MSI MPG ARTYMIS 343CQR MONITOR de handleiding

MSI MPG ARTYMIS 343CQR MONITOR de handleiding | Manualzz
ARTYMIS-serie
LCD-monitor
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
Inhoudsopgave
Aan de slag..................................................................................................................... 3
Inhoud verpakking................................................................................................... 3
De monitorstandaard installeren............................................................................ 4
De monitor aanpassen............................................................................................ 5
Monitoroverzicht...................................................................................................... 6
De monitor aansluiten op pc................................................................................... 8
OSD-instelling................................................................................................................ 9
Navi Key (Navigatietoets)........................................................................................ 9
Sneltoets.................................................................................................................. 9
Het Menu's OSD........................................................................................................... 10
Gaming (Spel)........................................................................................................ 10
Professional (Professioneel)................................................................................. 13
Image (Afbeelding)................................................................................................ 14
Input Source (Ingangsbron)................................................................................... 15
PIP/PBP................................................................................................................. 16
Navi Key (Navigatietoets)...................................................................................... 17
Specificaties................................................................................................................. 19
Vooraf ingestelde weergavemodi............................................................................... 21
Problemen oplossen................................................................................................... 23
Veiligheidsrichtlijnen................................................................................................... 24
TÜV Rheinland-certificering....................................................................................... 25
Regelgevingsberichten............................................................................................... 26
Revisie
V1.0, 2020/10
2
Inhoudsopgave
Aan de slag
Dit hoofdstuk biedt u informatie over de procedures voor de hardwareinstellingen.
Tijdens het aansluiten van apparaten moet u voorzichtig te werk gaan bij het hanteren
van de apparaten en een geaarde polsriem gebruiken om statische elektriciteit te
voorkomen.
Inhoud verpakking
Monitor
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
Documentatie
Registratiekaart
Snelstartgids
Garantiekaart
Standaard met schroef
Basis standaard met schroef
Accessoires
Standaarddeksel
Schroef/schroeven voor wandmontagebeugel
Netsnoer
Muiselastiek
HDMI-kabel (optioneel)
Kabels
⚠⚠Belangrijk
DisplayPort-kabel (optioneel)
Audiokabel type Y (voor audio-aansluitingen op de monitor)
(optioneel)
Stroomopwaartse USB-kabel (voor Stroomopwaartse USBpoort type B) (optioneel)
∙∙ Neem contact op met uw plaats van aanschaf of lokale distributeur indien enige van
de items zijn beschadigd of ontbreken.
∙∙ Inhoud van verpakking kan variëren per land.
Aan de slag
3
De monitorstandaard installeren
1. Laat de monitor in de beschermende schuimverpakking. Lijn de grendels van de
standaard uit met de monitor. Zet de standaard vast met schroeven.
2. Sluit de basis van de standaard aan op de standaard en draai de schroef vast om de
standaard te bevestigen.
3. Lijn de grendels uit om het standaarddeksel te plaatsen.
4. Pas de hoek van de standaard aan en zorg ervoor dat de standaardmontage goed is
geïnstalleerd voordat u de monitor rechtop zet.
⚠⚠Belangrijk
∙∙ Verwijde de schroeven indien nodig uit de monitorgroef voorafgaand aan installatie
van de standaard.
∙∙ Plaats de monitor op een zacht, beschermd oppervlak voor het vermijden van
bekrassen van het weergavepaneel.
∙∙ Gebruik geen scherpte objecten op het paneel.
∙∙ De groef voor het installeren van de standaardbeugel kan ook worden gebruikt voor
wandmontage. Neem contact op met uw dealer voor de juiste wandmontageset.
3
1
2
4
Aan de slag
De monitor aanpassen
Deze monitor is ontworpen voor het maximaliseren van uw weergavecomfort met de
afstelcapaciteiten.
⚠⚠Belangrijk
∙∙ Vermijd het aanraken van het weergavepaneel bij het afstellen van de monitor.
∙∙ Kantel de monitor enigszins naar achteren voorafgaand aan scharnieren.
100mm
-5
O
O
20
30
O
30
O
Aan de slag
5
Monitoroverzicht
1
2
4
3
6
5
TYPE-C
7
6
Aan de slag
8
8
9
10
11
12
13
1
Headsethanger
2
Macrotoets
3
Navi Key (Navigatietoets)
4
5
6
7
8
9
Om de toepassing Gaming-schermmenu te activeren.
Power Button (Voedingsknop)
Gat voor snoergeleiding
Kensington-slot
Voedingsaansluiting
HDMI-poort
DisplayPort
10
USB Type-C-poort
11
Aansluiting hoofdtelefoon
12
13
Deze poort ondersteunt de DisplayPort Alternate (DP Alt)-modus en
vermogensafgifte van tot 5V/3A (15W). Het voert alleen videosignalen en
ondersteunt de functie van gegevensoverdracht niet.
USB 3.2 Gen 1-poort Type-A
Stroomopwaartse USB 3.2 Gen 1-poort Type-B
Voor stroomopwaartse USB-kabel.
⚠⚠BELANGRIJK
Controleer het pakket voor stroomopwaartse
USB-kabel en sluit het aan op de pc en monitor.
Wanneer deze kabel is aangesloten, zijn de
stroomafwaartse USB-poorten type A klaar voor
gebruik.
Naar
monitor
Naar pc
Aan de slag
7
De monitor aansluiten op pc
1. Schakel uw computer uit.
2. Sluit de HDMI/DisplayPort-kabel aan van de monitor op uw computer.
3. Sluit het stroomsnoer aan op de voedingsaansluiting van de monitor. (Afbeelding A)
4. Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. (Afbeelding B)
5. Schakel de monitor in. (Afbeelding C)
6. Schakel de computer in en de monitor detecteert automatisch de signaalbron.
C
A
B
8
Aan de slag
OSD-instelling
Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over OSD-instelling.
⚠⚠Belangrijk
Alle informatie is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Navi Key (Navigatietoets)
De monitor wordt geleverd met een navigatietoets, een bediening in meerdere
richtingen die helpt bij het navigeren in het OSD-menu.
Omhoog, omlaag, naar links, naar rechts:
∙∙ Functiemenu’s en items selecteren
∙∙ functiewaarden afstellen
∙∙ functiemenu’s openen/verlaten
Druk op (OK):
∙∙ het OSD (On-Screen Display) starten
∙∙ Submenu’s openen
∙∙ Een selectie of instelling bevestigen
Sneltoets
∙∙ Gebruikers kunnen naar de functiemenu’s Game Mode (Spelmodus), Screen
Assistance (Schermhulp), Alarm Clock (Alarmklok) en Input Source (Ingangsbron)
gaan door de navigatietoets omhoog, omlaag, links of rechts te bewegen wanneer
het OSD-menu inactief is.
∙∙ Gebruikers kunnen hun eigen sneltoetsen aanpassen voor het openen van
verschillende functiemenu’s.
OSD-instelling
9
Het Menu's OSD
Gaming (Spel)
Menu 1ste
niveau
Game Mode
(Spelmodus)
Menu 2de/3de niveau
User (Gebruiker)
FPS
Racing (Racen)
RTS
RPG
Night Vision
(Nachtvisie)
OFF (UIT)
Normal (Normaal)
Strong (Sterk)
Strongest (Sterkst)
Response Time
(Responstijd)
A.I.
Normal (Normaal)
Fast (Snel)
Fastest (Snelst)
10
Het Menu's OSD
Omschrijving
∙∙ Alle items kunnen door
de gebruiker worden
aangepast.
∙∙ Gebruik de knop Omhoog
of Omlaag voor het
selecteren en weergeven
van een voorbeeld van
moduseffecten.
∙∙ Druk op de OK knop voor
bevestigen en toepassen
van uw modustype.
∙∙ Deze functie optimaliseert
de helderheid van de
achtergrond en wordt
aanbevolen voor FPSgames.
∙∙ Gebruikers kunnen de
responstijd in elke modus
aanpassen.
∙∙ De responstijd is grijs als
MPRT is ingeschakeld.
∙∙ De responstijd moet
worden ingesteld op
Snel nadat MPRT is
uitgeschakeld.
Menu 1ste
niveau
MPRT
Menu 2de/3de niveau
Omschrijving
OFF (UIT)
∙∙ Helderheid kan niet
worden aangepast
wanneer MPRT is
ingesteld op AAN.
ON (AAN)
∙∙ Wanneer MPRT is
ingeschakeld, kunnen
HDCR en Helderheid niet
worden ingeschakeld
en worden deze grijs
weergegeven.
∙∙ De responstijd is grijs als
MPRT is ingeschakeld.
∙∙ MPRT moet zijn
UITgeschakeld als
Adaptive Sync AAN is.
∙∙ PIP/PBP wordt
uitgeschakeld als MPRT
AAN is.
Zero Latency
(Nullatentie)
∙∙ De schermgrootte wordt
ingesteld op Auto als 1:1 is
geselecteerd.
OFF (UIT)
∙∙ Standaardwaarde
nullatentie is AAN.
ON (AAN)
Refresh Rate
Location (Locatie)
(Vernieuw. freq.)
OFF (UIT)
ON (AAN)
Linksboven
∙∙ Nullatentie helpt bij
het reduceren van de
doorvoertiming van het
signaal.
∙∙ Gebruikers kunnen de
vernieuwingsfrequentie in
Rechtsboven elke modus aanpassen.
Linksonder ∙∙ Standaard locatie
vernieuwingsfrequentie
Rechtsonder
is linksboven. Locatie is
Customize
aanpasbaar in OSD-menu.
(Aanpassen)
Druk op de OK knop voor
bevestigen en toepassen
van uw locatie van
vernieuwingsfrequentie.
∙∙ Deze monitor volgt
en werkt op de
vooraf ingestelde
vernieuwingsfrequentie
van het
besturingssysteem.
Het Menu's OSD
11
Menu 1ste
niveau
Alarm Clock
(Alarmklok)
Menu 2de/3de niveau
Location (Locatie)
Linksboven
Rechtsboven
Linksonder
Rechtsonder
OFF (UIT)
15:00
30:00
Omschrijving
∙∙ Gebruikers kunnen de
alarmklok in elke modus
aanpassen.
∙∙ Na het instellen van de tijd
drukt u op de OK knop voor
het activeren van de timer.
Customize
(Aanpassen) ∙∙ Standaard locatie
alarmklok is linksboven.
Gebruikers kunnen hun
eigen locatie selecteren.
00:01~99:59
45:00
Screen
Assistance
(Schermhulp)
60:00
None (Geen)
∙∙ Gebruikers kunnen de
schermhulp in elke modus
aanpassen.
Icon (Pictogram)
∙∙ Standaardwaarde
schermhulp is Geen.
Position (Positie)
Reset
Optix Scope
(Optix-bereik)
Scope Size (Omvang)
Klein
Gemiddeld
Groot
Scope Ratio
x1,5
(Omvangsverhouding)
x2
OFF (UIT)
ON (AAN)
x4
X
∙∙ Standaard is UIT.
∙∙ Het middelste punt wordt
ingezoomd wanneer
Optix Scope (Optixbereik) is ingeschakeld.
De gebruiker kan de
details aanpassen via de
instelling “Scope Size”
(Omvang) en “Scope Ratio”
(Omvangsverhouding).
∙∙ Screen Assisance
(Schermhulp) en Optix
Scope (Optix-bereik) kan
tegelijkertijd worden
ingeschakeld.
∙∙ PIP/PBP, Adaptive
Sync (Instelbaar
synchroniseren), Zero
Latency (Nullatentie) en
MPRT moet op UIT worden
gesteld wanneer de functie
Optix Scope (Optix-bereik)
is ingeschakeld.
∙∙ Schermgrootte 1:1 moet
worden ingesteld op
Automatisch wanneer de
functie Optix Scope (Optixbereik) is ingeschakeld.
12
Het Menu's OSD
Menu 1ste
niveau
Menu 2de/3de niveau
Omschrijving
Adaptive Sync
OFF (UIT)
(Instelbaar
synchroniseren) ON (AAN)
∙∙ Instelbaar synchroniseren
voorkomt gescheurde
beelden.
∙∙ DisplayPort of HDMI is
standaard AAN en kan
AAN/UIT worden gesteld in
elke modus, elke resolutie,
elke ingangsbron en elke
vernieuwingsfrequentie
van het scherm.
∙∙ MPRT wordt uitgeschakeld
als instelbaar
synchroniseren is
ingeschakeld.
∙∙ PIP/PBP wordt
uitgeschakeld als
instelbaar synchroniseren
is ingeschakeld.
Professional (Professioneel)
Menu 1ste niveau
Pro Mode
(Pro-modus)
∙∙ De schermgrootte wordt
ingesteld op Auto als 1:1 is
geselecteerd.
Menu 2de niveau
Omschrijving
Reader (Lezer)
∙∙ Alle items kunnen door de gebruiker
worden aangepast.
User (Gebruiker)
Cinema (Bioscoop)
Designer
(Ontwerper)
sRGB
Anti-Blue
(Anti-blauw)
∙∙ Standaard modus is Gebruiker.
∙∙ Gebruik de knop Omhoog of Omlaag
voor het selecteren en weergeven van
een voorbeeld van moduseffecten.
∙∙ Druk op de OK knop voor bevestigen en
toepassen van uw modustype.
Movie (Film)
Low Blue Light
(Weinig blauw licht)
Office (Kantoor)
OFF (UIT)
ON (AAN)
∙∙ Standaard is UIT.
∙∙ Weinig blauw licht beschermt uw ogen
tegen blauw licht. Wanneer Weinig
blauw licht is ingeschakeld, past het de
kleurtemperatuur van het scherm aan
een meer gele gloed aan.
∙∙ Gebruikers kunnen Weinig blauw licht in
elke modus aanpassen.
∙∙ Wanneer Pro-modus is ingesteld op
Anti-blauw, is het verplicht om Weinig
blauw licht in te schakelen.
Het Menu's OSD
13
Menu 1ste niveau
HDCR
Menu 2de niveau
OFF (UIT)
ON (AAN)
Omschrijving
∙∙ Gebruikers kunnen HDCR in elke modus
aanpassen.
∙∙ HDCR verbetert de beeldkwaliteit door
het verhogen van het contrast van
afbeeldingen.
∙∙ Wanneer HDCR is ingesteld op AAN,
wordt Helderheid grijs weergegeven.
MPRT
OFF (UIT)
ON (AAN)
∙∙ HDCR en MPRT kunnen niet
tegelijkertijd zijn ingeschakeld.
∙∙ Helderheid kan niet worden aangepast
wanneer MPRT is ingesteld op AAN.
∙∙ Wanneer MPRT is ingeschakeld, kunnen
HDCR en Helderheid niet worden
ingeschakeld en worden deze grijs
weergegeven.
∙∙ De responstijd is grijs als MPRT is
ingeschakeld.
∙∙ MPRT moet zijn UITgeschakeld als
Adaptive Sync AAN is.
∙∙ PIP/PBP wordt uitgeschakeld als MPRT
AAN is.
Image Enhancement OFF (UIT)
(Beeldverbetering)
Weak (Zwak)
Medium
(Gemiddeld)
Strong (Sterk)
Strongest
(Sterkst)
Image (Afbeelding)
Menu 1ste niveau
Brightness
(Helderheid)
Contrast
Sharpness
(Scherpte)
14
Het Menu's OSD
∙∙ De schermgrootte wordt ingesteld op
Auto als 1:1 is geselecteerd.
∙∙ Beeldverbetering verbetert de randen
van afbeeldingen voor het verbeteren
van de acutantie.
∙∙ Gebruikers kunnen Beeldverbetering in
elke modus aanpassen.
Menu 2de/3de niveau
0-100
0-100
0-5
Omschrijving
∙∙ Gebruikers kunnen de
helderheid aanpassen in de
modus Gebruiker, RTS, RPG
en Lezer.
∙∙ Helderheid wordt grijs
weergegeven als MPRT of
HDCR is ingeschakeld.
∙∙ Gebruikers kunnen Contrast
in elke modus aanpassen.
∙∙ Gebruikers kunnen Scherpte
in elke modus aanpassen.
∙∙ Scherpte verbetert de
helderheid en details van
afbeeldingen.
Menu 1ste niveau
Color Temperature
(Kleurtemperatuur)
Menu 2de/3de niveau
Cool (Koel)
Normal (Normaal)
Warm
Customization
(Aanpassing)
Screen Size
(Schermgrootte)
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
Omschrijving
∙∙ Standaardwaarde
kleurtemperatuur is
Normaal.
∙∙ Gebruik de knop Omhoog
of Omlaag voor het
selecteren en weergeven
van een voorbeeld van
moduseffecten.
∙∙ Druk op de OK knop voor
bevestigen en toepassen van
uw modustype.
∙∙ Gebruikers kunnen
kleurtemperatuur aanpassen
in modus Aanpassing.
Auto
∙∙ Gebruikers kunnen
Schermgrootte aanpassen in
elke modus, elke resolutie en
elke vernieuwingsfrequentie
van het scherm.
4:3
16:9
21:9
∙∙ Standaard is Auto.
1:1
∙∙ Als 1:1 is geselecteerd
dan worden PIP of PBP
uitgeschakeld en de
schermgrootte moet worden
ingesteld op Auto.
∙∙ MPRT is ingeschakeld
wanneer 1:1 is geselecteerd,
wordt MPRT uitgeschakeld.
Input Source (Ingangsbron)
Menu 1ste
niveau
HDMI1
Menu 2de niveau Omschrijving
∙∙ Gebruikers kunnen Ingangsbron in elke
modus aanpassen.
HDMI2
DP
Type-C
Auto Scan
(Automatisch
scannen)
∙∙ Als 1:1 is geselecteerd, wordt
Instelbaar synchroniseren
ingesteld op UIT.
OFF (UIT)
ON (AAN)
∙∙ Gebruikers kunnen de navigatietoets
gebruiken voor het selecteren van Input
Source (Ingangsbron) bij de onderstaande
status:
• Wanneer “Automatisch scannen” is
ingesteld op “UIT” met de monitor in
energiebesparende modus;
• Wanneer het berichtenvakje “Geen
signaal” wordt getoond op de monitor.
Het Menu's OSD
15
PIP/PBP
Menu 1ste
niveau
Menu 2de/3de niveau
PIP
Source (Bron)
OFF (UIT)
Omschrijving
HDMI1
HDMI2
DP
Type-C
PIP Size (PIP-grootte) Klein
Gemiddeld
Location (Locatie)
Groot
Linksboven
∙∙ Met PIP (Picture
in Picture) kunnen
gebruikers meerdere
videobronnen
tegelijkertijd weergeven
op één scherm. Eén
programma wordt
weergegeven op
volledig scherm op
hetzelfde moment
dat één of meerdere
andere programma’s in
inzetvensters worden
weergegeven.
Rechtsboven ∙∙ PBP (Picture by Picture)
is een vergelijkbare
Linksonder
functie die twee
ingangsbronnen naast
Rechtsonder
elkaar weergeeft op het
scherm.
Customize
(Aanpassen) ∙∙ Standaardwaarde PIP/
PBP is UIT.
Display Switch (Weergaveschakelaar)
Audio Switch
(Audioschakelaar)
PBP (X2)
Mode 1 (Modus 1)
Mode 2 (Modus 2)
Source 1 (Bron 1)
HDMI1
HDMI2
DP
Type-C
X
HDMI1
HDMI2
DP
Source 2 (Bron 2)
Type-C
HDMI1
HDMI2
DP
Type-C
Display Switch
X
(Weergaveschakelaar)
Audio Switch
(Audioschakelaar)
HDMI1
HDMI2
DP
Type-C
16
Het Menu's OSD
∙∙ Met Weergaveschakelaar
kunnen gebruikers
schakelen tussen
primaire en secundaire
ingangsbronnen.
∙∙ Als de gebruiker de
Audioschakelaar kiest,
verandert de audio bron
naar digitaal.
∙∙ Als er slechts een
signaal ingang is, worden
de Weergaveschakelaar
en de Audioschakelaar
grijs weergegeven.
∙∙ Als de
Weergaveschakelaar is
geselecteerd in PBPx3
of PBPx4, verandert de
bron met de richting van
de klok mee.
Navi Key (Navigatietoets)
Menu 1ste
niveau
Omhoog,
omlaag, naar
links, naar
rechts
Menu 2de niveau
OFF (UIT)
Brightness
(Helderheid)
Game Mode
(Spelmodus)
Screen Assistance
(Schermhulp)
Alarm Clock
(Alarmklok)
Input Source
(Ingangsbron)
Omschrijving
∙∙ Standaardwaarde knop Omhoog is
Spelmodus.
∙∙ Standaardwaarde knop Omlaag is
Schermhulp.
∙∙ Standaardwaarde knop Links is Alarmklok.
∙∙ Standaardwaarde knop Rechts is
Ingangsbron.
∙∙ Alle navigatietoetsitems kunnen worden
aangepast via OSD- Menu's.
PIP/PBP Mode
(PIP/PBP-modus)
Refresh Rate
(Vernieuw. freq.)
Information on
Screen (Informatie
op scherm)
Night Vision
(Nachtvisie)
Optix Scope
(Optix-bereik)
Setting (Instelling)
Menu 1ste
niveau
Language
(Taal)
Menu 2de niveau
繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
Omschrijving
∙∙ Standaard fabrieksinstelling voor taal is
Engels.
∙∙ Gebruikers moeten op de OK knop
drukken voor bevestigen en toepassen van
de taalinstelling.
∙∙ Taal is een onafhankelijke instelling.
De eigen taalinstelling van gebruikers
gaat voorbij aan de standaard
fabrieksinstelling. Wanneer gebruikers
Restten instellen op Ja, wordt Taal niet
gewijzigd.
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Meer talen
binnenkort
verwacht)
Het Menu's OSD
17
Menu 1ste
niveau
Menu 2de niveau
Omschrijving
OSD Time Out
(OSDonderbreking)
5~30
∙∙ Gebruikers kunnen OSD-onderbreking in
elke modus aanpassen.
Transparency
(Transparantie)
RGB-LED
0~5
OFF (UIT)
ON (AAN)
∙∙ Gebruikers kunnen Transparantie in elke
modus aanpassen.
∙∙ Gebruikers kunnen RGB-LED instellen op
AAN of UIT.
∙∙ De standaardinstelling is AAN.
Power Button
(Voedingsknop)
OFF (UIT)
Information
on Screen
(Informatie op
scherm)
OFF (UIT)
ON (AAN)
∙∙ De informatie van de monitorstatus wordt
aan weergegeven rechterkant van het
scherm getoond.
HDMI CEC
OFF (UIT)
∙∙ Standaard is UIT.
Standby
(Stand-by)
ON (AAN)
∙∙ Wanneer dit is ingesteld op UIT, kunnen
gebruikers op de Aan/uit-knop drukken
om de monitor uit te schakelen.
∙∙ Wanneer dit is ingesteld op Standby, kunnen gebruikers op de Aan/
uit-knop drukken om het paneel en de
achtergrondverlichting uit te schakelen.
∙∙ Gebruikers kunnen de Informatie op
scherm in- of uitschakelen. Standaard is
UIT.
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
ondersteunt Sony PlayStation®, Nintendo®
Switch™ en diverse audiovisuele
apparaten die geschikt zijn voor CEC.
∙∙ Als HDMI CEC is ingesteld op AAN:
• De monitor wordt automatisch
ingeschakeld wanneer het CECapparaat is ingeschakeld.
• Het CEC-apparaat gaat naar de
energiebesparende modus wanneer de
monitor is uitgeschakeld.
Reset
18
Het Menu's OSD
YES (JA)
NO (NEE)
• Wanneer Sony PlayStation® of Nintendo®
Switch™ is aangesloten, wordt de
modus Game en Pro automatisch
ingesteld op de modus Gebruiker
(standaard) en kan later worden
aangepast op de gewenste modi van de
gebruiker.
∙∙ Gebruikers kunnen instellingen resetten
en herstellen naar oorspronkelijke OSDstandaardwaarde in elke modus.
Specificaties
Model
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
Kromming
1000R
Grootte
Paneeltype
Resolutie
Beeldverhouding
Helderheid (nits)
Contrastverhouding
Vernieuw. freq.
Responstijd
MPRT
Invoerinterface
I/O
Weergavehoeken
DCI-P3*/ sRGB
Oppervlaktebehandeling
Weergavekleuren
Voedingstype
Stroomverbruik (typisch)
Systeemwaarde
Afstelling (kantelen)
34 inch
VA
3440 x 1440 (QHD+)
21:9
400
3000:1
165Hz
1 ms
1 ms
∙∙ HDMI poort x 2
∙∙ DisplayPort x 1
∙∙ USB Type-C-poort x1
∙∙ USB 3.2 Gen 1-poort Type-A x 2
∙∙ Stroomopwaartse USB 3.2 Gen 1-poort Type-B x 1
∙∙ Aansluiting hoofdtelefoon x 1
178°(H) , 178°(V)
92,7% / 117,8%
Anti-reflectie
1,07B (8 bit +FRC)
Interne stroom
Inschakelen < 160W
Standby < 0,5 W
Uitschakelen < 0,5 W
100~240Vac, 50/60Hz, 2A
-5° ~ 20°
Specificaties
19
Model
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
Afstelling (draaien)
-30° ~ 30°
Afstelling (hoogte)
Kensington-slot
Ja
∙∙ Plaattype: 100 x 100 mm
∙∙ Schroeftype: M4 x 10 mm
• Diameter schroefdraad: 4 mm
VESA-montage
• Spoed: 0,7 mm
Afmeting (B x H x D)
Gewicht
Omgeving
0 ~ 100mm
Bedrijfs
Opslag
• Lengte schroefdraad: 10 mm
795,3 x 422,5 x 315,6 mm
9,17 kg (netto) / 12,9 kg (bruto)
∙∙ Temperatuur: 0℃ tot 40℃
∙∙ Vochtigheid: 20% tot 90%, niet-condenserend
∙∙ Hoogte: 0 ~ 5000m
∙∙ Temperatuur: -20℃ tot 60℃
∙∙ Vochtigheid: 10% tot 90%, niet-condenserend
* Gebaseerd op CIE1976-testnormen.
20
Specificaties
Vooraf ingestelde weergavemodi
Resolutie
640x480 @60Hz
640x480 @67Hz
640x480 @72Hz
640x480 @75Hz
720x400 @70Hz
800x600 @56Hz
800x600 @60Hz
800x600 @72Hz
800x600 @75Hz
1024x768 @60Hz
1024x768 @70Hz
1024x768 @75Hz
1280x720 @60Hz
1280x960 @60Hz
1280x1024 @60Hz
1152x864 @75Hz
1440x900 @60Hz
1680x1050 @60Hz
1920x1080 @60Hz
1920x1080 @120Hz
2560x1080 @60 Hz
2560x1080 @120Hz
2560x1440 @60Hz
2560x1440 @120Hz
3440x1440 @50Hz
3440x1440 @100Hz
3440x1440 @120Hz
3440x1440 @144Hz
3440x1440 @165Hz
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
HDMI
DP / Type-C
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
X
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
X
V
V
V
Vooraf ingestelde weergavemodi
21
Videotiming resolutie
480P
576P
720P
1080P
22
Vooraf ingestelde weergavemodi
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
HDMI
DP / Type-C
V
V
V
V
V
V
V
V
Problemen oplossen
De Aan/Uit-LED is uit.
• Druk nogmaals op de aan/uit-knop van de monitor.
• Controleert of de voedingskabel van de monitor juist is aangesloten.
Geen afbeelding.
• Controleer of de grafische kaart van de computer goed is geïnstalleerd.
• Controleer of de computer en monitor zijn aangesloten op stopcontacten en zijn
ingeschakeld.
• Controleert of de signaalkabel van de monitor juist is aangesloten.
• De computer staat mogelijk in de stand-bymodus. Druk op een toets om de
monitor te activeren.
De schermafbeelding heeft geen juiste grootte of is niet
juist gecentreerd.
• Raadpleeg vooraf ingestelde weergavemodi om de computer in te stellen op een
geschikte instelling voor weergave van de monitor.
Geen Plug & Play.
• Controleert of de voedingskabel van de monitor juist is aangesloten.
• Controleert of de signaalkabel van de monitor juist is aangesloten.
• Controleer of de computer en grafische kaart compatibel zijn met Plug & Play.
De pictogrammen, het lettertype of het scherm is wazig,
onscherp of heeft kleurproblemen.
• Vermijd het gebruik van videoverlengsnoeren.
• Stel de helderheid en het contrast in.
• Stel de RGB-kleur af of stem de kleurtemperatuur af.
• Controleert of de signaalkabel van de monitor juist is aangesloten.
• Controleer op gebogen pennen op de aansluiting van de signaalkabel.
De monitor begint te flikkeren of toont golven.
• Wijzig de vernieuwingsfrequentie zodat het past bij de capaciteiten van uw
monitor.
• Werk de stuurprogramma’s van uw grafische kaart bij.
• Houd de monitor weg van elektrische apparaten die elektromagnetische
interferentie (EMI) kunnen veroorzaken.
Problemen oplossen
23
Veiligheidsrichtlijnen
∙∙ Lees de veiligheidsrichtlijnen aandachtig en grondig door.
∙∙ Houd rekening met alle waarschuwingen op het apparaat of in de
gebruikershandleiding.
∙∙ Verwijs onderhoud alleen naar gekwalificeerd personeel.
∙∙ Bewaar de bijgeleverde gebruikershandleiding zodat u deze later opnieuw kunt
raadplegen.
∙∙ Om risico op brand of een schok te voorkomen, moet u dit apparaat weg houden van
vochtigheid en hoge temperatuur.
∙∙ Leg dit apparaat op een stabiel vlak oppervlak voordat u het instelt.
∙∙ Zorg dat de stroomspanning binnen een veilig bereik valt en dat deze correct werd
aangepast aan de waarde van 100~240V voordat u het apparaat aansluit op het
stopcontact. Schakel de beschermende aardingspin op de stekker niet uit. Het
apparaat moet aangesloten zijn op een geaard stopcontact.
∙∙ Koppel de stroomkabel altijd los of schakel de wandcontactdoos uit als het apparaat
ongebruikt blijft voor een bepaalde tijd om een energieverbruik van nul te bereiken.
∙∙ De ventilator op het apparaat wordt gebruikt voor luchtconvectie en om
oververhitting van het apparaat te voorkomen. Dek de ventilator niet af.
∙∙ Laat het apparaat niet achter in een omgeving die niet aangepast is en waar de
opslagtemperatuur hoger is dan 60℃ of lager is dan -20℃, waardoor het apparaat
kan worden beschadigd.
∙∙ OPMERKING: De maximale bedrijfstemperatuur bedraagt ongeveer 40℃.
∙∙ Bij het reinigen van het apparaat moet u ervoor zorgen dat u de stekker uit
het stopcontact haalt. Gebruik een stuk zachte doek in plaats van industriële
chemicaliën om het apparaat te reinigen. Giet nooit vloeistoffen in de opening; dit
kan schade aan het apparaat of een elektrische schok veroorzaken.
∙∙ Plaats de voedingskabel zo, dat er geen mensen op kunnen trappen. Plaats geen
objecten op de voedingskabel.
∙∙ Bewaar sterk magnetische of elektrische objecten altijd uit de buurt van het
apparaat.
∙∙ Als een van de volgende situaties optreedt, moet u het apparaat laten controleren
door onderhoudspersoneel:
• De voedingskabel of stekker is beschadigd.
• Er is vloeistof in het apparaat binnengedrongen.
• Het apparaat werd blootgesteld aan vocht.
• Het apparaat werkt niet goed of u kunt het niet laten werken volgens de richtlijnen
in de gebruikershandleiding.
• Het apparaat is gevallen en beschadigd.
• Het apparaat vertoont duidelijke tekenen van breuk.
∙∙ Om het kantelen van de monitor te voorkomen, moet u de monitor bevestigen aan
een bureau, wand of vast object met een bevestigingsmiddel tegen kantelen dat
helpt bij het goed ondersteunen van de monitor en het veilig op de plaats te houden.
⚠⚠Belangrijk
24
Bevestig dat het stroomdistributiesysteem op de installatielocatie voorziet in de
stroomonderbreker met specificatie van 120/240V, 20A (maximum).
Veiligheidsrichtlijnen
TÜV Rheinland-certificering
TÜV Rheinland-certificering voor Low Blue Light (Weinig
blauw licht)
Van blauw licht is aangetoond dat het leidt tot
vermoeide ogen en ongemak. MSI biedt nu monitors
met TÜV Rheinland-certificering voor weinig blauw
licht om te zorgen voor comfort voor de ogen en
welzijn van de gebruikers. Volg de instructies
hieronder voor het reduceren van de symptomen
van langdurige blootstelling aan het scherm en
blauw licht.
∙∙ Plaats het scherm op 20 – 28 inch (50 – 70 cm) van uw ogen en een klein beetje
onder ooghoogte.
∙∙ Af en toe bewust met de ogen knipperen helpt bij het reduceren van vermoeide ogen
na langdurig naar het scherm kijken.
∙∙ Neem om de 2 uur een pauze van 20 minuten.
∙∙ Kijk weg van het scherm en staar gedurende ten minste 20 seconden naar een
object in de verte tijdens pauzes.
∙∙ Doe rek- en strekoefeningen voor het verlichten van vermoeidheid van het lichaam
of pijn tijdens pauzes.
∙∙ Gebruik de modus Lezer/Anti-blauw of schakel de optionele functie Weinig blauw
licht in.
TÜV Rheinland-certificering voor Flicker Free
(Flikkervrij)
∙∙ TÜV Rheinland heeft dit product getest om vast
te stellen of het scherm zichtbare en onzichtbare
flikker produceert voor het menselijk oog en
daardoor zorgt voor vermoeide ogen voor de
gebruiker.
∙∙ TÜV Rheinland heeft een catalogus van testen
gedefinieerd, met omschrijving van minimum
normen bij uiteenlopend frequentiebereik. De testcatalogus is gebaseerd op
internationaal toepasselijke normen of normen die veelgebruikt worden in de sector
en overtreft deze vereisten.
∙∙ Het product is getest in het laboratorium volgens deze criteria.
∙∙ Het trefwoord “Flikkervrij” bevestigt dat het apparaat geen zichtbare of onzichtbare
flikker heeft als gedefinieerd in deze norm binnen het bereik van 0 - 3000 Hz onder
diverse helderheidsinstellingen.
∙∙ Het scherm ondersteunt Flikkervrij niet wanneer Anti-bew. onsch./MPRT is
ingeschakeld. (De beschikbaarheid van Anti-bew. onsch./MPRT verschilt per
product.)
TÜV Rheinland-certificering
25
Regelgevingsberichten
CE-conformiteit
Dit apparaat voldoet aan de vereisten als uiteen gezet in de Richtlijn
van de Raad betreffende de Aanpassing van de Wetgeving van de
Lidstaten met betrekking tot Elektromagnetische Compatibiliteit
(2014/30/EU), Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU), ErP-richtlijn
(2009/125/EG) en RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Dit product is getest en
in overeenstemming bevonden met de geharmoniseerde normen voor IT-apparatuur,
gepubliceerd onder Richtlijnen van Publicatieblad van de Europese Unie.
FCC-verklaring Klasse B radiofrequentiestoringen
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een
klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften.
Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te
bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie.
Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentieenergie uitstralen die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in
overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken
aan radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er
geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat toch
schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden
vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing
proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:
∙∙ Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
∙∙ Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
∙∙ Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is
aangesloten.
∙∙ Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.
Melding 1
De wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij
die verantwoordelijk is voor de naleving hiervan, kunnen de bevoegdheid van de
gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.
Melding 2
Om aan de emissiebeperkingen te voldoen, moet gebruik worden gemaakt van
afgeschermde interfacekabels en een wisselstroomkabel.
Het apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de
volgende twee omstandigheden:
1. dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
2. dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die
ongewenste werking kan veroorzaken.
26
Regelgevingsberichten
WEEE-verklaring
Volgens de Richtlijn 2012/19/EU van de Europese Unie (“EU”) voor afval
van elektrische en elektronische apparatuur, mogen producten van
“elektrische en elektronische apparatuur” niet langer worden weggegooid
bij het huishoudelijke afval, en fabrikanten van afgedekte elektronische
apparatuur worden verplicht om dergelijke producten terug te nemen aan
het einde van hun nuttige levensduur.
Informatie over chemische bestanddelen
Als naleving van de voorschriften betreffende chemische bestanddelen, zoals de EU
REACH-verordening (EG-verordening nr. 1907/2006 van het Europese Parlement en
de Raad), vindt u de informatie van MSI over de chemische bestanddelen in
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Eigenschappen groen product
∙∙ Verminderd energieverbruik tijdens het gebruik en in stand-by
∙∙ Beperkt gebruik van substanties die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid
∙∙ Gemakkelijke demontage en recycling
∙∙ Verminderd gebruik van natuurlijke bronnen door het stimuleren van recycling
∙∙ Langere levensduur van het product door gemakkelijke upgrades
∙∙ Minder productie van vast afval door terugnamebeleid
Milieubeleid
∙∙ Het product is ontworpen om een geschikt hergebruik van
onderdelen en recycling mogelijk te maken en mag niet worden
weggegooid aan het einde van zijn levensduur.
∙∙ Gebruikers moeten contact opnemen met het lokale erkende
inzamelpunt voor het recyclen en verwijderen van producten aan
het einde van hun levensduur.
∙∙ Bezoek de MSI-website en zoek een verdeler in de buurt voor meer informatie over
recycling.
∙∙ Gebruikers kunnen ons ook bereiken op [email protected] voor informatie
betreffende het weggooien, terugbrengen, recyclen en demonteren van MSIproducten.
Regelgevingsberichten
27
Waarschuwing!
Overmatig gebruik van schermen zal waarschijnlijk invloed hebben op het
gezichtsvermogen.
Aanbevelingen:
1. Neem om de 30 minuten werk op het scherm een pauze van 10 minuten.
2. Kinderen van jonger dan 2 jaar zouden niet op het scherm mogen zitten. Voor
kinderen van 2 jaar en ouder zou de tijd op het scherm beperkt moeten zijn tot
minder dan één uur per dag.
Verklaring van copyright en handelsmerken
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Het gebruikte
MSI-logo is een gedeponeerd handelsmerk van Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle
andere merken en namen die worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun
respectievelijke eigenaren. Er is geen sprake van expliciete of impliciete garantie
wat betreft nauwkeurigheid of volledigheid. MSI behoudt het recht voor om zonder
voorgaande kennisgeving wijzigingen aan dit document aan te brengen.
Technische ondersteuning
Als er zich een probleem voordoet met uw product en u de oplossing niet in de
gebruiksaanwijzing kunt vinden, dient u contact op te nemen met het verkooppunt
waar u het product hebt aangeschaft of met een lokale distributeur. Ga anders naar
https://www.msi.com/support/ voor meer begeleiding.
28
Regelgevingsberichten
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement