MSI MPG ARTYMIS 343CQR MONITOR Brugervejledning

MSI MPG ARTYMIS 343CQR MONITOR Brugervejledning | Manualzz
ARTYMIS-serien
LCD-skærm
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
Indhold
Sådan kommer du i gang.............................................................................................. 3
Pakkens indhold...................................................................................................... 3
Opstilling af skærmen............................................................................................. 4
Justering af skærmen............................................................................................. 5
Overblik over skærmen........................................................................................... 6
Tilslutning af skærmen til en pc............................................................................. 8
OSD opsætning.............................................................................................................. 9
Navi Key (Navigationstast)...................................................................................... 9
Hot Key (Genvejsknap)............................................................................................. 9
Skærmmenuer............................................................................................................ 10
Gaming (Spil)......................................................................................................... 10
Professional (Professionel)................................................................................... 13
Image (Billede)...................................................................................................... 14
Input Source (Indgangskilde)................................................................................ 15
PIP/PBP................................................................................................................. 16
Navi Key (Navigationstast).................................................................................... 17
Specifikationer............................................................................................................. 19
Forudindstillede skærmfunktioner........................................................................... 21
Fejlfinding.................................................................................................................... 23
Sikkerhedsvejledninger.............................................................................................. 24
TÜV Rheinland certificering........................................................................................ 25
Lovoplysninger............................................................................................................ 26
Revision
V1.0, 2020/10
2
Indhold
Sådan kommer du i gang
Dette kapitel indeholder yderligere oplysninger vedrørende installationsprocedurer
for hardware. Når andre enheder forbindes, skal du holde enhederne forsigtigt og
bruge en jordforbundet strop om håndleddet for at undgå statisk elektricitet.
Pakkens indhold
Skærm
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
Dokumentation
Registreringskort
Startvejledning
Garantibevis
Stativfod med skruer
Stativfod med skruer
Tilbehør
Dæksel til stativ
Skruer til beslaget til vægophænget
El-ledning
Mus-bungee
HDMI-kabel (valgfrit)
Kabler
⚠⚠Vigtigt
DisplayPort-kabel (valgfrit)
Y-type lydkabel (til lydstikkene på skærmen)(valgfrit)
USB Upstream-kabel (til USB type B Upstream-port)
(valgfrit)
∙∙ Kontakt dit købssted eller din lokale distributør, hvis noget af varerne er beskadiget
eller mangler.
∙∙ Pakkens indhold kan variere fra land til land.
Sådan kommer du i gang
3
Opstilling af skærmen
1. Efterlad skærmen i dens beskyttende skumemballage. Sæt låsene på stativet mod
skærmen. Stram stativet med skruerne.
2. Sæt foden på stativet, og stram fodskruen for at fastgøre foden.
3. Tilpas låsene for, at sætte dækslet på stativet.
4. Juster stativets vinkel og sørg for, at det samlede stativ sættes ordentligt på, inden
skærmen stilles op.
⚠⚠Vigtigt
∙∙ Fjern skruerne i skærmrillen, hvis nødvendigt, inden stativet sættes på.
∙∙ Stil skærmen på en blød, beskyttet overflade, så den ikke ridses.
∙∙ Brug ikke skarpe genstande på skærmen.
∙∙ Rillerne til montering af stativbeslaget kan også bruges til et vægophæng. Kontakt
venligst din forhandler vedrørende et vægophæng.
3
1
2
4
Sådan kommer du i gang
Justering af skærmen
Skærmen er designet til, at maksimere din komfort med dens justeringsegenskaber.
⚠⚠Vigtigt
∙∙ Undgå at, røre på selve skærmen, når du justerer skærmen.
∙∙ Tilt venligst skærmen lidt tilbage, inden den drejes.
100mm
-5
O
O
20
30
O
30
O
Sådan kommer du i gang
5
Overblik over skærmen
1
2
4
3
6
5
TYPE-C
7
6
Sådan kommer du i gang
8
8
9
10
11
12
13
1
Headset-bøjle
2
Makro-knap
3
Navi Key (Navigationstast)
4
5
6
7
8
9
Til at åbne skærmmenuen Gaming.
Power Button (Strømknap)
Kabelføringshul
Kensington lås
Strømstik
HDMI Port
DisplayPort
10
USB Type-C-port
11
Hovedtelefonstik
12
13
Denne port understøtter funktionen DP Alt (DisplayPort Alternate) og op til 5
V/3 A (15 W) strømforsyning. Den virker kun med videosignaler og kan ikke
bruges til dataoverførsel.
USB 3.2 Gen 1 Type-A-port
USB 3.2 Gen 1 Type-B Upstream-port
Til USB Upstream-kabel.
⚠⚠VIGTIGT
Til skærm
Find USB Upstream-kablet i pakken, og forbind det
til pc'en og skærmen. Når dette kabel forbindes,
er USB Type A Downstream-portene på skærmen
klar til brug.
Til pc
Sådan kommer du i gang
7
Tilslutning af skærmen til en pc
1. Sluk for din computer.
2. Forbind HDMI/DisplayPort-kablet fra skærmen til din computer.
3. Forbind strømkablet til skærmens strømstik. (Figur A)
4. Slut ledningen til stikkontakten. (Figur B)
5. Tænd skærmen. (Figur C)
6. Tænd for computeren, og derefter for skærmen, hvorefter den automatisk
registrerer signalet.
C
A
B
8
Sådan kommer du i gang
OSD opsætning
Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om skærmindstillingerne.
⚠⚠Vigtigt
Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.
Navi Key (Navigationstast)
Skærmen er udstyret med en navigationstast, som er en flerretningstast, der bruges
til at navigere i skærmmenuen.
Op/ Ned/ Venstre/ Højre:
∙∙ Valg af funktionsmenuer og punkter
∙∙ Justering af funktionsværdierne
∙∙ Åbner/afslutter funktionsmenuerne
Tryk på (OK):
∙∙ Åbner skærmmenuen (OSD)
∙∙ Åbning af undermenuer
∙∙ Bekræft af et valg eller en indstilling
Hot Key (Genvejsknap)
∙∙ Brugerne kan åbne menuerne Game Mode (Spilfunktion), Screen Assistance
(Skærmhjælp), Alarm Clock (Alarmklok) og Input Source (Indgangskilde) ved, at
flytte navigationsknappen op, ned, til venstre og højre, når skærmmenuen ikke er
åben.
∙∙ Brugerne kan tilpasse deres egne genvejstaster til åbning af de forskellige
funktionsmenuer.
OSD opsætning
9
Skærmmenuer
Gaming (Spil)
1. niveau i
menuen
Game Mode
(Spilfunktion)
2. og 3. niveau i menuen
User (Bruger)
FPS
Racing (Racerspil)
RTS
RPG
Night Vision
(Natsyn)
OFF (FRA)
Normal
Strong (Stærk)
Strongest (Stærkeste)
Response Time
(Responstid)
A.I. (Kunstig intelligens)
Normal
Fast (Hurtig)
Fastest (Hurtigst)
Beskrivelse
∙∙ Alle punkterne kan justeres af
brugerne.
∙∙ Brug op eller ned-knappen
til, at vælge og forhåndsvise
funktionseffekterne.
∙∙ Tryk på OK-knap for, at
bekræfte og anvende din
funktionstype.
∙∙ Denne funktion optimerer
baggrundslysstyrken og
anbefales til FPS-spil.
∙∙ Brugere kan justere
responstiden på alle
funktionerne.
∙∙ Responstid bliver grå, når
MPRT slås til.
∙∙ Responstid skal indstilles til
Hurtig, når MPRT slås fra.
10
Skærmmenuer
1. niveau i
menuen
MPRT
2. og 3. niveau i menuen
OFF (FRA)
ON (TIL)
Beskrivelse
∙∙ Lysstyrken kan ikke justeres,
når MPRT er slået til.
∙∙ Når MPRT slås til, kan HDCR
og Lysstyrke ikke slås til, og
punktet kan ikke vælges.
∙∙ Responstid bliver grå, når
MPRT slås til.
∙∙ MPRT skal slås fra, når
Adaptiv synkronisering slås
til.
∙∙ PIP/PBP slås fra, når MPRT
til.
∙∙ Skærmstørrelse stilles på
Auto, hvis 1:1 vælges.
Zero Latency
OFF (FRA)
(Nul forsinkelse) ON (TIL)
Refresh
Rate (Opdat.
hastighed)
Location
(Placering)
∙∙ Nul forsinkelse er som
standard slået til.
Venstre
foroven
Højre
foroven
Venstre
forneden
Højre
forneden
OFF (FRA)
ON (TIL)
Customize
(Tilpas)
∙∙ Nul forsinkelse reducerer
signalets gennemløbstid.
∙∙ Brugerne kan justere
opdateringshastigheden på
alle funktionerne.
∙∙ Som standard er
opdateringshastigheden
placeret for oven
til venstre. Denne
placeringen kan justeres
i skærmmenuen. Tryk på
OK-knap for, at bekræfte
og anvende placeringen af
opdateringshastigheden.
∙∙ Denne skærm følger
og fungerer på
operativsystemets
forudindstillede
skærmopdateringshastighed.
Skærmmenuer
11
1. niveau i
menuen
Alarm Clock
(Alarmklok)
2. og 3. niveau i menuen
Location
(Placering)
Venstre
foroven
Højre
foroven
Venstre
forneden
Højre
forneden
OFF (FRA)
15:00
30:00
Customize
(Tilpas)
00:01~99:59
Beskrivelse
∙∙ Brugerne kan justere
alarmklokken på alle
funktionerne.
∙∙ Når du har indstillet tiden,
skal du trykke på OK-knap for
at aktivere timeren.
∙∙ Som standard er
alarmklokken placeret for
oven til venstre. Brugerne
kan selv vælge den ønskede
placering.
45:00
Screen
Assistance
(Skærmhjælp)
60:00
None (Ingen)
∙∙ Brugerne kan justere
skærmhjælpen på alle
funktionerne.
Icon (Ikon)
Position
∙∙ Som standard er
skærmhjælpen slået fra.
Reset (Nulstil)
Optix Scope
Scope Size
Lille
(Optisk område) (Områdestørrelse)
Medium
Scope Ratio
(Områdeforhold)
OFF (FRA)
ON (TIL)
Stor
x1,5
x2
x4
X
∙∙ Er som standard slået fra.
∙∙ Der zoomes ind på midten,
når Optix Scope (Optisk
område) aktiveres. Brugeren
kan justere oplysningerne i
menupunkterne "Scope Size
(Områdestørrelse)" og "Scope
Ratio (Områdeforhold)".
∙∙ Screen Assisance
(Skærmassistance) og Optix
Scope (Optisk område) kan
aktiveres på samme tid.
∙∙ PIP/PBP, Adaptive Sync
(Adaptiv synk.), Zero Latency
(Nul forsinkelse) og MPRT
skal slås fra, når Optix Scope
(Optisk område) slås til.
∙∙ Skærmstørrelse 1:1 skal
stilles på Auto, når Optix
Scope (Optisk område) er
aktiveret.
12
Skærmmenuer
1. niveau i
menuen
Adaptive Sync
(Adaptiv-Synk.)
2. og 3. niveau i menuen
OFF (FRA)
ON (TIL)
Beskrivelse
∙∙ Adaptiv-Synk. synkronisering forhindrer
skærmforstyrrelser.
∙∙ Som standard er
DisplayPort eller HDMI
slået til, og den kan slås
til/fra på alle funktioner,
på alle opløsninger,
på alle indgangskilder
og på alle skærm
opdateringshastigheder.
∙∙ MPRT slås fra, når Adaptiv
synkronisering slås til.
∙∙ PIP/PBP slås fra, når Adaptiv
synkronisering slås til.
Professional (Professionel)
1. niveau i
menuen
Pro Mode
(Pro-tilstand)
∙∙ Skærmstørrelse stilles på
Auto, hvis 1:1 vælges.
2. niveau i
menuen
Beskrivelse
Reader (Læser)
∙∙ Alle punkterne kan justeres af brugerne.
User (Bruger)
Cinema (Biograf)
Designer
sRGB
Anti-Blue
(Anti-Blå)
∙∙ Standardindstillingen er Bruger
∙∙ Brug op eller ned-knappen til, at vælge og
forhåndsvise funktionseffekterne.
∙∙ Tryk på OK-knap for, at bekræfte og
anvende din funktionstype.
Movie (Film)
Low Blue Light
(Lavt blåt lys)
Office (Kontor)
OFF (FRA)
ON (TIL)
∙∙ Er som standard slået fra.
∙∙ Lavt blåt lys beskytter dine øjne mod blåt
lys. Når Lavt blåt lys slås til, justerer den
skærmens farvetemperatur til en gulere
tone.
∙∙ Brugere kan justere Lavt blåt lys på alle
funktionerne.
∙∙ Når Pro-funktionen indstilles til Anti-blå,
skal Lavt blåt lys slås til.
Skærmmenuer
13
1. niveau i
menuen
HDCR
2. niveau i
menuen
OFF (FRA)
ON (TIL)
Beskrivelse
∙∙ Brugerne kan justere HDCR på alle
funktionerne.
∙∙ HDCR forbedrer billedkvaliteten ved, at
forøge billedkontrasten.
∙∙ Når HDCR slå TIL, er det ikke muligt at
justere lysstyrken.
MPRT
OFF (FRA)
ON (TIL)
∙∙ HDCR og MPRT kan ikke slås til på
samme tid.
∙∙ Lysstyrken kan ikke justeres, når MPRT
er slået til.
∙∙ Når MPRT slås til, kan HDCR og Lysstyrke
ikke slås til, og punktet kan ikke vælges.
∙∙ Responstid bliver grå, når MPRT slås til.
∙∙ MPRT skal slås fra, når Adaptiv
synkronisering slås til.
∙∙ PIP/PBP slås fra, når MPRT til.
Image
OFF (FRA)
Enhancement
Weak (Svag)
(Billedforbedring)
Medium
Strong (Stærk)
Strongest
(Stærkeste)
Image (Billede)
1. niveau i
menuen
Brightness
(Lysstyrke)
Contrast
(Kontrast)
Sharpness
(Skarphed)
∙∙ Skærmstørrelse stilles på Auto, hvis 1:1
vælges.
∙∙ Billedforbedringen forstærker
billedkanterne, så billedet bliver
skarpere.
∙∙ Brugerne kan justere billedforbedringen
på alle funktionerne.
2. og 3. niveau i menuen
0-100
0-100
0-5
Beskrivelse
∙∙ Brugere kan justere lysstyrken
på funktionerne Bruger, RTS,
RPG og Læser.
∙∙ Lysstyrken kan ikke justeres,
når MPRT eller HDCR slås til.
∙∙ Brugerne kan justere
kontrasten på alle funktionerne.
∙∙ Brugerne kan justere
skarpheden på alle
funktionerne.
∙∙ Skarpheden forbedrer billedets
klarhed og detaljer.
14
Skærmmenuer
1. niveau i
menuen
2. og 3. niveau i menuen
Color
Cool (Kold)
Temperature
Normal
(Farvetemperatur)
Warm (Varm)
Customization
(Tilpasning)
Screen Size
(Skærmstørrelse)
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
Beskrivelse
∙∙ Som standard står
farvetemperaturen på normal.
∙∙ Brug op eller ned-knappen
til, at vælge og forhåndsvise
funktionseffekterne.
∙∙ Tryk på OK-knap for, at
bekræfte og anvende din
funktionstype.
∙∙ Brugerne kan justere
farvetemperaturen på
tilpasningsfunktionen.
Auto
∙∙ Brugerne kan justere
skærmstørrelsen på
alle funktionerne, alle
opløsningerne og alle skærm
opdateringshastighederne.
4:3
16:9
21:9
1:1
∙∙ Standardindstillingen er Auto.
∙∙ Hvis 1:1 vælges, slås PIP eller
PBP til, og Skærmstørrelse
stilles på Auto.
∙∙ Hvis MPRT slås til, vælges 1:1
og MPRT slås fra.
Input Source (Indgangskilde)
1. niveau i
menuen
HDMI1
2. niveau i
menuen
HDMI2
∙∙ Hvis 1:1 vælges, slås Adaptiv
synkronisering fra.
Beskrivelse
∙∙ Brugerne kan justere indgangskilden på
alle funktionerne.
DP
Type-C
Auto-scan
OFF (FRA)
ON (TIL)
∙∙ Brugerne kan bruge navigationstasten til,
at vælge indgangskilden på nedenstående
status:
• Når "Auto-scan" stilles på "Fra" og
skærmen er på energisparefunktionen;
• Når beskeden "Intet signal" vises på
skærmen.
Skærmmenuer
15
PIP/PBP
1. niveau i
menuen
2. og 3. niveau i menuen
PIP
Source (Kilde)
OFF (FRA)
HDMI1
HDMI2
DP
PIP Size
(PIP-størrelse)
Type-C
Lille
Medium
Stor
Location (Placering) Venstre
foroven
Højre foroven
Venstre
forneden
Højre
forneden
Customize
(Tilpas)
Display Switch (Skærmskift)
Audio Switch
(Lydskift)
PBP (X2)
Mode 1 (Funktion 1)
Mode 2 (Funktion 2)
Source 1 (Kilde 1)
HDMI1
HDMI2
DP
Type-C
X
HDMI1
HDMI2
DP
Source 2 (Kilde 2)
Type-C
HDMI1
HDMI2
DP
Display Switch
(Skærmskift)
Audio Switch
(Lydskift)
Type-C
X
HDMI1
HDMI2
DP
Type-C
16
Skærmmenuer
Beskrivelse
∙∙ PIP (Picture in Picture)
giver brugerne mulighed
for, at se flere videokilder
på en skærm på samme
tid. Et program vises på
hele skærmen samtidig
med, at et eller flere andre
programmer vises i små
vinduer.
∙∙ PBP (Picture by Picture)
er en lignende funktion,
der viser to indgangskilder
side om side på skærmen.
∙∙ Som standard er PIP/PBP
slået fra.
∙∙ Display Switch giver
brugerne mulighed
for, at skifte mellem
primære og sekundære
indgangskilder.
∙∙ Hvis Bruger sættes til
Lydskift, skiftes lydkilden
til Digital.
∙∙ Hvis der kun er én
signalindgang, bliver
Skærmskift og Lydskift
grå.
∙∙ Når Skærmskift vælges i
PBPx3 eller PBPx4, skiftes
kilden i rækkefølge med
uret.
Navi Key (Navigationstast)
1. niveau i
menuen
Op/ Ned/
Venstre/ Højre
2. niveau i
menuen
OFF (FRA)
Brightness
(Lysstyrke)
Game Mode
(Spilfunktion)
Screen Assistance
(Skærmhjælp)
Alarm Clock
(Alarmklok)
Input Source
(Indgangskilde)
PIP/PBP Mode
(PIP/PBP-tilstand)
Refresh Rate
(Opdat.hastighed)
Information
on Screen
(Oplysninger på
skærmen)
Night Vision
(Natsyn)
Optix Scope
(Optisk område)
Setting (Indstilling)
1. niveau i menuen 2. niveau i
menuen
Language (Sprog)
繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Beskrivelse
∙∙ Som standard er op-knappen indstillet til
Spilfunktionen.
∙∙ Som standard er ned-knappen indstillet til
skærmhjælp.
∙∙ Som standard er venstre-knappen
indstillet til alarmklok.
∙∙ Som standard er højre-knappen indstillet
til indgangskilde.
∙∙ Alle navigationsknappens punkter kan
indstilles i skærmmenuen.
Beskrivelse
∙∙ Standardsproget er engelsk.
∙∙ Brugerne skal trykke på OKknap for, at bekræfte og anvende
sprogindstillingen.
∙∙ Sproget kan indstilles af brugeren.
Brugernes egen sprogindstilling
overskrives af fabriksindstillingen.
Når brugerne vælger ja til nulstilling,
ændres sproget ikke.
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Der kommer
snart flere sprog)
Skærmmenuer
17
1. niveau i menuen 2. niveau i
menuen
Beskrivelse
OSD Time Out
(Menuens
tidsudløb)
∙∙ Brugere kan justere menuens tidsudløb
på alle funktionerne.
Transparency
(Gennemsigtighed)
0~5
RGB LED
OFF (FRA)
Power Button
(Strømknap)
OFF (FRA)
5~30
ON (TIL)
Standby
∙∙ Brugerne kan justere
gennemsigtigheden på alle
funktionerne.
∙∙ Brugerne kan slå RGB LED til og fra.
∙∙ Er som standard slået til.
∙∙ Når dette punkt slås fra, kan brugerne
trykke på tænd/sluk-knappen for at
lukke skærmen.
∙∙ Når dette punkt stilles på Standby,
kan brugere trykke på tænd/slukknappen, for at slukke skærmen og
baggrundsbelysning.
Information
on Screen
(Oplysninger på
skærmen)
OFF (FRA)
ON (TIL)
∙∙ Oplysningerne om skærmstatus som
ses på højre side af skærmen.
HDMI CEC
OFF (FRA)
∙∙ Er som standard slået fra.
ON (TIL)
∙∙ Brugerne kan aktivere og deaktivere
oplysningerne på skærmen, Er som
standard slået fra.
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) understøtter Sony
PlayStation®, Nintendo® Switch™ og
forskellige audiovisuelle enheder, der
er CEC-kompatible.
∙∙ Hvis HDMI CEC slås til:
• Projektoren tændes automatisk, når
CEC-enheden tændes.
• CEC-enheden skifter til
energisparefunktionen, når skærmen
er slukket.
Reset (Nulstil)
18
Skærmmenuer
YES (JA)
NO (NEJ)
• Når Sony PlayStation® eller Nintendo®
Switch™ tilsluttes, sættes Game (Spil)
og Pro Mode (Pro) automatisk på
User Mode (Bruger) (Standard), som
senere kan justeres efter brugeren
ønske.
∙∙ Du kan nulstille og gendanne
indstillinger til skærmmenuens
standardindstillinger på alle funktioner.
Specifikationer
Model
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
Krumning
1000R
Størrelse
Skærmtype
Opløsning
Billedforhold
Lysstyrke (nits)
Kontrastforhold
Opdat.hastighed
Responstid
MPRT
Indgangsgrænseflade
I/O
Synsvinkler
DCI-P3*/ sRGB
Overfladebehandling
Skærmfarver
Strømtype
Strømforbrug (typisk)
Systemvurdering
Justering (tilt)
34 tommer
VA
3440 x 1440 (QHD+)
21:9
400
3000:1
165Hz
1 ms
1 ms
∙∙ HDMI port x 2
∙∙ DisplayPort x 1
∙∙ USB Type-C-port x 1
∙∙ USB 3.2 Gen 1 Type-A-port x 2
∙∙ USB 3.2 Gen 1 Type-B Upstream-port x 1
∙∙ Hovedtelefonstik x 1
178° (H), 178° (V)
92,7%/117,8%
Anti-skær
1,07 B (8 bit +FRC)
Intern strøm
Tændt < 160W
Standby < 0,5 W
Slukket < 0,5 W
100~240 V AC, 50/60 Hz, 2A
-5° ~ 20°
Specifikationer
19
Model
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
Justering (Snurring)
-30° ~ 30°
Justering (højde)
Kensington lås
Ja
∙∙ Pladetype: 100 x 100 mm
∙∙ Skruetype: M4 x 10 mm
• Gevinddiameter: 4 mm
VESA-ophæng
• Gevindstigning: 0,7 mm
• Gevindlængde: 10 mm
795,3 x 422,5 x 315,6 mm
Mål (B x H x D)
9,17 kg (net)/12,9 kg (brutto)
Vægt
Omgivende
0 ~ 100mm
Drift
Lager
∙∙ Temperatur: 0℃ til 40℃
∙∙ Fugtighed: 20% til 90 %, ikke-kondenserende
∙∙ Højde: 0 ~ 5000 m
∙∙ Temperatur: -20℃ til 60℃
∙∙ Fugtighed: 10 % til 90 %, ikke-kondenserende
* Baseret på CIE1976-teststandarderne.
20
Specifikationer
Forudindstillede skærmfunktioner
Opløsning
640 x 480 på 60Hz
640 x 480 på 67Hz
640 x 480 på 72Hz
640 x 480 på 75Hz
720 x 400 på 70Hz
800 x 600 på 56Hz
800 x 600 på 60Hz
800 x 600 på 72Hz
800 x 600 på 75Hz
1024 x 768 på 60Hz
1024 x 768 på 70Hz
1024 x 768 på 75Hz
1280 x 720 på 60Hz
1280 x 960 på 60Hz
1280 x 1024 på 60Hz
1152 x 864 på 75Hz
1440 x 900 på 60Hz
1680 x 1050 på 60Hz
1920 x 1080 på 60Hz
1920 x 1080 på 120Hz
2560 x 1080 på 60Hz
2560 x 1080 på 120Hz
2560 x 1440 på 60Hz
2560 x 1440 på 120Hz
3440 x 1440 på 50Hz
3440 x 1440 på 100Hz
3440 x 1440 på 120Hz
3440 x 1440 på 144Hz
3440 x 1440 på 165Hz
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
HDMI
DP / Type-C
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
X
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
X
V
V
V
Forudindstillede skærmfunktioner
21
Videotimingopløsninger
480P
576P
720P
1080P
22
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
HDMI
DP / Type-C
V
V
V
V
V
Forudindstillede skærmfunktioner
V
V
V
Fejlfinding
Strømindikatoren lyser ikke.
• Tryk på tænd/sluk-knappen igen.
• Sørg for, at skærme strømkabel er korrekt tilsluttet.
Intet billede.
• Sørg for, at computerens grafikkort er sat korrekt i.
• Sørg for, at computeren og skærmen er sluttet til stikkontakterne og er tændt.
• Sørg for, at skærmens signalkabel er korrekt tilsluttet.
• Computeren er muligvis på standby. Tryk på en vilkårlig tast for, at aktivere
skærmen.
Skærmbilledet har ikke de rigtige mål, eller er ikke i midten.
• Se afsnittet Forudindstillede skærmfunktioner for, at indstille computeren til en
indstilling, der passer til skærmbilledet, der skal vises.
Ingen Plug & Play.
• Sørg for, at skærme strømkabel er korrekt tilsluttet.
• Sørg for, at skærmens signalkabel er korrekt tilsluttet.
• Sørg for, at computeren og grafikkortet er kompatibel med Plug & Play.
Ikonerne, skrifttypen eller skærmen er utydelige, sløret eller har
farveproblemer.
• Undgå, at bruge videoforlængerkabler.
• Juster lysstyrken og kontrasten.
• Juster RGB-farverne eller indstil farvetemperaturen.
• Sørg for, at skærmens signalkabel er korrekt tilsluttet.
• Se, om stikbenene på signalkablet er bøjede.
Skærmen begynder at blinke eller viser bølger.
• Skift opdateringshastigheden, så den passer til skærmens funktioner.
• Opdater driverne til dit grafikkort.
• Hold skærmen væk fra elektriske apparater, som kan forårsage elektromagnetisk
interferens (EMI).
Fejlfinding
23
Sikkerhedsvejledninger
∙∙ Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningerne helt igennem.
∙∙ Alle forsigtighedsforanstaltninger og advarsler i enhedens brugervejledning skal
overholdes.
∙∙ Al servicering må kun udføres af kvalificeret personale.
∙∙ Behold den medfølgende brugermanual til senere reference.
∙∙ For at undgå fare for brand eller stød, skal denne enhed holdes væk fra fugtighed og
høj temperatur.
∙∙ Læg denne enhed på en fast, flad overflade, inden den stilles op.
∙∙ Kontroller, at spændingen er inden for sikkerhedsmarginalen, og er indstillet
korrekt til den stedlige spænding på 100-240 V, inden enheden sluttes til en
stikkontakt. Deaktiver ikke stikkets beskyttende jordforbindelsesben. Enheden skal
forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse.
∙∙ For at undgå yderligere energiforbrug, skal du altid trække stikket ud af
stikkontakten eller sluk stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges i en given tid.
∙∙ Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at enheden
overophedes. Tildæk ikke ventilatoren.
∙∙ Lad ikke enheden stå i omgivelser med en opbevaringstemperatur over 60℃ eller
under -20℃, da dette kan beskadige enheden.
∙∙ BEMÆRK: Den maksimale arbejdstemperatur er cirka 40℃.
∙∙ Sørg for, at trække stikket ud af stikkontakten, inden enheden rengøres. Rengør
enheden med en blød klud, i stedet for industrielt kemikalier. Hæld aldrig nogen
former for væske i åbningerne, da det kan beskadige enheden, eller give elektrisk
stød.
∙∙ Anbring el-ledningen således, at der ikke trædes på den. Anbring ikke andre
genstande ovenpå ledningen.
∙∙ Hold altid stærke magnetiske eller elektriske genstande væk fra enheden.
∙∙ Skulle nogle af de følgende situationer opstå, skal enheden efterses af autoriserede
servicefolk:
• El-ledningen eller -stikket er blevet beskadiget.
• Der er trængt væske ind i enheden.
• Enheden har været udsat for fugt.
• Enheden virker ikke rigtigt, eller den virker ikke i overensstemmelse med
anvisningerne i brugervejledningen.
• Enheden har været tabt og er beskadiget.
• Enheden har tydelige tegn på beskadigelser.
∙∙ For at undgå, at skærmen vælter, skal den sættes fast på et skrivebord, en væg eller
en fast genstand med en fastgørelsesenhed, så den ikke vælter og holdes sikkert på
plads.
⚠⚠Vigtigt
24
Bekræft venligst, at strømforsyningssystemet på installationsstedet har en afbryder,
der er klassificeret 120/240 V, 20 A (maks.).
Sikkerhedsvejledninger
TÜV Rheinland certificering
TÜV Rheinland Low Blue Light (Lavt blåt lys) certificering
Blåt lys har vist sig at forårsage øjetræthed
og ubehag. MSI tilbyder nu skærme med TÜV
Rheinland lavt blåt lys-certificering for at
sikre brugernes øjenkomfort og trivsel. Følg
instruktionerne nedenfor for at reducere
symptomerne fra længerevarende brug af skærmen
og udsættelse for blåt lys.
∙∙ Placer skærmen 50-70 cm (20-28”) væk fra dine øjne og lidt under øjenhøjde.
∙∙ Blink regelmæssigt bevidst med øjnene, hvilket reducerer øjenbelastningen ved
længere tids brug af skærmen.
∙∙ Tag en pause på 20 minutter hver anden time.
∙∙ Se væk fra skærmen og se på en fjern genstand i mindst 20 sekunder i dine pauser.
∙∙ Lav strækøvelser for at lindre kropstræthed og smerter i dine pauser.
∙∙ Brug Læser/Anti-blå-funktionen, eller slå funktionen Lavt blåt lys til.
TÜV Rheinland Flicker Free (Flimmerfri) certificering
∙∙ TÜV Rheinland har testet dette produkt for at
se, om skærmen producerer synlig og usynlig
flimmer for det menneskelige øje og derfor
belaster brugernes øjne.
∙∙ TÜV Rheinland har defineret en række tests,
der angiver minimumsstandarder på forskellige
frekvensområder. Disse tests er baseret på
internationalt gældende standarder eller standarder, der er fælles inden for
branchen, og overgår disse krav.
∙∙ Produktet er testet i et laboratorie i henhold til disse kriterier.
∙∙ Nøgleordet "Flimmerfri" bekræfter, at enheden ikke har nogen synlig og usynlig
flimmer, der er angivet i denne standard inden for området 0 - 3000 Hz på
forskellige lysstyrkeindstillinger.
∙∙ Skærmen er ikke Flimmerfri, når Anti-bevægelsessløring/MPRT er aktiveret.
(Tilgængeligheden af funktionerne Anti-bevægelsessløring/MPRT varierer fra
produkt til produkt).
TÜV Rheinland certificering
25
Lovoplysninger
CE overholdelse
Denne enhed opfylder kravene i Rådets direktiv om harmonisering
af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet
(2014/30/EU), lavspændingsdirektivet (2014/35/EU), ErP-direktivet
(2009/125/EC) og RoHS-direktivet (2011/65/EU). Dette produkt er blevet
testet og fundet at overholde de harmoniserede standarder for ITudstyr, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.
Erklæring om FCC-B radiofrekvens-interferens
Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B
digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser
har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens
i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle
radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i
overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig
interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke
vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig
interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret
til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende
måder, angivet nedenfor:
∙∙ Drej eller flyt på modtagerantennen.
∙∙ Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
∙∙ Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er
forbundet til.
∙∙ Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for nærmere
assistance.
Bemærkning 1
Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig
for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.
Bemærkning 2
Der skal bruges afskærmede kabler og ledning til vekselstrøm for at overholde
emissionsbegrænsningerne.
Udstyret er i overensstemmelse med FCC reglerne, afsnit 15. Drift er underlagt
følgende to betingelser:
1. dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens,
som forårsager en uønsket virkning.
26
Lovoplysninger
WEEE erklæring
Iht. Den Europæiske Unions (“EU”) direktiv om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr, direktiv 2012/19/EU, kan produkter af “elektrisk og
elektronisk udstyr” ikke kasseres som husholdningsaffald længere, og
producenterne af det pågældende elektroniske udstyr vil være forpligtet til
at modtage sådanne produkter retur ved slutningen af deres
​​
levetid.
Oplysninger om kemiske stoffer
I overensstemmelse med reglerne om kemiske stoffer, så som EU REACH
forordningern (Europa-paralamentets og Rådets forordning EC Nr. 1907/2006), MSI
giver oplysninger om kemiske stoffer på følgende side:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Grønt produkt egenskaber
∙∙ Nedsat strømforbrug under brug og standby
∙∙ Begrænset brug af materialer, der skader miljøet og sundheden
∙∙ Nemt at skille ad og genbruges
∙∙ Nedsat brug af naturlige resurser ved tilskyndelse til genbrug
∙∙ Forlænget produktlevetid via nemme opgraderinger
∙∙ Nedsat affaldsproduktion via returpolitik
Miljøpolitik
∙∙ Produktet er designet til genbrug af dele og må derfor ikke
bortskaffes ved levetidens udløb.
∙∙ Ved produktlevetidens udløb skal brugere kontakte de lokale,
autoriserede steder for indsamling og genbrug.
∙∙ Gå til MSI webstedet og find en distributør i nærheden med hensyn
til yderligere oplysninger om genbrug.
∙∙ Brugere kan også kontakte os på [email protected] for oplysninger vedrørende
korrekt bortskaffelse, returnering, genbrug og afmontering af MSI-produkter.
Advarsel!
Overanvendelse af skærme påvirker sandsynligvis synet.
Anbefalinger:
1. Tag en 10 minutters pause fra skærmen hver halve time.
2. Børn under 2 år må ikke have nogen skærmtid. For børn i alderen 2 år og derover,
skal skærmtiden begrænses til mindre end en time om dagen.
Lovoplysninger
27
Ophavsret og varemærker
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Det anvendte
MSI-logo er et registreret varemærke tilhørende Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle andre
nævnte mærker og navne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.
Der er ingen garanti med hensyn til nøjagtighed eller fuldstændighed, hvad enten
udtrykt eller underforstået. MSI forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette
dokument uden forudgående varsel.
Teknisk support
Hvis der opstår et problem med systemet, og der ikke kan findes en løsning i
brugervejledningen, skal du kontakte købsstedet eller forhandleren. Eller du kan gå
på https://www.msi.com/support/ for yderligere vejledning.
28
Lovoplysninger
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement