MSI MPG ARTYMIS 343CQR MONITOR Bruksanvisning

MSI MPG ARTYMIS 343CQR MONITOR Bruksanvisning | Manualzz
ARTYMIS-serien
LCD-skärm
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
Innehåll
Komma igång................................................................................................................. 3
Förpackningens innehåll......................................................................................... 3
Installera skärmstativet.......................................................................................... 4
Ställa in skärmen.................................................................................................... 5
Skärmöversikt......................................................................................................... 6
Anslut skärmen till datorn...................................................................................... 8
OSD-inställning............................................................................................................. 9
Navi Key (Navigeringsknapp).................................................................................. 9
Snabbtangent........................................................................................................... 9
OSD-menyer................................................................................................................ 10
Gaming................................................................................................................... 10
Professional (Professionell).................................................................................. 14
Image (Bild)........................................................................................................... 15
Input Source (Indatakälla)..................................................................................... 16
PIP/PBP................................................................................................................. 17
Navi Key (Navigeringsknapp)................................................................................ 18
Specifikationer............................................................................................................. 21
Förinställda visningslägen.......................................................................................... 23
Felsökning.................................................................................................................... 25
Säkerhetsinstruktioner............................................................................................... 26
TÜV Rheinland-certifiering......................................................................................... 27
Rättsliga meddelanden............................................................................................... 28
Granskning
V1.0, 2020/10
2
Innehåll
Komma igång
Detta kapitel ger information om hur man ställer in maskinvaran. Var försiktig vid
anslutning av kringutrustning och när du håller i enheterna. Använd en jordansluten
handledsrem för att undvika statisk elektricitet.
Förpackningens innehåll
Övervaka
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
Dokumentation
Registreringskort
Snabbstartguide
Garantikort
Stativ med skruv(ar)
Stativ med skruv(skurvar)
Tillbehör
Stativskydd
Skruv(ar) för väggmonteringsfäste
Strömsladd
Mussladdhållaren
HDMI-kabel (tillval)
Kablar
⚠⚠Viktigt
DisplayPort-kabel (tillval)
Ljudkabel med Y-gren (för ljuduttagen på skärmen) (tillval)
Kabel för överordnad USB-port (för överordnad USB Type-Bport) (tillval)
∙∙ Kontakta platsen där du köpte produkten eller en lokal återförsäljare om något av
föremålen är trasigt eller saknas.
∙∙ Paketets innehåll kan variera beroende på land.
Komma igång
3
Installera skärmstativet
1. Lämna kvar skärmen i den skyddande skumförpackningen. Passa ihop låsen på
stativet med bildskärmen. Fäst stativet med skruvarna.
2. Montera stativets fot på stativet och dra åt skruven för att fästa stativets fot.
3. Passa ihop låsen för att sätta på stativskyddet.
4. Justera vinkeln på stativet, och kontrollera att stativenheten är korrekt monterad
innan du ställer bildskärmen upp.
⚠⚠Viktigt
∙∙ Ta bort skruvarna från spåret på bildskärmen om det behövs innan stativet
monteras.
∙∙ Placera skärmen på en mjuk skyddad yta för att undvika repor på skärmpanelen.
∙∙ Använd inte vassa föremål på panelen.
∙∙ Spåret för att montera stativets fäste kan även användas för väggmontering.
Kontakta återförsäljaren för en passande väggmonteringssats.

3
1
2
4
Komma igång
Ställa in skärmen
Denna skärm är konstruerad för att maximera visningskomforten med
inställningsmöjligheterna.
⚠⚠Viktigt
∙∙ Undvik att trycka på skärmpanelen när du ställer in den.
∙∙ Luta skärmen lite bakåt innan du vrider den.
100mm
-5
O
O
20
30
O
30
O
Komma igång
5
Skärmöversikt

1
2
4
3
6
5
TYPE-C
7
6
Komma igång
8
8
9
10
11
12
13
1
Headset-krok
2
Makroknapp
3
Navi Key (Navigeringsknapp)
4
5
6
7
8
9
För att aktivera spel-OSD-applikation.
Power Button (Strömknapp)
Kabeldragningshål
Kensingtonlås
Strömkontakt
HDMI-port
DisplayPort
10
USB Type-C-port
11
Hörlursuttag
12
13
Denna port stödjer läget DisplayPort Alternate (DP Alt) och upp till 5V/3A
(15W) strömförsörjning. Den överför enbart videosignaler, men stödjer
intesataöverföringsfunktion.
USB 3.2 Gen 1 underordnad Type-A-port
USB 3.2 Gen 1 överordnad Type-B-port
För USB-uppströmskabel.
⚠⚠VIKTIGT

Till skärm
Kontrollera förpackningen för USBuppströmskabeln och anslut den till datorn och
skärmen. När denna kabel är ansluten, är USB
Type A-nedströmsportarna på skärmen redo för
användning.
Till dator
Komma igång
7
Anslut skärmen till datorn
1. Stäng av din dator.
2. Anslut HDMI/DisplayPort-kabeln från skärmen till din dator.
3. Anslut strömsladden till skärmens strömuttag. (Figur A)
4. Anslut strömkabeln till eluttaget. (Figur B)
5. Starta skärmen. (Figur C)
6. Starta datorn så upptäcker skärmen signalen automatiskt.

C
A
B
8
Komma igång
OSD-inställning
Detta kapitel behandlar väsentlig information om OSD-inställningar.
⚠⚠Viktigt
All information kan ändras utan föregående meddelande.
Navi Key (Navigeringsknapp)
Skärmen har en Navi Key (navigeringstangent), en kontroll med flera riktningar som
ger dig möjlighet att navigera Skärmmenyn (OSD).

Upp / Ner / Vänster / Höger:
∙∙ välj funktionsmenyer och föremål
∙∙ justera funktionsvärden
∙∙ öppna/stänga funktionsmenyer
Tryck på (OK):
∙∙ startar bildskärmsvisning (OSD)
∙∙ gå in på undermnyer
∙∙ bekräfta ett val eller en inställning
Snabbtangent
∙∙ Användaren kan öppna funktionsmenyerna Game Mode (Spelläge), Screen Assistance
(Skärmassistens), Alarm Clock (Väckarklocka) och Input Source (Indatakälla) genom
att flytta navigeringsknappen upp, ned, vänster eller höger när OSD-menyn är aktiv.
∙∙ Användaren kan anpassa de egna kortkommandona för att öppna olika funktionsmenyerna.
OSD-inställning
9
OSD-menyer
Gaming
Menynivå 1
Game Mode
(Spelläge)
Menynivå 2/3
User (Användare)
FPS
Racing
RTS
RPG
Night Vision
OFF (AV)
(Mörkervisning)
Normal
Strong (Stark)
Beskrivning
∙∙ Alla föremål kan anpassas av
användare.
∙∙ Använd upp- och nedknapparna
för att välja förhandsgranskning av
lägeseffekter.
∙∙ Tryck på OK-knappen för att
bekräfta och verkställa lägestypen.
∙∙ Denna funktion optimerar
bakgrundens ljusstyrka och
rekommenderas för FPS-spel.
Strongest (Starkast)
Response Time
(Svarstid)
A.I.
Normal
Fast (Snabb)
Fastest (Snabbast)
10
OSD-menyer
∙∙ Användare kan anpassa Svarstid i
alla lägen.
∙∙ Svarstid gråtonas när MRPT är
aktiverad.
∙∙ Svarstiden måste ställas in på Fast
(Snabb) när MRPT är inaktiverad.
Menynivå 1
MPRT
Menynivå 2/3
OFF (AV)
ON (PÅ)
Beskrivning
∙∙ Ljustyrka kan inte justeras när
MPRT är inställd på PÅ.
∙∙ När MPRT (Anti-rörelsoskärpa) är
aktiverad kan HDCR och Brightness
(Ljusstyrka) inte aktiveras, och
gråtonas därför.
∙∙ Svarstid gråtonas när MRPT är
aktiverad.
∙∙ MPRT (Anti-rörelsoskärpa) måste
ställas på OFF (Av) när Adaptive
Sync (Anpassbar synkronisering) är
ON (På).
∙∙ PIP/PBP inaktiveras när MPRT
(Anti-rörelsoskärpa) är ON (På).
∙∙ Screen Size (Skärmstorlek) ställs på
Auto om man väljer 1:1.
Zero Latency
(Nollatens)
OFF (AV)
∙∙ Zero Latency (Nollatens)-standard
är PÅ.
Refresh Rate
(Uppdat.
förhållande)
Location
Överst
(Placering) vänster
ON (PÅ)
Överst
höger
Nederst
vänster
Längst ned
till höger
OFF (AV)
Customize
(Anpassa)
∙∙ Zero Latency (Nollatens)
bidrar till att reducera
signalgenomströmningstiden.
∙∙ Användare kan anpassa
Uppdateringsförhållande i alla
lägen.
∙∙ Standardplacering för
Uppdateringförhållande är längst
upp till vänster. Placeringen kan
anpassas i OSD-menyn. Tryck
på OK-knappen för att bekräfta
och verkställa placeringen av
Uppdateringsförhållande.
∙∙ Denna skärm följer och fungerar
på operativsystemets förinställda
Uppdateringsförhållande för
skärmen.
ON (PÅ)
OSD-menyer
11
Menynivå 1
Alarm Clock
(Alarm)
Menynivå 2/3
Location
Överst
(Placering) vänster
Överst höger
Nederst
vänster
Längst ned
till höger
OFF (AV)
15:00
30:00
Beskrivning
∙∙ Användare kan anpassa Alarm i alla
lägen.
∙∙ När du ställt in tiden, tryck på OKknappen för att aktivera tidtagaren.
∙∙ Standardplacering för Alarm är
längst upp till vänster. Användare
kan själva välja placering.
Customize
(Anpassa)
00:01 ~
99:59
45:00
60:00
Screen
None
Assistance
(Ingen)
(Skärmassistens)
Icon (Ikon)
Position
(Löge)
Reset
(Återställ)
12
OSD-menyer

∙∙ Användare kan anpassa
Skärmassistens i alla lägen.
∙∙ Skärmassistens har inga
standardinställningar.
Menynivå 1
Optix Scope
(Optix-område)
Menynivå 2/3
Scope Size Small
(Områ(Liten)
desstorlek)
Medium
Large
(Stor)
Scope
x1,5
Ratio (Områdesför- x2
hållande)
x4
OFF (AV)
ON (PÅ)
Adaptive-Sync
(Anpassbar
synkronisering)
OFF (AV)
ON (PÅ)
X
Beskrivning
∙∙ Standard är AV.
∙∙ Mittpunkten zoomar in när Optix
Scope (Optix-område) är aktiverad,
användaren kan justera detaljerna
genom inställningarna ”Scope Size”
(Områdesstorlek) och ”Scope Ratio”
(Områdesförhållande).
∙∙ Screen Assisance (Skärmassistans)
och Optix Scope (Optix-område) kan
aktiveras samtidigt.
∙∙ PIP/PBP, Adaptive Sync (Anpassbar
synkronisering), Zero Latency
(Nollatens) och MPRT (Antirörelsoskärpa) ska stå på OFF (Av)
när funktionen Optix Scope (Optixområde) är aktiverad.
∙∙ Skärmstorlek 1:1 måste stå på Auto
när funktionen Optix Scope (Optixområde) är aktiverad.
∙∙ Adaptive-Sync (Anpassbar
synkronisering) förhindrar screen
tearing.
∙∙ DisplayPort- eller HDMI-standard
är PÅ och kan anpassas till PÅ/
AV i alla lägen, upplösningar,
indatakällor och skärmens
uppdateringshastigheter.
∙∙ MPRT inaktiveras om Adaptive
Sync (Anpassbar synkronisering) är
aktiverad.
∙∙ PIP/PBP inaktiveras om Adaptive
Sync (Anpassbar synkronisering) är
aktiverad.
∙∙ Screen Size (Skärmstorlek) ställs på
Auto om man väljer 1:1.
OSD-menyer
13
Professional (Professionell)
Menynivå 1
Pro Mode
(Proffsläge)
Menynivå 2
User (Användare)
Reader (Läsare)
Cinema (Bio)
Designer
sRGB
Beskrivning
∙∙ Standardläget är Användare.
∙∙ Alla föremål kan anpassas av användare.
∙∙ Använd upp- och nedknapparna för att välja
förhandsgranskning av lägeseffekter.
∙∙ Tryck på OK-knappen för att bekräfta och
verkställa lägestypen.
Anti-Blue
(Blåljusskydd)
Movie (Film)
Low Blue Light
(Lågt blåljus)
Office (Kontor)
OFF (AV)
ON (PÅ)
∙∙ Standard är AV.
∙∙ Lågt blåljus skyddar dina ögon mot blått
ljus. När det är aktiverat anpassar Lågt
blåljus skärmens färgtemperatur till ett
gulare sken.
∙∙ Användaren kan justera Lågt blåljus i alla
lägen.
HDCR
OFF (AV)
ON (PÅ)
∙∙ När Pro Mode (Proffsläge) är inställt på
Anti-Blue (Blåljusskydd), måste Low Blue
Light (Lågt blåljus) aktiveras.
∙∙ Användare kan anpassa HDCR i alla lägen.
∙∙ HDCR förbättrar bildkvaliteten genom att
öka bildkontrasten.
∙∙ När HDCR är PÅ, kommer Ljusstyrka att
gråtonas.
∙∙ HDCR och MPRT kan inte aktiveras samtidigt.
14
OSD-menyer
Menynivå 1
MPRT
Menynivå 2
OFF (AV)
ON (PÅ)
Beskrivning
∙∙ Ljustyrka kan inte justeras när MPRT är
inställd på PÅ.
∙∙ När MPRT (Anti-rörelsoskärpa) är aktiverad
kan HDCR och Brightness (Ljusstyrka) inte
aktiveras, och gråtonas därför.
∙∙ Svarstid gråtonas när MRPT är aktiverad.
∙∙ MPRT (Anti-rörelsoskärpa) måste ställas
på OFF (Av) när Adaptive Sync (Anpassbar
synkronisering) är ON (På).
∙∙ PIP/PBP inaktiveras när MPRT (Antirörelsoskärpa) är ON (På).
Image
OFF (AV)
Enhancement
(Bildförbättring) Weak (Svag)
Medium
Strong (Stark)
Image (Bild)
Menynivå 1
Brightness
(Ljusstyrka)
Contrast
(Kontrast)
Sharpness
(Skärpa)
∙∙ Screen Size (Skärmstorlek) ställs på Auto
om man väljer 1:1.
∙∙ Bildförbättring förbättrar bildens kanter för
att förbättra konturskärpan.
∙∙ Användare kan anpassa Bildförbättring i
alla lägen.
Strongest
(Starkast)
Menynivå 2/3
0-100
0-100
0-5
Beskrivning
∙∙ Användare kan anpassa
Ljusstyrka i lägena Användare,
RTS, RPG och Läsning.
∙∙ Ljusstyrkan kommer att
gråtonas när MPRT eller HCDR
är aktiverade.
∙∙ Användare kan anpassa
Kontrast i alla lägen.
∙∙ Användare kan anpassa Skärpa
i alla lägen.
∙∙ Skärpan förbättrar tydlighet och
bilddetaljer.
OSD-menyer
15
Menynivå 1
Color
Temperature
(Färgtemperatur)
Menynivå 2/3
Beskrivning
Cool (Kall)
∙∙ Standardfärgtemperatur är
Normal.
Normal
Warm (Varm)
Customization
(Anpassning)
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
Screen Size
(Skärmstorlek)
Auto
∙∙ Använd upp- och nedknapparna
för att välja förhandsgranskning
av lägeseffekter.
∙∙ Tryck på OK-knappen för
att bekräfta och verkställa
lägestypen.
∙∙ Användare kan anpassa
Färgtemperatur i
Anpassningsläget.
∙∙ Användare kan anpassa
Skärmstorlek i alla
lägen, upplösningar och
uppdateringsförhållanden.
4:3
16:9
∙∙ Standard är Auto.
21:9
∙∙ Om man väljer 1:1 så aktiveras
PIP eller PBP, Screen Size
(Skärmstolek) har ställts in på
Auto.
1:1
∙∙ Om MPRT (Anti-rörelsoskärpa)
är aktiverad och man väljer
1:1, så stängs MPRT (Antirörelsoskärpa) AV.
Input Source (Indatakälla)
Menynivå 1
HDMI1
∙∙ Om man väljer 1:1, så stängs
Adaptive Sync (Anpassbar
synkronisering) AV.
Menynivå 2
Beskrivning
OFF (AV)
∙∙ Användaren kan använda navigeringsknappen för
att välja ingångskälla med nedanstående status:
HDMI2
∙∙ Användare kan anpassa Indatakälla i alla lägen.
DP
Type-C
Auto Scan
(Automatisk
sökning)
16
ON (PÅ)
• När ”Auto Scan” (Automatisk sökning) står på
”OFF” (Av) med bildskärmen på energisparläge.
• När meddelanderutan "No Signal" (Ingen signal)
visas på skärmen.
OSD-menyer
PIP/PBP
Menynivå 1
OFF (AV)
PIP
Menynivå 2/3
Source (Källa)
Beskrivning
HDMI1
HDMI2
DP
PIP Size (PIPstorlek)
Location
(Placering)
Type-C
Liten
Medium
Stor
Överst vänster
Överst höger
Nederst vänster
Längst ned till
höger
Anpassa
Display Switch (Skärmväxling)
Audio Switch
(Ljudväxling)
PBP (X2)
Mode 1 (Läge 1)
Mode 2 (Läge 2)
Source 1 (Källa 1)
HDMI1
HDMI2
DP
Type-C
X
HDMI1
HDMI2
DP
Source 2 (Källa 2)
Type-C
HDMI1
HDMI2
DP
Display Switch
(Skärmväxling)
Audio Switch
(Ljudväxling)
Type-C
X
∙∙ PIP (Picture in Picture)
låter användare visa flera
videokällor på en och
samma skärm samtidigt.
Ett program visas på
fullskärm samtidigt som
ett eller flera program
visas i infällda fönster.
∙∙ PBP (Picture by Picture)
är en liknande funktion
som visar två indatakällor
brevid varandra på
skärmen.
∙∙ Standardinställningar för
PIP/PBP är AV.
∙∙ Skärmväxling låter
användare växla mellan
primära och sekundära
indatakällor.
∙∙ När användaren
väljer Audio Switch
(Ljudväxling) kommer
ljudkällan att ändras till
digital.
∙∙ Om det bara finns
en signalingång, så
kommer Display Switch
(Skärmväxling) and Audio
Switch (Ljudväxling) att
gråtonas.
∙∙ När man väljer Display
Switch (Skärmväxling)
i PBPx3 eller PBPx4,
så kommer källan att
ändras medurs.
HDMI1
HDMI2
DP
Type-C
OSD-menyer
17
Navi Key (Navigeringsknapp)
Menynivå 1
Upp / Ner /
Vänster / Höger
Menynivå 2
OFF (AV)
Brightness
(Ljusstyrka)
Game Mode
(Spelläge)
Screen
Assistance
(Skärmassistens)
Alarm Clock
(Alarm)
Input Source
(Indatakälla)
PIP/PBP Mode
(läge)
Refresh Rate
(Uppdat.
förhållande)
Information
on Screen
(Information på
skärm)
Night Vision
(Mörkervisning)
Optix Scope
(Optix-område)
18
OSD-menyer
Beskrivning
∙∙ Standardinställning för uppknappen är
spelläge.
∙∙ Standardinställning för nedknappen är
Skärmassistens.
∙∙ Standardinställning för vänsterknappen
är Alarm.
∙∙ Standardinställning för högerknappen är
Indatakälla.
∙∙ Alla navigeringsknappobjekt kan
anpassas via OSD-menyer.
Setting (Inställning)
Menynivå 1
Language
(Språk)
Menynivå 2
Beskrivning
English
∙∙ Användare måste trycka på OKknappen för att bekräfta och verkställa
språkinställningen.
繁體中文
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
∙∙ Det standardinställda språket är engelska.
∙∙ Språk är en självständig inställning.
Användares egna språkinställningar
kommer att åsidosätta
standardinställningen. När användare
väljer Ja på Återställ, kommer språket
inte att ändras.
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
Transparency
(Transparens)
OSD-Time
Out (OSDfrånkoppling)
(Fler språk
kommer inom
kort)
0~5
5~30
RGB-LED
(RGB-indikator)
OFF (AV)
Power Button
(Strömknapp)
OFF (AV)
ON (PÅ)
Standby (Paus)
∙∙ Användare kan anpassa Transparens i alla
lägen.
∙∙ Användare kan anpassa OSD-frånkoppling
i alla lägen.
∙∙ Användare kan anpassa RGB-indikator till
PÅ eller AV.
∙∙ Standard är PÅ.
∙∙ När den står på OFF (Av) kan användaren
trycka på strömbrytaren för att stänga av
bildskärmen.
∙∙ När den står på Standby (Paus) kan
användaren trycka på strömbrytaren
för att stänga av skärmpanelen och
bakgrundsljuset.
OSD-menyer
19
Menynivå 1
Information
on Screen
(Information på
skärm)
HDMI CEC
Menynivå 2
OFF (AV)
ON (PÅ)
OFF (AV)
ON (PÅ)
Beskrivning
∙∙ Informationen om bildskärmens status
kommer att visas på skärmens högra sida.
∙∙ Användare kan aktivera eller inaktivera
informationen på skärmen. Standard är
AV.
∙∙ Standard är AV.
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
stödjer Sony PlayStation®, Nintendo®
Switch™ och olika audiovisuella enheter
med CEC-kapacitet.
∙∙ Om HDMI CEC står på ON (På):
• Bildskärmen starta automatiskt när
man startar CEC-enheten.
• CEC-enheten övergår till energisparläge
när bildskärmen stängs av.
Reset
(Återställ)
20
OSD-menyer
YES (JA)
NO (NEJ)
• När man ansluter Sony PlayStation®
eller Nintendo® Switch™ ställs
Game Mode (Spelläge) och Pro Mode
(Proffsläge) automatiskt på läget User
(Användare) (standard), och kan justeras
till användarens förinställda lägen.
∙∙ Användare kan återställa till OSDfabriksinställningar i alla lägen.
Specifikationer
Modell
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
Välvning
1000R
Storlek
Paneltyp
Upplösning
Bildformat
Ljusstyrka (cd/m2)
Kontrastförhållande
Uppdat.förhållande
Svarstid
MPRT
Ingående gränssnitt
I/O
Visningsvinklar
DCI-P3*/ sRGB
Ytbehandling
Visningsfärger
Strömtyp
Strömförbrukning (vanlig)
Systembehörighet
Justering (lutning)
86,36 cm
VA
3440 x 1440 (QHD+)
21:9
400
3000:1
165Hz
1 ms
1 ms
∙∙ HDMI-port x 2
∙∙ DisplayPort x 1
∙∙ USB Type-C-port x 1
∙∙ USB 3.2 Gen 1 Type-A-port x 2
∙∙ USB 3.2 Gen 1 överordnad Type-B-port x 1
∙∙ Hörlursuttag x 1
178°(H) , 178°(B)
92,7% / 117,8%
Reflexskydd
1,07B (8 bitar +FRC)
Intern ström
Start < 160 W
Vänteläge < 0,5 W
Avstängning < 0,5 W
100~240 VAC, 50/60 Hz, 2A
-5° ~ 20°
Specifikationer
21
Modell
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
Justering (vridning)
-30° ~ 30°
Justering (höjd)
Kensingtonlås
Ja
∙∙ Typ av platta: 100 x 100 mm
VESA-montering
∙∙ Skruvtyp: M4 x 10 mm
• Gängdiameter: 4 mm
• Gängans delning: 0,7 mm
• Gänglängd: 10 mm
795,3 x 422,5 x 315,6 mm
Mått (B x H x D)
9,17 kg (netto), 12,9 kg (brutto)
Vikt
Miljö
0 ~ 100mm
Drift
Förvaring
∙∙ Temperatur: 0℃ till 40℃
∙∙ Fukt: 20 % till 90 %, utan kondens
∙∙ Höjd: 0 ~ 5 000m
∙∙ Temperatur: -20℃ till 60℃
∙∙ Fukt: 10% till 90 %, utan kondens
* Baserad på CIE1976 teststandarder.
22
Specifikationer
Förinställda visningslägen
Upplösning
640x480 på 60Hz
640x480 på 67Hz
640x480 på 72Hz
640x480 på 75 Hz
720×400 @70Hz
800x600 på 56Hz
800x600 på 60Hz
800x600 på 72Hz
800x600 på 75 Hz
1024x768 på 60Hz
1024x768 på 70Hz
1024x768 på 75 Hz
1280x720 på 60 Hz
1280x960 på 60 Hz
1280x1024 på 60Hz
1152x864 på 75 Hz
1440x900 på 60 Hz
1680x1050 på 60 Hz
1920x1080 på 60Hz
1920x1080 på 120Hz
2560x1080 på 60Hz
2560x1080 på 120Hz
2560x1440 på 60Hz
2560x1440 på 120Hz
3440X1440 på 50Hz
3440X1440 på 100Hz
3440X1440 på 120Hz
3440X1440 på 144Hz
3440X1440 på 165Hz
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
HDMI
DP / Type-C
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
X
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
X
V
V
V
Förinställda visningslägen
23
Videotid upplösning
480p
576p
720p
1080p
24
Förinställda visningslägen
MPG ARTYMIS 343CQR (3DB2)
HDMI
DP / Type-C
V
V
V
V
V
V
V
V
Felsökning
Strömindikatorn är släckt.
• Tryck på skärmens strömknapp igen.
• Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten.
Ingen bild.
• Kontrollera att datorns grafikkort sitter i ordentligt.
• Kontrollera att datorn och skärmen är anslutna till eluttag och är påslagna.
• Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.
• Datorn kan vara i Viloläge. Tryck på en valfri knapp för att aktivera skärmen.
Skärmbilden har inte rätt storlek eller är inte centrerad.
• Se Förinställda visningslägen för att anpassa datorns inställningar så att de
passar bildskärmen.
Ingen Plug & Play.
• Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten.
• Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.
• Kontrollera om datorn och grafikkortet är kompatibla med Plug & Play.
Ikonerna, typsnittet eller skärmen är oklara, suddiga eller har
färgproblem.
• Undvik att använda förlängningskabel för video.
• Justera ljusstyrka och kontrast.
• Justera RGB-färg eller tona färgtemperatur.
• Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.
• Kontrollera om det finns böjda stift på signalkabelns kontakt.
Skärmen flimrar eller visar vågor.
• Ändra uppdateringsförhållandet för att passa skärmens kapacitet.
• Uppdatera grafikkortets drivrutiner.
• Håll skärmen borta från elektriska enheter som kan orsaka elektromagnetiska
interferenser (EMI).
Felsökning
25
Säkerhetsinstruktioner
∙∙ Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt.
∙∙ Alla uppmaningar och varningar på enheten eller i bruksanvisningen bör
uppmärksammas.
∙∙ Vänd dig endast till kvalificerad personal för service.
∙∙ Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens.
∙∙ Ha inte enheten i närheten av fukt och höga temperaturer, för att undvika risk för
brand och stötar.
∙∙ Placera enheten på en stadig yta före installation.
∙∙ Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts in på
området 100 V-240 V innan enheten ansluts till eluttaget. Ta inte bort skyddsjorden
på kontakten. Enheten måste anslutas till ett skyddsjordat uttag.
∙∙ Koppla alltid ifrån strömkabeln eller stäng av vägguttaget om enheten inte kommer
att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen.
∙∙ Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att enheten
överhettas. Täck inte över ventilationshålen.
∙∙ Lämna inte enheten i ett oventilerat utrymme med en lagringstemperatur på över
60℃ eller under -20℃, eftersom enheten kan skadas.
∙∙ OBS:Högsta drifttemperatur är cirka 40℃.
∙∙ Se till att koppla ur strömkontakten när du ska rengöra enheten. Använd en mjuk
trasa istället för industrikemikalier för att rengöra enheten. Häll aldrig vätska i
öppningarna. Det kan skada enheten eller ge elektriska stötar.
∙∙ Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den. Placera ingenting ovanpå
nätsladden.
∙∙ Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från enheten.
∙∙ Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera enheten:
• Strömsladden eller kontakten är skadad.
• Vätska har kommit in i enheten.
• Enheten har utsatts för fukt.
• Enheten fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt
bruksanvisningen.
• Enheten har tappats eller skadats.
• Enheten har tydliga tecken på sprickor.
∙∙ För att undvika att bildskärmen välter ska den fästas i ett skrivbord, på en vägg eller
ett fast föremål med ett tippskyddsfäste som bidrar till att stödja bildskärmen och
hålla den säkert på plats.
⚠⚠Viktigt
Kontrollera att strömförsörjningen på installationsplatsen har en kretsbrytare för
120/240 V, 20 A (maximalt).
26
Säkerhetsinstruktioner
TÜV Rheinland-certifiering
TÜV Rheinland-certifiering för teknik för Low Blue Light
(Lågt blåljus)
Blått ljus har visat sig orsaka trötta ögon och
obehag. MSI erbjuder nu skärmar med TÜV
Rheinland-certifiering för teknik för lågt blått ljus
för att garantera att användarnas ögonkomfort och
välbefinnande. Följ instruktionerna nedan för att
minska symptomen från långvarig exponering för
skärmen och blått ljus.
∙∙ Placera skärmen 50-70 cm (20 – 28 in.) från ögonen och lite lägre än ögonhöjd.
∙∙ Genom att blinka medvetet då och då bidrar man till att minska ansträningen på
ögonen efter lång skärmtid.
∙∙ Ta 20 minuters pauser varannan timme.
∙∙ Titta bort från skärmen och stirra på ett avlägset föremål i minst 20 sekunder under
pauserna.
∙∙ Sträck på kroppen för att minska trötthet och värk under pauserna.
∙∙ Använd läs-/blåskyddsläget eller starta den valfria Lågt blått ljus-funktionen.
TÜV Rheinland-certifiering för Flicker Free (flimmerfri)
teknik
∙∙ TÜV Rheinland har testat produkten för att
säkerställa om skärmen producerar synligt eller
osynligt flimmer för människoögat och därmed
anstränger användarnas ögon.
∙∙ TÜV Rheinland har definierat en katalog av
test, som anger lägsta standarder för olika
frekvensområden. Testkatalogen grundar sig på
internationellt tillämpbara standarder eller standarder som är gemensamma inom
branschen, och överstiger dessa krav.
∙∙ Produkten har testats i laboratorium enligt dessa kriterier.
∙∙ Nyckelordet "Flicker Free” (flimmerfri) bekröftar att enhten inte har synligt eller
osynligt flimmer enligt definition i denna standard inom området 0 - 3 000 Hz under
olika ljusstyrkeinställningar.
∙∙ Skärmen kommer inte att stödja Flicker Free (flimmerfri) när Anti Motion Blur
(Anti-rörelsoskärpa)/MPRT är aktiverade. (Tillgången till Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa)/MPRT varierar efter produkt.)
TÜV Rheinland-certifiering
27
Rättsliga meddelanden
CE-överensstämmelse
Denna enhet uppfyller bestämmelserna i rådets direktiv om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar angående EMCdirektivet (2014/30/EU), lågspänningsdirektivet (2014/35/EU),
ErP-direktivet (2009/125/EG) och RoHS-direktivet (2011/65/EU).
Denna produkt har testats och anses upfylla de harmoniserande standarderna för
informationsteknikutrustning publicerade i den europeiska unionens officiella tidning.
FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna
för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa
begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar
i heminstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan
utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används
enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på
radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer
att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på
radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och
slås på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en
eller fler av följande åtgärder:
∙∙ Rikta om eller omplacera mottagarantennen.
∙∙ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
∙∙ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är
ansluten till.
∙∙ Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
Notering 1
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för
uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.
Notering 2
Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att
uppfylla strålningsgränsvärdena.
Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två
villkor:
1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan
orsaka bristfällig funktion.
28
Rättsliga meddelanden
WEEE-deklaration
Under Europeiska Unionens (“EU”) direktiv om avfall från elektriska
och elektroniska produkter, direktiv 2012/19/EU, får inte “elektrisk och
elektronisk utrustning” längre kasseras som kommunalt avfall, och
tillverkare av täckt elektronisk utrustning är skyldiga att ta tillbaka sådana
produkter vid slutet av deras användbara livslängd.
Information om kemiska substanser
I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t.ex. EU REACH Regulation
(Regulation EC nr. 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet)
tillhandahåller MSI information om kemiska substanser på:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Grön produktegensksaper
∙∙ Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge
∙∙ Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen
∙∙ Lätt att ta isär och återvinna
∙∙ Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning
∙∙ Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar
∙∙ Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy
Miljöpolicy
∙∙ Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning
och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av
produktlivslängden.
∙∙ Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för
återvinning och deponering av produkter som nått slutet av
produktlivslängden.
∙∙ Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare
information om återvinning.
∙∙ Användare kan också nå oss på [email protected] för information rörande
deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSI-produkter.
Varning!
Överanvändning av skärmar kommer sannolikt att påverka synen.
Rekommendationer:
1. Ta 10 minuters paus för varje 30 minuters skärmtid.
2. Barn under 2 år bör inte ha någon skärmtid. Skärmtiden bör begränsas till mindre
än en timme om dagen för barn över 2 år.
Rättsliga meddelanden
29
Information om upphovsrätt och varumärke
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Med ensamrätt. MSI-logotypen är ett registrerat
varumärke som ägs av Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alla andra märken och namn som
nämns kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. Ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti för korrekthet eller fullständighet ges. MSI förbehåller sig
rätten att göra ändringar i detta dokument utan föregående information.
Teknisk support
Om det uppstår problem med din produkt och ingen lösning hittas i bruksanvisningen,
kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören. Alternativt,
besök https://www.msi.com/support/ för ytterligare vägledning.
30
Rättsliga meddelanden
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement