MSI MPG ARTYMIS 343CQR MONITOR Ръководство за работа

MSI MPG ARTYMIS 343CQR MONITOR Ръководство за работа | Manualzz
Серия ARTYMIS
LCD монитор
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
Съдържание
Начало........................................................................................................................... 3
Съдържание на пакета........................................................................................... 3
Инсталиране на стойката на монитора................................................................ 4
Настройка на монитора.......................................................................................... 5
Общ преглед на монитора..................................................................................... 6
Свързване на монитора към компютър................................................................ 8
Настройка на екранното меню................................................................................... 9
Navi Key (Клавиш Navi).......................................................................................... 9
Бърз клавиш........................................................................................................... 9
Екранното Меню......................................................................................................... 10
Gaming (Игри)....................................................................................................... 10
Professional (Професионален режим)................................................................ 13
Image (Образ)........................................................................................................ 14
Input Source (Източник на входен сигнал)......................................................... 15
PIP/PBP................................................................................................................. 16
Navi Key (Клавиш Navi)........................................................................................ 17
Технически характеристики..................................................................................... 19
Готови режими на дисплея...................................................................................... 21
Отстраняване на неизправности............................................................................. 23
Инструкции за безопасност...................................................................................... 24
Сертифициране TÜV Rheinland................................................................................ 25
Регулаторни съобщения........................................................................................... 26
Редакция
В. 1.0, 2020/10
2
Съдържание
Начало
Тази глава предоставя информация за процедурите по настройка на хардуера.
Когато свързвате устройства, внимавайте как ги държите. Използвайте заземената
каишка за ръка, за да избегнете статично електричество.
Съдържание на пакета
Монитор
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
Документация
Гаранционна карта
Ръководство за бърз старт
Гаранционна карта
стойка с Болт(ове)
Основа на стойка с Болт(ове)
Аксесоари
Капак на стойката
Болт(ове) за конзола за стенен монтаж
Захранващ кабел
Бънджи за мишка
HDMI кабел (като опция)
кабеля
⚠⚠Важно
DisplayPort кабел (като опция)
Аудиокабел Type Y (за аудиожакове на монитора) (като
опция)
USB Upstream кабел (за USB Type B Upstream порт) (като
опция)
∙∙ Свържете се с мястото на покупка или с местния дистрибутор, ако някои от
елементите са повредени или липсват.
∙∙ Съдържанието на пакета може да варира според държавата.
Начало
3
Инсталиране на стойката на монитора
1. Оставете монитора в неговата защитна опаковка от пяна. Подравнете всички
ключалки на стойката към монитора. Затегнете стойката с болтове.
2. Свържете основата на стойката към стойката и затегнете болтовете, за да
закрепите основата на стойката.
3. Подравнете ключалките, за да поставите капака на стойката.
4. Регулирайте ъгъла на стойката. Уверете се, че модулът на стойката е правилно
монтиран преди да поставите монитора изправен.
⚠⚠Важно
∙∙ Отстранете болтовете на жлеба на монитора, ако е необходимо, преди
инсталиране на стойката.
∙∙ Поставете монитора върху мека, защитена повърхност, за да избегнете
надраскване на панела на дисплея.
∙∙ Не използвайте остри предмети върху панела.
∙∙ Жлебът за монтаж на скобата на стойката може да се използва също за стенен
монтаж. Свържете се с Вашия търговец за подходящ комплект за стенен монтаж.
3
1
2
4
Начало
Настройка на монитора
Този монитор е проектиран за максимален комфорт при гледане, благодарение на
възможностите за настройка.
⚠⚠Важно
∙∙ Избягвайте да докосвате панела, когато настройвате монитора.
∙∙ Наклонете леко монитора назад преди завъртане по оста.
100mm
-5
O
O
20
30
O
30
O
Начало
5
Общ преглед на монитора
1
2
4
3
6
5
TYPE-C
7
6
Начало
8
8
9
10
11
12
13
1
Закачване на слушалки
2
Macro клавиш
3
Navi Key (Клавиш Navi)
4
5
6
7
8
9
За активиране на приложение за геймърско екранно меню.
Бутон за захранване
Отвор за кабели
Kensington заключване
Жак за захранване
HDMI порт
DisplayPort
10
Порт USB Type-C
11
Вход за слушалки
12
13
Този порт поддържа режим DisplayPort Alternate (DP Alt) и захранване до
5V/3A (15W). Служи единствено за пренос на видеосигнал и не поддържа
пренос на данни.
Порт USB 3.2 Gen 1 Type-A
Порт USB 3.2 Gen 1 Type-B Upstream
За USB Upstream кабел.
⚠⚠ВАЖНО
Проверете пакета на USB Upstream кабела и
го свържете към компютъра и монитора. Когато
този кабел е свързан, портовете USB Type
A Downstream на монитора ще са готови за
употреба.
Към
монитор
Към компютър
Начало
7
Свързване на монитора към компютър
1. Изключете компютъра си.
2. Свържете HDMI/DisplayPort кабела от монитора към компютъра.
3. Свържете захранващия кабел към контакта на монитора. (Фигура А)
4. Включете захранващия кабел в електрическата мрежа. (Фигура B)
5. Включете монитора. (Фигура C)
6. Включете компютъра и мониторът автоматично ще открие източника на сигнал.
C
А
B
8
Начало
Настройка на екранното меню
Тази глава съдържа важна информация за настройката на екранното меню.
⚠⚠Важно
Цялата информация е обект на промяна без предизвестие.
Navi Key (Клавиш Navi)
Мониторът е снабден с клавиш Navi, многопосочно управление, което спомага при
навигация в екранното меню.
Нагоре/ Надолу/ Наляво/ Надясно:
∙∙ Избор на функционални менюта и елементи.
∙∙ Регулиране на стойностите на функцията
∙∙ Влизане в/излизане от менютата на функцията
Натиснете (ОК):
∙∙ Стартиране на екранното меню
∙∙ За влизане в подменюта
∙∙ Потвърждение на избор или настройка
Бърз клавиш
∙∙ Потребителите може да влязат в менютата на функциите Game Mode (Режим
“Игра”), Screen Assistance (Помощ на екрана), Alarm Clock (Аларма), Input Source
(Източник на входен сигнал), като преместите клавиша Navi нагоре, надолу,
наляво или надясно, когато екранното меню е неактивно.
∙∙ Потребителите може да персонализират своите бързи клавиши, за да влязат в
различни менюта на функциите.
Настройка на екранното меню
9
Екранното Меню
Gaming (Игри)
Меню от първо
ниво
Game Mode
(Режим за игри)
Меню от второ/трето ниво
Night Vision
(Нощен режим)
OFF (ИЗКЛ.)
Normal (Нормално)
Strong (Силно)
Strongest (Най-силно)
A.I. (Изкуствен интелект)
Normal (Нормално)
Response Time
(Време за
реакция)
User (Потребител)
FPS
Racing (Състезание)
RTS
RPG
Fast (Бързо)
Fastest (Най-бързо)
10
Екранното Меню
Описание
∙∙ Всички елементи може
да се настройват от
потребителите.
∙∙ Използвайте бутон
нагоре или надолу,
за да изберете и
визуализирате ефектите
на режимите.
∙∙ Натиснете OK бутон
а потвърждение и
приложете своя тип
режим.
∙∙ Тази функция
оптимизира яркостта на
фона и се препоръчва
за FPS игри.
∙∙ Потребителите може
да настройват Време
за реакция във всеки
режим.
∙∙ Функцията Време за
реакция става сива,
когато е разрешена
функцията MPRT.
∙∙ Време за реакция
трябва да е Бързо след
като функцията MPRT е
забранена.
Меню от първо
ниво
MPRT
Меню от второ/трето ниво
Zero Latency
(Нулево
закъснение)
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.)
Refresh Rate
(Скорост на
опресняване)
Location
(Местоположение)
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.)
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.)
Описание
∙∙ Яркост не може да се
регулира, когато MPRT
е ВКЛ.
∙∙ Когато функцията MPRT
е разрешена, HDCR и
Яркост не може да се
разрешат и стават сиви.
∙∙ Функцията Време за
реакция става сива,
когато е разрешена
функцията MPRT.
∙∙ MPRT трябва да е
ИЗКЛ., а Адаптивно
синхронизиране е ВКЛ.
∙∙ Функцията PIP/PBP ще
бъде забранена, когато
MPRT е ВКЛ..
∙∙ Размер на екрана ще
бъде Авт., ако е избрана
опцията 1:1.
∙∙ Нулево закъснение е
ВКЛ. по подразбиране.
∙∙ Нулево закъснение
за намаляване
на тайминга на
пропускателната
способност на сигнала.
Ляво горе
∙∙ Потребителите може да
настройват Скорост на
Дясно горе
опресняване във всеки
Ляво долу
режим.
Дясно долу
∙∙ Местоположение на
Customize
скорост на опресняване
(Персонализиране)
по подразбиране
е Ляво горе.
Местоположението
може да се регулира
в екранното меню.
Натиснете OK бутон
а потвърждение и
приложете Вашето
Местоположение на
скорост на опресняване.
∙∙ Този монитор следва
и работи с готовата
настройка Скорост на
опресняване на екрана
на операционната
система.
Екранното Меню
11
Меню от първо
ниво
Alarm Clock
(Будилник)
Screen
Assistance
(Помощ за
екрана)
Меню от второ/трето ниво
Location
(Местоположение)
OFF (ИЗКЛ.)
15:00
30:00
45:00
60:00
None (Няма)
Icon (Икона)
Position (Позиция)
Reset (Нулиране)
Optix Scope
(Диапазон на
Optix)
Scope Size (Размер
на диапазона)
Scope Ratio
(Коефициент на
диапазона)
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.)
12
Екранното Меню
Описание
Ляво горе
∙∙ Потребителите може да
настройват Будилник
Дясно горе
във всеки режим.
Ляво долу
∙∙ След настройка на часа,
Дясно долу
натиснете OK бутон за
активиране на таймера.
Customize
(Персонализиране) ∙∙ Местоположение
на будилник по
подразбиране е Ляво
00:01 ~ 99:59
горе. Потребителите
може да изберат
своето собствено
местоположение.
∙∙ Потребителите може
да настройват Помощ
на екрана във всеки
режим.
∙∙ Настройката по
подразбиране на
Помощ на екрана е
Няма.
Малък
Средно
Голям
x1,5
x2
x4
X
∙∙ Настройката по
подразбиране е ИЗКЛ.
∙∙ Централната точка ще
се увеличи, когато се
разреши Optix Scope
(Диапазон на Optix).
Потребителят може да
регулира детайлите
чрез настройките
Scope Size (Размер на
диапазона) и Scope
Ratio (Коефициент на
диапазона).
∙∙ Screen Assisance
(Помощ на екрана) и
Optix Scope (Диапазон
на Optix) може
да са разрешени
едновременно.
∙∙ PIP/PBP, Adaptive
Sync (Адаптивно
синхронизиране),
Zero Latency (Нулева
латентност) и MPRT
трябва да са OFF
(ИЗКЛ.), докато е
разрешена функцията
Optix Scope (Диапазон
на Optix).
∙∙ Screen Size 1:1 (Размер
на екрана 1:1) трябва
да е Auto (Авт.), докато
е разрешена функцията
Optix Scope (Диапазон
на Optix).
Меню от първо
Меню от второ/трето ниво
ниво
Adaptive-Sync
OFF (ИЗКЛ.)
(Адаптивно
ON (ВКЛ.)
синхронизиране)
Professional (Професионален режим)
Меню от първо
ниво
Pro Mode
(Професионален
режим)
Меню от второ
ниво
User (Потребител)
Reader (Читател)
Cinema (Кино)
Designer
(Дизайнер)
sRGB
Anti-Blue (Анти
синя светлина)
Movie (Филм)
Low Blue Light
(Ниска синя
светлина)
Office (Офис)
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.)
Описание
∙∙ Адаптивно
синхронизиране
предотвратява
разкъсване на екрана.
∙∙ Настройката по
подразбиране на
DisplayPort или HDMI
е ВКЛ. и може да се
регулира на ВКЛ./ИЗКЛ.
във всеки режим, при
всяка разделителна
способност и скорост на
опресняване на екрана.
∙∙ Функцията MPRT
ще бъде забранена,
ако е разрешена
функцията Адаптивно
синхронизиране.
∙∙ Функцията PIP/PBP
ще бъде забранена,
ако е разрешена
функцията Адаптивно
синхронизиране.
∙∙ Размер на екрана ще
бъде Авт., ако е избрана
опцията 1:1.
Описание
∙∙ Режимът по подразбиране е User
(Потребителски).
∙∙ Всички елементи може да се настройват от
потребителите.
∙∙ Използвайте бутон нагоре или надолу, за
да изберете и визуализирате ефектите на
режимите.
∙∙ Натиснете OK бутон а потвърждение и
приложете своя тип режим.
∙∙ Настройката по подразбиране е ИЗКЛ.
∙∙ Low Blue Light (Ниска синя светлина)
защитава очите Ви от синята светлина.
Когато е разрешена, функцията Low Blue
Light (Ниска синя светлина) регулира
температурата на екрана до по-жълт цвят.
∙∙ Потребителите може да настройват Low
Blue Light (Ниска синя светлина) на
екранното меню във всеки режим.
∙∙ Когато Pro Mode (Професионален
режим) е Anti-Blue (Анти синя светлина),
задължително се разрешава Low Blue Light
(Ниска синя светлина).
Екранното Меню
13
Меню от първо
ниво
HDCR
Меню от второ
ниво
OFF (ИЗКЛ.)
Описание
MPRT
OFF (ИЗКЛ.)
Image
Enhancement
(Подобрение на
изображението)
OFF (ИЗКЛ.)
Weak (Слабо)
Medium (Средно)
Strong (Силно)
Strongest
(Най-силно)
∙∙ Яркост не може да се регулира, когато
MPRT е ВКЛ.
∙∙ Когато функцията MPRT е разрешена, HDCR
и Яркост не може да се разрешат и стават
сиви.
∙∙ Функцията Време за реакция става сива,
когато е разрешена функцията MPRT.
∙∙ MPRT трябва да е ИЗКЛ., а Адаптивно
синхронизиране е ВКЛ.
∙∙ Функцията PIP/PBP ще бъде забранена,
когато MPRT е ВКЛ..
∙∙ Размер на екрана ще бъде Авт., ако е
избрана опцията 1:1.
∙∙ Подобрение на изображението подобрява
ръбовете на изображението, за да подобри
остротата.
∙∙ Потребителите може да настройват
Подобрение на изображението във всеки
режим.
ON (ВКЛ.)
ON (ВКЛ.)
Image (Образ)
Меню от първо
ниво
Brightness
(Яркост)
Contrast
(Контраст)
Sharpness
(Рязкост)
14
Екранното Меню
∙∙ Потребителите може да настройват HDCR
във всеки режим.
∙∙ HDCR подобрява качеството на
изображението като увеличава контраста
на изображенията.
∙∙ Когато HDCR е ВКЛ., функцията Яркост ще
е сива.
∙∙ HDCR и MPRT не може да се активират
едновременно.
Меню от второ/трето ниво
0-100
0-100
0-5
Описание
∙∙ Потребителите може да
регулират Яркост в режими
Потребител, RTS, RPG и
Читател.
∙∙ Функцията Яркост става
сива, когато е разрешен
режим MPRT или HDCR.
∙∙ Потребителите може да
настройват Контраст във
всеки режим.
∙∙ Потребителите може да
настройват Яркост във всеки
режим.
∙∙ Разкост подобрява
яснотата и детайлите на
изображенията.
Меню от първо
ниво
Color
Temperature
(Цветова
температура)
Screen Size
(Размер на
екрана)
Меню от второ/трето ниво
Cool (Студени цветове)
Normal (Нормално)
Warm (Топли цветове)
Customization
(Персонализиране)
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
Описание
∙∙ Функцията Цветова
температура по
подразбиране е Нормална.
∙∙ Използвайте бутон нагоре
или надолу, за да изберете и
визуализирате ефектите на
режимите.
∙∙ Натиснете OK бутон а
потвърждение и приложете
своя тип режим.
∙∙ Потребителите може
да регулират Цветова
температура в Режим за
персонализиране.
Auto (Авт.)
∙∙ Потребителите може да
регулират Размер на екрана
във всеки режим, при всяка
разделителна способност
и при всяка скорост на
опресняване.
4:3
16:9
21:9
1:1
∙∙ Настройката по
подразбиране е Авт.
∙∙ Ако е избрана функцията 1:1,
функцията PIP или PBP е
разрешена, Режим на екрана
е Авт..
∙∙ Ако опцията MPRT е
разрешена, след което
е избрана опцията 1:1 е
избрана, MPRT ще се ИЗКЛ.
∙∙ Ако е избрана опцията
1:1, опцията Адаптивно
синхронизиране ще бъде
ИЗКЛ.
Input Source (Източник на входен сигнал)
Меню от първо
ниво
HDMI1
Меню от второ
ниво
HDMI2
DP
Type-C
Auto Scan
(Автоматично
сканиране)
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.)
Описание
∙∙ Потребителите може да настройват
Източник на воден сигнал във всеки
режим.
∙∙ Потребителите може да използват
клавиша Navi за избор на Input Source
(Източник на входен сигнал) при
състоянието по-долу:
• Когато Auto Scan (Авт. сканиране) е OFF
(ИЗКЛ.) с монитор в икономичен режим;
• Когато полето със съобщение “Няма
сигнал” е показано на монитора.
Екранното Меню
15
PIP/PBP
Меню от първо
ниво
Меню от второ/трето ниво
PIP
Source (Източник)
OFF (ИЗКЛ.)
HDMI1
HDMI2
DP
Type-C
PIP Size (PIP размер) Малък
Средно
Location
(Местоположение)
Голям
Ляво горе
Дясно горе
Ляво долу
Дясно долу
Customize
(Персонализиране)
Display Switch (Превключване на дисплея)
PBP (X2)
Audio Switch
(Превключване на
звука)
HDMI1
Mode 1 (Режим 1)
X
Mode 2 (Режим 2)
Source 1
(Източник 1)
Source 2
(Източник 2)
Display Switch
(Превключване на
дисплея)
Audio Switch
(Превключване на
звука)
16
Екранното Меню
HDMI2
DP
Type-C
HDMI1
HDMI2
DP
Type-C
HDMI1
HDMI2
DP
Type-C
X
HDMI1
HDMI2
DP
Type-C
Описание
∙∙ PIP (Picture in
Picture)(Картина в
картината) позволява
на потребителите
едновременно да
показват множество
източници на видео
на един екран. Една
програма се показва
на цял екран, а друга
или няколко други
програми се показват
на вътрешния
прозорец.
∙∙ PBP (Picture by
Picture)(Картина до
картината) прилича
на функцията,
която показва два
източника на входен
сигнал на екрана
един до друг.
∙∙ Настройката PIP/PBP
по подразбиране е
ИЗКЛ.
∙∙ Превключване на
дисплеи позволява
на потребителите да
превключват между
основни и вторични
източници на входен
сигнал.
∙∙ Когато потребителят
избира
Превключване на
звук, Източник на
звук ще се промени
на Цифров.
∙∙ Ако има само
един източник на
входен сигнал,
Превключване
на дисплея и
Превключване на
звук ще са сиви.
∙∙ Когато е
избрана опцията
Превключване на
дисплея в PBPx3 или
PBPx4, източникът
ще се промени
по часовниковата
стрелка.
Navi Key (Клавиш Navi)
Меню от първо
ниво
Меню от второ
ниво
Нагоре/ Надолу/ OFF (ИЗКЛ.)
Наляво/
Brightness
Надясно
(Яркост)
Game Mode
(Режим за игри)
Описание
∙∙ Настройката по подразбиране на бутона
нагоре е Режим за игри.
∙∙ Настройката по подразбиране на бутона
надолу е Помощ за екрана.
∙∙ Настройката по подразбиране на бутона
наляво е Будилник.
Screen Assistance
(Помощ за екрана) ∙∙ Настройката по подразбиране на бутона
надясно е Източник на входен сигнал.
Alarm Clock
∙∙ Всички елементи на клавиша Navi може
(Будилник)
да се регулират чрез екранното меню.
Input Source
(Източник на
входен сигнал)
PIP/PBP Mode
(Режим PIP/PBP)
Refresh Rate
(Скорост на
опресняване)
Information
on Screen
(Информация на
екрана)
Night Vision
(Нощен режим)
Optix Scope
(Диапазон на
Optix)
Setting (Настройка)
Меню от първо Меню от второ
ниво
ниво
Language (Език) 繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Скоро ще бъдат
налични още
езици)
Описание
∙∙ Фабричната настройка по подразбиране
на Език е Английски.
∙∙ Потребителите може да натиснат OK
бутон, за да потвърдят и приложат
настройката Език.
∙∙ Език е независима настройка.
Настройката за езика на потребителите
ще замести фабричната настройка по
подразбиране. Когато потребителите
зададат Нулиране да бъде Да, Език няма
да се промени.
Екранното Меню
17
18
Меню от първо
ниво
Transparency
(Прозрачност)
OSD Time Out
(Таймаут на
екранното
меню)
RGB LED
Меню от второ
ниво
0~5
Описание
Power Button
(Бутон за
захранване)
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.)
OFF (ИЗКЛ.)
∙∙ Потребителите може да регулират RGB
LED на ВКЛ. или ИЗКЛ.
∙∙ Настройката по подразбиране е ВКЛ.
∙∙ Когато е зададено OFF (ИЗКЛ.),
потребителите може да натиснат
бутона на захранването, за да изключат
монитора.
∙∙ Когато е зададен режим Standby (В
готовност), потребителите може да
натиснат бутона на захранването, за да
изключат панела и подсветката.
∙∙ Информацията за състоянието на
монитора ще бъде показана отдясно на
екрана.
∙∙ Потребителите може да разрешат
или забранят Информация на екрана.
Настройката по подразбиране е ИЗКЛ.
∙∙ Настройката по подразбиране е ИЗКЛ.
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
поддържа Sony PlayStation®, Nintendo®
Switch™ и различни аудио-визуални
устройства, поддържащи CEC.
∙∙ Ако HDMI CEC е ON (ВКЛ.):
• Мониторът ще се включи автоматично
при включване на CEC устройство.
• CEC устройството ще влезе в
икономичен режим, когато мониторът е
изключен.
• При свързване на Sony PlayStation®
или Nintendo® Switch™, режими
Game (Игра) и Pro (Професионален)
автоматично се настройват на User
mode (Потребителски режим) (поподразбиране) и може да се регулира
по-късно до предпочитаните режими на
потребителите.
∙∙ Потребителите може да нулират и
възстановят настройките на оригиналната
Настройка по на екранното меню във
всеки режим.
5~30
Standby
(в готовност)
Information
on Screen
(Информация
на екрана)
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.)
HDMI CEC
OFF (ИЗКЛ.)
ON (ВКЛ.)
Reset
(Нулиране)
YES (ДА)
NO (НЕ)
Екранното Меню
∙∙ Потребителите може да настройват
Прозрачност във всеки режим.
∙∙ Потребителите може да настройват
Таймаут на екранното меню във всеки
режим.
Технически характеристики
Модел
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
Извивка
1000R
Размер
Тип панел
Разделителна способност
Пропорции
Яркост (нитове)
Контрастно съотношение
Скорост на опресняване
Време за реакция
MPRT
Входен интерфейс
I/O
Ъгли на гледане
DCI-P3*/ sRGB
Повърхностна обработка
Цветове на екрана
Тип захранване
Консумация на енергия
(стандартно)
Данни на системата
Регулиране (наклон)
34 инч
VA
3440 x 1440 (QHD+)
21:9
400
3000:1
165Hz
1ms
1ms
∙∙ HDMI порт x 2
∙∙ DisplayPort x 1
∙∙ Порт USB Type-C x 1
∙∙ Порт USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
∙∙ Порт USB 3.2 Gen 1 Type-B Upstream x 1
∙∙ Жак за слушалки x 1
178°(х.) , 178°(в.)
92,7%/ 117,8%
Против отблясъци
1,07B (8 бита +FRC)
Вътрешно захранване
Включване < 160W
В готовност < 0,5W
Изключване<0,5W
100~240Vac, 50/60Hz, 2A
-5° ~ 20°
Технически характеристики
19
Модел
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
Регулиране (въртене)
-30° ~ 30°
Регулиране (Височина)
Kensington заключване
Да
∙∙ Тип платка: 100 x 100 mm
∙∙ Тип болт: M4 x 10 mm
• Диаметър на резбата: 4 mm
VESA монтаж
• Стъпка на резбата: 0,7 mm
Размери (Ш x В x Д)
Тегло
Среда
0 ~ 100mm
Работна
Памет
• Дължина на стъпката: 10 mm
795,3 x 422,5 x 315,6 mm
9,17 kg (нетно)/12,9 kg (бруто)
∙∙ Температура: От 0℃ до 40℃
∙∙ Влажност: 20% до 90% без кондензация
∙∙ Надморска височина: 0 ~ 5000m
∙∙ Температура: От -20℃ до 60℃
∙∙ Влажност: 10% до 90% без кондензация
* Въз основа на тестови стандарти CIE1976.
20
Технически характеристики
Готови режими на дисплея
Разделителна
способност
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
HDMI
DP / Type-C
640x480 при 67Hz
V
V
640x480 при 60Hz
640x480 при 72Hz
640x480 при 75Hz
720x400 при 70Hz
800x600 при 56Hz
800x600 при 60Hz
800x600 при 72Hz
800x600 при 75Hz
1024x768 при 60Hz
1024x768 при 70Hz
1024x768 при 75Hz
1280x720 при 60Hz
1280x960 при 60Hz
1280x1024 при 60Hz
1152x864 при 75Hz
1440x900 при 60Hz
1680x1050 при 60Hz
1920x1080 при 60Hz
1920x1080 при 120Hz
2560x1080 при 60Hz
2560x1080 при 120Hz
2560x1440 при 60Hz
2560x1440 при 120Hz
3440x1440 при 50Hz
3440x1440 при 100Hz
3440x1440 при 120Hz
3440x1440 при 144Hz
3440x1440 при 165Hz
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
X
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
X
V
V
V
Готови режими на дисплея
21
Разделителна
способност на
видеотайминг
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
HDMI
DP / Type-C
576P
V
V
480P
720P
1080P
22
Готови режими на дисплея
V
V
V
V
V
V
Отстраняване на неизправности
LED индикаторът е изключен.
• Натиснете бутона на захранването на монитора отново.
• Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно.
Няма картина.
• Проверете дали видеокартата на компютъра е инсталирана правилно.
• Проверете дали компютърът и мониторът са свързани към електрическата
мрежа и включени.
• Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.
• Компютърът може да е в режим В готовност. Натиснете произволен клавиш, за
да активирате монитора.
Изображението на екрана не е с правилната големина или не е
центрирано.
• Вижте Готови режими на дисплея за задаване на компютърна настройка,
подходяща за показване на монитора.
Няма Plug & Play.
• Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно.
• Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.
• Проверете дали компютърът и видеокартата са съвместими с Plug & Play.
Иконите, шрифтовете или екраните са неясни, размазани и имат
проблеми с цветовете.
• Избягвайте използване на удължително кабели за видео.
• Настройте яркостта и контрастта.
• Регулирайте RGB цветовете или направете фина настройка на температурата.
• Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.
• Проверете за огънати щифтове на конектора на сигналния кабел.
Мониторът започва да мига и се виждат черти.
• Променете скоростта на опресняване, за да отговаря на възможностите на
Вашия монитор.
• Актуализирайте драйверите за Вашата видеокарта.
• Дръжте монитора далеч от електрически устройства, които може да причинят
електромагнитна интерференция (EMI).
Отстраняване на неизправности
23
Инструкции за безопасност
∙∙ Прочетете внимателно и задълбочено тези инструкции за безопасност.
∙∙ Всички предупреждения на устройството или в ръководството на потребителя
трябва да се спазват.
∙∙ Оставете обслужването и ремонта на квалифициран персонал.
∙∙ Запазете ръководството на потребителя, предоставено заедно с продукта, за
бъдещи справки.
∙∙ За да предотвратите пожар или токов удар, дръжте това устройство далеч от
влага и висока температура.
∙∙ Поставете устройството на стабилна, равна повърхност преди да го монтирате.
∙∙ Уверете се, че напрежението е в рамките на безопасното и че е настроено
правилно на стойност 100~240V преди включване на устройството в
електрически контакт. Не махайте предпазителя на заземяването от контакта.
Устройството да се включва само в заземен електрически контакт.
∙∙ Винаги изваждайте захранващия кабел или изключвайте контакта, ако няма да
използвате устройството известно време, за да постигнете нулева консумация на
енергия.
∙∙ Вентилаторът на устройството се използва за въздушна конвекция и да се
предотврати прегряване на устройството. Не покривайте вентилатора.
∙∙ Не оставяйте устройството в неконтролирана среда с температура на съхранение
над 60℃ или под -20℃, което може да повреди устройството.
∙∙ ЗАБЕЛЕЖКА: Максималната работна температура е около 40℃.
∙∙ При почистване на устройството, уврете се, че сте изключили контакта.
Използвайте по-скоро мека кърпа отколкото промишлен почистващ препарат, за
да почистите устройството. Никога не изливайте течност в отвора. Това може да
доведе до повреда на устройството или до токов удар.
∙∙ Поставете захранващия кабел там където няма риск той да бъде настъпен. Не
поставяйте предмети върху захранващия кабел.
∙∙ Винаги дръжте силни магнити или електрически обекти далеч от устройството.
∙∙ В случай на някоя от следните ситуации, устройството трябва да се провери от
сервизен персонал:
• Захранващият кабел или щепселът е повреден.
• Течност е проникнала вътре в устройството.
• Устройството е било изложено на влага.
• Устройството не работи добре или не можете да го накарате да работи като
следвате инструкциите в ръководството на потребителя.
• Устройството е било изпуснато и повредено.
• Има очевидни признаци, че устройството е счупено.
∙∙ За предотвратяване на преобръщане на монитора, подсигурете монитора
към бюро, стена или фиксиран предмет с помощта на заключване против
преобръщане, което помага за правилно поддържане на монитора и го държи на
място.
⚠⚠Важно
24
Потвърдете, че системата за разпределение на енергията на мястото за
инсталация има превключвател с номинални показатели 120/240V, 20A (макс.).
Инструкции за безопасност
Сертифициране TÜV Rheinland
Сертифициране за Low Blue Light (Слаба синя
светлина) TÜV Rheinland
Доказано е, че синята светлина причинява
умора и дискомфорт в очите. MSI вече предлага
монитори със сертификат за слаба синя светлина
TÜV Rheinland, за да гарантира комфорта и
доброто състояние на потребителите. Следвайте
инструкциите по-долу, за да намалите симптомите
от продължително излагане на екрана и на синя
светлина.
∙∙ Поставете екрана на разстояние 50 – 70 cm (20 – 28 in) от очите си, малко под
нивото на очите.
∙∙ Съзнателно мигане от време на време ще помогне за намаляване на
напрежението в очите след продължително време пред екрана.
∙∙ Правете 20-минутни почивки на всеки 2 часа.
∙∙ Гледайте встрани от екрана и се взирайте в отдалечен обект в продължение на
най-малко 20 секунди по време на почивките.
∙∙ Правете упражнения за разтягане за облекчаване на умората или болката в
тялото по време на почивките.
∙∙ Използвайте режима Reader (Четене)/Anti-Blue (Неутурализиране на синята
светлина) или включете допълнителната функция Low Blue Light (Слаба синя
светлина).
Сертифициране за екран Flicker Free (Без трептене)
TÜV Rheinland
∙∙ TÜV Rheinland тества този продукт, за
да установи дали дисплеят произвежда
видимо и невидимо за човешкото око
трептене и следователно натоварва очите на
потребителите.
∙∙ TÜV Rheinland има каталог с изпитвания, който
определят минималните стандарти в различни
честотни диапазони. Каталогът с изпитванията се основава на международно
приложими стандарти или стандарти, общи за отрасъла, и надхвърля тези
изисквания.
∙∙ Продуктът е тестван в лаборатория съгласно тези критерии.
∙∙ Ключовата фраза “Без трептене” потвърждава, че устройството няма видимо
и невидимо трептене, както е определено в този стандарт, в диапазона от 0 до
3000 Hz при различни настройки на яркостта.
∙∙ Дисплеят няма да поддържа функцията Без трептене, когато е активиран режим
Anti Motion Blur (Против размазване от движение)/MPRT. (Наличието на Anti
Motion Blur (Против размазване от движение)/MPRT варира в зависимост от
продуктите.)
Сертифициране TÜV Rheinland
25
Регулаторни съобщения
CE съвместимост
Това устройство изпълнява изискванията на Директива на Съвета
за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно
електромагнитната съвместимост (2014/30/ЕС), Съоръжения за
ниско напрежение (2014/35/ЕС), Директива за енергийно-свързани
продукти (2009/125/ЕО) и Директивата за ограничението на опасните
вещества (2011/65/ЕС). Този продукт е тестван и отговаря на хармонизираните
стандарти за информационно технологично оборудване съгласно директивите в
официалния журнал на ЕС.
Изявление на ФКК относно радиочестотните смущения
Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за
цифрово устройство “Class B”, съгласно част 15 от правилника
на ФКК. Целта на тези критерии е да осигурят приемлива защита
срещу вредни интерференции в жилищни инсталации. Това
устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна
енергия и ако не бъде инсталирано и използвано съгласно инструкциите, може да
предизвика вредни смущения в радиовръзките. Все пак, няма гаранция, че при
някоя конкретна инсталация няма да се появи интерференция. Ако устройството
причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да
се определят чрез включване и изключване на устройството, потребителят може
да се опита да коригира смущенията по един или повече от начините, посочени
по-долу:
∙∙ Да преориентира или премести антената на приемника.
∙∙ Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
∙∙ Включете оборудването в контакт от електрическата верига, който е различен от
веригата, към която е включен приемникът.
∙∙ Свържете се с дистрибутора или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.
Бележка 1
Промените или модификациите, които не са одобрени изрично от страната,
отговаряща за съвместимостта, могат да отнемат правата на потребителя да
използва това оборудване.
Бележка 2
Екранираните кабели и захранващият кабел за променлив ток, ако има такива,
трябва да са в рамките на ограниченията за емисии.
Устройството е в съответствие с раздел 15 от Правилата на ФКК. Работата му е
обект на следните две условия:
1. Устройството да не причинява вредна интерференция.
2. Устройството да приема всякаква интерференция, включително и такава, която
може да причини нежелано действие.
26
Регулаторни съобщения
Изявление относно изхвърлянето на отпадъци от
електронно и електрическо оборудване
Съгласно Директива 2012/19/ЕС на Европейския Парламент и на
Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване,
продукти на “електрическо и електронно оборудване” вече не може да
се изхвърлят като битови отпадъци и производителите на включеното
електронно оборудване ще бъдат задължени да приемат обратно такива
продукти в края на живота им.
Информация за химични субстанции
В съответствие със законите за химичните субстанции, като например регламента
EU REACH (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета),
MSI предоставя информация за химичните субстанции в продукти:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Характеристики на екологичен продукт
∙∙ Намалена консумация на енергия по време на работа и в режим на готовност.
∙∙ Ограничена употреба на вещества, вредни за околната среда и здравето.
∙∙ Лесно демонтиране и може да се рециклира.
∙∙ Намалено използване на природни ресурси чрез насърчаване на рециклирането.
∙∙ Удължен живот на продукта благодарение на лесно надграждане.
∙∙ Намалено количество твърди отпадъци, благодарение на политиката за обратно
приемане.
Политика за опазване на околната среда
∙∙ Продуктът е създаден, така че да е възможно частите му да бъдат
използвани повторно и да се рециклират. Те не трябва да се
изхвърлят след края на живота на продукта.
∙∙ Потребителите трябва да се свържат с оторизирано пункт за
събиране на отпадъци при рециклиране или изхвърляне на
излезли от употреба продукти.
∙∙ Посетете уеб сайта на MSI и открийте най-близкия до Вас дистрибутор, за да
получите повече информация относно рециклирането.
∙∙ Потребителите могат също да се свържат с нас на имейл
[email protected], когато искат да получат информация за правилното
изхвърляне, връщане обратно, рециклиране и демонтиране на продукти на MSI.
Регулаторни съобщения
27
Предупреждение!
Прекалената употреба на екрани може да окаже влияние върху зрението Ви.
Препоръки:
1. Правете 10-минутна почивка на всеки 30 минути екранно време.
2. Деца под 2-годишна възраст не трябва да имат достъп до екрани. Екранното
време за деца над 2-годишна възраст трябва да се ограничи до по-малко от
един час на ден.
Съобщение за авторски права и търговски марки
Авторско право © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Всички права запазени. Използваното
лого на MSI е регистрирана търговска марка на Micro-Star Int’l Co., Ltd. Всички
други споменати марки и имена може да са търговски марки на съответните им
собственици. Няма гаранции за точността или пълнотата - нито изрични, нито
подразбиращи се. MSI си запазва правото да прави промени в този документ без
предизвестие.
Техническа поддръжка
Ако има проблем с Вашия продукт и не можете да намерите решение в това
ръководство, моля свържете се с мястото, от което сте закупили оборудването, или
с местния дистрибутор. Можете също така да посетите
https://www.msi.com/support/ за допълнителни напътствия.
28
Регулаторни съобщения
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement