement
(Kuvan
parannus)
2. tason valikko
Kuvaus
OFF (POIS)
∙∙ Kuvanparannus korostaa kuvan reunoja
niiden terävyyden parantamiseksi.
Weak (Heikko)
Medium
(Keskitaso)
∙∙ Käyttäjät voivat säätää Kuvanparannusta
kaikissa tiloissa.
Strong
(Voimakas)
Strongest
(Voimakkain)
Image (Kuva)
1. tason
valikko
Brightness
(Kirkkaus)
Contrast
(Kontrasti)
2./3. tason valikko
Kuvaus
0-100
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
kirkkautta Käyttäjä-, RTS-,
RPG- ja Sinisen esto -tilassa.
∙∙ Kirkkaus näkyy
himmennettynä, kun MPRT
tai HDCR on otettu käyttöön.
0-100
Sharpness
(Terävyys)
0-5
Color
Temperature
(Värilämpötila)
Cool (Viileä)
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
Kontrastia kaikissa tiloissa.
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
Terävyyttä kaikissa tiloissa.
∙∙ Terävyys parantaa kuvien
selkeyttä ja yksityiskohtia.
∙∙ Värilämpötilan oletus on
Normaali.
Normal (Normaali)
Warm (Lämmin)
Customization
(Mukauttaminen)
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
∙∙ Valitse ja esikatsele
tilatehosteita Ylös- tai Alaspainikkeilla.
∙∙ Paina OK-painiketta
vahvistaaksesi ja käyttääksesi
tilatyyppiäsi.
∙∙ Käyttäjät voivat
säätä Värilämpötilaa
Mukauttaminen-tilassa.
OSD-valikot
17
1. tason
valikko
Screen Size
(Näyttöruudun
koko)
2./3. tason valikko
Kuvaus
Auto (Automaattinen)
∙∙ Käyttäjät voivat säätää Näytön
kokoa kaikissa tiloissa,
kaikilla kuvatarkkuuksilla
ja millä tahansa
virkistystaajuudella.
4:3
16:9
Input Source (Tulolähde)
1. tason
valikko
2. tason valikko
HDMI1
Auto Scan
(Automaattinen
haku)
Kuvaus
∙∙ Käyttäjät voivat säätää Tulolähdettä kaikissa
tiloissa.
HDMI2
DP
∙∙ Oletus on Automaattinen.
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ Käyttäjät voivat käyttää Navigointinäppäintä
valitakseen tulolähteen alla olevassa
tilassa:
• Kun “Automaattinen haku” oli asetettu
“POIS” ja monitori virransäästötilaan.
• Kun “Ei signaalia” -viestiruutu näytetään
monitorilla.
18
OSD-valikot
PIP/PBP (valinnainen)
1. tason
valikko
OFF (POIS)
PIP
2./3. tason valikko
Source
(Lähde)
PIP Size (PIPkoko)
Location
(Sijainti)
HDMI1
HDMI2
DP
Pieni
Medium
(Keskitaso)
Suuri
Vasen ylä
Oikea ylä
Vasen ala
Oikea ala
Mukauta
Display Switch (Näyttökytkin)
Audio Switch
(Audiokytkin)
PBP (X2)
Source 1
(Lähde 1)
Source 2
(Lähde 2)
HDMI1
HDMI2
DP
Kuvaus
∙∙ PIP (Picture in Picture)
antaa käyttäjien näyttää
samanaikaisesti useita
videolähteitä yhdellä näytöllä.
Yksi ohjelma näkyy koko
näytöllä samaan aikaan,
kun yhtä tai useita ohjelmia
näytetään upotetuissa
ikkunoissa.
∙∙ PBP (Picture by Picture) on
vastaava ominaisuus, jolla
näytetään kahta tulolähdettä
näytöllä vierekkäin.
∙∙ PIP/PBP-oletus on POIS.
∙∙ Näyttökytkin antaa käyttäjien
vaihtaa ensisijaisten ja
toissijaisten tulolähteiden
välillä.
∙∙ Kun käyttäjä valitsee
Audiokytkimen, audiolähde
vaihtuu Digitaalinen-lähteeksi.
∙∙ Jos signaalituloja on vain yksi,
Näyttökytkin ja Audiokytkin
näkyvät himmennettyinä.
∙∙ Kun Näyttökytkin on valittu
PBPx3:ssa tai PBPx4:ssä,
lähde vaihtuu myötäpäivään.
HDMI1
HDMI2
DP
Display Switch (Näyttökytkin)
Audio Switch
(Audiokytkin)
HDMI1
HDMI2
DP
OSD-valikot
19
Navi Key (Navigointinäppäin)
1. tason valikko
Ylös / Alas /
Vasen / Oikea
2. tason valikko
OFF (POIS)
Brightness
(Kirkkaus)
Game Mode
(Pelitila)
Screen
Assistance
(Näyttöruudun
avustus)
Alarm Clock
(Herätyskello)
Input Source
(Tulolähde)
PIP/PBP Mode
(PIP/PBP-tila)
(valinnainen)
Refresh Rate
(Virkistystaajuus)
Info. On Screen
(näyttöruudulla)
Night Vision
(Yökatselu)
20
OSD-valikot
Kuvaus
∙∙ Ylös-painikkeen oletus on Pelitila.
∙∙ Alas-painikkeen oletus on Näyttöavustus.
∙∙ Vasen-painikkeen oletus on Herätyskello.
∙∙ Oikea-painikkeen oletus on Tulolähde.
∙∙ Kaikkia Navigointinäppäin -kohteita voi
säätää OSD-valikolla.
Setting (Asetus)
1. tason valikko
Language (Kieli)
2. tason valikko
Kuvaus
English
∙∙ Käyttäjien on painettava OK-painiketta
kieliasetuksen vahvistamiseksi ja
käyttämiseksi.
繁體中文
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
∙∙ Kielen tehtaan oletusasetus on englanti.
∙∙ Kieli on itsenäinen asetus. Käyttäjän
oma kieliasetus ohittaa tehtaan
oletuksen. Kun käyttäjä asettaa Nollaavalinnan Kyllä-tilaan, kieltä ei muuteta.
日本語
Русский
Português
简体中文
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
Transparency
(Läpinäkyvyys)
OSD Time
Out (OSDaikakatkaisu)
RGB LED
Power Button
(Virtapainike)
(Lisää kieliä
tulossa pian)
0–5
5~30
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
OFF (POIS)
Standby (Valmius)
∙∙ Käyttäjät voivat säätää Läpinäkyvyyttä
kaikissa tiloissa.
∙∙ Käyttäjät voivat säätää OSD:n
aikakatkaisua kaikissa tiloissa.
∙∙ Käyttäjät voivat säätää RGB LED -tilan
PÄÄLLE tai POIS.
∙∙ Oletus on PÄÄLLÄ.
∙∙ Kun on asetettu POIS (OFF) -tilaan,
käyttäjät voivat painaa virta-painiketta
monitorin sulkemiseksi.
∙∙ Kun on asetettu Valmius (Standby)
-tilaan, käyttäjät voivat painaa virtapainiketta laittaakseen paneelin ja
taustavalon pois päältä.
OSD-valikot
21
1. tason valikko
Info. On Screen
(näyttöruudulla)
HDMI CEC
2. tason valikko
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
Kuvaus
∙∙ Tiedot monitorin tilasta näytetään
näyttöruudun oikealla puolella.
∙∙ Käyttäjät voivat ottaa Infon käyttöön
tai pois käytöstä. On Screen
(näyttöruudulla) Oletus on POIS.
∙∙ Oletus on POIS.
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) tuet Sony PlayStation®,
Nintendo® Switch™, ja erilaiset audiovisuaaliset laitteet, jotka ovat CECkelpoisia.
∙∙ Jos HDMI CEC on asetettu ON-tilaan:
• Monitori käynnistyy automaattisesti,
kun CEC-laite on käynnistetty.
• CEC-laite menee virransäästötilaan,
kun monitori on sammutettu.
Reset (Palautus)
22
OSD-valikot
YES (KYLLÄ)
NO (EI)
• Kun Sony PlayStation® tai Nintendo®
Switch™ on liitetty, Peli- ja Pro-tila
asetetaan automaattisesti Käyttäjätilaan (Oletus) ja voidaan säätää
myöhemmin käyttäjälle mieleisiin
tiloihin.
∙∙ Käyttäjät voivat nollata ja palauttaa
asetukset alkuperäiseen OSDoletukseen missä tahansa tilassa.
Tekniset tiedot
Malli
Optix AG321CR / AG321CQR (3DB4)
Kaarevuus
1500R
Koko
Paneelityyppi
Resoluutio
Kuvasuhde
Brightness (Kirkkaus)
Kontrastisuhde
Refresh Rate (Virkistystaajuus)
Vasteaika
31,5 tuumaa
VA
1920 x 1080 @165Hz (AG321CR)
2560 x 1440 @165Hz (AG321CQR)
16:9
250 nittiä (tyyp.)
4000:1 (tyyp.) (AG321CR)
3000:1 (tyyp.) (AG321CQR)
165Hz
1 ms (MPRT)
(AG321CR)
∙∙ HDMI 1.4 -portti x1
∙∙ HDMI-2.0-portti x1
Tuloliittymä
∙∙ Näyttöportti 1.2 x1
∙∙ USB 2.0 tyypin - B Upstream -portti x1
(AG321CQR)
∙∙ HDMI-2.0-portti x2
∙∙ Näyttöportti 1.2 x1
∙∙ USB 3.0 tyypin - B Upstream -portti x1
(AG321CR)
I/O
Katsomiskulmat
DCI-P3*/ sRGB
∙∙ Kuulokeliitäntä jakki x1
∙∙ USB 2.0 tyypin - B Upstream -portti x1
(AG321CQR)
∙∙ Kuulokeliitäntä jakki x1
∙∙ USB 3.0 tyypin - B Upstream -portti x1
178° (V) , 178° (P)
120% / 95% (AG321CR)
124% / 98% (AG321CQR)
Tekniset tiedot
23
Malli
Optix AG321CR / AG321CQR (3DB4)
Häikäisysuojattu tyyppi, 25% (AG321CR)
Pintakäsittely
Häikäisysuojattu tyyppi, 40% (AG321CQR)
16.7M (AG321CR)
Näyttövärit
Virta-adapterin määritykset
Virtatulo
Virtalähtö
Säätö (Kallistus)
Säätö (Korkeus)
Säätö (Kääntö)
Säätä (kierto)
Kensington-lukko
Malli: ADS-65HI-19A-1 19065E
100~240Vac, 50/60Hz, 1.5A
19V
-5° - 20°
0 - 90mm
-30° - 30°
-5° - 5°
Kyllä
∙∙ Levytyyppi: 75 x 75 mm
• Kierteen halkaisija: 4 mm
• Kierteen syvyys: 0,7 mm
Mitat (L x K x S)
Paino
Käyttölämpötila
Muisti
• Kierteen pituus: 10 mm
710,0 x 465,6 x 286,9 mm
6,59 kg (netto) / 8,98 kg (brutto)
∙∙ Lämpötila: 0–40 °C
∙∙ Kosteus: 20–90 %, kondensoitumaton
∙∙ Korkeus: 0 - 5 000 m
∙∙ Lämpötila: -20–60 °C
∙∙ Kosteus: 10–90 %, kondensoitumaton
* Perustuu CIE1976-testistandardeihin.
24
Tekniset tiedot
3,42A
∙∙ Ruuvityyppi: M4 x 8 mm
VESA-kiinnitys
Ympäristö
1.07B (AG321CQR)
Esiasetetut näyttötilat
Vakio
Resoluutio
VGA
640x480
@ 60 Hz
@ 72Hz
@ 75Hz
Dos-tila
720x480
@ 60 Hz
SVGA
800x600
@ 56Hz
720x576
@ 50Hz
@ 60 Hz
@ 72Hz
XVGA
1024x768
@ 75Hz
@ 60 Hz
@ 70Hz
@ 75Hz
SXVGA
1280x1024
@ 60 Hz
WXGA+
1440x900
@ 60 Hz
Täysi HD
1920x1080
@ 60 Hz
WSXGA+
1680x1050
@ 75Hz
@ 60 Hz
@ 120Hz
@ 144Hz
Videoajoitusresoluutio
480P
576P
720P
1080P
1080P @120 Hz
@ 165Hz
Optix AG321CR (3DB4)
HDMI1
HDMI2
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Esiasetetut näyttötilat
25
Optix AG321CQR (3DB4)
Standard (Vakio)
Resoluutio
VGA
640x480
@ 60 Hz
Dos-tila
720x400
@ 70Hz
720x576
@ 50Hz
SVGA
720x480
800x600
@ 75Hz
@ 60 Hz
@ 60 Hz
@ 72Hz
@ 75Hz
XVGA
1024x768
@ 60 Hz
SXVGA
1280x720
@ 50Hz
1280x1024
@ 75Hz
@ 60 Hz
@ 75Hz
@ 120Hz
WXGA+
1440x900
@ 60 Hz
WSXGA+
1680x1050
@ 60 Hz
Erityinen EDID PBP:lle
1280x1440
@ 60 Hz
Täysi HD
QHD
1920x1080
2560x1440
@ 120Hz
@ 120Hz
@ 50Hz
@ 60 Hz
@ 120Hz
@ 60 Hz
@ 120Hz
@ 144Hz
Videoajoitusresoluutio
480P
576P
720P
1080P
1080P @120 Hz
2160P @30Hz
26
2160P @60Hz
Esiasetetut näyttötilat
@ 165Hz
HDMI1
HDMI2
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Vianetsintä
Virran LED-merkkivalo ei pala.
• Paina monitorin virtapainiketta uudelleen.
• Tarkista onko monitorin virtakaapeli liitetty oikein.
Ei kuvaa.
• Tarkista, onko tietokoneen näytönohjain asennettu oikein.
• Tarkista, onko tietokone ja monitori liitetty pistorasiaan ja kytketty päälle.
• Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
• Tietokone voi olla valmiustilassa. Paina mitä tahansa näppäintä aktivoidaksesi
monitorin.
Näytön kuva ei ole oikean kokoinen tai oikein keskitetty.
• Katso kohdasta Esiasetetut näyttötilat kuinka tietokone asetetaan tilaan, joka on
sopiva monitorin näytettäväksi.
Ei Plug & Play -ominaisuutta.
• Tarkista onko monitorin virtakaapeli liitetty oikein.
• Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
• Tarkista ovatko tietokone ja näytönohjain Plug & Play -yhteensopivia.
Kuvakkeet, fontti tai näyttö ovat epäselviä, sumeita tai niissä on
väriongelmia.
• Vältä video-jatkojohtojen käyttämistä.
• Säädä kirkkautta ja kontrastia.
• Säädä RGB-väriä tai viritä värilämpötilaa.
• Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
• Tarkista, onko signaalikaapelin liittimessä taipuneita nastoja.
Monitori alkaa välkkyä tai siinä näkyy aaltoilua.
• Muuta virkistystaajuus vastaamaan monitorin ominaisuuksia.
• Päivitä näytönohjaimen ohjaimet.
• Pidä monitori etäällä sähkölaitteista, jotka voivat aiheuttaa sähkömagneettista
häiriötä (EMI).
Vianetsintä
27
Turvallisuusohjeet
∙∙ Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi.
∙∙ Kaikki laitteessa ja käyttöohjeessa mainitut varoitukset tulee huomioida.
∙∙ Turvaudu huollossa ainoastaan pätevään henkilöstöön.
∙∙ Säilytä toimitukseen sisältyvä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.
∙∙ Estääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran, pidä tämä laite etäällä kosteudesta ja
korkeasta lämpötilasta.
∙∙ Aseta laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen asennusta.
∙∙ Varmista, että virran jännite on turvarajojen sisäpuolella ja 100–240 V:n rajoissa,
ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan. Älä ota pistokkeen suojamaadoitusnastaa
pois käytöstä. Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.
∙∙ Irrota virtajohto virrankulutuksen vähentämiseksi aina pistorasiasta, jos laitetta ei
käytetä tiettynä aikana.
∙∙ Laitteen tuuletusaukko on tuuletusilman kiertoa varten järjestelmän
ylikuumenemisen estämiseksi. Älä peitä tuuletusaukkoa.
∙∙ Älä jätä laitetta ilmastoimattomaan ympäristöön, jossa säilytyslämpötila on yli 60℃
tai alle -20℃, koska se voi vahingoittaa laitetta.
∙∙ HUOMAUTUS: Maksimikäyttölämpötila on noin 40℃.
∙∙ Kun puhdistat laitteen, varmista, että irrotat pistokkeen pistorasiasta. Puhdista
laite pehmeällä liinalla, älä käytä teollisia kemikaaleja. Älä koskaan kaada laitteen
aukkoihin nestettä. Seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen tai sähköisku.
∙∙ Aseta virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa. Älä aseta mitään
virtajohdon päälle.
∙∙ Pidä vahvasti magneettiset tai sähköiset esineet pois laitteen läheisyydestä.
∙∙ Anna seuraavassa kuvatuissa tilanteissa laite huoltohenkilöstön tarkastettavaksi:
• Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
• Laitteen sisään on päässyt nestettä.
• Laite on altistunut kosteudelle.
• Laite ei toimi oikein tai et saa laitetta toimimaan käyttöohjeessa kuvatun
mukaisesti.
• Laite on pudonnut ja vahingoittunut.
• Laitteessa on näkyviä murtumisen merkkejä.
∙∙ Estääksesi monitorin kaatumisen kiinnitä monitori työpöytään, seinään tai kiinteään
kohteeseen kaatumisen eston kiinnittimellä, joka auttaa tukemaan oikein monitoria
ja pitämään sen turvallisesti paikalla.
⚠⚠Tärkeää
Vahvista, että virranjakojärjestelmä asennuspaikassa on tarjottava katkaisija
mitoitettuna 120/240V, 20A (maksimi).
28
Turvallisuusohjeet
TÜV Rheinland Certification
TÜV Rheinland Low Blue Light (Matalan sinisen valon)
sertifikaatti
Sininen valo on näyttänyt aiheuttavan silmien
väsymistä ja epämukavuutta. MSI tarjoaa nyt
monitoreja TÜV Rheinland Matalan sinisen valon
sertifioinnin kanssa varmistaakseen käytäjien
silmien mukavuuden ja hyvinvoinnin. Noudata alla
olevia ohjeita vähentääksesi oireita laajennetusta
altistuksesta näytttöruudulle ja siniselle valolle.
∙∙ Aseta kuvaruutu 20 – 28 tuumaa (50 – 70 cm) pois silmistäsi ja hiukan silmien tason
alle.
∙∙ Tietoisesti vilkuttaen silmiä silloin tällöin auttaa vähentämään silmien rasitusta
laajennetun kuvaruutuajan jälkeen.
∙∙ Pidä 20 minuutin taukoja 2 tunnin välein.
∙∙ Katso poispäin näytöltä ja katso etäistä esinettä vähintään 20 sekuntia taukojen
aikana.
∙∙ Tee venytyksiä kehon väsymyksen tai kivun lievittämiseksi taukojen aikana.
∙∙ Käytä Lukija/ Sinisen esto -tilaa tai käännä päälle valinnainen Matalan sinisen valon
toiminto
TÜV Rheinland Flicker Free
(Välkymätön) sertifikaatti
∙∙ TÜV Rheinland on testannut tämän tuotteen
varmistaakseen, aiheuttaako näyttö näkyvää ja
näkymätöntä välkkymistä ihmissilmälle ja rasittaa
siten käyttäjien silmiä.
∙∙ TÜV Rheinland on määritellyt testiluettelon, jossa
esitetään vähimmäisstandardit eri taajuusalueilla.
Testiluettelo perustuu kansainvälisesti
sovellettaviin tai teollisuudessa yleisiin standardeihin ja ylittää nämä vaatimukset.
∙∙ Tuote on testattu laboratoriossa näiden kriteerioiden mukaisesti.
∙∙ Avainsana ”Välkkymätön” vahvistaa, että laitteessa ei ole tässä standardissa
määriteltyä näkyvää ja näkymätöntä välkkymistä alueella 0 - 3000 Hz erilaisissa
kirkkausasetuksissa.
∙∙ Näyttö ei tue Välkkymätön-toimintoa, kun Anti Motion Blur (Liikesumeuden esto)/
MPRT on käytössä. (Anti Motion Blur (Liikesumeuden esto)/MPRT:n saatavuus
vaihtelee tuotteittain.)
TÜV Rheinland Certification
29
Lainsäädännöllisiä ilmoituksia
CE-vaatimustenmukaisuus
Tämä laite on sähkömagneettista yhdenmukaisuutta koskevan,
Neuvoston jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
direktiivin (2014/30/EU), Matalajännitedirektiivin (2014/35/EU), ErPdirektiivin (2009/125/EC) ja RoHS-direktiivin (2011/65/EU) vaatimusten
mukaisia. Tämä tuote on testattu ja sen on havaittu olevan niiden
informaatiotekniikkalaitteita koskevien yhdenmukaistettujen standardien mukainen,
jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
FCC-B; radiotaajuushäiriöitä koskeva lausunto
Tämä laite on testattu ja sen on havaittu täyttävän Class B -luokan
digitaalisen laitteen rajat FCC:n määräysten osan 15 mukaisesti.
Nämä raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus
asutussa ympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä
energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä
ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan
mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television
vastaanottamiseen. Jos laite todistettavasti on häiriöiden aiheuttaja, opastetaan
laitteen käyttäjää ryhtymään seuraaviin toimiin häiriöiden ehkäisemiseksi:
∙∙ Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon.
∙∙ Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
∙∙ Kytke laite eri virransyöttöön kuin vastaanottava laite on kytketty.
∙∙ Pyydä apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- ja tv-asentajalta.
Huomautus 1
Laitteen muuttaminen ilman valmistajan hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän
valtuudet käyttää tätä laitetta.
Huomautus 2
Suojattuja liitäntäjohtoja ja AC-virtajohtoa on käytettävä sallittujen
häiriönpäästörajojen puitteissa.
Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15. Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:
1. tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
2. tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö,
joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa.
30
Lainsäädännöllisiä ilmoituksia
WEEE-lausunto
Euroopan unionin (EU) sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
direktiivin 2012/19/EU mukaisesti “sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei
saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai
elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden
käyttöiän päättyessä.
Kemikaaliyhdisteiden tiedot
Kemikaaliyhdisteasetusten, kuten EU:n REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus (EY) nro 1907/2006), mukaisesti MSI kertoo tietoja tuotteissa olevista
kemikaaliyhdisteistä osoitteessa:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Vihreän tuotteen ominaisuudet
∙∙ Pienentynyt energiankulutus käytössä ja valmiustilassa
∙∙ Ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden rajoitettu käyttö
∙∙ Helposti purettavissa ja kierrätettävissä
∙∙ Luonnonvarojen pienentynyt käyttö kierrätystä rohkaisemalla
∙∙ Pidentynyt tuotteen elinkaari helppojen päivitysten avulla
∙∙ Vähentynyt kiinteän jätteen tuotanto takaisinottokäytännön ansiosta
Ympäristöpolitiikka
∙∙ Tuote on suunniteltu mahdollistamaan osien uudelleen käytön ja
kierrätyksen, jolloin laitetta ei tarvitse heittää pois sen käyttöiän
päätyttyä.
∙∙ Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun paikalliseen
keräyspisteeseen käyttöiän lopun saavuttaneiden tuotteiden
kierrättämiseksi ja hävittämiseksi.
∙∙ Vieraile MSI:n web-sivustolla paikallistaaksesi lähimmän jakelijan, jolta saat
lisätietoja kierrätyksestä.
∙∙ Käyttäjät voivat myös ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteessa gpcontdev@
msi.com saadakseen lisätietoja MSI-tuotteiden oikeasta hävittämisestä,
takaisinotosta, kierrätyksestä ja hajottamisesta.
Varoitus!
Näytön liikakatselu vaikuttaa näköön.
Suositukset:
1. Pidä aina 10 minuutin tauko 30 minuutin ruutuajan jälkeen.
2. Alle 2-vuotiaille lapsille ei tule antaa ruutuaikaa. 2-vuotiaille ja sitä vanhemmille
lapsille ruutuaika tulee rajoittaa alle tuntiin päivässä.
Lainsäädännöllisiä ilmoituksia
31
Tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitus
Tekijänoikeudet © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Käytetty MSIlogo on Micro-Star Int’l Co., Ltd:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut merkit ja
mainitut nimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä. Mitään takuuta tietojen
tarkkuudesta tai täydellisyydestä ei anneta suoraan tai epäsuorasti. MSI pidättää
oikeuden tehdä muutoksia tähän asiakirjaan ilman edeltävää ilmoitusta.
Tekninen tuki
Jos tuotteessa ilmenee ongelma, jota et saa ratkaistuksi ohjekirjan avulla, ota yhteyttä
ostopaikkaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Vaihtoehtoisesti siirry osoitteeseen
https://www.msi.com/support/ saadaksesi lisäopastusta.
32
Lainsäädännöllisiä ilmoituksia
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement