MSI Optix G272 MONITOR Ръководство за работа

Add to My manuals
31 Pages

advertisement

MSI Optix G272 MONITOR Ръководство за работа | Manualzz

Серия Optix

LCD монитор

Optix G242 (3BA4)

Optix G242P (3BA4)

Optix G272 (3CB5)

Optix G272P (3CB5)

Съдържание

Начало

..........................................................................................................................3

Съдържание на пакета .......................................................................................... 3

Инсталиране на стойката на монитора ............................................................... 4

Настройка на монитора ......................................................................................... 6

Общ преглед на монитора .................................................................................... 8

Свързване на монитора към компютър ............................................................. 11

Настройка на екранното меню

................................................................................13

Navi Key (Клавиш Navi) ........................................................................................ 13

Бърз клавиш ........................................................................................................ 14

Екранното Меню

........................................................................................................15

Gaming (Игри) ...................................................................................................... 15

Professional (Професионален режим) ............................................................... 17

Image (Образ) ....................................................................................................... 18

Input Source (Източник на входен сигнал) ........................................................ 19

Navi Key (Клавиш Navi) ........................................................................................ 19

Setting (Настройка) .............................................................................................. 20

Технически характеристики

....................................................................................21

Готови режими на дисплея

.....................................................................................23

Отстраняване на неизправности

............................................................................26

Инструкции за безопасност

.....................................................................................27

Регулаторни съобщения

..........................................................................................29

Редакция

В. 1.0, 2020/11

2

Съдържание

Начало

Тази глава предоставя информация за процедурите по настройка на хардуера.

Когато свързвате устройства, внимавайте как ги държите. Използвайте заземената каишка за ръка, за да избегнете статично електричество.

Съдържание на пакета

Монитор

Документация

Аксесоари

Optix G242 (3BA4)

Optix G242P (3BA4)

Optix G272 (3CB5)

Optix G272P (3CB5)

Ръководство за бърз старт

Регистрационна карта

Гаранционна карта стойка с болт(ове)

Основа на стойка с болт(ове)

Капак на стойката

Захранващ кабел

Захранващ адаптер кабеля HDMI кабел (като опция)

Важно

∙ Свържете се с мястото на покупка или с местния дистрибутор, ако някои от елементите са повредени или липсват.

∙ Съдържанието на пакета може да варира според държавата.

Начало

3

Инсталиране на стойката на монитора

Важно

∙ Поставете монитора върху мека, защитена повърхност, за да избегнете надраскване на панела на дисплея.

∙ Не използвайте остри предмети върху панела.

∙ Жлебът за монтаж на скобата на стойката може да се използва също за стенен монтаж. Свържете се с Вашия търговец за подходящ комплект за стенен монтаж.

Optix G242P/ Optix G272P

1. Оставете монитора в неговата защитна опаковка от пяна. Подравнете стойката спрямо жлеба на монитора.

2. Затегнете стойката с болтове.

3. Свържете основата на стойката към стойката и затегнете болтовете, за да закрепите основата на стойката.

4. Уверете се, че модулът на стойката е монтиран правилно преди да поставите монитора в изправено положение.

2

1 3

4

Начало

Optix G242/ Optix G272

1. Оставете монитора в неговата защитна опаковка от пяна. Подравнете стойката спрямо жлеба на монитора. Затегнете стойката с болтове.

2. Свържете основата на стойката към стойката и затегнете болтовете, за да закрепите основата на стойката.

3. Подравнете ключалките, за да поставите капака на стойката.

4. Уверете се, че модулът на стойката е монтиран правилно преди да поставите монитора в изправено положение.

1

2

3

Начало

5

Настройка на монитора

Този монитор е проектиран за максимален комфорт при гледане, благодарение на възможностите за настройка.

Важно

∙ Избягвайте да докосвате панела, когато настройвате монитора.

∙ Наклонете леко монитора назад преди завъртане по оста.

Optix G242P/ Optix G272P

-5 O 20 O

130mm

90 O 90 O

45 O

6

Начало

45 O

Optix G242/ Optix G272

-5

O

20

O

Начало

7

Общ преглед на монитора

Optix G242P/ Optix G272P

2

3

4

8

Начало

5

6 6 7 8

1

Optix G242/ Optix G272

1

2 4

5

6 6 7 8

Начало

9

1 Power Button (Бутон за захранване)

2 Navi Key (Клавиш Navi)

3 Отвор за кабели

4 Kensington заключване

5 Жак за захранване

6

HDMI 1.4 порт

7 DisplayPort

8 Вход за слушалки

10

Начало

Свързване на монитора към компютър

1. Изключете компютъра си.

2. Свържете видео кабела от монитора към компютъра.

3. Монтирайте токовия адаптер и захранващия кабел на монитора. (Фигура А)

4. Свържете токовия адаптер към контакта на монитора. (Фигура B)

5. Включете захранващия кабел в електрическата мрежа. (Фигура C)

6. Включете монитора. (Фигура D)

7. Включете компютъра и мониторът автоматично ще открие източника на сигнал.

Optix G242P/ Optix G272P

D

B

А

C

Начало

11

Optix G242/ Optix G272

D

B

А

C

12

Начало

Настройка на екранното меню

Тази глава съдържа важна информация за настройката на екранното меню.

Важно

Цялата информация е обект на промяна без предизвестие.

Navi Key (Клавиш Navi)

Мониторът е снабден с Navi Key (Клавиш Navi), многопосочно управление, което спомага при навигация в екранното меню.

Optix G242P/ Optix G272P

Настройка на екранното меню

13

Optix G242/ Optix G272

Нагоре/ Надолу/ Наляво/ Надясно:

∙ Избор на функционални менюта и елементи.

∙ Регулиране на стойностите на функцията

∙ Влизане в/излизане от менютата на функцията

Натиснете (ОК):

∙ Стартиране на екранното меню

∙ За влизане в подменюта

∙ Потвърждение на избор или настройка

Бърз клавиш

∙ Потребителите може да влязат в менютата на функциите Game Mode (Режим за игри), Screen Assistance (Помощ на екрана), Alarm Clock (Будилник), Input Source

(Източник на входен сигнал), като преместите Navi Key (Клавиш Navi) нагоре, надолу, наляво или надясно, когато екранното меню е неактивно.

∙ Потребителите може да персонализират своите бързи клавиши, за да влязат в различни менюта на функциите.

14

Настройка на екранното меню

Екранното Меню

Gaming (Игри)

Меню от първо ниво

Game Mode

(Режим за игри)

Меню от второ/трето ниво

User (Потребител)

FPS

Racing (Състезание)

RTS

RPG

Night Vision

(Нощен режим)

Response Time

(Време за реакция)

OFF (ИЗКЛ.)

Normal (Нормално)

Strong (Силно)

Strongest (Най-силно)

A.I. (Изкуствен интелект)

Normal (Нормално)

Fast (Бързо)

Fastest (Най-бързо)

Описание

∙ Всички елементи може да се настройват от потребителите.

∙ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите.

∙ Натиснете OK бутон а потвърждение и приложете своя тип режим.

∙ Тази функция оптимизира яркостта на фона и се препоръчва за FPS игри.

∙ Потребителите може да настройват Време за реакция във всеки режим.

∙ Функцията Време за реакция става сива, когато е разрешена функцията Против размазване от движение.

∙ Време за реакция трябва да е Бързо след като функцията

Против размазване от движение е забранена.

Екранното Меню

15

Меню от първо ниво

Anti Motion

Blur (Против размазване от движение)

Refresh Rate

(Скорост на опресняване)

Alarm Clock

(Будилник)

Screen

Assistance

(Помощ за екрана)

Меню от второ/трето ниво

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Location

(Местоположение)

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Location

(Местоположение)

OFF (ИЗКЛ.)

15:00

30:00

45:00

60:00

None (Няма)

Ляво горе

Дясно горе

Ляво долу

Дясно долу

Ляво горе

Дясно горе

Ляво долу

Дясно долу

00:01 ~ 99:59

Описание

∙ Когато функцията Против размазване от движение е разрешена, HDCR и Яркост не може да се разрешат и стават сиви.

∙ Функцията Време за реакция става сива, когато е разрешена функцията Против размазване от движение.

∙ Функцията Против размазване от движение трябва да е забранена, когато Adaptive-

Sync е ВКЛ.

∙ Потребителите може да настройват Скорост на опресняване във всеки режим.

∙ Местоположение на скорост на опресняване по подразбиране е Ляво горе.

Местоположението може да се регулира в екранното меню. Натиснете OK бутон а потвърждение и приложете

Вашето Местоположение на скорост на опресняване.

∙ Този монитор следва и работи с готовата настройка Скорост на опресняване на екрана на операционната система.

∙ Потребителите може да настройват Будилник във всеки режим.

∙ След настройка на часа, натиснете OK бутон за активиране на таймера.

∙ Местоположение на будилник по подразбиране е Ляво горе. Потребителите може да изберат своето собствено местоположение.

∙ Потребителите може да настройват Помощ на екрана във всеки режим.

∙ Настройката по подразбиране на Помощ на екрана е Няма.

16

Екранното Меню

Меню от първо ниво

Adaptive-Sync

(Адаптивно синхронизиране)

Меню от второ/трето ниво

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Описание

∙ Адаптивно синхронизиране предотвратява разкъсване на екрана.

∙ Настройката по подразбиране на DisplayPort или HDMI е ИЗКЛ. и може да се регулира на ВКЛ./ИЗКЛ. във всеки режим, при всяка разделителна способност и скорост на опресняване на екрана

∙ Функцията Против размазване от движение ще бъде забранена, ако е разрешена функцията Адаптивно синхронизиране.

Professional (Професионален режим)

Меню от първо ниво

Pro Mode

(Професионален режим)

Eye Saver

(Защита на очите)

HDCR

Anti Motion

Blur (Против размазване от движение)

Меню от второ ниво

Описание

User (Потребител) ∙ Режимът по подразбиране е Потребител.

Reader (Читател)

∙ Всички елементи може да се настройват от потребителите.

Cinema (Кино)

Designer

(Дизайнер)

∙ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите.

∙ Натиснете OK бутон а потвърждение и приложете своя тип режим.

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

∙ Защита на очите защитава очите Ви от синята светлина. Когато е разрешена, функцията

Защита на очите регулира температурата на екрана до по-жълт цвят.

∙ Потребителите може да настройват Защита на очите във всеки режим.

∙ Когато е Професионален режим е Читател, задължително се разрешава Защита на очите.

∙ Потребителите може да настройват HDCR във всеки режим.

∙ HDCR подобрява качеството на изображението като увеличава контраста на изображенията.

∙ Когато HDCR е ВКЛ., функцията Яркост ще е сива.

∙ HDCR и Против размазване от движение не може да са разрешени едновременно.

∙ Когато функцията Против размазване от движение е разрешена, HDCR и Яркост не може да се разрешат и стават сиви.

∙ Функцията Време за реакция става сива, когато е разрешена функцията Против размазване от движение.

∙ Функцията Против размазване от движение трябва да е забранена, когато Adaptive-Sync е

ВКЛ.

Екранното Меню

17

Меню от първо ниво

Image

Enhancement

(Подобрение на изображението)

Меню от второ ниво

OFF (ИЗКЛ.)

Weak (Слабо)

Medium (Средно)

Strong (Силно)

Strongest

(Най-силно)

Описание

∙ Подобрение на изображението подобрява ръбовете на изображението, за да подобри остротата.

∙ Потребителите може да настройват

Подобрение на изображението във всеки режим.

Image (Образ)

Меню от първо ниво

Brightness

(Яркост)

Меню от второ/трето ниво

0-100

Contrast

(Контраст)

Sharpness

(Рязкост)

Color

Temperature

(Цветова температура)

Screen Size

(Размер на екрана)

0-100

0-5

Cool (Студени цветове)

Normal (Нормално)

Warm (Топли цветове)

Customization

(Персонализиране)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Auto (Авт.)

4:3

16:9

Описание

∙ Потребителите може да регулират Яркост в режими

Потребител, RTS, RPG и

Читател.

∙ Функцията Яркост става сива, когато е разрешен режим Против размазване от движение или HDCR.

∙ Потребителите може да настройват Контраст във всеки режим.

∙ Потребителите може да настройват Рязкост във всеки режим.

∙ Разкост подобрява яснотата и детайлите на изображенията.

∙ Функцията Цветова температура по подразбиране е Нормална.

∙ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите.

∙ Натиснете OK бутон а потвърждение и приложете своя тип режим.

∙ Потребителите може да регулират Цветова температура в Режим за персонализиране.

∙ Потребителите може да регулират Размер на екрана във всеки режим, при всяка разделителна способност и при всяка скорост на опресняване.

∙ Настройката по подразбиране е Авт.

18

Екранното Меню

Input Source (Източник на входен сигнал)

Меню от първо ниво

Меню от второ ниво

HDMI1

HDMI2

DP

Auto Scan

(Автоматично сканиране)

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Описание

∙ Потребителите може да настройват

Източник на входен сигнал във всеки режим.

∙ Потребителите може да използват клавиша Navi за избор на Източник на входен сигнал при състоянието по-долу:

• Когато “Автоматично сканиране” е

“ИЗКЛ.” с монитор в икономичен режим;

• Когато полето със съобщение “No Signal

(Няма сигнал)” е показано на монитора.

Navi Key (Клавиш Navi)

Меню от първо ниво

Up (Нагоре)/

Down (Надолу)/

Left (Наляво)/

Right (Надясно)

Меню от второ ниво

OFF (ИЗКЛ.)

Brightness

(Яркост)

Game Mode

(Режим за игри)

Screen

Assistance

(Помощ за екрана)

Alarm Clock

(Будилник)

Input Source

(Източник на входен сигнал)

Refresh Rate

(Скорост на опресняване)

Information on Screen

(Информация на екрана)

Описание

∙ Настройката по подразбиране на бутона нагоре е Режим за игри.

∙ Настройката по подразбиране на бутона надолу е Помощ за екрана.

∙ Настройката по подразбиране на бутона наляво е Будилник.

∙ Настройката по подразбиране на бутона надясно е Източник на входен сигнал.

∙ Всички елементи на клавиша Navi може да се регулират чрез екранното меню.

Екранното Меню

19

Setting (Настройка)

Меню от първо ниво

Language

(Език)

Меню от второ ниво

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

Bahasa Indonesia

Türkçe

(Скоро ще бъдат налични още езици)

0~5 Transparency

(Прозрачност)

OSD Time Out

(Таймаут на екранното меню)

Power Button

(Бутон за захранване)

5~30s

OFF (ИЗКЛ.)

Standby (В готовност)

Information on Screen

(Информация на екрана)

Reset

(Нулиране)

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

YES (ДА)

NO (НЕ)

Описание

∙ Фабричната настройка по подразбиране на Език е Английски.

∙ Потребителите може да натиснат OK бутон, за да потвърдят и приложат настройката Език.

∙ Език е независима настройка.

Настройката за езика на потребителите ще замести фабричната настройка по подразбиране. Когато потребителите зададат Нулиране да бъде Да, Език няма да се промени.

∙ Потребителите може да настройват

Прозрачност във всеки режим.

∙ Потребителите може да настройват

Таймаут на екранното меню във всеки режим.

∙ Когато е зададено ИЗКЛ., потребителите може да натиснат бутона на захранването, за да изключат монитора.

∙ Когато е зададен режим В готовност, потребителите може да натиснат бутона на захранването, за да изключат панела и подсветката.

∙ Информацията за състоянието на монитора ще бъде показана отдясно на екрана.

∙ Потребителите може да разрешат или забранят Информация на екрана.

Настройката по подразбиране е ИЗКЛ.

∙ Потребителите може да нулират и възстановят настройките на оригиналната Настройка по на екранното меню във всеки режим.

20

Екранното Меню

Технически характеристики

Модел Optix G242/ Optix G242P/ Optix G272/ Optix G272P

Размер

23,8 инч (Optix G242/ Optix G242P)

27 инч (Optix G272/ Optix G272P)

Извивка

Тип панел

Няма

IPS

Разделителна способност 1920 x 1080 при 144Hz

Пропорции

Яркост (нитове)

Контрастно съотношение 1000:1

Скорост на опресняване 144Hz

Време за реакция

16:9

250 (станд.)

Входен интерфейс

1ms (MPRT)

∙ HDMI 1.4 порт x2

∙ DisplayPort x1

I/O

Ъгли на гледане

DCI-P3*/ sRGB

∙ HDMI 1.4 порт x2

∙ DisplayPort x1

∙ Жак за слушалки x1

178°(х.) , 178°(в.)

95%/ 128% (Optix G242/ Optix G242P)

92%/ 120% (Optix G272/ Optix G272P)

Повърхностна обработка Против отблясъци

Цветове на екрана 16,7M

Опции На Захранването

На Монитора

20V 2,25A

Модел: ADPC2045 Технически характеристики на захранващ адаптер

Вход за захранването

Изход за захранване

Регулиране (наклон)

Регулиране (Височина)

100~240Vac, 50~60Hz, 1,5A

20V

-5° ~ 20°

2,25A

0 ~ 130mm (Optix G242P/ Optix G272P)

Технически характеристики

21

Модел

Регулиране (въртене)

Регулиране (ос)

Kensington заключване

VESA монтаж

Размери (Ш x В x Д)

Тегло

Среда

Работна

Памет

Optix G242/ Optix G242P/ Optix G272/ Optix G272P

-45° ~ 45° (Optix G242P/ Optix G272P)

-90° ~ 90° (Optix G242P/ Optix G272P)

Да

∙ Тип платка: 100 x 100 mm

∙ Тип болт: M4 x 10 mm

• Диаметър на резбата: 4 mm

• Стъпка на резбата: 0,7 mm

• Дължина на стъпката: 10 mm

540,3 x 411,6 x 228,2 mm (Optix G242)

540,3 x 514,3 x 233,7 mm (Optix G242P)

612,5 x 444,3 x 228,2 mm (Optix G272)

612,5 x 403,6 x 233,7 mm (Optix G272P)

3,33 kg (нетно), 5,0 kg (бруто) (Optix G242)

5,36 kg (нетно), 7,66 kg (бруто) (Optix G242P)

4,33 kg (нетно), 6,63 kg (бруто) (Optix G272)

6,40 kg (нетно), 8,80 kg (бруто) (Optix G272P)

∙ Температура: От 0℃ до 40℃

∙ Влажност: 20% до 90% без кондензация

∙ Надморска височина: 0 ~ 5000m

∙ Температура: От -20℃ до 60℃

∙ Влажност: 10% до 90% без кондензация

* Въз основа на тестови стандарти CIE1976.

22

Технически характеристики

Готови режими на дисплея

VGA 640x480 при 60Hz V при 67Hz V

Optix G242/ Optix G242P

HDMI DP

V

V

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

DOS

Full HD при 72Hz V при 75Hz V

720x400

800x600 при 70Hz V при 56Hz V при 60Hz V при 72Hz V при 75Hz V при 60Hz V 1024x768 при 70Hz V при 75Hz V

1152x864 при 75Hz V

1280x720 при 60Hz V

1280x960 при 60Hz V

1280x1024 при 60Hz V при 75Hz V

1440x900 при 60Hz V

1680x1050 при 60Hz V

640x350 при 70Hz V

720x400 при 70Hz V

1920x1080 при 60Hz V при 144Hz V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Режим

480P

576P

720P

Разделителна способност на видеотайминг

640x480P

720x480P

1440x480P

Optix G242/ Optix G242P

HDMI при 60Hz V

V

V

DP

V

V

V

720x576P

1440x576P при 50Hz V

V

1280x720P при 50Hz V

V

V

V

Готови режими на дисплея

23

Режим

1080P

VGA

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

DOS

Full HD

Разделителна способност на видеотайминг

Optix G242/ Optix G242P

HDMI

1920x1080P при 50Hz V

DP

V при 60Hz V при 120Hz V

V

V

640x480

720x400

800x600

1024x768 при 60Hz V при 70Hz V при 75Hz V

1152x864 при 75Hz V

1280x720 при 60Hz V

1280x960 при 60Hz V

1280x1024 при 60Hz V при 75Hz V

1440x900 при 60Hz V

1680x1050 при 60Hz V

640x350 при 70Hz V

720x400 при 70Hz V

1920x1080 при 60Hz V при 144Hz V

Optix G272/ Optix G272P

HDMI при 60Hz V при 67Hz V

DP

V

V при 72Hz V при 75Hz V при 70Hz V при 56Hz V при 60Hz V при 72Hz V при 75Hz V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

24

Готови режими на дисплея

Режим

480P

576P

1080P

Разделителна способност на видеотайминг

640x480P

Optix G272/ Optix G272P

HDMI при 60Hz V

DP

V

720x480P

1440x480P

1440x576P при 50Hz V

V

V

1920x1080P при 60Hz V при 120Hz V

V

V

V

V

V

Готови режими на дисплея

25

Отстраняване на неизправности

LED индикаторът е изключен.

• Натиснете бутона на захранването на монитора отново.

• Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно.

Няма картина.

• Проверете дали видеокартата на компютъра е инсталирана правилно.

• Проверете дали компютърът и мониторът са свързани към електрическата мрежа и включени.

• Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.

• Компютърът може да е в режим В готовност. Натиснете произволен клавиш, за да активирате монитора.

Изображението на екрана не е с правилната големина или не е центрирано.

• Вижте Готови режими на дисплея за задаване на компютърна настройка, подходяща за показване на монитора.

Няма Plug & Play.

• Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно.

• Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.

• Проверете дали компютърът и видеокартата са съвместими с Plug & Play.

Иконите, шрифтовете или екраните са неясни, размазани и имат проблеми с цветовете.

• Избягвайте използване на удължително кабели за видео.

• Настройте яркостта и контрастта.

• Регулирайте RGB цветовете или направете фина настройка на температурата.

• Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.

• Проверете за огънати щифтове на конектора на сигналния кабел.

Мониторът започва да мига и се виждат черти.

• Променете скоростта на опресняване, за да отговаря на възможностите на

Вашия монитор.

• Актуализирайте драйверите за Вашата видеокарта.

• Дръжте монитора далеч от електрически устройства, които може да причинят електромагнитна интерференция (EMI).

26

Отстраняване на неизправности

Инструкции за безопасност

∙ Прочетете внимателно и задълбочено тези инструкции за безопасност.

∙ Всички предупреждения на устройството или в Ръководството на потребителя трябва да се спазват.

∙ Оставете обслужването и ремонта на квалифициран персонал.

Захранване

∙ Уверете се, че напрежението е в рамките на безопасното и че е настроено правилно на стойност 100~240V преди включване на устройството в електрически контакт.

∙ Ако захранващият кабел е снабден с 3-щифтов щепсел, не деактивирайте защитния заземителен щифт на щепсела. Устройството да се включва само в заземен електрически контакт.

∙ Потвърдете, че системата за разпределение на енергията на мястото за инсталация има превключвател с номинални показатели 120/240V, 20A (макс.).

∙ Винаги изваждайте захранващия кабел или изключвайте контакта, ако няма да използвате устройството известно време, за да постигнете нулева консумация на енергия.

∙ Поставете захранващия кабел там където няма риск той да бъде настъпен. Не поставяйте предмети върху захранващия кабел.

∙ Ако това устройство се предлага с адаптер, да се използва само адаптера за променлив ток на MSI, който е одобрен за употреба с това устройство.

Батерия

Вземете специални предпазни мерки, ако това устройство се предлага с включена батерия.

∙ Съществува опасност от избухване, ако батерията бъде поставена неправилно. Заменяйте само с еднакъв или еквивалентен тип, препоръчани от производителя.

∙ Да се избягва изхвърлянето на батерията в огън или в гореща фурна, или механичното смачкване или рязане на батерията, което може да доведе до експлозия.

∙ Батерията да не се оставя в среда с изключително висока температура или изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

∙ Батерията да не се поглъща. Ако се погълне плоска батерия, това може да причини тежки вътрешни изгаряния и може да доведе до смърт. Новите и използваните батерии да се държат далеч от деца.

Европейски съюз:

Батерии, батерийни модули и акумулатори не трябва да се изхвърлят заедно с домакинските отпадъци. Използвайте съответните пунктове за връщане, рециклиране или обработка според местните разпоредби.

Инструкции за безопасност

27

Тайван:

廢電池請回收

За по-добро опазване на околната среда, непотребните батерии трябва да се предават за рециклиране или да се изхвърлят отделно.

Калифорния, САЩ:

Плоската клетъчна батерия може да съдържа перхлорати и изисква специално третиране при рециклиране или изхвърляне в Калифорния.

За повече информация, моля, посетете: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/

Среда

∙ За намаляване на вероятността за наранявания, свързани с топлина, или прегряване на устройството, не поставяйте устройството върху мека, неравна повърхност и не блокирайте вентилационните му отвори.

∙ Това устройство да се използва само върху твърда, равна и стабилна повърхност.

∙ За предотвратяване на преобръщане на устройството, закрепете устройството към бюро, стена или неподвижен предмет с помощта на заключване против преобръщане, което спомага за правилно поддържане на устройството и го държи безопасно на мястото му.

∙ За да предотвратите пожар или токов удар, дръжте това устройство далеч от влага и висока температура.

∙ Не оставяйте устройството в неконтролирана среда с температура на съхранение над 60℃ или под -20℃, което може да повреди устройството.

∙ Максималната работна температура е около 40℃.

∙ При почистване на устройството, уврете се, че сте изключили контакта.

Използвайте по-скоро мека кърпа отколкото промишлен почистващ препарат, за да почистите устройството. Никога не изливайте течност в отвора. Това може да доведе до повреда на устройството или до токов удар.

∙ Винаги дръжте силни магнити или електрически обекти далеч от устройството.

∙ В случай на някоя от следните ситуации, устройството трябва да се провери от сервизен персонал:

• Захранващият кабел или щепселът е повреден.

• Течност е проникнала вътре в устройството.

• Устройството е било изложено на влага.

• Устройството не работи добре и не можете да го накарате да работи съгласно

Ръководството на потребителя.

• Устройството е било изпуснато и повредено.

• Има очевидни признаци, че устройството е счупено.

28

Инструкции за безопасност

Регулаторни съобщения

CE съвместимост

Това устройство изпълнява изискванията на Директива на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост (2014/30/ЕС), Съоръжения за ниско напрежение (2014/35/ЕС), Директива за енергийно-свързани продукти (2009/125/ЕО) и Директивата за ограничението на опасните вещества

(2011/65/ЕС). Този продукт е тестван и отговаря на хармонизираните стандарти за информационно технологично оборудване съгласно директивите в официалния журнал на ЕС.

Изявление на ФКК относно радиочестотните смущения

Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство “Class B”, съгласно част 15 от правилника на ФКК.

Целта на тези критерии е да осигурят приемлива защита срещу вредни интерференции в жилищни инсталации. Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано съгласно инструкциите, може да предизвика вредни смущения в радиовръзките. Все пак, няма гаранция, че при някоя конкретна инсталация няма да се появи интерференция. Ако устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на устройството, потребителят може да се опита да коригира смущенията по един или повече от начините, посочени по-долу:

∙ Да преориентира или премести антената на приемника.

∙ Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

∙ Включете оборудването в контакт от електрическата верига, който е различен от веригата, към която е включен приемникът.

∙ Свържете се с дистрибутора или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Бележка 1

Промените или модификациите, които не са одобрени изрично от страната, отговаряща за съвместимостта, могат да отнемат правата на потребителя да използва това оборудване.

Бележка 2

Екранираните кабели и захранващият кабел за променлив ток, ако има такива, трябва да са в рамките на ограниченията за емисии.

Устройството е в съответствие с раздел 15 от Правилата на ФКК. Работата му е обект на следните две условия:

1. Устройството да не причинява вредна интерференция.

2. Устройството да приема всякаква интерференция, включително и такава, която може да причини нежелано действие.

Регулаторни съобщения

29

Изявление относно изхвърлянето на отпадъци от електронно и електрическо оборудване

Съгласно Директива 2012/19/ЕС на Европейския Парламент и на

Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, продукти на “електрическо и електронно оборудване” вече не може да се изхвърлят като битови отпадъци и производителите на включеното електронно оборудване ще бъдат задължени да приемат обратно такива продукти в края на живота им.

Информация за химични субстанции

В съответствие със законите за химичните субстанции, като например регламента

EU REACH (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета),

MSI предоставя информация за химичните субстанции в продукти: https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Характеристики на екологичен продукт

∙ Намалена консумация на енергия по време на работа и в режим на готовност.

∙ Ограничена употреба на вещества, вредни за околната среда и здравето.

∙ Лесно демонтиране и може да се рециклира.

∙ Намалено използване на природни ресурси чрез насърчаване на рециклирането.

∙ Удължен живот на продукта благодарение на лесно надграждане.

∙ Намалено количество твърди отпадъци, благодарение на политиката за обратно приемане.

Политика за опазване на околната среда

∙ Продуктът е създаден, така че да е възможно частите му да бъдат използвани повторно и да се рециклират. Те не трябва да се изхвърлят след края на живота на продукта.

∙ Потребителите трябва да се свържат с оторизирано пункт за събиране на отпадъци при рециклиране или изхвърляне на излезли от употреба продукти.

∙ Посетете уеб сайта на MSI и открийте най-близкия до Вас дистрибутор, за да получите повече информация относно рециклирането.

∙ Потребителите могат също да се свържат с нас на имейл [email protected], когато искат да получат информация за правилното изхвърляне, връщане обратно, рециклиране и демонтиране на продукти на MSI.

30

Регулаторни съобщения

Предупреждение!

Прекалената употреба на екрани може да окаже влияние върху зрението Ви.

Препоръки:

1. Правете 10-минутна почивка на всеки 30 минути екранно време.

2. Деца под 2-годишна възраст не трябва да имат достъп до екрани. Екранното време за деца над 2-годишна възраст трябва да се ограничи до по-малко от един час на ден.

Съобщение за авторски права и търговски марки

Авторско право © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Всички права запазени. Използваното лого на MSI е регистрирана търговска марка на Micro-Star Int’l Co., Ltd. Всички други споменати марки и имена може да са търговски марки на съответните им собственици. Няма гаранции за точността или пълнотата - нито изрични, нито подразбиращи се. MSI си запазва правото да прави промени в този документ без предизвестие.

Техническа поддръжка

Ако има проблем с Вашия продукт и не можете да намерите решение в това ръководство, моля свържете се с мястото, от което сте закупили оборудването, или с местния дистрибутор. Можете също така да посетите https://www.msi.com/support/ за допълнителни напътствия.

Регулаторни съобщения

31

advertisement

Key Features

  • Gaming 60.5 cm (23.8") LCD IPS
  • Full HD 1920 x 1080 pixels 16:9
  • 144 Hz 1 ms 250 cd/m² 1000:1
  • NVIDIA G-SYNC Flicker-free technology
  • F 23 kWh 25 W

Related manuals