MSI MPG ARTYMIS 343CQR MONITOR Omaniku manuaal

MSI MPG ARTYMIS 343CQR MONITOR Omaniku manuaal | Manualzz
ARTYMIS Series
LCD-monitori
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
Sisältö
Näin pääset alkuun....................................................................................................... 3
Pakkauksen sisältö................................................................................................. 3
Monitorin jalustan asentaminen............................................................................. 4
Monitorin säätäminen............................................................................................. 5
Monitorin yleiskatsaus............................................................................................ 6
Monitorin liittäminen tietokoneeseen..................................................................... 8
OSD-asetus.................................................................................................................... 9
Navi Key (Navigointinäppäin)................................................................................... 9
Hot Key..................................................................................................................... 9
OSD-valikot.................................................................................................................. 10
Gaming (Pelaaminen)............................................................................................ 10
Professional (Ammattimainen)............................................................................. 14
Image (Kuva).......................................................................................................... 15
Input Source (Tulolähde)....................................................................................... 17
PIP/PBP................................................................................................................. 18
Navi Key (Navigointinäppäin)................................................................................. 20
Tekniset tiedot............................................................................................................. 23
Esiasetetut näyttötilat................................................................................................. 25
Vianetsintä.................................................................................................................... 27
Turvallisuusohjeet....................................................................................................... 28
TÜV Rheinland Certification....................................................................................... 29
Lainsäädännöllisiä ilmoituksia................................................................................... 30
Revisio
V1.0, 2020/10
2
Sisältö
Näin pääset alkuun
Tästä kappaleesta löydät tiedot kiintolevyn asetustoimenpiteistä. Kun liität laitteita,
ole varovainen laitteiden kanssa ja käytä maadoitettua rannehihnaa staattisen sähkön
välttämiseksi.
Pakkauksen sisältö
Monitori
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
Dokumentaatio
Rekisteröintikortti
Pikaopas
Takuukortti
Jalusta ruuvien kanssa
Jalustan alusta ruuvien kanssa
Varusteet
Jalustan kansi
Ruuvi(t) seinäasennuksen tukeen
Virtajohto
Mouse Bungee (Hiiri Bungee)
HDMI-kaapeli (valinnainen)
Kaapelit
⚠⚠Tärkeää
Näyttöportin kaapeli (valinnainen)
Y-tyypin audiokaapeli (monitorin audioliitänöille)
(valinnainen)
USB Upstream -kaapeli (USB tyypin - B Upstream -portti)
(valinnainen)
∙∙ Ota yhteys liikkeeseen, josta ostit tuotteen, tai paikalliseen jälleenmyyjään, jos jokin
osa on vahingoittunut tai puuttuu.
∙∙ Pakkauksen sisältö voi vaihdella maan mukaan.
Näin pääset alkuun
3
Monitorin jalustan asentaminen
1. Jätä monitori suojaavaan vaahtomuovipakkaukseensa. Kohdista jalustan salvat
monitoriin. Kiristä jalusta ruuveilla.
2. Liitä alusta jalustaan ja kiristä alustan ruuvi kiinnittääksesi alustan.
3. Kohdista salvat paikalleen jalustan kanteen.
4. Säädä jalustan kulma, varmista, että jalustan kokoonpano on oikein asennettu
ennen monitorin asettamista pystysuoraan.
⚠⚠Tärkeää
∙∙ Irrota ruuvit monitorin urassa, jos tarvitaan ennen jalustan asettamista.
∙∙ Aseta monitori pehmeälle, suojatulle pinnalle välttääksesi näyttöpaneelin
naarmuuntumisen.
∙∙ Älä käytä mitään teräviä esineitä paneelilla.
∙∙ Jalustan tuen uraa voi käyttää myös seinäkiinnitykseen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään
oikean seinäkiinnityssarjan valitsemiseksi.
3
1
2
4
Näin pääset alkuun
Monitorin säätäminen
Tämä monitori on suunniteltu maksimoimaan katsomismukavuutesi säädettävillä
ominaisuuksillaan.
⚠⚠Tärkeää
∙∙ Vältä näyttöpaneelin koskettamista, kun säädät monitoria.
∙∙ Kallista monitoria hiukan taaksepäin ennen kiertämistä.
100mm
-5
O
O
20
30
O
30
O
Näin pääset alkuun
5
Monitorin yleiskatsaus
1
2
4
3
6
5
TYPE-C
7
6
Näin pääset alkuun
8
8
9
10
11
12
13
1
Kuulokkeiden ripustin
2
Makronäppäin
3
Navi Key (Navigointinäppäin)
4
5
6
7
8
9
Pelin OSD-sovelluksen aktivointiin
Virtapainike
Johdon reititysaukko
Kensington-lukko
Virtaliitäntä
HDMI-portti
Näyttöportti
10
USB tyyppi-C -portti
11
Kuulokeliitäntä
12
13
Tämä portti tukee DisplayPort Alternate (DP Alt) -tilaa ja enintään 5 V /
3 A (15 W) virran syöttöä. Se kantaa ainoastaan videosignaaleita eikä tue
datalähetystoimintoa.
USB 3.2 Gen 1 tyypin A portti
USB 3.2 Gen 1 tyypin B Upstream portti
USB Upstream -kaapelia varten.
⚠⚠TÄRKEÄÄ
Monitoriin
Paikanna pakkauksesta USB Upstream -kaapeli
ja liitä se tietokoneeseen ja monitoriin. Kun
tämä kaapeli on liitetty, monitorin USB - tyypin A
Downstream -portit ovat käyttövalmiita.
Tietokoneeseen
Näin pääset alkuun
7
Monitorin liittäminen tietokoneeseen
1. Kytke tietokone pois päältä.
2. Liitä HDMI/Näyttöportin kaapeli monitorista tietokoneeseen.
3. Liitä virtajohto monitorin virtaliitäntään. (Kuva A)
4. Liitä virtajohto seinäpistorasiaan. (Kuva B)
5. Kytke monitori päälle. (Kuva C)
6. Käynnistä tietokone, sen jälkeen monitori havaitsee automaattisesti
signaalilähteen.
C
A
B
8
Näin pääset alkuun
OSD-asetus
Tämä luku tarjoaa sinulle olennaiset tiedot OSD:n asettamisesta.
⚠⚠Tärkeää
Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Navi Key (Navigointinäppäin)
Monitorissa on Navigointinäppäin, monisuuntainen ohjain, jonka avulla voi navigoida
kuvaruutua (OSD)-valikossa.
Ylös/Alas/Vasen/Oikea
∙∙ Toimintovalikkojen ja kohteiden valitseminen
∙∙ toiminnon arvojen säätäminen
∙∙ meneminen/poistuminen toimintovalikoista
Paina (OK):
∙∙ kuvaruutunäytön (OSD) käynnistäminen
∙∙ alivalikkoihin siirtyminen
∙∙ valinnan tai asetuksen vahvistaminen
Hot Key
∙∙ Käyttäjät voivat mennä Peli-tilaan, Kuvaruutunäytön avustukseen, Hälytyskelloon ja Tulolähteen
toimintovalikkoihin siirtämällä navigointinäppäintä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle, kun OSDvalikko on toimeton.
∙∙ Käyttäjät voivat mukauttaa heidän omia Hot Key -näppäimiä mennäkseen eri toimintovalikkoihin.
OSD-asetus
9
OSD-valikot
Gaming (Pelaaminen)
1. tason valikko
Game Mode
(Pelitila)
2./3. tason valikko
User (Käyttäjä)
FPS
Racing (Kilpailut)
RTS
Night Vision
(Yökatselu)
RPG
OFF (POIS)
Normal (Normaali)
Strong (Voimakas)
Strongest (Voimakkain)
A.I.
10
OSD-valikot
Kuvaus
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
kaikkia kohteita.
∙∙ Valitse ja esikatsele
tilatehosteita Ylös- tai Alaspainikkeilla.
∙∙ Paina OK-painiketta
vahvistaaksesi ja
käyttääksesi tilatyyppiäsi.
∙∙ Tämä toiminto optimoi
taustan kirkkauden ja se on
suositeltava FPS-peleille.
1. tason valikko
Response Time
(Vasteaika)
2./3. tason valikko
Kuvaus
Fast (Nopea)
∙∙ Vasteaika on
himmennettynä, kun MPRT
on käytössä.
Normal (Normaali)
Fastest (Nopein)
MPRT
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
vasteaikaa kaikissa tiloissa.
∙∙ Vasteaika on asetettava
Nopea-tilaan, kun MPRT
otetaan pois käytöstä.
∙∙ Kirkkautta ei voi säätää, kun
MPRT on asetettu PÄÄLLE.
∙∙ Kun MPRT on käytössä,
HDCR:ää ja Kirkkautta ei
voi ottaa käyttöön ja ne ovat
himmennettyinä.
∙∙ Vasteaika on
himmennettynä, kun MPRT
on käytössä.
∙∙ MPRT on asetettava POIStilaan, kun Mukautuva
synkronointi on asetettu
PÄÄLLÄ-tilaan.
∙∙ PIP/PBP otetaan pois
käytöstä, kun MPRT
asetetaan PÄÄLLÄ-tilaan.
Zero Latency
(Nollaviive)
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ Näytön koko asetetaan
Automaattinen-tilaan, jos 1:1
on valittu.
∙∙ Nollaviiveen oletus on
PÄÄLLÄ.
∙∙ Nollaviive auttaa
pienentämään
signaalitehoajoitusta.
OSD-valikot
11
1. tason valikko
Refresh Rate
(Virkistystaajuus)
2./3. tason valikko
Location
(Sijainti)
Vasen ylä
Oikea ylä
Vasen ala
Oikea ala
OFF (POIS)
Customize
(Mukauta)
ON (PÄÄLLÄ)
Alarm Clock
(Herätyskello)
Location
(Sijainti)
Vasen ylä
Oikea ylä
Vasen ala
Oikea ala
OFF (POIS)
15:00
30:00
Customize
(Mukauta)
Kuvaus
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
virkistystaajuutta kaikissa
tiloissa.
∙∙ Oletusvirkistystaajuuden
sijainti on ylhäällä
vasemmalla. Sijaintia
voi säätää OSDvalikossa. Vahvista ja ota
virkistystaajuuden sijainti
käyttöön painamalla OKpainiketta.
∙∙ Tämä monitori seuraa ja
toimii käyttöjärjestelmän
esiasetetulla näytön
virkistystaajuudella.
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
herätyskelloa kaikissa
tiloissa.
∙∙ Paina ajan asettamisen
jälkeen OK-painiketta
aktivoidaksesi ajastimen.
∙∙ Oletus-herätyskellon sijainti
on Vasen ylä. Käyttäjät voiva
valita oman sijainnin.
00:01 ~
99:59
45:00
Screen
Assistance
(Näyttöruudun
avustus)
60:00
None (Ei
mitään)
Icon (Kuvake)
Position
(Sijainti)
Reset
(Palautus)
12
OSD-valikot
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
näyttöruudun avustusta
kaikissa tiloissa.
∙∙ Näyttöruudun avustuksen
oletus on Ei mitään.
1. tason valikko
Optix Scope
(Optixkiikaritähtäin)
2./3. tason valikko
Scope Size
(Tähtäinkoko)
Scope Ratio
(Tähtäimen
suhde)
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
Adaptive-Sync
(Mukautuva
synkronointi)
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
Pieni
Medium
Suuri
x1.5
x2
x4
X
Kuvaus
∙∙ Oletus on POIS.
∙∙ Keskikohtaa lähennetään,
kun Optix-kiikaritähtäin on
otettu käyttöön, käyttäjä voi
säätää yksityiskohdat “Scope
Size” (Tähtäinkoko) ja “Scope
Ratio” (Tähtäimen suhde)
-asetuksilla.
∙∙ Screen Assisance
(Näyttöruudun avustus)
ja Optix Scope (Optixkiikaritähtäin) voidaan ottaa
käyttöön samaan aikaan.
∙∙ PIP/PBP, Adaptive Syncn
(Mukautuva synkronointi),
Zero Latency (Nollaviive) ja
MPRT tulee asettaa POIS,
kun Optix Scope (Optixkiikaritähtäin) -toiminto on
otettu käyttöön.
∙∙ Näyttöruudun koko
1:1 on asetettava Auto
(Automaattinen)-tilaan,
kun Optix Scope (Optixkiikaritähtäin) -toiminto on
otettu käyttöön.
∙∙ Mukautuva synkronointi
estää näytön repeilyä.
∙∙ DisplayPort tai HDMI on
oletuksena PÄÄLLÄ ja ne
voidaan asettaa PÄÄLLE/
POIS kaikissa tiloissa,
kaikissa resoluutioissa,
kaikilla tulolähteillä ja
kaikilla virkistystaajuuksilla.
∙∙ MPRT otetaan pois käytöstä,
kun Mukautuva synkronointi
otetaan käyttöön.
∙∙ PIP/PBP otetaan pois
käytöstä, kun mukautuva
synkronointi otetaan
käyttöön.
∙∙ Näytön koko asetetaan
Automaattinen-tilaan, jos 1:1
on valittu.
OSD-valikot
13
Professional (Ammattimainen)
1. tason
valikko
Pro Mode
(Puolesta-tila)
2. tason valikko
Kuvaus
User (Käyttäjä)
∙∙ Oletustila on Käyttäjä.
Cinema (Elokuva)
∙∙ Valitse ja esikatsele tilatehosteita Ylös- tai
Alas-painikkeilla.
Reader (Lukija)
Designer
(Suunnittelija)
sRGB
∙∙ Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita.
∙∙ Paina OK-painiketta vahvistaaksesi ja
käyttääksesi tilatyyppiäsi.
Anti-Blue
(Sinisen esto)
Movie (Elokuva)
Low Blue Light
(Matala sininen
valo)
Office (Toimisto)
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ Oletus on POIS.
∙∙ Matala Sininen valo suojaa silmiäsi
siniseltä valolta. Käyttöön otettuna Matala
sininen valo säätää näytön värilämpötilan
keltaisemmaksi hehkuksi.
∙∙ Käyttäjät voivat säätää Matalan sinisen
valon kaikissa tiloissa.
HDCR
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ Kun Pro-tilaksi on asetettu Sinisen esto,
Matala sinisen valon käyttöönotto on pakko
ottaa käyttöön.
∙∙ Käyttäjät voivat säätää HDCR:ää kaikissa
tiloissa.
∙∙ HDCR-parantaa kuvanlaatua
suurentamalla kuvien kontrastia.
∙∙ Kun HDCR on asetettu PÄÄLLE, Kirkkaus
näkyy himmennettynä.
∙∙ HDCR:ää ja MPRT:tä ei voi ottaa käyttöön
samanaikaisesti.
14
OSD-valikot
1. tason
valikko
MPRT
2. tason valikko
Kuvaus
OFF (POIS)
∙∙ Kirkkautta ei voi säätää, kun MPRT on
asetettu PÄÄLLE.
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ Kun MPRT on käytössä, HDCR:ää ja
Kirkkautta ei voi ottaa käyttöön ja ne ovat
himmennettyinä.
∙∙ Vasteaika on himmennettynä, kun MPRT on
käytössä.
∙∙ MPRT on asetettava POIS-tilaan, kun
Mukautuva synkronointi on asetettu
PÄÄLLÄ-tilaan.
∙∙ PIP/PBP otetaan pois käytöstä, kun MPRT
asetetaan PÄÄLLÄ-tilaan.
Image
Enhancement
(Kuvan
parannus)
OFF (POIS)
Weak (Heikko)
Medium
(Keskitaso)
∙∙ Näytön koko asetetaan Automaattinentilaan, jos 1:1 on valittu.
∙∙ Kuvanparannus korostaa kuvan reunoja
niiden terävyyden parantamiseksi.
∙∙ Käyttäjät voivat säätää Kuvanparannusta
kaikissa tiloissa.
Strong
(Voimakas)
Strongest
(Voimakkain)
Image (Kuva)
1. tason
valikko
Brightness
(Kirkkaus)
Contrast
(Kontrasti)
2./3. tason valikko
Kuvaus
0-100
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
kirkkautta Käyttäjä-, RTS-,
RPG- ja Lukija-tilassa.
0-100
∙∙ Kirkkaus on himmennettynä,
kun MPRT tai HDCR on otettu
käyttöön.
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
Kontrastia kaikissa tiloissa.
OSD-valikot
15
1. tason
valikko
2./3. tason valikko
Kuvaus
Sharpness
(Terävyys)
0-5
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
Terävyyttä kaikissa tiloissa.
Color
Temperature
(Värilämpötila)
Cool (Viileä)
∙∙ Terävyys parantaa kuvien
selkeyttä ja yksityiskohtia.
∙∙ Värilämpötilan oletus on
Normaali.
Normal (Normaali)
Warm (Lämmin)
Customization
(Mukauttaminen)
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
Screen Size
(Näyttöruudun
koko)
Auto (Automaattinen)
4:3
16:9
21:9
1:1
∙∙ Valitse ja esikatsele
tilatehosteita Ylös- tai Alaspainikkeilla.
∙∙ Paina OK-painiketta
vahvistaaksesi ja käyttääksesi
tilatyyppiäsi.
∙∙ Käyttäjät voivat
säätä Värilämpötilaa
Mukauttaminen-tilassa.
∙∙ Käyttäjät voivat säätää Näytön
kokoa kaikissa tiloissa,
kaikilla kuvatarkkuuksilla
ja millä tahansa
virkistystaajuudella.
∙∙ Oletus on Automaattinen.
∙∙ Jos 1:1 on valittu, PIP tai PBP
on otettu käyttöön, Näytön
koon on oltava asetettu
Automaattinen-tilaan.
∙∙ Jos MPRT on otettu käyttöön,
silloin valitaan 1:1, MPRT
käännetään POIS.
∙∙ Jos 1:1 on valittu, Mukautuva
synkronointi on asetettu POIS.
16
OSD-valikot
Input Source (Tulolähde)
1. tason
valikko
2. tason valikko
HDMI1
Kuvaus
∙∙ Käyttäjät voivat säätää Tulolähdettä kaikissa
tiloissa.
HDMI2
DP
Type C (Tyyppi C)
Auto Scan
(Automaattinen
haku)
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ Käyttäjät voivat käyttää Navigointinäppäintä
valitakseen tulolähteen alla olevassa
tilassa:
• Kun “Automaattinen haku” oli asetettu
“POIS” ja monitori virransäästötilaan.
• Kun “Ei signaalia” -viestiruutu näytetään
monitorilla.
OSD-valikot
17
PIP/PBP
1. tason
valikko
2./3. tason valikko
PIP
Source (Lähde)
OFF (POIS)
Kuvaus
HDMI1
HDMI2
DP
PIP Size (PIP-koko)
Location (Sijainti)
Type C
Pieni
Medium
Suuri
Vasen ylä
Oikea ylä
Vasen ala
Oikea ala
Mukauta
Display Switch (Näyttökytkin)
Audio Switch (Audiokytkin)
HDMI1
HDMI2
DP
Type C
18
OSD-valikot
∙∙ PIP (Picture in Picture)
antaa käyttäjien näyttää
samanaikaisesti useita
videolähteitä yhdellä
näytöllä. Yksi ohjelma
näkyy koko näytöllä
samaan aikaan, kun
yhtä tai useita ohjelmia
näytetään upotetuissa
ikkunoissa.
∙∙ PBP (Picture by Picture)
on vastaava ominaisuus,
jolla näytetään kahta
tulolähdettä näytöllä
vierekkäin.
∙∙ PIP/PBP-oletus on POIS.
∙∙ Näyttökytkin antaa
käyttäjien vaihtaa
ensisijaisten ja
toissijaisten tulolähteiden
välillä.
∙∙ Kun käyttäjä valitsee
Audiokytkimen,
audiolähde vaihtuu
Digitaalinen-lähteeksi.
∙∙ Jos signaalituloja on
vain yksi, Näyttökytkin
ja Audiokytkin näkyvät
himmennettyinä.
∙∙ Kun Näyttökytkin on
valittu PBPx3:ssa tai
PBPx4:ssä, lähde vaihtuu
myötäpäivään.
1. tason
valikko
PBP (X2)
2./3. tason valikko
Kuvaus
Mode 1 (Tila 1)
X
Source 1 (Lähde 1)
HDMI1
Mode 2 (Tila 2)
HDMI2
DP
Source 2 (Lähde 2)
Type C
HDMI1
HDMI2
DP
Display Switch
(Näyttökytkin)
Audio Switch (Audiokytkin)
Type C
X
HDMI1
HDMI2
DP
Type C
OSD-valikot
19
Navi Key (Navigointinäppäin)
1. tason valikko
Ylös / Alas /
Vasen / Oikea
2. tason valikko
OFF (POIS)
Brightness
(Kirkkaus)
Game Mode
(Pelitila)
Screen
Assistance
(Näyttöruudun
avustus)
Alarm Clock
(Herätyskello)
Input Source
(Tulolähde)
PIP/PBP Mode
(PIP/PBP-tila)
Refresh Rate
(Virkistystaajuus)
Information on
Screen (Tiedot
näyttöruudulla)
Night Vision
(Yökatselu)
Optix Scope
(Optixkiikaritähtäin)
20
OSD-valikot
Kuvaus
∙∙ Ylös-painikkeen oletus on Pelitila.
∙∙ Alas-painikkeen oletus on Näyttöavustus.
∙∙ Vasen-painikkeen oletus on Herätyskello.
∙∙ Oikea-painikkeen oletus on Tulolähde.
∙∙ Kaikkia Navigointinäppäin -kohteita voi
säätää OSD-valikolla.
Setting (Asetus)
1. tason
valikko
Language
(Kieli)
2. tason valikko
Kuvaus
繁體中文
∙∙ Kielen tehtaan oletusasetus on englanti.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
∙∙ Käyttäjien on painettava OK-painiketta
kieliasetuksen vahvistamiseksi ja
käyttämiseksi.
∙∙ Kieli on itsenäinen asetus. Käyttäjän oma
kieliasetus ohittaa tehtaan oletuksen. Kun
käyttäjä asettaa Nollaa-valinnan Kyllätilaan, kieltä ei muuteta.
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
Transparency
(Läpinäkyvyys)
OSD Time
Out (OSDaikakatkaisu)
(Lisää kieliä
tulossa pian)
0–5
5~30
RGB LED
OFF (POIS)
Power Button
(Virtapainike)
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
Standby (Valmius)
∙∙ Käyttäjät voivat säätää Läpinäkyvyyttä
kaikissa tiloissa.
∙∙ Käyttäjät voivat säätää OSD:n
aikakatkaisua kaikissa tiloissa.
∙∙ Käyttäjät voivat säätää RGB LED -tilan
PÄÄLLE tai POIS.
∙∙ Oletus on PÄÄLLÄ.
∙∙ Kun on asetettu POIS (OFF) -tilaan,
käyttäjät voivat painaa virta-painiketta
monitorin sulkemiseksi.
∙∙ Kun on asetettu Valmius (Standby) -tilaan,
käyttäjät voivat painaa virta-painiketta
laittaakseen paneelin ja taustavalon pois
päältä.
OSD-valikot
21
1. tason
valikko
2. tason valikko
Kuvaus
Information on
Screen (Tiedot
näyttöruudulla)
OFF (POIS)
∙∙ Tiedot monitorin tilasta näytetään
näyttöruudun oikealla puolella.
HDMI CEC
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ Käyttäjät voivat ottaa Tiedot käyttöön tai
pois käytöstä näyttöruudulla. Oletus on
POIS.
∙∙ Oletus on POIS.
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) tuet Sony PlayStation®, Nintendo®
Switch™, ja erilaiset audio-visuaaliset
laitteet, jotka ovat CEC-kelpoisia.
∙∙ Jos HDMI CEC on asetettu ON-tilaan:
• Monitori käynnistyy automaattisesti, kun
CEC-laite on käynnistetty.
• CEC-laite menee virransäästötilaan, kun
monitori on sammutettu.
Reset
(Palautus)
22
OSD-valikot
YES (KYLLÄ)
NO (EI)
• Kun Sony PlayStation® tai Nintendo®
Switch™ on liitetty, Peli- ja Pro-tila
asetetaan automaattisesti Käyttäjätilaan (Oletus) ja voidaan säätää
myöhemmin käyttäjälle mieleisiin
tiloihin.
∙∙ Käyttäjät voivat nollata ja palauttaa
asetukset alkuperäiseen OSD-oletukseen
missä tahansa tilassa.
Tekniset tiedot
Malli
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
Kaarevuus
1000R
Koko
Paneelityyppi
Resoluutio
Kuvasuhde
Kirkkaus (nit)
Kontrastisuhde
Virkistystaajuus
Vasteaika
MPRT
Tuloliittymä
I/O
Katsomiskulmat
DCI-P3*/ sRGB
Pintakäsittely
Näyttövärit
Virtatyyppi
Virrankulutus (Tyypillinen)
Järjestelmän nimellisarvo
Säätö (Kallistus)
34 tuumaa
VA
3440 x 1440 (QHD+)
21:9
400
3000:1
165Hz
1ms
1ms
∙∙ HDMI-portti x 2
∙∙ Näyttöportti x 1
∙∙ USB tyypin C portti x 1
∙∙ USB 3.2 Gen 1 tyypin A portti x 2
∙∙ USB 3.2 Gen 1 tyypin B Upstream portti x 1
∙∙ Kuulokeliitin x 1
178° (V) , 178° (P)
92,7% / 117,8%
Heijastuksenesto
1,07B (8 bittiä +FRC)
Sisäinen teho
Virta päällä <160 W
Valmius < 0,5 W
Virta pois < 0,5 W
100–240 Vac, 50/ 60 Hz, 2 A
-5° - 20°
Tekniset tiedot
23
Malli
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
Säätö (Kääntö)
-30° - 30°
0 - 100 mm
Säätö (Korkeus)
Kensington-lukko
∙∙ Levytyyppi: 100 x 100 mm
∙∙ Ruuvityyppi: M4 x 10 mm
• Kierteen halkaisija: 4 mm
VESA-kiinnitys
• Kierteen syvyys: 0,7 mm
• Kierteen pituus: 10 mm
795,3 x 422,5 x 315,6 mm
Mitat (L x K x S)
9,17 kg (netto) / 12,9 kg (brutto)
Paino
Ympäristö
Kyllä
Käyttölämpötila
Muisti
∙∙ Lämpötila: 0–40 °C
∙∙ Kosteus: 20–90 %, kondensoitumaton
∙∙ Korkeus: 0 - 5 000 m
∙∙ Lämpötila: -20–60 °C
∙∙ Kosteus: 10–90 %, kondensoitumaton
* Perustuu CIE1976-testistandardeihin.
24
Tekniset tiedot
Esiasetetut näyttötilat
Resoluutio
640x480 @60 Hz
640x480 @67Hz
640x480 @72Hz
640x480 @75Hz
720×400 @70 Hz
800x600 @56 Hz
800x600 @60Hz
800x600 @72Hz
800x600 @75Hz
1024x768 @60 Hz
1024x768 @70Hz
1024x768 @75Hz
1280x720 @60 Hz
1280x960 @60 Hz
1280x1024 @60 Hz
1152x864 @75 Hz
1440x900 @60 Hz
1680x1050 @60 Hz
1920x1080 @60 Hz
1920x1080 @120Hz
2560x1080 @60 Hz
2560x1080 @120Hz
2560x1440 @60 Hz
2560x1440 @120Hz
3440X1440 @50Hz
3440X1440 @100Hz
3440X1440 @120Hz
3440X1440 @144Hz
3440X1440 @165Hz
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
HDMI
DP/ tyyppi-C
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
X
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
X
V
V
V
Esiasetetut näyttötilat
25
Videoajoitusresoluutio
480p
576p
720p
1080p
26
Esiasetetut näyttötilat
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
HDMI
DP/ tyyppi-C
V
V
V
V
V
V
V
V
Vianetsintä
Virran LED-merkkivalo ei pala.
• Paina monitorin virtapainiketta uudelleen.
• Tarkista onko monitorin virtakaapeli liitetty oikein.
Ei kuvaa.
• Tarkista, onko tietokoneen näytönohjain asennettu oikein.
• Tarkista, onko tietokone ja monitori liitetty pistorasiaan ja kytketty päälle.
• Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
• Tietokone voi olla valmiustilassa. Paina mitä tahansa näppäintä aktivoidaksesi
monitorin.
Näytön kuva ei ole oikean kokoinen tai oikein keskitetty.
• Katso kohdasta Esiasetetut näyttötilat kuinka tietokone asetetaan tilaan, joka on
sopiva monitorin näytettäväksi.
Ei Plug & Play -ominaisuutta.
• Tarkista onko monitorin virtakaapeli liitetty oikein.
• Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
• Tarkista ovatko tietokone ja näytönohjain Plug & Play -yhteensopivia.
Kuvakkeet, fontti tai näyttö ovat epäselviä, sumeita tai niissä on
väriongelmia.
• Vältä video-jatkojohtojen käyttämistä.
• Säädä kirkkautta ja kontrastia.
• Säädä RGB-väriä tai viritä värilämpötilaa.
• Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
• Tarkista, onko signaalikaapelin liittimessä taipuneita nastoja.
Monitori alkaa välkkyä tai siinä näkyy aaltoilua.
• Muuta virkistystaajuus vastaamaan monitorin ominaisuuksia.
• Päivitä näytönohjaimen ohjaimet.
• Pidä monitori etäällä sähkölaitteista, jotka voivat aiheuttaa sähkömagneettista
häiriötä (EMI).
Vianetsintä
27
Turvallisuusohjeet
∙∙ Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi.
∙∙ Kaikki laitteessa ja käyttöohjeessa mainitut varoitukset tulee huomioida.
∙∙ Turvaudu huollossa ainoastaan pätevään henkilöstöön.
∙∙ Säilytä toimitukseen sisältyvä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.
∙∙ Estääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran, pidä tämä laite etäällä kosteudesta ja
korkeasta lämpötilasta.
∙∙ Aseta laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen asennusta.
∙∙ Varmista, että virran jännite on turvarajojen sisäpuolella ja 100–240 V:n rajoissa,
ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan. Älä ota pistokkeen suojamaadoitusnastaa
pois käytöstä. Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.
∙∙ Irrota virtajohto virrankulutuksen vähentämiseksi aina pistorasiasta, jos laitetta ei
käytetä tiettynä aikana.
∙∙ Laitteen tuuletusaukko on tuuletusilman kiertoa varten järjestelmän
ylikuumenemisen estämiseksi. Älä peitä tuuletusaukkoa.
∙∙ Älä jätä laitetta ilmastoimattomaan ympäristöön, jossa säilytyslämpötila on yli 60℃
tai alle -20℃, koska se voi vahingoittaa laitetta.
∙∙ HUOMAUTUS: Maksimikäyttölämpötila on noin 40℃.
∙∙ Kun puhdistat laitteen, varmista, että irrotat pistokkeen pistorasiasta. Puhdista
laite pehmeällä liinalla, älä käytä teollisia kemikaaleja. Älä koskaan kaada laitteen
aukkoihin nestettä. Seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen tai sähköisku.
∙∙ Aseta virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa. Älä aseta mitään
virtajohdon päälle.
∙∙ Pidä vahvasti magneettiset tai sähköiset esineet pois laitteen läheisyydestä.
∙∙ Anna seuraavassa kuvatuissa tilanteissa laite huoltohenkilöstön tarkastettavaksi:
• Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
• Laitteen sisään on päässyt nestettä.
• Laite on altistunut kosteudelle.
• Laite ei toimi oikein tai et saa laitetta toimimaan käyttöohjeessa kuvatun
mukaisesti.
• Laite on pudonnut ja vahingoittunut.
• Laitteessa on näkyviä murtumisen merkkejä.
∙∙ Estääksesi monitorin kaatumisen kiinnitä monitori työpöytään, seinään tai kiinteään
kohteeseen kaatumisen eston kiinnittimellä, joka auttaa tukemaan oikein monitoria
ja pitämään sen turvallisesti paikalla.
⚠⚠Tärkeää
Vahvista, että virranjakojärjestelmä asennuspaikassa on tarjottava katkaisija
mitoitettuna 120/240V, 20A (maksimi).
28
Turvallisuusohjeet
TÜV Rheinland Certification
TÜV Rheinland Low Blue Light (Matalan sinisen valon)
sertifikaatti
Sininen valo on näyttänyt aiheuttavan silmien
väsymistä ja epämukavuutta. MSI tarjoaa nyt
monitoreja TÜV Rheinland Matalan sinisen valon
sertifioinnin kanssa varmistaakseen käytäjien
silmien mukavuuden ja hyvinvoinnin. Noudata alla
olevia ohjeita vähentääksesi oireita laajennetusta
altistuksesta näytttöruudulle ja siniselle valolle.
∙∙ Aseta kuvaruutu 20 – 28 tuumaa (50 – 70 cm) pois silmistäsi ja hiukan silmien tason
alle.
∙∙ Tietoisesti vilkuttaen silmiä silloin tällöin auttaa vähentämään silmien rasitusta
laajennetun kuvaruutuajan jälkeen.
∙∙ Pidä 20 minuutin taukoja 2 tunnin välein.
∙∙ Katso poispäin näytöltä ja katso etäistä esinettä vähintään 20 sekuntia taukojen
aikana.
∙∙ Tee venytyksiä kehon väsymyksen tai kivun lievittämiseksi taukojen aikana.
∙∙ Käytä Lukija/ Sinisen esto -tilaa tai käännä päälle valinnainen Matalan sinisen valon
toiminto
TÜV Rheinland Flicker Free
(Välkymätön) sertifikaatti
∙∙ TÜV Rheinland on testannut tämän tuotteen
varmistaakseen, aiheuttaako näyttö näkyvää ja
näkymätöntä välkkymistä ihmissilmälle ja rasittaa
siten käyttäjien silmiä.
∙∙ TÜV Rheinland on määritellyt testiluettelon, jossa
esitetään vähimmäisstandardit eri taajuusalueilla.
Testiluettelo perustuu kansainvälisesti
sovellettaviin tai teollisuudessa yleisiin standardeihin ja ylittää nämä vaatimukset.
∙∙ Tuote on testattu laboratoriossa näiden kriteerioiden mukaisesti.
∙∙ Avainsana ”Välkkymätön” vahvistaa, että laitteessa ei ole tässä standardissa
määriteltyä näkyvää ja näkymätöntä välkkymistä alueella 0 - 3000 Hz erilaisissa
kirkkausasetuksissa.
∙∙ Näyttö ei tue Välkkymätön-toimintoa, kun Anti Motion Blur (Liikesumeuden esto)/
MPRT on käytössä. (Anti Motion Blur (Liikesumeuden esto)/MPRT:n saatavuus
vaihtelee tuotteittain.)
TÜV Rheinland Certification
29
Lainsäädännöllisiä ilmoituksia
CE-vaatimustenmukaisuus
Tämä laite on sähkömagneettista yhdenmukaisuutta koskevan,
Neuvoston jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
direktiivin (2014/30/EU), Matalajännitedirektiivin (2014/35/EU), ErPdirektiivin (2009/125/EC) ja RoHS-direktiivin (2011/65/EU) vaatimusten
mukaisia. Tämä tuote on testattu ja sen on havaittu olevan niiden
informaatiotekniikkalaitteita koskevien yhdenmukaistettujen standardien mukainen,
jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
FCC-B; radiotaajuushäiriöitä koskeva lausunto
Tämä laite on testattu ja sen on havaittu täyttävän Class B -luokan
digitaalisen laitteen rajat FCC:n määräysten osan 15 mukaisesti.
Nämä raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus
asutussa ympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä
energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä
ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan
mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television
vastaanottamiseen. Jos laite todistettavasti on häiriöiden aiheuttaja, opastetaan
laitteen käyttäjää ryhtymään seuraaviin toimiin häiriöiden ehkäisemiseksi:
∙∙ Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon.
∙∙ Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
∙∙ Kytke laite eri virransyöttöön kuin vastaanottava laite on kytketty.
∙∙ Pyydä apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- ja tv-asentajalta.
Huomautus 1
Laitteen muuttaminen ilman valmistajan hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän
valtuudet käyttää tätä laitetta.
Huomautus 2
Suojattuja liitäntäjohtoja ja AC-virtajohtoa on käytettävä sallittujen
häiriönpäästörajojen puitteissa.
Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15. Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:
1. tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
2. tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö,
joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa.
30
Lainsäädännöllisiä ilmoituksia
WEEE-lausunto
Euroopan unionin (EU) sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
direktiivin 2012/19/EU mukaisesti “sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei
saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai
elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden
käyttöiän päättyessä.
Kemikaaliyhdisteiden tiedot
Kemikaaliyhdisteasetusten, kuten EU:n REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus (EY) nro 1907/2006), mukaisesti MSI kertoo tietoja tuotteissa olevista
kemikaaliyhdisteistä osoitteessa:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Vihreän tuotteen ominaisuudet
∙∙ Pienentynyt energiankulutus käytössä ja valmiustilassa
∙∙ Ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden rajoitettu käyttö
∙∙ Helposti purettavissa ja kierrätettävissä
∙∙ Luonnonvarojen pienentynyt käyttö kierrätystä rohkaisemalla
∙∙ Pidentynyt tuotteen elinkaari helppojen päivitysten avulla
∙∙ Vähentynyt kiinteän jätteen tuotanto takaisinottokäytännön ansiosta
Ympäristöpolitiikka
∙∙ Tuote on suunniteltu mahdollistamaan osien uudelleen käytön ja
kierrätyksen, jolloin laitetta ei tarvitse heittää pois sen käyttöiän
päätyttyä.
∙∙ Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun paikalliseen
keräyspisteeseen käyttöiän lopun saavuttaneiden tuotteiden
kierrättämiseksi ja hävittämiseksi.
∙∙ Vieraile MSI:n web-sivustolla paikallistaaksesi lähimmän jakelijan, jolta saat
lisätietoja kierrätyksestä.
∙∙ Käyttäjät voivat myös ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteessa gpcontdev@
msi.com saadakseen lisätietoja MSI-tuotteiden oikeasta hävittämisestä,
takaisinotosta, kierrätyksestä ja hajottamisesta.
Varoitus!
Näytön liikakatselu vaikuttaa näköön.
Suositukset:
1. Pidä aina 10 minuutin tauko 30 minuutin ruutuajan jälkeen.
2. Alle 2-vuotiaille lapsille ei tule antaa ruutuaikaa. 2-vuotiaille ja sitä vanhemmille
lapsille ruutuaika tulee rajoittaa alle tuntiin päivässä.
Lainsäädännöllisiä ilmoituksia
31
Tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitus
Tekijänoikeudet © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Käytetty MSIlogo on Micro-Star Int’l Co., Ltd:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut merkit ja
mainitut nimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä. Mitään takuuta tietojen
tarkkuudesta tai täydellisyydestä ei anneta suoraan tai epäsuorasti. MSI pidättää
oikeuden tehdä muutoksia tähän asiakirjaan ilman edeltävää ilmoitusta.
Tekninen tuki
Jos tuotteessa ilmenee ongelma, jota et saa ratkaistuksi ohjekirjan avulla, ota yhteyttä
ostopaikkaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Vaihtoehtoisesti siirry osoitteeseen
https://www.msi.com/support/ saadaksesi lisäopastusta.
32
Lainsäädännöllisiä ilmoituksia
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement